Criza energetică – adevăr sau minciună ?

2

Cătălin Dan CÂRNARU

Cătălin Dan CÂRNARU

Criza energetică – adevăr sau minciună ?
energia pentru toţi

Tehnoredactarea, coperta şi ilustraţiile Cătălin Dan CÂRNARU carnaruc@gmail.com

23 august 2009

3

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

Lucrare publicată în municipiul Moreni Dâmboviţa în anul 2010

ISBN 978-973-0-08803-8

4

Cătălin Dan CÂRNARU

„Energia electrică este omniprezentă, în cantităţi nelimitate şi poate propulsa toate maşinile din lume fără utilizarea petrolului, cărbunelui,
gazului metan sau a oricărui alt combustibil.“

Dr. Nicolae Tesla (1856-1943)

5

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

Cuprins: Cuvânt înainte............................................................................................... 7 Vremuri apuse.......................................................................................... 8 Despre energie ............................................................................................ 14 Soarele, vântul şi apa… .............................................................................. 18 Vântul .................................................................................................... 20 Curgerea apei ......................................................................................... 23 Soarele ................................................................................................... 25 Pompele de căldură ................................................................................ 29 Energia radiantă.......................................................................................... 31 Sistem pulsator de încărcare a bateriilor..................................................... 41 Magneţi permanenţi şi electromagneţi........................................................ 49 Motorul tip Perendev ............................................................................. 58 Motoare gravitaţionale................................................................................ 67 Vârtejuri şi sfârleze..................................................................................... 73 Încălzitoare şi fierbătoare ........................................................................... 87 Un alt fel de generatoare electrice .............................................................. 95 Pisica….................................................................................................. 99 Şi transformatoarele ............................................................................. 105 Şi altele ..................................................................................................... 117 Maşinile .................................................................................................... 126 Şi nu numai............................................................................................... 148 Totuşi de ce nu… ? ................................................................................... 176 Povestea-i veche ....................................................................................... 187 Ce rămâne de făcut ?................................................................................. 203 Două sfaturi practice ............................................................................ 211 Bibliografie............................................................................................... 214 Carte tipărită şi reviste în limba română .............................................. 214 Carte electronică : ................................................................................ 215 Filme :.................................................................................................. 215 Situri web :........................................................................................... 216

6

Cătălin Dan CÂRNARU

Cuvânt înainte Scriu această carte pentru toţi tinerii din şcolile ţării cărora continuă să li se spună că un motor magnetic sau o turbină autonomă cu absorbţie este un perpetuum mobile, o utopie, şi nu va funcţiona pentru că încalcă toate legile fizicii. Nu-i adevărat nu le-ncalcă pe toate… de fapt nu încalcă nici una, Scriu această carte pentru tinerii din şcolile ţării cărora li se predă doar o parte din fizică, o parte din istorie, o parte din limba natală, o parte din tot… acea parte care-i face sclavii unui stabiliment învechit şi înrăit, Scriu această carte pentru toţi tinerii din ţara asta cărora continuă să nu li se spună în şcoli că primul zbor a fost efectuat de un român, că prima rachetă în trepte a fost inventată de un român, că primul stilou a fost inventat de un român, că prima şi singura baterie nemuritoare din lume a fost inventată şi construită de un român, că rucsacul zburător şi aerodina lenticulară au fost inventate de nişte români, că aparatul de radio, becul, rezele x, întreaga civilizaţie electrică a fost inventată şi i-o datorăm unui român, Scriu această carte pentru tinerii români cărora nu li se spune în şcoală cine a fost Tesla şi că el a fost de fapt un român, Scriu această carte pentru aceiaşi tineri cărora continuă să li se ţină secret adevărurile „revoluţiei” şi faptul că drepturile lor înseamnă obligaţii din partea statului, Scriu această carte pentru miile de familii răspândite pe tot cuprinsul ţării în sate neelectrificate, şi pentru primarii acestora, Scriu această carte pentru milioanele de meseriaşi ajunşi şomeri după jefuirea mijloacelor de producţie ale poporului român, care ar da orice să poată să-şi mai exercite meseria şi nu mai au unde, Scriu această carte pentru aceiaşi meseriaşi şi familiile lor care au ajuns să fie obligaţi să plece din ţara lor ca să-şi poată întreţine familiile, Scriu această carte pentru toţi şoferii care au dreptul să ştie că un motor magnetic, unul electric, sau o turbină autonomă cu absorbţie, este un motor mai ieftin, mai simplu, mai uşor, mai bun şi mai puternic decât poluatorul de sub capota maşinii lor, Scriu această carte pentru toţi cei care s-au săturat să primească lună de lună în cutia de scrisori facturi la energie care le depăşesc cu mult veniturile familiei, Scriu această carte pentru toţi românii care au dreptul să ştie şi cărora li se refuză dreptul de-a şti… Scriu această carte pentru toţi fraţii mei de neam.

7

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

De mai mult timp gândesc în clipele de relaxare să mă apuc din nou de scris. Din păcate gândul că unul ca mine nu are aproape nici o şansă să publice ceva, m-a făcut mereu să renunţ. În urmă cu mai mulţi ani am scris poezie, şi un pic de proză ( povestiri, cugetări, eseuri). Când am încercat să public, iniţial poezie, m-am confruntat cu un fenomen pentru mine de neînţeles, la acea dată. Cei care îmi citeau poezia, dintre editori, erau foarte entuziasmaţi, laudativi la adresa talentului meu, dar refuzau sub diferite motive să-mi primească manuscrisele în vederea publicării. Mi s-a dat de înţeles că ar trebui să plătesc o sumă egală cu valoarea de piaţă a viitoarei ediţii, dacă vreau să văd un volum publicat… De unde naiba aş fi avut eu atât de mulţi bani? În plus educaţia pe care am primit-o mă împiedica să concep asta. Adică eu ar trebui să primesc nişte bani pentru actul artistic creator, bani rezultaţi din vânzarea, operei…. Când colo … Am avut un manuscris care a zăcut mai mulţi ani pe la editura Mihai Eminescu, fără ca în tot acest timp să se găsească cineva care măcar să citească un rând din el. Nu mai spun că primul editor căruia i-am înmânat spre lectură o parte din poezii, pur şi simplu şi-a însuşit cu neruşinare caietul meu, nerecunoscând că i l-aş fi înmânat vreodată… Dumnealui poartă numele de Pildner Josef… Scârbit de această atitudine, am renunţat… am renunţat nu doar la încercarea de publicare… Prin 2002 am început să simt un din ce în ce mai mare lehamite. Astfel încât am scris din ce în ce mai puţin până ce în 2005 am renunţat definitiv. Între timp am început să înţeleg resorturile ascunse care stau la baza întregii societăţi actuale… şi scârba a crescut din ce în ce mai mult… Şi totuşi…

Vremuri apuse

M-am născut în 1964, şi am copilărit în perioada de plin avânt al „societăţii socialiste multilateral dezvoltate”. Am trecut prin – consider eu – cel mai sănătos şi competitiv sistem de învăţământ care poate exista. De mic copil am fost firav, deşi sănătos tun. În toată viaţa mea am stat în spital numai de două ori totalizând cam trei luni. Timp suficient pentru a nu uita faptul că părinţii mei – în prima ocazie, şi eu însumi – în cea de-a doua, nu a trebuit să scoatem nici măcar un bănuţ din buzunar pentru a plăti vreunul din serviciile medicale. Atât ei cât şi eu eram salariaţi şi asta însemna de fapt servicii medicale gratuite la standardele cele mai bune de la data respectivă. 8

Cătălin Dan CÂRNARU

Am început ciclul şcolar fără a fi trecut în întregime prin cel preşcolar… asta nu a făcut să fiu mai tâmpit ca ceilalţi copii de seama mea… aşa cum se acreditează azi ideea că dacă un copil nu trece prin ciclul preşcolar va fi mai limitat mintal… totul e de fapt o mare afacere… să mai scoată unii nişte bani de pe urma noastră… a „prostimii”. Staţi liniştiţi, copilul dumneavoastră nu va fi cu nimic mai prejos decât ceilalţi în clasa I dacă nu va fi trecut printr-o grădiniţă… Am pornit în clasa I la o scoală mică dintr-un orăşel situat în cea mai mare schelă petrolieră din ţară… Nu au cumpărat părinţii mei nici un manual şi nu au plătit nici o taxă la şcoală. Iar totalul banilor daţi anual pe uniforma şcolară şi pe rechizite era de cca. 150 lei, din care uniforma completă ( pantalon, haină, două cămăşi, cravata, costum de trening tenişi şi pantofi) era cam 120 iar restul era reprezentat de caiete, culori, acuarele, cerneală stilou, sugativă, şi coperţi pentru caiete şi cărţi + ghiozdan. Distanţa de la blocul unde locuiam şi până la şcoală, o făceam zilnic cu autobuzul. Pe care cheltuiam – n-am să uit niciodată, 90 de bani la trei zile ! Biletul era 15 bani. La trei zile odată mama îmi punea în mânuţă o bancnotă de 1 leu. Tatăl meu avea pe atunci salariul de 1700 lei. Deci pentru că biletul meu de autobuz într-o lună costa doar 9 lei ( deci 0,5 % din salariul lui) nici nu se punea problema de abonament… de altfel dacă nu mă înşel nici nu existau abonamente pe vremea aceea decât doar pentru cursele între localităţi, şi nici atunci acesta nu depăşea 1-2% din salariul aşa zis minim. Vă întrebaţi probabil de ce dau aceste amănunte financiare. Poate părea irelevant dar oricât ar fi de surprinzător, ele au legătură cu subiectul cărţii de faţă, au legătură cu cele ce le-am spus în primele rânduri. Vom vedea şi mai târziu cum. Aşa că fiţi vă rog, îngăduitori şi acordaţi atenţie şi acestor amănunte. În acea perioadă am petrecut mult timp alergând pe dealuri printre sonde, sau pe râul care străbate localitatea, cu praştia în mână, ca orice copil care se respecta… Prin clasa a II-a sau a III-a am intrat la „Casa pionierilor” la cercul de aeromodele. Îmi amintesc şi acum cât de mândru am fost când am venit prima oară acasă cu un mic aeromodel simplu din balsa şi carton, făcut cu mâinile mele. Mai târziu, după plecarea din localitate avem să mai frecventez cercul de electrotehnică şi cel de taxidermie. Erau foarte bune cercurile aplicative din cadrul caselor pionierilor, căci dezvoltau aptitudini tehnice, şi nu numai, şi dădeau o mai justă înţelegere cunoştinţelor teoretice învăţate în şcoală… În plus toate şcolile aveau ateliere de lăcătuşărie sau de tâmplărie prin care treceau toţi elevii şcolii timp de doi trei ani. Copiii de azi din păcate, fie prin sărăcirea programelor şcolare, fie prin desfiinţarea cluburilor şcolare, sau a cercurilor din aceste cluburi, cresc 9

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

mari, fără a şti să ţină un patent în mână, fără a avea un minim de cunoştinţe şi îndemânări strict necesare în viaţă. Asta face din ei de cele mai multe ori nişte oameni cu două mâini stângi şi ce e mai grav cu o jumătate de creier… Sumele cheltuite de părinţi pentru această educaţie extraşcolară a odraslelor lor erau într-adevăr modice, comparabile fiind cu preţul lunar al acelui bilet auto de care am făcut vorbire mai sus. Mai târziu, prin clasa a patra fiind, am părăsit localitatea mutându-ne în reşedinţa de judeţ. Tatăl meu schimbându-şi locul de muncă, a primit în chiar momentul semnării fişei de transfer şi casă nouă… ( adică i s-au înmânat cheile casei înainte de a părăsi localitatea) Şi să nu credeţi că s-a întâmplat asta pentru că ar fi fost el cine ştie ce bos. Era un simplu meseriaş – bun în meseria lui, dar oricum doar un meseriaş…. Şi de-a lungul întregii mele copilării tatăl meu a schimbat locul de muncă şi implicit localitatea de reşedinţă de mai multe ori. De fiecare dată cheile casei le primea odată cu semnarea fişei de transfer… Apropo! Nu v-aţi întrebat de ce legea privind transferul în interesul serviciului a fost abrogată printre primele… la fel cum şi cea privind averile ilicite… Dar aşa era pe atunci societatea, întocmită corect funcţionând corect…. În prezent mi s-a reproşat de multe ori că fug de muncă pentru că am refuzat locuri de muncă ce mi se ofereau în alte localităţi ( chiar alte judeţe) fără însă a mi se asigura cazare… Unde să lucrez ? La „Popleaca” din Cluj locuind unde ? … Pe stradă… Aceasta este pur şi simplu o insultă…. Mai târziu elev fiind încă în ciclul primar am făcut câteva vacanţe ca participant la expediţii pioniereşti. Fiecare expediţie însemna un traseu prin ţară. Grupul de 15 – 20 elevi însoţit fiind de unul, doi profesori, cu cortul, cu rucsac în spinare pe jos, cu maşina sau cu trenul, o lună. În ce priveşte trenul, un bilet într-un circuit prin toată ţara nu costa niciodată mai mult de 200 – 300 lei ( adică un 10 – 15 % dintr-un salariu). Şi învăţai să te descurci în natură, să întinzi un cort, să faci un foc, să găteşti, să iubeşti şi să respecţi natura… Expediţii pioniereşti ! Nici eu, şi nici cei de generaţia mea nu am plecat vreodată pe munte fără echipament adecvat… Tinerii de azi pleacă pe munte în costum de plajă, şi mor pe capete…. Şi apoi au tupeul să învinovăţească autorităţile… Într-o oarecare măsură acestea chiar sunt vinovate… Unde-i învăţământul sănătos care pregăteşte un tânăr să facă faţă vieţii sub toate aspectele ei !?... Există o serie întreagă de discipline educative care au fost eliminate din învăţământ – şi credeţi-mă că nu întâmplător. Tinerii de azi nu mai studiază ştiinţe politice, politică economică, protecţia muncii, dreptul muncii, normarea muncii, protecţia împotriva incendiilor şi calamităţilor, ecologie, etc. … Iar multe din cele care au rămas, au fost drastic reduse… 10

Cătălin Dan CÂRNARU

Cei din generaţia mea ştiau aproape toţi că un sac de azotat de amoniu în condiţiile amestecului cu o hidrocarbură şi expus unei temperaturi ridicate este o bombă. Tinerii de azi, habar nu au aceste lucruri, cei mai mulţi nici măcar nu ştiu că azotatul de amoniu e un îngrăşământ agricol comun. Tinerii de azi cred că au numai obligaţii, ei, şi numai ei… nu ştiu, căci nu li se predă în şcoli faptul că şi statul are nişte obligaţii faţă de ei… Nu le spune nimeni că dreptul la muncă, la un acoperiş deasupra capului este de fapt o obligaţie a statului faţă de ei… Nu trebuie să le dea statul o casă, dar trebuie să menţină o societate sănătoasă capabilă să asigure acest drept cetăţenilor săi… nu le spune nimeni că dreptul lor la muncă e obligaţia statului de a crea locuri de muncă… Şi ne mai mirăm că s-a ajuns ca tinerii din ziua de azi să fie exploataţi ilegal, şi inuman de către tot felul de angajatori capitalişti veroşi… iar numărul accidentelor de muncă creşte de la an la an… Pentru că un tânăr azi, nu numai că nu ştie care-i sunt drepturile, dar nu ştie nici care-s obligaţiile angajatorului, şi ce e mai rău nu ştie la ce riscuri majore se expune acceptând o slujbă care nu respectă nici cele mai elementare norme de normare şi protecţie a muncii… tinerii de azi nu ştiu să recunoască o întreprindere dubioasă căci nu cunosc bazele unei economii sănătoase. O întreprindere ca actuala Arctic Găeşti care sub conducerea unor turci a ajuns să aibă program săptămânal de angajări ( miercuri şi vineri, şi asta de mai mulţi ani încoace) sare în ochi ca neserioasă oricărui om de vârsta mea… dar nu spune absolut nimic unui tânăr de azi. Şi de fapt problema nu e a angajatului ci a angajatorului care la rândul lui de multe ori e la fel de tânăr şi neştiutor ca cel pe care-l angajează, şi mai grav e că mulţi ştiu ce-i normarea muncii, ştiu ce-i protecţia muncii, ştiu ce proprietăţi fizico chimice şi mecanice au materialele cu care lucrează, dar îi expun intenţionat pe angajaţi riscurilor majore doar din pură lăcomie… Vinovatul principal ? Statul, cu tot ce implică acest termen. Şi să nu credeţi că statul nu ştie! Pur şi simplu nu-i pasă… I se impune să nu-i pese… Căci azi nu mai suntem într-o societate socialistă multilateral dezvoltată… De fapt ce înseamnă această expresie ? Nu am să intru în amănunte ştiinţifice. Pentru aprofundare citiţi tratate de economie, şi începeţi cu opera economică a lui Marx. Am să vă spun doar câteva date trăite de mine însumi. V-am spus deja că familia mea s-a mutat de mai multe ori în decursul copilăriei mele. Ajuns în reşedinţa de judeţ în 1974, ne-am instalat într-unul din cele câteva blocuri cu 10 etaje care erau la data respectivă. Până am terminat eu clasa a 8-a (adică în patru ani ) numai în cartierul meu se dăduseră în folosinţă aproape 100 blocuri

11

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

jumătate fiind de 10 etaje – şi localitatea are 12 cartiere. Confortul, nu era cu nimic mai prejos de cel de azi. Oare cum a fost posibil !? Am mai spus… O societate sănătoasă, corect întocmită, funcţionând normal. Construcţia unui bloc angrenează o întreagă industrie pe orizontală… În acea perioadă în afară de faptul că în fiecare localitate mai răsărită din ţară se dădeau în folosinţă lunar până la 10 blocuri de locuinţe, s-au construit marile obiective industriale şi economice ale ţării: combinatele siderurgice, combinatele petrochimice ( acestea aveau o asemenea capacitate de prelucrare încât nu ar mai fi fost nevoie de nici un combinat petrochimic în toată Europa), şantierele navale, (România avea a doua flotă de pescadoare din lume…) metroul din Bucureşti, Canalul Dunăre Marea Neagră, Casa Poporului, precum şi toate marile centrale energetice termo şi hidro în frunte cu Porţile de Fier I şi II… Tot în acea perioadă în agricultură s-au creat reţele de irigaţii care acopereau tot necesarul de irigat, precum şi în silvicultură pentru fiecare arbore doborât se plantau trei sau patru. ( prin anii 80 România avea 6 337 000 ha fond forestier iar la începuturile anilor 90 undeva spre 8 milioane). Şi rog să nu mi se reproşeze că acestea ar fi propagandă pentru că am lucrat în acea perioadă atât în agricultură cât şi în silvicultură şi ulterior în industrie. Încercaţi să aflaţi cât mai e acum fondul forestier real al României ! Eram în clasa a 8 – a, adică terminam ciclul primar când s-a început la marginea oraşului construcţia unei sere. Până am terminat eu liceul sera deja avea peste 100 ha iar camioanele făceau coadă la poarta ei ( şi cele mai multe aveau numere străine!). Am lucrat în această întreprindere agricolă. Acum nu mai există. După armată m-am recalificat pădurar. Cat am lucrat pădurar destul de scurt timp, ceva mai puţin de un an ( am plecat datorită unei hepatite grave) am doborât pentru exploatare 1,5 ha de pădure şi am plantat 70 000 de arbori, de multe ori mai mulţi. Pădurea formată a fost rasă de pe faţa pământului în primăvara lui 1990. Nici până azi nu a fost cineva tras la răspundere pentru asta. După, am lucrat într-o întreprindere de maşini unelte… ¼ din producţie mergea la intern iar ¾ la export şi din acest export ¾ pleca în ţările capitaliste ci nu în CAER cum sunteţi minţiţi de către mijloacele mas media. Iar calitatea era suficient de bună de vreme ce în cinci ani nu au fost decât circa 3-4 reclamaţii din aceste ţări. Nu mai spun că lună de lună în toată perioada cât am lucrat acolo, producţia a fost mai mare cu 15 – 20% decât planul anunţat la începutul lunii… Şi credeţi-mă prin natura meseriei şi locului de muncă pot spune că toată această producţie mi-a trecut prin 12

Cătălin Dan CÂRNARU

mănă mie şi echipei din care făceam parte… Nici acea întreprindere nu mai există… Tot ce au construit părinţii noştri şi noi cei de peste 40 de ani, prin sudoarea frunţii a fost distrus sau furat de nişte tâlhari aserviţi politic sau financiar unor străini… Aşa că nu mai credeţi fraţilor minciunile care vi se spun zi de zi despre acea perioadă. Nici voi, nici nepoţii voştri nu veţi mai ajunge să trăiţi într-o societate atât de corectă şi bine organizată cum a fost aceea. Departe de mine să afirm că era perfectă. Am avut de suferit şi eu diferite greutăţi pe atunci, dar comparând societatea de atunci cu ceea ce trăiesc azi… România pe atunci era cu adevărat independentă, şi multilateral dezvoltată, nu sclavă ca în ziua de azi. Plăteam toate taxele datorate statului prin oprirea lor pe statul de plată, şi ele nu totalizau mai mult de 10 % din salariu. Ce procent din salariul vostru se duce azi pe taxe şi cât vă mai rămâne să trăiţi ?!... şi pe deasupra cum sunteţi trataţi de către cei cărora le daţi aceşti bani ( din care în ultimă instanţă ei trăiesc) , după ore de stat la cozi interminabile?… Şi am să vă pun o întrebare la care să reflectaţi îndelung. Dacă societatea de atunci funcţiona foarte bine cu un total de 10 % din salariile forţei de muncă, ca taxe şi impozite, de ce oare societatea de azi nu funcţionează nici cu 100% ?... nu oare datorită faptului că banii aceştia nu ajung de fapt în buzunarele statului…. ci în alte buzunare…?... Iar voi de ce vă lăsaţi tâlhăriţi în halul acesta ?!... O întrebare simplă : chiar în acest moment în care scriu aceste rânduri, datoria externă a României depăşeşte 75 de miliarde de euro ceea ce înseamnă de multe ori cea mai mare datorie externă pe care a avut-o vreodată înainte de 1989 ( cca. 11 miliarde dolari). Care conducători or fi mai buni, cei de atunci cu o societate cât de cât organizată şi care oferea siguranţa traiului de zi cu zi şi a zilei de mâine sau cei de azi în care ţărişoara noastră e pe butuci cu o rată a criminalităţii de neînchipuit, cu datorii externe care ne împovărează pentru cel puţin 50 de ani de acum înainte, fără nici o siguranţă a traiului de zi cu zi şi mai rău fără siguranţa zilei de mâine ? Credeţi-mă, există şi au existat interese puternice pentru distrugerea României. S-a făcut şi continuă să se facă cu ajutorul unor pigmei politici… pe care indiferent dacă-i alegem sau nu, ei tot distrug moştenirea lăsată de strămoşii noştri şi munca noastă şi a părinţilor noştri…

13

ea se mai putea întâlni în unele locuri prin Europa perioadei interbelice. Fie că e vorba de energia electrică provenită din termocentrale ( care ard cărbuni. Toţi cunoaştem motorul cu benzină ( aşa numit cu 14 . Este suficient să spunem aici că această maşină. Numai că obţinerea acestui abur urma acelaşi proces în ambele cazuri… Se ardea o mare cantitate de cărbuni. nu se pomeneşte nimic despre motorul Stirling. Şi la un moment dat în fiecare localitate din ţările industrializate acestea erau sute… Şi totul se petrecea nu mai departe decât acum cca. datorită unei slabe eficienţe la data respectivă. şi cea mai mare parte a mijloacelor de transport s-au bazat pe puterea aburului. din acel moment procentul poluării a crescut exponenţial. Trecem mai departe. păcură sau gaze naturale) fie că e vorba de lucrul mecanic obţinut prin conversia în motoare cu ardere internă (care ard hidrocarburi rafinate din ţiţei ) tot despre surse energetice fosile vorbim. Cred că toţi suntem de acord că cea mai mare parte a energiei folosite azi o extragem din combustibili fosili. locomotive şi maşini unelte din ce în ce mai sofisticate.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Despre energie Să trecem în revistă puţin mijloacele energetice ale omenirii… aşa cum le cunoaştem noi. Despre ei nu voi spune prea multe. Să reţinem aici faptul că în acea perioadă de revoluţie industrială una din maşinile existente şi care avea să se răspândească destul de mult până prin 1900 a fost o maşină care producea lucrul mecanic direct din căldură. ca si despre mai evoluatele motoare Otto şi Diesel. fără ajutorul apei… Maşina la data respectivă nu încă pe deplin înţeleasă a fost inventată de un preot… Motorul Stirling conceput in 1816 de scoţianul Robert Stirling este un “motor cu ardere externa”. şi mai ales intereselor financiare ale marilor producători care deja construiau motoare navale. lemne sau de păcură în cuptoare care încălzeau apa pentru a obţine aburul necesar acţionării maşinilor cu aburi… dacă până în acel moment cantitatea de fum degajată în atmosferă se datora exclusiv erupţiilor vulcanice. motor naval sau maşină unealtă acţionată de aburi degaja fum cât un oraş întreg cu nişte ani înainte. 200 ani. care se răspândiseră mult. incendiilor naturale şi arderii lemnului în sobele casnice. O parte din energia electrică provine din surse hidro iar o altă parte ( nu insist asupra procentului) din surse termonucleare. Totuşi. Încă de la începuturile revoluţiei industriale. Căci cea mai mică locomotivă. Am pomenit de Otto şi de Diesel. marea majoritate a maşinilor unelte. Dovadă a morţii în faşă a acestei maşini este faptul că deşi în toate şcolile din lume se studiază fie şi adiacent despre principiile de funcţionare ale unui motor cu aburi (ciclul Carnot). nu a avut prea mari sorţi de a fi dezvoltată. Ne vom mai întâlni cu acest motor.

nu e obţinută cu mai multă eficienţă. Dacă în ce priveşte lucrul mecanic necesar deplasării suntem încă tributari arderii directe a hidrocarburilor. Pentru această energie trebuie să-i mulţumim. Un alt lucru puţin cunoscut este acela că încă din timpul celui de-al doilea război mondial oamenii de ştiinţă germani reuşiseră să pună la punct o metodă eficientă de extragere a benzinei din cărbune. fiind mai „leneş” dar şi foarte puternic. dezvoltă puteri mai mari dacă în el se injectează alături de carburant şi apă sub formă de vapori. am trecut de mult la cel obţinut prin consumul energiei electrice. de cel puţin două ori mai mari decât depozitele petroliere terestre. sunt imense. suficient de eficientă pentru a permite obţinerea unei benzine ieftine de doar 1-2 cenţi litrul.. Iar acolo unde ea nu provine din aceştia. Ar trebui spus însă că dacă motorul Otto a avut o răspândire fulminantă fiind practic prin accelerarea rapidă şi pretându-se astfel mijloacelor de transport rapide. Chiar şi moartea lui Diesel este foarte suspectă. Metoda respectivă de rafinare a cărbunelui e ţinută în continuare secretă în bibliotecile americane fiind interzisă publicarea ei prin incidenţa legilor actelor clasificate… Oare de ce ?. cel Diesel. Din păcate la fel de puţin se ştie că industria prelucrătoare de petrol nu are nici un interes ca motoarele să consume mai puţin. În plus el merge cu randamente mai mari. când el considerându-l ineficient şi prea poluant a inventat un nou motor. nu sunt nici pe departe epuizate. Ambele motoare au fost şi sunt poluante mari. Din păcate interesele financiare ale cercurilor industrial-bancare care preluaseră vechiul motor au făcut ca acest nou motor să nu poată fi brevetat şi cu atât mai puţin construit. Chiar cu toate modernizările ulterioare. Ce nu se ştie probabil decât de prea puţini este că motorul Otto datorită posibilităţii de funcţionare cu carburatoare din ce în ce mai eficiente..Cătălin Dan CÂRNARU carburaţie) şi cel cu motorină sau cu compresie. Diesel a dispărut pur şi simplu în călătoria transoceanică care-l ducea spre firma cu care convenise un acord pentru construirea noului motor… Un alt fapt puţin cunoscut e că zăcămintele de combustibili fosili. în ce priveşte cel necesar proceselor industriale. ca pentru alte sute de invenţii lui Nikola Tesla. Mai puţin înseamnă mai puţini bani… Au existat de-a lungul ultimului secol câţiva inventatori de sisteme de carburaţie care au murit în condiţii suspecte…sau despre care nu s-a mai auzit nimic…. poate ajunge la consumuri impresionant de mici. În special depozitele de hidrat de metan din oceane. 15 . Dar chiar şi această energie o obţinem în parte din combustibili „fosili”. Deja motorul său se răspândise pe plan mondial fiind principalul motor naval şi industrial. a acaparat rapid domeniul industrial.

Căci va fi un punct de la care. Deci să lămurim de la bun început un lucru. chiar împotriva voinţei lor. Nu glumesc deloc. Omul de azi este înfricoşat de către o mică haită de criminali care au pus stăpânire pe toate pârghiile prin care pot conduce lumea ( şi vorbesc aici atât de cele economico-financiare cât şi de tot ceea ce poate să însemne mas-media – cu tot ce cuprinde ea. Criminal perfect condus prin metode mai mult sau mai puţin subtile pe toate căile ( politice. trusturi de presă. trecând prin poluarea generală şi uciderea în masă a sutelor de specii de animale marine şi terestre tot ca urmare a unei dezvoltări haotice şi a unui consumism fără măsură. Spun criminale pe deplin conştient. Reflectaţi un pic mai adânc şi veţi ajunge probabil la concluzia că societatea actuală este criminalul perfect.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Eficienţa scăzută combinată cu un grad mare de poluare rezultă o distrugere accelerată a mediului ambiant. la orice nivel s-ar afla ei. trusturi de televiziune. Inconştienţa şi lăcomia celor ce conduc acest act criminal este atât de mare încât nu conştientizează că acţiunile lor criminale. inclusiv guvernele…. planeta prin forţe proprii nu va mai reuşi să dreagă răul făcut… şi atunci ce vom face?… Vom muri toţi pe această planetă albastră care atunci nu va mai fi aşa de albastră. chiar împotriva voinţei lor. iar victima este una singură anume însăşi planeta pe care stăm…. ucigând planeta ( biosfera acesteia) din care de fapt face parte întreaga rasă umană se sinucid chiar ei înşişi… criminalii… În plan strict al fenomenului criminal. Singura criză care există şi care e din ce în ce mai largă şi mai adâncă este una morală. Tot ce ajunge la 16 . Să nu mai vorbim de consumul exponenţial al materiilor prime consecinţă directă a unei dezvoltări haotice şi fără de măsură a unei industrii energofage şi criminale. datorită lăcomiei criminale a unui procent de 10 % dintre noi…. Aceea în care identitatea criminalului este diluată până la pierderea în masele largi ale populaţiei. cei mulţi care suferim de pe urma lor ar trebui să luam măsuri de tratare a bolii lor. dublată de o nesimţire pe măsură şi aş putea spune triplată de o lăcomie pantagruelică…. mas-media) spre crima perfectă…. radio precum şi librării şi biblioteci). Conducătorii de azi ai planetei. până nu va fi prea târziu…. Toate nu sunt decât caracteristicile unui criminal în masă…. toate sunt dovada unei inculturi din ce în ce mai mari. fie ea energetică sau economică. Nu a existat nici un moment şi nici nu există vreo criză. economice. trebuie deja consideraţi criminali patologici iar noi. Totul e praf în ochi aruncat maselor largi de către oligarhia industrial bancară care stăpâneşte totul. şi psihologic considerăm pe unii criminali şi sinucigaşi ca fiind bolnavi şi încercăm să-i tratăm. căci de la distrugerea zilnică a miilor de ha de păduri pe plan global.

valul mareic incendiul sau cine mai ştie ce calamitate şi-mi distruge bruma de linişte familială pe care o mai am). o marionetă. o criză de sine…. sau ar putea fi imaginate. Şi este cea mai gravă dintre toate care ar putea exista.Cătălin Dan CÂRNARU ochii şi urechile omenirii este strict controlat. şi de a găsi o cale de supravieţuire cât mai facilă… Înnebunit de sutele de griji zilnice . sunt condiţii care fac ca omul să-şi piardă credinţa. lacom şi fără orice scrupule îşi umple buzunarele cu averi din ce in ce mai mari… şi mai ales cu capacitatea de a stăpâni din ce în ce mai mult… totul. avid. dublată de o intoxicare mas-media pe toate canalele. de mediul înconjurător. avizi de putere şi roşi de lăcomie… Sunt condiţiile unei vieţi din ce în ce mai grele. a unei exploatări a omului de către om din ce în ce mai sălbatice şi fără scrupule. de către unii puţini. alături de alte şase miliarde prin care cineva de sus. să nu-i mai pese de cei din jur. intoxicat cu alimente cu gust din ce în ce mai bun dar din ce în ce mai otrăvitoare spre beneficiul unei oligarhii alimentaro-farmaceutice…ajunge pur şi simplu să nu-şi mai dea seama că de fapt este doar o marionetă. de viitorul copiilor lui şi în ultimă instanţă de el însuşi…. ASTA-I SINGURA CRIZĂ. să nu mai aibă decât temeri. care duce prin ameninţări zilnice de orice natură la o creştere a temerilor şi groazei în om ( de la frica de a pierde locul de muncă. la frica că vine uraganul. Criza porneşte de la nepăsarea pentru cel de lângă tine şi se termină cu nepăsarea pentru viitorul pământului pe care calci. obsedat de mijloacele de a câştiga bani pentru a-şi putea plăti taxele aberante din ce in ce mai împovărătoare. 17 . O criză de identitate. frica că trebuie să mă supun legilor aberante căci altfel înfund puşcăriile din ce în ce mai sălbatice şi supraaglomerate. să se abrutizeze. Criza e morală… şi e imensă… Porneşte de la aviditatea şi cupiditatea celor de la putere şi se termină cu frica şi lipsa de demnitate şi respect de sine al celor mulţi…. Condiţiile care fac ca omul să devină sclavul perfect… o cârpă. şi pe care vor călca copii tăi ( dacă vor mai avea pe ce călca).

este o gogoriţă. în cantităţi nelimitate şi poate propulsa toate maşinile din lume fără utilizarea petrolului. fabricată." Dr. gazului metan sau a oricărui alt combustibil. ajunge pentru consumul întregii omeniri timp de mai multe săptămâni. Tesla este cel ce a dat lumii curentul electric. Cantitatea de energie care soseşte pe suprafaţa pământului de la soare în timp de o secundă. Din toate punctele de vedere. Suntem ţinuţi în mod intenţionat în ignoranţă prin sistemul de învăţământ pentru a continua să acceptăm să plătim pentru ceva ce este la îndemâna tuturor dar pe care o clică de afacerişti veroşi au pus stăpânire. Aşa cum spune Tesla trăim într-un ocean de energie. Tot ceea ce fac maşinile electrice.. Şi apropos de asta.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Soarele. Această aşa zisă criză energetică este una mediatică. Prin declararea crizei se poate deschide o cale spre mărirea profitului celor care se ocupă cu distribuirea energiei. Cu toate acestea nu face parte dintre fizicienii pomeniţi în manualele de 18 . adică… de fapt nu e nici o criză energetică ?.. cărbunelui. la bec. vântul şi apa… „Energia electrică este omniprezentă. la radio. Nicolae Tesla (1856-1943) Aceste rânduri în mod sigur v-au pus pe gânduri. Ce vrea să zică. de la alternator. şi la sistemele actuale de distribuţie. fie ele dinamuri sau alternatoare este doar de a colecta această energie. De când există omenirea nici un gram de energie nu a fost produs şi nici nu va fi produs de către cei care se declară a fi producători şi distribuitori de energie. Chiar nu este.

unele dintre ele chiar înainte de 1900. şi poate fi captată de oricine cu un minim de cheltuieli. să aveţi 5 – 10 KWh 24 ore pe zi fără a plăti nimic pentru ei. la fel ca multe alte brevete de invenţie în ultimii 100 de ani. căci nu veţi mai putea fi forţat să vă branşaţi la apă. Şi trebuie să ştiţi că valoarea efectivă a unui asemenea dispozitiv nu ar fi mai mare decât cea a camerei în care l-aţi amplasat.. veţi înceta să le mai plătiţi lună de lună câte un salariu (sau mai mult) bani care să le mărească lor conturile… Ei bine asemenea dispozitive există.. sau curent. Adică. sau rămâneţi fără servici vă taie gazul sau curentul…. gaze. Mă refer la ceva care nu va consuma nici un gram de hidrocarburi şi nu va polua cu nimic atmosfera. atât pentru încălzire cât şi pentru funcţionarea tuturor aparatelor electrocasnice ? Atenţie. şi ele există de mult. (sau chiar mai mic) care să vă asigure energia necesară întregii case. Pentru că el a fost primul care a constat că energia electrică. şi energia în general. Acest fapt contravine intereselor financiare ale marilor corporaţii energetice. cu un dispozitiv cam de mărimea unui frigider mic. să prevedeţi una din camere. o fi supărat pe cineva mare ? Şi da şi nu. Imaginaţi-vă ce ar însemna ca atunci când construiţi casa. cu sume exorbitante…Din acel moment elitele politico-financiare ale lumii nu ar mai avea absolut nici un control asupra dumneavoastră… Veţi înceta de a fi sclavul lor. Din acel moment aţi fi cu adevărat liberi. Tot el a fost primul care a adaptat şi a folosit un automobil electric care capta energia necesară deplasării direct din mediul înconjurător. De ce oare ? Nu cumva pentru că pe lângă faptul că absolut toate aparatele electrice care ne înconjoară azi i se datorează într-o mai mică sau mai mare măsură. toată viaţa ( cu excepţia a maximum 1000 euro la construcţia sa) !?. o mică debara.Cătălin Dan CÂRNARU liceu. nu mă refer la nimic de genul grupurilor generatoare cu motoare cu ardere internă. este un dat universal. Dispozitivul care alimenta motorul electric de 80 de cai putere (60 Kw) al maşinii nu depăşea dimensiunile unei cutii de pantofi şi era format din câteva lămpi ca cele folosite până nu de mult în aparatura electronică. Oare de ce ? În schimb sunt ultra-elogiaţi cei care i-au furat ideile. Schema acestui dispozitiv este însă păstrată într-un foarte strict secret de oficialii americani. v-aţi putea stabili în orice punct de pe glob. Nu veţi mai trăi cu frica că vine iarna şi dacă rămâneţi în urmă cu plata. Dar elitele care ne conduc nu au nici un interes ca noi să fim liberi…. cum ar fi Marconi sau Edison. Şi ca atare au folosit şi continuă să folosească toate căile 19 . şi care încă se mai folosesc la amplificatoarele audio profesionale. Va funcţiona pe cu totul alte principii.

Sunt doar acceptate şi permise de către elite. în primul moment v-aţi dus cu gândul la energia declarată în mod clasic ca fiind neconvenţională şi anume la cea eoliană. aceste forme de energie nu sunt viabile. şi anume dependenţa ( a se citi mai degrabă sclavia) noastră faţă de cei care ne controlează vieţile…. Să aprofundăm.Criza energetică – adevăr sau minciună ? posibile pentru a împiedica brevetarea lor. În plus datorită înclinării axei terestre şi a formei eliptice a orbitei terestre are loc o variaţie a cantităţii de căldură primite şi de la un anotimp la altul. şi sunt nepoluante. Dar acest lucru se întâmplă tocmai pentru faptul că nu sunt viabile… acest lucru se întâmplă pentru că aceste surse de energie aşa zis neconvenţionale menţin o stare de fapt în societatea actuală. iar pentru ca lucrul mecanic dezvoltat de ele să fie mare trebuie ca şi morile să fie pe măsură. 20 . Dar faptul că pământul expune soarelui zilnic o altă faţă ( semisferă) face ca în timpul zilei acesta să se încălzească pe acea parte în timp ce pe partea cufundată în întuneric are loc o răcire. Şi cum principala şi cea mai comună manifestare a climei sunt deplasările maselor de aer între zonele cu gradient termic diferit. Mori de vânt au existat din vremuri aproape imemoriale. pentru a discredita pe inventatorii lor. Vântul Vântul ca mişcare a aerului este urmarea directă a unui anumit procent din energia provenită de la soare care scaldă pământul secundă cu secundă încă de la naşterea sistemului solar. aceasta e şi cea mai veche formă de folosire indirectă a energiei solare.. Randamentul lor însă este mic. Probabil că atunci când aţi lecturat citatul de la începutul cărţii şi al acestui capitol. Aceste dezechilibre termice datorate mişcării fireşti pe orbită sunt motorul întregului sistem hidro – climatic terestru. cea solară sau geotermală…. la carburanţii fosili. Da ! deşi sunt o alternativă. şi uneori chiar pentru a-i suprima…. pentru a împiedica producerea lor în serie.

Sunt cunoscute fermele de generatoare eoliene din diverse puncte ale globului. continuând să ne ţină captivi.Cătălin Dan CÂRNARU Azi morile de vânt au fost înlocuite cu generatoare eoliene. unele pe sol altele pe mare. Toate acestea împreună nu sunt de natură să scadă preţul energiei furnizate de ele şi dezavantajul cel mai mare este că ele continuă să fie proprietatea unor concerne (industriaşi sau bancheri ) care ne vând nouă energia la acelaşi preţ ca şi cea obţinută pe căi tradiţionale. datorită dimensiunilor. Dar suferă de aceleaşi defect major ca şi străbunele lor. întreţinerea lor e costisitoare. sclavi ai dependenţei de ei şi energia „lor”. Dar cum e cu micile eoliene destinate gospodăriilor private ? 21 . În plus energia electrică „produsă” de ele continuă să fie distribuită prin reţelele clasice. Cu cât sunt însă mai mari cu atât necesită tehnologii de construcţie mai sofisticate şi consum de material mai mare. Deşi produc sute şi mii de megawaţi. şi a uzurilor datorate sarcinilor la care supuse imensele lor rotoare. Pentru a fi cu adevărat eficiente trebuie să fie mari.

e clar că nu pot asigura consumul unei locuinţe).Criza energetică – adevăr sau minciună ? Suferă şi ele de acelaşi păcat capital. sunt grele şi poluante. nu oricine e specialist electrician sau electronist ca să se ocupe de el. sunt dotate cu generatoare de tensiuni şi amperaje mici ( având puteri mici. De ce ? Pentru că toate. Pe lângă ele pentru a alimenta consumatorii electrocasnici normali trebuie legate la aceste baterii invertoare care transformă curentul electric continuu de joasă tensiune al bateriei în curent alternativ de 110 v sau 220v. Aceste aparate sunt prohibitiv de scumpe şi nu oricine are acces la ele. De aceea aceste generatoare trebuie însoţite de capacităţi de stocare ( baterii ) care sunt scumpe. decât în extrem de puţine locuri de pe glob. Lanţul astfel obţinut necesită întreţinere. Nu ne creează cu adevărat independenţă. ocupă spaţiu. În plus vântul nu bate 24 de ore pe zi. aproape fără excepţie. În plus bateriile au o viaţă relativ scurtă şi trebuiesc înlocuite… 22 .

Şi acestea la rândul lor suferă de acelaşi mare dezavantaj. reprezintă o altă parte a motorului hidro – climatic de care vorbeam mai devreme. Nimeni nu a produs vreodată un strop de apă mai mult decât există ea dintotdeauna pe suprafaţa Terrei. . Randamentul lor e mare. indiferent că e vorba de curgerea unui izvor sau de loviturile ritmice ale valurilor la ţărm. prin curgerea ei… Curgerea apei Mişcarea apei . Deci energia nu e deloc a noastră. trebuie să deveniţi conştienţi de asta – că orice tip de generator electric nu produce energie ci o colectează din mediul înconjurător. Este exact aceiaşi situaţie ca în cazul apei. restul pierzându-se prin frecări. La fel ca şi în cazul precedent omul a folosit morile de apă în aceleaşi scopuri ca şi pe cele de vânt. totuşi unii continuă să ne-o vândă ca şi cum ar fi produs-o ei… Apa însă. este pe măsura mărimii. 23 . dar la fel ca şi în cazul centralelor eoliene. ci tot a „lor” Şi nu uitaţi. Variantele moderne ale morilor de apă sunt marile centrale hidroelectrice. Indiferent că erau folosite pentru spălat rufe sau pentru măcinat grâne ele transferau doar o parte a forţei apei spre lucrul mecanic util. Apa pe pământ este într-o anumită cantitate de când e pământul. Alături de morile de vânt morile de apă au fost de asemenea folosite din vremuri istorice pentru crearea lucrului mecanic util .Cătălin Dan CÂRNARU Deci cu alte cuvinte rămânem tributari unor producători veroşi şi plătim în continuare taxe de întreţinere şi exploatare ( mult mai mari decât ar trebui pentru simplul motiv că nu suntem electricieni de meserie iar legislaţia e aşa fel întocmită încât numai specialiştii pot să se ocupe de aceste dispozitive ).

Tot din acelaşi motiv pe care l-am expus mai sus… 24 . care pot dezvolta sub împingerea imenselor cantităţi de apă din spatele barajelor. energia e preluată de la altul şi distribuită la consumator. forţe nebănuite. coloşii producători şi distribuitori…. deşi sunt modele care produc direct curent alternativ la puteri suficiente consumului unei gospodării. Costurile de realizare şi întreţinere a acestor coloşi industriali ai apei sunt imense. Iar în cazul microhidrocentralelor. performante.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Generatoarele electrice ale marilor hidrocentrale sunt acţionate de turbine puternice. Ca urmare noi. a energiei de la ei. Nu trebuie uitat că marile râuri şi fluvii ale globului nu au debite constante ( ca de altfel nici vânturile) şi ca urmare aceste instalaţii energetice nu funcţionează cu randament constant. „consumatorii” beneficiarii acestei energii suntem şi în acest caz ţinuţi prizonieri prin cumpărarea lunară la preţuri foarte mari. Cantitatea de energie colectată este uriaşă. la fel şi cele pentru menţinerea funcţionalităţii sistemului de distribuţie. şi de asemenea trebuie distribuită prin reţelele naţionale şi globale. Când un generator dintr-un anumit loc nu mai funcţionează. De fapt tocmai de aceea s-a dezvoltat sistemul global de distribuţie a energiei electrice. cele mai multe se fac tot la puteri şi tensiuni mici. pentru a suprima căderile locale de tensiune.

suspendat la înălţime. sau unor reprezentaţi ai lui… În ce priveşte energia mareică. aici lucrurile sunt şi mai complicate. Pe toată perioada verii de dimineaţă până seara apa se încălzeşte suficient de mult pentru ca seara. la care e cuplată o stropitoare de duş…. Este cunoscută legenda aprinderii corăbiilor cu ajutorul oglinzilor.Cătălin Dan CÂRNARU În plus nu uitaţi că nu oricine stă pe malul unei ape curgătoare. la nivelul unui amator nici nar trebui să ne mai gândim…. Toţi ştim că în multe din gospodăriile ţăranilor noştri din toată ţara se află undeva mai în fundul curţii un butoi din tablă vopsit în negru. Duşul ţăranului român. Şi chiar dacă stai. aprobările şi avizele pentru a modifica cursul apei în sensul obţinerii de energie sunt prohibitive. Toţi sau aproape toţi ne-am jucat fie şi doar odată în viaţă aprinzând o bucată de hârtie cu ajutorul unei lupe. căci chiar de la nivelul construcţiei unor centrale de tip industrial. omul venit obosit şi plin de praf de la munca câmpului să poată face un duş călduţ. De ce oare ? Pentru că politica universal acceptată de oficialităţile oricărei ţări din lume este că „producerea” şi distribuirea energiei electrice trebuie să aparţină statului. reconfortant. Soarele Până în prezent ( pe la jumătatea secolului trecut) radiaţia solară directă nu a fost folosită decât pentru componenta ei termică. 25 . complexitatea unor asemenea proiecte e mare.

acoperit cu o foaie de sticlă. Dar visul omului de când se cunoaşte electricitatea este de a transforma direct radiaţia solară în electricitate. Se poate deci converti direct radiaţia solară în energie electrică utilă. Dacă primitivul panou negru cu ţeavă de cupru şi sticlă ordinară al cărui agent termic e însăşi apa utilizabilă. Singura condiţie este ca afară să fie senin. Ca atare cheltuielile necesare asigurării consumului energetic casnic prin această tehnologie sunt prohibitive. ducând la economii importante. printre care şi cea luminoasă. care fireşte trebuie trecut printr-un lanţ electronic de transformare în curent alternativ. la panourile moderne cu tuburi vidate cu agent termic de mare randament. Din păcate procesul tehnologic de obţinere a acestor celule fotovoltaice este încă unul complicat şi costisitor.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Butoiul acesta e cea mai primitivă formă de captator termic solar. Asta a dus firesc la apariţia şi dezvoltarea panourilor fotovoltaice. şi au ajuns pe măsura dezvoltării tehnologice a ultimului secol. plastic sau sticlă) asta nu a făcut decât să scadă costurile de producţie al lor fără a le mări prea mult eficienţa. sau din pelicule depuse pe substraturi prin tehnologia depunerii în plasmă ( pe metal. Panourile solare sunt însă o invenţie destul de veche. să bată soarele măcar două – trei ore pe zi… Sunt o bună sursă de energie termică. şi au pornit de la simple cutii plane în care există o serpentină de ţeavă subţire. iar randamentul de conversie e unul destul de mic. totul vopsit în negru. De la apariţia semiconductorilor s-a observat că aceştia au proprietatea de a emite electroni dacă suprafaţa lor este bombardată cu diferite forme de radiaţi. Chiar dacă în ultimii ani au apărut panouri fotovoltaice făcute din alte tipuri de semiconductori decât siliciul pur. şi în plus panourile fotovoltaice furnizează exclusiv curent continuu. la peste 35° C chiar şi în zilele friguroase de iarnă. nu poate fi folosit decât în sezonul cald. Deci pe lângă costurile efective mari ale panourilor în 26 . modernele panouri cu tuburi de sticlă vidată pot furniza apă caldă.

şi de cei care trebuie să se ocupe de întreţinerea lor ( tot la preţuri prohibitive)… Un caz particular al conversiei radiaţiei solare în electricitate este acela al folosirii oglinzilor parabolice cu grupuri generatoare cu motor Stirling în focar. Concluzia ar fi că şi în acest caz suntem legaţi financiar de cei care produc aceste componente. Este aceiaşi situaţie ca în cazul energiei eoliene. Maşinile Stirling sunt maşini termice cu pistoane care funcţionează după ciclul termodinamic 27 . cu precizarea că aici valorile costurilor sunt mult mai mari. (baterii) cât şi costurile invertoarelor. Dar mai întâi să aflăm ce e un motor Stirling. intervin şi costurile stocării pentru perioadele fără radiaţie solară.Cătălin Dan CÂRNARU sine.

În plus dacă un asemenea motor este acţionat din exterior. Ca o paranteză acest motor poate fi construit de orice lăcătuş priceput. Acest ciclu constă în două transformări izotermice Tempmin şi Tempmax ( la care funcţionează motorul) legate între ele prin două transformări izocore Volmax şi Volmin ale agentului de lucru ( de obicei un gaz – aer. (la una din universităţile americane – MIT numai în anul 2000 studenţii au construit peste 500 de motoare Stirling. numit împingător fiind cea permanent caldă şi camera de comprimare aflată între cele două pistoane fiind în contact permanent cu sursa rece. putând fi realizat din materiale mai uşoare. hidrogen) în cilindri. 28 . ( va prelua căldura din camera caldă – acum neîncălzită – şi va ceda-o în camera rece ducând la scăderea temperaturii foarte mult. acest motor constă într-un cilindru metalic în care se află două pistoane ce delimitează două camere funcţionale: camera de destindere plasata între chiulasa şi primul piston. (pentru asta consultaţi bibliografia) ci voi spune doar că acest motor lucrând la temperaturi şi presiuni joase e mult mai economic decât un motor clasic cu ardere internă.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Stirling. caz în care poartă numele de maşini criogenice. Deplasarea gazului de la camera caldă la cea rece se face fie prin spaţiul dintre pistonul împingător şi cilindru fie prin exterior printr-o conductă exterioară. cât şi a costului lui. Mai pe înţelesul nostru al prostimii.). prin simplitatea sa constructivă fiind foarte accesibil atât în ce priveşte materialele din care e făcut. heliu. el va funcţiona conform ciclului Stirling inversat transformându-se într-o maşină frigorifică. Nu insist pe felul cum funcţionează motorul. De altfel acest tip de maşină se foloseşte pentru obţinerea de temperaturi extreme.

O pompă de căldură. Practic în medie compresorul unei pompe de căldură. 25 – 30 %) dar totuşi consumă o anumită cantitate de energie electrică. Suntem în continuare contributori la creşterea averilor şi puterii lor ! 29 . Asta nu se face gratuit ci se face la fel ca la frigiderul din bucătăria noastră prin circularea unui agent termic. Deci e cel mai indicată pentru ţările de la sudul Dunării. ( ducând la economii de cca. Frigiderul consumă o cantitate de energie electrică pentru a pompa echivalentul a trei cantităţi. Pompa de căldură are totuşi unele dezavantaje. O pompă de căldură e mai eficientă financiar vorbind decât o centrală termică de apartament.Cătălin Dan CÂRNARU Pompele de căldură Pompele de căldură sunt o altă sursa alternativă de energie agreată de elite şi căreia i se face mai ales în ultimii ani o publicitate din ce în ce mai agresivă. în principiu e un frigider invers. În afara acestui interval de temperaturi consumul său creşte mult. numai că funcţionând în mod invers frigiderului au randamente mai mari de până la două-trei ori decât frigiderul. fie ea pe gaze sau electrică. Mai întâi trebuie să ne lămurim ce e o pompă de căldură. E o maşină termică care e construită şi funcţionează la fel ca un frigider. (care poate fi unul ca cel de la frigider. cu ajutorul unei pompe-compresor care consumă o anumită cantitate de energie electrică. Dacă analizăm puţin constatăm că nici aceasta nu e indicată dacă dorim independenţa energetică… suntem în continuare plătitori la societatea de distribuţie… Concluzia logică este că ştim toţi despre aceste posibilităţi de a obţine energie fără a consuma carburanţi fosili şi fără a polua. În România media temperaturilor pe timpul iernii fiind mult mai mică. sau un motor stirling) consumă cam 2 Kwh pentru încălzirea unei case cu patru – cinci camere. pentru că aceste metode sunt agreate de oficialii lumii datorită faptului că nu schimbă cu nimic statusul nostru faţă de ei… Suntem în continuare legaţi financiar de ei…. dar mai mare. funcţionează cel mai bine într-un regim de temperatură exterioară cuprins între -5 şi 5°C. numai că ea preia căldura din sol. pânza freatică sau aerul de afară şi o aduce în casele noastre. în căldură. La fel funcţionează şi o pompă de căldură. . De fapt un frigider cum funcţionează ? Simplist vorbind preia căldura din alimente şi o cedează în bucătărie.

Ia să vedem !. tâmplărie şi electricitate… şi să nu ai două mâini stângi… adică să-ţi placă să meştereşti. până la cei nevoiaşi şi săraci care nu dispun decât de garajul din spatele blocului sau fundul curţii. mecanică.. legitime.. începând cu cei bogaţi care au la dispoziţie uzine prelucrătoare şi laboratoare de cercetări. noi de ce nu o simţim. pistol de lipit. Oameni care dacă sunt întrebaţi de ce sau datorită cărui principiu funcţionează maşinăria lor vor da din umeri… Ei doar au construit-o. 30 . Rămâne doar să alegi dintre ele în funcţie de ce poţi face. polizor. posibilităţi pe măsura oricui. şi de aceea îi discreditează şi chiar sunt vădit ostili…. Există zeci de posibilităţi de a colecta şi folosi această energie. electronică)… Adică cei care au doar un garaj în fundul curţii şi un cap pe umeri !. dar la care de aproape 100 de ani ni se refuză orice răspuns. aparat de sudură. fierăstrău. De altfel unele din aceste dispozitive au fost inventate şi construite de oameni simpli fără pregătire ştiinţifică. se simt jigniţi de faptul că aceşti neica nimeni fără studii au putut realiza ceva care furnizează energie. noi de ce nu ştim de ea ?… noi cum o putem folosi ? Sunt întrebări simple. aparent fără a consuma nimic.. doar pe cele pe care consider că le-ar putea construi un gospodar care dispune doar de câteva scule ( bormaşină. Din păcate savanţii de cele mai multe ori. electricitate. Există dispozitive sofisticate şi scumpe precum există şi dispozitive ieftine şi accesibile oricui… totul e să ai un pic de cunoştinţe de mecanică.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Dar de vreme ce marele Tesla a spus că trăim într-un ocean de energie. tâmplărie. rindea. lăcătuşărie. multimetru ) şi cap ( cunoştinţe elementare de fizică. În continuare voi prezenta din multitudinea de dispozitive existente pe plan mondial.. N-au decât să afle savanţii ce şi cum.

sau o detectăm cu aparatele electronice ( zgomotul de fond al aparatului de radio.540.334 din 20 Aprilie 2006 inventatori: Paulo & Alexandra Correa cu titlul „ENERGY CONVERSION SYSTEM” Trebuie adăugat aici că pe captarea acestei energii radiante se baza şi automobilul electric al lui Tesla.958 din aceiaşi dată inventator Nikola Tesla intitulate : „APARATUS FOR THE UTILISATION OF RADIANT ENERGY” respectiv „METHOD OF UTILIZING RADIANT ENERGY” • US Patent 1. Aceasta-i energia de care vorbea Tesla în citatul de mai sus. o simţim ca radiaţie calorică.957 din 5 noiembrie 1901 şi US Patent 685. nu o pipăim pentru că trăim în ea ca peştii-n apă. menite să transforme această energie direct în curent electric. iar unul chiar acum câţiva ani. puricii de pe ecranul televizorului când nu e emisiune…) Există câteva dispozitive inventate pe la începutul secolului trecut. Iată-le : • US Patent 685. În principiu captatorul era un lanţ de amplificare format din 2 blocuri de amplificare cu câte 6 tuburi electronice pe fiecare din cele două fire de 31 .Cătălin Dan CÂRNARU Energia radiantă Energia radiantă e un termen generic pentru toate formele de energie care radiază în jurul nostru din întreg universul. Doar o mică parte din ea o vedem ca lumină.998 din 9 iunie 1925 _inventator: Hermann Plauston cu titlul : „CONVERSION OF ATMOSPHERIC ELECTRIC ENERGY” • US Patent 2006/0082. dar şi toate formele de unde şi particule energetice venite din întreaga galaxie. Cuprinde şi energia radiată de la soare sub formă de căldură şi lumină. din întreg universul. şi noi nu o simţim.

.. nu4r!f 31. TX 75149 .Criza energetică - adevăr sau minciună ? alimentare ale motomlui. mintal. Automobilul prezentat este modelul modificat de Tesla dar schema electrică a captatomlui este doar o presupunere bazată pe descrierile făcute de ziarele vremii. ştiut f iind că multe din invenţiile lui rămâneau nebrevetate din lipsă de timp şi mai ales datorită faptului că el concepea până şi cele mai complexe dispozitive.. ) : TESLAFE2. sathered note fro• •ultiple c•rrent�. care preluau energia de la câte o antenă prin intennediul câte unei diode. 1993 (214) 324-3501 r•ls ls the SERIES is uerslon ot t•e TESLA PoMer Mave Box &nd based on UOLTAGE to rectiEy acc••ulation inpu�s. căci nimeni nu a văzut planW'ile lui Tesla. ( dacă a avut vreo schiţă. până la cel mai mic amănunt. the dio4e toP nega�iue or po�i*iue Cele două brevete de invenţie din 5 noiembrie 190 1 ale marelui Nicolae Tesla sunt aproape identice. Iată-1 pe primul : i 32 .GIF J KeelyNet BBS PO BOX 1031 Mesquite. consflucţia fiind deja o variantă defmitivă gândită profund.

Cătălin Dan CÂRNARU 33 .

Voi reproduce doar o singură pagină din el: 34 .Criza energetică – adevăr sau minciună ? Brevetul lui Plauston nu-l pot reproduce aici fiind prea amplu.

o împământare un circuit oscilant simplu o amplificare făcută dintr-un tranzistor şi o cască. poate că aţi fost la radioamatori. al celor doi Correa: Să discutăm puţin despre ce vedem în aceste imagini. pentru 35 . sau măcar încercaţi să vă amintiţi de la lecţiile de fizică dacă le-aţi frecventat că există posibilitatea recepţionării posturilor de radio cu aparate de radio simple fără baterii. Aceste aparate folosesc o parte din curentul oscilant din bobina oscilatorului pe care-l redresează.Cătălin Dan CÂRNARU La fel voi proceda şi cu următorul. depanare radio-tv. care au doar o antenă. Cei care aţi avut contact în copilărie cu cercurile aplicative ale caselor pionierilor.

la4 – 5 KV). iar pe latura 36 . aceste brevete de mai sus sunt tot nişte receptoare radio fără baterii. Aceste brevete de invenţie tocmai asta reprezintă. În mare. asta era şi datorită faptului că – să spunem frecvenţa de 900 Khz a postului radio II – era o frecvenţă strictă şi aceasta era maximum de tensiune ce putea fi captată din ea. În esenţă sunt nişte receptoare fără baterii pentru întreg spectrul de radiaţii din univers. atunci şi căderea de tensiune dintre antena şi împământarea sa ar putea fi. numai că antenele lor sunt construite şi calculate pentru a recepţiona orice radiaţie pe orice lungime de undă. Să începem cu cele două brevete ale lui Tesla. Dar dacă un receptor ar fi construit să capteze radiaţia a 200 sau 500 sau a mii de frecvenţe. Un caz particular este brevetul Correa care reprezintă un receptor pentru o categorie specială de unde. În paralel cu condensatorul este un transformator coborâtor de tensiune. teoretic.Criza energetică – adevăr sau minciună ? alimentarea tranzistorului amplificator şi a căştii. Dacă un receptor radio din copilăria noastră furniza doar 2 – 3 volţi necesari alimentării sale. Căderea de tensiune e luată intre circuitul de antenă şi împământare. care să lucreze la tensiuni cât mai înalte ( 40 – 50 pF. Dispozitivul constă într-o antenă formată dintr-o foaie de tablă lucioasă (lustruită) izolată cu un strat subţire de lac ( pentru a nu oxida – stratul de oxid ar împiedica-o să mai lucreze normal) care e legată la o priză de împământare ( cât mai corect realizată) prin intermediul unui condensator de bună calitate. purtătoare a unor mari energii şi anume pentru undele scalare. descrise pentru prima oară de Nicolae Tesla. de tot atâtea mii de volţi.

I s-a dat denumirea de bobină de inducţie atât datorită principiului de funcţionare cât mai ales pentru a se ascunde faptul că e una 37 . principiul de funcţionare se bazează tot pe circuite oscilante formate cu condensatori şi bobine. Şi acum Correa. La toate cele trei brevete în paralele cu condensatorul trebuie prevăzute eclatoare.Cătălin Dan CÂRNARU dinspre antenă. Aceste eclatoare pot fi ideal înlocuite cu bujii auto. Prezint alături o asemenea schemă. Altfel. Da. pentru cei care au avut curiozitatea să demonteze bobina de inducţie a maşinii lor ( dacă au) are aceiaşi configuraţie. în sensul că vedem aici o bobină Tesla. care. În cazul dispozitivelor lui Plauston în locul antenei se folosesc sfere din cupru. pentru situaţia în care fulgerul loveşte antena. Cu cât suprafaţa antenei e mai mare ( poate fi toată tabla de pe casă – dacă nu are nici o legătură la pământ) şi cu cât e mai sus plasată cu atât energia captată e mai mare ( tensiunea şi intensitatea disponibile pentru folosire sunt mai mari ). înseriat între primarul transformatorului si antenă este un circuit oscilant. Este destul de asemănătoare cu cea anterioară. Acum aflaţi că bobina de inducţie a maşinii dumneavoastră a fost inventată de domnul Nicolae Tesla şi se numeşte de fapt bobină Tesla. Similitudinile între imaginea aceasta şi cele din brevet sunt evidente. mai exact un vibrator – un dispozitiv care să întrerupă legătura cu o frecvenţă oarecare. care pot juca şi rolul de oscilator. Priviţi imaginea de mai jos.

El lucrează cum am spus cu diferenţa de potenţial dintre antenă şi pământ… Am să tratez bateriile telurice la acest capitol. Retorica ne salvează. Oare de ce nu învăţăm nimic în şcoală despre acest om ?. Dar există baterii telurice care nu au nici o legătură cu nici o antenă…. Baterii de pământ. căruia îi datorăm fără exagera tot confortul vieţii noastre. Ca să fiu mai exact. De fapt bateriile telurice lucrează şi cu diferenţa de potenţial dintre o antenă şi pământ. 38 . dar sunt unele care lucrează fără antenă şi acestea se pare că captează energie electrică ( curent continuu) datorită exclusiv interferenţei liniilor de câmp magnetic terestru cu materialele din care sunt construiţi electrozii lor combinat cu aciditatea din sol. De fapt aparatul de radio fără baterii de mai sus e alimentat de o baterie telurică.. Iarăşi un dispozitiv despre care nu ni se spune nimic prin şcoală…. Baterii telurice ?! – veţi spune… teluric parcă vine de la pământ…. Aşa că voi considera că funcţionarea lor se datorează tot captării energiei radiante universale.. care ar constitui ca la orice baterie normală electrolitul. şi ne dă şi răspunsuri… Tot în acest capitol voi vorbi despre bateriile telurice. Dacă ar fi să mă iau după schema unui aparat radio fără baterii sau a unui telegraf Morse aş spune că funcţionează captând energie prin antenă. pentru că (cel puţin eu) încă nu sunt lămurit prea clar cărui fapt se datorează funcţionarea lor.Criza energetică – adevăr sau minciună ? din sutele de invenţii ale domnului Tesla. baterii cu pământ… Cum aşa?… Da.. baterii telurice. Cu toate că orice radioamator sau om care a studiat istoria transmisiunilor telegrafice ştie că transmisiunile telegrafice de acum două secole se făceau folosindu-se ca sursă de alimentare a aparatelor telegrafice Morse.

având în interior un alimentator care transformă curentul alternativ furnizat de priză într-unul continuu de o anumită valoare. A nu se uita că prin legarea în serie a unor elemente se creşte tensiunea iar prin legarea în paralel se creşte intensitate ( amperajul) Pentru funcţionarea normală a unei baterii telurice. Chiar şi aparatura electronică care în mod curent se alimentează de la priză. În funcţie de numărul de elemente şi mărimea lor pot fi calculate baterii care să furnizeze tensiuni de până la 220 V. În continuare iată o baterie telurică cu ţevi şi tije fără legătură la vreo antenă: 39 . Materialele din care pot fi construite sunt cuprul şi zincul sau aluminiul.Cătălin Dan CÂRNARU Un fenomen interesant care se întâmplă cu bateriile telurice este că electrozii acestora nu se consumă aşa cum se întâmplă la bateriile normale. care funcţionează cu baterii. 1 volt. umed furnizează o tensiune de cca. aplicaţiile imediate ale bateriilor telurice ar fi iluminatul ( folosind corpuri de iluminat cu leduri ) sau alimentarea aparatelor de radio şi casetofoanelor sau a televizoarelor portabile. Cu cât elementul introdus în pământ este mai lung (deci are o suprafaţă mai mare în contact cu electrolitul) cu atât intensitatea ( amperajul) curentului furnizat e mai mare. trebuie ca aria de teren în care aceasta e construită să fie permanent umedă. Pentru că transformarea curentului continuu în curent alternativ cu frecvenţa de 50 Hz e mai problematică. Un element format dintr-o ţeavă de cupru şi o bară de aluminiu având ca electrolit pământ fin. de obicei funcţionează la o tensiune continuă.

Criza energetică – adevăr sau minciună ? Şi una cu foi din tablă având anodul legat la o antenă printr-o diodă de înaltă tensiune. 40 .

O descărcare electrică ce constă într-o creştere foarte mare a tensiunii şi intensităţii curentului. De fapt chiar aşa se petrec lucrurile. şi din câte ştiu eu însumându-se induc pentru o scurtă perioadă de timp un curent şi mai mare.Cătălin Dan CÂRNARU Sistem pulsator de încărcare a bateriilor Maestrul incontestabil al dispozitivelor încărcătoare pulsatorii este John Bedini. ci se însumează. cel principal şi cel indus nu se mai opun. E vechea poezie din şcoală… “Eu curentul cel indus totdeauna m-am opus cauzei ce m-a produs “. În momentul în care se scoate ştecherul din priză aceşti doi curenţi. Orice conductor electric. În momentul în care printr-un conductor circulă un curent electric. autoinducţia face ca acest curent electric să fie însoţit de un altul care apare ca un rezultat al primului. Toţi ştim că atunci când acţionăm un întrerupător sau când scoatem un ştecher din priză în interiorul acestora se produce un scurt circuit. care are loc doar pe perioada extrem de scurtă a întreruperii curentului. dar pentru că dispozitivele inventate şi construite de el sunt destul de complicate nu voi prezenta aici decât o imagine de principiu şi un comentariu scurt. De aceea valoarea măsurată a 41 . E ca atunci când o mulţime de alergători pe un drum se îngrămădeşte pe marginea prăpastiei unde s-a întrerupt drumul. indiferent că e înfăşurat pe o carcasă sau nu constituie o bobină. nemaiavând unde să se mai ducă. şi care de obicei se opune ( în timpul conducţiei normale). Şi un fenomen universal recunoscut al bobinelor este acela al inducţiei şi autoinducţiei.

Mai pe înţelesul nostru al prostimii dacă generatorul ar fi o baterie în urma acestui fenomen bateria nu se descarcă. A găsit ca ajustarea frecvenţei şi duratei impulsurilor de înaltă tensiune poate duce la o întreagă gamă de descărcări de energie din mediul înconjurător – căldură. E un fenomen descoperit şi explicat pentru prima oară tot de TESLA. şi mutându-ne atenţia asupra experienţelor făcute de el cu baterii. Nicolae Tesla a descoperit că se poate produce energie electrică şi prin impulsuri foarte scurte şi ascuţite de curent continuu. Şi toate dispozitivele numite încărcătoare pulsatorii. descoperim aceleaşi efecte de descărcare de energie din mediul înconjurător. frig sau lumină. În continuare voi prezenta încărcătorul pulsatoriu cunoscut sub numele de comutatorul Tesla sau generatorul de energie liberă cu baterii. Interesant e că acest impuls de curent apărut în acel moment nu e un curent venit de la generator ci e un curent colectat din mediul imediat înconjurător conductorului. ci din contră ca urmare a faptului că acel surplus de curent nu mai are un consumator spre care să se îndrepte. el va intra în baterie. Lăsând deoparte echipamentele avansate pe care Tesla le-a folosit în timpul acestor experimente. E de notat că aceste impulsuri descarcă energie direct din mediul înconjurător apropiat. Pe acest principiu se bazează dispozitivul din imaginea de mai sus. Concluzia logică ar fi că dacă s-ar întrerupe circuitul cu o anumită frecvenţă.Criza energetică – adevăr sau minciună ? curentului în acel moment ( valoare de vârf) este de multe ori mai mare decât valoarea efectivă a curentului. curentul pulsatoriu de vârf apărut la fiecare întrerupere ar contribui la încărcarea bateriei. Să considerăm circuitul construit de Electrodyne Corporation şi testat timp de trei ani: 42 .

mult peste capacităţile normale ale acestui tip de baterii. foarte posibil ca aceste comutatoare mecanice formate din periile frecând pe discuri sa fie înlocuite de comutatoare electronice. Aici avem o spectaculoasa încărcare şi performanţă a bateriilor. încălzitoare. 43 . televizoare. Dacă circuitul de comutare e oprit şi din baterii se extrage un curent mare atunci acestea se încălzesc. Similaritatea cu circuitul încărcător pulsatoriu de baterii al lui Bedini revine imediat în minte cu atât mai mult cu cât atrage atenţia prin faptul că nu apare nici un fenomen de încălzire a bateriilor în ciuda ratei fantastice de încărcare la care acestea sunt supuse. Sistemul a operat cu surse de lumină. Dacă circuitul este lăsat să lucreze netulburat. Testele lor arată un număr de lucruri foarte interesante : Dacă circuitul de comutare e oprit şi bateriile se descarcă până la un nivel foarte scăzut. energia care încărca aceste baterii se scurgea în baterii (şi în sarcină) din exteriorul circuitului. atunci când circuitul e pornit din nou. lucru absolut normal pentru descărcarea masivă a bateriei. Dacă calitatea şi rata comutării are un standard suficient de ridicat. atunci fiecare baterie se va încărca până la valoarea de 36 volţi fără ca acest lucru să o afecteze în vreun fel. atunci consumatorul poate fi acţionat practic o perioadă nedefinită. preferabil un motor. Bateriile folosite au fost baterii obişnuite plumb – acid şi după cei trei ani de utilizare nu păreau a fi afectate în vreun fel prezentându-se în condiţii perfecte. Comutatorul Electrodyne a fost unul mecanic prin intermediul a trei discuri montate pe axul unui mic motor electric.Cătălin Dan CÂRNARU În urma acestei perioade de testări s-a ajuns la concluzia ca acest circuit simplu ar avea nevoie (pentru un maxim de randament*) de un consumator (sarcină) inductiv. Este însă. O altă informaţie interesantă ce parvine de la Electrodyne este aceea că circuitul nu a operat corect când rata comutării a fost mai mică de 100 Hz (100 comutări/secundă). bateriile revin la încărcare deplină în mai puţin de un minut. Fără nici un fel de circuit electric de încărcare conectat în sistem. motoare mici şi chiar şi un motor electric de 30 cai putere (22 Kw*).

această învăţătură creează o impresie greşită. nu a explodat nici o baterie acolo. De asemenea cei de la Electrodyne afirmă că frecvenţa comutării mai mare de 800 Hz e periculoasă pentru baterii dar din nefericire nu explică cum. Lucru perfect adevărat. bateria încetează să lucreze dacă becul e scos din 44 . în definitiv. Încetarea funcţionării bateriei nu are nimic de-a face cu circulaţia curentului prin bec. Dacă curentul curge într-o direcţie atunci bateria se încarcă. Asta implică ideea că lucrul care se petrece în bec foloseşte electricitatea din baterie care e stocată cumva acolo la fel cum e nisipul întro clepsidră şi la un moment dat bateria se goleşte şi nu mai poate aprinde becul. Energia nu e niciodată consumata. iar dacă curge în cealaltă direcţie bateria se descarcă. Copiii învaţă în şcoli că dacă un bec e conectat la o baterie.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Important este ca în timpul comutărilor să apară impulsuri distincte şi ascuţite de curent. În opinia mea luând în considerare felul cum au răspuns bateriile e perfect rezonabil să considerăm că impulsurile scurte de curent generate de comutator constituie un alt sistem de colectare a energiei libere din mediul înconjurător prin intermediul impulsurilor ascuţite de tensiune. Totuşi. Curentul acesta face becul să lumineze iar după un timp bateria slăbeşte şi nu mai e capabilă să aprindă becul. Interesant e că profesorii explicând asta arată imaginea corectă a circuitului desenându-l astfel: Notaţi faptul că valoarea curentului care intră e aceiaşi cu cea care iese din bec. asta este datorită felului cum operează bateria. Cantitatea de curent care părăseşte becul e aceiaşi cu cea care a intrat. Deci cât curent este consumat pentru a aprinde becul ? Răspuns : Nimic. Pur şi simplu poate fi vorba de voltajul mare care depăşeşte specificaţiile tehnice ale bateriilor sau de supraalimentarea circuitelor ca urmare a acestei depăşiri a specificaţiilor tehnice. curentul pleacă din baterie şi se întoarce înapoi în ea trecând prin bec. Comutatorul Tesla are câteva proprietăţi interesante. E clar că nu au fost probleme majore cu bateriile atât timp cat au raportat o stare excelentă a acestora după trei ani de experienţe. la o frecvenţă mai mare de 100 Hz. Atunci de ce bateria nu mai e capabilă să aprindă becul ? Ei bine. Ceea ce se întâmplă e convertirea ei dintr-o formă în alta.

societate*). Normal becul face lumină prin faptul că curentul curge prin el. (prin educaţie în şcoală. Pare imposibil. Poate atât aprinde becul cât şi încărca o altă baterie fără a mai fi nevoie de un extracurent: Aici circuitul e acţionat de bateria nr. Da. dar curentul în acelaşi timp încarcă bateria nr. Ei bine.Cătălin Dan CÂRNARU circuit. becul are aceiaşi 12 volţi străbătându-l la fel ca la exemplul anterior cu o pereche de baterii înseriate. Circuitul Tesla inversează perechea de baterii 1 şi 2 înlocuindu-le periodic cu perechea 3 şi 4 de o sută de ori pe secundă. Pasul final constă doar în inversarea bateriilor: Acum bateria 2 se descarcă în timp ce 1 se încarcă. Acceptăm asta pentru că aşa am fost învăţaţi. bateria 1 se descarcă la fel ca şi înainte dar plusul bateriei 2 se încarcă în acest timp. sistem în care a ales să folosească patru baterii identice pentru a construi circuitul. Energia nu poate fi consumată – energia doar se transformă dintr-o formă în alta.2. familie. Ideea falsă e că noi cumpărăm energie pe care apoi o consumăm în aparatele noastre şi că trebuie să cumpărăm tot mai multă pentru a acestea să continue să funcţioneze. 1 la fel ca înainte. vom vedea că bateriile vor alimenta becul cu mult mai mult timp decât dacă 45 . Curentul care curge prin bec poate fi aranjat să constituie curent de încărcare pentru o altă baterie. nu se consumă nici un curent şi ce e mai important e că nu se consumă nici un fel de energie. Cu bateriile de 12 volţi arătate aici. Asta-i dificil de înţeles atât timp cât am fost învăţaţi că trebuie să continuăm să cumpărăm energie de la companii furnizoare pentru a ne acţiona echipamentele electrice. nu e ! Nicolae Tesla a demonstrat asta cu „acest sistem comutator a 4 baterii”. dar bateriile 1 şi 2 sunt înseriate furnizând 24 volţi în vreme ce bateriile 3 şi 4 legate în paralel furnizează 12 volţi. Dacă se va folosi un comutator pentru a face această inversare. Nu-i adevărat.

Criza energetică – adevăr sau minciună ? această inversare nu s-ar face. curentul şi tensiunea induse în baterii sunt mult mai mari decât o sugerează o primă privire asupra circuitului. Acest circuit are această diferenţă de moment între ioni şi electroni ca un net avantaj. Există un alt factor important implicat în folosirea bateriilor plumb – acid în circuitul comutator Tesla şi anume acesta constă în caracteristicile acestor materiale. Procesul de încărcare în acest circuit comutator se desfăşoară pe două căi. Această aglomerare face va tensiunea la bornele bateriei să fie mult depăşit. electronii de pe circuitul exterior deja se aglomerează la borne. numai jumătate din curentul de încărcare întorcându-se înapoi în baterii. Ionii fiind de sute de mii de ori mai grei decât electronii. Obstacolul constă însă în faptul că bateriile nu sunt 100% eficiente. Asta nu prea contează atât timp cât totuşi ionii se deplasează. Situaţia încărcării ar fi cam ca aceasta: 46 . Aceasta apare tocmai prin utilizarea impulsurilor de foarte scurtă durată. Bateriile NiCd sunt mai eficiente şi dacă sunt folosite în acest circuit funcţionează mai bine. Numai că încă din momentul în care aceştia îşi încep mişcarea. se deplasează cu viteze proporţional mai mici. Astfel încărcarea bateriei porneşte cu un impuls de înaltă tensiune şi curent. Pentru ca circuitul comutator Tesla cu 4 baterii să funcţioneze nedefinit trebuie să existe un aflux exterior de energie pentru a compensa randamentul scăzut de încărcare al bateriei plumb – acid. Electronii care curg pe suprafaţa conductorilor care leagă bateriile se mişcă cu viteze foarte mari (viteza luminii*). În interiorul bateriilor curentul de încărcare este condus prin electrolit între plăcile de plumb de către ioni. În circuitul Tesla de aici şi circuitul lui Bedini arătat înainte nu e cazul. pe de o parte scurgerea de energie pe circuitul exterior al bateriilor şi pe cealaltă parte în interiorul bateriilor. Dacă impulsurile sunt suficient de scurte. Acest lucru nu se petrece la un încărcător clasic.

Cătălin Dan CÂRNARU La timpul A comutatorul se închide conectând sursa de tensiune (baterie. decât poate induce sursa originală de tensiune. deschizând poarta spre energia liberă. 47 . E asemănător modului cum lumina solară generează curent în interiorul unei celule foto – solare. Dar în vreme ce lumina solară poate fi văzută şi măsurată. Această comportare a lor este critică. Situaţia durează o foarte scurtă perioadă de timp dar are trei foarte importante efecte. Această aglomerare de electroni are acelaşi efect cu cel dat de conectarea bateriei la o sursă de tensiune mai mare capabilă să furnizeze un curent mult mai puternic. condensator încărcat. alterează câmpul Punctului Zero (continuumul spaţiu – timp) în care e localizat circuitul cauzând o scurgere de extra energie în circuit din mediul înconjurător. sau orice altceva ) la bornele bateriei. energia aceasta nu poate fi nici văzută nici măsurată cu instrumente normale. Aici insă ei au o problemă pentru că între plăcile de plumb conducţia se face prin ionii de plumb. Ionii sunt buni conducători de energie dar le trebuie o fracţiune de secundă pentru a-şi învinge inerţia. În această fracţiune de secundă electronii se aglomerează pentru că ei continuă să sosească în lungul firelor cu viteză foarte mare – la timpul C. Electronii încep să curgă pe suprafaţa firelor de legătură. Al doilea este că acest impuls de înaltă tensiune. Primul. (în interiorul conductorului electronii se deplasează doar cu câţiva inci pe oră). În timpul B electronii conductori încarcă plăcile de plumb din interiorul bateriei. Fiind foarte uşori şi neîntâmpinând rezistenţă se deplasează foarte repede. la timpul D conduce o mai mare cantitate de curent în interiorul bateriei.

iar în acelaşi timp o parte din acest exces de energie se scurge spre consumator acţionându-l şi în plus o parte din această scurgere de energie se întoarce în circuitul conducător. scăzându-i curentul utilizat. 48 . excesul de energie ce se scurge în baterie. o încarcă mai mult decât ar fi de aşteptat.Criza energetică – adevăr sau minciună ? În al treilea rând.

câmpuri care prin mutarea rapidă de la o bobină la alta forţau rotorul să se rotească… Având eu un moment de revelaţie. m-am aşezat jos roşu ca un rac. cruciat. Şî ca să-şi mai omoare timpu’ s-o gândit că n-ar fi rău să să joace-oleacă cu nişte magneţi. acu vro 750 de ani. cică odat-dă mult…. Câmpurile din interiorul unui motor nu sunt câmpuri magnetice ci câmpuri electromagnetice. magnet permanent. fără a atinge cutiile. Acum când vă povestesc întâmplarea mă gândesc la o experienţă. Într-una să montăm un magnet puternic.. cum că motoarele electrice funcţionează prin crearea unor câmpuri magnetice generate de bobinajele motorului. şi pentru că toţi eram în febra examenelor de treaptă care se apropiau. de ce nu construim motoare direct cu magneţi ? Dumnealui. De aceea se numeşte magnetul. m-am ridicat şi l-am întrebat pe profesor: de ce mai consumăm curent dacă e vorba de câmpuri magnetice. Eram din câte-mi amintesc pe trimestrul al treilea al clasei a zecea. la un moment o-nceput să să plictisască…. (Pietrus Peregrinus). Fiind un câmp constant este imposibil de controlat.Cătălin Dan CÂRNARU Magneţi permanenţi şi electromagneţi Odată. la o oră de fizică am înţeles ascultând explicaţiile „Tovarăşului Profesor”. şi până la sfârşitul orei am tăcut mâlc. Asta până acum câţiva ani. Şi acum să vă spun o poveste… Asta de mai sus nu-i poveste. m-a privit de sus şi mi-a răspuns ceva cam de genul acesta: „. când eram mai mic… aşa…cam prin clasa a zecea.. Hai să luăm două cutii identice.… tot ocupându-se el dă cruciade pân evu-ăla întunecat şi mediu. sămi spună care-i diferenţa dintre cele două câmpuri.În primul rând nu cred c-ai înţeles corect. de la înălţimea pregătirii sale de profesor de fizică.” Pe vremea aceea eram cam timid şi în urma tonului dojenitor cu care a venit lămurirea. folosindu-se doar de o bucăţică de fier sau de un mic magnet !. Electromagnetul îl vom alimenta de la o baterie ascunsă şi ea în cutie. doar o amintire… Amu. iar în cealaltă un electromagnet de o forţă apropiată. deoarece câmpul magnetic al unui magnet e un câmp permanent. Din păcate nu se poate. unu’ dă-i zâcea Petre Călătoru. ( de unde naiba o fi luat el magneţi pă vremea aia. mai de mult. Conjur pe orice fizician. cel electromagnetic şi cel magnetic. stau şâ-mi storc 49 . Iar în ce priveşte construirea motoarelor cu magneţi… Am vrea noi. constant. am uitat repede de ideea mea cu magneţii.

care nu au prea ştiut ce-i şcoala… Iată mai jos care sunt concluziile domnului Pietrus Peregrinus. Şî… după ce-o mâzgălit el o schemă....cu cât ai mai mulţi ani de şcoală cu atât îţi cresc nişte ochelari de cal mai mari De aceea spuneam… multe invenţii neînţelese de oamenii de ştiinţă. s-o apucat ş-o construit primu motor magnetic din lume…( la ce i-o fi trebuit !?. p-atunci nu era ca ăid-azi… cre-că era d-o mie dă ori mai slabi ca ăi de-i ştim noi azi… Şî… cum să juca el aşa… o-nţăles cu capu-ăla-al lui dă medieval incult care-i treaba cu magneţii… o priceput va-s-zîcă care-s propretăţile lor şî le-o scris p-un pergament… Şi p-ormă s-o apucat el şi s-o gândit că dacă aste-s propretăţile… n-ar fi rău să facă după ele cu magneţii ăia cu care tocma să jucase un motor... reducându-i drastic latura inventivă şi curiozitatea… .. atunci prin 1260 ar fi avut un încrezut de profesor de fizică care să-i spună că e imposibil să faci un motor magnetic… Din cele două povestioare de mai sus se desprind clare ca apa de izvor două concluzii logice… (dacă nu cumva sunt tot una !) : .Criza energetică – adevăr sau minciună ? creierii şî nu găsesc răspuns).. Da’… nu contează ! de unde de ne-unde… i-o fi luat el şi…mă gândesc… că oricum ăia… magneţii. şi a celor care au mai studiat magneţii după el: 50 .şcoala mutilează grav spiritul. Dar stau şi mă gândesc… aşa ca prostu’… Dacă şi domnul cruciat Pietrus Peregrinus. dar perfect funcţionale au fost scornite de spirite simple. Nuş-ce să zâc!.) Aici se termină povestea mea spusă într-un limbaj de ţăran prost şi incult. Altăceva n-o fi putut şi el să facă decât o imposibilitate fizică!?.

11. forţa de alunecare a unui obiect metalic. Ei bine. energia magnetului e concentrată aproape în întregime la cei doi poli ai săi. 9. Cleveland” (ed) (Elsevier. în 6 volume. 2004) şi care totalizează aproape 5000 de pagini. fluxul magnetic circulă între polii magnetului cu viteza luminii. (F=1/µ * m1m2/d2 = m1m2/ µ d2 …unde m1 şi m2 reprezintă forţa celor doi poli. un obiect metalic aflat între doi magneţi va fi atras de magnetul cel mai puternic. a unui ecran feromagnetic. 7. câmpul magnetic al magnetului poate fi ecranat prin amplasarea între magnet şi obiectul dorit a nu fi influenţat de magnet. magnetul pierde din forţă atunci când e lovit sau încălzit. datorită abaterilor particulelor magnetice. 4. cărţoiu-acesta care se vrea a cuprinde în el tot ce poate „să se existe” pe planeta-asta despre energie. 12. probabil vă întrebaţi de ce nu aţi auzit nimic de domnul cruciat cu pricina. 2. magneţii se resping mai puternic decât se atrag. 6.Cătălin Dan CÂRNARU 1. 5. µ este constanta permeabilităţii magnetice a mediului (pentru aer este 1) ca urmare de obicei aceasta este omisă formula rezultată fiind F= m1m2/d2 ) Acum. E o poveste mai complicată şi e legată tot de interesul oligarhilor ca noi. prima şi cea mai evidentă proprietate e că magneţii se atrag sau se resping în funcţie de poziţia relativă a lor unul faţă de celălalt. forţa de respingere între cei doi poli identici ai unui magnet este invers proporţională cu pătratul distanţei dintre ei. să le fim sclavi. numită „Encyclopedia of Energy de C. prostimea. doi magneţi aflaţi în apropierea unui ecran sunt atraşi mai mult de acesta decât între ei. Acum câţiva ani s-a editat undeva prin America o operă monumentală. spune despre domnul Peregrunus într-o notă de la sfârşitul volumului 6 ( atenţie nimic în cuprinsul ei) doar următoarele cuvinte : 51 . sau a unui alt magnet e mai mică decât forţa necesară îndepărtării pe direcţia liniilor de flux magnetic. d este distanţa dintre ei. 8. datorită alinierii particulelor magnetice 10. prin folosirea forţei de respingere a magneţilor timp îndelungat aceştia slăbesc treptat. forţa de atracţie dintre magneţi şi metalele feroase e direct proporţională cu pătratul greutăţii lor. 3.

( care cred eu a fost ales intenţionat a fi prezentat căci e greu să faci vreo echivalenţă între el şi cel de mai sus) Acum mai există o problemă. Cum am aflat despre acest motor.” Dumneavoastră probabil că vă miraţi. Singura trimitere era desenul următor. o copie după originalul făcut de Pietrus. un inginer francez. iar traducerea manuscrisului a fost trecută la secret într-o bibliotecă din Statele Unite. a fost distrus. În esenţă cam asta-i tot ce se poate afla de pe Internet despre Pietrus Peregrinus… 52 . dar eu nu. Se pare că Peregrinus şi-ar fi scris opera în limba latină şi din câte am înţeles manuscrisul său ar fi zăcut până prin anii 50’ în biblioteca Vaticanului.” Pentru cei care ştiu mai puţină engleză ca mine ar fi cam aşa: „1269 Primele experienţe în magnetism au fost desfăşurate de Petrus Peregrinus de Maricourt. După ce s-a constatat că motorul e perfect funcţional. acum câţiva ani tot dintr-o notă. într-o carte veche. a French engineer. Mi-au trebuit mai mulţi ani ca să aflu aceste puţine lucruri pe care vi le spun. Ar fi fost descoperit de un istoric şi cineva s-a apucat să facă o traducere în engleză a manuscrisului şi ar fi construit motorul ( nu e cel din imagine – dar identic constructiv!). who observes and describes some of the fundamental properties of magnets.Criza energetică – adevăr sau minciună ? „1269 The first experiments in magnetism are carried aut by Petrus Peregrinus de Maricourt. care a observat şi a descris unele dintre proprietăţile fundamentale ale magneţilor. am început să caut pe internet.

Cătălin Dan CÂRNARU Acum veţi întreba probabil cum de au ajuns chiar şi aceste puţine informaţii pe Internet. a reuşit magistral prin adăugarea unui magnet de dezechilibru şi a transmisiei cu roţi dinţate să dea continuitate şi forţă motorului său. Pe de altă parte din ce în ce mai mulţi funcţionari mărunţi din administraţia americană şi nu numai nefiind de acord cu politica de secretomanie a statelor încep să fure informaţii pe care le plasează pe internet… Dacă analizăm fotografia şi desenul motorului lui Peregrinus. atracţia între ei fiind uriaşă. este din ce în ce mai greu de controlat ce informaţii se scurg spre ea. Acest lucru deşi se întâmplă. cu atât mai mult că acum e suficientă o memorie USB flash sau un acces pe reţea ca să furi informaţie de pe orice calculator. Fireşte pentru construirea unui motor magnetic nu trebuie să folosiţi asemenea magneţi. Trebuie de asemenea spus că magneţii moderni. un motor magnetic va continua să funcţioneze mult timp după moartea noastră. sunt de multe. Cât de îndelungat ? Ei bine.). Imaginaţi-vă ce accidente mortale se pot întâmpla. Iată unul în imaginile de mai jos. Există deja magneţi cu dimensiuni de 5x5x2. acest lucru se va petrece într-un timp suficient de îndelungat.5 cm a căror forţă de atracţie este de 100 Kg. forţa magnetică a magneţilor să dispară (punctul 9).supermagnete. multe ori mai puternici decât erau cei pe care i-am văzut în copilărie. În ultimii ani datorită faptului că reţeaua Internet a devenit uriaşă. observăm cum acesta folosindu-se de forţa de atracţie a magneţilor (punctul 1.. e insesizabil pentru simţurile noastre.com) . şi în plus dată 53 . Chiar dacă forţa motorului construit cu magneţi va scădea în timp. Veţi avea tendinţa să credeţi că prin folosirea îndelungată. Nici nu aţi putea să-i manipulaţi.) şi de faptul că magneţii se depărtează mai uşor prin alunecare (punctul 7. Puteţi achiziţiona asemenea magneţi prin comandă pe internet ( o adresă fiind: http://www.

8Nm. Pentru un motor magnetic de 5-10 cai putere v-ar trebui magneţi cu forţe de maximum 1 – 2 Kg. ar fi atât de silenţios că am putea crede că nici n-a pornit şi fireşte n-ar consuma nici carburanţi. e uşor. Logica simplă vă spune că dacă există aşa ceva ar fi cea mai mare prostie să nu fie aplicat. Deci. Pe baza acestor date putem afla că 1 Kg ar fi aproximativ egal cu 6. acolo unde se controlează producţia şi distribuţia de produse petroliere şi de curent electric. nu consumă – nici curent nici hidrocarburi. Mai trebuie ştiut faptul că magneţii moderni pe bază de pământuri rare. magneţii cu forţă de 2 Kg au preţul în jur de 20 – 30 eurocenţi) Interesant e faptul că un asemenea motor ar cântări de zeci de ori mai puţin. adio accize pe 54 . este vorba de cuplul motorului.6. (neodium-fier-bor (NdFeB)) se demagnetizează mult mai lent decât cei normali (pe bază de ferite) practic magnetizarea lor păstrându-se la aceiaşi valoare sute de ani. dacă aţi fi la conducere. nu prea văd cum aţi mai putea despărţi doi magneţi de câte 100 Kg forţă fiecare care s-au lipit între ei. de asemenea din specificaţiile tehnice mai aflăm că motorul are 75 cai putere (adică 52. Dacă ar fi aşa am fi înconjuraţi de motoare magnetice aşa cum suntem acum de cele electrice ! Oare ? Ia mai gândiţi-vă. Deci numai avantaje. Nimeni nu s-a gândit până în prezent să evalueze forţa de atracţie sau de respingere a unui magnet în cai putere. Nu! E ceva putred prin Danemarca ! Nu poate fi adevărat. Echivalentul în kg ar fi cam de 11. e nepoluant. sau waţi. nici curent electric şi pe deasupra nici nu s-ar pune vreo problemă de poluare. ( ca o paranteză. Dacă vreţi să realizaţi un motor magnetic trebuie să ştiţi că nu prea există o scală de echivalenţe între acesta şi un motor cu ardere internă sau electric. toţi automobiliştii ştiu că forţa unui motor cu ardere internă este dată în Nm ( Newton metru) la turaţia maximă a motorului. Anume. Dar există o posibilitate ocolită de calcul. adică forţa cu care se roteşte axul motorului.Criza energetică – adevăr sau minciună ? fiind dimensiunea lor. Atenţie. Deci dacă vom construi un motor magnetic folosind să spunem 200 de magneţi a câte 2 Kg vom obţine un motor de forţă mult mai mare decât cel al unei Dacii Supernova. adio taxe vamale pe petrol.5 Kw). sau unde se hotărăsc destinele industriei auto… aţi fi de acord cu un asemenea motor? Păi un asemenea motor v-ar distruge în maximum un an toate afacerile… Atât i-ar lua să ocupe tot globul. e silenţios. Motorul unei Dacia Supernova dezvoltă 114Nm la 2600 rot/min.5 Cai Putere. Iar forţa dată în Kg este ceea ce poate susţine suspendat magnetul respectiv. şi pe deasupra are şi o viaţă foarte lungă ! Dragilor. Şi apoi. Trebuie să ştiţi că 1 Kgf (Kgforţă) este echivalent cu 9.

de vreme ce primul a fost inventat în 1269. ţi se distruge sau confiscă prototipul şi eşti pus să semnezi un angajament prin care te obligi să uiţi pentru totdeauna că ai inventat aşa ceva. Înainte de a vi le prezenta am să vă spun că toate proiectele de asemenea dispozitive trebuie să rezolve o singură problemă. Dacă acum 150 de ani taxa de pe care trebuia să o plăteşti pentru un brevet era de câteva zeci de dolari.” Adică să facă cumva să poată controla acest câmp magnetic permanent. E o lege valabilă pentru orice motor magnetic. Multe din maşinile de genul acesta sunt declarate de conducerea acestor oficii ca fiind perpetuumuri mobile şi se refuză primirea cererii de brevet. acum sumele sunt uriaşe. va fi cu atât mai puternic cu cât magneţii din care-i construit sunt mai puternici. Atunci… dar să continuăm despre motorul magnetic. sau de bogătaşi… În plus toate oficiile de brevete şi invenţii din lume. nu sunt foarte multe modele de motoare magnetice.Cătălin Dan CÂRNARU curentul electric. Mai nou. adio multe… Aşa că de fapt ar fi o mare prostie să fie scos pe piaţă un asemenea motor. Cercetătorii dispuşi să se plece asupra acestor tipuri de motoare nu numai că nu primesc fonduri pentru cercetări dar sunt şi excluşi din comunitatea academică. Da şi nu. Cam aşa gândesc oligarhii. Mai simplu trebuie găsită configuraţia prin care rotorul şi statorul motorului să fie în permanenţă într-o stare de puternic 55 . adio noi modele de maşini la fiecare trimestru. Eu am reuşit în câţiva ani de navigat pe Internet să depistez doar câteva modele funcţionale. aceea pe care mi-a pus-o mie profesorul de fizică : „câmpul magnetic e permanent şi nu poate fi controlat. Deci prin 1956 când a fost construit motorul lui Peregrinus după traducerea manuscrisului său. De aceea spun. Asta face ca brevetele de invenţii să nu mai poată fi obţinute decât de instituţii. ridicânduse în unele cazuri la zeci de mii de dolari. adio industria servisului. Şi aflaţi că sunt multe…Logic. acesta a fost distrus. sunt obligate printr-o lege ( acord internaţional secret) să refuze orice tip de dispozitiv care ar aduce în vreun fel prejudicii dezvoltării actualelor tehnologii. nu ţi se respinge brevetul. Ca urmare cele mai multe dispozitive de genul acesta sunt invenţii ale unora din afara comunităţii ştiinţifice. O altă modalitate prin care se stopează calea normală spre dezvoltarea acestor tehnologii este mărirea permanentă a taxelor de brevetare. dar imediat ce l-ai depus este declarat secret de stat şi ţie ţi se confiscă documentaţia. cel puţin în cazul Statelor Unite. şi mai ales unele dintre ele sunt invenţii depuse la oficiile de brevete înainte de a se generaliza politica de respingere şi discreditare a cercetătorilor din sfera energiilor libere. Acest motor pe care l-aţi văzut mai sus.

Cel mai eficient se realizează asta de aceiaşi manieră de care a rezolvat-o şi Peregrinus. tendinţa dintre ele fiind de a se împinge permanent: 56 . Adică foloseşti fie numai atracţia fie numai respingerea dintre magneţi. fie rotorul.Criza energetică – adevăr sau minciună ? dezechilibru. fie statorul cu magneţi de dimensiuni mai mari astfel încât aceştia să nu se poată alinia niciodată cu cei de pe partea opusă. sau dotezi pe unul din ele.

imaginile fiind destul de sugestive . atât în privinţa puterii şi vitezei.Cătălin Dan CÂRNARU Nu voi insista asupra felului cum funcţionează motoarele prezentate. cât şi în privinţa raportului calitate preţ ( de construcţie).Voi trece la tipul de motor pe care-l consider cel mai eficient. De asemenea e un tip de motor destul de uşor de construit: 57 .

este cea indicată de patentul original care constă în construcţia rotorului din trei ( sau multiplu de trei ) discuri din material nemagnetic (poate fi orice de la alamă până la lemn sau plastic) pe care sunt dispuşi tangenţial un număr de magneţi (numărul depinde de tipul şi puterea magneţilor. International Patent. Imaginile sunt din aceiaşi sursă. Există două posibilităţi de construcţie a unui motor de acest tip. application number WO2006045333A1. Una pe care o voi prezenta prin imaginile imediat următoare.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Motorul tip Perendev Iată ce scrie pe PESWiki: Patent application (not awarded) for "Permanent Magnet Machine" awarded to Mike Brady of Perendev. 2006. fiind reproduceri după brevetul pomenit. Aceste discuri sunt montate 58 . (şi de diametrul motorului ) căci cu cât aceştia sunt mai mari sau mai puternici se vor influenţa mai puternic unii pe alţii – de aceea pentru magneţi puternici se vor folosi ecrane făcute din ţeavă metalică ( atenţie ecranul pentru a fi eficient nu trebuie să intre în contact direct cu magnetul). PCT. May 4.

Cercurile vor avea magneţii montaţi identic neeexistând nici un decalaj între ei. Aceste cercuri sunt tăiate pe din două şi prinse pe carcasă prin intermediul unor balamale şi a unui sistem prin care pot fi deschise (oprit) sau închise (pornit). duce fireşte ca atunci când balamalele se închid. Oricum e de ştiut că turaţia unui motor Perendev executat cu 100 – 200 magneţi este comparabilă cu a oricărui motor electric de putere. Acest tip de montare. datorită decalării magneţilor pe discuri. cercurile aşezându-se peste discuri. Puterea şi turaţia motorului va depinde de puterea ( kg forţă) magneţilor folosiţi şi într-o oarecare măsură de numărul lor. pe care sunt montaţii tot tangenţial aceleaşi tipuri de magneţi. decalat unul faţă de celălalt cu o jumătate din diametrul unui magnet. magneţii rotorului nu vor putea niciodată să stea faţă în faţă cu magneţii statorului ( dezechilibru permanent) ce va duce la o respingere permanentă. anume 1500 – 5000 rotaţii pe minut.Cătălin Dan CÂRNARU pe axul motorului. 59 . Iar statorul din trei (sau fireşte multiplu de trei) cercuri din acelaşi material.

pe trei tije. Iată imaginile şi relaţiile de calcul pentru un motor mic (17x30 cm) – dar atenţie ! – foarte puternic construit cu 204 magneţi cu diametrul de 6mm. montate solidar cu distanţiere între ele. 60 .Criza energetică – adevăr sau minciună ? Mai există o posibilitate de construcţie. eliminându-se sistemul cu balamale. Acest sistem adoptat de mulţi amatori constă din construirea statorului din cercuri întregi.. care pune mai puţine probleme. şi implicit şi alinierea exactă a statorului şi comanda închiderii – deschiderii lui.. pe care culisează aliniindu-se deasupra rotorului sau ieşind total în lateral.

Cătălin Dan CÂRNARU 61 .

Criza energetică – adevăr sau minciună ? 62 .

Tot ce pot spune celor norocoşi care vor citi rândurile de faţă este aceea că orice motor electric actual poate fi înlocuit cu un asemenea motor magnetic ( de la banalul ventilator până la motorul electric care acţionează pânza de fierăstrău cu care tăiem lemne. Două bobine construite fizic ca fiind paralele dar legate electric în serie. Chiar şi aspiratorul poate fi modificat să meargă cu un asemenea motor. Nu va porni printr-o apăsare de buton ci prin împingerea unei pârghii care va aşeza statorul peste rotor. se numără şi obiectul patentului cu numărul 512. (rezultând două bobine paralele ) şi începutul bobinajului primului conductor e legat la sfârşitul celui de-al doilea. Iată cum. Acum… de vreme ce spuneam mai sus că îl conjur pe orice fizician să-mi arate diferenţa între un câmp electromagnetic şi unul magnetic am să vă vorbesc despre electromagneţi. şi nu numai ( chiar cele cu ardere internă) poate fi înlocuit cu un motor magnetic de acest tip. De fapt subliniez încă odată orice motor electric. Dar înainte am să vă mai povestesc despre Tesla… Printre multele invenţii ale sale brevetate. din fericire publicul larg are acum posibilitatea să afle. 63 .340 din 9 ianuarie 1894 numit „Coil For Electro-Magnets” Bobina pentru electromagneţi prin felul cum e făcută are un câştig neobişnuit de mare de putere. şi despre care. Concret e făcută cu conductor bifilar.Cătălin Dan CÂRNARU Cred că nu e nevoie de nici un comentariu.

detaliile constructive deşi nu sunt prea complicate ar cere prea mult spaţiu. motoare care pot asigura puteri fantastice la consumuri foarte mici de energie le voi prezenta.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Cum funcţionează de fapt această bobină? Simplist vorbind.Am mai povestit în paginile precedente despre „scurtcircuitul” din priză şi întrerupător atunci când scoatem ştecherul sau stingem lumina. Acest efect cuplat cu caracteristicile de câştig ale bobinei de mai sus face electromagneţii construiţi cu asemenea bobine deosebit de eficienţi. Rotorul primeşte impulsuri de curent de înaltă tensiune obţinut cu ajutorul unui banc de condensatori. Şi pentru că există vreo două trei tipuri de motoare construite cu electromagneţi. căci reprezintă o variantă viabilă de utilizare pentru tracţiune sau diferite aplicaţii. şi această sumă la rândul ei induce alţi curenţi mai mari… Apare un efect de câştig în cascadă care măreşte eficienţa bobinei mult dincolo de 100 %. Primele două imagini sunt doar cu titlu de informaţie. prin faptul că este montată fizic paralel. temporizate în funcţie de 64 . în aşa fel încât în electromagneţi apar câmpuri magnetice foarte puternice timpi extrem de scurţi. E suficient să spun că atât rotorul cât şi statorul sunt construite din electromagneţi bobinaţi cu bobine de tipul de mai sus. printr-un comutator rotativ cu perii construit pe axul motorului. curenţii induşi în această bobină sunt obligaţi să se însumeze cu cei direcţi. dar electric înseriată.

în funcţie de numărul şi mărimea electromagneţilor cu care e construit. Acest motor face obiectul patentului american 3 890 548 din 17 iunie 1975 intitulat „ Pulsed capacitor discharge electric engine” inventator Edwin V. dar de o eficienţă fantastică. Gray din California şi poate atinge puteri de până la 50 cai putere. De notat e faptul că. Este de o simplitate extremă.com . Dar folosirea bobinei lui Tesla poate face ca puterea furnizată să fie mai mare decât cea consumată. Dacă motorul precedent pune 65 .pentru cei care au acces la internet la adresa www. în patentul original. mai ales dacă bobinele electromagneţilor vor fi construite după principiul bobinei pentru electromagneţi al lui Nicolae Tesla. monofilare. Rolul ruptorului şi distribuitorului este luat ca şi la precedentul de un comutator rotativ cu perii pe axul arborelui cotit. electromagneţii respectivi sunt bobinaţi cu bobine normale. Mai multe detalii .Cătălin Dan CÂRNARU rotirea axului. Într-o oarecare măsură este construit şi funcţionează la fel ca un motor cu ardere internă. dar în locul cilindrilor are electromagneţi tubulari (solenoizi) iar în locul pistoanelor nişte bare metalice legate prin sistem bielă – manivelă la arborele cotit.fuellesspower. Acest lucru se poate aplica şi în cazul următorului motor cu electromagneţi: Face obiectul patentului american numărul 4 093 880 din iunie 1978 acordat lui Ben Teal.

acesta. după cum se poate vedea ar putea fi construit de oricine are un garaj dotat cu toate sculele necesare. La aceste motoare. Categoric. în acelaşi timp cu alternatorul. care vor încărca bateria. 66 . vor fi perfect capabile să acţioneze cutia de viteză sau orice sistem mecanic.Criza energetică – adevăr sau minciună ? destul de multe probleme de construcţie. datorită faptului că dezvoltă mai multă energie decât consumă. la fel ca şi la cele cu ardere internă se vor cupla pe lanţul de transmisie alternatoare.

. Pentru a putea pune gravitaţia la muncă trebuie să faci în aşa fel încât să păcăleşti cumva această unilateralitate a acţiunii gravitaţiei. : Şapte greutăţi vor să mişte roata de la stânga la dreapta. iar alte patru de la dreapta la stânga. există un baraj. Adică maşini cu mişcare continuă. Acest cineva este soarele. De ce curge apa ?… datorită gravitaţiei. el curge… Dar de unde oare are el apă mereu pentru a o aduce în spatele barajului… Pentru că există cineva care o cară acolo în acelaşi timp în care ea se scurge la vale sub acţiunea gravitaţiei. Bun! Dar atunci… Ar trebui ca în scurt timp lacul să se golească… Dar nu se goleşte pentru că râul curge în continuare aducând apă. Cum e construită o centrală hidroelectrică. Deci apa curge datorită gravitaţiei într-un singur sens… mereu. Am vorbit despre ele în primul capitol. E vorba de centralele hidroelectrice. O greutate nu o luăm în calcul deoarece se află într-un punct mort. De fapt chiar există nişte maşini gravitaţionale imense pe care le folosim de mult timp pentru obţinerea energiei. de unde cade din nou pe sol sub formă de ploaie sau zăpadă…. aceasta se transformă în nori..care se scurge la vale pe râuri sub acţiunea gravitaţiei. Gravitaţia este o forţă care acţionează permanent şi unilateral. De fapt 67 . Iată pentru început. Şi aceasta ca şi cea cu magneţii are totuşi o rezolvare. Nu cumva vă sună cunoscut ? Cam la fel parcă mi-a spus profesorul de fizică despre magneţi. Pentru a avea rezultate pe un timp mai îndelungat trebuie să mai adăugăm o forţă. Cum experienţa spune că ele nu funcţionează concluzia general valabilă este că perpetuumurile mobile sunt o utopie. nişte conducte lungi de aducţiunea a apei din lac la uzina electrică din vale… apa curge… uzina vâjâie… şi avem curent electric.Cătălin Dan CÂRNARU Motoare gravitaţionale Am să vă vorbesc în continuare tot despre o „imposibilitate fizică” care a dat mult de gândit de-a lungul timpului. De aceea toţi cei care au gândit şi au încercat să construiască motoare care să funcţioneze exclusiv pe baza gravitaţiei nu prea au reuşit. Soarele evaporă apa de pe suprafaţa pământului. decât pentru o perioadă scurtă. au căpătat de-a lungul timpului numele de perpetuum mobile. sau un fluviu. Apa curge !. Bine. trebuie să remarcăm că braţul forţei (pârghia formată de ele) e mai scurt decât cel al celorlalte patru. Rezultă de aici că de fapt gravitaţia singură nu poate pune în mişcare un mecanism oarecare. câteva perpetuumuri mobile. Maşinăriile de genul acesta. oare ?! Ia să vedem… Există un râu. un lac de acumulare în spatele barajului. Care va fi rezultatul ? Deşi pare că roata se va mişca spre stânga trasă de cele 7 greutăţi.

Iată două: Roata gravitaţională Dale Si. dacă reuşeşti să o faci să lucreze cumva. După cei câţiva ani de când mă tot interesez de tot felul de dispozitive ce pot colecta energie am găsit şi câteva motoare strict gra.Criza energetică adevăr sau minciună ? roata se află într-o stare de echilibm.mpson SIDEVIEW ENOVIEW Pendulul lui Veljko Milkovic i 68 . Cu toate acestea există posibilitatea de a pune la muncă gravitaţia. şi în sens contrar sensului ei nmmal de acţiune.le care chiar par fimcţiona.le. Acelaşi lucm e valabil şi pentm roata alăturată.vitaţiona.

Pendulul lui Veljko Milkovic rezolvă magistral aş spune o mişcare continuă prin combinarea a două pendule. După moartea lui moştenitorii au aruncat „fierătania” într-un fund de curte de unde a cumpărat-o urmaşul unui prieten al inventatorului. de care familia se împiedica prin toată casa. (la umilele mele cunoştinţe de engleză) Mi se pare un dispozitiv interesant şi chiar provocator. un tăietor de lemne prin 1909. unul normal şi cel mare format de ciocanul de forjă. de dimensiuni mici. care-şi imprimă reciproc impulsuri în momente cheie. Şi acum marea enigmă care se numeşte „Buzz Saw Gravity Wheel” ce s-ar traduce cumva prin roata gravitaţională în formă de pânză de ferăstrău a lui Buzz. A fost inventată după cât se pare de un cetăţean american. care este eliberat abia după poziţia de ora 12. din lemn. ( 69 . anularea sau măcar atenuarea cât mai mare a forţelor greutăţilor de pe o parte a roţii. Acesta înainte de a se apuca să o construiască pe cea a căror imagini le vedeţi mai jos. Hai să vorbim un pic despre ea. prin folosirea unei căi de rulare în formă de arc de elipsă. ar fi executat mai multe asemenea dispozitive. care în această situaţie se strâng până ce rămân blocate de către un clichet. În esenţă. După cum se vede ambele variante au posibilităţi de reglare fină. cu atât mai mult cu cât am înţeles că nu prea i-au dat mulţi de cap. Motorul Dale Simpson e un motor interesant. cum am mai spus apropierea cât mai mare a greutăţilor de pe o parte a roţii de axul ei. A rezolvat prin singura posibilitate valabilă de altfel. pe care rulează greutăţile legate de nişte arcuri.Cătălin Dan CÂRNARU Câteva comentarii la fiecare.

(vopsite roşu) care au 16 decupări în care pot să se aşeze greutăţi metalice. care prezintă numai 8 decupări. Iată imagini ale invenţiei originale. sunt două roţi solidare pe un ax. Mai există de asemenea două cercuri tot solidare cu diametrul interior doar cu puţin mai mare ca cel al roţilor. Atât cercurile cât şi roţile au pe axul lor roţi dinţate. decupări care sunt în prelungirea celor de pe roţi. pe care se pot aşeza greutăţile. aşa fel încât se permite rotirea roţilor independent de cercuri. Greutăţile sunt în număr de 12 a câte 7 Kg fiecare. Priviţi imaginea următoare: 70 . după care voi explica cum funcţionează: Acum explicaţiile funcţionării. aşa fel încât greutăţile pot aluneca uşor de pe roţi pe cercuri sau invers. Iată acum câteva fotografii cu copii moderne ale roţii.Criza energetică – adevăr sau minciună ? care se pare că şi acum se chinuie să o pună în funcţiune). După cum se poate vedea. Cercurile sunt de asemenea solidare între ele şi prinse cu patru spiţe groase care fac legătura între roţi şi cercuri printr-un lagăr cu rulment.

Dar trebuie să ţinem cont că roata mică. ( pentru a avea timp să preia pe rând toate greutăţile de pe roata mică de jos de la ora 6. Greutăţile predate sus şi jos sunt în puncte neutre deci nu contribuie la balansul de forţe. ( în acest caz al acelor de ceasornic ) iar roata mare ( cea exterioară) se roteşte de două ori mai repede decât cea mică. în vreme ce o greutate este predată sus de la roata mare la cea mică şi una e predată jos de la roata mică la cea mare (B) . să le ducă sus şi să le depună una câte una pe măsură ce un dinte gol se aliniază la ora 12).5 greutăţi. Deoarece viteza de rotaţie a roţii mari trebuie să fie de două ori mai mare. Dacă mai scădem frecările dintre roţi şi greutăţi. deoarece în timp ce 7 greutăţi (A) sunt pe drum acţionând roata mică. Asta la prima vedere. Deci cele 7 greutăţi vor împinge roata cu 7 / 2 = 3. 71 . asta înseamnă o scădere a forţei.Cătălin Dan CÂRNARU Sensul de rotaţie este acelaşi la ambele roţi. Pentru că predarea se face în ritmul dinţilor roţii mici luându-se o greutate de jos în acelaşi timp cu predarea alteia sus rezultă că viteza de rotaţie a roţii mari e de doua ori mai mare decât a roţii mici. Prin urmare forţa de torsiune totală a dispozitivului e de 7 – 3 = 4 greutăţi. pe cele din lagăre şi pe cele din transmisie.5. probabil că ajungem undeva la 3 – 3. Ea ridică cele 3 greutăţi fiind împinsă prin transmisie de aceasta. cea cu mai multe greutăţi o conduce pe cea mare prin intermediul unui lanţ de transmisie format din roţi dinţate şi lanţuri. Roata mare e condusă de cea mică. 3 se află pe drum duse de roata mare (C). Cea mică se roteşte trasă de către cele 7 greutăţi în cădere. Deci forţa utilă la ax va fi de doar o jumătate de kg ( considerăm greutăţile a avea 1kg fiecare).

Să nu uităm că cel original are greutăţi de 7 Kg bucata şi roţile sunt din fier masiv. Ar putea fi un dispozitiv util dacă ar fi construit la o dimensiunea apreciabilă. Pe roata mică = 7 greutăţi. Să considerăm acest caz. Dar în acest caz viteza de rotaţie a roţii mari ar trebui să fie de patru ori mai mare. dacă-mi amintesc eu bine. caz în care probabil roata după funcţionarea în gol o anumită perioadă să prezinte chiar o creştere a forţei. la începutul secolului trecut a folosit acest dispozitiv pentru a acţiona un gater. Deci forţa utilă ar trebui să depăşească 1Kg. pentru ca apoi timp de o nouă perioadă să aveţi curent electric ?! )….Criza energetică – adevăr sau minciună ? De aceea de fapt pentru o eficienţă mai mare a acestui dispozitiv ar trebui ca acesta să funcţioneze cu doar 10 greutăţi. istorică şi tehnică foarte mare. acela de a funcţiona în orice punct de pe suprafaţa globului. construite la o anumită scară ele sunt eficiente. Aceste pendule erau „întoarse” odată pe lună. Ei bine se pot construi pe acest principiu mecanisme care să funcţioneze poate nu la fel de mult timp dar care în loc să acţioneze limbile unui ceas. Predate =2 şi pe roata mare numai una. şi de asemenea am să amintesc faptul că motoarele cu ardere internă cele mai performante nu depăşesc randamentul de 40 %.5 cai putere (4. Trebuie să ţinem seama că frecările ar putea fi considerate neglijabile căci la un moment dat forţa centrifugă şi inerţia roţii le-ar putea chiar învinge ( efectul volantului). pot acţiona un alternator electric ( ar fi oare o muncă prea mare ca odată la două – trei zile sau la săptămână să ridicaţi greutăţile unui asemenea mecanism. 72 .75 greutăţi. În acest caz am avea 7/4 =1. Acestea fuseseră donate de către Elveţia statului Român la înfiinţarea Căilor Ferate Române. Acestea sunt orologiile cu pendul acţionate de greutăţi. şi au un incontestabil avantaj. 2 m înălţime. Au făcut şi aceste obiecte de patrimoniu subiectul furturilor din ultimii 20 de ani căci erau ceasuri foarte bune. de la gravitaţia terestră. Şi apoi nu uitaţi calculul din capitolul 4 conform căruia 1kg forţă la ax ar fi undeva pe la 6. ele primesc energia pe care o transformă în lucru mecanic. Chiar dacă randamentul motoarelor pur gravitaţionale e mic. Şi ca o variaţie am să mai amintesc aici un tip de motoare gravitaţionale pe care le ştim cu toţii dar cărora niciodată nu ne-am gândit că le-am putea da altă întrebuinţare decât cea pentru care au fost construite. Restul de 60 % fiind pierderi termice. Existau înainte de 1989 în toate oficiile de turism CFR şi marile gări din ţară nişte foarte frumoase pendule elveţiene de cca. Celor care se agaţă în contestarea lor de faptul că ar fi perpetuumuri mobile sau că au randament mic. am să le reamintesc faptul că ele chiar dacă aparent nu consumă nimic.7 Kw). extrem de exacte şi mai ales aveau o valoare artistică. De altfel inventatorul atunci.

Trebuie să ţinem cont de faptul că aceştia au fost mulţi. finalitatea 73 . Nero. E în firea tuturor… dintotdeauna ce nu am înţeles ne-a speriat… Mai nou însă această atitudine de teamă a fost înlocuită de una infinit mai nocivă…. Nu v-aţi spus niciodată lucrând cu vreo maşinărie oarecare ( ex. Herodot din Halicarnas. Dar până atunci… Omenirea a avut de-a lungul dezvoltării ei clipe magice şi clipe nefaste. Pitagora din Samos. Clipele magice în schimb. Roger Bacon. Platon. Mikolaj Kopernic. de obţinerea a focului. Tyco Brahe. toate au fost clipe magice… Întreaga istorie a omenirii este presărată din loc în loc. dar s-a purtat infam cu ei mergând chiar până la desfiinţarea lor ( Galileo !) Ce e grav este că omenirea continuă să aibă această atitudine faţă de aceşti oameni şi în prezent… Nu vă miraţi însă prea tare. Au fost cele în care au apărut nişte oameni ca Hermes Trismegistul. occidental…. maşina de cusut. Hypocrates din Cos. şi mai ales au fost mereu în întreaga lume. Galileo Galilei. Şi fiecare din ei a oferit omenirii oportunităţi deosebite. iar în perioada modernă de multe. Clipele nefaste din păcate au avut urmări nebănuit de îndelungate… cea mai mare parte a lor le trăim şi azi. E în firea voastră…. Blaise Pascal… pentru a-i numi numai pe câţiva din antichitate sau evul mediu. Dar de cele mai multe ori omenirea nu numai că nu a ştiut sau nu a vrut să profite de ele.Cătălin Dan CÂRNARU Vârtejuri şi sfârleze În acest capitol vom vorbi în continuare despre gravitaţie. dar din altă perspectivă. deşi au fost poate la fel de multe. Leonardo da Vinci. din timp în timp de naşterea unor oameni a căror gândire şi activitate a fost mult peste timpul lor… Naşterea unor genii în momente de geniu… ore magice… ore astrale …. Johann Guttenberg. Combinarea acestor forţe reprezintă un rezervor de energie aproape infinit.Aceea de însuşirea a acestor oportunităţi oferite de aceste genii. a primului robot din istorie şi anume capcana…. sau cea de scris ) „ ce geniu a fost cel ce a inventat asta !”. Thales din Milet. Heron. în cele mai dese cazuri nu au avut nici un fel de urmări. Gerbert (papa Silvestru al II-lea). Începând cu descoperirea procedeului de ascuţirea a primei pietre. şi de asemenea ne vom concentra atenţia şi asupra altei forţe suverane în întreg universul şi anume forţa centrifugă şi opusul ei forţa centripetă. Rene Descartes. Nostradamus. de către grupuri mici de interese în defavoarea restului omenirii. de creare a primului arc. multe ori mai mulţi ca-n celelalte perioade istorice…. Dar clipele magice ale omenirii sunt infinit mai multe. de topirea primelor metale. a primei roţi.

