Sunteți pe pagina 1din 52

S.C. CONCRET DESIGN PLUS S.R.L.

Zalau, str. Closca, nr. 19/A, tel./fax 0260-661221 Cod Unic de Inregistrare la OficiulRegistrului Comertului de pe langa Tribunalul Salaj: 3504274, Nr. de ordine in registrul cocomertului: J31/676/1991

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA


CAPITOLUL 1
Introducere
Subsemnatii: ing. Cimpean Vasile, experti tehnici atestati de Ministerul de Justitie, cu numar de legitimatie 3536-9985/08.07.1995 si ing. Fati Leontin cu numar de legitimatie 1485-1747, evaluator ANEVAR cu legitimatia nr.8758, aflati in evidenta Biroului judetean de expertize din cadrul Tribunalului Salaj, membru ai Societatii Generale a Expertilor Tehnici S.A. Salaj, am fost solicitati de catre Camera Notarilor Publici Cluj-Napoca sa efectuam prezentul Raport de expertiza tehnica de evaluare. Beneficiar: CAMERA NOTARILOR PUBLICI CLUJ

CAPITOLUL 2 Obiectivele si scopul raportului de expertiza tehnica - evaluare


Obiective: Conform reactualizarea solicitarii beneficiarului, prezenta lucrare isi propune

valorii de tranzactie a constructiilor (locuinte - apartamente in

blocuri de locuinte, case individuale si a anexelor acestora) si a altor categorii de constructii, precum si a terenurilor situate cadrul unitatilor administrativ teritoriale ale judetului Salaj. Scop: Scopul raportului de expertiza tehnica-evaluare, corespunde solicitarii beneficiarului: furnizarea unor informatii cu privire la valoarea de circulatie a imobilelor - constructii si terenuri - care in baza Ordonantei Guvernului

nr.12/19.01.1998, privind taxele de timbru, sa poata fi luata in considerare la stabilirea cuantumului taxelor si onorariilor notarilor publici din cadrul Birourilor Notariale din judetul Salaj.

CAPITOLUL III DIAGNOSTIC JURIDIC


Lucrarea este intocmita pentru uzul exclusiv al Birourilor Notariale din unitatile administrativ teritoriale ale judetului Salaj.

CAPITOLUL IV BAZA LEGALA FOLOSITA


In scopul realizarii obiectivelor comandate a fost utilizat urmatorul material bibliografic: 1. * * * - Prescriptii tehnice de proiectare pentru constructii Vol. II (colectia STAS 10101/21-78; STAS 10110/0A-77; STAS 10101/1-91; 2. * * * - Proiectarea betonului armat - Ed. D. P. - Bucuresti 1984; 3. * * * - I. Tertea s.a. - Proiectarea betonului armat - Ed.D.P. 1988; 4. * * * - A.Cristian si N. Iancu - Indrumar pentru expertiza tehnica imobiliara 5. * * * - Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor indicativ P 130 - 1988; 6. * * * - Normativ tehnic de reparatii capitale la cladiri si constructii speciale indicativ P 95 - 1977; 7. * * * - Decret nr. 93/1977; 8. * * * - Decret nr. 256/1984; 9. * * * - Decret nr. 61/1990; 10. * * * - Legea nr.85/1992; 11. * * * - H.G.R. 500/1994; 12. * * * - Legea nr.112/1995; 13. * * * - H.G.R. nr. 266/1994; 14. * * * - H.G.R. nr. 653/1992; 15. * * * - H.G.R. nr. 266/1994;

16. * * * Ordinul MLPAT 4/D/26.09.1990 elaborat in baza HGR nr. 449/1990 si HGR nr. 945/1990; 17. * * * Normele MEF nr. 71906/29.05.92 elaborate conform HGR nr. 26/1992 si HGR nr.776/1991; 18. * * * Indicii medii de reevaluare la nivelul preturilor HGR nr. 412/92; HGR nr. 177/93; HGR nr. 179/93; si HGR 206/93; 19. * * * Tabel sinoptic al indicilor medii de recalculare actualizare a valorii cladirilor si constructiilor speciale de la o etapa la alta in perioada 01.01.1965 15.03.2006, recomadati de Corpul Expertilor Tehnici din Romania - sectia de constructii. 20. * * * HGR nr. 834/1991; 21. * * * Legea nr. 33/1991; 22. * * * BCR - Norme tehnice nr. 2 - privind evaluarea fondurilor fixe; 23. * * * Legea nr. 54/1982; 24. * * * Decretul nr. 221/1960. 25. * * * Comisia centrala pentru inventarierea se reevaluarea fondurilor fixe Catalog nr. 107, 124. 26. * * * Indicator de norme de deviz RpC, seria 1981; 27. * * * Indicator de norme de deviz C, seria 1981; 28. * * * Constatari si masuratori pe teren; 29. * * * H.G. 1.546/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de stabilire a valorii terenurilor arabile si a celor forestiere 30. * * * Informatii de la agentii imobiliare si din anunturile publicitare privind valorile de tranzactionare a imobilelor.

CAPITOLUL V PREMIZELE EVALUARII

5.1. Ipoteze speciale si conditii limitative

Din informatiile aflate la dispozitia evaluatorilor, proprietatile nu sunt supuse nici unor restrictii sau limitri deosebite, restrictii contractuale, servituti, leasing, ipoteci, care ar putea influenta sau ngrdi dreptul de folosint al acestora. Evaluatorii au avut la dispozitie informatii de la consiliile locale din judetul Salaj si informatii culese de la agentii imobiliari. Principalele ipoteze si limite de care s-a tinut seama n elaborarea prezentului raport de evaluare sunt urmtoarele :

Ipoteze : Aspectele juridice se bazeaz exclusiv pe informatiile culese din teren si au fost prezentate fr a se ntreprinde verificri sau investigatii suplimentare. Se presupune c titlurile de proprietate asupra cldiriilor si terenurilor sunt valabile si marketabile; Proprietatea este evaluat liber de orice posesiune; Informatia furnizat de ctre terti este considerat de ncredere dar nu i se acord garantii pentru acuratete ; Se presupune c proprietatea se conformeaz tuturor reglementrilor si restrictiilor de zonare si utilizare, n afara cazului n care a fost identificat o non-conformitate descris si luat n considerare n prezentul raport ; Nu am realizat o analiza a cladiriilor, nici nu am inspectat acele parti care

sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acestea fiind considerate in stare tehnica buna. Nu ne putem exprima opinia asupra starii tehnice a partilor neinspectate si acest raport nu trebuie inteles ca ar valida integritatea structurii sau sistemul cladirilor; Presupun ca nu esista nici un fel de contaminati si costul activitatilor de

decontaminare nu afecteaza valoarea, nu am fost informat de nici o inspectie sau raport care sa indice prezenta contaminatilor sau a materialelor periculoase;

Nu am realizat nici un fel de investigatie pentru stabilirea existentei

contaminatilor. Se presupune ca nu exista conditii ascunse sau neaparente ale proprietatii, solului, sau structurii care sa influenteze valoarea. Evaluatorii nu isi asuma nici o responsabilitate pentru asemenea conditii sau pentru obtinerea studiilor necesare pentru a le descoperi; Situatia actual a propriettii imobiliare a stat la baza selectrii metodelor de evaluare utilizate si a modalittilor de aplicare a acestora, pentru ca valorile rezultate s conduc la estimarea cea mai probabil a valorii propriettii n conditiile tipului valorii selectate; Evaluatoii consider c presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile n lumina faptelor ce sunt disponibile la data evalurii ; Evaluatorul a utilizat in estimarea valorii numai informatiile pe care le-a avut

la dispozitie existind posibilitatea existentei si a altor informatii de care evaluatorul nu avea cunostinta. Metoda comparatiilor de piat a fost aplicat pentru ntreaga proprietate . Aplicarea corect a metodei ar implica utilizarea analizei pe perechi de date, metod complex care ar conduce la valori foarte apropiate de valoarea de piat. Datorit insuficientei informatiilor legate de tranzactii de proprietti similare (ca si drepturi de proprietate transferate, conditiile pietei, caracteristici fizice, etc.) analiza nu a putut fi efectuat pe perechi de date. S-a utilizat pentru analiza rezultatelor obtinute prin celelalte metode de evaluare metoda comparatiilor bazat pe analiza comparatiilor relative ; aplicarea metodei de rentabilitate a fost fcut lund n considerare intervalul n care se situeaz chiriile pe piat pentru spatii - asemntoare si rata de capitalizare aferent acestor spatii ; Evaluatorul a utilizat n estimarea valorii numai informatiile pe care le-a avut la dispozitie existnd posibilitatea existentei si a altor informatii de care evaluatorul nu avea cunostint.

Conditii limitative: Amplasamentele sunt sau nu racordate la reteaua edilitara de apa si

canalizare; Incalzirea spatiulor se realizeaza prin centrala proprie pe gaz; sau sobe cu

combustibil solid sau lichid. orice alocare de valori pe componente este valabil numai n cazul uilizrii prezentate n raport. Valori separate alocate nu trebuie folosite n legtur cu o alt evaluare si sunt invalide dac sunt astfel utilizate ; intrarea n posesia unei copii a acestui raport nu implic dreptul de publicare a acestuia ; evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat s ofere n continuare consultant sau s depun mrturie n instant relativ la proprietatea n chestiune, n afara cazului n care s-au ncheiat astfel de ntelegeri n prealabil ; nici prezentul raport, nici prti ale sale (n special concluzii referitor la valori, identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fr acordul prealabil al evaluatorului ; orice valori estimate n raport se aplic ntregii proprietti si orice divizare sau distribuire a valorii pe interese fractionate va invalida valoarea estimat, n afara cazului n care o astfel de distribuire a fost prevzut n raport ; evaluatorul presupune c cel care citeste raportul a primit planurile cldirilor si situatiile legate de chirii sau restrictii (dac exist).

