Criza energetică – adevăr sau minciună ?

2

Cătălin Dan CÂRNARU

Cătălin Dan CÂRNARU

Criza energetică – adevăr sau minciună ?
energia pentru toţi

Tehnoredactarea, coperta şi ilustraţiile Cătălin Dan CÂRNARU carnaruc@gmail.com

23 august 2009

3

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

Lucrare publicată în municipiul Moreni Dâmboviţa în anul 2010

ISBN 978-973-0-08803-8

4

Cătălin Dan CÂRNARU

„Energia electrică este omniprezentă, în cantităţi nelimitate şi poate propulsa toate maşinile din lume fără utilizarea petrolului, cărbunelui,
gazului metan sau a oricărui alt combustibil.“

Dr. Nicolae Tesla (1856-1943)

5

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

Cuprins: Cuvânt înainte............................................................................................... 7 Vremuri apuse.......................................................................................... 8 Despre energie ............................................................................................ 14 Soarele, vântul şi apa… .............................................................................. 18 Vântul .................................................................................................... 20 Curgerea apei ......................................................................................... 23 Soarele ................................................................................................... 25 Pompele de căldură ................................................................................ 29 Energia radiantă.......................................................................................... 31 Sistem pulsator de încărcare a bateriilor..................................................... 41 Magneţi permanenţi şi electromagneţi........................................................ 49 Motorul tip Perendev ............................................................................. 58 Motoare gravitaţionale................................................................................ 67 Vârtejuri şi sfârleze..................................................................................... 73 Încălzitoare şi fierbătoare ........................................................................... 87 Un alt fel de generatoare electrice .............................................................. 95 Pisica….................................................................................................. 99 Şi transformatoarele ............................................................................. 105 Şi altele ..................................................................................................... 117 Maşinile .................................................................................................... 126 Şi nu numai............................................................................................... 148 Totuşi de ce nu… ? ................................................................................... 176 Povestea-i veche ....................................................................................... 187 Ce rămâne de făcut ?................................................................................. 203 Două sfaturi practice ............................................................................ 211 Bibliografie............................................................................................... 214 Carte tipărită şi reviste în limba română .............................................. 214 Carte electronică : ................................................................................ 215 Filme :.................................................................................................. 215 Situri web :........................................................................................... 216

6

Cătălin Dan CÂRNARU

Cuvânt înainte Scriu această carte pentru toţi tinerii din şcolile ţării cărora continuă să li se spună că un motor magnetic sau o turbină autonomă cu absorbţie este un perpetuum mobile, o utopie, şi nu va funcţiona pentru că încalcă toate legile fizicii. Nu-i adevărat nu le-ncalcă pe toate… de fapt nu încalcă nici una, Scriu această carte pentru tinerii din şcolile ţării cărora li se predă doar o parte din fizică, o parte din istorie, o parte din limba natală, o parte din tot… acea parte care-i face sclavii unui stabiliment învechit şi înrăit, Scriu această carte pentru toţi tinerii din ţara asta cărora continuă să nu li se spună în şcoli că primul zbor a fost efectuat de un român, că prima rachetă în trepte a fost inventată de un român, că primul stilou a fost inventat de un român, că prima şi singura baterie nemuritoare din lume a fost inventată şi construită de un român, că rucsacul zburător şi aerodina lenticulară au fost inventate de nişte români, că aparatul de radio, becul, rezele x, întreaga civilizaţie electrică a fost inventată şi i-o datorăm unui român, Scriu această carte pentru tinerii români cărora nu li se spune în şcoală cine a fost Tesla şi că el a fost de fapt un român, Scriu această carte pentru aceiaşi tineri cărora continuă să li se ţină secret adevărurile „revoluţiei” şi faptul că drepturile lor înseamnă obligaţii din partea statului, Scriu această carte pentru miile de familii răspândite pe tot cuprinsul ţării în sate neelectrificate, şi pentru primarii acestora, Scriu această carte pentru milioanele de meseriaşi ajunşi şomeri după jefuirea mijloacelor de producţie ale poporului român, care ar da orice să poată să-şi mai exercite meseria şi nu mai au unde, Scriu această carte pentru aceiaşi meseriaşi şi familiile lor care au ajuns să fie obligaţi să plece din ţara lor ca să-şi poată întreţine familiile, Scriu această carte pentru toţi şoferii care au dreptul să ştie că un motor magnetic, unul electric, sau o turbină autonomă cu absorbţie, este un motor mai ieftin, mai simplu, mai uşor, mai bun şi mai puternic decât poluatorul de sub capota maşinii lor, Scriu această carte pentru toţi cei care s-au săturat să primească lună de lună în cutia de scrisori facturi la energie care le depăşesc cu mult veniturile familiei, Scriu această carte pentru toţi românii care au dreptul să ştie şi cărora li se refuză dreptul de-a şti… Scriu această carte pentru toţi fraţii mei de neam.

7

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

De mai mult timp gândesc în clipele de relaxare să mă apuc din nou de scris. Din păcate gândul că unul ca mine nu are aproape nici o şansă să publice ceva, m-a făcut mereu să renunţ. În urmă cu mai mulţi ani am scris poezie, şi un pic de proză ( povestiri, cugetări, eseuri). Când am încercat să public, iniţial poezie, m-am confruntat cu un fenomen pentru mine de neînţeles, la acea dată. Cei care îmi citeau poezia, dintre editori, erau foarte entuziasmaţi, laudativi la adresa talentului meu, dar refuzau sub diferite motive să-mi primească manuscrisele în vederea publicării. Mi s-a dat de înţeles că ar trebui să plătesc o sumă egală cu valoarea de piaţă a viitoarei ediţii, dacă vreau să văd un volum publicat… De unde naiba aş fi avut eu atât de mulţi bani? În plus educaţia pe care am primit-o mă împiedica să concep asta. Adică eu ar trebui să primesc nişte bani pentru actul artistic creator, bani rezultaţi din vânzarea, operei…. Când colo … Am avut un manuscris care a zăcut mai mulţi ani pe la editura Mihai Eminescu, fără ca în tot acest timp să se găsească cineva care măcar să citească un rând din el. Nu mai spun că primul editor căruia i-am înmânat spre lectură o parte din poezii, pur şi simplu şi-a însuşit cu neruşinare caietul meu, nerecunoscând că i l-aş fi înmânat vreodată… Dumnealui poartă numele de Pildner Josef… Scârbit de această atitudine, am renunţat… am renunţat nu doar la încercarea de publicare… Prin 2002 am început să simt un din ce în ce mai mare lehamite. Astfel încât am scris din ce în ce mai puţin până ce în 2005 am renunţat definitiv. Între timp am început să înţeleg resorturile ascunse care stau la baza întregii societăţi actuale… şi scârba a crescut din ce în ce mai mult… Şi totuşi…

Vremuri apuse

M-am născut în 1964, şi am copilărit în perioada de plin avânt al „societăţii socialiste multilateral dezvoltate”. Am trecut prin – consider eu – cel mai sănătos şi competitiv sistem de învăţământ care poate exista. De mic copil am fost firav, deşi sănătos tun. În toată viaţa mea am stat în spital numai de două ori totalizând cam trei luni. Timp suficient pentru a nu uita faptul că părinţii mei – în prima ocazie, şi eu însumi – în cea de-a doua, nu a trebuit să scoatem nici măcar un bănuţ din buzunar pentru a plăti vreunul din serviciile medicale. Atât ei cât şi eu eram salariaţi şi asta însemna de fapt servicii medicale gratuite la standardele cele mai bune de la data respectivă. 8

Cătălin Dan CÂRNARU

Am început ciclul şcolar fără a fi trecut în întregime prin cel preşcolar… asta nu a făcut să fiu mai tâmpit ca ceilalţi copii de seama mea… aşa cum se acreditează azi ideea că dacă un copil nu trece prin ciclul preşcolar va fi mai limitat mintal… totul e de fapt o mare afacere… să mai scoată unii nişte bani de pe urma noastră… a „prostimii”. Staţi liniştiţi, copilul dumneavoastră nu va fi cu nimic mai prejos decât ceilalţi în clasa I dacă nu va fi trecut printr-o grădiniţă… Am pornit în clasa I la o scoală mică dintr-un orăşel situat în cea mai mare schelă petrolieră din ţară… Nu au cumpărat părinţii mei nici un manual şi nu au plătit nici o taxă la şcoală. Iar totalul banilor daţi anual pe uniforma şcolară şi pe rechizite era de cca. 150 lei, din care uniforma completă ( pantalon, haină, două cămăşi, cravata, costum de trening tenişi şi pantofi) era cam 120 iar restul era reprezentat de caiete, culori, acuarele, cerneală stilou, sugativă, şi coperţi pentru caiete şi cărţi + ghiozdan. Distanţa de la blocul unde locuiam şi până la şcoală, o făceam zilnic cu autobuzul. Pe care cheltuiam – n-am să uit niciodată, 90 de bani la trei zile ! Biletul era 15 bani. La trei zile odată mama îmi punea în mânuţă o bancnotă de 1 leu. Tatăl meu avea pe atunci salariul de 1700 lei. Deci pentru că biletul meu de autobuz într-o lună costa doar 9 lei ( deci 0,5 % din salariul lui) nici nu se punea problema de abonament… de altfel dacă nu mă înşel nici nu existau abonamente pe vremea aceea decât doar pentru cursele între localităţi, şi nici atunci acesta nu depăşea 1-2% din salariul aşa zis minim. Vă întrebaţi probabil de ce dau aceste amănunte financiare. Poate părea irelevant dar oricât ar fi de surprinzător, ele au legătură cu subiectul cărţii de faţă, au legătură cu cele ce le-am spus în primele rânduri. Vom vedea şi mai târziu cum. Aşa că fiţi vă rog, îngăduitori şi acordaţi atenţie şi acestor amănunte. În acea perioadă am petrecut mult timp alergând pe dealuri printre sonde, sau pe râul care străbate localitatea, cu praştia în mână, ca orice copil care se respecta… Prin clasa a II-a sau a III-a am intrat la „Casa pionierilor” la cercul de aeromodele. Îmi amintesc şi acum cât de mândru am fost când am venit prima oară acasă cu un mic aeromodel simplu din balsa şi carton, făcut cu mâinile mele. Mai târziu, după plecarea din localitate avem să mai frecventez cercul de electrotehnică şi cel de taxidermie. Erau foarte bune cercurile aplicative din cadrul caselor pionierilor, căci dezvoltau aptitudini tehnice, şi nu numai, şi dădeau o mai justă înţelegere cunoştinţelor teoretice învăţate în şcoală… În plus toate şcolile aveau ateliere de lăcătuşărie sau de tâmplărie prin care treceau toţi elevii şcolii timp de doi trei ani. Copiii de azi din păcate, fie prin sărăcirea programelor şcolare, fie prin desfiinţarea cluburilor şcolare, sau a cercurilor din aceste cluburi, cresc 9

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

mari, fără a şti să ţină un patent în mână, fără a avea un minim de cunoştinţe şi îndemânări strict necesare în viaţă. Asta face din ei de cele mai multe ori nişte oameni cu două mâini stângi şi ce e mai grav cu o jumătate de creier… Sumele cheltuite de părinţi pentru această educaţie extraşcolară a odraslelor lor erau într-adevăr modice, comparabile fiind cu preţul lunar al acelui bilet auto de care am făcut vorbire mai sus. Mai târziu, prin clasa a patra fiind, am părăsit localitatea mutându-ne în reşedinţa de judeţ. Tatăl meu schimbându-şi locul de muncă, a primit în chiar momentul semnării fişei de transfer şi casă nouă… ( adică i s-au înmânat cheile casei înainte de a părăsi localitatea) Şi să nu credeţi că s-a întâmplat asta pentru că ar fi fost el cine ştie ce bos. Era un simplu meseriaş – bun în meseria lui, dar oricum doar un meseriaş…. Şi de-a lungul întregii mele copilării tatăl meu a schimbat locul de muncă şi implicit localitatea de reşedinţă de mai multe ori. De fiecare dată cheile casei le primea odată cu semnarea fişei de transfer… Apropo! Nu v-aţi întrebat de ce legea privind transferul în interesul serviciului a fost abrogată printre primele… la fel cum şi cea privind averile ilicite… Dar aşa era pe atunci societatea, întocmită corect funcţionând corect…. În prezent mi s-a reproşat de multe ori că fug de muncă pentru că am refuzat locuri de muncă ce mi se ofereau în alte localităţi ( chiar alte judeţe) fără însă a mi se asigura cazare… Unde să lucrez ? La „Popleaca” din Cluj locuind unde ? … Pe stradă… Aceasta este pur şi simplu o insultă…. Mai târziu elev fiind încă în ciclul primar am făcut câteva vacanţe ca participant la expediţii pioniereşti. Fiecare expediţie însemna un traseu prin ţară. Grupul de 15 – 20 elevi însoţit fiind de unul, doi profesori, cu cortul, cu rucsac în spinare pe jos, cu maşina sau cu trenul, o lună. În ce priveşte trenul, un bilet într-un circuit prin toată ţara nu costa niciodată mai mult de 200 – 300 lei ( adică un 10 – 15 % dintr-un salariu). Şi învăţai să te descurci în natură, să întinzi un cort, să faci un foc, să găteşti, să iubeşti şi să respecţi natura… Expediţii pioniereşti ! Nici eu, şi nici cei de generaţia mea nu am plecat vreodată pe munte fără echipament adecvat… Tinerii de azi pleacă pe munte în costum de plajă, şi mor pe capete…. Şi apoi au tupeul să învinovăţească autorităţile… Într-o oarecare măsură acestea chiar sunt vinovate… Unde-i învăţământul sănătos care pregăteşte un tânăr să facă faţă vieţii sub toate aspectele ei !?... Există o serie întreagă de discipline educative care au fost eliminate din învăţământ – şi credeţi-mă că nu întâmplător. Tinerii de azi nu mai studiază ştiinţe politice, politică economică, protecţia muncii, dreptul muncii, normarea muncii, protecţia împotriva incendiilor şi calamităţilor, ecologie, etc. … Iar multe din cele care au rămas, au fost drastic reduse… 10

Cătălin Dan CÂRNARU

Cei din generaţia mea ştiau aproape toţi că un sac de azotat de amoniu în condiţiile amestecului cu o hidrocarbură şi expus unei temperaturi ridicate este o bombă. Tinerii de azi, habar nu au aceste lucruri, cei mai mulţi nici măcar nu ştiu că azotatul de amoniu e un îngrăşământ agricol comun. Tinerii de azi cred că au numai obligaţii, ei, şi numai ei… nu ştiu, căci nu li se predă în şcoli faptul că şi statul are nişte obligaţii faţă de ei… Nu le spune nimeni că dreptul la muncă, la un acoperiş deasupra capului este de fapt o obligaţie a statului faţă de ei… Nu trebuie să le dea statul o casă, dar trebuie să menţină o societate sănătoasă capabilă să asigure acest drept cetăţenilor săi… nu le spune nimeni că dreptul lor la muncă e obligaţia statului de a crea locuri de muncă… Şi ne mai mirăm că s-a ajuns ca tinerii din ziua de azi să fie exploataţi ilegal, şi inuman de către tot felul de angajatori capitalişti veroşi… iar numărul accidentelor de muncă creşte de la an la an… Pentru că un tânăr azi, nu numai că nu ştie care-i sunt drepturile, dar nu ştie nici care-s obligaţiile angajatorului, şi ce e mai rău nu ştie la ce riscuri majore se expune acceptând o slujbă care nu respectă nici cele mai elementare norme de normare şi protecţie a muncii… tinerii de azi nu ştiu să recunoască o întreprindere dubioasă căci nu cunosc bazele unei economii sănătoase. O întreprindere ca actuala Arctic Găeşti care sub conducerea unor turci a ajuns să aibă program săptămânal de angajări ( miercuri şi vineri, şi asta de mai mulţi ani încoace) sare în ochi ca neserioasă oricărui om de vârsta mea… dar nu spune absolut nimic unui tânăr de azi. Şi de fapt problema nu e a angajatului ci a angajatorului care la rândul lui de multe ori e la fel de tânăr şi neştiutor ca cel pe care-l angajează, şi mai grav e că mulţi ştiu ce-i normarea muncii, ştiu ce-i protecţia muncii, ştiu ce proprietăţi fizico chimice şi mecanice au materialele cu care lucrează, dar îi expun intenţionat pe angajaţi riscurilor majore doar din pură lăcomie… Vinovatul principal ? Statul, cu tot ce implică acest termen. Şi să nu credeţi că statul nu ştie! Pur şi simplu nu-i pasă… I se impune să nu-i pese… Căci azi nu mai suntem într-o societate socialistă multilateral dezvoltată… De fapt ce înseamnă această expresie ? Nu am să intru în amănunte ştiinţifice. Pentru aprofundare citiţi tratate de economie, şi începeţi cu opera economică a lui Marx. Am să vă spun doar câteva date trăite de mine însumi. V-am spus deja că familia mea s-a mutat de mai multe ori în decursul copilăriei mele. Ajuns în reşedinţa de judeţ în 1974, ne-am instalat într-unul din cele câteva blocuri cu 10 etaje care erau la data respectivă. Până am terminat eu clasa a 8-a (adică în patru ani ) numai în cartierul meu se dăduseră în folosinţă aproape 100 blocuri

11

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

jumătate fiind de 10 etaje – şi localitatea are 12 cartiere. Confortul, nu era cu nimic mai prejos de cel de azi. Oare cum a fost posibil !? Am mai spus… O societate sănătoasă, corect întocmită, funcţionând normal. Construcţia unui bloc angrenează o întreagă industrie pe orizontală… În acea perioadă în afară de faptul că în fiecare localitate mai răsărită din ţară se dădeau în folosinţă lunar până la 10 blocuri de locuinţe, s-au construit marile obiective industriale şi economice ale ţării: combinatele siderurgice, combinatele petrochimice ( acestea aveau o asemenea capacitate de prelucrare încât nu ar mai fi fost nevoie de nici un combinat petrochimic în toată Europa), şantierele navale, (România avea a doua flotă de pescadoare din lume…) metroul din Bucureşti, Canalul Dunăre Marea Neagră, Casa Poporului, precum şi toate marile centrale energetice termo şi hidro în frunte cu Porţile de Fier I şi II… Tot în acea perioadă în agricultură s-au creat reţele de irigaţii care acopereau tot necesarul de irigat, precum şi în silvicultură pentru fiecare arbore doborât se plantau trei sau patru. ( prin anii 80 România avea 6 337 000 ha fond forestier iar la începuturile anilor 90 undeva spre 8 milioane). Şi rog să nu mi se reproşeze că acestea ar fi propagandă pentru că am lucrat în acea perioadă atât în agricultură cât şi în silvicultură şi ulterior în industrie. Încercaţi să aflaţi cât mai e acum fondul forestier real al României ! Eram în clasa a 8 – a, adică terminam ciclul primar când s-a început la marginea oraşului construcţia unei sere. Până am terminat eu liceul sera deja avea peste 100 ha iar camioanele făceau coadă la poarta ei ( şi cele mai multe aveau numere străine!). Am lucrat în această întreprindere agricolă. Acum nu mai există. După armată m-am recalificat pădurar. Cat am lucrat pădurar destul de scurt timp, ceva mai puţin de un an ( am plecat datorită unei hepatite grave) am doborât pentru exploatare 1,5 ha de pădure şi am plantat 70 000 de arbori, de multe ori mai mulţi. Pădurea formată a fost rasă de pe faţa pământului în primăvara lui 1990. Nici până azi nu a fost cineva tras la răspundere pentru asta. După, am lucrat într-o întreprindere de maşini unelte… ¼ din producţie mergea la intern iar ¾ la export şi din acest export ¾ pleca în ţările capitaliste ci nu în CAER cum sunteţi minţiţi de către mijloacele mas media. Iar calitatea era suficient de bună de vreme ce în cinci ani nu au fost decât circa 3-4 reclamaţii din aceste ţări. Nu mai spun că lună de lună în toată perioada cât am lucrat acolo, producţia a fost mai mare cu 15 – 20% decât planul anunţat la începutul lunii… Şi credeţi-mă prin natura meseriei şi locului de muncă pot spune că toată această producţie mi-a trecut prin 12

Cătălin Dan CÂRNARU

mănă mie şi echipei din care făceam parte… Nici acea întreprindere nu mai există… Tot ce au construit părinţii noştri şi noi cei de peste 40 de ani, prin sudoarea frunţii a fost distrus sau furat de nişte tâlhari aserviţi politic sau financiar unor străini… Aşa că nu mai credeţi fraţilor minciunile care vi se spun zi de zi despre acea perioadă. Nici voi, nici nepoţii voştri nu veţi mai ajunge să trăiţi într-o societate atât de corectă şi bine organizată cum a fost aceea. Departe de mine să afirm că era perfectă. Am avut de suferit şi eu diferite greutăţi pe atunci, dar comparând societatea de atunci cu ceea ce trăiesc azi… România pe atunci era cu adevărat independentă, şi multilateral dezvoltată, nu sclavă ca în ziua de azi. Plăteam toate taxele datorate statului prin oprirea lor pe statul de plată, şi ele nu totalizau mai mult de 10 % din salariu. Ce procent din salariul vostru se duce azi pe taxe şi cât vă mai rămâne să trăiţi ?!... şi pe deasupra cum sunteţi trataţi de către cei cărora le daţi aceşti bani ( din care în ultimă instanţă ei trăiesc) , după ore de stat la cozi interminabile?… Şi am să vă pun o întrebare la care să reflectaţi îndelung. Dacă societatea de atunci funcţiona foarte bine cu un total de 10 % din salariile forţei de muncă, ca taxe şi impozite, de ce oare societatea de azi nu funcţionează nici cu 100% ?... nu oare datorită faptului că banii aceştia nu ajung de fapt în buzunarele statului…. ci în alte buzunare…?... Iar voi de ce vă lăsaţi tâlhăriţi în halul acesta ?!... O întrebare simplă : chiar în acest moment în care scriu aceste rânduri, datoria externă a României depăşeşte 75 de miliarde de euro ceea ce înseamnă de multe ori cea mai mare datorie externă pe care a avut-o vreodată înainte de 1989 ( cca. 11 miliarde dolari). Care conducători or fi mai buni, cei de atunci cu o societate cât de cât organizată şi care oferea siguranţa traiului de zi cu zi şi a zilei de mâine sau cei de azi în care ţărişoara noastră e pe butuci cu o rată a criminalităţii de neînchipuit, cu datorii externe care ne împovărează pentru cel puţin 50 de ani de acum înainte, fără nici o siguranţă a traiului de zi cu zi şi mai rău fără siguranţa zilei de mâine ? Credeţi-mă, există şi au existat interese puternice pentru distrugerea României. S-a făcut şi continuă să se facă cu ajutorul unor pigmei politici… pe care indiferent dacă-i alegem sau nu, ei tot distrug moştenirea lăsată de strămoşii noştri şi munca noastă şi a părinţilor noştri…

13

nu se pomeneşte nimic despre motorul Stirling. locomotive şi maşini unelte din ce în ce mai sofisticate. Şi la un moment dat în fiecare localitate din ţările industrializate acestea erau sute… Şi totul se petrecea nu mai departe decât acum cca. care se răspândiseră mult. Ne vom mai întâlni cu acest motor. Toţi cunoaştem motorul cu benzină ( aşa numit cu 14 . Dovadă a morţii în faşă a acestei maşini este faptul că deşi în toate şcolile din lume se studiază fie şi adiacent despre principiile de funcţionare ale unui motor cu aburi (ciclul Carnot). Numai că obţinerea acestui abur urma acelaşi proces în ambele cazuri… Se ardea o mare cantitate de cărbuni. Cred că toţi suntem de acord că cea mai mare parte a energiei folosite azi o extragem din combustibili fosili. Încă de la începuturile revoluţiei industriale. Am pomenit de Otto şi de Diesel. Despre ei nu voi spune prea multe. marea majoritate a maşinilor unelte. Fie că e vorba de energia electrică provenită din termocentrale ( care ard cărbuni. fără ajutorul apei… Maşina la data respectivă nu încă pe deplin înţeleasă a fost inventată de un preot… Motorul Stirling conceput in 1816 de scoţianul Robert Stirling este un “motor cu ardere externa”. şi cea mai mare parte a mijloacelor de transport s-au bazat pe puterea aburului. incendiilor naturale şi arderii lemnului în sobele casnice. Căci cea mai mică locomotivă. 200 ani. ea se mai putea întâlni în unele locuri prin Europa perioadei interbelice. motor naval sau maşină unealtă acţionată de aburi degaja fum cât un oraş întreg cu nişte ani înainte. şi mai ales intereselor financiare ale marilor producători care deja construiau motoare navale. ca si despre mai evoluatele motoare Otto şi Diesel. Totuşi. din acel moment procentul poluării a crescut exponenţial. Este suficient să spunem aici că această maşină. nu a avut prea mari sorţi de a fi dezvoltată. păcură sau gaze naturale) fie că e vorba de lucrul mecanic obţinut prin conversia în motoare cu ardere internă (care ard hidrocarburi rafinate din ţiţei ) tot despre surse energetice fosile vorbim. datorită unei slabe eficienţe la data respectivă. Trecem mai departe.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Despre energie Să trecem în revistă puţin mijloacele energetice ale omenirii… aşa cum le cunoaştem noi. Să reţinem aici faptul că în acea perioadă de revoluţie industrială una din maşinile existente şi care avea să se răspândească destul de mult până prin 1900 a fost o maşină care producea lucrul mecanic direct din căldură. lemne sau de păcură în cuptoare care încălzeau apa pentru a obţine aburul necesar acţionării maşinilor cu aburi… dacă până în acel moment cantitatea de fum degajată în atmosferă se datora exclusiv erupţiilor vulcanice. O parte din energia electrică provine din surse hidro iar o altă parte ( nu insist asupra procentului) din surse termonucleare.

Ar trebui spus însă că dacă motorul Otto a avut o răspândire fulminantă fiind practic prin accelerarea rapidă şi pretându-se astfel mijloacelor de transport rapide. când el considerându-l ineficient şi prea poluant a inventat un nou motor. Chiar cu toate modernizările ulterioare. Din păcate la fel de puţin se ştie că industria prelucrătoare de petrol nu are nici un interes ca motoarele să consume mai puţin. Metoda respectivă de rafinare a cărbunelui e ţinută în continuare secretă în bibliotecile americane fiind interzisă publicarea ei prin incidenţa legilor actelor clasificate… Oare de ce ?. Mai puţin înseamnă mai puţini bani… Au existat de-a lungul ultimului secol câţiva inventatori de sisteme de carburaţie care au murit în condiţii suspecte…sau despre care nu s-a mai auzit nimic…. Un alt lucru puţin cunoscut este acela că încă din timpul celui de-al doilea război mondial oamenii de ştiinţă germani reuşiseră să pună la punct o metodă eficientă de extragere a benzinei din cărbune. Dar chiar şi această energie o obţinem în parte din combustibili „fosili”. nu sunt nici pe departe epuizate. poate ajunge la consumuri impresionant de mici.Cătălin Dan CÂRNARU carburaţie) şi cel cu motorină sau cu compresie. de cel puţin două ori mai mari decât depozitele petroliere terestre. am trecut de mult la cel obţinut prin consumul energiei electrice. Ce nu se ştie probabil decât de prea puţini este că motorul Otto datorită posibilităţii de funcţionare cu carburatoare din ce în ce mai eficiente. Deja motorul său se răspândise pe plan mondial fiind principalul motor naval şi industrial. Diesel a dispărut pur şi simplu în călătoria transoceanică care-l ducea spre firma cu care convenise un acord pentru construirea noului motor… Un alt fapt puţin cunoscut e că zăcămintele de combustibili fosili. sunt imense. cel Diesel. fiind mai „leneş” dar şi foarte puternic. suficient de eficientă pentru a permite obţinerea unei benzine ieftine de doar 1-2 cenţi litrul. ca pentru alte sute de invenţii lui Nikola Tesla. dezvoltă puteri mai mari dacă în el se injectează alături de carburant şi apă sub formă de vapori. Dacă în ce priveşte lucrul mecanic necesar deplasării suntem încă tributari arderii directe a hidrocarburilor. Din păcate interesele financiare ale cercurilor industrial-bancare care preluaseră vechiul motor au făcut ca acest nou motor să nu poată fi brevetat şi cu atât mai puţin construit.. nu e obţinută cu mai multă eficienţă. 15 . Pentru această energie trebuie să-i mulţumim. Chiar şi moartea lui Diesel este foarte suspectă. a acaparat rapid domeniul industrial. În plus el merge cu randamente mai mari.. În special depozitele de hidrat de metan din oceane. în ce priveşte cel necesar proceselor industriale. Ambele motoare au fost şi sunt poluante mari. Iar acolo unde ea nu provine din aceştia.

trusturi de televiziune. planeta prin forţe proprii nu va mai reuşi să dreagă răul făcut… şi atunci ce vom face?… Vom muri toţi pe această planetă albastră care atunci nu va mai fi aşa de albastră. Reflectaţi un pic mai adânc şi veţi ajunge probabil la concluzia că societatea actuală este criminalul perfect. Nu glumesc deloc. Aceea în care identitatea criminalului este diluată până la pierderea în masele largi ale populaţiei. Deci să lămurim de la bun început un lucru. dublată de o nesimţire pe măsură şi aş putea spune triplată de o lăcomie pantagruelică…. Omul de azi este înfricoşat de către o mică haită de criminali care au pus stăpânire pe toate pârghiile prin care pot conduce lumea ( şi vorbesc aici atât de cele economico-financiare cât şi de tot ceea ce poate să însemne mas-media – cu tot ce cuprinde ea. Să nu mai vorbim de consumul exponenţial al materiilor prime consecinţă directă a unei dezvoltări haotice şi fără de măsură a unei industrii energofage şi criminale.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Eficienţa scăzută combinată cu un grad mare de poluare rezultă o distrugere accelerată a mediului ambiant. Criminal perfect condus prin metode mai mult sau mai puţin subtile pe toate căile ( politice. Tot ce ajunge la 16 . chiar împotriva voinţei lor. toate sunt dovada unei inculturi din ce în ce mai mari. la orice nivel s-ar afla ei. Spun criminale pe deplin conştient. ucigând planeta ( biosfera acesteia) din care de fapt face parte întreaga rasă umană se sinucid chiar ei înşişi… criminalii… În plan strict al fenomenului criminal. Conducătorii de azi ai planetei. radio precum şi librării şi biblioteci). şi psihologic considerăm pe unii criminali şi sinucigaşi ca fiind bolnavi şi încercăm să-i tratăm. datorită lăcomiei criminale a unui procent de 10 % dintre noi…. Totul e praf în ochi aruncat maselor largi de către oligarhia industrial bancară care stăpâneşte totul. trusturi de presă. mas-media) spre crima perfectă…. Nu a existat nici un moment şi nici nu există vreo criză. inclusiv guvernele…. fie ea energetică sau economică. cei mulţi care suferim de pe urma lor ar trebui să luam măsuri de tratare a bolii lor. Căci va fi un punct de la care. Singura criză care există şi care e din ce în ce mai largă şi mai adâncă este una morală. Inconştienţa şi lăcomia celor ce conduc acest act criminal este atât de mare încât nu conştientizează că acţiunile lor criminale. trebuie deja consideraţi criminali patologici iar noi. Toate nu sunt decât caracteristicile unui criminal în masă…. trecând prin poluarea generală şi uciderea în masă a sutelor de specii de animale marine şi terestre tot ca urmare a unei dezvoltări haotice şi a unui consumism fără măsură. iar victima este una singură anume însăşi planeta pe care stăm…. economice. până nu va fi prea târziu…. căci de la distrugerea zilnică a miilor de ha de păduri pe plan global. chiar împotriva voinţei lor.

frica că trebuie să mă supun legilor aberante căci altfel înfund puşcăriile din ce în ce mai sălbatice şi supraaglomerate. obsedat de mijloacele de a câştiga bani pentru a-şi putea plăti taxele aberante din ce in ce mai împovărătoare. avid. care duce prin ameninţări zilnice de orice natură la o creştere a temerilor şi groazei în om ( de la frica de a pierde locul de muncă. de mediul înconjurător. Criza e morală… şi e imensă… Porneşte de la aviditatea şi cupiditatea celor de la putere şi se termină cu frica şi lipsa de demnitate şi respect de sine al celor mulţi…. o marionetă. O criză de identitate. valul mareic incendiul sau cine mai ştie ce calamitate şi-mi distruge bruma de linişte familială pe care o mai am). Condiţiile care fac ca omul să devină sclavul perfect… o cârpă. Şi este cea mai gravă dintre toate care ar putea exista.Cătălin Dan CÂRNARU ochii şi urechile omenirii este strict controlat. lacom şi fără orice scrupule îşi umple buzunarele cu averi din ce in ce mai mari… şi mai ales cu capacitatea de a stăpâni din ce în ce mai mult… totul. ASTA-I SINGURA CRIZĂ. să nu-i mai pese de cei din jur. sau ar putea fi imaginate. la frica că vine uraganul. Criza porneşte de la nepăsarea pentru cel de lângă tine şi se termină cu nepăsarea pentru viitorul pământului pe care calci. dublată de o intoxicare mas-media pe toate canalele. de viitorul copiilor lui şi în ultimă instanţă de el însuşi…. sunt condiţii care fac ca omul să-şi piardă credinţa. o criză de sine…. 17 . a unei exploatări a omului de către om din ce în ce mai sălbatice şi fără scrupule. să se abrutizeze. şi de a găsi o cale de supravieţuire cât mai facilă… Înnebunit de sutele de griji zilnice . de către unii puţini. alături de alte şase miliarde prin care cineva de sus. avizi de putere şi roşi de lăcomie… Sunt condiţiile unei vieţi din ce în ce mai grele. şi pe care vor călca copii tăi ( dacă vor mai avea pe ce călca). să nu mai aibă decât temeri. intoxicat cu alimente cu gust din ce în ce mai bun dar din ce în ce mai otrăvitoare spre beneficiul unei oligarhii alimentaro-farmaceutice…ajunge pur şi simplu să nu-şi mai dea seama că de fapt este doar o marionetă.

este o gogoriţă. Şi apropos de asta. vântul şi apa… „Energia electrică este omniprezentă. şi la sistemele actuale de distribuţie. cărbunelui. fie ele dinamuri sau alternatoare este doar de a colecta această energie. Ce vrea să zică. la radio. Prin declararea crizei se poate deschide o cale spre mărirea profitului celor care se ocupă cu distribuirea energiei. De când există omenirea nici un gram de energie nu a fost produs şi nici nu va fi produs de către cei care se declară a fi producători şi distribuitori de energie. de la alternator. Suntem ţinuţi în mod intenţionat în ignoranţă prin sistemul de învăţământ pentru a continua să acceptăm să plătim pentru ceva ce este la îndemâna tuturor dar pe care o clică de afacerişti veroşi au pus stăpânire. gazului metan sau a oricărui alt combustibil. Tot ceea ce fac maşinile electrice. Din toate punctele de vedere." Dr. ajunge pentru consumul întregii omeniri timp de mai multe săptămâni. în cantităţi nelimitate şi poate propulsa toate maşinile din lume fără utilizarea petrolului... la bec. Chiar nu este. Cantitatea de energie care soseşte pe suprafaţa pământului de la soare în timp de o secundă. adică… de fapt nu e nici o criză energetică ?. Nicolae Tesla (1856-1943) Aceste rânduri în mod sigur v-au pus pe gânduri. fabricată. Această aşa zisă criză energetică este una mediatică. Tesla este cel ce a dat lumii curentul electric. Aşa cum spune Tesla trăim într-un ocean de energie.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Soarele. Cu toate acestea nu face parte dintre fizicienii pomeniţi în manualele de 18 .

atât pentru încălzire cât şi pentru funcţionarea tuturor aparatelor electrocasnice ? Atenţie. (sau chiar mai mic) care să vă asigure energia necesară întregii case. la fel ca multe alte brevete de invenţie în ultimii 100 de ani. veţi înceta să le mai plătiţi lună de lună câte un salariu (sau mai mult) bani care să le mărească lor conturile… Ei bine asemenea dispozitive există.Cătălin Dan CÂRNARU liceu. şi ele există de mult. Dispozitivul care alimenta motorul electric de 80 de cai putere (60 Kw) al maşinii nu depăşea dimensiunile unei cutii de pantofi şi era format din câteva lămpi ca cele folosite până nu de mult în aparatura electronică. Tot el a fost primul care a adaptat şi a folosit un automobil electric care capta energia necesară deplasării direct din mediul înconjurător. cum ar fi Marconi sau Edison. Din acel moment aţi fi cu adevărat liberi. toată viaţa ( cu excepţia a maximum 1000 euro la construcţia sa) !?. v-aţi putea stabili în orice punct de pe glob. Imaginaţi-vă ce ar însemna ca atunci când construiţi casa. o fi supărat pe cineva mare ? Şi da şi nu. Va funcţiona pe cu totul alte principii. Nu veţi mai trăi cu frica că vine iarna şi dacă rămâneţi în urmă cu plata. Dar elitele care ne conduc nu au nici un interes ca noi să fim liberi…. şi energia în general.. cu sume exorbitante…Din acel moment elitele politico-financiare ale lumii nu ar mai avea absolut nici un control asupra dumneavoastră… Veţi înceta de a fi sclavul lor. căci nu veţi mai putea fi forţat să vă branşaţi la apă. nu mă refer la nimic de genul grupurilor generatoare cu motoare cu ardere internă. unele dintre ele chiar înainte de 1900. să prevedeţi una din camere. şi poate fi captată de oricine cu un minim de cheltuieli. o mică debara. Pentru că el a fost primul care a constat că energia electrică. Adică. sau curent. este un dat universal. Mă refer la ceva care nu va consuma nici un gram de hidrocarburi şi nu va polua cu nimic atmosfera. De ce oare ? Nu cumva pentru că pe lângă faptul că absolut toate aparatele electrice care ne înconjoară azi i se datorează într-o mai mică sau mai mare măsură. gaze. sau rămâneţi fără servici vă taie gazul sau curentul…. cu un dispozitiv cam de mărimea unui frigider mic. Schema acestui dispozitiv este însă păstrată într-un foarte strict secret de oficialii americani. şi care încă se mai folosesc la amplificatoarele audio profesionale. Oare de ce ? În schimb sunt ultra-elogiaţi cei care i-au furat ideile. Acest fapt contravine intereselor financiare ale marilor corporaţii energetice.. să aveţi 5 – 10 KWh 24 ore pe zi fără a plăti nimic pentru ei. Şi ca atare au folosit şi continuă să folosească toate căile 19 . Şi trebuie să ştiţi că valoarea efectivă a unui asemenea dispozitiv nu ar fi mai mare decât cea a camerei în care l-aţi amplasat.

în primul moment v-aţi dus cu gândul la energia declarată în mod clasic ca fiind neconvenţională şi anume la cea eoliană. şi sunt nepoluante. Aceste dezechilibre termice datorate mişcării fireşti pe orbită sunt motorul întregului sistem hidro – climatic terestru.Criza energetică – adevăr sau minciună ? posibile pentru a împiedica brevetarea lor. pentru a discredita pe inventatorii lor. Da ! deşi sunt o alternativă. Randamentul lor însă este mic. 20 . iar pentru ca lucrul mecanic dezvoltat de ele să fie mare trebuie ca şi morile să fie pe măsură. În plus datorită înclinării axei terestre şi a formei eliptice a orbitei terestre are loc o variaţie a cantităţii de căldură primite şi de la un anotimp la altul. la carburanţii fosili.. aceste forme de energie nu sunt viabile. Mori de vânt au existat din vremuri aproape imemoriale. Probabil că atunci când aţi lecturat citatul de la începutul cărţii şi al acestui capitol. pentru a împiedica producerea lor în serie. aceasta e şi cea mai veche formă de folosire indirectă a energiei solare. şi uneori chiar pentru a-i suprima…. Sunt doar acceptate şi permise de către elite. Să aprofundăm. Dar acest lucru se întâmplă tocmai pentru faptul că nu sunt viabile… acest lucru se întâmplă pentru că aceste surse de energie aşa zis neconvenţionale menţin o stare de fapt în societatea actuală. cea solară sau geotermală…. Şi cum principala şi cea mai comună manifestare a climei sunt deplasările maselor de aer între zonele cu gradient termic diferit. Vântul Vântul ca mişcare a aerului este urmarea directă a unui anumit procent din energia provenită de la soare care scaldă pământul secundă cu secundă încă de la naşterea sistemului solar. Dar faptul că pământul expune soarelui zilnic o altă faţă ( semisferă) face ca în timpul zilei acesta să se încălzească pe acea parte în timp ce pe partea cufundată în întuneric are loc o răcire. şi anume dependenţa ( a se citi mai degrabă sclavia) noastră faţă de cei care ne controlează vieţile….

Dar suferă de aceleaşi defect major ca şi străbunele lor. Cu cât sunt însă mai mari cu atât necesită tehnologii de construcţie mai sofisticate şi consum de material mai mare. În plus energia electrică „produsă” de ele continuă să fie distribuită prin reţelele clasice. sclavi ai dependenţei de ei şi energia „lor”. Deşi produc sute şi mii de megawaţi. datorită dimensiunilor. Pentru a fi cu adevărat eficiente trebuie să fie mari. Dar cum e cu micile eoliene destinate gospodăriilor private ? 21 . continuând să ne ţină captivi. Toate acestea împreună nu sunt de natură să scadă preţul energiei furnizate de ele şi dezavantajul cel mai mare este că ele continuă să fie proprietatea unor concerne (industriaşi sau bancheri ) care ne vând nouă energia la acelaşi preţ ca şi cea obţinută pe căi tradiţionale. întreţinerea lor e costisitoare. unele pe sol altele pe mare. şi a uzurilor datorate sarcinilor la care supuse imensele lor rotoare. Sunt cunoscute fermele de generatoare eoliene din diverse puncte ale globului.Cătălin Dan CÂRNARU Azi morile de vânt au fost înlocuite cu generatoare eoliene.

Criza energetică – adevăr sau minciună ? Suferă şi ele de acelaşi păcat capital. decât în extrem de puţine locuri de pe glob. Aceste aparate sunt prohibitiv de scumpe şi nu oricine are acces la ele. sunt grele şi poluante. nu oricine e specialist electrician sau electronist ca să se ocupe de el. sunt dotate cu generatoare de tensiuni şi amperaje mici ( având puteri mici. e clar că nu pot asigura consumul unei locuinţe). În plus bateriile au o viaţă relativ scurtă şi trebuiesc înlocuite… 22 . Pe lângă ele pentru a alimenta consumatorii electrocasnici normali trebuie legate la aceste baterii invertoare care transformă curentul electric continuu de joasă tensiune al bateriei în curent alternativ de 110 v sau 220v. De ce ? Pentru că toate. De aceea aceste generatoare trebuie însoţite de capacităţi de stocare ( baterii ) care sunt scumpe. În plus vântul nu bate 24 de ore pe zi. Nu ne creează cu adevărat independenţă. ocupă spaţiu. Lanţul astfel obţinut necesită întreţinere. aproape fără excepţie.

Şi acestea la rândul lor suferă de acelaşi mare dezavantaj. dar la fel ca şi în cazul centralelor eoliene. Randamentul lor e mare. Este exact aceiaşi situaţie ca în cazul apei.Cătălin Dan CÂRNARU Deci cu alte cuvinte rămânem tributari unor producători veroşi şi plătim în continuare taxe de întreţinere şi exploatare ( mult mai mari decât ar trebui pentru simplul motiv că nu suntem electricieni de meserie iar legislaţia e aşa fel întocmită încât numai specialiştii pot să se ocupe de aceste dispozitive ). prin curgerea ei… Curgerea apei Mişcarea apei . este pe măsura mărimii. restul pierzându-se prin frecări. 23 . Nimeni nu a produs vreodată un strop de apă mai mult decât există ea dintotdeauna pe suprafaţa Terrei. Deci energia nu e deloc a noastră. Indiferent că erau folosite pentru spălat rufe sau pentru măcinat grâne ele transferau doar o parte a forţei apei spre lucrul mecanic util. totuşi unii continuă să ne-o vândă ca şi cum ar fi produs-o ei… Apa însă. ci tot a „lor” Şi nu uitaţi. Variantele moderne ale morilor de apă sunt marile centrale hidroelectrice. Alături de morile de vânt morile de apă au fost de asemenea folosite din vremuri istorice pentru crearea lucrului mecanic util . reprezintă o altă parte a motorului hidro – climatic de care vorbeam mai devreme. indiferent că e vorba de curgerea unui izvor sau de loviturile ritmice ale valurilor la ţărm. trebuie să deveniţi conştienţi de asta – că orice tip de generator electric nu produce energie ci o colectează din mediul înconjurător. . La fel ca şi în cazul precedent omul a folosit morile de apă în aceleaşi scopuri ca şi pe cele de vânt. Apa pe pământ este într-o anumită cantitate de când e pământul.

la fel şi cele pentru menţinerea funcţionalităţii sistemului de distribuţie. Iar în cazul microhidrocentralelor. „consumatorii” beneficiarii acestei energii suntem şi în acest caz ţinuţi prizonieri prin cumpărarea lunară la preţuri foarte mari. energia e preluată de la altul şi distribuită la consumator. Când un generator dintr-un anumit loc nu mai funcţionează. Cantitatea de energie colectată este uriaşă. Nu trebuie uitat că marile râuri şi fluvii ale globului nu au debite constante ( ca de altfel nici vânturile) şi ca urmare aceste instalaţii energetice nu funcţionează cu randament constant. performante. şi de asemenea trebuie distribuită prin reţelele naţionale şi globale. a energiei de la ei. Ca urmare noi. forţe nebănuite. coloşii producători şi distribuitori…. care pot dezvolta sub împingerea imenselor cantităţi de apă din spatele barajelor. pentru a suprima căderile locale de tensiune. cele mai multe se fac tot la puteri şi tensiuni mici. deşi sunt modele care produc direct curent alternativ la puteri suficiente consumului unei gospodării. Tot din acelaşi motiv pe care l-am expus mai sus… 24 . De fapt tocmai de aceea s-a dezvoltat sistemul global de distribuţie a energiei electrice. Costurile de realizare şi întreţinere a acestor coloşi industriali ai apei sunt imense.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Generatoarele electrice ale marilor hidrocentrale sunt acţionate de turbine puternice.

reconfortant. Pe toată perioada verii de dimineaţă până seara apa se încălzeşte suficient de mult pentru ca seara. sau unor reprezentaţi ai lui… În ce priveşte energia mareică. Şi chiar dacă stai. 25 . la nivelul unui amator nici nar trebui să ne mai gândim….Cătălin Dan CÂRNARU În plus nu uitaţi că nu oricine stă pe malul unei ape curgătoare. Soarele Până în prezent ( pe la jumătatea secolului trecut) radiaţia solară directă nu a fost folosită decât pentru componenta ei termică. aprobările şi avizele pentru a modifica cursul apei în sensul obţinerii de energie sunt prohibitive. omul venit obosit şi plin de praf de la munca câmpului să poată face un duş călduţ. Toţi sau aproape toţi ne-am jucat fie şi doar odată în viaţă aprinzând o bucată de hârtie cu ajutorul unei lupe. aici lucrurile sunt şi mai complicate. Este cunoscută legenda aprinderii corăbiilor cu ajutorul oglinzilor. Duşul ţăranului român. la care e cuplată o stropitoare de duş…. Toţi ştim că în multe din gospodăriile ţăranilor noştri din toată ţara se află undeva mai în fundul curţii un butoi din tablă vopsit în negru. căci chiar de la nivelul construcţiei unor centrale de tip industrial. complexitatea unor asemenea proiecte e mare. suspendat la înălţime. De ce oare ? Pentru că politica universal acceptată de oficialităţile oricărei ţări din lume este că „producerea” şi distribuirea energiei electrice trebuie să aparţină statului.

Asta a dus firesc la apariţia şi dezvoltarea panourilor fotovoltaice. la panourile moderne cu tuburi vidate cu agent termic de mare randament. Singura condiţie este ca afară să fie senin. Ca atare cheltuielile necesare asigurării consumului energetic casnic prin această tehnologie sunt prohibitive. Dacă primitivul panou negru cu ţeavă de cupru şi sticlă ordinară al cărui agent termic e însăşi apa utilizabilă. la peste 35° C chiar şi în zilele friguroase de iarnă. modernele panouri cu tuburi de sticlă vidată pot furniza apă caldă. acoperit cu o foaie de sticlă. Din păcate procesul tehnologic de obţinere a acestor celule fotovoltaice este încă unul complicat şi costisitor. sau din pelicule depuse pe substraturi prin tehnologia depunerii în plasmă ( pe metal. Dar visul omului de când se cunoaşte electricitatea este de a transforma direct radiaţia solară în electricitate. nu poate fi folosit decât în sezonul cald. Chiar dacă în ultimii ani au apărut panouri fotovoltaice făcute din alte tipuri de semiconductori decât siliciul pur. să bată soarele măcar două – trei ore pe zi… Sunt o bună sursă de energie termică. printre care şi cea luminoasă. Panourile solare sunt însă o invenţie destul de veche. şi în plus panourile fotovoltaice furnizează exclusiv curent continuu. iar randamentul de conversie e unul destul de mic. De la apariţia semiconductorilor s-a observat că aceştia au proprietatea de a emite electroni dacă suprafaţa lor este bombardată cu diferite forme de radiaţi. care fireşte trebuie trecut printr-un lanţ electronic de transformare în curent alternativ. plastic sau sticlă) asta nu a făcut decât să scadă costurile de producţie al lor fără a le mări prea mult eficienţa. totul vopsit în negru.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Butoiul acesta e cea mai primitivă formă de captator termic solar. Se poate deci converti direct radiaţia solară în energie electrică utilă. ducând la economii importante. şi au pornit de la simple cutii plane în care există o serpentină de ţeavă subţire. Deci pe lângă costurile efective mari ale panourilor în 26 . şi au ajuns pe măsura dezvoltării tehnologice a ultimului secol.

intervin şi costurile stocării pentru perioadele fără radiaţie solară.Cătălin Dan CÂRNARU sine. (baterii) cât şi costurile invertoarelor. Maşinile Stirling sunt maşini termice cu pistoane care funcţionează după ciclul termodinamic 27 . Este aceiaşi situaţie ca în cazul energiei eoliene. şi de cei care trebuie să se ocupe de întreţinerea lor ( tot la preţuri prohibitive)… Un caz particular al conversiei radiaţiei solare în electricitate este acela al folosirii oglinzilor parabolice cu grupuri generatoare cu motor Stirling în focar. cu precizarea că aici valorile costurilor sunt mult mai mari. Dar mai întâi să aflăm ce e un motor Stirling. Concluzia ar fi că şi în acest caz suntem legaţi financiar de cei care produc aceste componente.

Nu insist pe felul cum funcţionează motorul. Ca o paranteză acest motor poate fi construit de orice lăcătuş priceput. numit împingător fiind cea permanent caldă şi camera de comprimare aflată între cele două pistoane fiind în contact permanent cu sursa rece. (la una din universităţile americane – MIT numai în anul 2000 studenţii au construit peste 500 de motoare Stirling. De altfel acest tip de maşină se foloseşte pentru obţinerea de temperaturi extreme. acest motor constă într-un cilindru metalic în care se află două pistoane ce delimitează două camere funcţionale: camera de destindere plasata între chiulasa şi primul piston. Mai pe înţelesul nostru al prostimii. caz în care poartă numele de maşini criogenice. ( va prelua căldura din camera caldă – acum neîncălzită – şi va ceda-o în camera rece ducând la scăderea temperaturii foarte mult. hidrogen) în cilindri. (pentru asta consultaţi bibliografia) ci voi spune doar că acest motor lucrând la temperaturi şi presiuni joase e mult mai economic decât un motor clasic cu ardere internă. 28 .). heliu. el va funcţiona conform ciclului Stirling inversat transformându-se într-o maşină frigorifică.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Stirling. prin simplitatea sa constructivă fiind foarte accesibil atât în ce priveşte materialele din care e făcut. putând fi realizat din materiale mai uşoare. În plus dacă un asemenea motor este acţionat din exterior. Deplasarea gazului de la camera caldă la cea rece se face fie prin spaţiul dintre pistonul împingător şi cilindru fie prin exterior printr-o conductă exterioară. cât şi a costului lui. Acest ciclu constă în două transformări izotermice Tempmin şi Tempmax ( la care funcţionează motorul) legate între ele prin două transformări izocore Volmax şi Volmin ale agentului de lucru ( de obicei un gaz – aer.

O pompă de căldură. numai că ea preia căldura din sol. cu ajutorul unei pompe-compresor care consumă o anumită cantitate de energie electrică. Asta nu se face gratuit ci se face la fel ca la frigiderul din bucătăria noastră prin circularea unui agent termic. pânza freatică sau aerul de afară şi o aduce în casele noastre. 25 – 30 %) dar totuşi consumă o anumită cantitate de energie electrică. în căldură. Dacă analizăm puţin constatăm că nici aceasta nu e indicată dacă dorim independenţa energetică… suntem în continuare plătitori la societatea de distribuţie… Concluzia logică este că ştim toţi despre aceste posibilităţi de a obţine energie fără a consuma carburanţi fosili şi fără a polua. fie ea pe gaze sau electrică. Deci e cel mai indicată pentru ţările de la sudul Dunării. În România media temperaturilor pe timpul iernii fiind mult mai mică. . funcţionează cel mai bine într-un regim de temperatură exterioară cuprins între -5 şi 5°C. sau un motor stirling) consumă cam 2 Kwh pentru încălzirea unei case cu patru – cinci camere. În afara acestui interval de temperaturi consumul său creşte mult. De fapt un frigider cum funcţionează ? Simplist vorbind preia căldura din alimente şi o cedează în bucătărie. Pompa de căldură are totuşi unele dezavantaje. numai că funcţionând în mod invers frigiderului au randamente mai mari de până la două-trei ori decât frigiderul. Frigiderul consumă o cantitate de energie electrică pentru a pompa echivalentul a trei cantităţi. ( ducând la economii de cca. O pompă de căldură e mai eficientă financiar vorbind decât o centrală termică de apartament.Cătălin Dan CÂRNARU Pompele de căldură Pompele de căldură sunt o altă sursa alternativă de energie agreată de elite şi căreia i se face mai ales în ultimii ani o publicitate din ce în ce mai agresivă. Practic în medie compresorul unei pompe de căldură. E o maşină termică care e construită şi funcţionează la fel ca un frigider. Suntem în continuare contributori la creşterea averilor şi puterii lor ! 29 . (care poate fi unul ca cel de la frigider. în principiu e un frigider invers. dar mai mare. La fel funcţionează şi o pompă de căldură. Mai întâi trebuie să ne lămurim ce e o pompă de căldură. pentru că aceste metode sunt agreate de oficialii lumii datorită faptului că nu schimbă cu nimic statusul nostru faţă de ei… Suntem în continuare legaţi financiar de ei….

noi de ce nu ştim de ea ?… noi cum o putem folosi ? Sunt întrebări simple. fierăstrău. posibilităţi pe măsura oricui. şi de aceea îi discreditează şi chiar sunt vădit ostili…. aparat de sudură.. În continuare voi prezenta din multitudinea de dispozitive existente pe plan mondial. până la cei nevoiaşi şi săraci care nu dispun decât de garajul din spatele blocului sau fundul curţii. multimetru ) şi cap ( cunoştinţe elementare de fizică. tâmplărie. Oameni care dacă sunt întrebaţi de ce sau datorită cărui principiu funcţionează maşinăria lor vor da din umeri… Ei doar au construit-o. mecanică.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Dar de vreme ce marele Tesla a spus că trăim într-un ocean de energie.. doar pe cele pe care consider că le-ar putea construi un gospodar care dispune doar de câteva scule ( bormaşină. Există zeci de posibilităţi de a colecta şi folosi această energie. noi de ce nu o simţim. pistol de lipit.. rindea. lăcătuşărie. se simt jigniţi de faptul că aceşti neica nimeni fără studii au putut realiza ceva care furnizează energie. electronică)… Adică cei care au doar un garaj în fundul curţii şi un cap pe umeri !. legitime. aparent fără a consuma nimic. Rămâne doar să alegi dintre ele în funcţie de ce poţi face. Din păcate savanţii de cele mai multe ori. electricitate. 30 . dar la care de aproape 100 de ani ni se refuză orice răspuns. începând cu cei bogaţi care au la dispoziţie uzine prelucrătoare şi laboratoare de cercetări. Există dispozitive sofisticate şi scumpe precum există şi dispozitive ieftine şi accesibile oricui… totul e să ai un pic de cunoştinţe de mecanică. polizor.. N-au decât să afle savanţii ce şi cum. tâmplărie şi electricitate… şi să nu ai două mâini stângi… adică să-ţi placă să meştereşti. Ia să vedem !. De altfel unele din aceste dispozitive au fost inventate şi construite de oameni simpli fără pregătire ştiinţifică.

Iată-le : • US Patent 685. din întreg universul.540. Aceasta-i energia de care vorbea Tesla în citatul de mai sus.998 din 9 iunie 1925 _inventator: Hermann Plauston cu titlul : „CONVERSION OF ATMOSPHERIC ELECTRIC ENERGY” • US Patent 2006/0082. În principiu captatorul era un lanţ de amplificare format din 2 blocuri de amplificare cu câte 6 tuburi electronice pe fiecare din cele două fire de 31 .334 din 20 Aprilie 2006 inventatori: Paulo & Alexandra Correa cu titlul „ENERGY CONVERSION SYSTEM” Trebuie adăugat aici că pe captarea acestei energii radiante se baza şi automobilul electric al lui Tesla. iar unul chiar acum câţiva ani. Cuprinde şi energia radiată de la soare sub formă de căldură şi lumină. sau o detectăm cu aparatele electronice ( zgomotul de fond al aparatului de radio. Doar o mică parte din ea o vedem ca lumină.Cătălin Dan CÂRNARU Energia radiantă Energia radiantă e un termen generic pentru toate formele de energie care radiază în jurul nostru din întreg universul. şi noi nu o simţim. puricii de pe ecranul televizorului când nu e emisiune…) Există câteva dispozitive inventate pe la începutul secolului trecut. menite să transforme această energie direct în curent electric. dar şi toate formele de unde şi particule energetice venite din întreaga galaxie.957 din 5 noiembrie 1901 şi US Patent 685. o simţim ca radiaţie calorică.958 din aceiaşi dată inventator Nikola Tesla intitulate : „APARATUS FOR THE UTILISATION OF RADIANT ENERGY” respectiv „METHOD OF UTILIZING RADIANT ENERGY” • US Patent 1. nu o pipăim pentru că trăim în ea ca peştii-n apă.

.Criza energetică - adevăr sau minciună ? alimentare ale motomlui. 1993 (214) 324-3501 r•ls ls the SERIES is uerslon ot t•e TESLA PoMer Mave Box &nd based on UOLTAGE to rectiEy acc••ulation inpu�s. Automobilul prezentat este modelul modificat de Tesla dar schema electrică a captatomlui este doar o presupunere bazată pe descrierile făcute de ziarele vremii. căci nimeni nu a văzut planW'ile lui Tesla. ştiut f iind că multe din invenţiile lui rămâneau nebrevetate din lipsă de timp şi mai ales datorită faptului că el concepea până şi cele mai complexe dispozitive. până la cel mai mic amănunt. nu4r!f 31. consflucţia fiind deja o variantă defmitivă gândită profund.GIF J KeelyNet BBS PO BOX 1031 Mesquite. sathered note fro• •ultiple c•rrent�.. Iată-1 pe primul : i 32 . TX 75149 . mintal. ( dacă a avut vreo schiţă. care preluau energia de la câte o antenă prin intennediul câte unei diode. ) : TESLAFE2.. the dio4e toP nega�iue or po�i*iue Cele două brevete de invenţie din 5 noiembrie 190 1 ale marelui Nicolae Tesla sunt aproape identice.

Cătălin Dan CÂRNARU 33 .

Criza energetică – adevăr sau minciună ? Brevetul lui Plauston nu-l pot reproduce aici fiind prea amplu. Voi reproduce doar o singură pagină din el: 34 .

sau măcar încercaţi să vă amintiţi de la lecţiile de fizică dacă le-aţi frecventat că există posibilitatea recepţionării posturilor de radio cu aparate de radio simple fără baterii. depanare radio-tv. care au doar o antenă. al celor doi Correa: Să discutăm puţin despre ce vedem în aceste imagini. Cei care aţi avut contact în copilărie cu cercurile aplicative ale caselor pionierilor. pentru 35 . Aceste aparate folosesc o parte din curentul oscilant din bobina oscilatorului pe care-l redresează. o împământare un circuit oscilant simplu o amplificare făcută dintr-un tranzistor şi o cască. poate că aţi fost la radioamatori.Cătălin Dan CÂRNARU La fel voi proceda şi cu următorul.

În mare. În paralel cu condensatorul este un transformator coborâtor de tensiune. atunci şi căderea de tensiune dintre antena şi împământarea sa ar putea fi. Un caz particular este brevetul Correa care reprezintă un receptor pentru o categorie specială de unde. teoretic. Dar dacă un receptor ar fi construit să capteze radiaţia a 200 sau 500 sau a mii de frecvenţe. la4 – 5 KV). În esenţă sunt nişte receptoare fără baterii pentru întreg spectrul de radiaţii din univers. care să lucreze la tensiuni cât mai înalte ( 40 – 50 pF. purtătoare a unor mari energii şi anume pentru undele scalare. Să începem cu cele două brevete ale lui Tesla. Dacă un receptor radio din copilăria noastră furniza doar 2 – 3 volţi necesari alimentării sale. de tot atâtea mii de volţi.Criza energetică – adevăr sau minciună ? alimentarea tranzistorului amplificator şi a căştii. numai că antenele lor sunt construite şi calculate pentru a recepţiona orice radiaţie pe orice lungime de undă. aceste brevete de mai sus sunt tot nişte receptoare radio fără baterii. asta era şi datorită faptului că – să spunem frecvenţa de 900 Khz a postului radio II – era o frecvenţă strictă şi aceasta era maximum de tensiune ce putea fi captată din ea. descrise pentru prima oară de Nicolae Tesla. Aceste brevete de invenţie tocmai asta reprezintă. iar pe latura 36 . Dispozitivul constă într-o antenă formată dintr-o foaie de tablă lucioasă (lustruită) izolată cu un strat subţire de lac ( pentru a nu oxida – stratul de oxid ar împiedica-o să mai lucreze normal) care e legată la o priză de împământare ( cât mai corect realizată) prin intermediul unui condensator de bună calitate. Căderea de tensiune e luată intre circuitul de antenă şi împământare.

Prezint alături o asemenea schemă. Acum aflaţi că bobina de inducţie a maşinii dumneavoastră a fost inventată de domnul Nicolae Tesla şi se numeşte de fapt bobină Tesla. Similitudinile între imaginea aceasta şi cele din brevet sunt evidente. care pot juca şi rolul de oscilator. în sensul că vedem aici o bobină Tesla. Este destul de asemănătoare cu cea anterioară.Cătălin Dan CÂRNARU dinspre antenă. principiul de funcţionare se bazează tot pe circuite oscilante formate cu condensatori şi bobine. La toate cele trei brevete în paralele cu condensatorul trebuie prevăzute eclatoare. Cu cât suprafaţa antenei e mai mare ( poate fi toată tabla de pe casă – dacă nu are nici o legătură la pământ) şi cu cât e mai sus plasată cu atât energia captată e mai mare ( tensiunea şi intensitatea disponibile pentru folosire sunt mai mari ). I s-a dat denumirea de bobină de inducţie atât datorită principiului de funcţionare cât mai ales pentru a se ascunde faptul că e una 37 . Aceste eclatoare pot fi ideal înlocuite cu bujii auto. înseriat între primarul transformatorului si antenă este un circuit oscilant. Şi acum Correa. mai exact un vibrator – un dispozitiv care să întrerupă legătura cu o frecvenţă oarecare. pentru situaţia în care fulgerul loveşte antena. În cazul dispozitivelor lui Plauston în locul antenei se folosesc sfere din cupru. Priviţi imaginea de mai jos. Da. care. Altfel. pentru cei care au avut curiozitatea să demonteze bobina de inducţie a maşinii lor ( dacă au) are aceiaşi configuraţie.

şi ne dă şi răspunsuri… Tot în acest capitol voi vorbi despre bateriile telurice. Aşa că voi considera că funcţionarea lor se datorează tot captării energiei radiante universale. De fapt bateriile telurice lucrează şi cu diferenţa de potenţial dintre o antenă şi pământ.Criza energetică – adevăr sau minciună ? din sutele de invenţii ale domnului Tesla.. baterii telurice. Baterii telurice ?! – veţi spune… teluric parcă vine de la pământ…. care ar constitui ca la orice baterie normală electrolitul. Dar există baterii telurice care nu au nici o legătură cu nici o antenă…. Cu toate că orice radioamator sau om care a studiat istoria transmisiunilor telegrafice ştie că transmisiunile telegrafice de acum două secole se făceau folosindu-se ca sursă de alimentare a aparatelor telegrafice Morse. Ca să fiu mai exact. 38 . Retorica ne salvează.. El lucrează cum am spus cu diferenţa de potenţial dintre antenă şi pământ… Am să tratez bateriile telurice la acest capitol. Oare de ce nu învăţăm nimic în şcoală despre acest om ?. Iarăşi un dispozitiv despre care nu ni se spune nimic prin şcoală…. pentru că (cel puţin eu) încă nu sunt lămurit prea clar cărui fapt se datorează funcţionarea lor.. baterii cu pământ… Cum aşa?… Da. Baterii de pământ. Dacă ar fi să mă iau după schema unui aparat radio fără baterii sau a unui telegraf Morse aş spune că funcţionează captând energie prin antenă. dar sunt unele care lucrează fără antenă şi acestea se pare că captează energie electrică ( curent continuu) datorită exclusiv interferenţei liniilor de câmp magnetic terestru cu materialele din care sunt construiţi electrozii lor combinat cu aciditatea din sol. De fapt aparatul de radio fără baterii de mai sus e alimentat de o baterie telurică. căruia îi datorăm fără exagera tot confortul vieţii noastre.

A nu se uita că prin legarea în serie a unor elemente se creşte tensiunea iar prin legarea în paralel se creşte intensitate ( amperajul) Pentru funcţionarea normală a unei baterii telurice. Materialele din care pot fi construite sunt cuprul şi zincul sau aluminiul. Cu cât elementul introdus în pământ este mai lung (deci are o suprafaţă mai mare în contact cu electrolitul) cu atât intensitatea ( amperajul) curentului furnizat e mai mare. care funcţionează cu baterii. având în interior un alimentator care transformă curentul alternativ furnizat de priză într-unul continuu de o anumită valoare. În funcţie de numărul de elemente şi mărimea lor pot fi calculate baterii care să furnizeze tensiuni de până la 220 V. de obicei funcţionează la o tensiune continuă. umed furnizează o tensiune de cca. 1 volt.Cătălin Dan CÂRNARU Un fenomen interesant care se întâmplă cu bateriile telurice este că electrozii acestora nu se consumă aşa cum se întâmplă la bateriile normale. În continuare iată o baterie telurică cu ţevi şi tije fără legătură la vreo antenă: 39 . Pentru că transformarea curentului continuu în curent alternativ cu frecvenţa de 50 Hz e mai problematică. trebuie ca aria de teren în care aceasta e construită să fie permanent umedă. Chiar şi aparatura electronică care în mod curent se alimentează de la priză. Un element format dintr-o ţeavă de cupru şi o bară de aluminiu având ca electrolit pământ fin. aplicaţiile imediate ale bateriilor telurice ar fi iluminatul ( folosind corpuri de iluminat cu leduri ) sau alimentarea aparatelor de radio şi casetofoanelor sau a televizoarelor portabile.

40 .Criza energetică – adevăr sau minciună ? Şi una cu foi din tablă având anodul legat la o antenă printr-o diodă de înaltă tensiune.

care are loc doar pe perioada extrem de scurtă a întreruperii curentului. În momentul în care se scoate ştecherul din priză aceşti doi curenţi. E vechea poezie din şcoală… “Eu curentul cel indus totdeauna m-am opus cauzei ce m-a produs “. De fapt chiar aşa se petrec lucrurile. Şi un fenomen universal recunoscut al bobinelor este acela al inducţiei şi autoinducţiei. O descărcare electrică ce constă într-o creştere foarte mare a tensiunii şi intensităţii curentului. ci se însumează.Cătălin Dan CÂRNARU Sistem pulsator de încărcare a bateriilor Maestrul incontestabil al dispozitivelor încărcătoare pulsatorii este John Bedini. nemaiavând unde să se mai ducă. indiferent că e înfăşurat pe o carcasă sau nu constituie o bobină. De aceea valoarea măsurată a 41 . dar pentru că dispozitivele inventate şi construite de el sunt destul de complicate nu voi prezenta aici decât o imagine de principiu şi un comentariu scurt. E ca atunci când o mulţime de alergători pe un drum se îngrămădeşte pe marginea prăpastiei unde s-a întrerupt drumul. autoinducţia face ca acest curent electric să fie însoţit de un altul care apare ca un rezultat al primului. şi din câte ştiu eu însumându-se induc pentru o scurtă perioadă de timp un curent şi mai mare. În momentul în care printr-un conductor circulă un curent electric. Orice conductor electric. cel principal şi cel indus nu se mai opun. Toţi ştim că atunci când acţionăm un întrerupător sau când scoatem un ştecher din priză în interiorul acestora se produce un scurt circuit. şi care de obicei se opune ( în timpul conducţiei normale).

Lăsând deoparte echipamentele avansate pe care Tesla le-a folosit în timpul acestor experimente. Nicolae Tesla a descoperit că se poate produce energie electrică şi prin impulsuri foarte scurte şi ascuţite de curent continuu. În continuare voi prezenta încărcătorul pulsatoriu cunoscut sub numele de comutatorul Tesla sau generatorul de energie liberă cu baterii. E un fenomen descoperit şi explicat pentru prima oară tot de TESLA. ci din contră ca urmare a faptului că acel surplus de curent nu mai are un consumator spre care să se îndrepte. Mai pe înţelesul nostru al prostimii dacă generatorul ar fi o baterie în urma acestui fenomen bateria nu se descarcă. Pe acest principiu se bazează dispozitivul din imaginea de mai sus. A găsit ca ajustarea frecvenţei şi duratei impulsurilor de înaltă tensiune poate duce la o întreagă gamă de descărcări de energie din mediul înconjurător – căldură. Să considerăm circuitul construit de Electrodyne Corporation şi testat timp de trei ani: 42 .Criza energetică – adevăr sau minciună ? curentului în acel moment ( valoare de vârf) este de multe ori mai mare decât valoarea efectivă a curentului. Interesant e că acest impuls de curent apărut în acel moment nu e un curent venit de la generator ci e un curent colectat din mediul imediat înconjurător conductorului. curentul pulsatoriu de vârf apărut la fiecare întrerupere ar contribui la încărcarea bateriei. el va intra în baterie. Şi toate dispozitivele numite încărcătoare pulsatorii. descoperim aceleaşi efecte de descărcare de energie din mediul înconjurător. Concluzia logică ar fi că dacă s-ar întrerupe circuitul cu o anumită frecvenţă. şi mutându-ne atenţia asupra experienţelor făcute de el cu baterii. frig sau lumină. E de notat că aceste impulsuri descarcă energie direct din mediul înconjurător apropiat.

Similaritatea cu circuitul încărcător pulsatoriu de baterii al lui Bedini revine imediat în minte cu atât mai mult cu cât atrage atenţia prin faptul că nu apare nici un fenomen de încălzire a bateriilor în ciuda ratei fantastice de încărcare la care acestea sunt supuse. foarte posibil ca aceste comutatoare mecanice formate din periile frecând pe discuri sa fie înlocuite de comutatoare electronice. bateriile revin la încărcare deplină în mai puţin de un minut. Dacă circuitul de comutare e oprit şi din baterii se extrage un curent mare atunci acestea se încălzesc. atunci fiecare baterie se va încărca până la valoarea de 36 volţi fără ca acest lucru să o afecteze în vreun fel. O altă informaţie interesantă ce parvine de la Electrodyne este aceea că circuitul nu a operat corect când rata comutării a fost mai mică de 100 Hz (100 comutări/secundă). televizoare. mult peste capacităţile normale ale acestui tip de baterii.Cătălin Dan CÂRNARU În urma acestei perioade de testări s-a ajuns la concluzia ca acest circuit simplu ar avea nevoie (pentru un maxim de randament*) de un consumator (sarcină) inductiv. Aici avem o spectaculoasa încărcare şi performanţă a bateriilor. atunci consumatorul poate fi acţionat practic o perioadă nedefinită. Fără nici un fel de circuit electric de încărcare conectat în sistem. Testele lor arată un număr de lucruri foarte interesante : Dacă circuitul de comutare e oprit şi bateriile se descarcă până la un nivel foarte scăzut. Sistemul a operat cu surse de lumină. atunci când circuitul e pornit din nou. Bateriile folosite au fost baterii obişnuite plumb – acid şi după cei trei ani de utilizare nu păreau a fi afectate în vreun fel prezentându-se în condiţii perfecte. 43 . energia care încărca aceste baterii se scurgea în baterii (şi în sarcină) din exteriorul circuitului. lucru absolut normal pentru descărcarea masivă a bateriei. Dacă calitatea şi rata comutării are un standard suficient de ridicat. motoare mici şi chiar şi un motor electric de 30 cai putere (22 Kw*). Comutatorul Electrodyne a fost unul mecanic prin intermediul a trei discuri montate pe axul unui mic motor electric. preferabil un motor. încălzitoare. Dacă circuitul este lăsat să lucreze netulburat. Este însă.

De asemenea cei de la Electrodyne afirmă că frecvenţa comutării mai mare de 800 Hz e periculoasă pentru baterii dar din nefericire nu explică cum. Dacă curentul curge într-o direcţie atunci bateria se încarcă. Curentul acesta face becul să lumineze iar după un timp bateria slăbeşte şi nu mai e capabilă să aprindă becul. Asta implică ideea că lucrul care se petrece în bec foloseşte electricitatea din baterie care e stocată cumva acolo la fel cum e nisipul întro clepsidră şi la un moment dat bateria se goleşte şi nu mai poate aprinde becul. Copiii învaţă în şcoli că dacă un bec e conectat la o baterie. Lucru perfect adevărat. Deci cât curent este consumat pentru a aprinde becul ? Răspuns : Nimic. Încetarea funcţionării bateriei nu are nimic de-a face cu circulaţia curentului prin bec. la o frecvenţă mai mare de 100 Hz. Interesant e că profesorii explicând asta arată imaginea corectă a circuitului desenându-l astfel: Notaţi faptul că valoarea curentului care intră e aceiaşi cu cea care iese din bec. iar dacă curge în cealaltă direcţie bateria se descarcă. Ceea ce se întâmplă e convertirea ei dintr-o formă în alta. în definitiv. Atunci de ce bateria nu mai e capabilă să aprindă becul ? Ei bine. Energia nu e niciodată consumata. Totuşi. Comutatorul Tesla are câteva proprietăţi interesante. această învăţătură creează o impresie greşită. bateria încetează să lucreze dacă becul e scos din 44 .Criza energetică – adevăr sau minciună ? Important este ca în timpul comutărilor să apară impulsuri distincte şi ascuţite de curent. Cantitatea de curent care părăseşte becul e aceiaşi cu cea care a intrat. Pur şi simplu poate fi vorba de voltajul mare care depăşeşte specificaţiile tehnice ale bateriilor sau de supraalimentarea circuitelor ca urmare a acestei depăşiri a specificaţiilor tehnice. E clar că nu au fost probleme majore cu bateriile atât timp cat au raportat o stare excelentă a acestora după trei ani de experienţe. curentul pleacă din baterie şi se întoarce înapoi în ea trecând prin bec. În opinia mea luând în considerare felul cum au răspuns bateriile e perfect rezonabil să considerăm că impulsurile scurte de curent generate de comutator constituie un alt sistem de colectare a energiei libere din mediul înconjurător prin intermediul impulsurilor ascuţite de tensiune. nu a explodat nici o baterie acolo. asta este datorită felului cum operează bateria.

sistem în care a ales să folosească patru baterii identice pentru a construi circuitul. nu se consumă nici un curent şi ce e mai important e că nu se consumă nici un fel de energie. nu e ! Nicolae Tesla a demonstrat asta cu „acest sistem comutator a 4 baterii”. Acceptăm asta pentru că aşa am fost învăţaţi. 1 la fel ca înainte. Asta-i dificil de înţeles atât timp cât am fost învăţaţi că trebuie să continuăm să cumpărăm energie de la companii furnizoare pentru a ne acţiona echipamentele electrice. Energia nu poate fi consumată – energia doar se transformă dintr-o formă în alta. Pasul final constă doar în inversarea bateriilor: Acum bateria 2 se descarcă în timp ce 1 se încarcă. familie. becul are aceiaşi 12 volţi străbătându-l la fel ca la exemplul anterior cu o pereche de baterii înseriate. Da. bateria 1 se descarcă la fel ca şi înainte dar plusul bateriei 2 se încarcă în acest timp. (prin educaţie în şcoală.2. Curentul care curge prin bec poate fi aranjat să constituie curent de încărcare pentru o altă baterie. Nu-i adevărat. Ideea falsă e că noi cumpărăm energie pe care apoi o consumăm în aparatele noastre şi că trebuie să cumpărăm tot mai multă pentru a acestea să continue să funcţioneze. Circuitul Tesla inversează perechea de baterii 1 şi 2 înlocuindu-le periodic cu perechea 3 şi 4 de o sută de ori pe secundă. Ei bine. dar bateriile 1 şi 2 sunt înseriate furnizând 24 volţi în vreme ce bateriile 3 şi 4 legate în paralel furnizează 12 volţi. Pare imposibil. Normal becul face lumină prin faptul că curentul curge prin el.Cătălin Dan CÂRNARU circuit. societate*). dar curentul în acelaşi timp încarcă bateria nr. vom vedea că bateriile vor alimenta becul cu mult mai mult timp decât dacă 45 . Poate atât aprinde becul cât şi încărca o altă baterie fără a mai fi nevoie de un extracurent: Aici circuitul e acţionat de bateria nr. Dacă se va folosi un comutator pentru a face această inversare. Cu bateriile de 12 volţi arătate aici.

Asta nu prea contează atât timp cât totuşi ionii se deplasează. Pentru ca circuitul comutator Tesla cu 4 baterii să funcţioneze nedefinit trebuie să existe un aflux exterior de energie pentru a compensa randamentul scăzut de încărcare al bateriei plumb – acid. Obstacolul constă însă în faptul că bateriile nu sunt 100% eficiente. În circuitul Tesla de aici şi circuitul lui Bedini arătat înainte nu e cazul. Acest circuit are această diferenţă de moment între ioni şi electroni ca un net avantaj. Aceasta apare tocmai prin utilizarea impulsurilor de foarte scurtă durată. Această aglomerare face va tensiunea la bornele bateriei să fie mult depăşit. pe de o parte scurgerea de energie pe circuitul exterior al bateriilor şi pe cealaltă parte în interiorul bateriilor. Există un alt factor important implicat în folosirea bateriilor plumb – acid în circuitul comutator Tesla şi anume acesta constă în caracteristicile acestor materiale.Criza energetică – adevăr sau minciună ? această inversare nu s-ar face. numai jumătate din curentul de încărcare întorcându-se înapoi în baterii. Situaţia încărcării ar fi cam ca aceasta: 46 . se deplasează cu viteze proporţional mai mici. electronii de pe circuitul exterior deja se aglomerează la borne. Numai că încă din momentul în care aceştia îşi încep mişcarea. Procesul de încărcare în acest circuit comutator se desfăşoară pe două căi. Bateriile NiCd sunt mai eficiente şi dacă sunt folosite în acest circuit funcţionează mai bine. curentul şi tensiunea induse în baterii sunt mult mai mari decât o sugerează o primă privire asupra circuitului. Electronii care curg pe suprafaţa conductorilor care leagă bateriile se mişcă cu viteze foarte mari (viteza luminii*). În interiorul bateriilor curentul de încărcare este condus prin electrolit între plăcile de plumb de către ioni. Acest lucru nu se petrece la un încărcător clasic. Astfel încărcarea bateriei porneşte cu un impuls de înaltă tensiune şi curent. Ionii fiind de sute de mii de ori mai grei decât electronii. Dacă impulsurile sunt suficient de scurte.

decât poate induce sursa originală de tensiune. condensator încărcat. alterează câmpul Punctului Zero (continuumul spaţiu – timp) în care e localizat circuitul cauzând o scurgere de extra energie în circuit din mediul înconjurător. la timpul D conduce o mai mare cantitate de curent în interiorul bateriei. deschizând poarta spre energia liberă. energia aceasta nu poate fi nici văzută nici măsurată cu instrumente normale. E asemănător modului cum lumina solară generează curent în interiorul unei celule foto – solare. sau orice altceva ) la bornele bateriei. Această aglomerare de electroni are acelaşi efect cu cel dat de conectarea bateriei la o sursă de tensiune mai mare capabilă să furnizeze un curent mult mai puternic. Fiind foarte uşori şi neîntâmpinând rezistenţă se deplasează foarte repede. Situaţia durează o foarte scurtă perioadă de timp dar are trei foarte importante efecte. Această comportare a lor este critică. Primul. Dar în vreme ce lumina solară poate fi văzută şi măsurată. Electronii încep să curgă pe suprafaţa firelor de legătură. Ionii sunt buni conducători de energie dar le trebuie o fracţiune de secundă pentru a-şi învinge inerţia. 47 . Aici insă ei au o problemă pentru că între plăcile de plumb conducţia se face prin ionii de plumb. Al doilea este că acest impuls de înaltă tensiune.Cătălin Dan CÂRNARU La timpul A comutatorul se închide conectând sursa de tensiune (baterie. În timpul B electronii conductori încarcă plăcile de plumb din interiorul bateriei. (în interiorul conductorului electronii se deplasează doar cu câţiva inci pe oră). În această fracţiune de secundă electronii se aglomerează pentru că ei continuă să sosească în lungul firelor cu viteză foarte mare – la timpul C.

Criza energetică – adevăr sau minciună ? În al treilea rând. scăzându-i curentul utilizat. iar în acelaşi timp o parte din acest exces de energie se scurge spre consumator acţionându-l şi în plus o parte din această scurgere de energie se întoarce în circuitul conducător. 48 . excesul de energie ce se scurge în baterie. o încarcă mai mult decât ar fi de aşteptat.

Din păcate nu se poate. (Pietrus Peregrinus). la un moment o-nceput să să plictisască…. Câmpurile din interiorul unui motor nu sunt câmpuri magnetice ci câmpuri electromagnetice. unu’ dă-i zâcea Petre Călătoru. câmpuri care prin mutarea rapidă de la o bobină la alta forţau rotorul să se rotească… Având eu un moment de revelaţie. Fiind un câmp constant este imposibil de controlat. stau şâ-mi storc 49 . cică odat-dă mult…. Acum când vă povestesc întâmplarea mă gândesc la o experienţă. deoarece câmpul magnetic al unui magnet e un câmp permanent. cruciat. acu vro 750 de ani. la o oră de fizică am înţeles ascultând explicaţiile „Tovarăşului Profesor”. am uitat repede de ideea mea cu magneţii. de la înălţimea pregătirii sale de profesor de fizică. mai de mult. Şi acum să vă spun o poveste… Asta de mai sus nu-i poveste. sămi spună care-i diferenţa dintre cele două câmpuri. Electromagnetul îl vom alimenta de la o baterie ascunsă şi ea în cutie. m-am aşezat jos roşu ca un rac. m-am ridicat şi l-am întrebat pe profesor: de ce mai consumăm curent dacă e vorba de câmpuri magnetice.În primul rând nu cred c-ai înţeles corect.Cătălin Dan CÂRNARU Magneţi permanenţi şi electromagneţi Odată. când eram mai mic… aşa…cam prin clasa a zecea. m-a privit de sus şi mi-a răspuns ceva cam de genul acesta: „. cum că motoarele electrice funcţionează prin crearea unor câmpuri magnetice generate de bobinajele motorului. Eram din câte-mi amintesc pe trimestrul al treilea al clasei a zecea. folosindu-se doar de o bucăţică de fier sau de un mic magnet !. cel electromagnetic şi cel magnetic. constant. Într-una să montăm un magnet puternic.. doar o amintire… Amu. ( de unde naiba o fi luat el magneţi pă vremea aia. Conjur pe orice fizician.” Pe vremea aceea eram cam timid şi în urma tonului dojenitor cu care a venit lămurirea. De aceea se numeşte magnetul. magnet permanent. Hai să luăm două cutii identice. şi pentru că toţi eram în febra examenelor de treaptă care se apropiau. de ce nu construim motoare direct cu magneţi ? Dumnealui.. Asta până acum câţiva ani. Şî ca să-şi mai omoare timpu’ s-o gândit că n-ar fi rău să să joace-oleacă cu nişte magneţi. iar în cealaltă un electromagnet de o forţă apropiată. şi până la sfârşitul orei am tăcut mâlc.… tot ocupându-se el dă cruciade pân evu-ăla întunecat şi mediu. fără a atinge cutiile. Iar în ce priveşte construirea motoarelor cu magneţi… Am vrea noi.

. p-atunci nu era ca ăid-azi… cre-că era d-o mie dă ori mai slabi ca ăi de-i ştim noi azi… Şî… cum să juca el aşa… o-nţăles cu capu-ăla-al lui dă medieval incult care-i treaba cu magneţii… o priceput va-s-zîcă care-s propretăţile lor şî le-o scris p-un pergament… Şi p-ormă s-o apucat el şi s-o gândit că dacă aste-s propretăţile… n-ar fi rău să facă după ele cu magneţii ăia cu care tocma să jucase un motor.. dar perfect funcţionale au fost scornite de spirite simple. Nuş-ce să zâc!. reducându-i drastic latura inventivă şi curiozitatea… . Da’… nu contează ! de unde de ne-unde… i-o fi luat el şi…mă gândesc… că oricum ăia… magneţii..Criza energetică – adevăr sau minciună ? creierii şî nu găsesc răspuns). şi a celor care au mai studiat magneţii după el: 50 .. Dar stau şi mă gândesc… aşa ca prostu’… Dacă şi domnul cruciat Pietrus Peregrinus.) Aici se termină povestea mea spusă într-un limbaj de ţăran prost şi incult. s-o apucat ş-o construit primu motor magnetic din lume…( la ce i-o fi trebuit !?. atunci prin 1260 ar fi avut un încrezut de profesor de fizică care să-i spună că e imposibil să faci un motor magnetic… Din cele două povestioare de mai sus se desprind clare ca apa de izvor două concluzii logice… (dacă nu cumva sunt tot una !) : ..cu cât ai mai mulţi ani de şcoală cu atât îţi cresc nişte ochelari de cal mai mari De aceea spuneam… multe invenţii neînţelese de oamenii de ştiinţă. care nu au prea ştiut ce-i şcoala… Iată mai jos care sunt concluziile domnului Pietrus Peregrinus. Altăceva n-o fi putut şi el să facă decât o imposibilitate fizică!?..şcoala mutilează grav spiritul. Şî… după ce-o mâzgălit el o schemă..

energia magnetului e concentrată aproape în întregime la cei doi poli ai săi. 7. doi magneţi aflaţi în apropierea unui ecran sunt atraşi mai mult de acesta decât între ei. 2004) şi care totalizează aproape 5000 de pagini. spune despre domnul Peregrunus într-o notă de la sfârşitul volumului 6 ( atenţie nimic în cuprinsul ei) doar următoarele cuvinte : 51 . sau a unui alt magnet e mai mică decât forţa necesară îndepărtării pe direcţia liniilor de flux magnetic. prima şi cea mai evidentă proprietate e că magneţii se atrag sau se resping în funcţie de poziţia relativă a lor unul faţă de celălalt. forţa de respingere între cei doi poli identici ai unui magnet este invers proporţională cu pătratul distanţei dintre ei. numită „Encyclopedia of Energy de C. Ei bine. un obiect metalic aflat între doi magneţi va fi atras de magnetul cel mai puternic. în 6 volume. 8. datorită abaterilor particulelor magnetice. forţa de alunecare a unui obiect metalic. 11. 4. 3. Cleveland” (ed) (Elsevier. cărţoiu-acesta care se vrea a cuprinde în el tot ce poate „să se existe” pe planeta-asta despre energie. Acum câţiva ani s-a editat undeva prin America o operă monumentală. probabil vă întrebaţi de ce nu aţi auzit nimic de domnul cruciat cu pricina. a unui ecran feromagnetic. câmpul magnetic al magnetului poate fi ecranat prin amplasarea între magnet şi obiectul dorit a nu fi influenţat de magnet. µ este constanta permeabilităţii magnetice a mediului (pentru aer este 1) ca urmare de obicei aceasta este omisă formula rezultată fiind F= m1m2/d2 ) Acum. 6.Cătălin Dan CÂRNARU 1. datorită alinierii particulelor magnetice 10. prin folosirea forţei de respingere a magneţilor timp îndelungat aceştia slăbesc treptat. magnetul pierde din forţă atunci când e lovit sau încălzit. 9. (F=1/µ * m1m2/d2 = m1m2/ µ d2 …unde m1 şi m2 reprezintă forţa celor doi poli. d este distanţa dintre ei. forţa de atracţie dintre magneţi şi metalele feroase e direct proporţională cu pătratul greutăţii lor. 5. să le fim sclavi. fluxul magnetic circulă între polii magnetului cu viteza luminii. E o poveste mai complicată şi e legată tot de interesul oligarhilor ca noi. prostimea. 12. 2. magneţii se resping mai puternic decât se atrag.

” Dumneavoastră probabil că vă miraţi.Criza energetică – adevăr sau minciună ? „1269 The first experiments in magnetism are carried aut by Petrus Peregrinus de Maricourt. Se pare că Peregrinus şi-ar fi scris opera în limba latină şi din câte am înţeles manuscrisul său ar fi zăcut până prin anii 50’ în biblioteca Vaticanului. Mi-au trebuit mai mulţi ani ca să aflu aceste puţine lucruri pe care vi le spun. acum câţiva ani tot dintr-o notă. Cum am aflat despre acest motor. iar traducerea manuscrisului a fost trecută la secret într-o bibliotecă din Statele Unite. Singura trimitere era desenul următor. who observes and describes some of the fundamental properties of magnets. În esenţă cam asta-i tot ce se poate afla de pe Internet despre Pietrus Peregrinus… 52 . ( care cred eu a fost ales intenţionat a fi prezentat căci e greu să faci vreo echivalenţă între el şi cel de mai sus) Acum mai există o problemă. am început să caut pe internet. După ce s-a constatat că motorul e perfect funcţional. Ar fi fost descoperit de un istoric şi cineva s-a apucat să facă o traducere în engleză a manuscrisului şi ar fi construit motorul ( nu e cel din imagine – dar identic constructiv!).” Pentru cei care ştiu mai puţină engleză ca mine ar fi cam aşa: „1269 Primele experienţe în magnetism au fost desfăşurate de Petrus Peregrinus de Maricourt. o copie după originalul făcut de Pietrus. într-o carte veche. dar eu nu. a fost distrus. a French engineer. care a observat şi a descris unele dintre proprietăţile fundamentale ale magneţilor. un inginer francez.

Chiar dacă forţa motorului construit cu magneţi va scădea în timp. atracţia între ei fiind uriaşă. forţa magnetică a magneţilor să dispară (punctul 9).. Există deja magneţi cu dimensiuni de 5x5x2. Pe de altă parte din ce în ce mai mulţi funcţionari mărunţi din administraţia americană şi nu numai nefiind de acord cu politica de secretomanie a statelor încep să fure informaţii pe care le plasează pe internet… Dacă analizăm fotografia şi desenul motorului lui Peregrinus. acest lucru se va petrece într-un timp suficient de îndelungat. Puteţi achiziţiona asemenea magneţi prin comandă pe internet ( o adresă fiind: http://www.). este din ce în ce mai greu de controlat ce informaţii se scurg spre ea. Acest lucru deşi se întâmplă. Veţi avea tendinţa să credeţi că prin folosirea îndelungată. sunt de multe. şi în plus dată 53 . a reuşit magistral prin adăugarea unui magnet de dezechilibru şi a transmisiei cu roţi dinţate să dea continuitate şi forţă motorului său. un motor magnetic va continua să funcţioneze mult timp după moartea noastră.supermagnete.) şi de faptul că magneţii se depărtează mai uşor prin alunecare (punctul 7. Imaginaţi-vă ce accidente mortale se pot întâmpla. Nici nu aţi putea să-i manipulaţi.com) . observăm cum acesta folosindu-se de forţa de atracţie a magneţilor (punctul 1. cu atât mai mult că acum e suficientă o memorie USB flash sau un acces pe reţea ca să furi informaţie de pe orice calculator. Iată unul în imaginile de mai jos. Fireşte pentru construirea unui motor magnetic nu trebuie să folosiţi asemenea magneţi. Cât de îndelungat ? Ei bine.Cătălin Dan CÂRNARU Acum veţi întreba probabil cum de au ajuns chiar şi aceste puţine informaţii pe Internet. e insesizabil pentru simţurile noastre.5 cm a căror forţă de atracţie este de 100 Kg. În ultimii ani datorită faptului că reţeaua Internet a devenit uriaşă. multe ori mai puternici decât erau cei pe care i-am văzut în copilărie. Trebuie de asemenea spus că magneţii moderni.

nu consumă – nici curent nici hidrocarburi. Deci numai avantaje. nici curent electric şi pe deasupra nici nu s-ar pune vreo problemă de poluare. Deci dacă vom construi un motor magnetic folosind să spunem 200 de magneţi a câte 2 Kg vom obţine un motor de forţă mult mai mare decât cel al unei Dacii Supernova.Criza energetică – adevăr sau minciună ? fiind dimensiunea lor. ( ca o paranteză. sau waţi. (neodium-fier-bor (NdFeB)) se demagnetizează mult mai lent decât cei normali (pe bază de ferite) practic magnetizarea lor păstrându-se la aceiaşi valoare sute de ani. dacă aţi fi la conducere. Atenţie. magneţii cu forţă de 2 Kg au preţul în jur de 20 – 30 eurocenţi) Interesant e faptul că un asemenea motor ar cântări de zeci de ori mai puţin. adio accize pe 54 .5 Kw).6. e nepoluant. e silenţios. Şi apoi. nu prea văd cum aţi mai putea despărţi doi magneţi de câte 100 Kg forţă fiecare care s-au lipit între ei.5 Cai Putere. de asemenea din specificaţiile tehnice mai aflăm că motorul are 75 cai putere (adică 52.8Nm. Motorul unei Dacia Supernova dezvoltă 114Nm la 2600 rot/min. toţi automobiliştii ştiu că forţa unui motor cu ardere internă este dată în Nm ( Newton metru) la turaţia maximă a motorului. Mai trebuie ştiut faptul că magneţii moderni pe bază de pământuri rare. este vorba de cuplul motorului. sau unde se hotărăsc destinele industriei auto… aţi fi de acord cu un asemenea motor? Păi un asemenea motor v-ar distruge în maximum un an toate afacerile… Atât i-ar lua să ocupe tot globul. adio taxe vamale pe petrol. şi pe deasupra are şi o viaţă foarte lungă ! Dragilor. acolo unde se controlează producţia şi distribuţia de produse petroliere şi de curent electric. Dacă vreţi să realizaţi un motor magnetic trebuie să ştiţi că nu prea există o scală de echivalenţe între acesta şi un motor cu ardere internă sau electric. Anume. Logica simplă vă spune că dacă există aşa ceva ar fi cea mai mare prostie să nu fie aplicat. adică forţa cu care se roteşte axul motorului. Pentru un motor magnetic de 5-10 cai putere v-ar trebui magneţi cu forţe de maximum 1 – 2 Kg. Trebuie să ştiţi că 1 Kgf (Kgforţă) este echivalent cu 9. Pe baza acestor date putem afla că 1 Kg ar fi aproximativ egal cu 6. Deci. Nu! E ceva putred prin Danemarca ! Nu poate fi adevărat. e uşor. Nimeni nu s-a gândit până în prezent să evalueze forţa de atracţie sau de respingere a unui magnet în cai putere. ar fi atât de silenţios că am putea crede că nici n-a pornit şi fireşte n-ar consuma nici carburanţi. Dar există o posibilitate ocolită de calcul. Iar forţa dată în Kg este ceea ce poate susţine suspendat magnetul respectiv. Echivalentul în kg ar fi cam de 11. Dacă ar fi aşa am fi înconjuraţi de motoare magnetice aşa cum suntem acum de cele electrice ! Oare ? Ia mai gândiţi-vă.

Eu am reuşit în câţiva ani de navigat pe Internet să depistez doar câteva modele funcţionale. Atunci… dar să continuăm despre motorul magnetic. Deci prin 1956 când a fost construit motorul lui Peregrinus după traducerea manuscrisului său. Înainte de a vi le prezenta am să vă spun că toate proiectele de asemenea dispozitive trebuie să rezolve o singură problemă. Cam aşa gândesc oligarhii. sau de bogătaşi… În plus toate oficiile de brevete şi invenţii din lume. ridicânduse în unele cazuri la zeci de mii de dolari. dar imediat ce l-ai depus este declarat secret de stat şi ţie ţi se confiscă documentaţia. cel puţin în cazul Statelor Unite.Cătălin Dan CÂRNARU curentul electric. Da şi nu. Acest motor pe care l-aţi văzut mai sus. Dacă acum 150 de ani taxa de pe care trebuia să o plăteşti pentru un brevet era de câteva zeci de dolari. adio industria servisului. Ca urmare cele mai multe dispozitive de genul acesta sunt invenţii ale unora din afara comunităţii ştiinţifice. şi mai ales unele dintre ele sunt invenţii depuse la oficiile de brevete înainte de a se generaliza politica de respingere şi discreditare a cercetătorilor din sfera energiilor libere. de vreme ce primul a fost inventat în 1269. va fi cu atât mai puternic cu cât magneţii din care-i construit sunt mai puternici. O altă modalitate prin care se stopează calea normală spre dezvoltarea acestor tehnologii este mărirea permanentă a taxelor de brevetare. Mai nou. Şi aflaţi că sunt multe…Logic. De aceea spun. adio multe… Aşa că de fapt ar fi o mare prostie să fie scos pe piaţă un asemenea motor. Asta face ca brevetele de invenţii să nu mai poată fi obţinute decât de instituţii. acum sumele sunt uriaşe. nu ţi se respinge brevetul. adio noi modele de maşini la fiecare trimestru. E o lege valabilă pentru orice motor magnetic.” Adică să facă cumva să poată controla acest câmp magnetic permanent. Multe din maşinile de genul acesta sunt declarate de conducerea acestor oficii ca fiind perpetuumuri mobile şi se refuză primirea cererii de brevet. acesta a fost distrus. sunt obligate printr-o lege ( acord internaţional secret) să refuze orice tip de dispozitiv care ar aduce în vreun fel prejudicii dezvoltării actualelor tehnologii. nu sunt foarte multe modele de motoare magnetice. Mai simplu trebuie găsită configuraţia prin care rotorul şi statorul motorului să fie în permanenţă într-o stare de puternic 55 . Cercetătorii dispuşi să se plece asupra acestor tipuri de motoare nu numai că nu primesc fonduri pentru cercetări dar sunt şi excluşi din comunitatea academică. aceea pe care mi-a pus-o mie profesorul de fizică : „câmpul magnetic e permanent şi nu poate fi controlat. ţi se distruge sau confiscă prototipul şi eşti pus să semnezi un angajament prin care te obligi să uiţi pentru totdeauna că ai inventat aşa ceva.

tendinţa dintre ele fiind de a se împinge permanent: 56 . sau dotezi pe unul din ele. fie rotorul.Criza energetică – adevăr sau minciună ? dezechilibru. Adică foloseşti fie numai atracţia fie numai respingerea dintre magneţi. Cel mai eficient se realizează asta de aceiaşi manieră de care a rezolvat-o şi Peregrinus. fie statorul cu magneţi de dimensiuni mai mari astfel încât aceştia să nu se poată alinia niciodată cu cei de pe partea opusă.

De asemenea e un tip de motor destul de uşor de construit: 57 .Cătălin Dan CÂRNARU Nu voi insista asupra felului cum funcţionează motoarele prezentate. atât în privinţa puterii şi vitezei. imaginile fiind destul de sugestive .Voi trece la tipul de motor pe care-l consider cel mai eficient. cât şi în privinţa raportului calitate preţ ( de construcţie).

Imaginile sunt din aceiaşi sursă. application number WO2006045333A1. este cea indicată de patentul original care constă în construcţia rotorului din trei ( sau multiplu de trei ) discuri din material nemagnetic (poate fi orice de la alamă până la lemn sau plastic) pe care sunt dispuşi tangenţial un număr de magneţi (numărul depinde de tipul şi puterea magneţilor. fiind reproduceri după brevetul pomenit. Una pe care o voi prezenta prin imaginile imediat următoare. Există două posibilităţi de construcţie a unui motor de acest tip. May 4.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Motorul tip Perendev Iată ce scrie pe PESWiki: Patent application (not awarded) for "Permanent Magnet Machine" awarded to Mike Brady of Perendev. (şi de diametrul motorului ) căci cu cât aceştia sunt mai mari sau mai puternici se vor influenţa mai puternic unii pe alţii – de aceea pentru magneţi puternici se vor folosi ecrane făcute din ţeavă metalică ( atenţie ecranul pentru a fi eficient nu trebuie să intre în contact direct cu magnetul). PCT. 2006. International Patent. Aceste discuri sunt montate 58 .

Cercurile vor avea magneţii montaţi identic neeexistând nici un decalaj între ei. cercurile aşezându-se peste discuri. pe care sunt montaţii tot tangenţial aceleaşi tipuri de magneţi. Oricum e de ştiut că turaţia unui motor Perendev executat cu 100 – 200 magneţi este comparabilă cu a oricărui motor electric de putere. magneţii rotorului nu vor putea niciodată să stea faţă în faţă cu magneţii statorului ( dezechilibru permanent) ce va duce la o respingere permanentă. decalat unul faţă de celălalt cu o jumătate din diametrul unui magnet. duce fireşte ca atunci când balamalele se închid.Cătălin Dan CÂRNARU pe axul motorului. 59 . Aceste cercuri sunt tăiate pe din două şi prinse pe carcasă prin intermediul unor balamale şi a unui sistem prin care pot fi deschise (oprit) sau închise (pornit). Acest tip de montare. Iar statorul din trei (sau fireşte multiplu de trei) cercuri din acelaşi material. anume 1500 – 5000 rotaţii pe minut. Puterea şi turaţia motorului va depinde de puterea ( kg forţă) magneţilor folosiţi şi într-o oarecare măsură de numărul lor. datorită decalării magneţilor pe discuri.

. şi implicit şi alinierea exactă a statorului şi comanda închiderii – deschiderii lui. eliminându-se sistemul cu balamale. care pune mai puţine probleme. pe care culisează aliniindu-se deasupra rotorului sau ieşind total în lateral. Iată imaginile şi relaţiile de calcul pentru un motor mic (17x30 cm) – dar atenţie ! – foarte puternic construit cu 204 magneţi cu diametrul de 6mm.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Mai există o posibilitate de construcţie. 60 . montate solidar cu distanţiere între ele. pe trei tije. Acest sistem adoptat de mulţi amatori constă din construirea statorului din cercuri întregi..

Cătălin Dan CÂRNARU 61 .

Criza energetică – adevăr sau minciună ? 62 .

Acum… de vreme ce spuneam mai sus că îl conjur pe orice fizician să-mi arate diferenţa între un câmp electromagnetic şi unul magnetic am să vă vorbesc despre electromagneţi. se numără şi obiectul patentului cu numărul 512. (rezultând două bobine paralele ) şi începutul bobinajului primului conductor e legat la sfârşitul celui de-al doilea. din fericire publicul larg are acum posibilitatea să afle. Concret e făcută cu conductor bifilar. Nu va porni printr-o apăsare de buton ci prin împingerea unei pârghii care va aşeza statorul peste rotor. Chiar şi aspiratorul poate fi modificat să meargă cu un asemenea motor. Două bobine construite fizic ca fiind paralele dar legate electric în serie. Tot ce pot spune celor norocoşi care vor citi rândurile de faţă este aceea că orice motor electric actual poate fi înlocuit cu un asemenea motor magnetic ( de la banalul ventilator până la motorul electric care acţionează pânza de fierăstrău cu care tăiem lemne. şi nu numai ( chiar cele cu ardere internă) poate fi înlocuit cu un motor magnetic de acest tip.340 din 9 ianuarie 1894 numit „Coil For Electro-Magnets” Bobina pentru electromagneţi prin felul cum e făcută are un câştig neobişnuit de mare de putere. 63 . şi despre care. De fapt subliniez încă odată orice motor electric. Iată cum.Cătălin Dan CÂRNARU Cred că nu e nevoie de nici un comentariu. Dar înainte am să vă mai povestesc despre Tesla… Printre multele invenţii ale sale brevetate.

curenţii induşi în această bobină sunt obligaţi să se însumeze cu cei direcţi. printr-un comutator rotativ cu perii construit pe axul motorului. Şi pentru că există vreo două trei tipuri de motoare construite cu electromagneţi. detaliile constructive deşi nu sunt prea complicate ar cere prea mult spaţiu. Rotorul primeşte impulsuri de curent de înaltă tensiune obţinut cu ajutorul unui banc de condensatori. dar electric înseriată.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Cum funcţionează de fapt această bobină? Simplist vorbind. şi această sumă la rândul ei induce alţi curenţi mai mari… Apare un efect de câştig în cascadă care măreşte eficienţa bobinei mult dincolo de 100 %. în aşa fel încât în electromagneţi apar câmpuri magnetice foarte puternice timpi extrem de scurţi. Acest efect cuplat cu caracteristicile de câştig ale bobinei de mai sus face electromagneţii construiţi cu asemenea bobine deosebit de eficienţi. temporizate în funcţie de 64 . motoare care pot asigura puteri fantastice la consumuri foarte mici de energie le voi prezenta.Am mai povestit în paginile precedente despre „scurtcircuitul” din priză şi întrerupător atunci când scoatem ştecherul sau stingem lumina. Primele două imagini sunt doar cu titlu de informaţie. E suficient să spun că atât rotorul cât şi statorul sunt construite din electromagneţi bobinaţi cu bobine de tipul de mai sus. căci reprezintă o variantă viabilă de utilizare pentru tracţiune sau diferite aplicaţii. prin faptul că este montată fizic paralel.

Rolul ruptorului şi distribuitorului este luat ca şi la precedentul de un comutator rotativ cu perii pe axul arborelui cotit.pentru cei care au acces la internet la adresa www. dar în locul cilindrilor are electromagneţi tubulari (solenoizi) iar în locul pistoanelor nişte bare metalice legate prin sistem bielă – manivelă la arborele cotit.com . mai ales dacă bobinele electromagneţilor vor fi construite după principiul bobinei pentru electromagneţi al lui Nicolae Tesla. Mai multe detalii . Într-o oarecare măsură este construit şi funcţionează la fel ca un motor cu ardere internă. Dacă motorul precedent pune 65 . De notat e faptul că. Este de o simplitate extremă. în funcţie de numărul şi mărimea electromagneţilor cu care e construit. monofilare.fuellesspower.Cătălin Dan CÂRNARU rotirea axului. Dar folosirea bobinei lui Tesla poate face ca puterea furnizată să fie mai mare decât cea consumată. Acest motor face obiectul patentului american 3 890 548 din 17 iunie 1975 intitulat „ Pulsed capacitor discharge electric engine” inventator Edwin V. în patentul original. electromagneţii respectivi sunt bobinaţi cu bobine normale. Acest lucru se poate aplica şi în cazul următorului motor cu electromagneţi: Face obiectul patentului american numărul 4 093 880 din iunie 1978 acordat lui Ben Teal. dar de o eficienţă fantastică. Gray din California şi poate atinge puteri de până la 50 cai putere.

Criza energetică – adevăr sau minciună ? destul de multe probleme de construcţie. care vor încărca bateria. Categoric. 66 . după cum se poate vedea ar putea fi construit de oricine are un garaj dotat cu toate sculele necesare. vor fi perfect capabile să acţioneze cutia de viteză sau orice sistem mecanic. acesta. la fel ca şi la cele cu ardere internă se vor cupla pe lanţul de transmisie alternatoare. La aceste motoare. în acelaşi timp cu alternatorul. datorită faptului că dezvoltă mai multă energie decât consumă.

De fapt chiar există nişte maşini gravitaţionale imense pe care le folosim de mult timp pentru obţinerea energiei.care se scurge la vale pe râuri sub acţiunea gravitaţiei.. există un baraj. Rezultă de aici că de fapt gravitaţia singură nu poate pune în mişcare un mecanism oarecare. Am vorbit despre ele în primul capitol. : Şapte greutăţi vor să mişte roata de la stânga la dreapta. Nu cumva vă sună cunoscut ? Cam la fel parcă mi-a spus profesorul de fizică despre magneţi. Iată pentru început. Bun! Dar atunci… Ar trebui ca în scurt timp lacul să se golească… Dar nu se goleşte pentru că râul curge în continuare aducând apă. Bine. Care va fi rezultatul ? Deşi pare că roata se va mişca spre stânga trasă de cele 7 greutăţi. de unde cade din nou pe sol sub formă de ploaie sau zăpadă…. Cum e construită o centrală hidroelectrică. aceasta se transformă în nori. Pentru a putea pune gravitaţia la muncă trebuie să faci în aşa fel încât să păcăleşti cumva această unilateralitate a acţiunii gravitaţiei. Pentru a avea rezultate pe un timp mai îndelungat trebuie să mai adăugăm o forţă. nişte conducte lungi de aducţiunea a apei din lac la uzina electrică din vale… apa curge… uzina vâjâie… şi avem curent electric. O greutate nu o luăm în calcul deoarece se află într-un punct mort. Acest cineva este soarele. sau un fluviu. câteva perpetuumuri mobile. au căpătat de-a lungul timpului numele de perpetuum mobile. iar alte patru de la dreapta la stânga. decât pentru o perioadă scurtă. un lac de acumulare în spatele barajului. Soarele evaporă apa de pe suprafaţa pământului.Cătălin Dan CÂRNARU Motoare gravitaţionale Am să vă vorbesc în continuare tot despre o „imposibilitate fizică” care a dat mult de gândit de-a lungul timpului.. De fapt 67 . Adică maşini cu mişcare continuă. trebuie să remarcăm că braţul forţei (pârghia formată de ele) e mai scurt decât cel al celorlalte patru. Gravitaţia este o forţă care acţionează permanent şi unilateral. De ce curge apa ?… datorită gravitaţiei. Maşinăriile de genul acesta. Cum experienţa spune că ele nu funcţionează concluzia general valabilă este că perpetuumurile mobile sunt o utopie. el curge… Dar de unde oare are el apă mereu pentru a o aduce în spatele barajului… Pentru că există cineva care o cară acolo în acelaşi timp în care ea se scurge la vale sub acţiunea gravitaţiei. Şi aceasta ca şi cea cu magneţii are totuşi o rezolvare. E vorba de centralele hidroelectrice. Deci apa curge datorită gravitaţiei într-un singur sens… mereu. oare ?! Ia să vedem… Există un râu. De aceea toţi cei care au gândit şi au încercat să construiască motoare care să funcţioneze exclusiv pe baza gravitaţiei nu prea au reuşit. Apa curge !.

Cu toate acestea există posibilitatea de a pune la muncă gravitaţia.le care chiar par fimcţiona. Iată două: Roata gravitaţională Dale Si. Acelaşi lucm e valabil şi pentm roata alăturată.Criza energetică adevăr sau minciună ? roata se află într-o stare de echilibm.vitaţiona. şi în sens contrar sensului ei nmmal de acţiune.mpson SIDEVIEW ENOVIEW Pendulul lui Veljko Milkovic i 68 . După cei câţiva ani de când mă tot interesez de tot felul de dispozitive ce pot colecta energie am găsit şi câteva motoare strict gra.le. dacă reuşeşti să o faci să lucreze cumva.

unul normal şi cel mare format de ciocanul de forjă. ( 69 . ar fi executat mai multe asemenea dispozitive. care în această situaţie se strâng până ce rămân blocate de către un clichet. de care familia se împiedica prin toată casa. După cum se vede ambele variante au posibilităţi de reglare fină. un tăietor de lemne prin 1909. (la umilele mele cunoştinţe de engleză) Mi se pare un dispozitiv interesant şi chiar provocator. A rezolvat prin singura posibilitate valabilă de altfel. anularea sau măcar atenuarea cât mai mare a forţelor greutăţilor de pe o parte a roţii. Motorul Dale Simpson e un motor interesant. După moartea lui moştenitorii au aruncat „fierătania” într-un fund de curte de unde a cumpărat-o urmaşul unui prieten al inventatorului. cum am mai spus apropierea cât mai mare a greutăţilor de pe o parte a roţii de axul ei. care-şi imprimă reciproc impulsuri în momente cheie. pe care rulează greutăţile legate de nişte arcuri. Pendulul lui Veljko Milkovic rezolvă magistral aş spune o mişcare continuă prin combinarea a două pendule. cu atât mai mult cu cât am înţeles că nu prea i-au dat mulţi de cap. A fost inventată după cât se pare de un cetăţean american. În esenţă. Hai să vorbim un pic despre ea. de dimensiuni mici.Cătălin Dan CÂRNARU Câteva comentarii la fiecare. prin folosirea unei căi de rulare în formă de arc de elipsă. din lemn. Şi acum marea enigmă care se numeşte „Buzz Saw Gravity Wheel” ce s-ar traduce cumva prin roata gravitaţională în formă de pânză de ferăstrău a lui Buzz. Acesta înainte de a se apuca să o construiască pe cea a căror imagini le vedeţi mai jos. care este eliberat abia după poziţia de ora 12.

Cercurile sunt de asemenea solidare între ele şi prinse cu patru spiţe groase care fac legătura între roţi şi cercuri printr-un lagăr cu rulment. aşa fel încât se permite rotirea roţilor independent de cercuri. Iată acum câteva fotografii cu copii moderne ale roţii. decupări care sunt în prelungirea celor de pe roţi. Iată imagini ale invenţiei originale. Priviţi imaginea următoare: 70 . După cum se poate vedea. Atât cercurile cât şi roţile au pe axul lor roţi dinţate. după care voi explica cum funcţionează: Acum explicaţiile funcţionării. (vopsite roşu) care au 16 decupări în care pot să se aşeze greutăţi metalice. Greutăţile sunt în număr de 12 a câte 7 Kg fiecare. care prezintă numai 8 decupări. sunt două roţi solidare pe un ax. pe care se pot aşeza greutăţile. aşa fel încât greutăţile pot aluneca uşor de pe roţi pe cercuri sau invers.Criza energetică – adevăr sau minciună ? care se pare că şi acum se chinuie să o pună în funcţiune). Mai există de asemenea două cercuri tot solidare cu diametrul interior doar cu puţin mai mare ca cel al roţilor.

pe cele din lagăre şi pe cele din transmisie. Deoarece viteza de rotaţie a roţii mari trebuie să fie de două ori mai mare. 71 . deoarece în timp ce 7 greutăţi (A) sunt pe drum acţionând roata mică. să le ducă sus şi să le depună una câte una pe măsură ce un dinte gol se aliniază la ora 12).5. Prin urmare forţa de torsiune totală a dispozitivului e de 7 – 3 = 4 greutăţi.5 greutăţi. Ea ridică cele 3 greutăţi fiind împinsă prin transmisie de aceasta. probabil că ajungem undeva la 3 – 3. 3 se află pe drum duse de roata mare (C). Asta la prima vedere. Roata mare e condusă de cea mică. asta înseamnă o scădere a forţei. Dar trebuie să ţinem cont că roata mică. Cea mică se roteşte trasă de către cele 7 greutăţi în cădere. Deci cele 7 greutăţi vor împinge roata cu 7 / 2 = 3. în vreme ce o greutate este predată sus de la roata mare la cea mică şi una e predată jos de la roata mică la cea mare (B) .Cătălin Dan CÂRNARU Sensul de rotaţie este acelaşi la ambele roţi. Deci forţa utilă la ax va fi de doar o jumătate de kg ( considerăm greutăţile a avea 1kg fiecare). ( în acest caz al acelor de ceasornic ) iar roata mare ( cea exterioară) se roteşte de două ori mai repede decât cea mică. ( pentru a avea timp să preia pe rând toate greutăţile de pe roata mică de jos de la ora 6. Dacă mai scădem frecările dintre roţi şi greutăţi. Pentru că predarea se face în ritmul dinţilor roţii mici luându-se o greutate de jos în acelaşi timp cu predarea alteia sus rezultă că viteza de rotaţie a roţii mari e de doua ori mai mare decât a roţii mici. cea cu mai multe greutăţi o conduce pe cea mare prin intermediul unui lanţ de transmisie format din roţi dinţate şi lanţuri. Greutăţile predate sus şi jos sunt în puncte neutre deci nu contribuie la balansul de forţe.

şi de asemenea am să amintesc faptul că motoarele cu ardere internă cele mai performante nu depăşesc randamentul de 40 %. Să nu uităm că cel original are greutăţi de 7 Kg bucata şi roţile sunt din fier masiv. Acestea fuseseră donate de către Elveţia statului Român la înfiinţarea Căilor Ferate Române. pentru ca apoi timp de o nouă perioadă să aveţi curent electric ?! )…. Dar în acest caz viteza de rotaţie a roţii mari ar trebui să fie de patru ori mai mare. Celor care se agaţă în contestarea lor de faptul că ar fi perpetuumuri mobile sau că au randament mic. Predate =2 şi pe roata mare numai una. De altfel inventatorul atunci. Existau înainte de 1989 în toate oficiile de turism CFR şi marile gări din ţară nişte foarte frumoase pendule elveţiene de cca.Criza energetică – adevăr sau minciună ? De aceea de fapt pentru o eficienţă mai mare a acestui dispozitiv ar trebui ca acesta să funcţioneze cu doar 10 greutăţi. Deci forţa utilă ar trebui să depăşească 1Kg. Pe roata mică = 7 greutăţi. Restul de 60 % fiind pierderi termice.5 cai putere (4. 72 . construite la o anumită scară ele sunt eficiente.75 greutăţi. am să le reamintesc faptul că ele chiar dacă aparent nu consumă nimic. Trebuie să ţinem seama că frecările ar putea fi considerate neglijabile căci la un moment dat forţa centrifugă şi inerţia roţii le-ar putea chiar învinge ( efectul volantului). Acestea sunt orologiile cu pendul acţionate de greutăţi. Au făcut şi aceste obiecte de patrimoniu subiectul furturilor din ultimii 20 de ani căci erau ceasuri foarte bune. extrem de exacte şi mai ales aveau o valoare artistică. de la gravitaţia terestră. Ei bine se pot construi pe acest principiu mecanisme care să funcţioneze poate nu la fel de mult timp dar care în loc să acţioneze limbile unui ceas. şi au un incontestabil avantaj. istorică şi tehnică foarte mare. Chiar dacă randamentul motoarelor pur gravitaţionale e mic. Să considerăm acest caz.7 Kw). caz în care probabil roata după funcţionarea în gol o anumită perioadă să prezinte chiar o creştere a forţei. În acest caz am avea 7/4 =1. Şi ca o variaţie am să mai amintesc aici un tip de motoare gravitaţionale pe care le ştim cu toţii dar cărora niciodată nu ne-am gândit că le-am putea da altă întrebuinţare decât cea pentru care au fost construite. ele primesc energia pe care o transformă în lucru mecanic. Şi apoi nu uitaţi calculul din capitolul 4 conform căruia 1kg forţă la ax ar fi undeva pe la 6. pot acţiona un alternator electric ( ar fi oare o muncă prea mare ca odată la două – trei zile sau la săptămână să ridicaţi greutăţile unui asemenea mecanism. acela de a funcţiona în orice punct de pe suprafaţa globului. 2 m înălţime. Aceste pendule erau „întoarse” odată pe lună. la începutul secolului trecut a folosit acest dispozitiv pentru a acţiona un gater. Ar putea fi un dispozitiv util dacă ar fi construit la o dimensiunea apreciabilă. dacă-mi amintesc eu bine.

de creare a primului arc. E în firea voastră…. Şi fiecare din ei a oferit omenirii oportunităţi deosebite. Herodot din Halicarnas. sau cea de scris ) „ ce geniu a fost cel ce a inventat asta !”. dar s-a purtat infam cu ei mergând chiar până la desfiinţarea lor ( Galileo !) Ce e grav este că omenirea continuă să aibă această atitudine faţă de aceşti oameni şi în prezent… Nu vă miraţi însă prea tare. Nu v-aţi spus niciodată lucrând cu vreo maşinărie oarecare ( ex. Gerbert (papa Silvestru al II-lea). Au fost cele în care au apărut nişte oameni ca Hermes Trismegistul. Thales din Milet. de obţinerea a focului. Dar clipele magice ale omenirii sunt infinit mai multe. Dar de cele mai multe ori omenirea nu numai că nu a ştiut sau nu a vrut să profite de ele. iar în perioada modernă de multe. a primului robot din istorie şi anume capcana…. Mikolaj Kopernic. din timp în timp de naşterea unor oameni a căror gândire şi activitate a fost mult peste timpul lor… Naşterea unor genii în momente de geniu… ore magice… ore astrale …. Clipele nefaste din păcate au avut urmări nebănuit de îndelungate… cea mai mare parte a lor le trăim şi azi. Hypocrates din Cos. Nostradamus. Johann Guttenberg. finalitatea 73 . Începând cu descoperirea procedeului de ascuţirea a primei pietre. Roger Bacon. Combinarea acestor forţe reprezintă un rezervor de energie aproape infinit. de topirea primelor metale. în cele mai dese cazuri nu au avut nici un fel de urmări.Cătălin Dan CÂRNARU Vârtejuri şi sfârleze În acest capitol vom vorbi în continuare despre gravitaţie. Rene Descartes. a primei roţi. Dar până atunci… Omenirea a avut de-a lungul dezvoltării ei clipe magice şi clipe nefaste. de către grupuri mici de interese în defavoarea restului omenirii. Tyco Brahe. maşina de cusut. dar din altă perspectivă. şi de asemenea ne vom concentra atenţia şi asupra altei forţe suverane în întreg universul şi anume forţa centrifugă şi opusul ei forţa centripetă. Platon. şi mai ales au fost mereu în întreaga lume. deşi au fost poate la fel de multe. Nero. Leonardo da Vinci. E în firea tuturor… dintotdeauna ce nu am înţeles ne-a speriat… Mai nou însă această atitudine de teamă a fost înlocuită de una infinit mai nocivă…. multe ori mai mulţi ca-n celelalte perioade istorice…. toate au fost clipe magice… Întreaga istorie a omenirii este presărată din loc în loc. Blaise Pascal… pentru a-i numi numai pe câţiva din antichitate sau evul mediu.Aceea de însuşirea a acestor oportunităţi oferite de aceste genii. Clipele magice în schimb. Heron. Trebuie să ţinem cont de faptul că aceştia au fost mulţi. Galileo Galilei. Pitagora din Samos. occidental….

după ce civilizaţia actuală nu ar fi fost fără el şi de ce nu există numele lui în manualele de fizică ale lumii?.. În sprijinul celor pe care le-am spus în paragraful precedent. Pentru cei ce aveţi acces la internet. ( sunt prezentate în bibliografie şi se găsesc în format pdf. şi cunoaşteţi cât de cât limba engleză puteţi găsi şi cărţile lui Tesla. la 5 zile după întoarcerea dintr-o Americă care în urma unui şantaj murdar l-a deposedat de toate drepturile asupra invenţiilor sale. de fizică. în landul Oberosterreoch din Austria. Pentru că ştiind că „energia electrică este omniprezentă în cantităţi nelimitate şi poate propulsa toate maşinile din lume fără utilizarea petrolului. Marconi.. cărbunelui. mort la Linz pe 25 septembrie 1953. gazului metan sau al oricărui combustibil” nu a acceptat întreaga sa viaţă ideea de a vinde această energie spre populaţie de către oligarhi… care se fac stăpâni pe ea… Pentru cei dintre dumneavoastră care doriţi să ştiţi mai multe despre viaţa şi opera lui Nicolae Tesla căutaţi să citiţi cartea „Extraterestrul român” de Valentin Ovidiu Vâzdoagă apărută la editura Obiectiv din Craiova. Aţi auzit însă de un Edison. dusă până la desfiinţare… Secolul XX are şi el parte ca toate cele dinaintea lui de orele lui astrale. născut la Smilian comuna Gospici în fosta Iugoslavie la data de 9 iulie 1856 şi care a murit sărac şi necunoscut într-o cameră de hotel la New York la data de 7 ianuarie 1943. inginer de geniu istro-român. ) Cel de-al doilea nume este Viktor Schauberger. născut în 30 iunie 1885 la Holzschlag. Pentru că nu a fost de acord ca invenţiile sale să fie apanajul unor oligarhi… sau a puterilor militare. Roentgen care i-au furat şi folosit cu neruşinare invenţiile… Şi pentru a vă pune mai mult pe gânduri. inginerie etc. Muehlviertel. apărute până în prezent… De ce a murit sărac..Criza energetică – adevăr sau minciună ? pentru geniile respective a rămas însă aceiaşi : discreditarea. cu toate că 90 % din ceea ce înseamnă azi civilizaţia electrică i se datorează. a propulsat omenirea-n era electricităţii. mergeţi în orice bibliotecă şi căutaţi numele lui în cărţile de istorie a ştiinţei. am să vă rog să vă amintiţi că în şcoală nu aţi auzit de el. După părerea mea dintre ele se detaşează net două nume… Viaţa lui Nikola Tesla. şi i-a confiscat toată documentaţia referitoare la ele… 74 . Poate fi găsită la chioşcurile de difuzare a presei sau prin comandă direct la editură la adresa de e-mail (vezi bibliografia).