în landul Oberosterreoch din Austria. născut în 30 iunie 1885 la Holzschlag. ( sunt prezentate în bibliografie şi se găsesc în format pdf. după ce civilizaţia actuală nu ar fi fost fără el şi de ce nu există numele lui în manualele de fizică ale lumii?. gazului metan sau al oricărui combustibil” nu a acceptat întreaga sa viaţă ideea de a vinde această energie spre populaţie de către oligarhi… care se fac stăpâni pe ea… Pentru cei dintre dumneavoastră care doriţi să ştiţi mai multe despre viaţa şi opera lui Nicolae Tesla căutaţi să citiţi cartea „Extraterestrul român” de Valentin Ovidiu Vâzdoagă apărută la editura Obiectiv din Craiova. la 5 zile după întoarcerea dintr-o Americă care în urma unui şantaj murdar l-a deposedat de toate drepturile asupra invenţiilor sale. Roentgen care i-au furat şi folosit cu neruşinare invenţiile… Şi pentru a vă pune mai mult pe gânduri... După părerea mea dintre ele se detaşează net două nume… Viaţa lui Nikola Tesla. inginer de geniu istro-român. mort la Linz pe 25 septembrie 1953. Pentru cei ce aveţi acces la internet. Poate fi găsită la chioşcurile de difuzare a presei sau prin comandă direct la editură la adresa de e-mail (vezi bibliografia). Muehlviertel. Pentru că nu a fost de acord ca invenţiile sale să fie apanajul unor oligarhi… sau a puterilor militare. Marconi. am să vă rog să vă amintiţi că în şcoală nu aţi auzit de el. dusă până la desfiinţare… Secolul XX are şi el parte ca toate cele dinaintea lui de orele lui astrale. Pentru că ştiind că „energia electrică este omniprezentă în cantităţi nelimitate şi poate propulsa toate maşinile din lume fără utilizarea petrolului. mergeţi în orice bibliotecă şi căutaţi numele lui în cărţile de istorie a ştiinţei.. Aţi auzit însă de un Edison. şi i-a confiscat toată documentaţia referitoare la ele… 74 .Criza energetică – adevăr sau minciună ? pentru geniile respective a rămas însă aceiaşi : discreditarea. şi cunoaşteţi cât de cât limba engleză puteţi găsi şi cărţile lui Tesla. a propulsat omenirea-n era electricităţii. de fizică. născut la Smilian comuna Gospici în fosta Iugoslavie la data de 9 iulie 1856 şi care a murit sărac şi necunoscut într-o cameră de hotel la New York la data de 7 ianuarie 1943. ) Cel de-al doilea nume este Viktor Schauberger. cu toate că 90 % din ceea ce înseamnă azi civilizaţia electrică i se datorează. cărbunelui. apărute până în prezent… De ce a murit sărac. În sprijinul celor pe care le-am spus în paragraful precedent. inginerie etc.

forţe de absorbţie nebănuit de mari. Aceste vârtejuri care uneori se văd şi la suprafaţă. O stau mărturie toate cazurile de înec în aceste locuri de-a lungul istoriei… Toţi cunoaştem câteva fenomene naturale a căror forţă este fantastică. de la înălţimea celor câteva zeci de km la care se află sateliţii meteorologici. care. în felul următor: De asemenea tot graţie televizorului aproape toţi ştim cum arată galaxia noastră ( şi celelalte galaxii) : 75 . Cunoaştem furtunile tropicale. Ele arată privite din spaţiu. Acei dintre dumneavoastră care locuiţi pe malul marilor râuri ale patriei. Recomand cu căldură celor interesaţi cartea „Vrăjitorul apei” şi cele ce-i urmează. având o intuiţie şi un simţ de observaţie deosebite a schimbat viziunea asupra tehnologiei fluidelor. deşi nu par cine ştie ce mari şi periculoase au în ciuda dimensiunilor lor. sau pe malul Dunării ştiţi desigur cât de periculoase sunt pentru înotători vârtejurile subacvatice formate în locurile cu apă adâncă ( mai ales în cazul râurilor mari în zona de şes). aşa numitele cicloane.Cătălin Dan CÂRNARU Cine a fost el… Un fiu de silvicultor din tată-n fiu după multe generaţii. de Callum Coats apărută la editura Excalibur.

Mai nou. e ceva. Anume că întregul univers este controlat de câteva legi universale. apa formează deasupra orificiului de scurgere un vârtej. sau la foarte puţin timp. al căror centru se roteşte mai repede şi este purtătorul celei mai mari părţi a energiei lor… aceste 76 . Trebuie să înţelegem un fapt de aici. Duceţi-vă la baie. care datorită diferenţelor de presiune şi temperatură din atmosfera terestră se organizează în spirale imense. În imaginea unui ciclon se văd nori. Aproape imediat ce începe să se scurgă.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Probabil că nu aţi gândit până acum serios la acest lucru… dar nu vi se pare că cele două perechi de imagini seamănă izbitor de mult ?… Probabil că există vreo legătură. Acest vârtej seamănă mult cu cele din imaginile de mai jos: La fel ca mai sus constatăm asemănări izbitoare. Iată aici şi imaginile unor tornade: Acum hai să facem o mică experienţă. Şi din nou probabil că există vreo legătură. dacă arată ele astfel… oare ce e acel ceva ? De asemenea cunoaştem la fel de bine ( cel puţin din filme) cum arată distrugătoarele tornade. dar chiar şi aşa cetăţenii localităţii Făcăieni – Ialomiţa nu vor unita nicicând experienţa pe care au trăit-o acum câţiva ani. umpleţi cada sau chiuveta pe jumătate şi apoi scoateţi dopul. acestea au început în ultimii ani să se manifeste şi pe la noi… fireşte că nu ating amploarea celor de pe continentul nord american.

Atât aerul cât şi apa sunt fluide. Explicaţia poate fi simplistă… dar adevărul. ducând energia unor vânturi devastatoare… În imaginea unor galaxii alţi nori. un ogor proaspăt arat într-o zi însorită) are tendinţa de a se ridica şi a purta cu el fulgi de păpădie. dincolo de teorii ştiinţifice este totuşi cam acesta… Acelaşi lucru e valabil şi în cadrul asemănării dintre o tornadă şi micul vârtej din cada noastră. Deplasarea maselor de fluide are tendinţa de a devia spre dreapta sau spre stânga în funcţie de emisfera nordică sau sudică unde are loc fenomenul. care au în centru sursa unor energii şi forţe imense – sfere în centrul cărora sunt găuri negre. În atmosferă marile 77 . aceste mase de aer nu rămân deasupra zonei unde s-au format ci au tendinţa de a se deplasa oarecum paralel cu suprafaţa solului alunecând spre sau dinspre ecuator spre poli. Şi aceste spirale de material galactic se deplasează cu anumite viteze urmând legile mecanicii cereşti… E vorba de forţe ale atracţiei şi respingerii universale. praf galactic se organizează tot în spirale imense. Ştim cu toţii că aerul încălzit prin transfer termic deasupra unor regiuni care absorb căldura (ex. nori de stele.Cătălin Dan CÂRNARU spirale se deplasează cu viteze mari. Acest aer se ridică până la o înălţime oarecare. din care pe la ecuatorul sferei respective datorită forţelor centrifuge materia evadează în forma de disc…. ( a gravitaţiei ) şi a forţei centripete. Rezultă de aici că vântul cu cât e mai intens. care la altă scară sunt oarecum asemănătoare celor ce guvernează mişcarea materiei la scara unei planete… Sunt aceleaşi legi. Mişcarea acestor mase de aer imense sunt ceea ce noi în mod curent numim vânt. Diferenţa între comportarea lor e dată doar de densitatea diferită… Mişcările aerului sunt mult mai rapide. Ambele sunt guvernate de diferenţele de presiune (dată de densitate) şi de temperatură… şi de asemenea de influenţele la scară mai mare ale mişcării planetei.. Acelaşi fenomen se petrece şi în masa oceanului planetar. În emisfera nordică vârtejul format în apă are mişcare în sensul invers acelor de ceasornic. Datorită rotaţiei planetei. iar în cea sudică în sensul acelor de ceasornic. Anume acolo unde o cantitate de materie este supusă unor anumite forţe. Toţi am văzut în zare valurile de aer cald care se ridică. ea va avea tendinţa de a se organiza în forme sferice sub impulsul atracţiei maselor. seminţe şi alte obiecte foarte uşoare. cu atât mai rapidă e creşterea sau scăderea temperaturi şi densităţii maselor de aer. De ce se înalţă? Pentru că prin încălzire îi scade densitatea (îi creşte presiunea) şi devine mai uşor… Pe timpul nopţii aerul cald se răceşte şi coboară datorită creşterii densităţii.

Aceste mişcări verticale şi de alunecare în ansamblul lor formează aşa numitul motor hidro – meteorologic al planetei. Cele două cărţi sunt cele două mase de aer cu temperaturi şi densităţi diferite. Imaginaţi-vă că aşezaţi între două cărţi cartonate. un creion. Până la Viktor Schauberger. Studiaţi imaginea de mai jos (stânga): 78 . şi de diferenţa de temperatură şi densitate dintre ele pot apărea cicloane. şi energia. pe înţelesul tuturor. Cu cât viteza lor de deplasare şi diferenţa de temperatură e mai mare cu atât la contactul dintre ele. însă. Acesta-i fenomenul. şi deplasaţi cărţile în sensuri contrare. În masa oceanului mişcările de apă cu temperaturi şi densităţi diferite poartă numele de curenţi oceanici. Masele de aer fiind şi purtătoare ale unor cantităţi de vapori de apă preluate de la suprafaţa solului sau oceanului.Criza energetică – adevăr sau minciună ? mişcări de aer le numim vânturi dominante. De multe ori în trecut mi-am imaginat cât de frumos ar fi ca omul să poată beneficia de aceste energii imense care există în fenomenele meteorologice. atât ascendent sau descendent cât şi paralel cu solul. masa de aer prinsă între ele este răsucită cu viteză mai mare. ele venind de la înălţimi şi zone geografice diferite au tendinţa de a-şi continua direcţia de deplasare. Ei bine datorită lui ştim că aceste fenomene pot fi reproduse la scară mică. Alunecând una pe lângă alta îşi cedează însă reciproc căldura. În momentul în care două mase de aer cald şi rece se întâlnesc. ( nori) care contribuie şi ele la diferenţa de densitate şi masă a aerului. Creionul se va răsuci cu viteză cu atât mai mare cu cât viteza de mişcare a celor două cărţi e mai mare. În funcţie de mărimea maselor de aer. nimeni nu a încercat ceva în acest sens. fenomenele sunt cu atât mai puternice şi mai violente. iar creionul este masa de aer de contact. sau tornade. Fenomenele fireşte că durează până când cele două mase de aer ajung să-şi egalizeze temperaturile şi densităţile.

până spre vârful lui o ţeavă. va ieşi prin gaura de sus rotindu-se cu mare viteză şi presiune şi formând o umbrelă de picături ce vor uda uniform terenul la o distanţă care variază în funcţie de presiunea apei. aerul va fi forţat să se rotească în interiorul oului. Titirezul are caracteristica că e pus în mişcare de o un impuls scurt (are deci nevoie de o energie destul de mică pentru a fi lansat) şi apoi se roteşte cu viteze foarte mari. Pe centrul capacul de sus se prevede o gaură de 5 – 10 mm.5 – 2 ţoli un capăt înalt de vreo 5 cm. În copilărie mulţi dintre noi ne-am distrat jucându-ne cu sfârleze (titreze). datorită faptului că intră tangenţial. tangenţial la suprafaţa oului. După ieşirea din ţeavă acest aer rotitor va antrena aerul din imediata apropiere … rezultatul este o minitornadă.Cătălin Dan CÂRNARU Avem un ou prin a cărui ax vertical este introdusă dinspre partea mai rotundă a lui. şi în plan perpendicular pe prima ţeavă este o a doua ţeavă. I se sudează tangenţial o ţeavă de jumătate sau trei sferturi care-l străpunge şi două capace din tablă. Acest aspersor întâlnit prin curţile unor ţărani. Se taie dintr-o ţeavă de 1. Dacă suflăm prin ea. Apa în momentul când intră cu presiune în corpul aspersorului. este totuşi posibilă. şi va ieşi pe cea de-a doua ţeavă tot rotindu-se. Ei bine domnul Viktor Schauberger a conceput pe acest principiu o minicentrală electrică care îşi autoîntreţine rotaţia şi care ne poate furniza curentul electric necesar gospodăriei Iată planul ei (stânga): Autoîntreţinerea mişcării unui asemenea dispozitiv deşi e un lucru greu de crezut ducându-ne cu gândul la perpetuum mobile. este făcut artizanal. De asemenea în partea superioară. întreţinerea mişcării făcându-se printr-un 79 . În dreapta vedem un aspersor care funcţionează pe acest principiu.

având tendinţa de a-i creşte presiunea şi viteza tot mai mult. aliniindu-se cu partea mai subţire tangent la circumferinţa turbinei. Ce-l face să se rotească mult mai mult decât ar trebui la prima vedere ? Forţa care-l face să se rotească atât de uşor şi de rapid nu e doar una. el nu s-ar mai opri niciodată. Dacă titirezul ar fi lansat într-un mediu vidat şi lipsit de gravitaţie. iar cea centrifugă e cea care-i întreţine rotaţia. fie ele ţevi sau pale. un fluid care e forţat să circule printrun spaţiu ( conductă) ce se subţiază. După cum se vede pe axul turbinei se află acţionat şi un generator electric. Viktor Schauberger a conceput şi un alt tip de asemenea centrală. şi aerul din exterior va năvăli în interior. este de asemenea forţat să-şi crească presiunea şi viteza de deplasare (altfel nu ar încăpea printr-un spaţiu mai îngust decât cel de la intrare). ea va tinde să revină la normal. aceasta va fi împinsă să se rotească tot mai repede. temperaturilor şi densităţilor fluidului cu fluid proaspăt din exterior. (ca o cochilie de melc desfăşurată) care se subţiază spre periferie.Criza energetică – adevăr sau minciună ? consum foarte mic de energie. să apară o forţă de concentrare a fluidului în spaţiul tot mai îngust) însumate să fie mult mai mari decât totalul frecărilor.. Se intră astfel într-un cerc vicios care are ca rezultat o mare concentrare de energie. cea centrifugă. Iată: să analizăm un pic imaginea. iar la intrare să apară un efect de absorbţie care la rândul lui va scădea foarte mult presiunea. e o combinaţie de forţă centripetă. multe. Forţa centripetă e cea care-l face să se rotească în cercuri din ce în ce mai mici până se stabilizează într-un loc. Se ajunge astfel încât forţa de gravitaţie. Asta face ca la ieşire fluidul să aibă o viteză şi o presiune mult mai mari decât la intrare. Acesta-i un fenomen. Aerul este forţat iniţial să se rotească între pereţii cilindrului principal cu ajutorul unei turbine acţionate de un motor (partea unde scrie vacuum) care este formată din nişte ţevi.. în formă de spirală. şi de asemenea ele sunt şi înclinate în jos după proiecţia unu trunchi de con. şi cea centripetă (legea lui bernoulli face ca-n elementele turbinei. şi e împins să iasă prin aceste ţevi datorită turbinei Dar conform legii lui bernoulli. datorită faptului că el iese tangenţial din turbină. Dar pe măsură ce acest lucru se întâmplă. Datorită faptului că ţevile respective (pot fi şi pale în formă de tuburi răsucite) nu sunt dispuse radial pe suprafaţa turbinei. O variantă cu apă a dispozitivului e cea din dreapta imaginii. 80 . (atât dintre moleculele fluidului cât şi între părţile solide ale maşinii) astfel că maşina se va autoalimenta prin tendinţa de echilibrare a presiunilor. căci nu ar fi ce frecări să-l împiedice să se rotească. şi forţă centrifugă. şi aruncat afară de forţa centrifugă. Să analizăm un moment desenul de mai sus. fluidul va fi tras în jos de gravitaţie. ci sunt curbate spiralat. Dar aici mai este implicat un fenomen. Presiunea în incintă scăzând.

În lateral o ţeavă pleacă de la bazin şi se duce în partea superioară.Cătălin Dan CÂRNARU În stânga îl vedem pe Schauberger alături de una din microcentralele energetice casnice pe care le-a conceput şi construit. Lângă mâna sa se vede şi o pâlnie destinată umplerii dispozitivului cu apă. Acest motor are dublu rol. căci a fost făcut de către un om care era un simplu tehnician silvic ci nu un cine ştie ce inginer constructor de maşini. cu mult înainte ca cea mai mare parte a noastră să ne fi născut. Se vede că aceasta e compusă dintr-un bazin (cel la care sunt conectate două vane mari. Partea superioară adăposteşte o turbină (cea ce se vede în imaginea din dreapta) La axul acestei turbine. Turbina dacă o cercetăm cu atenţie. e formată din şase ţevi de cupru foarte largi în partea de sus ( nu-i aşa că seamănă cu vârtejul din cada noastră ?!) şi subţiate spre celălalt capăt până ce se termină cu nişte ştuţuri din alamă. Şi nu râdeţi de aspectul primitiv şi artizanal al dispozitivului. cu propriile sale mâini. anume rol de pornire şi aducere a turbinei la turaţia la care aceasta este capabilă săşi extragă singură apa prin ţeava de aducţiune. în partea inferioară e o fulie la care prin curele de transmisie este cuplat un motor. din bazinul inferior iar apoi de generator. moment în care acesta este decuplat de la reţea şi capătă funcţia de generator. Pe aceasta se sprijină mâna dreaptă a lui Viktor. Apa pătrunsă prin partea superioară sub imperiul celor trei forţe descrise mai sus va forţa turbina să se rotească din ce în ce mai repede până ce nu va mai avea nevoie de ajutorul motorului. 81 .

şi este un disc zburător. 82 . Principiul de funcţionare a ei este o îmbinare între cel descris deasupra şi efectul Coandă. Aceasta se numeşte repulsin. Rezultatul e o maşinărie de o forţă excepţională. pe care acesta a construit-o în timpul războiului în perioada cât a fost prizonierul naziştilor. iar jos sunt desene şi fotografii ale lui şi maşinăriei. Iat-o: În partea de sus sunt două desene ale maşinii zburătoare a lui Viktor şi a principiului ei de funcţionare. maşină despre care şi azi se mai întreabă unii dacă a fost sau nu reală.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Viktor a mai conceput şi construit o maşină interesantă.

iar în dreapta sunt fotografii 3d ale maşinii executate cu ajutorul calculatorului. Dispozitivele de genul acesta care odată pornite şi aduse la o anumită viteză de rotaţie sunt apoi capabile să-şi autoîntreţină rotaţia. părţile acestea sunt uşor de depistat : partea inferioară este bazinul. Din ce scria acolo. motorul. Au un rezervor cu lichid pentru cele care lucrează cu lichid. iar o altă parte este o turbină – un motor. un motor care urma să fie 83 . furnizând cantităţi impresionante de energie sunt din ce în ce mai mult studiate în ultimii ani şi au căpătat denumirea generică de turbine autonome cu absorbţie (Autonomous working Suction-Turbine ). în stânga un grup generator modern făcut cu o asemenea maşină. la puţinele mele cunoştinţe de limbă engleză.Cătălin Dan CÂRNARU În continuare vedeţi în imaginea de deasupra. Prima oară când am luat la cunoştinţă despre existenţa unor asemenea dispozitive a fost în urmă cu câţiva ani. Dar indiferent câte modele ar fi ele. ţeava laterală prevăzută cu pâlnie împreună cu partea superioară a turbinei şi camerei acesteia în care apare o depresiune (vacuum) formează pompa iar partea inferioară a turbinei cea în care ţevile cu duze se extind spiralat spre exterior formează turbina propriu – zisă. Există o varietate destul de mare a lor. Atunci am găsit undeva o trimitere spre numele de Richard Clem. În cazul grupului generator cu apă al lui Schauberger despre care tocmai am vorbit anterior. când am început să caut informaţii pe internet. înţelegeam că acest om inventase prin anii 1970. toate au trei părţi componente. o parte componentă a lor joacă rol de pompă.

Criza energetică – adevăr sau minciună ? pus pe maşinile de serie şi că murise în mod suspect chiar cu o seară înainte de semnarea contractului cu firma auto respectivă. şi cu care a circulat 150 000 mile ( cca. Iar în dreapta vedem regimul de operare autonom al pompei care acum nu mai e pompă simplă ci o turbină autonomă cu absorbţie. De asemenea uleiul se încălzea puternic ajungând în scurt timp la 150° C. Această turbină nu lucra cu un lichid ci cu aer. Caietele sale au fost confiscate de oficialităţi imediat după moartea sa. A aşezat-o într-un bazin cu ulei şi a pornit-o cu ajutorul unei pompe. Căutând mai multe informaţii am aflat de fapt următoarele. 250 000 Km). care dinspre admisie spre evacuare se îngustau treptat. s-a gândit să modifice pompa respectivă în scopul de a o face să funcţioneze autonom o perioadă mai lungă de timp nu doar o jumătate de oră. Dar copiii săi au fost suficient de speriaţi pentru a se feri să discute subiectul timp de foarte mulţi ani. dar la prima punere în funcţiune s-a auto – accelerat până când a ajuns să se distrugă datorită forţelor centrifuge pe care le-a generat. a observat că pompa de asfalt a maşinii sale continuă să se rotească încă o jumătate de oră după ce este oprit motorul care o acţionează. Ceea ce a obţinut Clem a fost un „motor” care genera la ax până la 350 cai putere la cca. Nu a rămas de la el decât motorul care fusese montat pe maşina sa. Şi a fost concepută şi construită tot pe la începutul anilor 1970 de către Hans Mazenauer. considerându-l doar o modificare minoră a unui dispozitiv deja brevetat. Vedem regimul de start. În partea de sus dreapta a imaginii se vede atât cum arată pompa cât şi rotorul ei. E foarte adevărat că era pe cale să încheie în 1972 un contract cu un producător auto mare şi la fel de adevărat şi că a fost ucis cu o seară înainte de a semna contractul. Nu a brevetat motorul. Clem. Constatând asta. avea şanţuri elicoidale pe el.. Intrigat a demontat-o şi a descoperit că ea se comporta astfel datorită formei sale specifice. Dacă turbina autonomă a lui Clem se oprea totuşi după 9 zile a existat un tip de turbină care nu numai că nu se mai oprea. A pus-o vertical ( prin această manevră a adăugat la forţa centrifugă care acţiona rotorul şi pe cea gravitaţională) şi la evacuare a prevăzut rotorul cu o câte un ştuţ aşezat tangenţial la fiecare din canalele formate pe con. 2000 rotaţii/min. în imaginea stângă de jos. a faptului că rotorul ei. În imaginea de mai jos vedem rotorul acestei turbine autonome : 84 . Îl vedem în stânga sus lângă maşina personală pe care şi-a echipat-o cu acest „motor”. de formă conică. timp de 9 zile consecutiv. operator pe o maşină de turnat asfalt.

pompă de alimentare. După decuplarea motorului. turbina a continuat să funcţioneze ajungând în câteva minute la turaţia de 12 000 de rotaţii/min. Pentru că nu fusese prevăzută cu un sistem de frânare s-a procedat pentru oprirea ei la recuplarea motorului în regim de generator. dar fie datorită dimensiunilor. 50 cm ) şi joacă rol de turbină centrifugală. care apoi e preluat de partea stângă care are diametrul mai mare ( cca.Cătălin Dan CÂRNARU E format după cum se vede din două trunchiuri de con opuse care au canale spiralate foarte adânci pe toată suprafaţa lor. au ars siguranţele electrice şi în foarte scurt timp turbina s-a distrus datorită enormelor forţe centrifugale la care ajunsese. Partea dreaptă lucrează ca pompă comprimând aerul. fie datorită nerespectării întocmai a specificaţiilor. Cu toate acestea turbina a continuat să se accelereze. Tot proiectul costase nişte ani şi un milion de franci elveţieni şi din el nu au rămas decât nişte bucăţi de metal. După câţiva ani de testări această turbină a putut fi pusă în funcţiune cu ajutorul unui motor de 3000 rotaţii/min. care trebuie să fie solidară ( să facă parte integrantă din corpul rotorului). De asemenea această parte constructivă trebuie să asigure 85 . turbina gravitaţional-centrifugală partea gravitaţională să aibă forma unui con cu baza mare în sus ( în această porţiune apar forţa centripetă şi implozia sau absorbţia – la fel ca-n vârtejul din cadă ) continuat cu partea centrifugală care trebuie să fie format dintr-un con cu baza mare în jos având diametrul mai mare decât cel gravitaţional. această turbină de dimensiuni mai mici nu a funcţionat. Mai târziu s-a mai încercat construirea alteia la o scară mai mică. Deci să reţinem care sunt părţile componente ale unei turbine autonome cu absorbţie: bazin de alimentare (pentru cele cu aer acesta e constituit de însăşi aerul din incinta în care funcţionează turbina).

Principiile de funcţionare şi părţile componente fiind explicate tare mult mi-aş dori ca publicând această carte să primesc de la cititorii mei scrisori în care să-mi spună că au reuşit construcţia unei asemenea turbine. Cu cât această presiune devine mai mare cu atât împingerea turbinei e mai mare şi implicit viteza ei de rotaţie e mai mare. şi diferite tipuri de ţevi şi fitinguri… Magazinele de instalaţii sanitare sunt mult mai bogate decât erau acum 30 de ani. atracţie gravitaţională şi/sau forţă centripetă. Menţionez că a construi o asemenea turbină este mai ieftin decât a construi un motor magnetic. forţe care dacă nu sunt implicate împreună în proiectarea unei asemenea turbine aceasta are slabe şanse să devină autonomă. şi mai slabe să genereze surplus de energie: absorbţie dată de scăderea locală a presiunii sau de sistemul mecanic al pompei dacă aceasta e o pompă cu palete sau cu discuri.Criza energetică – adevăr sau minciună ? posibilitatea ca fluidul să fie forţat să circule cu presiune şi viteză tot mai mare pentru ca la ieşirea lui tangenţială din rotor acesta să poată împinge rotorul cu viteză crescută mai mare. 86 . Tot aici trebuie spus că cu cât sunt mai multe guri de ieşire a fluidului pe periferia turbinei cu atât viteza e mai mare Acum iată ce forţe sunt cele care stau la baza funcţionării acestor turbine autonome. Mai scump este generatorul electric pe care ar trebui să-l acţioneze această turbină ( în cazul în care optăm pentru un alternator de 220 volţi !). Turbina în sine putând fi construită din tablă. şi. sau chiar de ambele. care trebuie să se manifeste în jumătatea superioară a rotorului turbinei forţa centrifugă care trebuie să se manifeste în jumătatea inferioară a rotorului turbinei (turbina propriu-zisă) având rolul de a forţa accelerarea şi creşterea presiunii fluidului spre ieşirea din turbină şi forţa de împingere a presiunii care acţionează tangenţial la ieşirea fluidului pe periferia turbinei. material plastic. făcând ca şi restul rotorului să lucreze cu viteze şi forţe mai mari.

iar producătorii de echipamente de încălzire îl ignoră complet. Am vorbit anterior de motoare magnetice… probabil că aţi remarcat că brevetul original al motorului magnetic Perendev era de fapt destinat acţionării unui grup electrogen. că e normal.4 483 277 din noiembrie 1984. cu precădere cei care locuiesc la sate continuă să se încălzească peste iarnă cu sobe din teracotă în care ard. Căldura respectivă nu este 87 .651.. Nu ne-a spus nimeni că există altă sursă de încălzire decât cea cu care am crescut şi despre care experienţa unei vieţi ne-a învăţat. sunt multe pinioane care se freacă între ele şi degajă căldură. dar numai în parte.779. eu nu despre aceasta voiam să vă vorbesc în acest capitol. Dar deşi e o soluţie perfect viabilă. Toţi vor spune. supereficient. Acest sistem a fost conceput să furnizeze energie termică sub forma agentului termic ( apă sau abur ) pentru cartiere întregi. întreaga noastră viaţă mai mult de jumătate din veniturile lunare pentru a ne asigura confortul termic. 4. mai uşor de construit.Cătălin Dan CÂRNARU Încălzitoare şi fierbătoare Cei mai mulţi dintre noi. ne încălzim pe timpul iernii cu sobe sau centrale termice de perete care funcţionează cu gaz metan. ambele fiind combustibili fosili. Un alt procent dintre noi.575 din octombrie 1988 şi nr. Toţi posesorii de maşină ştiu că după o perioadă mai mică sau mai mare de deplasare cutia de viteză a maşinii se încinge. sistem construit în urmă cu mulţi. Este vorba de brevetul american numărul 4 143 639 din 1979 acordat lui Eugene Frenette şi de asemenea brevetele americane numărul 4 424 797 din ianuarie 1984. La oraş. ani. 4. nr. dar înainte să vă spun despre ce e vorba. Nu vă împiedică nimeni să vă cumpăraţi de la un asemenea supermagazin un grup electrogen. Adevărat. Indiferent de sistemul folosit fie că-i mai modern sau mai vechi şi mai tradiţional. Vă voi arăta o variaţie a lor.681 din martie 1987 nr.. 4. asemănător cunoscutelor grupuri energetice cu motor cu ardere internă ce se găsesc pe rafturile magazinelor gen Practiker. cantităţi impresionante de lemn sau cărbune.798. Nu am să vă arăt aici imagini din brevetele originale. Voiam să vă spun că există brevetat cu destul de mult timp în urmă un tip de încălzitor electric. căruia să-i înlocuiţi motorul cu ardere internă cu unul magnetic. cheltuim iarnă de iarnă. O imensă majoritate a orăşenilor se încălzesc încă prin sistemul de termoficare a oraşului. despre care nu vorbeşte nimeni. sau diferite tipuri de radiatoare electrice. Agentul termic se obţine în centralele termice de cartier sau orăşeneşti prin arderea gazului metan sau al păcurei.176 din ianuarie 1989 acordate lui Eugene Perkins. nr. Un motor magnetic acţionând un generator electric poate furniza suficientă energie pentru a alimenta o centrală termică electrică.

Între ele se află ulei. Iată o variantă îmbunătăţită şi mult mai uşor de construit decât cele prezentate în brevetele celor doi. în interiorul căreia pe un ax central. cu numai 1 cm mai mică. iar pe capac pe un alt 88 . Dispozitivul lui Frenette (stânga) constă într-o tulumbă metalică. axul central poate fi construit dintr-o tijă filetată. într-un cazan metalic plin cu ulei se află un ax pe care sunt montate un număr de discuri metalice situate la 6 mm. De asemenea distanţa dintre marginile discurilor şi pereţii cazanului trebuie să fie cam la fel de mare. Deci discurile pot fi strânse pe ax cu piuliţe. ea s-ar încinge în aşa hal încât nu am pute-o atinge decât la mult timp după oprirea maşinii. ea este de fapt. Acest ulei se va încinge datorită frecării foarte mari la care e supus. Uleiul este circulat prin schimbătoare de căldură (calorifere) Temperatura pe care o atinge dispozitivul depinde de dimensiunile (diametrul şi înălţimea) celor două cazane metalice. şi de viteza lor de rotaţie. se roteşte o altă tulumbă. Axul va fi montat în fundul cazanului pe un lagăr cu rulment. distanţă între ele. Şi dacă cutia de viteze nu ar fi amplasată acolo unde e. Frecare uleiului produce de fapt cea mai mare parte a căldurii. iar distanţa de 6 mm e exact grosimea unei piuliţe de M8. Pe acest fapt se bazează invenţiile celor doi Eugene.: După cum se vede. pe de o parte şi dintre ulei şi pinioane pe cealaltă parte. Ca o idee.Criza energetică – adevăr sau minciună ? doar rezultatul frecării dintre pinioane. Faptul că se află în exteriorul maşinii expusă curentului de aer creat de deplasarea maşinii face ca o mare parte din această căldură să se piardă în atmosferă. în cea mai mare parte rezultatul frecării dintre ulei şi carcasa cutiei.

Dar ce-ar fi dacă în locul acestui motor electric am folosi unul magnetic… Şi pentru că am pomenit iar de magneţi iată şi un încălzitor bazat pe magneţi. fără pătrunderea aerului pe circuit – deci discurile trebuie acoperite complet cu ulei) Un cazan cu diametrul de 70 – 80 cm şi înălţime de 1 m. 89 . James Ronald Thomas şi Neil Howard Thomas. Tim. în particular pentru încălzirea unui fluid” şi face obiectul patentului american 2003 066830 din 2003 acordat lui Troy Reed. Ţeava de plecare a uleiului din cazan nu trebuie să intre în acesta prin capac ci prin lateral deasupra discurilor. fiind acţionat de un motor de doar 300 W la 1500 – 3000 rotaţii pe minut care sunt reduse prin transmisie de 10 – 20 ori. În partea de sus axul va fi prevăzut cu o fulie pentru cureaua de transmisie de la motor.Cătălin Dan CÂRNARU lagăr cu rulment. Invenţia se numeşte „Aparat pentru generarea căldurii. dacă acest ulei va fi circulat judicios prin calorifere bine dimensionate ( se pot folosi fără probleme calorifere obişnuite din fontă sau din oţel). Lunneborg. şi sub nivelul uleiului ( pentru a se putea asigura o circulaţie corectă a uleiului în calorifere. poate uşor atinge temperaturi cuprinse între 90°C şi 150°C în câteva minute funcţie de temperatura înconjurătoare. Această temperatură a uleiului ar fi suficientă pentru a încălzi o întreagă casă.

După cum se vede din desen e vorba de nişte discuri pe care sunt montaţi magneţi într-o configuraţie dezordonată. care se rotesc. Şi în acest caz. 90 . în locul motoarelor electrice s-ar putea folosi motoare magnetice. Distanţa între magneţi şi placă trebuie să fie cât mai mică şi de asemenea magneţii cât mai puternici. Deci tot un motor de dimensiuni mici şi va genera peste 150 ° C.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Se bazează pe faptul că un câmp magnetic dezordonat suficient de puternic aflat în imediata apropiere a unei plăci de aluminiu va induce în aceasta curenţi turbionari ce-i vor ridica temperatura foarte rapid. Placa poate fi de fapt un vas plat foarte subţire prin care circulă agentul termic ce va prelua căldura de la pereţii de aluminiu. Aceste discuri sunt rotite cu mare viteză în imediata apropiere a unei plăci de aluminiu. Dispozitivul nu va consuma decât energia necesară rotirii discurilor. În desen se arată un ventilator care circulă aer în jurul plăcii de aluminiu aflată lângă discul cu magneţi.

Cunoaştem toţi fierbătorul clasic prezentat mai jos. Datorită faptului că vasul nu se află direct în bobină. pânză de ferăstrău sau mai ştiu eu ce obiect care trebuie să fie călit. multe ori mai scumpe decât aragazele clasice. Oricine se pricepe puţin la electricitate poate construi o bobină de inducţie. va încălzi miezul acesteia până la roşu în doar câteva secunde. randamentul acestei bobine de inducţie este mai scăzut decât cea industrială. trece pe banda de producţie prin interiorul unei bobine de inducţie. fiind destul de des întâlnit aragazul electric cu plite cu inducţie. Plitele cu inducţie funcţionează pe un principiu asemănător celui descris la încălzitorul cu magneţi şi plăci de aluminiu. unde se înroşeşte în câteva secunde. Anume. Cu toate acestea plitele cu inducţie care sunt mult mai economice decât cele cu rezistenţă (clasice) continuă să fie de multe. Aceste fierbătoare sunt însă mari consumatori de energie şi au randament scăzut.. Oare de ce ? Răspunsul firesc pe care mi-l veţi da acum va fi: Pentru că e o tehnologie complicată… Nu-i adevărat! Am să vă spun acum un mare secret. Plitele cu inducţie au sub placa de sticlă termorezistentă o asemenea bobină care nu încălzeşte alimentele ci vasul metalic care le conţine. orice cuţit. s-a constat de foarte mult timp că un curent electric de înaltă frecvenţă care străbate o bobină. La fel arată şi rezistenţa cu care sunt echipate cănile fierbătoare. Pentru gătit se foloseşte de mulţi ani. Pentru asta trebuie să ştiţi la ce frecvenţe lucrează aceste bobine. (priviţi o pânză de bomfaier şi veţi vedea cele două urme de călire prin inducţie ) E cel mai eficient mod de a încălzi ceva. Rezistenţa unei maşini de spălat sau al unui boiler electric este foarte asemănătoare. Acest principiu este aplicat cu succes în toată industria producătoare de maşini şi de unelte. Orice pinion.Cătălin Dan CÂRNARU Şi acum câteva cuvinte şi despre fierbătoare…. Bobinele de inducţie 91 .

Aceştia dintre dumneavoastră ştiţi că această frecvenţă se află în zona de jos a spectrului audio şi ca atare poate fi obţinută cu un generator de ton ( ca acelea pentru injectarea de semnal în depanare. În cazul unei centrale pentru încălzire. aţi trecut în copilărie prin cercurile aplicative de depanatori radio-tv. sau radioamatori. În cazul unui instant apa va veni de la reţeaua de apă rece şi va fi scoasă spre cea de apă caldă. iar bobina împreună toată partea ei electronică va porni comandată de un presostat ( de genul celui de la hidrofoare) în momentul în care deschideţi robinetul de apă caldă. ca cel din imaginile următoare: 92 . Curentul de mare putere şi înaltă frecvenţă obţinut astfel este apoi aplicat pe capetele unei bobine realizate din ţeavă de cupru cu atâtea spire şi atât diametru cât aveţi nevoie. Prin ţeavă obligatoriu trebuie să treacă apă. obişnuiam să ne realizăm singuri reşouri electrice cu rezistenţe de nichelină montate pe cărămizi de BCA. Pe acest principiu se poate imagina un instant electric sau o centrală electrică de apartament mult mai eficientă decât cele ce se găsesc azi în comerţ… Imaginaţi-vă. În schimb unii dintre noi ne realizam fierbătoare cu lamele din oţel inoxidabil în conducţie directă. de la casele pionierilor. o treceţi după ieşirea din bobină. Bobina va încălzi aproape instantaneu orice obiect metalic conţinând fier ce va fi introdus în ea.Criza energetică – adevăr sau minciună ? destinate topirii metalelor ( cuptoarelor de topire) funcţionează undeva pe la 2000 Hz. iar de aici o dirijaţi spre calorifere. sau spre reţeaua de apă caldă a casei. Mulţi dintre dumneavoastră cititori care aveţi peste 40 de ani. Cele pentru călire funcţionează la 1500 Hz. Vă amintiţi poate că pe atunci nu prea se găseau fierbătoare electrice ca cele din imaginea precedentă. odată cu pompa de circulaţie a apei. făcut dintr-o ţeavă de fier galvanizat. că apa care răceşte bobina. Să vă mai povestesc ceva interesant. Nu mai rămâne decât ca această frecvenţă obţinută la ieşirea acestui generator de ton să fie amplificată cu un amplificator audio de putere ( 500 – 1000 W – ca cele auto – sau mai simplu cu ajutorul unui transformator de înaltă tensiune de la un televizor. bobina va fi inserată în circuitul caloriferelor şi va porni comandată de termostatul de ambient. sau ca acela destinat alungării ţânţarilor). Tot cei dintre dumneavoastră trecuţi de 35 – 40 de ani poate că vă amintiţi că înainte de 1989 ( eram toţi tineri pe atunci) şi mulţi locuiam prin cămine de nefamilişti. prin miezul bobinei.

Vă mai amintiţi oare că acest fierbător vibra. Niciodată în cană metalică.. Pericolul de electrocutare era mare. căci fierberea are loc prin conducţie directă în lichid şi ca urmare a acestui lucru apa respectivă ( pe atunci era cafeaua – nechezolul) se fierbea obligatoriu în căni de plastic sau porţelan. iată: Trebuie să ştiţi că acest fierbător nu fierbe numai datorită conducţiei directe a curentului alternativ între cei doi poli ( fie ei clopoţei sau lamele) ci mai ales datorită rezonanţei armonice în care intră fierbătorul ( bâzâitul grav ce se amplifică odată cu creşterea temperaturii ). scoţând un bâzâit grav. Acesta rezonează la 93 . Genul acesta de fierbător electric a fost inventat în timpul celui de-al doilea război mondial de Peter Daysh Davey din Noua Zeelandă. Invenţia lui consta de fapt în doi clopoţei de bicicletă prinşi pe o ţeavă de plastic izolată şi alimentaţi direct la reţeaua electrică.. care se amplifica odată ce apa începea să clocotească.Cătălin Dan CÂRNARU Cei care au folosit asemenea fierbător ştiu că e periculos. şi că clocotea destul de repede ?.

În schimb cineva. precum şi cel cu lamele. face acelaşi lucru în 30 – 45 de secunde. Cel clasic. căci a face sau a găsi clopoţei (semisfere) care să rezoneze la această frecvenţă e greu. Fierbătoarele clasice din imagine. dar rău pentru cine vă ia banii… 94 . ( cine ştie ce anonim ! ) mai târziu şi-a dat seama că două lame de tablă vor rezona de la sine la orice frecvenţă. mic (care are cam aceiaşi putere ca şi cel cu lamele – 500W) îmi clocoteşte o cană de 300 ml de apă în 240 – 260 secunde în funcţie de temperatura mediului ambiant. Mai puţin consum înseamnă mai puţini bani. sunt de aproximativ 5 – 7 ori mai eficiente decât cele clasice. Când spun clocoteşte. Să vă spun concret. pentru că sunt periculoase. De ce nu se găsesc asemenea fierbătoare? Oficial. De aceea construcţia cu clopote metalice e destul de complicată. Veţi întreba din nou poate de ce nu se găsesc asemenea dispozitive ?… Pentru că au o eficienţă foarte ridicată şi nimeni nu are interes ca dumneavoastră să vă încălziţi consumând doar un mic procent din energia pe care o consumaţi acum. Fierbătorul cu lamele.Criza energetică – adevăr sau minciună ? frecvenţa de 50 sau 60 Hz a reţelei. acesta e momentul în care apa începe să clocotească. Eu folosesc acest gen de fierbător ( mi le fac singur – şi acesta-i probabil al treizecilea pe care l-am făcut) de peste 20 de ani şi credeţi-mă că nu m-am curentat nici măcar o singură dată. sunt fierbătoarele mele personale. Bine pentru dumneavoastră. Dar adevărul e că datorită eficienţei. Şi un uscător de păr dacă-l scapi în chiuvetă sau în cadă prezintă exact acelaşi risc de electrocutare ca şi acest fierbător. Ce nu ştiţi poate este faptul că fierbătoarele cu lamele în conducţie directă la rezonanţă.

Cătălin Dan CÂRNARU

Un alt fel de generatoare electrice Într-o discuţie avută cu un amic, în urmă cu câtva timp, acesta a făcut o afirmaţie căreia pe moment nu i-am dat o prea mare importanţă, şi pe care, sub imperiul problemelor de zi cu zi am uitat-o în scurt timp : „ Generatoarele electrice sunt pompe de electroni!” Dacă stau bine să mă gândesc, această afirmaţie spusă de un om simplu, ( locuieşte într-un sat de pe lângă oraşul Găieşti – Dâmboviţa) care nu are studii superioare dar are un ascuţit simţ de observaţie, caracterizează cam tot ceea ce se poate numi electricitate. Să analizăm un moment ce e o pompă. Şi când spun pompă o spun în sensul larg al termenului – în sensul larg, deoarece iată ce mi s-a întâmplat de curând: Trecând prin oraş pe lângă un magazin care comercializa piese pentru reparaţia şi întreţinerea frigiderelor, înainte de a intra în magazin am văzut expuse pe trotuar două dispozitive ce la prima vedere păreau nişte pompe, dar un pic mai mari decât cele ce se folosesc în mod curent pentru hidrofoare sau pentru irigarea grădinilor pe la sate. Fără a arunca vreo privire la exponatele din magazin m-am îndreptat spre vânzătoare şi am întrebat-o ce fel de pompe sunt cele de afară. Cu un ton jignit aceasta mi-a replicat că acelea nu sunt pompe ci sunt compresoare. Am rămas un pic surprins de tonul ei şi mi-a stat pe limbă să o întreb dacă ştie cumva de ce un compresor nu-i o pompă. Am renunţat însă, căci probabil că discuţia s-ar fi prelungit inutil… Orice pompă are rolul de prelua la intrare un fluid şi de a-l livra la ieşire cu presiune mai mare ( implicit şi cu viteză crescută), în vederea circulaţiei lui pe un circuit oarecare. Deci logic şi compresorul e tot o pompă. De altfel în occident nu prea se face distincţie între o pompă simplă de apă şi un hidrofor, deşi acesta prin construcţia sa e un compresor ( compresoarele furnizează presiuni mai mari decât pompele obişnuite)… În această categorie pot fi incluse fără a greşi şi turbinele indiferent de regimul lor de funcţionare. Cel mai elocvent exemplu este vestita pompă Tesla a cărui construcţie îi permite să funcţioneze atât ca pompă cât şi ca motor primar (turbină). Spre deosebire de celelalte tipuri de turbine, aceasta, datorită faptului că lucrează prin adeziunea lichidului, forţe capilare şi forţe centrifuge, are un randament fantastic. Să lămurim un pic şi termenul de turbină. Turbina în largul înţeles e acea parte a unei pompe prevăzută cu palete care acţionată de motorul electric, sau cu ardere internă pune în circulaţie fluidul… Turbina ca parte componentă a unei pompe primeşte de obicei fluidul axial şi urmare a rotaţiei pe care o execută acţionată de motor aruncă fluidul tangenţial. Asta atunci când e acţionată de un motor. Dacă însă aceasta primeşte fluidul tangenţial şi îl elimină axial, se transformă într95

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

un motor primar, în sensul că nu mai e acţionată de motor ci de fluid. În acest caz motorul poate fi înlocuit cu un generator. Asta se întâmplă în centralele electrice. În termocentrale şi centrale atomoelectrice turbina este acţionată de forţa aburului, iar în hidrocentrale de cea a apei. Dacă nu v-a picat fisa hai să analizăm o pompă de apă. Compusă fiind dintr-o turbină şi un motor în momentul în care e acţionată mecanic de către motor ea pompează cu ajutorul turbinei apă. Dacă însă e acţionată mecanic de către apă, prin turbină ea pompează cu ajutorul motorului electroni… Cât e de simplu !... Ca atare turbinele descrise în capitolul precedent fiind acţionate de fluid ( aer sau apă) vor acţiona un generator electric ( tot un motor electric în ultimă instanţă ) care va pompa în cablurile reţelei dumneavoastră electrice, electroni. Apare logic întrebarea: dar de unde ia electronii?... În momentul în care un motor sau un generator electric este acţionat, prin rotire el creează în spaţiul imediat înconjurător un dezechilibru al sarcinilor electrice. E ca atunci când rotiţi cu linguriţa lichidul într-o cană de ceai în scopul de a grăbi topirea zahărului. Odată cu topirea ( împrăştierea moleculelor de zahăr în lichid) are loc şi o forţare a moleculelor de lichid să se îndrepte spre centrul cănii. Dacă în fundul cănii ar fi o conductă, lichidul ar părăsi cana îndreptându-se spre celălalt capăt al conductei. Acelaşi lucru se întâmplă cu purtătorii de sarcină electrică din jurul motorului sau generatorului electric. Nu uitaţi că orice atom, al oricărei molecule, ar oricărui element chimic ( deci şi al aerului ) are mulţi protoni şi electroni. În plus în spaţiul intermolecular şi interatomic se află o serie întreagă de alte tipuri de purtători de sarcină ( radiaţii gama, cosmice, etc.). Amintiţi-vă de asemenea fraza cu care începe această carte. Cum se întâmplă această antrenare a electronilor ca urmare a dezechilibrului apărut ? Să analizăm cum funcţionează un motor electric. Are un rotor şi un stator. La un motor electric statorul totdeauna, indiferent de tipul motorului va fi bobinat, ( rotorul poate fi bobinat sau nu ) bobinele împreună cu partea metalică dintre ele formând electromagneţi, care prin circulaţia curentului electric de la o bobină la alta vor crea un câmp magnetic rotitor ce va antrena rotorul.

96

Cătălin Dan CÂRNARU

În mod similar lucrează şi generatorul electric fie el dinam sau alternator, numai că de astă dată una din părţile lui componente va trebui să conţină magneţi pentru ca prin inducţie în bobinele ce vor fi intersectate de câmpul magnetic va apărea curent electric. Mişcarea bobinei între cei doi poli ai magnetului din interiorul generatorului ( poziţia ei variabilă relativ la câmpul magnetic) va forţa electronii să se deplaseze pe circuitul electric format de bobine şi de conductorii exteriori. Această variaţie a poziţiei conductorului bobinei în câmpul magnetic al generatorului ( care e parte a unui câmp mai mare – anume cel a pământului ) mestecă în mediul înconjurător la fel cum mestecă linguriţa în cana de ceai. Linguriţa în cană e acţionată de mâna noastră. Dinamul electric e acţionat de fluid (apă, abur sau aer) prin intermediul turbinei. Sub influenţa variaţiei câmpului generatorului sarcinile electrice din spaţiul imediat înconjurător se vor deplasa între cele două capete ale bobinei generatorului ( respectiv pe conductorii ataşaţi la bornele generatorului). Cu cât grosimea conductorilor din care sunt construite bobinele generatorului e mai mare, iar ele mai multe, cu atât sarcinile electrice colectate vor fi mai multe, ( intensitatea curentului va fi mai mare). La fel ca la pompă. Cu cât turbina e mai mare şi ţevile mai largi cu atât debitul de fluid e mai mare.

Imaginile de mai sus, desprinse din manualul de fizică de liceu ( clasa a XI-a ) ne ajută să înţelegem mai uşor cele spuse până aici. Purtătorii de sarcină electrică sunt protonii, electronii (şi alte particule subatomice). Aţi auzit vreodată de-a lungul vieţii dumneavoastră vreun institut de fizică, să anunţe că a produs un electron, un proton, un tahion sau ştiu eu ce altă particulă subatomică ? Gândiţi-vă bine! Aţi auzit doar că a mai fost descoperită particula cutare, sau cutare, a mai fost izolată particula cutare sau cutare, a fost detectată particula cutare sau cutare, dar niciodată nu s-a spus pe undeva că a fost produsă particula cutare sau 97

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

cutare. Pentru că nu s-a întâmplat, şi nu se va întâmpla niciodată. Particulele din care sunt compuşi atomii constituenţi ai universului înconjurător nu se distrug şi nu se produc. Doar se mişcă. Iar energia generată de aceste particule se poate doar transforma. Când băgăm în priză un radiator electric transformăm energia electrică în energie termică. Acum să lămurim definitiv ceva! Aşa cum nici o societate de distribuire a apei ( care se ocupă doar cu pomparea apei din natură şi poate doar de curăţirea ei) nu creează nici măcar o moleculă de apă, dar v-o vinde ca şi cum au produs-o ei, la fel societăţile de distribuţie a energiei electrice nu au creat nici o sarcină electrică, dar v-o vând ca şi cum au produs-o ei. O pompă de electroni este orice generator electric, orice tub amplificator, orice tip de tranzistor, orice transformator electric… Toate primesc la intrare electricitatea cu un anumit debit şi o livrează cu un altul. În cazul generatoarelor intrarea electricităţii se face din mediul înconjurător şi se livrează pe circuit similar cu pompele care extrag apa dintr-un lac sau din pânza freatică pentru a o livra pe circuit. Componentele electronice sunt pompe de circuit şi se comportă asemeni pompelor inserate pe circuitul unei centrale termice sau a unei reţele de distribuţie, anume preiau de pe circuit şi predau tot pe circuit. Când spunem generator electric de obicei ne gândim la ceva de genul acesta : Acesta este însă un grup generator cu motor cu ardere internă. Producerea energiei electrice cu ajutorul acestuia este foarte costisitoare. În general motorul acestuia consumă la fel ca orice motor cu ardere internă o anumită cantitate de combustibil, preţul KWh de energie electrică fiind mult mai mare decât cel furnizat de către societăţile de distribuţie a energiei electrice. Însă dacă se scoate motorul cu ardere internă a acestui grup şi este înlocuit cu un motor magnetic sau cu o turbină autonomă cu absorbţie, avem curent electric gratuit (mă rog, nu chiar gratuit, căci noul grup generator astfel obţinut va avea nevoie din când în când de întreţinere, de rulmenţi, de ungere, de schimbare a pieselor uzate – deci curentul electric va fi aproape gratuit). Mai există însă un mod de obţinere a curentului electric afară de cele spuse până acum. Ia să vedem!

98

Cătălin Dan CÂRNARU

Pisica… Vă mai amintiţi de primii ani de şcoală ? De prima dată când aţi intrat în contact, la disciplina numită fizică, cu primele noţiuni de electricitate ? Atunci „tovarăşa” profesoară v-a explicat că dacă frecaţi o baghetă de ebonită de blăniţa unei pisici aceasta ulterior va atrage mici bucăţele de hârtie. Prin frecarea de blana pisicii, bagheta a colectat şi a acumulat electricitate statică. Atunci aţi luat cunoştinţă despre „butelia de Leyda” şi despre „maşina Van de Graaff” ( şi unii care aţi avut norocul ca şcoala să fie bine dotată, chiar le-aţi văzut şi v-aţi şi jucat cu ele ). Maşina arăta ca cea din imagine. Compusă dintr-o bandă de cauciuc întinsă pe doi tamburi ( ca o bandă transportoare), un mâner care roteşte tamburii cu mare viteză, o pereche de perii care preiau sarcinile electrice de pe banda şi le duc către un clopot metalic aflat deasupra şi respectiv către o tijă cu o bilă la capăt destinată descărcării sarcinilor.

Această maşină se mai numeşte şi maşină sau generator electrostatic. Există mai multe tipuri de maşini electrostatice. Spre exemplu cea din imaginea următoare poartă numele de maşina Wimshurst. E formată din două discuri din material izolator pe care sunt lipite radial plăci metalice. Discurile se rotesc în sensuri contrare iar periile culeg sarcinile electrice de pe plăcile metalice colectându-le în două butelii de Leyda..

99

Criza energetică

adevăr sau minciună ?

Mai există de asemenea rm alt tip de gene atoare electrice şi anume maşinile rmipolare (sau homopolare). Acestea se bazează pe rm principiu observat şi descris de Micha.el Faraday care a constatat că între centml şi periferia. rmui disc metalic ce se roteşte în câmp magnetic se poate culege o anumită cantitate de sarcini electrice.

Outp�,;L Power

Rru�h

i

100

Cătălin Dan CÂRNARU

În imaginea de sus e schiţa tehnică a generatorului homopolar al lui Bruce de Palma. Şi Nicolae Tesla a conceput şi realizat un asemenea generator – patentul U.S. nr.406968 din 16 iulie 1889 numit Dynamo Electric Machine:

Mai pot arăta aici un tip de generator făcut cu discuri multiple din cupru sau aluminiu, de la axul şi periferia cărora se culeg sarcinile electrice cu mai mulge perechi de perii. Între discurile de cupru pentru eficienţa mai mare se pot aşeza magneţi permanenţi.

101

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

Deşi aceste generatoare electrice sunt cele mai simple, până în urmă cu nişte ani au fost considerate a fi total nepractice. Asta pentru că în cazul maşinilor electrostatice acestea furnizează tensiuni foarte mari ( până la 100 000 şi chiar milioane de volţi) şi intensităţi mici (maxim câteva sute de miliamperi), iar maşinile unipolare se comportă invers, adică la bornele lor căderea de tensiune este de ordinul a 1 – 2 V, iar intensităţile de mii de amperi ( maşina lui Bruce de Palma furnizează 1,05 V la 7200 A în sarcină – adică 7560 W). În plus tensiunea de la bornele lor e o tensiune continuă. Dar făcând un calcul simplu vedem că potenţialul lor e imens cu atât mai mult cu cât pentru acţionarea lor e nevoie de puteri foarte mici. Spre exemplu maşina Van de Graaff din imaginea de mai sus e acţionată de un motoraş de casetofon (priviţi imaginea cu atenţie !)… Maşinile homopolare pot fi folosite ca atare pentru încălzire. Datorită faptului că furnizează amperaje mari sunt ideale pentru a se cupla la bornele lor rezistori de putere ( radiatoare electrice cu rezistenţă). Şi maşinile electrostatice ar putea fi folosite pentru iluminare, ştiut fiind că anumite gaze rare se ionizează la tensiuni mari producând lumină. Dar totuşi ideal ar fi ca această energie electrică de tensiuni fie prea mari fie prea mici, şi de intensităţi fie prea mici, fie prea mari, să poată fi folosită pentru a acţiona aparatura curentă din casa noastră. Ei bine oricât ar părea de ciudat nu e prea greu. Pentru aceasta nu trebuie decât ca această energie să fie trecută printr-un lanţ de transformare care să o aducă la caracteristicile necesare. Dar aici apare problema. Transformatoarele electrice nu funcţionează cu curent continuu. Da. Nu funcţionează cu tensiuni continue, dar poate funcţiona cu tensiuni continue pulsatorii. Şi astfel se deschide o portiţă spre utilizarea energiei furnizate de aceste pompe de electroni. Se poate chiar transforma curentul continuu în curent alternativ cu frecvenţa de 50 Hz cu ajutorul unui releu comandat de un oscilator simplu cu frecvenţa de 50Hz, caz în care forma de undă va fi dreptunghiulară, de asemenea se mai poate construi un comutator mecanic în ulei de transformator, cu inele de cupru şi perii de grafit, acţionat de un mic motor electric (3000 rotaţii/minut) cu consum redus, care va produce o formă de undă sinusoidală . De aici apoi, acest curent alternativ cu frecvenţa de 50 Hz va fi transformat printr-un transformator coborâtor de tensiune în cazul unor maşini electrostatice sau ridicător de tensiune în cazul unei maşini homopolare.

102

Cătălin Dan CÂRNARU

Şi pentru a vedea că nu sunt primul care mă gândesc să dau o utilitate practică acestui tip de maşini electrice, am să vă spun că undeva, în Elveţia, într-un mic sat, (adresa poştală: Methernitha, Genossenschaft, Moosbühlweg 2 CH - 3673 Linden Switzerland) funcţionează mai multe maşini de tip Wimshurst , care furnizează 3 – 4 KW la tensiunea de 270 – 320 V funcţie de umiditatea aerului. Aceste maşini cunoscute cu numele de Testatika au fost dezvoltate de către fondatorul comunităţii Mathernitha, Paul Baumann. Iată una:

103

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

Şi iată şi cum e construită ( ne arată o pagină dintr-o revistă italiană ):

După cum se vede e o maşină destul de complicată. Dar asta pentru că furnizează direct curent electric cu caracteristicile enumerate mai sus, în condiţiile în care e pornită cu mâna, merge cu cca. 60 rotaţii pe minut, şi îşi autoîntreţine funcţionarea. Dar se pot folosi maşini simple Wimshurst sau Van de Graaff acţionate de un motor mic, iar înalta tensiune furnizată de ele poate fi după trecerea ei în curent alternativ după una din metodele de mai sus, transformată cu ajutorul unui transformator în curent electric cu tensiune de 230 V la cca. 15 A. Motorul care o acţionează va putea fi 104

Cătălin Dan CÂRNARU

alimentat la pornire cu o baterie (sau de la reţea) iar ulterior după pornire direct din curentul furnizat de maşina Wimshurst. Pentru curiozitate maşina din imaginea precedentă, atât de complicată, are la origine următorul experiment:

În ce priveşte maşinile unipolare se poate proceda la fel, numai că de astă dată transformatorul nu va mai fi coborâtor de tensiune ci ridicător. De aceea, şi pentru a înţelege mai bine cele ce le voi spune în partea a doua a acestui capitol se impune să spunem câteva lucruri despre transformatoare şi despre modul lor de calcul, care nu e deloc complicat. În principal calculul unui transformator se bazează pe relaţii simple de calcul, rapoarte, produse şi radicali. Şi transformatoarele sunt, aşa cum am afirmat anterior, nişte pompe de electroni. Să vedem cum funcţionează un transformator. Pentru asta ar fi bine să pornim de la un electromagnet. Toţi ştim ce e acesta. O bobină, mai mare sau mai mică, care are în centrul ei un miez metalic. În momentul în care la capetele bobinei aplicăm un curent electric continuu, acesta formează în jurul bobinei un câmp magnetic care e puternic intensificat de miezul metalic. Deci electromagnetul e un magnet nepermanent. ( când oprim curentul, el 105

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

nu mai are putere de atracţie). Această putere de atracţie de fapt nu mai există datorită aliajului special din care se face miezul şi anume tablă electrotehnică, care are o anumită cantitate de siliciu în ea, ceea ce o face să nu-şi păstreze magnetizarea. Dacă vom construi un electromagnet folosind ca miez al lui un cui sau un şurub obişnuit, atunci după oprirea curentului cuiul sau şurubul vor prezenta în continuare proprietăţi magnetice. Cei doi poli ai magnetului format de miezul electromagnetului depind de sensul curentului ce străbate bobina. Dacă vom suspenda electromagnetul într-un fir şi-l vom lăsa să se rotească liber vom constata uşor cum acesta se roteşte cu unul din capete când spre polul nord terestru când spre cel sudic, în funcţie de polaritatea curentului electric de la bornele bobinei. Ce se întâmplă însă dacă la bornele bobinei vom aplica un curent alternativ ? Polaritatea electromagnetului se va schimba alternativ cu frecvenţa curentului aplicat, şi în loc de electromagnet avem o parte componentă a unui buzer, sau a unei sonerii – un electromagnet vibrator… O lamă metalică aflată în faţa miezului acestui tip de electromagnet vibrator, va vibra la rândul ei. Dacă la un capăt e fixată iar la celălalt îi punem un mic ciocănel aceasta lovind clopoţelul soneriei va suna. Dacă în loc de ciocănel vom pune o pârghie care să acţioneze o membrană ce acoperă o incintă care are o supapă de admisie şi una de evacuare obţinem o pompă. (pompa de aer a acvariului). Pe acelaşi principiu funcţionează vibratorul unui celular, şi maşinile de tuns şi de bărbierit. Acum ce se întâmplă dacă alăturăm doi asemenea electromagneţi vibratori ? Nimic. Vor continua să vibreze fiecare în legea lui. Însă dacă vom întrerupe alimentarea unuia din ei, vom constata că totuşi al doilea continuă să vibreze deşi cu o putere mult mai mică…. De ce ? Pentru că câmpul magnetic schimbător al vibratorului rămas alimentat, va influenţa miezul celui de-al doilea. Dacă vom avea curiozitatea să măsurăm cu un aparat de măsură bobina electromagnetului vibrator nealimentat vom constata că la bornele acesteia avem curent alternativ, e drept mult mai slab. Acesta apare ca urmare a inducţiei electromagnetice. Dacă unim cele două capete ale fiecărui electromagnet vibrator cu câte un miez de fier, care să le strângă puternic vom obţine un transformator electric.

106

Cătălin Dan CÂRNARU

Prin prinderea celor doi electromagneţi vibratori între cele două punţi metalice, liniile de câmp magnetic se închid iar puterea transferată de la o bobină la alta prin câmpul magnetic creşte foarte mult. Dar dacă cele două bobine sunt identice, nu avem nici o transformare a curentului, cu excepţia unei foarte mici scăderi de tensiune şi intensitate datorată pierderilor, termice, frecărilor electronilor în masa conductorilor şi altele. Practic curentul obţinut pe cealaltă parte a aproape identic. Acest tip de transformator este numit transformator separator. El doar separă fizic şi electric două circuite electrice. Deci dacă bobinele sunt identice curentul electric din ele e aproape identic. Dar ce se întâmplă dacă ele diferă ? E mai complicat, pentru că ele pot fi diferite în mai multe feluri. Pot avea spre exemplu acelaşi număr de spire de conductor dar conductori de grosimi diferite. Pot avea conductori de aceiaşi grosime dar număr de spire diferite, sau pot avea şi grosimi diferite şi număr de spire diferite. Dacă în bobina alimentată ( primar ) sunt mai multe spire decât în cea nealimentată ( secundar ), transformatorul e coborâtor de tensiune, dacă e invers atunci transformatorul e ridicător de tensiune. Dacă în primar conductorul bobinajului e mai subţire iar în secundar e mai gros, atunci transformatorul este ridicător de intensitate, iar dacă e invers el e coborâtor. De obicei un transformator ridicător de tensiune se construieşte ca coborâtor de intensitate şi invers. Un ridicător de tensiune nu poate fi şi ridicător de intensitate dar un coborâtor de tensiune poate fi şi coborâtor de intensitate. Legea care impune aceasta e cea care spune că puterea din primarul transformatorului va trebui să fie totdeauna egală sau mai mare decât puterea din secundar, niciodată mai mică. În caz contrar transformatorul se va încălzi în exploatare până va scoate fum şi nu va mai fi bun de nimic. Există o relaţie între grosimea firului cu care e bobinat transformatorul şi puterea acestuia, precum există o relaţie strânsă şi între numărul de spire pe volt şi puterea pe care acesta o furnizează. Puterea este produsul dintre intensitatea curentului şi tensiunea lui şi se măsoară în Waţi 1W=1Ax1V Dacă avem de transformat un curent de 75000 V cu 0,05A în tensiunea utilizabilă de 230 V vom obţinea această tensiune la o intensitate de 3750 (75000x0,05) / 230=16,3 A Acum câte spire va avea fiecare bobină şi cât de groase vor fi ele? Pentru asta trebuie să aflăm câte spire trebuie atribuite pe fiecare volt. Ca să putem afla trebuie mai întâi să ştim cât trebuie să fie suprafaţa secţiunii miezului. Aceasta este S2=P Adică dacă puterea e de 3750 suprafaţa secţiunii este radical din putere, adică 61,23cm2. Pentru a şti acum câte spire pe volt avem nevoie trebuie să ştim că există un raport şi anume, frecvenţa/S pentru transformatoarele care trebuie să meargă permanent timp foarte îndelungat se foloseşte 60 în loc de 50. Deşi se practică eu nu recomand rapoarte mai mici. Se practică în ziua de azi 107

În primar am avea deci 7500 spire de 0. 40/S şi chiar 35/S. aceleaşi număr de spire pe volt dar primarul va avea o spiră şi jumătate cu grosime foarte mare (26 mm diametru – dacă nu găsim sârmă atât de groasă putem folosi mai multe fire de sârmă mai subţire până ajungem la diametrul necesar) iar secundarul 345 de spire cu grosimea de 2. Raportul de transformare ar fi 230/1. 1. etc.5V ) am avea 3750/1.1mm – 4 A.5mm – 6A. Acestea-s doar câteva date pe care le-am dat doar pentru înţelegerea mai deplină. unde j este densitatea de curent care e 2.5 pentru puteri mai mari de 500 W.2mm suportă o încărcare de 100mA. ) = U primar/U secundar . se utilizează 3. Mai trebuie să ştim ce grosime de conductor folosim în primar şi în secundar. 2. Aici trebuie să ţinem seama şi de grosimea izolaţiei ( atenţie mare la calitatea izolaţiei sârmei folosite ! ) Pentru asta se însumează produsul dintre numărul de spire şi secţiunile conductorilor şi se constată dacă suprafaţa obţinută e mai mică sau mai mare decât fereastra.5=153. cel de 0.5 suportă 700mA.5= 2500A. Se utilizează formula următoare: radical din 1.6mm. Raportul de transformare ar fi de 32.5.27xI/j.5mm Dacă ar trebui să folosim un transformator ridicător (pentru o maşină homopolară. Mai trebuie după aceste calcule să aflăm dacă sârma ne încape în spaţiul rămas în fereastra miezului. Rezultă de aici că de fapt calculul unui transformator se bazează doar pe patru formule simple: • Raportul de transformare ( dat de raportul între tensiunile din primar şi secundar.coborâtor • Secţiunea miezului în cm2 e dată de extragerea radicalului din cifra reprezentând puterea în W = radical din putere • Numărul de spire pe volt care este dat de raportul dintre frecvenţă şi secţiune. cel de 0. 1. 1mm – 3A.5mm – 15A. De aceea ni se ard aparatele electronice de noi.Criza energetică – adevăr sau minciună ? calculul transformatoarelor şi cu rapoarte riscante de 45/S.5 – 4. 2mm – 10A. Deci pentru exemplul nostru trebuie să avem 60/61 rezultă aproximativ o spiră/volt. care furnizează aceiaşi putere dar cu tensiunea de1.33 Secţiunea ar fi aceiaşi.6mm suportă 1A. cel de 0. Dacă e mai mare se caută un miez de transformator cu aceiaşi secţiune dar cu fereastra mai mare ( vezi mai jos).6. Pentru simplificare există tabele cu curentul maxim pe care-l suportă conductorii de diferite grosimi.8 – 2A. Ca un exemplu conductorul de cupru cu diametrul de 0.08mm iar în secundar de 230 de spire cu grosimea de 2. = f/s 108 .5 – 4. Pentru transformatoare care lucrează permanent şi în condiţii grele ( mediu foarte cald) se consideră 60 ci nu 50.

Ce frumos ar fi ! – exclamaţi dumneavoastră acum… Ia să vedem dacă s-ar putea face asta şi cum.5 la puteri până-n 500W şi 3. în felul următor: Cu această ocazie putem vedea şi care sunt părţile componente ale unui transformator. – 20 V x 3A) şi ar furniza în secundar 690 W ( 230 V x 3 A) …. În această situaţie am putea construi un transformator care ar primi în primar 60 W ( ex. ale căror bobine se numesc primar şi secundar. până ce se va arde.5 puteri peste 500W ) Acum să vorbim despre altfel de transformatoare: Am spus mai devreme că calculul raportului de transformare al unui transformator este impus de păstrarea puterii. Ele pot fi situate separat (A) sau pot fi aşezate amândouă pe aceiaşi carcasă (B). şi de cheltuieli şi muncă inutilă. ( radical din 1. E perfect adevărat. Puterea intrată trebuie să fie totdeauna egală sau mai mare cu cea ieşită. După cum se vede un transformator poate avea un primar şi un secundar sau mai multe secundare şi uneori chiar mai multe primare ( spre 109 . De ce ? Pentru că dacă vom construi un secundar mai puternic decât primarul atunci transformatorul se va supraîncălzi nefăcând faţă consumului din secundar.27xI/j – j=2.Cătălin Dan CÂRNARU • Dacă nu avem tabele cu curenţii suportaţi de conductori pentru determinarea grosimii lor.5 – 3. şi respectarea acestei legi ne fereşte de accidente. Niciodată mai mică. Am spus mai devreme că un transformator e format din doi electromagneţi uniţi prin două punţi. Dar acest lucru este valabil numai pentru sistemele închise. Dar dacă am avea de-a face cu un sistem deschis atunci această lege ar putea fi încălcată pe baza unui aport de energie venit din exteriorul sistemului. În general toată fizica tradiţională consideră sistemele ca fiind închise (legile termodinamicii). putem folosi formula dată mai sus. Miezul sau întrefierul e format din tole ( piese din tablă electrotehnică (silicioasă) în formă de U şi I (A) sau E şi I (B) puse una peste altă pentru a se ajunge la grosimi diferite impuse de secţiunea şi fereastra ( spaţiul în care trebuie să încapă bobinajul) dată de calcule.5 – 4.

Problema e dacă se poate sau nu. prin transformarea sistemului într-unul deschis. curentul electric alternativ ( sau poate fi şi continuu dar pulsatoriu) din bobina primară induce în miezul transformatorului un câmp magnetic care-şi va schimba polaritatea. Ca urmare nici chiar dacă primarul şi secundarul sunt identice puterea din secundar nu va fi identică cu cea din primar. Totdeauna acest câmp magnetic va fi un pic mai mic. Acest lucru deşi pare imposibil se poate face. Ca să transformăm sistemul numit transformator în sistem deschis e suficient să plasăm undeva în apropierea lui. Acesta două sunt cele mai întâlnite forme de transformatoare. Acum am putea compensa pierderile şi chiar am avea mai multă putere la ieşire. ci foarte puţin mai mică. pentru simplul motiv că puterea primarului nu are cum să inducă un câmp magnetic mai mare . Deci toate transformatoarele au pierderi. Pentru asta există posibilitatea să dimensionăm 110 . sau chiar în contact cu miezul lui un magnet permanent. Această pierdere de putere e datorată. dar există tot felul de alte forme. etc. Dar de unde ne-ar putea veni acest aport de putere ? Pentru ca în secundar puterea să fie mai mare decât în primar ar trebui ca câmpul magnetic indus de primar să fie mai mare decât poate da bobinajul primarului. câmpul magnetic al magnetului permanent se va însuma cu cel indus de bobina primară. Acum să continuăm. ( sau va pulsa) cu frecvenţa pe care o are curentul. (miezul de ferită are o permeabilitate magnetică mai mare decât tabla silicioasă – de aceea acest miez e folosit la transformatorul de înaltă tensiune din televizoare) frecării purtătorilor de sarcină în sârmă. Niciodată în secundar nu va putea apărea un curent de putere mai mare. În această situaţie. Iar dacă ceva se poate de ce să nu încercăm? Edmund Hillary (sper că i-an scris corect numele !) a cucerit Everestul pentru că părea imposibil de cucerit şi pentru că era acolo. dar cu valori diferite ( tensiune şi intensitate) în funcţie de grosimea şi numărul spirelor secundarului. încălzirii. compoziţiei miezului. În acest caz se schimbă calimera. Acest câmp magnetic variabil va induce la rândul lui în bobina secundară un curent electric de aceiaşi putere. Pentru a scoate această putere ar trebui să ştim cam de câte ori e mai puternic câmpul magnetic rezultat decât cel iniţial ca să ştim cum dimensionăm secundarul. Deci. Şi vom vedea mai încolo. atunci noi de ce mai visăm la un transformator care să dea mai multă putere decât primeşte !? Uite-aşa! De şmecheri ! Pentru că omul mereu a visat să atingă şi să învingă imposibilul. autoinducţiei. iar secundarul ar putea beneficia de mult mai multă putere.Criza energetică – adevăr sau minciună ? exemplu transformatoarele pentru curent trifazic). Am spus însă mai sus că vom încerca să considerăm sistemul format din cele două bobine ale transformatorului ca fiind unul deschis. Păi.

sau să încercăm să determinăm această diferenţă. poate furniza puteri oricât de mari comparativ cu cele de la intrare funcţie de cât de puternic e magnetul permanent. Trebuie să existe un echilibru între ele pentru a se putea transmite modulaţia câmpului magnetic primar care asigură de fapt funcţionarea transformatorului. 111 . Pentru a determina diferenţa experimental e suficient să introducem primarul pe un miez simplu I de electromagnet. De vreme ce puterea furnizată în secundar poate fi de n ori mai mare decât cea din primar. E o unitate de măsură similară decibelului dB ( Decibelul este raportul între valoarea unei caracteristici de la intrarea şi ieşirea unui amplificator). 1/10 iar câmpul magnetic rezultat trebuie să fie un pic mai mare ( 8-12 ). parametrice sau generatoare electrice fără mişcare. În practică raportul dintre puterea din primar şi cea din secundar e cam de 1/6 max. Apoi vom atârna şi de magnetul permanent greutăţi până vom determina cât poate ţine. Teoretic un transformator modificat prin adăugarea la miezul lui a unui câmp magnetic dat de un magnet permanent. Rezultă de aici că diferenţa celor două câmpuri magnetice nu trebuie să fie prea mare. Pe principiul acesta se bazează o serie întreagă de transformatoare care poartă numele generic de transformatoare supraunitare. În acel moment vom putea comparând puterile lor să ştim de câte ori e mai mare puterea însumată şi vom calcula secundarul în consecinţă. În cazul de mai sus vorbim de un COP de 6 până la 10. Aici mai apare o posibilitate interesantă. pentru că în momentul în care am alătura unui transformator un magnet ( sau mai mulţi) cu putere de zeci sau sute de Kg atunci acest câmp magnetic covârşitor va anihila câmpul modulat al primarului. curent pe care l-am redresat în prealabil.Cătălin Dan CÂRNARU orbeşte secundarul cu sârma mai groasă si/sau spire mai multe sperând că transformatorul astfel modificat va rezista. Pe electromagnetul respectiv atârnăm piese metalice cu greutăţi crescute până ce nu va mai putea să le ţină. Doar teoretic.. şi să-l alimentăm cu curentul pentru care a fost construit. Aici ar fi cazul să vorbim despre un acronim des întâlnit pe internet când e vorba de dispozitivele energetice care au la ieşire puteri mai mari ca la intrare : COP COP – Coeficient of Performance – coeficientul de performanţă ne arată de câte ori e mai mare puterea de la ieşire faţă de puterea de la intrare. înseamnă că o parte din ea s-ar putea întoarce la primar pentru a-i susţine funcţionarea ( pentru a crea câmpul magnetic modulat – fie el alternativ sau pulsator ) caz în care transformatorul respectiv ar deveni autoîntreţinut. Vom reţine greutate respectivă. pentru ca câmpul modulat să nu fie înghiţit de câmpul permanent. Întrun asemenea caz rezultă că am avea nevoie de o sursă de energie ( curent electric) exterioară transformatorului doar pentru pornirea lui. care au diferite forme şi configuraţii.

Criza energetică – adevăr sau minciună ? Mai jos se vede generatorul lui Graham Gunderson. 2006/0163971 din 27 iulie 2006.S. Secundarul este bobinat prin găuri ( fig. din orice material feromagnetic. În figura 4 se vede schema electrică din care ne putem da seama că putem alimenta transformatorul chiar şi cu un curent alternativ cu undă dreptunghiulară. 3). ( fig. magneţii de sus fiind decalaţi faţă de cei de jos fiecare fiind poziţionat în dreptul unei găuri din miez ( fig. care are 8 găuri radiale. care străbătând bobina de jur împrejur. 2 ) 5 – cu albastru iar primarul e bobinat peste miez şi secundar de jur împrejur – 6 – cu roşu se vede doar o parte din el. care vor face ca în secundar să poată să apară o putere mult mai mare decât în primar datorată însumării câmpului magnetic alternativ din miez cu cel a celor 8 magneţi permanenţi. 3) Se vede în figura trei foarte frumos cum se comportă câmpul magnetic la fiecare din cele două polarizări ale curentului alternativ. 112 . Deasupra şi dedesubtul lui sunt aşezaţi câte patru magneţi permanenţi în aşa fel încât inelul e prins între componentele opuse ale câmpului magnetic al acestora ( între N şi S ). După cum se poate vedea avem de-a face cu un miez în formă de inel. brevetat cu brevetul american U. numit „SolidState Electric Generator”. creează un câmp magnetic schimbător ce va intersecta atât câmpul magnetic al magneţilor permanenţi cât şi bobinajul transversal al secundarului prin găuri. Pe primar se aplică o tensiune alternativă.

Face obiectul brevetului U. Kenneth Moore şi James Kenny. format din două bobine 113 . Un alt transformator este cel cunoscut cu numele de MEG – Motionless Electromagnetic Generator. Stephen Patrick. Se poate observa cum într-una din polarităţile curentului alternativ câmpul magnetic se închide spre un capăt al transformatorului iar la cealaltă polaritate liniile de câmp se închid spre celălalt capăt. James Hayes. Este vorba de un transformator în miezul căruia se află un magnet permanent şi care posedă un primar de comandă. nr. Un alt generator care face parte dintr-un brevet mai amplu dedicat controlului câmpurilor magneţilor permanenţi acordat lui Charles Flynn este brevetul US 6.718 din 26 martie 2002 acordat unui colectiv format din Tom Bearden.362.Cătălin Dan CÂRNARU Calculul acestui transformator rămâne fireşte la latitudinea fiecăruia în funcţie de dimensiunea miezului.S.246. 6. lărgimea găurilor şi mărimea magneţilor.561 din 12 iunie 2001 intitulat „Methods for Controlling the Path of Magnetic Flux From a Permanent Magnet and Devices Incorporating the Same” : După cum se vede avem un transformator al cărui miez dreptunghiular (U şi I) adăposteşte doi magneţi permanenţi între care sunt cele două bobine de control înseriate care alcătuiesc primarul. iar la capete sunt cele două bobine înseriate care alcătuiesc secundarul sau ieşirea.

Transformatorul parametric conform descrierii acestui brevet are faţă de transformatorul obişnuit două componente în plus : miezul şuntat 114 . Acelaşi potenţial îl au însă şi transformatorul lui Flynn ca şi cel al lui Gunderson.716. De altfel această schemă exterioară de comandă şi control se poate aplica la toate generatoarele de acest tip ( şi la cele de care am vorbit anterior ! ). Următoarele două transformatoare generator le voi prezenta cu titlu informativ.Criza energetică – adevăr sau minciună ? mici şi două secundare identice.403. liniile de câmp vor fi obligate să se închidă spre stânga sau spre dreapta lor în funcţie de polaritate curentului şi a câmpului magnetic modulat de primar. Ca urmare sursa exterioară e necesară doar pentru pornire.734. 3. Se poate remarca că din una din ieşiri. U. Cele două secundare identice vor livra la ieşire tensiunea care poate fi trecută printr-un redresor – stabilizator sau poate fi utilizată neredresată în funcţie de necesităţi.323 acordat pe la începutul anilor 1970 – transformatorul parametric.S.S. to C.205. Primarul din două bobine de comandă înseriate care încadrează magnetul este alimentat dintr-o sursă externă prin intermediul unui oscilator care-i va asigura curentul alternativ. Patent No. Patent No.Z. 1972)) . 3.S. Şi iată o altă variantă constructivă : MEG are un COP care e dat de inventatori ca fiind 5.648. Prin faptul că are doi magneţi şi două secundare înţelegem potenţialul lui. Am spus noi mai sus că câmpul magnetic a magnetului permanent nu trebuie să fie cu foarte mult mai mare decât cel indus de primar. Fam. Sunt în acea perioadă mai multe brevete acordate care au ca obiect transformatoarele parametrice (U. Patent of W. U. 3.L. Observăm imediat că prin felul cum sunt amplasate aceste două bobine primare înseriate. dar teoretic poate merge până la 100. Primul e obiectul brevetului american nr.. după redresare este alimentat printr-o buclă oscilatorul care comandă primarul.4. (1973). Wanlass (Mar.

B= între 200 şi 500 spire CuEm 1mm.Cătălin Dan CÂRNARU magnetic şi circuitul de ieşire rezonant. în ultimii lui ani de viaţă: După cum se poate vedea ( imaginea din stânga e una de principiu. iar dreapta arată realizarea practică a generatorului ) e vorba de un magnet din ferită cu dimensiunile de 150mm x 100mm x 25mm înfăşurat complet în trei bobine.3mm. au fost totuşi ţinute secret faţă de publicul larg. Aşadar cu toate că cele descrise de mine în paginile anterioare era cunoscut încă din urmă cu 40 de ani. C= între 200 şi 500 spire CuEm 1mm. În imagine este arătată doar câte o spiră pentru fiecare. dar ele au: A= 600 spire de CuEm de 0. Un generator extraordinar de puternic în comparaţie cu dimensiunea lui este cel numit VTA Vacuum Triode Amplifier … nume dat de către colonelul Tom Bearden care l-a cunoscut pe inventatorul dispozitivului – Floyd Sweet. 115 .

a fost ameninţat cu moartea de mai multe ori… lucruri care l-au făcut ca în ultima parte a vieţii să devină temător secretos şi paranoic rezultatul fiind că nu a încercat niciodată să breveteze generatorul. Atingerea lui provoacă degerături instantanee. foarte dureroase. Floyd Sweet a avut mari probleme în timpul vieţii lui cât a lucrat la acest aparat. specială. În timpul funcţionării se generează şi antigravitaţie – greutatea generatorului scade cu atât mai mult cu cât sarcina lui e mai mare. dar apoi îşi revine fără nici o intervenţie exterioară. Pe această condiţionare se bazează funcţionarea generatorului. acesta poate furniza până la 1. Condiţionarea constă în supunerea acestei bobine la o tensiune şoc de 20 000 V dată de un banc de condensatori simultan cu alimentarea ei cu un curent alternativ de 1A la 60 Hz. lucru ce mai târziu în funcţionare îl va ajuta să intre în rezonanţă cu frecvenţa de reţea. Aparatele de măsură nu mai indică nimic la puteri peste 1KW. Funcţionarea lui prezintă câteva ciudăţenii: Prin alimentare la o tensiune de numai 9 volţi câţiva miliwaţi la 60 Hz. Are nevoie de un consumator de cel puţin 25 W pentru a putea funcţiona. Una din bobine după cum se vede (C) poartă numele de bobină de condiţionare.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Acest mic transformator bobinat direct pe un magnet ( sau între doi magneţi) a fost şi a rămas o mare enigmă deoarece e capabil să producă mai mult de 1KW la 120 V la frecvenţa de 60 Hz şi se autoalimentează. La primele ore ale dimineţii puterea la ieşire scade. În mai multe rânduri i-a fost spart laboratorul de la facultate şi i-au fost furate notiţele şi distruse modelele experimentale. 116 . Se opreşte dacă nu mai are consumator.5KW. ceea ce face ca magnetul să devină instabil. nu prezentau stabilitate timp îndelungat. Lumina dată de curentul livrat e o lumină caldă. Practic deşi acestea funcţionau. De altfel toate încercările făcute după moartea lui de a pune în funcţiune dispozitive asemănătoare.5 KW la o tensiune foarte constantă (120 V). şi de asemenea în timpul cutremurelor. nu au avut aceleaşi rezultate. Electricitatea dată de acest dispozitiv a fost numită de inventator electricitate negativă. practic pentru această putere de câţiva miliwaţi suportă perfect consumuri variind de la 100 W până la 1. Temperatura în jurul său scade foarte mult. ceva aparte.

Au rămas doar descrierile din ziarele vremii: Bobina e de fapt un transformator al cărui primar bobinat pe un miez din tije metalice e comandat de un oscilator.Cătălin Dan CÂRNARU Şi altele Înainte de a schimba definitiv subiectul să mai discutăm puţin despre unele invenţii şi unii inventatori de prin secolul trecut. 117 . Unul ar fi Alfred M. Hubard din Seatle care prin 1920 a reuşit cu ajutorul unei bobine de 28 cm diametru şi 36 cm lungime să producă 125 V la 280 A ( 35 KW) tensiune cu care a alimentat un motor electric pentru a deplasa un vaporaş pe un lac din apropierea localităţii. Se cunosc puţine despre această întâmplare. care se pare că pe atunci a fost unul mecanic.

com planurile de construcţie ale unui generator autoîntreţinut. Caracteristicile tehnice sunt următoarele : 118 . Cater a reuşit să înţeleagă funcţionarea acestui tip de transformator şi a postat pe internet la adresa www. De curând. în acelaşi mod în care e construită bobina pentru electromagnet a lui Tesla. fiind pasionat de munca acestuia. construit pe acest principiu.geocities. De altfel se pare că Hubard cunoştea foarte bine opera lui Tesla. foarte eficient. Joseph H.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Secundarul e format din opt bobine înseriate cu conductor bifilar.

iar peste conductor se bobinează o fâşie de tablă. Secundarul e construit în mod asemănător tot cu tije de metal într-o ţeavă de PVC. nu dreaptă.Cătălin Dan CÂRNARU Primarul format din cele 16 bobine mici e comandat de curent alternativ de 12 V cu frecvenţa între 50 şi 1000 Hz. 300 – 400 Hz. Puterea la ieşire este direct proporţională cu creşterea frecvenţei. dar de astă dată sunt straturi de tije.) şi forma de undă sinusoidală. astfel încât bobinajul este prins în întregime între tijele de sudură şi fâşia de tablă: 119 . În spaţiile rămase libere se toarnă pilitură de fier. Primarul e construit din ţevi de PVC umplute cu tije de sârmă din fier moale folosită la sudură. peste care se bobinează conductorul secundarului. ( autorul recomandă că funcţionează cel mai bine la cca. Peste ţevi se bobinează primarul.

cu numărul 78.1781062: Un alt brevet depus în acea perioadă de Harry E. în 31 Decembrie 31.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Deşi se recomandă ca fâşia de tablă să fie placată cu aur.S. Cam tot odată cu Hubard. un anume John Huston din Prineville – Oregon a inventat un dispozitiv cu ajutorul căruia extrăgea căldura din aer. Patentul depus în 15 noiembrie 1926 a fost acordat în 11 noiembrie 1930 cu numărul U.719. Pare a fi un strămoş al pompei de căldură. Tot ansamblul se introduce într-o cutie din tablă şi i se fac nişte capace dintr-un amestec de pilitură de fier şi material nemetalic. se referă la „Metodă şi aparat pentru acumularea şi transformarea energiei electrice eterice” 120 . ( pentru o mai bună funcţionare la frecvenţe joase) acest lucru nu e obligatoriu. Perrigo. 1925. Rezultă deci un transformator al căror straturi de bobinaj sunt încastrate în întregime în metal magnetic ceea ce îi măreşte foarte mult puterea câmpului electromagnetic.

Cătălin Dan CÂRNARU Tot pentru colectarea energiei radiante s-a emis la data de 16 ianuarie 1912 patentul U.1014719 acordat lui Walter I. nr. negativ atractor şi indicator (5).S. hidro – vacuo motorul(3). Cert este că exista cumva o misterioasă legătură psiho-energetică între el şi maşinile lui : dezintegratorul compus (1). motorul previsional (2). simpatetic negativ – atractorul (4). Generatoarele eterice concepute şi create de el au rămas enigmatice deoarece nu funcţionau decât în prezenţa lui. Alţii îi acordă credit. A reuşit să convingă industriaşi şi bancheri ai vremii şi a pus bazele unei companii Keely Motor Company în New York în 1872. Datorită acestui fapt el este considerat de mulţi a fi fost un şarlatan. Pennock din Pennsylvania : O mare enigmă a fost şi a rămas John Worrell Keely (1837-1898) din Philadelphia – tâmplar şi mecanic care a anunţat în 1872 că a descoperit un nou principiu în producţia de energie. convinşi fiind că de fapt descoperise un alt fel de energie…. dinasfera muzicală ((6– interiorul ) şi 7): 121 . motorul globular.

Criza energetică – adevăr sau minciună ? Acum am să mă întorc la Viktor Schauberger pentru a vă vorbi puţin despre una din invenţiile lui care ar putea dărui omenirii energie gratuită. mai densă. la capătul de jos are un sorb. şi anume din apele mării. dintr-o altă sursă inepuizabilă. Iat-o : Să analizăm un pic ceea ce vedem aici. iar la cel de sus ceea ce se vede în partea dreaptă a imaginii. mai rece şi puţin oxigenată cu 122 . adică un dispozitiv care permite amestecarea apei de adâncime. Este o ţeavă foarte lungă care se duce până pe fundul mării.

supapa se deschide. în capul căreia se află o supapă unidirecţională (2). apa este împiedicată să se amestece. ( care pătrunde prin conducta exterioară. iar apa urcă spre rezervorul de acumulare (6) şi de unde se scurge spre mare prin palele turbinei (4) unui generator (5). în care amoniacul preia temperatura ridicată a suprafeţei. Iată-le: Deşi constructiv pare asemănător. uşor de exploatat şi întreţinut. Un dispozitiv ingenios.Cătălin Dan CÂRNARU apa de suprafaţă. În partea dreaptă avem o pompă acţionată de energia valurilor. Pompa aceasta e unul din cele mai eficiente sisteme de valorificare a 123 . după care curge spre fundul mării unde se condensează. se evaporă. O coloană de aspiraţie ( 1) fixată sub un flotor (3). Ca orice pompă de căldură pentru a produce. Când valul o ridică supapa se închide. Apa care este foarte densă şi lipsită de oxigen. De fapt amestecul nu are loc efectiv. Oare de ce nam auzit de el ?. iar coeficientul de performanţă este la fel ca al oricărei pompe de căldură – în jur de 3 – 4. consumă. la capătul superior va fi deversată în mare. de unde urcă din nou reluând ciclul.. dispozitivul din stânga (A) este de fapt o pompă de căldură uriaşă. Aici. vezi săgeţile orientate în jos) îşi va modifica densitatea şi va urca din ce în ce mai repede pe coloană. către un generator electric. Şi aici ar fi cazul să mai arăt alte două dispozitive energetice concepute prin anii 70 – 80 pe care le-am extras dintr-o carte veche apărută la editura Albatros. când valul coboară.. material care permite doar trecerea oxigenului. simplu. nu înainte ca întreaga energie acumulată în drumul ei să o predea prin intermediul unei turbine centripete. va absorbi căldură şi oxigen atmosferic. care nu consumă nici un fel de combustibile pentru a produce energie. trece prin turbina unui grup energetic. datorită materialului din care e formată partea superioară a conductei .

124 . pe care sunt bobinate mai multe bobine. o asemenea coloană cu un rezervor de 4 – 5 m diametru putând colecta cam 300 kW. E format dintr-un platou din aluminiu prin centrul căruia trece axul rotorului. Pentru a funcţiona trebuie adus la viteza de rotaţie care să-i permită să funcţioneze apoi singur. care la rândul lor înainte de încastrare au fost la rândul lor bobinaţi. şase perechi de magneţi. Pentru miniromag aceasta e de 2100 rotaţii pe minut. În această ţeavă se află de asemenea un rotor din material izolator în care sunt încastrate radial în poziţie verticală.Criza energetică – adevăr sau minciună ? energiei valurilor. Un alt generator interesant este miniromagul: După cum se vede este un generator rotativ autoîntreţinut. Pe acest platou se află o ţeavă de cupru de diametru mare.

Oricum sunt dispozitive care funcţionează undeva în lume şi despre care noi nu am auzit nici la radio. nici la tv. este trimis spre bobina următoare.Cătălin Dan CÂRNARU Din imagine se observă cum.3 KW ( 50 cai putere). 10 cm şi produce 25 W 3.5 V la 7 A. Dacă miniromagul are diametrul de cca. ceea ce face ca rotorul să fie atras spre ea şi astfel se întreţine automenţinerea rotirii generatorului. Eu nu am găsit cine l-a inventat sau ce tensiune furnizează romagul. curentul electric indus în bobine de trecerea magneţilor prin faţa lor.. nici nu am citit pe undeva. 125 . Dar presupun că depinde de felul cum sunt calculate bobinele şi puterea magnetică a magneţilor folosiţi. varianta sa mai mare – romagul are diametrul de 55 cm şi produce 37.

foarte puţine ori suntem conştienţi. etc. beton şi sticlă. cu tot ce implică ea. Pe de altă parte tot legat de autovehicule o întreagă industrie care asigură construcţia. întreţinerea şi exploatarea infrastructurii. utilitară – camion. Pentru exploatarea de zi cu zi a unei maşini conlucrează industria de explorare şi exploatare a hidrocarburilor. ). de foarte. căi ferate. Pentru a se construi o maşină conlucrează. industria de explorare şi extracţie şi prelucrare de materii prime ( minereu de orice fel) industria siderurgică şi de prelucrare primară a metalului (oţelării şi laminoare – de ţagle. cu mult fum şi aproape sigur prea puţină verdeaţă. industria de rafinare a acestora ( producătorii de benzine motorine şi uleiuri). etc. fie personală. un număr de întreprinderi mecanice. răutăţii noastre generale. a metalelor neferoase. Acum. aglomeraţiei. impozite. industria de service precum şi industria de distribuţie şi comercializare a tuturor acestor produse. o altă armată de birocraţi implicaţi în perceperea taxelor ( de mediu. În plus prosperă pe lângă un autovehicul. precum şi producătorii de baterii şi a altor produse electrice şi electronice. locul meu de muncă. casa mea. de orice fel ar fi ea. Atât întrebarea despre care am spus mai sus cât şi exerciţiul de imaginaţie are în centrul lor maşina. o întreagă armată de birocraţi implicaţi în finanţarea acestui sistem. vaporul sau avionul cutare la care-am lucrat…etc. Foarte probabil că prima imagine care vă vine în minte e un oraş cu clădiri mari. de orice fel ar fi ea stă o întreagă industrie de care. vapor sau avion….Criza energetică – adevăr sau minciună ? Maşinile Dacă am face un sondaj cu întrebarea „de ce anume sunteţi mai mândru în legătură cu cele ce vă înconjoară ?” probabil că 90 % dintre respondenţi ne-ar da răspunsuri de genul. necesare deplasării – şosele. În cazul vapoarelor şi a avioanelor mai intervin şi industria mobilei.. 126 . industria sticlei. producătorii de piese de schimb ( aproape aceiaşi structură industrială care a fost necesară la producerea autovehiculului respectiv). în ciuda poluării. a vopselurilor. încercaţi să închideţi ochii şi imaginaţi-vă o metropolă. poduri. clădirea. podul. cea a prelucrării maselor plastice şi cauciucurilor. excavator etc. din oţel. şi agresiunilor de tot felul asupra mediului înconjurător. ţevi sau table). Toate fără excepţie au edificat civilizaţia de care suntem mândri şi toate fără excepţie funcţionează cu petrol – benzină sau motorină… Şi în spatele fiecărei maşini. maşina mea. aeroporturi. şi percepere de taxe de utilizare a drumurilor publice. în asigurări. cu şosele largi supraaglomerate. Suntem mândri de civilizaţia pe care am edificat-o pe planetă. de orice tip ar fi el.

numărul de decese raportat la mia de locuitori a crescut de multe ori ? de aici se desprinde faptul că industria auto cu tot ce implică ea întreţine şi o sumedenie de medici şi farmacişti superfericiţi de deteriorarea explozivă a stării de sănătate a populaţiei. părţi componente ale vehiculelor. Şi totul.Cătălin Dan CÂRNARU În plus ar mai trebui spus că agresiunea autovehiculelor asupra mediului nu se rezumă doar la faptul că emană în atmosferă noxe de tot felul ( sunt implicate în poluarea atmosferică creată de motoarele cu ardere internă peste 100 de substanţe foarte toxice ) care provoacă tot felul de boli de la simple alergii până la tot felul de forme de cancer. care merg cu petrol. Şi totul pleacă de la o mână de descreieraţi instalaţi comod la conducerea trusturilor bancare internaţionale. Deci toate aceste noxe le ingerăm pe două căi ( una prin respiraţia unui aer din ce în ce mai poluat şi a doua prin alimentaţie ). Aşa că noi cu autovehiculele de care suntem mândri. Mai adăugaţi aici toate experienţele militare iresponsabil-criminale gen HAARP şi altele care agresează direct straturile superioare ale atmosferei. autovehiculele agresează mediul mult mai departe decât ne-am putea închipui. iar din subsol toate aceste noxe ajung în stomacurile noastre căci sunt absorbite de vegetaţie şi prin ea pătrund pe tot lanţul trofic. sau ambalaje ale materialelor de întreţinere şi exploatare. şi făcând ca puterea de protecţie a atmosferei să scadă simţitor – şi astfel o din ce în ce mai mare cantitate de raze gama. În afară de tot felul de gunoaie lăsate care pe unde se nimereşte. dar apar fenomene de neconceput până în urmă cu câţiva ani ( tornade în ţara noastră !) dar ploile încărcate cu toate noxele eliminate de miliardele de autovehicule. (pur şi simplu fierbe cu microunde straturile superioare distrugând în special ozonul şi creând straturi ionice de noi gaze care în loc să oprească razele periculoase venite din cosmos din contră le concentrează ). inclusiv solul şi subsolul. nu distrug doar clădirile în care locuim şi lucrăm. devin hiper-acide. şi atacă direct tot ceea ce spală. şi pe care nu-i interesează 127 . Furtunile din ce în ce mai dese şi devastatoare. Nu vi se pare ciudat faptul că deşi medicina şi industria farmaceutică este de zeci de ori mai dezvoltată decât era acum 150 de ani. Această încălzire are ca efect o perturbare a întregului motor hidroclimatic planetar. Practic întreaga civilizaţie umană actuală se bazează pe autovehiculele care funcţionează cu petrol. prin vijeliile din ce în ce mai sălbatice. ne otrăvim însăşi alimentele pe care le consumăm. şi alte tipuri de radiaţie solară şi cosmică să ne ardă zilnic de dimineaţă până seara şi veţi înţelege cam care e situaţia globală actuală. absolut totul este finanţat prin bănci… Inclusiv genocidul generalizat în acest mod. Unul ar fi bine cunoscutul efect de seră dat de creşterea cantităţii de CO2 din atmosferă.

Maşina electrică nu există pentru că nu o cumpără nimeni. poate veţi începe să înţelegeţi cum.. Nu la 30-50 000$ numai acumulatorii. sau chiar în totalitate electrice. influenţa lor crescândă a dus treptat. Pentru că odată cu creşterea populaţiei globului. Eraţi convins că trebuie să se găsească şi aşa ceva de vreme ce an de an marii producători ai industriei auto prezintă la saloanele auto modele hibride.Criza energetică – adevăr sau minciună ? decât câştigul lor personal. şi prin asta a întregii planete. cu moartea miilor de specii pe întreaga planetă suntem întâmpinaţi de armate de scutieri înarmaţi până-n dinţi… Şi suntem calificaţi drept anarhişti. cu războaiele. de câte ori încercăm să spunem că nu suntem de acord cu militarizarea.. Urmăriţi o săptămână jurnalele de actualităţi. dar în acelaşi timp îşi simt tot mai mult ameninţată poziţia de privilegiaţi conducători ai lumii. cu experienţele militare. cu poluarea. şi citiţi cu atenţie ultimul capitol. Dar pe ei nu-i interesează faptul că câştigul lor personal duce la decesul a tot mai mulţi pe an ce trece. asta este 128 . Din contră sunt fericiţi. E imposibil să nu observaţi acest fapt. experimental etc. Că astfel de vehicule nu există. bancherii controlează exploatările şi prelucrarea petrolului.. Ia mai gândiţi-vă !. Prin faptul că au un cuvânt greu de spus oriunde pe planetă.. Curând însă v-aţi dat seama că acest lucru nu se poate.. Nu este nici o conspiraţie.. doar ca deocamdată. Şi în scurt timp aţi ajun să gândiţi la fel ca cei ale căror afirmaţii le-am luat de pe un forum de discuţii (softpedia): „tâmpenii. Iar noi cei mulţi. cu proliferarea unor boli lansate fie din greşeală fie voit la scară planetară. În acel moment poate că v-aţi gândit la un vehicul hibrid sau de ce nu în totalitate electric. treptat în ultimii 100 de ani la o din ce în ce mai mare dezvoltare a aparatului opresiv din subordinea fiecărui guvern de pe planetă. automobilul este unul din principalele instrumente de câştig ale lor.. care se află la rădăcina întregii civilizaţii actuale. alţii nu le ştiau de loc. ba este chiar o competiţie între firmele in domeniu. Nu există tehnologie viabilă pentru stocarea energiei electrice care să fie măcar comparabilă ca şi cost cu stocarea chimică din petrol. Când aţi întrebat probabil vi s-a spus că sunt doar în stadiu de cercetare. De aceea au luat şi iau măsuri. Şi cum ei. prin orice mijloace. Veţi spune că-s defetist sau că fabulez. Şi dacă pe undeva aţi depistat vreun model aţi rămas stupefiat de preţul exorbitant al modelului respectiv. le cresc şi conturile bancare.. dar prin asta şi un instrument criminal. Unii dintre dumneavoastră poate că ştiau aceste lucruri. sau doar le bănuiau. Dar pentru toţi în momentul în care v-aţi dat seama de ele probabil că v-aţi dorit să conduceţi un autovehicul cu un altfel de motor..

S-a calculat că un autobuz cu baterii electrice îşi amortizează costul în 3 milioane de km rulaţi. Dar asta nu se poate face peste noapte. sau să am un altul de rezerva. să am posibilitatea să-l încarc la loc şi sa plec mai departe în 15 minute. şi.” Sau: „Atunci când o tehnologie devine matura atunci e introdusă pe scară largă şi produce şi bani. Bateriile sunt foarte grele . viteza. ca să nu mai spun de autonomia infectă. pe lângă autonomie. încet tehnologia va evolua şi vom avea maşini electrice performante. … numai inconveniente . deci distanţa necesară amortizării s-a dublat. poate costa şi 1/2 din maşina mea.Cătălin Dan CÂRNARU situaţia. Eu zic să stăm liniştiţi. cât ar bate din palme proştii care susţin teoria încălzirii globale datorata emisiilor de CO2 . Practic toate convenientele maşinilor pe petrol sunt scoase la maşina electrica. ar trebui ca. dar atâta timp cât nu sunt fiabile asta nu se poate. daca eu am de făcut un drum de 1. încet. simpla utilizare . până în momentul în care ar avea aceleaşi caracteristici de putere. iar la jumătatea lui trebuie să mă opresc şi să stau 8 ore cu maşina-n priza nu mă interesează acea maşina. Pentru că este o involuţie a maşinii pe petrol. şi să-l pot înlocui singur. Ergonomie . la preţul de 100$ barilul. cuplu.” Şi: „…dacă e vorba de maşina pe baterii sunt de acord să moară. 129 . Nu te poţi urca într-un vehicul şi să nu ştii daca poţi ajunge la destinaţie.” Cred că nu ar fi nevoie să caut mai mult de o jumătate de oră pe internet pentru a mai adăuga zeci sau poate chiar sute de asemenea păreri.000 de km. e foarte greu să stai cu cablul conectat la maşina când stai la bloc . Cum ar vrea ecologiştii. autonomie. în primul rând. să fie înlocuite toate maşinile actuale cu maşini electrice? Ar fi bine. Tot nu mi-aş cumpăra aşa ceva. după descărcarea acumulatorului. se încarcă foarte greu. etc. În plus.” Sau : „Să zicem că sunt ecologist. sau că maşinile electrice ar ajunge la acelaşi preţ ca şi cele convenţionale. Între timp preţul petrolului a scăzut. utilitate zilnică. şi că situaţia materială îmi permite să ignor diferenţa de preţ.

a pădurilor tropicale şi a vârfurilor de munte ) vom găsi carburant pentru a ne putea continua drumul. − obligaţia de a executa regulat reparaţii de întreţinere. + cam tot aceiaşi situaţie este şi pentru piesele de schimb şi service. Doar credeţi că ştiţi. bateriile şi motoarele 130 . maşinile electrice cu toate că sunt prezentate la fiecare salon auto ca o alternativă la maşina clasică. pe spate. şi poate fi cu tracţiune pe faţă. + este spaţioasă sau mică.Criza energetică – adevăr sau minciună ? De unde vin părerile acestea ? Nu vă grăbiţi. Acum să ne întoarcem un pic la paragrafele anterioare şi să încercăm să aflăm de unde ni s-a format convingerea că maşinile electrice sunt ceea ce rezultă din cele patru citate anterioare. + are preţuri de la cele accesibile celor mai puţin înstăriţi până la cele la care nu au acces decât bogătaşii – adică e pentru toate buzunarele. + se fabrică într-o gamă largă de puteri. Să luăm la puricat cele patru citate. Dacă primele două minusuri nu sunt chiar de speriat. + oriunde ne-am deplasa cu ea pe suprafaţa planetei ( cu excepţia marilor deşerturi. este de orice dimensiune ne dorim şi de orice formă. depăşind cu mult toate plusurile. mai ales în lumina celor pe care le-am spus anterior aceste două minusuri sunt covârşitor de grele. fără a avea pretenţia că le voi fi atins pe toate şi sperând că măcar le voi atinge pe cele mai importante. sau integrală. la un motor foarte complicat cu sute de componente care se pot strica oricând. Din păcate nu spune nimeni că această cerere lipseşte tocmai pentru că preţul de vânzare a acestui tip de maşină este exagerat de mare. E adevărat. Veţi spune că e normal. şi ar fi bine aici să facem o mică sistematizare cu plusuri şi minusuri. − preţul tot mai mare al carburantului de la an la an. se caută pe orice cale evitarea scoaterii lor pe piaţă. al treilea şi al patrulea ne pun serios pe gânduri ( dacă suntem cât de cât oneşti şi mai ales dacă ştim să vedem dincolo de toate reclamele cu care suntem bombardaţi zilnic de către marii producători de maşini ). Dar vă spun eu că mai degrabă cred că nu ştiţi… Aşa că hai să analizăm puţin… Să ne gândim puţin cât suntem de mulţumiţi de autovehiculul pe care-l conducem ( dacă-l avem ). Le voi înşira pe rând aşa cum îmi vin în minte. Şi oricât ar părea de ciudat. − orice reparaţie sau întreţinere presupune a ne murdări cu tot felul de substanţe urât mirositoare. − poluarea. Şi unul din motivele invocate este că nu există cerere.

mai puţin confortabile sau mai puţin utile. Să amintim aici faptul că Tesla nu a realizat doar un automobil electric. Şi acum bateriile… Aici e o întreagă poveste. Nu vă grăbiţi să mă contraziceţi căci voi aduce argumente pentru tot ceea ce spun în chiar rândurile următoare. Bateria era capabilă să asigure cu o placă negativă o autonomie de 500 Km.Cătălin Dan CÂRNARU sunt foarte scumpe. Maşina mergea nu cu acumulatori ci cu o baterie a cărui electrod negativ putea fi schimbat în câteva minute de oricine. sunt cunoscute. Oricare ar fi soluţia constructivă costurile de producţie ale unui motor electric în comparaţie cu unul cu ardere internă sunt de maximum 10 – 15% din preţul de producţie al unui motor cu ardere internă. Aici ar trebui spus că acest tip de baterii primare. Iată-le: 131 . redusă printr-un sistem hidraulic ingenios la 1800. Maşinile electrice se construiesc fie cu un singur motor şi o cutie de viteze automatică fie cu motoare pe fiecare punte fie cu motoare pe fiecare roată ( practic butucul roţii e un motor). În plus cererea este suprimată şi prin faptul că puţinii producători de maşini electrice caută în mod intenţionat să le facă mai puţin aspectuoase. De fapt preţul de producţie al unui autoturism electric este mult mai mic decât cel al unui autoturism clasic. Primul model pe care l-a realizat şi l-a testat pe distanţa New York City – Buffalo mergea cu un mic motor electric cu o turaţie de 30 000 de rotaţii pe minut. În plus nu cred că a văzut cineva dintre dumneavoastră vreo reclamă la maşinile electrice în vreun mijloc mas-media.

care se schimbă. se adaugă apă pentru compensarea concentraţiei sale înainte de a-l aduce din nou în pilă. În timpul funcţionării pilei bioxidul de carbon din aer trecând prin hidroxidul de litiu care se formează pe anod produce un precipitat insolubil – carbonatul de litiu care trebuie eliminat periodic. Pentru aceasta în interiorul bateriei în afară de electrolit se introduce şi un depolarizator care are rolul de a anihila 132 . Acum să vorbim de bateriile clasice. Anodul e format dintr-o membrană poroasă. chiar dacă electrodul negativ ( zincul) nu e distrus prin corodare. ale căror electrod pozitiv (anod) este aerul iar cel negativ (catodul) care se consumă e o placă metalică care poate fi schimbată foarte uşor în momentul degradării lor. Pe parcursul acestei distanţe se fac câteva scurte opriri pentru alimentarea cu apă proaspătă. al cărei anod este o placă de grafit poros prin care pătrunde uşor aerul. Prin reacţiile chimice din interiorul bateriei electrozii sunt acoperiţi cu o peliculă de hidrogen. În funcţionare electrodul de aluminiu se dizolvă în electrolit astfel că soluţia de hidroxid de sodiu se încarcă cu oxid de aluminiu. Catodul e placa de aluminiu. zece minute ) la câte 450 km. Atât schimbarea plăcilor cât şi adăugarea apei şi eliminarea hidrargilitei sunt operaţii la fel de simple ca acţiunea de umplere a rezervorului la staţiile de carburanţi. de către oricine. O faţă a membranei poroase e în contact cu aerul umidificat. Cea de-a doua pilă la fel de eficientă dar mai simplă în exploatare este cea Aluminiu – Aer. (venit din exterior) iar cealaltă faţă este în contact cu electrolitul – sodă caustică ( hidroxid de sodiu 10 – 30% ) care scaldă şi anodul. Pila aluminiu aer are o energie specifică de 400Wh/kg şi e mai simplă constructiv. După 4500 km plăcile de aluminiu se schimbă.Criza energetică – adevăr sau minciună ? E vorba de un gen de baterii. O baterie construită cu asemenea celule poate asigura o autonomie de 1800 Km cu un anod. Bateria e construită cu o baie de colectare a precipitatului ( care se reciclează ). cea din stânga. iar catodul este o placă de litiu ţinută în contact cu catodul printr-un resort. este pila Litiu – Aer. străbate 4500 de km cu opriri pentru adăugarea de apă şi eliminarea hidrargilitei ( se face în cinci. care împiedică continuarea reacţiilor. Un autoturism dotat cu o baterie de 60 de asemenea celule cântărind în total 250 kg. Electrolitul se trece printr-o baie de cristalizare unde se colectează hidroxidul de aluminiu (hidrargilită). Deci anodul nu se pierde… După îndepărtarea hidrargilitei din electrolit. De fapt care-i problema bateriilor ? Bateriile alcaline zinc/carbon al căror electrolit este hidroxidul de potasiu încetează să funcţioneze după ce se consumă. Prima. Între anod şi catod se află o membrană poroasă prin care electrolitul ( apă ) intră în contact cu ambii electrozi. Hidrargilita e materie primă pentru industria de aluminiu.

Iat-o : Acum să vorbim despre acumulatori. Cel ce a inventat-o şi a construit-o (Nicolae Vasilescu-Karpen (n. Da. şi anume oxidul de plumb ( folosit încă din 1890 la tramvaiele new-yorkeze). 2 martie 1964. a dat asigurări că această baterie nu se va consuma niciodată. Ceea ce nu ştiţi este că există tot de aproape 133 . anumite cercuri din exteriorul ţării fac presiuni pentru a o achiziţiona. Acumulatorii auto clasici. Craiova . Bucureşti)). Ei bine de peste un secol în construirea bateriilor se foloseşte ca depolarizator bioxidul de mangan. care funcţionează neîntrerupt de la fabricarea ei în 1950. Nu prea a fost expusă în ultimii ani. se continuă folosirea bioxidul de mangan. practic fiind nemuritoare.Cătălin Dan CÂRNARU această depunere de hidrogen. 28 noiembrie 1870. iar de când a fost produsă. Şi de asemenea a dat asigurări că poate fi construită la orice dimensiune şi pentru orice consum… Foarte puţini sunt cei ce ştiu de ea. Deşi există şi a existat un depolarizator mult mai eficient. De ce ? Pentru că astfel vom cumpăra mai des baterii… La Muzeul Naţional Tehnic „Dimitrie Leonida” din Bucureşti există o baterie pe bază de aur şi platină cu electrolit acid sulfuric de înaltă puritate. căci preţul lor de producţie e cam 10% din valoarea de comercializare ) . De fapt bateria încetează să funcţioneze pentru că aceasta-i cel ce se consumă. iar preţul lor nu foarte mic ( dar e mare prin creştere forţată şi artificială. sunt grei şi se încarcă greu.d. e ţinută într-un seif.

Aceştia sunt acumulatorii… Litiu – Ion . de armate. Acumulatorii litiu – ion deşi pot furniza curenţi mai mici pe unitatea de timp faţă de cei NiMH au avantajul că au o rată de descărcare calculabilă. Numai că cineva a hotărât că trebuie comercializaţi la preţul echivalent al bateriilor pe care le înlocuiesc. sunt foarte buni. Dar aceştia deşi se produc după aceleaşi tehnologii şi au aceleaşi costuri de producţie ca cei pe care-i ştim şi-i considerăm insuficient de eficienţi. sau în telefoane. Există unii mult mai buni. De aceea laptopurile ne pot arăta cu precizie de două trei minute cât timp mai e până rămânem fără curent. duce la reuşita realizării a doar 10-30 de fotografii. este că există şi un anumit tip de acumulatori foarte puternici care se pot încărca în doar câteva zeci de secunde. capacitatea acestora se apropie vertiginos de 3 Ah. iar telefoanele digitale ne arată pe ecran câte „liniuţe mai avem în baterie”. sunt de două feluri– zinc şi oxid de argint sau argint şi oxid de zinc în electrolit soluţie apoasă de hidroxid de potasiu sau altele asemenea. în vreme ce folosirea acumulatorilor NiMH permit să se facă cam de zece ori mai multe la o încărcare a acestor acumulatori. Pe unii dintre ei deja îi folosim curent în aparatele foto digitale ( acumulatorii format AA sau A4 – NiMH – Nichel Metal Hidrid). Pentru cei care nu ştiu. Aţi făcut ochii mari ?! 134 . Un alt lucru pe care nu-l ştiţi probabil. gradul de distrugere al lui prin folosire îndelungată fiind extrem de mic. De altfel. ei sunt folosiţi doar de elite. Aceşti acumulatori argint zinc. De peste 50 de ani armatele lumii folosesc acumulatorii Ag – Zn care se comportă la fel ca cei litiu ion. Deşi nu sunt printre cei mai eficienţi. Toate aceste tipuri de acumulatori sunt de asemenea comercializaţi la preţurile la care sunt comercializaţi dintr-un interes anume. este că aceşti acumulatori nu sunt cei mai performanţi. în vreme ce încărcătoarele electronice tot mai performante permit încărcarea lor în timpi tot mai scurţi. ceea ce permite să se calculeze cu o aproximaţie destul de bună timpul cât vor mai funcţiona.Criza energetică – adevăr sau minciună ? 100 de ani o serie întreagă de alte tipuri de acumulatori. Deci dacă un acumulator e încărcat de 1000 de ori el trebuie să coste cât 1000 de baterii… Ceea ce iar nu se ştie. În plus aproape întregul acumulator poate fi reciclat. dar au o densitate energetică cam cu 50 % mai mare. Trebuie să ştiţi că dezvoltarea tehnologică actuală permite ( şi chiar o face ) construcţia acestora la aceleaşi costuri de producţie ca şi cele mai ieftine baterii chinezeşti zinc/carbon. camere de luat vederi şi laptopuri ( Litiu Ion). folosirea unui aparat foto digital cu baterii cumpărate din comerţ. sau institute de cercetări.

fără a se încălzi şi fără a exista riscul exploziei lor. pe la sfârşitul secolului 19 şi începutul celui trecut. şi în general poate foarte uşor întrece orice maşină echipată cu motor cu ardere internă. şi eu cred că majoritatea ) că de fapt atunci demult. În plus e complet nepoluantă. în plus ar cădea cam două treimi din industria petrochimică ( o treime o reprezintă industria maselor plastice şi cauciucurilor artificiale ). Acum să discutăm despre fiabilitatea unui autovehicul electric. nu-i trebuie agent de răcire ( se răceşte cu aer). nu mai trebuie făcut schimbul de ulei. nu face zgomot. cam în doi trei ani ar lua locul celui clasic. Autovehiculele electrice prin faptul că motorul electric poate fi construit să funcţioneze la turaţii nicicând visate pentru un motor cu ardere internă. În ce priveşte întreţinerea unei maşini echipate cu motor electric apare o simplificare drastică – nu mai avem mii de piese componente.Cătălin Dan CÂRNARU Da. ar dispărea tot lanţul de comercializare şi livrare a carburanţilor şi uleiurilor şi de asemenea şi două treimi din service. Prin această tehnologie de construcţie. şi mai ales a faptului că un asemenea motor e mult mai ieftin şi mai uşor decât unul cu ardere internă. Imaginile următoare şi cele de mai sus reprezintă asemenea 135 . şi una peste alta automobilul electric dacă ar intra pe piaţă. numărul de maşini echipate cu motor cu ardere internă care se aflau pe şosele era mai mic decât cel al celor echipate electric. nu are carburator sau injector care să se înfunde. O maşină electrică poate accelera de la 0 la 100 Km/h în doar 4 – 6 secunde. Ar dispărea o importantă sursă de venituri la buget reprezentată de taxele de poluare. rezultă un drum deschis spre performanţe din partea maşinii electrice. Prin adoptarea unei anumite tehnologii de construcţie aceştia se pot încărca practic instantaneu. Şi aceste performanţe chiar există. se şi prelungeşte mult viaţa acumulatorilor respectivi şi de asemenea le creşte şi capacitatea. De altfel ar trebui să aflaţi ( acei dintre dumneavoastră care nu ştiaţi. şi probabil multe altele care nu-mi vin în minte pe moment.

General Motors Company… Toată lumea a auzit de ei… dar nu toată lumea ştie că pe la începutul secolului trecut au cumpărat prin intermediul unor firme fantomă. şi influenţă foarte mare în cercurile politice (aceiaşi atitudine şi mentalitate o au şi ceilalţi mari producători auto de pe întregul glob)… 136 . marile reţele de transport public electrificat ( tramvaie şi troleibuze ) din metropolele americane.Criza energetică – adevăr sau minciună ? autovehicule electrice. dar totul s-a muşamalizat căci conducerea firmei deja avea conexiuni adânci în cercurile financiar bancare. Ce s-a întâmplat însă după acea perioadă… este urmarea arivismului şi lăcomiei din cercurile industrial bancare. pentru a le desfiinţa şi înlocui apoi cu autobuze proprii echipate fireşte cu motoare pe benzină… Mulţi ani mai târziu s-a aflat acest lucru şi au fost traşi la răspundere juridică.

Pur şi simplu GMC nu a vrut să le vândă. ca un procent de cca. acum nu prea mulţi ani (1996) aruncând praf în ochii populaţiei au cheltuit câteva sute de milioane de dolari. 137 . S-au cheltuit milioane de dolari pentru reclame publicitare cu această maşină. zece ani mai târziu toate aceste maşini au fost retrase din circulaţie de către firmă. Au cerut chiar statului să promulge o lege care să impună tuturor producătorilor de autovehicule. Vedeţi două chiar mai jos. cu toate că toţi.Cătălin Dan CÂRNARU Şi tot ei. Le-a distrus. Maşinile nu au fost vândute însă. înfiinţând o fabrică separată pentru a produce un autovehicul electric competitiv. Maşină în multe privinţe superioară celor mai multe autoturisme de pe şoselele Californiei şi Arizonei. reclame care nu au fost niciodată difuzate. Şi astfel s-a născut EV 1. şi au fost distruse. şi de asemenea vedeţi că maşina nu era totuşi nici foarte urâtă şi pe deasupra atingea viteze destul de mari ( 80 de mile pe oră înseamnă 128 Km pe oră ): Ei bine. Nimeni. ci date în lizing. Şi printre sutele de proprietari au fost şi personalităţi. Toate. 5 – 10 % din producţie să fie reprezentat de autovehicule complet nepoluante. Toate acele sute de maşini. nici chiar Mel Gibson sau Tom Hanks nu au putut să le cumpere. dar absolut toţi utilizatorii lor au vrut să le cumpere.

În 1880 Dumitru Văsescu . La noi în ţară au existat şi există încă o serie întreagă de inventatori în domeniul auto. cu motor în spate (de forma „picăturii de apă”). şi cu caracteristici comparabile cu al autovehiculelor normale există de mult. Aşadar din cele spuse până acum probabil că aţi înţeles deja că tehnologia care să scoată maşinile electrice pe piaţă la un preţ competitiv. Să pomenim şi pe Aurel Persu care obţine brevetul de invenţie nr. Numai că există şi un motiv întemeiat pentru care noi nu ştim de ele. Ulterior când noi am avut nevoie să rafinăm petrolul.construieşte automobilul cu motor cu aburi. În 1908 Lazăr Edeleanu pune la punct şi efectuează prima rafinare în lume a produselor petroliere cu bioxid de sulf. şi nici nu învăţăm în şcoli. 402 683 în 19 septembrie 1924 pentru un automobilul fără diferenţial. automobil aerodinamic revoluţionar la acea vreme. Nu se vrea să ştim – cum spunea în urmă cu câţiva ani regretatul istoric Augustin Deac… Altfel ne-am apuca şi am cere asemenea maşini în locul celor cu motoare cu ardere internă…. în prima rafinărie din ţara noastră. Procedeul şi drepturile depline de utilizare a lui au fost vândute statului american.Criza energetică – adevăr sau minciună ? La fel au procedat toţi producătorii de autoturisme electrice. Sunt doar închiriate cu dreptul de a fi retrase şi distruse în orice moment. nici un producător de autovehicule electrice nu le vinde. Şi încă din câte ştiu eu pe plan mondial nimeni. 138 . pentru că cel român nu s-a arătat interesat. ne-am văzut obligaţi să cumpărăm aceste drepturi de la americani.

Până atunci. Securitatea l-a şicanat pentru refuzul de a cesiona invenţia statului. care are încastrat la mijloc un cap incandescent 4. şi chiar a centralelor termoelectrice. în locul turbinelor din termocentrale. proprietatea invenţiei… Motorul său se bazează. conform invenţiei este alcătuit dintr-un şasiu 1. Aici trebuie să vorbim şi de motorul Ruşeţel. este elocvent pentru geniul românesc dar şi pentru „talentul” cu care ne risipim forţele şi putem să ne pierdem valorile. Poate fi utilizat în domeniul transporturilor terestre şi navale. Motorul cu apă. el a refuzat angajarea ca şi consilier tehnic la „Mercedes” (2. Mihai Ruşeţel a inventat motorul cu apă! „Cazul Ruşeţel”. eventual.Cătălin Dan CÂRNARU În 1925 Traian Vuia realizează generatorul de abur cu ardere în cameră închisă şi cu vaporizare instantanee. pe „cazanul Traian Vuia”. Capul incandescent 4 este format 139 . precaut. pe care sunt fixate nişte pistoane 2. invenţie folosită încă la locomotivele Diesel-electrice pentru încălzirea vagoanelor. „…Proiectul a fost depus la OSIM în 1980 şi a fost brevetat în ianuarie 2001. îmbrăcate de un cilindru mobil 3. iar în februarie 1990. ca principiu de funcţionare.500 DM lunar) pentru a nu pierde.