5.2. Obiectul evaluarii. Drepturi de proprietate evaluate.

Obiectul evaluarii il constituie valoarea de piata a constructiilor(locuinteapartamente in blocuri de locuinte, case individuale si anexele acestora) si a altor categorii de constructii, precum si a terenurilor situate in cadrul unitatilor administrative teritoriale ale judetului Salaj.

5.3. Scopul evaluarii

Scopul prezentului raport de evaluare este furnizarea unor informatii cu privire la valoarea de circulatie aimobilelor constructii si terenuri- care in baza prevederilor Codului Fiscal, privind impozitul pe transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor, sa poata fi luata in considerare la stabilirea cuantumului impozitelor si onorariilor notarilor publici din cadrul Birourilor Notariale din judetul Salaj.

5.4. Clientul si destinatorul lucrarii

Prezentul Raport de evaluare se adreseaza Birourilor Notariale din judetul Salaj

5.5.Bazele evaluarii

La baza evaluarii stau o serie de ipoteze si conditii limitative, prezentate mai sus. Opinia evaluatorului este exprimata in concordanta cu aceste ipoteze si concluzii, precum si cu celelalte aprecieri din acest raport.

5.6.Sursele de informatii
care au stat la baza intocmirii prezentului raport de evaluare au fost: documentele privind situatia juridica; informatii furnizate de producatori privind preturile de vanzare ale mijloacelor fixe comparabile cu cele aflate in teren, pentru stabilirea costurilor de inlocuire; indicii de actualizare a valorii constructiilor eleborati de Corpul Expertilor Tehnici din Romania si aprobati de MLPTL;

Suport de curs pentru Evaluarea proprietatilor imobiliare- elaborat de ANEVAR IROVAL editia 2005; Brosurile din colectia Evaluarea rapida a constructiilor Ed.Matrix Rom Buletinele informative publicate de Corpul Expertilor Tehnici din Romania; alte informatii necesare existente in bibliografia de specialitate. In afara acestora evaluatorul a utilizat si informatii preluate din baza de date proprie, precum si de la vanzatorii si cumparatorii imobiliari din judetul Salaj.

CAPITOLUL VI - PREZENTAREA DATELOR

6.1 ANALIZA PIETEI IMOBILIARE 6.1.1.Descrierea pietei locale

Piata imobiliara se poate defini ca fiind interactiunea dintre persoanele care schimba drepturi de proprietate contra altor bunuri, cum ar fi banii. Aceasta piata se defineste pe baza tipului de proprietate, potentialul de a produce venituri, localizare, caracteristicile investitorilor si chiriasilor tipici. Piata imobiliara este influentata de atitudinile, motivatiile si interactiunile vanzatorilor si cumparatorilor si are caracteristici diferite de cele ale pietelor eficiente(este foarte sensibila la situatia economica, situatia pietei de munca si stabilitatea veniturilor, deciziile de cumparare sunt influentate de tipul de finantare, durata rambursarii si rata dobanzii, este o piata care nu se autoregleaza ci este afectata de multe reglementari guvernamentale si locale, informatiile despre tranzactii similare nu sunt imediat disponibile, exista decalaj intre cerere si oferta, cererea poate fi volatila datorita unor schimbari rapide in marimea, structura si veniturile populatiei ).

6.1.2. Aspecte economico-sociale Cele mai importante societati comerciale din oras, a caror activitate sustine inca economia municipiului sunt: SILCOTUB S.A. ( producator de tevi si sarma) ELCOND S.A. ( producator de cabluri si conductori electrici), SILVANIA MICHELIN S.A. ( producator de anvelope) UNIVERSAL S.A (comert si confectii) S.C. IAIFO S.A. ZALAU (armaturi industriale) etc. Cea mai mare parte a angajatilor disponibilizati provin de la aceste societati. Privatizarea s-a realizat pentru o parte (SILCOTUB, ELCOND, SILVANIA) prin vanzarea pachetului de actiuni catre un actionar strain, ceea ce a dus la capitalizarea acestor agenti economici si eficientizarea activitatii dar si la reducerea numarului de salariati.

6.1.3. Echilibrul pietei La nivelul municipiului Zalu si in judet nu se poate vorbi de o piat imobiliar functional n ceea ce priveste vanzari de imobile, piata pe care s se efectueze tranzactii regulate si care s poata oferi suficiente informatii n ceea ce priveste preturile de tranzactionare ale acestui tip de imobile. Se poate aprecia c aceast piat este oarecum turbulent, nu este eficient, iar influentele pe care le are mediul economic asupra acesteaia sunt greu de cuantificat. Astfel, influenta modificrilor cursului de schimb leu-dolar-euro sau a altor modificri ale evolutiei economice nu se reflect liniar n evolutia pietei imobiliare care n unele perioade poate suferi chiar o scdere n contextul n care leul se deprecieaz, cea mai important influent fiind cea a strii economiei. In aceste conditii, avnd n vedere si caracteristicile acestui tip de tranzactii, punctul de echilibru n care se ntlneste cererea cu oferta este dificil de apreciat, n special n cazul spatiilor comerciale, oferta rmnnd n unele cazuri n urma cererii iar n alte cazuri (in cartierele cu probleme sociale mari) devansnd cererea. Piata propriettilor rezidentiale este mai echilibrat, oferta fiind mai consistent. O problem care afecteaz echilibrul pietei este dificultatea finantrii achizitiei de proprietti imobiliare n actualele conditii cnd rata dobnzii este destul de ridicat si contextului financiar mondial . Aceasta se reflect n valoarea si volumul tranzactiilor. In mod uzual, achizitia unor astfel de bunuri (proprietti imobiliare) se face, datorit valorii mari a acestora, prin institutii de finantare adecvate (ex. bnci ipotecare) care adapteaz conditiile creditului la tipul de bunuri achizitionate.

CAPITOLUL VII Modul de desfasurare a expertizei


Pentru aprecierea valorii actuale de tranzactionare a imobilelor care fac obiectul prezentului raport de expertiza si diferentierea acestei valori, s-a utilizat zonarea centrelor urbane conform Hotararilor Consiliilor Locale de zonare a acestora pentru stabilirea cuantumului impozitului pe cladiri si terenuri. Pentru mediul rural s-a facut gruparea comunelor cu satele apartinatoare pe grupe

valorice, luandu-se in considerare criterii valorice cum ar fi: distanta fata de centre urbane, importanta economica a zonei, zone declarate defavorizate, diversitatea utilitatilor existente, relief. Pentru fiecare zona sau grupa, s-au

identificat si clasificat tipurile de imobile, functie de materialele din care au fost construite, suprafete, dotari cu utilitati, distante fata de retelele edilitare si vechimea acestora. Pentru terenuri s-a tinut cont de situarea acestuia in intravilan sau extravilan, de categoria de folosinta a acestuia (actuala si in perspectiva), frontul la strada, dotarea zonei cu retele edilitare, etc. conform criteriilor din HGR 834/1991. S-au avut in vedere Normele metodologice privind modul de stabilire a valorii terenurilor arabile in vederea acordarii despagubirilor prevazute de Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si cele forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. In formularea concluziei evaluatorului cu privire la valoarea de piata a imobilelor ce fac obiectul evaluarii, aceasta tine seama de informatiile furnizate de piata imobiliara, preturile lucrarilor de constructii de locuinte aflate in faza de executie si orice alte informatii de pe piata imobiliara. Informatiile culese de pe piata imobiliara din centrele urbane si localitati rurale au fost prelucrate, ajustate cu o serie de coeficienti de corectie, extrapolate, astfel incat concluziile sa reflecte cat mai aproape de realitate valoarea de piata a imobilului supus evaluarii.

In estimarea valorii s-a tinut cont de situatia actuala de pe piata imobiliara si de tendintele previzibile, utilizandu-se numai informatiile pe care a reusit sa le obtina cu privire la tranzactiile de proprietati, fiind posibila existenta si a altor tranzactii de care nu a luat cunostiinta. Precizam ca valorile de circulatie prezentate au un caracter estimativ, intervalul intre care sunt cuprinse aceste valori reflecta tranzactiile imobiliare la nivelul judetului Salaj.

