Sunteți pe pagina 1din 16

Deficien e

Nr Problema Inciden a Cauza Concluzie Rezolvare Observa ii


1 Aeroterma produce un miros de Medie Nu este un defect propriuzis. Calitate slab . Pe m sur ce aeroterma La versiunile Diesel, aeroterma este
plastic/ebonit înc lzit sau "ars" de Resturi minuscule de plastic i func!ioneaz , mirosurile vor i electric , nu se bazeaz doar pe
la prima utilizare, ma ina fiind nou . alte materiale r mase din timpul disp rea. c ldura motorului, deoarece
depozit rii i asambl rii motorul diesel nu se înc lze te la
aerotermei sunt înc lzite/arse i relanti, ci doar în sarcin i se
produc acel miros. r ce te destul de repede. Înc lzirea
electric intr în func!ie de fiecare
dat când motorul nu asigur
suficient caldur .

2 Aeroterma, când aerul este reglat Toate De fapt aerul cald ajunge în mod Dac în urma verific rii se
c tre picioare, nu înc lze te în mod egal în ambele p r!i, dar la ofer constat c mocheta de la ofer
egal oferul i pasagerul din fa! , la aerul trece pe deasupra obtureaz fluxul de aer dinspre
ofer ajunge prea pu!in aer cald. pedalierului i nu direct c tre locul ie irea aerotermei se ajusteaz
unde se afl pedalele (mai în jos), (decupeaz ) mocheta.
de aici i diferen!a de înc lzire.

3 Anvelopele au aderenta scazuta Toate Anvelope marcile Montana, Economie. Conducere preventiva si Variantele Ambition sunt livrate cu
Kormoran si Barum, cele mai schimbarea lor la prima ocazie. anvelope de o calitate mai buna
ieftine modele. (Michelin Energy). Dup ce Renault
a înlocuit Montana cu Kormoran
aceast problem s-a redus foarte
mult.
4 Bancheta spate nerabatabila si cu Toate Economie.
spatarul nerigidizat
5 Bordul se reflecta in parbriz. Toate Unghiul pe care il face plan a Deficienta de Acoperire cu materiale inchise la
bordului este nepotrivit. Culoarea proiectare. culoare si mate.
plan ei este cam deschisa. Lipsa studiu de
ergonomie.
6 Butonul de ac!ionare a vitezei de Toate Sensul de actionare este invers Deficienta de
ventila!ie a aerotermei este "invers". fata de cel normal (este utilizat proiectare.
arcul stânga-dreapta inferior, cu Lips studiu de
vârful de indicare în jos, în loc de ergonomie.
cel superior).
7 Comenzile aerotermei intra "in Toate Plansa e prea "aproape" sau Deficienta de
conflict" cu pozitia schimbatorului comenzile nu sunt amplasate proiectare.
de viteza in treptele 1, 3 si 5. corect pe plansa. Lipsa studiu de
ergonomie.
8 Comenzile pentru deschiderea Toate Economie. Doar la varianta Ambition.
geamurilor din spate plasate izolat

Subiect: Deficien!e, zgomote, defecte i calit !i Dacia Logan Actualizat: 04.03.2009 08:29 Pagina 1 din 16
9 Confort acustic mic in interior Impresie Insonorizare slaba in habitaclu Economie. Insonorizare suplimentara Din Septembrie 2005 Renault
personala monteaza o placa insonorizanta
(podea, in spatele banchetei, la
pedalier, portierele, etc.). (insono pedalier - Imbracaminte
inferioara plansa bord) deasupra
pedalierului si in jurul coloanei de
directie, deoarece acea zona
transmite foarte usor zgomotul
motorului. De asemenea, variantele
Diesel au o insonorizare
suplimentara pe capota si intre
motor si habitaclu.
10 Cutie de viteze neadaptata masinii Toate Cutie de viteze deficitar etajata, s- Economie. La variantele Diesel cutia de viteze
a urmarit reducerea consumului. este adaptata ceva mai bine la
motor.
11 Datele partiale din calculatorul de Toate Cauz necunoscut deocamdat . Dacia-Renault Preventiv se schimba blocul cu Resetarea este aparent aleatoare
bord se reseteaza. Uneori se Calculatorul de bord pare s fie nu are nici o indicatoare (ceasuri). Nu rezolva dar poate fi legata de utilizarea
reseteaza toate datele. Nu are sensibil la "zgomote" electrice ce solu!ie. problema. Deocamdat nu RCS/RCD, faruri, semnalizatoare,
leg tur cu resetarea automat în apar pe liniile de alimentare. Este exist o rezolvare. (ecranare?; ciclu pornire/oprire motor, umiditate
momentul dep irii capacit !ii uneia posibil o filtrare insuficient a filtrare suplimentar a mare. La variantele cu geamuri
dintre memorii - descris în aliment rii sau a unor intr ri aliment rii?). Se rezolv electrice si pe usile din spate se
manualul ma inii. (RST?) prea sensibile. O alta contactul imperfect de la masa reseteaza cand se apasa pe
cauza posibila poate fi o masa tabloului de bord sau se butonul de blocare a deschiderii.
insuficient la tabloul de bord sau "înt re te" masa prin preluarea
un contact imperfect la masa ei de pe coloana volanului. (Alte
acestuia. rezolvari: Verifica!i starea
siguran!elor F02 i F28 din cutia
de siguran!e habitaclu.
Verifica!i prezen!a a + 12 V în
pinul 9 i a + APC în pinul 10.
Verifica!i prezen!a masei în pinul
7 al conectorului cu 24 pini negru
tablou de bord. )

12 În compartimentul bu onului de Toate În partea de jos a bu onului de La variantele pe benzin se La variantele Diesel exist 2 orificii,
alimentare cu combustibil se adun alimentare exist un orificiu de poate încerca ata area unui unul are un furtun de plastic pentru
mereu nisip, praf, noroi. evacuare al eventualului furtun de scurgere. La variantele scurgerea motorinei, al 2-lea este
combustibil dat pe afar , orificiu Diesel al 2-lea orificiu se poate neacoperit. La variantele pe
care comunic cu partea astupa cu un c p cel potrivit. benzin singurul orificiu nu este
interioar a aripii i prin care dotat cu furtun de scurgere.
ajunge în compartiment mizeria
aruncat de roat .
13 Lamela de la usita busonului de Toate Economie. Lamela de la usita busonului de Dupa asigurare sarma nu
combustibil este neasigurata rezervor se asigura cu o sarma zdrangane si nu introduce alte
ordinara zgomote parazite in habitaclu.