Aceste vârtejuri care uneori se văd şi la suprafaţă. în felul următor: De asemenea tot graţie televizorului aproape toţi ştim cum arată galaxia noastră ( şi celelalte galaxii) : 75 . Ele arată privite din spaţiu. Recomand cu căldură celor interesaţi cartea „Vrăjitorul apei” şi cele ce-i urmează. care. având o intuiţie şi un simţ de observaţie deosebite a schimbat viziunea asupra tehnologiei fluidelor.Cătălin Dan CÂRNARU Cine a fost el… Un fiu de silvicultor din tată-n fiu după multe generaţii. de Callum Coats apărută la editura Excalibur. aşa numitele cicloane. Cunoaştem furtunile tropicale. de la înălţimea celor câteva zeci de km la care se află sateliţii meteorologici. Acei dintre dumneavoastră care locuiţi pe malul marilor râuri ale patriei. deşi nu par cine ştie ce mari şi periculoase au în ciuda dimensiunilor lor. forţe de absorbţie nebănuit de mari. O stau mărturie toate cazurile de înec în aceste locuri de-a lungul istoriei… Toţi cunoaştem câteva fenomene naturale a căror forţă este fantastică. sau pe malul Dunării ştiţi desigur cât de periculoase sunt pentru înotători vârtejurile subacvatice formate în locurile cu apă adâncă ( mai ales în cazul râurilor mari în zona de şes).

umpleţi cada sau chiuveta pe jumătate şi apoi scoateţi dopul. Aproape imediat ce începe să se scurgă. dacă arată ele astfel… oare ce e acel ceva ? De asemenea cunoaştem la fel de bine ( cel puţin din filme) cum arată distrugătoarele tornade. acestea au început în ultimii ani să se manifeste şi pe la noi… fireşte că nu ating amploarea celor de pe continentul nord american. Anume că întregul univers este controlat de câteva legi universale. Iată aici şi imaginile unor tornade: Acum hai să facem o mică experienţă. e ceva. care datorită diferenţelor de presiune şi temperatură din atmosfera terestră se organizează în spirale imense. Acest vârtej seamănă mult cu cele din imaginile de mai jos: La fel ca mai sus constatăm asemănări izbitoare. sau la foarte puţin timp. dar chiar şi aşa cetăţenii localităţii Făcăieni – Ialomiţa nu vor unita nicicând experienţa pe care au trăit-o acum câţiva ani. Trebuie să înţelegem un fapt de aici. apa formează deasupra orificiului de scurgere un vârtej. În imaginea unui ciclon se văd nori. al căror centru se roteşte mai repede şi este purtătorul celei mai mari părţi a energiei lor… aceste 76 . Mai nou.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Probabil că nu aţi gândit până acum serios la acest lucru… dar nu vi se pare că cele două perechi de imagini seamănă izbitor de mult ?… Probabil că există vreo legătură. Duceţi-vă la baie. Şi din nou probabil că există vreo legătură.

din care pe la ecuatorul sferei respective datorită forţelor centrifuge materia evadează în forma de disc…. Anume acolo unde o cantitate de materie este supusă unor anumite forţe. praf galactic se organizează tot în spirale imense. Explicaţia poate fi simplistă… dar adevărul. Toţi am văzut în zare valurile de aer cald care se ridică. ( a gravitaţiei ) şi a forţei centripete. Rezultă de aici că vântul cu cât e mai intens. Ştim cu toţii că aerul încălzit prin transfer termic deasupra unor regiuni care absorb căldura (ex. Ambele sunt guvernate de diferenţele de presiune (dată de densitate) şi de temperatură… şi de asemenea de influenţele la scară mai mare ale mişcării planetei. Deplasarea maselor de fluide are tendinţa de a devia spre dreapta sau spre stânga în funcţie de emisfera nordică sau sudică unde are loc fenomenul. Datorită rotaţiei planetei.Cătălin Dan CÂRNARU spirale se deplasează cu viteze mari. nori de stele. care au în centru sursa unor energii şi forţe imense – sfere în centrul cărora sunt găuri negre. un ogor proaspăt arat într-o zi însorită) are tendinţa de a se ridica şi a purta cu el fulgi de păpădie. În atmosferă marile 77 . Acest aer se ridică până la o înălţime oarecare. seminţe şi alte obiecte foarte uşoare. Mişcarea acestor mase de aer imense sunt ceea ce noi în mod curent numim vânt. De ce se înalţă? Pentru că prin încălzire îi scade densitatea (îi creşte presiunea) şi devine mai uşor… Pe timpul nopţii aerul cald se răceşte şi coboară datorită creşterii densităţii. iar în cea sudică în sensul acelor de ceasornic. ea va avea tendinţa de a se organiza în forme sferice sub impulsul atracţiei maselor. cu atât mai rapidă e creşterea sau scăderea temperaturi şi densităţii maselor de aer. aceste mase de aer nu rămân deasupra zonei unde s-au format ci au tendinţa de a se deplasa oarecum paralel cu suprafaţa solului alunecând spre sau dinspre ecuator spre poli. Diferenţa între comportarea lor e dată doar de densitatea diferită… Mişcările aerului sunt mult mai rapide. ducând energia unor vânturi devastatoare… În imaginea unor galaxii alţi nori. Acelaşi fenomen se petrece şi în masa oceanului planetar. În emisfera nordică vârtejul format în apă are mişcare în sensul invers acelor de ceasornic. dincolo de teorii ştiinţifice este totuşi cam acesta… Acelaşi lucru e valabil şi în cadrul asemănării dintre o tornadă şi micul vârtej din cada noastră. Atât aerul cât şi apa sunt fluide. Şi aceste spirale de material galactic se deplasează cu anumite viteze urmând legile mecanicii cereşti… E vorba de forţe ale atracţiei şi respingerii universale. care la altă scară sunt oarecum asemănătoare celor ce guvernează mişcarea materiei la scara unei planete… Sunt aceleaşi legi..

Aceste mişcări verticale şi de alunecare în ansamblul lor formează aşa numitul motor hidro – meteorologic al planetei. De multe ori în trecut mi-am imaginat cât de frumos ar fi ca omul să poată beneficia de aceste energii imense care există în fenomenele meteorologice. Acesta-i fenomenul. Fenomenele fireşte că durează până când cele două mase de aer ajung să-şi egalizeze temperaturile şi densităţile. Alunecând una pe lângă alta îşi cedează însă reciproc căldura. un creion. În masa oceanului mişcările de apă cu temperaturi şi densităţi diferite poartă numele de curenţi oceanici. Creionul se va răsuci cu viteză cu atât mai mare cu cât viteza de mişcare a celor două cărţi e mai mare. fenomenele sunt cu atât mai puternice şi mai violente. Masele de aer fiind şi purtătoare ale unor cantităţi de vapori de apă preluate de la suprafaţa solului sau oceanului. ( nori) care contribuie şi ele la diferenţa de densitate şi masă a aerului. şi de diferenţa de temperatură şi densitate dintre ele pot apărea cicloane. atât ascendent sau descendent cât şi paralel cu solul. masa de aer prinsă între ele este răsucită cu viteză mai mare. Studiaţi imaginea de mai jos (stânga): 78 . nimeni nu a încercat ceva în acest sens. Cu cât viteza lor de deplasare şi diferenţa de temperatură e mai mare cu atât la contactul dintre ele. În momentul în care două mase de aer cald şi rece se întâlnesc.Criza energetică – adevăr sau minciună ? mişcări de aer le numim vânturi dominante. însă. Ei bine datorită lui ştim că aceste fenomene pot fi reproduse la scară mică. Imaginaţi-vă că aşezaţi între două cărţi cartonate. Până la Viktor Schauberger. pe înţelesul tuturor. În funcţie de mărimea maselor de aer. şi deplasaţi cărţile în sensuri contrare. ele venind de la înălţimi şi zone geografice diferite au tendinţa de a-şi continua direcţia de deplasare. Cele două cărţi sunt cele două mase de aer cu temperaturi şi densităţi diferite. sau tornade. iar creionul este masa de aer de contact. şi energia.

este totuşi posibilă. Se taie dintr-o ţeavă de 1. După ieşirea din ţeavă acest aer rotitor va antrena aerul din imediata apropiere … rezultatul este o minitornadă. întreţinerea mişcării făcându-se printr-un 79 .5 – 2 ţoli un capăt înalt de vreo 5 cm. şi în plan perpendicular pe prima ţeavă este o a doua ţeavă. Apa în momentul când intră cu presiune în corpul aspersorului. este făcut artizanal. În dreapta vedem un aspersor care funcţionează pe acest principiu. până spre vârful lui o ţeavă. I se sudează tangenţial o ţeavă de jumătate sau trei sferturi care-l străpunge şi două capace din tablă.Cătălin Dan CÂRNARU Avem un ou prin a cărui ax vertical este introdusă dinspre partea mai rotundă a lui. aerul va fi forţat să se rotească în interiorul oului. De asemenea în partea superioară. Ei bine domnul Viktor Schauberger a conceput pe acest principiu o minicentrală electrică care îşi autoîntreţine rotaţia şi care ne poate furniza curentul electric necesar gospodăriei Iată planul ei (stânga): Autoîntreţinerea mişcării unui asemenea dispozitiv deşi e un lucru greu de crezut ducându-ne cu gândul la perpetuum mobile. datorită faptului că intră tangenţial. Dacă suflăm prin ea. În copilărie mulţi dintre noi ne-am distrat jucându-ne cu sfârleze (titreze). şi va ieşi pe cea de-a doua ţeavă tot rotindu-se. tangenţial la suprafaţa oului. Acest aspersor întâlnit prin curţile unor ţărani. va ieşi prin gaura de sus rotindu-se cu mare viteză şi presiune şi formând o umbrelă de picături ce vor uda uniform terenul la o distanţă care variază în funcţie de presiunea apei. Titirezul are caracteristica că e pus în mişcare de o un impuls scurt (are deci nevoie de o energie destul de mică pentru a fi lansat) şi apoi se roteşte cu viteze foarte mari. Pe centrul capacul de sus se prevede o gaură de 5 – 10 mm.

un fluid care e forţat să circule printrun spaţiu ( conductă) ce se subţiază. datorită faptului că el iese tangenţial din turbină. multe. ci sunt curbate spiralat. fie ele ţevi sau pale. Datorită faptului că ţevile respective (pot fi şi pale în formă de tuburi răsucite) nu sunt dispuse radial pe suprafaţa turbinei. temperaturilor şi densităţilor fluidului cu fluid proaspăt din exterior. şi aerul din exterior va năvăli în interior. Asta face ca la ieşire fluidul să aibă o viteză şi o presiune mult mai mari decât la intrare. 80 . având tendinţa de a-i creşte presiunea şi viteza tot mai mult. să apară o forţă de concentrare a fluidului în spaţiul tot mai îngust) însumate să fie mult mai mari decât totalul frecărilor. şi e împins să iasă prin aceste ţevi datorită turbinei Dar conform legii lui bernoulli. (atât dintre moleculele fluidului cât şi între părţile solide ale maşinii) astfel că maşina se va autoalimenta prin tendinţa de echilibrare a presiunilor. e o combinaţie de forţă centripetă. După cum se vede pe axul turbinei se află acţionat şi un generator electric. Să analizăm un moment desenul de mai sus. Aerul este forţat iniţial să se rotească între pereţii cilindrului principal cu ajutorul unei turbine acţionate de un motor (partea unde scrie vacuum) care este formată din nişte ţevi. Iată: să analizăm un pic imaginea. în formă de spirală. cea centrifugă. Dar pe măsură ce acest lucru se întâmplă. Forţa centripetă e cea care-l face să se rotească în cercuri din ce în ce mai mici până se stabilizează într-un loc. Acesta-i un fenomen. O variantă cu apă a dispozitivului e cea din dreapta imaginii. şi de asemenea ele sunt şi înclinate în jos după proiecţia unu trunchi de con.. iar la intrare să apară un efect de absorbţie care la rândul lui va scădea foarte mult presiunea. Se ajunge astfel încât forţa de gravitaţie. el nu s-ar mai opri niciodată. Dacă titirezul ar fi lansat într-un mediu vidat şi lipsit de gravitaţie. ea va tinde să revină la normal. Ce-l face să se rotească mult mai mult decât ar trebui la prima vedere ? Forţa care-l face să se rotească atât de uşor şi de rapid nu e doar una.Criza energetică – adevăr sau minciună ? consum foarte mic de energie. căci nu ar fi ce frecări să-l împiedice să se rotească. Dar aici mai este implicat un fenomen. şi cea centripetă (legea lui bernoulli face ca-n elementele turbinei. aceasta va fi împinsă să se rotească tot mai repede. aliniindu-se cu partea mai subţire tangent la circumferinţa turbinei. Presiunea în incintă scăzând. fluidul va fi tras în jos de gravitaţie. şi forţă centrifugă.. este de asemenea forţat să-şi crească presiunea şi viteza de deplasare (altfel nu ar încăpea printr-un spaţiu mai îngust decât cel de la intrare). iar cea centrifugă e cea care-i întreţine rotaţia. (ca o cochilie de melc desfăşurată) care se subţiază spre periferie. Viktor Schauberger a conceput şi un alt tip de asemenea centrală. Se intră astfel într-un cerc vicios care are ca rezultat o mare concentrare de energie. şi aruncat afară de forţa centrifugă.

81 . Pe aceasta se sprijină mâna dreaptă a lui Viktor. Se vede că aceasta e compusă dintr-un bazin (cel la care sunt conectate două vane mari. moment în care acesta este decuplat de la reţea şi capătă funcţia de generator. Şi nu râdeţi de aspectul primitiv şi artizanal al dispozitivului. căci a fost făcut de către un om care era un simplu tehnician silvic ci nu un cine ştie ce inginer constructor de maşini. Turbina dacă o cercetăm cu atenţie. Apa pătrunsă prin partea superioară sub imperiul celor trei forţe descrise mai sus va forţa turbina să se rotească din ce în ce mai repede până ce nu va mai avea nevoie de ajutorul motorului. în partea inferioară e o fulie la care prin curele de transmisie este cuplat un motor.Cătălin Dan CÂRNARU În stânga îl vedem pe Schauberger alături de una din microcentralele energetice casnice pe care le-a conceput şi construit. e formată din şase ţevi de cupru foarte largi în partea de sus ( nu-i aşa că seamănă cu vârtejul din cada noastră ?!) şi subţiate spre celălalt capăt până ce se termină cu nişte ştuţuri din alamă. cu mult înainte ca cea mai mare parte a noastră să ne fi născut. Acest motor are dublu rol. Lângă mâna sa se vede şi o pâlnie destinată umplerii dispozitivului cu apă. din bazinul inferior iar apoi de generator. În lateral o ţeavă pleacă de la bazin şi se duce în partea superioară. anume rol de pornire şi aducere a turbinei la turaţia la care aceasta este capabilă săşi extragă singură apa prin ţeava de aducţiune. Partea superioară adăposteşte o turbină (cea ce se vede în imaginea din dreapta) La axul acestei turbine. cu propriile sale mâini.

Iat-o: În partea de sus sunt două desene ale maşinii zburătoare a lui Viktor şi a principiului ei de funcţionare. pe care acesta a construit-o în timpul războiului în perioada cât a fost prizonierul naziştilor. Principiul de funcţionare a ei este o îmbinare între cel descris deasupra şi efectul Coandă. Aceasta se numeşte repulsin. Rezultatul e o maşinărie de o forţă excepţională.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Viktor a mai conceput şi construit o maşină interesantă. maşină despre care şi azi se mai întreabă unii dacă a fost sau nu reală. iar jos sunt desene şi fotografii ale lui şi maşinăriei. şi este un disc zburător. 82 .

motorul. când am început să caut informaţii pe internet. părţile acestea sunt uşor de depistat : partea inferioară este bazinul. iar în dreapta sunt fotografii 3d ale maşinii executate cu ajutorul calculatorului. toate au trei părţi componente.Cătălin Dan CÂRNARU În continuare vedeţi în imaginea de deasupra. Au un rezervor cu lichid pentru cele care lucrează cu lichid. În cazul grupului generator cu apă al lui Schauberger despre care tocmai am vorbit anterior. iar o altă parte este o turbină – un motor. un motor care urma să fie 83 . Atunci am găsit undeva o trimitere spre numele de Richard Clem. Din ce scria acolo. Prima oară când am luat la cunoştinţă despre existenţa unor asemenea dispozitive a fost în urmă cu câţiva ani. înţelegeam că acest om inventase prin anii 1970. furnizând cantităţi impresionante de energie sunt din ce în ce mai mult studiate în ultimii ani şi au căpătat denumirea generică de turbine autonome cu absorbţie (Autonomous working Suction-Turbine ). Dar indiferent câte modele ar fi ele. Există o varietate destul de mare a lor. Dispozitivele de genul acesta care odată pornite şi aduse la o anumită viteză de rotaţie sunt apoi capabile să-şi autoîntreţină rotaţia. în stânga un grup generator modern făcut cu o asemenea maşină. o parte componentă a lor joacă rol de pompă. ţeava laterală prevăzută cu pâlnie împreună cu partea superioară a turbinei şi camerei acesteia în care apare o depresiune (vacuum) formează pompa iar partea inferioară a turbinei cea în care ţevile cu duze se extind spiralat spre exterior formează turbina propriu – zisă. la puţinele mele cunoştinţe de limbă engleză.

În partea de sus dreapta a imaginii se vede atât cum arată pompa cât şi rotorul ei. Constatând asta. Îl vedem în stânga sus lângă maşina personală pe care şi-a echipat-o cu acest „motor”. dar la prima punere în funcţiune s-a auto – accelerat până când a ajuns să se distrugă datorită forţelor centrifuge pe care le-a generat. a observat că pompa de asfalt a maşinii sale continuă să se rotească încă o jumătate de oră după ce este oprit motorul care o acţionează. care dinspre admisie spre evacuare se îngustau treptat. Intrigat a demontat-o şi a descoperit că ea se comporta astfel datorită formei sale specifice.. Căutând mai multe informaţii am aflat de fapt următoarele. şi cu care a circulat 150 000 mile ( cca. Această turbină nu lucra cu un lichid ci cu aer. Vedem regimul de start. Iar în dreapta vedem regimul de operare autonom al pompei care acum nu mai e pompă simplă ci o turbină autonomă cu absorbţie. Nu a rămas de la el decât motorul care fusese montat pe maşina sa. 2000 rotaţii/min. avea şanţuri elicoidale pe el. de formă conică. 250 000 Km). timp de 9 zile consecutiv.Criza energetică – adevăr sau minciună ? pus pe maşinile de serie şi că murise în mod suspect chiar cu o seară înainte de semnarea contractului cu firma auto respectivă. E foarte adevărat că era pe cale să încheie în 1972 un contract cu un producător auto mare şi la fel de adevărat şi că a fost ucis cu o seară înainte de a semna contractul. Dar copiii săi au fost suficient de speriaţi pentru a se feri să discute subiectul timp de foarte mulţi ani. În imaginea de mai jos vedem rotorul acestei turbine autonome : 84 . Nu a brevetat motorul. A pus-o vertical ( prin această manevră a adăugat la forţa centrifugă care acţiona rotorul şi pe cea gravitaţională) şi la evacuare a prevăzut rotorul cu o câte un ştuţ aşezat tangenţial la fiecare din canalele formate pe con. Şi a fost concepută şi construită tot pe la începutul anilor 1970 de către Hans Mazenauer. Dacă turbina autonomă a lui Clem se oprea totuşi după 9 zile a existat un tip de turbină care nu numai că nu se mai oprea. în imaginea stângă de jos. Ceea ce a obţinut Clem a fost un „motor” care genera la ax până la 350 cai putere la cca. Caietele sale au fost confiscate de oficialităţi imediat după moartea sa. a faptului că rotorul ei. s-a gândit să modifice pompa respectivă în scopul de a o face să funcţioneze autonom o perioadă mai lungă de timp nu doar o jumătate de oră. Clem. De asemenea uleiul se încălzea puternic ajungând în scurt timp la 150° C. considerându-l doar o modificare minoră a unui dispozitiv deja brevetat. A aşezat-o într-un bazin cu ulei şi a pornit-o cu ajutorul unei pompe. operator pe o maşină de turnat asfalt.

Mai târziu s-a mai încercat construirea alteia la o scară mai mică. care apoi e preluat de partea stângă care are diametrul mai mare ( cca. 50 cm ) şi joacă rol de turbină centrifugală. dar fie datorită dimensiunilor. această turbină de dimensiuni mai mici nu a funcţionat. care trebuie să fie solidară ( să facă parte integrantă din corpul rotorului). turbina gravitaţional-centrifugală partea gravitaţională să aibă forma unui con cu baza mare în sus ( în această porţiune apar forţa centripetă şi implozia sau absorbţia – la fel ca-n vârtejul din cadă ) continuat cu partea centrifugală care trebuie să fie format dintr-un con cu baza mare în jos având diametrul mai mare decât cel gravitaţional. Deci să reţinem care sunt părţile componente ale unei turbine autonome cu absorbţie: bazin de alimentare (pentru cele cu aer acesta e constituit de însăşi aerul din incinta în care funcţionează turbina). Tot proiectul costase nişte ani şi un milion de franci elveţieni şi din el nu au rămas decât nişte bucăţi de metal. pompă de alimentare. Cu toate acestea turbina a continuat să se accelereze. De asemenea această parte constructivă trebuie să asigure 85 . După decuplarea motorului. Pentru că nu fusese prevăzută cu un sistem de frânare s-a procedat pentru oprirea ei la recuplarea motorului în regim de generator.Cătălin Dan CÂRNARU E format după cum se vede din două trunchiuri de con opuse care au canale spiralate foarte adânci pe toată suprafaţa lor. După câţiva ani de testări această turbină a putut fi pusă în funcţiune cu ajutorul unui motor de 3000 rotaţii/min. fie datorită nerespectării întocmai a specificaţiilor. Partea dreaptă lucrează ca pompă comprimând aerul. au ars siguranţele electrice şi în foarte scurt timp turbina s-a distrus datorită enormelor forţe centrifugale la care ajunsese. turbina a continuat să funcţioneze ajungând în câteva minute la turaţia de 12 000 de rotaţii/min.

Menţionez că a construi o asemenea turbină este mai ieftin decât a construi un motor magnetic. material plastic. şi. sau chiar de ambele.Criza energetică – adevăr sau minciună ? posibilitatea ca fluidul să fie forţat să circule cu presiune şi viteză tot mai mare pentru ca la ieşirea lui tangenţială din rotor acesta să poată împinge rotorul cu viteză crescută mai mare. şi mai slabe să genereze surplus de energie: absorbţie dată de scăderea locală a presiunii sau de sistemul mecanic al pompei dacă aceasta e o pompă cu palete sau cu discuri. Mai scump este generatorul electric pe care ar trebui să-l acţioneze această turbină ( în cazul în care optăm pentru un alternator de 220 volţi !). şi diferite tipuri de ţevi şi fitinguri… Magazinele de instalaţii sanitare sunt mult mai bogate decât erau acum 30 de ani. Principiile de funcţionare şi părţile componente fiind explicate tare mult mi-aş dori ca publicând această carte să primesc de la cititorii mei scrisori în care să-mi spună că au reuşit construcţia unei asemenea turbine. care trebuie să se manifeste în jumătatea superioară a rotorului turbinei forţa centrifugă care trebuie să se manifeste în jumătatea inferioară a rotorului turbinei (turbina propriu-zisă) având rolul de a forţa accelerarea şi creşterea presiunii fluidului spre ieşirea din turbină şi forţa de împingere a presiunii care acţionează tangenţial la ieşirea fluidului pe periferia turbinei. forţe care dacă nu sunt implicate împreună în proiectarea unei asemenea turbine aceasta are slabe şanse să devină autonomă. atracţie gravitaţională şi/sau forţă centripetă. Turbina în sine putând fi construită din tablă. făcând ca şi restul rotorului să lucreze cu viteze şi forţe mai mari. 86 . Cu cât această presiune devine mai mare cu atât împingerea turbinei e mai mare şi implicit viteza ei de rotaţie e mai mare. Tot aici trebuie spus că cu cât sunt mai multe guri de ieşire a fluidului pe periferia turbinei cu atât viteza e mai mare Acum iată ce forţe sunt cele care stau la baza funcţionării acestor turbine autonome.

Nu am să vă arăt aici imagini din brevetele originale. despre care nu vorbeşte nimeni. Nu vă împiedică nimeni să vă cumpăraţi de la un asemenea supermagazin un grup electrogen.575 din octombrie 1988 şi nr.4 483 277 din noiembrie 1984. Toţi posesorii de maşină ştiu că după o perioadă mai mică sau mai mare de deplasare cutia de viteză a maşinii se încinge. cu precădere cei care locuiesc la sate continuă să se încălzească peste iarnă cu sobe din teracotă în care ard. supereficient.681 din martie 1987 nr.651. Căldura respectivă nu este 87 . Am vorbit anterior de motoare magnetice… probabil că aţi remarcat că brevetul original al motorului magnetic Perendev era de fapt destinat acţionării unui grup electrogen.176 din ianuarie 1989 acordate lui Eugene Perkins. iar producătorii de echipamente de încălzire îl ignoră complet. eu nu despre aceasta voiam să vă vorbesc în acest capitol. La oraş. Indiferent de sistemul folosit fie că-i mai modern sau mai vechi şi mai tradiţional. O imensă majoritate a orăşenilor se încălzesc încă prin sistemul de termoficare a oraşului. ne încălzim pe timpul iernii cu sobe sau centrale termice de perete care funcţionează cu gaz metan. sau diferite tipuri de radiatoare electrice. cheltuim iarnă de iarnă. Toţi vor spune. că e normal. Este vorba de brevetul american numărul 4 143 639 din 1979 acordat lui Eugene Frenette şi de asemenea brevetele americane numărul 4 424 797 din ianuarie 1984. mai uşor de construit. Voiam să vă spun că există brevetat cu destul de mult timp în urmă un tip de încălzitor electric. 4. întreaga noastră viaţă mai mult de jumătate din veniturile lunare pentru a ne asigura confortul termic. dar numai în parte. Acest sistem a fost conceput să furnizeze energie termică sub forma agentului termic ( apă sau abur ) pentru cartiere întregi.779. Dar deşi e o soluţie perfect viabilă. cantităţi impresionante de lemn sau cărbune... sistem construit în urmă cu mulţi. Un alt procent dintre noi. dar înainte să vă spun despre ce e vorba. Nu ne-a spus nimeni că există altă sursă de încălzire decât cea cu care am crescut şi despre care experienţa unei vieţi ne-a învăţat. căruia să-i înlocuiţi motorul cu ardere internă cu unul magnetic. ambele fiind combustibili fosili. 4. Un motor magnetic acţionând un generator electric poate furniza suficientă energie pentru a alimenta o centrală termică electrică. Adevărat. 4. ani. Vă voi arăta o variaţie a lor. Agentul termic se obţine în centralele termice de cartier sau orăşeneşti prin arderea gazului metan sau al păcurei. sunt multe pinioane care se freacă între ele şi degajă căldură. nr.798. asemănător cunoscutelor grupuri energetice cu motor cu ardere internă ce se găsesc pe rafturile magazinelor gen Practiker.Cătălin Dan CÂRNARU Încălzitoare şi fierbătoare Cei mai mulţi dintre noi. nr.

Pe acest fapt se bazează invenţiile celor doi Eugene. distanţă între ele. Iată o variantă îmbunătăţită şi mult mai uşor de construit decât cele prezentate în brevetele celor doi. cu numai 1 cm mai mică. Şi dacă cutia de viteze nu ar fi amplasată acolo unde e. în cea mai mare parte rezultatul frecării dintre ulei şi carcasa cutiei. Acest ulei se va încinge datorită frecării foarte mari la care e supus. Deci discurile pot fi strânse pe ax cu piuliţe. în interiorul căreia pe un ax central. Ca o idee. Axul va fi montat în fundul cazanului pe un lagăr cu rulment. Faptul că se află în exteriorul maşinii expusă curentului de aer creat de deplasarea maşinii face ca o mare parte din această căldură să se piardă în atmosferă. Dispozitivul lui Frenette (stânga) constă într-o tulumbă metalică. iar pe capac pe un alt 88 . se roteşte o altă tulumbă. Între ele se află ulei. De asemenea distanţa dintre marginile discurilor şi pereţii cazanului trebuie să fie cam la fel de mare. într-un cazan metalic plin cu ulei se află un ax pe care sunt montate un număr de discuri metalice situate la 6 mm. iar distanţa de 6 mm e exact grosimea unei piuliţe de M8. axul central poate fi construit dintr-o tijă filetată.: După cum se vede. ea s-ar încinge în aşa hal încât nu am pute-o atinge decât la mult timp după oprirea maşinii. Frecare uleiului produce de fapt cea mai mare parte a căldurii. şi de viteza lor de rotaţie. ea este de fapt.Criza energetică – adevăr sau minciună ? doar rezultatul frecării dintre pinioane. pe de o parte şi dintre ulei şi pinioane pe cealaltă parte. Uleiul este circulat prin schimbătoare de căldură (calorifere) Temperatura pe care o atinge dispozitivul depinde de dimensiunile (diametrul şi înălţimea) celor două cazane metalice.

Cătălin Dan CÂRNARU lagăr cu rulment. 89 . fără pătrunderea aerului pe circuit – deci discurile trebuie acoperite complet cu ulei) Un cazan cu diametrul de 70 – 80 cm şi înălţime de 1 m. poate uşor atinge temperaturi cuprinse între 90°C şi 150°C în câteva minute funcţie de temperatura înconjurătoare. şi sub nivelul uleiului ( pentru a se putea asigura o circulaţie corectă a uleiului în calorifere. Lunneborg. Dar ce-ar fi dacă în locul acestui motor electric am folosi unul magnetic… Şi pentru că am pomenit iar de magneţi iată şi un încălzitor bazat pe magneţi. dacă acest ulei va fi circulat judicios prin calorifere bine dimensionate ( se pot folosi fără probleme calorifere obişnuite din fontă sau din oţel). Tim. Această temperatură a uleiului ar fi suficientă pentru a încălzi o întreagă casă. Invenţia se numeşte „Aparat pentru generarea căldurii. în particular pentru încălzirea unui fluid” şi face obiectul patentului american 2003 066830 din 2003 acordat lui Troy Reed. fiind acţionat de un motor de doar 300 W la 1500 – 3000 rotaţii pe minut care sunt reduse prin transmisie de 10 – 20 ori. În partea de sus axul va fi prevăzut cu o fulie pentru cureaua de transmisie de la motor. James Ronald Thomas şi Neil Howard Thomas. Ţeava de plecare a uleiului din cazan nu trebuie să intre în acesta prin capac ci prin lateral deasupra discurilor.

În desen se arată un ventilator care circulă aer în jurul plăcii de aluminiu aflată lângă discul cu magneţi. Şi în acest caz. Distanţa între magneţi şi placă trebuie să fie cât mai mică şi de asemenea magneţii cât mai puternici. Placa poate fi de fapt un vas plat foarte subţire prin care circulă agentul termic ce va prelua căldura de la pereţii de aluminiu. care se rotesc. Aceste discuri sunt rotite cu mare viteză în imediata apropiere a unei plăci de aluminiu.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Se bazează pe faptul că un câmp magnetic dezordonat suficient de puternic aflat în imediata apropiere a unei plăci de aluminiu va induce în aceasta curenţi turbionari ce-i vor ridica temperatura foarte rapid. După cum se vede din desen e vorba de nişte discuri pe care sunt montaţi magneţi într-o configuraţie dezordonată. Dispozitivul nu va consuma decât energia necesară rotirii discurilor. Deci tot un motor de dimensiuni mici şi va genera peste 150 ° C. în locul motoarelor electrice s-ar putea folosi motoare magnetice. 90 .

Aceste fierbătoare sunt însă mari consumatori de energie şi au randament scăzut. Datorită faptului că vasul nu se află direct în bobină. Anume. trece pe banda de producţie prin interiorul unei bobine de inducţie. multe ori mai scumpe decât aragazele clasice. Bobinele de inducţie 91 . (priviţi o pânză de bomfaier şi veţi vedea cele două urme de călire prin inducţie ) E cel mai eficient mod de a încălzi ceva. fiind destul de des întâlnit aragazul electric cu plite cu inducţie. randamentul acestei bobine de inducţie este mai scăzut decât cea industrială.Cunoaştem toţi fierbătorul clasic prezentat mai jos. Acest principiu este aplicat cu succes în toată industria producătoare de maşini şi de unelte. Cu toate acestea plitele cu inducţie care sunt mult mai economice decât cele cu rezistenţă (clasice) continuă să fie de multe. Pentru gătit se foloseşte de mulţi ani. unde se înroşeşte în câteva secunde. s-a constat de foarte mult timp că un curent electric de înaltă frecvenţă care străbate o bobină.. Plitele cu inducţie au sub placa de sticlă termorezistentă o asemenea bobină care nu încălzeşte alimentele ci vasul metalic care le conţine.Cătălin Dan CÂRNARU Şi acum câteva cuvinte şi despre fierbătoare…. Plitele cu inducţie funcţionează pe un principiu asemănător celui descris la încălzitorul cu magneţi şi plăci de aluminiu. pânză de ferăstrău sau mai ştiu eu ce obiect care trebuie să fie călit. Oare de ce ? Răspunsul firesc pe care mi-l veţi da acum va fi: Pentru că e o tehnologie complicată… Nu-i adevărat! Am să vă spun acum un mare secret. La fel arată şi rezistenţa cu care sunt echipate cănile fierbătoare. Orice pinion. Rezistenţa unei maşini de spălat sau al unui boiler electric este foarte asemănătoare. Pentru asta trebuie să ştiţi la ce frecvenţe lucrează aceste bobine. va încălzi miezul acesteia până la roşu în doar câteva secunde. Oricine se pricepe puţin la electricitate poate construi o bobină de inducţie. orice cuţit.

prin miezul bobinei. În cazul unui instant apa va veni de la reţeaua de apă rece şi va fi scoasă spre cea de apă caldă. aţi trecut în copilărie prin cercurile aplicative de depanatori radio-tv. că apa care răceşte bobina. sau radioamatori. Mulţi dintre dumneavoastră cititori care aveţi peste 40 de ani. Pe acest principiu se poate imagina un instant electric sau o centrală electrică de apartament mult mai eficientă decât cele ce se găsesc azi în comerţ… Imaginaţi-vă. Prin ţeavă obligatoriu trebuie să treacă apă. odată cu pompa de circulaţie a apei. Nu mai rămâne decât ca această frecvenţă obţinută la ieşirea acestui generator de ton să fie amplificată cu un amplificator audio de putere ( 500 – 1000 W – ca cele auto – sau mai simplu cu ajutorul unui transformator de înaltă tensiune de la un televizor. iar de aici o dirijaţi spre calorifere.Criza energetică – adevăr sau minciună ? destinate topirii metalelor ( cuptoarelor de topire) funcţionează undeva pe la 2000 Hz. Bobina va încălzi aproape instantaneu orice obiect metalic conţinând fier ce va fi introdus în ea. Aceştia dintre dumneavoastră ştiţi că această frecvenţă se află în zona de jos a spectrului audio şi ca atare poate fi obţinută cu un generator de ton ( ca acelea pentru injectarea de semnal în depanare. ca cel din imaginile următoare: 92 . făcut dintr-o ţeavă de fier galvanizat. Vă amintiţi poate că pe atunci nu prea se găseau fierbătoare electrice ca cele din imaginea precedentă. Cele pentru călire funcţionează la 1500 Hz. iar bobina împreună toată partea ei electronică va porni comandată de un presostat ( de genul celui de la hidrofoare) în momentul în care deschideţi robinetul de apă caldă. Tot cei dintre dumneavoastră trecuţi de 35 – 40 de ani poate că vă amintiţi că înainte de 1989 ( eram toţi tineri pe atunci) şi mulţi locuiam prin cămine de nefamilişti. Curentul de mare putere şi înaltă frecvenţă obţinut astfel este apoi aplicat pe capetele unei bobine realizate din ţeavă de cupru cu atâtea spire şi atât diametru cât aveţi nevoie. sau spre reţeaua de apă caldă a casei. Să vă mai povestesc ceva interesant. de la casele pionierilor. obişnuiam să ne realizăm singuri reşouri electrice cu rezistenţe de nichelină montate pe cărămizi de BCA. sau ca acela destinat alungării ţânţarilor). În schimb unii dintre noi ne realizam fierbătoare cu lamele din oţel inoxidabil în conducţie directă. bobina va fi inserată în circuitul caloriferelor şi va porni comandată de termostatul de ambient. În cazul unei centrale pentru încălzire. o treceţi după ieşirea din bobină.

şi că clocotea destul de repede ?.Cătălin Dan CÂRNARU Cei care au folosit asemenea fierbător ştiu că e periculos. Acesta rezonează la 93 . Invenţia lui consta de fapt în doi clopoţei de bicicletă prinşi pe o ţeavă de plastic izolată şi alimentaţi direct la reţeaua electrică. Pericolul de electrocutare era mare. căci fierberea are loc prin conducţie directă în lichid şi ca urmare a acestui lucru apa respectivă ( pe atunci era cafeaua – nechezolul) se fierbea obligatoriu în căni de plastic sau porţelan.. care se amplifica odată ce apa începea să clocotească. iată: Trebuie să ştiţi că acest fierbător nu fierbe numai datorită conducţiei directe a curentului alternativ între cei doi poli ( fie ei clopoţei sau lamele) ci mai ales datorită rezonanţei armonice în care intră fierbătorul ( bâzâitul grav ce se amplifică odată cu creşterea temperaturii ). Niciodată în cană metalică.. Genul acesta de fierbător electric a fost inventat în timpul celui de-al doilea război mondial de Peter Daysh Davey din Noua Zeelandă. scoţând un bâzâit grav. Vă mai amintiţi oare că acest fierbător vibra.

face acelaşi lucru în 30 – 45 de secunde. Când spun clocoteşte. De ce nu se găsesc asemenea fierbătoare? Oficial. acesta e momentul în care apa începe să clocotească. Fierbătoarele clasice din imagine. Să vă spun concret. În schimb cineva. dar rău pentru cine vă ia banii… 94 . Bine pentru dumneavoastră. sunt de aproximativ 5 – 7 ori mai eficiente decât cele clasice. Ce nu ştiţi poate este faptul că fierbătoarele cu lamele în conducţie directă la rezonanţă. Cel clasic. Veţi întreba din nou poate de ce nu se găsesc asemenea dispozitive ?… Pentru că au o eficienţă foarte ridicată şi nimeni nu are interes ca dumneavoastră să vă încălziţi consumând doar un mic procent din energia pe care o consumaţi acum. mic (care are cam aceiaşi putere ca şi cel cu lamele – 500W) îmi clocoteşte o cană de 300 ml de apă în 240 – 260 secunde în funcţie de temperatura mediului ambiant.Criza energetică – adevăr sau minciună ? frecvenţa de 50 sau 60 Hz a reţelei. Mai puţin consum înseamnă mai puţini bani. Eu folosesc acest gen de fierbător ( mi le fac singur – şi acesta-i probabil al treizecilea pe care l-am făcut) de peste 20 de ani şi credeţi-mă că nu m-am curentat nici măcar o singură dată. ( cine ştie ce anonim ! ) mai târziu şi-a dat seama că două lame de tablă vor rezona de la sine la orice frecvenţă. sunt fierbătoarele mele personale. Fierbătorul cu lamele. pentru că sunt periculoase. De aceea construcţia cu clopote metalice e destul de complicată. căci a face sau a găsi clopoţei (semisfere) care să rezoneze la această frecvenţă e greu. Şi un uscător de păr dacă-l scapi în chiuvetă sau în cadă prezintă exact acelaşi risc de electrocutare ca şi acest fierbător. precum şi cel cu lamele. Dar adevărul e că datorită eficienţei.

Cătălin Dan CÂRNARU

Un alt fel de generatoare electrice Într-o discuţie avută cu un amic, în urmă cu câtva timp, acesta a făcut o afirmaţie căreia pe moment nu i-am dat o prea mare importanţă, şi pe care, sub imperiul problemelor de zi cu zi am uitat-o în scurt timp : „ Generatoarele electrice sunt pompe de electroni!” Dacă stau bine să mă gândesc, această afirmaţie spusă de un om simplu, ( locuieşte într-un sat de pe lângă oraşul Găieşti – Dâmboviţa) care nu are studii superioare dar are un ascuţit simţ de observaţie, caracterizează cam tot ceea ce se poate numi electricitate. Să analizăm un moment ce e o pompă. Şi când spun pompă o spun în sensul larg al termenului – în sensul larg, deoarece iată ce mi s-a întâmplat de curând: Trecând prin oraş pe lângă un magazin care comercializa piese pentru reparaţia şi întreţinerea frigiderelor, înainte de a intra în magazin am văzut expuse pe trotuar două dispozitive ce la prima vedere păreau nişte pompe, dar un pic mai mari decât cele ce se folosesc în mod curent pentru hidrofoare sau pentru irigarea grădinilor pe la sate. Fără a arunca vreo privire la exponatele din magazin m-am îndreptat spre vânzătoare şi am întrebat-o ce fel de pompe sunt cele de afară. Cu un ton jignit aceasta mi-a replicat că acelea nu sunt pompe ci sunt compresoare. Am rămas un pic surprins de tonul ei şi mi-a stat pe limbă să o întreb dacă ştie cumva de ce un compresor nu-i o pompă. Am renunţat însă, căci probabil că discuţia s-ar fi prelungit inutil… Orice pompă are rolul de prelua la intrare un fluid şi de a-l livra la ieşire cu presiune mai mare ( implicit şi cu viteză crescută), în vederea circulaţiei lui pe un circuit oarecare. Deci logic şi compresorul e tot o pompă. De altfel în occident nu prea se face distincţie între o pompă simplă de apă şi un hidrofor, deşi acesta prin construcţia sa e un compresor ( compresoarele furnizează presiuni mai mari decât pompele obişnuite)… În această categorie pot fi incluse fără a greşi şi turbinele indiferent de regimul lor de funcţionare. Cel mai elocvent exemplu este vestita pompă Tesla a cărui construcţie îi permite să funcţioneze atât ca pompă cât şi ca motor primar (turbină). Spre deosebire de celelalte tipuri de turbine, aceasta, datorită faptului că lucrează prin adeziunea lichidului, forţe capilare şi forţe centrifuge, are un randament fantastic. Să lămurim un pic şi termenul de turbină. Turbina în largul înţeles e acea parte a unei pompe prevăzută cu palete care acţionată de motorul electric, sau cu ardere internă pune în circulaţie fluidul… Turbina ca parte componentă a unei pompe primeşte de obicei fluidul axial şi urmare a rotaţiei pe care o execută acţionată de motor aruncă fluidul tangenţial. Asta atunci când e acţionată de un motor. Dacă însă aceasta primeşte fluidul tangenţial şi îl elimină axial, se transformă într95

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

un motor primar, în sensul că nu mai e acţionată de motor ci de fluid. În acest caz motorul poate fi înlocuit cu un generator. Asta se întâmplă în centralele electrice. În termocentrale şi centrale atomoelectrice turbina este acţionată de forţa aburului, iar în hidrocentrale de cea a apei. Dacă nu v-a picat fisa hai să analizăm o pompă de apă. Compusă fiind dintr-o turbină şi un motor în momentul în care e acţionată mecanic de către motor ea pompează cu ajutorul turbinei apă. Dacă însă e acţionată mecanic de către apă, prin turbină ea pompează cu ajutorul motorului electroni… Cât e de simplu !... Ca atare turbinele descrise în capitolul precedent fiind acţionate de fluid ( aer sau apă) vor acţiona un generator electric ( tot un motor electric în ultimă instanţă ) care va pompa în cablurile reţelei dumneavoastră electrice, electroni. Apare logic întrebarea: dar de unde ia electronii?... În momentul în care un motor sau un generator electric este acţionat, prin rotire el creează în spaţiul imediat înconjurător un dezechilibru al sarcinilor electrice. E ca atunci când rotiţi cu linguriţa lichidul într-o cană de ceai în scopul de a grăbi topirea zahărului. Odată cu topirea ( împrăştierea moleculelor de zahăr în lichid) are loc şi o forţare a moleculelor de lichid să se îndrepte spre centrul cănii. Dacă în fundul cănii ar fi o conductă, lichidul ar părăsi cana îndreptându-se spre celălalt capăt al conductei. Acelaşi lucru se întâmplă cu purtătorii de sarcină electrică din jurul motorului sau generatorului electric. Nu uitaţi că orice atom, al oricărei molecule, ar oricărui element chimic ( deci şi al aerului ) are mulţi protoni şi electroni. În plus în spaţiul intermolecular şi interatomic se află o serie întreagă de alte tipuri de purtători de sarcină ( radiaţii gama, cosmice, etc.). Amintiţi-vă de asemenea fraza cu care începe această carte. Cum se întâmplă această antrenare a electronilor ca urmare a dezechilibrului apărut ? Să analizăm cum funcţionează un motor electric. Are un rotor şi un stator. La un motor electric statorul totdeauna, indiferent de tipul motorului va fi bobinat, ( rotorul poate fi bobinat sau nu ) bobinele împreună cu partea metalică dintre ele formând electromagneţi, care prin circulaţia curentului electric de la o bobină la alta vor crea un câmp magnetic rotitor ce va antrena rotorul.

96

Cătălin Dan CÂRNARU

În mod similar lucrează şi generatorul electric fie el dinam sau alternator, numai că de astă dată una din părţile lui componente va trebui să conţină magneţi pentru ca prin inducţie în bobinele ce vor fi intersectate de câmpul magnetic va apărea curent electric. Mişcarea bobinei între cei doi poli ai magnetului din interiorul generatorului ( poziţia ei variabilă relativ la câmpul magnetic) va forţa electronii să se deplaseze pe circuitul electric format de bobine şi de conductorii exteriori. Această variaţie a poziţiei conductorului bobinei în câmpul magnetic al generatorului ( care e parte a unui câmp mai mare – anume cel a pământului ) mestecă în mediul înconjurător la fel cum mestecă linguriţa în cana de ceai. Linguriţa în cană e acţionată de mâna noastră. Dinamul electric e acţionat de fluid (apă, abur sau aer) prin intermediul turbinei. Sub influenţa variaţiei câmpului generatorului sarcinile electrice din spaţiul imediat înconjurător se vor deplasa între cele două capete ale bobinei generatorului ( respectiv pe conductorii ataşaţi la bornele generatorului). Cu cât grosimea conductorilor din care sunt construite bobinele generatorului e mai mare, iar ele mai multe, cu atât sarcinile electrice colectate vor fi mai multe, ( intensitatea curentului va fi mai mare). La fel ca la pompă. Cu cât turbina e mai mare şi ţevile mai largi cu atât debitul de fluid e mai mare.

Imaginile de mai sus, desprinse din manualul de fizică de liceu ( clasa a XI-a ) ne ajută să înţelegem mai uşor cele spuse până aici. Purtătorii de sarcină electrică sunt protonii, electronii (şi alte particule subatomice). Aţi auzit vreodată de-a lungul vieţii dumneavoastră vreun institut de fizică, să anunţe că a produs un electron, un proton, un tahion sau ştiu eu ce altă particulă subatomică ? Gândiţi-vă bine! Aţi auzit doar că a mai fost descoperită particula cutare, sau cutare, a mai fost izolată particula cutare sau cutare, a fost detectată particula cutare sau cutare, dar niciodată nu s-a spus pe undeva că a fost produsă particula cutare sau 97

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

cutare. Pentru că nu s-a întâmplat, şi nu se va întâmpla niciodată. Particulele din care sunt compuşi atomii constituenţi ai universului înconjurător nu se distrug şi nu se produc. Doar se mişcă. Iar energia generată de aceste particule se poate doar transforma. Când băgăm în priză un radiator electric transformăm energia electrică în energie termică. Acum să lămurim definitiv ceva! Aşa cum nici o societate de distribuire a apei ( care se ocupă doar cu pomparea apei din natură şi poate doar de curăţirea ei) nu creează nici măcar o moleculă de apă, dar v-o vinde ca şi cum au produs-o ei, la fel societăţile de distribuţie a energiei electrice nu au creat nici o sarcină electrică, dar v-o vând ca şi cum au produs-o ei. O pompă de electroni este orice generator electric, orice tub amplificator, orice tip de tranzistor, orice transformator electric… Toate primesc la intrare electricitatea cu un anumit debit şi o livrează cu un altul. În cazul generatoarelor intrarea electricităţii se face din mediul înconjurător şi se livrează pe circuit similar cu pompele care extrag apa dintr-un lac sau din pânza freatică pentru a o livra pe circuit. Componentele electronice sunt pompe de circuit şi se comportă asemeni pompelor inserate pe circuitul unei centrale termice sau a unei reţele de distribuţie, anume preiau de pe circuit şi predau tot pe circuit. Când spunem generator electric de obicei ne gândim la ceva de genul acesta : Acesta este însă un grup generator cu motor cu ardere internă. Producerea energiei electrice cu ajutorul acestuia este foarte costisitoare. În general motorul acestuia consumă la fel ca orice motor cu ardere internă o anumită cantitate de combustibil, preţul KWh de energie electrică fiind mult mai mare decât cel furnizat de către societăţile de distribuţie a energiei electrice. Însă dacă se scoate motorul cu ardere internă a acestui grup şi este înlocuit cu un motor magnetic sau cu o turbină autonomă cu absorbţie, avem curent electric gratuit (mă rog, nu chiar gratuit, căci noul grup generator astfel obţinut va avea nevoie din când în când de întreţinere, de rulmenţi, de ungere, de schimbare a pieselor uzate – deci curentul electric va fi aproape gratuit). Mai există însă un mod de obţinere a curentului electric afară de cele spuse până acum. Ia să vedem!

98

Cătălin Dan CÂRNARU

Pisica… Vă mai amintiţi de primii ani de şcoală ? De prima dată când aţi intrat în contact, la disciplina numită fizică, cu primele noţiuni de electricitate ? Atunci „tovarăşa” profesoară v-a explicat că dacă frecaţi o baghetă de ebonită de blăniţa unei pisici aceasta ulterior va atrage mici bucăţele de hârtie. Prin frecarea de blana pisicii, bagheta a colectat şi a acumulat electricitate statică. Atunci aţi luat cunoştinţă despre „butelia de Leyda” şi despre „maşina Van de Graaff” ( şi unii care aţi avut norocul ca şcoala să fie bine dotată, chiar le-aţi văzut şi v-aţi şi jucat cu ele ). Maşina arăta ca cea din imagine. Compusă dintr-o bandă de cauciuc întinsă pe doi tamburi ( ca o bandă transportoare), un mâner care roteşte tamburii cu mare viteză, o pereche de perii care preiau sarcinile electrice de pe banda şi le duc către un clopot metalic aflat deasupra şi respectiv către o tijă cu o bilă la capăt destinată descărcării sarcinilor.

Această maşină se mai numeşte şi maşină sau generator electrostatic. Există mai multe tipuri de maşini electrostatice. Spre exemplu cea din imaginea următoare poartă numele de maşina Wimshurst. E formată din două discuri din material izolator pe care sunt lipite radial plăci metalice. Discurile se rotesc în sensuri contrare iar periile culeg sarcinile electrice de pe plăcile metalice colectându-le în două butelii de Leyda..

99

Criza energetică

adevăr sau minciună ?

Mai există de asemenea rm alt tip de gene atoare electrice şi anume maşinile rmipolare (sau homopolare). Acestea se bazează pe rm principiu observat şi descris de Micha.el Faraday care a constatat că între centml şi periferia. rmui disc metalic ce se roteşte în câmp magnetic se poate culege o anumită cantitate de sarcini electrice.

Outp�,;L Power

Rru�h

i

100

Cătălin Dan CÂRNARU

În imaginea de sus e schiţa tehnică a generatorului homopolar al lui Bruce de Palma. Şi Nicolae Tesla a conceput şi realizat un asemenea generator – patentul U.S. nr.406968 din 16 iulie 1889 numit Dynamo Electric Machine:

Mai pot arăta aici un tip de generator făcut cu discuri multiple din cupru sau aluminiu, de la axul şi periferia cărora se culeg sarcinile electrice cu mai mulge perechi de perii. Între discurile de cupru pentru eficienţa mai mare se pot aşeza magneţi permanenţi.

101

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

Deşi aceste generatoare electrice sunt cele mai simple, până în urmă cu nişte ani au fost considerate a fi total nepractice. Asta pentru că în cazul maşinilor electrostatice acestea furnizează tensiuni foarte mari ( până la 100 000 şi chiar milioane de volţi) şi intensităţi mici (maxim câteva sute de miliamperi), iar maşinile unipolare se comportă invers, adică la bornele lor căderea de tensiune este de ordinul a 1 – 2 V, iar intensităţile de mii de amperi ( maşina lui Bruce de Palma furnizează 1,05 V la 7200 A în sarcină – adică 7560 W). În plus tensiunea de la bornele lor e o tensiune continuă. Dar făcând un calcul simplu vedem că potenţialul lor e imens cu atât mai mult cu cât pentru acţionarea lor e nevoie de puteri foarte mici. Spre exemplu maşina Van de Graaff din imaginea de mai sus e acţionată de un motoraş de casetofon (priviţi imaginea cu atenţie !)… Maşinile homopolare pot fi folosite ca atare pentru încălzire. Datorită faptului că furnizează amperaje mari sunt ideale pentru a se cupla la bornele lor rezistori de putere ( radiatoare electrice cu rezistenţă). Şi maşinile electrostatice ar putea fi folosite pentru iluminare, ştiut fiind că anumite gaze rare se ionizează la tensiuni mari producând lumină. Dar totuşi ideal ar fi ca această energie electrică de tensiuni fie prea mari fie prea mici, şi de intensităţi fie prea mici, fie prea mari, să poată fi folosită pentru a acţiona aparatura curentă din casa noastră. Ei bine oricât ar părea de ciudat nu e prea greu. Pentru aceasta nu trebuie decât ca această energie să fie trecută printr-un lanţ de transformare care să o aducă la caracteristicile necesare. Dar aici apare problema. Transformatoarele electrice nu funcţionează cu curent continuu. Da. Nu funcţionează cu tensiuni continue, dar poate funcţiona cu tensiuni continue pulsatorii. Şi astfel se deschide o portiţă spre utilizarea energiei furnizate de aceste pompe de electroni. Se poate chiar transforma curentul continuu în curent alternativ cu frecvenţa de 50 Hz cu ajutorul unui releu comandat de un oscilator simplu cu frecvenţa de 50Hz, caz în care forma de undă va fi dreptunghiulară, de asemenea se mai poate construi un comutator mecanic în ulei de transformator, cu inele de cupru şi perii de grafit, acţionat de un mic motor electric (3000 rotaţii/minut) cu consum redus, care va produce o formă de undă sinusoidală . De aici apoi, acest curent alternativ cu frecvenţa de 50 Hz va fi transformat printr-un transformator coborâtor de tensiune în cazul unor maşini electrostatice sau ridicător de tensiune în cazul unei maşini homopolare.

102

Cătălin Dan CÂRNARU

Şi pentru a vedea că nu sunt primul care mă gândesc să dau o utilitate practică acestui tip de maşini electrice, am să vă spun că undeva, în Elveţia, într-un mic sat, (adresa poştală: Methernitha, Genossenschaft, Moosbühlweg 2 CH - 3673 Linden Switzerland) funcţionează mai multe maşini de tip Wimshurst , care furnizează 3 – 4 KW la tensiunea de 270 – 320 V funcţie de umiditatea aerului. Aceste maşini cunoscute cu numele de Testatika au fost dezvoltate de către fondatorul comunităţii Mathernitha, Paul Baumann. Iată una:

103

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

Şi iată şi cum e construită ( ne arată o pagină dintr-o revistă italiană ):

După cum se vede e o maşină destul de complicată. Dar asta pentru că furnizează direct curent electric cu caracteristicile enumerate mai sus, în condiţiile în care e pornită cu mâna, merge cu cca. 60 rotaţii pe minut, şi îşi autoîntreţine funcţionarea. Dar se pot folosi maşini simple Wimshurst sau Van de Graaff acţionate de un motor mic, iar înalta tensiune furnizată de ele poate fi după trecerea ei în curent alternativ după una din metodele de mai sus, transformată cu ajutorul unui transformator în curent electric cu tensiune de 230 V la cca. 15 A. Motorul care o acţionează va putea fi 104

Cătălin Dan CÂRNARU

alimentat la pornire cu o baterie (sau de la reţea) iar ulterior după pornire direct din curentul furnizat de maşina Wimshurst. Pentru curiozitate maşina din imaginea precedentă, atât de complicată, are la origine următorul experiment:

În ce priveşte maşinile unipolare se poate proceda la fel, numai că de astă dată transformatorul nu va mai fi coborâtor de tensiune ci ridicător. De aceea, şi pentru a înţelege mai bine cele ce le voi spune în partea a doua a acestui capitol se impune să spunem câteva lucruri despre transformatoare şi despre modul lor de calcul, care nu e deloc complicat. În principal calculul unui transformator se bazează pe relaţii simple de calcul, rapoarte, produse şi radicali. Şi transformatoarele sunt, aşa cum am afirmat anterior, nişte pompe de electroni. Să vedem cum funcţionează un transformator. Pentru asta ar fi bine să pornim de la un electromagnet. Toţi ştim ce e acesta. O bobină, mai mare sau mai mică, care are în centrul ei un miez metalic. În momentul în care la capetele bobinei aplicăm un curent electric continuu, acesta formează în jurul bobinei un câmp magnetic care e puternic intensificat de miezul metalic. Deci electromagnetul e un magnet nepermanent. ( când oprim curentul, el 105

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

nu mai are putere de atracţie). Această putere de atracţie de fapt nu mai există datorită aliajului special din care se face miezul şi anume tablă electrotehnică, care are o anumită cantitate de siliciu în ea, ceea ce o face să nu-şi păstreze magnetizarea. Dacă vom construi un electromagnet folosind ca miez al lui un cui sau un şurub obişnuit, atunci după oprirea curentului cuiul sau şurubul vor prezenta în continuare proprietăţi magnetice. Cei doi poli ai magnetului format de miezul electromagnetului depind de sensul curentului ce străbate bobina. Dacă vom suspenda electromagnetul într-un fir şi-l vom lăsa să se rotească liber vom constata uşor cum acesta se roteşte cu unul din capete când spre polul nord terestru când spre cel sudic, în funcţie de polaritatea curentului electric de la bornele bobinei. Ce se întâmplă însă dacă la bornele bobinei vom aplica un curent alternativ ? Polaritatea electromagnetului se va schimba alternativ cu frecvenţa curentului aplicat, şi în loc de electromagnet avem o parte componentă a unui buzer, sau a unei sonerii – un electromagnet vibrator… O lamă metalică aflată în faţa miezului acestui tip de electromagnet vibrator, va vibra la rândul ei. Dacă la un capăt e fixată iar la celălalt îi punem un mic ciocănel aceasta lovind clopoţelul soneriei va suna. Dacă în loc de ciocănel vom pune o pârghie care să acţioneze o membrană ce acoperă o incintă care are o supapă de admisie şi una de evacuare obţinem o pompă. (pompa de aer a acvariului). Pe acelaşi principiu funcţionează vibratorul unui celular, şi maşinile de tuns şi de bărbierit. Acum ce se întâmplă dacă alăturăm doi asemenea electromagneţi vibratori ? Nimic. Vor continua să vibreze fiecare în legea lui. Însă dacă vom întrerupe alimentarea unuia din ei, vom constata că totuşi al doilea continuă să vibreze deşi cu o putere mult mai mică…. De ce ? Pentru că câmpul magnetic schimbător al vibratorului rămas alimentat, va influenţa miezul celui de-al doilea. Dacă vom avea curiozitatea să măsurăm cu un aparat de măsură bobina electromagnetului vibrator nealimentat vom constata că la bornele acesteia avem curent alternativ, e drept mult mai slab. Acesta apare ca urmare a inducţiei electromagnetice. Dacă unim cele două capete ale fiecărui electromagnet vibrator cu câte un miez de fier, care să le strângă puternic vom obţine un transformator electric.

106

Cătălin Dan CÂRNARU

Prin prinderea celor doi electromagneţi vibratori între cele două punţi metalice, liniile de câmp magnetic se închid iar puterea transferată de la o bobină la alta prin câmpul magnetic creşte foarte mult. Dar dacă cele două bobine sunt identice, nu avem nici o transformare a curentului, cu excepţia unei foarte mici scăderi de tensiune şi intensitate datorată pierderilor, termice, frecărilor electronilor în masa conductorilor şi altele. Practic curentul obţinut pe cealaltă parte a aproape identic. Acest tip de transformator este numit transformator separator. El doar separă fizic şi electric două circuite electrice. Deci dacă bobinele sunt identice curentul electric din ele e aproape identic. Dar ce se întâmplă dacă ele diferă ? E mai complicat, pentru că ele pot fi diferite în mai multe feluri. Pot avea spre exemplu acelaşi număr de spire de conductor dar conductori de grosimi diferite. Pot avea conductori de aceiaşi grosime dar număr de spire diferite, sau pot avea şi grosimi diferite şi număr de spire diferite. Dacă în bobina alimentată ( primar ) sunt mai multe spire decât în cea nealimentată ( secundar ), transformatorul e coborâtor de tensiune, dacă e invers atunci transformatorul e ridicător de tensiune. Dacă în primar conductorul bobinajului e mai subţire iar în secundar e mai gros, atunci transformatorul este ridicător de intensitate, iar dacă e invers el e coborâtor. De obicei un transformator ridicător de tensiune se construieşte ca coborâtor de intensitate şi invers. Un ridicător de tensiune nu poate fi şi ridicător de intensitate dar un coborâtor de tensiune poate fi şi coborâtor de intensitate. Legea care impune aceasta e cea care spune că puterea din primarul transformatorului va trebui să fie totdeauna egală sau mai mare decât puterea din secundar, niciodată mai mică. În caz contrar transformatorul se va încălzi în exploatare până va scoate fum şi nu va mai fi bun de nimic. Există o relaţie între grosimea firului cu care e bobinat transformatorul şi puterea acestuia, precum există o relaţie strânsă şi între numărul de spire pe volt şi puterea pe care acesta o furnizează. Puterea este produsul dintre intensitatea curentului şi tensiunea lui şi se măsoară în Waţi 1W=1Ax1V Dacă avem de transformat un curent de 75000 V cu 0,05A în tensiunea utilizabilă de 230 V vom obţinea această tensiune la o intensitate de 3750 (75000x0,05) / 230=16,3 A Acum câte spire va avea fiecare bobină şi cât de groase vor fi ele? Pentru asta trebuie să aflăm câte spire trebuie atribuite pe fiecare volt. Ca să putem afla trebuie mai întâi să ştim cât trebuie să fie suprafaţa secţiunii miezului. Aceasta este S2=P Adică dacă puterea e de 3750 suprafaţa secţiunii este radical din putere, adică 61,23cm2. Pentru a şti acum câte spire pe volt avem nevoie trebuie să ştim că există un raport şi anume, frecvenţa/S pentru transformatoarele care trebuie să meargă permanent timp foarte îndelungat se foloseşte 60 în loc de 50. Deşi se practică eu nu recomand rapoarte mai mici. Se practică în ziua de azi 107

5=153. Mai trebuie să ştim ce grosime de conductor folosim în primar şi în secundar. 1mm – 3A.6mm suportă 1A. 2.1mm – 4 A. Mai trebuie după aceste calcule să aflăm dacă sârma ne încape în spaţiul rămas în fereastra miezului. Rezultă de aici că de fapt calculul unui transformator se bazează doar pe patru formule simple: • Raportul de transformare ( dat de raportul între tensiunile din primar şi secundar.33 Secţiunea ar fi aceiaşi. Ca un exemplu conductorul de cupru cu diametrul de 0. cel de 0. = f/s 108 . Aici trebuie să ţinem seama şi de grosimea izolaţiei ( atenţie mare la calitatea izolaţiei sârmei folosite ! ) Pentru asta se însumează produsul dintre numărul de spire şi secţiunile conductorilor şi se constată dacă suprafaţa obţinută e mai mică sau mai mare decât fereastra.8 – 2A.5= 2500A. În primar am avea deci 7500 spire de 0.5 – 4.5 – 4.5mm – 6A.08mm iar în secundar de 230 de spire cu grosimea de 2. Pentru transformatoare care lucrează permanent şi în condiţii grele ( mediu foarte cald) se consideră 60 ci nu 50. unde j este densitatea de curent care e 2. cel de 0. Raportul de transformare ar fi de 32.Criza energetică – adevăr sau minciună ? calculul transformatoarelor şi cu rapoarte riscante de 45/S. care furnizează aceiaşi putere dar cu tensiunea de1.2mm suportă o încărcare de 100mA. 40/S şi chiar 35/S. aceleaşi număr de spire pe volt dar primarul va avea o spiră şi jumătate cu grosime foarte mare (26 mm diametru – dacă nu găsim sârmă atât de groasă putem folosi mai multe fire de sârmă mai subţire până ajungem la diametrul necesar) iar secundarul 345 de spire cu grosimea de 2. 2mm – 10A.5 suportă 700mA. Se utilizează formula următoare: radical din 1. Acestea-s doar câteva date pe care le-am dat doar pentru înţelegerea mai deplină. ) = U primar/U secundar .6. Deci pentru exemplul nostru trebuie să avem 60/61 rezultă aproximativ o spiră/volt.5V ) am avea 3750/1.6mm. 1. Raportul de transformare ar fi 230/1. etc. De aceea ni se ard aparatele electronice de noi.27xI/j. se utilizează 3. 1. Dacă e mai mare se caută un miez de transformator cu aceiaşi secţiune dar cu fereastra mai mare ( vezi mai jos).5mm Dacă ar trebui să folosim un transformator ridicător (pentru o maşină homopolară.5mm – 15A. cel de 0.5 pentru puteri mai mari de 500 W. Pentru simplificare există tabele cu curentul maxim pe care-l suportă conductorii de diferite grosimi.5.coborâtor • Secţiunea miezului în cm2 e dată de extragerea radicalului din cifra reprezentând puterea în W = radical din putere • Numărul de spire pe volt care este dat de raportul dintre frecvenţă şi secţiune.

– 20 V x 3A) şi ar furniza în secundar 690 W ( 230 V x 3 A) …. până ce se va arde.Cătălin Dan CÂRNARU • Dacă nu avem tabele cu curenţii suportaţi de conductori pentru determinarea grosimii lor. Niciodată mai mică.5 puteri peste 500W ) Acum să vorbim despre altfel de transformatoare: Am spus mai devreme că calculul raportului de transformare al unui transformator este impus de păstrarea puterii.5 – 4. Miezul sau întrefierul e format din tole ( piese din tablă electrotehnică (silicioasă) în formă de U şi I (A) sau E şi I (B) puse una peste altă pentru a se ajunge la grosimi diferite impuse de secţiunea şi fereastra ( spaţiul în care trebuie să încapă bobinajul) dată de calcule. În această situaţie am putea construi un transformator care ar primi în primar 60 W ( ex.5 la puteri până-n 500W şi 3. şi respectarea acestei legi ne fereşte de accidente. După cum se vede un transformator poate avea un primar şi un secundar sau mai multe secundare şi uneori chiar mai multe primare ( spre 109 . E perfect adevărat. Ce frumos ar fi ! – exclamaţi dumneavoastră acum… Ia să vedem dacă s-ar putea face asta şi cum. Ele pot fi situate separat (A) sau pot fi aşezate amândouă pe aceiaşi carcasă (B).27xI/j – j=2. Puterea intrată trebuie să fie totdeauna egală sau mai mare cu cea ieşită. Dar dacă am avea de-a face cu un sistem deschis atunci această lege ar putea fi încălcată pe baza unui aport de energie venit din exteriorul sistemului. putem folosi formula dată mai sus. ale căror bobine se numesc primar şi secundar. Am spus mai devreme că un transformator e format din doi electromagneţi uniţi prin două punţi.5 – 3. Dar acest lucru este valabil numai pentru sistemele închise. şi de cheltuieli şi muncă inutilă. în felul următor: Cu această ocazie putem vedea şi care sunt părţile componente ale unui transformator. ( radical din 1. În general toată fizica tradiţională consideră sistemele ca fiind închise (legile termodinamicii). De ce ? Pentru că dacă vom construi un secundar mai puternic decât primarul atunci transformatorul se va supraîncălzi nefăcând faţă consumului din secundar.

etc. Acesta două sunt cele mai întâlnite forme de transformatoare. Acum am putea compensa pierderile şi chiar am avea mai multă putere la ieşire. Deci. autoinducţiei. ( sau va pulsa) cu frecvenţa pe care o are curentul. Deci toate transformatoarele au pierderi. încălzirii. Totdeauna acest câmp magnetic va fi un pic mai mic. În acest caz se schimbă calimera. prin transformarea sistemului într-unul deschis. dar cu valori diferite ( tensiune şi intensitate) în funcţie de grosimea şi numărul spirelor secundarului. Iar dacă ceva se poate de ce să nu încercăm? Edmund Hillary (sper că i-an scris corect numele !) a cucerit Everestul pentru că părea imposibil de cucerit şi pentru că era acolo. ci foarte puţin mai mică. Ca urmare nici chiar dacă primarul şi secundarul sunt identice puterea din secundar nu va fi identică cu cea din primar. compoziţiei miezului. Păi. În această situaţie. Pentru asta există posibilitatea să dimensionăm 110 . (miezul de ferită are o permeabilitate magnetică mai mare decât tabla silicioasă – de aceea acest miez e folosit la transformatorul de înaltă tensiune din televizoare) frecării purtătorilor de sarcină în sârmă. Acest câmp magnetic variabil va induce la rândul lui în bobina secundară un curent electric de aceiaşi putere. Acum să continuăm. dar există tot felul de alte forme. atunci noi de ce mai visăm la un transformator care să dea mai multă putere decât primeşte !? Uite-aşa! De şmecheri ! Pentru că omul mereu a visat să atingă şi să învingă imposibilul. câmpul magnetic al magnetului permanent se va însuma cu cel indus de bobina primară. Pentru a scoate această putere ar trebui să ştim cam de câte ori e mai puternic câmpul magnetic rezultat decât cel iniţial ca să ştim cum dimensionăm secundarul. pentru simplul motiv că puterea primarului nu are cum să inducă un câmp magnetic mai mare . iar secundarul ar putea beneficia de mult mai multă putere. Ca să transformăm sistemul numit transformator în sistem deschis e suficient să plasăm undeva în apropierea lui. Am spus însă mai sus că vom încerca să considerăm sistemul format din cele două bobine ale transformatorului ca fiind unul deschis.Criza energetică – adevăr sau minciună ? exemplu transformatoarele pentru curent trifazic). curentul electric alternativ ( sau poate fi şi continuu dar pulsatoriu) din bobina primară induce în miezul transformatorului un câmp magnetic care-şi va schimba polaritatea. sau chiar în contact cu miezul lui un magnet permanent. Dar de unde ne-ar putea veni acest aport de putere ? Pentru ca în secundar puterea să fie mai mare decât în primar ar trebui ca câmpul magnetic indus de primar să fie mai mare decât poate da bobinajul primarului. Acest lucru deşi pare imposibil se poate face. Această pierdere de putere e datorată. Niciodată în secundar nu va putea apărea un curent de putere mai mare. Şi vom vedea mai încolo. Problema e dacă se poate sau nu.

care au diferite forme şi configuraţii. De vreme ce puterea furnizată în secundar poate fi de n ori mai mare decât cea din primar. sau să încercăm să determinăm această diferenţă. şi să-l alimentăm cu curentul pentru care a fost construit. pentru ca câmpul modulat să nu fie înghiţit de câmpul permanent.. pentru că în momentul în care am alătura unui transformator un magnet ( sau mai mulţi) cu putere de zeci sau sute de Kg atunci acest câmp magnetic covârşitor va anihila câmpul modulat al primarului. În practică raportul dintre puterea din primar şi cea din secundar e cam de 1/6 max. Doar teoretic. În acel moment vom putea comparând puterile lor să ştim de câte ori e mai mare puterea însumată şi vom calcula secundarul în consecinţă. 1/10 iar câmpul magnetic rezultat trebuie să fie un pic mai mare ( 8-12 ). Pentru a determina diferenţa experimental e suficient să introducem primarul pe un miez simplu I de electromagnet.Cătălin Dan CÂRNARU orbeşte secundarul cu sârma mai groasă si/sau spire mai multe sperând că transformatorul astfel modificat va rezista. Pe principiul acesta se bazează o serie întreagă de transformatoare care poartă numele generic de transformatoare supraunitare. În cazul de mai sus vorbim de un COP de 6 până la 10. Rezultă de aici că diferenţa celor două câmpuri magnetice nu trebuie să fie prea mare. parametrice sau generatoare electrice fără mişcare. 111 . Aici ar fi cazul să vorbim despre un acronim des întâlnit pe internet când e vorba de dispozitivele energetice care au la ieşire puteri mai mari ca la intrare : COP COP – Coeficient of Performance – coeficientul de performanţă ne arată de câte ori e mai mare puterea de la ieşire faţă de puterea de la intrare. Vom reţine greutate respectivă. curent pe care l-am redresat în prealabil. poate furniza puteri oricât de mari comparativ cu cele de la intrare funcţie de cât de puternic e magnetul permanent. Teoretic un transformator modificat prin adăugarea la miezul lui a unui câmp magnetic dat de un magnet permanent. Trebuie să existe un echilibru între ele pentru a se putea transmite modulaţia câmpului magnetic primar care asigură de fapt funcţionarea transformatorului. Pe electromagnetul respectiv atârnăm piese metalice cu greutăţi crescute până ce nu va mai putea să le ţină. Aici mai apare o posibilitate interesantă. Întrun asemenea caz rezultă că am avea nevoie de o sursă de energie ( curent electric) exterioară transformatorului doar pentru pornirea lui. E o unitate de măsură similară decibelului dB ( Decibelul este raportul între valoarea unei caracteristici de la intrarea şi ieşirea unui amplificator). înseamnă că o parte din ea s-ar putea întoarce la primar pentru a-i susţine funcţionarea ( pentru a crea câmpul magnetic modulat – fie el alternativ sau pulsator ) caz în care transformatorul respectiv ar deveni autoîntreţinut. Apoi vom atârna şi de magnetul permanent greutăţi până vom determina cât poate ţine.

3). Deasupra şi dedesubtul lui sunt aşezaţi câte patru magneţi permanenţi în aşa fel încât inelul e prins între componentele opuse ale câmpului magnetic al acestora ( între N şi S ). 3) Se vede în figura trei foarte frumos cum se comportă câmpul magnetic la fiecare din cele două polarizări ale curentului alternativ. Secundarul este bobinat prin găuri ( fig. 2006/0163971 din 27 iulie 2006. ( fig. numit „SolidState Electric Generator”. brevetat cu brevetul american U. care străbătând bobina de jur împrejur. În figura 4 se vede schema electrică din care ne putem da seama că putem alimenta transformatorul chiar şi cu un curent alternativ cu undă dreptunghiulară. magneţii de sus fiind decalaţi faţă de cei de jos fiecare fiind poziţionat în dreptul unei găuri din miez ( fig. creează un câmp magnetic schimbător ce va intersecta atât câmpul magnetic al magneţilor permanenţi cât şi bobinajul transversal al secundarului prin găuri. care are 8 găuri radiale. După cum se poate vedea avem de-a face cu un miez în formă de inel. 2 ) 5 – cu albastru iar primarul e bobinat peste miez şi secundar de jur împrejur – 6 – cu roşu se vede doar o parte din el.S. Pe primar se aplică o tensiune alternativă.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Mai jos se vede generatorul lui Graham Gunderson. 112 . care vor face ca în secundar să poată să apară o putere mult mai mare decât în primar datorată însumării câmpului magnetic alternativ din miez cu cel a celor 8 magneţi permanenţi. din orice material feromagnetic.

format din două bobine 113 .718 din 26 martie 2002 acordat unui colectiv format din Tom Bearden.Cătălin Dan CÂRNARU Calculul acestui transformator rămâne fireşte la latitudinea fiecăruia în funcţie de dimensiunea miezului. 6. Un alt generator care face parte dintr-un brevet mai amplu dedicat controlului câmpurilor magneţilor permanenţi acordat lui Charles Flynn este brevetul US 6. lărgimea găurilor şi mărimea magneţilor. Se poate observa cum într-una din polarităţile curentului alternativ câmpul magnetic se închide spre un capăt al transformatorului iar la cealaltă polaritate liniile de câmp se închid spre celălalt capăt. nr. Este vorba de un transformator în miezul căruia se află un magnet permanent şi care posedă un primar de comandă. iar la capete sunt cele două bobine înseriate care alcătuiesc secundarul sau ieşirea. James Hayes. Face obiectul brevetului U. Kenneth Moore şi James Kenny.561 din 12 iunie 2001 intitulat „Methods for Controlling the Path of Magnetic Flux From a Permanent Magnet and Devices Incorporating the Same” : După cum se vede avem un transformator al cărui miez dreptunghiular (U şi I) adăposteşte doi magneţi permanenţi între care sunt cele două bobine de control înseriate care alcătuiesc primarul. Stephen Patrick. Un alt transformator este cel cunoscut cu numele de MEG – Motionless Electromagnetic Generator.246.362.S.

734. Cele două secundare identice vor livra la ieşire tensiunea care poate fi trecută printr-un redresor – stabilizator sau poate fi utilizată neredresată în funcţie de necesităţi.L. 1972)) . Prin faptul că are doi magneţi şi două secundare înţelegem potenţialul lui. De altfel această schemă exterioară de comandă şi control se poate aplica la toate generatoarele de acest tip ( şi la cele de care am vorbit anterior ! ). Patent of W. dar teoretic poate merge până la 100. Şi iată o altă variantă constructivă : MEG are un COP care e dat de inventatori ca fiind 5. Acelaşi potenţial îl au însă şi transformatorul lui Flynn ca şi cel al lui Gunderson. Am spus noi mai sus că câmpul magnetic a magnetului permanent nu trebuie să fie cu foarte mult mai mare decât cel indus de primar. Patent No.Criza energetică – adevăr sau minciună ? mici şi două secundare identice.S. to C.205. U.716. U.S. Sunt în acea perioadă mai multe brevete acordate care au ca obiect transformatoarele parametrice (U. Patent No. Primul e obiectul brevetului american nr. Observăm imediat că prin felul cum sunt amplasate aceste două bobine primare înseriate. Următoarele două transformatoare generator le voi prezenta cu titlu informativ. Primarul din două bobine de comandă înseriate care încadrează magnetul este alimentat dintr-o sursă externă prin intermediul unui oscilator care-i va asigura curentul alternativ. Ca urmare sursa exterioară e necesară doar pentru pornire.323 acordat pe la începutul anilor 1970 – transformatorul parametric.4. Fam. (1973). liniile de câmp vor fi obligate să se închidă spre stânga sau spre dreapta lor în funcţie de polaritate curentului şi a câmpului magnetic modulat de primar.403. 3. Se poate remarca că din una din ieşiri.648. 3. 3.S. Transformatorul parametric conform descrierii acestui brevet are faţă de transformatorul obişnuit două componente în plus : miezul şuntat 114 . după redresare este alimentat printr-o buclă oscilatorul care comandă primarul.. Wanlass (Mar.Z.

au fost totuşi ţinute secret faţă de publicul larg.Cătălin Dan CÂRNARU magnetic şi circuitul de ieşire rezonant. iar dreapta arată realizarea practică a generatorului ) e vorba de un magnet din ferită cu dimensiunile de 150mm x 100mm x 25mm înfăşurat complet în trei bobine. în ultimii lui ani de viaţă: După cum se poate vedea ( imaginea din stânga e una de principiu. dar ele au: A= 600 spire de CuEm de 0.3mm. B= între 200 şi 500 spire CuEm 1mm. C= între 200 şi 500 spire CuEm 1mm. Un generator extraordinar de puternic în comparaţie cu dimensiunea lui este cel numit VTA Vacuum Triode Amplifier … nume dat de către colonelul Tom Bearden care l-a cunoscut pe inventatorul dispozitivului – Floyd Sweet. În imagine este arătată doar câte o spiră pentru fiecare. Aşadar cu toate că cele descrise de mine în paginile anterioare era cunoscut încă din urmă cu 40 de ani. 115 .

Condiţionarea constă în supunerea acestei bobine la o tensiune şoc de 20 000 V dată de un banc de condensatori simultan cu alimentarea ei cu un curent alternativ de 1A la 60 Hz. foarte dureroase. ceea ce face ca magnetul să devină instabil. În mai multe rânduri i-a fost spart laboratorul de la facultate şi i-au fost furate notiţele şi distruse modelele experimentale. Electricitatea dată de acest dispozitiv a fost numită de inventator electricitate negativă. Floyd Sweet a avut mari probleme în timpul vieţii lui cât a lucrat la acest aparat. acesta poate furniza până la 1. Are nevoie de un consumator de cel puţin 25 W pentru a putea funcţiona. Atingerea lui provoacă degerături instantanee. ceva aparte. Se opreşte dacă nu mai are consumator. Lumina dată de curentul livrat e o lumină caldă. nu prezentau stabilitate timp îndelungat. nu au avut aceleaşi rezultate.5KW.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Acest mic transformator bobinat direct pe un magnet ( sau între doi magneţi) a fost şi a rămas o mare enigmă deoarece e capabil să producă mai mult de 1KW la 120 V la frecvenţa de 60 Hz şi se autoalimentează. a fost ameninţat cu moartea de mai multe ori… lucruri care l-au făcut ca în ultima parte a vieţii să devină temător secretos şi paranoic rezultatul fiind că nu a încercat niciodată să breveteze generatorul. 116 . Una din bobine după cum se vede (C) poartă numele de bobină de condiţionare. De altfel toate încercările făcute după moartea lui de a pune în funcţiune dispozitive asemănătoare. Aparatele de măsură nu mai indică nimic la puteri peste 1KW. Funcţionarea lui prezintă câteva ciudăţenii: Prin alimentare la o tensiune de numai 9 volţi câţiva miliwaţi la 60 Hz. şi de asemenea în timpul cutremurelor. Practic deşi acestea funcţionau. specială. La primele ore ale dimineţii puterea la ieşire scade. În timpul funcţionării se generează şi antigravitaţie – greutatea generatorului scade cu atât mai mult cu cât sarcina lui e mai mare. Pe această condiţionare se bazează funcţionarea generatorului. Temperatura în jurul său scade foarte mult. practic pentru această putere de câţiva miliwaţi suportă perfect consumuri variind de la 100 W până la 1. dar apoi îşi revine fără nici o intervenţie exterioară. lucru ce mai târziu în funcţionare îl va ajuta să intre în rezonanţă cu frecvenţa de reţea.5 KW la o tensiune foarte constantă (120 V).

117 . Au rămas doar descrierile din ziarele vremii: Bobina e de fapt un transformator al cărui primar bobinat pe un miez din tije metalice e comandat de un oscilator. care se pare că pe atunci a fost unul mecanic. Hubard din Seatle care prin 1920 a reuşit cu ajutorul unei bobine de 28 cm diametru şi 36 cm lungime să producă 125 V la 280 A ( 35 KW) tensiune cu care a alimentat un motor electric pentru a deplasa un vaporaş pe un lac din apropierea localităţii. Se cunosc puţine despre această întâmplare. Unul ar fi Alfred M.Cătălin Dan CÂRNARU Şi altele Înainte de a schimba definitiv subiectul să mai discutăm puţin despre unele invenţii şi unii inventatori de prin secolul trecut.

com planurile de construcţie ale unui generator autoîntreţinut. Caracteristicile tehnice sunt următoarele : 118 . în acelaşi mod în care e construită bobina pentru electromagnet a lui Tesla. foarte eficient. fiind pasionat de munca acestuia. De curând.geocities. construit pe acest principiu.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Secundarul e format din opt bobine înseriate cu conductor bifilar. Joseph H. De altfel se pare că Hubard cunoştea foarte bine opera lui Tesla. Cater a reuşit să înţeleagă funcţionarea acestui tip de transformator şi a postat pe internet la adresa www.

În spaţiile rămase libere se toarnă pilitură de fier.Cătălin Dan CÂRNARU Primarul format din cele 16 bobine mici e comandat de curent alternativ de 12 V cu frecvenţa între 50 şi 1000 Hz. dar de astă dată sunt straturi de tije.) şi forma de undă sinusoidală. Puterea la ieşire este direct proporţională cu creşterea frecvenţei. peste care se bobinează conductorul secundarului. 300 – 400 Hz. nu dreaptă. ( autorul recomandă că funcţionează cel mai bine la cca. Primarul e construit din ţevi de PVC umplute cu tije de sârmă din fier moale folosită la sudură. iar peste conductor se bobinează o fâşie de tablă. Peste ţevi se bobinează primarul. Secundarul e construit în mod asemănător tot cu tije de metal într-o ţeavă de PVC. astfel încât bobinajul este prins în întregime între tijele de sudură şi fâşia de tablă: 119 .

un anume John Huston din Prineville – Oregon a inventat un dispozitiv cu ajutorul căruia extrăgea căldura din aer. Perrigo. Patentul depus în 15 noiembrie 1926 a fost acordat în 11 noiembrie 1930 cu numărul U. Pare a fi un strămoş al pompei de căldură.719. cu numărul 78. Tot ansamblul se introduce într-o cutie din tablă şi i se fac nişte capace dintr-un amestec de pilitură de fier şi material nemetalic. ( pentru o mai bună funcţionare la frecvenţe joase) acest lucru nu e obligatoriu.S.1781062: Un alt brevet depus în acea perioadă de Harry E. în 31 Decembrie 31.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Deşi se recomandă ca fâşia de tablă să fie placată cu aur. Cam tot odată cu Hubard. se referă la „Metodă şi aparat pentru acumularea şi transformarea energiei electrice eterice” 120 . Rezultă deci un transformator al căror straturi de bobinaj sunt încastrate în întregime în metal magnetic ceea ce îi măreşte foarte mult puterea câmpului electromagnetic. 1925.

Generatoarele eterice concepute şi create de el au rămas enigmatice deoarece nu funcţionau decât în prezenţa lui.S. motorul globular. A reuşit să convingă industriaşi şi bancheri ai vremii şi a pus bazele unei companii Keely Motor Company în New York în 1872. Datorită acestui fapt el este considerat de mulţi a fi fost un şarlatan. Pennock din Pennsylvania : O mare enigmă a fost şi a rămas John Worrell Keely (1837-1898) din Philadelphia – tâmplar şi mecanic care a anunţat în 1872 că a descoperit un nou principiu în producţia de energie.1014719 acordat lui Walter I. convinşi fiind că de fapt descoperise un alt fel de energie…. motorul previsional (2). negativ atractor şi indicator (5). Cert este că exista cumva o misterioasă legătură psiho-energetică între el şi maşinile lui : dezintegratorul compus (1). simpatetic negativ – atractorul (4). nr. hidro – vacuo motorul(3).Cătălin Dan CÂRNARU Tot pentru colectarea energiei radiante s-a emis la data de 16 ianuarie 1912 patentul U. Alţii îi acordă credit. dinasfera muzicală ((6– interiorul ) şi 7): 121 .

iar la cel de sus ceea ce se vede în partea dreaptă a imaginii. Iat-o : Să analizăm un pic ceea ce vedem aici. mai rece şi puţin oxigenată cu 122 . Este o ţeavă foarte lungă care se duce până pe fundul mării. dintr-o altă sursă inepuizabilă. mai densă.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Acum am să mă întorc la Viktor Schauberger pentru a vă vorbi puţin despre una din invenţiile lui care ar putea dărui omenirii energie gratuită. la capătul de jos are un sorb. adică un dispozitiv care permite amestecarea apei de adâncime. şi anume din apele mării.

se evaporă. de unde urcă din nou reluând ciclul. care nu consumă nici un fel de combustibile pentru a produce energie. Când valul o ridică supapa se închide. consumă. apa este împiedicată să se amestece.. Pompa aceasta e unul din cele mai eficiente sisteme de valorificare a 123 . Iată-le: Deşi constructiv pare asemănător. De fapt amestecul nu are loc efectiv. iar coeficientul de performanţă este la fel ca al oricărei pompe de căldură – în jur de 3 – 4.. vezi săgeţile orientate în jos) îşi va modifica densitatea şi va urca din ce în ce mai repede pe coloană. datorită materialului din care e formată partea superioară a conductei . ( care pătrunde prin conducta exterioară. Oare de ce nam auzit de el ?. în care amoniacul preia temperatura ridicată a suprafeţei. către un generator electric. trece prin turbina unui grup energetic. Ca orice pompă de căldură pentru a produce. simplu. iar apa urcă spre rezervorul de acumulare (6) şi de unde se scurge spre mare prin palele turbinei (4) unui generator (5). uşor de exploatat şi întreţinut. Un dispozitiv ingenios. Apa care este foarte densă şi lipsită de oxigen. va absorbi căldură şi oxigen atmosferic. O coloană de aspiraţie ( 1) fixată sub un flotor (3).Cătălin Dan CÂRNARU apa de suprafaţă. la capătul superior va fi deversată în mare. nu înainte ca întreaga energie acumulată în drumul ei să o predea prin intermediul unei turbine centripete. după care curge spre fundul mării unde se condensează. material care permite doar trecerea oxigenului. Şi aici ar fi cazul să mai arăt alte două dispozitive energetice concepute prin anii 70 – 80 pe care le-am extras dintr-o carte veche apărută la editura Albatros. în capul căreia se află o supapă unidirecţională (2). Aici. când valul coboară. dispozitivul din stânga (A) este de fapt o pompă de căldură uriaşă. supapa se deschide. În partea dreaptă avem o pompă acţionată de energia valurilor.

Pentru a funcţiona trebuie adus la viteza de rotaţie care să-i permită să funcţioneze apoi singur. E format dintr-un platou din aluminiu prin centrul căruia trece axul rotorului. şase perechi de magneţi. pe care sunt bobinate mai multe bobine. o asemenea coloană cu un rezervor de 4 – 5 m diametru putând colecta cam 300 kW. Un alt generator interesant este miniromagul: După cum se vede este un generator rotativ autoîntreţinut. care la rândul lor înainte de încastrare au fost la rândul lor bobinaţi.Criza energetică – adevăr sau minciună ? energiei valurilor. În această ţeavă se află de asemenea un rotor din material izolator în care sunt încastrate radial în poziţie verticală. Pentru miniromag aceasta e de 2100 rotaţii pe minut. Pe acest platou se află o ţeavă de cupru de diametru mare. 124 .

125 . curentul electric indus în bobine de trecerea magneţilor prin faţa lor..3 KW ( 50 cai putere). Dacă miniromagul are diametrul de cca.5 V la 7 A. Eu nu am găsit cine l-a inventat sau ce tensiune furnizează romagul. ceea ce face ca rotorul să fie atras spre ea şi astfel se întreţine automenţinerea rotirii generatorului. Dar presupun că depinde de felul cum sunt calculate bobinele şi puterea magnetică a magneţilor folosiţi.Cătălin Dan CÂRNARU Din imagine se observă cum. 10 cm şi produce 25 W 3. este trimis spre bobina următoare. nici nu am citit pe undeva. nici la tv. varianta sa mai mare – romagul are diametrul de 55 cm şi produce 37. Oricum sunt dispozitive care funcţionează undeva în lume şi despre care noi nu am auzit nici la radio.

vaporul sau avionul cutare la care-am lucrat…etc. de orice tip ar fi el. întreţinerea şi exploatarea infrastructurii. încercaţi să închideţi ochii şi imaginaţi-vă o metropolă. Pentru exploatarea de zi cu zi a unei maşini conlucrează industria de explorare şi exploatare a hidrocarburilor. foarte puţine ori suntem conştienţi. Toate fără excepţie au edificat civilizaţia de care suntem mândri şi toate fără excepţie funcţionează cu petrol – benzină sau motorină… Şi în spatele fiecărei maşini. un număr de întreprinderi mecanice. cu mult fum şi aproape sigur prea puţină verdeaţă. industria sticlei. maşina mea.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Maşinile Dacă am face un sondaj cu întrebarea „de ce anume sunteţi mai mândru în legătură cu cele ce vă înconjoară ?” probabil că 90 % dintre respondenţi ne-ar da răspunsuri de genul. etc. În plus prosperă pe lângă un autovehicul. precum şi producătorii de baterii şi a altor produse electrice şi electronice. clădirea. ţevi sau table). ). industria de service precum şi industria de distribuţie şi comercializare a tuturor acestor produse. Pentru a se construi o maşină conlucrează. şi percepere de taxe de utilizare a drumurilor publice. În cazul vapoarelor şi a avioanelor mai intervin şi industria mobilei. impozite. în asigurări. casa mea. Suntem mândri de civilizaţia pe care am edificat-o pe planetă.. etc. poduri. aeroporturi. de foarte. industria de rafinare a acestora ( producătorii de benzine motorine şi uleiuri). podul. industria de explorare şi extracţie şi prelucrare de materii prime ( minereu de orice fel) industria siderurgică şi de prelucrare primară a metalului (oţelării şi laminoare – de ţagle. aglomeraţiei. cu tot ce implică ea. de orice fel ar fi ea stă o întreagă industrie de care. Acum. o altă armată de birocraţi implicaţi în perceperea taxelor ( de mediu. beton şi sticlă. o întreagă armată de birocraţi implicaţi în finanţarea acestui sistem. vapor sau avion…. Pe de altă parte tot legat de autovehicule o întreagă industrie care asigură construcţia. fie personală. căi ferate. locul meu de muncă. utilitară – camion. de orice fel ar fi ea. necesare deplasării – şosele. Foarte probabil că prima imagine care vă vine în minte e un oraş cu clădiri mari. în ciuda poluării. din oţel. a metalelor neferoase. a vopselurilor. cu şosele largi supraaglomerate. şi agresiunilor de tot felul asupra mediului înconjurător. excavator etc. 126 . Atât întrebarea despre care am spus mai sus cât şi exerciţiul de imaginaţie are în centrul lor maşina. producătorii de piese de schimb ( aproape aceiaşi structură industrială care a fost necesară la producerea autovehiculului respectiv). cea a prelucrării maselor plastice şi cauciucurilor. răutăţii noastre generale.

Aşa că noi cu autovehiculele de care suntem mândri.Cătălin Dan CÂRNARU În plus ar mai trebui spus că agresiunea autovehiculelor asupra mediului nu se rezumă doar la faptul că emană în atmosferă noxe de tot felul ( sunt implicate în poluarea atmosferică creată de motoarele cu ardere internă peste 100 de substanţe foarte toxice ) care provoacă tot felul de boli de la simple alergii până la tot felul de forme de cancer. sau ambalaje ale materialelor de întreţinere şi exploatare. şi atacă direct tot ceea ce spală. Furtunile din ce în ce mai dese şi devastatoare. Mai adăugaţi aici toate experienţele militare iresponsabil-criminale gen HAARP şi altele care agresează direct straturile superioare ale atmosferei. nu distrug doar clădirile în care locuim şi lucrăm. inclusiv solul şi subsolul. şi făcând ca puterea de protecţie a atmosferei să scadă simţitor – şi astfel o din ce în ce mai mare cantitate de raze gama. devin hiper-acide. absolut totul este finanţat prin bănci… Inclusiv genocidul generalizat în acest mod. Practic întreaga civilizaţie umană actuală se bazează pe autovehiculele care funcţionează cu petrol. autovehiculele agresează mediul mult mai departe decât ne-am putea închipui. Şi totul. numărul de decese raportat la mia de locuitori a crescut de multe ori ? de aici se desprinde faptul că industria auto cu tot ce implică ea întreţine şi o sumedenie de medici şi farmacişti superfericiţi de deteriorarea explozivă a stării de sănătate a populaţiei. Şi totul pleacă de la o mână de descreieraţi instalaţi comod la conducerea trusturilor bancare internaţionale. care merg cu petrol. dar apar fenomene de neconceput până în urmă cu câţiva ani ( tornade în ţara noastră !) dar ploile încărcate cu toate noxele eliminate de miliardele de autovehicule. Această încălzire are ca efect o perturbare a întregului motor hidroclimatic planetar. şi alte tipuri de radiaţie solară şi cosmică să ne ardă zilnic de dimineaţă până seara şi veţi înţelege cam care e situaţia globală actuală. ne otrăvim însăşi alimentele pe care le consumăm. şi pe care nu-i interesează 127 . Deci toate aceste noxe le ingerăm pe două căi ( una prin respiraţia unui aer din ce în ce mai poluat şi a doua prin alimentaţie ). iar din subsol toate aceste noxe ajung în stomacurile noastre căci sunt absorbite de vegetaţie şi prin ea pătrund pe tot lanţul trofic. În afară de tot felul de gunoaie lăsate care pe unde se nimereşte. părţi componente ale vehiculelor. prin vijeliile din ce în ce mai sălbatice. Nu vi se pare ciudat faptul că deşi medicina şi industria farmaceutică este de zeci de ori mai dezvoltată decât era acum 150 de ani. (pur şi simplu fierbe cu microunde straturile superioare distrugând în special ozonul şi creând straturi ionice de noi gaze care în loc să oprească razele periculoase venite din cosmos din contră le concentrează ). Unul ar fi bine cunoscutul efect de seră dat de creşterea cantităţii de CO2 din atmosferă.

. poate veţi începe să înţelegeţi cum. alţii nu le ştiau de loc.. Din contră sunt fericiţi. În acel moment poate că v-aţi gândit la un vehicul hibrid sau de ce nu în totalitate electric. influenţa lor crescândă a dus treptat. sau doar le bănuiau. dar prin asta şi un instrument criminal. cu moartea miilor de specii pe întreaga planetă suntem întâmpinaţi de armate de scutieri înarmaţi până-n dinţi… Şi suntem calificaţi drept anarhişti. Şi dacă pe undeva aţi depistat vreun model aţi rămas stupefiat de preţul exorbitant al modelului respectiv. Şi cum ei. Eraţi convins că trebuie să se găsească şi aşa ceva de vreme ce an de an marii producători ai industriei auto prezintă la saloanele auto modele hibride. Nu la 30-50 000$ numai acumulatorii. bancherii controlează exploatările şi prelucrarea petrolului. Maşina electrică nu există pentru că nu o cumpără nimeni.. Pentru că odată cu creşterea populaţiei globului. dar în acelaşi timp îşi simt tot mai mult ameninţată poziţia de privilegiaţi conducători ai lumii. automobilul este unul din principalele instrumente de câştig ale lor. Unii dintre dumneavoastră poate că ştiau aceste lucruri.. cu poluarea. doar ca deocamdată. E imposibil să nu observaţi acest fapt. Iar noi cei mulţi.. Dar pe ei nu-i interesează faptul că câştigul lor personal duce la decesul a tot mai mulţi pe an ce trece. De aceea au luat şi iau măsuri. Urmăriţi o săptămână jurnalele de actualităţi.Criza energetică – adevăr sau minciună ? decât câştigul lor personal. prin orice mijloace. treptat în ultimii 100 de ani la o din ce în ce mai mare dezvoltare a aparatului opresiv din subordinea fiecărui guvern de pe planetă. ba este chiar o competiţie între firmele in domeniu. experimental etc. şi citiţi cu atenţie ultimul capitol. sau chiar în totalitate electrice. Când aţi întrebat probabil vi s-a spus că sunt doar în stadiu de cercetare. Ia mai gândiţi-vă !. le cresc şi conturile bancare. Nu este nici o conspiraţie. de câte ori încercăm să spunem că nu suntem de acord cu militarizarea. Veţi spune că-s defetist sau că fabulez. şi prin asta a întregii planete. care se află la rădăcina întregii civilizaţii actuale. Că astfel de vehicule nu există. cu proliferarea unor boli lansate fie din greşeală fie voit la scară planetară. Prin faptul că au un cuvânt greu de spus oriunde pe planetă.. Dar pentru toţi în momentul în care v-aţi dat seama de ele probabil că v-aţi dorit să conduceţi un autovehicul cu un altfel de motor. asta este 128 . Nu există tehnologie viabilă pentru stocarea energiei electrice care să fie măcar comparabilă ca şi cost cu stocarea chimică din petrol. cu războaiele.. cu experienţele militare.. Şi în scurt timp aţi ajun să gândiţi la fel ca cei ale căror afirmaţii le-am luat de pe un forum de discuţii (softpedia): „tâmpenii. Curând însă v-aţi dat seama că acest lucru nu se poate..

” Şi: „…dacă e vorba de maşina pe baterii sunt de acord să moară. să fie înlocuite toate maşinile actuale cu maşini electrice? Ar fi bine. se încarcă foarte greu. să am posibilitatea să-l încarc la loc şi sa plec mai departe în 15 minute. Cum ar vrea ecologiştii. pe lângă autonomie. În plus. Pentru că este o involuţie a maşinii pe petrol. etc. S-a calculat că un autobuz cu baterii electrice îşi amortizează costul în 3 milioane de km rulaţi. poate costa şi 1/2 din maşina mea.Cătălin Dan CÂRNARU situaţia. autonomie. cuplu. Dar asta nu se poate face peste noapte. simpla utilizare . utilitate zilnică. Eu zic să stăm liniştiţi. ar trebui ca. dar atâta timp cât nu sunt fiabile asta nu se poate. sau că maşinile electrice ar ajunge la acelaşi preţ ca şi cele convenţionale. Practic toate convenientele maşinilor pe petrol sunt scoase la maşina electrica. după descărcarea acumulatorului. şi că situaţia materială îmi permite să ignor diferenţa de preţ. până în momentul în care ar avea aceleaşi caracteristici de putere.” Cred că nu ar fi nevoie să caut mai mult de o jumătate de oră pe internet pentru a mai adăuga zeci sau poate chiar sute de asemenea păreri. încet. sau să am un altul de rezerva. la preţul de 100$ barilul. … numai inconveniente .” Sau : „Să zicem că sunt ecologist. deci distanţa necesară amortizării s-a dublat. iar la jumătatea lui trebuie să mă opresc şi să stau 8 ore cu maşina-n priza nu mă interesează acea maşina. cât ar bate din palme proştii care susţin teoria încălzirii globale datorata emisiilor de CO2 . în primul rând. Ergonomie . Nu te poţi urca într-un vehicul şi să nu ştii daca poţi ajunge la destinaţie. Tot nu mi-aş cumpăra aşa ceva. Între timp preţul petrolului a scăzut.000 de km. şi să-l pot înlocui singur. e foarte greu să stai cu cablul conectat la maşina când stai la bloc . şi. daca eu am de făcut un drum de 1. Bateriile sunt foarte grele . viteza.” Sau: „Atunci când o tehnologie devine matura atunci e introdusă pe scară largă şi produce şi bani. 129 . încet tehnologia va evolua şi vom avea maşini electrice performante. ca să nu mai spun de autonomia infectă.

+ este spaţioasă sau mică.Criza energetică – adevăr sau minciună ? De unde vin părerile acestea ? Nu vă grăbiţi. − orice reparaţie sau întreţinere presupune a ne murdări cu tot felul de substanţe urât mirositoare. al treilea şi al patrulea ne pun serios pe gânduri ( dacă suntem cât de cât oneşti şi mai ales dacă ştim să vedem dincolo de toate reclamele cu care suntem bombardaţi zilnic de către marii producători de maşini ). Şi oricât ar părea de ciudat. Din păcate nu spune nimeni că această cerere lipseşte tocmai pentru că preţul de vânzare a acestui tip de maşină este exagerat de mare. a pădurilor tropicale şi a vârfurilor de munte ) vom găsi carburant pentru a ne putea continua drumul. Dar vă spun eu că mai degrabă cred că nu ştiţi… Aşa că hai să analizăm puţin… Să ne gândim puţin cât suntem de mulţumiţi de autovehiculul pe care-l conducem ( dacă-l avem ). şi ar fi bine aici să facem o mică sistematizare cu plusuri şi minusuri. Le voi înşira pe rând aşa cum îmi vin în minte. la un motor foarte complicat cu sute de componente care se pot strica oricând. Să luăm la puricat cele patru citate. + se fabrică într-o gamă largă de puteri. − obligaţia de a executa regulat reparaţii de întreţinere. − poluarea. este de orice dimensiune ne dorim şi de orice formă. − preţul tot mai mare al carburantului de la an la an. Veţi spune că e normal. + oriunde ne-am deplasa cu ea pe suprafaţa planetei ( cu excepţia marilor deşerturi. Dacă primele două minusuri nu sunt chiar de speriat. + cam tot aceiaşi situaţie este şi pentru piesele de schimb şi service. şi poate fi cu tracţiune pe faţă. Doar credeţi că ştiţi. maşinile electrice cu toate că sunt prezentate la fiecare salon auto ca o alternativă la maşina clasică. mai ales în lumina celor pe care le-am spus anterior aceste două minusuri sunt covârşitor de grele. bateriile şi motoarele 130 . sau integrală. pe spate. depăşind cu mult toate plusurile. fără a avea pretenţia că le voi fi atins pe toate şi sperând că măcar le voi atinge pe cele mai importante. E adevărat. se caută pe orice cale evitarea scoaterii lor pe piaţă. Şi unul din motivele invocate este că nu există cerere. Acum să ne întoarcem un pic la paragrafele anterioare şi să încercăm să aflăm de unde ni s-a format convingerea că maşinile electrice sunt ceea ce rezultă din cele patru citate anterioare. + are preţuri de la cele accesibile celor mai puţin înstăriţi până la cele la care nu au acces decât bogătaşii – adică e pentru toate buzunarele.

Oricare ar fi soluţia constructivă costurile de producţie ale unui motor electric în comparaţie cu unul cu ardere internă sunt de maximum 10 – 15% din preţul de producţie al unui motor cu ardere internă. Maşinile electrice se construiesc fie cu un singur motor şi o cutie de viteze automatică fie cu motoare pe fiecare punte fie cu motoare pe fiecare roată ( practic butucul roţii e un motor). sunt cunoscute. Aici ar trebui spus că acest tip de baterii primare. În plus cererea este suprimată şi prin faptul că puţinii producători de maşini electrice caută în mod intenţionat să le facă mai puţin aspectuoase. mai puţin confortabile sau mai puţin utile. Nu vă grăbiţi să mă contraziceţi căci voi aduce argumente pentru tot ceea ce spun în chiar rândurile următoare. Şi acum bateriile… Aici e o întreagă poveste. În plus nu cred că a văzut cineva dintre dumneavoastră vreo reclamă la maşinile electrice în vreun mijloc mas-media. Maşina mergea nu cu acumulatori ci cu o baterie a cărui electrod negativ putea fi schimbat în câteva minute de oricine. Să amintim aici faptul că Tesla nu a realizat doar un automobil electric. Primul model pe care l-a realizat şi l-a testat pe distanţa New York City – Buffalo mergea cu un mic motor electric cu o turaţie de 30 000 de rotaţii pe minut. redusă printr-un sistem hidraulic ingenios la 1800. Iată-le: 131 . Bateria era capabilă să asigure cu o placă negativă o autonomie de 500 Km.Cătălin Dan CÂRNARU sunt foarte scumpe. De fapt preţul de producţie al unui autoturism electric este mult mai mic decât cel al unui autoturism clasic.

Un autoturism dotat cu o baterie de 60 de asemenea celule cântărind în total 250 kg. este pila Litiu – Aer. se adaugă apă pentru compensarea concentraţiei sale înainte de a-l aduce din nou în pilă. Între anod şi catod se află o membrană poroasă prin care electrolitul ( apă ) intră în contact cu ambii electrozi. Pentru aceasta în interiorul bateriei în afară de electrolit se introduce şi un depolarizator care are rolul de a anihila 132 . străbate 4500 de km cu opriri pentru adăugarea de apă şi eliminarea hidrargilitei ( se face în cinci. (venit din exterior) iar cealaltă faţă este în contact cu electrolitul – sodă caustică ( hidroxid de sodiu 10 – 30% ) care scaldă şi anodul. Cea de-a doua pilă la fel de eficientă dar mai simplă în exploatare este cea Aluminiu – Aer. O baterie construită cu asemenea celule poate asigura o autonomie de 1800 Km cu un anod. care împiedică continuarea reacţiilor. care se schimbă. Deci anodul nu se pierde… După îndepărtarea hidrargilitei din electrolit. Pe parcursul acestei distanţe se fac câteva scurte opriri pentru alimentarea cu apă proaspătă. chiar dacă electrodul negativ ( zincul) nu e distrus prin corodare. Bateria e construită cu o baie de colectare a precipitatului ( care se reciclează ). Atât schimbarea plăcilor cât şi adăugarea apei şi eliminarea hidrargilitei sunt operaţii la fel de simple ca acţiunea de umplere a rezervorului la staţiile de carburanţi.Criza energetică – adevăr sau minciună ? E vorba de un gen de baterii. al cărei anod este o placă de grafit poros prin care pătrunde uşor aerul. Electrolitul se trece printr-o baie de cristalizare unde se colectează hidroxidul de aluminiu (hidrargilită). ale căror electrod pozitiv (anod) este aerul iar cel negativ (catodul) care se consumă e o placă metalică care poate fi schimbată foarte uşor în momentul degradării lor. iar catodul este o placă de litiu ţinută în contact cu catodul printr-un resort. După 4500 km plăcile de aluminiu se schimbă. Hidrargilita e materie primă pentru industria de aluminiu. O faţă a membranei poroase e în contact cu aerul umidificat. În funcţionare electrodul de aluminiu se dizolvă în electrolit astfel că soluţia de hidroxid de sodiu se încarcă cu oxid de aluminiu. zece minute ) la câte 450 km. Anodul e format dintr-o membrană poroasă. De fapt care-i problema bateriilor ? Bateriile alcaline zinc/carbon al căror electrolit este hidroxidul de potasiu încetează să funcţioneze după ce se consumă. Pila aluminiu aer are o energie specifică de 400Wh/kg şi e mai simplă constructiv. În timpul funcţionării pilei bioxidul de carbon din aer trecând prin hidroxidul de litiu care se formează pe anod produce un precipitat insolubil – carbonatul de litiu care trebuie eliminat periodic. de către oricine. Catodul e placa de aluminiu. Acum să vorbim de bateriile clasice. Prima. cea din stânga. Prin reacţiile chimice din interiorul bateriei electrozii sunt acoperiţi cu o peliculă de hidrogen.

Acumulatorii auto clasici. 2 martie 1964. Da.d. practic fiind nemuritoare. Deşi există şi a existat un depolarizator mult mai eficient. De fapt bateria încetează să funcţioneze pentru că aceasta-i cel ce se consumă. Iat-o : Acum să vorbim despre acumulatori. sunt grei şi se încarcă greu. e ţinută într-un seif. anumite cercuri din exteriorul ţării fac presiuni pentru a o achiziţiona. care funcţionează neîntrerupt de la fabricarea ei în 1950. iar preţul lor nu foarte mic ( dar e mare prin creştere forţată şi artificială. se continuă folosirea bioxidul de mangan. Ei bine de peste un secol în construirea bateriilor se foloseşte ca depolarizator bioxidul de mangan. Ceea ce nu ştiţi este că există tot de aproape 133 . şi anume oxidul de plumb ( folosit încă din 1890 la tramvaiele new-yorkeze). căci preţul lor de producţie e cam 10% din valoarea de comercializare ) . iar de când a fost produsă. Bucureşti)).Cătălin Dan CÂRNARU această depunere de hidrogen. Craiova . Nu prea a fost expusă în ultimii ani. a dat asigurări că această baterie nu se va consuma niciodată. Cel ce a inventat-o şi a construit-o (Nicolae Vasilescu-Karpen (n. De ce ? Pentru că astfel vom cumpăra mai des baterii… La Muzeul Naţional Tehnic „Dimitrie Leonida” din Bucureşti există o baterie pe bază de aur şi platină cu electrolit acid sulfuric de înaltă puritate. 28 noiembrie 1870. Şi de asemenea a dat asigurări că poate fi construită la orice dimensiune şi pentru orice consum… Foarte puţini sunt cei ce ştiu de ea.

duce la reuşita realizării a doar 10-30 de fotografii. Acumulatorii litiu – ion deşi pot furniza curenţi mai mici pe unitatea de timp faţă de cei NiMH au avantajul că au o rată de descărcare calculabilă. Pentru cei care nu ştiu. ei sunt folosiţi doar de elite. Există unii mult mai buni. De altfel. Dar aceştia deşi se produc după aceleaşi tehnologii şi au aceleaşi costuri de producţie ca cei pe care-i ştim şi-i considerăm insuficient de eficienţi. Toate aceste tipuri de acumulatori sunt de asemenea comercializaţi la preţurile la care sunt comercializaţi dintr-un interes anume. sunt de două feluri– zinc şi oxid de argint sau argint şi oxid de zinc în electrolit soluţie apoasă de hidroxid de potasiu sau altele asemenea. De aceea laptopurile ne pot arăta cu precizie de două trei minute cât timp mai e până rămânem fără curent. ceea ce permite să se calculeze cu o aproximaţie destul de bună timpul cât vor mai funcţiona. folosirea unui aparat foto digital cu baterii cumpărate din comerţ. Pe unii dintre ei deja îi folosim curent în aparatele foto digitale ( acumulatorii format AA sau A4 – NiMH – Nichel Metal Hidrid). De peste 50 de ani armatele lumii folosesc acumulatorii Ag – Zn care se comportă la fel ca cei litiu ion. este că există şi un anumit tip de acumulatori foarte puternici care se pot încărca în doar câteva zeci de secunde. capacitatea acestora se apropie vertiginos de 3 Ah. Un alt lucru pe care nu-l ştiţi probabil.Criza energetică – adevăr sau minciună ? 100 de ani o serie întreagă de alte tipuri de acumulatori. sunt foarte buni. Aţi făcut ochii mari ?! 134 . sau în telefoane. Deci dacă un acumulator e încărcat de 1000 de ori el trebuie să coste cât 1000 de baterii… Ceea ce iar nu se ştie. Aceştia sunt acumulatorii… Litiu – Ion . de armate. în vreme ce folosirea acumulatorilor NiMH permit să se facă cam de zece ori mai multe la o încărcare a acestor acumulatori. Numai că cineva a hotărât că trebuie comercializaţi la preţul echivalent al bateriilor pe care le înlocuiesc. Deşi nu sunt printre cei mai eficienţi. În plus aproape întregul acumulator poate fi reciclat. Trebuie să ştiţi că dezvoltarea tehnologică actuală permite ( şi chiar o face ) construcţia acestora la aceleaşi costuri de producţie ca şi cele mai ieftine baterii chinezeşti zinc/carbon. iar telefoanele digitale ne arată pe ecran câte „liniuţe mai avem în baterie”. sau institute de cercetări. Aceşti acumulatori argint zinc. în vreme ce încărcătoarele electronice tot mai performante permit încărcarea lor în timpi tot mai scurţi. dar au o densitate energetică cam cu 50 % mai mare. camere de luat vederi şi laptopuri ( Litiu Ion). este că aceşti acumulatori nu sunt cei mai performanţi. gradul de distrugere al lui prin folosire îndelungată fiind extrem de mic.

şi în general poate foarte uşor întrece orice maşină echipată cu motor cu ardere internă. Şi aceste performanţe chiar există. nu mai trebuie făcut schimbul de ulei. şi una peste alta automobilul electric dacă ar intra pe piaţă.Cătălin Dan CÂRNARU Da. se şi prelungeşte mult viaţa acumulatorilor respectivi şi de asemenea le creşte şi capacitatea. nu-i trebuie agent de răcire ( se răceşte cu aer). rezultă un drum deschis spre performanţe din partea maşinii electrice. ar dispărea tot lanţul de comercializare şi livrare a carburanţilor şi uleiurilor şi de asemenea şi două treimi din service. nu face zgomot. fără a se încălzi şi fără a exista riscul exploziei lor. Prin adoptarea unei anumite tehnologii de construcţie aceştia se pot încărca practic instantaneu. şi mai ales a faptului că un asemenea motor e mult mai ieftin şi mai uşor decât unul cu ardere internă. pe la sfârşitul secolului 19 şi începutul celui trecut. Imaginile următoare şi cele de mai sus reprezintă asemenea 135 . cam în doi trei ani ar lua locul celui clasic. De altfel ar trebui să aflaţi ( acei dintre dumneavoastră care nu ştiaţi. Acum să discutăm despre fiabilitatea unui autovehicul electric. şi probabil multe altele care nu-mi vin în minte pe moment. nu are carburator sau injector care să se înfunde. Ar dispărea o importantă sursă de venituri la buget reprezentată de taxele de poluare. şi eu cred că majoritatea ) că de fapt atunci demult. Autovehiculele electrice prin faptul că motorul electric poate fi construit să funcţioneze la turaţii nicicând visate pentru un motor cu ardere internă. O maşină electrică poate accelera de la 0 la 100 Km/h în doar 4 – 6 secunde. În ce priveşte întreţinerea unei maşini echipate cu motor electric apare o simplificare drastică – nu mai avem mii de piese componente. În plus e complet nepoluantă. numărul de maşini echipate cu motor cu ardere internă care se aflau pe şosele era mai mic decât cel al celor echipate electric. în plus ar cădea cam două treimi din industria petrochimică ( o treime o reprezintă industria maselor plastice şi cauciucurilor artificiale ). Prin această tehnologie de construcţie.

şi influenţă foarte mare în cercurile politice (aceiaşi atitudine şi mentalitate o au şi ceilalţi mari producători auto de pe întregul glob)… 136 .Criza energetică – adevăr sau minciună ? autovehicule electrice. Ce s-a întâmplat însă după acea perioadă… este urmarea arivismului şi lăcomiei din cercurile industrial bancare. marile reţele de transport public electrificat ( tramvaie şi troleibuze ) din metropolele americane. General Motors Company… Toată lumea a auzit de ei… dar nu toată lumea ştie că pe la începutul secolului trecut au cumpărat prin intermediul unor firme fantomă. dar totul s-a muşamalizat căci conducerea firmei deja avea conexiuni adânci în cercurile financiar bancare. pentru a le desfiinţa şi înlocui apoi cu autobuze proprii echipate fireşte cu motoare pe benzină… Mulţi ani mai târziu s-a aflat acest lucru şi au fost traşi la răspundere juridică.

şi de asemenea vedeţi că maşina nu era totuşi nici foarte urâtă şi pe deasupra atingea viteze destul de mari ( 80 de mile pe oră înseamnă 128 Km pe oră ): Ei bine. Şi printre sutele de proprietari au fost şi personalităţi. ci date în lizing. Toate. Le-a distrus. Maşină în multe privinţe superioară celor mai multe autoturisme de pe şoselele Californiei şi Arizonei. cu toate că toţi. ca un procent de cca. Pur şi simplu GMC nu a vrut să le vândă. reclame care nu au fost niciodată difuzate. Nimeni. dar absolut toţi utilizatorii lor au vrut să le cumpere. Toate acele sute de maşini. S-au cheltuit milioane de dolari pentru reclame publicitare cu această maşină. Vedeţi două chiar mai jos. şi au fost distruse. acum nu prea mulţi ani (1996) aruncând praf în ochii populaţiei au cheltuit câteva sute de milioane de dolari. Maşinile nu au fost vândute însă. Şi astfel s-a născut EV 1. 137 . Au cerut chiar statului să promulge o lege care să impună tuturor producătorilor de autovehicule. 5 – 10 % din producţie să fie reprezentat de autovehicule complet nepoluante.Cătălin Dan CÂRNARU Şi tot ei. înfiinţând o fabrică separată pentru a produce un autovehicul electric competitiv. nici chiar Mel Gibson sau Tom Hanks nu au putut să le cumpere. zece ani mai târziu toate aceste maşini au fost retrase din circulaţie de către firmă.

automobil aerodinamic revoluţionar la acea vreme. Ulterior când noi am avut nevoie să rafinăm petrolul. Nu se vrea să ştim – cum spunea în urmă cu câţiva ani regretatul istoric Augustin Deac… Altfel ne-am apuca şi am cere asemenea maşini în locul celor cu motoare cu ardere internă…. şi cu caracteristici comparabile cu al autovehiculelor normale există de mult. nici un producător de autovehicule electrice nu le vinde. Procedeul şi drepturile depline de utilizare a lui au fost vândute statului american. 402 683 în 19 septembrie 1924 pentru un automobilul fără diferenţial. şi nici nu învăţăm în şcoli. pentru că cel român nu s-a arătat interesat.Criza energetică – adevăr sau minciună ? La fel au procedat toţi producătorii de autoturisme electrice. Sunt doar închiriate cu dreptul de a fi retrase şi distruse în orice moment. în prima rafinărie din ţara noastră. 138 . ne-am văzut obligaţi să cumpărăm aceste drepturi de la americani. La noi în ţară au existat şi există încă o serie întreagă de inventatori în domeniul auto. În 1908 Lazăr Edeleanu pune la punct şi efectuează prima rafinare în lume a produselor petroliere cu bioxid de sulf.construieşte automobilul cu motor cu aburi. Şi încă din câte ştiu eu pe plan mondial nimeni. Aşadar din cele spuse până acum probabil că aţi înţeles deja că tehnologia care să scoată maşinile electrice pe piaţă la un preţ competitiv. Numai că există şi un motiv întemeiat pentru care noi nu ştim de ele. În 1880 Dumitru Văsescu . Să pomenim şi pe Aurel Persu care obţine brevetul de invenţie nr. cu motor în spate (de forma „picăturii de apă”).

eventual. Mihai Ruşeţel a inventat motorul cu apă! „Cazul Ruşeţel”. ca principiu de funcţionare. Capul incandescent 4 este format 139 . precaut. pe care sunt fixate nişte pistoane 2. Motorul cu apă. şi chiar a centralelor termoelectrice. îmbrăcate de un cilindru mobil 3.500 DM lunar) pentru a nu pierde. în locul turbinelor din termocentrale. iar în februarie 1990. Aici trebuie să vorbim şi de motorul Ruşeţel. „…Proiectul a fost depus la OSIM în 1980 şi a fost brevetat în ianuarie 2001. Poate fi utilizat în domeniul transporturilor terestre şi navale. Securitatea l-a şicanat pentru refuzul de a cesiona invenţia statului.Cătălin Dan CÂRNARU În 1925 Traian Vuia realizează generatorul de abur cu ardere în cameră închisă şi cu vaporizare instantanee. el a refuzat angajarea ca şi consilier tehnic la „Mercedes” (2. proprietatea invenţiei… Motorul său se bazează. conform invenţiei este alcătuit dintr-un şasiu 1. este elocvent pentru geniul românesc dar şi pentru „talentul” cu care ne risipim forţele şi putem să ne pierdem valorile. pe „cazanul Traian Vuia”. invenţie folosită încă la locomotivele Diesel-electrice pentru încălzirea vagoanelor. care are încastrat la mijloc un cap incandescent 4. Până atunci.

