Sunteți pe pagina 1din 40

ISTORIA BAPTIŞTILOR DIN ROMÂNIA

ISTORIA BAPTIŞTILOR
DIN ROMÂNIA
Trei volume într-o singură carte
Volumul 1 Volumul 2 Volumul 3
1856-1919 1919-1944 1944-1989

Alexa Popovici

„Domnul a zis ... «Scrie lucrul acesta în carte,


ca să se păstreze aducerea aminte …»”
Exodul 17:14

EDIŢIE REVIZUITĂ

EDITURA FĂCLIA
Oradea 2007
Editura Făclia a publicat această lucrare în colaborare cu Editura Universităţii Emanuel
din Oradea, Str. Nufărului, nr. 87. Toate drepturile asupra ediţiei în limba română revin
Editurii Făclia. Nicio parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă sau transmisă sub nicio
formă şi prin niciun mijloc fără permisiunea scrisă a editurii.

Prima ediţie în limba română, 2007

© 2007, Editura Făclia

Distribuitor exclusiv
EDITURA FĂCLIA
Str. Făcliei, nr. 36D, Oradea, 410181, Bihor
Tel./ Fax 0259 419318; 0722 609746
E-mail: faclia@rdslink.ro
www.faclia.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


POPOVICI, ALEXA
Istoria baptiştilor din România : 1856-1989 / dr. Alexa
Popovici. - Ed. a 2-a, rev. - Oradea : Făclia ; Editura Universităţii
Emanuel din Oradea, 2007
Bibliogr.
ISBN 978-973-8448-49-0
ISBN 978-973-7791-23-8

286.15(498)

Editor coordonator: Dinu Moga


Redactori: Laura Nemţuţ şi Florica Tod
Corectură: Estera Ciobanu şi Lidia Moga
Procesarea electronică a textelor din volumele 1 şi 2: Andrei Moga
CU PR INS

VOLUMUL I
Prefaţă de Valentin Popovici............................................................................... xxiii
Prefaţa autorului la prima ediţie.............................................................................. 3
Prefaţa editorului coordonator la prezenta ediţie..................................................... 7
Cuvânt înainte de dr. Marius David Cruceru......................................................... 9
Introducere............................................................................................................. 13

Capitolul 1
Întemeierea şi activitatea Bisericii Baptiste Germane din Bucureşti...................17
Biografia primilor baptişti...............................................................................17
Întemeierea bisericii baptiste germane............................................................ 18
Activitatea evanghelistică şi misionară........................................................... 21
Cumpărarea unei case de rugăciune............................................................... 24
Vizita lui Oncken............................................................................................ 25
Lucrări, iniţiative şi realizări.......................................................................... 26
Capitolul 2
Primul început al credinţei baptiste în Transilvania şi răspândirea în Bihor...... 29
Înfiinţarea bisericii baptiste din Salonta Mare............................................... 30
Înclinaţia calvinistă......................................................................................... 33
Mihaly Cornya................................................................................................ 33
Primele biserici baptiste române în Bihor...................................................... 36
Înfiinţarea cercului Bihor................................................................................ 47
Statistica din 1893 ......................................................................................... 48
Statistica din 1910........................................................................................... 49
Capitolul 3
Pătrunderea şi răspândirea baptismului în părţile Aradului............................... 50
Înfiinţarea bisericii din Curtici....................................................................... 51
Transmiterea făcliei credinţei baptiste la Luguzău......................................... 54
Înfiinţarea bisericii din Buteni........................................................................ 54
Lucrarea misionară a centrului de la Curtici.................................................. 57
Activitatea misionară de la Buteni.................................................................. 60
Începutul în oraşul Arad................................................................................. 61
Vizitele şi lucrarea misionarilor Cornea şi Meyer.......................................... 63
Sprijinul bihorenilor........................................................................................ 64
Capitolul 4
Pătrunderea şi răspândirea credinţei baptiste în părţile Clujului........................ 67
Primul baptist la Cluj...................................................................................... 67
Prezenţa predicatorului Karoly Popp la Cluj.................................................. 68
Întemeierea altor biserici maghiare................................................................. 69
Primul român convertit................................................................................... 70
Înfiinţarea bisericii din Gârbău...................................................................... 71
Lucrarea misionară de răspândire a credinţei baptiste în Ardeal ................. 73
Dezbinarea pe teme mileniste din 1908. . ..................................................... 76
Primii baptişti români în Cluj. Înfiinţarea bisericii din Cluj-Mănăştur........ 77
Răspândirea credinţei în satele de pe Târnave............................................... 79
Capitolul 5
Începuturile credinţei baptiste în Dobrogea......................................................... 90
Puntea de legătură cu vechii anabaptişti........................................................ 91
Primii emigranţi baptişti. Înfiinţarea bisericii baptis­te din Cataloi............... 92
Întemeierea bisericii din Tulcea...................................................................... 94
Lucrarea între români. Biserica din Cernavodă............................................. 99
Lucrarea baptistă germană.............................................................................101
Expulzarea lui Maxa Comloşanu..................................................................101
Centrul misionar Arabagii............................................................................ 102
Vizita lui Vasile Berbecar în Dobrogea......................................................... 103
Pionierul lucrării misionare între români, Radu Taşcă................................ 103
Capitolul 6
Începuturile bisericii baptiste române la Bucureşti............................................ 105
O primă încercare neizbutită........................................................................ 105
Un nou început românesc nomad................................................................. 106
Lucrarea de ajutorare a bisericii germane..................................................... 106
Înfiinţarea unei biserici baptiste române...................................................... 107
Vizita transilvănenilor. Ordinarea................................................................ 108
Lucrarea din anii 1914 şi 1915..................................................................... 109
Activitatea desfăşurată în timpul războiului întregirii..................................111
Peregrinajul. Dezvoltarea...............................................................................111
Riscurile pastoratului lui Constantin Adorian............................................. 112
Primul diaconat. Ioan Branea........................................................................114
Contribuţia bisericii la Unirea cea Mare...................................................... 115
Capitolul 7
Răspândirea credinţei baptiste în România veche..............................................116
Primii credincioşi baptişti. Biserica din Jegălia.............................................116
Biserica din Brăila......................................................................................... 121
Biserica din Craiova...................................................................................... 124
Capitolul 8
Începuturile baptiste în Bucovina....................................................................... 127
Situaţia politică a Bucovinei......................................................................... 127
Urmaşi ai unor refugiaţi anabaptişti............................................................. 128
Răspândirea de Biblii.................................................................................... 129
Lucrarea din Pătrăuţii de Jos........................................................................ 129
Botezul din 1913........................................................................................... 130
Onofrei Calancea şi Gheorghe Păduche....................................................... 131
Dumitru Hodoroabă şi lucrarea lui.............................................................. 132
Convertirile din Crasna Putnei.................................................................... 134
Loghin Motrescu, predicatorul cu două ordinări......................................... 135
Prima conferinţă baptistă din Bucovina....................................................... 136
Statistica din anul 1918................................................................................. 136
Activitatea în anul 1919................................................................................ 137
Pregătirea unor noi predicatori..................................................................... 138
Capitolul 9
Începutul baptist contemporan în Ardeal........................................................... 140
Fondarea bisericii germane din Braşov. Lucrarea lui Anton Novak............ 140
Începutul bisericii maghiare din Braşov........................................................143
Întemeierea bisericii germane din Sibiu........................................................ 144
Începutul bisericii române din Sibiu..............................................................147
Alte biserici române.......................................................................................148
Biserica germană din Orăştie....................................................................... 150
Începuturile de pe Valea Mureşului...............................................................151
Începuturile dinspre Valea Crişului Alb....................................................... 153
Lucrarea pe Valea Haţegului........................................................................ 154
Lucrarea din Hunedoara în discuţia conferinţei de la Lugoj....................... 155
Capitolul 10
Pătrunderea şi răspândirea credinţei baptiste în Banat...................................... 157
Fondarea bisericii germane din Timişoara................................................... 157
Lucrarea pastorului Ştefan Igna în Banat..................................................... 159
Dezvoltarea lucrării în Severin......................................................................161
Înfiriparea credinţei baptiste în Caraş.......................................................... 163
Dezvoltarea lucrării în Caraş........................................................................ 166
Pătrunderea credinţei baptiste în Clisura Dunării........................................167
Primele prigoane locale..................................................................................169
Lucrarea română în Timiş-Torontal..............................................................171
Capitolul 11
Recunoaşterea confesională din anul 1905......................................................... 180
Starea de credinţă „ilicită”............................................................................ 180
Prevederile Legii XLIII din 1895.................................................................181
Intervenţia lui Heinrich Meyer şi cauza nereuşitei....................................... 183
Reluarea intervenţiei prin Lajos Balogh şi Andreas Udvarnoki................... 184
Actul de recunoaştere................................................................................... 185
Despărţirea în recunoscuţi şi nerecunoscuţi................................................. 186
Consecinţele recunoaşterii............................................................................ 188
Capitolul 12
Cultul şi imnologia.............................................................................................. 190
Structura serviciilor divine........................................................................... 190
Aplicarea simbolurilor................................................................................... 192
Serviciile ocazionale.......................................................................................194
Istoricul cărţilor de cântări............................................................................195
Mihai Brumar............................................................................................... 197
Corurile şi fanfarele...................................................................................... 198
Vasile Berbecar.............................................................................................. 201
Capitolul 13
Literatura şi misionarismul................................................................................. 204
Răspândirea Bibliei în limba romană........................................................... 204
Publicaţiile periodice. Revistele.................................................................... 206
Lucrări de literatură...................................................................................... 208
Gheorghe Slăv, dascălul de la Aciuţa........................................................... 212
Caracterizarea misionarismului......................................................................214
Teodor Sida................................................................................................... 215
Gheorghe Florian...........................................................................................218
Capitolul 14
Misiunea în străinătate a baptiştilor din Transilvania....................................... 220
Misiunea lui Radu Taşcă în Dobrogea......................................................... 220
Lucrarea lui Maxa Comloşan în Dobrogea.................................................. 222
Misiunea lui Avram Barbu în Bulgaria........................................................ 222
Viaţa lui Avram Barbu.................................................................................. 224
Vizita lucrătorilor Teodor Sida şi Gheorghe Slăv la Bucureşti..................... 226
Misiunea lui Mihai Munteanu la Cernavodă............................................... 228
Capitolul 15
Conferinţe pastorale............................................................................................ 230
Prima conferinţă. Oradea, 30 decembrie 1893............................................. 231
Conferinţa a doua. Salonta, 16-18 aprilie 1894............................................ 231
Conferinţa a treia. Tulca, 18-20 aprilie 1895.............................................. 232
Conferinţa a patra. Curtici, 26-28 septembrie 1899................................... 233
Conferinţa a cincea. Buteni, 7-14 aprilie 1900............................................. 233
Conferinţa a şasea. Tulca, 7-9 aprilie 1902.................................................. 234
Conferinţa a şaptea. Curtici, 3-4 decembrie 1903....................................... 235
Conferinţa a opta. Tulca, 24-26 aprilie 1904............................................... 235
Conferinţa a noua. Curtici, 1-3 august 1904............................................... 236
Conferinţa a zecea. Şiria, 8-10 noiembrie 1904........................................... 237
Conferinţa a unsprezecea. Talpoş, 14-17 ianuarie 1908............................... 237
Conferinţa a douăsprezecea. Tăut, 18-19 mai 1908..................................... 238
Conferinţa a treisprezecea. Budapesta, 11-14 ianuarie 1909........................ 239
Conferinţa a paisprezecea. Tulca, 10-13 ianua­rie 1910................................ 240
Conferinţa a cincisprezecea. Curtici, 21-22 septembrie 1910...................... 241
 onferinţa a şaisprezecea. Tăut, 8-9 noiembrie 1910.................................. 242
C
Conferinţa a şaptesprezecea. Curtici, 7-9 septembrie 1911.......................... 242
Conferinţa a optsprezecea. Buteni, 16-18 noiembrie 1912........................... 243
Conferinţa a nouăsprezecea. Tulca, 22-24 octombrie 1913......................... 243
Conferinţa a douăzecea. Lugoj, 15-17 august 1917...................................... 244
Prima conferinţă din România veche. Bucureşti, 25-27 decembrie 1913.... 244
A doua conferinţă din România veche. Bucureşti, 1-2 noiembrie 1914....... 245
A treia conferinţă din România veche. Bucureşti, 1-2 ianuarie 1916.......... 245
Primul Congres Baptist European, Berlin, 29 august-3 septembrie 1908... 246
Capitolul 16
Baptiştii români în diaspora................................................................................ 247
Bisericile din statul Ohio.............................................................................. 247
Bisericile din statul Michigan...................................................................... 249
Bisericile din statul Pennsylvania................................................................. 249
Bisericile din statul Indiana.......................................................................... 250
Bisericile din statul Illinois............................................................................251
Predicatori însemnaţi în America................................................................. 252
Literatura. Revista........................................................................................ 254
Asociaţia Baptistă Română........................................................................... 255
Baptiştii români din Ucraina şi Basarabia.................................................... 256