La exteriorul cilindrului 3. Prin variaţia cantităţii de apă introdusă în cilindri. E vorba de inginerul de aviaţie Iustin Capră. o rezistenţa electrică de înaltă putere. Pe cât e de genial. pentru închiderea/deschiderea unor supape de evacuare 9. probabil că niciodată nu-l vom vedea montat pe vreo maşină pe vreo linie de producţie din lumea asta. diametral opuse. Virgilius Justin Capră a inventat tot 140 .Constantin Stroe. antrenând cele patru biele. a afirmat că este dispus să ajute inventatorul cu orice are nevoie pentru realizarea prototipului şi a declarat. După cum se poate vedea. şi se pare că atunci când conducem vreo structură. de mare rezistentă electrică şi termică. Apa intră în motor ca lichid şi iese pe eşapament ca vapori care pot circula printr-un radiator de încălzire înainte de a ieşi în atmosferă. pentru acţionarea unei supape de admisie 11. care cunoaşte acest proiect chiar din 1980. Pe arborele 7. şi are dimensiunile unui motor de Dacie. care are. o facem cu o şi mai mare uşurinţă şi neruşinare… Un alt român care de asemenea încă trăieşte. nu consumă decât energia electrică din baterie. încântat. partid politic sau altceva. dată de alternator. sunt montate nişte bolţuri 5. este probabil cel mai prolific inventator român actual. pe şasiu. 70 km/h viteza maximă) pot fi îmbunătăţite la realizarea prototipului: un motor cu apă montat pe o Dacie 1310. „Reuşita ar fi un miracol.Criza energetică – adevăr sau minciună ? dintr-o placă ceramică sau de fontă. ceea ce produce deplasarea cilindrului dublu mobil 3 faţă de pistonul 2. iar la baza pistoanelor 2. pentru montarea bielelor 6. motorul Ruşeţel este un motor care deşi funcţionează cu apă. fie ea întreprindere. Funcţionarea motorului cu apă are loc după cum urmează: prin pulverizarea apei asupra capului incandescent 4. aşa cum nu l-am văzut nici montat pe vreun autoturism marca Dacia. în mod alternativ. în dreptul capului incandescent 4. apa vaporizează. are loc fenomenul de calefacţie. Faza de admise dintr-un cilindru corespunde cu faza de evacuare din celălalt cilindru şi invers. Directorul general al Uzinelor Dacia. De-a lungul celor 50 de ani. două came 8. la capete. după care ciclul se reia. „Motorul Ruşeţel” foloseşte drept combustibil doar apa. sursa de energie iniţială fiind o banală baterie de maşină. precum şi o camă 10. Datele tehnice preconizate de a patra sa machetă (10 l/100 km consum de apă. până în prezent. aflat la o distanţă minimă faţă de pistonul 2. la interior. este montat câte un arbore 7. De minţit toţi ştim să minţim. respectiv cei doi arbori. se află câte două excentrice. E un motor genial. ing. pentru fixarea unor biele 6. se realizează variaţia de putere. şi cred că în asemenea caz ar trebui să se inventeze pentru acest om Premiul Super-Nobel” „.

în judeţul Prahova. Radu Manicatide afirma în 1930 că „automobilul. mult mai repede decât carosabilul. aşa 141 . care trebuie smuls din terenul agricol. Ing. Dacă se ia în considerare randamentul scăzut al motorului termic. venerabilul domn Capră deţine peste 25 de brevete de invenţii pentru „Automecanica”. dintre care aproape jumătate cu propulsie electrică şi 15 motorete dintre care 10 se încarcă la priza. care i-a fost confiscată de comunişti din cauză că se temeau să nu fugă cu ajutorul ei din ţară. greutatea automobilelor este în medie de 1. Probabil că toţi românii l-au văzut din când în când apărând pe micile ecrane cu micuţele lui maşinuţe şi scutere.Cătălin Dan CÂRNARU felul de maşinuţe şi aparate de zbor neconvenţionale ( peste 70 ). nepoluant.000 kg. Am observat că în majoritatea automobilelor circulă un singur om sau doi. şapte prototipuri de aparate de zbor. Născut în 1933 la Magureni. bilanţul energetic este 2-3% util. Numărul automobilelor creşte vertiginos. actuale? – De câteva decenii sunt preocupat de realizarea unui automobil de dimensiuni mici. motorizate atât cu motoare cu ardere internă foarte economice. O altă invenţie genială a lui Capra este autoturismul care consumă un litru de benzina la 100 de km (Virgilius S – dreapta sus) şi aerodina cu decolare şi aterizare verticală. din care numai 10% reprezintă masa utilă. 97% – energie „folosită în special pentru distrugerea mediului înconjurător“. peste 60 de prototipuri de vehicule cu două sau trei roţi. Iată ce părere are el despre maşini în general părere desprinsă dintrun interviu din presă: „– Care sunt preocupările dv. cu consum redus de carburanţi. cât şi cu motoare electrice.

care înglobează multe dintre rezultatele experienţei pe care am acumulat-o de-a lungul anilor.Criza energetică – adevăr sau minciună ? cum este construit. că un autovehicul electric nu e capabil să rivalizeze cu unul cu ardere internă. reprezintă o crimă ecologică. În schimb de circa 20 de ani cu o insistenţă tot mai mare sunt împinse ca să spun aşa în faţă autovehiculele electrice echipate cu pile de combustie. dar şi acestea echipate cu acumulatori ineficienţi şi motoare de puteri mai mici decât ar trebui. că tehnologia nu e încă matură. În acesta se integrează optimizarea masei utile şi consumul minim. sarcina utilă 100 kg. Până în prezent am realizat 66 de prototipuri de miniautomobile cu tracţiune neconvenţională. Aceste declaraţii sunt cumva întărite de faptul că an de an la saloanele auto unicele exemplare prezentate sunt declarate ca fiind modele experimentale care ca urmare a tehnologiei complicate sunt oferite la preţuri astronomice. Un alt fapt care întăreşte convingerea publicului larg că tehnologia e imatură este acela că nu li se face nici un fel de reclamă. De ce astea merg şi cele electrice cu acumulatori sau baterii nu ?! Întrebarea mai mult retorică îşi are răspunsul că prin utilizarea acestor tipuri de autovehicule cetăţeanul rămâne în continuare sclavul unor producători şi distribuitori de combustibil – fie hidrogenul lichid. 7000 rotaţii/minut la puterea maximă. Faptul mai e întărit de refuzul marilor firme auto de a vinde astfel de vehicule. în afara 70 km/h. fie alcoolurile respective. fie pe hidrogen fie pe alcool. ” După cum aţi observat atât autoturismele electrice cu acumulatori cât şi cele cu pile cu aer sunt ţinute cât mai departe de cunoaşterea publicului larg şi de liniile de asamblare ale fabricilor. Iată două imagini cu o schemă luată de curând de pe internet şi cu fotografiile a două brevete având ca obiect asemenea pile cu combustie. Puţinele vehicule electrice care pătrund firav pe piaţă sunt doar cele pe două sau trei roţi. în general electrică. viteza maxima în localitate 45 km/h. Cea mai nouă invenţie este miniturismul VIRGILIU-50S. economică şi chiar spaţială“ – Ce soluţie propuneţi pentru automobilul viitorului? – Nu există soluţii absolute. prin declararea de ani mulţi a faptului că sunt încă în stadiul de cercetare. cu toate că participă cu ele la saloanele auto. numai paleative. consumul mediu de benzină ecologica 1 litru/100 km. tot în scopul de a se întări convingerea în mentalul public că tehnologia transportului electric autonom e imatură. care sunt cunoscute de foarte mult timp: 142 . Are următoarele caracteristici: greutatea totala 130 kg. dintre care 44 absolut originale şi 22 de variante.

temperatura şi presiunea de funcţionare a pilelor de combustie s-a apropiat tot mai mult de condiţiile normale ale mediului ambiant. Iată o imagine a unei asemenea pile şi o altă schemă explicativă : 143 . Practic o cantitate destul de mică de hidrogen produce o cantitate foarte mare de curent electric la combinarea cu oxigenul din aer.Cătălin Dan CÂRNARU Ele se bazează pe faptul observat că aşa cum electroliza apei produce hidrogen şi oxigen. Cum spuneam. pilele cu combustie sunt cunoscute de foarte mult timp. Randamentul este foarte apropiat de randamentul electrolizei. acum pot funcţiona datorită tehnologiilor sus pomenite şi cu diferite tipuri de alcool sau hidrocarburi. combinarea celor două gaze produce apă şi curent electric. Dar acest proces nu a fost luat în vizorul oamenilor de ştiinţă destul de mult timp datorită faptului că combinarea celor două gaze avea eficienţă electrochimică mare doar la temperaturi şi presiuni ridicate. fiind superior descărcării acumulatorilor electrici de calitate. Iată două imagini luate din două cărţi apărute prin anii 70 – 80: Odată cu dezvoltarea tehnologică din ultimii ani şi apariţia a tot felul de materiale poroase sintetice şi a unor catalizatori tot mai buni. Iniţial pilele cu combustie funcţionau numai cu hidrogen lichid.

Peste catod este adus oxigenul ( aer ) ale căror molecule scot electroni din catod lăsându-l astfel cu sarcină pozitivă. Combustibilul ( hidrogenul pur sau extras cu ajutorul unor catalizatori eficienţi din metanol (alcoolul metilic ) este adus peste anod şi cedează electronul încărcând astfel electrodul cu o sarcină negativă. Apare astfel o diferenţă de potenţial între cei doi electrozi. Ionii pozitivi de hidrogen din apropierea anodului migrează prin electrolit şi reacţionează cu oxigenul producând apă care e eliminată din pilă ca produs secundar. Pilele de combustie cu alcool sunt folosite însă în aplicaţii mici. şi pune mari probleme de stocare şi distribuţie. care este disponibilă a fi livrată unui consumator. În plus atât cele cu alcool cât şi cele cu hidrogen se bazează pe obţinerea acestora în urma unor consumuri mari de energie. Cel puţin hidrogenul la ora actuală se obţine numai prin electroliză iar comprimarea lui până la lichefiere este iar un mare consumator de energie.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Problema e că chiar şi aşa tehnologia pilelor este destul de complicată implicând materiale scumpe şi tehnologie înaltă. Toate acestea fireşte că nu-s de natură a scădea preţul acestei tehnologii. 144 . pentru transportul auto tot cele cu hidrogen sunt suverane. din contră… În esenţă o pilă de combustie e formată dintr-o membrană poroasă îmbibată cu electrolit (acid fosforic) aşezată între doi electrozi.

ploaia. O altă mare minciună cu care sunt minţiţi automobiliştii lumii poartă numele de biocombustibil.? Mulţi dintre dumneavoastră ştiţi… motoare mai puternice. hidrocarburilor. 145 . construite din aliaje mai uşoare. E vorba de faptul că motoarele diesel şi nu numai. Încercaţi să căutaţi pe internet maşini electrice. Într-adevăr. funcţionează la fel de bine cu combustibili rafinaţi din uleiuri naturale ( porumb. Deci maşina dumneavoastră va funcţiona la aceleaşi costuri ridicate per km ca şi până acum. trebuie să ne gândim că acea energie este obţinută prin arderea cărbunelui. dar ţinând cont de marele consum de energie electrică necesar obţinerii hidrogenului şi comprimării îmbutelierii şi distribuţiei. dacă nu cumva mai mari. Există o mare probabilitate să daţi peste modele care funcţionează cu ajutorul unor pile cu combustie. sau atomoelectric… deci tot poluare… De fapt randamentul una peste alta e foarte scăzut. e nevoie să fie recoltate şi e nevoie de rafinarea uleiurilor naturale după extragere… Adică dragul meu şofer rămâi în continuare tributar dependinţei de nişte mahări care deţin acele terenuri. acele utilaje agricole cu care fac lucrările agricole. Ştiţi cumva cam cum se ajunge la performanţele unei maşini de formula I. rapiţă. la consumatorul final. adică maşina nu mai poluează. dar se omite a se spune că şi aceste uleiuri sau alcooli naturali prin ardere poluează atmosfera (e drept nu în aceiaşi măsura ca motorina şi benzinele dar oricum…) Şi se găsesc tot felul de kituri prin care motorul maşinii dumneavoastră poate fi adaptat să funcţioneze cu acest biodiesel… Dar pentru a se produce acest combustibil. Aceste variante sunt prezentate ca alternativă la hidrocarburi. etc. probabil că toţi ştiţi că e vorba de motoare de mare capacitate. cauciucuri speciale… dar primordial în performanţele respective sunt fireşte motoarele. ) sau cu alcooli naturali ca şi cu combustibilii clasici. la scară industrială e necesar a se cultiva plantele tehnice respective. grindina sau vijelia cutare care au distrus recoltele… Acum înainte de a încheia acest capitol am să vă întreb dragi cititori şoferi dacă vă plac cursele auto. sau scutere electrice. Ei bine. ca o soluţie a crizei petrolului. dar atunci preţurile vor oscila (înspre crescător) invocându-se uraganul. care deţin acele prese de extracţie şi acele rafinării… şi rămâi în continuare tributar pompelor de combustibil înşirate pe marginea drumurilor care pompe sunt tot ale mahărilor… şi vei fi frecat an de an cum eşti acum cu preţul petrolului. caroserii compozite. Probabil că multora dintre dumneavoastră.Cătălin Dan CÂRNARU Aceste pile nu sunt poluante.

În esenţă cel mai simplu sistem de injecţie de apă este acesta : prin galeria de evacuare se trece o ramificaţie metalică în care se aduce o parte din aerul din galeria de admisie aer. pe cele mai puţin eficiente. N. Un alt mare specialist în domeniul carburatoarelor este Kendig. dar niciodată aplicată maşinilor de serie. Multe din aceste carburatoare puteau înlocui pur şi simplu carburatorul normal al maşinii. Injecţia cu apă a motoarelor cu ardere internă le măreşte randamentul ( le creşte puterea ) şi le scade consumul dramatic.Criza energetică – adevăr sau minciună ? supraalimentate. Această apă împreună cu aerul se vor amesteca la temperatura înaltă din galerie. de la filtrul de aer. Tehnologie aplicată maşinilor de curse de când există curse. cel mult cu mici modificări aduse motorului. De asemenea pe la sfârşitul anilor 1930 un alt mare specialist în carburatoare. Există chiar un mare specialist în carburatoare economice – a brevetat peste 250 – G. Şi au mai fost mulţi asemenea. pe lângă aerul suflat prin turbine şi combustibilul vaporizat şi preîncălzit. acest amestec de aer cald şi vapori de apă sunt dirijate spre carburator unde se amestecă cu restul de aer de la galeria de aer şi cu combustibilul urmând astfel să ajungă în camera de ardere a cilindrului motor prin galeria de admisie. Pogue. 200 km. A. a conceput printre altele un carburator care injecta benzină împreună cu aburi supraîncălziţi. De aici. pe orice motor normal. în camera de ardere a motoarelor intră şi o anumită cantitate de vapori de apă injectată de fapt sub presiune. C. De fapt în motorul lor. dar industria auto foloseşte intenţionat din multitudinea de carburatoare brevetate. Dar nu numai că fabricile auto nu dotează maşinile cu asemenea carburatoare. Ce nu ştiu dacă cunoaşteţi toţi este că pentru a se ajunge la aceste performanţe pe lângă cele ce le-am spus adineauri. Toate aceste invenţii de carburatoare şi sisteme de injecţie destinate a spori 146 . trebuie să mai adăugăm faptul că aceste motoare funcţionează de fapt cu un amestec de carburanţi şi apă. Moore. Folosirea sistemului de injecţie cu apă la maşinile de serie nu este utilizată cu toate că există zeci de brevete de carburatoare special concepute pentru a permite lucrul acesta. lucru ce făcea să se străbată cu un litru de benzină. şi de asemenea printr-o ţeavă subţire prevăzută cu un ventil acţionat în acelaşi timp cu acceleraţia o anumită cantitate de apă dintr-un rezervor de apă plasat în compartimentul motor. Şi ce e mai grav nici nu produce asemenea carburatoare pentru a le comercializa separat dând astfel şoferilor posibilitatea de a alege ce carburator vor să utilizeze….

2. care pot face orice motor să meargă direct cu apă. Clem.. Şi petrolul părea nelimitat la început. Ca o concluzie a capitolului există soluţii şi alternative perfect viabile pentru motoarele cu ardere internă… dar nu se vrea… 147 . fie cu motoare magnetice.. Şi brevetele respective stau. sau altele asemenea.676 din 2 iulie 1935 numit „Electrolytic Carburetor” acordat lui Charles H. Iată-l: Este US Patent nr. fie el din orice ţară o fi. Există multe brevete privitoare la tot felul de electrolizoare super eficiente.006. Aceste brevete au fost obţinute de inventatorii respectivi de când există maşini. într-o maşină care consumă apă şi aer Acest carburator electrolitic l-am dat doar ca exemplu. Garrett. Dar eu nu sunt adeptul lor. gen Mazenauer. unul la oficiul de brevete respectiv. transformând maşina dintr-una care consumă benzină şi aer. Acest carburator este special prin acea că este de fapt un electrolizor care furnizează direct în camera de ardere un amestec de hidrogen şi oxigen. fie cu turbine autonome cu absorbţie. Deşi 70% din suprafaţa Terrei e apă. deoarece nu sunt adeptul a se consuma resursele naturale ale planetei..Cătălin Dan CÂRNARU randamentul motorului concomitent cu scăderea consumului sunt interzise a se produce. Sunt adeptul echipării autovehiculelor fie cu motoare Ruşeţel. sau cu motoare electrice cu pile aluminiu – aer. iar altul în posesia inventatorului… Fabricile de piese auto nu vor să ştie că există aşa ceva. nu ?. Există chiar un carburator mai special decât toate carburatoarele de care vorbesc.

se încarcă în 8 – 9 ore. E vorba de bicicleta numită „Smart” de la producătorul First Bike. lungă şi incomodă. sunt mai mici şi consumă 1 litru de benzină la suta de km. Hai să vedem cât e de inteligentă: Acumulatorul este foarte greu. Nu cumva această bicicletă atât de inteligentă este în mod intenţionat livrată în această formă prostească ? Nu cumva nu există cerere pentru ea pentru că în mod intenţionat este mai puţin accesibilă decât un scuter motorizat cu un motor cu ardere internă în doi timpi ? … Mă întreb şi io… ca prostu’ … Ca un contraargument prezint mai jos una din ultimele invenţii ale lui Iustin Capră.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Şi nu numai autovehiculelor li se refuză dezvoltarea firească spre o tehnologie avansată. Bicicleta în sine e grea. (sau apropiată de gratuitate) şi mai ales nepoluantă… Iată. mai performantă. Are autonomie de funcţionare a motorului de cam 30 km. depăşind din câte-mi amintesc 30 kg. O bicicletă ce este declarată a fi una inteligentă. e mare. mult mai simplă. Şi colac peste pupăză are un preţ foarte mare peste 1200 lei. La preţul acesta se găsesc scutere care au aceiaşi greutate. priviţi următoarea imagine. O folosire într-adevăr inteligentă a acestor componente: 148 . în domeniu… vehicul triciclu care foloseşte o roată electrică şi un acumulator identic cu cele cu care e făcută bicicleta Smart. gratuită.

27 Kg până la grosimea de 6 mm cu forţa de 1kg.Cătălin Dan CÂRNARU Oblio 2P sau „Troti” are autonomie de 50 km. Am să vă prezint acum un alt mijloc de transport. La această forţă dacă am monta acest motoraş pe o bicicletă aceasta ar merge probabil cu viteze de 50 – 60 km pe oră pe orice pantă. şi deşi are cam aceiaşi greutate ca bicicleta dinaintea sa. oricât ar fi de mare… Se pot construi variante ale acestui motoraş cu mai puţini magneţi. Poate fi făcut spre exemplu cu doar 120 de magneţi de aceleaşi dimensiuni dar de putere mai mare. şi căruia i s-a 149 . După părerea mea. Este construit cu 216 magneţi cu diametrul de 6 mm. rezultatul fiind un motoraş mai mic. Unul pe folosirea căruia au pus stăpânire doar armatele şi serviciile speciale. Dacă intrăm pe catalogul comerciantului Supermagnete din Elveţia şi alegem dintre magneţii cu această dimensiune pe cei cu puterea de jumătate de kilogram şi vom obţine un cuplu al acestuia de câteva zeci de Kg. În catalogul pomenit mai sus sunt prezentaţi la diametrul de 6 mm 5 magneţi de la grosimea de 1 mm şi forţa de 0. fiind de vreo trei ori mai mic e cu adevărat inteligent. Magneţi similari se găsesc şi la euromagnet din Cluj ( vedeţi bibliografia ). transportă 80 kg. cea mai bună soluţie pentru transportul pe două şi trei roţi este dotarea lor cu motoraşul magnetic de la paginile 58 – 60. În plus are o calitate de invidiat : este pliabil.

nu afectează cu nimic vietăţile (vegetaţia şi animalele) peste care trece. (40% din energia unui motor cu ardere internă la un autovehicul clasic se pierde pentru înfrângerea frecării dintre roţi şi sol sau la frecarea cu apa – în cazul vapoarelor). Până la darea în folosinţă a tunelului pe sub Marea Mânecii acest vehicul pe pernă de aer făcea curse regulate între Franţa şi Marea Britanie. şi e de multe ori mai economic. etc. nisip. Are câteva avantaje ce-l fac superior oricărui alt tip de vehicul terestru sau maritim: • Este foarte economic deoarece nu există frecare cu solul. 150 . deoarece schimbările de direcţie necesită fireşte mult mai puţină energie decât în cazul unui vehicul pe patru roţi. fapt care-i facilitează să se strecoare în cele mai puţin accesibile locuri. • Pentru că se deplasează pe o pernă de aer. • Fiindcă are binecunoscuta fustă din cauciuc. Poate trece peste ouă nefierte fără a le sparge. Este un vehicul net superior oricărui altuia. şi a faptului că se deplasează pe aer. mlaştină. poate fi folosit atât pe sol. un eventual accident (ciocnire) amortizează cea mai mare parte a impactului fără nici o urmare. cât şi pe apă. • Este foarte manevrabil. Poate să se răsucească pe loc. • Tot datorită deplasării la o distanţă cuprinsă între 25 şi 100 cm de la suprafaţa solului (în funcţie de mărimea lui). Iată-l : Probabil că unii dintre dumneavoastră l-aţi recunoscut deja.Criza energetică – adevăr sau minciună ? interzis folosirea pe drumurile publice.

Şi deşi pentru foarte multă lume principiul de deplasare a lui e un mister iată. Luăm o cutie de conserve şi dăm în fundul ei o gaură prin care să intre forţat capul unui uscător de păr. din câte ştiu eu în întreaga lume pe motiv că sunt instabile. Punem cutia de conserve pe platanul unui cântar şi dăm drumul la uscător să sufle. plastilină. greu manevrabile şi periculoase. Iar pentru ca cantitatea de aer care scapă de sub vehicul să fie cât mai mică. În ciuda avantajelor incontestabile autovehiculele pe pernă de aer nu au permisiunea de a circula pe şosele. aerul care va fi obligat să circule printre pereţii celor două cutii va împinge platanul cântarului cu o forţă de circa zece ori mai mare. Pe acest principiu funcţionează perna de aer. Pentru schimbarea direcţiei se pot prevedea în curentul de aer pentru propulsie una sau două cârme întocmai ca la vapoare. sau se pot adăuga două măşti a căror formă permite inversarea curentului de aer pe una din părţi aşa cum are acest vehicul mic din imaginea de mai jos. pe carcasa exterioară se va monta o fustă elastică care să fie în contact cu solul. • Este foarte simplu constructiv şi ca urmare întreţinerea şi exploatarea lui e mult mai ieftină decât ale unui vehicul pe patru roţi. Pentru oprirea bruscă pe teren solid se prevede vehiculul cu saboţi de frânare de cauciuc care coboară sub comanda pedalei de frânare.Cătălin Dan CÂRNARU • Poate atinge viteze mai mari datorită faptului că nu are de învins decât frecarea cu aerul. 151 . Pentru deplasarea vehiculului se va folosi o altă elice. Cum e de aşteptat aerul va împinge platanul cântarului. acţionată de acelaşi motor sau de un altul care va sufla înspre spate. din imaginea următoare se poate vedea cât de simplu este: Principiul de funcţionare al unui vehicul pe pernă de aer este foarte simplu. îmbunătăţind astfel portanţa vehiculului. gumă de mestecat ). etanşăm marginile găurii pe lângă uscător cu ceva ( bandă adezivă. în cutia de tablă vom introduce o alta al cărei fund nu e găurit. Dacă însă.

Băi patronu’ lu’ peşte-mpuţit. Acum că mi-am vărsat năduful pe încă un aspect murdar al societăţii în care trăim. Deşi se declamă peste tot în mijloacele media că mare parte a 152 . care sunt foarte mari consumatori de hidrocarburi.. nu am şi eu dreptul să trăiesc… sau mă duc la magazin să cumpăr pâine sau la electrica să plătesc curentul pe voluntariat. în prezent se fac cu vapoare şi aeronave. care în nici un caz nu afectează integritatea pasagerilor. totul. că sunt eu cine sunt şi fac voluntariat !? Cum poate exista nesimţirea asta supremă ?!.. Nu este permisă folosire lor de către civili tocmai datorită netelor avantaje pe care le au. În schimb cer voluntari… Singurii care fac angajări în domeniu sunt laboratoarele militare care folosesc competenţele oamenilor de ştiinţă respectivi pentru dezvoltarea de arme biologice… Ceilalţi n-au decât să trăiască dacă pot din voluntariat… Ce-i porcăria asta ?! Peste tot ţi se cere voluntariat…. acum nicăieri în lume un biolog nu mai găseşte de lucru. Ca de obicei în ultimii două sute de ani. toate universităţile toate institutele de cercetări civile nu fac angajări. şi de asemenea la fel de mari poluatori. tu poţi să trăieşti făcând muncă voluntară ?!.. cea mai bună şi progresistă tehnologie în loc să contribuie la mersul înainte al societăţii e confiscată de oligarhiile militare pentru a fi folosită în scopuri distructive. Toate organismele ştiinţifice. să ne punem puţin problema deplasărilor la mare distanţă. în urma unui asemenea impact se aleg doar cu avarii minore. Dar bine măi oameni buni. Dovadă. că-mi dau ăia pe de geaba. Aceste deplasări.Criza energetică – adevăr sau minciună ? E suficient însă să spunem că dacă două autovehicule nu supravieţuiesc unui impact frontal la viteza de 100 km pe oră două autovehicule pe pernă de aer. fără excepţie este confiscat de armată. Tot ce inventează oamenii de ştiinţă de bună credinţă cu scopul mersului înainte al societăţii.. De fapt aici ar fi cazul să fac o mică paranteză.

care este o dezvoltarea descoperirii descrise mi sus: 153 . iar celelalte sunt metalice. Acesta a descoperit printre multele sale observaţii fenomenul ilustrat mai jos: E vorba de motorul megneto-hidrodinamic. Forţa respectivă figurată cu săgeata roşie este perpendiculară pe liniile de câmp magnetic apărut. Dacă cele două laturi metalice sunt străbătute de un conductor. Toate au fost studiate cu mare atenţie şi insistenţă de către marile forţe armate ale planetei încă de la începutul secolului trecut. Această forţă este de fapt un câmp antigravitaţional. Şi toate au avut rezultate practice extraordinare. apare o forţă de propulsie. am să mă întorc la Nicolae Tesla. Iată una din ele.Cătălin Dan CÂRNARU poluării se datorează autovehiculelor. Mai mult de jumătate din această poluare este urmarea marilor motoare de nave maritime şi aeronave care străbat întinderile de apă şi văzduhurile întregii planete. adevărul nu-i chiar acesta. parcurs de curent pulsatoriu de radiofrecvenţă de înaltă tensiune. Un paralelipiped al căror două laturi opuse sunt formate dintr-un material izolator. Există mai multe modalităţi tehnice de a obţine acest fenomen. Şi pentru a vedea care-i alternativa la aceste mijloace de transport.

Au existat aeronavele antigravitaţionale Vril şi Haunebu. au construit mai multe serii de discuri zburătoare gravitaţionale. E suficient să spun că nu sunt zvonuri cum cred mulţi. există mărturii şi fotografii. 154 . există. Nu este cazul să aprofundez acum prea mult subiectul. Au trecut nişte ani de atunci şi desecretizarea documentelor îşi spune cuvântul. documente din acea perioadă.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Cercetările asupra acestui principiu au fost încununate de succes în timpul celui dea-l doilea război când oamenii de ştiinţă germani şi cei racolaţi de pe tot cuprinsul imperiului proaspăt cucerit.

Cătălin Dan CÂRNARU Iată Haunebu – sus documente. jos fotografii. din timpul războiului: 155 .

Criza energetică – adevăr sau minciună ? Şi Vril la fel ca deasupra. fotografii şi documente din aceiaşi perioadă: O altă modalitate de obţinere a antigravitaţiei sau a gravitaţiei negative cum mai e uneori numită a fost descoperită aproape întâmplător de către unul din cercetătorii din domeniul acesta Boyd Bushman în urmă cu 156 .

Dispozitivul este extrem de simplu – o bobină fără miez.25mm. 157 . a uitat de această descoperire. Faptul că în acea localitate există o bază militară în care ştia că se fac cercetări ca cele la care participase cândva l-au făcut să creadă că acel OZN din fotografiile văzute este rezultatul dezvoltării fenomenului descoperit de el. cu diametrul de 200 mm. Gravitaţia negativă se mai obţine dacă două discuri de diametru şi mase suficient de mari.Cătălin Dan CÂRNARU nişte ani (prin anii 60 – 70).. după care se înroşeşte puternic până se arde şi revine jos. şi apoi pluteşte o perioadă. apoi în foarte scurt timp se ridică de pe suportul pe care se află. I-au amintit de ea vederea fotografiilor unuia din OZN – urile observate în Gulf Breeze Florida pe 12 ianuarie 1988. iar în imaginile din dreapta OZN – ul cu pricina. În momentul în care capetele acestei bobine sunt introduse în priză la tensiunea de 110 V la 60 Hz ( reţeaua americană). având 250 de spire de conductor CuEm cu grosimea de 0. reţinută fiind doar de legătura cu priza. aceasta începe să bâzâie. aşezate faţă în faţă la distanţă mică se rotesc cu mare viteză în sensuri contrare într-un câmp magnetic. Mărturia lui şi experimentul au fost date publicităţii către lumea întreagă în urmă cu 4 – 5 ani printr-un documentar la postul de televiziune Discovery Chanel: După plecarea din armată. În cadrele din stânga jos se poate citi concluzia aceasta spusă de realizatorul documentarului.

Acum graţie internetului începem timid să aflăm de ei şi de invenţiile lor.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Pe tot parcursul secolului trecut au existat destul de mulţi inventatori care au brevetat discuri zburătoare fie ele gravitaţionale sau nu. 158 .

în apropierea unui aerodrom al Royal Air Force. iar din cauza slăbiciunii sale din primele săptămâni de viaţă. Într-un mod dramatic – lucru care i-a însoţit în mod constant existenţa – John s-a născut prematur. În timpul celui de-ai doilea război mondial locuia cu părinţii lui adoptivi. Iată un om care a fost mai aproape de misterele obiectelor zburătoare necunoscute. Este istoria inventatorului englez John Roy Robert Searl. incredibile şi nu mai puţin adevărate. el s-a întremat în următoarele luni. Războiul a luat sfârşit şi a început anul 1946. Searl s-a născut pe 2 mai 1932 în localitatea Wantage (Anglia). nu fără a fi scutit de alte neplăceri: copil fiind. Ea ne arată într-un mod cât se poate de înfiorător. Când a crescut mai mare a fost încredinţat unor părinţi adoptivi. folosit în mod tradiţional pentru odihna şi transportul sugarilor. O boală misterioasă. nu mai există: « „Discurile zburătoare” ale lui John Searl » «Aceasta este una din poveştile cele mai fascinante. iar la vârsta de şase ani a făcut o dublă pneumonie – care a fost cât pe ce să-l coste viaţa. cu scopul de-a minimaliza realităţi incomode. de către părinţii lui adoptivi. Din nou tânărul Searl a fost foarte aproape de moarte. În timp ce John se afla acolo. dintre toate nebuniile pe care le-am trăit şi le mai trăim în secolul nostru. doctorii nu i-au acordat prea multe şanse de supravieţuire. cum superficialitatea şi ignoranţa pot continua şi pot fi transformate în maşinaţiuni criminale. într-o şcoală a marinei militare. John R. pe care nici unul dintre 159 .Cătălin Dan CÂRNARU În continuare voi introduce un capitol dintr-o carte interesantă „Experimentul Pământ” de Hartwig Hausdorf. editură care. Băiatul s-a întremat şi de această dată şi imediat după convalescenţă a fost trimis la un cămin pentru copii. bombele din avion nu au explodat. R. care a pornit pe urmele misterului modului de propulsie. a căzut din acel cearşaf indian. care era adesea ţinta bombardamentelor avioanelor inamice. unde urma să se pregătească pentru a deveni ofiţer de transmisiuni la Royal Navy. pe care le-am putut vedea pe cer. din păcate. El a fost trimis la vârsta de 14 ani. cu gradul de subofiţer. un avion de bombardament care nu a putut decola a ajuns pe terenul lor de joacă! Din fericire. Contrar părerii medicilor. cu mult timp înaintea anului 1947. tatăl său fiind în această perioadă cantonat într-una din unităţile armatei britanice cu baza în India. decât le este acum drag multor oameni să creadă. apărută în 1998 la editura Domino din Târgovişte. Şi aceasta pentru simplul motiv că „nu poate să fie ceea ce nu are voie să fie”. în familia cărora şi-a petrecut aproximativ 12 ani de viaţă. al obiectelor zburătoare în formă de disc.

electronii sunt înghesuiţi de forţa centrifuga spre exterior. Searl a conceput un rotor în formă de disc. iar pe deasupra se simţea şi un miros specific de ozon. care l-au dus în final la descoperirea unor proprietăţi magnetice deosebite. care se genera prin rotaţia discului1. 160 . rotative. pe un câmp liber. care avea un diametru de aproximativ un metru. deţinea informaţii temeinice despre modul de fabricaţie. a observat că la părţile metalice care se rotesc. la un număr corespunzător de rotaţii. Deja. în comparaţie cu partea centrală. neobişnuit. Aşa a ajuns la convingerea că. procesele electrice care au loc şi aparatele care sunt necesare pentru producerea lor. destul de rapid. Dar după întoarcerea la părinţii adoptivi s-a însănătoşit foarte repede. împreună cu prietenul său. Încercările lui Searl au început în această împrejurare cu cercetări asupra magneţilor permanenţi. care s-au exteriorizat prin efecte tipic electrostatice. de la viteze de rotaţie relativ mici s-au produs tensiuni de ordinul a 100 kV (1 kV = kilovolt = 1000 volţi). o încărcătură ionică negativă. Deja din anii tinereţii. Ei au folosit la startul rotorului experimental un mic electromotor. magneţi permanenţi pentru contoare electrice. Aici se produceau. În timp ce începea să se rotească tot mai repede. Încă o dată John nu avea . Din această cauză. pentru trebuinţele interne. iar după program să-l folosească pentru experienţele sale proprii. o întreprindere de electricitate din Birmingham. Această încercare a produs cu adevărat puterea aşteptată. marginea obiectului ce se roteşte are. El a reuşit să-şi însuşească materia în scurt timp. Primele experimente John Searl a început încă din acelaşi an ucenicia ca electrician de montaj la Midland Electricity Board (MEB). el a construit în anul 1950 diferite inele de ghidaj. Ca să cerceteze mai exact acest efect. generatorul în formă de disc s-a ridicat de la sine. i-a încheiat cariera militară tot aşa de repede cum a început. În jurul obiectului se putea auzi un sunet distinct. El a obţinut de la conducere. S-a ridicat şi s-a pierdut în zare Deodată s-a întâmplat ceva neobişnuit. După experienţele la care a utilizat generatoare electrice.după verdictul medicilor nici o şansă de supravieţuire. necunoscute până atunci. Doi ani mai târziu. Searl a făcut primul test al unui asemenea obiect în formă de disc.Criza energetică – adevăr sau minciună ? doctori nu şi-a putut-o explica. dar la un potenţial electronic foarte înalt. permisiunea să intre în laboratorul de încercări. apar regulat nişte câmpuri electromagnetice slabe. Acesta era împărţit în segmente distincte şi avea la partea exterioară un număr de electromagneţi ordonaţi radial. alimentaţi cu acel curent.

fără să fie conectate la reţea. cuprinzând toată paleta de nuanţe de roşu. pe stradă. Acum vrem să ilustrăm un efect asemănător – unul dintre nenumăratele cazuri. Acolo el a văzut oprită. care să-i asigure tânărului inventator continuarea cercetărilor sale. Încredere stranie Aceste lumini stranii ne duc cu gândul la fenomenele OZN din zilele noastre. Despre experienţele sale a auzit în anul 1952 un anume George Haynes.Cătălin Dan CÂRNARU A rupt cablul de legătură care îl lega de motorul electric şi s-a ridicat circa 15 metri de la sol.dar în acelaşi timp şi o pierdere dureroasă pentru tânărul inventator.red. care în timpul care a urmat l-a sponsorizat generos. rotaţia devenind tot 1 Fenomenul seamănă izbitor de mult cu efectul Hall . Un uriaş corp roşu zburător o urmărise mai multe mile până aici. a asistat totuşi la încă şase experimente cu discurile zburătoare ale iui Searl. În timpul fiecărui experiment.). posibil prin încărcarea electrostatică a mediului înconjurător. Locuitorii din vecini s-au plâns ulterior că aparatele lor de radio au început să zbârnâie înnebunite. numai că s-a procedat la o inversare a sistemului de referinţă şi la închiderea circulară a fluxului electric (n. Acesta a fost un incident incredibil . acoperişul şopronului a fost găurit ca lovit de un proiectil de artilerie. o maşină cu motorul pornit.a înconjurat de o lumină stranie. discoidul – după scurta perioadă în care a rămas suspendat în aer – s-a ridicat cu o acceleraţie fantastică şi a dispărut brusc din raza vizuală a lui Searl şi a prietenului său. 161 . că a finanţat amenajarea unui laborator în şopronul din grădină. o doamnă total răvăşită. în apropiere de orăşelul Exeter din New Hampshire (Statele Unite). El şi-a investit toate economiile în procurarea de materiale – nu tocmai ieftine – de care avea nevoie la construirea discului zburător. obiectul era înconjurat de un inel de lumină care lua toate culorile din spectrul vizibil. de asemenea şi procurarea de materiale. tremurând de frică şi de enervare. acesta a ajuns la concluzia că paleta de culori care învăluia discul era dependentă de puterea energiei emise. În timpul acesta obiectul s . În urma cercetărilor efectuate de Searl. după care a dispărut peste pădure. În puţinele luni pe care George Haynes le mai avea de trăit. La o decolare neprogramată. Pe data de 13 septembrie 1965. A rămas acolo plutind un timp scurt. Căzută peste volan. mai mare. Mărindu-şi în mod inexplicabil viteza de rotaţie. care l-a ajutat într-un mod deosebit. către ora unu noaptea. Acest om era bolnav incurabil – avea cancer – dar pentru Searl el a devenit un adevărat părinte. se opunea cu isterie să plece mai departe. Reverendul George Haynes era aşa de mult interesat de acest fenomen. sergentul Gene Bertrand patrula pe o stradă de centură.

Şi el a fost urmărit de un obiect zburător roşu. în aparenţă bine cercetate şi documentate. trecând pe lângă un ţarc în care se aflau cai. cu ajutorul cărora a construit discuri de zbor mai mari şi mai bune. Din fericire Searl nu a fost rănit în această confruntare directă. la marginea exterioară a discului se forma un vacuum. că la potenţiale negative foarte înalte de până la 1014 volţi. au ajuns la concluzia că trebuie să existe o explicaţie naturală a faptelor petrecute. În anii următori el a adunat o echipă mică de colaboratori pasionaţi. care s-au raportat în lumea întreagă. pe lângă mirosul caracteristic de ozon. El s-a simţit deranjat deaceste experimente neobişnuite. administraţie. Aceste lucruri ne duc exact înapoi la inventatorul nostru englez. deoarece soldatul a folosit pentru atac o armă cu aer comprimat. S-a întâmplat exact în acele zile când murea preotul George Haynes .cel care a finanţat laboratorul şi materialele pentru experimentele lui Searl .Criza energetică – adevăr sau minciună ? Sergentul Bertrand tocmai încerca să o liniştească pe doamna aceea. în formă de disc. care părea să se îndrepte înfricoşător de lent spre poliţişti. industrie şi armată. uriaş. Tocmai când se întorceau nervoşi spre secţie. 162 . în faţa reprezentanţilor din politică.când un membru al Royal Air Force. când un apel telefonic foarte urgent i-a venit prin radio de la centrala poliţiei: La secţia sa se prezentase un bărbat tânăr care foarte înfricoşat i-a povestit funcţionarului aceeaşi poveste. Martorii oculari au relatat despre aceste lumini stranii. Searl – căruia între timp i-a devenit clar că a ajuns pe urmele unei adevărate descoperiri epocale – a trimis invitaţii la casa regală britanică şi la alte instituţii. Ignoranţa lor a fost nemărginită. enervat de experienţele lui Searl. ştiinţă. Abia după ce o a doua maşină de patrulare a oprit cu cauciucurile scârţâind. şi apărea mereu tipica lumină sclipitoare. Şi deoarece Searl a cheltuit mult cu pregătiri costisitoare. R. „Supusul maiestăţii sale" a planificat o prezentare a calităţilor de zbor ale discului conceput de el. Searl în timpul cercetărilor sale? Dar să urmărim derularea faptelor într-o ordine cronologică. În acelaşi moment toată zona a fost inundată de o lumină roşie stridentă. acest fiasco l-a dus într-o situaţie financiară precară. De ce mister s-a lovit J. obiectul neidentificat a zburat mai departe. El a putut observa periodic. Un accident tragic În anul 1963. R. care plutea pe deasupra sa şi de frică s-a ascuns în şanţul drumului. a tras cu puşca asupra lui. Searl nu s-a simţit intimidat din această cauză. Peste pomi plutea un obiect roşu. După ce a patrulat cel puţin două ore zadarnic prin împrejurimi. sergentul Bertrand şi cei câţiva colegi de-ai săi. animalele au intrat brusc în panică.

care în timpul parcurgerii traiectoriei să nu prezinte nici o lacună de proiectare. învelişul din fibră de sticlă al discului a generat prin reacţii chimice – pe care nu le-a prevăzut nimeni – o substanţă toxică. T. dar nici unul dintre ei nu se apropie de noi. P-11 ar putea fi prototipul unui vehicul care să prezinte soluţii în transportul de pasageri. Noi ştiam de la încercările anterioare că discul dispune de calităţi de zbor excepţionale. măcar cu un centimetru. un sat lângă Reading." Fiind un luptător. dispreţ. Lui Searl i s-a interzis să mai facă orice fel de cercetări la acest proiect. ca şi cum am fi nişte fiinţe venite din altă lume. Când unul dintre discuri. nu a cedat. această decizie i-a îngreunat mult cercetările.00 G. La un spirit aşa de „ştiinţific". la vest de Londra – spre Cornwall. pentru aceasta am asigurat cu energie toate 163 . Ei voiau să facă această lansare pe un câmp liber la Mortimer. Din punctul nostru de vedere era destul de comic să le observăm reacţiile. iar doctorul chemat în grabă nu a putut constata decât decesul. ignoranţă şi îngâmfare. Vom încerca să facem un zbor exact la ora 15. prin înlănţuirea unor împrejurări nefericite. John Searl şi ajutoarele sale erau pregătiţi să lanseze discul telecomandat experimental P-11. Oamenii de aici (este vorba de câteva perechi de ochi . Ele depăşesc toate aşteptările noastre. o peninsulă în sud-vestul Angliei: Dar să-l lăsăm pe constructor să povestească singur: „Dacă va fi construit vreodată modelul la scară naturală. Nu face nici un zgomot.. El poate urca şi rămâne la comandă pe loc.Cătălin Dan CÂRNARU În acelaşi an. care ne spionează de după un gard) se ascund de noi. Acesta şi-a pierdut brusc cunoştinţa. s-a produs din păcate şi un accident mortal. El s-a sprijinit cu mâna de învelişul din fibre de sticlă al discului. după un test de lungă durată... Cu toate că soarele este pe cer. cum îi place să fie considerat. a fost adus pe pământ. Era vorba de primul disc telecomandat trimis pe o orbită controlată. Dar noi suntem fericiţi cu P-11. nu este cald. sau din spatele porţilor. El avea în faţa ochilor o ţintă clară. M. Zbor-test peste Cornwall A venit şi ziua de 30 iunie 1968. fostul colaborator John Judge a vrut să demonteze aparatele de măsură şi control. fără ca vântul să-l poată mişca. Procuratura a intrat în funcţiune. Ei ne observă de după pomi. s-a găsit explicaţia pentru acel accident nefericit "Prin evoluţia îndelungată pe orbita pământului. Oamenii de ştiinţă cu care a vrut să intre în legătură nu au avut pentru el decât cuvinte de batjocură. Aşa cum domnul Searl mi-a declarat personal. el s-a dedicat mai bine continuării cercetărilor în echipa sa modestă. Vântul suflă rece. Searl a trebuit să îndure încă vreo câţiva ani de privaţiuni materiale.

cred că sunt speriaţi de moarte. diafragma maximă. şi îmi consemnez impresiile.. Pot să simt cum îmi bate inima. dar nu am simţit nici o mişcare.. Întrebăm la Cornwall dacă totul este pregătit. Echipa noastră din Cornwall trimite acum discul înapoi. să decoleze şi să-l pierdem de tot. Eu am terminat cu fotografiatul.Criza energetică – adevăr sau minciună ? aparatele de la bord. Acele ceasornicului se apropie de ora 15." 164 . Cu toate că suntem foarte ocupaţi. Inimile noastre bat mai puternic şi cu toţii suntem asudaţi. care cântăreşte circa 500 de kilograme. Momentul lansării generatorului în formă de disc a venit. Trece un minut. discul ţâşneşte ca din puşcă. Iată-l! Îl fotografiez emoţionat. prin cămaşa udă de sudoare. Mă uit înapoi spre observatori. Mergem spre locul de lansare şi constatăm că împreună cu pământul s-a tras afară şi iarba şi mărăcinişul. Mai avem de rezolvat această problemă. Am dus discul P-11. fiecare membru al echipei face fotografii.03. schimbând poziţiile cât se poate de repede.. ci pentru temerea ca discul nostru să nu asculte de semnalul radio. până când nu s-a mai auzit deloc. Se poate vedea un inel şi mărăcinişul de la margine este culcat în direcţia locului sterp. dar nici unul nu a îndrăznit să se apropie de terenul nostru. Va urca oare? Brusc. genunchii încep să-mi tremure. Ce se întâmplă dacă discul nu urcă pe o traiectorie verticală destul de mult ca să treacă peste liniile de înaltă tensiune? Dacă discul atinge cablurile de înaltă tensiune sau se apropie prea mult de ele. încât abia cu mult efort reuşesc să-l fixez în ocular. El este antrenat din afară de un mic motor Diesel. Este ora 15. după care un releu întrerupe automat transmisia de energie. cea a stratului vegetal de la suprafaţa solului şi a efectelor inelelor arse. „Încercăm să ne revenim din emoţie. Discul se apropie ameninţător de reţeaua de înaltă tensiune. s-ar produce un scurtcircuit afectând o rază de câţiva kilometri.” Tot mai multe asemănări izbitoare. Locul unde a fost amplasat discul pare foarte «răvăşit». Părul ud îmi atârnă peste nas în jos.. pot să-i observ pe curioşi din unghiul în care mă aflu.. Sunt lac de sudoare. pe un loc destul de departe de liniile de înaltă tensiune. Am luat un aparat de fotografiat să imortalizez clipa. Apoi urmează telefonul: Discul zboară acum peste Cornwall. fixez timpul de expunere la 1/5000 secunde. ridicându-se atât de rapid. dar inima mea bate ca nebună. Încă un minut. Deja nu mai putem să accelerăm generatorul discului. nu pentru că s-ar fi încălzit afară. La start părea că se cutremură suprafaţa pământului. Venele de la picioare s-au umflat. arterele de la mâini au ieşit parcă afară din piele. Acum el acţionează singur. De altfel. Când generatorul a decolat s-a produs un zumzăit al cărui ton a devenit tot mai acut..

care plutea şi se balansa peste luminişul vecinului. este răspândit în lumea întreagă. împreună cu câteva vecine. În pământul proaspăt răvăşit din centrul craterului se târau nişte viermi albi(!). Craterul misterios avea la jumătatea adâncimii un diametru mai mare decât la suprafaţă. o cruce. După spusele doamnei Fournet. Pe o suprafaţă de 1. în care s-a produs acelaşi fenomen pe sol ca şi în cazul experimentului discului P-11. a făcut o descoperire deosebită. Cercetătorul francez Aime Michel descrie un caz petrecut în anii cincizeci. care se găseau împrăştiaţi la patru metri de crater. a rămas după aterizarea unui obiect neidentificat. avea o formă eliptică şi emana o lumină roşie. a văzut în aer un obiect luminos. Un fapt deosebit este acela că rădăcinile pomilor din interiorul craterului au rămas intacte. obiectul avea un diametru de circa trei metri. În seara de 4 octombrie 1954.6 metri pământul părea să fi fost supt Pământul scos era format din bulgări de 20-30 de centimetri. domnul Cazet. La circa 20 de metri depărtare de casa ei. Când doamna Fournet a fugit să aducă şi alţi martori. 165 . Toate indiciile ne arată că masa de pământ a fost dizlocată prin formarea unui vid uriaş. la executarea unei gropi normale. ceea ce ar fi fost imposibil. doamna Fournet din Poncey-sur-l' Ignon. şi părea să caute un loc de aterizare lângă un pom. Sub locul unde obiectul a plutit deasupra pământului. către ora 20. s-a găsit o gaură adâncă. OZN-ul a început să urce cu o viteză incredibilă. la locul de aterizare al OZN-urilor. în deşertul Gobi .5x0. Într-o carte anterioară am arătat că în China.Cătălin Dan CÂRNARU Acest fenomen al „inelelor" arse. A inundat ramurile şi frunzele pomului într-o lumină de un roşu spălăcit.

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

Peste ce fel de mistere ale farfuriilor zburătoare a dat inventatorul englez John Searl în anii în care a făcut cercetări şi care seamănă aşa de mult cu relatările despre „modernele” fenomene. OZN? Este acest outsider – indiferent pe ce cale – un precursor al tehnologiei moderne a extratereştrilor? A reuşit el oare, cel puţin în parte, să folosească în discurile sale o parte din ştiinţa acestora? Privind cu atenţie faptele, aceste incertitudini se transformă în mod treptat în evidenţe ale unei realităţi ignorate. Dispun discurile sale şi de alte proprietăţi asemănătoare cu OZN-urile observate în zilele noastre? Se poate spune că da, pentru că: - nu se produce nici o încălzire prin frecare la zborul prin atmosferă; - discul nu produce în timpul zborului nici un zgomot; -bangul sonic, specific trecerii prin atmosferă în viteză supersonică, lipseşte. Aici ca şi acolo există o comparaţie între avioanele standard şi comportarea atipică a discurilor zburătoare în jurul cărora se formează câmpuri electrostatice. Hermann Oberth (1894-1989), pionier şi tată spiritual al cuceririi cosmosului, a relatat în cadrul unei expuneri despre principiul de antrenare al obiectelor zburătoare neidentificate. La intrarea în atmosferă, aerul este împins pe toată suprafaţa de înaintare, prin câmpuri electrice frontale. Acesta este motivul pentru care nu se aude nici un zgomot. Aici se întâmplă lucruri pe care noi nu le putem înţelege apelând la cunoştinţele actuale ale fizicii. Deocamdată nu sunt clare efectele aerodinamice pe care le generează aceste aparate de zbor discoidale.”Putem doar să constatăm diferenţe principiale evidente: avioanele clasice folosesc modelul de „înşurubare" pentru deplasarea în aer, pe când cele propulsate reactiv (motoare-rachetă, statoreactoare etc.) preiau în plin şocul frecării cu aerul. În momentul atingerii vitezei de 1 Mach (viteza sunetului în atmosferă) se produce o undă de şoc, de formă conică - aceasta mătură suprafaţa pământului în zona de propagare, creând aşa-numitul bang sonic, care provoacă pe lângă disconfortul auditiv, de multe ori chiar spargerea geamurilor unor cartiere întregi. Acţiunea ionizantă de respingere nu este supusă unei limitări datorată mişcării obiectului şi nu depinde de presiune. Prin obţinerea câmpurilor electrice foarte înalte toate particulele din aer se ionizează înainte să atingă profilul discului, fiind deviate într-o parte printr-o respingere electrostatică. La o ionizare completă, bangul sonic se estompează complet.

166

Cătălin Dan CÂRNARU

Aceasta este valabil atât pentru discurile fabricate de John Searl cât şi pentru locurile unde au evoluat OZN-uri , care par să posede o tehnologie mult superioară celei terestre. Nimeni nu vrea să asculte De ce nu vrea nimeni să ştie de această tehnologie revoluţionară? They don't listen - nimeni nu vrea să asculte, aşa sună răspunsul lui John Searl la întrebarea, de ce o tehnologie dezvoltată acum 40 de ani rămâne şi acum neluată în seamă. Savanţii britanici la care a apelat, cu intenţii bune, pentru un schimb de păreri, l-au tratat cu aroganţă şi batjocură, aşa că autodidactul a fost ascultat numai de un profesor universitar japonez. La rezultate asemănătoare cu Searl a ajuns în decursul timpului şi profesorul Shinichi Seike. Savantul japonez a găsit o soluţie a ecuaţiilor de mişcare într-un câmp electric alternativ, care este supus unui câmp magnetic, similară cu teoria sa asupra rezonanţei electrice a nucleului. La o anumită frecvenţă de rezonanţă pot să apară stări de entropie negativă. Sau spus mai clar: Energia se scurge din câmpul magnetic al pământului (aici un generator) într-un alt sistem (obiectul). Bazându-se pe aceste teorii, Seike a dezvoltat diferite modele de generatoare care lucrează toate după principiul rezonanţei nucleului. Într-un câmp electric alternativ de foarte înaltă frecvenţă, se produce o accelerare a unor mase şi se formează pe deasupra componente de câmp paralele (aici câmpul magnetic terestru), care produc o învăluire într-un curent continuu staţionar. Aparatele de încercare pe care le-a conceput savantul japonez erau construite astfel: discul din titanat de bariu, mai multe bobine de ferită şi trei condensatoare de încărcare, care au creat împreună un câmp electric alternativ, după modelul descris anterior. Date detaliate ale unei asemenea tehnologii, acordată pe muzica viitorului, cu al cărei ajutor se poate transforma gravitaţia în energie electromagnetică, care să fie folosită la antrenarea unui disc zburător, au fost descrise de fizicianul japonez Shinichi Seike la începutul anilor şaptezeci, într-o carte de-a sa. Acolo el a arătat că există posibilitatea de a crea în interiorul corpului zburător un câmp gravitaţional artificial, care poate să slăbească în mod corespunzător forţa de atracţie a pământului sau chiar s-o anihileze, facilitând propulsia verticală. Această teorie, pusă în practică, i-ar putea da obiectului zburător o acceleraţie de neimaginat. Acest lucru, cât şi o schimbare de direcţie neaşteptată, nu ar crea probleme echipajului unei asemenea nave. După spusele profesorului Seike, acele forţe inerţiale care apar la navigaţia aeriană şi spaţială, aici dispar complet. Aceasta deoarece într-o gravitaţie artificială controlată, fiecare atom va rămâne într-o stare compensată. 167

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

Aceste însuşiri se potrivesc mult cu nenumăratele relatări ale celor ce au văzut farfurii zburătoare. Să ne întoarcem la inventatorul nostru. El a creat în afară de generatorul SEG (Searl Effect Generator), folosit la discurile zburătoare, şi un foarte practic generator care putea produce curent electric pentru consumul casnic. Acesta putea asigura independenţa faţă de reţeaua electrică. Se pare că această treabă a încurcat nişte personalităţi cu mintea întunecată, nepicându-le de loc bine o asemenea iniţiativă.

Imperiul loveşte pe la spate Deja din anul 1955, John Searl a devenit din punct de vedere energetic independent, prin mai sus amintitul generator casnic. Ce s-a întâmplat totuşi la începutul anilor optzeci, se poate considera ca fiind una dintre metodele mafiote cele mai urâte. În anul 1985, centrala electrică locală i-a cerut lui Searl plata curentului pentru 30 de ani , cu toate că el era independent din punct de vedere energetic. Desigur, John Searl a refuzat să plătească această sumă astronomică. Scurt timp după aceea un grup de bătăuşi a intrat în casa lui şi a pustiit totul, începând de la pivniţă şi până în pod. Motivul principal al vandalismului era de fapt generatorul de curent, care a fost smuls din perete cu violenţă şi distrus complet. Gând Searl a chemat poliţia în ajutor, a trăit cea mai mare surpriză: nu au fost arestaţi bătăuşii. El însuşi a fost dus la secţia de poliţie, chipurile pentru a i se asigura protecţia! În realitate a fost o acţiune de sprijinire a metodelor banditeşti ale industriei de electricitate prin nu mai puţin bizara intervenţie a poliţiei. Este de necrezut! Aceasta ne aminteşte de filmele poliţiste de serie, în care o victimă izolată trebuie să facă faţă unor forţe puternice ale întunericului. Realitatea este 168

Cătălin Dan CÂRNARU

încă şi mai neliniştitoare! Deoarece John Searl nu a vrut şi nu a putut să plătească enorma sumă pentru 30 de ani, judecătorii, în numele „maiestăţii sale”, l-au trimis la închisoare pentru 15 luni. După ce a fost eliberat, groaza lui nu a luat sfârşit, el stătea zguduit în faţa resturilor unui infern. Casa lui a fost arsă, munca sa timp de 30 de ani a fost distrusă dintro lovitură. Imperiul a lovit pe la spate. Uniunea banditească a forţelor statale şi a comerţului criminal şi-a arătat adevărata faţă, schimonosită şi ticăloasă. Salvat în ultima clipă ! Între timp a ajuns la trista certitudine că fosta sa soţie nu era străină de această vânătoare şi de distrugerea utilajelor şi aparatelor cu care a lucrat o lungă perioadă de timp. Disperat din pricina acestei trădări, John a cumpărat, cu ultimii bani pe care îi mai avea în buzunar, otravă şi a încercat să se sinucidă. Şi aici se poate vedea tot dramatismul care a străbătut viaţa lui Searl încă de la început. Din fericire gardul viu după care voia să-şi încheie socotelile cu viaţa nu era aşa de retras cum şi-ar fi închipuit el. Un trecător întârziat îşi plimba câinele, când a observat că nu putea să-i mai stăpânească agitaţia, tremurul nervos şi scheunatul. Enervat, omul a lăsat câinele să fugă spre gardul viu. Nebănuind nimic bun, el a văzut un om care zăcea sub gard. Aşa l-a găsit pe inventator zăcând fără viaţă, întins pe pământ. Considerat deja mort, Searl a fost dus la spitalul cel mai apropiat, unde i s-a constatat moartea clinică. Unui asistent medical mai atent nu i-a scăpat faptul că la presupusul mort mai putea recunoaşte unele semne slabe de viaţă. El era într-o comă profundă din care a ieşit abia după o terapie intensivă de câteva săptămâni. După zece luni a fost lăsat să părăsească clinica. Dar nu mai dispunea de nimic în afară de hainele de pe el. Un nou început Pentru informaţiile folosite în acest capitol, trebuie să-i mulţumesc lui Herbert Schneider, care a depus o muncă migăloasă – nu de puţine ori asemenea celei de detectiv. De fapt el a fost la vremea respectivă singurul care a reuşit să-l contacteze pe John Searl. Aceasta pentru că inventatorul tracasat – după atâtea catastrofe personale – s-a hotărât sa se piardă în anonimat. Faptul că Herbert Schneider a reuşit să discute cu el, se datorează interesului său personal, în anii optzeci, pentru ştiinţele de frontieră. Departe de a fi considerat un om credul, pe lângă alte ştiinţe, era interesat şi de fenomenele OZN. El descoperise deja în anii şaptezeci în lucrarea de bază a vărului său Adolf Schneider, o relatare despre John Searl, Cartea citită l-a atras în această direcţie.

169

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

Exista oare un om capabil să construiască discuri zburătoare funcţionale, care să corespundă cu rapoartele martorilor oculari despre calităţile de zbor ale obiectelor zburătoare neidentificate? El a decis în anul 1985 să-l găsească pe acest om, adevărată legendă vie, şi să se convingă ce este cu această fantastică faimă. „Editura şi autorul cărţii mai sus amintite nu au putut să-mi dea informaţii asupra locului în care s-ar afla inventatorul englez. Din contră, am fost asigurat că Searl nu s-ar mai găsi printre cei vii." Acum ştim mai bine. Searl şi-a schimbat în acele timpuri – de frica unor noi represalii – mereu adresa. Încrederea în autorităţi şi în instituţiile statului îi sunt zdruncinate până în zilele noastre. Oare cui trebuie să-i mulţumim pentru această atitudine? Herbert Schneider a reuşit să afle că, până la data dispariţiei sale, Searl a locuit în satul Mortimer. Mica localitate se găseşte în circumscripţia Reading, situată la vest de Londra. Schneider şi-a făcut rost de o carte de telefoane şi a căutat persoanele din zonă care aveau acelaşi nume, contactându-le. Căutare plină de peripeţii Informaţii false: scrisorile pe care le-a trimis către cei care se numeau Searl s-au întors „nedeschise” cu menţiunea destinatar necunoscut. Nu existau nici un fel de indicii asupra locului unde s-ar afla Searl. S-a volatilizat oare acest om? Abia după doi ani de căutări şi prin nişte stratageme pline de peripeţii, Schneider a reuşit să-l găsească pe Searl şi să poată coresponda personal cu el. Acest lucru l-a costat pe Schneider întregul său timp liber. Chiar după ce s-au găsit, amândoi aveau îndoieli serioase, dacă nu cumva unul dintre ei şi-a permis o glumă proastă. Dar cu fiecare scrisoare a lui Searl, lui Schneider i-a crescut convingerea că are de a face cu persoana „veritabilă”. Aşa de multe informaţii puteau să parvină numai de la John Roy Robert Searl. În acest timp, între ei s-a format o adevărată prietenie prin corespondenţă. Când Searl i-a scris că este binevenit în Anglia, Schneider s-a hotărât rapid şi a zburat, în martie 1988, într-acolo. John Searl dorea şi el să-i întoarcă vizita şi să vină în Germania. În timpul vizitei făcute lui Searl, Schneider a fost curios să afle cum stă inventatorul cu realizările sale senzaţionale, după evenimentele tragice din anii optzeci. În ceea ce priveşte detaliile tehnice, el vroia să explice, doar atât cât este necesar pentru înţelegerea fenomenelor. Inventatorul englez declară singur: „Chiar oamenii de ştiinţă întâmpină dificultăţi în înţelegerea teoriilor mele.” Astăzi John Searl este ocupat cu munca migăloasă de reconstruire a desenelor şi observaţiilor făcute timp de treizeci de ani, distruse în timpul atacului brutal asupra laboratorului. „În plus el făureşte deja alte planuri 170

Cătălin Dan CÂRNARU

pe care vrea să le transpună în realitate, cu ajutorul unor prieteni binevoitori." Tehnica discurilor zburătoare Inima maşinii de zbor a lui Searl este discul care înconjoară SEG (Searl Effect Generator). El constă din trei inele staţionare şi din numeroase valţuri care se învârtesc fără să se atingă între ele. Aliajul din care sunt confecţionate părţile aparatului este format din fier ( Fe ) , aluminiu ( A l), siliciu ( S i), sulf ( S ) , titan ( Ti ) şi neodim ( Nd ). SEG se învârteşte aşa de repede încât prin condensarea electronică se produce o răcire a sistemului1, care la temperatura de 4° Kelvin (269,16°C) duce la o inversare de gravitaţie. De aceea el numeşte aceste discuri şi Invert-G-Vehicules, ceea ce înseamnă vehicule inversoare de gravitaţie. După amorsarea corectă a sistemului de propulsie, SEG începe să se rotească – în mod normal nu mai poate fi oprit – şi emite necontenit electroni. O singură dată s-a oprit generatorul, când o echipă de televiziune a îndreptat o cameră de luat vederi spre discul lui Searl. A fost din întâmplare, o undă de înaltă frecvenţă, răspunzătoare de oprirea generatorului? Aici nu am putut să fac nici o comparaţie. Nu cunosc nici o prăbuşire de OZN care a fost cauzată de transmisii energetice de o frecvenţă aşa de înaltă. Se pare că un asemenea eveniment s-a petrecut la 7 mai 1989 în deşertul Kalahari. Dar să ne întoarcem la tehnica folosită de discurile lui Searl. Imediat după ce a fost montat, apare o emisie continuă de electroni care asigură înălţarea discului. Direcţionarea dorită se obţine prin întreruperea emisiei de electroni în anumite puncte. Neobişnuit este faptul că discul lui Searl zboară în orice condiţii, că prin anularea gravitaţiei ajunge să se ridice de pe pământ. Acest lucru Searl l-a observat deja la cele şase experienţe din anii cincizeci. Iată şi paradoxul: Este necesară o energie destul de mare pentru ca obiectul zburător, respectiv SEG să poată fi ţinut pe pământ! Dotarea tehnică cuprinde în acest scop 64 de aşa numite celule de zbor, care se găsesc în exteriorul discului în care se află generatorul. Aceste 64 de segmente sunt orientate din centru spre exterior ca nişte ace şi mai sunt nişte plăci de emisie electronică montate atât pe partea superioară, cât şi pe partea inferioară, a segmentelor amintite. Aşa poate fluxul de electroni să fie condus fie în sus, fie în jos sau simultan în toate direcţiile.
1 Se poate deduce că, prin extragerea direcţionată a unui număr de electroni, se poate produce şi o îngheţare a fluctuaţiilor interatomice, rezidual numite căldură (n.red.).

„Scutul de protecţie” şi manevrele de dirijare Elementul de comandă este un comutator care întrerupe fluxul de electroni – la fiecare din cele 64 de elemente în parte. Emisia de electroni 171

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

din cele 64 de segmente produce o deviere a drumului moleculelor în aer, deci creează un scut de protecţie care are aceeaşi formă cu discul zburător. Acest strat de particule ionizate are o grosime de câţiva metri. Nimic nu se poate apropia de obiectul aflat în zbor. Acest efect ar fi ideal pentru un zbor interstelar. Micrometeoriţii şi radiaţia cosmică nu ar putea să dăuneze echipajului aflat în interior. Acestea vor fi din timp deviate lateral de acest scut de protecţie electromagnetic. Printr-un grup de comutatoare fluxul electronic poate fi dirijat în sus sau în jos, poate fi oprit, de asemenea pot fi decuplate segmente singulare sau părţi întregi. Cu o comandă electronică bine dirijată discul zburător poate fi foarte uşor condus. Două exemple: - ca să menţinem discul lui Searl pe pământ, plăcile de sus care emit electroni trebuie să fie cuplate, iar cele de jos decuplate; - când pluteşte în aer, toate plăcile celulare emit energie. Obiectul se află într-o stare de echilibru şi nu îşi schimbă poziţia, deoarece forţele acţionează în toate direcţiile1. Înclinarea discului se face prin întreruperi rapide ale fluxului de electroni. Acest lucru se face printr-un comutator simplu format din doi magneţi. El se găseşte între cele trei inele ale generatorului şi ramificaţia conductorului spre plăcile de emisie. Discul îşi schimbă poziţia prin foarte scurte întreruperi ale fluxului electronic. După acelaşi principiu funcţionează şi zborul spre direcţia dorită. Asemănător cu un propulsor cu reacţie, discul se mişcă în direcţia dorită prin cuplarea, respectiv decuplarea celulelor opuse. Acest lucru se face printr-un flux de electroni şi nu prin arderea
1 Se poate presupune că este vorba despre anularea vectorilor energetici principali, în raport de câmpul terestru local (n.red.).

combustibililor fosili sau chimici, mai exact a unor combustibili care prezintă pericol de foc. Până aici totul este clar? O mică consolare: Şi mie mi-a luat foc capul! Pe scurt, încă vreo câteva cuvinte despre luminile care se pot observa noaptea. După spusele lui Searl, ele sunt dependente de cantitatea mare de energie care există în jurul discului zburător. Există un raport direct între energia discului şi spaţiul înconjurător: mărimea acestuia stabileşte culoarea din spectrul vizibil, acest lucru determină neclaritatea conturului. Putem să o dregem şi să o sucim cum vrem. Evident, inventatorul englez se află pe urmele unuia dintre cele mai mari mistere din zilele noastre. Se pare că discurile sale au acelaşi mod de acţionare cu al farfuriilor zburătoare. Tehnologie extraterestră! 172

Cătălin Dan CÂRNARU

Viitorul a început de mult, însă vechea noastră imagine despre lume ne mai face cu mâna... Visul fascinant al lui John R. R. Searl Genialul englez făureşte iarăşi planuri, pe care vrea să le realizeze în viitorul apropiat. El spune că discurile telecomandate pot fi nu numai atât dezvoltate, cât mai ales să se poată trece la producerea lor în serie. De interesaţi nu mai duce lipsă, dar Searl a devenit mult mai precaut. Nu de puţine ori a trebuit să se distanţeze de oportunişti, care au vrut să-l înhame ca pe un cal de povară la planurile lor meschine. Dar la ce folosesc toate, dacă în afara lui, nimeni nu este în stare să dea instrucţiunile necesare pentru producerea generatorului Searl! Acum el îşi pune mai multe speranţe în construirea unui disc zburător de mare capacitate, care să permită utilizatorilor în scurte perioade de timp - la fel ca la un avion de marfă convenţional – să facă transporturi rapide în lumea întreagă. Câteva aparate de acest fel ar putea revoluţiona transportul pe această planetă, ar putea cruţa mediul înconjurător şi ar putea fi luate drept model pentru realizarea altor proiecte îndrăzneţe. Există planuri şi mai spectaculoase? Poate, a răspuns John Searl şi a marcat acest răspuns, printr-un surâs serafic, clar şi simpatic, pe data de 4 mai 1996, când ne-am întâlnit la Londra. Eu îi doresc puterea, dar mai înainte de toate timpul necesar să înfăptuiască aceste ţeluri măreţe. Autodidacţii, outsiderii, practicienii şi născocitorii au fost aceia care au dus mereu omenirea pe „strada” progresului şi au făcut paşi importanţi dincolo de domeniul lor. John R. R. Searl este unul dintre ei . Un „ucenic vrăjitor” care a răscolit poate, singur pizma vechilor „zei”...» Am introdus acest citat din fascinanta carte a lui Hartwig Hausdorf pentru că povestea lui Searls este emblematică pentru felul cum se comportă societatea actuală cu inventatorii din domeniul energiilor libere, şi pentru a explica un alt aspect îngrijorător şi anume acela al faptului că armata este cea care pune imediat stăpânire pe aceste tehnologii. Ne dăm seama şi de ce. Un asemenea vehicul antigravitaţional, este în acelaşi timp şi un colector de cantităţi imense de energie liberă, cum de asemenea prin vitezele fantastice şi calităţile oferite de câmpul gravitaţional propriu, poate constitui o armă de neînvins. Ca o concluzie a acestui capitol trebuie să înţelegem un alt fapt îngrijorător, anume că în vreme ce se cheltuiesc de către statul american şi alte state sume astronomice pentru a menţine în funcţiune un program spaţial învechit, doar ca o faţadă, în spatele lui, cu sume probabil şi mai 173

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

mari s-au dezvoltat o serie de tehnologii net superioare, care sunt ţinute secret cu o îndârjire demnă de cauze mai bune, noi, cei mulţi, din ce în ce mai săraci şi mai lipsiţi de resurse suntem obligaţi să trăim pe un pământ din ce în ce mai otrăvit de poluanţi de toate felurile… în frig, foame, boli, etc. Ştiam de farfuriile zburătoare nemţeşti încă din perioada când am terminat liceul ( prin 1983 – nu l-am crezut atunci pe cel ce mi-a spus, dar în 1987 ca pădurar am întâlnit un veteran de război care făcuse războiul într-una din unităţile aliate nemţilor, şi acel om mi-a confirmat… dar asta-i altă poveste ). Acum zece ani am aflat şi faptul că guvernul S.U.A. a încheiat prin anii cincizeci şi ceva un acord secret cu o civilizaţie extraterestră. Erau informaţii apărute în unele cărţi pe baza mărturiilor unor persoane implicate mai mult sau mai puţin. Pe de altă parte în ultimii 20 de ani din ce în ce mai des se aude despre cercetările secrete şi despre farfurii zburătoare prăbuşite şi recuperate din diferite zone ale globului. Sunt lucruri pe care le cunosc mai mult sau mai puţin toţi cei care la un moment dat s-au aplecat un pic mai profund asupra subiectului OZN. Ce e important aici nu este faptul dacă aceste lucruri sunt sau nu reale, cu atât mai mult cu cât, mai ales în ultimii zece ani au început să circule prin cercurile de cercetători OZN documente desecretizate care dovedesc veridicitatea informaţiilor. Ba mai mult se pare că există cel puţin 30 de baze militare răspândite pe tot cuprinsul planetei ( dar cele mai multe în S.U.A. ) unde s-ar afla extratereştri. Am intrat de mult în contact cu ei, şi chiar mai mult există acorduri de colaborare încheiate între guvernele de pe Terra şi aceste civilizaţii. Pentru cine caută bine, poate găsi informaţii destul de multe. Grav este că se continuă această monumentală minciună şi nu se recunoaşte nimic. Iată, deşi nu sunt absolut sigur de veridicitatea lor ( acum tehnica de calcul poate face multe !...) şi câteva fotografii care sunt declarate ca fiind fotografii autentice ale unor extratereştri:

Şi mai grav este că urmare a acestei tăceri din partea guvernelor şi a oficialităţilor militare, coroborat cu încurajarea de către aceleaşi oficialităţi a studiourilor de film să se realizeze filme în care extratereştri sunt prezentaţi într-o covârşitoare majoritate ca fiind ostili şi distrugători, încet, dar sigur se induce în mentalul public frica faţă de aceste fiinţe venite poate 174

Cătălin Dan CÂRNARU

chiar de pe planeta soră a Pământului… Care planetă soră este iar un mare secret ţinut cu străşnicie de oficiali. Vi se par chiar atât de periculoase fiinţele din aceste fotografii ?:

Faptul că descreieraţii de la conducerile tuturor armatelor lumii continuă să construiască şi să depoziteze în buncărele lor cantităţi de armamente uriaşe ( am ajuns ca fiecare om de pe planetă să aibă undeva pusă bine cel puţin o rachetă nucleară şi câteva tone de TNT ), mă face să gândesc că cea mai periculoasă şi înspăimântătoare fiinţă din universul cunoscut ( aşa cum ni s-a permis să-l cunoaştem ! ) suntem noi… oamenii şi mai ales acea specie de oameni numită politicieni, militari sau bancheri… Ca o a doua concluzie a capitolului – dacă cumva sunteţi norocosul observator al unei farfurii zburătoare, nu vă bucuraţi, s-ar putea să fie produsul tehnologiilor terestre, şi în acest caz aproape sigur e mult mai periculoasă decât dacă ar proveni din celălalt capăt al galaxiei fie şi pentru simplul fapt că ar putea să fie condusă de un om!....

175

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

Totuşi de ce nu… ? Dintotdeauna omul a vrut să ştie, să poată şi să aibă… Este însăşi esenţa dezvoltării. Şi e bine. Bine încetează să mai fie însă, când aceste deziderate nu se mai împlinesc prin forţe proprii, ci prin folosirea altor oameni. Atunci apare sclavia, înrobirea… Din păcate mecanismele sociale edificate odată cu dezvoltarea societăţilor au făcut ca ordinea realizării acestor deziderate să fie cea care să creeze inechităţi. Niciodată cel ce vrea să ştie nu va putea fi deasupra celui ce vrea să aibă, iar acesta nu va putea fi deasupra celui ce poate să aibă…. Aici stă esenţa întregului dezechilibrului mondial… Şi chiar dacă acum societatea mondială se declară a fi una democratică, echitabilă, această democraţie, sau echitate nu este şi nu va putea fi niciodată integrală. Acum nu mai există sclavi, în schimb există oameni care sunt plătiţi mizerabil pentru cele mai grele munci şi oameni care sunt plătiţi regeşte pentru a nu face nimic. E tot o sclavie… Dar nu poate fi numită astfel pentru că potrivit cartei drepturilor omului şi a protocoalelor adiţionale, omul este plătit pentru munca lui… Şi se va perpetua pentru că odată cu creşterea populaţiei planetare, creşte şi excedentul de forţă de muncă, lucru care permite celor puţini, şi bogaţi (care sunt aceiaşi cu cei ce conduc) să poată exploata pe semenii lor fără nici o restricţie… Atunci, de mult la începutul secolului trecut când Tesla ne dăruia civilizaţia electrică, urmare a cercetărilor şi experienţelor sale privind distribuţia fără fir a energiei electrice se credea că până la jumătatea secolului toate mijloacele de producţie şi de transport vor fi alimentate cu energie gratuită la care va avea acces orice cetăţean de pe planetă. Din păcate familii ca Rothschild, care se instalaseră la conducerea finanţei mondiale de peste două secole ( în Europa ), Morgan, Vanderbilt şi Rockefeller, ce se instalaseră la conducerea finanţelor americane de aproape un secol, au făcut ca această viziune să devină total nerealistă. Pentru a înţelege mai bine implicaţiile trebuie spus că Rockefeller era şi preşedinte al celor mai mari firme petroliere ale vremii şi de asemenea membru în consiliile de administraţie sau în fundaţiile care controlau industria şi transporturile ( fundaţia Ford ). E de menţionat aici că şi marii industriaşi ca Ford, Erie Railroad, etc., pe măsura îmbogăţirii lor îşi extindeau influenţa şi afacerile şi înspre sistemul bancar şi politic. Concentrarea acestei puteri imense în mâinile câtorva familii de finanţişti şi industriaşi ai vremii, a făcut ca industria petrolieră şi implicit a transporturilor să explodeze spre drumul care a dus la situaţia de azi, dintr-o 176

Cătălin Dan CÂRNARU

combinaţie, de arivism, lăcomie, şi o minimă rezistenţă din partea celor mulţi care nu-şi dădeau seama că sunt exploataţi, pentru că oricum odată cu bumul economic creştea şi nivelul lor de trai… Era perioada de avânt economic, şi pentru că atunci, petrolul era considerat a fi inepuizabil şi în plus extrem de ieftin, ( iar veniturile după prelucrarea lui erau imense) bumul s-a produs. Pe-atunci nimeni nu-şi punea probleme de conştiinţă privind poluarea, pentru că nivelul general al ştiinţei nu ajunsese să întrevadă consecinţele dezastruoase ale acestei căi. Iar mai târziu, pe măsură ce bogăţia acestor câteva sute de familii de industriaşi şi bancheri răspândiţi în toată lumea creştea, creştea şi influenţa pe care o aveau, (prin infiltrare şi control) asupra politicului, precum fireşte se întăreau şi legăturile dintre ei, iar oamenii de ştiinţă ajunşi într-o minoritate covârşitoare, ( nu ca număr ci ca putere de decizie) nu au mai avut nici un cuvânt de spus. Toate academiile din întreaga lume nu pot rivaliza cu unul, unul singur din membrii Comitetului celor 300 spre exemplu…. În felul acesta s-a format o plasă de păianjen imensă care a cuprins încet, încet toate pârghiile financiar economice şi politice planetare. Mecanismul prin care s-a ajuns la acest control planetar în esenţă e cel descris aici ( şi e foarte simplu ), dar ţesătura intereselor, politice, economice şi financiare este atât de complexă încât oricăruia din cei ce vor să înţeleagă acest mecanism, îi va lua destul de mult timp să priceapă pe deplin că acest mecanism este cel condus de lăcomia, fie ea a bancherilor, industriaşilor sau politicienilor. Şi de altfel totdeauna un grup de oameni se vor uni mai uşor atunci când vor avea interese comune… iar lăcomia e unul din cele mai puternice interese ! Şi astfel datorită acestui mecanism combinat format din lăcomia şi putinţa unora, societatea merge înainte… Merge înainte, trasă paradoxal de o mână de oameni pe care nu-i interesează binele societăţii ci doar binele lor. Oameni ca Roger Smith de la conducerea General Motors Company, care a hotărât, acum vreo 30 de ani, pentru creşterea profitului propriu să închidă fabricile din Statele Unite, pentru a le muta în ţări mai sărace unde forţa de muncă era mai ieftină, iar cu excedentul de venituri să se dezvolte tot mai mult în asemenea ţări, unde pe de altă parte îşi permitea să şi lucreze mai ieftin şi mai prost, au făcut totuşi ca societatea să meargă înainte… în paralel cu o distrugere tot mai accentuată a mediului. La fel au procedat şi procedează companii ca Shell, Texaco, etc., Şi pe de altă parte aceştia au ajuns la concluzia că dacă vor ca conturile lor să fie alimentate permanent trebuie să inducă în mentalul 177

Criza energetică – adevăr sau minciună ?

mondial concepţia că cu cât consumi mai mult cu atât trăieşti mai bine. Dar pentru a obliga un om să consume mai mult trebuie ca produsele pe care i le oferi să fie tot mai proaste. Şi pe măsură ce vor fi mai proaste, le vei face o reclamă tot mai acerbă prin care să dovedeşti că sunt cele mai bune… Şi astfel, încet, încet, omul bombardat zilnic cu sloganuri consumist – laudative, va ajunge să nu-l mai intereseze mediul în care trăieşte ci confortul propriu imediat. Şi consumul creşte, iar contul celor ca Rokefeller sau Roger Smith la fel… De fapt printre aceşti magnaţi nesătui circulă o vorbă cinică, care stă la baza întregii crime organizate împotriva umanităţii şi a planetei. Vorba asta este : „Calitatea ucide profitul !” Ţineţi-o minte, căci datorită acestei mentalităţi criminalii de la conducerea fiecărui stat şi prin ei ai planetei s-au unit într-un genocid generalizat… Datorită acestei vorbe dispar mii de hectare de pădure, mii de specii de animale şi plante, proliferează bolile, criminalitatea şi exploatarea sălbatică a omului de către om. Datorită acestei mentalităţi nu vom vedea niciodată un generator electric care să ne asigure independenţa energetică, pe vreo linie de producţie, sau în vreun magazin. Se va continua a se proclama mincinos crize energetice, politice, economice sau mai ştiu eu de care una după alta, dar nimeni din factorii de decizie nu va lua vreodată decizia de a stopa crima aceasta generală. Am vorbit mai sus de Roger Smith, ca fiind un foarte clar exemplu privind felul cum gândesc aceşti oameni. Privitor la cazul lui, filmul lui Michael Moore – Roger and Me, ar fi indicat a fi vizionat de toţi cetăţenii ţării, căci acest film arată în mic situaţia României de după 1989. Practic acest industriaş, după ce mai bine de 100 de ani a prosperat datorită zecilor de mii de muncitori ai localităţii Flint, a hotărât cu o nesimţire suverană, că aceştia nu mai sunt buni de nimic şi a închis urgent toate fabricile şi şi-a luat tălpăşiţa. Şi-a luat tălpăşiţa fără a-i păsa că toate acele zeci de mii de persoane au rămas de azi pe mâine fără un loc de muncă, fără nici un venit din care să trăiască şi să-şi plătească chiriile. Urmare, sărăcirea dramatică a populaţiei a dus la decăderea întregii localităţi, creşterea la fel de dramatică a mizeriei şi a criminalităţii… paralel cu creşterea forţelor de ordine şi opresiune. Singura clădire mai acătării construită acolo după închiderea fabricilor şi care a continuat să funcţioneze a fost o puşcărie imensă în comparaţie cu fosta puşcărie a oraşului.

178

V-aţi gândit vreodată în ultimii ani că puşcăriaşii trăiesc mult. Un stat care şi-a deposedat poporul de orice urmă de avuţie. căci aproape toată lumea avea serviciu şi rata criminalităţii era mică. averile. l-a sărăcit până l-a adus în pragul mormântului. impozite. Tot astfel cei ce-au pus mâna pe frâiele puterii în 1989 – 1990 au fost total indiferenţi la faptul că desfiinţarea mijloacelor de producţie ale poporului va duce la sărăcirea accentuată şi creşterea criminalităţii. În afară de asta cam de două trei ori pe an se dădeau amnistii. unde-i cald şi bine şi au trei mese sănătoase zilnice başca asistenţă sanitară gratuită. plus o sumedenie de firme de pază şi protecţie. fie construcţii. Poliţie comunitară. Iar cei ce-ţi ispăşeau pedeapsa erau repede integraţi în câmpul muncii. Dacă în republica Socialistă România se putea trăi decent dintr-un salariu minim. şi-ţi pierzi şi casa ) este aceea de a comite altă infracţiune pentru a se întoarce la puşcărie. etc. iar odată puşi în libertate după ispăşirea pedepsei nu-i va angaja nimeni ( nu ne angajează pe noi ceilalţi – dar-mi-te pe ei )… aşa că singura lor posibilitate de a avea ce mânca şi unde locui ( dacă nu ai serviciu nu ai cu ce plăti chirie. sub oblăduirea statului român actual ( de sorginte mafiotă ) chiar şi plătit cu un salariu mediu pe economie te situezi sub pragul sărăciei extreme… căci întregul tău câştig lunar obţinut cu sudoare după o muncă de multe ori mai împovărătoare şi stresantă ca atunci. Ce dacă !? Le-au crescut conturile. Jandarmerie. Pe vremea aceea puşcăriile nu erau foarte aglomerate. mult mai bine decât majoritatea dintre noi ? Acesta-i statul român actual.Cătălin Dan CÂRNARU Nu vi se pare cumva cunoscut mecanismul… Pe Roger Smith nu l-a interesat impactul hotărârii şi acţiunilor sale asupra zecilor de mii de vieţi. şi are pretenţie de la noi să fim oameni cu 179 . fie minerit – câştigând în felul acesta şi bani care să-i ajute să-şi facă un rost după eliberare. Acum avem Poliţie. În plus puşcăriaşii erau folosiţi intens în toată industria naţională la munci. scumpiri inflaţie şi tot felul de alte găselniţe… Avem peste 100 de taxe şi impozite fiind dacă nu pe primul loc în lume la numărul de taxe. măcar printre primii cinci. fie drumuri. îţi este smuls cu neruşinare de către stat şi reprezentanţii săi sub formă de taxe. stă cu arma la pieptul fiecărui cetăţean. Înainte de 1989 în România nu exista decât o singură structură răspunzătoare de păstrarea ordinei – Miliţia. Criminalitatea a explodat iar puşcăriile sunt supraaglomerate. facturi umflate ilegal. Aparatul opresiv al României a crescut în ultimii 20 de ani de 7 ori asta în paralel cu o din ce în ce mai sălbatică distrugere a economiei naţionale şi sărăcire a populaţiei. vilele şi maşinile de lux… Restul nu mai contează…. apă curent.

Pentru a vedea care sunt duşmanii reali ai răspândirii tehnologiilor energiei libere voi prezenta aici un citat dintr-un articol semnat de un om mai deştept ca mine. Acest monopol financiar se află în mâinile unui mic număr de bănci private. Capitalul natural se referă la materialele brute (o mină de aur. Nu pot face nimic pentru a fi plătit în aur sau în vreo altă formă de „bani". În Statele Unite şi în majoritatea celorlalte ţări din lume există un „monopol financiar" bine stabilit. Aseară 29. iar aceste bănci sunt proprietatea celor mai bogate familii din lume. tipărirea banilor de către guvern sau acordarea de credit de către o bancă. Ce-ar trebui să facă femeia acea dacă nu ar avea copii care să o întreţină.Criza energetică – adevăr sau minciună ? răspundere civică… să ne plătim taxele ( din ce dacă nu avem serviciu ? ) să mergem la vot… să nu ne trădăm patria. dar voi fi plătit doar în bancnotele oficiale. 2009 la un jurnal de actualităţi am văzut o bătrână căreia statul român actual i-a fixat pensie de urmaş de 3 (trei) lei. capitalul. căci resursele planetei nu sunt mai mari decât erau acum 100 sau 200 de ani. căci concluziile de până acum. Sunt „liber" să câştig cât de mulţi „bani" vreau. Creditul se referă la împrumutarea de bani cu dobândă şi la extensia valorii economice prin depozite bancare. controlând astfel viaţa fiecăruia prin disponibilitatea (sau 180 . nu arată decât o parte din ele. există trei subclase: capitalul natural. citat pe care l-am luat de pe internet: « MONOPOLUL FINANCIAR – În teoria economică standard există trei clase de industrie: capital. bunuri şi servicii. Peter Lindemann şi apărut într-un număr din 2005 al revistei Nexus. Planul lor este de a ajunge să controleze într-un procent de 100% toate resursele de capital ale lumii. repet – se putea trăi. să murim pentru patrie… Oare merită ? În vremurile acelea o pensie de urmaş era echivalentă cu salariul minim pe economie ( cam 1400lei ) din care. 11. cei de sus vor avea din ce în ce mai mult. În prima clasă. Acum ar trebui să analizăm puţin cauzele pentru care nu proliferează tehnologiile energetice gratuite. de exemplu) şi sursele de energie (precum zăcămintele de petrol sau barajul unei centrale hidroelectrice). Aşa că poştaşul vine la biata bătrână pentru a-i înmâna o bancnotă de 1 leu. sau dacă Doamne fereşte ! aceştia ar rămâne fără slujbe ? Ca o concluzie sărăcirea accentuată a populaţiei trebuie să fie cumva compensată. E uşor de înţeles că energia funcţionează în economie la fel ca aurul. Din care i-a luat doi pentru că s-au făcut nu ştiu ce greşeli la calcul. această funcţie este de obicei treaba guvernului. moneda şi creditul. Moneda se referă la tipărirea „banilor". Asta înseamnă că dacă noi cei de jos avem din ce în ce mai puţin.

Aceşti oameni aleg să opereze în afara legii. Dacă o sursă independentă de capital (energie) ar fi prezentă în economie şi orice afacere sau persoană ar putea obţine mai mult capital fără a-1 împrumuta de la o bancă. lăcomia şi nevoia insaţiabilă de a controla toate lucrurile. Pentru ei. criminali. O sursă independentă de bogăţie (un dispozitiv cu energie gratuită) aflată în mâinile oricărei persoane din lume ar ruina pentru totdeauna planurile lor de dominare globală. Este datoria guvernului „să asigure apărarea internă". necinstiţi şi meschini. ea trebuie interzisă permanent! Deci cele mai bogate familii şi instituţiile lor bancare centrale reprezintă prima forţă care operează pentru a amâna disponibilitatea publică a energiei gratuite. „forţele de poliţie" sunt delegate de ramura executivă a guvernului pentru „a impune legea". Cele mai bogate familii şi furnizorii de credit nu vor nici o competiţie. Majoritatea guvernelor au descoperit prin încercări şi erori că singura politică externă care funcţionează cu adevărat în timp este cea numită „după faptă şi răsplată". pentru beneficiul propriu. Ei vor să-şi menţină controlul monopolist prezent. Tehnologia energiei gratuite schimbă valoarea banilor. Armele pe care le folosesc pentru a forţa această amânare includ intimidarea.” GUVERNELE – A doua forţă care operează pentru a amâna disponibilitatea publică a energiei gratuite este reprezentată de guvernele naţiunilor. Tot ei au promovat acceptarea generală a teoriei ştiinţifice care afirmă că energia gratuită este imposibilă (legile termodinamicii). „experţi demistificatori". Motivaţiile lor sunt „dreptul divin de a guverna". Există totuşi întotdeauna câţiva indivizi care cred că este în avantajul lor să nu se comporte conform ordinii sociale general acceptate.Cătălin Dan CÂRNARU indisponibilitatea) tuturor bunurilor şi serviciilor. fiind consideraţi răzvrătiţi. revoluţionari sau terorişti. uciderea şi tentativele . cumpărarea şi ascunderea de tehnologie. Adevărul e că lumea este o junglă iar oamenii pot fi foarte cruzi. Pentru aceasta. incendierea şi o gamă largă de stimulente şi inhibitori financiari pentru a-i manipula pe posibilii suporteri ai energiei gratuite. Majoritatea dintre cei care respectă legea fac asta deoarece ei cred că aşa este corect. Adevărul acestor lucruri este uşor de văzut. Asta înseamnă că guvernele se tratează 181 . de asasinare a inventatorilor şi a personajelor implicate. Este aşa de simplu. atunci manipularea dobânzilor nu ar mai avea acelaşi efect. În prezent economia unei naţiuni poate fi încetinită sau accelerată prin mărirea sau scăderea dobânzilor. tehnologia energiei gratuite nu este doar ceva de suprimat. Problema aici nu este legată atât de competiţie în domeniul tipăririi banilor cât de menţinerea „securităţii naţionale". trădători.

Întotdeauna! Tehnologia energiei gratuite este cel mai rău coşmar al unui guvern! Anunţată pe faţă. În politică. şi 3) prin menţinerea veniturilor ce provin din taxarea surselor energetice aflate în uz. Aceasta ar putea deveni un război total pentru a-l împiedica pe „celălalt" să aibă avantajul puterii şi bogăţiei nelimitate. iar grupul „cel mai puternic" câştigă! În economie asta se cheamă „legea de aur". va fi considerată o ameninţare pentru „securitatea naţională". guvernele sunt a doua forţă care operează pentru a amâna disponibilitatea publică a energiei gratuite. Niciodată! Asta este sinucidere naţională. Este vorba pur şi simplu de „supravieţuirea celui mai adaptat".A. Toată lumea o va dori şi. va dori să împiedice pe oricine altcineva să o obţină. Gândiţi-vă. Exact aşa este şi în politică. Nici un guvern nu va face vreodată ceva care să-i dea un avantaj gratuit unui adversar. tratate. Orice activitate. asasinarea liderilor. furtul. Plăcută sau nu. după care „cel care are aurul face legile". aceasta va conduce la o regrupare inevitabilă a „balanţei puterii". Această autoconservare operează pe trei nivele: 1) prin neacordarea de avantaje unui inamic exterior. Acestea includ: poziţii psihologice insultătoare. ameninţarea cu războiul. 2) prin împiedicarea acţiunii individuale (anarhiei) capabilă de a provoca eficient puterile poliţieneşti din interiorul ţării.U. în acelaşi timp. a oricărui individ. Motivaţia lor este „autoconservarea". Credeţi că Japonia nu s-ar simţi intimidată dacă China va obţine energia gratuită? Credeţi că Israelul va sta liniştit dacă Irakul va dobândi energia gratuită? Credeţi că India va permite Pakistanului să dezvolte energia gratuită? Credeţi că S. Pe plan internaţional există o constantă luptă pentru poziţie şi influenţă. Aşadar. aceasta este arena în care operează guvernele naţiunilor.Criza energetică – adevăr sau minciună ? unul pe altul după cum sunt tratate. care este interpretată ca oferind orice fel de avantaj unui adversar. tehnologia energiei gratuite ar iniţia o cursă a înarmărilor într-o încercare finală de a obţine dominaţie şi avantaj absolut. înşelăciunea. dinăuntrul sau dinafară ţării. minciuna. spionajul. ajutor străin şi prezenţa forţelor militare oricând este posibil. Este folosit absolut orice mijloc disponibil pentru a menţine un avantaj asupra „adversarului" şi oricine altcineva este „adversarul". alianţe şi schimbări de alianţe. nu ar încerca să-l oprească pe Osama bin Laden să obţină energie gratuită? Dacă o energie nelimitată ar fi disponibilă în starea politică actuală a acestei planete. „cel mai adaptat" a ajuns să însemne partidul cel mai puternic şi care este capabil să lupte cel mai murdar. indiferent dacă este considerat prieten sau duşman. 182 .

În ultimii o sută de ani. Se poate să existe tehnologii reale în spatele acestor nume. A apărut o combinaţie de „febră a aurului" şi/sau „complex al lui Mesia" care a distorsionat orice viitoare contribuţie pe care ar fi putut-o aduce. Unii dintre aceşti inventatori şi-au exagerat de asemenea propria importanţă. au ieşit la suprafaţă zeci de poveşti despre invenţii neobişnuite. arestări. verificări ale impozitelor. a invenţiilor marginale şi a promotorilor lipsiţi de scrupule. Ideea de energie gratuită este totuşi adânc înrădăcinată în subconştientul uman. Lucruri ciudate li se întâmplă de asemenea oamenilor când cred că sunt pe cale de a deveni extrem de bogaţi. Primele două forţe au folosit constant mass-media pentru a face publice cele mai rele exemple din cadrul acestui grup. Nume ca Keely. Unele dintre aceste idei au captivat imaginaţia publicului într-o asemenea măsură încât continuă să existe până astăzi o mitologie despre aceste sisteme. La periferia descoperirilor ştiinţifice extraordinare ce constituie tehnologiile reale de energie gratuită se află o lume întunecată a anomaliilor neexplicate. furt al proprietăţilor expediate poştal şi o grămadă de alte metode de intimidare care fac imposibilă construirea şi lansarea pe piaţă a unei instalaţii de energie gratuită. oricum. urmărirea convorbirilor telefonice. sunt citate de „demistificatori" ca exemple de fraudă. ameninţări. incendieri. hărţuirea legală şi ilegală a inventatorilor prin acuzaţii criminale. pentru a distrage atenţia publicului şi pentru a discredita descoperirile reale prin asocierea lor cu fraudele evidente. Îţi trebuie o disciplină spirituală imensă pentru a rămâne obiectiv şi umil în prezenţa unei maşini 183 .” ÎNŞELĂTORIE ŞI NECINSTE ÎN CADRUL „MIŞCĂRII PENTRU ENERGIE GRATUITĂ” – A treia forţă care operează pentru a amâna disponibilitatea energiei gratuite este reprezentată de grup de inventatori care se înşeală şi din şarlatani. dar nu există destule date tehnice disponibile publicului pentru a lua o decizie. Oricum. Coler şi Hendershot ne vin imediat în minte. Hubbard. câţiva inventatori cu tehnologii marginale care demonstrează anomalii utile au exagerat din greşeală importanţa acestor invenţii. ei încep să vândă entuziasmul drept fapte. În timp ce direcţia de cercetare pe care o urmează poate promite mult. Există o seducţie puternică dar subtilă care poate perverti o personalitate dacă individul respectiv crede că „lumea stă pe umerii lui" sau că el este „salvatorul" lumii. valoarea muncii ştiinţifice scăzând mult din acel moment. Aceste nume rămân asociate cu o mitologie a energiei gratuite şi.Cătălin Dan CÂRNARU Armele lor includ împiedicarea eliberării de patente din motive de securitate naţională.

distrugând încrederea oamenilor în această tehnologie. În ultimii cincisprezece ani.Criza energetică – adevăr sau minciună ? funcţionale cu energie gratuită.U. Există apoi şarlatanii declaraţi. îi făcea pe oameni să dea bani în ideea că vor primi curând un astfel de sistem. lăcomia.000 $. dar le vindea de fapt doar informaţii promoţionale care nu dădeau nici un fel de date reale despre sistemul energetic respectiv. Motivaţiile sunt simţul grandorii. Acest individ a făcut probabil mai mult rău mişcării pentru energie gratuită din S. Excrocheria obişnuită a acelei persoane consta în contactarea a sute de mii de oameni cărora le solicita permisiunea de a plasa o instalaţie de energie gratuită pe proprietăţile lor. El vorbea întotdeauna despre o variaţie a unui sistem real de energie gratuită. ei urmau să primească gratuit energie electrică toată viaţa. dar aceste motivaţii sunt de fapt prezente şi în fiecare dintre noi. toţi ceilalţi. a treia forţă care amână disponibilitatea publică a energiei gratuite este înşelăciunea şi necinstea ce îşi au sursa chiar în cadrul mişcării. autoînşelarea şi aroganţa. A jefuit fără milă comunităţile creştine şi grupări care promovau spiritul civic şi patriotic. Acest proces îi împiedică să dezvolte vreodată o maşină reală cu energie gratuită şi alimentează enorm mitologia fraudelor. unde se află şi acum. iar compania lui va vinde companiilor locale excesul de energie produs. I s-a interzis să facă afaceri în statul Washington şi a fost condamnat la închisoare în California.planul de afaceri" al acestei persoane nu ar fi putut fi implementat. a existat o persoană care a ridicat înşelătoria în domeniul energiei gratuite la nivelul de artă profesionistă. excrocheria. dorinţa de putere şi un sentiment fals de autoimportanţă. UN PUBLIC NESOLICITANT – A patra forţă care operează pentru a amâna disponibilitatea publică a energiei gratuite este reprezentată de noi.A. în S.A. Odată ce ai înţeles puterea şi motivaţiile primelor două forţe despre care am discutat. Armele folosite sunt minciuna. decât orice altă forţă.. În schimb. este clar că .000. unii inventatori dezvoltă un „complex al persecuţiei" care-i face extrem de defensivi şi inabordabili. Psihicul multor inventatori a devenit instabil datorită doar credinţei lor că au o maşină cu energie gratuită. înşelătoria. combinate cu cunoştinţe ştiinţifice dubioase. Prin urmare. 184 .U. După ce erau convinşi că vor primi electricitate gratuită pentru toată viaţa. În timp ce calitatea muncii ştiinţifice se deteriorează. În urma acestui fapt a colectat peste 100. Poate fi uşor de văzut cât de înguste şi josnice sunt motivaţiile celorlalte forţe. oamenii cumpărau casete video care îi tăceau şi pe prietenii lor să cadă pradă înşelătoriei.

aşa cum este astăzi.vinde". dar să-i menţină pe ceilalţi în 185 . iluzii de falsă superioritate şi dorinţa de a-i controla pe ceilalţi în loc de a ne controla pe noi înşine? De asemenea. astăzi? Sau. Nimeni nu poate să-şi asume meritul pentru asta. nu întreţine fiecare dintre noi. furnizat de The Club of Rome. toate cele patru forţe sunt de fapt aspecte diferite ale aceluiaşi proces. Ea este motorul economiei unei societăţi iluminate . la fel ca şi guvernele. Ne forţează pe toţi să ne asumăm responsabilitatea pentru propriile noastre acţiuni şi pentru autoconstrângerea noastră autoimpusă. În mod real există o singură forţă care împiedică disponibilitatea publică a energiei gratuite şi aceea este comportamentul lipsit de o motivaţie spirituală al animalului uman. nu vrea fiecare să-şi asigure propria supravieţuire? Dacă am fi prinşi în mijlocul unei săli de teatru. în care diferenţele dintre oameni sunt considerate plăcute sau cel puţin tolerate.să spunem. în care războiul şi violenţa fizică sunt comportamente sociale neacceptate.Cătălin Dan CÂRNARU La fel ca familiile bogate. Nimeni nu poate conduce lumea pe baza ei. adică să obţină avantaje asupra altora sau să-i distrugă pe ceilalţi şi pe ei înşişi în acest proces. Dacă veţi citi Atlas Shrugged (1957). în care fiecare membru al societăţii are tot ce-i trebuie şi nu râvneşte la bunurile vecinului. când este necesar.în care oamenii se comportă voluntar într-o manieră respectuoasă şi civică. Nimeni nu se poate îmbogăţi din asta. pline de lume. în lupta către ieşire? Asemenea inventatorului care se păcăleşte pe el însuşi. devine clar că cele mai bogate familii din lume au înţeles asta de multe zeci de ani. 1. Lumea. în secret. Dintr-o perspectivă ultimă. sau raportul The Limits To Growth (1972). Planul lor este de a trăi în „lumea energiei gratuite". nu am intra în panică şi nu i-am împinge din calea noastră pe cei mai slabi. Animalelor umane nespiritualizate nu li se poate încredinţa energia gratuită. chiar dacă acesta promite o mare recompensă? Vedeţi.civilizaţie” a atins apogeul dezvoltării sale deoarece a produs seminţele propriei transformări. în mână. operând pe nivele diferite ale societăţii. de Ayn Rand. nu poate beneficia de tehnologia energiei gratuite fără a fi total transformată în altceva.000. Această . Ar face doar ceea ce au făcut întotdeauna. nu ne-am . Este pur şi simplu un dar al lui Dumnezeu.. nu am preferat niciodată o iluzie confortabilă unui fapt neplăcut? Nu ne place să ne considerăm mai importanţi decât ne cred alţii? Nu ne mai este oare frică de necunoscut..000 $. Apariţia tehnologiei energiei gratuite în domeniul public înseamnă răsăritul unei epoci cu adevărat civilizate. tehnologia energiei gratuite este o manifestare către exterior a Abundenţei Divine. dacă preţul ar fi destul de mare . Este un eveniment epocal în istoria umanităţii.

Criza energetică – adevăr sau minciună ? starea în care sunt acum. o ocazie de a zdrobi eforturile combinate ale celorlalte forţe ce împiedică răspândirea tehnologiei energiei gratuite. Ceea ce este nou e faptul că acum putem comunica între noi mai bine decât în orice moment din trecut. Asta nu este ceva nou.» Poate că dacă v-au pus pe gânduri cele pe care le-aţi citit până acum. care suntem cea de-a patra forţă. Internetul ne oferă nouă. şi sigur v-au pus de vreme cea-ţi ajuns la această pagină. aflaţi că… 186 . Regii au considerat întotdeauna că restul oamenilor sunt supuşii lor.

• Cele 200 000 de volume ale bibliotecii din Ierusalim au ars în timpul cuceririi oraşului de către romani în 70 e. • Între 25 şi 30 august 1914 biblioteca oraşului Belgian Louvain. • Dalai Lama Galben (al V-lea) a distrus bibliotecile lamaiştilor roşii. împăratul chinez Shih Huang-ti a distrus zeci de mii de lucrări de filozofie. înfiinţată în 1426.Cătălin Dan CÂRNARU Povestea-i veche Dacă cumva vi s-au părut nedrepte şi jignitoare ultimele două fraze ale capitolului „Şi nu numai” am să vă aduc acum un argument: • Biblioteca din Alexandria fondată de Ptolemaios 1 Soter în anul 300 î. Hitler.n. • Şi alţii ca ei: Savoranola. McCarthy… Armatele lui Hitler au reuşit să distrugă o treime din toate comorile de artă şi ştiinţă adunate de omenire timp de 3000 de ani. 750 de manuscrise medievale şi 1000 de incunabule unice în lume a fost arsă de armatele germane. deţinea peste 500 000 de lucrări cuprinzând toate cunoştinţele adunate de omenire până la acea dată. • Toate textele greceşti şi romane din bibliotecile oraşului Efes au fost distruse de Pavel. istorie şi ştiinţă.e n. • În 214 î. Papa Paul al IV-lea.) care a încălzit băile publice cu preţioasele manuscrise. miile de tăbliţe rongorongo de pe Insula Paştelui.. • Conquista spaniolă a Americii este plină de asemenea figuri – episcopul Diego de Landa care a reuşit singur singurel să distrugă toate urmele scrierii maya fiind emblematică. Unele din scrierile vechi care au scăpat de oameni ca cei din lista de mai sus fac pomenire a unor documente cu câteva mii de ani mai vechi… Un 187 .. Mai sunt exemple dar deocamdată cred că-i suficient de clar argumentul meu.e. Knox. • Misionarul Eugene Eiraux a distrus în 1864. Jumătate din bibliotecă a fost distrusă de oştile lui Cezar în 47 î. • Arhivele cunoştinţelor lăsate amerindienilor de Virachochas au fost distruse de al 63-lea împărat Inca – Panchacuti IV. Torquemada. iar restul de către califul Omar (717 – 720 e n. • Mai recent Musolini. care cuprindea peste 230 000 de volume rare.n. „Odată de mult când pământul era moale” este „a fost odată ca niciodată” cu care încep legendele unor triburi amerindiene… Ne întrebăm oare justificat de unde ştiau ei că odată pământul a fost moale ?… Eu zic că nu.e n. Wilderforce.

cînd unul din camarazii de regiment m-a invitat la el. hărţi care în urma cercetărilor s-a constat că sunt copii după unele mai vechi. Vestitele hărţi ale lui Piri Reis precum şi cele ale populaţiilor de amerindieni de deasupra cercului polar.Criza energetică – adevăr sau minciună ? calcul ne duce la concluzia că acele documente au fost scrise cu peste 9000 de ani î. ai văzut ce aiurea bătea proiectorul de fund — cam ce vorbesc piloţii după zboruri de noapte. cum ai aterizat. avioane. ( vechimea originalelor este mai mare de 10 000 ani ) au fost făcute după relevee luate de la înălţimi de zeci de kilometri. am vorbit despre o grămadă de lucruri. şi nici el nu putea să doarmă. au fost net superioare celor ce suntem noi azi. cînd sînt între ei şi nu pot dormi. după o noapte de zbor. bine. părerea mea sinceră este că civilizaţia actuală nu e o civilizaţie avansată ci una degenerată.e n. Regretatul pilot de vânătoare şi scriitor Doru Davidovici scria în penultima sa carte – Lumi galactice – următoarele : « O singură dată s-a întîmplat să ating un lucru efectiv de neatins. în urmă cu mulţi ani. şi eu am aterizat bine. Nu puteam dormi. cam ce 188 . Şi o altă concluzie logică ar fi că civilizaţiile care au scris documentele inestimabile distruse în acele biblioteci antice. Pe urmă camaradul meu a spus : să-ţi arăt o chestie formidabilă. De altfel. Dar părerea mea e că aici ar trebui să dau cuvântul cuiva mult mai în măsură ca mine să vă spună lucrurile acestea.

s-a ridicat. şi nu suna a bronz. Şi Venus din Milo e veche. Şi postamentul era foarte mic. dar se potrivesc atît de bine. şi ce mi-a rămas a fost senzaţia aceea de hronz rece. frumoasă. Nu vibra. s-a întîmplat într-adevăr. Pe urmă chiar a fost prea tîrziu. Cam totul am spus. dar ea se potriveşte. m-a întrebat. care nici măcar nu era bronz. a luat-o. a spus camaradul meu. Niciodată n-am putut aprecia ca lumea vîrstă femeilor. Mai tîrziu femeia de bronz a dispărut. mi-a întins statueta aceea. O femeie tînără. a spus prietenul meu. Am lovit cu unghia. ca acoperit cu o crustă sticloasă foarte fină. şi bronzul acela nu mai părea chiar bronz. femeia aceea era foarte frumoasă. Trebuia înclinată mult. ea în sine e frumoasă. Cîţi ani îi dai tipei ăsteia. şi ce spun acum nu e literatură. nu ştiam ce să răspund. dar ce e aşa formidabil în ea ? Mai curînd stranie. şi foarte fin cizelată. Am ridicat din umeri. drapată într-un fel de togă pînă la genunchi. şi cu toate astea statuia stătea dreaptă. aşa cum roca se formase în jurul statuetei. e frumoasă. A fost o poveste la fel de hotărîtoare ca cea de mai tîrziu. şi nici nam înţeles la început. nu se răsturna. ca să se răstoarne. două. după cum arată. şi cînd m-am uitat atent am văzut.Cătălin Dan CÂRNARU chestie formidabilă poţi să-mi arăţi — am zis — singurele chestii formidabile se întîmplă în aer. Şi fiorul că măcar am avut în mînă. Era doar rece ca bronzul. Poate pentru că e o tînără doamnă veche. N-au nimic straniu. cred că e şi veche. şi toate Afroditele astea. care sînt foarte vechi. atunci nu ne impresionau grozav femeile vechi de sute de milioane de ani. istoria începea la Summer. nu ascunsă acolo. poate patru sute de ani. Şi Victoria de la Samotrace. în urmă cu o sută douăzeci de veacuri — limpede. cretă. E ceva care nu se potriveşte. şi era ilogic. femeia aceea avea cîte şase degete la mîini şi la picioare. şi cînd a scos-o a rămas tiparul lucios în rocă. cînd am 189 . ci cuprinsă în strat — a dat cu pickhamerul peste ea. am întrebat. trei. şi atunci prietenul meu a spus cum a găsit tatăl lui statuia în mina din Apuseni. Parcă loveam cu unghia în ceva amorf. Am pus doar femeia din metal pe masă. pe etajeră era o statuetă. Cîteva sute bune de milioane de ani. Şi regretul inutil că n-am ştiut. cum vibrează statuetele din bronz. Ţineam în mînă o femeie din bronz negru-verde. Aiurea. nu ? Ne interesau avioanele noastre din aluminiu scînteietor. a spus. lustruit. Ce vezi aşa formidabil. şi începeam să simt că e ceva în neregulă cu statueta aceea. şi ce făceam noi în avioanele acelea. camaradul meu spunea că i-a fost furată. Uită-te atent. ce anume — a vrut prietenul meu să ştie — ce anume e straniu în ea ? O răsuceam în mînă. camaradul meu a murit într-un accident de avion. a răspuns prietenul meu. am spus. dar nu se potriveşte. îi ieşeau picioarele lungi de sub toga aceea. am ridicat din umeri. Priveam mai atent. nu sub pietre.

Spuneam în capitolul anterior că marea cantitate de informaţie referitoare la fenomenul OZN. oamenii reacţionează în mai multe feluri : îl ignoră. în profesie şi în afara profesiei. au dus la rezultate care. Ne-am obişnuit să nu considerăm. aterizează avioane care teoretic nu se mai puteau ţine în aer. aleg calea dificilă. după ce cred că m-am maturizat.. mi-am dat seama că. cu obiecte zburătoare neidentificate şi cu ocupanţii acestora. şi mai departe de aparenţe. Descoperiri din ultimele decenii. Ridic din umeri.. unu. şi pînă azi — pare să se depărteze tot mai mult de felul în care am învăţat la şcoală că s-ar fi întîmplat aventura umanităţii. Pe mine. reinterpretarea unor date de mult cunoscute prin prisma cunoştinţelor moderne. Pentru a risca o încercare de răspuns întrebărilor legate de fenomenul OZN. Nu se poate. să alimenteze. se rup în zbor aparate care n-au nici un motiv să se rupă. să pregătească pentru noi zboruri formidabilele lor aparate ? Un pilot e dator să cunoască mediul în care îşi exercită profesia.Criza energetică – adevăr sau minciună ? văzut OZN-ul meu. Aşa ceva nu se poate. mă fac să fiu foarte prudent în a cîntări aparenţele. de pămînt. sau li se pare dacă nu ameninţător. măcar din motive de securitate personală. a cercetării şi încercării de cunoaştere. în sfîrşit.. marea explozie iniţială. 190 . se zdrobesc de case. Se întîmplă atîtea în aviaţie. iar mai tîrziu. şi cu marinarii. şi cu toţi cei care întîlnesc paradoxuri în profesia lor.. şi spun: se poate. cu toate manifestările lui. întîmplate mie. în faţa necunoscutului. ignoranţa ca argument. apărîndu-se instinctiv de ceea ce îi depăşeşte. adesea incertă. toate astea întîmplate celui de lîngă mine. incompletă. măcar neobişnuit.“ . au spus : „imposibil. dar eu sînt aviator şi de aceea îmi permit să spun cum se întîmplă lucrurile numai cu aviatorii. Întîi. cred că este necesară o incursiune în istoria planetei. profesia de pilot m-a învăţat să nu spun niciodată : imposibil.Toate astea se întîmplau cînd eram încă foarte tînăr. să căutăm adevăruri acolo unde mulţi nici măcar nu îşi închipuie că ar fi vreun adevăr de căutat. Apoi. căutînd să-şi menţină un echilibru călduţ în limitele certitudinilor şi imuabilităţilor cu care s-au născut. Aşa am învăţat să nu spun: imposibil. care au aflat povestea cu statueta. îl ridiculizează. contradictorie — naşte întrebări: ce sînt aceste obiecte zburătoare ? de unde vin ? cine le pilotează ? unde se duc aceşti colegi din neştiut să-şi verifice. şi cu muncitorii de înaltă calificate. de foarte multe ori fără rezultat. pentru că modul în care am apărut şi evoluat — modul real în care lucrurile au curs de la Big Bang. Iar cei mai mulţi. Aviaţia ne-a obişnuit să punem întrebări acolo unde aparent nu mai e nimic de întrebat. şi după aceea încerc să văd mai adînc. Cred că aşa se întîmplă şi cu fizicienii. doi. pentru că istoria oamenilor — de-a lungul ei — este constant marcată de ceea ce azi numim întîlniri de gradul trei.

Şi pe urmă s-a întîmplat ceva.e. Demonstrează că istoria copilăriei omenirii.Cătălin Dan CÂRNARU practic. mai avansat decît prezentul nostru. Şi mai cred că aceste răsturnări sînt etape fireşti şi necesare în drumul spre devăr — aşa cum. A fost necesar să avem cosmonauţii noştri ca să ne întrebăm dacă gravuri în stîncă. surprins de asemănarea păsărilor din lemn cu siluete de avioane moderne. machete. Apar dovezi materiale ale unui trecut.. infinit mai durabil decît scîndura. Nazca. să se dovedească a fi. Şi încă. Unele dovezi materiale ale acestui trecut paradoxal sînt cunoscute de multă vreme. descoperite în morminte egiptene din seco-lele X—XII î. mai cred că acum trăim un ase-menea moment de schimbare. după ce se dărîmă cofrajul. Tassili. dar au fost interpretate prin prisma nivelului de cunoaştere din momentul descoperirii lor. său ca şi cum măcar anumite zone ale planetei ar fi fost mai avansate decît sînt acum. Iar noi le-am preluat exact aşa cum ne-au fost date. Comparaţia nu e foarte aviatică. Lucrurile se întîmplă ca şi cum am fi cunoscut odinioară mai multe decît cunoaştem acum. desene rupestre din Fergana. şi totul a trebuit reluat de la zero. ră-mîne zidul din beton —. dar se potriveşte. învăţată la şcoală. nu ştiu ce. Au trebuit să treacă aproape două sute de ani. al cărui ochi format. testată în tunelul aerodinamic. să copieze o asemenea machetă care.n. a dovedit reale calităţi de zbor. a fost necesar ca un constructor de avioane. statuetele 191 . din unele puncte de vedere. şi încă machete zburătoare — ale unor parate care nu se deosebesc mult de avionul meu cu aripă delta. care se menţine din ce în ce mai greu. practic. pentru ca aşanumitele (aşa interpretatele !) păsări rituale. Cred că sînt momente în care ceea ce numim adevăr apare exact prin negarea a ce considerăm în-tr-un timp de neclintit. este doar un model. demonstrează că avem alt trecut.

1. biologi. ciberneticieni. în realitate arheologia devine azi. Un text care pentru istoric înseamnă doar înşiruirea unor noţiuni disparate. poate revela pilotului descrierea unui aparat de zbor cu performanţe nemaipomenite. aparent. A fost necesar ca biologia. cosmonauţi. mai mult ca oricînd. poate însemna pentru chirurg descrierea unei operaţii pe cord. medicina. dovedindu-se simple depozitare ale unor cunoştinţe pe care le redescoperim abia acum. deşi înălţimea medie a mayaşilor. din circuitul a ceea ce numim îndeobşte cultură. şi cu toate că mulţi istorici pretind că cel înmormîntat nici măcar nu e adevăratul bărbat al oraşului Palenque. prin specializare excesivă. arheologia: fizicieni. un aparent ritual sîngeros în care pieptul victimei e spintecat în fel şi chip. atît de evident reprezentînd trecerea în nefiinţă a regelui — „adevăratului bărbat“ — Pacal (deşi vîrsta lui nu corespunde cu cea estimată pentru personajul din sarcofag. de către istorici.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Dogu din Japonia. imaginea de pe controversata piatră tombală de la Palenque. şi cei de acum. Apare din ce în ce mai evidentă necesitatea consultării. şamani în costume de ceremonie — ci astronauţi în costume de protecţie. şi trecutul după care alergăm azi. electronişti. a specialiştilor din domenii care. nu au nimic comun cu istoria. fără sens. medici astronomi. aviatori. una din ştiinţele de contact — punte de necesară înţelegere între cei care au fost demult de tot.6 m e mult depăşită de cei aproape 2 m ai omului de sub piatră. ci zeul cu mască de jad. arheologi. ale cărui 192 . Punte de posibilă explicaţie între acel viitor de ieri. Nikolaus Himmelmann se plîngea de scoaterea arheologiei. imensele capete olmece din La Venta.5— 1. să ajungă pînă unde au ajuns — şi o grămadă de texte ezoterice şi-au pierdut ezoterismul. nu reprezintă vrăjitori.

. pilot. pentru mine. ele au sfîrşit dintr-un motiv sau altul. 193 . Aşa cum aviatorii se descoperă cînd aud : Coandă. şi acţionînd efectiv manete. aviator. Simt asta. semnate de specialişti istorici. cu copacul sfînt Ceiba pe piept. orientarea cunoştinţelor. Una din ipoteze ar fi : vîrstă omului pe Pămînt e mult mai înaintată decît se crede. cu cei douăzeci de ani de zbor. au existat valuri succesive de civilizaţii. la comenzile aparatului său de zbor. Argumentul nu e foarte ştiinţific. imaginea reprezintă.. ochiul meu de aviator vede acolo. şi atunci amintesc un nume în faţa căruia arheologii se descoperă respectuos : Schlieman. calitatea. un aviator ! Un coleg de profesie. fără dubiu un. concentrat efectiv pe aparate. Cu toate că o grămadă de studii critice. omul acela e mult prea viu pentru un mort care se prăbuşeşte în Hadesul mayas. fac praf această ipoteză paleoaeronautică.Cătălin Dan CÂRNARU efigii vechi de 2 300 de ani ar fi fost cioplite de oamenii culturii Teotihuacan). diferite prin cantitatea. Datarea dovezilor materiale furnizate de istoria neconformă a planetei conduce la două ipoteze şi o certitudine. desculţ şi cu fustanelă. ca. dar au sfîrşit total. cu toate astea deci.

Mermoz. pentru aviatori mai există nume de legendă legate de zăpezile Anzilor. Saint-Exupery. de jur împrejur. Marcahuasi. pămînt frămîntat de mistere.5 x 108 ani. pe a căror suprafeţe sînt gravate. Tot în SUA au fost găsite uriaşe amprente de picioare umane. Cealaltă ipoteză are în vedere o posibilă componentă paleoastronautică aplicată acestor precivilizaţii. mă rog — deci doctorul Cabrera.Criza energetică – adevăr sau minciună ? lăsînd urme foarte puţine — materiale sau transmise pe cale iniţiatică — greu de interpretat. la 300 metri adîncime. tot ce puteau spune era că „sînt dovezi în sprijinul afirmaţiei că «arma» nu este de origine terestră“. Mankiewicz a lucrat cu perforatorul. preistoria — cît cunoaştem din ea — este mult mai complexă decît cea învăţată la şcoală. Nazca. în Iacuţia. craniul unui bou moscat. împrejurimi.. la 700 m adîncime. nici cum funcţionează. scoasă din stratul de cărbune de către minerul Joe Mankiewicz în condiţii aproape. Ce simplu! Într-o mină din SUA. Într-o mină din Apuseni. Doctorul Javier Cabrera Darquea. între 80 şi 100 milioane ani. În Africa Australă s-a descoperit o mină de hematită veche de 43 000 ani. mai—iunie) despre descoperirea. în Egiptul de acum. acum 11 000 de ani. găurit de glonţ acum patruzeci de milenii. s-a găsit statuia unei femei frumoase. oameni vînînd dinozauri. în Summer. stegozauri. cu şase degete la mîini şi la picioare. este în posesia unei colecţii de circa 15 000 pietre uriaşe. Tiahuanaco. Experţii cărora li s-a dat spre cercetare ciudatul unicat n-au putut să precizeze nici dacă instrumentul acela e o armă. „în felul pistoalelor laser din filmele SF“. Paleontologul sovietic Al. a unei. Vîrful ciocanului pneumatic a ricoşat într-un material dur. într-o veritabilă kinogramă de imagini vedem un 194 . însoţind perpetuu în mîlul pietrificat amprente de saurieni giganţi. Revista UFO Nachrichten relata într-un număr mai vechi (263/1980. şi de cerul Anzilor. identice cu cele ale descoperirii statuetei în mina din Apuseni. !). civilizaţii împinse înapoi cu zeci de milioane de ani faţă de estimările actuale (oficiale !) ale apariţiei primelor forme de organizare umană. greu de recunoscut azi ca ceea ce sînt de fapt. Certitudinea este una singură : istoria noastră veche (a noastră. Peru — Peru. într-o mină din USA. iguanodoni. Kazanţev a dezgropat.n. Guillaumet. a scos la iveală un fel de pistol mare. la Ierihon. Cerra Galan. scene greu de crezut: hărţi ale unor locuri identificate cu Terra în era secundară . s-a găsit o armă nonterestră. arme. 5 000 de ani. în lumina căştii de miner s-a văzui obiectul din metal argintiu prins în cărbune. în stratul de cărbune vechi de 250 milioane ani.. acum 12 000 de ani. adică a celor care ne considerăm acum în secolul XX e. medic în Ica. Vîrstă ? Oricît. cu linii fine. găsite în peşterile şi mormintele din. Şi mă gîndesc din nou la cărţile mele de istorie — omenirea începea. 2.

ducîndu-şi dinozaurul de căpăstru. cubul metalic cu muchii rotunjite găsit într-un bloc de cărbune la Vocklabruck. e numai un gînd. scoase în cariere din Anglia şi California.) 195 . 1973).Cătălin Dan CÂRNARU transplant de inimă la om. Şi mă gîndesc. ani) descoperit în 1936 în Londra. Lucrurile care se leagă şi se completează între ele sînt altele : statueta din Apuseni şi arma scoasă de sub şapte sute metri de pămînt american.C. „Călătorie spre centrul Pămîntului“. Milioane. fără să vreau. imaginea în care profesorul Lidenbrock şi nepotul său văd în umbra pădurii secundare acel uriaş om străvechi. din rocă formată acum 50 milioane de ani. „cuiele“ din oţel inox şi gheme din sîrmă de aur.D. Vechimea estimată a imaginilor gravate: 40—50 milioane ani. din nou. Homo sapiens contemporan cu marii saurieni (Paris Match. Ciocan ( vechi de 500 mil. şi. Fierul este mult mai dur decât orice oţel actual. (notă C. Austria. ani) încastrat în lut pietrificat (400 mil. Dar asta nu e nimic. la Jules Verne.

