Sunteți pe pagina 1din 36

RAPORT DE EVALUARE

S.C. BOROMIR PROD S.A.

REZULTATELE EVALUARII
Pentru stabilirea valorii afacerii SC BOROMIR PROD SA au fost aplicate: activul net
corectat, valoarea de rentabilitate si valoarea de rentabilitate pe baza de P.E.R.
Rezultatele acestora, din care a fost selectata opinia evaluatorului, sunt prezentate in
continuare:

Categorii de metode Metode propriu-zise Valori obtinute


[mii. lei]

Abordare patrimoniala Activul net corectat 90.221.321

Abordare prin actualizare Valoarea de rentabilitate 84.355.124

Abordare prin piata Valoarea de rentabilitate pe baza de P.E.R. 106.808.265

In reconcilierea rezultatelor obtinute in prezentul raport se tine cont de:


- scopul evaluarii
- faptul ca societatea are in patrimoniu active cu vechime relativ mare
- BVB este o piata in curs de maturizare astfel incat informatiile de piata nu sunt relevante.

In aceasta situatie, valoarea de piata estimata a societatii este de 84.355.124 mii lei.

1. PREMISELE EVALUARII

2
1.1.OBIECTUL EVALUARII. SCOPUL EVALUARII

Obiectul evaluarii il constituie SC BOROMIR PROD SA.


Baza evaluarii realizate in prezentul raport este valoarea de piata in conditiile
continuarii activitatii prezente, asa cum este definita in Standardele ANEVAR.
Scopul evaluarii este estimarea unei valori de piata a societatii in vederea vanzarii.
Comitetul International pentru Standarde de Evaluare (TIAVSC) a adoptat in 1993
Standardul IVS 1, cu urmatoarea definitie a valorii de piata:
"Valoarea de piata este marimea estimata pentru care o proprietate ar fi schimbata la data
evaluarii, intre un vanzator hotarat si un cumparator hotarat, intr-o tranzactie echilibrata, dupa
un marketing adecvat, in care fiecare parte a actionat in cunostinta de cauza, prudent si fara
constrangeri".
Grupul European al Evaluatorilor (TEGOVOFA) a adoptat Standardul GN - 1 cu
urmatoarea definitie a valorii de piata :
" Valoarea de piata trebuie sa insemne pretul la care un interes intr-o proprietate ar putea
fi vandut in mod rezonabil printr-o intelegere privata la data evaluarii presupunand :
a) un vanzator hotarat;
b) o perioada de timp rezonabila pentru a negocia vanzarea, tinand cont de natura
proprietatii si de situatia pietei;
c) valoara ramane statica pe perioada mentionata mai sus;
d) proprietatea este supusa liber pietei cu o publicitate rezonabila, si
e) nu se iau in considerare ofertele unor cumparatori cu interese speciale."
In fine, din 1995 in toate tarile Uniunii Europene este in vigoare o definitie a valorii de
piata pentru bunurile imobiliare, continuta in Directiva 91/674 EEC referitoare la asigurari, si
anume:
" Valoarea de piata va insemna pretul la care terenul si constructiile ar putea fi vandute
prin contract privat intre un vanzator hotarat si un cumparator hotarat intr-o tranzactie
echilibrata la data evaluarii, presupunand ca proprietatea este expusa public pietei, ca piata
permite o vanzare normala si ca o perioada normala, in functie de natura proprietatii, este
disponibila pentru negocierea vanzarii"
Definitiile prezentate au multe similaritati iar deosebirile sunt numai de nuanta.
Elementele importante sunt:
- valoarea este estimata in sensul ca duce la pretul cel mai probabil;
- trebuie sa existe o piata libera (vanzator si cumparator hotarat, marketing
adecvat, tranzactie echilibrata);
- evaluarea nu are termen de valabilitate (tranzactia ar avea loc la data
evaluarii).

1.2. PREZENTAREA EVALUATORILOR

Evaluarea a fost realizata de:


1. Cernea Ramona, domiciliat in Sibiu, expert evaluator, posesor al legitimatiei
de evaluator nr. 51 emisa de ANEVAR Sibiu;
2. Croitoru Alexandra, domiciliat in Sibiu, expert evaluator, posesor al
legitimatiei de evaluator nr. 33 emisa de ANEVAR Sibiu;
3. Sandu Gabriel, domiciliat in Calimanesti, expert evaluator, posesor al
legitimatiei de evaluator nr. 29 emisa de ANEVAR Valcea;
4. Sirbu Bianca, domiciliat in Tg Jiu, expert evaluator, posesor al legitimatiei de
evaluator nr. 19 emisa de ANEVAR Gorj.

3
1.3. CLIENTUL SI DESTINATARUL LUCRARII

Prezentul raport de evaluare se adreseaza ANEVAR, cu sediul in municipiul Buzau,


reprezentata de SC BOROMIR PROD SA, in calitate de client si destinatar.
Raportul de evaluare poate fi utilizat de catre partea implicate in tranzactie, respective de
catre comparator.
Avand in vedere Statutul ANEVAR si Codul Deontologic al profesiunii de evaluator,
evaluatorul nu isi asuma raspunderea decat fata de client si destinatarul lucrarii.

1.4. BAZELE EVALUARII. TIPUL VALORII ESTIMATE

Evaluarea executata conform prezentului raport in concordanta cu cerintele


beneficiarului reprezinta o estimare a valorii de piata a SC BOROMIR PROD SA, cu
particularitatile prezentate in continutul raportului.
Baza evaluarii o reprezinta Standardele Internationale de Evaluare.
Metodele de evaluare aplicate in vederea atingerii scopului propus au fost: metoda
activului net corectat, metoda valorii substantiale nete, metoda valorii de rentabilitate, valoarea
de randament (metoda DCF), metoda de rentabilitate pe baza de PER.

1.5. IPOTEZE SI CONDITII LIMITATIVE

Acest raport de evaluare a fost realizat pe baza urmatoarelor ipoteze:


- nu se asuma nici o responsabilitate privind descrierea situatiei juridice sau a
consideratiilor privind titlul de proprietate. Se presupune ca titlul de proprietate este valabil si
proprietatea poate fi vanduta daca nu se specifica altfel.
- proprietatea este valuate ca fiind libera de orice sarcini daca nu se specifica altfel.
- se presupune o stapanire responsabila si o administrare competenta a proprietatii.
- informatiile furnizate sunt considerate a fi autentice dar nu se da nici o garantie asupra
preciziei lor.
- toate documentatiile tehnice se presupun a fi corecte. Planurile si materialul grafic din
acest raport sunt incluse numai pentru a ajuta cititorul sa-si faca o imagine asupra proprietatii.
- se presupune ca nu exista o aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietatii, structurii ce
ar avea ca efect o valoare mai mica sau mai mare. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru
asemenea situatii sau pentru obtinerea studiilor tehnice ce ar fi necesare pentru descoperirea lor.
- se presupune ca proprietatea este in deplina concordanta cu toate reglementarile locale si
nationale privind mediul inconjurator.
- se presupune ca proprietatea este conforma cu toate reglementarile si restrictiile
urbanistice.
- se presupune ca toate autorizatiile, certificatele de functionare si alte documente
solicitate de autoritatile legale sau administrative locale sau nationale sau de organizatii sau
institutii private, au fost sau pot fi obtinute sau reinnoite pentru oricare din utilizarile pe care se
bazeaza estimarile din cadrul raportului.
- se presupune ca utilizarea terenului si a constructiilor corespunde cu hotarele descrise si
nu exista alte servituti, altele decat cele descrise in raport.
- in afara cazurilor descrise in acest raport, nu a fost observata de evaluator existenta de
materiale periculoase care pot sau nu sa fie prezente pe proprietate. Evaluatorii nu au cunostinta
de existenta unor asemenea materiale.
- valoarea de piata este valabila la data evaluarii. Intrucat piata, conditiile de pe piata se
pot schimba, valoarea de piata poate fi incorecta sau necorespunzatoare la un alt moment.
- evaluatorii considera ca presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au
fost rezonabile in lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluarii.
4
- evaluatorii au utilizat in estimarea valorii numai informatiile pe care le-au avut la
dispozitie fiind posibila existenta si a altor informatii de care evaluatorii nu aveau cunostinta.
- raportul de evaluare nu poate fi folosit in instanta fiind o expertiza extrajudiciara.
- evaluatorii isi asuma intreaga responsabilitate pentru opiniile exprimate in prezentul
raport de evaluare.
Acest raport de evaluare a fost elaborate in urmatoarele conditii generale limitative:
- orice valori estimate in raport se aplica intregii proprietati si orice divizare sau
distribuiere a valorii pe interese fractionate va invalida valoarea estimata, in afara cazului in
care o astfel de distribuire a fost prevazuta in raport.
- detinerea acestui raport sau a unei copii a acestuia nu da dreptul de a-l face public.
- potrivit scopului acestei evaluari, evaluatorii nu au solicitat sa acorde consultanta
ulterioara sau sa depuna marturie in instanta in afara cazului cand aceasta a fost convenita scris
in prealabil.
- continutul acestui raport, atat in totalitate sau in parte (in special concluziile, identitatea
evaluatorilor sau a firmelor cu care au colaborat) nu va fi difuzat in public prin publicitate,
relatii publice, stiri sau prin alte medii de informare fara aprobarea scrisa si prealabila a
evaluatorilor.
- evaluatorii declara pe propria raspundere ca nu au nici un interes direct sau indirect,
prezent sau viitor in legatura cu obiectul si scopul evaluarii si nu au fost omise in mod deliberat
informatii care dupa cunostinta evaluatorilor sunt corecte si rezonabile pentru intocmirea
prezentului raport.