VOLUMUL II
Recunoaştere şi mulţumire.................................................................................. 267
Prefaţă.................................................................................................................. 269
Introducere........................................................................................................... 273
Capitolul 1
Situaţia bisericească şi confesională a baptiştilor la finele marelui război......... 279
Situaţia de drept a bisericilor baptiste.......................................................... 279
Starea spirituală............................................................................................ 280
Lipsa Bibliilor şi a cărţilor de cântări........................................................... 282
Bărbaţi însemnaţi, cu formaţie de con­ducători............................................. 283
Lipsa legăturilor de conlucrare bisericească între provincii.......................... 284
Statistica anului 1919.................................................................................... 285
Dezorganizarea financiară............................................................................ 286
Lacuna cunoştinţelor despre baptişti din partea autorităţilor...................... 287
Capitolul 2
Organizarea confesională. Formarea Uniunii Baptiste...................................... 288
Primele acţiuni de organizare....................................................................... 288
Conferinţa ad-hoc de la Buteni.................................................................... 289
Precongresul de la Bucureşti......................................................................... 291
Primul Congres ţinut la Buteni.................................................................... 292
Adoptarea statutului organic........................................................................ 294
Capitolul 3
Activitatea misionară şi evanghelistică............................................................... 295
Reorganizarea cercurilor bisericeşti.............................................................. 296
Regula: fiecare păstor, un botezător............................................................. 298
Intensificarea afirmării crezului baptist........................................................ 298
Vizitele misionare în grupuri........................................................................ 300
Statistica unei decade.................................................................................... 302
Capitolul 4
Fondarea organizaţiilor intermediare de misiune şi reprezentare..................... 305
Comunitatea Bisericească Maghiară Oradea................................................ 306
Greşeala ministrului Octavian Goga............................................................ 306
Comunitatea Bisericească Baptistă Arad...................................................... 307
Comunitatea Bisericească Română Oradea.................................................. 308
Comunitatea Bisericească Baptistă Chişinău-Basarabia............................... 309
Comunitatea Bisericească Baptistă Germană Tarutino, Basarabia.............. 309
Comunitatea Germană Sibiu........................................................................ 309
Comunitatea Bisericească Alba Iulia.............................................................310
Comunitatea Bisericească Baptistă Cluj........................................................310
Convenţia Baptistă din vechiul regat.............................................................310
Comunităţile apărute sub „regimul deciziilor”..............................................311
Capitolul 5
Literatura şi imnografia...................................................................................... 313
Planul lucrativ din chemarea adoptată în cadrul Conferinţei ad-hoc...........314
Reviste apărute...............................................................................................314
Cărţile de cântări...........................................................................................317
Cărţile de cântări cu note..............................................................................318
Cărţi, broşuri, tractate...................................................................................319
Calendarul Poporului Creştin........................................................................321
Calendarul biblic........................................................................................... 322
Capitolul 6
Fondarea şi activitatea Seminarului Teologic Baptist........................................ 323
Referatul lui Radu Taşcă de la Primul Congres........................................... 324
Hotărârea fondării Seminarului................................................................... 325
Începerea cursurilor la Buteni. Temeiul legal............................................... 325
Peregrinajul la Arad şi Bucureşti.................................................................. 326
Referatul lui Constantin Adorian................................................................. 328
Aprobarea aşezării Seminarului la Bucureşti............................................... 330
Imobilul din Strada Berzei, nr. 29.................................................................331
Criza din 1931-1932. Redeschiderea Seminarului în 1933.......................... 332
Acţiuni pentru primirea recunoaşterii.......................................................... 332
Şcoala de fete................................................................................................ 333
Lista directorilor. Profesorii. Activitatea...................................................... 334
Desfiinţarea sub antonescieni. Confiscarea imobilului................................. 335
Capitolul 7
Prima prigoană din 1920-1921 şi lupta pentru libertate.................................... 347
Primele reacţii adverse.................................................................................. 348
Diverse ordine de persecuţie......................................................................... 349
Oficializarea prigoanei...................................................................................352
Complicaţiile ordinului nr. 15831/1921........................................................357
Intervenţiile din Cameră şi Senat..................................................................359
A lte faze ale prigoanei: intervenţia la Tache Ionescu....................................361
Ordinele de încetare a prigoanei................................................................... 363
Capitolul 8
A doua prigoană, 1923-1924. Lupta pentru libertate........................................ 365
Cauzele ineficacităţii ordinelor de libertate.................................................. 366
Inerţia persecuţiei......................................................................................... 367
Conturul celei de-a doua prigoane............................................................... 370
Campania prigonitoare prin intermediul presei........................................... 372
Duplicitatea Ministerului Cultelor............................................................... 373
Delegaţia Alianţei Mondiale Baptiste la Nicolae Titulescu......................... 375
Prigoana adusă în discuţia Congresului Alianţei, la Stockholm...................376
O nouă intervenţie a lui Nicolae Titulescu.................................................. 377
Ordinul de încetare a prigoanei.................................................................... 377
Capitolul 9
A treia prigoană 1925-1927. Lupta pentru libertate........................................... 379
Cazuri de nerespectare a ordinului............................................................... 380
Decizia nr. 5734/1925. Începutul unor noi persecuţii.................................. 381
Conturul prigoanei....................................................................................... 382
Memoriile Uniunii........................................................................................ 386
Acţiunile Alianţei......................................................................................... 387
Contraofensiva internă.................................................................................. 389
Petiţia către regina Maria............................................................................. 390
Reclamaţia către Liga Naţiunilor................................................................. 391
Rezoluţia de la Chicago................................................................................ 392
Încetarea prigoanei........................................................................................ 393
Capitolul 10
Evoluţia recunoaşterii şi legiferarea drepturilor confesionale............................ 394
Hotărârea Înaltei Curţi de Casaţie............................................................... 395
Referatul ministrului Cultelor şi Artelor...................................................... 396
Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 2680.................................................... 398
Decizia de aprobare a statutului................................................................... 399
Continuarea intervenţiilor pentru legiferare................................................. 401
Formula din proiectul legii........................................................................... 401
Agitaţia duşmanilor baptiştilor..................................................................... 402
Discuţia din Senat........................................................................................ 403
Apărarea conducătorilor baptişti................................................................... 408
Articolul 53 din legea votată......................................................................... 409
Capitolul 11
Uneltirile episcopului Grigorie Comşa de la Arad
în vederea persecutării baptiştilor........................................................................411
Intervenţii pentru interzicerea folosirii termenului de biserică şi cult.......... 412
Dispoziţii ca preoţii să urmărească şi să in­tenteze
procese împotriva predicatorilor baptişti...................................................... 415
Atacul şi împiedicarea ţinerii botezurilor......................................................416
Contestarea trecerilor făcute..........................................................................417
Vrăjmăşie şi calomniere împotriva predicatorilor..........................................419
Promovarea acţiunilor de spionare a baptiştilor........................................... 420
Neadevăruri şi calomnii proferate de episcop............................................... 421
Îndemnuri directe la persecuţia şi extirparea baptiştilor.............................. 424
Sprijinul Ministerului de Interne.................................................................. 424
Părerea dr. Petru Groza................................................................................ 424
Capitolul 12
Lucrarea desfăşurată în Muntenia, Oltenia şi Dobrogea................................... 433
Lucrarea bisericii germane............................................................................ 434
Avântul bisericii române............................................................................... 434
Formarea altor biserici baptiste în Bucureşti................................................ 436
Răspândirea credinţei baptiste în judeţul Ilfov............................................ 443
Statistica din judeţul Ilfov............................................................................ 444
Pătrunderea credinţei baptiste în judeţul Teleorman................................... 444
Începuturile baptiste în judeţul Prahova...................................................... 447
Lucrarea din judeţul Ialomiţa....................................................................... 450
Dezvoltarea lucrării din Dobrogea................................................................453
Activitatea din Oltenia................................................................................. 458
Capitolul 13
Activitatea bisericilor baptiste din Banat........................................................... 461
Progresul din judeţul Caraş.......................................................................... 462
Creşterea înregistrată în judeţul Severin...................................................... 467
Lucrarea din judeţul Timiş-Torontal............................................................ 472
Înfiinţarea de comunităţi bisericeşti............................................................. 477
Capitolul 14
Activitatea bisericilor baptiste din Crişana şi Maramureş................................. 478
Lucrarea bisericească desfăşurată în judeţul Arad........................................ 478
Misionarismul de pe Valea Crişului............................................................. 487
Lucrarea din judeţele Bihor şi Sălaj.............................................................. 489
Starea bisericilor baptiste din Maramureş.................................................... 495
Situaţia creată de Dictatul de la Viena......................................................... 495
Capitolul 15
Desfăşurarea lucrării baptiste în Ardeal............................................................. 497
Lucrarea în judeţele nordice......................................................................... 498
Lucrarea din judeţele răsăritene.................................................................... 506
Viaţa bisericească a judeţelor sud-vestice...................................................... 512
Lucrarea din centrul Ardealului ...................................................................515
Lucrarea de răspândire a credinţei baptiste în judeţele sud-estice................516
Efectele Dictatului de la Viena......................................................................519
Capitolul 16
Răspândirea şi activitatea baptiştilor din Bucovina, Moldova şi Basarabia.......521
Lucrarea din Bucovina.................................................................................. 522
Lucrarea din Moldova.................................................................................. 528
Lucrarea din Basarabia................................................................................. 534
Capitolul 17
Statistici şi organizaţii lucrative confesionale..................................................... 536
Statistica din 1921 împărţită pe naţionalităţi................................................537
Statistica generală a membrilor......................................................................537
Statistica bisericilor şi a predicatorilor...........................................................539
Statistica din 1921 a baptiştilor români, împărţită pe cercurile misionare...539
Statistica anului 1942 împărţită pe provincii................................................ 541
Organizarea Uniunii Tineretului Baptist..................................................... 542
Organizarea Uniunii Şcolilor Duminicale Baptiste..................................... 544
Organizarea Uniunii Femeilor Baptiste........................................................ 545
Orfelinatele baptiste de la Oradea................................................................ 545
Orfelinatul de la Prilipeţ.............................................................................. 546
Orfelinatul din Lupeni................................................................................. 547
Orfelinatul din Simeria................................................................................ 547
Cursurile biblice de împrospătare................................................................. 548
Capitolul 18
Relaţiile cu baptiştii din străinătate....................................................................550
Vizite ale reprezentanţilor Alianţei................................................................550
Vizite şi acţiuni ale bordului de misiune din S.U.A......................................557
Alte vizite importante................................................................................... 560
Vizite ale conducătorilor români în străinătate............................................ 563
Capitolul 19
Replierile organizatorice. Sciziunea din 1932-1935. Statutele........................... 566
Nerecunoaşterea Uniunii............................................................................... 566
Reînfiinţarea şi restructurarea Uniunii......................................................... 568
A doua restructurare a Uniunii.................................................................... 568
Schimbarea titlului Uniunii...........................................................................569
Sciziunea din 1932-1935................................................................................569
Încercări neizbutite de reunire...................................................................... 571
Î ntrunirea de la Bucureşti. Comitetul unirii şi reorganizării....................... 572
Realizarea unirii în Congresul de la Arad................................................... 573
Succesiunea statutelor....................................................................................574
Capitolul 20
Prigoana a patra. Lupta pentru libertate............................................................ 579
Acţiuni antemergătoare prigoanei................................................................ 579
Decizia nr. 114119/1933. Temeiul prigoanei................................................ 581
Scopul tainic al deciziei................................................................................ 582
Mecanismul de aplicare a deciziei................................................................ 585
Dimensiunile persecuţiei sub decizie............................................................ 586
Reacţia Uniunii vechi................................................................................... 587
Reacţia Uniunii noi....................................................................................... 588
Intervenţia Alianţei Mondiale Baptiste........................................................ 589
Încetarea prigoanei........................................................................................ 589
Capitolul 21
Aspecte interne diferite. Ruperea şi formarea penticostalilor.............................591
Nuanţa predestinării la baptiştii din Ardeal..................................................591
Trihotomia baptiştilor germani şi ruşi.......................................................... 592
Tendinţa episcopaliană la unii baptişti maghiari.......................................... 593
Rugăciunea comună în bisericile din Bihor.................................................. 593
Diferenţierea în formele liturgice................................................................. 594
Actul binecuvântării copiilor, neîntâlnit în bisericile din Banat...................595
Păreri diferite asupra misiunii.
Formarea Societăţii Misionare pentru Străinătate....................................... 596
Ruptura înregistrată în biserica din Păuliş. Înfiinţarea penticostalismului.. 597
Capitolul 22
Prigoana a cincea, 1937. Lupta pentru libertate................................................. 599
Înmulţirea cazurilor izolate........................................................................... 599
Intervenţiile lui Rushbrooke la Bucureşti..................................................... 600
Apariţia Deciziei nr. 4781/1937. Noul val de prigoană................................ 601
Mecanismul de aplicare a deciziei................................................................ 602
Scopul ascuns al deciziei............................................................................... 603
Formele de persecuţie preliminară................................................................ 603
Acţiunile de apărare întreprinse de Uniune................................................. 604
Protestul Congresului al XVIII-lea.............................................................. 606
Intervenţiile din străinătate.......................................................................... 607
Suspendarea Deciziei nr. 4781/1937............................................................. 608
Capitolul 23
Prigoana a şasea, 1938. Lupta pentru libertate...................................................610
Şicanări prevestitoare ale unei noi prigoane..................................................611
Vizita şi intervenţiile făcute de dr. Rushbrooke............................................611
Apariţia Deciziei nr. 26208/938................................................................... 612
Scopul oprimant al deciziei............................................................................613
Protestul Comunităţii Baptiste Române din Oradea....................................613
Acţiunile de apărare desfăşurate de Uniune..................................................614
Efectele asupritoare. Închiderea tuturor bisericilor baptiste..........................617
Suspendarea deciziei......................................................................................619
Capitolul 24
Prigoana a şaptea, 1939. Lupta pentru libertate................................................. 621
Fluctuaţia situaţiilor politice......................................................................... 621
Intervenţii pentru recunoaşterea statutului................................................... 622
Apariţia Deciziei nr. 31999/939. O nouă prigoană...................................... 622
Acţiunile de apărare ale Uniunii.................................................................. 625
Schimbarea de guvern. O nouă amânare a deciziei..................................... 627
Încetarea prigoanei........................................................................................ 627
Apariţia Deciziei nr. 5657 1940 cu aprobarea statutului
şi abrogarea Deciziei nr. 31999/939.............................................................. 628
Reacţia persecutorilor................................................................................... 629
Capitolul 25
Prigoana a opta, 1941-1944. Desfiinţarea confesiunii baptiste.......................... 631
Primele decizii de desfiinţare........................................................................ 631
Memoriul Uniunii......................................................................................... 632
Schimbarea ministrului şi suspendarea deciziilor......................................... 633
O nouă schimbare de ministru..................................................................... 634
Pregătirea prigoanei...................................................................................... 635
Decizia de retrogradare................................................................................. 635
O nouă decizie de înăsprire a persecuţiei..................................................... 636
Decretul de desfiinţare.................................................................................. 637
Acţiunea de deportare a baptiştilor la Bug, în Transnistria......................... 639
Intervenţiile de apărare................................................................................. 640
Al doilea decret-lege de desfiinţare............................................................... 642
Câteva aspecte ale prigoanei......................................................................... 642
Capitolul 26
Activitatea în ilegalitate...................................................................................... 644
Acţiunile de demascare a propagandei de reconvertire................................ 644
Zădărnicirea acţiunii lui Ioan Ungureanu şi a lui Alexandru Ruja............. 646
Rezistenţa pasivă şi continuarea activităţilor religioase în ascuns................ 647
Sfidarea tuturor publicaţiilor şi scrierilor antibaptiste.................................. 649
Ajutorarea credincioşilor aflaţi prin temniţe................................................ 649
Respingerea momelilor. Căderea unora........................................................ 650
Activităţi spirituale făcute în ascuns.............................................................651
Continuarea susţinerii orfelinatului de la Prilipeţ........................................ 653
Perseverarea generală.................................................................................... 653
Capitolul 27
Reprimirea libertăţilor după răsturnarea dictaturii antonesciene..................... 655
Situaţia baptiştilor creată după răsturnarea dictaturii.................................. 656
Intervenţiile Uniunii..................................................................................... 656
Ordinul de redeschidere a bisericilor închise................................................ 658
Decretul-lege nr. 548/944............................................................................. 658
Decretul-lege nr. 553/1944........................................................................... 659
Refacerea cultică........................................................................................... 661
Mărinimia faţă de duşmani.......................................................................... 662