CAPITOLUL VIII Concluziile expertizei


Evolutia in perspectiva a preturilor de pe piata imobiliara este imprevizibila, fiind posibil in cursul unui an sa se inregistreze cresteri sau scaderi indiferent de evolutia ratei inflatiei. Astfel, la intocmirea prezentului raport de evaluare, preturile se aflau pe ramura ascendenta a curbei de evolutie. La data elaborarii prezentului raport de evaluare, se constata o crestere a preturilor inregistrate in lunile anterioare, mai ales in municipiul Zalau. In aceste conditii, valorile stabilite reflecta un nivel al preturilor de circulatie de pe piata imobiliara, aflate intr-o dinamica continua. Argumentele care au stat la baza eleborarii expertizei privind stabilirea valorii de circulatie a imobilelor amplasate in cadrul unitatilor administrativ teritoriale ale judetului Salaj sunt : valoarea a fost exprimata tinand seama exclusiv de constatarile si observatiile constate in teren. pretul de tranzactionare se va putea situa deasupra valorii prezentate ; opinia nu tine seama de motivatii speciale ale vanzatorului sau cumparatorului ; valoarea nu tine seama de responsabilitatile de mediu ; valoarea este subiectiva ; evaluarea este o opinie asupra unei valori

A.MEDIUL URBAN A1. MUNICIPIUL ZALAU


In cazul municipiului Zalau, valoarea de circulatie a imobilelor se situeaza inspre nivelul superior al valorii estimate. I. APARTAMENTE CONSTRUITE DIN FONDURILE STATULUI PANA LA DATA DE 01.01.1977

Nr. camere
AP. AP. AP. AP. 4 camera 3 camera 2 camera 1 camera

Grad confort
Confort sporit Confort I Confort II Confort sporit Confort I Confort II Confort sporit Confort I Confort II Confort sporit Confort I Confort II

Supraf. Utila(mp.)
37 30 23 55 50 36 78 65 48 100 80 60

Valoare circulatie apartament ( Lei/ap.) A


70.880 55.340 44.100 124.320 109.050 78.490 172.480 138.920 109.660 189.540 157.250 126.360

B
68150 53070 45950 119850 104950 75510 166700 134150 106140 182520 151630 122150

NOTA:
1.Valoarea de circulatie a apartamentului ce face obiectul tranzactiei este acea corespunzatoare gradului de confort (suprafetei aferente) cel mai apropiat, conform prezentarii din tabelulde mai sus.

II.

APARTAMENTE CONSTRUITE DIN FONDURILE STATULUI DUPA DATA DE 01.01.1977

Nr. camere
AP. 1 camera

Tip de marime
IA I IB IA I IB IA I IB IA I IB IA I

Suprafata utila (mp.)


37 24 61 58 52 77 74 66 93 90 81 110 107 98

Valoare apartament (Lei/ap.) Zona de amplasare a imobilului A B C


73.600 49.880 137.860 126.440 113.390 173.680 161.240 143.760 209.830 196.070 161.360 239.640 233.060 221.090 68.150 45.950 130.040 117.120 104.950 161.710 149.740 133.470 205.520 193.320 151.300 236.170 229.820 213.540 64.410 42.140 126.060 112.400 100.730 155.730 144.000 128.440 199.660 189.130 148.790 214.020 208.160 205.880

AP. 5 camere

AP. 4 camere

AP. 3 camere

AP. 2 camere

III.

SPATII LOCUIBILE LA MANSARDA (amenajate ca apartamente)

Nr. camere
AP. 1 camera

Tip de marime
IA I IB IA I IB IA I IB IA I IB IA I

Suprafata utila (mp.)


37 24 61 58 52 77 74 66 93 90 81 110 107 98

Valoare apartament (Lei/ap.) Zona de amplasare a imobilului A B C


62.560 42.400 117.180 107.470 96.390 139.860 129.840 115.760 168.970 157.890 129.930 192.970 187.670 178.030 57.930 39.050 110.530 99.550 89.210 130.220 120.580 107.470 165.500 155.670 121.840 190.180 185.070 171.960 54.750 35.820 107.150 95.540 85.620 125.400 115.960 103.430 160.780 152.300 119.810 172.350 167.620 165.790

NOTA:
1.Valoarea de circulatie a apartamentului ce face obiectul tranzactiei este acea corespunzatoare gradului de confort(suprafetei aferente) cel mai apropiat, conform prezentarii din tabelulde mai sus.

AP. 5 camere

AP. 4 camere

AP. 3 camere

AP. 2 camere

IV.

CASE DE LOCUIT

Valoarea maxima (Lei/mp) ZONA DE AMPLASARE IMOBIL Caracteristici imobil


Peste Peste Peste Sub 50 100 Peste Sub 50 Peste Peste Sub Peste Peste Sub 50 ani ani 100 ani 50 ani 50 ani 100 ani 50 ani ani 100 ani 50 ani ani 50 ani

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

Cladire parter cu fundatii din piatra, pereti din chirpici, valatuci sau pamant batut, plansee si sarpanta din lemn, instalatii electrice, incalzire cu sobe cu gaz - terase acoperite - terase descoperite Cladire parter cu fundatii din piatra, pereti din paianta, plansee si sarpanta din lemn, instalatii electrice, incalzire cu sobe cu gaz - terase acoperite - terase descoperite Cladire parter cu fundatii din piatra, sau beton, pereti din barne de lemn, plansee si sarpanta din lemn, instalatii electrice, incalzire cu sobe cu gaz - terase acoperite - terase descoperite Cladire parter sau parter + etaj cu fundatii din piatra, sau beton, pereti din zidarie de caramida sau piatra, plansee din lemn sau beton, sarpanta din lemn, instalatii electrice, incalzire cu sobe cu gaz - terase acoperite - terase descoperite

430

790

940

390

710

850

370

670

800

350

630

750

49 32

54 36

60 40

46 31

51 34

57 38

44 29

49 32

54 36

41 28

46 31

51 34

650

1190

1420

590

1070

1270

560

1010

1200

520

950

1130

54 35

59 40

66 44

51 34

56 37

63 42

48 32

54 35

59 40

45 31

51 34

56 37

800

1450

1730

720

1300

1560

680

1230

1470

640

1160

1380

59 39

65 44

73 48

56 37

62 41

69 46

53 35

59 39

65 44

50 34

56 37

62 41

1160

2110

2520

1050

1900

2260

980

1790

2140

930

1690

2010

65 43

72 48

80 53

62 41

68 45

76 51

58 39

65 43

72 48

55 37

62 41

68 45

V.

SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT CEA DE LOCUINTA

Pret unitar (Lei/mp) Caracteristici imobil Tipul spatiului


Spatii comerciale amplasate la parterul blocului obtinute prin modificare apartament Spatii comerciale amplasate la parterul blocului in spatii cu destinatia initiala de spatiu comercial Spatii cu alta destinatie Spatii pentru birouri sedii administrative la parter din blocurile de locuinte Spatii pentru birouri sedii administrative la etaj intermediar Terase la blocurile de locuit neacoperite Terase la blocurile de locuit pe care sunt executate sarpante Spatii cu alta destinatie Spatii comerciale amplasate in case de locuit Spatii pentru birouri sedii administrative Constructii pentru spatii comerciale (prezentare-vanzare produse) Constructii industriale-destinate activitatilor productive(care nu au denumirea utilizata in acest tabel) Constructii cu structura metalica destinate productiei sau depozitarii Spatii cu alte destinatii Constructii pentru sedii administrative Magazii-ateliere (destinate prestarilor de servicii sau productie) Platforme industriale Garaje Parcari

ZONA DE AMPLASARE IMOBIL


ZONA A ZONA B 4,000 7,330 3,660 3,330 70 110 4,330 4,000 5,000 2,330 1,670 2,000 270 50 230 30 3,600 6,590 3,300 3,000 67 105 3,900 3,600 4,500 2,100 1,500 1,800 240 40 200 20 ZONA C 3,400 6,230 3,110 2,830 64 100 3,680 3,400 4,250 1,980 1,420 1,700 230 40 190 20 ZONA D 3,060 5,610 2,800 2,550 60 90 3,310 3,060 3,830 1,780 1,280 1,530 210 40 170 20

VI.

ANEXE (bucatarii de vara, garaje, magazii, etc.)

Valoarea (Lei/mp.) Denumire constructie ZONA DE AMPLASARE IMOBIL ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D
Bucatarie de vara (lei/mp) din caramida din alte materiale Beciuri (lei/mp.) Garaje (lei/mp.) Magazii (lei/mp.) - zidarie - tabla - lemn Soproane (lei/mp.) Grajd si sura (lei/mp.)

387 271 340 680 320 190 80 120 -

352 246 330 660 270 160 70 110 -

320 224 290 570 250 150 60 90 240

270 189 250 500 250 150 60 80 220

VII.

TERENURI Zalau

TEREN INTRAVILAN

Zona Valoare de circulatie (Lei/mp.) Curti - constructii Alte categorii 189,00 108,00 173,00 90,00 142,00 73,00 94,00 49,00

A B C D

TEREN EXTRAVILAN VALOAREA DE CIRCULATIE (Lei/mp.) Categoria de folosinta teren ZALAU STANA ORTELEC Zona I Zona II Zona III 36 31 27 2,00 2,6 Arabil + faneata 26 22 20 1,00 1,3 Pasune 29 25 22 2,00 2,6 Vii-Livezi Padure 3,20 2,80 2,30 1,00 1,3

NOTA:
1. 2.

3.

4. 5.

6.

Pentru imobilele (terenuri + constructii) situate in zone cu restrictii de construire, valoarea de circulatie reprezinta 60% din valoarea imobilului din zona construibila aferenta; Pentru imobilele (terenuri si constructii) situate in intravilanul localitatii Ortelec, valorile de circulatie reprezinta 70% din valorile de circulatie ale imobilelor (terenuri si constructii) din zona C respectiv D ale municipiul Zalau. Pentru imobilele situate in Valea Mitii, valorile de circulatie reprezinta 50% din valorile de circulatie ale imobilelor din municipiul Zalau, cu exceptia strazii Lupului, pentru care valoarea de circulatie reprezinta 30% din valoarea de circulatie a imobilelor din municipiul Zalau corespunzator zonarii (zona C sau D). Pentru imobilele ( terenuri + constructii), situate in Stana, valorile de circulatie reprezinta 70% din valorile de circulatie situate in zona D a municipiului Zalau. Valorile pentru imobilele (terenuri si constructii) din zonele A - D din tabel, privesc valorile de circulatie pentru imobilele (terenuri + constructii) din orasul Zalau, incadrate pe aceste zone. Valorile de circulatie la terenurile extravilane se stabilesc obligatoriu pe categorii de folosinta, conform mentiunilor din titlurile de proprietate si/sau extrasele CF. cu precizarea ca valorile reprezinta fata de valorile din Zalau, urmatoarele nivele : -pentru Ortelec : 40% ; - pentru Valea Mitei : 50% ; - pentru Stana : 30% exclusiv pentru terenurile cu denumirile inscrise in lista de zonare, conform HCL Zalau nr. 245/03.10.2005. La ele ce nu sunt inscrise in lista de zonare, se aplica valorile din tabel pentru Stana si

Ortelec.

