P. 1
Crucea Rosie - Manual de PRIM AJUTOR

Crucea Rosie - Manual de PRIM AJUTOR

|Views: 178|Likes:
Published by vhladoo

More info:

Published by: vhladoo on Jun 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2012

pdf

text

original

Sections

 • 3.1 Resuscitarea cardiopulmonara la adult
 • 3.2 Resuscitarea cardiopulmonară la copil
 • 3.3 Corpi străini în căile aeriene superioare
 • 4.1 Generalită i
 • 4.2 Plăgile cauzate de muşcături
 • 4.3 Plăgile cu corpi străini
 • 4.4 Plăgi particulare
 • 4.5 Amputa iile
 • 5.1 Generalita i
 • 5.2 Entorsele
 • 5.3 Luxa iile
 • 5.4 Fracturile
 • 6.1 Arsurile
 • 6.2 Insola ia
 • 6.3 Electrocutarea
 • 6.4 Degerăturile şi hipotermia
 • 7.1 Coma diabetică
 • 7.2 Atacul de inimă
 • 7.3 Atacul cerebral
 • 7.4 Convulsiile
 • 7.5 Intoxica iile

SOCIETATEA NA IONALĂ DE CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA

de

Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical

CUPRINS Glosar

pag.

Capitolul 1: Principii generale de acordare a primului ajutor premedical 1.1 Cum să facem fa ă unei situa ii de urgen ă pag. 1.2 Planul pentru o situa ie de urgen ă pag. 1.3 Lan ul care salvează vie i pag. Capitolul 2: Starea de inconştien ă Capitolul 3: Resuscitarea cardiopulmonară 3.1 Resuscitarea cardiopulmonară la adult 3.2 Resuscitarea cardiopulmonară la copil 3.3 Corpi străini în căile aeriene superioare Capitolul 4: Plăgi 4.1 Generalită i 4.2 Plăgile cauzate de muşcături 4.3 Plăgile cu corpi străini 4.4 Plăgile cu hemoragie 4.5 Amputa iile Capitolul 5: Fracturile Capitolul 6: Temperaturile extreme 6.1 Arsurile 6.2 Insola ia 6.3 Electrocutarea 6.4 Degerăturile şi hipotermia Capitolul 7: Alte situa ii care necesită prim ajutor 7.1 Coma diabetică 7.2 Atacul de inimă 7.3 Atacul cerebral 7.4 Convulsiile 7.5 Intoxica ii Capitolul 8: Primul ajutor psihologic pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.

2

Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical

Glosar Trecător O persoană care este martora întâmplătoare a unei situa ii de urgen ă. Persoana poate să nu fie instruită pentru acordarea primul ajutor, dar să fie dispusă să asiste victima, persoana care acordă primul ajutor şi/sau un membru al unui serviciu de urgen ă. Victimă O persoană aflată în primejdie şi care necesită şi/sau solicită asisten ă. Comunitate Un grup de oameni care se află/trăieşte/lucrează într-un context specific. Context Toate elementele şi factorii care constituie cadrul în care apare situa ia de urgen ă. Aceste elemente includ: • capacită ile comunită ii şi a membrilor ei individuali de a preveni, a fi pregăti i pentru, a răspunde la şi a se recupera în urma situa iilor de urgen ă, • regulile şi reglementările referitoare la îngrijire, • organizarea serviciilor de sănătate şi salvare (servicii de urgen ă, centre de îngrijire, etc.), • obiceiuri, cultură şi credin e (de ex. religie, practici locale tradi ionale), • circumstan e locale (izolare, dezastru, conflict armat, etc.). Pericol Situa ie sau condi ie care are poten ialul de a afecta în mod negativ via a sau sănătatea persoanelor prezente la locul accidentului şi/sau aflate în apropierea acestuia, pe termen scurt, mediu sau lung. Dispecerat O structură dedicată primirii apelurilor de urgen ă de la comunită ile dintr-o arie geografică specifică şi mobilizării şi controlului resursei corespunzătoare şi relevante de îngrijire a sănătă ii, ca răspuns la aceste apeluri. Un dispecerat poate îndeplini diferite func ii: • recep ionarea şi gestionarea permanentă a apelurilor de urgen ă, stabilind prioritatea acestora, • îndrumarea, când este posibil, în asigurarea asisten ei a celor care fac apelul,
3

Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical

• definirea şi asigurarea unei corelări cât mai bune a necesită ilor de urgen ă cu capacită ile/ disponibilită ile de răspuns, • coordonarea angajamentului serviciilor de urgen ă, • determinarea modalită ii de transport şi a centrului de îngrijire cel mai potrivit pentru starea victimei, • pregătirea preluării victimei la centrul respectiv. Primejdie O stare fizică şi/sau psihologică acut perturbată, care poate duce la deteriorarea vie ii, sănătă ii sau bunăstării unei persoane. Serviciu de urgen ă O organiza ie sau un grup cu un sistem sau o re ea de resurse şi personal având responsabilitatea specifică de a se pregăti pentru şi de a răspunde la situa iile de urgen ă. Membrii ei sunt califica i pentru a interveni direct la un incident sau să preia gestionarea unei victime care a fost asistată ini ial la locul accidentului de un trecător şi/sau o persoană care acordă prim ajutor. Această responsabilitate este stabilită legal de către autorită ile locale şi acceptată/recunoscută de către comunitate şi victime. Un membru al unei astfel de organiza ii ar putea fi: • o persoană care acordă prim ajutor voluntar (de ex. de la o Societate de Cruce Roşie sau Semilună Roşie), • o persoană care acordă prim ajutor profesional sau un salvator profesionist, • un membru al corpului paramedical (de ex. un tehnician de ambulan ă), • din personalul de urgen ă (de ex. personalul unită ilor de îngrijire intensivă), • un membru al corpului de asisten ă medicală, • un membru al corpului medical. Asisten a oferită de un serviciu de urgen ă poate fi sub formă de: • serviciu de instruire/educare în prevenirea, pregătirea pentru şi răspunsul la situa iile de urgen ă, • participarea directă la locul accidentului pentru controlul riscului, salvare şi/sau asigurarea îngrijirii de urgen ă, • sfaturi şi îndrumare verbală sau scrisă pentru o victimă, un trecător sau o persoană care acordă prim ajutor la locul accidentului, • asigurarea transportului victimei, • îngrijire într-un centru de sănătate capabil să preia o victimă.

4

Protejare Măsurile luate pentru a preveni riscurile expunerii într-o situa ie de urgen ă (semnalizarea locului unui accident rutier. sub supravegherea autorită ilor publice. iar scopul său este de a reasigura/linişti sau de a oferi maximul de confort posibil 5 . indiferent dacă aceasta este urmare a unei accidentări fizice. pregătirea pentru şi răspunsul la situa iile de urgen ă. Acest fel de ajutor. remediată sau ajutorul profesional devine disponibil. o persoană care acordă prim ajutor şi/sau serviciul de urgen ă. Rană Deteriorare accidentală sau inten ionată a corpului. Persoană care acordă prim ajutor O persoană care este instruită şi certificată în primul ajutor şi care poate folosi acele cunoştin e teoretice şi practice pentru a proteja şi salva vie i. Prim ajutor Prevenirea. a unei boli sau a stresului. Aceasta include o dimensiune de suport psihologic. radioactivă sau chimică. rezultată din expunerea la energie termică. Suport psihologic Asisten ă acordată persoanelor aflate într-o situa ie de criză emo ională. pregătirea pentru şi oferirea unui răspuns ini ial la situa iile de urgen ă din domeniul sănătă ii. controlul riscului expunerii la sânge şi alte fluide corporale. cum ar fi Societatea de Cruce Roşie sau Semilună Roşie.). pregătite şi efectuate de o asocia ie locală sau o organiza ie. Asisten a urmăreşte reasigurarea victimei şi ob inerea cooperării/colaborării acesteia la măsurile ce urmează a fi luate de către un trecător. Primul ajutor formează obiectul unui program sau a unei instruiri certificate. ca şi pentru mobilizarea şi asistarea comunită ii în prevenirea. De asemenea poate fi evaluată primar de către un trecător şi/sau o persoană care acordă prim ajutor. Această schimbare poate afecta sau poate fi sim ită de către persoanele implicate. Dacă situa ia de urgen ă a apărut. electrică. şi necesită o ac iune imediată. afectând un individ sau o comunitate.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical Situa ie de urgen ă Un eveniment care creează o primejdie. sau datorată absen ei unor elemente esen iale. vizează situa ia imediată. cum ar fi căldura sau oxigenul. etc. răspunsul ini ial urmăreşte diminuarea impactului acesteia până când condi ia victimei este stabilizată. în contextul unei situa ii de urgen ă. mecanică.

dar al ii au nevoie de informa ii şi instruire pentru a se sim i confortabil în executarea unei astfel de sarcini. persoane care acordă prim ajutor sau a trecătorilor sunt minimizate. Unora le poate veni natural când sunt puşi în fa a cuiva aflat într-o situa ie de criză. Constă în principal dintr-o atitudine în elegătoare şi sensibilă şi gesturi şi cuvinte încurajatoare. Ar trebui să se facă totul pentru a minimiza pericolul ca o condi ie preliminară pentru administrarea corespunzătoare a măsurilor de salvare a vie ii şi/sau a îngrijirii de urgen ă.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical persoanelor care necesită un ajutor mai specializat. 6 . Siguran ă O situa ie în care pericolele pentru via a sau sănătatea victimei. controlate sau absente. până când li se poate acorda o îngrijire mai completă sau pot fi recuperate complet.

Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical Principii generale de acordare a primului ajutor premedical 1. 1 1.3 Cum să facem fa ă unei situa ii de urgen ă Planul pentru o situa ie de urgen ă Lan ul care salvează vie i 7 .2 1.

Circula ie 8 . PĂSTRA I-VĂ CALMUL. • Dacă victima devine neliniştită. inspira i încredere. TRIMITE I DUPĂ AJUTOR PROFESIONIST • Sosirea rapidă a ajutorului poate salva o via ă. • Păstrându-vă calmul în timp ce ajuta i victima. Siguran ă 2. Respira ie 5. • Arătându-i că vă pasă. Răspuns 3. • Cine telefonează? (numele. adresa) • Ce s-a întâmplat? (accident auto. B. o ve i ajuta pe aceasta să fie calmă şi să coopereze.2 Planul pentru o situa ie de urgen ă Planul pentru o situa ie de urgen ă constă din 5 paşi: 1. Căi aeriene 4. starea sa se poate agrava. ÎNCURAJA I VICTIMA • Anun a i victima că personalul calificat este pe drum şi încerca i să o face i să se simtă cât mai bine cu putin ă. C. numărul de telefon.1 Cum să facem fa ă unei situa ii de urgen ă A.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical 1. explozie. 1. incendiu) • Unde? • Câte victime? D. PLANIFICA I RAPID CE TREBUIE SĂ FACE I • Învă a i procedurile de bază şi repeta i-le periodic pentru a putea face fa ă oricând este necesar. Re ine i şi folosi i numărul de urgen ă 112 şi cum să comunica i la telefon.

oprirea electricită ii de la panoul de curent.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical Aceşti paşi sunt esen iali pentru to i cei care sunt implica i în primul ajutor premedical. gaz materiale inflamabile traficul rutier materiale metalice ascu ite suprafe e alunecoase structuri instabile Nu interveni i în situa iile periculoase. . În unele situa ii pute i înlătura pericolele sau pute i scoate victima/ele din zona periculoasă. A. cu excep ia cazurilor în care zona poate deveni periculoasă pentru aceasta. care este instruit. pregătit. .cură area zonei de cioburile provenite de la un accident auto. să intervină. 9 .scoaterea cheilor din contact. trebuie să evita i să muta i o victimă. Persoanele pe care trebuie să le ave i în vedere sunt: dumneavoastră privitorii victima/ele Asigura i-vă timp pentru a face o evaluare primară a locului accidentului şi identifica i obiectele care pot fi periculoase. Punându-vă via a în pericol pute i determina o creştere a numărului de victime. trebuie să vă asigura i că locul accidentului este sigur pentru toată lumea. şi are echipament adecvat fiecărei situa ii. ASIGURAREA LOCULUI ACCIDENTULUI Odată ce are loc o urgen ă. Lăsa i personalul de urgen ă. fum. Pericolele pot consta în: substan e chimice electricitate apă curgătoare foc. aşa că aştepta i să sosească echipele specializate. Ca o regulă generală. Exemple: .

lăsa i-o în pozi ia în care a i găsit-o (presupunând că nu este în pericol). RĂSPUNSUL Verifica i dacă victima răspunde la stimuli. PRIVEŞTE (uita i-vă) ASCULTĂ (vorbi i asculta i) SIMTE (atinge i) Există 3 nivele de conştien ă: conştientă – victima răspunde şi ştie unde se află sau ce s-a întâmplat confuză – victima este ame ită.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical Mutarea unei victime. Simte”. scutura i-o de umeri şi întreba i-o: “Eşti în regulă?”. • verifica i starea victimei. B. nu ştie unde este sau ce s-a întâmplat inconştientă – victima nu răspunde Dacă victima este conştientă. este foarte dificilă şi ar trebui lăsată în grija personalului calificat. Atinge. în special a unei victime inconştiente. striga i după ajutor sau duce i-vă după ajutor dacă este cazul • observa i şi reevalua i semnele vitale regulat • acorda i primul ajutor dacă este cazul Dacă victima este confuză sau inconştientă: • striga i după ajutor • verifica i dacă respiră 10 . “Ce s-a întâmplat?” Aceasta este cunoscută ca tehnica “Priveşte.