Subiect: Deficien!e, zgomote, defecte i calit !i Dacia Logan Actualizat: 04.03.2009 08:29 Pagina 2 din 16
14 Lipsesc releele pe circuite Toate Economie. Se pot monta, preferabil in
importante (lumini) compartimentul motor, nu in zona
volanului (sau pe aproape).
15 Manerul interior al usii este Toate Economie. Manerul este cu adevarat meschin.
incomod, mic si materialul cu care Lipsa studiu de
este acoperit se murdareste usor. ergonomie.

16 Martorul "Dezactivare airbag Toate Din cauza condensului la Deficienta de Se înlocuiesc câteva rezisten!e Vocea Clientului: "Aprinderea
pasager fa! " clipe te (pâlpâie slab) temperaturi sc zute. Exist o proiectare/exe în UCE airbag, pentru a mic ora becului de airbag nu este un defect
f r motiv. Deficien!a apare in izolare necorespunz toare, fie pe cutie. Lipsa curentul rezidual care ajunge la al sistemului air-bag si
perioada rece i de obicei dispare placa bordului, fie la control calitate. martor. Este posibil ca din nici nu afecteaza functionarea
dup ce habitaclul se înc lze te. interconexiunea dintre placa August 2005 s se aplice acestuia." Comutatorul de
Apare i la echip rile f r airbag bordului si UCE airbag, sau chiar aceast solu!ie pe linia de dezactivare a airbag-ului pasager
pasager fa! . in UCE airbag (martorul este fabrica!ie. fa! nu joac nici un rol în aceast
comandat direct de UCE airbag). problem .

17 Masina nu este suficient de Impresie Catalizatorul este prea mic pentru Economie +
"nervoasa" personala ca nivelul de combustibil sa fie consum mic.
mai mare. S-a urmarit un consum
mic.
18 Motorul este zgomotos (motorizare Impresie Surse de zgomot: tacheti cu Economie, nu La variantele Diesel pompa de
MPI) personala patina, injectoare, nr. minim de s-au servo-directie este separata si
senzori, bobine de aprindere fara implementat electro-hidraulica. Tot la variantele
depistare de faza, echilibrarea sisteme Diesel suspensia motorului este
deficitare a ansamblului motor, silentioase si mai adaptata motorului
suspensie pendulara cam rigida, scumpe. (imprumutata de la Renault Clio, la
mod cam "zgomotos" de prindere fel si puntea fata).
a accesoriilor (alternator,
compresoare AC si DA).

Subiect: Deficien!e, zgomote, defecte i calit !i Dacia Logan Actualizat: 04.03.2009 08:29 Pagina 3 din 16
19 Motorul se aude "ca unul diesel" la Toate Arcurile de la ambreiaj (cele 6 Calitate slab . Se schimb discul de ambreiaj Deocamdat problema pare s
relanti. Zgomotul e destul de discret arcuri concentrice de pe discul de sau tot kit-ul de ambreiaj. De apar doar la motoriz rile MPi. Este
i se moduleaz în func!ie de ambreiaj) î i pierd elasticitatea i obicei zgomotul va reapare, o problem comun înc de la
consumatorii afla!i în func!ie. Când joac în loca urile lor. Jocurile dup un timp. Dacia Solenza. Apare i la alte
se apas ambreiajul zgomotul de provoac acel zgomot. Este modele Renault (Clio).
diesel se atenueaz /dispare. posibil s fie i din cauza
Zgomotul mai dispare i când se culbutorilor cu patin (jocuri mari,
împinge de schimb tor. sensibili la temperatur ). De
asemenea, sunt anse reale ca
zgomotul totu i s fie provocat i
de cutia de viteze, lucru care se
poate valida prin dispari!ia
zgomotului la împingerea
schimb torului cu ma ina la
relanti.

20 Motorul vibreaz la relanti. Toate Tampoanele de amortizare ale Economie. Deocamdat problema pare s
motorului sunt rigide. De afecteze doar motoriz rile MPi.
asemenea, exist i o lipsa de
echilibraje atente ale pieselor
componente (arbore, pistoane)

21 Motorul/caroseria vibreaz în mod Toate Sistemul de e apament intr în Deficien! de Pentru ridicarea turatiei la care Problema este comun înc de la
neobi nuit în jurul tura!iei de 2000 rezonan! proiectare/ada esapamentul vibreaza, se poate Dacia SuperNova i Solenza.
rpm (motorizare MPi). ptare. pune (la MPI) un batator acustic
de diesel, care e mai mare iar
diferen!a se "simte".

22 Oglinzile retrovizoare laterale sunt Toate Deficienta de Ioferul trebuie s se Începând cu Logan Prestige, MCV
usor iesite din gabaritul masinii. proiectare. obi nuiasc cu l !imea aparent i VAN, Renault a introdus oglinzi
Cea din dreapta este acoperita Lipsa studiu de a ma inii i s fie precaut când cu o suprafa! i o form mult
partial de stalpul masinii, oricum ar ergonomie. trece pe lâng alte vehicule. îmbun t !it .
fi reglat .
23 Pedala de accelerare vibreaza (la Toate Este pe cablu si in contact cu Economie. Se poate pune fie o greutate pe La variantele Diesel acceleratia
MPi) motorul cablu, fie o contragreutate pe este electronica - fara vibratii.
pedala - adica o masa inertiala.

