RAPORT DE EVALUARE AL S.C. PLASTICA S.A.

- ianuarie 2008 -

REZULTATELE EVALUARII

Pentru stabilirea valorii afacerii SC PLASTICA SA au fost aplicate: activul net corectat, valoarea de rentabilitate, valoarea bazata pe fluxurile de disponibilitati – DCF si valoarea de rentabilitate pe baza de P.E.R. Rezultatele acestora, din care a fost selectata opinia evaluatorului, sunt prezentate in continuare:

Categorii de metode Abordare patrimoniala

Metode propriu-zise Activul net corectat

Valori obtinute [mii. lei] 13.594

Abordare prin actualizare

Valoarea de rentabilitate Valoare bazata pe disponibilitati - DCF fluxurile de

26.014 40.694

Abordare prin piata -

Valoarea de rentabilitate pe baza de P.E.R.

37.564

In reconcilierea rezultatelor obtinute in prezentul raport se tine cont de: scopul evaluarii faptul ca societatea are in patrimoniu active cu vechime relativ mare BVB este o piata in curs de maturizare astfel incat informatiile de piata nu sunt relevante. In aceasta situatie, valoarea de piaŃă estimată a societatii este de 26.014 mii lei.

2

1. PREMISELE EVALUARII
1.1. OBIECTUL EVALUARII. SCOPUL EVALUARII Obiectul evaluarii il constituie SC Plastica SA. Baza evaluarii realizate in prezentul raport este „valoarea de piata in conditiile continuarii activitatii prezente”, asa cum este definita in Standardele ANEVAR. Scopul evaluarii este estimarea unei valori de piata a societatii in vederea vanzarii. Comitetul International pentru Standarde de Evaluare (TIAVSC) a adoptat in 1993 Standardul IVS 1, cu urmatoarea definitie a valorii de piata: "Valoarea de piata este marimea estimata pentru care o proprietate ar fi schimbata la data evaluarii, intre un vanzator hotarat si un cumparator hotarat, intr-o tranzactie echilibrata, dupa un marketing adecvat, in care fiecare parte a actionat in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangeri". Grupul European al Evaluatorilor (TEGOVOFA) a adoptat Standardul GN - 1 cu urmatoarea definitie a valorii de piata : " Valoarea de piata trebuie sa insemne pretul la care un interes intr-o proprietate ar putea fi vandut in mod rezonabil printr-o intelegere privata la data evaluarii presupunand : a) un vanzator hotarat; b) o perioada de timp rezonabila pentru a negocia vanzarea, tinand cont de natura proprietatii si de situatia pietei; c) valoara ramane statica pe perioada mentionata mai sus; d) proprietatea este supusa liber pietei cu o publicitate rezonabila, si e) nu se iau in considerare ofertele unor cumparatori cu interese speciale." In fine, din 1995 in toate tarile Uniunii Europene este in vigoare o definitie a valorii de piata pentru bunurile imobiliare, continuta in Directiva 91/674 EEC referitoare la asigurari, si anume: " Valoarea de piata va insemna pretul la care terenul si constructiile ar putea fi vandute prin contract privat intre un vanzator hotarat si un cumparator hotarat intr-o tranzactie echilibrata la data evaluarii, presupunand ca proprietatea este expusa public pietei, ca piata permite o vanzare normala si ca o perioada normala, in functie de natura proprietatii, este disponibila pentru negocierea vanzarii" Definitiile prezentate au multe similaritati iar deosebirile sunt numai de nuanta. Elementele importante sunt: -- valoarea este estimata in sensul ca duce la pretul cel mai probabil; -- trebuie sa existe o piata libera (vanzator si cumparator hotarat, marketing adecvat, tranzactie echilibrata); -- evaluarea nu are termen de valabilitate (tranzactia ar avea loc la data evaluarii).

1.2. PREZENTAREA EVALUATORILOR
Evaluarea a fost realizata de: 1. Marza Bogdan, domiciliat in Sibiu, expert evaluator, posesor al legitimatiei de evaluator nr. … emisa de ANEVAR Sibiu;

3

1.3. CLIENTUL SI DESTINATARUL LUCRARII
Prezentul raport de evaluare se adreseaza ANEVAR, cu sediul in municipiul Sibiu, reprezentata de domnul ………, in calitate de client si destinatar. Raportul de evaluare poate fi utilizat de catre partea implicate in tranzactie, respective de catre comparator. Avand in vedere Statutul ANEVAR si Codul Deontologic al profesiunii de evaluator, evaluatorul nu isi asuma raspunderea decat fata de client si destinatarul lucrarii.

1.4. BAZELE EVALUARII. TIPUL VALORII ESTIMATE
Evaluarea executata conform prezentului raport in concordanta cu cerintele beneficiarului reprezinta o estimare a valorii de piata a SC PLASTICA SA. cu particularitatile prezentate in continutul raportului. Baza evaluarii o reprezinta Standardele Internationale de Evaluare. Metodele de evaluare aplicate in vederea atingerii scopului propus au fost: metoda activului net corectat, metoda valorii substantiale nete, metoda valorii de rentabilitate, valoarea de randament (metoda DCF), metoda de rentabilitate pe baza de PER.

1.5. IPOTEZE SI CONDITII LIMITATIVE
Acest raport de evaluare a fost realizat pe baza urmatoarelor ipoteze: - nu se asuma nici o responsabilitate privind descrierea situatiei juridice sau a consideratiilor privind titlul de proprietate. Se presupune ca titlul de proprietate este valabil si proprietatea poate fi vanduta daca nu se specifica altfel. - proprietatea este valuate ca fiind libera de orice sarcini daca nu se specifica altfel. - se presupune o stapanire responsabila si o administrare competenta a proprietatii. - informatiile furnizate sunt considerate a fi autentice dar nu se da nici o garantie asupra preciziei lor. - toate documentatiile tehnice se presupun a fi corecte. Planurile si materialul grafic din acest raport sunt incluse numai pentru a ajuta cititorul sa-si faca o imagine asupra proprietatii. - se presupune ca nu exista o aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietatii, structurii ce ar avea ca efect o valoare mai mica sau mai mare. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situatii sau pentru obtinerea studiilor tehnice ce ar fi necesare pentru descoperirea lor. - se presupune ca proprietatea este in deplina concordanta cu toate reglementarile locale si nationale privind mediul inconjurator. - se presupune ca proprietatea este conforma cu toate reglementarile si restrictiile urbanistice. - se presupune ca toate autorizatiile, certificatele de functionare si alte documente solicitate de autoritatile legale sau administrative locale sau nationale sau de organizatii sau institutii private, au fost sau pot fi obtinute sau reinnoite pentru oricare din utilizarile pe care se bazeaza estimarile din cadrul raportului.

4

METODOLOGIA DE EVALUARE FOLOSITA Pentru estimarea valorii de piata a SC PLASTICA SA evaluatorii au retinut trei abordari recunoscute si anume: abordarea pe baza de active abordarea prin actualizare abordarea prin piata 5 .. altele decat cele descrise in raport. .evaluatorii au utilizat in estimarea valorii numai informatiile pe care le-au avut la dispozitie fiind posibila existenta si a altor informatii de care evaluatorii nu aveau cunostinta. Evaluarea a fost finalizata la data de 25. .2006. nu a fost observata de evaluator existenta de materiale periculoase care pot sau nu sa fie prezente pe proprietate..01. relatii publice. prezent sau viitor in legatura cu obiectul si scopul evaluarii si nu au fost omise in mod deliberat informatii care dupa cunostinta evaluatorilor sunt corecte si rezonabile pentru intocmirea prezentului raport.12. nivelul preturilor.in afara cazurilor descrise in acest raport. . conditiile de pe piata se pot schimba.6. .raportul de evaluare nu poate fi folosit in instanta fiind o expertiza extrajudiciara. 1. Acest raport de evaluare a fost elaborate in urmatoarele conditii generale limitative: . DATA EVALUARII La baza evaluarii au stat informatiile privind situatia patrimoniului.7. corespunzatoare la 31. .detinerea acestui raport sau a unei copii a acestuia nu da dreptul de a-l face public. valoarea de piata poate fi incorecta sau necorespunzatoare la un alt moment. .potrivit scopului acestei evaluari. .evaluatorii declara pe propria raspundere ca nu au nici un interes direct sau indirect.evaluatorii considera ca presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile in lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluarii. atat in totalitate sau in parte (in special concluziile. etc. . .orice valori estimate in raport se aplica intregii proprietati si orice divizare sau distribuiere a valorii pe interese fractionate va invalida valoarea estimata.evaluatorii isi asuma intreaga responsabilitate pentru opiniile exprimate in prezentul raport de evaluare. Evaluatorii nu au cunostinta de existenta unor asemenea materiale. identitatea evaluatorilor sau a firmelor cu care au colaborat) nu va fi difuzat in public prin publicitate. data la care se considera valabile ipotezele luate in considerare si valorile estimate de catre evaluatori.valoarea de piata este valabila la data evaluarii. 1. in afara cazului in care o astfel de distribuire a fost prevazuta in raport. evaluatorii nu au solicitat sa acorde consultanta ulterioara sau sa depuna marturie in instanta in afara cazului cand aceasta a fost convenita scris in prealabil. stiri sau prin alte medii de informare fara aprobarea scrisa si prealabila a evaluatorilor. Intrucat piata. .continutul acestui raport.2008.se presupune ca utilizarea terenului si a constructiilor corespunde cu hotarele descrise si nu exista alte servituti.

