Sunteți pe pagina 1din 13

De",clrie.

reo'l C[J1' n Bl blil)tcdl

N:J'iiom~l~ a RQmini,ei

l!o>ll\NOLE:SCU. N~COLAIE luum milk;'i a .liunOituril rnmMI!. 5 filli:~)ll: ~.hC!~~~1irn'l dt:: "'I1(HlJiL: !l,l.iiJ1(.olL!~CH. ~'il~!.t:l: PiLf'.Lld.l 1-5,21m8 Indo,
ISBN 978 I17J F IlJ59·3

~21.J.:\5 1 P') a21,.l_~5 I 'l~

Nicola1e Manolescu

ISTORIA CRITICAA LITERATURII RoMANE 5 secole de literatura

PA_RALELA 4,5

CUPRINS
·In:u,od"u .;e£e •. 15~(lri.a M.teraturi:i la dOl!l~ m.Mni ~Seco~tel,~ - XVl1l XVI
~ii+oi •• ".

,
"

""

,
_

_5 19 .21 23 23

"

n ••••••

~ •••••

"

Ute1'8tura, AiIedicvala -1521·1787


oi _ ." '

~..,
.,.,..~ .. ~

"
Ii ••

_
;'-I-!!""".

,
r~~ •••• ~

_
"" .. _ •• '" •• ".
'I

.,.
,.~ •. , "' .• ,,,

Poezia .., I. ~~ ~.~_ II~ '.~·E"."••" • umba. Trndlp£ rLlita. ~j tDldipe popuJ..ua. Bana influf'..n~d f¢ lclornlni, PruLh;.ma ongln!llil:!tii · Ct:le din Iii il:u;;e.rc:Lci _ " ,_ A exi<lrJL.11 un barcc romwl!esc? , _, ~ "'." Pmnul poct: DOSC)FTEI ' Cconici1e in versuri _ _ ".." , ] _udiclli ~ipa1'fJdicllJ. ~ _""."" , Proza ~ .,.J_ _"J. 1imbil sacca, li.lnb~ prn fmit 'G l!nunlc Or::nuda (jeligtossa;, " , _ , ART..JlA1\>L •••...... " r.NTIl\l TVI1lE1\i~lJl..- _ , ,
7 , '1

~iI_., ••.•

.26
",

_ ,.."

27 ".29 ,.31 35 ,.•. 40


__

ia".~."."'.I1

••••

" .. _

~ _.: ~

~~ •••

,'.

t~

'"

111~"'~"""• • 'n'

n.· ••

i!'

Ii ••

,.~

~_~

~ ~~

1l1i.~_ a

~.,t

~ .••• ~. r

43
4-3 45 45 48

"

"

.,~

,f

, _"
,

"
" ••• ,

[:to nicarii moldovcni:

+,

'GRI'GORE

lJRECllE

.-,

"

,.."

"'".~

53 "5.1

f\.OR(JN (:OS'I!N ION NE'CUl.CE ..,


SI'l'_£UU] cronicilor mUl1[C:~nc. " _

"

~ ".."'

" ,. "

"

,.."
CANTE~fl.R.

,
"

,
, ,

,
,.

"59 6(, 71

Prnzll de rdei, Rom.antlli cuh, DIl\OTRIE

n
87

Seco~uJI_XIX
Neoclaslcism.

_
:§'i ll"n:Uinisti~ 1787',-1840

,
_ "

_
_

,'
"
+••••••• ,

,"

89
,.

Prima poe.zie' tiricl " :" " Li!! tii.spincie de Iwni Intre Apu.Jl.~i R:iilli·ilrit. , NOll tnJ.b1l..durl " 'COST1\:CHE CON.ACHt , C;lrnu.:cul de Iume, saW"a~{ahula " " J\.N'I'O·N p.\NN , ,.,
'UIl pr'~piilSiopti~t: AN'CU \rAcA:RESCIlJ I "

" - "" _ ~.•. " "


,LO ,.

, ,
, ·

91 91 " 96 " •• ~. 99 t03 105


1 ]0

~
, _ ~ ,

15:19

Epica

Comcdia u\[ LJ Proxa I,i reat:111l,._ .. _,_ __ .._._._ _ , ...•.. ,-.--.-.-----.- .. -.- ..Ultirnii ~rcmil;:!\ci. ,\!~tHa.liutt:o nul In haine vechi , .. rerrm '~'- b U \1 rIn ron, tl<111m ,.," '" ,.'m·•••.,... •••••-•••••'.' Do] jllOnlcn ••_ __ , , __ ..•. •..,
RDmlUlbsmuJ