24 Pedala de ambreiaj vibreaza la Mica Este pe cablu si in contact cu Economie, Nu se actioneaza ambreiajul la La variantele Diesel s-a montat o
decelerare motorul trebuia sa fie decelerare. contragreutate de amortizare pe
hidraulica cablu, suplimentara la cea de la
capatul lui.

Subiect: Deficien!e, zgomote, defecte i calit !i Dacia Logan Actualizat: 04.03.2009 08:29 Pagina 4 din 16
25 Pedalele au o pozitie destul de Toate Din cauza ambreiajului pe cablu, Economie Se poate regla pedala de
incomoda pedala de ambreiaj are cursa ambreiaj.
lunga si de aici rezultatul
mediocru al pozitionarii celorlalte
pedale (cu cursa mai scurta)

26 Plansa centrala a bordului Toate In zona "neterminata", la Economie. Se monteaza carenajul pentru a
"neterminata" in zona inferioara variantele pentru Rusia este Depinde de "cosmetiza" aspectul.
montat un carenaj de plastic care regiunea de
acopera conductele de aer cald comercializare.
care se duc in spate.
27 Portbagajul nu are maner, pentru a- Toate Deficienta de Pentru inchidere se poate folosi Se mentine masina curata tot
l inchide fie te murdaresti pe maini, proiectare. un snur sau o curelusa prinsa pe timpul…Problema a fost rezolvat
fie folosesti cheia pe post de maner Lipsa studiu de spatele usii de portbagaj, de prin montarea butonului de
ergonomie. care se trage. portbagaj de pe Renault Twingo, pe
Economie. toate modelele, începând cu Sept
2006 (noua colectie).

28 Portbagajul se deschide repede si Toate Arcuri prea puternice, Economie. Reglare sau montare amortizare
are tendinta sa se balanseze neamortizate la capat de cursa. suplimentara.
Balamalele prea in interior -
ocupa spatiul util superior in
portbagaj.
29 Pozitia rotii de rezerva in portbagaj Toate Este invers de cum ar fi normal. Economie. Se scurteaza surubul de
produce pierdere de spatiu Spatiul din interiorul rotii poate fi Deficienta de prindere si se inverseaza pozitia
folosit (cric, chei, etc.). proiectare. rotii.
30 Praful, mirosurile neplacute si Toate Lipseste filtrul de praf/polen. Economie. Se poate monta unul improvizat
frunzele cazute ajung in aeroterm pe gura de admisie a aerotermei
i în habitaclu. (sub mecanismul terg toarelor)
fie se decupeaz fanta special
pentru filtru în peretele din
dreapta al aerotermei, unde se
introduce un filtru de praf de Clio
3/Modus/Nissan Micra.

31 Schimbatorul de viteze vibreaza Mica Schimbatorul este cu priza directa Economie. Era Pe variantele Diesel pentru export
cu levier direct pe cutie mai bine cu (din Martie 2006) schimbatorul e pe
cablu. cabluri.
32 Scutul motorului vibreaza. Toate Scutul nu este strans prea bine in Control slab al Ar fi necesare garnituri La prima revizie se mai strang
fabrica. calitatii. antivibratie pe suruburile de suruburile de prindere ale scutului.
prindere. Scutul trebuie strâns în
mod regulat.

Subiect: Deficien!e, zgomote, defecte i calit !i Dacia Logan Actualizat: 04.03.2009 08:29 Pagina 5 din 16
33 Se aude un zgomot continuu (!iuit) Toate Nu este un defect. Servo-directia Problema apare doar la 1.5dCi
când nu este ac!ionat direc!ia este actionata electro-hidraulic. Laureate (eventual si la 1.5dCi
(motorizare dCi). Zgomotul "apare" Motorul electric emite acest Ambition). Liuitul este prezent i la
doar când volanul nu este ac!ionat. zgomot. Liuitul este mai evident alte ma ini cu solu!ii identice de
Dac se ridic capota motorului doar când pompa nu are sarcin - antrenare a pompei de servo-
nivelul zgomotului se m re te i posibil regulatorul de tura!ie s nu direc!ie.
provine din zona farului stânga. poat p stra tura!ia constant
(mai mic ).
34 Sistem de franare prea "asistat" Toate Cursa scurta a pedalei de frana. Deficienta de Nu se stie daca se poate regla. La variantele Diesel franele fata
Strange complet frana cu pedala fabricare/reglar Este necesara obisnuinta. sunt echipate cu discuri duble
la jumatate din cursa. e. ventilate.
35 Sistemul de esapament. Toate Acordat deficitar, cu putine Economie. E apamentul mai are i o gâtuire la
batatoare acustice, fara element ie ire, pentru a se încadra în
flexibil, cu camere de detenta normele de zgomot. Iar gâtuirea de
mici. la toba final reduce din putere, dar
nu semnificativ.

36 Sistemul de incuietori posibil Toate Se foloseste cui percutor in loc de Economie.


periculos in caz de accident. ureche. La accidente cuiul
percutor se indoaie mai usor
decat urechea, si poate bloca
usa.
37 Stergatoarele "sar" pe parbriz si Toate Arcul care preseaza lamela pe Deficienta de Sunt necesare alte Comportamentul stergatoarelor
"scartie". parbriz e prea puternic si lamela proiectare. stergatoare/lamele. La originale poate fi "imbunatatit" daca
de cauciuc este prea subtire si Economie. terg toarele originale se pot se foloseste o solutie de spalare
inalta - nu are un profil potrivit. r suci longitudinal foarte pu!in parbriz mai "uleioasa".
Unghiul pe care il fac lamelele pe bra!ele pentru ca lamelele s fie
parbriz nu este corespunzator. cât mai perpendiculare pe
parbriz.
38 Stergatoarele lasa un "triunghi" Toate Stergatoarele sunt egale, si nu Economie. Sunt necesare alte Sau se regleaza stergatorul din
nesters, din care se scurge apa asimetrice, pentru a reduce zona stergatoare/lamele, asimetrice dreapta mai "sus", pentru a micsora
"moarta". 60/45 sau 60/40. Sau se poate zona "moarta". Sau se lungeste tija
prelungi profilul de legatura de la de ac!ionare a terg torului
mecanismul stergatoarelor cu 15 dreapta, prin t ierea ei i
mm si dispare triunghiul. prelungirea cu un profil adecvat.