„Reuşita ar fi un miracol. Pe arborele 7. Pe cât e de genial. a afirmat că este dispus să ajute inventatorul cu orice are nevoie pentru realizarea prototipului şi a declarat. După cum se poate vedea. Datele tehnice preconizate de a patra sa machetă (10 l/100 km consum de apă. pentru închiderea/deschiderea unor supape de evacuare 9. „Motorul Ruşeţel” foloseşte drept combustibil doar apa. motorul Ruşeţel este un motor care deşi funcţionează cu apă. pe şasiu. are loc fenomenul de calefacţie. încântat. antrenând cele patru biele. la interior. şi are dimensiunile unui motor de Dacie. care are. Prin variaţia cantităţii de apă introdusă în cilindri. De-a lungul celor 50 de ani. pentru montarea bielelor 6. La exteriorul cilindrului 3. se află câte două excentrice. o rezistenţa electrică de înaltă putere. pentru fixarea unor biele 6. pentru acţionarea unei supape de admisie 11.Constantin Stroe. este montat câte un arbore 7. fie ea întreprindere. care cunoaşte acest proiect chiar din 1980. la capete. până în prezent. nu consumă decât energia electrică din baterie. ing. diametral opuse. iar la baza pistoanelor 2. ceea ce produce deplasarea cilindrului dublu mobil 3 faţă de pistonul 2. 70 km/h viteza maximă) pot fi îmbunătăţite la realizarea prototipului: un motor cu apă montat pe o Dacie 1310. Apa intră în motor ca lichid şi iese pe eşapament ca vapori care pot circula printr-un radiator de încălzire înainte de a ieşi în atmosferă. şi se pare că atunci când conducem vreo structură. aşa cum nu l-am văzut nici montat pe vreun autoturism marca Dacia. E un motor genial. după care ciclul se reia. două came 8. apa vaporizează. Directorul general al Uzinelor Dacia. aflat la o distanţă minimă faţă de pistonul 2. de mare rezistentă electrică şi termică. probabil că niciodată nu-l vom vedea montat pe vreo maşină pe vreo linie de producţie din lumea asta. precum şi o camă 10. şi cred că în asemenea caz ar trebui să se inventeze pentru acest om Premiul Super-Nobel” „. sunt montate nişte bolţuri 5. este probabil cel mai prolific inventator român actual. în mod alternativ. Faza de admise dintr-un cilindru corespunde cu faza de evacuare din celălalt cilindru şi invers. De minţit toţi ştim să minţim. se realizează variaţia de putere. Funcţionarea motorului cu apă are loc după cum urmează: prin pulverizarea apei asupra capului incandescent 4. în dreptul capului incandescent 4. E vorba de inginerul de aviaţie Iustin Capră. partid politic sau altceva. respectiv cei doi arbori.Criza energetică – adevăr sau minciună ? dintr-o placă ceramică sau de fontă. dată de alternator. Virgilius Justin Capră a inventat tot 140 . o facem cu o şi mai mare uşurinţă şi neruşinare… Un alt român care de asemenea încă trăieşte. sursa de energie iniţială fiind o banală baterie de maşină.

care i-a fost confiscată de comunişti din cauză că se temeau să nu fugă cu ajutorul ei din ţară. Probabil că toţi românii l-au văzut din când în când apărând pe micile ecrane cu micuţele lui maşinuţe şi scutere. Iată ce părere are el despre maşini în general părere desprinsă dintrun interviu din presă: „– Care sunt preocupările dv. Dacă se ia în considerare randamentul scăzut al motorului termic. Ing.000 kg. O altă invenţie genială a lui Capra este autoturismul care consumă un litru de benzina la 100 de km (Virgilius S – dreapta sus) şi aerodina cu decolare şi aterizare verticală. care trebuie smuls din terenul agricol. nepoluant. mult mai repede decât carosabilul. Numărul automobilelor creşte vertiginos. cu consum redus de carburanţi. bilanţul energetic este 2-3% util. aşa 141 .Cătălin Dan CÂRNARU felul de maşinuţe şi aparate de zbor neconvenţionale ( peste 70 ). Am observat că în majoritatea automobilelor circulă un singur om sau doi. dintre care aproape jumătate cu propulsie electrică şi 15 motorete dintre care 10 se încarcă la priza. venerabilul domn Capră deţine peste 25 de brevete de invenţii pentru „Automecanica”. 97% – energie „folosită în special pentru distrugerea mediului înconjurător“. peste 60 de prototipuri de vehicule cu două sau trei roţi. şapte prototipuri de aparate de zbor. motorizate atât cu motoare cu ardere internă foarte economice. din care numai 10% reprezintă masa utilă. greutatea automobilelor este în medie de 1. actuale? – De câteva decenii sunt preocupat de realizarea unui automobil de dimensiuni mici. Născut în 1933 la Magureni. Radu Manicatide afirma în 1930 că „automobilul. în judeţul Prahova. cât şi cu motoare electrice.

În acesta se integrează optimizarea masei utile şi consumul minim. numai paleative. prin declararea de ani mulţi a faptului că sunt încă în stadiul de cercetare. Până în prezent am realizat 66 de prototipuri de miniautomobile cu tracţiune neconvenţională. că un autovehicul electric nu e capabil să rivalizeze cu unul cu ardere internă. care sunt cunoscute de foarte mult timp: 142 . 7000 rotaţii/minut la puterea maximă. fie alcoolurile respective. în afara 70 km/h. ” După cum aţi observat atât autoturismele electrice cu acumulatori cât şi cele cu pile cu aer sunt ţinute cât mai departe de cunoaşterea publicului larg şi de liniile de asamblare ale fabricilor. dar şi acestea echipate cu acumulatori ineficienţi şi motoare de puteri mai mici decât ar trebui. Puţinele vehicule electrice care pătrund firav pe piaţă sunt doar cele pe două sau trei roţi. Un alt fapt care întăreşte convingerea publicului larg că tehnologia e imatură este acela că nu li se face nici un fel de reclamă. în general electrică. Aceste declaraţii sunt cumva întărite de faptul că an de an la saloanele auto unicele exemplare prezentate sunt declarate ca fiind modele experimentale care ca urmare a tehnologiei complicate sunt oferite la preţuri astronomice. dintre care 44 absolut originale şi 22 de variante. reprezintă o crimă ecologică. tot în scopul de a se întări convingerea în mentalul public că tehnologia transportului electric autonom e imatură. economică şi chiar spaţială“ – Ce soluţie propuneţi pentru automobilul viitorului? – Nu există soluţii absolute. sarcina utilă 100 kg. viteza maxima în localitate 45 km/h. Faptul mai e întărit de refuzul marilor firme auto de a vinde astfel de vehicule. Cea mai nouă invenţie este miniturismul VIRGILIU-50S. fie pe hidrogen fie pe alcool. consumul mediu de benzină ecologica 1 litru/100 km. În schimb de circa 20 de ani cu o insistenţă tot mai mare sunt împinse ca să spun aşa în faţă autovehiculele electrice echipate cu pile de combustie. Are următoarele caracteristici: greutatea totala 130 kg. cu toate că participă cu ele la saloanele auto.Criza energetică – adevăr sau minciună ? cum este construit. Iată două imagini cu o schemă luată de curând de pe internet şi cu fotografiile a două brevete având ca obiect asemenea pile cu combustie. că tehnologia nu e încă matură. De ce astea merg şi cele electrice cu acumulatori sau baterii nu ?! Întrebarea mai mult retorică îşi are răspunsul că prin utilizarea acestor tipuri de autovehicule cetăţeanul rămâne în continuare sclavul unor producători şi distribuitori de combustibil – fie hidrogenul lichid. care înglobează multe dintre rezultatele experienţei pe care am acumulat-o de-a lungul anilor.

Cătălin Dan CÂRNARU Ele se bazează pe faptul observat că aşa cum electroliza apei produce hidrogen şi oxigen. acum pot funcţiona datorită tehnologiilor sus pomenite şi cu diferite tipuri de alcool sau hidrocarburi. fiind superior descărcării acumulatorilor electrici de calitate. Randamentul este foarte apropiat de randamentul electrolizei. combinarea celor două gaze produce apă şi curent electric. Dar acest proces nu a fost luat în vizorul oamenilor de ştiinţă destul de mult timp datorită faptului că combinarea celor două gaze avea eficienţă electrochimică mare doar la temperaturi şi presiuni ridicate. temperatura şi presiunea de funcţionare a pilelor de combustie s-a apropiat tot mai mult de condiţiile normale ale mediului ambiant. Iată o imagine a unei asemenea pile şi o altă schemă explicativă : 143 . Iniţial pilele cu combustie funcţionau numai cu hidrogen lichid. Cum spuneam. Iată două imagini luate din două cărţi apărute prin anii 70 – 80: Odată cu dezvoltarea tehnologică din ultimii ani şi apariţia a tot felul de materiale poroase sintetice şi a unor catalizatori tot mai buni. Practic o cantitate destul de mică de hidrogen produce o cantitate foarte mare de curent electric la combinarea cu oxigenul din aer. pilele cu combustie sunt cunoscute de foarte mult timp.

Pilele de combustie cu alcool sunt folosite însă în aplicaţii mici. din contră… În esenţă o pilă de combustie e formată dintr-o membrană poroasă îmbibată cu electrolit (acid fosforic) aşezată între doi electrozi. Combustibilul ( hidrogenul pur sau extras cu ajutorul unor catalizatori eficienţi din metanol (alcoolul metilic ) este adus peste anod şi cedează electronul încărcând astfel electrodul cu o sarcină negativă. pentru transportul auto tot cele cu hidrogen sunt suverane. Peste catod este adus oxigenul ( aer ) ale căror molecule scot electroni din catod lăsându-l astfel cu sarcină pozitivă. În plus atât cele cu alcool cât şi cele cu hidrogen se bazează pe obţinerea acestora în urma unor consumuri mari de energie. Apare astfel o diferenţă de potenţial între cei doi electrozi. Cel puţin hidrogenul la ora actuală se obţine numai prin electroliză iar comprimarea lui până la lichefiere este iar un mare consumator de energie. care este disponibilă a fi livrată unui consumator. Ionii pozitivi de hidrogen din apropierea anodului migrează prin electrolit şi reacţionează cu oxigenul producând apă care e eliminată din pilă ca produs secundar.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Problema e că chiar şi aşa tehnologia pilelor este destul de complicată implicând materiale scumpe şi tehnologie înaltă. 144 . şi pune mari probleme de stocare şi distribuţie. Toate acestea fireşte că nu-s de natură a scădea preţul acestei tehnologii.

e nevoie să fie recoltate şi e nevoie de rafinarea uleiurilor naturale după extragere… Adică dragul meu şofer rămâi în continuare tributar dependinţei de nişte mahări care deţin acele terenuri.Cătălin Dan CÂRNARU Aceste pile nu sunt poluante. caroserii compozite. trebuie să ne gândim că acea energie este obţinută prin arderea cărbunelui. 145 . hidrocarburilor. sau atomoelectric… deci tot poluare… De fapt randamentul una peste alta e foarte scăzut. etc. funcţionează la fel de bine cu combustibili rafinaţi din uleiuri naturale ( porumb.? Mulţi dintre dumneavoastră ştiţi… motoare mai puternice. la consumatorul final. dar atunci preţurile vor oscila (înspre crescător) invocându-se uraganul. Ştiţi cumva cam cum se ajunge la performanţele unei maşini de formula I. Deci maşina dumneavoastră va funcţiona la aceleaşi costuri ridicate per km ca şi până acum. Ei bine. adică maşina nu mai poluează. ) sau cu alcooli naturali ca şi cu combustibilii clasici. sau scutere electrice. construite din aliaje mai uşoare. acele utilaje agricole cu care fac lucrările agricole. ca o soluţie a crizei petrolului. E vorba de faptul că motoarele diesel şi nu numai. ploaia. Aceste variante sunt prezentate ca alternativă la hidrocarburi. dar ţinând cont de marele consum de energie electrică necesar obţinerii hidrogenului şi comprimării îmbutelierii şi distribuţiei. Încercaţi să căutaţi pe internet maşini electrice. Probabil că multora dintre dumneavoastră. rapiţă. grindina sau vijelia cutare care au distrus recoltele… Acum înainte de a încheia acest capitol am să vă întreb dragi cititori şoferi dacă vă plac cursele auto. cauciucuri speciale… dar primordial în performanţele respective sunt fireşte motoarele. la scară industrială e necesar a se cultiva plantele tehnice respective. Există o mare probabilitate să daţi peste modele care funcţionează cu ajutorul unor pile cu combustie. probabil că toţi ştiţi că e vorba de motoare de mare capacitate. O altă mare minciună cu care sunt minţiţi automobiliştii lumii poartă numele de biocombustibil. dar se omite a se spune că şi aceste uleiuri sau alcooli naturali prin ardere poluează atmosfera (e drept nu în aceiaşi măsura ca motorina şi benzinele dar oricum…) Şi se găsesc tot felul de kituri prin care motorul maşinii dumneavoastră poate fi adaptat să funcţioneze cu acest biodiesel… Dar pentru a se produce acest combustibil. care deţin acele prese de extracţie şi acele rafinării… şi rămâi în continuare tributar pompelor de combustibil înşirate pe marginea drumurilor care pompe sunt tot ale mahărilor… şi vei fi frecat an de an cum eşti acum cu preţul petrolului. Într-adevăr. dacă nu cumva mai mari.

Pogue. Moore. pe orice motor normal. şi de asemenea printr-o ţeavă subţire prevăzută cu un ventil acţionat în acelaşi timp cu acceleraţia o anumită cantitate de apă dintr-un rezervor de apă plasat în compartimentul motor. Şi ce e mai grav nici nu produce asemenea carburatoare pentru a le comercializa separat dând astfel şoferilor posibilitatea de a alege ce carburator vor să utilizeze…. a conceput printre altele un carburator care injecta benzină împreună cu aburi supraîncălziţi. Folosirea sistemului de injecţie cu apă la maşinile de serie nu este utilizată cu toate că există zeci de brevete de carburatoare special concepute pentru a permite lucrul acesta. dar niciodată aplicată maşinilor de serie. Multe din aceste carburatoare puteau înlocui pur şi simplu carburatorul normal al maşinii. De fapt în motorul lor. trebuie să mai adăugăm faptul că aceste motoare funcţionează de fapt cu un amestec de carburanţi şi apă. Şi au mai fost mulţi asemenea. acest amestec de aer cald şi vapori de apă sunt dirijate spre carburator unde se amestecă cu restul de aer de la galeria de aer şi cu combustibilul urmând astfel să ajungă în camera de ardere a cilindrului motor prin galeria de admisie. cel mult cu mici modificări aduse motorului. pe lângă aerul suflat prin turbine şi combustibilul vaporizat şi preîncălzit. De asemenea pe la sfârşitul anilor 1930 un alt mare specialist în carburatoare. C. în camera de ardere a motoarelor intră şi o anumită cantitate de vapori de apă injectată de fapt sub presiune. de la filtrul de aer. dar industria auto foloseşte intenţionat din multitudinea de carburatoare brevetate. Tehnologie aplicată maşinilor de curse de când există curse. Un alt mare specialist în domeniul carburatoarelor este Kendig. 200 km. În esenţă cel mai simplu sistem de injecţie de apă este acesta : prin galeria de evacuare se trece o ramificaţie metalică în care se aduce o parte din aerul din galeria de admisie aer. Injecţia cu apă a motoarelor cu ardere internă le măreşte randamentul ( le creşte puterea ) şi le scade consumul dramatic. lucru ce făcea să se străbată cu un litru de benzină. pe cele mai puţin eficiente. Toate aceste invenţii de carburatoare şi sisteme de injecţie destinate a spori 146 . Dar nu numai că fabricile auto nu dotează maşinile cu asemenea carburatoare. Această apă împreună cu aerul se vor amesteca la temperatura înaltă din galerie. A. N. Ce nu ştiu dacă cunoaşteţi toţi este că pentru a se ajunge la aceste performanţe pe lângă cele ce le-am spus adineauri.Criza energetică – adevăr sau minciună ? supraalimentate. De aici. Există chiar un mare specialist în carburatoare economice – a brevetat peste 250 – G.

fie el din orice ţară o fi. fie cu turbine autonome cu absorbţie. Dar eu nu sunt adeptul lor. 2. Acest carburator este special prin acea că este de fapt un electrolizor care furnizează direct în camera de ardere un amestec de hidrogen şi oxigen. Clem. nu ?. Iată-l: Este US Patent nr. care pot face orice motor să meargă direct cu apă..676 din 2 iulie 1935 numit „Electrolytic Carburetor” acordat lui Charles H. iar altul în posesia inventatorului… Fabricile de piese auto nu vor să ştie că există aşa ceva.Cătălin Dan CÂRNARU randamentul motorului concomitent cu scăderea consumului sunt interzise a se produce. sau cu motoare electrice cu pile aluminiu – aer. Aceste brevete au fost obţinute de inventatorii respectivi de când există maşini. transformând maşina dintr-una care consumă benzină şi aer. Ca o concluzie a capitolului există soluţii şi alternative perfect viabile pentru motoarele cu ardere internă… dar nu se vrea… 147 .. fie cu motoare magnetice. într-o maşină care consumă apă şi aer Acest carburator electrolitic l-am dat doar ca exemplu. Există chiar un carburator mai special decât toate carburatoarele de care vorbesc..006. sau altele asemenea. Garrett. Şi petrolul părea nelimitat la început. Există multe brevete privitoare la tot felul de electrolizoare super eficiente. deoarece nu sunt adeptul a se consuma resursele naturale ale planetei. Sunt adeptul echipării autovehiculelor fie cu motoare Ruşeţel. gen Mazenauer. Deşi 70% din suprafaţa Terrei e apă. Şi brevetele respective stau. unul la oficiul de brevete respectiv.

sunt mai mici şi consumă 1 litru de benzină la suta de km. O bicicletă ce este declarată a fi una inteligentă. Nu cumva această bicicletă atât de inteligentă este în mod intenţionat livrată în această formă prostească ? Nu cumva nu există cerere pentru ea pentru că în mod intenţionat este mai puţin accesibilă decât un scuter motorizat cu un motor cu ardere internă în doi timpi ? … Mă întreb şi io… ca prostu’ … Ca un contraargument prezint mai jos una din ultimele invenţii ale lui Iustin Capră. Hai să vedem cât e de inteligentă: Acumulatorul este foarte greu.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Şi nu numai autovehiculelor li se refuză dezvoltarea firească spre o tehnologie avansată. (sau apropiată de gratuitate) şi mai ales nepoluantă… Iată. priviţi următoarea imagine. E vorba de bicicleta numită „Smart” de la producătorul First Bike. e mare. mult mai simplă. gratuită. se încarcă în 8 – 9 ore. în domeniu… vehicul triciclu care foloseşte o roată electrică şi un acumulator identic cu cele cu care e făcută bicicleta Smart. mai performantă. La preţul acesta se găsesc scutere care au aceiaşi greutate. O folosire într-adevăr inteligentă a acestor componente: 148 . Bicicleta în sine e grea. depăşind din câte-mi amintesc 30 kg. Are autonomie de funcţionare a motorului de cam 30 km. lungă şi incomodă. Şi colac peste pupăză are un preţ foarte mare peste 1200 lei.

Unul pe folosirea căruia au pus stăpânire doar armatele şi serviciile speciale. oricât ar fi de mare… Se pot construi variante ale acestui motoraş cu mai puţini magneţi. Am să vă prezint acum un alt mijloc de transport. şi deşi are cam aceiaşi greutate ca bicicleta dinaintea sa. şi căruia i s-a 149 . cea mai bună soluţie pentru transportul pe două şi trei roţi este dotarea lor cu motoraşul magnetic de la paginile 58 – 60. La această forţă dacă am monta acest motoraş pe o bicicletă aceasta ar merge probabil cu viteze de 50 – 60 km pe oră pe orice pantă. fiind de vreo trei ori mai mic e cu adevărat inteligent. În catalogul pomenit mai sus sunt prezentaţi la diametrul de 6 mm 5 magneţi de la grosimea de 1 mm şi forţa de 0. rezultatul fiind un motoraş mai mic. transportă 80 kg. Magneţi similari se găsesc şi la euromagnet din Cluj ( vedeţi bibliografia ). În plus are o calitate de invidiat : este pliabil.Cătălin Dan CÂRNARU Oblio 2P sau „Troti” are autonomie de 50 km. Poate fi făcut spre exemplu cu doar 120 de magneţi de aceleaşi dimensiuni dar de putere mai mare. Este construit cu 216 magneţi cu diametrul de 6 mm. După părerea mea. Dacă intrăm pe catalogul comerciantului Supermagnete din Elveţia şi alegem dintre magneţii cu această dimensiune pe cei cu puterea de jumătate de kilogram şi vom obţine un cuplu al acestuia de câteva zeci de Kg.27 Kg până la grosimea de 6 mm cu forţa de 1kg.

150 . Este un vehicul net superior oricărui altuia. şi e de multe ori mai economic. • Tot datorită deplasării la o distanţă cuprinsă între 25 şi 100 cm de la suprafaţa solului (în funcţie de mărimea lui). nisip. şi a faptului că se deplasează pe aer.Criza energetică – adevăr sau minciună ? interzis folosirea pe drumurile publice. • Pentru că se deplasează pe o pernă de aer. cât şi pe apă. mlaştină. (40% din energia unui motor cu ardere internă la un autovehicul clasic se pierde pentru înfrângerea frecării dintre roţi şi sol sau la frecarea cu apa – în cazul vapoarelor). nu afectează cu nimic vietăţile (vegetaţia şi animalele) peste care trece. poate fi folosit atât pe sol. • Este foarte manevrabil. Iată-l : Probabil că unii dintre dumneavoastră l-aţi recunoscut deja. Poate trece peste ouă nefierte fără a le sparge. Poate să se răsucească pe loc. un eventual accident (ciocnire) amortizează cea mai mare parte a impactului fără nici o urmare. Până la darea în folosinţă a tunelului pe sub Marea Mânecii acest vehicul pe pernă de aer făcea curse regulate între Franţa şi Marea Britanie. Are câteva avantaje ce-l fac superior oricărui alt tip de vehicul terestru sau maritim: • Este foarte economic deoarece nu există frecare cu solul. deoarece schimbările de direcţie necesită fireşte mult mai puţină energie decât în cazul unui vehicul pe patru roţi. • Fiindcă are binecunoscuta fustă din cauciuc. etc. fapt care-i facilitează să se strecoare în cele mai puţin accesibile locuri.

• Este foarte simplu constructiv şi ca urmare întreţinerea şi exploatarea lui e mult mai ieftină decât ale unui vehicul pe patru roţi. acţionată de acelaşi motor sau de un altul care va sufla înspre spate. Şi deşi pentru foarte multă lume principiul de deplasare a lui e un mister iată.Cătălin Dan CÂRNARU • Poate atinge viteze mai mari datorită faptului că nu are de învins decât frecarea cu aerul. Pe acest principiu funcţionează perna de aer. plastilină. Pentru oprirea bruscă pe teren solid se prevede vehiculul cu saboţi de frânare de cauciuc care coboară sub comanda pedalei de frânare. din câte ştiu eu în întreaga lume pe motiv că sunt instabile. greu manevrabile şi periculoase. pe carcasa exterioară se va monta o fustă elastică care să fie în contact cu solul. aerul care va fi obligat să circule printre pereţii celor două cutii va împinge platanul cântarului cu o forţă de circa zece ori mai mare. În ciuda avantajelor incontestabile autovehiculele pe pernă de aer nu au permisiunea de a circula pe şosele. Punem cutia de conserve pe platanul unui cântar şi dăm drumul la uscător să sufle. Dacă însă. Cum e de aşteptat aerul va împinge platanul cântarului. Pentru schimbarea direcţiei se pot prevedea în curentul de aer pentru propulsie una sau două cârme întocmai ca la vapoare. gumă de mestecat ). Luăm o cutie de conserve şi dăm în fundul ei o gaură prin care să intre forţat capul unui uscător de păr. în cutia de tablă vom introduce o alta al cărei fund nu e găurit. din imaginea următoare se poate vedea cât de simplu este: Principiul de funcţionare al unui vehicul pe pernă de aer este foarte simplu. Iar pentru ca cantitatea de aer care scapă de sub vehicul să fie cât mai mică. Pentru deplasarea vehiculului se va folosi o altă elice. etanşăm marginile găurii pe lângă uscător cu ceva ( bandă adezivă. sau se pot adăuga două măşti a căror formă permite inversarea curentului de aer pe una din părţi aşa cum are acest vehicul mic din imaginea de mai jos. 151 . îmbunătăţind astfel portanţa vehiculului.

fără excepţie este confiscat de armată. că sunt eu cine sunt şi fac voluntariat !? Cum poate exista nesimţirea asta supremă ?!. Tot ce inventează oamenii de ştiinţă de bună credinţă cu scopul mersului înainte al societăţii.. nu am şi eu dreptul să trăiesc… sau mă duc la magazin să cumpăr pâine sau la electrica să plătesc curentul pe voluntariat. În schimb cer voluntari… Singurii care fac angajări în domeniu sunt laboratoarele militare care folosesc competenţele oamenilor de ştiinţă respectivi pentru dezvoltarea de arme biologice… Ceilalţi n-au decât să trăiască dacă pot din voluntariat… Ce-i porcăria asta ?! Peste tot ţi se cere voluntariat…. Dar bine măi oameni buni.. care sunt foarte mari consumatori de hidrocarburi. De fapt aici ar fi cazul să fac o mică paranteză. că-mi dau ăia pe de geaba. Nu este permisă folosire lor de către civili tocmai datorită netelor avantaje pe care le au. Băi patronu’ lu’ peşte-mpuţit. şi de asemenea la fel de mari poluatori. Deşi se declamă peste tot în mijloacele media că mare parte a 152 .. tu poţi să trăieşti făcând muncă voluntară ?!. toate universităţile toate institutele de cercetări civile nu fac angajări. Dovadă.Criza energetică – adevăr sau minciună ? E suficient însă să spunem că dacă două autovehicule nu supravieţuiesc unui impact frontal la viteza de 100 km pe oră două autovehicule pe pernă de aer. Toate organismele ştiinţifice. în urma unui asemenea impact se aleg doar cu avarii minore. Acum că mi-am vărsat năduful pe încă un aspect murdar al societăţii în care trăim.. cea mai bună şi progresistă tehnologie în loc să contribuie la mersul înainte al societăţii e confiscată de oligarhiile militare pentru a fi folosită în scopuri distructive. totul. Ca de obicei în ultimii două sute de ani. în prezent se fac cu vapoare şi aeronave. acum nicăieri în lume un biolog nu mai găseşte de lucru. Aceste deplasări. să ne punem puţin problema deplasărilor la mare distanţă. care în nici un caz nu afectează integritatea pasagerilor.

Toate au fost studiate cu mare atenţie şi insistenţă de către marile forţe armate ale planetei încă de la începutul secolului trecut. iar celelalte sunt metalice. Un paralelipiped al căror două laturi opuse sunt formate dintr-un material izolator. Există mai multe modalităţi tehnice de a obţine acest fenomen. Această forţă este de fapt un câmp antigravitaţional. Acesta a descoperit printre multele sale observaţii fenomenul ilustrat mai jos: E vorba de motorul megneto-hidrodinamic. Dacă cele două laturi metalice sunt străbătute de un conductor. parcurs de curent pulsatoriu de radiofrecvenţă de înaltă tensiune. care este o dezvoltarea descoperirii descrise mi sus: 153 . Forţa respectivă figurată cu săgeata roşie este perpendiculară pe liniile de câmp magnetic apărut. am să mă întorc la Nicolae Tesla. apare o forţă de propulsie. Şi toate au avut rezultate practice extraordinare. Mai mult de jumătate din această poluare este urmarea marilor motoare de nave maritime şi aeronave care străbat întinderile de apă şi văzduhurile întregii planete. adevărul nu-i chiar acesta. Iată una din ele. Şi pentru a vedea care-i alternativa la aceste mijloace de transport.Cătălin Dan CÂRNARU poluării se datorează autovehiculelor.

au construit mai multe serii de discuri zburătoare gravitaţionale. E suficient să spun că nu sunt zvonuri cum cred mulţi. documente din acea perioadă. Nu este cazul să aprofundez acum prea mult subiectul. există. Au existat aeronavele antigravitaţionale Vril şi Haunebu.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Cercetările asupra acestui principiu au fost încununate de succes în timpul celui dea-l doilea război când oamenii de ştiinţă germani şi cei racolaţi de pe tot cuprinsul imperiului proaspăt cucerit. 154 . există mărturii şi fotografii. Au trecut nişte ani de atunci şi desecretizarea documentelor îşi spune cuvântul.

Cătălin Dan CÂRNARU Iată Haunebu – sus documente. din timpul războiului: 155 . jos fotografii.

Criza energetică – adevăr sau minciună ? Şi Vril la fel ca deasupra. fotografii şi documente din aceiaşi perioadă: O altă modalitate de obţinere a antigravitaţiei sau a gravitaţiei negative cum mai e uneori numită a fost descoperită aproape întâmplător de către unul din cercetătorii din domeniul acesta Boyd Bushman în urmă cu 156 .

aceasta începe să bâzâie. 157 . după care se înroşeşte puternic până se arde şi revine jos. a uitat de această descoperire.. cu diametrul de 200 mm. Faptul că în acea localitate există o bază militară în care ştia că se fac cercetări ca cele la care participase cândva l-au făcut să creadă că acel OZN din fotografiile văzute este rezultatul dezvoltării fenomenului descoperit de el. Mărturia lui şi experimentul au fost date publicităţii către lumea întreagă în urmă cu 4 – 5 ani printr-un documentar la postul de televiziune Discovery Chanel: După plecarea din armată. În cadrele din stânga jos se poate citi concluzia aceasta spusă de realizatorul documentarului. În momentul în care capetele acestei bobine sunt introduse în priză la tensiunea de 110 V la 60 Hz ( reţeaua americană). reţinută fiind doar de legătura cu priza. aşezate faţă în faţă la distanţă mică se rotesc cu mare viteză în sensuri contrare într-un câmp magnetic. având 250 de spire de conductor CuEm cu grosimea de 0. iar în imaginile din dreapta OZN – ul cu pricina. I-au amintit de ea vederea fotografiilor unuia din OZN – urile observate în Gulf Breeze Florida pe 12 ianuarie 1988. Gravitaţia negativă se mai obţine dacă două discuri de diametru şi mase suficient de mari.25mm. Dispozitivul este extrem de simplu – o bobină fără miez. apoi în foarte scurt timp se ridică de pe suportul pe care se află.Cătălin Dan CÂRNARU nişte ani (prin anii 60 – 70). şi apoi pluteşte o perioadă.

158 . Acum graţie internetului începem timid să aflăm de ei şi de invenţiile lor.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Pe tot parcursul secolului trecut au existat destul de mulţi inventatori care au brevetat discuri zburătoare fie ele gravitaţionale sau nu.

iar la vârsta de şase ani a făcut o dublă pneumonie – care a fost cât pe ce să-l coste viaţa. de către părinţii lui adoptivi. tatăl său fiind în această perioadă cantonat într-una din unităţile armatei britanice cu baza în India. Într-un mod dramatic – lucru care i-a însoţit în mod constant existenţa – John s-a născut prematur. al obiectelor zburătoare în formă de disc. decât le este acum drag multor oameni să creadă. El a fost trimis la vârsta de 14 ani. John R. cu mult timp înaintea anului 1947. Şi aceasta pentru simplul motiv că „nu poate să fie ceea ce nu are voie să fie”. O boală misterioasă. pe care nici unul dintre 159 . din păcate. editură care. doctorii nu i-au acordat prea multe şanse de supravieţuire. Searl s-a născut pe 2 mai 1932 în localitatea Wantage (Anglia). cum superficialitatea şi ignoranţa pot continua şi pot fi transformate în maşinaţiuni criminale. incredibile şi nu mai puţin adevărate. Din nou tânărul Searl a fost foarte aproape de moarte. bombele din avion nu au explodat. într-o şcoală a marinei militare. care a pornit pe urmele misterului modului de propulsie. apărută în 1998 la editura Domino din Târgovişte. Băiatul s-a întremat şi de această dată şi imediat după convalescenţă a fost trimis la un cămin pentru copii. Iată un om care a fost mai aproape de misterele obiectelor zburătoare necunoscute. nu mai există: « „Discurile zburătoare” ale lui John Searl » «Aceasta este una din poveştile cele mai fascinante. iar din cauza slăbiciunii sale din primele săptămâni de viaţă. Războiul a luat sfârşit şi a început anul 1946. a căzut din acel cearşaf indian. în apropierea unui aerodrom al Royal Air Force. cu scopul de-a minimaliza realităţi incomode. nu fără a fi scutit de alte neplăceri: copil fiind. unde urma să se pregătească pentru a deveni ofiţer de transmisiuni la Royal Navy. În timpul celui de-ai doilea război mondial locuia cu părinţii lui adoptivi. Ea ne arată într-un mod cât se poate de înfiorător. Contrar părerii medicilor. el s-a întremat în următoarele luni. un avion de bombardament care nu a putut decola a ajuns pe terenul lor de joacă! Din fericire. În timp ce John se afla acolo.Cătălin Dan CÂRNARU În continuare voi introduce un capitol dintr-o carte interesantă „Experimentul Pământ” de Hartwig Hausdorf. cu gradul de subofiţer. dintre toate nebuniile pe care le-am trăit şi le mai trăim în secolul nostru. pe care le-am putut vedea pe cer. care era adesea ţinta bombardamentelor avioanelor inamice. Când a crescut mai mare a fost încredinţat unor părinţi adoptivi. Este istoria inventatorului englez John Roy Robert Searl. folosit în mod tradiţional pentru odihna şi transportul sugarilor. în familia cărora şi-a petrecut aproximativ 12 ani de viaţă. R.

iar după program să-l folosească pentru experienţele sale proprii. care se genera prin rotaţia discului1. împreună cu prietenul său.după verdictul medicilor nici o şansă de supravieţuire. Doi ani mai târziu. El a obţinut de la conducere. Ei au folosit la startul rotorului experimental un mic electromotor. destul de rapid. 160 . Aici se produceau. o încărcătură ionică negativă. care l-au dus în final la descoperirea unor proprietăţi magnetice deosebite. magneţi permanenţi pentru contoare electrice. electronii sunt înghesuiţi de forţa centrifuga spre exterior. care s-au exteriorizat prin efecte tipic electrostatice. Această încercare a produs cu adevărat puterea aşteptată. Ca să cerceteze mai exact acest efect. Primele experimente John Searl a început încă din acelaşi an ucenicia ca electrician de montaj la Midland Electricity Board (MEB). de la viteze de rotaţie relativ mici s-au produs tensiuni de ordinul a 100 kV (1 kV = kilovolt = 1000 volţi). el a construit în anul 1950 diferite inele de ghidaj. Aşa a ajuns la convingerea că. iar pe deasupra se simţea şi un miros specific de ozon. Încercările lui Searl au început în această împrejurare cu cercetări asupra magneţilor permanenţi. În jurul obiectului se putea auzi un sunet distinct. în comparaţie cu partea centrală.Criza energetică – adevăr sau minciună ? doctori nu şi-a putut-o explica. generatorul în formă de disc s-a ridicat de la sine. Deja din anii tinereţii. necunoscute până atunci. rotative. permisiunea să intre în laboratorul de încercări. În timp ce începea să se rotească tot mai repede. neobişnuit. o întreprindere de electricitate din Birmingham. care avea un diametru de aproximativ un metru. Din această cauză. Încă o dată John nu avea . procesele electrice care au loc şi aparatele care sunt necesare pentru producerea lor. După experienţele la care a utilizat generatoare electrice. Dar după întoarcerea la părinţii adoptivi s-a însănătoşit foarte repede. pe un câmp liber. la un număr corespunzător de rotaţii. Deja. a observat că la părţile metalice care se rotesc. Searl a conceput un rotor în formă de disc. marginea obiectului ce se roteşte are. apar regulat nişte câmpuri electromagnetice slabe. i-a încheiat cariera militară tot aşa de repede cum a început. pentru trebuinţele interne. El a reuşit să-şi însuşească materia în scurt timp. dar la un potenţial electronic foarte înalt. Acesta era împărţit în segmente distincte şi avea la partea exterioară un număr de electromagneţi ordonaţi radial. alimentaţi cu acel curent. deţinea informaţii temeinice despre modul de fabricaţie. S-a ridicat şi s-a pierdut în zare Deodată s-a întâmplat ceva neobişnuit. Searl a făcut primul test al unui asemenea obiect în formă de disc.

Acesta a fost un incident incredibil . sergentul Gene Bertrand patrula pe o stradă de centură. după care a dispărut peste pădure. El şi-a investit toate economiile în procurarea de materiale – nu tocmai ieftine – de care avea nevoie la construirea discului zburător. de asemenea şi procurarea de materiale. Încredere stranie Aceste lumini stranii ne duc cu gândul la fenomenele OZN din zilele noastre. În timpul fiecărui experiment. Acest om era bolnav incurabil – avea cancer – dar pentru Searl el a devenit un adevărat părinte. o doamnă total răvăşită. obiectul era înconjurat de un inel de lumină care lua toate culorile din spectrul vizibil. care în timpul care a urmat l-a sponsorizat generos. cuprinzând toată paleta de nuanţe de roşu. Locuitorii din vecini s-au plâns ulterior că aparatele lor de radio au început să zbârnâie înnebunite. În puţinele luni pe care George Haynes le mai avea de trăit. către ora unu noaptea. Un uriaş corp roşu zburător o urmărise mai multe mile până aici. Mărindu-şi în mod inexplicabil viteza de rotaţie. 161 .Cătălin Dan CÂRNARU A rupt cablul de legătură care îl lega de motorul electric şi s-a ridicat circa 15 metri de la sol.red. Acum vrem să ilustrăm un efect asemănător – unul dintre nenumăratele cazuri. care să-i asigure tânărului inventator continuarea cercetărilor sale. discoidul – după scurta perioadă în care a rămas suspendat în aer – s-a ridicat cu o acceleraţie fantastică şi a dispărut brusc din raza vizuală a lui Searl şi a prietenului său. că a finanţat amenajarea unui laborator în şopronul din grădină. mai mare. A rămas acolo plutind un timp scurt.dar în acelaşi timp şi o pierdere dureroasă pentru tânărul inventator. rotaţia devenind tot 1 Fenomenul seamănă izbitor de mult cu efectul Hall . a asistat totuşi la încă şase experimente cu discurile zburătoare ale iui Searl. La o decolare neprogramată. tremurând de frică şi de enervare. Pe data de 13 septembrie 1965. fără să fie conectate la reţea. în apropiere de orăşelul Exeter din New Hampshire (Statele Unite). Reverendul George Haynes era aşa de mult interesat de acest fenomen. Despre experienţele sale a auzit în anul 1952 un anume George Haynes. care l-a ajutat într-un mod deosebit. În timpul acesta obiectul s .). acesta a ajuns la concluzia că paleta de culori care învăluia discul era dependentă de puterea energiei emise. se opunea cu isterie să plece mai departe. acoperişul şopronului a fost găurit ca lovit de un proiectil de artilerie. Căzută peste volan.a înconjurat de o lumină stranie. În urma cercetărilor efectuate de Searl. numai că s-a procedat la o inversare a sistemului de referinţă şi la închiderea circulară a fluxului electric (n. posibil prin încărcarea electrostatică a mediului înconjurător. Acolo el a văzut oprită. o maşină cu motorul pornit. pe stradă.

Tocmai când se întorceau nervoşi spre secţie. trecând pe lângă un ţarc în care se aflau cai. industrie şi armată. care părea să se îndrepte înfricoşător de lent spre poliţişti. animalele au intrat brusc în panică. sergentul Bertrand şi cei câţiva colegi de-ai săi. ştiinţă. uriaş. în aparenţă bine cercetate şi documentate. Şi deoarece Searl a cheltuit mult cu pregătiri costisitoare. care plutea pe deasupra sa şi de frică s-a ascuns în şanţul drumului. a tras cu puşca asupra lui. Searl – căruia între timp i-a devenit clar că a ajuns pe urmele unei adevărate descoperiri epocale – a trimis invitaţii la casa regală britanică şi la alte instituţii. cu ajutorul cărora a construit discuri de zbor mai mari şi mai bune. De ce mister s-a lovit J. R. Aceste lucruri ne duc exact înapoi la inventatorul nostru englez. obiectul neidentificat a zburat mai departe. au ajuns la concluzia că trebuie să existe o explicaţie naturală a faptelor petrecute. Peste pomi plutea un obiect roşu. în formă de disc. pe lângă mirosul caracteristic de ozon. Din fericire Searl nu a fost rănit în această confruntare directă. deoarece soldatul a folosit pentru atac o armă cu aer comprimat. şi apărea mereu tipica lumină sclipitoare. El s-a simţit deranjat deaceste experimente neobişnuite. „Supusul maiestăţii sale" a planificat o prezentare a calităţilor de zbor ale discului conceput de el.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Sergentul Bertrand tocmai încerca să o liniştească pe doamna aceea. În anii următori el a adunat o echipă mică de colaboratori pasionaţi. Un accident tragic În anul 1963. la marginea exterioară a discului se forma un vacuum. După ce a patrulat cel puţin două ore zadarnic prin împrejurimi. R. Martorii oculari au relatat despre aceste lumini stranii. că la potenţiale negative foarte înalte de până la 1014 volţi. enervat de experienţele lui Searl. în faţa reprezentanţilor din politică. S-a întâmplat exact în acele zile când murea preotul George Haynes . acest fiasco l-a dus într-o situaţie financiară precară. administraţie.cel care a finanţat laboratorul şi materialele pentru experimentele lui Searl .când un membru al Royal Air Force. Searl în timpul cercetărilor sale? Dar să urmărim derularea faptelor într-o ordine cronologică. În acelaşi moment toată zona a fost inundată de o lumină roşie stridentă. care s-au raportat în lumea întreagă. Abia după ce o a doua maşină de patrulare a oprit cu cauciucurile scârţâind. El a putut observa periodic. Şi el a fost urmărit de un obiect zburător roşu. Ignoranţa lor a fost nemărginită. Searl nu s-a simţit intimidat din această cauză. când un apel telefonic foarte urgent i-a venit prin radio de la centrala poliţiei: La secţia sa se prezentase un bărbat tânăr care foarte înfricoşat i-a povestit funcţionarului aceeaşi poveste. 162 .

P-11 ar putea fi prototipul unui vehicul care să prezinte soluţii în transportul de pasageri.. această decizie i-a îngreunat mult cercetările. prin înlănţuirea unor împrejurări nefericite. după un test de lungă durată." Fiind un luptător. Era vorba de primul disc telecomandat trimis pe o orbită controlată. Nu face nici un zgomot. M. Oamenii de aici (este vorba de câteva perechi de ochi . o peninsulă în sud-vestul Angliei: Dar să-l lăsăm pe constructor să povestească singur: „Dacă va fi construit vreodată modelul la scară naturală. Ei voiau să facă această lansare pe un câmp liber la Mortimer. a fost adus pe pământ. dar nici unul dintre ei nu se apropie de noi. Vântul suflă rece. cum îi place să fie considerat. John Searl şi ajutoarele sale erau pregătiţi să lanseze discul telecomandat experimental P-11. nu este cald. Noi ştiam de la încercările anterioare că discul dispune de calităţi de zbor excepţionale. Când unul dintre discuri. la vest de Londra – spre Cornwall. fără ca vântul să-l poată mişca. care în timpul parcurgerii traiectoriei să nu prezinte nici o lacună de proiectare. T. Aşa cum domnul Searl mi-a declarat personal. Dar noi suntem fericiţi cu P-11. el s-a dedicat mai bine continuării cercetărilor în echipa sa modestă. El avea în faţa ochilor o ţintă clară. sau din spatele porţilor. care ne spionează de după un gard) se ascund de noi.. Ei ne observă de după pomi. dispreţ.. Acesta şi-a pierdut brusc cunoştinţa. Vom încerca să facem un zbor exact la ora 15. Cu toate că soarele este pe cer. Searl a trebuit să îndure încă vreo câţiva ani de privaţiuni materiale. s-a produs din păcate şi un accident mortal. Lui Searl i s-a interzis să mai facă orice fel de cercetări la acest proiect. nu a cedat. un sat lângă Reading. ca şi cum am fi nişte fiinţe venite din altă lume. fostul colaborator John Judge a vrut să demonteze aparatele de măsură şi control. El poate urca şi rămâne la comandă pe loc. Procuratura a intrat în funcţiune.00 G. ignoranţă şi îngâmfare.Cătălin Dan CÂRNARU În acelaşi an. La un spirit aşa de „ştiinţific". Oamenii de ştiinţă cu care a vrut să intre în legătură nu au avut pentru el decât cuvinte de batjocură. s-a găsit explicaţia pentru acel accident nefericit "Prin evoluţia îndelungată pe orbita pământului. iar doctorul chemat în grabă nu a putut constata decât decesul. pentru aceasta am asigurat cu energie toate 163 . Din punctul nostru de vedere era destul de comic să le observăm reacţiile. Ele depăşesc toate aşteptările noastre. învelişul din fibră de sticlă al discului a generat prin reacţii chimice – pe care nu le-a prevăzut nimeni – o substanţă toxică. măcar cu un centimetru. Zbor-test peste Cornwall A venit şi ziua de 30 iunie 1968. El s-a sprijinit cu mâna de învelişul din fibre de sticlă al discului.

dar nu am simţit nici o mişcare. La start părea că se cutremură suprafaţa pământului. încât abia cu mult efort reuşesc să-l fixez în ocular. Am luat un aparat de fotografiat să imortalizez clipa.” Tot mai multe asemănări izbitoare. Trece un minut.. s-ar produce un scurtcircuit afectând o rază de câţiva kilometri. pot să-i observ pe curioşi din unghiul în care mă aflu. Am dus discul P-11. Când generatorul a decolat s-a produs un zumzăit al cărui ton a devenit tot mai acut. Inimile noastre bat mai puternic şi cu toţii suntem asudaţi.. diafragma maximă. Ce se întâmplă dacă discul nu urcă pe o traiectorie verticală destul de mult ca să treacă peste liniile de înaltă tensiune? Dacă discul atinge cablurile de înaltă tensiune sau se apropie prea mult de ele. Momentul lansării generatorului în formă de disc a venit. dar nici unul nu a îndrăznit să se apropie de terenul nostru. genunchii încep să-mi tremure. De altfel. Va urca oare? Brusc. Locul unde a fost amplasat discul pare foarte «răvăşit». Echipa noastră din Cornwall trimite acum discul înapoi. Acum el acţionează singur. Întrebăm la Cornwall dacă totul este pregătit. Acele ceasornicului se apropie de ora 15. „Încercăm să ne revenim din emoţie. după care un releu întrerupe automat transmisia de energie. care cântăreşte circa 500 de kilograme. Se poate vedea un inel şi mărăcinişul de la margine este culcat în direcţia locului sterp. fixez timpul de expunere la 1/5000 secunde. Mergem spre locul de lansare şi constatăm că împreună cu pământul s-a tras afară şi iarba şi mărăcinişul. ridicându-se atât de rapid.. Iată-l! Îl fotografiez emoţionat. Apoi urmează telefonul: Discul zboară acum peste Cornwall. Deja nu mai putem să accelerăm generatorul discului. Cu toate că suntem foarte ocupaţi. Eu am terminat cu fotografiatul. arterele de la mâini au ieşit parcă afară din piele. prin cămaşa udă de sudoare. Pot să simt cum îmi bate inima. Părul ud îmi atârnă peste nas în jos. şi îmi consemnez impresiile. Încă un minut. schimbând poziţiile cât se poate de repede.. ci pentru temerea ca discul nostru să nu asculte de semnalul radio. Venele de la picioare s-au umflat." 164 . cea a stratului vegetal de la suprafaţa solului şi a efectelor inelelor arse. nu pentru că s-ar fi încălzit afară. Sunt lac de sudoare.. fiecare membru al echipei face fotografii. El este antrenat din afară de un mic motor Diesel. cred că sunt speriaţi de moarte. Este ora 15. dar inima mea bate ca nebună. Mai avem de rezolvat această problemă.Criza energetică – adevăr sau minciună ? aparatele de la bord. discul ţâşneşte ca din puşcă. Discul se apropie ameninţător de reţeaua de înaltă tensiune. până când nu s-a mai auzit deloc. să decoleze şi să-l pierdem de tot.. pe un loc destul de departe de liniile de înaltă tensiune.03. Mă uit înapoi spre observatori.

În pământul proaspăt răvăşit din centrul craterului se târau nişte viermi albi(!). a făcut o descoperire deosebită. Cercetătorul francez Aime Michel descrie un caz petrecut în anii cincizeci.5x0. doamna Fournet din Poncey-sur-l' Ignon. La circa 20 de metri depărtare de casa ei. în deşertul Gobi .6 metri pământul părea să fi fost supt Pământul scos era format din bulgări de 20-30 de centimetri. Un fapt deosebit este acela că rădăcinile pomilor din interiorul craterului au rămas intacte.Cătălin Dan CÂRNARU Acest fenomen al „inelelor" arse. a văzut în aer un obiect luminos. După spusele doamnei Fournet. la executarea unei gropi normale. care se găseau împrăştiaţi la patru metri de crater. împreună cu câteva vecine. ceea ce ar fi fost imposibil. s-a găsit o gaură adâncă. Toate indiciile ne arată că masa de pământ a fost dizlocată prin formarea unui vid uriaş. este răspândit în lumea întreagă. Când doamna Fournet a fugit să aducă şi alţi martori. Pe o suprafaţă de 1. în care s-a produs acelaşi fenomen pe sol ca şi în cazul experimentului discului P-11. obiectul avea un diametru de circa trei metri. 165 . avea o formă eliptică şi emana o lumină roşie. a rămas după aterizarea unui obiect neidentificat. şi părea să caute un loc de aterizare lângă un pom. o cruce. care plutea şi se balansa peste luminişul vecinului. Într-o carte anterioară am arătat că în China. domnul Cazet. Sub locul unde obiectul a plutit deasupra pământului. A inundat ramurile şi frunzele pomului într-o lumină de un roşu spălăcit. către ora 20. În seara de 4 octombrie 1954. OZN-ul a început să urce cu o viteză incredibilă. Craterul misterios avea la jumătatea adâncimii un diametru mai mare decât la suprafaţă. la locul de aterizare al OZN-urilor.

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

Peste ce fel de mistere ale farfuriilor zburătoare a dat inventatorul englez John Searl în anii în care a făcut cercetări şi care seamănă aşa de mult cu relatările despre „modernele” fenomene. OZN? Este acest outsider – indiferent pe ce cale – un precursor al tehnologiei moderne a extratereştrilor? A reuşit el oare, cel puţin în parte, să folosească în discurile sale o parte din ştiinţa acestora? Privind cu atenţie faptele, aceste incertitudini se transformă în mod treptat în evidenţe ale unei realităţi ignorate. Dispun discurile sale şi de alte proprietăţi asemănătoare cu OZN-urile observate în zilele noastre? Se poate spune că da, pentru că: - nu se produce nici o încălzire prin frecare la zborul prin atmosferă; - discul nu produce în timpul zborului nici un zgomot; -bangul sonic, specific trecerii prin atmosferă în viteză supersonică, lipseşte. Aici ca şi acolo există o comparaţie între avioanele standard şi comportarea atipică a discurilor zburătoare în jurul cărora se formează câmpuri electrostatice. Hermann Oberth (1894-1989), pionier şi tată spiritual al cuceririi cosmosului, a relatat în cadrul unei expuneri despre principiul de antrenare al obiectelor zburătoare neidentificate. La intrarea în atmosferă, aerul este împins pe toată suprafaţa de înaintare, prin câmpuri electrice frontale. Acesta este motivul pentru care nu se aude nici un zgomot. Aici se întâmplă lucruri pe care noi nu le putem înţelege apelând la cunoştinţele actuale ale fizicii. Deocamdată nu sunt clare efectele aerodinamice pe care le generează aceste aparate de zbor discoidale.”Putem doar să constatăm diferenţe principiale evidente: avioanele clasice folosesc modelul de „înşurubare" pentru deplasarea în aer, pe când cele propulsate reactiv (motoare-rachetă, statoreactoare etc.) preiau în plin şocul frecării cu aerul. În momentul atingerii vitezei de 1 Mach (viteza sunetului în atmosferă) se produce o undă de şoc, de formă conică - aceasta mătură suprafaţa pământului în zona de propagare, creând aşa-numitul bang sonic, care provoacă pe lângă disconfortul auditiv, de multe ori chiar spargerea geamurilor unor cartiere întregi. Acţiunea ionizantă de respingere nu este supusă unei limitări datorată mişcării obiectului şi nu depinde de presiune. Prin obţinerea câmpurilor electrice foarte înalte toate particulele din aer se ionizează înainte să atingă profilul discului, fiind deviate într-o parte printr-o respingere electrostatică. La o ionizare completă, bangul sonic se estompează complet.

166

Cătălin Dan CÂRNARU

Aceasta este valabil atât pentru discurile fabricate de John Searl cât şi pentru locurile unde au evoluat OZN-uri , care par să posede o tehnologie mult superioară celei terestre. Nimeni nu vrea să asculte De ce nu vrea nimeni să ştie de această tehnologie revoluţionară? They don't listen - nimeni nu vrea să asculte, aşa sună răspunsul lui John Searl la întrebarea, de ce o tehnologie dezvoltată acum 40 de ani rămâne şi acum neluată în seamă. Savanţii britanici la care a apelat, cu intenţii bune, pentru un schimb de păreri, l-au tratat cu aroganţă şi batjocură, aşa că autodidactul a fost ascultat numai de un profesor universitar japonez. La rezultate asemănătoare cu Searl a ajuns în decursul timpului şi profesorul Shinichi Seike. Savantul japonez a găsit o soluţie a ecuaţiilor de mişcare într-un câmp electric alternativ, care este supus unui câmp magnetic, similară cu teoria sa asupra rezonanţei electrice a nucleului. La o anumită frecvenţă de rezonanţă pot să apară stări de entropie negativă. Sau spus mai clar: Energia se scurge din câmpul magnetic al pământului (aici un generator) într-un alt sistem (obiectul). Bazându-se pe aceste teorii, Seike a dezvoltat diferite modele de generatoare care lucrează toate după principiul rezonanţei nucleului. Într-un câmp electric alternativ de foarte înaltă frecvenţă, se produce o accelerare a unor mase şi se formează pe deasupra componente de câmp paralele (aici câmpul magnetic terestru), care produc o învăluire într-un curent continuu staţionar. Aparatele de încercare pe care le-a conceput savantul japonez erau construite astfel: discul din titanat de bariu, mai multe bobine de ferită şi trei condensatoare de încărcare, care au creat împreună un câmp electric alternativ, după modelul descris anterior. Date detaliate ale unei asemenea tehnologii, acordată pe muzica viitorului, cu al cărei ajutor se poate transforma gravitaţia în energie electromagnetică, care să fie folosită la antrenarea unui disc zburător, au fost descrise de fizicianul japonez Shinichi Seike la începutul anilor şaptezeci, într-o carte de-a sa. Acolo el a arătat că există posibilitatea de a crea în interiorul corpului zburător un câmp gravitaţional artificial, care poate să slăbească în mod corespunzător forţa de atracţie a pământului sau chiar s-o anihileze, facilitând propulsia verticală. Această teorie, pusă în practică, i-ar putea da obiectului zburător o acceleraţie de neimaginat. Acest lucru, cât şi o schimbare de direcţie neaşteptată, nu ar crea probleme echipajului unei asemenea nave. După spusele profesorului Seike, acele forţe inerţiale care apar la navigaţia aeriană şi spaţială, aici dispar complet. Aceasta deoarece într-o gravitaţie artificială controlată, fiecare atom va rămâne într-o stare compensată. 167

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

Aceste însuşiri se potrivesc mult cu nenumăratele relatări ale celor ce au văzut farfurii zburătoare. Să ne întoarcem la inventatorul nostru. El a creat în afară de generatorul SEG (Searl Effect Generator), folosit la discurile zburătoare, şi un foarte practic generator care putea produce curent electric pentru consumul casnic. Acesta putea asigura independenţa faţă de reţeaua electrică. Se pare că această treabă a încurcat nişte personalităţi cu mintea întunecată, nepicându-le de loc bine o asemenea iniţiativă.

Imperiul loveşte pe la spate Deja din anul 1955, John Searl a devenit din punct de vedere energetic independent, prin mai sus amintitul generator casnic. Ce s-a întâmplat totuşi la începutul anilor optzeci, se poate considera ca fiind una dintre metodele mafiote cele mai urâte. În anul 1985, centrala electrică locală i-a cerut lui Searl plata curentului pentru 30 de ani , cu toate că el era independent din punct de vedere energetic. Desigur, John Searl a refuzat să plătească această sumă astronomică. Scurt timp după aceea un grup de bătăuşi a intrat în casa lui şi a pustiit totul, începând de la pivniţă şi până în pod. Motivul principal al vandalismului era de fapt generatorul de curent, care a fost smuls din perete cu violenţă şi distrus complet. Gând Searl a chemat poliţia în ajutor, a trăit cea mai mare surpriză: nu au fost arestaţi bătăuşii. El însuşi a fost dus la secţia de poliţie, chipurile pentru a i se asigura protecţia! În realitate a fost o acţiune de sprijinire a metodelor banditeşti ale industriei de electricitate prin nu mai puţin bizara intervenţie a poliţiei. Este de necrezut! Aceasta ne aminteşte de filmele poliţiste de serie, în care o victimă izolată trebuie să facă faţă unor forţe puternice ale întunericului. Realitatea este 168

Cătălin Dan CÂRNARU

încă şi mai neliniştitoare! Deoarece John Searl nu a vrut şi nu a putut să plătească enorma sumă pentru 30 de ani, judecătorii, în numele „maiestăţii sale”, l-au trimis la închisoare pentru 15 luni. După ce a fost eliberat, groaza lui nu a luat sfârşit, el stătea zguduit în faţa resturilor unui infern. Casa lui a fost arsă, munca sa timp de 30 de ani a fost distrusă dintro lovitură. Imperiul a lovit pe la spate. Uniunea banditească a forţelor statale şi a comerţului criminal şi-a arătat adevărata faţă, schimonosită şi ticăloasă. Salvat în ultima clipă ! Între timp a ajuns la trista certitudine că fosta sa soţie nu era străină de această vânătoare şi de distrugerea utilajelor şi aparatelor cu care a lucrat o lungă perioadă de timp. Disperat din pricina acestei trădări, John a cumpărat, cu ultimii bani pe care îi mai avea în buzunar, otravă şi a încercat să se sinucidă. Şi aici se poate vedea tot dramatismul care a străbătut viaţa lui Searl încă de la început. Din fericire gardul viu după care voia să-şi încheie socotelile cu viaţa nu era aşa de retras cum şi-ar fi închipuit el. Un trecător întârziat îşi plimba câinele, când a observat că nu putea să-i mai stăpânească agitaţia, tremurul nervos şi scheunatul. Enervat, omul a lăsat câinele să fugă spre gardul viu. Nebănuind nimic bun, el a văzut un om care zăcea sub gard. Aşa l-a găsit pe inventator zăcând fără viaţă, întins pe pământ. Considerat deja mort, Searl a fost dus la spitalul cel mai apropiat, unde i s-a constatat moartea clinică. Unui asistent medical mai atent nu i-a scăpat faptul că la presupusul mort mai putea recunoaşte unele semne slabe de viaţă. El era într-o comă profundă din care a ieşit abia după o terapie intensivă de câteva săptămâni. După zece luni a fost lăsat să părăsească clinica. Dar nu mai dispunea de nimic în afară de hainele de pe el. Un nou început Pentru informaţiile folosite în acest capitol, trebuie să-i mulţumesc lui Herbert Schneider, care a depus o muncă migăloasă – nu de puţine ori asemenea celei de detectiv. De fapt el a fost la vremea respectivă singurul care a reuşit să-l contacteze pe John Searl. Aceasta pentru că inventatorul tracasat – după atâtea catastrofe personale – s-a hotărât sa se piardă în anonimat. Faptul că Herbert Schneider a reuşit să discute cu el, se datorează interesului său personal, în anii optzeci, pentru ştiinţele de frontieră. Departe de a fi considerat un om credul, pe lângă alte ştiinţe, era interesat şi de fenomenele OZN. El descoperise deja în anii şaptezeci în lucrarea de bază a vărului său Adolf Schneider, o relatare despre John Searl, Cartea citită l-a atras în această direcţie.

169

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

Exista oare un om capabil să construiască discuri zburătoare funcţionale, care să corespundă cu rapoartele martorilor oculari despre calităţile de zbor ale obiectelor zburătoare neidentificate? El a decis în anul 1985 să-l găsească pe acest om, adevărată legendă vie, şi să se convingă ce este cu această fantastică faimă. „Editura şi autorul cărţii mai sus amintite nu au putut să-mi dea informaţii asupra locului în care s-ar afla inventatorul englez. Din contră, am fost asigurat că Searl nu s-ar mai găsi printre cei vii." Acum ştim mai bine. Searl şi-a schimbat în acele timpuri – de frica unor noi represalii – mereu adresa. Încrederea în autorităţi şi în instituţiile statului îi sunt zdruncinate până în zilele noastre. Oare cui trebuie să-i mulţumim pentru această atitudine? Herbert Schneider a reuşit să afle că, până la data dispariţiei sale, Searl a locuit în satul Mortimer. Mica localitate se găseşte în circumscripţia Reading, situată la vest de Londra. Schneider şi-a făcut rost de o carte de telefoane şi a căutat persoanele din zonă care aveau acelaşi nume, contactându-le. Căutare plină de peripeţii Informaţii false: scrisorile pe care le-a trimis către cei care se numeau Searl s-au întors „nedeschise” cu menţiunea destinatar necunoscut. Nu existau nici un fel de indicii asupra locului unde s-ar afla Searl. S-a volatilizat oare acest om? Abia după doi ani de căutări şi prin nişte stratageme pline de peripeţii, Schneider a reuşit să-l găsească pe Searl şi să poată coresponda personal cu el. Acest lucru l-a costat pe Schneider întregul său timp liber. Chiar după ce s-au găsit, amândoi aveau îndoieli serioase, dacă nu cumva unul dintre ei şi-a permis o glumă proastă. Dar cu fiecare scrisoare a lui Searl, lui Schneider i-a crescut convingerea că are de a face cu persoana „veritabilă”. Aşa de multe informaţii puteau să parvină numai de la John Roy Robert Searl. În acest timp, între ei s-a format o adevărată prietenie prin corespondenţă. Când Searl i-a scris că este binevenit în Anglia, Schneider s-a hotărât rapid şi a zburat, în martie 1988, într-acolo. John Searl dorea şi el să-i întoarcă vizita şi să vină în Germania. În timpul vizitei făcute lui Searl, Schneider a fost curios să afle cum stă inventatorul cu realizările sale senzaţionale, după evenimentele tragice din anii optzeci. În ceea ce priveşte detaliile tehnice, el vroia să explice, doar atât cât este necesar pentru înţelegerea fenomenelor. Inventatorul englez declară singur: „Chiar oamenii de ştiinţă întâmpină dificultăţi în înţelegerea teoriilor mele.” Astăzi John Searl este ocupat cu munca migăloasă de reconstruire a desenelor şi observaţiilor făcute timp de treizeci de ani, distruse în timpul atacului brutal asupra laboratorului. „În plus el făureşte deja alte planuri 170

Cătălin Dan CÂRNARU

pe care vrea să le transpună în realitate, cu ajutorul unor prieteni binevoitori." Tehnica discurilor zburătoare Inima maşinii de zbor a lui Searl este discul care înconjoară SEG (Searl Effect Generator). El constă din trei inele staţionare şi din numeroase valţuri care se învârtesc fără să se atingă între ele. Aliajul din care sunt confecţionate părţile aparatului este format din fier ( Fe ) , aluminiu ( A l), siliciu ( S i), sulf ( S ) , titan ( Ti ) şi neodim ( Nd ). SEG se învârteşte aşa de repede încât prin condensarea electronică se produce o răcire a sistemului1, care la temperatura de 4° Kelvin (269,16°C) duce la o inversare de gravitaţie. De aceea el numeşte aceste discuri şi Invert-G-Vehicules, ceea ce înseamnă vehicule inversoare de gravitaţie. După amorsarea corectă a sistemului de propulsie, SEG începe să se rotească – în mod normal nu mai poate fi oprit – şi emite necontenit electroni. O singură dată s-a oprit generatorul, când o echipă de televiziune a îndreptat o cameră de luat vederi spre discul lui Searl. A fost din întâmplare, o undă de înaltă frecvenţă, răspunzătoare de oprirea generatorului? Aici nu am putut să fac nici o comparaţie. Nu cunosc nici o prăbuşire de OZN care a fost cauzată de transmisii energetice de o frecvenţă aşa de înaltă. Se pare că un asemenea eveniment s-a petrecut la 7 mai 1989 în deşertul Kalahari. Dar să ne întoarcem la tehnica folosită de discurile lui Searl. Imediat după ce a fost montat, apare o emisie continuă de electroni care asigură înălţarea discului. Direcţionarea dorită se obţine prin întreruperea emisiei de electroni în anumite puncte. Neobişnuit este faptul că discul lui Searl zboară în orice condiţii, că prin anularea gravitaţiei ajunge să se ridice de pe pământ. Acest lucru Searl l-a observat deja la cele şase experienţe din anii cincizeci. Iată şi paradoxul: Este necesară o energie destul de mare pentru ca obiectul zburător, respectiv SEG să poată fi ţinut pe pământ! Dotarea tehnică cuprinde în acest scop 64 de aşa numite celule de zbor, care se găsesc în exteriorul discului în care se află generatorul. Aceste 64 de segmente sunt orientate din centru spre exterior ca nişte ace şi mai sunt nişte plăci de emisie electronică montate atât pe partea superioară, cât şi pe partea inferioară, a segmentelor amintite. Aşa poate fluxul de electroni să fie condus fie în sus, fie în jos sau simultan în toate direcţiile.
1 Se poate deduce că, prin extragerea direcţionată a unui număr de electroni, se poate produce şi o îngheţare a fluctuaţiilor interatomice, rezidual numite căldură (n.red.).

„Scutul de protecţie” şi manevrele de dirijare Elementul de comandă este un comutator care întrerupe fluxul de electroni – la fiecare din cele 64 de elemente în parte. Emisia de electroni 171

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

din cele 64 de segmente produce o deviere a drumului moleculelor în aer, deci creează un scut de protecţie care are aceeaşi formă cu discul zburător. Acest strat de particule ionizate are o grosime de câţiva metri. Nimic nu se poate apropia de obiectul aflat în zbor. Acest efect ar fi ideal pentru un zbor interstelar. Micrometeoriţii şi radiaţia cosmică nu ar putea să dăuneze echipajului aflat în interior. Acestea vor fi din timp deviate lateral de acest scut de protecţie electromagnetic. Printr-un grup de comutatoare fluxul electronic poate fi dirijat în sus sau în jos, poate fi oprit, de asemenea pot fi decuplate segmente singulare sau părţi întregi. Cu o comandă electronică bine dirijată discul zburător poate fi foarte uşor condus. Două exemple: - ca să menţinem discul lui Searl pe pământ, plăcile de sus care emit electroni trebuie să fie cuplate, iar cele de jos decuplate; - când pluteşte în aer, toate plăcile celulare emit energie. Obiectul se află într-o stare de echilibru şi nu îşi schimbă poziţia, deoarece forţele acţionează în toate direcţiile1. Înclinarea discului se face prin întreruperi rapide ale fluxului de electroni. Acest lucru se face printr-un comutator simplu format din doi magneţi. El se găseşte între cele trei inele ale generatorului şi ramificaţia conductorului spre plăcile de emisie. Discul îşi schimbă poziţia prin foarte scurte întreruperi ale fluxului electronic. După acelaşi principiu funcţionează şi zborul spre direcţia dorită. Asemănător cu un propulsor cu reacţie, discul se mişcă în direcţia dorită prin cuplarea, respectiv decuplarea celulelor opuse. Acest lucru se face printr-un flux de electroni şi nu prin arderea
1 Se poate presupune că este vorba despre anularea vectorilor energetici principali, în raport de câmpul terestru local (n.red.).

combustibililor fosili sau chimici, mai exact a unor combustibili care prezintă pericol de foc. Până aici totul este clar? O mică consolare: Şi mie mi-a luat foc capul! Pe scurt, încă vreo câteva cuvinte despre luminile care se pot observa noaptea. După spusele lui Searl, ele sunt dependente de cantitatea mare de energie care există în jurul discului zburător. Există un raport direct între energia discului şi spaţiul înconjurător: mărimea acestuia stabileşte culoarea din spectrul vizibil, acest lucru determină neclaritatea conturului. Putem să o dregem şi să o sucim cum vrem. Evident, inventatorul englez se află pe urmele unuia dintre cele mai mari mistere din zilele noastre. Se pare că discurile sale au acelaşi mod de acţionare cu al farfuriilor zburătoare. Tehnologie extraterestră! 172

Cătălin Dan CÂRNARU

Viitorul a început de mult, însă vechea noastră imagine despre lume ne mai face cu mâna... Visul fascinant al lui John R. R. Searl Genialul englez făureşte iarăşi planuri, pe care vrea să le realizeze în viitorul apropiat. El spune că discurile telecomandate pot fi nu numai atât dezvoltate, cât mai ales să se poată trece la producerea lor în serie. De interesaţi nu mai duce lipsă, dar Searl a devenit mult mai precaut. Nu de puţine ori a trebuit să se distanţeze de oportunişti, care au vrut să-l înhame ca pe un cal de povară la planurile lor meschine. Dar la ce folosesc toate, dacă în afara lui, nimeni nu este în stare să dea instrucţiunile necesare pentru producerea generatorului Searl! Acum el îşi pune mai multe speranţe în construirea unui disc zburător de mare capacitate, care să permită utilizatorilor în scurte perioade de timp - la fel ca la un avion de marfă convenţional – să facă transporturi rapide în lumea întreagă. Câteva aparate de acest fel ar putea revoluţiona transportul pe această planetă, ar putea cruţa mediul înconjurător şi ar putea fi luate drept model pentru realizarea altor proiecte îndrăzneţe. Există planuri şi mai spectaculoase? Poate, a răspuns John Searl şi a marcat acest răspuns, printr-un surâs serafic, clar şi simpatic, pe data de 4 mai 1996, când ne-am întâlnit la Londra. Eu îi doresc puterea, dar mai înainte de toate timpul necesar să înfăptuiască aceste ţeluri măreţe. Autodidacţii, outsiderii, practicienii şi născocitorii au fost aceia care au dus mereu omenirea pe „strada” progresului şi au făcut paşi importanţi dincolo de domeniul lor. John R. R. Searl este unul dintre ei . Un „ucenic vrăjitor” care a răscolit poate, singur pizma vechilor „zei”...» Am introdus acest citat din fascinanta carte a lui Hartwig Hausdorf pentru că povestea lui Searls este emblematică pentru felul cum se comportă societatea actuală cu inventatorii din domeniul energiilor libere, şi pentru a explica un alt aspect îngrijorător şi anume acela al faptului că armata este cea care pune imediat stăpânire pe aceste tehnologii. Ne dăm seama şi de ce. Un asemenea vehicul antigravitaţional, este în acelaşi timp şi un colector de cantităţi imense de energie liberă, cum de asemenea prin vitezele fantastice şi calităţile oferite de câmpul gravitaţional propriu, poate constitui o armă de neînvins. Ca o concluzie a acestui capitol trebuie să înţelegem un alt fapt îngrijorător, anume că în vreme ce se cheltuiesc de către statul american şi alte state sume astronomice pentru a menţine în funcţiune un program spaţial învechit, doar ca o faţadă, în spatele lui, cu sume probabil şi mai 173

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

mari s-au dezvoltat o serie de tehnologii net superioare, care sunt ţinute secret cu o îndârjire demnă de cauze mai bune, noi, cei mulţi, din ce în ce mai săraci şi mai lipsiţi de resurse suntem obligaţi să trăim pe un pământ din ce în ce mai otrăvit de poluanţi de toate felurile… în frig, foame, boli, etc. Ştiam de farfuriile zburătoare nemţeşti încă din perioada când am terminat liceul ( prin 1983 – nu l-am crezut atunci pe cel ce mi-a spus, dar în 1987 ca pădurar am întâlnit un veteran de război care făcuse războiul într-una din unităţile aliate nemţilor, şi acel om mi-a confirmat… dar asta-i altă poveste ). Acum zece ani am aflat şi faptul că guvernul S.U.A. a încheiat prin anii cincizeci şi ceva un acord secret cu o civilizaţie extraterestră. Erau informaţii apărute în unele cărţi pe baza mărturiilor unor persoane implicate mai mult sau mai puţin. Pe de altă parte în ultimii 20 de ani din ce în ce mai des se aude despre cercetările secrete şi despre farfurii zburătoare prăbuşite şi recuperate din diferite zone ale globului. Sunt lucruri pe care le cunosc mai mult sau mai puţin toţi cei care la un moment dat s-au aplecat un pic mai profund asupra subiectului OZN. Ce e important aici nu este faptul dacă aceste lucruri sunt sau nu reale, cu atât mai mult cu cât, mai ales în ultimii zece ani au început să circule prin cercurile de cercetători OZN documente desecretizate care dovedesc veridicitatea informaţiilor. Ba mai mult se pare că există cel puţin 30 de baze militare răspândite pe tot cuprinsul planetei ( dar cele mai multe în S.U.A. ) unde s-ar afla extratereştri. Am intrat de mult în contact cu ei, şi chiar mai mult există acorduri de colaborare încheiate între guvernele de pe Terra şi aceste civilizaţii. Pentru cine caută bine, poate găsi informaţii destul de multe. Grav este că se continuă această monumentală minciună şi nu se recunoaşte nimic. Iată, deşi nu sunt absolut sigur de veridicitatea lor ( acum tehnica de calcul poate face multe !...) şi câteva fotografii care sunt declarate ca fiind fotografii autentice ale unor extratereştri:

Şi mai grav este că urmare a acestei tăceri din partea guvernelor şi a oficialităţilor militare, coroborat cu încurajarea de către aceleaşi oficialităţi a studiourilor de film să se realizeze filme în care extratereştri sunt prezentaţi într-o covârşitoare majoritate ca fiind ostili şi distrugători, încet, dar sigur se induce în mentalul public frica faţă de aceste fiinţe venite poate 174

Cătălin Dan CÂRNARU

chiar de pe planeta soră a Pământului… Care planetă soră este iar un mare secret ţinut cu străşnicie de oficiali. Vi se par chiar atât de periculoase fiinţele din aceste fotografii ?:

Faptul că descreieraţii de la conducerile tuturor armatelor lumii continuă să construiască şi să depoziteze în buncărele lor cantităţi de armamente uriaşe ( am ajuns ca fiecare om de pe planetă să aibă undeva pusă bine cel puţin o rachetă nucleară şi câteva tone de TNT ), mă face să gândesc că cea mai periculoasă şi înspăimântătoare fiinţă din universul cunoscut ( aşa cum ni s-a permis să-l cunoaştem ! ) suntem noi… oamenii şi mai ales acea specie de oameni numită politicieni, militari sau bancheri… Ca o a doua concluzie a capitolului – dacă cumva sunteţi norocosul observator al unei farfurii zburătoare, nu vă bucuraţi, s-ar putea să fie produsul tehnologiilor terestre, şi în acest caz aproape sigur e mult mai periculoasă decât dacă ar proveni din celălalt capăt al galaxiei fie şi pentru simplul fapt că ar putea să fie condusă de un om!....

175

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

Totuşi de ce nu… ? Dintotdeauna omul a vrut să ştie, să poată şi să aibă… Este însăşi esenţa dezvoltării. Şi e bine. Bine încetează să mai fie însă, când aceste deziderate nu se mai împlinesc prin forţe proprii, ci prin folosirea altor oameni. Atunci apare sclavia, înrobirea… Din păcate mecanismele sociale edificate odată cu dezvoltarea societăţilor au făcut ca ordinea realizării acestor deziderate să fie cea care să creeze inechităţi. Niciodată cel ce vrea să ştie nu va putea fi deasupra celui ce vrea să aibă, iar acesta nu va putea fi deasupra celui ce poate să aibă…. Aici stă esenţa întregului dezechilibrului mondial… Şi chiar dacă acum societatea mondială se declară a fi una democratică, echitabilă, această democraţie, sau echitate nu este şi nu va putea fi niciodată integrală. Acum nu mai există sclavi, în schimb există oameni care sunt plătiţi mizerabil pentru cele mai grele munci şi oameni care sunt plătiţi regeşte pentru a nu face nimic. E tot o sclavie… Dar nu poate fi numită astfel pentru că potrivit cartei drepturilor omului şi a protocoalelor adiţionale, omul este plătit pentru munca lui… Şi se va perpetua pentru că odată cu creşterea populaţiei planetare, creşte şi excedentul de forţă de muncă, lucru care permite celor puţini, şi bogaţi (care sunt aceiaşi cu cei ce conduc) să poată exploata pe semenii lor fără nici o restricţie… Atunci, de mult la începutul secolului trecut când Tesla ne dăruia civilizaţia electrică, urmare a cercetărilor şi experienţelor sale privind distribuţia fără fir a energiei electrice se credea că până la jumătatea secolului toate mijloacele de producţie şi de transport vor fi alimentate cu energie gratuită la care va avea acces orice cetăţean de pe planetă. Din păcate familii ca Rothschild, care se instalaseră la conducerea finanţei mondiale de peste două secole ( în Europa ), Morgan, Vanderbilt şi Rockefeller, ce se instalaseră la conducerea finanţelor americane de aproape un secol, au făcut ca această viziune să devină total nerealistă. Pentru a înţelege mai bine implicaţiile trebuie spus că Rockefeller era şi preşedinte al celor mai mari firme petroliere ale vremii şi de asemenea membru în consiliile de administraţie sau în fundaţiile care controlau industria şi transporturile ( fundaţia Ford ). E de menţionat aici că şi marii industriaşi ca Ford, Erie Railroad, etc., pe măsura îmbogăţirii lor îşi extindeau influenţa şi afacerile şi înspre sistemul bancar şi politic. Concentrarea acestei puteri imense în mâinile câtorva familii de finanţişti şi industriaşi ai vremii, a făcut ca industria petrolieră şi implicit a transporturilor să explodeze spre drumul care a dus la situaţia de azi, dintr-o 176

Cătălin Dan CÂRNARU

combinaţie, de arivism, lăcomie, şi o minimă rezistenţă din partea celor mulţi care nu-şi dădeau seama că sunt exploataţi, pentru că oricum odată cu bumul economic creştea şi nivelul lor de trai… Era perioada de avânt economic, şi pentru că atunci, petrolul era considerat a fi inepuizabil şi în plus extrem de ieftin, ( iar veniturile după prelucrarea lui erau imense) bumul s-a produs. Pe-atunci nimeni nu-şi punea probleme de conştiinţă privind poluarea, pentru că nivelul general al ştiinţei nu ajunsese să întrevadă consecinţele dezastruoase ale acestei căi. Iar mai târziu, pe măsură ce bogăţia acestor câteva sute de familii de industriaşi şi bancheri răspândiţi în toată lumea creştea, creştea şi influenţa pe care o aveau, (prin infiltrare şi control) asupra politicului, precum fireşte se întăreau şi legăturile dintre ei, iar oamenii de ştiinţă ajunşi într-o minoritate covârşitoare, ( nu ca număr ci ca putere de decizie) nu au mai avut nici un cuvânt de spus. Toate academiile din întreaga lume nu pot rivaliza cu unul, unul singur din membrii Comitetului celor 300 spre exemplu…. În felul acesta s-a format o plasă de păianjen imensă care a cuprins încet, încet toate pârghiile financiar economice şi politice planetare. Mecanismul prin care s-a ajuns la acest control planetar în esenţă e cel descris aici ( şi e foarte simplu ), dar ţesătura intereselor, politice, economice şi financiare este atât de complexă încât oricăruia din cei ce vor să înţeleagă acest mecanism, îi va lua destul de mult timp să priceapă pe deplin că acest mecanism este cel condus de lăcomia, fie ea a bancherilor, industriaşilor sau politicienilor. Şi de altfel totdeauna un grup de oameni se vor uni mai uşor atunci când vor avea interese comune… iar lăcomia e unul din cele mai puternice interese ! Şi astfel datorită acestui mecanism combinat format din lăcomia şi putinţa unora, societatea merge înainte… Merge înainte, trasă paradoxal de o mână de oameni pe care nu-i interesează binele societăţii ci doar binele lor. Oameni ca Roger Smith de la conducerea General Motors Company, care a hotărât, acum vreo 30 de ani, pentru creşterea profitului propriu să închidă fabricile din Statele Unite, pentru a le muta în ţări mai sărace unde forţa de muncă era mai ieftină, iar cu excedentul de venituri să se dezvolte tot mai mult în asemenea ţări, unde pe de altă parte îşi permitea să şi lucreze mai ieftin şi mai prost, au făcut totuşi ca societatea să meargă înainte… în paralel cu o distrugere tot mai accentuată a mediului. La fel au procedat şi procedează companii ca Shell, Texaco, etc., Şi pe de altă parte aceştia au ajuns la concluzia că dacă vor ca conturile lor să fie alimentate permanent trebuie să inducă în mentalul 177

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

mondial concepţia că cu cât consumi mai mult cu atât trăieşti mai bine. Dar pentru a obliga un om să consume mai mult trebuie ca produsele pe care i le oferi să fie tot mai proaste. Şi pe măsură ce vor fi mai proaste, le vei face o reclamă tot mai acerbă prin care să dovedeşti că sunt cele mai bune… Şi astfel, încet, încet, omul bombardat zilnic cu sloganuri consumist – laudative, va ajunge să nu-l mai intereseze mediul în care trăieşte ci confortul propriu imediat. Şi consumul creşte, iar contul celor ca Rokefeller sau Roger Smith la fel… De fapt printre aceşti magnaţi nesătui circulă o vorbă cinică, care stă la baza întregii crime organizate împotriva umanităţii şi a planetei. Vorba asta este : „Calitatea ucide profitul !” Ţineţi-o minte, căci datorită acestei mentalităţi criminalii de la conducerea fiecărui stat şi prin ei ai planetei s-au unit într-un genocid generalizat… Datorită acestei vorbe dispar mii de hectare de pădure, mii de specii de animale şi plante, proliferează bolile, criminalitatea şi exploatarea sălbatică a omului de către om. Datorită acestei mentalităţi nu vom vedea niciodată un generator electric care să ne asigure independenţa energetică, pe vreo linie de producţie, sau în vreun magazin. Se va continua a se proclama mincinos crize energetice, politice, economice sau mai ştiu eu de care una după alta, dar nimeni din factorii de decizie nu va lua vreodată decizia de a stopa crima aceasta generală. Am vorbit mai sus de Roger Smith, ca fiind un foarte clar exemplu privind felul cum gândesc aceşti oameni. Privitor la cazul lui, filmul lui Michael Moore – Roger and Me, ar fi indicat a fi vizionat de toţi cetăţenii ţării, căci acest film arată în mic situaţia României de după 1989. Practic acest industriaş, după ce mai bine de 100 de ani a prosperat datorită zecilor de mii de muncitori ai localităţii Flint, a hotărât cu o nesimţire suverană, că aceştia nu mai sunt buni de nimic şi a închis urgent toate fabricile şi şi-a luat tălpăşiţa. Şi-a luat tălpăşiţa fără a-i păsa că toate acele zeci de mii de persoane au rămas de azi pe mâine fără un loc de muncă, fără nici un venit din care să trăiască şi să-şi plătească chiriile. Urmare, sărăcirea dramatică a populaţiei a dus la decăderea întregii localităţi, creşterea la fel de dramatică a mizeriei şi a criminalităţii… paralel cu creşterea forţelor de ordine şi opresiune. Singura clădire mai acătării construită acolo după închiderea fabricilor şi care a continuat să funcţioneze a fost o puşcărie imensă în comparaţie cu fosta puşcărie a oraşului.

178

Acum avem Poliţie. averile. facturi umflate ilegal. V-aţi gândit vreodată în ultimii ani că puşcăriaşii trăiesc mult. apă curent. Iar cei ce-ţi ispăşeau pedeapsa erau repede integraţi în câmpul muncii. Poliţie comunitară. Pe vremea aceea puşcăriile nu erau foarte aglomerate. Jandarmerie. sub oblăduirea statului român actual ( de sorginte mafiotă ) chiar şi plătit cu un salariu mediu pe economie te situezi sub pragul sărăciei extreme… căci întregul tău câştig lunar obţinut cu sudoare după o muncă de multe ori mai împovărătoare şi stresantă ca atunci. stă cu arma la pieptul fiecărui cetăţean. În afară de asta cam de două trei ori pe an se dădeau amnistii. vilele şi maşinile de lux… Restul nu mai contează…. Înainte de 1989 în România nu exista decât o singură structură răspunzătoare de păstrarea ordinei – Miliţia. fie drumuri. căci aproape toată lumea avea serviciu şi rata criminalităţii era mică. fie construcţii. Ce dacă !? Le-au crescut conturile. Un stat care şi-a deposedat poporul de orice urmă de avuţie. măcar printre primii cinci. unde-i cald şi bine şi au trei mese sănătoase zilnice başca asistenţă sanitară gratuită. Tot astfel cei ce-au pus mâna pe frâiele puterii în 1989 – 1990 au fost total indiferenţi la faptul că desfiinţarea mijloacelor de producţie ale poporului va duce la sărăcirea accentuată şi creşterea criminalităţii. În plus puşcăriaşii erau folosiţi intens în toată industria naţională la munci. îţi este smuls cu neruşinare de către stat şi reprezentanţii săi sub formă de taxe. şi are pretenţie de la noi să fim oameni cu 179 . scumpiri inflaţie şi tot felul de alte găselniţe… Avem peste 100 de taxe şi impozite fiind dacă nu pe primul loc în lume la numărul de taxe. iar odată puşi în libertate după ispăşirea pedepsei nu-i va angaja nimeni ( nu ne angajează pe noi ceilalţi – dar-mi-te pe ei )… aşa că singura lor posibilitate de a avea ce mânca şi unde locui ( dacă nu ai serviciu nu ai cu ce plăti chirie.Cătălin Dan CÂRNARU Nu vi se pare cumva cunoscut mecanismul… Pe Roger Smith nu l-a interesat impactul hotărârii şi acţiunilor sale asupra zecilor de mii de vieţi. Aparatul opresiv al României a crescut în ultimii 20 de ani de 7 ori asta în paralel cu o din ce în ce mai sălbatică distrugere a economiei naţionale şi sărăcire a populaţiei. Dacă în republica Socialistă România se putea trăi decent dintr-un salariu minim. fie minerit – câştigând în felul acesta şi bani care să-i ajute să-şi facă un rost după eliberare. etc. şi-ţi pierzi şi casa ) este aceea de a comite altă infracţiune pentru a se întoarce la puşcărie. plus o sumedenie de firme de pază şi protecţie. l-a sărăcit până l-a adus în pragul mormântului. Criminalitatea a explodat iar puşcăriile sunt supraaglomerate. impozite. mult mai bine decât majoritatea dintre noi ? Acesta-i statul român actual.

În Statele Unite şi în majoritatea celorlalte ţări din lume există un „monopol financiar" bine stabilit. Aşa că poştaşul vine la biata bătrână pentru a-i înmâna o bancnotă de 1 leu. Ce-ar trebui să facă femeia acea dacă nu ar avea copii care să o întreţină. Acest monopol financiar se află în mâinile unui mic număr de bănci private. Asta înseamnă că dacă noi cei de jos avem din ce în ce mai puţin. cei de sus vor avea din ce în ce mai mult. Acum ar trebui să analizăm puţin cauzele pentru care nu proliferează tehnologiile energetice gratuite. Din care i-a luat doi pentru că s-au făcut nu ştiu ce greşeli la calcul. de exemplu) şi sursele de energie (precum zăcămintele de petrol sau barajul unei centrale hidroelectrice). bunuri şi servicii. tipărirea banilor de către guvern sau acordarea de credit de către o bancă. această funcţie este de obicei treaba guvernului. nu arată decât o parte din ele. Pentru a vedea care sunt duşmanii reali ai răspândirii tehnologiilor energiei libere voi prezenta aici un citat dintr-un articol semnat de un om mai deştept ca mine. moneda şi creditul. Creditul se referă la împrumutarea de bani cu dobândă şi la extensia valorii economice prin depozite bancare. capitalul. Aseară 29. Moneda se referă la tipărirea „banilor". Nu pot face nimic pentru a fi plătit în aur sau în vreo altă formă de „bani". să murim pentru patrie… Oare merită ? În vremurile acelea o pensie de urmaş era echivalentă cu salariul minim pe economie ( cam 1400lei ) din care. Peter Lindemann şi apărut într-un număr din 2005 al revistei Nexus. 11. Planul lor este de a ajunge să controleze într-un procent de 100% toate resursele de capital ale lumii. E uşor de înţeles că energia funcţionează în economie la fel ca aurul.Criza energetică – adevăr sau minciună ? răspundere civică… să ne plătim taxele ( din ce dacă nu avem serviciu ? ) să mergem la vot… să nu ne trădăm patria. citat pe care l-am luat de pe internet: « MONOPOLUL FINANCIAR – În teoria economică standard există trei clase de industrie: capital. sau dacă Doamne fereşte ! aceştia ar rămâne fără slujbe ? Ca o concluzie sărăcirea accentuată a populaţiei trebuie să fie cumva compensată. controlând astfel viaţa fiecăruia prin disponibilitatea (sau 180 . dar voi fi plătit doar în bancnotele oficiale. există trei subclase: capitalul natural. Capitalul natural se referă la materialele brute (o mină de aur. căci concluziile de până acum. repet – se putea trăi. 2009 la un jurnal de actualităţi am văzut o bătrână căreia statul român actual i-a fixat pensie de urmaş de 3 (trei) lei. Sunt „liber" să câştig cât de mulţi „bani" vreau. căci resursele planetei nu sunt mai mari decât erau acum 100 sau 200 de ani. iar aceste bănci sunt proprietatea celor mai bogate familii din lume. În prima clasă.

cumpărarea şi ascunderea de tehnologie. Asta înseamnă că guvernele se tratează 181 . Dacă o sursă independentă de capital (energie) ar fi prezentă în economie şi orice afacere sau persoană ar putea obţine mai mult capital fără a-1 împrumuta de la o bancă. Pentru aceasta. Adevărul e că lumea este o junglă iar oamenii pot fi foarte cruzi. Este datoria guvernului „să asigure apărarea internă". Majoritatea dintre cei care respectă legea fac asta deoarece ei cred că aşa este corect. Tehnologia energiei gratuite schimbă valoarea banilor. necinstiţi şi meschini. Problema aici nu este legată atât de competiţie în domeniul tipăririi banilor cât de menţinerea „securităţii naţionale". lăcomia şi nevoia insaţiabilă de a controla toate lucrurile. Cele mai bogate familii şi furnizorii de credit nu vor nici o competiţie. Există totuşi întotdeauna câţiva indivizi care cred că este în avantajul lor să nu se comporte conform ordinii sociale general acceptate. fiind consideraţi răzvrătiţi. Tot ei au promovat acceptarea generală a teoriei ştiinţifice care afirmă că energia gratuită este imposibilă (legile termodinamicii). Este aşa de simplu. O sursă independentă de bogăţie (un dispozitiv cu energie gratuită) aflată în mâinile oricărei persoane din lume ar ruina pentru totdeauna planurile lor de dominare globală. Majoritatea guvernelor au descoperit prin încercări şi erori că singura politică externă care funcţionează cu adevărat în timp este cea numită „după faptă şi răsplată". Armele pe care le folosesc pentru a forţa această amânare includ intimidarea. trădători. „forţele de poliţie" sunt delegate de ramura executivă a guvernului pentru „a impune legea". Adevărul acestor lucruri este uşor de văzut. criminali. pentru beneficiul propriu. de asasinare a inventatorilor şi a personajelor implicate. tehnologia energiei gratuite nu este doar ceva de suprimat.Cătălin Dan CÂRNARU indisponibilitatea) tuturor bunurilor şi serviciilor. incendierea şi o gamă largă de stimulente şi inhibitori financiari pentru a-i manipula pe posibilii suporteri ai energiei gratuite. ea trebuie interzisă permanent! Deci cele mai bogate familii şi instituţiile lor bancare centrale reprezintă prima forţă care operează pentru a amâna disponibilitatea publică a energiei gratuite. uciderea şi tentativele . Ei vor să-şi menţină controlul monopolist prezent. „experţi demistificatori". Motivaţiile lor sunt „dreptul divin de a guverna". atunci manipularea dobânzilor nu ar mai avea acelaşi efect. revoluţionari sau terorişti. În prezent economia unei naţiuni poate fi încetinită sau accelerată prin mărirea sau scăderea dobânzilor.” GUVERNELE – A doua forţă care operează pentru a amâna disponibilitatea publică a energiei gratuite este reprezentată de guvernele naţiunilor. Pentru ei. Aceşti oameni aleg să opereze în afara legii.

care este interpretată ca oferind orice fel de avantaj unui adversar. în acelaşi timp. iar grupul „cel mai puternic" câştigă! În economie asta se cheamă „legea de aur".A. Motivaţia lor este „autoconservarea". spionajul. nu ar încerca să-l oprească pe Osama bin Laden să obţină energie gratuită? Dacă o energie nelimitată ar fi disponibilă în starea politică actuală a acestei planete. minciuna. Pe plan internaţional există o constantă luptă pentru poziţie şi influenţă. a oricărui individ. Exact aşa este şi în politică. Este folosit absolut orice mijloc disponibil pentru a menţine un avantaj asupra „adversarului" şi oricine altcineva este „adversarul". 182 . după care „cel care are aurul face legile". aceasta va conduce la o regrupare inevitabilă a „balanţei puterii". tehnologia energiei gratuite ar iniţia o cursă a înarmărilor într-o încercare finală de a obţine dominaţie şi avantaj absolut. ameninţarea cu războiul. Acestea includ: poziţii psihologice insultătoare. „cel mai adaptat" a ajuns să însemne partidul cel mai puternic şi care este capabil să lupte cel mai murdar. tratate. Niciodată! Asta este sinucidere naţională. Gândiţi-vă.Criza energetică – adevăr sau minciună ? unul pe altul după cum sunt tratate. înşelăciunea. Aşadar. Întotdeauna! Tehnologia energiei gratuite este cel mai rău coşmar al unui guvern! Anunţată pe faţă. indiferent dacă este considerat prieten sau duşman. Aceasta ar putea deveni un război total pentru a-l împiedica pe „celălalt" să aibă avantajul puterii şi bogăţiei nelimitate. alianţe şi schimbări de alianţe. Această autoconservare operează pe trei nivele: 1) prin neacordarea de avantaje unui inamic exterior. În politică. ajutor străin şi prezenţa forţelor militare oricând este posibil. Credeţi că Japonia nu s-ar simţi intimidată dacă China va obţine energia gratuită? Credeţi că Israelul va sta liniştit dacă Irakul va dobândi energia gratuită? Credeţi că India va permite Pakistanului să dezvolte energia gratuită? Credeţi că S. Toată lumea o va dori şi. furtul. 2) prin împiedicarea acţiunii individuale (anarhiei) capabilă de a provoca eficient puterile poliţieneşti din interiorul ţării. Nici un guvern nu va face vreodată ceva care să-i dea un avantaj gratuit unui adversar. şi 3) prin menţinerea veniturilor ce provin din taxarea surselor energetice aflate în uz. Plăcută sau nu. guvernele sunt a doua forţă care operează pentru a amâna disponibilitatea publică a energiei gratuite. Orice activitate. aceasta este arena în care operează guvernele naţiunilor. dinăuntrul sau dinafară ţării.U. va dori să împiedice pe oricine altcineva să o obţină. asasinarea liderilor. Este vorba pur şi simplu de „supravieţuirea celui mai adaptat". va fi considerată o ameninţare pentru „securitatea naţională".

valoarea muncii ştiinţifice scăzând mult din acel moment.Cătălin Dan CÂRNARU Armele lor includ împiedicarea eliberării de patente din motive de securitate naţională. sunt citate de „demistificatori" ca exemple de fraudă. A apărut o combinaţie de „febră a aurului" şi/sau „complex al lui Mesia" care a distorsionat orice viitoare contribuţie pe care ar fi putut-o aduce. În ultimii o sută de ani. verificări ale impozitelor. dar nu există destule date tehnice disponibile publicului pentru a lua o decizie. hărţuirea legală şi ilegală a inventatorilor prin acuzaţii criminale. urmărirea convorbirilor telefonice. ei încep să vândă entuziasmul drept fapte. Primele două forţe au folosit constant mass-media pentru a face publice cele mai rele exemple din cadrul acestui grup. arestări. ameninţări. incendieri. furt al proprietăţilor expediate poştal şi o grămadă de alte metode de intimidare care fac imposibilă construirea şi lansarea pe piaţă a unei instalaţii de energie gratuită. câţiva inventatori cu tehnologii marginale care demonstrează anomalii utile au exagerat din greşeală importanţa acestor invenţii.” ÎNŞELĂTORIE ŞI NECINSTE ÎN CADRUL „MIŞCĂRII PENTRU ENERGIE GRATUITĂ” – A treia forţă care operează pentru a amâna disponibilitatea energiei gratuite este reprezentată de grup de inventatori care se înşeală şi din şarlatani. Oricum. Aceste nume rămân asociate cu o mitologie a energiei gratuite şi. Unele dintre aceste idei au captivat imaginaţia publicului într-o asemenea măsură încât continuă să existe până astăzi o mitologie despre aceste sisteme. Există o seducţie puternică dar subtilă care poate perverti o personalitate dacă individul respectiv crede că „lumea stă pe umerii lui" sau că el este „salvatorul" lumii. Hubbard. Lucruri ciudate li se întâmplă de asemenea oamenilor când cred că sunt pe cale de a deveni extrem de bogaţi. a invenţiilor marginale şi a promotorilor lipsiţi de scrupule. oricum. Îţi trebuie o disciplină spirituală imensă pentru a rămâne obiectiv şi umil în prezenţa unei maşini 183 . Unii dintre aceşti inventatori şi-au exagerat de asemenea propria importanţă. au ieşit la suprafaţă zeci de poveşti despre invenţii neobişnuite. Coler şi Hendershot ne vin imediat în minte. pentru a distrage atenţia publicului şi pentru a discredita descoperirile reale prin asocierea lor cu fraudele evidente. Se poate să existe tehnologii reale în spatele acestor nume. În timp ce direcţia de cercetare pe care o urmează poate promite mult. Nume ca Keely. La periferia descoperirilor ştiinţifice extraordinare ce constituie tehnologiile reale de energie gratuită se află o lume întunecată a anomaliilor neexplicate. Ideea de energie gratuită este totuşi adânc înrădăcinată în subconştientul uman.

În timp ce calitatea muncii ştiinţifice se deteriorează. a existat o persoană care a ridicat înşelătoria în domeniul energiei gratuite la nivelul de artă profesionistă. În ultimii cincisprezece ani. dorinţa de putere şi un sentiment fals de autoimportanţă. oamenii cumpărau casete video care îi tăceau şi pe prietenii lor să cadă pradă înşelătoriei. Excrocheria obişnuită a acelei persoane consta în contactarea a sute de mii de oameni cărora le solicita permisiunea de a plasa o instalaţie de energie gratuită pe proprietăţile lor. UN PUBLIC NESOLICITANT – A patra forţă care operează pentru a amâna disponibilitatea publică a energiei gratuite este reprezentată de noi. El vorbea întotdeauna despre o variaţie a unui sistem real de energie gratuită. ei urmau să primească gratuit energie electrică toată viaţa. dar le vindea de fapt doar informaţii promoţionale care nu dădeau nici un fel de date reale despre sistemul energetic respectiv. Motivaţiile sunt simţul grandorii. 184 . decât orice altă forţă. Prin urmare. Poate fi uşor de văzut cât de înguste şi josnice sunt motivaţiile celorlalte forţe.A. Odată ce ai înţeles puterea şi motivaţiile primelor două forţe despre care am discutat. În schimb. Acest individ a făcut probabil mai mult rău mişcării pentru energie gratuită din S. în S. iar compania lui va vinde companiilor locale excesul de energie produs. excrocheria.Criza energetică – adevăr sau minciună ? funcţionale cu energie gratuită..planul de afaceri" al acestei persoane nu ar fi putut fi implementat.A.U.U. autoînşelarea şi aroganţa. toţi ceilalţi. distrugând încrederea oamenilor în această tehnologie.000 $. lăcomia. După ce erau convinşi că vor primi electricitate gratuită pentru toată viaţa. În urma acestui fapt a colectat peste 100. I s-a interzis să facă afaceri în statul Washington şi a fost condamnat la închisoare în California. dar aceste motivaţii sunt de fapt prezente şi în fiecare dintre noi. unii inventatori dezvoltă un „complex al persecuţiei" care-i face extrem de defensivi şi inabordabili. Psihicul multor inventatori a devenit instabil datorită doar credinţei lor că au o maşină cu energie gratuită. este clar că . Acest proces îi împiedică să dezvolte vreodată o maşină reală cu energie gratuită şi alimentează enorm mitologia fraudelor. combinate cu cunoştinţe ştiinţifice dubioase.000. A jefuit fără milă comunităţile creştine şi grupări care promovau spiritul civic şi patriotic. înşelătoria. Există apoi şarlatanii declaraţi. unde se află şi acum. îi făcea pe oameni să dea bani în ideea că vor primi curând un astfel de sistem. Armele folosite sunt minciuna. a treia forţă care amână disponibilitatea publică a energiei gratuite este înşelăciunea şi necinstea ce îşi au sursa chiar în cadrul mişcării.

Nimeni nu poate conduce lumea pe baza ei. nu am preferat niciodată o iluzie confortabilă unui fapt neplăcut? Nu ne place să ne considerăm mai importanţi decât ne cred alţii? Nu ne mai este oare frică de necunoscut. Ne forţează pe toţi să ne asumăm responsabilitatea pentru propriile noastre acţiuni şi pentru autoconstrângerea noastră autoimpusă. în care fiecare membru al societăţii are tot ce-i trebuie şi nu râvneşte la bunurile vecinului. la fel ca şi guvernele. operând pe nivele diferite ale societăţii. în mână. nu am intra în panică şi nu i-am împinge din calea noastră pe cei mai slabi. nu vrea fiecare să-şi asigure propria supravieţuire? Dacă am fi prinşi în mijlocul unei săli de teatru. devine clar că cele mai bogate familii din lume au înţeles asta de multe zeci de ani. aşa cum este astăzi. adică să obţină avantaje asupra altora sau să-i distrugă pe ceilalţi şi pe ei înşişi în acest proces.în care oamenii se comportă voluntar într-o manieră respectuoasă şi civică. nu ne-am . Nimeni nu poate să-şi asume meritul pentru asta. Dacă veţi citi Atlas Shrugged (1957). în lupta către ieşire? Asemenea inventatorului care se păcăleşte pe el însuşi. Ea este motorul economiei unei societăţi iluminate .. Apariţia tehnologiei energiei gratuite în domeniul public înseamnă răsăritul unei epoci cu adevărat civilizate. chiar dacă acesta promite o mare recompensă? Vedeţi. iluzii de falsă superioritate şi dorinţa de a-i controla pe ceilalţi în loc de a ne controla pe noi înşine? De asemenea. nu întreţine fiecare dintre noi. 1. Planul lor este de a trăi în „lumea energiei gratuite". astăzi? Sau. Această . În mod real există o singură forţă care împiedică disponibilitatea publică a energiei gratuite şi aceea este comportamentul lipsit de o motivaţie spirituală al animalului uman. nu poate beneficia de tehnologia energiei gratuite fără a fi total transformată în altceva. dar să-i menţină pe ceilalţi în 185 . Este un eveniment epocal în istoria umanităţii. în care diferenţele dintre oameni sunt considerate plăcute sau cel puţin tolerate. când este necesar. Nimeni nu se poate îmbogăţi din asta. tehnologia energiei gratuite este o manifestare către exterior a Abundenţei Divine. sau raportul The Limits To Growth (1972).civilizaţie” a atins apogeul dezvoltării sale deoarece a produs seminţele propriei transformări. dacă preţul ar fi destul de mare .000 $. Lumea. de Ayn Rand.Cătălin Dan CÂRNARU La fel ca familiile bogate.să spunem. furnizat de The Club of Rome. toate cele patru forţe sunt de fapt aspecte diferite ale aceluiaşi proces. Este pur şi simplu un dar al lui Dumnezeu.. în secret. Animalelor umane nespiritualizate nu li se poate încredinţa energia gratuită. pline de lume.vinde". în care războiul şi violenţa fizică sunt comportamente sociale neacceptate.000. Dintr-o perspectivă ultimă. Ar face doar ceea ce au făcut întotdeauna.

» Poate că dacă v-au pus pe gânduri cele pe care le-aţi citit până acum. aflaţi că… 186 . o ocazie de a zdrobi eforturile combinate ale celorlalte forţe ce împiedică răspândirea tehnologiei energiei gratuite. Regii au considerat întotdeauna că restul oamenilor sunt supuşii lor. Ceea ce este nou e faptul că acum putem comunica între noi mai bine decât în orice moment din trecut. Internetul ne oferă nouă. şi sigur v-au pus de vreme cea-ţi ajuns la această pagină. care suntem cea de-a patra forţă. Asta nu este ceva nou.Criza energetică – adevăr sau minciună ? starea în care sunt acum.

) care a încălzit băile publice cu preţioasele manuscrise. • Toate textele greceşti şi romane din bibliotecile oraşului Efes au fost distruse de Pavel. • Şi alţii ca ei: Savoranola. „Odată de mult când pământul era moale” este „a fost odată ca niciodată” cu care încep legendele unor triburi amerindiene… Ne întrebăm oare justificat de unde ştiau ei că odată pământul a fost moale ?… Eu zic că nu.e.n. care cuprindea peste 230 000 de volume rare. Unele din scrierile vechi care au scăpat de oameni ca cei din lista de mai sus fac pomenire a unor documente cu câteva mii de ani mai vechi… Un 187 .. • Între 25 şi 30 august 1914 biblioteca oraşului Belgian Louvain. Knox. Hitler.n. înfiinţată în 1426. miile de tăbliţe rongorongo de pe Insula Paştelui. • Misionarul Eugene Eiraux a distrus în 1864. împăratul chinez Shih Huang-ti a distrus zeci de mii de lucrări de filozofie. McCarthy… Armatele lui Hitler au reuşit să distrugă o treime din toate comorile de artă şi ştiinţă adunate de omenire timp de 3000 de ani. • Dalai Lama Galben (al V-lea) a distrus bibliotecile lamaiştilor roşii.e n. • Mai recent Musolini. • În 214 î. deţinea peste 500 000 de lucrări cuprinzând toate cunoştinţele adunate de omenire până la acea dată. istorie şi ştiinţă. Mai sunt exemple dar deocamdată cred că-i suficient de clar argumentul meu. 750 de manuscrise medievale şi 1000 de incunabule unice în lume a fost arsă de armatele germane. • Arhivele cunoştinţelor lăsate amerindienilor de Virachochas au fost distruse de al 63-lea împărat Inca – Panchacuti IV.Cătălin Dan CÂRNARU Povestea-i veche Dacă cumva vi s-au părut nedrepte şi jignitoare ultimele două fraze ale capitolului „Şi nu numai” am să vă aduc acum un argument: • Biblioteca din Alexandria fondată de Ptolemaios 1 Soter în anul 300 î.. iar restul de către califul Omar (717 – 720 e n.e n. • Cele 200 000 de volume ale bibliotecii din Ierusalim au ars în timpul cuceririi oraşului de către romani în 70 e. Jumătate din bibliotecă a fost distrusă de oştile lui Cezar în 47 î. Papa Paul al IV-lea. Torquemada. Wilderforce. • Conquista spaniolă a Americii este plină de asemenea figuri – episcopul Diego de Landa care a reuşit singur singurel să distrugă toate urmele scrierii maya fiind emblematică.

am vorbit despre o grămadă de lucruri. cam ce 188 . părerea mea sinceră este că civilizaţia actuală nu e o civilizaţie avansată ci una degenerată. cînd unul din camarazii de regiment m-a invitat la el.e n. şi nici el nu putea să doarmă. ai văzut ce aiurea bătea proiectorul de fund — cam ce vorbesc piloţii după zboruri de noapte.Criza energetică – adevăr sau minciună ? calcul ne duce la concluzia că acele documente au fost scrise cu peste 9000 de ani î. cînd sînt între ei şi nu pot dormi. după o noapte de zbor. Dar părerea mea e că aici ar trebui să dau cuvântul cuiva mult mai în măsură ca mine să vă spună lucrurile acestea. hărţi care în urma cercetărilor s-a constat că sunt copii după unele mai vechi. bine. Nu puteam dormi. De altfel. Şi o altă concluzie logică ar fi că civilizaţiile care au scris documentele inestimabile distruse în acele biblioteci antice. Vestitele hărţi ale lui Piri Reis precum şi cele ale populaţiilor de amerindieni de deasupra cercului polar. avioane. ( vechimea originalelor este mai mare de 10 000 ani ) au fost făcute după relevee luate de la înălţimi de zeci de kilometri. Regretatul pilot de vânătoare şi scriitor Doru Davidovici scria în penultima sa carte – Lumi galactice – următoarele : « O singură dată s-a întîmplat să ating un lucru efectiv de neatins. Pe urmă camaradul meu a spus : să-ţi arăt o chestie formidabilă. în urmă cu mulţi ani. au fost net superioare celor ce suntem noi azi. cum ai aterizat. şi eu am aterizat bine.

aşa cum roca se formase în jurul statuetei. trei. Poate pentru că e o tînără doamnă veche. Trebuia înclinată mult. Cam totul am spus. frumoasă. a răspuns prietenul meu. Am pus doar femeia din metal pe masă. ca acoperit cu o crustă sticloasă foarte fină. s-a ridicat. Parcă loveam cu unghia în ceva amorf. a luat-o. şi începeam să simt că e ceva în neregulă cu statueta aceea. atunci nu ne impresionau grozav femeile vechi de sute de milioane de ani. Şi Venus din Milo e veche. îi ieşeau picioarele lungi de sub toga aceea. Nu vibra. Ţineam în mînă o femeie din bronz negru-verde. şi bronzul acela nu mai părea chiar bronz. Mai tîrziu femeia de bronz a dispărut. în urmă cu o sută douăzeci de veacuri — limpede. Priveam mai atent. O femeie tînără. Ce vezi aşa formidabil. dar ea se potriveşte.Cătălin Dan CÂRNARU chestie formidabilă poţi să-mi arăţi — am zis — singurele chestii formidabile se întîmplă în aer. şi cînd a scos-o a rămas tiparul lucios în rocă. am ridicat din umeri. cretă. Şi regretul inutil că n-am ştiut. ce anume — a vrut prietenul meu să ştie — ce anume e straniu în ea ? O răsuceam în mînă. şi toate Afroditele astea. şi foarte fin cizelată. nu ascunsă acolo. a spus. s-a întîmplat într-adevăr. Aiurea. Am lovit cu unghia. cînd am 189 . Cîteva sute bune de milioane de ani. ci cuprinsă în strat — a dat cu pickhamerul peste ea. femeia aceea avea cîte şase degete la mîini şi la picioare. care sînt foarte vechi. a spus camaradul meu. femeia aceea era foarte frumoasă. nu ? Ne interesau avioanele noastre din aluminiu scînteietor. Şi postamentul era foarte mic. drapată într-un fel de togă pînă la genunchi. Am ridicat din umeri. şi ce spun acum nu e literatură. pe etajeră era o statuetă. poate patru sute de ani. E ceva care nu se potriveşte. mi-a întins statueta aceea. m-a întrebat. lustruit. şi atunci prietenul meu a spus cum a găsit tatăl lui statuia în mina din Apuseni. şi cu toate astea statuia stătea dreaptă. care nici măcar nu era bronz. dar nu se potriveşte. cum vibrează statuetele din bronz. şi ce făceam noi în avioanele acelea. Şi fiorul că măcar am avut în mînă. dar se potrivesc atît de bine. nu ştiam ce să răspund. Pe urmă chiar a fost prea tîrziu. dar ce e aşa formidabil în ea ? Mai curînd stranie. şi nu suna a bronz. A fost o poveste la fel de hotărîtoare ca cea de mai tîrziu. a spus prietenul meu. şi nici nam înţeles la început. ea în sine e frumoasă. istoria începea la Summer. Era doar rece ca bronzul. Uită-te atent. şi era ilogic. am întrebat. două. ca să se răstoarne. Cîţi ani îi dai tipei ăsteia. camaradul meu a murit într-un accident de avion. şi cînd m-am uitat atent am văzut. N-au nimic straniu. cred că e şi veche. camaradul meu spunea că i-a fost furată. şi ce mi-a rămas a fost senzaţia aceea de hronz rece. Niciodată n-am putut aprecia ca lumea vîrstă femeilor. după cum arată. e frumoasă. am spus. Şi Victoria de la Samotrace. nu sub pietre. nu se răsturna.

mi-am dat seama că. după ce cred că m-am maturizat. şi cu marinarii. aterizează avioane care teoretic nu se mai puteau ţine în aer. căutînd să-şi menţină un echilibru călduţ în limitele certitudinilor şi imuabilităţilor cu care s-au născut. să pregătească pentru noi zboruri formidabilele lor aparate ? Un pilot e dator să cunoască mediul în care îşi exercită profesia. Aviaţia ne-a obişnuit să punem întrebări acolo unde aparent nu mai e nimic de întrebat. Nu se poate.“ . Descoperiri din ultimele decenii. măcar din motive de securitate personală. şi după aceea încerc să văd mai adînc. doi. aleg calea dificilă. reinterpretarea unor date de mult cunoscute prin prisma cunoştinţelor moderne. Aşa am învăţat să nu spun: imposibil. şi cu toţi cei care întîlnesc paradoxuri în profesia lor. Ne-am obişnuit să nu considerăm.Toate astea se întîmplau cînd eram încă foarte tînăr. de pămînt.. Spuneam în capitolul anterior că marea cantitate de informaţie referitoare la fenomenul OZN. cu obiecte zburătoare neidentificate şi cu ocupanţii acestora. să alimenteze.. marea explozie iniţială. incompletă. Ridic din umeri. măcar neobişnuit. în profesie şi în afara profesiei. a cercetării şi încercării de cunoaştere. au spus : „imposibil. Întîi. se rup în zbor aparate care n-au nici un motiv să se rupă. Iar cei mai mulţi. care au aflat povestea cu statueta. iar mai tîrziu. cu toate manifestările lui. în faţa necunoscutului. dar eu sînt aviator şi de aceea îmi permit să spun cum se întîmplă lucrurile numai cu aviatorii. şi cu muncitorii de înaltă calificate. şi spun: se poate. să căutăm adevăruri acolo unde mulţi nici măcar nu îşi închipuie că ar fi vreun adevăr de căutat. şi pînă azi — pare să se depărteze tot mai mult de felul în care am învăţat la şcoală că s-ar fi întîmplat aventura umanităţii. şi mai departe de aparenţe. adesea incertă. Apoi. 190 . pentru că modul în care am apărut şi evoluat — modul real în care lucrurile au curs de la Big Bang. Se întîmplă atîtea în aviaţie. Cred că aşa se întîmplă şi cu fizicienii. mă fac să fiu foarte prudent în a cîntări aparenţele. unu. sau li se pare dacă nu ameninţător. cred că este necesară o incursiune în istoria planetei. pentru că istoria oamenilor — de-a lungul ei — este constant marcată de ceea ce azi numim întîlniri de gradul trei. întîmplate mie. ignoranţa ca argument. în sfîrşit. Pe mine.. Pentru a risca o încercare de răspuns întrebărilor legate de fenomenul OZN. au dus la rezultate care. de foarte multe ori fără rezultat. oamenii reacţionează în mai multe feluri : îl ignoră. toate astea întîmplate celui de lîngă mine. contradictorie — naşte întrebări: ce sînt aceste obiecte zburătoare ? de unde vin ? cine le pilotează ? unde se duc aceşti colegi din neştiut să-şi verifice. se zdrobesc de case. profesia de pilot m-a învăţat să nu spun niciodată : imposibil.. îl ridiculizează.Criza energetică – adevăr sau minciună ? văzut OZN-ul meu. Aşa ceva nu se poate. apărîndu-se instinctiv de ceea ce îi depăşeşte.

nu ştiu ce.. şi încă machete zburătoare — ale unor parate care nu se deosebesc mult de avionul meu cu aripă delta.n. dar au fost interpretate prin prisma nivelului de cunoaştere din momentul descoperirii lor. desene rupestre din Fergana. al cărui ochi format. Apar dovezi materiale ale unui trecut. învăţată la şcoală. pentru ca aşanumitele (aşa interpretatele !) păsări rituale. machete. a dovedit reale calităţi de zbor. Nazca. care se menţine din ce în ce mai greu. dar se potriveşte. Comparaţia nu e foarte aviatică. statuetele 191 . infinit mai durabil decît scîndura. să copieze o asemenea machetă care. mai cred că acum trăim un ase-menea moment de schimbare. ră-mîne zidul din beton —. a fost necesar ca un constructor de avioane. să se dovedească a fi. testată în tunelul aerodinamic. descoperite în morminte egiptene din seco-lele X—XII î. său ca şi cum măcar anumite zone ale planetei ar fi fost mai avansate decît sînt acum. Iar noi le-am preluat exact aşa cum ne-au fost date. A fost necesar să avem cosmonauţii noştri ca să ne întrebăm dacă gravuri în stîncă. Demonstrează că istoria copilăriei omenirii. după ce se dărîmă cofrajul. Lucrurile se întîmplă ca şi cum am fi cunoscut odinioară mai multe decît cunoaştem acum. Şi pe urmă s-a întîmplat ceva. demonstrează că avem alt trecut.Cătălin Dan CÂRNARU practic. este doar un model. Unele dovezi materiale ale acestui trecut paradoxal sînt cunoscute de multă vreme. Au trebuit să treacă aproape două sute de ani. surprins de asemănarea păsărilor din lemn cu siluete de avioane moderne. Cred că sînt momente în care ceea ce numim adevăr apare exact prin negarea a ce considerăm în-tr-un timp de neclintit. şi totul a trebuit reluat de la zero. Şi mai cred că aceste răsturnări sînt etape fireşti şi necesare în drumul spre devăr — aşa cum. practic. din unele puncte de vedere.e. mai avansat decît prezentul nostru. Tassili. Şi încă.

arheologi. una din ştiinţele de contact — punte de necesară înţelegere între cei care au fost demult de tot. Apare din ce în ce mai evidentă necesitatea consultării. ale cărui 192 . aviatori. să ajungă pînă unde au ajuns — şi o grămadă de texte ezoterice şi-au pierdut ezoterismul. Punte de posibilă explicaţie între acel viitor de ieri.6 m e mult depăşită de cei aproape 2 m ai omului de sub piatră. din circuitul a ceea ce numim îndeobşte cultură. ciberneticieni. 1. imaginea de pe controversata piatră tombală de la Palenque. nu reprezintă vrăjitori. ci zeul cu mască de jad. Un text care pentru istoric înseamnă doar înşiruirea unor noţiuni disparate. imensele capete olmece din La Venta. aparent. a specialiştilor din domenii care. poate însemna pentru chirurg descrierea unei operaţii pe cord. mai mult ca oricînd. dovedindu-se simple depozitare ale unor cunoştinţe pe care le redescoperim abia acum. A fost necesar ca biologia. medicina. medici astronomi.5— 1. în realitate arheologia devine azi. cosmonauţi. deşi înălţimea medie a mayaşilor.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Dogu din Japonia. arheologia: fizicieni. şamani în costume de ceremonie — ci astronauţi în costume de protecţie. poate revela pilotului descrierea unui aparat de zbor cu performanţe nemaipomenite. nu au nimic comun cu istoria. fără sens. Nikolaus Himmelmann se plîngea de scoaterea arheologiei. atît de evident reprezentînd trecerea în nefiinţă a regelui — „adevăratului bărbat“ — Pacal (deşi vîrsta lui nu corespunde cu cea estimată pentru personajul din sarcofag. biologi. electronişti. şi trecutul după care alergăm azi. de către istorici. şi cu toate că mulţi istorici pretind că cel înmormîntat nici măcar nu e adevăratul bărbat al oraşului Palenque. un aparent ritual sîngeros în care pieptul victimei e spintecat în fel şi chip. şi cei de acum. prin specializare excesivă.

ochiul meu de aviator vede acolo. un aviator ! Un coleg de profesie.. Aşa cum aviatorii se descoperă cînd aud : Coandă. desculţ şi cu fustanelă. Argumentul nu e foarte ştiinţific. cu toate astea deci. fac praf această ipoteză paleoaeronautică. dar au sfîrşit total. imaginea reprezintă. semnate de specialişti istorici. fără dubiu un. şi atunci amintesc un nume în faţa căruia arheologii se descoperă respectuos : Schlieman. calitatea.. au existat valuri succesive de civilizaţii. orientarea cunoştinţelor. pilot. aviator. la comenzile aparatului său de zbor. pentru mine. Cu toate că o grămadă de studii critice. cu copacul sfînt Ceiba pe piept. Datarea dovezilor materiale furnizate de istoria neconformă a planetei conduce la două ipoteze şi o certitudine.Cătălin Dan CÂRNARU efigii vechi de 2 300 de ani ar fi fost cioplite de oamenii culturii Teotihuacan). diferite prin cantitatea. Una din ipoteze ar fi : vîrstă omului pe Pămînt e mult mai înaintată decît se crede. 193 . ele au sfîrşit dintr-un motiv sau altul. ca. concentrat efectiv pe aparate. cu cei douăzeci de ani de zbor. Simt asta. şi acţionînd efectiv manete. omul acela e mult prea viu pentru un mort care se prăbuşeşte în Hadesul mayas.

Saint-Exupery. civilizaţii împinse înapoi cu zeci de milioane de ani faţă de estimările actuale (oficiale !) ale apariţiei primelor forme de organizare umană. Kazanţev a dezgropat. scene greu de crezut: hărţi ale unor locuri identificate cu Terra în era secundară . tot ce puteau spune era că „sînt dovezi în sprijinul afirmaţiei că «arma» nu este de origine terestră“. pentru aviatori mai există nume de legendă legate de zăpezile Anzilor. stegozauri. în Summer. !). la 700 m adîncime. însoţind perpetuu în mîlul pietrificat amprente de saurieni giganţi. la 300 metri adîncime. preistoria — cît cunoaştem din ea — este mult mai complexă decît cea învăţată la şcoală. în lumina căştii de miner s-a văzui obiectul din metal argintiu prins în cărbune. pe a căror suprafeţe sînt gravate. în Egiptul de acum. a scos la iveală un fel de pistol mare.. a unei. Mermoz. Vîrful ciocanului pneumatic a ricoşat într-un material dur. între 80 şi 100 milioane ani. cu şase degete la mîini şi la picioare. mai—iunie) despre descoperirea. 2. În Africa Australă s-a descoperit o mină de hematită veche de 43 000 ani. greu de recunoscut azi ca ceea ce sînt de fapt. cu linii fine. scoasă din stratul de cărbune de către minerul Joe Mankiewicz în condiţii aproape. Peru — Peru. este în posesia unei colecţii de circa 15 000 pietre uriaşe. acum 11 000 de ani. găurit de glonţ acum patruzeci de milenii. craniul unui bou moscat. mă rog — deci doctorul Cabrera. Mankiewicz a lucrat cu perforatorul. Experţii cărora li s-a dat spre cercetare ciudatul unicat n-au putut să precizeze nici dacă instrumentul acela e o armă.n. şi de cerul Anzilor. Vîrstă ? Oricît. Cealaltă ipoteză are în vedere o posibilă componentă paleoastronautică aplicată acestor precivilizaţii. Cerra Galan. „în felul pistoalelor laser din filmele SF“. iguanodoni. în stratul de cărbune vechi de 250 milioane ani. la Ierihon. Ce simplu! Într-o mină din SUA. s-a găsit statuia unei femei frumoase. Într-o mină din Apuseni. oameni vînînd dinozauri. pămînt frămîntat de mistere. acum 12 000 de ani. Tot în SUA au fost găsite uriaşe amprente de picioare umane. într-o mină din USA. Paleontologul sovietic Al. împrejurimi. Marcahuasi. Guillaumet. într-o veritabilă kinogramă de imagini vedem un 194 . Nazca.5 x 108 ani. medic în Ica. nici cum funcţionează. de jur împrejur. Doctorul Javier Cabrera Darquea. adică a celor care ne considerăm acum în secolul XX e.. Tiahuanaco. 5 000 de ani. s-a găsit o armă nonterestră.Criza energetică – adevăr sau minciună ? lăsînd urme foarte puţine — materiale sau transmise pe cale iniţiatică — greu de interpretat. Şi mă gîndesc din nou la cărţile mele de istorie — omenirea începea. Certitudinea este una singură : istoria noastră veche (a noastră. arme. Revista UFO Nachrichten relata într-un număr mai vechi (263/1980. identice cu cele ale descoperirii statuetei în mina din Apuseni. găsite în peşterile şi mormintele din. în Iacuţia.