Valorile estimate de catre evaluatori sunt valabile la data prezentata in raport si inca un interval limitat de timp dupa aceasta data.1.informatii existente in literatura de specialitate privind piata de profil si evolutia acesteia. RESPONSABILITATEA FATA DE TERTI Prezentul raport de evaluare a fost realizat exclusive pe baza informatiilor furnizate de catre client. 1.bilanturile contabile pe ultimii doi ani (2005-2006). Daca acesta se modifica in viitor evaluatorii nu sunt responsabili decat in limita informatiilor valabile si cunoscute de acestia la data evaluarii.9. . Acest raport de evaluare este confidential. .informatii privind starea actuala a proprietatilor detinute. 6 . . Opiniile evaluatorilor trebuiesc analizate in contextual economic general in care are loc operatiunea de evaluare. destinat numai scopului precizat si numai pentru uzul clientului si partea implicate in tranzactie.informatii cu privire la situatia juridica a societatii comerciale si a proprietatilor detinute. SURSELE DE INFORMATII Sursele de informatii care au stat la baza intocmirii prezentului raport de evaluare au fost: . in care conditiile specifice ale pietei nu sufera modificari semnificative care afecteaza opiniile estimate.8. . .lista activelor imobilizate detinute de catre firma. corectitudinea si precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestuia. respective cumparatorului.alte informatii necesare existente in bibliografia de specialitate.

birou si gradina 7 .A. cabluri electrice. Str.178 lei. Societatea are in intregime capital privat. PLASTICA S.5 lei/actiune. – 14. categoria II.668 actiuni cu valoarea nominala de 8. tuburi etc. PREZENTAREA DATELOR – ANALIZA DIAGNOSTIC 2. GENERALITATI 2. s-a infiintat in actuala structura in anul 1990.A.A pune la dispozitia clientilor sai urmatoarele : Prelucrate PVC (policlorura de vinil) • • • granule PVC pentru incaltaminte.1. ……. J40/123/1990. furtune. Sediul social este in Bucuresti. 2. in prezent.12.C. polipropilena.) • • articole sanitare si de menaj articole de voiaj..persoane fizice. tuburi pentru instalatii electrice tevi pentru apa si fluide cu actiune necoroziva asupra PVC Produse injectate (din polietilena.1. nr….00% Ghesaf SRL – 7.1. detinand certificatul de inregistrare fiscala .. Sector 2.Alte persoane juridice – 2% Societatea este cotata la Bursa de Valori. tevi. polistiren.11% . poliacetal etc. OBIECTUL DE ACTIVITATE PLASTICA S. produsele sale se adreseaza unei game foarte largi de utilizatori atat industriali cat si casnici.76.89% Finnoe Company Ltd. astfel ca. La data de 31.828. Infiintata in 1957. Stuctura capitalului social este urmatoarea: . fiind format din 685.A.2006 capitalul social al Societatii era de 5. si-a diversificat continuu fabricatia. are peste 50 de ani de experienta in domeniul prelucrarii materialelor plastice. Este inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. poliamide. PLASTICA S.cod fiscal R1234.1. fiind apreciate pe piata romaneasca cat si in 25 de tari din patru continente. SCURT ISTORIC PLASTICA S.2. S.2.

carton • • • • Matrite . 2. polipropilena).contractul de societate. materiale de constructii.• • ambalaje (navete. s-a constatat corectitudinea si completitudinea informatiilor cuprinse in actele puse la dispozitie de catre societate. Dreptul civil 8 . folii termocontractibile pentru baxare bauturi. huse termocontractibile. hartie. produse chimice. carcase acumulatori.2. detergenti. conserve. . Dreptul comercial In acest domeniu.Sectia Scularie Matriterie • • • • matrite pentru produse injectate. folii pentru instalatii de ambalare tip FFS.statutul si modificarile ulterioare infiintarii.registrul actionarilor si registrul actiunilor. b. folii termocontractibile.registrul adunarii generale a actionarilor. . ASPECTE JURIDICE Diagnosticul juridic are drept scop verificarea aspectelor juridice legale privind activitatea firmei.) articole industriale (componente auto. benzi avertizoare saci (inclusiv in role) pungi si sacose clisee flexografice din fotopolimeri pentru imprimari pe folie (polietilena. folii de laminare cu proprietati controlate pe straturi. husare paleti. folii cu bule. prin tehnologiile si utilajele de care dispune. prin controlul atent aplicat produselor sale . cutii etc. latimi pana la 6 m pentru : folii solarii. au fost verificate urmatoarele documente: .are capabilitatea tehnica si umana de a satisface cele mai exigente cerinte ale clientilor sai. casti de protectie etc. Realizarea acestuia presupune analiza elementelor specifice din urmatoarele domenii: a. In urma verificarilor. suflate si termoformate SDV-uri pentru linii de extrudere piese de schimb pentru echipamente specifice prelucrarii maselor plastice reparatii matrite Prin experienta.) Prelucrate din polietilena • folii coextruse in trei straturi. . profesionalismul si motivarea angajatilor sai.

Suma acestora nu este semnificativa in cadrul soldului de clienti.societatea este intregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci pentru urmatoarele produse: profile de material plastic. .contractele de inchiriere existente pentru anumite spatii detinute de societate. etc.dreptul de proprietate asupra terenurilor. .societatea nu are litigii in ceea ce priveste furnizorii.C. .A. diverse bunuri de larg consum . . termenul de plata.societatea este proprietara tuturor terenurilor si cladirilor inregistrate in patrimoniu.000 de EURO contractat cu BRD Societe Generale. datate si semnate de persoanele autorizate. In urma analizei documentelor amintite mai sus. . un spatiu de 300 mp pe o perioada de 1 an.dreptul de proprietate asupra imobilizarilor necorporale de natura brevetelor. .societatea are in derulare litigii legate de incasarea creantelor de la clienti. cuprinzand prevederi specifice legate de cantitatea si calitatea marfii. modul de plata. . Imprumutul are termenul de rambursare 18 luni si un termen de gratie de 6 luni.societatea a incheiat contracte de asigurare impotriva incendiilor pentru cladiri. De asemenea.contractele individuale de munca. .dreptul de proprietate asupra constructiilor. termenul de livrare. marcilor inregistrate.contracte de vanzare a produselor finite. materiale. . . 192/2006. Contractele sunt negociate de cele doua parti. contracte de asigurare in virtutea legii pentru mijloacele de transport. etc.vanzarea en-gros a produselor finite se efectueaza in baza contractelor incheiate intre societate si beneficiar.imprumuturile primite. a garantiilor constituite. . 9 . Contractul se prelungeste in mod automat daca nici una din parti nu solicita intrerupera contractului. .Au fost analizate si verificate actele si contractele privind: . .contracte de achizitii de materii prime. . modul de transportare. licentelor. . Dreptul muncii Au fost analizate urmatoarele documente: .contracte de asigurare. prin care societatea inchiriaza S.aprovizionarea cu materii prime. .exista Contractul nr.regulamentul de ordine interioara. .societatea are in derulare un imprumut in valoare de 680. compounduri utilizate in industria conductorilor electrici. Prest S.contractele colective de munca. au fost constatate urmatoarele: . Societatea distribuie en-detail produse finite de natura bunurilor de larg consum si prin magazinul propriu. materiale si servicii se efetueaza pe baza contractelor incheiate intre furnizor si societate. Acestea sunt numerotate.litigii privind contractele comerciale. servicii. societatea isi asigura marfa in timpul transportului catre beneficiar. d.

. protectia muncii. gradul de dependenta fata de utilitatile furnizate de regiile autonome sau companiile de profil. a tehnologiilor de fabricatie a produselor. precum si a organizarii productiei si a muncii. ASPECTE OPERATIONALE Diagnosticul operational presupune o analiza detaliata a factorilor tehnici de productie.In urma analizei efectuate au fost identificate urmatoarele aspecte: .3. .performantele acestora in raport cu cele care se produc pe plan mondial. Astfel. de maternitate. stocul de materii prime este foarte strict dimensionat.posibilitatile de utilizare in viitor.posibilitatile pe care le are societate de a-si asigura utilitatile necesare pentru desfasurarea normala a activitatii. Investitia nu se refera doar la achizitia echipamentelor ci si la amenajarea cladirii in care va fi montata instalatia. . 10 . 2. facand inutila existenta acestor silozuri.persoanele ce asigura managementul societatii precum si alte persoane ce deservesc compartimentele administrative societatii beneficiaza de contracte individuale de munca. . . aceasta fiind modalitatea de lucru inainte de 1989) nu mai sunt utilizate in actualele conditii de derulare a activitatii. iar duratele de amortizare sunt in conformitate cu prevederile legale. . expertul tehnic a analizat urmatoarel aspecte: .personalul direct productiv si de intretinere beneficiaza de contractul colectiv de munca pentru reglementarea diferitelor aspecte legate de salarizare. In urma analizelor efectuate au rezultat urmatoarele: . majoritatea fiind fabricate in anii ’70.valoarea investitiilor in curs de executie. . concediile de odihna. utilajelor. conditiile pentru care s-a facut aceasta si perspectivele de punere in functiune. . etc. .starea de functionare a masinilor.nu exista litigii de munca.mijloacele fixe care nu mai pot fi utilizate in viitor datorita schimbarilor intervenite in structura productiei. precum si a celor pe care le foloseste fara a fi proprietatea ei. de boala.utilajele au o stare de uzura avansata.investitiile in curs sunt destinate in special instalarii unei noi linii de fabricatie pentru produsele de larg consum.incadrarea mijloacelor fixe pe categorii este corecta. .informatiile din cartile de munca sunt actualizate trimestrial in ceea ce priveste salarizarea si incadrarea personalului.oportunitatea trecerii in conservare a unor active fixe. In prezent. Dreptul mediului Societate este in posesia certificatului de mediu care atesta modul ecologic de derulare a activitatii de productie. . in legatura cu activele fixe incluse in patrimoniul societatii.anumite mijloace fixe de natura constructiilor speciale (silozuri construite in scopul stocarii unor mari cantitati de materii prime. Contractul colectiv de munca se negociza annual. posibilitatile de finalizare si influenta lor asupra potentialului tehnico-productiv sau a prestatiilor de servicii. gradul de uzura fizica. stadiul lor in raport cu graficele de executie. e. . Acest fapt sporeste costul de intretinere si are implicatii nefavorabile asupra productivitatii muncii.

1% 14.stadiul derularii investitiilor in curs este in concordanta cu graficul de constructie prevazut. compounduri) Bunuri de larg consum Auto Industriale Navete Confectii (saci.8% 48.393 3. Ponderea masinilor si a utilajelor in total active fixe: Ma sin i si utilaje *100 Total active fixe Ponderea masinilor si utilajelor existente in cadrul activelor fixe detinute de S. folie) Profile PVC Fotopolimeri kg ml mii buc mii buc mii buc buc kg ml kg 294.structura de rezistenta a unor cladiri nu a fost afectata de seisme.051.500 3. Utilitatile de natura aburului si aerului comprimat sunt asigurate de catre intreprindere prin intermediul instalatiilor specifice. gazul metan.188.0% 0.9% 51. expertii tehnici au constatat urmatoarele: .concordanta intre situatia din teren si planurile de constructie.4% 2. .7% Teren Constructii Echipamente tehnologice Aparate de masura si control 11 .M. sacose. tuburi.587 36.5% 7. profile.054 20..112 868 1.C.393 2.000 1.205 367.945 2.000 25.500 160.cladirile dinincinta societatii si-au pastrat destinati pentru care au fost construite.592 Pondere valoare ramasa 41. asa cum rezulta din tabelul de mai jos: Pozitie activ fix Valoare de inventar [lei] 2.413 99. Cantitati realizate Capacitatea de productie anuala 350.371 154. apa si canalizarea sunt asigurate de regiile si companiile nationale de profil.760 Pondere valoare Valoare de inventar ramasa [lei] 29. In ceea ce priveste cladirile.188.537. pungi. .000 500 Gradul de utilizare a capacitatii de productie 84% 80% 72% 78% 82% 91% 97% 74% 52% Granule Sudate (tevi.733.000 2. gradul de utilizare a capacitatii de productie este prezentat in tabelul de mai jos: 2006 U.4% 1. cum ar fi energia. Plastica rezulta din structura imobilizarilor corporale.utilitatile necesare derularii activitatii. Caracterizarea sintetica a potentialului tehnic se efectueaza prin intermediul urmatorilor indicatori: a.200 2.614 1. .488 259 b.583 1. Gradul de utilizare a capacitatii de productie: Pr oductia obtinuta *100 Capacitatea de productie In cazul societatii Plastica.633 1.200 1.