VOLUMUL III
Cuvânt înainte...................................................................................................... 681
Introducere........................................................................................................... 683
Capitolul 1
Activitatea cultică imediat după primirea libertăţilor........................................ 685
O privire retrospectivă asupra prigoanei....................................................... 685
Sfârşitul prigoanei antonesciene.................................................................... 686
Statutul de organizare a Cultului Creştin Baptist din România ................ 688
Întrezărirea unui nou pericol ....................................................................... 688
Constituţia din 1948 ................................................................................... 689
Temeiul legal al fiinţării .............................................................................. 690
Noua Lege a Cultelor .................................................................................. 690
Congresul al XX-lea..................................................................................... 692
Diverse activităţi cultice................................................................................ 693
Regruparea comunităţilor bisericeşti ........................................................... 694
Reînscrierea proprietăţilor............................................................................. 694
Retipărirea cărţii de cântări.......................................................................... 696
Capitolul 2
Activităţile de reorganizare a cultului................................................................ 697
Stări de neînţeles ......................................................................................... 697
Tratamentul din închisorile comuniste......................................................... 698
Produsul acestei inchiziţii............................................................................. 699
Activităţi de reorganizare a comunităţilor .................................................. 700
Alte acţiuni de reorganizare ........................................................................ 703
Capitolul 3
Schimbările din anul 1948: noua Lege a Cultelor. Un nou statut.
O nouă recunoaştere............................................................................................ 706
Vizita ministrului la Seminar....................................................................... 706
Fragmente din Legea nr. 62/948.................................................................. 707
Noua lege pentru regimul general al cultelor religioase . ............................ 709
Congresul al XXI-lea din 1948 . ................................................................. 712
Decizia Ministerului Cultelor nr. 42.898 . ...................................................714
Vizita ministrului Cultelor la Moscova.........................................................714
Noul statut al Cultului Creştin Baptist, din 1948 ...................................... 715
Decretul nr. 1203 cu recunoaşterea de cult . ................................................717
Constituirea federaţiei reprezentative a cultelor
evanghelice recunoscute în R.P.R..................................................................719
Festivităţile ocazionate de recunoaşterea cultelor ........................................ 721
Congresul al XXII-lea.................................................................................. 722
Un preludiu sinistru...................................................................................... 722
Capitolul 4
Arhitectura bisericească baptistă........................................................................ 724
Factori determinanţi în improvizarea unor stiluri proprii . ......................... 725
Influenţa stilului de sinagogi ....................................................................... 726
Apariţia altor stiluri ..................................................................................... 726
Stilul cărăşean . ............................................................................................ 728
Amenajarea prin transformarea caselor simple . .......................................... 729
Arhitectonica interiorului ............................................................................ 730
Baptisteriile interioare ..................................................................................731
Inscripţiile de pe frontispicii ........................................................................731
Capitolul 5
Instituirea împuterniciţilor judeţeni şi raionali.................................................. 734
Primele observaţii asupra activităţilor împuterniciţilor judeţeni şi raionali 734
Corupţia împuterniciţilor.............................................................................. 736
A lte activităţi ale împuterniciţilor în bisericile baptiste............................... 736
Recrutarea de informatori............................................................................. 738
Politica statisticilor reduse............................................................................ 739
Intimidarea cu destituirea sau cu reducerea salariului................................... 739
Instrumente ale unei ideologii, ale ateismului...............................................741
Capitolul 6
Impunerea reglementării serviciilor divine din bisericile baptiste..................... 744
Reducerea numărului comunităţilor bisericeşti baptiste............................... 744
Ideea de reducere a serviciilor divine din biserici..........................................746
Memoriul celor doi..........................................................................................747
Presiunile Ministerului Cultelor....................................................................748
Reuşita prin presiunile primăriilor locale......................................................749
Noul orar al serviciilor divine ......................................................................749
Capitolul 7
Replieri şi activităţi bisericeşti făcute în ascuns..................................................753
Ordinarea de diaconi în biserici ...................................................................753
 otezurile neautorizate, făcute noaptea, iar în unele locuri cu mască ........ 754
B
Schimbările cu privire la Cina Domnului . ................................................. 756
Schimbarea numelui Şcolii Duminicale .......................................................757
Noul format al activităţii tineretului ........................................................... 758
Folosirea actelor de binecuvântare a copiilor ca ocazii
pentru ţinerea serviciilor divine de după-masa ............................................759
Mutarea nunţilor în ziua de duminică după-masă sau seara ........................759
Lupta şi rezistenţa în hărţuiala cu ateismul ................................................ 760
Capitolul 8
Activitatea Seminarului Teologic Baptist din Bucureşti....................................762
Retragerea recunoaşterii directorului Ioan Socaciu
şi a directorului adjunct Alexa Popovici . .................................................... 763
Impunerea ca profesor a lui Ioan Ghertel ................................................... 764
Desfăşurarea cursurilor . .............................................................................. 764
O nouă decizie de recunoaştere a Seminarului ............................................767
Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea
Seminarului Teologic Baptist ...................................................................... 768
Capitolul 9
Arondarea forţată a bisericilor baptiste.............................................................. 770
Statistica anului 1957.................................................................................... 770
Statistica anului 1959 . ................................................................................. 771
Statistica anului 1961 . ................................................................................. 771
Comportarea credincioşilor în vremurile aspre de hăituire ........................ 773
O latură ascunsă, nemărturisită a ateilor comunişti......................................774
Mulţimea cererilor de a se reaproba deschiderea bisericii ........................... 775
Capitolul 10
Teroarea provocată de retragerea recunoaşterii.................................................. 777
Introducerea carnetelor pastorale . ............................................................... 778
Jocul cu retragerea recunoaşterii . ................................................................ 779
Interdicţia contactului cu străinii ................................................................ 780
Dezastrul generat de întreţinerea corespondenţei ....................................... 780
Regizarea de învinuiri complotiste .............................................................. 781
Alte diverse încercări nereuşite..................................................................... 781
Captolul 11
Lucrarea de propovăduire prin radio.................................................................. 783
O contraacţiune creştină . ............................................................................ 783
Contradicţia de învăţături ........................................................................... 784
Apariţia predicilor la radio .......................................................................... 784
Staţia Trans World Radio ........................................................................... 784
Alte staţii de radio în limba română ........................................................... 785
Un singur obiectiv ....................................................................................... 786
Importanţa lucrării prin radio ..................................................................... 787
Capitolul 12
Născocirea de învinuiri grave spre a fi temei persecuţiei.................................... 789
Capitolul 13
Neconformismul nostru la acţiunile comuniste................................................. 797
Întrunirea Arlus de la sala Fantasio ............................................................ 797
Arestarea unor pastori baptişti .................................................................... 799
Arestarea grupului V. V. Moisescu din Arad............................................... 800
Retrogradări şi izgoniri ori mutări din serviciu .......................................... 801
Amenzi mari aplicate unor baptişti ............................................................. 802
Dictatul inspectorilor Departamentului Cultelor . ...................................... 803
Capitolul 14
Alte acţiuni de persecuţie suferite de baptişti..................................................... 806
Textul jurământului de fidelitate cerut absolvenţilor.................................... 807
Persecuţia mascată sub denumirea de luptă împotriva
superstiţiei şi a misticismului . ..................................................................... 808
Suprimarea oricărei forme de învăţământ religios ...................................... 809
Dărâmarea de case de rugăciuni ..................................................................810
Percheziţii minuţioase la domicilii ...............................................................811
Supravegherea şi urmărirea de către Securitate . ......................................... 812
Arestări în masă ale credincioşilor .............................................................. 813
Uciderea unor persoane în circumstanţe inexplicabile .................................814
Vânătoarea după treziţi ................................................................................ 815
Schimbarea tacticii în lupta contra religiei . .................................................816
Capitolul 15
Sugrumarea vieţii religioase a baptiştilor............................................................818
Şicanările premeditate şi neîncetate . ............................................................818
Scontarea pe inaniţia spirituală ................................................................... 820
Fabricarea de legi cu dublă posibilitate . ...................................................... 820
Declaraţii mincinoase de înşelare a opiniei publice mondiale...................... 823
Protestul deschis, prin scrisori şi prin memorii difuzate în popor ............. 824
Constituirea organizaţiei de apărare a libertăţilor
religioase şi de conştiinţă . ........................................................................... 824
Încercarea Uniunii de a stopa acţiunile de protest ...................................... 825
Capitolul 16
Refugiaţii din calea persecuţiei........................................................................... 828
Măsuri de împiedicare a trecerii frontierelor . ............................................. 828
Procesul de admitere în altă ţară ................................................................. 830
Mirajul şi magnetismul libertăţii . ............................................................... 831
Situaţia prezentă .......................................................................................... 832
Capitolul 17
Desfăşurarea lucrării în diferite provincii.......................................................... 833
Lucrarea în celelalte provincii ..................................................................... 840
Capitolul 18
S-a apropiat sfârşitul........................................................................................... 844
Cei doi dictatori............................................................................................ 844
Primele faze ale planului ............................................................................. 846
Despre alte metode de persecuţie a baptiştilor . .......................................... 848
A lte forme brutale de gâtuire a activităţilor baptiste .................................. 850
Recunoaşterea activităţilor barbare . ............................................................ 852