Dacă circula ia sângelui este prezentă: observa i şi reevalua i semnele vitale regulat 11 . nu pentru mai mult de 10 secunde Privi i să observa i dacă toracele se ridică Asculta i sunetul respira iei Sim i i respira ia victimei pe obrazul dumneavoastră Dacă respiră normal: întoarce i-o în pozi ie laterală stabilă verifica i starea victimei şi merge i după ajutor dacă este necesar trimite i pe cineva după ajutor sau să cheme ambulan a dacă există alte persoane în preajmă observa i şi reevalua i semnele vitale regulat D. plasa i-vă mâna pe fruntea victimei şi trage i cu blânde e capul pe spate ridica i bărbia victimei pentru a deschide căile aeriene trage i cu blânde e de maxilarul victimei pentru a deschide gura Încerca i să evita i lăsarea prea mult pe spate a capului victimei! Corpi străini în căile aeriene: îndepărta i corpii străini vizibili din gura victimei îndepărta i din ii rup i sau desprinşi E.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical C. Asculta i şi Sim i i dacă respiră. CIRCULA IA SÂNGELUI Verificarea pulsului este o manevră foarte dificilă. RESPIRA IA Privi i. de aceea se recomandă să se urmărească alte semne ale circula iei sângelui ca. CĂILE AERIENE Eliberarea căilor aeriene este esen ială pentru ca victima să respire normal. culoarea pielii sau căldura extremită ilor. Verifica i dacă acestea sunt ‘deschise şi libere’. de exemplu.

Privi i în jur şi controla i dacă locul este sigur! 12 . Un prim pas important înainte de a acorda primul ajutor este să vă asigura i că nu vă supune i unui pericol vital.3 Lan ul care salvează vie i Spital Ambulan ă Prim ajutor Alarmă Măsuri de siguran ă Măsuri de siguran ă Dacă sunte i printre primii care ajunge i la locul unui accident.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical 1. trebuie să observa i care este situa ia în ansamblu. Privi i în jur pentru a verifica dacă locul este sigur.

cineva poate să dea alarma imediat ce a i identificat victima/victimele si situa ia de urgen ă în care aceasta/acestea se află. Atunci când da i telefon pentru a chema ambulan a. Tot ce ave i de făcut este să spune i ce s-a întâmplat. poate dura ceva timp până răspunde dispeceratul. Fără ele ajutorul mai avansat care urmează în lan poate de multe ori să rămână fără efect. ALARMA DATĂ RAPID ÎNSEAMNĂ AJUTOR RAPID Chemarea rapidă a ambulan ei şi începerea rapidă a manevrelor de resuscitare cardiopulmonară pot fi asemănate primelor inele ale unui lan . Reveni i cu un apel până răspunde! 13 . Răspunde i clar şi concis. Atunci când este mare aglomera ie pe linia telefonică.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical Alarma 112 DA I ALARMA – CHEMA I AMBULAN A ! Chema i ambulan a cât de repede pute i şi vă permite situa ia. RESUSCITAREA CARDIOPULMONARĂ ASIGURATĂ RAPID CREŞTE ŞANSELE DE SUPRAVIE UIRE Începerea rapidă a resuscitării cardiopulmonare creşte şansele de supravie uire de 2-3 ori în compara ie cu acele cazuri în care nu se face nimic până la sosirea ambulan ei. pentru că vine prea târziu. răspunde un operator de dispecerat. Operatorul vă va pune apoi întrebările necesare pentru a afla de ce fel de ajutor este nevoie. Nu renun a i. Dacă sunte i mai multe persoane care ajută. De aceea este important ca manevrele de resuscitare să fie cunoscute de cât mai mul i oameni.

se previne agravarea situa iei şi cresc şansele ca tratamentul medical care va urma. ac iunile tale de prim ajutor sunt importante. PRIMELE MINUTE SUNT CRITICE Poate să dureze cinci minute sau o oră până când soseşte ambulan a. În aşteptarea ambulan ei. se acordă corect primul ajutor. Dacă.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical Primul ajutor Primele minute după un accident sunt de multe ori hotărâtoare pentru supravie uirea victimei şi pentru limitarea urmărilor accidentului. să reuşească. direct la locul accidentului. Accident 4 minute Alarmă 8 minute Ambulan ă 20 minute Spital 14 .

Inima se opreşte (fără puls) • Începe i compresiile toracice şi respira ia artificială. • 15 . Continua i cu această manevră până când victima respiră normal. Ridica i partea corpului care sângerează. începe i respira ia artificială (metoda gură la gură). care respiră normal trebuie să fie aşezate într-o pozi ie laterală. victima este confuză şi însetată. fiecare victimă trebuie să beneficieze de supraveghere. ridica i gâtul. Dacă este posibil. trebuie să fie aşezate într-o pozi ie laterală stabilă. înveli i-o. Victima prezintă întreruperea circula iei sângelui Pielea este palidă şi rece. Aşeza i victima culcată cu picioarele ridicate (cea fără conştien ă trebuie să fie aşezată într-o pozi ie laterală stabilă). Culca i victima Supravegherea Victima nu trebuie să stea nesupravegheată. • Victimele inconştiente. Aplica i un bandaj compresiv. • Îndepărta i din gură corpii străini vizibili. pulsul este accelerat. singură sau până când cineva calificat îşi asumă responsabilitatea tratamentului. Apleca i capul spre spate. • • • • • • • • Victima sângerează Opri i sângerarea prin presarea cu degetele asupra bandajului pe rană. Men ine i temperatura corpului victimei. Este important să existe un comportament calm şi prietenos din partea persoanei care acordă prim ajutor. Transporta i victima imediat la spital sau medic. stabilă. Victima nu respiră • Deschide i căile de acces ale aerului. Dacă victima continuă să nu respire.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical PRIMUL AJUTOR: Victima este în stare de inconştien ă dar respiră normal • Toate victimele în stare de inconştien ă.

Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical Ambulan ă Transportul victimelor cu ambulan a. Spital Spital. 16 .

Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical Starea de inconştien ă 17 .

Starea se poate înrăută i. otrăvire. Privi i în jur şi controla i dacă locul este sigur! NU VĂ RISCA I NICIODATĂ PROPRIA VIA Ă! PROTEJA I-VĂ! CONTROLA I STAREA DE CONŞTIEN Ă. PRIVI I. Descheia i hainele prea strâmte şi ave i grijă ca nici un obiect să nu-i provoace vătămări prin apăsare. Chema i ambulan a! 18 . este un semn de inconştien ă. dacă are. Aşeza i persoana în pozi ia "laterală stabilă". Îndepărta i-i ochelarii. Leşinul este considerat ca o pierdere a cunoştin ei pentru scurt timp. SIM I I Dacă este posibil. ASCULTA I. SIMTE .Vede i dacă şi cum reac ionează victima! ASCULTĂ . O persoană leşinată se trezeşte de obicei rapid dacă este întinsă cu capul în acelaşi plan ca şi corpul. etc. „Ce s-a întâmplat?”. Rămâne i cu el/ea. Scutura i-o uşor de umeri şi întreba i: „Cum te sim i?”. de exemplu lezarea craniului. lăsa i persoana în pozi ia în care o găsi i.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical În caz de inconştien ă. Este important să re inem că există multe cauze de pierdere a cunoştin ei. consum excesiv de alcool. nu şi-a pierdut cunoştin a.Sim i i dacă victima reac ionează atunci când o scutura i uşor! Dacă victima reac ionează la atingere sau adresare. pentru a putea acorda ajutor în modul cel mai eficient. Când găsi i o persoană care pare lipsită de via ă este important să cerceta i ce s-a întâmplat. Dacă victima nu răspunde sau nu reac ionează. Un prim pas important înainte de a acorda ajutor este să vă asigura i că nu vă supune i pe dumneavoastră unui pericol vital. persoana nu reac ionează la atingere sau la adresare. PRIVEŞTE .Asculta i dacă victima răspunde.

Pasul 4: Rula i victima pe o parte. cu mâna pe obrazul victimei. cu palma în sus şi cu cotul îndoit. Pasul 3: Apuca i cu o mână de umărul de partea opusă a victimei. către dumneavoastră. Pasul 2: Aşeza i-i bra ul de lângă dumneavoastră. Aşeza i-i mâna de deasupra sub obraz. îndoit în unghi drept fa ă de corp. Îndoi i-i genunchiul de deasupra în unghi aproape drept. 19 .Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical Pozi ia laterală stabilă Pasul 1: Aşeza i-vă în genunchi lateral de victimă şi asigura i-vă că ambele picioare sunt drepte. iar cu cealaltă mână de genunchiul opus. Aşeza i celălalt bra al victimei în unghi drept peste piept.

Încerca i să împiedica i pierderea căldurii corpului. 20 . pute i să-i elibera i căile respiratorii. Ruga i pe altcineva să cheme ambulan a. Cu mici ajustări. riscul de sufocare este mic. rămâne i lângă persoana fără cunoştin ă.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical Pasul 5: Dacă este posibil. DA I ALARMA! CHEMA I AMBULAN A! NU ABANDONA I VICTIMA! STAREA SE POATE ÎNRĂUTĂ I! DACĂ PERSOANA FĂRĂ CUNOŞTIN Ă ESTE ÎNTINSĂ PE BURTĂ: Atunci când o persoană fără cunoştin ă este întinsă pe burtă. prin a-i trage capul pe spate. prin învelirea corpului cu o pătură sau cu o haină. de exemplu.

Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical Resuscitarea cardiopulmonară 3.1 Resuscitarea cardiopulmonară la adult 3.3 Corpi străini în căile aeriene superioare 21 .2 Resuscitarea cardiopulmonară la copil 3.

Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical 3.1 Resuscitarea cardiopulmonara la adult 22 .

Cu cât ştiu mai mul i oameni să efectueze corect manevre de respira ie artificială şi masaj cardiac. situa ia este urgentă! Cu fiecare minut care trece scad şansele de supravie uire. pentru că acestea asigură un flux sangvin critic pentru creier şi inimă prin creşterea presiunii intratoracice şi prin compresie directă asupra inimii. şansele să i se salveze via a sunt mari. au suferit leziuni ireversibile. via a lor depinde concret de faptul că cei din jur ştiu sau nu să facă resuscitarea (masaj cardiac şi respira ie artificială). RESUSCITAREA ASIGURATĂ RAPID CREŞTE ŞANSELE DE SUPRAVIE UIRE Începerea rapidă a resuscitării creşte şansele de supravie uire de 2-3 ori în compara ie cu acele cazuri când nu se face nimic până la sosirea ambulan ei. la locul de muncă şi în situa ii cotidiene. Deja după 4-6 minute corpul. De aceea este de o importan ă vitală să se cheme ajutor imediat. De aceea este important ca manevrele de salvare să fie cunoscute de cât mai mul i oameni. Fără ele ajutorul mai avansat care urmează în lan poate de multe ori să rămână fără efect. iar resuscitarea să se înceapă în aşteptarea ambulan ei. pentru că vine prea târziu.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical ALARMA DATĂ RAPID ÎNSEAMNĂ AJUTOR RAPID Anun area rapidă a ambulan ei şi începerea rapidă a manevrelor de resuscitare cardiopulmonare pot fi asemănate primelor inele ale unui lan . Este ca un "scurt circuit" care face ca inima să se oprească. Când are loc un stop cardiac. şi mai ales creierul. Resuscitarea cardiopulmonară asigurată atât de un singur salvator sau de doi salvatori este o suită de 2 insufla ii ( respira ii artificiale) şi 30 de compresii toracice ( masaje cardiace) Nota 1: Compresiile toracice pot fi făcute şi fără respira ia gură la gură. Dacă persoana primeşte ajutor imediat. inând cont că unul din trei cazuri de stop cardiac au loc acasă. 23 . cu atât mai multe vie i pot fi salvate. A ŞTI ÎNAINTE DE A SE ÎNTÂMPLA PENTRU A ÎNDRĂZNI ATUNCI CÂND SE ÎNTÂMPLĂ În fiecare an nenumăra i oameni fac stop cardiac.