A2. ORASUL SIMLEUL SILVANIEI


I. APARTAMENTE CONSTRUITE DIN FONDURILE STATULUI DUPA DATA DE 01.01.1977

Nr. camere

Supraf. Tip de marime Utila (mp.) A


IA I IB 37 24 61 58 52 77 74 66 93 90 81

Valoare apartament (Lei/ap.) B


45.790 30.290 76.090 69.330 62.160 123.870 117.220 104.540 148.230 143.450 105.850 43.500 28.780 72.290 65.860 59.050 117.680 111.360 99.310 140.820 136.280 100.560

C
41.330 27.340 68.680 62.570 56.100 111.800 105.790 94.340 133.780 129.470 95.530

D
39.260 25.970 65.250 59.440 53.300 106.210 100.500 89.620 127.090 123.000 90.750

AP. 1 camera

AP. 2 camere I A I IB AP. 3 camere I A I IB AP. 4 camere I A I

II.

SPATII LOCUIBILE LA MANSARDA (amenajate ca apartamente)


Nr. camere
AP. 1 camera

Tip de Supraf. marime Utila (mp.)


IA I IB IA I IB 37 24 61 58 52 77 74 66 93 90 81

Valoare apartament (Lei/ap.) A


38.920 25.750 64.680 58.930 52.840 105.290 99.630 88.860 126.000 121.930 89.970

B
36.970 24.460 61.450 55.980 50.200 100.030 94.650 84.420 119.700 115.830 85.470

C
35.120 23.240 58.380 53.180 47.690 95.030 89.920 80.200 113.720 110.040 81.200

D
33.360 22.080 55.460 50.520 45.310 90.280 85.420 76.190 108.030 104.540 77.140

AP. 2 camere

AP. 3 camere

IA I IB

AP. 4 camere

IA I

NOTA:
1.Valoarea de circulatie a apartamentului ce face obiectul tranzactiei este aceea corespunzatoare gradului de confort (suprafetei aferente) cel mai apropiat, conform prezentarii din tabelulde mai sus.

III.

CASE DE LOCUIT

Valoarea maxima (Lei/mp.) ZONA DE AMPLASARE IMOBIL Caracteristici imobil ZONA A


Peste 100 ani Cladire parter cu fundatii din piatra, pereti din chirpici, valatuci sau pamant batut, plansee si sarpanta din lemn, instalatii electrice, incalzire cu sobe cu gaz - terase acoperite - terase descoperite Cladire parter cu fundatii din piatra, pereti din paianta, plansee si sarpanta din lemn, instalatii electrice, incalzire cu sobe cu gaz - terase acoperite - terase descoperite Cladire parter cu fundatii din piatra, sau beton, pereti din barne de lemn, plansee si sarpanta din lemn, instalatii electrice, incalzire cu sobe cu gaz - terase acoperite - terase descoperite Cladire parter sau parter + etaj cu fundatii din piatra, sau beton, pereti din zidarie de caramida sau piatra, plansee din lemn sau beton, sarpanta din lemn, instalatii electrice, incalzire cu sobe cu gaz - terase acoperite - terase descoperite

ZONA B
Sub 50ani
Peste 100 ani Peste 50ani Sub 50ani

ZONA C + D
Peste 100 ani Peste Sub 50ani 50ani

Peste 50ani

290

530

630

260

470

570

250

450

540

39 26

43 29

48 32

37 25

41 27

46 30

35 23

39 26

43 29

360

660

790

320

590

710

310

560

670

43 29

47 32

53 35

41 27

45 30

50 33

39 26

43 29

48 32

510

920

1,100

460

830

990

430

780

940

47 31

52 35

58 39

45 30

50 33

55 37

42 28

47 31

52 35

800

1,450

1,730

720

1,310

1,560

680

1,230

1,470

52 35

57 39

64 43

49 33

55 36

61 40

47 31

52 35

58 38

IV.

SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT CEA DE LOCUINTA

Caracteristici imobil

Tipul spatiului

Pret unitar (Lei/mp.) ZONA DE AMPLASARE IMOBIL ZONA A ZONA B


300

ZONA C+D
280

Spatii comerciale amplasate la parterul blocului obtinute prin modificare apartament Spatii comerciale amplasate la parterul blocului in spatii cu destinatia initiala de spatiu comercial Spatii cu alta destinatie din blocurile de locuinte Spatii pentru birouri sedii administrative la parter Spatii pentru birouri sedii administrative la etaj intermediar Terase la blocurile de locuit neacoperite Terase la blocurile de locuit pe care sunt executate sarpante Spatii cu alta destinatie amplasate in case de locuit Spatii comerciale Spatii pentru birouri sedii administrative Constructii pentru spatii comerciale (prezentarevanzare produse) Constructii industriale-destinate activitatilor productive(care nu au denumirea utilizata in acest tabel) Constructii cu structura metalica destinate productiei sau depozitarii Constructii pentru sedii administrative Magazii-ateliere (destinate prestarilor de servicii sau productie) Platforme industriale Garaje Parcari

330

5.000

4.500

4.250

3.000 2.660 60 93 3.330 3.000 3.200

2.700 2.390 54 84 2.997 2.700 2.880

2.550 2.260 44 68 2.664 2.400 2.560

1.730 1.200 1.470 200 30 140 20

1.560 1.080 1.320 180 30 130 20

1.380 960 1.180 160 20 110 20

Spatii cu alte destinatii

V.

ANEXE (bucatarie de vara, garaje, magazii, etc.)


Denumire constructie Valoarea (Lei/mp.) ZONA DE AMPLASARE IMOBIL ZONA A ZONA B ZONA C+D 300 210 260 410 182 98 41 78 270 189 227 360 151 82 34 65 174 225 158 155 246 121 65 27 52 149

Bucatarie de vara din caramida din alte materiale Beci (lei/mp.) Garaje (lei/mp.) Magazii (lei/mp.) zidarie tabla lemn Soproane (lei/mp.) Grajd si sura (lei/mp.)

VI.

TERENURI SIMLEU - SILVANIEI


Zona A B C D
TEREN INTRAVILAN Valoare de circulatie (lei/mp.) Curti-constructii Alte categorii 85 30 71 26 57 21 45 17

Categoria de folosinta teren Arabil Pasune Vii-Livezi Padure

TEREN EXTRAVILAN VALOAREA DE CIRCULATIE (Lei/mp) SIMLEUL- SILVANIEI


1,20 1,00 2,04 1,12

NOTA:
1.

2. 3.

Valorile pentru imobilele (terenuri + constructii) din zonele A -C din tabel privesc valorile de circulatie pentru imobilele de pe strazile din orasul Simleul Silvaniei, incadrate in aceste zone. Pentru imobilele (terenuri + constructii) situate in satele apartinatoare, valorile de circulatie reprezinta 50%, fata de valorile stabilite la zona C. Valorile de circulatie la terenurile extravilane se stabilesc obligatoriu pe categorii de folosinta, conform mentiunilor din titlurile de proprietate si/sau extrasele CF.

A3. ORASUL JIBOU


I. APARTAMENTE CONSTRUITE DIN FONDURILE STATULUI DUPA DATA DE 01.01.1977

Nr. camere

Tip de marime
IA I IB IA I IB IA I IB IA I

Supraf. Utila (mp.)


37 24 61 58 52 77 74 66 93 90 81

Valoare apartament(lei/ap.) ZONA A


50.120 37.490 87.970 77.440 72.460 114.760 106.460 94.950 150.410 145.560 124.100

ZONA B
47.610 35.620 83.570 73.570 68.840 109.020 101.140 90.200 142.890 138.280 117900

ZONA C
45.110 33.740 79.170 69.700 65.210 103.280 95.810 85.460 135.370 131.000 111690

ZONA D
42.600 31.870 74.770 65.820 61.590 97.550 90.490 80.710 127.850 123.730 105490

AP. 1 camera

AP. 2 camere

AP. 3 camere

AP. 4 camere

II.

SPATII LOCUIBILE LA MANSARDA (amenajate ca apartamente)

Nr. camere
AP. 1 camera AP. 2 camere

Tip de marime
IA I IB IA I IB

Supraf. Utila (mp.) ZONA A


37 24 61 58 52 77 74 66 93 90 81 42.610 31.870 74.770 65.820 61.590 97.550 90.490 80.710 127.850 123.720 105.490

Valoare apartament(lei/ap.) ZONA A


444.000 264.000 781.000 725.000 624.000 1.078.000 1.000.000 891.000 1.376.000 1.332.000 1.134.000

ZONA B
40.480 30.280 71.030 62.530 58.510 92.670 85.970 76.670 121.460 117.530 100220

ZONA C
38.350 28.680 67.290 59.240 55.430 87.800 81.440 72.640 115.070 111.350 94940

ZONA D
36.220 27.090 63.550 55.950 52.350 82.920 76.920 68.600 108.670 105.160 89670

AP. 3 camere

IA I IB

AP. 4 camere

IA I

NOTA:
1. Valoarea de circulatie a apartamentului ce face obiectul tranzactiei este aceea corespunzatoare gradului de confort (suprafetei aferente) cel mai apropiat, conform prezentarii din tabelulde mai sus.