şi. Ciocan ( vechi de 500 mil. 1973). ducîndu-şi dinozaurul de căpăstru. e numai un gînd. fără să vreau. Milioane. „cuiele“ din oţel inox şi gheme din sîrmă de aur. „Călătorie spre centrul Pămîntului“. la Jules Verne. Dar asta nu e nimic. Şi mă gîndesc. Austria.) 195 . scoase în cariere din Anglia şi California. Homo sapiens contemporan cu marii saurieni (Paris Match. ani) descoperit în 1936 în Londra. imaginea în care profesorul Lidenbrock şi nepotul său văd în umbra pădurii secundare acel uriaş om străvechi.D. Lucrurile care se leagă şi se completează între ele sînt altele : statueta din Apuseni şi arma scoasă de sub şapte sute metri de pămînt american. cubul metalic cu muchii rotunjite găsit într-un bloc de cărbune la Vocklabruck. Vechimea estimată a imaginilor gravate: 40—50 milioane ani. din nou. ani) încastrat în lut pietrificat (400 mil.Cătălin Dan CÂRNARU transplant de inimă la om. (notă C. Fierul este mult mai dur decât orice oţel actual.C. din rocă formată acum 50 milioane de ani.

paleoastronautică. tentante. Lucrurile sînt foarte puţin cenzurate. răscolitoare s-au. Cine ne-a însoţit în drumul nostru. măreşte confuzia. Amestecul de informaţie falsă. Cine sîntem.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Urme îngemănate de om şi saurian. e necesar ca informaţia în acest domeniu atît de nou.D. să se completeze cu alte informaţii. să vezi cu ochii tăi.C. sute de secole în urmă. Zborului din 17 dec. Şi încă. este lipsa unor informaţii complete. De cînd venim. Pe 18 martie 1906 la Montesson. Şi dacă există o singură realitate. astea sînt retorisme. să vină din mai multe surse independente. fără prejudecăţi. n-are cine să aprecieze veridicitatea lor. trebuie reconstituit un puzzle în care fragmentele sînt la rîndul lor înjumătăţite şi împătrite. amestecă. Eu zbor de 20 de ani exact pe astfel de himere. pînă la urmă. Ce limitează. dovedit a fi deformate. din ce în ce mai vast. au fost situaţii cînd informaţii palpitante. asaltat de amatori de senzaţional. lucruri întâmplate cu zeci. De unde venim. ce e de judecat. şi gravurile de pe pietrele doctorului Cabrera. Să judeci limpede. Academia franceză scria în 1903 pe proiectul aeroplanului Vuia : „rezolvarea problemei zborului cu aparate mai grele decît aerul este o himeră. Aflăm acum — cu mii de milenii în urmă.) 196 . în goana după senzaţional. Oricine poate spune aproape orice — despre OZN. Să primeşti noul în faţă. aparatul Vuia I s-a ridicat şi a zburat cu motor propriu. exagerate. atunci cînd este de văzut. Mă rog.“ Nici măcar nu e de comentat. oricît de greu ar fi. Aş da mult să ştiu cum s-au petrecut lucrurile în realitate. 1903 al fraţilor Wright a fost catapultat! (notă C. Practic. imprimate în mîl pietrificat. Unde o să ajungem. gîndim cu capetele noastre actuale. ca să ajungem unde am ajuns. neadevărate de la început pînă la sfîrşit Ca să poţi spune: aşa este. istorie mai mult decît veche. lânga Paris.

veşmintelor. în ape curgătoare. aveau scule pe care astăzi nici nu le visăm. America.Cătălin Dan CÂRNARU De aceea. (notă C. şi scopul existenţei lor era goana după mîncare.33 secunde. se comprimă masele la viteze mari. trăiau puţin. Acum 2 500 de ani. se recomanda insistent spălarea trupului.C. Străbunii aceia. stronţiul nu se acumulează în oase mîncînd ciuperci. Poarta soarelui de la Tiahuanaco formată din trei blocuri imense finisate perfect rectliniu. Cărînd blocuri de zeci de tone cale de sute de kilometri. cu toleranţe de ordinul milimetrilor. armelor. egală cu a treia suta 197 .D. ducîndu-le fix acolo unde au vrut ei să le ducă şi aşezîndu-le într-o ordine riguroasă. şi cum. în blănuri şi morţi de foame. Zeno din Elea demonstra relativitatea timpului şi spaţiului. echinocţii. cînd modelele din jur sînt caii. Dar poate nu erau nici aşa puţini. Vechile texte sanscrite pomenesc de kashta. şi desprinzînd din trupul planetei hălci de stîncă care şi azi ar ridica probleme serioase cu prelucratul şi transportatul. erau puţini. pentru cei scăpaţi de efectele lor directe. Europa. Democrit formula o teorie atomică. Poate noi abia bîjbîim în domenii prin care ei se plimbau lejer. Chiar. şi apoi îi făceau praf cu suliţe grosolane. nici aşa flămînzi. Poate pe lîngă suliţe şi topoare din corn de cerb lopătar. cum se comprimă ? şi cît de mari erau vitezele alea ? Ce viteze îţi poţi imagina. Se închinau la bivoli pictaţi pe ziduri de caverne. Un schelet uman descoperit în India era de zeci de ori mai radioactiv decît valoarea normală . se spune. nu cred că străbunii din neolitic au construit imensele monumente megalitice din Asia.) Nu-i văd. eclipse. Lustruind şi finisînd lespezi uriaşe cu topoarele lor din piatră sau corn de cerb lopătar. păsările cerului ? Gheparzii de la hotarele Oicumenei ? Vechile scrieri indiene descriu arme asemănătoare cu armele atomice din zilele noastre . delfinii. nici aşa dezbrăcaţi. Brahmanii operau cu subdiviziuni ale timpului mergînd pînă la 0. calculînd drumuri de aştri.

e. reactivate. în templele lor interzise. indienii din Matto Grosso au globuri de piatră care pe întuneric strălucesc. iar în 206 î. Documente de epocă descriu oglinda miraculoasă a împăratului Tsiu-Shi. Cu ce au luminat artiştii din paleolitic pereţii peşterilor de la Altamira. mecanisme.. La ce foloseau aceste. cum ar fi mezonii şi hiperonii ? Ce ştiau vechii indieni despre mezoni ? Cu ce instrument îşi măsurau sutimile de milionime de secundă ? Oare.. ardea.e. cu ale sale case avînd patrucinci caturi. Lescaux.n. în Egipt. au camere mortuare pictate în culori vii. moartă în sec.Criza energetică – adevăr sau minciună ? parte dintr-o.. care au servit ca fond pentru reprezentări de animale — în paleolitic nu existau nici măcar oglinzi din metal lustruit. oglinda se mai găsea în palatul Hien-Yang din Shensi. î. ele ardeau în temple. brahmanii aceia. elefanţi şi căruţe cu două roţi imense.. strălucitoare.n.. care putea vedea înăuntrul trupului omenesc. aborigenii australieni. Lampa de la Antiohia descoperită pe vremea lui Justinian. şi veşnicia lor se măsura în secole..e. dînd o lumină asemănătoare cu cea a tuburilor de neon. şi trece prin 23 de camere — e greu de crezut că lumina a fost „adusă de afară“. în care timpul îşi schimbă periodic sensul. care au fost sursele de lumină folosite de artiştii acelor vremi ? Nu există urme de fum. I e. Acea parte din tradiţia populară românească. V. ardea de mai bine de cinci secole. de funingine. unul din temple era luminat de „pietre strălucitoare“. Avînd dimensiuni de invidiat pentru ecranul oricărui aparat Roentgen modern — 1. sisteme de canalizare şi încălzire centrală ? Să fie întîmplătoare identitatea vechii unităţi kashta cu durata medie de viaţă a unor particule elementare. transmisă din generaţii în generaţii. Platon acredita ideea unui univers oscilant. În 1485 a fost deschis sarcofagul unei tinere romane. Autori antici vorbesc despre lumini care ard veşnic. Philolaus (sec. Papuaşii din Noua Guinee. Tsiu-Shi a trăit învelit în mătăsuri galbene între 259—210 î. La muzeul din Bagdad există surse chimice de curent dezgropate sub zidurile Babilonului. Desene. prin intermediul oglinzilor. în sarcofag a fost găsită o „lanternă“ care.) a susţinut ipoteza geocentrică. Mohenjo-Daro. culoarul mormîntului lui Seti al IV-lea are 120 de metri lungime. modele ale acestor surse au funcţionat perfect. care vorbeşte.n. mausolee.7/l. în Mesopotamia antică. pe malul stîng al Nilului.n. trase de boi zebu cu cocoaşă ? Unde s-a scos de sub coline acel oraş formidabil. milionime de secundă. La Baalbeck.. surse de curent şi produse de electroliză descoperite de arheologi demonstrează cunoaşterea electricităţii în urmă cu 3000 de ani — în China. subdiviziuni în India de acum 2000 de ani ? Unde erau doar temple. Mormintele din Valea Regilor.2 metri — pacientul aşezat în faţa ei îşi vedea scheletul şi organele interne. de practica „întorsului“ sau 198 ..

Cătălin Dan CÂRNARU „hultanului“ şi care. Povestea romanţată a statuetei pe care a avut ocazia să o ţină în mână în tinereţe. teleportare. care nu se mai află nici dumnealui printre noi. tradusă în termeni moderni. în încercarea de a-şi recupera nepreţuitul artefact. Dar nu a fost furată de vreun hoţ oarecare ci de comandantul unităţii militare în care activau cei doi. Cred că e mai bine să ne oprim aici. Deci: la câţiva ani după ce i-a arătat-o lui Doru. având în vedere circumstanţele acestea nu cumva e posibil ca şi avionul lui Doru Davidovici să se fi prăbuşit tot la fel ca al colegului său… A spus doar atât : „ Nu pot să jur. Ceea ce nu scrie Doru Davidovici în roman am aflat de la domnul Călin Turcu. dacă nu cumva. există un mormânt cu o elice la căpătâi. De aceea mi-am permis să introduc din loc în loc. Aşa că a scris romanul şi de asemenea a descris statueta şi în cartea sa despre OZN-uri.” La cimitirul Ghencea. Cu nişte ani în urmă am avut cinstea de a sta de vorbă cu domnul Călin Turcu. Călin Turcu mi-a spus că Doru era sigur că avionul fusese „pregătit” pentru acel zbor. a mers pe linie ierarhică superioară până aproape de a ajunge să intre în audienţă la Ceauşescu. ca probabil mulţi dintre cititorii săi şi dintre foştii lui colegi şi prieteni. şi consider că merită să vă spun. ar însemna. În primul rând trebuie să ştiţi că Doru Davidovici a fost un mare patriot. Şi atât. Colegul respectiv. un om de o demnitate şi o moralitate excepţională. veneau de la fostul lor comandant care ajunsese să ocupe o funcţie înaltă. » Cartea din care e extras acest citat nu are decât câteva desene executate de autor. pentru a înţelege mai bine unele aspecte ale poveştii. acolo unde le-am avut disponibile câteva imagini ale celor despre care vorbeşte. care credea el. dar înclin să cred că nici moartea lui nu a fost chiar un accident. simplu. poate fi citită în romanul „Zeiţa de oricalc” apărut la editura Albatros colecţia „Fantastic club”. prieten de familie al lui Doru Davidovici. mă întreb în ce seif o fi mica statuetă ?… şi mai ales mă întreb 199 . Eu. statueta i-a fost furată. atât din partea colegilor cât şi pe linie ierarhică. după moartea colegului său. La scurt timp după apariţia cărţii „Lumi galactice” viaţa sa a devenit deodată mai grea. Nu a mai ajuns să stea de vorbă cu Ceauşescu deoarece a murit într-un „tragic” accident aeronautic. Ulterior. Familia lui Doru Davidovici a fost obligată să părăsească România imediat după 1989. L-am întrebat pe domnul Călin Turcu. Se făceau tot felul de presiuni asupra lui. Doru Davidovici a simţit că e de datoria lui să spună cumva lumii povestea artefactului.

cu privire la statusul pe care-l aveţi în societate. şi Tiamat şi de faptul că Luna nu exista pe cer acum 12 000 de ani iar Venus mai de curând. în jurul soarelui pe aceiaşi orbită există o altă planetă identică structural cu pământul. De-a lungul întregii istorii pe care o cunoaştem. trebuie să linguşească sau să se conformeze. la 10 m adâncime. iar în schimbul ei. iar stratul de nisip respectiv are o vechime de câteva sute de mii de ani. iar în urma cercetărilor. De la ei vin banii pentru cercetări. Nu-ţi va spune nimeni că procesul de fabricaţie al aluminiului fiind cunoscut doar de jumătate de secol. aşa este şi mie mi-ar plăcea să cred că nu va mai fi… Nimeni nu-ţi va spune elevule. acum vreo – 5 000. Nu-ţi va spune nimeni că se afla alături de măseaua unui mastodont. în albia unui râu secat. celor puternici. cei care au avut acces la putere au acaparat totul… indiferent că le-a fost de folos sau nu. ceea ce este conform cu ştiinţa oficială. iar ceea ce contravine în vreun fel este însuşit de cei puternici. sau ştiinţa să aibă rădăcini mai adânci decât crezi. Nimeni nu-ţi va spune că tăbliţele şi sigiliile sumeriene pomenesc de planeta „Nibiru”. aţi începe să aveţi îndoieli cu privire la starea de fapt a civilizaţiei actuale. este dat publicităţii. Filozofia aceasta încă există. Nu-ţi va spune nimeni că aluminiul oxidează într-un strat extrem de subţire de ordinul micronilor şi apoi nu mai e influenţat de factorii de mediu.Criza energetică – adevăr sau minciună ? dacă nu cumva a părăsit ţara. pentru a putea progresa pe linie profesională. obiectul se dovedeşte a fi o enigmă. Dar cercetaţi cosmogonia vechilor civilizaţii… şi veţi constata că e adevărat… Dacă vi s-ar spune lucrurile astea. Cu toate astea obiectul este oxidat pe o adâncime de câţiva milimetri 200 . o fi crescut pe undeva pe plaiurile mioritice o vilă impunătoare… Lăcomia şi invidia pot fi şi uneori sunt criminale. Nimeni nu va recunoaşte că undeva în spaţiu. încastrat în nisipul pietrificat un obiect din aluminiu ce s-a dovedit a fi o talpă de vehicul astral. Oamenii de ştiinţă. aţi începe să aveţi serioase îndoieli în credibilitatea politicienilor şi oamenilor de ştiinţă actuali… Nimeni nu vă spune că înaintea omenirii aşa cum o trăim şi cum am fost învăţaţi s-o cunoaştem a fost o alta… Nu-ţi va spune nimeni elevule la ora de istorie că în 1973 a fost descoperit lângă Aiud. studentule la orele de studiu că e posibil ca istoria. Aşa a fost.

Se afirmă în unele cercuri că omenirea nu ar fi suficient de matură pentru a se putea folosi de energiile libere. şi ca totdeauna în ultimii două mii de ani. poate chiar de la planeta soră.Cătălin Dan CÂRNARU şi structura lui a început să se cristalizeze. ceea ce confirmă o vechime de cel puţin 500 de mii de ani. Dar cei ce au acces la putere se folosesc de ele şi ce e mai grav se comportă ca nişte copii mici. Doar un imatur continuă să lupte pentru ciolan şi putere atunci când are destul. doar un imatur sau un om nesănătos continuă să mintă atunci când este demascat… Se afirmă în aceleaşi cercuri că dacă s-ar da publicităţii către masele largi faptul că există civilizaţii extraterestre în apropierea noastră. şi că sunt o parte din ele făcute aici pe Terra. planetă pe care nu o putem vedea căci este pe orbită exact opusă faţă de noi. Nimeni nu vă spune că OZN-urile există cu adevărat. încet. iar între noi şi ea se interpune permanent soarele… Nimeni nu vă spune multe… şi încet. suntem din ce în ce mai mulţi care cunoaştem din ce în ce mai puţin din ceea ce ar trebui să ştim. că au existat mereu aici. şi că suntem în contact cu asemenea civilizaţii. iar o altă parte vin din spaţiu. şi nici măcar nu se folosesc de ele corect. cei puţini acaparează toate aceste cunoştinţe pentru ei. s-ar crea 201 .

căci astfel nu mai pun întrebări cu privire la megatonele de armament care se acumulează pe suprafaţa pământului… Am ajuns în situaţia că nici nu ne mai e teamă de el..Criza energetică – adevăr sau minciună ? panică… Oare ? Dar oare cine ar putea fi responsabil pentru această panică ? Nu cumva cei care încurajează marile case de filme şi mijloacele media să prezinte civilizaţiile extraterestre ca nişte ameninţări… ca nişte distrugători de civilizaţie umană ?. Dacă ar exploda tot acest armament nici măcar nu am avea timp să ştim că am murit… Dar peste sute de mii sau milioane de ani… dacă pământul va supravieţui… eventuala civilizaţie de atunci se va uita mirată la resturi ale civilizaţiei noastre exact aşa cum ne uităm noi la resturile încastrate în roci de sute de milioane de ani. imaturi sunt cei ce ne conduc… Bun şi… 202 . E bine să creadă proştii că extratereştrii sunt malefici.. resturi cum piesa de mai sus… Nu noi suntem imaturi.

Dar cu toate acestea toate lacurile şi râurile din jurul nostru sunt alimentate cu asemenea picături… Am să vă mai dau un citat. Independenţa energetică nu ne redă doar independenţa faţă de „producătorii” şi distribuitorii de energie.Ceea ce a început să se întâmple este faptul că inventatorii au început să-şi publice rezultatele în loc de a le patenta şi de a le păstra secrete. casete video şi pagini de internet. dar disponibilitatea informaţiilor de calitate este într-o creştere rapidă. Aceasta este chiar ceea ce au început să facă în tăcere mii de oameni. Motivul pentru aceasta este simplu. citat ce constituie sfârşitul articolului din revista Nexus pe care l-am pus în capitolul precedent: «ŞANSA PENTRU O SOCIETATE JUSTĂ ... ci ea poate fi şi trebuie să fie a oricăruia dintre noi. oamenii transmit informaţii despre aceste tehnologii prin cărţi. bogaţi şi fără scrupule… Veţi spune probabil că „aşa o fi. Nu uitaţi că o picătură de apă.. Este imperativ să începeţi să strângeţi cât mai multă informaţie puteţi despre sistemele reale de energie gratuită. Verificaţi lista de site-uri şi de alte resurse care se află la finalul acestui articol. Primele două forţe nu vor permite niciodată unui inventator sau unei companii să construiască şi să vă vândă o maşină cu energie gratuită! Singurul mod în care veţi obţine una este de a o construi chiar dumneavoastră (sau un prieten de-al dumneavoastră). Pe internet mai există încă foarte multă informaţie inutilă despre energia gratuită. de cele mai multe ori nici nu o observăm când ne pică pe faţă. este suficient ca cei buni să nu facă nimic!” După cum aţi văzut energia nu este neapărat apanajul celor puţini şi puternici. ci ne redă infinit mai mult… ne redă libertatea. demnitatea şi dreptul de a hotărî singuri unde locuim şi ce facem cu viaţa noastră… Ne eliberează din sclavia celor puternici. dar ce putere am eu împotriva celor bogaţi…?” Puterea noastră e mare pentru că suntem mulţi.Cătălin Dan CÂRNARU Ce rămâne de făcut ? Cineva ( nu reuşesc acum să-mi amintesc cum se numea ) a spus : „Pentru ca răul să triumfe. Din ce în ce mai mult. 203 .

care se exprimă fără distragere. Numai acţiunea comasată reprezentată de aprobarea noastră unanimă poate crea lumea pe care o dorim. nu pe ceea ce mai este încă de făcut. a tot mai multor ţări. Puteţi fi doar o verigă dintr-un lanţ de evenimente în beneficiul altora.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Poate că simţiţi că nu sunteţi pregătit pentru aşa ceva.N. Tehnologia comunicaţiilor şi internetul au sfâşiat secretul aşternut asupra acestui fapt remarcabil. Ea este acea dorinţă de a ne exprima liber. În final. muncim şi ne raportăm unii la ceilalţi. Bancherii şi guvernele nu vor să se întâmple asta dar nu o pot opri. Multe sunt hotărâte să-şi publice rezultatele pe internet. Ea este generozitatea noastră. putem schimba cursul istoriei. Oamenii din toată lumea încep să construiască dispozitive cu energie gratuită pentru propriul lor uz. de „păstrare a păcii". Noi toţi constituim a patra forţă. Sursa energiei gratuite este în interiorul nostru. 204 . valori proprii şi timp liber pentru a contempla semnificaţiile spirituale superioare ale vieţii. Societatea occidentală coboară în spirală către autodistrugere. Nu ne datorăm unul altuia să ne înfruntăm temerile şi să acţionăm pentru a crea acest viitor pentru copiii copiilor noştri? Poate că nu sunt singurul care aşteaptă să acţioneze pe baza unui Adevăr superior. Pur şi simplu vor exista rapoarte despre războaie între naţiuni şi războaie civile care vor erupe pretutindeni. Este intuiţia noastră ghidată spiritual. împiedicându-i să se alăture mişcării pentru energie gratuită.U. Focalizaţi-vă pe ceea ce puteţi face acum. Ea este reală şi va schimba complet modul în care trăim. Tehnologia energiei gratuite este aici. trebuie să manifestăm mai întâi generozitatea şi încrederea în propriile noastre vieţi. Acţiunea noastră combinată poate produce o schimbare. Dar asemenea tuturor exerciţiilor de credinţă spirituală. În general nu vor exista reportaje de presă despre acest aspect al lucrurilor. îmbrăcăminte. datorită efectelor acumulate ale corupţiei şi lăcomiei. Instabilităţi economice uriaşe şi războaie vor fi folosite în viitorul apropiat pentru a distrage oamenii. conducând la ocuparea de către forţele O. Celelalte trei forţe nu ne vor ajuta să ne amplasăm în pivniţă o centrală fără combustibil. Dacă luăm o poziţie fermă şi refuzăm să rămânem ignoranţi şi inactivi. adăpost. Ele nu ne vor ajuta să fim liberi de manipulările lor. dar începeţi acum să strângeţi informaţii. tehnologia energiei gratuite va face să fie perimată lăcomia şi frica inspirate de dorinţa de a supravieţui. Tehnologia energiei gratuite este totuşi aici. tehnologiile energiei gratuite sprijină o societate justă în care fiecare are suficientă mâncare. La modul ideal. intimidare sau manipulare. Este aici de zeci de ani. Mici grupuri de cercetători lucrează la detalii chiar în timp ce citiţi aceste rânduri.

Aici ar trebui să fac o paranteză şi să spun că dacă doriţi să aflaţi ceva dintr-un anumit domeniu e necesar să citiţi cât mai mult despre domeniul respectiv. când încă nu pot spune că sunt suficiente pentru a înţelege uşor tot ce citesc în această limbă.prima forţă sau a patra forţă? Ultimul Mare Război este aproape de noi.U. Nici un guvern nu va supravieţui acestui proces. The Free Energy Secrcts of Cold Electricity.A. În timpul anilor '80 a lucrat împreună cu Bruce DePalma şi Eric Dollard. Până în anul 1981 îşi dezvoltase propriile sisteme de energie gratuită bazată pe generatori cu rezistenţă variabilă şi modele de motoare pulsatorii. Despre autor: Peter Lindemann. În această perioadă a scris peste douăzeci de articole pentru The Journal of Borderland Research. căci eu nu am făcut în şcoală limba engleză. e realizabil ci din contră multe erau dezinformări. Dar adunând materialul şi studiindu-l vreme de mai mulţi ani am ajuns la concluzia că nu tot ce am adunat e real.adventuresunlimited press. încet 205 . Dr. dacă veţi avea un dispozitiv cu energie gratuită.U.» M-am hotărât să scriu această carte după ce mai mulţi ani am adunat o sumedenie de documentaţie cu privire la subiectul tratat aici.free-energy. sociale şi economice care este iminentă..A. Încet. a devenit interesat de energia gratuită în anul 1973. şi cunoştinţele mele erau acum câţiva ani mult mai limitate decât sunt azi. O poate doar intensifica. doctor în ştiinţe. orice despre domeniul respectiv şi despre domeniile conexe şi de asemenea despre contextul acelui domeniu. poate că veţi fi într-o poziţie mai bună pentru a supravieţui tranziţiei politice. Cartea sa. După aceasta va veni începutul unei civilizaţii reale. Inc. Seminţele sunt plantate.cc şi Adventures Unlimited.com. care vor refuza să lupte. Lindemann este o autoritate în aplicaţiile practice ale tehnologiei eterului şi ale electricităţii reci. Inc. Între anii 1988-1999 s-a alăturat consiliului de conducere al Borderland Sciences Research Foundation. În prezent el este cercetător asociat cu Dr. Oricum. precum şi o casetă video pe acest subiect sunt disponibile prin Clear Tech. El este de asemenea director al departamentului de cercetare de la Clear Tech. din S. documentaţie pe care am adunat-o la început orbeşte. http://www. când a aflat de opera lui Edwin Gray.Cătălin Dan CÂRNARU Disponibilitatea generală a tehnologiei energiei gratuite nu poate opri această tendinţă. Unii dintre noi. Robert Adams din Noua Zeelandă şi are o colaborare strânsă cu Trevor James Constable din S. Întrebarea este: cine va controla în final Guvernul Mondial care va apare . Vă provoc să fiţi printre cei care vor încerca. http://www. vor supravieţui pentru a vedea răsăritul lumii energiei gratuite.

Ori de câte ori am auzit despre un dispozitiv oarecare am încercat să aflu dacă este pe undeva prin vastitatea internetului vreo referire la brevetul de invenţie al dispozitivului respectiv. De multe ori ele există. radioactivitate şi diferitele lungimi ale spectrului luminos. în mintea dumneavoastră inconştient. Într-o carte ( este trecută şi aceasta în bibliografie ) am citit următorul lucru: 206 . De aceea am să vă spun cum am procedat eu. au un nivel suficient de scăzut de pregătire şcolară. datorită faptului că nu prea a dat în şcoală pe la orele de fizică. Unei persoane care nu ştie să facă elementara diferenţă între unde audio. Fireşte asta dacă aveţi un pic de cultură şi un minim de pregătire. Un alt motiv ar fi că unii chiar dacă cunosc limba engleză. iar nu mic e procentul celor care în asemenea situaţii uită ce căutau şi ajung „la dracu-n praznic” cum zice plastic românul. De obicei informaţiile utile în domenii sensibile dacă nu pot fi eliminate sunt ascunse sub sumedenie de adrese false sau ale unor reclame publicitare sau chiar mai rău ale unor pagini pentru adulţi cu tot felul de fetiţe mai mult sau mai puţin goale… Nu toţi au răbdarea ca atunci când căutând o adresă despre un subiect. Iar un alt motiv este acela că internetul e atât de vast încât îţi trebuie răbdare să cauţi. Ideal ar fi să puteţi găsi fotocopiile brevetelor respective. şi ca atare dacă întâlnesc în trei locuri o informaţie şi în două din ele aceasta este negată au tendinţa să creadă dezinformarea pe principiul cine strigă mai tare ( sau mai mult ) are dreptate. sau că e falsă. Unul şi cel mai des era acela că nu aveau acces la internet.Criza energetică – adevăr sau minciună ? undeva. De cele mai multe ori renunţă crezând că pagina pe care o caută nu mai există. de orice lungime de orice spectru vor deveni unde periculoase… Deci trebuie să mai fi trecut şi pe la diferitele ore din liceu… Cum spuneam în momentul în care am ajuns să cunosc destule despre subiect mi-am dat seama că marea majoritate a celor din jurul meu nu auziseră de acest subiect din două motive principale şi alte câteva mai puţin importante. unde radio. foarte uşor îi poţi împuia capul cu ideea că căştile audio cu care ascultă muzică îi afectează grav creierul. să aştepte să i se încarce pagina. Al doilea era acela că cea mai mare parte a celor care au acces la internet. dar sigur toată informaţia se va cerne şi se va structura şi la un moment dat veţi ajunge să intuiţi dacă ceea ce citiţi e adevărat sau nu. dacă înaintea acesteia i-au apărut deodată nişte gagici superbe fără nici un costum pe ele. nu cunosc limba engleză. Pentru o asemenea persoană toate undele. Ca să înţelegeţi mai bine iată un exemplu. pentru a nu putea să distingă ce ar putea fi adevărat şi ce nu dintr-o informaţie. În România majoritatea persoanelor care locuiesc în mediul rural (cam trei sferturi din populaţie) nu au acces la internet.

Cătălin Dan CÂRNARU « În jurul anului 1920. ( placa din spatele frigiderului sau radiatorul maşinii ). După cum rezultă din paginile cu explicaţiile funcţionării dispozitivului. care vorbeşte de condensatori. Nu am găsit nimic timp de mai multe luni. am încercat să aflu dacă sunt cumva disponibile mai multe informaţii despre John Huston. Deşi termenul de condensator are printre înţelesurile sale şi pe acela de schimbător de căldură dispozitiv în care are loc condensarea vaporilor. că se poate autodistruge. deoarece ar fi rămas fără lucru prea mulţi oameni. inventatorul nu a reuşit să facă nimic până la moartea sa prematură în 1921. Huston şi tatăl sau au pus bazele unei companii cu 20 de acţionari. nu încape îndoială că e vorba de una şi aceiaşi persoană. iar dacă procesul este inversat. După ce s-a întors în Prineville. Oregon. susţinea că a inventat o modalitate de a extrage căldura din aer cu ajutorul unor condensatori. Ceea ce se înţelege acolo prin condensatori nu este acelaşi lucru cu ce înţelegem noi azi. » Pentru că mi s-a părut interesantă ideea extragerii căldurii direct din aer cu ajutorul unor „condensatori”. Prototipul a funcţionat perfect şi a fost prezentat în San Francisco pentru a cointeresa diferiţii oameni de afaceri să îl introducă în producţie. Fabricanţii din San Francisco au refuzat să construiască maşina. tehnologia anilor 20 era mult limitată faţă de cea de azi. nimeni în ziua e azi nu se va gândi la asta când va auzi termenul condensator. iar inventatorul a construit un model perfecţionat pentru uz general. Pentru omul de azi condensatorul este în primul rând dispozitivul electronic pasiv format din două armături care acumulează sarcină electrică. John Huston din Prineville. Numai că dacă ne uităm cu atenţie pe fotocopia brevetului vedem că a fost depus pe 15 noiembrie 1926 şi acordat pe 11 noiembrie 1930… Şi atunci cum stă treaba cu „…până la moartea sa prematură în 1921” ? A fost greu să găsesc ceva pentru că am fost indus în eroare de descrierea de mai sus. Aici trebuie însă să facem o referire la sărăcia semantică a limbii engleze şi la faptul că mulţi termeni tehnici sunt semantic identici cu cuvinte care în limbajul de zi cu zi desemnează cu totul altceva. Huston şi-a brevetat dispozitivul în Canada şi Anglia. Şi totuşi cum rămâne cu moartea prematură ? Sincer să fiu 207 . Într-un târziu am reuşit să găsesc ceea ce v-am prezentat la pagina 118. temperatura poate coborî la 250 de grade sub zero”. Desigur. el a afirmat că „maşina se poate încălzi atât de mult. dar SUA au refuzat să i-l breveteze. În plus. Primul său echipament fierbea apa în 20 de minute şi la momentul respectiv se anticipa că dispozitivul va înlocui combustibilii fosili în ceea ce priveşte încălzirea locuinţelor şi propulsarea motoarelor cu aburi.

nu i-a acordat brevet ?… Trimiterile la alte oficii de invenţii şi data eronată a morţii sunt indicii clare că cineva a vrut să inducă în eroare opinia publică cu privire la acest om sau la credibilitatea dispozitivului în sine. Numai că dacă ai oleacă de cunoştinţe despre cum funcţionează un frigider.U.Criza energetică – adevăr sau minciună ? nu-mi pot explica această informaţie decât prin introducerea ei în mod intenţionat în legătură cu persoana respectivă… Nu prea cred că ar fi putu exista în Prineville o altă persoană cu exact acelaşi nume care să inventeze un dispozitiv pentru încălzire. de obicei cele ce depăşesc o oarecare vechime sau cărora nu li s-a mai plătit de către urmaşii inventatorului taxele de protecţie) în schimb ce oare caută brevetul american cu nr..A.A. De asemenea gândesc că printre cei mai năpăstuiţi din acest punct de vedere sunt cei care locuiesc în satele neelectrificate.U. Deci informaţia ar trebui să fie reală. care poate fi consultată de oricine prin bibliotecile publice. pe care să le distribuie în sat. Garantez că asemenea generatoare ar „împovăra” administraţia locală 208 .U.A.1781062 acordat sus numitului dacă S. şi după ce mai citeşti descrierea funcţionării făcută de inventator înţelegi clar că dispozitivul chiar e real ci nu o făcătură. nu i-ar fi brevetat invenţia. Dacă nu aş fi insistat probabil aş fi ajuns să cred aşa cum ajung mulţi că şi acest dispozitiv e o minciună… Încheind paranteza trebuie să mai spun că m-am hotărât să scriu această carte în primul rând pentru aceia dintre noi care nu au acces la internet sau dacă au nu sunt capabili din motivele expuse să poată să se informeze corect. ( eu am încercat acum câţiva ani şi nu am reuşit să găsesc nimic – dar fireşte trebuie să ştiţi că numai o mică parte din brevetele unui oficiu de invenţii şi mărci sunt date publicităţii pe internet. De ce ar trebui să dispară când ar fi atât de simplu ca primăria locală să se ocupe de construcţia unor grupuri generatoare cu motoare primare magnetice. atât cu amoniac cât şi cu freon. Presupun că dacă s-ar căuta ceva la oficiile de invenţii şi mărci ale acestor ţări nu s-ar găsi nici un brevet acordat lui John Huston din Prineville S. şi care să fi murit mai devreme decât cel din brevetul de mai sus… Ar fi poate o coincidenţă prea mare… doar dacă nu cumva e vorba de tatăl inventatorului care să fi murit în 1921 iar lumea a înţeles greşit că e vorba de el… Dar de obicei asemenea informaţii despre persoane din acea perioadă ajung să fie date publicităţii pe internet preluate fiind din presa vremii. ci doar Canada şi Anglia. care tocmai din acest motiv se depopulează treptat şi dispar de pe hartă. Ce mă face să cred că aici e vorba de introducerea intenţionată a unei erori cu scop de dezinformare este şi paragraful în care se spune că S. sau o pompă de căldură.

Puţinele cărţi despre acest subiect pe care le-am găsit prin librării în ultimii ani. De-a lungul anilor m-am convins din ce în ce mai mult de faptul că cea mai mare nevoie de energie o au cei mai săraci oameni ai planetei.. captatoare solare etc. În ultimii 20 de ani am văzut şi auzit destul de des cum diferite persoane de pe la ţară au încercat şi unii chiar reuşit să-şi construiască mici generatoare energetice eoliene. Voi aşeza aici din nou.» Deci oamenii încearcă fiecare cum poate să suplinească lipsa energiei acolo unde ea nu e accesibilă. (sunt toate în bibliografie şi sunt doar 3) povestesc despre diferite dispozitive şi despre politicile globale cu privire la ele. o bucăţică din citatul de mai sus : « Primele două forţe nu vor permite niciodată unui inventator sau unei companii să construiască şi să vă vândă o maşină cu energie gratuită! Singurul mod în care veţi obţine una este de a o construi chiar dumneavoastră (sau un prieten de-al dumneavoastră). Am gândit de asemenea că şi toţi conducătorii auto ar trebui să poată şti mai multe despre aceste surse de energie nepoluantă şi la fel de capabilă să le mute maşina de colo – colo ca şi motorul cu ardere internă. şi din păcate tocmai ei sunt cei care sunt privaţi de ea. din mediile celor mai săraci sau mediile de muncitori cărora le place să meşterească.Cătălin Dan CÂRNARU cu sume mult. punându-mă în situaţia celor mai puţin culţi din mediile rurale. mult mai mici decât cele pe care le cer distribuitorii naţionali pentru construcţia reţelelor şi branşamentele respective. Aceasta este chiar ceea ce au început să facă în tăcere mii de oameni. Unui om care are conturile bancare pline până la refuz puţin ar trebui să-i pese că plăteşte o energie livrată din reţeaua naţională a ţării sale ( deşi din păcate din zgârcenie tocmai aceştia sunt cei care fură cel mai mult curent din reţelele naţionale ). dar în nici una din cărţi nu găseşti măcar o imagine însoţită de o explicaţie concretă de construcţie. din mâinile cărora ies adevărate bijuterii de ingeniozitate artistică şi tehnică ( fie în prelucrarea fierului fie în prelucrarea altor materiale ) dar care nu prea au putut frecventa bibliotecile şi şcolile înalte. Am încercat să scriu cartea la un nivel accesibil oricui. 209 .

cea pomenită mai sus în citat – să vi-l construiţi singuri. spre exemplu Perendev Power (dreapta) şi International Tesla Electric Company (ITEC) la stânga : ele nu se vând ci se închiriază. şi nu odată în perioada în care m-am ocupat de depanare tehnică de calcul. Mulţi pomeneau cu regret revista „Tehnium”. Şi ca o paranteză fie spus şi eu m-am lovit de aspectul acesta. cu piese noi înlocuite cu altele vechi sau chiar într-o stare de funcţionare mai proastă decât l-au dus. 210 . Acum cu greu mai găseşti pe undeva sfaturi practice privind construcţia diferitelor aparate şi dispozitive şi cu atât mai puţin dacă nu ai acces la internet. consumatorii suntem prea proşti pentru a putea să reparăm un prăjitor de pâine sau un fier de călcat. Se încearcă impunerea în mentalul public că noi. În plus un alt aspect blamat de mulţi şi cu care sunt pe deplin de acord este acela că urmare a politicilor internaţionale de menţinere a populaţiei în ignoranţă. Nu vă spun câţi prieteni mi s-au plâns că după ce au dus un aparat oarecare la reprezentanţă spre a fi reparat.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Din păcate toţi se plângeau de faptul că nu ştiu cum sunt construite asemenea aparate. aparatura tehnică de orice fel ar fi ea nu mai e însoţită de schemele şi desenele tehnice de montaj şi funcţionare în vederea depanării. Ca o concluzie deşi au început să apară diferite firme care se laudă că construiesc grupuri generatoare de energie liberă acţionate cu motoare magnetice. Aşa că dacă vreţi un asemenea generator nu aveţi decât o soluţie. l-au primit de acolo reparat cu piese uzate. de treaba aceasta trebuind să se ocupe „specialiştii”. revistă tehnico aplicativă care apărea înainte de 1989 şi care era foarte căutată de tineretul meşter din toată ţara pe vremea aceia.

Va rezulta un motor primar cu un cuplu de aproape 100 Kg. ţeavă de polietilenă. Se va construi mai 211 . de meşteri şi de curajoşi iată în imaginea de mai jos o turbină autonomă cu absorbţie. Concret. găleţi sau bidoane din plastic. (forţa de respingere a magneţilor scade invers proporţional cu pătratul distanţei dintre ei. care să nu consume nimic.) Alternatorul pe care trebuie să-l acţioneze poate fi cel de la pagina 23 căruia îi puneţi în locul turbinei Pelton o fulie sau un pinion de bicicletă ( în cazul în care turaţia motorului e mai mare sau mai mică decât cea cerută de alternator) depinde ce optaţi să folosiţi pentru transmiterea mişcării de la motor la alternator. Adică la o distanţă egală cu jumătate din grosimea unuia din ei se va exercita o forţă de respingere egală cu forţa unuia din magneţi iar la distanţa egală cu dublul grosimii unuia din ei forţa va începe să tindă spre 0.euromagnet. să vă debranşaţi de la reţeaua naţională… Vă vor rămâne în buzunar toţi acei bani pe care-i dădeaţi lună de lună la curent şi la gaze. Dar atenţie. Se pot folosi. Grijă mare la faptul că melcul trebuie să aibă dacă se poate spirele cât mai strânse şi să fie făcut din două spire opuse. Recomand celor ce îndrăznesc să încerce construirea ei. forţa de respingere va fi de 4 kg.25kg. al cărei turbină să nu aibă diametrul mai mare de 50 – 60 cm. să facă una mică.ro sau la numărul de telefon care poate fi găsit pe pagina lor la secţiunea contact.77kg. va fi de 0. În cazul în care turaţiile sunt compatibile puteţi să le cuplaţi în priză directă printr-un cuplaj elastic.supermagnete. Cu TVA şi taxe poştale cam 100 euro. dacă v-aţi săturat să plătiţi facturi care vă depăşesc veniturile. schema de principiu.de (se pot găsi magneţi similari şi la http://www. sau alte materiale. va fi de 1kg iar la 8 mm. nu vă împiedică nimeni să vă apucaţi să vă construiţi un grup generator propriu.Cătălin Dan CÂRNARU Două sfaturi practice De aceea spun.ro dar la alte preţuri) 68. pentru doi magneţi de 4 mm grosime şi forţa de 4 kg. va fi de 1. la 3 mm. la distanţa între ei de 1mm forţa de respingere va fi 16 kg. Pentru cei dintre dumneavoastră suficient de inteligenţi. Cu cât va fi melcul mai strâns cu atât absorbţia apei va fi mai uşoară. la 2mm. Cei 216 magneţi necesari construcţiei motorului prezentat la pagina 58 – 60 costă pentru magnetul S – 10 – 05 – DN având forţa de 1 Kg comandat la www. Alternatorul de la pagina 23 care furnizează 230 V la 5 sau 10 KW poate fi comandat la http://www.31 euro). şi după ce-l aveţi. dragii mei concetăţeni. căutaţi unul similar pe internet căci cel de la LP are preţul exagerat de mare. concepută de mine. tablă. la 4 mm. Cel mai simplu în ce priveşte siguranţa reuşitei punerii în funcţiune este motorul magnetic tip Perendev.lpelectric.2 euro ( preţul per bucată pentru comenzi mai mari de 100 de bucăţi este de 0.

care se sudează sau se lipesc la punctele de contact cu spirele şnecului. pentru a se asigura o permanentă şi sigură menţinere a rezervorului turbinei plin.Criza energetică – adevăr sau minciună ? întâi melcul. Apoi în funcţie de acest lucru se dimensionează restul. De asemenea ar fi ideal ca rezervorul turbinei ( partea de sus în care se varsă melcul şi în care acţionează în special gravitaţia ). Pentru cei ce nu ştiu cum se face un asemenea melc ( şnec) se sudează aripile din tablă sau se lipesc cele din plastic pe axul central. 212 . să fie cât mai înaltă posibil. Este o chestie de echilibrare a dimensiunii acestuia cu volumul de apă adus de melc. ele trebuie să fie perpendiculare pe direcţia de ieşire a lichidului din duze. Grijă la duze – cât mai mici ca să asigure presiune cât mai mare. aripioarele de contrapresiune cât mai apropiate de marginea turbinei. iar apoi se vine cu ţeava exterioară decupată pe din două în lung. Punerea în funcţiune după umplerea cu lichid se face cu ajutorul unui rac prevăzut pe ax deasupra fuliei şi acţionarea cu ajutorul unui motor exterior până ce este adusă la turaţia de la care va continua singură să se rotească. ( dintr-o ţeavă de 3 ţoli sau o ţeavă de PVC de 110 ) care va fi acţionat cu ajutorul unei bormaşini puternice pentru a determina exact volumul de apă pe care-l poate ridica şi de la ce turaţie în sus. după care se sudează sau se lipesc şi marginile de contact în lungul celor două jumătăţi de ţeavă. dacă se poate doar la 1 – 2 centimetri şi grijă la orientarea lor. Cu cât va fi mai înaltă această secţiune cu atât presiunea apei la duze va fi mai mare. Volumul de apă ridicat de melc trebuie să poată fi mai mare decât cel ce se scurge prin duzele de pe marginea turbinei sub efectul gravitaţiei şi forţei centrifuge.

Vreau să spun adică că nu aveţi de-a face cu vreun şarlatan ci cu un om de bună credinţă. şi de asemenea doar pe cele de care sunt convins. Autorul. E foarte posibil să nu-mi fie primit manuscrisul la nici o editură. dacă se reuşeşte o bună echilibrare a ei această turbină autonomă sigur va funcţiona. după ani de studii că sunt funcţionale. după ce vor fi citit această carte ! Cu stimă şi respect tuturor cititorilor mei. 11 dec 2009 213 . fie de pe internet. Încă odată urez succes celor ce vor încerca să construiască ceva fie folosindu-se de cele scrise aici. Oricum.Cătălin Dan CÂRNARU Restul… Experimentaţi…. Dar nu-mi fac iluzii. Succes ! Dorinţa mea este ca această carte să poată fi tipărită la o editură care să-i poată asigura un tiraj cât mai mare şi o distribuţie cât mai largă pe tot cuprinsul ţării. şi va genera o forţă cu atât mai mare cu cât dimensiunile ei ( şi implicit volumul de lichid circulat va fi mai mare ). Menţionez că am ales din multitudinea de dispozitive pentru energia liberă pe cele care sunt absolut sigur că pot fi construite de oricine se pricepe un pic la meşterit. În cazul în care vor trece mai mult de şase luni şi manuscrisul nu va fi primit la nici o editură. voi proceda la distribuirea lui pe internet.

v. am să prezint aici o bibliografie.com • „Corupţia marilor puteri.v. II şi III de J. Ghe. Helsing la editura Samizdat 214 . Helsing la editura Antet în 2005 • „Cartea Cărţilor” de Robert Charroux la editura Pro editură şi tipografie 2007 • „Tehnologii free energy” de Jeane Manning editura Excalibur în 2008 : office@edituraexcalibur. Coarer-Kalondan şi Gwezenn-Dana la editura Athena 1995 • „Experimentul Pământ” de Hartwig Hausdorf.). Numele cărţilor electronice şi ale filmelor sunt date în forma în care le-am găsit pe internet pentru o mai uşoară regăsire a lor.v. reviste. Strategii şi minciuni în politica mondială” de Miguel Pedrero la editura Litera Internaţional Bucureşti 2008 • „Vrăjitorul apei” de Callum Coats editura Excalibur în 2009 • „Minciuni milenare” de J. Helsing şi Stefan Erdman la editura Antet în 2009 • „Cine conduce lumea” vol. Vlad Mario Homutescu la Editura Cermi Iaşi 2003 • „Să nu atingi această carte” de J. la editura Domino în 1998 • „Introducere în maşini Stirling” de Condrat Adrian Homutescu. I. Savitescu. Folescu la editura Albatros Bucureşti 1981 • „Enigme în galaxie” de Florin Gheorghiţă la editura Junimea Iaşi 1983 • „Lumi galactice” de Doru Davicovici la editura Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti 1986 • „Celţii şi extratereştri” de E. filme şi de asemenea adresele câtorva pagini de internet. Carte tipărită şi reviste în limba română • „Zeiţa de oricalc” de Doru Davidovici la editura Albatros 1977 • „Aventura surselor de energie” de G. care nu se rezumă doar la carte tipărită ci şi carte electronică (în format pdf. Emil Jugureanu.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Bibliografie Pentru cei ce vor să afle mai multe despre cele tratate în această carte şi în scopul unei mai bune plasări a subiectului cărţii în contextul mondial real din care face parte.

The Mysterious Mr Tesla Zeitgeist Zeitgeist addendum End Game .pdf vol.pdf • Tom Bearden .pdf • My Inventions by Nikola Tesla. • „Psihologia mulţimilor” de Gustave Le Bon la editura Anima • Revista „Nexus magazin” în chioşcurile de ziare ( atenţie se găseşte greu – contravine intereselor oficiale ).pdf • Complete.US. Carte electronică : • A Practical Guide to Free-Energy.pdf • Crima numită privatizare de dr.concepts and principles.pdf autor Patrick J.pdf • The Strange Life of Nikola Tesla.pdf • Experiments with Alternate Curents of High Potential and High Frequency by Nikola Tesla.of.pdf • Kelly . Constantin Cojocaru (2008) Filme : • • • • • • • • • • The Race to Zero Point Who Killed The Electric Car The missing secrets of Nikola Tesla Tesla-Master of Lightning BBC Horizon 1982 .Nikola.pdf • Bearden Final Secret of Free Eenergy. –„edituraobiectiv@rdslink ro” • „Armele secrete ale zeului Wotan” acelşi autor aceiaşi editură.Tesla. • Revista „Energia liberă” în chioşcurile de ziare ( revistă a cărui număr 1 a apărut în septembrie 2009 – nu ştiu cât de uşor poate fi găsită – eu încă nu am găsit-o).Patents.Energy from the vacuum .Free Energy.pdf • Magnetic Energy .The Manual of Free Energy Devices and Systems (1991). Kelly • Encyclopedia of Energy.Free Energy Generation.1-6 • Bearden .Blueprint For Global Enslavement 911 In Plane Site Roger and Me 215 .Cătălin Dan CÂRNARU • „Extraterestrul român” de Valentin Ovidiu Vâzdoagă editura Obiectiv din Craiova.

com se găsesc cărţi practice în format pdf.com • http://www. • http://www.com • http://www.Criza energetică – adevăr sau minciună ? • An Inconvenient Truth Situri web : • Michael Moore . şi alternatoare destinate microhidrocentralelor).energielibera net • http://www.com se pot găsi printre altele. • http://www. • http://www.freelectricity.us • http://www. generatoarele nu se vând ci se închiriază • http://www. 130) ale lui Nikola Tesla (menţionez că restul până la şapte sute şi ceva – nici nu se ştie exact câte ! – sunt ţinute secret de către guvernele S.greyfalcon.yurope.bizoo ro • http://www.rexresearch.FuellessPower.supermagnete.org • http://www.PESWiki.euromagnet ro firmă din Cluj la care se pot comanda diferite produse magnetice printre care şi o gamă destul de largă de magneţi cu neodim comenzi ce pot fi plătite ramburs.earthlink.com • http://www.eyepod.SiCKO • http://www.euromagnet. Marea Britanie şi Rusia) • http://www. Canada.. toate brevetele publice ( cca.A.U.laesieworks.com • http://www.geocities.de se pot comanda magneţi pentru construcţia motoarelor există aici şi un catalog în format pdf.lpelectric.keelynet.net • http://www. eoliene. Livrarea se face prin poştă sau curier. t.perendev-power.e.com/org/tesla/uvode htm site-ul oficial al muzeului Tesla din Belgrad • http://www.com site-ul oficial al constructorilor.home.com • http://www.9633 216 .ro firmă din Alba Iulia de unde pot fi procurate echipamente energetice (panouri solare.

Cătălin Dan CÂRNARU 217 .

.

.

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan 2 .

aplicaţii energia pentru toţi vol. coperta şi ilustraţiile Cătălin Dan CÂRNARU carnaruc@gmail. 2 Tehnoredactarea.com 29 martie 2010 3 .Motoare magnetice Cătălin Dan CÂRNARU Cârnaru Cătălin Dan Motoare magnetice .

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Lucrare publicată în municipiul Moreni Dâmboviţa în anul 2010 ISBN 978-973-0-08804-5 4 .

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan „Energia electrică este omniprezentă. Nicolae Tesla (1856-1943) 5 . în cantităţi nelimitate şi poate propulsa toate maşinile din lume fără utilizarea petrolului. gazului metan sau a oricărui alt combustibil.“ Dr. cărbunelui.

....................................................................................................................................................................................... 72 Încălzitor cu fricţiune .................................................................................................................................................................... 80 Sistemele de aerisire forţată şi hota. 131 Masa vibratoare pentru turnat pavele ........................................Motoare magnetice Cuprins Cârnaru Cătălin Dan Câteva cuvinte despre magneţi ........................................................................................... 126 Strung pentru lemn................................... 27 Brevetate .................................... 8 Puţină istorie .................................................................................................... 13 Roata olarului şi castelele de nisip ................ 84 Energia electrică .......................... 72 Încălzitor cu inducţie magnetică ............. 117 În atelier................................................................................................ 42 Avertisment ................... 110 În bucătărie ......................................................................................... 20 Câteva motoare magnetice............................................................................................................................................................................. 132 6 ......................................................................... 130 Betoniera ....................................................... 78 Maşina frigorifică şi criogenică..................................................... 113 Râşniţa de cafea şi altele asemenea.................................................................................................................................................................................................................................................... 57 Energia termică....................................... 77 Frigiderul şi pompa de căldură......................... 119 Polizorul.................................................... 101 Grup generator cu alternator de 220 V.............................................................................. 75 Ventilatorul ............................................................................................................................................................................................................................................. 116 Maşina pentru vată de zahăr.................................................. 124 Fierăstrău circular .............................................................................. 54 Sfaturi practice privind construcţia şi exploatarea motoarelor magnetice ........................................................................... 111 Mori pentru cereale ............................................................................................................................................................................... 28 Nebrevetate ............... 108 Lanternă .......................................................................... 121 Şurubelniţa .......................................................................... 86 Generator de curent continuu .................................. 115 Maşina de tocat carne.................. 104 Lumina................................ 106 Veioza ......................................................................... 94 Generator de curent continuu sau alternativ........... 53 Eu propun ................................................................................................................................................................. 118 Maşina de cusut... 128 Maşina de găurit.................................................................................. 125 Rindea mecanică .

...... 137 Pompele......................................................................... 163 Iarna pe zăpadă................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 165 Automobilele................................................................. 170 Motor cu zbaturi.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 203 Giroscopul.......................................... 173 Motor cu elice ...................................................................................................................................... 153 Roţile…...... 198 Hobby şi amuzament ....................................................................................... 207 Bibliografie............................................................................................................ 155 Biciclete şi trotinete..................................... 206 Un ultim cuvânt ........................................................ 181 E barcă sau avion ?.......................................... 158 Cărucior şi scaun de handicap...... 135 Fierăstrău mecanic ( drujbă)... 175 Hidroglisor ......................................................................................................... 208 7 ........................... 199 Acvariul............................................ 172 Motor jet cu pompă Tesla ........................................................................................................... 194 Şi mai sus .......................................................................................................... 133 Maşină de tuns iarba..................................................................................................................... 184 Un pic mai sus........................................................................................................... 180 În aer.......................................................................... 200 Fântână arteziană...........Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan În grădină................................................................. 138 Tocătoare de resturi........................... 167 Pe apă.................................................................................................................. 143 Motocultorul..... 150 Pe şosea ................. 146 Cap tractor.............................................. 204 Farfurie zburătoare ...................

maşina de spălat. De ce a doua carte poartă titlul „Motoare magnetice – aplicaţii” pentru că de fapt marea majoritate a motoarelor electrice care funcţionează în jurul nostru pot fi relativ uşor înlocuite de motoare magnetice. condus de naivitatea tinereţii dăruise cu generozitate lumii sistemul actual. cu unii din prietenii şi rudele mele. de pe unele forumuri de discuţii de pe internet m-au făcut să cred că de fapt neîncrederea în această posibilitate este adânc înrădăcinată… Părerea general acceptată este că de fapt tehnologiile destinate surselor de energie de mică putere pentru publicul larg sunt cel mult nişte mofturi. mixerul. s-ar produce pe undeva. care au văzut imediat în el o sursă inepuizabilă de câştiguri personale… Iată pentru ce revin cu o carte menită să o completeze pe aceea şi cred că poate în viitor va mai fi poate una sau două. ventilatoarele de la hotă şi de la instalaţiile de aer condiţionat. precum şi toate maşinile unelte pe care le folosim în curte sau în atelierul din garaj…Prea arar conştientizăm cât de multe motoare electrice ne înconjoară 8 . precum şi unele din afirmaţiile unor tineri.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Câteva cuvinte despre magneţi Când am scris cartea „Criza energetică – adevăr sau minciună” cu subtitlul „energia pentru toţi” nu credeam că în scurt timp mă voi apuca de o nouă carte care să trateze subiectul disponibilităţii energiei pentru oricine. Râşniţa de cafea. Dar discuţiile din ultimul timp. Tocmai desprinderea de acest sistem a fost dezideratul lui Tesla în partea a doua a vieţii lui. în magazine !” Căci marea majoritate a celor din jurul nostru nu sunt conştienţi tocmai de ideea principală care se desprinde din cartea pe care am scris-o anul trecut – aceea că cercurile financiar– industriale care conduc economia mondială nu au absolut nici un interes ca populaţia lumii să cunoască o altă alternativă la energia scumpă care te ţine sclav al sistemului internaţional de distribuţie energetică controlat de ei. ar fi pe piaţă. vreodată vreun asemenea dispozitiv funcţionând?” sau „Dacă ar fi cât de cât rentabile. De ce s-a dezis apoi de el este tocmai conştiinţa faptului că încă din acea fază de început a sistemului energetic mondial. căreia el îi pusese bazele. după ce în prima parte. Ţi se răspunde de cele mai multe ori cu lait-motivul: „ ai văzut tu. acesta a fost imediat acaparat de cercurile de puternici industriaşi şi bancheri ai vremii. uscătorul de păr. Şi mai ales pentru că la o analiză atentă se desprinde concluzia că ceva mai mult de jumătate din consumul lunar de energie electrică constituie funcţionarea unui motor electric. aspiratorul.

În multe situaţii şi cele cu ardere internă. În „Criza energetică…” am dedicat un capitol motoarelor magnetice. Într-una să montăm un magnet puternic. constant. Nu contează că mă repet. m-am ridicat şi l-am întrebat pe profesor: „De ce mai consumăm curent dacă e vorba de câmpuri magnetice. cum că motoarele electrice funcţionează prin crearea unor câmpuri magnetice generate de bobinajele motorului. şi până la sfârşitul orei am tăcut mâlc. Şi nu numai motoarele electrice pot fi înlocuite cu motoare magnetice. Iar în ce priveşte construirea motoarelor cu magneţi… Am vrea noi. iar în cealaltă un electromagnet de o forţă apropiată. magnet permanent. Din păcate nu se poate. iar datorită faptului că nu consumă carburanţi şi nu creează unde electromagnetice sunt complet nepoluante. aici reprezintă un bun început pentru o carte. De aceea se numeşte magnetul. care au un raport putere – greutate ( randament ) net superior acestora. Câmpurile din interiorul unui motor nu sunt câmpuri magnetice ci câmpuri electromagnetice. mai de mult. Am să le transcriu aici în întregime căci aşa cum acolo au reprezentat un bun început pentru un capitol. la o oră de fizică am înţeles ascultând explicaţiile „Tovarăşului Profesor”. Fiind un câmp constant este imposibil de controlat. De la uneltele de folosire zilnică în bucătărie şi atelier până la motoarele scuterelor. capitol care începe cu o amintire şi o povestioară. deoarece câmpul magnetic al unui magnet e un câmp permanent. Electromagnetul îl vom 9 . bărcilor sau autoturismelor. prostu-i nou !” Iată deci : „ Odată.” Pe vremea aceea eram cam timid şi în urma tonului dojenitor cu care a venit lămurirea. Hai să luăm două cutii identice. am uitat repede de ideea mea cu magneţii. de ce nu construim motoare direct cu magneţi ?” Dumnealui. toate pot fi înlocuite cu motoare magnetice. când eram mai mic… aşa…cam prin clasa a zecea. bicicletelor. câmpuri care prin mutarea rapidă de la o bobină la alta forţau rotorul să se rotească… Având eu un moment de revelaţie. m-am aşezat jos roşu ca un rac. de la înălţimea pregătirii sale de profesor de fizică. şi pentru că toţi eram în febra examenelor de treaptă care se apropiau. iar pentru ceilalţi va fi doar ceva nou. Eram din câte-mi amintesc pe trimestrul al treilea al clasei a zecea. Când eram copii aveam o vorbă : „poanta-i veche.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan şi cu atât mai rar suntem conştienţi de poluarea electromagnetică de care sunt responsabile. Acum când vă povestesc întâmplarea mă gândesc la o experienţă. m-a privit de sus şi mi-a răspuns ceva cam de genul acesta: „– În primul rând nu cred c-ai înţeles corect. Asta până acum câţiva ani. Pentru cei ce au citit cartea aceea înaintea rândurilor de faţă va fi o reamintire.

cică odat-dă mult…. doar o amintire… Amu.. Nuş-ce să zâc!.) 10 .... unu’ de-i zâcea Petre Călătoru. Şî… după ce-o mâzgălit el o schemă..Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan alimenta de la o baterie ascunsă şi ea în cutie. (Pietrus Peregrinus). cel electromagnetic şi cel magnetic. cruciat.. folosindu-se doar de o bucăţică de fier sau de un mic magnet !. Şî ca să-şi mai omoare timpu’ s-o gândit că n-ar fi rău să să joace-oleacă cu nişte magneţi. Altăceva n-o fi putut şi el să facă decât o imposibilitate fizică!?. p-atunci nu era ca ăi-d-azi… cre-că era d-o mie dă ori mai slabi ca ăi de-i ştim noi azi… Şî… cum să juca el aşa… o-nţăles cu capu-ăla-al lui dă medieval incult care-i treaba cu magneţii… o priceput va-s-zîcă care-s propretăţile lor şî le-o scris p-un pergament… Şi p-ormă s-o apucat el şi s-o gândit că dacă aste-s propretăţile… n-ar fi rău să facă după ele cu magneţii ăia cu care tocma să jucase un motor. sămi spună care-i diferenţa dintre cele două câmpuri.. s-o apucat ş-o construit primu motor magnetic din lume…( la ce i-o fi trebuit !?. ( de unde naiba o fi luat el magneţi pă vremea aia. la un moment o-nceput să să plictisască…... fără a atinge cutiile. stau şâ-mi storc creierii şî nu găsesc răspuns). acu vro 750 de ani. Da’… nu contează ! de unde de ne-unde… i-o fi luat el şi…mă gândesc… că oricum ăia… magneţii.… tot ocupându-se el dă cruciade pân evu-ăla întunecat şi mediu. Şi acum să vă spun o poveste… Asta de mai sus nu-i poveste. Conjur pe orice fizician.

în 6 volume. probabil vă întrebaţi de ce nu aţi auzit nimic de domnul cruciat cu pricina.cu cât ai mai mulţi ani de şcoală cu atât îţi cresc nişte ochelari de cal mai mari Acum. într-o carte veche. Mi-au trebuit mai mulţi ani ca să aflu aceste puţine lucruri pe care vi le spun. 11 . acum câţiva ani tot dintr-o notă. spune despre domnul Peregrinus într-o notă de la sfârşitul volumului 6 ( atenţie nimic în tot cuprinsul ei) doar următoarele cuvinte : „1269 The first experiments in magnetism are carried aut by Petrus Peregrinus de Maricourt. Dar stau şi mă gândesc… aşa ca prostu’… Dacă şi domnul cruciat Pietrus Peregrinus.” Pentru cei care ştiu mai puţină engleză ca mine ar fi cam aşa: „1269 Primele experienţe în magnetism au fost desfăşurate de Petrus Peregrinus de Maricourt. Ei bine. reducându-i drastic latura inventivă şi curiozitatea… . cărţoiu-acesta care se vrea a cuprinde în el tot ce poate „să se existe” pe planeta-asta despre energie. am început să caut pe internet. să le fim sclavi. a French engineer. care a observat şi a descris unele dintre proprietăţile fundamentale ale magneţilor.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Aici se termină povestea mea spusă într-un limbaj de ţăran prost şi incult. un inginer francez. 2004) şi care totalizează aproape 5000 de pagini. Cum am aflat despre acest motor. Cleveland” (ed) (Elsevier.” Dumneavoastră probabil că vă miraţi. atunci prin 1260 ar fi avut un încrezut de profesor de fizică care să-i spună că e imposibil să faci un motor magnetic… Din cele două povestioare de mai sus se desprind clare ca apa de izvor două concluzii logice… (dacă nu cumva sunt tot una !) : . dar eu nu. Acum câţiva ani s-a editat undeva prin America o operă monumentală. who observes and describes some of the fundamental properties of magnets. E o poveste mai complicată şi e legată tot de interesul oligarhilor ca noi.şcoala mutilează grav spiritul. prostimea. numită „Encyclopedia of Energy de C.

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Singura trimitere era desenul acesta. şi cum continuă să o spună toţi profesorii de fizică explicând funcţionarea unui motor electric. o copie după originalul făcut de Pietrus. Ar fi fost descoperit de un istoric şi cineva s-a apucat să facă o traducere în engleză a manuscrisului şi ar fi construit motorul ( nu e cel din imagine – dar identic constructiv!). şi ca atare nu vom intra în amănunte ştiinţifice care ne depăşesc şi nu au nici cine ştie ce relevanţă aici. Aceştia nu au decât să-şi bată capul cu tratate ştiinţifice. sau de demonstraţiile matematice ale proprietăţilor fizice ale magneţilor. cu atât mai mult că acum e suficientă o memorie USB flash sau un acces pe reţea ca să furi informaţie de pe orice calculator. În ultimii ani datorită faptului că reţeaua Internet a devenit uriaşă. acesta funcţionează prin crearea unor câmpuri electromagnetice rotitoare. Deci: 12 . În esenţă cam asta-i tot ce se poate afla de pe Internet despre Petrus Peregrinus… Acum veţi întreba probabil cum de au ajuns chiar şi aceste puţine informaţii pe Internet. este din ce în ce mai greu de controlat ce informaţii se scurg spre ea. ( care cred eu a fost ales intenţionat a fi prezentat căci e greu să faci vreo echivalenţă între el şi cel de mai sus) Şi mai există o problemă. După ce s-a constatat că motorul e perfect funcţional. a fost distrus. Pe noi nu ne interesează aceste amănunte ştiinţifice ce ţin de teoria cuantică a magnetismului. Nu sunt om de ştiinţă. Se pare că Peregrinus şi-ar fi scris opera în limba latină şi din câte am înţeles manuscrisul său ar fi zăcut până prin anii 50’ în biblioteca Vaticanului. Acestea sunt în esenţă câmpuri magnetice create de curentul electric. iar traducerea manuscrisului a fost trecută la secret într-o bibliotecă din Statele Unite. Pentru a construi un motor cu ajutorul magneţilor ar trebui să ştim mai întâi cam ce sunt aceştia. şi chiar dacă aş fi cartea pe care o scriu acum este adresată celor mulţi şi proşti nu cine ştie cărui mare fizician sau inginer. Pe de altă parte din ce în ce mai mulţi funcţionari mărunţi din administraţia americană şi nu numai nefiind de acord cu politica de secretomanie a statelor încep să fure informaţii pe care le plasează pe internet…” Aşa cum mi-a spus mie profesorul de fizică odată de mult.

) acorda proprietăţilor magnetice o interpretare animistă – adică conform cu gândirea vremii se credea că există un suflet. Democrit (460 – 370 î.e.e. atrage fierul. Conform naturalistului roman Pliniu cel Bătrân ( Caius Plinius Secundus 23 -79 e n. care în esenţă este un oxid de fier. 460 î.) se mai crede de asemenea că numele de magnet vine de la ciobanul Magnes care intrând cu turma de oi în zona zăcămintelor de magnetită a constat că cuiele de la încălţăminte precum şi vârful de fier al toiagului său se lipeau de sol. care se putea exploata destul de uşor în localitatea numită Magnezia din Asia Mică. de inele. Indiferent care este provenienţa reală a numelui acestuia magnetul a intrat încă de atunci în atenţia oamenilor de ştiinţă. îţi voi spune-acuma Cu ce aşezământ al firii piatra. În schimb atomiştii ca Empedocle (490 – 430 î. Cea mai frumoasă descriere atomistă a magnetitei o face Titus Lucretius Carus (94 – 55 î.) sau Epicur (341– 270 î. Ei nu-şi puteau explica proprietăţile ciudate ale acelui mineral. ba uneori mai multe.).).e n. 2600 de ani anticii cunoşteau mineralul numit magnetită.e n.e n. De-această piatră oamenii se miră Că poate ţine atârnat de dânsa Un şir întreg. un spirit care conferă proprietăţi oricărui lucru.e n. Că spânzură în jos unul de altul Şi în bătaia vântului se leagănă! Lipite unul de cel’lalt. de a se alipi de obiectele metalice. adese. Cinci poţi vedea. 625 -546 î. Thales din Milet (cca.) din Apollonia considera că magnetismul este rezultatul tendinţei combinării „umidităţii fierului cu uscăciunea magnetitei”. în „Poemul Naturii” ( De rerum natura ) carte apărută în traducere şi la editura ştiinţifică în 1965: „Eu. inelele 13 . Diogene (Laërtius cca.Motoare magnetice Puţină istorie Cârnaru Cătălin Dan Acum cca. Căreia-n limba părintească grecii Îi zic magnet (fiindcă în Magnezia E obârşia ei!).n. primii care l-au studiat mai atent fiind Thales din Milet şi Diogene din Apollonia. mai departe. considerau că magnetismul s-ar datora faptului că magnetita emite nişte particule foarte fine (atomii) care pătrunzând în fier provoacă atracţia. poet roman.n.).

. dar care nu-i dăduse prea mare importanţă: „Se mai întâmplă uneori că fierul Se dă-napoi de la această piatră : Când fuge. Din piatra noastră trebuie să curgă Un val de-atomi. când s-apropie de dânsa! Ba eu văzui inele samotracice Şi pilituri de fier săltând nebune În scafe de aramă. De-aceea. explicaţia : „ ..... Şi acum. Îndată cad în gol atomii fierului..Mai întâi de toate. cum le trage piatra“. Tot el observă şi descrie aici şi proprietatea de respingere a magnetului. proprietate care mai fusese observată şi de filozoful grec Platon (426—347 î. Când spaţiul acesta se deşartă Şi gol rămâne locul de la mijloc.. Până ce dă de piatră şi rămâne Lipit de ea cu lanţuri nevăzute!“ Şi în continuare tot despre atracţiei fierului: „Cum se răreşte aeru-naintea Inelului şi locul de la mijloc Rămâne gol. numaidecât tot aerul Ce se găseşte îndărătul fierului Îl mână de la spate şi-l împinge“.n. Precum am spus. nu pot în vid să cadă Acei câţiva atomi fără ca însuşi Inelul să nu plece după dânşii: E1 o şi face asta şi-i urmează.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Simt. ce-mprăştie prin ciocnet Tot aerul cel dintre fier şi piatră.e. Ei lunecă legaţi unii de alţii Şi tot inelul pleacă după dânşii: Nici într-un corp atomii nu se leagă Şi nu se ţin mai strâns unii de alţii Şi mai împleticiţi decât în fierul Cel tare şi-nfiorător de rece.). fiecare. când o piatră Magnetică sub ele a fost pusă : Aşa de mult doreau de ea să fugă!“ 14 .. dar. nu-i de mirare dacă.

Odată cu italianul a trăit şi cel care este considerat a fi părintele magnetismului. are originea foarte controversată. Petrus descrie în cartea sa experienţele făcute cu o bucată de magnetită prelucrată în formă sferică. Cu toate că busola se folosea deja. Primul manuscris despre fizica experimentală cunoscut azi pare a fi lucrarea numită Epistola Petri Peregrini de Maricourt ad Sygerum de Foucaucourt Militem de Magnete apărut în 1269. aceasta are o nevoie acută de egalizare a forţelor cu piatra şi ca atare tânjind după fier îl atrage. cunoşteau foarte bine folosirea busolei. El afirmă că magnetita fiind un amestec de piatră şi fier. Dar mai târziu am întâlnit referiri în mai multe surse la faptul că ea ar fi fost inventată de arabi şi că ar fi ajuns în China mult mai târziu iar prin secolul 12 –13 al erei noastre ar fi ajuns să fie preluată de europeni. anume medicului englez William Gilbert de Colchester 15 . dar nici explicaţia pe care o dă acesta magnetismului nu e mai apropiată de adevăr. originea ei fiind chiar şi în prezent controversată. abia după secolele 11 – 12 apar noi mărturii despre cercetările asupra magnetismului. Abia după circa 300 de ani mai apare un învăţat care se apleacă cu seriozitate asupra studiului magneţilor şi acesta este italianul Gianbattista della Porta (1541 – 1615). piesă pe care o numeşte „terrella”. care meridiane se unesc în două punte întocmai ca şi meridianele terestre. Busola. scris de inginerul şi ofiţerul francez Pierre Pelerin de Maricourt sau cu numele latinizat de Petrus Peregrinus despre care am scris mai sus. Eu personal mi-amintesc că am învăţat în şcoala primară că ar fi fost inventată de chinezi cândva între secolele 26 şi 11 înaintea erei noastre.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Mai aproape de noi în timp datorită obscurantismului care a caracterizat o mare parte a evului mediu. Plimbând pe suprafaţa acestei sfere magnetice o bară de fier şi urmărindu-i diferitele orientări el reuşeşte să determine un set de linii care înconjoară sfera asemenea meridianelor terestre. el fiind acela care afirmă să superstiţia marinărească conform căreia ceapa şi usturoiul ar speria spiritele magnetice ale busolei este lipsită de orice temei real. El numeşte prin analogie aceste puncte poli. În magnetită fiind mai multă piatră decât fier. atracţia magnetică rezultă ca urmare a luptei duale dintre caracteristicele lor. funcţionarea ei nu era pusă pe seama magnetismului terestru şi de fapt se considera că ea arată un punct – mereu acelaşi – pe bolta cerească. Cert este că atunci când marii navigatori ai vremii au plecat în călătoriile lor nesfârşite pe mare. deşi este prima aplicaţie practică a magnetismului.

stabileşte că liniile de câmp magnetice ale pământului se închid în centrul său. fizician şi chimist danez. explicând înclinarea diferită a acului busolei la latitudini diferite şi astfel pune bazele unei noi ştiinţe – geomagnetismul .1603).Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan (1544 . În 1831 Michael Faraday (1791-1867) descoperă faptul că mişcarea unui magnet în interiorul unui conductor creează în acesta un curent electric şi de asemenea legea inducţiei electromagnetice care stă la baza construcţiei 16 . André Marie Ampère (1775-1836) este cel care postulează că de vreme ce curentul electric care străbate un conductor dă naştere unui câmp magnetic.acţiunea magnetică este atât atractivă cât şi repulsivă după polii care se opun . . fiind primul care pune accent deosebit pe cercetarea experimentală. pasionat fiind de fizică. dar numai oţelul îşi păstrează această magnetizare. Acesta. şi reuşeşte să stabilească legea descreşterii forţei de respingere a magneţilor invers proporţional cu pătratul distanţei dintre ei. Hans Christian Oersted (1777-1851). Astfel în 1819. În 1750 geologul englez John Michell este cel care construieşte o balanţă pentru studiul magneţilor. În cartea sa el arată şi rezultatele experienţelor sale cu privire la acţiunile electrostatice.atât fierul cât şi oţelul se magnetizează în contact cu magnetita.stabileşte faptul că Pământul este un magnet asemenea terrellei lui Peregrinus. Sfârşitul secolului 18 şi începutul secolului 19 constituie perioada în care apropierea de cauzele reale ale magnetismului este maximă. El stabileşte în lucrarea sa următoarele principii: . Ca rezultat al celor 17 ani de muncă experimentală el publică în 1600 cartea „De magnete”. . pe care le delimitează net de cele magnetice. atunci logic este că magnetismul natural trebuie să apară ca urmare a unor curenţi prezenţi în structura intimă a materiei. stabileşte legătura dintre curentul electric şi câmpul magnetic prin observaţia că acul busolei este atras de un conductor străbătut de curent electric. Prestigiul său atât ca medic cât şi ca fizician o determină pe regina Elisabeta I (1533-1603) să-l angajeze ca medic de curte. prin inducţie. În plus aceasta ca o preţuire a meritelor sale îi lasă prin testament o donaţie pentru continuarea cercetărilor sale.polii magnetici sunt inseparabili. în timpul său liber a studiat cu atenţie proprietăţile magneţilor. Din păcate el nu va apuca să beneficieze de generozitatea reginei. căci moare şi el la scurt timp în epidemia de ciumă din 1603.

Singura zonă unde această anulare nu are loc este suprafaţa materialului. El introduce şi denumirea de câmp magnetic în anul 1845. acestea se anulează între ele. Fără a intra în amănunte ştiinţifice trebuie să explicăm aici pe scurt care este urmarea cercetărilor făcute de cei înşiraţi aici. Deoarece aceşti magneţi elementari din masa materiei au sensuri de magnetizare diferite. Paul (1872-1946). rezultatul logic este că orice materie prezintă proprietăţi magnetice. Aceste micro – câmpuri se datorează faptului că în structura intimă a materiei aceasta este organizată în regiuni ( domenii magnetice) de mai mulţi atomi şi molecule care au acelaşi moment magnetic. Unificarea teoriei electrice cu cea magnetică o face James Clark Maxwell (1831 — 1879) prin teoria câmpului electromagnetic care prevede existenţa undelor electromagnetice. Datorită lui Weiss se stabileşte faptul că există în masa magnetului micro – câmpuri magnetice determinate de însumarea mai multor momente magnetice elementare. Deci câmpul magnetic al materialului respectiv pe care-l constatăm noi este cel datorat însumării momentelor magnetice ale zonei de suprafaţă. Fizicianul danez Niels Henrik David Bohr (1885-1962). încât nu pot fi detectate uneori nici cu aparatură sofisticată. concept care combinat cu teoria lui Langevin. Momentul magnetic prin cercetările lui Bohr şi Procopiu s-a stabilit că se datorează sensului de rotaţie al electronului pe orbita nucleului (mişcarea de spin) precum şi al sensului mişcării lui de revoluţie pe orbită în jurul nucleului. Astfel. numai că aceste proprietăţi magnetice la cea mai mare parte a materiei sunt atât de slabe. 17 . explică proprietăţile puternic magnetice ale magneţilor naturali cum ar fi magnetita. prin teoria lui Ampere se stabileşte că câmpul magnetic elementar se datorează mişcării sarcinilor electrice reprezentate de electronii rotindu-se în jurul nucleului atomic. Acum… din faptul că momentul magnetic elementar există în orice material. Deci în masa unui material magnetic structura sa e organizată în mici magneţi despărţiţi de aşa numiţii pereţi neutri Bloch (structura domenică preconizată de Landau şi Lifşiţ (1935)). Fizicianul francez Pierre Ernst Weiss (1865—1940) este cel ce postulează existenţa unor „câmpuri magnetice moleculare” în materiale asemenea fierului. E adevărat. şi cel român Ştefan Procopiu (1890 – 1972) sunt cei care stabilesc existenţa momentului magnetic molecular datorat mişcării sarcinilor electrice elementare ( aşa numitul magneton Bohr).Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan transformatoarelor. motoarelor şi generatoarelor electrice.

magneţii se resping mai puternic decât se atrag. datorită alinierii particulelor magnetice. sau negativă când e inversă ( ex la bismut). 4.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Aici ar trebui să spunem că materia din punct de vedere magnetic e caracterizată de nişte mărimi specifice. căci din aceasta fac parte magneţii. magnetul pierde din forţă atunci când e lovit sau încălzit. Aşa cum mi-a spus atunci de mult profesorul. Ea poate fi pozitivă. 7. 5. câmpul magnetic al unui magnet permanent are nişte caracteristici care descurajează pe oricine se gândeşte să-l folosească cumva pentru a extrage energia din el.permeabilitate magnetică este factorul de proporţionalitate dintre inducţia magnetică şi câmpul aplicat şi e absolută sau relativă – μ (pentru vid se notează cu μ0). feromagnetice. Mai sunt şi altele dar sunt noţiuni prea complicate pentru scopul cărţii de faţă. paramagnetice. De-a lungul timpului s-au structurat o serie de 12 caracteristici ale magneţilor pe care ar fi bine să le revedem pentru o mai bună înţelegere a lor: 1. Din punctul de vedere al permeabilităţii magnetice materialele se împart în materiale diamagnetice. 3.susceptibilitate magnetică care determină capacitatea de a se magnetiza a materialului. prima şi cea mai evidentă proprietate e că magneţii se atrag sau se resping în funcţie de poziţia relativă a lor unul faţă de celălalt. când magnetizarea indusă are acelaşi sens ca cea inductoare. dă permeabilitatea magnetică relativă a materialului. 18 . sau a unui alt magnet e mai mică decât forţa necesară îndepărtării pe direcţia liniilor de flux magnetic. Aceştia se caracterizează prin permeabilitate şi susceptibilitate magnetică uriaşă comparativ cu celelalte două grupe. fluxul magnetic circulă între polii magnetului cu viteza luminii. doi magneţi aflaţi în apropierea unui ecran sunt atraşi mai mult de acesta decât între ei. 8.. Pe noi ne interesează ultima categorie. . energia magnetului e concentrată aproape în întregime la cei doi poli ai săi. 9. forţa de atracţie dintre magneţi şi metalele feroase e direct proporţională cu pătratul greutăţii lor. Printre cestea sunt: . Raportul dintre permeabilitatea magnetică absolută a vidului şi a materialului de studiu. 2. 6. forţa de alunecare a unui obiect metalic. a unui ecran feromagnetic. câmpul magnetic al magnetului poate fi ecranat prin amplasarea între magnet şi obiectul dorit a nu fi influenţat de magnet.

d este distanţa dintre ei. un obiect metalic aflat între doi magneţi va fi atras de magnetul cel mai puternic. datorită abaterilor particulelor magnetice. 12.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan 10. (F=1/µ * m1m2/d2 = m1m2/ µ d2 …unde m1 şi m2 reprezintă forţa celor doi poli. µ este constanta permeabilităţii magnetice a mediului (pentru aer este 1) ca urmare de obicei aceasta este omisă formula rezultată fiind F= m1m2/d2 ) 19 . prin folosirea forţei de respingere a magneţilor timp îndelungat aceştia slăbesc treptat. 11. forţa de respingere între cei doi poli identici ai unui magnet este invers proporţională cu pătratul distanţei dintre ei.

prin anularea între ele. Dar mai întâi… Când eram elev de şcoală generală toţi magneţii pe care i-am văzut atunci în laboratoarele şcolare erau nişte bare sau potcoave din oţel moale – (cu conţinut scăzut de carbon) destul de slab magnetizate. transformatoarele de frecvenţe mari şi la transformatoarele de înaltă tensiune din televizoare. Încă din copilărie mi-am dat seama că feritele nu sunt tocmai nişte metale şi am fost curios să aflu ce sunt ele de fapt. Între timp situaţia s-a mai schimbat. Depăşea de multe ori forţa celor mai mari magneţi pe care pusesem mâna vreodată. Imaginea următoare ilustrează acest lucru. datorat magneţilor elementari de pe suprafaţa materialului. 20 . După cum spuneam. Din cele spuse în subcapitolul precedent am înţeles noi că un material. mai ales în ultimii zece. şi ca urmare suma lor este nulă sau apropiată de zero.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Roata olarului şi castelele de nisip Ce legătură poate fi între roata olarului. Cu toate că feritele se foloseau în industria electronică încă de atunci. cincisprezece ani am început să întâlnesc aşa numiţii supermagneţi. numiţi domenii Weiss. Abia cu trecerea anilor am început să întâlnesc magneţi confecţionaţi din ferite. erau întâlnite curent ca miezuri la antenele interne ale aparatelor de radio. Tot atunci am învăţat că cantitatea de energie necesară magnetizării unui magnet este infinit mai mare decât energia ce s-ar putea extrage din acel magnet. când magneţii în marea lor majoritate se făceau din bucăţi brute de oţeluri moi sau aliaje. am fost şocat atunci când am demontat primul hard disc şi am constatat puterea fantastică pe care o avea magnetul semicircular plat de acolo. în speţă unul magnetic are în structura sa nişte regiuni ce delimitează prin aceiaşi mişcare de spin şi revoluţie a purtătorilor de sarcină nişte magneţi elementari. castelele de nisip şi magneţi?! Vom vedea. Mai târziu. Erau mici şi foarte puternici. au momentele de sensuri şi direcţii diferite. Iar mai târziu. la bobinele de şoc. Practic magnetismul acestor materiale este doar unul de suprafaţă. în copilărie am învăţat că nu se pot construi motoare cu magneţi. Aceşti magneţi super – puternici despre care am vorbit în paragraful precedent nu se mai obţin din bucăţi brute de oţel ci altfel. Asta era perfect adevărat atunci. Acestea am spus noi.

Asta pentru că în masa acelui material există şi pereţii despărţitori ai acestor domenii. ea trebuie să aibă toate domeniile Weiss cu momentele orientate după aceiaşi direcţie şi sens. independent una de cealaltă ar putea avea exact aceleaşi moment magnetic în totalitatea masei lor. numărul magneţilor elementari din masa acelei bucăţi de fier care au momente de aceiaşi direcţie şi sens creşte simţitor. pereţi care trebuie să aibă proprietăţi magnetice nule. Din păcate la o bucată de fier. sau una de oţel moale. Dar am avea atunci doar o grămadă de pilitură de fier. lucru ce e de la sine înţeles că face ca o parte din masa piesei respective să nu prezinte aceiaşi orientare a momentelor magnetice. aceste particule. Iar suma tuturor momentelor lor magnetice s-ar apropia mult mai mult de ideal. Dacă însă s-ar lua acel material magnetic şi ar fi măcinat până s-ar obţine din el o pulbere ale cărei particule ar fi egale cu dimensiunile unui domeniu Weiss. magnetizată uniform.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan În momentul în care o bucată de fier este magnetizată uşor. Oricât ar fi un oţel de puternic magnetizat momentele magneţilor elementari ai lui nu vor fi în totalitate orientate la fel. cel puţin teoretic. Iar atunci când bucata respectivă de fier este foarte puternic magnetizată. acest lucru ideal nu se întâmplă. 21 .

sau oxizi de nichel şi crom precum şi cu bariu şi stronţiu. La fel procedează şi olarul atunci când pe roata lui pune un bulgăre de lut umezit. Aceşti magneţi se obţin din pulberi. Prin această presare pulberea se comportă ca nisipul de pe plajă devenind un bloc uniform şi luând forma în care a fost presată. Iată cum. 22 . la fel ca şi cărămida sau oala de lut… Întregul proces de presare şi coacere a pulberii compuse din mai multe ingrediente.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Ei. Tehnologia prin care se realizează aceşti magneţi moderni diferă un pic de simpla magnetizare în curent electric de intensitate şi tensiune mare. sau cărămizile făcute din lut sunt apoi introduse într-un cuptor unde se ard. Nisipul umed are suficientă aderenţă pentru a-şi păstra forma după ce e scos din matriţa de plastic. reţeta compoziţiei din care va fi făcut magnetul. Dar în vreme ce formele castelelor de nisip se distrugeau atunci când nisipul se usca la soare. Am spus deja că măcinarea duce la apropierea de dimensiunile domeniilor Weiss. supermagneţii obţinuţi din combinaţia de fier cu neodim şi bor. sau mangan. cercetările din ultimii 50 de ani au pus în evidenţă şi alte materiale care se pot magnetiza puternic. Cum ajungem însă de la pulberile din sus pomenitele substanţe chimice la magneţi… Când eram copii şi mergeam la mare. Cam la fel se face şi în industrie pentru obţinerea magneţilor moderni. face ca particulele pulberii să fuzioneze parţial între ele. vasele făcute de olari. Iar în ultimii ani. Sub acţiunea focului. bine. şi anume diferite combinaţii de aliaje ca mangan. iar olarul îl prelucrează uşor ca pe o bucată de plastilină. şi aluminiu. în afară de fier. cupru. a unei bucăţi de fier sau de aliaj cu conţinut mare de fier. După această presare fiecare piesă astfel obţinută este introdusă întrun cuptor la o temperatură anume. După ce se stabileşte. sau cobalt cu oxizi de fier. Toţi ştim că prin ardere lutul. După ce umezeşte lutul. iar lutul devine ceramică. sau cărămidarul atunci când face cărămizi din lut (lutul de olărie e tot o pulbere de fapt). se cântăresc şi se dozează precis cantităţile de pulberi. combinaţii de mangan şi zinc. o parte din componentele lutului se transformă parţial în sticlă. sunt amestecate cât mai uniform iar apoi presate în forme la presiuni foarte mari. nu numai că se usucă ci devine altceva. poartă denumirea de sinterizare. îşi schimbă structura. Temperatura care e mai mică decât cea necesară topiri componentelor respective. pe roata lui. ne jucam construind castele de nisip cu ajutorul unor forme din plastic. În momentul în care e scoasă din cuptorul respectiv piesa are deja alt aspect. cărămidarul face formele cărămizii. cupru şi seleniu.

în ultimii ani s-au pus la punct tehnologii de prelucrare şi procedee de magnetizare care fac ca un magnet să poată fi făcut mereu mai puternic.5 cm şi masa de 500 de grame. teoretice privind teoria cuantică a magnetismului. Până când ? Nu se ştie încă.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan După sinterizare. deşi piesa arată ca şi cum ar fi un bloc. unor câmpuri magnetice din ce în ce mai puternice. are impresionanta forţă de aderenţă de 100 kg. dată de obicei în kg de către comerciant. în mod repetat. E suficient să spunem aici că un asemenea magnet cu dimensiunea de 5 x 5 x 2. şi unităţile de putere consacrate – kw sau Cal Putere. sinterizarea lor şi apoi consumul de curent electric necesar magnetizării.15 euro. Am fost surprins atunci să constat că nu există o echivalenţă directă între forţa magneţilor. probabil că nu… Ce contează este că magnetul care ridică acea impresionantă greutate de 100 kg este comercializat de o firmă nemţească de profil la preţul de 40 euro. iar magneţii rezultaţi cel puţin în cazul celor de neodim – fier – bor au forţe de aderenţă fantastice comparativ cu masa lor. Cât curent electric să fi fost oare… să zicem o valoare maximală de 10 euro… rezultă că acel magnet s-a produs cu cca. În aceştia intră procurarea celor trei ingrediente. Probabil că deja s-a atins limita. 23 . pentru a-mi putea da seama cam care ar fi motorul magnetic care să-mi înlocuiască un motor electric dat. particulele ei nu se mai sudează între ele complet şi ca atare la nivel microscopic pulberea astfel compactată îşi păstrează caracterul care o apropie de grămada de domenii weiss. separate. de ordinul secundelor. şi totodată necesită mult mai puţină energie pentru a fi magnetizat. Consumul de energie necesar acestui proces este azi mult mai mic decât era odată. numit generic ferită. Următorul pas este supunerea acestor forme nemagnetizate. 20 de Kw de energie electrică… această energie este aplicată de obicei asupra magnetului o perioadă destul de scurtă. Când eram eu copil un magnet metalic de 4 – 5 ori mai mare abia putea suporta greutatea unei bucăţi de fier de numai 1 kg. De fapt prin cercetările. Ar trebui să facem acum o mică socoteală şi să gândim că probabil producătorul (o fabrică din China) l-a realizat cu un preţ de producţie de vreo 10 . Acest nou material. are permeabilitatea şi susceptibilitatea magnetică mult superioare unui aliaj obţinut prin topirea metalelor componente. În cartea pe care am scris-o anul trecut am încercat să rezolv cumva problema echivalării forţei unui magnet cu unităţile de măsură cunoscute pentru putere.

statorul. respectiv rotorul trebuie să aibă o distanţă între ele. P.5 – 6 ori mai puternic decât al unei Dacia Supernova.5 cm. Lucrurile în realitate nu stau aşa pentru că legea descreşterii forţei invers proporţional cu distanţa face ca la o distanţă între magneţi egală cu jumătatea lungimii unuia din ei respingerea dintre ei să fie egală cu forţa unuia. Fireşte nu se poate construi un motor cu doar doi magneţi dar se poate construi cu 100 de magneţi mai mici a căror forţă totală să fie egală cu a acestora doi. Ne-am obişnuit să raportăm toate motoarele din jurul nostru la cele cu ardere internă de pe maşinile noastre. Aceşti 11. Şi pentru că cele două organe ale motorului.5) am ajuns la concluzia că unui kg forţă i-ar corespunde 6. are greutate de peste 100 Kg adică maximum 1cal putere /kg în vreme ce spre exemplu o turbină/pompă Tesla are randamentul de 20 cai putere/kg. Aici se adaugă aşezarea specială a magneţilor ( vom vedea mai târziu cum şi de ce) face ca distanţa reală între cei doi magneţi să fie de 1 – 1. Cunoscând că newton metru este o unitate de măsură egală cu joulul şi că 9. Deci… ar fi un motor cam de 5.8 Nm înseamnă 1 Kg forţă. Şi în plus pe lângă randamentul foarte scăzut al motoarelor cu ardere internă preţul lor e foarte mare. E un lucru de necrezut… şi de aceea de fapt nimeni nu vrea să creadă… Dar e cât se poate de real. am considera că distanţa de o jumătate de centimetru pe raza cercului ar fi suficientă.6 kg forţă. am tras concluzia că cuplul acelui motor ar corespunde cu 11.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Aşa că am încercat să rezolv problema pornind de la un motor de maşină.6 kg forţă corespunzând puterii de 75 cai putere (care înseamnă în kw 52.9 kw. Gândiţi-vă că un motor cu ardere internă de 100 C. Păi dacă magnetul are forţa de atracţie sau de respingere egală cu 100 kg realizarea teoretică a unui motor rotativ cu doi asemenea magneţi ar duce la obţinerea unui motor de 200 kgf.5 cai putere sau 4. dar uităm un fapt esenţial şi anume că aceste motoare au randamente extraordinar de scăzute. şi am ales acolo motorul unei Dacia Supernova. Cu aceste aproximări ( chiar dacă nu or fi ele prea ortodoxe ! ) ne putem face o idee despre forţa magneţilor. Pentru simplificare am să consider de aici înainte că pentru 1 kg corespund 5 cai putere sau 4 kw. Acesta are 114 Nm (newtonmetru) la 2600 rotaţii/minut şi o putere dată în cai putere de 75. 24 . Rezultă deci că motorul realizat cu cei doi magneţi de 100 kg ar avea undeva pe la 60 ş 70 kg forţă. Deci aceşti doi magneţi ar costa cam 80 Euro.

Nu avem de-a face cu un perpetuu mobile. Sunt rare cazurile în care un motor funcţionează nonstop. la scăderea treptată a puterii motorului.3 %/an. sau altfel.P. sau 400 kw) Deci unde-i ceea ce am învăţat odată că energia de magnetizare a unui magnet e mult mai mare decât cea care se poate scoate din el ? Nu e. producţia lor ar înceta. 60 – 70% din producţia mondială de magneţi superiori este realizată în China. Dacă luăm în calcul 5 ore pe zi asta revine pentru o utilizare de 20%. dar nimeni nu e prost să producă un magnet cu… să spunem 100 Kw şi să-l vândă cu preţul a doar 50… Argumentul fizicii ar fi acela că realizarea unui motor cu magneţi nu încalcă nici o lege a fizicii. E clar că un motor construit cu asemenea magneţi va supravieţui cel puţin la fel de mult cât unul electric sau cu ardere internă.2 – 0.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Energia extrasă din ei ar fi de 100 Kgf (500 C. Adică viaţa naturală a lor este de 300 până la 500 de ani. Acest fapt al consumului mai mare de energie pentru realizare decât ceea ce se poate extrage ulterior din magnetul respectiv era valabil pentru magneţii din oţel moale de acum 50 de ani. E adevărat.P. el tot s-ar opri la un moment dat . Aşadar nu e vorba de un perpetuu mobile ci doar de simpla convertire a forţei de respingere (atracţie ) a magneţilor în lucru mecanic util… convertire care duce în timp de 50 – 100 de ani.P. Un argument contra posibilităţii realizării unui motor cu magneţi este şi acela al faptului că prin respingere îndelungată forţa magnetului scade. cât avea când l-am construit noi. Aceasta e doar o minciună. dar forţa lui oricum scade… chiar dacă-l vom lăsa moştenire copiilor. chiar dacă asta s-ar petrece mult după moartea noastră). Magneţii moderni obţinuţi prin sinterizare sunt total diferiţi. hidrocarburi. pentru a împiedica proliferarea acestui tip de motoare. aceştia probabil că nu vor mai avea peste 100 de ani un motor de 100 C. Dacă sunt folosiţi repulsiv vor supravieţui cel puţin 50 de ani. termică. şi pentru a menţine acel statut al nostru de abonaţi la sistemele naţionale de distribuţie a energiei. Se ştie că azi. Pentru că orice motor. ci unul de 80 C. O fi China o superputere economică. Dacă realizarea acestor magneţi ar presupune consumuri energetice mari. aşa cum spuneam mai sus. 25 . Numai că magneţii de acum 50 de ani pierdeau în mod natural 1% /an din forţa lor. este folosit în medie cam 5 ore pe zi. Da. de vreme ce motorul respectiv moare. Un alt argument al celor ce le afirm aici ar fi următorul. fie ea electrică. Nu moare atât de repede cât să sesizăm noi. sau poate mai puţin ( cu alte cuvinte dacă l-am lăsa să funcţioneze fără oprire. De ce spun cel puţin. Acest lucru însă e aproape insesizabil pentru simţurile noastre. în timp ce magneţii sinterizaţi actuali pierd 0.

Aceştia au cea mai mare putere magnetică. care pot fi orice – de la alamă. cupru. nu au totuşi preţuri exagerat de mari. există materiale special concepute care au permeabilitate magnetică mai bună. Ca atare… 26 . că motorul de sub capota maşinii dumneavoastră. sau al celui român Euromagnet. Din categoria materialelor cu permeabilitate magnetică foarte mare se pot enumera. feritele. până la diferite tipuri de materiale plastice şi lemn de esenţă tare. În construcţia de motoare magnetice se mai folosesc în afara magneţilor care sunt sursa puterii motoarelor magnetice şi alte materiale. eficiente şi puternice a motorului respectiv. Din acestea cele mai eficiente sunt Permaloy şi miumetal. mai are exact aceiaşi forţă pe care o avea la data cumpărării ?! Ar trebui să mai spunem aici faptul că pentru aplicaţiile cu adevărat practice. pe care aţi cumpărat-o în urmă cu 30 de ani. aluminiu. şi diferitele tipuri de table electrotehnice folosite la construcţia transformatoarelor electrice. Acum că ştim ce sunt magneţii ar trebui să vedem dacă există şi alte tipuri de motoare magnetice decât cel inventat de Peregrin acum aproape 750 de ani. dintre care cel mai important este cel din care se fac ecranele menite să ecraneze şi să direcţioneze câmpul magnetic pe anumite direcţii în scopul permiterii apariţiei şi menţinerii unei mişcări uniforme. din care se fac tolele poartă numele de benzi electrotehnice cu denumiri comerciale diferite. În lipsa acestora două se pot folosi cu destul succes alte mijloace de ecranare pe care le voi enumera mai târziu. iar producătorii lor garantează că au viaţa foarte lungă. utili sunt magneţii sinterizaţi de Neodim – Fier – Bor. Deşi ecranarea câmpului magnetic se poate face cu orice tip de tablă de fier moale (ecranul trebuie să aibă o permeabilitate magnetică cât mai mare). Alte materiale folosite sunt cele nemagnetice. A se consulta catalogul comerciantului german Supermagnete.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Puteţi dumneavoastră. Aceste table. garanta. Deşi pare greu de crezut se poate construi un motor magnetic de 100 cai putere din lemn. Şi deşi sunt impresionant de puternici. Am lămurit deci cam cum stă treaba cu magneţii.

cât şi motoare cu mişcare alternativă. un desen tehnic. fireşte că cunoscutul youtube va aduce în faţa ochilor şi motoare în mişcare. funcţionale şi interesante tipuri de motoare magnetice ce există pe plan mondial. prea mare. cu atât exercită o forţă mai mare. Deoarece am spus că forţa lor de atracţie sau de respingere scade invers proporţional cu distanţa. Voi trata apoi câteva motoare aşa numite open source. 27 . Tot secretul constă în ingeniozitatea concepţiei. pe repulsie. Nu rămâne decât să fie găsit aranjamentul prin care această forţă să fie utilizată practic. În primul rând toţi ne-am jucat măcar odată în viaţă cu o pereche de magneţi. o schiţă. o fotografie sau un filmuleţ. multe din realizările prezentate nu funcţionează. (despre care ştiu eu !) şi voi începe cu cele la ale căror brevete am avut acces. În continuare voi încerca să vă prezint cele mai eficiente. cum este cel al lui Peregrinus – motor rotativ care foloseşte combinaţia repulsiv – atractiv. Şi din aceasta s-au născut atât motoare rotative. Trebuie să adaug aici un lucru interesant. Se pot vedea acolo păreri pro şi contra. Trebuie să spunem aici că există mai multe modalităţi prin care energia cinetică înmagazinată. Există posibilitatea de a construi cu magneţi motoare bazate pe forţa de atracţie a lor. rezultă că aceştia cu cât sunt mai apropiaţi unul de altul. Aşa că modalităţile s-au şi găsit de către cei care au vrut cu adevărat să le găsească. o căutare pe internet ne va deschide un univers pe care poate majoritatea dintre noi nu credeam că există… Sunt o sumedenie de situri web dedicate energiilor libere în general şi motoarele magnetice sunt printre cele prezentate pe ele şi de asemenea există şi situri dedicate în întregime acestor motoare. sau captată de magneţi (unii consideră magneţii ca fiind doar nişte concentratori ai câmpului magnetic terestru !) poate fi transformată în lucru mecanic util. Datorită faptului că entuziasmul multora depăşeşte cu mult educaţia şi experienţa tehnică. iar dacă am avut şansa ca aceştia să fie şi din categoria celor din Nd – Fe – B am constat cât de greu pot fi ţinuţi unul lângă altul când se resping. sau pe combinaţia dintre acestea două. Vom vorbi mai pe larg despre asta în capitolul următor. sau la distanţă când se atrag. ca cele basculante sau ca cele cu piston.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Câteva motoare magnetice Deşi numărul celor pasionaţi de a construi asemenea motoare nu este. şi la urmă voi prezenta motorul conceput de mine. pentru ca încercarea construirii acelui dispozitiv să şi reuşească. fie şi parţial. Nu e suficient să vezi undeva un desen de principiu. Şi pentru cei cu adevărat sceptici.

Motoare magnetice Brevetate Cârnaru Cătălin Dan Faptul că aceste motoare pe care le voi descrie au brevetele făcute publice prin intermediul internetului înseamnă fie că sunt foarte vechi şi perioada de protecţie a dreptului intelectual a expirat. Patent #10239 (Iulie 16. Imaginile provin din brevet iar sursa lor e fireşte… internetul. De fapt e vorba de o serie de mai multe brevete obţinute între 1877 şi 1879 de către Wesley W.206 (mai 1. Domnul Gary s-a născut în 1837 şi motoarele sale magnetice sunt rezultatul a mulţi ani de studii. Motorul e construit cu un magnet fix şi unul mobil. spre spate. 1879) „Îmbunătăţiri ale maşinilor magneto – electrice”. Voi începe cu cel mai vechi motor brevetat ( tot despre care ştiu eu!).S. fie că dispozitivele descrise în ele au fost considerate a fi utilizate de oricine în scopul perfecţionării lor. din care nu am numărul exact decât a două din ele. După cum se poate vedea de la prima vedere avem de-a face cu un motor basculant. Să privim figura doi care e mai uşor de analizat. Deasupra magnetului fix se mai află o bară metalică (D) purtând o lamă la capăt (C) sprijinită la o distanţă infimă de punctul de echilibru spre faţă. Patent 190.S. Dumnealui a experimentat folosind magneţi „potcoavă” şi mici bare şi lame din fier. şi anume U. Gary. sprijinit la o distanţă infimă de poziţia de echilibru. menită să ecraneze câmpul magnetic în momentul în care magnetul mobil se apropie de magnetul fix. 28 . 1877) „Îmbunătăţiri ale motoarelor electromagnetice” şi U.

care se va ridica. câmpul magnetic eliberat al magnetului fix va atrage magnetul mobil. lama nu mai e atrasă de magneţi şi se ridică căci bara e un pic mai grea spre spate. Lama se află în poziţia de repaus la punctul neutru dintre cei doi magneţi. Jines.130 din 23 Septembrie 1969 intitulat “Means for Shielding and Unshielding Permanent Magnets and Magnetic Motors Utilising the Same” care într-o traducere aproximativă (conform umilelor mele cunoştinţe de engleză) „modalitate de folosire a ecranelor magneţilor permanenţi în motoare magnetice”. Iar în partea stângă se vede obiectul brevetului 10239 care este un dinam electric care produce curent electric prin bascularea unei piese de fier aflată în câmp magnetic. Bara va ridica lama. Dar prin respingere. Atrasă de magnetul mobil. Jines şi James W. Ridicându-se. Gary a observat de-a lungul experienţelor sale că în momentul în care în punctul neutru dintre doi magneţi se introduce o fâşie metalică aceştia îşi schimbă polaritatea. atrăgând în acelaşi timp şi bara cu lamelă şi astfel ciclul se reia… În celelalte figuri se văd diferite configuraţii prin care Gary a pus la lucru principiul descoperit de el. Dar în acelaşi timp şi bara va reveni în poziţia iniţială. magneţii se atrag iar. Dacă magneţii nu ar exista bara ar ţine lama sus.469. (notată cu G ) Următorul motor magnetic face obiectul brevetului US Patent 3. Acest brevet a fost acordat pentru James E. Dar centrul de greutate al barei e spre spate. Pe asta se bazează funcţionarea motorului.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Pentru a porni motorul e suficient să apăsăm pe partea din spate a barei. se eliberează iar câmpul magnetic al magnetului fix. 29 . în imediata apropiere a unei bobine de inducţie aflată între braţele magnetului. Când bara pică şi aşează lama între cei doi magneţi aceştia se resping. atrasă fiind de cel fix.

Un alt brevet din această categorie este US Patent # 3. Solenoizii sunt comandaţi 30 . a cărui ax se roteşte datorită mişcării alternative a unor magneţi.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Este un motor rotativ.703.653 din 21 Noiembrie 1972 “Reciprocating Motor with Motion Conversion Means” adică motor cu pistoane cu modalitate de conversie a mişcării… acordat lui Robert Tracy. Practic e un motor cu pistoane magnetice care lucrează comandate de nişte ecrane magnetice care pot fi reglate ( manivela din partea dreaptă a imaginii ) încât turaţia şi forţa motorului să poată varia. După cum se poate vedea e un motor cu patru pistoane magnetice. a căror mişcare e controlată prin intermediul a patru solenoizi care deplasează la momentele cheie nişte ecrane între magneţi.

cu atât mai mult cu cât în acea perioadă cei ce se ocupau cu studiul dispozitivelor aşa numite „free energy” erau puternic obstrucţionaţi de cercurile financiar industriale. Un alt motor.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan prin arbore cu came. dar pistoanele sunt nişte magneţi.431: Permanent Magnet Motor din 24 aprilie 1979. Iată-l: Pentru o mai uşoară înţelegere să privim imaginea din partea dreaptă care este un model simplificat. 3. Sunt deci două pistoane magnetice cap la cap aşezate repulsiv. Astfel din cei doi timpi cei doi arbori acţionaţi prin câte o bielă execută o rotaţie completă. Ecklin foarte interesant . Poate cel mai cunoscut motor magnetic e motorul rotativ de tip atractiv – repulsiv al lui Howard Johnson. la fel ca şi distribuţia clasică a unui motor cu ardere internă. care face obiectul patentului US Nr. şi de asemenea erau discreditaţi de comunitatea ştiinţifică.622 din 29 martie 1974. În timpul 1 în care nu sunt ecranate cei doi magneţi ai pistoanelor se resping. După cum se vede din imagine Howard a construit motorul magnetic ca parte a unui grup generator de curent electric. acordat lui John W. Descrierea motorului a apărut în revista „Ştiinţă şi mecanică” din primăvara lui 1980. Între ele un ecran rotativ. resorturile aduc iar pistoanele în imediată apropiere unul faţă de celălalt. 31 .879. pentru ca în timpul următor când ecranul se aşează între ele. Practic avem acelaşi principiu ca la motorul cu ardere internă. E vorba de brevetul USP # 4. Sunt de înţeles suspiciunile oficiilor de brevete. În spatele lor se află câte un resort.151. iar forţa care-i pune-n acţiune este curentul electric de la bateria încărcată de un alternator acţionat la rândul său de motor. este tot un motor cu pistoane.

El are lucruri mai importante de făcut. 4. era catalogat drept un mecanism gen perpetuu mobile. Pentru asta el deja lucrează la un generator de 5000 de waţi.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan În partea stângă a imaginii este prezentată fotografia color care a apărut în revista sus pomenită. Johnson a bătut mai mulţi ani pe la porţile oficiilor de brevete. Trebuie spus că până a reuşit să obţină brevetul pentru acest motor. Aşa e. „Nu merge pentru că violează legea conservării energiei” spuneau un fizician după celălalt.431 care descrie cum e posibil să generezi lucru mecanic într-un motor folosind doar energia conţinută în atomii magnetului permanent. a obţinut brevetul nr. atât cât mă ajută slabele-mi cunoştinţe de engleză o parte din articolul de pe internet care vorbeşte despre invenţia lui: « „Nu acordăm brevete pentru maşini cu mişcare perpetuă.” afirmau examinatorii de la oficiile de brevete americane. Dar pentru că inventatorul Howard Johnson nu e genul de om care să se lase intimidat de asemenea declaraţii autoritare. iar în partea dreaptă câteva fotografii ale cercetărilor anterioare brevetării. Voi traduce aici . În primul rând e necesar să îmbunătăţească prototipul său de laborator pentru a-l transforma într-un dispozitiv mai practic. cercetări care au durat mai mulţi ani.151. şi poate de dificultatea cea 32 . şi se refuza acordarea brevetului pentru el. În al doilea rând. Totuşi inventatorul nu se grăbeşte să facă comerţ cu invenţia sa pentru a rezolva problemele energetice ale lumii. Monumentala natură a invenţiei este evidentă. Motorul deşi funcţional. în special într-o lume care se confruntă alarmant cu escaladarea unei crize energetice. Johnson a descoperit cum să construiască motoare care rulează fără consum de energie electrică sau orice alt fel de energie externă.

Dacă o lege duce într-o parte.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan mai mare este să-i convingă pe sceptici că această idee este una cu adevărat practică……………………………………………………………………… Când scriitorul articolului a fost trimis urgent de către conducerea revistei „Ştiinţă şi mecanică” să facă un pelerinaj de o mie de mile până în Blacksburg. inclusiv dispozitive de injecţie. Dar în acest caz ei nu ştiu încă care este jocul. …………… Principala întrebare care are nevoie aici şi acum de un răspuns este: „Motorul cu magneţi permanenţi al lui Johnson chiar funcţionează ?” Înainte de a da un răspuns trebuie să aducem în atenţie altă întrebare care nu dă pace multor cititori: „Este Johnson un adevărat cercetător. Johnson a afirmat în repetate rânduri că niciodată nu a sugerat că invenţia sa ar furniza ceva în schimbul a nimic. Pentru armată a inventat un amortizor de zgomot din ceramică pentru generatoarele electrice portabile. În decurs de două zile scepticul acesta a fost ferm convins de realitate. aşa că să facă inimaginabilul este a doua natură a lui. El de altfel punctează că nimeni nu a vorbeşte de „prânz gratuit” atunci când se extrag cantităţi imense de energie atomică în reactoarele nucleare şi bombe atomice. lucru imposibil. noi metode pentru formarea saboţilor de frânare. acesta fiind în producţie de mai bine de 18 ani. După părerea sa aici e vorba cam despre acelaşi lucru. Astfel ei devin gardieni într-un joc care ne spune că legile nu pot fi violate. Virginia. Johnson explică experienţa sa privind opoziţia din partea stabilimentului comunităţii ştiinţifice astfel: „Fizica este o ştiinţă a măsurătorii iar fizicienii sunt în mod special determinaţi să protejeze „Legea” conservării energiei. a făcut cercetări privind magnetismul pentru compania Burroughs şi ulterior a fost consultant ştiinţific la Lukens Steel. A urmat şapte ani de colegiu şi universitate şi apoi a lucrat în proiectul privind energia atomică din Oak Ridge. şi metodă pentru dizolvarea fibrelor de azbest. A lucrat 33 .” Criticii spun că Johnson oferă „o masă gratuită” ca soluţie crizei energetice. Şi sunt atât de speriaţi că eu şi asociaţii mei am început să încălcăm o parte din aceste legi încât încearcă să ne oprească. Howard Johnson refuză să vadă „legile”ştiinţei ca pe ceva sacru. el spune că nu strică să se învârtă în jurul ei o perioadă pentru a vedea dacă nu cumva e ceva în cealaltă parte. Contribuţia sa în industria motoarelor include: materiale de frânare anti – blocante pentru aplicaţii anti – alunecare. sau doar „un mecanic de garaj” devenit inventator ?” după cum se va vedea în continuare acreditările sale sunt impecabile. pentru a-l întâlni pe inventator era un „sceptic deschis la minte” care datorită formaţiei sale de cercetător ştiinţific nu putea fi prostit. A participat la dezvoltarea de aparatură medicală electrică.

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan de asemenea în domeniul izolării fonice a micilor motoare. 5 este rozeta prin care se comprimă sau se destinde arcul de pe ax în vederea reglării turaţiei motorului. 2 reprezintă magneţii în formă de arc de cerc cu vârfurile ascuţite ale rotorului. 3 prezintă alternatorul electric acţionat de motor. Cu cifra 1 este notat şirul de magneţi paralelipipedici ai statorului. Astfel el afirmă că nu consideră necesar să piardă timpul cu construirea unor dispozitive şi suporturi sofisticate pentru a verifica un principiu. Una peste alta el este legat de peste 30 de brevete în domeniul chimiei şi fizicii. el se caracterizează ca fiind un om de ştiinţă „al benzii adezive”. un super încărcător. voi spune eu pe scurt cum funcţionează motorul. etc. magneţii sunt fixaţi cu bandă adezivă. Fiecare pereche se află de jur împrejurul statorului la 120 grade. şi a perfecţionat un generator fără perii folosit la automobilele Lincoln. 34 . 6 este axul motorului iar 7 este lagărul cu rulmenţi şi 8 este cadrul sau şasiul motorului. 4 este cureaua de transmisie. pentru a nu se desprinde de pe suport. De altfel unul din dispozitivele experimentale care se poate vedea în imaginile din dreapta. Statorul este format dintr-un cilindru din material magnetic pe care se află magneţi paralelipipedici dispuşi la o distanţă variabil – crescătoare. aşezaţi alăturat cu un decalaj între ei.…………………………………» Întru-cât explicaţiile funcţionării motorului sunt mult prea ample şi pătrund în amănunte ştiinţifice. În ciuda acestor acreditări. În imaginea color se pot vedea clar părţile componente ale motorului. magneţi care sunt în număr de şase.

Iată mai jos o imagine color care explică foarte clar funcţionarea acestui motor: Dintr-o altă sursă Howard Johnson afirmă: „Aceasta invenţie este direcţionată către o metodă de a utiliza mişcarea de spin a electronilor liberi în materialele fero-magnetice sau alte materiale ca sursa de câmp magnetic pentru a produce putere fără curgere de electroni cum se produce în mod normal prin conductoare. Sincronizarea şi orientarea forţelor magnetice ale componentelor statorului şi ale rotorului produse de către 35 . şi datorită faptului să sunt decalaţi în pereche ( se vede bine în imaginea color) şi că magneţii statorului nu au o distanţă egală între ei. cum ar fi deplasarea rotorului fata de stator. De altfel se poate vedea clar în imaginile color din dreapta că experienţele preliminare realizării motorului de la acest concept au pornit.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Acest lucru se poate vedea bine pe desenul următor. fiind într-un dezechilibru permanent cu statorul şi ca atare e forţat să execute o mişcare de rotaţie în jurul acestuia. Magneţii rotorului au polaritatea la capetele ascuţite. iar pentru motoarele cu magneţi permanenţi care utilizând aceasta tehnologie devin o sursa de putere. În aplicarea practica a acestei invenţii mişcarea de spin a electronilor liberi din magneţii permanenţi sunt folosiţi ca să producă o sursa de putere motrice prin caracteristica de super conductibilitate a magnetului permanent iar fluxul magnetic creat de magnet este controlat şi concentrat să orienteze forţa magnetică generată astfel încât să producă un lucru mecanic continuu. Este deci un motor rotativ atractiv – repulsiv la a cărui proiectare şi realizare s-a pornit de la conceptul motorului liniar folosit în transporturile feroviare. Ei sunt aşezaţi cu aceiaşi polaritate adică au toţi polul N spre rotor. rotorul nu are cum rămâne blocat pe loc.

fiecare magnet având polul nord orientat spre rotor. este cel care face obiectul brevetului US 2003/0234590 acordat în 25 decembrie 2003. Statorul fixează un număr diferit de magneţi bară echidistanţi. de exemplu cu polul Nord.” Motorul lui Johnson este poate cel mai performant motor de până la acea dată. Gitzen afirma: „Statorul (11) şi rotorul (12) sunt separate de un strat de aer. Rotorul prezintă un set de ferestre pentru câmpul magnetic de o anumita polaritate dată spre stator. lui Christopher Mark Gitzen. iar statorul prezintă un număr diferit de ferestre pentru câmpul magnetic de aceeaşi polaritate spre rotor. Statorul şi rotorul au un anumit număr de ecrane de flux magnetic care sunt făcute dintr-un material cu o mare permeabilitate magnetică cum ar fi mumetal (Aliaj de nichel. crom. cupru şi fier. În prezentarea invenţiei dl. cu permeabilitate magnetică mare. şi poate şi de aceea atunci a făcut destul de multă vâlvă. Rotorul poartă un anumit număr de magneţi bară echidistanţi cu aceeaşi polaritate spre stator. Un alt motor magnetic rotativ de tip repulsiv de astă dată. Aceste ecrane de flux sunt plasate pe rotor şi pe stator astfel încât rotorul prezintă un număr de ferestre echidistante de flux magnetic nord în stratul de aer iar statorul prezintă un număr diferit de ferestre echidistante de câmp magnetic nord în stratul de aer. întrebuinţat la fabricarea miezurilor magnetice pentru transformatoare. ). 36 .Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan magneţii permanenţi pentru a produce efect motor este completată de relaţiile geometrice potrivite ale acestora.

De altfel.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan În orice poziţie a rotorului. funcţionând timp de cca.” Tot un motor magnetic rotativ repulsiv este şi motorul magnetic inventat şi construit de Brady Mike sub brevetul nr. Acest motor. ceea ce face ca rotorul să fie respins magnetic de către stator. Pentru a opri mişcarea rotorului trebuie ca unul sau ambele ecrane de flux de la rotor şi de la stator. şi diametrul rotorului. grupuri acţionate de acest motor şi ale căror generatoare electrice furnizează între 100 şi 300 de Kw (stânga jos). 30 – 40 de secunde şi apoi oprindu-se moment în care se poate observa din comportarea lui că are inerţie foarte mare. WO2006/045333A1 din 4 mai 2006. după dimensiunea magneţilor. Aceasta produce mişcarea rotorului. Acesta este unul din acţionarii şi proprietarii firmei Perendev Power care construieşte şi închiriază grupuri generatoare destinate alimentării cu energie electrică în zone neelectrificate. o căutare pe YouTube privind motoare magnetice. ce are ca efect mişcarea continuă a rotorului. (dreapta) 37 . iar perechea de ferestre de flux deschisa se va închide ăi se va deschide o altă pereche de ferestre de flux. lucru care spune iar despre puterea lui. şi trepidaţii puternice. sau preferabil de la stator să se modifice pentru a închide una sau chiar toate perechile de ferestre de flux magnetic. am calculat că are cam 500 cai putere (stânga sus). pornind. cel puţin o fereastră de flux a rotorului interferează cu o fereastra de flux a statorului. ceea ce spune multe despre dimensiuni. va aduce în prim plan un filmuleţ cu prototipul acestui motor. Proiectul acestui motor este o dezvoltare a unuia mai vechi şi anume a motorului numit Perendev.

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Motorul Perendev era unul repulsiv-atractiv. unde sursele magnetice din primul şi din al doilea set sunt cel 38 . sau mecanism de acţionare. şi un al doilea set de surse magnetice aranjate pe un stator în jurul rotorului. Brady Mike afirma: „Acest patent se referă la un motor. unde al doilea set de surse magnetice e în interacţiune cu primul set. un prim set de surse magnetice aranjate în jurul arborelui pe un rotor care se roteşte solidar cu arborele. Brady însă l-a modificat în vederea obţinerii unei puteri mai mari făcându-l unul total repulsiv iar imaginile extrase din brevetul său sunt următoarele: În descrierea patentului său dl. Invenţia furnizează un motor cu respingere magnetică care conţine: un arbore care se roteşte în jurul propriei axe longitudinale. după cum se poate observa în imagine. cu respingere magnetică.

Aceste lăcaşuri vor cuprinde o cămaşă (50) care este formată cel puţin parţial dintr-un material ecranant magnetic (inventatorul recomandă pentru aceasta grafitul diamagnetic). Acest unghi trebuie sa fie cuprins între 18 şi 45 grade. Astfel interacţiunea unora dintre sursele magnetice ale primului set cu sursele magnetice din cel de-al doilea set determină rotaţia arborelui. Interacţiunea trebuie să fie o forţa de respingere în acelaşi mod în care se resping polii magnetici de aceeaşi polaritate îndepărtând sursele magnetice între ele. el determină rotaţia arborelui într-o poziţie in care forţa de respingere sa fie minimă. Aceasta cămaşă cuprinde magnetul din toate părţile mai puţin partea dinspre exterior (în cazul rotorului) şi partea dinspre interior (în cazul statorului). Sursele magnetice sunt magneţi de Nd-FeB de o dimensiune adecvată.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan puţin parţial ecranate magnetic pentru a direcţiona câmpul magnetic în spaţiul dintre cele 2 seturi de surse magnetice. Într-o altă variantă preferată cămaşa este acoperita doar 50%. În stator (32) şi în rotor (30) sunt realizate nişte orificii cilindrice în care sunt plasate sursele magnetice. cu diametru de 37mm şi lungimea de 75mm” 39 . preferabil între 30 şi 35 grade. Sursele magnetice pot fi constituite din magneţi cilindrici de 360 000 Gauss. Cămaşa mai conţine un strat dintr-un alt material ecranant magnetic care o înveleşte pe toate părţile mai puţin în partea deschisa (52) (inventatorul recomandă pentru aceasta otelul inoxidabil). datorita faptului ca doar primul set de surse magnetice se poate mişca. Aceste orificii sunt aranjate într-un plan perpendicular faţă de axa de rotaţie şi sunt înclinate la un unghi ascuţit faţă de tangenta la circumferinţa rotorului în intersecţia dintre aceasta şi axa orificiului cilindric şi respectiv la circumferinţa interioară a statorului pentru lăcaşurile cilindrice din stator.