Moartea

m Vem'llri"
Ullor

~~~ ~~

jor. !__~~

~" I W~

II"~" ~ ~~•••

q.

,., ••••••

', •••

""

•••

~ ••

".'1 .'II"'''~.

~io

~+.I ~•.

,+..

~"!

••

q~

1•.'.••• , ._

,'

"...

Il

!:ipet:ii llubilc.." " litcrarurii: l()N Hl.Jl)~\l-D.I::J£

""

",.,.-.,.,-,,-.--..__ ,.,.,.,._ ••" ..•••• _...•,


,
,•••,••., , ''', , ,,, ,.,

"."
" ,

1I '
1.'

I\ ,._ I \ \
,..

,
, , ,

Ill,

__ ~II 1

-184100-1889

,.,

,•.. _, "' _,
~., _ "_
,_ , OY." •••••

_, ,.,
~,
, , ••• ,. , ,

",.,
,",., "'

,
,
,_ , " .'_'

__ I I .
,_,
_..

IdeQi,ngia

.•...~ ' ,.'"",.,"' , Cd C dOU:1 roman'tl Sllle. BU'tlciIn't'/ffcul , , PncnllHi. IitcranL Canonul pasoptist _ _,

I~
1,1 I
I ,it
1

_
,

_
,_,. •• __ ,_.

Po-ez.ia

,.

-00_'_

,.,.,

"

l..;'thl;lmuistuw

.. ,., ,

,,,.,

_.•_,_

~.__

,.,

,
" ·

-...•.•.... _ I 'r

G ~-LAS.\C.Hl. ,
V~-\S]IE c...\.RL_O\'~\. (iID(,{ lR.E AJ.....EAi\NORESClT \,'.\SllJi.l\LECS.J\N"DRI " Pmza, .., ,., , , , Gt::tl.uril~ ~ifonnele, .." ~_ in tcmeiercria ",.,", , COST1\CJ-tr.. NEGRULZl MJI-L'lJl. KOG·~J{::._[! I-\Nl!

T""-"" .. -,,__., -

-,
-

, ," , ,,
,

,_
_ "

_.__.._ 1 rl
~H

1,(1

J01'\l f lEL1J\.DE-1l.. \nLTLl~.sCU _ _ _ _ _ I)iJ~!ITRlE BULlNTlNI~.ANU , ~" ..,


_, _ ._ _. _,_ ,,_._. ._
_ _

" ,
,."., _

_,_,_. 1(,1, _ __ , 1',1 • , _, , ,.. 'III _._., ,., , ,.,:! If!


"" _ ..__ _,. 1,1" .._._ ._ . "._...... ,'J 2 \•
_~.~ "'

_
_ ,

,
, , , m" _•.•__." ..

n •••• '

_ .._
_.•" .•.,_ , ,

",
"

" ,,, ,,
_._ .,, ..__ .._ , . ,,"

) '

1•

'}f,)
1

_.\..LE:Cl1 Rl1SS.0
C::lIitoo sr memonahsri "., G ..Sl'ON , _

~.~,

-,••
_ __.__ •, _, _ _ _ , ,, _ , ,_ ..,

,_
_ _ ,

'X ~

lOS Gillw\ _ Epistolien .. J urnal irrtirn,

_ -,_

_, -" -,

, "." , , .., ,

._._,_.,. , __ ._ ,-"
__ ._,_, ..~__ ..__ ".,,_'_ ,. ,

NH.. ':Ol...t\E llALCESCU ,_ __ ,, C.l\. ROSE'rn ,.,,, _._ _, , Postrcmamicii, p'("Q7.<I Hm~k-mit.~ Sll\' .LIltii. Teatrul, :fi

, .• '1"111 " ,... 1'14J ,., ,',. ~I ',I


"

,.,.",~"~"""",w".""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

, \I~

.\l..E..'i.:-lND1Rll ODC)'BI2~CC " B.-P. H.I\SD'El.l ,


incepurunlc rornanuhu. .,_ ,

, " "

, ____ _ ~.._,__ _ __ _ ~ .•._


_._ ,

\I1 "'.." , .
, 11 j

Jun.imis·m!iJl,~·18c67~1889

,..__•._ .
" ,
,

,.,.,
, , , ,., ,.,

,
, _

_
_~

,_

,
,., , " ,

,.., ,.." .,. ~


,.,....... , ,- _, ~
,I)

Prima b§ti.Jie ~a!D(),n.icd.,._ TIYU fi-L\IORESC --,,Mam sCl±i£uri _,•..~._._

J\.[Jl-t-\ I

r ~·fINE5(.:u ~
,

_ _~ _, _ , , ,__._,_ .. "__ , .

,, ,

"" ,
'"

,
__

_
,

,
,

",., ,
" ,.,

''',
~

,., ,

.
_.,.. III'

ION ('·RT~ ·\j\l(~"~

11....CA'R.\('iTJ\Lf..
IO.t\N S]_".!\ \rI(~l ,

~
_

_,
._ _ ,., , ,

, , IIIJ
-.•
I III

''''.,

J520

Secolo~n
Modernlsmul..., 1889-1947 S,eill'~it de sccu~~ ii!'lceput de seeel Re,lCpi la Junirllis.m. Na.~OIl;diti'[I1ul.. r.. DOBRO(1;-:E.:'\N L' -(;J-IE.R.E.. \. G. mRA.llJ"'.A.Nl ,

,
~ " " " " "., "
H

,., ,

"
n •••••• •

~~53
-J.S5 ·-1-57 457

"~

', _..,

N!COl ~"E [ORGJ\ fu\RIR C'::H.ENDl ,


Proza reIlUst?i, i'i.llaturaIiR,c1

"
"

"

"., ,

,_
"

_, .•.

DUTT.flJ ·2.,:\!\.&'l'RES(]..J Il~T. l1EL\ VltA N( :1..:..1\ TON ..(]!.-\.R.:BICE.ANU \ C.-\f,IS11tAT HOGA~ , GALA (;./\l \crn:JN .." (l.flcul clasicism poetic ~ G EC}RGE CO~13.l1C (leT.A \'L\_"\l Gt)G.i\ ~T.O.103n- , · " G. TupARCEANlJ
