Sunteți pe pagina 1din 19

PROIECT DIDACTIC

Data: 23 martie 2010


Clasa: a IV- a C
Aria curriculară: Matematica si Stiinte
Disciplina: Matematica
Subiectul: Scrierea, citirea si clasificarea fractiilor
Tipul lecţiei: fixare si consolidare
Scopuri:
S1 consolidarea cunostintelor despre scrierea, citirea si clasificarea fractiilor ;
S2 consolidarea deprinderii de a aplica cunoştinţele dobândite în efectuarea de exerciţii diverse;
S3 dezvoltarea gândirii logice, limbajului matematic, atenţiei şi memoriei.

Obiective de referinta:
O1.3. – sa utlizeze numere fractionare pentru a exprima subdiviziuni ale intregului;
O4.3. – sa manifeste disponibilitate pentru a invata de la altii si a-i ajuta pe ceilalti in rezolvarea unor situatii problema;

Obiective operaţionale:
Pe parcursul lecţiei, elevii trebuie să fie capabili:
O1 –să definească noţiunea de fracţie (folosind limbajul matematic specific);
O2 –să denumească elementele componente al unei fracţii şi modalităţile de citire;
O3 –să citească şi scrie corect fracţiile;
O4 – să reprezinte grafic fractii;
O5 - să recunoasă şi să grupeze fracţiile subunitare, supraunitare, echiunitare;
O6 - sa manifeste spirit de competiţie şi de colaborare.
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, munca în grup, colectivă, individuală.

Forme de organizare a activităţii: frontal, individual, pe grupe;


Resurse materiale: rebus, planşe didactice, fişe de concurs , buline-recompensa, diplome.
Bibliografie:
Consiliul Naţional pentru Curriculum – „Programe şcolare pentru clasa a IV-a”, Bucureşti, 2005;
Matematica- manual pentru clasa IV-a , A. Maior, A. Calugarita, E. Maior, Editura Aramis 2006
Matematica- culegere de exercitii si probleme, I. Niculae, Editura ErcPress Educativ
Metodica predarii matematici- Mihail Rosu, Bucuresti, 2004, Editura Credis

Timp: 45 minute
DESFASURAREA LECTIEI

Momentele Ob Conţinuturile învăţării Strategii Evaluare


lecţiei op didactice

1. Moment Se asigura conditiile necesare unei desfasurari optime a


organizatoric lectiei.Se asigura ordinea si disciplina, se pregatesc
materialele necesare.

2. Verificarea - tema este verificata cantitativ si calitativ - conversatia - se fac aprecieri


cunoştinţelor O1 Raspund la intrebari: asupra corectudinii
anterioare - Ce este o fractie? rezolvarii temei;
- Cum se numeste numarul de deasupra liniei?
- Ce indica/arata numaratorul?
-Cum se numeste numarul/cifra aflata dedesubtul liniei de
fractie?
-Ce indica numitorul?
-Ce operatie indica linia de fractie?
-Cum scriem fractiile: doua patrimi, o doime, cinci septimi,
sase optimi, trei noimi, o treime, trei zecimi, patru cincimi?
-Cum se numesc fractiile unde numaratorul este egal cu
numitorul? Exemple.
-Cum mai sunt clasificate fractiile? Exemple.
-A cata parte dintr-o ora reprezinta 30 de minute?
- Ce fractie dintr-o zi reprezinta 1 ora? Dar 3 ore?
- Ce fractie dintr-un minut reprezinta 5 secunde?
- Ce fractie dintr-o saptamana reprezinta 7 zile?
-Care este fractia subunitara care are numitorul cel mai mic
numar par?
-Cum scriem ca fractie numarul zilelor pe care-l petrecem la
scoala intr-o saptamana?

3. Captarea atenţiei. O2 Li se citesc elevilor ghicitori cu fractii. - exercitiul, - frontala/individuala


conversatia,
explicatia

4. Anunţarea temei Anunţ şi scriu la tablă titlul lecţiei: -conversatia


lectiei noi Fractii - Concurs
Atrag atenţia asupra participării active şi cu interes la lecţiei.