Poate fi folosit aşadar la construcţia de pompe. Variaţia vitezei de rotaţie se controlează prin viteza de rotaţie a ecranului rotativ dintre pistoane. de bărbierit. Ecklin este de asemenea un motor destul de simplu care ar putea fi abordat de orice constructor amator. Gary prin faptul că e un motor pendular. Cel al lui John W. Aplicaţiile lui cele mai probabile ar fi tot în domeniul transportului. a formelor speciale a magneţilor. Următorul motor anume cel al lui Robert Tracy. Şi fireşte cea pentru care a fost conceput. cei mulţi şi mai puţin bogaţi… Şi să le luăm pe rând. mişcarea lui alternativă făcându-l unul foarte util în domenii în care e necesară această mişcare.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Să facem acum câteva scurte comentarii despre fiecare. nu stă la îndemâna amatorilor. anume de motor primar pentru acţionarea unui generator electric. Motorul lui Christopher Mark Gitzen. Aplicaţiile lui… aceleaşi ca ale oricărui motor cu ardere internă sau electric. fiind însă un motor complex nu stă la îndemâna unui amator să abordeze construcţia lui. baterie încărcată de alternator. accesibil oricui. datorită construcţiei lui. şi în alte domenii care nu-mi vin pe moment în minte. Acest ecran va fi acţionat de un motor electric de curent continuu controlat electronic care va funcţiona cu curentul din bateria maşinii. Cel de-al doilea. În funcţie de 40 . din perspectiva aplicabilităţii lor pentru noi. iar printr-o calculare şi judicioasă proiectare şi dimensionare a lui ar putea fi folosit şi la maşinile de tuns. al celor doi James Jines este un motor cu largi aplicaţii în domeniul transporturilor. ca pompă de aer pentru acvariu ( poate înlocui vibratorul). şi pe care-l recomand cu căldură. este un motor destul de simplu constructiv. acţionat de pe unul din arborii motorului prin curea de transmisie… Schema clasică a unui motor auto … Motorul lui Johnson deşi e un motor puternic cu viteză de rotaţie reglabilă. electronică sau electricitate şi un atelier la dispoziţie. fiind la îndemâna oricărui om care are cunoştinţe mecanică. Primul motor prezentat cel al lui Wesley W. şi în orice domeniu în care este utilă o viteză variabilă de rotaţie. este unul din motoarele uşor de construit. Dacă se aşează în linie mai multe asemenea pistoane care să acţioneze cei doi arbori cotiţi poate fi un motor care să înlocuiască cu deplin succes orice motor auto.

mult mai uşor de construit şi mai fiabil. şi mai ales destul de compact. Motorul Brady poate fi construit la orice dimensiune. Este destul de simplu constructiv. 400 – 500 cai putere. Şi ca un argument al celor spuse de mine acum. Deşi poate fi recomandat amatorilor. Cel din fotografia care prezintă primul model. ori ca motor primar în acţionarea unui generator electric sau în domeniul transportului ca motor propulsor. Rezultă de aici o putere a motorului magnetic primar de 200 până la 400 – 500 cai putere. E un motor uşor care poate fi nesperat de puternic. 41 . Motorul primar necesar acţionării acestor generatoare trebuie să fie măcar cu 25% mai puternic. şi poate fi utilizat în orice domeniu. există un model al lui „open source” pe care-l găsiţi la pagina 44. ( 37 mm diametru şi 75 mm înălţime) precum şi a numărului lor ( 42 magneţi pe stator ). ar fi faptul că cele două grupuri generatoare închiriate de firma Perendev Power care-l construieşte sunt de 100 Kw respectiv 300 kw ( imaginea stângă de jos). Motorul Brady este iar un motor extraordinar de puternic raportat la dimensiunile lui. începând cu acţionarea unor jucării şi terminând cu construcţia de roţi autopropulsate. cel experimental ( imaginea stângă sus) are conform dimensiunilor magneţilor din care e compus. cu orice dimensiuni de magneţi. o putere fantastică şi anume cca. Poate fi prevăzut şi cu o frână cu tambur care să dea posibilitatea reglajului fin al vitezei de rotaţie.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan puterea magneţilor componenţi poate fi folosit la orice.

al cărui unghi poate fi modificat. Dacă mie mi se refuză brevetarea. O secţiune va avea puterea celor doi magneţi din stator. publicarea şi şansa de a putea construi şi comercializa spre beneficiul nostru al tuturor. Voi începe cu un motor repulsiv simplu. pe internet. Motorul constă într-un rotor pe care se află patru magneţi şi un stator pe care se află unul sau doi magneţi prinşi într-un miez metalic semicircular. Din păcate. în vreme ce internetul ne arată că de fapt sunt o sumedenie de dispozitive energetice ce ar putea asigura o totală independenţă energetică. conceput de John Bedini. Pentru obţinerea unui motor mai puternic se pot alătura mai multe asemenea secţiuni una lângă alta pe un ax comun. şi ceea ce există în realitate. fie ele ştiinţifice sau de media. Le voi înşira aici pe cele mai des întâlnite. şi nu vă mai bazaţi pe industrie care e şi asta controlată de şmecheri…” Astfel ne dăm seama. oficial ele nu există iar industria refuză să le construiască şi să le pună pe piaţă. luaţi şi faceţi voi dacă puteţi. tot mai mulţi oameni de ştiinţă şi inventatori din acest domeniu au renunţat să mai lupte cu morile de vânt ale mafiei industrial financiare mondiale. schiţe şi instrucţiuni de construcţie (dacă sunt) se găsesc pe internet fiind oferite liber oricui. Faceţi fiecare cum puteţi. la o căutare fie şi superficială. 42 . Pe măsură ce acesta s-a dezvoltat. Problema e că puţini sunt cei care se şi pricep să le construiască. iar colegii de breaslă de multe ori îi discreditau. De-a lungul anilor cei care se ocupă cu studiul energiilor alternative ( şi nu mă refer aici la eoliene. Aşa că au apelat la surse de publicare alternative. Se declară pompos şi cu făţarnică îngrijorare.Motoare magnetice Nebrevetate Cârnaru Cătălin Dan Motoarele pe care le voi prezenta în continuare sunt motoare ale căror planuri. reglând în acest fel puterea şi turaţia motorului. crize energetice. Printre toate dispozitivele energetice care fac obiectul site-urilor „free energy” se numără şi un număr destul de mare de motoare magnetice. şi au hotărât: „Luaţi fraţilor gratis. Acesta-i motivul pentru care internetul este destul de generos cu tot felul de dispozitive energetice de mică putere. Iar în ultimii 10 – 15 ani apariţia internetului a oferit cea mai bună opţiune în acest sens. mai bine ar oferi aceste invenţii gratuit întregii omeniri. că există o gravă şi extraordinar de mare diferenţă între ceea ce declară mediile oficiale. microhidrocentrale sau panouri fotovoltaice ) au ajuns la concluzia că de vreme ce oficiile de brevete nu vor să le primească spre publicare şi protecţie invenţiile. economice sau mai ştiu eu de care.

la numărul doi este următoarea: magneţii se resping mai puternic decât se atrag. Ea poate fi înţeleasă cel mai uşor privind imaginea următoare. De asemenea mai există o proprietate care se numeşte regula celor 90 de grade şi este o consecinţă directă a celor două reguli. 43 .Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan După cum se vede este un motor simplu. De asemenea a şaptea regulă din cele enumerate spune că forţa de alunecare a magneţilor e mai mică decât cea de atracţie sau de respingere. Dacă doi magneţi sunt aşezaţi la 90 de grade ca-n imagine. care ar putea fi construit de orice mecanic. Asta face ca doi magneţi care se atrag să poată fi depărtaţi unul faţă de altul mai uşor prin alunecare perpendicular pe direcţia de atracţie. cel care va avea ambele polarităţi perpendiculare pe una singură din polarităţile celui de-al doilea va avea tendinţa de a se deplasa lateral. În lista cu cele 12 proprietăţi de bază ale magneţilor. faţă de acesta. decât prin tracţiunea pe direcţia de atracţie.

Şi exact pe această proprietate se bazează funcţionarea următorului tip de motor. După cum se poate vedea statorul este format dintr-un număr mare de 44 .Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Acesta este principiul deplasării pe şinele magnetice folosit în transporturile feroviare de fapt acesta este adevăratul efect „Tomi Traks” al lui Stewart Harris. E cunoscut şi ca motorul magnetic Tomi. Este cunoscut drept motorul PM3 şi este proiectul original al unui anume Felipe Rodriguez.

cu piston este motorul ALME. ( cei ce apar de culoare gri în imagine) .Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan magneţi mici cu polaritatea pe grosime. 45 . Iată-l: Statorul e format din 90 de magneţi cu grosimea de 1 cm şi lungimea de 6 cm. iar rotorul e format din magneţi mai puţini dar mai mari care au polii pe capete. montaţi cu distanţiere de 1cm grosime şi 3 cm. Rotorul e format din 12 magneţi cu grosimea de 3 cm. care de astă dată este unul repulsiv atractiv. Un alt motor. Lungime. şi lungimea de 12 cm.

acest tip de motor poate fi cuplat în serie de mai multe bucăţi legate prin roţi dinţate. Această poziţionare defazată a sectoarelor de rotor face ca dezechilibrul dintre rotor şi stator să creeze o mişcare continuă şi uniformă a rotorului. Motoarele Perendev şi Brady au starea de dezechilibru impusă prin decalarea secţiunilor rotorului cu un anumit număr de grade de cerc. Mişcarea lor rectilinie forţează prin intermediul arborelui cotit rotirea axului motorului. echivalente cu jumătate din diametrul unui magnet. După cum se poate vedea în dreapta. dar mişcarea lui 46 . Acest cilindru joacă rol de bloc motor. Motorul următor este inspirat din motorul Perendev sau Brady dar prin construcţie este format dintr-o singură secţiune a acestora. sau în paralele. cel de-al doilea este respins. motorul s-ar roti. În interiorul lui se află o roată volantă fixată pe un arbore cotit care are două pistoane opuse care rulează pe o cale rectilinie. Când unul din pistoane este atras de magnetul de pe blocul motor ( cilindru). Dacă acest defazaj nu ar exista. Este un motor puternic. pe un arbore cotit mai lung. pistoane formate din magneţi aşezaţi cu aceiaşi polaritate spre exterior.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Acest motor după cum se poate vedea este format dintr-un cilindru pe care unt fixaţi doi magneţi în formă de arc de cerc care ocupă fiecare câte un sfert din circumferinţa cilindrului.

În felul acesta condiţia de dezechilibru permanent şi de uniformizare a mişcării este rezolvată . aici existând doar o secţiune s-a recurs la împărţirea statorului în trei zone. Motorul Owens despre care vorbesc acum rezolvă acest fenomen într-o singură secţiune. Rezultă deci un motor plat. rezultând o mişcare sacadată a motorului. căci de fiecare dată când doi magneţi ar fi faţă în faţă impulsul dat de respingerea lor ar fi mare. mai mic. După cum se vede în imagine este tot un motor repulsiv format din trei secţiuni. După cum se vede.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan ar fi sacadată. care sunt fiecare decalată faţă de rotor cu o jumătate din diametrul unui magnet. în salturi. Şi acum să vorbim puţin despre un motor Brady care este mai uşor de construit şi de asemenea mai fiabil decât cel pe care l-am prezentat în secţiunea precedentă. Defazajul între secţiuni este tot pe rotor. Diferenţa faţă de brevetul original Brady constă în faptul că statorul acestui motor nu e format din semicercuri prinse prin balamale care se închid peste rotor la pornire ci din cercuri întregi care culisează în lateral ieşind complet în afara razei de acţiune a câmpului magnetic al rotorului. scăzând pe măsura ce ei se deplasează până ce magnetul următor de pe rotor vine iar faţă în faţă cu cel de pe stator. în felul următor. decât un Perendev sau un Brady. Prin faptul că 47 . Pentru evitarea acestui fenomen de mişcare sacadată se recurge la defazajul ce poate fi văzut în imagine.

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan motorul are statorul culisant condiţia de păstrare în timp a rigidităţii ansamblului stator şi alinierii cu rotorul e mai bine îndeplinită. 48 . Iată în continuare o altă variantă constructivă a acestui tip de motor: După cum se observă materialele din care sunt construite aceste motoare sunt materiale obişnuite ce pot fi procurate relativ uşor din marile magazine de materiale de construcţii.

a marii rezistenţe în timp şi mai ales a faptului că are raportul preţ putere cel mai convenabil. prin faptul că se bazează tot pe regula celor 90 de grade.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Acest tip de motor se pretează cel mai uşor construcţiei în regim de amator datorită simplităţii constructive. care poate furniza suficientă putere pentru a alimenta o casă sau pentru a acţiona automobilul pe care acesta l-a şi montat – imaginile din dreapta. 49 . Practic poate fi abordată construcţia lui la orice dimensiune. Acesta este un motor magnetic cuplat cu un generator electric. Mai poate fi găsit motorul construit în 1994 de Troy Reed. La o căutare pe internet mai poate fi găsit motorul “OC MPMM” Este un motor care funcţionează oarecum asemănător cu motorul Tomi. pentru orice putere iar cheltuielile de realizare sunt accesibile.

5. Acesta este de fapt un generator electric de energie liberă. în interiorul căruia se roteşte un magnet. Iată-l: 50 . Un transformator cu miez toroidal. Coeficientul de performanţă al lui este impresionant pentru un dispozitiv atât de simplu – 8. Rotaţia magnetului poate fi asigurată de un motor electric de mică putere. (care ar putea fi alimentat cu o parte din curentul unei înfăşurări) sau poate fi acţionat de un motor magnetic. Primul este acesta: E vorba de aşa numitul transformator Φ . Consumul de curent necesar rotirii este de 140 W în vreme de curentul cules la ieşire depăşeşte 1200 W.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Şi pentru că suntem la acest capitol mai poate fi găsit pe internet şi două generatoare electrice interesante. cu două bobine. Un alt dispozitiv asemănător este generatorul Ecklin – Brown.

51 . Imaginile fiind capturi după filmele YouTube au aşa cum se ştie o rezoluţie destul de slabă şi de cele mai multe ori nu se specifică al cui e proiectul sau dacă există vreun brevet al motorului respectiv. Se mai pot găsi multe alte modele de motoare magnetice. Această secţiune I constituie miezul a două bobine electrice care vor culege curentul electric indus de liniile de câmp magnetic. fie axul cu ecrane (în cazul generatorului Ecklin –Brown) ar fi nu unul electric ci unul magnetic. Eu dau aici doar 3 ca exemplu informativ. Am prezentat aici aceste două generatoare de energie liberă pentru faptul că ele ar putea furniza energie cu adevărat gratuită dacă motorul care roteşte fie magnetul ( în cazul transformatorului Φ). Funcţionarea dispozitivului este următoarea: Prin rotirea axului care poartă ecranele. De asemenea se pot vedea pe YouTube un număr destul de mare de motoare magnetice funcţionale care sunt încercări şi experienţe constructive ale tot felul de anonimi de pe planetă. Tot în imediata apropiere a miezului I sunt montaţi doi magneţi potcoavă ( se pot folosi şi alţi magneţi cu condiţia ca respectării polarităţii magnetice din imagine). Ele sunt însă mai multe după cum spuneam. preocupaţi de realizarea acestui tip de motor. dar cele prezentate până acum sunt cele mai des întâlnite.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Acesta-i construit după cum se poate vedea din imagine dintr-o secţiune centrală în formă de I prin centrul căreia printr-o gaură trece axul care poartă cele două ecrane din material feromagnetic ( preferabil mu metal ) aşezate perpendicular unul faţă de altul care se rotesc în imediata apropiere (cel mult 1 – 2 mm. acestea blochează rând pe rând când într-o parte când în cealaltă închiderea liniilor de câmp magnetic prin miezul I care poartă cele două bobine. Iată în continuare câteva fotografii extrase din asemenea filme. Apare astfel la fel ca şi în cazul precedent un curent alternativ care este de multe ori mai mare decât cel necesar rotiri ecranelor.

Motoare magnetice Exemplul numărul 1: Cârnaru Cătălin Dan Exemplul numărul 2: Exemplul numărul 3: 52 .

am considerat necesar să ofer aceste dispozitive prin intermediul acestei cărţi tuturor concetăţenilor mei români. menţionez că sunt dispus să merg până în pânzele albe pentru revenirea lor în legalitate. Întru-cât nu am posibilitatea de a le breveta.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Avertisment Tot ceea ce voi prezenta în continuare în această carte reprezintă concepţii proprii şi fac obiectul proprietăţii intelectuale. în scopul realizării a unui număr de maximum 1 – 3 bucăţi spre a le utiliza în folos propriu în gospodăria sau apartamentul personal. Oricine va încerca să breveteze vreunul din ele ca fiind proprietatea lui sau să-l producă în mică sau mare serie în scop de comercializare răspunde penal pentru furt de proprietate intelectuală. Cel care doreşte să realizeze vreunul în scop comercial sau ca producţie de serie este rugat să mă contacteze pe adresa de poştă electronică de la începutul cărţii. Acest lucru fiind lămurit hai să trecem la partea a doua a cărţii… 53 . atât datorită preţului unui brevet cât şi a numărului lor mare. Întru-cât actualmente accesul meu la internet este limitat şi la intervale de mai multe zile. în vederea obţinerii acordului meu şi încheierii unui eventual contract de colaborare. rog pe cei ce mă contactează să nu fie impacientaţi de întârzierea răspunsului. În vederea tuturor celor care nu vor respecta acest avertisment.

Aceasta constă în faptul că cele trei secţiuni ale statorului sunt inegale şi anume una are 5 magneţi iar celelalte două câte 6. există totuşi o diferenţă. Acesta este: Deşi la prima vedere pare identic cu un motor Owens. poate fi pretabil la aplicaţii de putere mai mică şi fireşte are şi un preţ accesibil. sau mai multe motoare. Pot de asemenea să concep un motor pe care să-l construiesc eşalonat pornind de la o secţiune şi treptat lună de lună să mai adaug câte 54 . în vreme ce Owens are doar câte 4 magneţi pe fiecare secţiune a statorului. Practic dacă am două motoare identice de acest tip şi nu-mi mai trebuie. Am constatat că motorul Owens fiind unul plat şi mai mic. trei. din subansamblurile lor pot construi unul mai mare. Are avantajul că poate fi construit un motor mai mare prin alăturarea a două.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Eu propun După ce am înţeles cum poate fi făcut un motor magnetic şi cum funcţionează aceste motoare am ales să-mi concep şi să-mi construiesc un model propriu.

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan una. Se impune specificaţia că multe din motoarele pe care le veţi vedea în această carte au şi un mic generator electric încorporat. Pornind de la conceptul din pagina precedentă prezint în continuare două motoare unul de mică şi altul de mare putere. 55 . El poate fi construit la diferite diametre. şi cu un număr de magneţi variabil. va fi funcţional după terminarea montării primei secţiuni iar puterea lui va creşte de la lună la lună până ce va fi terminat. 4 şi 5 decalaţi cu câte un sfert din diametru. Şi acesta are magneţii 1 şi 2 aliniaţi cu rotorul iar magneţii 3. Aceste motoare sunt cele pe care le folosesc la toate aplicaţiile care constituie subiectul acestei cărţi. Iată unul mai mic. 45. Pentru motoarele de dimensiuni mai mari optez pentru folosirea motorului cu stator alunecător de la pag. Motorul care ar avea axul de lungimea preconizată a motorului final.

Sunt însă situaţii în care este necesară folosire unui motor care să aibă două sensuri de rotaţie. după necesităţi.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan De obicei inversarea de sens a rotaţiei este mai ieftin a se realiza printr-o transmisie ( cutie de viteze) decât prin construcţia adecvată a motorului. Şi iată ce a rezultat: 56 . Iată deci motorul de mică putere: După cum se vede este un motor cu două secţiuni simple pe care sunt aşezaţi magneţii în sensuri opuse. Am conceput şi unul de mare putere pornind de la aceiaşi idee. respectiv antiorar. Prin mutarea statorului spre capetele motorului acesta este pus în mişcare în sens orar.

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Sfaturi practice privind construcţia şi exploatarea motoarelor magnetice Motorul magnetic. e imposibil de realizat. 57 . Sunt grele. au şi ele nişte dezavantaje şi anume sunt responsabile într-un anumit grad de poluarea electromagnetică şi randamentul lor nu e foarte mare. lucru ce face ca o mare parte din factura lunară la curent electric să cadă în responsabilitatea acestui motor. De acest randament se leagă şi gabaritul lor mare. în schimb încă de atunci neau fost lăudate motoarele electrice şi cele cu ardere internă. Acela că creşterea treptată a puterii şi vitezei de rotaţie a lui e mai complicat de rezolvat. dar la cele de curent alternativ e nevoie de montaje electronice adiacente. Am fost educaţi încă de la primele ore de fizică în ideea că un motor magnetic este o himeră. curate. creştere ce duce la impulsuri mai mari. prin construcţie şi mod de funcţionare este total diferit de motoarele cu care suntem obişnuiţi să le întâlnim în jurul nostru. prin hidrocarburile pierdute. În rest nu există decât dezavantaje. ce împing pistonul cu viteze şi forţe mai mari. Faţă de motorul cu ardere internă are şi un dezavantaj ce a făcut ca acest motor să fie eliminat din transporturi. În plus au un număr foarte mare de părţi componente ce sunt un important potenţial de dereglare. Un alt dezavantaj este randamentul extrem de scăzut al lor. Pot dezvolta puteri mari. turaţia şi puterea lor fiind funcţie de cantitatea de amestec carburant cu care sunt alimentate ( o creştere a cantităţii amestecului carburant creşte forţa exploziilor ce au loc în camera de ardere. Cele mai performante motoare cu ardere internă abia dacă ajung la un randament de 40 %. Poluare pe mai multe căi. căci viteza de rotaţie a lor e influenţată de frecvenţă şi mai puţin de tensiune şi intensitate. Pentru motoarele de curent continuu acest lucru se poate face prin creşterea tensiunii curentului. Pentru exemplificare am să adaug aici un mic tabel cu puteri pentru motoare magnetice. Adică aceste motoare poluează prin gazele de eşapament. Motoarele cu ardere internă răspund prompt la creşterea alimentării. Motoarele magnetice sunt foarte uşoare. Motoarele electrice deşi sunt silenţioase. prin piesele de schimb şi ambalajele aruncate sau pierdute în mediul înconjurător. tabel pe care l-am întocmit pentru uzul personal. randamentul lor fiind comparabil cu al turbinei Tesla. adică creştere atât a turaţiei cât şi a puterii ) Acesta poate e singurul avantaj al motoarelor cu ardere internă.

6 112 150 150 447 600 746 1120 Kgf 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 30 40 80 120 160 200 300 ** motor compus (105 magneţi) Dimensiuni Dimensiuni motor Ø x h şi Ø x h mm forţă/magnet 80 x 60 * 6 x 10/1kg 100 x 300** 8 x 10/2kg 150 x 300** 10 x 10/4kg 250 x 450** 20 x 10/11kg Conform acestui tabel. cel puţin teoretic. Abia apoi are loc ambreierea urmată de accelerarea prin slăbirea treptată a frânei motorului.2 15 18. 5 10 15 20 25 30 40 50 75 100 150 200 400 600 800 1000 1500 Kw 3. În ceea ce priveşte oprirea acestui motor apar şi aici condiţii specifice.7 22. motorul magnetic este foarte pretenţios din acest punct de vedere. Un motor magnetic nu poate fi adus în poziţia de repaus prin lăsarea organelor sale active – magneţii a se influenţa reciproc.46 11. s-ar putea construi un motor magnetic de 1500 cai putere de exact dimensiunea unui motor de motocicletă (25cm x 50 cm) folosindu-se magneţi cilindrici de numai doi cm diametru. motoarele magnetice au o comportare total diferită. Deci pentru a putea fi utilizat în transport la deplasarea unui autovehicul. Dar faţă de motoarele cu ardere internă. măcar ca valoare informativă puteţi vedea care este randamentul lor. e nevoie de un sistem prin care după pornire motorul e adus printr-un dispozitiv de frânare la o turaţie mică.3 56 74.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Deşi poate nu e foarte exact în privinţa valorilor.73 7. Dacă la un motor cu ardere internă organul activ al lui. Ca şi cele electrice au o viteză de rotaţie fixă. Funcţionarea unui motor magnetic este 58 . pistonul e indiferent la poziţia în care rămâne după oprire.4 30 37. În acest fel se poate rezolva funcţionarea acestui motor în regim de viteză variabilă.P. *motor simplu (35 magneţi) C.

Dacă acest factor nu este respectat aparatul respectiv se va arde. care pentru magneţii de Nd-Fe-Bo este cam de 0.2 – 0. Interesul este să le ardem pentru a cumpăra altele… În general factorul de utilizare al oricărui motor electric sau al unui motor cu ardere internă este de 50 – 70 %. De ce ne interesează factorul de utilizare ? Pentru că aşa cum am mai spus un magnet se demagnetizează cu o anumită rată. E suficient că sunt puternic stresaţi în timpul funcţionării. nu se grăbeşte nimeni să facă acest lucru. Dar această rată de demagnetizare este cea caracteristică folosirii permanente a acelui motor. De ce oare ? Întrebare retorică fireşte. Aceştia sunt cei mai puternici ce se fabrică la ora actuală pe plan mondial Am văzut că şi aceştia ca orice magneţi au o rată de diminuare a puterii care deşi e poate insesizabilă pentru simţurile noastre ea totuşi se petrece. Utilizat într-un motor rata de demagnetizare creşte chiar peste 1 % pe an. după cum s-a văzut din cele spuse în capitolul precedent sunt necesari magneţi sinterizaţi din Nd – Fe – Bo. Dacă va avea un 59 . Dacă acest stres ar fi permanent această scădere a performanţei lor ar deveni sesizabilă. Interesant este că deşi acest lucru ar trebui învăţat în ciclul primar. Fireşte că există şi motoare sau alte aparate electrice şi electronice concepute pentru a funcţiona în condiţii grele sau în regim permanent. Să explicăm aici un alt concept necesar înţelegerii funcţionării unui motor. Acest concept este factorul de utilizare. factor care e notat de obicei cu x şi este reprezentat de un procent. Deci o viaţă de până la 10 ori mai scurtă – în caz că motorul pe care-l construim e destinat unei utilizări permanente. dispozitiv electronic sau transformator. Deci mai simplu spus statorul acestui motor trebuie să iasă total de sub influenţa câmpului magnetic al rotorului. Nimeni nu are interes ca noi să utilizăm corect aparatele electrice. De aceea în stare de repaus aceste motoare trebuie să elimine stresul materialelor magnetice. În societatea pervertită de azi aceste aparate au preţuri exorbitante şi sunt declarate ca fiind aparatură profesională. Tocmai acesta e motivul pentru care magneţii trebuie feriţi de stres în timpul repaosului. Din păcate puţină lume ştie ce înseamnă acest factor. Un aparat electric pe care găsim notat X= 30% este conceput să funcţioneze permanent doar 20 minute pe oră.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan rezultatul unui stres al organelor active. Toate motoarele magnetice trebuie să îndeplinească această condiţie.3 % pe an. Acest lucru se face prin alunecarea statorului în lateral ca în cazul motorului de la pagina 44. Deci în condiţii normale viaţa unui asemenea magnet ar fi cam de 400 – 500 de ani. În primul rând. Pentru construcţia unui motor magnetic sunt necesare materiale neconvenţionale.

Spunându-vă acest lucru mam repetat oarecum ( revezi pagina 21). cu timpul. ele sunt prezente în tot felul de produse. Dar nu cea gri mată care pare că crapă când e îndoită – aceasta-i tablă silicioasă – ci cea lucioasă. la fel cum ştim că un motor electric de 1. Miezurile transformatoarelor electrice sunt făcute din materiale cu permeabilitate magnetică ridicată.6 Kw dacă l-am folosi permanent ne-ar umfla insuportabil factura. dar care au şi proprietatea de a nu rămâne magnetizate la încetarea influenţei câmpului magnetic. Primele şi cele mai întâlnite asemenea produse sunt transformatoarele electrice. 720 de ore. Acesta nu poate fi găsit decât în oţelării sau turnătorii sub formă de brichete metalice asemănătoare ca formă cu cele de cărbune. dar instinctiv ştiind că luna are cca. Aşa că trebuie doar să spune câteva vorbe despre ecranele magnetice. Deşi avem tendinţa să credem că noi nu ne-am întâlnit niciodată cu asemenea aliaje.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan factor de utilizare de sub 100 % fireşte că acel motor va putea fi utilizat cu succes şi de copii şi poate şi de nepoţii noştri. Cutiile metalice care închid magneţii difuzoarelor de mare putere sunt realizate tot din 60 . este un metal a cărui compoziţie este formată din elementul chimic Fe. dar doresc ca acest concept să devină celor interesaţi unul instinctiv. Fierul are însă un mare dezavantaj faţă de marea permeabilitate magnetică. Nu stăm să facem socoteala exactă la cât e consumul lui lunar în acest caz. Presupunând că ne-am însuşit temeinic aceste caracteristici de funcţionare speciale ale unui motor magnetic în comparaţie cu unul cu ardere internă hai să vedem ce alte probleme mai trebuie rezolvate pentru a construi un motor magnetic. Deci tabla din care sunt făcute tolele miezurilor magnetice e cea mai la îndemână pentru folosirea la construcţia ecranelor magnetice. Ecranele magnetice sunt materiale cu permeabilitate magnetică cât mai mare. ne speriem de factura care ne-ar veni dacă l-am folosi 24 de ore pe zi. De aceea pentru ecranele magnetice se folosesc aliaje speciale. Câmpul magnetic al magnetului fiind unul permanent şi constant pentru a-l pune la muncă trebuie ca magneţii să fie aşezaţi într-o anumită configuraţie şi de asemenea câmpul magnetic al lor să fie dirijat sau ecranat în anumite direcţii. Fierul este ceea ce rezultă din purificarea minereului de fier. Nu oţelul. iar magnetizarea lui creşte cu cât e folosit mai mult în câmp magnetic. Oţelul este un aliaj de fier – carbon şi alte materiale metalice sau nemetalice. Supus unui câmp magnetic intens. rămâne magnetizat. Marea majoritate a oamenilor fac grava eroare de a confunda fierul cu oţelul. Aranjamentul magneţilor l-am cam înţeles până acum. Atenţie spun fierul. Fierul e un asemenea material.

argintie. 76%. Ωm 10·10-4 60·10-4 80·10-4 16·10-4 60·10-4 58·10-4 65·10-4 75·10-4 28·10-4 Odată lămurit şi aspectul materialelor magnetice folosite pentru ecrane.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan asemenea materiale. De asemenea trebuie spus că atât tablele din permaloi cât şi cele din miumetal sunt mai moi decât cele din ferosiliciu. Dau mai jos un table cu proprietăţile principalelor materiale magnetice moi: compozitie.5 Ni−36 Co−49.000 12.15 1.5 64 49 alte elemente Si−4 Si−9.000 8. Tolele din aceste materiale pot fi recunoscute destul de uşor prin faptul că au suprafaţa lucioasă. este practic a se construi motoare doar cu magneţi cilindrici a căror înălţime este de două ori mai mare decât diametrul.36 Rezistivitatea ρ.5.000 25. nu prezintă structura granuloasă cenuşie mată caracteristică tablelor de ferosiliciu şi sunt de obicei lăcuite cu un lac incolor ce se zgârie uşor. Am mai spus că asemenea magneţi au forţa de aderenţă aproximativă de 20 kg.000 800 Câmp coercitiv Hc. Mo−5. fier – 17%. A/m 80 48 4 4 3. şi se îndoaie foarte uşor.8 0. T 2. V−2 Permeabilitatea µr 200 450 30.97 1. Mo−3.3 2. Permaloy are o compoziţie asemănătoare.016 55 160 Inducţia de saturaţie Bs. Datorită legii descreşterii forţei câmpului magnetic invers proporţional cu distanţa dintre magneţi. Care sunt de fapt aceste materiale ? Aceste materiale sunt aliajele Ni – Fe şi anume permaloy-ul şi miumetalul.000 2.000 100.5 16 17 15. % materialul Fier tehnic Fier-Siliciu Alsifer Permaloy 78 Mo-permaloy Mu-metal Supermaloy PermenormK1 Permendur Fe 99. Al−6 Ni−78. În brevetul privind motorul Brady se specifică că motorul e construit cu magneţi ce au diametrul de 37 mm şi înălţimea de 75mm. (Mn+Si)−0.0 1.0 0.8 Ni−76. Cu−4.6 0. restul fiind cupru – 4% şi molibden – 3%.8 1. ( în lipsa lor poate fi folosit şi ferosiliciul dar are un randament mai scăzut). dar nu are cupru Un alt aliaj care se comportă asemănător permaloy-ului este aliajul de Aluminiu – fier care are 16% aluminiu şi restul fier. 61 . Miumetalul este un aliaj de nichel – cca.2 1.9 96 85 21. să aflăm cum se construieşte efectiv un motor magnetic. Mo−3 Ni−79..5 Ni−78.87 0.

. Pentru că rotorul se află la o distanţă faţă de stator (pe rază) egală cu lungimea unui magnet. Practic dacă acest motor ar fi construit cu o distanţă între stator şi rotor de doar un sfert din lungimea unui magnet. Această valoare mai trebuie împărţită la 2 deoarece magneţii nu respectă în practică strict valoarea dată de cataloagele producătorilor. Un alternator de 300 de kw nu poate fi acţionat decât de un motor primar mai mare cu cel puţin 10%. după cum am mai spus. Deci e clar că motorul are cei 500 cai putere care au ieşit din calculele mele. căci la acea distanţă dintre magneţii de pe stator şi rotor aceasta-i forţa ce se exercită pentru fiecare din cei 5 magneţi… Deoarece magneţii pot avea forţe de adeziune /respingere de peste 10 Kg. În plus odată fixaţi pe poziţie. este clar că ar fi imposibilă sau cel puţin foarte greoaie fixarea acestora unul lângă celălalt pe circumferinţa rotorului sau statorului. Această valoare este desigur corectă pentru că el este destinat acţionării unor grupuri generatoare de 300 Kw. presupunând forţa unui magnet de 1kg. chiar dacă el are 15 magneţi. adică de 10 mm. Deoarece ei formează pereche cu cei de pe rotor. fiind astfel supuşi unui permanent stres. se vor alege magneţi a căror putere totală de respingere să fie cam de 2 ori mai mare decât cea pe care ne-o dorim. La construcţia unui motor se vor lua în calcul numărul de magneţi de pe stator. Deci forţa totală de torsiune pe axul acestui motor este de 14x3x5 Kg adică 42 magneţi x 5 kg = 210 Kg. de fapt probabil că e cam cu 100 cai putere mai mare. care ar mări exponenţial 62 . Numărul magneţilor de pe rotor nu contează aici decât în calculul vitezei de rotaţie.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Să vedem acum de unde am scos eu la pagina 37 forţa de 500 cai putere. În echivalenţa mea empirică la 100 kg corespund 500 cai putere. ei nu numai că se vor influenţa reciproc. 300 kw corespunde la 400 cai putere. motorul ar avea fantastica putere de 2000 cai putere. Motorul Brady are pe stator trei secţiuni a câte 14 asemenea magneţi. forţa totală a motorului va fi de 5 kg. deoarece un grup generator e destinat a funcţiona cu un factor de utilizare de 100%. În cazul motorului meu 10+5 de la pagina 50. deoarece s-ar respinge sau s-ar atrage reciproc. Deci pentru ca un motor să funcţioneze sigur. În acest fel se ajunge la 100 kg forţă. dar forţa fiecărei perechi e cam de 4 – 8 ori mai mică decât suma de catalog a unei perechi datorită descreşterii forţei invers proporţional cu distanţa. forţa de respingere dintre cei doi magneţi ce formează perechea stator rotor la un moment este egală cu un sfert sau mai puţin din forţa unui magnet.

Abia apoi după uscare toate tubuleţele conţinând magneţi sunt introduse în găurile executate în discurile sau cercurile reprezentând secţiunile de rotor ori de stator. se introduce în tubul din tablă după care se introduce magnetul în aşa fel încât să nu atingă pereţii cilindrului şi se lasă să se usuce.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan îmbătrânirea lor. Grosimea discurilor va pleca de la diametrul magneţilor mai mare cu 3mm. 63 . rămânând doar câmpul dinspre capătul magnetului. aşa cum arată imaginea următoare capătul cu punct roşu. şi înălţimea de 12 mm. Deci ecranul va fi un tub făcut din tablă obţinută din tolele unui transformator – ar fi ideal dacă aceste tole ar fi din permaloy sau miumetal ( apare cu galben în imaginea de mai sus). Ca urmare să presupunem că vrem să construim un motor ca cel de la pagina 44 cu magneţi cu diametrul de 6 mm. dar câmpurile magnetice astfel însumate ar face imposibilă funcţionarea unui motor construit aşa. orientat spre magneţii opuşi. Magnetul nu trebuie să atingă ecranul. Această pastă după ce e amestecată uniform. De aceea toţi magneţii folosiţi la construcţia motoarelor magnetice trebuie introduşi în ecrane cilindrice. Se amestecă părţi egale de pulbere de grafit ( creioane de grafit sparte şi date prin râşniţa de cafea) şi pastă de silicon ( se găseşte la tub. menite să ecraneze de jur împrejurul lor total câmpul magnetic. Ideal ar fi ca spaţiul dintre magnet şi ecran să fie umplut cu un chit de grafit în silicon. destinată etanşărilor în băi şi bucătării).

iar adâncimea astfel încât marginea ecranului şi a magnetului să fie la acelaşi nivel cu piesa (statorul sau rotorul) procedându-se aşa cum se vede din imaginea următoare: Teoretic atât statorul cât şi rotorul poate fi construit din orice material nemagnetic. având diametrul cu câteva zecimi mai mari ca diametrul exterior al ecranului. Se pot folosi atât lemnul cât şi orice tip de material plastic rigid. Circumferinţa rotorului va fi 16x2x9 = 288 mm. care va fi umplut cu chit. E o mare greşeală de gândire. Practic se vor evita categoric cuprul alama sau aluminiul. Statorul va avea diametrul interior mai mare cu lungimea unui magnet. Multă lume consideră că nu poate aborda lucrări de genul acestor motoare din lipsa unui strung. Deci diametrul interior al statorului trebuie să fie de 11. deoarece câmpul magnetic induce în aceste metale neferoase curenţi electrici turbionari de mare intensitate care vor duce la o puternică încălzire a lor. Asta pentru ca pe rază distanţa între stator şi rotor să fie jumătate din lungimea unui magnet. Deci luăm în calcul un număr de ex. deci un rotor de 10 cm diametru.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Adică 1mm pe rază între ecran şi magnet. a unei freze sau a unei alte maşini de prelucrare prin aşchiere. Cum oare făceau oamenii odată de mult cu sute de ani în urmă asemenea mecanisme ? Atunci 64 . Găurile se execută atât în stator cât şi în rotor tangent pe circumferinţă cu o înclinare de 25 – 40 grade faţă de rază ( ideal 35 de grade).2 cm. 16 magneţi. Deci găurile vor avea 9 mm iar grosimea rotorului va fi 15 – 20 mm iar diametrul va fi egal cu de două ori numărul magneţilor. adică diametrul rotorului va fi de 96 mm. şi 1mm reprezentând grosimea tablei (0.5x2).

sau alt material. Pe atunci toate operaţiile de genul acesta erau făcute de lăcătuşi. acel ceva s-a făcut odată manual. Caseta de rulment poate fi făcută din ţeavă de acelaşi diametru interior ca diametrul cămăşii exterioare a rulmentului. Axul se execută astfel. Atât secţiunile rotorului – albastru. Un bun lăcătuş va şti cum să facă manual orice. trebuie să aibă şi ele cele trei găuri prin care se va solidariza tot ansamblul. Chiar şi o roată dinţată sau un pistol pot fi făcute în totalitate manual. Urmează apoi la cota din desenul nostru de concepţie a se suda un inel decupat din tablă acest inel (ca o şaibă) va trebui să aibă trei sau patru găuri echidistante de jur împrejur. dacă nu ai maşini unelte. Azi marea majoritate cred că lăcătuşul e omul care repară lacăte. Pentru axul rotorului se poate folosi tijă sau ţeavă metalică aleasă în funcţie de diametrul cămăşii interioare a rulmenţilor pe care-i vom folosi. necesare fixării secţiunilor rotorului pe ax cu şuruburi. Deci e greşit să se creadă că nu poţi executa un obiect din metal. etc.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan nu existau freze. căci prin acest inel se va transmite spre ax întreaga forţă a motorului. Dar foarte puţini ştiu că de fapt lăcătuşeria e o meserie extrem de complexă fiind meseria care se ocupă cu toate prelucrările metalice manuale. Începând dintr-un capăt se sudează o şaibă sau un inel din sârmă groasă în care se va propti rulmentul. Se taie o felie de 65 . raboteze. Dacă acum facem ceva cu o freză sau altă maşină unealtă. Această şaibă-inel se va suda bine pe ax. cât şi distanţierele dintre acestea – roşu. Astfel iată cum se poate executa rotorul unui motor magnetic. respectându-se o perfectă perpendicularitate a ei. Sudura trebuie bine făcută.

Ce am uitat eu să ilustrez în acea imagine este faptul că magneţii de pe stator trebuie neapărat fixaţi foarte solid în partea exterioară a statorului. odată introduşi în găuri. Caseta se vede în desen cu galben şi portocaliu. La celălalt capăt al ei se sudează un capac găurit în formă de şaibă care să oprească alunecarea rulmentului.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan ţeavă de înălţimea rulmentului. Pentru o mai bună înţelegere iată unul din desenele tehnice ale motorului de la pagina 44. sau până când motorul nu va mai funcţiona. Al doilea capăt al axului se blochează printr-un inel din ţeavă mai groasă căruia i se dă o gaură filetată prin care un şurub ascuţit va pătrunde într-o gaură mică. (în cazul motoarelor repulsive) pot fi consideraţi montaţi. în funcţie de modelul şi aplicaţia lor. 57. altfel. împinşi fiind de magneţii de pe rotor vor migra în gaură până când vor ieşi afară. Inelul se va strânge astfel în spatele rulmentului blocându-se solid cu ajutorul acestei siguranţe filetate. magneţii. deoarece motorul fiind repulsiv ei vor fi împinşi spre fundul găurii. Dacă cumva găurile date pe circumferinţa rotorului sunt mai adânci decât înălţimea magneţilor. aşa cum se vede în imaginea de la pag. se poate turna şi în acestea silicon. 66 . Se pot totuşi fixa cu un bolţ transversal subţire. Pe parcurs voi mai da indicaţii cu privire la construcţia motoarelor. căreia i se sudează trei şaibe pentru fixare. Teoretic.

După finalizarea construcţiei în funcţie de destinaţia lui. acum vreo câţiva ani pe cineva care folosea un magnet de hard disc pe post de agăţătoare pe uşa frigiderului. Anume că orice motor magnetic mai mare trebuie să fie construit într-o carcasă din tablă suficient de groasă pentru ca câmpul magnetic al lui să nu ajungă să influenţeze cumva mediul înconjurător. masă sau scaun. de multe ori boxa cea mare de bas devine. şi de multe ori trebuia ştearsă şi reînregistrată… Un fapt similar s-a petrecut în altă parte cu cineva care după ce ţinuse nişte CD-uri o iarnă întreagă pe o policioară situată în imediata apropiere a unui calorifer foarte fierbinte se mira că CD-urile respective nu mai sunt recunoscute de calculator… „Doar el le scrisese în urmă cu numai câteva luni ! Ce CD-uri proaste. Când eşti înghesuit într-o singură cameră. atunci când el constituie alimentator pentru un calculator portabil este foarte important ca în jurul lui câmpul magnetic să fie cât se poate de redus. Anume că foarte puţină lume este conştientă de influenţa câmpului magnetic al unui asemenea dispozitiv. dom-le până şi Sony fac dischete proaste !”… În tinereţe m-am întâlnit de mai multe ori cu situaţii asemănătoare.. Ei bine dacă în cazul folosirii cu lanterne nu contează foarte mult cât de departe ajunge în jurul lui câmpul magnetic. dom-le !”. 67 . Dar când foloseşti un magnet atât de puternic ( e capabil să susţină un baros de 10 kg) ca să agăţi cu el un plic conţinând o dischetă de calculator… Şi a doua zi respectivul tuna şi fulgera la adresa faptului că „uite. Spre exemplu eu propun în această carte un grup generator elegant destinat alimentării calculatoarelor portabile. şi de asemenea folosirii cu două tipuri de lanterne. în schimb toţi făceam înregistrări audio pe benzi de magnetofon sau pe casete audio. se va verifica cu ajutorul unei busole până la ce distanţă se simte câmpul lui magnetic. Ca constructor de motoare magnetice trebuie să ţii seama de un fapt regretabil. Atunci nu existau dischete de calculator. se practică să agăţi pe uşa frigiderului tot felul de bileţele sau alte cele cu ajutorul unui magnet. Am întâlnit odată. pe care apoi le ascultam prin lanţuri de amplificare a căror finalitate erau nişte boxe de multe zeci sau sute de waţi.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Un lucru vreau însă să se reţină bine.. sau raft… şi se mai întâmpla să mai stea pe ea şi vreo bandă sau vreo casetă… Iar apoi ne miram de ce are dom-le fâşâitul acela aşa de supărător !?. Nimic rău în asta.. În căminele de nefamilişti este strâmt. ideal să nu se simtă deloc..

adică ceea ce corespundea pe atunci categoriei a doua de pregătire profesională. adică să fac o schiţă a ceea ce vreau să execut. ruleta. metrul. Am mai spus un pic mai devreme că orice prelucrare metalică se poate executa manual. folosindu-mă doar de fierăstrău. Am spus la pagina 23 că entuziasmul multora depăşeşte experienţa tehnică. să cotez acea schiţă.diferitele dimensiuni şi utilizări ale pilelor. şi ţeavă. o masă. un dulap. care sunt principalele unelte ale tâmplarului. cum se reglează şi folosesc acestea şi cum se construieşte un scaun. Să cunosc toate sculele de lăcătuşărie . şublerul echerul şi raportorul pentru a trasa şi debita corect materialul. Atunci am învăţat noţiunile de bază ale acestei meserii. lucru ce face ca prea puţini să reuşească să construiască ceva funcţional. Veţi spune poate că e imposibil. Iar în clasele a 7 –a şi a 8 –a am făcut lăcătuşărie. şi să utilizez instrumentele de măsură. Dar atunci când am făcut eu şcoala primară toate şcolile mai răsărite din ţară aveau un atelier fie de tâmplărie. maşină de găurit şi pilă. Am executat garduri folosindu-mă ca material de execuţie de fier beton. Ulterior aveam să întâlnesc din ce în ce mai des pe măsură ce m-am apropiat de prezent oameni care nu ştiu să ţină o pilă sau un bomfaier în mână. să 68 .Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Deci cu cât motorul nostru magnetic va fi mai puternic. aceasta fiind de fapt esenţa lăcătuşeriei.. unde am învăţat cum e construit un banc de tâmplărie. Astfel am învăţat să fac diferite modele florale cu fier beton – baza fierului forjat. utilizarea maşinii de găurit. Asta în clasa a 5 –a şi a 6 –a . Şcoala unde am făcut eu ciclul primar le avea pe amândouă. cu atât el va fi un pericol mai mare pentru orice suport de memorie magnetică… dacă nu va fi bine ecranat. Am învăţat primele noţiuni de desen tehnic. Şi ar mai fi un aspect pe care am promis anterior că-l voi discuta. montarea unei pânze pe un ferăstrău pentru metale ( aşa numitul bomfaier ) . Aşa se face că eu am făcut ore de practică în atelierul de tâmplărie. Eu practic această meserie începând de la vârsta de 12 sau 13 ani. a polizorului şi a celorlalte maşini unelte de bază dintr-un mic atelier de lăcătuşărie. fie de lăcătuşărie. etc. În acea perioadă am învăţat să dau o gaură perpendicular. Lucrând la aceste două ciocane am învăţat să tai drept. cum se băiţuieşte şi se lăcuieşte lemnul. Iată ce am învăţat eu atunci. să am o poziţie corectă la bancul de lucru. să pilesc perfect drept. plasă de sârmă. Ce am executat în atelierul de lăcătuşărie al şcolii în acea perioadă ? Am făcut în primul rând două ciocane. etc. cum se face o intarsie. fie ambele. Am executat câteva dulapuri tip fişet folosind ca material cornier şi tablă – baza tinichigeriei şi confecţiilor metalice.

Unele din lucrări. o priză. dulapurile pentru depozitarea materialului didactic sau altor materiale. garduri frumoase pe spaţiile verzi ale şcolii. Condamnaţii de la 69 . a elevilor. cei condamnaţi acolo fiind o minoritate. Procesul de la Nürenberg a fost doar unul de faţadă. una la fel ca toate celelalte şcoli din ţară.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan execut un filet exterior sau interior. Cei care au vrut să înveţe ceva în şcoală pe vremea aceea sunt perfect capabili să-şi repare singuri un gard. era fie în beneficiul direct al şcolii.. motiv pentru care aş fi pasibil de amendă… Oare de unde mentalitatea de a nu-ţi permite să-ţi repari singur lucrurile prin casă ? Întrebare retorică desigur. Şi să nu creadă cineva că oi fi făcut ciclul primar la vreo şcoală specială. Dar societatea acelui stat era organizată exact cum e acum cea americană. o freză. banii fiind folosiţi de şcoală pentru menţinerea bazei productive a atelierului precum şi pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ( zugrăveli. în spatele fiecărui personaj politic public se afla o societate secretă care păpuşa totul. Sistemul acesta de învăţământ pregătea oameni capabili să se descurce şi teoretic şi practic în viaţă. Această mentalitate vine odată cu ciuma globalizării de la societatea fascistă americană care urmăreşte să facă un obiect de vânzare din orice ?. să folosesc un alezor. am învăţat să ascut unelte. foarfeci.) cumpărarea de materiale didactice peste norma care revenea de drept din partea statului. cuţite – baza matriţeriei şi a montajului şi întreţinerii Am învăţat să pregătesc corect diferite tipuri de vopsele şi să vopsesc cu pensula corect. Şi când spun fascistă nu spun prostii şi nu sunt vreun extremist sau ştiu eu cum aş putea fi catalogat. lucruri care în ultimul timp observ că te pun în conflict cu autorităţile de azi care ne tratează ca pe nişte dobitoci… Am fost ameninţat de un reprezentant al unei regii pe motiv că mi-am montat singur ceva în casă.. Şi vreau să spun că această muncă a noastră. Toate astea în ciclul primar în doi ani… Lăcătuşeria am continuat să o practic şi în liceu şi ulterior în intreprinderile unde am lucrat înainte şi imediat după 1990. cum ar fi dulapurile tip fişet erau vândute la alte şcoli. şi printre ei dacă se va analiza un pic nu s-a aflat nici o personalitate adevărată fie ea ştiinţifică fie politică a regimului nazist. deoarece a fost infiltrată în întregime de elitele politice naziste şi SS fasciste în anii imediat după terminarea războiului. Puneţi mâna şi vă documentaţi mai bine şi veţi descoperi că de fapt întreaga structură a statului american este una fascistă. o instalaţie sanitară. am făcut la o şcoală normală de cartier. Repet. dălţi. reparaţii sanitare şi electrice etc. Aceşti păpuşari sunt cei ce s-au mutat în Statele Unite după război. suporturi pentru flori din fier forjat ( fier beton). Veţi spune că nu-i adevărat. grădiniţe sau alte instituţii.

incapabili să citească o carte sau un desen tehnic. Pentru cei interesaţi nu e totul pierdut. Deşi nu mai am manualul de tâmplărie şi de lăcătuşărie sau cel de desen tehnic din şcoala generală şi liceu. precum şi pe cele din şcoala profesională. se mai găsesc pe la cei care mai au o bibliotecă în casă. Ar mai fi un lucru pe care trebuie să-l lămurim. 70 . părinţii acestor copii care trec acum prin şcoală. Un releu Reed este şi cel de la kilometrajul electronic al bicicletelor. Există multimetre electronice. şi se cred deştepţi foc. Şi credeţi-mă la cultura şi pregătirea pe care o am sunt ferm convins că de fapt este o politică internaţională intenţionată din a face din generaţiile de azi şi viitoare nişte generaţii de incapabili… Ce mă miră este faptul că toţi cei de vârsta mea. „Turaţia” lui este un lucru necesar de ştiut deci se impune stabilirea vitezei sale de rotaţie. de rezistenţa materialelor de tehnologie. cu cărţi de atunci. Se montează o fulie sau o roată la axul motorului. în special cele digitale care au posibilitatea de a măsura frecvenţele sau fenomenele ciclice. se montează un releu Reed. bătrânii neam descurca foarte bine să supravieţuim unei eventuale întoarceri în perioada pretehnologică… ei nu. Se mai găsesc în biblioteci. şcolilor profesionale şi liceelor. Pe aceasta se fixează un magnet şi în imediata apropiere a trecerii acestui magnet în timpul rotaţiei. chiar dacă are legătură directă cu situaţia catastrofală a societăţii mondiale de azi… Copii de azi habar nu au să ţină o şurubelniţă în mână.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan vestitul proces au fost doar nişte păpuşi. Ceea ce am învăţat eu atunci poate învăţa oricine dacă doreşte. Dar asta-i o altă discuţie. Au crescut incompetenţi cu calculator în casă. aceşti copii ar muri pe capete… Noi. Cu un asemenea aparat de măsură se pot număra impulsurile date de releul Reed. Releul Reed dă un impuls electric la fiecare trecere a unui magnet prin preajma lui. care erau atunci destinate şcolilor generale. Se găsesc la difuzorii de carte veche încă manualele de lăcătuşărie şi tâmplărie. Aceasta se poate măsura astfel. Sunt de cumpărat în orice magazin de electronice. Nu trebuie neapărat să ne întoarcem în timp. Anume acela că motorul pe care-l construim se va roti cu o anumită viteză. Eu încă am manualele de specialitate din liceu. rezultatul fiind frecvenţa sau numărul de cicluri pe secundă. acceptă cu atâta uşurinţă îndobitocirea copiilor lor. faptul că am lucrat în aceste meserii o perioadă îndelungată face să nu mai am nevoie de ele. Dacă prin absurd ar fi o catastrofă care să ne lase fără tehnologie.

cel puţin parţial. După exact un minut se întrerupe legătura. Cifra de pe afişaj va fi turaţia motorului. Astfel calculatorul va număra rotaţiile.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Se mai poate folosi un calculator electronic. închis subiectul celor câteva sfaturi privind construcţia şi exploatarea motoarelor magnetice.. 71 . hai să vedem în continuare care pot fi utilizările practice ale motoarelor magnetice. la care se leagă releul Reed la tasta plus şi se porneşte adunarea cu 1.. Acum considerând.

Ambele se obţin prin consum mare de energie electrică. dar ambele pot fi obţinute cu consumuri de energie mult mai mici. este încălzirea cu sobe de teracotă a căror încălzire e mai bună decât a radiatoarelor electrice. Eugene Frenette şi Eugene Perkins au brevetat mai multe aparate de încălzire bazate pe fricţiune. Rezistorii electrici s-au impus datorită gabaritului mic. Acestea constau în recipiente cilindrice introduse unul în celălalt. Dovadă. jumătate de an casele noastre trebuie încălzite pentru a avea un climat locuibil. Deci: Încălzitor cu fricţiune Între 1979 şi 1989 doi americani. ar fi în egală măsură rău pentru cei ce ne bagă mâna-n buzunar pentru plata acestei energii. Este o metodă de încălzire mult mai eficientă decât cea bazată pe rezistori electrici. Spaţiul dinte cei doi cilindri este umplut cu ulei tehnic.5 m şi aceiaşi înălţime produce suficientă căldură pentru a încălzi o casă cu patru – cinci camere. Dar în ultimii ani ca urmare a dezechilibrelor climatice mondiale.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Energia termică Locuind noi în zonă cu climă temperat continentală. Acest consum este 72 . Vom vorbi deci în acest capitol despre căldură şi frig. cu distanţă foarte mică între ele. căci dacă acest lucru ar fi bun pentru noi. chiar dacă are o temperatură mai mică e mult mai eficientă. Un încălzitor Frenette – Perkins cu diametrul de 1. Recipientul interior se roteşte supunând uleiul unei foarte puternice frecări cu pereţii cilindrilor. Aşa cum am mai spus în cartea pe care am scris-o anul trecut nimeni nu are interesul ca noi să consumăm mai puţină energie. cu un consum energetic de numai 250 – 300 w. Dar când ai de încălzit o cameră sau o locuinţă o dimensiune mai mare a încălzitorului. în cealaltă jumătate a anului se simte din ce în ce mai des necesitatea ca locuinţa să fie răcorită… Deci cum o dai cum o-ntorci… cea mai mare parte a energiei consumate în vremurile noastre de către populaţie este cea folosită în scopul climatizării.

Motorul ca orice motor electric are 2000 – 3000 de rotaţii pe minut. Iată unul din desenele din brevetele celor doi. Eu propun în continuare un încălzitor bazat pe acest principiu dar construit nu cu cilindri metalici ca-n brevetele celor doi americani ci cu discuri metalice. Iată-l: 73 . dar cu forţă suficient de mare pentru a crea căldura de care vorbeam. Acestea sunt reduse printr-un sistem de transmisie astfel încât cilindrul este rotit cu doar o sută sau două sute de rotaţii pe minut.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan de fapt al motorului care pune în mişcare cilindrul interior.

Blocul celor 18 discuri este acţionat de motor prin intermediul unei transmisii cu roţi dinţate şi lanţ de bicicletă. construit cu magneţi de 6 mm x 10 mm e suficient. care practică livrarea prin curier sau poştă cu plata ramburs. iar plata e mai puţin accesibilă românilor. De fapt tabelul acesta este un bun ghid pentru tot ce voi prezenta în această carte. Dacă sudorul e unul mai puţin meseriaş. iar pentru etanşarea ei se poate folosi poxipol. sau poate fi îmbinată prin sudură. Distanţa dintre plăci este de 1 cm. În aceasta se mai află nouăsprezece plăci fixe care au aripioare distanţiere şi o decupare până dincolo de centrul lor.supermagnete ro catalogul de magneţi ai firmei. Consultaţi tabelul de la pagina 52.ro firmă din Cluj catalogul cu magneţi de neodim – fier – bor. Practic un motor de un kg forţă. având o teşitură în partea de jos ( destinată adăpostirii motorului) cuva este fireşte plină cu ulei. marcaţi locurile cu cretă sau creion gras. 74 . În ce priveşte preţurile de construcţie a acestor motoare se va căuta a se descărca de pe internet de la adresa www. Tabla poate fi decupată cu fierăstrăul pendular folosind pânză special destinată tăierii metalelor ( are dinţii mici şi deşi ca pânza de bomfaier). catalog în care pentru fiecare magnet se specifică forţa sa de adeziune în grame sau kilograme. Rămân nevopsite doar plăcile axul şi discurile care vor sta în ulei. După sudare o probaţi cu apă. Avem deci un convector cu fricţiune. Motorul cu care acţionăm blocul de discuri este unul magnetic construit supradimensionat luându-se în calcul un factor se utilizare de 100%. Întreaga cuvă. cu transmisie şi motor cu tot se află înconjurată de panouri metalice . aşezate solidar pe un ax la distanţă tot de 1 cm.. Sunt figurate în imagine cu verde. iar apoi după golire şi uscare procedaţi la etanşarea ei. Cuva poate fi asamblată cu nituri rapide. Atenţie.euromagnet. unul de altul se află 18 discuri din metal cu diametrul de 1m. nu se supără nimeni dacă se etanşează cuva după sudură cu poxipol. În felul acesta între panouri şi cuvă se formează un spaţiu prin care aerul circulă liber preluând căldura generată de cuva cu ulei. poxipolul prinde doar dacă tabla e perfect degresată. Deoarece comenzile la supermagnete se fac într-o limbă de circulaţie internaţională. ruj. etc. După executare atât cuva cât şi panourile exterioare se vopsesc cu vopsea duco ( vopsea auto ). Atât discurile cât şi plăcile şi cuva se pot executa din tablă de 1mm grosime. recomand comenzile la euromagnet. Deci nu faceţi greşeala de a o proba cu ulei şi apoi a încerca etanşarea cu poxipol. caz în care dacă sudorul e suficient de bun nu va mai fi nevoie de poxipol. Pentru mai multe amănunte se poate descărca de la www. Între aceste plăci.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan După cum se vede este format dintr-o cuvă dreptunghiulară.

) de suprafaţa plăcilor de aluminiu. Se vor comanda magneţi cu indicativul M (100 ° C ).4 mm. EH (150 ° C) sau UH (200 ° C). Ca urmare iată încălzitorul: Deoarece marea majoritate a supermagneţilor au indicativul N şi rezistă la maximum 80° C nu sunt tocmai indicaţi în scopul construcţiei acestui convector.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Încălzitor cu inducţie magnetică Un alt încălzitor de mare randament şi fireşte care va produce căldură tot fără consum de energie electrică sau hidrocarburi este cel pe care-l voi descrie în continuare. Se cunoaşte de mult timp că în metalele neferoase câmpurile magnetice puternic variabile induc curenţi turbionari care au ca rezultat încălzirea puternică a metalului respectiv. Metalul care răspunde cel mai bine şi mai puternic acestui fenomen este aluminiul. SH (120° C). Asta deoarece magneţii care induc curenţii turbionari se rotesc la distanţă foarte mică ( 1. 75 .

care acoperă toată suprafaţa atât în spate cât şi în faţă obligând aerul rece să intre pe jos. La maximum 4 mm. să circule forţat printre aripioarele în formă de V şi să iasă pe sus în zona centrală. Magneţii pot fi fixaţi foarte bine cu adezivi de contact gen poxipol sau superglue. Pe cele două capete ale axului său sunt fixate două discuri din material nemagnetic ( cu galben ). Peste panourile de aluminiu pe latura lungă sunt aşezate demontabil ( în vederea accesul pentru ştergerea prafului ) două panouri în formă de L deschis din tablă subţire – tablă galvanizată de 0. ( galben pai).3 mm. Pe aceste discuri sunt fixaţi. Aceştia sunt aşezaţi în spirala respectivă cu polaritatea alternativă. în spirală magneţi foarte puternici ( 2 – 10 kg forţă de aderenţă ) Pot fi folosiţi magneţi cu diametrul de 10 sau 20 mm având aceiaşi înălţime ca diametrul. Atât panourile din aluminiu cât şi suportul motorului magnetic sunt fixate solidar pe şasiul convectorului. Există fireşte şi la capete două asemenea panouri care sunt reprezentate cu roşu deschis. şi aşa mai departe până în centru. distanţă de suprafaţa magneţilor se vor monta cele două panouri din aluminiu ( gri). Cu săgeţi negre se arată direcţia de circulaţie a aerului prin convector. Deci se pleacă de la primul magnet din margine lipit cu N pe placă se trece la următorul cu S pe placă urmat apoi de al treilea cu N pe placă. până la 1 cm. Numărul lor nu e precizat căci totul depinde de cât de mare vrem să construim convectorul respectiv. Magneţii se vor monta la distanţă de 10 -15 cm pe spirală şi aceiaşi distanţă între spirele. cu verde se află un motor magnetic simplu ( le voi numi simplu pe toate motoarele compuse doar dintr-o secţiune) – se vede că lăţimea lui nu e prea mare. Acestea trebuie să aibă grosimea de câţiva mm. Atenţie ca niturile sau şuruburile să nu blocheze rotaţia discurilor magnetice.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Iată de fapt cum e construit acest convector. 76 . Cu gri având în partea de sus săgeata dublă p – o ( pornit – oprit ) este reprezentată tija cu ajutorul căreia se deplasează statorul motorului în vederea pornirii sau opririi. În centru. Pe faţa exterioară a lor se montează cu şuruburi prin nituri rapide sau prin cositorire aripioare în formă de V.

Există unele şi mai mari. şi cu comutatoare care le permit să funcţioneze cu două până la 5 – 6 viteze. Şi… fireşte va produce un curent de aer benefic fără consum de energie electrică ! 77 . Aceste ventilatoare sunt dotate cu elice mare. putând funcţiona oriunde. Dar chiar şi acesta pe care-l vedem aici este dotat cu un motor electric de peste 200 W motor care în cazul funcţionării a 10 – 12 ore pe zi timp de două trei luni sau chiar mai mult ne încarcă serios factura. Asta face ca cei care sunt dispuşi să renunţe la mai multe viteze de rotaţie în favoarea eliminării consumului de curent electric să aibă loc suficient pentru a înlocui motorul electric al ventilatorului cu un motor magnetic. În ultimii ani aceste veri au devenit din ce în ce mai secetoase.Motoare magnetice Ventilatorul Cârnaru Cătălin Dan Toţi cunoaştem ventilatorul cu care ne răcorim pe timpul verilor toride. nu este cel mai mare care se găseşte pe piaţă. şi în plus nu va mai târî după el cablul electric. iar perioadele de peste vară cu temperaturi extrem de mari din ce în ce mai multe. După cum se observă carcasa motorului este generoasă. Dacă motorul magnetic este montat la fel cum a fost cel electric original. Ventilatorul din imaginea alăturată care are dimensiuni respectabile. ventilatorul îşi va păstra capacitatea de a pendula dar nu va mai avea decât o singură viteză.

Mai târziu în această carte veţi vedea că unele din motoarele magnetice le-am conceput cu un mic generator electric încorporat. De fapt frigiderul e o pompă de căldură. Avem unul undeva prin casă. care funcţionând în sens invers decât frigiderul. Congelatorul este în esenţă tot un frigider. Ştim ce-i un frigider. Această extracţie de căldură are loc prin circulaţia unui agent termic. de obicei un freon care are punctul de fierbere şi de vaporizare extrem de scăzut. şi se răceşte rând pe rând de fiecare dată când ajunge în interiorul frigiderului sau în exteriorul lui pe circuitul acestuia. Fireşte că această operaţie de modificare a unui frigider în acest sens nu stă la îndemâna oricui. în bucătărie. Acum să aflăm ce-i pompa de căldură. cea care porneşte din când în când acolo în spatele frigiderului. Ei bine. etc. dar funcţia lui e de a produce temperaturi mai mici decât cele produse de frigider. Curentul electric generat ar alimenta un mic acumulator care ar furniza curentul electric necesar releului de comandă a pornirii şi opririi. Ei bine atât pompa compresor cât şi releul funcţionează cu consum de energie electrică. 78 . Iar pompa de căldură este un frigider mai mare. dar ar putea fi executată de un frigotehnist cu cunoştinţe de electricitate şi lăcătuşărie. dar nu avem idee cum funcţionează el. aduce căldura de afară în casele noaste. Cine-l pompează pe circuit ? O pompă compresor. Unii au chiar mai multe. acesta consumă o parte de energie electrică pentru a pompa o parte sau două de energie termică. Dacă această pompă porneşte intermitent înseamnă că există pe acolo pe undeva prin instalaţia frigiderului un senzor care comandă această pornire sau oprire. pe hol. Acest lucru face ca motorul compresor al frigiderului să poată fi înlocuit cu un asemenea motor magnetic.Motoare magnetice Frigiderul şi pompa de căldură Cârnaru Cătălin Dan Toţi ştim ce-i un frigider. Deşi pare imposibil chiar şi un frigider poate fi modificat să funcţioneze cu un motor magnetic. şi au chiar şi un congelator. cu generator. Astfel acest agent termic se încălzeşte. Senzorul acela este unul hidraulic constând într-un tub în care un gaz sau un lichid se dilată sau se contractă împingând contactul unui releu electric. Mai simplu spus extrage căldura din alimente şi o cedează în mediul înconjurător prin placa de pe spatele lui numită condensator). releu care ar muta statorul motorului în poziţia pornit sau oprit. funcţie de poziţia la care noi am fixat butonul de reglare a temperaturii frigiderului. tot pe baza unui consum de energie electrică realizat de o pompă compresor care circulă un agent termic. sau credem că ştim.

care aveau un motor cu un ventilator. pompe aer – apă. care transmitea mişcarea printr-o curea de transmisie către un compresor ce semăna cu un motor de motocicletă. căldură pe care o extrage din sol. Asemenea frigidere sau lăzi frigorifice şi pompe de căldură sunt mai uşor de modificat. aşa cum face frigiderul. Amintiţi-vă de vitrinele frigorifice de la magazine. mare. în vreme ce frigiderul funcţionează cu un ciclu invers. Poate fi văzută una alături. tot la fel poate fi modificată şi o pompă de căldură. Adică o pompă de căldură normală aduce căldura în interior nu o scoate afară. unde are loc circuitul interior seamănă foarte mult cu un frigider. Unul interior al ei unde are loc transferul termic. Iată mai jos schema de montaj şi de funcţionare a unei pompe de căldură: O pompă de căldură are tei circuite. Aşa cum am explicat că ar putea fi modificat un frigider pentru a funcţiona cu un motor magnetic. Pompa de căldură este deci un fel de frigider mare.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Pompa de căldură însă este mult mai eficientă datorită faptului că funcţionează după un ciclu normal. Există pompe aer – aer. Există circuitul exterior dinafara casei unde se preia căldura din sol apă sau aer şi circuitul exterior din casă unde se predă căldura atmosferei din casă prin intermediul caloriferelor. şi pompe apă – sol. în funcţie de tipul ei. din apă sau din aer. Pompa propriu zisă. care aduce căldură în casele noastre. căci înlocuirea motorului lor electric cu unul magnetic este mai simplă şi deci mai uşor de executat. şi două exterioare. 79 . Există frigidere şi pompe de căldură al căror compresor este acţionat de un motor electric exterior.

filaturi şi războaie mecanice. deşi din denumire se poate bănui ce-i. A fost aşa cum spuneam o perioadă de mare avânt economic. Pe parcursul secolelor 18 şi 19 s-au inventat şi construit o sumedenie de mecanisme şi maşini care poate azi ne par primitive dar care au dus la explozia industrială care a avut ca rezultat viaţa noastră de azi. În acest mediu de progres . primele instalaţii de încălzire centrală care funcţionau prin gazeificarea lemnului. Atunci s-au ridicat de la sol primele baloane şi dirijabile. atunci s-au construit locomotivele cu abur. pe numele său Robert Stirling ( 1790 -1878 ) brevetează în 1816 prima maşină termică cu piston. au început să apară primele încercări de construcţie ale automobilelor. s-au inventat şi construit primele tipografii de mare randament. s-au inventat şi construit primele maşini din industria textilă. va trebui să vorbim despre perioada de avânt tehnologic de acum două secole şi mai ales să discutăm un pic despre un anume inventator şi invenţia sa care au avut un serios impact asupra industriei de atunci. 80 . Atunci la s-au afirmat primii mari fizicieni şi inginerei. În acea perioadă pe lângă primele locomotive. s-au cucerit teritorii neexplorate. un preot scoţian. Să nu uităm că turnul Eifel îşi datorează existenţa oţelului turnat la Reşiţa şi că printre primele poduri metalice construite în lume este cel în funcţiune şi azi al lui Anghel Saligny de la Cernavodă. au fost construite Turnul Eifel şi primele clădiri pe structură metalică din Statele unite. Un progres exponenţial al omenirii. Au apărut primele maşini de cusut şi primele maşini de scris.Motoare magnetice Maşina frigorifică şi criogenică Cârnaru Cătălin Dan Înainte de a vorbi despre maşina criogenică şi ce este ea. s-au construit primele instalaţii de iluminat public cu gaz. primele poduri metalice. progres pe care omenirea nu-l mai cunoscuse până atunci. Au apărut primii strămoşi ai bicicletei.

avea 2 ( doi ) cai putere şi pompa apă într-o carieră de piatră. Această maşină transformă direct energia termică a aerului cald în lucru mecanic. Iată aici o asemenea maşină aflată undeva într-un muzeu tehnic 81 . Primul motor Stirling construit de Robert Stirling în 1816 ardea cărbune. care azi au devenit o raritate extremă. Atunci marea majoritate a vapoarelor şi locomotivelor. Maşinile cu abur transformau apa în abur de înaltă presiune. în industrie mişcau roţile dinţate care acţionau pompe. Cunoscutele locomotive cu abur. macarale. şi în general orice maşină industrială exista pe atunci.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Maşinăria lui Stirling se diferenţia net de toate maşinile din acea perioadă. Maşina Stiling nu are nevoie de apă pentru a funcţiona. erau baza întregii industrii pe atunci. precum şi utilajele miniere şi industriale erau puse în mişcare de motoare termice cu vapori de apă. Dacă pe şine cazanul acela uriaş mişca roţile ce trăgeau vagoane. Focul e suficient. care punea în mişcare mecanismele. prese. prin faptul că acelea erau maşini cu ardere internă şi lucrau la presiuni mari iar a lui ardea extern şi lucra la presiune scăzută.

delimitează două camere de lucru. Aceste maşini cu toate că la acea vreme nu erau prea bine înţelese şi funcţionau la un randament scăzut. heliu. Camera de lucru aflată sub influenţa temperaturii exterioare se numeşte cameră caldă. După cum se vede pistonul al doilea care închide camera de compresie ( sau rece) este perfect etanş pe cilindru. Agentul după răcire în a doua cameră se întoarce în prima. unde se încălzeşte din nou şi ciclul se reia. Ceea ce am descris eu pe scurt. tocmai din acest motiv al lucrului la presiuni scăzute au acaparat în timp o parte importantă din acţionările mecanice industriale ale vremii astfel că pe la 1920 – 1940 încă se mai găseau pe ici pe acolo asemenea motoare termice. ci acţionată fiind din exterior în acelaşi sens de funcţionare transmite căldura de la fosta sursă caldă spre exterior transformându-se într-o maşină frigorifică. este ciclul direct de funcţionare al maşinii. Maşina Stirling funcţionează după ciclul termodinamic Stirling. iar în a doua avem depresiune. hidrogen ) care se află într-un circuit închis. ( aer. unde se condensează. În ciclul invers maşina nu mai produce lucru mecanic din căldură. Ca maşină frigorifică. Deci în prima cameră cea caldă avem presiune. şi are capacitatea de a funcţiona atât în ciclu direct cât şi în ciclu inversat. Aici agentul de lucru dilatându-se sub influenţa temperaturii împinge primul piston.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan din lumea mare. spre deosebire de primul pe lângă care agentul termic circulă liber. Maşina Stirling foloseşte ca agent de lucru un gaz. în paragraful precedent. maşina Stirling a fost folosită începând 82 . până ce scapă fie pe lână el fie prin exterior printr-o conductă ( în funcţie de cum e construită maşina) şi ajunge în camera rece. Este compusă dintr-un cilindru în care două pistoane legate prin sistem bielă manivelă.

Asta le face utile în producerea energiei electrice în spaţiul – pe sateliţi şi nave cosmice. Nu mai insist aici asupra acestor maşini. Cei interesaţi pot căuta documentaţie pe internet. De aceea în această situaţie poartă numele de maşină criogenică. Maşinile Stirling. 83 . fie că sunt motoare fie pompe de căldură sau maşini frigorifice/criogenice. Ca maşină frigorifică sau criogenică. deoarece acest tip de maşină termică face ea însăşi obiectul unei cărţi întregi. poluare redusă. Motoarele Stirling au o serie de avantaje cum ar fi posibilitatea de a utiliza orice sursă de căldură. După cum se observă această maşină este extrem de simplă. randament termic ridicat. Numărul de maşini Stirling ce sunt construite de către studenţi în universităţile americane este impresionant.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan cu ultimele decenii ale secolului 19. acţionarea submarinelor. În această ipostază poate produce temperaturi extreme de sute de grade sub zero. maşinile frigorifice Stirling utilizează agenţi termici inofensivi cum ar fi aerul heliul şi hidrogenul. Maşinile Stirling în ciclu direct sunt motoare iar cele în ciclu invers sunt pompe de căldură sau maşini criogenice. Poate fi construită de orice lăcătuş bun. care folosesc agent de lucru compuşii chimic ca cluorofluorurile de carbon ( CFC ) – freoni. sunt de mai multe tipuri constructive şi pot fi utilizate într-o sumedenie de domenii. această maşină este acţionată de obicei de un motor electric. Dacă o acţionăm cu un motor magnetic. etc. Conform cărţii din care am extras şi informaţiile de până acum. În comparaţie cu maşinile frigorifice clasice care funcţionează după ciclul termodinamic cu vapori Rankine invers. sau mă pot contacta pe mine. extrem de agresivi pentru mediu. cogenerare de energie electrică. obţinem un frigider sau un congelator care va funcţiona cu deplin succes în orice punct de pe glob. funcţionare silenţioasă. în orice condiţii fără consum de energie electrică. numai în anul 2000 la MIT s-au construit 500 de motoare Stirling. Pentru a le trimite un CD cu tot ceea ce am referitor la aceste maşini.

84 . instalaţii de aerisire care aduc aerul de afară pe tubulatură metalică. în locul unde se află motorul acesteia. Va fi construit la dimensiunile pe care le dorim şi îi ataşăm pe ax o elice cu trei sau patru pale. Există în multe locuri în industrie. destinat eliminării vaporilor de apă sau a aducerii aerului curat din exterior. etc. va aduce aer curat de afară dacă va funcţiona într-un sens. sau va elimina aerul viciat din încăpere dacă va funcţiona în sens invers. ateliere. Orice ventilator de perete. hale de lucru. Dacă temperatura este apropiată de 80 sau mai mult se vor folosi magneţi cu indicativul M. Acest motor montat fiind pe un perete la o aerisire.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Sistemele de aerisire forţată şi hota Un alt domeniu în care motoarele magnetice sunt benefice şi chiar indicat a fi folosite este acela al circulaţiei forţate a aerului. Practic aici se poate foarte bine folosi motorul mic de la pagina 52. Dacă această temperatură nu depăşeşte 40 – 50°C. sau unul din cele trei H – uri ( vezi pagina 72 ). atunci se pot folosi magneţi obişnuiţi. poate fi înlocuit cu unul al cărui motor este magnetic. Nu trebuie să uităm că magneţii pot fi demagnetizaţi uşor dacă se depăşeşte temperatura maximă de lucru pentru care sunt construiţi. Atenţie însă în cazul în care vreţi să faceţi acest lucru. O altă utilizare în acest sens a motoarelor magnetice poate fi cea de înlocuire a motoarelor electrice ale hotelor cu motoare magnetice. sau de aerisire forţată. La toate aceste tipuri de instalaţii motorul electric poate fi înlocuit cu unul magnetic. magazine. De asemenea se pot folosi motoare magnetice pentru înlocuirea tuturor motoarelor electrice care acţionează ventilatoare în instalaţiile de aer condiţionat. verificaţi ce temperatură există în timpul funcţionării hotei.

atunci chiar dacă motorul nu funcţionează. Trebuie să ţinem seama că acest aer cald va ieşi totuşi în exterior cu viteză mică. deci aerul fierbinte nu este eliminat de ventilator ( cu albastru ) motorul nu se va înfierbânta de la aerul cald care s-ar aduna în hotă. Între hotă şi motor se poate plasa o placă termoizolantă din carton de azbest sau dintr-o placă de rigips învelită în folie reflectorizantă. 85 . după cum se vede în imaginea de mai sus. Se vede că el se află de fapt deasupra hotei. Aici motorul magnetic este ilustrat cu culoarea verde.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Se poate adopta şi soluţia de a construi integral hota cu plasarea motorului în afara părţii pe unde circulă aerul cald. ca urmare a fenomenului natural de convecţie. Dacă se adoptă această soluţie.

explorări. dacă i le furăm condamnându-l la sărăcie prin distrugerea vieţii unei ţări întregi!.. pe care copil fiind am avut şansa de a o vedea.. Aviz celor care blamează acele vremuri şi le ridică în slăvi pe cele de azi !. nici măcar până la rudele apropiate.. Am şi călătorit atunci. Îmi închipuiam cum venind de pe coclauri după o zi de muncă în mijlocul pădurii. undeva în suflet o dorinţă ascunsă de a locui undeva într-unul din locurile mirifice despre care citisem sau le văzusem în copilărie. Deja un bilet de călătorie până în celălalt capăt al ţării începuse să cam însemne o gaură imensă în salariul meu…iar acum nici măcar la 20 de km nu-mi mai permit să merg neavând bani pentru plata biletului de maşină. în căsuţa situată undeva într-o poiană mirifică. maşina de spălat. călătorii. aş putea spune. frigiderul şi alte nelipsite aparate moderne… Atunci nu ştiam că odată de mult a existat un geniu român născut într-o ţară vecină. nimeni nu doreşte ca tu să ai energie oriunde vrei să te aşezi. intru în baie şi deschid robinetul duşului…. Degeaba declarăm prin tot felul de fraze sforăitoare şi prin acte şi legi drepturile omului.. Fireşte că nu prin lume ci prin propria mea ţară. viaţa de zi cu zi a sălbăticiunilor. care visase să dea întregii planete energie gratuită şi încă fără a o aduce pe cablu… Acum mai mult ca oricând nimeni nu doreşte ca tu. Şi aici visul sfârşea invariabil distrus de spectrul imposibilităţii de a avea curentul electric necesar vieţii de zi cu zi… Că doar nu-mi închipuiam eu chiar visător cum eram. etc.. Mai târziu. becurile. Ca orice copil visam la a călători prin lume şi a vedea cu ochii mei acele minunăţii. mulţi stâlpi. Şi în toată această perioadă a existat acolo. ca să-mi meargă hidroforul. şi mai ales după 1990 nu am mai putut călători. cetăţean al acestei planete să ai drepturi. Am crescut şi locuit o mare parte din viaţă la bloc. 86 . în proporţie de 60 poate 70%. că ar fi venit „Renel” – ul să-mi tragă mie până în mijlocul pustietăţii cale de zeci de km linie electrică cu mulţi. şi mai ales să nu plăteşti cuiva această energie. nimeni nu doreşte ca tu să fii liber. cărţi despre natură.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Energia electrică În copilărie am citit mult şi printre cărţile pe care le-am citit în acea perioadă au fost marea majoritate.

atunci vii şi strigi mai tare ca el că ceea ce spune el e minciună… Aflaţi deci că oficialităţile întregii planete au departamente special destinate scopului de a nega şi discredita adevărurile spuse pe internet. Pentru fiecare fărâmă de adevăr postată de cei bine intenţionaţi pe Internet. aşa numitele huburi sunt tentaculele noastre ale celor mulţi spre reţeaua oficială internet…. şi ţi le descriu dragul meu cititor. Războiul cu populaţia globului care nu mai vrea să fie minţită înşelată şi exploatată şi încet. etc. al celor puţini dar bogaţi şi aflaţi la putere. Nimeni nu doreşte de fapt ca tu să fii un om informat. Războiul cu adevărul de pe Internet. Nu. De aceea şcoala continuă să te ţină în ignoranţă… Din păcate pentru cei sus puşi şi din fericire pentru tine. E războiul lor. De fapt adevăratul scop al acestei informatizări la nivel oficial este purtarea unui război. Oficial ministerul informaţiilor sau direcţiile de informatizare din ministerele de telecomunicaţii au ca scop uşurarea vieţii prin introducerea plăţilor electronice. N-aţi observat că acum stai la coadă la poştă ca să ridici o scrisoare sau să plăteşti o factură. trântea o ştampilă de se zguduia masa. şi în această carte. şi în maximum 20 de secunde aveai chitanţa în mână şi banii daţi. Aşa se întâmplă în toată lumea. Şi sunt multe. Acum pentru aceiaşi operaţie stai de patru cinci ori mai mult la ghişeu. Dar nu aţi observat că de fapt această uşurare a vieţii nu are loc. există două trei fărâme de negare şi dezinformare. l-au învelit ca o pânză de păianjen… Şi neştiut de circa zece ani are loc un război tăcut pe întreaga planetă.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan De aceea nu ai să vezi pe nicăieri în vreun magazin dispozitive de genul celora pe care le-am descris în primul volum al acestui ciclu. de trei ori mai mult decât stăteai acum 30 de ani când nu existau calculatoare ? Veţi spune că suntem noi prost organizaţi. Acum 30 de ani plăteai şi oficiantul respectiv scria rapid de mână o chitanţă cu pix şi indigo. împotriva noastră a celor mulţi şi săraci aflaţi jos… 87 . Internetul a ajuns a fi atât de vast încât e greu să se poată controla ce informaţii circulă prin reţeaua lui. Aşa că cu cât oficial dezinformarea şi interzicerea accesului la adevăr e mai agresivă cu atât se află mai multe lucruri ţinute ascunse de oficialităţi din reţeaua aceasta mondială… Dar tot din păcate răul a intrat şi aici. încet a pus stăpânire pe internet… Reţelele locale. a legăturii directe dintre furnizorii de servicii şi populaţie. sunt o reţea atât de vastă încât sugrumă internetul oficial. Pentru că dacă nu-l poţi împiedica pe cineva să spună adevărul.

fireşte exceptând dispozitivele concrete concepute de mine. Mie mi-a luat cam cinci ani… Ce vă scriu eu în aceste cărţi. De fapt îl plătim cu propria noastră libertate. La dispozitive accesibile oricui. progresistă. Se găsesc pe internet aceste informaţii dar durează până când sunt adunate. La atelierele de practică ar trebui să înveţe toţi copiii planetei cum să-şi construiască dispozitive de colectare a energiei. sau că nu putem pleca unde vedem cu ochii pentru că am fi obligaţi să trăim ca acum cinci secole. Nu am mai fi ţinuţi sub teroare că salariul s-ar putea să nu ne ajungă să plătim facturile. Nimeni nicăieri nu ne-ar mai putea şantaja. unde putem fi mai uşor controlaţi şi eventual îngenunchiaţi dacă ne trece cumva prin cap să ne răsculăm… Ca urmare la asta se reduce totul. Asemenea grupuri generatoare există în magazine dar sunt acţionate de cel mai ineficient motor cu putinţă. selectate. am fi liberi. Prin el suntem ţinuţi prizonierii oraşelor. ar trebui să se înveţe în şcolile primare la orele de fizică. E a noastră a tuturor şi ne vine în fiecare secundă în cantităţi inimaginabile de acolo.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Ce vă scriu eu în aceste cărţi se găseşte pe internet. cernut adevărul de neghina minciunii şi dezinformării. Şi în plus preţul lor de achiziţie e comparabil cu cel al unei motociclete bune. suntem sclavii ei. generatoarele eoliene. pentru că costurile aducerii stâlpilor cu cabluri până acolo este de multe ori mai mare decât ar costa casa pe care am construi-o acolo. iar costul benzinei pentru producerea a 10 Kw de energie depăşeşte de peste 10 ori costul aceleiaşi energii livrate de societatea de distribuţie a energiei electrice…. într-o societate normală. anume motorul cu ardere internă pe benzină. şi structurat în adevăr complet…. Remarcaţi că am subliniat accesibile oricui. facilităţi asigurate de un generator electric sau mai multe suficient de puternice pentru a ne susţine toate consumurile energetice ale casei. Nu putem să ne mutăm în vârful muntelui. microhidrocentralele. sunt dispozitive de colectare a energiei scumpe care pe deasupra ne ţin în continuare sclavii celor ce le-au produs ( care sunt în 88 . Nu v-aţi întrebat niciodată de ce totuşi energia electrică continuă să fie mai ieftină decât celelalte forme de energie ? Simplu. Ne-am putea construi casa oriunde am dori pe planetă şi am avea aceleaşi facilităţi ca-n buricul târgului. pentru că prin ea suntem ţinuţi prizonieri. Această energie nu e a celor ce ne-o livrează pe cablu sau pe ţeavă. De aceea ieftinătatea curentului electric e doar o iluzie. Panourile fotovoltaice. de colectare a energiei care ne vine de la soare. de sus de la focul cel mare care străluceşte zilnic pe cer… În momentul în care am avea energie produsă gratuit la locul unde e nevoie de ea. şi o fac şi alţii pe alte meleaguri.

pentru tot ceea ce are nevoie un om normal. şi mai ales pentru propăşirea lui şi a familiei lui.. că aceste tenii vor fi eliminate într-un viitor destul de apropiat. cei de la putere ) prin faptul că servisul lor se face tot de ei. ci să fim din contră şi mai dependenţi de sistem… Dacă badea Gheorghe din vârful muntelui ar avea acolo la stâna lui un generator energetic de mică putere pentru funcţionarea căruia nu ar trebui să coboare zilnic la „peco” să cumpere o benzină care-l costă cam tot atât cât ia el pe produsele lui în acea zi. Noi… locuim la oraş. care sunt din ce în ce mai mulţi pe întreg globul. în speranţa că vor reuşi să acapareze cât mai mult până ce mai suportăm… Şi dacă continuăm să suportăm. şi au randament scăzut. 12 – 14 ore pe zi. pentru a se îmbrăca şi spăla. dar perseverent. Un război de uzură. Nu vor fi eliminate brutal. apă curentă. Şi toate astea în vârful muntelui... cu ce ne mai vizităm rudele ? Ce credeţi că interesează pe teniile care emit facturi. pentru a-şi lucra corect pământul. cei ca mine. că timid. muncim. acel bade Gheorghe ar deveni un om liber. Au toate atributele necesare pentru ca noi să nu ne căpătăm libertatea prin folosirea lor. şi când în sfârşit la finele lunii vedem banii în mână ne uităm lung după ei. acolo departe de oraş. este datorită faptului. şi nu ar trebui să muncească ca un sclav ca să dea toţi banii pe facturi. Mulţi simt. Acel bade ar putea să beneficieze cu adevărat de banii câştigaţi din munca lui. Şi noi cu ce ne mai luăm mâncare. pentru a-şi plăti o asistenţă medicală de calitate. Banii din munca lui ar fi folosiţi pentru a-şi vedea ţara. Dacă dispozitivele pe care le descriu eu aici în aceste cărţi ar fi accesibile oricui. În plus sunt astfel concepute încât sunt greoaie. Ei continuă să ne jupoaie cu neruşinare. cu ce ne mai îmbrăcăm. Ca urmare e simplu. Prin însăşi gradul de exploatare sălbatică la care s-a ajuns noi. ni se taie din salariu. că noi nu mai avem bani după ce le-am dat lor tot salariul pe nişte facturi superumflate ?. mulţi ştiu. etc. dacă mai avem un serviciu. cu ce ne mai luăm un medicament.. Ar avea curent electric. cei mulţi ducem un război. pentru a-şi cumpăra mâncare de calitate. ci pur şi simplu vor fi lăsate fără obiectul muncii… Din ce în ce mai mulţi pe întreaga planetă plănuiesc mai mult sau mai puţin secret desprinderea de acest sistem global corupt şi criminal… 89 . atunci aceste tenii din politică şi din regiile autonome s-ar uita lung după noi !. căci până a doua zi după ce ne-am plătit facturile lunare nu-i mai avem.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan ultimă instanţă.. pe ultima sută de metri. au început să inoculeze în sufletul populaţiei speranţa unei viitoare desprinderi de aceşti paraziţi.

formând o ştafetă. fizica clasică lua în considerare toate sistemele ca fiind închise. De asemenea am învăţat că această mişcare se 90 . această mişcare este inversată periodic de fiecare dată când bobina se întoarce cu 180 de grade în câmpul magnetic.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Aici se mai impune a mai spune câteva cuvinte despre generatoarele electrice. care mişcare apare într-un conductor sub influenţa unui câmp magnetic. de la un atom la celălalt instantaneu. aşa cum se vede în imaginea de mai sus. pe toată lungimea conductorului. în masa metalului conductor. În cazul curentului alternativ. Până în prezent. Iată cum lucrează un generator de curent alternativ şi unul de curent continuu. în cazul curentului electric continuu aceştia formând o ştafetă pe toată lungimea conductorului în bucla închisă de circuitul format din generator şi consumator. Din această perspectivă se considera că această mişcare de electroni are loc prin deplasarea electronilor de valenţă de pe ultimele straturi electronice ale atomilor. Deci am învăţat noi la fizică că curentul alternativ este o mişcare instantanee de electroni de la un atom la celălalt. Am învăţat în liceu la orele de fizică că curentul electric este o mişcare ordonată de electroni.

atunci logic ar fi ca în acesta să nu se mai întoarcă aceiaşi cantitate de electroni. dacă consumatorul ar consuma mai multă energie decât produce generatorul. În jurul conductorului în imediata sa apropiere este reprezentat un alt curent electric prin săgeţi încărcate cu electroni galbeni. şi ca urmare a acestuia în jurul conductorului apare un alt curent. Am încercat să reprezint acest lucru astfel: Se văd atomii cu nucleul format din neutroni şi protoni. Bun. atunci de unde vine curentul electric care înconjoară liniile de înaltă tensiune ? Fizica clasică spune că curentul induce la rândul său câmp magnetic. Acest lucru 91 . Aceştia-s electronii galbeni din desen. Ei bine.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan manifestă doar la suprafaţa metalului. adică pe ultimul strat de atomi ai materialului. Ce înseamnă aceasta ? Păi să vedem. Dar am mai reprezentat ceva. orbitând în jurul nucleului. reprezentaţi în nuanţe de albastru şi roşu. Problemele apar atunci când avem de-a face cu generatoare care produc mai multă energie decât este consumată pentru producerea acestei energii… În situaţia unui circuit ( sistem ) închis cum lam prezentat eu pe cel de deasupra. Se văd mai multe straturi de electroni. Dacă admitem că curentul electric este o deplasare de electroni în masa metalului pe stratul său de suprafaţă. format din purtători de sarcină ce se deplasează în mediul imediat înconjurător. şi ca urmare generatorul să nu mai producă curent electric şi chiar să înceteze să funcţioneze. cu verde. Din perspectiva fizicii clasice atât cât ni s-a predat nouă în şcoală totul e corect. Am reprezentat cu săgeţi încărcate cu electroni curentul electric. Se vede că acest curent se formează doar pe stratul de atomi de la suprafaţă.

destabilizare care se cere echilibrată. şi se arde. este faptul că generatoarele de energie liberă pot livra fără să dea semne de oboseală. care face pe de o parte ca în conductorii electrici să apară câmpuri induse de sensuri contrare. Datorită acestei dezechilibrări. fenomenele care se întâmplă sunt mult mai complexe. Dar aparatul de sudură e făcut să funcţioneze în acest regim. mult mai multă decât se presupune că ar trebui să producă. Asta se întâmplă spre exemplu cu aparatele de sudură. şi pentru care oamenii de ştiinţă au fost obligaţi să se aplece spre studiul energiilor libere. în asemenea situaţie intră în regim de suprasarcină. În imediata apropiere a conductorului. ce are loc instantaneu. Un argument al faptului că lucrurile nu stau aşa. sau se opreşte nu înainte însa ca curentul livrat de el să scadă puternic. din perspectiva fizicii cuantice se pare că fenomenul producerii energiei electrice e mult mai complex decât ne învaţă pe noi fizica clasică. ea nu este urmarea exclusivă a deplasării electronilor de la un atom la celălalt în masa metalului conductor. care sunt în strânsă legătură cu 92 . sau de scurt circuit şi se poate distruge. cum am învăţat la fizica de liceu. Datorită acestor fapte. puteri de multe ori mai mari decât se presupune că ar trebui să suporte conductorii cu care sunt bobinate… De fapt curentul electric deşi e într-adevăr o mişcare continuă sau alternativă de electroni. În realitate. Ele sunt construite să livreze o tensiune de mers în gol de 50 – 100 V. oamenii de ştiinţă nu au putut înţelege şi ca urmare nici accepta funcţionarea generatoarelor de energie liberă.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan se întâmplă de fapt în realitate de fiecare dată când la bornele unui generator se cuplează un consumator mai mare. ci în momentul în care un generator electric este pornit. apare datorită mişcărilor purtătorilor de sarcină şi a câmpurilor magnetice o destabilizare a echilibrului natural al mediului imediat înconjurător. Generatorul respectiv se încălzeşte. între purtătorul de sarcini din circuitul nostru şi mediul imediat înconjurător are loc un schimb de energie. De aceea fenomenele care au loc în preajma oricărui generator electric sunt fenomene complexe. Un generator electric normal. În momentul în care însă noi formăm arcul electric şi sudăm tensiunea aceasta scade brusc până la valori cuprinse între 20 – 50 V funcţie de intensitatea necesară electrodului. el va fi capabil să colecteze energie din mediul înconjurător. indiferent că acesta este format de circuitul electric intern al generatorului sau circuitul extern aşa numit consumator. câmpuri care se combină cu cele directe în încercarea naturii de a restabili echilibrul… Fenomenele se complică dacă acest curent este unul pulsatoriu sau alternativ de frecvenţe înalte… Dacă generatorul este bine gândit şi construit.

. pot fi foarte bine explicate şi de fizica clasică. cu frecvenţele de vibraţie ale materiei la nivel atomic. Pe noi ne interesează doar rezultatul… energia electrică cât mai ieftină… 93 . Cel mai concret exemplu este cel al generatoarelor electrice fără mişcare şi al transformatoarelor parametrice. cu vitezele de revoluţie şi spin ale electronilor.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan proprietăţile microscopice ale materiei. mezonilor. e altă poveste şi nu ne mai priveşte pe noi. Şi nici nu ne trebuie pentru ca generatorul să funcţioneze. etc. care are pe undeva o legătură cu mediul înconjurător. şi care abia acum încep să fie înţelese timid şi nesigur. şi mai ales să îl construim din această perspectivă. E suficient să gândim generatorul nostru din start ca un sistem deschis. tahionilor. a căror funcţionare este explicată de către fizica clasică prin adausul de putere a câmpului magnetic al transformatorului adus dintr-un magnet permanent… Ce fenomene se petrec însă la nivel cuantic când în imediata apropiere a transformatorului se aduce un câmp magnetic mai puternic. Fizica clasică nu este anulată de fizica cuantică. Dar asta nu înseamnă că noi nu putem produce energie dacă nu ştim exact ce fenomen are loc la nivelul electronilor. cu condiţia ca aceasta să renunţe să gândească sistemele ca fiind închise. sau mai ştiu eu cum se mai numesc toate acele mici particule subatomice. Fenomenele care au loc într-un generator electric de energie liberă. Ele doar se completează. protonilor. De fapt nici nu avem nevoie să ştim asta.

caz în care puterea lui ar fi foarte mare 2 – 4 Kw ( 50 V la 40 – 80 A ) Iată deci cum arată: 94 .Motoare magnetice Generator de curent continuu Cârnaru Cătălin Dan Vă amintiţi cei care aţi apucat vremurile dinainte de 1990 că pe vremea aceea se găseau în alimentări nişte conserve de peşte la cutie metalică în formă triunghiulară cu colţurile rotunjite ? Dacă nu vă mai amintiţi imaginaţi-vă. televizoare. lămpi de iluminat. Este conceput pentru a furniza tensiuni de sub 50 V şi poate fi construit în variante de la mică până la mare putere. iar dacă aţi întoarce-o pe faţa opusă nu aţi mai avea curent electric. Imaginaţi-vă că aţi avea o asemenea cutiuţă care ar avea pe fiecare latură câte o mică priză care ar furniza. Şi mai încercaţi să vă imaginaţi că dacă aţi pune această cutie pe masă cu o faţă în jos aţi avea curent electric. caz în care ar putea furniza 25 – 75 W ( tensiuni de până la 15 V cu intensitate de 5 A ). Interesant. Astfel se poate construi ca alimentator pentru calculatoare portabile. aparate de radio portabile. nu !? Grupul generator pe care-l propun în continuare are multiple aplicaţii. a doua 10 V a treia 15 V la puterea de 25. casetofoane. Poate fi la fel de bine construit să furnizeze curent pentru sudură. una 5 V. 50 şi 75W. etc.

Prin faptul că are trei bobine generatoare de curent poate genera o multitudine de tensiuni şi amperaje. În fond.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan În funcţie de puterea preconizată acest grup de curent continuu va avea dimensiuni de la mărimea unei cutii de conserve ( cca. dacă aveţi pasiune la meşterit şi mai aveţi şi vreun vecin sau prieten electrician. Acum sfaturile de construcţie. 5 şi 5 pe stator. Ce propun eu sunt dispozitive simple. prin faptul că nu are pârghie de pornire. să vă căutaţi printre rude. Dar dacă aţi învăţat la orele de fizică din liceu. sau printre prieteni sau rudele prietenilor asemenea specialişti care să vă ajute cu partea teoretică şi practică de construcţie. Nu vă aşteptaţi să vă spun că faceţi bobinele de atât pe atât cm. neştiind ce fel de magneţi veţi procura dumneavoastră. Ca atare eu nu am cum să calculez teoretic această tensiune. veţi reuşi. va trebui dacă nu sunteţi lăcătuş şi nu aveţi cunoştinţe medii de electricitate şi electronică. fireşte că cele trei bobine pot fi legate şi în serie – paralel situaţie în care pot furniza atât tensiuni diferite cât şi intensităţi diferite. Eu ca inventator al acestor dispozitive nu vă pot da decât câteva sfaturi practice de ordin general. cu atâtea spire şi altele de genul acesta. Este un motor – generator extrem de versatil. Nu merge pentru simplul motiv că tensiunea indusă într-o bobină este dependentă de puterea câmpului magnetic. dacă ai două mâini stângi şi ai mai fost şi vreun puturos în şcoală… alta-i situaţia… Dar chiar şi atunci …. electronist lăcătuş. Astfel la legarea serie a celor trei bobine poate furniza de la n până la n x 3 V sau la legarea în paralele va furniza n V cu intensitate de n la n x 3 A. care pot fi construite de oricine are talent tehnic… Fireşte. În acest caz nu va mai avea prize pentru alimentare ci un cablu bine etanşat. Pentru construcţia oricăruia din aceste dispozitive pe care le prezint în această carte şi pe care le-am prezentat în precedenta. poate fi construit etanş la apă şi poate fi utilizat cu succes în imersiune. Nu merge aşa. la ce-s buni prietenii !? Deci să analizăm desenul şi să înţelegem cum e construit acest generator. ) până la dimensiunea unui lighean. 10 – 15 cm. 95 . Este construit după cum se vede pe structura unui motor magnetic simplu având 18 magneţi în rotor şi 14 magneţi împărţiţi în 4. Analizând desenul se pot trage două concluzii importante.

Sudura poate fi în curent alternativ sau în curent continuu. Deci acolo. sudează la curenţi între 60 şi 90 A iar cei de 3. Arcul electric se amorsează şi se menţine mai greu decât în curent continuu. Electrodul de 2 mm diametru sudează între 40 şi 60 A. Dacă s-ar alege o tensiunea mai mare şi intensitatea mai mică. Deci am lămurit cam care sunt limitele superioare la care poate fi construit acest generator. Topitura. Acest curent s-ar împărţi egal pe cele trei bobine şi ar fi cam 333 A. între 110 şi 135 A. Practic nu e chiar aşa. Acestea sunt utile în situaţia în care vrem să-l facem generator pentru curentul de sudură. electrozii de 2. iar pentru variantele de putere se poate folosi 10 x 10. Cel construit cu magneţii de 20 x 20 având aceiaşi distanţă între rotor şi stator ar ieşi de 280 Kg forţă adică cam 1500 cai putere.5 mm. De aceea practic nu poate fi construit să furnizeze asemenea putere. deşi nu o face căci trebuie să nu uităm de autoinducţie…. Veţi 96 . chiar dacă motorul în sine ar funcţiona inducând acest curent. dacă s-ar dimensiona bobinele să furnizeze puteri de până la 20 – 30 Kw tot nu ar fi eliminată complet această problemă. 10 x 20 sau 20 x 20 Motorul executat cu magneţii 8x20 dacă ar avea distanţa între stator şi rotor de 10 mm ar avea 112 Kg forţă adică aproximativ 500 Cai putere. sub electrod la temperatura aceea mare topitura clocoteşte. 8 x 10. Pentru puterea de 30 Kw să spunem la 50V ar trebui ca curentul furnizat de bobine să fie de 1000 A. ceea ce ar însemna ca bobinajul unei bobine să fie făcut cu conductor de 60 : 3 = 20A. Asta face ca cel puţin teoretic să se poată construi pe el un generator de curent de o putere impresionantă – cam 500 Kw. Hai să discutăm un pic şi acest aspect. 6 x 12 sau 8 x 8. În acest caz pentru 50 V ar trebui să avem intensitatea de 60 A împărţită egal pe cele trei bobine. Sudura în curent alternativ are următoarele caracteristici. Se poate însă construi pentru puterea de 3 – 4 Kw. Conductorul de cupru suportă liber 10 A pe 1mm diametru şi în bobinaj suportă 5 A pe 1mm diametru. pentru aceiaşi putere situaţia ar rămâne neschimbată în sensul că am avea mai multe spire pe bobină dar bobina ar totaliza tot acelaşi volum de conductor. căci e foarte util în viaţă. Reţineţi acest lucru. 8 x 20. ceea ce e perfect posibil.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Pentru generatorul de puteri mici se pot folosi următoarele tipuri de magneţi Φ x H : 6 x 8. 20 A : 5 A = 4 mm.25 mm. Electrozii de sudură normali lucrează în următoarele intervale de curenţi. ori o bobină care să asigure un asemenea curent ar trebui să fie făcută cu fir gros de 66 mm. Pentru siguranţele fuzibile un fir de liţă suportă 10 A. datorită schimbării polarităţii curentului electric fierbe. 6 x 10.

În plus la sudura în curent alternativ. Adică 1200 – 1750 W. În cazul electrodului de 2. Orice transformator lucrează şi furnizează curent alternativ. Chiar şi aparatele de sudură care se găsesc acum pe rafturile tuturor magazinelor de profil tehnic.5 amorsarea şi menţinerea arcului electric are lor la tensiune de lucru de 20 – 25 V cu curentul de 60 – 70 A. Transformatoarele de sudură sunt aparate electrice grele. Sudura în curent continuu are loc în condiţii normale mai degrabă pe intervalul de jos al curenţilor recomandaţi pentru un electrod anume. Pe o diagonală sunt alimentate cu curent alternativ.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan spune că oricum fierbe datorită faptului că e topitură. Asta face ca sudura în curent continuu cu electrod de 2 să aibă aceiaşi rezistenţă cu cea în curent alternativ dar executată cu electrod de 2. Datorită inexistenţei schimbării de polaritate a curentului nu mai apare aşa zisul fenomen de fierbere al topiturii – adică nu mai rămân în masa materialului incluziuni microscopice gazoase. Acestea slăbesc rezistenţa sudurii. fapt ce duce la o rezistenţă mai mare a sudurii. consumul de energie electrică este mai mare. iar pe cealaltă se culege curentul continuu. Până mai acum câţiva ani singurele aparate de sudură care furnizau curent continuu erau convertizoarele de sudură. Rozeta este cea care mişcă miezul mobil al acestui transformator reglând curentul de ieşire. Ceea ce duce la economie de energie electrică. cea făcută din 4 diode aşezate pe laturile unui romb. datorită schimbării polarităţii curentului în acea topitură rămân bule microscopice de gaz prinse în metalul de adaos. De obicei sudura la curent alternativ se face la tensiunea de lucru de 40 – 50 V şi sudura se desfăşoară în bune condiţiuni în intervalul de sus al curenţilor recomandaţi pentru electrodul respectiv. 97 . de obicei au peste 10 kg. În cazul electrodului de 2. Inclusiv colacul făcut artizanal prin cine ştie ce întreprindere care se mai găseşte în unele gospodării pe la ţară. Asta înseamnă pentru acest exemplu 80 x 50 = 4000 W. Dar în curent alternativ. Da.5 spre exemplu arcul electric se amorsează şi se menţine mai uşor la curenţi de peste 75 – 80 A. cele care au pe panou o rozetă mare din plastic sunt tot transformatoare. acele motoare ca nişte tulumbe pe două roţi care mergeau la turaţii mari făcând un mare zgomot. Toate celelalte aparate de sudură erau transformatoare. Această punte redresoare este cea pe care o învaţă orice copil la ora de fizică.5. Deci e clar că în curent continuu se sudează mult mai ieftin şi mai eficient. arcul electric se amorsează şi se menţine mult mai uşor. Există posibilitatea ca aceste transformatoare să fie transformate pentru a lucra în curent continuu prin montarea la ieşirea lor a unei punţi redresoare de mare putere. În curent continuu.

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Problema este că diodele necesare trebuie să suporte curentul de amorsare al arcului electric. dar transformatorul are dimensiunile de gabarit de 405 x 265 x 280 mm. Destinaţia lui e identică cu a celui din dreapta. didele de putere necesare punţii trebuie să suporte un curent măcar de 300 A. cele care furnizează 230 V din priza de brichetă a autoturismului. dar au marele avantaj că sudura cu ele are calitate superioară şi se execută mai uşor şi cu un consum energetic mai mic. Invertorul meu are dimensiunile de 240 x 110 x 180 şi greutatea de numai 3 Kg. Au o construcţie similară alimentatoarelor pentru calculatoare ( aşa numitele UPS-uri) sau a invertoarelor auto.5 mm. Dacă totuşi aveţi de unde procura asemenea diode trebuie să fie toate patru identice. Asemenea diode sunt mari. Din imagine nu se observă. Este destinat sudurii cu electrozi de până la 2. ceea ce nu e de neglijat într-o gospodărie particulară. şi de obicei scumpe. este suficient de bun pentru lucrările curente dintr-o gospodărie. Aceste sunt invertoare destinate sudării. Consumul general de energie este de 4 Kw. Furnizează curentul maxim de 120 A. Deşi e mic. Numai că invertoarele pentru sudură furnizează tensiune continuă de mers în gol de 80 V pornind de la curentul de reţea de 230V. şi greutatea de 19 Kg. iar puntea se va monta pe un radiator cât mai mare aflat în curentul de aer al ventilatorului aparatului de sudură… De circa 10 ani au pătruns şi la noi aparatele de sudură moderne în curent continuu. curent care este mai mare decât cel furnizat normal de aparat. Astfel dacă aparatul are curentul maxim de 150 A. Aceste invertoare sunt scumpe. Iată în imaginea de mai jos un transformator de sudură în dreapta iar în stânga este un invertor. de obicei de trei ori mai scumpe decât transformatoarele. adică electrozi 98 . Este cel pe care-l utilizez eu.

pentru electrod de 2. Legăturile vor fi astfel: După cum se observă statorul este prevăzut cu trei găuri şi are de asemenea câte trei picioare găurite pe fiecare parte. pentru cleşte şi electrod. Bobinele vor fi montate în paralel.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan de 2. am putea să-l dimensionăm pentru a furniza 50 V la maximum 90 A. Pe două laturi se vor monta câte o priză pentru cablul. în dreptul găurilor. Miezurile bobinelor intră pe stator în locaşuri identice cu cele pentru magneţi. Aici la prima priză va veni un capăt al tuturor bobinelor. După cum se vede în imagine avem toţi magneţii cu 99 .5mm. Acum putem închide paranteza pentru a continua cu generatorul nostru. pe celelalte laturi se vor monta al doilea capăt al bobinei de 50A împreună cu una din cele de 20A iar la a treia priză se va monta al doilea capăt al tuturor bobinelor. Se va construi pe un şasiu uşor care va permite fixarea echidistantă la 120 de grade de cerc a celor trei axe pe care alunecă statorul şi de asemenea va permite fixarea casetelor de rulment ale rotorului.5 mm. furnizând un curent maxim de 80 A . Pot fi nişte ţevi din alamă lipite solid în el care vor face ca statorul să alunece pe cele trei axe. este de 1900 W. Neilustrat în imagine este faptul că pe fiecare miez al bobinelor în partea superioară este fixat un magnet cu polaritatea opusă polarităţii expuse a celorlalţi magneţi. Pe a treia latură vor fi două prize. Asta însemnă că vom dimensiona bobinele pentru tensiune de 50 V.. Deci în caz că-l construim ca generator pentru sudură. Consumul energetic general. a doua şi a treia se vor bobina cu conductor de 4 mm.5 mm. Iar la a doua va veni doar al doilea capăt al bobinei de 50A. (va furniza 50 V la 50 A) .(va furniza 50 V la 20 A). Prima va fi bobinată cu conductor de 10 mm – 4 fire de 2. astfel.

la a doua priză vom lega două bobine iar la a treia pe toate trei. pentru 15 A.333 spire. Să presupunem că am construit motorul l-am montat pe un şasiu suficient de spaţios pentru a încăpea şi bobinele. Pentru 5 A trebuie să aibă 1mm diametru. înseriate nu în paralel. dar acum cum dimensionăm bobinele. Şi fiecare din ele va furniza câte 5 V care înseriaţi vor furniza 15 volţi. Apoi pornim motorul şi cu un aparat de măsură măsurăm tensiunea furnizată de cele 20 de spire. 3mm diametru şi aşa mai departe. De aici e simplu. Putem acum să facem legăturile la cele trei prize fixate pe laturile carcasei. Bobinăm pe carcasa uneia din ele 10 sau 20 de spire de conductor.75 V. Vom obţine astfel tensiunea de 5 volţi cu 5 amperi şi bobinăm şi celelalte două bobine identic. De fapt am mai spus lucrul acesta. Iată cum. Atenţie. Magnetul fixat pe miezul bobinelor va fi fixat cu roşu spre miez. Vom bobina deci toate trei bobinele cu conductor de 1mm. După ce am terminat. Bobinăm cum am spus una din bobine cu 20 de spire şi după pornirea motorului constatăm că ne furnizează să zicem…0. dar îl repet pentru a fi reţinut mai uşor. Acum după cum v-am mai spus nu vă pot spune câte spire să bobinaţi pe bobine.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan albastru spre exterior. Prin regula de trei simplă vom afla câte spire ne trebuie pentru tensiunea pe care o dorim în bobină. măsurăm şi aplicăm iar regula de trei simplă pentru a afla câte spire să eliminăm. Vă pot spune doar ce grosime trebuie să aibă conductorul de bobinat. Pentru mai multă siguranţă iată cum: 100 . diametru. Să presupunem că vrem să obţinem un generator care să furnizeze maximum 15 V la 5 A curent care de obicei este folosit de calculatoarele portabile.75 = 133. Prin regula de trei simplă rezultă că pentru 5 volţi vor fi necesare (5 x 20)/0. La prima vom pune doar o bobină. pentru 10 A 2 mm. Desfacem cele 20 de spire şi bobinăm cu conductor de 1 mm cu un număr de 150 de spire.

curentul indus în bobine va fi unul continuu. şi un al doilea set de 16 magneţi aşezaţi în picioare cu polarităţile alternative în perechi de câte 2. Pe ax alunecă statorul.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Generator de curent continuu sau alternativ Este un generator asemănător cu cel dinainte. va aluneca în interiorul rotorului şi motorul magnetic va porni. Dacă aceşti magneţi sunt montaţi toţi cu aceiaşi polaritate spre una din feţele rotorului. în vederea creării stării de dezechilibru şi unei mişcări continue şi uniforme. El este împiedicat să se rotească prin pana respectivă. Acest generator va porni şi va fi oprit la fel ca precedentul. iar în repaos statorul va ieşi din spaţiul de acţiune al câmpului magnetic al rotorului. Axul este solidar cu carcasa şi prezintă o pană. doar statorul ( cu galben ) va fi în interior ci nu în exterior. care în funcţie de cum e construit furnizează curent continuu sau alternativ. Iată-l. montaţi radial tangent la circumferinţă. Pentru curent alternativ. Rotorul e fixat pe rulment şi are două seturi de magneţi. magneţi care sunt împărţiţi în trei secţiuni decalate cu o jumătate din diametrul unui magnet. bobinele sunt în fază 101 . deci : Din punct de vedere mecanic construcţia e la fel de simplă ca şi la precedentul. De aceea am numit acest generator simplu doar generator cu motor magnetic. şi de asemenea bobinele lui putând fi legate în serie sau în paralele câte două sau patru sau opt. motorul oprindu-se. În funcţie de soluţia constructivă adoptată poate fi alternator sau dinam. Aceşti magneţi la rotaţia rotorului trec prin întrefierul bobinelor inducând curentul electric alternativ în ele. Un set destinat punerii în mişcare al lui. Acesta generator este la fel de versatil ca precedentul. fiind total închis.

Şi. se pot folosi cabluri mai subţiri puse în paralel. Pentru a-l face aparat de sudură procedăm la aşezarea tuturor celor 16 magneţi inductori în aceiaşi poziţie. de grosimea lor şi de felul cum sunt legate bobinele. căci trebuie împerecheate câte două ieşirea uneia cu intrarea celeilalte. şi a scopului pentru care va dori să utilizeze generatorul. fireşte o singură tensiune. etc. deoarece frecvenţa curentului nu e o problemă imposibil de rezolvat. câte patru sau toate opt. 1+2. lucru care va fi rezolvat fie prin frânarea lui. aceasta depinzând de viteza lui de rotaţie… Atenţie în această situaţie la felul cum se leagă în serie. Poate fi construit să aibă puteri de la sub 100 w până la puteri de mai mulţi kilovaţi.) caz în care se pot obţine opt tensiuni diferite Pot fi de asemenea legate şi în paralel tot câte două.6 KW. Se pretează pentru obţinerea atât de tensiuni cât şi de intensităţi mari. Ba chiar este mai indicat. Apoi bobinăm toate bobinele pentru obţinerea tensiunii de 50 de volţi. Este ideal pentru utilizarea în zone pustii. două tensiuni iar toate opt. altfel curentul indus în ele se va anula prin defazare. a ! Era să uit ! Şi acest generator poate fi utilizat pentru producerea de curent continuu de mare intensitate necesar sudurii. Spre exemplu pentru 102 .Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan două câte două sau câte patru sau toate opt. La legarea câte două pot furniza patru tensiuni diferite. la legarea câte patru. adică o putere de 9. Faţă de precedentul oferă mult mai multe posibilităţi de a jongla cu legăturile electrice. fie prin reaşezarea magneţilor în altă configuraţie ( spre exemplu câte patru sau opt consecutiv cu aceiaşi polaritate) sau modificarea bobinelor în ce priveşte numărul de spire şi felul cum sunt legate. astfel că tensiunile scoase rămân la alegerea constructorului. Ca o exemplificare: dacă se bobinează bobinele lui cu conductor de 8 mm şi se dimensionează numărul de spire pentru 30 V la legarea lor în serie se obţine 240V la 40 A. în scopul alimentări cu energie electrică a unei case. pentru că are mai multe bobine generatoare. Există chiar posibilitatea de a fi legate separat câte una. 1+2+3. (1. Motorul asigură categoric o frecvenţă mai mare de 50 Hz. în vederea obţinerii curentului continuu. Poate fi construit să furnizeze şi curent alternativ de 220 V dar şi curent continuu până la aceiaşi valoare. Oricum ar fi merită construit. Problema pe care nu ştiu acum să v-o clarific ar fi frecvenţa curentului. Iar intensitatea curentului se repartizează în felul următor: prima bobină se bobinează cu cablu de 12 mm. ( cred că am mai specificat: când avem din calcule cabluri atât de groase. Şi totul este doar în funcţie de numărul spirelor din bobine.

Se găsesc în magazinele tehnice gen „Praktiker” prize unifilare pentru aparate de sudură precum şi mufe pentru cabluri. 3. între bobine. şi 3.. 120 A. 70 A. Intensităţile pe care le vor furniza aparatul vor fi: 60 A. Iată în stânga o asemenea priză – e prevăzută pe interior cu şurub cu două piuliţe pentru fixarea ei pe carcasă precum şi a papucului de la capătul cablului venit de la bobină: Prizele au o cătare şi un filet interior. sau cu 6 fire de câte 2mm.5 mm. Se va putea suda cu el folosindu-se electrozi normali supertit. şi 5 mm... Se vor lega în paralel astfel ca la un cap să avem una iar la celălalt pe toate.. unii electrozi se pun la minus iar alţii la plus. 80 A. Se vor folosi astfel de prize şi mufle pentru ambele aparate atât acesta cât şi precedentul. 4 mm. întru-cât la sudare în curent continuu. Asta creează necesitatea de a putea fi interschimbate cablul de electrod cu cel de masa şi de asemenea în cazul nostru se poate schimba uşor cablul de la o priză la cealaltă în vederea modificării curentului de sudură….25 mm. Astfel aceasta va furniza 60 A. şi 4 mm.25 mm. în modul descris anterior la pagina 96.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan 12 mm.). 130 A. Vor fi 9 prize unifilare câte una pentru fiecare bobină plus priza de minus.5 mm..5 mm.3.. în care mufa – în dreapta imaginii – intră şi prin răsucire se blochează. inox de 2. astfel că aceasta va furniza 30 A iar toate celelalte se vor bobina cu cablu de 2 mm. Aceste prize se pot monta circular pe lateral. 90 A. 103 . 140 A şi 150 A. A cincia bobină se bobinează cu cablu de 6 mm. Puterea maximă pe care o va furniza ca aparat de sudură va fi deci de 60 x 150 adică 9000 W. şi 4 mm. sau bazici de 2. care va face ca ele să furnizeze 10 A. se poate bobina cu trei fire de câte 4 mm.25 mm. precum şi aluminiu 2.

Axul prezintă însă. Iată-l: Acest ambreiaj. pe care iniţial l-am conceput pentru motoarele magnetice destinate motorizării bicicletelor şi altor tipuri de autovehicule uşoare. iar în celălalt cap se vede o tijă terminată cu o bilă. deci mai puternic. este compus practic din două ţevi care intră una în cealaltă.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Grup generator cu alternator de 220 V Acesta-i un grup generator care foloseşte un alternator din comerţ pe post de generator. Este de fapt un ambreiaj tip rac făcut din ţeavă. Iată: Dacă analizăm imaginea observăm că avem de-a face cu un motor magnetic compus. nişte ciudăţenii. dintr-o 104 . Într-un cap al lui. se vede ceva ca nişte dinţi şi un arc. practic din însăşi axul motorului magnetic. alternator care este fixat în spaţiul interior lăsat liber de stator. cel dinspre alternator.

simplităţii constructive. În cazul nostru concret. 105 . De aceea. Acest grup electrogen este unul compact. Ne va furniza curent electric pentru întreaga casă. până la remedierea defecţiunii. şi un arc. se porneşte motorul magnetic prin aducerea statorului deasupra rotorului. o recomandare în cazul tuturor grupurilor generatoare independente destinate furnizării energiei electrice pentru utilizare permanentă este ca imobilul respectiv să fie dotat cu două grupuri generatoare identice. se debreiază.. cu motoare cu ardere internă din magazinele tehnice. mult mai compact decât caricaturile scumpe. precum nici cea de debreiere ) şi după ce motorul magnetic atinge turaţia de lucru. Singura problemă pe care o vom avea cu el va fi uzura mecanică a rulmenţilor şi a celorlalte piese în mişcare. Astfel în caz de defecţiune al unuia din ele.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan tijă terminată cu o bilă de rulment care e solidară cu partea scurtă axului. dacă alternatorul va fi de 5 – 10 Kw. Motorul magnetic se va construi cel puţin de două ori mai puternic decât puterea maximă livrată de alternatorul folosit. capătul mic al axului prevăzut cu dinţi. ( nu am mai figurat pârghie de mişcare a acestuia. timp de mulţi. deoarece fiind grup electrogen este destinat a fi folosit cu un factor de utilizare de 100%. se ambreiază permiţând pornirea alternatorului. Am adoptat această soluţie datorită compactităţii. şi fiabilităţii. În momentul în care se apasă cu o pârghie pe bila din capătul tijei. permiţând pornirea uşoară a motorului Când se eliberează pârghia dinţii de pe cele două ţevi cuplează transmiţând mişcarea. va fi pus în funcţiune al doilea. şi pe care se află pinionul se decuplează de restul axului. La o analiză atentă a desenului se poate înţelege uşor atât modul de construcţie cât şi cel de funcţionare. şi… fireşte nu consumă benzină. mulţi ani – practic va exista „riscul” să-l lăsăm moştenire urmaşilor.

Am dăruit-o cuiva. Fireşte că bunicul nu mi-a dat-o şi am rămas toată copilăria şi o bună parte din adolescenţă cu nostalgia acelei descoperiri. prin întuneric i-am povestit vărului meu de lanterna minunată din podul bunicului. şi am hotărât să ne grăbim spre ieşire. Nu ştim ce s-a întâmplat cu acea lanternă. într-una din incursiunile pe care le-am făcut în podul casei bunicilor am descoperit ceva nemaivăzut ! Era o lanternă metalică. din timpul celui de-al doilea război mondial…. Nu semăna cu nici una din lanternele pe care le văzusem până atunci. 106 . Era din plastic. căci şi cea de-a doua lanternă abia de mai lumina. după ce a mai pâlpâit anemic de vreo două ori. Am hotărât amândoi să mergem să vizităm peştera Râşnoavei. Am pătruns cu chiu cu vai în peşteră folosindu-ne de o frânghie luată din podul unchiului. Eram deja în adâncurile întunecate de vreo câteva ore. echipaţi fiecare cu câte o lanternă cu bateriile cam vechi. şi am început la fel ca Cireşarii marea aventură a explorării peşterii. Numai că drumul spre ieşirea a fost mai lung decât ne închipuiam noi că va fi şi la un moment dat am rămas complet pe întuneric… Din fericire pentru noi. Avea un far rotund. Nu o mai am. Atunci.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Lumina Copil fiind. Era foarte veche… şi era ciudată. Numai că aventura noastră a cam început să dea semne de ofilire. a refuzat categoric să se mai aprindă. nu a trebuit să orbecăim pre mult pe culoare. era dreptunghiulară şi pe una din laturi avea un fel de mâner care intra şi ieşea din ea punând în mişcare în interior un mecanism care o făcea să lumineze… Descoperisem o lanternă nemţească cu dinam. în momentul în care una din lanterne. şi am plecat într-o frumoasă dimineaţă de vară. cu bec. cu far cu bec cu incandescenţă şi cu mânerul de acţionare al dinamului din aluminiu. mergând împreună cu un văr la unul din unchii noştri care locuia la Râşnov. aveam să ne aducem aminte de lanterna magică într-o situaţie nu tocmai fericită. Asta cu atât mai mult cu cât la câţiva ani după descoperirea din pod. o lanternă asemănătoare. Abia la câţiva ani după 1990 aveam să găsesc printre numeroasele exponate aduse de conaţionalii noştri de peste Prut. spre munţii din apropiere. căci ieşirea nu era prea departe. căci nici eu nici vărul meu nu am mai găsit-o vreodată prin casa bunicului.

multe generaţii. Aceşti stâlpi purtau un glob care lumina singur fără a fi alimentat cu energie electrică. Acolo a fost descoperit.. credeam eu până acum. a fost furată ? Cine mai poate oare şti ? Iar mai de curând am citi că prin secolul XV s-a descoperit mormântul fetei lui Cicero împăratul roman. Era o carte despre explorarea unor ţinuturi sălbatice din junglă.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Am însă una chinezească. 107 . A fost distrusă. şi acolo. este. a cărei flacără încă ardea după un mileniu jumătate. mai modernă construită pe acelaşi principiu. Ce păcat că a rămas şi va rămâne un mister felul cum erau construiţi şi funcţionau… Peste nişte alţi ani aveam să citesc într-o altă carte despre o descoperire arheologică făcută pe teritoriul Chinei. Acea lanternă a dispărut. Acei stâlpi. peste ani am citi undeva într-o carte despre alte minunăţii luminoase. care era perfect conservată într-un balsam special şi avea la picioare o lampă. un accesoriu indispensabil cuiva care se aventurează în tenebrele pământului… ca fiind soluţia salvatoare dacă rămâi total pe întuneric. Atunci mi-am amintit de lanterna bunicului şi am gândit că de fapt aceşti sori artificiali din junglă erau cu adevărat o minune.. mormântul unei prinţese. scria acolo au fost distruşi în timpul războiului. Palma oboseşte însă rapid să tot strângă şi să elibereze pârghia de acţionare a dinamului. Lanterna „muncă şi lumină” cum am denumit-o. Geniul distructiv al omului e mare !. dar având în far LED-uri. mai mică. Şi acest fapt se întâmpla de multe. care în momentul în care a fost deschis mormântul. a unui prinţ… nu-mi mai amintesc ce era.. întreg satul. Îmi amintesc doar ceea ce s-a găsit în mormânt alături de mumia respectivă… O lanternă electrică magică. autorul povestea despre nişte stâlpi situaţi în vatra satului sălbaticilor din junglă. Mai târziu. Această lanternă pentru a lumina mulţumitor necesită un efort susţinut de pompare. încă mai lumina.