1.6. DATA EVALUARII

La baza evaluarii au stat informatiile privind situatia patrimoniului, nivelul preturilor,


etc., corespunzatoare la 31.12.2015, data la care se considera valabile ipotezele luate in
considerare si valorile estimate de catre evaluatori.
Evaluarea a fost finalizata la data de 06.04.2017.

1.7. METODOLOGIA DE EVALUARE FOLOSITA

Pentru estimarea valorii de piata a SC BOROMIR PROD SA evaluatorii au retinut trei


abordari recunoscute si anume:
- abordarea pe baza de active
- abordarea prin actualizare
- abordarea prin piata

1.8. RESPONSABILITATEA FATA DE TERTI

Prezentul raport de evaluare a fost realizat exclusive pe baza informatiilor furnizate de


catre client, corectitudinea si precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestuia.
Valorile estimate de catre evaluatori sunt valabile la data prezentata in raport si inca un
interval limitat de timp dupa aceasta data, in care conditiile specifice ale pietei nu sufera
modificari semnificative care afecteaza opiniile estimate.
Opiniile evaluatorilor trebuiesc analizate in contextual economic general in care are loc
operatiunea de evaluare. Daca acesta se modifica in viitor evaluatorii nu sunt responsabili decat
5
in limita informatiilor valabile si cunoscute de acestia la data evaluarii.
Acest raport de evaluare este confidential, destinat numai scopului precizat si numai
pentru uzul clientului si partea implicate in tranzactie, respective cumparatorului.

1.9. SURSELE DE INFORMATII

Sursele de informatii care au stat la baza intocmirii prezentului raport de evaluare au fost:
- informatii cu privire la situatia juridica a societatii comerciale si a proprietatilor detinute;
- lista activelor imobilizate detinute de catre firma;
- informatii privind starea actuala a proprietatilor detinute;
- bilanturile contabile pe ultimii doi ani (2014-2015);
- informatii existente in literatura de specialitate privind piata de profil si
evolutia acesteia;
- alte informatii necesare existente in bibliografia de specialitate.

2. PREZENTAREA DATELOR ANALIZA DIAGNOSTIC

2.1. GENERALITATI

2.1.1. SCURT ISTORIC

Nscut n respectul tradiiei, dar cu o perspectiv modern asupra acestui domeniu, att
de vechi i totui att de puin exploatat, societatea s-a dezvoltat i i-a diversificat activitatea
oferind pieei att produse tradiionale, ct i produse noi, de care piaa romneasc avea nevoie.
SC BOROMIR PROD S.A. are peste 23 de ani de experienta in domeniul fabricarii
painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie. Infiintata in 1994, S.C.
BOROMIR PROD S.A. si-a diversificat continuu fabricatia, astfel ca, in prezent, produsele sale
se adreseaza unei game foarte largi de utilizatori.
SC BOROMIR PROD S.A. s-a infiintat in actuala structura in anul 1991. Este
inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J10/184/1991, detinand certificatul de inregistrare
fiscala - cod fiscal 1145077.
Sediul social este in judetul Buzau, localitatea Buzau, Str. Santierului, Nr. 37.
La data de 31.12.2015 capitalul social al Societatii era de 23.306.374 lei, fiind format din
233.063.738 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune.

Stuctura capitalului social este urmatoarea:

Denumire Nr. actiuni Procentaj

SC BOROMIR IND SRL, loc. Rm. Valcea, jud. Valcea 157.984.908 68%

Alti actionari 75.078.830 32%

2.1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE

6
SC BOROMIR PROD S.A pune la dispozitia clientilor sai urmatoarele produse :
Morarit
Faina industriala
Faina retail

Panificatie si paste fainoase


Paine si specialitati
Paste

Covrigarie
Covrigei buzoieni
Saleuri

Patiserie si cofetarie
Cozonaci
Croissante
Cornulete
Prajituri si torturi
Strudel
Piscoturi
Blat de tort

2.2. ASPECTE JURIDICE

Diagnosticul juridic are drept scop verificarea aspectelor juridice legale privind
activitatea firmei. Realizarea acestuia presupune analiza elementelor specifice din urmatoarele
domenii:

a. Dreptul comercial
In acest domeniu, au fost verificate urmatoarele documente:
- contractul de societate;
- statutul si modificarile ulterioare infiintarii;
- registrul adunarii generale a actionarilor;
- registrul actionarilor si registrul actiunilor;
In urma verificarilor, s-a constatat corectitudinea si completitudinea informatiilor
cuprinse in actele puse la dispozitie de catre societate.

b. Dreptul civil
Au fost analizate si verificate actele si contractele privind:
- dreptul de proprietate asupra constructiilor;
- dreptul de proprietate asupra terenurilor;
- contractele de inchiriere existente pentru anumite spatii detinute de societate;
- dreptul de proprietate asupra imobilizarilor necorporale de natura brevetelor, licentelor,
marcilor inregistrate;
- imprumuturile primite, a garantiilor constituite;
- contracte de asigurare;
- contracte de achizitii de materii prime, materiale, servicii, etc.
- contracte de vanzare a produselor finite;
- litigii privind contractele comerciale.

7
c. Dreptul muncii
Au fost analizate urmatoarele documente:
- contractele colective de munca;
- contractele individuale de munca;
- regulamentul de ordine interioara.
In urma analizei efectuate au fost identificate urmatoarele aspecte: salariatii din societate
nu sunt organizati in sindicat, negocierile purtandu-se intre patronat reprezentat de conducerea
societatii si salariatii desemnati din randurile lor. Raporturile de munca sunt reglementate prin
contractual individual de munca.Nu s-au inregistrat conflicte de munca intre conducere si
salariati.

d. Dreptul mediului
Societate are implementat sistemul de manangement al mediului conform standardului
SR EN ISO 14001:2005.
Identificarea aspectelor de mediu ia in considerare:
emisiile de aer;
deversarile in apa;
utilizarea materiilor prime si a resurselor materiale;
utilizarea energiei;
energie emisa (caldura, radiatii, vibratii);
deseuri si subproduse.
Pentru evitarea incalcarii legislatiei privind protectia mediului, societatea si-a elaborate
proceduri refritoare la pregatirea pentru situatiile de urgenta si capacitatii de raspuns care sunt
adecvate necesitatiilor sale particulare, planuri de gestionare a deseurilor generate de fiecare
sector.

2.3. ASPECTE OPERATIONALE

Diagnosticul operational presupune o analiza detaliata a factorilor tehnici de productie, a


tehnologiilor de fabricatie a produselor, precum si a organizarii productiei si a muncii.
Astfel, in legatura cu activele fixe incluse in patrimoniul societatii, precum si a celor pe
care le foloseste fara a fi proprietatea ei, expertul tehnic a analizat urmatoarele aspecte:
- starea de functionare a masinilor, utilajelor, gradul de uzura fizica;
- performantele acestora in raport cu cele care se produc pe plan mondial;
- posibilitatile de utilizare in viitor;
- mijloacele fixe care nu mai pot fi utilizate in viitor datorita schimbarilor intervenite in
structura productiei;
- oportunitatea trecerii in conservare a unor active fixe; conditiile pentru care s-a facut
aceasta si perspectivele de punere in functiune;
- valoarea investitiilor in curs de executie, stadiul lor in raport cu graficele de executie,
posibilitatile de finalizare si influenta lor asupra potentialului tehnico-productiv sau a
prestatiilor de servicii;
- posibilitatile pe care le are societate de a-si asigura utilitatile necesare pentru
desfasurarea normala a activitatii; gradul de dependenta fata de utilitatile furnizate de regiile
autonome sau companiile de profil.
In urma analizelor efectuate au rezultat urmatoarele:
- utilajele au o stare de uzura avansata, majoritatea fiind fabricate in anii 90. Acest fapt
sporeste costul de intretinere si are implicatii nefavorabile asupra productivitatii muncii;
- anumite mijloace fixe de natura constructiilor speciale (silozuri construite in scopul
stocarii unor mari cantitati de materii prime, aceasta fiind modalitatea de lucru inainte de 1989)
nu mai sunt utilizate in actualele conditii de derulare a activitatii. In prezent, stocul de materii
8
prime este foarte strict dimensionat, facand inutila existenta acestor silozuri;
- incadrarea mijloacelor fixe pe categorii este corecta, iar duratele de amortizare sunt in
conformitate cu prevederile legale;
- investitiile in curs sunt destinate in special instalarii unei noi linii de fabricatie pentru
produsele de larg consum. Investitia nu se refera doar la achizitia echipamentelor ci si la
amenajarea cladirii in care va fi montata instalatia.
- utilitatile necesare derularii activitatii, cum ar fi energia, gazul metan, apa si canalizarea
sunt asigurate de regiile si companiile nationale de profil. Utilitatile de natura aburului si aerului
comprimat sunt asigurate de catre intreprindere prin intermediul instalatiilor specifice;
- stadiul derularii investitiilor in curs este in concordanta cu graficul de constructie
prevazut.
In ceea ce priveste cladirile, expertii tehnici au constatat urmatoarele:
- concordanta intre situatia din teren si planurile de constructie;
- structura de rezistenta a unor cladiri nu a fost afectata de seisme;
- cladirile dinincinta societatii si-au pastrat destinati pentru care au fost construite.
Caracterizarea sintetica a potentialului tehnic se efectueaza prin intermediul urmatorilor
indicatori:
Productia obtinuta
100
a. Gradul de utilizare a capacitatii de productie: Capacitatea de productie

In cazul societatii Boromir Prod, gradul de utilizare a capacitatii de productie este prezentat
in tabelul de mai jos:

