Sunteți pe pagina 1din 3

FCRP Manual

Sistemul Bologna
y y Introdus in 2006 Ciclul de licenta se reduce cu un an, de la 4 la 3 ani, respectiv de la 5 la 4 ani, iar ciclul de master se prelungeste cu un semestru de la 3 semestre la 4 semestre y Ciclul de licenta e mai generalizat, iar ciclul de master este mai specializat

DEFINITIE CREDIT - reprezinta 25 de ore alocate studierii unei materii, spre exemplu: daca o materie are 4 credite inseamna ca sunt necesare 100 ore de studiu al acelei materii pentru a o stapani, aceste ore includ si cursurile si seminariile y Numarul de credite necesar pentru a intra in licenta este de 60 pe an, respetiv 30 pe semestru, in total 180 credite pe cei 3 ani de studiu y Pentru a trece un semestru sau un an sunt necesare 50% din credite, adica 15 pentru semestru, respectiv 30 pentru an

DEFINITIE - ECTS sistemul european de credite transferabile permite oricarui student sa urmeze cursuri de la orice facultate din tara, iar la sfarsitul semestrului, in masura in care acele cursuri se incadreaza in programa facultatii la care este inscris studentul, se vor echivala creditele. Se poate urma pana la un semestru la alta facultate, dar in acest caz nu se va primi bursa.

EXAMENE
DEFINITIE INTEGRALIST este acea persoana care la sfarsitul anului universitar, in septembrie, dupa sesiunea de reexaminari, are minim 60 credite pe anul trecut si toate examenele promovate. Un student poate avea mai mult de 60 de credite pe an daca alege sa urmeze mai multe materii optionale, dar in momentul in care a ales o materie optionala este obligat sa o promoveze pentru a fi considerat integralist.

y y y

Pentru a promova o materie este necesara sustinerea unui examen Acesta poate avea mai multe forme: scris, oral, referat De obicei nota finala este compusa din mai multe parti si anume prezenta la curs si/sau seminar, activitate la seminar, referat, traducere, proiect, examen. Fiecare profesor decide modalitatea de evaluare la cursul acestuia

SESIUNEA DE EXAMENE sunt doua astfel de sesiuni: in iarna si in vara, in care se vor sustine examenele aferente semestrului respectiv.

SESIUNEA DE RESTANTE aflata in toamna, inainte de inceperea anului universitar in aceasta sesiune se dau toate examenele nepromovate in sesiunile din timpul anului universitar. Examenele din aceasta sesiune sunt gratuite.

SESIUNEA DE REEXAMINARI are loc dupa sesiunea de restante, in aceasta sesiune se pot sustine toate examenele nepromovate dupa sesiunea de restante. Examenele in aceasta sesiune se platesc si costa 40 lei per examen. Pentru a sustine un examen in aceasta sesiune trebuie platita taxa si facuta o cerere catre profesor.

DACA NU AM PROMOVAT MATERIA IN CELE 3 SESIUNI in acest caz, in anul urmator, se poate sustine examenul in sesiunea de iarna sau vara, in momentul in care se sustine examenul cu anul respectiv, apoi in sesiunea de restante si in cea de reexaminari. Pentru a intra in licenta trebuie sa fii integralist. In anul 3 sesiunile de restante si reexaminari au loc imediat dupa sesiunea de vara pentru a putea fi sustinuta licenta in iulie, dar doar pentru materiile anului 3. Daca la sfarsitul anului 3 ai examene nepromovate din anul 1 sau 2, trebuie facuta cerere la decan pentru organizarea unei sesiuni de restante speciale inainte de inceperea licentelor. In caz contrar, aceste examene se vor sustine in toamna, in sesiunile de restante si reexaminari aferente anilor din care e restanta, iar licenta se amana pentru februarie sau iulie anul urmator.

Repartizarea BUGET-TAXA
y Aceasta repartizare se face la inceputul fiecarui an, dupa sesiunea de reexaminari.

y y

Nu pot fi la buget decat acei studenti care sunt integralisti Mai intai se face clasificarea dupa credite si apoi dupa medii, adica se va incepe cu cei care au 60 credite, mediile 10, 9.99, 9.98 samd, vor continua cei cu 59 credite, mediile 10, 9.99, 9.98 samd. Daca exista studenti cu un numar mai mare de 60 de credite, clasificarea va incepe cu acestia. Este posibil ca un student sa aiba media 10, dar sa nu aiba toate examenele promovate, caz in care va ocupa un loc la taxa.

In functie de cate locuri sunt la buget (acest numar se pastreaza pe tot parcursul celor 3 ani de studiu), primi x studenti vor fi la buget pe anul 2, respectiv 3, restul vor fi la taxa (x fiind numarul locurilor la buget)

Un student care a intrat la buget poate trece in anul 2 sau 3 la taxa si invers.