39 Stergatoarele nu pornesc automat Toate Nu este facuta legatura dintre Economie. Se conecteaza comanda de Unii dealeri rezolva aceasta
la spalarea parbrizului comanda de spalare si UCH. spalare la pinul EHI-A7 al UCH. problema inainte de vanzare.

40 Stop-urile se aprind mai tarziu la Toate Contactorul este reglat prea "jos" Deficienta de Se regleaza pozitia contactorului
apasarea pedalei de frana fabricare. mai "sus".
41 Stratul de vopsea si lac foarte Toate Economie.
subtire

Subiect: Deficien!e, zgomote, defecte i calit !i Dacia Logan Actualizat: 04.03.2009 08:29 Pagina 6 din 16
42 Temperatura in habitaclu este Toate Cupola (tavanul) habitaclului nu Economie. Se izoleaza cupola. Izolanti Treapta de ventilatie necesara
destul de mare vara si AC trebuie este izolata si daca masina sta in termici sunt: burete izoprenic pentru 1/2 persoane este mai mica.
utilizat la o treapta de ventilatie soare puternic temperatura (preferabil cu folie de aluminiu), La 4/5 persoane treapta trebuie
mare - la care ventilatorul este interioara creste prea mult. polistiren expandat, pasla, marita si odata cu ea si zgomotul
destul de zgomotos polistiren extrudat, etc. Aluband- ventilatorului.
ul nu este izolant termic!

43 Usa torpedoului nu are o pozitie Toate Arcul de tensionare al Deficienta de Se slabeste arcul. Pe la sfâr itul lui 2005 Renault se
corecta si nu se inchide lumina intrerupatorului este prea tare proiectare/exe pare c a rezolvat aceast
interioara cu usa inchisa cutie. Lipsa problem .
control calitate.

44 Vopselele nemetalizate se cojesc si Medie Calitatea slaba a vopselelor Economie, Se revopsesc suprafe!ele Tipurile de vopsea "Rosu Passion"
sunt afectate usor de factori externi nemetalizate, in special Rosu control slab al afectate. si "Albastru Marin" au fost
Passion (cod: 021C) si Albastru calitatii. schimbate de Renault in toamna lui
Marin (cod: 061E). 2005. Nu au mai ap rut semnal ri
ale acestei probleme. Cod nou
Ro u Passion: 21D iar Albastru
Marin: 0V61H.

45 Indicatorul de temperatur al Toate Din cauza ca masa tabloului de Deficienta de Se conecteaz masa panoului Uneori, un contact imperfect al
afi orului LCD de pe bord indic instrumente e slaba, cand trece proiectare. de instrumente la coloana de masei poate provoca acela i efect.
cre terea temperaturii, s rind de la curentul de la ventilator masa se direc!ie. Sau se schimb cablul Acest defect poate provoca i faptul
cele 4 linii normal la 6 sau chiar mai afla mai sus (ca potential) decat de mas . Sau se conecteaz c calculatorul de bord se
mult. Fenomenul este aleator sau sasiul - deci tensiunea masurata suplimentar motorul la asiu cu o reseteaz singur.
coincide cu pornirea altor intre firul cald al sondei si masa panglic de cupru multifilar .
consumatori electrici (faza tabloului scade, de unde i
scurt /lung , etc.) cre terea aparent a
temperaturii, ea nefiind real , ci
doar afi at gre it.

Subiect: Deficien!e, zgomote, defecte i calit !i Dacia Logan Actualizat: 04.03.2009 08:29 Pagina 7 din 16
Zgomote
Nr Problema Inciden a Cauza Concluzie Rezolvare Observa ii
1 Când se sta!ioneaz cu frâna de Toate Nu este un defect propriuzis,
mân tras i se mi c ma ina zgomotul provine de la frecarea
(intrii/ie i din ea) se aude un tamburilor cu ferodourile spate,
zgomot/pocnit din partea din spate odata cu schimbarea garzii la sol
a ma inii. cand te ridici/cobori din masina.
2 Centura de siguran! scâr!îe când Toate Zgomotul este emis de cupla Calitate slaba. Se unge interiorul cuplei,
este cuplat (nu la cuplare, ci cât centurii, aflat între scaune. preferabil cu un spray lubrefiant.
timp este cuplat ). Scâr!âitul apare
mai frecvent când este frig.
3 Direc!ia scâr!âie la viraje Medie Capetele de bar produc Se desface burduful de
zgomotul, se adun mizerie. protec!ie, se cur ! i se unge.
Preferabil este s nu injecta!i
doar ulei în burduf, a a cum se
obi nuie te...
4 Geamurile au un zgomot ca de Medie Intr nisip/praf între piesele de Se desface panoul interior al Pentru a preveni aceast problem
nisip/pietricele frecate de el. sus!inere de jos ale geamului. u ii, se scot uruburile de se men!in geamurile curate i se
Scrâ ne te i trosne te la Piesele fac leg tura dintre geam prindere al pieselor, se scot cur ! de nisip/praf chederul care
plecare/oprire i la denivel ri. i macara. supor!ii (se sus!in geamurile, s asigur izolarea i tergerea
nu cad ), se cur ! , eventual se geamului când culiseaz .
adaug un pic de vaselin i se
monteaz la loc.

