P. 1
Fisa Post Sofer

Fisa Post Sofer

|Views: 626|Likes:
Published by Anca Oprea

More info:

Published by: Anca Oprea on Nov 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2014

pdf

text

original

SC BLACK SEA AUTO SRL

FISA POSTULUI
Nume şi prenume : MOVILA CONSTANTIN 1. DENUMIREA FUNCŢIEI : Şofer autoturisme şi camionete 2. CODUL FUNCŢIEI : 832201 3. SCOPUL POSTULUI : - realizarea obiectului contractului individual de muncă; 4. STUDII ŞI/SAU CALIFICĂRI NECESARE : studii medii, permis de conducere categoria B 5. RELAŢII ORGANIZATORICE : 1 relaţii ierarhice : - se subordonează : Directorului general - are în subordine : nu are angajati in subordine 1 relaţii funcţionale : - cu personalul firmei 2 relaţii de colaborare : - cu personalul firmei 6. CONDIŢII SPECIFICE DE MUNCĂ : lucrează la sediul societăţii, efectuează frecvent deplasări; utilizează: - autovehicule. 1. CERINŢELE POSTULUI : Cunoştinţe : legislaţia în domeniul comercial, rutier şi vamal, documentele necesare transportului de mărfuri şi persoane şi modul de asigurare şi predare a acestora, Decretul nr. 328/66 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările la zi, regulamente de întreţinere şi exploatare a autovehiculelor, tehnica şi mecanica auto inclusiv diagnosticarea şi repararea defecţiunilor auto, tehnica măsurătorilor mărimilor mecanice, piesele de schimb. Deprinderi : comunicare, lucrul cu documentele specifice, respectarea instrucţiunilor scrise şi verbale, îndemânare, precizie, rigurozitate, deţinerea abilităţilor fizice necesare îndeplinirii atribuţiilor din prezenta fişă Alte cerinţe : responsabilitate, punctualitate, echilibru şi stăpânire de sine, corectitudine, capacitate de lucru în condiţii de stres, ţinută corespunzătoare, promptitudinea reacţiilor, preocupare pentru perfecţionarea pregătirii profesionale. 1. ATRIBUŢIUNI şi SARCINI DE SERVICIU : Generale : aprovizionează cu piese de schimb, combustibili şi lubrifianţi  .1 stabileşte necesarul de piese de schimb în funcţie de recomandările producătorului, codul acestora şi rata de defect constatată, necesarul de combustibili în funcţie de traseul şi consumul autovehiculului şi necesarul de lubrifianţi în urma verificării şi consumului specific; .2 planifică traseele .3 identifică programele de transport stabilite de unitate; 0 stabileşte traseele şi timpii de transport conform reglementărilor din acordul AETR; stabileşte programul de conducere şi odihnă, urmăreşte respectarea reglementărilor privind transporturile agabaritice, speciale, de produse periculoase (ADR), privind opririle şi întreruperile în timpul efectuării transportului şi stabileşte traseul pentru a permite respectarea restricţiilor referitoare la sarcina pe osie şi gabaritul autovehiculului. 