Dacă se va folosi primul generator.Motoare magnetice Veioza Cârnaru Cătălin Dan Veioza. când te trezeşti însetat. o iei de pe scaun şi o pui lângă tine. Este magică. Şi… FIAT LUX ! Totul fără nici un cablu de alimentare sau întrerupător. dar este suficient de puternică pentru a-ţi lumina foarte bine cartea pe care o citeşti: Este concepută ingenios pornind de la oricare din cele două generatoare precedente. Deci generatorul produce 12 volţi. Are o putere de 200 108 . Acestea se constituie în soclul veiozei. pentru că ea e unica. nu veioză. oricât de puternic. care pornesc şi se opresc prin întoarcere de pe o faţă pe alta. Dar la o putere suficient de mare pentru a putea fi alimentat orice bec. Apoi. în apropierea cărţii pe care o citeşti. cel cu trei bobine se va dota lanterna cu un fasung de bec de far auto. Şi când nu-ţi mai trebuie lumină o pui ca pe un borcan cu gura în jos şi gata… nu mai e lumină. doar întinzi o mână nesigură spre masă şi o întorci invers. E suficient de mică pentru a nu te deranja oriunde ai aşeza-o. Şi apoi te ridici şi o iei cu tine în cămară pentru a avea lumina în timp ce cauţi. O iei de pe masă şi o pui pe scaun.

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan W. Astfel construită veioza va lumina frumos când va fi aşezată în poziţie normală şi se va stinge când va fi pusă cu gura în jos. la intensitatea de 1 A şi se va monta fasung de bec normal. Cei 16 magneţi inductori vor fi tot de 5 x 10 sau 6 x 12 mm. Astfel construită va putea fi dotată cu becuri normale de destinate utilizării cu tensiunea de reţea. Magneţii utilizaţi la construcţia generatorului ei vor fi mici de 5 x 10 mm. fie cu sârmă de 1mm – 5 A şi tensiunea de 12 V fiind legate în paralel. – 15 A şi tensiunea de 4 V – fiind înseriate. Se vor utiliza pentru construcţia motorului magnetic 35 de magneţi de 5 x 10 mm. sau 6 x 12 iar motorul magnetic va fi construit tot cu 35 de magneţi. Se vor lega toate în serie. Urmând ca bobinele să furnizeze fiecare 28 V bobinate fiind cu sârmă de 0. 109 . În situaţia în care se optează pentru varianta a doua de generator se va construi pentru a da curent alternativ de 220 V la o frecvenţă cât mai apropiată de 50 Hz.7 mm. iar bobinele vor fi bobinate fie cu sârmă de 3 mm. având grijă cum sunt legate pentru a nu anula curenţii în perechi prin antifază.

Bobinele generatorului se vor bobina pentru a furniza la ieşire 6 V. Generatorul îl prevedem însă cu o pârghie de pornire – oprire care să deplaseze şi să fixeze ferm statorul în cele două poziţii. Iat-o: Lanterna aceasta are în interior un mic transformator şi o punte redresoare precum şi un acumulator de 6 V şi este dotată cu cablu de alimentare pentru a fi încărcată de la reţea. Ca urmare propun tăierea ei cu atenţie după dunga verde. Marele ei păcat este că acumulatorul are o calitate îndoielnică şi cedează destul de repede.5 mm. 110 . asta fireşte pentru că lanterna este destinată a funcţiona într-o multitudine de poziţii. eliminarea transformatorului. Lanterna cu pricina are 8 leduri şi farul ei este astfel conceput încât trimite un fascicul foarte concentrat de lumină puternică la mare distanţă. a cablului de alimentare şi a acumulatorului şi montarea prin lipire. a punţii redresoare. oricât vom avea nevoie s-o folosim. cu leduri. oricând. în spaţiul astfel câştigat a generatorului de curent continuu cu trei bobine. cu fir de 0. Astfel vom avea o lanternă care va funcţiona oriunde. extrem de puternice.Motoare magnetice Lanternă Cârnaru Cătălin Dan Acum nu voi spune decât că această lanternă pe care o prezint acum este o modificare a unei lanterne chinezeşti.

Şi îl văd parcă şi acum pe bunicul cum punea porumbul câte un pumn în gaura conică din piatră şi apoi punea mâna pe băţul cu vârf de metal şi începea să învârtă la piatra rotundă şi grea… 111 .Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan În bucătărie Acum nu foarte mulţi ani bunicii noştri frământau aluatul. cu mâna. care cu un sac întreg…. Pâinea aceea era una binecuvântată. Era pâine făcută cu iubire. În copilăria mea. undeva în curtea bunicului era o moară de porumb manuală… Era aceea o minune pentru copilul ce eram… Zilnic venea câte cineva la poartă. înainte de a-l băga în cuptor. era pâinea făcută de bunica… sau de mama. care cu o găleată de porumb. care cu o plasă.

au existat de sute de ani în satele noastre. de mică capacitate : 112 . Diferenţa între profit şi faliment pentru orice morar stă în minute şi secunde… Şi chiar dacă obţii preţioasa pulbere în propria ta curte. Morile de vânt şi cele acţionate de forţa apei. Motoarele de zeci de kilowaţi nu-ţi permit să le foloseşti în gol. tot cu consum mare de energie o obţii… Morile manuale – cum era cea a bunicului meu. Prin moara cu făcaie ( linguri ) cea care se vede în partea stângă. ţăranul a fost precursorul inventării turbinei Pelton… Oare inginerul american Lester Allen Pelton înainte de a inventa turbina care-i poartă numele nu cumva a văzut morile cu făcaie de prin vreun sat românesc ? Acum mălaiul şi făina se obţin la mori uriaşe. Morile mari au existat aproape dintotdeauna. Orice morar actualmente ştie că nu e bine să lase moara să lucreze în gol. producând mălai şi făină pentru întreaga comunitate locală. acţionate de motoare electrice imense.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Şi mi-amintesc cât de fascinat priveam firişorul de aur al mălaiului ieşind de sub piatră… Era mălai obţinut prin muncă şi iubire…. şi de pe alte meleaguri. dar există şi mori manuale sau electrice mai moderne. sunt acum piese de muzeu. cu mare zgomot şi cu mare grabă.

cele cu ciocănele şi cele cu cuţite. în malaxoare strălucitoare de metal… Tot ce ne înconjoară acum într-o bucătărie modernă are un motor electric. Mori pentru cereale Morile sunt maşini destinate măcinării grosiere sau fine a boabelor de cereale în vederea obţinerii mălaiului şi a făinii pentru uz zootehnic sau alimentar uman. Şi sunt rentabile doar pentru că prin însăşi modul lor de utilizare nu funcţionează mai mult de câteva zeci de secunde. Dar sunt multe. un storcător de fructe. Sunt o sumedenie de motoare în bucătăriile moderne şi o parte din curentul electric consumat lunar cade în responsabilitatea lor. un mixer sau o râşniţă de cafea au motor de 300 – 400 W. 113 . iar cele mai întâlnite sunt cele cu valţuri. Un blender. frământat fiind aluatul cu conţinut dubios. Şi au randament şi consum energetic mai mic. Sunt mai multe tipuri constructive de mori.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Acum pâinea se face în cantităţi industriale. Morile pentru uz zootehnic sunt în general mori de uruială. Cele pentru obţinerea mălaiului şi făinii de uz alimentar sunt mori mai performante care macină mai curat şi mai fin. Morile cu cuţite sunt un fel de râşniţe de cafea de dimensiuni mari.

Morile cu ciocănele sunt mori care au ca organe active nişte discuri pe marginea cărora sunt mişte piese dreptunghiulare. 114 . astfel încât acestea lovesc puternic boabele spărgându-le. Aceste piese poartă numele de ciocănele. Rotaţia discului purtător al ciocănelelor dă prin forţa centrifugă impuls foarte mare acestor ciocănele. Necesitatea măcinării în timp scurt a unor cantităţi mari este cea ce impune construcţia morilor la asemenea puteri. Motoarele acestor mori ( săgeţile din imagine ) pot fi înlocuite fără excepţie cu motoare magnetice. prinse la unul din capete. sau unor arcuri. ea este un mare consumator de energie. motoare cu puteri de la 2 – 3 Kw până la zeci de kilowaţi. dimensionate fireşte după necesităţile morii respective. fie discoidale. Aceste valţuri se rotesc frecându-se unele de altele sub presiunea unor şuruburi. Fireşte se pot construi mori. căci forţele implicate în zdrobirea şi mărunţirea până la consistenţa făinii a boabelor dure de cereale. Indiferent de ce tip ar fi o moară.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Morile cu valţuri. fără excepţie. care au pe suprafaţa lor diferite caneluri. dar atunci măcinarea cerealelor respective ar deveni la fel de eficientă precum măcinarea în mori manuale. De aceea toate morile. şi zdrobesc boabele pe care le prind între ele. în special cele cu valţuri care să poată fi acţionate de motoare mai mici. indiferent că sunt industriale sau gospodăreşti sunt acţionate de motoare foarte puternice. după cum le spune numele sunt mori care au valţuri fie cilindrice. sunt foarte mari. care se rotesc liber.

Tot pe acelaşi principiu lucrează şi aşa numitul robot de bucătărie constituit dintr-un vas mare din sticlă sau plastic transparent. Astfel pe lângă economia de curent electric vor deveni independente. Mixerul amestecător sau telul electric funcţionează tot cu un motor electric care prin intermediul unui angrenaj dinţat roteşte în contrasens cele două teluri. E destinat tocării legumelor în vederea folosirii lor la supe. cuţite puţin curbate şi foarte ascuţite. motorul porneşte. semisferă în care se află un cuţit identic cu cel de la râşniţa de cafea. asemănătoare palelor unei elice. Alte maşinării asemănătoare sunt mixerul tocător. viteza de rotaţie a cuţitelor de tăiere creste datorită roţilor dinţate. cuţitele în formă de elice mărunţesc boabele până le aduc la starea de pulbere. se recomandă înlocuirea motoarelor acestor dispozitive de bucătărie cu motoare magnetice. Acest mixer e folosit prin introducerea lui în vasul cu alimente de amestecat. Acest robot este acţionat manual prin manivelă. şi de asemenea blenderul. În momentul în care vasul fiind plin cu boabe de cafea. având doar dimensiuni mai mari. Pe capătul acestui ax sunt fixate două cuţite. care are montat în capac o manivelă cu nişte roţi dinţate ce acţionează un ax central cu mai multe cuţite tot în formă de elice. să se adune în partea de jos a vasului. care lucrează pe exact acelaşi principiu. Este compusă dintr-un motor electric al cărui ax pătrunde într-un vas metalic de formă semisferică sau aproximativ semisferică. acestea venind singure în calea cuţitului aşa cum am spus datorită gravitaţiei şi formei vasului. ca cele electrice dar pot avea puteri mai mari. Datorită faptului că motoarele magnetice pot fi construite la aceleaşi dimensiuni. Diferenţa între toate acestea constă doar în dimensiunile şi puterea motoarelor şi formele cuţitelor. Boabele de cafea aşezate în vasul semisferic au tendinţa datorită formei acestui vas şi a gravitaţiei. Pe acelaşi principiu al antrenării unui cuţit în formă de elice funcţionează şi cunoscutul mixer portabil care are forma unei tije ce se termină în într-o semisferă cu decupări eliptice. 115 . în principiu este un dispozitiv extrem de simplu. putând fi folosite şi în locuri unde nu avem curent electric. Toate acestea pot fi acţionate mecanic cu ajutorul unui motor magnetic.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Râşniţa de cafea şi altele asemenea Râşniţa de cafea.

Dar ele fie sunt prea scumpe pentru buzunarul ţăranului român. cârnaţi. chiftele. fie fiind făcute pe meleaguri unde a toca carne înseamnă a face o farfurie de chiftele. În copilărie îmi plăcea să dau la manivela acestei maşini. Dar maşina noastră veche din fontă sau din aliaje de magneziu. 116 . După cum se vede îi sudăm maşinii un suport pe care se va monta un motor magnetic cu fulie. Modernitatea a adus în bucătăriile noastre şi maşinile de tocat electrice. cum este spre exemplu perioada sărbătorilor de iarnă la tăierea porcului. Atunci se toacă carne pentru o sumedenie de preparate cum ar fi sarmale. putem să montăm maşina pe o măsuţă special destinată ei şi alături să montăm motorul magnetic. drob şi altele… Atunci orice gospodină şi-ar dori ca maşina ei de tocat să funcţioneze singură.Motoare magnetice Maşina de tocat carne Cârnaru Cătălin Dan Maşina manuală de tocat carne este un instrument foarte vechi făcând parte din zestrea tehnică a întregii umanităţi. la maşină montăm o fulie cam de 10 ori mai mare şi asta-i tot. fie mecanic fie electric. căci devine obositor. acestea nu rezistă la munca presupusă de porcul românesc şi capotează repede. Sau în situaţia în care nu putem suda un suport pe maşină. caltaboş. poate fi foarte simplu făcută să meargă singură. această activitate nu mai este chiar o plăcere. Dar atunci când gospodina are de pregătit mai multe preparate cu carne tocată.

Pentru cine nu ştie. Aceasta este culeasă pe un băţ şi este deliciul copiilor. Abia construirea unei asemenea maşini cu ajutorul unuia din grupurile generatoare descris la paginile 86 şi 93 ar putea face ca aceasta să devină rentabilă.5 – 2 Kw necesară pentru rezistenţa electrică. Pe rotor se fixează ligheanul metalic. Zahărul pus în vas. Acest vas metalic este rotit cu viteză mare de către un motor electric. care încălzeşte zahărul pentru a-l topi . este aruncat de forţa centrifugă pe pereţi unde se răceşte în fuioare de vată. ca un lighean cu baza mică la fund. Această maşină este un mare consumator de energie electrică şi termică. ar fi costat mai mult decât i-ar fi dat lui „dezbrăcaţii de pe nisip”. În centrul lui este o rezistenţă electrică sau un încălzitor cu flacără sub o ciupercă metalică. acestuia îi intrase-n cap că s-ar îmbogăţi dacă ar pleca la mare cu o maşină de făcut vată de zahăr. De geaba am încercat atunci să-i explic că numai autorizaţia de a umbla cu fierătania pe plajă şi benzina necesară grupului generator care să rotească tulumba metalică şi să încingă rezistenţa electrică a încălzitorului ( dacă maşina ar fi electrică integral.atât datorită motorului cât mai ales rezistenţei electrice sau a arzătorului. 117 . precum şi butelia pentru încălzitorul ei dacă ar fi avut încălzitor cu flacără. după topire.Motoare magnetice Maşina pentru vată de zahăr Cârnaru Cătălin Dan Acum câţiva ani discutând cu un amic. iar bobinele se dimensionează pentru o putere de 1. o maşină pentru vată de zahăr este compusă dintr-un recipient tronconic din tablă.

polizoarele unghiulare mici care au viteză de rotaţie extrem de mare şi de asemenea maşinile de găurit cu percuţie.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan În atelier Orice meşter ştie că în munca bine făcută. Motoarele magnetice pentru a avea viteze foarte mari trebuie construite cu distanţa dintre stator şi rotor de ordinul a 5 – 10 % din înălţimea magneţilor componenţi. Pe de altă parte în anii aceştia de sărăcie apăsătoare care coboară din ce în ce mai rea peste tot mai mulţi dintre noi. lucru normal dat fiind faptul că sunt destinate prelucrării lemnului sau metalelor. Cu cât distanţa aceasta este mai mică cu atât forţa de respingere dintre stator şi rotor e mai mare şi ca urmare impulsul motorului este mai mare ducând la viteze de rotaţie mai mari. consumă mai multă energie decât cele pentru bucătărie. Din păcate pentru a construi un motor magnetic cu distanţe atât de mici între rotor şi stator este nevoie ca atât discurile rotorului cât şi statorul să fie prelucrate pe strunguri de precizie. În general maşinile unelte pentru uz gospodăresc şi mici ateliere. De asemenea orice meşter îşi doreşte să aibă cât mai multe şi mai bune scule cu care să poată să lucreze mai uşor şi mai repede. Voi începe prezentările din acest capitol cu o maşină prezentă în multe gospodării şi care face trecerea de la atelierul casnic al gospodinei. Ştim că magneţii se demagnetizează la temperaturi ridicate şi la şocuri. asta datorită şocurilor ce se transmit în întregul corp al uneltei atunci când lucrează. Exemplu în acest sens ar fi maşinile de găurit manuale cu viteză variabilă. 118 . Sunt fireşte o serie de maşini unelte mici pentru care dotarea cu motor magnetic constituie o problemă. lucru care nu stă la îndemâna oricui. 50 % este meritul unei scule bune şi doar restul reprezintă îndemânarea şi experienţa lui. Am spus de asemenea că rotopercutoarele fac şi ele parte dintre maşinile unelte care nu pot fi dotate cu motoare magnetic. la cel mecanic al gospodarului. Deci iată…. oricine şi-ar dori să aibă nişte scule care să consume cât mai puţină energie electrică.

Piciorul presor. Maşina lui folosea un ac în formă de croşetă care intra intr-un sens cu ajutorul unei pedale şi revenea tras de un resort. Maşina aceasta nu a evoluat faţă de brevetul original. urmat la 1846 de Elias Howe. anume în 1834 Walter Hunt. şi închidea cusătura. brevetează o maşină asemănătoare cu a celorlalţi doi. mecanismul cu arc pentru tensionarea firului şi al materialului au fost adăugate de Singer după brevetarea primei sale maşini. Maşina lui era destinată coaserii pielii şi a velelor sau a altor ţesături groase şi grele. Utiliza un singur fir şi crea o cusătură în formă de lanţ. Imaginea aceasta. Una este cunoscuta maşină Singer. O importantă îmbunătăţire o aduce în 1850 Allen Benjamin Wilson prin adăugarea unui mosor rotativ şi a unui mecanism de avans al materialului încorporat maşinii inventate de el. în 1829. Trei americani au fost cei care au contribuit la apariţia maşinii de cusut moderne cu suveică şi ac oscilant. oricât v-ar părea de ciudat reprezintă două maşini de cusut. 119 . Prima maşină de cusut cu adevărat practică a fost inventată de croitorul francez Barthélemy Thimonnier. Crea de asemenea cusături simple. după care alt mecanism trecea firul prin găurile făcute. iar cealaltă este o maşină ţărănească din lemn destinată coaserii pielii şi harnaşamentelor.Motoare magnetice Maşina de cusut Cârnaru Cătălin Dan Prima maşină de cusut ar fi fost brevetată prin 1790 de către inventatorul britanic numit Thomas Saint. Nu folosea ac ci un mecanism al maşinii dădea găurile cu o sulă. şi cam în acelaşi timp Isaac Merrit Singer.

motorul se ridică tras spre spate de greutate. slăbind apăsarea ei. Pe capătul suportului. în momentul în care apăsăm pe pedală. şi fără efort fizic sau consum de curent electric. dar bănuiesc că nu e prea departe de aceea. 120 . cumpărată odată demult de bunici şi de părinţi. ( cu verde ) se fixează motorul magnetic. şi maşina de cusut se opreşte. Suportul va avea atât sub motor cât şi pe acesta sau în imediata lui apropiere cate un cârlig ( gaură. Simplu. După terminarea lucrului. se va construi un mic suport basculant prins cu ajutorul unei balamale. Una – cea cu albastru.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Nu ştiu să vă spun dacă această maşină din lemn seamănă cu prima maşină de cusut a lui Thomas Saint. deci i se va pune un limitator de mişcare. poate fi foarte bine motorizată cu ajutorul unui motor magnetic. cu roşu. Cealaltă sfoară. acţionăm pârghia de oprirea a motorului magnetic pentru a scoate statorul în lateral. practic. se va trece spre spatele mesei. roata de cauciuc a motorului cuprează pe volanta maşinii de cusut. Suportul nu trebuie să basculeze spre spate decât atât cât să nu mai atingă volanta maşinii de cusut. Astfel după ce pornim motorul magnetic de la pârghia lui de pornire. care are pe ax o roată din cauciuc. Maşina de cusut cu pedală. Când ridicăm pedala. ochet – cum vreţi să-l numiţi ) de unde se vor lega două sfori rezistente. prinsă de dedesubt se va trece tot peste o roată de scripete situată spre faţa mesei imediat sub tăbliei se va lega de partea din spate a pedalei maşinii de cusut. peste un scripete şi va avea atârnată de ea o greutate cu puţin mai mare decât cea a motorului magnetic. Această roată de cauciuc trebuie să se aşeze pe roata volantă a maşinii de cusut. Pentru aceasta se demontează biela care leagă fulia mare de pedală.

În acest sens însă se poate construi un polizor de banc care să arate mai mult ca un ferăstrău circular. cum am mai spus. au viteze de rotaţie de 6000 – 7000 rotaţii pe minut. cu condiţia ca acesta să fie construit cu toleranţe extrem de mici şi mai ales cu cei mai puternici magneţi din serie. sunt acţionate de motoare electrice puternice şi de mare viteză de rotaţia. au viteze de 11 000 – 12 000 rotaţii pe minut. Aceste condiţii pot fi îndeplinite doar dacă se va prelucra atât rotorul cât şi statorul pe un strung. Dacă din diametrul calculat al rotorului rezultă că se pot folosi magneţi cu diametrul de 6 mm iar aceştia se găsesc la mai multe puteri de adeziune se vor alege cei mai puternici. destinate tăierii metalelor şi finisării sudurilor. polizoarele mari cu pânză de 180 – 230 mm diametru. Ce vreau să spun aici. Polizoarele unghiulare sunt în general. aşa numitele flexuri. pentru ca impulsul de respingere dintre ei să fie capabil să dea o viteză de rotaţie cât mai mare motorului. Acest ax va fi acţionat de la 121 .Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Polizorul Polizoarele unghiulare manuale. Polizoarele mici cu pânza de 115 -125 mm. Apoi distanţa dintre rotorul şi statorul motorului construit trebuie să nu depăşească 5 – 10 % din înălţimea magneţilor folosiţi. Polizoarele acestea pot fi motorizate cu motor magnetic compus din minim 3 secţiuni. Adică un ax prins pe doi rulmenţi pe care ax se poate monta între două flanşe o pânză. Spre exemplu.

ce va fi apropiată de acest disc superrapid. În primul rând trebuie să spunem că pânza acestui tăietor de metale nu este nici o pânză abrazivă subţire. la fel ca cea realizată cu jet de apă sau cu laser. Interesant este de unde cunoşteau strămoşii noştri acest procedeu de tăiere căci se pare că era cunoscut acest fenomen încă din antichitatea veche. viteza de rotaţie trebuie să fie minim 21 324 rotaţii pe minut. Trebuie spus că de fapt viteza de rotaţie depinde de diametrul discului acesta trebuind să aibă viteza tangenţială de minim 7 700 m pe minut. Ei bine. iar pentru un disc cu diametrul de 23 cm viteza minimă de rotaţie trebuie să fie 10 662 rotaţii pe minut. fiind perfectă şi curată. La această viteză extrem de mare de rotaţie apar nişte fenomene interesante. prin intermediul unei transmisie cu lanţ sau cu curea. de maximum 1 mm. Iată imaginea unuia: 122 .5 cm – cât o pânză abrazivă mică. aceasta topindu-se pe o anumită adâncime iar din ea vor sări picături strălucitoare de metal topit. Pânza acestui tăietor trebuie să fie un simplu disc din tablă de oţel. oricât de dură. După solidificare picăturile rămân strălucitoare fără a oxida. acum să vedem cum putem modifica un polizor obişnuit. Pentru un disc având circumferinţa de 11. nici o pânză metalică cu dinţi. Este cu adevărat o viteză fantastică. grosime. fără a exista un contact efectiv între disc şi piesă. va fi tăiată foarte uşor. De asemenea nici tăietura nu oxidează. astfel calculată încât viteza de rotaţie a axului să fie între 11 000 şi 22 000 rotaţii pe minut. Astfel orice bucată de metal.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan motorul magnetic. şi pot fi adunate în palmă cât sunt încă lichide. Aceste picături sunt reci.

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Se văd adăugate de mine două săgeţi duble cu culoarea albă. cu un strung. Dacă se desfac cele patru şuruburi care strâng capacele cu casete de rulment peste motor se eliberează motorul. Acesta poate fi înlocuit cu unul magnetic. Cu alte cuvinte se elimină rotorul de pe ax. un flex. şi de asemenea se elimină statorul. La capetele acestor săgeţi se află capacele motorului iar în cuprinsul lor este motorul.. în scopul de a nu modifica rezistenţa carcasei polizorului făcând decupaje în ea ). păstrându-se axul original ar rotorului. iar statorul bobinat al motorului se va înlocui cu statorul alunecător al motorului magnetic. 123 . căruia i se va scoate o pârghie pentru pornire – oprire. fie în partea de sus a polizorului fie scoasă în locul fostului întrerupător ( optez pentru ultima soluţie. Şi pe axul original se vor monta cele trei secţiuni ale rotorului unui motor magnetic compus. etc.

124 . Acest lucru este datorat faptului că motoarele lor. Motoarele electrice ale amândorura pot fi schimbate cu motoare magnetice. ambele lucrând cu acumulatori. care reducând viteza de rotaţie de vreo zece ori. cresc forţa te torsiune a axului şurubelniţei. etc. mai ales pentru cei care au de montat multe şuruburi. forţa lor fiind însă considerabilă. angrenează capul purtător al organului activ. cum ar fi rigipsarii. cei care montează tablă ondulată pe casă. cu precizarea că pentru şurubelniţa mare cu acumulator detaşabil ( dreapta ).Motoare magnetice Şurubelniţa Cârnaru Cătălin Dan Şurubelniţele electrice se dovedesc extrem de utile. prin această modificare se va renunţa la viteza variabilă de rotaţie. Capul rotativ de reglare al forţei de decuplare va lucra în continuare la fel. Sunt două feluri de şurubelniţe electrice. prin intermediul unui diferenţial cu roţi dinţate. deşi foarte mici. Iată-le: Ambele tipuri au viteze de rotaţie destul de mici.

este un mare consumator de energie. Nu pot face aici descrierea unor asemenea modificări întru-cât acestea depind de construcţia fiecărui ferăstrău în parte. Motorizarea lor magnetică presupune a se înlocui aceste dispozitive electrice de siguranţă cu unele mecanice.7 Kw. Cartea de faţă nu abordează exhaustiv toate amănuntele unor asemenea modificări. fie că este portabil. Această unealtă este cu atât mai util a fi motorizată magnetic. cu pârghii care să oprească motorul sau să blocheze pânza. Sfatul meu este ca cel ce se hotărăşte să motorizeze magnetic un asemenea utilaj să caute să se asocieze cu prieteni care se pricep bine la mecanică pentru a rezolva problema. fiind capabile să reteze o mână sau un picior într-un timp mai scurt decât ne trebuie nouă să reacţionăm. cu cât într-un atelier de tâmplărie mai sunt şi alte maşini unelte şi folosirea lor intensivă duce la consumuri mari. De obicei un ferăstrău portabile consumă cam 1. în vreme ce unul de banc consumă cel puţin 3 – 4 Kw. fie de banc. în ciuda afirmaţiilor celor care sunt partizanii continuării statutului nostru de servitori ai oligarhiilor industrial bancare şi a monopolurilor instituite de ele.Motoare magnetice Fierăstrău circular Cârnaru Cătălin Dan Am spus mai devreme deja cum poate fi făcut un fierăstrău special. perfect funcţionale şi pot fi folosite într-o sumedenie de domenii. 125 . Fierăstrăul circular. Datorită faptului că pânzele de ferăstrău sunt foarte periculoase. aceste maşini unelte sunt dotate cu limitatoare sau întrerupătoare menite să prevină accidentele. scopul ei fiind doar conştientizarea opiniei publice către faptul că motoarele magnetice sunt perfect posibile.

de dimensiuni mici destinată prelucrării pieselor mărunte. cum ar fi diferitele piese din lemn într-un atelier de … modelism spre exemplu. Aceste piese trebuie să se aşeze perfect una peste alta în vederea îmbinării lor lipite. are fulii pentru transmiterea mişcării de la motor prin curele de transmisie iar în capul opus are flanşe pentru fixarea pânzei-disc de ferăstrău. Iată câteva asemenea maşini unelte: În stânga este o rindea de tip industrial. cunoscută popular drept abric.Motoare magnetice Rindea mecanică Cârnaru Cătălin Dan Rindeaua mecanică. 126 . Axul este gata montat pe casetele de rulment. pentru uz gospodăresc. este o maşină unealtă indispensabilă într-un atelier de prelucrare a lemnului. pentru marile ateliere de tâmplărie şi fabricile de mobilă. Iar în dreapta avem o unealtă de masă. La mijloc se vede o rindea făcută artizanal. şi piesele componente ale mobilierului. În imaginea următoare iată cum arată organele active ale acestei unelte: În partea dreaptă a imaginii se vede axul destinat realizării rindelelor artizanale de uz gospodăresc. căci doar cu asemenea utilaj se poate prelucra plan pe lungime scândura. care are pe axul ei şi pânză de ferăstrău circular.

127 . se pune cureaua pe fulia abricului sau a circularului ( dacă avem doar un circular ) după care se trece cureaua peste fulia motorului şi se lasă motorul să se sprijine uşurel în curea până ce transmisia mişcării capătă fluenţă şi continuitate. pe placă alături de motor se va monta şi un grup de mai multe greutăţi din fontă sau beton totalizând 5 – 10 Kg. freze de diferite configuraţii pentru obţinerea diferitelor modele pe scândura prelucrată. Sfaturi pentru motorizarea magnetică. Aşa cum am spus atât fierăstraiele cât şi rindelele necesită puteri mari şi ca atare sunt cele mai indicate pentru a fi motorizate magnetic. Întru-cât motorul magnetic oricât ar fi de puternic e mult mai uşor decât unul electric. Motorul se montează pe o placă basculantă. Motorului i se pun pe ax un grup de mai multe fulii de diametre diferite. Se porneşte motorul. Se va construi un motor magnetic multisecţiune.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan În imaginea din stânga se văd mai multe modele de freze destinate adăugării pe acest ax. Greutatea aceasta va ajuta motorul pentru a întinde cureaua de transmisie. cu putere de 10 – 15 cai putere.

de la nasturi până la vaze şi alte vase. Rotarii din toate ţările lumii fiind strungari în lemn. După cum se vede sunt strunguri folosite în atelierele unor rotari. aşa cum spuneam în paginile anterioare. iar pe celelalte două imagini se vede butucul roţii montat în strung. multe din obiectele pe care azi le fabricăm pe maşini unelte metalice. au avut – şi prin unele locuri mai au – predecesori executaţi din lemn. pentru prelucrarea lemnului erau acţionate la pedală. la fel ca maşina de cusut. Iată câteva strunguri pentru lemn. 128 . În stânga se vede clar o roată undeva în planul doi. diferite tipuri de fierăstraie. Se folosesc încă în unele triburi care trăiesc în pădurile de pe întreg mapamondul strunguri primitive pentru confecţionarea de recipiente din lemn. De fapt toate maşinile unelte pe care le cunoaştem noi azi. De altfel. raboteze. Şi asta într-un trecut nu foarte îndepărtat comparabil cu istoria omenirii. pietrarii folosind acelaşi tip de strung executau din diferite tipuri de marmură sau alte roci moi tot felul de bijuterii artistice de mărimi diferite. de la cele pentru prelucrarea lemnului până la cele destinate prelucrării pietrei. înainte de revoluţia industrială. din zestrea tehnică a ţăranilor români.Motoare magnetice Strung pentru lemn Cârnaru Cătălin Dan Strungul pentru lemn face pare din zestrea tehnică a umanităţii. Se făceau din lemn freze. executate din lemn. De asemenea probabil cea mai veche utilizare a strungului pentru lemne este confecţionarea butucului roţilor de lemn ale căruţelor. prin intermediul unor fulii de diametre diferite şi o curea de transmisie. Toate aceste strunguri din lemn. se făceau pe utilaje mai simple. performante. Spre exemplu aşa cum rotarii se foloseau de strung pentru a executa butucul roţii şi diferite alte obiecte rotunde din lemn.

129 . fără perspectivă. Şi iată că se apropie vremea să încercăm să scăpăm cumva de această sclavie… iată deci câteva strunguri pentru lemn moderne care pot fi motorizate altfel: Cel din stânga este un model un pic mai vechi.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Până la apariţia primelor motoare cu aburi. Dar ne-am modernizat. fără nici o speranţă şi mai ales fără nici o legătură cu cea care ne poartă şi ne iartă totul… până când oare ? … mama noastră a tuturor – Terra. în cazul celor de dimensiuni mari. după cum spuneam acest curent electric ne-a înrobit atât de mult încât nu mai suntem în stare să ne dăm seama că de fapt suntem nişte sclavi. fulie pusă în mişcare printr-o pedală la fel ca la maşina de cusut. dar. Şi pentru că veni vorba. fie de cai sau de forţa apei. Toate bune şi frumoase. dar după cum se observă poate fi foarte uşor acţionat prin curea de transmisie. prin unele localităţi ale ţării se mai poate întâlni ocazional câte un tocilar care ascute cuţite sau foarfeci cu ajutorul unei pietre de polizor acţionate prin curea de transmisie de la o fulie mare făcută dintr-o roată de bicicletă fără cauciuc. au trecut secolele 18. toate aceste mecanisme erau acţionate fie de lucrătorul respectiv cu ajutorul unei pedale la fel ca la maşina de cusut. 19 şi 20 peste noi şi de la uneltele de lemn am ajuns la o infinitate de maşini unelte metalice acţionate de curentul electric. Iar cele din centru şi dreapta sunt acţionate de propriul lor motor electric care poate fi uşor înlocuit cu unul magnetic. dacă erau mici.

Teoretic toate maşinile de găurit indiferent că sunt portabile. de banc sau industriale ar putea fi motorizate magnetic.Motoare magnetice Maşina de găurit Cârnaru Cătălin Dan O ultimă unealtă dintre cele mai des întâlnite în atelierul mecanic pe care o voi prezenta aici este maşina de găurit. Am mai spus că percuţia este un risc major pentru magneţi în sensul că aceştia sunt supuşi unui stres care în mod sigur îi va demagnetiza. E cazul tuturor maşinilor de găurit de banc sau a celor industriale Motoarele lor sunt destul de uşor de înlocuit cu unele magnetice ( vezi săgeţile). 130 . Iar a construi un motor magnetic cu viteză de rotaţie continuu variabilă este o problemă care nu prea ştiu cum poate fi rezolvată. De aceea rămâne doar modificarea maşinilor de găurit care au cutie de viteze sau transmisie prin fulie şi curea. Practic cele mai multe din maşinile de găurit portabile ce se găsesc azi în magazine sunt fie cu percuţie fie cu viteză de rotaţie variabilă fie cu amândouă.

Raportul total de demultiplicare a mişcării este foarte mare depăşind 100. Practic are un motor care acţionează printr-o fulie şi o curea de transmisie . un pinion mic. Dar acolo unde ea este folosită zi lumină pentru mai multe luni – cazul când o familie îşi ridică o casă – consumul ei cumulat este mare. şi toată această greutate nu poate fi amestecată ca frişca. 131 .Motoare magnetice Betoniera Cârnaru Cătălin Dan Betoniera având în vedere dimensiunile ei. Datorită vitezei mici de rotaţie este acţionată de un motor cam de trei ori mai economic decât cel al unei maşini de găurit cu rotopercutor. cu viteză redusă. pune cuva în mişcare. Cuva plină cu beton este foarte grea. surprinzător un consumator de energie mai mic decât o maşină de găurit. cu creşterea corespunzătoare a forţei. Acesta cuplat fiind cu coroana dinţată de pe circumferinţa cuvei. este. Betoniera este o maşină unealtă extrem de simplă. motorul ei ( vezi săgeţile ) este unul de putere mică şi poate fi foarte uşor înlocuit cu unul magnetic. Tocmai de aceea forţa fiind mare ca urmare a demultiplicării.

la fel de solid. sau poate fi acţionată de un motor mai puternic. 132 . Vibrarea betonului poate fi făcută pe două căi. cu tot cu formele care s-ar afla pe el intră în vibraţie. În momentul în care motorul porneşte. În partea inferioară a blatului cam la centrul lui se află montat un motor magnetic care are pe ax montată o piesă excentrică. Iată o masă mică pentru uz gospodăresc. tija acestuia vibrează puternic şi introdusă fiind în betonul din formă îl va face să vibreze eliminând aerul din el. Astfel se poate folosi vibrator cu tijă care seamănă cumva cu un aspirator. concepută a fi acţionată de un motor magnetic: Este formată dintr-un cadru de masă foarte solid. care sunt fixate bine atât pe cadrul mesei cât şi pe blat. Poate fi construită la orice dimensiune şi pentru dimensiuni mai mari poate fi dotată cu două sau mai multe motoare. Iată… am putea face pavele. Dar pentru aceasta este necesar ca formele în care turnăm toate aceste piese să fie vibrate. trebuie să şi producem ceva cu ajutorul ei. sau diferite alte tipuri de blocuri de beton de dimensiuni mici şi medii. Efectul este acelaşi – compactarea şi eliminarea incluziunilor de aer din masa de beton. dar prin intermediul unei biele.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Masa vibratoare pentru turnat pavele Pentru că avem o betonieră care nu consumă energie electrică. A doua modalitate folosită pentru turnarea blocurilor mici şi medii precum şi în fabricile de prefabricate din beton este turnarea betonului în forme aşezate pe mese vibratoare. datorită excentricului întregul blat al mesei. deasupra căruia se află blatul mesei. pentru o mai bună compactare. suspendat pe arcuri. Această metodă se foloseşte pe şantiere la cofraje.

Azi ţăranul a renunţat să mai producă pentru că nu are dreptul nici să-şi comercializeze produsele proprii. Azi ţăranul a renunţat să mai producă. care pot fi motorizate magnetic. Şi chiar dacă pe vremea aceea nu erau irigaţii. Indiferent că acestea erau pluguri grape. nu pentru că e puturos. foarte buni organizatori. Atunci poate că nu toţi ţăranii veneau cu producţia pe piaţă. Când în urmă cu 60 de ani s-a făcut colectivizarea pe cea mai mare parte a suprafeţei agricole a ţării şi li s-au luat atât chiaburilor.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan În grădină Înainte de a descrie câteva din multitudinea de maşini folosite în grădină sau la câmp. ci pentru că nu are cui vinde. grofilor. boierilor cât şi ţăranilor mai înstăriţi pământul. Se ştie că între cele două războaie mondiale României i se spunea grânarul Europei. chiar dacă nu aveau toţi gospodarii propriile lor utilaje agricole. nemaiexistând un sistem organizat de achiziţie a producţiei. s-au făcut regularizări şi amenajări ale cursurilor de râuri nărăvaşe. Atunci ţăranul avea cui să-şi vândă surplusul de producţie. aş face o mică paranteză pentru a justifica oarecum necesitatea trecerii la acest tip de motorizare a maşinilor unelte de grădinărit. Iar de muncit au muncit părinţii şi bunicii noştri. Această situaţie a continuat şi după colectivizare. cu legume. suprafaţa acoperită de sere şi solarii şi s-a dus pe noi culmi sistemul de achiziţie a producţiei. Potenţialul solului românesc este uriaş. Oare această afirmaţie era gratuită ? Eu sunt convins că nu. s-au mărit exponenţial suprafeţele cultivate cu pomi. Comuniştii au fost. producţia era foarte bună. se mai asociau şi se ajutau reciproc. Şi ştiu şi de ce. care iau cu japca pe nimic produsele lăsându-l pe om sărac. căci şi acestea le-au fost luate. căci colectarea şi centralizarea producţiei agricole în vederea exportului era foarte bine organizată. oricât i-ar huli unii. 133 . dar erau foarte mulţi ţărani particulari şi cooperatori a căror producţie era preluată de stat la preţuri corecte şi era comercializată superior. Atunci. şi altele trase de cai sau de boi. odată cu acesta li s-au confiscat şi mijloacele de producţie. pieţe care au devenit proprietatea unei mafii sălbatice şi rapace. S-a realizat şi s-a dezvoltat un sistem naţional de irigaţii. fiindu-i interzis accesul în pieţe. fie prin exportul sau livrarea către populaţie. fie prin predarea ei către fabricile de prelucrare. Şi prin mijloace de producţie numesc şi aceste animale.

Politicienii de azi. ca un om de cea mai joasă speţă. prin politicile de favorizare a mafiilor locale şi naţionale. astfel că în chiar situaţia că în sat există utilaje agricole.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Azi această metodă este practicată nu numai de către samsarii din pieţe ci şi de fabricile de lapte. Străinii se miră că ne văităm de sărăcie acuzându-ne de fariseism. Azi ţăranul român nu mai lucrează pământul pentru că există mafie la toate nivelele. cu tot ce este în ele şi pe lângă ele au fost realizate atunci. dar nu au nici bani să plătească executarea lucrărilor cu mijloace moderne. căci trăim în case frumoase. ca un criminal… Statul român ?… Mafia italiană joacă la pitici !… 134 . i-au adus pe ţărani într-un grad de sărăcie mai mare decât erau înainte de 1907. cu un tupeu şi un fariseism fantastic că lasă terenurile pârloagă. Ţăranii de azi mai cresc animale doar pentru a mai avea un ou sau un litru de lapte pe masă. căci nu le-o cumpără nimeni cu un preţ decent care să acopere cheltuielile de producţie. Dar ei nu ştiu că aceste case. Ei nu ştiu că cea mai mare majoritate a ţăranilor români abia dacă au mai reuşit să-şi zugrăvească sau să-şi repare tabla pe casă… Ţăranii de azi nu mai au cai. există marfă străină şi legislaţie care-l sancţionează dacă încearcă să-şi comercializeze produsul. Politicienii de azi acuză ţărănimea română. nu mai au pluguri. nu mai au boi. în regimul socialist. azi ţăranul nu mai lucrează pentru că nu are cu ce. această producţie nu le satisface decât minima supravieţuire. Prin politicile de favorizare a produselor străine. cele de prelucrare a cărnii. Ţăranii de azi chiar dacă reuşesc să producă ceva pe pământul lor. nimeni nu le cumpără laptele… Ţăranul român este tratat de propriul lui stat ca un paria. dar ei înşişi îl obligă s-o facă. Prin faptul că în paralel cu acest lucru i-a sărăcit în aşa măsură încât au ajuns să se urască între ei. pentru ce s-o mai facă dacă în momentul când au recoltat. şi ce e mai grav prin faptul că le-a dat oamenilor pământul înapoi fără a le înapoia şi mijloacele de producţie. acestea nu vor fi niciodată folosite în folosul comunităţii ci doar a prosperării proprietarului lor. şi în nici un caz nu pot să plătească din propria lor muncă cei câţiva litri de motorină necesari lucrărilor… şi chiar dacă ar putea. nimeni nu le cumpăra animalele. şi chiar de către stat însuşi. prin politica de tip mafiot pe care o practică. sunt obligaţi să dea producţia la animale. nu mai au grape.

135 . coseşte în continuare cu coasa…. Iată două: În primul rând cu motocoasele de orice tip ar fi ele. Sau dacă se produce este de o calitate îndoielnică… Mă număr probabil printre puţinii orăşeni care ştie să pregătească şi să folosească o coasă. purtate sau pe roţi. nu sunt cosaş de cursă lungă. unde fâneţele se întind prin poieni. Acum vreun an am dorit să-mi cumpăr o coasă bună. ( atunci a fost o criză de moment !) Şi am ajuns prin căutările mele într-unul din magazinele Praktiker… m-am speriat când am văzut ce preţ poate să aibă o coasă nemţească !.Motoare magnetice Maşină de tuns iarba Cârnaru Cătălin Dan Ţăranul român… acolo în satul de munte. Nu am antrenament.. dar văd o serie de avantaje nete acestei scule manuale comparativ cu zgomotoasele.. se coseşte încet. unde nu ai loc să mânuieşti coasa manuală. Singurul avantaj pe care-l văd acestor zgomotoase unelte este acela că se poate pătrunde cu ele în locuri strâmte. Am căutat mult şi nu am mai găsit… până şi cele poloneze şi ruseşti nu se mai găseau. Coasa însă… nici aceasta nu se mai produce în ţara noastră. consumă benzină ( care costă ) şi sunt foarte grele în comparaţie cu o coasă manuală. În al doilea rând cele pe roţi lucrează bine dacă terenul este suficient de plan. Motocoasele cu motor cu ardere internă. poluantele şi distructivele motocositori sau Trimere cum am înţeles că se mai numesc. iar cele electrice consumă curent electric ( care… iar costă ! ).

Optez pentru folosirea trimerelor. căci nu-mi convine să dau cu ea de două trei ori în pietre şi s-o stric. nici nu realizează însă că cosirea cu aceste coase mecanizate. doar pentru avantajul pe care-l au în tăierea vegetaţiei acolo unde coasa nu intră. Deci să fiu bine înţeles. în locul motoarelor electrice ( vezi săgeata) se poate pune motor magnetic. Sunt din ce în ce mai puţini cei care ştiu să bată. De fapt părerea mea e că decăderea fantastică a biocenozelor globale se datorează într-o oarecare măsură şi celor cărora le place cum arată „iarba cosită frumos”. Eu nu voi intra cu coasa mea pe un teren plin de pietre şi denivelat. sau se poate construi un asemenea trimer cu motor magnetic de la zero. Azi dacă mai vezi câţiva fluturi într-o vară întreagă. Iată o propunere de asemenea construcţie: Orăşenii cu aerele lor de fandosiţi în rând cu occidentul. acoperit cu vegetaţie luxuriantă. cu atât mai mult cu cât acest tip de iarbă opune rezistenţă mai mică şi pe deasupra se şi usucă mai uşor. distruge un întreg ecosistem. Sunt uşor de modificat. Asta va face ca aspectul vegetaţiei după cosire să fie neregulat. să ascută şi să pună pe coporâie o coasă manuală. la înălţimea de 1cm perfect uniform pe suprafeţe întinse. Aceste superbe animale minuscule şi multe alte mii au dispărut datorită acestor îngâmfaţi proşti şi inculţi care pun câştigul sau confortul personal înaintea naturii… 136 . Iar dacă totuşi intru pe un asemenea teren.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Dar au succesul pe care-l au mai ales la oraş. În plus dacă terenul e acoperit cu mai multe feluri de iarbă. voi căuta să cosesc la o înălţime suficient de mare pentru a-mi feri unealta de distrugere. Când eram copil colcăia natura de fluturi. care are un rol neînchipuit de important în menţinerea unui sol sănătos. e o mare minune. datorită simplităţii în utilizare şi a faptului că pot tăia chiar şi acolo unde sunt pietre multe. cea mai fină va fi tăiată mai greu de o coasă manuală.

motorul lor electric având maximum 2000 W în vreme ce cele motorizate cu ardere internă au puteri care pot depăşi uşor 10 cai putere. şi din calcule ne iese că motorul magnetic de aceleaşi dimensiuni poate fi construit de 6 – 7 cai putere. să se poată obţine o maşină la fel de puternică şi mult mai independentă decât cele motorizate cu ardere internă. Sistemul mecanic de antrenare şi ungere a lanţului tăietor este similar.5 cai putere ( 2 Kw). pentru uz gospodăresc. funcţie de cât spaţiu avem în carcasă. Dacă spre exemplu motorul electric are 2. 137 . am fi nişte proşti să nu o facem. lucrul se simplifică drastic în cazul celor dotate cu motor electric : Acestea sunt considerate în general maşini unelte de putere mică.Motoare magnetice Fierăstrău mecanic ( drujbă) Cârnaru Cătălin Dan Fierăstrăul mecanic este iarăşi unul din marii consumatori energetici şi dacă înlocuirea motorului cu unul magnetic la un ferăstrău cu motor cu ardere internă este mai problematică. lucru ce face ca prin înlocuirea motorului electric ( vezi săgeata ) cu unul magnetic mult mai puternic. Se va folosi motor magnetic multi-secţiune cu trei sau mai multe secţiuni.

Motoare magnetice Pompele Cârnaru Cătălin Dan Este vitală folosirea pompelor de apă la ţară. nu reprezintă în esenţă o problemă deosebită. un bun mecanic se va pricepe să înlocuiască motorul unei pompe cu unul magnetic. fiind capabilă să dezvolte mai mult de 20 cai putere pe Kg greutate. De aceea consumul lor este unul important depăşind 1. Este de o simplitate extremă. Există însă o pompă care face obiectul a două brevete americane. şi anume brevetul cu numărul 1061142 intitulat „Fluid Propulsion” şi numărul 1061206. Cele cu motor cu ardere internă şi cele electrice: Înlocuirea motorului pompelor de apă cu unul magnetic. cu condiţia ca motorul magnetic pe care-l construim să aibă puterea şi turaţia cel puţin egale cu ale motorului original. care este de atât de multe ori mai eficientă decât cele pe care le întâlnim azi pe toate drumurile. intitulat „Turbine”. Unii au auzit de această pompă. 138 . Agricultura actuală cere din ce în ce mai stringent apă. încât e de neexplicat de ce nu ştie nimeni de ea. dar foarte puţini ştiu de fapt cum arată ea. Pompele electrice ca cea din imaginea de mai sus sunt capabile să trimită apa la distanţe de 10 50 de metri. Turbina – pompă cu pricina a este invenţia lui Nicolae Tesla. Motoarele pompelor sunt motoare puternice. atât în agricultură cât şi în uzul gospodăresc. Pompele de apă normale sunt de două feluri. din 6 mai 1913. datorită condiţiilor climatice tot mai vitrege din ultimii ani. indiferent de care are ea iniţial. De la o bucată de vreme toţi ne plângem că verile sunt din ce în ce mai secetoase.5 – 2 Kw. şi poate lucra reversibil cu aceiaşi eficienţă. Pompele fiind mecanisme destul de simple.

ceea ce-i reduce drastic capacitatea de pompare. Dar pentru a lucra ca turbină – motor primar. montate solidar pe ax cu distanţa foarte mică între ele. fireşte că trebuie să fie construită integral din metal.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Această minunăţie a simplităţii tehnice funcţionează ca pompă dacă este rotită din exterior. anume cel de aderenţă şi capilaritate combinat cu forţa centrifugă. absoarbe prin centru şi elimină pe la circumferinţă. lucrează ca motor. Funcţionarea ei se bazează pe două efecte. cel ca a construit-o a făcut însă greşeala de a-i subdimensiona ştuţul de ieşire. dezvoltând aşa cum am spus peste 20 cai putere pentru fiecare kg din greutatea ei. fiind capabilă să deplaseze cantităţi impresionante de fluide. ale cărei organe active sunt executate din platane de hard disc. Pompa – turbină Tesla este construită dintr-un număr de discuri metalice. cum arată în stânga turbina iar în 139 . la distanţe de peste 100 m. Dacă însă pe la periferie pătrunde un fluid cu mare presiune – este ars un carburant – expansiunea gazelor de ardere transformă mica pompă într-un motor cu o putere impresionant de mare. Deci dimensiunea pompei din imagine este de 12 x 12 cm. Aici poate e cazul să explic greşeala constructorului amator al pompei din imaginile de mai sus. Iată sus. Dacă este acţionată mecanic din exterior. Iat-o: Sus sunt desenele originale din cele două brevete iar imaginile de jos sunt o replică construită artizanal din plexiglas. iar dacă este acţionată de un fluid. fluide la o presiune şi un debit foarte mare.

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan dreapta pompa. depinzând de camera de ardere folosită. De aceea aceasta are ştuţul subdimensionat. Sunt două pentru că turbina poate funcţiona în ambele sensuri. iar la al doilea compresorul acţionat de motor prin curea de transmisie. constructorul nostru amator a făcut greşeala de a construi pompa după specificaţiile turbinei. Evacuarea gazelor de ardere se face pe acolo pe unde la pompa se făcea admisia. Ei bine. Anume despre hidrofoare şi compresoarele de aer pentru atelierele de vopsitorie sau pentru acţionarea maşinilor unelte pneumatice. Şi acum să vorbim puţin despre un alt tip de pompe. mari. Angrenarea ei poate fi făcută atât pe o parte cât şi simultan pe ambele părţi. În ultimii ani. la hidrofor tronconul cu motor pe baza mare. De aceea construcţia lor este similară. Doar că una este destinată a lucra cu lichid – apă. Doar au aceiaşi destinaţie şi funcţionează similar. Ambele sunt pompe pentru fluide cu rezervor de presiune. Acestea sunt prevăzute cu bujii. după cum se observă are gura de admisie ca şi cea de evacuare. Pompa care este figurată în partea dreaptă sus. folosite de utilajele de pompieri sunt construite cu organe active discoidale. unele din pompele motorizate. Ambele au un presostat – cutiuţa neagră 140 . Dacă se observă turbina are camerele de ardere conice ( partea de sus a ei ) imediat după ştuţurile de admisie. Nu vi se pare că seamănă suspect de mult între ele ? Este normal. dimensionate adecvat debitului de fluid pe care aceasta îl poate vehicula. Iată mai jos o imagine care le reprezintă pe amândouă. Au ambele o pompă pentru pomparea fluidului. iar a doua cu gaz – aer. conform specificaţiilor pompei Tesla.

este acel tub metalic. iar la compresor între motor şi mâner. sau se va construi motorul direct cu un mic dinam interior – se va vedea la motoare pentru bicicletă – acest dinam va încărca bateria.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan dreptunghiulară. Ei bine toate pompele pot fi motorizate cu motor magnetic chiar şi ultimele două. şi nu se poate pune un motor magnetic. care are puterea de a învinge forţa resortului supapa se deschide eliberând o parte din aerul din rezervor. De ce e nevoie de ea ? Deoarece gazele sunt fluide puternic compresibile. anume supapa de siguranţă. doar că el îşi modifică dimensiunea odată cu temperatura şi deci tot prin apăsare comandă contactele. Dacă se depăşeşte o anumită presiune. Presostatul este un dispozitiv mecanic. Iată cum se poate rezolva această problemă: Deci se va prevedea ( ceea ce eu nu am mai reprezentat în imagine) o fulie pe axul motorului care va acţiona un dinam. Veţi spune că presostatul comandă electric pornirea şi oprirea motorului. Acesta va acţiona tija de pornire – oprire a motorului (stânga ). sau dacă avem un motor cu funcţionare 141 . La hidrofor se vede doar o parte din el în spatele presostatului iar la compresor chiar în primplanul imaginii lângă presostat. şi comandă pornirea printr-o tijă care deplasează un contact la fel ca la relee. Ba da. iar termostatul lucrează similar. Conţine în interior un resort reglat de un şurub şi o supapă care acoperă un orificiu. Ambele au un manometru pentru citirea presiunii. dacă cumva compresorul ar lucra permanent s-ar putea acumula o presiune periculoasă care ar putea face să explodeze rezervorul. Ambele au o conductă care conduce fluidul în rezervorul de acumulare a presiunii. Presostatul sau termostatul fiind de fapt un întrerupător se va interpune între baterie şi un solenoid. montată la hidrofor pe baza mică a carcasei tronconice a pompei. Doar la compresor mai apare ceva. Această supapă de siguranţă se vede în capătul rezervorului deasupra etichetei roşii.

spre exemplu atunci când face parte dintr-o instalaţie de încălzire a unei case.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan continuă va ambreia sau debreia motorul ( dreapta). în locul presostatului se prevede un termostat. ţinând valva de gaz a arzătorului deschisă. În cazul în care pompa noastră este una care va circula un lichid cald pe un circuit. În acest caz mai e necesar un sistem de siguranţă în plus. se riscă supraîncălzirea apei din instalaţie. Atenţie la modul cum lucrează solenoidul. Dacă cumva scade curentul în baterie. nemaiputând să pornească pompa. Acesta trebuie să pornească motorul atunci când lucrează şi să-l oprească când nu e alimentat. Eu am gândit de fapt aceste dispozitive pentru cei care locuiesc în zone neelectrificate. dar o va închide dacă curentul din baterie va scădea. Deci se prevede un al doilea solenoid. care va sta cuplat atât timp cât există curent în baterie. Aceştia pot beneficia de acelaşi confort ca şi cei din buricul celui mai mare oraş dacă vor urma exemplele din această carte. 142 . atunci dat fiind că motorul nu mai poate fi pornit.

proaspăt tăiate. În dreapta este organul activ al unei tocătoare agricole de mare capacitate pentru mărunţirea cocenilor de porumb şi altele tot în vederea obţinerii amestecurilor de nutreţuri. bulbi şi tuberculi destinat pregătiri nutreţurilor. care avea un radial un mic cuţit de 5 cm lungime. cu atât mai mult cu cât „iubiţii” noştri conducători au avut mare grijă să avem gropi ecologice de gunoi prin dosarele lor de la Bucureşti. Crengile mai lemnoase decât corzile de viţă de vie. 143 . Şi ce-am spus. se bloca frecvent. Am cumpărat-o dând un salariu mediu pe ea. Imaginea din centru reprezintă tocătoarea despre care tocmai vorbeam. făceau să se încingă motorul şi se oprea la un minut – două după ce era pornită… Cu alte cuvinte… un mare rahat. tangent pe planul discului. au fost corzile de viţă de vie. Iată în imaginea următoare sunt prezentate organele active ale unor tocătoare precum şu un tip de tocătoare de tot rahatul căreia i se face o mare reclamă şi care costă pe măsura reclamei. În cartea tehnică spunea că toacă crengi de până la 3 cm grosime. iar în centru un alt cuţit în formă de U cu dimensiunile de 4 cm. frunzele nu erau eliminate corect şi se adunau în ea până ce se bloca. mai ales la ţară. încet este înecată în deşeuri. deoarece. în vreme ce ţara încet.Motoare magnetice Tocătoare de resturi Cârnaru Cătălin Dan Mărunţirea resturilor vegetale sau menajere în gospodărie este o mare necesitate. Organul ei activ era un disc metalic de 20 cm diametru. s-a dovedit a fi un mare fâs. am spus-o din proprie experienţă. În rest… S-a spart carcasa de plastic. Vestita tocătoare Viking. Iată în partea din stânga este organul activ al unui tocător pentru materiale vegetale. înălţime şi lăţimea de 2 cm. Ei bine singurele crengi pe care le-am putut toca cu ea.

. dar mult mai solid. vor toca mărunt până şi cele mai dure materiale vegetale. lăsând totuşi o distanţă între cilindri egală cu odată şi jumătate înălţimea 144 . Astfel se taie ţeava de 2 . lamele acestuia împreună cu contracuţitul.3 ţoli la lungimea indicată. acestea la rândul lor sunt solidarizate cu capacele prin câte 4 triunghiuri metalice sudate bine. Aceştia vor apuca şi vor zdrobi materialele. la fel de solid. Pe fiecare ţeavă astfel obţinută se sudează cu cordon continuu opt bucăţi de cornier T. un jgheab dreptunghiular înclinat. pe acestea se fixează trecându-se prin găuri centrale ale capacelor. Se obţin astfel pe fiecare cilindru opt caneluri puternice. Lăţimea de lucru a maşinii nu trebuie să depăşească 50 cm. Pe fiecare ax se fixează roţi dinţate de astfel încât acestea să se cupleze între ele. Indicaţii de construcţie. împingându-le spre un cuţit rotitor asemănător cu cel de la maşinile manuale de tuns iarba.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan După fiasco-ul cu tocătoarea Viking pe care am dat un salariu mediu pe economie – din ea nu mai am decât motorul – am început să mă documentez şi am ajuns să ştiu acum cum trebuie construită o tocătoare de calitate. Sudura trebuie să fie continuă pentru o mare rezistenţă. după ce acestea au fost prezdrobite de cilindri tractori. axele. va conduce crengile. O tocătoare de resturi vegetale eficientă trebuie să fie construită conform următorului principiu de funcţionare: Deci. Cilindri tractori se fac din ţeavă groasă şi solidă. La capetele cilindrilor se sudează două capace. frunzele şi alte materiale vegetale spre doi cilindri tractori de mare putere.

deoarece. şi va toca aproape tot ceea ce poate tăia cuţitul. cilindri tractori vor lucra la viteză mică. Va fi făcut din două felii de ţeavă cărora li se sudează în interior un disc metalic cu gaură centrală. Această tocătoare este una de mare randament. Astfel prin faptul că ei sunt cuplaţi împreună prin roţile dinţate egale. Şi acum urmează montarea pe şasiul conceput astfel încât să se poată aşeza contracuţitul şi cuţitul rotitor conform desenului. Se montează din nou cuţitele. la viteză mică. Casetele de rulment trebuie să fie puternic fixate. fiecare din cuţitele lui trebuie să treacă peste contracuţit la 2 – 3 zecimi de mm. Cuţitul tăietor trebuie să se rotească fără a atinge contracuţitul. vreji de floarea soarelui. Angrenarea cilindrilor de la motorul maşinii se face doar la unul singur. indicat ar fi să lucreze la cel puţin 2000 – 3000 de rotaţii pe minut. crengi rezultate în urma tăierilor anuale ale pomilor. Se ascut cuţitele şi se montează după cum arată imaginea. maximum o jumătate de mm. folosindu-ne iar de cât 4 triunghiuri metalice. şi se sudează axul şi pe interior. Va avea diametrul mai mare cam de 30 cm.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan canelurilor de cornier. intrând parţial unele în celelalte. dar vor fi supuşi la forţe foarte mari. Cuţitul tăietor se execută în mod asemănător ca cilindri. inclusiv gunoaie care nu conţin metale sticlă sau ceramică… Motorul magnetic care o acţionează trebuie să fie construit pentru o putere de 5 – 10 cai putere şi va transmite mişcarea către cuţit şi către cilindri prin două fulii. aproape orice. Imediat în spatele cilindrilor tractori. şi pe o parte şi pe cealaltă. se vor roti în contrasens. se sudează pe părţile exterioare axul. Cuţitul tăietor va fi antrenat de la motor cu viteză cât mai mare posibil. Acest disc se sudează puternic cu cordon. pinioanele nu patinează cum patinează cureaua pe fulie. şi se pot produce accidente. Apoi se demontează cuţitele. După ce cele două discuri sunt montate se introduce axul pe găurile din discuri. înclinate. lucrând la maximum 1cm de aceştia se montează cuţitul tăietor şi contracuţitul. de la frunze şi alte vegetale moi până la coceni de porumb. La montare aceste caneluri se vor aşeza alternativ. Este periculos a se construi transmisia cu lanţ pentru că atunci când se va bloca cuţitul într-o creangă mai dură. 145 . corzi de viţă de vie. Se lasă lângă disc suficient spaţiu în inelul din ţeavă pentru găurile prin care vor intra şuruburile de fixare a cuţitelor.

din cauza dimensiunilor reduse ale parcelelor. Funcţie de destinaţie şi construcţia motocultorului. Dar oare nu ar fi salvaţi dacă ar avea în curte o motosapă care nu consumă nici curent electric nici carburanţi ? Fireşte. mobilă. s-a născut din necesitatea de a mecaniza lucrările agricole. cele de întreţinere a culturilor legumicole. cu o singură axă cu una sau două roţi cu pneuri sau fără roţi (când deplasarea în lucru se face cu organele active). condus din coarne de o persoană care merge pe jos în spatele lui. din grădinile familiale. din jurul casei. pentru a mecaniza lucrările agricole sau gospodăreşti. cât şi a formei lor. la el se ataşează una sau mai multe echipamente de lucru. unde. „ Motocultorul. Literatura de specialitate defineşte motocultorul ca o sursă de tracţiune şi de antrenare. folosirea tractoarelor clasice pe două axe nu este posibilă şi nici economică. Mai întâi să spun câteva cuvinte despre motosape şi lucrările pe care le pot executa ele. floricole şi a plantaţiilor de viţă de vie şi pomi de pe suprafeţe mici.Motoare magnetice Motocultorul Cârnaru Cătălin Dan Spuneam că ţăranii noştri uneori nu au bani nici pentru plata carburanţilor necesari lucrărilor agricole.echipat cu motor termic de 3-14 CP. 146 . cunoscut şi sub denumirea de „tractor monoax”sau de „tractor de grădină”. Iată două modele de motocultor cu câteva utilaje aferente: În continuare iată câteva rânduri despre această maşină extrase dintro lucrare dedicată ei. în special.

” Iată în continuare propunerea mea care constă în construirea unui motocultor pe un şasiu din ţeavă rectangulară sau rotundă. În prezent. Un prim 147 . Motorul trebuie prevăzut cu un ambreiaj rac şi cu două seturi de pinioane. . având organele de lucru de tip freză. plug balansier. . Rezultatele bune obţinute în producţie cu aceste motofreze la întreţinerea culturilor a făcut ca ea să sufere o evoluţie în putere şi construcţie. de unde şi denumirea de „motofreză”. vânturători pentru condiţionat seminţe.Lucrările solului: plug simplu. urmată de 8-10 CP. freză pentru zăpadă.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Apărut în 1920. plug reversibil. cu ajutorul cărora se pot mecaniza următoarele lucrări: . s-a pornit de la o motofreză de 2-4 CP. viţă de vie. tocătoare de coceni. bena cu echipament de împrăştiat gunoi de grajd. pentru a deveni motocultor . . sapă rotativă. moară cu ciocănele pentru uruială. echipament de tăiat tulpini de porumb. la care se cuplează o gamă mai mare de unelte. transformându-se într-un adevărat tractor monoax. . îngrăşăminte chimice.Combaterea bolilor şi dăunătorilor: echipament de stropit prevăzut cu rampă pentru stropit în câmp. semănătoare în rânduri dese. rariţă. remorcă monoaxă cu punte motoare pe care se pot monta următoarele echipamente: platformă pentru fân. motocultor acţionat de un motor magnetic multisecţiune de 20 cai putere.compresor. motocultorul a devenit un utilaj multifuncţional. folosită pentru întreţinerea culturilor. cultivator. motocultorul a fost conceput iniţial ca unealtă agricolă cu motor.sau cu lance pentru stropit pomi.legătoare pentru cereale păioase. iar în prezent 11-14 CP.Recoltarea plantelor furajere: motocositoare. . lamă de buldozer. S-au realizat şi motocultoare cu putere de 16-18 CP. greblă. ca apoi să se treacă la etapa de 5-7 CP. . freză.Recoltarea produselor agricole: echipament de scos cartofi. maşină de plantat bulbi.Lucrări gospodăreşti: dispozitiv de tăiat lemne. . Iniţial. tăvălug.Acţionarea maşinilor la staţionar: batoză pentru porumb. grapă. secerătoare . la care se ataşează o gamă mare şi diversificată de echipamente de lucru.Lucrări de transport: remorcă monoaxă simplă. maşină de plantat răsaduri.Înfiinţarea culturilor: semănătoare de plante prăşitoare.

(în imagine pinioanele galben şi portocaliu) pentru ca forţa să fie suficientă pentru tracţiunea unui plug. În felul acesta patru lanţuri vor transmite mişcarea către roţi în vreme ce alte patru spre priza de 148 . pentru ca motocultorul astfel construit cu acest motor să poată fi folosit şi la tracţiunea unei remorci pe drumurile locale. format din mai multe pinioane. în două trepte.. De asemenea motocultorul poate fi prevăzut cu un al doilea set de două – patru pinioane pe şasiu. iar al doilea set va consta de fapt într-un singur pinion. Ar fi bine ca blocul de pinioane de pe axul motorului să poată fi schimbat cu altul având diametru diferit. Căruţa are cai care trebuie hrăniţi !. sau către organele active. care să transmită mişcarea către un angrenaj în unghi drept care să se termine printr-o priză de forţă. Iată pentru început motorul: Este după cum se vede unul multisecţiune. care va transmite tot prin lanţ mişcarea către un alternator care va încărca o baterie şi va alimenta luminile. un astfel de motocultor trăgând după el o remorcă poate fi mult mai util şi mai economic decât o căruţă. 4 – 8 va transmite mişcarea către roţi. Raportul de reducere a turaţiei de la motor la axul roţilor sau al organelor active trebuie să fie cât mai mare..Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan set dmultiplicator. săteşti.

Imaginea de mai jos reprezintă doar o idee de principiu. Motorul dacă va fi construit la puterea de 15 – 20 cai putere va fi perfect capabil să suporte această tracţiune dublă. pentru a construi motocultorul compatibil cu cât mai multe utilaje ce se găsesc pe piaţă. Poate fi prevăzut pe şasiu chiar şi cu o fulie pentru a se putea acţiona cu el diferite utilaje gospodăreşti cum ar fi o pompă. Dacă vă hotărâţi să vă construiţi un asemenea utilaj. etc. şi celelalte accesorii.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan forţă. studiaţi-le mai întâi pe cele motorizate pe benzină sau motorină din comerţ şi mai ales organele lor active de prelucrare a terenului. un gater. Un bun mecanic va putea gândi o multitudine de configuraţii constructive. fantezia şi necesităţile fiecăruia. Dacă se va opta pentru folosirea unui motor magnetic multisecţiune având dinam încorporat atunci pe celălalt capăt al axului se poate monta un al doilea set de pinioane pentru viteză. Nu-mi rămâne decât să vă urez recoltă bogată ! 149 . Posibilităţile de construcţie sunt numeroase. depinzând de ingeniozitatea.

Motoare magnetice Cap tractor

Cârnaru Cătălin Dan

Şi pentru că acum a venit toamna şi aţi lucrat toată vara cu motocultorul dumneavoastră magic, cu motor magnetic, a venit vremea să duceţi recolta undeva, în hambar, la un vecin, la o rudă, la piaţă, etc. Deşi motocultorul poate fi folosit foarte bine pe post de cap tractor pentru căruţe, remorci etc., am conceput şi un cap tractor special pentru a modifica cu ajutorul lui căruţa. În felul acesta scăpaţi de cheltuielile cu îngrijirea şi hrănirea calului. Iată cum arată acest cap tractor:

Este conceput în aşa fel încât cu mici modificări aduse căruţei să poată fi pus pe căruţă. Cum modificăm căruţa. Îi prelungim în faţă podina şi fixăm inima căruţei de ea. Prin sudură, de inima căruţei se fixează o ţeavă groasă perpendiculară. Prin ea va trece axul capului tractor. Această ţeavă va juca şi rol de cârlig de remorcare şi de furcă pentru viraje. Capul tractor va fi prevăzut cu un ax vertical care va intra pe această ţeavă, unde va fi asigurat cu o siguranţă un şurub ce trece prin el deasupra ţevii verticale. În partea de sus a axului capului tractor se va fixa un ghidon demontabil, exact ca la biciclete. Pe coarnele acestuia se va fixa cele două schimbătoare de viteze, mantelele de frână precum şi o manetă pentru ambreiaj. Pe şasiul capului ( cu albastru ) se va fixa motorul magnetic, axele celor două trepte de viteză precum şi axul roţilor care va purta roţile, şi blocul de pinioane de forţă. Capul tractor are trei trepte de reducere a vitezei. Treapta I şi II sunt acţionate cu un simplu lanţ de bicicletă. De altfel toată transmisia se face cu

150

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

pinioane şi foi pedaliere de bicicletă, cu excepţia blocului de foi de pe axul roţilor care trebuie manufacturat având în vedere numărul de dinţi pe care-l are. Treapta I cu pinioanele colorate roşu, cuprinde transmisia de la motor şi are pe motor pinion de 22 care se leagă prin lanţ de bicicletă de o foaie pedalieră de 44 fixată pe primul ax al transmisiei la capătul căreia începe… Treapta a II-a cu pinioanele colorate portocaliu, care are un bloc normal de pinioane de 6 pinioane, împreună cu schimbătorul de viteze ce se angrenează tot printr-un lanţ cu un bloc de foi pedaliere – 3 foi – împreună cu schimbătorul de viteze aferent şi care se află pe al doilea ax al transmisiei. Treapta a III-a cu pinioanele figurate galben, este reprezentată de cel de-al doilea capăt al celui de-al doilea ax, care e format dintr-un bloc de 5 – 10 pinioane de 16, care vor fi angrenate pe axul roţilor cu un alt bloc de 5 – 10 pinioane mari de 160 de dinţi. Aceasta este treapta de forţă. Rapoartele de demultiplicare vor fi: - pentru treapta I – 44/22 = 2 - pentru treapta II – va fi cuprins între 0,812 şi 2,75 - pentru treapta a III – va fi de 10 Dacă motorul magnetic va avea turaţia de 2000 rotaţii pe minut iar roata va avea circumferinţa de 2 m, atunci viteza capului tractor va fi cuprinsă între 4,363 şi 14,778 Km/oră. Motorul magnetic folosit trebuie să fie unul multisecţiune, cu dinam încorporat, care dinam să poată asigura energia electrică necesară semnalizării ( în caz că se iese pe şosea ). Poate fi şi fără dinam caz în care mai adăugăm undeva pe lanţul de transmisie un pinion pentru angrenarea unui alternator. În ambele cazuri e bine să avem şi o baterie. Motorul va fi prevăzut cu un ambreiaj rac, şi va fi calculat pentru o putere de 10 – 15 cai putere. Să nu vă pară transmisia firavă având în vedere că e construită cu lanţ de bicicletă. Porţiunea care cere într-adevăr forţă am prevăzut-o cu blocul de pinioane mare de 5 – 10 pinioane ( în figură am desenat doar 3 din considerente de spaţiu şi estetică a desenului), şi în plus nici nu ştiţi câtă rezistenţă poate avea o transmise formată din 5 – 10 lanţuri de bicicletă paralele !... Motorul de asemenea trebuie prevăzut cu o manetă de pornire care să poată fi acţionată de undeva de la îndemâna conducătorului, şi care să deplaseze statorul în poziţia oprit sau pornit a motorului.

151

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

Ghidonul poate fi prevăzut cu un sistem de montare şi demontare rapid, care să permită scoaterea capului tractor de pe căruţă dacă e nevoie. Înainte de pornirea motorului se debreiază, se porneşte, se aduc schimbătoarele de viteză pe poziţia celei mai mici viteze şi se dă drumul manetei de ambreiaj. Capul va începe imediat să tragă şi din acest moment se schimbă progresiv vitezele. Pentru deplasarea cu căruţa încărcată se va a avea grijă ca deplasarea să se efectueze cu viteză adecvată încărcăturii, pentru că dacă se încearcă pornirea de pe loc cu viteză mare, se riscă a se rupe lanţul uneia din primele două trepte de viteză. Dacă se pleacă de pe loc uşurel, schimbându-se progresiv vitezele, căruţa trasă de capul tractor va lucra la fel de bine ca şi atunci când ar avea înaintea ei un cal. Grijă mare la pante ! Oricum, fiind un vehicul motorizat magnetic va dura un pic până ne vom obişnui cu manevrarea lui. De altfel la fel stă situaţia în cazul tuturor vehiculelor cu motor magnetic.

152

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

Pe şosea
Într-unul din primii ani de după 1990 a fost o iarnă cu ninsori puternice care au făcut ca în câteva ore să fie acoperit tot sudul ţării cu o pătură foarte groasă de zăpadă. Dintre miile de automobilişti porniţi atunci de la Timişoara cu destinaţia Bucureşti, nu a reuşit să ajungă decât unul singur. Acesta, însoţit de încă trei prieteni plecase cu micuţa lui maşinuţă Lăstun. Lăstunul, pentru cine nu ştie, a fost o maşină minusculă de ( aproape… ) patru locuri care a circulat pentru câţiva ani înainte de 1989 fiind făcută la Craiova. Dimensiunile sale comparabile cu ale Smart-ului de azi, au făcut-o ţinta multor glume mai mult sau mai puţin răutăcioase. Eu chiar am întâlnit atunci înainte de 1989 pe cineva care a întârziat la serviciu pentru că nişte prieteni mucaliţi s-au apucat de cu seară şi i-au pus maşinuţa sub bara de bătut covoare din parcarea blocului. Dar tocmai pe acest fapt s-a bazat reuşita celor patru de a ajunge la Bucureşti atunci când toţi ceilalţi mii de conducători auto au rămas înzăpeziţi în câmpia dunăreană. Pur şi simplu atunci când nu mai puteau înainta, cei patru se dădeau jos, şi împingeau maşinuţa sau o luau pe sus… Astfel cu multe pauze şi muncă manuală au reuşit totuşi să intre în Bucureşti când toţi ceilalţi nu au mai putut. Datorită dimensiunilor, greutăţii şi a consumului Lăstun-ul a fost poate cea mai eficientă maşină de serie care a circulat vreodată pe şoselele României. Să ne reamintim ce spunea cel mai mare inventator român în viaţă, domnul Iustin Capră despre automobile: „ Am observat că în majoritatea automobilelor circulă un singur om sau doi, greutatea automobilelor este în medie de 1.000 kg, din care numai 10% reprezintă masa utilă. Dacă se ia în considerare randamentul scăzut al motorului termic, bilanţul energetic este 2-3% util, 97% – energie „folosită în special pentru distrugerea mediului înconjurător“. Numărul automobilelor creşte vertiginos, mult mai repede decât carosabilul, care trebuie smuls din terenul agricol. Ing. Radu Manicatide afirma în 1930 că „automobilul, aşa cum este construit, reprezintă o crimă ecologică, economică şi chiar spaţială” “ De altfel ineficienţa automobilelor o vedem pe toate şoselele lumii, iarnă de iarnă. Dacă automobilul ar fi mai uşor, ar fi dotat cu motoare mai economice şi mai puternice, ( de randament mai mare) ar avea un sistem de

153

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

rulaj care să nu patineze pe zăpadă… Într-un cuvânt maşina ar fi mai eficientă dacă în locul roţilor ar avea şenile ( nu neapărat metalice ci din cauciuc dur ) dacă partea de dedesubt a ei ar fi asemănătoare fundului unei bărci, pentru a putea aluneca pe zăpadă, şi dacă motorul ei ar produce 20 cai putere pe Kg faţă de unul cât produce acum. Dar asemenea vehicule sunt interzise civililor, fiind folosite cu neruşinare doar de militari. Există un vehicul care chiar că este indiferent la zăpezi şi viscole, la nisip, şi la apă, dar şi acesta-i folosit tot numai de către armată… anume vehiculul pe pernă de aer. Şi asta pentru că este dotat cu motorul clasic cu ardere internă, ceea ce-l face foarte greu şi un mare consumator de energie. De altfel părerea mea personală este că viitorul în transportul pe sol este al vehiculelor mici şi foarte mici. Şi sunt convins în ciuda faptului că oficialii acestei planete în lăcomia lor nemăsurată continuă să promoveze şi să sprijine producţia de automobile mari cu motoare puternice. Normal, căci cu cât acestea consumă mai mult carburant, cu atât le cresc lor conturile. A se vedea volumul precedent. De aceea propun:…

154

Motoare magnetice Roţile…

Cârnaru Cătălin Dan

În ideea eficientizării mijloacelor de transport sunt mai multe căi. Scăderea greutăţii lor, creşterea puterii motorului, scăderea consumului lui, creşterea vitezei de deplasare… Pentru scăderea greutăţii se recurge la construcţia şasiurilor şi a caroseriilor din materiale compozite, mai uşoare, precum şi la eliminarea părţilor nefolositoare şi micşorarea maximă a masei celor folositoare. În ideea aceasta, dacă motorul este unul magnetic, se va renunţa la tot ce înseamnă sistemele auxiliare ale motorului clasic, cum ar fi filtre, sisteme de răcire, sisteme de distribuţie, etc. precum şi o simplificare a transmisiei. Dar ce ar fi dacă s-ar renunţa cu totul la motor, şi în acest caz ar dispărea fireşte şi toată transmisia. Fără motor şi fără transmisie ne rămân… roţile. Ele pot fi construite având motorul integrat. Iată mai jos o primă roată magnetică autopropulsată pe care am conceput-o a fi folosită la biciclete căruţuri şi la … orice are roţi:

Butucul, format dintr-un disc cu axul roţii, poartă mai multe şine radiale ( funcţie de puterea magneţilor şi de cât de mulţi vrem să folosim – se stabileşte câte şine ) Pe aceste şine sunt fixaţi trei sau mai multe rânduri de magneţi care formează cercuri concentrice. Pe roată sunt tot atâtea cercuri de magneţi. Magneţii sunt aşezaţi atât pe şine cât şi pe roată cu o înclinare de 25 până la 35 de grade. Sunt fixaţi

155

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

cu acelaşi pol pe suport, astfel încât atunci când cei de pe şină sunt aliniaţi cu cei de pe roată, aceasta se va învârti. În poziţie de repaus magneţii de pe şine se află între rândurile de magneţi de pe roată. Şinele au pe capete spre centru un resort care obligă magneţii să stea în poziţie de repaus. Pe interior pe circumferinţa butucului este un cerc metalic cu dinţi ( se vede cu gri ) care se află în capul fiecărei şine cu magneţi. De această piesă este prins un cablu de frână – cu roşu – care trece printr-o gaură din butuc şi se duce la manetă. În momentul în care vrem să pornim roata strângem pur şi simplu maneta, trăgând prin intermediul cablului cercul care se va roti şi va obliga şinele să alinieze magneţii de pe butuc în faţa celor de pe roată. Pentru utilizarea la bicicletă se va folosi ca roată ajutătoare, în locul celei din faţă. Roata se poate roti liber dacă magneţii nu sunt aliniaţi. Dacă vrem să facem un vehicul cu patru asemenea roţi, toate cablurile se adună într-unul singur care vine la manetă. A doua roată autopropulsată are în ea un motor magnetic simplu cu 35 de magneţi la fel ca cel de la pagina 51, cu diferenţa că statorul e la interior iar rotorul la exterior. Statorul alunecă pe axul roţii pe o pană, acţionat fiind printr-o pârghie acţionată de un cablu de frână. ( se vede cu gri fixată pe furcă în stânga ). Rotorul este fixat pe o parte într-un rulment, iar pe cealaltă parte la circumferinţa lui are un cerc care se sprijină pe trei rulmenţi purtaţi de o piesă în formă de Y care are între cele trei braţe o gaură prin care intră pe axul roţii. Dacă vom folosi roata pe teren accidentat sau va suporta sarcini mai mari acest suport în Y poate fi înlocuit cu unul în X – pe patru rulmenţi roata va fi mai solidă. Este o soluţie constructivă oarecum ciudată, dar este foarte solidă, şi oferă posibilitatea integrării motorului pe o roată de bicicletă normală, căreia i se elimină butucul. În locul acestuia va fi cercul de pe rotor. Se vor folosi spiţe mai scurte cu raza noului butuc constituit din statorul motorului. Dacă veţi analiza un pic desenul veţi vedea că nu e foarte complicat, în ciuda aparenţelor. Priviţi:

156

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

Roata poate fi folosită ca roată ajutătoare la bicicletă. Şi aceasta se roteşte liber când nu e pornit motorul ei. De asemenea poate fi folosită pentru motorizarea a numeroase alte vehicule pe roţi, începând de la trotinete, triciclete, pentru copii şi nu numai, până la vehicule pe patru roţi. La fel ca şi la precedenta, dacă se folosesc două sau mai multe, cablurile acestora se vor conecta toate la unul singur, în felul acesta comandându-se simultan toate roţile. Pentru construcţia roţilor autopropulsate se mai poate folosi cu deplin succes motorul lui Christopher Mark Gitzen.

157

Motoare magnetice Biciclete şi trotinete

Cârnaru Cătălin Dan

Acum câţiva ani când am văzut prima dată o trotinetă echipată cu motor cu ardere internă am fost foarte încântat. Mie, cel puţin, mi se pare soluţia ideală pentru transportul urban. Faptul că în ultimul timp în ciuda apariţiei a numeroase modele de biciclete care mai de care mai bune şi mai frumoase, sau poate tocmai de aceea, a crescut şi numărul furturilor acestor vehicule. Şi dacă înainte de 89 se mai ocupa cineva să încerce să-i prindă pe aceşti hoţi, acum nu mai interesează pe nimeni acest aspect al vieţii citadine cotidiene. Am un amic căruia i-a fost furată bicicleta la două săptămâni după ce a cumpărat-o, din faţa unui mare supermagazin, dotat cu camere de luat vederi şi cu pază… Eu, deşi am bicicletă, nu plec cu ea de acasă decât dacă ştiu că în situaţia în care o voi încuia undeva pe drum, aceasta nu va sta prea mult nesupravegheată, sau doar dacă merg la cineva unde am posibilitatea să o bag în casă sau în curte. De aceea consider că trotineta este un mijloc de transport ideal. E suficient de mică şi de uşoară pentru a putea fi luată cu ajutorul unei curele, pe umăr, oriunde te duci. Oricum atât bicicleta cât şi trotineta ca mijloace de deplasare individuale au mult de câştigat dacă sunt motorizate. Din păcate nu se mai găsesc motoare de bicicletă, aşa cum se găseau odată. Iar dacă totuşi se găseşte pe undeva vreunul, e de producţie străină ( deci piese şi întreţinere problematică) şi pe deasupra e suficient de scump, pentru ca, cu banii pe care i-ai da pe al să poţi să-ţi iei o motocicletă. De aceea propun motorizarea magnetică. Şi în acest scop am conceput două motoare mici dar puternice, care pe deasupra au încorporat în interior un dinam în scopul asigurării energiei electrice necesare semnalizării. Motorul este construit ca motor magnetic simplu cu ambreiaj rac. Pentru amănunte studiaţi cu atenţie desenul de la pagina 101. Comanda ambreiajului se va face prin intermediul unei manete care printr-un cablu va acţiona o pârghie ce va apăsa pe bila din capul axului motorului. Poziţia normală trebuie să fie debreiat. Astfel în timpul deplasării vom ţine motorul ambreiat din manetă, iar când vom lua mâna de pe manetă pentru a acţiona manetele de frânare, motorul va debreia. În acest fel ne va fi uşurată atât pornirea cât şi utilizarea motorului. Dimensiunile constructive ale acestui motor nu vor depăşi 15 cm. diametru şi aceiaşi grosime. Şi se vor folosi magneţi de 8 x16 mm. care au forţa de peste 1 kg. Dacă va fi construit îngrijit cu distanţa foarte mică între stator şi rotor, va furniza câţiva cai putere. ( a se consulta tabelul de la pagina 55 )

158

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

Acum câteva cuvinte despre generatorul electric încorporat. Solidar cu rotorul, la mică distanţă de el se va mai monta un disc din material nemetalic. Pe acesta se vor fixa prin lipire cu adezivi gen poxipol sau superglue, radial, la distanţă egală mai mulţi magneţi, cu aceiaşi polaritate spre exterior. În timpul funcţionării motorului aceşti magneţi trebuie să treacă la maximum 3 mm. de un număr de 6 bobine înseriate, fixate pe capacul interior al motorului şi bobinate fiecare pentru a furniza 2 V cu grosimea firului de 1 mm. În felul acesta vom obţine în timpul funcţionării motorului puterea de 60 W la tensiunea de 12, suficient pentru a putea folosi la far bec de autoturism.

Ce nu apare în desen este faptul că motorul trebuie prevăzut cu o pârghie care să deplaseze statorul din poziţia oprit în poziţia pornit şi invers. Se porneşte motorul aducându-se statorul în poziţia pornit, după care ne urcăm pe bicicletă aducem schimbătorul de viteză pe prima poziţie şi ambreiem, urmând ca pe măsură ce ne deplasăm să trecem în treptele superioare de viteză. După fiecare debreiere, dacă ne-am oprit pe loc, vom aduce schimbătorul în prima viteză şi abia apoi vom ambreia din nou.

159

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

Al doilea motor conceput tot pentru motorizarea bicicletelor trotinetelor şi tricicletelor, este următorul:

E asemănător. Dar nu va mai fi perfect rotund, în ciuda faptului că va avea aceleaşi dimensiuni. Datorită faptului că generatorul lui electric este integrat statorului, carcasa va trebui să aibă forma adecvată acestui fapt. Generatorul e format dintr-o singură bobină, care este aşezată pe un miez ce intră în locul unuia dintre magneţi. După cum se vede al doilea capăt al miezului se aşează deasupra magnetului vecin asigurându-se în felul acesta închiderea liniilor magnetice. Bobina se va bobina pentru 6 volţi cu fir de 1mm. sau pentru 12 volţi cu fir de 0,5mm…. sau tot de 1 mm. dacă avem loc în carcasă. De asemenea şi acest motor va avea pârghie pentru pornire ( nici la acesta nu am mai figurat-o ), şi va fi exploatat la fel ca şi precedentul. La ambele motoare se va fixa pe ax un pinion mic – 10 dinţi, care va angrena prin lanţ pe cea mai mare foaie pedalieră. Foaia mică pedalieră se înlocuieşte cu un pinion de 12.care va angrena pe blocul de pinioane de pe roată. În felul acesta avem o demultiplicare în două trepte. Prima va fi de 44/10=4,4, iar a doua va fi cuprinsă între 1,3 şi 3 În caz că motorul va avea 1500 rotaţii iar roata circumferinţa de 1,5m., viteza atinsă va fi între de 10,2

160

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

şi 23,6 Km./oră. Dacă roata va fi de 2 m. în circumferinţă vitezele cresc cu un sfert. Iar dacă turaţia e de 2000 cu un alt sfert adică se poate ajunge la viteza minimă de 15 km/oră şi maximă de 35 km/oră. Deoarece atât puterea cât şi turaţia unui motor magnetic depind în egală măsură de puterea magneţilor şi de distanţa dintre ei - respectiv de distanţa dintre stator şi rotor, aceste valori sunt doar informative, eu neavând cum calcula real un motor ce poate fi construit diferit de două persoane diferite. De aceea după construcţia motorului se va determina ce turaţie are, şi în funcţie de aceasta se va dimensiona transmisia în următoarele condiţii. Blocul de pinioane cu schimbătorul aferent trebuie să rămână funcţional, iar viteza maximă atinsă de bicicletă ( sau alt vehicul) să nu depăşească 35 – 40 km/oră, astfel încât cea minimă să fie undeva la 5 – 7 Km/oră. Acum să vedem şi două propuneri de vehicule individuale de transport care ar putea fi motorizate cu unul din aceste două motoare: Primul:…

Este o trotinetă, care are o şa normală de bicicletă, ce se poate coborî. De asemenea şi ghidonul poate fi rabatat ( ca la orice trotinetă, nu ?!). Este totuşi gândită ca o trotinetă şi dacă e calculat corect, după rabatarea ghidonului şi coborârea şeii trebuie să poată fi luată de ghidon ca de un mâner pentru a o duce cu noi. Eu am gândit a fi construită cu o greutate maximă de 6 – 7 Kg. Al doilea vehicul este:

161

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

La fel ca şi precedentul se vrea a fi un vehicul practic. Este după cum se vede o trotinetă – triciclu, care se rabatează complet, ghidonul este articulat culcându-se înspre spate, în vreme ce platforma se ridică şi se aduce spre faţă. Nu am figurat dar platforma are un suport de sprijin care se rabatează la rândul lui înspre una din laterale, pentru a permite ca roţile din spate să vină spre faţă pe lângă cea mare. Se va construi ( de către cei care pricep ce este încurcăleala aceasta de roţi ) pentru a atinge viteza maximă de 25 Km/oră. Şi având o greutate de maximum 10 Kg.

162

oboseala împingerii unui căruţ e cam mare. pentru handicapaţi să se deplaseze sau să aibă acces în tot felul de locuri. Ei bine acest lucru se poate rezolva foarte simplu şi uşor cu ajutorul unui motoraş magnetic. Iată cum: Se va monta pe şasiul căruţului un suport în formă de L care să susţină atât motoraşul cât şi axul primei trepte de transmisie. măcar pe una din roţi şi o frână. măcar o parte din drum. cu ambreiaj rac. Un alt domeniu în care se poate folosi cu succes această variantă de motorizare ar fi cea a scaunelor de handicap. toate în jurul valorii de mai sus. De la faptul că nu toate trotuarele şi trecerile de pieton sunt dotate cu rampe. Este foarte greu mai ales în România unde nu sunt respectaţi. dacă s-ar putea. De asemenea în acest caz se va prevedea. şi va fi montată pe ghidonul căruţului. Maneta de ambreiaj va lucra tot pe poziţia normal debreiat. Şi-ar dori ele atunci un căruţ care. Poate fi dotat cu un grup de pinioane cu trei pinioane şi schimbătorul aferent care să permită 3 viteze de deplasare. sau dacă sunt acestea sunt 163 . tot de bicicletă. Motorul va fi unul de genul celor de la capitolul precedent. să meargă singur. Adică… de la 3 până la 6 Km pe oră.Motoare magnetice Cărucior şi scaun de handicap Cârnaru Cătălin Dan Probabil că multe mame sunt uneori exasperate de faptul că în oraşele româneşti care au o sumedenie de obstacole atât pe partea carosabilă cât şi pe trotuar. Se va calcula transmisia în aşa fel încât viteza de deplasare a căruţului să fie de 4 – 5 Km la oră. dar va fi mai mic.

La noi nu cred că-ţi permite vreun handicapat să aibă pe lângă asistentă ( dacă şi-o permite şi pe aceasta !) şi mecanic angajat pentru întreţinerea scaunului.3 km pe oră până la 15 – 20 km pe oră. Din păcate la noi în ţară aceste scaune. motorul va fi unul asemenea celui de pe biciclete. caz în care cu atât mai mult se impune necesitatea folosirii unui scaun motorizat. ( de la paginile 156 şi 157 ) cu ambreiaj rac şi generator încorporat. Scaunul va mai fi dotat cu frână. şi fireşte cu sistem de semnalizare luminoasă. pe lângă faptul că nu se găsesc. În plus chiar dacă reuşeşti să achiziţionezi un asemenea scaun. Transmisia se va face exact ca la bicicletă. cu manetă schimbător de viteze. probabil tocmai cu scopul descurajării petentului handicapat să-şi caute drepturile… În plus unii dintre handicapaţi au diferite grade de handicap şi la partea superioară a corpului. De altfel am observat la multe instituţii rampe făcute în bătaie de joc. Pentru a putea îndeplini necesităţile pacientului. întreţinerea acumulatorilor. şi în general a întregii sale motorizări descurajează pe oricine. sunt şi exagerat de scumpe. 164 . Iată deci ce propun: După cum se poate vedea exact acelaşi tip de montaj. dar există nişte deosebiri esenţiale. Practic un mic automobil cu un singur loc.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan necorespunzătoare ( aceiaşi situaţie şi la instituţii). nu doar la cea inferioară. calculându-se posibilitatea deplasării cu mai multe viteze cuprinse între 2 . Se va monta şi o baterie de acumulator încărcată de generatorul motorului.

În unele zone din Ardeal se mai întâlneşte încă o săniuţă care are în partea din faţă un fel de ghidon cu tălpici. Nu propun înlocuirea motorului acestora. ci propun ceva mai simplu şi mai atractiv atât pentru copii cât şi pentru gospodarii din satele de munte.Motoare magnetice Iarna pe zăpadă Cârnaru Cătălin Dan De câţiva ani au pătruns şi pe la noi „snow mobilele” acele motociclete cu tălpici pe faţă şi cu o şenilă sub şa. Aceasta va fi caseta rulmentului prin care va trece axul ghidonului şi totodată axul tractor al şenilei. modificarea săniuţei constă în construirea altui blat mai lung de forma din imagine . 165 . Iată cum: După cum se vede. eventual şi cu spetează. care sunt motorizate de motoare puternice care fac mult zgomot. În capătul din faţă în centrul limbii îngustate a blatului se dă o gaură în care se fixează un inel metalic executat dintr-o ţeavă în capul căreia s-a sudat un fel de şaibă cu diametrul interior cât ţeava şi având patru găuri pentru fixare cu şuruburi în lemnul blatului. deşi se poate face ca orice motor. Ei bine propun ceva asemănător şi anume o şenilă tractoare adaptabilă pe orice săniuţă.

prima treaptă de demultiplicare a vitezei cu roz şi a doua cu portocaliu. La fel ca toate celelalte vehicule motorizate cu motoare magnetice de până acum se vede că are motorul magnetic cu verde. pentru a se putea demonta şenila în vederea schimbării covorului de cauciuc al ei. dar acest întinzător ar fi bie să fie construit cu un resort reglabil cu ajutorul unui şurub. pe care la distanţe egale se fixează cu şuruburi. Acesta se face din cauciuc de câţiva mm. de o parte şi de alta se dau găurile pătrate în care se vor angrena dinţii roţilor tractoare. Eu am figurat doar ca idee un resort. în punctul de echilibru al acestuia. Partea de jos va fi sudată de cadrul ce înconjoară şenila ( cu verde deschis ). axul şi caseta se văd cu albastru şi nuanţe de gri în desen. Un bun mecanic va pricepe imediat cum stă treaba analizând desenul şi va şti ce trebuie făcut. cele care sunt angrenate de motor. cornier cât lăţimea lui. Pe capătul de sus al axului se va fixa un ghidon. Cilindrul întinzătorului se va construi la fel ca cilindrii tractori de la tocătoare. după părerea mea extrem de utilă în zonele de dealuri şi de munte. mai ales unde ninge mult şi iarna se menţine mai mult de 6 luni pe an. Între corniere.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Rulmentul. Această şenilă tractoare este. Motorul va avea ambreiaj rac lucrând pe poziţia normal debreiat. Se poate folosi resortul suspensiei de cadru de la bicicletă. doar că fireşte nu va avea pe el cornirere sudate. 166 . Acest cadru trebuie să fie fixat demontabil pe şasiul şenilei.

adică ordinea alimentării şi iniţializării exploziilor este comandată tot de la arborele cotit printr-o transmisie cu roţi dinţate sau cu lanţ numită sistem de distribuţie. că ele poluează. Deşi pare de necrezut la prima vedere. Astfel fiecare piston devine un magnet mare. să stea la doar doi trei mm. în camera de ardere din capul pistonului. pe toată înălţimea camerei de ardere. În acel moment aceste perechi de magneţi se vor respinge. chiar şi un motor de autoturism. care este acţionat de pistoane. Mai ştim că datorită exploziilor din camerele de ardere motorul se încălzeşte şi trebuie răcit.Motoare magnetice Automobilele Cârnaru Cătălin Dan Acum am să vă spun ceva ce o să vă surprindă pe toţi. Magneţii de pe piston trebuie ca la punctul maxim superior. că gazele rezultate în urma exploziilor trebuie eliminate. căci întreaga maşină nu se va uşura decât cu maximum jumătate din greutatea motorului. Grupul de magneţi din capul pistonului va totaliza poate câteva zeci de kg forţă. Aceşti magneţi. ( deci până la acelaşi nivel cu garnitura de chiulasă) se montează prin lipire grupuri de magneţi sau doar unul. Iată acum ce am putea face pentru a transforma un motor cu ardere internă într-unul magnetic. La fel şi cei de deasupra lor. Mai ştim că coordonarea funcţionării lui. De asemenea ştim că motorul are nevoie de ungere. Şi se aleg de aceiaşi înălţime cu camera de ardere. şi cam toate cele multe şi rele ale automobilului…. care la rândul lor sunt puse în mişcare de explozii repetate ale amestecului carburant. Se pun în picioare. Se elimină chiulasa şi în locul ei se montează un ax care va avea pe el montat în dreptul fiecărui cilindru un magnet. Toţi ştim că motorul cu ardere internă în principiu e format dintr-un arbore cotit. poate fi transformat într-un motor magnetic. În momentul 167 . îşi va păstra totuşi caracteristica de eficienţă scăzută. mai ştim că are nevoie de un rezervor de carburant şi de o pompă care să-l aducă la motor. de magneţii de pe axul distribuţiei. dar mare – dacă avem de unde-l procura – care să umple aproape toată camera. că acolo îi mai trebuie deasupra motorului o instalaţie de admise a aerului şi una de amestecare a acestuia cu carburantul – carburatorul sau injectorul. şi că datorită frecărilor şi uzurii motorului uleiul se murdăreşte şi trebuie filtrat. În capul fiecărui piston. Din păcate deşi poate că va deveni mai eficient în privinţa raportului putere/greutate. fie că este Otto sau Diesel. sau un grup de magneţi de exact aceiaşi dimensiune şi putere cu cei din capul pistonului. atenţie nu trebuie să atingă de loc cămaşa cilindrului. că sunt fierbinţi. unul lângă celălalt.

Distribuţia va lucra la fel. pentru a elimina strasul dintre magneţi. pentru a-i respinge sau a-i atrage pe cei din capul pistoanelor.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan corespunzător punctului maxim inferior. adică ei fiind montaţi pe axul distribuţiei se vor roti deasupra cilindrilor aşezându-se când şi cum trebuie. la sistemul de răcire. magneţii de deasupra blocului motor trebuie să fie orientaţi atractiv. Iat-o: 168 . Axul distribuţiei cu tot cu magneţii săi trebuie să poată fi rabatat în lateral în momentul opririi motorului. Restul… Se renunţă la rezervorul de carburant. deci cu polul opus momentului maxim superior. la sistemul de alimentare. la filtrul de aer… Iată un desen de principiu a ceea ce am spus : Am şi o a doua metodă de transformare a unui motor cu ardere internă într-unul magnetic.

Veţi spune că aceste idei nu sunt valabile pentru că un motor cu ardere internă.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan De astă dată magneţii de deasupra cilindrilor vor fi montaţi fix. ci chiar de câteva ori mai mare decât forţa exploziei pe care o înlocuiesc… Gândiţi-vă… 169 . Mai gândiţi-vă la magnetul de 5 x 5 x2. datorită exploziilor e foarte puternic. nişte ecrane din miumetal. iar între ei şi cilindru vor intra la momentele cheie. Astfel magneţii se vor respinge când ecranele vor ieşi în lateral şi se vor putea apropia atunci când ecranele se vor interpune între ei. Vă întreb. care are forţa de 100 kg… E foarte posibil ca magneţii aşezaţi pe capul pistonului totalizând aproape acelaşi volum cu cât are camera de ardere opuşi fiind unora la fel de puternici. Cât de puternic? Cât de puternică credeţi că poate fi explozia a câţiva centimetri cubi de amestec carburant cât are o cameră de ardere.5 cm. comandate de un arbore cu came împreună cu nişte solenoizi. Probabil… în funcţie de construcţia motorului câteva zeci de kg. Şi dacă tot nu vă vine a crede mai gândiţi-vă la randamentul scăzut al motorului cu ardere internă. aşezaţi la doar câţiva milimetri distanţă să aibă o putere de respingere nu numai superioară. Rămâne de rezolvat eliminarea stresului magneţilor în perioadele de oprire a motorului. şi poate că atunci vă veţi răzgândi. la raportul lui foarte mic între greutate şi puterea furnizată.

De asemenea nici nu ştiu să înot. Deşi poate nu-i târziu să învăţ… Pe bicicletă am învăţat să merg în jurul vârstei de 30 de ani… Probabil că pe la 60 voi învăţa să merg şi pe apă… Dar asta nu-i un impediment pentru a nu merge în deltă. iar în concedii prin Deltă Delta rămâne marele meu regret.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Pe apă Aici cred că vor fi foarte interesaţi acei dintre dumneavoastră care au pasiunea de a merge la sfârşitul săptămânii la râu sau la baltă. Am mers la pescuit doar de câteva ori în întreaga mea viaţă. nu ? Doar 90 % din marinarii lumii în urmă cu nu mult timp nu ştiau să înoate. Nu am fost niciodată acolo. După mulţi ani aveam să găsesc acea revistă undeva în casa unui prieten. Miamintesc cât de ingenioasă mi s-a părut. Şi probabil că nu voi ajunge niciodată având în vedere situaţia financiară în care m-a adus politica mafioţilor de la conducerea ţării… Nu sunt pasionat de pescuit. ideea unei bărci pliabile. În schimb am pasiunea fotografierii naturii. în copilăria mea am găsit un articol într-o revistă pentru tineret. Şi iată articolul respectiv pe care vi-l dăruiesc şi dumneavoastră pe această cale: „ Barcă de pescuit pliabilă 170 . atunci când în urmă cu mulţi ani. Şi unde este oare mai frumoasă natura decât acolo… în deltă. a animalelor în mediul lor.

dar o barcă care merge singură nu merge în linişte… e zgomotoasă… Dacă are motor electric e mai silenţioasă. tot din material plastic. Nu se recomandă utilizarea metalelor la confecţionarea bolţurilor. ATENŢIE! Toate piesele din lemn necesită o foarte bună impregnare cu lac (tip Palux) pentru a se putea usca rapid. dar nu complet tăcută şi din păcate acesta are putere foarte mică împinge barca foarte încet. După utilizare. şi pe deasupra merge cu acumulatori care se consumă repede… De aceea iată cum ceva peste mana cerească este un motor magnetic… care poate fi construit a lucra la orice puteri şi nu are nevoie de carburanţi. fiind atît uşor de transportat cît şi de depozitat. „ Din păcate nu vă mai pot spune cum se numea revista. Cu ajutorul a cîteva bolţuri filetate. Atunci când am regăsit-o la amicul meu. nu face zgomot. fiind grăbit.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Cu ajutorul unei foi din material plastic poliolefin. pentru a preveni oxidarea lor în timpul depozitării. am fotografiat pagina cu articolul acesta şi am plecat. banca şi tabloul provei. Şi ceva peste mana cerească ar fi dacă această barcă ar merge şi singură pentru ca noi să facem fotografii în linişte… ÎN LINIŞTE ?! Bine. Mai ales pentru cei pasionaţi de frumuseţile deltei şi în special pentru fotografiii de natură o barcă pliantă cât mai uşoară este o mană cerească. Mai târziu mi-am dat seama că nu ştiu cum se numeşte revista şi în ce an a apărut. barca se lasă la uscat şi se împachetează. Foaia se pliază (ca in figură) pentru a forma coca bărcii. de curent electric. se fixează armăturile rigide: fundul din placaj. oglinda. a unei bucăţi de carton gudronat sau linoleum de 1. Cristian Crăciunoiu.6 m x 3 m se poate realiza o barcă foarte simplă. şi e la fel de uşor ca unul electric la puterea unuia cu ardere internă… Aşadar iată… 171 .

Pârghia de pornire care pune statorul în rând cu rotorul va fi astfel poziţionată încât să poată fi acţionată din barcă cu maximă uşurinţă. la fel cum se fixează maşina de tocat pe masă. şi se vor dimensiona în funcţie de grosimea bordajului bărcii. Iată: Motoarele folosite vor fi două motoare simple ca cel de bicicletă. şi are avantajul că poate să se deplaseze în ape a căror fund este la doar câţiva centimetri sub fundul bărcii. dar fără generator şi fără ambreiaj.Motoare magnetice Motor cu zbaturi Cârnaru Cătălin Dan Propunerea pe care o fac în continuare se referă la o pereche de zbaturi motorizate care se pot fixa cu ajutorul unor cleşti cu şurub pe marginea bărcii. 172 . cleştii trebuie prevăzuţi cu posibilitatea de a fi demontaţi. Motoraşele sunt mici. Barca astfel echipată este silenţioasă. se pornesc simultan iar direcţia se ţine oprind pentru scurt timp motorul din partea unde vrem să virăm. Motoarele se prind pe marginile bărcii în partea dinspre spate. Pe axul motorului se montează două roţi cu zbaturi făcute din căuşe de polonic. sau orice alte obiect cu formă asemănătoare.

173 . Iată-l: Se construieşte o pompă Tesla a cărei carcasă să fie solidară cu a motorului magnetic. datorită depresiunii create în faţă. De asemenea gura de admisie trebuie să fie apropiată de suprafaţa apei. Tubul poate fi făcut din PVC de instalaţie sanitară. Dimensiunile ei sunt în funcţie de puterea motorului şi de mărimea bărcii. El trebuie să aibă fiecare gură de admisie aplatizată şi cât mai apropiată de bordajul bărcii. împreună cu absorbţia apei din imediata apropiere a bordajului vor uşura semnificativ înaintarea bărcii. admisia trebuie să intre cât mai etanş posibil într-un tub care înconjoară barca pe o jumătate din lungimea ei ca în imagine. Efectul Coandă. Admisia pompei trebuie ca atunci când este montată pe barcă să se afle sub nivelul apei. ( pentru o barcă mică fiind suficientă una cu rotorul de 20 cm diametru ). dar tot silenţios ( de fapt toate motoarele magnetice sunt silenţioase ! ) şi care de asemenea dă posibilitatea deplasării pe ape foarte puţin adânci. Va apărea astfel efectul Coandă care va uşura absorbţia.Motoare magnetice Motor jet cu pompă Tesla Cârnaru Cătălin Dan Un motor mai complicat şi de putere mai mare. dacă se poate chiar să-l atingă. şi pe ambele părţi va fi prevăzută cu sită contra gunoaielor plutitoare de mici dimensiuni. pentru a nu risca să absoarbă gunoaie de pe fundul apei.

Placa pe care se răsuceşte liber motorul cu pompa. Să nu uităm de randamentul pompei Tesla care e de 20 cai putere pe kg. cât mai puternic posibil. va avea fixat pe el o pârghie pentru răsucire. Acest motor poate fi construit în configuraţia aceasta oricât de puternic. asigurând mari viteze de deplasare. 174 . va fi prevăzută cu doi cleşti cu şurub necesari fixării motorului pe pupa bărcii. şi pe care este fixată puternic şi tubulatura de admisie.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Evacuarea din pompa Tesla va fi deasupra nivelului apei la doar câţiva centimetri de nivelul apei. cu cât puterea lui va fi mai mare. Pompa împreună cu motorul sunt fixate pe o placă cu posibilitatea de a fi răsucite în ambele sensuri câte 80 – 85 de grade. Motorul va fi unul multisecţiune. Evacuarea se va face printr-un ajutaj cât mai drastic. şi de asemenea va avea cât mai uşor accesibilă pârghia de pornire şi oprire. şi va bate în suprafaţa apei. care să asigure mare presiune de aruncare a apei.

De altfel prin Asie există acele ambarcaţiuni numite şampane care au motoare cu axul foarte lung. să-i pui un ax lung şi în vârful lui o elice şi gata. Nu-i adevărat. ai motorul bărcii. Sunt foarte puţini.Motoare magnetice Motor cu elice Cârnaru Cătălin Dan Pentru ape adânci rămâne în continuare spre a fi folosit cu succes motorul cu elice. aşa cum e turnarea clopotelor şi nu ştiu s-o facă decât turnătorii în bronz. oameni de înaltă calificare. O elice de barcă nu trebuie neapărat să fie făcută din bronz turnat. ea poate fi făcută şi altfel. De ce cred marea majoritate că e greu să motorizezi o barcă ? Pentru că este încetăţenită ideea că realizarea elicei de barcă este o ştiinţă sacerdotală . E suficient să ai un motor. Iată cum se face: 175 . elicea fiind montată direct pe axul motorului. chiar şi în rândul pescarilor cei care sunt conştienţi că motorizarea unei bărci e unul din cele mai simple lucruri.

le polizăm până le aducem la dimensiune identică. 176 . Sudura trebuie verificată şi făcută cât mai solid. După ce avem toate palele decupate. Odată sudată complet. Se desenează pe suprafaţa ţevii cele trei sau patru pale. Decuparea poate să fie făcută foarte bine cu ajutorul unui ferăstrău pendular căruia i s-a pus pânză specială pentru tăiat metale. cu cordon continuu deoarece prin această şaibă se va transmite întreaga forţă de torsiune a motorului. se trece la finisarea ei. După ce au fost bine trasate. dar aceasta va avea diametrul mult mai mare. în sensul că se fac tot dintr-o felie de ţeavă. La rotire elicea trebuie să aibă tendinţa de a se înşuruba spre înainte. lungime. ţeava se taie printre palele desenate pe ea şi se decupează palele. iar gaura de diametrul axului pe care va fi montată elicea respectivă. în conformitate cu sensul de rotaţie al axului. 10 cm. La trasarea locului de fixare al palelor pe butuc se va ţine seama că centrul de greutate al acestora trebuie să pice cam în dreptul şaibei sudate pe interior. De ce e important să aibă aceiaşi greutate. După ce au fost polizate şi par a fi identice. se fixează provizoriu cu câteva puncte de sudură. Se aşează deci pe butuc. După care se sudează şi pe o parte şi pe cealaltă cu cordon de sudură fără defecte. prin rotunjirea şi lustruirea muchilor tuturor suprafeţelor. La jumătatea acestei bucăţi de ţeavă pe interior se sudează o şaibă care are diametrul exterior egal cu cel interior al ţevii. Deci. care se fac după un şablon pentru a fi cât mai egale posibil. După ce le-am adus la dimensiune identică. şi se mai ia de pe conturul lor până se aduc la aceiaşi greutate. Executarea palelor urmează o cale asemănătoare. se cântăresc pe un cântar cât mai precis. ce aşează pe butuc după conturul trasat anterior. Şaiba se sudează bine de jur împrejurul ţevii pe ambele părţi. cam de trei ori mai mare decât cel al ţevii butucului. Butucul unei elice de barcă este format de fapt dintr-o felie de ţeavă de cca. şi apoi se aduc cu grijă la poziţia finală.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Deoarece explicaţiile de pe desenul meu sunt scrise mărunt am să le reiau. o elice de barcă se poate executa din două bucăţi de ţeavă de diametre diferite. cu grija de a respecta sensul de înşurubare al elicei. Pentru că atunci când vor fi montate pe butuc dacă vor avea greutăţi inegale vor induce la rotirea în apă vibraţii în axul pe care va fi fixată elicea. Cu cât vor fi mai puţine muchii tăietoare cu atât fenomenul de cavitaţie se va manifesta mai puţin. căci forţele care se dezvoltă în apă la rotirea unei elice sunt neînchipuit de mari. Din ţeava de diametru mic se va executa butucul elicei iar din cea de diametru mai mare se vor executa palele. Înălţimea feliei de ţeavă va fi egală cu înălţimea viitoarelor pale. În felul acesta se vor echilibra bine forţele ce vor acţiona în timpul exploatării elicei.

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan În continuare să vedem la ce putem folosi elicea pe care tocmai am învăţat s-o construim : 177 .

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

Motorul bărcii e construit cu un motor magnetic cu generator încorporat pe carcasa căruia este fixat un mâner în formă de ţeavă şi coloana de transmitere a mişcării către elice. Motorul este unul simplu, care are transmisia mişcării către elice printr-un lanţ de bicicletă. Mânerul motorului executat din ţeavă are două pârghii în interior. Una în forma literei h este cea pentru pornire şi oprire şi cele două picioare ale ei pătrund în motor fixându-se pe stator. Prin împingerea ei statorul se aşează pe rotor. Cea de-a doua pârghie este făcută din tablă groasă şi este poziţionată într-o decupare făcută în ţeava mâner, înconjurând tija de pornire. Această a doua pârghie este basculantă pe un ax şi are pe capătul scurt o porţiune din metal mai groasă, care se sprijină pe bila de comandă a ambreiajului. Prin apăsarea pe ea se va debreia motorul. Motorul e fixat solidar cu suportul care poartă axul elicei şi elicea împreună cu lanţul, pe o placă de fixare în spatele bărcii prin intermediul a două balamale care-i permit să basculeze în plan vertical în vederea scoaterii sale din apă şi în plan orizontal în vederea luării virajelor. Placa este prevăzută cu doi cleşti cu şurub pentru fixarea pe pupa bărcii. Transmisia se face prin lanţ expus direct apei, de aceea pentru orice perioadă când nu este utilizat, lanţul, pinioanele şi axul elicei se vor usca şi unge cu ulei tehnic. Axul elicei se montează pe coloana purtătoare printr-o casetă dublă de rulment, care să fie închisă etanş cu semeringuri. Din când în când acestea se verifică pentru etanşeitate şi se reung rulmenţii. Generatorul încorporat permite alimentarea unui sistem de iluminat., iar dacă este cumva gândit la 6 volţi poate alimenta camerele de luat vederi sau aparatele foto. E bine totuşi ca alimentarea să se facă dintr-o baterie acumulator care să fie încărcată de generatorul motorului. Este un motor simplu dar suficient de eficient pentru necesităţile unui pescar sau amator de expediţii prin bălţile şi luncile patriei. Poate fi construit la orice putere. O a doua variantă a acestui motor am conceput-o în vederea utilizării în condiţii mai vitrege, spre exemplu ape cu fundul mai puţin adânc, sau folosire îndelungată ci nu ocazional. În acest caz am conceput întreaga coloană de transmitere a mişcării închisă într-o ţeavă rectangulară umplută cu ulei. Coloana are în partea de jos, sub nivelul palelor elicei un pinten destinat protejării acesteia la atingerea fundului lacului. De asemenea am prevăzut în partea superioară a coloanei un capac pentru întreţinere tehnică. În acest capac se poate da o gaură peste care să se sudeze o piuliţă, în care să se înşurubeze un şurub cu o tijă gradată în cap pe post de jojă de ulei. Nu

178

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

am mai figurat sistemul de prindere pe barcă, care rămâne la latitudinea constructorului. În rest funcţionarea e aceiaşi ca la precedentul.

Şi fireşte există posibilitatea realizării motorului celui mai simplu: motor magnetic, ţeavă lungă peste tija motorului, rulment şi semering în capul ţevii şi elice în capul tijei – începutul subcapitolului.

179

Motoare magnetice Hidroglisor

Cârnaru Cătălin Dan

Acesta-i ultimul instrument pe care-l ofer amatorilor de drumeţii pescăreşti în deltă. Hidroglisorul mai este cunoscut unora cu denumirea de barcă de stuf.

Este o barcă simplă cu coca plată, şi foarte lată, care are curbura prelungă pentru a-i permite să salte uşor peste vegetaţia plutitoare. Nu are cine ştie ce complicaţii tehnice. Doar că este acţionată de un ventilator uriaş, care se află în faţa unei cârme simple sau în pereche ce poate fi acţionată prin cablu de la volanul bărcii. Motorul se construieşte multisecţiune, având un generator electric încorporat, şi cu putere şi turaţie cât mai mare. În vederea reuşitei magneţii se aleg cât mai puternici posibil. Poate fi calculat la peste 100 – 200 cai putere fără grijă. De asemenea se va construi cu distanţa dintre stator şi rotor de maximum 5 % din înălţimea unui magnet. Acest fapt îi va asigura o viteză de rotaţie suficient de mare pentru a putea mişca elicea cu forţă suficientă creării curentului de împingere. Elicea trebuie construită cu trei sau mai multe pale. Se va studia un manual de aeromodelism unde se explică cum trebuie construită o elice de avion din lemn. Nu contează că acolo e mică şi dumneavoastră va trebui să o faceţi de 30 – 50 de ori mai mare. Principiile de modelare şi funcţionare a unei elice de avion sunt aceleaşi la orice scară.

180

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

În aer
De când am început să păşim conştienţi de cine suntem, am admirat zborul măiestru al păsărilor. Cunoscutul pictor, sculptor, arhitect, inginer şi om de ştiinţă renascentist Leonardo da Vinci, ( 1452 – 1519 ) cel mai luminat om al omenirii timpului său, s-a ocupat serios de studiul zborului întreaga sa viaţă, mărturie stând manuscrisele sale…

De vreo câteva secole, chiar am început să ne desprindem de sol şi acest lucru a început în Lisabona. Aici, venit din călătoriile sale misionare în America centrală, un călugăr iezuit, pe numele său Bartholomeu Lourenco de Gusmao, a construit şi a folosit cu succes un avion în 1709. Aşa că oricât s-ar căca pe ei americanii cu fraţii lor Wright oricum nu ei au fost primii care s-au desprins de sol. Trebuie să mai spunem aici că avionul acestor fraţi a fost unul care s-a desprins de sol prin catapultare nu prin forţe proprii. Şi-apoi dacă se analizează amănunţit acea perioadă de început a aviaţiei, în multe ţări au fost o sumedenie de încercări de desprindere de sol, şi oricând poate fi găsit un candidat la titlul de primul

181

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

aviator în alte părţi ale lumii, asta dacă vrem să fim modeşti şi să nu ne arogăm noi acest drept… Oricum aviaţia a fost, încă de la începuturile ei unul din domeniile transportului pe care armata şi guvernele s-au grăbit să pună stăpânire. Am mai vorbit în volumul precedent despre acest aspect. Acum nu am să spun decât despre faptul că marea majoritate a obiectelor zburătoare de pe cerul omenirii care ne par cel puţin ciudate sunt de fapt vehicule aeriene experimentale sau în exploatare ale unor armate ale lumii. Ca o dovadă, iată două vehicule aeriene care nu au ajuns să zboare mai mult de perioada de teste… cel puţin oficial:

Armatele lumii, au toate, programe de cercetare în domeniul aeronautic, aşa cum au şi-n alte domenii de interes militar. Nu e nimic rău… sau este foarte rău, funcţie de punctul de vedere al privitorului. Ideal ar fi să nu existe asemenea instituţii. Dar un popor fără armată este o invitaţie la a fi cucerit… Căci atât timp cât totuşi există popoare sau state cu gândire imperialistă, armatele lumii se vor menţine, căci aici avem de-a face cu un cerc vicios… Ca urmare a acestui fapt s-a ajuns şi în situaţii aberante de a se dori şi realiza construcţii ciudate, megalomanice, cum ar fi Bombardierul K 7 construit în anii 30 ai secolului trecut de către industria militară rusă. Conceput de inginerul Konstantin Kalinin, acest bombardier ale cărui planuri au rămas ultrasecrete până de curând, avea o anvergură a aripilor de 53 de metri şi 7 motoare de câte 750 cai putere dispuse atât pe aripi cât şi pe fuzelaj. Avea viteza de croazieră de numai 225 km pe oră şi greutatea de 24 tone gol, şi 38 de tone încărcat. Era puternic înarmat cu 12 arme de calibru 20 mm şi 7, 62 mm. Mastodontul aerian avea o autonomie de zbor considerabilă – mai ales pentru acea vreme – 5000 km. Echipajul era de 11 persoane.

182

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

După cum se vede din imagini a fost cu adevărat o construcţie aberantă. Partea de sus reprezintă o fotografie de epocă, iar jos este o reconstituire pe calculator după planurile originale (?!). Avionul acesta este altă minune a tehnicii care nu a trecut de zborurile de probă executând doar 11 zboruri. Principalul său defect, de la care i s-a tras sfârşitul prematur, a fost că vibra foarte puternic în zbor. Ca urmare a acestor vibraţii s-a rupt în timpul unuia din zborurile de probă şi a omorât întregul echipaj… Nu e grav că se fac cercetări şi inovaţii. Acestea aduc progres. Lucrul grav este doar acela că de obicei armatele pun stăpânire pe tehnologii care dacă ar fi exploatate la nivel global ar duce la o permanentă evoluţie a umanităţii. Din păcate tocmai dorinţa acestor armate de frânari, de a ţine secret doar pentru ei tot ce e nou, este unul din motivele pentru care sunt o infinitate de invenţii progresiste ţinute la sertar sau în seifurile lumii…

183

Motoare magnetice E barcă sau avion ?...