5 La accelerarea ceva mai puternic Toate Sistemul de e apament este Economie,


a motorului, zgomotul motorului se insuficient acordat. Lips calitate slab .
schimb , ca i cum ar lucra în 3 elemente flexibile. Amortizare
cilindrii, se aseam n cu un zgomot deficitar a e apamentului.
de motor uzat. (motorizare MPi)

6 La apasarea/eliberarea usoara a Toate Nu este un defect propriuzis, e o Zgomotul va dispare dupa un Problema apare si la alte marci de
franei in rampa/panta placutele de problema de uzura (placutele nu timp de utilizare al masinii. automobile.
frana emit un zgomot si vibreaza au inca o suprafata de contact
(tremura). uniforma).
7 La eliberarea pedalei de frân sau Toate Tamburii de frân se murd resc Se cur ! tamburii de frân .
la eliberarea frânei de mân se i provoac acel scâr!âit.
aude un scâr!âit.

Subiect: Deficien!e, zgomote, defecte i calit !i Dacia Logan Actualizat: 04.03.2009 08:29 Pagina 8 din 16
8 La închiderea u ilor din fa! se Toate Un urub de prindere al tijei de Se strânge urubul tijei bine.
aude un zgomot, ca un pocnet. limitare a cursei u ii s-a sl bit. Iurubul este Torx 40. Preferabil
Uneori se aude un zdr ng nit din este s se dea urubul cu un
zon . adeziv de blocare a filetului.

9 La pornirea motorului în perioade Toate Din cauza frigului, cureaua de Calitate slaba. Nu este un defect. Pe m sur ce Deocamdat apare doar la
cu temperaturi foarte sc zute se accesorii î i pierde elasticitatea i temperatura cre te în motoriz rile MPi.
aude un scâr!âit de la motor. începe s alunece. compartimentul motorului
Zgomotul dispare dup un timp cureaua î i revine i nu mai
destul de scurt. scâr!âie. Dac scâr!âitul persist
i dup ce motorul se înc lze te
atunci este nevoie de o vizit la
service.
10 La relanti, zgomotul motorului se Toate Discul de ambreiaj nu mai apasa Calitate slaba. Zgomotul va apare dupa un timp "Zgomot tehnologic"
schimba, mai evident cu ambreiajul uniform, arcurile lui se slabesc. chiar daca se schimba
cuplat si este mai "normal" cu ambreiajul. Este specific
ambreiajul decuplat (pedala modelului de ambreiaj folosit.
apasata)
11 Motorul are un zgomot/! c nit când Toate Ungere insuficient a tache!ilor, Zgomotul se va atenua pe Deocamdat problema pare s
este rece. Zgomotul poate fi nu ajunge uleiul a a de repede la m sur ce uleiul va unge toate afecteze doar motoriz rile MPi.
asem nat cu cel de "diesel". ei. Zgomotul este provocat i de componentele motorului. Este o problem comun înc de la
injectoarele piezoelectrice ale Dacia Solenza. Apare i la alte
Logan-ului (diferite de DSN si modele Renault.
SLZ).
12 Scâr!âie în mers în partea din Mic Capacul de la panoul de Calitate slaba. Fie se unge marginea i clemele
stânga a bordului, lâng aerator. siguran!e se sl be te i se mi c . capacului cu ulei siliconic, fie se
Dac se încearc ap sarea cu pun câteva buc !ele de purfix pe
mâna sau introducerea unui deget capac, pentru a-l fixa mai bine.
între laterala bordului i u a ( ofer -
închis ) zgomotul dispare.

13 Scaunele scâr!âie. Scâr!âitul apare Toate Scartie captuseala de vinil, rozeta Economie. C ptu eala se poate acoperi cu
mai frecvent când e frig. de reglare, spatarul, cablul de velur. Pentru restul surselor de
reglaj lombar, prinderea la arcuri zgomote scaunul trebuie
demontat i unse piesele
componente.
14 Schimbatorul de viteze scartie cand Toate Lipsa ungere la temperaturi Economie, Se unge imbinarea intre maneta
e frig scazute. control slab al schimbatorului si levierul de
calitatii. comanda pana la cutie.

Subiect: Deficien!e, zgomote, defecte i calit !i Dacia Logan Actualizat: 04.03.2009 08:29 Pagina 9 din 16
15 Zgomot "clonc nit" în partea din Mic Cablul de la frâna de mân se Se adaug un man on cablului
dreapta spate. mi c în una din clemele de în acea clem sau se
plastic cu care este prins pe bandijoneaz .
dedesubtul ma inii.
16 Zgomot ca de o cutie de tabl cu Toate Zgomotul provine de la Economie. Se introduce o bucat de pâsl Nu se recomand ungerea cu
pietricele în ea, în partea din spate, mecanismul de autoblocare a sau cauciuc între mecanismul vaselin a bilei, ea trebuie s se
dinspre poli!a pe care se afl centurilor, mai precis de la o bil centurii i tabla poli!ei de care e mi te liber în mecanism pentru a-
difuzoarele. metalic care pre-blocheaz prins cu un urub. i îndeplini func!ia. In extremis
centura în caz de frânare brusc pute!i apela i la ungere, dar cu
sau înclinare lateral (r sturnare) grij i nu în cantitate prea mare,
a ma inii. pentru a nu îngreuna prea mult
mi carea bilei în mecanism.
17 Zgomot ca un "zdr ng nit de Toate Cablul de anten se mi c i Deficien! de Se adaug bure!i de fixare i Se poate ajunge la tubulatura din
pietricele" în partea dreapt - atinge în diverse locuri pe unde asamblare. insonorizare. Cablul se mai spatele plan ei de bord pe
superioar a bordului trece prin bord. Se sl besc poate prinde i cu bride. dedesubt, f r a da jos bordul, dar
prinderile lui. Spa!ii goale în bord, Eventual se fixeaz cablul mai e dificil, spa!iul e foarte mic i
neantifonate. bine de conducta de distribu!ie pozi!ia incomod .
aer dreapta.
18 Zgomot ca un zdr ng nit în partea Toate De fapt zgomotul provine de la Economie, Zgomotul de la cârligul de
din fa! a ma inii, ce pare s vin parasolarele din plastic, care se calitate slab . prindere se poate rezolva cu un
de la plasticele ornamentale care mi c în cârligul de prindere. O pic de band izolatoare (gri) care
acoper stâlpii laterali ai parbrizului. alt surs de zgomot este s rigidizeze axul parasolarului.
De asemenea, zgomotul mai pare "b taia" parasolarului în plafon. "B taia" de plafon se reduce cu
s vin din portiere, de la bord sau un burete adeziv prins pe fa!a
chiar din afara ma inii. care intr în contact cu plafonul.