5. Dirijarea O2 Aceasta lectie o vom desfasura lucrand pe grupe si sub - conversatia, evaluare in grup/pe
consolidarii O3 forma de concurs. Elevii vor fi impartiti in 4 grupe: „Echipa explicatia, echipe, formativa
O4 lui Scooby”, „Echipa lui Nemo”, „Echipa McQueen” si exercitiul
O5 „Echipa lui Shreck”. Pentru fiecare exercitiu corect - munca in
rezolvat echipa va primi o bulina verde. La final, castiga grup
echipa care va avea cele mai multe buline verzi. Echipa
castigatoare va primi o diploma.

6. Evalurea Sunt premiati elevii care au facut parte din echipa conversatia Frontala, individuala
castigatoare, primesc diplomele de merit iar ceilalti primesc
diplome de participare.
7. Incheierea - tema pentru acasa va fi din Culegere. conversatia,
activitatii. Tema explicatia
pentru acasa
Ghicitori cu… şi despre…fracţii

1. Am numitorul 4,
Din întreg sunt o pătrime.
Cum îmi ziceţi, măi, puştime?

2. Mi se spune fracţie
Şi, într-o situaţie,
Am numărătorul
Mai mare ca numitorul.
Cum mă cheamă,
Ştiţi voi oare?

3. Subunitară mă numesc,
Numitorul este opt.
Dacă mintea ţi s-a copt
Şi vrei să fiu fracţie,
Mergând cu-ncetinitorul
Găseşte numărătorul.
Spune-mi, câte variante ai?
Şi…ca să nu mă ţin scai,
Tu, bătut să nu te dai.

4. Daca sunt subunitara


Si am numitorul 2,
Spuneti-mi pe nume, voi!

5. Dacă numitoru-i doi,


Iar numărătorul trei,
Spune-mi, ce fracţie sunt,
Să vă dau pe loc un punct.

6. Numaratoru-i numar par,


Imediat mai mic ca 10,
Iar numitorul il intrece,
Fiindca este dublul lui.
Cum ma cheama? Poti sa-mi spui?
ECHIPA LUI NEMO - FIŞĂ DE LUCRU
1.Gasiti corespondenta:

un întreg
două jumătăţi
patru sferturi

2. Adevărat sau fals?


Numărătorul este numărul scris deasupra liniei de fracţie. (___)
Numitorul arată numărul de părţi luate în considerare. (___)
Linia de fracţie reprezintă o operaţie de împărţire. (___)

3. Scrieţi sub formă de fracţie:


a)

________

_________ _________

__________ __________ __________

b) o pătrime- şase pe cinci-


patru zecimi - o optime –
o jumătate- şase optimi-
zece zecimi- doi supra şapte-

3. Colorează cât reprezintă fiecare fracţie:

2
6

5
8

9
12
1
4

5
6

6
9

10. Reprezintă grafic fracţiile:

3 2 6

4 7 9

5 4 1

8 8 2

8. Realizează desene potrivite pentru a reprezenta următoarele fracţii:


1
 6
4
 8
3
 5

4. Scrieţi patru fracţii subunitare care au numitorul 8 _______________________________

5.Scrieţi patru fracţii supraunitare care au numărătorul 9 ____________________________

6. Scrieţi patru fracţii echiunitare _____________________

7. Scrie fiecare fracţie în coloana corespunzătoare din tabel:


2; 3; 4; 5; 6; 7; 4; 7; 4; 1; 8; 4; 23; 9.
3 3 3 2 2 6 3 9 7 2 2 12 4 10

Fracţii subunitare Fracţii echiunitare Fracţii supraunitare

……………………………… …………………………….. ……………………………….

……………………………… ………………………………. ……………………………….

……………………………… ……………………………… ……………………………….