PI:1Ul'l.1.fillgla Is 190(1

, " "'." ""

_.._, "' " ,

",,, ,~ ,._ ", " ' " ,. ,


,,_

+57 +59 ~(i4 -1·7·1 477 i77

4R7
, ~ , , 493 495 197 ,.5U:l
503

.sHY
.513 517 521 ~

_,~" ..
" " "

,
~

AlJ:i.."\:lWIJ'RU DA 'tTI \ .,
.:\ru-L·\_l]. S,\ULESCU
RONEll1-RC)I\Ili\..N

,.....•._
_" ,., , , , ,
_

,
"
~
u

521
523
" " 524

~,

l\illLt\fl.. S,O'RHlJL , Sialboli~ tii , j\LEXAl'\TD·RL! l\·L:\f:-T,;DONSK'l D. I\NGllEl ~


;STEl'i\N PE"nr:,\ lO'l 1I.1lNll LESr..U ,

" , ,

"., .,

525
526

"
(1840~191,6)
",

,.,
, ,
····· ·..· ..· ·

"
, ,

5JO " 5~R 5-1:1 ;..54··~


550
·.;T

AUTORJ DE nlqIONAll

,.,

"
,,·

A dona b.1tlliec.ulonica .., NOI forme de llrism, Poezia puca Ronlauui done. lonie ill connue.,

·..·,···· ··,,·,,···· ..

"

,., ,
, , _ " .." ",." "

" "

5i5] 551

E. L(J\'1NE5CU

Mu:di sc:wtiJri f\.Ul:-U\lL Sl\DO\·r-rr"\...~U Ll\'l1J REHRr~'\.;)U , ~, " ~I()RTENSIA PAIJJ\DA,.-nENC~.ESC[J

5.55 55? ,_ ".57 t 571


599 GtO

"

'rUDOR \RGlIEZl (iEORGE 'Bt\CO\tLI\ :lYL\TEW T. r:_-\.R.i\G iAI .12


ION Pll.l..A T C/l.!\offi. PI!:11lJJ.SCU l~llCJj\N 11r~'GA ~ .."

~
' " ,~

"

"
" "

6211 " 64-1 645 " "


655 I()(j 1 ~"77

"~
, " ,_._ ,

,.,
"."

"

lO'N R.\R]3U

687
701

GEOR~E C.l\UNr.:.Src

,,,

152'1

J\N TON H.OLB1\.N ..,.,.' rvL .BLECliER "., F'oezia v,\:Sf.LE VOIC.ULESCU
11 ' ." ~.~ ~••• II

".,' ,

H'"

"

"'

,
rl.""~"~~ ~.&.§~" I,=~~ I ••• "'11

,. "
~~+.t " •• ~ "'; "'~., •• ~.

".'.L." "

7 .~

,.,
~~II.II.' .•.~~~

,
~ ~.I.'. ,,~,,~ ~~ ~

,_
~
!_

___ " "._.._ ,_ ..•,,, , ,,


i ~ .,~.• ~ .,.~." •• ~"

,,
I...
, ". ,

,..7
~

I~
l
l

fo~"~ ,"~.• ~

,
~••• '.~ •••• ~." •••

,.,

"."

;.".,

'1

B. R!N DO'L'lN U .~ ..~ J\L. P'HlIlPPllE Et\lli. BOT·fj\.,


II

~~.! ~..~..~~ ~..

~"!.~~."~ ~~~ "r~+~+;,+"'+~ .. ~ r~'r'" "'~ r", ~~ ~_'"~ ~

",-I

r ..

"''''r,.

'""'

~~ r

'""'. r.'r",..,,,,

II

~ .',

•••

.., •••

~....

, ,.,. ,
, , ,

,,., "
uu ••• , •• , , .. ,
U. I. '"~ ••• " .• II ••

__ " , ,.,_ _ _ .._._,,, , " ,_,." .." . ,'.",.._ "


,., •• , •• ~". , •• ~, "
I-I!! ,"~.~.~ .• ~ iII~! I·~ '"~ ~ I!;~',"~'r~'--I ,"r,;.,"~ r~ -~'r"'''~·. r~

_, , ,...
;. , , ~.,Ii " ~ ~ r~
"'~., I.~ "' ~.~••

i ,..7
, ,.

r~

I"

'1l"f;

Baibjeoo, l\l~ poeti, RQmanU!l,r... r.. _•• ~•..• ~••• ern t i\.1IflAEsCLJ ICEZt\R, P'ETR.ESCU IO'NfL l"EODORE,'tNl'
cO r. ~~
·IJ ••

,71 ~•

"

"."'.~~.!.!'. ~.~!

,.,
~.
I.•.•• II ~

"."
!
~HI.~ ~.~ !,II'~.

,., ,
I ~ 10-1," •• ,"~~

,
i! I ~!~ Io-l"~ l'~ t~ ·~ f~ Ei

__
i "+111'1 ~ Fi-l:i

_,
"i'''~''
I+~

7~ I _, _ 7.. 1 _
,.

.n •••

rr:l

,' .. '".. rri,.",",

~~

,,

,, ",." " ,.".,.,

, ,.,., ,.. ,., ,

"

, ,._._ " ,,_ .•...•... ,., , ,__ ._ , _ _,. . " ".-

,7 \ _"_,7· II ,. 7~ I
7H,

Dllr-..ll(J NJCODIN ,., ICONS~rj\NTIN ST'ERE .. .,." "

,."

manOR

SCOR'fE;SCl., .

,,

,,
,,.,., ,
R •• M •••••• "."

, _._._ _
,.,
II~•• " ~~

_"
_ ,.
••

ION JI,{r\RIN S"'\DO·\lEl'J..N'lJ .D.rnma~~a ~.~.~.I! 'G" CIPRl AN , ,


~I ·~I1.~ ..

I!.· .. ~II~I!~

.. " •••

,.II"

I!.,...IJ.IJ.IJ ••

I!.II."

••• I •.•.•

, •• ~

IJ.~.,. ~..
,.,
" ,.,
"'

,.~~~.lIm~.I.'! ••

,=
,

II~ L~~:LL

•• L

~~ •. ~.,'1"I

+r;.~+~'" • .f~+-

,7HI'I 71.1
j

,
, ,.,

,,
", ,
,.".,.,."
om

, ,.,
,
,.,

, ••

_. __ , •• ,

1'1
1