D. fără prejudecăţi. trebuie reconstituit un puzzle în care fragmentele sînt la rîndul lor înjumătăţite şi împătrite. să vină din mai multe surse independente. Să judeci limpede. lucruri întâmplate cu zeci. gîndim cu capetele noastre actuale. amestecă. Să primeşti noul în faţă. Aflăm acum — cu mii de milenii în urmă. istorie mai mult decît veche. e necesar ca informaţia în acest domeniu atît de nou. neadevărate de la început pînă la sfîrşit Ca să poţi spune: aşa este. Practic. Cine ne-a însoţit în drumul nostru. astea sînt retorisme. ce e de judecat. Lucrurile sînt foarte puţin cenzurate. şi gravurile de pe pietrele doctorului Cabrera. dovedit a fi deformate.C. Amestecul de informaţie falsă. Şi încă. este lipsa unor informaţii complete. din ce în ce mai vast. Ce limitează. Cine sîntem. oricît de greu ar fi. De unde venim. Unde o să ajungem. în goana după senzaţional. Academia franceză scria în 1903 pe proiectul aeroplanului Vuia : „rezolvarea problemei zborului cu aparate mai grele decît aerul este o himeră. aparatul Vuia I s-a ridicat şi a zburat cu motor propriu. au fost situaţii cînd informaţii palpitante. exagerate. să se completeze cu alte informaţii. asaltat de amatori de senzaţional. pînă la urmă. De cînd venim. ca să ajungem unde am ajuns. lânga Paris. paleoastronautică. să vezi cu ochii tăi. Mă rog. atunci cînd este de văzut.“ Nici măcar nu e de comentat. imprimate în mîl pietrificat. tentante. Eu zbor de 20 de ani exact pe astfel de himere. Pe 18 martie 1906 la Montesson. Aş da mult să ştiu cum s-au petrecut lucrurile în realitate. 1903 al fraţilor Wright a fost catapultat! (notă C. n-are cine să aprecieze veridicitatea lor. sute de secole în urmă. măreşte confuzia.) 196 . Zborului din 17 dec. răscolitoare s-au.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Urme îngemănate de om şi saurian. Şi dacă există o singură realitate. Oricine poate spune aproape orice — despre OZN.

Poarta soarelui de la Tiahuanaco formată din trei blocuri imense finisate perfect rectliniu. (notă C.Cătălin Dan CÂRNARU De aceea. Zeno din Elea demonstra relativitatea timpului şi spaţiului. şi cum. armelor. stronţiul nu se acumulează în oase mîncînd ciuperci. şi scopul existenţei lor era goana după mîncare. Democrit formula o teorie atomică. cum se comprimă ? şi cît de mari erau vitezele alea ? Ce viteze îţi poţi imagina. echinocţii. Străbunii aceia. şi desprinzînd din trupul planetei hălci de stîncă care şi azi ar ridica probleme serioase cu prelucratul şi transportatul. Poate pe lîngă suliţe şi topoare din corn de cerb lopătar. nici aşa dezbrăcaţi. Cărînd blocuri de zeci de tone cale de sute de kilometri. în ape curgătoare.) Nu-i văd. erau puţini. America. nu cred că străbunii din neolitic au construit imensele monumente megalitice din Asia. trăiau puţin. pentru cei scăpaţi de efectele lor directe. Brahmanii operau cu subdiviziuni ale timpului mergînd pînă la 0. se spune. Chiar. Un schelet uman descoperit în India era de zeci de ori mai radioactiv decît valoarea normală . delfinii. Dar poate nu erau nici aşa puţini.33 secunde. Poate noi abia bîjbîim în domenii prin care ei se plimbau lejer. se comprimă masele la viteze mari. calculînd drumuri de aştri. şi apoi îi făceau praf cu suliţe grosolane. nici aşa flămînzi. cu toleranţe de ordinul milimetrilor. aveau scule pe care astăzi nici nu le visăm. Europa. Lustruind şi finisînd lespezi uriaşe cu topoarele lor din piatră sau corn de cerb lopătar. veşmintelor. eclipse.C. Se închinau la bivoli pictaţi pe ziduri de caverne. egală cu a treia suta 197 . în blănuri şi morţi de foame.D. se recomanda insistent spălarea trupului. cînd modelele din jur sînt caii. ducîndu-le fix acolo unde au vrut ei să le ducă şi aşezîndu-le într-o ordine riguroasă. păsările cerului ? Gheparzii de la hotarele Oicumenei ? Vechile scrieri indiene descriu arme asemănătoare cu armele atomice din zilele noastre . Acum 2 500 de ani. Vechile texte sanscrite pomenesc de kashta.

reactivate.. Lampa de la Antiohia descoperită pe vremea lui Justinian.) a susţinut ipoteza geocentrică. modele ale acestor surse au funcţionat perfect. Lescaux. Documente de epocă descriu oglinda miraculoasă a împăratului Tsiu-Shi.. care au servit ca fond pentru reprezentări de animale — în paleolitic nu existau nici măcar oglinzi din metal lustruit. Papuaşii din Noua Guinee. În 1485 a fost deschis sarcofagul unei tinere romane. culoarul mormîntului lui Seti al IV-lea are 120 de metri lungime.. pe malul stîng al Nilului. în Egipt. Tsiu-Shi a trăit învelit în mătăsuri galbene între 259—210 î. Mohenjo-Daro. Avînd dimensiuni de invidiat pentru ecranul oricărui aparat Roentgen modern — 1. mecanisme.2 metri — pacientul aşezat în faţa ei îşi vedea scheletul şi organele interne. indienii din Matto Grosso au globuri de piatră care pe întuneric strălucesc. I e. şi trece prin 23 de camere — e greu de crezut că lumina a fost „adusă de afară“. în sarcofag a fost găsită o „lanternă“ care. Acea parte din tradiţia populară românească. oglinda se mai găsea în palatul Hien-Yang din Shensi.e.. La muzeul din Bagdad există surse chimice de curent dezgropate sub zidurile Babilonului. transmisă din generaţii în generaţii. surse de curent şi produse de electroliză descoperite de arheologi demonstrează cunoaşterea electricităţii în urmă cu 3000 de ani — în China. moartă în sec. ardea. sisteme de canalizare şi încălzire centrală ? Să fie întîmplătoare identitatea vechii unităţi kashta cu durata medie de viaţă a unor particule elementare. Philolaus (sec.e. şi veşnicia lor se măsura în secole.. subdiviziuni în India de acum 2000 de ani ? Unde erau doar temple..n. trase de boi zebu cu cocoaşă ? Unde s-a scos de sub coline acel oraş formidabil. La ce foloseau aceste.7/l. în Mesopotamia antică. La Baalbeck. Autori antici vorbesc despre lumini care ard veşnic. au camere mortuare pictate în culori vii.n. cu ale sale case avînd patrucinci caturi. mausolee. î.. dînd o lumină asemănătoare cu cea a tuburilor de neon. cum ar fi mezonii şi hiperonii ? Ce ştiau vechii indieni despre mezoni ? Cu ce instrument îşi măsurau sutimile de milionime de secundă ? Oare.Criza energetică – adevăr sau minciună ? parte dintr-o.e. Cu ce au luminat artiştii din paleolitic pereţii peşterilor de la Altamira.. de practica „întorsului“ sau 198 . de funingine. iar în 206 î. strălucitoare. ardea de mai bine de cinci secole. prin intermediul oglinzilor.n.n. Platon acredita ideea unui univers oscilant. în care timpul îşi schimbă periodic sensul. elefanţi şi căruţe cu două roţi imense. aborigenii australieni. V. care putea vedea înăuntrul trupului omenesc. unul din temple era luminat de „pietre strălucitoare“. Desene. în templele lor interzise. ele ardeau în temple. care vorbeşte. milionime de secundă. care au fost sursele de lumină folosite de artiştii acelor vremi ? Nu există urme de fum. Mormintele din Valea Regilor. brahmanii aceia.

În primul rând trebuie să ştiţi că Doru Davidovici a fost un mare patriot. Familia lui Doru Davidovici a fost obligată să părăsească România imediat după 1989. Povestea romanţată a statuetei pe care a avut ocazia să o ţină în mână în tinereţe. veneau de la fostul lor comandant care ajunsese să ocupe o funcţie înaltă. dacă nu cumva. ca probabil mulţi dintre cititorii săi şi dintre foştii lui colegi şi prieteni. Doru Davidovici a simţit că e de datoria lui să spună cumva lumii povestea artefactului. Aşa că a scris romanul şi de asemenea a descris statueta şi în cartea sa despre OZN-uri. Deci: la câţiva ani după ce i-a arătat-o lui Doru. Dar nu a fost furată de vreun hoţ oarecare ci de comandantul unităţii militare în care activau cei doi. prieten de familie al lui Doru Davidovici.” La cimitirul Ghencea. Călin Turcu mi-a spus că Doru era sigur că avionul fusese „pregătit” pentru acel zbor. în încercarea de a-şi recupera nepreţuitul artefact. Ceea ce nu scrie Doru Davidovici în roman am aflat de la domnul Călin Turcu. care nu se mai află nici dumnealui printre noi. există un mormânt cu o elice la căpătâi. a mers pe linie ierarhică superioară până aproape de a ajunge să intre în audienţă la Ceauşescu. » Cartea din care e extras acest citat nu are decât câteva desene executate de autor. dar înclin să cred că nici moartea lui nu a fost chiar un accident. teleportare. Şi atât. un om de o demnitate şi o moralitate excepţională.Cătălin Dan CÂRNARU „hultanului“ şi care. tradusă în termeni moderni. pentru a înţelege mai bine unele aspecte ale poveştii. ar însemna. poate fi citită în romanul „Zeiţa de oricalc” apărut la editura Albatros colecţia „Fantastic club”. Cu nişte ani în urmă am avut cinstea de a sta de vorbă cu domnul Călin Turcu. Se făceau tot felul de presiuni asupra lui. după moartea colegului său. mă întreb în ce seif o fi mica statuetă ?… şi mai ales mă întreb 199 . Cred că e mai bine să ne oprim aici. Ulterior. De aceea mi-am permis să introduc din loc în loc. Nu a mai ajuns să stea de vorbă cu Ceauşescu deoarece a murit într-un „tragic” accident aeronautic. acolo unde le-am avut disponibile câteva imagini ale celor despre care vorbeşte. atât din partea colegilor cât şi pe linie ierarhică. şi consider că merită să vă spun. Eu. La scurt timp după apariţia cărţii „Lumi galactice” viaţa sa a devenit deodată mai grea. statueta i-a fost furată. care credea el. simplu. având în vedere circumstanţele acestea nu cumva e posibil ca şi avionul lui Doru Davidovici să se fi prăbuşit tot la fel ca al colegului său… A spus doar atât : „ Nu pot să jur. L-am întrebat pe domnul Călin Turcu. Colegul respectiv.

studentule la orele de studiu că e posibil ca istoria. Nu-ţi va spune nimeni că se afla alături de măseaua unui mastodont. sau ştiinţa să aibă rădăcini mai adânci decât crezi. şi Tiamat şi de faptul că Luna nu exista pe cer acum 12 000 de ani iar Venus mai de curând. aşa este şi mie mi-ar plăcea să cred că nu va mai fi… Nimeni nu-ţi va spune elevule. De-a lungul întregii istorii pe care o cunoaştem. în albia unui râu secat. ceea ce este conform cu ştiinţa oficială. iar stratul de nisip respectiv are o vechime de câteva sute de mii de ani. iar în urma cercetărilor. aţi începe să aveţi serioase îndoieli în credibilitatea politicienilor şi oamenilor de ştiinţă actuali… Nimeni nu vă spune că înaintea omenirii aşa cum o trăim şi cum am fost învăţaţi s-o cunoaştem a fost o alta… Nu-ţi va spune nimeni elevule la ora de istorie că în 1973 a fost descoperit lângă Aiud. Dar cercetaţi cosmogonia vechilor civilizaţii… şi veţi constata că e adevărat… Dacă vi s-ar spune lucrurile astea. cu privire la statusul pe care-l aveţi în societate. cei care au avut acces la putere au acaparat totul… indiferent că le-a fost de folos sau nu. iar ceea ce contravine în vreun fel este însuşit de cei puternici. De la ei vin banii pentru cercetări. Aşa a fost. Oamenii de ştiinţă. trebuie să linguşească sau să se conformeze. Nu-ţi va spune nimeni că procesul de fabricaţie al aluminiului fiind cunoscut doar de jumătate de secol. pentru a putea progresa pe linie profesională. la 10 m adâncime. obiectul se dovedeşte a fi o enigmă.Criza energetică – adevăr sau minciună ? dacă nu cumva a părăsit ţara. iar în schimbul ei. aţi începe să aveţi îndoieli cu privire la starea de fapt a civilizaţiei actuale. Nu-ţi va spune nimeni că aluminiul oxidează într-un strat extrem de subţire de ordinul micronilor şi apoi nu mai e influenţat de factorii de mediu. este dat publicităţii. Nimeni nu-ţi va spune că tăbliţele şi sigiliile sumeriene pomenesc de planeta „Nibiru”. celor puternici. Cu toate astea obiectul este oxidat pe o adâncime de câţiva milimetri 200 . încastrat în nisipul pietrificat un obiect din aluminiu ce s-a dovedit a fi o talpă de vehicul astral. o fi crescut pe undeva pe plaiurile mioritice o vilă impunătoare… Lăcomia şi invidia pot fi şi uneori sunt criminale. acum vreo – 5 000. Nimeni nu va recunoaşte că undeva în spaţiu. Filozofia aceasta încă există. în jurul soarelui pe aceiaşi orbită există o altă planetă identică structural cu pământul.

încet. s-ar crea 201 . cei puţini acaparează toate aceste cunoştinţe pentru ei. Nimeni nu vă spune că OZN-urile există cu adevărat. poate chiar de la planeta soră. Dar cei ce au acces la putere se folosesc de ele şi ce e mai grav se comportă ca nişte copii mici.Cătălin Dan CÂRNARU şi structura lui a început să se cristalizeze. şi ca totdeauna în ultimii două mii de ani. şi nici măcar nu se folosesc de ele corect. şi că sunt o parte din ele făcute aici pe Terra. ceea ce confirmă o vechime de cel puţin 500 de mii de ani. doar un imatur sau un om nesănătos continuă să mintă atunci când este demascat… Se afirmă în aceleaşi cercuri că dacă s-ar da publicităţii către masele largi faptul că există civilizaţii extraterestre în apropierea noastră. iar între noi şi ea se interpune permanent soarele… Nimeni nu vă spune multe… şi încet. şi că suntem în contact cu asemenea civilizaţii. iar o altă parte vin din spaţiu. că au existat mereu aici. Doar un imatur continuă să lupte pentru ciolan şi putere atunci când are destul. planetă pe care nu o putem vedea căci este pe orbită exact opusă faţă de noi. suntem din ce în ce mai mulţi care cunoaştem din ce în ce mai puţin din ceea ce ar trebui să ştim. Se afirmă în unele cercuri că omenirea nu ar fi suficient de matură pentru a se putea folosi de energiile libere.

Criza energetică – adevăr sau minciună ? panică… Oare ? Dar oare cine ar putea fi responsabil pentru această panică ? Nu cumva cei care încurajează marile case de filme şi mijloacele media să prezinte civilizaţiile extraterestre ca nişte ameninţări… ca nişte distrugători de civilizaţie umană ?. Dacă ar exploda tot acest armament nici măcar nu am avea timp să ştim că am murit… Dar peste sute de mii sau milioane de ani… dacă pământul va supravieţui… eventuala civilizaţie de atunci se va uita mirată la resturi ale civilizaţiei noastre exact aşa cum ne uităm noi la resturile încastrate în roci de sute de milioane de ani. resturi cum piesa de mai sus… Nu noi suntem imaturi. E bine să creadă proştii că extratereştrii sunt malefici. căci astfel nu mai pun întrebări cu privire la megatonele de armament care se acumulează pe suprafaţa pământului… Am ajuns în situaţia că nici nu ne mai e teamă de el. imaturi sunt cei ce ne conduc… Bun şi… 202 ...

Verificaţi lista de site-uri şi de alte resurse care se află la finalul acestui articol. Aceasta este chiar ceea ce au început să facă în tăcere mii de oameni.Cătălin Dan CÂRNARU Ce rămâne de făcut ? Cineva ( nu reuşesc acum să-mi amintesc cum se numea ) a spus : „Pentru ca răul să triumfe.Ceea ce a început să se întâmple este faptul că inventatorii au început să-şi publice rezultatele în loc de a le patenta şi de a le păstra secrete.. citat ce constituie sfârşitul articolului din revista Nexus pe care l-am pus în capitolul precedent: «ŞANSA PENTRU O SOCIETATE JUSTĂ .. Dar cu toate acestea toate lacurile şi râurile din jurul nostru sunt alimentate cu asemenea picături… Am să vă mai dau un citat. dar disponibilitatea informaţiilor de calitate este într-o creştere rapidă. demnitatea şi dreptul de a hotărî singuri unde locuim şi ce facem cu viaţa noastră… Ne eliberează din sclavia celor puternici.. Pe internet mai există încă foarte multă informaţie inutilă despre energia gratuită. de cele mai multe ori nici nu o observăm când ne pică pe faţă. Din ce în ce mai mult. dar ce putere am eu împotriva celor bogaţi…?” Puterea noastră e mare pentru că suntem mulţi. Nu uitaţi că o picătură de apă. casete video şi pagini de internet. Motivul pentru aceasta este simplu. bogaţi şi fără scrupule… Veţi spune probabil că „aşa o fi. Primele două forţe nu vor permite niciodată unui inventator sau unei companii să construiască şi să vă vândă o maşină cu energie gratuită! Singurul mod în care veţi obţine una este de a o construi chiar dumneavoastră (sau un prieten de-al dumneavoastră). este suficient ca cei buni să nu facă nimic!” După cum aţi văzut energia nu este neapărat apanajul celor puţini şi puternici. oamenii transmit informaţii despre aceste tehnologii prin cărţi. ci ea poate fi şi trebuie să fie a oricăruia dintre noi. ci ne redă infinit mai mult… ne redă libertatea. Este imperativ să începeţi să strângeţi cât mai multă informaţie puteţi despre sistemele reale de energie gratuită. Independenţa energetică nu ne redă doar independenţa faţă de „producătorii” şi distribuitorii de energie. 203 .

Instabilităţi economice uriaşe şi războaie vor fi folosite în viitorul apropiat pentru a distrage oamenii.N. Este intuiţia noastră ghidată spiritual. Ea este reală şi va schimba complet modul în care trăim. La modul ideal. putem schimba cursul istoriei. Societatea occidentală coboară în spirală către autodistrugere. Pur şi simplu vor exista rapoarte despre războaie între naţiuni şi războaie civile care vor erupe pretutindeni. tehnologiile energiei gratuite sprijină o societate justă în care fiecare are suficientă mâncare. Puteţi fi doar o verigă dintr-un lanţ de evenimente în beneficiul altora. conducând la ocuparea de către forţele O. adăpost. datorită efectelor acumulate ale corupţiei şi lăcomiei. Ele nu ne vor ajuta să fim liberi de manipulările lor. dar începeţi acum să strângeţi informaţii. Dar asemenea tuturor exerciţiilor de credinţă spirituală. Tehnologia energiei gratuite este totuşi aici. Oamenii din toată lumea încep să construiască dispozitive cu energie gratuită pentru propriul lor uz. Acţiunea noastră combinată poate produce o schimbare. Focalizaţi-vă pe ceea ce puteţi face acum. Mici grupuri de cercetători lucrează la detalii chiar în timp ce citiţi aceste rânduri. Bancherii şi guvernele nu vor să se întâmple asta dar nu o pot opri. Tehnologia energiei gratuite este aici. îmbrăcăminte. Tehnologia comunicaţiilor şi internetul au sfâşiat secretul aşternut asupra acestui fapt remarcabil. Ea este generozitatea noastră. intimidare sau manipulare. de „păstrare a păcii". Numai acţiunea comasată reprezentată de aprobarea noastră unanimă poate crea lumea pe care o dorim. 204 . Ea este acea dorinţă de a ne exprima liber. a tot mai multor ţări. valori proprii şi timp liber pentru a contempla semnificaţiile spirituale superioare ale vieţii. Dacă luăm o poziţie fermă şi refuzăm să rămânem ignoranţi şi inactivi. Este aici de zeci de ani. Noi toţi constituim a patra forţă. trebuie să manifestăm mai întâi generozitatea şi încrederea în propriile noastre vieţi.U. Celelalte trei forţe nu ne vor ajuta să ne amplasăm în pivniţă o centrală fără combustibil. Sursa energiei gratuite este în interiorul nostru. care se exprimă fără distragere. nu pe ceea ce mai este încă de făcut. împiedicându-i să se alăture mişcării pentru energie gratuită. În general nu vor exista reportaje de presă despre acest aspect al lucrurilor. tehnologia energiei gratuite va face să fie perimată lăcomia şi frica inspirate de dorinţa de a supravieţui. Nu ne datorăm unul altuia să ne înfruntăm temerile şi să acţionăm pentru a crea acest viitor pentru copiii copiilor noştri? Poate că nu sunt singurul care aşteaptă să acţioneze pe baza unui Adevăr superior. Multe sunt hotărâte să-şi publice rezultatele pe internet. În final.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Poate că simţiţi că nu sunteţi pregătit pentru aşa ceva. muncim şi ne raportăm unii la ceilalţi.

precum şi o casetă video pe acest subiect sunt disponibile prin Clear Tech. Oricum. În prezent el este cercetător asociat cu Dr. când încă nu pot spune că sunt suficiente pentru a înţelege uşor tot ce citesc în această limbă. Nici un guvern nu va supravieţui acestui proces.cc şi Adventures Unlimited. dacă veţi avea un dispozitiv cu energie gratuită. orice despre domeniul respectiv şi despre domeniile conexe şi de asemenea despre contextul acelui domeniu. încet 205 . poate că veţi fi într-o poziţie mai bună pentru a supravieţui tranziţiei politice. Dr. După aceasta va veni începutul unei civilizaţii reale.U. Vă provoc să fiţi printre cei care vor încerca. din S. Încet. Întrebarea este: cine va controla în final Guvernul Mondial care va apare .adventuresunlimited press. Inc.com.A. Dar adunând materialul şi studiindu-l vreme de mai mulţi ani am ajuns la concluzia că nu tot ce am adunat e real. sociale şi economice care este iminentă. Până în anul 1981 îşi dezvoltase propriile sisteme de energie gratuită bazată pe generatori cu rezistenţă variabilă şi modele de motoare pulsatorii..Cătălin Dan CÂRNARU Disponibilitatea generală a tehnologiei energiei gratuite nu poate opri această tendinţă.» M-am hotărât să scriu această carte după ce mai mulţi ani am adunat o sumedenie de documentaţie cu privire la subiectul tratat aici. care vor refuza să lupte. doctor în ştiinţe. The Free Energy Secrcts of Cold Electricity. vor supravieţui pentru a vedea răsăritul lumii energiei gratuite.A.free-energy. O poate doar intensifica.U. http://www. În timpul anilor '80 a lucrat împreună cu Bruce DePalma şi Eric Dollard. şi cunoştinţele mele erau acum câţiva ani mult mai limitate decât sunt azi. Unii dintre noi. Lindemann este o autoritate în aplicaţiile practice ale tehnologiei eterului şi ale electricităţii reci. Despre autor: Peter Lindemann. căci eu nu am făcut în şcoală limba engleză. Între anii 1988-1999 s-a alăturat consiliului de conducere al Borderland Sciences Research Foundation. a devenit interesat de energia gratuită în anul 1973. Robert Adams din Noua Zeelandă şi are o colaborare strânsă cu Trevor James Constable din S. Cartea sa. e realizabil ci din contră multe erau dezinformări.prima forţă sau a patra forţă? Ultimul Mare Război este aproape de noi. În această perioadă a scris peste douăzeci de articole pentru The Journal of Borderland Research. când a aflat de opera lui Edwin Gray. El este de asemenea director al departamentului de cercetare de la Clear Tech. Seminţele sunt plantate. documentaţie pe care am adunat-o la început orbeşte. Inc. http://www. Aici ar trebui să fac o paranteză şi să spun că dacă doriţi să aflaţi ceva dintr-un anumit domeniu e necesar să citiţi cât mai mult despre domeniul respectiv.

nu cunosc limba engleză. De aceea am să vă spun cum am procedat eu. foarte uşor îi poţi împuia capul cu ideea că căştile audio cu care ascultă muzică îi afectează grav creierul. Într-o carte ( este trecută şi aceasta în bibliografie ) am citit următorul lucru: 206 . unde radio. De obicei informaţiile utile în domenii sensibile dacă nu pot fi eliminate sunt ascunse sub sumedenie de adrese false sau ale unor reclame publicitare sau chiar mai rău ale unor pagini pentru adulţi cu tot felul de fetiţe mai mult sau mai puţin goale… Nu toţi au răbdarea ca atunci când căutând o adresă despre un subiect. radioactivitate şi diferitele lungimi ale spectrului luminos. Unul şi cel mai des era acela că nu aveau acces la internet. datorită faptului că nu prea a dat în şcoală pe la orele de fizică. Ca să înţelegeţi mai bine iată un exemplu. dacă înaintea acesteia i-au apărut deodată nişte gagici superbe fără nici un costum pe ele. Ideal ar fi să puteţi găsi fotocopiile brevetelor respective. pentru a nu putea să distingă ce ar putea fi adevărat şi ce nu dintr-o informaţie. De cele mai multe ori renunţă crezând că pagina pe care o caută nu mai există. să aştepte să i se încarce pagina. Pentru o asemenea persoană toate undele. au un nivel suficient de scăzut de pregătire şcolară. Al doilea era acela că cea mai mare parte a celor care au acces la internet. sau că e falsă. În România majoritatea persoanelor care locuiesc în mediul rural (cam trei sferturi din populaţie) nu au acces la internet.Criza energetică – adevăr sau minciună ? undeva. şi ca atare dacă întâlnesc în trei locuri o informaţie şi în două din ele aceasta este negată au tendinţa să creadă dezinformarea pe principiul cine strigă mai tare ( sau mai mult ) are dreptate. de orice lungime de orice spectru vor deveni unde periculoase… Deci trebuie să mai fi trecut şi pe la diferitele ore din liceu… Cum spuneam în momentul în care am ajuns să cunosc destule despre subiect mi-am dat seama că marea majoritate a celor din jurul meu nu auziseră de acest subiect din două motive principale şi alte câteva mai puţin importante. Ori de câte ori am auzit despre un dispozitiv oarecare am încercat să aflu dacă este pe undeva prin vastitatea internetului vreo referire la brevetul de invenţie al dispozitivului respectiv. iar nu mic e procentul celor care în asemenea situaţii uită ce căutau şi ajung „la dracu-n praznic” cum zice plastic românul. dar sigur toată informaţia se va cerne şi se va structura şi la un moment dat veţi ajunge să intuiţi dacă ceea ce citiţi e adevărat sau nu. Un alt motiv ar fi că unii chiar dacă cunosc limba engleză. Iar un alt motiv este acela că internetul e atât de vast încât îţi trebuie răbdare să cauţi. Fireşte asta dacă aveţi un pic de cultură şi un minim de pregătire. De multe ori ele există. Unei persoane care nu ştie să facă elementara diferenţă între unde audio. în mintea dumneavoastră inconştient.

Primul său echipament fierbea apa în 20 de minute şi la momentul respectiv se anticipa că dispozitivul va înlocui combustibilii fosili în ceea ce priveşte încălzirea locuinţelor şi propulsarea motoarelor cu aburi. inventatorul nu a reuşit să facă nimic până la moartea sa prematură în 1921. Într-un târziu am reuşit să găsesc ceea ce v-am prezentat la pagina 118. Oregon. că se poate autodistruge. După ce s-a întors în Prineville. Fabricanţii din San Francisco au refuzat să construiască maşina. Huston şi-a brevetat dispozitivul în Canada şi Anglia. dar SUA au refuzat să i-l breveteze. Nu am găsit nimic timp de mai multe luni. Aici trebuie însă să facem o referire la sărăcia semantică a limbii engleze şi la faptul că mulţi termeni tehnici sunt semantic identici cu cuvinte care în limbajul de zi cu zi desemnează cu totul altceva. Huston şi tatăl sau au pus bazele unei companii cu 20 de acţionari. Desigur. susţinea că a inventat o modalitate de a extrage căldura din aer cu ajutorul unor condensatori. care vorbeşte de condensatori. iar inventatorul a construit un model perfecţionat pentru uz general. Ceea ce se înţelege acolo prin condensatori nu este acelaşi lucru cu ce înţelegem noi azi. Prototipul a funcţionat perfect şi a fost prezentat în San Francisco pentru a cointeresa diferiţii oameni de afaceri să îl introducă în producţie. » Pentru că mi s-a părut interesantă ideea extragerii căldurii direct din aer cu ajutorul unor „condensatori”. În plus. tehnologia anilor 20 era mult limitată faţă de cea de azi. Deşi termenul de condensator are printre înţelesurile sale şi pe acela de schimbător de căldură dispozitiv în care are loc condensarea vaporilor. nimeni în ziua e azi nu se va gândi la asta când va auzi termenul condensator. temperatura poate coborî la 250 de grade sub zero”. Pentru omul de azi condensatorul este în primul rând dispozitivul electronic pasiv format din două armături care acumulează sarcină electrică. Şi totuşi cum rămâne cu moartea prematură ? Sincer să fiu 207 . John Huston din Prineville. el a afirmat că „maşina se poate încălzi atât de mult. iar dacă procesul este inversat. ( placa din spatele frigiderului sau radiatorul maşinii ). deoarece ar fi rămas fără lucru prea mulţi oameni.Cătălin Dan CÂRNARU « În jurul anului 1920. am încercat să aflu dacă sunt cumva disponibile mai multe informaţii despre John Huston. nu încape îndoială că e vorba de una şi aceiaşi persoană. Numai că dacă ne uităm cu atenţie pe fotocopia brevetului vedem că a fost depus pe 15 noiembrie 1926 şi acordat pe 11 noiembrie 1930… Şi atunci cum stă treaba cu „…până la moartea sa prematură în 1921” ? A fost greu să găsesc ceva pentru că am fost indus în eroare de descrierea de mai sus. După cum rezultă din paginile cu explicaţiile funcţionării dispozitivului.

1781062 acordat sus numitului dacă S. ci doar Canada şi Anglia.U. ( eu am încercat acum câţiva ani şi nu am reuşit să găsesc nimic – dar fireşte trebuie să ştiţi că numai o mică parte din brevetele unui oficiu de invenţii şi mărci sunt date publicităţii pe internet. de obicei cele ce depăşesc o oarecare vechime sau cărora nu li s-a mai plătit de către urmaşii inventatorului taxele de protecţie) în schimb ce oare caută brevetul american cu nr.. Numai că dacă ai oleacă de cunoştinţe despre cum funcţionează un frigider. şi după ce mai citeşti descrierea funcţionării făcută de inventator înţelegi clar că dispozitivul chiar e real ci nu o făcătură. nu i-a acordat brevet ?… Trimiterile la alte oficii de invenţii şi data eronată a morţii sunt indicii clare că cineva a vrut să inducă în eroare opinia publică cu privire la acest om sau la credibilitatea dispozitivului în sine.Criza energetică – adevăr sau minciună ? nu-mi pot explica această informaţie decât prin introducerea ei în mod intenţionat în legătură cu persoana respectivă… Nu prea cred că ar fi putu exista în Prineville o altă persoană cu exact acelaşi nume care să inventeze un dispozitiv pentru încălzire.A. atât cu amoniac cât şi cu freon. Dacă nu aş fi insistat probabil aş fi ajuns să cred aşa cum ajung mulţi că şi acest dispozitiv e o minciună… Încheind paranteza trebuie să mai spun că m-am hotărât să scriu această carte în primul rând pentru aceia dintre noi care nu au acces la internet sau dacă au nu sunt capabili din motivele expuse să poată să se informeze corect. De ce ar trebui să dispară când ar fi atât de simplu ca primăria locală să se ocupe de construcţia unor grupuri generatoare cu motoare primare magnetice.U. sau o pompă de căldură. Garantez că asemenea generatoare ar „împovăra” administraţia locală 208 .U. nu i-ar fi brevetat invenţia. Deci informaţia ar trebui să fie reală. Presupun că dacă s-ar căuta ceva la oficiile de invenţii şi mărci ale acestor ţări nu s-ar găsi nici un brevet acordat lui John Huston din Prineville S.A. care poate fi consultată de oricine prin bibliotecile publice. şi care să fi murit mai devreme decât cel din brevetul de mai sus… Ar fi poate o coincidenţă prea mare… doar dacă nu cumva e vorba de tatăl inventatorului care să fi murit în 1921 iar lumea a înţeles greşit că e vorba de el… Dar de obicei asemenea informaţii despre persoane din acea perioadă ajung să fie date publicităţii pe internet preluate fiind din presa vremii. pe care să le distribuie în sat. care tocmai din acest motiv se depopulează treptat şi dispar de pe hartă. De asemenea gândesc că printre cei mai năpăstuiţi din acest punct de vedere sunt cei care locuiesc în satele neelectrificate.A. Ce mă face să cred că aici e vorba de introducerea intenţionată a unei erori cu scop de dezinformare este şi paragraful în care se spune că S.

captatoare solare etc. din mâinile cărora ies adevărate bijuterii de ingeniozitate artistică şi tehnică ( fie în prelucrarea fierului fie în prelucrarea altor materiale ) dar care nu prea au putut frecventa bibliotecile şi şcolile înalte. Aceasta este chiar ceea ce au început să facă în tăcere mii de oameni. o bucăţică din citatul de mai sus : « Primele două forţe nu vor permite niciodată unui inventator sau unei companii să construiască şi să vă vândă o maşină cu energie gratuită! Singurul mod în care veţi obţine una este de a o construi chiar dumneavoastră (sau un prieten de-al dumneavoastră). Puţinele cărţi despre acest subiect pe care le-am găsit prin librării în ultimii ani. 209 . Voi aşeza aici din nou.» Deci oamenii încearcă fiecare cum poate să suplinească lipsa energiei acolo unde ea nu e accesibilă.. mult mai mici decât cele pe care le cer distribuitorii naţionali pentru construcţia reţelelor şi branşamentele respective. Am încercat să scriu cartea la un nivel accesibil oricui.Cătălin Dan CÂRNARU cu sume mult. şi din păcate tocmai ei sunt cei care sunt privaţi de ea. dar în nici una din cărţi nu găseşti măcar o imagine însoţită de o explicaţie concretă de construcţie. punându-mă în situaţia celor mai puţin culţi din mediile rurale. De-a lungul anilor m-am convins din ce în ce mai mult de faptul că cea mai mare nevoie de energie o au cei mai săraci oameni ai planetei. Unui om care are conturile bancare pline până la refuz puţin ar trebui să-i pese că plăteşte o energie livrată din reţeaua naţională a ţării sale ( deşi din păcate din zgârcenie tocmai aceştia sunt cei care fură cel mai mult curent din reţelele naţionale ). Am gândit de asemenea că şi toţi conducătorii auto ar trebui să poată şti mai multe despre aceste surse de energie nepoluantă şi la fel de capabilă să le mute maşina de colo – colo ca şi motorul cu ardere internă. din mediile celor mai săraci sau mediile de muncitori cărora le place să meşterească. În ultimii 20 de ani am văzut şi auzit destul de des cum diferite persoane de pe la ţară au încercat şi unii chiar reuşit să-şi construiască mici generatoare energetice eoliene. (sunt toate în bibliografie şi sunt doar 3) povestesc despre diferite dispozitive şi despre politicile globale cu privire la ele.

Nu vă spun câţi prieteni mi s-au plâns că după ce au dus un aparat oarecare la reprezentanţă spre a fi reparat. consumatorii suntem prea proşti pentru a putea să reparăm un prăjitor de pâine sau un fier de călcat. cea pomenită mai sus în citat – să vi-l construiţi singuri. În plus un alt aspect blamat de mulţi şi cu care sunt pe deplin de acord este acela că urmare a politicilor internaţionale de menţinere a populaţiei în ignoranţă. Mulţi pomeneau cu regret revista „Tehnium”. spre exemplu Perendev Power (dreapta) şi International Tesla Electric Company (ITEC) la stânga : ele nu se vând ci se închiriază. l-au primit de acolo reparat cu piese uzate.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Din păcate toţi se plângeau de faptul că nu ştiu cum sunt construite asemenea aparate. 210 . cu piese noi înlocuite cu altele vechi sau chiar într-o stare de funcţionare mai proastă decât l-au dus. Ca o concluzie deşi au început să apară diferite firme care se laudă că construiesc grupuri generatoare de energie liberă acţionate cu motoare magnetice. Şi ca o paranteză fie spus şi eu m-am lovit de aspectul acesta. revistă tehnico aplicativă care apărea înainte de 1989 şi care era foarte căutată de tineretul meşter din toată ţara pe vremea aceia. de treaba aceasta trebuind să se ocupe „specialiştii”. Aşa că dacă vreţi un asemenea generator nu aveţi decât o soluţie. aparatura tehnică de orice fel ar fi ea nu mai e însoţită de schemele şi desenele tehnice de montaj şi funcţionare în vederea depanării. Se încearcă impunerea în mentalul public că noi. şi nu odată în perioada în care m-am ocupat de depanare tehnică de calcul. Acum cu greu mai găseşti pe undeva sfaturi practice privind construcţia diferitelor aparate şi dispozitive şi cu atât mai puţin dacă nu ai acces la internet.

ro dar la alte preţuri) 68. pentru doi magneţi de 4 mm grosime şi forţa de 4 kg. (forţa de respingere a magneţilor scade invers proporţional cu pătratul distanţei dintre ei. Se va construi mai 211 . nu vă împiedică nimeni să vă apucaţi să vă construiţi un grup generator propriu.Cătălin Dan CÂRNARU Două sfaturi practice De aceea spun. Concret. dacă v-aţi săturat să plătiţi facturi care vă depăşesc veniturile. al cărei turbină să nu aibă diametrul mai mare de 50 – 60 cm.de (se pot găsi magneţi similari şi la http://www.supermagnete. Cel mai simplu în ce priveşte siguranţa reuşitei punerii în funcţiune este motorul magnetic tip Perendev. sau alte materiale. la 3 mm. În cazul în care turaţiile sunt compatibile puteţi să le cuplaţi în priză directă printr-un cuplaj elastic. să vă debranşaţi de la reţeaua naţională… Vă vor rămâne în buzunar toţi acei bani pe care-i dădeaţi lună de lună la curent şi la gaze. Cu cât va fi melcul mai strâns cu atât absorbţia apei va fi mai uşoară. va fi de 0. Cu TVA şi taxe poştale cam 100 euro. Grijă mare la faptul că melcul trebuie să aibă dacă se poate spirele cât mai strânse şi să fie făcut din două spire opuse.31 euro). dragii mei concetăţeni. la distanţa între ei de 1mm forţa de respingere va fi 16 kg. Dar atenţie. forţa de respingere va fi de 4 kg. Se pot folosi. la 2mm. de meşteri şi de curajoşi iată în imaginea de mai jos o turbină autonomă cu absorbţie. va fi de 1.2 euro ( preţul per bucată pentru comenzi mai mari de 100 de bucăţi este de 0.ro sau la numărul de telefon care poate fi găsit pe pagina lor la secţiunea contact. Pentru cei dintre dumneavoastră suficient de inteligenţi.euromagnet. Alternatorul de la pagina 23 care furnizează 230 V la 5 sau 10 KW poate fi comandat la http://www. va fi de 1kg iar la 8 mm.lpelectric. Va rezulta un motor primar cu un cuplu de aproape 100 Kg. să facă una mică. la 4 mm. Recomand celor ce îndrăznesc să încerce construirea ei. Adică la o distanţă egală cu jumătate din grosimea unuia din ei se va exercita o forţă de respingere egală cu forţa unuia din magneţi iar la distanţa egală cu dublul grosimii unuia din ei forţa va începe să tindă spre 0.77kg. şi după ce-l aveţi. găleţi sau bidoane din plastic. care să nu consume nimic. schema de principiu. tablă. ţeavă de polietilenă.25kg. Cei 216 magneţi necesari construcţiei motorului prezentat la pagina 58 – 60 costă pentru magnetul S – 10 – 05 – DN având forţa de 1 Kg comandat la www.) Alternatorul pe care trebuie să-l acţioneze poate fi cel de la pagina 23 căruia îi puneţi în locul turbinei Pelton o fulie sau un pinion de bicicletă ( în cazul în care turaţia motorului e mai mare sau mai mică decât cea cerută de alternator) depinde ce optaţi să folosiţi pentru transmiterea mişcării de la motor la alternator. concepută de mine. căutaţi unul similar pe internet căci cel de la LP are preţul exagerat de mare.

Volumul de apă ridicat de melc trebuie să poată fi mai mare decât cel ce se scurge prin duzele de pe marginea turbinei sub efectul gravitaţiei şi forţei centrifuge. iar apoi se vine cu ţeava exterioară decupată pe din două în lung. 212 . ele trebuie să fie perpendiculare pe direcţia de ieşire a lichidului din duze. De asemenea ar fi ideal ca rezervorul turbinei ( partea de sus în care se varsă melcul şi în care acţionează în special gravitaţia ). Punerea în funcţiune după umplerea cu lichid se face cu ajutorul unui rac prevăzut pe ax deasupra fuliei şi acţionarea cu ajutorul unui motor exterior până ce este adusă la turaţia de la care va continua singură să se rotească. să fie cât mai înaltă posibil. care se sudează sau se lipesc la punctele de contact cu spirele şnecului. după care se sudează sau se lipesc şi marginile de contact în lungul celor două jumătăţi de ţeavă. Pentru cei ce nu ştiu cum se face un asemenea melc ( şnec) se sudează aripile din tablă sau se lipesc cele din plastic pe axul central. Grijă la duze – cât mai mici ca să asigure presiune cât mai mare.Criza energetică – adevăr sau minciună ? întâi melcul. dacă se poate doar la 1 – 2 centimetri şi grijă la orientarea lor. Este o chestie de echilibrare a dimensiunii acestuia cu volumul de apă adus de melc. pentru a se asigura o permanentă şi sigură menţinere a rezervorului turbinei plin. Apoi în funcţie de acest lucru se dimensionează restul. ( dintr-o ţeavă de 3 ţoli sau o ţeavă de PVC de 110 ) care va fi acţionat cu ajutorul unei bormaşini puternice pentru a determina exact volumul de apă pe care-l poate ridica şi de la ce turaţie în sus. aripioarele de contrapresiune cât mai apropiate de marginea turbinei. Cu cât va fi mai înaltă această secţiune cu atât presiunea apei la duze va fi mai mare.

Încă odată urez succes celor ce vor încerca să construiască ceva fie folosindu-se de cele scrise aici. dacă se reuşeşte o bună echilibrare a ei această turbină autonomă sigur va funcţiona. Oricum. fie de pe internet. după ani de studii că sunt funcţionale. şi va genera o forţă cu atât mai mare cu cât dimensiunile ei ( şi implicit volumul de lichid circulat va fi mai mare ). E foarte posibil să nu-mi fie primit manuscrisul la nici o editură. voi proceda la distribuirea lui pe internet. Succes ! Dorinţa mea este ca această carte să poată fi tipărită la o editură care să-i poată asigura un tiraj cât mai mare şi o distribuţie cât mai largă pe tot cuprinsul ţării. 11 dec 2009 213 . În cazul în care vor trece mai mult de şase luni şi manuscrisul nu va fi primit la nici o editură. şi de asemenea doar pe cele de care sunt convins. Dar nu-mi fac iluzii. Autorul. Menţionez că am ales din multitudinea de dispozitive pentru energia liberă pe cele care sunt absolut sigur că pot fi construite de oricine se pricepe un pic la meşterit.Cătălin Dan CÂRNARU Restul… Experimentaţi…. după ce vor fi citit această carte ! Cu stimă şi respect tuturor cititorilor mei. Vreau să spun adică că nu aveţi de-a face cu vreun şarlatan ci cu un om de bună credinţă.

v. Numele cărţilor electronice şi ale filmelor sunt date în forma în care le-am găsit pe internet pentru o mai uşoară regăsire a lor. Vlad Mario Homutescu la Editura Cermi Iaşi 2003 • „Să nu atingi această carte” de J. care nu se rezumă doar la carte tipărită ci şi carte electronică (în format pdf.v. Folescu la editura Albatros Bucureşti 1981 • „Enigme în galaxie” de Florin Gheorghiţă la editura Junimea Iaşi 1983 • „Lumi galactice” de Doru Davicovici la editura Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti 1986 • „Celţii şi extratereştri” de E. Helsing şi Stefan Erdman la editura Antet în 2009 • „Cine conduce lumea” vol. Carte tipărită şi reviste în limba română • „Zeiţa de oricalc” de Doru Davidovici la editura Albatros 1977 • „Aventura surselor de energie” de G. filme şi de asemenea adresele câtorva pagini de internet.v. Helsing la editura Samizdat 214 . Strategii şi minciuni în politica mondială” de Miguel Pedrero la editura Litera Internaţional Bucureşti 2008 • „Vrăjitorul apei” de Callum Coats editura Excalibur în 2009 • „Minciuni milenare” de J. II şi III de J. am să prezint aici o bibliografie. Savitescu. Ghe. I.Criza energetică – adevăr sau minciună ? Bibliografie Pentru cei ce vor să afle mai multe despre cele tratate în această carte şi în scopul unei mai bune plasări a subiectului cărţii în contextul mondial real din care face parte. Emil Jugureanu.). la editura Domino în 1998 • „Introducere în maşini Stirling” de Condrat Adrian Homutescu. Coarer-Kalondan şi Gwezenn-Dana la editura Athena 1995 • „Experimentul Pământ” de Hartwig Hausdorf.com • „Corupţia marilor puteri. Helsing la editura Antet în 2005 • „Cartea Cărţilor” de Robert Charroux la editura Pro editură şi tipografie 2007 • „Tehnologii free energy” de Jeane Manning editura Excalibur în 2008 : office@edituraexcalibur. reviste.

• „Psihologia mulţimilor” de Gustave Le Bon la editura Anima • Revista „Nexus magazin” în chioşcurile de ziare ( atenţie se găseşte greu – contravine intereselor oficiale ). • Revista „Energia liberă” în chioşcurile de ziare ( revistă a cărui număr 1 a apărut în septembrie 2009 – nu ştiu cât de uşor poate fi găsită – eu încă nu am găsit-o).US.Tesla.Cătălin Dan CÂRNARU • „Extraterestrul român” de Valentin Ovidiu Vâzdoagă editura Obiectiv din Craiova.pdf • Experiments with Alternate Curents of High Potential and High Frequency by Nikola Tesla.pdf autor Patrick J.Free Energy Generation.Patents.The Mysterious Mr Tesla Zeitgeist Zeitgeist addendum End Game .Nikola.Energy from the vacuum .pdf • Tom Bearden .Blueprint For Global Enslavement 911 In Plane Site Roger and Me 215 .The Manual of Free Energy Devices and Systems (1991). –„edituraobiectiv@rdslink ro” • „Armele secrete ale zeului Wotan” acelşi autor aceiaşi editură.of. Constantin Cojocaru (2008) Filme : • • • • • • • • • • The Race to Zero Point Who Killed The Electric Car The missing secrets of Nikola Tesla Tesla-Master of Lightning BBC Horizon 1982 .1-6 • Bearden .pdf • Bearden Final Secret of Free Eenergy. Carte electronică : • A Practical Guide to Free-Energy.pdf • Crima numită privatizare de dr.pdf • Kelly .pdf • My Inventions by Nikola Tesla.concepts and principles.pdf vol. Kelly • Encyclopedia of Energy.pdf • The Strange Life of Nikola Tesla.pdf • Complete.Free Energy.pdf • Magnetic Energy .

de se pot comanda magneţi pentru construcţia motoarelor există aici şi un catalog în format pdf. şi alternatoare destinate microhidrocentralelor).com • http://www.euromagnet.com • http://www.lpelectric.SiCKO • http://www.euromagnet ro firmă din Cluj la care se pot comanda diferite produse magnetice printre care şi o gamă destul de largă de magneţi cu neodim comenzi ce pot fi plătite ramburs.geocities. eoliene. • http://www. Livrarea se face prin poştă sau curier.Criza energetică – adevăr sau minciună ? • An Inconvenient Truth Situri web : • Michael Moore .com site-ul oficial al constructorilor.rexresearch.U. Marea Britanie şi Rusia) • http://www.A.com/org/tesla/uvode htm site-ul oficial al muzeului Tesla din Belgrad • http://www.com • http://www.ro firmă din Alba Iulia de unde pot fi procurate echipamente energetice (panouri solare. • http://www.9633 216 . Canada.keelynet.com • http://www. t.com se pot găsi printre altele.earthlink.laesieworks.home.PESWiki. • http://www.bizoo ro • http://www. 130) ale lui Nikola Tesla (menţionez că restul până la şapte sute şi ceva – nici nu se ştie exact câte ! – sunt ţinute secret de către guvernele S.eyepod.greyfalcon..com • http://www.freelectricity.FuellessPower.us • http://www.e.supermagnete. generatoarele nu se vând ci se închiriază • http://www.com se găsesc cărţi practice în format pdf. toate brevetele publice ( cca.org • http://www.perendev-power.yurope.net • http://www.energielibera net • http://www.

Cătălin Dan CÂRNARU 217 .

.

.

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan 2 .

coperta şi ilustraţiile Cătălin Dan CÂRNARU carnaruc@gmail.com 29 martie 2010 3 .aplicaţii energia pentru toţi vol.Motoare magnetice Cătălin Dan CÂRNARU Cârnaru Cătălin Dan Motoare magnetice . 2 Tehnoredactarea.

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Lucrare publicată în municipiul Moreni Dâmboviţa în anul 2010 ISBN 978-973-0-08804-5 4 .

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan „Energia electrică este omniprezentă. gazului metan sau a oricărui alt combustibil.“ Dr. cărbunelui. Nicolae Tesla (1856-1943) 5 . în cantităţi nelimitate şi poate propulsa toate maşinile din lume fără utilizarea petrolului.

................ 8 Puţină istorie ....................... 116 Maşina pentru vată de zahăr............... 27 Brevetate ........... 77 Frigiderul şi pompa de căldură................................................................................................................................................................................................. 84 Energia electrică ...... 72 Încălzitor cu fricţiune . 108 Lanternă ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 130 Betoniera ...................... 132 6 ...... 53 Eu propun .......................................... 13 Roata olarului şi castelele de nisip ...................................................................................................... 113 Râşniţa de cafea şi altele asemenea...................................................................................................................................................... 128 Maşina de găurit..................................... 101 Grup generator cu alternator de 220 V................................................................................................ 54 Sfaturi practice privind construcţia şi exploatarea motoarelor magnetice ........ 72 Încălzitor cu inducţie magnetică ................................................................................................................................................................ 110 În bucătărie .................................... 104 Lumina. 118 Maşina de cusut...........................................................................................................................................................................................................................................................................Motoare magnetice Cuprins Cârnaru Cătălin Dan Câteva cuvinte despre magneţi .................................... 121 Şurubelniţa ........................................................................................................................ 131 Masa vibratoare pentru turnat pavele ........................................................................... 115 Maşina de tocat carne............................................................................................ 57 Energia termică......................................................................................... 124 Fierăstrău circular ............................................. 111 Mori pentru cereale ................................................ 42 Avertisment ......................................................... 106 Veioza .................................................. 86 Generator de curent continuu ........ 94 Generator de curent continuu sau alternativ.................... 28 Nebrevetate ................................................................................ 75 Ventilatorul ............................................................................... 78 Maşina frigorifică şi criogenică... 20 Câteva motoare magnetice.............................................. 80 Sistemele de aerisire forţată şi hota............................................................................................................................................ 125 Rindea mecanică ................................................................ 126 Strung pentru lemn....................................................................................................................... 119 Polizorul................................................................................. 117 În atelier..................................................................................................................................................

................................................................. 180 În aer................................................ 206 Un ultim cuvânt .........Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan În grădină..................................................................................................... 137 Pompele................................ 181 E barcă sau avion ?...................................... 200 Fântână arteziană........................................................................................................................................................................................................................... 135 Fierăstrău mecanic ( drujbă).................................................................................................................................................................... 199 Acvariul................................................... 172 Motor jet cu pompă Tesla .............................................................. 158 Cărucior şi scaun de handicap.................................................................................................. 150 Pe şosea .............................................................................. 155 Biciclete şi trotinete.................................... 184 Un pic mai sus........................................................................................................... 163 Iarna pe zăpadă.............. 208 7 ............................................................................................... 146 Cap tractor............. 167 Pe apă......................................................................................................................................................................... 133 Maşină de tuns iarba.. 175 Hidroglisor ............................................................................................................................................................................................................................. 198 Hobby şi amuzament ..................................................................................................................................................................................................................................... 204 Farfurie zburătoare ............................ 170 Motor cu zbaturi.................................................. 138 Tocătoare de resturi................................ 173 Motor cu elice ..................................................... 207 Bibliografie....................................................................................................................... 153 Roţile….................................................................................................................................................. 143 Motocultorul........................................................................... 165 Automobilele............................................................................................................... 194 Şi mai sus ............ 203 Giroscopul.............

mixerul. acesta a fost imediat acaparat de cercurile de puternici industriaşi şi bancheri ai vremii. De ce a doua carte poartă titlul „Motoare magnetice – aplicaţii” pentru că de fapt marea majoritate a motoarelor electrice care funcţionează în jurul nostru pot fi relativ uşor înlocuite de motoare magnetice. condus de naivitatea tinereţii dăruise cu generozitate lumii sistemul actual. De ce s-a dezis apoi de el este tocmai conştiinţa faptului că încă din acea fază de început a sistemului energetic mondial. precum şi toate maşinile unelte pe care le folosim în curte sau în atelierul din garaj…Prea arar conştientizăm cât de multe motoare electrice ne înconjoară 8 . Râşniţa de cafea. Şi mai ales pentru că la o analiză atentă se desprinde concluzia că ceva mai mult de jumătate din consumul lunar de energie electrică constituie funcţionarea unui motor electric. uscătorul de păr. în magazine !” Căci marea majoritate a celor din jurul nostru nu sunt conştienţi tocmai de ideea principală care se desprinde din cartea pe care am scris-o anul trecut – aceea că cercurile financiar– industriale care conduc economia mondială nu au absolut nici un interes ca populaţia lumii să cunoască o altă alternativă la energia scumpă care te ţine sclav al sistemului internaţional de distribuţie energetică controlat de ei. care au văzut imediat în el o sursă inepuizabilă de câştiguri personale… Iată pentru ce revin cu o carte menită să o completeze pe aceea şi cred că poate în viitor va mai fi poate una sau două. ar fi pe piaţă. Tocmai desprinderea de acest sistem a fost dezideratul lui Tesla în partea a doua a vieţii lui. Ţi se răspunde de cele mai multe ori cu lait-motivul: „ ai văzut tu. ventilatoarele de la hotă şi de la instalaţiile de aer condiţionat. s-ar produce pe undeva. aspiratorul.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Câteva cuvinte despre magneţi Când am scris cartea „Criza energetică – adevăr sau minciună” cu subtitlul „energia pentru toţi” nu credeam că în scurt timp mă voi apuca de o nouă carte care să trateze subiectul disponibilităţii energiei pentru oricine. de pe unele forumuri de discuţii de pe internet m-au făcut să cred că de fapt neîncrederea în această posibilitate este adânc înrădăcinată… Părerea general acceptată este că de fapt tehnologiile destinate surselor de energie de mică putere pentru publicul larg sunt cel mult nişte mofturi. căreia el îi pusese bazele. cu unii din prietenii şi rudele mele. vreodată vreun asemenea dispozitiv funcţionând?” sau „Dacă ar fi cât de cât rentabile. maşina de spălat. Dar discuţiile din ultimul timp. precum şi unele din afirmaţiile unor tineri. după ce în prima parte.

când eram mai mic… aşa…cam prin clasa a zecea. Hai să luăm două cutii identice. câmpuri care prin mutarea rapidă de la o bobină la alta forţau rotorul să se rotească… Având eu un moment de revelaţie. Nu contează că mă repet. De aceea se numeşte magnetul. Când eram copii aveam o vorbă : „poanta-i veche. m-a privit de sus şi mi-a răspuns ceva cam de genul acesta: „– În primul rând nu cred c-ai înţeles corect. bărcilor sau autoturismelor. Pentru cei ce au citit cartea aceea înaintea rândurilor de faţă va fi o reamintire. iar datorită faptului că nu consumă carburanţi şi nu creează unde electromagnetice sunt complet nepoluante. iar în cealaltă un electromagnet de o forţă apropiată. Câmpurile din interiorul unui motor nu sunt câmpuri magnetice ci câmpuri electromagnetice. m-am ridicat şi l-am întrebat pe profesor: „De ce mai consumăm curent dacă e vorba de câmpuri magnetice. iar pentru ceilalţi va fi doar ceva nou. Fiind un câmp constant este imposibil de controlat. capitol care începe cu o amintire şi o povestioară. aici reprezintă un bun început pentru o carte. am uitat repede de ideea mea cu magneţii. care au un raport putere – greutate ( randament ) net superior acestora. de la înălţimea pregătirii sale de profesor de fizică. cum că motoarele electrice funcţionează prin crearea unor câmpuri magnetice generate de bobinajele motorului. Eram din câte-mi amintesc pe trimestrul al treilea al clasei a zecea. Din păcate nu se poate. la o oră de fizică am înţeles ascultând explicaţiile „Tovarăşului Profesor”.” Pe vremea aceea eram cam timid şi în urma tonului dojenitor cu care a venit lămurirea. prostu-i nou !” Iată deci : „ Odată. În „Criza energetică…” am dedicat un capitol motoarelor magnetice. toate pot fi înlocuite cu motoare magnetice. mai de mult. Iar în ce priveşte construirea motoarelor cu magneţi… Am vrea noi. Şi nu numai motoarele electrice pot fi înlocuite cu motoare magnetice. Am să le transcriu aici în întregime căci aşa cum acolo au reprezentat un bun început pentru un capitol. Într-una să montăm un magnet puternic. În multe situaţii şi cele cu ardere internă. De la uneltele de folosire zilnică în bucătărie şi atelier până la motoarele scuterelor. şi pentru că toţi eram în febra examenelor de treaptă care se apropiau. deoarece câmpul magnetic al unui magnet e un câmp permanent. de ce nu construim motoare direct cu magneţi ?” Dumnealui. Acum când vă povestesc întâmplarea mă gândesc la o experienţă. Electromagnetul îl vom 9 . şi până la sfârşitul orei am tăcut mâlc. magnet permanent. constant. bicicletelor. Asta până acum câţiva ani.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan şi cu atât mai rar suntem conştienţi de poluarea electromagnetică de care sunt responsabile. m-am aşezat jos roşu ca un rac.

. cruciat. stau şâ-mi storc creierii şî nu găsesc răspuns). Altăceva n-o fi putut şi el să facă decât o imposibilitate fizică!?. sămi spună care-i diferenţa dintre cele două câmpuri. p-atunci nu era ca ăi-d-azi… cre-că era d-o mie dă ori mai slabi ca ăi de-i ştim noi azi… Şî… cum să juca el aşa… o-nţăles cu capu-ăla-al lui dă medieval incult care-i treaba cu magneţii… o priceput va-s-zîcă care-s propretăţile lor şî le-o scris p-un pergament… Şi p-ormă s-o apucat el şi s-o gândit că dacă aste-s propretăţile… n-ar fi rău să facă după ele cu magneţii ăia cu care tocma să jucase un motor. folosindu-se doar de o bucăţică de fier sau de un mic magnet !. s-o apucat ş-o construit primu motor magnetic din lume…( la ce i-o fi trebuit !?. (Pietrus Peregrinus). unu’ de-i zâcea Petre Călătoru. fără a atinge cutiile. Conjur pe orice fizician.. Şî… după ce-o mâzgălit el o schemă. Nuş-ce să zâc!.... Da’… nu contează ! de unde de ne-unde… i-o fi luat el şi…mă gândesc… că oricum ăia… magneţii. cel electromagnetic şi cel magnetic. cică odat-dă mult…. acu vro 750 de ani.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan alimenta de la o baterie ascunsă şi ea în cutie.… tot ocupându-se el dă cruciade pân evu-ăla întunecat şi mediu.. Şi acum să vă spun o poveste… Asta de mai sus nu-i poveste... doar o amintire… Amu.. Şî ca să-şi mai omoare timpu’ s-o gândit că n-ar fi rău să să joace-oleacă cu nişte magneţi. la un moment o-nceput să să plictisască…. ( de unde naiba o fi luat el magneţi pă vremea aia.) 10 .

Cum am aflat despre acest motor.” Pentru cei care ştiu mai puţină engleză ca mine ar fi cam aşa: „1269 Primele experienţe în magnetism au fost desfăşurate de Petrus Peregrinus de Maricourt. 2004) şi care totalizează aproape 5000 de pagini.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Aici se termină povestea mea spusă într-un limbaj de ţăran prost şi incult. Cleveland” (ed) (Elsevier.cu cât ai mai mulţi ani de şcoală cu atât îţi cresc nişte ochelari de cal mai mari Acum. probabil vă întrebaţi de ce nu aţi auzit nimic de domnul cruciat cu pricina. E o poveste mai complicată şi e legată tot de interesul oligarhilor ca noi. who observes and describes some of the fundamental properties of magnets. în 6 volume. numită „Encyclopedia of Energy de C. să le fim sclavi. Dar stau şi mă gândesc… aşa ca prostu’… Dacă şi domnul cruciat Pietrus Peregrinus.” Dumneavoastră probabil că vă miraţi. cărţoiu-acesta care se vrea a cuprinde în el tot ce poate „să se existe” pe planeta-asta despre energie. dar eu nu. Ei bine. Acum câţiva ani s-a editat undeva prin America o operă monumentală. acum câţiva ani tot dintr-o notă. a French engineer. spune despre domnul Peregrinus într-o notă de la sfârşitul volumului 6 ( atenţie nimic în tot cuprinsul ei) doar următoarele cuvinte : „1269 The first experiments in magnetism are carried aut by Petrus Peregrinus de Maricourt. care a observat şi a descris unele dintre proprietăţile fundamentale ale magneţilor. un inginer francez. am început să caut pe internet. atunci prin 1260 ar fi avut un încrezut de profesor de fizică care să-i spună că e imposibil să faci un motor magnetic… Din cele două povestioare de mai sus se desprind clare ca apa de izvor două concluzii logice… (dacă nu cumva sunt tot una !) : .şcoala mutilează grav spiritul. prostimea. 11 . într-o carte veche. reducându-i drastic latura inventivă şi curiozitatea… . Mi-au trebuit mai mulţi ani ca să aflu aceste puţine lucruri pe care vi le spun.

iar traducerea manuscrisului a fost trecută la secret într-o bibliotecă din Statele Unite. Pe noi nu ne interesează aceste amănunte ştiinţifice ce ţin de teoria cuantică a magnetismului. După ce s-a constatat că motorul e perfect funcţional. sau de demonstraţiile matematice ale proprietăţilor fizice ale magneţilor. acesta funcţionează prin crearea unor câmpuri electromagnetice rotitoare. ( care cred eu a fost ales intenţionat a fi prezentat căci e greu să faci vreo echivalenţă între el şi cel de mai sus) Şi mai există o problemă. În ultimii ani datorită faptului că reţeaua Internet a devenit uriaşă. o copie după originalul făcut de Pietrus. Se pare că Peregrinus şi-ar fi scris opera în limba latină şi din câte am înţeles manuscrisul său ar fi zăcut până prin anii 50’ în biblioteca Vaticanului. Pe de altă parte din ce în ce mai mulţi funcţionari mărunţi din administraţia americană şi nu numai nefiind de acord cu politica de secretomanie a statelor încep să fure informaţii pe care le plasează pe internet…” Aşa cum mi-a spus mie profesorul de fizică odată de mult. este din ce în ce mai greu de controlat ce informaţii se scurg spre ea.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Singura trimitere era desenul acesta. În esenţă cam asta-i tot ce se poate afla de pe Internet despre Petrus Peregrinus… Acum veţi întreba probabil cum de au ajuns chiar şi aceste puţine informaţii pe Internet. şi cum continuă să o spună toţi profesorii de fizică explicând funcţionarea unui motor electric. cu atât mai mult că acum e suficientă o memorie USB flash sau un acces pe reţea ca să furi informaţie de pe orice calculator. Nu sunt om de ştiinţă. şi ca atare nu vom intra în amănunte ştiinţifice care ne depăşesc şi nu au nici cine ştie ce relevanţă aici. Ar fi fost descoperit de un istoric şi cineva s-a apucat să facă o traducere în engleză a manuscrisului şi ar fi construit motorul ( nu e cel din imagine – dar identic constructiv!). Aceştia nu au decât să-şi bată capul cu tratate ştiinţifice. Acestea sunt în esenţă câmpuri magnetice create de curentul electric. a fost distrus. Deci: 12 . şi chiar dacă aş fi cartea pe care o scriu acum este adresată celor mulţi şi proşti nu cine ştie cărui mare fizician sau inginer. Pentru a construi un motor cu ajutorul magneţilor ar trebui să ştim mai întâi cam ce sunt aceştia.

atrage fierul.n. mai departe.). 625 -546 î. 460 î. inelele 13 .).) din Apollonia considera că magnetismul este rezultatul tendinţei combinării „umidităţii fierului cu uscăciunea magnetitei”. Ei nu-şi puteau explica proprietăţile ciudate ale acelui mineral.e.) sau Epicur (341– 270 î. care se putea exploata destul de uşor în localitatea numită Magnezia din Asia Mică. de inele. 2600 de ani anticii cunoşteau mineralul numit magnetită. Cinci poţi vedea.) se mai crede de asemenea că numele de magnet vine de la ciobanul Magnes care intrând cu turma de oi în zona zăcămintelor de magnetită a constat că cuiele de la încălţăminte precum şi vârful de fier al toiagului său se lipeau de sol.n.e n. care în esenţă este un oxid de fier. Democrit (460 – 370 î. îţi voi spune-acuma Cu ce aşezământ al firii piatra. Thales din Milet (cca. De-această piatră oamenii se miră Că poate ţine atârnat de dânsa Un şir întreg.Motoare magnetice Puţină istorie Cârnaru Cătălin Dan Acum cca. Că spânzură în jos unul de altul Şi în bătaia vântului se leagănă! Lipite unul de cel’lalt.) acorda proprietăţilor magnetice o interpretare animistă – adică conform cu gândirea vremii se credea că există un suflet. Cea mai frumoasă descriere atomistă a magnetitei o face Titus Lucretius Carus (94 – 55 î.e n. primii care l-au studiat mai atent fiind Thales din Milet şi Diogene din Apollonia. de a se alipi de obiectele metalice. considerau că magnetismul s-ar datora faptului că magnetita emite nişte particule foarte fine (atomii) care pătrunzând în fier provoacă atracţia. Căreia-n limba părintească grecii Îi zic magnet (fiindcă în Magnezia E obârşia ei!).). Diogene (Laërtius cca. în „Poemul Naturii” ( De rerum natura ) carte apărută în traducere şi la editura ştiinţifică în 1965: „Eu.e n. Conform naturalistului roman Pliniu cel Bătrân ( Caius Plinius Secundus 23 -79 e n. În schimb atomiştii ca Empedocle (490 – 430 î. Indiferent care este provenienţa reală a numelui acestuia magnetul a intrat încă de atunci în atenţia oamenilor de ştiinţă. un spirit care conferă proprietăţi oricărui lucru. ba uneori mai multe.e. poet roman.e n. adese.

Şi acum. Până ce dă de piatră şi rămâne Lipit de ea cu lanţuri nevăzute!“ Şi în continuare tot despre atracţiei fierului: „Cum se răreşte aeru-naintea Inelului şi locul de la mijloc Rămâne gol... Ei lunecă legaţi unii de alţii Şi tot inelul pleacă după dânşii: Nici într-un corp atomii nu se leagă Şi nu se ţin mai strâns unii de alţii Şi mai împleticiţi decât în fierul Cel tare şi-nfiorător de rece. Îndată cad în gol atomii fierului. când s-apropie de dânsa! Ba eu văzui inele samotracice Şi pilituri de fier săltând nebune În scafe de aramă..e. dar. numaidecât tot aerul Ce se găseşte îndărătul fierului Îl mână de la spate şi-l împinge“... ce-mprăştie prin ciocnet Tot aerul cel dintre fier şi piatră. fiecare. De-aceea. nu-i de mirare dacă. Tot el observă şi descrie aici şi proprietatea de respingere a magnetului. explicaţia : „ . cum le trage piatra“.). când o piatră Magnetică sub ele a fost pusă : Aşa de mult doreau de ea să fugă!“ 14 .Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Simt. Din piatra noastră trebuie să curgă Un val de-atomi. proprietate care mai fusese observată şi de filozoful grec Platon (426—347 î.n. Precum am spus.. dar care nu-i dăduse prea mare importanţă: „Se mai întâmplă uneori că fierul Se dă-napoi de la această piatră : Când fuge. Când spaţiul acesta se deşartă Şi gol rămâne locul de la mijloc.. nu pot în vid să cadă Acei câţiva atomi fără ca însuşi Inelul să nu plece după dânşii: E1 o şi face asta şi-i urmează..Mai întâi de toate.

Odată cu italianul a trăit şi cel care este considerat a fi părintele magnetismului. Abia după circa 300 de ani mai apare un învăţat care se apleacă cu seriozitate asupra studiului magneţilor şi acesta este italianul Gianbattista della Porta (1541 – 1615). deşi este prima aplicaţie practică a magnetismului. abia după secolele 11 – 12 apar noi mărturii despre cercetările asupra magnetismului. Cu toate că busola se folosea deja. funcţionarea ei nu era pusă pe seama magnetismului terestru şi de fapt se considera că ea arată un punct – mereu acelaşi – pe bolta cerească. El afirmă că magnetita fiind un amestec de piatră şi fier. Petrus descrie în cartea sa experienţele făcute cu o bucată de magnetită prelucrată în formă sferică. are originea foarte controversată. Cert este că atunci când marii navigatori ai vremii au plecat în călătoriile lor nesfârşite pe mare. Eu personal mi-amintesc că am învăţat în şcoala primară că ar fi fost inventată de chinezi cândva între secolele 26 şi 11 înaintea erei noastre. Busola. Primul manuscris despre fizica experimentală cunoscut azi pare a fi lucrarea numită Epistola Petri Peregrini de Maricourt ad Sygerum de Foucaucourt Militem de Magnete apărut în 1269. atracţia magnetică rezultă ca urmare a luptei duale dintre caracteristicele lor. Plimbând pe suprafaţa acestei sfere magnetice o bară de fier şi urmărindu-i diferitele orientări el reuşeşte să determine un set de linii care înconjoară sfera asemenea meridianelor terestre. aceasta are o nevoie acută de egalizare a forţelor cu piatra şi ca atare tânjind după fier îl atrage. dar nici explicaţia pe care o dă acesta magnetismului nu e mai apropiată de adevăr. anume medicului englez William Gilbert de Colchester 15 . el fiind acela care afirmă să superstiţia marinărească conform căreia ceapa şi usturoiul ar speria spiritele magnetice ale busolei este lipsită de orice temei real. Dar mai târziu am întâlnit referiri în mai multe surse la faptul că ea ar fi fost inventată de arabi şi că ar fi ajuns în China mult mai târziu iar prin secolul 12 –13 al erei noastre ar fi ajuns să fie preluată de europeni. cunoşteau foarte bine folosirea busolei. originea ei fiind chiar şi în prezent controversată. În magnetită fiind mai multă piatră decât fier.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Mai aproape de noi în timp datorită obscurantismului care a caracterizat o mare parte a evului mediu. scris de inginerul şi ofiţerul francez Pierre Pelerin de Maricourt sau cu numele latinizat de Petrus Peregrinus despre care am scris mai sus. care meridiane se unesc în două punte întocmai ca şi meridianele terestre. piesă pe care o numeşte „terrella”. El numeşte prin analogie aceste puncte poli.

André Marie Ampère (1775-1836) este cel care postulează că de vreme ce curentul electric care străbate un conductor dă naştere unui câmp magnetic. În plus aceasta ca o preţuire a meritelor sale îi lasă prin testament o donaţie pentru continuarea cercetărilor sale. prin inducţie.acţiunea magnetică este atât atractivă cât şi repulsivă după polii care se opun . Sfârşitul secolului 18 şi începutul secolului 19 constituie perioada în care apropierea de cauzele reale ale magnetismului este maximă. fiind primul care pune accent deosebit pe cercetarea experimentală. căci moare şi el la scurt timp în epidemia de ciumă din 1603. dar numai oţelul îşi păstrează această magnetizare. fizician şi chimist danez. atunci logic este că magnetismul natural trebuie să apară ca urmare a unor curenţi prezenţi în structura intimă a materiei. El stabileşte în lucrarea sa următoarele principii: . .Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan (1544 . Din păcate el nu va apuca să beneficieze de generozitatea reginei. explicând înclinarea diferită a acului busolei la latitudini diferite şi astfel pune bazele unei noi ştiinţe – geomagnetismul . În 1750 geologul englez John Michell este cel care construieşte o balanţă pentru studiul magneţilor. Ca rezultat al celor 17 ani de muncă experimentală el publică în 1600 cartea „De magnete”. în timpul său liber a studiat cu atenţie proprietăţile magneţilor. În 1831 Michael Faraday (1791-1867) descoperă faptul că mişcarea unui magnet în interiorul unui conductor creează în acesta un curent electric şi de asemenea legea inducţiei electromagnetice care stă la baza construcţiei 16 . stabileşte legătura dintre curentul electric şi câmpul magnetic prin observaţia că acul busolei este atras de un conductor străbătut de curent electric. pe care le delimitează net de cele magnetice. Astfel în 1819.stabileşte faptul că Pământul este un magnet asemenea terrellei lui Peregrinus.1603).atât fierul cât şi oţelul se magnetizează în contact cu magnetita. Prestigiul său atât ca medic cât şi ca fizician o determină pe regina Elisabeta I (1533-1603) să-l angajeze ca medic de curte.stabileşte că liniile de câmp magnetice ale pământului se închid în centrul său. În cartea sa el arată şi rezultatele experienţelor sale cu privire la acţiunile electrostatice. pasionat fiind de fizică. .polii magnetici sunt inseparabili. şi reuşeşte să stabilească legea descreşterii forţei de respingere a magneţilor invers proporţional cu pătratul distanţei dintre ei. Hans Christian Oersted (1777-1851). Acesta.

Deci câmpul magnetic al materialului respectiv pe care-l constatăm noi este cel datorat însumării momentelor magnetice ale zonei de suprafaţă. Aceste micro – câmpuri se datorează faptului că în structura intimă a materiei aceasta este organizată în regiuni ( domenii magnetice) de mai mulţi atomi şi molecule care au acelaşi moment magnetic. Unificarea teoriei electrice cu cea magnetică o face James Clark Maxwell (1831 — 1879) prin teoria câmpului electromagnetic care prevede existenţa undelor electromagnetice. Paul (1872-1946). Deci în masa unui material magnetic structura sa e organizată în mici magneţi despărţiţi de aşa numiţii pereţi neutri Bloch (structura domenică preconizată de Landau şi Lifşiţ (1935)). Deoarece aceşti magneţi elementari din masa materiei au sensuri de magnetizare diferite.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan transformatoarelor. Astfel. Fizicianul francez Pierre Ernst Weiss (1865—1940) este cel ce postulează existenţa unor „câmpuri magnetice moleculare” în materiale asemenea fierului. El introduce şi denumirea de câmp magnetic în anul 1845. prin teoria lui Ampere se stabileşte că câmpul magnetic elementar se datorează mişcării sarcinilor electrice reprezentate de electronii rotindu-se în jurul nucleului atomic. Acum… din faptul că momentul magnetic elementar există în orice material. 17 . Fizicianul danez Niels Henrik David Bohr (1885-1962). numai că aceste proprietăţi magnetice la cea mai mare parte a materiei sunt atât de slabe. Datorită lui Weiss se stabileşte faptul că există în masa magnetului micro – câmpuri magnetice determinate de însumarea mai multor momente magnetice elementare. şi cel român Ştefan Procopiu (1890 – 1972) sunt cei care stabilesc existenţa momentului magnetic molecular datorat mişcării sarcinilor electrice elementare ( aşa numitul magneton Bohr). motoarelor şi generatoarelor electrice. Fără a intra în amănunte ştiinţifice trebuie să explicăm aici pe scurt care este urmarea cercetărilor făcute de cei înşiraţi aici. Singura zonă unde această anulare nu are loc este suprafaţa materialului. încât nu pot fi detectate uneori nici cu aparatură sofisticată. E adevărat. Momentul magnetic prin cercetările lui Bohr şi Procopiu s-a stabilit că se datorează sensului de rotaţie al electronului pe orbita nucleului (mişcarea de spin) precum şi al sensului mişcării lui de revoluţie pe orbită în jurul nucleului. rezultatul logic este că orice materie prezintă proprietăţi magnetice. concept care combinat cu teoria lui Langevin. acestea se anulează între ele. explică proprietăţile puternic magnetice ale magneţilor naturali cum ar fi magnetita.

18 . Printre cestea sunt: . 6. căci din aceasta fac parte magneţii. Aceştia se caracterizează prin permeabilitate şi susceptibilitate magnetică uriaşă comparativ cu celelalte două grupe. 2. forţa de atracţie dintre magneţi şi metalele feroase e direct proporţională cu pătratul greutăţii lor. 3. Din punctul de vedere al permeabilităţii magnetice materialele se împart în materiale diamagnetice. fluxul magnetic circulă între polii magnetului cu viteza luminii. Aşa cum mi-a spus atunci de mult profesorul. . feromagnetice. 5. dă permeabilitatea magnetică relativă a materialului. De-a lungul timpului s-au structurat o serie de 12 caracteristici ale magneţilor pe care ar fi bine să le revedem pentru o mai bună înţelegere a lor: 1. energia magnetului e concentrată aproape în întregime la cei doi poli ai săi. prima şi cea mai evidentă proprietate e că magneţii se atrag sau se resping în funcţie de poziţia relativă a lor unul faţă de celălalt. magnetul pierde din forţă atunci când e lovit sau încălzit. 9. câmpul magnetic al magnetului poate fi ecranat prin amplasarea între magnet şi obiectul dorit a nu fi influenţat de magnet. sau negativă când e inversă ( ex la bismut). doi magneţi aflaţi în apropierea unui ecran sunt atraşi mai mult de acesta decât între ei. Pe noi ne interesează ultima categorie. paramagnetice. 4. Raportul dintre permeabilitatea magnetică absolută a vidului şi a materialului de studiu. a unui ecran feromagnetic. câmpul magnetic al unui magnet permanent are nişte caracteristici care descurajează pe oricine se gândeşte să-l folosească cumva pentru a extrage energia din el. forţa de alunecare a unui obiect metalic. când magnetizarea indusă are acelaşi sens ca cea inductoare.. datorită alinierii particulelor magnetice. Ea poate fi pozitivă.permeabilitate magnetică este factorul de proporţionalitate dintre inducţia magnetică şi câmpul aplicat şi e absolută sau relativă – μ (pentru vid se notează cu μ0). 8. sau a unui alt magnet e mai mică decât forţa necesară îndepărtării pe direcţia liniilor de flux magnetic.susceptibilitate magnetică care determină capacitatea de a se magnetiza a materialului.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Aici ar trebui să spunem că materia din punct de vedere magnetic e caracterizată de nişte mărimi specifice. magneţii se resping mai puternic decât se atrag. Mai sunt şi altele dar sunt noţiuni prea complicate pentru scopul cărţii de faţă. 7.

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan 10. forţa de respingere între cei doi poli identici ai unui magnet este invers proporţională cu pătratul distanţei dintre ei. un obiect metalic aflat între doi magneţi va fi atras de magnetul cel mai puternic. d este distanţa dintre ei. (F=1/µ * m1m2/d2 = m1m2/ µ d2 …unde m1 şi m2 reprezintă forţa celor doi poli. prin folosirea forţei de respingere a magneţilor timp îndelungat aceştia slăbesc treptat. 11. datorită abaterilor particulelor magnetice. µ este constanta permeabilităţii magnetice a mediului (pentru aer este 1) ca urmare de obicei aceasta este omisă formula rezultată fiind F= m1m2/d2 ) 19 . 12.

Tot atunci am învăţat că cantitatea de energie necesară magnetizării unui magnet este infinit mai mare decât energia ce s-ar putea extrage din acel magnet. Practic magnetismul acestor materiale este doar unul de suprafaţă. am fost şocat atunci când am demontat primul hard disc şi am constatat puterea fantastică pe care o avea magnetul semicircular plat de acolo. datorat magneţilor elementari de pe suprafaţa materialului. transformatoarele de frecvenţe mari şi la transformatoarele de înaltă tensiune din televizoare. Între timp situaţia s-a mai schimbat. Imaginea următoare ilustrează acest lucru. în speţă unul magnetic are în structura sa nişte regiuni ce delimitează prin aceiaşi mişcare de spin şi revoluţie a purtătorilor de sarcină nişte magneţi elementari. Dar mai întâi… Când eram elev de şcoală generală toţi magneţii pe care i-am văzut atunci în laboratoarele şcolare erau nişte bare sau potcoave din oţel moale – (cu conţinut scăzut de carbon) destul de slab magnetizate. Asta era perfect adevărat atunci. castelele de nisip şi magneţi?! Vom vedea. când magneţii în marea lor majoritate se făceau din bucăţi brute de oţeluri moi sau aliaje. la bobinele de şoc. erau întâlnite curent ca miezuri la antenele interne ale aparatelor de radio. mai ales în ultimii zece. Aceşti magneţi super – puternici despre care am vorbit în paragraful precedent nu se mai obţin din bucăţi brute de oţel ci altfel. După cum spuneam. Depăşea de multe ori forţa celor mai mari magneţi pe care pusesem mâna vreodată. Erau mici şi foarte puternici. Iar mai târziu. Încă din copilărie mi-am dat seama că feritele nu sunt tocmai nişte metale şi am fost curios să aflu ce sunt ele de fapt. în copilărie am învăţat că nu se pot construi motoare cu magneţi. au momentele de sensuri şi direcţii diferite. Din cele spuse în subcapitolul precedent am înţeles noi că un material. şi ca urmare suma lor este nulă sau apropiată de zero. numiţi domenii Weiss. cincisprezece ani am început să întâlnesc aşa numiţii supermagneţi. Mai târziu. 20 . Cu toate că feritele se foloseau în industria electronică încă de atunci. prin anularea între ele.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Roata olarului şi castelele de nisip Ce legătură poate fi între roata olarului. Abia cu trecerea anilor am început să întâlnesc magneţi confecţionaţi din ferite. Acestea am spus noi.

numărul magneţilor elementari din masa acelei bucăţi de fier care au momente de aceiaşi direcţie şi sens creşte simţitor. sau una de oţel moale. Din păcate la o bucată de fier. Oricât ar fi un oţel de puternic magnetizat momentele magneţilor elementari ai lui nu vor fi în totalitate orientate la fel. Iar suma tuturor momentelor lor magnetice s-ar apropia mult mai mult de ideal. lucru ce e de la sine înţeles că face ca o parte din masa piesei respective să nu prezinte aceiaşi orientare a momentelor magnetice. magnetizată uniform. acest lucru ideal nu se întâmplă. aceste particule. Dacă însă s-ar lua acel material magnetic şi ar fi măcinat până s-ar obţine din el o pulbere ale cărei particule ar fi egale cu dimensiunile unui domeniu Weiss. Dar am avea atunci doar o grămadă de pilitură de fier. ea trebuie să aibă toate domeniile Weiss cu momentele orientate după aceiaşi direcţie şi sens. independent una de cealaltă ar putea avea exact aceleaşi moment magnetic în totalitatea masei lor. pereţi care trebuie să aibă proprietăţi magnetice nule. Asta pentru că în masa acelui material există şi pereţii despărţitori ai acestor domenii. 21 . cel puţin teoretic.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan În momentul în care o bucată de fier este magnetizată uşor. Iar atunci când bucata respectivă de fier este foarte puternic magnetizată.

nu numai că se usucă ci devine altceva. Prin această presare pulberea se comportă ca nisipul de pe plajă devenind un bloc uniform şi luând forma în care a fost presată. în afară de fier. După ce se stabileşte. vasele făcute de olari. sunt amestecate cât mai uniform iar apoi presate în forme la presiuni foarte mari. ne jucam construind castele de nisip cu ajutorul unor forme din plastic. face ca particulele pulberii să fuzioneze parţial între ele. se cântăresc şi se dozează precis cantităţile de pulberi. Am spus deja că măcinarea duce la apropierea de dimensiunile domeniilor Weiss. Aceşti magneţi se obţin din pulberi. sau cobalt cu oxizi de fier. La fel procedează şi olarul atunci când pe roata lui pune un bulgăre de lut umezit. Cum ajungem însă de la pulberile din sus pomenitele substanţe chimice la magneţi… Când eram copii şi mergeam la mare. a unei bucăţi de fier sau de aliaj cu conţinut mare de fier. Temperatura care e mai mică decât cea necesară topiri componentelor respective. În momentul în care e scoasă din cuptorul respectiv piesa are deja alt aspect. cărămidarul face formele cărămizii. După această presare fiecare piesă astfel obţinută este introdusă întrun cuptor la o temperatură anume. sau cărămidarul atunci când face cărămizi din lut (lutul de olărie e tot o pulbere de fapt). îşi schimbă structura. o parte din componentele lutului se transformă parţial în sticlă. bine. Cam la fel se face şi în industrie pentru obţinerea magneţilor moderni. Nisipul umed are suficientă aderenţă pentru a-şi păstra forma după ce e scos din matriţa de plastic. sau mangan. sau cărămizile făcute din lut sunt apoi introduse într-un cuptor unde se ard. poartă denumirea de sinterizare. reţeta compoziţiei din care va fi făcut magnetul.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Ei. cercetările din ultimii 50 de ani au pus în evidenţă şi alte materiale care se pot magnetiza puternic. Iată cum. combinaţii de mangan şi zinc. supermagneţii obţinuţi din combinaţia de fier cu neodim şi bor. Toţi ştim că prin ardere lutul. la fel ca şi cărămida sau oala de lut… Întregul proces de presare şi coacere a pulberii compuse din mai multe ingrediente. După ce umezeşte lutul. Iar în ultimii ani. iar olarul îl prelucrează uşor ca pe o bucată de plastilină. Sub acţiunea focului. cupru şi seleniu. sau oxizi de nichel şi crom precum şi cu bariu şi stronţiu. Tehnologia prin care se realizează aceşti magneţi moderni diferă un pic de simpla magnetizare în curent electric de intensitate şi tensiune mare. Dar în vreme ce formele castelelor de nisip se distrugeau atunci când nisipul se usca la soare. 22 . şi anume diferite combinaţii de aliaje ca mangan. iar lutul devine ceramică. cupru. şi aluminiu. pe roata lui.

în mod repetat. în ultimii ani s-au pus la punct tehnologii de prelucrare şi procedee de magnetizare care fac ca un magnet să poată fi făcut mereu mai puternic. 23 . Probabil că deja s-a atins limita. 20 de Kw de energie electrică… această energie este aplicată de obicei asupra magnetului o perioadă destul de scurtă. deşi piesa arată ca şi cum ar fi un bloc. de ordinul secundelor. Ar trebui să facem acum o mică socoteală şi să gândim că probabil producătorul (o fabrică din China) l-a realizat cu un preţ de producţie de vreo 10 . Următorul pas este supunerea acestor forme nemagnetizate. are impresionanta forţă de aderenţă de 100 kg. De fapt prin cercetările. are permeabilitatea şi susceptibilitatea magnetică mult superioare unui aliaj obţinut prin topirea metalelor componente.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan După sinterizare. teoretice privind teoria cuantică a magnetismului. În aceştia intră procurarea celor trei ingrediente. Până când ? Nu se ştie încă. În cartea pe care am scris-o anul trecut am încercat să rezolv cumva problema echivalării forţei unui magnet cu unităţile de măsură cunoscute pentru putere. Am fost surprins atunci să constat că nu există o echivalenţă directă între forţa magneţilor. unor câmpuri magnetice din ce în ce mai puternice. Când eram eu copil un magnet metalic de 4 – 5 ori mai mare abia putea suporta greutatea unei bucăţi de fier de numai 1 kg. probabil că nu… Ce contează este că magnetul care ridică acea impresionantă greutate de 100 kg este comercializat de o firmă nemţească de profil la preţul de 40 euro. dată de obicei în kg de către comerciant. sinterizarea lor şi apoi consumul de curent electric necesar magnetizării. iar magneţii rezultaţi cel puţin în cazul celor de neodim – fier – bor au forţe de aderenţă fantastice comparativ cu masa lor. E suficient să spunem aici că un asemenea magnet cu dimensiunea de 5 x 5 x 2. Acest nou material. pentru a-mi putea da seama cam care ar fi motorul magnetic care să-mi înlocuiască un motor electric dat. numit generic ferită. separate. particulele ei nu se mai sudează între ele complet şi ca atare la nivel microscopic pulberea astfel compactată îşi păstrează caracterul care o apropie de grămada de domenii weiss.15 euro. şi totodată necesită mult mai puţină energie pentru a fi magnetizat.5 cm şi masa de 500 de grame. Cât curent electric să fi fost oare… să zicem o valoare maximală de 10 euro… rezultă că acel magnet s-a produs cu cca. Consumul de energie necesar acestui proces este azi mult mai mic decât era odată. şi unităţile de putere consacrate – kw sau Cal Putere.

6 kg forţă.8 Nm înseamnă 1 Kg forţă. Şi pentru că cele două organe ale motorului. Aceşti 11. Cunoscând că newton metru este o unitate de măsură egală cu joulul şi că 9.5 cai putere sau 4. Ne-am obişnuit să raportăm toate motoarele din jurul nostru la cele cu ardere internă de pe maşinile noastre. E un lucru de necrezut… şi de aceea de fapt nimeni nu vrea să creadă… Dar e cât se poate de real. respectiv rotorul trebuie să aibă o distanţă între ele. Şi în plus pe lângă randamentul foarte scăzut al motoarelor cu ardere internă preţul lor e foarte mare.5) am ajuns la concluzia că unui kg forţă i-ar corespunde 6. am tras concluzia că cuplul acelui motor ar corespunde cu 11.5 cm. Rezultă deci că motorul realizat cu cei doi magneţi de 100 kg ar avea undeva pe la 60 ş 70 kg forţă. dar uităm un fapt esenţial şi anume că aceste motoare au randamente extraordinar de scăzute. am considera că distanţa de o jumătate de centimetru pe raza cercului ar fi suficientă.5 – 6 ori mai puternic decât al unei Dacia Supernova. Cu aceste aproximări ( chiar dacă nu or fi ele prea ortodoxe ! ) ne putem face o idee despre forţa magneţilor. 24 . Pentru simplificare am să consider de aici înainte că pentru 1 kg corespund 5 cai putere sau 4 kw. Acesta are 114 Nm (newtonmetru) la 2600 rotaţii/minut şi o putere dată în cai putere de 75. P. Deci… ar fi un motor cam de 5.9 kw. Lucrurile în realitate nu stau aşa pentru că legea descreşterii forţei invers proporţional cu distanţa face ca la o distanţă între magneţi egală cu jumătatea lungimii unuia din ei respingerea dintre ei să fie egală cu forţa unuia. Deci aceşti doi magneţi ar costa cam 80 Euro. Aici se adaugă aşezarea specială a magneţilor ( vom vedea mai târziu cum şi de ce) face ca distanţa reală între cei doi magneţi să fie de 1 – 1. are greutate de peste 100 Kg adică maximum 1cal putere /kg în vreme ce spre exemplu o turbină/pompă Tesla are randamentul de 20 cai putere/kg. Păi dacă magnetul are forţa de atracţie sau de respingere egală cu 100 kg realizarea teoretică a unui motor rotativ cu doi asemenea magneţi ar duce la obţinerea unui motor de 200 kgf. Fireşte nu se poate construi un motor cu doar doi magneţi dar se poate construi cu 100 de magneţi mai mici a căror forţă totală să fie egală cu a acestora doi.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Aşa că am încercat să rezolv problema pornind de la un motor de maşină. şi am ales acolo motorul unei Dacia Supernova.6 kg forţă corespunzând puterii de 75 cai putere (care înseamnă în kw 52. Gândiţi-vă că un motor cu ardere internă de 100 C. statorul.

Se ştie că azi. termică. Da. Un argument contra posibilităţii realizării unui motor cu magneţi este şi acela al faptului că prin respingere îndelungată forţa magnetului scade. în timp ce magneţii sinterizaţi actuali pierd 0. aşa cum spuneam mai sus. fie ea electrică. Nu moare atât de repede cât să sesizăm noi. O fi China o superputere economică. Aceasta e doar o minciună. este folosit în medie cam 5 ore pe zi. Dacă luăm în calcul 5 ore pe zi asta revine pentru o utilizare de 20%. dar forţa lui oricum scade… chiar dacă-l vom lăsa moştenire copiilor. şi pentru a menţine acel statut al nostru de abonaţi la sistemele naţionale de distribuţie a energiei. Acest lucru însă e aproape insesizabil pentru simţurile noastre.P. Dacă realizarea acestor magneţi ar presupune consumuri energetice mari. Adică viaţa naturală a lor este de 300 până la 500 de ani. cât avea când l-am construit noi.3 %/an. Un alt argument al celor ce le afirm aici ar fi următorul. de vreme ce motorul respectiv moare. Sunt rare cazurile în care un motor funcţionează nonstop. el tot s-ar opri la un moment dat . Magneţii moderni obţinuţi prin sinterizare sunt total diferiţi. E adevărat. Pentru că orice motor.P. De ce spun cel puţin. Acest fapt al consumului mai mare de energie pentru realizare decât ceea ce se poate extrage ulterior din magnetul respectiv era valabil pentru magneţii din oţel moale de acum 50 de ani. Nu avem de-a face cu un perpetuu mobile. Numai că magneţii de acum 50 de ani pierdeau în mod natural 1% /an din forţa lor. sau poate mai puţin ( cu alte cuvinte dacă l-am lăsa să funcţioneze fără oprire. pentru a împiedica proliferarea acestui tip de motoare. hidrocarburi. E clar că un motor construit cu asemenea magneţi va supravieţui cel puţin la fel de mult cât unul electric sau cu ardere internă. 25 . chiar dacă asta s-ar petrece mult după moartea noastră). ci unul de 80 C. la scăderea treptată a puterii motorului. sau 400 kw) Deci unde-i ceea ce am învăţat odată că energia de magnetizare a unui magnet e mult mai mare decât cea care se poate scoate din el ? Nu e. Dacă sunt folosiţi repulsiv vor supravieţui cel puţin 50 de ani.P. Aşadar nu e vorba de un perpetuu mobile ci doar de simpla convertire a forţei de respingere (atracţie ) a magneţilor în lucru mecanic util… convertire care duce în timp de 50 – 100 de ani. aceştia probabil că nu vor mai avea peste 100 de ani un motor de 100 C. 60 – 70% din producţia mondială de magneţi superiori este realizată în China.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Energia extrasă din ei ar fi de 100 Kgf (500 C. sau altfel. dar nimeni nu e prost să producă un magnet cu… să spunem 100 Kw şi să-l vândă cu preţul a doar 50… Argumentul fizicii ar fi acela că realizarea unui motor cu magneţi nu încalcă nici o lege a fizicii. producţia lor ar înceta.2 – 0.

sau al celui român Euromagnet. care pot fi orice – de la alamă. mai are exact aceiaşi forţă pe care o avea la data cumpărării ?! Ar trebui să mai spunem aici faptul că pentru aplicaţiile cu adevărat practice. pe care aţi cumpărat-o în urmă cu 30 de ani. feritele. Ca atare… 26 . Şi deşi sunt impresionant de puternici. Am lămurit deci cam cum stă treaba cu magneţii.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Puteţi dumneavoastră. În construcţia de motoare magnetice se mai folosesc în afara magneţilor care sunt sursa puterii motoarelor magnetice şi alte materiale. există materiale special concepute care au permeabilitate magnetică mai bună. utili sunt magneţii sinterizaţi de Neodim – Fier – Bor. nu au totuşi preţuri exagerat de mari. iar producătorii lor garantează că au viaţa foarte lungă. În lipsa acestora două se pot folosi cu destul succes alte mijloace de ecranare pe care le voi enumera mai târziu. A se consulta catalogul comerciantului german Supermagnete. garanta. Aceştia au cea mai mare putere magnetică. Acum că ştim ce sunt magneţii ar trebui să vedem dacă există şi alte tipuri de motoare magnetice decât cel inventat de Peregrin acum aproape 750 de ani. aluminiu. dintre care cel mai important este cel din care se fac ecranele menite să ecraneze şi să direcţioneze câmpul magnetic pe anumite direcţii în scopul permiterii apariţiei şi menţinerii unei mişcări uniforme. şi diferitele tipuri de table electrotehnice folosite la construcţia transformatoarelor electrice. din care se fac tolele poartă numele de benzi electrotehnice cu denumiri comerciale diferite. Alte materiale folosite sunt cele nemagnetice. Din acestea cele mai eficiente sunt Permaloy şi miumetal. până la diferite tipuri de materiale plastice şi lemn de esenţă tare. Din categoria materialelor cu permeabilitate magnetică foarte mare se pot enumera. că motorul de sub capota maşinii dumneavoastră. eficiente şi puternice a motorului respectiv. Deşi ecranarea câmpului magnetic se poate face cu orice tip de tablă de fier moale (ecranul trebuie să aibă o permeabilitate magnetică cât mai mare). Deşi pare greu de crezut se poate construi un motor magnetic de 100 cai putere din lemn. cupru. Aceste table.

ca cele basculante sau ca cele cu piston. fie şi parţial. Vom vorbi mai pe larg despre asta în capitolul următor. multe din realizările prezentate nu funcţionează. Există posibilitatea de a construi cu magneţi motoare bazate pe forţa de atracţie a lor. funcţionale şi interesante tipuri de motoare magnetice ce există pe plan mondial. În primul rând toţi ne-am jucat măcar odată în viaţă cu o pereche de magneţi. fireşte că cunoscutul youtube va aduce în faţa ochilor şi motoare în mişcare. un desen tehnic. cât şi motoare cu mişcare alternativă. pe repulsie. o căutare pe internet ne va deschide un univers pe care poate majoritatea dintre noi nu credeam că există… Sunt o sumedenie de situri web dedicate energiilor libere în general şi motoarele magnetice sunt printre cele prezentate pe ele şi de asemenea există şi situri dedicate în întregime acestor motoare. Nu rămâne decât să fie găsit aranjamentul prin care această forţă să fie utilizată practic. iar dacă am avut şansa ca aceştia să fie şi din categoria celor din Nd – Fe – B am constat cât de greu pot fi ţinuţi unul lângă altul când se resping. (despre care ştiu eu !) şi voi începe cu cele la ale căror brevete am avut acces. prea mare. Voi trata apoi câteva motoare aşa numite open source.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Câteva motoare magnetice Deşi numărul celor pasionaţi de a construi asemenea motoare nu este. În continuare voi încerca să vă prezint cele mai eficiente. sau pe combinaţia dintre acestea două. pentru ca încercarea construirii acelui dispozitiv să şi reuşească. sau la distanţă când se atrag. şi la urmă voi prezenta motorul conceput de mine. Şi pentru cei cu adevărat sceptici. Nu e suficient să vezi undeva un desen de principiu. Şi din aceasta s-au născut atât motoare rotative. Deoarece am spus că forţa lor de atracţie sau de respingere scade invers proporţional cu distanţa. Trebuie să adaug aici un lucru interesant. 27 . cu atât exercită o forţă mai mare. o fotografie sau un filmuleţ. Aşa că modalităţile s-au şi găsit de către cei care au vrut cu adevărat să le găsească. cum este cel al lui Peregrinus – motor rotativ care foloseşte combinaţia repulsiv – atractiv. sau captată de magneţi (unii consideră magneţii ca fiind doar nişte concentratori ai câmpului magnetic terestru !) poate fi transformată în lucru mecanic util. Se pot vedea acolo păreri pro şi contra. Tot secretul constă în ingeniozitatea concepţiei. Trebuie să spunem aici că există mai multe modalităţi prin care energia cinetică înmagazinată. o schiţă. Datorită faptului că entuziasmul multora depăşeşte cu mult educaţia şi experienţa tehnică. rezultă că aceştia cu cât sunt mai apropiaţi unul de altul.

Patent #10239 (Iulie 16. Voi începe cu cel mai vechi motor brevetat ( tot despre care ştiu eu!). Gary. Motorul e construit cu un magnet fix şi unul mobil. 1877) „Îmbunătăţiri ale motoarelor electromagnetice” şi U. De fapt e vorba de o serie de mai multe brevete obţinute între 1877 şi 1879 de către Wesley W. din care nu am numărul exact decât a două din ele. şi anume U. spre spate. menită să ecraneze câmpul magnetic în momentul în care magnetul mobil se apropie de magnetul fix. Să privim figura doi care e mai uşor de analizat.S. Dumnealui a experimentat folosind magneţi „potcoavă” şi mici bare şi lame din fier. 28 . Imaginile provin din brevet iar sursa lor e fireşte… internetul. Patent 190.Motoare magnetice Brevetate Cârnaru Cătălin Dan Faptul că aceste motoare pe care le voi descrie au brevetele făcute publice prin intermediul internetului înseamnă fie că sunt foarte vechi şi perioada de protecţie a dreptului intelectual a expirat. Domnul Gary s-a născut în 1837 şi motoarele sale magnetice sunt rezultatul a mulţi ani de studii. 1879) „Îmbunătăţiri ale maşinilor magneto – electrice”. După cum se poate vedea de la prima vedere avem de-a face cu un motor basculant. fie că dispozitivele descrise în ele au fost considerate a fi utilizate de oricine în scopul perfecţionării lor. Deasupra magnetului fix se mai află o bară metalică (D) purtând o lamă la capăt (C) sprijinită la o distanţă infimă de punctul de echilibru spre faţă. sprijinit la o distanţă infimă de poziţia de echilibru.S.206 (mai 1.

(notată cu G ) Următorul motor magnetic face obiectul brevetului US Patent 3.469. atrăgând în acelaşi timp şi bara cu lamelă şi astfel ciclul se reia… În celelalte figuri se văd diferite configuraţii prin care Gary a pus la lucru principiul descoperit de el. Pe asta se bazează funcţionarea motorului. Atrasă de magnetul mobil. Lama se află în poziţia de repaus la punctul neutru dintre cei doi magneţi. Dar prin respingere. se eliberează iar câmpul magnetic al magnetului fix. Iar în partea stângă se vede obiectul brevetului 10239 care este un dinam electric care produce curent electric prin bascularea unei piese de fier aflată în câmp magnetic. Dar în acelaşi timp şi bara va reveni în poziţia iniţială. atrasă fiind de cel fix. lama nu mai e atrasă de magneţi şi se ridică căci bara e un pic mai grea spre spate.130 din 23 Septembrie 1969 intitulat “Means for Shielding and Unshielding Permanent Magnets and Magnetic Motors Utilising the Same” care într-o traducere aproximativă (conform umilelor mele cunoştinţe de engleză) „modalitate de folosire a ecranelor magneţilor permanenţi în motoare magnetice”. Jines. Când bara pică şi aşează lama între cei doi magneţi aceştia se resping. Ridicându-se. câmpul magnetic eliberat al magnetului fix va atrage magnetul mobil. magneţii se atrag iar.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Pentru a porni motorul e suficient să apăsăm pe partea din spate a barei. în imediata apropiere a unei bobine de inducţie aflată între braţele magnetului. Dacă magneţii nu ar exista bara ar ţine lama sus. care se va ridica. 29 . Jines şi James W. Gary a observat de-a lungul experienţelor sale că în momentul în care în punctul neutru dintre doi magneţi se introduce o fâşie metalică aceştia îşi schimbă polaritatea. Dar centrul de greutate al barei e spre spate. Acest brevet a fost acordat pentru James E. Bara va ridica lama.

Solenoizii sunt comandaţi 30 .Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Este un motor rotativ. a căror mişcare e controlată prin intermediul a patru solenoizi care deplasează la momentele cheie nişte ecrane între magneţi.653 din 21 Noiembrie 1972 “Reciprocating Motor with Motion Conversion Means” adică motor cu pistoane cu modalitate de conversie a mişcării… acordat lui Robert Tracy. a cărui ax se roteşte datorită mişcării alternative a unor magneţi.703. După cum se poate vedea e un motor cu patru pistoane magnetice. Un alt brevet din această categorie este US Patent # 3. Practic e un motor cu pistoane magnetice care lucrează comandate de nişte ecrane magnetice care pot fi reglate ( manivela din partea dreaptă a imaginii ) încât turaţia şi forţa motorului să poată varia.

Sunt de înţeles suspiciunile oficiilor de brevete. este tot un motor cu pistoane. Sunt deci două pistoane magnetice cap la cap aşezate repulsiv. 3.879. Iată-l: Pentru o mai uşoară înţelegere să privim imaginea din partea dreaptă care este un model simplificat.151. acordat lui John W. Practic avem acelaşi principiu ca la motorul cu ardere internă.622 din 29 martie 1974. care face obiectul patentului US Nr. După cum se vede din imagine Howard a construit motorul magnetic ca parte a unui grup generator de curent electric. 31 .Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan prin arbore cu came. pentru ca în timpul următor când ecranul se aşează între ele. şi de asemenea erau discreditaţi de comunitatea ştiinţifică. cu atât mai mult cu cât în acea perioadă cei ce se ocupau cu studiul dispozitivelor aşa numite „free energy” erau puternic obstrucţionaţi de cercurile financiar industriale. dar pistoanele sunt nişte magneţi. În timpul 1 în care nu sunt ecranate cei doi magneţi ai pistoanelor se resping. la fel ca şi distribuţia clasică a unui motor cu ardere internă. E vorba de brevetul USP # 4. Ecklin foarte interesant . Între ele un ecran rotativ. iar forţa care-i pune-n acţiune este curentul electric de la bateria încărcată de un alternator acţionat la rândul său de motor. resorturile aduc iar pistoanele în imediată apropiere unul faţă de celălalt. Un alt motor. Poate cel mai cunoscut motor magnetic e motorul rotativ de tip atractiv – repulsiv al lui Howard Johnson.431: Permanent Magnet Motor din 24 aprilie 1979. Descrierea motorului a apărut în revista „Ştiinţă şi mecanică” din primăvara lui 1980. Astfel din cei doi timpi cei doi arbori acţionaţi prin câte o bielă execută o rotaţie completă. În spatele lor se află câte un resort.

Pentru asta el deja lucrează la un generator de 5000 de waţi. cercetări care au durat mai mulţi ani.” afirmau examinatorii de la oficiile de brevete americane. În al doilea rând.431 care descrie cum e posibil să generezi lucru mecanic într-un motor folosind doar energia conţinută în atomii magnetului permanent. Aşa e. şi se refuza acordarea brevetului pentru el. iar în partea dreaptă câteva fotografii ale cercetărilor anterioare brevetării. În primul rând e necesar să îmbunătăţească prototipul său de laborator pentru a-l transforma într-un dispozitiv mai practic. Dar pentru că inventatorul Howard Johnson nu e genul de om care să se lase intimidat de asemenea declaraţii autoritare. 4. Johnson a bătut mai mulţi ani pe la porţile oficiilor de brevete. Motorul deşi funcţional. Monumentala natură a invenţiei este evidentă. Voi traduce aici . „Nu merge pentru că violează legea conservării energiei” spuneau un fizician după celălalt. şi poate de dificultatea cea 32 .151. Johnson a descoperit cum să construiască motoare care rulează fără consum de energie electrică sau orice alt fel de energie externă. era catalogat drept un mecanism gen perpetuu mobile. Trebuie spus că până a reuşit să obţină brevetul pentru acest motor. El are lucruri mai importante de făcut.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan În partea stângă a imaginii este prezentată fotografia color care a apărut în revista sus pomenită. atât cât mă ajută slabele-mi cunoştinţe de engleză o parte din articolul de pe internet care vorbeşte despre invenţia lui: « „Nu acordăm brevete pentru maşini cu mişcare perpetuă. Totuşi inventatorul nu se grăbeşte să facă comerţ cu invenţia sa pentru a rezolva problemele energetice ale lumii. în special într-o lume care se confruntă alarmant cu escaladarea unei crize energetice. a obţinut brevetul nr.

Contribuţia sa în industria motoarelor include: materiale de frânare anti – blocante pentru aplicaţii anti – alunecare.” Criticii spun că Johnson oferă „o masă gratuită” ca soluţie crizei energetice. După părerea sa aici e vorba cam despre acelaşi lucru. El de altfel punctează că nimeni nu a vorbeşte de „prânz gratuit” atunci când se extrag cantităţi imense de energie atomică în reactoarele nucleare şi bombe atomice. A participat la dezvoltarea de aparatură medicală electrică. Johnson a afirmat în repetate rânduri că niciodată nu a sugerat că invenţia sa ar furniza ceva în schimbul a nimic. Dar în acest caz ei nu ştiu încă care este jocul. Dacă o lege duce într-o parte. Howard Johnson refuză să vadă „legile”ştiinţei ca pe ceva sacru. noi metode pentru formarea saboţilor de frânare. Johnson explică experienţa sa privind opoziţia din partea stabilimentului comunităţii ştiinţifice astfel: „Fizica este o ştiinţă a măsurătorii iar fizicienii sunt în mod special determinaţi să protejeze „Legea” conservării energiei.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan mai mare este să-i convingă pe sceptici că această idee este una cu adevărat practică……………………………………………………………………… Când scriitorul articolului a fost trimis urgent de către conducerea revistei „Ştiinţă şi mecanică” să facă un pelerinaj de o mie de mile până în Blacksburg. aşa că să facă inimaginabilul este a doua natură a lui. A urmat şapte ani de colegiu şi universitate şi apoi a lucrat în proiectul privind energia atomică din Oak Ridge. A lucrat 33 . a făcut cercetări privind magnetismul pentru compania Burroughs şi ulterior a fost consultant ştiinţific la Lukens Steel. În decurs de două zile scepticul acesta a fost ferm convins de realitate. acesta fiind în producţie de mai bine de 18 ani. sau doar „un mecanic de garaj” devenit inventator ?” după cum se va vedea în continuare acreditările sale sunt impecabile. el spune că nu strică să se învârtă în jurul ei o perioadă pentru a vedea dacă nu cumva e ceva în cealaltă parte. lucru imposibil. Astfel ei devin gardieni într-un joc care ne spune că legile nu pot fi violate. inclusiv dispozitive de injecţie. pentru a-l întâlni pe inventator era un „sceptic deschis la minte” care datorită formaţiei sale de cercetător ştiinţific nu putea fi prostit. Şi sunt atât de speriaţi că eu şi asociaţii mei am început să încălcăm o parte din aceste legi încât încearcă să ne oprească. şi metodă pentru dizolvarea fibrelor de azbest. …………… Principala întrebare care are nevoie aici şi acum de un răspuns este: „Motorul cu magneţi permanenţi al lui Johnson chiar funcţionează ?” Înainte de a da un răspuns trebuie să aducem în atenţie altă întrebare care nu dă pace multor cititori: „Este Johnson un adevărat cercetător. Virginia. Pentru armată a inventat un amortizor de zgomot din ceramică pentru generatoarele electrice portabile.

3 prezintă alternatorul electric acţionat de motor. Statorul este format dintr-un cilindru din material magnetic pe care se află magneţi paralelipipedici dispuşi la o distanţă variabil – crescătoare.…………………………………» Întru-cât explicaţiile funcţionării motorului sunt mult prea ample şi pătrund în amănunte ştiinţifice. pentru a nu se desprinde de pe suport. 4 este cureaua de transmisie.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan de asemenea în domeniul izolării fonice a micilor motoare. Astfel el afirmă că nu consideră necesar să piardă timpul cu construirea unor dispozitive şi suporturi sofisticate pentru a verifica un principiu. voi spune eu pe scurt cum funcţionează motorul. În ciuda acestor acreditări. aşezaţi alăturat cu un decalaj între ei. De altfel unul din dispozitivele experimentale care se poate vedea în imaginile din dreapta. 5 este rozeta prin care se comprimă sau se destinde arcul de pe ax în vederea reglării turaţiei motorului. 2 reprezintă magneţii în formă de arc de cerc cu vârfurile ascuţite ale rotorului. 6 este axul motorului iar 7 este lagărul cu rulmenţi şi 8 este cadrul sau şasiul motorului. 34 . Una peste alta el este legat de peste 30 de brevete în domeniul chimiei şi fizicii. magneţii sunt fixaţi cu bandă adezivă. Fiecare pereche se află de jur împrejurul statorului la 120 grade. magneţi care sunt în număr de şase. un super încărcător. el se caracterizează ca fiind un om de ştiinţă „al benzii adezive”. În imaginea color se pot vedea clar părţile componente ale motorului. Cu cifra 1 este notat şirul de magneţi paralelipipedici ai statorului. etc. şi a perfecţionat un generator fără perii folosit la automobilele Lincoln.

Este deci un motor rotativ atractiv – repulsiv la a cărui proiectare şi realizare s-a pornit de la conceptul motorului liniar folosit în transporturile feroviare.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Acest lucru se poate vedea bine pe desenul următor. fiind într-un dezechilibru permanent cu statorul şi ca atare e forţat să execute o mişcare de rotaţie în jurul acestuia. iar pentru motoarele cu magneţi permanenţi care utilizând aceasta tehnologie devin o sursa de putere. De altfel se poate vedea clar în imaginile color din dreapta că experienţele preliminare realizării motorului de la acest concept au pornit. Ei sunt aşezaţi cu aceiaşi polaritate adică au toţi polul N spre rotor. rotorul nu are cum rămâne blocat pe loc. În aplicarea practica a acestei invenţii mişcarea de spin a electronilor liberi din magneţii permanenţi sunt folosiţi ca să producă o sursa de putere motrice prin caracteristica de super conductibilitate a magnetului permanent iar fluxul magnetic creat de magnet este controlat şi concentrat să orienteze forţa magnetică generată astfel încât să producă un lucru mecanic continuu. Magneţii rotorului au polaritatea la capetele ascuţite. Sincronizarea şi orientarea forţelor magnetice ale componentelor statorului şi ale rotorului produse de către 35 . şi datorită faptului să sunt decalaţi în pereche ( se vede bine în imaginea color) şi că magneţii statorului nu au o distanţă egală între ei. Iată mai jos o imagine color care explică foarte clar funcţionarea acestui motor: Dintr-o altă sursă Howard Johnson afirmă: „Aceasta invenţie este direcţionată către o metodă de a utiliza mişcarea de spin a electronilor liberi în materialele fero-magnetice sau alte materiale ca sursa de câmp magnetic pentru a produce putere fără curgere de electroni cum se produce în mod normal prin conductoare. cum ar fi deplasarea rotorului fata de stator.

Un alt motor magnetic rotativ de tip repulsiv de astă dată. Statorul şi rotorul au un anumit număr de ecrane de flux magnetic care sunt făcute dintr-un material cu o mare permeabilitate magnetică cum ar fi mumetal (Aliaj de nichel. În prezentarea invenţiei dl. este cel care face obiectul brevetului US 2003/0234590 acordat în 25 decembrie 2003. de exemplu cu polul Nord.” Motorul lui Johnson este poate cel mai performant motor de până la acea dată. 36 . fiecare magnet având polul nord orientat spre rotor. Rotorul poartă un anumit număr de magneţi bară echidistanţi cu aceeaşi polaritate spre stator. Gitzen afirma: „Statorul (11) şi rotorul (12) sunt separate de un strat de aer. Rotorul prezintă un set de ferestre pentru câmpul magnetic de o anumita polaritate dată spre stator. cupru şi fier. cu permeabilitate magnetică mare. iar statorul prezintă un număr diferit de ferestre pentru câmpul magnetic de aceeaşi polaritate spre rotor. crom. şi poate şi de aceea atunci a făcut destul de multă vâlvă. întrebuinţat la fabricarea miezurilor magnetice pentru transformatoare. lui Christopher Mark Gitzen. Statorul fixează un număr diferit de magneţi bară echidistanţi. Aceste ecrane de flux sunt plasate pe rotor şi pe stator astfel încât rotorul prezintă un număr de ferestre echidistante de flux magnetic nord în stratul de aer iar statorul prezintă un număr diferit de ferestre echidistante de câmp magnetic nord în stratul de aer. ).Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan magneţii permanenţi pentru a produce efect motor este completată de relaţiile geometrice potrivite ale acestora.

după dimensiunea magneţilor. Pentru a opri mişcarea rotorului trebuie ca unul sau ambele ecrane de flux de la rotor şi de la stator. De altfel. iar perechea de ferestre de flux deschisa se va închide ăi se va deschide o altă pereche de ferestre de flux. (dreapta) 37 . ce are ca efect mişcarea continuă a rotorului. şi diametrul rotorului.” Tot un motor magnetic rotativ repulsiv este şi motorul magnetic inventat şi construit de Brady Mike sub brevetul nr. pornind. Acesta este unul din acţionarii şi proprietarii firmei Perendev Power care construieşte şi închiriază grupuri generatoare destinate alimentării cu energie electrică în zone neelectrificate. am calculat că are cam 500 cai putere (stânga sus). 30 – 40 de secunde şi apoi oprindu-se moment în care se poate observa din comportarea lui că are inerţie foarte mare. cel puţin o fereastră de flux a rotorului interferează cu o fereastra de flux a statorului. grupuri acţionate de acest motor şi ale căror generatoare electrice furnizează între 100 şi 300 de Kw (stânga jos). o căutare pe YouTube privind motoare magnetice. ceea ce spune multe despre dimensiuni. Aceasta produce mişcarea rotorului. şi trepidaţii puternice. funcţionând timp de cca. lucru care spune iar despre puterea lui. Proiectul acestui motor este o dezvoltare a unuia mai vechi şi anume a motorului numit Perendev. WO2006/045333A1 din 4 mai 2006. sau preferabil de la stator să se modifice pentru a închide una sau chiar toate perechile de ferestre de flux magnetic.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan În orice poziţie a rotorului. Acest motor. ceea ce face ca rotorul să fie respins magnetic de către stator. va aduce în prim plan un filmuleţ cu prototipul acestui motor.

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Motorul Perendev era unul repulsiv-atractiv. un prim set de surse magnetice aranjate în jurul arborelui pe un rotor care se roteşte solidar cu arborele. Invenţia furnizează un motor cu respingere magnetică care conţine: un arbore care se roteşte în jurul propriei axe longitudinale. cu respingere magnetică. Brady însă l-a modificat în vederea obţinerii unei puteri mai mari făcându-l unul total repulsiv iar imaginile extrase din brevetul său sunt următoarele: În descrierea patentului său dl. Brady Mike afirma: „Acest patent se referă la un motor. şi un al doilea set de surse magnetice aranjate pe un stator în jurul rotorului. sau mecanism de acţionare. unde sursele magnetice din primul şi din al doilea set sunt cel 38 . unde al doilea set de surse magnetice e în interacţiune cu primul set. după cum se poate observa în imagine.

Astfel interacţiunea unora dintre sursele magnetice ale primului set cu sursele magnetice din cel de-al doilea set determină rotaţia arborelui. el determină rotaţia arborelui într-o poziţie in care forţa de respingere sa fie minimă. Acest unghi trebuie sa fie cuprins între 18 şi 45 grade.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan puţin parţial ecranate magnetic pentru a direcţiona câmpul magnetic în spaţiul dintre cele 2 seturi de surse magnetice. preferabil între 30 şi 35 grade. Aceasta cămaşă cuprinde magnetul din toate părţile mai puţin partea dinspre exterior (în cazul rotorului) şi partea dinspre interior (în cazul statorului). Sursele magnetice pot fi constituite din magneţi cilindrici de 360 000 Gauss. Într-o altă variantă preferată cămaşa este acoperita doar 50%. cu diametru de 37mm şi lungimea de 75mm” 39 . Interacţiunea trebuie să fie o forţa de respingere în acelaşi mod în care se resping polii magnetici de aceeaşi polaritate îndepărtând sursele magnetice între ele. În stator (32) şi în rotor (30) sunt realizate nişte orificii cilindrice în care sunt plasate sursele magnetice. Sursele magnetice sunt magneţi de Nd-FeB de o dimensiune adecvată. Aceste orificii sunt aranjate într-un plan perpendicular faţă de axa de rotaţie şi sunt înclinate la un unghi ascuţit faţă de tangenta la circumferinţa rotorului în intersecţia dintre aceasta şi axa orificiului cilindric şi respectiv la circumferinţa interioară a statorului pentru lăcaşurile cilindrice din stator. Cămaşa mai conţine un strat dintr-un alt material ecranant magnetic care o înveleşte pe toate părţile mai puţin în partea deschisa (52) (inventatorul recomandă pentru aceasta otelul inoxidabil). Aceste lăcaşuri vor cuprinde o cămaşă (50) care este formată cel puţin parţial dintr-un material ecranant magnetic (inventatorul recomandă pentru aceasta grafitul diamagnetic). datorita faptului ca doar primul set de surse magnetice se poate mişca.

Următorul motor anume cel al lui Robert Tracy. Gary prin faptul că e un motor pendular.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Să facem acum câteva scurte comentarii despre fiecare. este unul din motoarele uşor de construit. iar printr-o calculare şi judicioasă proiectare şi dimensionare a lui ar putea fi folosit şi la maşinile de tuns. Primul motor prezentat cel al lui Wesley W. accesibil oricui. şi pe care-l recomand cu căldură. anume de motor primar pentru acţionarea unui generator electric. a formelor speciale a magneţilor. Cel de-al doilea. Ecklin este de asemenea un motor destul de simplu care ar putea fi abordat de orice constructor amator. În funcţie de 40 . Acest ecran va fi acţionat de un motor electric de curent continuu controlat electronic care va funcţiona cu curentul din bateria maşinii. şi în orice domeniu în care este utilă o viteză variabilă de rotaţie. Aplicaţiile lui… aceleaşi ca ale oricărui motor cu ardere internă sau electric. ca pompă de aer pentru acvariu ( poate înlocui vibratorul). este un motor destul de simplu constructiv. electronică sau electricitate şi un atelier la dispoziţie. Aplicaţiile lui cele mai probabile ar fi tot în domeniul transportului. nu stă la îndemâna amatorilor. fiind la îndemâna oricărui om care are cunoştinţe mecanică. de bărbierit. mişcarea lui alternativă făcându-l unul foarte util în domenii în care e necesară această mişcare. din perspectiva aplicabilităţii lor pentru noi. Cel al lui John W. Variaţia vitezei de rotaţie se controlează prin viteza de rotaţie a ecranului rotativ dintre pistoane. cei mulţi şi mai puţin bogaţi… Şi să le luăm pe rând. al celor doi James Jines este un motor cu largi aplicaţii în domeniul transporturilor. şi în alte domenii care nu-mi vin pe moment în minte. Dacă se aşează în linie mai multe asemenea pistoane care să acţioneze cei doi arbori cotiţi poate fi un motor care să înlocuiască cu deplin succes orice motor auto. Motorul lui Christopher Mark Gitzen. baterie încărcată de alternator. Şi fireşte cea pentru care a fost conceput. acţionat de pe unul din arborii motorului prin curea de transmisie… Schema clasică a unui motor auto … Motorul lui Johnson deşi e un motor puternic cu viteză de rotaţie reglabilă. datorită construcţiei lui. fiind însă un motor complex nu stă la îndemâna unui amator să abordeze construcţia lui. Poate fi folosit aşadar la construcţia de pompe.