Departamente U. Cantitati Capacitatea Gradul de


M. realizate de productie utilizare a
anuala capacitatii de
productie
Morarit kg 18.959.654 25.000.000 76%
Panif + Cov + Patis + Cofetarie kg 13.481.436 15.000.000 90%

Masini si utilaje
100
b. Ponderea masinilor si a utilajelor in total active fixe: Total active fixe

Ponderea masinilor si utilajelor existente in cadrul activelor fixe detinute de SC Boromir


Prod SA rezulta din structura imobilizarilor corporale, asa cum rezulta din tabelul de mai jos:

Valoare de Pondere valoare de Valoarea Pondere valoarea


Pozitie activ fix inventar (lei) inventar (%) ramasa (lei) ramasa (%)
Teren 11.543.700 20% 11.543.700 22%
Constructii 25.416.796 44% 25.393.407 50%
Instalatii tehnice si masini 19.092.239 32% 13.235.174 25%
Alte instalatii, utilaje si
mobilier 269.601 4% 179.982 3%
Total valoare ramasa 56.322.336 100% 50.352.263 100%

9
Valoarea de inventar100

Amortizarea cumulata
b. Gradul de uzura a activelor fixe:

Gradul de uzura al mijloacelor fixe este prezentat in tabelul de mai jos:

Imobilizari corporale Valoare de inventar (lei) Amortizare (lei) Grad de uzura


Constructii 25.416.796 25.416.796 1%
Instalatii tehnice si masini 19.092.239 5.857.065 31%
Alte instalatii, utilaje si mobilier 269.601 89.621 33%
Total 56.322.336 31.363.482 56%

Se observa ca gradul general de uzura este de 56%. Se remarca faptul ca constructiile au


un grad de uzura de 100%, deoarece au fost scoase din evidenta.

Valoarea mijloacelor fixe noi


100
d. Gradul de reinnoire a activelor fixe: Valoarea de inventar

Achizitiile de mijloace fixe efectuate in anul de baza sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Valoare de Achizitii mijloace Pondere


Imobilizari corporale inventar (lei) fixe (lei) mijloace fixe
Constructii 25.416.796 1.500.567 6%
Terenuri 11.543.700 710.063 6%
Instalatii tehnice si masini 19.092.239 444.403 2%
Alte instalatii, utilaje si mobilier 269.601 18.527 7%
Total 67.866.036 2.673.560 4%

Se observa ponderea redusa a mijloacelor fixe achizitionate in anul curent in raport


gradul de uzura ridicat al mijloacelor fixe din patrimoniul societatii.

2.4. ASPECTE LEGATE DE RESURSELE UMANE

In diagnosticarea resurselor umane ale unei firme in vederea evaluarii se impune


folosirea unui sistem de indicatori privind, pe de o parte dimensiunea, structura si
comportamentul, iar pe de alta parte eficienta potentialului uman.
Dimensiunea potentialului uman poate fi caracterizata prin urmatorii indicatori:
a. Numarul mediu de personal (cu contract de munca), care se determina ca o medie aritmetica
simpla a numarului zilnic de salariati.
In cazul societatii analizate, numarul scriptic de salariati a fost de 480 persoane.
b. Numarul mediu de personal (cu contract de munca sau conventie civila), care se stabileste prin
adaugarea la numarul mediu de salariati a numarului mediu de colaboratori angajati pe baza de
conventie civila.
In cazul societatii analizate, numarul mediu de personal angajat cu contract de munca si
conventie civila a fost de 480 persoane.
10
c. Numarul maxim de personal, care reprezinta limita superioara stabilita in functie de volumul
efectiv de activitate si productivitate a muncii prevazuta.
100

N 0Iq
Nmax=

unde:
Iq=indicele volumului de activitate exprimat prin cifra de afaceri
N0= numarul mediu de personal prevazut pentru perioada respectiva.

In cazul societatii analizate, parametrii de calcul al numarului maxim de personal sunt


urmatorii:

Nr mediu de personal prevazut pentru perioada respectriva (N0) 480


Indicele de crestere a cifrei de afaceri (Iq) 89,74
Indicele de cresterea preturilor in anul de baza 99,41
Cresterea reala a cifrei de afaceri -10.586.995
Numarul maxim de personal 432

Rezultand un nivel de maxim 432 persoane ce ar trebui sa fie salarizate. In prezent numarul
de salariati este de 480, fiind superior numarului maxim de salariati, deoarece cifra de afaceri se afla
in scadere, in proportie de 10%.

Structura resurselor umane poate fi apreciata pe baza urmatoarelor criterii:


a. dupa principalele categorii de salariati se pot avea in vedere urmatoarele categorii:
- muncitori (direct productivi, indirect productivi, de deservire generala);
- personal de administrare si conducere.
In cazul societatii analizate, situatia este prezentata in tabelul de mai jos:
Categorie de salariati Numar scriptic Pondere
Muncitori 456 95%
Personal de administrare si conducere 24 5%
Total 480 100%
Se observa structura echilibrata a personalului pe categorii de pregatire.

b. dupa vechimea in intreprindere personalul se poate structura in urmatoarele grupe: sub 1


an, intre 2-5 ani, intre 6-10 ani, intre 11-15 ani, intre 15-20 ani, peste 20 ani. Analiza structurii dupa
vechime si evolutia sa in timp poate furniza informatii cu privire la strategia angajarilor efectuate de
intreprindere, dar si de eforturile de stabilizare a personalului. In mod normalstructura dupa
vechime trebuie sa fie echilibrata, manifestandu-se astfel o politica de formare a personalului;

In cazul societatii Boromir Prod, grupele de vechime a salariatilor sunt prezentate in tabelul
de mai jos:
Grupa de vechime Numar scriptic Pondere
sub 1 an 78 16,25
2-5 ani 232 48,33
6-10 ani 107 22,29
11-15 ani 42 8,75
15-20 ani 14 2,91
Peste 20 ani 7 1,45
Total 480 100%

11
c. dupa varsta, personalul se poate grupa astfel: pana la 30 de ani, intre 31-40 de ani, intre 41-50
de ani, peste 50 de ani. Un dezechilibru accentuat in structura dupa varsta a personalului poate
sa dauneze echilibrului psiholigic al intreprinderii. Astfel, angajara masiva la un moment dat a
tinerilor, franeaza posibilitatile acestora de promovare.

Structura personalului dupa varsta a societatii Boromir Prod este prezentata in tabelul de
mai jos:

Grupa de varsta Numar scriptic Pondere


Pana la 30 de ani 117 24,37
Intre 31-40 de ani 252 52,50
Intre 41-50 de ani 78 16,25
Peste 50 de ani 33 6,87
Total 480 100%
Din datele prezentate, rezulta o structura echilibrata a personalului pe categorii de varsta, cea mai
mare pondere reprezentand-o cea intre 31-40 de ani, urmata apoi de cea pana la 30 de ani.

d. dupa modalitatile de calificare , personalul poate avea diferite nivele de pregatire:


superior, mediu, profesional.

In cazul societatii Boromir Prod, structura calificarii personalului este urmatoarea:

Grupa de calificare Numar scriptic Pondere


Superioara 67 14%
Medie 178 37%
Profesionala 235 49%
Total 480 100%
Datele prezentate denota o structura corespunzatoare a personalului pe categorii de pregatire, unde
aproximativ 50% din personal au o pregatire profesionala.

Comportamentul personalului poate fi analizat prin prisma urmatorilor indicatori:


a. Gradul de utilizare a timpului maxim disponibil

Timpul efectiv lucrat


Gu=
Timpul maxim disponibil

Zile Ore (8 ore/zi)


Timp efectiv lucrat 245 1960
Timp maxim disponibil 253 2024
Gu 0.97 0.97

Coeficient
b. Indicatorii circulatiei fortei de munca
I
Coeficientul intrarilor=
N
Coeficient

in care:
I= numarul total al intrarilor de personal in cursul perioadei analizate
12
E=numarul total al iesirilor de personal
N=numarul mediu de personal

In cazul societatii Boromir Prod, parametrii circulatiei fortei de munca sunt prezentati in
tabelul de mai jos:

Intrari personal 50
Iesiri personal 62
Total salariati 480
Coeficientul intrarilor 10%
Coeficientul iesirilor 13%
Coeficientul miscarii totale 23%

Se observa fluctuatia scazuta a personalului in anul de baza, reflectand preocuparea


societatii pentru stabilizarea numarului de salariati.

c. Indicatori de conflictualitate

In cazul societii Boromir Prod, nu au existat conflicte de munca .

Analiza eficientei utilizarii resurselor umane se realizeaza cu ajutorul sistemului de


indicatori de reflectare a productivitatii muncii. Pentru a urmari dinamica productivitatii muncii la
nivel de intreprindere, precum si a comparatiei cu alte firme din aceeasi ramura de activitate se
folosesc indicatori valorici, construiti ca raport efect/efort.
In calitate de efect se pot avea in vedere: cifra de afaceri, productia exercitiului, veniturile de
exploatare sau valoarea adaugata, in functie de specificul activitatii societatii. In calitate de efort se
pot folosi indicatorii: numarul mediu de personal, timpul total de munca exprimat in zile sau timpul
total de munca exprimat in ore.
In cazul determinarii productivitatii muncii pe baza cifrei de afaceri, relatiile de calcul sunt
urmatoarele:
W
- productivitatea medie anuala pe o persoana:
CA
Wa=
N

- productivitatea
Tz medie zilnica :

CA
Wz=

in care:
CA = cifra de afaceri
N = numarul mediu de personal
TZ= timpul total de munca exprimat in zile

Pentru corecta apreciere a evolutiei productivitatii muncii in dinamica se impune operarea


cu indicatori valorici de exprimare a efectului evaluat in preturi comparabile.