A]p dt:'i'!nlntlu:gj

',

,,

,., ,.,
, •• " •••• , ,

,.,.,

Criliii.ca.t ~~,.;n:!I!i isroeia li.t~r.~!ti .•••..." ~;~

,.,.•.._ _ 7 .~ , .._. 71 J
,..•,•• 711

A. rreia generape m~~re!iilcia_n:i.,


Pt\UL ZARWOiP'OJ , ",
PERPE,8S['CIUS
I\dll] IAl

, ,., "
, , , , " , ",

n.,. ,

,.•.~ , •••.•

, "

, ,

"

, , ,,,

, ,., ,

,., , , ".""

, ,.,

__ 1' 7 _,.7! I~

JON C[iINF.ZU •.........,.,.,


RJ-\IR-.I\

,.,
,.,

", ,

"
",."

,
,

,.,." oHfll ..
,., HI.I ,
,.,XIII
~~I

TUDO·R\rt~Nl! " ;, , PONWIlJU C{)NSl"AN'TINl:;·.sC·U ,, VL-\]:"')l},ITR S·JR.:ElNU " , ,..,., SER.B.t\-i'\l· CI OCULr:5CU ..__ .._ ,, OCTi\.V~ULUpU _., , , "'.... .....,1 'Ii'I, H"· '1': . . A ... ~.Y1 ....". a. rOutizarea .iJI.1W:faltunl •;..•.,"..•••. , ,' •..,
I
,I

,., "., , ,.,.,., ,

, ,." ,,,, , " , ,,,..,,.,,.,, , " ".,." ,,, ,.,, " , ,, ,


"'
.,,, ~ iii •• ".

,.. , ,

,:I#llj ".,'H II
,.,,IoIIIJ
IY11 i>..

,
,

trnsruz .,~

". "., ,••, ,


ii ~.~ • .,~ .. ~

"
I." ,..

""
·.ii .", • .,•••••••••••••••

~.+"~

~I

~.~ ,,+tI~ ~+.·L~ _"'~ ,"~.f'~

I'~"_I..~_~. m~

1ril I ~•• ~.~ .•~ .•~

\I.II.'.'~ ••••• "•• " ••

TI.UST.l\N TZARA"

,.." .. ,

,.,.,.. ,

,., " "." , ..

M! ~.::! •

IlJ\IDE V()RO,NCA.".~ •...•'".•.._".,., GE'O BOG'U ~ ," ~ ~ GELL'U N1\lJM _, ,_ .._,_-,G HRR_ASl~.{ L U C.A
u"

;_,
~iI ..

_,
;.
;1

~.!!O" ~+~~~·,"I'.

!oI'

+I

~·r. I ~ "I'r~

r. m~iI~.-I

ii~·.~.
I

,.,

,", ,
.., .,•• ., ·n.'
Ii ~

".,
.,i ."., .• ,.~ .• 1I ••• •

,
" •• m

,
".,
, ,.,." .. 1 .••• .,."' ••• ~.

!oI' '
r~ ~ I:t
~ ~

-.,
" .. ,. , " ,

,
•• ;

,
, •••••

,
,." , "

,.,
, , ~.,~ .,,.., ,.. " "' ., •• r '1. r.~'I'

••••••••

"

,"

•••••.

AV·3~',rl.m.inor.d.

"

\1

"

!o~".~

.. ...:\1

+~~+..'" ~"!+iI ~+,,+

,._ "'+~~ _

,.

.,

"

".'I'~

~·I~ H"":'
:O!~J ~

IGene[:lI-pa ~2'. Ideolog;i, eseijti ~irom;wci!~rl., ,•."" rvDR.CEA ElJJ\]) E,.,., ,_ ,.."', _." __ ..,._,

,~

;.".,

,_

, ,.. H;", I , ,.. J<I"


I

ElJG.EN I!ONESCLJ ,..,., AlJT'OBI DE DICT]ONAB.

,...•......_ _ .•,..•,.•, __
<," " " ,

(1.9:16..1947) ", , " ,

HH '

1522

'CO'fl.lempar-.uU.i ,_ m94S-ZOQO •••••.. "

'", !1n l?s.~ru .de t.nm.zi~e..R~ati!im~ l8ocialis,~


Vestl;gU din epoca unCi tirerntm1'll noemale EDGl\,R ,P.1\PU _
ri

"•..•_.•.. '~"'" "...........•••....•............ "


"'..~
" • •••• , ,

".....•.•. "
"

'

883

_.. 885
~..•_.898 f}Y8

CONSTANTIN NOIG\ " " .., 901 CONST.?\'NT TONEG.ARlT _..~ , " " I)US i\LEX.1\ND'RU P .ALE'OLOG[ ".,., , ,, , , ,....•.... 07 9 RJ\DU 5Tl\NC 1\, , , ," ,., " " ," 913 [0 'NEGOllT"sC'U ., -_ ", , '918 ~TE'F.1\N AUGlJS'fL"'\I D01"tIJA$ ,., · ' 921, T()N DillIUON , , "' , ,..., ~ 924 NlCO.LAE BAL,{1,Tl\ ,.926 Uwtr3,tu.rn, '~lnou:lJt.G'cocrati:a, ~40.." , "' ,., ,, ,., 93U Poezia , 9311 !I,.~\] FlENIU'C "__ " " , ,,, , , ,.,.,., _ 930 ElfG,E'N JEBELE~'\NL' , "".',.,."' ,,, ,..· 932 l\.rL-\Rl..\ Br\NUS .." , "' · "" 933 GEO D'UNnTRESCU , , , "" , 93(1 NINA Ci\SSL\N ,.,., ,..".•.•. , _ ,, _ , ,., "".. 940 ION GHE()R.GJIE " , , 942 NIC01 lli lJ\BI::; ~ , , " _,~ , ", "..".945 pl[O\Za Ii~"'~~".'." ••••• h~ ~••• 1 " ._ ~..·.N~•• 1_. U ~•• ~. 946
< , •.•• , .,." ••• ,
r ••• ' " , ~••• , ,
ri , ,. , , ,

~ ••• ,

""

"

••••••••••••••

'"

r~.~

~~

~.T,"·r~

~.

m.~ •••

.,..,..

_,_

g~

ro ••••••••