1 respectă şi aplică normele de circulaţie pe drumurile publice în ceea ce priveşte conducerea preventivă şi întreţinerea elementelor de rulare, frânare, iluminat şi păstrare a vizibilităţii. Specifice : efectuează transporturi de persoane 0 pregăteşte autovehiculul în vederea efectuării transportului în special în ceea ce priveşte starea tehnică, spălarea interioară şi exterioară, actele necesare plecării în cursă; 1 supraveghează îmbarcarea călătorilor, verifică şi respectă graficele de circulaţie, verifică închiderea uşilor; 2 execută transportul pe rutele şi traseele indicate de angajator cu respectarea legislaţiei rutiere; 3 asigură şi supraveghează debarcarea călătorilor. efectuează transporturi de marfă 0 asigură şi supraveghează încărcarea mărfurilor; urmăreşte poziţionarea corectă a autovehiculului, poziţionarea mărfurilor cu respectarea normelor privind sarcina pe osie (axa), gabaritul şi stabilitatea în timpul mersului, fixarea şi/sau ancorarea cu dispozitivele speciale din dotare, obţine autorizările necesare în cazuri de depăşire a normelor de încărcare pe osie, sau a gabaritelor; 1 execută transportul conform programului de transport dat de angajator; urmăreşte respectarea rutelor şi traseelor indicate, adaptarea vitezei de circulaţie la restricţiile impuse de traseu, de timp şi condiţiile atmosferice, precum şi de tipul mărfii transportate, ia măsurile de asigurare şi pază a mărfii transportate, pe timpul odihnei regulamentare, solicită măsuri speciale de protejare în cazuri de circulaţie deosebită (drumuri cu pante/rampe foarte mari, trasee denivelate, alunecări de teren, etc.); 2 asigură şi supraveghează descărcarea mărfurilor; parchează autovehiculul în poziţia indicată de beneficiar, degajează sistemele de fixare şi ancorare, urmăreşte descărcarea mărfurilor cu utilaje speciale, supraveghează descărcarea în condiţii de maximă siguranţă a mărfurilor ce sunt specificate ca : fragile, toxice, inflamabile, etc., curăţă autovehiculul imediat în urma descărcării, obţine de la beneficiar toate documentele regulamentare şi avizele necesare care atestă efectuarea în bune condiţii a transportului mărfurilor specificate. execută reparaţiile în timpul procesului de transport (depanări în parcurs) 0 localizează şi analizează defecţiunea cu rapiditate după indicaţiile aparatelor de bord, semnalele acustice, optice sau comportamentul specific al autovehiculului, identifică cu precizie efectele şi cauzele care au produs defecţiunea, piesele defecte şi în cazul imposibilităţii efectuării reparaţiei informează imediat;