In cazul societatii Boromir Prod, indicatorii de productivitate a muncii in ultimii doi ani sunt
prezentati in tabelul de mai jos:
2014 [lei] 2014 in preturi 2015 [lei]
comparabile 2015
13
[lei]
Cifra de afaceri 103.222.048 102.613.038 92.635.053
Numarul de personal 492 480
Productivitatea medie 208.563 192.990
anuala pe o persoana
Timpul de munca 253 253
exprimat in zile
Productivitatea medie 824 763
zilnica pe o persoana
Desi cifra de afaceri a scazut cu 10% in 2015, fata de cum ne-am propus initial, productivitatea
medie anuala pe o persoana si cea zilnica pe o persoana a scazut doar cu 8% deoarece avem un
numar de salariati mai mare decat numarul maxim de salariati.

14
2.5. ASPECTE MANAGERIALE

a. Prezentarea echipei manageriale


A. Sava Constantin, presedinte Consiliul de Administratie si director general din anul
2000;
B. Boromiz Constantin, director general Boromir Ind Rm. Valcea, membru in Consiliul de
Administratie din anul 2000;
C. Frintu George, director general Boromir Ind suc. Deva, membru in Consiliul de
Administratie din anul 2000;
D. Raileanu Vasile, prof. univ. dr. in cadrul catedrei de Contabilitate Audit si Control de
Gestiune ASE Bucuresti, membru in Consiliul de Administratie din anul 2007;
E. Dinu Filon-Viorel, director general suc. Slobozia, membru in Consiliul de Administratie
din anul 2007.

b. Criterii de performanta a echipei manageriale


Criteriile de performanta pe baza carora se poate analiza activitate manageriala sunt
prezentati in cele ce urmeaza:

Profitul brut
Rata profitului= 100
1. Cifra de afaceri

In cazul societatii Boromir Prod, rata profitului rezulta dupa cum urmeaza:
Cifra de afaceri [lei] 92.635.053
Profitul brut [lei] 867.444
Rata profitului 0.94%

Dividende+ Prelevari din profit pentru dezvoltare


Profitabilitatea actiunilor= 100
2. Capital Social

In cazul societatii Boromir Prod, profitabilitatea actiunilor rezulta in conformitate cu tabelul


de mai jos:
Dividende [lei] 0
Prelevari din profit pentru dezvoltare [lei] 4.981.648
Capital social [lei] 23.306.374
Profitabilitatea actiunilor 21%

3.
dezvoltare Prelevari din profit pt dezvoltare+ AmortizareCh . pt . investitii
Potentialul de = 100
crestere Fond de rulment

unde :
Fondul de rulment = active circulante-datorii pe termen scurt

In cazul societatii Boromir Prod, potentialul de dezvoltare este determinat dupa cum se
prezinta in tabelul de mai jos:

Prelevari din profit pentru dezvoltare [lei] 4.981.648


Amortizare [lei] 6.525.372
Cheltuieli pt investitii [lei] 0
Prelevari din profit pt 11.507.020
dezvoltare+amortizare-ch. Pt. investitii
[lei]
Active circulante [lei] 37.539.458
Datorii pe termen scurt [lei] 23.006.154
Fond de rulment [ lei] 14.533.304
Potential de dezvoltare/crestere
Cifra de afaceri 79%
365

4. Soldul creantelor
Perioada de recuperare a creantelor ( zile ) =
Perioada de recuperare a creantelor rezulta in conformitate cu datele inscrise in tabelul de mai
jos:
Soldul creantelor [lei] 2.216.569
Cifra de afaceri [lei] 92.635.053
Perioada de recuperare a creantelorCifra[zile]de afaceri 9
365

Soldul obligatiilor
5.
Soldul obligatiilor
Perioada
Perioada de rambursare
de recuperare a obligatiilor
a creantelor peconformitate
rezulta in termen scurt (cu
ziledatele
)= inscrise in tabelul de mai
jos:
Soldul obligatiilor [lei] 8.439.047
Cifra de afaceri [lei] 92.635.053
Perioada de rambursare a obligatiilor pe termen scurt [zile] 33
Total stocuri

6. Cifra de afaceri
R otatia stocurilor( nr . rotatii)=

Tabelul urmator contine parametrii si rezultatul calculului rotatiei stocurilor.

Cifra de afaceri [lei] 92.635.053


Total stocuri [lei] 11.212.098
Nr rotatii 8
2.6. ASPECTE COMERCIALE

Diagnosticul comercial vizeaza operatiunile de vanzare-cumparare, piata de desfacere a


produselor intreprinderii si piata ei de aprovizionare.

2.6.1. Analiza evolutiei vanzarilor

In activitatea de evaluare a unei firme intereseaza vanzarile de bunuri, lucrari si servicii,


care formeaza obiectul activittii, ceea ce este definit ca fiind cifra de afaceri. In categoria vanzarilor
nu se include veniturile din productia stocata, productia de imobilizari, veniturile financiare.

Cifra de afaceri, pe care o regasim in contul de profit si pierdere este evaluata in unitati
monetare curente. Pentru o corecta apreciere a performantelor comerciale ale firmei in timp se
impune corectarea acesteia cu indicele preturilor domeniului de activitate, respectiv evaluara ei in
preturi comparabile.
Relatia de calcul a cifrei de afaceri in preturi comparabile este:

CA reala = CA in preturi curente *Indicele mediu al preturilor

In cazul societatii Boromir Prod evolutia cifrei de afaceri in preturi comparabile rezulta din
tabelul de mai jos:

Indicele de
2014 2015
crestere a CA
Cifra de afaceri in preturi curente 103.222.048 92.635.053 90%
Cifra de afaceri in preturi
comparabile 102.613.038 92.088.506 90%

Se observa ca, atunci cand este exprimata in unitati monetare curente, cifra de afaceri scade
avand un indice de 90%, fiind acelasi cu indicele cifrei de afaceri in preturi comparabile.

2.6.2. Analiza structurala a vanzarilor pe produse si piete de desfacere

SC BOROMIR PROD SA distribuie produsele sale doar pe piata interna.

2.6.3. Analiza clientilor intreprinderii

In cazul societatii BOROMIR PROD, principalii clienti sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Principalii clienti Pondere 2015


Rewe Romania 37%
Comfruct 25%
Agricola International 10%
Luxor 6%
Cuptorul de Aur 5%
Can Serv 4%
Superpan Lux 4%
San Pauli Com 3%
Gimar Com 2%
Melisa Prod 2%
Madexport 2%
Cifra de afaceri 100%

Analizand tabelul anterior, se pot evidentia urmatoarle aspecte:


- Rewe Romania detine o pondere majoritara in cifra de afaceri, pe departamentul de produse;
- Comfrut si Agricola International detin o pondere semnificativa in cifra de afaceri, pe
departamentul de morarit.

2.6.4. Analiza furnizorilor intreprinderii

In cazul societatii BOROMIR PROD, lista principalilor furnizori este prezentata in tabelul
urmator:

Principalii furnizori Pondere 2015


Cargill Agricultura SRL 33%
SC Agricover SA 12%
SC A&S International SRL 10%
Alfred C. Toepfer International SRL 8%
RO Agroital SRL 7%
SC Orkla Foods SA Craiova 6%
SC Somalex SRL 5%
SC Cope SA Costisa Neamt 4%
SC Esarom Romania SRL Sibiu 4%
SC Acvila SRL 3%
SC Slik Impex SRL Buzau 3%
SC Somalex SRL 2%
SC Enzime si Derivate Costisa 2%
SC Lesaffre Romania SRL Otopeni 1%
Total achizitii 100%

Avand in vedere principalii furnizori, putem observa ca cea mai mare pondere o detine
Cargill Agricultura SRL (33%).

2.7. ASPECTE ECONOMICO - FINANCIARE

Unul dintre cele mai importante demersuri realizate in vederea finalizarii raportului de
evaluare a intreprinderii vizeaza diagnosticul economico-financiar. Acest are un rol cheie in
procesul de evaluare datorita rolului jucat in cadrul raportului si anume:
- rolul de sintetizare a concluziilor rezultate din celelalte piese de diagnostic;
- rolul de asigurare a coerentei in cadrul relatiei diagnostic si aplicarea metodelor de evaluare.

2.7.1. Diagnosticul patrimoniului net

Patrimoniul net se determina ca diferenta dintre activele totale si datoriile totale ale
intreprinderii, reflectand activele firmei negrevate de datorii la un moment dat. In esenta,
patrimoniul net reprezinta averea intreprinderii la o anumita data.
Determinara patrimoniului net al intreprinderii Boromir Prod s-a efectuat in
conformitate cu tabelul de mai jos:

PRETURI ISTORICE PRETURI VARIATI


COMPARABILE I
Pozitiibilantiere 31 Dec. 31 Dec. 31 Dec. 31 Dec. %
2014 2015 2014 2015
IMOBILIZARI 204.170 109.597 202.965 109.597 - 46%
NECORPORALE
Terenuri 24.433.850 11.520.31 24.289.690 11.520.312 - 53%
2
Imobilizaricorporalenete 55.461.707 48.830.79 55.134.483 48.830.796 - 11%
6
Imobilizari in curs 213.604 235.130 212.344 235.130 11%
IMOBILIZARI 80.109.16 60.586.2 79.636.51 60.586.23 - 24%
CORPORALE 1 38 7 8
IMOBILIZARI 18.169.74 18.118.9 18.062.54 18.118.92 1%
FINANCIARE 1 26 0 6
TOTAL ACTIVE 98.483.07 78.814.7 97.902.02 78.814.76 - 19%
IMOBILIZATE 2 61 2 1
Stocuri 16.769.215 11.212.09 16.670.277 11.212.098 - 33%
8
Creante 50.029.828 25.511.78 49.734.652 25.511.782 - 49%
2
Disponibilitati 814.868 815.578 810.060 815.578 1%
TOTAL ACTIVE 67.613.91 37.539.4 67.214.98 37.539.45 - 44%
CIRCULANTE 1 58 9 8
Datoriipetermenscurt (57.826.37 (23.006.15 (57.485.20 (23.006.15 - 60%
7) 4) 1) 4)
Credite (7.587.893) (5.217.758 (7.543.124 (5.217.758 - 31%
) ) )
TOTAL OBLIGATII (65.414.2 (28.223.9 (65.028.3 (28.223.9 - 57%
70) 12) 26) 12)
Provizioanesicheltuieli (23.435) (23.435) (23.297) (23.435) 1%
Conturi de regularizare 151.565 114.449 150.671 114.449 - 24%
TOTAL ACTIV NET 100.810.8 88.221.3 100.216.0 88.221.32 - 12%
43 21 59 1
Capital social (23.306.37 (23.306.37 (23.168.86 (23.306.37 1%
4) 4) 6) 4)
Rezerve (67.301.02 (50.655.37 (66.903.94 (50.655.37 - 24%
0) 3) 4) 3)
Profit/pierdere (10.403.87 (14.260.02 (10.342.49 (14.260.02 38%
8) 1) 5) 1)
Repartizareaprofitului 200.429 447 199.246 447 - 99.80%
CAPITAL PROPRIU (100.810. (88.221.3 (100.216. (88.221.3 - 12%
843) 21) 059) 21)

Evolutia componentelor activului net are la baza urmatoarele observatii:


- variatia activelor imobilizate s-a facut exclusiv pe baza amortizarii anuale;
- stocurile au scazut cu 33%;
- nivelul creantelor a scazut cu 49%;
- datoriile pe termen scurt au scazut cu 60%;
- disponibilitatile au crescut cu 1%;
- capitalul social a crescut cu 1%.

2.7.2. Diagnosticul capacitatii de autofinantare

Capacitatea de autofinantare (CAF) este formata din ansamblul surselor interne de finantare
generate de activitatea intreprinderii, surse necesare pentru a se autofinanta si pentru a asigura
capacitatea de a distribui dividende actionarilor. Rolul principal al CAF este de a permite
intreprinderii sa mentina si sa dezvolte potentialul tehnico productiv, sa remunereze actionarii si
sa asigure rambursarea imprumuturilor.
CAF reprezinta in esenta fluxul potential de lichiditati aferent intregii activitati a firmei,
fiind diferenta intre veniturile monetare totale (care presupun incasari) si cheltuielile monetare
totale (care presupun plati). Diferenta dintre CAF si profitul net est determinat de veniturile si
cheltuielile firmei care nu presupun incasari, respectiv plati (provizioane, amortizare, reluari de
provizioane, etc.).

In cazul societatii Boromir Prod SA, CAF calculata prin metoda substractiva este prezentata
in tabelul de mai jos:

Indicator 2014 2015


Venituri din vanzarea marfurilor 48.712.992 37.046.108
Cheltuieli cu vanzarea marfurilor 40.840.722 29.495.876
Marja comerciala 7.872.270 7.550.232
Productia vanduta 63.257.525 57.313.513
Variatia stocurilor 2.692.670 3.519.368
Productia imobilizata 0 0
Productia exercitiului 60.564.855 53.794.145
Cheltuieli externe 47.901.414 47.052.996
Valoarea adaugata 116.338.539 108.397.373
Venituri din subventii 66.884 56.849
Cheltuieli cu personalul 12.200.965 12.291.580
Cheltuieli cu impozitele 778.877 741.923
EBE 103.425.581 95.420.719
Alte venituri din exploatare(gr 75) 76.544 46.688
Alte cheltuieli de exploatare (gr 65) 14.615.800 16.456.559
Venituri financiare (gr 76) 255.897 138.863
Cheltuieli financiare(gr66) 542.213 426.235
Cheltuieli cu impozitul pe profit 0 0
CAF 88.600.009 78.723.476

2.7.3. Diagnosticul corelatiei fond de rulment necesar de fond de rulment;


trezoreria neta

Fondul de rulment: FR = capitalul permanent - activele imobilizate


Daca diferenta este pozitiva atunci fondul de rulment reprezinta acea parte aa capitalului
permanent destinata finantarii activitatii curente. In situatia in care este negativa, intreprinderea se
confrunta cu un deficit de fond de rulment.
Nevoia de fond de rulment:

NFR = active circulante (exclusiv disponibilitatile) obligatii pe termen scurt (exclusiv creditele pe
termen scurt)

In cazul in care diferenta este pozitiva, aceasta reprezinta activele circulante de natura
stocurilor si creantelor ce urmeaza a fi finantate din fondul de rulment. Atunci cand diferenta
estenegativa, are loc o degajare de surse atrase.
Trezoreria neta se poate stabili in doua moduri:

Tn = FR NFR
Tn = Ta - Tp
in care:
Ta = trezoreria de activ, respectiv soldurile debitoare ale conturilor de disponibilitati si
plasamente;
Tp = trezoreria de pasiv, respectiv soldurile creditoare ale conturilor de credite pe termen
scurt.

In cazul societatii Boromir, indicatorii prezentati anterior sunt calculati conform tabelului
urmator:

Nr. Crt. Indicatori 2014 [lei] 2015 [lei]


1 Capital propriu 100.810.843 88.221.321

2 Datorii pe termen mediu si lung 7.587.893 5.217.758

3 Capital permanent (1+2) 108.398.736 93.439.079


4 Active imobilizate 98.483.072 78.814.761
5 FOND DE RULMENT (3-4) 9.915.664 14.624.318
6 Active circulante 67.613.911 37.539.458

7 Disponibilitati si plasamente 814.868 815.578

Active circulante, exclusiv


8 66.799.043 36.723.880
disponibilitati
9 Datorii pe termen scurt 57.826.377 23.006.154
10 Credite pe termen scurt 15.810.468 5.802.993

11 Obligatii pe termen scurt (9-10) 42.015.909 17.203.161

Nevoia de fond de rulment (8-


12 24.783.134 19.520.719
11)
Trezoreria neta (5-12 sau 7-
13 -14.867.470 -4.896.401
10)

Se observa ca valoarea fondului de rulment a crescut, ca urmare a scaderii valorii


activelor imobilizate intr-o proportie mai mare decat valoarea capitalului permanent. Nevoia de
fond de rulment a scazut ca urmare a scaderii obligatiilor pe termen scurt. Deoarece nevoia de
fond de rulment este mai mare decat valoarea fondului de rulment, trezoreria neta are valori
negative in ambele perioade.

In estimarea unor elemente necesare in cazul aplicarii metodei de evaluare bazate pe fluxul
de lichiditati sunt necesari si indicatorii viteza de rotatie a NFR si viteza de rotatie a FR.
Relatiile de calcul ale vitezei de rotatie exprimata ca durata sunt:

NFR
Viteza de rotatie a NFR= T
CA

FR
Viteza de rotatie a FR= T
CA

unde: T = reprezinta numarul de zile al perioadei.

In cazul societatii Boromir, vitezele de rotatie definite anterior sunt determinate conform
tabelului de mai jos:
Indicator 2014 2015
FR [lei] 9.915.664 14.624.318
NFR [lei] 24.783.134 19.520.719
CA [lei] 103.222.048 92.635.053
T [zile] 365 365
Viteza de rotatie a FR 35.06 57.62
Viteza de rotatie a NFR 87.63 76.92

Se observa faptul ca viteza de rotatie a fondului de rulment a crescut in 2016 de la 35 de


zile la 57 de zile, pe cand viteza de rotatie a necesarului de fond de rulment a scazut cu
aproximativ 10 zile.

2.7.4. Diagnosticul corelatiei creante - obligatii

In cadrul diagnosticului se cerceteaza evolutia creantelor si obligatiilor in raport cu cifra de


afaceri pentru a pune in evidenta raportul dintre imobilizarea capitalului firmei si folosirea surselor
atrase.
Asemenea aspecte pot fi puse in evidenta cu ajutorul indicatorilor:

a. Durata de imobilizare a creantelor (Di)

Sd * T
Di= CA
unde:
Sd = soldul creantelor CA = cifra de afaceri
T = perioada de timp considerata

b. Durata de folosire a surselor atrase (Df)

ScT
Df = CA

unde: Sc= soldul creditor al conturilor de obligatii

Valorile efective inregistrate de societatea Boromir sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Indicato
2014 2015
r
Sd [lei] 33.794.126 2.216.569
Sc[lei] 9.916.271 8.439.047
CA[lei] 103.222.048 92.635.053
T[zile] 365 365
Di[zile] 119.50 8.73
Df[zile] 35.06 33.25

Se observa ca in anul 2015, entitatea incaseaza creantele intr-un timp mai lung decat cel
in care trebuie sa isi plateasca datoriile catre furnizori, situatie nefavorabila pentru entitate. In
anul 2016 situatia se schimba, entitatea incasand creantele intr-un timp mult mai scurt decat in
perioada precedent, una dintre cause fiind scaderea drastica a valorii creantelor.

2.7.5. Diagnosticul lichiditatii si solvabilitatii

Lichiditatea reprezinta proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma in bani.


Solvabilitatea reprezinta capacitatea firmei de a face fata obligatiilor sale la termenele
scadente.
Pentru a caracteriza lichiditata unei intreprinderi se folosesc urmatorii indicatori:
Active _ circulante
a. Rata lichiditatii generale: Lg = Datorii _ curente

Se apreciaza ca situatia lichiditatii generale este satisfacatoare in conditiile incadrarii in


intervalul 1,2 si 1,8.
Active _ circulante Stocuri
b. Rata lichiditatii curente: Lc = Datorii _ curente

Intervalul care poate fi considerat satisfacator este 0,65 1.