Gradul de uzura a activelor fixe: Amortizarea cumulata *100 Valoarea de inventar Gradul de uzura al mijloacelor fixe este przentat in tabelul de mai jos: Imobilizari corporale Constructii Echipamente tehnologice Aparate de masura si control Mijloace de transport Mobilier.3% la valoare ramasa. Gradul de reinnoire a activelor fixe: Valoarea _ mijloacelor _ fixe _ noi * 100 Valoarea _ de _ inventar Achizitiile de mijloace fixe fectuate in anul de baza sunt prezentate in tabelul de mai jos: Imobilizari corporale Valoare de inventar [lei] 3. d.051.313. reprezentand 81% la valoare de inventar si 90.659 15.583 1.285 5.897 Achizitii mijloace fixe [lei] 11.551 9.413 99.583 1.958 5. desi ponderea echipamentelor la valoare de inventar in total active fixe este de 14.453 60% 23% 41% Se observa ca gradul general de uzura este de 41%.196. Se observa de asemenea.2% 100% Se observa ca.733.2% 100% 91. birotica Total Se observa ponderea ponderea redusa a mijloacelor fixe achizitionate in anul curent in raport gradul de uzura ridicat al mijloacelor fixe din patrimoniul societatii.760 227.230. c.285 5. 12 .413 683.4%. pondrea valorii ramase nu este decat 7%.672 41.Mijloace de transport Mobilier.303 2.124.897 136.285 7.167 63% 227.507 5.291 3.837 1.384 8. birotica Total Valoare de Amortizare Grad de uzura inventar [lei] [lei] 3.855 12.674 Pondere mijloace fixe noi 0% 1% 6% 7% 71% 1% Constructii Echipamente tehnologice Aparate de masura si control Mijloace de transport Mobilier.733.124.082.855 12. Se remarca de asemenea ca gradul de uzura al echipamentelor de de productie nemijlocita este de peste 60%.778 2.1% 0.826 65% 99.378 32% 1. ponderea mare a trenurilor si constructiilor. birotica Total valoare ramasa 227.855 12.8% 0.051.760 63.

parametrii de calcul al numarului maxim de personal sunt urmatorii: Nr mediu de personal prevazut pentru perioada respectriva (N0) Indicele de crestere a cifrei de afaceri (Iq) Indicele de cresterea preturilor in anul de baza Cresterea reala a cifrei de afaceri Numarul maxim de personal 672 602 1.2. In prezent numarul de salariati este de 602. fiind inferior numarului maxim de salariati. numarul mediu de personal angajat cu contract de munca si conventie civila a fost de 603 persoane. Dimensiunea potentialului uman poate fi caracterizata prin urmatorii indicatori: a. iar pe de alta parte eficienta potentialului uman. care reprezinta limita superioara stabilita in functie de volumul efectiv de activitate si productivitate a muncii prevazuta. Numarul mediu de personal (cu contract de munca sau conventie civila).46 1. b. In cazul societatii analizate.muncitori (direct productivi. ceea ce denota o politica sanatoasa de personal. pe de o parte dimensiunea.4. Numarul mediu de personal (cu contract de munca). numarul scriptic de salariati a fost de 602 persoane. Structura resurselor umane poate fi apreciata pe baza urmatoarelor criterii: a. structura si comportamentul. . ASPECTE LEGATE DE RESURSELE UMANE In diagnosticarea resurselor umane ale unei firme in vederea evaluarii se impune folosirea unui sistem de indicatori privind.personal de administrare si conducere. dupa principalele categorii de salariati se pot avea in vedere urmatoarele categorii: . In cazul societatii analizate. care se determina ca o medie aritmetica simpla a numarului zilnic de salariati.personal tehnic-ingineresc (ingineri. In cazul societatii analizate. . N max = unde: N0 * Iq 100 Iq=indicele volumului de activitate exprimat prin cifra de afaceri N0= numarul mediu de personal prevazut pentru perioada respectiva. de deservire generala).309 1. care se stabileste prin adaugarea la numarul mediu de salariati a numarului mediu de colaboratori angajati pe baza de conventie civila.12 Rezultand un nivel de maxim 672 persoane ce ar trebui sa fie salarizate. indirect productivi. 13 . Numarul maxim de personal. maistri). c. tehnicieni.

intre 2-5 ani. peste 50 de ani. situatia este prezentata in tabelul de mai jos: Categorie de salariati Muncitori Personal tehnic-ingineresc Personal de administrare si conducere Total Numar scriptic Pondere 482 77 43 602 80% 13% 7% 100% Se observa structura echilibrata a personalului pe categortii de pregatire. personalul se poate grupa astfel: pana la 30 de ani. In cazul societatii Plastica. peste 20 ani. Structura personalului dupa varsta a societatii Plastica este prezentata in tabelul de mai jos: Grupa de varsta Pana la 30 de ani Intre 31-40 de ani Intre 41-50 de ani Peste 50 de ani Total Numar scriptic 150 230 142 80 602 Pondere 25% 38% 24% 13% 100% Din datele prezentate. b. dar si de eforturile de stabilizare a personalului. intre 41-50 de ani. dupa modalitatile de calificare . In mod normalstructura dupa vechime trebuie sa fie echilibrata. intre 15-20 ani. manifestandu-se astfel o politica de formare a personalului. Analiza structurii dupa vechime si evolutia sa in timp poate furniza informatii cu privire la strategia angajarilor efectuate de intreprindere. profesional. In cazul societatii Plastica.In cazul societatii analizate. dupa varsta. d. personalul poate avea diferite nivele de pregatire: superior. mediu. limitand fluctuatiile mari de salariati. rezulta o structura echilibrata a personalului pe categorii de varsta. c. intre 6-10 ani. angajara masiva la un moment dat a tinerilor. Astfel. structura calificarii personalului este urmatoarea: 14 . Un dezechilibru accentuat in structura dupa varsta a personalului poate sa dauneze echilibrului psiholigic al intreprinderii. intre 11-15 ani. dupa vechimea in intreprindere personalul se poate structura in urmatoarele grupe: sub 1 an. intre 31-40 de ani. franeaza posibilitatile acestora de promovare. grupele de vechime a salariatilor sunt prezentate in tabelul de mai jos: Grupa de vechime sub 1 an 2-5 ani 6-10 ani 11-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Total Numar scriptic 20 50 100 272 150 10 602 Pondere 3% 8% 17% 45% 25% 2% 100% Structura personalului societatii analizate denota incercarea societatii de a stabiliza personalul.

Gradul de utilizare a timpului maxim disponibil Gu = Timpul efectiv lucrat Timpul max im disponibil b. Comportamentul personalului poate fi analizat prin prisma urmatorilor indicatori: a. reflectand preocuparea societatii pentru stabilizarea numarului de salariati. Indicatorii circulatiei fortei de munca I N E Coeficient ul plecarilor = N Coeficient ul int rarilor = Coeficient ul miscarilor totale = I+E N in care: I= numarul total al intrarilor de personal in cursul perioadei analizate E=numarul total al iesirilor de personal N=numarul mediu de personal In cazul societatii Plastica .numarul de greve 15 . parametrii circulatiei fortei de munca sunt prezentati in tabelul de mai jos: Intrari personal Iesiri personal Total salariati Coeficientul intrarilor Coeficientul iesirilor Coeficientul miscarii totale 20 10 602 3.Grupa de calificare Superioara Medie Profesionala Total Numar scriptic 20 432 150 602 Pondere 3% 72% 25% 100% Datele prezentate denota o structura corespunzatoare a personalului pe categorii de pregatire.7% 5.3% 1. c.0% Se observa fluctuatia scazuta a personalului in anul de baza. Indicatori de conflictualitate In cazul in care conflictualitatea a luat forme colectiv se impune urmarirea urmatorilor indicatori: .

indicatorii de productivitate a muncii in ultimii doi ani sunt prezentati in tabelul de mai jos: 2006 in preturi comparabile 2007 [lei] 21. Analiza eficientei utilizarii resurselor umane se realizeaza cu ajutorul sistemului de indicatori de reflectare a productivitatii muncii.145 2006 [lei] 2007 [lei] Cifra de afaceri Numarul de personal Productivitatea medie anuala pe o persoana 30. In calitate de efect se pot avea in vedere: cifra de afaceri.304 24.productivitatea medie zilnica : W z = CA Tz . relatiile de calcul sunt urmatoarele: .. precum si a comparatiei cu alte firme din aceeasi ramura de activitate se folosesc indicatori valorici.025 16 .productivitatea medie anuala pe o persoana: Wa = CA N .970 592 42. Pentru a urmari dinamica productivitatii muncii la nivel de intreprindere. nu au existat forme colective de conflict in ultimii 3 ani. in functie de specificul activitatii societatii. veniturile de exploatare sau valoarea adaugata.248 602 51. productia exercitiului.productivitatea medie orara: W h = in care: CA Th CA = cifra de afaceri N = numarul mediu de personal TZ= timpul total de munca exprimat in zile Th= timpul total de munca exprimat in ore Pentru corecta apreciere a evolutiei productivitatii muncii in dinamica se impune operarea cu indicatori valorici de exprimare a efectului evaluat in preturi comparabile.gradul de intensitate al grevei: Numar _ de _ grevisti In cazul societii Plastica. In calitate de efort se pot folosi indicatorii: numarul mediu de personal. timpul total de munca exprimat in zile sau timpul total de munca exprimat in ore.numarul de zile ale grevei -gradul de importanta al grevei la nivel de intreprindere: Numar _ de _ grevisti Numar _ total _ de _ salariati Numar _ de _ zile _ de _ greva . In cazul societatii Plastica. In cazul determinarii productivitatii muncii pe baza cifrei de afaceri.033. construiti ca raport efect/efort.717.949.

La sfarsitul exercitiului financiar.248 3.5. Varsta acestora este cuprinsa intre 40 si 50 de ani. Potentialul de dezvoltare/crestere = unde : Pr ele var i din profit pt . profitabilitatea actiunilor rezulta in conformitate cu tabelul de mai jos: Dividende [lei] Prelevari din profit pentru dezvoltare [lei] Capital social [lei] Profitabilitatea actiunilor 308. Prezentara echipei manageriale Managerii societatii Plastica sunt persoane ce au o vechime in firma cuprinsa intre 15-20 de ani. Rata profitului = Pr ofitul brut * 100 Cifra de afaceri In cazul societatii Plastica.Timpul de munca exprimat in zile Productivitatea medie zilnica pe o persoana 252 167 252 202 2.000 5. Managerii societatii au cote de actiuni nesemnificative in cadrul structurii actionariatului.550 1.6% 2. rata profitului rezulta dupa cum urmeaza: Cifra de afaceri [lei] Profitul brut [lei] Rata profitului 30. b. ASPECTE MANAGERIALE a.590 10.828.250.717.244. Criterii de performanta a echipei manageriale Criteriile de performanta pe baza carora se poate analiza activitate manageriala sunt prezentati in cele ce urmeaza: 1. Profitabilitatea actiunilor = Dividende + prele var i din profit pentru dezvoltare * 100 Capital social In cazul societatii Plastica.178 21% 3.investitii * 100 Fond de rulment Fondul de rulment = active circulante-datorii pe termen scurt 17 . pt . echipa manageriala este premiata cu o cota din profitul anului. Echipa manageriala a fost numita la conducerea societatii pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor. dezvoltare + amortizare − ch .