0 1

12 Sa respecte cu strictete legislatia rutiera. 9 răspunde de avarierea autoturismului când acesta s-a produs din culpa sau neglijenţa sa. cu angajatorul si/sau persoanele desemnate. 17 Sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul securitatii si sanatatii in munca . in domeniul sau de activitate. a unei situatii puternic stresante sau a unor manifestari maladive si suficient de odihnit. 2 efectuează reparaţiile conform instrucţiunilor din cartea tehnică auto când este competent pentru realizarea acestora. cu angajatorul si/sau persoanele desemnate. verifică nivelul de combustibil şi ulei. a pieselor de schimb necesare. 5 respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu. pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de munca sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate. dispoziţii. 6 Sa se prezinte la lucru numai in stare normala. 9. 10 Sa nu lase motorul pornit si sa paraseasca autovehicolul. pe timpul desfăşurării cursei. fara a fi sub influienta bauturilor alcoolice. 18 Autoritatea postului: . verifică şi asigură existenţa dotărilor speciale (pentru PSI şi antiderapaj). ATRIBUŢIUNI PE LINIE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ : 1 Sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a acestora . a sculelor şi dispozitivelor necesare intervenţiilor în parcurs. obţine şi întocmeşte documentele de transport 0 obţine în timp util documentele necesare autovehiculului şi autorizaţiile speciale în funcţie de tipul şi dotările acestuia de la autorităţile competente. verifică dotările speciale necesare transportului de marfă (sisteme de ancorare şi fixare. 6 răspunde de deteriorarea autovehiculelor . 1. decizii. 15 Sa coopereze. 1 semnalează eventualele defecţiuni mecanicului din unitate şi angajatorului. pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor. 1 completează clar. sisteme de închidere etc. 9 Sa nu incredinteze conducerea autovehicolului altor persoane. tipul autovehicolului. 8 Sa verifice inainte de plecarea in cursa instalatia de alimentare cu carburanti. 5 Sa interzica ridicarea. 2 se ocupă de spălarea exterioară şi interioară a autovehicolului autovehicolului. regulamentelor. atit timp cit este necesar. utilajelor. 14 Sa nu conduca in stare de oboseala. sistemul de directie. va răspunde acestor cerinţe inclusiv în zilele nelucrătoare. 4 în cazul unor situaţii de excepţie ce impun rezolvarea operativă a altor situaţii sau probleme ivite. deplasarea. 3 asimileazä cunoştinţele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi a legilor. 2 întocmeşte rapoarte referitoare la comportamentul tehnic al autovehiculului. 4 Sa aduca la cunostinta conducatorului de munca accidentele de munca suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca . circulare si hotărâri ale Conducerii. instalatia electrica si de evacuare a gazelor arse si sa confirme prin semnatura pe foaia de parcurs. a medicamentelor. la solicitarea conducerii. prin prelungirea programului de muncă săptămânal. 2 respectă atribuţiile stabilite în prezenta fişă a postului precum şi alte sarcini stabilite de conducătorul ierarhic superior. ca autovehicolul corespunde din punct de vedere tehnic. instrucţiunilor şi ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu. exact şi complet documentele / formularele necesare efectuării transporturilor şi le predă la termen. ALTE ATRIBUŢIUNI : 1 respectă prevederile Regulamentului intern. a legislaţiei în domeniu. de dotările necesare şi de activitatea de transport şi se preocupă de asigurarea securităţii documentelor. cat si celelalte persoane participante la procesul de munca . din proprie iniţiativă sau la cererea angajatorului. precum şi celelalte reguli şi regulamente existente în unitate. atit timp cit este necesar. citeţ. procedurile de lucru. maşinilor-unelte. 11 Sa nu lase cheile de pornire in contact cand paraseste autovehicolul. ia măsuri de protecţie şi/sau depozitare a mărfurilor transportate pe timpul asigurării reparaţiilor şi asigură cu promptitudine asistenţă medicală de urgenţă în cazul accidentării călătorilor. la evenimentele rutiere sau la alte probleme ivite în procesul de transport la termenele cerute. pregăteşte şi verifică autovehiculul pentru cursă 0 verifică şi asigură condiţiile tehnice pentru siguranţa circulaţiei. distrugerea unui dispozitiv de securitate sau sa nu o faca el insusi si sa nu impiedice aplicarea metodelor si procedurilor adoptate in vederea reducerii factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala. sculelor urmare unor acţiuni necorespunzătoare. 7 Sa nu consume alcool in timpul programului de lucru si sa nu paraseasca locul de munca neanuntat. 16 Sa coopereze. 3 Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala . verifică şi asigură graficul realizării reviziilor tehnice curente ce se execută conform normelor legale. 7 plăteşte toate amenzile ce s-au primit ca urmare a nerespectării legislaţiei rutiere. 3 identifică tipurile de documente necesare transportului funcţie de 4 procesul de transport. semnalizare. 13 Sa nu transporte persoane straine cu masina unitatii. sisteme frigorifice. 8 răspunde de deterioarea mărfurilor în timpul transportului dacă aceasta s-a produs din culpa sa directă şi anunţă imediat angajatorul. predă autovehiculul la garajul unităţii sau la locul indicat de angajator imediat după încheierea cursei. 2 Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana . 0 predă documentele de închidere a cursei organelor ierarhice ale angajatorului. sistemul de franare.). pentru realizarea oricaror masuri si cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.1 adoptă măsuri de urgenţă de evacuare şi asigurare a călătorilor pe timpul reparaţiilor. rulare si franare.