Privi i dacă toracele se ridică. SIMTE . RESPIRA IA: Corpul are nevoie de o aprovizionare continuă cu oxigen. Apoi este transportat de sânge la diferitele organe din corp. Trage i cu aten ie capul pe spate. Apleca i-vă către accidentat. inclusiv limba. ASCULTĂ .Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical Nota 2: Când se opresc manevrele de resuscitare cardiopulmonară: dacă victima respiră şi are puls dacă este preluată de serviciul de ambulan ă după 30‘ sau mai mult când este rece afară Nota 3: Manevrele de resuscitare cardiopulmonară se efectuează 3-4 ore pentru victimele care au stat mult timp la temperaturi scăzute. CĂI RESPIRATORII LIBERE : La persoana fără cunoştin ă to i muşchii se relaxează.Încerca i să sim i i respira ia pe obrazul dumneavoastră. Asta se întâmplă atunci când o persoană fără cunoştin ă este întinsă pe spate. O parte din oxigenul con inut în aer trece în sânge prin plămâni. VERIFICAREA RESPIRA IEI: Aşeza i o mână pe frunte. mandibula se ridică şi căile respiratorii se eliberează. PRIVEŞTE . Atunci când tragem capul pe spate. cu obrazul aproape de gura lui şi cu privirea îndreptată către torace. De aceea o victimă trebuie întotdeauna să fie ajutată prin eliberarea căilor respiratorii pentru a putea respira independent.Asculta i dacă se aude respira ia. Ridica i bărbia în sus. Mandibula şi limba astupă căile respiratorii. Partea posterioară a limbii poate atunci să cadă uşor înapoi blocând astfel căile respiratorii. Plasa i apoi două degete ale celeilalte mâini pe partea osoasă a bărbiei. Sângele circulă în corp fiind pompat de inimă. 24 .

timp de circa 2 secunde. o batistă. Controla i dacă toracele se ridică (atunci a ajuns aerul în plămâni). Ridica i-vă capul. trage i capul victimei mai spre spate. aşeza i-vă gura pe gura victimei după ce v-a i protejat şi insufla i-i aer. astupa ii nările. Nota: Dacă gura este rănită şi este imposibil să sufla i prin ea.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical Primul ajutor în caz de stop respirator Pasul 1: Cură a i cavitatea bucală de eventuali corpi străini vizibili. Cu degetul mare şi arătătorul de la mâna pe care o ine i pe fruntea victimei. aşeza i-o în pozi ia laterală stabilă. astupa i nările mai bine şi încerca i din nou. Pasul 6: Dacă victima începe să respire. 25 . Pasul 4: Îndepărta i-vă gura după ce a i insuflat aer. În timp ce victima expiră şi toracele i se lasă în jos. pregăti i-vă pentru o nouă insuflare: trage i aer în piept. Pasul 3: Inspira i. Dacă toracele nu se ridică. Proteja i-vă pentru a nu intra în contact cu sângele victimei prin folosirea „batistei salvatorului” (de ex. Insufla i încet. sunte i înlocuit de cineva. Pasul 5: Continua i insuflările în ritmul în care respiri normal până când: persoana fără cunoştin ă începe din nou să respire. astupa i gura şi sufla i prin nas. un material textil) Pasul 2: Men ine i căile respiratorii libere prin aplecarea capului pe spate.

Organul cel mai sensibil este creierul: deja după 10-15 secunde dispar cunoştin a. Dacă inima se opreşte. respira ia şi contrac ia musculară.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical CIRCULA IA SANGVINĂ: Sângele circulă în corp datorită efectului de pompă al inimii. 26 . cu o medie de 70 de ori pe minut. toate organele vor fi rapid lezate de lipsa de oxigen. Prin circula ia sanguină celulele sunt continuu alimentate cu oxigen. Sângele este pompat cu mare presiune din jumătatea stângă a inimii către toate păr ile corpului.

Cu cealaltă mână controla i pulsul. Ave i grijă ca victima să se afle cu fa a în sus şi pe o suprafa ă tare. Aşeza i arătătorul şi degetul mijlociu pe laringe. trebuie să face i atât RESPIRA IE ARTIFICIALĂ (pentru a men ine respira ia) cât şi MASAJ CARDIAC (pentru a men ine circula ia sanguină). Inima este amplasată sub stern. Merge i cu degetele în jos şi pu in lateral până la adâncitura de lângă muşchiul oblic al gâtului. pu in mai spre partea din stânga a pieptului. Ea ajunge până la marginea arcului costal. dar nu până la marginea de jos a sternului (apendicele xifoid). înainte de a începe resuscitarea. 27 . Primul ajutor în caz de stop cardio-respirator Dacă găsi i o persoană fără cunoştin ă care are atât stop respirator cât şi stop cardiac.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical VERIFICAREA PULSULUI: ine i cu o mână capul victimei tras pe spate (hiperextensie).

peste abdomenul superior sau peste apendicele xifoid. Folosi i propria greutate pentru a apăsa sternul circa 4-5 cm. astfel încât umerii să se afle deasupra locului de compresie. furnicături în degete. stări aproape de leşin Salvatorul îşi va ine respira ia câteva momente . Apăsa i cu bra ele drepte. întoarce i victima pe o parte şi cură a i-i gura. Aten ie să nu exercita i presiune asupra sternului în perioada de relaxare toracică. Între compresii lăsa i sternul să se ridice de tot fără să ridica i mâna de pe el. Pasul 2: Apleca i-vă corpul în fa ă.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical Pasul 1: Plasa i palma unei mâini în centrul pieptului. Accidente în timpul resuscitării Vărsătura: Insufla ii prea rapide sau prea puternice: aerul ajunge în stomacul victimei.până la dispari ia acestor semne. Pasul 3: Repeta i compresiile toracice cu o rată de aproximativ 100/ min. 28 . Continua i apoi procedura de reanimare. fără a îndoi coatele. Semne: ame eală. În acest caz. Hiperventila ia salvatorului: salvatorul inspiră mai mult aer decât este necesar şi de aceea îi scade nivelul dioxidului de carbon din sânge. Plasa i-vă palma celeilalte mâini peste prima. cauzând voma. Încrucişa i degetele celor 2 mâini şi asigura i-vă că nu aplica i presiune peste coastele victimei.

Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical 3.2 Resuscitarea cardiopulmonară la copil 29 .

apăsate pe mijlocul sternului care va fi presat în interior.copii peste 7 ani : 12 Circula ia artificială Compresiile exercitate asupra pieptului unui copil vor fi făcute cu o singură mână.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical Respira ia artificială Se face în acelaşi mod ca şi la adul i. Numărul de insufla ii pe minut este pentru : . cu aproximativ 1-2 cm. Insufla i numai cantitatea de aer necesară care să producă ridicarea pieptului. gura persoanei care acordă primul ajutor trebuie să acopere atât gura cât şi nasul acestuia. 30 .sugari : 20 . pentru copiii mari. La copiii foarte mici. iar în cazul copiilor foarte mici cu două degete: mijlociul şi arătătorul.copii 1-7 ani : 15 .

Dacă persoana respectivă încetează să respire este nevoie de ajutor imediat. ea poate de cele mai multe ori să tuşească. mai ales atunci când înghi im şi respirăm în acelaşi timp. Acest lucru se poate întâmpla oricui. epiglota se închide peste laringe pentru ca hrana să nu o ia pe calea respiratorie. Atât timp cât persoana respectivă respiră. încearcă să tragă aer în piept nu poate să vorbească nu poate să tuşească duce umerii în sus este cuprinsă de panică. Semne care arată că un corp străin s-a în epenit pe căile respiratorii: persoana în cauză duce mâna la gât nu poate să respire. Când un adult se îneacă este de cele mai multe ori vorba de o bucă ică de mâncare care a intrat pe trahee în loc de esofag. 31 . Atunci este uşor să "ne înecăm". În gât căile aerului şi ale hranei se întretaie. Este cel mai bun mod de a disloca corpul străin din trahee.3 Corpi străini în căile aeriene superioare Pasajul respirator poate fi blocat de corpuri străine: ne "înecăm".Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical 3. Câteodată se întâmplă ca epiglota să nu ină pasul. Când înghi im.

Plasa i-vă în spatele ei cu bra ele în jurul mijlocului. Aten ie ca apăsările să nu fie excesiv de puternice. 32 . Câteodată este nevoie de mai multe apăsări pentru a disloca obiectul în epenit. Aceasta va produce o creştere a presiunii din plămâni care poate să disloce obstacolul. Pasul 2: Apuca i încheietura pumnului cu cealaltă mână şi apăsa i spre interior şi oblic în sus. deoarece pute i cauza leziuni interne de mare gravitate.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical COMPRESIA ABDOMENULUI Pasul 1: Apleca i persoana în fa ă. între coaste şi ombilic. Nota: Modul în care se in mâinile (aşa-numita manevră "Heimlich") se foloseşte atunci când acorda i primul ajutor unei persoane care s-a înecat cu ceva. strânge i pumn una din mâini şi plasa i partea cu degetul mare pe abdomenul bolnavului.

între omopla i. TEHNICA COMBINATĂ Se alternează compresiile abdominale cu loviturile în spate: 5 compresii urmate de 5 lovituri în spate. APĂSAREA COŞULUI PIEPTULUI Aşeza i o palmă peste cealaltă pe stern şi apăsa i coşul pieptului în jos aproximativ 4 cm. 33 . Cu latul palmei aplica i o lovitură în spate.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical LOVITURA ÎN SPATE Plasa i-vă în spatele victimei.

cu capul şi trunchiul înspre fa ă şi li se vor aplica lovituri. dacă nu se încep respira iile artificiale. Din punct de vedere al primului ajutor nu are importan ă faptul că înecul este în apa dulce sau în apa sărată. Siguran a salvatorului capătă aspecte deosebit de importante în aceste situa ii. ea trebuie să fie transportată la spital. 34 . Indiferent cărui fapt se datorează înecul. inându-se cu capul în jos. criza de epilepsie. de stopul cardiac. de aceea victima se men ine în pozi ie orizontală. cu palma. Orice victimă înecată este suspectată de existen a leziunii de coloana vertebrală. tentativa de suicid. Acest lucru apare ca urmare a închiderii căilor aeriene (spasm laringian) ceea ce duce la stop respirator.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical Copilul care are un corp străin în gât: • încetează să mai respire • are probleme cu respira ia în timp ce mănâncă. În această pozi ie i se vor aplica lovituri între omopla i cu palma celeilalte mâini. Salvatorul trebuie să evite orice fel de risc în cazul în care nu ştie să înoate sau în cazul în care nu de ine echipamentul potrivit pentru a intra în apă rece. din punct de vedere fiziologic întâi se instalează stopul respirator apoi apare stopul cardiac. • este găsit cu fa a vânătă şi cu obiecte de dimensiuni mici în jurul său Primul ajutor: Copiii mici se apucă cu o mână de picioare. aici inându-se sub observa ie pentru minim 6 ore. hipotermia. Ca urmare a acestui mecanism plămânii pacien ilor nu sunt inunda i de apă. etc. Copiii mai mari pot fi inu i apleca i peste antebra . urmat în primele secunde. Primul ajutor în caz de înec Înecul poate fi asociat cu alcoolul. fără a începe manevrele de resuscitare înaintea scoaterii din apă. În cazul în care victima revine complet la starea de conştien ă după scoaterea ei din apă. între omopla i.

victima este aşezată în pozi ia laterală stabilă. Dacă respiră. Dacă nu respiră se aşează în pozi ia cunoscută pentru efectuarea manevrelor de resuscitare. ridicată de la sol şi scuturată pentru ca apa să se scurgă în afară. 35 . apoi este prinsă de salvator pe la spate de abdomen.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical Cauze epuizare: la persoanele care cad în apă şi nu ştiu să înoate şoc: prin contactul corpului cu apă foarte rece Consecin e căile respiratorii sunt inundate cu apă se produce stop respirator apoi şi cardiac Primul ajutor Evacuarea apei din plămâni: Victima se întoarce cu fa a în jos. cu mâinile făcute chingă.

1 4.3 4.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical Plăgi 4.4 4.6 Generalită i Plăgile cauzate de muşcături Plăgile cu corpi străini Plăgi particulare Plăgile cu hemoragie Amputa iile 36 .2 4.5 4.

Notă: Dacă plaga are alte consecin e. băşică. localizarea şi suprafa a acesteia sau starea anterioară a sănătă ii victimei) • lezarea organelor din profunzime • şoc Plăgile sunt leziuni ale pielii şi mucoaselor. Plaga este o rană care poate afecta numai pielea sau/ şi esuturile profunde. trebuie întreprinse ac iuni prioritare specifice acestora. muşcătură. Pielea are mai multe straturi: epiderm. zgârietură. de exemplu nervi. ruptură. incluzând infec ii şi insuficien ă circulatorie şi respiratorie. localizări specifice ale plăgii 37 . cum ar fi hemoragie. decojire.1 Generalită i Pielea protejează împotriva mediului înconjurător. Tipuri de plăgi: prin perforare. Leziunile pot să afecteze şi alte esuturi. organe interne. • Localizarea şi extinderea rănii trebuie evaluate cu grijă. Mai mult decât atât. derm şi hipoderm. Aflând cum s-a produs plaga. Gravitatea unei plăgi depinde de zona afectată. tendoane. este organ senzorial şi are rol în reglarea temperaturii corpului. vase de sânge. muşchi. pot fi evaluate rapid unele riscuri.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical 4. datorită factorilor particulari (adâncimea. tăietură datorată unui os din interior. etc. profunzimea şi natura ei. Riscuri O rană poate provoca: • hemoragie • durere • complica ii specifice după localizare. Principiile ac iunii • Complica iile trebuie prevenite sau diminuate.