674 1.000 285. Perioada de recuperare a creantelor (zile) = Soldul creantelor * 365 Cifra de afaceri Perioada de recuperare a creantelor rezulta in conformitate cu datele inscrise in tabelul de mai jos: Soldul creantelor [lei] Cifra de afaceri [lei] Perioada de recuperare a creantelor [zile] 1. Rotatia stocurilor (nr.In cazul societatii Plastica.642 30. potentialul de dezvoltare este determinat dupa cum se prezinta in tabelul de mai jos: Prelevari din profit pentru dezvoltare [lei] Amortizare [lei] Cheltuieli pt investitii [lei] Prelevari din profit pt dezvoltare+amortizare-ch pt investitii [ lei] Active circulante [lei] Datorii pe termen scurt [lei] Fond de rulment [ lei] Potential de dezvoltare/crestere 1.717.6.493.1.441 7.5% 4.227 30.636.717.636. ASPECTE COMERCIALE Diagnosticul comercial vizeaza operatiunile de vanzare-cumparare.694.115 41.248 3.717. 2.248 19 5.078 10 Tabelul urmator contine parametrii si rezultatul calculului rotatiei stocurilor.227 5. Perioada de rambursare a obligatiilor pe termen scurt (zile) = Soldul obligatiil or * 365 Cifra de afaceri Perioada de recuperare a creantelor rezulta in conformitate cu datele inscrise in tabelul de mai jos: Soldul obligatiilor [lei] Cifra de afaceri [lei] Perioada de rambursare a obligatiilor pe termen scurt [zile] 2.754 2.527 29.6.248 31 6.609.250. piata de desfacere a produselor intreprinderii si piata ei de aprovizionare.058. Cifra de afaceri [lei] Total stocuri [lei] Nr rotatii 2. rotatii) = Cifra _ de _ afaceri Total _ stocuri 30. Analiza evolutiei vanzarilor 18 .153.

veniturile financiare.0% 2006 30.A.033.0% Piata interna Piata externa Cifra de afaceri Se observa ponderea covarsitoare a pietei interne fata de cea externa. Aceasta structura de productie raspunde cererii pietei de desfacere. Plastica S. tinand seama in acelasi timp de pietele unde se desfac acestea.8% 100. pe care o regasim in contul de profit si pierdere este evaluata in unitati monetare curente. respectiv evaluara ei in preturi comparabile. Cifra de afaceri. Analiza structurala a vanzarilor pe produse si piete de desfacere Vanzarile unei intreprinderi se impun a fi studiate de catre evaluator pe produse sau grupe de produse omogene. numarul concurentilor in acest domeniu fiind relativ redus si anume: . Scopul acestui mod de analiza a cifrei de afaceri il reprezinta necesitatea furnizarii de informatii pentru fundamentarea proiectiilor in perioada de previziune.483 166.328 2006 Indicele de crestere a CA 30. cifra de afaceri creste cu indicele de 146%. ceea ce este definit ca fiind cifra de afaceri. Ponderea cea mai mare in cifra de afaceri o detine vanzarea granulelor PVC. in preturi comparabile indicele de crestere este de 108%.717.pe piata externa: Bogrochem Ungaria si Severe Italia.033.In activittea de evaluare a unei firme intereseaza vanzarile de bunuri. Relatia de calcul a cifrei de afaceri in preturi comparabile este: CA reala = CA in preturi curente *Indicele mediu al preturilor In cazul societatii Plastica evolutia cifrei de afaceri in preturi comparabile rezulta din tabelul de mai jos: 2005 Cifra de afaceri in preturi curente Cifra de afaceri in preturi comparabile 21. In categoria vanzarilor nu se include veniturile din productia stocata. Ponderile se pastreaza mare parte de la un an la altul.2% 0.7% 100.248 Pondere 2006 99.244 227.821 21. S. pe cand. Pentru o corecta apreciere a performantelor comerciale ale firmei in timp se impune corectarea acesteia cu indicele preturilor domeniului de activitate. 2. Teroplast Bistrita. Indicele de crestere supraunitar denota o crestere reala a vanzarilor.101 108% Se observa ca.304 32.3% 0.304 Pondere 2005 99. lucrari si servicii.717.6. atunci cand este exprimata in unitati monetare curente.2. Situatia pietelor de desfacere este prezentata in tabelul de mai jos: 2005 20. detine in prezent un segment de circa 65-70% din piata interna de garnule PVC. 19 .490.248 146% 35.062.pe piata interna: Oltgrup Ramnicu Valcea. productia de imobilizari.004 30.866. Cardinal Bucuresti. care formeaza obiectul activittii.507.C. .

7% 2.3% 1.1% 2.clientii traditionali ai societatii acopera diverse grupe de produse: granule PVC.3% 2.7% 1.2% 6.7% 0.2% 6.4% 0.8% 22. se pot evidentia urmatoarle aspecte: .nici un client nu detine o pondere majoritara in cifra de afaceri.9% 17. In cazul societatii Plastica.3% 2. produse sudate.9% 100.7% 3.3% 7.6.exista un numar insemnat de clienti cu care Plastica are relatii comerciale traditionale.1% 2.0% 7.3% 6.3% 3.0% 3.4% 3.1% 1.6% 2.9% 0. etc. Analiza clientilor intreprinderii Analiza vanzarilor din perspectiva clientelei urmareste in primul rand evolutia structurala a cifrei de afaceri pe clienti. .2% 5.9% 6.5% 2.5% 6.5% 2.4% 4.8% 1.5% 4. ambalaje.0% 6.6% 5.3. Durata medie de imobilizare a creantelor se determina in conformitate cu urmatoarea relatie: n ∑ Sd Di = i =1 n i *T i ∑ Rd i =1 in care: T = perioada de analiza exprimata in numar zile.3% 4. ORADEA ROCAR SA FRIGOCOM SA BUCURESTI ELECTROPLAST SA ACUMULATORUL PIRELLI CABLURI SI SISTEM ICME ECAB SA ZAREA SA Alti clienti Cifra de afaceri Pondere 2005 7. .2. produse auto.6% 3. principalii clienti sunt prezentati in tabelul de mai jos: Principalii clienti DACIA PITESTI ROLAST SA ARPECHIM SA PITESTI DETERGENTI SA SC (P&G) DAEWOO AUTOMOBILE ROMANIA OLTPLAST SA TRANSCHIM SA ROM CABLU SRL COMPA SIBIU SA NAPOCHIM SA ARO SA IPROEB PLASTOR SA.6% 100.0% Pondere 2006 7.6% 2.2% 7. ∑ Sd ∑ Rd i i = suma soldurilor debitoare ale conturilor de creante = suma rulajelor debitoar ale conturilor de creante 20 .0% Analizand tabelul anterior. In formularea concluziilor este necesar sa se tina seama de pozitia intreprinderii intr-un lant al interconditionarii fabricatiei si consumului unui produs.4% 3.5% 2.6% 7.

A.7% 0.-SUCURSALA 20.ce detine aproximativ 20% din totalul achizitiilor anuale.3% 2.0% 1.3% SNTFM (CFR) CENTUL COM. precum si a transportatorului – SNCFR. In cazul societatii Plastica.8% 6.0% ELECTRICA 6. Dependenta de acest furnizor este explicata prin faptul ca acesta este unicul producator intern de materie prima necesara productiei.8% 3.analiza numarului de furnizori pentru un tip de resursa aprovizionata si a calitatii aprovizionarilor. lista principalilor furnizori este prezentata in tabelul urmator: Principalii furnizori Pondere 2005 Pondere 2006 SNP PETROM S. Analiza furnizorilor intreprinderii Piata de aprovizionare a firmei reprezinta un punct semnificativ in diagnosticul comercial pentru evaluare.6.8% OMYA HANDELSGESELLSCHAFT SRL 1.7% ARPECHIM OLTCHIM S. costurile de transport reduse si calitatea materiei prime sunt principalele motive pentru car Plastica prefera acest furnizor in detrimentul celor externi. durata de imobilizare a creantelor este determinata in conformitate cu tabelul de mai jos: Sdi [lei] Rdi [lei] T [zile] Di [zile] 1. 9. evitandu-se o eventuala sincopa in relatiile cu Arpechim.MURES 2. Cu toate ca principalul furnizor detine 20% din achizitii.8% AKZO NOBEL-ELVETIA 2.4% Total achizitii 100. 2. . Principalele aspecte urmarite de evaluator vizeaza: .4% S.0% Se remarca existenta unui furnizor semnificativ – Arpechim.A.4.515. aceasta fiind mai mica de o luna.5% Alti furnizori 45. .3% 2. 1. CHEMOTRADE SRL TG.142 365 15. in special a celor de materii prime si materiale in functie de cantitatea si valoarea aprovizionarilor. . societatea se afla in legaturi comerciale si cu alti producatori externi de materii prime si materiale.0% EXXONMOBIL CHEMICAL CENTRAL 2.gruparea acestora in furnizori de utilitati si furnizori de materii prime si materiale.8% 1. .aprecierea dependentei fata de anumiti furnizori si care sunt implicatiile gradului de dependenta determinat. 21 .4% DEZA .8% HCI CHEMICALS ROMANIA SRL 0.structurarea furnizorilor.C.In cazul societatii Plastica.0% 43.5% 0.Cehia 7.6% 8. Termenii contractuali.Italia 0.0% SCHIAVI .0% 100.1% 20. Se remarca ponderea relativ importanta a furnizorului de energie electrica.2% 9.181.242 36.29 Se observa o buna viteza de incasare a clientilor.durata medie de utilizare a surselor atrase reprezentate de obligatiile fata de furnizori.