III

CASE DE LOCUIT

Caracteristici imobil
Peste 100 ani Cladire parter cu fundatii din piatra, pereti din chirpici, valatuci sau pamant batut, plansee si sarpanta din lemn, instalatii electrice, incalzire cu sobe cu gaz - terase acoperite - terase descoperite Cladire parter cu fundatii din piatra, pereti din paianta, plansee si sarpanta din lemn, instalatii electrice, incalzire cu sobe cu gaz - terase acoperite - terase descoperite Cladire parter cu fundatii din piatra, sau beton, pereti din barne de lemn, plansee si sarpanta din lemn, instalatii electrice, incalzire cu sobe cu gaz - terase acoperite - terase descoperite Cladire parter sau parter + etaj cu fundatii din piatra, sau beton, pereti din zidarie de caramida sau piatra, plansee din lemn sau beton, sarpanta din lemn, instalatii electrice, incalzire cu sobe cu gaz - terase acoperite - terase descoperite

ZONA A

Valoarea maxima (Lei/mp.) ZONA DE AMPLASARE IMOBIL ZONA B ZONA C


Peste Sub Peste 50 ani 50 ani 100 ani Peste Peste Sub 100 50 ani 50 ani ani

ZONA D
Peste Sub 50 ani 50 ani

Peste Sub Peste 50 ani 50 ani 100 ani

214

475

566

192

427

433

182

404

481

171

380

453

44 29

49 32

54 36

43 29

48 32

53 35

42 28

46 31

51 34

40 27

45 30

50 33

237

527

629

214

475

481

202

449

535

190

422

503

48 32

53 36

59 40

47 31

52 35

58 39

46 30

51 34

56 38

44 30

49 33

55 36

356

791

944

320

712

722

302

672

802

285

633

755

53 35

59 39

65 44

52 35

58 38

64 43

50 34

56 37

62 41

49 32

54 36

60 40

652 1.450 1.730

587

1.305 1.323

555

1.232 1.470

522

1.160

1.384

58 39

65 43

72 48

57 38

63 42

70 47

55 37

61 41

68 46

54 36

60 40

66 44

IV.

SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT CEA DE LOCUINTA

Caracteristici imobil

Tipul spatiului
Spatii comerciale amplasate la parterul blocului obtinute prin modificare apartament Spatii comerciale amplasate la parterul blocului in spatii cu destinatia initiala de spatiu comercial

Pret unitar (Lei/mp.) ZONA DE AMPLASARE IMOBIL ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D
3.000 4.330 2.660 2.660 66 102 3.000 2.660 2.660 1.600 2.700 3.900 2.390 2.390 59 92 2.697 2.398 2.394 1.440 2.550 3.680 2.260 2.260 48 75 2.548 2.264 2.133 1.278 3.000 4.330 2.660 2.660 46 71 2.398 2.131 1.998 1.197

Spatii cu alta Spatii pentru birouri sedii administrative la parter destinatie din Spatii pentru birouri sedii administrative la etaj blocurile de locuinte intermediar Terase la blocurile de locuit neacoperite Terase la blocurile de locuit pe care sunt executate sarpante Spatii cu alta Spatii comerciale destinatie amplasate Spatii pentru birouri sedii administrative in case de locuit Constructii pentru spatii comerciale (prezentarevanzare produse) Constructii industriale-destinate activitatilor productive(care nu au denumirea utilizata in acest tabel) Spatii cu alte destinatii Constructii cu structura metalica destinate productiei sau depozitarii Constructii pentru sedii administrative Magazii-ateliere (destinate prestarilor de servicii sau productie) Platforme industriale Garaje Parcari

1.200 1.330 180 30 160 20

1.080 1.197 162 27 144 18

963 1.062 144 18 126 9

900 999 135 18 117 9

V.

ANEXE (bucatarii de vara, garaje, magazii, etc.)


Valoarea (Lei/mp.) ZONA DE AMPLASARE IMOBIL ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D 705,00 493,50 212,00 351,00 140,00 84,00 35,00 65,00
-

Denumire constructie Bucatarie de vara (lei/mp) din caramida din alte materiale Beci (lei/mp) Garaje (lei/mp.) Magazii (lei/mp.) zidarie tabla lemn Soproane (lei/mp.) Grajd si sura (lei/mp.)

641,00 448,70 187,00 309,00 121,00 72,60 30,25 52,00 169,00

583,00 408,10 175,00 289,00 85,00 51,00 21,25 45,00 143,00

479,00 335,30 128,00 211,00 70,00 42,00 17,50 39,00 119,00

VI.

TERENURI JIBOU

TEREN INTRAVILAN

Zona

Valoare de circulatie (Lei/mp.) Curti-constructii 53 42 28 10 Alte categorii 26 21 14 6

A B C D

TEREN EXTRAVILAN CATEGORIA DE FOLOSINTA TEREN VALOAREA DE CIRCULATIE (Lei/mp.)

JIBOU
Arabil-fanete Pasune Vii-Livezi Padure 2,5 2,2 3,8 0,3

NOTA:
1.

2. 3.

Valorile pentru imobilele( terenuri + constructii) din zonele A -D, din tabel privesc valorile de circulatie pentru imobilele situate pe strazile din orasul Jibou, incadrate in aceste zone. Pentru imobilele ( terenuri + constructii) situate in satele apartinatoare, valorile de circulatie reprezinta 50%, din valorile de circulatie ale imobilelor din zona D. Valorile de circulatie la terenurile extravilane se stabilesc obligatoriu pe categorii de folosinta, conform mentiunilor din titlurile de proprietate si/sau extrasele CF. .

A4. ORASUL CEHU SILVANIEI


I. APARTAMENTE CONSTRUITE DIN FONDURILE STATULUI DUPA DATA DE 01.01.1977

Nr. camere
AP. 1 camera AP. 2 camere

Tip de marime
IA I IB IA I IB IA I IB IA I

Supraf. Utila (mp.) 37 24 61 58 52 77 74 66 93 90 81

Valoare apartament (Lei/ap.) ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D 49.960 48.461 44.584 39.234 32.430 31.457 28.941 25.468 70.700 68.579 63.093 55.522 67.250 65.233 60.014 52.812 51.700 50.149 46.137 40.601 91.870 89.114 81.985 72.147 71.140 69.006 63.485 55.867 65.520 63.554 58.470 51.454 110.680 107.360 98.771 86.918 100.050 97.049 89.285 78.570 87.350 84.730 77.951 68.597

AP. 3 camere

AP. 4 camere

II. SPATII LOCUIBILE CA MANSARDA (amenajate ca apartamente)


Nr. camere
AP. 1 camera AP. 2 camere AP. 3 camere AP. 4 camere I IB IA I IB IA I IB IA I

Tip de marime
IA

Supraf. Utila (mp.) 37 24 61 58 52 77 74 66 93 90 81

Valoare apartament (Lei/ap.) ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D 42.370 41.099 37.811 33.274 27.460 26.636 24.505 21.565 60.050 58.249 53.589 47.158 57.170 55.455 51.019 44.896 43.920 42.602 39.194 34.491 78.050 75.709 69.652 61.294 60.480 58.666 53.972 47.496 55.730 54.058 49.733 43.765 94.120 91.296 83.993 73.914 85.010 82.460 75.863 66.759 74.240 72.013 66.252 58.302

NOTA:
1.Valoarea de circulatie a apartamentului ce face obiectul tranzactiei este aceea corespunzatoare gradului de confort (suprafetei aferente) cel mai apropiat, conform prezentarii din tabelul de mai sus.

III.CASE DE LOCUIT

Caracteristici imobil

ZONA A
Peste 100 ani

Valoarea maxima (Lei/mp) ZONA DE AMPLASARE IMOBIL ZONA B ZONA C


Sub 50 ani

ZONA D
Peste Peste Sub 100 50 ani 50 ani ani

Peste Sub 50 Peste Peste Sub 50 Peste Peste 50 ani ani 100 ani 50 ani ani 100 ani 50 ani

Cladire parter cu fundatii din piatra, pereti din chirpici, valatuci sau pamant batut, plansee si sarpanta din lemn, instalatii electrice, incalzire cu sobe cu gaz terasa acoperita terasa descoperita Cladire parter cu fundatii din piatra, pereti din paianta, plansee si sarpanta din lemn, instalatii electrice, incalzire cu sobe cu gaz terasa acoperita terasa descoperita Cladire parter cu fundatii din piatra, sau beton, pereti din barne de lemn, plansee si sarpanta din lemn, instalatii electrice, incalzire cu sobe cu gaz terasa acoperita terasa descoperita Cladire parter sau parter + etaj cu fundatii din piatra, sau beton, pereti din zidarie de caramida sau piatra, plansee din lemn sau beton, sarpanta din lemn, instalatii electrice, incalzire cu sobe cu gaz terasa acoperita terasa descoperita

190

422

503

209

380

453

197

359

428

186

338

403

41 27

45 30

50 33

39 25

43 28

48 31

37 23

41 26

46 29

36 22

40 24

44 27

214

475

566

235

427

509

222

404

481

209

380

453

42 28

47 32

52 35

41 27

45 30

50 33

39 25

43 28

48 31

37 23

41 26

46 29

303

673

786

326

593

708

308

560

668

290

527

629

44 30

49 33

54 37

42 28

47 32

52 35

41 27

45 30

50 33

39 25

43 28

48 31

612

1.110

1.324

549

1.003

1.188

522

941

1.125

496

894

1.069

45 32

50 35

56 39

44 30

49 33

54 37

41 27

45 30

50 33

39 25

43 28

48 31

IV.

SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT CEA DE LOCUINTA

Pret unitar (Lei/mp.) Caracteristici imobil Tipul spatiului ZONA DE AMPLASARE IMOBIL ZONA ZONA ZONA B ZONA C A D
Spatii comerciale amplasate la parterul blocului obtinute prin modificare apartament Spatii comerciale amplasate la parterul blocului in spatii cu destinatia initiala de spatiu comercial Spatii cu alta destinatie din blocurile de locuinte Spatii pentru birouri sedii administrative la parter Spatii pentru birouri sedii administrative la etaj intermediar Terase la blocurile de locuit neacoperite Terase la blocurile de locuit pe care sunt executate sarpante Spatii cu alta destinatie amplasate in case de locuit Spatii comerciale Spatii pentru birouri sedii administrative Constructii pentru spatii comerciale (prezentarevanzare produse) Constructii industriale-destinate activitatilor productive(care nu au denumirea utilizata in acest tabel) Spatii cu alte destinatii Constructii cu structura metalica destinate productiei sau depozitarii Constructii pentru sedii administrative Magazii-ateliere (destinate prestarilor de servicii sau productie) Platforme industriale Garaje Parcari 2.664 3.996 2.331 2.331 55 85 3.119 2.331 2.660 2.398 3.596 2.098 2.098 50 77 2.807 2.098 2.390 2.264 3.397 1.981 1.981 47 72 2.651 1.981 2.130 2.131 3.197 1.865 1.865 44 68 2.495 1.865 2.000

2.000 1.500 1.670 210 30 180 20

1.800 1.350 1.500 190 30 160 20

1.600 1.200 1.340 170 20 140 20

1.500 1.130 1.250 160 20 140 20

V.

ANEXE (bucatarii de vara, garaje, magazii, etc.)


Denumire constructie Valoarea (lei/mp.) ZONA DE AMPLASARE IMOBIL ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D
Bucatarie de vara (lei/mp) din caramida din alte materiale Beci (lei/mp.) Garaje (lei/mp.) Magazii (lei/mp.) zidarie tabla lemn Soproane (lei/mp.) Gtajd si sura ( lei/mp)

651 554 210 350 140 84 35 81 182

623 530 182 303 101 60 25 62 168

566 481 126 211 80 48 20 52 152

0 0 126 210 64 38 16 45 119

VI.

TERENURI CEHU-SILVANIEI

TEREN INTRAVILAN

Zona

Valoare de circulatie (Lei/mp.) Curti-constructii 35 25 18 9 Alte categorii 15 12 9 5

A B C D

TEREN EXTRAVILAN Categoria de folosinta VALOAREA DE CIRCULATIE teren Lei/mp.)

CEHU-SILVANIEI
Arabil Pasune Vii-Livezi Padure 1,1 1,0 1,5 0,4

NOTA:
1.

2. 3.

Valorile pentru imobilele ( terenuri + constructii) din zonele A - D, din tabel privesc valorile de circulatie pentru imobilele de pe strazile din orasul Cehu Silvaniei, incadrate in aceste zone. Pentru imobilele situate in satele apartinatoare, valorile de circulatie reprezinta 50% din valoarea de circulatie a imobilelor situate in zona D. Valorile de circulatie la terenurile extravilane se stabilesc obligatoriu pe categorii de folosinta, conform mentiunilor din titlurile de proprietate si/sau extrasele CF.

B.MEDIUL RURAL (centre de comune + satele apartinatoare)


I. APARTAMENTE CONSTRUITE DIN FONDURILE STATULUI
Grupa de localizare a comunei Grupa A Nr. camere Suprafat Tip a marime utila(mp) Valoare apartament (Lei/ap) 39.800 27.400 51.000 48.500 40.200 59.500 55.200 49.300 77.800 69.500 62.500 Grupa B Valoare apartament (Lei/ap) 35.997 22.356 41.669 39.620 32.432 48.025 43.956 39.204 58.004 53.460 50.520 Grupa C Valoare apartament (Lei/ap) 32.168 19.375 35.026 33.304 27.799 41.164 36.630 32.670 49.718 48.114 46.510 Grupa D Valoare apartament (Lei/ap) 29.870 17.885 28.987 27.562 23.681 36.590 33.700 30.056 42.352 40.986 38.491

Apartament I A cu 1 camera I Apartament I B cu 2 camere I A I Apartament I B cu 3 camere I A I Apartament I B cu 4 camere I A I

37 24 61 58 52 77 74 66 93 90 81

NOTA: 1.Valoarea de circulatie a apartamentului ce face obiectul tranzactiei este aceea corespunzatoare gradului de confort cel mai apropiat, conform prezentarii din tabelulde mai sus.

II.

CASE DE LOCUIT

Caracteristici imobil
Cladire parter cu fundatii din piatra, pereti din chirpici, valatuci sau pamant batut, plansee si sarpanta din lemn, instalatii electrice, incalzire cu sobe cu gaz Cladire parter cu fundatii din piatra, pereti din paianta, plansee si sarpanta din lemn, instalatii electrice, incalzire cu sobe cu gaz Cladire parter cu fundatii din piatra sau beton, pereti din barne de lemn, plansee si sarpanta din lemn, instalatii electrice, incalzire cu sobe cu gaz Cladire parter sau parter + etaj cu fundatii din piatra sau beton, pereti din zidarie de caramida sau piatra, plansee din lemn sau beton, sarpanta din lemn, instalatii electrice, incalzire cu sobe cu gaz

Grupa de localizare a comunei Grupa A Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa A Valoare Valoare Valoare Valoare (Lei/mp) (Lei/mp) (Lei/mp) (Lei/mp) 281 352 527 227 284 425 200 250 374 160 200 300

984

793

699

560

III.

SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT CEA DE LOCUINTA


Caracteristici imobil Tipul spatiului
Spatii comerciale amplasate la parterul blocului obtinute prin modificare apartament Spatii comerciale amplasate la parterul blocului in spatii cu destinatia initiala de spatiu comercial Spatii cu alta destinatie din blocurile de locuinte Spatii pentru birouri sedii administrative la parter Spatii pentru birouri sedii administrative la etaj intermediar Terasa acoperita Terasa descoperita Spatii cu alta destinatie amplasate in case de locuit Spatii comerciale Spatii pentru birouri sedii administrative Constructii pentru spatii comerciale (prezentarevanzare produse) Constructii industriale-destinate activitatilor productive(care nu au denumirea utilizata in acest tabel) Spatii cu o alta destinatie Constructii cu structura metalica destinate productiei sau depozitarii Constructii pentru sedii administrative Magazii-ateliere (destinate prestarilor de servicii sau productie) Platforme industriale Garaje Parcari

Pret unitar (Lei/mp.)

1.332

1.499 999 999 35 50 1.332 1.332 1.998

1.665 1.332 1.332 162 23 108 14

IV.

ANEXE (bucatarii

de vara, garaje, magazii, etc.)


Grupa de localizare a comunei

Denumire constructie

Grupa A Grupa B Valoare Valoare (Lei/mp) (Lei/mp)

Grupa C Valoare (Lei/mp)

Grupa D Valoare (Lei/mp)

Bucatarie de vara din caramida Bucatarie de vara din alte materiale Beci (lei/mp.) Garaje (lei/mp.) Magazii, soproane (lei/mp.) zidarie tabla lemn Grajd + sura (lei/mp)

334,69 267,75 205,28 147,26 167,34 139,23 112,90 72,52 55,69 40,03 111,56 85,68 61,58 34,00 20,40 8,50 66,94 25,50 15,30 6,38 53,55 21,25 12,75 5,31 46,19 88,36 31,91 49,09 17,00 10,20 4,25 41,14

NOTA:

Valorile de circulatie pentru imobilele situate in mediu rural (constructii si terenuri) sunt stabilite pentru localitatile resedinta de comuna (pe categorii de comune) conform zonarii comunelor judetului Salaj. Valorile de circulatie pentru imobilele situate in satele apartinatoare, reprezinta 50% din valoarea de circulatie a imobilelor din centru de comuna apartinatore.

V.

TERENURI
INTRAVILAN EXTRAVILAN Valoare de circulatie Valoare de circulatie (Lei/mp.) Categoria de folosinta (Lei/mp.) CurtiAlte categorii constructii Arabil-faneata 1,05 Pasune 0,8 10,36 3,89 Vii-livezi 1,3 Paduri 0,5 Arabil-faneata 0,9 Pasune 0,6 5,92 2,22 Vii-livezi 1,1 Paduri 0,4 Arabil-faneata 0,77 Pasune 0,54 4,44 1,67 Vii-livezi 0,92 Paduri 0,28 Arabil-faneata 0,70 Pasune 0,49 2,96 1,11 Vii-livezi 0,84 Paduri 0,24

Grupa

NOTA:
Valorile de circulatie pentru terenuri sunt valabile pentru centrele de comune. Pentru satele apartinatoare, valorile de circulatie ale terenurilor reprezinta 50% din valoarea din centrele resedinta de comuna Valorile de circulatie la terenurile extravilane se stabilesc obligatoriu pe categorii de folosinta, conform mentiunilor din titlurile de proprietate si/sau extrasele CF.

