Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS:

Partea I. Dinamica politicii agricole comune

1. AGRICULTURA ŞI DEZVOLTAREA RURALĂ LA NIVELUL UNIUNII


EUROPENE.PRIORITĂŢI ŞI MECANISME DE FINANŢARE
1.1. Priorităţile strategiilor agricole şi rurale comunitare ………………………...2
1.2 Reforma PAC din anul 2003 şi implicaţii asupra ţărilor candidate ……….....4
1.2.1. Obiective. Principii…………………………………………………4
1.2.2. Propunerile CE de adaptare a reformei PAC si a Tratatului de
aderare în cadrul procesului de extindere a UE…………………………...8
1.3. Principii de bază ale viitoarelor politici în domeniul dezvoltării rurale…….11
1.4. Mecanismele de finanţare a agriculturii şi dezvoltării rurale din UE.............12
1.5. Mecanismele de finanţare a agriculturii şi dezvoltării rurale din noile state
membre în 2004-2006……………………………………………………………13
1.6. Diversitatea zonelor rurale şi a modului de combinare a măsurilor de
finanţare specifice în statele membre ale Uniunii Europene…………………….14

Partea II. Identificarea problemelor prioritare ale agriculturii si


dezvoltarii rurale in Romania

2. POZITIA ROMANIEI IN AGRICULTURA SI MEDIUL RURAL EUROPEAN.


ABORDARI COMPARATIVE
2.1 Sectorul agro-alimentar şi rural în România…………………………………15
2.2. Comertul exterior cu produse agricole al României ………………………..22
2.3. Structura exploatării terenurilor agricole……………………………………26
2.4. Ponderea agriculturii organice………………………………………………29
2.5. Structuri socio-economice ale populaţiei rurale şi agricole…………………29
2.6. Veniturile şi cheltuielile populaţiei în mediul rural…………………………33
2.7. Infrastructura si serviciile în mediul rural…………………………………...35
3. EFECTE ALE ADERĂRII ASUPRA AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII
RURALE
3.1. Impactul asupra pieţelor agricole şi veniturilor în ţările CE………………...39
3.2. Rezultate ale negocierilor celor 10 noi membri……………………………..40
4. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR PRIORITARE ALE AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII RURALE
4.1. Analize SWOT…………………………………………………………………41
4.2. Tabel synoptic………………………………………………………………….43

Partea III Ierarhizarea masurilor prioritare de dezvoltare rurala si


agricola

5. IERARHIZAREA PRIORITATILOR DE DEZVOLTARE RURALA SI


AGRICOLĂ
5.1. Principii generale–Abordări diferenţiate, în funcţie de specificul teritorial...54
5.2. Ierarhizarea priorităţilor de dezvoltare agricolă şi rurală……………………56

Bibliografie ....................................................................................................................65