544 124.2005 4.Dec.188.FINANCIARE Unul dintre cele mai importante demersuri realizate in vederea finalizarii raportului de evaluare a intreprinderii vizeaza diagnosticul economico-financiar .2006 3.045 31.472 5.7.Dec.708 28.511 2. se observa ca durata de achitare a datoriilor este mai mare fata de durata de incasare a creantelor.393 3.278. reflectand activele firmei negrevate de datorii la un moment dat.289 4.708.693. patrimoniul net reprezinta averea intreprinderii la o anumita data.613.479.74 Se observa ca durata de achitare a datoriilor este mai mica de o luna.443 124.042.188. 2.433 2.2005 3. Determinara patrimoniului net al intreprinderii Plastica s-a efectuat in conformitate cu tabelul de mai jos: PRETURI ISTORICE PRETURI COMPARABILE 31.rolul de sintetizare a concluziilor rezultate din celelalte piese de diagnostic. Acest are un rol cheie in procesul de evaluare datorita rolului jucat in cadrul raportului si anume: .472 5.Dec.284 22 .514 7.243.042.7. fapt benefic asupra fluxului de numerar. durata de achitare a datoriilor fata de furnizori este calculata in conformitate cu tabelul de mai jos: i ∑ Sc ∑ Rc i = suma soldurilor creditoare ale conturilor de furnizori Sci [lei] Rci [lei] T [zile] Df [zile] 1.241 17.1.079.443 124.941 3.284 -31% -29% -34% -29% -32% Variatii Pozitii bilantiere IMOBILIZARI NECORPORALE Terenuri Imobilizari corporale nete Imobilizari in curs IMOBILIZARI CORPORALE 31. De asemenea.385 31.710.393 3.Dec.Durata medie de utilizare a surselor atrase reprezentate de obligatiile fata de furnizori (Df) se determina pe baza urmatoarei relatii: n ∑ Sc Df = in care: i =1 n i *T i ∑ Rc i =1 = suma rulajelor creditoare ale conturilor de furnizori In cazul societatii Plastica. In esenta.243.2006 3.188.512 365 21.393 3.472 5. . 2.rolul de asigurare a coerentei in cadrul relatiei diagnostic si aplicarea metodelor de evaluare. ASPECTE ECONOMICO . Diagnosticul patrimoniului net Patrimoniul net se determina ca diferenta dintre activele totale si datoriile totale ale intreprinderii.433 2.

. 2. .583) 10. semnificand o imbunatatire a pozitiei fata de furnizorii societatii.648.120.009) (9.545.582.754 (2.515.425) (11.011. fapt ce semnifica o o accelerare a vitezei de rotatie a activelor circulante.747 - 712. sa remunereze actionarii si sa asigure rambursarea imprumuturilor.302) (15. fapt ce duce la amplificarea capacitatii de plata si la posibilitatea onorarii la timp a obligatiilor intreprinderii.variatia activelor imobilizate s-a facut exclusiv pe baza amortizarii anuale.capitalul social a crescut pe seama rezervelor.497.734.359. de 69%.247) (2.596.930.427.302) (3.412.nivelul clientilor neincasati a crescut cu 6%.242 94.770) 1.232.985) (1.425.120.864) (1.648.317 118.425 (5.033 7.515.405.RISC SI CHELT.194 (3.944.747) 2.033 3.525 84.714.218 - 506. Rolul principal al CAF este de a permite intreprinderii sa mentina si sa dezvolte potentialul tehnico – productiv.930.078 1.792 (2.324 1.datoriile pe termen scurt au scazut cu 18%.753. cresterea nivelului clientilor inseamna si o crestere a volumului vanzarilor.218) 1.423.648. Diagnosticul capacitatii de autofinantare Capacitatea de autofinantare (CAF) este formata din ansamblul surselor interne de finantare generate de activitatea intreprinderii.400 2.989.723 4.078 1.770 - 506.153. Diferenta dintre CAF si profitul net est determinat de veniturile si 23 .932.155 (1.669.319.583) 10.400 2.447 3.425.033 7.242 94.828. fiind diferenta intre veniturile monetare totale (care presupun incasari) si cheltuielile monetare totale (care presupun plati).754 (2.7.875) (10.465) 11.652 1. .991) 8.170) (6.033 3.2.497.753.219 1.694.658 1. CAF reprezinta in esenta fluxul potential de lichiditati aferent intregii activitati a firmei.932.425 (5.247) (2.565 6.582.944.Imobilizari financiare TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE Stocuri Clienti Alte creante Disponibilitati TOTAL ACTIVE CIRCULANTE Datorii pe termen scurt Credite TOTAL OBLIGATII PROV.497. Cresterea disponibilitatilor in cont a fost prevazuta de conducerea societatii si pentru aplicarea programului investitional din anul urmator.648.178) (4. ceea ce denota o buna valorificare a productiei realizate.747) 2.944.315 5.371.747 - -29% -32% -5% 6% -20% 69% 17% -18% -18% -64% -8% 142% -48% 37% 37% -8% (8.777) (2.178) (4. surse necesare pentru a se autofinanta si pentru a asigura capacitatea de a distribui dividende actionarilor.777) (5.777) (5.disponibilitatile au avut o crestere spectaculoasa. sumele se incadreaza in termenele contractuale si nu reprezinta intarzieri la plata a clientilor.777) (2. CONTURI DE REGULARIZARE TOTAL ACTIV NET Capital social Rezerve Profit/pierdere Repartizarea profitului Provizioane CAPITAL PROPRIU 506.873) (10.828.229 2.315 5.stocurile au scazut cu 5%.694.873 (2.013.332 5.944. .545.425) Evolutia componentelor activului net are la baza urmatoarele observatii: .371.497.687. prin incorporarea diferentelor din reevaluarea imobilizarilor corporale.460 8.875) (2.153. .669.155) (10.

Nevoia de fond de rulment: NFR = active circulante (exclusiv disponibilitatile) – obligatii pe termen scurt (exclusiv creditele pe termen scurt) In cazul in care diferenta este pozitiva. amortizare.747 285.cheltuielile firmei care nu presupun incasari. respectiv soldurile debitoare ale conturilor de disponibilitati si plasamente.454 Rezultatul exercitiului Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele Valoarea neta a activelor cedate Venituri din provizioane Venituri din vanzarea activelor Venituri din subventii CAF 2.925 4. In cazul societatii Plastica.648. trezoreria neta Fondul de rulment: FR = capitalul permanent .770 278. respectiv plati (provizioane.314 1.102 485 3.497. Trezoreria neta se poate stabili in doua moduri: Tn = FR – NFR Tn = Ta .044 2006 2.7.155 8. reluari de provizioane.687. CAF calculat prin metoda diferentei este prezentat in tabelul de mai jos: 2005 1.120.497.Tp in care: Ta = trezoreria de activ.934.130. Atunci cand diferenta este negativa. Diagnosticul corelatiei fond de rulment – necesar de fond de rulmen.744.3.120.033 4.989. 1 2 3 4 5 6 Indicatori Capital propriu Datorii pe termen mediu si lung Capital permanent (1+2) Active imobilizate FOND DE RULMENT (3-4) Active circulante 2005 [lei] 8.694.229 2.155 5.753. etc. indicatorii prezentati anterior sunt calculati conform tabelului urmator: Nr. In cazul societatii Plastica. respectiv soldurile creditoare ale conturilor de credite pe termen scurt.115 592 2.425 5.activele imobilizat Daca diferenta este pozitiva atunci fondul de rulment reprezinta acea parte aa capitalului permanent destinata finantarii activitatii curente. aceasta reprezinta activele circulante de natura stocurilor si creantelor ce urmeaza a fi finantate din fondul de rulment. intreprinderea se confrunta cu un deficit de fond de rulment.425 10.647.). In situatia in care este negativa.754 24 .792 2006 [lei] 10. Crt. are loc o degajare de surse atrase.392 7.371. Tp = trezoreria de pasiv.

932.202 21.359 30. Diagnosticul corelatiei creante .232.717.723 3.4.7.069 2.359 2.455.556.7 Disponibilitati si plasamente 8 Active circulante.556.723 2.033 In estimarea unor elemente necesare in cazul aplicarii metodei de evaluare bazate pe fluxul de lichiditati sunt necesari si indicatorii viteza de rotatie a NFR si viteza de rotatie a FR. vitezele de rotatie definite anterior sunt determinate conform tabelului de mai jos: 2005 2. Durata de folosire a surselor atrase (Df) Sd * T CA 25 .202 1.232.130. Durata de imobilizare a creantelor (Di) Di= unde: Sd = soldul creantelor CA = cifra de afaceri T = perioada de timp considerata b.304 365 37 16 2006 4.033 4. Asemenea aspecte pot fi puse in evidenta cu ajutorul indicatorilor: a.812.812.361 1.248 365 56 22 FR [lei] NFR [lei] CA [lei] T [zile] Viteza de rotatie a FR Viteza de rotatie a NFR 2.033.950.950.obligatii In cadrul diagnosticului se cerceteaza evolutia creantelor si obligatiilor in raport cu cifra de afaceri pentru a pune in evidenta raportul dintre imobilizarea capitalului firmei si folosirea surselor atrase. In cazul societatii Plastica. Relatiile de calcul ale vitezei de rotatie exprimata ca durata sunt: Viteza de rotatie a NFR = NFR *T CA FR *T Viteza de rotatie a FR = CA unde: T reprezinta numarul de zile al perioadei.361 2.721 2.762.392 1. exclusiv disponibilitati 9 Datorii pe termen scurt 10 Credite pe termen scurt 11 Obligatii pe termen scurt (9-10) 12 Nevoia de fond de rulment (8-11) 13 Trezoreria neta (5-12 sau 7-10) 1.866 898.866 2.932.744.925 898.

3 – 0.777 30.5.5 situatia poate fi considerata normla.095.5.642 2.609.7.033.Df= Sc * T CA unde: Sc= soldul creditor al conturilor de obligatii Valorile efective inregistrate de societatea Plastica sunt prezentate in tabelul de mai jos: 2005 1. b. Pentru a caracteriza lichiditata unei intreprinderi se folosesc urmatorii indicatori: a.248 365 19 35 Sd [lei] Sc [lei] CA [lei] T [zile] Di [zile] Df [zile] 2.944.2 si 1.545. Rata solvabilitatii generale: Sg = Active _ totale Datorii _ totale 26 .8.849 2. Solvabilitatea reprezinta capacitatea firmei de a face fata obligatiilor sale la termenele scadente. Rata lichiditatii curente: Lc = Active _ circulante − Stocuri Datorii _ curente Intervalul care poate fi considerat satisfacator este 0.65 – 1 c. e. iar peste 0.304 365 19 44 2006 1. Rata solvabilitatii patrimoniale : Sp = Capital _ propriu Capital _ propriu + Credite _ totale Valoarea minima a ratei solvabilitatii patrimoniale se apreciaza ca trebuie sa se incadreze in limitele 0.717. Rata lichiditatii generale: Lg = Active _ circulante Datorii _ curente Se apreciaza ca situatia lichiditatii generale este satisfacatoare in conditiile incadrarii in intervalul 1.875 21. Rata lichiditatii imediate : Li= Disponibil itati Datori _ curente d. Diagnosticul lichiditatii si solvabilitatii Lichiditatea reprezinta proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma in bani.