Cârnaru Cătălin Dan

Prin anii 50 un anume inginer britanic Christopher Cockerell făcea experienţe cu ajutorul unui cântar şi a unui uscător de păr pentru a-şi verifica o idee. Ideea sa consta în a construi un vehicul care să se deplaseze pe deasupra apei plutind pe un strat de aer. Asta ar fi urmat să reducă frecarea dintre apă şi corpul vehiculului. Pentru a-şi verifica ideea el a pus o cutie mai mică în interiorul uneia mai mare şi a folosit un uscător de păr pentru a sufla aer printre ele spre un cântar. Cu cât distanţa dintre pereţii celor două cutii e mai mică cu atât împingerea e mai mare:

A înfiinţat compania Ripplecraft pentru a-şi pune în practică ideea. Dar nu a putut obţine sprijin nici din partea amiralităţii care-i considera invenţia ca nefiind barcă, nici din partea forţelor aeriene care erau de părere că din contră aceasta-o o barcă, nu un avion. Interesant este că acum s-a ajuns ca atât armata americană cât şi cea rusească şi altele să aibă sute de asemenea vehicule uriaşe. Iată-l pe unul din cele mai mari alături de un pitic. Fireşte ambele sunt de uz civil:

184

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

Numele sub care este cunoscut vehiculul pe pernă de aer este Hovercraft. Din imaginea de mai sus nu reiese faptul că totuşi în ciuda avantajelor imense pe care le are, acest vehicul nu este utilizat ca mijloc de transport decât într-o foarte mică măsură. Practic, raportat la imensul număr de vehicule clasice aflate-n circulaţie pe tot globul cele cu pernă de aer sunt ca un fir de nisip pe o plajă imensă. Am să enumăr aici doar câteva din avantajele sale incontestabile. Primul şi cel mai evident este că nu există frecare cu solul. De aici rezultă faptul că are un consum redus comparativ cu alte vehicule de aceiaşi putere. Are o construcţie extrem de simplă, ceea ce face întreţinerea mai simplă, este un vehicul care se deplasează pe orice teren, inclusiv pe suprafaţa apei. Alt avantaj este că fiind uşor, are inerţie mică. Asta combinat cu faptul că oricum pluteşte pe perna de aer, în caz de lovire a unui obstacol la viteză mare, urmările pentru ocupanţi nu sunt catastrofale cum sunt în cazul ocupanţilor unui vehicul clasic la o izbitură similară Faptul că se deplasează pe o pernă de aer face să poată trece uşor peste oricine fără a face altceva decât să-i deranjeze coafura şi poate să-i şifoneze un pic hainele. Practic trece peste covoare de iarbă fără să afecteze vieţuitoarele de pe firele de iarbă… Partea cel puţin dubioasă este că acestui vehicul în general nu i se permite pătrunderea pe drumurile publice fiind considerat doar un vehicul „off-road”.. Cu toate acestea legislaţia rutieră nu împiedică implicit circulaţia unor asemenea vehicule. Ca atare cine vrea neapărat unul, dacă nu este foarte bogat să-şi achiziţioneze unul ( apropo – este mai scump decât un autoturism ) poate să şi-l construiască. Nu e complicat de construit şi cu atât mai mult ar fi un vehicul cu care chiar aţi putea ajunge de la Bucureşti la Satu Mare, absolut sigur şi în bune condiţii indiferent cât ar fi zăpada de mare pe şosele. De aceea eu recomand construcţia lui. Dotarea cu motor magnetic face din el poate cel mai eficient vehicul care se poate deplasa pe suprafaţa pământului ( ei, nu chiar, doar la câţiva centimetri deasupra ). Există din punct de vedere constructiv două tipuri. Un tip foloseşte un singur motor atât pentru sustentaţie cât şi pentru deplasare. Aceasta este cazul modelelor de mici dimensiuni destinate uzului civil, din această categorie fac parte şi multe din cele construite de amatori. Această categorie se împarte în două, una care foloseşte acelaşi ventilator atât pentru sustentaţie cât şi pentru deplasare. Iată un asemenea model în imaginea următoare.

185

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

Seamănă destul de bine cu hidroglisorul, cu care de altfel mulţi îl şi confundă. Pentru a înţelege cum e construit priviţi cu atenţie partea dreaptă a imaginii. O treime din aerul suflat de rotorul elicei este dirijat printr-o clapetă spre în jos unde pătrunde prin tunelurile formate între cele două suprafeţe – superioară şi inferioară – din care este distribuit prin găuri echidistante de jur împrejur înspre dedesubt, unde fusta de cauciuc nu-l lasă să scape. În felul acesta sub vehicul se adună o presiune suficient de mare pentru a ridica vehiculul cu încărcătură cu tot la câţiva centimetri deasupra solului sau apei. Cel de-al doilea tip de vehicul pe pernă de aer este construit cu mai multe motoare, soluţie adoptată de vehiculele mari , cum ar fi cele militare, cele civile care lucrează pe post de feribot sau cele guvernamentale de intervenţii speciale cum ar fi cele ale pompierilor. La modelele mai mici au un motor şi un ventilator pentru susţinere şi un motor cu un alt ventilator pentru deplasare. – cele mari sau foarte mari au mult mai multe motoare – 3 sau mai multe. Iată un asemenea model mic:

186

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

Am spus că acest vehicul este unul extrem de simplu, din punct de vedere constructiv. Este foarte asemănător hidroglisorului, numai că pentru a forma perna de aer, are nevoie de încă un înveliş. Practic corpul vehiculului e format di două suprafeţe, una superioară, care sprijină scaunele, şi are formă de barcă, şi mai are o suprafaţă inferioară, care se suprapune pe dedesubtul celei în care stă conducătorul. Această suprafaţă are pe margini găuri prin care aerul suflat între cele două suprafeţe scapă sub vehicul. Găurile respective sunt situate în dreptul fiecărui pliu al binecunoscutului şorţ din pânză cauciucată, prelată, etc., care are rolul de a menţine perna de aer sub vehicul. Aceste două suprafeţe pot fi făcute foarte uşor de oricine care are la dispoziţie un mic atelier, câteva scule şi îndemânare tehnică. Trebuie să vă spun aici că atât vehiculul de culoare albă de la pagina 181, cât şi cele două de la 183 sunt vehicule executate artizanal în atelierul unor particulari. Singurele piese uzinate pe care le au acestea sunt motoarele cu ardere internă care sunt motoare de autoturism în doi sau trei cilindri, sau de motocicletă, având 40 – 50 cai putere. Restul vehiculului este făcut integral artizanal. Aşa cum spuneam, din poliester armat cu fibră de sticlă. Tehnologia este extrem de simplă şi este mare păcat că sunt foarte puţini cei ce ştiu acest lucru. Eu am învăţat să lucrez cu fibră de sticlă când eram copil, la cercul de modelism de la casa pionierului. Şi pentru a înţelege cum se face am să vă transcriu aici, integral un articol din suplimentul revistei Tehnium – Modelism – revistă ce apărea odată, înainte de 1989. De aceea am să-mi cer scuze pentru calitatea imaginilor, datorată tehnologiei tipografice de atunci. Iată deci acest articol: „REALIZAREA UNUI NAVOMODEL DIN POLIESTER ARMAT CU FIBRĂ DE STICLĂ Deoarece în ţara noastră s-au realizat toate subprodusele necesare tehnologiei poliesterilor ar-maţi cu fibră de sticlă, recomandăm instructorilor din cercurile de mo delism o construcţie simplă şi rapidă. Materiale necesare sînt disponibile pentru cluburi şi asociaţii sportive, nefiind accesibile persoanelor particulare Ele sînt următoarele: — poliester (nestrapol 450), produs la „Policolor": — octuat de cobalt (accelerator), produs la ,.Dero"-Ploiesti; — peroxid de meK, produs de „Chimica Dudeşti"; — colorant poliester. produs de „Policolor"; — ţesătură, produsă de Fabrica de Fire şi Fibră de Sticlă Bucureşti: — acetonă pentru spălarea pensulei:

187

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

ceară de parchet pentru derularea calapodului Ca scule avem nevoie de o pensulă, un şpaclu, foarfece şi două-trei borcane pentru prepararea soluţiei. Se combină 100 g poliester cu 02—1,5 cm3 octuat de cobalt şi se omogenizează, apoi se introduc colorantul şi 1—2 cm3 peroxid de meK. Cu aceasta soluţie se umectează ţesătura din sticlă, mulată pe forma dorită. Un poliester bine preparat se întăreşte într-o perioadă de timp ce variază de la 5 la 120 de minute, în funcţie de cantitatea de accelerator. Deoarece realizarea acestui model s-a făcut într-o zi. pentru realizarea calupului s-a utilizat o tehnologie foarte rapidă: după decuparea coastelor din placaj s-a asamblat scheletul şi s-a umplut cu pămînt de modelaj. Deoarece la uscare acesta se contractă, modelul trebuie acoperit instantaneu. O soluţie mult mai corectă este realizarea corpului din lemn plin sau cel puţin din coaste acoperite cu baghete şi şlefuite. Am ales pentru dv. modelul unei şalupe fluviale de inspecţie proiectată la ICEPRONAV-Galaţi şi care a fost executată într-un mare număr de exemplare în ultimii 10 ani. Are următoarele caracteristici: Lungime maximă 16,2 m Lăţime 3,6 m Pescaj 1m Înălţime de construcţie 2m Viteză maximă 20 km/h Echipaj 3 oameni Rază de acţiune 500 km Puterea motorului 125 CP Fineţea corpului îi asigură pe lingă viteza ridicată şi foarte bune calităţi manevriere, ceea ce o recomandă în mod deosebit pentru telecomandă. Modelul poate fi încărcat (dacă este construit la scara 1:20) cu aproximativ 5 kg sarcină utilă, ceea ce este foarte convenabil dacă echipăm nava pentru telecomandă şi vom monta pe ea, pe lingă acumulatoare sau baterii şi motor, receptorul şi servomecanismele. Din acest punct de vedere modelul este recomandabil începătorilor. În cazul în care vor fi executate toate detaliile de punte, modelul poate fi foarte bine cotat la stand şi cu o pilotare perfectă se poate oricînd clasa, după părerea noastră. în primele trei locuri la campionatul naţional. Depinde numai de dv! Opera vie este piturată în roşu sau verde, opera moartă şi cabina sînt albe, puntea este din lemn, iar în porţiunile metalice este gri închis. În cazul în care tehnologia prezentată nu este accesibilă, modelul poate fi executat pe coaste acoperite cu baghete sau placaj de 1 mm. DINU VASILE CRISTIAN CRĂCIUNOIU „

188

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

Am să redau aici şi textele de sub imagini pentru o mai bună lectură a lor: „ 1. - Scheletul, cu coastele pline, se aşază pe o planşetă. 2.- Spaţiul dintre coaste se umple cu pămînt de modelaj sau bucăţi de polistiren expandat în primă fază. 3, 4, 5. - După umplere grosieră, se netezeşte cu şpaclul ud la nivelul coastelor. 6. - După finisare se dă cu pensula un strat de poliester. Se aşteaptă 20-25 minute pentru structurare. 7, 8. - Se dă un strat de poliester şi se aşterne ţesătura din fibră de sticlă.

189

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

9. - După structurare se scot pămintul şi coastele din coaja obţinută Aceasta este de fapt matriţa (negativul) de turnare a cocii. 10. - Eventualele defecte ale matriţei se chituiesc. 11, 12. - Pentru obţinerea cocli se dă un strat de gelcoat. Apoi se da un strat de poliester şi se aşează ţesătura din fibră de sticlă. 13, 14. După structurare se extrage coca navomodelului. Urmează operaţii de finisare. Următoarele figuri prezintă tehnologia de realizare a cabinei modelului. ” Asta am învăţat eu atunci, de mult în copilăria mea. Nu am stat pre mult la acel cerc. Dar mai târziu, prin perioada liceului am învăţat şi un pic de sculptură artistic-florală în lemn, şi… şi mai târziu când am ajuns în întreprinderea de strunguri, ca lăcătuş, mi-am dat seama că de fapt ceea ce învăţasem eu în copilărie la modelism şi mai târziu sculptând, se poate aplica la orice forme şi la orice scară. Când, în anii de după 1990 am văzut prima dată o barcă cu coca „din fibră de sticlă” împreună cu alţi câţiva amici, am fost mirat de faptul că ei nu au idee ce e aceea o cocă din poliester armat cu fibră de sticlă. Şi în continuare continui să fiu uimit de faptul că obiectele sanitare cum ar fi chiuvetele şi căzile construite după această tehnologie sunt un mister pentru marea majoritate. Dacă din articolul revistei modelism reiese că materialele necesare lucrului cu fibră de sticlă sunt prohibite mediului privat, lucrurile s-au mai schimbat, doar că sunt în continuare destul de greu de găsit, fiind livrate direct de către producător. Nu le veţi găsi în depozitele de materiale de construcţii sau în magazinele cu profil tehnic. Dar din fericire acum se găseşte fibră de sticlă la toate depozitele şi magazinele de materiale de construcţii ca plasă pentru armare. Studiaţi un pic cum o folosesc cei ce lucrează la termoizolarea clădirilor. Ei bine dacă în mod normal pentru construcţia recipientelor , cuvelor şi caroseriilor se foloseşte pânză sau împâslitură de fibră de sticlă, aflaţi că se poate folosi foarte bine şi plasa de armare. Se va alege plasa de armare cu ochiurile cele mai mici. Dacă la modelism se lucrează făcându-se mai întâi o matriţă, este datorită scării reduse a modelului. La scară mare se face forma din polistiren expandat – vezi imaginile din rândul trei unde apare forma pentru partea inferioară a caroseriei vehiculului pe pernă de aer. Această formă este finisată bine şi apoi poate fi

190

decât poliesterul. obiectele sanitare.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan acoperită cu o folie foarte subţire de polietilenă – de la sacii de gunoi. sau orice ar putea împiedica aderarea caroseriei la formă. Iată priviţi imaginea care arată câteva momente din perioada construcţiei vehiculului de culoare roşie de la pagina 183 : Trebuie să ştiţi că caroseria. Sunt pe piaţă acum o 191 . sau cu un strat de var. sau orice altceva se poate obţine şi din alte materiale.

iar la ultimele straturi lucraţi mai îngrijit. pentru ca după vopsire să arate cât mai bine. şi se dă cu pensula un strat din adezivul cu care am ales să lucrăm. după necesităţi. nu vă mai rămâne decât să puneţi mâna pe şlefuitoare. După ce materialul cu care aţi lucrat a făcut priză şi s-a întărit complet. De altfel unul din cele mai mari avantaje ale acestui vehicul este că 192 . fie întinse cu un şpaclu de cauciuc. Toate acestea se comportă la fel ca poliesterul. La fiecare strat aveţi grijă să nu vă rămână incluziuni de aer în masa adezivului. ori un orice alt tip de vas. Totuşi dacă vă hotărâţi să vă construiţi un asemenea vehicul aflaţi că e bine să stăpâniţi bine tehnologia atunci când vă apucaţi de treabă. Ulterior se pun mai multe straturi de plasă de fibră de sticlă şi adeziv. o troacă pentru animale. fie pensulate. De aceea sfatul meu e să încercaţi mai întâi să faceţi o chiuvetă. până se ajunge la grosimea necesară caroseriei. Nu e deloc complicat. Iar pentru aceia care privind imaginile anterioare vor spune ceva de genul: „ O fi ea bună pentru orice teren şi frumoasă dar mie nu-mi plac decapotabilele !” – iată şi o imagine cu două modele care ne arată că un vehicul pe pernă de aer poate fi şi carosat complet: Cu alte cuvinte poţi avea confortul unei maşini normale dar pe orice teren. tot cu întăritor. sunt soluţii pentru hidroizolaţie tip cauciuc. Se va alege din acestea una din soluţiile care pot fi preparate la diferite vâscozităţi în aşa fel încât să poată fi. pentru a avea cât mai puţin de şlefuit după uscare. se întinde primul strat de plasă de fibră de sticlă. După ce am pregătit forma din polistiren expandat. 5 -7 mm şi chiar mai mult în zonele unde trebuie să avem o rezistenţă mai mare. Deci pot fi folosite fără probleme în locul poliesterului.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan sumedenie de lacuri cu întăritor. un ghiveci de formă specială. şi lucrând neapărat cu mască ( căci praful de fibră de sticlă e foarte periculos ! ) să şlefuiţi suprafaţa bine. sunt de asemenea adezivi cu întăritor.

193 . Sunt destule.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan deplasându-se pe o pernă de aer. Acum a mai rămas nelămurită problema motorizării. cu crampoane. În felul acesta se elimină unul din principalele motive de interzicere a circulaţiei acestor vehicule pe drumurile publice. vibraţii care sunt răspunzătoare de răul de maşină în cazul celor care au rău de maşină. În ce priveşte posibilitatea de a opri ferm. se poate rezolva prin adoptarea unor soluţii de frânare cu saboţi cauciucaţi. De asemenea trebuie ca motorul să aibă încorporat un generator propriu de curent care să încărcarea unui acumulator necesar semnalizării rutiere. Deci pot fi înlocuite destul de simplu cu motoare magnetice chiar mai puternice. care printr-o transmisie adecvată – curea sau lanţ să poată avea un câştig de turaţie de două. aşa cum am mai spus motoare de 40 – 50 cai putere. care să coboare automat pe sol când se frânează. În rest baftă celor ce dorindu-şi un vehicul cu care să poată străbate ţara în lung şi-n lat fără a fi legaţi neapărat de şosele. Se invocă că nu opresc ferm. Oricum cine vrea să se apuce de aşa ceva ar fi bine să studieze măcar câteva pagini de pe internet dedicate acestor vehicule. Turbinele elicelor trebuie făcute cu cât mai multe pale posibil. Cu cât turaţia elicei e mai mare cu atât presiunea aerului e mai mare. sau împiedicaţi de zăpadă se hotărăsc să-şi construiască un Hovercraft. trei ori mai mare. şi deci comportarea mai bună. nu mai are toate acele vibraţii şi zdruncinături caracteristice suspensiilor unei maşini. sau micşti. Toate vehiculele pe pernă de aer având dimensiunile celor din imaginile anterioare au.

Atunci nu vi s-a părut aşa de important… şi apoi aţi uitat… probabil că sunt primul care vă întreabă asta de când aţi terminat liceul. Dar datorită faptului că aripa în secţiunea ei transversală nu are o formă simetrică. 194 . Adică presiunea lichidului din conducta strâmtă va fi mai mare decât cea a lichidului din conducta largă de atâtea ori de câte ori este viteza mai mare. aerul care se deplaseze deasupra planului superior al aripii este obligat să străbată un drum mai lung decât aerul care mătură suprafaţa inferioară a aripii Ca urmare a acestui fapt el are o viteză mai mare decât a aerului de dedesubt. De fapt nici eu nu ştiu acum să vi le enunţ. sau de câte ori este secţiunea conductei mai mică. Vă mai amintiţi cumva de legea lui Bernoulli. De ce ? Pentru că aceiaşi cantitate de fluid trece în unitatea de timp şi prin secţiunea mai largă a tubului şi prin cea strâmtă. Pe asta se bazează de fapt adevărata învăţătură. dar am reţinut esenţa lor. Pe reţinerea esenţei fiecărei legi din cele ale universului de ne înconjoară. Dar dacă vă întreb acum. Aceasta poate scădea la valori mult mai mici decât cea atmosferică urmare fiind apariţia absorbţiei. Legea lui Bernoulli spune că un fluid care străbate o conductă cu diametru variabil va avea viteze de deplasare diferite. precis 90% dintre dumneavoastră veţi şovăi sau veţi da nişte răspunsuri total aiurea. vă rog să mi le enunţaţi…Fireşte că nu ştiţi. Presiunea fluidului în repaus care scade ca urmare a creşterii presiunii fluidului în mişcare se numeşte presiune statică. Atunci este logic că pentru a putea trece printr-o secţiune de conductă mai strâmtă va avea o viteză mai mare.Motoare magnetice Un pic mai sus Cârnaru Cătălin Dan Am să vă spun acum câteva cuvinte despre un efect care dă de furcă tuturor piloţilor începători. Dar de efectul Coandă vă amintiţi ? Veţi spune toţi: Da! Dacă da. să-mi spuneţi ce stă la baza zborului unui avion. deoarece presiunea totală într-o zonă anume trebuie să fie totdeauna constantă. şi uneori chiar mai avansaţi. Dacă are viteze diferite de deplasare înseamnă că determină şi presiuni diferite. Dar odată cu creşterea presiunii fluidului – numită presiune dinamică – scade presiunea celui imediat înconjurător care nu se află în mişcare. dragi cititori. Datorită incompresibilităţii lui. Toţi am învăţat la orele de fizică din liceu pe ce se bazează zborul unui avion. Pe acest fenomen se bazează atât pulverizatoarele cât şi posibilitatea de zbor a avioanelor. Ei bine ce legătura are asta cu avioanele ? Aripa în deplasarea ei pătrunde prin aer precum cuţitul în calupul de unt.

între aripă şi sol şi atunci sunt obligate la o deplasare orizontală. Asta face ca presiunea statică să aibă valori total inverse.. ei bine. datorită faptului că atât deasupra aripii cât şi sub ea se află aceiaşi cantitate de aer. trei ori mai lungă. adică grosimea stratului de aer este egală şi tinde spre infinit. Acest lucru face ca aripa să se comporte în apropierea solului ca şi cum ar fi de două. dar fenomenul despre care vreau să vă vorbesc nu e acesta. Adică capătă un plus de portanţă. În această situaţie valorile absolute ale presiunii statice cresc foarte mult. Urmare. Iată cum stau lucrurile: Până aici toate bune şi frumoase. care va absorbi pur şi simplu aripa spre zona de presiune statică mai mică. dar el are o strânsă legătură cu acesta. diferenţa dintre aceste două presiuni statice ducând la apariţia fenomenului de absorbţie. Acest lucru se întâmplă atunci când aripa se află în imediata apropiere a solului. Căci nu acesta dă de lucru piloţilor. cu atât valoarea presiunii statice de sub aripă va fi mai mare iar a celei de deasupra mai mică. Pentru a-l înţelege trebuie să încercăm să gândim masa aerului de la mare înălţime ca nefiind influenţată de nimic decât de deplasarea aripii prin el. Aici fileurile de aer nu mai au decât un spaţiu redus de deplasare. adică în sus. aerul care are totuşi tendinţa de a se îndrepta în jos. Dar încercaţi să vă imaginaţi cam ce se întâmplă dacă deasupra uneia din feţele aripii stratul de aer ar fi mult mai subţire decât cel de deasupra celeilalte feţe a aripii. Iată cum stau lucrurile: 195 . atingând solul contribuie la creşterea presiunii statice. acolo. cu cât aripa se va deplasa mai rapid. Astfel. lucrurile stau exact aşa cum vi le-am expus aici. se îndreaptă în jos având tendinţa de a forma vârtejuri. Altu-i fenomenul. fileurile de aer ce se unesc în spatele aripii datorită faptului că cele de deasupra urmează forma curbă a aripii cu viteză mai mare. în spatele aripii. Aceasta-i ajută să zboare.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan şi presiunea dinamică de deasupra aripii este mult mai mare decât presiunea dinamică de sub aripă.

În mod obişnuit fenomenul se stăpâneşte prin corectarea unghiului de atac al aripii. Ori pe sol. etc. De cele mai multe ori fiind zone libere. Iată-le. Aceste avioane poartă denumirea de ecranoplane. densitatea aerului deasupra solului. fiind de fapt considerate vehicule marine. Ei bine cineva odată. Aceasta-i nişa ocupată de o zonă aparte a aviaţiei civile şi anume de către aviaţia 196 . amintiţi-vă de aerul cald ce se ridică de pe un ogor proaspăt arat. aşa se numeşte fenomenul. De aceea s-a optat pentru exploatarea fenomenului în singurele condiţii în care aceasta se manifestă constant. De ce pe mare ? Pentru că efectul de sol. este puternic influenţat de factori cum ar fi configuraţia terenului. care depinde de viteza de deplasare a aripii.. E un fenomen cunoscut de toţi planoriştii. Au fost toate proiectate să zboare pe mare. Poate că şi acesta-i unul dinte motivele pentru care înălţimile cuprinse de la 0 până la 10 – 50 m nu sunt luate în considerare ca spaţiu aerian. piloţii de avioane ultrauşoare etc. Ar trebuie ca avionul respectiv să aibă performanţe deosebite de adaptare pentru a putea trece brusc la aceste diferenţe de densitate şi portanţă. Fenomenul se manifestă la înălţimi comparabile cu lungimea anvergurii aripii şi creşte exponenţial la înălţimi mai mici de jumătate din anvergura aripii. acest efect are variaţii mari de la o zonă la alta. s-a gândit să exploateze acest fenomen. şi de anvergura ei portanţa creşte brusc.. şi închipuiţi-vă ce diferenţă uriaşă este între acel ogor şi marginile lui. în mod normal. Aceştia au fost fireşte inginerii ruşi care au proiectat şi construit avioane speciale care zboară numai la înălţimi unde acest fenomen se manifestă.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Practic aici sub o anumită înălţime.

atât în variantă simplă cât şi motorizată. ci de câţiva ani încoace sunt preocupări din ce în ce mai intense din partea unor persoane particulare civile pentru construcţia a tot felul de aparate aeronautice individuale care să zboare exploatând efectul de sol. Decolarea se face extrem de uşor la viteza de croazieră normală a vehiculului pe pernă de aer. Asta înseamnă de fapt vehicule aeriene care zboară la înălţimi comparabile cel mult cu înălţimea unui stâlp sau a unei case.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan ultrauşoară. Ce ne trebuie ? Un vehicul pe pernă de aer cu un motor magnetic puternic. nu ?! Este un hovercraft cu aripi… Da.. care să fie apanajul unor aparate ca acesta: Interesant. fiecare din ele având lungimea egală cu lungimea vehiculului. Ei bine exact ici se poate dezvolta un trafic aerian de mase. Am să vă spun acum că nu numai ruşii s-au gândit să exploateze fenomenul. are aripi scurte. iar datorită faptului că oricum vehiculul e pe pernă de aer. şi deltaplane. căruia să-i punem nişte aripi ultrauşoare … Simplu. Până la înălţimea de 10 – 15 m şi mai exact până la înălţimea liniilor de înaltă şi foarte înaltă tensiune zona nu este zonă aeriană de exploatare aeronautică. Ce mai aşteptaţi ?! Puneţi-vă pe treabă !. siguranţa zborului este destul de mare. 197 . Aviaţia ultrauşoară înseamnă parapante..

Dacă vrei să simţi cu adevărat că zbori fă-o cu deltaplanul sau cu parapanta… Acestea-s poate cele mai apropiate forme de a pluti în aer. Pot fi uşor înlocuite cu motoare magnetice. şi au puteri în jur de 20 de cai putere. Se vor construi motoare multisecţiune de puteri puţin mai mari recomandabil să aibă şi generator electric încorporat. sunt silenţioase. Sunt construite pentru a fi purtate în spate în cazul parapantei şi pentru a fi montate pe deltaplan. cu parapante sau cu deltaplane… Nu ne vom permite ca cei cu conturi grase… ştim noi cam care… să avem elicopter sau avion personal… Dar poate-i mai bine. şi mult mia ieftine. caz în care acestuia i se ataşează un şasiu ultrauşor ce poartă un scaun şi fireşte motorul. cei mulţi şi mai ales săraci nu vom putea zbura decât cu baloane. Aceştia nu ştiu de fapt ce-i zborul. 198 . Există motoare cu ardere internă destinate acestui scop. acela al înaripatelor ciripitoare şi cântătoare din jurul nostru… Şi dacă totuşi avem nevoie să nu mai depindem de curenţii de aer ascendenţi putem motoriza parapanta sau deltaplanul nostru. cu atât mai mult cu cât la aceiaşi greutate acestea-s mult mai puternice.Motoare magnetice Şi mai sus Cârnaru Cătălin Dan Mai sus de atât noi. nepoluante. Acestea sunt asemănătoare motoarelor de motocicletă. de zborul admirat de zeci de milenii.

puritate.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Hobby şi amuzament Hobbyurile noastre pot fi diverse. ceilalţi… pentru că aceşti oameni. sunt fie limitaţi mintal. cinste… lucruri care în lumea de azi sunt în general considerate cel puţin handicapuri… Oamenii de genul acesta de cele mai multe ori sunt printr-o formă sau alta respinşi. De fapt în neregulă este ceva cu noi. fie inconştienţi… în orice caz e ceva în neregulă cu ei. Unii ar spune că aceşti oameni au rămas cantonaţi în copilărie. nişte inadaptaţi… Poate… dar să ştiţi că de cele mai multe ori aceşti proşti sunt mult mai fericiţi decât noi… 199 . de turism. Unii sunt pasionaţi de motoare – fireşte cele cu ardere internă. de ciclism. de sporturi de tot felul… . excluşi din colective… sunt consideraţi de noi cei „normali” nişte proşti. Există pe plan mondial oameni care sunt în stare să cheltuiască zeci de mii pe trenuleţe. Ne-am întâlnit deja cu pescarii. de motociclete. care rămân toată viaţa lor pasionaţi de asemenea copilării au ceea ce noi ceilalţi am pierdut poate de mult – au inocenţă.

pompa este compusă din două roţi identice. în ciuda faptului că acum nu mai deţin nici un acvariu.Motoare magnetice Acvariul Cârnaru Cătălin Dan Am fost pasionat şi eu de acvaristică. la distanţă de 25 cm între ele. Iat-o împreună cu o parte din articolul din revistă: „ În esenţă. una de tracţiune A şi una de ghidare B. 200 . Ţeava D serveşte numai la ghidare (această ţeavă poate să lipsească). nişte dopuri de cauciuc (din camere de tractor). Aceste dopuri au forma unor discuri cu grosimea de 2— 4 mm şi diametrul mai mic cu 2 mm decât diametrul interior al conductei C. Între roţi este întins un lanţ L. pompă pe care însă de-a lungul vieţii. nu am avut ocazia să o văd decât de vreo două – trei ori. Conducta C este o ţeavă obişnuită de lungime convenabilă. Tocmai pentru acest lucru poate. pornind de la un tip de pompă despre care am citi în copilărie în revista Tehnium. Şi chiar aş putea spune că mai sunt. Pe acest lanţ sunt montate. am gândit un instrument util acvariului. care la capătul superior se termină cu un jgheab de preluare a apei ridicate.

Pereţii dintre compartimente au în sfertul inferior o serie de găuri pentru ca apa să poată să-şi egalizeze nivelul. Pentru antrenarea pompei. Pe circumferinţă se gravează un profil de antrenare a lanţului şi 4 decupări (la distanţă de 25 cm). Roata A are raza de 16. având un debit foarte mare. Compartimentele laterale sunt compartimente de filtrare. a unei ape stătătoare. De altfel cele mai oxigenate ape rămân cele din imediata apropiere a cascadelor în aval. de axul roţii A este fixată o manivelă cu braţul de 330 mm. în care se aşează diferite tipuri de material filtrant funcţie de 201 . menţinerea curăţeniei este o problemă vitală.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Întregul sistem este construit rigid (roţile şi conductele). Orice piscicultor. ( cu cât temperatura e mai apropiată de 4 grade cu atât cantitatea de oxigen dizolvată în apă e mai mare ) şi pe de altă parte datorită curgerii sale pe pante mai rapide. ” Pompa cu dopuri în ciuda aspectului său primitiv este neaşteptat de eficientă. ştie că în cazul unui bazin. fie de scară mare fie de apartament cum sunt acvariştii. De aceea acvariştii pentru a putea menţine biotopul acvariului funcţional trebuie să treacă apa din acesta prin instalaţii de filtrare şi aerisire. barbotare. Iată-l: E compus dintr-un bazin care are cam un sfert din volumul acvariului.5 cm şi circumferinţa de aproximativ 1 m. Apa de munte este mai oxigenată decât cea de la câmpie datorită pe de o parte temperaturii sale mai scăzute. prin cataracte. roata B şi o parte din conducta C fiind introduse în apă cel puţin 25 cm. Şi de asemenea orice piscicultor ştie că apa se oxigenează cel mai bine prin curgere. vânturare. care e împărţit în trei compartimente. în care intră dopurile. Pe acest fenomen se bazează dispozitivul de filtrare şi aerisire pe care-l propun. etc.

202 . ca un jgheab care preia apa şi o lasă să se prelingă pe suprafaţă mare într-un al doilea jgheab şi mai lat. Acest bazin are peretele din faţă de înălţime mai mică decât cel din spate.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan necesităţi. În aceste compartimente apa va veni din acvariu prin două conducte largi. conform principiului vaselor comunicante. Pe acest perete se fixează prin lipire o placă orizontală cu margini. acţionate simultan de cele două capete ale axului unui motor magnetic. În felul acesta apa din filtru după ce a fost curăţată este livrată acvariului prin intermediul a două cascade late care-i permit să se oxigeneze foarte bine. este prevăzut cu două pompe cu dopuri. tot orizontal. Aceste pompe cu dopuri varsă apa într-un bazin mic aflat deasupra acvariului la o înălţime de 10 – 20 cm funcţie de mărimea acvariului. Compartimentul central unde se va aduna apa filtrată. care la rândul său e fixat deasupra acvariului.

un asemenea bazin cu decor mirific. De aceea în toate oraşele lumii în apropierea fântânilor arteziene aerul pare mai curat. ajutând la o depunere mai rapidă a acestuia. ca fiind cel mai eficient mod de îmbogăţire a apei în oxigen. şi trei sălcii pe margine. Această posibilitate de folosire a pompelor motorizate magnetic deschide o sumedenie de perspective celor care sunt tentaţi să se apuce de vreo formă oarecare de piscicultură. Prin pomparea apei şi obligarea ei de a curge în fuioare fine. sau la sate în zonele de câmpie cu vânturi puternice care ridică praful. poluate puternic. Îmi amintesc cum în copilăria mea. A fost o revelaţie pentru mine să văd în curta acelui atelier un bazin mare cu apă. prin primul an de liceu. nuferi. pentru că picăturile de apă microscopice care se împrăştie în jur chiar curăţată aerul de praf. 203 . Într-unul din capetele bazinului era şi o fântână arteziană. Pentru o perioadă te simţeai ca-n rai luând masa în acel decor mirific. Prin utilizarea motoarelor magnetice această perspectivă neplăcută dispare. multe zile pe an. Celor care locuiesc în oraşe. cu bănci. Aici luau masa la pauză muncitorii acelui atelier. unde era aşezată o masă mare. recomand a se construi în curte o zonă de recreere şi agrement unde să existe o fântână arteziană.Motoare magnetice Fântână arteziană Cârnaru Cătălin Dan Acest principiu este aplicat în toate crescătoriile de peşte . El pare mai curat. am făcut practica la nişte ateliere de întreţinere utilaj petrolier. Ei bine pentru cei de la ţară. În multe locuri am întâlnit la ţară oameni care visau să aibă aşa ceva în curte dar visul le era de cele mai multe ori distrus de perspectiva consumului crescut de energie pentru acţionarea pompei. apa mai are şi un efect benefic asupra atmosferei din imediata apropiere . Pentru acţionarea acestor fântâni arteziene se poate folosi orice tip de pompă. Deasupra bazinului era construită o platformă cu balustrade. în care se pot creşte ceva peşti… e ceva destul de tentant.

Am pornit de la ideea motorului generator de curent continuu. Asta înseamnă că cu cât viteza de rotaţie a corpului e mai mare cu atât el îşi va menţine mai puternic direcţia axei de rotaţie neschimbată. fie ea maritimă fie aeronautică. Oricine a văzut vreodată un giroscop. să ştie unde-i sus. Giroscopul este cel care oferă un punct de referinţă necesar orientării pe mare şi în aer.Motoare magnetice Giroscopul Cârnaru Cătălin Dan Este un instrument fără de care nu ar exista navigaţia modernă. şi se opreşte pe poziţia opusă. unde-i jos. unde-i stânga sau dreapta… Propun construcţia unui giroscop cu funcţie de bibelou. probabil că nu a uitat fascinaţia pe care ţi-o creează vederea acestui titirez fixat pe suspensie cardanică: Asta este de fapt giroscopul. o sfârlează. pentru a se putea ateriza pe ele. dar tot giroscopul e cel care face ca avionul să poată să se orienteze în aer. 204 . De aceea şi fascinează giroscopul. este un titirez. un model care poate porni dacă este întors într-o poziţie. El e cel care face ca portavioanele să stea nemişcate pe marea agitată. Corpurile în rotaţie conform legii conservării momentului cinetic au tendinţa de a-şi păstra neschimbată poziţia axului de rotaţia.

Din acel moment putem să-l ridicăm de pe masă şi indiferent în ce poziţie lam suci. care va asigura o forţă centrifugă mai mare. Marginea exterioară a rotorului ar trebui îngroşată puternic prin intermediul unui inel din alamă.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan După cum se vede rotorul său este rotorul unui motor magnetic. Dacă suspensia cardanică e întoarsă în poziţia în care statorul alunecă în interiorul rotorului. Un bibelou interesant şi de efect. 205 . giroscopul porneşte. Statorul culisează pe ax fiind împiedicat să se rotească de o pană. rotorul lui va rămâne nemişcat. Rotorul este sprijinit pe cei doi rulmenţi prin intermediul unor casete de rulment minuscule care au patru spiţe curbe.

Z. oarecare. Iată un model: Şi altul : Distracţie plăcută!! 206 .Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Farfurie zburătoare Pe acelaşi principiu se mai poate construi o mică farfurie zburătoare căreia i se face carcasa să semene cu un O.N. E de efect să ai undeva în casă o mică farfurie zburătoare rotindu-se. care pare gata. gata să îşi ia zborul. la alegere.

şi mai ales cu scopul de a iniţia ceva. îmi cer scuze pentru eventualele dezamăgiri. să nu mai fim nevoiţi să ne înjosim pentru darurile sale… Celor cărora carte mea le-a plăcut şi le-a suscitat interesul le stau la dispoziţie oricând la adresa de la începutul cărţii. să nu mai văd inechităţi. 29 mai 2010. o invitaţie la a încerca să vedem lumea altfel decât ne-au învăţat sistemul politic şi de învăţământ. să nu mai văd fum în aer şi animale dispărând din cauza fumului… Mi-ar plăcea să nu mai fie nevoie să plătim cuiva pentru bunăstarea noastră. să nu mai văd oameni care nu au cu ce-şi plăti facturile. cel puţin mi-ar place ca în lumea aceasta atât de murdară. Se vrea un început.. Mie. Cartea am scris-o mai mult cu scop informativ.. Îmi cer de asemenea scuze celor ce cred că m-am repetat prea des. iubiţii mei concetăţeni ! Moreni. de prefăcută. Atâta timp cât Soarele. Am făcut-o intenţionat conform proverbului străvechi.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Un ultim cuvânt În speranţa că această carte vi s-a părut măcar interesantă. mai la obiect despre subiect. de pervertită. iar din momentul acesta să vrem s-o schimbăm în conformitate cu această viziune. în necuprins – indiferenta lui bunătate ne dăruieşte la fiecare 24 de ore lumina şi întunericul şi în fiecare secundă imensităţi de energie. 207 . celor care sperau să găsească sfaturi mai concrete. Am dorinţa ca măcar o parte din principiile expuse în această carte să poată fi reţinute. Baftă. repetiţia e mama învăţăturii.

Ghe. Vlad Mario Homutescu – Editura Cermi Iaşi 2003 t. Emil Jugureanu.9982 208 . Savitescu.e.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Bibliografie • „Magnetismul” de Mihai Rosenberg – Editura Ştiinţifică Bucureşti 1967 • „Efecte fundamentale în fizică” de Gheorhe Huţanu – Editura Albatros 1975 • „Introducere în maşini Stirling” de Condrat Adrian Homutescu.

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan 209 .

.

.

Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU 2 .

com 29 iulie 2010 3 .Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Cătălin Dan CÂRNARU Întoarcerea la natură energia pentru toţi vol. 3 Tehnoredactarea. coperta şi ilustraţiile Cătălin Dan CÂRNARU carnaruc@gmail.

Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Lucrare publicată în municipiul Moreni Dâmboviţa în anul 2011 ISBN 978-973-0-09857-0 4 .

cărbunelui. gazului metan sau a oricărui alt combustibil.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU „Energia electrică este omniprezentă. în cantităţi nelimitate şi poate propulsa toate maşinile din lume fără utilizarea petrolului. Nicolae Tesla (1856-1943) 5 .“ Dr.

................................ 90 Pământul............................................................................ 239 Anexă ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 55 Alţii.................................................... 144 Partea a II – a Sclavia şi libertatea .................... 179 De ce ? ....... 60 Bonus ................................................................. 7 Partea I Cerul................. 94 Cel mai mare magnet.................................... 82 Paranteză................................................................................................................. 152 Sclavia... 103 Căldura de sub picioarele noastre. 130 Ce-i energia verde ?.......... 152 Natura umană ............................................................................................................................................................. 152 Cuvânt introductiv .................................................. 51 Gray ....................................................... 155 Lume multă..................... 19 Cu mâna proprie................................................................................................................................................................................................................................................................. oameni puţini…........................................ 228 Un ultim cuvânt ............................... 9 Cerul ......................................................................................... şi cu ajutor divin..................................................................................................................................................................... 37 Benitez ...................................................................... 28 Cerul ca sursă de energie . 197 Şi totuşi de ce ?...................................Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Cuprins Cuvânt înainte.................................................................................... 160 Mărturii ....................................... 10 Wotan… .................................................................................................................................................... 35 Tesla................................................................................................................................................................................................... 242 Bibliografie ................................................................................... 183 Planul slugilor lor ........................................................................... 182 Zeii şi planurile lor.. 77 Apa ............................................... 97 …bateriile telurice ................. apa şi pământul ..................................................................................................................... 246 6 ............................................ 163 Ameninţări şi crime................... 44 Moray........................................................................................ 224 Libertatea ............................................................................ ..................................

şi de sere.”) Şi apoi. Aceste declaraţii venite de la nişte politicieni iresponsabili şi ticăloşi spun multe. Călin Popescu – Tăriceanu care apostrofa o biată femeie din Banat ce i se plângea că nu are condiţii de trai în containerul pe care i l-a pus la dispoziţie statul. cele ce le-am scris mai sus…. spre conturile lor personale… Ştie orice elev care a făcut ecologie în şcoală. La inundaţiile din 2005. să-ţi fac hotel ?!” sau „ Cine v-a pus să vă construiţi casele în calea apelor ?!”. Prima din cele două exclamaţii aparţine fostului prim ministru al României. transformând-o în lacuri piscicole sau alte amenajări destinate câştigului personal. 47 alin. atunci când au fost construite aceste case în urmă cu 50 – 100 de ani. Obligaţia primordială a statului este să asigure bunăstarea cetăţenilor săi. aceşti politicieni mafioţi au tupeul fantastic să reproşeze poporului din avuţia căruia s-au îmbogăţit. viticole. ciocoi ai timpurilor noastre cum ar fi Verestoi Atilla să radă din rădăcină sute de mii de hectare de pădure pe tot cuprinsul ţării pentru a le vinde direct peste graniţă. care se adresa bieţilor sinistraţi din Moldova la inundaţiile de anul acesta – 2010.… După ce douăzeci de ani au distrus agricultura.… După ce douăzeci de ani au permis unor grofi moderni. concomitent cu desfiinţarea întregului sistem de irigaţii care făcea parte integrantă din sistemul naţional de regularizare al râurilor. care au preluat puterea şi în ultimii douăzeci de ani au deturnat fondurile destinate întreţinerii şi construirii acestor amenajări. de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent. 1 Constituţia României: „Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială. După ce douăzeci de ani au distrus cu bună ştiinţă infrastructura de amenajări hidrografice ridicată cu trudă de părinţii noştri în ultimii cincizeci de ani. amenajări distruse de aceşti mafioţi. indiferent unde sunt aceştia pe cuprinsul patriei… ( Art. Atunci m-a şocat că sutele de cetăţeni sinistraţi care-l înconjurau nu l-au jucat în picioare în noroiul în care se aflau ! Dar laşitatea şi lipsa de demnitate la care a ajuns acest popor în tot acest timp e altă poveste… A doua apostrofare aparţine actualului preşedinte al României Traian Băsescu.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Cuvânt înainte „Ce vrei fă. desfiinţând sute de mii de hectare de culturi pomicole. zona respectivă nu era în calea apelor pentru că atunci erau apărate de amenajări hidrografice construite de un stat responsabil. ( cei de azi nu ştiu cu ce se mănâncă această materie de studiu şcolar ! ) că pădurea reţine între 30 şi 80% din cantitatea de precipitaţii în funcţie de durata şi debitul ploii şi de vârsta şi densitatea pădurii. În lipsa pădurii această cantitate de apă se 7 .

Păi… să vedem: 8 . Pentru un hectar de pădure pus la pământ. împiedicând îmbibarea rapidă a solului cu apă şi implicit alunecările de teren. cititorule. Concluzia este că tu. Tăierile extensive nu au fost însoţite de plantări iar urmările sunt inundaţiile pe care le suferim din doi în doi ani sau chiar din an în an de vreo 5 – 10 ani. Vârsta minimă de exploatare a unei păduri este de 70 – 100 de ani. ba mai mult chiar le încalcă în scopul unor interese veroase nu merită respect ci doar indiferenţă şi dispreţ. Deci la o ploaie torenţială de vară cantitatea de apă ce se scurge la vale pe un munte este imensă… În plus trebuie să ţinem seama de factorul stabilizator al solului pe care-l au rădăcinile arborilor. Deci este logic că un hectar de pădure trebuie înlocuit cu patru sau cinci hectare. La noi fenomenul e mai sălbatic datorită condiţiilor oferite de schimbarea din 1989 care l-ea permis să se instaleze la putere în lipsa unor mecanisme de control al accesării la aceste posturi şi a altei cauze pe care o voi discuta mai târziu.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU scurge liber la vale… antrenând cu ea mâlul şi pietrele săpând făgaşe. altfel la un moment dat se va ajunge ca pădurea să dispară.. Ignoră-l şi organizează-ţi viaţa independent de acest stat corupt. şi în acelaşi timp s-au desfiinţat planurile anuale de împăduriri. În ultimii 20 de ani au fost defrişate sute de mii de hectare de pădure. Cum ?. o bună întreţinere a fondului forestier cere plantarea a alte patru cinci hectare. s-au redus personalul în cele rămase. În acelaşi timp sub pretextul retrocedării s-au trecut în stăpânire privată tot atâtea hectare de păduri. Dar din ce în ce mai multe din popoarele lumii constată în ultimii ani că au în propriile lor organe statale nişte duşmani. Dar mafioţii instalaţi la putere după 1989 nu ştiu sau nu vor să ştie aceste lucruri. şi s-au desfiinţat probabil sute de ocoale silvice. Un munte are suprafaţa de câteva sute de hectare. Pe ei nu i-a interesat în toţi aceşti ani decât creşterea mărimii conturilor personale din băncile străine…Nu contează că pentru asta au distrus o ţară întreagă !.. fiind astfel capabilă de o forţă distructivă fantastică.. În general prezentul mondial este caracterizat prin nepăsare din partea organelor statale faţă de popoarele care le-au adus la putere. La o ploaie torenţială de vară cad pe sol până la 1000 tone de apă pe hectar.. s-au desfiinţat instituţiile care se ocupau cu regularizarea râurilor de munte. Acest lucru s-a întâmplat în ultimii 20 de ani. Acest fenomen este prezent şi pe alte meleaguri. De ce atât? Pentru că unei păduri pentru a ajunge să-şi îndeplinească rolul său ecologic şi hidrografic în circuitul naturii îi sunt necesari 20 – 30 de ani. ca cetăţean obişnuit al ţării tale dacă vrei să scapi din această situaţie trebuie să-ţi iei destinul în propriile mâini şi să tratezi organele statului tău cu nepăsare ca şi cum ele n-ar exista.. Un stat care nu-şi respectă obligaţiile constituţionale faţă de propriul popor.

cumulat cu impulsul dat de rotaţia terestră ( forţa Coriolis ). Se frământă în permanenţă iar frământările ei ne spun că în măruntaiele ei zac cantităţi infinite de energie. În momentul în care un cutremur cât de mic se petrece. Planeta noastră e vie. care poate duce până la groază. Cu toate acestea sunt foarte multe localităţi pe suprafaţa pământului. Nu mai departe decât anul acesta. Cu alţi ani mai devreme în Statele Unite ale Americii un vulcan a erupt brusc şi o jumătate din conul său vulcanic. vibraţiile sale nasc în noi o spaimă ancestrală. mă refer nu doar la scoarţa terestră. Din cosmos. în cazul în care-l percepem. Această energie asemenea microundelor unui cuptor încălzeşte suprafaţa globului terestru. Datorită tendinţei naturale de egalizare a temperaturilor şi presiunilor între zonele reci şi cele calde. Ne-am obişnuit să nu simţim mişcare sub picioarele noastre. de la Soare şi din Calea Lactee ne vin în fiecare secundă cantităţi infinite de energie. ci şi la atmosferă. inexplicabilă. Cu puţin mai devreme.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Partea I Cerul. care a perturbat circulaţia aeriană pe întreg continentul european şi în general în emisfera nordică mai multe săptămâni. unele cu populaţii de multe zeci de milioane care locuiesc la poalele unor vulcani care pot erupe din moment în moment. Se estimează că această energie este de 10108J/cm3. apa şi pământul Acum câţiva ani un ţunami generat de un cutremur de 9 grade pe fundul oceanului s-a soldat cu distrugerea a mai multe localităţi şi moartea a sute de mii de persoane care trăiau pe insulele din calea sa. în Islanda un alt vulcan a erupt aruncând în atmosferă cantităţi impresionante de cenuşă vulcanică. Cel mai elocvent exemplu este Napole la poalele Vezuviului. mişcarea lor are ca 9 . Atmosfera datorită rotaţiei globului terestru are rând pe rând câte o jumătate expusă radiaţiei solare pe când cealaltă jumătate este cufundată în întuneric. Perioada de o jumătate de zi cât o semisferă atmosferică este expusă radiaţiei solare directe aerul se încălzeşte atât prin radiaţie directă cât şi prin convecţia aerului care a preluat căldura de la sol. transformându-se în cenuşă şi mâl a ras tot ceea ce a fost viu cale de zeci de kilometri în vale. pe care călcăm. Când spun suprafaţa globului. mase de aer încărcate cu umiditate şi având temperaturi şi presiuni diferite se deplasează pe distanţe imense. Acest lucru se întâmplă în timp ce cealaltă jumătate a sferei atmosferice se răceşte fiind cufundată în întuneric. Victime cu sutele de mii. un cutremur a distrus în întregime capitala statului Haiti şi a afectat grav restul acelei ţări.

Pătura de aer care înconjoară globul terestru are mai multe straturi. Să privim imaginea următoare : De la suprafaţa solului până la înălţimea de 18 km este troposfera. ninsori. se află trei sferturi din masa totală a atmosferei. tornade. Deci:… Cerul Atmosfera are grosimea de aproximativ 3000 km. cicloane. din radiaţia solară. Datorită acestor dezechilibre barice şi termice. este imensă. etc. furtuni. Pentru a înţelege mai bine fenomenele ar fi cazul să detaliem puţin. în care noi trăim. Tot aici se află 95% 10 . avem vânturi. Cantitatea de energie acumulată de atmosferă.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU urmare ceea ce în mod curent numim vreme. comparabilă cu energia captivă sub picioarele noastre în şi sub scoarţa terestră. În acest strat de aer care se află în contact cu suprafaţa terestră. ploi.

Acest strat de aer este mai rarefiat iar temperatura acestuia se menţine la nivelul pe care-l are la nivelul superior al troposferei până la înălţimea de 18 – 25 km. care se găseşte în natură sau se poate obţine prin descărcări electrice în aer şi este folosit ca antiseptic şi la sinteze organice. Imediat deasupra acestui strat până la înălţimea de 32 km se află stratosfera. ozonul este corp gazos de culoare albăstruie.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU din vaporii de apă. Deşi se găseşte ozon şi în celelalte straturi. vânt. Grosimea acestui strat este de 18 km doar la ecuator. Între 25 km şi 32 km însă temperatura creşte până la 0º C. cu miros caracteristic ale cărui molecule se compun din trei atomi de oxigen. Datorită lui avem acea stare de bine de după furtunile de vară. Asta face ca la nivelul superior al acestui strat temperatura aerului să fie . al cărui viteză poate atinge şi 700 km/oră. aici se formează centrii barici şi fronturile atmosferice. Deci cele două zone sunt situate în spaţiul subtropical şi subarctic. Conform Dicţionarului Explicativ al limbii Române (DEX) ediţia 1998. Datorită densităţii sale este cel mai turbulent strat al atmosferei. căci purifică aerul. Se numeşte tropopauză şi este un strat discontinuu a cărui întrerupere este situată aproximativ la latitudinile medii. aici se produc toate fenomenele meteo: variaţii de temperatură şi presiune. peste 90 % se găseşte în acest strat. care se formează în aer când oxigenul este supus descărcărilor electrice. nori. acesta este benefic funcţionării organismului. 11 . este principalul strat de ozon. precipitaţii. cea mai mare cantitate. şi în general dă o stare de confort. trebuie să lămurim ce este acesta.65º C la fiecare sută de metri. dar extrem de puţini ştiu ce este ozonul. Conform Dicţionarului Ortografic al limbii Române (DOR) ozonul este gaz odorant de culoare albastră. de la câteva sute de metri deasupra ecuatorului la doi km deasupra polilor. Acest strat ce se întinde până la înălţimea de 80 km. În zona de ruptură există deci diferenţe mari de temperatură datorită cărora aici apare cel mai puternic vânt continuu care există pe planetă şi anume curentul jet. Deasupra stratosferei se află mezosfera sau mai cunoscut pătura de ozon. Deasupra troposferei există un strat de aer cu grosime foarte variabilă. Pentru că veni vorba de ozon. căci multă lume a auzit această denumire.85º C la ecuator şi -50º C la poli. Este sesizabil cel mai frecvent la munte după o furtună puternică cu fulgere multe. Temperatura aerului scade odată cu creşterea înălţimii în ritm de 0. fiind folosit ca antiseptic şi la sinteze organice. în timp ce la poli aceasta scade până la 8 km. Trebuie spus că în concentraţii mici.

Din punct de vedere al temperaturilor. În mezosferă repartiţia temperaturilor este surprinzătoare. Următorul strat atmosferic este termosfera sau ionosfera. şi de asemenea faptul că aici sunt cele trei centuri de radiaţii numite centurile „van Allen”. De aceea practic nu se mai poate spune că aici ar fi aer. Ultimul strat ce compune atmosfera se numeşte exosferă şi se ridică până la înălţimea de 3000 km. reflectă undele scurte şi respectiv pe cele ultrascurte. între 55 şi 80 km urmează iarăşi o scădere a temperaturii dar mult mai drastică ajungându-se la valoarea de . Aici are loc reflexia undelor lungi ( D ) şi a celor medii ( E ). Aici aerul este şi mai rarefiat. este un strat de aer fierbinte. este puternic ionizat. Celelalte două straturi notate cu F1 până la 180 km şi F2 de la 300 km în sus. De asemenea aici gravitaţia este suficient de scăzută pentru a nu putea atrage toate aceste 12 .110º C. De aici. De fapt aerul de aici este o formă de plasmă atingând şi chiar depăşind în partea superioară ( la înălţimea de 1000 km ) temperatura de 3000º C. În funcţie de lungimea undelor reflectate ionosfera se împarte în patru straturi. În acest strat. Datorită acestei ionizări termosfera are proprietăţi foarte importante. În schimb aici se manifestă puternic două fenomene importante. Practic asta înseamnă că aici neexistând aer radiaţiile cosmice au o densitate foarte mare nefiind anulate prin ciocnirea cu moleculele atmosferice. în zona polilor. datorită interacţiunii dintre aerul puternic ionizat şi câmpul magnetic terestru. care poate ajunge şi la 100 km. căci până la înălţimea de 50 km. este extrem de toxic. Ozonul are proprietatea de a filtra radiaţiile ultraviolete periculoase provenite din spaţiul extraterestru comportându-se ca o pereche de ochelari de soare cu grad mare de protecţie. γ şi corpusculare de la Soare. temperatura scade destul de brusc atingând valori negative de 70º C . pentru ca apoi şi mai brusc între 50 şi 55 km să crească la aceiaşi valoare dar de astă dată peste 0. dar datorită razelor X. Practic are loc acelaşi fenomen care se întâmplă în interiorul tuburilor fluorescente. E vorba de faptul că în partea superioară a acestui strat se află limitele magnetosferei terestre. Aici aerul este atât de rarefiat încât moleculele sale se află la distanţe enorme una de alta. straturile D şi E care pot fi găsite cu denumirea de stratul Heaviside cuprins între 80 şi 113 km. în care gazul ionizat sub acţiunea curentului electric devine luminos. Datorită ionizării sale prezintă proprietatea foarte utilă în telecomunicaţii de a reflecta undele radio.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU În concentraţie mare însă. Mezosfera are proprietatea de a reflecta undele sonore. iau naştere aurorele boreale.

Exosfera se împarte şi ea în trei straturi anume omosfera. unii din cei de comunicaţii cum ar fi cei de televiziune. Sistemul GPS este format 13 . În felul acesta aici s-au format straturi dense de radiaţie extrem de periculoase atât pentru viaţă cât şi pentru orice aparatură electrică sau electronică. E vorba de orbite de joasă altitudine la 2000 km. De aici trebuie să tragem concluzia că spaţiul cuprins de acest ultim strat atmosferic este extrem de periculos. Pe orbite geostaţionare sunt plasaţi în general sateliţii meteorologici. Orbitele geostaţionare sunt orbitele pe care satelitul respectiv face o rotaţie completă în timp de 24 de ore ceea ce înseamnă că se roteşte odată cu Pământul şi deci rămâne fix deasupra unui punct geografic. Aceste centuri sunt ocolite de către misiunile spaţiale. Există în general trei înălţimi destinate acestor aparate. atât pentru viu cât şi pentru tehnologie. Acesta este şi unul din motivele pentru care sateliţii artificiali se plasează obligatoriu mult în afara spaţiului atmosferic. eterosfrera şi magnetosfera. Şi pentru că veni vorba de sateliţi ar trebui să apunem ceva şi despre înălţimile la care orbitează sateliţii. orbitele de medie altitudine la 10 000 km şi orbitele de mare altitudine peste 20 000 km. dar suficient de puternică pentru a nu le lăsa să evadeze. Primele sunt cele pe care satelitul respectiv se roteşte în jurul Terrei în mai puţin sau mai mult de 24 de ore. radiaţiile fiind instantaneu letale.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU radiaţii. fiecare rachetă lansată având traiectoria astfel calculată încât să nu străbată vreuna din aceste centuri de radiaţii. cei militari precum şi cei ai sistemului global de poziţionare (GPS). Aceste orbite se împart şi ele la rândul lor în două tipuri : orbite circumterestre şi orbite geostaţionare.

Energia emisă de Soare se numeşte radiaţie electromagnetică şi are în componenţă raze X. deasupra unui ogor proaspăt arat. Această căldură provine din procesele de transformare a hidrogenului în heliu. cedând fiecăruia o anumită cantitate de căldură. din diferite domenii. infraroşii (calorice) şi luminoase. corpusculare. care având o culoare închisă ( diferită de alb ) absoarbe o mare parte a acestei radiaţii transformând-o în căldură proprie. de caracterul suprafeţei terestre (uscat sau ocean) şi de gradul de acoperire cu vegetaţie. Radiaţia solară care a reuşit să străbată atmosfera se loveşte de scoarţa terestră. Cantitatea de energie primită de Pământ este variabilă ea fiind influenţată de forma de geoid a Pământului. Fenomenul este vizibil vara într-o zi toridă. Pe celelalte orbite sunt plasaţi sateliţi ştiinţifici. troposfera şi al stratului imediat următor tropopauza. de comunicaţii. Aceasta este încălzirea directă. Am spus că în troposferă se află concentrată practic cea mai mare parte a gazelor atmosferice şi de asemenea cea mai mare parte a vaporilor de apă. urmare a diferenţelor de temperatură şi presiune ale primului strat al atmosferei. astfel că la suprafaţa Pământului ajunge un procent de 10 – 40 % din radiaţia iniţială. Cei militari se află de obicei la înălţimea de 35800 km pe orbită ecuatorială. Terra ca de altfel toate planetele sistemului solar îşi expune ciclic o jumătate radiaţiei solare în vreme ce cealaltă jumătate este cufundată în întuneric. Principala sursă de încălzire a aerului şi Pământului este Soarele. O rază de Soare care pătrunde spre Pământ. de înclinarea axei terestre. La limita superioară a atmosferei ajunge o energie egală doar cu 24·1018 calorii/minut. reflexie şi difuzie. γ. Acum pentru că ne-am lămurit cu privire la structura şi proprietăţile atmosferei trebuie să vorbim despre felul cum se formează vremea. ultraviolete. Temperatura în interiorul Soarelui este estimată la aproximativ 20 000˚C iar la suprafaţa lui de aproximativ 6000˚C.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU din 24 de sateliţi care orbitează la 20100 km. Cantitatea de energie primită de Pământ perpendicular pe o suprafaţă de 1 cm2 în timp de un minut se numeşte constantă solară şi este egală cu 1. de mişcările lui.99 calorii/cm2 în timp de un minut. Să vedem cum se încălzeşte şi cum se răceşte aerul atmosferic. care apoi radiază spre atmosferă. suferă procese de absorbţie. care emite o cantitate de energie egală cu 3216·1027 calorii/minut. Radiaţia solară din care cea mai mare parte o percepem ca lumină şi căldură străbate toate straturile atmosferice. Vremea sau fenomenele meteorologice sunt în special. când constatăm că aerul se ridică 14 . etc.

Acest lucru însă nu se poate face decât prin amestecarea maselor de aer. Această amestecare are loc în principal la înălţimea de 18 – 19 km în tropopauză prin curentul jet. Încălzirea atmosferică dacă s-ar datora numai radiaţiei directe solare ar fi relativ uniformă pe întreaga emisferă expusă luminii. Pe de altă parte încălzirea în zona luminată este mai puternică prin convecţie termică la ecuator decât la poli. Această densitate este însă dependentă şi de cantitatea de vapori de apă conţinută de aerul respectiv. Aceasta însă este purtătoare de vapori de apă. Aceştia se ridică împreună cu aerul cald până la înălţimi foarte mari unde. Astfel prin radiaţie reflectată şi convecţie termică atmosfera se încălzeşte pe o a doua cale preluând căldura de la sol. 15 . Acest aer încălzit având densitate mai mică decât cel rece de deasupra se ridică. Aceste se deplasează şi independent ca urmare a faptului că aerul rece e mai greu. aerul se răceşte. Dar ea nu e singura care mişcă masele de aer. formând curenţi termici verticali. prin pierderea de căldură înspre spaţiul extraterestru. şi de asemenea în marea masă a troposferei prin tendinţa naturală a aerului dată de forţa centrifugă de a fugi de la poli spre ecuator. are densitate mai mare iar cel cald este mai uşor. are densitate mai mică. ceea ce face gradientul de temperatură între ecuator şi poli să fie de asemenea mare. însă pe emisfera cufundată în întuneric. Toate aceste mase de aer având temperaturi diferite au tendinţa să se amestece. unde e noapte. temperatura fiind mai mică condensează dând naştere picăturilor de ploaie sau după caz fulgilor funcţie de anotimp. În acelaşi timp am văzut că spre limita superioară a troposferei aerul rece se comportă ca o barieră ce ţine aerul acesta cald captiv în imediata apropiere a scoarţei terestre. Astfel se face că între emisfera luminată şi cea întunecată diferenţa de temperatură şi densitate a aerului este foarte mare. încălzirea este extrem de neuniformă pe emisfera expusă luminii solare. Forţa aceasta de fugă a maselor de aer sub influenţa rotaţiei terestre poartă numele de forţa coriolis. umiditate transformată în vapori sub acţiunea căldurii. în încercarea naturală de egalizare a temperaturilor. În acelaşi timp. Aceştia în mişcarea lor cară cu ei şi umiditatea din solul pe care îl părăsesc. şi a convecţiei aerului cald purtător de vapori de apă. Toate aceste cauze şi fenomene fac vremea atât de capricioasă şi greu de prevăzut.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU tremurător de pe pământ. Dar pentru că la această încălzire participă şi componenta căldurii reflectate de la sol.

iar o mică parte fiind energia termică preluată din scoarţa terestră. oceane iar de pe scoarţă mai mult sau mai puţin vertical. transformând-o în căldură prin modificarea lungimii sale de undă. în seră. Să vorbim acum puţin despre aşa numita „încălzire globală”. fiind mai puţin permeabilă pentru radiaţia infraroşie. Oficial această încălzire este datorată concentraţiei de bioxid de carbon în atmosferă. fluvii şi lacuri. căldura se acumulează sub sticlă. globul ar fi foarte fierbinte ( peste 100º C ) în zona expusă spre soare şi extrem de rece ( congelat ) în zona aflată în întuneric. formând râuri. adică căldura. Ei bine bioxidul de carbon în concentraţie mare face ca pătura de aer care-l conţine să se comporte ca sticla ce acoperă o seră. Deci subliniem – mişcarea maselor de aer din atmosferă este strict legată de mişcarea maselor de apă fie ea lichidă sau vapori. purtători de vapori de apă. Dacă nu ar exista acest mecanism. concentraţie care ar avea ca rezultat crearea unui efect de seră. care şi ea are mişcări asemănătoare ( curenţii oceanici ). de la cele mai blânde. Această radiaţie infraroşie este apoi reflectată spre geamul serei dar datorită faptului că sticla este puţin permeabilă pentru această lungime de undă. Efectul de seră constă în următorul fenomen. spre atmosferă şi invers prin vapori ( nori ). În plus mişcările maselor de aer cald sau rece.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Aici trebuie să înţelegem că toată această mişcare a maselor de aer pe toate aceste direcţii este strict legată şi de mişcarea maselor de apă oceanică încălzită de soare. Aici solul absoarbe aproape toată radiaţia solară. Concentraţia de bioxid de carbon în atmosferă a fost de multe ori mare de-a lungul istoriei geologice a 16 . Acest mecanism este deci cel ce creează toate fenomenele meteorologice cunoscute. Cea mai mare parte a acestei energii fiind de fapt cea venită de la soare. Lumina solară trece prin sticla care acoperă o seră. Realitatea însă nu este chiar aceasta. Acesta-i efectul de seră. Acest lucru nu trebuie nici o clipă omis. şi apoi ploaie sau fulgi. şi ajunge la sol. precum şi radiaţia solară directă fac ca apa de pe întreaga scoarţă terestră să se deplaseze în stare lichidă de la punctele înalte spre cele mai joase ale reliefului terestru. Sticla obişnuită are permeabilitate pentru întreg spectrul de radiaţii solare vizibile. Datorită acestei interdependenţe aer apă există vremea. cum este o plăcută ploicică de vară până la tornadele de intensitate maximă sau furtunile de zăpadă… Acest mecanism poartă numele generic de motorul hidrometeorologic al Terrei şi este aşa cum îi sugerează numele un motor care utilizează cantităţi impresionante de energie. şi această interdependenţă este cea ce face ca globul terestru să aibă o temperatură relativ uniformă şi constantă pe întreaga sa suprafaţă.

Dar acesta fiind utilizat în procesul de fotosinteză. fie ele tropicale. În orice seră ştim că vegetaţia are tendinţa de a deveni luxuriantă. subtropicale sau subarctice. ar trebui să remarcăm faptul că spre deosebire de copilăria noastră. este mai mare. căldurii şi umidităţii crescute are loc o dezvoltare mai mare a vegetaţiei. ceea ce duce la degajarea unei mari cantităţi de oxigen. Procesul de creştere a masei vegetale are loc până ce se ajunge iar la un echilibru între oxigenul format în urma fotosintezei şi bioxidul de carbon rezultat din respiraţie şi procesele de descompunere. Trebui specificat aici că cel mai mare 17 . Puţini ştiu de asemenea că de fapt plantele se dezvoltă mai bine la o concentraţie de oxigen mai mică decât cea existentă azi în atmosferă. Bioxidul de carbon rezultat ca urmare a respiraţiei şi al descompunerii. duce firesc la creşterea intensităţii acesteia deci la o dezvoltare a vegetaţiei. Ca atare orice creştere a cantităţii de bioxid de carbon în atmosferă va avea ca rezultat o creştere a masei vegetale care va echilibra din nou raportul dintre oxigen şi bioxidul de carbon. Cum spuneam deci. În plus o altă zonă vegetală care a răspuns prompt creşterii concentraţiei de bioxid de carbon este cea a pădurilor luxuriante. Chiar dacă noi nu vedem cu ochiul liber o creştere luxuriantă a vegetaţiei din jurul nostru. Cândva oxigenul era doar 5 – 10 %. Nu observăm însă fenomenul datorită faptului că în paralel noi continuăm exploatarea lor sălbatică. De ce.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU pământului şi cu toate acestea temperatura medie globală nu a crescut. care fiind mai multă firesc şi moare în cantitate mai mare. creşte.. indiferent că-s dulci sau sărate. producându-l pe primul prin consumarea celui de-al doilea. Cei mai mulţi punem această creştere exuberantă a vegetaţiei pe seama exclusivă a căldurii şi umidităţii din seră. care prin respiraţie consumă oxigenul producând bioxid de carbon pe întreaga durată a zilei. prin masa vegetală fantastic de luxuriantă de atunci… Lucrul acesta însă e altă poveste şi e încă discutabil. În plus o creştere a masei vegetale are ca rezultat şi o creşterea a densităţii animalelor. Pentru că în momentul în care această concentraţie creşte se întâmplă acelaşi fenomen care are loc într-o seră. Dar ulterior acesta este consumat peste noapte de plante în procesul de respiraţie şi în cursul zilei în procesele de descompunere a masei vegetale crescute. Atunci s-au dezvoltat luxuriant plantele … erele geologice respective fiind azi considerate ca generatoare ale rezervelor actuale de hidrocarburi. puţini ştiu însă că de fapt fenomenul principal care determină această explozie vegetală în sere este creşterea concentraţiei de bioxid de carbon concomitent cu căldura şi umiditatea crescută Fenomenul într-o seră are loc în felul acesta: iniţial datorită luminii. Când eram copii nu prea întâlneam atât de multe alge pe plajă. din ape. restul azot şi alte gaze. Azi atmosfera are cam 20 % oxigen. cantitatea de alge verzi microscopice şi nu numai.

vaporii de apă scurtându-şi circuitul natural. Ia să vedem :… 18 . Amintiţi-vă doar de sutele de specii de fluturi şi alte insecte pe care le vedeaţi în copilărie şi pe care nu le-aţi mai văzut de mult timp. în stoluri cum erau până în anii 70 – 80 ai secolului trecut ? De fapt ţinând cont că ciclul de viaţă al acestei insecte e de patru ani şi că de mai bine de 15 ani nu am mai văzut-o. Aceştia au transformat de fapt apa de ploaie într-o apă acidă care a făcut ca în ultimii 30 – 40 de ani să dispară cam jumătate din biosfera terestră. au fost fireşte înlocuite de alte specii mai rezistente. Spuneţi-mi de câţi ani nu aţi mai văzut cărăbuşi de mai. Dar mai este un factor pe care eu îl consider principalul. Acestea sunt particulele de fum în a cărui compoziţie intră sute de substanţe toxice. eliberat din straturile de hidraţi de metan existente pe fundul mărilor. a nişelor ecologice eliberate. ca urmare a poluării. atunci cine-i ?!! Ar mai fi cantităţile din ce în ce mai mari de metan.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU producător de oxigen la nivel planetar nu sunt plantele superioare ci algele fie ele unicelulare sau superioare. Fenomenul încălzirii globale nu are deci ca principală sursă creşterea concentraţiei de bioxid de carbon în atmosferă chiar dacă contribuie şi aceasta la ea. Şi alături de această specie sunt alte sute. şi chiar mii… De fapt. ca urmare a destabilizării echilibrului termic al oceanelor ( are de opt ori mai mare putere de reţinere a căldurii decât bioxidul de carbon ! ). Speciile dispărute ca urmare a acestor schimbări în proprietăţile fizice şi chimice ale atmosferei. Deci echilibrul ecologic este azi satisfăcut de cu totul alte specii decât cele care-l realizau preponderent atunci. de schimbarea proprietăţilor optice ale atmosferei şi de declanşarea mai rapidă şi mai deasă a ploilor. Acestea fac ca vaporii de apă din atmosferă să devină de fapt vapori de acizi. Pământul moare… Bun dacă bioxidul de carbon nu e singurul vinovat de încălzirea globală. Această concentraţie are însă alte urmări foarte grave despre care nimeni nu prea vorbeşte. specia aceasta a dispărut. agravată de încălzirea globală. consider că. cel puţin în această parte a Europei. Rezultatul este însă dezastruos. În plus fumul e direct responsabil şi de scăderea insolaţiei la nivel global. anume. cunoscut fiind fenomenul de ocupare de către specii competitive. care populează apele planetare. sărăcirea generală a biosferei…. E vorba de faptul că acest gaz e însoţit şi de alte emanaţii toxice sau potenţial toxice.

pe care le conducea spre regatul subteran al morţii”. Wotan era considerat zeu al sufletelor defuncte. în peninsula Crimeea s-au întâlnit preşedintele de atunci al Statelor Unite – Franklin Delano Roosevelt. abia mai târziu e adorat şi ca zeu al războiului. şi preşedintele Uniunii Sovietice – Joseph Visarionovici Stalin. Spre deosebire de Odhinn. În acest moment apare legătura dintre zeul german Wotan şi întâlnirea de la Yalta. primul ministru al Marii Britanii – Winston Churchill. Această întâlnire a pus de fapt bazele războiului rece. într-o epocă timpurie zeu al aerului şi al vântului. anume acela de împărţire a sferelor de influenţă a celor trei superputeri de atunci. dramatic pentru ţara noastră şi în general pentru întreaga lume de după război. pe malul ucrainean al Mării Negre. Între 4 şi 11 februarie 1945 la Yalta. Dar ce legătura poate avea războiul cu subiectul cărţii de faţă ?! 19 . în scopul declarat de a înfiinţa Organizaţia Naţiunilor Unite.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Wotan… …Conform Dicţionarului de mitologie generală al lui Victor Kernbach este „zeul suprem în mitologia germană şi similarul scandinavului Odhinn. În realitate scopul acestei întâlniri a fost altul. ulterior şi protectorul fecundităţii naturii.

Remarcaţi că înainte de a fi devenit zeu al războiului a fost zeu al aerului şi al vântului… Tocmai vorbirăm despre fenomenele meteo şi cauzele lor !. Şi apoi.. nu ai cum să distrugi dacă mai înainte nu ai creat ! Şi-n ultimă instanţă după cum se vede a devenit cel care-i conduce pe defuncţii luptători spre regatul subteran al morţii…. ci prin folosirea altor oameni. suliţa sau arcul… Oare chiar aşa să fie ?. sau de ce nu pe Zamolxis al strămoşilor noştri… Nu uitaţi că triburile germane au făcut parte din marea familie a geţilor.. înrobirea… Din păcate mecanismele sociale edificate odată cu dezvoltarea societăţilor au făcut ca ordinea realizării acestor deziderate să fie cea care să creeze inechităţi. În primul din volumele precedente am scris la pagina 176 : „Dintotdeauna omul a vrut să ştie. Şi e bine. şi au ajuns pe locurile actualului stat german pornind de aici din spaţiul Carpato – Danubiano – Pontic.. ca grecii. Iată un articol apărut în „Almanahul României Literare – Aventura cunoaşterii” din 1989 semnat de domnul Sorin Ştefănescu: 20 . Aici stă esenţa întregului dezechilibrului mondial…” Aici este rădăcina războiului ! Şcoala şi anii nenumăraţi în care am văzut tot felul de filme artistice istorice ne-au consolidat părerea că strămoşii noştri s-au luptat câteva zeci de mii de ani cu piatra şi ciomagul. iar acesta nu va putea fi deasupra celui ce poate să aibă…. să poată şi să aibă… Este însăşi esenţa dezvoltării. Niciodată cel ce vrea să ştie nu va putea fi deasupra celui ce vrea să aibă. Deci de ce Wotan ? Datorită dublei sale dualităţi. dumnealui Wotan a creat viaţa. lucru normal. când aceste deziderate nu se mai împlinesc prin forţe proprii. Atunci apare sclavia. Bine încetează să mai fie însă. mai târziu a putut deveni şi zeu al războiului… Căci. şi vreo două – trei mii de ani cu sabia. după ce a păstorit turmele de vânturi.. pentru că tocmai crease viaţa spre a se bucura de stihiile naturii. romanii.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Are ! Şi e atât de puternică această legătură încât de fapt de acest aspect al interacţiunii umane se leagă nu numai volumul de faţă ci şi cele două care l-au precedat… Să aprofundăm un pic… Am ales ca titlu al acestui capitol numele unui zeu german… Poate că unii se vor întreba de ce nu unul din panteonul altor popoare. devenind protectorul fecundităţii naturii… Iar mai apoi.

. În timp ce lucrau în subteran.. era aproape pustiu. tăietura şi încrustarea par executate de un foarte bun meşteşugar. minerii au avut surpriza să pătrundă într-un sistem de galerii (cu diametrul cuprins între 1. o viţă de vie sau ghirlandă de asemeni încrustată cu argint.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU „• ÎN Michigan. Pentru a prelucra metalul sînt necesare temperaturi ridicate care cer un combustibil adecvat. a fost descoperită o mină din care fuseseră extrase.” Examinat de specialişti. plin de mîndrie. Investigaţiile făcute au permis trasarea cu oarecare precizie a străvechii reţele dar. deci erau necesare o forţă de muncă şi mijloace tehnice corespunzătoare..5 m) . 6 1/2 inch la bază (aprox. Pe laturi sînt şase imagini ale unei flori sau buchet. 4. căzînd pe podea.).. miezul de cuarţ 21 . în locurile unde teoretic trebuia să debuşeze la exterior. se obţinea un vas în formă de clopot avînd 4 1/2 inch înălţime (aproximativ 11 cm). într-un trecut greu de determinat. În timp ce. 2 1/2 inch la vîrf (aprox. la Isle Royale SUA. • ÎN acelaşi an. Corpul vasului seamănă la culoare cu zincul sau un aliaj în care se găseşte o importantă cantitate de argint. Acest ciudat şi necunoscut vas a fost expulzat dintr-un conglomerat de piatră aflat la cincisprezece picioare sub pămînt (aprox. în jurul părţii inferioare a vasului. acesta o scapă din mînă şi. nu mai puţin de un milion de kilograme de cupru. Willson de la Universitatea Utah (SUA) referindu-se la descoperirea făcută în 1953 la minele Wattis. Spre uluirea celor prezenţi. încît „Scientific American” l-a considerat demn de a fi menţionat în paginile sale (iunie 1851) : „Alăturînd cele două părţi (ale obiectului — n. evacuînd sfărîmăturile rezultate în urma dinamitării unei stînci din Dorchester.8 m) pline de cărbune atît de vechi. 6 cm) şi circa o optime de inch în grosime (3 mm).5 şi 1. înainte de venirea primilor colonişti. a. • CU un secol mai înainte. tehnică sau formă nici uneia din civilizaţiile cunoscute în momentul de faţă. pierzîndu-şi calităţile de combustie. Constatarea a avut o urmare oarecum surprinzătoare : cercetătorii au refuzat să facă orice fel de estimare privind datarea vechii exploatări. lucrătorii au descoperit un obiect atît de interesant şi mai ales neaşteptat. Pentru a obţine această cantitate de metal trebuia prelucrat un volum uriaş de rocă. ”Nu există nici o bază vizibilă pentru datarea tunelurilor” spunea profesorul John E. nu au fost găsite nici un fel de indicii privitoare la presupusele ieşiri. încît aproape se transformase în rocă. Gravura. prezenta unui amic bucata de cuarţ aurifer de mărimea pumnului adusă din California. 16 cm). Iar Michigan-ul. se sparge în mai multe fragmente. obiectul nu corespunde prin stil.Nu există nici o îndoială că respectiva curiozitate a fost scoasă din stîncă. un amator de roci are neplăcuta surpriză să-şi vadă distrus unul din cele mai valoroase trofee ale sale. minunat încrustate cu argint pur şi.

a. aspectul nu poate fi decît rezultatul acţiunii mîinilor îşi inteligenţei umane. • NU acelaşi lucru se poate spune însă în cazul piesei găsite în 1973 lîngă Aiud (România) într-o carieră situată pe albia unui rîu secat de multă vreme. Disputa este datorată în primul rînd neregularităţilor sau uzurii obiectului. • ÎN 1891 un miner din Illinois încercă să dezlege fără succes o enigmă. similară. • BUCATA de fier meteoritic găsită în straturile geologice australiene pare să fi fost prelucrată acum cel puţin treizeci de milenii. ce provenea din minele Wilburton. După unii este pur şi simplu un fragment de fier meteoritic pe care hazardul l-a modelat dîndu-i o formă paralelipipedică. lucrătorii descoperiseră la cîţiva metri adîncime trei obiecte cu aspect mai puţin comun. vechimea pironului se număra cu zecile de milioane de ani. îşi dădu seama că trebuie să renunţe la ideea că a fost pierdut recent" căci. Golul cu diametrul mai mare a permis să se remarce o anumită ovalizare a părţii sale inferioare — efect ce părea a fi produs de un ax cu cap rotunjit — cu care s-ar fi 22 . mijlocul lanţului a devenit liber. XVI) într-o mină din Peru.. ridicîndu-1. atunci „cînd bucata de cărbune s-a rupt. Austria. dacă filonul se formase conform proceselor naturale cunoscute. un cui. Cubul de metal găsit la Schondorf. acoperite cu o crustă de nisip întărit. forma vasului a rămas clar imprimată. certificîndu-i astfel vechimea. cînd alimenta cazanele Uzinei Electrice Municipale.. „Obiectul prezenta două goluri cilindrice — de diametre diferite — practicate astfel încît golul cu secţiunea mai redusă penetra către baza celuilalt. dar extremităţile au rămas înglobate în cărbune. a ieşit la iveală un corp metalic de o formă curioasă. Cine şi cînd l-a pierdut în ceea ce avea să devină o bucată de cuarţ californian ? • TOT un cui din fier.) căzuse din întîmplare între bucăţile de cărbune. Oklahoma. dar mai lung (circa 18 cm) a fost descoperit de spanioli (sec. obiecte similare fiind descoperite şi în minele de cărbune din Scoţia. după curăţirea completă a „toporului de piatră". drept şi cu floarea nedeteriorată. „o porţiune din măseaua unui mastodont tînăr" şi. Desprinzîndu-se din bucata de combustibil. „Domnul Culp crezu mai întîi că lanţul (găsit — n. Era înglobat în minereul de argint şi. a stîrnit şi continuă să stîrnească numeroase controverse.” • TOT în cărbune se afla şi vasul de fier găsit în 1912 de un fochist din Thomas. aparent... dar. Examinate de specialiştii din Cluj-Napoea. un cui de fier uşor corodat „de mărimea unei monezi de şase penny”. După alţii. „Obiectul” era în perfectă stare de conservare. Însă. „un topor de piatră". lîngă Vâcklabrruck. De fapt. s-a constatat că era vorba de „o bucată de humerus". Oklahoma. dar asemănătoare cu a unui ciocan. perpendicular.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU închidea.

Pe suprafaţa sa inferioară şi lateral. Dar numeroasele şi extrem de interesantele descoperiri arheologice chineze nu confirmă ipoteza. tehnologia presupusă pentru fabricarea obiectului depăşea cu mult posibilităţile amerindienilor..). Conform opiniei experţilor.20%). Missouri. domnitoare în timpul generalului Ciu-Su. în timp ce-şi ara ogorul.2%).N. Toate detaliile remarcate au indicat faptul că piesa a. Cine.84%). format din 12 elemente diverse.C. Deci. cobalt (0. Deci piesa respectivă a fost prelucrată dintr-un aliaj de aluminiu. Editura Junimea. 1983).41%). bismut (0. un fermier a găsit. În plus. elementele recîştigîndu-şi parţial structurile proprii.. apare mult mai probabilă ideea că respectivele catarame au fost realizate dintr-o bucată de aliaj de aluminiu găsită şi nu produsă de meşterii imperiului. galiu (urme).33%). se estimează o vechime de cîteva sute de mii de ani ! • PIESE străvechi confecţionate din aluminiu au mai fost descoperite numai în mormîntul generalului chinez Ciu-Su (265—316 e. în ce împrejurări a găsit-o şi cum arăta piesa sau fragmentul respectiv ar putea spune cronicile dinastiei Tsin. Elementul principal era aluminiul (89%)!. Dacă vechii locuitori ai Chinei cunoşteau secretul producerii aluminiului. nichel (0. 10% cupru şi 5% mangan sînt.11%). făcut parte dintr-un ansamblu funcţional (. Restul elementelor componente sînt următoarele (în ordinea mărimii procentelor determinate) : cupru (6. Bazat pe faptul că aliajul „îmbătrînise”.0003%).0024%). dozate în diferite procente. parcă mai uşor de acceptat.0002%). Poate a fost confecţionată în timpurile moderne şi ulterior îngropată pentru a pune în încurcătură pe 23 . a cărei vechime ar putea fi egală cu cea a obiectului de la Aiud. zirconiu (0. suprafeţele erau oxidate pe o adîncime mai mare de 1 mm iar stratul de sedimente sub care a fost găsit obiectul depăşea 10 m grosime. • ÎN 1879. Existenţa lor este. la Sullivan Country. Enigme în Galaxie. mult mai recente decît piesa din Aiud. chiar dacă nu avem nici o informaţie despre antica tehnologie de obţinere a foarte modernului material. din acest motiv. aparent. cadmiu (0. masca nu se încadrează în patrimoniul nici unei culturi cunoscute.P. siliciu (2..81%). obiectul prezenta urme ale unor lovituri repetate.n.0023%). argint (0.N. atunci numărul obiectelor fabricate din el ar fi trebuit să fie mai mare. cînd acest metal a început să fie produs de fapt abia la sfîrşitul secolului trecut (singurul procedeu industrial fiind şi astăzi electroliza aluminei topite) ?” (Florin Gheorghiţă. plumb (0.. Cum este posibil aşa ceva însă.) Din buletinul emis de centrul de cercetări al I. o ciudată mască de fier şi argint. staniu (0. (Măgurele) rezultă că metalul din care fusese uzinată piesa era de fapt un aliaj complex.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU asamblat.M. zinc (1. Cataramele de centură compuse din 85% aluminiu. dintre care unele au fost foarte puternice.

Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU arheologi. Peru. topit şi transformat în bijuterii. aparent ceramic. Specialiştii afirmau că. un alchimist. din care o fărîmă rămăsese intactă în timp ce restul se descompusese”. a cărui compoziţie a refuzat s-o divulge. 24 . de 2 mm diametru”. fără vreo urmă vizibilă de sudură.. După opinia lui Mike Mikesell. cum se întîlneşte la majoritatea geozilor. pe nume Meuves. în urmă cu 1000 de ani. • SE SPUNE că bijutierii din Lama. Treimea interioară a crustei părea compusă dintr-o substanţă similară lemnului pietrificat. cu atît mai mult cu cît nu s-a păstrat nici o fârîmă din ciudatul material.. intrînd în posesia unor lingouri de aur incaşe. Dacă este aşa. Conglomeratul mai conţinea „două obiecte metalice nemagnetice asemănătoare cu un cui şi o şaibă. ci „o secţiune perfect circulară dintr-un material dur. frecînd bucăţi de fier. • PE vremea lui Ludovic al XIII-lea. Unele piese sînt asamblate din mai multe elemente de aur şi argint. străbătînd cărările munţilor Coso. Unul dintre specimenele cu care-şi umpluseră rucsacii purta încrustate mai multe. fragmente de cochilii fosile. Virginia Maxey şi Wally Lane. apa avea un nivel mult mai ridicat. căutători de minerale semipreţioase. dar pînă astăzi enigma nu a fost încă soluţionată. Miezul metalic al discului răspundea atracţiei unui magnet. spărgînd trofeul. acesta nu conţinea o cavitate. le făcea casante ca sticla (!). statul California. se lăuda că stăpîneşte formula unui produs. A doua zi. Fusese cules dintr-un loc ce atingea aproximativ 1290 m altitudine. dar sînt goale la interior. au ajuns la circa zece kilometri nord-est de Olancha. Acest strat era hexagonal şi părea să formeze o carcasă în jurul discului de ceramică. au constatat că densitatea metalului era dublă faţă de cea normală. XVI. atunci numărul glumeţilor şi al glumelor de acest soi este surprinzător de mare implicînd eforturi şi tertipuri ce frizează mania sau chiar nebunia. Wallace A. Lucrurile s-au petrecut în sec. aflat la 100 m deasupra albiei secate a lacului Owens. existau indicii că miezul ceramic fusese încastrat în cupru. avînd în centru un ax de metal strălucitor. Poate că era vorba de o simplă poveste sau în cel mai rău caz de un truc de prestidigitator…. Par făcute dintr-o singură bucată. dat ceva mai fină decît agata sau jaspul. îmbinate alternativ şi nimeni nu poate spune încă ce metodă a fost utilizată. Bike Mikesell. • DAR multe din statuetele de aur şi argint realizate de străvechii locuitori ai Americii de Sud şi Centrale stîrnesc uimirea specialiştilor şi invidia tehnologilor. .Şi o surpriză PE 13 februarie 1961. Lane şi Virginia Maxey. cu care. deci prezenţa cochiliilor nu reprezenta nimic ieşit din comun.

Pentru cei interesaţi de marile mitologii ale popoarelor cele ce le voi spune acum nu constituie noutăţi. După ce l-a măsurat. Willis. tot rămâne undeva… în adâncul conştiinţei o bănuială că ceva nu e tocmai în regulă cu ceea ce am învăţat… cu ceea ce continuă să ni se spună peste tot de către ştiinţa oficială. Mahabharata. prostu-i nou!” Unele din cele mai vechi scrieri ale omenirii. a căpătat aspectul de geod. datate 1500 – 1000 înaintea erei noastre. care povesteşte aventurile lui Rama. Dar.Veda Melodiilor. povestesc despre invazia ariană din India antică. atribuită ascetului Valmiki. cîntărit şi analizat. şi în această situaţie. epopee eroică sanscrită. afirma cu toată autoritatea că. Journal”. Mahabharata considerată adesea cea de-a cincia Vedă.. Sama-Veda . întărită de căldura soarelui. Ramayana. Şi am să vă povestesc în continuare câte ceva despre unele din cele mai vechi documente istorice ale lumii. întrebarea „ce maşinărie circula la 1300 m altitudine în neumblaţii munţi Coso?” rămîne. tehnologia bănuită şi destinaţia prezumptivă a obiectului nu se potrivesc epocii. Este mai prozaică decît ipoteza celor 500 000 de ani avansată de specialişti. Chiar dacă se acceptă ipoteză unei vechimi minime de 100 de ani. 25 . şi Ramayana ( Calea lui Rama ) abundă de tehnologie mult mai avansată decât cea de azi. Concluzia este pur şi simplu uluitoare: piesa trebuia să fie nici mai mult nici mai puţin decît ceva în genul unei. Vedele. ale cărei texte sunt datate tot în mileniul doi înaintea erei noastre povesteşte despre războiul de cucerire a Indiei de către dinastia selenară a neamului Bharata. în jurul lui s-a format o crustă care. epopeile indiene. Vedele: Rig-Veda – Veda Imnurilor. bujii electrice sau. scrieri antice sanscrite.. este datată prin secolul şase înaintea erei noastre. Paul J. Pentru ceilalţi… „Poanta-i veche. a încercat să facă o reconstituire a ceea ce putea fi ciudatul obiect.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Un cercetător a emis ipoteza că vechimea obiectului n-ar depăşi 100 de ani. editor al „INFO. un geolog. şi Atharva-Veda – Veda Vrăjilor. în cel mai rău caz. examinînd fosilele încrustate în bulgărele de argilă. Yajur-Veda – Veda Invocaţiilor de Sacrificiu. nodulului i-ar fi trebuit cel puţin 500 000 de ani. pentru a atinge forma şi dimensiunile pe care le avea. radiografiat. „ Chiar dacă dorim să nu credem o iotă din cele spuse în acest articol. Căzut în noroi. Dar. un soi de dispozitiv electric avînd o destinaţie necunoscută.

sau pe cei care ne-au lăsat aceste scrieri după ce poate că la evenimentele respective participaseră părinţii sau bunicii lor ? De altfel evenimentele descrise în aceste epopei nu sunt unice. oamenii se băteau cel mult cu suliţe şi arcuri. ale egiptenilor. Şi aflaţi. Dacă cercetăm cu de-amănuntul mitologiile celţilor. decolând şi aterizând vertical. peste tot descoperim povestiri asemănătoare. Capitala imperiului hitit a fost distrusă de o explozie nucleară. am învăţat la şcoală. sau dacă studiem scrierile sumeriene. spun mereu că atunci omul era un primitiv care se lupta cu suliţa sabia şi arcul… Pe cine să credem ? Pe cei care azi la distanţă de mii de ani de evenimentele descrise acolo ne spun că eram nişte primitivi.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Cărţile acestea antice abundă de care zburătoare acţionate de motoare tunătoare. Revedeţi în acest sens capitolul „Povestea-i veche” la pagina 187 din primul volum al acestei serii. O altă caracteristică a acestor aparate era indestructibilitatea lor. Toate astea în vremurile în care. dar mult mai 26 . Şi sumedenia de documentare istorice cu care mai marii ştiinţei moderne continuă să ne îndoctrineze. Iar descoperirile de genul celor descrise în articolul lui Sorin Ştefănescu. Puteau călători la fel de uşor atât în atmosferă cât şi în cosmos. purtau numele de vimane şi erau capabile să se ridice la mari înălţimi de unde se vedea întregul glob pământesc cu toate continentele şi oceanele sale. Veţi întreba poate de unde ştiu. că sunt foarte multe cetăţi răspândite pe toată suprafaţa Terrei care prezintă vitrificări pe suprafeţe mai mici sau mai mari. după formă şi aspect sugerează ca sursă doar explozii nucleare… Aţi auzit vreodată despre artefactul descoperit într-o mină de pe continentul american. şi multe altele asemenea. dacă nu ştiaţi acest lucru. Conform scrierilor antice rezistau chiar şi la lovituri directe cu arme nucleare. ale căror deplasare stârnea furtuni de praf. Fireşte că nu am fost acolo să văd cu proprii mei ochi dar dacă m-aş duce aş găsi pământul vitrificat pe rază de mai mulţi kilometri şi scheletele rămase puternic radioactive. Marea majoritate a acestor care. despre eroii lor civilizatori care zburau cu aparate pe care ştiinţa modernă abia începe să bănuiască ce erau… atât de avansate erau. ale mayaşilor. vitrificări care. artefact încastrat în stratul geologic şi despre care cei mai mari experţi militari au putut spune doar că e o armă. vin să aducă dovada că cele povestite de aceste scrieri străvechi sunt purul adevăr. ale incaşilor.

forţa înspăimântătoare dezlănţuită. pentru ca brusc să dispară… Ultima este cea a locuitorilor actualului continent Antarctica civilizaţie dispărută acum 11. datorată sălbăticiei inconştiente a unei mici părţi dintre noi şi anume casta politico-militară…. Sau poate că nu… cine ar putea şti!? Oricum odată cu conştientizarea imensităţii pericolului reprezentat de armele nucleare.. a fost probabil dovada că în cazul unei greşeli am putea să distrugem însăşi planeta pe care locuim.5 mii de ani şi pe care o cunoaştem doar din construcţiile sale monumentale. probabil că Terra va mai suporta pe suprafaţa ei renaşterea unui număr de civilizaţii… asta în fericitul caz în care fie cea prezentă fie vreuna viitoare nu vor distruge planeta… Când între anii 1946 şi 1654 s-au efectuat testele nucleare în atolul Bikini din insulele Marshall. Cei avizi de putere.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU avansată tehnologic decât ceea ce se face azi. ( prin asta înţelegând ştiinţa cu care continuăm să fim îndoctrinaţi de pe băncile şcolii până la adânci bătrâneţe ) şi care sunt ţinute secret faţă de marea masă a populaţiei. ci chiar că în decursul acestor perioade au existat mai multe civilizaţii. Dar tot de aici mai trebuie să mai înţelegem ceva. care nu pot fi explicate de către ştiinţa convenţională. nu numai că nu toată populaţia globului s-a luptat de-a lungul erelor istorice doar cu ghioaga sau cu sabia. Din păcate conştiinţa umană actuală nu e capabilă să cântărească corect… S-a ales deja… am pornit deja pe calea pe care au călcat înaintaşii noştri. care au evoluat până la stadiul în care suntem noi azi. războiul a început să 27 . Cu toate acestea frica că „ceilalţi” ar putea fi mai puternici a făcut ca arsenalul nuclear mondial să continue să crească până sa ajuns ca acum să avem potenţialul de a ne autodistruge de mai multe ori… Şi în acest caz ce rămâne ? Doar două opţiuni. despre existenţa cărora oamenii de ştiinţă continuă să tacă. unele contemporane cu dinozaurii. şi ca atare nu pot înţelege pe ce principii funcţionează. Până când civilizaţia nu va înţelege că calea militară este una greşită. în scopul vădit de a menţine populaţia în ignoranţă pentru a putea fi mai uşor manipulată şi în ultimă instanţă stăpânită. din copiile unor hărţi şi… fireşte din scrierile lui Herodot – anume civilizaţia atlantă… Oare cum au dispărut aceste civilizaţii?. Dovezile arheologice. aceste scrieri străvechi precum şi mitologiile popoarelor ne şi spun cum au dispărut… Aşa cum riscăm şi noi să dispărem din moment în moment – prin autodistrugere. Pentru mai multe informaţii citiţi cărţile trecute în bibliografie.. Ca atare trebuie să înţelegem de aici că sunt multe descoperiri arheologice.

Cei bolnavi mintal au cu totul şi cu torul alte tipare de gândire… De fapt aceştia nu au nici un tipar de gândire… Şi de aceea sunt cu atât mai periculoşi. A fost însă luat în derâdere. Tesla a fost primul consilier ştiinţific al vestitului experiment Philadelphia. şi cu ajutor divin În copilărie. am fost încântat să citesc că s-au inventat construit şi folosit în anii precedenţi. Mi-amintesc cum în articolul respectiv se punea accentul pe potenţialul benefic al acestora… pe faptul că de acum vom putea grăbi sau dirija căderea ploilor. şi poate cultura generală mai slabă pe care o aveam atunci m-a împiedicat să înţeleg de fapt ce se ascundea sub această ştire. căci vestitul fizician german a dezvoltat teoria ca urmare a unor convorbiri avute cu Tesla. au rămas. anume genialul Nikola Tesla. şi chiar ca urmare a unei intuiţii geniale. ar fi dus la desfiinţarea definitivă a războiului. capabile să dezintegreze la mare distanţă mii de avioane şi „chiar să despice pământul în două”. deţinută de mai multe puteri mondiale. nu i sa acordat nici o atenţie şi în 7 ianuarie 1943 a murit sărac şi singur într-o cameră de hotel din New York. Ideile sale însă. Teoria relativităţii a lui Einstein a apărut datorită lui Tesla. de a inventa ceva în domeniul războiului. de viaţă… Şi-mi amintesc cum.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU fie privit din cu totul altă perspectivă. în vederea obţinerii unor recolte mai bogate… Naivitatea tinereţii. Unele din ele au fost de fapt chiar furate. Oricum … cert este că ideile lui Tesla stau la baza a ceea ce urmează… Cu mâna proprie. aflându-mă elev la un liceu agricol. Deşi pare aproape de necrezut la un om dedicat cu trup şi suflet nonviolenţei. În anii dinaintea războiului. ea fusese deja trimisă de inventator marilor puteri ale lumii. Când a realizat implicaţiile potenţial catastrofice ale acestui experiment s-a retras. cum a fost Tesla. de mecanismele ei. Germenii acestei noi perspective fuseseră deja semănaţi cu 20 de ani înainte în timpul războiului mondial… Cel care făcuse asta fusese cel despre care am mai vorbit noi în aceste cărţi. tunurile meteo. 28 . trebuie spus că el era convins că o armă supremă. Logic aşa ar fi… Numai că logica se aplică la oamenii întregi la minte. Dar invenţia a rămas. după cum am mai scris în volumele precedente am fost pasionat de natură. Deci încă din timpul războiului Tesla a prezentat către conducerea Statelor Unite planurile unei arme supreme.

Lucrul acesta atunci în liceu m-a umplut de mândrie naţională… Deci prima ploaie artificială a fost provocată la Bucureşti în 1931 de către cercetătoarea Ştefania Mărăcineanu.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Primele tunuri meteo. celor din spaţiul Carpato – Danubiano – Pontic. Cei mai mulţi în jurul nostru nu au linişte dacă nu supun pe cineva. cu piatră. omul a intervenit în ciclul natural al naturii. De la primul arbore doborât pentru a construi o casă. Homo Homini Lupus. În tot acest timp a existat pace doar timp de 268 de ani. Şi alţii. a început războiul omului cu propria planetă. Toţi am învăţat aceste lucruri.64 miliarde de oameni. Conform unuia din cei mai recunoscuţi specialişti militari ai ţării noastre. pe alte meleaguri de-a lungul zbuciumatei istorii a pământului. otrăveau fântânile şi se retrăgeau în codri atunci când necredincioşii prădători fie ei din este fie din sud veneau pe meleagurile noastre. sau domnitori. Cercetările sale au intrat imediat în atenţia comunităţii ştiinţifice internaţionale. sau a face focul într-un cuptor de ceramică. s-au desfăşurat 14520 de războaie înregistrate oficial. În 1934 în Algeria. Războiul ca o constantă generală a umanităţii a fost primul factor de intervenţie antropică în ciclurile fireşti ale naturii. practicau aceste metode. dacă nu înşeală pe cineva. Toţi am învăţat că mai târziu marii domnitori ai celor trei principate române. Se ştie. De când există. domnul general de brigadă Emil Străinu. a reuşit de mai multe ori să provoace ploi. generatoare de ploaie fuseseră inventate de foarte mult timp de o româncă. pământ şi buşteni…. cum spuneau romanii este o fiinţă prin excelenţă malefică… Dovadă că noi cei doritori de pace şi de linişte suntem o minoritate. fie ei cneji. au ţinut piept cotropitorilor folosindu-se de avantajele oferite de natură…. în ultimii 5600 de ani de istorie. în acest domeniu. noi înşine am învăţat la lecţiile de istorie din ciclul primar cum înaintaşii noştri. Sacrificiul uman total al acestui război perpetuu este estimat la 3. Dar probabil că mai puţini ştim că aceste tactici de luptă au fost printre primele metode de război geofizic… Acest fel de a duce războaie nu a fost specific numai nouă. dacă nu acaparează pe căi mai mult sau mai puţin cinstite ceva… De fapt dezastrul s-a agravat continuu începând de acum mii de ani pentru ca proporţiile sale să atingă dimensiuni apocaliptice în prezent. dacă nu se luptă cu cineva. Toţi am învăţat că dacii şi în general geţii construiau cetăţi fortificate. care ulterior a continuat cercetările în domeniu sub auspiciile guvernului francez. pârjoleau recoltele. Acela a fost de fapt începutul sfârşitului…. 29 .

De fapt diferenţa între caracterul benefic şi cel malefic al sistemului era făcută de frecvenţa şi tipul undelor induse în cavitatea Shuman. Cel mai mare om de ştiinţă al tuturor timpurilor. şi înţelesese că dacă acest condensator va fi încărcat cu energie din orice punct al planetei. El însă descoperise făcând aceste cercetări şi un alt lucru interesant. Visul lui de a oferi umanităţii energia planetei. va fi de asemenea posibil a fi descărcat tot în orice punct al planetei. El ştia. din orice punct aflat pe suprafaţa planetei să poată folosi energia electrică nelimitat şi fără oprelişti. 30 . La captare un transformator aducea energia captată la parametri necesari folosirii de către aparatura electrocasnică. dar el a ştiu încă de atunci că sistemul pe care-l implementase şi care deja se răspândise. Anume că sistemul de injecţie al energiei în ionosferă poate fi folosit şi ca o armă. uşor sărăcit şi îngenuncheat. omul nu a mai avut nici un gram de respect faţă de natură. Acest condensator a primit ulterior denumirea de „Cavitate Shuman” el fiind de fapt mai mult decât un simplu condensator fiind un rezonator. purtat de mii de ani. ba chiar malefic. actualul sistem energetic mondial. ca un dat de la creator. Calculase de asemenea şi capacitatea acestui condensator. Genial de simplă această idee ar fi dat posibilitatea oricui. dar şi în prezent neînţeleasă decât de foarte puţini. gratuit a fost stopat de oligarhii vremii.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Din urmă cu circa 300 de ani odată cu revoluţia industrială. că sistemul atmosferă pământ. Nicolae ( cum îmi place mie să-i spun ) Tesla a ştiut că planeta e pe cale să piardă războiul acesta. Acest lucru nu a convenit marilor potentaţi ai lumii de atunci şi savantul a fost împiedicat să-şi mai continue cercetările şi prin discreditare. la fel cum folosim aerul pe care-l respirăm. În ultimele două secole însă situaţia s-a schimbat radical…. Am mai spus eu că inconştienţa celor care conduc economia mondială ( activitatea umană în ansamblul ei ) este atât de mare încât nu pot vedea dincolo de bani faptul că se autodistrug… Acest război împotriva propriei noastre planete. marginalizare şi respingere a fost uşor. a avut până acum două sute de ani un singur învingător. o armă deosebit de puternică. stâlpi şi miliarde de km de cabluri electrice. Nu era necesară decât o antenă pentru transmiterea acestei energii şi o alta pentru captarea ei. este imperfect. şi mai exact Ionosferă – Pământ constituie un condensator imens. El a avut o idee nebunească pentru acea vreme. de planeta pe care trăieşte. fără a ne încurca cu generatoare. staţii de transformare. descoperise de-a lungul cercetărilor sale referitoare la curenţi de înaltă frecvenţă şi putere.

elitele militare au ajuns într-adevăr la concluzia că războiul.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Atunci a înţeles că e posibil cu un dispozitiv concentrator de energie să se poată lovi la mare distanţă orice ţintă cu urmări devastatoare. unele dispozitive care cu greu mai pot fi numite arme. După experienţă. fiind vizate domenii cum ar fi influenţarea minţii umane sau a condiţiilor geoclimatice ale unor regiuni mai mult sau mai puţin întinse. După succesele exploziilor nucleare din insulele Marshal. el a înţeles că urmările pe termen lung ale acelor experienţe vor fi dezastruoase pentru omenire şi s-a retras din colectivul de oameni de ştiinţă. Astfel în data de 30 iunie 1908 el a avut confirmarea reuşitei funcţionării acestei arme în momentul în care a declanşat o imensă descărcare de energie în taigaua siberiană mai exact în Tunguska. impresionat de potenţialul armei a demontato şi întreaga sa viaţă s-a ferit să discute despre ea în alţi termeni decât ca o ipoteză de realizare. Tesla. au iniţiat o lungă serie de cercetări şi experienţe. aşa cum îl cunoştea omenirea până atunci este inutil prin potenţialul catastrofic pe care-l are. evitând cu grijă să aducă vorba despre experienţa efectuată de Tesla în dimineaţa zilei de 30 iunie 1908. Ştiinţa oficială continuă şi azi să declare că acolo ar fi explodat o cometă. Şi pornind de la cercetările lui Tesla cel puţin cele două mari superputeri ale lumii. acest dispozitiv emitea un fascicul de unde electromagnetice polarizate. Dar în vreme ce laserul emite un fascicul de lumină polarizată de înaltă energie. sau un asteroid. şi fireşte lucru care azi se recunoaşte timid pe ici pe acolo s-au lansat în lume 31 . A construit dispozitivul energetic respectiv. unde a devastat 2500 kilometri pătraţi de pădure în doar o fracţiune de secundă. Spere sfârşitul vieţii.. Rezultatul e că de-a lungul „Războiului rece” au apărut atât de-o parte cât şi de cealaltă. unele surse spun că ar fi donat planurile „Razei Morţii” marilor puteri ale lumii. nu înainte de a lansa un serios avertisment. în ideea că acestea fiind astfel dotate cu această armă ar fi ajuns să considere războiul ca fiind inutil. s-au făcut experienţe cu diferite otrăvuri şi substanţe chimice. Mai târziu. Într-o oarecare măsură a reuşit. Atunci şi-au îndreptat atenţia spre alte forme de agresiune. atunci când a început să se desfăşoare experimentul Philadelphia. pe care l-a numit „Raza Morţii”. Atenţia lor s-a îndreptat în cu totul alte direcţii decât dezvoltarea armelor clasice. avertisment pe care oficialităţile americane l-au ignorat.. Acesta ca principiu de funcţionare era asemănător unui laser. de fapt unde scalare. S-au făcut experienţe pe grupuri largi de oameni cu diferite aparate care influenţează electromagnetic ciclurile normale de funcţionare ale creierului.

datorată faptului că sistemul solar care are o evoluţie ciclică. Astfel s-au conceput şi realizat pornind de la ideile lui Tesla emiţătoare extrem de puternice.A. şi fireşte a întregii atmosfere terestre. Pătrunderea sistemului solar în această regiune energetică a galaxiei. care fireşte devine mai activ. şi ca atare bombardamentul energetic suportat de pământ este dublu. nu mai respectă strict ciclul cunoscut de 11 ani.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU viruşi obţinuţi prin inginerie genetică. Cea de-a doua parte este naturală.R. şi în special în ionosferă mari cantităţi de energie. furtunile sale solare fiind mai puternice. cel suedez – H. şi au făcut ceva mult mai grav…. oarecum asemănătoare centurilor van Allen terestre. dar sunt camuflate sub pretextul că sunt destinate unor cu totul alte scopuri ştiinţifice decât cele pentru care sunt folosite de fapt.I. etc.U. în aceşti ultimi ani pătrunde în centura de energie galactică. Aceşti emiţători sunt o parte a cauzei încălzirii globale. (High Frequency Active Auroral Research Program (programul de cercetare asupra frecvenţelor înalte auroreale active) cel rusesc – S. 32 . Aceasta e o centura energetică extrem de puternică. care injectează în atmosfera terestră.T. Suedezi. Chinezi. cel Norevegian – H. duce implicit la intensificarea activităţii energetice a soarelui. cu scopul de a influenţa clima pe regiuni întregi. în privinţa influenţării condiţiilor geoclimatice.. etc. datorită faptului că fiind extrem de mari nu au putu fi ascunse.R.A. extrem de periculoşi cum ar fi Ebola sau HIV. E vorba de sistemul de antene american numit H. şi pe de altă parte o supraîncălzire a ionosferei.S.P.I. mai intense şi mai neprevăzute. pe de altă parte furtunile solare tot mai puternice.S.F.A.A. Dar poate mai grav decât acestea au fost experienţele care au fost făcute în ultimii 50 de ani atât de către ruşi cât şi de către americani.A.. Datorită acestor emiţătoare extrem de puternice asistăm mai ales în ultimii 20 – 30 de ani la fenomene meteorologice inexplicabile apărute în zone în care nu au mai existat nicicând… Datorită folosirii acestor emiţătoare avem manifestările meteo din ce în ce mai sălbatice la care asistăm… Aceşti emiţători mânuiţi de către nişte minţi bolnave au dezechilibrat uriaşul motor hidroclimatic al Terrei. în drumul său prin galaxie. Pe de o parte energia galactică ( cosmică ) crescută. Aceste experienţe au avut ca urmare o degradare accentuată a capacităţii atmosferei de a filtra radiaţiile cosmice. Anume au slăbit capacitatea de apărare a Terrei împotriva agresiunilor cosmice şi solare.C.C. Acestea emiţătoare sunt cunoscute opiniei internaţionale.

şi fireşte şi mijloace media Internet. nu e doar ultravioletă. în centrul acestor incendii aflându-se capitala Rusiei şi ce e mai grav zona centralei atomice Cernobîl.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Asta în condiţiile în care experienţele militare ale celor două mari superputeri inconştiente au diminuat puterea şi capacitatea scutului de apărare al globului terestru. unde gama. este şi el puternic diminuat. Ca o confirmare a adevărului celor spuse mai sus. acuză ca sursă ale incendiilor atacurile geoclimatice efectuate de americani. Un alt fenomen care vine să agraveze situaţia este acela că Pământul se află în proces de inversare a polilor. raze x. normal acesta trebuind să fie undeva prin anul 2014 – 2015. Asta face că şi câmpul magnetic terestru – scutului de apărare împotriva agresiunilor radiante externe. în stânga locul sistemului solar în galaxia noastră Calea Lactee iar în dreapta o imagine care sugerează lupta câmpului magnetic terestru cu radiaţia solară. în chiar momentele când scriu aceste rânduri peste cinci sute de mii de hectare de pădure ard în incendii devastatoare. ci ea vine ca urmare a faptului că acum străbatem zona de maxim energetic al radiaţiei galactice fiind aliniaţi pe planul galactic lucru ce se întâmplă odată la 26 000 ani. Ca urmare radiaţia care ajunge la sol cu niveluri de multe ori crescute. Trebuie de subliniat încă odată că această radiaţie solară nu este singura care ne agresează în aceşti ani. Acea zonă este puternic contaminată cu reziduuri radioactive rămase în urma exploziei de acum 24 de ani. Zilele acestea pe litoralul românesc nivelul mediu al radiaţiei ultraviolete a crescut de aproape zece ori. Şi ar trebui să ţinem seama de faptul că nivelul de maxim al activităţii solare este încă departe. Ca atare veţi întreba poate care vor fi consecinţele şi ce este de făcut ? 33 . Ei bine deja o parte din presa rusească având ca surse de informaţii cercuri militare. în vreme ce în restul teritoriului ţării acest nivel se apropie simţitor de aceiaşi valoare. Iată în imaginea de mai jos. raze corpusculare etc. ci sunt şi infraroşii. Ca atare am putea spune că însăşi natura ne avertizează. Cantităţile imense de cesiu şi stronţiu radioactiv sunt astfel ridicate în atmosferă odată cu perdeaua de fum de câteva sute de kilometri care s-a întins deja deasupra unei bune părţi din continent. Roiul stelar local al pleiadelor în jurul cărora orbitează soarele nostru ocoleşte galaxia împreună cu întregul braţ galactic odată la 200 milioane de ani.

34 . sistemul energetic internaţional să se ardă. putând afecta chiar şi întreaga suprafaţă terestră. Şi din păcate sunt zeci de mii de ani de când pământul a trecut ultima dată prin această centură şi nu avem cum să ştim ce nivel energetic are. şi în privinţa civilizaţiei umane. curenţi turbionari puternici care vor suprasolicita echipamentele. vor dispărea în continuare o serie întreagă de specii de plante şi animale. ( vestita şi arhicunoscuta poezioară – „eu curentul cel indus totdeauna m-am opus cauzei ce m-a produs”) Cantitatea aceasta imensă de radiaţie care va atinge solul va induce în conductorii reţelei internaţionale indiferent că aceştia sunt parte a centralelor electrice ( generatoare ) a staţiilor de transformare sau a liniilor de transport. indiferent că va fi vorba de telefonul mobil de aparatul de radio. În această situaţie de asemenea vor fi afectate aproape în totalitate şi echipamentele electronice. Cum aşa ? Ştim că orice deplasare de purtători de sarcină induce în conductori câmpuri magnetice. sau de staţiile de telecomunicaţii destinate dirijării traficului aerian şi maritim. care fac ca în aceşti conductori să apară curenţi de sensuri contrare celor care au indus curentul respectiv. de calculatorul sau televizorul pe care le avem în casă. depinzând de gradul de inteligenţă şi responsabilitate al fiecăruia. lucrul cel mai grav care ar putea să se întâmple ar fi ca datorită cantităţii uriaşe de raze cosmice şi solare ajunse la sol. va creşte mult numărul naşterilor malformate. În următorii ani se vor înmulţi exponenţial decesele cauzate de cancere în general şi de cancerele de piele în special.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Consecinţele pot fi de la grave până la catastrofale. Într-o asemenea situaţie ar fi practic imposibilă repunerea în funcţiune a sistemului energetic atât timp cât nivelul ridicat al radiaţiei se va menţine. Dacă se va întâmpla asta se va întâmpla nu ici şi acolo ci pe mari suprafeţe. acestea nemaifăcând faţă se vor arde. Acest lucru se poate întâmpla doar în situaţia în care nivelul energetic cosmic al centurii energetice galactice este mult peste orice previziune.

răspunsul la întrebarea ce e de făcut. că această îmbrăcăminte densă.2 s. de culoare verde. Mai puţină sau de loc plajă. Şi spun asta ţinând cont că practic la ora actuală întreaga industrie mondială se bazează pe acţionări electrice. este constituit de însăşi întregul subiect al acestui ciclu de trei cărţi. deci odată cu căderea sistemului energetic global. Temperatura din canalul de 35 . Cine poate să lucreze noaptea să o facă. Iar pentru situaţia că s-ar întâmpla scenariul cel mai grav şi anume căderea sistemului energetic global. precum şi întreaga industrie constructoare de maşini şi de alte bunuri de larg consum. Vor continua să aibă curent electric doar cei care vor şti să-l colecteze din mediul înconjurător cu ajutorul diferitelor dispozitive de energie liberă. Ce e trăsnetul sau fulgerul ? Este o descărcare de-a lungul unui canal de aer ionizat ce poate avea diametrul de 500 – 600 cm şi lungimea până la 20 km.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU În situaţia în care se va întâmpla asta. omenirea va fi aruncată pentru o perioadă destul de îndelungată înapoi în evul mediu. din moşi strămoşi. Cine vrea cu adevărat. mai puţin sau de loc lucru în soare mai ales în zilele în care radiaţia solară este directă. ci energia crescută ca urmare a bombardamentului energetic solar şi cosmic din acele momente. Concret nu ştiu cât va fi dar poate fi de la câteva luni la zeci de ani… Ce e de făcut ? În primul rând să devenim conştienţi de acest pericol şi să ne organizăm viaţa ca atare. petrolului şi cărbunelui. de ce oare nu s-a găsit o metodă de a folosi această energie. V-aţi întrebat vreodată de ce tuaregii umblă îmbrăcaţi din cap până în picioare în burnuzurile lor de culoare albastră prin cuptorul deşertului Sahara ? Pentru că ei ştiu. Durata descărcării este de 0. se poate proteja. Cerul ca sursă de energie După cum am văzut cantitatea de energie care ne vine din cosmos şi de la soare este imensă. Mulţi dintre noi probabil că ne-am întrebat atunci când am aflat că fulgerele sunt descărcări electrice. E clar că de captat o putem capta. albastră sau maro. de vreme ce de aproape trei secole folosim cu succes paratrăsnetele. cine nu poate. Această perioadă va fi mai scurtă sau mai lungă în funcţie de capacitatea noastră de reacţie şi de a ne uni pentru a pune umărul la revenirea la normal. Practic acestea vor funcţiona mai eficient atunci. să se protejeze prin îmbrăcăminte uşoară dar densă. vor cădea şi industriile extractoare şi de distribuţie ale gazelor naturale. dat fiind că vor colecta nu doar energia specifică nivelului actual energetic. uşoară şi de culoare închisă protejează cel mai bine împotriva radiaţiei solare puternice.

ci şi o serie întreagă de alte tipuri de descărcări pe care nu le vedem. Din această succintă enumerare rezultă că de fapt cea mai mare cantitate a energiei aflată deasupra capetelor noastre constă de fapt în atomi încărcaţi electric. Am spus că aceasta devine astfel un amestec de plasmă şi gaze. să se considere că această energie nu poate fi folosită colectarea şi utilizarea ei fiind considerată nepractică. Care ar fi sursele de energie de deasupra capetelor noastre ? Astfel. Ei bine aceste oscilaţii pot fi captate la fel cum sunt captate osculaţiile undelor radio de telecomunicaţii. Aceştia pătrund în atmosfera terestră ionizând-o. iar tensiunea poate atinge 109V. ionii şi atomii de tritiu aduşi de vântul solar. Prin acest amestec o parte din particulele solare şi cele cosmice pătrund totuşi până la suprafaţa pământului. Un astfel de oscilator ar trebui adus în stare de rezonanţă cu câmpul magnetic terestru. Din păcate durata extrem de mică şi puterile extrem de mari fac ca aceste descărcări să nu poată fi utilizate practic. 36 . Deci hai să recapitulăm un pic. Ar fi ca şi cum am încerca să folosim o baterie încercând să conectăm consumatorul la circuitul ei intern ci nu la cel extern. O altă sursă de energie ar fi particulele de vapori de apă ( norii ) care în mişcarea lor prin troposferă atât vertical cât şi orizontal. Acest lucru a fost făcut posibil de câţiva oamenii începând cu ultimii ani ai secolului 19 şi până prin anii 70 ai secolului trecut. Această descărcare electrică o numim fulger când are loc între doi nori şi trăsnet când se produce între nori şi pământ. Partea din atmosferă care absoarbe cea mai mare cantitate din aceste particule poartă aşa cum am mai spus numele de ionosferă. Una peste alta atmosfera se află în permanenţă într-o stare de furtună electrică. ioni ci nu purtători de sarcină ( electroni sau protoni) Tocmai în acest fapt constă până în prezent neînţelegerea posibilităţii de a colecta această energie. furtună care induce în câmpul magnetic terestru oscilaţii. Asta a făcut ca de-a lungul timpului. Toţi au ajuns la invenţiile lor după ce au studiat comportarea electricităţii atmosferice şi a fulgerelor. fulgere şi trăsnete. Acestea sunt nu doar cele pe care le ştim.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU descărcare este de 18000˚C. se încarcă electric prin frecarea dintre ele sau prin interacţiunea lor cu praful atmosferic şi cu radiaţiile cosmice şi solare care pătrund până aici. deşi se ştie că cantitatea de energie de deasupra capetelor noastre este enormă. Dar am spus că toată această cantitate de electricitate înmagazinată atât în partea superioară cât şi în cea inferioară a atmosferei dă naştere la descărcări electrice. Adică dacă am avea un oscilator acordat pe frecvenţa acestor oscilaţii am putea capta energia lor. ar fi particulele cosmice care intersectează orbita terestră şi protonii.

Prin aceste cercetări. Intrigat. impulsurile mai scurte de 100 de microsecunde ( peste 10 KHz ) sunt perfect sigure fiziologic. bancurile de condensatori şi eclatoarele ) în scopul de a maximiza fenomenul. a descoperit ceva ce avea să-i schimbe radical tot viitorul. Circulaţia curentului continuu pulsatoriu de înaltă tensiune şi frecvenţă făcea să apară la suprafaţa cablurilor. cu proprietăţi foarte asemănătoare cu ale fulgerelor naturale. Prin aceste cercetări Tesla a renunţat definitiv la sistemul său electric alternativ polifazat şi s-a dedicat cu trup şi suflet în cercetarea curentului continuu pulsatoriu de înaltă frecvenţă stabilind următoarele fenomene a căror apariţie este funcţie de timpii cât durează descărcările: impulsurile mai lungi de 100 de microsecunde ( 10 la 5 KHz ) produc unde mecanice de mare putere distructivă. prin condensatori şi la frecvenţe de repetiţie foarte ridicate au ca rezultat apariţia unor fenomene surprinzătoare. (dinamuri. nu produc şoc electric şi nici electrocutări. A descoperit faptul că descărcările de curent continuu de înaltă tensiune în timpi extrem de scurţi.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Tesla Primele cercetări le-a făcut Tesla care. pentru a-i putea stabili toate caracteristicile şi eventualele utilizări. impulsurile cu lungime de o microsecundă ( 1 MHz ) produc unde calorice resimţindu-se o încălzire fiziologică foarte puternică. impulsurile cu durată cuprinsă între 20 şi 50 microsecunde ( 50 la 20 KHz ) produc descărcări fantastice de energie din mediul înconjurător sub formă de electricitate rece. sau „energie radiantă” cum a numit-o Tesla. Obiectele supuse trenurilor de asemenea impulsuri intră în vibraţie şi sunt mutate din loc. un înveliş de electricitate statică. Tesla a perfecţionat aparatele cu care lucra. s-a pornit pe cale care avea să-l ducă la construcţia vestitului său transformator şi ulterior la conceperea sistemului energetic global fără fir. Din păcate cu toate că a respectat întocmai metodica desfăşurării experienţelor conform recomandărilor lui Hertz nu a reuşit să confirme existenţei undelor descoperite de acesta.2 MHz ) produc aprinderea instantanee a corpurilor de iluminat. prin 1889 a început studiile sale în vederea confirmării existenţei undelor descoperite de Hertz. În decursul diferitelor încercări pe care le-a făcut pentru a înţelege unde e greşeala. impulsurile mai scurte ( peste 1. - - 37 .

iar şi mai jos se ajunge la efecte de răcire. Dar foarte puţini ştiu că în interiorul oricărui televizor există un asemenea transformator. Şi de asemenea şi mai puţini cunosc că acest transformator prin faptul că lucrează cu impulsuri de curent continuu ale căror lungime se poate regla e capabil să producă toată gama de efecte înşirată mai sus. În partea de sus se vede un asemenea transformator modern. Toţi am avut ocazia de a vedea un asemenea transformator. Alături. Aceste cercetări au avut ca rezultat apariţia cunoscutului transformator Tesla. Iar în partea stângă jos îl vedem în funcţiune pe cel care se află în interiorul televizorului şi anume e vorba de transformatorul de linii. În continuare iată transformatoarele construite de Tesla: 38 . este un transformator fără miez şi se comportă cu totul altfel faţă de un transformator electric obişnuit. În secundarul acestui transformator curentul electric nu are absolut de loc intensitate având 0 amperi şi foarte înaltă tensiune. În primul rând acest transformator lucrează atât cu curent alternativ cât şi cu impulsuri de curent continuu. Iată câteva imagini ale acestor transformatoare. în diferite reportaje tv. Acest transformator este un aparat deosebit .Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU - dacă se continuă prin scăderea duratei sub aceste limite. Are neapărat nevoie de un circuit de acordare. în dreapta unul aproape identic în funcţiune. unde am văzut cum se produc fulgere artificiale. căci lucrează numai la rezonanţă. se ajunge la generarea de lumină de diferite lungimi de undă..