Ing. Cimpean Vasile _____________ Ing. Fati Leontin _____________


Zalau Decembrie 2008

ANEXA NR.1

1. ZONAREA MUNICIPIULUI ZALAU- INTRAVILAN


conform H.C.L. Zalau, nr. 245/03.10.2005

Nr. Crt. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Denumirea strazilor si aleilor


1

Zona
2 B B B D D D B C C B C B D A B C D B B C B

Al.Astrei Al.Bradului Al.A.Barbulovici Aleea Coniferelor Aleea Digului Al.Dealului Al.Kis Karoly Al.Liliacului Al.Margaretelor Al.Mesteac\nului Al.Narciselor Al.Nazuintei Aleea Pinului Al.Nucilor Al.Ritmului Al.Rozelor Al.Tineretului Al.Toamnei Al.Turturelelor Al.Torentului Intrarea Petre Ispirescu Alunului Armatei A.Muresanu A.Philippide A.Saguna Armoniei Ady Endre Avram Iancu A.Baconski B.P.Ha[deu

Nr.1-13 >13

Nr.2-14 >14

D B D A C D D A D B A B D B

Nr.1-7/A Nr.9-45 >45 Nr.1-47 >47

Nr.2-10 Nr.12-52 >52 Nr.2-64 >64

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Baii B.N.Antal Bujorilor Brinduselor Bradetului Cascadei Campului Cp.M.D.Constantin Caprioarei Cerbului Cetinei Cetatii Cimitirului Ciresului Ciocarliei Closca C.Baltazar Colinei C.Coposu Crinului Ion Creanga Crqngului Crisan 22 Decembrie Dacia Decebal Deleni Drumul Sarii Dumbrava Dumbravita Dudului Depozitelor C.D.Gherea 1 Decembrie 1918 D.Margineanu Emil Botta Elena Pop Fabricii Fagului Frasinului Fundatura G.Bacovia Gh.Bujor G.Dragalina Nr.1-5 >5 Nr.2-6 >6 NR.1-25 >25 NR.2-24 >24 Nr.1-35 >35 Nr.2-34 >34 Nr.1-81 >81 Nr.2-110 >110

B D C D D D D A C C D C D C B B D D A C B D D A A C B B D D D B B D D A C A D D D C D D D D B B

77 78 79

Garii Gh.Lazar G.Cosbuc Nr.1-7 Nr.9-19 >19 Nr.1-71 Nr.73-99 >99 Nr.2-18 Nr.18-20 >20 Nr.2-36 (D36) Nr.38-92(D92) >92

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

Gh.Doja Gh.Pop de Basesti Ghioceilor Gh.Sincai Gorunului I.Barbu I.Ardelean Senior I.Mango I.Coroianu I.Nichita I.Caraion I.Slavici Industriei P-ta I.Maniu Kincs Gyula Kossuth Lajos Lacului Luncii Lazuri L.Ghergariu L.Blaga Lupului L.Rebreanu Lt.col.Pretorian Lt.cl.T.Moldoveanu B-dul M.Viteazul

Nr.1-53 >53

Nr.2-40 >40

106 107 108 109 110 111 112

M.Eminescu 9 Mai 1 Mai Maxim Gorki Maguricei Maciesilor M.Sorescu

Nr.1-15 >15 Nr.1-29 Nr.31-47 >47 Nr.1-5 Nr.7-13 Nr.15-47 >47

Nr.2-26 >26 Nr.2-42 Nr.44-84 >84 Nr.2-6 Nr.8-18 Nr.20-48 >48

Nr.1 >1

Nr.2 >2

D A A B D A B C D D D D B D D B B D A C A D B C D D D D D D A B B D A B C A B C D A A B D C D D

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Meses Merilor Molidului Moigradului Meteorologiei M.R.Paraschivescu Morii Macilor Ion Neculce N.Labis N.Balcescu Nichita Stanescu N.Titulescu Noua Oborului Olarilor Octavian Goga Paltinului Parcului Padureni Pacii Petre Dulfu Petri Mor Pietris Paraului Pinului Parului Plevnei Pomilor Plopului Porolissum Primaverii Prunilor Padurii Pictor Ioan Sima Razboieni Romana Salciei Simion Barnutiu Sf.Vineri Sf.Vineri- case Salcamilor Salamon Jzsef Nr.1-15 >17 Nr.2-18 >18 Nr.1-5 >5 Nr.2-6 >6 Nr.1-19 >19 Nr.2-26 >26 1 si 2 Nr.3-11 >11 Nr.4-22 >22

D D D D B D C D D D A B C D B A D C A D B D B D D B D D D D D D B D D C D B D D D A B B D C D D

155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

Sarmas Slt.T.Tuser Scriitorilor Stadionului Simion Oros Stejarului Stanei Szikszai Lajos Teiului Tipografilor Trandafirilor Traian T.Vladimirescu T.Arghezi Toporasilor Unirii Valea Mitii Viilor Vaii Visinilor Viitorului Vanatorilor V.Gelu V.Deleu Veronica de Salaj V.Voiculescu

Nr.1-5 >5

Nr.2-22 >22

Nr.1 >3

Nr.2-4 >6

Nr.1-13 >13 Nr.1-5 >5 Nr.1-3 >3

>2 Nr.2-18 >18 Nr.2-8 >8

Nr.1-3 >3

>2

C D D D A B C D C D D B D A A C A B D D A C D D B C D D B B D D

ZONA PUZ MERILOR (spre AGHIRES)

Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Denumirea strazilor si aleilor Mihail Kogalniceanu Ion Ghica Lascar Catargiu Dimitrie A. Sturdza Titu Maiorescu Alexandru Averescu Nicolae Iorga Artur Vaitoianu Stefan Golescu Constantin Argetoianu Constantin Angelescu Armand Calinescu

Zona C C C C C C C C C C C C

ZONA PUZ GRADINA ONULUI (CARTIER ORTELEC)

Nr. Crt. 1 2 3 4

Denumirea strazilor si aleilor Luminisului Mioritei Codrului Padureni

Zona D D D D

ZONA PUZ BERINDEI (spre Stana)

Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Denumirea strazilor si aleilor Stejarului Gorunului Paltinului Teiului Fagului Carpenului Salciei Frasinului Artarului Molidului

Zona D D D D D D D D D D

ZONA PUZ DEALU MORII (D-va Nord-spre CET)

Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Denumirea strazilor si aleilor Ariesului Argesului Aiudului Aradului Bacaului Barcaului Beiusului Brasovului Bucuresti Careiului Clujului Constantei Craiovei Dunarii Galatiului Giurgiului Hategului Hunedoarei Ialomitei Iasului Jiului

Zona D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

22 23 24 25 26 27 28 29

Muresului Oltului Oradei Siretului Somesului Timisoarei Timisului Tisei

D D D D D D D D

1. ZONAREA MUNICIPIULUI ZALAU- EXTRAVILAN


conform H.C.L. Zalau, nr. 104/31.05.2002
ZONA I(A)

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Denumirea parcelei Adam Adam(Mogyoros) Andras Aeroport Alunis Berc (Bercz) Bercu Rece(Recsecs Bercz) Bradet Ciaco Dambu Sacului(Zsabercz Balazsi) Dambul Morii (Rotunda) Dambului(Dombolja) Dealul Lupului(Farkas Balazsi) Dealul Mare Dorobanti(Orhegy) Fantana Marului(Almakut) Gradina Mare(Naghy Kert) Gradina lui Jona(Jonakert) Gradina lui Mate(Mate Kert) Gradina lui Pal(Palkert) Gradina Onului Iertasuri Intre Vai Koszuropatak La Ceramica Lazuri Luncii Nyomas Pasune Bradet Pietris Popeni Pusta Sarmas Sub Bradet Sub Cetate Triaj Zona Lupului-Aeroport Zona V- Mitii Poligon

Obs.

Spre Ortelec Zona CET Valea Mitei-zona str. Lupului Zona Obor Spre Aghires(p. stanga) Spre Aghirtes(p. stanga-coborare) Ortelec Zona str. Morii Zona str. M. Eminescu-stanga vii

-livada S.C. Meses -zona poligon str. 22 Dec. 1989 - zona str. Bradetului-Ciresului spre SCPP -zona spre Aghires-coborare-partea stanga -zona strazii Morii -zona Sarmas - Ortelec -zona Sarmas-coama cu pasune -zona spre herecleaqn-partea dreapta -zona str. Paraului-spre cabana FRE --Ortelec -Ortelec -iesirea Zalau spre Cluj-partea stanga

- zona Ortelec - zona Bazin apa Bradet - Ortelec

ZONA II(B) Nr. Denumirea parcelei crt. 1. Ciorcheni 2. Cismadi 3. Creicuta 4. Cucumal 5. Dealu Iuhos(Iuhos Domb)

Obs. - Ortelec - Ortelec

- zona Sarmas-partea stanga

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Fanete Garda Glimeiee Gradina(Bankert) Halto Kutaskert(Olahut) La Eclejie La Serban Malul Alunecat(Ravaszmal) Munjeni Paraul Lui Gurban Pasune Dambu Morii Pasune V. Mitii Pusta Satu Batran Ses Joldis Simandi Sub Dombalja Sub Dos Sub Recse Sub Fizesan Sub Malcii Sub Nagymal Sub Ravaszmal Tekert Versantul Cu Ceapa(Hagymasoldal) Vii Sarmas Zaunoie

-zona Ortelec -zona Ortelec -zona Ortelec -zona Obor -zona poligon Bradet -zona str. Morii -zona Ortelec -zona str. Vanatorilort -zona str. 22Dec. 1989-spre Aghires -Ortelec -Ortelec -Stana -Stana -Stana -Valea Mitei -zona str. Tipografilor-stanga-vii -str. Eminescu-partea dreapta-arabil -livada SCPP-spre Aghires-p. dreapta -Valea Mitei Ortelec - zona IAIFO - str. 22Dec. 1989-partea dreapta -str. Morii-poiana in padure -zona str. Padurii -zona limitrofa hotar Criseni (Glimeiee)