). Pasul 3: Asigura i condi ii de igienă când vă ocupa i de plagă. • evita i agravarea situa iei. cu apă curată curgătoare. curgătoare. având în vedere următoarele principii: • evita i asumarea unor riscuri. Determina i agentul cauzator şi orice alt posibil factor agravant (de ex. (*) ATEN IE. clară. în special dacă rana este adâncă. largă. Dacă este posibil colecta i informa ii asupra stării de sănătate a victimei (vârstă.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical necesită ac iuni particulare datorită consecin elor negative posibile sau reale legate de aceste localizări (fa ă. • spăla i plaga uşor. etc. încheietură). • spăla i plaga dinspre interiorul acesteia spre exteriorul ei. Opri i sau îndepărta i agentul cauzator de victimă (*) SAU îndepărta i victima de agentul cauzator (*). materiale străine murdare în rană). Estima i cu aproxima ie cât de extinsă e plaga. • în măsura posibilită ii proteja i-vă mâinile folosind mănuşi sau orice poate servi ca barieră de protec ie. Determina i modul cum s-a produs rana (o lovitură. • nu folosi i o bucată de material mai mult decât o dată. Ave i în vedere următoarele principii pentru asigurarea unor condi ii de igienă: • spăla i-vă mâinile cu apă curată cu săpun sau. abdomen. Observa i localizarea plăgii/plăgilor. piept. Pasul 2: Evalua i caracteristicile plăgii. Pasul 1: Elimina i contactul dintre victimă şi agentul cauzator. dacă nu este posibil. o cădere. sau în lipsa acestuia cu apă curată. • folosi i păr ile curate ale unui material textil (care nu lasă scame) sau comprese sterile. etc. fără a freca. abdomen etc. boli. tratament. persoana care acordă prim ajutor ar trebui să transfere victima unui profesionist în îngrijirea sănătă ii. 38 . Când plaga este adâncă. în locuri speciale (torace.). Ave i în vedere următoarele principii pentru a cură a plaga: • spăla i plaga de preferin ă cu un dezinfectant lichid. Pasul 4: Cură a i plaga.). cu excep ia cazului când există un corp străin în plagă care nu trebuie îndepărtat. gât.

umflată) aplica i ghea ă învelită într-un prosop curat timp de 10 minute. păianjeni). bră ări. pansament. de oameni. Dacă plaga muşcată este adâncă. prezintă la locul agresiunii un edem care progresează rapid. • folosi i un pansament pregătit anterior sau dacă nu. având în vedere următoarele principii: • de preferin ă folosi i un material steril (de ex. 4.2 Plăgile cauzate de muşcături În România. pentru a îndepărta orice impurită i sau urme de salivă. Dacă plaga muşcată are semne de inflama ie ( este roşie. Verifica i când victima a făcut ultima dată un vaccin antitetanos. Virusul este transmis la oameni prin saliva animalului infectat (numai animalele cu sânge cald pot fi purtătoare de rabie. În rănile provocate prin în epături există şi riscul de a declanşa o alergie. Riscurile plăgilor muşcate depind de animalul respectiv şi de cât de severă este muşcătura. Riscurile includ: Rabia/ turbarea –este o serioasă şi adesea fatală infec ie virală a sistemului nervos central. viespi. material textil) sau dacă nu. Ruga i victima să înlăture obiectele poten ial constrictive cum ar fi inele. dacă acestea se află în interiorul sau în apropierea suprafe ei rănite şi dacă acest lucru este posibil fără a produce noi daune/consecin e negative. dureroasă. pisică şi nu în ultimul rând. spăla i-o sub jet de apa timp de 10 minute.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical Pasul 5: Proteja i plaga.) Sângerare/ hemoragie Infec ie Primul ajutor Spăla i imediat plaga muşcată cu săpun si apa căldu ă timp de 5 minute. unul curat. Dacă nu l-a făcut recent sfătui i-o să se vaccineze. Persoanele alergice la în epături de insecte (albine. Şterge i plaga cu comprese sterile sau cu un prosop curat. etc. cele mai frecvente plăgi muşcate sunt cele provocate de câine. caldă. 39 . ceas de mână. Dacă în epătura este la nivelul fe ei sau gâtului există risc mare de sufocare. aplica i un bandaj Pasul 6: Sfătui i victima să se prezinte cât mai curând posibil la medic pentru a determina necesitatea vaccinării antitetanos. Proteja i plaga.

• evita i toate manevrele care ar putea mişca acest corp străin. antirabice (dacă e cazul). în vederea vaccinării antitetanice.3 Plăgile cu corpi străini Aspectele cheie În eventualitatea existen ei unui corp străin prezent în plagă ave i în vedere următoarele principii: • nu încerca i să-l înlătura i. bolnavul este îndrumat la spital în toate cazurile. stabiliza i-l cu materiale textile curate. deoarece aceasta ar putea agrava situa ia. • pune i victima în cea mai confortabilă pozi ie. Muşcăturile de şerpi: la locul muşcăturii se văd două în epături. suturii plăgii (când se impune) cere i ajutor. 40 . • dacă este necesar. • nu-l mişca i. pielea se înroşeşte. în aşteptarea asisten ei corespunzătoare. se tumefiază. Primul ajutor pentru a împiedica difuziunea veninului: • pune i ghea ă pe segmentul de corp lezat • nu ridica i segmentul de corp afectat transporta i rapid bolnavul la spital 4. Corpii străini care pătrund printr-o plagă nu trebuie înlătura i.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical Primul ajutor aplicăm rapid ghea ă la locul în epăturii. fixate cu un bandaj şi acoperi i rana.

cauzând leziuni suplimentare în timpul transportului. traumatisme ale coastelor. cel mai frecvent. pentru a scădea presiunea din interiorul cavită ii abdominale Plăgile pneumotorax toracice cu perforarea plămânului = Se produc prin împuşcare. dar şi prin tăiere. acoperind intestinele exteriorizate cu comprese sterile sau orice alt material textil curat aflat la îndemână. iar glon ul se tratează ca un corp străin. Se tratează ca o plagă obişnuită. Nu încerca i introducerea intestinelor înapoi în abdomen. etc. se caută atât orificiul de intrare cât şi cel de ieşire (în cazul în care există). Dacă plaga se produce prin împuşcare. Pneumotoraxul se recunoaşte prin aspectul roz şi spumos al sângelui dar şi prin perceperea unui şuierat apărut în timpul respiratiei. de exteriorizarea intestinelor. acoperindu-se cu comprese sterile şi izolându-se cu o pungă sau orice alt material asemănător aflat la îndemână. 41 . Aşeza i victima culcată pe spate sau cu toracele uşor ridicat şi cu genunchii îndoi i. Manual de prim ajutor premedical 4.4 Plăgi particulare Plăgile abdominale cu exteriorizarea intestinelor = eviscera ie Plăgile la nivelul abdomenului sunt urmate.Crucea Roşie Română Aranja i bandajele în jurul corpilor străini pentru ca aceştia să nu se poată mişca. Se tratează ca o plagă obişnuită. acest fenomen purtand denumirea de eviscera ie. de cele mai multe ori. înjunghiere.

Nu administra lichide. ducând la o pierdere însemnată de sânge într-o perioadă scurtă de timp. 4. . Pasul 2: Ridica i zona cu hemoragie.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical 4. Oprirea hemoragiei trebuie men inută până când victima este predată unui serviciu de urgen ă. Hemoragia trebuie oprită rapid. folosind tehnica/ tehnicile cele mai adecvate situa iei. 42 1. Atunci când condi iile o permit. ceea ce necesită oprirea imediată a acesteia. Riscuri Pierderea de sânge continuă prezintă un risc imediat şi/sau pe termen scurt asupra vie ii şi sănătă ii victimei. leşin. Limitarea consecin elor pierderii de sânge Pasul 1: Culca i victima (dacă acest lucru nu s-a făcut în mod spontan). Nu-i da niciodată de băut. aşeza i cu grijă victima în pozi ia culcat cât mai curând posibil (sau ajuta i-o să se aşeze într-o astfel de pozi ie). prevenită sau oprită. Această pozi ie ar trebui men inută. ridica i zona cu hemoragie (sau ruga i victima să facă acest lucru). şoc. 2.5 Plăgile cu hemoragie Defini ie: Este pierderea de sânge printr-o plagă. Dezvoltarea unor complica ii (de ex. dacă este cazul. prin âşnire sau flux continuu. Principiile ac iunii Evaluarea pentru identificarea hemoragiei externe dintr-o plagă trebuie făcută rapid în cadrul evaluării ini iale a victimei. noi răni. 3. infec ii) trebuie anticipată. Atunci când condi iile o permit.

pentru a se ob ine cooperarea acesteia. evitând o situa ie dureroasă pentru victimă. Ea trebuie să ia măsurile de protec ie corespunzătoare.sau dacă acestea nu sunt disponibile. mănuşi. Presiune locală directă: Notă: Această tehnică nu poate fi utilizată când: (a) în punctul hemoragic este prezent un corp străin (b) zona este în mod evident deformată (indicând a fractură) (c) punctul hemoragic nu este accesibil mâinilor persoanei care acordă prim ajutor. Pasul 2: Asigura i presiune locală directă asupra punctului hemoragic. Verifica i dacă hemoragia s-a oprit în aria unde s-a aplicat compresia cu esătură.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical Persoana care acordă primul ajutor trebuie să explice victimei pas cu pas ce urmează să se întâmple. protejându-vă mâna cu care se exercită presiunea: . . sunt tăioşi sau ascu i i. prin utilizarea oricărui material potrivit ca barieră între mâna voastră şi punctul hemoragic. pungi de plastic curate) dacă sunt disponibile. Notă: Situa ia unui membru amputat este discutată în subcapitolul următor. Nu opri i compresia cât timp face i această verificare. 43 . men ine i presiunea pentru câteva minute. Pasul 3: Evalua i eficien a presiunii locale directe. evita i contactul cu sângele victimei. Pasul 1: Asigura i accesul la plagă.prin folosirea de materiale impermeabile (de ex. aplica i suficientă presiune/compresie pentru a opri hemoragia. Notă: Persoana care acordă prim ajutor n-ar trebui să se pună în pericol când corpii străini sunt murdari de sânge.

dacă este vorba o plagă a membrelor. Respecta i următoarele principii: aplica i comprese curate peste plagă. asigurând stoparea hemoragiei fără a întrerupe total circula ia sângelui. În caz contrar. încerca i să-l aduce i în pozi ie ridicată şi men ine i această pozi ie. asigura i-vă că bandajul este suficient de strâns pentru a men ine o presiune suficientă asupra punctului hemoragic. Pasul 4: Verifica i circula ia sanguină periferică 44 . aplica i bandajul peste şi în jurul întregii zone. aplica i un bandaj compresiv adi ional peste bandajul compresiv ini ial (vezi mai jos). Pasul 2: Evalua i eficacitatea presiunii aplicate prin bandajul compresiv. Pregăti i aceleaşi materiale care au fost indicate pentru un bandaj compresiv Aplica i acest al doilea bandaj peste primul bandaj: fără să-l înlătura i. face i această schimbare între mână şi comprese rapid. Verifica i prezen a circula iei sanguine periferice înainte şi după bandajare Dacă hemoragia continuă. men ine i această pozi ie. Pasul 1: Men ine i presiunea ini iată printr-o aplicare locală directă cu un bandaj compresiv plasat pe zona cu hemoragie. folosind o presiune mai fermă. Verifica i dacă hemoragia s-a oprit la scurt timp după aplicarea bandajului compresiv. Pasul 3: Aplica i un al doilea bandaj dacă hemoragia continuă în pofida bandajului compresiv ini ial.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical Bandajul compresiv Notă: Această tehnică nu poate fi aplicată când zona este deformată în mod evident (indicând un traumatism osos/fractură) sau dacă în punctul hemoragic este prezent un corp străin. fără a înlătura primul bandaj compresiv. dacă membrul rănit a fost plasat ini ial într-o pozi ie ridicată.

dar poate fi întâlnită şi în cazul fracturilor închise ale oaselor mari ( de exemplu ale oaselor extremită ilor) Hemoragia internă abdominală poate fi recunoscută prin pozi ia specifică pe care o are victima. cu mâinile pe abdomen şi cu genunchii îndoi i. ele trebuie spălate meticulos cu apă curată şi săpun cât mai curând posibil. rana ar trebui spălată meticulos cu săpun şi apă curată. zona respectivă trebuie să fie spălată cu multă apă curată şi săpun. 45 . ea trebuie să apeleze la asisten ă medicală confiden ială. după care se aplică o compresă uscată şi curată. Victimele inconştiente se aşează în pozi ie laterală stabilă. Dacă o altă parte a corpului este stropită cu sângele victimei sau alte fluide corporale. Dacă pielea salvatorului este tăiată de orice obiect contaminat cu sânge. pentru a fi consiliată şi testată. Dacă persoana care acordă primul ajutor a fost în contact cu sângele sau orice fel de lichid corporal al victimei sau este îngrijorată că ar fi putut fi. Hemoragia internă Apare cel mai frecvent ca urmare a unui traumatism abdominal închis. Pozi ia de siguran ă în cazul victimei conştiente cu hemoragie internă este cu victima culcată pe spate şi cu picioarele ridicate deasupra planului corpului. în special ochii.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical Nota: Contactul cu sângele persoanei rănite Dacă mâinile sunt contaminate cu sânge.

spirt. pentru ca apoi să se dilate. Uita i-vă la ceas şi nota i ora şi minutul. Aplica i un pansament lat sau un garou cât mai aproape posibil de plagă şi strânge i-l până se opreşte hemoragia. Pute i compromite reataşarea păr ii detaşate. partea detaşată a corpului este bine să fie păstrată: • uscată • rece Pune i partea respectivă a corpului într-o pungă de plastic închisă. 46 . Fi i însă pregătit pentru o sângerare mare după un scurt timp. TRANSPORT DE URGEN Ă LA SPITAL ! NU spăla i partea de corp detaşată şi nici partea de corp rănită cu nimic (apă. Închide i şi punga exterioară.5 Amputa iile Atunci când o parte a corpului este detaşată(ex. mână. sângerarea nu este foarte mare la început. PĂSTRAREA UNEI PĂR I DETAŞATE A CORPULUI În timpul transportului către spital. datorită faptului că vasele sanguine care au fost rupte ini ial se strâng. ataşat de îmbrăcămintea victimei. dacă se poate.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical 4. picior). Un pansament circular care strânge este aplicat numai pentru a evita pierderea totală a sângelui atunci când o parte a corpului a fost detaşată şi hemoragia nu poate fi oprită cu altfel de pansament. săpun). Aşeza i apoi punga într-o altă pungă de plastic plină cu ghea ă.