Acest transformator.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Şi iată de asemenea o fotografie a lui Nikola Tesla în atelierul său între transformatoarele sale: În atelierul lui Tesla unde se aflau mai multe asemenea transformatoare. lămpile fluorescente luminau fără a fi conectate la reţeaua naţională de curent alternativ. Un asemenea transformator încălzeşte un volum de 10 000 metri cubi cu un consum de doar câteva sute de waţi. tot prin aceste transformatoare. Iată trei scheme electronice de bază ale lui: 39 . atelierul era încălzit. este nesperat de simplu constructiv şi ar putea fi construit de orice electrician sau electronist amator. oricât ar părea de surprinzător.

Consumul de la reţea al lui este extrem de mic. Un lucru puţin cunoscut despre el este faptul că puterea şi subliniez. curentul asemănător fulgerelor care apare în secundarul acestui transformator.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Cei care au acces la internet pot găsi nu numai asemenea scheme ci şi instrucţiuni detaliate pentru construcţia unui asemenea transformator. Subliniez încă odată. în funcţie de mărimea sa. Sunt lucruri pe care unii au interes să nu le ştim… Interesant este faptul că Tesla a constatat că conductorii cu care este bobinat acest transformator nu conduc curentul electric ca la alte transformatoare. Asta pentru că el are capacitate de a colecta energie din mediul înconjurător. Acest fapt face în primul rând ca acest aparat să fie o ciudăţenie care încalcă legile termodinamicii. Ca urmare trebuie foarte multă atenţie la respectarea normelor de protecţie a muncii. practic este tensiune pură. De asemenea lucrul interesant şi aproape de necrezut este faptul că dacă se măsoară curentul din secundar se constată că nu prezintă nici o intensitate. ci pur şi simplu curentul electric care apare în secundarul său sub formă de „curent electric lichid” cum spunea Tesla se deplasează pe suprafaţa bobinelor ci nu prin ele şi provine conform afirmaţiilor sale din eter. Practic este un curent electric de tensiune care poate ajunge la milioane de volţi dar fără absolut nici o frântură de intensitate ( 0 A ). Poate tocmai de aceea nu ştim prea multe despre el. puterea din secundarul său este de mii de ori mai mare decât în primar. nu este un curent transformat de transformatorul respectiv ci este un curent rece colectat din mediul 40 . Trebuie însă să atrag atenţia că în secundarul său apar tensiuni de multe sute de mii sau chiar milioane de volţi.

Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU înconjurător ca urmare a funcţionării transformatorului cu impulsuri de curent continuu. Acest sistem care are ca componentă 41 . Tesla a constat că acest curent poate fi injectat în mediu la fel de uşor cum este colectat.685958 „Method Of Utilizing of Radiant Energy” . Cercetările legate de curentul electric pulsatoriu l-a dus pe Tesla la concluzia că pământul împreună cu ionosfera formează un condensator imens. adică în orice punct de pe suprafaţa pământului.685953 „Method Of Intensifying And Utilizing Effects Transmitted Through Natural Media” . perfecte de durată foarte scurtă care se succed cu o frecvenţă foarte ridicată.723188 „Method Of Signaling” . Acest condensator ca orice condensator normal. poate fi încărcat cu energie electrică şi poate fi de asemenea descărcat în orice punct al armăturilor sale. Stau mărturie a preocupărilor sale următoarele brevete : . Condiţia esenţială pentru apariţia acestui fenomen sunt impulsurile de curent continuu.685955 „Apparatus For Utilizing Effects Transmitted From A Distance” .645576 „System Of Transmission Of Electrical Energy” .685954 „Method Of Utilizing Effects Transmitted Through Natural Media” . De aceea a hotărât să continue cercetările în Colorado Springs o zonă vestită pentru densitatea descărcărilor electrice naturale şi pentru puritatea aerului.611735 „Electric Circuit Controller” .685957 „Apparatus For The Utilization of Radiant Energy” .1119732 „Apparatus For Transmitting Eleectrical Energy” În urma cercetărilor sale Tesla a observat o asemănare frapantă între electricitatea rece „eterică” sau „radiantă” cum a numit-o şi comportarea fulgerelor naturale. În acest scop a conceput şi a brevetat o serie de dispozitive şi aparate care să-i înlesnească realizarea acestui deziderat.685956 „Apparatus For Utilizing Effects Transmitted Through Natural Media” . Dar pentru a pătrunde mai adânc în intimitatea fenomenului generării şi a proprietăţilor acestei electricităţi avea nevoie de un atelier mai mare.787412 „Art Of Transmitting Electrical Energy Through The Natural Mediums” . Aici ca urmare a cercetărilor sale asupra fulgerelor a reuşit să pună la punct bazele teoretice şi practice ale „Sistemului mondial de transmitere eterică a energiei”.725605 „System Of Signaling” .685012 „Means For Increasing The Intensity Of Electrical Oscillations” .

Tesla a luptat mult să dezvolte tot felul de comutatoare şi eclatoare mecanice. Numai astfel se puteau obţine trenuri de impulsuri repetabile cu frecvenţe ajungând chiar până la un GHz. gratuit şi extrem de sigur. transformatorul acesta poate fi construit de orice electronist cu cunoştinţe medii. şi apoi trecerea lor printr-un transformator preamplificator. îl făcea ideal pentru acest deziderat… După cum am spus mai sus. poate asigura energia unei clădiri cu consumuri insignifiante. concomitent cu o oprire şi pornire a lor cât mai fermă. Acest lucru l-a adus fireşte în conflict cu potentaţii finanţişti ai timpului. Pe atunci nu se putea pune problema obţinerii acestor impulsuri la tensiune joasă. Transformatorul său. datorită faptului că este un transformator rezonant şi e capabil să lucreze la frecvenţe variabile ajungând la zeci de milioane de hertzi şi pentru că poate lucra atât în curent alternativ cât şi în curent continuu pulsatoriu. Aceste impulsuri trebuiau să aibă o tensiune destul de mare de ordinul a mii de volţi înainte de intrarea în primarul transformatorului amplificator. Iată o asemenea schemă: Aici trebuie făcută o remarcă. Acest lucru deoarece pe atunci materialele cu care se puteau construi transformatoarele nu asigurau funcţionarea acestora la 42 .Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU principală transformatorul amplificator ar fi asigurat oricărui cetăţean de pe glob atât energie cât şi transmisia de informaţii. Conform schemelor moderne acesta poate fi comandat de oscilatoare făcute cu cel mai banal circuit integrat oscilator şi anume cu cunoscutul circuit 555. electromagnetice care să-i asigure o deplasare unidirecţională pură a impulsurilor de curent continuu. fără cablurile şi sistemul complicat de staţii de transformare de azi. şi numai el singur.

Înainte de a încheia acest subcapitol priviţi imaginea următoare. care erau comandate prin intermediul unei triode. Singurele tuburi electronice care se mai găsesc în mod curent şi sunt capabile să lucreze la tensiuni foarte mari sunt cele din interiorul cuptoarelor cu microunde. anume a diodelor. Dar între timp miezurile din ferită de mare permeabilitate magnetică ale transformatoarelor pot asigura funcţionarea transformatoarelor la frecvenţe foarte mari. Acum odată cu dezvoltarea tehnologică actuală tuburile electronice au dispărut. acoperită cu un lac 43 . Sunt schiţele din cele două brevete ale lui Tesla cu numerele 685957 şi 685958 care tratează despre o metodă foarte eficientă de captare şi utilizare a energiei radiante..Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU frecvenţe mai mari de câteva sute de hertzi. De aceea se impunea obţinerea directă a impulsurilor la tensiuni mari de unde alimentau apoi transformatorul amplificator. asemănătoare bujiilor. Este cazul următoarelor dispozitive pe care le voi prezenta. Comandate prin motoare de mare turaţie. Dar aici ar fi cazul să detaliem puţin. Am mai vorbit în treacăt despre aceste brevete în volumul 1 al acestui ciclu. pentodelor. preferabil de cupru. Cadrul din partea superioară notat în toate figurile cu litera „P” este o placă din metalică lucioasă. Acest lucru se făcea cu ajutorul condensatoarelor de înaltă tensiune şi a eclatoarelor electromagnetice. Mai târziu odată cu apariţia tuburilor electronice. etc. triodelor. s-a putut renunţa la complicatele eclatoare electromagnetice motorizate şi s-a trecut la folosirea unor eclatoare simple.

Vion – brevet 28793 din 19 iunie 1860. 1014719 din 16 ianuarie 1912. W. Palencsar – brevet 674427 din 21 mai 1901. Dacă însă. Nu înţelegem ce reprezintă acest desen pentru simplul fapt că de acum 100 de ani şi până în prezent. precum şi cei despre care vom vorbi în continuare. 2 şi 3 dintr-un releu montat în regim de autooscilaţie. Probabil că nu înţelegeţi nimic din el. Cu cât placa captatoare are suprafaţă mai mare cu atât este mai mare cantitatea de electricitate radiantă captată care va încărca acumulatorii.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU transparent. tensiunilor şi frecvenţelor din circuit. A. iar în figura 4 dintr-un comutator rotativ motorizat. Priviţi cu atenţie desenul următor. intitulat „New Process for the Generation of Electrical Energy. Benitez În continuare să prezentăm o altă schemă electronică pentru obţinerea electricităţii radiante. Ceea ce este între cele două plăci. După cum se vede.C. fizica şi ingineria electrică evoluând. Pentru că explicaţiile ce însoţesc acest desen în brevetul inginerului Benitez. Este deci vorba despre un „panou fotovoltaic” de multe ori mai ieftin decât cele cu semiconductori din ziua de azi. Nicolae Tesla a studiat cu suficientă atenţie fenomenele electrice atmosferice pentru a scoate din aceste studii nişte dispozitive energetice foarte eficiente şi suficient de simple… Dar el nu a fost singurul. Partea cea mai de jos notată cu „P’” este tot o placă din cupru reprezentând o foarte bună împământare.” Despre Benitez nu am reuşit să aflu mai multe.I. Comanda încărcării şi descărcării condensatorului se face prin comutatoare formate la figura 1. L. Penok – brevetele 911260 din 2 februarie 1909. notat cu „C” şi „T” sunt cele două armături ale unui condensator de capacitate mică ( zeci de nanofarazi ) dar de foarte înaltă tensiune ( 4 – 6 KV ). care a ajuns la realizări fezabile pornind de la studiul electricităţii atmosferice. anume cea extrasă din brevetul britanic acordat inginerul mexican Carlos Benitez sub numărul GB121561 la data de 24 decembrie 1918. sunt ample fiind însoţite de calcule amănunţite privind valorile curenţilor.G. a standardizat pe plan mondial reprezentările schematice ale componentelor. 44 . după cum spuneam. aţi citi textul brevetului aţi înţelege. La figura 4 după releul comutator este un transformator şi apoi consumatorul. După acesta este consumatorul notat cu „d” în primele trei figuri. Smith – brevet 3205381 din 7 septembrie 1965 şi alţii. şi credeţi-mă că e la fel de eficient. În plus la figura 3 apare şi o baterie de acumulatori. nu voi reda aici textul original. Au mai fost numai în Statele Unite H. deci mă limitez la prezentarea obiectului acestui brevet.

Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Noi am trecut prin şcoală învăţând că un condensator se reprezintă prin două liniuţe paralele. o diodă printr-un triunghi aşezat cu vârful pe o liniuţă. că o baterie seamănă oarecum cu un condensator în sensul că e reprezentată tot cu două liniuţe paralele din care cea reprezentând catodul este mai scurtă. etc. Ca atare hai să privim desenul şi să înţelegem ce reprezintă el. 45 . În primul rând ne sare în ochi componenta complicată care este cuprinsă între acoladele de culoare roşie. Am încadrat acest ansamblu în acoladele roşii tocmai pentru a-l evidenţia.

şi contactele lamelare care calcă pe cilindrul contactor ).Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Este vorba de un comutator temporizat compus din trei componente: un ceas ( 67. Deasupra se pot vedea două baterii de acumulatori formate din grupuri de câte două baterii anume 1 – 2 şi 3 – 4 şi doi consumatori reprezentaţi de două motoare ( 40 şi 41 ). 23 şi 25 – bancurile de baterii (acumulatori) de stocare 1 – 2 şi 3 – 4 26 – ieşirea de curent continuu 27 şi 28 – legăturile electrice la motorul de curent continuu 29 – reostat pentru controlul curentului la motor 33 – 36 – sunt cele patru tuburi cu vapori de mercur cu rol de diode redresoare. ( cilindrul având axul 6. 63 ) şi un comutator rotativ. 69. formând o punte redresoare 42 – alternator cuplat direct cu axul motorului de curent continuu 43 – rezistenţă inductivă de reglare a curentului 44 şi 45 cele două capete ale înfăşurării primare a transformatorului ridicător de tensiune 46 . un electromagnet comandat de acest ceas ( 62. mânerul 66. Legenda acestui desen este următoarea. 70 ). Partea de dedesubtul comutatorului poate fi înţeleasă mai uşor privind o reprezentare din care a fost eliminat comutatorul şi bateriile înlocuite cu reprezentarea schematică modernă a lor. 68.

a. 50 Hz 47 . → 220 V c.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU 46 şi 47 cele două capete ale înfăşurării secundare ale aceluiaşi transformator 48 – releu temporizator comutator (cel ce înlocuieşte chestia dintre acoladele roşii ) 49 şi 50 cele două terminale ale condensatorului 51 şi 52 cei doi electrozi de carbon ai eclatorului 53 şi 54 sunt cei doi electromagneţi de stingere a scânteii eclatorului 55 şi 78 – rezistor variabil şi contactul alunecător al celui de-al doilea reostat.c. În continuare iată o schemă modernizată: Iată şi legenda ei: 1 şi 2 – cele două baterii de stocare de acumulatori de 12 volţi ( 23 şi 25 la schema precedentă ) 3 – releul comutator ( 48 în schema precedentă ) 4 – întrerupător de pornire 5 – baterie de alimentare a invertorului ( poate să lipsească ) 6 – invertor 12 V c.

aceasta devine o scânteie de curent continuu ci nu una de curent pulsatoriu. Dar descărcarea electrică prin scânteie dacă ajunge să se petreacă cu o frecvenţă foarte mare ajunge să aibă tendinţa unei continuităţi.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU 7 – transformator ridicător 220 → 10 000 volţi ( 44 la 47 în schema precedentă ) 8 – condensator de înaltă tensiune ( folosit la bobinele Tesla ) ( 49 – 50 în schema precedentă ) 9 şi 10 – electrozii eclatorului ( 51 şi 52 la schema precedentă ) 11 – bobină de înaltă frecvenţă reglabilă – poate fi prevăzută cu mai multe prize ( 55 şi 78 la schema precedentă ) 12 – 15 diode de joasă tensiune mare amperaj componente ale punţii redresoare ( 33 – 36 la schema precedentă ) 16 – ieşire de curent continuu Probabil că singura componentă care a rămas neînţeleasă după această serie de prezentări tot mai moderne ale invenţiei lui Benitez este eclatorul electromagnetic. Acest lucru se poate 48 . Scânteia electrică de descărcare trebuie să se petreacă într-un dispozitiv asemănător unei bujii. Deci iată-le: Să ne reamintim că am spus că Tesla descoperise că descărcările prin scânteie de înaltă tensiune ale condensatorilor sunt cele care au ca rezultat apariţia energiei radiante. Adică chiar dacă condensatorul se descarcă de – să apunem – 1000 de ori pe secundă dacă o face prin scânteie. Pentru aceasta. eclatorul trebuie să aibă lângă el un dispozitiv prin care scânteia să fie întreruptă de ori de câte ori puterea curentului din scânteie scade. Ce este acesta? Cel mai simplu răspuns ar fi să privim două din eclatoarele inventate şi construite de Nikola Tesla. Acesta-i eclatorul. Bujia este tot un eclator.

anume „comutatorul Tesla” Şi acesta ca şi acela se bazează pe impulsuri de curent. Mai întâi să ne reamintim cum se numeşte invenţia. În acel moment transformatorul ridicător de tensiune va furniza către condensator înalta tensiune ( curentul furnizat e destul de scăzut de ordinul zecilor de miliamperi ). În acest fel bateriile vor putea alimenta circuitul o perioadă de timp practic nelimitată. de câteva sute la peste o mie de ori pe secundă în funcţie de capacitatea sa. Când bateria folosită ca alimentator este descărcată sub o anumită limită ( e bine să nu fie mai mare de 20 % pentru ca astfel viaţa bateriei să fie teoretic infinită ) comutatorul temporizat comută bateriile între ele. Acum hai să vedem cum funcţionează invenţia lui Carlos Benitez. 49 . astfel încât alimentarea se face din cea care e încărcată iar cea care tocmai s-a descărcat este trecută la încărcare. Când bateria 2 este încărcată. releul temporizat va schimba bateriile între ele. ( se obţine prin legarea în serie a unui număr de condensatori de bună calitate şi capacitate mai mare) Condensatorul 8. Acela în timp ce încărca cele patru baterii care constituiau atât sursa cât şi acumulatorul său. se va descărca prin cei doi electrozi ai eclatorului 9 şi 10 de fiecare dată când încărcarea sa va fi maximă. Descărcările din eclator vor induce în bobina 11 curenţi de mare intensitate 8 deci aceasta va fi construită din conductor gros ) care vor fi redresaţi de puntea redresoare şi vor fi apoi livraţi bateriei 2 şi circuitului de ieşire 16. Acesta foloseşte fiecare din cele două baterii alternativ fie ca alimentator fie ca acumulator şi la ieşirea produce de asemenea surplus de putere utilizabilă de către consumatori. câte o pastilă de argint rotunjită. Funcţionarea lui este oarecum asemănătoare celui descris în volumul unu al acestei serii. Pentru a înţelege cum funcţionează această microcentrală electrică vom explica folosindu-ne de cea mai modernă dintre schemele prezentate aici. Acest releu comutator trebuie calculat să comute bateriile atunci când descărcarea lor nu e mai mare de 20 %. producea la ieşire un mare excedent de putere utilizabilă pentru alimentarea diferitelor categorii de consumatori. care vor uşura întreruperea scânteii atunci când nivelul curentului din scânteie scade.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU face prin câmpul magnetic al unui electromagnet sau printr-un jet de aer cald. Deci în momentul în care întrerupătorul de pornire 4 e închis bateria 1 va alimenta invertorul. Eclatorul poate fi construit din bare de cupru cu grosimea 8 – 10 mm în capătul cărora se va fixa prin lipire sau alămire. Condensatorul trebuie să aibă capacitatea cuprinsă undeva între câteva zeci la una sau două sute de nanofarazi iar tensiunea de peste 10 000 volţi. Se numeşte „ Un nou proces de generare a energiei electrice” . Cu alte cuvinte este vorba de un generator autonom de energie electrică.

50 . Lămpile fluorescente pot fi alimentate direct cu tensiunea de înaltă frecvenţă culeasă de la capetele bobinei 11. Ca urmare acesta trebuie să fie de cel puţin 500 W şi cel mult 1500 W. folosindu-se doar câte unul din electrozii lor de alimentare ( ca urmare pot fi folosite şi lămpile care au filamentele arse ) Aici se impune o paranteză. Am insistat mai mult pe descrierea şi funcţionarea acestui dispozitiv deoarece este mult mai uşor de construit decât transformatorul amplificator al lui Tesla şi pentru că deşi nu furnizează puteri la fel de mari ca acesta este la îndemâna oricărui electronist sau electrician să construiască unul. Transformatorul ridicător de tensiune poate fi înlocuit cu un multiplicator de tensiune cuplat cu un releu pus în regim de autooscilaţie : Dacă e bine construită această microcentrală electrică va funcţiona timp îndelungat asigurând cam 1000 – 2000 de waţi/oră. Practic cu două sau trei asemenea microcentrale se poate asigura lejer independenţa energetică a unui apartament de trei camere.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU La ieşirea 16 se poate conecta orice consumator de curent continuu. Consumatorii care au nevoie de 220 V la 50 Hz vor fi alimentaţi din invertor.

după ce devenise un inginer electrician. hotărât să scoată ceva practic din afirmaţia lui Tesla. care avea 24 kg greutate şi producea 50 kW/oră. pasionat fiind de ştiinţă a reţinut din scrierile lui Tesla faptul că Pământul este scăldat în energie la fel cum se scaldă peştii în apă. ca atâţia alţii articolele pe care Tesla le publica în presa vremii.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Moray Pe când Nicolae Tesla desfăşura cercetările sale privind curentul continuu pulsatoriu de înaltă tensiune şi energia radiantă un copil de pe întinsul Statelor Unite. Aşa se face că prin 1925. va prezenta lumii un aparat care funcţiona asemenea oricărui aparat radio. citea. Henry Moray a trăit între 1892 şi 1974 şi contrar altora din generaţia sa şi-a continuat pasiunea din copilărie. 51 . Copilul din Salt Lake City – Utah. Din scrierile sale. culese şi publicate de fiul său prin 1978 sub numele „Oceanul de energie în care Pământul pluteşte” putem vedea că a ajuns la invenţia sa pornind de la schema unui aparat de radio normal. T.

Deşi aparatul acesta funcţiona foarte asemănător cu unul radio obişnuit. Consumatorii prezenţi în această fotografie totalizau 36300 W.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Iată-l alături de aparatul său. Aparatul acesta însă nu a fost brevetat niciodată. într-o demonstraţie ce a avut loc în februarie 1937. De altfel sunt serioase motive a se considera că adevăratul 52 . De asemenea a brevetat lămpile care intră în componenţa acestui aparat. Iatăle. datorită componentelor electronice era deosebit. electronice. adică capta energia dintre antenă şi împământare amplificând-o. precum şi ceea ce azi am numi tranzistori. Moray a folosit în aparatele sale un tip diferit de lămpi. Singurele brevete ale lui Henry Moray au fost două aparate destinate terapiilor energetice.

A fost atacat de mai multe ori cu arme de foc în încercarea da a fi asasinat. Acest lucru este cauzat de faptul că lămpile din figura de mai sus aveau în componenţa lor pastile semiconductoare sinterizate din materiale radioactive. nu doar o amplificare aşa cum furnizează un aparat de radio normal. Acest aparat generator de energie nu a fost brevetat nu pentru că Moray nu ar fi dorit să-l breveteze ci pentru că oficiul de brevete i-a refuzat de şapte ori primirea documentaţiei pentru brevetare. De atunci însă situaţia s-a mai îmbunătăţit şi se pare că fii săi care lucrează în acelaşi domeniu al ştiinţei ca şi tatăl lor. datorită construcţiei speciale a lămpilor componente. Funcţionarea aparatului lui Moray este mult mai bine înţeleasă în prezent dovadă că au apărut şi diferite scheme moderne ale aparatului său. spre deosebire de aparatele de radio normale. Practic lămpile acestea arau o combinaţie între o lampă şi un generator radioizotopic termoelectric ( mai pe înţelesul nostru al prostimii o baterie atomică ). pe motiv că aparatul încalcă toate legile fizicii şi că principiul de funcţionare e de neînţeles. i-au fost furate documentele şi dotările din laborator. Aparatul lui Moray cum spuneam deşi seamănă în funcţionare cu un aparat de radio cu amplificatorul final de mare putere.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU inventator al tranzistorului a fost Moray ci nu cei trei ingineri ai laboratoarelor Bell. Asta l-a obligat să-şi achiziţioneze o maşină blindată. cine ar fi putu înţelege o tehnologie atât de superioară ?.. să se ferească de orice legături sociale normale şi întrun final ajunsese a fi suficient de paranoic încât să poarte permanent un pistol asupra sa şi să nu mai aibă încredere în nimeni. A fost ameninţat în mod explicit de oficiali mai mult sau mai puţin adevăraţi. fiind rănit la picior. cu care îşi ducea copii la şcoală. Prima variantă a aparatului prezentat mai sus a fost distrusă cu toporul de unul din angajaţi. Această atitudine e oarecum de înţeles pentru că la data respectivă deoarece tranzistorul nu fusese încă inventat şi nu se ştia nimic despre semiconductori. în repetate rânduri că dacă continuă cercetările în domeniu riscă să o sfârşească între patru scânduri. Iată. Deşi a făcut vâlvă aparatul său. au de gând să ducă mai departe munca sa.. el nu i-a îmbunătăţit viaţa ci din contră i-a transformat-o într-un coşmar. surprinzător pentru unii. una din ele e această schemă care lucrează cu triode: 53 . care ofereau un mare surplus de energie. era capabil să furnizeze un excedent de putere. Laboratorul său a fost distrus de mai multe ori.

Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU 54 .

numită EVGray Enterprises Inc. La 15 ani s-a înrolat în armată. După atacul de la Pearl Harbor a plecat voluntar în forţele navale. cu ajutorul raportului privind funcţionarea lui a început să caute sponsorizare pentru lansarea lui. O variantă simplificată a acestuia este cea de la pagina 64 din primul volum al acestui ciclu. În ciuda faptului că a fost premiat de asociaţia inventatorilor şi că a întreprins toată viaţa lui demersuri spre a obţine fonduri şi sprijin în vederea scoaterii pe piaţă a motorului său. A primit „Certificatul de merit” de la Ronald Regan guvernator pe atunci al Californiei. Abia în 1971 a reuşit cu destul de mare greutate să înfiinţeze propria societate pe acţiuni în Van Nuys California. iar după terminarea războiului şi-a continuat studiile în domeniul electromagneticii. (Electric Magnetic Asociation ) care deja în 1961 rula cu succes. S-a născut la Washington DC şi a devenit pasionat de electricitate la fel ca şi Moray de mic. Procuratura l-a arestat. După patru ani de studii şi încercări a reuşit să „separe pozitivul” şi în 1958 a făcut primul său motor electromagnetic EMA. nu a mai reuşit până la sfârşitul vieţii sale decât să obţină un brevet pentru motor şi unul pentru tubul convector care furniza energia motorului. i-au fost confiscate documentaţia şi prototipurile motorului. s-a încercat acuzarea lui pentru delapidare şi înşelăciune. la vârsta de 11 ani atunci când a văzut nişte demonstraţii ale unuia din primele radare pe râul Potomac. A murit în 1989 la vârsta de 64 de ani. După ce a supus un al treilea model la teste amănunţite. în condiţii suspecte. Avea sute de investitori privaţi. documentaţia şi prototipurile nu i-au mai fost înapoiate. şi într-un târziu a fost eliberat nu înainte însă de a fi obligat să accepte „recunoaşterea” vinovăţiei de delapidare pentru care a plătit o amendă importantă. Ce ne interesează pe noi în mod special acum nu este acest 55 . După campania pozitivă din presă. în ciuda unei sănătăţi perfecte. Nici unul din investitori nu a fost însă de acord să depună mărturie mincinoasă. Compania sa a fost achiziţionată în urma dificultăţilor sale financiare de o firmă care ulterior a fost desfiinţată.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Gray Edwin Vincent Gray a trăit între 1925 şi 1989. După eliberare. în 1974 s-a asociat cu un constructor auto în scopul lansării pe piaţă a unui automobile electric dotat cu motorul său. unde şi-a continuat studiile în şcoala de ingineri. şi devenise o legendă. Motorul despre care vorbim este unul construit cu electromagneţi. Din acel moment viaţa sa s-a schimbat radical.

Nu vă speriaţi însă. Deoarece acest motor este unul foarte puternic şi restul schemei din jurul său este destul de voluminoasă. Dar de fapt întreaga schemă se bazează pe un dispozitiv extrem de simplu şi anume ceea ce Gray numea „element comutator tubular de conversie” sau tub de conversie… Iată o imagine a acestuia desprinsă din brevetul american nr. Această sursă este o microcentrală de energie liberă care furnizează electricitate rece la puteri mari ( zeci de kilowaţi ). Motorul funcţionează cu trei tuburi convertoare ( sunt cele aflate în cutia din plastic transparent. de deasupra bateriilor de la care se văd plecând trei cabluri albe ). Dacă aici e vorba de mai multe zeci de kilowaţi e normal ca totul să pară complicat. Motorul fireşte este cel de pe masă iar centrala în sine este ceea ce se vede sub masă şi în detaliul mărit din dreapta. 4595975 din 17 iunie 1986 intitulat „Sursă de energie eficientă disponibilă pentru consumatori inductivi”. Iată o fotografie a lui Gray alături de varianta doi a motorului său în 1977. Pentru obţinerea acestei energii se consumă electricitate obişnuită doar la pornirea mini-centralei. ( Eficient Power Supply Suitable for 56 .Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU motor ci sursa sa de energie.

Gray a pornit în realizarea invenţiei sale tot de la constatarea că descărcările de curent continuu de înaltă tensiune prin scânteie generează o uriaşă cantitate de energie radiantă. Aceasta este emisă perpendicular pe conductorul care conduce curentul de descărcare şi induce în corpurile metalice din cupru o uriaşă cantitate de electricitate.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Inductive Loads ). Acest ansamblu se află în interiorul unui tub izolator din plastic. preferabil argintaţi la capetele. tub în care atmosfera e normală. 57 . dar între ele trebuie să fie o distanţă de 6 mm. 20 – 25 cm. în grilele din cupru este indusă o cantitate enormă de curent electric de mare intensitate. precum şi câteva desene menite a uşura înţelegerea construcţiei şi funcţionării acestui tub. Deci tubul nu are decât rol de izolator electric. care este utilă a fi folosită pentru consumatorii electrici. În jurul acestor electrozi se află două grile realizate fie din plasă de sârmă de cupru. Pe electrodul scurt este înserat un rezistor pe bază de cărbune ( 50 – 500 ohmi ). unde se va produce scânteia ( dar nu e obligatoriu ! ) tubul din plastic va avea diametrul de 70 – 80 mm. Acest tub.. iar cele două tuburi din cupru care formează grilele trebuie să aibă diametrule fireşte mai mic. Lungimea întregului ansamblu. fie din ţevi de cupru găurite. Electrozii sunt din fir de cupru cu grosimea de 10 – 12 mm. captează această energie… În interiorul său cei doi electrozi sunt electrozii unui eclator între care se desfăşoară descărcările prin scântei de curent continuu de foarte înaltă tensiune şi intensitate mică. În momentul în care între cei doi electrozi se produc descărcări prin scânteie de înaltă tensiune.

alături de una puţin simplificată: Şi acum priviţi următoarele două variante modernizate de care ne vom folosi pentru a explica şi principiul de funcţionare: 58 . Iată acum şi schema electrică din brevetul original.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Acest tub furnizează de 100 de ori mai multă putere electrică decât consumă circuitul electric adiacent care generează scânteile electrice.

24 mA a curentului de descărcare din eclator ) se va putea folosi la ieşire un consumator de 7. Asta înseamnă că oscilatorul poate lucra la frecvenţa de 20 – 100 KHz. consumul de energie din baterie în vederea alimentării eclatorului este de 100 de ori mai mică decât puterea culeasă la ieşirea circuitului. O problemă poate fi procurarea unei triode de înaltă tensiune. Curentul furnizat de bateria nr.1 este trecut printr-un oscilator. 59 . care o ridică până la 3 – 5 KV . O particularitate curioasă ( cel puţin raportat la cunoştinţele de electricitate şi electronică clasice ) este faptul că tubul funcţionează doar cu polaritatea pozitivă a curentului electric continuu de înaltă tensiune. fie de 6 volţi folosite la scutere. După cum am mai spus. Descărcările electrice din eclatorul tubului vor induce apariţia în grila tubului a unui curent electric de mare intensitate. Oscilatorul pentru controlul descărcărilor poate fi unul simplu realizat cu circuitul integrat 555 . (ambele oscilează la circa 30 KHz). fie de 12 volţi folosite la autoturisme. 1 şi grupul nr. prin el descărcându-se condensatorul de înaltă tensiune. bateria nr. 2. grupul nr. apoi de aici e preluat de un transformator ridicător de tensiune. consumatorii şi fireşte tot de aici se va încărca şi bateria nr. În timp ce bateria 1 alimentează circuitul. din care se vor alimenta prin intermediul unui alt transformator de astă dată coborâtor. sunt schimbate între ele. 2.2KW. dar în locul ei poate fi folosit un tiratron.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Circuitul electric are două grupuri de baterii de acumulatori. iar cel de-al doilea este de înaltă tensiune alimentat la plusul punţii redresoare a înaltei tensiuni. Impulsurile de curent continuu trebuie să aibă o lungime cuprinsă între 50 şi 10 microsecunde. Practic pentru folosirea unei baterii de motocicletă de 12 V x 6 A ( 72 W – pentru o tensiune de 3 KV şi o intensitate de 0. Bateriile pot fi de orice tip de acumulator cu acid. electrozii fiind unul de joasă tensiune alimentat la plusul bateriei prin intermediul controlerului cu triodă. Diferenţa de potenţial dintre cei doi electrozi este doar în ce priveşte cantitatea de potenţial. De aceea spunea Edwin Gray despre acest dispozitiv electronic că „separă pozitivul”. În momentul în care bateria 1 s-a descărcat iar bateria 2 este complet încărcată. De aici este redresat şi furnizat spre condensatorul de înaltă tensiune a cărui descărcare prin eclatorului tubului convertor e controlată de oscilator prin intermediul unei triode. poate fi folosit oscilatorul de la pagina 43. Poate fi folosit ca oscilator şi soclul unei lămpi fluorescente economice ( drosel electronic ) sau circuitul „FLEET” care urmează mai jos. care sunt legate la circuit prin intermediul unui releu care le schimbă între ele. 2 se încarcă.

Asta a dus la necesitatea unor circuite de control ale acestor impulsuri şi la descărcarea lor în eclatoare. sau curent eteric… aşa cum l-au numit ei. Această tehnologie a fost şi încă este una prea puţin înţeleasă în condiţiile în care în şcoli se continuă a se preda o fizică primitivă. Continuăm să învăţăm că legile termodinamicii sunt sfinte şi sunt imposibil de încălcat. în condiţiile în care acum mai bine de 100 de ani când acestea au fost elaborate. anume aceiaşi fizică pe care o învăţau şi bunicii noştri. Ei au constat că acest fenomen se petrece cu atât mai intens cu cât tensiunea curentului e mai mare şi mai ales cu cât impulsurile pornesc şi se opresc mai brusc. Alţii Toţi cei patru cercetătorii despre care tocmai am vorbit au descoperit şi au folosit un fenomen esenţial care le-a permis să ajungă la rezultatele descrise. sau electricitate rece. Natura însă niciodată nu a funcţionat aşa. Între felul cum se petrece un fenomen în natură şi acelaşi fenomen refăcut în laborator sunt diferenţe uriaşe.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU magnetron sau un clystron – tuburi electronice folosit în cuptoarele cu microunde. 60 . Natura niciodată nu s-a supus şi nici nu se va supune condiţiilor de laborator. de jur împrejurul lui perpendicular să radieze o mare cantitate de energie radiantă. ele au fost rezultatul unor experienţe de laborator efectuate pe sisteme închise. Anume ei au observat că curentul electric pulsatoriu de înaltă tensiune care străbate un conductor face ca din conductorul respectiv.

Aceştia sunt în general toţi cei care au activat sau activează în domeniul acesta al energiilor libere. care în ultimul timp a început să fie cunoscută cu denumirea de energia punctului zero sau energia stării de vacuum. este un sistem deschis. Printre cei care au înţeles cercetările lui Nikola Tesla s-a numărat şi Donald Lee Smith. orice fenomen atmosferic. Acolo. Conform studiilor sale energia electrică se obţine prin excitarea electronilor. Smith a pus la punct un număr impresionant de dispozitive bazate pe fenomenele descoperite de Tesla. a funcţionat şi va funcţiona mereu doar prin sisteme deschise. orice fenomen geofizic. Dar acest transformator rezonant poate fi construit şi în alte forme. şi ca atare în natură nu există sisteme închise.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Laboratorul a dus la crearea legilor termodinamicii. Orice celulă. Rezultatul logic este că în natură nu există legile termodinamicii. Dacă acest primar este fixat exact la jumătatea secundarului. Aceştia radiază câmpuri şi unde electromagnetice. Orice generator agită electronii după care colectează energia emisă de aceştia. Astfel cu un colector bine gândit se poate obţine oricât de multă energie nepoluantă aproape gratuită şi nepericuloasă. în acele paginni am vorbit despre acest transformator în forma în care l-a construit şi l-a folosit marele Tesla. pe câtă vreme natura funcţionează. Unul din cele mai importante dispozitive construite de el este transformatorul amplificator Tesla ( sau bobina Tesla ). Cantitatea de energie colectată este dependentă doar de eficienţa colectorului folosit. Electronii dispun la nivel cuantic de cantităţi impresionante de energie. legi care descriu şi se aplică sistemelor închise. sau cu o exprimare mai corectă ele nu pot fi aplicate aşa cum au fost ele enunţate în condiţii de laborator. Astfel el produce numai tensiune pentru că primarul său se află amplasat în capătul bobinei secundare. atunci transformatorul rezonant va produce în egală măsură tensiune şi intensitate. În afara acestor oameni despre care am vorbit au mai fost şi alţii care au înţeles acest fapt. Am spus mai devreme când vorbeam despre Tesla că acest transformator este un transformator rezonant care produce doar tensiune. orice fenomen natural într-un cuvânt. În natură oricând are loc un schimb permanent de energie cu mediul înconjurător. Această energie disponibilă în orice moment şi în orice punct din univers poate fi colectată oricând. dispozitiv care furnizează impresionanta putere de 160 KW ( 8000V cu 20 A) 61 . În această formă constructivă el poate încălzi spaţiul din jurul său dacă lucrează la frecvenţe de 1 MHz. Pe acest fapt se bazează următorul dispozitiv construit de Smith.

droselul furnizează tensiunea de 9000 V la o intensitate scăzută şi frecvenţa de 35 KHz. De asemenea lângă despicătură se vor face găuri echidistante în care se vor înfige scobitori. se vor izola într-o carcasă corespunzătoare ( cu înalta tensiune nu-i de glumit ! ) din care se vor scoate afară doar terminalele de capăt. Condensatori de înaltă tensiune nu se găsesc. fie condensatori fie diode. La fel se procedează şi cu diodele. În capătul în care începe tăietura se va pune un opritor din lemn. sau mai mare. Primarul bobinei va fi alimentat cu această tensiune alternativă iar secundarul va furniza una de n ori mai mare. Deci circuitul oscilant se va calcula pentru această frecvenţă. cu de n ori mai mare intensitate. Ele vor fi utile pentru ca distanţa 62 . Cele două bobine trebuie să vină cât mai puţin în contact cu vreun alt obiect. Transformatorul Tesla este un unul extrem de simplu fiind de fapt format din două bobine care nu au bici un miez. să fie de foarte bună calitate. Pentru asta. care va fi despicată pe 90 % din lungime printr-o tăietură diametrală lată de cca. ele se vor bobina pe o ţeavă de grosime corespunzătoare.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Este un transformator Tesla alimentat de la un drosel electronic pentru tuburi fluorescente. care să împiedice strângerea ţevii la bobinare. Atenţie mare la lipituri. La aceste operaţii bancul de piese obţinut.. Prin înseriere creşte tensiunea de lucru prin legare în paralel creşte intensitatea suportată. de aceea suportul pe care se bobinează ele se va îndepărta. dat pot fi obţinuţi prin legarea în serie ( creşte tensiunea de lucru şi scade capacitatea ) a unor condensatori de valoare şi capacitate cât mai mare posibile. 10 mm. În cazul celui din fotografie. până la obţinerea tensiunii de lucru.

Pentru asta se vor urma una din aceste indicaţii. strângeţi uşor de capătul despicat al ţevii şi extrageţi cu grijă bobina. exact peste fâşiile de PVC ( atenţie să nu lipiţi spirele decât de fâşii nu şi de ţeava de plastic ! ) După uscarea siliconului. Pentru un sfert din lungimea de undă se împarte 7529 la frecvenţa în MHz. două fâşii înguste de PVC pe lungimea ţevii fixându-le doar la capete. Bobina Tesla fiind un transformator rezonant se va calcula în funcţie de tensiunea de intrare. se vor fixa spirele cu o cordon subţire de silicon. Se ia sârmă cu 10 % mai lungă decât dă din acest calcul şi se bobinează numărul de spire în funcţie de raportul de multiplicare al transformatorului. îndepărtaţi opritorul şi scobitorile. Acestea vor deveni ulterior suporturile de sprijin a spirelor bobinei. Revedeţi fizica de liceu. Frecvenţa = inductanţa/rezistenţa. Se execută bobina cu grijă. etc. Înainte de bobinare se fixează diametral. Dacă spre exemplu lungimea secţiunea firului din secundar va fi de patru ori mai mică decât secţiunea sârmei din primar. Asta înseamnă că lungimea sârmei din bobina secundară va fi funcţie de raportul între grosimile celor două diametre folosite. După determinarea lungimii se vor stabili numărul de spire în funcţie de diametrul ţevii pe care o avem disponibilă pentru bobinaj. La stabilirea caracteristicilor secundarului se porneşte de la ideea că greutatea cuprului trebuie să fie egală în ambele bobine. Formulele :… frecvenţa = tensiunea în V / capacitatea în μF. etc. după care raport se va alege apoi diametrul spirelor. Pentru o jumătate din lungimea de undă se va împărţi 15057 la frecvenţă. iar pentru lucrul direct în lungimea de undă se împarte 30419 la frecvenţă. tăiaţi cele două fâşii la o jumătate de centimetru mai sus de capetele bobinei. de frecvenţa la care lucrează. După terminarea bobinei. Frecvenţa = Rezistenţa x capacitatea. Lungimea firului din primar în m se va calcula pornind de la considerentul că va lucra la una din armonici. conform relaţiilor de calcul. atunci lungimea va fi de patru ori mai mare. 63 . Schema circuitului rezonant cu bobină tesla pe care-l vedem în imaginea de mai sus este următoarea.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU între spirele bobinei să fie riguros exactă.

C = 0. Iată în continuare alte două variante ale schemei circuitului.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Bobina după cum se observă are primarul aşezat în interiorul secundarului iar acesta din urmă e format din două secţiuni care pot culisa pe suport în vederea acordării circuitului.1 microfarazi .100nF ( se pot folosi doi condensatori de 47 nF ) C2 = 47 nF iar bancul de condensatori din circuitul de putere este de 2 microfarazi. 64 . Într-una se observă că s-a renunţat la posibilitatea reglării curentului de alimentare a droselului şi implicit a puterii scoase de întregul circuit. Condensatorii sunt.

Aici este de remarcat că dacă se va folosi ca legătură dintre bateria de alimentare şi invertor un conductor a cărui lungime să fie submultiplu ( un sfert sau o jumătate ) din lungimea de undă. acest conductor va genera el însuşi suficient curent pentru a menţine bateria încărcată. foloseşte o bobină de şoc pentru a culege frecvenţa generată de bobina Tesla pe care după redresare o trimite spre bateria de alimentare. fapt care face circuitul total independent. Celelalte două sunt variante de furnizare a puterii de ieşire către consumatori. partea de sus a imaginii. Un alt dispozitiv bazat pe transformatorul Tesla pe care l-a pus la punct Donald Smith este următorul: 65 . având în vedere că consumul droselului este extrem de mic.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU În continuare voi arăta câteva variante de scheme pentru ieşirea circuitului din care una.

Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU E vorba tot de un transformator Tesla. Este nesperat de simplu şi eficient. În cazul de faţă trei. Deci ar fi o putere de 480 KW. După cum îi spune numele este un dispozitiv care transformă rezonanţa magnetică în energie electrică. Privind imaginea vedem următoarele: 1 – dipolul care poate fi o bară de cupru. una de ferită. cu titlul „Generator transformator al rezonanţei magnetice în energie electrică” ( Transformer Generator Magnetic Resonance Into Electric Energy ). Dintre acestea vă prezint aici unul: Este vorba de obiectul brevetului NL 02000035 A din 20 mai 2004. Rezultă de aci un dispozitiv care poate scoate la ieşire puterea de atâtea ori mai mare decât cel precedent de câte secundare sunt fixate în jurul transformatorului. sau un tub cu plasmă 2 – bobină de inducţie rezonantă de înaltă tensiune 3 – direcţia undelor electromagnetice radiate din dipol 4 – poziţia şi direcţia de curgere a componentei ionizate a curentului energetic indus de bobina de inducţie 66 . În jurul lui sunt plasate mai multe ( pot fi oricât de multe ! ) bobine secundare care culeg oscilaţiile bobinei primare. alimentat de la un drosel electronic. Unele dintre realizările lui Donald Smith sunt extrem de simple.

c. 10 – cabluri de legătură 11 – oscilator de înaltă tensiune Să privim următoarea imagine: 67 . la 220 V c. se decupează din tablă de cupru şi aluminiu cu 1 este figurată gaura prin care trece dipolul) 8 – baterie de acumulator auto sau moto.a. 9 – invertor de la 12V c.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU 5 – separator dielectric al armăturilor condensatorului (folie de polietilenă ) 6 – limita energiei electromagnetice 7 – cele două armături ale condensatorului. cea superioară din aluminiu cea inferioară din cupru.

Iată-l: 68 . al cărei ieşire furnizează o putere impresionantă. placaj.2 m lungime. Ca oscilator se poate folosi soclul unui bec fluorescent economic. de înaltă tensiune. iar 17 este plăcuţa cu conectorii pentru baterie.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Reprezintă după cum se poate vedea modalităţi de montare practică a dispozitivului. de 1. adică 1. PVC. voi prezenta aici un alt dispozitiv doar pentru că este realizat tot de Donald Lee Smith. În figura 3 este prezentată modalitatea practică de montaj pe un suport din lemn. 16 este oscilatorul. 100 mm diametru. Imaginea de mai jos reprezintă un asemenea dispozitiv cu tub cu plasmă de dimensiunile mai sus pomenite. În figura 3 este un dispozitiv care foloseşte ca dipol un tub cu plasmă – 15 . Deşi nu e legat direct de cele spuse până acum.2 m lungime şi 100 mm diametru. anume 100 KW. etc.

69 . Acest micuţ generator a fost conceput şi construit de o echipă din Hong Kong şi este rezultatul a mai mulţi ani de cercetări şi testări.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Un disc care se roteşte între opt perechi de bobine cu miezul format din magneţi de neodim. Iniţial a fost conceput pentru a prelungi viaţa unor mici lanterne cu leduri dar poate fi folosit ca încărcător pentru baterii. Este vorba de aşa numitul „FLEET” (Forever Lead-out Existing Energy Transformer ). În continuare voi prezenta un alt dispozitiv care probabil că e unul din cele mai simple generatoare de energie liberă din câte pot exista. Fiecare din cele opt perechi de bobine ale dispozitivului produce 1000 V cu 50 A lucru care ne arată că întreaga maşinărie produce impresionanta putere de 400 KW. Este un generator electric autoîntreţinut. acoperite cu spărtură de magnet de neodim lipit cu un adeziv puternic. Iată mai jos o construcţie practică. Este de fapt tot un generator electric fără mişcare – amintiţi-vă de MEG de la pagina 114 din primul volum al ciclului. Discul are patru găuri şi patru zone pe ambele feţe. Având un coeficient de performanţă de peste 10 o parte din energia de la ieşire ar putea fi redirecţionată spre încărcarea bateriei de alimentare. Pentru a avea o idee a mărimii fizice a acestui dispozitiv. fără nici o piesă în mişcare de dimensiuni minuscule. discul care se roteşte între bobinele cu miezul magnetic este un disc de pickup.

5 volţi se poate furniza 50 V la 10 mA şi poate încărca o baterie de 6 volţi. Este alimentată tot dintr-o baterie de 1. Celelalte două capete se conectează. Sfârşitul unuia din cele două bobine se leagă de începutul celei de-a doua ( amintiţi-vă de bobina pentru electromagneţi a lui Tesla ! ) şi această legătură se conectează la anodul bateriei de alimentare. unul la baza tranzistorului PNP prin intermediul unui rezistor de 1 KΩ iar celălalt la colector Emitorul va fi legat la catodul bateriei de alimentare. Între emitor şi colector se leagă circuitul de încărcare care e format din două diode redresoare. Varianta următoare diferă un pic. Practic un fierbător portabil cu baterie: În acest scop este dotată cu un condensator care poate înmagazina suficientă energie astfel încât în momentul descărcării bateriei de alimentare. dar este concepută pentru a putea alimenta un mic fierbător electric format dintr-o rezistenţă de nichelină. pe care se înfăşoară o bobină cu fir bifilar de jur împrejur până se umple circumferinţa interioară. Dar pentru asta circuitul trebuie neapărat 70 . Cu acest circuit folosindu-se o alimentare de 1. Poate fi un led şi o redresoare.5 V.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Piesa de bază este un miez toroidal din ferită de 25 mm diametru. poate să o reîncarce.

Deci va fi o bobină în aer. pe lângă cel e alimentează ledul… Acest tip de microcentrală electrică poate fi construit pentru a furniza puteri mai mari.5 A. 1 mm pentru a putea suporta cam 2. Iată varianta de construire a bobinei pe un miez format dintr-o ţeavă din PVC de 170 mm diametru şi 45 mm înălţime. dar de astă dată mai gros de cca. poate fi folosit pentru a alimenta bateria de alimentare. anume secundarul figurat cu albastru care aici e destinat a alimenta un led indicator. Cea de-a treia bobină. Peste această bobină bifilară se va construi un secundar cu aceiaşi grosime dintr-o lungime de 100 m de conductor tot bifilar şi legat tot la fel 71 . ( părerea mea că dacă se dispune de un miez de ferită de această mărime e indicat a se folosi ) Conductorul va fi tot bifilar..Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU dotat cu un miliampermetru. Eu vin cu o soluţie mai elegantă. sau chiar se poate construi încă un asemenea secundar destinat acestui scop.

Frecvenţa de oscilaţie a acestui circuit este foarte mare – cu acest tranzistor cam 35 KHz. 72 . Şi acest circuit poate fi dotat cu un secundar care să furnizeze energie pentru reîncărcarea bateriei de alimentare: Şi pentru că acest mic dispozitiv e destinat încărcării bateriilor. bobinele lui fiind sarcină directă circuitului. prin oscilaţii de înaltă frecvenţă. Asta în primul caz prezentat de brevet.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU ca şi primarul – adică începutul uneia din firele cablului bifilar legat de sfârşitul celui de-al doilea. Brevetul descrie o metodă de recuperare a energiei consumate prin înmagazinarea ei temporară în condensatori şi descărcarea lor înapoi în baterie. brevetul poartă numele „Metodă şi dispozitiv pentru asigurarea consumatorilor cu energia electrică recuperată” (Method and Device for Supplying a Load with Electric Energy Recovery ). Iată în continuare o variantă dotată cu punte redresoare din patru diode ci nu doar dintr-una. amintind de asemănarea ei în privinţa impulsurilor de curent cu comutatorul Tesla descris în primul volum al acestui ciclu. Există însă şi un al doilea caz în care se folosesc două grupe de baterii alături de o pereche de condensatori. Acest circuit este folosit pentru încărcarea unei baterii de 12 V. am să vă prezint aici un alt dispozitiv extrem de simplu destinat încărcării acumulatorilor.5 V. Va rezulta deci un secundar tot cu trei capete. Alimentarea este tot de 1. şi mai devreme am vorbit de microcentrala lui Carlos Benitez. Mai există în brevet şi cazul în care circuitul acesta poate acţiona direct un motor electric. E vorba de obiectul brevetului american cu numărul US20080030165 acordat lui Bozidar Lisac şi datat 7 februarie 2008.

Aceştia sunt legaţi în circuit cu ajutorul unui pachet de comutatori. rând pe rând paralel şi în serie. O altă variantă a acestui dispozitiv foloseşte doi acumulatori sau două perechi de acumulatori şi una de condensatori care sunt comutaţi alternativ când în paralel când în serie.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Iată aici primele două variante ale circuitului: După cum se observă tensiunea continuă după ce trece prin consumator. Atunci când sunt legaţi în paralel tensiunea lor de lucru este egală cu cea a bateriei. Sensul unic de circulaţie al curentului este asigurat de cele două diode care nu permit curentului electric să se întoarcă prin consumator. 73 . tensiunea lor de lucru devenind dublă faţă de cea a bateriei ei se vor descărca înapoi în aceasta. este stocată în doi condensatori. dar în momentele în care sunt legaţi în serie. reprezentat aici de un motor. Asemănarea cu comutatorul Tesla este evidentă.

8 KW şi 12 kW sub formă de curent continuu de 12 volţi la 100 amperi. pentru dispozitivul numit „Generator electric” (Electrical generator ). Acesta e destinat pentru acoperirea pierderilor termice inerente oricărui circuit electric. primar în care apare un curent electric alternativ. Tensiunea de alimentare trece printr-o punte redresoare. după care ajunge la înfăşurarea electromagnetului. Generatorul furnizează puteri cuprinse între 4. de unde. unul inserat în circuit iar al doilea FE exterior. iar în dreapta e o variantă care foloseşte doi acumulatori. Capătul nordic al electromagnetului se află la distanţă de 10 mm de un magnet identic cu primul. Schema de bază rezultată din brevetul sus pomenit este următoarea: După cum se poate vedea este un electromagnet alimentat de la reţea sau de la baterie.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU În imaginea din stânga sunt patru acumulatori care sunt legaţi pe rând când paralel când în serie curentul din ei trecând prin consumator. prin două diode. care-l transformă în curent electric alternativ cu caracteristicile reţelei naţionale. Primul magnet este opus polarităţii electromagnetului iar cel de-al doilea are aceiaşi polaritate Asta face ca la alimentarea electromagnetului. care este la capătul sudic în contact cu un magnet puternic ( NbFeB). 74 . Richard produce şi comercializează acest generator la firma sa din Canada. Acesta e construit după cum se vede pe un miez de ferită. Pentru atingerea puterilor respective generatorul cu numele comercial de „Magnacoster” este format din mai multe celule de bază. acesta să genereze curent alternativ. pătrunde într-un vibrator ( poate fi un releu în regim de auto-oscilaţie ). Un alt generator extrem de simplu care furnizează cantităţi impresionante de energie est cel care face obiectul brevetului european WO2009065210 (A1) acordat lui Richard Willis la data de 28 mai 2009. Acesta este apoi redresat şi furnizat unui invertor. Această variantă foloseşte după cum se vede ca consumator primarul unui transformator.

Ledul trecut printr-o rezistenţă care să-i asigure buna funcţionare indică dacă circuitul funcţionează sau nu.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Conductorul de bobinare al electromagnetului poate fi de orice fel la orice grosime. dispozitivul are conform declaraţiilor inventatorului coeficientul de performanţă de 3600 de ori. Un alt dispozitiv destul de simplu şi foarte eficient e circuitul lui Alexander Meissner inventat în 1913 în vederea alimentării unei celule de electroliză. Datorită construcţiei ingenioase. Datorită acestui circuit electroliza se execută cu randament mare la consumuri foarte mici de energie: Combinarea acestui circuit cu transformatorul parametric al lui Charles Flynn duce la următorul circuit autoalimentat: Bateria se consumă doar în primele secunde după pornire. Funcţionează cu tensiuni şi intensităţi ale curentului de alimentare începând e la 1 la sute şi furnizează fireşte de 3600 ori mai mult. având în vedere că odată pornit el se autoîntreţine. Diodele de la ieşire vor avea fireşte valori corespunzătoare pentru a suporta puterea debitată de electromagnet. Ieşirea dispozitivului trece printr-o punte redresoare şi din nou prin două diode. sau la consumator. Puterea la ieşire creşte odată cu frecvenţa de oscilaţie a vibratorului. De aceea pentru oprire – pornire s-a prevăzut un comutator ci nu un întrerupător. Ulterior curentul furnizat se varsă în ea. 75 .

Trebuie să reţinem ca idee de bază faptul că descărcările electrice de curent continuu de înaltă tensiune prin scânteie generează în jurul conductorilor respectivi energie radiantă care induce în piesele metalice din jur curent electric de mare intensitate. Pentru scopul cărţii de faţă e suficient ce am prezentat până acum. 76 . Trebuie să mai reţinem că în general orice oscilator de frecvenţă înaltă induce unde electromagnetice şi câmpuri ionice care de asemenea fac să apară curenţi de intensitate mare în bobinele sau armăturile metalice din apropiere. Toate sunt modalităţi de colectare a energiei radiante. Înainte de a trece la capitolul următor am să vă ofer şi un….Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Mai există multe asemenea dispozitive mai mult sau mai puţin complexe.

aveţi televizor. Acest mosor constituie astfel un foarte simplu dispozitiv de energie radiantă care este foarte puţin cunoscut şi poate furniza o tensiune alternativă de 10 000 V la intensitatea de 10 mA. Şi precis având acest aparat în casă ştiţi cum arată cablul coaxial de antenă: Ei bine. şi pentru a fi utilizată trebuie neapărat trecută printr-un transformator coborâtor. dragi cititori. Deci acest mosor de cablu coaxial v-ar asigura iluminatul în trei. ceea ce înseamnă 100 W. Schema utilizată este una extrem de simplă: 77 . aflaţi că un mosor de cablu coaxial normal cu impedanţa de 75 Ω poate fi folosit pe post de colector de energie radiantă. fie el terestru sau astral. Pare puţin dar gândiţi-vă că becurile economice actuale consumă cam 20 – 25 W.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Bonus Probabil că marea majoritate a dumneavoastră. patru camere… Această înaltă tensiune este colectată din tot spectrul radio.

Pentru ca umilul mosor să devină o sursă de energie liberă trebuie pregătit. dacă la transformare veţi folosi un transformator special… 78 . menţinându-se în continuare tensiunea pe capătul cablului. tot cursul anului. 8 după răcire se deconectează tensiunea şi 9 se conectează ecranul la inima cablului la ambele capete ale cablului 10 se menţine mosorul la temperatura camerei o perioadă cuprinsă între 5 şi 7 zile. Poate fi folosită de fapt orice tensiune cuprinsă între 12 V şi 10 000 V. şi nu produce energie decât atunci când se află scăldat de lumina solară. După această perioadă unul din capetele cablului se va conecta la transformatorul coborâtor prin intermediul unei bobine de şoc. acesta este de câteva sute de ori mai scump. Pentru asta se vor urma zece paşi pregătitori: 1 se va verifica ca la cele două capete ale cablului ecranul să nu intre în contact cu firul central ( inima ) 2 se vor conecta fire electrice atât la ecran cât şi la inimă la ambele capete 3 se va introduce mosorul cu cablul într-un cuptor clasic. care va fi menţinută 10 – 15 minute. Această sursă de energie poate fi transformată la ce tensiune avem nevoie. cam 50 W. Şi pentru că v-am spus acest lucru am să vă dau aici un alt pot. şi după o ulterioară redresare şi filtrare poate fi folosită în locul oricărei baterii în dispozitivele prezentate anterior. există câteva avantaje nete care pledează pentru utilizarea acestui dispozitiv simplu. dar cu creşterea corespunzătoare a intensităţii.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Deşi e drept că după trecerea prin transformatorul coborâtor puterea culeasă va fi mai scăzută. atât în prezentul volum cât şi în celelalte acolo unde există alimentare de la o baterie primară. Pe când umilul mosor de cablu va furniza energie 24 de ore din 24. Veţi spune că nu poate fi adevărat. timp în care polarizarea cablului se reface. nu cu microunde ! 4 se încălzeşte cuptorul la 180º C 5 se menţine temperatura până ce izolaţia internă din teflon se moaie ( scopul este ca aceasta să-şi piardă polarizarea iniţială ) 6 în momentul muierii izolaţiei interioare se aplică la legăturile de pe unul din capete o tensiune continuă stabilă de 10 000 V la 10 mA. dacă ar fi aşa atunci când manipulaţi un asemenea mosor de cablu ar trebui să vă curentaţi… E adevărat. Dacă-l comparăm spre exemplu cu un panou fotovoltaic care furnizează aceiaşi putere. 7 se opreşte cuptorul şi se lasă să se răcească până ajunge în intervalul 20º – 30º C. Există posibilitatea de a vă asigura de trei ori mai multă energie cu acest dispozitiv umil.

Apare un câmp magnetic care va induce în bobina secundară un curent electric de acelaşi sens ca şi cel din primar. De asemenea ne mai amintim că deşi calculul unui transformator este destul de simplu. Să luăm în analiză cazul fiecărei polarităţi pe rând. fiind acest fenomen una din cauzele randamentului scăzut al transformării şi de asemenea al încălzirii transformatorului. pentru că primarul va induce în miez un câmp electromagnetic de o anumită intensitate. care datorită pierderilor magnetice din miez şi a celor inductive şi termice din bobină. Dar hai să vedem ce se întâmplă în miez la funcţionarea unui transformator. În momentul închiderii circuitului bobinei primare. este doar o chestiune strict de economie de material. Ei bine o să aveţi o surpriză ! Nu e vorba despre un transformator care are în componenţa construcţiei lui un magnet permanent. probabil că acum v-aţi gândit la transformatorul parametric descris în capitolul „şi transformatoarele” de la pagina 105. Dar hai să ne amintim un pic ce spuneam atunci. Dar ştim că orice bobină prin care trece un curent electric.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Cei care aţi citit volumul 1 al acestui ciclu. induce la rândul ei un alt curent de sens invers…fenomenul autoinducţiei. având o putere foarte apropiată. Spuneam atunci că un transformator normal nu poate scoate la ieşire o putere mai mare decât s-a injectat în primarul lui. Acolo nu am spus însă că nu se poate dimensiona miezul transformatorului cu o secţiune mai mare decât ne iese din calcul. atunci acest transformator va lucra foarte aproape de suprasarcină şi fireşte cu un randament scăzut. aceasta induce în miez un câmp magnetic. De ce nu se utilizează însă miezuri mai mari. Acest câmp magnetic va avea polaritatea oscilantă odată cu schimbarea polarităţii curentului alternativ. nu ne încap bobinele pe el. atât în primar cât şi în secundar vor apărea curenţi autoinduşi şi fireşte aceştia vor induce şi câmpuri magnetice autoinduse. există o relaţie strânsă între secţiunea miezului pe care se află bobinele şi puterea transformatorului. 79 . Ei bine asta pentru a nu avea surpriza de a constata că miezul fiind prea mic. fie ea un fir sau mai multe spire. va fi mereu mai mică decât cea injectată în primar. care se vor însuma cu cele principale. Dacă miezul transformatorului a fost construit la limita de jos al valorilor din calcul. La schimbarea polarităţii curentului alternativ care străbate primarul. Asta va duce la o saturare a miezului transformatorului. Acest câmp va induce la rândul lui în bobinajul secundarului o putere.

atunci transformatorul se va apropia în funcţionarea sa de valoarea ideală a transformării.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Dacă însă miezul transformatorului va fi mult mai mare decât valoarea maximă admisă din calcul. această creştere a randamentului poate fi făcută să depăşească orice aşteptări printr-o construcţie aparte a miezului transformatorului. Acest tip de transformator furnizează puteri de trei patru ori mai mari decât primeşte. secundar care nu se va folosi. rolul lui fiind doar de amplificator de putere. Câmpul magnetic excedent va circula prin miezul mare ( cu roşu ). Ei bine. Şi ca să nu mai lungim prea mult vorba. Secundarele acestui transformator se vor calcula la puteri de trei ori mai mari decât primarul. CA2594905 intitulat „Bi-Toroid Transformer” din data de 18 ianuarie 2009. Surplusul de putere va fi dat de autoinducţia primarului şi secundarului însumat cu inducţia şi autoinducţia celui de-al doilea secundar ( dummy output ). A fost brevetat de Thane C. priviţi imaginea următoare: După cum se vede este vorba de un transformator având miezul format prin introducerea unui miez E + I într-un miez U + U sau U + I. 80 . Deci o scădere a saturaţiei magnetice a miezului poate duce la o creştere a randamentului transformatorului. Heins cu brevetul canadian nr. Şi poate fi folosit oriunde avem nevoie de o economie de energie. Pe centrul miezului mic ( E + I ) se află bobina primară iar peste ambele miezuri de o parte şi de alta a primarului se află câte o bobină secundară.

Este vorba de unul din primele prototipuri. Iată în continuare şi cum arată o variantă practică de construcţie a lui.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Prin intermediul lui vom putea alimenta un calorifer electric sau un boiler de 5000 W chiar dacă priza noastră nu suportă mai mult de 1500 – 2000 W. Este deci un transformator generator de putere. de putere şi dimensiuni mici. Se observă totuşi că bobinele secundare sunt mai mari fiind confecţionate cu conductor mult mai gros decât cea a primarului. 81 .

Clark al III – lea din New Orleans. Tot în acel volum deşi am pomenit tangenţial de posibilitatea folosirii ca sursă de carburant a amestecului de hidrogen şi oxigen obţinut prin electroliza eficientă a apei ( specificăm că electroliza are loc cu adevărat eficient dacă frecvenţa de pulsaţie a curentului de electroliză se apropie de frecvenţa de oscilaţie a moleculei de apă ). Acolo am tratat apa ca sursă actuală de energie şi ca potenţială sursă de energie liberă prin folosirea unor turbine neconvenţionale – turbinele absorbante autonome cum ar fi cele ale lui Viktor Schauberger. Priviţi aceste pagini: 82 .Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Apa Despre puterea apei am mai vorbit în două capitole din volumul 1 al acestui ciclu. 41537575 din 8 mai 1979. intitulat „Metodă şi aparat pentru generarea electricităţii”. De ce ? Pentru că este o metodă distructivă. acordat lui William T. prin descompunerea apei şi arderea celor două gaze. Clem sau Mazenauer. se atentează la rezerva de apă a Terrei. Voi pomeni pentru început de brevetul american nr. În continuare voi arăta trei posibilităţi – ele sunt mai multe – de obţinere directă a energiei electrice din apă. am spus că nu sunt de acord cu ea.

pârâu sau fluviu. prin asta. Să ne gândim la următorul lanţ electric: Bateria aceasta a lui Clark → un circuit care să transforme curentul continuu în curent alternativ sau pulsatoriu ( un releu în regim de autooscilaţie ) → transformatorul amplificator precedent al lui Thane C. sau generatorul lui Richard Willis ( pag. prin aceasta cauzând un curent electric care va circula prin circuitul exterior. sau circuitul combinat Alexander Meissner + Charles Flynn (pag. – 220 V a. 83 . Pe când această baterie se bazează exclusiv pe distanţa şi poziţia relativă dintre electrozi. ( ex. 62 – 69) . ci de înaintaşii săi printre care lordul Kelvin. În altă parte a brevetului se specifică că acest tip de baterie nu poate fi considerată una chimică deoarece la bateriile chimice electricitatea nu e influenţată de liniile de câmp magnetic terestru şi nici de poziţia electrozilor în raport cu electrolitul. Oricum pentru cineva care stă pe malul unui curs de apă. În primele rânduri ale brevetului se scrie: „Doi electrozi distanţaţi având ca consumator un circuit electric exterior sunt dispuşi într-un lichid conducător electric. Pentru că nu este o baterie electrochimică cei doi electrozi nu se vor deteriora descompunându-se chimic ca la bateriile normale cu toate cestea dacă cei doi electrozi vor avea proprietăţi electrochimice diferite. aluminiu şi cupru sau cupru şi zinc. în paginile precedente foloseau ca sursă primară pentru pornire o baterie electrică. pe diferenţa de temperatură a lichidului în care sunt imersaţi electrozii şi pe configuraţia şi forţa câmpului magnetic terestru. 74). într-un grad mai mare decât în celălalt electrod.c. despre care vom vorbi în paginile următoare.72 ). etc. sau unul din circuitele lui Donald Lee Smith ( pag. Acest lanţ poate fi aplicat în cazul tuturor tipurilor de baterii naturale. cum e cazul celor telurice. 78).c. Heins (pag. orientarea lor faţă de direcţia liniilor de câmp magnetic terestru ( linia N – S ). forma şi dimensiunile lor. Cantitatea de curent electric colectată va depinde de muţi parametri cum ar fi: distanţa dintre electrozi. iar energia e importată din lichid prin faptul că mişcarea electronilor liberi energizaţi din lichid. bine gândită şi construită poate furniza energie pentru alimentarea tuturor dispozitivelor care.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Este o baterie. putându-se deschide larg uşa totalei independenţe energetice. pe viteza şi unghiul mişcării lichidului în raport cu electrozii. unghiul de orientare a electrozilor. ) bateria va da rezultate nai bune. → o punte redresoare → şi acum oricare din următoarele : invertor 12V c. sau pe malul mării. temperatura lichidului etc.. fie el izvor.” În brevet se face referire la acest fenomen ca nefiind unul descoperit de inventator. acest tip de baterie. etc. excită electronii liberi care se mişcă în masa electrodului.

Zona de transformare a jetului în picături nu e forte mare. Pe suportul izolat electric din imagine se află o ţeavă ( sau furtun) racordat la o altă ţeavă în formă de T care se termină prin două duze foarte fine orientate în jos. Apa din cele două jeturi curge în două recipiente din material plastic. apa trece printr-un inel să-i spunem propriu dar cade pe placa inelului vecin. apa trece prin două inele din ţeavă de cupru. Această transformare a apei se petrece cu eliberarea unei cantităţi imense de energie. Amintiţi-vă ce se întâmplă când opriţi încet apa la robinetul chiuvetei. pe lângă faptul că colectează această energie electrică. La un moment dat. jetul continuu de apă înainte de a se opri se transformă într-un jet care e format în partea superioară dintr-o curgere continuă iar jos e format din picături care cad în şir indian spre chiuvetă. Pentru că imaginea nu este totuşi foarte clară ( nu am găsit una mai clară ) am să vă explic despre ce e vorba. Deci în fiecare parte. Ei bine tocmai această zonă este cea ce ne interesează. 84 . Acest aparat. Prin acest circuit pătrunde apă.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Şi pentru că am pomenit de lordul Kelvin priviţi imaginea următoare: Este ilustrarea experienţei efectuate de acesta în 1890 la Cambridge şi ulterior de Walter Schauberger în 1938 la Nürenberg. care sunt conectate printr-o tijă de cupru izolată ( sârmă de 6 – 8 mm) la o placă de cupru aflată în recipientul alăturat. La o cercetare atentă se va vedea că are înălţimea de 2 – 3 cm. Dispozitivul din imaginea de mai sus este tocmai un colector care colectează această energie. E suficient să vă spun că cu ajutorul lui se colectează o tensiune electrică continuă de zeci de mii de volţi. produce şi o însemnată cantitate de ozon. Atenţie dispozitivul nu trebuie să aibă nici o legătură electrică la pământ ! În căderea ei.

Un alt dispozitiv cu ajutorul căruia se poate extrage electricitatea direct din apă este cel din imaginea următoare: 85 . Prin legarea unui circuit electric exterior aparatului la un inel şi o placă se culege o tensiune de mai multe mii de volţi. Modul practic de legare va fi cu faza la tub şi nulul luat dintr-o priză de pământ. boiler electric. calorifer electric.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU În acest fel se pot colecta cele două sarcini electrice ale celor două jeturi de apă. ca urmare nu există nici un impediment pentru utilizarea lor. Atenţie. Imaginaţi-vă deci că această tensiune continuă ar fi făcută să se descarce printr-un eclator… Oare nu am putea folosi acest aparat ca sursă primară de tensiune pentru circuitul lui Gray sau pentru bobina Tesla a lui Smith ? Ba da… Iată spre exemplu o schiţă care ar arăta primul caz: Având în vedere că în tubul convector al lui Gray se obţine o tensiune alternativă de înaltă frecvenţă şi mare intensitate ( într-un asemenea tub pot apărea curenţi de până la 1000 A ) se poate conecta direct la el orice consumator inductiv de mare putere ( radiator. care nu are nici o piesă electronică – nu are regulator electronic de funcţionare. Acestea nu sunt dispozitive electronice ci electromecanice. ( sunt nişte întrerupătoare ) funcţionarea lor nu depinde de parametri curentului electric ci doar de temperatură şi de puterea consumatorului. bobină de inducţie. nu are ventilatoare ) . etc. marea majoritate a radiatoarelor şi caloriferelor au ca regulator de funcţionare un bimetal iar boilerele electrice au ca regulator un termocuplu. Diferenţa de potenţial între ele este imensă.

Prin capacele lui trece câte un electrod de cupru ( ar fi bine să fie argintat sau aurit). De asemenea se poate vedea că ieşirea are în paralel o rezistenţă. O aplicaţie rusească de mari dimensiuni a acestui dispozitiv (are 900 Kg ) a furnizat 220 V la intensitatea de 6800 A ( 1. făcând ca în apă să fie eliberată o mare cantitate de electroni liberi. această rezistenţă va avea rol de menţinere în funcţiune a circuitului.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Sunt mai multe brevete care se bazează pe principiul acestui dispozitiv care a fost inventat de Joseph H. Circuitul pentru a funcţiona în bune condiţiuni trebuie să aibă permanent un consumator. format dintr-o plăcuţă de alamă acoperită cu un cristal piezoelectric acoperit cu o peliculă de aluminiu. 86 .) sau o sirenă. Pe peretele cilindrului se află fie un transductor ultrasonic ( difuzor de înaltă frecvenţă – cel de la ceasurile electronice. 5 şi 6 din pagina doi. Cater. Ultrasunetele emise de transductor ( 600 KHz) fac apa să fiarbă instantaneu. de aceea în momentul în care nu există un consumator activ (reprezentat aici prin simbolul unui bec). care fireşte sunt colectaţi de cei doi electrozi întocmai ca în brevetul lui Clark la figurile 4. Vedem că avem de-a face cu un tub din material plastic ( are dimensiunile de 400 mm x 60 mm plin cu apă distilată. Aceşti electrozi sunt folosiţi atât ca intrare cât şi ca ieşire a circuitului. Este tot un colector de curent continuu. Există o baterie şi un reostat care reglează tensiunea de alimentare a transductorului.5 MW).

Constituie cel mai eficient motor construit vreodată. în lucru mecanic util. Am auzit pe unii care spun că motorul Ruşeţel nu a apărut pe nicăieri pentru că de fapt este doar o înşelătorie. Ceea ce vedeţi mai jos este această îngemănare şi reprezintă o modalitate de transformare a energiei degajate de apă la schimbarea stării de agregare. Deci o turbină de doar 3 kg e echivalentă cu motorul cu ardere internă de 130 kg care toarce sub capota maşinii dumneavoastră ( dacă o aveţi ! ). Ştiţi toţi probabil cum apa se transformă instantaneu din stropii pulverizaţi în vapori care se împrăştie cu mare presiune. Ei bine acum vă rog să vă amintiţi despre pompa şi turbina Tesla despre care am vorbit în volumul doi – „Motoare magnetice – aplicaţii” – la pagina 138. Atenţie asta nu 87 . Este fenomenul care se petrece atunci când stropim plita sau talpa fierului de călcat cu stropi de apă. cât şi cu aer. Vaporizarea instantanee a apei în cazan închis se face prin pulverizarea ei pe o placă incandescentă. Ca urmare motorul Ruşeţel funcţionează perfect. care funcţionează cu ajutorul acestui principiu. nu credeţi?! Jur că nu am scris intenţionat la aceiaşi pagină… AŞA s-a întâmplat. prin faptul că oferă o ieşire de 20 cai putere pentru fiecare kg greutate a motorului. Principiul ei de funcţionare este o combinaţie între aderenţa fluidelor la suprafeţe – capilaritate – şi forţa centrifugă. într-un ciclu închis. ( interesantă coincidenţă. şi tocmai de aceea nu a apărut. Energia degajată la schimbarea stării de agregare a apei dinspre lichid spre vapori. ) Spuneam acolo că turbina Tesla lucrează cu fluide – poate fi acţionată atât de extinderea gazelor rezultate în urma arderii hidrocarburilor. În acest motor apa este pulverizată pe o rezistenţă puternică de unde vaporii rezultaţi pun în mişcare pistoanele motorului. pentru că ar fi detronat motoarele cu ardere internă şi implicit întreaga industrie a hidrocarburilor…. Pentru cei care nu au citit acest volum să reluăm aici pe scurt despre ce e vorba. şi despre motorul domnului Mihai Ruşeţel. Ei bine imaginaţi-vă o combinaţie între acestea două: cazanul Vuia şi turbina Tesla. Pe acest principiu funcţionează motorul lui Ruşeţel. este de multe ori mai mare decât cea necesară aducerii apei în situaţia de aşi schimba starea de agregare.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU În continuare am să vă rog. aburi sau cu apă. care funcţionează pe principiul vaporizării instantanee a apei. dragi cititori pe cei dintre dumneavoastră care aţi citit primul volum al acestui ciclu – „Criza energetică – adevăr sau minciună” – să vă amintiţi că la pagina 138 vorbeam despre cazanul Vuia. Să clarificăm aici un lucru.

Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU înseamnă că sistemul e unul închis. pleacă apa spre un pulverizator. pe circuitul rece. B de unde se alimentează bujia incandescentă. acest motor schimbă energie cu mediul înconjurător în cele două puncte în care are loc schimbarea stării de agregare a apei – la bujia incandescentă şi la radiatorul de condensare. Dacă bujia respectivă e construită inteligent. Cu D de culoare verde deschis este un dinam ( sau alternator ) cuplat prin curea la axul motorului. Un rezervor de apă. unde trece printr-un radiator R şi condensează scurgându-se înapoi în rezervor. R apă de la care. că nu poate dinamul încărca bateria suficient pentru a putea alimenta bujia incandescentă. pe care o pune în mişcare. care o pulverizează pe o bujie incandescentă de mare putere. Avem de-a face tot cu un sistem deschis. Ca sistem deschis. respectiv creşterea vitezei de rotaţie şi forţei turbinei se face prin variaţia debitului apei care pătrunde în pulverizator. Aici apa se transformă în aburi şi îşi continuă drumul pe circuitul cald urcând în turbina Tesla M. fiind una de 88 . Accelerarea sau decelerarea motorului. Detractorii ar putea spune că aşa ceva nu poate funcţiona. Iată cam ce vedeţi. dinam care încarcă bateria. după care iese pe la centrul acesteia şi urcă până ajunge deasupra rezervorului.

volumul. la nesfârşit. De altfel şi motorul cu ardere internă. nimic nu ne împiedică să-l folosim împreună cu un dispozitiv în genul transformatorului lui Thane C. O bujie incandescentă de 1500 – 2000 W ( 2 – 3 C. Toate acestea reprezintă modalităţi de obţinere a lucrului mecanic util din fluide oarecum asemănător cu ceea ce am descris mai sus. Asta arată că Turbina Tesla e un motor foarte eficient. Şi amintiţi-vă.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU mare randament. este foarte posibil.P. 89 . iar energia rezultă doar din schimbarea stării de agregare a ei. care va fi acţionat nu de un motor electric ci de însăşi turbina Tesla. Heins sau cu oricare generator de energie liberă de mare putere ( transformator amplificator Tesla. Iar dacă dinamul sau alternatorul nu poate fi construit să furnizeze puterea necesară cantităţii de vapori pentru un motor – turbină Tesla de mare putere. iar vaporii care o pot acţiona sunt rezultatul pulverizării unor cantităţi mici de apă. despre turbina lui Hans Mazenauer. Într-o montare corespunzătoare toate pot fi folosite ca motoare pentru acţionarea oricărui autovehicul. Nu uitaţi că cele mai mari alternatoare auto debitează peste 1000 W iar cele mai mari baterii auto au peste 2 KW. consumă pe un ciclu o cantitate foarte mică de combustibil. despre pompa turbină a lui Richard Clem.P. fără măcar de a consuma vreun fel de combustibil. este de zeci şi chiar uneori şi de sute sau mii de cai putere. poate creşte de mii de ori. generator Richard Willis. căci prin vaporizare.) este suficientă pentru a sigura funcţionarea unei turbine de 1 – 2 Kg care scoate 20 – 40 C. prin curea exact cum sunt acţionate alternatoarele motoarelor cu ardere internă…). sau şi mai bine cu generatorul de la pagina 69 al lui Donald Lee Smith cel cu 8 perechi de bobine. deoarece puterea pe care o pot scoate acestea la ax. respectiv presiunea. vapor sau vehicul aerian. Avem astfel aici cel mai eficient mod de a renunţa la motoarele actuale care distrug planeta şi ne fac sclavii financiari ai celor care conduc industria petrolieră. şi nu în ultimul rând de turbina autonomă pe care am propus-o eu însumi. Teoretic apa din rezervorul unui autovehicul acţionat astfel ar trebui să ţină la infinit… Aici ar trebui să vă mai amintesc încă odată că în primul volum am vorbit într-un capitol separat despre turbinele autonome. Apa este supusă unui ciclu de transformare din lichid în vapori şi invers. acolo era vorba despre munca lui Viktor Schauberger.

acesta ar furniza energia pentru acţionarea motorului electric de tracţiune. Volantul ar fi strict necesar nu doar în vederea funcţionării ambreiajului pentru schimbarea vitezei în timpul deplasării cât mai ales pentru a împiedica oprirea motorului de tracţiune în momentul în care. după care. nepoluantă şi perfect gratuită a transportului rutier… 90 . Bateria. Generatorul ar fi acţionat fie de motorul de pornire fie de cel de tracţiune prin intermediul unei cutii de distribuţie C. care ar acţiona prin cutia de viteză C. Acest motor ar fi acţionat de curentul electric furnizat de 7 din perechile de bobine ale generatorului Smith de 400 Kw. d. o combinaţie dintre generatorul de 400 KW al lui Smith şi două motoare electrice împreună cu o baterie auto poate fi o alternativă excelentă la motoarele cu ardere internă actuale. Fireşte aici nu am mai figurat faptul că motorul de tracţiune ar acţiona cutia de viteză C. Bateria ar furniza energia necesară pornirii generatorului Smith prin intermediul unui motor electric mic ( demaror ). generatorul va fi decuplat de la demarorul Dem. după pornirea acestuia.V. pentru a fi cuplat la motorul principal prin intermediul cutiei de distribuţie C.T. ar acţiona un motor electric de pornire sau demaror Dem.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Paranteză Şi ca o a doua paranteză. Me. şi ulterior puntea motoare prin intermediul unui volant şi a unui ambreiaj.V.. puntea motoare. Una ar fi folosită pentru încărcarea bateriei Ba. Deci după cum se vede din imagine autovehiculul ar fi dotat cu un motor electric de mare putere pentru tracţiune. Iată deci o altă rezolvare practică. d.

Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Şi pentru că vorbim de acest dispozitiv al lui Donald Lee Smith. Însă. Consumul motorului care va roti discurile purtătoare ale magneţilor va fi de asemenea insignifiant comparativ cu puterea de ieşire al acestui alternator. puterea sa fantastică comparativ cu dimensiunile sale fizice. Recomand folosirea magneţilor NdFeB cu diametrul şi înălţimea de 25 – 50 mm. atunci bobinele nu vor mai fi opt ( patru perechi ) ci doar patru. şi poate produce curent alternativ la puteri asemănătoare cu dispozitivul lui Smith. Pentru asta rotorul va fi nu un disc ci două sau trei care vor avea montate pe ele magneţi aşezaşi cu polarităţile alternativ. Tensiunea şi intensitatea ( puterea ) fiecărei perechi de bobine va depinde de dimensiunile şi puterea câmpului magnetic al magneţilor folosiţi – fiind undeva între 10 şi 50 KW. 91 . rezultând deci două faze defazate între ele cu 90º. îl fac un candidat ideal pentru alimentarea consumatorilor rezistivi de mare putere ( radiatoare. După cum se poate vedea va produce curent alternativ. E acţionat tot de un motor mic. Se vor lega în paralel tot câte două în pereche dar va scădea puterea furnizată. iar tensiunea va fi culeasă separat de la fiecare pereche. Frecvenţa curentului va fi de 50 Hz dacă turaţia motorului va fi de 1500 rotaţii/minut în cazul în care perechile de bobine sunt legate două câte două aşa cum se vede în imagine. calorifere şi convectoare electrice etc. pornind de la el. plite şi cuptoare electrice. se poate concepe unul care funcţionând pe un principiu asemănător să producă curent alternativ. ( sunt figurate doar două perechi ) care au miezul din tole sau ferită. Poate fi construit şi cu rotor făcut cu doar două discuri. Bobinele vor fi tot fixe. trebuie să spunem că deşi el produce curent continuu. Iată o variantă cu patru perechi de bobine.

Atenţie la aşezarea magneţilor. căci în mod sigur tensiunea pe fiecare fază va fi mai mare decât tensiunea de alimentare a motorului. cu polarităţile opuse. Lucrul acesta e valabil şi pentru cazul precedent. pe axul motorului se va monta neapărat un volant. ca toate să aibă înfăşurările în acelaşi sens. Acesta poate fi foarte bine alimentat cu o parte din curentul din ieşire. Astfel se pot folosi fie două fie trei discuri. Începuturile tuturor bobinelor se leagă la ieşire în comun formând nulul. radial. pentru cei care au nevoie de curent alternativ trifazat propun o schemă asemănătoare dar cu modificările de rigoare. Deci sunt aşezate la 120º astfel încât fiecare la trecerea magneţilor prin capetele ei să producă tensiunea defazată faţă de celelalte două. Atenţie de asemenea la legăturile electrice.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Pe acelaşi principiu. Lucrul acesta e valabil şi la exemplul precedent. Bobinele vor fi în număr de trei ( în cazul acesta ) sau de trei perechi în cazul cu rotor cu trei discuri. iar alimentarea sa se va face printr-un comutator care să permită decuplarea de la reţea. În acest scop. şi cuplarea lui la curentul scos de generator într-un timp cât mai scurt. 92 . dar pe ele se vor monta câte doi magneţi. Iată o imagine care arată un asemenea alternator cu doar două discuri rotor. În dreapta imaginii se vede felul cum sunt acestea aşezate faţă de magneţi. După cum se vede sunt aşa fel aşezaţi încât câmpul magnetic se închide prin bobine deci la o trecere la un cap al bobinei va fi polaritatea nordică iar la celălalt capăt al bobinei cea sudică. Atenţie mare şi la montarea bobinelor. În caz contrar cele cu sensurile sau cu legăturile inversate îşi vor anula sau însuma una alteia curentul … Pentru că avem o singură pereche de magneţi pe discul rotor turaţia motorului care acţionează generatorul se alege de 3000 de rotaţii pe minut pentru a obţine frecvenţa de 50 Hz. fireşte după ce e transformat. iar sfârşiturile la faze.

. un om simplu fără facultăţi şi specializări tehnice ultra înalte am găsit în această carte mai multe soluţii la aşa zisa criză actuală. este ne fiabilă sau foarte problematică. nefiind atins nivelul tehnic necesar ? Nu cumva asta spune clar că de fapt ei nu vor… Că doar nu pot crede şi probabil nimeni nu poate crede că pe ei nu-i poate duce capul la ceva la care l-a dus pe un pârlit de român cu studii medii… Sau… mai ştii ?! Oi fi io cel mai deştept om de pe glob !… Dar atunci… de ce oare sunt şomer ?. Nebănuite sun căile Domnului… 93 . electrice sau de altă natură. Dacă eu. energetică oare cum se face că cohorta de sute de mii sau poate milioane de ingineri din industria energetică şi auto mondială.. continuă să afirme că trecerea la soluţii energetice şi de transport nepoluante.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Şi acum am să vă pun o întrebare retorică menită a vă pune pe gânduri cu privire la interesul fantastic al cercurilor industrial bancare de a nu permite proliferarea energiilor libere şi cantonarea în continuare în actuala tehnologie criminală a hidrocarburilor.

de cele mai multe ori îl uităm. şi apoi furaţi de grijile vieţii de zi cu zi. În subconştientul oricui este înrădăcinată puternic ideea că pământul nu se mişcă. Cutremure se petrec permanent. de la naştere şi până la moarte. ancestrală. după Japonia. şi Chile suntem ţara cu cea mai intensă activitate tectonică de pe planetă… 94 . La noi în ţară. un ciclon sau o avalanşă. pe care cei mai mulţi dintre noi nu o recunosc dar pe care toţi o trăim… Cutremurul datorat fie tensiunilor dintre plăcile tectonice terestre fie acumulărilor de presiune ale magmei de sub acestea. şi prea arar suficient de puternic pentru a putea fi simţit de noi. În fiecare zi. Din câte ştiu eu. De aceea când acesta se petrece. este un fenomen de scurtă durată. în fiecare oră… sunt multe.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Pământul În traiul nostru de zi cu zi. oamenii. ne speriem cumplit pe moment. pământul pe care călcăm. acestea sunt foarte dese. e fix e indestructibil. spre o alunecare de teren vastă sau spre o erupţie vulcanică de proporţii… Şi poate tot de aceea atunci când de câteva ori în viaţă avem ocazia să simţim prin propriile noastre simţuri tremurul puternic al pământului de sub picioarele. unde se confruntă presiunea a trei plăci tectonice. Şi poate tocmai de aceea de cele mai multe ori când auzim termenul catastrofă ne gândim la o inundaţie. în fiecare minut. fireşte. undeva în adâncul fiinţei noastre se naşte spaima… o spaimă cumplită. un incendiu. cel mai solid şi mai fix reper imediat accesibil tuturor este. Mult mai mică e ponderea gândurilor noastre care se îndreaptă spre un cutremur puternic.

de când se ştiu au ignorat pericolul reprezentat de un con vulcanic. de regulă nu se petrece deodată. şi nu existau autovehiculele şi toate maşinăriile de azi. Acum… Oraşele situate la poalele vulcanilor au devenit adevărate ţări. cu o structură a drumurilor care permitea o uşoară evacuare a unei populaţii suficient de mici. cu nişte secole în urmă. 95 . undeva în subconştientul nostru s-a stabilit ideea că „nu mi se va întâmpla tocmai mie! … poate peste o generaţie. şi-au stabilit aşezările sub ameninţarea grozavă a erupţiei… Datorită faptului că erupţiile unui vulcan se petrec de regulă odată la câteva generaţii. două…” Şi dacă în decursul istoriei omenirii. începe să se facă simţită prin mici cutremure. Aceste mici semne erau perfect perceptibile atunci… într-o societate în care cele mai puternice trepidaţii create de om erau cele ale dărâmării unui zid. insignifiante faţă de cele date scoarţă… într-o societate suficient de mică şi de obişnuită să privească şi să respecte natura din jur… Deci pericolul deşi permanent existent… prea arar a şi avut urmări…să ne amintim de Pompei. respectiv sub scoarţa terestră. Acum o asemenea erupţie este prevestită de aparatură şi de specialişti… dacă nu sunt corupţi. acum lucrurile s-au schimbat dramatic. uneori chiar cu ani înainte de erupţie. este mult prea mic comparativ cu timpul necesar evacuării populaţiei. datorate cenuşilor vulcanice. Înainte de erupţie de multe ori şi silueta. De multe ori se produc trepidaţii mult mai puternice la trecerea unei maşini grele. aflată la 10 – 50 Km de conul vulcanic. presiunea acumulată sub conul vulcanic. timpul de la atenţionare până la împlinirea ei. O erupţie vulcanică. Cu luni. cu populaţii de milioane. localităţile de la poalele vulcanilor erau suficient de mici. Am vorbit mai sus de faptul că o maşină grea produce de multe ori trepidaţii mai puternice decât cele ale unui cutremur mic… Atunci. cu o sumedenie de surse de trepidaţii. Aceasta este cauza principală pentru care oamenii. cu suprafeţe de sute de km2. de tip rural. decât cele ce ajung la suprafaţă în urma activităţii plăcilor tectonice de sub picioarele noastre. şi interesaţi financiar să câştige din dezinformare… Iar atunci când erupţia se petrece… de cele mai multe ori. Acum a pleca dintr-un oraş supraaglomerat în timp de o oră – două este o imposibilitate perfectă…. localitatea era mică. şi atraşi de fertilitatea terenurilor înconjurătoare. şi mai ales cu o viaţă atât de tumultoasă încât cei mai mulţi locuitori ai lor chiar dacă ar şti şi ar vrea să urmărească evoluţia vulcanului de lângă ei. nu o mai pot face. forma conului vulcanic se modifică.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Dar aceste cutremure sunt suficient de mici pentru ca noi oamenii să nu le simţim.

magmă care atunci când va răbufni la suprafaţă va reprezenta un super-vulcan… Şi poate aici ar trebui să amintim ca argument. Nici cel mai deştept conclav de oameni de ştiinţă nu va putea găsi o rezolvare practică ameninţării reprezentate de un cutremura major sau spre exemplu acelei super-erupţii ce se preconizează că ar putea izbucni în decursul deceniilor sau secolelor următoare… în zona Yellowstone din Statele Unite. Dintotdeauna a existat o activitate vulcanică mai mult sau mai puţin evidentă în acel loc – să nu uităm gheizerele active acolo de sute sau mii de ani. în ultimele decenii întreaga suprafaţă a parcului şi a zonei adiacente a început să se ridice constant. faptul că a rămas în memoria umanităţii ca o civilizaţie mult superioară. Acolo. este demn de a ne pune pe gânduri. Cel ce acţionează în virtutea unei asemenea mentalităţi este categoric un distrugător. Ar trebui să reflectăm mai des la micimea noastră… să încercăm mai des să ne vedem lungul nasului şi să căutăm să nu ne mai arogăm puteri pe care de fapt nu le avem. şi unde a fost cu adevărat situată. Dar faptul că întreaga suprafaţă a terenului se ridică de o bucată de timp arată că dedesubt se acumulează o cantitate imensă de magmă. Dacă pentru toate cele fenomene atmosferice sau eventuale ameninţări venite din spaţiul cosmic – reprezentate de asteroizi. cel puţin la nivel teoretic. un monstru… Oare cât timp ne mai complăcem în această ipostază ? Oare cât timp trebuie să mai treacă pentru a deveni conştienţi de 96 .Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Cutremurele şi vulcanii sunt poate cele mai clare exemple ale puterilor fantastice ce zac în măruntaiele pământului. pentru fenomenele legate de structura internă a pământului. posibilitatea evitării sau diminuării efectelor lor. tehnologia actuală oferă. Indiferent ce a fost această civilizaţie. suntem total neputincioşi. înghiţită de ape ca urmare a unui cutremura catastrofal. cel mai elocvent exemplu din toată istoria omenirii – dispariţia Atlantidei.

masele largi nu am auzit să se întâmple asta. nu am spus nimic despre cel mai important magnet dintre toate şi anume acela pe care trăim care se află sub picioarele noastre şi căruia îi datorăm existenţa. e clar că trăim pe un magnet. dar de vreme ce are un pol nord şi unul sud şi acul busolei se roteşte arătând aceşti doi poli.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU răul pe care-l facem şi de ruşinea pe care o reprezentăm la adresa naturii noastre şi a celei care ne-a creat… indiferent cine a fost ea… Aici mai e de discutat. fii sincer şi recunoaşte ! În acest moment. Deci dacă pământul reprezintă o asemenea acumulare de energii şi forţe. ai o revelaţie. 97 . Şi nici chiar în momentul în care ai citit rândurile de la paginile 13 şi 35 nu ai gândit la pământ ca la un magnet. explicând pe cât m-am priceput mai bine. nu suntem conştienţi de faptul că de fapt trăim pe un magnet… Dragă cititorule. de ce noi. cei mulţi nu prea ştim acest lucru ? Deci întrebarea e dacă folosim sau nu aceste energii? Poate că fiind atât de imense folosirea lor e o mare problemă. şi vom mai discuta în paginile ce urmează. Poate de aceea noi. fără excepţie. pe înţelesul tuturor ce e un magnet. poate că nu e prea uşoară sau poate că e chiar imposibilă. oare de ce nu le folosim?! Sau dacă le folosim. Aceea a faptului că planeta pe care te afli e un magnet… nu te-ai gândit niciodată la ea ca la un asemenea obiect. Căci toţi. Ce e adevărat şi ce nu din aceste presupuneri ?! Să încercăm să aflăm… Cel mai mare magnet Cu toate că am dedicat un volum întreg magneţilor şi motoarelor care pot fi construite cu ei.

de formă sferică. Dar dacă am încerca cumva să ne imaginăm pământul ca pe un generator electric? Un motor electric e format dintr-un stator şi un rotor. în cantităţi nelimitate şi poate propulsa toate maşinile din lume fără utilizarea petrolului. fie el dinam sau alternator. Tocmai de aceea spunea Tesla că „Energia electrică este omniprezentă. Câmpul magnetic al acestui magnet a fost cel ce ne-a protejat de radiaţiile nocive din jurul frumoasei noastre planete. aceasta e doar una din aspectele generatorului electric numit Terra. Spuneam anterior că spaţiul cuprins între scoarţa terestră şi ionosferă reprezintă dielectricul unui imens condensator care a primit numele de „cavitate Shuman”. Ei bine. Fiind un imens magnet. Asta şi este.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Dar asta e ! E un magnet imens. Şi tocmai faptul că e un magnet face ca noi împreună cu toate fiinţele din jurul nostru. să fiinţăm aici de atâta amar de timp. cărbunelui. Deşi pare greu de închipuit un magnet de culoare albastră acoperit în mare parte de ape… Dacă Terra e un magnet înseamnă că are proprietăţile pe care le-am descris în volumul precedent al ciclului şi atunci vine firesc concluzia: se vreme ce un magnet este cel care poate contribui la apariţia curentului electric. Dacă rotorul e reprezentat de unul sau mai mulţi magneţi motorul se numeşte generator electric. gazului metan sau a oricărui alt combustibil”. este totodată un la fel de imens generator electric. atunci înseamnă că însăşi planeta noastră e un generator electric. 98 . fie plante fie animale. care se roteşte în spaţiul cosmic în jurul soarelui. Da. fie ele microorganisme sau nu.

Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Exact asta e şi pământul. Globul terestru este un asemenea rotor magnetic. Spuneam în volumul precedent că întreaga materie are proprietăţi magnetice. Stratul de deasupra sa. pentru mine au fost simple şi de la sine înţeles încă din anul doi de liceu. oxigen şi aproape de loc nichel. numai că lucrurile sunt un pic mai complicate. numit mantaua inferioară. Deşi temperatura acolo este imensă. are şi sulf. cu grosimea de 2270 Km. chiar dacă nu semnificativă. Temperatura ce se atinge aici este de aproximativ 6100ºC. pe lângă fier şi nichel. la ora 11. Asta datorită presiunilor imense exercitate de straturile de deasupra. că asistăm la un „eveniment astrologic”… Sincer să fiu. Asta ar însemna pe cale logică că implicit şi globul terestru ca atare. sistemul format de atmosferă cu globul terestru constituie un generator electric. Următorul strat. are în plus şi aluminiu siliciu. Interesant este că densitatea şi temperatura cea mai mare o are materia aflată în centru iar pe măsură ce urcăm spre suprafaţă temperatura şi densitatea scad. Deci după cum vedeţi globul terestru e format din mai multe straturi de materie care au grosimi. depăşind cu mult temperatura de topire a acestor două metale miezul pământului nu e lichid ci este solid. mangan. nucleul exterior. dacă aş fi fost patronul sau şeful acelui om l-aş fi dat afară în secunda 2. Azi 4 ianuarie. Lucrurile pe care vi le spun acum.34 a avut loc o eclipsă parţială de soare. Dar probabil că şi acela-i la fel de incult şi analfabet ca şi subordonatul său. Pentru a înţelege mai bine acest lucru trebuie să înţelegem cum de este globul terestru un magnet. La modul cel mai simplist spus aşa e. gros de 2200 km. Asta face că centru pământului este un miez de materie foarte densă care se consideră a fi un nucleu interior format dintr-un amestec preponderent de fier şi nichel. ceea ce scade simţitor densitatea şi permite ca acest strat să fie de consistenţă lichidă. pentru simplul motiv că eu fac parte dintre acei elevi care au avut şansa de a avea printre materiile de studiu şi pe cea numită „Geologie” una dintre materiile care. densităţi şi temperaturi diferite. alături de „Astronomie” au fost scoase din programele de studii şcolare după 1989. Statorul e reprezentat de atmosferă. Deoarece între atmosferă şi globul terestru există o diferenţă de mişcare. când vă scriu aceste rânduri. priviţi deasupra. Faptul că aceste materii au fost scoase din programa şcolară a făcut ca un om care se dă mare ziarist şi reporter de televiziune ( care se presupune ca a făcut o facultate de filologie ) să spună fără nici cea mai mică urmă de ruşine şi fără să fie conştient de enormitatea prostiei pe care o spune adresându-se unei naţiuni întregi. Iată. are temperatura cuprinsă între 4500ºC şi 3000ºC iar consistenţa sa e din ce în ce mai mare pe măsura apropierii de crustă sau 99 . structura internă a globului terestru. Acest strat este mai vâscos.

axa de rotaţie a electronului se schimbă între 0º şi 360º. câmpul magnetic şi cel gravitaţional oricare dintre dumneavoastră nu veţi şti să-mi explicaţi. fac să apară atât câmpul magnetic cât şi gravitaţia. Imediat sub scoarţă la adâncimea de cca. Dar dacă vă întreb acum ce-i curentul electric. restul ar fi celelalte straturi iar miezul central solid ar fi reprezentat de centrul care poartă seminţele. Această mişcare este numită mişcare de spin. 100 . Asta face ca în timpul rotaţiei globului terestru miezul să se rotească cu viteză diferită faţă de mantaua superioară. Toţi am învăţat că electronii orbitează în jurul nucleului. Asta pentru că nimeni nu a avut grijă să vă spună cum are loc formarea acestor câmpuri energetice. La contactul cu crusta este aproape solidă şi formează plăcile tectonice care poartă continentele pe care călcăm.2000ºC şi chiar mai mică. 40 Km sub continente şi cca. care e stratul de suprafaţă pe care călcăm. Aceştia au la fel ca şi planetele o mişcare de rotaţie în jurul propriei lor axe. Ei bine am spus că centrul e solid. Dacă ar fi să comparăm globul terestru cu un măr roşu şi frumos crusta ar fi formată din coaja roşie a mărului. Fenomenul ţine de comportarea materiei la nivel atomic şi are loc cam în felul următor: Toţi am trecut prin şcoală şi toţi considerăm că ştim ce-i curentul electric. 1500 . stratul imediat următor e lichid de mare fluiditate. 8 – 10 km sub oceane este mantaua superioară care are grosimea de 700 km şi temperatura din ce în ce mai mică spre suprafaţă ajungând la cca. Ei bine iată cum. Frecarea dintre miezul central solid şi miezul exterior lichid precum şi frecarea dintre acesta şi straturile mai dense ale mantalei. iar cel de deasupra lor este vâscos. Dar spre deosebire de planete axa acestora nu este fixă faţă de planul orbital ci în parcursul lui pe orbită.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU scoarţă.

Din acest punct de vedere electronul este numit electron-magnet. Emisia de energie magnetică sau electrică am figurat-o în imagine ca o spirală de unde care radiază în lungul axei spinului sau perpendicular pe planul spinului. aranjaţi pe mai multe straturi. electronul se comportă ca microbaterie. Sau electromagnet elementar. În cazul în care acest unghi diferă există o combinaţie dintre momentul magnetic şi cel electric în diferite grade. având moment pur electric. anume faptul că orice atom emite unde electromagnetice. Aceştia în rotaţia lor pe orbită şi în timpul rotaţiei lor de spin fac să apară o combinaţie foarte complexă de unde electromagnetice. face ca atomul în integralitatea lui să se comporte rând pe rând de două ori ca generator electric şi ca electromagnet. În cazul în care axa de spin a electronului este de 90 º faţă de planul orbital. Deci atunci când unghiul planului de rotaţie a electronului faţă de planul orbital este 0º. toţi ceilalţi atomi au mai mulţi electroni.Iată în partea stângă a imaginii următoare : În dreapta.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU În imaginea aceasta am ilustrat pentru simplificare atomul de hidrogen. Să nu uităm că afară de atomul de hidrogen şi cel de heliu. funcţie de 101 . vedem rezultatul celor pe care le-am spus. Momentul magnetic depinde însă atât de pozoţia electronului faţă de planul median orbital cât şi de spinul acestuia. atunci electronul are moment pur magnetic devenind un micromagnet. Acum de unde apare gravitaţia? Aceasta apare ca urmare a combinaţiei dintre undele magnetice şi cele electrice. De asemenea şi de sensul spinului. Faptul că de-a lungul parcursului întregii căi de 360º electronul trece prin toate aceste stări. în funcţie de sensul de spin şi de momentele magnetice şi electrice. adică axa de spin este paralelă cu direcţia orbitei. datorită rotaţiei complete a axei lui de spin.

Rezultatul la nivelul întregului atom. iar interacţiunea dintre ele să fie mult mai puternică. Ori ştim de atunci că magneţii îşi pierd proprietăţile magnetice la temperaturi de peste 120 – 200ºC. Dar din fizica de liceu ştim că undele electromagnetice induc câmpuri magnetice de acelaşi sens. Dinamul o face prin mişcare. face ca distanţele dintre atomi şi dintre particulele elementare din compoziţia lor să fie mult mai mică. Combinaţia în anumite proporţii a acestor unde duce nu doar la apariţia câmpurilor magnetice şi electrice ci şi a celui gravitaţional. iar bateria stând nemişcată ( prin mişcarea ionilor în electrolit ). Pe asta se bazează funcţionarea transformatoarelor. Câmpul magneto-gravitaţional terestru apare ca urmare a mişcării materiei în măruntaiele sale. va induce în atomii vecini cei mai apropiaţi. Acum apare o întrebare pe care probabil că cei care au citit volumul precedent şi-au pus-o chiar în momentul în care după ce am afirmat că globul terestru e un magnet. din aproape în aproape prin inducţie electromagnetică materia se organizează formând zone cu caracteristici similare. pentru o mai bună înţelegere. 102 . Deci toate fenomenele pe care le-am descris mai sus sunt înmiit mai puternice. Un atom care emite unde electromagnetice puternice. Să facem o analogie. am spus că optzeci şi ceva la sută din masa lui este topitură de metal şi rocă. Astfel. iar globul terestru una activă. Să trecem mai departe… Deci dacă pământul e un rotor magnetic iar straturile superioare ale atmosferei reprezintă statorul. este o emisie amplificată de unde electromagnetice ( includ aici şi pe cele gravitaţionale ) din partea atomului respectiv. ambele produc curent continuu. Să luăm cazul a două surse de curent continuu – un dinam şi o baterie. Să numim bateria „sursă pasivă” iar dinamul „sursă activă”. o comportare similară şi de acelaşi sens la fel cum primarul unui transformator induce în secundar acelaşi câmp magnetic…. la fel cum curentul electric apare în generator… Faptul că în măruntaiele pământului se combină presiuni şi temperaturi imense.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU poziţia şi interacţiunea lor relativă unii faţă de ceilalţi şi faţă de nucleul atomului cu componentele sale. pentru a înţelege diferenţa dintre un magnet permanent şi comportarea magneto-gravitaţională a unei planete. Cam la fel să considerăm şi magnetul permanent… o sursă magnetică pasivă. pe care-l vedem îl auzim şi-l simţim toată viaţa noastră sub forma miilor de fulgere şi trăsnete care se petrec permanent pe toată suprafaţa globului. între ele apare curent electric. Numai că tocmai de aceea am explicat cum apare momentul magnetic şi cel electric la nivelul electronilor.

În primul volum – „Criza energetică – adevăr sau minciună” spuneam la pagina 38 ( interesant… paginile 83 şi 38 !. Asemenea generatoare sunt… …bateriile telurice Bateriile telurice sunt dispozitive generatoare de electricitate.” Îmi cer scuze cititorilor mei spunându-le că la data când am scris acele rânduri. Aşa că voi considera că funcţionarea lor se datorează tot captării energiei radiante universale.. Dacă ar fi să mă iau după schema unui aparat radio fără baterii sau a unui telegraf Morse aş spune că funcţionează captând energie prin antenă. nu eram pe deplin documentat despre acest subiect. dar care au ca sursă nu energia stocată în substanţele chimice care constituie electrolitul ci pe cea a liniilor de câmp magnetic terestru. cele care aveau legătură la o antenă. Au fost folosite intens la sfârşitul secolului 19 şi începutul secolului 20 când principalul mijloc de telecomunicaţii era telegraful. datorită faptului că funcţionarea lor nu este rezultatul folosirii liniilor de câmp 103 . De fapt bateriile telurice lucrează şi cu diferenţa de potenţial dintre o antenă şi pământ. perfect uscat. Solul trebuie să conţină o anumită cantitate de săruri şi apă. generatoare care să furnizeze curent electric local. nu sunt propriu zis baterii telurice. pentru că ( cel puţin eu ) încă nu sunt lămurit prea clar cărui fapt se datorează funcţionarea lor.): „Am să tratez bateriile telurice la acest capitol. Dar există baterii telurice care nu au nici o legătură cu nici o antenă…. acolo unde e nevoie de el.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Dar pentru că pământul e un magnet liniile sale de câmp magnetic ar putea fi folosite ca sursă pentru generatoare electrice de mici dimensiuni. Acum nu mai ştie nimeni de ele cu toate că unele brevete mai recente provin din anii 70 – 80 ai secolului trecut. asemănătoare oarecum pilelor electrice. De fapt bateriile de care vorbeam acolo.. care ar constitui ca la orice baterie normală electrolitul. care are însă ca mediu apa ci nu solul terestru. Ca să fiu mai exact. şi de asemenea umiditatea şi conţinutul de săruri al solului. în urmă cu mai bine de un an. pentru a permite apariţia diferenţei de potenţial între cei doi electrozi sau între celulele bateriei. O baterie telurică este cea descrisă la pagina 83. nu se va obţine nici un pic de curent electric… Sunt multe invenţii de asemenea baterii. Oricât ar fi de mari electrozii introduşi într-un sol nisipos deşertic. dar sunt unele care lucrează fără antenă şi acestea se pare că captează energie electrică ( curent continuu) datorită exclusiv interferenţei liniilor de câmp magnetic terestru cu materialele din care sunt construiţi electrozii lor combinat cu aciditatea din sol.

Voi da pentru început. ci rezultatul culegerii diferenţei de potenţial dintre pământ şi un punct situat la o anumită înălţime în atmosferă. Snow din Brooklyn – New York. după care voi încerca să trag nişte concluzii generale menite a fi linii directoare pentru oricine vrea să se apuce să construiască asemenea baterii. casetofoanele. sau de electricitate atmosferică. acordat la data de 22 septembrie 1874 lui William D. Deci primul brevet despre care vom vorbi este cel cu numărul american 155209. Acelea sunt mai degrabă captatoare electrostatice. adică din „cavitatea Shuman”. ca şi până acum exemplele câtorva brevete în ordine temporală. cu extrase ale unor explicaţii semnificative date de inventator. Veţi vedea încă de la început. ele de fapt descarcă o mică parte din electricitatea acumulată în condensatorul format de suprafaţa terestră şi atmosferă. CD şi DVD – playerele ceasurile electrice şi în general tot ce funcţionează cu tensiuni sub 30 V şi intensităţi de 1 până la 5 A ) adică cu puteri de sub 100 W. iar materialele se pot găsi destul de uşor în depozitele de materiale de construcţii şi nu au preţuri exagerate. o baterie telurică ( construită din mai multe elemente serie – paralel ) poate furniza atât tensiuni cât şi intensităţi mari. ( cum ar fi corpurile de iluminat. aparatele radio – tv. suficiente pentru alimentarea majorităţii consumatorilor electrocasnici de mică putere care ne înconjoară. Iar ca să fim riguroşi. că aceste baterii sunt destul de uşor de construit de către oricine. calculatoarele portabile. Cu toate că cea mai simplă baterie telurică furnizează puteri mici. Iată partea de jos a imaginii din brevet: 104 .. dacă e bine construită şi concepută.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU magnetic terestru.

şi care dacă nu sunt bine utilizate pot crea probleme datorită acidului din ele. Electrozii sunt formaţi din plăci de zinc şi de cărbune. care în această configuraţie formează o baterie din două elemente. Se pare că până la apariţia acestui brevet. spargeri sau utilizării cu alte circuite ( aparate electrice )…. În loc de doi electrozi dumnealui propune pentru bateria lui folosirea mai multor elemente pe care le înseriază. După care explică despre neajunsurile bateriilor chimice care trebuiesc întreţinute de personal calificat. ale unui asemenea sistem prin extragerea curentului dint-o baterie telurică fără folosire nici unui vas conţinând acid sau orice agent necesar descompunerii zincului ori a altor metale. Dar de foarte multe ori aceşti acumulatori se uzau suficient de mult pentru a nu mai furniza curent instalaţiei telegrafice. Aceste aparate destinate monitorizării atmosferei din încăpere. 105 . Urmează apoi: „Am înlăturat problemele anunţate şi pericolul pentru public. într-un loc cu umiditate permanentă. După cum se vede tensiunea e culeasă de la primul electrod de zinc şi de la cel de jos din cărbune.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Brevetul poartă numele „ Îmbunătăţire a bateriilor telurice pentru generarea de curent electric” Este vorba de o instalaţie de alarmare contra incendiilor sau inundaţiilor. Iată ce spune inventatorul în textul brevetului: „Obiectul invenţiei mele este de a oferi o întrebuinţare a unei baterii electrice artificiale în scopul unei alarmări domestice a unui incendiu. Aceste baterii telurice de fapt alimentau nişte acumulatori cu care funcţionau aparatele telegrafice. astfel încât acţiunea umidităţii permanente a pământului asupra plăcilor va furniza un curent permanent suficient pentru scopul propus”… Deci domul Smow având nevoie de curent electric permanent şi la o putere mărită pentru instalaţia sa de alarmare. recurge la un lucru banal dar care pe atunci era cu adevărat o îmbunătăţire. Am obţinut acest efect folosind o baterie telurică formată prin îngroparea electrozilor în pământ. ale aşa numitelor „baterii”. un termometru şi un higrometru. legate la un dispozitiv telegrafic alimentat din bateria telurică care se vede în partea de jos. sub casă. Partea de sus a desenului reprezintă un barometru. bateriile telurice care alimentau aparatele telegrafice erau formate doar din doi electrozi.”. După cum se vede în imaginea de deasupra sunt intercalaţi doi electrozi de zinc şi doi de cărbune. şi atunci instalaţia rămânea a fi alimentată doar de bateria telurică. Între ele sunt intercalaţi alţi doi care sunt înseriaţi. erau reglate astfel ca împreună să anunţe organele de intervenţie în cazul unui incendiu sau a unei inundaţii.

106 . E cunoscut faptul că dacă diferite elemente – cum ar fi plăci de zinc şi cupru – sunt îngropate sau plasate în pământ. prin înserierea mai multor electrozi în acest fel. Philadelphia. spre exemplu. nu din patru electrozi. capabile să genereze un curent constant de o intensitate considerabilă. pentru a fi utilizat cu lămpile de iluminat cu arc electric.A. tensiunea şi intensitatea curentului ar creşte mult ajungând la valori nesperat de mari. este generat un curent electric. lui James Chapman Bryan sub numărul 160152 cu titlul „Îmbunătăţire în bateriile telurice”. Iată imaginea care apare în brevet: „Obiectul invenţiei – spune inventatorul – este de a produce curent dintr-una sau mai multe baterii telurice. dar am descoperit că dacă asemenea elemente sunt parţial încastrate în sulf. şi în alte scopuri în care acum se folosesc alte soluţii cum ar fi bateriile voltaice. ar putea fi culeasă o tensiune teoretic cât de mare. ci din zece.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Dacă această baterie ar fi multiplicată. statul Pennsylvania. astfel încât acţiunea umidităţii din sol se conjugă cu acţiunea sulfului asupra metalului. Iar dacă. tot în S. Al doilea brevet pe care-l prezint este cel acordat la data de 23 februarie 1875 . va fi creat un curent mult mai intens. s-ar lega în paralel trei sau patru asemenea baterii formate..U.

electricitatea din bateriile D. E. după cum am arătat aici. Aceste baterii sunt plasate în pământ pe direcţia nord – sud. Nu uitaţi că aparatul de sudură modern funcţionează tot cu arc electric… Iar acum să fac o mică paranteză. trăiau în condiţii precare sau cel puţin discutabile. A şi acelaşi număr de plăci din cupru B. De obicei credem că înaintaşii noştri. datorită faptului că nu au beneficiat de progresul tehnologic actual. Reţineţi că suntem înaintea inventării becului cu filament al lui Edison ( 1879 ) şi lămpile utilizate atunci erau lămpi care luminau printr-un arc electric care necesita tensiuni şi intensităţi mari. Declar că invenţia mea este o îmbunătăţire a bateriilor voltaice telurice constând în 1 Încastrarea parţială a metalelor A şi B în sulf C. mai puţin inteligenţi. şi sunt conectate prin cabluri izolate mari. C. D. Bobina sau bobinele primare. D. 3 Combinaţia dintre bateria voltaică telurică. 2 Combinaţia dintre bateria telurică şi bobina primară printr-o serie de magneţi. o bobină sau mai multe secundare sunt înfăşurate peste primele bobine de pe aceşti magneţi. tocmai pentru că nu aveau în jur toată leaota de aparate moderne… 107 . În desen bateria voltaică e compusă din câteva piese sau plăci din zinc chimic pur. după cum am arătat anterior. formează baterii magneto – electrice. Dovadă stă faptul că inventatorul afirmă aici că invenţia sa e destinată alimentării lămpilor cu arc electric. erau mai limitaţi mintal. sunt înconjurate de cabluri izolate secundare. cea magneto-electrică reprezentată de bobina rimară şi bobina secundară F. JAMES CHAPMAN BRYAN ” După cum vedeţi am transpus aici aproape în întregime textul brevetului. care constituie bobinele primare ale elementelor magnetice din oţel nichelat. astfel încât să recepţioneze câmpul magnetic terestru conform cu polii magnetici. înfăşurate pe magneţi din oţel placaţi cu nichel ( nichelaţi ) care sunt plantaţi nord – sud în pământ astfel încât să recepţioneze liniile de câmp magnetic terestru. formând bobine spirale secundare pentru a recepţiona prin inducţie.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Am utilizat asta în felul următor: Acest curent este colectat de cabluri izolate. recepţionând atât curentul voltaic cât şi pe cel al bateriilor magneto-electrice. după cum am descris aici. căci soluţia tehnică abordată e una cu adevărat ingenioasă şi de mare randament. F. Ele sunt încastrate într-un calup de sulf.

Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Credeţi dragi cititori că oamenii de acum două trei secole măsurau timpul cu clepsidra sau cel mult cu ceasuri imense înfipte-n zidurile unor turnuri înalte pentru a fi văzute de tot satul… sau mă rog. cetatea.. Iată imaginea care însoţeşte brevetul: 108 . lui Daniel Drawbaugh din Eberly’s Mills Pennsylvania şi intitulat „Îmbunătăţiri în bateriile telurice pentru ceasuri electrice” V-au crescut cumva ochi de broască !?. Iată în continuare un brevet acordat la data de 14 ianuarie 1879. Ei bine cei ce cred asta se înşeală amarnic..

Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Poate că avem de-a face cu primul. Dieckmann din New York. Singura diferenţă constă în faptul că cele actuale au un cuarţ care le controlează strict. Este o baterie simplă formată din doi electrozi formaţi dintr-o placă de zinc. conectaţi împreună în serie astfel încât să se poată obţine din această baterie o tensiune oricât de mare. iar placa de zinc cu o ţesătură sau pâslă din lână V3. O2. Dincolo de aceste amănunte tehnice pe noi ne interesează bateria telurică care alimentează acest ceas. O1 şi una de cupru. sau măcar cu unul din primele ceasuri electrice din lume. 109 . Îmbunătăţirea pe care o propune inventatorul este aceea că placa de cupru trebuie acoperită cu o pudră de cărbune sau cocs prins cu un adeziv adecvat V2. O analiză atentă a desenului şi a textului care-l însoţeşte ne va duce la concluzia că acest ceas este aproape identic din punct de vedere funcţional cu un ceas electric modern. frecvenţa şi s-au micşorat suficient încât să poată fi purtate la mână şi alimentate de o baterie chimică de 6 x 3 mm. la data de 3 noiembrie 1885 sub numărul 329724 şi titlul „Baterie electrică telurică” ( Electric earth battery ): „Prin invenţia mea – spune inventatorul – am posibilitatea de a îngropa o serie de perechi ( de electrozi ) în aceiaşi porţiune de teren. suficientă pentru a încărca acumulatori. Aceste două straturi protectoare fiind împotriva unei oxidări accelerate. Următorul brevet este unul acordat cetăţeanului american de origine germană George F.

”Prefer să formez fiecare element din foi de cupru şi zinc separate la distanţă potrivită de un strat de pâslă. sub numărul 495582 şi intitulat „Generator electric împământat” ( Ground Generator of Electricity ): 110 . postav ) azbest sau alt material izolator adecvat.”…. …. ( lână. foi înfăşurate în formă spirală. cu distanţă mică între plăci ( foi ). becul lui Edison deşi fusese inventat nu era prea răspândit ! ). şi pe cale de consecinţă o mică rezistenţă electrică” Alte comentarii nu cred că sunt necesare.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU a alimenta becuri electrice ( să nu uităm că erau încă becuri cu arc electric. manieră prin care obţin elemente compacte având suprafaţă mare. din Oakland California. aşa cum este reprezentat clar în desen. aparate telegrafice sau orice alte scopuri. Să continuăm deci cu următorul brevet pe care vreau să vi-l arăt. A fost acordat la 18 aprilie 1893 lui Michael Emme cetăţean american de origine franceză.

ca în figura 3 şi trei sute de elemente negative cu lungimea de 50 cm şi 7. Piesa din fier trebuie să fie neapărat făcută din fier moale îndoit. în compoziţie. Electrodul pozitiv este preferabil o piesă din fier rotund îndoită în formă de U.25 V. Figura 6 arată o modalitate de a asigura umiditatea medie periodic câtorva cuplaje. se poate adăuga acid clorhidric ( se poate adăuga soluţie de înălbire pe bază de clor ) sodă – carbonat de sodiu sau de potasiu. Solul excavat trebuie amestecat cu sare sau cu acid pentru a activa generatorul. Cele două braţe ale acestei piese încadrează electrodul negativ. Dacă solul e nisipos. lungimea porţiunii de teren trebuie să fie de 30 m şi 1 m lăţime. Figura 5 reprezintă cooperarea circuitului intern al câtorva cuplaje. clor. orice număr de elemente dorite pot fi montate în aceiaşi porţiune de teren şi pot fi legate în serii sau serii multiple ( serie paralel ) pentru a produce forţa electromotoare dorită. brom. în linie aşa cum se vede în figura 1. Fiecare groapă are 25 cm diametru şi 75 cm adâncime. Spre exemplu dacă solul este unul de grădină. Magneziul de asemenea dă randamente excelente în combinaţie cu electrodul de carbon. Orice sol poate fi pregătit în scopul folosirii cu generatorul meu teluric saturând porţiunea înconjurătoare unor elemente cu o soluţie adecvată bogată în oxigen. aluminiul sau oricare alt metal pot fi folosite cu rezultate foarte bune într-un mediu activat electrolitic… Spre exemplu pentru trei sute de elemente pozitive. Figura 4 reprezintă un electrod în formă de pană. zincul. Oţelul laminat am descoperit că oferă o forţă electromotoare mai mică. Am găsit că dacă o serie de cuplaje galvanice sunt introduse în sol în linie dreaptă astfel încât distanţa dintre dou