VOLUMUL 1
Bibliografie
Capitolul 1............................................................................................................ 865
Capitolul 2............................................................................................................ 865
Capitolul 3............................................................................................................ 865
Capitolul 4............................................................................................................ 866
Capitolul 5............................................................................................................ 867
Capitolul 6............................................................................................................ 868
Capitolul 7............................................................................................................ 868
Capitolul 8............................................................................................................ 869
Capitolul 9............................................................................................................ 869
Capitolul 10.......................................................................................................... 870
Capitolul 11.......................................................................................................... 870
Capitolul 12.......................................................................................................... 871
Capitolul 13.......................................................................................................... 872
Capitolul 14.......................................................................................................... 872
Capitolul 15.......................................................................................................... 872
Capitolul 16.......................................................................................................... 873

Lista domnitorilor
Domnii Ţării Româneşti......................................................................................874
Domnii Moldovei..................................................................................................874
Principatele Unite, apoi România.........................................................................874
Guvernatorii Transilvaniei....................................................................................874

VOLUMUL 2
Note
Capitolul 1............................................................................................................ 875
Capitolul 2............................................................................................................ 876
Capitolul 3............................................................................................................ 877
Capitolul 4............................................................................................................ 878
Capitolul 5............................................................................................................ 879
Capitolul 6............................................................................................................ 881
Capitolul 7............................................................................................................ 882
Capitolul 8............................................................................................................ 885
Capitolul 9............................................................................................................ 887
Capitolul 10.......................................................................................................... 889
Capitolul 11.......................................................................................................... 891
Capitolul 12.......................................................................................................... 893
Capitolul 13.......................................................................................................... 897
Capitolul 14.......................................................................................................... 901
Capitolul 15.......................................................................................................... 905
Capitolul 16.......................................................................................................... 908
Capitolul 17...........................................................................................................910
Capitolul 18...........................................................................................................911
Capitolul 19...........................................................................................................914
Capitolul 20...........................................................................................................916
Capitolul 21...........................................................................................................917
Capitolul 22...........................................................................................................918
Capitolul 23.......................................................................................................... 920
Capitolul 24.......................................................................................................... 921
Capitolul 25.......................................................................................................... 922
Capitolul 26.......................................................................................................... 923
Capitolul 27.......................................................................................................... 924

Anexa A
Tabel nominal al miniştrilor Cultelor şl Artelor între anii 1919 şi 1944............ 926

Anexa B
Conducerea Uniunii între anii 1919 şi 1944........................................................ 927
I. Preşedinţi.......................................................................................................... 927
II. Vicepreşedinţi................................................................................................. 927
III. Secretari generali........................................................................................... 928
IV. Casieri............................................................................................................ 928

Anexa C
I. Lista directorilor de Seminar........................................................................... 929
II. Lista redactorilor de reviste............................................................................ 929

Anexa D
Sumarul congreselor baptiste............................................................................... 930
NOTĂ LA PRIMA EDIŢIE A VOLUMULUI 1

Viaţa noastră este un simplu pelerinaj, fiindcă ne mutăm dintr-un loc în altul,
exact cum spunea un poet credincios: „Pe pământ noi n-avem casă, ca străini
călătorim...”
Exact aceasta este povestea vieţii mele.
Datorită acestui pelerinaj în viaţă, lucrarea de faţă, intitulată „Istoria Bap-
tiştilor din România”, atât volumul 1, cât şi volumul 2 a fost scrisă în formă finală
în România, la Bucureşti, şi prin mila lui Dumnezeu o pot da la tipar acum în
Chicago.
Căile Domnului sunt tainice pentru noi, dar ele sunt întotdeauna căile bune
şi binecuvântate.