Este destul de simplu constructiv. Rezultă de aici o putere a motorului magnetic primar de 200 până la 400 – 500 cai putere. mult mai uşor de construit şi mai fiabil. există un model al lui „open source” pe care-l găsiţi la pagina 44.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan puterea magneţilor componenţi poate fi folosit la orice. o putere fantastică şi anume cca. Poate fi prevăzut şi cu o frână cu tambur care să dea posibilitatea reglajului fin al vitezei de rotaţie. ori ca motor primar în acţionarea unui generator electric sau în domeniul transportului ca motor propulsor. şi poate fi utilizat în orice domeniu. ar fi faptul că cele două grupuri generatoare închiriate de firma Perendev Power care-l construieşte sunt de 100 Kw respectiv 300 kw ( imaginea stângă de jos). Cel din fotografia care prezintă primul model. Motorul Brady este iar un motor extraordinar de puternic raportat la dimensiunile lui. Motorul primar necesar acţionării acestor generatoare trebuie să fie măcar cu 25% mai puternic. şi mai ales destul de compact. Deşi poate fi recomandat amatorilor. E un motor uşor care poate fi nesperat de puternic. Motorul Brady poate fi construit la orice dimensiune. 400 – 500 cai putere. cu orice dimensiuni de magneţi. cel experimental ( imaginea stângă sus) are conform dimensiunilor magneţilor din care e compus. Şi ca un argument al celor spuse de mine acum. 41 . începând cu acţionarea unor jucării şi terminând cu construcţia de roţi autopropulsate. ( 37 mm diametru şi 75 mm înălţime) precum şi a numărului lor ( 42 magneţi pe stator ).

tot mai mulţi oameni de ştiinţă şi inventatori din acest domeniu au renunţat să mai lupte cu morile de vânt ale mafiei industrial financiare mondiale. Pe măsură ce acesta s-a dezvoltat. la o căutare fie şi superficială. Printre toate dispozitivele energetice care fac obiectul site-urilor „free energy” se numără şi un număr destul de mare de motoare magnetice. Problema e că puţini sunt cei care se şi pricep să le construiască. economice sau mai ştiu eu de care. că există o gravă şi extraordinar de mare diferenţă între ceea ce declară mediile oficiale. oficial ele nu există iar industria refuză să le construiască şi să le pună pe piaţă. 42 . al cărui unghi poate fi modificat. reglând în acest fel puterea şi turaţia motorului. Din păcate. fie ele ştiinţifice sau de media. Le voi înşira aici pe cele mai des întâlnite. Iar în ultimii 10 – 15 ani apariţia internetului a oferit cea mai bună opţiune în acest sens. De-a lungul anilor cei care se ocupă cu studiul energiilor alternative ( şi nu mă refer aici la eoliene. Faceţi fiecare cum puteţi. schiţe şi instrucţiuni de construcţie (dacă sunt) se găsesc pe internet fiind oferite liber oricui. microhidrocentrale sau panouri fotovoltaice ) au ajuns la concluzia că de vreme ce oficiile de brevete nu vor să le primească spre publicare şi protecţie invenţiile. conceput de John Bedini. Pentru obţinerea unui motor mai puternic se pot alătura mai multe asemenea secţiuni una lângă alta pe un ax comun. Voi începe cu un motor repulsiv simplu. O secţiune va avea puterea celor doi magneţi din stator. şi nu vă mai bazaţi pe industrie care e şi asta controlată de şmecheri…” Astfel ne dăm seama. Se declară pompos şi cu făţarnică îngrijorare. iar colegii de breaslă de multe ori îi discreditau. luaţi şi faceţi voi dacă puteţi. şi au hotărât: „Luaţi fraţilor gratis. pe internet. publicarea şi şansa de a putea construi şi comercializa spre beneficiul nostru al tuturor. mai bine ar oferi aceste invenţii gratuit întregii omeniri. crize energetice.Motoare magnetice Nebrevetate Cârnaru Cătălin Dan Motoarele pe care le voi prezenta în continuare sunt motoare ale căror planuri. Dacă mie mi se refuză brevetarea. Motorul constă într-un rotor pe care se află patru magneţi şi un stator pe care se află unul sau doi magneţi prinşi într-un miez metalic semicircular. şi ceea ce există în realitate. în vreme ce internetul ne arată că de fapt sunt o sumedenie de dispozitive energetice ce ar putea asigura o totală independenţă energetică. Acesta-i motivul pentru care internetul este destul de generos cu tot felul de dispozitive energetice de mică putere. Aşa că au apelat la surse de publicare alternative.

43 .Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan După cum se vede este un motor simplu. De asemenea mai există o proprietate care se numeşte regula celor 90 de grade şi este o consecinţă directă a celor două reguli. cel care va avea ambele polarităţi perpendiculare pe una singură din polarităţile celui de-al doilea va avea tendinţa de a se deplasa lateral. Dacă doi magneţi sunt aşezaţi la 90 de grade ca-n imagine. decât prin tracţiunea pe direcţia de atracţie. Ea poate fi înţeleasă cel mai uşor privind imaginea următoare. În lista cu cele 12 proprietăţi de bază ale magneţilor. De asemenea a şaptea regulă din cele enumerate spune că forţa de alunecare a magneţilor e mai mică decât cea de atracţie sau de respingere. care ar putea fi construit de orice mecanic. la numărul doi este următoarea: magneţii se resping mai puternic decât se atrag. Asta face ca doi magneţi care se atrag să poată fi depărtaţi unul faţă de altul mai uşor prin alunecare perpendicular pe direcţia de atracţie. faţă de acesta.

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Acesta este principiul deplasării pe şinele magnetice folosit în transporturile feroviare de fapt acesta este adevăratul efect „Tomi Traks” al lui Stewart Harris. Este cunoscut drept motorul PM3 şi este proiectul original al unui anume Felipe Rodriguez. După cum se poate vedea statorul este format dintr-un număr mare de 44 . Şi exact pe această proprietate se bazează funcţionarea următorului tip de motor. E cunoscut şi ca motorul magnetic Tomi.

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan magneţi mici cu polaritatea pe grosime. Un alt motor. care de astă dată este unul repulsiv atractiv. şi lungimea de 12 cm. Iată-l: Statorul e format din 90 de magneţi cu grosimea de 1 cm şi lungimea de 6 cm. Rotorul e format din 12 magneţi cu grosimea de 3 cm. cu piston este motorul ALME. 45 . iar rotorul e format din magneţi mai puţini dar mai mari care au polii pe capete. ( cei ce apar de culoare gri în imagine) . Lungime. montaţi cu distanţiere de 1cm grosime şi 3 cm.

Această poziţionare defazată a sectoarelor de rotor face ca dezechilibrul dintre rotor şi stator să creeze o mişcare continuă şi uniformă a rotorului. pistoane formate din magneţi aşezaţi cu aceiaşi polaritate spre exterior. pe un arbore cotit mai lung. Dacă acest defazaj nu ar exista. În interiorul lui se află o roată volantă fixată pe un arbore cotit care are două pistoane opuse care rulează pe o cale rectilinie.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Acest motor după cum se poate vedea este format dintr-un cilindru pe care unt fixaţi doi magneţi în formă de arc de cerc care ocupă fiecare câte un sfert din circumferinţa cilindrului. După cum se poate vedea în dreapta. Mişcarea lor rectilinie forţează prin intermediul arborelui cotit rotirea axului motorului. echivalente cu jumătate din diametrul unui magnet. Motoarele Perendev şi Brady au starea de dezechilibru impusă prin decalarea secţiunilor rotorului cu un anumit număr de grade de cerc. cel de-al doilea este respins. Când unul din pistoane este atras de magnetul de pe blocul motor ( cilindru). acest tip de motor poate fi cuplat în serie de mai multe bucăţi legate prin roţi dinţate. motorul s-ar roti. Acest cilindru joacă rol de bloc motor. dar mişcarea lui 46 . Este un motor puternic. sau în paralele. Motorul următor este inspirat din motorul Perendev sau Brady dar prin construcţie este format dintr-o singură secţiune a acestora.

rezultând o mişcare sacadată a motorului. decât un Perendev sau un Brady. Şi acum să vorbim puţin despre un motor Brady care este mai uşor de construit şi de asemenea mai fiabil decât cel pe care l-am prezentat în secţiunea precedentă. care sunt fiecare decalată faţă de rotor cu o jumătate din diametrul unui magnet. Motorul Owens despre care vorbesc acum rezolvă acest fenomen într-o singură secţiune. Prin faptul că 47 . Pentru evitarea acestui fenomen de mişcare sacadată se recurge la defazajul ce poate fi văzut în imagine. Defazajul între secţiuni este tot pe rotor. în salturi. aici existând doar o secţiune s-a recurs la împărţirea statorului în trei zone. mai mic. Rezultă deci un motor plat. După cum se vede. scăzând pe măsura ce ei se deplasează până ce magnetul următor de pe rotor vine iar faţă în faţă cu cel de pe stator. căci de fiecare dată când doi magneţi ar fi faţă în faţă impulsul dat de respingerea lor ar fi mare.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan ar fi sacadată. În felul acesta condiţia de dezechilibru permanent şi de uniformizare a mişcării este rezolvată . Diferenţa faţă de brevetul original Brady constă în faptul că statorul acestui motor nu e format din semicercuri prinse prin balamale care se închid peste rotor la pornire ci din cercuri întregi care culisează în lateral ieşind complet în afara razei de acţiune a câmpului magnetic al rotorului. în felul următor. După cum se vede în imagine este tot un motor repulsiv format din trei secţiuni.

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan motorul are statorul culisant condiţia de păstrare în timp a rigidităţii ansamblului stator şi alinierii cu rotorul e mai bine îndeplinită. Iată în continuare o altă variantă constructivă a acestui tip de motor: După cum se observă materialele din care sunt construite aceste motoare sunt materiale obişnuite ce pot fi procurate relativ uşor din marile magazine de materiale de construcţii. 48 .

a marii rezistenţe în timp şi mai ales a faptului că are raportul preţ putere cel mai convenabil. Acesta este un motor magnetic cuplat cu un generator electric. Practic poate fi abordată construcţia lui la orice dimensiune. pentru orice putere iar cheltuielile de realizare sunt accesibile. 49 . care poate furniza suficientă putere pentru a alimenta o casă sau pentru a acţiona automobilul pe care acesta l-a şi montat – imaginile din dreapta.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Acest tip de motor se pretează cel mai uşor construcţiei în regim de amator datorită simplităţii constructive. prin faptul că se bazează tot pe regula celor 90 de grade. La o căutare pe internet mai poate fi găsit motorul “OC MPMM” Este un motor care funcţionează oarecum asemănător cu motorul Tomi. Mai poate fi găsit motorul construit în 1994 de Troy Reed.

Acesta este de fapt un generator electric de energie liberă.5. Rotaţia magnetului poate fi asigurată de un motor electric de mică putere. Coeficientul de performanţă al lui este impresionant pentru un dispozitiv atât de simplu – 8. Primul este acesta: E vorba de aşa numitul transformator Φ . Un transformator cu miez toroidal. Consumul de curent necesar rotirii este de 140 W în vreme de curentul cules la ieşire depăşeşte 1200 W. Iată-l: 50 . cu două bobine.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Şi pentru că suntem la acest capitol mai poate fi găsit pe internet şi două generatoare electrice interesante. (care ar putea fi alimentat cu o parte din curentul unei înfăşurări) sau poate fi acţionat de un motor magnetic. în interiorul căruia se roteşte un magnet. Un alt dispozitiv asemănător este generatorul Ecklin – Brown.

Ele sunt însă mai multe după cum spuneam. preocupaţi de realizarea acestui tip de motor.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Acesta-i construit după cum se poate vedea din imagine dintr-o secţiune centrală în formă de I prin centrul căreia printr-o gaură trece axul care poartă cele două ecrane din material feromagnetic ( preferabil mu metal ) aşezate perpendicular unul faţă de altul care se rotesc în imediata apropiere (cel mult 1 – 2 mm. De asemenea se pot vedea pe YouTube un număr destul de mare de motoare magnetice funcţionale care sunt încercări şi experienţe constructive ale tot felul de anonimi de pe planetă. 51 . Funcţionarea dispozitivului este următoarea: Prin rotirea axului care poartă ecranele. Această secţiune I constituie miezul a două bobine electrice care vor culege curentul electric indus de liniile de câmp magnetic. Imaginile fiind capturi după filmele YouTube au aşa cum se ştie o rezoluţie destul de slabă şi de cele mai multe ori nu se specifică al cui e proiectul sau dacă există vreun brevet al motorului respectiv. fie axul cu ecrane (în cazul generatorului Ecklin –Brown) ar fi nu unul electric ci unul magnetic. Eu dau aici doar 3 ca exemplu informativ. acestea blochează rând pe rând când într-o parte când în cealaltă închiderea liniilor de câmp magnetic prin miezul I care poartă cele două bobine. Tot în imediata apropiere a miezului I sunt montaţi doi magneţi potcoavă ( se pot folosi şi alţi magneţi cu condiţia ca respectării polarităţii magnetice din imagine). Se mai pot găsi multe alte modele de motoare magnetice. dar cele prezentate până acum sunt cele mai des întâlnite. Am prezentat aici aceste două generatoare de energie liberă pentru faptul că ele ar putea furniza energie cu adevărat gratuită dacă motorul care roteşte fie magnetul ( în cazul transformatorului Φ). Iată în continuare câteva fotografii extrase din asemenea filme. Apare astfel la fel ca şi în cazul precedent un curent alternativ care este de multe ori mai mare decât cel necesar rotiri ecranelor.

Motoare magnetice Exemplul numărul 1: Cârnaru Cătălin Dan Exemplul numărul 2: Exemplul numărul 3: 52 .

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Avertisment Tot ceea ce voi prezenta în continuare în această carte reprezintă concepţii proprii şi fac obiectul proprietăţii intelectuale. în scopul realizării a unui număr de maximum 1 – 3 bucăţi spre a le utiliza în folos propriu în gospodăria sau apartamentul personal. Întru-cât actualmente accesul meu la internet este limitat şi la intervale de mai multe zile. În vederea tuturor celor care nu vor respecta acest avertisment. Oricine va încerca să breveteze vreunul din ele ca fiind proprietatea lui sau să-l producă în mică sau mare serie în scop de comercializare răspunde penal pentru furt de proprietate intelectuală. am considerat necesar să ofer aceste dispozitive prin intermediul acestei cărţi tuturor concetăţenilor mei români. Întru-cât nu am posibilitatea de a le breveta. atât datorită preţului unui brevet cât şi a numărului lor mare. în vederea obţinerii acordului meu şi încheierii unui eventual contract de colaborare. rog pe cei ce mă contactează să nu fie impacientaţi de întârzierea răspunsului. menţionez că sunt dispus să merg până în pânzele albe pentru revenirea lor în legalitate. Cel care doreşte să realizeze vreunul în scop comercial sau ca producţie de serie este rugat să mă contacteze pe adresa de poştă electronică de la începutul cărţii. Acest lucru fiind lămurit hai să trecem la partea a doua a cărţii… 53 .

Am constatat că motorul Owens fiind unul plat şi mai mic. există totuşi o diferenţă. Pot de asemenea să concep un motor pe care să-l construiesc eşalonat pornind de la o secţiune şi treptat lună de lună să mai adaug câte 54 .Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Eu propun După ce am înţeles cum poate fi făcut un motor magnetic şi cum funcţionează aceste motoare am ales să-mi concep şi să-mi construiesc un model propriu. sau mai multe motoare. Aceasta constă în faptul că cele trei secţiuni ale statorului sunt inegale şi anume una are 5 magneţi iar celelalte două câte 6. Are avantajul că poate fi construit un motor mai mare prin alăturarea a două. trei. poate fi pretabil la aplicaţii de putere mai mică şi fireşte are şi un preţ accesibil. Practic dacă am două motoare identice de acest tip şi nu-mi mai trebuie. Acesta este: Deşi la prima vedere pare identic cu un motor Owens. în vreme ce Owens are doar câte 4 magneţi pe fiecare secţiune a statorului. din subansamblurile lor pot construi unul mai mare.

4 şi 5 decalaţi cu câte un sfert din diametru. Motorul care ar avea axul de lungimea preconizată a motorului final. va fi funcţional după terminarea montării primei secţiuni iar puterea lui va creşte de la lună la lună până ce va fi terminat. El poate fi construit la diferite diametre. Iată unul mai mic.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan una. Şi acesta are magneţii 1 şi 2 aliniaţi cu rotorul iar magneţii 3. Se impune specificaţia că multe din motoarele pe care le veţi vedea în această carte au şi un mic generator electric încorporat. şi cu un număr de magneţi variabil. Pentru motoarele de dimensiuni mai mari optez pentru folosirea motorului cu stator alunecător de la pag. 45. Pornind de la conceptul din pagina precedentă prezint în continuare două motoare unul de mică şi altul de mare putere. Aceste motoare sunt cele pe care le folosesc la toate aplicaţiile care constituie subiectul acestei cărţi. 55 .

Am conceput şi unul de mare putere pornind de la aceiaşi idee. Prin mutarea statorului spre capetele motorului acesta este pus în mişcare în sens orar. respectiv antiorar. Sunt însă situaţii în care este necesară folosire unui motor care să aibă două sensuri de rotaţie. după necesităţi.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan De obicei inversarea de sens a rotaţiei este mai ieftin a se realiza printr-o transmisie ( cutie de viteze) decât prin construcţia adecvată a motorului. Şi iată ce a rezultat: 56 . Iată deci motorul de mică putere: După cum se vede este un motor cu două secţiuni simple pe care sunt aşezaţi magneţii în sensuri opuse.

Motoarele electrice deşi sunt silenţioase. Motoarele cu ardere internă răspund prompt la creşterea alimentării. Pentru motoarele de curent continuu acest lucru se poate face prin creşterea tensiunii curentului. În plus au un număr foarte mare de părţi componente ce sunt un important potenţial de dereglare. prin piesele de schimb şi ambalajele aruncate sau pierdute în mediul înconjurător. 57 . Acela că creşterea treptată a puterii şi vitezei de rotaţie a lui e mai complicat de rezolvat.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Sfaturi practice privind construcţia şi exploatarea motoarelor magnetice Motorul magnetic. căci viteza de rotaţie a lor e influenţată de frecvenţă şi mai puţin de tensiune şi intensitate. curate. În rest nu există decât dezavantaje. creştere ce duce la impulsuri mai mari. lucru ce face ca o mare parte din factura lunară la curent electric să cadă în responsabilitatea acestui motor. prin hidrocarburile pierdute. Cele mai performante motoare cu ardere internă abia dacă ajung la un randament de 40 %. în schimb încă de atunci neau fost lăudate motoarele electrice şi cele cu ardere internă. Faţă de motorul cu ardere internă are şi un dezavantaj ce a făcut ca acest motor să fie eliminat din transporturi. Pentru exemplificare am să adaug aici un mic tabel cu puteri pentru motoare magnetice. Sunt grele. au şi ele nişte dezavantaje şi anume sunt responsabile într-un anumit grad de poluarea electromagnetică şi randamentul lor nu e foarte mare. e imposibil de realizat. randamentul lor fiind comparabil cu al turbinei Tesla. Motoarele magnetice sunt foarte uşoare. Pot dezvolta puteri mari. Un alt dezavantaj este randamentul extrem de scăzut al lor. dar la cele de curent alternativ e nevoie de montaje electronice adiacente. turaţia şi puterea lor fiind funcţie de cantitatea de amestec carburant cu care sunt alimentate ( o creştere a cantităţii amestecului carburant creşte forţa exploziilor ce au loc în camera de ardere. ce împing pistonul cu viteze şi forţe mai mari. prin construcţie şi mod de funcţionare este total diferit de motoarele cu care suntem obişnuiţi să le întâlnim în jurul nostru. Am fost educaţi încă de la primele ore de fizică în ideea că un motor magnetic este o himeră. Adică aceste motoare poluează prin gazele de eşapament. tabel pe care l-am întocmit pentru uzul personal. adică creştere atât a turaţiei cât şi a puterii ) Acesta poate e singurul avantaj al motoarelor cu ardere internă. De acest randament se leagă şi gabaritul lor mare. Poluare pe mai multe căi.

motoarele magnetice au o comportare total diferită. Deci pentru a putea fi utilizat în transport la deplasarea unui autovehicul.3 56 74. motorul magnetic este foarte pretenţios din acest punct de vedere. Un motor magnetic nu poate fi adus în poziţia de repaus prin lăsarea organelor sale active – magneţii a se influenţa reciproc. Ca şi cele electrice au o viteză de rotaţie fixă. În acest fel se poate rezolva funcţionarea acestui motor în regim de viteză variabilă. Funcţionarea unui motor magnetic este 58 . măcar ca valoare informativă puteţi vedea care este randamentul lor.2 15 18. Dacă la un motor cu ardere internă organul activ al lui.P. cel puţin teoretic. e nevoie de un sistem prin care după pornire motorul e adus printr-un dispozitiv de frânare la o turaţie mică. Dar faţă de motoarele cu ardere internă.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Deşi poate nu e foarte exact în privinţa valorilor. s-ar putea construi un motor magnetic de 1500 cai putere de exact dimensiunea unui motor de motocicletă (25cm x 50 cm) folosindu-se magneţi cilindrici de numai doi cm diametru. Abia apoi are loc ambreierea urmată de accelerarea prin slăbirea treptată a frânei motorului.6 112 150 150 447 600 746 1120 Kgf 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 30 40 80 120 160 200 300 ** motor compus (105 magneţi) Dimensiuni Dimensiuni motor Ø x h şi Ø x h mm forţă/magnet 80 x 60 * 6 x 10/1kg 100 x 300** 8 x 10/2kg 150 x 300** 10 x 10/4kg 250 x 450** 20 x 10/11kg Conform acestui tabel.46 11.7 22. pistonul e indiferent la poziţia în care rămâne după oprire. 5 10 15 20 25 30 40 50 75 100 150 200 400 600 800 1000 1500 Kw 3.4 30 37. În ceea ce priveşte oprirea acestui motor apar şi aici condiţii specifice.73 7. *motor simplu (35 magneţi) C.

Un aparat electric pe care găsim notat X= 30% este conceput să funcţioneze permanent doar 20 minute pe oră. Deci o viaţă de până la 10 ori mai scurtă – în caz că motorul pe care-l construim e destinat unei utilizări permanente. În primul rând. De ce ne interesează factorul de utilizare ? Pentru că aşa cum am mai spus un magnet se demagnetizează cu o anumită rată. Să explicăm aici un alt concept necesar înţelegerii funcţionării unui motor. Deci mai simplu spus statorul acestui motor trebuie să iasă total de sub influenţa câmpului magnetic al rotorului.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan rezultatul unui stres al organelor active.2 – 0. E suficient că sunt puternic stresaţi în timpul funcţionării. care pentru magneţii de Nd-Fe-Bo este cam de 0.3 % pe an. dispozitiv electronic sau transformator. Fireşte că există şi motoare sau alte aparate electrice şi electronice concepute pentru a funcţiona în condiţii grele sau în regim permanent. Pentru construcţia unui motor magnetic sunt necesare materiale neconvenţionale. În societatea pervertită de azi aceste aparate au preţuri exorbitante şi sunt declarate ca fiind aparatură profesională. De aceea în stare de repaus aceste motoare trebuie să elimine stresul materialelor magnetice. De ce oare ? Întrebare retorică fireşte. Interesul este să le ardem pentru a cumpăra altele… În general factorul de utilizare al oricărui motor electric sau al unui motor cu ardere internă este de 50 – 70 %. Din păcate puţină lume ştie ce înseamnă acest factor. Dacă acest stres ar fi permanent această scădere a performanţei lor ar deveni sesizabilă. după cum s-a văzut din cele spuse în capitolul precedent sunt necesari magneţi sinterizaţi din Nd – Fe – Bo. Utilizat într-un motor rata de demagnetizare creşte chiar peste 1 % pe an. factor care e notat de obicei cu x şi este reprezentat de un procent. Acest lucru se face prin alunecarea statorului în lateral ca în cazul motorului de la pagina 44. Dar această rată de demagnetizare este cea caracteristică folosirii permanente a acelui motor. Tocmai acesta e motivul pentru care magneţii trebuie feriţi de stres în timpul repaosului. Dacă va avea un 59 . Interesant este că deşi acest lucru ar trebui învăţat în ciclul primar. Aceştia sunt cei mai puternici ce se fabrică la ora actuală pe plan mondial Am văzut că şi aceştia ca orice magneţi au o rată de diminuare a puterii care deşi e poate insesizabilă pentru simţurile noastre ea totuşi se petrece. nu se grăbeşte nimeni să facă acest lucru. Acest concept este factorul de utilizare. Toate motoarele magnetice trebuie să îndeplinească această condiţie. Dacă acest factor nu este respectat aparatul respectiv se va arde. Deci în condiţii normale viaţa unui asemenea magnet ar fi cam de 400 – 500 de ani. Nimeni nu are interes ca noi să utilizăm corect aparatele electrice.

Presupunând că ne-am însuşit temeinic aceste caracteristici de funcţionare speciale ale unui motor magnetic în comparaţie cu unul cu ardere internă hai să vedem ce alte probleme mai trebuie rezolvate pentru a construi un motor magnetic. Oţelul este un aliaj de fier – carbon şi alte materiale metalice sau nemetalice. Aranjamentul magneţilor l-am cam înţeles până acum. Deşi avem tendinţa să credem că noi nu ne-am întâlnit niciodată cu asemenea aliaje. Nu oţelul. Spunându-vă acest lucru mam repetat oarecum ( revezi pagina 21). Acesta nu poate fi găsit decât în oţelării sau turnătorii sub formă de brichete metalice asemănătoare ca formă cu cele de cărbune. Fierul are însă un mare dezavantaj faţă de marea permeabilitate magnetică. rămâne magnetizat. De aceea pentru ecranele magnetice se folosesc aliaje speciale. Nu stăm să facem socoteala exactă la cât e consumul lui lunar în acest caz. la fel cum ştim că un motor electric de 1.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan factor de utilizare de sub 100 % fireşte că acel motor va putea fi utilizat cu succes şi de copii şi poate şi de nepoţii noştri. Dar nu cea gri mată care pare că crapă când e îndoită – aceasta-i tablă silicioasă – ci cea lucioasă. Cutiile metalice care închid magneţii difuzoarelor de mare putere sunt realizate tot din 60 . dar care au şi proprietatea de a nu rămâne magnetizate la încetarea influenţei câmpului magnetic. 720 de ore. ne speriem de factura care ne-ar veni dacă l-am folosi 24 de ore pe zi. dar doresc ca acest concept să devină celor interesaţi unul instinctiv. Deci tabla din care sunt făcute tolele miezurilor magnetice e cea mai la îndemână pentru folosirea la construcţia ecranelor magnetice. Aşa că trebuie doar să spune câteva vorbe despre ecranele magnetice. este un metal a cărui compoziţie este formată din elementul chimic Fe. cu timpul.6 Kw dacă l-am folosi permanent ne-ar umfla insuportabil factura. ele sunt prezente în tot felul de produse. iar magnetizarea lui creşte cu cât e folosit mai mult în câmp magnetic. Miezurile transformatoarelor electrice sunt făcute din materiale cu permeabilitate magnetică ridicată. Marea majoritate a oamenilor fac grava eroare de a confunda fierul cu oţelul. Câmpul magnetic al magnetului fiind unul permanent şi constant pentru a-l pune la muncă trebuie ca magneţii să fie aşezaţi într-o anumită configuraţie şi de asemenea câmpul magnetic al lor să fie dirijat sau ecranat în anumite direcţii. dar instinctiv ştiind că luna are cca. Primele şi cele mai întâlnite asemenea produse sunt transformatoarele electrice. Fierul e un asemenea material. Atenţie spun fierul. Supus unui câmp magnetic intens. Ecranele magnetice sunt materiale cu permeabilitate magnetică cât mai mare. Fierul este ceea ce rezultă din purificarea minereului de fier.

3 2..000 12.6 0.000 2. Mo−3. V−2 Permeabilitatea µr 200 450 30. Permaloy are o compoziţie asemănătoare. restul fiind cupru – 4% şi molibden – 3%.5 64 49 alte elemente Si−4 Si−9.87 0. este practic a se construi motoare doar cu magneţi cilindrici a căror înălţime este de două ori mai mare decât diametrul.000 800 Câmp coercitiv Hc.9 96 85 21.8 0. şi se îndoaie foarte uşor.000 8. argintie.15 1.8 1. Mo−3 Ni−79.5 Ni−36 Co−49. Mo−5. (Mn+Si)−0. T 2. Cu−4.2 1. Am mai spus că asemenea magneţi au forţa de aderenţă aproximativă de 20 kg.8 Ni−76. Datorită legii descreşterii forţei câmpului magnetic invers proporţional cu distanţa dintre magneţi. Dau mai jos un table cu proprietăţile principalelor materiale magnetice moi: compozitie. ( în lipsa lor poate fi folosit şi ferosiliciul dar are un randament mai scăzut).0 1.97 1. Al−6 Ni−78.5 16 17 15. În brevetul privind motorul Brady se specifică că motorul e construit cu magneţi ce au diametrul de 37 mm şi înălţimea de 75mm. Miumetalul este un aliaj de nichel – cca.000 100. nu prezintă structura granuloasă cenuşie mată caracteristică tablelor de ferosiliciu şi sunt de obicei lăcuite cu un lac incolor ce se zgârie uşor. A/m 80 48 4 4 3.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan asemenea materiale. De asemenea trebuie spus că atât tablele din permaloi cât şi cele din miumetal sunt mai moi decât cele din ferosiliciu. % materialul Fier tehnic Fier-Siliciu Alsifer Permaloy 78 Mo-permaloy Mu-metal Supermaloy PermenormK1 Permendur Fe 99. Tolele din aceste materiale pot fi recunoscute destul de uşor prin faptul că au suprafaţa lucioasă.0 0. fier – 17%.5. 76%. Ωm 10·10-4 60·10-4 80·10-4 16·10-4 60·10-4 58·10-4 65·10-4 75·10-4 28·10-4 Odată lămurit şi aspectul materialelor magnetice folosite pentru ecrane. 61 . dar nu are cupru Un alt aliaj care se comportă asemănător permaloy-ului este aliajul de Aluminiu – fier care are 16% aluminiu şi restul fier. Care sunt de fapt aceste materiale ? Aceste materiale sunt aliajele Ni – Fe şi anume permaloy-ul şi miumetalul.5 Ni−78.016 55 160 Inducţia de saturaţie Bs. să aflăm cum se construieşte efectiv un motor magnetic.36 Rezistivitatea ρ.000 25.

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Să vedem acum de unde am scos eu la pagina 37 forţa de 500 cai putere. 300 kw corespunde la 400 cai putere. Motorul Brady are pe stator trei secţiuni a câte 14 asemenea magneţi. Deoarece ei formează pereche cu cei de pe rotor. Practic dacă acest motor ar fi construit cu o distanţă între stator şi rotor de doar un sfert din lungimea unui magnet. Deci e clar că motorul are cei 500 cai putere care au ieşit din calculele mele. În plus odată fixaţi pe poziţie. care ar mări exponenţial 62 . motorul ar avea fantastica putere de 2000 cai putere. forţa totală a motorului va fi de 5 kg. În echivalenţa mea empirică la 100 kg corespund 500 cai putere. presupunând forţa unui magnet de 1kg. se vor alege magneţi a căror putere totală de respingere să fie cam de 2 ori mai mare decât cea pe care ne-o dorim. forţa de respingere dintre cei doi magneţi ce formează perechea stator rotor la un moment este egală cu un sfert sau mai puţin din forţa unui magnet. În cazul motorului meu 10+5 de la pagina 50. Pentru că rotorul se află la o distanţă faţă de stator (pe rază) egală cu lungimea unui magnet. Numărul magneţilor de pe rotor nu contează aici decât în calculul vitezei de rotaţie. dar forţa fiecărei perechi e cam de 4 – 8 ori mai mică decât suma de catalog a unei perechi datorită descreşterii forţei invers proporţional cu distanţa. ei nu numai că se vor influenţa reciproc. Deci pentru ca un motor să funcţioneze sigur. căci la acea distanţă dintre magneţii de pe stator şi rotor aceasta-i forţa ce se exercită pentru fiecare din cei 5 magneţi… Deoarece magneţii pot avea forţe de adeziune /respingere de peste 10 Kg. Această valoare mai trebuie împărţită la 2 deoarece magneţii nu respectă în practică strict valoarea dată de cataloagele producătorilor. deoarece un grup generator e destinat a funcţiona cu un factor de utilizare de 100%.. La construcţia unui motor se vor lua în calcul numărul de magneţi de pe stator. este clar că ar fi imposibilă sau cel puţin foarte greoaie fixarea acestora unul lângă celălalt pe circumferinţa rotorului sau statorului. deoarece s-ar respinge sau s-ar atrage reciproc. după cum am mai spus. chiar dacă el are 15 magneţi. fiind astfel supuşi unui permanent stres. În acest fel se ajunge la 100 kg forţă. Această valoare este desigur corectă pentru că el este destinat acţionării unor grupuri generatoare de 300 Kw. de fapt probabil că e cam cu 100 cai putere mai mare. Un alternator de 300 de kw nu poate fi acţionat decât de un motor primar mai mare cu cel puţin 10%. Deci forţa totală de torsiune pe axul acestui motor este de 14x3x5 Kg adică 42 magneţi x 5 kg = 210 Kg. adică de 10 mm.

63 . şi înălţimea de 12 mm. Abia apoi după uscare toate tubuleţele conţinând magneţi sunt introduse în găurile executate în discurile sau cercurile reprezentând secţiunile de rotor ori de stator. Ideal ar fi ca spaţiul dintre magnet şi ecran să fie umplut cu un chit de grafit în silicon. Magnetul nu trebuie să atingă ecranul. Se amestecă părţi egale de pulbere de grafit ( creioane de grafit sparte şi date prin râşniţa de cafea) şi pastă de silicon ( se găseşte la tub. De aceea toţi magneţii folosiţi la construcţia motoarelor magnetice trebuie introduşi în ecrane cilindrice. dar câmpurile magnetice astfel însumate ar face imposibilă funcţionarea unui motor construit aşa. Această pastă după ce e amestecată uniform.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan îmbătrânirea lor. aşa cum arată imaginea următoare capătul cu punct roşu. Deci ecranul va fi un tub făcut din tablă obţinută din tolele unui transformator – ar fi ideal dacă aceste tole ar fi din permaloy sau miumetal ( apare cu galben în imaginea de mai sus). Grosimea discurilor va pleca de la diametrul magneţilor mai mare cu 3mm. se introduce în tubul din tablă după care se introduce magnetul în aşa fel încât să nu atingă pereţii cilindrului şi se lasă să se usuce. menite să ecraneze de jur împrejurul lor total câmpul magnetic. Ca urmare să presupunem că vrem să construim un motor ca cel de la pagina 44 cu magneţi cu diametrul de 6 mm. rămânând doar câmpul dinspre capătul magnetului. destinată etanşărilor în băi şi bucătării). orientat spre magneţii opuşi.

5x2). Se pot folosi atât lemnul cât şi orice tip de material plastic rigid. Asta pentru ca pe rază distanţa între stator şi rotor să fie jumătate din lungimea unui magnet. E o mare greşeală de gândire. Circumferinţa rotorului va fi 16x2x9 = 288 mm. deci un rotor de 10 cm diametru. 16 magneţi.2 cm. a unei freze sau a unei alte maşini de prelucrare prin aşchiere. Găurile se execută atât în stator cât şi în rotor tangent pe circumferinţă cu o înclinare de 25 – 40 grade faţă de rază ( ideal 35 de grade). adică diametrul rotorului va fi de 96 mm. având diametrul cu câteva zecimi mai mari ca diametrul exterior al ecranului. Statorul va avea diametrul interior mai mare cu lungimea unui magnet. deoarece câmpul magnetic induce în aceste metale neferoase curenţi electrici turbionari de mare intensitate care vor duce la o puternică încălzire a lor. Deci diametrul interior al statorului trebuie să fie de 11. Deci luăm în calcul un număr de ex. Practic se vor evita categoric cuprul alama sau aluminiul. Deci găurile vor avea 9 mm iar grosimea rotorului va fi 15 – 20 mm iar diametrul va fi egal cu de două ori numărul magneţilor. şi 1mm reprezentând grosimea tablei (0. Multă lume consideră că nu poate aborda lucrări de genul acestor motoare din lipsa unui strung.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Adică 1mm pe rază între ecran şi magnet. Cum oare făceau oamenii odată de mult cu sute de ani în urmă asemenea mecanisme ? Atunci 64 . care va fi umplut cu chit. iar adâncimea astfel încât marginea ecranului şi a magnetului să fie la acelaşi nivel cu piesa (statorul sau rotorul) procedându-se aşa cum se vede din imaginea următoare: Teoretic atât statorul cât şi rotorul poate fi construit din orice material nemagnetic.

Pe atunci toate operaţiile de genul acesta erau făcute de lăcătuşi. Se taie o felie de 65 . Un bun lăcătuş va şti cum să facă manual orice. sau alt material. Pentru axul rotorului se poate folosi tijă sau ţeavă metalică aleasă în funcţie de diametrul cămăşii interioare a rulmenţilor pe care-i vom folosi.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan nu existau freze. dacă nu ai maşini unelte. Dar foarte puţini ştiu că de fapt lăcătuşeria e o meserie extrem de complexă fiind meseria care se ocupă cu toate prelucrările metalice manuale. Această şaibă-inel se va suda bine pe ax. Urmează apoi la cota din desenul nostru de concepţie a se suda un inel decupat din tablă acest inel (ca o şaibă) va trebui să aibă trei sau patru găuri echidistante de jur împrejur. Începând dintr-un capăt se sudează o şaibă sau un inel din sârmă groasă în care se va propti rulmentul. raboteze. necesare fixării secţiunilor rotorului pe ax cu şuruburi. Azi marea majoritate cred că lăcătuşul e omul care repară lacăte. Sudura trebuie bine făcută. Astfel iată cum se poate executa rotorul unui motor magnetic. acel ceva s-a făcut odată manual. respectându-se o perfectă perpendicularitate a ei. Deci e greşit să se creadă că nu poţi executa un obiect din metal. trebuie să aibă şi ele cele trei găuri prin care se va solidariza tot ansamblul. Caseta de rulment poate fi făcută din ţeavă de acelaşi diametru interior ca diametrul cămăşii exterioare a rulmentului. căci prin acest inel se va transmite spre ax întreaga forţă a motorului. Atât secţiunile rotorului – albastru. Chiar şi o roată dinţată sau un pistol pot fi făcute în totalitate manual. etc. Axul se execută astfel. Dacă acum facem ceva cu o freză sau altă maşină unealtă. cât şi distanţierele dintre acestea – roşu.

odată introduşi în găuri. Inelul se va strânge astfel în spatele rulmentului blocându-se solid cu ajutorul acestei siguranţe filetate. (în cazul motoarelor repulsive) pot fi consideraţi montaţi. sau până când motorul nu va mai funcţiona. Ce am uitat eu să ilustrez în acea imagine este faptul că magneţii de pe stator trebuie neapărat fixaţi foarte solid în partea exterioară a statorului. Pe parcurs voi mai da indicaţii cu privire la construcţia motoarelor. magneţii. La celălalt capăt al ei se sudează un capac găurit în formă de şaibă care să oprească alunecarea rulmentului. deoarece motorul fiind repulsiv ei vor fi împinşi spre fundul găurii. Caseta se vede în desen cu galben şi portocaliu. în funcţie de modelul şi aplicaţia lor. Pentru o mai bună înţelegere iată unul din desenele tehnice ale motorului de la pagina 44.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan ţeavă de înălţimea rulmentului. altfel. se poate turna şi în acestea silicon. Teoretic. aşa cum se vede în imaginea de la pag. împinşi fiind de magneţii de pe rotor vor migra în gaură până când vor ieşi afară. 57. Dacă cumva găurile date pe circumferinţa rotorului sunt mai adânci decât înălţimea magneţilor. Se pot totuşi fixa cu un bolţ transversal subţire. Al doilea capăt al axului se blochează printr-un inel din ţeavă mai groasă căruia i se dă o gaură filetată prin care un şurub ascuţit va pătrunde într-o gaură mică. căreia i se sudează trei şaibe pentru fixare. 66 .

şi de asemenea folosirii cu două tipuri de lanterne.. masă sau scaun. se practică să agăţi pe uşa frigiderului tot felul de bileţele sau alte cele cu ajutorul unui magnet. Când eşti înghesuit într-o singură cameră. sau raft… şi se mai întâmpla să mai stea pe ea şi vreo bandă sau vreo casetă… Iar apoi ne miram de ce are dom-le fâşâitul acela aşa de supărător !?. În căminele de nefamilişti este strâmt. dom-le până şi Sony fac dischete proaste !”… În tinereţe m-am întâlnit de mai multe ori cu situaţii asemănătoare. şi de multe ori trebuia ştearsă şi reînregistrată… Un fapt similar s-a petrecut în altă parte cu cineva care după ce ţinuse nişte CD-uri o iarnă întreagă pe o policioară situată în imediata apropiere a unui calorifer foarte fierbinte se mira că CD-urile respective nu mai sunt recunoscute de calculator… „Doar el le scrisese în urmă cu numai câteva luni ! Ce CD-uri proaste. Dar când foloseşti un magnet atât de puternic ( e capabil să susţină un baros de 10 kg) ca să agăţi cu el un plic conţinând o dischetă de calculator… Şi a doua zi respectivul tuna şi fulgera la adresa faptului că „uite. pe care apoi le ascultam prin lanţuri de amplificare a căror finalitate erau nişte boxe de multe zeci sau sute de waţi. atunci când el constituie alimentator pentru un calculator portabil este foarte important ca în jurul lui câmpul magnetic să fie cât se poate de redus. 67 . în schimb toţi făceam înregistrări audio pe benzi de magnetofon sau pe casete audio. Anume că foarte puţină lume este conştientă de influenţa câmpului magnetic al unui asemenea dispozitiv. acum vreo câţiva ani pe cineva care folosea un magnet de hard disc pe post de agăţătoare pe uşa frigiderului. După finalizarea construcţiei în funcţie de destinaţia lui. Atunci nu existau dischete de calculator.... Am întâlnit odată. de multe ori boxa cea mare de bas devine. Anume că orice motor magnetic mai mare trebuie să fie construit într-o carcasă din tablă suficient de groasă pentru ca câmpul magnetic al lui să nu ajungă să influenţeze cumva mediul înconjurător. Nimic rău în asta. se va verifica cu ajutorul unei busole până la ce distanţă se simte câmpul lui magnetic. ideal să nu se simtă deloc.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Un lucru vreau însă să se reţină bine. Spre exemplu eu propun în această carte un grup generator elegant destinat alimentării calculatoarelor portabile. Ca constructor de motoare magnetice trebuie să ţii seama de un fapt regretabil. dom-le !”. Ei bine dacă în cazul folosirii cu lanterne nu contează foarte mult cât de departe ajunge în jurul lui câmpul magnetic.

adică să fac o schiţă a ceea ce vreau să execut. Am executat câteva dulapuri tip fişet folosind ca material cornier şi tablă – baza tinichigeriei şi confecţiilor metalice. cum se băiţuieşte şi se lăcuieşte lemnul. Şcoala unde am făcut eu ciclul primar le avea pe amândouă. plasă de sârmă. aceasta fiind de fapt esenţa lăcătuşeriei. fie de lăcătuşărie. să pilesc perfect drept. Am executat garduri folosindu-mă ca material de execuţie de fier beton. Veţi spune poate că e imposibil. montarea unei pânze pe un ferăstrău pentru metale ( aşa numitul bomfaier ) .. metrul. cu atât el va fi un pericol mai mare pentru orice suport de memorie magnetică… dacă nu va fi bine ecranat.diferitele dimensiuni şi utilizări ale pilelor. Ce am executat în atelierul de lăcătuşărie al şcolii în acea perioadă ? Am făcut în primul rând două ciocane. Eu practic această meserie începând de la vârsta de 12 sau 13 ani. să 68 . Am spus la pagina 23 că entuziasmul multora depăşeşte experienţa tehnică. Aşa se face că eu am făcut ore de practică în atelierul de tâmplărie. Am învăţat primele noţiuni de desen tehnic. Atunci am învăţat noţiunile de bază ale acestei meserii. Asta în clasa a 5 –a şi a 6 –a . Ulterior aveam să întâlnesc din ce în ce mai des pe măsură ce m-am apropiat de prezent oameni care nu ştiu să ţină o pilă sau un bomfaier în mână. În acea perioadă am învăţat să dau o gaură perpendicular. Şi ar mai fi un aspect pe care am promis anterior că-l voi discuta. Iată ce am învăţat eu atunci. Iar în clasele a 7 –a şi a 8 –a am făcut lăcătuşărie. fie ambele. unde am învăţat cum e construit un banc de tâmplărie. o masă. lucru ce face ca prea puţini să reuşească să construiască ceva funcţional. Am mai spus un pic mai devreme că orice prelucrare metalică se poate executa manual. un dulap. Dar atunci când am făcut eu şcoala primară toate şcolile mai răsărite din ţară aveau un atelier fie de tâmplărie.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Deci cu cât motorul nostru magnetic va fi mai puternic. cum se reglează şi folosesc acestea şi cum se construieşte un scaun. folosindu-mă doar de fierăstrău. a polizorului şi a celorlalte maşini unelte de bază dintr-un mic atelier de lăcătuşărie. utilizarea maşinii de găurit. maşină de găurit şi pilă. Astfel am învăţat să fac diferite modele florale cu fier beton – baza fierului forjat. şublerul echerul şi raportorul pentru a trasa şi debita corect materialul. etc. să cotez acea schiţă. şi ţeavă. să am o poziţie corectă la bancul de lucru. care sunt principalele unelte ale tâmplarului. adică ceea ce corespundea pe atunci categoriei a doua de pregătire profesională. ruleta. etc. Lucrând la aceste două ciocane am învăţat să tai drept. cum se face o intarsie. Să cunosc toate sculele de lăcătuşărie . şi să utilizez instrumentele de măsură.

o instalaţie sanitară. motiv pentru care aş fi pasibil de amendă… Oare de unde mentalitatea de a nu-ţi permite să-ţi repari singur lucrurile prin casă ? Întrebare retorică desigur. în spatele fiecărui personaj politic public se afla o societate secretă care păpuşa totul. dulapurile pentru depozitarea materialului didactic sau altor materiale. Condamnaţii de la 69 . Sistemul acesta de învăţământ pregătea oameni capabili să se descurce şi teoretic şi practic în viaţă. Această mentalitate vine odată cu ciuma globalizării de la societatea fascistă americană care urmăreşte să facă un obiect de vânzare din orice ?. am învăţat să ascut unelte. Veţi spune că nu-i adevărat. Cei care au vrut să înveţe ceva în şcoală pe vremea aceea sunt perfect capabili să-şi repare singuri un gard. banii fiind folosiţi de şcoală pentru menţinerea bazei productive a atelierului precum şi pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ( zugrăveli. să folosesc un alezor. era fie în beneficiul direct al şcolii.. a elevilor. Şi vreau să spun că această muncă a noastră. lucruri care în ultimul timp observ că te pun în conflict cu autorităţile de azi care ne tratează ca pe nişte dobitoci… Am fost ameninţat de un reprezentant al unei regii pe motiv că mi-am montat singur ceva în casă. o priză.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan execut un filet exterior sau interior. Toate astea în ciclul primar în doi ani… Lăcătuşeria am continuat să o practic şi în liceu şi ulterior în intreprinderile unde am lucrat înainte şi imediat după 1990. cei condamnaţi acolo fiind o minoritate. grădiniţe sau alte instituţii. o freză. foarfeci. cum ar fi dulapurile tip fişet erau vândute la alte şcoli. cuţite – baza matriţeriei şi a montajului şi întreţinerii Am învăţat să pregătesc corect diferite tipuri de vopsele şi să vopsesc cu pensula corect.. Unele din lucrări. Puneţi mâna şi vă documentaţi mai bine şi veţi descoperi că de fapt întreaga structură a statului american este una fascistă. Dar societatea acelui stat era organizată exact cum e acum cea americană. suporturi pentru flori din fier forjat ( fier beton). am făcut la o şcoală normală de cartier. Aceşti păpuşari sunt cei ce s-au mutat în Statele Unite după război. Repet. şi printre ei dacă se va analiza un pic nu s-a aflat nici o personalitate adevărată fie ea ştiinţifică fie politică a regimului nazist. reparaţii sanitare şi electrice etc. una la fel ca toate celelalte şcoli din ţară. Şi când spun fascistă nu spun prostii şi nu sunt vreun extremist sau ştiu eu cum aş putea fi catalogat. Şi să nu creadă cineva că oi fi făcut ciclul primar la vreo şcoală specială. Procesul de la Nürenberg a fost doar unul de faţadă.) cumpărarea de materiale didactice peste norma care revenea de drept din partea statului. deoarece a fost infiltrată în întregime de elitele politice naziste şi SS fasciste în anii imediat după terminarea războiului. garduri frumoase pe spaţiile verzi ale şcolii. dălţi.

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan vestitul proces au fost doar nişte păpuşi. Ar mai fi un lucru pe care trebuie să-l lămurim. Se găsesc la difuzorii de carte veche încă manualele de lăcătuşărie şi tâmplărie. Pentru cei interesaţi nu e totul pierdut. în special cele digitale care au posibilitatea de a măsura frecvenţele sau fenomenele ciclice. Releul Reed dă un impuls electric la fiecare trecere a unui magnet prin preajma lui. cu cărţi de atunci. Există multimetre electronice. Ceea ce am învăţat eu atunci poate învăţa oricine dacă doreşte. Un releu Reed este şi cel de la kilometrajul electronic al bicicletelor. Pe aceasta se fixează un magnet şi în imediata apropiere a trecerii acestui magnet în timpul rotaţiei. acceptă cu atâta uşurinţă îndobitocirea copiilor lor. Se montează o fulie sau o roată la axul motorului. 70 . Deşi nu mai am manualul de tâmplărie şi de lăcătuşărie sau cel de desen tehnic din şcoala generală şi liceu. chiar dacă are legătură directă cu situaţia catastrofală a societăţii mondiale de azi… Copii de azi habar nu au să ţină o şurubelniţă în mână. care erau atunci destinate şcolilor generale. Anume acela că motorul pe care-l construim se va roti cu o anumită viteză. Şi credeţi-mă la cultura şi pregătirea pe care o am sunt ferm convins că de fapt este o politică internaţională intenţionată din a face din generaţiile de azi şi viitoare nişte generaţii de incapabili… Ce mă miră este faptul că toţi cei de vârsta mea. Sunt de cumpărat în orice magazin de electronice. părinţii acestor copii care trec acum prin şcoală. Nu trebuie neapărat să ne întoarcem în timp. „Turaţia” lui este un lucru necesar de ştiut deci se impune stabilirea vitezei sale de rotaţie. Dar asta-i o altă discuţie. de rezistenţa materialelor de tehnologie. Dacă prin absurd ar fi o catastrofă care să ne lase fără tehnologie. precum şi pe cele din şcoala profesională. Aceasta se poate măsura astfel. rezultatul fiind frecvenţa sau numărul de cicluri pe secundă. incapabili să citească o carte sau un desen tehnic. şi se cred deştepţi foc. bătrânii neam descurca foarte bine să supravieţuim unei eventuale întoarceri în perioada pretehnologică… ei nu. aceşti copii ar muri pe capete… Noi. Eu încă am manualele de specialitate din liceu. se montează un releu Reed. Au crescut incompetenţi cu calculator în casă. se mai găsesc pe la cei care mai au o bibliotecă în casă. Se mai găsesc în biblioteci. Cu un asemenea aparat de măsură se pot număra impulsurile date de releul Reed. faptul că am lucrat în aceste meserii o perioadă îndelungată face să nu mai am nevoie de ele. şcolilor profesionale şi liceelor.

cel puţin parţial. închis subiectul celor câteva sfaturi privind construcţia şi exploatarea motoarelor magnetice. Acum considerând. Astfel calculatorul va număra rotaţiile.. la care se leagă releul Reed la tasta plus şi se porneşte adunarea cu 1.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Se mai poate folosi un calculator electronic. După exact un minut se întrerupe legătura. Cifra de pe afişaj va fi turaţia motorului. 71 . hai să vedem în continuare care pot fi utilizările practice ale motoarelor magnetice..

Eugene Frenette şi Eugene Perkins au brevetat mai multe aparate de încălzire bazate pe fricţiune. dar ambele pot fi obţinute cu consumuri de energie mult mai mici. Deci: Încălzitor cu fricţiune Între 1979 şi 1989 doi americani. căci dacă acest lucru ar fi bun pentru noi. Rezistorii electrici s-au impus datorită gabaritului mic. cu distanţă foarte mică între ele. ar fi în egală măsură rău pentru cei ce ne bagă mâna-n buzunar pentru plata acestei energii. jumătate de an casele noastre trebuie încălzite pentru a avea un climat locuibil. Acest consum este 72 . chiar dacă are o temperatură mai mică e mult mai eficientă. Acestea constau în recipiente cilindrice introduse unul în celălalt.5 m şi aceiaşi înălţime produce suficientă căldură pentru a încălzi o casă cu patru – cinci camere. Dar când ai de încălzit o cameră sau o locuinţă o dimensiune mai mare a încălzitorului. cu un consum energetic de numai 250 – 300 w. Este o metodă de încălzire mult mai eficientă decât cea bazată pe rezistori electrici. Ambele se obţin prin consum mare de energie electrică. Un încălzitor Frenette – Perkins cu diametrul de 1. Aşa cum am mai spus în cartea pe care am scris-o anul trecut nimeni nu are interesul ca noi să consumăm mai puţină energie. Dovadă. Spaţiul dinte cei doi cilindri este umplut cu ulei tehnic.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Energia termică Locuind noi în zonă cu climă temperat continentală. Vom vorbi deci în acest capitol despre căldură şi frig. în cealaltă jumătate a anului se simte din ce în ce mai des necesitatea ca locuinţa să fie răcorită… Deci cum o dai cum o-ntorci… cea mai mare parte a energiei consumate în vremurile noastre de către populaţie este cea folosită în scopul climatizării. Dar în ultimii ani ca urmare a dezechilibrelor climatice mondiale. este încălzirea cu sobe de teracotă a căror încălzire e mai bună decât a radiatoarelor electrice. Recipientul interior se roteşte supunând uleiul unei foarte puternice frecări cu pereţii cilindrilor.

Iată-l: 73 . Eu propun în continuare un încălzitor bazat pe acest principiu dar construit nu cu cilindri metalici ca-n brevetele celor doi americani ci cu discuri metalice. Iată unul din desenele din brevetele celor doi.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan de fapt al motorului care pune în mişcare cilindrul interior. dar cu forţă suficient de mare pentru a crea căldura de care vorbeam. Acestea sunt reduse printr-un sistem de transmisie astfel încât cilindrul este rotit cu doar o sută sau două sute de rotaţii pe minut. Motorul ca orice motor electric are 2000 – 3000 de rotaţii pe minut.

care practică livrarea prin curier sau poştă cu plata ramburs.euromagnet. Atenţie. Blocul celor 18 discuri este acţionat de motor prin intermediul unei transmisii cu roţi dinţate şi lanţ de bicicletă. Consultaţi tabelul de la pagina 52. Distanţa dintre plăci este de 1 cm. Rămân nevopsite doar plăcile axul şi discurile care vor sta în ulei. După executare atât cuva cât şi panourile exterioare se vopsesc cu vopsea duco ( vopsea auto ). De fapt tabelul acesta este un bun ghid pentru tot ce voi prezenta în această carte. În felul acesta între panouri şi cuvă se formează un spaţiu prin care aerul circulă liber preluând căldura generată de cuva cu ulei. Tabla poate fi decupată cu fierăstrăul pendular folosind pânză special destinată tăierii metalelor ( are dinţii mici şi deşi ca pânza de bomfaier). sau poate fi îmbinată prin sudură. Motorul cu care acţionăm blocul de discuri este unul magnetic construit supradimensionat luându-se în calcul un factor se utilizare de 100%. Dacă sudorul e unul mai puţin meseriaş. iar apoi după golire şi uscare procedaţi la etanşarea ei. În ce priveşte preţurile de construcţie a acestor motoare se va căuta a se descărca de pe internet de la adresa www. poxipolul prinde doar dacă tabla e perfect degresată.. 74 . Practic un motor de un kg forţă.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan După cum se vede este format dintr-o cuvă dreptunghiulară. marcaţi locurile cu cretă sau creion gras. Atât discurile cât şi plăcile şi cuva se pot executa din tablă de 1mm grosime. unul de altul se află 18 discuri din metal cu diametrul de 1m. iar plata e mai puţin accesibilă românilor. având o teşitură în partea de jos ( destinată adăpostirii motorului) cuva este fireşte plină cu ulei. În aceasta se mai află nouăsprezece plăci fixe care au aripioare distanţiere şi o decupare până dincolo de centrul lor. caz în care dacă sudorul e suficient de bun nu va mai fi nevoie de poxipol. catalog în care pentru fiecare magnet se specifică forţa sa de adeziune în grame sau kilograme. Cuva poate fi asamblată cu nituri rapide. cu transmisie şi motor cu tot se află înconjurată de panouri metalice . Avem deci un convector cu fricţiune. nu se supără nimeni dacă se etanşează cuva după sudură cu poxipol. Deci nu faceţi greşeala de a o proba cu ulei şi apoi a încerca etanşarea cu poxipol. După sudare o probaţi cu apă. Sunt figurate în imagine cu verde.supermagnete ro catalogul de magneţi ai firmei. ruj. Între aceste plăci. Deoarece comenzile la supermagnete se fac într-o limbă de circulaţie internaţională.ro firmă din Cluj catalogul cu magneţi de neodim – fier – bor. etc. Pentru mai multe amănunte se poate descărca de la www. iar pentru etanşarea ei se poate folosi poxipol. aşezate solidar pe un ax la distanţă tot de 1 cm. Întreaga cuvă. construit cu magneţi de 6 mm x 10 mm e suficient. recomand comenzile la euromagnet.

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Încălzitor cu inducţie magnetică Un alt încălzitor de mare randament şi fireşte care va produce căldură tot fără consum de energie electrică sau hidrocarburi este cel pe care-l voi descrie în continuare.4 mm. SH (120° C). Ca urmare iată încălzitorul: Deoarece marea majoritate a supermagneţilor au indicativul N şi rezistă la maximum 80° C nu sunt tocmai indicaţi în scopul construcţiei acestui convector. Metalul care răspunde cel mai bine şi mai puternic acestui fenomen este aluminiul. Se vor comanda magneţi cu indicativul M (100 ° C ). Se cunoaşte de mult timp că în metalele neferoase câmpurile magnetice puternic variabile induc curenţi turbionari care au ca rezultat încălzirea puternică a metalului respectiv. EH (150 ° C) sau UH (200 ° C).) de suprafaţa plăcilor de aluminiu. Asta deoarece magneţii care induc curenţii turbionari se rotesc la distanţă foarte mică ( 1. 75 .

La maximum 4 mm. Numărul lor nu e precizat căci totul depinde de cât de mare vrem să construim convectorul respectiv. Există fireşte şi la capete două asemenea panouri care sunt reprezentate cu roşu deschis. 76 . Cu gri având în partea de sus săgeata dublă p – o ( pornit – oprit ) este reprezentată tija cu ajutorul căreia se deplasează statorul motorului în vederea pornirii sau opririi.3 mm. Deci se pleacă de la primul magnet din margine lipit cu N pe placă se trece la următorul cu S pe placă urmat apoi de al treilea cu N pe placă. distanţă de suprafaţa magneţilor se vor monta cele două panouri din aluminiu ( gri). să circule forţat printre aripioarele în formă de V şi să iasă pe sus în zona centrală. cu verde se află un motor magnetic simplu ( le voi numi simplu pe toate motoarele compuse doar dintr-o secţiune) – se vede că lăţimea lui nu e prea mare. Magneţii se vor monta la distanţă de 10 -15 cm pe spirală şi aceiaşi distanţă între spirele. Peste panourile de aluminiu pe latura lungă sunt aşezate demontabil ( în vederea accesul pentru ştergerea prafului ) două panouri în formă de L deschis din tablă subţire – tablă galvanizată de 0. până la 1 cm. care acoperă toată suprafaţa atât în spate cât şi în faţă obligând aerul rece să intre pe jos. Pe faţa exterioară a lor se montează cu şuruburi prin nituri rapide sau prin cositorire aripioare în formă de V. Acestea trebuie să aibă grosimea de câţiva mm. Pe aceste discuri sunt fixaţi. Pe cele două capete ale axului său sunt fixate două discuri din material nemagnetic ( cu galben ). în spirală magneţi foarte puternici ( 2 – 10 kg forţă de aderenţă ) Pot fi folosiţi magneţi cu diametrul de 10 sau 20 mm având aceiaşi înălţime ca diametrul. ( galben pai). În centru. Aceştia sunt aşezaţi în spirala respectivă cu polaritatea alternativă. Cu săgeţi negre se arată direcţia de circulaţie a aerului prin convector. şi aşa mai departe până în centru.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Iată de fapt cum e construit acest convector. Magneţii pot fi fixaţi foarte bine cu adezivi de contact gen poxipol sau superglue. Atenţie ca niturile sau şuruburile să nu blocheze rotaţia discurilor magnetice. Atât panourile din aluminiu cât şi suportul motorului magnetic sunt fixate solidar pe şasiul convectorului.

Asta face ca cei care sunt dispuşi să renunţe la mai multe viteze de rotaţie în favoarea eliminării consumului de curent electric să aibă loc suficient pentru a înlocui motorul electric al ventilatorului cu un motor magnetic. Ventilatorul din imaginea alăturată care are dimensiuni respectabile. Există unele şi mai mari.Motoare magnetice Ventilatorul Cârnaru Cătălin Dan Toţi cunoaştem ventilatorul cu care ne răcorim pe timpul verilor toride. şi în plus nu va mai târî după el cablul electric. iar perioadele de peste vară cu temperaturi extrem de mari din ce în ce mai multe. Şi… fireşte va produce un curent de aer benefic fără consum de energie electrică ! 77 . nu este cel mai mare care se găseşte pe piaţă. Dacă motorul magnetic este montat la fel cum a fost cel electric original. În ultimii ani aceste veri au devenit din ce în ce mai secetoase. După cum se observă carcasa motorului este generoasă. putând funcţiona oriunde. şi cu comutatoare care le permit să funcţioneze cu două până la 5 – 6 viteze. Aceste ventilatoare sunt dotate cu elice mare. Dar chiar şi acesta pe care-l vedem aici este dotat cu un motor electric de peste 200 W motor care în cazul funcţionării a 10 – 12 ore pe zi timp de două trei luni sau chiar mai mult ne încarcă serios factura. ventilatorul îşi va păstra capacitatea de a pendula dar nu va mai avea decât o singură viteză.

şi se răceşte rând pe rând de fiecare dată când ajunge în interiorul frigiderului sau în exteriorul lui pe circuitul acestuia. Mai târziu în această carte veţi vedea că unele din motoarele magnetice le-am conceput cu un mic generator electric încorporat. şi au chiar şi un congelator. Congelatorul este în esenţă tot un frigider. Ştim ce-i un frigider. Unii au chiar mai multe. cea care porneşte din când în când acolo în spatele frigiderului. Cine-l pompează pe circuit ? O pompă compresor. Ei bine atât pompa compresor cât şi releul funcţionează cu consum de energie electrică. acesta consumă o parte de energie electrică pentru a pompa o parte sau două de energie termică. pe hol. dar funcţia lui e de a produce temperaturi mai mici decât cele produse de frigider. Avem unul undeva prin casă. Curentul electric generat ar alimenta un mic acumulator care ar furniza curentul electric necesar releului de comandă a pornirii şi opririi. Mai simplu spus extrage căldura din alimente şi o cedează în mediul înconjurător prin placa de pe spatele lui numită condensator). dar ar putea fi executată de un frigotehnist cu cunoştinţe de electricitate şi lăcătuşărie. tot pe baza unui consum de energie electrică realizat de o pompă compresor care circulă un agent termic. cu generator. 78 . Astfel acest agent termic se încălzeşte. dar nu avem idee cum funcţionează el. etc. Iar pompa de căldură este un frigider mai mare. aduce căldura de afară în casele noaste. Această extracţie de căldură are loc prin circulaţia unui agent termic. funcţie de poziţia la care noi am fixat butonul de reglare a temperaturii frigiderului. de obicei un freon care are punctul de fierbere şi de vaporizare extrem de scăzut. sau credem că ştim. Senzorul acela este unul hidraulic constând într-un tub în care un gaz sau un lichid se dilată sau se contractă împingând contactul unui releu electric. Fireşte că această operaţie de modificare a unui frigider în acest sens nu stă la îndemâna oricui. Dacă această pompă porneşte intermitent înseamnă că există pe acolo pe undeva prin instalaţia frigiderului un senzor care comandă această pornire sau oprire. în bucătărie. Deşi pare imposibil chiar şi un frigider poate fi modificat să funcţioneze cu un motor magnetic. De fapt frigiderul e o pompă de căldură. releu care ar muta statorul motorului în poziţia pornit sau oprit. Acum să aflăm ce-i pompa de căldură. care funcţionând în sens invers decât frigiderul. Ei bine. Acest lucru face ca motorul compresor al frigiderului să poată fi înlocuit cu un asemenea motor magnetic.Motoare magnetice Frigiderul şi pompa de căldură Cârnaru Cătălin Dan Toţi ştim ce-i un frigider.

mare. Există frigidere şi pompe de căldură al căror compresor este acţionat de un motor electric exterior. Există pompe aer – aer.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Pompa de căldură însă este mult mai eficientă datorită faptului că funcţionează după un ciclu normal. Unul interior al ei unde are loc transferul termic. care aduce căldură în casele noastre. Pompa propriu zisă. căldură pe care o extrage din sol. şi două exterioare. Există circuitul exterior dinafara casei unde se preia căldura din sol apă sau aer şi circuitul exterior din casă unde se predă căldura atmosferei din casă prin intermediul caloriferelor. din apă sau din aer. Adică o pompă de căldură normală aduce căldura în interior nu o scoate afară. Pompa de căldură este deci un fel de frigider mare. tot la fel poate fi modificată şi o pompă de căldură. aşa cum face frigiderul. Poate fi văzută una alături. 79 . care transmitea mişcarea printr-o curea de transmisie către un compresor ce semăna cu un motor de motocicletă. în vreme ce frigiderul funcţionează cu un ciclu invers. Iată mai jos schema de montaj şi de funcţionare a unei pompe de căldură: O pompă de căldură are tei circuite. Aşa cum am explicat că ar putea fi modificat un frigider pentru a funcţiona cu un motor magnetic. pompe aer – apă. căci înlocuirea motorului lor electric cu unul magnetic este mai simplă şi deci mai uşor de executat. în funcţie de tipul ei. Asemenea frigidere sau lăzi frigorifice şi pompe de căldură sunt mai uşor de modificat. Amintiţi-vă de vitrinele frigorifice de la magazine. şi pompe apă – sol. unde are loc circuitul interior seamănă foarte mult cu un frigider. care aveau un motor cu un ventilator.

În acest mediu de progres . au început să apară primele încercări de construcţie ale automobilelor. s-au construit primele instalaţii de iluminat public cu gaz. Atunci s-au ridicat de la sol primele baloane şi dirijabile. 80 . progres pe care omenirea nu-l mai cunoscuse până atunci. au fost construite Turnul Eifel şi primele clădiri pe structură metalică din Statele unite. primele poduri metalice. un preot scoţian. Să nu uităm că turnul Eifel îşi datorează existenţa oţelului turnat la Reşiţa şi că printre primele poduri metalice construite în lume este cel în funcţiune şi azi al lui Anghel Saligny de la Cernavodă. Au apărut primele maşini de cusut şi primele maşini de scris. atunci s-au construit locomotivele cu abur. Pe parcursul secolelor 18 şi 19 s-au inventat şi construit o sumedenie de mecanisme şi maşini care poate azi ne par primitive dar care au dus la explozia industrială care a avut ca rezultat viaţa noastră de azi. s-au cucerit teritorii neexplorate. În acea perioadă pe lângă primele locomotive. A fost aşa cum spuneam o perioadă de mare avânt economic. s-au inventat şi construit primele tipografii de mare randament. s-au inventat şi construit primele maşini din industria textilă. Atunci la s-au afirmat primii mari fizicieni şi inginerei. filaturi şi războaie mecanice. Un progres exponenţial al omenirii. deşi din denumire se poate bănui ce-i. primele instalaţii de încălzire centrală care funcţionau prin gazeificarea lemnului.Motoare magnetice Maşina frigorifică şi criogenică Cârnaru Cătălin Dan Înainte de a vorbi despre maşina criogenică şi ce este ea. pe numele său Robert Stirling ( 1790 -1878 ) brevetează în 1816 prima maşină termică cu piston. va trebui să vorbim despre perioada de avânt tehnologic de acum două secole şi mai ales să discutăm un pic despre un anume inventator şi invenţia sa care au avut un serios impact asupra industriei de atunci. Au apărut primii strămoşi ai bicicletei.

avea 2 ( doi ) cai putere şi pompa apă într-o carieră de piatră. prese. precum şi utilajele miniere şi industriale erau puse în mişcare de motoare termice cu vapori de apă. care azi au devenit o raritate extremă. şi în general orice maşină industrială exista pe atunci. Atunci marea majoritate a vapoarelor şi locomotivelor. Primul motor Stirling construit de Robert Stirling în 1816 ardea cărbune. care punea în mişcare mecanismele. Maşina Stiling nu are nevoie de apă pentru a funcţiona. macarale.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Maşinăria lui Stirling se diferenţia net de toate maşinile din acea perioadă. Iată aici o asemenea maşină aflată undeva într-un muzeu tehnic 81 . erau baza întregii industrii pe atunci. Maşinile cu abur transformau apa în abur de înaltă presiune. în industrie mişcau roţile dinţate care acţionau pompe. prin faptul că acelea erau maşini cu ardere internă şi lucrau la presiuni mari iar a lui ardea extern şi lucra la presiune scăzută. Focul e suficient. Dacă pe şine cazanul acela uriaş mişca roţile ce trăgeau vagoane. Cunoscutele locomotive cu abur. Această maşină transformă direct energia termică a aerului cald în lucru mecanic.

Agentul după răcire în a doua cameră se întoarce în prima. După cum se vede pistonul al doilea care închide camera de compresie ( sau rece) este perfect etanş pe cilindru. Ceea ce am descris eu pe scurt. hidrogen ) care se află într-un circuit închis. unde se condensează. Ca maşină frigorifică. iar în a doua avem depresiune. Camera de lucru aflată sub influenţa temperaturii exterioare se numeşte cameră caldă. Aici agentul de lucru dilatându-se sub influenţa temperaturii împinge primul piston. Maşina Stirling funcţionează după ciclul termodinamic Stirling. spre deosebire de primul pe lângă care agentul termic circulă liber. tocmai din acest motiv al lucrului la presiuni scăzute au acaparat în timp o parte importantă din acţionările mecanice industriale ale vremii astfel că pe la 1920 – 1940 încă se mai găseau pe ici pe acolo asemenea motoare termice. în paragraful precedent. heliu. ci acţionată fiind din exterior în acelaşi sens de funcţionare transmite căldura de la fosta sursă caldă spre exterior transformându-se într-o maşină frigorifică. Maşina Stirling foloseşte ca agent de lucru un gaz. până ce scapă fie pe lână el fie prin exterior printr-o conductă ( în funcţie de cum e construită maşina) şi ajunge în camera rece. şi are capacitatea de a funcţiona atât în ciclu direct cât şi în ciclu inversat. unde se încălzeşte din nou şi ciclul se reia. este ciclul direct de funcţionare al maşinii. Aceste maşini cu toate că la acea vreme nu erau prea bine înţelese şi funcţionau la un randament scăzut. În ciclul invers maşina nu mai produce lucru mecanic din căldură. ( aer. Deci în prima cameră cea caldă avem presiune. delimitează două camere de lucru. maşina Stirling a fost folosită începând 82 .Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan din lumea mare. Este compusă dintr-un cilindru în care două pistoane legate prin sistem bielă manivelă.

Ca maşină frigorifică sau criogenică. funcţionare silenţioasă. deoarece acest tip de maşină termică face ea însăşi obiectul unei cărţi întregi. Cei interesaţi pot căuta documentaţie pe internet. sau mă pot contacta pe mine. poluare redusă. După cum se observă această maşină este extrem de simplă. această maşină este acţionată de obicei de un motor electric. randament termic ridicat. Pentru a le trimite un CD cu tot ceea ce am referitor la aceste maşini. Nu mai insist aici asupra acestor maşini. Poate fi construită de orice lăcătuş bun. extrem de agresivi pentru mediu. numai în anul 2000 la MIT s-au construit 500 de motoare Stirling. care folosesc agent de lucru compuşii chimic ca cluorofluorurile de carbon ( CFC ) – freoni. Motoarele Stirling au o serie de avantaje cum ar fi posibilitatea de a utiliza orice sursă de căldură. acţionarea submarinelor. maşinile frigorifice Stirling utilizează agenţi termici inofensivi cum ar fi aerul heliul şi hidrogenul. Numărul de maşini Stirling ce sunt construite de către studenţi în universităţile americane este impresionant. obţinem un frigider sau un congelator care va funcţiona cu deplin succes în orice punct de pe glob. În comparaţie cu maşinile frigorifice clasice care funcţionează după ciclul termodinamic cu vapori Rankine invers. De aceea în această situaţie poartă numele de maşină criogenică. Maşinile Stirling. în orice condiţii fără consum de energie electrică. Maşinile Stirling în ciclu direct sunt motoare iar cele în ciclu invers sunt pompe de căldură sau maşini criogenice. 83 . În această ipostază poate produce temperaturi extreme de sute de grade sub zero. sunt de mai multe tipuri constructive şi pot fi utilizate într-o sumedenie de domenii. Asta le face utile în producerea energiei electrice în spaţiul – pe sateliţi şi nave cosmice. fie că sunt motoare fie pompe de căldură sau maşini frigorifice/criogenice. Conform cărţii din care am extras şi informaţiile de până acum.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan cu ultimele decenii ale secolului 19. etc. cogenerare de energie electrică. Dacă o acţionăm cu un motor magnetic.

Va fi construit la dimensiunile pe care le dorim şi îi ataşăm pe ax o elice cu trei sau patru pale. magazine.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Sistemele de aerisire forţată şi hota Un alt domeniu în care motoarele magnetice sunt benefice şi chiar indicat a fi folosite este acela al circulaţiei forţate a aerului. etc. Orice ventilator de perete. Atenţie însă în cazul în care vreţi să faceţi acest lucru. 84 . verificaţi ce temperatură există în timpul funcţionării hotei. Practic aici se poate foarte bine folosi motorul mic de la pagina 52. instalaţii de aerisire care aduc aerul de afară pe tubulatură metalică. poate fi înlocuit cu unul al cărui motor este magnetic. La toate aceste tipuri de instalaţii motorul electric poate fi înlocuit cu unul magnetic. sau va elimina aerul viciat din încăpere dacă va funcţiona în sens invers. sau de aerisire forţată. Nu trebuie să uităm că magneţii pot fi demagnetizaţi uşor dacă se depăşeşte temperatura maximă de lucru pentru care sunt construiţi. hale de lucru. va aduce aer curat de afară dacă va funcţiona într-un sens. Dacă această temperatură nu depăşeşte 40 – 50°C. De asemenea se pot folosi motoare magnetice pentru înlocuirea tuturor motoarelor electrice care acţionează ventilatoare în instalaţiile de aer condiţionat. Acest motor montat fiind pe un perete la o aerisire. ateliere. destinat eliminării vaporilor de apă sau a aducerii aerului curat din exterior. în locul unde se află motorul acesteia. Dacă temperatura este apropiată de 80 sau mai mult se vor folosi magneţi cu indicativul M. atunci se pot folosi magneţi obişnuiţi. O altă utilizare în acest sens a motoarelor magnetice poate fi cea de înlocuire a motoarelor electrice ale hotelor cu motoare magnetice. sau unul din cele trei H – uri ( vezi pagina 72 ). Există în multe locuri în industrie.

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Se poate adopta şi soluţia de a construi integral hota cu plasarea motorului în afara părţii pe unde circulă aerul cald. Aici motorul magnetic este ilustrat cu culoarea verde. atunci chiar dacă motorul nu funcţionează. 85 . Între hotă şi motor se poate plasa o placă termoizolantă din carton de azbest sau dintr-o placă de rigips învelită în folie reflectorizantă. după cum se vede în imaginea de mai sus. Trebuie să ţinem seama că acest aer cald va ieşi totuşi în exterior cu viteză mică. Dacă se adoptă această soluţie. Se vede că el se află de fapt deasupra hotei. deci aerul fierbinte nu este eliminat de ventilator ( cu albastru ) motorul nu se va înfierbânta de la aerul cald care s-ar aduna în hotă. ca urmare a fenomenului natural de convecţie.

ca să-mi meargă hidroforul. mulţi stâlpi. dacă i le furăm condamnându-l la sărăcie prin distrugerea vieţii unei ţări întregi!.. explorări. cărţi despre natură. Fireşte că nu prin lume ci prin propria mea ţară. Am crescut şi locuit o mare parte din viaţă la bloc. nimeni nu doreşte ca tu să fii liber. viaţa de zi cu zi a sălbăticiunilor. undeva în suflet o dorinţă ascunsă de a locui undeva într-unul din locurile mirifice despre care citisem sau le văzusem în copilărie.. intru în baie şi deschid robinetul duşului…. becurile. în căsuţa situată undeva într-o poiană mirifică. Şi în toată această perioadă a existat acolo. Ca orice copil visam la a călători prin lume şi a vedea cu ochii mei acele minunăţii.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Energia electrică În copilărie am citit mult şi printre cărţile pe care le-am citit în acea perioadă au fost marea majoritate. şi mai ales după 1990 nu am mai putut călători. cetăţean al acestei planete să ai drepturi. Deja un bilet de călătorie până în celălalt capăt al ţării începuse să cam însemne o gaură imensă în salariul meu…iar acum nici măcar la 20 de km nu-mi mai permit să merg neavând bani pentru plata biletului de maşină. nimeni nu doreşte ca tu să ai energie oriunde vrei să te aşezi.. Şi aici visul sfârşea invariabil distrus de spectrul imposibilităţii de a avea curentul electric necesar vieţii de zi cu zi… Că doar nu-mi închipuiam eu chiar visător cum eram. care visase să dea întregii planete energie gratuită şi încă fără a o aduce pe cablu… Acum mai mult ca oricând nimeni nu doreşte ca tu. maşina de spălat. Mai târziu... nici măcar până la rudele apropiate. Am şi călătorit atunci. Îmi închipuiam cum venind de pe coclauri după o zi de muncă în mijlocul pădurii. în proporţie de 60 poate 70%. că ar fi venit „Renel” – ul să-mi tragă mie până în mijlocul pustietăţii cale de zeci de km linie electrică cu mulţi. Degeaba declarăm prin tot felul de fraze sforăitoare şi prin acte şi legi drepturile omului. aş putea spune. Aviz celor care blamează acele vremuri şi le ridică în slăvi pe cele de azi !. şi mai ales să nu plăteşti cuiva această energie. călătorii. frigiderul şi alte nelipsite aparate moderne… Atunci nu ştiam că odată de mult a existat un geniu român născut într-o ţară vecină. etc. 86 . pe care copil fiind am avut şansa de a o vedea.

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan De aceea nu ai să vezi pe nicăieri în vreun magazin dispozitive de genul celora pe care le-am descris în primul volum al acestui ciclu. E războiul lor. împotriva noastră a celor mulţi şi săraci aflaţi jos… 87 . şi în această carte. Oficial ministerul informaţiilor sau direcţiile de informatizare din ministerele de telecomunicaţii au ca scop uşurarea vieţii prin introducerea plăţilor electronice. l-au învelit ca o pânză de păianjen… Şi neştiut de circa zece ani are loc un război tăcut pe întreaga planetă. Pentru că dacă nu-l poţi împiedica pe cineva să spună adevărul. N-aţi observat că acum stai la coadă la poştă ca să ridici o scrisoare sau să plăteşti o factură. etc. Internetul a ajuns a fi atât de vast încât e greu să se poată controla ce informaţii circulă prin reţeaua lui. aşa numitele huburi sunt tentaculele noastre ale celor mulţi spre reţeaua oficială internet…. trântea o ştampilă de se zguduia masa. atunci vii şi strigi mai tare ca el că ceea ce spune el e minciună… Aflaţi deci că oficialităţile întregii planete au departamente special destinate scopului de a nega şi discredita adevărurile spuse pe internet. Războiul cu adevărul de pe Internet. Şi sunt multe. Acum 30 de ani plăteai şi oficiantul respectiv scria rapid de mână o chitanţă cu pix şi indigo. există două trei fărâme de negare şi dezinformare. şi ţi le descriu dragul meu cititor. Nimeni nu doreşte de fapt ca tu să fii un om informat. De fapt adevăratul scop al acestei informatizări la nivel oficial este purtarea unui război. şi în maximum 20 de secunde aveai chitanţa în mână şi banii daţi. a legăturii directe dintre furnizorii de servicii şi populaţie. Aşa că cu cât oficial dezinformarea şi interzicerea accesului la adevăr e mai agresivă cu atât se află mai multe lucruri ţinute ascunse de oficialităţi din reţeaua aceasta mondială… Dar tot din păcate răul a intrat şi aici. de trei ori mai mult decât stăteai acum 30 de ani când nu existau calculatoare ? Veţi spune că suntem noi prost organizaţi. Acum pentru aceiaşi operaţie stai de patru cinci ori mai mult la ghişeu. Pentru fiecare fărâmă de adevăr postată de cei bine intenţionaţi pe Internet. încet a pus stăpânire pe internet… Reţelele locale. Aşa se întâmplă în toată lumea. Dar nu aţi observat că de fapt această uşurare a vieţii nu are loc. De aceea şcoala continuă să te ţină în ignoranţă… Din păcate pentru cei sus puşi şi din fericire pentru tine. Nu. sunt o reţea atât de vastă încât sugrumă internetul oficial. al celor puţini dar bogaţi şi aflaţi la putere. Războiul cu populaţia globului care nu mai vrea să fie minţită înşelată şi exploatată şi încet.

suntem sclavii ei. iar costul benzinei pentru producerea a 10 Kw de energie depăşeşte de peste 10 ori costul aceleiaşi energii livrate de societatea de distribuţie a energiei electrice…. am fi liberi. generatoarele eoliene. facilităţi asigurate de un generator electric sau mai multe suficient de puternice pentru a ne susţine toate consumurile energetice ale casei. De fapt îl plătim cu propria noastră libertate. ar trebui să se înveţe în şcolile primare la orele de fizică. şi structurat în adevăr complet…. fireşte exceptând dispozitivele concrete concepute de mine. şi o fac şi alţii pe alte meleaguri. Mie mi-a luat cam cinci ani… Ce vă scriu eu în aceste cărţi. microhidrocentralele. sau că nu putem pleca unde vedem cu ochii pentru că am fi obligaţi să trăim ca acum cinci secole. pentru că prin ea suntem ţinuţi prizonieri. Şi în plus preţul lor de achiziţie e comparabil cu cel al unei motociclete bune. cernut adevărul de neghina minciunii şi dezinformării. La atelierele de practică ar trebui să înveţe toţi copiii planetei cum să-şi construiască dispozitive de colectare a energiei. pentru că costurile aducerii stâlpilor cu cabluri până acolo este de multe ori mai mare decât ar costa casa pe care am construi-o acolo. într-o societate normală. La dispozitive accesibile oricui. Panourile fotovoltaice. Nimeni nicăieri nu ne-ar mai putea şantaja. Nu putem să ne mutăm în vârful muntelui. Nu v-aţi întrebat niciodată de ce totuşi energia electrică continuă să fie mai ieftină decât celelalte forme de energie ? Simplu. Remarcaţi că am subliniat accesibile oricui. Se găsesc pe internet aceste informaţii dar durează până când sunt adunate. progresistă. de sus de la focul cel mare care străluceşte zilnic pe cer… În momentul în care am avea energie produsă gratuit la locul unde e nevoie de ea. Nu am mai fi ţinuţi sub teroare că salariul s-ar putea să nu ne ajungă să plătim facturile.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Ce vă scriu eu în aceste cărţi se găseşte pe internet. Asemenea grupuri generatoare există în magazine dar sunt acţionate de cel mai ineficient motor cu putinţă. Ne-am putea construi casa oriunde am dori pe planetă şi am avea aceleaşi facilităţi ca-n buricul târgului. de colectare a energiei care ne vine de la soare. unde putem fi mai uşor controlaţi şi eventual îngenunchiaţi dacă ne trece cumva prin cap să ne răsculăm… Ca urmare la asta se reduce totul. De aceea ieftinătatea curentului electric e doar o iluzie. anume motorul cu ardere internă pe benzină. sunt dispozitive de colectare a energiei scumpe care pe deasupra ne ţin în continuare sclavii celor ce le-au produs ( care sunt în 88 . Această energie nu e a celor ce ne-o livrează pe cablu sau pe ţeavă. E a noastră a tuturor şi ne vine în fiecare secundă în cantităţi inimaginabile de acolo. Prin el suntem ţinuţi prizonierii oraşelor. selectate.

În plus sunt astfel concepute încât sunt greoaie.. Şi toate astea în vârful muntelui. ci să fim din contră şi mai dependenţi de sistem… Dacă badea Gheorghe din vârful muntelui ar avea acolo la stâna lui un generator energetic de mică putere pentru funcţionarea căruia nu ar trebui să coboare zilnic la „peco” să cumpere o benzină care-l costă cam tot atât cât ia el pe produsele lui în acea zi. că aceste tenii vor fi eliminate într-un viitor destul de apropiat. în speranţa că vor reuşi să acapareze cât mai mult până ce mai suportăm… Şi dacă continuăm să suportăm. etc. acolo departe de oraş.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan ultimă instanţă. care sunt din ce în ce mai mulţi pe întreg globul. cei mulţi ducem un război. Ar avea curent electric.. cu ce ne mai îmbrăcăm. că noi nu mai avem bani după ce le-am dat lor tot salariul pe nişte facturi superumflate ?.. Dacă dispozitivele pe care le descriu eu aici în aceste cărţi ar fi accesibile oricui. căci până a doua zi după ce ne-am plătit facturile lunare nu-i mai avem. Ca urmare e simplu. şi nu ar trebui să muncească ca un sclav ca să dea toţi banii pe facturi. muncim. acel bade Gheorghe ar deveni un om liber. mulţi ştiu. pentru a-şi lucra corect pământul. pentru a-şi cumpăra mâncare de calitate. Acel bade ar putea să beneficieze cu adevărat de banii câştigaţi din munca lui. cu ce ne mai vizităm rudele ? Ce credeţi că interesează pe teniile care emit facturi. atunci aceste tenii din politică şi din regiile autonome s-ar uita lung după noi !. dar perseverent. cu ce ne mai luăm un medicament. ni se taie din salariu. pentru a-şi plăti o asistenţă medicală de calitate. Mulţi simt. 12 – 14 ore pe zi. şi au randament scăzut. pentru a se îmbrăca şi spăla. apă curentă. dacă mai avem un serviciu. este datorită faptului. şi când în sfârşit la finele lunii vedem banii în mână ne uităm lung după ei. Noi… locuim la oraş. Banii din munca lui ar fi folosiţi pentru a-şi vedea ţara. că timid. Prin însăşi gradul de exploatare sălbatică la care s-a ajuns noi. Nu vor fi eliminate brutal.. Un război de uzură. pe ultima sută de metri. cei de la putere ) prin faptul că servisul lor se face tot de ei. Şi noi cu ce ne mai luăm mâncare. cei ca mine. şi mai ales pentru propăşirea lui şi a familiei lui. Ei continuă să ne jupoaie cu neruşinare. Au toate atributele necesare pentru ca noi să nu ne căpătăm libertatea prin folosirea lor. pentru tot ceea ce are nevoie un om normal. au început să inoculeze în sufletul populaţiei speranţa unei viitoare desprinderi de aceşti paraziţi. ci pur şi simplu vor fi lăsate fără obiectul muncii… Din ce în ce mai mulţi pe întreaga planetă plănuiesc mai mult sau mai puţin secret desprinderea de acest sistem global corupt şi criminal… 89 ..

Iată cum lucrează un generator de curent alternativ şi unul de curent continuu. De asemenea am învăţat că această mişcare se 90 . care mişcare apare într-un conductor sub influenţa unui câmp magnetic. în cazul curentului electric continuu aceştia formând o ştafetă pe toată lungimea conductorului în bucla închisă de circuitul format din generator şi consumator. de la un atom la celălalt instantaneu. Până în prezent. Am învăţat în liceu la orele de fizică că curentul electric este o mişcare ordonată de electroni. în masa metalului conductor. Din această perspectivă se considera că această mişcare de electroni are loc prin deplasarea electronilor de valenţă de pe ultimele straturi electronice ale atomilor. Deci am învăţat noi la fizică că curentul alternativ este o mişcare instantanee de electroni de la un atom la celălalt. formând o ştafetă.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Aici se mai impune a mai spune câteva cuvinte despre generatoarele electrice. În cazul curentului alternativ. aşa cum se vede în imaginea de mai sus. fizica clasică lua în considerare toate sistemele ca fiind închise. pe toată lungimea conductorului. această mişcare este inversată periodic de fiecare dată când bobina se întoarce cu 180 de grade în câmpul magnetic.

şi ca urmare a acestuia în jurul conductorului apare un alt curent. adică pe ultimul strat de atomi ai materialului. Ce înseamnă aceasta ? Păi să vedem. atunci logic ar fi ca în acesta să nu se mai întoarcă aceiaşi cantitate de electroni. reprezentaţi în nuanţe de albastru şi roşu. Dar am mai reprezentat ceva. Am încercat să reprezint acest lucru astfel: Se văd atomii cu nucleul format din neutroni şi protoni. şi ca urmare generatorul să nu mai producă curent electric şi chiar să înceteze să funcţioneze. Bun. Am reprezentat cu săgeţi încărcate cu electroni curentul electric. Ei bine. format din purtători de sarcină ce se deplasează în mediul imediat înconjurător. În jurul conductorului în imediata sa apropiere este reprezentat un alt curent electric prin săgeţi încărcate cu electroni galbeni. atunci de unde vine curentul electric care înconjoară liniile de înaltă tensiune ? Fizica clasică spune că curentul induce la rândul său câmp magnetic. Aceştia-s electronii galbeni din desen. Problemele apar atunci când avem de-a face cu generatoare care produc mai multă energie decât este consumată pentru producerea acestei energii… În situaţia unui circuit ( sistem ) închis cum lam prezentat eu pe cel de deasupra. Dacă admitem că curentul electric este o deplasare de electroni în masa metalului pe stratul său de suprafaţă. Se vede că acest curent se formează doar pe stratul de atomi de la suprafaţă. Acest lucru 91 . orbitând în jurul nucleului. Din perspectiva fizicii clasice atât cât ni s-a predat nouă în şcoală totul e corect. dacă consumatorul ar consuma mai multă energie decât produce generatorul.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan manifestă doar la suprafaţa metalului. cu verde. Se văd mai multe straturi de electroni.

din perspectiva fizicii cuantice se pare că fenomenul producerii energiei electrice e mult mai complex decât ne învaţă pe noi fizica clasică. fenomenele care se întâmplă sunt mult mai complexe. mult mai multă decât se presupune că ar trebui să producă. care sunt în strânsă legătură cu 92 . Dar aparatul de sudură e făcut să funcţioneze în acest regim. Ele sunt construite să livreze o tensiune de mers în gol de 50 – 100 V. Datorită acestei dezechilibrări. şi se arde. Asta se întâmplă spre exemplu cu aparatele de sudură. între purtătorul de sarcini din circuitul nostru şi mediul imediat înconjurător are loc un schimb de energie. ea nu este urmarea exclusivă a deplasării electronilor de la un atom la celălalt în masa metalului conductor. Un generator electric normal. Generatorul respectiv se încălzeşte. sau se opreşte nu înainte însa ca curentul livrat de el să scadă puternic. câmpuri care se combină cu cele directe în încercarea naturii de a restabili echilibrul… Fenomenele se complică dacă acest curent este unul pulsatoriu sau alternativ de frecvenţe înalte… Dacă generatorul este bine gândit şi construit. De aceea fenomenele care au loc în preajma oricărui generator electric sunt fenomene complexe. Un argument al faptului că lucrurile nu stau aşa. puteri de multe ori mai mari decât se presupune că ar trebui să suporte conductorii cu care sunt bobinate… De fapt curentul electric deşi e într-adevăr o mişcare continuă sau alternativă de electroni. cum am învăţat la fizica de liceu. În realitate. în asemenea situaţie intră în regim de suprasarcină. oamenii de ştiinţă nu au putut înţelege şi ca urmare nici accepta funcţionarea generatoarelor de energie liberă. Datorită acestor fapte. destabilizare care se cere echilibrată. el va fi capabil să colecteze energie din mediul înconjurător.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan se întâmplă de fapt în realitate de fiecare dată când la bornele unui generator se cuplează un consumator mai mare. şi pentru care oamenii de ştiinţă au fost obligaţi să se aplece spre studiul energiilor libere. ce are loc instantaneu. ci în momentul în care un generator electric este pornit. care face pe de o parte ca în conductorii electrici să apară câmpuri induse de sensuri contrare. indiferent că acesta este format de circuitul electric intern al generatorului sau circuitul extern aşa numit consumator. În imediata apropiere a conductorului. sau de scurt circuit şi se poate distruge. În momentul în care însă noi formăm arcul electric şi sudăm tensiunea aceasta scade brusc până la valori cuprinse între 20 – 50 V funcţie de intensitatea necesară electrodului. este faptul că generatoarele de energie liberă pot livra fără să dea semne de oboseală. apare datorită mişcărilor purtătorilor de sarcină şi a câmpurilor magnetice o destabilizare a echilibrului natural al mediului imediat înconjurător.

E suficient să gândim generatorul nostru din start ca un sistem deschis. cu frecvenţele de vibraţie ale materiei la nivel atomic. şi mai ales să îl construim din această perspectivă. Dar asta nu înseamnă că noi nu putem produce energie dacă nu ştim exact ce fenomen are loc la nivelul electronilor. sau mai ştiu eu cum se mai numesc toate acele mici particule subatomice. etc. Cel mai concret exemplu este cel al generatoarelor electrice fără mişcare şi al transformatoarelor parametrice. e altă poveste şi nu ne mai priveşte pe noi.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan proprietăţile microscopice ale materiei. care are pe undeva o legătură cu mediul înconjurător.. Şi nici nu ne trebuie pentru ca generatorul să funcţioneze. tahionilor. a căror funcţionare este explicată de către fizica clasică prin adausul de putere a câmpului magnetic al transformatorului adus dintr-un magnet permanent… Ce fenomene se petrec însă la nivel cuantic când în imediata apropiere a transformatorului se aduce un câmp magnetic mai puternic. şi care abia acum încep să fie înţelese timid şi nesigur. mezonilor. Fizica clasică nu este anulată de fizica cuantică. Ele doar se completează. pot fi foarte bine explicate şi de fizica clasică. Pe noi ne interesează doar rezultatul… energia electrică cât mai ieftină… 93 . De fapt nici nu avem nevoie să ştim asta. cu vitezele de revoluţie şi spin ale electronilor. cu condiţia ca aceasta să renunţe să gândească sistemele ca fiind închise. protonilor. Fenomenele care au loc într-un generator electric de energie liberă.

lămpi de iluminat. a doua 10 V a treia 15 V la puterea de 25. una 5 V. Interesant. aparate de radio portabile. casetofoane. Astfel se poate construi ca alimentator pentru calculatoare portabile. iar dacă aţi întoarce-o pe faţa opusă nu aţi mai avea curent electric. Este conceput pentru a furniza tensiuni de sub 50 V şi poate fi construit în variante de la mică până la mare putere. etc. 50 şi 75W. Poate fi la fel de bine construit să furnizeze curent pentru sudură. caz în care ar putea furniza 25 – 75 W ( tensiuni de până la 15 V cu intensitate de 5 A ). Şi mai încercaţi să vă imaginaţi că dacă aţi pune această cutie pe masă cu o faţă în jos aţi avea curent electric. caz în care puterea lui ar fi foarte mare 2 – 4 Kw ( 50 V la 40 – 80 A ) Iată deci cum arată: 94 .Motoare magnetice Generator de curent continuu Cârnaru Cătălin Dan Vă amintiţi cei care aţi apucat vremurile dinainte de 1990 că pe vremea aceea se găseau în alimentări nişte conserve de peşte la cutie metalică în formă triunghiulară cu colţurile rotunjite ? Dacă nu vă mai amintiţi imaginaţi-vă. Imaginaţi-vă că aţi avea o asemenea cutiuţă care ar avea pe fiecare latură câte o mică priză care ar furniza. televizoare. nu !? Grupul generator pe care-l propun în continuare are multiple aplicaţii.

Dar dacă aţi învăţat la orele de fizică din liceu. Nu vă aşteptaţi să vă spun că faceţi bobinele de atât pe atât cm. electronist lăcătuş. sau printre prieteni sau rudele prietenilor asemenea specialişti care să vă ajute cu partea teoretică şi practică de construcţie. 10 – 15 cm. care pot fi construite de oricine are talent tehnic… Fireşte. să vă căutaţi printre rude. ) până la dimensiunea unui lighean. În acest caz nu va mai avea prize pentru alimentare ci un cablu bine etanşat. Acum sfaturile de construcţie. Este un motor – generator extrem de versatil. 95 . dacă ai două mâini stângi şi ai mai fost şi vreun puturos în şcoală… alta-i situaţia… Dar chiar şi atunci …. Nu merge aşa. 5 şi 5 pe stator. În fond. Este construit după cum se vede pe structura unui motor magnetic simplu având 18 magneţi în rotor şi 14 magneţi împărţiţi în 4. Eu ca inventator al acestor dispozitive nu vă pot da decât câteva sfaturi practice de ordin general. prin faptul că nu are pârghie de pornire. va trebui dacă nu sunteţi lăcătuş şi nu aveţi cunoştinţe medii de electricitate şi electronică. Ce propun eu sunt dispozitive simple. neştiind ce fel de magneţi veţi procura dumneavoastră. veţi reuşi. Astfel la legarea serie a celor trei bobine poate furniza de la n până la n x 3 V sau la legarea în paralele va furniza n V cu intensitate de n la n x 3 A. la ce-s buni prietenii !? Deci să analizăm desenul şi să înţelegem cum e construit acest generator.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan În funcţie de puterea preconizată acest grup de curent continuu va avea dimensiuni de la mărimea unei cutii de conserve ( cca. Pentru construcţia oricăruia din aceste dispozitive pe care le prezint în această carte şi pe care le-am prezentat în precedenta. fireşte că cele trei bobine pot fi legate şi în serie – paralel situaţie în care pot furniza atât tensiuni diferite cât şi intensităţi diferite. Prin faptul că are trei bobine generatoare de curent poate genera o multitudine de tensiuni şi amperaje. Ca atare eu nu am cum să calculez teoretic această tensiune. dacă aveţi pasiune la meşterit şi mai aveţi şi vreun vecin sau prieten electrician. poate fi construit etanş la apă şi poate fi utilizat cu succes în imersiune. Nu merge pentru simplul motiv că tensiunea indusă într-o bobină este dependentă de puterea câmpului magnetic. cu atâtea spire şi altele de genul acesta. Analizând desenul se pot trage două concluzii importante.

Deci acolo. ceea ce ar însemna ca bobinajul unei bobine să fie făcut cu conductor de 60 : 3 = 20A. De aceea practic nu poate fi construit să furnizeze asemenea putere. Deci am lămurit cam care sunt limitele superioare la care poate fi construit acest generator. 8 x 10. Pentru puterea de 30 Kw să spunem la 50V ar trebui ca curentul furnizat de bobine să fie de 1000 A. Reţineţi acest lucru. Dacă s-ar alege o tensiunea mai mare şi intensitatea mai mică. 6 x 10. deşi nu o face căci trebuie să nu uităm de autoinducţie…. Se poate însă construi pentru puterea de 3 – 4 Kw. Pentru siguranţele fuzibile un fir de liţă suportă 10 A. Sudura poate fi în curent alternativ sau în curent continuu. 8 x 20. Cel construit cu magneţii de 20 x 20 având aceiaşi distanţă între rotor şi stator ar ieşi de 280 Kg forţă adică cam 1500 cai putere.25 mm. electrozii de 2. Hai să discutăm un pic şi acest aspect. sub electrod la temperatura aceea mare topitura clocoteşte. ori o bobină care să asigure un asemenea curent ar trebui să fie făcută cu fir gros de 66 mm. chiar dacă motorul în sine ar funcţiona inducând acest curent. Acest curent s-ar împărţi egal pe cele trei bobine şi ar fi cam 333 A. Acestea sunt utile în situaţia în care vrem să-l facem generator pentru curentul de sudură. Electrodul de 2 mm diametru sudează între 40 şi 60 A. sudează la curenţi între 60 şi 90 A iar cei de 3. datorită schimbării polarităţii curentului electric fierbe. 6 x 12 sau 8 x 8. căci e foarte util în viaţă. ceea ce e perfect posibil.5 mm. 20 A : 5 A = 4 mm. 10 x 20 sau 20 x 20 Motorul executat cu magneţii 8x20 dacă ar avea distanţa între stator şi rotor de 10 mm ar avea 112 Kg forţă adică aproximativ 500 Cai putere. Arcul electric se amorsează şi se menţine mai greu decât în curent continuu. dacă s-ar dimensiona bobinele să furnizeze puteri de până la 20 – 30 Kw tot nu ar fi eliminată complet această problemă. între 110 şi 135 A. Topitura. Conductorul de cupru suportă liber 10 A pe 1mm diametru şi în bobinaj suportă 5 A pe 1mm diametru. iar pentru variantele de putere se poate folosi 10 x 10.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Pentru generatorul de puteri mici se pot folosi următoarele tipuri de magneţi Φ x H : 6 x 8. Electrozii de sudură normali lucrează în următoarele intervale de curenţi. Practic nu e chiar aşa. În acest caz pentru 50 V ar trebui să avem intensitatea de 60 A împărţită egal pe cele trei bobine. Veţi 96 . pentru aceiaşi putere situaţia ar rămâne neschimbată în sensul că am avea mai multe spire pe bobină dar bobina ar totaliza tot acelaşi volum de conductor. Sudura în curent alternativ are următoarele caracteristici. Asta face ca cel puţin teoretic să se poată construi pe el un generator de curent de o putere impresionantă – cam 500 Kw.

97 . Asta face ca sudura în curent continuu cu electrod de 2 să aibă aceiaşi rezistenţă cu cea în curent alternativ dar executată cu electrod de 2. cea făcută din 4 diode aşezate pe laturile unui romb. Până mai acum câţiva ani singurele aparate de sudură care furnizau curent continuu erau convertizoarele de sudură. În plus la sudura în curent alternativ. Adică 1200 – 1750 W. Deci e clar că în curent continuu se sudează mult mai ieftin şi mai eficient. Datorită inexistenţei schimbării de polaritate a curentului nu mai apare aşa zisul fenomen de fierbere al topiturii – adică nu mai rămân în masa materialului incluziuni microscopice gazoase. consumul de energie electrică este mai mare. Toate celelalte aparate de sudură erau transformatoare.5 amorsarea şi menţinerea arcului electric are lor la tensiune de lucru de 20 – 25 V cu curentul de 60 – 70 A. Transformatoarele de sudură sunt aparate electrice grele. Sudura în curent continuu are loc în condiţii normale mai degrabă pe intervalul de jos al curenţilor recomandaţi pentru un electrod anume. Acestea slăbesc rezistenţa sudurii. De obicei sudura la curent alternativ se face la tensiunea de lucru de 40 – 50 V şi sudura se desfăşoară în bune condiţiuni în intervalul de sus al curenţilor recomandaţi pentru electrodul respectiv. Orice transformator lucrează şi furnizează curent alternativ. datorită schimbării polarităţii curentului în acea topitură rămân bule microscopice de gaz prinse în metalul de adaos. În curent continuu. În cazul electrodului de 2.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan spune că oricum fierbe datorită faptului că e topitură. Dar în curent alternativ. Această punte redresoare este cea pe care o învaţă orice copil la ora de fizică. iar pe cealaltă se culege curentul continuu. Da. Asta înseamnă pentru acest exemplu 80 x 50 = 4000 W. de obicei au peste 10 kg. arcul electric se amorsează şi se menţine mult mai uşor. acele motoare ca nişte tulumbe pe două roţi care mergeau la turaţii mari făcând un mare zgomot.5. cele care au pe panou o rozetă mare din plastic sunt tot transformatoare. fapt ce duce la o rezistenţă mai mare a sudurii. Inclusiv colacul făcut artizanal prin cine ştie ce întreprindere care se mai găseşte în unele gospodării pe la ţară. Pe o diagonală sunt alimentate cu curent alternativ. Chiar şi aparatele de sudură care se găsesc acum pe rafturile tuturor magazinelor de profil tehnic. Există posibilitatea ca aceste transformatoare să fie transformate pentru a lucra în curent continuu prin montarea la ieşirea lor a unei punţi redresoare de mare putere.5 spre exemplu arcul electric se amorsează şi se menţine mai uşor la curenţi de peste 75 – 80 A. În cazul electrodului de 2. Ceea ce duce la economie de energie electrică. Rozeta este cea care mişcă miezul mobil al acestui transformator reglând curentul de ieşire.

cele care furnizează 230 V din priza de brichetă a autoturismului. Destinaţia lui e identică cu a celui din dreapta. Dacă totuşi aveţi de unde procura asemenea diode trebuie să fie toate patru identice. şi greutatea de 19 Kg. adică electrozi 98 . şi de obicei scumpe. Astfel dacă aparatul are curentul maxim de 150 A. Iată în imaginea de mai jos un transformator de sudură în dreapta iar în stânga este un invertor. curent care este mai mare decât cel furnizat normal de aparat. iar puntea se va monta pe un radiator cât mai mare aflat în curentul de aer al ventilatorului aparatului de sudură… De circa 10 ani au pătruns şi la noi aparatele de sudură moderne în curent continuu. Invertorul meu are dimensiunile de 240 x 110 x 180 şi greutatea de numai 3 Kg. Deşi e mic. Este destinat sudurii cu electrozi de până la 2. dar transformatorul are dimensiunile de gabarit de 405 x 265 x 280 mm. Consumul general de energie este de 4 Kw. de obicei de trei ori mai scumpe decât transformatoarele.5 mm. Din imagine nu se observă.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Problema este că diodele necesare trebuie să suporte curentul de amorsare al arcului electric. ceea ce nu e de neglijat într-o gospodărie particulară. Furnizează curentul maxim de 120 A. didele de putere necesare punţii trebuie să suporte un curent măcar de 300 A. Numai că invertoarele pentru sudură furnizează tensiune continuă de mers în gol de 80 V pornind de la curentul de reţea de 230V. Aceste sunt invertoare destinate sudării. Asemenea diode sunt mari. Au o construcţie similară alimentatoarelor pentru calculatoare ( aşa numitele UPS-uri) sau a invertoarelor auto. Este cel pe care-l utilizez eu. este suficient de bun pentru lucrările curente dintr-o gospodărie. Aceste invertoare sunt scumpe. dar au marele avantaj că sudura cu ele are calitate superioară şi se execută mai uşor şi cu un consum energetic mai mic.

Asta însemnă că vom dimensiona bobinele pentru tensiune de 50 V. Legăturile vor fi astfel: După cum se observă statorul este prevăzut cu trei găuri şi are de asemenea câte trei picioare găurite pe fiecare parte. furnizând un curent maxim de 80 A . Iar la a doua va veni doar al doilea capăt al bobinei de 50A. Se va construi pe un şasiu uşor care va permite fixarea echidistantă la 120 de grade de cerc a celor trei axe pe care alunecă statorul şi de asemenea va permite fixarea casetelor de rulment ale rotorului. pe celelalte laturi se vor monta al doilea capăt al bobinei de 50A împreună cu una din cele de 20A iar la a treia priză se va monta al doilea capăt al tuturor bobinelor. Pe două laturi se vor monta câte o priză pentru cablul. După cum se vede în imagine avem toţi magneţii cu 99 .. Deci în caz că-l construim ca generator pentru sudură. Pe a treia latură vor fi două prize. pentru cleşte şi electrod. astfel.5 mm. Miezurile bobinelor intră pe stator în locaşuri identice cu cele pentru magneţi.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan de 2. Neilustrat în imagine este faptul că pe fiecare miez al bobinelor în partea superioară este fixat un magnet cu polaritatea opusă polarităţii expuse a celorlalţi magneţi. Acum putem închide paranteza pentru a continua cu generatorul nostru.(va furniza 50 V la 20 A).5 mm. am putea să-l dimensionăm pentru a furniza 50 V la maximum 90 A. Bobinele vor fi montate în paralel.5mm. Consumul energetic general. este de 1900 W. (va furniza 50 V la 50 A) . Aici la prima priză va veni un capăt al tuturor bobinelor. Prima va fi bobinată cu conductor de 10 mm – 4 fire de 2. a doua şi a treia se vor bobina cu conductor de 4 mm. Pot fi nişte ţevi din alamă lipite solid în el care vor face ca statorul să alunece pe cele trei axe. pentru electrod de 2. în dreptul găurilor.

Apoi pornim motorul şi cu un aparat de măsură măsurăm tensiunea furnizată de cele 20 de spire. Să presupunem că am construit motorul l-am montat pe un şasiu suficient de spaţios pentru a încăpea şi bobinele. Să presupunem că vrem să obţinem un generator care să furnizeze maximum 15 V la 5 A curent care de obicei este folosit de calculatoarele portabile. Prin regula de trei simplă vom afla câte spire ne trebuie pentru tensiunea pe care o dorim în bobină. Vă pot spune doar ce grosime trebuie să aibă conductorul de bobinat. înseriate nu în paralel. Pentru mai multă siguranţă iată cum: 100 . dar îl repet pentru a fi reţinut mai uşor. pentru 10 A 2 mm. pentru 15 A. După ce am terminat. Bobinăm pe carcasa uneia din ele 10 sau 20 de spire de conductor. La prima vom pune doar o bobină. Prin regula de trei simplă rezultă că pentru 5 volţi vor fi necesare (5 x 20)/0. Desfacem cele 20 de spire şi bobinăm cu conductor de 1 mm cu un număr de 150 de spire. la a doua priză vom lega două bobine iar la a treia pe toate trei. diametru. măsurăm şi aplicăm iar regula de trei simplă pentru a afla câte spire să eliminăm. Putem acum să facem legăturile la cele trei prize fixate pe laturile carcasei. Vom obţine astfel tensiunea de 5 volţi cu 5 amperi şi bobinăm şi celelalte două bobine identic. Şi fiecare din ele va furniza câte 5 V care înseriaţi vor furniza 15 volţi. Vom bobina deci toate trei bobinele cu conductor de 1mm. Iată cum. Bobinăm cum am spus una din bobine cu 20 de spire şi după pornirea motorului constatăm că ne furnizează să zicem…0. Pentru 5 A trebuie să aibă 1mm diametru.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan albastru spre exterior. dar acum cum dimensionăm bobinele. De fapt am mai spus lucrul acesta. De aici e simplu. Atenţie.333 spire.75 V. Acum după cum v-am mai spus nu vă pot spune câte spire să bobinaţi pe bobine. Magnetul fixat pe miezul bobinelor va fi fixat cu roşu spre miez.75 = 133. 3mm diametru şi aşa mai departe.

Axul este solidar cu carcasa şi prezintă o pană. va aluneca în interiorul rotorului şi motorul magnetic va porni. şi de asemenea bobinele lui putând fi legate în serie sau în paralele câte două sau patru sau opt. magneţi care sunt împărţiţi în trei secţiuni decalate cu o jumătate din diametrul unui magnet. şi un al doilea set de 16 magneţi aşezaţi în picioare cu polarităţile alternative în perechi de câte 2. El este împiedicat să se rotească prin pana respectivă. motorul oprindu-se. montaţi radial tangent la circumferinţă. deci : Din punct de vedere mecanic construcţia e la fel de simplă ca şi la precedentul. Pe ax alunecă statorul. În funcţie de soluţia constructivă adoptată poate fi alternator sau dinam. Acest generator va porni şi va fi oprit la fel ca precedentul. care în funcţie de cum e construit furnizează curent continuu sau alternativ. Rotorul e fixat pe rulment şi are două seturi de magneţi. curentul indus în bobine va fi unul continuu. în vederea creării stării de dezechilibru şi unei mişcări continue şi uniforme. De aceea am numit acest generator simplu doar generator cu motor magnetic. Pentru curent alternativ. fiind total închis. iar în repaos statorul va ieşi din spaţiul de acţiune al câmpului magnetic al rotorului. doar statorul ( cu galben ) va fi în interior ci nu în exterior. Un set destinat punerii în mişcare al lui. Acesta generator este la fel de versatil ca precedentul.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Generator de curent continuu sau alternativ Este un generator asemănător cu cel dinainte. bobinele sunt în fază 101 . Dacă aceşti magneţi sunt montaţi toţi cu aceiaşi polaritate spre una din feţele rotorului. Aceşti magneţi la rotaţia rotorului trec prin întrefierul bobinelor inducând curentul electric alternativ în ele. Iată-l.

Ca o exemplificare: dacă se bobinează bobinele lui cu conductor de 8 mm şi se dimensionează numărul de spire pentru 30 V la legarea lor în serie se obţine 240V la 40 A. a ! Era să uit ! Şi acest generator poate fi utilizat pentru producerea de curent continuu de mare intensitate necesar sudurii. câte patru sau toate opt. 1+2+3. La legarea câte două pot furniza patru tensiuni diferite. Şi. Există chiar posibilitatea de a fi legate separat câte una. Faţă de precedentul oferă mult mai multe posibilităţi de a jongla cu legăturile electrice. în vederea obţinerii curentului continuu. fireşte o singură tensiune. două tensiuni iar toate opt. în scopul alimentări cu energie electrică a unei case. la legarea câte patru. şi a scopului pentru care va dori să utilizeze generatorul. Este ideal pentru utilizarea în zone pustii. Problema pe care nu ştiu acum să v-o clarific ar fi frecvenţa curentului. (1. fie prin reaşezarea magneţilor în altă configuraţie ( spre exemplu câte patru sau opt consecutiv cu aceiaşi polaritate) sau modificarea bobinelor în ce priveşte numărul de spire şi felul cum sunt legate. aceasta depinzând de viteza lui de rotaţie… Atenţie în această situaţie la felul cum se leagă în serie. Şi totul este doar în funcţie de numărul spirelor din bobine. ( cred că am mai specificat: când avem din calcule cabluri atât de groase.) caz în care se pot obţine opt tensiuni diferite Pot fi de asemenea legate şi în paralel tot câte două. Poate fi construit să furnizeze şi curent alternativ de 220 V dar şi curent continuu până la aceiaşi valoare.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan două câte două sau câte patru sau toate opt. Oricum ar fi merită construit. etc. deoarece frecvenţa curentului nu e o problemă imposibil de rezolvat. Pentru a-l face aparat de sudură procedăm la aşezarea tuturor celor 16 magneţi inductori în aceiaşi poziţie. de grosimea lor şi de felul cum sunt legate bobinele. Apoi bobinăm toate bobinele pentru obţinerea tensiunii de 50 de volţi.6 KW. Motorul asigură categoric o frecvenţă mai mare de 50 Hz. adică o putere de 9. 1+2. Spre exemplu pentru 102 . lucru care va fi rezolvat fie prin frânarea lui. Poate fi construit să aibă puteri de la sub 100 w până la puteri de mai mulţi kilovaţi. Se pretează pentru obţinerea atât de tensiuni cât şi de intensităţi mari. căci trebuie împerecheate câte două ieşirea uneia cu intrarea celeilalte. pentru că are mai multe bobine generatoare. Ba chiar este mai indicat. astfel că tensiunile scoase rămân la alegerea constructorului. altfel curentul indus în ele se va anula prin defazare. Iar intensitatea curentului se repartizează în felul următor: prima bobină se bobinează cu cablu de 12 mm. se pot folosi cabluri mai subţiri puse în paralel.

. 3. Iată în stânga o asemenea priză – e prevăzută pe interior cu şurub cu două piuliţe pentru fixarea ei pe carcasă precum şi a papucului de la capătul cablului venit de la bobină: Prizele au o cătare şi un filet interior. care va face ca ele să furnizeze 10 A. Intensităţile pe care le vor furniza aparatul vor fi: 60 A. precum şi aluminiu 2. în modul descris anterior la pagina 96. sau cu 6 fire de câte 2mm. sau bazici de 2. 130 A. Se va putea suda cu el folosindu-se electrozi normali supertit. în care mufa – în dreapta imaginii – intră şi prin răsucire se blochează. 80 A.5 mm. Puterea maximă pe care o va furniza ca aparat de sudură va fi deci de 60 x 150 adică 9000 W.5 mm..Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan 12 mm. 103 . Se vor lega în paralel astfel ca la un cap să avem una iar la celălalt pe toate. 140 A şi 150 A. astfel că aceasta va furniza 30 A iar toate celelalte se vor bobina cu cablu de 2 mm. se poate bobina cu trei fire de câte 4 mm. Aceste prize se pot monta circular pe lateral. Se vor folosi astfel de prize şi mufle pentru ambele aparate atât acesta cât şi precedentul. 90 A. şi 5 mm..25 mm. unii electrozi se pun la minus iar alţii la plus. între bobine.. A cincia bobină se bobinează cu cablu de 6 mm.25 mm. şi 4 mm. Asta creează necesitatea de a putea fi interschimbate cablul de electrod cu cel de masa şi de asemenea în cazul nostru se poate schimba uşor cablul de la o priză la cealaltă în vederea modificării curentului de sudură…. întru-cât la sudare în curent continuu.25 mm. 120 A. Vor fi 9 prize unifilare câte una pentru fiecare bobină plus priza de minus.5 mm. inox de 2. Se găsesc în magazinele tehnice gen „Praktiker” prize unifilare pentru aparate de sudură precum şi mufe pentru cabluri.. şi 4 mm.).3. 4 mm. Astfel aceasta va furniza 60 A.. şi 3. 70 A.

alternator care este fixat în spaţiul interior lăsat liber de stator. Axul prezintă însă. Într-un cap al lui. dintr-o 104 . este compus practic din două ţevi care intră una în cealaltă. se vede ceva ca nişte dinţi şi un arc. cel dinspre alternator. Iată-l: Acest ambreiaj. Iată: Dacă analizăm imaginea observăm că avem de-a face cu un motor magnetic compus. practic din însăşi axul motorului magnetic.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Grup generator cu alternator de 220 V Acesta-i un grup generator care foloseşte un alternator din comerţ pe post de generator. nişte ciudăţenii. Este de fapt un ambreiaj tip rac făcut din ţeavă. deci mai puternic. pe care iniţial l-am conceput pentru motoarele magnetice destinate motorizării bicicletelor şi altor tipuri de autovehicule uşoare. iar în celălalt cap se vede o tijă terminată cu o bilă.

dacă alternatorul va fi de 5 – 10 Kw. mulţi ani – practic va exista „riscul” să-l lăsăm moştenire urmaşilor. şi fiabilităţii. Singura problemă pe care o vom avea cu el va fi uzura mecanică a rulmenţilor şi a celorlalte piese în mişcare. mult mai compact decât caricaturile scumpe. În cazul nostru concret. Ne va furniza curent electric pentru întreaga casă. capătul mic al axului prevăzut cu dinţi. ( nu am mai figurat pârghie de mişcare a acestuia. Am adoptat această soluţie datorită compactităţii. va fi pus în funcţiune al doilea.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan tijă terminată cu o bilă de rulment care e solidară cu partea scurtă axului. simplităţii constructive.. În momentul în care se apasă cu o pârghie pe bila din capătul tijei. precum nici cea de debreiere ) şi după ce motorul magnetic atinge turaţia de lucru. permiţând pornirea uşoară a motorului Când se eliberează pârghia dinţii de pe cele două ţevi cuplează transmiţând mişcarea. şi un arc. şi… fireşte nu consumă benzină. o recomandare în cazul tuturor grupurilor generatoare independente destinate furnizării energiei electrice pentru utilizare permanentă este ca imobilul respectiv să fie dotat cu două grupuri generatoare identice. şi pe care se află pinionul se decuplează de restul axului. Acest grup electrogen este unul compact. timp de mulţi. până la remedierea defecţiunii. La o analiză atentă a desenului se poate înţelege uşor atât modul de construcţie cât şi cel de funcţionare. Astfel în caz de defecţiune al unuia din ele. se porneşte motorul magnetic prin aducerea statorului deasupra rotorului. se ambreiază permiţând pornirea alternatorului. deoarece fiind grup electrogen este destinat a fi folosit cu un factor de utilizare de 100%. cu motoare cu ardere internă din magazinele tehnice. 105 . De aceea. se debreiază. Motorul magnetic se va construi cel puţin de două ori mai puternic decât puterea maximă livrată de alternatorul folosit.

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Lumina Copil fiind. Am hotărât amândoi să mergem să vizităm peştera Râşnoavei. Nu o mai am. Eram deja în adâncurile întunecate de vreo câteva ore. într-una din incursiunile pe care le-am făcut în podul casei bunicilor am descoperit ceva nemaivăzut ! Era o lanternă metalică. a refuzat categoric să se mai aprindă. şi am plecat într-o frumoasă dimineaţă de vară. Am dăruit-o cuiva. Numai că aventura noastră a cam început să dea semne de ofilire. cu bec. Nu semăna cu nici una din lanternele pe care le văzusem până atunci. Nu ştim ce s-a întâmplat cu acea lanternă. aveam să ne aducem aminte de lanterna magică într-o situaţie nu tocmai fericită. Avea un far rotund. Am pătruns cu chiu cu vai în peşteră folosindu-ne de o frânghie luată din podul unchiului. după ce a mai pâlpâit anemic de vreo două ori. Abia la câţiva ani după 1990 aveam să găsesc printre numeroasele exponate aduse de conaţionalii noştri de peste Prut. Numai că drumul spre ieşirea a fost mai lung decât ne închipuiam noi că va fi şi la un moment dat am rămas complet pe întuneric… Din fericire pentru noi. Atunci. Asta cu atât mai mult cu cât la câţiva ani după descoperirea din pod. prin întuneric i-am povestit vărului meu de lanterna minunată din podul bunicului. în momentul în care una din lanterne. nu a trebuit să orbecăim pre mult pe culoare. o lanternă asemănătoare. 106 . căci ieşirea nu era prea departe. şi am început la fel ca Cireşarii marea aventură a explorării peşterii. căci nici eu nici vărul meu nu am mai găsit-o vreodată prin casa bunicului. echipaţi fiecare cu câte o lanternă cu bateriile cam vechi. Fireşte că bunicul nu mi-a dat-o şi am rămas toată copilăria şi o bună parte din adolescenţă cu nostalgia acelei descoperiri. din timpul celui de-al doilea război mondial…. cu far cu bec cu incandescenţă şi cu mânerul de acţionare al dinamului din aluminiu. Era din plastic. era dreptunghiulară şi pe una din laturi avea un fel de mâner care intra şi ieşea din ea punând în mişcare în interior un mecanism care o făcea să lumineze… Descoperisem o lanternă nemţească cu dinam. Era foarte veche… şi era ciudată. mergând împreună cu un văr la unul din unchii noştri care locuia la Râşnov. căci şi cea de-a doua lanternă abia de mai lumina. şi am hotărât să ne grăbim spre ieşire. spre munţii din apropiere.