155 1.777 2.232. Rata de finantare a necesarului de fond de rulment Rfnfr= e.944.00 1. Rezultatele concrete in cazul societatii Plastica sunt prezentate in tabelul de mai jos: 2005 2. Rata de autofinantare a activelor 27 .91 0.777 10.00 4.033 7.48 1.219 1.54 1.754 13.497. dar si o consecinta a desfasurarii normale a activitatii firmei.20 2006 3.545. Rata de finantare a stocurilor: Rfs= c.687.57 Stocuri [lei] Disponibilitati [lei] Active circulante [lei] Active totale [lei] Datorii curente [lei] Credite [lei] Datorii totale [lei] Capital propriu [lei] Lg Lc Li Sp Sg 2.723 4.120.6.840 2.00 4.932.792 10.61 1.687. Diagnosticul pe baza ratelor de echilibru financiar Echilibrul financiar al firmei reprezinta un sistem de corelatii prin care se stabilesc anumite proportionalitati in cadrul si intre diferite fluxuri financiare.875 8.153. Rata de finatare a activelor circulante Rfac= d.875 2.464.545. El reprezinta o premisa. Rata autonomiei financiare: Raf = Capital _ propriu Capital _ propriu + Capital _ imprumutat Fond _ de _ rulment Stocuri Fond _ de _ rulment Active _ circulante Fond _ de _ rulment NFR b.7.84 0.692 2.078 2.425 2. Pentru exprimarea sintetica a multiplelor corelatii implicate de echilibrul financiar.944.359.Aceasta rata indica in ce masura datoriile totale sunt acoperite cu active imobilizate si active circulante. Cu cat valoarea ratei solvabilitatii generale este mai mare decat 1. cu atat situatia financiara de ansamblu a intreprinderii este mai buna.694. in practica se utilizeaza cu precadere urmatorii indicatori: a.

812.754 5.155 2.50 0.687.479.925 2.120.Raa= Capital _ propriu Active _ fixe + Active _ circulante In cazul societatii Plastica.153.284 1.792 5.45 2.359 1. valorile indicatorilor definiti anterior sunt calculati conform datelor din tabelul de mai jos: 2005 8.497.202 1.62 0.90 0.219 4.80 2006 10.81 Capital propriu [lei] Capital imprumutat [lei] FR [lei] Stocuri [lei] Active circulante [lei] Active fixe NFR [lei] Raf Rfs Rfac Rfnfr Raa 28 .359.694.744.00 0.130.385 898.62 2.00 1.37 0.425 4.078 7.392 3.243.

termice. forma. . se poate efectua un studiu privind tranzactiile efectuat in ultimele 6 luni (sau alta perioada relevanta). Este vorba despre: . In conditiile in care exista o piata imobiliara a cladirilor de tipul studiat. Valoarea teoretica se obtine calculand devizul estimativ pentru construirea unei cladiri identice cu cea evaluata.potentiale litigii de natura fiscala. . . Daca gama caracteristicilor tehnice nu include utilajul evaluat se va aplica o echivalare a caracteristicilor tehnice a echipamentelor. retele electrice. Pentru identificarea valorii de inlocuire se vor identifica intreprinderile care comercializeaza echipamente asemanatoare. care nu au fost inregistrate in contabilitate. ANALIZA DATELOR SI CONCLUZIILE 3. destinatie. telefonie). Ulterior se va identifica un grad de uzura efectiva. se pot analiza tranzactiile cu bunuri imobiliare in zona de amplasare a cladirii. Tranzactiile trebuie sa vizeze terenuri asemanatoare ca suprafata. din productia interna sau externa. Activul Net Contabil Corectat Determinarea valorii patrimoniale prin metoda activului net corectat are la baza elementele de bilant ale societatii la data de 31.eventuale amenzi. Valoarea luata in calcul la corectarea imobilizarilor corporale se poate obtine prin utilizarea uneia dintre valorile teoretica sau de piata si prin ponderarea celor doua valori. grad de ocupare. Doua sunt situatiile in care pot aparea corectii: . Se determina astfel o valoare de piata a terenului.potentiale cheltuieli legate de reclamatii in domeniul protectiei mediului sau protectiei consumatorilor.obligatiile care au fost contractate intr-o alta moneda decit cea nationala vor fi actualizate la cursul de schimb de la data evaluarii. gaze naturale. se obtine un pret pe unitatea de suprafata. De asemenea se apreciaza gradul de ocupare a terenului cu constructii. ABORDARE PATRIMONIALA 3. un grad de uzura morala si se va aprecia utilitatea utilajului in cadrul procesului tehnologic desfasurat in intreprindere. vor fi reconsiderate in functie de diferenta dintre cele doua niveluri. utilitatile disponibile (apa. Un aspect important in cadrul evaluarii obligatiilor este identificarea acelor obligatii potentiale.1. solutia constructiva si gradul de uzura estimat. Pentru evaluarea terenurilor se identifica suprafetele aflate in proprietatea societatii. 29 . Se apreciaza amplasarea acestuia. Pentru evaluarea echipamentelor se va identifica o valoare de inlocuire (de nou) a utilajului.2006. Valoarea utilizata pentru corectarea pozitiei bilantiere de imobilizari corporale poate fi una din valorile teoretica sau de piata si o valoare ponderata a celor doua. Obligatiile fata de terti se preiau la costul de inregistrare in contabilitate. In functie de pretul unitar de pornire stabilit de metodologia de evaluare. canalizare. Pentru localitatile unde exista dezvoltata o piata a terenurilor.1. Valoarea reala a utilajului se determina prin aplicarea corectiilor privind gradul de uzura fizica si morala la valoarea de inlocuire a echipamentului.12. pornind de la premisa ca fiecare isi va onora obligatiile asa cum s-a angajat.3. prin aplicarea corectiilor privind caracteristicile terenului si variatia cursului de schimb de la data pretului de pornire si data evaluarii. penalitati iminente.1.creditele contractate la un nivel al dobinzii diferit de nivelul practicat curent pe piata. Cladirile vor fi evaluate in functie de suprafata desfasurat.

097. nu au fost identificate stocuri depreciate sau inutilizabile. Echipamente In urma diagnosticului tehnic.550 (3..492 (728. datorii Uramare diagnosticului operational s-a constata durata redusa de achitare a datoriilor (sub o luna). Corectiile se refera la stornarea repartizarii profitului la sfarsitul anului.064) 30 .S-a stornat repartizarea profitului in contrapartida cu conturile corespondente.S-a corectat valoarea capitalului propriu in contrapartida cu reevaluarea imobilizarilor corporale. Disponibilitati Societatea a reevaluat disponibilitatile in valuta la cursul de la sfarsitul anului. In cazul societatii analizate urmatoarele corectii au fost efectuate pe elementele de bilant: Pozitia bilantiera Observatii analizata Terenuri Societatea avea inregistrate in contabilitate valorile istorice ale terenului. de asemenea s-a constatat faptul ca societatea nu are creante in valuta pentru a fi reevaluate.517.979) - - 308. Furnizori. s-a constatat gradul inaintat de uzura fizica si morala a echipamentelor Stocuri Urmare diagnosticului operational. creante Uramare diagnosticului operational s-a constata durata redusa de incasarea creaantelor (sub o luna). de asemenea s-a constatat faptul ca societatea a reevaluat datoriile in valuta. reevaluat conform HG500/1994. Clienti. s-a constatat viteza ridicta de rotatie a stocurilor (sub o luna). Capital propriu . .anumite clauze contractuale privind unele avantaje acordate salariatilor si alte situatii din aceasta categorie. Bilantul corectat este prezentat detaliat in tabelul urmator: Corectii [lei] 3.

798 506.315 5.033 7.447 5.425 (5.464 12.490 (5.541.497.747) (13.788.042.513 2.828.546 3.669.550 3.153.944.243.447 8.31 Decembrie 2006 IMOBILIZARI NECORPORALE Terenuri Imobilizari corporale nete Imobilizari in curs IMOBILIZARI CORPORALE Imobilizari financiare TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE Stocuri Clienti Alte creante Disponibilitati TOTAL ACTIVE CIRCULANTE Datorii pe termen scurt Credite TOTAL OBLIGATII PROV.188.753. CONTURI DE REGULARIZARE TOTAL ACTIV NET Capital social Rezerve Profit/pierdere Repartizarea profitului CAPITAL PROPRIU 3.754 (2.747 (10.636.944.594.178) (5.443 12.979) 2.078 1.788.RISC SI CHELT.153.754 (2.497.033 7.490) 3.583) 10.777) (5.550 308.400 2.517.242 94.828.064) 31 .178) (4.747) (3.594.433 5.400 2.433 2.227) (5.648.425) CORECTII 31 Decembrie 2006 CORECTAT 3.242 94.694.284 506.648.932.247) (2.515.097.583) 13.694.227) (2.064 (448.315 8.097.313.513 308.648.033 3.393 3.515.705.078 1.031.747) 2.648.777) (2.886 2.932.492 (728.316) (2.117.636.564) (2.

Bilantul anului de baza: in prognozarea bilantului s-a pornit de la bilantul corectat. Metoda de evaluare bazata pe randament Valoarea intreprinderii este data atat de averea actuala cat si de posibilitatile existente de cresterea a acesteia. tocmai capacitatea intreprinderii. in mod rezonabil. Corectiile bilantului au fost efectuate urmare analizei efectuate asupra pozitiilor bilantiere asa cum sunt prezentate anterior.1. Notiunea de randament este definita in general ca fiind capacitatea de a produce efect util intr-o unitate de timp sau pe o caracteristica functionala. pentru exprimarea reandamentului se foloseste profitul sau /si dividendele. un cumparator.stabilirea profitului care se ia in calcul. dividende. Ipotezele planului de afaceri a. . Prognoza veniturilor 32 . Anul de baza Anul de baza reprezinta anul zero al prognozei.Contul de profit si pierdere al anului zero: urmare analizei prezentate in tabelul nu au fost operate corectii asupra contului de profit si pierderi. Situatiile financiare ale anului 2005 sunt prezentate doar informativ acestea fiind in preturile anului 2005. Pentru o durata mai mare de 5 ani ipotezele pe care se bazeaza raportul risca sa devina necredibile. De regula. O perioada mai mica de 5 ani se considera insuficienta pentru atingerea parametrilor proiectati pentru planul de afaceri. In functie de modul de exprimare a arandamentului se practica diferite procedee de stabilire a valorii de randamen. In legatura cu folosirea acestei metode trebuie solutionate unele aspecte cum sunt: . anul pentru care s-au preluat performantele financiare ale societatii asa cum sunt inscrise in bilantul incheiat la 31.12. metoda fiind denumita evaluarea prin rentabilitate. punand sub semnul intrebarii validitatea planului de afaceri propus. . baza calculului constutuind-o rezultatele pe care le poate astepta. Observatie: corectarea bilantului si contului de profit si pierderi aferente anului de baza nu a avut in vedere ajustarea la inflatie conform prevederilor IAS 29. Comparabilitatea situatiilor financiare Prognoza situatiilor financiare s-a efectuat in preturile anului de baza – 2006.3.2. ABORDARE PRIN ACTUALIZARE 3. etc.2006.2. a capitalului investit. in conditiile specifice aleintreprinderii.optiunea pentru o rata de capitalizare sau actualizare Premisele prognozei situatiilor financiare Estimarea profiturilor viitoare utilizate pentru determinarea valorii intreprinderii prin metodele de randament au la baza urmatoarele ipoteze: Durata prognozei S-a considerat o perioada de prognoza de 5 ani ca fiind suficient de exacta si credibila. in activitatea de evaluare. Metodele de evaluare bazate pe randament au in vedere in esenta. . de a produce profit. tinand seama de situatia existenta si viitoare.

societatea a hotarat demararea unei investitii destinata producerii bunurilor de larg consum. 33 . variatia cantitatilor de produse specifice este prezentata in tabelul 2 “Prognoza structurii veniturilor”. Durata invetitiei este estimata la un an. Celelalte categorii de produse nu sufera variatii cantitative semnificative.In vederea cresterii competitivitatii pe piata interna si a patrunderii pe piata internationala.piesele auto cresc cu 87%. navetelor si profilelor PVC. Plecand de la structura de productie a anilor 2005 si 2006 (tabelul 1). . termenul final de punere in functiune fiind estimata luna martie 2008. urmare acestei investitii.profile PVC cresc cu 22%.bunurile de larg consum cresc cu 125% .navete cresc cu 11%. a pieselor auto. In perioada de prognoza variatia cantitatilor produse este dupa cum urmeaza: . nefiind identificate in viitor elemente ce vor modifica esential parametrii anului de baza. .