15 ianuarie 1980 Alexa Popovici

Dedic această lucrare scumpilor mei părinţi SIMA şi ZANA ca o expresie a celei
mai alese recunoştinţe pentru că mi-au îndrumat paşii pe calea credinţei nou-testamen-
tale, şi astfel tata şi mama m-au introdus în poporul care are o istorie atât de glorioasă.
prefaţă
Câteva gânduri despre Alexa Popovici

Sunt profund recunoscător fratelui Dr. Paul Negruţ pentru dorinţa aprin-
să de a publica din nou, într-o ediţie îmbunătăţită şi un format academic, volu-
mele de Istoria Baptiştilor din România apărute în Statele Unite ale Americii. La
fel, şi comitetului de editare, care s-a îngrijit ca ediţia aceasta să aibă o amprentă
de profesionalism publicitar şi literar. Mă rog ca Bunul Dumnezeu să folosească
acest nou volum de Istorie la înrădăcinarea în credinţă a generaţiilor noi de cre-
dincioşi ai Domnului care vor să cunoască mersul vremurilor dinainte, ca să vadă
astfel mai bine vremea pe care o trăiesc şi să înţeleagă orizontul vremurilor care
vin.
Nu mi-e uşor să scriu aceste câteva paragrafe despre Dr. Alexa Popovici,
fiindcă am fost atât de aproape de el, şi din intimitatea pe care am avut-o mi-a
rămas în mine o amintire scumpă a unui om al lui Dumnezeu, cu o voce de tunet
profetic şi o gingăşie de lacrimă curată; iar ori de câte ori am încercat să aştern
pe hârtie câteva gânduri despre timpul în care ne-a fost dat să fim împreună,
am simţit cele două tendinţe fireşti, una de a-l exagera pe om în erou legendar,
şi cealaltă de a reda prea puţin din realitatea uimitoare. Amândouă însă ar fi o
nedreptate. Pentru că în cele din urmă, siajul de lumină pe care l-a lăsat Alexa
Popovici n-a fost decât reflexia unei lumini mult mai strălucitoare, cea a harului
lui Dumnezeu.
Mi-a fost dat să-l cunosc pe Alexa Popovici întâi ca tată, pe urmă ca
predicator, iar apoi ca dascăl.
A fost un tată iubitor, plin de dorinţa de a-şi vedea copiii îmbrăţişaţi de
dragostea lui Dumnezeu. Nu voi uita niciodată emoţia sfântă care s-a transmis
în glasul lui, când la 5 mai 1957 m-a primit în apa baptisteriului, şi înainte să mă
scufunde, cu tremur în glas mi-a spus: „Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci
fii o pildă pentru credincioşi ...” Casa noastră de pe Strada Berzei 29 era sanctua-
rul bucuriilor şi al lacrimilor celor care într-o vreme a minciunii au iubit adevărul,
într-o vreme a lepădării au păstrat credinţa, într-o vreme a compromisurilor au
rămas lângă Hristos Domnul.
Ca predicator, Alexa Popovici L-a iubit pe Mântuitorul. Când vorbea de
la amvon avea un curaj şi o putere de profet, ştia să înflăcăreze, să emoţioneze, să
aprindă în suflet dorinţa de a-L urma pe Domnul. Ştia să predice simplu, pe înţe-
lesul tuturor. În gândurile pe care le sublinia era organizat, foarte homiletic, uşor
de urmărit. În toate, hristocentric. Era foarte doctrinar, şi când ataca rătăcirile de
la învăţătura nou-testamentală curată devenea ca un cavaler gata de luptă, folosind
textele biblice cu măiestrie.
Ca dascăl, desigur, promoţiile de studenţi de la Seminarul din Bucureşti
ar fi putut spune mai multe despre el. Şi-a imprimat gândirea şi formatul de studiu
şi predicare în generaţiile de vestitori ai Evangheliei care au ţinut sus Cuvântul
adevărului într-o vreme de negură cumplită. Îi plăcea să-şi vadă studenţii cum
excelează. Avea un respect înalt pentru cei care preferau să rabde suferinţa în faţa
presecuţiilor. A plâns mult pentru alţii care şi-au vândut conştiinţa în schimbul
unor favoruri. În America am avut cinstea deosebită ca din 1977 până în 1997,
când a plecat la Domnul, să fim împreună la pastoratul Bisericii Baptiste Române
din Chicago. A ştiut să-mi fie dascăl fără să-mi dea lecţii. Odată, în această peri-
oadă în care am fost împreună la pastoratul bisericii din Chicago, am trecut prin-
tr-o criză în biserică în momentul în care câţiva tineri au început să promoveze
muzica americană deşănţată. S-a opus categoric acestei tendinţe şi a anunţat că va
începe nişte studii speciale pentru tineret. În următoarea vineri seara s-a adunat
mult popor. Eram pregătiţi să ascultăm o fulminantă polemică anti-rock sau an-
ti‑jazz. În schimb, Alexa Popovici a început să vorbească despre Mihai Cornea,
Rista Igrişan, Mihai Brumar, Silvestru Ungureanu şi alţi predicatori mari din
istoria noastră. „Dacă nu vă cunoaşteţi rădăcinile, nu ştiţi cine sunteţi. Şi atunci
vă bate orice vânt, vă strâmbă orice idee, vă fură orice momeală ...”
Să ne cunoaştem aşadar rădăcinile ... Să ne înţelegem trecutul ... Să ne
iubim înaintaşii ... Ca să ştim cine suntem!

Valentin Popovici
Chicago, martie 2007
ISTORIA BAPTIŞTILOR
DIN ROMÂNIA

Volumul 1
1856-1919

De la primele începuturi până la unirea


provinciilor româneşti într-un singur stat naţional
Prefaţa autorului

D in cauza vitregiilor şi adversităţilor pe care le-au trăit şi le-au experi-


mentat credincioşii creştini baptişti din România, ei nu şi-au putut scrie
până în prezent istoria credinţei lor. Mulţi dintre vechii predicatori au adunat
documente şi monografii, însemnări şi notiţe de în­truniri, conferinţe, congrese,
aniversări etc., dar care după un timp, la apariţia unei prigoane sau la percheziţii,
au fost ri­dicate şi distruse de autorităţi.
Printre aceşti sârguitori credincioşi în strângerea unor astfel de documen-
te pot fi menţionaţi Teodor Sida, Dumitru Drăgilă, Mihai Vicaş, Ioan Ţirban,
Constantin Adorian, Silvestru Ungureanu, Ioan Socaciu etc. Fiecare din ei mi-a
mărturisit cu câtă dragoste a adunat asemenea material, care să ajute la alcătui­rea
unei istorii, şi ce durere au avut în suflet când totul a fost confiscat şi distrus.
În anul 1946 am fost numit profesor la Seminarul Teo­logic Baptist din
Bucureşti, pe atunci aflat în refacere după redeschidere, la Buteni, judeţul Arad.
În anul următor, Semi­narul a revenit la Bucureşti şi s-au început cursurile şi
la catedra de istorie bisericească şi istorie a baptiştilor. Dar nu exista nimic,
niciun material de studiu pentru Istoria baptiştilor. De aceea am fost îndemnat
şi ajutat să adun material şi să scriu o istorie, ca să nu se piardă un trecut atât
de frumos şi de bogat. Mai trăiau încă un număr de predicatori dintre cei care
au lucrat în pionierat, şi toţi mi-au promis sprijinul şi contribuţia lor la aduna­
rea materialului istoric. Treptat, printr-o muncă asi­duă, desfăşurată în aproape
toate provinciile României, m-am întâlnit şi am discutat cu persoane care au
cunoscut începuturile credinţei baptiste din România şi care au suferit pen­tru
credinţa lor din cauza prigoanelor dezlănţuite împotriva lor; am adunat un ma-
terial important care să mă ajute la alcătu­irea istoriei, foarte necesară pentru
studiile de la Seminar. În desele mele peregrinări, am vizitat biserici importan-
te cu o bogată activitate în anii începuturilor, în care au fost ţinute conferinţe,
congrese, întruniri pe provincii sau în care persecuţia a făcut ravagii şi a lăsat
urme mai adânci etc. Am văzut cu ochii mei locurile importante, clădirile ce
mă interesau, am întâlnit martori oculari care mi-au oferit detalii semnificative
privitoare la predicatorii însemnaţi, la conducătorii din trecut sau la eroii din
persecuţii.
 Prefaţa autorului