19 Zgomot ca un zdr ng nit în partea Toate Plasticele ornamentale care Economie, Se desface ornamentul i se
din spate a ma inii, în lateralele acoper stâlpii din lateralele calitate slab . fixeaz pe stâlp cu buc !i de
parbrizului. lunetei (montan!ii C) se mi c . burete pe interior, care s -l
rigidizeze.
20 Zgomot ca un zdr ng nit în u a din Toate Un urub de prindere al macaralei Calitate slaba. Se desface panoul interior al u ii Zgomotul apare preponderent în jur
dreapta-fa! , ce apare când se s-a sl bit. i se strâng toate uruburile. de 3.000Km, func!ie i de calitatea
ruleaz pe drumuri mai accidentate. drumurilor.
Sunt perioade când nu se aude,
de i drumul e accidentat.

Subiect: Deficien!e, zgomote, defecte i calit !i Dacia Logan Actualizat: 04.03.2009 08:29 Pagina 10 din 16
Defecte
Nr Problema Inciden a Cauza Concluzie Rezolvare Observa ii
1 Aeroterma se opreste din Foarte Reostat cu contact imperfect sau Calitate slaba Se rezolva contactul imperfect E bine sa se evite incalzirea
functionare daca este folosita pe mica defect. Posibile dilatari ale sau se schimba panoul cu maxima cu ventilatie minima.
treapta 1 de ventilare si caldura pieselor de plastic din cauza rezistente de comanda al
maxima. Dupa racirea ei porneste caldurii mari si a ventilatiei aerotermei.
din nou. insuficiente.
2 Aerul condi!ionat este neobi nuit de Mica Zgomotul este provocat de Se schimb compresorul. Înainte
zgomotos la pornirea lui dup o compresorul AC. de schimbare trebuie f cut o
pauz de câteva ore, dar dac este verificare a cantit !ii de ulei i a
oprit i pornit zgomotul produs se agentului de refrigerare.
reduce considerabil.
3 La frânarea pe denivel ri se aude Mica Zgomotul este provocat de Se schimb telescopul.
un zgomot de pahar de plastic amortizor, în esen! telescopul s-
(dinspre roata cu probleme) a defectat.
4 La rulare peste denivel ri (nu prin Mica Verifica!i dac exist joc la pivotul Calitate slab . Se înlocuie te pivotul inferior. Aten ie: acest defect este legat de
gropi) scâr!âie. Dup un timp inferior. De asemenea, suspecta!i Uzur defectul "La viraj maxim pe loc sau
scâr!âitul se transform în buc ile antiruliu i capetele de prematur ? cu vitez mic , apare un scâr!âit",
b taie/tronc nit. Zgomotul provine bar . de obicei, dup ce apare acel
de la puntea fa! . scâr!âit care se rezolv de cele mai
multe ori prin ungere, uzura va
continua (în pofida ungerii tardive)
i se va ajunge în final la înlocuire
de piese.

5 La viraj maxim pe loc sau cu vitez Mica Zgomotul este provocat de cele Dac zgomotul pare s vin din Pentru a determina dac zgomotul
mic , apare un scâr!âit. mai multe ori de frecarea exterior, suspecta!i anvelopele, provine de la anvelope, se face un
anvelopelor de suprafa!a de dac pare s vin mai mult din test pe o suprafa! cu nisip, dac
rulare. Mai poate proveni de la habitaclu, suspecta!i o ungere nu scâr!âie pe nisip e de la
ungerea insuficient a tijei insuficient la coloana de anvelope. Acest defect este de cele
amortizorului, flan ele direc!ie sau conexe. De mai multe ori începutul, scâr! itul,
amortizoarelor, capetele de bar , asemenea, lua!i în considerare dac nu provine de la anvelope se
buc ile antiruliu sau un rulment ungerea tijei amortizoarelor (cu va transforma în b taie/tronc nit i
de pe coloana de direc!ie din spray lubrefiant). Se unge cu vor fi necesare schimb ri de piese.
habitaclu. Alte cauze: bieleta de vaselin unde este necesar.
direc!ie - ungere insuficient la
rotula de la fuzet /burduf.

Subiect: Deficien!e, zgomote, defecte i calit !i Dacia Logan Actualizat: 04.03.2009 08:29 Pagina 11 din 16
6 Motorul nu porne te la prima cheie, Medie Senzorul magnetic de tura!ie de Se demonteaz senzorul i se E o problem cunoscut înc de la
aleator. Porne te dup mai multe pe volant s-a "murd rit" cu pilitur cur ! , de asemenea se cur ! SuperNova i Solenza.
încerc ri, f r s existe nici o regul i alte materiale. Alt cauz poate i contactele din conectorul lui.
între perioadele de pornire normal fi contact imperfect în conectorul Dac nu se rezolv nimic dup
i cele în care nu porne te din senzorului. În fine, senzorul poate cur !are, se schimb senzorul.
prima cheie. Motoare 1.4MPi i fi defect.
1.6MPi.
7 Motorul ramane turat la turatia Medie Cablul de acceleratie se Calitate slaba. Se greseaza cablul de La variantele Diesel acceleratia nu
maxima (motorizare MPI) blocheaza (gripeaza), nu mai acceleratie. mai este cu cablu, ci electronica.
aluneca in teaca lui.
8 Nivelul de temperatur al agentului Medie Termostatul se deschide prea Calitate slab . Se înlocuie te termostatul. Dac
de r cire trece foarte greu (sau devreme sau sonda de problema persist se înlocuie te
deloc) de 2 linii. temperatur s-a defectat. i sonda de temperatur .