11. Scrieţi fracţia care indeplineste conditiile :


numitorul – cea mai mare cifră pară;
numărătorul – cea mai mică cifră impară;

12. Ce fracţie din numărul membrilor familiei tale reprezinţi tu?


ECHIPA LUI CARS - FIŞĂ DE LUCRU
1. Observaţi următoarea imagine:
un întreg
două jumătăţi
patru sferturi

2. Adevărat sau fals?


Numărătorul este numărul scris deasupra liniei de fracţie
Numitorul arată numărul de părţi luate în considerare
Linia de fracţie reprezintă o operaţie de împărţire

3. Scrieţi sub formă de fracţie:


a)

________

_________ _________

__________ __________ __________

b) o pătrime- şase pe cinci-


patru zecimi - o optime –
o jumătate- şase optimi-
zece zecimi- doi supra şapte-

3. Colorează cât reprezintă fiecare fracţie:

2
6

5
8

9
12
1
4

5
6

6
9

10. Reprezintă grafic fracţiile:

3 2 6

6 7 8

5 4 1

10 5 2

8. Realizează desene potrivite pentru a reprezenta următoarele fracţii:


1
 6
4
 8
3
 5

4. Scrieţi patru fracţii subunitare care au numitorul 8 _______________________________


5.Scrieţi patru fracţii supraunitare care au numărătorul 9 ____________________________
6. Scrieţi patru fracţii echiunitare _____________________

7. Scrie fiecare fracţie în coloana corespunzătoare din tabel:

2; 3; 4; 5; 6; 7; 4; 7; 4; 1; 8; 4; 23; 9.
3 3 3 2 2 6 3 9 7 2 2 12 4 10

Fracţii subunitare Fracţii echiunitare Fracţii supraunitare

……………………………… …………………………….. ……………………………….

……………………………… ………………………………. ……………………………….

……………………………… ……………………………… ……………………………….

11. Scrieţi fracţia care indeplineste conditiile :


numitorul – cea mai mare cifră pară;
numărătorul – cea mai mică cifră impară;

12. Ce fracţie din numărul membrilor familiei tale reprezinţi tu?


ECHIPA LUI SCOOBY - FIŞĂ DE LUCRU
1. Observaţi următoarea imagine:
un întreg
două jumătăţi
patru sferturi

2. Adevărat sau fals?


Numărătorul este numărul scris deasupra liniei de fracţie
Numitorul arată numărul de părţi luate în considerare
Linia de fracţie reprezintă o operaţie de împărţire

3. Scrieţi sub formă de fracţie:


a)

________

_________ _________

__________ __________ __________

b) o pătrime- şase pe cinci-


patru zecimi - o optime –
o jumătate- şase optimi-
zece zecimi- doi supra şapte-

3. Colorează cât reprezintă fiecare fracţie:

2
6

5
8

9
12

1
4

5
6

6
9
10. Reprezintă grafic fracţiile:

3 2 6

6 7 8

5 4 1

10 5 2

8. Realizează desene potrivite pentru a reprezenta următoarele fracţii:


1
 6
4
 8
3
 5

4. Scrieţi patru fracţii subunitare care au numitorul 8 _______________________________


5.Scrieţi patru fracţii supraunitare care au numărătorul 9 ____________________________
6. Scrieţi patru fracţii echiunitare _____________________

7. Scrie fiecare fracţie în coloana corespunzătoare din tabel:

2; 3; 4; 5; 6; 7; 4; 7; 4; 1; 8; 4; 23; 9.
3 3 3 2 2 6 3 9 7 2 2 12 4 10

Fracţii subunitare Fracţii echiunitare Fracţii supraunitare

……………………………… …………………………….. ……………………………….

……………………………… ………………………………. ……………………………….

……………………………… ……………………………… ……………………………….