2 5.3 5.4 Generalită i Entorsele Luxa iile Fracturile 47 .1 5. luxa iile.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical Entorsele. fracturile 5.

şi / sau • o plagă şi/sau o hemoragie creată de osul traumatizat sau de for a traumatizantă. Riscuri: O fractură sau o entorsă este o sursă de: • durere. • Dezvoltarea de complica ii trebuie prevenită sau diminuată Principiile tehnicilor: Persoana care acordă primul ajutor trebuie să-i explice victimei pas cu pas. etc. Aceste riscuri pot fi sporite de mişcarea oaselor în interiorul zonei rănite. ea prezintă: • durere localizată. şi/sau • modificarea culorii pielii în zona respectivă şi/sau • orice impoten ă func ională a unei încheieturi şi/sau a unui os. 48 . şi / sau • umflarea şi/sau deformarea unei încheieturi şi/sau a unui os.organelor interne inclusiv creierul. şi / sau • pozi ia anormală a unei încheieturi şi/sau a unui os.1 Generalita i Defini ie: Dacă victima a fost supusă unei/unor for e traumatizante la nivelul oaselor sau/ şi articula iilor. plămânii.vaselor sanguine .muşchilor . • Orice mişcare a zonei rănite ar trebui prevenită.nervilor.pielii . • complica ii secundare locale şi/sau generale. ce urmează să se întâmple. incluzând leziuni ale: . inclusiv măduva spinării .Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical 5. pentru a ob ine cooperarea acesteia. Principiile ac iunii: • Zona rănită trebuie imobilizată.

bandaje triunghiulare de pânză) Fixa i zona rănită având în vedere următoarele principii: • ac iona i încet şi cu grijă. dreaptă • material pentru fixare (de ex.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical Primul ajutor în cazul unei entorse. etc. Pregăti i materialele necesare: • o suprafa ă dură. Ruga i victima să înlăture obiectele poten ial constrictive cum ar fi inele. dacă acestea se află în interiorul sau în apropierea zonei traumatizate şi fără a produce noi daune. ceas de mână. rigidă. evitând contactul cu /sau membrul rănit sau mişcarea acestuia. • • 49 . luxa ii şi/sau fracturi Pasul 1: Stabiliza i zona rănită. Verifica i existen a circula iei periferice. • men ine i membrul în pozi ia în care a fost găsit. bră ări.

trebuiesc slăbite. etc. fără a trece peste zona rănită şi nu prea strâns. protejând între timp toate punctele de contact dintre corp şi materiale. Nota 2: Imobilizarea completă ar trebui să fie făcută de către personalul unui serviciu de urgen ă. Persoana care acordă prim ajutor poate fi instruită de către un dispecerat sau serviciul de urgen ă să utilizeze această tehnică. imobilizată de o suprafa ă dură. cu bandaj). Evalua i suferin ele victimei. deloc sau într-o limită de timp rezonabilă. Îmbrăcămintea strâmtă. rigidă. când: • nu există nici un serviciu de urgen ă disponibil. Pasul 2: Evalua i eficien a interven iei. O imobilizare necesită un grad de experien ă care se ob ine din practică sau prin instruiri periodice de reîmprospătare. 50 . • dispeceratul cere persoanei care acordă prim ajutor să transporte victima la un serviciu medical. persoana care acordă prim ajutor trebuie doar să prevină orice mişcare a membrului rănit. această sarcină poate reveni persoanei care acordă prim ajutor. Nota 1: Tehnica este folosită când nu există nici un serviciu de urgen ă capabil să ajungă la locul accidentului. Dacă nu există nici o posibilitate de a beneficia de un astfel de serviciu. dar victima nu trebuie descăl ată. Până la sosirea serviciului de urgen ă la locul accidentului. plată sau de o parte a corpului nevătămată (membrul sănătos. Limita i orice mişcare a victimei cât de mult posibil. Persoanele care participă la instruire trebuie selectate şi încurajate s-o înve e şi să-şi reîmprospăteze în mod periodic cunoştin ele teoretice şi practice. Asigura i-vă că zona rănită este fixată.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical • men ine i zona traumatizată. fiind necesar transportul victimei. Acesta este motivul pentru care această tehnică ar trebui folosită în anumite circumstan e. şireturile. Prin urmare această tehnică trebuie văzută ca fiind oarecum dificil de predat persoanelor neini iate. • asigura i-vă că încheieturile de deasupra şi de sub zona traumatizată sunt de asemenea imobilizate. care ar trebui să înceteze sau să se reducă semnificativ. trunchi sau deget). Asigura i-vă ca circula ia periferică este prezentă. • fixa i materialele (de ex.

5.2 Entorsele O încheietură este stabilizată de ligamente.: o pungă de ghea ă învelită într-un prosop).Ridica i zona traumatizată mai sus decât corpul.Dacă este posibil.sensibilitate şi durere la mişcare . .tumefac ie (inflama ie) Primul ajutor .Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical 5. răci i articula ia afectată (ex.Pune i în repaus articula ia. Acestea pot să se alungească sau să se rupă dacă sunt supuse unor presiuni mari. .tumefac ie (inflama ie) . . .3 Luxa iile Sunt leziuni în care nu mai există contact normal între suprafe ele oaselor la nivelul articula iilor. pozi ie nefirească Primul ajutor . .Sus ine i cu un pansament elastic. şi afectează cel mai des articula iile membrelor inferioare.Ridica i zona traumatizată mai sus decât corpul.mobilitate redusă .: o pungă de ghea ă învelită într-un prosop).mobilitate redusă .Sus ine i cu un pansament elastic. Semne: .Pune i în repaus articula ia.schimbarea formei.Dacă este posibil. 51 . răci i articula ia afectată (ex. Semne: .sensibilitate şi durere la mişcare . .

Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical

5.4 Fracturile
Semne: -

sensibilitate şi durere la mişcare mobilitate redusă tumefac ie (inflama ie) schimbarea formei, pozi ie nefirească mişcare nenaturală

O fractură nu implică numai o lezare a osului propriu-zis, ci a păr ilor moi din jur. În cazul unei fracturi, pierderea de sânge poate fi masivă, cu riscul întreruperii circula iei sanguine. Este foarte important să se evite mişcările inutile ale membrului fracturat, pentru a nu înrăută i o leziune. Victima încearcă de cele mai multe ori singur să adopte pozi ia cea mai pu in dureroasă. În fractură închisă, pielea este intactă.

Primul ajutor: imobilizare. Imobilizarea se poate face cu atele (lemn, plastic, sârmă, carton etc.). Atelele trebuie să fie suficient de lungi încât să depăşească articula iile situate deasupra şi dedesubtul osului / oaselor fracturate. În fractură deschisă, pielea este lezată. Există o deschidere către exterior, cu risc de infec ie. O asemenea rană trebuie să fie întotdeauna acoperită cu pansament.

52

Crucea Roşie Română

Manual de prim ajutor premedical

Primul ajutor: - se bandajează plaga - se opreşte hemoragia - se imobilizează Fracturile costale: durere la mişcare, tuse şi la respira ie Primul ajutor - imobilizare cu faşă elastică astfel încât inspirul să nu mai producă durere - fracturile costale cu răni deschise prin care şuieră aerul = pneumotorax – se izolează zona cu material moale (ca un dop) şi apoi se imobilizează cu faşă elastică - pacientul conştient se aşează cu toracele ridicat - pacientul inconştient în pozi ie laterală de siguran ă pe partea rănită - se urmăresc func iile vitale Fracturi de coloană cervicală şi lombară Coloana vertebrală este formată din vertebre şi discuri intervertebrale. Şirul de vertebre formează un canal protector în jurul măduvei spinării. Coloana vertebrală este stabilizată cu ajutorul tendoanelor şi muşchilor.

În caz de vătămări la gât sau ceafă, pot fi dislocate sau fracturate vertebre sau discuri, lezând nervii şi măduva spinării. Aceasta se poate manifesta sub formă de amor eli, în epături şi eventual paralizie a acelor păr i ale corpului care primesc impulsuri de la nervii afecta i.

53

Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical

Dacă bănui i că o persoană lipsită de cunoştin ă a fost supusă unei lovituri la cap sau ceafă, trebuie să o trata i ca şi cum leziunea ar exista. Ve i evita orice transport care nu e absolut necesar. Persoana accidentată poate acuza durere de spate, în zona coloanei vertebrale şi după caz, simte amor eli sau nu mai poate să-şi mişte mâinile şi picioarele. Dacă este necesar ca persoana să fie deplasată, o persoană îi va sprijini gâtul şi capul. Capul va fi deplasat astfel încât să fie men inut pe linia coloanei vertebrale.

54

Crucea Roşie Română

Manual de prim ajutor premedical

Temperaturile extreme 6.1 6.2 6.3 6.4 Arsurile Insola ia Electrocutarea Degerăturile şi hipotermia

Lec ia 2

55

cum ar fi radia ii. dar durerea poate fi puternică în jurul acesteia). este lezată. Pielea s-a înroşit (gradul I). Cea mai obişnuită cauză este expunerea la soare puternic. lichide fierbin i sau vapori (apă. infec ii. ulei). când toate straturile pielii sunt afectate. Fiecare cauză are consecin e specifice. substan e chimice şi curent electric. incluzând deshidratare (pierderea de lichide). Dacă rana nu se infectează. copleşitoare şi continuă (exceptând cazul în care pielea este arsă în profunzime. care pot necesita asisten ă specifică. O cauză obişnuită este arsura cu apă fierbinte. când nu există nici o durere în zona. Riscuri: O arsură poate provoca: O durere puternică.1 Arsurile Defini ie: Este o rănire a pielii de origine termică (căldură): foc/flacără. unde numai zona superficială a pielii. Culoarea leziunii este alb-galben-maron. Notă: Există şi alte cauze. Sunt provocate de multe ori de foc. lipseşte senza ia de durere. Complica ii specifice. Leziunile care afectează toate straturile pielii dau întotdeauna cicatrice. Arsuri de gradul II: este caracteristică formarea băşicilor. substan e chimice sau sursă de curent electric. dacă acesta trece prin corp. se transportă la spital Arsuri de gradul III. Arsurile pot fi împăr ite în: Arsuri de gradul I. Leziunea se vindecă după câteva zile şi nu rămân cicatrici. hipotermie şi insuficien ă circulatorie. Imediat apare durerea. datorate factorilor 56 .Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical 6. această leziune se vindecă fără cicatrice. Dacă se află într-o zonă de maximă solicitare sau într-o zonă foarte sensibilă.

Agentul cauzator poate în continuare: • să ducă la extinderea arsurii (dacă nu este controlat rapid) • să creeze probleme adi ionale de sănătate (de ex. având în vedere următoarele principii: • evita i asumarea unor riscuri personale. Înlătura i îmbrăcămintea care nu este lipită de corp. Complica iile trebuie prevenite sau diminuate. insuficien ă respiratorie datorată fumului de la un incendiu) Principiile ac iunii: Locul accidentului trebuie asigurat înainte de începerea asisten ei sau victima ar trebui mutată într-un loc sigur.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical particulari (agentul cauzator. Pasul 1: Elimina i contactul dintre victimă şi agentul cauzator. Primul ajutor în cazul unei arsuri datorate contactului cu lichide fierbin i (apă. Opri i sau înlătura i agentul cauzator de pe victimă SAU îndepărta i victima de agentul cauzator. De exemplu substan ele chimice sub formă de praf trebuie înlăturate complet prin periere înainte de a se aplica apă. temperatura. Procesul de ardere ar trebui stopat rapid şi suferin a ar trebui să fie alinată. fără a intra în contact cu agentul cauzator prezent pe hainele victimei. care continuă chiar şi după înlăturarea agentului ce o cauzează. • evita i agravarea situa iei. de asemenea asumarea unor riscuri pentru victimă şi trecători. Arsura este o problemă dinamică. Notă: Anumite cauze pot necesita ac iuni specifice. localizarea şi suprafa a arsurii sau vârsta şi starea anterioară de sănătate a victimei). pentru a preveni apari ia unor reac ii suplimentare. adâncimea. Extinderea şi localizarea arsurii trebuie evaluată. Contactul dintre victimă şi agentul cauzator trebuie eliminat rapid şi în condi ii de siguran ă. care sunt prezentate pe ambalajul produsului (de ex. ulei) Notă: Apa fierbinte şi uleiul sunt denumite „agent cauzator” în restul acestui capitol. în cazul agen ilor chimici). mărind extinderea zonei ini iale a rănii (atât ca adâncime cât şi ca suprafa ă). 57 .