9 Pedala de acceleratie se blocheaza Medie Cablul de acceleratie defect sau Calitate slaba Se inlocuieste cablul de Problema este mai comuna la cele
sau nu comanda corect injectia sau gripat. acceleratie sau se greseaza fabricate dupa Iunie 2005, cu
se misca anormal (greu), (impreuna cu restul parghiilor panoul de sigurante motor pe
(motorizare Mpi) actionate). contra-aripa.
10 Schimbatorul de viteze nu comut Medie Cel mai probabil: o problema de Deficienta de Se rote te cu cca. 1 mm, cel Problema este mai comuna la
u or treptele (aga! în a I-a, a II-a i paralelism între urubul de proiectare/asa mult 2 mm, levierul de legatur motorizarea 1.4MPI cu cutia de
eventual în mar arier). Poate prindere a levierului de maneta mblare. între schimbator i cap tul care viteze JH1 053, dar apare si la
"ag !a" doar la mar arier. schimbatorului de viteza i Economie. ac!ioneaz cutia de viteze a 1.6MPI/JH3. De obicei are loc dupa
comanda de pe cutie. Alte cauze: aceluai i levier. Alte rezolv ri: cateva mii de Km, dar temperaturile
Timoneria nu este unsa suficient. Ungere timonerie. Posibila scazute favorizeaza aceasta
Discul de ambreiaj nu apasa schimbare ansamblu ambreiaj- problema si poate apare repede la
uniform pe placa. Reglaj incorect cutie sau schimbarea placii de masinile noi, iarna.
al levierului de comanda a cutiei. presiune din ambreiaj. Se
Uleiul din cutie este vascos la schimba levierul (oficial nu se
temperaturi mici. Ulei insuficient regleaza). Se schimba uleiul din
in cutie. cutie. Se completeaza uleiul.

11 Spoiler-ul fa! se "las în jos", mai Mic Prinderea spoiler-ului s-a sl bit. Calitate slab . Se ridic spoiler-ul i se strâng Aceast deficien! apare
ales în partea stâng . Defect de material. uruburile de prindere. proponderent la ma inile livrate
înainte de Aprilie 2005.
12 Spoiler-ul spate se "las în jos" în Mic Prinderea spoiler-ului s-a sl bit. Calitate slab . Se ridic spoiler-ul i se strâng Aceast deficien! apare
partea dreapt sau se curbeaz "în Defect de material. uruburile de prindere. Se proponderent la ma inile livrate
afar ". schimb spoiler-ul dac se înainte de Aprilie 2005. Pe partea
curbeaz . dreapt a ma inii (unde este
"ochiul" de tractare), "aripioara" de
prindere a spoiler-ului de pe col!
este mai mica decât pe partea
stâng .

Subiect: Deficien!e, zgomote, defecte i calit !i Dacia Logan Actualizat: 04.03.2009 08:29 Pagina 12 din 16
13 Turometrul "zorn ie" în jurul tura!iei Mica Defectul este provocat de un joc Calitate slab . Se înlocuie te placa cu Defectul poate ap rea destul de
de 2.000rpm. Se manifest pronun!at al roti!elor de plastic instrumente de bord. devreme i nu e garantat c el nu
preponderent la temperaturi mai care formeaz mecanismul de va mai apare dup schimbarea
sc zute, diminea!a. ac!ionare a turometrului. pl cii cu instrumente.

14 Ulei pe cureaua de distribu!ie sau Mica Uleiul poate ajunge pe cureaua Iuruburile se etan eaz cu un
pe capot /pomp ABS (motorizare de distribu!ie de la 2 uruburi ale mastic special sau LOCTITE 518
MPi) c ror filet comunic cu circuitul (dup caz). Eventual se
de ungere. Unul din suruburi este înlocuie te simeringul de
în partea superioar a curelei distribu!ie - obligatoriu se
(prin zona axului cu came) i unul înlocuiesc i cureaua de
este mai jos, spre vibrochen distribu!ie + rola întinz tor.
(arborele cotit). O alt cauz
poate fi simeringul de distribu!ie.

15 Zgomot / "tronc nit" în partea din Medie Casetele de direc!ie manuale Calitate slab . Se înlocuie te caseta. Este un defect destul de comun la
fa! . Direc!ia este manual (f r (f r servo-direc!ie) au o buc versiunile f r servo-direc!ie, s-au
servo). de teflon care se uzeaz destul înlocuit foarte multe casete de
de repede. direc!ie manuale.
16 Zgomot de "b taie" pe partea Mica Zgomotul este provocat de arcul Utilizare Se a eaz din nou arcul pe
dreapt la viraj stânga sau pe de pe oal , care a s rit de pe ma in pozi!ia lui.
partea stâng la viraj dreapta. locul s u. Cauze posibile: trecut necorespunz t
prin gropi mari cu vitez i/sau oare?
urcat borduri înalte cu vitez .

17 Zgomot metalic la pornirea AC Mica Zgomotul este provocat de Control slab al Revizie la AC, adaugare ulei sau
compresorul AC - prea mult/putin calitatii. reumplere cu freon, dupa caz.
freon sau prea putin ulei in
instalatie. Eventuale scurgeri
agent racire din instalatie.

18 Luminile de mers înapoi nu se mai Medie Senzorul electric din cutia de Calitate slab . Se înlocuie te senzorul. Defectul este relativ comun la toate
aprind viteze se defecteaz sau face versiunile de echipare, motorizare,
contact imperfect cutie de viteze