~~~ .. ~

r;t-'.t

=! ••• ",

a .,"

,,. ~ •.

,z';\Hi\,RJ.1\ ST1\N'Cl] ]l,1ARJN PR:EDJ'\ ..,

" ,

.,.-, ,

, " ,." '..

,
n •••••• , ·
ro ,.

94(i

950

PETRU D'U~T(J , , , ,." ·.,.•." . " lJ65 ELiGRN B,[\R.BU ~ " "_ 910 TfI1]S 'POPO'Vl'O , "., " " , 978 D,ramautrgia."., " , "." , , , , _ ,..,•., _.(}82 AUltEL BI\..RtlliG.I\ ,." " " ,,__ _ ..•. \.I~3 HORT.. \.l.O''1NESCU } " 986 ruO'DOR t;.1t\ZILll .. , ~ " "." , "., , ,.,., ~ "' 9fr9 Criti,c-a ", .." "" , ' 991 P xur, G EO'RG ESCU , , , , ,'", ,."., ,., ".•....... , , "," 992 0' S. CR.OH1"l~,LNlCE"'\NU ,.,, ,, _ , 996 N'oua.liternluti. IGene.mpa ~~IJ ],000
+' ••~ , , "., ,.'" " " _

Poc!ida. Remake modiemifi;i"

,,"

, ,•.•..,

"~

, lUOO

A..E. BACONSI(Y , ION HORE..!\ P'ETRE STOTC1\ " GHE'ORG E TO~107.El " ,., F'LO.RlN 1I.ruC1UR " NlCHIT.1\ ST.A.N£SCU " ,, CEZi\R H}\LTAG CONSTAN,TA BI1Zr:.t\ " NL'\RIN S(,JRESCU ....•, ,, ",
r-..mMJ liRS}\CI-U. .,..,

,.,."
".,

_,
,

,.,
, " •••• "

<

1002 1007 l009


1012

,~ '.•.,

, " , ~ _ ,." "., , _


, " ,

" ,.., " " , ,

]013
1018

1024 t02fl 1029


1037

ION (I'O'fu'J) i\l,EXANDRll.

".,

,~

1.040 1}5,23

f\N.\ BL\NDLtNJ\
l'l.01R[ \N Pl\UNllSCU"

'..