Îmi amintesc doar ceea ce s-a găsit în mormânt alături de mumia respectivă… O lanternă electrică magică. care în momentul în care a fost deschis mormântul. care era perfect conservată într-un balsam special şi avea la picioare o lampă. mormântul unei prinţese. Lanterna „muncă şi lumină” cum am denumit-o. A fost distrusă. Aceşti stâlpi purtau un glob care lumina singur fără a fi alimentat cu energie electrică. scria acolo au fost distruşi în timpul războiului. peste ani am citi undeva într-o carte despre alte minunăţii luminoase.. a cărei flacără încă ardea după un mileniu jumătate. şi acolo. 107 . Mai târziu. a fost furată ? Cine mai poate oare şti ? Iar mai de curând am citi că prin secolul XV s-a descoperit mormântul fetei lui Cicero împăratul roman. autorul povestea despre nişte stâlpi situaţi în vatra satului sălbaticilor din junglă. întreg satul.. Această lanternă pentru a lumina mulţumitor necesită un efort susţinut de pompare. Acea lanternă a dispărut.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Am însă una chinezească. este. Acolo a fost descoperit.. încă mai lumina. mai mică. Şi acest fapt se întâmpla de multe. dar având în far LED-uri. credeam eu până acum. un accesoriu indispensabil cuiva care se aventurează în tenebrele pământului… ca fiind soluţia salvatoare dacă rămâi total pe întuneric. Atunci mi-am amintit de lanterna bunicului şi am gândit că de fapt aceşti sori artificiali din junglă erau cu adevărat o minune. Geniul distructiv al omului e mare !. Ce păcat că a rămas şi va rămâne un mister felul cum erau construiţi şi funcţionau… Peste nişte alţi ani aveam să citesc într-o altă carte despre o descoperire arheologică făcută pe teritoriul Chinei. Acei stâlpi. Era o carte despre explorarea unor ţinuturi sălbatice din junglă. Palma oboseşte însă rapid să tot strângă şi să elibereze pârghia de acţionare a dinamului. mai modernă construită pe acelaşi principiu. multe generaţii. a unui prinţ… nu-mi mai amintesc ce era.

Şi când nu-ţi mai trebuie lumină o pui ca pe un borcan cu gura în jos şi gata… nu mai e lumină. Are o putere de 200 108 . în apropierea cărţii pe care o citeşti.Motoare magnetice Veioza Cârnaru Cătălin Dan Veioza. Este magică. Şi apoi te ridici şi o iei cu tine în cămară pentru a avea lumina în timp ce cauţi. când te trezeşti însetat. Apoi. oricât de puternic. dar este suficient de puternică pentru a-ţi lumina foarte bine cartea pe care o citeşti: Este concepută ingenios pornind de la oricare din cele două generatoare precedente. cel cu trei bobine se va dota lanterna cu un fasung de bec de far auto. doar întinzi o mână nesigură spre masă şi o întorci invers. nu veioză. Deci generatorul produce 12 volţi. o iei de pe scaun şi o pui lângă tine. Dacă se va folosi primul generator. pentru că ea e unica. E suficient de mică pentru a nu te deranja oriunde ai aşeza-o. care pornesc şi se opresc prin întoarcere de pe o faţă pe alta. O iei de pe masă şi o pui pe scaun. Dar la o putere suficient de mare pentru a putea fi alimentat orice bec. Acestea se constituie în soclul veiozei. Şi… FIAT LUX ! Totul fără nici un cablu de alimentare sau întrerupător.

iar bobinele vor fi bobinate fie cu sârmă de 3 mm. fie cu sârmă de 1mm – 5 A şi tensiunea de 12 V fiind legate în paralel. – 15 A şi tensiunea de 4 V – fiind înseriate. Urmând ca bobinele să furnizeze fiecare 28 V bobinate fiind cu sârmă de 0. Astfel construită veioza va lumina frumos când va fi aşezată în poziţie normală şi se va stinge când va fi pusă cu gura în jos.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan W. În situaţia în care se optează pentru varianta a doua de generator se va construi pentru a da curent alternativ de 220 V la o frecvenţă cât mai apropiată de 50 Hz. la intensitatea de 1 A şi se va monta fasung de bec normal.7 mm. Se vor utiliza pentru construcţia motorului magnetic 35 de magneţi de 5 x 10 mm. 109 . sau 6 x 12 iar motorul magnetic va fi construit tot cu 35 de magneţi. Cei 16 magneţi inductori vor fi tot de 5 x 10 sau 6 x 12 mm. Astfel construită va putea fi dotată cu becuri normale de destinate utilizării cu tensiunea de reţea. Se vor lega toate în serie. având grijă cum sunt legate pentru a nu anula curenţii în perechi prin antifază. Magneţii utilizaţi la construcţia generatorului ei vor fi mici de 5 x 10 mm.

asta fireşte pentru că lanterna este destinată a funcţiona într-o multitudine de poziţii. Lanterna cu pricina are 8 leduri şi farul ei este astfel conceput încât trimite un fascicul foarte concentrat de lumină puternică la mare distanţă. Bobinele generatorului se vor bobina pentru a furniza la ieşire 6 V. oricât vom avea nevoie s-o folosim. Generatorul îl prevedem însă cu o pârghie de pornire – oprire care să deplaseze şi să fixeze ferm statorul în cele două poziţii.5 mm. Marele ei păcat este că acumulatorul are o calitate îndoielnică şi cedează destul de repede. Astfel vom avea o lanternă care va funcţiona oriunde. cu leduri.Motoare magnetice Lanternă Cârnaru Cătălin Dan Acum nu voi spune decât că această lanternă pe care o prezint acum este o modificare a unei lanterne chinezeşti. Ca urmare propun tăierea ei cu atenţie după dunga verde. extrem de puternice. oricând. a cablului de alimentare şi a acumulatorului şi montarea prin lipire. cu fir de 0. a punţii redresoare. în spaţiul astfel câştigat a generatorului de curent continuu cu trei bobine. eliminarea transformatorului. Iat-o: Lanterna aceasta are în interior un mic transformator şi o punte redresoare precum şi un acumulator de 6 V şi este dotată cu cablu de alimentare pentru a fi încărcată de la reţea. 110 .

undeva în curtea bunicului era o moară de porumb manuală… Era aceea o minune pentru copilul ce eram… Zilnic venea câte cineva la poartă. Pâinea aceea era una binecuvântată. înainte de a-l băga în cuptor. care cu o găleată de porumb. cu mâna. Era pâine făcută cu iubire. Şi îl văd parcă şi acum pe bunicul cum punea porumbul câte un pumn în gaura conică din piatră şi apoi punea mâna pe băţul cu vârf de metal şi începea să învârtă la piatra rotundă şi grea… 111 . În copilăria mea. care cu o plasă. era pâinea făcută de bunica… sau de mama.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan În bucătărie Acum nu foarte mulţi ani bunicii noştri frământau aluatul. care cu un sac întreg….

şi de pe alte meleaguri. producând mălai şi făină pentru întreaga comunitate locală. Orice morar actualmente ştie că nu e bine să lase moara să lucreze în gol. acţionate de motoare electrice imense. ţăranul a fost precursorul inventării turbinei Pelton… Oare inginerul american Lester Allen Pelton înainte de a inventa turbina care-i poartă numele nu cumva a văzut morile cu făcaie de prin vreun sat românesc ? Acum mălaiul şi făina se obţin la mori uriaşe. Morile de vânt şi cele acţionate de forţa apei. au existat de sute de ani în satele noastre. tot cu consum mare de energie o obţii… Morile manuale – cum era cea a bunicului meu. dar există şi mori manuale sau electrice mai moderne. Diferenţa între profit şi faliment pentru orice morar stă în minute şi secunde… Şi chiar dacă obţii preţioasa pulbere în propria ta curte. Prin moara cu făcaie ( linguri ) cea care se vede în partea stângă. sunt acum piese de muzeu. Motoarele de zeci de kilowaţi nu-ţi permit să le foloseşti în gol. cu mare zgomot şi cu mare grabă. Morile mari au existat aproape dintotdeauna.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Şi mi-amintesc cât de fascinat priveam firişorul de aur al mălaiului ieşind de sub piatră… Era mălai obţinut prin muncă şi iubire…. de mică capacitate : 112 .

Şi sunt rentabile doar pentru că prin însăşi modul lor de utilizare nu funcţionează mai mult de câteva zeci de secunde. Morile cu cuţite sunt un fel de râşniţe de cafea de dimensiuni mari. un mixer sau o râşniţă de cafea au motor de 300 – 400 W. Cele pentru obţinerea mălaiului şi făinii de uz alimentar sunt mori mai performante care macină mai curat şi mai fin. Sunt o sumedenie de motoare în bucătăriile moderne şi o parte din curentul electric consumat lunar cade în responsabilitatea lor. Morile pentru uz zootehnic sunt în general mori de uruială. Sunt mai multe tipuri constructive de mori. cele cu ciocănele şi cele cu cuţite.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Acum pâinea se face în cantităţi industriale. Şi au randament şi consum energetic mai mic. frământat fiind aluatul cu conţinut dubios. Un blender. iar cele mai întâlnite sunt cele cu valţuri. Dar sunt multe. 113 . în malaxoare strălucitoare de metal… Tot ce ne înconjoară acum într-o bucătărie modernă are un motor electric. Mori pentru cereale Morile sunt maşini destinate măcinării grosiere sau fine a boabelor de cereale în vederea obţinerii mălaiului şi a făinii pentru uz zootehnic sau alimentar uman. un storcător de fructe.

De aceea toate morile. Necesitatea măcinării în timp scurt a unor cantităţi mari este cea ce impune construcţia morilor la asemenea puteri. Fireşte se pot construi mori. Rotaţia discului purtător al ciocănelelor dă prin forţa centrifugă impuls foarte mare acestor ciocănele. căci forţele implicate în zdrobirea şi mărunţirea până la consistenţa făinii a boabelor dure de cereale. care au pe suprafaţa lor diferite caneluri. ea este un mare consumator de energie. indiferent că sunt industriale sau gospodăreşti sunt acţionate de motoare foarte puternice. Morile cu ciocănele sunt mori care au ca organe active nişte discuri pe marginea cărora sunt mişte piese dreptunghiulare. prinse la unul din capete. fie discoidale. 114 . şi zdrobesc boabele pe care le prind între ele. astfel încât acestea lovesc puternic boabele spărgându-le. Aceste valţuri se rotesc frecându-se unele de altele sub presiunea unor şuruburi. fără excepţie. după cum le spune numele sunt mori care au valţuri fie cilindrice. în special cele cu valţuri care să poată fi acţionate de motoare mai mici. dimensionate fireşte după necesităţile morii respective. sunt foarte mari. care se rotesc liber.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Morile cu valţuri. Indiferent de ce tip ar fi o moară. motoare cu puteri de la 2 – 3 Kw până la zeci de kilowaţi. sau unor arcuri. dar atunci măcinarea cerealelor respective ar deveni la fel de eficientă precum măcinarea în mori manuale. Aceste piese poartă numele de ciocănele. Motoarele acestor mori ( săgeţile din imagine ) pot fi înlocuite fără excepţie cu motoare magnetice.

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Râşniţa de cafea şi altele asemenea Râşniţa de cafea. Pe acelaşi principiu al antrenării unui cuţit în formă de elice funcţionează şi cunoscutul mixer portabil care are forma unei tije ce se termină în într-o semisferă cu decupări eliptice. ca cele electrice dar pot avea puteri mai mari. E destinat tocării legumelor în vederea folosirii lor la supe. Este compusă dintr-un motor electric al cărui ax pătrunde într-un vas metalic de formă semisferică sau aproximativ semisferică. Diferenţa între toate acestea constă doar în dimensiunile şi puterea motoarelor şi formele cuţitelor. viteza de rotaţie a cuţitelor de tăiere creste datorită roţilor dinţate. Datorită faptului că motoarele magnetice pot fi construite la aceleaşi dimensiuni. motorul porneşte. În momentul în care vasul fiind plin cu boabe de cafea. care lucrează pe exact acelaşi principiu. Astfel pe lângă economia de curent electric vor deveni independente. Mixerul amestecător sau telul electric funcţionează tot cu un motor electric care prin intermediul unui angrenaj dinţat roteşte în contrasens cele două teluri. putând fi folosite şi în locuri unde nu avem curent electric. asemănătoare palelor unei elice. având doar dimensiuni mai mari. 115 . se recomandă înlocuirea motoarelor acestor dispozitive de bucătărie cu motoare magnetice. Toate acestea pot fi acţionate mecanic cu ajutorul unui motor magnetic. acestea venind singure în calea cuţitului aşa cum am spus datorită gravitaţiei şi formei vasului. Boabele de cafea aşezate în vasul semisferic au tendinţa datorită formei acestui vas şi a gravitaţiei. Pe capătul acestui ax sunt fixate două cuţite. semisferă în care se află un cuţit identic cu cel de la râşniţa de cafea. Acest mixer e folosit prin introducerea lui în vasul cu alimente de amestecat. şi de asemenea blenderul. Tot pe acelaşi principiu lucrează şi aşa numitul robot de bucătărie constituit dintr-un vas mare din sticlă sau plastic transparent. Acest robot este acţionat manual prin manivelă. în principiu este un dispozitiv extrem de simplu. cuţite puţin curbate şi foarte ascuţite. cuţitele în formă de elice mărunţesc boabele până le aduc la starea de pulbere. să se adune în partea de jos a vasului. care are montat în capac o manivelă cu nişte roţi dinţate ce acţionează un ax central cu mai multe cuţite tot în formă de elice. Alte maşinării asemănătoare sunt mixerul tocător.

căci devine obositor.Motoare magnetice Maşina de tocat carne Cârnaru Cătălin Dan Maşina manuală de tocat carne este un instrument foarte vechi făcând parte din zestrea tehnică a întregii umanităţi. la maşină montăm o fulie cam de 10 ori mai mare şi asta-i tot. chiftele. putem să montăm maşina pe o măsuţă special destinată ei şi alături să montăm motorul magnetic. cum este spre exemplu perioada sărbătorilor de iarnă la tăierea porcului. Dar maşina noastră veche din fontă sau din aliaje de magneziu. fie mecanic fie electric. acestea nu rezistă la munca presupusă de porcul românesc şi capotează repede. Dar ele fie sunt prea scumpe pentru buzunarul ţăranului român. În copilărie îmi plăcea să dau la manivela acestei maşini. 116 . După cum se vede îi sudăm maşinii un suport pe care se va monta un motor magnetic cu fulie. Modernitatea a adus în bucătăriile noastre şi maşinile de tocat electrice. cârnaţi. fie fiind făcute pe meleaguri unde a toca carne înseamnă a face o farfurie de chiftele. Atunci se toacă carne pentru o sumedenie de preparate cum ar fi sarmale. această activitate nu mai este chiar o plăcere. poate fi foarte simplu făcută să meargă singură. Dar atunci când gospodina are de pregătit mai multe preparate cu carne tocată. drob şi altele… Atunci orice gospodină şi-ar dori ca maşina ei de tocat să funcţioneze singură. caltaboş. Sau în situaţia în care nu putem suda un suport pe maşină.

În centrul lui este o rezistenţă electrică sau un încălzitor cu flacără sub o ciupercă metalică. acestuia îi intrase-n cap că s-ar îmbogăţi dacă ar pleca la mare cu o maşină de făcut vată de zahăr. ca un lighean cu baza mică la fund. Zahărul pus în vas. Aceasta este culeasă pe un băţ şi este deliciul copiilor. ar fi costat mai mult decât i-ar fi dat lui „dezbrăcaţii de pe nisip”. De geaba am încercat atunci să-i explic că numai autorizaţia de a umbla cu fierătania pe plajă şi benzina necesară grupului generator care să rotească tulumba metalică şi să încingă rezistenţa electrică a încălzitorului ( dacă maşina ar fi electrică integral. după topire. Acest vas metalic este rotit cu viteză mare de către un motor electric. iar bobinele se dimensionează pentru o putere de 1. este aruncat de forţa centrifugă pe pereţi unde se răceşte în fuioare de vată. o maşină pentru vată de zahăr este compusă dintr-un recipient tronconic din tablă.5 – 2 Kw necesară pentru rezistenţa electrică. Pe rotor se fixează ligheanul metalic. Abia construirea unei asemenea maşini cu ajutorul unuia din grupurile generatoare descris la paginile 86 şi 93 ar putea face ca aceasta să devină rentabilă. care încălzeşte zahărul pentru a-l topi . Această maşină este un mare consumator de energie electrică şi termică.Motoare magnetice Maşina pentru vată de zahăr Cârnaru Cătălin Dan Acum câţiva ani discutând cu un amic.atât datorită motorului cât mai ales rezistenţei electrice sau a arzătorului. precum şi butelia pentru încălzitorul ei dacă ar fi avut încălzitor cu flacără. 117 . Pentru cine nu ştie.

polizoarele unghiulare mici care au viteză de rotaţie extrem de mare şi de asemenea maşinile de găurit cu percuţie. Voi începe prezentările din acest capitol cu o maşină prezentă în multe gospodării şi care face trecerea de la atelierul casnic al gospodinei. Ştim că magneţii se demagnetizează la temperaturi ridicate şi la şocuri. oricine şi-ar dori să aibă nişte scule care să consume cât mai puţină energie electrică. Sunt fireşte o serie de maşini unelte mici pentru care dotarea cu motor magnetic constituie o problemă. Pe de altă parte în anii aceştia de sărăcie apăsătoare care coboară din ce în ce mai rea peste tot mai mulţi dintre noi. Deci iată…. În general maşinile unelte pentru uz gospodăresc şi mici ateliere. Am spus de asemenea că rotopercutoarele fac şi ele parte dintre maşinile unelte care nu pot fi dotate cu motoare magnetic. lucru care nu stă la îndemâna oricui. 50 % este meritul unei scule bune şi doar restul reprezintă îndemânarea şi experienţa lui. asta datorită şocurilor ce se transmit în întregul corp al uneltei atunci când lucrează. Motoarele magnetice pentru a avea viteze foarte mari trebuie construite cu distanţa dintre stator şi rotor de ordinul a 5 – 10 % din înălţimea magneţilor componenţi. 118 . consumă mai multă energie decât cele pentru bucătărie. Exemplu în acest sens ar fi maşinile de găurit manuale cu viteză variabilă.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan În atelier Orice meşter ştie că în munca bine făcută. la cel mecanic al gospodarului. Din păcate pentru a construi un motor magnetic cu distanţe atât de mici între rotor şi stator este nevoie ca atât discurile rotorului cât şi statorul să fie prelucrate pe strunguri de precizie. De asemenea orice meşter îşi doreşte să aibă cât mai multe şi mai bune scule cu care să poată să lucreze mai uşor şi mai repede. lucru normal dat fiind faptul că sunt destinate prelucrării lemnului sau metalelor. Cu cât distanţa aceasta este mai mică cu atât forţa de respingere dintre stator şi rotor e mai mare şi ca urmare impulsul motorului este mai mare ducând la viteze de rotaţie mai mari.

Trei americani au fost cei care au contribuit la apariţia maşinii de cusut moderne cu suveică şi ac oscilant. şi cam în acelaşi timp Isaac Merrit Singer. 119 . şi închidea cusătura. Piciorul presor. O importantă îmbunătăţire o aduce în 1850 Allen Benjamin Wilson prin adăugarea unui mosor rotativ şi a unui mecanism de avans al materialului încorporat maşinii inventate de el. Crea de asemenea cusături simple. anume în 1834 Walter Hunt. în 1829. oricât v-ar părea de ciudat reprezintă două maşini de cusut. urmat la 1846 de Elias Howe. Una este cunoscuta maşină Singer. brevetează o maşină asemănătoare cu a celorlalţi doi. după care alt mecanism trecea firul prin găurile făcute. Maşina aceasta nu a evoluat faţă de brevetul original. Prima maşină de cusut cu adevărat practică a fost inventată de croitorul francez Barthélemy Thimonnier. Utiliza un singur fir şi crea o cusătură în formă de lanţ. Maşina lui folosea un ac în formă de croşetă care intra intr-un sens cu ajutorul unei pedale şi revenea tras de un resort. Imaginea aceasta. Maşina lui era destinată coaserii pielii şi a velelor sau a altor ţesături groase şi grele. iar cealaltă este o maşină ţărănească din lemn destinată coaserii pielii şi harnaşamentelor.Motoare magnetice Maşina de cusut Cârnaru Cătălin Dan Prima maşină de cusut ar fi fost brevetată prin 1790 de către inventatorul britanic numit Thomas Saint. Nu folosea ac ci un mecanism al maşinii dădea găurile cu o sulă. mecanismul cu arc pentru tensionarea firului şi al materialului au fost adăugate de Singer după brevetarea primei sale maşini.

dar bănuiesc că nu e prea departe de aceea. Simplu. Cealaltă sfoară. După terminarea lucrului. cu roşu. deci i se va pune un limitator de mişcare. Maşina de cusut cu pedală. motorul se ridică tras spre spate de greutate. prinsă de dedesubt se va trece tot peste o roată de scripete situată spre faţa mesei imediat sub tăbliei se va lega de partea din spate a pedalei maşinii de cusut. roata de cauciuc a motorului cuprează pe volanta maşinii de cusut. poate fi foarte bine motorizată cu ajutorul unui motor magnetic. ochet – cum vreţi să-l numiţi ) de unde se vor lega două sfori rezistente. Această roată de cauciuc trebuie să se aşeze pe roata volantă a maşinii de cusut. Când ridicăm pedala. şi maşina de cusut se opreşte. Pe capătul suportului. ( cu verde ) se fixează motorul magnetic. Suportul nu trebuie să basculeze spre spate decât atât cât să nu mai atingă volanta maşinii de cusut. peste un scripete şi va avea atârnată de ea o greutate cu puţin mai mare decât cea a motorului magnetic. se va construi un mic suport basculant prins cu ajutorul unei balamale. cumpărată odată demult de bunici şi de părinţi. care are pe ax o roată din cauciuc. slăbind apăsarea ei.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Nu ştiu să vă spun dacă această maşină din lemn seamănă cu prima maşină de cusut a lui Thomas Saint. 120 . se va trece spre spatele mesei. Pentru aceasta se demontează biela care leagă fulia mare de pedală. Una – cea cu albastru. Suportul va avea atât sub motor cât şi pe acesta sau în imediata lui apropiere cate un cârlig ( gaură. acţionăm pârghia de oprirea a motorului magnetic pentru a scoate statorul în lateral. şi fără efort fizic sau consum de curent electric. practic. în momentul în care apăsăm pe pedală. Astfel după ce pornim motorul magnetic de la pârghia lui de pornire.

Acest ax va fi acţionat de la 121 . cum am mai spus. au viteze de rotaţie de 6000 – 7000 rotaţii pe minut. Spre exemplu. pentru ca impulsul de respingere dintre ei să fie capabil să dea o viteză de rotaţie cât mai mare motorului. Dacă din diametrul calculat al rotorului rezultă că se pot folosi magneţi cu diametrul de 6 mm iar aceştia se găsesc la mai multe puteri de adeziune se vor alege cei mai puternici. aşa numitele flexuri. Polizoarele mici cu pânza de 115 -125 mm. au viteze de 11 000 – 12 000 rotaţii pe minut. Polizoarele unghiulare sunt în general. În acest sens însă se poate construi un polizor de banc care să arate mai mult ca un ferăstrău circular. Ce vreau să spun aici. Apoi distanţa dintre rotorul şi statorul motorului construit trebuie să nu depăşească 5 – 10 % din înălţimea magneţilor folosiţi. Aceste condiţii pot fi îndeplinite doar dacă se va prelucra atât rotorul cât şi statorul pe un strung. sunt acţionate de motoare electrice puternice şi de mare viteză de rotaţia. destinate tăierii metalelor şi finisării sudurilor. cu condiţia ca acesta să fie construit cu toleranţe extrem de mici şi mai ales cu cei mai puternici magneţi din serie. Polizoarele acestea pot fi motorizate cu motor magnetic compus din minim 3 secţiuni.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Polizorul Polizoarele unghiulare manuale. Adică un ax prins pe doi rulmenţi pe care ax se poate monta între două flanşe o pânză. polizoarele mari cu pânză de 180 – 230 mm diametru.

La această viteză extrem de mare de rotaţie apar nişte fenomene interesante. de maximum 1 mm. Este cu adevărat o viteză fantastică. fiind perfectă şi curată. ce va fi apropiată de acest disc superrapid. Iată imaginea unuia: 122 . iar pentru un disc cu diametrul de 23 cm viteza minimă de rotaţie trebuie să fie 10 662 rotaţii pe minut. Ei bine. Interesant este de unde cunoşteau strămoşii noştri acest procedeu de tăiere căci se pare că era cunoscut acest fenomen încă din antichitatea veche. După solidificare picăturile rămân strălucitoare fără a oxida.5 cm – cât o pânză abrazivă mică.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan motorul magnetic. Astfel orice bucată de metal. grosime. nici o pânză metalică cu dinţi. acum să vedem cum putem modifica un polizor obişnuit. oricât de dură. va fi tăiată foarte uşor. Trebuie spus că de fapt viteza de rotaţie depinde de diametrul discului acesta trebuind să aibă viteza tangenţială de minim 7 700 m pe minut. Aceste picături sunt reci. prin intermediul unei transmisie cu lanţ sau cu curea. la fel ca cea realizată cu jet de apă sau cu laser. Pentru un disc având circumferinţa de 11. şi pot fi adunate în palmă cât sunt încă lichide. Pânza acestui tăietor trebuie să fie un simplu disc din tablă de oţel. De asemenea nici tăietura nu oxidează. aceasta topindu-se pe o anumită adâncime iar din ea vor sări picături strălucitoare de metal topit. viteza de rotaţie trebuie să fie minim 21 324 rotaţii pe minut. fără a exista un contact efectiv între disc şi piesă. astfel calculată încât viteza de rotaţie a axului să fie între 11 000 şi 22 000 rotaţii pe minut. În primul rând trebuie să spunem că pânza acestui tăietor de metale nu este nici o pânză abrazivă subţire.

în scopul de a nu modifica rezistenţa carcasei polizorului făcând decupaje în ea ). căruia i se va scoate o pârghie pentru pornire – oprire. Dacă se desfac cele patru şuruburi care strâng capacele cu casete de rulment peste motor se eliberează motorul. fie în partea de sus a polizorului fie scoasă în locul fostului întrerupător ( optez pentru ultima soluţie. 123 . şi de asemenea se elimină statorul. cu un strung. La capetele acestor săgeţi se află capacele motorului iar în cuprinsul lor este motorul. Şi pe axul original se vor monta cele trei secţiuni ale rotorului unui motor magnetic compus. iar statorul bobinat al motorului se va înlocui cu statorul alunecător al motorului magnetic.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Se văd adăugate de mine două săgeţi duble cu culoarea albă. un flex. păstrându-se axul original ar rotorului. Cu alte cuvinte se elimină rotorul de pe ax.. Acesta poate fi înlocuit cu unul magnetic. etc.

prin intermediul unui diferenţial cu roţi dinţate. 124 . Sunt două feluri de şurubelniţe electrice. mai ales pentru cei care au de montat multe şuruburi. ambele lucrând cu acumulatori. Acest lucru este datorat faptului că motoarele lor. Iată-le: Ambele tipuri au viteze de rotaţie destul de mici.Motoare magnetice Şurubelniţa Cârnaru Cătălin Dan Şurubelniţele electrice se dovedesc extrem de utile. cei care montează tablă ondulată pe casă. cresc forţa te torsiune a axului şurubelniţei. cum ar fi rigipsarii. forţa lor fiind însă considerabilă. angrenează capul purtător al organului activ. Motoarele electrice ale amândorura pot fi schimbate cu motoare magnetice. cu precizarea că pentru şurubelniţa mare cu acumulator detaşabil ( dreapta ). prin această modificare se va renunţa la viteza variabilă de rotaţie. Capul rotativ de reglare al forţei de decuplare va lucra în continuare la fel. deşi foarte mici. etc. care reducând viteza de rotaţie de vreo zece ori.

Datorită faptului că pânzele de ferăstrău sunt foarte periculoase. scopul ei fiind doar conştientizarea opiniei publice către faptul că motoarele magnetice sunt perfect posibile. fie de banc. Cartea de faţă nu abordează exhaustiv toate amănuntele unor asemenea modificări. Această unealtă este cu atât mai util a fi motorizată magnetic. în vreme ce unul de banc consumă cel puţin 3 – 4 Kw. în ciuda afirmaţiilor celor care sunt partizanii continuării statutului nostru de servitori ai oligarhiilor industrial bancare şi a monopolurilor instituite de ele. aceste maşini unelte sunt dotate cu limitatoare sau întrerupătoare menite să prevină accidentele.Motoare magnetice Fierăstrău circular Cârnaru Cătălin Dan Am spus mai devreme deja cum poate fi făcut un fierăstrău special. cu pârghii care să oprească motorul sau să blocheze pânza. fie că este portabil. Motorizarea lor magnetică presupune a se înlocui aceste dispozitive electrice de siguranţă cu unele mecanice. Nu pot face aici descrierea unor asemenea modificări întru-cât acestea depind de construcţia fiecărui ferăstrău în parte. este un mare consumator de energie. fiind capabile să reteze o mână sau un picior într-un timp mai scurt decât ne trebuie nouă să reacţionăm. perfect funcţionale şi pot fi folosite într-o sumedenie de domenii. Sfatul meu este ca cel ce se hotărăşte să motorizeze magnetic un asemenea utilaj să caute să se asocieze cu prieteni care se pricep bine la mecanică pentru a rezolva problema. 125 . cu cât într-un atelier de tâmplărie mai sunt şi alte maşini unelte şi folosirea lor intensivă duce la consumuri mari.7 Kw. Fierăstrăul circular. De obicei un ferăstrău portabile consumă cam 1.

este o maşină unealtă indispensabilă într-un atelier de prelucrare a lemnului. Iar în dreapta avem o unealtă de masă. Aceste piese trebuie să se aşeze perfect una peste alta în vederea îmbinării lor lipite. În imaginea următoare iată cum arată organele active ale acestei unelte: În partea dreaptă a imaginii se vede axul destinat realizării rindelelor artizanale de uz gospodăresc. 126 . La mijloc se vede o rindea făcută artizanal. are fulii pentru transmiterea mişcării de la motor prin curele de transmisie iar în capul opus are flanşe pentru fixarea pânzei-disc de ferăstrău. căci doar cu asemenea utilaj se poate prelucra plan pe lungime scândura. cunoscută popular drept abric. pentru uz gospodăresc. de dimensiuni mici destinată prelucrării pieselor mărunte. şi piesele componente ale mobilierului. care are pe axul ei şi pânză de ferăstrău circular.Motoare magnetice Rindea mecanică Cârnaru Cătălin Dan Rindeaua mecanică. cum ar fi diferitele piese din lemn într-un atelier de … modelism spre exemplu. pentru marile ateliere de tâmplărie şi fabricile de mobilă. Iată câteva asemenea maşini unelte: În stânga este o rindea de tip industrial. Axul este gata montat pe casetele de rulment.

pe placă alături de motor se va monta şi un grup de mai multe greutăţi din fontă sau beton totalizând 5 – 10 Kg. Întru-cât motorul magnetic oricât ar fi de puternic e mult mai uşor decât unul electric. Se porneşte motorul. se pune cureaua pe fulia abricului sau a circularului ( dacă avem doar un circular ) după care se trece cureaua peste fulia motorului şi se lasă motorul să se sprijine uşurel în curea până ce transmisia mişcării capătă fluenţă şi continuitate. Sfaturi pentru motorizarea magnetică. Se va construi un motor magnetic multisecţiune. Aşa cum am spus atât fierăstraiele cât şi rindelele necesită puteri mari şi ca atare sunt cele mai indicate pentru a fi motorizate magnetic. Motorului i se pun pe ax un grup de mai multe fulii de diametre diferite. 127 . freze de diferite configuraţii pentru obţinerea diferitelor modele pe scândura prelucrată. cu putere de 10 – 15 cai putere.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan În imaginea din stânga se văd mai multe modele de freze destinate adăugării pe acest ax. Greutatea aceasta va ajuta motorul pentru a întinde cureaua de transmisie. Motorul se montează pe o placă basculantă.

raboteze. Rotarii din toate ţările lumii fiind strungari în lemn. multe din obiectele pe care azi le fabricăm pe maşini unelte metalice. De asemenea probabil cea mai veche utilizare a strungului pentru lemne este confecţionarea butucului roţilor de lemn ale căruţelor. aşa cum spuneam în paginile anterioare. înainte de revoluţia industrială. au avut – şi prin unele locuri mai au – predecesori executaţi din lemn. se făceau pe utilaje mai simple. În stânga se vede clar o roată undeva în planul doi. După cum se vede sunt strunguri folosite în atelierele unor rotari. Şi asta într-un trecut nu foarte îndepărtat comparabil cu istoria omenirii. din zestrea tehnică a ţăranilor români. prin intermediul unor fulii de diametre diferite şi o curea de transmisie. 128 . la fel ca maşina de cusut. executate din lemn. de la nasturi până la vaze şi alte vase. Spre exemplu aşa cum rotarii se foloseau de strung pentru a executa butucul roţii şi diferite alte obiecte rotunde din lemn.Motoare magnetice Strung pentru lemn Cârnaru Cătălin Dan Strungul pentru lemn face pare din zestrea tehnică a umanităţii. De altfel. iar pe celelalte două imagini se vede butucul roţii montat în strung. Se făceau din lemn freze. performante. diferite tipuri de fierăstraie. Se folosesc încă în unele triburi care trăiesc în pădurile de pe întreg mapamondul strunguri primitive pentru confecţionarea de recipiente din lemn. De fapt toate maşinile unelte pe care le cunoaştem noi azi. Toate aceste strunguri din lemn. pietrarii folosind acelaşi tip de strung executau din diferite tipuri de marmură sau alte roci moi tot felul de bijuterii artistice de mărimi diferite. de la cele pentru prelucrarea lemnului până la cele destinate prelucrării pietrei. Iată câteva strunguri pentru lemn. pentru prelucrarea lemnului erau acţionate la pedală.

dar. după cum spuneam acest curent electric ne-a înrobit atât de mult încât nu mai suntem în stare să ne dăm seama că de fapt suntem nişte sclavi. dar după cum se observă poate fi foarte uşor acţionat prin curea de transmisie. fără perspectivă. Şi pentru că veni vorba. fără nici o speranţă şi mai ales fără nici o legătură cu cea care ne poartă şi ne iartă totul… până când oare ? … mama noastră a tuturor – Terra. Şi iată că se apropie vremea să încercăm să scăpăm cumva de această sclavie… iată deci câteva strunguri pentru lemn moderne care pot fi motorizate altfel: Cel din stânga este un model un pic mai vechi. 19 şi 20 peste noi şi de la uneltele de lemn am ajuns la o infinitate de maşini unelte metalice acţionate de curentul electric. în cazul celor de dimensiuni mari. fie de cai sau de forţa apei. Iar cele din centru şi dreapta sunt acţionate de propriul lor motor electric care poate fi uşor înlocuit cu unul magnetic. au trecut secolele 18.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Până la apariţia primelor motoare cu aburi. Dar ne-am modernizat. 129 . prin unele localităţi ale ţării se mai poate întâlni ocazional câte un tocilar care ascute cuţite sau foarfeci cu ajutorul unei pietre de polizor acţionate prin curea de transmisie de la o fulie mare făcută dintr-o roată de bicicletă fără cauciuc. fulie pusă în mişcare printr-o pedală la fel ca la maşina de cusut. toate aceste mecanisme erau acţionate fie de lucrătorul respectiv cu ajutorul unei pedale la fel ca la maşina de cusut. Toate bune şi frumoase. dacă erau mici.

De aceea rămâne doar modificarea maşinilor de găurit care au cutie de viteze sau transmisie prin fulie şi curea. E cazul tuturor maşinilor de găurit de banc sau a celor industriale Motoarele lor sunt destul de uşor de înlocuit cu unele magnetice ( vezi săgeţile). 130 . de banc sau industriale ar putea fi motorizate magnetic. Iar a construi un motor magnetic cu viteză de rotaţie continuu variabilă este o problemă care nu prea ştiu cum poate fi rezolvată. Practic cele mai multe din maşinile de găurit portabile ce se găsesc azi în magazine sunt fie cu percuţie fie cu viteză de rotaţie variabilă fie cu amândouă.Motoare magnetice Maşina de găurit Cârnaru Cătălin Dan O ultimă unealtă dintre cele mai des întâlnite în atelierul mecanic pe care o voi prezenta aici este maşina de găurit. Am mai spus că percuţia este un risc major pentru magneţi în sensul că aceştia sunt supuşi unui stres care în mod sigur îi va demagnetiza. Teoretic toate maşinile de găurit indiferent că sunt portabile.

Practic are un motor care acţionează printr-o fulie şi o curea de transmisie . cu creşterea corespunzătoare a forţei. un pinion mic. motorul ei ( vezi săgeţile ) este unul de putere mică şi poate fi foarte uşor înlocuit cu unul magnetic. Dar acolo unde ea este folosită zi lumină pentru mai multe luni – cazul când o familie îşi ridică o casă – consumul ei cumulat este mare. şi toată această greutate nu poate fi amestecată ca frişca. Datorită vitezei mici de rotaţie este acţionată de un motor cam de trei ori mai economic decât cel al unei maşini de găurit cu rotopercutor. Betoniera este o maşină unealtă extrem de simplă. Cuva plină cu beton este foarte grea. Acesta cuplat fiind cu coroana dinţată de pe circumferinţa cuvei. 131 . surprinzător un consumator de energie mai mic decât o maşină de găurit.Motoare magnetice Betoniera Cârnaru Cătălin Dan Betoniera având în vedere dimensiunile ei. Raportul total de demultiplicare a mişcării este foarte mare depăşind 100. pune cuva în mişcare. este. cu viteză redusă. Tocmai de aceea forţa fiind mare ca urmare a demultiplicării.

Astfel se poate folosi vibrator cu tijă care seamănă cumva cu un aspirator. tija acestuia vibrează puternic şi introdusă fiind în betonul din formă îl va face să vibreze eliminând aerul din el. cu tot cu formele care s-ar afla pe el intră în vibraţie. suspendat pe arcuri. Vibrarea betonului poate fi făcută pe două căi. care sunt fixate bine atât pe cadrul mesei cât şi pe blat. În partea inferioară a blatului cam la centrul lui se află montat un motor magnetic care are pe ax montată o piesă excentrică.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Masa vibratoare pentru turnat pavele Pentru că avem o betonieră care nu consumă energie electrică. pentru o mai bună compactare. 132 . trebuie să şi producem ceva cu ajutorul ei. deasupra căruia se află blatul mesei. Această metodă se foloseşte pe şantiere la cofraje. datorită excentricului întregul blat al mesei. dar prin intermediul unei biele. concepută a fi acţionată de un motor magnetic: Este formată dintr-un cadru de masă foarte solid. sau poate fi acţionată de un motor mai puternic. În momentul în care motorul porneşte. la fel de solid. Dar pentru aceasta este necesar ca formele în care turnăm toate aceste piese să fie vibrate. sau diferite alte tipuri de blocuri de beton de dimensiuni mici şi medii. A doua modalitate folosită pentru turnarea blocurilor mici şi medii precum şi în fabricile de prefabricate din beton este turnarea betonului în forme aşezate pe mese vibratoare. Iată o masă mică pentru uz gospodăresc. Efectul este acelaşi – compactarea şi eliminarea incluziunilor de aer din masa de beton. Iată… am putea face pavele. Poate fi construită la orice dimensiune şi pentru dimensiuni mai mari poate fi dotată cu două sau mai multe motoare.

s-au mărit exponenţial suprafeţele cultivate cu pomi. Potenţialul solului românesc este uriaş. foarte buni organizatori. Se ştie că între cele două războaie mondiale României i se spunea grânarul Europei. Indiferent că acestea erau pluguri grape. Când în urmă cu 60 de ani s-a făcut colectivizarea pe cea mai mare parte a suprafeţei agricole a ţării şi li s-au luat atât chiaburilor. Azi ţăranul a renunţat să mai producă pentru că nu are dreptul nici să-şi comercializeze produsele proprii.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan În grădină Înainte de a descrie câteva din multitudinea de maşini folosite în grădină sau la câmp. se mai asociau şi se ajutau reciproc. căci colectarea şi centralizarea producţiei agricole în vederea exportului era foarte bine organizată. 133 . oricât i-ar huli unii. ci pentru că nu are cui vinde. cu legume. aş face o mică paranteză pentru a justifica oarecum necesitatea trecerii la acest tip de motorizare a maşinilor unelte de grădinărit. suprafaţa acoperită de sere şi solarii şi s-a dus pe noi culmi sistemul de achiziţie a producţiei. Atunci ţăranul avea cui să-şi vândă surplusul de producţie. nu pentru că e puturos. Oare această afirmaţie era gratuită ? Eu sunt convins că nu. S-a realizat şi s-a dezvoltat un sistem naţional de irigaţii. Atunci. Şi chiar dacă pe vremea aceea nu erau irigaţii. boierilor cât şi ţăranilor mai înstăriţi pământul. s-au făcut regularizări şi amenajări ale cursurilor de râuri nărăvaşe. şi altele trase de cai sau de boi. Azi ţăranul a renunţat să mai producă. care iau cu japca pe nimic produsele lăsându-l pe om sărac. dar erau foarte mulţi ţărani particulari şi cooperatori a căror producţie era preluată de stat la preţuri corecte şi era comercializată superior. Şi ştiu şi de ce. Această situaţie a continuat şi după colectivizare. căci şi acestea le-au fost luate. chiar dacă nu aveau toţi gospodarii propriile lor utilaje agricole. producţia era foarte bună. Comuniştii au fost. fie prin predarea ei către fabricile de prelucrare. Şi prin mijloace de producţie numesc şi aceste animale. pieţe care au devenit proprietatea unei mafii sălbatice şi rapace. Iar de muncit au muncit părinţii şi bunicii noştri. fie prin exportul sau livrarea către populaţie. nemaiexistând un sistem organizat de achiziţie a producţiei. care pot fi motorizate magnetic. Atunci poate că nu toţi ţăranii veneau cu producţia pe piaţă. grofilor. fiindu-i interzis accesul în pieţe. odată cu acesta li s-au confiscat şi mijloacele de producţie.

există marfă străină şi legislaţie care-l sancţionează dacă încearcă să-şi comercializeze produsul. Străinii se miră că ne văităm de sărăcie acuzându-ne de fariseism. dar nu au nici bani să plătească executarea lucrărilor cu mijloace moderne. nu mai au boi. azi ţăranul nu mai lucrează pentru că nu are cu ce. acestea nu vor fi niciodată folosite în folosul comunităţii ci doar a prosperării proprietarului lor. i-au adus pe ţărani într-un grad de sărăcie mai mare decât erau înainte de 1907. şi chiar de către stat însuşi. şi ce e mai grav prin faptul că le-a dat oamenilor pământul înapoi fără a le înapoia şi mijloacele de producţie. nimeni nu le cumpăra animalele. Ţăranii de azi mai cresc animale doar pentru a mai avea un ou sau un litru de lapte pe masă. această producţie nu le satisface decât minima supravieţuire. prin politicile de favorizare a mafiilor locale şi naţionale. Dar ei nu ştiu că aceste case. căci nu le-o cumpără nimeni cu un preţ decent care să acopere cheltuielile de producţie. cu un tupeu şi un fariseism fantastic că lasă terenurile pârloagă.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Azi această metodă este practicată nu numai de către samsarii din pieţe ci şi de fabricile de lapte. Politicienii de azi. nimeni nu le cumpără laptele… Ţăranul român este tratat de propriul lui stat ca un paria. ca un criminal… Statul român ?… Mafia italiană joacă la pitici !… 134 . Ei nu ştiu că cea mai mare majoritate a ţăranilor români abia dacă au mai reuşit să-şi zugrăvească sau să-şi repare tabla pe casă… Ţăranii de azi nu mai au cai. Azi ţăranul român nu mai lucrează pământul pentru că există mafie la toate nivelele. dar ei înşişi îl obligă s-o facă. în regimul socialist. astfel că în chiar situaţia că în sat există utilaje agricole. şi în nici un caz nu pot să plătească din propria lor muncă cei câţiva litri de motorină necesari lucrărilor… şi chiar dacă ar putea. Prin politicile de favorizare a produselor străine. Politicienii de azi acuză ţărănimea română. căci trăim în case frumoase. Prin faptul că în paralel cu acest lucru i-a sărăcit în aşa măsură încât au ajuns să se urască între ei. Ţăranii de azi chiar dacă reuşesc să producă ceva pe pământul lor. cu tot ce este în ele şi pe lângă ele au fost realizate atunci. cele de prelucrare a cărnii. ca un om de cea mai joasă speţă. sunt obligaţi să dea producţia la animale. pentru ce s-o mai facă dacă în momentul când au recoltat. nu mai au pluguri. prin politica de tip mafiot pe care o practică. nu mai au grape.

dar văd o serie de avantaje nete acestei scule manuale comparativ cu zgomotoasele. unde nu ai loc să mânuieşti coasa manuală. Motocoasele cu motor cu ardere internă.Motoare magnetice Maşină de tuns iarba Cârnaru Cătălin Dan Ţăranul român… acolo în satul de munte. Sau dacă se produce este de o calitate îndoielnică… Mă număr probabil printre puţinii orăşeni care ştie să pregătească şi să folosească o coasă.. nu sunt cosaş de cursă lungă. Am căutat mult şi nu am mai găsit… până şi cele poloneze şi ruseşti nu se mai găseau. Acum vreun an am dorit să-mi cumpăr o coasă bună. purtate sau pe roţi. Singurul avantaj pe care-l văd acestor zgomotoase unelte este acela că se poate pătrunde cu ele în locuri strâmte. unde fâneţele se întind prin poieni.. În al doilea rând cele pe roţi lucrează bine dacă terenul este suficient de plan. se coseşte încet. coseşte în continuare cu coasa…. ( atunci a fost o criză de moment !) Şi am ajuns prin căutările mele într-unul din magazinele Praktiker… m-am speriat când am văzut ce preţ poate să aibă o coasă nemţească !. Coasa însă… nici aceasta nu se mai produce în ţara noastră. Nu am antrenament. consumă benzină ( care costă ) şi sunt foarte grele în comparaţie cu o coasă manuală. poluantele şi distructivele motocositori sau Trimere cum am înţeles că se mai numesc. 135 . Iată două: În primul rând cu motocoasele de orice tip ar fi ele. iar cele electrice consumă curent electric ( care… iar costă ! ).

Când eram copil colcăia natura de fluturi. doar pentru avantajul pe care-l au în tăierea vegetaţiei acolo unde coasa nu intră. Eu nu voi intra cu coasa mea pe un teren plin de pietre şi denivelat. În plus dacă terenul e acoperit cu mai multe feluri de iarbă. care are un rol neînchipuit de important în menţinerea unui sol sănătos. căci nu-mi convine să dau cu ea de două trei ori în pietre şi s-o stric. cu atât mai mult cu cât acest tip de iarbă opune rezistenţă mai mică şi pe deasupra se şi usucă mai uşor. Aceste superbe animale minuscule şi multe alte mii au dispărut datorită acestor îngâmfaţi proşti şi inculţi care pun câştigul sau confortul personal înaintea naturii… 136 . cea mai fină va fi tăiată mai greu de o coasă manuală. voi căuta să cosesc la o înălţime suficient de mare pentru a-mi feri unealta de distrugere. datorită simplităţii în utilizare şi a faptului că pot tăia chiar şi acolo unde sunt pietre multe. în locul motoarelor electrice ( vezi săgeata) se poate pune motor magnetic. Deci să fiu bine înţeles. Sunt din ce în ce mai puţini cei care ştiu să bată. De fapt părerea mea e că decăderea fantastică a biocenozelor globale se datorează într-o oarecare măsură şi celor cărora le place cum arată „iarba cosită frumos”. nici nu realizează însă că cosirea cu aceste coase mecanizate. Azi dacă mai vezi câţiva fluturi într-o vară întreagă. acoperit cu vegetaţie luxuriantă. sau se poate construi un asemenea trimer cu motor magnetic de la zero. să ascută şi să pună pe coporâie o coasă manuală. Iar dacă totuşi intru pe un asemenea teren. Sunt uşor de modificat. distruge un întreg ecosistem. la înălţimea de 1cm perfect uniform pe suprafeţe întinse. Iată o propunere de asemenea construcţie: Orăşenii cu aerele lor de fandosiţi în rând cu occidentul.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Dar au succesul pe care-l au mai ales la oraş. Asta va face ca aspectul vegetaţiei după cosire să fie neregulat. Optez pentru folosirea trimerelor. e o mare minune.

funcţie de cât spaţiu avem în carcasă. lucrul se simplifică drastic în cazul celor dotate cu motor electric : Acestea sunt considerate în general maşini unelte de putere mică. şi din calcule ne iese că motorul magnetic de aceleaşi dimensiuni poate fi construit de 6 – 7 cai putere.5 cai putere ( 2 Kw).Motoare magnetice Fierăstrău mecanic ( drujbă) Cârnaru Cătălin Dan Fierăstrăul mecanic este iarăşi unul din marii consumatori energetici şi dacă înlocuirea motorului cu unul magnetic la un ferăstrău cu motor cu ardere internă este mai problematică. am fi nişte proşti să nu o facem. motorul lor electric având maximum 2000 W în vreme ce cele motorizate cu ardere internă au puteri care pot depăşi uşor 10 cai putere. Se va folosi motor magnetic multi-secţiune cu trei sau mai multe secţiuni. Sistemul mecanic de antrenare şi ungere a lanţului tăietor este similar. lucru ce face ca prin înlocuirea motorului electric ( vezi săgeata ) cu unul magnetic mult mai puternic. 137 . să se poată obţine o maşină la fel de puternică şi mult mai independentă decât cele motorizate cu ardere internă. Dacă spre exemplu motorul electric are 2. pentru uz gospodăresc.

datorită condiţiilor climatice tot mai vitrege din ultimii ani. indiferent de care are ea iniţial. Turbina – pompă cu pricina a este invenţia lui Nicolae Tesla. Unii au auzit de această pompă. Cele cu motor cu ardere internă şi cele electrice: Înlocuirea motorului pompelor de apă cu unul magnetic. intitulat „Turbine”. De la o bucată de vreme toţi ne plângem că verile sunt din ce în ce mai secetoase. nu reprezintă în esenţă o problemă deosebită. care este de atât de multe ori mai eficientă decât cele pe care le întâlnim azi pe toate drumurile.5 – 2 Kw. De aceea consumul lor este unul important depăşind 1. Pompele fiind mecanisme destul de simple. dar foarte puţini ştiu de fapt cum arată ea. din 6 mai 1913. atât în agricultură cât şi în uzul gospodăresc. 138 . Agricultura actuală cere din ce în ce mai stringent apă. un bun mecanic se va pricepe să înlocuiască motorul unei pompe cu unul magnetic. Există însă o pompă care face obiectul a două brevete americane. şi poate lucra reversibil cu aceiaşi eficienţă. şi anume brevetul cu numărul 1061142 intitulat „Fluid Propulsion” şi numărul 1061206. cu condiţia ca motorul magnetic pe care-l construim să aibă puterea şi turaţia cel puţin egale cu ale motorului original. fiind capabilă să dezvolte mai mult de 20 cai putere pe Kg greutate. Pompele electrice ca cea din imaginea de mai sus sunt capabile să trimită apa la distanţe de 10 50 de metri. Este de o simplitate extremă.Motoare magnetice Pompele Cârnaru Cătălin Dan Este vitală folosirea pompelor de apă la ţară. încât e de neexplicat de ce nu ştie nimeni de ea. Motoarele pompelor sunt motoare puternice. Pompele de apă normale sunt de două feluri.

ceea ce-i reduce drastic capacitatea de pompare. la distanţe de peste 100 m. lucrează ca motor. Dacă însă pe la periferie pătrunde un fluid cu mare presiune – este ars un carburant – expansiunea gazelor de ardere transformă mica pompă într-un motor cu o putere impresionant de mare. fiind capabilă să deplaseze cantităţi impresionante de fluide. dezvoltând aşa cum am spus peste 20 cai putere pentru fiecare kg din greutatea ei. Aici poate e cazul să explic greşeala constructorului amator al pompei din imaginile de mai sus. Funcţionarea ei se bazează pe două efecte. cel ca a construit-o a făcut însă greşeala de a-i subdimensiona ştuţul de ieşire. Iată sus. Deci dimensiunea pompei din imagine este de 12 x 12 cm. fireşte că trebuie să fie construită integral din metal. fluide la o presiune şi un debit foarte mare. montate solidar pe ax cu distanţa foarte mică între ele. cum arată în stânga turbina iar în 139 . iar dacă este acţionată de un fluid. Pompa – turbină Tesla este construită dintr-un număr de discuri metalice. Dar pentru a lucra ca turbină – motor primar. Dacă este acţionată mecanic din exterior. absoarbe prin centru şi elimină pe la circumferinţă.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Această minunăţie a simplităţii tehnice funcţionează ca pompă dacă este rotită din exterior. anume cel de aderenţă şi capilaritate combinat cu forţa centrifugă. ale cărei organe active sunt executate din platane de hard disc. Iat-o: Sus sunt desenele originale din cele două brevete iar imaginile de jos sunt o replică construită artizanal din plexiglas.

Ambele sunt pompe pentru fluide cu rezervor de presiune. Sunt două pentru că turbina poate funcţiona în ambele sensuri. Evacuarea gazelor de ardere se face pe acolo pe unde la pompa se făcea admisia. De aceea aceasta are ştuţul subdimensionat. Dacă se observă turbina are camerele de ardere conice ( partea de sus a ei ) imediat după ştuţurile de admisie. Nu vi se pare că seamănă suspect de mult între ele ? Este normal. Pompa care este figurată în partea dreaptă sus. depinzând de camera de ardere folosită. Anume despre hidrofoare şi compresoarele de aer pentru atelierele de vopsitorie sau pentru acţionarea maşinilor unelte pneumatice. Au ambele o pompă pentru pomparea fluidului. conform specificaţiilor pompei Tesla. dimensionate adecvat debitului de fluid pe care aceasta îl poate vehicula. Ei bine. mari. după cum se observă are gura de admisie ca şi cea de evacuare. la hidrofor tronconul cu motor pe baza mare. unele din pompele motorizate. Iată mai jos o imagine care le reprezintă pe amândouă. folosite de utilajele de pompieri sunt construite cu organe active discoidale. Doar că una este destinată a lucra cu lichid – apă.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan dreapta pompa. De aceea construcţia lor este similară. Ambele au un presostat – cutiuţa neagră 140 . Acestea sunt prevăzute cu bujii. iar la al doilea compresorul acţionat de motor prin curea de transmisie. iar a doua cu gaz – aer. În ultimii ani. Şi acum să vorbim puţin despre un alt tip de pompe. Doar au aceiaşi destinaţie şi funcţionează similar. constructorul nostru amator a făcut greşeala de a construi pompa după specificaţiile turbinei. Angrenarea ei poate fi făcută atât pe o parte cât şi simultan pe ambele părţi.

Această supapă de siguranţă se vede în capătul rezervorului deasupra etichetei roşii. Ambele au un manometru pentru citirea presiunii.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan dreptunghiulară. Presostatul sau termostatul fiind de fapt un întrerupător se va interpune între baterie şi un solenoid. doar că el îşi modifică dimensiunea odată cu temperatura şi deci tot prin apăsare comandă contactele. Conţine în interior un resort reglat de un şurub şi o supapă care acoperă un orificiu. este acel tub metalic. iar termostatul lucrează similar. Ambele au o conductă care conduce fluidul în rezervorul de acumulare a presiunii. iar la compresor între motor şi mâner. De ce e nevoie de ea ? Deoarece gazele sunt fluide puternic compresibile. Doar la compresor mai apare ceva. Acesta va acţiona tija de pornire – oprire a motorului (stânga ). şi nu se poate pune un motor magnetic. Ei bine toate pompele pot fi motorizate cu motor magnetic chiar şi ultimele două. La hidrofor se vede doar o parte din el în spatele presostatului iar la compresor chiar în primplanul imaginii lângă presostat. Iată cum se poate rezolva această problemă: Deci se va prevedea ( ceea ce eu nu am mai reprezentat în imagine) o fulie pe axul motorului care va acţiona un dinam. Presostatul este un dispozitiv mecanic. Dacă se depăşeşte o anumită presiune. şi comandă pornirea printr-o tijă care deplasează un contact la fel ca la relee. sau dacă avem un motor cu funcţionare 141 . care are puterea de a învinge forţa resortului supapa se deschide eliberând o parte din aerul din rezervor. Veţi spune că presostatul comandă electric pornirea şi oprirea motorului. dacă cumva compresorul ar lucra permanent s-ar putea acumula o presiune periculoasă care ar putea face să explodeze rezervorul. montată la hidrofor pe baza mică a carcasei tronconice a pompei. Ba da. sau se va construi motorul direct cu un mic dinam interior – se va vedea la motoare pentru bicicletă – acest dinam va încărca bateria. anume supapa de siguranţă.

În acest caz mai e necesar un sistem de siguranţă în plus.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan continuă va ambreia sau debreia motorul ( dreapta). nemaiputând să pornească pompa. Acesta trebuie să pornească motorul atunci când lucrează şi să-l oprească când nu e alimentat. În cazul în care pompa noastră este una care va circula un lichid cald pe un circuit. care va sta cuplat atât timp cât există curent în baterie. Eu am gândit de fapt aceste dispozitive pentru cei care locuiesc în zone neelectrificate. Atenţie la modul cum lucrează solenoidul. se riscă supraîncălzirea apei din instalaţie. în locul presostatului se prevede un termostat. ţinând valva de gaz a arzătorului deschisă. spre exemplu atunci când face parte dintr-o instalaţie de încălzire a unei case. Deci se prevede un al doilea solenoid. Dacă cumva scade curentul în baterie. Aceştia pot beneficia de acelaşi confort ca şi cei din buricul celui mai mare oraş dacă vor urma exemplele din această carte. dar o va închide dacă curentul din baterie va scădea. 142 . atunci dat fiind că motorul nu mai poate fi pornit.

încet este înecată în deşeuri. Ei bine singurele crengi pe care le-am putut toca cu ea. făceau să se încingă motorul şi se oprea la un minut – două după ce era pornită… Cu alte cuvinte… un mare rahat.Motoare magnetice Tocătoare de resturi Cârnaru Cătălin Dan Mărunţirea resturilor vegetale sau menajere în gospodărie este o mare necesitate. Imaginea din centru reprezintă tocătoarea despre care tocmai vorbeam. Am cumpărat-o dând un salariu mediu pe ea. am spus-o din proprie experienţă. înălţime şi lăţimea de 2 cm. deoarece. Organul ei activ era un disc metalic de 20 cm diametru. În cartea tehnică spunea că toacă crengi de până la 3 cm grosime. Vestita tocătoare Viking. mai ales la ţară. care avea un radial un mic cuţit de 5 cm lungime. În dreapta este organul activ al unei tocătoare agricole de mare capacitate pentru mărunţirea cocenilor de porumb şi altele tot în vederea obţinerii amestecurilor de nutreţuri. Şi ce-am spus. cu atât mai mult cu cât „iubiţii” noştri conducători au avut mare grijă să avem gropi ecologice de gunoi prin dosarele lor de la Bucureşti. proaspăt tăiate. Crengile mai lemnoase decât corzile de viţă de vie. Iată în imaginea următoare sunt prezentate organele active ale unor tocătoare precum şu un tip de tocătoare de tot rahatul căreia i se face o mare reclamă şi care costă pe măsura reclamei. frunzele nu erau eliminate corect şi se adunau în ea până ce se bloca. tangent pe planul discului. În rest… S-a spart carcasa de plastic. iar în centru un alt cuţit în formă de U cu dimensiunile de 4 cm. 143 . se bloca frecvent. în vreme ce ţara încet. au fost corzile de viţă de vie. Iată în partea din stânga este organul activ al unui tocător pentru materiale vegetale. s-a dovedit a fi un mare fâs. bulbi şi tuberculi destinat pregătiri nutreţurilor.

lăsând totuşi o distanţă între cilindri egală cu odată şi jumătate înălţimea 144 . La capetele cilindrilor se sudează două capace. axele. Cilindri tractori se fac din ţeavă groasă şi solidă. Pe fiecare ţeavă astfel obţinută se sudează cu cordon continuu opt bucăţi de cornier T. Sudura trebuie să fie continuă pentru o mare rezistenţă.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan După fiasco-ul cu tocătoarea Viking pe care am dat un salariu mediu pe economie – din ea nu mai am decât motorul – am început să mă documentez şi am ajuns să ştiu acum cum trebuie construită o tocătoare de calitate. după ce acestea au fost prezdrobite de cilindri tractori. dar mult mai solid. Pe fiecare ax se fixează roţi dinţate de astfel încât acestea să se cupleze între ele. va conduce crengile. la fel de solid. Aceştia vor apuca şi vor zdrobi materialele. lamele acestuia împreună cu contracuţitul.3 ţoli la lungimea indicată.. acestea la rândul lor sunt solidarizate cu capacele prin câte 4 triunghiuri metalice sudate bine. O tocătoare de resturi vegetale eficientă trebuie să fie construită conform următorului principiu de funcţionare: Deci. Lăţimea de lucru a maşinii nu trebuie să depăşească 50 cm. Astfel se taie ţeava de 2 . vor toca mărunt până şi cele mai dure materiale vegetale. frunzele şi alte materiale vegetale spre doi cilindri tractori de mare putere. împingându-le spre un cuţit rotitor asemănător cu cel de la maşinile manuale de tuns iarba. un jgheab dreptunghiular înclinat. Indicaţii de construcţie. Se obţin astfel pe fiecare cilindru opt caneluri puternice. pe acestea se fixează trecându-se prin găuri centrale ale capacelor.

Această tocătoare este una de mare randament. Acest disc se sudează puternic cu cordon. se vor roti în contrasens. dar vor fi supuşi la forţe foarte mari. 145 . la viteză mică. Cuţitul tăietor va fi antrenat de la motor cu viteză cât mai mare posibil. vreji de floarea soarelui. pinioanele nu patinează cum patinează cureaua pe fulie. intrând parţial unele în celelalte. Va avea diametrul mai mare cam de 30 cm. Imediat în spatele cilindrilor tractori. La montare aceste caneluri se vor aşeza alternativ. înclinate. corzi de viţă de vie. inclusiv gunoaie care nu conţin metale sticlă sau ceramică… Motorul magnetic care o acţionează trebuie să fie construit pentru o putere de 5 – 10 cai putere şi va transmite mişcarea către cuţit şi către cilindri prin două fulii. şi pe o parte şi pe cealaltă. Cuţitul tăietor se execută în mod asemănător ca cilindri.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan canelurilor de cornier. Se montează din nou cuţitele. crengi rezultate în urma tăierilor anuale ale pomilor. Casetele de rulment trebuie să fie puternic fixate. Apoi se demontează cuţitele. fiecare din cuţitele lui trebuie să treacă peste contracuţit la 2 – 3 zecimi de mm. lucrând la maximum 1cm de aceştia se montează cuţitul tăietor şi contracuţitul. cilindri tractori vor lucra la viteză mică. Angrenarea cilindrilor de la motorul maşinii se face doar la unul singur. indicat ar fi să lucreze la cel puţin 2000 – 3000 de rotaţii pe minut. Şi acum urmează montarea pe şasiul conceput astfel încât să se poată aşeza contracuţitul şi cuţitul rotitor conform desenului. se sudează pe părţile exterioare axul. deoarece. maximum o jumătate de mm. Cuţitul tăietor trebuie să se rotească fără a atinge contracuţitul. Se ascut cuţitele şi se montează după cum arată imaginea. Astfel prin faptul că ei sunt cuplaţi împreună prin roţile dinţate egale. După ce cele două discuri sunt montate se introduce axul pe găurile din discuri. folosindu-ne iar de cât 4 triunghiuri metalice. şi se sudează axul şi pe interior. şi se pot produce accidente. Este periculos a se construi transmisia cu lanţ pentru că atunci când se va bloca cuţitul într-o creangă mai dură. Se lasă lângă disc suficient spaţiu în inelul din ţeavă pentru găurile prin care vor intra şuruburile de fixare a cuţitelor. Va fi făcut din două felii de ţeavă cărora li se sudează în interior un disc metalic cu gaură centrală. aproape orice. de la frunze şi alte vegetale moi până la coceni de porumb. şi va toca aproape tot ceea ce poate tăia cuţitul.

în special.echipat cu motor termic de 3-14 CP. cele de întreţinere a culturilor legumicole. cunoscut şi sub denumirea de „tractor monoax”sau de „tractor de grădină”. mobilă. Literatura de specialitate defineşte motocultorul ca o sursă de tracţiune şi de antrenare. s-a născut din necesitatea de a mecaniza lucrările agricole. din jurul casei. din grădinile familiale. floricole şi a plantaţiilor de viţă de vie şi pomi de pe suprafeţe mici. 146 . cu o singură axă cu una sau două roţi cu pneuri sau fără roţi (când deplasarea în lucru se face cu organele active). la el se ataşează una sau mai multe echipamente de lucru. pentru a mecaniza lucrările agricole sau gospodăreşti. Mai întâi să spun câteva cuvinte despre motosape şi lucrările pe care le pot executa ele. din cauza dimensiunilor reduse ale parcelelor. „ Motocultorul. condus din coarne de o persoană care merge pe jos în spatele lui. folosirea tractoarelor clasice pe două axe nu este posibilă şi nici economică. cât şi a formei lor.Motoare magnetice Motocultorul Cârnaru Cătălin Dan Spuneam că ţăranii noştri uneori nu au bani nici pentru plata carburanţilor necesari lucrărilor agricole. unde. Funcţie de destinaţie şi construcţia motocultorului. Dar oare nu ar fi salvaţi dacă ar avea în curte o motosapă care nu consumă nici curent electric nici carburanţi ? Fireşte. Iată două modele de motocultor cu câteva utilaje aferente: În continuare iată câteva rânduri despre această maşină extrase dintro lucrare dedicată ei.

. Rezultatele bune obţinute în producţie cu aceste motofreze la întreţinerea culturilor a făcut ca ea să sufere o evoluţie în putere şi construcţie. În prezent. freză pentru zăpadă. îngrăşăminte chimice. freză. rariţă.Acţionarea maşinilor la staţionar: batoză pentru porumb. . greblă.Recoltarea produselor agricole: echipament de scos cartofi. . viţă de vie. secerătoare .Combaterea bolilor şi dăunătorilor: echipament de stropit prevăzut cu rampă pentru stropit în câmp. la care se cuplează o gamă mai mare de unelte. motocultor acţionat de un motor magnetic multisecţiune de 20 cai putere. motocultorul a devenit un utilaj multifuncţional. maşină de plantat răsaduri. semănătoare în rânduri dese. plug reversibil. Un prim 147 . de unde şi denumirea de „motofreză”.legătoare pentru cereale păioase. cu ajutorul cărora se pot mecaniza următoarele lucrări: . plug balansier. pentru a deveni motocultor . tăvălug.” Iată în continuare propunerea mea care constă în construirea unui motocultor pe un şasiu din ţeavă rectangulară sau rotundă.Lucrările solului: plug simplu. grapă. tocătoare de coceni. vânturători pentru condiţionat seminţe. . urmată de 8-10 CP.sau cu lance pentru stropit pomi. S-au realizat şi motocultoare cu putere de 16-18 CP. . . ca apoi să se treacă la etapa de 5-7 CP. Motorul trebuie prevăzut cu un ambreiaj rac şi cu două seturi de pinioane. transformându-se într-un adevărat tractor monoax. .compresor. folosită pentru întreţinerea culturilor.Lucrări gospodăreşti: dispozitiv de tăiat lemne. moară cu ciocănele pentru uruială. cultivator.Lucrări de transport: remorcă monoaxă simplă. maşină de plantat bulbi. bena cu echipament de împrăştiat gunoi de grajd.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Apărut în 1920. având organele de lucru de tip freză. s-a pornit de la o motofreză de 2-4 CP. Iniţial. motocultorul a fost conceput iniţial ca unealtă agricolă cu motor. lamă de buldozer. iar în prezent 11-14 CP.Recoltarea plantelor furajere: motocositoare. remorcă monoaxă cu punte motoare pe care se pot monta următoarele echipamente: platformă pentru fân.Înfiinţarea culturilor: semănătoare de plante prăşitoare. echipament de tăiat tulpini de porumb. sapă rotativă. la care se ataşează o gamă mare şi diversificată de echipamente de lucru.

De asemenea motocultorul poate fi prevăzut cu un al doilea set de două – patru pinioane pe şasiu. format din mai multe pinioane. care va transmite tot prin lanţ mişcarea către un alternator care va încărca o baterie şi va alimenta luminile.. În felul acesta patru lanţuri vor transmite mişcarea către roţi în vreme ce alte patru spre priza de 148 . iar al doilea set va consta de fapt într-un singur pinion.. Raportul de reducere a turaţiei de la motor la axul roţilor sau al organelor active trebuie să fie cât mai mare. Iată pentru început motorul: Este după cum se vede unul multisecţiune. pentru ca motocultorul astfel construit cu acest motor să poată fi folosit şi la tracţiunea unei remorci pe drumurile locale.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan set dmultiplicator. un astfel de motocultor trăgând după el o remorcă poate fi mult mai util şi mai economic decât o căruţă. care să transmită mişcarea către un angrenaj în unghi drept care să se termine printr-o priză de forţă. sau către organele active. săteşti. (în imagine pinioanele galben şi portocaliu) pentru ca forţa să fie suficientă pentru tracţiunea unui plug. Ar fi bine ca blocul de pinioane de pe axul motorului să poată fi schimbat cu altul având diametru diferit. 4 – 8 va transmite mişcarea către roţi. în două trepte. Căruţa are cai care trebuie hrăniţi !.

Nu-mi rămâne decât să vă urez recoltă bogată ! 149 . Imaginea de mai jos reprezintă doar o idee de principiu. etc. Posibilităţile de construcţie sunt numeroase. depinzând de ingeniozitatea.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan forţă. pentru a construi motocultorul compatibil cu cât mai multe utilaje ce se găsesc pe piaţă. Un bun mecanic va putea gândi o multitudine de configuraţii constructive. fantezia şi necesităţile fiecăruia. şi celelalte accesorii. Dacă se va opta pentru folosirea unui motor magnetic multisecţiune având dinam încorporat atunci pe celălalt capăt al axului se poate monta un al doilea set de pinioane pentru viteză. Poate fi prevăzut pe şasiu chiar şi cu o fulie pentru a se putea acţiona cu el diferite utilaje gospodăreşti cum ar fi o pompă. studiaţi-le mai întâi pe cele motorizate pe benzină sau motorină din comerţ şi mai ales organele lor active de prelucrare a terenului. Dacă vă hotărâţi să vă construiţi un asemenea utilaj. un gater. Motorul dacă va fi construit la puterea de 15 – 20 cai putere va fi perfect capabil să suporte această tracţiune dublă.

Motoare magnetice Cap tractor

Cârnaru Cătălin Dan

Şi pentru că acum a venit toamna şi aţi lucrat toată vara cu motocultorul dumneavoastră magic, cu motor magnetic, a venit vremea să duceţi recolta undeva, în hambar, la un vecin, la o rudă, la piaţă, etc. Deşi motocultorul poate fi folosit foarte bine pe post de cap tractor pentru căruţe, remorci etc., am conceput şi un cap tractor special pentru a modifica cu ajutorul lui căruţa. În felul acesta scăpaţi de cheltuielile cu îngrijirea şi hrănirea calului. Iată cum arată acest cap tractor:

Este conceput în aşa fel încât cu mici modificări aduse căruţei să poată fi pus pe căruţă. Cum modificăm căruţa. Îi prelungim în faţă podina şi fixăm inima căruţei de ea. Prin sudură, de inima căruţei se fixează o ţeavă groasă perpendiculară. Prin ea va trece axul capului tractor. Această ţeavă va juca şi rol de cârlig de remorcare şi de furcă pentru viraje. Capul tractor va fi prevăzut cu un ax vertical care va intra pe această ţeavă, unde va fi asigurat cu o siguranţă un şurub ce trece prin el deasupra ţevii verticale. În partea de sus a axului capului tractor se va fixa un ghidon demontabil, exact ca la biciclete. Pe coarnele acestuia se va fixa cele două schimbătoare de viteze, mantelele de frână precum şi o manetă pentru ambreiaj. Pe şasiul capului ( cu albastru ) se va fixa motorul magnetic, axele celor două trepte de viteză precum şi axul roţilor care va purta roţile, şi blocul de pinioane de forţă. Capul tractor are trei trepte de reducere a vitezei. Treapta I şi II sunt acţionate cu un simplu lanţ de bicicletă. De altfel toată transmisia se face cu

150

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

pinioane şi foi pedaliere de bicicletă, cu excepţia blocului de foi de pe axul roţilor care trebuie manufacturat având în vedere numărul de dinţi pe care-l are. Treapta I cu pinioanele colorate roşu, cuprinde transmisia de la motor şi are pe motor pinion de 22 care se leagă prin lanţ de bicicletă de o foaie pedalieră de 44 fixată pe primul ax al transmisiei la capătul căreia începe… Treapta a II-a cu pinioanele colorate portocaliu, care are un bloc normal de pinioane de 6 pinioane, împreună cu schimbătorul de viteze ce se angrenează tot printr-un lanţ cu un bloc de foi pedaliere – 3 foi – împreună cu schimbătorul de viteze aferent şi care se află pe al doilea ax al transmisiei. Treapta a III-a cu pinioanele figurate galben, este reprezentată de cel de-al doilea capăt al celui de-al doilea ax, care e format dintr-un bloc de 5 – 10 pinioane de 16, care vor fi angrenate pe axul roţilor cu un alt bloc de 5 – 10 pinioane mari de 160 de dinţi. Aceasta este treapta de forţă. Rapoartele de demultiplicare vor fi: - pentru treapta I – 44/22 = 2 - pentru treapta II – va fi cuprins între 0,812 şi 2,75 - pentru treapta a III – va fi de 10 Dacă motorul magnetic va avea turaţia de 2000 rotaţii pe minut iar roata va avea circumferinţa de 2 m, atunci viteza capului tractor va fi cuprinsă între 4,363 şi 14,778 Km/oră. Motorul magnetic folosit trebuie să fie unul multisecţiune, cu dinam încorporat, care dinam să poată asigura energia electrică necesară semnalizării ( în caz că se iese pe şosea ). Poate fi şi fără dinam caz în care mai adăugăm undeva pe lanţul de transmisie un pinion pentru angrenarea unui alternator. În ambele cazuri e bine să avem şi o baterie. Motorul va fi prevăzut cu un ambreiaj rac, şi va fi calculat pentru o putere de 10 – 15 cai putere. Să nu vă pară transmisia firavă având în vedere că e construită cu lanţ de bicicletă. Porţiunea care cere într-adevăr forţă am prevăzut-o cu blocul de pinioane mare de 5 – 10 pinioane ( în figură am desenat doar 3 din considerente de spaţiu şi estetică a desenului), şi în plus nici nu ştiţi câtă rezistenţă poate avea o transmise formată din 5 – 10 lanţuri de bicicletă paralele !... Motorul de asemenea trebuie prevăzut cu o manetă de pornire care să poată fi acţionată de undeva de la îndemâna conducătorului, şi care să deplaseze statorul în poziţia oprit sau pornit a motorului.

151

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

Ghidonul poate fi prevăzut cu un sistem de montare şi demontare rapid, care să permită scoaterea capului tractor de pe căruţă dacă e nevoie. Înainte de pornirea motorului se debreiază, se porneşte, se aduc schimbătoarele de viteză pe poziţia celei mai mici viteze şi se dă drumul manetei de ambreiaj. Capul va începe imediat să tragă şi din acest moment se schimbă progresiv vitezele. Pentru deplasarea cu căruţa încărcată se va a avea grijă ca deplasarea să se efectueze cu viteză adecvată încărcăturii, pentru că dacă se încearcă pornirea de pe loc cu viteză mare, se riscă a se rupe lanţul uneia din primele două trepte de viteză. Dacă se pleacă de pe loc uşurel, schimbându-se progresiv vitezele, căruţa trasă de capul tractor va lucra la fel de bine ca şi atunci când ar avea înaintea ei un cal. Grijă mare la pante ! Oricum, fiind un vehicul motorizat magnetic va dura un pic până ne vom obişnui cu manevrarea lui. De altfel la fel stă situaţia în cazul tuturor vehiculelor cu motor magnetic.

152

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

Pe şosea
Într-unul din primii ani de după 1990 a fost o iarnă cu ninsori puternice care au făcut ca în câteva ore să fie acoperit tot sudul ţării cu o pătură foarte groasă de zăpadă. Dintre miile de automobilişti porniţi atunci de la Timişoara cu destinaţia Bucureşti, nu a reuşit să ajungă decât unul singur. Acesta, însoţit de încă trei prieteni plecase cu micuţa lui maşinuţă Lăstun. Lăstunul, pentru cine nu ştie, a fost o maşină minusculă de ( aproape… ) patru locuri care a circulat pentru câţiva ani înainte de 1989 fiind făcută la Craiova. Dimensiunile sale comparabile cu ale Smart-ului de azi, au făcut-o ţinta multor glume mai mult sau mai puţin răutăcioase. Eu chiar am întâlnit atunci înainte de 1989 pe cineva care a întârziat la serviciu pentru că nişte prieteni mucaliţi s-au apucat de cu seară şi i-au pus maşinuţa sub bara de bătut covoare din parcarea blocului. Dar tocmai pe acest fapt s-a bazat reuşita celor patru de a ajunge la Bucureşti atunci când toţi ceilalţi mii de conducători auto au rămas înzăpeziţi în câmpia dunăreană. Pur şi simplu atunci când nu mai puteau înainta, cei patru se dădeau jos, şi împingeau maşinuţa sau o luau pe sus… Astfel cu multe pauze şi muncă manuală au reuşit totuşi să intre în Bucureşti când toţi ceilalţi nu au mai putut. Datorită dimensiunilor, greutăţii şi a consumului Lăstun-ul a fost poate cea mai eficientă maşină de serie care a circulat vreodată pe şoselele României. Să ne reamintim ce spunea cel mai mare inventator român în viaţă, domnul Iustin Capră despre automobile: „ Am observat că în majoritatea automobilelor circulă un singur om sau doi, greutatea automobilelor este în medie de 1.000 kg, din care numai 10% reprezintă masa utilă. Dacă se ia în considerare randamentul scăzut al motorului termic, bilanţul energetic este 2-3% util, 97% – energie „folosită în special pentru distrugerea mediului înconjurător“. Numărul automobilelor creşte vertiginos, mult mai repede decât carosabilul, care trebuie smuls din terenul agricol. Ing. Radu Manicatide afirma în 1930 că „automobilul, aşa cum este construit, reprezintă o crimă ecologică, economică şi chiar spaţială” “ De altfel ineficienţa automobilelor o vedem pe toate şoselele lumii, iarnă de iarnă. Dacă automobilul ar fi mai uşor, ar fi dotat cu motoare mai economice şi mai puternice, ( de randament mai mare) ar avea un sistem de

153

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

rulaj care să nu patineze pe zăpadă… Într-un cuvânt maşina ar fi mai eficientă dacă în locul roţilor ar avea şenile ( nu neapărat metalice ci din cauciuc dur ) dacă partea de dedesubt a ei ar fi asemănătoare fundului unei bărci, pentru a putea aluneca pe zăpadă, şi dacă motorul ei ar produce 20 cai putere pe Kg faţă de unul cât produce acum. Dar asemenea vehicule sunt interzise civililor, fiind folosite cu neruşinare doar de militari. Există un vehicul care chiar că este indiferent la zăpezi şi viscole, la nisip, şi la apă, dar şi acesta-i folosit tot numai de către armată… anume vehiculul pe pernă de aer. Şi asta pentru că este dotat cu motorul clasic cu ardere internă, ceea ce-l face foarte greu şi un mare consumator de energie. De altfel părerea mea personală este că viitorul în transportul pe sol este al vehiculelor mici şi foarte mici. Şi sunt convins în ciuda faptului că oficialii acestei planete în lăcomia lor nemăsurată continuă să promoveze şi să sprijine producţia de automobile mari cu motoare puternice. Normal, căci cu cât acestea consumă mai mult carburant, cu atât le cresc lor conturile. A se vedea volumul precedent. De aceea propun:…

154

Motoare magnetice Roţile…

Cârnaru Cătălin Dan

În ideea eficientizării mijloacelor de transport sunt mai multe căi. Scăderea greutăţii lor, creşterea puterii motorului, scăderea consumului lui, creşterea vitezei de deplasare… Pentru scăderea greutăţii se recurge la construcţia şasiurilor şi a caroseriilor din materiale compozite, mai uşoare, precum şi la eliminarea părţilor nefolositoare şi micşorarea maximă a masei celor folositoare. În ideea aceasta, dacă motorul este unul magnetic, se va renunţa la tot ce înseamnă sistemele auxiliare ale motorului clasic, cum ar fi filtre, sisteme de răcire, sisteme de distribuţie, etc. precum şi o simplificare a transmisiei. Dar ce ar fi dacă s-ar renunţa cu totul la motor, şi în acest caz ar dispărea fireşte şi toată transmisia. Fără motor şi fără transmisie ne rămân… roţile. Ele pot fi construite având motorul integrat. Iată mai jos o primă roată magnetică autopropulsată pe care am conceput-o a fi folosită la biciclete căruţuri şi la … orice are roţi:

Butucul, format dintr-un disc cu axul roţii, poartă mai multe şine radiale ( funcţie de puterea magneţilor şi de cât de mulţi vrem să folosim – se stabileşte câte şine ) Pe aceste şine sunt fixaţi trei sau mai multe rânduri de magneţi care formează cercuri concentrice. Pe roată sunt tot atâtea cercuri de magneţi. Magneţii sunt aşezaţi atât pe şine cât şi pe roată cu o înclinare de 25 până la 35 de grade. Sunt fixaţi

155

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

cu acelaşi pol pe suport, astfel încât atunci când cei de pe şină sunt aliniaţi cu cei de pe roată, aceasta se va învârti. În poziţie de repaus magneţii de pe şine se află între rândurile de magneţi de pe roată. Şinele au pe capete spre centru un resort care obligă magneţii să stea în poziţie de repaus. Pe interior pe circumferinţa butucului este un cerc metalic cu dinţi ( se vede cu gri ) care se află în capul fiecărei şine cu magneţi. De această piesă este prins un cablu de frână – cu roşu – care trece printr-o gaură din butuc şi se duce la manetă. În momentul în care vrem să pornim roata strângem pur şi simplu maneta, trăgând prin intermediul cablului cercul care se va roti şi va obliga şinele să alinieze magneţii de pe butuc în faţa celor de pe roată. Pentru utilizarea la bicicletă se va folosi ca roată ajutătoare, în locul celei din faţă. Roata se poate roti liber dacă magneţii nu sunt aliniaţi. Dacă vrem să facem un vehicul cu patru asemenea roţi, toate cablurile se adună într-unul singur care vine la manetă. A doua roată autopropulsată are în ea un motor magnetic simplu cu 35 de magneţi la fel ca cel de la pagina 51, cu diferenţa că statorul e la interior iar rotorul la exterior. Statorul alunecă pe axul roţii pe o pană, acţionat fiind printr-o pârghie acţionată de un cablu de frână. ( se vede cu gri fixată pe furcă în stânga ). Rotorul este fixat pe o parte într-un rulment, iar pe cealaltă parte la circumferinţa lui are un cerc care se sprijină pe trei rulmenţi purtaţi de o piesă în formă de Y care are între cele trei braţe o gaură prin care intră pe axul roţii. Dacă vom folosi roata pe teren accidentat sau va suporta sarcini mai mari acest suport în Y poate fi înlocuit cu unul în X – pe patru rulmenţi roata va fi mai solidă. Este o soluţie constructivă oarecum ciudată, dar este foarte solidă, şi oferă posibilitatea integrării motorului pe o roată de bicicletă normală, căreia i se elimină butucul. În locul acestuia va fi cercul de pe rotor. Se vor folosi spiţe mai scurte cu raza noului butuc constituit din statorul motorului. Dacă veţi analiza un pic desenul veţi vedea că nu e foarte complicat, în ciuda aparenţelor. Priviţi:

156

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

Roata poate fi folosită ca roată ajutătoare la bicicletă. Şi aceasta se roteşte liber când nu e pornit motorul ei. De asemenea poate fi folosită pentru motorizarea a numeroase alte vehicule pe roţi, începând de la trotinete, triciclete, pentru copii şi nu numai, până la vehicule pe patru roţi. La fel ca şi la precedenta, dacă se folosesc două sau mai multe, cablurile acestora se vor conecta toate la unul singur, în felul acesta comandându-se simultan toate roţile. Pentru construcţia roţilor autopropulsate se mai poate folosi cu deplin succes motorul lui Christopher Mark Gitzen.

157

Motoare magnetice Biciclete şi trotinete

Cârnaru Cătălin Dan

Acum câţiva ani când am văzut prima dată o trotinetă echipată cu motor cu ardere internă am fost foarte încântat. Mie, cel puţin, mi se pare soluţia ideală pentru transportul urban. Faptul că în ultimul timp în ciuda apariţiei a numeroase modele de biciclete care mai de care mai bune şi mai frumoase, sau poate tocmai de aceea, a crescut şi numărul furturilor acestor vehicule. Şi dacă înainte de 89 se mai ocupa cineva să încerce să-i prindă pe aceşti hoţi, acum nu mai interesează pe nimeni acest aspect al vieţii citadine cotidiene. Am un amic căruia i-a fost furată bicicleta la două săptămâni după ce a cumpărat-o, din faţa unui mare supermagazin, dotat cu camere de luat vederi şi cu pază… Eu, deşi am bicicletă, nu plec cu ea de acasă decât dacă ştiu că în situaţia în care o voi încuia undeva pe drum, aceasta nu va sta prea mult nesupravegheată, sau doar dacă merg la cineva unde am posibilitatea să o bag în casă sau în curte. De aceea consider că trotineta este un mijloc de transport ideal. E suficient de mică şi de uşoară pentru a putea fi luată cu ajutorul unei curele, pe umăr, oriunde te duci. Oricum atât bicicleta cât şi trotineta ca mijloace de deplasare individuale au mult de câştigat dacă sunt motorizate. Din păcate nu se mai găsesc motoare de bicicletă, aşa cum se găseau odată. Iar dacă totuşi se găseşte pe undeva vreunul, e de producţie străină ( deci piese şi întreţinere problematică) şi pe deasupra e suficient de scump, pentru ca, cu banii pe care i-ai da pe al să poţi să-ţi iei o motocicletă. De aceea propun motorizarea magnetică. Şi în acest scop am conceput două motoare mici dar puternice, care pe deasupra au încorporat în interior un dinam în scopul asigurării energiei electrice necesare semnalizării. Motorul este construit ca motor magnetic simplu cu ambreiaj rac. Pentru amănunte studiaţi cu atenţie desenul de la pagina 101. Comanda ambreiajului se va face prin intermediul unei manete care printr-un cablu va acţiona o pârghie ce va apăsa pe bila din capul axului motorului. Poziţia normală trebuie să fie debreiat. Astfel în timpul deplasării vom ţine motorul ambreiat din manetă, iar când vom lua mâna de pe manetă pentru a acţiona manetele de frânare, motorul va debreia. În acest fel ne va fi uşurată atât pornirea cât şi utilizarea motorului. Dimensiunile constructive ale acestui motor nu vor depăşi 15 cm. diametru şi aceiaşi grosime. Şi se vor folosi magneţi de 8 x16 mm. care au forţa de peste 1 kg. Dacă va fi construit îngrijit cu distanţa foarte mică între stator şi rotor, va furniza câţiva cai putere. ( a se consulta tabelul de la pagina 55 )

158

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

Acum câteva cuvinte despre generatorul electric încorporat. Solidar cu rotorul, la mică distanţă de el se va mai monta un disc din material nemetalic. Pe acesta se vor fixa prin lipire cu adezivi gen poxipol sau superglue, radial, la distanţă egală mai mulţi magneţi, cu aceiaşi polaritate spre exterior. În timpul funcţionării motorului aceşti magneţi trebuie să treacă la maximum 3 mm. de un număr de 6 bobine înseriate, fixate pe capacul interior al motorului şi bobinate fiecare pentru a furniza 2 V cu grosimea firului de 1 mm. În felul acesta vom obţine în timpul funcţionării motorului puterea de 60 W la tensiunea de 12, suficient pentru a putea folosi la far bec de autoturism.

Ce nu apare în desen este faptul că motorul trebuie prevăzut cu o pârghie care să deplaseze statorul din poziţia oprit în poziţia pornit şi invers. Se porneşte motorul aducându-se statorul în poziţia pornit, după care ne urcăm pe bicicletă aducem schimbătorul de viteză pe prima poziţie şi ambreiem, urmând ca pe măsură ce ne deplasăm să trecem în treptele superioare de viteză. După fiecare debreiere, dacă ne-am oprit pe loc, vom aduce schimbătorul în prima viteză şi abia apoi vom ambreia din nou.

159

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

Al doilea motor conceput tot pentru motorizarea bicicletelor trotinetelor şi tricicletelor, este următorul:

E asemănător. Dar nu va mai fi perfect rotund, în ciuda faptului că va avea aceleaşi dimensiuni. Datorită faptului că generatorul lui electric este integrat statorului, carcasa va trebui să aibă forma adecvată acestui fapt. Generatorul e format dintr-o singură bobină, care este aşezată pe un miez ce intră în locul unuia dintre magneţi. După cum se vede al doilea capăt al miezului se aşează deasupra magnetului vecin asigurându-se în felul acesta închiderea liniilor magnetice. Bobina se va bobina pentru 6 volţi cu fir de 1mm. sau pentru 12 volţi cu fir de 0,5mm…. sau tot de 1 mm. dacă avem loc în carcasă. De asemenea şi acest motor va avea pârghie pentru pornire ( nici la acesta nu am mai figurat-o ), şi va fi exploatat la fel ca şi precedentul. La ambele motoare se va fixa pe ax un pinion mic – 10 dinţi, care va angrena prin lanţ pe cea mai mare foaie pedalieră. Foaia mică pedalieră se înlocuieşte cu un pinion de 12.care va angrena pe blocul de pinioane de pe roată. În felul acesta avem o demultiplicare în două trepte. Prima va fi de 44/10=4,4, iar a doua va fi cuprinsă între 1,3 şi 3 În caz că motorul va avea 1500 rotaţii iar roata circumferinţa de 1,5m., viteza atinsă va fi între de 10,2

160

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

şi 23,6 Km./oră. Dacă roata va fi de 2 m. în circumferinţă vitezele cresc cu un sfert. Iar dacă turaţia e de 2000 cu un alt sfert adică se poate ajunge la viteza minimă de 15 km/oră şi maximă de 35 km/oră. Deoarece atât puterea cât şi turaţia unui motor magnetic depind în egală măsură de puterea magneţilor şi de distanţa dintre ei - respectiv de distanţa dintre stator şi rotor, aceste valori sunt doar informative, eu neavând cum calcula real un motor ce poate fi construit diferit de două persoane diferite. De aceea după construcţia motorului se va determina ce turaţie are, şi în funcţie de aceasta se va dimensiona transmisia în următoarele condiţii. Blocul de pinioane cu schimbătorul aferent trebuie să rămână funcţional, iar viteza maximă atinsă de bicicletă ( sau alt vehicul) să nu depăşească 35 – 40 km/oră, astfel încât cea minimă să fie undeva la 5 – 7 Km/oră. Acum să vedem şi două propuneri de vehicule individuale de transport care ar putea fi motorizate cu unul din aceste două motoare: Primul:…

Este o trotinetă, care are o şa normală de bicicletă, ce se poate coborî. De asemenea şi ghidonul poate fi rabatat ( ca la orice trotinetă, nu ?!). Este totuşi gândită ca o trotinetă şi dacă e calculat corect, după rabatarea ghidonului şi coborârea şeii trebuie să poată fi luată de ghidon ca de un mâner pentru a o duce cu noi. Eu am gândit a fi construită cu o greutate maximă de 6 – 7 Kg. Al doilea vehicul este:

161

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

La fel ca şi precedentul se vrea a fi un vehicul practic. Este după cum se vede o trotinetă – triciclu, care se rabatează complet, ghidonul este articulat culcându-se înspre spate, în vreme ce platforma se ridică şi se aduce spre faţă. Nu am figurat dar platforma are un suport de sprijin care se rabatează la rândul lui înspre una din laterale, pentru a permite ca roţile din spate să vină spre faţă pe lângă cea mare. Se va construi ( de către cei care pricep ce este încurcăleala aceasta de roţi ) pentru a atinge viteza maximă de 25 Km/oră. Şi având o greutate de maximum 10 Kg.

162

De la faptul că nu toate trotuarele şi trecerile de pieton sunt dotate cu rampe. pentru handicapaţi să se deplaseze sau să aibă acces în tot felul de locuri. Maneta de ambreiaj va lucra tot pe poziţia normal debreiat. Se va calcula transmisia în aşa fel încât viteza de deplasare a căruţului să fie de 4 – 5 Km la oră.Motoare magnetice Cărucior şi scaun de handicap Cârnaru Cătălin Dan Probabil că multe mame sunt uneori exasperate de faptul că în oraşele româneşti care au o sumedenie de obstacole atât pe partea carosabilă cât şi pe trotuar. Poate fi dotat cu un grup de pinioane cu trei pinioane şi schimbătorul aferent care să permită 3 viteze de deplasare. să meargă singur. tot de bicicletă. Şi-ar dori ele atunci un căruţ care. oboseala împingerii unui căruţ e cam mare. măcar pe una din roţi şi o frână. măcar o parte din drum. dar va fi mai mic. sau dacă sunt acestea sunt 163 . dacă s-ar putea. Adică… de la 3 până la 6 Km pe oră. toate în jurul valorii de mai sus. Este foarte greu mai ales în România unde nu sunt respectaţi. Iată cum: Se va monta pe şasiul căruţului un suport în formă de L care să susţină atât motoraşul cât şi axul primei trepte de transmisie. Ei bine acest lucru se poate rezolva foarte simplu şi uşor cu ajutorul unui motoraş magnetic. De asemenea în acest caz se va prevedea. cu ambreiaj rac. şi va fi montată pe ghidonul căruţului. Un alt domeniu în care se poate folosi cu succes această variantă de motorizare ar fi cea a scaunelor de handicap. Motorul va fi unul de genul celor de la capitolul precedent.

Iată deci ce propun: După cum se poate vedea exact acelaşi tip de montaj. De altfel am observat la multe instituţii rampe făcute în bătaie de joc. Transmisia se va face exact ca la bicicletă. Practic un mic automobil cu un singur loc. nu doar la cea inferioară. şi în general a întregii sale motorizări descurajează pe oricine. întreţinerea acumulatorilor. dar există nişte deosebiri esenţiale. Scaunul va mai fi dotat cu frână. ( de la paginile 156 şi 157 ) cu ambreiaj rac şi generator încorporat. Din păcate la noi în ţară aceste scaune. caz în care cu atât mai mult se impune necesitatea folosirii unui scaun motorizat. Se va monta şi o baterie de acumulator încărcată de generatorul motorului. motorul va fi unul asemenea celui de pe biciclete.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan necorespunzătoare ( aceiaşi situaţie şi la instituţii). probabil tocmai cu scopul descurajării petentului handicapat să-şi caute drepturile… În plus unii dintre handicapaţi au diferite grade de handicap şi la partea superioară a corpului. cu manetă schimbător de viteze. sunt şi exagerat de scumpe. şi fireşte cu sistem de semnalizare luminoasă.3 km pe oră până la 15 – 20 km pe oră. pe lângă faptul că nu se găsesc. În plus chiar dacă reuşeşti să achiziţionezi un asemenea scaun. Pentru a putea îndeplini necesităţile pacientului. La noi nu cred că-ţi permite vreun handicapat să aibă pe lângă asistentă ( dacă şi-o permite şi pe aceasta !) şi mecanic angajat pentru întreţinerea scaunului. 164 . calculându-se posibilitatea deplasării cu mai multe viteze cuprinse între 2 .

Motoare magnetice Iarna pe zăpadă Cârnaru Cătălin Dan De câţiva ani au pătruns şi pe la noi „snow mobilele” acele motociclete cu tălpici pe faţă şi cu o şenilă sub şa. Aceasta va fi caseta rulmentului prin care va trece axul ghidonului şi totodată axul tractor al şenilei. deşi se poate face ca orice motor. eventual şi cu spetează. Iată cum: După cum se vede. modificarea săniuţei constă în construirea altui blat mai lung de forma din imagine . care sunt motorizate de motoare puternice care fac mult zgomot. ci propun ceva mai simplu şi mai atractiv atât pentru copii cât şi pentru gospodarii din satele de munte. Ei bine propun ceva asemănător şi anume o şenilă tractoare adaptabilă pe orice săniuţă. Nu propun înlocuirea motorului acestora. În capătul din faţă în centrul limbii îngustate a blatului se dă o gaură în care se fixează un inel metalic executat dintr-o ţeavă în capul căreia s-a sudat un fel de şaibă cu diametrul interior cât ţeava şi având patru găuri pentru fixare cu şuruburi în lemnul blatului. În unele zone din Ardeal se mai întâlneşte încă o săniuţă care are în partea din faţă un fel de ghidon cu tălpici. 165 .

Această şenilă tractoare este. La fel ca toate celelalte vehicule motorizate cu motoare magnetice de până acum se vede că are motorul magnetic cu verde. Pe capătul de sus al axului se va fixa un ghidon. prima treaptă de demultiplicare a vitezei cu roz şi a doua cu portocaliu. Între corniere. Acesta se face din cauciuc de câţiva mm. 166 . cele care sunt angrenate de motor. doar că fireşte nu va avea pe el cornirere sudate. pentru a se putea demonta şenila în vederea schimbării covorului de cauciuc al ei. cornier cât lăţimea lui. Partea de jos va fi sudată de cadrul ce înconjoară şenila ( cu verde deschis ). mai ales unde ninge mult şi iarna se menţine mai mult de 6 luni pe an. Acest cadru trebuie să fie fixat demontabil pe şasiul şenilei. Motorul va avea ambreiaj rac lucrând pe poziţia normal debreiat. pe care la distanţe egale se fixează cu şuruburi. Se poate folosi resortul suspensiei de cadru de la bicicletă. în punctul de echilibru al acestuia. axul şi caseta se văd cu albastru şi nuanţe de gri în desen. după părerea mea extrem de utilă în zonele de dealuri şi de munte. dar acest întinzător ar fi bie să fie construit cu un resort reglabil cu ajutorul unui şurub. de o parte şi de alta se dau găurile pătrate în care se vor angrena dinţii roţilor tractoare. Un bun mecanic va pricepe imediat cum stă treaba analizând desenul şi va şti ce trebuie făcut.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Rulmentul. Cilindrul întinzătorului se va construi la fel ca cilindrii tractori de la tocătoare. Eu am figurat doar ca idee un resort.

Se elimină chiulasa şi în locul ei se montează un ax care va avea pe el montat în dreptul fiecărui cilindru un magnet. fie că este Otto sau Diesel. unul lângă celălalt. că gazele rezultate în urma exploziilor trebuie eliminate. Toţi ştim că motorul cu ardere internă în principiu e format dintr-un arbore cotit. Iată acum ce am putea face pentru a transforma un motor cu ardere internă într-unul magnetic. În momentul 167 . adică ordinea alimentării şi iniţializării exploziilor este comandată tot de la arborele cotit printr-o transmisie cu roţi dinţate sau cu lanţ numită sistem de distribuţie. La fel şi cei de deasupra lor. pe toată înălţimea camerei de ardere. îşi va păstra totuşi caracteristica de eficienţă scăzută. atenţie nu trebuie să atingă de loc cămaşa cilindrului. mai ştim că are nevoie de un rezervor de carburant şi de o pompă care să-l aducă la motor. Deşi pare de necrezut la prima vedere. În capul fiecărui piston. şi cam toate cele multe şi rele ale automobilului…. că acolo îi mai trebuie deasupra motorului o instalaţie de admise a aerului şi una de amestecare a acestuia cu carburantul – carburatorul sau injectorul. În acel moment aceste perechi de magneţi se vor respinge. să stea la doar doi trei mm. De asemenea ştim că motorul are nevoie de ungere. poate fi transformat într-un motor magnetic. de magneţii de pe axul distribuţiei. care este acţionat de pistoane. căci întreaga maşină nu se va uşura decât cu maximum jumătate din greutatea motorului. că ele poluează. Din păcate deşi poate că va deveni mai eficient în privinţa raportului putere/greutate. ( deci până la acelaşi nivel cu garnitura de chiulasă) se montează prin lipire grupuri de magneţi sau doar unul. Se pun în picioare. dar mare – dacă avem de unde-l procura – care să umple aproape toată camera. Astfel fiecare piston devine un magnet mare. Aceşti magneţi. şi că datorită frecărilor şi uzurii motorului uleiul se murdăreşte şi trebuie filtrat. chiar şi un motor de autoturism. Mai ştim că datorită exploziilor din camerele de ardere motorul se încălzeşte şi trebuie răcit. Şi se aleg de aceiaşi înălţime cu camera de ardere. Grupul de magneţi din capul pistonului va totaliza poate câteva zeci de kg forţă. care la rândul lor sunt puse în mişcare de explozii repetate ale amestecului carburant. Magneţii de pe piston trebuie ca la punctul maxim superior. în camera de ardere din capul pistonului.Motoare magnetice Automobilele Cârnaru Cătălin Dan Acum am să vă spun ceva ce o să vă surprindă pe toţi. că sunt fierbinţi. sau un grup de magneţi de exact aceiaşi dimensiune şi putere cu cei din capul pistonului. Mai ştim că coordonarea funcţionării lui.

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan corespunzător punctului maxim inferior. pentru a elimina strasul dintre magneţi. adică ei fiind montaţi pe axul distribuţiei se vor roti deasupra cilindrilor aşezându-se când şi cum trebuie. la sistemul de alimentare. Iat-o: 168 . magneţii de deasupra blocului motor trebuie să fie orientaţi atractiv. pentru a-i respinge sau a-i atrage pe cei din capul pistoanelor. la filtrul de aer… Iată un desen de principiu a ceea ce am spus : Am şi o a doua metodă de transformare a unui motor cu ardere internă într-unul magnetic. la sistemul de răcire. Restul… Se renunţă la rezervorul de carburant. Axul distribuţiei cu tot cu magneţii săi trebuie să poată fi rabatat în lateral în momentul opririi motorului. Distribuţia va lucra la fel. deci cu polul opus momentului maxim superior.

Rămâne de rezolvat eliminarea stresului magneţilor în perioadele de oprire a motorului. Vă întreb. Astfel magneţii se vor respinge când ecranele vor ieşi în lateral şi se vor putea apropia atunci când ecranele se vor interpune între ei.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan De astă dată magneţii de deasupra cilindrilor vor fi montaţi fix. şi poate că atunci vă veţi răzgândi.5 cm. Cât de puternic? Cât de puternică credeţi că poate fi explozia a câţiva centimetri cubi de amestec carburant cât are o cameră de ardere. Şi dacă tot nu vă vine a crede mai gândiţi-vă la randamentul scăzut al motorului cu ardere internă. ci chiar de câteva ori mai mare decât forţa exploziei pe care o înlocuiesc… Gândiţi-vă… 169 . Probabil… în funcţie de construcţia motorului câteva zeci de kg. Mai gândiţi-vă la magnetul de 5 x 5 x2. comandate de un arbore cu came împreună cu nişte solenoizi. datorită exploziilor e foarte puternic. care are forţa de 100 kg… E foarte posibil ca magneţii aşezaţi pe capul pistonului totalizând aproape acelaşi volum cu cât are camera de ardere opuşi fiind unora la fel de puternici. nişte ecrane din miumetal. Veţi spune că aceste idei nu sunt valabile pentru că un motor cu ardere internă. la raportul lui foarte mic între greutate şi puterea furnizată. aşezaţi la doar câţiva milimetri distanţă să aibă o putere de respingere nu numai superioară. iar între ei şi cilindru vor intra la momentele cheie.

nu ? Doar 90 % din marinarii lumii în urmă cu nu mult timp nu ştiau să înoate. De asemenea nici nu ştiu să înot. În schimb am pasiunea fotografierii naturii. Miamintesc cât de ingenioasă mi s-a părut. Am mers la pescuit doar de câteva ori în întreaga mea viaţă. ideea unei bărci pliabile. a animalelor în mediul lor. în copilăria mea am găsit un articol într-o revistă pentru tineret. Şi unde este oare mai frumoasă natura decât acolo… în deltă. Deşi poate nu-i târziu să învăţ… Pe bicicletă am învăţat să merg în jurul vârstei de 30 de ani… Probabil că pe la 60 voi învăţa să merg şi pe apă… Dar asta nu-i un impediment pentru a nu merge în deltă. Şi probabil că nu voi ajunge niciodată având în vedere situaţia financiară în care m-a adus politica mafioţilor de la conducerea ţării… Nu sunt pasionat de pescuit. Nu am fost niciodată acolo.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Pe apă Aici cred că vor fi foarte interesaţi acei dintre dumneavoastră care au pasiunea de a merge la sfârşitul săptămânii la râu sau la baltă. atunci când în urmă cu mulţi ani. După mulţi ani aveam să găsesc acea revistă undeva în casa unui prieten. iar în concedii prin Deltă Delta rămâne marele meu regret. Şi iată articolul respectiv pe care vi-l dăruiesc şi dumneavoastră pe această cale: „ Barcă de pescuit pliabilă 170 .

dar o barcă care merge singură nu merge în linişte… e zgomotoasă… Dacă are motor electric e mai silenţioasă. şi pe deasupra merge cu acumulatori care se consumă repede… De aceea iată cum ceva peste mana cerească este un motor magnetic… care poate fi construit a lucra la orice puteri şi nu are nevoie de carburanţi. nu face zgomot. Şi ceva peste mana cerească ar fi dacă această barcă ar merge şi singură pentru ca noi să facem fotografii în linişte… ÎN LINIŞTE ?! Bine. oglinda. ATENŢIE! Toate piesele din lemn necesită o foarte bună impregnare cu lac (tip Palux) pentru a se putea usca rapid. banca şi tabloul provei. fiind grăbit. După utilizare. Cu ajutorul a cîteva bolţuri filetate. am fotografiat pagina cu articolul acesta şi am plecat. pentru a preveni oxidarea lor în timpul depozitării. tot din material plastic. barca se lasă la uscat şi se împachetează. fiind atît uşor de transportat cît şi de depozitat. Foaia se pliază (ca in figură) pentru a forma coca bărcii. Cristian Crăciunoiu.6 m x 3 m se poate realiza o barcă foarte simplă.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Cu ajutorul unei foi din material plastic poliolefin. Nu se recomandă utilizarea metalelor la confecţionarea bolţurilor. Atunci când am regăsit-o la amicul meu. Mai ales pentru cei pasionaţi de frumuseţile deltei şi în special pentru fotografiii de natură o barcă pliantă cât mai uşoară este o mană cerească. „ Din păcate nu vă mai pot spune cum se numea revista. de curent electric. se fixează armăturile rigide: fundul din placaj. şi e la fel de uşor ca unul electric la puterea unuia cu ardere internă… Aşadar iată… 171 . dar nu complet tăcută şi din păcate acesta are putere foarte mică împinge barca foarte încet. Mai târziu mi-am dat seama că nu ştiu cum se numeşte revista şi în ce an a apărut. a unei bucăţi de carton gudronat sau linoleum de 1.

Pârghia de pornire care pune statorul în rând cu rotorul va fi astfel poziţionată încât să poată fi acţionată din barcă cu maximă uşurinţă. şi are avantajul că poate să se deplaseze în ape a căror fund este la doar câţiva centimetri sub fundul bărcii. 172 . Pe axul motorului se montează două roţi cu zbaturi făcute din căuşe de polonic. cleştii trebuie prevăzuţi cu posibilitatea de a fi demontaţi. se pornesc simultan iar direcţia se ţine oprind pentru scurt timp motorul din partea unde vrem să virăm. şi se vor dimensiona în funcţie de grosimea bordajului bărcii. Motoarele se prind pe marginile bărcii în partea dinspre spate. Motoraşele sunt mici. sau orice alte obiect cu formă asemănătoare. la fel cum se fixează maşina de tocat pe masă. Iată: Motoarele folosite vor fi două motoare simple ca cel de bicicletă.Motoare magnetice Motor cu zbaturi Cârnaru Cătălin Dan Propunerea pe care o fac în continuare se referă la o pereche de zbaturi motorizate care se pot fixa cu ajutorul unor cleşti cu şurub pe marginea bărcii. dar fără generator şi fără ambreiaj. Barca astfel echipată este silenţioasă.

Efectul Coandă. Dimensiunile ei sunt în funcţie de puterea motorului şi de mărimea bărcii. dar tot silenţios ( de fapt toate motoarele magnetice sunt silenţioase ! ) şi care de asemenea dă posibilitatea deplasării pe ape foarte puţin adânci. 173 . Admisia pompei trebuie ca atunci când este montată pe barcă să se afle sub nivelul apei. şi pe ambele părţi va fi prevăzută cu sită contra gunoaielor plutitoare de mici dimensiuni. pentru a nu risca să absoarbă gunoaie de pe fundul apei. El trebuie să aibă fiecare gură de admisie aplatizată şi cât mai apropiată de bordajul bărcii. datorită depresiunii create în faţă. Va apărea astfel efectul Coandă care va uşura absorbţia. dacă se poate chiar să-l atingă. ( pentru o barcă mică fiind suficientă una cu rotorul de 20 cm diametru ). admisia trebuie să intre cât mai etanş posibil într-un tub care înconjoară barca pe o jumătate din lungimea ei ca în imagine. De asemenea gura de admisie trebuie să fie apropiată de suprafaţa apei. Iată-l: Se construieşte o pompă Tesla a cărei carcasă să fie solidară cu a motorului magnetic. împreună cu absorbţia apei din imediata apropiere a bordajului vor uşura semnificativ înaintarea bărcii. Tubul poate fi făcut din PVC de instalaţie sanitară.Motoare magnetice Motor jet cu pompă Tesla Cârnaru Cătălin Dan Un motor mai complicat şi de putere mai mare.

va fi prevăzută cu doi cleşti cu şurub necesari fixării motorului pe pupa bărcii.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Evacuarea din pompa Tesla va fi deasupra nivelului apei la doar câţiva centimetri de nivelul apei. cu cât puterea lui va fi mai mare. 174 . Pompa împreună cu motorul sunt fixate pe o placă cu posibilitatea de a fi răsucite în ambele sensuri câte 80 – 85 de grade. cât mai puternic posibil. Să nu uităm de randamentul pompei Tesla care e de 20 cai putere pe kg. care să asigure mare presiune de aruncare a apei. şi va bate în suprafaţa apei. Evacuarea se va face printr-un ajutaj cât mai drastic. şi pe care este fixată puternic şi tubulatura de admisie. asigurând mari viteze de deplasare. va avea fixat pe el o pârghie pentru răsucire. şi de asemenea va avea cât mai uşor accesibilă pârghia de pornire şi oprire. Motorul va fi unul multisecţiune. Placa pe care se răsuceşte liber motorul cu pompa. Acest motor poate fi construit în configuraţia aceasta oricât de puternic.

Iată cum se face: 175 .Motoare magnetice Motor cu elice Cârnaru Cătălin Dan Pentru ape adânci rămâne în continuare spre a fi folosit cu succes motorul cu elice. oameni de înaltă calificare. De ce cred marea majoritate că e greu să motorizezi o barcă ? Pentru că este încetăţenită ideea că realizarea elicei de barcă este o ştiinţă sacerdotală . să-i pui un ax lung şi în vârful lui o elice şi gata. Sunt foarte puţini. ea poate fi făcută şi altfel. Nu-i adevărat. E suficient să ai un motor. aşa cum e turnarea clopotelor şi nu ştiu s-o facă decât turnătorii în bronz. O elice de barcă nu trebuie neapărat să fie făcută din bronz turnat. elicea fiind montată direct pe axul motorului. De altfel prin Asie există acele ambarcaţiuni numite şampane care au motoare cu axul foarte lung. chiar şi în rândul pescarilor cei care sunt conştienţi că motorizarea unei bărci e unul din cele mai simple lucruri. ai motorul bărcii.

dar aceasta va avea diametrul mult mai mare. După ce avem toate palele decupate. prin rotunjirea şi lustruirea muchilor tuturor suprafeţelor. După ce au fost polizate şi par a fi identice. cu cordon continuu deoarece prin această şaibă se va transmite întreaga forţă de torsiune a motorului. se cântăresc pe un cântar cât mai precis. Odată sudată complet. ţeava se taie printre palele desenate pe ea şi se decupează palele. După ce le-am adus la dimensiune identică. care se fac după un şablon pentru a fi cât mai egale posibil. iar gaura de diametrul axului pe care va fi montată elicea respectivă. Sudura trebuie verificată şi făcută cât mai solid. le polizăm până le aducem la dimensiune identică. 10 cm. 176 . La rotire elicea trebuie să aibă tendinţa de a se înşuruba spre înainte. Butucul unei elice de barcă este format de fapt dintr-o felie de ţeavă de cca. Decuparea poate să fie făcută foarte bine cu ajutorul unui ferăstrău pendular căruia i s-a pus pânză specială pentru tăiat metale. Cu cât vor fi mai puţine muchii tăietoare cu atât fenomenul de cavitaţie se va manifesta mai puţin.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Deoarece explicaţiile de pe desenul meu sunt scrise mărunt am să le reiau. şi se mai ia de pe conturul lor până se aduc la aceiaşi greutate. După ce au fost bine trasate. şi apoi se aduc cu grijă la poziţia finală. De ce e important să aibă aceiaşi greutate. o elice de barcă se poate executa din două bucăţi de ţeavă de diametre diferite. Pentru că atunci când vor fi montate pe butuc dacă vor avea greutăţi inegale vor induce la rotirea în apă vibraţii în axul pe care va fi fixată elicea. La trasarea locului de fixare al palelor pe butuc se va ţine seama că centrul de greutate al acestora trebuie să pice cam în dreptul şaibei sudate pe interior. Se aşează deci pe butuc. Deci. După care se sudează şi pe o parte şi pe cealaltă cu cordon de sudură fără defecte. se fixează provizoriu cu câteva puncte de sudură. în conformitate cu sensul de rotaţie al axului. ce aşează pe butuc după conturul trasat anterior. Se desenează pe suprafaţa ţevii cele trei sau patru pale. lungime. cu grija de a respecta sensul de înşurubare al elicei. La jumătatea acestei bucăţi de ţeavă pe interior se sudează o şaibă care are diametrul exterior egal cu cel interior al ţevii. Înălţimea feliei de ţeavă va fi egală cu înălţimea viitoarelor pale. în sensul că se fac tot dintr-o felie de ţeavă. Din ţeava de diametru mic se va executa butucul elicei iar din cea de diametru mai mare se vor executa palele. se trece la finisarea ei. În felul acesta se vor echilibra bine forţele ce vor acţiona în timpul exploatării elicei. Şaiba se sudează bine de jur împrejurul ţevii pe ambele părţi. cam de trei ori mai mare decât cel al ţevii butucului. Executarea palelor urmează o cale asemănătoare. căci forţele care se dezvoltă în apă la rotirea unei elice sunt neînchipuit de mari.

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan În continuare să vedem la ce putem folosi elicea pe care tocmai am învăţat s-o construim : 177 .

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

Motorul bărcii e construit cu un motor magnetic cu generator încorporat pe carcasa căruia este fixat un mâner în formă de ţeavă şi coloana de transmitere a mişcării către elice. Motorul este unul simplu, care are transmisia mişcării către elice printr-un lanţ de bicicletă. Mânerul motorului executat din ţeavă are două pârghii în interior. Una în forma literei h este cea pentru pornire şi oprire şi cele două picioare ale ei pătrund în motor fixându-se pe stator. Prin împingerea ei statorul se aşează pe rotor. Cea de-a doua pârghie este făcută din tablă groasă şi este poziţionată într-o decupare făcută în ţeava mâner, înconjurând tija de pornire. Această a doua pârghie este basculantă pe un ax şi are pe capătul scurt o porţiune din metal mai groasă, care se sprijină pe bila de comandă a ambreiajului. Prin apăsarea pe ea se va debreia motorul. Motorul e fixat solidar cu suportul care poartă axul elicei şi elicea împreună cu lanţul, pe o placă de fixare în spatele bărcii prin intermediul a două balamale care-i permit să basculeze în plan vertical în vederea scoaterii sale din apă şi în plan orizontal în vederea luării virajelor. Placa este prevăzută cu doi cleşti cu şurub pentru fixarea pe pupa bărcii. Transmisia se face prin lanţ expus direct apei, de aceea pentru orice perioadă când nu este utilizat, lanţul, pinioanele şi axul elicei se vor usca şi unge cu ulei tehnic. Axul elicei se montează pe coloana purtătoare printr-o casetă dublă de rulment, care să fie închisă etanş cu semeringuri. Din când în când acestea se verifică pentru etanşeitate şi se reung rulmenţii. Generatorul încorporat permite alimentarea unui sistem de iluminat., iar dacă este cumva gândit la 6 volţi poate alimenta camerele de luat vederi sau aparatele foto. E bine totuşi ca alimentarea să se facă dintr-o baterie acumulator care să fie încărcată de generatorul motorului. Este un motor simplu dar suficient de eficient pentru necesităţile unui pescar sau amator de expediţii prin bălţile şi luncile patriei. Poate fi construit la orice putere. O a doua variantă a acestui motor am conceput-o în vederea utilizării în condiţii mai vitrege, spre exemplu ape cu fundul mai puţin adânc, sau folosire îndelungată ci nu ocazional. În acest caz am conceput întreaga coloană de transmitere a mişcării închisă într-o ţeavă rectangulară umplută cu ulei. Coloana are în partea de jos, sub nivelul palelor elicei un pinten destinat protejării acesteia la atingerea fundului lacului. De asemenea am prevăzut în partea superioară a coloanei un capac pentru întreţinere tehnică. În acest capac se poate da o gaură peste care să se sudeze o piuliţă, în care să se înşurubeze un şurub cu o tijă gradată în cap pe post de jojă de ulei. Nu

178

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

am mai figurat sistemul de prindere pe barcă, care rămâne la latitudinea constructorului. În rest funcţionarea e aceiaşi ca la precedentul.

Şi fireşte există posibilitatea realizării motorului celui mai simplu: motor magnetic, ţeavă lungă peste tija motorului, rulment şi semering în capul ţevii şi elice în capul tijei – începutul subcapitolului.

179

Motoare magnetice Hidroglisor

Cârnaru Cătălin Dan

Acesta-i ultimul instrument pe care-l ofer amatorilor de drumeţii pescăreşti în deltă. Hidroglisorul mai este cunoscut unora cu denumirea de barcă de stuf.

Este o barcă simplă cu coca plată, şi foarte lată, care are curbura prelungă pentru a-i permite să salte uşor peste vegetaţia plutitoare. Nu are cine ştie ce complicaţii tehnice. Doar că este acţionată de un ventilator uriaş, care se află în faţa unei cârme simple sau în pereche ce poate fi acţionată prin cablu de la volanul bărcii. Motorul se construieşte multisecţiune, având un generator electric încorporat, şi cu putere şi turaţie cât mai mare. În vederea reuşitei magneţii se aleg cât mai puternici posibil. Poate fi calculat la peste 100 – 200 cai putere fără grijă. De asemenea se va construi cu distanţa dintre stator şi rotor de maximum 5 % din înălţimea unui magnet. Acest fapt îi va asigura o viteză de rotaţie suficient de mare pentru a putea mişca elicea cu forţă suficientă creării curentului de împingere. Elicea trebuie construită cu trei sau mai multe pale. Se va studia un manual de aeromodelism unde se explică cum trebuie construită o elice de avion din lemn. Nu contează că acolo e mică şi dumneavoastră va trebui să o faceţi de 30 – 50 de ori mai mare. Principiile de modelare şi funcţionare a unei elice de avion sunt aceleaşi la orice scară.

180

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

În aer
De când am început să păşim conştienţi de cine suntem, am admirat zborul măiestru al păsărilor. Cunoscutul pictor, sculptor, arhitect, inginer şi om de ştiinţă renascentist Leonardo da Vinci, ( 1452 – 1519 ) cel mai luminat om al omenirii timpului său, s-a ocupat serios de studiul zborului întreaga sa viaţă, mărturie stând manuscrisele sale…

De vreo câteva secole, chiar am început să ne desprindem de sol şi acest lucru a început în Lisabona. Aici, venit din călătoriile sale misionare în America centrală, un călugăr iezuit, pe numele său Bartholomeu Lourenco de Gusmao, a construit şi a folosit cu succes un avion în 1709. Aşa că oricât s-ar căca pe ei americanii cu fraţii lor Wright oricum nu ei au fost primii care s-au desprins de sol. Trebuie să mai spunem aici că avionul acestor fraţi a fost unul care s-a desprins de sol prin catapultare nu prin forţe proprii. Şi-apoi dacă se analizează amănunţit acea perioadă de început a aviaţiei, în multe ţări au fost o sumedenie de încercări de desprindere de sol, şi oricând poate fi găsit un candidat la titlul de primul

181

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

aviator în alte părţi ale lumii, asta dacă vrem să fim modeşti şi să nu ne arogăm noi acest drept… Oricum aviaţia a fost, încă de la începuturile ei unul din domeniile transportului pe care armata şi guvernele s-au grăbit să pună stăpânire. Am mai vorbit în volumul precedent despre acest aspect. Acum nu am să spun decât despre faptul că marea majoritate a obiectelor zburătoare de pe cerul omenirii care ne par cel puţin ciudate sunt de fapt vehicule aeriene experimentale sau în exploatare ale unor armate ale lumii. Ca o dovadă, iată două vehicule aeriene care nu au ajuns să zboare mai mult de perioada de teste… cel puţin oficial:

Armatele lumii, au toate, programe de cercetare în domeniul aeronautic, aşa cum au şi-n alte domenii de interes militar. Nu e nimic rău… sau este foarte rău, funcţie de punctul de vedere al privitorului. Ideal ar fi să nu existe asemenea instituţii. Dar un popor fără armată este o invitaţie la a fi cucerit… Căci atât timp cât totuşi există popoare sau state cu gândire imperialistă, armatele lumii se vor menţine, căci aici avem de-a face cu un cerc vicios… Ca urmare a acestui fapt s-a ajuns şi în situaţii aberante de a se dori şi realiza construcţii ciudate, megalomanice, cum ar fi Bombardierul K 7 construit în anii 30 ai secolului trecut de către industria militară rusă. Conceput de inginerul Konstantin Kalinin, acest bombardier ale cărui planuri au rămas ultrasecrete până de curând, avea o anvergură a aripilor de 53 de metri şi 7 motoare de câte 750 cai putere dispuse atât pe aripi cât şi pe fuzelaj. Avea viteza de croazieră de numai 225 km pe oră şi greutatea de 24 tone gol, şi 38 de tone încărcat. Era puternic înarmat cu 12 arme de calibru 20 mm şi 7, 62 mm. Mastodontul aerian avea o autonomie de zbor considerabilă – mai ales pentru acea vreme – 5000 km. Echipajul era de 11 persoane.

182

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

După cum se vede din imagini a fost cu adevărat o construcţie aberantă. Partea de sus reprezintă o fotografie de epocă, iar jos este o reconstituire pe calculator după planurile originale (?!). Avionul acesta este altă minune a tehnicii care nu a trecut de zborurile de probă executând doar 11 zboruri. Principalul său defect, de la care i s-a tras sfârşitul prematur, a fost că vibra foarte puternic în zbor. Ca urmare a acestor vibraţii s-a rupt în timpul unuia din zborurile de probă şi a omorât întregul echipaj… Nu e grav că se fac cercetări şi inovaţii. Acestea aduc progres. Lucrul grav este doar acela că de obicei armatele pun stăpânire pe tehnologii care dacă ar fi exploatate la nivel global ar duce la o permanentă evoluţie a umanităţii. Din păcate tocmai dorinţa acestor armate de frânari, de a ţine secret doar pentru ei tot ce e nou, este unul din motivele pentru care sunt o infinitate de invenţii progresiste ţinute la sertar sau în seifurile lumii…

183

Motoare magnetice E barcă sau avion ?...