) Notă: În circumstan e diferite de cele care implică foc sau lichide fierbin i ar trebui să lua i în considerare al i factori agravan i. pe voi sau pe altcineva. Dacă este posibil. folosind suprafa a palmei victimei ca unitate de referin ă. colecta i informa ii despre starea de sănătate a victimei (vârstă. Astfel cunoaşterea orei când s-a produs arsura este un factor determinant al tipului de asisten ă ce se va ini ia. când devine caldă. ceas de mână. Face i o estimare aproximativă a extinderii arsurii/arsurilor. cu putere mică şi un flux regulat. Apa este definită ca fiind „rece” când temperatura ei este cuprinsă între 8 şi 23 grade C (45 la 75 grade F). Ambele metode trebuie să respecte aspectele cheie prezentate. când apa curgătoare nu este disponibilă. • ob ine i ajutor. Răcirea poate fi continuată timp de câteva minute. Răci i arsura cu apă cât mai curând posibil. bră ări. etc. până când durerea nu revine după încetarea răcirii. Dacă apa nu este disponibilă: • evalua i arsura.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical Pasul 2: Limita i procesul de ardere şi asigura i reducerea durerii. dar înainte ca victimei să i se facă frig. vas sau ceva echivalent umplut cu apă curată şi rece. Ruga i victima să înlăture obiectele poten ial constrictive cum ar fi inele. boli. Notă: Studiile ştiin ifice arată că răcirea poate fi eficientă dacă se aplică în primele 15 – 25 de minute de la rănire. Pasul 3: Evalua i caracteristicile arsurii. cum ar fi traumatisme ale oaselor 58 . dacă acestea se află în interiorul sau în apropierea suprafe ei rănite şi dacă acest lucru este posibil fără a produce noi consecin e negative. • continua i să înlătura i îmbrăcămintea contaminată de pe victimă. • acoperi i rana pentru a minimiza infec iile. aceasta reprezentând 1% din suprafa a totală a pielii. O altă alternativă este stropirea zonei rănite cu apă dintr-un recipient. Apa ar trebui schimbată după ceva timp. curată şi curgătoare. etc. În anumite locuri. poate fi recomandat să se pună partea rănită într-o găleată. fără a atinge alte păr i ale victimei. • asigura i-vă că apa se scurge complet. tratamente. având în vedere următoarele principii: • (pe cât posibil) apa ar trebui să fie rece. exceptând articolele care sunt lipite de piele. în special prevenirea hipotermiei.

cenuşă în nări sau în salivă.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical în cazul unui accident electric. respira ie sacadată. Pasul 4: Preveni i sau diminua i complica iile. în toate cazurile de arsură. În cazul unei insola ii. – Transport la spital. 6. sete. trebuie să se ac ioneze rapid. mănuşi sau orice alt material disponibil ca barieră). Este o situa ie gravă. cu membrele inferioare ridicate deasupra nivelului inimii. cremelor medicale. Aşeza i victima în pozi ia de întrerupere a circula iei sangvine. sare. cartofi. Evita i folosirea remediilor. Ele constau în ame eală. dacă este posibil. pentru control. Insola ia apare mai des la militari sau la muncitorii care lucrează în arşi a soarelui sau în unită ile industriale cu temperaturi înalte şi la persoanele care stau prea mult la plajă. Ac iona i cu mâinile curate şi. temperatura corpului depăşeşte 40 grade C. pierderea cunoştin ei. dezorientare. etc. ouă. dureri de cap. – Administrarea de lichide nealcoolizate persoanelor conştiente.2 Insola ia Cea mai obişnuită formă de insola ie este cauzată de expunerea prelungită la soare. grea ă. etc. contrac ii musculare. PRIMUL AJUTOR – Scăderea temperaturii corpului celui în cauză. prin aducerea lui la umbră şi stropirea cu apă rece. mediilor cum ar fi unt. 59 . comportament apatic. altfel se poate ajunge la deces. protejate (folosind materiale impermeabile – de ex.. deflagra ie în cazul unei explozii. febră. SIMPTOMELE instalării insola iei pot apărea pe neaşteptate. Evita i spargerea băşicilor.

doar dacă este absolut necesar să interveni i. nu o atinge i.3 Electrocutarea Electrocutări la joasă tensiune În cazul arsurilor electrice – întrerupe i curentul. fără umezeală şi vânt 60 .dacă este în stop cardio-respirator începe i resuscitarea cardiopulmonară . cu umezeală şi vânt expunerea îndelungată la temperaturi negative. Aşeza i partea arsă a corpului mai sus de linia corpului.cere i ajutor 6. Îndepărta i victima de obiectul care a electrocutat-o.verifica i func iile vitale .nu îndepărta i hainele lipite de piele .acoperi i zona arsă cu un cearşaf umed . În general nu se recomandă intrarea într-un perimetru de minim 5 metri în jurul victimei .4 Degerăturile şi hipotermia Cauze expunerea îndelungată la temperaturi în jur de 0°C. fără să o atinge i – Aten ie la autoprotec ie! Arsurile electrice la nivelul pielii sunt de multe ori combinate cu leziuni interne. Electrocutări la înaltă tensiune .transporta i victima la spital . Purta i-vă calm în fa a victimei.scoate i victima de sub influen a curentului electric trăgând-o de haine.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical 6.răci i cu jet de apă rece .

tare. articula ii cu mobilitate pierdută. NU! . picioarele se aşează lângă abdomenul salvatorului. nedureroasă. imobilă fa ă de structurile profunde. bărbia şi urechile se aşează în palme. oase.freca i cu ghea ă sau zăpadă NU! . Contactul cu pielea caldă se men ine până când pielea afectată îşi recapătă culoarea normală. durere medie. degerăturile profunde: piele albă.aşeza i zona degerată lângă o sursă de căldură 61 . rece. mobilă pe esuturile profunde. nervi.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical Tipuri de degerături superficiale: se limitează la piele profunde: depăşesc pielea şi afectează esuturile profunde (muşchi. Primul ajutor În cazul degerăturilor superficiale se poate ac iona pe loc. mâinile se pun la subsuoară. vase de sânge) Semne 1. tendoane. articula ii cu mobilitate păstrată. 2.aplica i lo iuni NU! . piele cu pete albe. degerăturile superficiale: furnicături în zona afectată. pielea degerată se încălzeşte prin punerea ei în contact cu pielea care are temperatura normală.

nu se intervine pe zona degerată. HIPOTERMIA Uşoară Temperatură Tremurături Piele Conştiin ă Respira ie Puls Altele 32-35 °C Puternice Palidă şi rece Apatic.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical În cazul degerăturilor profunde: se scoate accidentatul din zona cu temperatura scăzută şi se aduce la adăpost. se dau băuturi calde şi nealcoolizate. confuz Normală Scăzut dezorientat Medie 30-32 °C Reduse în intensitate Palidă şi rece Confuz Scăzută Scăzut Rigiditate musculară Severa Sub 30 °C Absente Palidă. se înfăşoară în haine călduroase. se transportă cât mai rapid la spital. vânătă şi rece Inconştient Nu se poate detecta Nu se poate detecta Aparent mort 62 .

1 7.5 Coma diabetică Atacul de inimă Atacul cerebral Convulsiile Intoxica iile 63 .3 7.2 7.4 7.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical Alte situa ii care necesită prim ajutor 7.

deschide i căile de acces ale aerului. pe de o parte şi cea de insulină şi efort fizic. chema i ambulan a. ASCULTĂ ! SIMTE ! O persoană care poartă acest însemn are diabet. tremurături. Consumul de alimente măreşte cantitatea de zahăr din sânge Un diabetic poate intra uşor într-o stare de dezechilibru. iritare. cantitatea de insulină administrată poate să fie prea mare. pe de altă parte. Tratamentul diabetului constă în administrarea insulinei în func ie de necesarul persoanei respective. 64 . transpira ie rece. PRIVEŞTE ! • • • • • paloare. în caz de lipsă de cunoştin ă. Nivelul de zahăr din sânge scade şi persoana se simte rău. Motivul este de cele mai multe ori un surplus de insulină care poate duce la pierderea cunoştin ei. • • • • Primul ajutor da i persoanei ceva dulce: suc.1 Coma diabetică Un diabetic are o lipsă totală sau par ială de insulină. aşeza i persoana în pozi ie lateral stabilă. lapte sau dulciuri. Există un surplus de insulină în sânge. dacă nu există un raport de egalitate între cantitatea de alimente.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical 7. Persoanele cu diabet pot să cadă sau să-şi piardă cunoştin a brusc. rămâne i cu persoana respectivă. Insulina şi efortul fizic reduc cantitatea de zahăr din sânge. un regim alimentar potrivit şi o activitate fizică regulată. pierderea cunoştin ei. Câteodată.

Aceşti bolnavi folosesc în mod obişnuit medicamente pentru inimă. micşorânduse astfel alimentarea cu sânge a muşchiului inimii. senza ie de sufocare. senza ia mor ii iminente. iradierea durerii către bra e şi gât. având ca urmare vătămarea muşchiului inimii. lipsa de putere. Jumătate din cei care decedează din cauza unui infarct cardiac mor înainte de a ajunge la spital. reducerea respira iei.2 Atacul de inimă Durerile în piept apar de cele mai multe ori atunci când apare o lipsă de oxigen în muşchiul inimii. Ea poate duce la stop cardiac. • în cazul unei încordări psihice. Simptome: dureri în mijlocul pieptului. Vasele coronare pot fi astupate. Durerea se diminuează dacă bolnavul se odihneşte sau se culcă pe spate. INFARCTUL CARDIAC Infarctul cardiac este cauzat de o astupare totală a unui vas coronar. Infarctul cardiac acut poate să apară: • în cazul unui efort fizic mai mare.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical 7. Persoana în cauză are dureri în piept. • chiar şi în timpul odihnei sau al somnului. Misiunea inimii este de a pompa sângele câtre toate celulele corpului. Muşchiul inimii primeşte oxigen şi hrană prin vasele coronare. Din cauza vaselor coronare astupate. 65 • • • • • • . Infarctul cardiac este o boală des întâlnită. apare o lipsă de oxigen în muşchiul inimii. În caz de efort intelectual / activitate fizică. transpira ie rece. muşchiul inimii are nevoie de o cantitate mai mare de oxigen.

Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical • agita ie. PRIVEŞTE ! ASCULTĂ ! SIMTE ! • paralizie pe o parte a corpului sau pe o jumătate de corp. în caz de stop cardiac: începe i imediat resuscitarea cardiopulmonară.3 Atacul cerebral • • • • • • Cauze: hemoragia unui vas de sânge sau întreruperea circula iei vaselor de sânge în creier. în caz de lipsă de cunoştin ă: plasa i persoana în pozi ie laterală stabilă. • respira ie greoaie. • tulburarea sau pierderea cunoştin ei. • dacă persoana respectivă are o tulburare a vorbirii. Primul ajutor comporta i-vă cu calm. • chema i ambulan a. aşeza i în pozi ie lateral stabilă. 7. descheia i hainele prea strâmte. ajuta i persoana suferindă să-şi administreze eventualele medicamente pentru inimă. • amor eli sau sensibilitate scăzută. • tulburări de vorbire. Primul ajutor • rămâne i lângă persoana afectată. • înroşirea fe ei. • în caz de pierdere a cunoştin ei. 66 . • explica i-i scurt şi simplu ce inten iona i să face i. asculta i-o cu aten ie fără să o întrerupe i. ajuta i persoana să se aşeze într-o pozi ie comodă.

Atunci când este afectată partea creierului care coordonează mişcările corpului. uneori pierderea spontană a scaunului şi a urinei. cutii medicamente etc. până la mai multe ori pe zi.5 Intoxica iile Intoxica ii prin înghi ire .4 Convulsiile Convulsia este denumirea unei tulburări a func iei creierului.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical 7. rămâne i calm – atacul trece de cele mai multe ori în decurs de câteva minute. PRIVEŞTE ! ASCULTĂ ! SIMTE ! mişcări necontrolate ale corpului. nu pune i coada unei linguri de lemn între din i. 7. muşcarea limbii.semne: • dureri în gât sau de abdomen 67 . - Primul ajutor prinde i persoana în cădere şi proteja i-i capul. apar contrac ii în muşchi. nu-şi va aminti nimic din perioada crizei.caută sursa otrăvirii (sticlă. descheia i hainele prea strâmte. Atacurile pot să apară de la o singură dată în decursul întregii vie i. aspectul atacului poate să varieze foarte mult.) . ca să-i proteja i limba. După zona creierului unde au loc aceste descărcări. chema i personal medical indiferent dacă au avut loc vătămări. când în anumite celule ale creierului au loc descărcări electrice anormale. aşeza i persoana în pozi ie laterală stabilă. tresăriri ale muşchilor. rămâne i lângă persoana în criză până îşi revine. când au încetat contrac iile. atacuri lungi şi repetate sau dacă persoana a mai avut atacuri înainte. căderea. pierderea bruscă a cunoştin ei.

inându-vă respira ia ca să nu inhala i gazul toxic.verifica i func iile vitale .transporta i victima la spital Intoxica ii prin inhalare .dacă victima este inconştientă. dacă este nevoie începe i resuscitarea cardiopulmonară (aten ie la respira ia artificială. aşeza i-o cu toracele ridicat .duce i victima la aer curat.nu provoca i vărsături – NU ŞTI I natura toxicului şi pute i agrava rănile produse de toxic . Aten ie la autoprotec ie ! spăla i din abunden ă ochii cu apă rece nu pune i colir sau unguent acoperi i ochii cu un pansament curat transporta i victima la spital 68 . nu inspira i aerul expirat de victimă) .transporta i victima la spital chiar dacă aceasta şi-a revenit Intoxica ii cu toxice care pătrund prin piele toxicul care pătrunde prin piele trebuie înlăturat cu jet de apă înlătura i îmbrăcămintea – e contaminată cu toxic. verifica i pulsul şi respira ia.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical • ame eli până la pierderea cunoştin ei • vomă . Aten ie la autoprotec ie ! .dacă victima respiră.

verifica i func iile vitale Primul ajutor psihologic 69 .Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical .

Există multe interpretări diferite ale termenului. Stres: în mod automat.plămânul se deschide şi ritmul respira iei creşte. dezgust etc. În astfel de situa ii. Dar. pentru a întâmpina semnele percepute din mediu.aprovizionarea cu sânge a muşchilor creşte. . durere. astfel încât ei pot să muncească mai greu.aprovizionarea creierului cu sânge este crescută.inima bate mai repede. Stresul a devenit un termen care descrie reac iile oamenilor la impresii. mânie. Tensiunea „supraumană” pe care ne-o provoacă pregătirea pentru stres durează numai pentru scurt timp.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical STRESUL Cuvântul „stres” înseamnă „presiune intensă”. Stresul pune corpul în alertă. . Şi to i cei care au fost expuşi la aceste impresii au fost domina i de: 1. răspundere. permi ând creierului să perceapă ce se întâmplă şi să reac ioneze mult mai repede decât în alte situa ii. Situa ia poate fi destul de întinsă în timp sau impresiile pot fi repetate după o perioadă mai lungă de timp. 2. de asemenea. noi ne confruntăm cu multe situa ii în care ne descurcăm astfel şi acest lucru joacă un rol important în dezvoltarea noastră. „ca un trăsnet”. pentru a aproviziona muşchii cu sânge suplimentar. în realitate. în func ie de rolul pe care l-a jucat persoana respectivă în acea situa ie: nelinişte. aici. se numără adrenalina. Printre aceşti hormoni. . care permite unei persoane să întâmpine încordarea şi să ac ioneze atât de eficient încât această încordare să fie depăşită. pentru a o referi la primul ajutor psihologic. noi vom păstra una relativ simplă. stresul este o reac ie pozitivă. Astfel. secre ie a glandelor suprarenale. oroare. dar. Pentru toate traumele psihice (influen e intense) pe care le-am men ionat până acum a fost caracteristic faptul că impresiile provin toate pe neaşteptate. pentru a furniza mai mult oxigen efortului suplimentar. Stresul pune corpul în alertă timp de zeci de secunde. În decursul vie ii. vom întâlni situa ii în care impresiile sunt prea mari pentru ca pregătirea noastră pentru stres să poată face fa ă într-un mod adecvat situa iei. corpul va reac iona cu stres şi va fi pus „în alertă” 70 . cum spunem de obicei: am fost „stresa i”. Sentimente: tot felul de sentimente. Adrenalina are un număr de diferite efecte care toate ajută corpul să facă o muncă ieşită din comun: . Defini ie: stresul este o reac ie fizică normală la tensiuni şi solicitări. cineva ar putea spune că am fost „suprastresa i” sau. Aceasta are loc prin intermediul sistemului nervos şi printr-o secre ie de hormoni în sânge.

altele nu sunt rănite deloc. . Cei care desfăşoară activitatea de salvare au situa ia sub control. Persoanele care sunt afectate de accident sunt lăsate să se ajute singure. Unii vor ac iona eficient şi. nu a i crezut că pute i să-l face i. probabil. Sosesc primele vehicule şi începe opera iunea de salvare. paralizate total. Apoi. dar toate cele care sunt conştiente vor fi afectate psihic de pericolul în care s-au aflat şi pe care încă îl mai experimentează. celor rănite acordându-li-se primul ajutor de către persoanele care nu sunt rănite. folosesc rezerve suplimentare pentru alertă. Stresul vă permite dumneavoastră şi altor persoane care acordă primul ajutor să face i un efort suplimentar pe care. to i vor fi afecta i de o enormă traumă psihică: aceea de a se afla într-un pericol de moarte. Unele persoane sunt rănite fizic. una pe cealaltă. de aceea. PRIMUL AJUTOR PSIHOLOGIC ÎN TIMPUL ETAPELOR MARELUI ACCIDENT Etapele 1 şi 2 . Cele mai multe persoane vor fi. 5. 3.primul ajutor premedical. ACCIDENTE MARI Prin „accidente mari” se în eleg accidentele în care au fost afectate multe persoane şi în care pagubele materiale fac dificilă munca de salvare. Se produce accidentul.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical pentru a ac iona. Ajutorul constă în: . Imediat după ce accidentul s-a produs. pentru câteva secunde. astfel încât durează mult tip până când persoanele rănite primesc toate îngrijirile. 2. 4. probabil asistată de un grup de medici.de la producerea accidentului până la sosirea ajutorului. există cinci etape: 1.primul ajutor psihologic 71 . Persoanele rănite sunt primite la spital şi cele care nu sunt rănite sunt lăsate singure. unele persoane vor putea să se scoată unele pe altele de la locul accidentului şi să facă ceva practic în vederea acordării ajutorului persoanelor care au nevoie imediată de acesta. În cazul marilor accidente. Al ii nu vor avea posibilitatea de a ac iona şi stresul (presiunea) va fi sim it într-un mod neplăcut.

să acorda i primul ajutor psihologic. dumneavoastră începe i să acorda i primul ajutor premedical. Spune i-i că ajutorul este spre binele ei. ajutorul va fi concentrat pe ajutarea persoanelor rănite. pe umărul persoanei afectate sau lua i-o de mână. ajuta i-o şi spune i-i. to i cei din sectorul dumneavoastră de ac iune. dumneavoastră şi ceilal i care a i început acordarea primului ajutor premedical şi psihologic vă continua i munca până când salvatorul profesionist va prelua. Lăsa i-le s-o facă. încât vă pot ajuta să acorda i primul ajutor. vor fi pu in mai calmi. ei şi persoanelor din jurul ei. Apoi. pute i începe să acorda i primul ajutor psihologic persoanelor care nu sunt rănite fizic. Altele. În zona accidentului. acest lucru o calmează. Lăsa i persoanele care pot să se descurce singure să facă acest lucru După un timp. În prima fază şi în următoarele. persoanele care nu sunt rănite fizic îşi vor reveni atât de mult din şocul lor ini ial. treptat. au intrat în faza reac iei şi pot reac iona foarte puternic. conducătorul echipei de salvare din zona accidentului va dirija munca profesională de salvare.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical De îndată ce sunte i capabil să reac iona i. că a fost chemat ajutorul. dumneavoastră şi al ii începe i să ajuta i. În acelaşi timp. vor exista persoane (în sectorul dumneavoastră de ac iune) care se află într-o criză psihică şi care afişează una din reac iile descrise. începe i. Foarte probabil. unde mai zac încă persoane rănite. 72 . Pune i un bra . Unele sunt încă în faza şocului crizei psihologice. Când primul ajutor premedical a fost planificat şi există un ajutor pentru fiecare persoană rănită. dar care nu au fost rănite. în ordinea decisă de conducătorul echipei de salvare. Etapele 3 şi 4 – de la “Ajutorul începe să sosească”. Acele persoane care au fost implicate cumva când accidentul s-a întâmplat. deoarece cel pu in o persoană se comportă sensibil. au fost toate afectate psihic de experien ă. Vorbi i liniştitor persoanei rănite. sector al zonei accidentului. Când începe i să acorda i primul ajutor obişnuit. de asemenea. Da i-i o mână de ajutor să-şi adune bunurile ce-i apar in şi conduce i-o departe de scena înspăimântătoare a accidentului. Este important ca dumneavoastră to i să afla i cine urmează să sune după ajutor şi cum trebuie făcut acest lucru. liniştitor. A avea grijă de o persoană rănită. controlul. până la “Există ajutor de specialitate pentru toate persoanele rănite” Când ajutorul începe să sosească.

ceea ce duce la ame eli şi la amor irea mâinilor şi a picioarelor. urmează acelaşi tipar. Aceasta poate fi direct fatal dacă persoana afectată nu se poate mişca singură într-un loc mai sigur. pute i vedea că persoana afectată are dificultă i de mişcare. care deja a început şi poate crea serioase probleme în locul unde se află persoanele rănite. unii au reac ionat făcând ceva practic şi cei mai mul i dintre dumneavoastră pot continua această muncă. Faza şocului poate dura de la câteva minute. reac iona i într-un mod extraordinar. Panica Panica este reac ia de frică care este declanşată de impresiile care sunt atât de puternice. odată cu trauma. Încă există o mare nevoie de primul ajutor psihologic acordat de dumneavoastră. CRIZA TRAUMATICĂ Când sunte i supus unei traume care vă conduce la o criză traumatică. Reac iile corpului Uneori. conducătorul echipei de salvare va avea grijă de persoanele care nu sunt rănite fizic. până la câteva zile. dar care au reac ii psihice foarte puternice. Ea deranjează sensibil acordarea primului ajutor. are diaree şi crize de tremurat sau poate începe să respire foarte repede. Mai rar. din punct de vedere psihologic vorbind. departe de locul periculos al accidentului. reac iile dumneavoastră. Reac ii: Hiper-activitatea Persoana afectată se poate grăbi la locul accidentului şi poate dori să facă ceva. Afectarea mobilită ii După un timp. apatie. a i experimentat ceva cu care nu v-a i mai întâlnit niciodată înainte. Sunte i confuz şi. aproape totdeauna. ca. panică. în faza de şoc vomită. Se poate spune că criza traumatică este împăr ită în patru faze: a) Faza şocului Faza şocului este faza care apare imediat. Bineîn eles. hiperactivitate. pute i vedea o criză nervoasă completă în timpul fazei de şoc. de exemplu. adesea. Aceasta se poate manifesta în egală măsură prin panică sau prin apatie. se observă că persoana afectată.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical Ca şi dumneavoastră. deşi nu există cauze fizice pentru aceasta. încât ele suspendă toate func iile senzitive. Se instalează aspecte 73 . Este caracterizată de faptul că.

în rândul cărora produce o stare de nelinişte. deoarece nu va mai reac iona deloc dacă o nouă situa ie periculoasă va apare. întrebând-o dacă vrea să bea ceva. precum şi vorbirea prin gesturi cu persoana afectată sau punerea bra ului dumneavoastră pe umărul acestei persoane sunt lucruri care asigură foarte mult şi creează un sentiment de securitate.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical foarte primitive ale reac iilor. stă foarte liniştită şi priveşte în gol. dar. această persoană trebuie luată de lângă celelalte persoane afectate. dându-i sarcini care nu sunt de o importan ă vitală sau pute i cere unei alte persoane care vă ajută să se plimbe cu persoana afectată. aceasta când sunte i sigur că nu există nici un motiv fizic ascuns de deteriorare a mobilită ii. Dumneavoastră trebuie să răspunde i unor astfel de întrebări şi să da i informa iile cele mai corecte. Persoana afectată este lipsită de energie şi coordonare. dar ea trebuie condusă într-un loc mai sigur. unde se va duce etc. dureri la stomac sau tremură. totdeauna. cu respect. pe cât posibil. de aceea. dumneavoastră trebuie să-i acorda i un prim ajutor premedical şi să lăsa i persoanele calificate să constate dacă este sau nu “doar” o reac ie fizică. Apatia Aceasta este o paralizie psihică completă. evitând detaliile înspăimântătoare. Persoana care nu poate să se mişte trebuie să fie ajutată. persoana afectată aleargă şi strigă îngrozită. de exemplu. Probabil. Persoana aflată în panică trebuie tratată cu fermitate. Aşeza i-o într-un loc sigur şi asigura i-vă că nu îi este frig. ca. Face i ca persoana afectată să devină super-activă. ne-controlarea a ceea ce este sau a ceea ce este considerat a fi periculos. probabil. dar ea nu are nici un motiv şi. Încerca i s-o readuce i la îndatoririle zilnice. Nu are impresii foarte clare despre ceea ce s-a întâmplat şi. 74 . Vorbi i cu ea. Dacă persoana afectată are stări de vomă. ea va pune întrebări despre aceasta. Lăsa i persoanele afectate să vorbească Lăsa i persoana afectată să vorbească. panica este foarte rară. Primul ajutor psihologic Apropierea şi contactul fizic Apropierea şi contactul fizic. poate fugi direct în zona periculoasă! Totuşi. nu spune nici un cuvânt. Cu ajutorul celor prezen i. Persoana apatică nu creează confuzie la locul accidentului.