Subiect: Deficien!e, zgomote, defecte i calit !i Dacia Logan Actualizat: 04.03.2009 08:29 Pagina 13 din 16
Calit i
1 Pretul mic
2 Volumul mare al portbagajului
3 Pozitia inalta de condus, ce usureaza coborarea din masina
4 Volumul mare al habitaclului si impresia de spatiu
5 Accesul rapid si facil la consumabilele din compartimentul motorului
6 Sistemul audio decent
7 Trenul de rulare (suspensie) adaptat la soselele noastre
8 Parasolare care pot fi coborate cu ambele maini
9 Vizibilitate buna (mai putin montantii laterali spate)
10 Garda la sol buna
11 Pozitionarea RCS/RCD "la indemana"
12 Greutatea redusa (ce o ajuta oarecum pe teren accidentat)
13 Racirea eficienta a motorului
14 Servo-directia este reglata bine
15 Centurile reglabile pe inaltime sunt foarte folositoare
16 Bancheta din spate foarte confortabila
17 Scaunul soferului este comod, nu parasesti masina obosit
18 Spatiul pentru genunchi al pasagerilor din spate este peste asteptari, chiar i cu persoane înalte pe scaunele din fa!
19 Persoanele mai înalte au loc suficient pe banchet , nu ating cu capul cupola
20 Pasagerul din dreapta nu mai incomodeaza cu genunchiul schimbatorul de viteze

Subiect: Deficien!e, zgomote, defecte i calit !i Dacia Logan Actualizat: 04.03.2009 08:29 Pagina 14 din 16
21 Pe banchet încap 3 persoane normale, f r s se înghesuite între ele

Mituri
Nr Problema Detalii Concluzie Observa ii
1 Se r stoarn u or. Nu a trecut de "demonstrat" de ADAC, Germania. De fapt Nu a putut fi reprodus i nici dovedit iar ADAC a Mit introdus i între!inut de presa
"testul elanului". ADAC a supus ma ina la teste care au retras informa!iile privind aceast problem . La auto german , fenomen care a avut
solicitat la maxim dinamica ma inii i astfel teste oficiale i reproductibile ma ina s-a dovedit loc i când ma inile japoneze mai
au atins pragul de sus al stabilit !ii - lucru stabil , astfel a trecut cu brio "testul elanului". ieftine i bune au p truns în
care se poate face cu orice ma in . Europa.

2 La frânare se blocheaz ro!ile foarte Frâna "tare" specific ma inilor Renault Reglarea presiunii în pneuri la valorile nominale De!in torii de berlin obi nui!i cu
repede. În general ma ina pune combinat cu anvelopele Montana i lipsa de duce la un comportament normal. Dup ce frânele slabe ale berlinei au fost cei
probleme la frânare prin pierderea obi nuin! a oferului cu "t ria" frânei. În plus, anvelopele Montana au fost înlocuite cu care au între!inut acest mit. De
aderen!ei. ma inile noi au presiunea în pneuri mult mai Kormoran i de!in torii s-au obi nuit cu sistemul asemenea, dealerii Dacia care nu
mare decât cea normal , de aici i de frânare specific problema a "disp rut". regleaz presiunea la preg tirea de
comportamentul foarte slab la frânare. vânzare sunt i ei vinova!i de
aceast situa!ie.
3 R mân pete dup cur !area Problema cu excrementele e reala dar pe Dup câteva semnal ri ale acestui fenomen din La sfâr itul lui 2005 Renault a
excrementelor de p s ri timp canicular. La soare excrementele se partea unor de!in tori de vopsea nemetalizat în schimbat cele 2 tipuri de vopsele
strang extrem de repede (se usuca f. repede) 2005 nu s-a mai auzit nimic de aceast nemetalizate care au creat aceast
si "trag" vopseaua cu ele. Pe timp normal sau problem . problem .
4 Motorul 1.5dCi 65cp nu este Realitatea a dovedit c motorul nu e deloc prea Cuplul m rit i cutia de viteze
suficient de puternic pentru o mic. "lung " fac ca motorizarea s fie
ma in de o asemenea m rime suficient .
5 Din cauza vizibilit !ii sc zute în Folosirea judicioas a celor 3 oglinzi retrovizoare
spate ma ina e greu de parcat. face ca parcarea cu spatele s nu pun
6 Costurile de între!inere sunt la fel ca Pre!urile de revizii sunt mai mici sau similare cu
la orice ma in str in , în ciuda cele de la o alt ma in de aceia i clas i alt
pre!ului mic de la cump rare. marc , chiar i fa! de cele Renault.

Subiect: Deficien!e, zgomote, defecte i calit !i Dacia Logan Actualizat: 04.03.2009 08:29 Pagina 15 din 16
7 Motoarele MPi (pe benzin ) Mitul a ap rut în urma utiliz rii calculatorului Incultura tehnic a proprietarilor de Logan i Deoarece proprietarii de Logan
consum foarte mult. de bord setat pe afi area consumului lipsa unei lecturi elementare a manualului de reclamau în mod constant
instantaneu, confundat de oferi cu consumul utilizare al ma inii a generat i între!inut acest consumul mare al motoarelor MPi ,
mediu. mit, total nejustificat. Renault a eliminat din softul
calculatorului de bord afi area
consumului instantaneu la toate
variantele vândute dup
Septembrie 2006.

Note:
Informa!iile sunt "furnizate" în cea mai mare parte de Klaus Cosmin (aka klaus), dar sunt compilate de Apostolescu Doru (aka DFA) i din mesajele altor
membrii ai forum-ului DaciaClub.ro. Le mul!umesc tuturor, chiar dac nu au contribuit direct.
Aceste informa!ii sunt actualizate/modificate/ad ugate destul de des (uneori de mai multe ori pe zi), v rog s consulta!i acest document de câte ori ave!i nevoie
direct de pe site-ul pe care îl g si!i (http://daciaclub.tehnoplus.net), dac îl salva!i local s-ar putea s pierde!i multe actualiz ri i ad ugiri.
Dac a!i remarcat gre eli, inadverten!e sau ave!i informa!ii noi v rog s m contacta!i pe PM (DFA).
Aten!ie: numerele de ordine date fiec rei probleme pot varia în timp din cauz c problemele sunt sortate în mod alfabetic i nu dup num r, din aceast cauz
nu folosi!i referin!e bazate pe numere între edi!ii cu date diferite, ci doar dac toat lumea se refer la aceia i edi!ie, din aceia i dat !

Subiect: Deficien!e, zgomote, defecte i calit !i Dacia Logan Actualizat: 04.03.2009 08:29 Pagina 16 din 16