Principala mea grijă a fost aceea de a fi corect şi obiectiv. Mi-am dat seama
că mergând la primele surse de informaţii, la mar­torii oculari, voi obţine exact
ce-mi lipsea. Am ştiut că fide­litatea şi autoritatea unei lucrări se află în izvoarele
de informa­ţie. Toţi doream să avem o carte în care să fie înfăţişat, expus în toată
frumuseţea, pe un temei indiscutabil, tre­cutul nostru de credinţă, dezvoltarea
vieţii religioase prin reînvierea creştinismului primar, descojit de toate zorzoanele,
de adăugirile făcute în scurgerea vremii. Acesta este steagul credinţei baptiste.
Înaintaşii noştri au fost pionierii unei forme de viaţă nouă, de pietate şi dăruire,
de transpunere a credinţei în viaţa de fiecare zi.
Cuvintele „Ce lucruri mari a făcut Dumnezeu!” din Numeri 23:23 pot fi
înscrise pe flamura acestei încercări de istorie a baptiştilor din România. De fapt,
în aceste cuvinte biblice se află însuşi scopul fundamental al lucrării de faţă, acela
de a relata tot ce a făcut Dumnezeu în harul Lui pentru credincioşii Săi sinceri
numiţi baptişti. Pentru că noi credem şi suntem convinşi că mişca­rea baptistă e
lucrarea lui Dumnezeu.
Mi-am dat seama de la început de importanţa foarte mare a unei asemenea
lucrări. De aceea, toţi anii de muncă neobosită pentru alcătuirea lucrării de faţă
au fost ani de îndelungată ru­găciune şi părtăşie cu Dumnezeu. Acum, când e ter-
minată, îmi plec fiinţa înaintea Celui Preaînalt şi Îi mulţumesc pentru tot harul
şi binecuvântările primite. Lui, şi numai Lui, I se cuvi­n lauda şi preamărirea. El
a făcut să fiu iubit de toţi pre­dicatorii şi de biserici, şi în această ambianţă ajutorul
pe care l-am primit a fost peste orice aşteptare. Am luat asupra mea această sarci-
nă cu respectul cuvenit şi am dus-o până la capăt.
Importanţa unei istorii şi binefacerile ei le-am cunoscut din propria mea fi-
inţă. Încă din copilărie, descrierile trecu­tului şi mai ales ale poporului din care
am odrăslit mi-au de­lectat sufletul şi mi-au lăsat o adevărată rouă în gândire şi în
sentimente. Aceasta mi-a dat impuls şi dragoste în lucrare. Am fost dornic de a
cunoaşte trecutul, de a-l face să tră­iască din nou în mine pentru a-l arăta şi altora,
ca şi ei să guste aceleaşi sentimente şi bucurii. Istoria creează şi ali­mentează sen-
timentele noastre de legătură cu trecutul, ea îi stimu­lează pe conducători îndem-
nându-i să nu se îndepărteze de făgaşul înaintaşi­lor şi, astfel, omenirea se bucură
de o continuitate naţională, reli­gioasă etc. Istoria conţine garanţii de orientare ale
omeni­rii; prin ea se descifrează idealurile vieţii.
An de an, am predat la catedra de istorie aceste lecţii şi am încercat să le
îmbunătăţesc continuu, fiindcă am lărgit în mod treptat sfera informaţiilor culese
din popor. În lucrarea de in­vestigare a trecutului am discutat cu un mare număr
de predicatori: Mihai Munteanu, Petru Oprean, Vasile Enaşcu, Teofil Cioară,
Ioan Bălăneanu, Ioan Covaci, Ioan Şuveţ, Dumitru Hodoroabă, Teodor Iov,
ISTORIA BAPTIŞTILOR DIN ROMÂNIA 
Ioan Branea, Iosif Ghiocel, Vasile Furdui, Danilă Goga, George Teutch, Teodor
Covaci, Emilian Ardelean, Ştefan Fericean, Ioan Dan, Ilie Mârza, Ion Lăzărescu
etc. Faptele şi datele obţinute de la ei s-au constituit într-o bogăţie de material
is­toric. Tuturor acestora şi multor altora le sunt adânc mulţu­mitor şi recunoscător
pentru felul lor genuin cu care m-au ajutat în stabilirea cronologică şi cauzală a
faptelor.
Se cuvine să menţionez şi faptul că, la întocmirea acestor capitole de istorie,
am căutat să cunosc şi ceea ce au scris şi au declarat adversarii baptiştilor, fie că au
fost oame­ni care slujeau o altă confesiune, fie că au fost oameni politici din diferite
partide. În acest scop, am colindat biblio­tecă după bibliotecă prin multe oraşe din
ţară, printre care: Arad, Cluj, Oradea, Braşov, Bucureşti etc.
Cum lucrarea credinţei baptiste a apărut şi s-a dezvoltat în diferite provincii
care la acea vreme se găseau sub cârmuiri şi stăpâniri diferite, a trebuit să cerce­tez
condiţiile de viaţă şi de manifestare din cârmuirile res­pective. Astfel, Muntenia
era în România Veche, Transilvania, Banatul, Crişana şi Maramureşul erau
provincii ale Austro-Ungariei, Bucovina era o provincie austriacă, iar Dobrogea
aparţinea turcilor. În toate aceste provincii, viaţa se desfăşura în condi­ţii diferite,
sub alte forme de organizare, sub alte legi, sub alţi domnitori şi alte autorităţi.
Aceste realităţi politice m-au făcut să împart Istoria baptiştilor în două: prima
parte, de la începuturile ei, adică din 1856 până la 1919, când toate provinciile
româneşti s-au unit într-un singur stat naţional. A doua parte e mai simplă, de la
1919 şi până în anul 1944, anul răsturnării regimului antonescian, când întreaga
lucrare a baptiştilor români s-a desfăşurat sub o singură formă de stat, sub aceleaşi
legi şi condiţii.
Doi dintre foştii preşedinţi ai Uniunii Baptiste, primii doi, Constantin
Adorian şi Ioan Popa, mi-au predat întreaga lor ar­hivă istorică, pe care au reuşit
să o salveze din calea diferitelor percheziţii. Mihai Vicaş mi-a predat jurnale-
le sale, caietul cu însemnările lui zilnice conţinând da­te şi amănunte extrem de
preţioase.
Întreg materialul selectat a fost organizat cronologic, logic şi cauzal, spre a fi
clar şi uşor de însuşit. Prin istorie reuşim să trăim şi noi vremurile de dinaintea
noastră, să ne bu­curăm sau să împărtăşim din suferinţele celor ce le-au îndurat la
vremea lor.
Era normal ca într-un volum atât de concentrat să nu putem include multe
din amănuntele frumoase şi impresionante ale lucrării de răspândire a credinţei
baptiste, aşa încât multe din portretele unor bărbaţi însemnaţi au fost lăsate pe
dinafară, iar altele, pur şi simplu ciuntite.
Contemplând azi frământările, suferinţele, devotamentul, entuziasmul şi
dăruirea credincioşilor baptişti de acum peste o sută de ani, ne dăm seama de
valoarea patrimoniului lăsat de ei urmaşilor lor în credinţă. Dragostea faţă de
 Prefaţa autorului

sufletul aproapelui şi gândul la fericirea acestuia au fost primele impulsuri spre


avântarea credincioşilor baptişti în lucrarea misionară de readucere a creştinismu-
lui la făgaşul primar, la trăirea şi împărtăşirea credinţei care se bazează numai pe
învăţătura Noului Testament. Măreţiei zelului şi trăirii misionare potrivit cu voia
lui Dumnezeu închinăm admiraţia noastră.
Tuturor celor ce se vor apleca peste aceste pagini, ca din ele să descifreze
un trecut mare şi eroic, eu le doresc bucu­ria sfântă izvorâtă din certitudinea că
Dumnezeu a avut pe pământ oameni aşa de minuna­ţi în credinţă şi în ascultare
de El.

Alexa Popovici
Biroul directorial
Seminarul Teologic Baptist Bucureşti,
1 februarie 1962.
Prefaţa editorului la prezenta ediţie

Volumul de faţă prezintă Istoria Baptiştilor din România între anii 1856 şi
1989. Aşa cum ştiu unii dintre noi, primele două volume ale acestei istorii au
fost scrise de dr. Alexa Popovici la Bucureşti, dar au fost date la tipar la Chicago.
După publicarea volumului 2 şi până în anul 1994, dr. Alexa Popovici a reuşit să
scrie şi volumul 3, fără însă a mai reuşi să-l tipărească.
În primăvara anului 2006 rectorul Universităţii Emanuel din Oradea, pastor
dr. Paul Negruţ, şi pastorul Valentin Popovici, fiul lui Alexa Popovici, în prezent
pastorul Bisericii Baptiste din Chicago, mi-au propus să iau în consideraţie posi-
bilitatea de a publica o nouă ediţie a acestei cărţi, care să le cuprindă pe primele
două volume, dar într-o formă revizuită, şi la care să se adauge acest al treilea
volum, al cărui scop este să continue istoria baptiştilor din România din anul
1944, anul împuşcării lui Ion Antonescu, până în anul 1989, anul împuşcării lui
Nicolae Ceauşescu.
Mărturisesc că am primit această invitaţie cu bucurie, dar în acelaşi timp şi
cu smerenie. Am primit-o cu bucurie pentru că am văzut în acest proiect opor-
tunitatea de a participa la reeditarea şi transmiterea mai departe a ceea ce autorul
numeşte atât de frumos „trecutul nostru de credinţă, dezvoltarea vieţii religioase
prin reînvierea creştinismului primar, descojit de toate zorzoanele şi de adăugirile
făcute în scurgerea vremii”.
Lucrarea aceasta a reprezentat pentru autor ani de muncă neobosită, petrecuţi
în timp îndelungat de rugăciune şi părtăşie cu Dumnezeu. Mă simt onorat să
particip la reeditarea şi tipărirea celor trei volume într-unul singur, dar într-un
format nou şi cu o grafică mult îmbunătăţită.
Această invitaţie am primit-o şi cu smerenie, datorită respectului profund pe
care îl am pentru cei ce au fost în România pionierii unei forme de viaţă nouă,
de pietate şi dăruire şi de aplicare a credinţei creştine în viaţa de fiecare zi. Mulţi
dintre credincioşii ce se regăsesc în paginile acestei cărţi au îndurat prigoana,
batjocura şi greutăţile vieţii de credinţă, dar şi viaţa deplină şi mulţumitoare Celui
care i-a mântuit. În faţa acestor oameni ne aplecăm cu respect şi dorim să oferim
şi altora exemplul lor de trăire creştină curată.
Este important să precizăm că în această nouă ediţie a cărţii au fost efectu-
ate anumite modificări sub aspectul ortografiei şi punctuaţiei, textul fiind astfel
. Vezi Prefaţa la volumul 1.
 Prefaţa editorului la prezenta ediţie

adaptat normelor ortografice actuale ale limbii române. S-a urmărit a se păstra
farmecul limbajului specific autorului, care îl întoarce pe cititor în timp transpu-
nându-l în perioada şi evenimentele evocate şi făcându-l martor la trecutul istoric
al credinţei baptiste.
Parte a acestui limbaj o constituie şi cuvintele caracteristice acelor vremuri,
presărate în text cu deosebită măiestrie, care au fost păstrate întocmai în prezenta
ediţie revizuită, operându-se modificări doar în cazul unor termeni consideraţi
de dicţionarele de specialitate ca fiind învechiţi, ieşiţi din uzul limbii, şi care ar fi
putut fi necunoscuţi cititorilor de astăzi.
De asemenea, s-au făcut unele intervenţii în topica frazelor, din dorinţa de a
face ideile cât mai uşor de lecturat şi de înţeles nu numai de către cei cărora stilul
caracteristic perioadei de timp evocate le este cunoscut, dar şi de către cei mai puţin
familiarizaţi cu acest mod de exprimare.
În cazul unor nume care în Ediţia I a cărţii apăruseră în mai multe forme, ca
de pildă în variantă română, maghiară sau germană, s-a optat pentru o singură
variantă, ţinându-se cont în alegerea acesteia de naţionalitatea persoanei la care se
face referire şi menţionându-se totodată, într-o notă editorială, celelalte forme în
care era scris respectivul nume în prima ediţie. În acelaşi fel s-a procedat şi în cazul
altor nume de persoane, localităţi etc., care în prima ediţie apăreau în mai multe
variante, cu unele mici diferenţe de scriere (de exemplu Todor-Teodor), în prezenta
ediţie redându-se o singură formă. Această modificare a avut la bază ideea de con-
secvenţă, de redare a aceleiaşi forme pe tot cuprinsul cărţii, precum şi preocuparea
de a nu deruta cititorii, spulberând astfel o eventuală confuzie care s-ar fi putut crea,
ca de pildă aceea că numele respective nu fac referire la una şi aceeaşi persoană, ci
la persoane distincte. De asemenea, în acest demers am beneficiat de sprijinul unor
profesori de la Universitatea Emanuel şi pastori din cadrul Comunităţii Baptiste de
Bihor şi Satu Mare, ale căror sugestii ne-au fost de mare folos.
Dăruim acest volum de istorie a baptiştilor credincioşilor din România, stu-
denţilor la teologie şi celor interesaţi de începuturile şi răspândirea credinţei bap-
tiste în ţara noastră, nădăjduind că prin conţinutul lui va sensibiliza, va încuraja
şi va motiva viaţa multor credincioşi de astăzi la o trăire închinată Dumnezeului
întregii istorii a omenirii. Mulţumesc tuturor celor de la Editura Făclia şi de la
Universitatea Emanuel care au contribuit la apariţia acestui nou volum.