Cârnaru Cătălin Dan

Prin anii 50 un anume inginer britanic Christopher Cockerell făcea experienţe cu ajutorul unui cântar şi a unui uscător de păr pentru a-şi verifica o idee. Ideea sa consta în a construi un vehicul care să se deplaseze pe deasupra apei plutind pe un strat de aer. Asta ar fi urmat să reducă frecarea dintre apă şi corpul vehiculului. Pentru a-şi verifica ideea el a pus o cutie mai mică în interiorul uneia mai mare şi a folosit un uscător de păr pentru a sufla aer printre ele spre un cântar. Cu cât distanţa dintre pereţii celor două cutii e mai mică cu atât împingerea e mai mare:

A înfiinţat compania Ripplecraft pentru a-şi pune în practică ideea. Dar nu a putut obţine sprijin nici din partea amiralităţii care-i considera invenţia ca nefiind barcă, nici din partea forţelor aeriene care erau de părere că din contră aceasta-o o barcă, nu un avion. Interesant este că acum s-a ajuns ca atât armata americană cât şi cea rusească şi altele să aibă sute de asemenea vehicule uriaşe. Iată-l pe unul din cele mai mari alături de un pitic. Fireşte ambele sunt de uz civil:

184

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

Numele sub care este cunoscut vehiculul pe pernă de aer este Hovercraft. Din imaginea de mai sus nu reiese faptul că totuşi în ciuda avantajelor imense pe care le are, acest vehicul nu este utilizat ca mijloc de transport decât într-o foarte mică măsură. Practic, raportat la imensul număr de vehicule clasice aflate-n circulaţie pe tot globul cele cu pernă de aer sunt ca un fir de nisip pe o plajă imensă. Am să enumăr aici doar câteva din avantajele sale incontestabile. Primul şi cel mai evident este că nu există frecare cu solul. De aici rezultă faptul că are un consum redus comparativ cu alte vehicule de aceiaşi putere. Are o construcţie extrem de simplă, ceea ce face întreţinerea mai simplă, este un vehicul care se deplasează pe orice teren, inclusiv pe suprafaţa apei. Alt avantaj este că fiind uşor, are inerţie mică. Asta combinat cu faptul că oricum pluteşte pe perna de aer, în caz de lovire a unui obstacol la viteză mare, urmările pentru ocupanţi nu sunt catastrofale cum sunt în cazul ocupanţilor unui vehicul clasic la o izbitură similară Faptul că se deplasează pe o pernă de aer face să poată trece uşor peste oricine fără a face altceva decât să-i deranjeze coafura şi poate să-i şifoneze un pic hainele. Practic trece peste covoare de iarbă fără să afecteze vieţuitoarele de pe firele de iarbă… Partea cel puţin dubioasă este că acestui vehicul în general nu i se permite pătrunderea pe drumurile publice fiind considerat doar un vehicul „off-road”.. Cu toate acestea legislaţia rutieră nu împiedică implicit circulaţia unor asemenea vehicule. Ca atare cine vrea neapărat unul, dacă nu este foarte bogat să-şi achiziţioneze unul ( apropo – este mai scump decât un autoturism ) poate să şi-l construiască. Nu e complicat de construit şi cu atât mai mult ar fi un vehicul cu care chiar aţi putea ajunge de la Bucureşti la Satu Mare, absolut sigur şi în bune condiţii indiferent cât ar fi zăpada de mare pe şosele. De aceea eu recomand construcţia lui. Dotarea cu motor magnetic face din el poate cel mai eficient vehicul care se poate deplasa pe suprafaţa pământului ( ei, nu chiar, doar la câţiva centimetri deasupra ). Există din punct de vedere constructiv două tipuri. Un tip foloseşte un singur motor atât pentru sustentaţie cât şi pentru deplasare. Aceasta este cazul modelelor de mici dimensiuni destinate uzului civil, din această categorie fac parte şi multe din cele construite de amatori. Această categorie se împarte în două, una care foloseşte acelaşi ventilator atât pentru sustentaţie cât şi pentru deplasare. Iată un asemenea model în imaginea următoare.

185

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

Seamănă destul de bine cu hidroglisorul, cu care de altfel mulţi îl şi confundă. Pentru a înţelege cum e construit priviţi cu atenţie partea dreaptă a imaginii. O treime din aerul suflat de rotorul elicei este dirijat printr-o clapetă spre în jos unde pătrunde prin tunelurile formate între cele două suprafeţe – superioară şi inferioară – din care este distribuit prin găuri echidistante de jur împrejur înspre dedesubt, unde fusta de cauciuc nu-l lasă să scape. În felul acesta sub vehicul se adună o presiune suficient de mare pentru a ridica vehiculul cu încărcătură cu tot la câţiva centimetri deasupra solului sau apei. Cel de-al doilea tip de vehicul pe pernă de aer este construit cu mai multe motoare, soluţie adoptată de vehiculele mari , cum ar fi cele militare, cele civile care lucrează pe post de feribot sau cele guvernamentale de intervenţii speciale cum ar fi cele ale pompierilor. La modelele mai mici au un motor şi un ventilator pentru susţinere şi un motor cu un alt ventilator pentru deplasare. – cele mari sau foarte mari au mult mai multe motoare – 3 sau mai multe. Iată un asemenea model mic:

186

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

Am spus că acest vehicul este unul extrem de simplu, din punct de vedere constructiv. Este foarte asemănător hidroglisorului, numai că pentru a forma perna de aer, are nevoie de încă un înveliş. Practic corpul vehiculului e format di două suprafeţe, una superioară, care sprijină scaunele, şi are formă de barcă, şi mai are o suprafaţă inferioară, care se suprapune pe dedesubtul celei în care stă conducătorul. Această suprafaţă are pe margini găuri prin care aerul suflat între cele două suprafeţe scapă sub vehicul. Găurile respective sunt situate în dreptul fiecărui pliu al binecunoscutului şorţ din pânză cauciucată, prelată, etc., care are rolul de a menţine perna de aer sub vehicul. Aceste două suprafeţe pot fi făcute foarte uşor de oricine care are la dispoziţie un mic atelier, câteva scule şi îndemânare tehnică. Trebuie să vă spun aici că atât vehiculul de culoare albă de la pagina 181, cât şi cele două de la 183 sunt vehicule executate artizanal în atelierul unor particulari. Singurele piese uzinate pe care le au acestea sunt motoarele cu ardere internă care sunt motoare de autoturism în doi sau trei cilindri, sau de motocicletă, având 40 – 50 cai putere. Restul vehiculului este făcut integral artizanal. Aşa cum spuneam, din poliester armat cu fibră de sticlă. Tehnologia este extrem de simplă şi este mare păcat că sunt foarte puţini cei ce ştiu acest lucru. Eu am învăţat să lucrez cu fibră de sticlă când eram copil, la cercul de modelism de la casa pionierului. Şi pentru a înţelege cum se face am să vă transcriu aici, integral un articol din suplimentul revistei Tehnium – Modelism – revistă ce apărea odată, înainte de 1989. De aceea am să-mi cer scuze pentru calitatea imaginilor, datorată tehnologiei tipografice de atunci. Iată deci acest articol: „REALIZAREA UNUI NAVOMODEL DIN POLIESTER ARMAT CU FIBRĂ DE STICLĂ Deoarece în ţara noastră s-au realizat toate subprodusele necesare tehnologiei poliesterilor ar-maţi cu fibră de sticlă, recomandăm instructorilor din cercurile de mo delism o construcţie simplă şi rapidă. Materiale necesare sînt disponibile pentru cluburi şi asociaţii sportive, nefiind accesibile persoanelor particulare Ele sînt următoarele: — poliester (nestrapol 450), produs la „Policolor": — octuat de cobalt (accelerator), produs la ,.Dero"-Ploiesti; — peroxid de meK, produs de „Chimica Dudeşti"; — colorant poliester. produs de „Policolor"; — ţesătură, produsă de Fabrica de Fire şi Fibră de Sticlă Bucureşti: — acetonă pentru spălarea pensulei:

187

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

ceară de parchet pentru derularea calapodului Ca scule avem nevoie de o pensulă, un şpaclu, foarfece şi două-trei borcane pentru prepararea soluţiei. Se combină 100 g poliester cu 02—1,5 cm3 octuat de cobalt şi se omogenizează, apoi se introduc colorantul şi 1—2 cm3 peroxid de meK. Cu aceasta soluţie se umectează ţesătura din sticlă, mulată pe forma dorită. Un poliester bine preparat se întăreşte într-o perioadă de timp ce variază de la 5 la 120 de minute, în funcţie de cantitatea de accelerator. Deoarece realizarea acestui model s-a făcut într-o zi. pentru realizarea calupului s-a utilizat o tehnologie foarte rapidă: după decuparea coastelor din placaj s-a asamblat scheletul şi s-a umplut cu pămînt de modelaj. Deoarece la uscare acesta se contractă, modelul trebuie acoperit instantaneu. O soluţie mult mai corectă este realizarea corpului din lemn plin sau cel puţin din coaste acoperite cu baghete şi şlefuite. Am ales pentru dv. modelul unei şalupe fluviale de inspecţie proiectată la ICEPRONAV-Galaţi şi care a fost executată într-un mare număr de exemplare în ultimii 10 ani. Are următoarele caracteristici: Lungime maximă 16,2 m Lăţime 3,6 m Pescaj 1m Înălţime de construcţie 2m Viteză maximă 20 km/h Echipaj 3 oameni Rază de acţiune 500 km Puterea motorului 125 CP Fineţea corpului îi asigură pe lingă viteza ridicată şi foarte bune calităţi manevriere, ceea ce o recomandă în mod deosebit pentru telecomandă. Modelul poate fi încărcat (dacă este construit la scara 1:20) cu aproximativ 5 kg sarcină utilă, ceea ce este foarte convenabil dacă echipăm nava pentru telecomandă şi vom monta pe ea, pe lingă acumulatoare sau baterii şi motor, receptorul şi servomecanismele. Din acest punct de vedere modelul este recomandabil începătorilor. În cazul în care vor fi executate toate detaliile de punte, modelul poate fi foarte bine cotat la stand şi cu o pilotare perfectă se poate oricînd clasa, după părerea noastră. în primele trei locuri la campionatul naţional. Depinde numai de dv! Opera vie este piturată în roşu sau verde, opera moartă şi cabina sînt albe, puntea este din lemn, iar în porţiunile metalice este gri închis. În cazul în care tehnologia prezentată nu este accesibilă, modelul poate fi executat pe coaste acoperite cu baghete sau placaj de 1 mm. DINU VASILE CRISTIAN CRĂCIUNOIU „

188

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

Am să redau aici şi textele de sub imagini pentru o mai bună lectură a lor: „ 1. - Scheletul, cu coastele pline, se aşază pe o planşetă. 2.- Spaţiul dintre coaste se umple cu pămînt de modelaj sau bucăţi de polistiren expandat în primă fază. 3, 4, 5. - După umplere grosieră, se netezeşte cu şpaclul ud la nivelul coastelor. 6. - După finisare se dă cu pensula un strat de poliester. Se aşteaptă 20-25 minute pentru structurare. 7, 8. - Se dă un strat de poliester şi se aşterne ţesătura din fibră de sticlă.

189

Motoare magnetice

Cârnaru Cătălin Dan

9. - După structurare se scot pămintul şi coastele din coaja obţinută Aceasta este de fapt matriţa (negativul) de turnare a cocii. 10. - Eventualele defecte ale matriţei se chituiesc. 11, 12. - Pentru obţinerea cocli se dă un strat de gelcoat. Apoi se da un strat de poliester şi se aşează ţesătura din fibră de sticlă. 13, 14. După structurare se extrage coca navomodelului. Urmează operaţii de finisare. Următoarele figuri prezintă tehnologia de realizare a cabinei modelului. ” Asta am învăţat eu atunci, de mult în copilăria mea. Nu am stat pre mult la acel cerc. Dar mai târziu, prin perioada liceului am învăţat şi un pic de sculptură artistic-florală în lemn, şi… şi mai târziu când am ajuns în întreprinderea de strunguri, ca lăcătuş, mi-am dat seama că de fapt ceea ce învăţasem eu în copilărie la modelism şi mai târziu sculptând, se poate aplica la orice forme şi la orice scară. Când, în anii de după 1990 am văzut prima dată o barcă cu coca „din fibră de sticlă” împreună cu alţi câţiva amici, am fost mirat de faptul că ei nu au idee ce e aceea o cocă din poliester armat cu fibră de sticlă. Şi în continuare continui să fiu uimit de faptul că obiectele sanitare cum ar fi chiuvetele şi căzile construite după această tehnologie sunt un mister pentru marea majoritate. Dacă din articolul revistei modelism reiese că materialele necesare lucrului cu fibră de sticlă sunt prohibite mediului privat, lucrurile s-au mai schimbat, doar că sunt în continuare destul de greu de găsit, fiind livrate direct de către producător. Nu le veţi găsi în depozitele de materiale de construcţii sau în magazinele cu profil tehnic. Dar din fericire acum se găseşte fibră de sticlă la toate depozitele şi magazinele de materiale de construcţii ca plasă pentru armare. Studiaţi un pic cum o folosesc cei ce lucrează la termoizolarea clădirilor. Ei bine dacă în mod normal pentru construcţia recipientelor , cuvelor şi caroseriilor se foloseşte pânză sau împâslitură de fibră de sticlă, aflaţi că se poate folosi foarte bine şi plasa de armare. Se va alege plasa de armare cu ochiurile cele mai mici. Dacă la modelism se lucrează făcându-se mai întâi o matriţă, este datorită scării reduse a modelului. La scară mare se face forma din polistiren expandat – vezi imaginile din rândul trei unde apare forma pentru partea inferioară a caroseriei vehiculului pe pernă de aer. Această formă este finisată bine şi apoi poate fi

190

Sunt pe piaţă acum o 191 . sau cu un strat de var. decât poliesterul.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan acoperită cu o folie foarte subţire de polietilenă – de la sacii de gunoi. Iată priviţi imaginea care arată câteva momente din perioada construcţiei vehiculului de culoare roşie de la pagina 183 : Trebuie să ştiţi că caroseria. sau orice ar putea împiedica aderarea caroseriei la formă. sau orice altceva se poate obţine şi din alte materiale. obiectele sanitare.

De aceea sfatul meu e să încercaţi mai întâi să faceţi o chiuvetă. o troacă pentru animale. nu vă mai rămâne decât să puneţi mâna pe şlefuitoare. se întinde primul strat de plasă de fibră de sticlă. până se ajunge la grosimea necesară caroseriei. 5 -7 mm şi chiar mai mult în zonele unde trebuie să avem o rezistenţă mai mare. Se va alege din acestea una din soluţiile care pot fi preparate la diferite vâscozităţi în aşa fel încât să poată fi. fie pensulate. sunt soluţii pentru hidroizolaţie tip cauciuc. La fiecare strat aveţi grijă să nu vă rămână incluziuni de aer în masa adezivului. Totuşi dacă vă hotărâţi să vă construiţi un asemenea vehicul aflaţi că e bine să stăpâniţi bine tehnologia atunci când vă apucaţi de treabă. După ce am pregătit forma din polistiren expandat. tot cu întăritor. şi lucrând neapărat cu mască ( căci praful de fibră de sticlă e foarte periculos ! ) să şlefuiţi suprafaţa bine. Toate acestea se comportă la fel ca poliesterul. şi se dă cu pensula un strat din adezivul cu care am ales să lucrăm. sunt de asemenea adezivi cu întăritor. iar la ultimele straturi lucraţi mai îngrijit.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan sumedenie de lacuri cu întăritor. fie întinse cu un şpaclu de cauciuc. Iar pentru aceia care privind imaginile anterioare vor spune ceva de genul: „ O fi ea bună pentru orice teren şi frumoasă dar mie nu-mi plac decapotabilele !” – iată şi o imagine cu două modele care ne arată că un vehicul pe pernă de aer poate fi şi carosat complet: Cu alte cuvinte poţi avea confortul unei maşini normale dar pe orice teren. pentru ca după vopsire să arate cât mai bine. Deci pot fi folosite fără probleme în locul poliesterului. Ulterior se pun mai multe straturi de plasă de fibră de sticlă şi adeziv. un ghiveci de formă specială. pentru a avea cât mai puţin de şlefuit după uscare. după necesităţi. După ce materialul cu care aţi lucrat a făcut priză şi s-a întărit complet. Nu e deloc complicat. ori un orice alt tip de vas. De altfel unul din cele mai mari avantaje ale acestui vehicul este că 192 .

193 . În ce priveşte posibilitatea de a opri ferm. cu crampoane. sau împiedicaţi de zăpadă se hotărăsc să-şi construiască un Hovercraft. trei ori mai mare. Cu cât turaţia elicei e mai mare cu atât presiunea aerului e mai mare. vibraţii care sunt răspunzătoare de răul de maşină în cazul celor care au rău de maşină. sau micşti. Acum a mai rămas nelămurită problema motorizării. şi deci comportarea mai bună. Deci pot fi înlocuite destul de simplu cu motoare magnetice chiar mai puternice. Se invocă că nu opresc ferm.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan deplasându-se pe o pernă de aer. În rest baftă celor ce dorindu-şi un vehicul cu care să poată străbate ţara în lung şi-n lat fără a fi legaţi neapărat de şosele. nu mai are toate acele vibraţii şi zdruncinături caracteristice suspensiilor unei maşini. Oricum cine vrea să se apuce de aşa ceva ar fi bine să studieze măcar câteva pagini de pe internet dedicate acestor vehicule. care să coboare automat pe sol când se frânează. care printr-o transmisie adecvată – curea sau lanţ să poată avea un câştig de turaţie de două. Turbinele elicelor trebuie făcute cu cât mai multe pale posibil. aşa cum am mai spus motoare de 40 – 50 cai putere. Toate vehiculele pe pernă de aer având dimensiunile celor din imaginile anterioare au. Sunt destule. se poate rezolva prin adoptarea unor soluţii de frânare cu saboţi cauciucaţi. De asemenea trebuie ca motorul să aibă încorporat un generator propriu de curent care să încărcarea unui acumulator necesar semnalizării rutiere. În felul acesta se elimină unul din principalele motive de interzicere a circulaţiei acestor vehicule pe drumurile publice.

Atunci nu vi s-a părut aşa de important… şi apoi aţi uitat… probabil că sunt primul care vă întreabă asta de când aţi terminat liceul. dragi cititori. Ei bine ce legătura are asta cu avioanele ? Aripa în deplasarea ei pătrunde prin aer precum cuţitul în calupul de unt. aerul care se deplaseze deasupra planului superior al aripii este obligat să străbată un drum mai lung decât aerul care mătură suprafaţa inferioară a aripii Ca urmare a acestui fapt el are o viteză mai mare decât a aerului de dedesubt. Toţi am învăţat la orele de fizică din liceu pe ce se bazează zborul unui avion. Legea lui Bernoulli spune că un fluid care străbate o conductă cu diametru variabil va avea viteze de deplasare diferite. şi uneori chiar mai avansaţi. 194 . Dacă are viteze diferite de deplasare înseamnă că determină şi presiuni diferite. Pe acest fenomen se bazează atât pulverizatoarele cât şi posibilitatea de zbor a avioanelor. De fapt nici eu nu ştiu acum să vi le enunţ. Dar odată cu creşterea presiunii fluidului – numită presiune dinamică – scade presiunea celui imediat înconjurător care nu se află în mişcare. vă rog să mi le enunţaţi…Fireşte că nu ştiţi. Dar dacă vă întreb acum. Dar datorită faptului că aripa în secţiunea ei transversală nu are o formă simetrică. Adică presiunea lichidului din conducta strâmtă va fi mai mare decât cea a lichidului din conducta largă de atâtea ori de câte ori este viteza mai mare. sau de câte ori este secţiunea conductei mai mică. deoarece presiunea totală într-o zonă anume trebuie să fie totdeauna constantă. dar am reţinut esenţa lor. Atunci este logic că pentru a putea trece printr-o secţiune de conductă mai strâmtă va avea o viteză mai mare. Pe asta se bazează de fapt adevărata învăţătură. Aceasta poate scădea la valori mult mai mici decât cea atmosferică urmare fiind apariţia absorbţiei. De ce ? Pentru că aceiaşi cantitate de fluid trece în unitatea de timp şi prin secţiunea mai largă a tubului şi prin cea strâmtă. Vă mai amintiţi cumva de legea lui Bernoulli. Dar de efectul Coandă vă amintiţi ? Veţi spune toţi: Da! Dacă da. Presiunea fluidului în repaus care scade ca urmare a creşterii presiunii fluidului în mişcare se numeşte presiune statică. precis 90% dintre dumneavoastră veţi şovăi sau veţi da nişte răspunsuri total aiurea. să-mi spuneţi ce stă la baza zborului unui avion. Datorită incompresibilităţii lui.Motoare magnetice Un pic mai sus Cârnaru Cătălin Dan Am să vă spun acum câteva cuvinte despre un efect care dă de furcă tuturor piloţilor începători. Pe reţinerea esenţei fiecărei legi din cele ale universului de ne înconjoară.

care va absorbi pur şi simplu aripa spre zona de presiune statică mai mică. dar el are o strânsă legătură cu acesta. adică în sus. lucrurile stau exact aşa cum vi le-am expus aici. În această situaţie valorile absolute ale presiunii statice cresc foarte mult. cu cât aripa se va deplasa mai rapid. ei bine. Acest lucru face ca aripa să se comporte în apropierea solului ca şi cum ar fi de două. Aceasta-i ajută să zboare. fileurile de aer ce se unesc în spatele aripii datorită faptului că cele de deasupra urmează forma curbă a aripii cu viteză mai mare. în spatele aripii. Iată cum stau lucrurile: 195 . Aici fileurile de aer nu mai au decât un spaţiu redus de deplasare. Astfel. datorită faptului că atât deasupra aripii cât şi sub ea se află aceiaşi cantitate de aer. dar fenomenul despre care vreau să vă vorbesc nu e acesta. adică grosimea stratului de aer este egală şi tinde spre infinit. Dar încercaţi să vă imaginaţi cam ce se întâmplă dacă deasupra uneia din feţele aripii stratul de aer ar fi mult mai subţire decât cel de deasupra celeilalte feţe a aripii.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan şi presiunea dinamică de deasupra aripii este mult mai mare decât presiunea dinamică de sub aripă. aerul care are totuşi tendinţa de a se îndrepta în jos. Acest lucru se întâmplă atunci când aripa se află în imediata apropiere a solului. trei ori mai lungă. diferenţa dintre aceste două presiuni statice ducând la apariţia fenomenului de absorbţie. Pentru a-l înţelege trebuie să încercăm să gândim masa aerului de la mare înălţime ca nefiind influenţată de nimic decât de deplasarea aripii prin el. Iată cum stau lucrurile: Până aici toate bune şi frumoase. cu atât valoarea presiunii statice de sub aripă va fi mai mare iar a celei de deasupra mai mică. acolo. Căci nu acesta dă de lucru piloţilor. atingând solul contribuie la creşterea presiunii statice. Asta face ca presiunea statică să aibă valori total inverse.. Altu-i fenomenul. Urmare. Adică capătă un plus de portanţă. se îndreaptă în jos având tendinţa de a forma vârtejuri. între aripă şi sol şi atunci sunt obligate la o deplasare orizontală.

Poate că şi acesta-i unul dinte motivele pentru care înălţimile cuprinse de la 0 până la 10 – 50 m nu sunt luate în considerare ca spaţiu aerian. Ori pe sol. În mod obişnuit fenomenul se stăpâneşte prin corectarea unghiului de atac al aripii. E un fenomen cunoscut de toţi planoriştii. Aceştia au fost fireşte inginerii ruşi care au proiectat şi construit avioane speciale care zboară numai la înălţimi unde acest fenomen se manifestă. şi închipuiţi-vă ce diferenţă uriaşă este între acel ogor şi marginile lui. în mod normal. densitatea aerului deasupra solului. etc. aşa se numeşte fenomenul. Iată-le. De ce pe mare ? Pentru că efectul de sol.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Practic aici sub o anumită înălţime. şi de anvergura ei portanţa creşte brusc. amintiţi-vă de aerul cald ce se ridică de pe un ogor proaspăt arat.. care depinde de viteza de deplasare a aripii. piloţii de avioane ultrauşoare etc. Ar trebuie ca avionul respectiv să aibă performanţe deosebite de adaptare pentru a putea trece brusc la aceste diferenţe de densitate şi portanţă. s-a gândit să exploateze acest fenomen. Au fost toate proiectate să zboare pe mare. fiind de fapt considerate vehicule marine. Aceasta-i nişa ocupată de o zonă aparte a aviaţiei civile şi anume de către aviaţia 196 . acest efect are variaţii mari de la o zonă la alta. De cele mai multe ori fiind zone libere. De aceea s-a optat pentru exploatarea fenomenului în singurele condiţii în care aceasta se manifestă constant. Ei bine cineva odată. Fenomenul se manifestă la înălţimi comparabile cu lungimea anvergurii aripii şi creşte exponenţial la înălţimi mai mici de jumătate din anvergura aripii. este puternic influenţat de factori cum ar fi configuraţia terenului.. Aceste avioane poartă denumirea de ecranoplane.

.. Ei bine exact ici se poate dezvolta un trafic aerian de mase. Am să vă spun acum că nu numai ruşii s-au gândit să exploateze fenomenul. 197 . Ce mai aşteptaţi ?! Puneţi-vă pe treabă !. care să fie apanajul unor aparate ca acesta: Interesant. iar datorită faptului că oricum vehiculul e pe pernă de aer. atât în variantă simplă cât şi motorizată. Aviaţia ultrauşoară înseamnă parapante. căruia să-i punem nişte aripi ultrauşoare … Simplu. Asta înseamnă de fapt vehicule aeriene care zboară la înălţimi comparabile cel mult cu înălţimea unui stâlp sau a unei case.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan ultrauşoară. fiecare din ele având lungimea egală cu lungimea vehiculului. ci de câţiva ani încoace sunt preocupări din ce în ce mai intense din partea unor persoane particulare civile pentru construcţia a tot felul de aparate aeronautice individuale care să zboare exploatând efectul de sol. şi deltaplane. nu ?! Este un hovercraft cu aripi… Da. Până la înălţimea de 10 – 15 m şi mai exact până la înălţimea liniilor de înaltă şi foarte înaltă tensiune zona nu este zonă aeriană de exploatare aeronautică. siguranţa zborului este destul de mare. Decolarea se face extrem de uşor la viteza de croazieră normală a vehiculului pe pernă de aer. are aripi scurte. Ce ne trebuie ? Un vehicul pe pernă de aer cu un motor magnetic puternic.

Dacă vrei să simţi cu adevărat că zbori fă-o cu deltaplanul sau cu parapanta… Acestea-s poate cele mai apropiate forme de a pluti în aer. Există motoare cu ardere internă destinate acestui scop. 198 . de zborul admirat de zeci de milenii. Sunt construite pentru a fi purtate în spate în cazul parapantei şi pentru a fi montate pe deltaplan. şi mult mia ieftine. şi au puteri în jur de 20 de cai putere. Acestea sunt asemănătoare motoarelor de motocicletă. Se vor construi motoare multisecţiune de puteri puţin mai mari recomandabil să aibă şi generator electric încorporat. sunt silenţioase. cu parapante sau cu deltaplane… Nu ne vom permite ca cei cu conturi grase… ştim noi cam care… să avem elicopter sau avion personal… Dar poate-i mai bine. cu atât mai mult cu cât la aceiaşi greutate acestea-s mult mai puternice. caz în care acestuia i se ataşează un şasiu ultrauşor ce poartă un scaun şi fireşte motorul. nepoluante. Pot fi uşor înlocuite cu motoare magnetice. acela al înaripatelor ciripitoare şi cântătoare din jurul nostru… Şi dacă totuşi avem nevoie să nu mai depindem de curenţii de aer ascendenţi putem motoriza parapanta sau deltaplanul nostru.Motoare magnetice Şi mai sus Cârnaru Cătălin Dan Mai sus de atât noi. cei mulţi şi mai ales săraci nu vom putea zbura decât cu baloane. Aceştia nu ştiu de fapt ce-i zborul.

nişte inadaptaţi… Poate… dar să ştiţi că de cele mai multe ori aceşti proşti sunt mult mai fericiţi decât noi… 199 . excluşi din colective… sunt consideraţi de noi cei „normali” nişte proşti. Există pe plan mondial oameni care sunt în stare să cheltuiască zeci de mii pe trenuleţe. De fapt în neregulă este ceva cu noi. sunt fie limitaţi mintal. puritate. Unii ar spune că aceşti oameni au rămas cantonaţi în copilărie. care rămân toată viaţa lor pasionaţi de asemenea copilării au ceea ce noi ceilalţi am pierdut poate de mult – au inocenţă. de ciclism. fie inconştienţi… în orice caz e ceva în neregulă cu ei. ceilalţi… pentru că aceşti oameni. de sporturi de tot felul… . de motociclete. cinste… lucruri care în lumea de azi sunt în general considerate cel puţin handicapuri… Oamenii de genul acesta de cele mai multe ori sunt printr-o formă sau alta respinşi. Unii sunt pasionaţi de motoare – fireşte cele cu ardere internă. de turism. Ne-am întâlnit deja cu pescarii.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Hobby şi amuzament Hobbyurile noastre pot fi diverse.

pompă pe care însă de-a lungul vieţii. 200 . pornind de la un tip de pompă despre care am citi în copilărie în revista Tehnium. pompa este compusă din două roţi identice. Ţeava D serveşte numai la ghidare (această ţeavă poate să lipsească). la distanţă de 25 cm între ele. una de tracţiune A şi una de ghidare B. Aceste dopuri au forma unor discuri cu grosimea de 2— 4 mm şi diametrul mai mic cu 2 mm decât diametrul interior al conductei C. nu am avut ocazia să o văd decât de vreo două – trei ori. în ciuda faptului că acum nu mai deţin nici un acvariu. Conducta C este o ţeavă obişnuită de lungime convenabilă. nişte dopuri de cauciuc (din camere de tractor). Tocmai pentru acest lucru poate.Motoare magnetice Acvariul Cârnaru Cătălin Dan Am fost pasionat şi eu de acvaristică. Şi chiar aş putea spune că mai sunt. Iat-o împreună cu o parte din articolul din revistă: „ În esenţă. Pe acest lanţ sunt montate. care la capătul superior se termină cu un jgheab de preluare a apei ridicate. Între roţi este întins un lanţ L. am gândit un instrument util acvariului.

barbotare. în care se aşează diferite tipuri de material filtrant funcţie de 201 . ( cu cât temperatura e mai apropiată de 4 grade cu atât cantitatea de oxigen dizolvată în apă e mai mare ) şi pe de altă parte datorită curgerii sale pe pante mai rapide. Compartimentele laterale sunt compartimente de filtrare. menţinerea curăţeniei este o problemă vitală. în care intră dopurile. care e împărţit în trei compartimente. etc. Pereţii dintre compartimente au în sfertul inferior o serie de găuri pentru ca apa să poată să-şi egalizeze nivelul. Iată-l: E compus dintr-un bazin care are cam un sfert din volumul acvariului.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Întregul sistem este construit rigid (roţile şi conductele). Şi de asemenea orice piscicultor ştie că apa se oxigenează cel mai bine prin curgere. Pe circumferinţă se gravează un profil de antrenare a lanţului şi 4 decupări (la distanţă de 25 cm). Roata A are raza de 16. Pe acest fenomen se bazează dispozitivul de filtrare şi aerisire pe care-l propun. roata B şi o parte din conducta C fiind introduse în apă cel puţin 25 cm. fie de scară mare fie de apartament cum sunt acvariştii. Pentru antrenarea pompei. ştie că în cazul unui bazin. de axul roţii A este fixată o manivelă cu braţul de 330 mm.5 cm şi circumferinţa de aproximativ 1 m. Apa de munte este mai oxigenată decât cea de la câmpie datorită pe de o parte temperaturii sale mai scăzute. a unei ape stătătoare. vânturare. De altfel cele mai oxigenate ape rămân cele din imediata apropiere a cascadelor în aval. De aceea acvariştii pentru a putea menţine biotopul acvariului funcţional trebuie să treacă apa din acesta prin instalaţii de filtrare şi aerisire. având un debit foarte mare. prin cataracte. Orice piscicultor. ” Pompa cu dopuri în ciuda aspectului său primitiv este neaşteptat de eficientă.

Compartimentul central unde se va aduna apa filtrată. care la rândul său e fixat deasupra acvariului. tot orizontal. ca un jgheab care preia apa şi o lasă să se prelingă pe suprafaţă mare într-un al doilea jgheab şi mai lat. Acest bazin are peretele din faţă de înălţime mai mică decât cel din spate. Aceste pompe cu dopuri varsă apa într-un bazin mic aflat deasupra acvariului la o înălţime de 10 – 20 cm funcţie de mărimea acvariului. În felul acesta apa din filtru după ce a fost curăţată este livrată acvariului prin intermediul a două cascade late care-i permit să se oxigeneze foarte bine.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan necesităţi. conform principiului vaselor comunicante. acţionate simultan de cele două capete ale axului unui motor magnetic. Pe acest perete se fixează prin lipire o placă orizontală cu margini. În aceste compartimente apa va veni din acvariu prin două conducte largi. este prevăzut cu două pompe cu dopuri. 202 .

poluate puternic. şi trei sălcii pe margine. am făcut practica la nişte ateliere de întreţinere utilaj petrolier. apa mai are şi un efect benefic asupra atmosferei din imediata apropiere . Pentru o perioadă te simţeai ca-n rai luând masa în acel decor mirific. El pare mai curat. Celor care locuiesc în oraşe. De aceea în toate oraşele lumii în apropierea fântânilor arteziene aerul pare mai curat. cu bănci. Ei bine pentru cei de la ţară. Această posibilitate de folosire a pompelor motorizate magnetic deschide o sumedenie de perspective celor care sunt tentaţi să se apuce de vreo formă oarecare de piscicultură. În multe locuri am întâlnit la ţară oameni care visau să aibă aşa ceva în curte dar visul le era de cele mai multe ori distrus de perspectiva consumului crescut de energie pentru acţionarea pompei. 203 . sau la sate în zonele de câmpie cu vânturi puternice care ridică praful. Într-unul din capetele bazinului era şi o fântână arteziană. unde era aşezată o masă mare. prin primul an de liceu. Îmi amintesc cum în copilăria mea. nuferi. un asemenea bazin cu decor mirific. recomand a se construi în curte o zonă de recreere şi agrement unde să existe o fântână arteziană. Aici luau masa la pauză muncitorii acelui atelier. pentru că picăturile de apă microscopice care se împrăştie în jur chiar curăţată aerul de praf. multe zile pe an. A fost o revelaţie pentru mine să văd în curta acelui atelier un bazin mare cu apă. ajutând la o depunere mai rapidă a acestuia.Motoare magnetice Fântână arteziană Cârnaru Cătălin Dan Acest principiu este aplicat în toate crescătoriile de peşte . Deasupra bazinului era construită o platformă cu balustrade. Prin utilizarea motoarelor magnetice această perspectivă neplăcută dispare. Prin pomparea apei şi obligarea ei de a curge în fuioare fine. în care se pot creşte ceva peşti… e ceva destul de tentant. ca fiind cel mai eficient mod de îmbogăţire a apei în oxigen. Pentru acţionarea acestor fântâni arteziene se poate folosi orice tip de pompă.

Oricine a văzut vreodată un giroscop. este un titirez. pentru a se putea ateriza pe ele. El e cel care face ca portavioanele să stea nemişcate pe marea agitată. să ştie unde-i sus.Motoare magnetice Giroscopul Cârnaru Cătălin Dan Este un instrument fără de care nu ar exista navigaţia modernă. Asta înseamnă că cu cât viteza de rotaţie a corpului e mai mare cu atât el îşi va menţine mai puternic direcţia axei de rotaţie neschimbată. Corpurile în rotaţie conform legii conservării momentului cinetic au tendinţa de a-şi păstra neschimbată poziţia axului de rotaţia. fie ea maritimă fie aeronautică. dar tot giroscopul e cel care face ca avionul să poată să se orienteze în aer. o sfârlează. Am pornit de la ideea motorului generator de curent continuu. 204 . unde-i stânga sau dreapta… Propun construcţia unui giroscop cu funcţie de bibelou. şi se opreşte pe poziţia opusă. Giroscopul este cel care oferă un punct de referinţă necesar orientării pe mare şi în aer. unde-i jos. un model care poate porni dacă este întors într-o poziţie. probabil că nu a uitat fascinaţia pe care ţi-o creează vederea acestui titirez fixat pe suspensie cardanică: Asta este de fapt giroscopul. De aceea şi fascinează giroscopul.

205 . rotorul lui va rămâne nemişcat. Marginea exterioară a rotorului ar trebui îngroşată puternic prin intermediul unui inel din alamă. care va asigura o forţă centrifugă mai mare. Dacă suspensia cardanică e întoarsă în poziţia în care statorul alunecă în interiorul rotorului.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan După cum se vede rotorul său este rotorul unui motor magnetic. Un bibelou interesant şi de efect. giroscopul porneşte. Rotorul este sprijinit pe cei doi rulmenţi prin intermediul unor casete de rulment minuscule care au patru spiţe curbe. Din acel moment putem să-l ridicăm de pe masă şi indiferent în ce poziţie lam suci. Statorul culisează pe ax fiind împiedicat să se rotească de o pană.

Iată un model: Şi altul : Distracţie plăcută!! 206 . oarecare. care pare gata. E de efect să ai undeva în casă o mică farfurie zburătoare rotindu-se. gata să îşi ia zborul.Z.N.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Farfurie zburătoare Pe acelaşi principiu se mai poate construi o mică farfurie zburătoare căreia i se face carcasa să semene cu un O. la alegere.

207 . în necuprins – indiferenta lui bunătate ne dăruieşte la fiecare 24 de ore lumina şi întunericul şi în fiecare secundă imensităţi de energie. îmi cer scuze pentru eventualele dezamăgiri. de prefăcută. Îmi cer de asemenea scuze celor ce cred că m-am repetat prea des. Atâta timp cât Soarele.Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Un ultim cuvânt În speranţa că această carte vi s-a părut măcar interesantă.. să nu mai fim nevoiţi să ne înjosim pentru darurile sale… Celor cărora carte mea le-a plăcut şi le-a suscitat interesul le stau la dispoziţie oricând la adresa de la începutul cărţii. Se vrea un început. iar din momentul acesta să vrem s-o schimbăm în conformitate cu această viziune. Baftă.. repetiţia e mama învăţăturii. să nu mai văd fum în aer şi animale dispărând din cauza fumului… Mi-ar plăcea să nu mai fie nevoie să plătim cuiva pentru bunăstarea noastră. o invitaţie la a încerca să vedem lumea altfel decât ne-au învăţat sistemul politic şi de învăţământ. cel puţin mi-ar place ca în lumea aceasta atât de murdară. iubiţii mei concetăţeni ! Moreni. Mie. Cartea am scris-o mai mult cu scop informativ. de pervertită. celor care sperau să găsească sfaturi mai concrete. Am dorinţa ca măcar o parte din principiile expuse în această carte să poată fi reţinute. şi mai ales cu scopul de a iniţia ceva. Am făcut-o intenţionat conform proverbului străvechi. să nu mai văd inechităţi. să nu mai văd oameni care nu au cu ce-şi plăti facturile. mai la obiect despre subiect. 29 mai 2010.

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan Bibliografie • „Magnetismul” de Mihai Rosenberg – Editura Ştiinţifică Bucureşti 1967 • „Efecte fundamentale în fizică” de Gheorhe Huţanu – Editura Albatros 1975 • „Introducere în maşini Stirling” de Condrat Adrian Homutescu.e. Emil Jugureanu.9982 208 . Ghe. Vlad Mario Homutescu – Editura Cermi Iaşi 2003 t. Savitescu.

Motoare magnetice Cârnaru Cătălin Dan 209 .

.

.

Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU 2 .

coperta şi ilustraţiile Cătălin Dan CÂRNARU carnaruc@gmail. 3 Tehnoredactarea.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Cătălin Dan CÂRNARU Întoarcerea la natură energia pentru toţi vol.com 29 iulie 2010 3 .

Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Lucrare publicată în municipiul Moreni Dâmboviţa în anul 2011 ISBN 978-973-0-09857-0 4 .

Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU „Energia electrică este omniprezentă. în cantităţi nelimitate şi poate propulsa toate maşinile din lume fără utilizarea petrolului.“ Dr. Nicolae Tesla (1856-1943) 5 . gazului metan sau a oricărui alt combustibil. cărbunelui.

. 10 Wotan… .............................................................. 94 Cel mai mare magnet................................................................................................... 179 De ce ? ................................................... 130 Ce-i energia verde ?................. 152 Sclavia.. 224 Libertatea .......................................... şi cu ajutor divin........................ 44 Moray....................................................................... 19 Cu mâna proprie................................... 155 Lume multă............................................. 197 Şi totuşi de ce ?.............................................................................................................................................................................................. apa şi pământul ....... .................................................................................................................................................................................................................................. 163 Ameninţări şi crime.......................................................................................................................................................................... 97 …bateriile telurice ........................................................................................................ 55 Alţii.......... 239 Anexă ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 152 Cuvânt introductiv ..................................................................................................................................................................................................... 9 Cerul ........................................................................................................................................ 7 Partea I Cerul........................................................................................................ 28 Cerul ca sursă de energie .......Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Cuprins Cuvânt înainte........................................................................................ 228 Un ultim cuvânt .......................................... 183 Planul slugilor lor ..... 35 Tesla.......................................... 51 Gray .................... oameni puţini…................................................................................. 152 Natura umană .................................................................................................................................. 103 Căldura de sub picioarele noastre... 82 Paranteză................................................................................................ 37 Benitez ...................... 160 Mărturii ........................................ 77 Apa .......................................... 60 Bonus ...................................................................... 246 6 ....................................................................................................... 182 Zeii şi planurile lor............................ 242 Bibliografie ...... 90 Pământul.......................................................................................................................... 144 Partea a II – a Sclavia şi libertatea ......................

zona respectivă nu era în calea apelor pentru că atunci erau apărate de amenajări hidrografice construite de un stat responsabil. transformând-o în lacuri piscicole sau alte amenajări destinate câştigului personal. 1 Constituţia României: „Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Cuvânt înainte „Ce vrei fă. viticole. Aceste declaraţii venite de la nişte politicieni iresponsabili şi ticăloşi spun multe. Obligaţia primordială a statului este să asigure bunăstarea cetăţenilor săi.… După ce douăzeci de ani au distrus agricultura. atunci când au fost construite aceste case în urmă cu 50 – 100 de ani. Atunci m-a şocat că sutele de cetăţeni sinistraţi care-l înconjurau nu l-au jucat în picioare în noroiul în care se aflau ! Dar laşitatea şi lipsa de demnitate la care a ajuns acest popor în tot acest timp e altă poveste… A doua apostrofare aparţine actualului preşedinte al României Traian Băsescu. desfiinţând sute de mii de hectare de culturi pomicole. Prima din cele două exclamaţii aparţine fostului prim ministru al României.… După ce douăzeci de ani au permis unor grofi moderni. indiferent unde sunt aceştia pe cuprinsul patriei… ( Art. care au preluat puterea şi în ultimii douăzeci de ani au deturnat fondurile destinate întreţinerii şi construirii acestor amenajări. La inundaţiile din 2005.”) Şi apoi. să-ţi fac hotel ?!” sau „ Cine v-a pus să vă construiţi casele în calea apelor ?!”. concomitent cu desfiinţarea întregului sistem de irigaţii care făcea parte integrantă din sistemul naţional de regularizare al râurilor. aceşti politicieni mafioţi au tupeul fantastic să reproşeze poporului din avuţia căruia s-au îmbogăţit. amenajări distruse de aceşti mafioţi. În lipsa pădurii această cantitate de apă se 7 . de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent. Călin Popescu – Tăriceanu care apostrofa o biată femeie din Banat ce i se plângea că nu are condiţii de trai în containerul pe care i l-a pus la dispoziţie statul. ( cei de azi nu ştiu cu ce se mănâncă această materie de studiu şcolar ! ) că pădurea reţine între 30 şi 80% din cantitatea de precipitaţii în funcţie de durata şi debitul ploii şi de vârsta şi densitatea pădurii. cele ce le-am scris mai sus…. şi de sere. care se adresa bieţilor sinistraţi din Moldova la inundaţiile de anul acesta – 2010. ciocoi ai timpurilor noastre cum ar fi Verestoi Atilla să radă din rădăcină sute de mii de hectare de pădure pe tot cuprinsul ţării pentru a le vinde direct peste graniţă. spre conturile lor personale… Ştie orice elev care a făcut ecologie în şcoală. 47 alin. După ce douăzeci de ani au distrus cu bună ştiinţă infrastructura de amenajări hidrografice ridicată cu trudă de părinţii noştri în ultimii cincizeci de ani.

Dar mafioţii instalaţi la putere după 1989 nu ştiu sau nu vor să ştie aceste lucruri.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU scurge liber la vale… antrenând cu ea mâlul şi pietrele săpând făgaşe. ca cetăţean obişnuit al ţării tale dacă vrei să scapi din această situaţie trebuie să-ţi iei destinul în propriile mâini şi să tratezi organele statului tău cu nepăsare ca şi cum ele n-ar exista. cititorule. Concluzia este că tu. şi s-au desfiinţat probabil sute de ocoale silvice.. Pe ei nu i-a interesat în toţi aceşti ani decât creşterea mărimii conturilor personale din băncile străine…Nu contează că pentru asta au distrus o ţară întreagă !. Vârsta minimă de exploatare a unei păduri este de 70 – 100 de ani. Acest fenomen este prezent şi pe alte meleaguri. La noi fenomenul e mai sălbatic datorită condiţiilor oferite de schimbarea din 1989 care l-ea permis să se instaleze la putere în lipsa unor mecanisme de control al accesării la aceste posturi şi a altei cauze pe care o voi discuta mai târziu. Acest lucru s-a întâmplat în ultimii 20 de ani... În acelaşi timp sub pretextul retrocedării s-au trecut în stăpânire privată tot atâtea hectare de păduri. Dar din ce în ce mai multe din popoarele lumii constată în ultimii ani că au în propriile lor organe statale nişte duşmani. s-au desfiinţat instituţiile care se ocupau cu regularizarea râurilor de munte. De ce atât? Pentru că unei păduri pentru a ajunge să-şi îndeplinească rolul său ecologic şi hidrografic în circuitul naturii îi sunt necesari 20 – 30 de ani.. Cum ?. împiedicând îmbibarea rapidă a solului cu apă şi implicit alunecările de teren. Păi… să vedem: 8 . s-au redus personalul în cele rămase. Ignoră-l şi organizează-ţi viaţa independent de acest stat corupt. Un munte are suprafaţa de câteva sute de hectare. La o ploaie torenţială de vară cad pe sol până la 1000 tone de apă pe hectar. Pentru un hectar de pădure pus la pământ. altfel la un moment dat se va ajunge ca pădurea să dispară. Un stat care nu-şi respectă obligaţiile constituţionale faţă de propriul popor. Deci la o ploaie torenţială de vară cantitatea de apă ce se scurge la vale pe un munte este imensă… În plus trebuie să ţinem seama de factorul stabilizator al solului pe care-l au rădăcinile arborilor. ba mai mult chiar le încalcă în scopul unor interese veroase nu merită respect ci doar indiferenţă şi dispreţ. Deci este logic că un hectar de pădure trebuie înlocuit cu patru sau cinci hectare. În general prezentul mondial este caracterizat prin nepăsare din partea organelor statale faţă de popoarele care le-au adus la putere. şi în acelaşi timp s-au desfiinţat planurile anuale de împăduriri.. o bună întreţinere a fondului forestier cere plantarea a alte patru cinci hectare. Tăierile extensive nu au fost însoţite de plantări iar urmările sunt inundaţiile pe care le suferim din doi în doi ani sau chiar din an în an de vreo 5 – 10 ani. În ultimii 20 de ani au fost defrişate sute de mii de hectare de pădure. fiind astfel capabilă de o forţă distructivă fantastică.

Cel mai elocvent exemplu este Napole la poalele Vezuviului. Ne-am obişnuit să nu simţim mişcare sub picioarele noastre. inexplicabilă. Această energie asemenea microundelor unui cuptor încălzeşte suprafaţa globului terestru. mase de aer încărcate cu umiditate şi având temperaturi şi presiuni diferite se deplasează pe distanţe imense. unele cu populaţii de multe zeci de milioane care locuiesc la poalele unor vulcani care pot erupe din moment în moment. Cu puţin mai devreme. Se estimează că această energie este de 10108J/cm3. Cu alţi ani mai devreme în Statele Unite ale Americii un vulcan a erupt brusc şi o jumătate din conul său vulcanic.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Partea I Cerul. care poate duce până la groază. Atmosfera datorită rotaţiei globului terestru are rând pe rând câte o jumătate expusă radiaţiei solare pe când cealaltă jumătate este cufundată în întuneric. Din cosmos. Victime cu sutele de mii. mişcarea lor are ca 9 . ci şi la atmosferă. un cutremur a distrus în întregime capitala statului Haiti şi a afectat grav restul acelei ţări. Planeta noastră e vie. cumulat cu impulsul dat de rotaţia terestră ( forţa Coriolis ). Datorită tendinţei naturale de egalizare a temperaturilor şi presiunilor între zonele reci şi cele calde. Când spun suprafaţa globului. de la Soare şi din Calea Lactee ne vin în fiecare secundă cantităţi infinite de energie. Perioada de o jumătate de zi cât o semisferă atmosferică este expusă radiaţiei solare directe aerul se încălzeşte atât prin radiaţie directă cât şi prin convecţia aerului care a preluat căldura de la sol. în Islanda un alt vulcan a erupt aruncând în atmosferă cantităţi impresionante de cenuşă vulcanică. apa şi pământul Acum câţiva ani un ţunami generat de un cutremur de 9 grade pe fundul oceanului s-a soldat cu distrugerea a mai multe localităţi şi moartea a sute de mii de persoane care trăiau pe insulele din calea sa. În momentul în care un cutremur cât de mic se petrece. pe care călcăm. transformându-se în cenuşă şi mâl a ras tot ceea ce a fost viu cale de zeci de kilometri în vale. Nu mai departe decât anul acesta. în cazul în care-l percepem. care a perturbat circulaţia aeriană pe întreg continentul european şi în general în emisfera nordică mai multe săptămâni. Acest lucru se întâmplă în timp ce cealaltă jumătate a sferei atmosferice se răceşte fiind cufundată în întuneric. Cu toate acestea sunt foarte multe localităţi pe suprafaţa pământului. mă refer nu doar la scoarţa terestră. vibraţiile sale nasc în noi o spaimă ancestrală. Se frământă în permanenţă iar frământările ei ne spun că în măruntaiele ei zac cantităţi infinite de energie.

în care noi trăim. tornade. Datorită acestor dezechilibre barice şi termice. Să privim imaginea următoare : De la suprafaţa solului până la înălţimea de 18 km este troposfera. Deci:… Cerul Atmosfera are grosimea de aproximativ 3000 km. din radiaţia solară. comparabilă cu energia captivă sub picioarele noastre în şi sub scoarţa terestră. Pentru a înţelege mai bine fenomenele ar fi cazul să detaliem puţin. este imensă. ninsori. etc. Cantitatea de energie acumulată de atmosferă. ploi. În acest strat de aer care se află în contact cu suprafaţa terestră. Tot aici se află 95% 10 . cicloane. furtuni. Pătura de aer care înconjoară globul terestru are mai multe straturi. avem vânturi.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU urmare ceea ce în mod curent numim vreme. se află trei sferturi din masa totală a atmosferei.

care se formează în aer când oxigenul este supus descărcărilor electrice. Trebuie spus că în concentraţii mici. Datorită densităţii sale este cel mai turbulent strat al atmosferei. care se găseşte în natură sau se poate obţine prin descărcări electrice în aer şi este folosit ca antiseptic şi la sinteze organice. Acest strat ce se întinde până la înălţimea de 80 km.65º C la fiecare sută de metri. trebuie să lămurim ce este acesta. Grosimea acestui strat este de 18 km doar la ecuator. Între 25 km şi 32 km însă temperatura creşte până la 0º C. al cărui viteză poate atinge şi 700 km/oră. Este sesizabil cel mai frecvent la munte după o furtună puternică cu fulgere multe. Deci cele două zone sunt situate în spaţiul subtropical şi subarctic. nori. căci multă lume a auzit această denumire. Conform Dicţionarului Ortografic al limbii Române (DOR) ozonul este gaz odorant de culoare albastră. Conform Dicţionarului Explicativ al limbii Române (DEX) ediţia 1998. ozonul este corp gazos de culoare albăstruie. În zona de ruptură există deci diferenţe mari de temperatură datorită cărora aici apare cel mai puternic vânt continuu care există pe planetă şi anume curentul jet. şi în general dă o stare de confort. Deşi se găseşte ozon şi în celelalte straturi. fiind folosit ca antiseptic şi la sinteze organice. Datorită lui avem acea stare de bine de după furtunile de vară. de la câteva sute de metri deasupra ecuatorului la doi km deasupra polilor. precipitaţii. vânt. Se numeşte tropopauză şi este un strat discontinuu a cărui întrerupere este situată aproximativ la latitudinile medii. cea mai mare cantitate. Temperatura aerului scade odată cu creşterea înălţimii în ritm de 0. Acest strat de aer este mai rarefiat iar temperatura acestuia se menţine la nivelul pe care-l are la nivelul superior al troposferei până la înălţimea de 18 – 25 km. 11 . Deasupra troposferei există un strat de aer cu grosime foarte variabilă.85º C la ecuator şi -50º C la poli. Imediat deasupra acestui strat până la înălţimea de 32 km se află stratosfera. Deasupra stratosferei se află mezosfera sau mai cunoscut pătura de ozon. căci purifică aerul. Pentru că veni vorba de ozon.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU din vaporii de apă. dar extrem de puţini ştiu ce este ozonul. în timp ce la poli aceasta scade până la 8 km. aici se formează centrii barici şi fronturile atmosferice. este principalul strat de ozon. aici se produc toate fenomenele meteo: variaţii de temperatură şi presiune. acesta este benefic funcţionării organismului. peste 90 % se găseşte în acest strat. Asta face ca la nivelul superior al acestui strat temperatura aerului să fie . cu miros caracteristic ale cărui molecule se compun din trei atomi de oxigen.

care poate ajunge şi la 100 km. Ultimul strat ce compune atmosfera se numeşte exosferă şi se ridică până la înălţimea de 3000 km. este extrem de toxic. Datorită ionizării sale prezintă proprietatea foarte utilă în telecomunicaţii de a reflecta undele radio.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU În concentraţie mare însă. şi de asemenea faptul că aici sunt cele trei centuri de radiaţii numite centurile „van Allen”. Mezosfera are proprietatea de a reflecta undele sonore. Practic are loc acelaşi fenomen care se întâmplă în interiorul tuburilor fluorescente. De asemenea aici gravitaţia este suficient de scăzută pentru a nu putea atrage toate aceste 12 . Ozonul are proprietatea de a filtra radiaţiile ultraviolete periculoase provenite din spaţiul extraterestru comportându-se ca o pereche de ochelari de soare cu grad mare de protecţie. Datorită acestei ionizări termosfera are proprietăţi foarte importante. straturile D şi E care pot fi găsite cu denumirea de stratul Heaviside cuprins între 80 şi 113 km. În mezosferă repartiţia temperaturilor este surprinzătoare. temperatura scade destul de brusc atingând valori negative de 70º C . Aici aerul este atât de rarefiat încât moleculele sale se află la distanţe enorme una de alta. De aceea practic nu se mai poate spune că aici ar fi aer. dar datorită razelor X. γ şi corpusculare de la Soare. De aici. este un strat de aer fierbinte. căci până la înălţimea de 50 km. în zona polilor. Practic asta înseamnă că aici neexistând aer radiaţiile cosmice au o densitate foarte mare nefiind anulate prin ciocnirea cu moleculele atmosferice. reflectă undele scurte şi respectiv pe cele ultrascurte. Următorul strat atmosferic este termosfera sau ionosfera. În schimb aici se manifestă puternic două fenomene importante. E vorba de faptul că în partea superioară a acestui strat se află limitele magnetosferei terestre. Aici aerul este şi mai rarefiat. În acest strat. De fapt aerul de aici este o formă de plasmă atingând şi chiar depăşind în partea superioară ( la înălţimea de 1000 km ) temperatura de 3000º C. În funcţie de lungimea undelor reflectate ionosfera se împarte în patru straturi. pentru ca apoi şi mai brusc între 50 şi 55 km să crească la aceiaşi valoare dar de astă dată peste 0. între 55 şi 80 km urmează iarăşi o scădere a temperaturii dar mult mai drastică ajungându-se la valoarea de . Celelalte două straturi notate cu F1 până la 180 km şi F2 de la 300 km în sus. este puternic ionizat. datorită interacţiunii dintre aerul puternic ionizat şi câmpul magnetic terestru. Aici are loc reflexia undelor lungi ( D ) şi a celor medii ( E ). în care gazul ionizat sub acţiunea curentului electric devine luminos. iau naştere aurorele boreale. Din punct de vedere al temperaturilor.110º C.

De aici trebuie să tragem concluzia că spaţiul cuprins de acest ultim strat atmosferic este extrem de periculos. Sistemul GPS este format 13 . unii din cei de comunicaţii cum ar fi cei de televiziune.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU radiaţii. cei militari precum şi cei ai sistemului global de poziţionare (GPS). Există în general trei înălţimi destinate acestor aparate. Pe orbite geostaţionare sunt plasaţi în general sateliţii meteorologici. Şi pentru că veni vorba de sateliţi ar trebui să apunem ceva şi despre înălţimile la care orbitează sateliţii. Orbitele geostaţionare sunt orbitele pe care satelitul respectiv face o rotaţie completă în timp de 24 de ore ceea ce înseamnă că se roteşte odată cu Pământul şi deci rămâne fix deasupra unui punct geografic. Exosfera se împarte şi ea în trei straturi anume omosfera. radiaţiile fiind instantaneu letale. fiecare rachetă lansată având traiectoria astfel calculată încât să nu străbată vreuna din aceste centuri de radiaţii. Aceste centuri sunt ocolite de către misiunile spaţiale. atât pentru viu cât şi pentru tehnologie. Aceste orbite se împart şi ele la rândul lor în două tipuri : orbite circumterestre şi orbite geostaţionare. Primele sunt cele pe care satelitul respectiv se roteşte în jurul Terrei în mai puţin sau mai mult de 24 de ore. eterosfrera şi magnetosfera. E vorba de orbite de joasă altitudine la 2000 km. În felul acesta aici s-au format straturi dense de radiaţie extrem de periculoase atât pentru viaţă cât şi pentru orice aparatură electrică sau electronică. Acesta este şi unul din motivele pentru care sateliţii artificiali se plasează obligatoriu mult în afara spaţiului atmosferic. dar suficient de puternică pentru a nu le lăsa să evadeze. orbitele de medie altitudine la 10 000 km şi orbitele de mare altitudine peste 20 000 km.

Această căldură provine din procesele de transformare a hidrogenului în heliu. care având o culoare închisă ( diferită de alb ) absoarbe o mare parte a acestei radiaţii transformând-o în căldură proprie. Energia emisă de Soare se numeşte radiaţie electromagnetică şi are în componenţă raze X. ultraviolete.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU din 24 de sateliţi care orbitează la 20100 km. de comunicaţii. Vremea sau fenomenele meteorologice sunt în special. Pe celelalte orbite sunt plasaţi sateliţi ştiinţifici. γ. corpusculare. Cei militari se află de obicei la înălţimea de 35800 km pe orbită ecuatorială. care emite o cantitate de energie egală cu 3216·1027 calorii/minut. etc. când constatăm că aerul se ridică 14 . Acum pentru că ne-am lămurit cu privire la structura şi proprietăţile atmosferei trebuie să vorbim despre felul cum se formează vremea. Terra ca de altfel toate planetele sistemului solar îşi expune ciclic o jumătate radiaţiei solare în vreme ce cealaltă jumătate este cufundată în întuneric. troposfera şi al stratului imediat următor tropopauza. Să vedem cum se încălzeşte şi cum se răceşte aerul atmosferic. Fenomenul este vizibil vara într-o zi toridă. La limita superioară a atmosferei ajunge o energie egală doar cu 24·1018 calorii/minut. infraroşii (calorice) şi luminoase. astfel că la suprafaţa Pământului ajunge un procent de 10 – 40 % din radiaţia iniţială. Cantitatea de energie primită de Pământ este variabilă ea fiind influenţată de forma de geoid a Pământului. Aceasta este încălzirea directă. Radiaţia solară din care cea mai mare parte o percepem ca lumină şi căldură străbate toate straturile atmosferice. care apoi radiază spre atmosferă.99 calorii/cm2 în timp de un minut. Temperatura în interiorul Soarelui este estimată la aproximativ 20 000˚C iar la suprafaţa lui de aproximativ 6000˚C. de mişcările lui. O rază de Soare care pătrunde spre Pământ. suferă procese de absorbţie. de caracterul suprafeţei terestre (uscat sau ocean) şi de gradul de acoperire cu vegetaţie. Principala sursă de încălzire a aerului şi Pământului este Soarele. urmare a diferenţelor de temperatură şi presiune ale primului strat al atmosferei. Radiaţia solară care a reuşit să străbată atmosfera se loveşte de scoarţa terestră. din diferite domenii. reflexie şi difuzie. de înclinarea axei terestre. deasupra unui ogor proaspăt arat. Cantitatea de energie primită de Pământ perpendicular pe o suprafaţă de 1 cm2 în timp de un minut se numeşte constantă solară şi este egală cu 1. Am spus că în troposferă se află concentrată practic cea mai mare parte a gazelor atmosferice şi de asemenea cea mai mare parte a vaporilor de apă. cedând fiecăruia o anumită cantitate de căldură.

Astfel prin radiaţie reflectată şi convecţie termică atmosfera se încălzeşte pe o a doua cale preluând căldura de la sol. Dar pentru că la această încălzire participă şi componenta căldurii reflectate de la sol. însă pe emisfera cufundată în întuneric. aerul se răceşte. unde e noapte. şi a convecţiei aerului cald purtător de vapori de apă. Toate aceste mase de aer având temperaturi diferite au tendinţa să se amestece. Astfel se face că între emisfera luminată şi cea întunecată diferenţa de temperatură şi densitate a aerului este foarte mare. ceea ce face gradientul de temperatură între ecuator şi poli să fie de asemenea mare. Încălzirea atmosferică dacă s-ar datora numai radiaţiei directe solare ar fi relativ uniformă pe întreaga emisferă expusă luminii. temperatura fiind mai mică condensează dând naştere picăturilor de ploaie sau după caz fulgilor funcţie de anotimp. Această amestecare are loc în principal la înălţimea de 18 – 19 km în tropopauză prin curentul jet. încălzirea este extrem de neuniformă pe emisfera expusă luminii solare. Aceştia se ridică împreună cu aerul cald până la înălţimi foarte mari unde. Forţa aceasta de fugă a maselor de aer sub influenţa rotaţiei terestre poartă numele de forţa coriolis. Această densitate este însă dependentă şi de cantitatea de vapori de apă conţinută de aerul respectiv. Aceste se deplasează şi independent ca urmare a faptului că aerul rece e mai greu. Dar ea nu e singura care mişcă masele de aer. Acest lucru însă nu se poate face decât prin amestecarea maselor de aer. Aceştia în mişcarea lor cară cu ei şi umiditatea din solul pe care îl părăsesc. În acelaşi timp am văzut că spre limita superioară a troposferei aerul rece se comportă ca o barieră ce ţine aerul acesta cald captiv în imediata apropiere a scoarţei terestre. prin pierderea de căldură înspre spaţiul extraterestru. 15 . în încercarea naturală de egalizare a temperaturilor. Acest aer încălzit având densitate mai mică decât cel rece de deasupra se ridică. şi de asemenea în marea masă a troposferei prin tendinţa naturală a aerului dată de forţa centrifugă de a fugi de la poli spre ecuator. formând curenţi termici verticali. Pe de altă parte încălzirea în zona luminată este mai puternică prin convecţie termică la ecuator decât la poli. umiditate transformată în vapori sub acţiunea căldurii. are densitate mai mică. are densitate mai mare iar cel cald este mai uşor. În acelaşi timp.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU tremurător de pe pământ. Aceasta însă este purtătoare de vapori de apă. Toate aceste cauze şi fenomene fac vremea atât de capricioasă şi greu de prevăzut.

Acest lucru nu trebuie nici o clipă omis. Concentraţia de bioxid de carbon în atmosferă a fost de multe ori mare de-a lungul istoriei geologice a 16 . purtători de vapori de apă. Dacă nu ar exista acest mecanism. Datorită acestei interdependenţe aer apă există vremea. fiind mai puţin permeabilă pentru radiaţia infraroşie. Oficial această încălzire este datorată concentraţiei de bioxid de carbon în atmosferă. Efectul de seră constă în următorul fenomen. şi ajunge la sol. formând râuri. fluvii şi lacuri. adică căldura. Acest mecanism este deci cel ce creează toate fenomenele meteorologice cunoscute. Acesta-i efectul de seră. spre atmosferă şi invers prin vapori ( nori ). Să vorbim acum puţin despre aşa numita „încălzire globală”. în seră.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Aici trebuie să înţelegem că toată această mişcare a maselor de aer pe toate aceste direcţii este strict legată şi de mişcarea maselor de apă oceanică încălzită de soare. oceane iar de pe scoarţă mai mult sau mai puţin vertical. precum şi radiaţia solară directă fac ca apa de pe întreaga scoarţă terestră să se deplaseze în stare lichidă de la punctele înalte spre cele mai joase ale reliefului terestru. Aici solul absoarbe aproape toată radiaţia solară. globul ar fi foarte fierbinte ( peste 100º C ) în zona expusă spre soare şi extrem de rece ( congelat ) în zona aflată în întuneric. de la cele mai blânde. Deci subliniem – mişcarea maselor de aer din atmosferă este strict legată de mişcarea maselor de apă fie ea lichidă sau vapori. Această radiaţie infraroşie este apoi reflectată spre geamul serei dar datorită faptului că sticla este puţin permeabilă pentru această lungime de undă. concentraţie care ar avea ca rezultat crearea unui efect de seră. şi această interdependenţă este cea ce face ca globul terestru să aibă o temperatură relativ uniformă şi constantă pe întreaga sa suprafaţă. căldura se acumulează sub sticlă. Lumina solară trece prin sticla care acoperă o seră. Realitatea însă nu este chiar aceasta. Sticla obişnuită are permeabilitate pentru întreg spectrul de radiaţii solare vizibile. transformând-o în căldură prin modificarea lungimii sale de undă. care şi ea are mişcări asemănătoare ( curenţii oceanici ). şi apoi ploaie sau fulgi. Ei bine bioxidul de carbon în concentraţie mare face ca pătura de aer care-l conţine să se comporte ca sticla ce acoperă o seră. În plus mişcările maselor de aer cald sau rece. Cea mai mare parte a acestei energii fiind de fapt cea venită de la soare. iar o mică parte fiind energia termică preluată din scoarţa terestră. cum este o plăcută ploicică de vară până la tornadele de intensitate maximă sau furtunile de zăpadă… Acest mecanism poartă numele generic de motorul hidrometeorologic al Terrei şi este aşa cum îi sugerează numele un motor care utilizează cantităţi impresionante de energie.

Ca atare orice creştere a cantităţii de bioxid de carbon în atmosferă va avea ca rezultat o creştere a masei vegetale care va echilibra din nou raportul dintre oxigen şi bioxidul de carbon. ar trebui să remarcăm faptul că spre deosebire de copilăria noastră. fie ele tropicale. subtropicale sau subarctice. restul azot şi alte gaze. duce firesc la creşterea intensităţii acesteia deci la o dezvoltare a vegetaţiei. ceea ce duce la degajarea unei mari cantităţi de oxigen. din ape. Trebui specificat aici că cel mai mare 17 . producându-l pe primul prin consumarea celui de-al doilea. Procesul de creştere a masei vegetale are loc până ce se ajunge iar la un echilibru între oxigenul format în urma fotosintezei şi bioxidul de carbon rezultat din respiraţie şi procesele de descompunere. care prin respiraţie consumă oxigenul producând bioxid de carbon pe întreaga durată a zilei. În orice seră ştim că vegetaţia are tendinţa de a deveni luxuriantă.. Bioxidul de carbon rezultat ca urmare a respiraţiei şi al descompunerii. Cum spuneam deci. creşte. Atunci s-au dezvoltat luxuriant plantele … erele geologice respective fiind azi considerate ca generatoare ale rezervelor actuale de hidrocarburi. Cândva oxigenul era doar 5 – 10 %. prin masa vegetală fantastic de luxuriantă de atunci… Lucrul acesta însă e altă poveste şi e încă discutabil. indiferent că-s dulci sau sărate. Chiar dacă noi nu vedem cu ochiul liber o creştere luxuriantă a vegetaţiei din jurul nostru. Pentru că în momentul în care această concentraţie creşte se întâmplă acelaşi fenomen care are loc într-o seră. Puţini ştiu de asemenea că de fapt plantele se dezvoltă mai bine la o concentraţie de oxigen mai mică decât cea existentă azi în atmosferă. Cei mai mulţi punem această creştere exuberantă a vegetaţiei pe seama exclusivă a căldurii şi umidităţii din seră. De ce. Dar acesta fiind utilizat în procesul de fotosinteză. puţini ştiu însă că de fapt fenomenul principal care determină această explozie vegetală în sere este creşterea concentraţiei de bioxid de carbon concomitent cu căldura şi umiditatea crescută Fenomenul într-o seră are loc în felul acesta: iniţial datorită luminii. În plus o creştere a masei vegetale are ca rezultat şi o creşterea a densităţii animalelor. Când eram copii nu prea întâlneam atât de multe alge pe plajă. Nu observăm însă fenomenul datorită faptului că în paralel noi continuăm exploatarea lor sălbatică. În plus o altă zonă vegetală care a răspuns prompt creşterii concentraţiei de bioxid de carbon este cea a pădurilor luxuriante. Azi atmosfera are cam 20 % oxigen. Dar ulterior acesta este consumat peste noapte de plante în procesul de respiraţie şi în cursul zilei în procesele de descompunere a masei vegetale crescute. care fiind mai multă firesc şi moare în cantitate mai mare. cantitatea de alge verzi microscopice şi nu numai. este mai mare. căldurii şi umidităţii crescute are loc o dezvoltare mai mare a vegetaţiei.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU pământului şi cu toate acestea temperatura medie globală nu a crescut.

Acestea fac ca vaporii de apă din atmosferă să devină de fapt vapori de acizi. Şi alături de această specie sunt alte sute. În plus fumul e direct responsabil şi de scăderea insolaţiei la nivel global. Această concentraţie are însă alte urmări foarte grave despre care nimeni nu prea vorbeşte. consider că. vaporii de apă scurtându-şi circuitul natural. Acestea sunt particulele de fum în a cărui compoziţie intră sute de substanţe toxice. cel puţin în această parte a Europei. de schimbarea proprietăţilor optice ale atmosferei şi de declanşarea mai rapidă şi mai deasă a ploilor. Spuneţi-mi de câţi ani nu aţi mai văzut cărăbuşi de mai. atunci cine-i ?!! Ar mai fi cantităţile din ce în ce mai mari de metan. Rezultatul este însă dezastruos. Fenomenul încălzirii globale nu are deci ca principală sursă creşterea concentraţiei de bioxid de carbon în atmosferă chiar dacă contribuie şi aceasta la ea. cunoscut fiind fenomenul de ocupare de către specii competitive. anume. Amintiţi-vă doar de sutele de specii de fluturi şi alte insecte pe care le vedeaţi în copilărie şi pe care nu le-aţi mai văzut de mult timp. Deci echilibrul ecologic este azi satisfăcut de cu totul alte specii decât cele care-l realizau preponderent atunci. a nişelor ecologice eliberate. Ia să vedem :… 18 . Speciile dispărute ca urmare a acestor schimbări în proprietăţile fizice şi chimice ale atmosferei. şi chiar mii… De fapt. sărăcirea generală a biosferei…. eliberat din straturile de hidraţi de metan existente pe fundul mărilor. Dar mai este un factor pe care eu îl consider principalul. în stoluri cum erau până în anii 70 – 80 ai secolului trecut ? De fapt ţinând cont că ciclul de viaţă al acestei insecte e de patru ani şi că de mai bine de 15 ani nu am mai văzut-o. ca urmare a poluării. ca urmare a destabilizării echilibrului termic al oceanelor ( are de opt ori mai mare putere de reţinere a căldurii decât bioxidul de carbon ! ). E vorba de faptul că acest gaz e însoţit şi de alte emanaţii toxice sau potenţial toxice. au fost fireşte înlocuite de alte specii mai rezistente. specia aceasta a dispărut. Pământul moare… Bun dacă bioxidul de carbon nu e singurul vinovat de încălzirea globală.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU producător de oxigen la nivel planetar nu sunt plantele superioare ci algele fie ele unicelulare sau superioare. agravată de încălzirea globală. Aceştia au transformat de fapt apa de ploaie într-o apă acidă care a făcut ca în ultimii 30 – 40 de ani să dispară cam jumătate din biosfera terestră. care populează apele planetare.

pe malul ucrainean al Mării Negre. în scopul declarat de a înfiinţa Organizaţia Naţiunilor Unite. ulterior şi protectorul fecundităţii naturii. Spre deosebire de Odhinn. Între 4 şi 11 februarie 1945 la Yalta. pe care le conducea spre regatul subteran al morţii”. Dar ce legătura poate avea războiul cu subiectul cărţii de faţă ?! 19 . într-o epocă timpurie zeu al aerului şi al vântului. dramatic pentru ţara noastră şi în general pentru întreaga lume de după război. Această întâlnire a pus de fapt bazele războiului rece. primul ministru al Marii Britanii – Winston Churchill. în peninsula Crimeea s-au întâlnit preşedintele de atunci al Statelor Unite – Franklin Delano Roosevelt.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Wotan… …Conform Dicţionarului de mitologie generală al lui Victor Kernbach este „zeul suprem în mitologia germană şi similarul scandinavului Odhinn. şi preşedintele Uniunii Sovietice – Joseph Visarionovici Stalin. abia mai târziu e adorat şi ca zeu al războiului. În acest moment apare legătura dintre zeul german Wotan şi întâlnirea de la Yalta. Wotan era considerat zeu al sufletelor defuncte. În realitate scopul acestei întâlniri a fost altul. anume acela de împărţire a sferelor de influenţă a celor trei superputeri de atunci.

romanii. Aici stă esenţa întregului dezechilibrului mondial…” Aici este rădăcina războiului ! Şcoala şi anii nenumăraţi în care am văzut tot felul de filme artistice istorice ne-au consolidat părerea că strămoşii noştri s-au luptat câteva zeci de mii de ani cu piatra şi ciomagul. lucru normal. Deci de ce Wotan ? Datorită dublei sale dualităţi. iar acesta nu va putea fi deasupra celui ce poate să aibă….Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Are ! Şi e atât de puternică această legătură încât de fapt de acest aspect al interacţiunii umane se leagă nu numai volumul de faţă ci şi cele două care l-au precedat… Să aprofundăm un pic… Am ales ca titlu al acestui capitol numele unui zeu german… Poate că unii se vor întreba de ce nu unul din panteonul altor popoare. înrobirea… Din păcate mecanismele sociale edificate odată cu dezvoltarea societăţilor au făcut ca ordinea realizării acestor deziderate să fie cea care să creeze inechităţi. pentru că tocmai crease viaţa spre a se bucura de stihiile naturii. Bine încetează să mai fie însă. după ce a păstorit turmele de vânturi. Iată un articol apărut în „Almanahul României Literare – Aventura cunoaşterii” din 1989 semnat de domnul Sorin Ştefănescu: 20 . mai târziu a putut deveni şi zeu al războiului… Căci. când aceste deziderate nu se mai împlinesc prin forţe proprii. În primul din volumele precedente am scris la pagina 176 : „Dintotdeauna omul a vrut să ştie. să poată şi să aibă… Este însăşi esenţa dezvoltării. Şi e bine. suliţa sau arcul… Oare chiar aşa să fie ?. ca grecii. dumnealui Wotan a creat viaţa. devenind protectorul fecundităţii naturii… Iar mai apoi. Şi apoi. Atunci apare sclavia. Niciodată cel ce vrea să ştie nu va putea fi deasupra celui ce vrea să aibă... Remarcaţi că înainte de a fi devenit zeu al războiului a fost zeu al aerului şi al vântului… Tocmai vorbirăm despre fenomenele meteo şi cauzele lor !.. şi vreo două – trei mii de ani cu sabia. şi au ajuns pe locurile actualului stat german pornind de aici din spaţiul Carpato – Danubiano – Pontic. nu ai cum să distrugi dacă mai înainte nu ai creat ! Şi-n ultimă instanţă după cum se vede a devenit cel care-i conduce pe defuncţii luptători spre regatul subteran al morţii…. sau de ce nu pe Zamolxis al strămoşilor noştri… Nu uitaţi că triburile germane au făcut parte din marea familie a geţilor. ci prin folosirea altor oameni..

nu au fost găsite nici un fel de indicii privitoare la presupusele ieşiri. plin de mîndrie. • ÎN acelaşi an. miezul de cuarţ 21 . se sparge în mai multe fragmente. obiectul nu corespunde prin stil. pierzîndu-şi calităţile de combustie.. nu mai puţin de un milion de kilograme de cupru. Corpul vasului seamănă la culoare cu zincul sau un aliaj în care se găseşte o importantă cantitate de argint. Iar Michigan-ul.5 m) . lucrătorii au descoperit un obiect atît de interesant şi mai ales neaşteptat. Gravura. Constatarea a avut o urmare oarecum surprinzătoare : cercetătorii au refuzat să facă orice fel de estimare privind datarea vechii exploatări. înainte de venirea primilor colonişti. tăietura şi încrustarea par executate de un foarte bun meşteşugar. se obţinea un vas în formă de clopot avînd 4 1/2 inch înălţime (aproximativ 11 cm).8 m) pline de cărbune atît de vechi. era aproape pustiu. încît „Scientific American” l-a considerat demn de a fi menţionat în paginile sale (iunie 1851) : „Alăturînd cele două părţi (ale obiectului — n. acesta o scapă din mînă şi. • CU un secol mai înainte. minunat încrustate cu argint pur şi. o viţă de vie sau ghirlandă de asemeni încrustată cu argint. 16 cm). Willson de la Universitatea Utah (SUA) referindu-se la descoperirea făcută în 1953 la minele Wattis.).. căzînd pe podea. la Isle Royale SUA. 4. un amator de roci are neplăcuta surpriză să-şi vadă distrus unul din cele mai valoroase trofee ale sale. într-un trecut greu de determinat. Investigaţiile făcute au permis trasarea cu oarecare precizie a străvechii reţele dar..Nu există nici o îndoială că respectiva curiozitate a fost scoasă din stîncă. Pentru a obţine această cantitate de metal trebuia prelucrat un volum uriaş de rocă.5 şi 1. Pentru a prelucra metalul sînt necesare temperaturi ridicate care cer un combustibil adecvat. în jurul părţii inferioare a vasului. tehnică sau formă nici uneia din civilizaţiile cunoscute în momentul de faţă. evacuînd sfărîmăturile rezultate în urma dinamitării unei stînci din Dorchester. 6 cm) şi circa o optime de inch în grosime (3 mm). deci erau necesare o forţă de muncă şi mijloace tehnice corespunzătoare. prezenta unui amic bucata de cuarţ aurifer de mărimea pumnului adusă din California. 2 1/2 inch la vîrf (aprox. a. Acest ciudat şi necunoscut vas a fost expulzat dintr-un conglomerat de piatră aflat la cincisprezece picioare sub pămînt (aprox. încît aproape se transformase în rocă. 6 1/2 inch la bază (aprox. În timp ce. ”Nu există nici o bază vizibilă pentru datarea tunelurilor” spunea profesorul John E. Pe laturi sînt şase imagini ale unei flori sau buchet. În timp ce lucrau în subteran.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU „• ÎN Michigan.” Examinat de specialişti.. Spre uluirea celor prezenţi. în locurile unde teoretic trebuia să debuşeze la exterior. a fost descoperită o mină din care fuseseră extrase. minerii au avut surpriza să pătrundă într-un sistem de galerii (cu diametrul cuprins între 1.

Oklahoma. a ieşit la iveală un corp metalic de o formă curioasă..Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU închidea. De fapt.) căzuse din întîmplare între bucăţile de cărbune. Austria. un cui de fier uşor corodat „de mărimea unei monezi de şase penny”.” • TOT în cărbune se afla şi vasul de fier găsit în 1912 de un fochist din Thomas. după curăţirea completă a „toporului de piatră". drept şi cu floarea nedeteriorată.. lucrătorii descoperiseră la cîţiva metri adîncime trei obiecte cu aspect mai puţin comun. s-a constatat că era vorba de „o bucată de humerus". vechimea pironului se număra cu zecile de milioane de ani. dar extremităţile au rămas înglobate în cărbune. Cine şi cînd l-a pierdut în ceea ce avea să devină o bucată de cuarţ californian ? • TOT un cui din fier. dar mai lung (circa 18 cm) a fost descoperit de spanioli (sec. Oklahoma. certificîndu-i astfel vechimea. dacă filonul se formase conform proceselor naturale cunoscute. dar. • BUCATA de fier meteoritic găsită în straturile geologice australiene pare să fi fost prelucrată acum cel puţin treizeci de milenii. un cui. Examinate de specialiştii din Cluj-Napoea. Însă. După alţii. „o porţiune din măseaua unui mastodont tînăr" şi. După unii este pur şi simplu un fragment de fier meteoritic pe care hazardul l-a modelat dîndu-i o formă paralelipipedică. Golul cu diametrul mai mare a permis să se remarce o anumită ovalizare a părţii sale inferioare — efect ce părea a fi produs de un ax cu cap rotunjit — cu care s-ar fi 22 . ce provenea din minele Wilburton. atunci „cînd bucata de cărbune s-a rupt. acoperite cu o crustă de nisip întărit. cînd alimenta cazanele Uzinei Electrice Municipale. similară. lîngă Vâcklabrruck. • NU acelaşi lucru se poate spune însă în cazul piesei găsite în 1973 lîngă Aiud (România) într-o carieră situată pe albia unui rîu secat de multă vreme. perpendicular. „Obiectul prezenta două goluri cilindrice — de diametre diferite — practicate astfel încît golul cu secţiunea mai redusă penetra către baza celuilalt. „un topor de piatră".. a stîrnit şi continuă să stîrnească numeroase controverse. dar asemănătoare cu a unui ciocan. aparent. • ÎN 1891 un miner din Illinois încercă să dezlege fără succes o enigmă. „Domnul Culp crezu mai întîi că lanţul (găsit — n. XVI) într-o mină din Peru. îşi dădu seama că trebuie să renunţe la ideea că a fost pierdut recent" căci. Disputa este datorată în primul rînd neregularităţilor sau uzurii obiectului. mijlocul lanţului a devenit liber. Cubul de metal găsit la Schondorf. Desprinzîndu-se din bucata de combustibil. „Obiectul” era în perfectă stare de conservare. a.. aspectul nu poate fi decît rezultatul acţiunii mîinilor îşi inteligenţei umane. forma vasului a rămas clar imprimată. Era înglobat în minereul de argint şi. ridicîndu-1. obiecte similare fiind descoperite şi în minele de cărbune din Scoţia.

parcă mai uşor de acceptat. Editura Junimea. în timp ce-şi ara ogorul. se estimează o vechime de cîteva sute de mii de ani ! • PIESE străvechi confecţionate din aluminiu au mai fost descoperite numai în mormîntul generalului chinez Ciu-Su (265—316 e. bismut (0. galiu (urme).).20%). domnitoare în timpul generalului Ciu-Su.. argint (0. o ciudată mască de fier şi argint.N. cînd acest metal a început să fie produs de fapt abia la sfîrşitul secolului trecut (singurul procedeu industrial fiind şi astăzi electroliza aluminei topite) ?” (Florin Gheorghiţă..0002%). format din 12 elemente diverse.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU asamblat. Elementul principal era aluminiul (89%)!. chiar dacă nu avem nici o informaţie despre antica tehnologie de obţinere a foarte modernului material.0023%). a cărei vechime ar putea fi egală cu cea a obiectului de la Aiud. staniu (0.M. la Sullivan Country. Poate a fost confecţionată în timpurile moderne şi ulterior îngropată pentru a pune în încurcătură pe 23 . Cataramele de centură compuse din 85% aluminiu. atunci numărul obiectelor fabricate din el ar fi trebuit să fie mai mare.33%).11%). masca nu se încadrează în patrimoniul nici unei culturi cunoscute.2%).0024%). zinc (1. tehnologia presupusă pentru fabricarea obiectului depăşea cu mult posibilităţile amerindienilor. Pe suprafaţa sa inferioară şi lateral. siliciu (2. dintre care unele au fost foarte puternice. Dar numeroasele şi extrem de interesantele descoperiri arheologice chineze nu confirmă ipoteza. Conform opiniei experţilor. mult mai recente decît piesa din Aiud. Deci. Enigme în Galaxie.84%).) Din buletinul emis de centrul de cercetări al I. apare mult mai probabilă ideea că respectivele catarame au fost realizate dintr-o bucată de aliaj de aluminiu găsită şi nu produsă de meşterii imperiului. elementele recîştigîndu-şi parţial structurile proprii. dozate în diferite procente.C.81%). nichel (0. Restul elementelor componente sînt următoarele (în ordinea mărimii procentelor determinate) : cupru (6. (Măgurele) rezultă că metalul din care fusese uzinată piesa era de fapt un aliaj complex. Toate detaliile remarcate au indicat faptul că piesa a. obiectul prezenta urme ale unor lovituri repetate. un fermier a găsit. 1983). în ce împrejurări a găsit-o şi cum arăta piesa sau fragmentul respectiv ar putea spune cronicile dinastiei Tsin.0003%).N. Existenţa lor este. Cine.. Missouri.n. În plus. Dacă vechii locuitori ai Chinei cunoşteau secretul producerii aluminiului. zirconiu (0.P.. plumb (0. Deci piesa respectivă a fost prelucrată dintr-un aliaj de aluminiu. aparent. din acest motiv. cadmiu (0. cobalt (0. făcut parte dintr-un ansamblu funcţional (. Bazat pe faptul că aliajul „îmbătrînise”. suprafeţele erau oxidate pe o adîncime mai mare de 1 mm iar stratul de sedimente sub care a fost găsit obiectul depăşea 10 m grosime.41%). • ÎN 1879. 10% cupru şi 5% mangan sînt. Cum este posibil aşa ceva însă.

fragmente de cochilii fosile. au constatat că densitatea metalului era dublă faţă de cea normală. dat ceva mai fină decît agata sau jaspul. Conglomeratul mai conţinea „două obiecte metalice nemagnetice asemănătoare cu un cui şi o şaibă. Lane şi Virginia Maxey. le făcea casante ca sticla (!). ci „o secţiune perfect circulară dintr-un material dur.. Peru. frecînd bucăţi de fier. • DAR multe din statuetele de aur şi argint realizate de străvechii locuitori ai Americii de Sud şi Centrale stîrnesc uimirea specialiştilor şi invidia tehnologilor.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU arheologi. acesta nu conţinea o cavitate.. Fusese cules dintr-un loc ce atingea aproximativ 1290 m altitudine. • PE vremea lui Ludovic al XIII-lea. Dacă este aşa. cum se întîlneşte la majoritatea geozilor. au ajuns la circa zece kilometri nord-est de Olancha. Par făcute dintr-o singură bucată. cu care. statul California. un alchimist. A doua zi. . Lucrurile s-au petrecut în sec. aparent ceramic. Poate că era vorba de o simplă poveste sau în cel mai rău caz de un truc de prestidigitator…. fără vreo urmă vizibilă de sudură. Wallace A. îmbinate alternativ şi nimeni nu poate spune încă ce metodă a fost utilizată. Acest strat era hexagonal şi părea să formeze o carcasă în jurul discului de ceramică. căutători de minerale semipreţioase. Miezul metalic al discului răspundea atracţiei unui magnet. topit şi transformat în bijuterii. se lăuda că stăpîneşte formula unui produs. în urmă cu 1000 de ani. spărgînd trofeul. cu atît mai mult cu cît nu s-a păstrat nici o fârîmă din ciudatul material. aflat la 100 m deasupra albiei secate a lacului Owens. După opinia lui Mike Mikesell. pe nume Meuves. Unele piese sînt asamblate din mai multe elemente de aur şi argint. Virginia Maxey şi Wally Lane.Şi o surpriză PE 13 februarie 1961. apa avea un nivel mult mai ridicat. străbătînd cărările munţilor Coso. Bike Mikesell. a cărui compoziţie a refuzat s-o divulge. Treimea interioară a crustei părea compusă dintr-o substanţă similară lemnului pietrificat. Unul dintre specimenele cu care-şi umpluseră rucsacii purta încrustate mai multe. deci prezenţa cochiliilor nu reprezenta nimic ieşit din comun. • SE SPUNE că bijutierii din Lama. XVI. avînd în centru un ax de metal strălucitor. atunci numărul glumeţilor şi al glumelor de acest soi este surprinzător de mare implicînd eforturi şi tertipuri ce frizează mania sau chiar nebunia. dar sînt goale la interior. din care o fărîmă rămăsese intactă în timp ce restul se descompusese”. dar pînă astăzi enigma nu a fost încă soluţionată. 24 . intrînd în posesia unor lingouri de aur incaşe. Specialiştii afirmau că. de 2 mm diametru”. existau indicii că miezul ceramic fusese încastrat în cupru.

Willis. Dar. 25 . care povesteşte aventurile lui Rama. scrieri antice sanscrite.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Un cercetător a emis ipoteza că vechimea obiectului n-ar depăşi 100 de ani. „ Chiar dacă dorim să nu credem o iotă din cele spuse în acest articol. Journal”.Veda Melodiilor. Este mai prozaică decît ipoteza celor 500 000 de ani avansată de specialişti. Mahabharata. După ce l-a măsurat. tot rămâne undeva… în adâncul conştiinţei o bănuială că ceva nu e tocmai în regulă cu ceea ce am învăţat… cu ceea ce continuă să ni se spună peste tot de către ştiinţa oficială. Vedele: Rig-Veda – Veda Imnurilor. a căpătat aspectul de geod. un geolog. tehnologia bănuită şi destinaţia prezumptivă a obiectului nu se potrivesc epocii. examinînd fosilele încrustate în bulgărele de argilă. şi în această situaţie. Şi am să vă povestesc în continuare câte ceva despre unele din cele mai vechi documente istorice ale lumii. bujii electrice sau. datate 1500 – 1000 înaintea erei noastre. nodulului i-ar fi trebuit cel puţin 500 000 de ani. a încercat să facă o reconstituire a ceea ce putea fi ciudatul obiect.. pentru a atinge forma şi dimensiunile pe care le avea. Mahabharata considerată adesea cea de-a cincia Vedă. Concluzia este pur şi simplu uluitoare: piesa trebuia să fie nici mai mult nici mai puţin decît ceva în genul unei. epopeile indiene. şi Ramayana ( Calea lui Rama ) abundă de tehnologie mult mai avansată decât cea de azi. Yajur-Veda – Veda Invocaţiilor de Sacrificiu. Căzut în noroi. Sama-Veda . atribuită ascetului Valmiki. în cel mai rău caz. editor al „INFO.. în jurul lui s-a format o crustă care. radiografiat. Pentru cei interesaţi de marile mitologii ale popoarelor cele ce le voi spune acum nu constituie noutăţi. cîntărit şi analizat. este datată prin secolul şase înaintea erei noastre. un soi de dispozitiv electric avînd o destinaţie necunoscută. ale cărei texte sunt datate tot în mileniul doi înaintea erei noastre povesteşte despre războiul de cucerire a Indiei de către dinastia selenară a neamului Bharata. epopee eroică sanscrită. Paul J. întărită de căldura soarelui. şi Atharva-Veda – Veda Vrăjilor. prostu-i nou!” Unele din cele mai vechi scrieri ale omenirii. Dar. Vedele. povestesc despre invazia ariană din India antică. Chiar dacă se acceptă ipoteză unei vechimi minime de 100 de ani. Pentru ceilalţi… „Poanta-i veche. Ramayana. afirma cu toată autoritatea că. întrebarea „ce maşinărie circula la 1300 m altitudine în neumblaţii munţi Coso?” rămîne.

despre eroii lor civilizatori care zburau cu aparate pe care ştiinţa modernă abia începe să bănuiască ce erau… atât de avansate erau. după formă şi aspect sugerează ca sursă doar explozii nucleare… Aţi auzit vreodată despre artefactul descoperit într-o mină de pe continentul american. O altă caracteristică a acestor aparate era indestructibilitatea lor. oamenii se băteau cel mult cu suliţe şi arcuri. am învăţat la şcoală. dacă nu ştiaţi acest lucru. Conform scrierilor antice rezistau chiar şi la lovituri directe cu arme nucleare. decolând şi aterizând vertical. vitrificări care. ale mayaşilor. şi multe altele asemenea. Veţi întreba poate de unde ştiu. peste tot descoperim povestiri asemănătoare. ale căror deplasare stârnea furtuni de praf. dar mult mai 26 . ale incaşilor. Dacă cercetăm cu de-amănuntul mitologiile celţilor. Şi sumedenia de documentare istorice cu care mai marii ştiinţei moderne continuă să ne îndoctrineze. Marea majoritate a acestor care. sau pe cei care ne-au lăsat aceste scrieri după ce poate că la evenimentele respective participaseră părinţii sau bunicii lor ? De altfel evenimentele descrise în aceste epopei nu sunt unice. Iar descoperirile de genul celor descrise în articolul lui Sorin Ştefănescu. Puteau călători la fel de uşor atât în atmosferă cât şi în cosmos. artefact încastrat în stratul geologic şi despre care cei mai mari experţi militari au putut spune doar că e o armă. Capitala imperiului hitit a fost distrusă de o explozie nucleară. Toate astea în vremurile în care. Şi aflaţi. că sunt foarte multe cetăţi răspândite pe toată suprafaţa Terrei care prezintă vitrificări pe suprafeţe mai mici sau mai mari. sau dacă studiem scrierile sumeriene. Fireşte că nu am fost acolo să văd cu proprii mei ochi dar dacă m-aş duce aş găsi pământul vitrificat pe rază de mai mulţi kilometri şi scheletele rămase puternic radioactive. vin să aducă dovada că cele povestite de aceste scrieri străvechi sunt purul adevăr.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Cărţile acestea antice abundă de care zburătoare acţionate de motoare tunătoare. purtau numele de vimane şi erau capabile să se ridice la mari înălţimi de unde se vedea întregul glob pământesc cu toate continentele şi oceanele sale. Revedeţi în acest sens capitolul „Povestea-i veche” la pagina 187 din primul volum al acestei serii. spun mereu că atunci omul era un primitiv care se lupta cu suliţa sabia şi arcul… Pe cine să credem ? Pe cei care azi la distanţă de mii de ani de evenimentele descrise acolo ne spun că eram nişte primitivi. ale egiptenilor.

Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU avansată tehnologic decât ceea ce se face azi. Cu toate acestea frica că „ceilalţi” ar putea fi mai puternici a făcut ca arsenalul nuclear mondial să continue să crească până sa ajuns ca acum să avem potenţialul de a ne autodistruge de mai multe ori… Şi în acest caz ce rămâne ? Doar două opţiuni. Până când civilizaţia nu va înţelege că calea militară este una greşită. unele contemporane cu dinozaurii. Sau poate că nu… cine ar putea şti!? Oricum odată cu conştientizarea imensităţii pericolului reprezentat de armele nucleare. Ca atare trebuie să înţelegem de aici că sunt multe descoperiri arheologice. ( prin asta înţelegând ştiinţa cu care continuăm să fim îndoctrinaţi de pe băncile şcolii până la adânci bătrâneţe ) şi care sunt ţinute secret faţă de marea masă a populaţiei. Din păcate conştiinţa umană actuală nu e capabilă să cântărească corect… S-a ales deja… am pornit deja pe calea pe care au călcat înaintaşii noştri.. Dar tot de aici mai trebuie să mai înţelegem ceva.5 mii de ani şi pe care o cunoaştem doar din construcţiile sale monumentale. Pentru mai multe informaţii citiţi cărţile trecute în bibliografie. Cei avizi de putere. despre existenţa cărora oamenii de ştiinţă continuă să tacă. în scopul vădit de a menţine populaţia în ignoranţă pentru a putea fi mai uşor manipulată şi în ultimă instanţă stăpânită. forţa înspăimântătoare dezlănţuită. din copiile unor hărţi şi… fireşte din scrierile lui Herodot – anume civilizaţia atlantă… Oare cum au dispărut aceste civilizaţii?. care nu pot fi explicate de către ştiinţa convenţională. nu numai că nu toată populaţia globului s-a luptat de-a lungul erelor istorice doar cu ghioaga sau cu sabia. datorată sălbăticiei inconştiente a unei mici părţi dintre noi şi anume casta politico-militară….. care au evoluat până la stadiul în care suntem noi azi. Dovezile arheologice. războiul a început să 27 . şi ca atare nu pot înţelege pe ce principii funcţionează. ci chiar că în decursul acestor perioade au existat mai multe civilizaţii. a fost probabil dovada că în cazul unei greşeli am putea să distrugem însăşi planeta pe care locuim. probabil că Terra va mai suporta pe suprafaţa ei renaşterea unui număr de civilizaţii… asta în fericitul caz în care fie cea prezentă fie vreuna viitoare nu vor distruge planeta… Când între anii 1946 şi 1654 s-au efectuat testele nucleare în atolul Bikini din insulele Marshall. aceste scrieri străvechi precum şi mitologiile popoarelor ne şi spun cum au dispărut… Aşa cum riscăm şi noi să dispărem din moment în moment – prin autodistrugere. pentru ca brusc să dispară… Ultima este cea a locuitorilor actualului continent Antarctica civilizaţie dispărută acum 11.

A fost însă luat în derâdere. Ideile sale însă. anume genialul Nikola Tesla. nu i sa acordat nici o atenţie şi în 7 ianuarie 1943 a murit sărac şi singur într-o cameră de hotel din New York. tunurile meteo. în vederea obţinerii unor recolte mai bogate… Naivitatea tinereţii.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU fie privit din cu totul altă perspectivă. În anii dinaintea războiului. Când a realizat implicaţiile potenţial catastrofice ale acestui experiment s-a retras. de viaţă… Şi-mi amintesc cum. Unele din ele au fost de fapt chiar furate. căci vestitul fizician german a dezvoltat teoria ca urmare a unor convorbiri avute cu Tesla. Germenii acestei noi perspective fuseseră deja semănaţi cu 20 de ani înainte în timpul războiului mondial… Cel care făcuse asta fusese cel despre care am mai vorbit noi în aceste cărţi. au rămas. deţinută de mai multe puteri mondiale. 28 . Dar invenţia a rămas. Teoria relativităţii a lui Einstein a apărut datorită lui Tesla. Deci încă din timpul războiului Tesla a prezentat către conducerea Statelor Unite planurile unei arme supreme. aflându-mă elev la un liceu agricol. cum a fost Tesla. Oricum … cert este că ideile lui Tesla stau la baza a ceea ce urmează… Cu mâna proprie. capabile să dezintegreze la mare distanţă mii de avioane şi „chiar să despice pământul în două”. ea fusese deja trimisă de inventator marilor puteri ale lumii. şi cu ajutor divin În copilărie. după cum am mai scris în volumele precedente am fost pasionat de natură. ar fi dus la desfiinţarea definitivă a războiului. Cei bolnavi mintal au cu totul şi cu torul alte tipare de gândire… De fapt aceştia nu au nici un tipar de gândire… Şi de aceea sunt cu atât mai periculoşi. Tesla a fost primul consilier ştiinţific al vestitului experiment Philadelphia. şi chiar ca urmare a unei intuiţii geniale. Deşi pare aproape de necrezut la un om dedicat cu trup şi suflet nonviolenţei. de mecanismele ei. trebuie spus că el era convins că o armă supremă. de a inventa ceva în domeniul războiului. am fost încântat să citesc că s-au inventat construit şi folosit în anii precedenţi. Mi-amintesc cum în articolul respectiv se punea accentul pe potenţialul benefic al acestora… pe faptul că de acum vom putea grăbi sau dirija căderea ploilor. şi poate cultura generală mai slabă pe care o aveam atunci m-a împiedicat să înţeleg de fapt ce se ascundea sub această ştire. Logic aşa ar fi… Numai că logica se aplică la oamenii întregi la minte.

practicau aceste metode. în ultimii 5600 de ani de istorie. otrăveau fântânile şi se retrăgeau în codri atunci când necredincioşii prădători fie ei din este fie din sud veneau pe meleagurile noastre. Sacrificiul uman total al acestui război perpetuu este estimat la 3. De la primul arbore doborât pentru a construi o casă. Conform unuia din cei mai recunoscuţi specialişti militari ai ţării noastre. Lucrul acesta atunci în liceu m-a umplut de mândrie naţională… Deci prima ploaie artificială a fost provocată la Bucureşti în 1931 de către cercetătoarea Ştefania Mărăcineanu. sau domnitori. dacă nu se luptă cu cineva. 29 . Războiul ca o constantă generală a umanităţii a fost primul factor de intervenţie antropică în ciclurile fireşti ale naturii. celor din spaţiul Carpato – Danubiano – Pontic. cum spuneau romanii este o fiinţă prin excelenţă malefică… Dovadă că noi cei doritori de pace şi de linişte suntem o minoritate. a început războiul omului cu propria planetă. De când există. dacă nu acaparează pe căi mai mult sau mai puţin cinstite ceva… De fapt dezastrul s-a agravat continuu începând de acum mii de ani pentru ca proporţiile sale să atingă dimensiuni apocaliptice în prezent. s-au desfăşurat 14520 de războaie înregistrate oficial. Toţi am învăţat că dacii şi în general geţii construiau cetăţi fortificate. cu piatră. a reuşit de mai multe ori să provoace ploi. sau a face focul într-un cuptor de ceramică. fie ei cneji. generatoare de ploaie fuseseră inventate de foarte mult timp de o româncă.64 miliarde de oameni. Toţi am învăţat aceste lucruri. noi înşine am învăţat la lecţiile de istorie din ciclul primar cum înaintaşii noştri. pământ şi buşteni…. În tot acest timp a existat pace doar timp de 268 de ani. Toţi am învăţat că mai târziu marii domnitori ai celor trei principate române. în acest domeniu. Se ştie. domnul general de brigadă Emil Străinu. Cei mai mulţi în jurul nostru nu au linişte dacă nu supun pe cineva. dacă nu înşeală pe cineva. Cercetările sale au intrat imediat în atenţia comunităţii ştiinţifice internaţionale. pe alte meleaguri de-a lungul zbuciumatei istorii a pământului. În 1934 în Algeria. Acela a fost de fapt începutul sfârşitului…. Şi alţii. care ulterior a continuat cercetările în domeniu sub auspiciile guvernului francez.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Primele tunuri meteo. au ţinut piept cotropitorilor folosindu-se de avantajele oferite de natură…. pârjoleau recoltele. omul a intervenit în ciclul natural al naturii. Dar probabil că mai puţini ştim că aceste tactici de luptă au fost printre primele metode de război geofizic… Acest fel de a duce războaie nu a fost specific numai nouă. Homo Homini Lupus.

de planeta pe care trăieşte. fără a ne încurca cu generatoare. dar şi în prezent neînţeleasă decât de foarte puţini. Am mai spus eu că inconştienţa celor care conduc economia mondială ( activitatea umană în ansamblul ei ) este atât de mare încât nu pot vedea dincolo de bani faptul că se autodistrug… Acest război împotriva propriei noastre planete. actualul sistem energetic mondial. El a avut o idee nebunească pentru acea vreme. că sistemul atmosferă pământ. Nu era necesară decât o antenă pentru transmiterea acestei energii şi o alta pentru captarea ei. uşor sărăcit şi îngenuncheat. Genial de simplă această idee ar fi dat posibilitatea oricui. va fi de asemenea posibil a fi descărcat tot în orice punct al planetei. La captare un transformator aducea energia captată la parametri necesari folosirii de către aparatura electrocasnică. Acest lucru nu a convenit marilor potentaţi ai lumii de atunci şi savantul a fost împiedicat să-şi mai continue cercetările şi prin discreditare. El ştia. o armă deosebit de puternică. dar el a ştiu încă de atunci că sistemul pe care-l implementase şi care deja se răspândise. staţii de transformare. Anume că sistemul de injecţie al energiei în ionosferă poate fi folosit şi ca o armă.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Din urmă cu circa 300 de ani odată cu revoluţia industrială. descoperise de-a lungul cercetărilor sale referitoare la curenţi de înaltă frecvenţă şi putere. şi mai exact Ionosferă – Pământ constituie un condensator imens. marginalizare şi respingere a fost uşor. ca un dat de la creator. 30 . Cel mai mare om de ştiinţă al tuturor timpurilor. la fel cum folosim aerul pe care-l respirăm. omul nu a mai avut nici un gram de respect faţă de natură. Visul lui de a oferi umanităţii energia planetei. din orice punct aflat pe suprafaţa planetei să poată folosi energia electrică nelimitat şi fără oprelişti. şi înţelesese că dacă acest condensator va fi încărcat cu energie din orice punct al planetei. El însă descoperise făcând aceste cercetări şi un alt lucru interesant. Nicolae ( cum îmi place mie să-i spun ) Tesla a ştiut că planeta e pe cale să piardă războiul acesta. stâlpi şi miliarde de km de cabluri electrice. ba chiar malefic. gratuit a fost stopat de oligarhii vremii. a avut până acum două sute de ani un singur învingător. În ultimele două secole însă situaţia s-a schimbat radical…. purtat de mii de ani. De fapt diferenţa între caracterul benefic şi cel malefic al sistemului era făcută de frecvenţa şi tipul undelor induse în cavitatea Shuman. Calculase de asemenea şi capacitatea acestui condensator. este imperfect. Acest condensator a primit ulterior denumirea de „Cavitate Shuman” el fiind de fapt mai mult decât un simplu condensator fiind un rezonator.

Acesta ca principiu de funcţionare era asemănător unui laser. Astfel în data de 30 iunie 1908 el a avut confirmarea reuşitei funcţionării acestei arme în momentul în care a declanşat o imensă descărcare de energie în taigaua siberiană mai exact în Tunguska. elitele militare au ajuns într-adevăr la concluzia că războiul.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Atunci a înţeles că e posibil cu un dispozitiv concentrator de energie să se poată lovi la mare distanţă orice ţintă cu urmări devastatoare. pe care l-a numit „Raza Morţii”. unde a devastat 2500 kilometri pătraţi de pădure în doar o fracţiune de secundă. Atenţia lor s-a îndreptat în cu totul alte direcţii decât dezvoltarea armelor clasice. s-au făcut experienţe cu diferite otrăvuri şi substanţe chimice. După experienţă. de fapt unde scalare. sau un asteroid. acest dispozitiv emitea un fascicul de unde electromagnetice polarizate. şi fireşte lucru care azi se recunoaşte timid pe ici pe acolo s-au lansat în lume 31 . După succesele exploziilor nucleare din insulele Marshal. Într-o oarecare măsură a reuşit. A construit dispozitivul energetic respectiv. impresionat de potenţialul armei a demontato şi întreaga sa viaţă s-a ferit să discute despre ea în alţi termeni decât ca o ipoteză de realizare. Ştiinţa oficială continuă şi azi să declare că acolo ar fi explodat o cometă. Atunci şi-au îndreptat atenţia spre alte forme de agresiune. Rezultatul e că de-a lungul „Războiului rece” au apărut atât de-o parte cât şi de cealaltă. unele dispozitive care cu greu mai pot fi numite arme. aşa cum îl cunoştea omenirea până atunci este inutil prin potenţialul catastrofic pe care-l are. avertisment pe care oficialităţile americane l-au ignorat. nu înainte de a lansa un serios avertisment. Şi pornind de la cercetările lui Tesla cel puţin cele două mari superputeri ale lumii. Mai târziu. unele surse spun că ar fi donat planurile „Razei Morţii” marilor puteri ale lumii. el a înţeles că urmările pe termen lung ale acelor experienţe vor fi dezastruoase pentru omenire şi s-a retras din colectivul de oameni de ştiinţă. au iniţiat o lungă serie de cercetări şi experienţe. atunci când a început să se desfăşoare experimentul Philadelphia. Spere sfârşitul vieţii. Dar în vreme ce laserul emite un fascicul de lumină polarizată de înaltă energie. fiind vizate domenii cum ar fi influenţarea minţii umane sau a condiţiilor geoclimatice ale unor regiuni mai mult sau mai puţin întinse. în ideea că acestea fiind astfel dotate cu această armă ar fi ajuns să considere războiul ca fiind inutil.. Tesla.. evitând cu grijă să aducă vorba despre experienţa efectuată de Tesla în dimineaţa zilei de 30 iunie 1908. S-au făcut experienţe pe grupuri largi de oameni cu diferite aparate care influenţează electromagnetic ciclurile normale de funcţionare ale creierului.

pe de altă parte furtunile solare tot mai puternice.S. şi în special în ionosferă mari cantităţi de energie.A. în drumul său prin galaxie. duce implicit la intensificarea activităţii energetice a soarelui.I.C. Aceasta e o centura energetică extrem de puternică.. Datorită acestor emiţătoare extrem de puternice asistăm mai ales în ultimii 20 – 30 de ani la fenomene meteorologice inexplicabile apărute în zone în care nu au mai existat nicicând… Datorită folosirii acestor emiţătoare avem manifestările meteo din ce în ce mai sălbatice la care asistăm… Aceşti emiţători mânuiţi de către nişte minţi bolnave au dezechilibrat uriaşul motor hidroclimatic al Terrei.A. Suedezi. oarecum asemănătoare centurilor van Allen terestre. şi fireşte a întregii atmosfere terestre. E vorba de sistemul de antene american numit H. care fireşte devine mai activ. dar sunt camuflate sub pretextul că sunt destinate unor cu totul alte scopuri ştiinţifice decât cele pentru care sunt folosite de fapt.P. furtunile sale solare fiind mai puternice. Pătrunderea sistemului solar în această regiune energetică a galaxiei. Dar poate mai grav decât acestea au fost experienţele care au fost făcute în ultimii 50 de ani atât de către ruşi cât şi de către americani.C.R.R. şi pe de altă parte o supraîncălzire a ionosferei. 32 . care injectează în atmosfera terestră.I. Aceşti emiţători sunt o parte a cauzei încălzirii globale. şi au făcut ceva mult mai grav…. Acestea emiţătoare sunt cunoscute opiniei internaţionale. etc.. datorită faptului că fiind extrem de mari nu au putu fi ascunse. cel suedez – H. cel Norevegian – H.S. în aceşti ultimi ani pătrunde în centura de energie galactică.T.A. Chinezi. şi ca atare bombardamentul energetic suportat de pământ este dublu. extrem de periculoşi cum ar fi Ebola sau HIV.A.F.U. (High Frequency Active Auroral Research Program (programul de cercetare asupra frecvenţelor înalte auroreale active) cel rusesc – S. nu mai respectă strict ciclul cunoscut de 11 ani. Pe de o parte energia galactică ( cosmică ) crescută. Anume au slăbit capacitatea de apărare a Terrei împotriva agresiunilor cosmice şi solare. Aceste experienţe au avut ca urmare o degradare accentuată a capacităţii atmosferei de a filtra radiaţiile cosmice. Astfel s-au conceput şi realizat pornind de la ideile lui Tesla emiţătoare extrem de puternice.A. în privinţa influenţării condiţiilor geoclimatice. etc. mai intense şi mai neprevăzute. Cea de-a doua parte este naturală. datorată faptului că sistemul solar care are o evoluţie ciclică. cu scopul de a influenţa clima pe regiuni întregi.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU viruşi obţinuţi prin inginerie genetică.

în vreme ce în restul teritoriului ţării acest nivel se apropie simţitor de aceiaşi valoare. Un alt fenomen care vine să agraveze situaţia este acela că Pământul se află în proces de inversare a polilor. Trebuie de subliniat încă odată că această radiaţie solară nu este singura care ne agresează în aceşti ani. Ca o confirmare a adevărului celor spuse mai sus. ci sunt şi infraroşii. în stânga locul sistemului solar în galaxia noastră Calea Lactee iar în dreapta o imagine care sugerează lupta câmpului magnetic terestru cu radiaţia solară. raze x. Ei bine deja o parte din presa rusească având ca surse de informaţii cercuri militare. Zilele acestea pe litoralul românesc nivelul mediu al radiaţiei ultraviolete a crescut de aproape zece ori. şi fireşte şi mijloace media Internet. ci ea vine ca urmare a faptului că acum străbatem zona de maxim energetic al radiaţiei galactice fiind aliniaţi pe planul galactic lucru ce se întâmplă odată la 26 000 ani. Roiul stelar local al pleiadelor în jurul cărora orbitează soarele nostru ocoleşte galaxia împreună cu întregul braţ galactic odată la 200 milioane de ani. Ca urmare radiaţia care ajunge la sol cu niveluri de multe ori crescute. în chiar momentele când scriu aceste rânduri peste cinci sute de mii de hectare de pădure ard în incendii devastatoare. raze corpusculare etc. Şi ar trebui să ţinem seama de faptul că nivelul de maxim al activităţii solare este încă departe. Ca atare veţi întreba poate care vor fi consecinţele şi ce este de făcut ? 33 . normal acesta trebuind să fie undeva prin anul 2014 – 2015. Ca atare am putea spune că însăşi natura ne avertizează. nu e doar ultravioletă. Cantităţile imense de cesiu şi stronţiu radioactiv sunt astfel ridicate în atmosferă odată cu perdeaua de fum de câteva sute de kilometri care s-a întins deja deasupra unei bune părţi din continent. Iată în imaginea de mai jos. unde gama. în centrul acestor incendii aflându-se capitala Rusiei şi ce e mai grav zona centralei atomice Cernobîl.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Asta în condiţiile în care experienţele militare ale celor două mari superputeri inconştiente au diminuat puterea şi capacitatea scutului de apărare al globului terestru. este şi el puternic diminuat. Acea zonă este puternic contaminată cu reziduuri radioactive rămase în urma exploziei de acum 24 de ani. acuză ca sursă ale incendiilor atacurile geoclimatice efectuate de americani. Asta face că şi câmpul magnetic terestru – scutului de apărare împotriva agresiunilor radiante externe.

putând afecta chiar şi întreaga suprafaţă terestră. şi în privinţa civilizaţiei umane. acestea nemaifăcând faţă se vor arde. vor dispărea în continuare o serie întreagă de specii de plante şi animale. sistemul energetic internaţional să se ardă. 34 . care fac ca în aceşti conductori să apară curenţi de sensuri contrare celor care au indus curentul respectiv. de calculatorul sau televizorul pe care le avem în casă. Într-o asemenea situaţie ar fi practic imposibilă repunerea în funcţiune a sistemului energetic atât timp cât nivelul ridicat al radiaţiei se va menţine. Şi din păcate sunt zeci de mii de ani de când pământul a trecut ultima dată prin această centură şi nu avem cum să ştim ce nivel energetic are. Dacă se va întâmpla asta se va întâmpla nu ici şi acolo ci pe mari suprafeţe. sau de staţiile de telecomunicaţii destinate dirijării traficului aerian şi maritim. depinzând de gradul de inteligenţă şi responsabilitate al fiecăruia.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Consecinţele pot fi de la grave până la catastrofale. indiferent că va fi vorba de telefonul mobil de aparatul de radio. Acest lucru se poate întâmpla doar în situaţia în care nivelul energetic cosmic al centurii energetice galactice este mult peste orice previziune. În această situaţie de asemenea vor fi afectate aproape în totalitate şi echipamentele electronice. ( vestita şi arhicunoscuta poezioară – „eu curentul cel indus totdeauna m-am opus cauzei ce m-a produs”) Cantitatea aceasta imensă de radiaţie care va atinge solul va induce în conductorii reţelei internaţionale indiferent că aceştia sunt parte a centralelor electrice ( generatoare ) a staţiilor de transformare sau a liniilor de transport. va creşte mult numărul naşterilor malformate. curenţi turbionari puternici care vor suprasolicita echipamentele. În următorii ani se vor înmulţi exponenţial decesele cauzate de cancere în general şi de cancerele de piele în special. lucrul cel mai grav care ar putea să se întâmple ar fi ca datorită cantităţii uriaşe de raze cosmice şi solare ajunse la sol. Cum aşa ? Ştim că orice deplasare de purtători de sarcină induce în conductori câmpuri magnetice.

precum şi întreaga industrie constructoare de maşini şi de alte bunuri de larg consum.2 s. albastră sau maro. să se protejeze prin îmbrăcăminte uşoară dar densă. dat fiind că vor colecta nu doar energia specifică nivelului actual energetic. deci odată cu căderea sistemului energetic global. mai puţin sau de loc lucru în soare mai ales în zilele în care radiaţia solară este directă.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU În situaţia în care se va întâmpla asta. Şi spun asta ţinând cont că practic la ora actuală întreaga industrie mondială se bazează pe acţionări electrice. din moşi strămoşi. omenirea va fi aruncată pentru o perioadă destul de îndelungată înapoi în evul mediu. Această perioadă va fi mai scurtă sau mai lungă în funcţie de capacitatea noastră de reacţie şi de a ne uni pentru a pune umărul la revenirea la normal. ci energia crescută ca urmare a bombardamentului energetic solar şi cosmic din acele momente. de ce oare nu s-a găsit o metodă de a folosi această energie. uşoară şi de culoare închisă protejează cel mai bine împotriva radiaţiei solare puternice. Practic acestea vor funcţiona mai eficient atunci. vor cădea şi industriile extractoare şi de distribuţie ale gazelor naturale. răspunsul la întrebarea ce e de făcut. Durata descărcării este de 0. Temperatura din canalul de 35 . E clar că de captat o putem capta. Cerul ca sursă de energie După cum am văzut cantitatea de energie care ne vine din cosmos şi de la soare este imensă. petrolului şi cărbunelui. că această îmbrăcăminte densă. Cine poate să lucreze noaptea să o facă. cine nu poate. se poate proteja. Mulţi dintre noi probabil că ne-am întrebat atunci când am aflat că fulgerele sunt descărcări electrice. Cine vrea cu adevărat. Iar pentru situaţia că s-ar întâmpla scenariul cel mai grav şi anume căderea sistemului energetic global. de vreme ce de aproape trei secole folosim cu succes paratrăsnetele. de culoare verde. Ce e trăsnetul sau fulgerul ? Este o descărcare de-a lungul unui canal de aer ionizat ce poate avea diametrul de 500 – 600 cm şi lungimea până la 20 km. Vor continua să aibă curent electric doar cei care vor şti să-l colecteze din mediul înconjurător cu ajutorul diferitelor dispozitive de energie liberă. Mai puţină sau de loc plajă. este constituit de însăşi întregul subiect al acestui ciclu de trei cărţi. Concret nu ştiu cât va fi dar poate fi de la câteva luni la zeci de ani… Ce e de făcut ? În primul rând să devenim conştienţi de acest pericol şi să ne organizăm viaţa ca atare. V-aţi întrebat vreodată de ce tuaregii umblă îmbrăcaţi din cap până în picioare în burnuzurile lor de culoare albastră prin cuptorul deşertului Sahara ? Pentru că ei ştiu.

Acestea sunt nu doar cele pe care le ştim. furtună care induce în câmpul magnetic terestru oscilaţii. se încarcă electric prin frecarea dintre ele sau prin interacţiunea lor cu praful atmosferic şi cu radiaţiile cosmice şi solare care pătrund până aici. Care ar fi sursele de energie de deasupra capetelor noastre ? Astfel. Ei bine aceste oscilaţii pot fi captate la fel cum sunt captate osculaţiile undelor radio de telecomunicaţii.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU descărcare este de 18000˚C. iar tensiunea poate atinge 109V. ci şi o serie întreagă de alte tipuri de descărcări pe care nu le vedem. ionii şi atomii de tritiu aduşi de vântul solar. Toţi au ajuns la invenţiile lor după ce au studiat comportarea electricităţii atmosferice şi a fulgerelor. 36 . Partea din atmosferă care absoarbe cea mai mare cantitate din aceste particule poartă aşa cum am mai spus numele de ionosferă. Aceştia pătrund în atmosfera terestră ionizând-o. ioni ci nu purtători de sarcină ( electroni sau protoni) Tocmai în acest fapt constă până în prezent neînţelegerea posibilităţii de a colecta această energie. Deci hai să recapitulăm un pic. Din această succintă enumerare rezultă că de fapt cea mai mare cantitate a energiei aflată deasupra capetelor noastre constă de fapt în atomi încărcaţi electric. Una peste alta atmosfera se află în permanenţă într-o stare de furtună electrică. Acest lucru a fost făcut posibil de câţiva oamenii începând cu ultimii ani ai secolului 19 şi până prin anii 70 ai secolului trecut. deşi se ştie că cantitatea de energie de deasupra capetelor noastre este enormă. să se considere că această energie nu poate fi folosită colectarea şi utilizarea ei fiind considerată nepractică. ar fi particulele cosmice care intersectează orbita terestră şi protonii. O altă sursă de energie ar fi particulele de vapori de apă ( norii ) care în mişcarea lor prin troposferă atât vertical cât şi orizontal. Ar fi ca şi cum am încerca să folosim o baterie încercând să conectăm consumatorul la circuitul ei intern ci nu la cel extern. Un astfel de oscilator ar trebui adus în stare de rezonanţă cu câmpul magnetic terestru. fulgere şi trăsnete. Această descărcare electrică o numim fulger când are loc între doi nori şi trăsnet când se produce între nori şi pământ. Din păcate durata extrem de mică şi puterile extrem de mari fac ca aceste descărcări să nu poată fi utilizate practic. Am spus că aceasta devine astfel un amestec de plasmă şi gaze. Dar am spus că toată această cantitate de electricitate înmagazinată atât în partea superioară cât şi în cea inferioară a atmosferei dă naştere la descărcări electrice. Asta a făcut ca de-a lungul timpului. Adică dacă am avea un oscilator acordat pe frecvenţa acestor oscilaţii am putea capta energia lor. Prin acest amestec o parte din particulele solare şi cele cosmice pătrund totuşi până la suprafaţa pământului.

2 MHz ) produc aprinderea instantanee a corpurilor de iluminat. Intrigat. cu proprietăţi foarte asemănătoare cu ale fulgerelor naturale. A descoperit faptul că descărcările de curent continuu de înaltă tensiune în timpi extrem de scurţi. Obiectele supuse trenurilor de asemenea impulsuri intră în vibraţie şi sunt mutate din loc. bancurile de condensatori şi eclatoarele ) în scopul de a maximiza fenomenul. nu produc şoc electric şi nici electrocutări. - - 37 . prin condensatori şi la frecvenţe de repetiţie foarte ridicate au ca rezultat apariţia unor fenomene surprinzătoare. Din păcate cu toate că a respectat întocmai metodica desfăşurării experienţelor conform recomandărilor lui Hertz nu a reuşit să confirme existenţei undelor descoperite de acesta. Prin aceste cercetări Tesla a renunţat definitiv la sistemul său electric alternativ polifazat şi s-a dedicat cu trup şi suflet în cercetarea curentului continuu pulsatoriu de înaltă frecvenţă stabilind următoarele fenomene a căror apariţie este funcţie de timpii cât durează descărcările: impulsurile mai lungi de 100 de microsecunde ( 10 la 5 KHz ) produc unde mecanice de mare putere distructivă. sau „energie radiantă” cum a numit-o Tesla. a descoperit ceva ce avea să-i schimbe radical tot viitorul. Tesla a perfecţionat aparatele cu care lucra. un înveliş de electricitate statică. (dinamuri.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Tesla Primele cercetări le-a făcut Tesla care. Circulaţia curentului continuu pulsatoriu de înaltă tensiune şi frecvenţă făcea să apară la suprafaţa cablurilor. impulsurile cu lungime de o microsecundă ( 1 MHz ) produc unde calorice resimţindu-se o încălzire fiziologică foarte puternică. impulsurile mai scurte de 100 de microsecunde ( peste 10 KHz ) sunt perfect sigure fiziologic. prin 1889 a început studiile sale în vederea confirmării existenţei undelor descoperite de Hertz. Prin aceste cercetări. impulsurile mai scurte ( peste 1. s-a pornit pe cale care avea să-l ducă la construcţia vestitului său transformator şi ulterior la conceperea sistemului energetic global fără fir. impulsurile cu durată cuprinsă între 20 şi 50 microsecunde ( 50 la 20 KHz ) produc descărcări fantastice de energie din mediul înconjurător sub formă de electricitate rece. În decursul diferitelor încercări pe care le-a făcut pentru a înţelege unde e greşeala. pentru a-i putea stabili toate caracteristicile şi eventualele utilizări.