ZONA III(C) Nr. Denumirea parcelei crt. 1. Recea(Recse) 2. Babuta 3. Barcuri 4. Bikfalvi 5. Blidaru 6. Cariera De Piatra(Kobanya) 7. Ciutruci 8. Dambul Carolinei 9. Ehmezo 10. Erszebet 11. Fizesan 12. Fosdo 13. Gradina Recse(Recsekert) 14. Imasel 15. Masa Craiului 16. Naghy Mal (Finesi) 17. Nemeti 18. Noghei 19. Pasunea(Liget) 20. Poligon Vechi 21. Razboieni

Obs. -deasupra parcelei Sub Recea-spre Aghires -statiunea SCPP-zona str. Cerbului -spre Mirsid - valea Mitei - valea Mitei -zona livada cu cires-iesire din Zalau-dreapta -Ortelec -statiunea SCPP-zona str. Cerbului-partea dreapta -statiunea SCPP-zona A. Muresanu - valea Mitei -zona str. Morii -zona str. 22Dec. 1989-spre padure -Ortelec -zona Sarmas-coama dealului -zona IAIFO -statiunea SCPP-zona A. Muresanu-spre valea Mitei - statiunea SCPP-zona Ortelec - statiunea SCPP-intrarea dinspre A. Muresanu - zona str. Vanatorilor - valea Mitei

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Rodina Somosoldal Stoguri Str. Viilor Szanota Szendi Taplaus Valea Recse(Recsepatak) Verofeny

-Ortelec -zona str. Vanatorilor spre rezervor apa Bradet -Ortelec -valea Mitei - statiunea SCPP-intrarea str. Cerbului - statiunea SCPP-intrarea str. Cerbului -valea Mitei -zona str. 22Dec. Spre Aghires-coborare -statiunea SCPP-intrare din str. 22Dec. 1989-coama dealului

2. ZONAREA ORASULUI SIMLEUL SILVANIEI conform H.C.L. nr. 16/30.03.2000


Denumirea strazilor ZONA A
LIBERTATII A. IANCU CARTIER I SI II I. CREANGA P-TA 1 MAI CETATII 1 DECEMBRIE 1918 STEPHANUS BATHORY GAROFITEI DUMBRAVEI

ZONA B
GH. LAZAR NUFARULUI DORNEI (PANA LA STR. 1 DEC. 1918) N. BALCESCU M. KOGALNICEANU SUCEVEI CUZA VODA CRASNEI TEIULUI V. DELEU MIORITEI PARTIZANILOR (BLOCURI) ALEEA VLAHUTA STEPHANUS BATHOTY (DIFERENTA DE LA ZONA A DRAGASANI IOAN OSISIAN S. BARNUTIU PESCARUSULUI SALCAMULUI V. ALECSANDRI OBOR STADION G. COSBUC GH. BARITIU OASULUI NUCULUI FLORILOR HOREA (PANA LA

ZONA C
CASTANILOR GRADINILOR PLUGARILOR CLOSCA CRISAN A. VLAICU PARTIZANILOR (LOCUINTE) FIERARILOR BIHORULUI INDEPENDENTEI CRINULUI HOREA (DE LA INTERS. CU STR. CLOSCA) IALOMITEI MARULUI MAGUREI PANDURILOR PRUNDULUI A. MURESAN (DE LA STR. CRINULUI IN SUS) CIMITIRULUI PLOPILOR COTNARI BUJORILOR DORNEI (DE LA STR. 1 DEC. 1918) VIILOR 22 DECEMBRIE 1989 CIOCARLIEI SPITALULUI ROZELOR

ZONA D
TRANDAFIRILOR ZAMBILELOR ARINULUI OLTULUI SOARELUI CARIEREI CODRILOR DEALULUI FAGET POLIGON SOFERIGASPAR ZONA INDUSTRIALA SAT CEHEI SAT PUSTA SAT PUSTA VALE SAT BIC ARGESULUI (DE LA STR. VIILOR) SOMESULUI SIBIULUI P-TA IULIU MANIU

INTERSECTIA CU CLOSCA) T. VLADIMIRESCU M. SADOVEANU ARMATEI M. EMINESCU BRADET 1 MAI CARPATI GARII ARGESULUI (PANA LA STR. VIILOR) ATELIERULUI PETRE BORZESCU LIVEZILOR GHIOCEILOR

LUNEI

3. ZONAREA ORASULUI JIBOU conform H.C.L. nr. 88/2005

ZONA A
P-TA 1 DECEMBRIE 1918

DENUMIREA STRAZII ZONA B ZONA C


1 MAI A. IANCU GAROAFELOR STADIONULUI(pana la C.F.) CASTANILOR LIBERTATII (pana la intersectia cu str. Horea) STADIONULUI(de la C.F.) LIBERTATII (de la intersectia cu str. Horea) HOREA CLOSCA CRISAN CONSTRUCTORILOR NUFERILOR 22 DECEMBRIE 1989 TRAIAN GH. DOJA T. VLADIMIRESCU LICEULUI SPITALULUI SALCAMILOR PARCULUI RONEI ODORHEIULUI DELTA CFR VISINILOR LICEULUI TRANDAFIRILOR BAILOR PROGRESULUI LIVEZILOR FUNDATURA RAULUI CIRESILOR STEJARILOR ALBINELOR AGRIJULUI PLOPILOR

ZONA D
EROILOR BISERICII VECHI TEILOR POMILOR CRINULUI STEJARILOR NUCULUI IZVORULUI AMURGULUI DUMBRAVENI ORIZONTULUI CIUTARIE MORII Sat VAR Sat CUCEU Sat RONA Sat HUSIA

4.ZONAREA ORASULUI CEHU SILVANIEI

ZONA A
AVRAM IANCU (blocuri) 1 DECEMBRIE 1918 GH. POP DE BASESTI UNIRII (blocuri) VICTORIEI (blocuri) EROILOR P-TA TRANDAFIRILOR

ZONA B

DENUMIREA STRAZII ZONA C


POIANA ARENEI DEPOULUI FLORILOR HODODULUI DRACGFFY JANOS CAMPULUI COSBUC NOTIGULUI PRUNILOR

ZONA D
ABATORULUI IZVORULUI NUCILOR VIILOR VALCELEI SAT HOROATU CEHULUI SAT MOTIS SAT NADIS SAT ULCIUG

KOSSUTH LAJOS BARTOK BELLA BORZA LIBERTATII ADY ENDRE DOJA PACII EMINESCU PETOFI SANDOR NAMENIY AMBRUS T. VLADIMIRESCU CIOCARLIEI CRISAN 1 MAI 8 MARTIE CIMITIRULUI CLOSCA GHEORGHE POP DE BASESTI (case) SOMESULUI CETATII PLOPILOR UNIRII 1 DECEMBRIE 1918 (case) GARII HOREA LIVEZILOR FANTANII ARANY JANOS (case)

V.
Nr.crt
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

ZONAREA MEDIULUI RURAL (comune si sate apartinatoare)


Grupa
C C B C C B B B B C D C C B B A B C A C B D C B D D A C B A A B C B A A B C A A C D A C B A D A C B C D C A

Denumirea comunei
AGRIJ ALMASU BABENI BALAN BANISOR BENESAT BOBOTA BOCSA BOGHIS BUCIUMI CAMAR CARASTELEC CHIESD CIZER COSEIU CRASNA CREACA CRISTOLT CRISENI CUZAPLAC DOBRIN DRAGU FILDU DE JOS GILGAU GIRBOU HALMASD HERECLEAN HIDA HOROATUL CRASNEI ILEANDA IP LETCA LOZNA MAIERISTE MARCA MESESENII DEJOS MIRSID NAPRADEA NUSFALAU PERICEI PLOPIS POIANA BLENCHI ROMANASI RUS SALATIG SARMASAG SIG SINMIHAIUL ALMASULUI SOMES ODORHEI SURDUC SAMSUD SIMISNA VALCAUL DE JOS TREZNEA

54. 55. 56.

VIRSOLT ZALHA ZIMBOR

B D A

OPIS
TITLU CAPITOLUL 1 INTRODUCERE CAPITOLUL 2 OBIECTIVELE SI SCOPUL RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA - EVALUARE CAPITOLUL 3 DIAGNOSTIC JURIDIC CAPITOLUL 4 BAZA LEGALA FOLOSITA CAPITOLUL 5 PREMISELE EVALUARII CAPITOLUL 6 PREZENTAREA DATELOR CAPITOLUL 7 MODUL DE DESFASURARE A EXPERTIZEI CAPITOLUL 8 CONCLUZIILE EXPERTIZEI A. MEDIUL URBAN A1. MUNICIPIUL ZALAU A2. ORASUL SIMLEUL-SILVANIEI A3. ORASUL JIBOU A4. ORASUL CEHU SILVANIEI B. MEDIUL RURAL ANEXA NR.1 ZONAREA MUNICIPIULUI ZALAU- INTRAVILAN ZONAREA MUNICIPIULUI ZALAU- IEXTRAVILAN ZONAREA ORASULUI SIMLEUL SILVANIEI ZONAREA ORASULUI JIBOU ZONAREA ORASULUI CEHU SILVANIEI ZONAREA MEDIULUI RURAL Pagina 1 1 2 2 3 7 8 9 10 10 15 19 23 27 30 30 36 38 39 40 41

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA DE EVALUARE


(PENTRU UZUL EXCLUSIV AL NOTARILOR PUBLICI)

BENEFICIAR: CAMERA NOTARILOR PUBLICI CLUJ

S-ar putea să vă placă și