Disponibilitati
c. Rata lichiditatii imediate : Li=
Datori _ curente

Capital _ propriu
d. Rata solvabilitatii patrimoniale : Sp = Capital _ propriu Credite _ totale

Valoarea minima a ratei solvabilitatii patrimoniale se apreciaza ca trebuie sa se incadreze


in limitele 0.3 0.5, iar peste 0.5 situatia poate fi considerata normala.

e. Rata solvabilitatii generale:


Active totale
Sg=
Datorii totale

Aceasta rata indica in ce masura datoriile totale sunt acoperite cu active imobilizate si
active circulante. Cu cat valoarea ratei solvabilitatii generale este mai mare decat 1, cu atat
situatia financiara de ansamblu a intreprinderii este mai buna.
Rezultatele concrete in cazul societatii Boromir sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Indicator 2014 2015


Stocuri [lei] 16.769.215 11.212.098
Disponibilitati [lei] 814.868 815.578
Active circulante
67.613.911 37.539.458
[lei]
Active totale [lei] 108.479.670 93.490.349
Datorii curente [lei] 57.826.377 23.006.154
Credite [ lei] 7.587.893 5.217.758
Datorii totale [lei] 65.414.270 28.223.912
Capital propriu [lei] 100.810.843 88.221.321
Lg 1.17 1.63
Lc 0.88 1.14
Li 0.01 0.04
Sp 0.93 0.94
Sg 1.66 3.31

Din in punct de vedere al lichiditatii si solvabilitatii, situatia entitatii este una favorabila,
valorile indicatorilor incadrandu-se in limite normale. Valoarea solvabilitatatii generale in alul
2015 a crescut semnizficativ, semn ca situatia financiara a entitatii s-a imbunatatit semnificativ,
pe seama scaderii semnificative a datoriilor totale, in special a datoriilor pe termen scurt.

2.7.6. Diagnosticul pe baza ratelor de echilibru financiar

Echilibrul financiar al firmei reprezinta un sistem de corelatii prin care se stabilesc


anumite proportionalitati in cadrul si intre diferite fluxuri financiare. El reprezinta o premisa,
dar si o consecinta a desfasurarii normale a activitatii firmei.
Pentru exprimarea sintetica a multiplelor corelatii implicate de echilibrul financiar, in
practica se utilizeaza cu precadere urmatorii indicatori:
a. Rata autonomiei financiare:
Capital propriu
Raf =
Capital propriu+Capital imprumutat

b. Rata de finantare a stocurilor:


Fond de rulment
Rfs=
Stocuri

c. Rata de finantare a activelor circulante (Rfac):


Fond de rulment
Active circulante

d. Rata de finantare a necesarului de fond de rulment:


Fond de rulment
Rfnfr=
NFR

e. Rata de autofinantare a activelor:


Capital propriu
Raa=
Active fixe+ Active circulante

In cazul societatii Boromir, valorile indicatorilor definiti anterior sunt calculati conform
datelor din tabelul de mai jos:
Indicatori 2014 2015
Capital propriu [lei] 100.810.843 88.221.321
Capital imprumutat [lei] 7.587.893 5.217.758
FR [lei] 9.915.664 14.624.318
Stocuri [lei] 16.769.215 11.212.098
Active circulante [lei] 67.613.911 37.539.458
Active fixe 98.483.072 78.814.761
NFR [lei] 24.783.134 19.520.719
Raf 0.93 0.94
Rfs 0.59 1.30
Rfac 0.15 0.39
Rfnfr 0.40 0.75
Raa 0.61 0.76

Ratele de echilibru financiar au valori favorabile pentru entitate. Rata autonomiei


financiare are valori ridicate, datorita valorii scazute a capitalului imprumutat in raport cu
valoarea capitalurilor proprii.
3. ANALIZA DATELOR SI CONCLUZIILE

3.1. ABORDARE PATRIMONIALA

3.1.1. Activul Net Contabil Corectat

Determinarea valorii patrimoniale prin metoda activului net corectat are la baza elementele de
bilant
ale societatii la data de 31.12.2015.
Pentru evaluarea terenurilor se identifica suprafetele aflate in proprietatea societatii. Se apreciaza
amplasarea acestuia, forma, utilitatile disponibile (apa, canalizare, retele electrice, termice, gaze naturale,
telefonie). De asemenea se apreciaza gradul de ocupare a terenului cu constructii. In functie de pretul
unitar
de pornire stabilit de metodologia de evaluare, prin aplicarea corectiilor privind caracteristicile terenului si
variatia cursului de schimb de la data pretului de pornire si data evaluarii, se obtine un pret pe unitatea de
suprafata.
Pentru localitatile unde exista dezvoltata o piata a terenurilor, se poate efectua un studiu privind
tranzactiile efectuat in ultimele 6 luni (sau alta perioada relevanta). Tranzactiile trebuie sa vizeze terenuri
asemanatoare ca suprafata, destinatie, grad de ocupare. Se determina astfel o valoare de piata a terenului.
Valoarea luata in calcul la corectarea imobilizarilor corporale se poate obtine prin utilizarea uneia
dintre valorile teoretica sau de piata si prin ponderarea celor doua valori.
Cladirile vor fi evaluate in functie de suprafata desfasurat, solutia constructiva si gradul de uzura
estimat. Valoarea teoretica se obtine calculand devizul estimativ pentru construirea unei cladiri identice
cu cea evaluata. In conditiile in care exista o piata imobiliara a cladirilor de tipul studiat, se pot analiza
tranzactiile cu bunuri imobiliare in zona de amplasare a cladirii. Valoarea utilizata pentru corectarea
pozitiei bilantiere de imobilizari corporale poate fi una din valorile teoretica sau de piata si o valoare
ponderata a celor doua.
Pentru evaluarea echipamentelor se va identifica o valoare de inlocuire (de nou) a utilajului.
Ulterior se va identifica un grad de uzura efectiva, un grad de uzura morala si se va aprecia utilitatea
utilajului in cadrul procesului tehnologic desfasurat in intreprindere.
Pentru identificarea valorii de inlocuire se vor identifica intreprinderile care comercializeaza
echipamente asemanatoare, din productia interna sau externa. Daca gama caracteristicilor tehnice nu
include utilajul evaluat se va aplica o echivalare a caracteristicilor tehnice a echipamentelor.
Valoarea reala a utilajului se determina prin aplicarea corectiilor privind gradul de uzura fizica
si morala la valoarea de inlocuire a echipamentului.
Obligatiile fata de terti se preiau la costul de inregistrare in contabilitate, pornind de la premise
ca fiecare isi va onora obligatiile asa cum s-a angajat.
Doua sunt situatiile in care pot aparea corectii:
- obligatiile care au fost contractate intr-o alta moneda decit cea nationala vor fi actualizate
la cursul de schimb de la data evaluarii;
- creditele contractate la un nivel al dobinzii diferit de nivelul practicat curent pe piata,
vor fi reconsiderate in functie de diferenta dintre cele doua niveluri.
Un aspect important in cadrul evaluarii obligatiilor este identificarea acelor obligatii potentiale,
care nu au fost inregistrate in contabilitate. Este vorba despre:
- potentiale litigii de natura fiscala;
- potentiale cheltuieli legate de reclamatii in domeniul protectiei mediului sau protectiei
consumatorilor;
- eventuale amenzi, penalitati iminente;
- anumite clauze contractuale privind unele avantaje acordate salariatilor si alte situatii din aceasta
categorie.
In cazul societatii analizate urmatoarele corectii au fost efectuate pe elementele de bilant:
Pozitia bilantiera
Observatii Corectii [lei]
analizata
Societatea avea inregistrate in contabilitate valorile istorice ale
Terenuri terenului, reevaluat conform HG500/1994. 3.479.688
In urma diagnosticului tehnic, nu s-a constatat ungrad inainte de
Echipamente uzura fizica si morala a echipamentelor -
Urmare diagnosticului operational, s-a constatat viteza relative
Stocuri
scazuta de rotatie a stocurilor (peste 2 luni); stocurile au scazut (1.212.098)
Urmare diagnosticului operational s-a constatat durata redusa
de incasarea creantelor (sub o luna); de asemenea s-a constatat
Clienti, creante faptul ca societatea nu are creante in valuta pentru a fi reevaluate -
Urmare diagnosticului operational s-a constatat durata redusa
de achitare a datoriilor; de asemenea s-a constatat faptul ca
Furnizori, datorii societatea nu are obligatii in valuate pentru a fi evaluate. 267.590
Societatea a reevaluat disponibilitatile in valuta la cursul de la
Disponibilitati sfarsitul anului; -
- S-a corectat valoarea capitalului propriu in contrapartida cu
reevaluarea imobilizarilor corporale;
- S-a stornat repartizarea profitului in contrapartida cu conturile
Capital propriu corespondente. (2.000.000)

Bilantul corectat este prezentat detaliat in tabelul urmator:

Pozitiibilantiere 31 Dec. CORECTII 31 Dec. 2015


2015 CORECTAT
IMOBILIZARI 109.597 - 109.597
NECORPORALE
Terenuri 11.520.312 3.479.688 15.000.000
Imobilizaricorporalenete 48.830.796 - 48.830.796
Imobilizari in curs 235.130 - 235.130
IMOBILIZARI CORPORALE 60.586.238 3.479.688 64.065.926
IMOBILIZARI FINANCIARE 18.118.926 - 18.118.926
TOTAL ACTIVE 78.814.761 3.479.688 82.294.449
IMOBILIZATE
Stocuri 11.212.098 (1.212.098) 10.000.000
Clienti 24.580.873 - 24.580.873
Alte creante 930.909 - 930.909
Disponibilitati 815.578 - 815.578
TOTAL ACTIVE 37.539.458 (1.212.098 36.327.360
CIRCULANTE )
Datoriipetermenscurt (23.006.154 267.590 (22.738.564)
)
Credite (5.217.758) - (5.217.758)
TOTAL OBLIGATII (28.223.91 267.590 (27.956.322)
2)
Provizioanesicheltuieli (23.435) - (23.435)
Conturi de regularizare 114.449 - 420.731
TOTAL ACTIV NET 88.221.321 2.000.000 90.221.321
Capital social (23.306.374 - (23.306.374)
)
Rezerve (50.655.373 (1.999.553) (52.654.926)
)
Profit/pierdere (14.260.021 - (14.260.021)
)
Repartizareaprofitului 447 (447) -
CAPITAL PROPRIU (88.221.32 (2.000.000 (90.221.321)
1) )
3.2. ABORDARE PRIN ACTUALIZARE

3.2.1. Metoda de evaluare bazata pe randament

Valoarea intreprinderii este data atat de averea actuala cat si de posibilitatile existente de cresterea a
acesteia.
Notiunea de randament este definita in general ca fiind capacitatea de a produce efect util intr-o unitate
de timp
sau pe o caracteristica functionala.
Metodele de evaluare bazate pe randament au in vedere in esenta, tocmai capacitatea intreprinderii, a
capitalului
investit, de a produce profit, dividende, etc. In functie de modul de exprimare a arandamentului se practica
diferite
procedee de stabilire a valorii de randament, baza calculului constutuind-o rezultatele pe care le poate astepta,
in mod
rezonabil, un cumparator, tinand seama de situatia existenta si viitoare, in conditiile specifice aleintreprinderii.
De regula, in activitatea de evaluare, pentru exprimarea reandamentului se foloseste profitul sau /si
dividendele, metoda fiind denumita evaluarea prin rentabilitate. In legatura cu folosirea acestei metode trebuie
solutionate unele aspecte cum sunt:
- stabilirea profitului care se ia in calcul;
- optiunea pentru o rata de capitalizare sau actualizare

Premisele prognozei situatiilor financiare

Estimarea profiturilor viitoare utilizate pentru determinarea valorii intreprinderii prin metodele de
randament au
la baza urmatoarele ipoteze:

Durata prognozei
S-a considerat o perioada de prognoza de 5 ani ca fiind suficient de exacta si credibila. Pentru o durata
mai mare de 5 ani ipotezele pe care se bazeaza raportul risca sa devina necredibile, punand sub semnul
intrebarii
validitatea planului de afaceri propus. O perioada mai mica de 5 ani se considera insuficienta pentru atingerea
parametrilor proiectati pentru planul de afaceri.

Comparabilitatea situatiilor financiare


Prognoza situatiilor financiare s-a efectuat in preturile anului de baza 2015. Situatiile financiare ale
anului 2014
sunt prezentate doar informativ acestea fiind in preturile anului 2014.

Anul de baza
Anul de baza reprezinta anul zero al prognozei, anul pentru care s-au preluat performantele financiare
ale societatii
asa cum sunt inscrise in bilantul incheiat la 31.12.2015.
- Bilantul anului de baza: in prognozarea bilantului s-a pornit de la bilantul corectat. Corectiile bilantului
au fost
- efectuate urmare analizei efectuate asupra pozitiilor bilantiere asa cum sunt prezentate anterior.
- Contul de profit si pierdere al anului zero: urmare analizei prezentate in tabelul nu au fost
operate corectii asupra contului de profit si pierderi.
Observatie: corectarea bilantului si contului de profit si pierderi aferente anului de baza nu a avut in vedere
ajustarea la
inflatie conform prevederilor IAS 29.

Ipotezele planului de afaceri

a. Prognoza veniturilor
In vederea cresterii competitivitatii pe piata interna, societatea a hotarat demararea unei investitii
destinata
producerii bunurilor de larg consum. Durata investitiei este estimata la un an, termenul final de punere in
functiune fiind estimata luna martie 2017.
Plecand de la structura de productie a anilor 2014 si 2015 (tabelul 1), urmare acestei investitii, variatia
cantitatilor
de produse specifice este prezentata in tabelul 2 Prognoza structurii veniturilor.

Structura veniturilor din vanzarea de produse finite

2015 2016
Cantit Pret Pond Cantit Pret Pond
ate Valoare unitar ere ate Valoare unitar ere
Faina, 4.318.8 21.939. 4.420.4 20.334.
industrial 47 743 5.08 35 86 234 4.6 36
1.031.0 6.268.4 1.129.6 6.213.2
Faina, retail
03 98 6.08 10 80 38 5.5 11
Paine si 2.365.4 12.536. 2.235.8 10.731.
specialitati 71 996 5.3 20 24 957 4.8 19
606.62 1.880.5 403.45 1.129.6
Paste
9 49 3.1 3 7 80 2.8 2
Covrigei
835.80 1.253.7 868.98 1.129.6
buzoieni
0 00 1.5 2 4 80 1.3 2
522.37 1.567.1 523.00 1.412.1
Saleuri
5 24 3 2.5 0 00 2.7 2.5
294.98 5.014.7 248.67 3.953.8
Cozonaci
8 98 17 8 2 79 15.9 7
2.611.8 3.134.2 2.824.1 3.106.6
Croissante
74 49 1.2 5 99 19 1.1 5.5
537.30 1.880.5 529.53 1.694.5
Cornulete
0 49 3.5 3 7 20 3.2 3
Prajituri si 2.507.3 2.259.3
torturi 71.640 99 35 4 70.605 59 32 4
783.56 1.567.1 784.50 1.412.1
Strudel
2 24 2 2.5 0 00 1.8 2.5
236.54 1.253.7 230.54 1.129.6
Piscoturi
7 00 5.3 2 7 80 4.9 2
223.87 1.880.5 247.11 1.976.9
Blat de tort
5 49 8.4 3 7 39 8 3.5
Total 62.684. 56.483.
productie 979 100 984 100
Prognoza structurii veniturilor

2016 2017
Pret Pret
Canti Valoar unita Pond Canti Valoa unita Pond
tate e r ere tate re r ere
Faina 51063 202211 54550 21386
industriala 6 82.5 39.6 36.5 6 000 39.20 37
54942 664806 53076 63580
Faina retail 6 0 12.1 12 2 00 11.98 11
Paine si 46388 969508 50282 10404
specialitati 0 7.5 20.9 17.5 7 000 20.69 18
50364 110801 79614 17340
Paste 1 0 2.2 2 3 00 2.18 3
Covrigei 50364 110801 53076 11560
buzoieni 1 0 2.2 2 2 00 2.18 2
50364 138501 42461 11560
Saleuri 1 2.5 2.75 2.5 0 00 2.72 2
57559 443204 64449 49130
Cozonaci 0 0 7.7 8 7 00 7.62 8.5
45785 277002 48251 28900
Croissante 5 5 6.05 5 1 00 5.99 5
50364 166201 53076 17340
Cornulete 1 5 3.3 3 2 00 3.27 3
Prajituri si 50364 221602 39807 17340
torturi 1 0 4.4 4 2 00 4.36 3
50364 138501 53076 14450
Strudel 1 2.5 2.75 2.5 2 00 2.72 2.5
50364 110801 53076 11560
Piscoturi 1 0 2.2 2 2 00 2.18 2
43169 166201 45493 17340
Blat de tort 2 5 3.85 3 9 00 3.81 3
Total 554005 57800
productie 00 100 000 100

2018 2019 2020


Cantita Valoar Pret Ponde Cantita Pret Pond Cantit Valoar Pret Ponde
te e unitar re te Valoare unitar ere ate e unitar re
214600 513792 2157285 219375
536660 00 39.99 37 4 00 41.99 37 549976 00 39.89 37.5
638000 499906 6413550 643500
522156 0 12.22 11 1 0 12.83 11 527977 0 12.19 11
107300 486750 1078642 108225
508415 00 21.10 18.5 7 50 22.16 18.5 514083 00 21.05 18.5
174000 749859 1749150 175500
783233 0 2.22 3 2 0 2.33 3 791965 0 2.22 3
116000 499906 1166100 117000
522156 0 2.22 2 1 0 2.33 2 527977 0 2.22 2
174000 499906 1457625 146250
626587 0 2.78 3 1 0 2.92 2.5 527977 0 2.77 2.5
464000 535613 4372875 409500
596749 0 7.78 8 7 0 8.16 7.5 527977 0 7.76 7
290000 454460 2915250 292500
474687 0 6.11 5 1 0 6.41 5 479979 0 6.09 5
145000 416588 1457625 146250
435130 0 3.33 2.5 4 0 3.50 2.5 439981 0 3.32 2.5
174000 499906 2332200 204750
391617 0 4.44 3 1 0 4.67 4 461980 0 4.43 3.5
145000 499906 1457625 146250
522156 0 2.78 2.5 1 0 2.92 2.5 527977 0 2.77 2.5
116000 499906 1166100 117000
522156 0 2.22 2 1 0 2.33 2 527977 0 2.22 2
145000 428491 1749150 175500
372968 0 3.89 2.5 0 0 4.08 3 452552 0 3.88 3
580000 5830500 585000
00 100 00 100 00 100
b. Planul de amortizare
In prognozarea bilantului s-a avut in vedere estimarea valorii ramasa a imobilizarilor
corporale, pornind de la valoarea reevaluata a acestorna si a gradului de uzura estimat din anul
de baza.
S-a considerat ca echipamentele existente in anul de baza vor fi complet amortizate
intr-o perioda de 3 ani (vezi amortizarea imobilizarilor corporale vechi), restul perioadei de
prognoza ramanand de amortizat cladirile din patrimoniul societatii.
In scopul intineririi parcului de utilaje a societatii s-au avut in vedere investitii anuale
la nivelul amortizarii anului precedent. Aceasta masura duce la conservarea intr-o anumita
masura a patrimoniului societatii (valoarea ramasa este aproximativ constanta).
In tabelul 4 se prezinta evolutia valorii ramase a imobilizarilor corporale, precum si
costurile anuale privind amortizarea imobilizarilor.