Aceste cercetări au avut ca rezultat apariţia cunoscutului transformator Tesla. unde am văzut cum se produc fulgere artificiale. în dreapta unul aproape identic în funcţiune. se ajunge la generarea de lumină de diferite lungimi de undă. Iar în partea stângă jos îl vedem în funcţiune pe cel care se află în interiorul televizorului şi anume e vorba de transformatorul de linii. Dar foarte puţini ştiu că în interiorul oricărui televizor există un asemenea transformator. în diferite reportaje tv. iar şi mai jos se ajunge la efecte de răcire. Iată câteva imagini ale acestor transformatoare. Are neapărat nevoie de un circuit de acordare. În continuare iată transformatoarele construite de Tesla: 38 . În secundarul acestui transformator curentul electric nu are absolut de loc intensitate având 0 amperi şi foarte înaltă tensiune.. Toţi am avut ocazia de a vedea un asemenea transformator.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU - dacă se continuă prin scăderea duratei sub aceste limite. este un transformator fără miez şi se comportă cu totul altfel faţă de un transformator electric obişnuit. Alături. În primul rând acest transformator lucrează atât cu curent alternativ cât şi cu impulsuri de curent continuu. Acest transformator este un aparat deosebit . În partea de sus se vede un asemenea transformator modern. Şi de asemenea şi mai puţini cunosc că acest transformator prin faptul că lucrează cu impulsuri de curent continuu ale căror lungime se poate regla e capabil să producă toată gama de efecte înşirată mai sus. căci lucrează numai la rezonanţă.

Iată trei scheme electronice de bază ale lui: 39 . Un asemenea transformator încălzeşte un volum de 10 000 metri cubi cu un consum de doar câteva sute de waţi. este nesperat de simplu constructiv şi ar putea fi construit de orice electrician sau electronist amator. tot prin aceste transformatoare.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Şi iată de asemenea o fotografie a lui Nikola Tesla în atelierul său între transformatoarele sale: În atelierul lui Tesla unde se aflau mai multe asemenea transformatoare. lămpile fluorescente luminau fără a fi conectate la reţeaua naţională de curent alternativ. Acest transformator. atelierul era încălzit. oricât ar părea de surprinzător.

nu este un curent transformat de transformatorul respectiv ci este un curent rece colectat din mediul 40 . Ca urmare trebuie foarte multă atenţie la respectarea normelor de protecţie a muncii. Poate tocmai de aceea nu ştim prea multe despre el. Practic este un curent electric de tensiune care poate ajunge la milioane de volţi dar fără absolut nici o frântură de intensitate ( 0 A ). Subliniez încă odată. curentul asemănător fulgerelor care apare în secundarul acestui transformator. în funcţie de mărimea sa. Trebuie însă să atrag atenţia că în secundarul său apar tensiuni de multe sute de mii sau chiar milioane de volţi. Acest fapt face în primul rând ca acest aparat să fie o ciudăţenie care încalcă legile termodinamicii. puterea din secundarul său este de mii de ori mai mare decât în primar. Sunt lucruri pe care unii au interes să nu le ştim… Interesant este faptul că Tesla a constatat că conductorii cu care este bobinat acest transformator nu conduc curentul electric ca la alte transformatoare. De asemenea lucrul interesant şi aproape de necrezut este faptul că dacă se măsoară curentul din secundar se constată că nu prezintă nici o intensitate. Asta pentru că el are capacitate de a colecta energie din mediul înconjurător. ci pur şi simplu curentul electric care apare în secundarul său sub formă de „curent electric lichid” cum spunea Tesla se deplasează pe suprafaţa bobinelor ci nu prin ele şi provine conform afirmaţiilor sale din eter. Un lucru puţin cunoscut despre el este faptul că puterea şi subliniez. Consumul de la reţea al lui este extrem de mic.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Cei care au acces la internet pot găsi nu numai asemenea scheme ci şi instrucţiuni detaliate pentru construcţia unui asemenea transformator. practic este tensiune pură.

Stau mărturie a preocupărilor sale următoarele brevete : .645576 „System Of Transmission Of Electrical Energy” .685012 „Means For Increasing The Intensity Of Electrical Oscillations” . Cercetările legate de curentul electric pulsatoriu l-a dus pe Tesla la concluzia că pământul împreună cu ionosfera formează un condensator imens. Aici ca urmare a cercetărilor sale asupra fulgerelor a reuşit să pună la punct bazele teoretice şi practice ale „Sistemului mondial de transmitere eterică a energiei”.723188 „Method Of Signaling” . perfecte de durată foarte scurtă care se succed cu o frecvenţă foarte ridicată. poate fi încărcat cu energie electrică şi poate fi de asemenea descărcat în orice punct al armăturilor sale.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU înconjurător ca urmare a funcţionării transformatorului cu impulsuri de curent continuu. Acest sistem care are ca componentă 41 . Tesla a constat că acest curent poate fi injectat în mediu la fel de uşor cum este colectat.787412 „Art Of Transmitting Electrical Energy Through The Natural Mediums” . Condiţia esenţială pentru apariţia acestui fenomen sunt impulsurile de curent continuu. Acest condensator ca orice condensator normal. De aceea a hotărât să continue cercetările în Colorado Springs o zonă vestită pentru densitatea descărcărilor electrice naturale şi pentru puritatea aerului. Dar pentru a pătrunde mai adânc în intimitatea fenomenului generării şi a proprietăţilor acestei electricităţi avea nevoie de un atelier mai mare.685957 „Apparatus For The Utilization of Radiant Energy” .685953 „Method Of Intensifying And Utilizing Effects Transmitted Through Natural Media” .685958 „Method Of Utilizing of Radiant Energy” .685956 „Apparatus For Utilizing Effects Transmitted Through Natural Media” .685955 „Apparatus For Utilizing Effects Transmitted From A Distance” .611735 „Electric Circuit Controller” .725605 „System Of Signaling” . În acest scop a conceput şi a brevetat o serie de dispozitive şi aparate care să-i înlesnească realizarea acestui deziderat.685954 „Method Of Utilizing Effects Transmitted Through Natural Media” . adică în orice punct de pe suprafaţa pământului.1119732 „Apparatus For Transmitting Eleectrical Energy” În urma cercetărilor sale Tesla a observat o asemănare frapantă între electricitatea rece „eterică” sau „radiantă” cum a numit-o şi comportarea fulgerelor naturale.

Iată o asemenea schemă: Aici trebuie făcută o remarcă. gratuit şi extrem de sigur. transformatorul acesta poate fi construit de orice electronist cu cunoştinţe medii. Conform schemelor moderne acesta poate fi comandat de oscilatoare făcute cu cel mai banal circuit integrat oscilator şi anume cu cunoscutul circuit 555. Pe atunci nu se putea pune problema obţinerii acestor impulsuri la tensiune joasă. Aceste impulsuri trebuiau să aibă o tensiune destul de mare de ordinul a mii de volţi înainte de intrarea în primarul transformatorului amplificator. datorită faptului că este un transformator rezonant şi e capabil să lucreze la frecvenţe variabile ajungând la zeci de milioane de hertzi şi pentru că poate lucra atât în curent alternativ cât şi în curent continuu pulsatoriu. Tesla a luptat mult să dezvolte tot felul de comutatoare şi eclatoare mecanice. Acest lucru l-a adus fireşte în conflict cu potentaţii finanţişti ai timpului. concomitent cu o oprire şi pornire a lor cât mai fermă. poate asigura energia unei clădiri cu consumuri insignifiante. Numai astfel se puteau obţine trenuri de impulsuri repetabile cu frecvenţe ajungând chiar până la un GHz.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU principală transformatorul amplificator ar fi asigurat oricărui cetăţean de pe glob atât energie cât şi transmisia de informaţii. Acest lucru deoarece pe atunci materialele cu care se puteau construi transformatoarele nu asigurau funcţionarea acestora la 42 . fără cablurile şi sistemul complicat de staţii de transformare de azi. îl făcea ideal pentru acest deziderat… După cum am spus mai sus. electromagnetice care să-i asigure o deplasare unidirecţională pură a impulsurilor de curent continuu. şi numai el singur. şi apoi trecerea lor printr-un transformator preamplificator. Transformatorul său.

Este cazul următoarelor dispozitive pe care le voi prezenta. preferabil de cupru. Am mai vorbit în treacăt despre aceste brevete în volumul 1 al acestui ciclu. Acum odată cu dezvoltarea tehnologică actuală tuburile electronice au dispărut. Înainte de a încheia acest subcapitol priviţi imaginea următoare. asemănătoare bujiilor. Dar între timp miezurile din ferită de mare permeabilitate magnetică ale transformatoarelor pot asigura funcţionarea transformatoarelor la frecvenţe foarte mari.. anume a diodelor. s-a putut renunţa la complicatele eclatoare electromagnetice motorizate şi s-a trecut la folosirea unor eclatoare simple. Mai târziu odată cu apariţia tuburilor electronice. triodelor. acoperită cu un lac 43 . Comandate prin motoare de mare turaţie. Sunt schiţele din cele două brevete ale lui Tesla cu numerele 685957 şi 685958 care tratează despre o metodă foarte eficientă de captare şi utilizare a energiei radiante. Cadrul din partea superioară notat în toate figurile cu litera „P” este o placă din metalică lucioasă. Dar aici ar fi cazul să detaliem puţin. pentodelor. De aceea se impunea obţinerea directă a impulsurilor la tensiuni mari de unde alimentau apoi transformatorul amplificator. Singurele tuburi electronice care se mai găsesc în mod curent şi sunt capabile să lucreze la tensiuni foarte mari sunt cele din interiorul cuptoarelor cu microunde. etc.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU frecvenţe mai mari de câteva sute de hertzi. Acest lucru se făcea cu ajutorul condensatoarelor de înaltă tensiune şi a eclatoarelor electromagnetice. care erau comandate prin intermediul unei triode.

G. La figura 4 după releul comutator este un transformator şi apoi consumatorul. Dacă însă. intitulat „New Process for the Generation of Electrical Energy. Probabil că nu înţelegeţi nimic din el. După acesta este consumatorul notat cu „d” în primele trei figuri. precum şi cei despre care vom vorbi în continuare. după cum spuneam. anume cea extrasă din brevetul britanic acordat inginerul mexican Carlos Benitez sub numărul GB121561 la data de 24 decembrie 1918. 1014719 din 16 ianuarie 1912. notat cu „C” şi „T” sunt cele două armături ale unui condensator de capacitate mică ( zeci de nanofarazi ) dar de foarte înaltă tensiune ( 4 – 6 KV ). fizica şi ingineria electrică evoluând. A. W. Pentru că explicaţiile ce însoţesc acest desen în brevetul inginerului Benitez. tensiunilor şi frecvenţelor din circuit. Partea cea mai de jos notată cu „P’” este tot o placă din cupru reprezentând o foarte bună împământare. şi credeţi-mă că e la fel de eficient. Au mai fost numai în Statele Unite H.C. Cu cât placa captatoare are suprafaţă mai mare cu atât este mai mare cantitatea de electricitate radiantă captată care va încărca acumulatorii. Benitez În continuare să prezentăm o altă schemă electronică pentru obţinerea electricităţii radiante. Ceea ce este între cele două plăci. 44 . Vion – brevet 28793 din 19 iunie 1860. care a ajuns la realizări fezabile pornind de la studiul electricităţii atmosferice. Palencsar – brevet 674427 din 21 mai 1901. Smith – brevet 3205381 din 7 septembrie 1965 şi alţii. a standardizat pe plan mondial reprezentările schematice ale componentelor. Penok – brevetele 911260 din 2 februarie 1909. sunt ample fiind însoţite de calcule amănunţite privind valorile curenţilor. Nu înţelegem ce reprezintă acest desen pentru simplul fapt că de acum 100 de ani şi până în prezent. Nicolae Tesla a studiat cu suficientă atenţie fenomenele electrice atmosferice pentru a scoate din aceste studii nişte dispozitive energetice foarte eficiente şi suficient de simple… Dar el nu a fost singurul. iar în figura 4 dintr-un comutator rotativ motorizat. deci mă limitez la prezentarea obiectului acestui brevet. Priviţi cu atenţie desenul următor. Este deci vorba despre un „panou fotovoltaic” de multe ori mai ieftin decât cele cu semiconductori din ziua de azi. În plus la figura 3 apare şi o baterie de acumulatori.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU transparent. Comanda încărcării şi descărcării condensatorului se face prin comutatoare formate la figura 1. După cum se vede.I. nu voi reda aici textul original. 2 şi 3 dintr-un releu montat în regim de autooscilaţie. aţi citi textul brevetului aţi înţelege. L.” Despre Benitez nu am reuşit să aflu mai multe.

În primul rând ne sare în ochi componenta complicată care este cuprinsă între acoladele de culoare roşie.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Noi am trecut prin şcoală învăţând că un condensator se reprezintă prin două liniuţe paralele. Am încadrat acest ansamblu în acoladele roşii tocmai pentru a-l evidenţia. 45 . că o baterie seamănă oarecum cu un condensator în sensul că e reprezentată tot cu două liniuţe paralele din care cea reprezentând catodul este mai scurtă. Ca atare hai să privim desenul şi să înţelegem ce reprezintă el. o diodă printr-un triunghi aşezat cu vârful pe o liniuţă. etc.

mânerul 66. 68. 70 ). Legenda acestui desen este următoarea. 63 ) şi un comutator rotativ. ( cilindrul având axul 6. şi contactele lamelare care calcă pe cilindrul contactor ). Deasupra se pot vedea două baterii de acumulatori formate din grupuri de câte două baterii anume 1 – 2 şi 3 – 4 şi doi consumatori reprezentaţi de două motoare ( 40 şi 41 ). formând o punte redresoare 42 – alternator cuplat direct cu axul motorului de curent continuu 43 – rezistenţă inductivă de reglare a curentului 44 şi 45 cele două capete ale înfăşurării primare a transformatorului ridicător de tensiune 46 . un electromagnet comandat de acest ceas ( 62. Partea de dedesubtul comutatorului poate fi înţeleasă mai uşor privind o reprezentare din care a fost eliminat comutatorul şi bateriile înlocuite cu reprezentarea schematică modernă a lor. 23 şi 25 – bancurile de baterii (acumulatori) de stocare 1 – 2 şi 3 – 4 26 – ieşirea de curent continuu 27 şi 28 – legăturile electrice la motorul de curent continuu 29 – reostat pentru controlul curentului la motor 33 – 36 – sunt cele patru tuburi cu vapori de mercur cu rol de diode redresoare.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Este vorba de un comutator temporizat compus din trei componente: un ceas ( 67. 69.

În continuare iată o schemă modernizată: Iată şi legenda ei: 1 şi 2 – cele două baterii de stocare de acumulatori de 12 volţi ( 23 şi 25 la schema precedentă ) 3 – releul comutator ( 48 în schema precedentă ) 4 – întrerupător de pornire 5 – baterie de alimentare a invertorului ( poate să lipsească ) 6 – invertor 12 V c.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU 46 şi 47 cele două capete ale înfăşurării secundare ale aceluiaşi transformator 48 – releu temporizator comutator (cel ce înlocuieşte chestia dintre acoladele roşii ) 49 şi 50 cele două terminale ale condensatorului 51 şi 52 cei doi electrozi de carbon ai eclatorului 53 şi 54 sunt cei doi electromagneţi de stingere a scânteii eclatorului 55 şi 78 – rezistor variabil şi contactul alunecător al celui de-al doilea reostat.c.a. → 220 V c. 50 Hz 47 .

Deci iată-le: Să ne reamintim că am spus că Tesla descoperise că descărcările prin scânteie de înaltă tensiune ale condensatorilor sunt cele care au ca rezultat apariţia energiei radiante. Adică chiar dacă condensatorul se descarcă de – să apunem – 1000 de ori pe secundă dacă o face prin scânteie. Pentru aceasta. Scânteia electrică de descărcare trebuie să se petreacă într-un dispozitiv asemănător unei bujii. Acesta-i eclatorul. Dar descărcarea electrică prin scânteie dacă ajunge să se petreacă cu o frecvenţă foarte mare ajunge să aibă tendinţa unei continuităţi. Ce este acesta? Cel mai simplu răspuns ar fi să privim două din eclatoarele inventate şi construite de Nikola Tesla.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU 7 – transformator ridicător 220 → 10 000 volţi ( 44 la 47 în schema precedentă ) 8 – condensator de înaltă tensiune ( folosit la bobinele Tesla ) ( 49 – 50 în schema precedentă ) 9 şi 10 – electrozii eclatorului ( 51 şi 52 la schema precedentă ) 11 – bobină de înaltă frecvenţă reglabilă – poate fi prevăzută cu mai multe prize ( 55 şi 78 la schema precedentă ) 12 – 15 diode de joasă tensiune mare amperaj componente ale punţii redresoare ( 33 – 36 la schema precedentă ) 16 – ieşire de curent continuu Probabil că singura componentă care a rămas neînţeleasă după această serie de prezentări tot mai moderne ale invenţiei lui Benitez este eclatorul electromagnetic. eclatorul trebuie să aibă lângă el un dispozitiv prin care scânteia să fie întreruptă de ori de câte ori puterea curentului din scânteie scade. aceasta devine o scânteie de curent continuu ci nu una de curent pulsatoriu. Bujia este tot un eclator. Acest lucru se poate 48 .

Acesta foloseşte fiecare din cele două baterii alternativ fie ca alimentator fie ca acumulator şi la ieşirea produce de asemenea surplus de putere utilizabilă de către consumatori. Acum hai să vedem cum funcţionează invenţia lui Carlos Benitez. astfel încât alimentarea se face din cea care e încărcată iar cea care tocmai s-a descărcat este trecută la încărcare. Deci în momentul în care întrerupătorul de pornire 4 e închis bateria 1 va alimenta invertorul. Acela în timp ce încărca cele patru baterii care constituiau atât sursa cât şi acumulatorul său. Acest releu comutator trebuie calculat să comute bateriile atunci când descărcarea lor nu e mai mare de 20 %. care vor uşura întreruperea scânteii atunci când nivelul curentului din scânteie scade. Pentru a înţelege cum funcţionează această microcentrală electrică vom explica folosindu-ne de cea mai modernă dintre schemele prezentate aici. Când bateria 2 este încărcată. Când bateria folosită ca alimentator este descărcată sub o anumită limită ( e bine să nu fie mai mare de 20 % pentru ca astfel viaţa bateriei să fie teoretic infinită ) comutatorul temporizat comută bateriile între ele. de câteva sute la peste o mie de ori pe secundă în funcţie de capacitatea sa. ( se obţine prin legarea în serie a unui număr de condensatori de bună calitate şi capacitate mai mare) Condensatorul 8.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU face prin câmpul magnetic al unui electromagnet sau printr-un jet de aer cald. câte o pastilă de argint rotunjită. În acest fel bateriile vor putea alimenta circuitul o perioadă de timp practic nelimitată. Se numeşte „ Un nou proces de generare a energiei electrice” . Mai întâi să ne reamintim cum se numeşte invenţia. producea la ieşire un mare excedent de putere utilizabilă pentru alimentarea diferitelor categorii de consumatori. Eclatorul poate fi construit din bare de cupru cu grosimea 8 – 10 mm în capătul cărora se va fixa prin lipire sau alămire. Cu alte cuvinte este vorba de un generator autonom de energie electrică. anume „comutatorul Tesla” Şi acesta ca şi acela se bazează pe impulsuri de curent. se va descărca prin cei doi electrozi ai eclatorului 9 şi 10 de fiecare dată când încărcarea sa va fi maximă. 49 . Funcţionarea lui este oarecum asemănătoare celui descris în volumul unu al acestei serii. Descărcările din eclator vor induce în bobina 11 curenţi de mare intensitate 8 deci aceasta va fi construită din conductor gros ) care vor fi redresaţi de puntea redresoare şi vor fi apoi livraţi bateriei 2 şi circuitului de ieşire 16. În acel moment transformatorul ridicător de tensiune va furniza către condensator înalta tensiune ( curentul furnizat e destul de scăzut de ordinul zecilor de miliamperi ). Condensatorul trebuie să aibă capacitatea cuprinsă undeva între câteva zeci la una sau două sute de nanofarazi iar tensiunea de peste 10 000 volţi. releul temporizat va schimba bateriile între ele.

Am insistat mai mult pe descrierea şi funcţionarea acestui dispozitiv deoarece este mult mai uşor de construit decât transformatorul amplificator al lui Tesla şi pentru că deşi nu furnizează puteri la fel de mari ca acesta este la îndemâna oricărui electronist sau electrician să construiască unul. Ca urmare acesta trebuie să fie de cel puţin 500 W şi cel mult 1500 W. Consumatorii care au nevoie de 220 V la 50 Hz vor fi alimentaţi din invertor. folosindu-se doar câte unul din electrozii lor de alimentare ( ca urmare pot fi folosite şi lămpile care au filamentele arse ) Aici se impune o paranteză. Transformatorul ridicător de tensiune poate fi înlocuit cu un multiplicator de tensiune cuplat cu un releu pus în regim de autooscilaţie : Dacă e bine construită această microcentrală electrică va funcţiona timp îndelungat asigurând cam 1000 – 2000 de waţi/oră. Lămpile fluorescente pot fi alimentate direct cu tensiunea de înaltă frecvenţă culeasă de la capetele bobinei 11.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU La ieşirea 16 se poate conecta orice consumator de curent continuu. 50 . Practic cu două sau trei asemenea microcentrale se poate asigura lejer independenţa energetică a unui apartament de trei camere.

Henry Moray a trăit între 1892 şi 1974 şi contrar altora din generaţia sa şi-a continuat pasiunea din copilărie. Din scrierile sale. ca atâţia alţii articolele pe care Tesla le publica în presa vremii. 51 . hotărât să scoată ceva practic din afirmaţia lui Tesla. după ce devenise un inginer electrician. Aşa se face că prin 1925.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Moray Pe când Nicolae Tesla desfăşura cercetările sale privind curentul continuu pulsatoriu de înaltă tensiune şi energia radiantă un copil de pe întinsul Statelor Unite. culese şi publicate de fiul său prin 1978 sub numele „Oceanul de energie în care Pământul pluteşte” putem vedea că a ajuns la invenţia sa pornind de la schema unui aparat de radio normal. Copilul din Salt Lake City – Utah. care avea 24 kg greutate şi producea 50 kW/oră. va prezenta lumii un aparat care funcţiona asemenea oricărui aparat radio. citea. T. pasionat fiind de ştiinţă a reţinut din scrierile lui Tesla faptul că Pământul este scăldat în energie la fel cum se scaldă peştii în apă.

precum şi ceea ce azi am numi tranzistori. Deşi aparatul acesta funcţiona foarte asemănător cu unul radio obişnuit. adică capta energia dintre antenă şi împământare amplificând-o. Singurele brevete ale lui Henry Moray au fost două aparate destinate terapiilor energetice. datorită componentelor electronice era deosebit. electronice. Consumatorii prezenţi în această fotografie totalizau 36300 W. De altfel sunt serioase motive a se considera că adevăratul 52 . Aparatul acesta însă nu a fost brevetat niciodată. Iatăle. Moray a folosit în aparatele sale un tip diferit de lămpi.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Iată-l alături de aparatul său. într-o demonstraţie ce a avut loc în februarie 1937. De asemenea a brevetat lămpile care intră în componenţa acestui aparat.

fiind rănit la picior. care ofereau un mare surplus de energie. Funcţionarea aparatului lui Moray este mult mai bine înţeleasă în prezent dovadă că au apărut şi diferite scheme moderne ale aparatului său. De atunci însă situaţia s-a mai îmbunătăţit şi se pare că fii săi care lucrează în acelaşi domeniu al ştiinţei ca şi tatăl lor. era capabil să furnizeze un excedent de putere. Acest aparat generator de energie nu a fost brevetat nu pentru că Moray nu ar fi dorit să-l breveteze ci pentru că oficiul de brevete i-a refuzat de şapte ori primirea documentaţiei pentru brevetare. surprinzător pentru unii. în repetate rânduri că dacă continuă cercetările în domeniu riscă să o sfârşească între patru scânduri. nu doar o amplificare aşa cum furnizează un aparat de radio normal. pe motiv că aparatul încalcă toate legile fizicii şi că principiul de funcţionare e de neînţeles. Această atitudine e oarecum de înţeles pentru că la data respectivă deoarece tranzistorul nu fusese încă inventat şi nu se ştia nimic despre semiconductori. să se ferească de orice legături sociale normale şi întrun final ajunsese a fi suficient de paranoic încât să poarte permanent un pistol asupra sa şi să nu mai aibă încredere în nimeni. i-au fost furate documentele şi dotările din laborator. datorită construcţiei speciale a lămpilor componente. Deşi a făcut vâlvă aparatul său. cine ar fi putu înţelege o tehnologie atât de superioară ?. una din ele e această schemă care lucrează cu triode: 53 .. A fost ameninţat în mod explicit de oficiali mai mult sau mai puţin adevăraţi. Aparatul lui Moray cum spuneam deşi seamănă în funcţionare cu un aparat de radio cu amplificatorul final de mare putere. el nu i-a îmbunătăţit viaţa ci din contră i-a transformat-o într-un coşmar.. Iată. spre deosebire de aparatele de radio normale. A fost atacat de mai multe ori cu arme de foc în încercarea da a fi asasinat. Acest lucru este cauzat de faptul că lămpile din figura de mai sus aveau în componenţa lor pastile semiconductoare sinterizate din materiale radioactive. Asta l-a obligat să-şi achiziţioneze o maşină blindată.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU inventator al tranzistorului a fost Moray ci nu cei trei ingineri ai laboratoarelor Bell. cu care îşi ducea copii la şcoală. Laboratorul său a fost distrus de mai multe ori. au de gând să ducă mai departe munca sa. Practic lămpile acestea arau o combinaţie între o lampă şi un generator radioizotopic termoelectric ( mai pe înţelesul nostru al prostimii o baterie atomică ). Prima variantă a aparatului prezentat mai sus a fost distrusă cu toporul de unul din angajaţi.

Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU 54 .

După atacul de la Pearl Harbor a plecat voluntar în forţele navale. În ciuda faptului că a fost premiat de asociaţia inventatorilor şi că a întreprins toată viaţa lui demersuri spre a obţine fonduri şi sprijin în vederea scoaterii pe piaţă a motorului său. la vârsta de 11 ani atunci când a văzut nişte demonstraţii ale unuia din primele radare pe râul Potomac. şi devenise o legendă. Motorul despre care vorbim este unul construit cu electromagneţi.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Gray Edwin Vincent Gray a trăit între 1925 şi 1989. O variantă simplificată a acestuia este cea de la pagina 64 din primul volum al acestui ciclu. Avea sute de investitori privaţi. iar după terminarea războiului şi-a continuat studiile în domeniul electromagneticii. Nici unul din investitori nu a fost însă de acord să depună mărturie mincinoasă. Compania sa a fost achiziţionată în urma dificultăţilor sale financiare de o firmă care ulterior a fost desfiinţată. (Electric Magnetic Asociation ) care deja în 1961 rula cu succes. în ciuda unei sănătăţi perfecte. în condiţii suspecte. A primit „Certificatul de merit” de la Ronald Regan guvernator pe atunci al Californiei. După patru ani de studii şi încercări a reuşit să „separe pozitivul” şi în 1958 a făcut primul său motor electromagnetic EMA. Procuratura l-a arestat. unde şi-a continuat studiile în şcoala de ingineri. Abia în 1971 a reuşit cu destul de mare greutate să înfiinţeze propria societate pe acţiuni în Van Nuys California. s-a încercat acuzarea lui pentru delapidare şi înşelăciune. După ce a supus un al treilea model la teste amănunţite. La 15 ani s-a înrolat în armată. Din acel moment viaţa sa s-a schimbat radical. i-au fost confiscate documentaţia şi prototipurile motorului. cu ajutorul raportului privind funcţionarea lui a început să caute sponsorizare pentru lansarea lui. Ce ne interesează pe noi în mod special acum nu este acest 55 . şi într-un târziu a fost eliberat nu înainte însă de a fi obligat să accepte „recunoaşterea” vinovăţiei de delapidare pentru care a plătit o amendă importantă. A murit în 1989 la vârsta de 64 de ani. După campania pozitivă din presă. nu a mai reuşit până la sfârşitul vieţii sale decât să obţină un brevet pentru motor şi unul pentru tubul convector care furniza energia motorului. numită EVGray Enterprises Inc. documentaţia şi prototipurile nu i-au mai fost înapoiate. După eliberare. în 1974 s-a asociat cu un constructor auto în scopul lansării pe piaţă a unui automobile electric dotat cu motorul său. S-a născut la Washington DC şi a devenit pasionat de electricitate la fel ca şi Moray de mic.

Motorul fireşte este cel de pe masă iar centrala în sine este ceea ce se vede sub masă şi în detaliul mărit din dreapta. Pentru obţinerea acestei energii se consumă electricitate obişnuită doar la pornirea mini-centralei. Dar de fapt întreaga schemă se bazează pe un dispozitiv extrem de simplu şi anume ceea ce Gray numea „element comutator tubular de conversie” sau tub de conversie… Iată o imagine a acestuia desprinsă din brevetul american nr. 4595975 din 17 iunie 1986 intitulat „Sursă de energie eficientă disponibilă pentru consumatori inductivi”. Deoarece acest motor este unul foarte puternic şi restul schemei din jurul său este destul de voluminoasă. ( Eficient Power Supply Suitable for 56 . Motorul funcţionează cu trei tuburi convertoare ( sunt cele aflate în cutia din plastic transparent. Iată o fotografie a lui Gray alături de varianta doi a motorului său în 1977. de deasupra bateriilor de la care se văd plecând trei cabluri albe ). Dacă aici e vorba de mai multe zeci de kilowaţi e normal ca totul să pară complicat. Această sursă este o microcentrală de energie liberă care furnizează electricitate rece la puteri mari ( zeci de kilowaţi ).Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU motor ci sursa sa de energie. Nu vă speriaţi însă.

iar cele două tuburi din cupru care formează grilele trebuie să aibă diametrule fireşte mai mic. Acest tub. dar între ele trebuie să fie o distanţă de 6 mm. În momentul în care între cei doi electrozi se produc descărcări prin scânteie de înaltă tensiune. 57 . în grilele din cupru este indusă o cantitate enormă de curent electric de mare intensitate.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Inductive Loads ). Lungimea întregului ansamblu. care este utilă a fi folosită pentru consumatorii electrici. Pe electrodul scurt este înserat un rezistor pe bază de cărbune ( 50 – 500 ohmi ). Aceasta este emisă perpendicular pe conductorul care conduce curentul de descărcare şi induce în corpurile metalice din cupru o uriaşă cantitate de electricitate. unde se va produce scânteia ( dar nu e obligatoriu ! ) tubul din plastic va avea diametrul de 70 – 80 mm. fie din ţevi de cupru găurite. Gray a pornit în realizarea invenţiei sale tot de la constatarea că descărcările de curent continuu de înaltă tensiune prin scânteie generează o uriaşă cantitate de energie radiantă. 20 – 25 cm. captează această energie… În interiorul său cei doi electrozi sunt electrozii unui eclator între care se desfăşoară descărcările prin scântei de curent continuu de foarte înaltă tensiune şi intensitate mică. Deci tubul nu are decât rol de izolator electric. În jurul acestor electrozi se află două grile realizate fie din plasă de sârmă de cupru. preferabil argintaţi la capetele. precum şi câteva desene menite a uşura înţelegerea construcţiei şi funcţionării acestui tub. Electrozii sunt din fir de cupru cu grosimea de 10 – 12 mm. tub în care atmosfera e normală. Acest ansamblu se află în interiorul unui tub izolator din plastic..

Iată acum şi schema electrică din brevetul original.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Acest tub furnizează de 100 de ori mai multă putere electrică decât consumă circuitul electric adiacent care generează scânteile electrice. alături de una puţin simplificată: Şi acum priviţi următoarele două variante modernizate de care ne vom folosi pentru a explica şi principiul de funcţionare: 58 .

2 se încarcă. Bateriile pot fi de orice tip de acumulator cu acid. din care se vor alimenta prin intermediul unui alt transformator de astă dată coborâtor. fie de 12 volţi folosite la autoturisme. care o ridică până la 3 – 5 KV . În timp ce bateria 1 alimentează circuitul. grupul nr. electrozii fiind unul de joasă tensiune alimentat la plusul bateriei prin intermediul controlerului cu triodă. Oscilatorul pentru controlul descărcărilor poate fi unul simplu realizat cu circuitul integrat 555 . bateria nr.2KW. prin el descărcându-se condensatorul de înaltă tensiune. 59 .1 este trecut printr-un oscilator.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Circuitul electric are două grupuri de baterii de acumulatori. consumatorii şi fireşte tot de aici se va încărca şi bateria nr. fie de 6 volţi folosite la scutere. Impulsurile de curent continuu trebuie să aibă o lungime cuprinsă între 50 şi 10 microsecunde.24 mA a curentului de descărcare din eclator ) se va putea folosi la ieşire un consumator de 7. 1 şi grupul nr. De aceea spunea Edwin Gray despre acest dispozitiv electronic că „separă pozitivul”. Poate fi folosit ca oscilator şi soclul unei lămpi fluorescente economice ( drosel electronic ) sau circuitul „FLEET” care urmează mai jos. consumul de energie din baterie în vederea alimentării eclatorului este de 100 de ori mai mică decât puterea culeasă la ieşirea circuitului. De aici este redresat şi furnizat spre condensatorul de înaltă tensiune a cărui descărcare prin eclatorului tubului convertor e controlată de oscilator prin intermediul unei triode. Asta înseamnă că oscilatorul poate lucra la frecvenţa de 20 – 100 KHz. După cum am mai spus. (ambele oscilează la circa 30 KHz). 2. Curentul furnizat de bateria nr. care sunt legate la circuit prin intermediul unui releu care le schimbă între ele. poate fi folosit oscilatorul de la pagina 43. sunt schimbate între ele. Practic pentru folosirea unei baterii de motocicletă de 12 V x 6 A ( 72 W – pentru o tensiune de 3 KV şi o intensitate de 0. dar în locul ei poate fi folosit un tiratron. apoi de aici e preluat de un transformator ridicător de tensiune. O problemă poate fi procurarea unei triode de înaltă tensiune. Descărcările electrice din eclatorul tubului vor induce apariţia în grila tubului a unui curent electric de mare intensitate. În momentul în care bateria 1 s-a descărcat iar bateria 2 este complet încărcată. Diferenţa de potenţial dintre cei doi electrozi este doar în ce priveşte cantitatea de potenţial. O particularitate curioasă ( cel puţin raportat la cunoştinţele de electricitate şi electronică clasice ) este faptul că tubul funcţionează doar cu polaritatea pozitivă a curentului electric continuu de înaltă tensiune. 2. iar cel de-al doilea este de înaltă tensiune alimentat la plusul punţii redresoare a înaltei tensiuni.

Asta a dus la necesitatea unor circuite de control ale acestor impulsuri şi la descărcarea lor în eclatoare. Continuăm să învăţăm că legile termodinamicii sunt sfinte şi sunt imposibil de încălcat. în condiţiile în care acum mai bine de 100 de ani când acestea au fost elaborate. sau electricitate rece. Anume ei au observat că curentul electric pulsatoriu de înaltă tensiune care străbate un conductor face ca din conductorul respectiv. Natura însă niciodată nu a funcţionat aşa. 60 . Această tehnologie a fost şi încă este una prea puţin înţeleasă în condiţiile în care în şcoli se continuă a se preda o fizică primitivă. Alţii Toţi cei patru cercetătorii despre care tocmai am vorbit au descoperit şi au folosit un fenomen esenţial care le-a permis să ajungă la rezultatele descrise. ele au fost rezultatul unor experienţe de laborator efectuate pe sisteme închise. anume aceiaşi fizică pe care o învăţau şi bunicii noştri. Ei au constat că acest fenomen se petrece cu atât mai intens cu cât tensiunea curentului e mai mare şi mai ales cu cât impulsurile pornesc şi se opresc mai brusc. de jur împrejurul lui perpendicular să radieze o mare cantitate de energie radiantă.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU magnetron sau un clystron – tuburi electronice folosit în cuptoarele cu microunde. sau curent eteric… aşa cum l-au numit ei. Între felul cum se petrece un fenomen în natură şi acelaşi fenomen refăcut în laborator sunt diferenţe uriaşe. Natura niciodată nu s-a supus şi nici nu se va supune condiţiilor de laborator.

orice fenomen geofizic. şi ca atare în natură nu există sisteme închise. orice fenomen natural într-un cuvânt. Orice generator agită electronii după care colectează energia emisă de aceştia. Am spus mai devreme când vorbeam despre Tesla că acest transformator este un transformator rezonant care produce doar tensiune. Orice celulă. Această energie disponibilă în orice moment şi în orice punct din univers poate fi colectată oricând. a funcţionat şi va funcţiona mereu doar prin sisteme deschise. Dar acest transformator rezonant poate fi construit şi în alte forme. pe câtă vreme natura funcţionează. Acolo. sau cu o exprimare mai corectă ele nu pot fi aplicate aşa cum au fost ele enunţate în condiţii de laborator. orice fenomen atmosferic. Dacă acest primar este fixat exact la jumătatea secundarului.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Laboratorul a dus la crearea legilor termodinamicii. În afara acestor oameni despre care am vorbit au mai fost şi alţii care au înţeles acest fapt. Aceştia sunt în general toţi cei care au activat sau activează în domeniul acesta al energiilor libere. Pe acest fapt se bazează următorul dispozitiv construit de Smith. legi care descriu şi se aplică sistemelor închise. Aceştia radiază câmpuri şi unde electromagnetice. Rezultatul logic este că în natură nu există legile termodinamicii. Smith a pus la punct un număr impresionant de dispozitive bazate pe fenomenele descoperite de Tesla. Unul din cele mai importante dispozitive construite de el este transformatorul amplificator Tesla ( sau bobina Tesla ). Electronii dispun la nivel cuantic de cantităţi impresionante de energie. Astfel cu un colector bine gândit se poate obţine oricât de multă energie nepoluantă aproape gratuită şi nepericuloasă. Printre cei care au înţeles cercetările lui Nikola Tesla s-a numărat şi Donald Lee Smith. dispozitiv care furnizează impresionanta putere de 160 KW ( 8000V cu 20 A) 61 . în acele paginni am vorbit despre acest transformator în forma în care l-a construit şi l-a folosit marele Tesla. Astfel el produce numai tensiune pentru că primarul său se află amplasat în capătul bobinei secundare. care în ultimul timp a început să fie cunoscută cu denumirea de energia punctului zero sau energia stării de vacuum. În această formă constructivă el poate încălzi spaţiul din jurul său dacă lucrează la frecvenţe de 1 MHz. este un sistem deschis. atunci transformatorul rezonant va produce în egală măsură tensiune şi intensitate. Conform studiilor sale energia electrică se obţine prin excitarea electronilor. Cantitatea de energie colectată este dependentă doar de eficienţa colectorului folosit. În natură oricând are loc un schimb permanent de energie cu mediul înconjurător.

droselul furnizează tensiunea de 9000 V la o intensitate scăzută şi frecvenţa de 35 KHz. Cele două bobine trebuie să vină cât mai puţin în contact cu vreun alt obiect. sau mai mare. Deci circuitul oscilant se va calcula pentru această frecvenţă. Pentru asta. ele se vor bobina pe o ţeavă de grosime corespunzătoare. până la obţinerea tensiunii de lucru. Ele vor fi utile pentru ca distanţa 62 . La fel se procedează şi cu diodele. La aceste operaţii bancul de piese obţinut.. Atenţie mare la lipituri. 10 mm. De asemenea lângă despicătură se vor face găuri echidistante în care se vor înfige scobitori. În capătul în care începe tăietura se va pune un opritor din lemn. Prin înseriere creşte tensiunea de lucru prin legare în paralel creşte intensitatea suportată. Condensatori de înaltă tensiune nu se găsesc. să fie de foarte bună calitate. care să împiedice strângerea ţevii la bobinare. dat pot fi obţinuţi prin legarea în serie ( creşte tensiunea de lucru şi scade capacitatea ) a unor condensatori de valoare şi capacitate cât mai mare posibile. În cazul celui din fotografie. fie condensatori fie diode. care va fi despicată pe 90 % din lungime printr-o tăietură diametrală lată de cca. cu de n ori mai mare intensitate.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Este un transformator Tesla alimentat de la un drosel electronic pentru tuburi fluorescente. Primarul bobinei va fi alimentat cu această tensiune alternativă iar secundarul va furniza una de n ori mai mare. de aceea suportul pe care se bobinează ele se va îndepărta. Transformatorul Tesla este un unul extrem de simplu fiind de fapt format din două bobine care nu au bici un miez. se vor izola într-o carcasă corespunzătoare ( cu înalta tensiune nu-i de glumit ! ) din care se vor scoate afară doar terminalele de capăt.

Frecvenţa = inductanţa/rezistenţa. Pentru asta se vor urma una din aceste indicaţii. exact peste fâşiile de PVC ( atenţie să nu lipiţi spirele decât de fâşii nu şi de ţeava de plastic ! ) După uscarea siliconului. două fâşii înguste de PVC pe lungimea ţevii fixându-le doar la capete. După determinarea lungimii se vor stabili numărul de spire în funcţie de diametrul ţevii pe care o avem disponibilă pentru bobinaj. Schema circuitului rezonant cu bobină tesla pe care-l vedem în imaginea de mai sus este următoarea. Dacă spre exemplu lungimea secţiunea firului din secundar va fi de patru ori mai mică decât secţiunea sârmei din primar. Frecvenţa = Rezistenţa x capacitatea. Asta înseamnă că lungimea sârmei din bobina secundară va fi funcţie de raportul între grosimile celor două diametre folosite. La stabilirea caracteristicilor secundarului se porneşte de la ideea că greutatea cuprului trebuie să fie egală în ambele bobine. tăiaţi cele două fâşii la o jumătate de centimetru mai sus de capetele bobinei. Acestea vor deveni ulterior suporturile de sprijin a spirelor bobinei. După terminarea bobinei. iar pentru lucrul direct în lungimea de undă se împarte 30419 la frecvenţă. Revedeţi fizica de liceu. etc. se vor fixa spirele cu o cordon subţire de silicon. Bobina Tesla fiind un transformator rezonant se va calcula în funcţie de tensiunea de intrare. de frecvenţa la care lucrează. Formulele :… frecvenţa = tensiunea în V / capacitatea în μF. etc. Se ia sârmă cu 10 % mai lungă decât dă din acest calcul şi se bobinează numărul de spire în funcţie de raportul de multiplicare al transformatorului. Se execută bobina cu grijă. strângeţi uşor de capătul despicat al ţevii şi extrageţi cu grijă bobina. Lungimea firului din primar în m se va calcula pornind de la considerentul că va lucra la una din armonici. 63 . Pentru o jumătate din lungimea de undă se va împărţi 15057 la frecvenţă. atunci lungimea va fi de patru ori mai mare. îndepărtaţi opritorul şi scobitorile.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU între spirele bobinei să fie riguros exactă. Înainte de bobinare se fixează diametral. după care raport se va alege apoi diametrul spirelor. conform relaţiilor de calcul. Pentru un sfert din lungimea de undă se împarte 7529 la frecvenţa în MHz.

Într-una se observă că s-a renunţat la posibilitatea reglării curentului de alimentare a droselului şi implicit a puterii scoase de întregul circuit.100nF ( se pot folosi doi condensatori de 47 nF ) C2 = 47 nF iar bancul de condensatori din circuitul de putere este de 2 microfarazi. 64 . C = 0. Iată în continuare alte două variante ale schemei circuitului.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Bobina după cum se observă are primarul aşezat în interiorul secundarului iar acesta din urmă e format din două secţiuni care pot culisa pe suport în vederea acordării circuitului.1 microfarazi . Condensatorii sunt.

având în vedere că consumul droselului este extrem de mic. acest conductor va genera el însuşi suficient curent pentru a menţine bateria încărcată. Un alt dispozitiv bazat pe transformatorul Tesla pe care l-a pus la punct Donald Smith este următorul: 65 . partea de sus a imaginii. Aici este de remarcat că dacă se va folosi ca legătură dintre bateria de alimentare şi invertor un conductor a cărui lungime să fie submultiplu ( un sfert sau o jumătate ) din lungimea de undă.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU În continuare voi arăta câteva variante de scheme pentru ieşirea circuitului din care una. fapt care face circuitul total independent. foloseşte o bobină de şoc pentru a culege frecvenţa generată de bobina Tesla pe care după redresare o trimite spre bateria de alimentare. Celelalte două sunt variante de furnizare a puterii de ieşire către consumatori.

Deci ar fi o putere de 480 KW. Unele dintre realizările lui Donald Smith sunt extrem de simple. cu titlul „Generator transformator al rezonanţei magnetice în energie electrică” ( Transformer Generator Magnetic Resonance Into Electric Energy ). După cum îi spune numele este un dispozitiv care transformă rezonanţa magnetică în energie electrică. În jurul lui sunt plasate mai multe ( pot fi oricât de multe ! ) bobine secundare care culeg oscilaţiile bobinei primare. sau un tub cu plasmă 2 – bobină de inducţie rezonantă de înaltă tensiune 3 – direcţia undelor electromagnetice radiate din dipol 4 – poziţia şi direcţia de curgere a componentei ionizate a curentului energetic indus de bobina de inducţie 66 . alimentat de la un drosel electronic.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU E vorba tot de un transformator Tesla. Este nesperat de simplu şi eficient. Privind imaginea vedem următoarele: 1 – dipolul care poate fi o bară de cupru. una de ferită. În cazul de faţă trei. Rezultă de aci un dispozitiv care poate scoate la ieşire puterea de atâtea ori mai mare decât cel precedent de câte secundare sunt fixate în jurul transformatorului. Dintre acestea vă prezint aici unul: Este vorba de obiectul brevetului NL 02000035 A din 20 mai 2004.

a. cea superioară din aluminiu cea inferioară din cupru. 10 – cabluri de legătură 11 – oscilator de înaltă tensiune Să privim următoarea imagine: 67 . se decupează din tablă de cupru şi aluminiu cu 1 este figurată gaura prin care trece dipolul) 8 – baterie de acumulator auto sau moto.c. 9 – invertor de la 12V c. la 220 V c.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU 5 – separator dielectric al armăturilor condensatorului (folie de polietilenă ) 6 – limita energiei electromagnetice 7 – cele două armături ale condensatorului.

voi prezenta aici un alt dispozitiv doar pentru că este realizat tot de Donald Lee Smith. Iată-l: 68 . 100 mm diametru. al cărei ieşire furnizează o putere impresionantă.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Reprezintă după cum se poate vedea modalităţi de montare practică a dispozitivului. 16 este oscilatorul. anume 100 KW. Imaginea de mai jos reprezintă un asemenea dispozitiv cu tub cu plasmă de dimensiunile mai sus pomenite. de 1. etc. de înaltă tensiune. Ca oscilator se poate folosi soclul unui bec fluorescent economic.2 m lungime şi 100 mm diametru. placaj. PVC.2 m lungime. adică 1. iar 17 este plăcuţa cu conectorii pentru baterie. Deşi nu e legat direct de cele spuse până acum. În figura 3 este prezentată modalitatea practică de montaj pe un suport din lemn. În figura 3 este un dispozitiv care foloseşte ca dipol un tub cu plasmă – 15 .

În continuare voi prezenta un alt dispozitiv care probabil că e unul din cele mai simple generatoare de energie liberă din câte pot exista. 69 .Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Un disc care se roteşte între opt perechi de bobine cu miezul format din magneţi de neodim. Este vorba de aşa numitul „FLEET” (Forever Lead-out Existing Energy Transformer ). Este un generator electric autoîntreţinut. Acest micuţ generator a fost conceput şi construit de o echipă din Hong Kong şi este rezultatul a mai mulţi ani de cercetări şi testări. discul care se roteşte între bobinele cu miezul magnetic este un disc de pickup. Iată mai jos o construcţie practică. fără nici o piesă în mişcare de dimensiuni minuscule. Având un coeficient de performanţă de peste 10 o parte din energia de la ieşire ar putea fi redirecţionată spre încărcarea bateriei de alimentare. Pentru a avea o idee a mărimii fizice a acestui dispozitiv. acoperite cu spărtură de magnet de neodim lipit cu un adeziv puternic. Iniţial a fost conceput pentru a prelungi viaţa unor mici lanterne cu leduri dar poate fi folosit ca încărcător pentru baterii. Fiecare din cele opt perechi de bobine ale dispozitivului produce 1000 V cu 50 A lucru care ne arată că întreaga maşinărie produce impresionanta putere de 400 KW. Este de fapt tot un generator electric fără mişcare – amintiţi-vă de MEG de la pagina 114 din primul volum al ciclului. Discul are patru găuri şi patru zone pe ambele feţe.

pe care se înfăşoară o bobină cu fir bifilar de jur împrejur până se umple circumferinţa interioară. dar este concepută pentru a putea alimenta un mic fierbător electric format dintr-o rezistenţă de nichelină. Dar pentru asta circuitul trebuie neapărat 70 . unul la baza tranzistorului PNP prin intermediul unui rezistor de 1 KΩ iar celălalt la colector Emitorul va fi legat la catodul bateriei de alimentare.5 volţi se poate furniza 50 V la 10 mA şi poate încărca o baterie de 6 volţi.5 V. Practic un fierbător portabil cu baterie: În acest scop este dotată cu un condensator care poate înmagazina suficientă energie astfel încât în momentul descărcării bateriei de alimentare. Cu acest circuit folosindu-se o alimentare de 1. Celelalte două capete se conectează. Este alimentată tot dintr-o baterie de 1. poate să o reîncarce. Între emitor şi colector se leagă circuitul de încărcare care e format din două diode redresoare.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Piesa de bază este un miez toroidal din ferită de 25 mm diametru. Poate fi un led şi o redresoare. Sfârşitul unuia din cele două bobine se leagă de începutul celei de-a doua ( amintiţi-vă de bobina pentru electromagneţi a lui Tesla ! ) şi această legătură se conectează la anodul bateriei de alimentare. Varianta următoare diferă un pic.

sau chiar se poate construi încă un asemenea secundar destinat acestui scop.5 A. anume secundarul figurat cu albastru care aici e destinat a alimenta un led indicator. Cea de-a treia bobină. Peste această bobină bifilară se va construi un secundar cu aceiaşi grosime dintr-o lungime de 100 m de conductor tot bifilar şi legat tot la fel 71 .. poate fi folosit pentru a alimenta bateria de alimentare. dar de astă dată mai gros de cca. Eu vin cu o soluţie mai elegantă. ( părerea mea că dacă se dispune de un miez de ferită de această mărime e indicat a se folosi ) Conductorul va fi tot bifilar. Iată varianta de construire a bobinei pe un miez format dintr-o ţeavă din PVC de 170 mm diametru şi 45 mm înălţime. pe lângă cel e alimentează ledul… Acest tip de microcentrală electrică poate fi construit pentru a furniza puteri mai mari. Deci va fi o bobină în aer. 1 mm pentru a putea suporta cam 2.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU dotat cu un miliampermetru.

amintind de asemănarea ei în privinţa impulsurilor de curent cu comutatorul Tesla descris în primul volum al acestui ciclu. prin oscilaţii de înaltă frecvenţă. Acest circuit este folosit pentru încărcarea unei baterii de 12 V. 72 . bobinele lui fiind sarcină directă circuitului. Frecvenţa de oscilaţie a acestui circuit este foarte mare – cu acest tranzistor cam 35 KHz. Va rezulta deci un secundar tot cu trei capete. E vorba de obiectul brevetului american cu numărul US20080030165 acordat lui Bozidar Lisac şi datat 7 februarie 2008. Alimentarea este tot de 1. Iată în continuare o variantă dotată cu punte redresoare din patru diode ci nu doar dintr-una. Asta în primul caz prezentat de brevet. Mai există în brevet şi cazul în care circuitul acesta poate acţiona direct un motor electric. Există însă şi un al doilea caz în care se folosesc două grupe de baterii alături de o pereche de condensatori. Şi acest circuit poate fi dotat cu un secundar care să furnizeze energie pentru reîncărcarea bateriei de alimentare: Şi pentru că acest mic dispozitiv e destinat încărcării bateriilor. brevetul poartă numele „Metodă şi dispozitiv pentru asigurarea consumatorilor cu energia electrică recuperată” (Method and Device for Supplying a Load with Electric Energy Recovery ).5 V. şi mai devreme am vorbit de microcentrala lui Carlos Benitez. am să vă prezint aici un alt dispozitiv extrem de simplu destinat încărcării acumulatorilor. Brevetul descrie o metodă de recuperare a energiei consumate prin înmagazinarea ei temporară în condensatori şi descărcarea lor înapoi în baterie.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU ca şi primarul – adică începutul uneia din firele cablului bifilar legat de sfârşitul celui de-al doilea.

O altă variantă a acestui dispozitiv foloseşte doi acumulatori sau două perechi de acumulatori şi una de condensatori care sunt comutaţi alternativ când în paralel când în serie. 73 . Sensul unic de circulaţie al curentului este asigurat de cele două diode care nu permit curentului electric să se întoarcă prin consumator.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Iată aici primele două variante ale circuitului: După cum se observă tensiunea continuă după ce trece prin consumator. Aceştia sunt legaţi în circuit cu ajutorul unui pachet de comutatori. tensiunea lor de lucru devenind dublă faţă de cea a bateriei ei se vor descărca înapoi în aceasta. Asemănarea cu comutatorul Tesla este evidentă. dar în momentele în care sunt legaţi în serie. este stocată în doi condensatori. Atunci când sunt legaţi în paralel tensiunea lor de lucru este egală cu cea a bateriei. reprezentat aici de un motor. rând pe rând paralel şi în serie.

Generatorul furnizează puteri cuprinse între 4. primar în care apare un curent electric alternativ. de unde. Acesta e construit după cum se vede pe un miez de ferită. Acesta e destinat pentru acoperirea pierderilor termice inerente oricărui circuit electric. pentru dispozitivul numit „Generator electric” (Electrical generator ).Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU În imaginea din stânga sunt patru acumulatori care sunt legaţi pe rând când paralel când în serie curentul din ei trecând prin consumator. unul inserat în circuit iar al doilea FE exterior.8 KW şi 12 kW sub formă de curent continuu de 12 volţi la 100 amperi. Richard produce şi comercializează acest generator la firma sa din Canada. Capătul nordic al electromagnetului se află la distanţă de 10 mm de un magnet identic cu primul. Tensiunea de alimentare trece printr-o punte redresoare. Acesta este apoi redresat şi furnizat unui invertor. care este la capătul sudic în contact cu un magnet puternic ( NbFeB). prin două diode. iar în dreapta e o variantă care foloseşte doi acumulatori. Schema de bază rezultată din brevetul sus pomenit este următoarea: După cum se poate vedea este un electromagnet alimentat de la reţea sau de la baterie. Primul magnet este opus polarităţii electromagnetului iar cel de-al doilea are aceiaşi polaritate Asta face ca la alimentarea electromagnetului. Pentru atingerea puterilor respective generatorul cu numele comercial de „Magnacoster” este format din mai multe celule de bază. Această variantă foloseşte după cum se vede ca consumator primarul unui transformator. care-l transformă în curent electric alternativ cu caracteristicile reţelei naţionale. după care ajunge la înfăşurarea electromagnetului. acesta să genereze curent alternativ. pătrunde într-un vibrator ( poate fi un releu în regim de auto-oscilaţie ). Un alt generator extrem de simplu care furnizează cantităţi impresionante de energie est cel care face obiectul brevetului european WO2009065210 (A1) acordat lui Richard Willis la data de 28 mai 2009. 74 .

având în vedere că odată pornit el se autoîntreţine. 75 . Un alt dispozitiv destul de simplu şi foarte eficient e circuitul lui Alexander Meissner inventat în 1913 în vederea alimentării unei celule de electroliză. Diodele de la ieşire vor avea fireşte valori corespunzătoare pentru a suporta puterea debitată de electromagnet. dispozitivul are conform declaraţiilor inventatorului coeficientul de performanţă de 3600 de ori. Datorită construcţiei ingenioase.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Conductorul de bobinare al electromagnetului poate fi de orice fel la orice grosime. Ulterior curentul furnizat se varsă în ea. Ieşirea dispozitivului trece printr-o punte redresoare şi din nou prin două diode. sau la consumator. De aceea pentru oprire – pornire s-a prevăzut un comutator ci nu un întrerupător. Datorită acestui circuit electroliza se execută cu randament mare la consumuri foarte mici de energie: Combinarea acestui circuit cu transformatorul parametric al lui Charles Flynn duce la următorul circuit autoalimentat: Bateria se consumă doar în primele secunde după pornire. Funcţionează cu tensiuni şi intensităţi ale curentului de alimentare începând e la 1 la sute şi furnizează fireşte de 3600 ori mai mult. Puterea la ieşire creşte odată cu frecvenţa de oscilaţie a vibratorului. Ledul trecut printr-o rezistenţă care să-i asigure buna funcţionare indică dacă circuitul funcţionează sau nu.

Trebuie să reţinem ca idee de bază faptul că descărcările electrice de curent continuu de înaltă tensiune prin scânteie generează în jurul conductorilor respectivi energie radiantă care induce în piesele metalice din jur curent electric de mare intensitate. Înainte de a trece la capitolul următor am să vă ofer şi un…. 76 . Toate sunt modalităţi de colectare a energiei radiante. Trebuie să mai reţinem că în general orice oscilator de frecvenţă înaltă induce unde electromagnetice şi câmpuri ionice care de asemenea fac să apară curenţi de intensitate mare în bobinele sau armăturile metalice din apropiere. Pentru scopul cărţii de faţă e suficient ce am prezentat până acum.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Mai există multe asemenea dispozitive mai mult sau mai puţin complexe.

Schema utilizată este una extrem de simplă: 77 . Deci acest mosor de cablu coaxial v-ar asigura iluminatul în trei. şi pentru a fi utilizată trebuie neapărat trecută printr-un transformator coborâtor.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Bonus Probabil că marea majoritate a dumneavoastră. Acest mosor constituie astfel un foarte simplu dispozitiv de energie radiantă care este foarte puţin cunoscut şi poate furniza o tensiune alternativă de 10 000 V la intensitatea de 10 mA. aveţi televizor. dragi cititori. Şi precis având acest aparat în casă ştiţi cum arată cablul coaxial de antenă: Ei bine. patru camere… Această înaltă tensiune este colectată din tot spectrul radio. ceea ce înseamnă 100 W. Pare puţin dar gândiţi-vă că becurile economice actuale consumă cam 20 – 25 W. aflaţi că un mosor de cablu coaxial normal cu impedanţa de 75 Ω poate fi folosit pe post de colector de energie radiantă. fie el terestru sau astral.

Această sursă de energie poate fi transformată la ce tensiune avem nevoie. Pe când umilul mosor de cablu va furniza energie 24 de ore din 24. Există posibilitatea de a vă asigura de trei ori mai multă energie cu acest dispozitiv umil. Pentru asta se vor urma zece paşi pregătitori: 1 se va verifica ca la cele două capete ale cablului ecranul să nu intre în contact cu firul central ( inima ) 2 se vor conecta fire electrice atât la ecran cât şi la inimă la ambele capete 3 se va introduce mosorul cu cablul într-un cuptor clasic. nu cu microunde ! 4 se încălzeşte cuptorul la 180º C 5 se menţine temperatura până ce izolaţia internă din teflon se moaie ( scopul este ca aceasta să-şi piardă polarizarea iniţială ) 6 în momentul muierii izolaţiei interioare se aplică la legăturile de pe unul din capete o tensiune continuă stabilă de 10 000 V la 10 mA. dacă ar fi aşa atunci când manipulaţi un asemenea mosor de cablu ar trebui să vă curentaţi… E adevărat. Poate fi folosită de fapt orice tensiune cuprinsă între 12 V şi 10 000 V. Pentru ca umilul mosor să devină o sursă de energie liberă trebuie pregătit. 8 după răcire se deconectează tensiunea şi 9 se conectează ecranul la inima cablului la ambele capete ale cablului 10 se menţine mosorul la temperatura camerei o perioadă cuprinsă între 5 şi 7 zile. 7 se opreşte cuptorul şi se lasă să se răcească până ajunge în intervalul 20º – 30º C. Şi pentru că v-am spus acest lucru am să vă dau aici un alt pot. şi nu produce energie decât atunci când se află scăldat de lumina solară. şi după o ulterioară redresare şi filtrare poate fi folosită în locul oricărei baterii în dispozitivele prezentate anterior. cam 50 W. Dacă-l comparăm spre exemplu cu un panou fotovoltaic care furnizează aceiaşi putere. dar cu creşterea corespunzătoare a intensităţii. acesta este de câteva sute de ori mai scump. tot cursul anului.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Deşi e drept că după trecerea prin transformatorul coborâtor puterea culeasă va fi mai scăzută. Veţi spune că nu poate fi adevărat. care va fi menţinută 10 – 15 minute. atât în prezentul volum cât şi în celelalte acolo unde există alimentare de la o baterie primară. există câteva avantaje nete care pledează pentru utilizarea acestui dispozitiv simplu. menţinându-se în continuare tensiunea pe capătul cablului. timp în care polarizarea cablului se reface. După această perioadă unul din capetele cablului se va conecta la transformatorul coborâtor prin intermediul unei bobine de şoc. dacă la transformare veţi folosi un transformator special… 78 .

care datorită pierderilor magnetice din miez şi a celor inductive şi termice din bobină. Acest câmp magnetic va avea polaritatea oscilantă odată cu schimbarea polarităţii curentului alternativ. Apare un câmp magnetic care va induce în bobina secundară un curent electric de acelaşi sens ca şi cel din primar. Acolo nu am spus însă că nu se poate dimensiona miezul transformatorului cu o secţiune mai mare decât ne iese din calcul. Să luăm în analiză cazul fiecărei polarităţi pe rând. fiind acest fenomen una din cauzele randamentului scăzut al transformării şi de asemenea al încălzirii transformatorului. atât în primar cât şi în secundar vor apărea curenţi autoinduşi şi fireşte aceştia vor induce şi câmpuri magnetice autoinduse. pentru că primarul va induce în miez un câmp electromagnetic de o anumită intensitate. Asta va duce la o saturare a miezului transformatorului. este doar o chestiune strict de economie de material. Dacă miezul transformatorului a fost construit la limita de jos al valorilor din calcul. nu ne încap bobinele pe el. având o putere foarte apropiată. Acest câmp va induce la rândul lui în bobinajul secundarului o putere. probabil că acum v-aţi gândit la transformatorul parametric descris în capitolul „şi transformatoarele” de la pagina 105. există o relaţie strânsă între secţiunea miezului pe care se află bobinele şi puterea transformatorului. atunci acest transformator va lucra foarte aproape de suprasarcină şi fireşte cu un randament scăzut. Spuneam atunci că un transformator normal nu poate scoate la ieşire o putere mai mare decât s-a injectat în primarul lui.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Cei care aţi citit volumul 1 al acestui ciclu. De asemenea ne mai amintim că deşi calculul unui transformator este destul de simplu. Dar ştim că orice bobină prin care trece un curent electric. Dar hai să ne amintim un pic ce spuneam atunci. aceasta induce în miez un câmp magnetic. În momentul închiderii circuitului bobinei primare. Ei bine asta pentru a nu avea surpriza de a constata că miezul fiind prea mic. va fi mereu mai mică decât cea injectată în primar. Ei bine o să aveţi o surpriză ! Nu e vorba despre un transformator care are în componenţa construcţiei lui un magnet permanent. 79 . induce la rândul ei un alt curent de sens invers…fenomenul autoinducţiei. care se vor însuma cu cele principale. La schimbarea polarităţii curentului alternativ care străbate primarul. Dar hai să vedem ce se întâmplă în miez la funcţionarea unui transformator. fie ea un fir sau mai multe spire. De ce nu se utilizează însă miezuri mai mari.

atunci transformatorul se va apropia în funcţionarea sa de valoarea ideală a transformării. Şi ca să nu mai lungim prea mult vorba. Secundarele acestui transformator se vor calcula la puteri de trei ori mai mari decât primarul. această creştere a randamentului poate fi făcută să depăşească orice aşteptări printr-o construcţie aparte a miezului transformatorului. Pe centrul miezului mic ( E + I ) se află bobina primară iar peste ambele miezuri de o parte şi de alta a primarului se află câte o bobină secundară. rolul lui fiind doar de amplificator de putere. Acest tip de transformator furnizează puteri de trei patru ori mai mari decât primeşte.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Dacă însă miezul transformatorului va fi mult mai mare decât valoarea maximă admisă din calcul. Şi poate fi folosit oriunde avem nevoie de o economie de energie. Heins cu brevetul canadian nr. Ei bine. Deci o scădere a saturaţiei magnetice a miezului poate duce la o creştere a randamentului transformatorului. A fost brevetat de Thane C. CA2594905 intitulat „Bi-Toroid Transformer” din data de 18 ianuarie 2009. Surplusul de putere va fi dat de autoinducţia primarului şi secundarului însumat cu inducţia şi autoinducţia celui de-al doilea secundar ( dummy output ). priviţi imaginea următoare: După cum se vede este vorba de un transformator având miezul format prin introducerea unui miez E + I într-un miez U + U sau U + I. secundar care nu se va folosi. 80 . Câmpul magnetic excedent va circula prin miezul mare ( cu roşu ).

Iată în continuare şi cum arată o variantă practică de construcţie a lui.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Prin intermediul lui vom putea alimenta un calorifer electric sau un boiler de 5000 W chiar dacă priza noastră nu suportă mai mult de 1500 – 2000 W. Este vorba de unul din primele prototipuri. 81 . de putere şi dimensiuni mici. Se observă totuşi că bobinele secundare sunt mai mari fiind confecţionate cu conductor mult mai gros decât cea a primarului. Este deci un transformator generator de putere.

41537575 din 8 mai 1979.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Apa Despre puterea apei am mai vorbit în două capitole din volumul 1 al acestui ciclu. De ce ? Pentru că este o metodă distructivă. În continuare voi arăta trei posibilităţi – ele sunt mai multe – de obţinere directă a energiei electrice din apă. am spus că nu sunt de acord cu ea. Clark al III – lea din New Orleans. Priviţi aceste pagini: 82 . intitulat „Metodă şi aparat pentru generarea electricităţii”. prin descompunerea apei şi arderea celor două gaze. Tot în acel volum deşi am pomenit tangenţial de posibilitatea folosirii ca sursă de carburant a amestecului de hidrogen şi oxigen obţinut prin electroliza eficientă a apei ( specificăm că electroliza are loc cu adevărat eficient dacă frecvenţa de pulsaţie a curentului de electroliză se apropie de frecvenţa de oscilaţie a moleculei de apă ). Clem sau Mazenauer. Voi pomeni pentru început de brevetul american nr. se atentează la rezerva de apă a Terrei. acordat lui William T. Acolo am tratat apa ca sursă actuală de energie şi ca potenţială sursă de energie liberă prin folosirea unor turbine neconvenţionale – turbinele absorbante autonome cum ar fi cele ale lui Viktor Schauberger.

” În brevet se face referire la acest fenomen ca nefiind unul descoperit de inventator. sau unul din circuitele lui Donald Lee Smith ( pag. prin asta. Să ne gândim la următorul lanţ electric: Bateria aceasta a lui Clark → un circuit care să transforme curentul continuu în curent alternativ sau pulsatoriu ( un releu în regim de autooscilaţie ) → transformatorul amplificator precedent al lui Thane C. 62 – 69) . În primele rânduri ale brevetului se scrie: „Doi electrozi distanţaţi având ca consumator un circuit electric exterior sunt dispuşi într-un lichid conducător electric. sau generatorul lui Richard Willis ( pag. etc. putându-se deschide larg uşa totalei independenţe energetice. în paginile precedente foloseau ca sursă primară pentru pornire o baterie electrică. prin aceasta cauzând un curent electric care va circula prin circuitul exterior. pe viteza şi unghiul mişcării lichidului în raport cu electrozii.c. 78).72 ). forma şi dimensiunile lor. acest tip de baterie. – 220 V a. într-un grad mai mare decât în celălalt electrod. Pe când această baterie se bazează exclusiv pe distanţa şi poziţia relativă dintre electrozi. temperatura lichidului etc. În altă parte a brevetului se specifică că acest tip de baterie nu poate fi considerată una chimică deoarece la bateriile chimice electricitatea nu e influenţată de liniile de câmp magnetic terestru şi nici de poziţia electrozilor în raport cu electrolitul. Heins (pag. sau pe malul mării. aluminiu şi cupru sau cupru şi zinc. fie el izvor. orientarea lor faţă de direcţia liniilor de câmp magnetic terestru ( linia N – S ). etc. despre care vom vorbi în paginile următoare.. Acest lanţ poate fi aplicat în cazul tuturor tipurilor de baterii naturale. 74). pe diferenţa de temperatură a lichidului în care sunt imersaţi electrozii şi pe configuraţia şi forţa câmpului magnetic terestru. Cantitatea de curent electric colectată va depinde de muţi parametri cum ar fi: distanţa dintre electrozi.c. 83 . bine gândită şi construită poate furniza energie pentru alimentarea tuturor dispozitivelor care. unghiul de orientare a electrozilor. → o punte redresoare → şi acum oricare din următoarele : invertor 12V c. cum e cazul celor telurice. sau circuitul combinat Alexander Meissner + Charles Flynn (pag. ) bateria va da rezultate nai bune. pârâu sau fluviu. iar energia e importată din lichid prin faptul că mişcarea electronilor liberi energizaţi din lichid.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Este o baterie. ( ex. Pentru că nu este o baterie electrochimică cei doi electrozi nu se vor deteriora descompunându-se chimic ca la bateriile normale cu toate cestea dacă cei doi electrozi vor avea proprietăţi electrochimice diferite. excită electronii liberi care se mişcă în masa electrodului. Oricum pentru cineva care stă pe malul unui curs de apă. ci de înaintaşii săi printre care lordul Kelvin.

Acest aparat. Amintiţi-vă ce se întâmplă când opriţi încet apa la robinetul chiuvetei. E suficient să vă spun că cu ajutorul lui se colectează o tensiune electrică continuă de zeci de mii de volţi. Pe suportul izolat electric din imagine se află o ţeavă ( sau furtun) racordat la o altă ţeavă în formă de T care se termină prin două duze foarte fine orientate în jos. Prin acest circuit pătrunde apă.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Şi pentru că am pomenit de lordul Kelvin priviţi imaginea următoare: Este ilustrarea experienţei efectuate de acesta în 1890 la Cambridge şi ulterior de Walter Schauberger în 1938 la Nürenberg. apa trece printr-un inel să-i spunem propriu dar cade pe placa inelului vecin. jetul continuu de apă înainte de a se opri se transformă într-un jet care e format în partea superioară dintr-o curgere continuă iar jos e format din picături care cad în şir indian spre chiuvetă. pe lângă faptul că colectează această energie electrică. Dispozitivul din imaginea de mai sus este tocmai un colector care colectează această energie. produce şi o însemnată cantitate de ozon. Ei bine tocmai această zonă este cea ce ne interesează. care sunt conectate printr-o tijă de cupru izolată ( sârmă de 6 – 8 mm) la o placă de cupru aflată în recipientul alăturat. Atenţie dispozitivul nu trebuie să aibă nici o legătură electrică la pământ ! În căderea ei. Deci în fiecare parte. Această transformare a apei se petrece cu eliberarea unei cantităţi imense de energie. La un moment dat. Apa din cele două jeturi curge în două recipiente din material plastic. Zona de transformare a jetului în picături nu e forte mare. apa trece prin două inele din ţeavă de cupru. La o cercetare atentă se va vedea că are înălţimea de 2 – 3 cm. Pentru că imaginea nu este totuşi foarte clară ( nu am găsit una mai clară ) am să vă explic despre ce e vorba. 84 .

care nu are nici o piesă electronică – nu are regulator electronic de funcţionare. boiler electric. Imaginaţi-vă deci că această tensiune continuă ar fi făcută să se descarce printr-un eclator… Oare nu am putea folosi acest aparat ca sursă primară de tensiune pentru circuitul lui Gray sau pentru bobina Tesla a lui Smith ? Ba da… Iată spre exemplu o schiţă care ar arăta primul caz: Având în vedere că în tubul convector al lui Gray se obţine o tensiune alternativă de înaltă frecvenţă şi mare intensitate ( într-un asemenea tub pot apărea curenţi de până la 1000 A ) se poate conecta direct la el orice consumator inductiv de mare putere ( radiator. Atenţie.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU În acest fel se pot colecta cele două sarcini electrice ale celor două jeturi de apă. Diferenţa de potenţial între ele este imensă. Prin legarea unui circuit electric exterior aparatului la un inel şi o placă se culege o tensiune de mai multe mii de volţi. ( sunt nişte întrerupătoare ) funcţionarea lor nu depinde de parametri curentului electric ci doar de temperatură şi de puterea consumatorului. calorifer electric. Acestea nu sunt dispozitive electronice ci electromecanice. bobină de inducţie. marea majoritate a radiatoarelor şi caloriferelor au ca regulator de funcţionare un bimetal iar boilerele electrice au ca regulator un termocuplu. ca urmare nu există nici un impediment pentru utilizarea lor. Un alt dispozitiv cu ajutorul căruia se poate extrage electricitatea direct din apă este cel din imaginea următoare: 85 . nu are ventilatoare ) . etc. Modul practic de legare va fi cu faza la tub şi nulul luat dintr-o priză de pământ.

Este tot un colector de curent continuu. 5 şi 6 din pagina doi. format dintr-o plăcuţă de alamă acoperită cu un cristal piezoelectric acoperit cu o peliculă de aluminiu. O aplicaţie rusească de mari dimensiuni a acestui dispozitiv (are 900 Kg ) a furnizat 220 V la intensitatea de 6800 A ( 1. făcând ca în apă să fie eliberată o mare cantitate de electroni liberi. De asemenea se poate vedea că ieşirea are în paralel o rezistenţă. 86 . Circuitul pentru a funcţiona în bune condiţiuni trebuie să aibă permanent un consumator. această rezistenţă va avea rol de menţinere în funcţiune a circuitului. Ultrasunetele emise de transductor ( 600 KHz) fac apa să fiarbă instantaneu.5 MW). Pe peretele cilindrului se află fie un transductor ultrasonic ( difuzor de înaltă frecvenţă – cel de la ceasurile electronice. Aceşti electrozi sunt folosiţi atât ca intrare cât şi ca ieşire a circuitului. care fireşte sunt colectaţi de cei doi electrozi întocmai ca în brevetul lui Clark la figurile 4. de aceea în momentul în care nu există un consumator activ (reprezentat aici prin simbolul unui bec). Cater. Vedem că avem de-a face cu un tub din material plastic ( are dimensiunile de 400 mm x 60 mm plin cu apă distilată. Există o baterie şi un reostat care reglează tensiunea de alimentare a transductorului.) sau o sirenă.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Sunt mai multe brevete care se bazează pe principiul acestui dispozitiv care a fost inventat de Joseph H. Prin capacele lui trece câte un electrod de cupru ( ar fi bine să fie argintat sau aurit).

dragi cititori pe cei dintre dumneavoastră care aţi citit primul volum al acestui ciclu – „Criza energetică – adevăr sau minciună” – să vă amintiţi că la pagina 138 vorbeam despre cazanul Vuia. Principiul ei de funcţionare este o combinaţie între aderenţa fluidelor la suprafeţe – capilaritate – şi forţa centrifugă. aburi sau cu apă. cât şi cu aer. Am auzit pe unii care spun că motorul Ruşeţel nu a apărut pe nicăieri pentru că de fapt este doar o înşelătorie. Ştiţi toţi probabil cum apa se transformă instantaneu din stropii pulverizaţi în vapori care se împrăştie cu mare presiune. care funcţionează pe principiul vaporizării instantanee a apei. Vaporizarea instantanee a apei în cazan închis se face prin pulverizarea ei pe o placă incandescentă. Ca urmare motorul Ruşeţel funcţionează perfect. Ei bine acum vă rog să vă amintiţi despre pompa şi turbina Tesla despre care am vorbit în volumul doi – „Motoare magnetice – aplicaţii” – la pagina 138. nu credeţi?! Jur că nu am scris intenţionat la aceiaşi pagină… AŞA s-a întâmplat. Energia degajată la schimbarea stării de agregare a apei dinspre lichid spre vapori. pentru că ar fi detronat motoarele cu ardere internă şi implicit întreaga industrie a hidrocarburilor…. Este fenomenul care se petrece atunci când stropim plita sau talpa fierului de călcat cu stropi de apă. prin faptul că oferă o ieşire de 20 cai putere pentru fiecare kg greutate a motorului. şi despre motorul domnului Mihai Ruşeţel.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU În continuare am să vă rog. ( interesantă coincidenţă. Ei bine imaginaţi-vă o combinaţie între acestea două: cazanul Vuia şi turbina Tesla. în lucru mecanic util. Deci o turbină de doar 3 kg e echivalentă cu motorul cu ardere internă de 130 kg care toarce sub capota maşinii dumneavoastră ( dacă o aveţi ! ). În acest motor apa este pulverizată pe o rezistenţă puternică de unde vaporii rezultaţi pun în mişcare pistoanele motorului. Atenţie asta nu 87 . Ceea ce vedeţi mai jos este această îngemănare şi reprezintă o modalitate de transformare a energiei degajate de apă la schimbarea stării de agregare. Să clarificăm aici un lucru. este de multe ori mai mare decât cea necesară aducerii apei în situaţia de aşi schimba starea de agregare. Pentru cei care nu au citit acest volum să reluăm aici pe scurt despre ce e vorba. într-un ciclu închis. ) Spuneam acolo că turbina Tesla lucrează cu fluide – poate fi acţionată atât de extinderea gazelor rezultate în urma arderii hidrocarburilor. Pe acest principiu funcţionează motorul lui Ruşeţel. Constituie cel mai eficient motor construit vreodată. care funcţionează cu ajutorul acestui principiu. şi tocmai de aceea nu a apărut.

pe circuitul rece. Ca sistem deschis. Dacă bujia respectivă e construită inteligent. respectiv creşterea vitezei de rotaţie şi forţei turbinei se face prin variaţia debitului apei care pătrunde în pulverizator. Un rezervor de apă. Accelerarea sau decelerarea motorului. fiind una de 88 . Iată cam ce vedeţi. care o pulverizează pe o bujie incandescentă de mare putere. pleacă apa spre un pulverizator. Detractorii ar putea spune că aşa ceva nu poate funcţiona.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU înseamnă că sistemul e unul închis. că nu poate dinamul încărca bateria suficient pentru a putea alimenta bujia incandescentă. Cu D de culoare verde deschis este un dinam ( sau alternator ) cuplat prin curea la axul motorului. Aici apa se transformă în aburi şi îşi continuă drumul pe circuitul cald urcând în turbina Tesla M. R apă de la care. pe care o pune în mişcare. unde trece printr-un radiator R şi condensează scurgându-se înapoi în rezervor. B de unde se alimentează bujia incandescentă. Avem de-a face tot cu un sistem deschis. dinam care încarcă bateria. după care iese pe la centrul acesteia şi urcă până ajunge deasupra rezervorului. acest motor schimbă energie cu mediul înconjurător în cele două puncte în care are loc schimbarea stării de agregare a apei – la bujia incandescentă şi la radiatorul de condensare.

Avem astfel aici cel mai eficient mod de a renunţa la motoarele actuale care distrug planeta şi ne fac sclavii financiari ai celor care conduc industria petrolieră. despre turbina lui Hans Mazenauer.P. nimic nu ne împiedică să-l folosim împreună cu un dispozitiv în genul transformatorului lui Thane C. Iar dacă dinamul sau alternatorul nu poate fi construit să furnizeze puterea necesară cantităţii de vapori pentru un motor – turbină Tesla de mare putere. Toate acestea reprezintă modalităţi de obţinere a lucrului mecanic util din fluide oarecum asemănător cu ceea ce am descris mai sus. De altfel şi motorul cu ardere internă. iar vaporii care o pot acţiona sunt rezultatul pulverizării unor cantităţi mici de apă. 89 . vapor sau vehicul aerian. căci prin vaporizare. poate creşte de mii de ori. Asta arată că Turbina Tesla e un motor foarte eficient. volumul. acolo era vorba despre munca lui Viktor Schauberger. deoarece puterea pe care o pot scoate acestea la ax. generator Richard Willis. Şi amintiţi-vă. O bujie incandescentă de 1500 – 2000 W ( 2 – 3 C.) este suficientă pentru a sigura funcţionarea unei turbine de 1 – 2 Kg care scoate 20 – 40 C. şi nu în ultimul rând de turbina autonomă pe care am propus-o eu însumi. Apa este supusă unui ciclu de transformare din lichid în vapori şi invers. iar energia rezultă doar din schimbarea stării de agregare a ei. respectiv presiunea. prin curea exact cum sunt acţionate alternatoarele motoarelor cu ardere internă…). fără măcar de a consuma vreun fel de combustibil. consumă pe un ciclu o cantitate foarte mică de combustibil.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU mare randament. care va fi acţionat nu de un motor electric ci de însăşi turbina Tesla. sau şi mai bine cu generatorul de la pagina 69 al lui Donald Lee Smith cel cu 8 perechi de bobine. Teoretic apa din rezervorul unui autovehicul acţionat astfel ar trebui să ţină la infinit… Aici ar trebui să vă mai amintesc încă odată că în primul volum am vorbit într-un capitol separat despre turbinele autonome. este foarte posibil. la nesfârşit. Nu uitaţi că cele mai mari alternatoare auto debitează peste 1000 W iar cele mai mari baterii auto au peste 2 KW. Heins sau cu oricare generator de energie liberă de mare putere ( transformator amplificator Tesla.P. este de zeci şi chiar uneori şi de sute sau mii de cai putere. despre pompa turbină a lui Richard Clem. Într-o montare corespunzătoare toate pot fi folosite ca motoare pentru acţionarea oricărui autovehicul.

d. generatorul va fi decuplat de la demarorul Dem. d.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Paranteză Şi ca o a doua paranteză.V. pentru a fi cuplat la motorul principal prin intermediul cutiei de distribuţie C. Acest motor ar fi acţionat de curentul electric furnizat de 7 din perechile de bobine ale generatorului Smith de 400 Kw. puntea motoare.T. ar acţiona un motor electric de pornire sau demaror Dem. Una ar fi folosită pentru încărcarea bateriei Ba. Iată deci o altă rezolvare practică. o combinaţie dintre generatorul de 400 KW al lui Smith şi două motoare electrice împreună cu o baterie auto poate fi o alternativă excelentă la motoarele cu ardere internă actuale. Deci după cum se vede din imagine autovehiculul ar fi dotat cu un motor electric de mare putere pentru tracţiune. Generatorul ar fi acţionat fie de motorul de pornire fie de cel de tracţiune prin intermediul unei cutii de distribuţie C. acesta ar furniza energia pentru acţionarea motorului electric de tracţiune.V. Fireşte aici nu am mai figurat faptul că motorul de tracţiune ar acţiona cutia de viteză C. care ar acţiona prin cutia de viteză C. Bateria. Me. după care. Bateria ar furniza energia necesară pornirii generatorului Smith prin intermediul unui motor electric mic ( demaror ). după pornirea acestuia. nepoluantă şi perfect gratuită a transportului rutier… 90 . Volantul ar fi strict necesar nu doar în vederea funcţionării ambreiajului pentru schimbarea vitezei în timpul deplasării cât mai ales pentru a împiedica oprirea motorului de tracţiune în momentul în care. şi ulterior puntea motoare prin intermediul unui volant şi a unui ambreiaj..

( sunt figurate doar două perechi ) care au miezul din tole sau ferită. Poate fi construit şi cu rotor făcut cu doar două discuri. Se vor lega în paralel tot câte două în pereche dar va scădea puterea furnizată. Iată o variantă cu patru perechi de bobine. şi poate produce curent alternativ la puteri asemănătoare cu dispozitivul lui Smith. trebuie să spunem că deşi el produce curent continuu. puterea sa fantastică comparativ cu dimensiunile sale fizice. calorifere şi convectoare electrice etc.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Şi pentru că vorbim de acest dispozitiv al lui Donald Lee Smith. pornind de la el. 91 . Tensiunea şi intensitatea ( puterea ) fiecărei perechi de bobine va depinde de dimensiunile şi puterea câmpului magnetic al magneţilor folosiţi – fiind undeva între 10 şi 50 KW. îl fac un candidat ideal pentru alimentarea consumatorilor rezistivi de mare putere ( radiatoare. După cum se poate vedea va produce curent alternativ. atunci bobinele nu vor mai fi opt ( patru perechi ) ci doar patru. E acţionat tot de un motor mic. plite şi cuptoare electrice. Frecvenţa curentului va fi de 50 Hz dacă turaţia motorului va fi de 1500 rotaţii/minut în cazul în care perechile de bobine sunt legate două câte două aşa cum se vede în imagine. rezultând deci două faze defazate între ele cu 90º. Bobinele vor fi tot fixe. Consumul motorului care va roti discurile purtătoare ale magneţilor va fi de asemenea insignifiant comparativ cu puterea de ieşire al acestui alternator. Recomand folosirea magneţilor NdFeB cu diametrul şi înălţimea de 25 – 50 mm. se poate concepe unul care funcţionând pe un principiu asemănător să producă curent alternativ. Pentru asta rotorul va fi nu un disc ci două sau trei care vor avea montate pe ele magneţi aşezaşi cu polarităţile alternativ. iar tensiunea va fi culeasă separat de la fiecare pereche. Însă.

pentru cei care au nevoie de curent alternativ trifazat propun o schemă asemănătoare dar cu modificările de rigoare. Atenţie la aşezarea magneţilor. Astfel se pot folosi fie două fie trei discuri.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Pe acelaşi principiu. Iată o imagine care arată un asemenea alternator cu doar două discuri rotor. radial. iar sfârşiturile la faze. căci în mod sigur tensiunea pe fiecare fază va fi mai mare decât tensiunea de alimentare a motorului. După cum se vede sunt aşa fel aşezaţi încât câmpul magnetic se închide prin bobine deci la o trecere la un cap al bobinei va fi polaritatea nordică iar la celălalt capăt al bobinei cea sudică. cu polarităţile opuse. fireşte după ce e transformat. În acest scop. În caz contrar cele cu sensurile sau cu legăturile inversate îşi vor anula sau însuma una alteia curentul … Pentru că avem o singură pereche de magneţi pe discul rotor turaţia motorului care acţionează generatorul se alege de 3000 de rotaţii pe minut pentru a obţine frecvenţa de 50 Hz. Lucrul acesta e valabil şi la exemplul precedent. pe axul motorului se va monta neapărat un volant. Deci sunt aşezate la 120º astfel încât fiecare la trecerea magneţilor prin capetele ei să producă tensiunea defazată faţă de celelalte două. şi cuplarea lui la curentul scos de generator într-un timp cât mai scurt. dar pe ele se vor monta câte doi magneţi. Lucrul acesta e valabil şi pentru cazul precedent. Atenţie mare şi la montarea bobinelor. În dreapta imaginii se vede felul cum sunt acestea aşezate faţă de magneţi. iar alimentarea sa se va face printr-un comutator care să permită decuplarea de la reţea. Bobinele vor fi în număr de trei ( în cazul acesta ) sau de trei perechi în cazul cu rotor cu trei discuri. Atenţie de asemenea la legăturile electrice. 92 . Începuturile tuturor bobinelor se leagă la ieşire în comun formând nulul. Acesta poate fi foarte bine alimentat cu o parte din curentul din ieşire. ca toate să aibă înfăşurările în acelaşi sens.

un om simplu fără facultăţi şi specializări tehnice ultra înalte am găsit în această carte mai multe soluţii la aşa zisa criză actuală. continuă să afirme că trecerea la soluţii energetice şi de transport nepoluante. nefiind atins nivelul tehnic necesar ? Nu cumva asta spune clar că de fapt ei nu vor… Că doar nu pot crede şi probabil nimeni nu poate crede că pe ei nu-i poate duce capul la ceva la care l-a dus pe un pârlit de român cu studii medii… Sau… mai ştii ?! Oi fi io cel mai deştept om de pe glob !… Dar atunci… de ce oare sunt şomer ?.. Dacă eu. electrice sau de altă natură. este ne fiabilă sau foarte problematică.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Şi acum am să vă pun o întrebare retorică menită a vă pune pe gânduri cu privire la interesul fantastic al cercurilor industrial bancare de a nu permite proliferarea energiilor libere şi cantonarea în continuare în actuala tehnologie criminală a hidrocarburilor.. energetică oare cum se face că cohorta de sute de mii sau poate milioane de ingineri din industria energetică şi auto mondială. Nebănuite sun căile Domnului… 93 .

Cutremure se petrec permanent. un ciclon sau o avalanşă. pământul pe care călcăm. La noi în ţară. şi prea arar suficient de puternic pentru a putea fi simţit de noi. e fix e indestructibil. de la naştere şi până la moarte. după Japonia. De aceea când acesta se petrece. acestea sunt foarte dese. În subconştientul oricui este înrădăcinată puternic ideea că pământul nu se mişcă. cel mai solid şi mai fix reper imediat accesibil tuturor este. şi Chile suntem ţara cu cea mai intensă activitate tectonică de pe planetă… 94 . ne speriem cumplit pe moment. Din câte ştiu eu. undeva în adâncul fiinţei noastre se naşte spaima… o spaimă cumplită. pe care cei mai mulţi dintre noi nu o recunosc dar pe care toţi o trăim… Cutremurul datorat fie tensiunilor dintre plăcile tectonice terestre fie acumulărilor de presiune ale magmei de sub acestea. oamenii. În fiecare zi. un incendiu. unde se confruntă presiunea a trei plăci tectonice. este un fenomen de scurtă durată.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Pământul În traiul nostru de zi cu zi. spre o alunecare de teren vastă sau spre o erupţie vulcanică de proporţii… Şi poate tot de aceea atunci când de câteva ori în viaţă avem ocazia să simţim prin propriile noastre simţuri tremurul puternic al pământului de sub picioarele. fireşte. în fiecare minut. Şi poate tocmai de aceea de cele mai multe ori când auzim termenul catastrofă ne gândim la o inundaţie. şi apoi furaţi de grijile vieţii de zi cu zi. ancestrală. în fiecare oră… sunt multe. Mult mai mică e ponderea gândurilor noastre care se îndreaptă spre un cutremur puternic. de cele mai multe ori îl uităm.

respectiv sub scoarţa terestră. cu populaţii de milioane. cu nişte secole în urmă. insignifiante faţă de cele date scoarţă… într-o societate suficient de mică şi de obişnuită să privească şi să respecte natura din jur… Deci pericolul deşi permanent existent… prea arar a şi avut urmări…să ne amintim de Pompei. Cu luni. Înainte de erupţie de multe ori şi silueta. cu o structură a drumurilor care permitea o uşoară evacuare a unei populaţii suficient de mici. Acum o asemenea erupţie este prevestită de aparatură şi de specialişti… dacă nu sunt corupţi. undeva în subconştientul nostru s-a stabilit ideea că „nu mi se va întâmpla tocmai mie! … poate peste o generaţie. uneori chiar cu ani înainte de erupţie. timpul de la atenţionare până la împlinirea ei. forma conului vulcanic se modifică. Aceasta este cauza principală pentru care oamenii. datorate cenuşilor vulcanice. Acum… Oraşele situate la poalele vulcanilor au devenit adevărate ţări. decât cele ce ajung la suprafaţă în urma activităţii plăcilor tectonice de sub picioarele noastre. şi interesaţi financiar să câştige din dezinformare… Iar atunci când erupţia se petrece… de cele mai multe ori. acum lucrurile s-au schimbat dramatic. Am vorbit mai sus de faptul că o maşină grea produce de multe ori trepidaţii mai puternice decât cele ale unui cutremur mic… Atunci. de regulă nu se petrece deodată. şi mai ales cu o viaţă atât de tumultoasă încât cei mai mulţi locuitori ai lor chiar dacă ar şti şi ar vrea să urmărească evoluţia vulcanului de lângă ei. localităţile de la poalele vulcanilor erau suficient de mici. şi atraşi de fertilitatea terenurilor înconjurătoare. cu suprafeţe de sute de km2. două…” Şi dacă în decursul istoriei omenirii. localitatea era mică. de tip rural.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Dar aceste cutremure sunt suficient de mici pentru ca noi oamenii să nu le simţim. începe să se facă simţită prin mici cutremure. cu o sumedenie de surse de trepidaţii. Acum a pleca dintr-un oraş supraaglomerat în timp de o oră – două este o imposibilitate perfectă…. presiunea acumulată sub conul vulcanic. de când se ştiu au ignorat pericolul reprezentat de un con vulcanic. este mult prea mic comparativ cu timpul necesar evacuării populaţiei. Aceste mici semne erau perfect perceptibile atunci… într-o societate în care cele mai puternice trepidaţii create de om erau cele ale dărâmării unui zid. nu o mai pot face. De multe ori se produc trepidaţii mult mai puternice la trecerea unei maşini grele. O erupţie vulcanică. şi nu existau autovehiculele şi toate maşinăriile de azi. şi-au stabilit aşezările sub ameninţarea grozavă a erupţiei… Datorită faptului că erupţiile unui vulcan se petrec de regulă odată la câteva generaţii. aflată la 10 – 50 Km de conul vulcanic. 95 .

faptul că a rămas în memoria umanităţii ca o civilizaţie mult superioară. este demn de a ne pune pe gânduri.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Cutremurele şi vulcanii sunt poate cele mai clare exemple ale puterilor fantastice ce zac în măruntaiele pământului. suntem total neputincioşi. cel puţin la nivel teoretic. Dintotdeauna a existat o activitate vulcanică mai mult sau mai puţin evidentă în acel loc – să nu uităm gheizerele active acolo de sute sau mii de ani. Dar faptul că întreaga suprafaţă a terenului se ridică de o bucată de timp arată că dedesubt se acumulează o cantitate imensă de magmă. şi unde a fost cu adevărat situată. tehnologia actuală oferă. Ar trebui să reflectăm mai des la micimea noastră… să încercăm mai des să ne vedem lungul nasului şi să căutăm să nu ne mai arogăm puteri pe care de fapt nu le avem. în ultimele decenii întreaga suprafaţă a parcului şi a zonei adiacente a început să se ridice constant. pentru fenomenele legate de structura internă a pământului. Dacă pentru toate cele fenomene atmosferice sau eventuale ameninţări venite din spaţiul cosmic – reprezentate de asteroizi. un monstru… Oare cât timp ne mai complăcem în această ipostază ? Oare cât timp trebuie să mai treacă pentru a deveni conştienţi de 96 . posibilitatea evitării sau diminuării efectelor lor. Indiferent ce a fost această civilizaţie. magmă care atunci când va răbufni la suprafaţă va reprezenta un super-vulcan… Şi poate aici ar trebui să amintim ca argument. înghiţită de ape ca urmare a unui cutremura catastrofal. Cel ce acţionează în virtutea unei asemenea mentalităţi este categoric un distrugător. Acolo. cel mai elocvent exemplu din toată istoria omenirii – dispariţia Atlantidei. Nici cel mai deştept conclav de oameni de ştiinţă nu va putea găsi o rezolvare practică ameninţării reprezentate de un cutremura major sau spre exemplu acelei super-erupţii ce se preconizează că ar putea izbucni în decursul deceniilor sau secolelor următoare… în zona Yellowstone din Statele Unite.

fii sincer şi recunoaşte ! În acest moment. şi vom mai discuta în paginile ce urmează. Aceea a faptului că planeta pe care te afli e un magnet… nu te-ai gândit niciodată la ea ca la un asemenea obiect. pe înţelesul tuturor ce e un magnet. ai o revelaţie. explicând pe cât m-am priceput mai bine. Căci toţi. e clar că trăim pe un magnet. nu suntem conştienţi de faptul că de fapt trăim pe un magnet… Dragă cititorule. de ce noi. dar de vreme ce are un pol nord şi unul sud şi acul busolei se roteşte arătând aceşti doi poli. 97 . Ce e adevărat şi ce nu din aceste presupuneri ?! Să încercăm să aflăm… Cel mai mare magnet Cu toate că am dedicat un volum întreg magneţilor şi motoarelor care pot fi construite cu ei. Deci dacă pământul reprezintă o asemenea acumulare de energii şi forţe. masele largi nu am auzit să se întâmple asta. Poate de aceea noi. oare de ce nu le folosim?! Sau dacă le folosim. Şi nici chiar în momentul în care ai citit rândurile de la paginile 13 şi 35 nu ai gândit la pământ ca la un magnet.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU răul pe care-l facem şi de ruşinea pe care o reprezentăm la adresa naturii noastre şi a celei care ne-a creat… indiferent cine a fost ea… Aici mai e de discutat. nu am spus nimic despre cel mai important magnet dintre toate şi anume acela pe care trăim care se află sub picioarele noastre şi căruia îi datorăm existenţa. cei mulţi nu prea ştim acest lucru ? Deci întrebarea e dacă folosim sau nu aceste energii? Poate că fiind atât de imense folosirea lor e o mare problemă. fără excepţie. poate că nu e prea uşoară sau poate că e chiar imposibilă.

fie el dinam sau alternator. Tocmai de aceea spunea Tesla că „Energia electrică este omniprezentă. aceasta e doar una din aspectele generatorului electric numit Terra. fie plante fie animale. Da. Câmpul magnetic al acestui magnet a fost cel ce ne-a protejat de radiaţiile nocive din jurul frumoasei noastre planete. fie ele microorganisme sau nu. atunci înseamnă că însăşi planeta noastră e un generator electric.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Dar asta e ! E un magnet imens. care se roteşte în spaţiul cosmic în jurul soarelui. Dacă rotorul e reprezentat de unul sau mai mulţi magneţi motorul se numeşte generator electric. cărbunelui. Şi tocmai faptul că e un magnet face ca noi împreună cu toate fiinţele din jurul nostru. este totodată un la fel de imens generator electric. Asta şi este. Dar dacă am încerca cumva să ne imaginăm pământul ca pe un generator electric? Un motor electric e format dintr-un stator şi un rotor. în cantităţi nelimitate şi poate propulsa toate maşinile din lume fără utilizarea petrolului. Ei bine. de formă sferică. 98 . Fiind un imens magnet. să fiinţăm aici de atâta amar de timp. Deşi pare greu de închipuit un magnet de culoare albastră acoperit în mare parte de ape… Dacă Terra e un magnet înseamnă că are proprietăţile pe care le-am descris în volumul precedent al ciclului şi atunci vine firesc concluzia: se vreme ce un magnet este cel care poate contribui la apariţia curentului electric. gazului metan sau a oricărui alt combustibil”. Spuneam anterior că spaţiul cuprins între scoarţa terestră şi ionosferă reprezintă dielectricul unui imens condensator care a primit numele de „cavitate Shuman”.

numai că lucrurile sunt un pic mai complicate. Temperatura ce se atinge aici este de aproximativ 6100ºC. priviţi deasupra. La modul cel mai simplist spus aşa e. depăşind cu mult temperatura de topire a acestor două metale miezul pământului nu e lichid ci este solid. Dar probabil că şi acela-i la fel de incult şi analfabet ca şi subordonatul său. Spuneam în volumul precedent că întreaga materie are proprietăţi magnetice. Asta datorită presiunilor imense exercitate de straturile de deasupra. structura internă a globului terestru. alături de „Astronomie” au fost scoase din programele de studii şcolare după 1989. chiar dacă nu semnificativă. Lucrurile pe care vi le spun acum.34 a avut loc o eclipsă parţială de soare. cu grosimea de 2270 Km. Deşi temperatura acolo este imensă. Stratul de deasupra sa. are temperatura cuprinsă între 4500ºC şi 3000ºC iar consistenţa sa e din ce în ce mai mare pe măsura apropierii de crustă sau 99 . Faptul că aceste materii au fost scoase din programa şcolară a făcut ca un om care se dă mare ziarist şi reporter de televiziune ( care se presupune ca a făcut o facultate de filologie ) să spună fără nici cea mai mică urmă de ruşine şi fără să fie conştient de enormitatea prostiei pe care o spune adresându-se unei naţiuni întregi. are în plus şi aluminiu siliciu. sistemul format de atmosferă cu globul terestru constituie un generator electric. Iată. Interesant este că densitatea şi temperatura cea mai mare o are materia aflată în centru iar pe măsură ce urcăm spre suprafaţă temperatura şi densitatea scad.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Exact asta e şi pământul. Următorul strat. Deoarece între atmosferă şi globul terestru există o diferenţă de mişcare. la ora 11. are şi sulf. Deci după cum vedeţi globul terestru e format din mai multe straturi de materie care au grosimi. nucleul exterior. că asistăm la un „eveniment astrologic”… Sincer să fiu. oxigen şi aproape de loc nichel. dacă aş fi fost patronul sau şeful acelui om l-aş fi dat afară în secunda 2. ceea ce scade simţitor densitatea şi permite ca acest strat să fie de consistenţă lichidă. când vă scriu aceste rânduri. Statorul e reprezentat de atmosferă. mangan. Asta ar însemna pe cale logică că implicit şi globul terestru ca atare. Asta face că centru pământului este un miez de materie foarte densă care se consideră a fi un nucleu interior format dintr-un amestec preponderent de fier şi nichel. gros de 2200 km. pe lângă fier şi nichel. densităţi şi temperaturi diferite. Pentru a înţelege mai bine acest lucru trebuie să înţelegem cum de este globul terestru un magnet. pentru simplul motiv că eu fac parte dintre acei elevi care au avut şansa de a avea printre materiile de studiu şi pe cea numită „Geologie” una dintre materiile care. pentru mine au fost simple şi de la sine înţeles încă din anul doi de liceu. numit mantaua inferioară. Acest strat este mai vâscos. Globul terestru este un asemenea rotor magnetic. Azi 4 ianuarie.

40 Km sub continente şi cca. Dar spre deosebire de planete axa acestora nu este fixă faţă de planul orbital ci în parcursul lui pe orbită.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU scoarţă. stratul imediat următor e lichid de mare fluiditate. fac să apară atât câmpul magnetic cât şi gravitaţia. iar cel de deasupra lor este vâscos. 8 – 10 km sub oceane este mantaua superioară care are grosimea de 700 km şi temperatura din ce în ce mai mică spre suprafaţă ajungând la cca. Dacă ar fi să comparăm globul terestru cu un măr roşu şi frumos crusta ar fi formată din coaja roşie a mărului. Frecarea dintre miezul central solid şi miezul exterior lichid precum şi frecarea dintre acesta şi straturile mai dense ale mantalei. 100 . Ei bine am spus că centrul e solid. axa de rotaţie a electronului se schimbă între 0º şi 360º. Dar dacă vă întreb acum ce-i curentul electric. Ei bine iată cum. câmpul magnetic şi cel gravitaţional oricare dintre dumneavoastră nu veţi şti să-mi explicaţi. care e stratul de suprafaţă pe care călcăm. Imediat sub scoarţă la adâncimea de cca. 1500 .2000ºC şi chiar mai mică. Această mişcare este numită mişcare de spin. Fenomenul ţine de comportarea materiei la nivel atomic şi are loc cam în felul următor: Toţi am trecut prin şcoală şi toţi considerăm că ştim ce-i curentul electric. Asta face ca în timpul rotaţiei globului terestru miezul să se rotească cu viteză diferită faţă de mantaua superioară. Asta pentru că nimeni nu a avut grijă să vă spună cum are loc formarea acestor câmpuri energetice. La contactul cu crusta este aproape solidă şi formează plăcile tectonice care poartă continentele pe care călcăm. Aceştia au la fel ca şi planetele o mişcare de rotaţie în jurul propriei lor axe. restul ar fi celelalte straturi iar miezul central solid ar fi reprezentat de centrul care poartă seminţele. Toţi am învăţat că electronii orbitează în jurul nucleului.

toţi ceilalţi atomi au mai mulţi electroni. aranjaţi pe mai multe straturi. vedem rezultatul celor pe care le-am spus. Din acest punct de vedere electronul este numit electron-magnet. având moment pur electric. Sau electromagnet elementar. Aceştia în rotaţia lor pe orbită şi în timpul rotaţiei lor de spin fac să apară o combinaţie foarte complexă de unde electromagnetice. electronul se comportă ca microbaterie. În cazul în care axa de spin a electronului este de 90 º faţă de planul orbital. face ca atomul în integralitatea lui să se comporte rând pe rând de două ori ca generator electric şi ca electromagnet.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU În imaginea aceasta am ilustrat pentru simplificare atomul de hidrogen. Momentul magnetic depinde însă atât de pozoţia electronului faţă de planul median orbital cât şi de spinul acestuia. datorită rotaţiei complete a axei lui de spin. în funcţie de sensul de spin şi de momentele magnetice şi electrice. atunci electronul are moment pur magnetic devenind un micromagnet. adică axa de spin este paralelă cu direcţia orbitei. În cazul în care acest unghi diferă există o combinaţie dintre momentul magnetic şi cel electric în diferite grade. Acum de unde apare gravitaţia? Aceasta apare ca urmare a combinaţiei dintre undele magnetice şi cele electrice. funcţie de 101 . Deci atunci când unghiul planului de rotaţie a electronului faţă de planul orbital este 0º. Să nu uităm că afară de atomul de hidrogen şi cel de heliu. Emisia de energie magnetică sau electrică am figurat-o în imagine ca o spirală de unde care radiază în lungul axei spinului sau perpendicular pe planul spinului. De asemenea şi de sensul spinului. Faptul că de-a lungul parcursului întregii căi de 360º electronul trece prin toate aceste stări. anume faptul că orice atom emite unde electromagnetice.Iată în partea stângă a imaginii următoare : În dreapta.

Acum apare o întrebare pe care probabil că cei care au citit volumul precedent şi-au pus-o chiar în momentul în care după ce am afirmat că globul terestru e un magnet. am spus că optzeci şi ceva la sută din masa lui este topitură de metal şi rocă. Să trecem mai departe… Deci dacă pământul e un rotor magnetic iar straturile superioare ale atmosferei reprezintă statorul. Pe asta se bazează funcţionarea transformatoarelor. ambele produc curent continuu. Dinamul o face prin mişcare. pentru o mai bună înţelegere. Deci toate fenomenele pe care le-am descris mai sus sunt înmiit mai puternice. Cam la fel să considerăm şi magnetul permanent… o sursă magnetică pasivă. Să facem o analogie. 102 . face ca distanţele dintre atomi şi dintre particulele elementare din compoziţia lor să fie mult mai mică. Câmpul magneto-gravitaţional terestru apare ca urmare a mişcării materiei în măruntaiele sale. pe care-l vedem îl auzim şi-l simţim toată viaţa noastră sub forma miilor de fulgere şi trăsnete care se petrec permanent pe toată suprafaţa globului.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU poziţia şi interacţiunea lor relativă unii faţă de ceilalţi şi faţă de nucleul atomului cu componentele sale. Dar din fizica de liceu ştim că undele electromagnetice induc câmpuri magnetice de acelaşi sens. este o emisie amplificată de unde electromagnetice ( includ aici şi pe cele gravitaţionale ) din partea atomului respectiv. Un atom care emite unde electromagnetice puternice. Rezultatul la nivelul întregului atom. iar interacţiunea dintre ele să fie mult mai puternică. din aproape în aproape prin inducţie electromagnetică materia se organizează formând zone cu caracteristici similare. Astfel. iar globul terestru una activă. Numai că tocmai de aceea am explicat cum apare momentul magnetic şi cel electric la nivelul electronilor. va induce în atomii vecini cei mai apropiaţi. Ori ştim de atunci că magneţii îşi pierd proprietăţile magnetice la temperaturi de peste 120 – 200ºC. Să luăm cazul a două surse de curent continuu – un dinam şi o baterie. Combinaţia în anumite proporţii a acestor unde duce nu doar la apariţia câmpurilor magnetice şi electrice ci şi a celui gravitaţional. iar bateria stând nemişcată ( prin mişcarea ionilor în electrolit ). între ele apare curent electric. Să numim bateria „sursă pasivă” iar dinamul „sursă activă”. pentru a înţelege diferenţa dintre un magnet permanent şi comportarea magneto-gravitaţională a unei planete. o comportare similară şi de acelaşi sens la fel cum primarul unui transformator induce în secundar acelaşi câmp magnetic…. la fel cum curentul electric apare în generator… Faptul că în măruntaiele pământului se combină presiuni şi temperaturi imense.

pentru că ( cel puţin eu ) încă nu sunt lămurit prea clar cărui fapt se datorează funcţionarea lor. nu se va obţine nici un pic de curent electric… Sunt multe invenţii de asemenea baterii. care ar constitui ca la orice baterie normală electrolitul. generatoare care să furnizeze curent electric local. Dar există baterii telurice care nu au nici o legătură cu nici o antenă…. acolo unde e nevoie de el. Aşa că voi considera că funcţionarea lor se datorează tot captării energiei radiante universale. Solul trebuie să conţină o anumită cantitate de săruri şi apă.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Dar pentru că pământul e un magnet liniile sale de câmp magnetic ar putea fi folosite ca sursă pentru generatoare electrice de mici dimensiuni. dar sunt unele care lucrează fără antenă şi acestea se pare că captează energie electrică ( curent continuu) datorită exclusiv interferenţei liniilor de câmp magnetic terestru cu materialele din care sunt construiţi electrozii lor combinat cu aciditatea din sol. De fapt bateriile de care vorbeam acolo. Dacă ar fi să mă iau după schema unui aparat radio fără baterii sau a unui telegraf Morse aş spune că funcţionează captând energie prin antenă. Acum nu mai ştie nimeni de ele cu toate că unele brevete mai recente provin din anii 70 – 80 ai secolului trecut..): „Am să tratez bateriile telurice la acest capitol. O baterie telurică este cea descrisă la pagina 83. Oricât ar fi de mari electrozii introduşi într-un sol nisipos deşertic. dar care au ca sursă nu energia stocată în substanţele chimice care constituie electrolitul ci pe cea a liniilor de câmp magnetic terestru. Asemenea generatoare sunt… …bateriile telurice Bateriile telurice sunt dispozitive generatoare de electricitate. În primul volum – „Criza energetică – adevăr sau minciună” spuneam la pagina 38 ( interesant… paginile 83 şi 38 !. De fapt bateriile telurice lucrează şi cu diferenţa de potenţial dintre o antenă şi pământ. şi de asemenea umiditatea şi conţinutul de săruri al solului. asemănătoare oarecum pilelor electrice. care are însă ca mediu apa ci nu solul terestru. cele care aveau legătură la o antenă.” Îmi cer scuze cititorilor mei spunându-le că la data când am scris acele rânduri.. pentru a permite apariţia diferenţei de potenţial între cei doi electrozi sau între celulele bateriei. nu sunt propriu zis baterii telurice. Au fost folosite intens la sfârşitul secolului 19 şi începutul secolului 20 când principalul mijloc de telecomunicaţii era telegraful. datorită faptului că funcţionarea lor nu este rezultatul folosirii liniilor de câmp 103 . Ca să fiu mai exact. nu eram pe deplin documentat despre acest subiect. în urmă cu mai bine de un an. perfect uscat.

Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU magnetic terestru. acordat la data de 22 septembrie 1874 lui William D. iar materialele se pot găsi destul de uşor în depozitele de materiale de construcţii şi nu au preţuri exagerate. Voi da pentru început. CD şi DVD – playerele ceasurile electrice şi în general tot ce funcţionează cu tensiuni sub 30 V şi intensităţi de 1 până la 5 A ) adică cu puteri de sub 100 W. după care voi încerca să trag nişte concluzii generale menite a fi linii directoare pentru oricine vrea să se apuce să construiască asemenea baterii. suficiente pentru alimentarea majorităţii consumatorilor electrocasnici de mică putere care ne înconjoară. Deci primul brevet despre care vom vorbi este cel cu numărul american 155209. calculatoarele portabile. Iată partea de jos a imaginii din brevet: 104 . cu extrase ale unor explicaţii semnificative date de inventator. Veţi vedea încă de la început. Cu toate că cea mai simplă baterie telurică furnizează puteri mici. ca şi până acum exemplele câtorva brevete în ordine temporală. casetofoanele. ci rezultatul culegerii diferenţei de potenţial dintre pământ şi un punct situat la o anumită înălţime în atmosferă. că aceste baterii sunt destul de uşor de construit de către oricine. Acelea sunt mai degrabă captatoare electrostatice. ele de fapt descarcă o mică parte din electricitatea acumulată în condensatorul format de suprafaţa terestră şi atmosferă. ( cum ar fi corpurile de iluminat. sau de electricitate atmosferică. Iar ca să fim riguroşi. dacă e bine construită şi concepută. o baterie telurică ( construită din mai multe elemente serie – paralel ) poate furniza atât tensiuni cât şi intensităţi mari. Snow din Brooklyn – New York. adică din „cavitatea Shuman”.. aparatele radio – tv.

Între ele sunt intercalaţi alţi doi care sunt înseriaţi. 105 . şi atunci instalaţia rămânea a fi alimentată doar de bateria telurică. Partea de sus a desenului reprezintă un barometru. ale aşa numitelor „baterii”. Electrozii sunt formaţi din plăci de zinc şi de cărbune. recurge la un lucru banal dar care pe atunci era cu adevărat o îmbunătăţire. După care explică despre neajunsurile bateriilor chimice care trebuiesc întreţinute de personal calificat.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Brevetul poartă numele „ Îmbunătăţire a bateriilor telurice pentru generarea de curent electric” Este vorba de o instalaţie de alarmare contra incendiilor sau inundaţiilor. spargeri sau utilizării cu alte circuite ( aparate electrice )…. bateriile telurice care alimentau aparatele telegrafice erau formate doar din doi electrozi. După cum se vede în imaginea de deasupra sunt intercalaţi doi electrozi de zinc şi doi de cărbune. erau reglate astfel ca împreună să anunţe organele de intervenţie în cazul unui incendiu sau a unei inundaţii. Am obţinut acest efect folosind o baterie telurică formată prin îngroparea electrozilor în pământ. ale unui asemenea sistem prin extragerea curentului dint-o baterie telurică fără folosire nici unui vas conţinând acid sau orice agent necesar descompunerii zincului ori a altor metale. Iată ce spune inventatorul în textul brevetului: „Obiectul invenţiei mele este de a oferi o întrebuinţare a unei baterii electrice artificiale în scopul unei alarmări domestice a unui incendiu. un termometru şi un higrometru. După cum se vede tensiunea e culeasă de la primul electrod de zinc şi de la cel de jos din cărbune. într-un loc cu umiditate permanentă. şi care dacă nu sunt bine utilizate pot crea probleme datorită acidului din ele. care în această configuraţie formează o baterie din două elemente.”. Urmează apoi: „Am înlăturat problemele anunţate şi pericolul pentru public. În loc de doi electrozi dumnealui propune pentru bateria lui folosirea mai multor elemente pe care le înseriază. Aceste aparate destinate monitorizării atmosferei din încăpere. Se pare că până la apariţia acestui brevet. Aceste baterii telurice de fapt alimentau nişte acumulatori cu care funcţionau aparatele telegrafice. astfel încât acţiunea umidităţii permanente a pământului asupra plăcilor va furniza un curent permanent suficient pentru scopul propus”… Deci domul Smow având nevoie de curent electric permanent şi la o putere mărită pentru instalaţia sa de alarmare. sub casă. legate la un dispozitiv telegrafic alimentat din bateria telurică care se vede în partea de jos. Dar de foarte multe ori aceşti acumulatori se uzau suficient de mult pentru a nu mai furniza curent instalaţiei telegrafice.

Iată imaginea care apare în brevet: „Obiectul invenţiei – spune inventatorul – este de a produce curent dintr-una sau mai multe baterii telurice. ci din zece. Iar dacă. E cunoscut faptul că dacă diferite elemente – cum ar fi plăci de zinc şi cupru – sunt îngropate sau plasate în pământ. prin înserierea mai multor electrozi în acest fel. este generat un curent electric. va fi creat un curent mult mai intens. statul Pennsylvania. nu din patru electrozi.. ar putea fi culeasă o tensiune teoretic cât de mare. dar am descoperit că dacă asemenea elemente sunt parţial încastrate în sulf. astfel încât acţiunea umidităţii din sol se conjugă cu acţiunea sulfului asupra metalului. Philadelphia. capabile să genereze un curent constant de o intensitate considerabilă.U. lui James Chapman Bryan sub numărul 160152 cu titlul „Îmbunătăţire în bateriile telurice”. pentru a fi utilizat cu lămpile de iluminat cu arc electric. şi în alte scopuri în care acum se folosesc alte soluţii cum ar fi bateriile voltaice. Al doilea brevet pe care-l prezint este cel acordat la data de 23 februarie 1875 .Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Dacă această baterie ar fi multiplicată. s-ar lega în paralel trei sau patru asemenea baterii formate. tensiunea şi intensitatea curentului ar creşte mult ajungând la valori nesperat de mari. spre exemplu. 106 . tot în S.A.

formează baterii magneto – electrice. electricitatea din bateriile D. Dovadă stă faptul că inventatorul afirmă aici că invenţia sa e destinată alimentării lămpilor cu arc electric. F. înfăşurate pe magneţi din oţel placaţi cu nichel ( nichelaţi ) care sunt plantaţi nord – sud în pământ astfel încât să recepţioneze liniile de câmp magnetic terestru. 3 Combinaţia dintre bateria voltaică telurică. D. care constituie bobinele primare ale elementelor magnetice din oţel nichelat. Aceste baterii sunt plasate în pământ pe direcţia nord – sud. erau mai limitaţi mintal. Bobina sau bobinele primare. A şi acelaşi număr de plăci din cupru B. căci soluţia tehnică abordată e una cu adevărat ingenioasă şi de mare randament. D. tocmai pentru că nu aveau în jur toată leaota de aparate moderne… 107 . formând bobine spirale secundare pentru a recepţiona prin inducţie. o bobină sau mai multe secundare sunt înfăşurate peste primele bobine de pe aceşti magneţi. E. după cum am arătat anterior. datorită faptului că nu au beneficiat de progresul tehnologic actual. Ele sunt încastrate într-un calup de sulf. sunt înconjurate de cabluri izolate secundare. Reţineţi că suntem înaintea inventării becului cu filament al lui Edison ( 1879 ) şi lămpile utilizate atunci erau lămpi care luminau printr-un arc electric care necesita tensiuni şi intensităţi mari. JAMES CHAPMAN BRYAN ” După cum vedeţi am transpus aici aproape în întregime textul brevetului. Declar că invenţia mea este o îmbunătăţire a bateriilor voltaice telurice constând în 1 Încastrarea parţială a metalelor A şi B în sulf C. recepţionând atât curentul voltaic cât şi pe cel al bateriilor magneto-electrice. Nu uitaţi că aparatul de sudură modern funcţionează tot cu arc electric… Iar acum să fac o mică paranteză. după cum am descris aici. după cum am arătat aici. De obicei credem că înaintaşii noştri. C. mai puţin inteligenţi. astfel încât să recepţioneze câmpul magnetic terestru conform cu polii magnetici. 2 Combinaţia dintre bateria telurică şi bobina primară printr-o serie de magneţi. cea magneto-electrică reprezentată de bobina rimară şi bobina secundară F. şi sunt conectate prin cabluri izolate mari. trăiau în condiţii precare sau cel puţin discutabile.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Am utilizat asta în felul următor: Acest curent este colectat de cabluri izolate. În desen bateria voltaică e compusă din câteva piese sau plăci din zinc chimic pur.

.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Credeţi dragi cititori că oamenii de acum două trei secole măsurau timpul cu clepsidra sau cel mult cu ceasuri imense înfipte-n zidurile unor turnuri înalte pentru a fi văzute de tot satul… sau mă rog. Iată în continuare un brevet acordat la data de 14 ianuarie 1879.. cetatea. Ei bine cei ce cred asta se înşeală amarnic. Iată imaginea care însoţeşte brevetul: 108 . lui Daniel Drawbaugh din Eberly’s Mills Pennsylvania şi intitulat „Îmbunătăţiri în bateriile telurice pentru ceasuri electrice” V-au crescut cumva ochi de broască !?.

iar placa de zinc cu o ţesătură sau pâslă din lână V3.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU Poate că avem de-a face cu primul. O analiză atentă a desenului şi a textului care-l însoţeşte ne va duce la concluzia că acest ceas este aproape identic din punct de vedere funcţional cu un ceas electric modern. O1 şi una de cupru. Singura diferenţă constă în faptul că cele actuale au un cuarţ care le controlează strict. Dieckmann din New York. Îmbunătăţirea pe care o propune inventatorul este aceea că placa de cupru trebuie acoperită cu o pudră de cărbune sau cocs prins cu un adeziv adecvat V2. O2. frecvenţa şi s-au micşorat suficient încât să poată fi purtate la mână şi alimentate de o baterie chimică de 6 x 3 mm. Dincolo de aceste amănunte tehnice pe noi ne interesează bateria telurică care alimentează acest ceas. 109 . Este o baterie simplă formată din doi electrozi formaţi dintr-o placă de zinc. Următorul brevet este unul acordat cetăţeanului american de origine germană George F. sau măcar cu unul din primele ceasuri electrice din lume. conectaţi împreună în serie astfel încât să se poată obţine din această baterie o tensiune oricât de mare. suficientă pentru a încărca acumulatori. la data de 3 noiembrie 1885 sub numărul 329724 şi titlul „Baterie electrică telurică” ( Electric earth battery ): „Prin invenţia mea – spune inventatorul – am posibilitatea de a îngropa o serie de perechi ( de electrozi ) în aceiaşi porţiune de teren. Aceste două straturi protectoare fiind împotriva unei oxidări accelerate.

postav ) azbest sau alt material izolator adecvat. şi pe cale de consecinţă o mică rezistenţă electrică” Alte comentarii nu cred că sunt necesare. becul lui Edison deşi fusese inventat nu era prea răspândit ! ). cu distanţă mică între plăci ( foi ).”Prefer să formez fiecare element din foi de cupru şi zinc separate la distanţă potrivită de un strat de pâslă. din Oakland California. …. A fost acordat la 18 aprilie 1893 lui Michael Emme cetăţean american de origine franceză.Întoarcerea la natură Cătălin Dan CÂRNARU a alimenta becuri electrice ( să nu uităm că erau încă becuri cu arc electric. sub numărul 495582 şi intitulat „Generator electric împământat” ( Ground Generator of Electricity ): 110 . aparate telegrafice sau orice alte scopuri. aşa cum este reprezentat clar în desen. manieră prin care obţin elemente compacte având suprafaţă mare.”…. Să continuăm deci cu următorul brevet pe care vreau să vi-l arăt. ( lână. foi înfăşurate în formă spirală.

Figurile 2 şi 3 arată o secţiune transversală printr-o porţiune de teren conţinând un cuplaj. iod sau fluor. Piesa din fier trebuie să fie neapărat făcută din fier moale îndoit. clor.5 cm diametru.25 V. Figura 5 reprezintă cooperarea circuitului intern al câtorva cuplaje. Figura 4 reprezintă un electrod în formă de pană. suficient pentru a conţine elementele. sau cu o soluţie salină sau alcalină. Electrodul pozitiv este preferabil o piesă din fier rotund îndoită în formă de U. Am găsit că dacă o serie de cuplaje galvanice sunt introduse în sol în linie dreaptă astfel încât distanţa dintre două elemente să fie mai mare decât distanţa dintre elementele componente ale cuplajului…În scopul obţinerii celor mai bune rezultate e necesar a se pregăti solul imediat adiacent celor două elemente care compun cuplajul galvanic în modul în care voi descrie pe deplin în continuare… În desenele însoţitoare. sarea 111 . Ca elemente eu prefer să folosesc fierul ca electrod pozitiv iar cărbunele cocsifer presat drept electrod negativ. Oţelul laminat am descoperit că oferă o forţă electromotoare mai mică. se poate adăuga acid clorhidric ( se poate adăuga soluţie de înălbire pe bază de clor ) sodă – carbonat de sodiu sau de potasiu. fiecare lung de 50 cm şi diametrul de 5 cm îndoit. zincul. în linie aşa cum se vede în figura 1. Figura 6 arată o modalitate de a asigura umiditatea medie periodic câtorva cuplaje. lungimea porţiunii de teren trebuie să fie de 30 m şi 1 m lăţime. ca în figura 3 şi trei sute de elemente negative cu lungimea de 50 cm şi 7. în compoziţie. brom. figura 1 reprezintă un generator teluric în care câteva cuplaje sunt legate în serie. Solul excavat trebuie amestecat cu sare sau cu acid pentru a activa generatorul. Orice sol poate fi pregătit în scopul folosirii cu generatorul meu teluric saturând porţiunea înconjurătoare unor elemente cu o soluţie adecvată bogată în oxigen. se va adăuga acid azotic concentrat în suficientă cantitate pentru a-l satura şi se va adăuga bioxid de mangan. orice număr de elemente dorite pot fi montate în aceiaşi porţiune de teren şi pot fi legate în serii sau serii multiple ( serie pa