807 427.235 22.316 999.5 30.568 1.210 30. pungi.564 1.503 259 2007 2008 Valoare Cantitate Valoare [lei] [t] [lei] 15.653 259 2.348 406. 1] Cantitate [t] Granule Sudate (tevi.661.009 381.623 2. 2] 2011 Valoare Cantitate Valoare [lei] [t] [lei] 14.708 857.040 406.607 388.688 6. folie) Profile PVC Fotopolimeri Matrite si piese de schimb Total productie Cantitate [t] 294.564.450 1.564 1.107.564 1.848.399 154.210 33.190 300 Pret unitar Pondere Cantitate [lei/t] valoare [t] 37.971 2.609 1.764.818 259 Valoare [lei] 14.317 912 1.388 870.167 [tab.098.623 2.894 20.9 862.836 259 4.350.848.696 314.643 14.538 2.557.946 2.0 197.953.708 849.210 33.0 1213.361 15.3 125.643 21.040 406.661.546 2.348 406.488 259 Pondere valoare 52% 8% 6% 3% 3% 1% 22% 2% 1% 1% 100% Pret unitar [lei/t] 53.116 868 1. compounduri) Bunuri de larg consum Auto Industriale Navete Confectii (saci.542 2006 Valoare [lei] 15.583.052 3.412 314.712.640 1. sacose.210 30.9 2249.210 31.1 467.719 1.768 1.406. sacose.661.592 791.658 6.450 2.348 406.500 358.499.965 2.564 1. tuburi.679 314.946 258.000 6.006 314. folie) Profile PVC Fotopolimeri Matrite si piese de schimb Total productie 256.520 2.9 43.140 2.684 2.235 4.371 154.564 1.661.262.201.361 20.7 Prognoza structurii veniturilor Denumire Granule Sudate (tevi.700 694.689.0 296.723 2009 Cantitate [t] 279.790 260.430 2.4 407. profile.807 427.385 154.904.406.641 4.734.010 20.768 1.768 1.684 2.9 89.052 3. pungi.684 2.388 870.688 6.615.361 20.388 870.666 1.300 1.700 701.9 277.807 427. profile.630 4.5 1598. compounduri) Bunuri de larg consum Auto Industriale Navete Confectii (saci.661. tuburi.6 47% 10% 9% 3% 2% 1% 22% 4% 1% 1% 100% 294.688 6.052 3.456 2.658 183.732 314.933 1.836 259 [tab.592.473 2.700 930 150.769 384.430 294.614 1.538 34 .Structura veniturilor din vanzarea produselor finite 2005 Valoare [lei] 9.000 2.104 2.532.840 726.689.412 314.661.810 6.904.7 289.3 211.615.499.878 776.278 799.040 406.689.539 154.210 33.430 2.933 1.564 1.6 331.615.700 23.499.904.797 783.539 154.643 22.598 791.539 154.538 2010 Cantitate [t] 279.051.708 857.997 665.971 279.644.933 1.700 708.971 2.

000 200.teremen de gratie – 6 luni .000 2.07 Rambursare Situatia imprumutului la 31.000 2.000 200.000 200.000 1.400 10.400 35 .07 Rambursare 30.000 2.07 Rambursare 31.133 2.400.07 Perioada de gratie 31.000 1.000 Valoarea ramasa [mii lei] 2.000 1. In tabelul 3 este prezentata evolutia valorii ramase a imprumutului si a dobanzilor ce urmeaza a fi platite.400.05.000 1.000 DOBANDA TERMEN DE TERMEN DE GRATIE RAMBURSARE [ANI] [ANI] 0.400.000 Rata rambursata [lei] 0 0 0 0 0 0 200.000 2.400.000 600.04.200.000 2.08 Rambursare 30.10.400.533 14.01.400.400.266 6.733 20.08 Rambursare 30.000 2.08 Rambursare 31.400.b.07 Perioada de gratie 31.03.02.000 200.rata dobanzii – 12% .000 2. PLANUL DE CREDITARE VALOARE CREDIT VALOARE [EURO] CREDIT [LEI] 680.000 2.000 2.modalitatea de rambursare – rate lunare egale.000 200.400.12.07 Perioada de gratie 30. Credit pentru investitii In vederea sustinerii programului investitional.07 Perioada de gratie 30.800.000 2.400.000 2.06.200 4.400.000 800.000 2.000 24.5 ani .400.000.066 43.06.666 18.400.000 1.000 1.000.400.000 2.000 1.400.02.000 2.000 2.466 214.07 Perioada de gratie 30.07 Primirea creditului 31.400. 3] Dobanda [lei] 28.000 2.000 2.400.000 EURO de la o banca autohtona.000.termen de rambursare – 1. Conditiile de creditare sun urmatoarele: .07.000 2.08.08 Rambursare 28.400.600. societatea a contractat un imprumut in valoare de 680.000 [tab.03.000 200.400.400.000 2.000 2.400.08 Rambursare 31.08 Rambursare Situatia imprumutului in anul 2008 24.09.400.08 Rambursare 30.400.333 8.000 200.000 24.400.000 200.000 2.5 1 AN Modalitatea de rambursare rate lunare egale 12% ETAPELE DERULARII CREDITULUI DATA Denumire Valoare imprumut [lei] 2.400.400.12.11.07 30.000 200.000 200.000 2.000 1.07 Rambursare 30.400.000 2.05.000 400.07 Rambursare 30.400.000 200.600 12.600 16.000 24.04.000 2.800 22.000 200.000 2.800 24.200.07.

891 328. Personalul necesar operarii va fi asigurat de un numar de 40 de salariati. 4] 2006 3.INVESTITII TOTAL AMORTIZARE AN TOTAL NET d.721 1.018 735.115 3.000 5.400.433 8.447.491 4.232 Costul asigurarilor sociale [lei] 1.120 7.006 3.014 537.891 865.953 Cost unitar cu personalul [lei] 7. In tabelul 5 sunt prezentate evolutiile numarului de personal.232 3.340.622. INCEPUT AN INVESTITII AN PUSE IN FUNCTIUNE [tab.719.177 8.609. In tabelul 4 se prezinta evolutia valorii ramase a imobilizarilor corporale.069.891 2007 3.048 5.014 407. [tab.177 2006 2007 2008 2009 2010 2011 600 600 620 620 620 620 36 .447.256 865.282 104.454.270 865. Planul de amortizare In prognozarea bilantului s-a avut in vedere estimarea valorii ramasa a imobilizarilor corporale.454.120 4.613 1.427.454.755 3.232 3.014 100.475.953 5. Plan de amortizare (lei) Denumire IMOBILIZ.721 1. a salariului mediu si a costului total cu personalul.953 5.460.423 745. pornind de la valoarea reevaluata a acestorna si a gradului de uzura estimat din anul de baza. iar 20 muncitori vor fi angajati suplimentar.447.018 4.719.589.161 104.891 328.018 5. VECHI AMORT. numarul personalului nu va fi crescut in mod semnificativ.340.433 7. 5] An Numar persoane Salarii anuale [lei] 3.755 3.399 din amortizare din profit din credite TOTAL BRUT AMORT.433 7.177 8.891 2.891 328.427. Evolutia costului cu personalul Datorita gradului inalt de automatizare a noii linii de fabricatie.876 2008 5.000 428.069.696 766.115 285.454.605.161 766.423 661.369 4.872 2009 4.003 735.200 1. 20 dintre acestia vor fi realocati de la celelalte sectii de productie.IMOBILIZ.133.c.622.014 5.086.320.014 5.613 1.026.620 2010 5.014 428.622.847 3.120 766.460.006 285.000 2. Aceasta masura duce la conservarea intr-o anumita masura a patrimoniului societatii (valoarea ramasa este aproximativ constanta). restul perioadei de prognoza ramanand de amortizat cladirile din patrimoniul societatii. precum si costurile anuale privind amortizarea imobilizarilor.320.032.068 849.688.369 4.400.CORP. In scopul intineririi parcului de utilaje a societatii s-au avut in vedere investitii anuale la nivelul amortizarii anului precedent.026. in concordanta cu productivitatea muncii.054.721 Cost personal [lei] 4.069.770 2011 6. Salariile personalului vor fi majorate cu 10% in al treilea an de prognoza.054. CORP.876 428.032. S-a considerat ca echipamentele existente in anul de baza vor fi complet amortizate intr-o perioda de 3 ani (vezi amortizarea imobilizarilor corporale vechi).270 4.872 735.270 6.

reducerea duratei de achitare a datoriilor si cresterea productivitatii muncii.Urmare valorificarii superioare a potentialului tehnic si uman s-a prognozat reducerea duratei de incasare a creantelor. In tabelul 6 se prezinta bilantul previzionat (forma scurta). iar in tabelul 7 este prezentata previzionarea bugetelor de venituri si cheltuieli. mentinerea unei viteze ridicate a variatiei stocurilor. 37 .