••••••

, ••••

,.,

".,

"

•••

,.,

••••••••

,.,

, ••••

1n.r
, 1[,1'1.,'

"

"

,,,,

NICOL,lli PR..I:?l.1PC:llt\Nlf 'I ;r.ONID DL.\IO\" ~ ", _ :DAN l.A.L RhNTILJ ,


1].F.t\·N/\ !\Llli\NeJolTJ .."., ,
, ,

, " ,
L •• ~

_, , ," --.., ,, "


, , " •• ,

,, ,
~ ,

_ "
,., .. ,

" ". 111;(, , 1rl~H ,.,' ..__ 111{, I .. 1i )(l \


,., 1 j I(,~J

CEZ..:'\"Rf\rA.NESf:t1 ALEX ANDRIJ ~rn~\N


11.'.IIRCEA Iv.,\r,{E&Lll

,.,
,
u , ,

'
"
u ~

,
,.,
,.,

,
, ,,
, ,

,•... I j)~ ,..


,,

[1..-' I

\rlR.(~n.I\L'\.ZrLESCU
JL."'-,JGL. \ l\,l,\RJ rEsell E £l\UL BRUh.l./\Rl' ",

tlPt,

, ,,

"

,' ,,,., .•, .

,.,

II ~I·) JI~HJ
JI~X

Dl\i~lEL TlTRCF,,·\
.illRLL'\J P():pr;:SCU ." P\.llRCE1\ .DIN ESCll." DORll\. TUU{)Rj\N ., " $ERBllN F()l\R.·r \ · PtotZs. Ronlanul ,..,..••"., ,

,
.., ,

,
,

, , ,,' '
,.. ,

,
' ,,,, _ ,.•....,
I ~ •• ~.~ ~.,,"~ _., ~

I f~~~ II JK') lUill ,..,__ ,.. ,' , ,. I ~J~J ~ 1111)7 II J~11j


,.

,,

"

, ,

~"r"[~F,,\N B \.N ULES{l.J RA:DU CUSJ\.\iU


u

O.R.1l0I~ESc.:L F~N·Uc:, N·E'1:\,·,··lt


.,\ . '~ ..i. . \.

,'.•._
_

"
~ ,.. •••.••••

",
" .',. ~ 10 · -~ ~."

,
•••••• , , .. "II ._•••• ~ _~ _~'~

__
•• "~.~ ~

~
-, ~

~+_~

Irl,

er e

,,

,,

"'

"

""

"".

" ..--, '


T ,

,
-

,
"'

, ,
__

SORIN ·n·rEL _ , " meO} .J\FBREB1\N DUi'\.lITRL '(11PEN.EA(j AT,EX.l\ND'RU 1\ i~LlT( .. ,


l\lJGIJSTI\l

11 r II-i III I 1I14J j 121


11 \ ~

_+.,

"

' ••• _

C;·E{}RGF. BAI ..\1T


:\1JRwr\ Cf()R

BUZUIL \.~

\,

,.. __ "" .. " ,, ~,.."

,. __

"

, ,.; ,

,
" "

"

~ "' ,
' '

"". II..J.~' .
" .., ," " " ,

'." 11,\(, I 1·1:'

NU :'1.1.1-[, SJr\'nl)Nl".5CC rlA.DC P'r.TR[,~ClJ c' 'IS'f.J\Cr rE OI.,\RR\NU OCTA\fL.\N P;\JER BliJOR NE:D.£,fJ.:O,\1Cl., CONST~\NTIK T'oru

" , , ,"
" "

11S,I
i J f~.' l 1[is

,,

, "
, , , " " ,,

, '..,." ,~._ " ,.,., ,


__

o ;\"~A DU1\:I1TRIll

"

'
,

I17,! 117... ll-::u. 11~\


II HI, I IIJ 1
1. [II j

TULlOR Tf}P ~-\. ,,,

G"\BR.lEl...A AD/\i\1l7_:;'·fn.\]'\llT Uri tic ~1 eseul §li is tori,:!. Ih:.cfQi:'"9 (~ORNELRE(i1\lAN .; ,., \-(()NIC{\ Lt)"lNESCI] ", ~ P'.t\U1. ,CO&·,tEA , ,; EUG,r.~N SIlIUClN __ "
t\fATEl (:::JliJNnscu Z. ORNE,/'\ " "

,
" ". ,~" " .. "

".'
,.......

1 ~I I I

, ,

, ,

"

,., , ,, ,., " ,

,.~.._ , ,,"

,. I::!.~I.
1:!~ If,

,. III I ,

,"

,
,

"

"

,
, ,.,.,

'.'

,..,

"

,,,,,

121 \ I !:;!i ,. lill I_~~I

~llR(~Fl\ LALLU "


Gjl..BRW.L DL\flSl1\NU· ,

,~
,

,
,.. ,

,,,
,,, ~ ,

,.", ,.. 1~1"

1524

LU(::I \ R.r\]CL \!lR(_;'lil~ NEThofOL\N U tl.IIRCr:- \ i\f.r'\.R..TL'J


ION P',OP

" ,
"

_ "
,

_
",
,

1232 _•..•......_•._. 1236 1234)


] 243
" ••

SORrN \J£'X:.:u"'JDRESCU VA1.B'RIU CruST!:.l\ , " ..,.,., , , ElJGTIN :t\iE(~IUCI , :-\IJlIXl'\NDR'lJ GEllRCiT' , (ilIEORGH.E GRJGL1t'(:l1 ,, ,., " •.• , 1\0 [-L.\J l.M1FIR " , 1\1... C.A.Ll.l'\ZESC·U " U VILIS ,OOC~ \ RJJTI",,, , ,,,..., , , ,, ,, J\ND'REJ PLF~U , , "' _." CUltNEL UNGtnlJ2..~U "" ~
r