11. Scrieţi fracţia care indeplineste conditiile :


numitorul – cea mai mare cifră pară;
numărătorul – cea mai mică cifră impară;

12. Ce fracţie din numărul membrilor familiei tale reprezinţi tu?


ECHIPA LUI SHRECK - FIŞĂ DE LUCRU
1. Observaţi următoarea imagine:
un întreg
două jumătăţi
patru sferturi

2. Adevărat sau fals?


Numărătorul este numărul scris deasupra liniei de fracţie
Numitorul arată numărul de părţi luate în considerare
Linia de fracţie reprezintă o operaţie de împărţire

3. Scrieţi sub formă de fracţie:


a)

________

_________ _________

__________ __________ __________

b) o pătrime- şase pe cinci-


patru zecimi - o optime –
o jumătate- şase optimi-
zece zecimi- doi supra şapte-

3. Colorează cât reprezintă fiecare fracţie:

2
6

5
8

9
12
1
4

5
6

6
9

10. Reprezintă grafic fracţiile:

3 2 6

6 7 8

5 4 1

10 5 2

8. Realizează desene potrivite pentru a reprezenta următoarele fracţii:


1
 6
4
 8
3
 5

4. Scrieţi patru fracţii subunitare care au numitorul 8 _______________________________


5.Scrieţi patru fracţii supraunitare care au numărătorul 9 ____________________________
6. Scrieţi patru fracţii echiunitare _____________________

7. Scrie fiecare fracţie în coloana corespunzătoare din tabel:

2; 3; 4; 5; 6; 7; 4; 7; 4; 1; 8; 4; 23; 9.
3 3 3 2 2 6 3 9 7 2 2 12 4 10

Fracţii subunitare Fracţii echiunitare Fracţii supraunitare

……………………………… …………………………….. ……………………………….

……………………………… ………………………………. ……………………………….

……………………………… ……………………………… ……………………………….

11. Scrieţi fracţia care indeplineste conditiile :


numitorul – cea mai mare cifră pară;
numărătorul – cea mai mică cifră impară;

12. Ce fracţie din numărul membrilor familiei tale reprezinţi tu?


DIPLOMĂ

Se acordă
elev .......................................................................
........
din clasa a IV-a C pentru rezultatele obtinute la
concursul de matematica.

PROF.

DIPLOMĂ

Se acordă
elev .......................................................................
........
din clasa a IV-a C pentru rezultatele obtinute la
concursul de matematica.

PROF.
- tema este verificata cantitativ si calitativ
Raspund la intrebari:
- Ce este o fractie?
- Cum se numeste numarul de deasupra liniei?
- Ce indica/arata numaratorul?
-Cum se numeste numarul/cifra aflata dedesubtul liniei de fractie?
-Ce indica numitorul?
-Ce operatie indica linia de fractie?
-Cum scriem fractiile: doua patrimi, o doime, cinci septimi, sase optimi, trei noimi, o
treime, trei zecimi, patru cincimi?
-Cum se numesc fractiile unde numaratorul este egal cu numitorul? Exemple.
-Cum mai sunt clasificate fractiile? Exemple.
-A cata parte dintr-o ora reprezinta 30 de minute?
- Ce fractie dintr-o zi reprezinta 1 ora? Dar 3 ore?
- Ce fractie dintr-un minut reprezinta 5 secunde?
- Ce fractie dintr-o saptamana reprezinta 7 zile?
-Care este fractia subunitara care are numitorul cel mai mic numar par?
-Cum scriem ca fractie numarul zilelor pe care-l petrecem la scoala intr-o saptamana?

Li se citesc elevilor ghicitori cu fractii.

Anunţ şi scriu la tablă titlul lecţiei:


Fractii - Concurs
Atrag atenţia asupra participării active şi cu interes la lecţiei.

Aceasta lectie o vom desfasura lucrand pe grupe si sub forma de concurs. Elevii vor fi
impartiti in 4 grupe: „Echipa lui Scooby”, „Echipa lui Nemo”, „Echipa McQueen”
si „Echipa lui Shreck”. Pentru fiecare exercitiu corect rezolvat echipa va primi o
bulina verde. La final, castiga echipa care va avea cele mai multe buline verzi. Echipa
castigatoare va primi o diploma.

Sunt premiati elevii care au facut parte din echipa castigatoare, primesc diplomele de
merit iar ceilalti primesc diplome de participare.

- tema pentru acasa va fi din Culegere.