75 . vinovă ie. Vinovă ie O persoană care crede că va fi învinovă ită pentru accident va avea un imens sentiment de vinovă ie. dar. începe i să reac iona i. Singurul mod posibil de a nu le mai avea – sau de a le ine sub control – este de a se comporta activ. de aceea. triste e. Pericolul imediat a trecut. Faza reac iei poate dura de la 6 la 8 săptămâni. Această reac ie va fi. „Celelalte persoane” nu trebuie neapărat să fie psihologi sau psihiatri. în multe cazuri. Ei încep să în eleagă ce s-a întâmplat în realitate şi acum apare reac ia. Bineîn eles. haide i să rămânem la cele trei sentimente foarte intense: nelinişte /anxietate. foarte vehementă. dar trebuie să fie condusă într-un loc sigur. cel mai bun rezultat poate fi ob inut cu ajutorul celorlalte persoane pricepute. poate. pe care ea însăşi l-a considerat mortal. b) Faza reac iei Faza reac iei este faza care vă face să în elege i ce s-a întâmplat. Asigura i-vă că nu îi este frig. de exemplu. Reac ii: Când persoanele care ajută au preluat controlul asupra accidentului.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical Persoana apatică nu deranjează pe nimeni. dar cu sentimente naturale: Nelinişte/anxietate O persoană care a fost direct implicată într-un pericol mortal sau. şi.. bucuria de a nu fi fost rănit. dar. cu siguran ă. mai ales. sunte i capabil să reac iona i la situa ia cu care v-a i confruntat. etc. atâta timp cât acesta rămâne cu ele. Din acest motiv. această fază poate fi foarte dureroasă. dumneavoastră nu mai sunte i confuz şi. în primul rând. când pericolul direct a trecut. o rudă apropiată sau un prieten va avea un puternic sentiment de triste e. Aceasta poate fi făcută de însăşi persoana afectată. pot exista multe alte sentimente naturale: ura fa ă de persoana care a cauzat accidentul. aceia care au fost implica i în accident încep să iasă din faza de şoc. o rudă în elegătoare sau un bun prieten poate fi suficient. Toate acestea trei sunt sentimente foarte dureroase care sunt greu de suportat şi care vor influen a puternic via a cuiva. Triste e O persoană care tocmai şi-a pierdut un membru al familiei. va avea un puternic sentiment de teamă.

de exemplu. Probabil. Îi poate fi de mare ajutor dacă îi este permis să plângă sau poate să vă vorbească despre neliniştea ei. dar dumneavoastră trebuie să vă comporta i cu calm. de vreme ce s-a destăinuit. Această conversa ie trebuie să ia o formă în care pute i face persoana afectată să relateze întregul accident în ordinea corectă. Pune i-vă bra ul pe umărul ei sau ine i-o de mână. este foarte delicat dacă sunte i o rudă apropiată. îi pune i gândurile „în ordine”. c) Faza comportării în timpul crizei Faza comportării în timpul crizei apare când dumneavoastră v-a i obişnuit cu situa ia. într-o succesiune dezordonată. în loc să face i abstrac ie de toate acestea şi să vă referi i la ele ca la o problemă rezolvată. Acum pute i să vă concentra i asupra vie ii dumneavoastră de zi cu zi 76 . De aceea. un prieten bun sau într-o altă rela ie apropiată de persoana afectată. este foarte important pentru efectul primului ajutor psihologic ca persoana afectată să se confeseze şi să-şi mărturisească problemele.asculta i ceea ce vi se spune şi crede i descrierile diferitelor ei experien e. Conversa ie Cea mai importantă „influen ă” în primul ajutor psihologic este conversa ia. va fi mai uşor pentru ea să şi-l scoată din minte. Agresiunea este naturală Pentru persoana afectată. ea trebuie să aibă încredere în dumneavoastră. Sentimentele sunt naturale În timpul conversa iei. persoana poate repeta relatarea de câteva ori. Lăsa i persoana afectată să plângă Dacă aceasta are ca rezultat reac ii puternice. . un alt mod de a-şi manifesta sentimentele este prin agresiune – prin unele ac iuni agresive – ca. lăsa i-o să procedeze astfel! Când persoana afectată a terminat de povestit întregul accident. altfel. Făcând aceasta. dacă dumneavoastră sunte i cel care îi acorda i primul ajutor psihologic. gânduri care. lovirea mesei sau a altui obiect. se va termina în curând şi ajută persoana afectată. trebuie să încerca i să face i persoana afectată să-şi explice sentimentele. îi prezintă accidentul ca o colec ie de imagini înspăimântătoare. Aceste gesturi îi dau un sentiment de securitate care este bun pentru ea. aruncarea a ceva pe jos.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical Primul ajutor psihologic Încredere În această fază. De aceea. Vă rugăm. O astfel de explozie vă poate speria. Trebuie ca dumneavoastră s-o face i să în eleagă că sentimentele ei sunt naturale. trebuie ca dumneavoastră să-i permite i persoanei afectate să dea drumul liber sentimentelor sale.

cu excep ia faptului că persoana afectată şi dumneavoastră înşivă a i reuşit. Practic. Deci. întradevăr. pentru a o ajuta şi. prin eforturile dumneavoastră. făcând posibil ca ea să rezolve cu sentimentele vehemente care o posedau în faza de reac ie. ea însăşi este capabilă să trateze experien a traumatică pe care a avut-o. Privi i pozitiv tot ce vă spune. într-adevăr. aceasta înseamnă o continuare a primului ajutor dat în faza de reac ie. Ea este capabilă să găsească un interes în via a de zi cu zi şi se descurcă mai bine cu munca. Deci. nu ve i observa tranzi ia de la faza de reac ie la următoarele faze. Primul ajutor psihologic Ajutorul pe care dumneavoastră pute i să-l oferi i persoanei afectate care a intrat în faza comportării din timpul crizei este un ajutor al procesului care ia locul în această fază. rezolvare care vă va permite să trece i prin criză.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical şi să vă gândi i la viitorul dumneavoastră. Faza comportării în timpul crizei poate dura jumătate de an şi trebuie reamintit că persoana afectată încă este influen ată de traumă şi trebuie să se descurce cu ea pentru a ieşi complet din ea. de exemplu crede i că a trăit experien a exact în felul în care vă spune. în care – în timp ce „asculta i” – vă gândi i la ceea ce ve i spune dumneavoastră când interlocutorul se va opri). Sentimentele vehemente sunt mai pu in presante şi persoana afectată poate să înceapă să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat. De fapt. astfel încât aceasta să nu-i mai domine via a. Ascultarea activă Cea mai importantă „influen ă” când trata i trauma este tipul conversa iei în care dumneavoastră asculta i activ relatarea persoanei afectate asupra ceea ce s-a întâmplat. dacă este convenabil în colaborarea cu alte persoane. înseamnă „a exprima verbal sentimentele”. cât mai exact 77 . dumneavoastră trebuie să face i ca persoana afectată să descrie. Când faza reac iei a marcat via a persoanei afectate pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă. optimistă. să nu reac ioneze la procesul activ. cu scopul de a auzi ce vă spune! (Nu ca într-o conversa ie obişnuită. cu orice pre . Rudele trebuie să ină cont de acest lucru. Ascultarea activă = aceasta înseamnă că dumneavoastră asculta i ceea ce vă spune persoana afectată. Această fază poate dura până la 6 luni. Aceasta înseamnă că. persoana începe să fie capabilă să aştepte cu nerăbdare. dumneavoastră asculta i. Atitudinea dumneavoastră trebuie să fie pozitivă. Acum pute i să rezolva i situa ia prin care a i trecut. ce vă spune ea şi îi pune i întrebări care o vor face să se simtă în largul ei şi îi vor clarifica relatarea. fără să fie copleşită de sentimentele ei. Punerea in cuvinte a sentimentelor A trata o problemă.

i-a creat o bază pentru viitor. de acum înainte. prin conversa ia cu dumneavoastră. Incidentul poate lăsa răni şi pierderi psihice şi. Bineîn eles. dar. fără să sufere. Dar. vinovă ie. bineîn eles. cum ar fi: durere. Acum. desigur. ea poate privi înapoi la ce s-a întâmplat. persoana afectată înva ă cum să lucreze ea însăşi. 78 . în multe cazuri. creându-vă o nouă bază pentru restul vie ii. O astfel de rezolvare a sentimentelor trebuie să aibă loc de câteva ori înainte ca persoana afectată să aibă un bun control asupra propriilor sentimente. se va vedea că cel afectat trece prin criză ca o persoană puternică – mai experimentată şi. Experien a i-a lăsat o cicatrice. Nu este nevoie de nici un ajutor special în timpul acestei faze. Dar. Este un fapt psihologic că sentimentele recunoscute sunt mai uşor de suportat decât sentimentele difuze. Optimism – criza va trece Pozitiv. mai bine pregătită pentru a întâmpina urcuşurile şi coborâşurile vie ii. Aceasta nu reprezintă. în mod necesar un rezultat negativ. poate schimba radical via a persoanei afectate. dar persoana afectată va învă a să trăiască cu ele. Criza v-a dat o nouă experien ă. cu sentimentele ei. nelinişte. Criza a trecut Persoana afectată a învins acum criza psihică. O criză care a trecut şi care a fost bine stăpânită adesea va implica o mai bună pregătire pentru întâmpinarea unei alte eventuale crize. totodată. d) Faza re-orientării Faza re-orientării este perioada de după terminarea crizei. ce simte şi cum simte.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical posibil. nu pute i ignora rănile permanente şi pierderile irecuperabile. dar ele nu pun stăpânire pe dumneavoastră şi dumneavoastră nu exprima i milă. optimist! Aceasta înseamnă că dumneavoastră împărtăşi i şi în elege i sentimentele persoanei afectate. pute i fi mai repede pregătit pentru viitor. de asemenea. Astfel.

chiar împotriva tatălui. ne-dramatic. pute i încerca să recrea i o stare de securitate în copil. cât mai repede posibil. în astfel de situa ii. De aceea. dar aceasta ajută un copil la fel de pu in pe cât ajută un adult. copiii pot fi expuşi experien elor violente la fel de uşor ca şi adul ii. Bineîn eles. Creează numai o linişte aparentă. adesea. deoarece imagina ia lor va face experien a chiar mai confuză şi chiar mai amenin ătoare în mintea lor. este important să i se spună copilului foarte exact şi. pe cât posibil. adesea.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical REAC IILE COPIILOR Bineîn eles. În acest caz. copiii reac ionează şi dacă părin ii lor au fost supuşi unor experien e violente. evident arată semnele rănii şi povesteşte mamei ce s-a întâmplat. Este mai dificil pentru copii să în eleagă ce se întâmplă. inându-l de mână. vorbind despre sentimentele lor. 79 . ei pot fi afecta i de experien e şi. chiar mai profund decât adul ii. copilul să nu se exteriorizeze deloc şi să păstreze în el. chiar mai mult decât adul ii. Copilul are încă o experien ă fragedă şi sentimente dureroase. Copiii nu-şi pot exprima sentimentele. îmbră işându-l sau lăsându-l să stea pe bra ul dumneavoastră. Din acest motiv. dacă un tată vine acasă după ce a fost rănit într-un accident. aşa cum fac adul ii. ce s-a întâmplat. copilul va în elege întreaga chestiune. dar este mult mai dificil să li-l dai şi. copiii au nevoie de prim ajutor psihologic. De asemenea. Copilul poate reac iona plângând sau ac ionând agresiv. cel mai adesea. cel mai bun ajutor pe care îl pute i da unui copil care a fost expus unei experien e violente este să-i asigura i un ajutor de specialitate. pentru a nu-i lăsa imagina ia să „umble”. Deci. de asemenea. se poate întâmpla ca. Copiii nu sunt capabili să descrie sentimentele. ine i minte că. Ve i putea face ca un copil care plânge să se simtă confortabil. va fi necesar ajutorul de specialitate. despre cuvântul „sentimentele lor”. Dar. ceea ce copilul a văzut şi auzit se poate amplifica şi deveni mult mai serios decât este practic cazul. Deci.

se vorbeşte despre „Sindromul John Wayne”. astfel încât el poate continua lupta umăr la umăr cu prietenii lui. . nici chiar atunci când gloan ele zboară pe la urechile lui. deoarece persoana în cauză nu acordă aten ie suficientă experien elor ei violente. în fa a sarcinilor sale. Bineîn eles. care. este total ireal şi periculos să aplica i comportamentul lui John Wayne în situa iile vie ii de zi cu zi. John Wayne dă pe gât un pahar mare de whisky şi continuă lupta neînfricoşat. Aceasta poate conduce la o criză psihică intensă. El este total neimpresionat de nimic – niciodată mâinile lui nu dau nici cel mai mic semn de tremurat. uneori. Dacă unul dintre oamenii lui se aprinde prea tare în toiul luptei. Nimeni nu ar trebui să se lase inspirat de astfel de filme.este practic imposibil să nu fi i impresiona i de experimentele periculoase şi violente. John Wayne îi trage o palmă zdravănă. dintr-o dată. Aceasta nu este o reac ie neobişnuită şi. Dacă cel mai bun prieten al lui moare lovit de un glonte duşman.sigur nu este o bună idee să „tratezi” tensiunea psihică bând alcool. .nu po i calma pe nimeni care se află într-o criză psihică trăgându-i o palmă. îl calmează pe cel în cauză.Crucea Roşie Română Manual de prim ajutor premedical CRIZA PERSOANEI CARE AJUTĂ „Sindromul John Wayne” Tuturor celor care au văzut filmele lui. un membru al echipei de salvare încearcă să pară neimpresionat de incidentele serioase la care ei to i sunt expuşi. se întâmplă ca cei care acordă primul ajutor să încerce să se comporte în acest fel. care rămâne rece în orice situa ie. această reac ie este periculoasă. dar. este palpitant să priveşti astfel de filme! Dar. deoarece: . Aceasta înseamnă că. John Wayne le pare a fi un bărbat adevărat. Printre specialiştii echipei de salvare şi pompieri. 80 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->