Dinu Moga
Director
Editura Făclia, Oradea, februarie 2007
Cuvânt Înainte

Piatra de aducere aminte şi piatra de judecată

Matei 21:44 „Cine va cădea peste piatra aceasta, va fi zdrobit de ea; iar pe acela
peste care va cădea ea, îl va spulbera.”

Baptiştii din România se bucură de un mare câştig. Dintre ei, nu mulţi căr-
turari şi de viţă aleasă, unii totuşi s-au apucat să redea în scris evenimente legate
de începutul mărturiei baptiste în ţara noastră, atât din timpul vieţii lor, cât şi
povestite prin viu grai de părinţii sau înaintaşii acestora. Aceste istorii, împle-
tite cu percepţia personală, adunate între două coperţi, sunt primele istorii ale
baptiştilor din România. De-a lungul unui întreg secol s-au făcut încercări de a
recupera 150 de ani de istorie din partea mai multor autori. Tentativele au fost
multe, toate marcate de flăcările pasiunilor nestinse datorită contemporaneităţii,
dar şi de amatorismul caracteristic oricărui început. Acestea dau o culoare aparte
scrierilor noastre istorice.
În dreptul fiecăreia dintre aceste producţii pot să apară tot felul de critici
pentru că evenimentele sunt atât de aproape de noi şi pentru că, fie participanţii
direcţi, fie urmaşii acestora sunt încă în viaţă şi memoriile vii sau mai şterse sunt
încărcate de subiectivitate. Toate aceste scrieri sunt realizate de oameni care au
fost în primul rând predicatori, antrenaţi în ceea ce priveşte arta retoricii orale mai
degrabă decât în scriitură. Şi aceasta este o marcă specifică a istoriografiei baptiste
româneşti.
Există astăzi teoreticieni ai istoriei care ne pot învăţa multe despre modul în
care ar trebui scrisă istoria unei comunităţi cum este cea baptistă şi poate va veni
vremea când se va scrie o istorie care să respecte toate canoanele teoretice ale dis-
ciplinei în cauză. Până atunci însă, chiar şi cei care vor scrie o nouă istorie îşi vor
fundamenta studiul pornind tot de la mărturiile consemnate până acum.
Una dintre cele mai spectaculoase lucrări de acest gen este cea a fratelui Alexa
Popovici. Cu multe fotografii incluse, cu o documentare intuitivă, dar aproape de
ceea ce ai aştepta de la un documentarist profesionist, cu o cantitate considerabilă
de material adunat şi organizat „cronologic, logic şi cauzal”, cu un limbaj simplu,
dar nu departe de cel pe care îl putem citi într-o lucrare de specialitate, lucrarea
10 cuvânt înainte

de faţă adună foarte multe resurse care cu siguranţă vor reveni ca citate în viitoare
lucrări de specialitate.
Pentru orice fel de construcţie este important ca temelia să nu fie crăpată.
Citind istoria fratelui Alexa Popovici se pot observa unele lipsuri în ceea ce pri-
veşte detaliul şi unele inexactităţi, pe care acum, datorită altui instrumentar de
cercetare, le putem rectifica, dar este de remarcat soliditatea întregului construct
datorită bunei întemeieri. Este surprinzător cum fostul profesor de Seminar şi-a
descris şi şi-a aplicat metodologia de cercetare, adunare şi sinteză a datelor. Ca un
istoric profesionist.
Lucrarea aceasta de asemenea dimensiuni, sprijinită pe mărturiile, documen-
tarea şi scrierile unor fraţi ca Teodor Sida, Dumitru Drăgilă, Mihai Vicaş, Ioan
Ţirban, Constantin Adorian, Silvestru Ungureanu, Ioan Socaciu şi alţii, poate
fi considerată o temelie bună, un prim pas în elaborarea unei istorii complete a
baptiştilor din România, fără a fi mai puţin fascinantă ca lucrare în sine.
Alexa Popovici a fost contemporan cu unii dintre cei care au participat la
semănarea credinţei baptiste în ţara noastră, aşa încât unele dintre evenimentele
relatate le-a trăit el însuşi. Din această cauză, lucrarea se bucură de o autenticitate
de necontestat. Aşa cum spune autorul în prefaţa sa, „am văzut cu ochii mei”, a
cercetat locurile, a intervievat oamenii. Pe lângă metodă, aparţinând profesorului
de istorie, pastorul Popovici este de recunoscut aproape pe fiecare pagină, co-
mentând şi din punct de vedere spiritual anumite evenimente, strecurând opinii,
impresii, recomandări sau chiar câte un cuvânt care peste ani s-a dovedit pro-
fetic. Perspectiva autorului este una metaistorică, care priveşte dincolo de eve-
nimenţial şi de circumstanţe, spre istoria pe care o conduce Dumnezeu Însuşi.
Personajele principale nu sunt credincioşii baptişti şi oponenţii lor, ci Dumnezeul
baptiştilor.
Istoria scrisă de Alexa Popovici nu este doar rezultatul unei documentări
neaşteptat de riguroase pentru acele vremuri, produsul unei cercetări ştiinţifice
lipsite de pasiune, ci este scrisă cu un obiectiv declarat de la bun început, şi anume
acela de a motiva pe lucrători în lucrarea la care au fost chemaţi de Dumnezeu,
luând exemplul înaintaşilor. Aşa cum mărturiile şi istoriile prezentate au fost un
impuls pentru însuşi autorul, acesta a nădăjduit ca acelaşi efect să se producă
asupra studenţilor cărora le-a fost oferită această scriere ca primi destinatari, dar
şi asupra credincioşilor de rând, dintre care unii îşi vor recunoaşte în fotografii
şi nume părinţii, bunicii şi străbunicii. Lucrarea pastorului care a fost profesor
la Seminar nu este doar un curs, deşi aceasta a fost la început; nu este un jurnal
intim, deşi are mireasmă personală; nu este doar un rezultat al amintirilor încăr-
cate de emoţie şi entuziasm, deşi se simte atmosfera încărcată de înţelepciune a
ISTORIA BAPTIŞTILOR DIN ROMÂNIA 11
bătrâneţilor la care evaluează altfel trecutul; această lucrare este câte puţin din
fiecare şi toate acestea la un loc. O reuşită împletire între memorii, jurnal, istorie,
documentar, monografie.
Un alt lucru care nu poate fi trecut cu vederea este puterea condeiului, fără a
fi mai prejos de stilul oral atât de cunoscut al fratelui Alexa, condei care a creat
pasaje remarcabile. O istorie scrisă cu dramatism, care transformă unele pagini în
pagini de roman, altele în descrieri prelungite vrednice de un adevărat scriitor.
Între text literar şi text ştiinţific, lucrarea pastorului şi profesorului Popovici,
piatră de poticnire pentru unii, piatră de râşniţă pentru alţii, devine o piatră de
temelie pentru istoriografia baptistă, datorită pionieratului unei astfel de între-
prinderi, dar este şi o piatră de hotar, care delimitează un tip de lucrări ce nu va
mai putea fi scris niciodată, din pricina dispariţiei unor combinaţii din care s-au
născut astfel de oameni. În acelaşi timp va fi şi piatră de aducere aminte pentru
generaţiile care nu mai pot păstra în memorie decât astfel preţul enorm plătit de
înaintaşi pentru răspândirea credinţei baptiste pe meleagurile noastre. Va fi şi o
piatră de mărturie împotriva celor care s-au împotrivit lucrării lui Dumnezeu.
Acum, când putem privi istoria retrospectiv, cu alţi ochi, cu lacrimi de mân-
drie sfântă din cauza felului în care s-a manifestat măreţia lui Dumnezeu în viaţa
martirilor noştri, dar şi cu lacrimi de ruşine la deschiderea dosarelor unora dintre
slujitorii care i-au trădat pe fraţi, citim acest text ca pe o piatră care adună şi
împarte, o piatră de aducere aminte şi de judecată deopotrivă. În dreptul unora
spunem: „Ce frumos a fost că a fost astfel!”, în dreptul altora vom spune: „Ce
frumos ar fi fost să fi fost astfel!” Această istorie este şi a celor care s-au zdrobit
pe ei înşişi de Piatră, câştigându-se pe sine, dar şi a celor peste care Piatra va
cădea spulberându-i. Să citim deci aşa cum trebuie citită orice istorie, cu gândul
la trecut, dar cu nădejdea la viitor, până când Îl vom vedea pe Cel numit Piatra
din Capul Unghiului.

