Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
Cuprins

Cap I. Date generale privind SC Marconst SRL................................................................. 3


1.1 Tipul firmei şi domeniile de activitate...................................................................... 3
1.2 Structura organizatorică a firmei.............................................................................. 3
1.3 Prezentare generală a compartimentelor intreprinderii........................................... .4
1.4 Regulamentul de organizare şi funcţionare şi relaţiile ierarhice şi funcţionale a
compartimentelor funcţionale şi de producţie.................... ..........................................6
1.5 Flux tehnologic..............................................................................................................9

Cap. II Calculul numărului de personal şi descrierea sistemului actual de evidenţă a


personalului............................................................................................................................10
2.1 Stabilirea manoperei şi a numărului de personal pe cat. de lucrări şi meserii.......11
2.2 Documente primare de evidenţă a personalului şi fluxul informaţional
corespunzător.................................................................................................................14
2.3 Nomenclatoare de meserii şi specialităţi de reţele de salarizare............................17
2.4 Periodicitatea şi frecvenţa utilizării personalului pe categorii de lucrări...............18

Cap. III Contabilitatea salariilor..........................................................................................18


3.1 Salariul tarifar de încadrare – sporuri şi indemnizaţii............................................18
3.2 Întocmirea documentelor de calcul salariale..........................................................22
3.3 Evidenţa contabilă a salariilor, a asigurărilor şi protecţiei sociale.........................23
3.4 Reflectarea în contabilitate a altor drepturi de personal........................................29
3.5 Alte situaţii de personal şi salarizare...................................................................35

Cap. IV Realizarea sistemului de salarii pe calculator.......................................................36


4.1 Structura bazelor de date de personal......................................................................37
4.2 Schema bloc pentru calculul salariilor....................................................................39
4.3 Descrierea programelor...........................................................................................39
4.4 Documentele de ieşire ale sistemului informatic “Personal – Salarii”....................43

Cap. V Concluzii....................................................................................................................44

Bibliografie....................................................................................................................47
Anexe ............................................................................................................................48