,., ,
"~ " ,.,
0+

""

".._ "
,,,

12+-1 12-,,(' 125~]. 12:57 12(1.2 , 2(iS


~26';.1

'1.17] 1178
12R'1 ", " , .,

l"i~\BRI.EL 1.nCn.'\·NU l\l\Rl·,\ \;1 P"\'PI\J Ll\til

,.•., ,..,

,.,,, .,

'l286
l292 129'-1
.L 2.98

ION \';\RTlr: l\.LEX ~rrEP;\I'\..B::sCU " PETRU c:R.E'P_.1. " Gcnentpa '80. POs'lmodenllsmull_
Poe1:i.a " ,.,

, , _.~ •., ,
_, " ., ,

, , '." ~
, ~

, "
, '

.,

l)uJ

13U3
131).·1

1 I\TJ"lT J t.l..\N STU~Cru NT'cr lIT}\. Dl\NTI..O,\' .., I!.U,GI~~N sucre

" ,., '"

",

"

]3~ 1"-1,.
131Hi 131)9 13]2

(:~\.LI.N\ .. \SIE U , G.A.BRl..EL CHIFU n~()JlJJ\l L \.RU _ ,\LE...'\..i\NDRU ·JiI_·fU-5[N.\ ,., E.L8 1\ ~1~rr()l., _ Tl't.\,L\N 'I'. C()~t)\ EJ~ , JON .i\ll'::UE$i\N ,.,., .f\L\RI IN.\ 1\I:\RIN " ~L\R1' PI;.~['RELl \ _ lO~ S'rnAT/1N :,\l;\CD.-\ C...\.R....1<"JhCl j\IIRCL.'\ G\RT~\RESCU _
80G n, &,i~ CifllU 4..DRI..'\l'\; .\.LUI (~·[-IEORr;frE "

,
T" ·

"
,

.",_
, _

, ".. ,

,"
T

_
·•• • ·

"
, "

"
, ,

,
+

1.313 13 16 1321 1325 l.·327 1328


1329 13.31.

, ,
_ ,

" _ ,

1.336 " .. 1331) 1340


, , , i351. 13.52

CRISTIAN PO P[.~CU ,.,..,,,..,., , , Pl'o~a , , ~TEl.;'.A~ ;\GOP'J \N , (il'lEUftlrHE rRj~rJUN ,.. ", ", ,., , .illRl.;\,:'\u\ BTTTEl " ,,.
l\1l1\.CE. \ ;\IEDEJ.{:ll; ," "

_ ",

l35... 1.357 1357


13G]

"

,,

" ,., , , ,.._ ,."., ,

PETRU Cr1\rpOl::.~u· .._ lU/u'\: GRO$r\N _

, _ ,

"

" ,

lJ63, 1165 13(17 1169

1525

Critilc.a !ii. eseul ,." , l\ORCI::..i\ SCi\R.Li\T.,., AL aST,E.l..Ec.A..N " Il1N S]MUT , , D,\N C. I\UI-li\JLE.sCU
MOIl] G. TEPOSU., .•.,

," " ~; ~., , ,.."'.•., "' ~ , ,


,
+ ,

" ,, ,.,

, ,

, , "., ,., ,
T '.'

,", , ,
,.,

, I ~., 1
I~

I
•••

1
I]

u,
H

""
, ,.• , , , ,

VASILIl. PUPo\rlCJ
rvOR{]:!...:\ 1\.{]I-L\rEs

,><.",.,

,., ••.,.•.•...,

I 'toil 1 I'M \ I 'Kr..

lfJN H{lGDAN L.1iFrER"


Dramalwt:13,
IJt~:JfallUIa

,
T .. ' •••••

,
"~, ,

,
,., "" , ,

,
,

,.,.,.,.,.,

l\.ti\ TEJ Vl$NIEC


Romanul.lPo.6lfist , Trilducatad §_i l.raduc:en

".., ,
-§It

pem.m:!i copii Ii Wileret. FmhuticuI


, ,

S.F...ul..
, " ," , " "" ,,,

~.~ ...•..., , "


"' , ,

,,,.. I H I \1 II ".. 1")~I , I' lJ


,

AUTOIll nE DtqlONAlt Dup~ l.9,89' "


.. "..... O ptzecJ§umlB['7;Ijap.
6 •

(.19148-1989) "..,.,
'6 enef'apa qOOO'1 •• " . Li. .

"..,. 1 '41 I , ,. I I' ~ ~.~ ,. 1 ~~)I'


, d.

~"

,. , "

'u

,.,.,

"

ee

"

;0 ..

"

..

,.'

11')H I ,\i)H
I·jlll

J\LE.:.:'L-\.i.~DRUC(l'roru,., .., E Ii.R. Pi\Tl\PIE:\1CI .,",. .,., , f{l\DC I\IDUI.ESCllJ , " [OAN Es. POP ,_ U\'IU GEORGESCU " .., ~ l!:Jl\j'\Jl\, p'lmVlIL'Esr:u "
VLill ZOGR.J\fl ,

, ,

,." , ",

, '..'