Plan de amortizare (lei) [tab. 4]


Denumire 2015 2016 2017 2018 2019 2020
IMOBILIZ. CORP. INCEPUT AN 3.369.749 5.970.074 3.936.110 4.898.010 7.005.310 9.162.610
INVESTITII AN PUSE IN FUNCTIUNE - 1.035.236 3.069.200 2.107.300 2.157.300 1.306.136
din amortizare - - 3.069.200 2.107.300 2.157.300 1.306.136
din profit - - - - - -
din credite - 1.035.236 - - - -
TOTAL BRUT 3.369.749 7.005.310 7.005.310 7.005.310 9.162.610 10.468.746
AMORT.IMOBILIZ.CORP. VECHI 2.600.325 2.869.200 1.857.300 1.857.300 956.136 956.136
AMORT.INVESTITII - 200.000 250.000 300.000 350.000 450.000
TOTAL AMORTIZARE AN 2.600.325 3.069.200 2.107.300 2.157.300 1.306.136 1.406.136
TOTAL NET 5.970.074 3.936.110 4.898.010 4.848.010 7.856.474 9.062.610

c. Evolutia costului cu personalul


Datorita gradului inalt de automatizare a noii linii de fabricatie, numarul personalului
nu va fi crescut in mod semnificativ.
Salariile personalului vor fi majorate cu 10% in fiecare an de prognoza, in concordanta
cu productivitatea muncii.
In tabelul 5 sunt prezentate evolutiile numarului de personal, a salariului mediu si a
costului total cu personalul.
[tab. 5]
Numar Salarii anuale Costul asigurarilor Cost personal Cost unitar cu
An
persoane [lei] sociale [lei] personalul [lei]
2015 480 9.955.336 2.336.244 12.291.580 25.607
2016 500 10.950.870 2.518.700 13.469.570 26.939
2017 500 12.045.957 2.770.570 14.816.527 29.633
2018 520 13.250.553 3.047.627 16.298.180 31.342
2019 540 14.575.608 3.352.390 17.927.998 33.200
2020 540 16.033.169 3.687.629 19.720.798 36.520

In tabelul 6 se prezinta bilantul previzionat (forma scurta), iar in tabelul 7 este prezentata
previzionarea bugetelor de venituri si cheltuieli.

Bilanturi
previzionate (lei) [tab. 6]
31.12.15 2016 2017 2018 2019 2020
Denumire
CORECTAT (2%) (3%) (3%) (4%) (5%)
IMOBILIZARI 109.597 109.597 109.597 109.597 109.597 109.597
NECORPORALE
15.000.000 15.000.00 15.000.00 15.000.00
Terenuri 0 0 0 15.000.000 15.000.000
Imobilizari 48.830.796
corporale nete 49.699.118 51.110.286 52.248.307 53.843.849 56.095.982
Imobilizari in curs 235.130 189.752 25.345 152.786 269.836 201.258
IMOBILIZARI 64.065.926
CORPORALE 64.888.870 66.135.631 67.401.093 69.113.685 71.297.240
IMOBILIZARI 18.118.926 18.118.92 18.118.92 18.118.9 18.118.92 18.118.92
FINANCIARE 6 6 26 6 6
TOTAL ACTIVE 82.294.449
IMOBILIZATE 83.117.393 84.364.154 85.629.616 87.342.208 89.525.763
10.000.000 10.000.00 10.000.00 10.000.00
Stocuri 0 0 0 10.000.000 10.000.000
Clienti 24.580.873 24.783.342 26.061.901 26.726.636 26.749.980 26.818.405
Alte creante 930.909 425.267 153.258 92.258 58.457 13.363
Disponibilitati 815.578 1.482.025 1.025.385 980.258 1.746.698 2.687.245
TOTAL ACTIVE 36.327.360
CIRCULANTE 36.690.634 37.240.544 37.799.152 38.555.135 39.519.013
Datorii pe termen (22.738.564)
scurt (22.961.818) (21.997.717) (20.978.192) (19.541.563) (17.612.231)
(5.217.758) (5.217.758 (5.217.758 (5.217.75 (5.217.758)(5.217.758)
Credite ) ) 8)
(27.956.32 (28.179.5 (27.215.4 (26.195. (24.759.3 (22.829.9
TOTAL
OBLIGATII 2) 76) 75) 950) 21) 89)
Prov.risc si chelt. (23.435) (23.435) (23.435) (23.435) (23.435) (23.435)
Conturi de 420.731 420.731 420.731 420.731 420.731 420.731
regularizare
TOTAL ACTIV 90.221.321
NET 92.025.747 94.786.519 97.630.114 101.535.318 106.612.083
(23.306.374) (23.306.37 (23.306.37 (23.306.3 (23.306.37 (23.306.37
Capital social 4) 4) 74) 4) 4)
Rezerve (52.654.926) (53.708.025) (55.319.266) (56.978.844) (59.257.998) (62.220.898)
Profit/pierdere (14.260.021)
exercitiu (15.011.348) (16.160.879) (17.344.896) (18.970.946) (21.084.811)
Repartizarea -
profitului - - - - -
CAPITAL (90.221.32
PROPRIU 1) (92.025.747) (94.786.519) (97.630.114) (101.535.318) (106.612.083)
Rata de actualizare si de capitalizare

In cazul societatii analizate, rata de actualizare se poate calcula dupa urmatorul model:

Rata de baza si treptele de riscuri Punctaj Explicatie


Rata de baza 5% Rata reala adobanzii la obligatiunile
guvernamentale (de stat)
Riscul din exteriorul intreprinderii:
- cresteri posibile ale pretului utilitatilor
si combustibilului; 3% - Pretul gazului natural se va alinia la pretul
pe piata mondiala;
- reglementari antipoluante; 2% - Se afla in faza de proiect o reglementare
care va limita nivelul noxelor, fapt ce va
afecta intreprinderea evaluta;
- dependenta de furnizorii de materii 3% - Exista un furnizor important pentru una din
prime materiile prime de baza (granule)

Riscuri din interiorul intreprinderii


- calitatea produselor; 2% Nu exista riscuri in ceea ce priveste sistemul
de asigurare a calitatii ISO 2001;
- dotarea tehnica si tehnologica; 3% Diagnosticul tehnic a evidentiat uzura fizica
si morala la o serie de echipamente de baza;
- riscul aferent previziunilor 2%

- structura de finantare 1% Creditul nu a atins un nivel critic in structura


pasivelor

Total 21% Rata de actualizare

In cazul societatii evaluate, profitul mediu pe cei 5 ani de prognoza este 17.714.576
lei. Rata de actualizare este 21%. Rezulta o valoare de randament de 84.355.124 lei.

3.3. ABORDARE PRIN PIATA - valoarea de rentabilitate pe baza de P.E.R.

Aceasta valoare se bazeaza pe multiplicarea profitului estimat cu raportul pret/castig


pe actiune realizat in ultimul an. Acest raport (cursul actiunii/profit pe actiune) semnifica
imbogatirea teoretica a actionarilor in cursul unui an. Desi nu tot profitul net se repartizeaza
ca dividend, el constituie un element esential pentru aprecierea valorii unei actiuni si
implicit a intreprinderii.
Metoda se aplica pentru intreprinderile cotate, ceea ce nu exclude posibilitatea
utilizarii ei, cu anumite corective, si pentru cele necotate la bursa.
Pentru determinarea valorii respective se foloseste relatia:

V=P*PER
Pe baza datelor societatii evaluate, sumele rezultate din aplicarea acestei metode
sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Semnificatie Valoare [lei]


Capital social 23.306.374
Valoarea nominala 0.1
Numar de actiuni 233.063.738
Cursul actiunii 0.36
Profitul net realizat in anul de referinta 14.260.021
Profitul pe actiune 0.0612
Raport pret/profit (PER) 6.0294
Profit mediu previzionat 17.714.576
Valoarea intreprinderii 106.808.265

In esenta, acest raport arata cat de scumpa este o actiune fata de profitul pe care il aduce
(se face abstractie de faptul ca nu intreg profitul net se distribuie ca dividend).

4. CONCLUZIILE STUDIULUI DE EVALUARE


Pentru stabilirea valorii afacerii SC BOROMIR PROD SA au fost aplicate: activul net
corectat, valoarea de rentabilitate si valoarea de rentabilitate pe baza de P.E.R.
Rezultatele acestora, din care a fost selectata opinia evaluatorului, sunt prezentate in
continuare:

Valori obtinute
Categorii de metode Metode propriu-zise
[mii. lei]
Abordare patrimoniala Activul net corectat 90.221.321

Abordare prin actualizare Valoarea de rentabilitate 84.355.124

Abordare prin piata Valoarea de rentabilitate pe baza de P.E.R. 106.808.265

In reconcilierea rezultatelor obtinute in prezentul raport se tine cont de:


- scopul evaluarii
- faptul ca societatea are in patrimoniu active cu vechime relativ mare
- BVB este o piata in curs de maturizare astfel incat informatiile de piata nu sunt relevante.

In aceasta situatie, valoarea de piata estimata a societatii este de 84.355.124 mii lei.