43 o evaluarea nivelului riscului decizional. 35 o nivelul de îndeplinire a sarcinilor şi lucrărilor în termenele stabilite. în baza rezultatelor obţinute ca urmare a desfăşurării activităţii. 28 Evaluarea activităţii: 29 • obiective de performanţă individuală: 30 . influenţelor.adaptarea la complexitatea muncii: 38 o adaptarea la concepţia de alternative de schimbare sau de soluţii noi (creativitate). 60 Salarizare 61 • salariul de bază lunar brut: 804lei.modul de îndeplinire cantitativă şi calitativă a sarcinilor din prezenta Fişă a postului. 53 • activitate se desfăşoară: 54 □ în condiţii grele.capacitatea relaţională şi disciplina muncii: 45 o capacitatea de evitare a stărilor conflictuale şi respectarea relaţiilor ierarhice. 40 o evaluarea lucrărilor şi sarcinilor de rutină (repetitive). 59 • alimentaţie de protecţie NU. prin chestionar sau prin intermediul altor instrumente de evaluare elaborate de angajator.modul de răspuns la alte solicitări decât cele curente. efectelor şi consecinţelor evaluate. 21 Standarde de performanţă asociate postului 22 • Indicatori cantitativi: executarea lucrărilor planificate şi repartizate. conform atribuţiilor. 39 o analiza şi sinteza riscurilor.sporuri NU. bine sau foarte bine): 33 . 44 . semnat între salariat şi conducere. 31/1991.alte adaosuri NU. 57 • echipament individual de lucru DA. 36 o eficienta lucrărilor şi sarcinilor realizate.I. Regulamentului Intern şi deciziilor angajatorului. potrivit Legii nr. 24 • Costuri: în limita fondurilor alocate. 48 • modalitatea de evaluare: prin observare directă de către evaluator. suficient. sarcinilor. 58 • materiale igienico-sanitare DA. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. în contextul atingerii obiectivelor propuse. la nivelele cantitative şi termenele stabilite. programe de acţiune şi planuri de muncă. completă şi viabilă a sarcinilor ordonate de conducere precum şi a celor stabilite prin strategii. 23 • Indicatori calitativi: rezolvarea corectă.rezultatele obţinute: 34 o cantitatea şi calitatea lucrărilor şi sarcinilor realizate. cu modificările şi completările ulterioare. programe de acţiune şi planuri de muncă. 50 Condiţii de lucru: 51 • program de lucru: 8 ORE/ZI. Data _____________ . rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducere şi îndeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii. vătămătoare sau periculoase. răspunderea patrimonială sau penală după caz. 52 • durata concediului de odihnă: 21 zile. 62 • alte elemente constitutive: 63 . 31 . potrivit Legii nr. 25 • Timp: încadrarea în termenele ordonate de conducere. 46 o adaptabilitatea la situaţii neprevăzute.asumarea responsabilităţii: 42 o intensitatea implicării şi rapiditatea intervenţiei în realizarea atribuţiilor.19 • în cadrul ariei de probleme ce priveşte activitatea pe care o desfăşoară. 37 . 64 . 40 ORE/SAPTAMANA. 26 • Utilizarea resurselor: gestionarea eficientă şi raţională a resurselor din dotare în scopul îndeplinirii atribuţiilor. 49 • perioada de evaluare a performanţelor: anual. 27 • Mod de realizare: sarcinile se realizează individual.indemnizaţii NU. 20 • este obligat să informeze şi să consulte angajatorul în cazul problemelor deosebite sau care depăşesc competenţelor sale derezolvare. 32 • criterii de evaluare a realizării acestora (se notează cu insuficient. în colectiv sau în colaborare cu alte structuri ale organizaţiei.M. 47 • persoana care realizează evaluarea performanţelor individuale: şeful ierarhic sau persoana desemnată de angajator în acest sens. 41 . 55 □ în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă. 65 . Nerespectarea atribuţiilor din prezenta fişă atrage sancţiuni disciplinare în limitele prevăzute de Codul muncii şi contractul colectiv de muncă. 11. 56 • echipament individual de protecţie DA. Prezenta fişă a postului face parte integrantă din C.

Şofer autoturisme şi camionete Luat la cunostinta .Director general.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->