, "

,._.., _ , ~

,,_

"
"

"

"
, ,

"
"

,
,

,.,.,." , " , '"

,,
,

,.,..'..,
, ,,

1·111 ~ I I[ ~7 _.. ,.,. 1'11·1') ,. I II I 1·ll.'


]·11 I

HORL\ G,A...R..JjEr\, , t\N.DItEI BODIU " ,.., ._'I: . ' .. i • Memonl!lU§u.' de Icn . §1ue 3.Zl Postfala. NOStalg'8 !:st.eu,::wui .~ Bi.bHogc'afie ~ , lJ_' • E Pito'g. JL;l!;tOD3. .. ls,torn_.. UIICI
I,.

I I!, 1·11 ,. 1 IU ,............................. r. 11 , " ,., ,


,

"'.., ,
, "

,
,

"."" ..""
T' ~." "

,.,

1·11·1 I., \"1


!

Y'

11.11)
(l

Indice

"

,." , "".,."

;.<

"

.,

~ •• "

"

,.•• ,

, ••

14')""

15026

COLOF'ON

Edipn pnncepa :Illm:niirii ISTORlA CRlTU:A A LITERATlJRU ROMANE. 5 SECOLE UE LITERATUnA cit: NlCOlAE ':MANOLESCll
" [O~Lru.Jcnsii~i

pn:g·~.ljcllP[::!FJtru tipar

Edirnra Paralele 45, lllhcjti. str, F~ Gol~ti. nr, ~.~O, intre noicmbrie 200() ~i ectmnhne 100H Je di,rre ~b.riU$ Badea, Aruka Riling, ..'\dn:m:l. Bnboc, MU~1lt1IelH'lIru~a; Cri;z.ti Dinu, Iulisna Enc, CrisUnn Mihart, Lucia NCl:,:rrl1a, Ghc.rghina Sroica, Laurentiu ntlL"ll'IJ
[a

la font 9.. 12. 12.5 Gar.unanu ~lldl.nored.a.r:l)lm de .\drum:l Bebee, eu UIl desjgn gr3fic conceput de i\lihaeln Sehiopc ;il.imprimali ~ilcgara la ripografia Gtmicprint Industdee run Piresn, str, Abatorului, rn, ] ~ intre 15 ncromhrie ii 15 noiem.lJ.nc 10U!:I pI.!hirtle' offst:t lOGlID',. de 70g!m;:! impon, R,w:ambemk. Slovama canon suprawpcnli de 200g1 m~ nnpon, T nrras, Spania clio: due un colectiv condus de mg. Octavian Copitcescu ~i mnistru Traian Toad. Planificare pruduetie; Liviu Ridulescu, Sil viu StillL'}t.'1i

Prt!p~s.r:V iorel Mihart


hilJrtproducl!r'l': Lnrrunita Dobreseu, Guhtiela Popescu, G~t~ Toad
]UfilJr

Mireea Cosoinnu, Comel GheoI'gh~ Sirnona Nagndii, Nicoleta Opres, Mmn Srancu, Da.c Tn! IJ,gti1(}T1t': Lrdia Barbu, Tanta Bucuroiu, Iml1il1Ciobru.'HJ., Mariana r..ks~om. Gueorp;hc: Om. Jon Dmmitru..
Oobmu,

impl'imr"ln rffti'l: Crisu Birjaru., ~JAriu.s Mirjam, Vasili:: B,a:badag_,

o{ ron Ghitl,

Dnrina Ivan, Florin I.lei, Sorina Luca, \nc3 .r.lrn1A, Ceorgera J\'lo;iCIl, Liliana Neacsu, Melania Nl"l1C;UI. Julia Rnrlu,. Filufteia St1!LDlCLlI.Dana Tnndafir.Maruna Tudoe, ~'1irda Ve.rgea "Si1'l1.L'n~a tehllid utilaje: lI.iilm.iiAlecu, Adrian Pomj&n Edirm; CaHn Vlasie

Ri:'wu;ttnri~Horirn ~dribru,
Ccrectura Mugurel
BUlUZa.

~'hlJi:,'1ll'e1 Bunu:a

Cmm;.lia Constactinescu, Roxana Dm R(,!vlzl.e; Flori n $indrilaru Cuptl'ta il su:pnlcopcm~ l\ndrci Manescu Fotografie SiUmrg'IJpmeopemi-: Temistocle Epammonda Forogmtii ~utonc:mlleIH1!l~! arhiva editurii Par:a!cia45, arhiva TOil. U(;~l C

CQMENZI-

CARTEA

PRlN PO$TA

EDITUAA PARALELA 45 Plie~ti. jbld Arge~, r;cd 1 174 ..sIr, Fra,H Go.le!it. 130 Te~'{fax~ 024e 21,453'3; 0248 631 41g, 0248831 492

to

T,e'"

E-mail: saw ,iI!~S8~

0153 040 444; 072' 24791 B. cQmenzi@edlt\lra~raIleliSi45.ro.

www.editurapCir,ate~il"5.'o,

S-ar putea să vă placă și