Dr. Marius David Cruceru


Universitatea „Emanuel” din Oradea
INTRODUCERE

M işcarea baptistă din Europa a răsărit în primul de­ceniu al secolului al


XVII‑lea, în Olanda, ca o acţiune de re­înviere a creştinismului primar,
cel din secolele I-III după Cristos. Din cauza balastului tradiţional şi ceremonial,
închi­năciunea şi trăirea evlaviei au fost înecate, iar viaţa spi­rituală şi credincioşia
sinceră aproape că au dispărut. Dar poporul de rând era însetat sufleteşte după
Evanghelie, după o viaţă sfântă, după un creştinism adevărat, atât în crez, cât
şi în traiul de fiecare zi. Confesiunile mari, istorice, de­venite confesiuni de stat,
nu mai puteau oferi mana evangheli­că, nici cunoaşterea şi trăirea în părtăşie cu
Dumnezeu.
De aceea, din când în când, într-o parte sau în alta a Europei, au apărut, au
erupt şi s-au răspândit cu o rapiditate uimitoare diferite mişcări religioase, pe care
con­fesiunile dominante le-au etichetat „secte” sau „erezii”. Dar acestea propovă-
duiau Sfânta Scriptură, o explicau simplu, pe în­ţelesul tuturor, aşa că oamenii nu
ţineau seama de etichete precum „secte” sau „erezii”, ci ascultau şi apoi împărtă-
şe­au cele auzite din Evanghelie.
Însetarea religioasă a poporului de rând (manifestată de toate popoarele şi
ţările din Europa) a împins mulţimile doritoare de o viaţă pură şi de adevăra-
tă credincioşie spre aceste mişcări religioase şi evanghelice. Aderenţa în masă la
aşa-zisele „secte” a trezit furia sacerdoţilor, care apoi au dezlănţuit persecuţii şi
ostracizări, de la izgoniri for­ţate şi exilări până la inchiziţii oribile. Dar în ciuda
tutu­ror acestor suferinţe şi martirii, mişcările religioase evan­ghelice creşteau şi
se răspândeau cu spor în toate părţile Europei. Mişcarea baptistă şi-a fixat ca
obiectiv reînvierea creştinismului primar. Ca succesiune istorică, miş­carea bap-
tistă a însemnat o reapariţie a învăţăturilor anabaptiste promovate în Europa de
refugiaţii separatişti care au plecat din Anglia şi s-au stabilit în Olanda.
Numele de „baptişti”, în limba germană „Täufer”, a fost dat mai întâi de
Zwingli, în Elveţia, celor ce n-au acceptat să-şi boteze copiii, adică antipedobap-
tiştilor, şi care urmau să se boteze ca oameni mari, deci o singură dată, iar celor
ce s-au botezat din nou ca oameni mari, deşi fuseseră botezaţi pe când erau copii,
14 introducere

li s-a spus „anabaptişti” (Wiedertäufer), adică botezaţi din nou. Mai târziu, când
împotriva anabaptiştilor s-au dezlănţuit prigoane crunte şi neîncetate, credincio-
şii au abandonat acest nume confesional, spre a nu mai îndura persecuţii în lanţ,
şi s-au numit „creştini”, sau „creştini apostolici”, „fraţi”, „învăţăceii urma­şi ai lui
Cristos”, ori „copiii credincioşi ai lui Dumnezeu, botezaţi” etc. În Anglia, unde
a existat o mare fluctuaţie a numelui, în cea mai veche mărturisire de credinţă
a baptişti­lor particulari, cea din 1644, ei s-au numit „acele biserici care în mod
comun (cu toate că în mod fals) sunt numite anabaptiste”. Doi ani mai târziu, în
1646, în apendicele apărut la noua ediţie a Mărturisirii de Credinţă, ei s-au nu­mit
„credincioşii botezaţi”. În Mărturisirea de Credinţă din 1688, bisericile baptis-
te sunt denumite „congregaţii de creş­tini botezaţi pe mărturisirea credinţei lor”.
După aceea a fost folosită numai denumirea de „baptişti”.
În învăţătura lor, baptiştii sunt urmaşii spirituali ai atâtor mişcări religioase
anterioare, care au purtat denu­miri diferite după timp sau loc, dar aveau aceleaşi
învăţături de crez şi de trai.
După Anglia şi Ţările de Jos, credinţa baptistă a apărut în Germania şi de
aici în întreaga Europă. Comunităţile de germani aflate în aproape toate ţările eu-
ropene au contribuit din plin la răspândirea credinţei baptiste. De aceea, aproape
în toate ţările din Europa, primele biserici baptiste au fost de limbă germană, şi
apoi, de la ele, credinţa şi învăţăturile baptiste s-au răspândit la celelalte naţionali­
tăţi şi popoare.
În provinciile româneşti, care formează astăzi Româ­nia, credinţa baptistă a
pătruns tot prin intermediul germanilor şi a tre­cut după aceea la români, maghiari
etc., datorită aceleiaşi însetări sufleteşti după o viaţă de credinţă mai profundă,
mai pronunţată, cu o atmosferă de adâncă pietate şi care putea fi trăită de oricine.
Oamenii, indiferent de popo­rul din care făceau parte, căutau să cunoască învăţă-
turile Sfintelor Scripturi şi să le trăiască. Ceremonialismul care domina în­treaga
viaţă religioasă în bisericile istorice a obosit po­porul şi nu dădea lumină evan-
ghelică, nu stimula viaţa spirituală, legătura şi părtăşia cu Dumnezeu. Astfel,
imediat după apariţia învăţăturilor credinţei baptiste, acestea au fost îmbrăţi­şate
de mulţimi de oameni.
După prigoanele exterminatoare din anul 1767 dezlănţuite împotriva anabap-
tiştilor din Transilvania, aceştia şi-au închinat steagul şi au încetat să mai existe
ca organizaţie bisericească pe scena re­ligioasă publică. Dar credinţa lor nu a dis-
părut, deoarece cre­zul baptist a existat în familii şi s-a propagat din tată în fiu, şi
pe ascuns la alţii, fără întruniri şi predici, fără biserici cunoscute şi fără misionari
şi evanghelişti. S-a păstrat însă o adevărată mişcare de crez, de pietate, de la om
la om, de comunicare individuală a experienţelor de pace şi bucurie. La vremea
ISTORIA BAPTIŞTILOR DIN ROMÂNIA 15
prielnică şi nu prea îndepărtată, când urmau să apară noi stări sociale, schimbate,
crezul baptist avea să se manifeste din nou. În Europa apăruseră biserici baptiste
prin multe ţări. Din Germania, germenele credinţei baptiste a încolţit şi în Ţara
Românească, la Bucu­reşti. În comunitatea germană, prin mărturia credincioşilor
baptişti pripăşiţi acolo, câţiva bărbaţi şi femei au primit şi ei credinţa, care s-a
răspândit apoi încet, dar sigur, la alţii, români, maghiari, ruşi etc.
Anul 1856, când s-au mutat la Bucureşti primii credincioşi baptişti, a fost
anul de prag, anul de deschidere a primei biserici baptiste în Ţara Românească,
începutul împărtăşirii, al comunicării credinţei şi experienţelor pe care le-au măr-
turisit şi altora primii credincioşi baptişti.
A fost o tainică diriguire divină, ca prima li­cărire a credinţei baptiste, cea
dintâi mărturie a credinţei baptiste, cea dintâi mărturie pe faţă, să fie făcu-
tă la Bucu­reşti, iar primul care a făcut o asemenea mărturie să fie Karl Johann
Scharschmidt, un german venit să se stabilească acolo, printre români. După el,
s-au ridicat şi alţii în alte părţi, în Transilvania, în Dobrogea, în Bucovina etc., iar
crezul baptist s-a răspândit în lung şi în lat.
La început au avut loc acţiuni de răspândire, de planta­re, întocmai ca în cartea
Faptele Apostolilor din Noul Testa­ment. Credincioşi simpli, bărbaţi şi femei, plini
de râvnă, de entuziasm plămădit în căldura dragostei dintâi, au comuni­cat altora
ceea ce au descoperit ei în Sfintele Scripturi şi au arătat cum au ajuns ei creştini cu
adevărat, creştini vii, cu o viaţă schimbată şi cu fiinţa luminată de Evanghelie.
Deceniu după deceniu, lucrarea baptistă s-a desfăşurat în toate provinciile
româneşti, cu totul separat, prin iniţiativele personale ale celor credincioşi, fără
să urmeze vreun plan, dar în mod asimetric. De pildă, Transilvania şi Banatul au
cunoscut un avans mare în răspândirea credinţei baptiste faţă de celelalte provin-
cii, deoarece acolo nu au fost persecuţii religioase decretate de stat, ci doar acţiuni
adverse locale şi de scurtă durată, în timp ce în Muntenia a existat în lucrarea
misionară o exagerată prudenţă a baptişti­lor, motivată de teama de a nu stârni
adversitatea autorităţilor, iar în Bucovi­na toată lucrarea s-a confruntat cu aspre
vitregii. Cât des­pre Dobrogea, acolo baptiştii nu au avut oameni de avangardă şi
de iniţiativă.
Deşi lucrarea s-a desfăşurat cu totul independent, fără vreo relaţie între
baptiştii dintr-o pro­vincie cu fraţii lor de credinţă din altă provincie, totuşi, ei
avut acelaşi izvor de inspiraţie: baptiştii din Germania. Predicatori şi misionari
baptişti din Germania, crescuţi şi înflăcăraţi de Johann Gerhard Oncken, au
trecut prin toate provinciile româneşti. Astfel, s-ar putea spune că baptiştii din
Germania au fost promotorii infiltrării şi răspândirii credinţei baptiste în provin-
ciile româneşti.
16 introducere

În Germania, credinţa baptistă a descălecat din Anglia abia în 1820. Timp de


peste două sute de ani, credinţa baptis­tă s-a plămădit şi a lucrat numai înlăuntrul
ţării şi în câteva colonii: din 1639 în America, din 1759 în Canada, din 1793 în
Indii, prin William Carey. Pe continentul Europei au existat numai câteva gru-
puri de rămăşiţe anabaptiste prin Olanda, Rusia, Ungaria şi Transilvania.
La începutul secolului al XIX-lea, în timpul războaielor lui Napoleon, în
Anglia s-a trezit spiritul de a evangheliza Eu­ropa. Fraţii Robert şi James Haldane,
scoţieni foarte bo­gaţi, adânc evlavioşi, deveniţi baptişti în 1808, au fondat în anul
1818 Societatea Continentală de Evanghelizare, cu scopul de a trimite în diferi­te
ţări din Europa misionari care să-i ajute pe creştinii de acolo în creşterea spiritu-
ală prin distribuirea de cărţi religioase şi prin predici. Printre primele şi cele mai
importante hotărâri şi lucrări ale Societăţii Continentale de Evanghelizare, în
dorinţa membrilor ei de a răspândi Evanghelia, a fost trimiterea lui Felix E. Neff
şi Henri Pyt, ambii elveţieni, în Franţa, şi angajarea lui Johann Gerhard Oncken,
un german baptist, pentru lucrarea de evanghelizare în Germania. Prin Oncken
credinţa baptis­tă a ajuns şi în provinciile româneşti.