487.463.031.376 3.845.196 -5.601 506.828.964 -2.227 -5.828.440.904 -2.884 2.705.842 -29.691 8.Bilanturi previzionate (lei) Denumire 31.033 10.835.705.025 -33.441 20.129 2.036.798 506.315 8.828.583.500 2.266.051 - 31.178 -7.705.886 5.932.832 - 13. CONTURI DE REGULARIZARE TOTAL ACTIV NET Capital social Rezerve Profit/pierdere exercitiu Repartizarea profitului Provizioane CAPITAL PROPRIU 3.044 - 27.725.907 -2.033 7.313.242 68.242 94.242 61.502 - 9.212.033 10.572 -5.845.878 38 .431.178 -5.117.845.653 1.399 15.985 -5.766.583 -4.848.304 -2.541.242 84.887.572 - -2.583 -2.752 506.204.RISC SI CHELT.315 10.481.895.433 5.026.400 2.796 -5.828.594.583 -2.546 3.589.645 -21.433 5.490 -16.310.315 10.705.932.932.242 76.515.886 4.095 8.818.594.876 3.531.190 -5.798 -5.832 -5.000 10.502 -5.620 -5.583.605.326.078 1.464 2.715.886 4.031.131.648.095 3.636.433 5.747 - 15.465.490 -5.527.798 506.400.078 1.778 - 23.867.705.636.886 4.515.431.242 61.653 1.653 1.227 -5.368 -5.178 -21.135 506.033 5.155 - 19.447 [tab.380 506.033 10.433 5.886 2.188.434 -5.481.770 15.828.162 16.196 - 17.583 -2.513.433 5.932.932.565 -2.949.406.583 13.897.315 10.084.350 2.688.636.753 -2.153.312 -3.836.546 3.510 - -13.178 -17.541.807 -5.973.531.515.723.251.712.820.828.801.409.041 24.886 4.515.583 -2.596 12.872 14.12.433 5.919.801 12.178 -13.694.515.464 12.763 -25.719.995.817 2.935 2.227 -1.705.974 -5.620 15.424 1.118.515.153.960 2.535.935 2.06 CORECTAT 3.315 10.067.932.095 3.227 - 13.909 -2.178 -10. 6] 2007 2008 2009 2010 2011 IMOBILIZARI NECORPORALE Terenuri Imobilizari corporale nete Imobilizari in curs IMOBILIZARI CORPORALE Imobilizari financiare TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE Stocuri Clienti Alte creante Disponibilitati Surplus/Deficit Cash TOTAL ACTIVE CIRCULANTE Datorii pe termen scurt Credite TOTAL OBLIGATII PROV.033 4.315 8.

748 281.823 619.605 134.055 - 29.295 468.710 679.778 5.422 3.270 258.475.014 258.118.360 175.035 250.360 17.[tab.847 1.605 134.179 30.622.232 1.427 682.5035 36.133.723 521.107.934 6.833.273.142 1.584.241 792.916 617.100.454 847.EXTRAORDINARE CHELT.545.721 849.755 1.110 28. TAXE.470 18.958 - 2010 35.613 428.155 5.605 134.780 33.144.775 459.590 595.916 617.799.035 36.080 769.435.321.587 31.427.361 175.221 19.538 526.829.535. DIN DIF.538 537.736 3.080 1.435 175.648.723 6. VANDUTA INTERN VENITURI VANZARI MARFURI VENITURI DIN PROD.795 421.339 6.916 617.916 617. PROFIT NET/PIERDERE 3.536.044 5.188.192.ALTE ACTIV.622.897 882.016 421.117 988.462 33.116 19.032.035 851.958 - 2008 33.885.029.114.045 635.528 33.485 1.958 - 2009 35.447. VARSAMINTE ALTE CHELTUIELI CHELT.491 258.149.035 79.197.406.247.360 175.241 773.661 281.761 19. VENIT.836 602.035 36.177 421.613 285.235 478.958 - 32.694.454 281. STOCATA VENIT.TOTALE MATERII PRIME MATERIALE COST MARFURI COMB.295 6.736 3.843 3.958 - 2011 35.689.235 473.645 459.736 3.100.191.622.FINANC.346 1.032.480 3.201.655 - 27.747 3.049 2.455 - 29.APA SERVICII EXEC.232 1.200 735.538 531.720 1.232 1.447.406.018 258.465.506.120 258605 134.080 1.916 617.288 464.055 - IMPOZITE.755 1.197.712.408 1.244.885.589.609 521.331 281.PROF.589 30.517.055 - 29.427.827 464.331 281.767 1.361 175. VENIT.090 20.035 72.262.SOMAJ AMORTIZARE 2007 32. DE CURS VALUTAR CHELTUIELI FINANCIARE CHELTUIELI EXTRAORDINARE PROFIT BRUT/PIERDERE IMPOZ.188. 7] Previzionarea bugetelor (lei) 2006 VENITURI TOTALE VENITURI PROD.797 29.447.721 865.736 3.721 766.350.054.510 39 .167 516. DE TERTI SALARII CAS.115 218.718 851.089 593.177 421.041.559 1.302 669.999 21.605 134.048 205.EN.406.897 616.177..051 5.427 682.

.calitatea produselor.118. Metoda bazata pe fluxurile de disponibilitati (CASH FLOW) Calculul fluxurilor de disponibilitati utilizate in evaluare are in vedere profitul net. 3. 3% . profitul mediu pe cei 5 ani de prognoza este 4. Creditul nu a atins un nivel critic in structura pasivelor Rata de actualizare Total 19% In cazul societatii evaluate. .155 40 2008 5.535.707 lei.247 lei.Pretul gazului natural se va alinia la pretul pe piata mondiala. investitiilor. Diagnosticul tehnic a evidentiat uzura fizica si morala la o serie de echipamente de baza.cresteri posibile ale pretului utilitatilor 2% si combustibilului.Se afla in faza de proiect o reglementare care va limita nivelul noxelor.044 2010 5.dotarea tehnica si tehnologica.dependenta de furnizorii de materii 2% prime Riscuri din interiorul intreprinderii .riscul aferent previziunilor .406. In urma prognozei bilantului si contului de rezultat. respectiv investitiile pentru mentinerea potentialului tehnic si variatia nevoii de fond de rulment. Rezulta ca parametrii necesari calculului se refera la previzionarea veniturilor.942. Rata de actualizare este 19%. dobanzilor. cheltuielilor.structura de finantare .2. fluxul de disponibilitati se prezinta in tabelul de mai jos: CASH-FLOW Profit/pierdere exercitiu 2007 3. . fapt ce va afecta intreprinderea evaluta. rata de actualizare se poate calcula dupa urmatorul model: Rata de baza si treptele de riscuri Rata de baza Punctaj 5% Explicatie Rata reala adobanzii la guvernamentale (de stat) obligatiunile Riscul din exteriorul intreprinderii: . la care se adauga alte disponibilitati (amortismentele.051 2011 5.reglementari anipoluante.510 . .Exista un furnizor important pentru una din materiile prime de baza (granule) 2% 2% 2% 1% Nu exista riscuri in ceea ce priveste sistemul de asigurare a calitatii ISO 2001. provizioanele si valoarea reziduala) si se scad nevoile de finantare a activitatii.2.014.Rata de actualizare si de capitalizare In cazul societatii analizate. structurii capitalului si a valorii reziduale.188.465. . Rezulta o valoare de randament de 26.778 2009 5. amortizarilor.

258 5 27.258 0.197.967 40.E. Metoda se aplica pentru intreprinderile cotate.71 Cash-flow actualizat 3.381 2.496 1.641.866 Coeficientul de actualizare 1/(1+i)n 0.392.499.623 83.060.3.641. ABORDARE PRIN PIATA .771 7.499.408.636 -99. Desi nu tot profitul net se repartizeaza ca dividend.309.flow prognozat (mii lei) 4.valoarea de rentabilitate pe baza de P.688 In cadrul acestei metode se are in vedere si valoarea reziduala: V= ∑ CFn Vz n + (1 + i) (1 + i ) n Valoarea reziduala se poate determina prin corectarea fluxului ultimului an de prognoza cu un coeficient stabilit pe baza experientei unor societati a caror activitate a ajuns la maturitate In acest caz. el constituie un element esential pentru aprecierea valorii unei actiuni si implicit a intreprinderii.400.696.R.499. Acest raport (cursul actiunii/profit pe actiune) semnifica imbogatirea teoretica a actionarilor in cursul unui an.000 -2.803.337 157.258 2011 5.324 0.881 5.000 9.328.440 4. ceea ce nu exclude posibilitatea utilizarii ei.967 3.724 -1.84 0. Pentru determinarea valorii respective se foloseste relatia: V=P*PER Pe baza datelor societatii evaluate.Datorii pe termen scurt Credite Imobilizari corporale Stocuri Clienti Alte creante VARIATIE CASH 1.146 2010 5.146 0. sumele rezultate din aplicarea acestei metode sunt prezentate in tabelul de mai jos: 41 .42 Anul prognozat 2007 2008 Cash.527. valorile efective rezultate din aplicarea acestei metode la cazul concret al societatii evaluate sunt prezentate in tabelul urmator: Fluxul net din ultimul an de prognoza [lei] Coeficient de corectie Valoarea reziduala [mii lei] Suma fluxurilor de numerar actualizate [mii lei] Valoarea intreprinderii [mii lei] 5.59 -50.866 -51.371 5.653 8.150 6.595 -52.324 2009 5.50 -49.290 13.646 5. cu anumite corective.197.257 3. si pentru cele necotate la bursa.493.645 Total Cash-flow actualizat 13.493.400.694.073 2.533 149.392.595 1. Aceasta valoare se bazeaza pe multiplicarea profitului estimat cu raportul pret/castig pe actiune realizat in ultimul an.496.180 1.670 129.527.

747 3.564.648.6 4. 42 .942.668 29.707 37.573 In esenta. acest raport arata cat de scumpa este o actiune fata de profitul pe care il aduce (se face abstractie de faptul ca nu intreg profitul net se distribuie ca dividend).178 8.Semnificatie Capital social Valoarea nominala Numar de actiuni Cursul actiunii Profitul net realizat in anul de referinta Profitul pe actiune Raport pret/profit (PER) Profit mediu previzionat Valoarea intreprinderii Valoare [lei] 5.5 685.828.9 7.67 2.

564 26. 43 .014 mii lei.014 Abordare prin Valoarea de rentabilitate actualizare Valoare bazata pe fluxurile de 40.014 - In reconcilierea rezultatelor obtinute in prezentul raport se tine cont de: scopul evaluarii faptul ca societatea are in patrimoniu active cu vechime relativ mare BVB este o piata in curs de maturizare astfel incat informatiile de piata nu sunt relevante.E. lei] Activul net corectat 13.4. 1 2 Categorii de Metode propriu-zise Valori obtinute metode [mii. Aceasta suma reprezinta de asemenea un reper in jurul caruia valorile negociate pot varia cu o anumita marja.694 disponibilitati .594 Abordare patrimoniala 26. valoarea de piaŃă estimată a societatii este de 26.DCF 3 Abordare prin Valoarea de rentabilitate pe baza de P.R. crt. In aceasta situatie. CONCLUZIILE STUDIULUI DE EVALUARE Urmare aplicarii diferitelor metode de evaluare sinteza valorilor astfel obtinute este prezentata in tabelul de mai jos: Nr. piata VALOAREA DE PIAłĂ ESTIMATĂ 37.

.................................................................................................. ABORDARE PATRIMONIALA ................ 3 1..............2........ Diagnosticul patrimoniului net ........................ 29 3........................... RESPONSABILITATEA FATA DE TERTI .................................1......... OBIECTUL DE ACTIVITATE .....................................1....... ANALIZA DATELOR SI CONCLUZIILE .........................1...2.......................... 44 44 ..7. 27 3... 8 2...... 22 2..............................................7...................................................... 29 3........................................................................................ trezoreria neta 24 2. 43 CUPRINS ........2..........6. 7 2................................. Metoda de evaluare bazata pe randament ................................. Analiza evolutiei vanzarilor ..................... ASPECTE MANAGERIALE ..............................1........... ASPECTE OPERATIONALE .......................................................................... ASPECTE COMERCIALE ............ 18 2.................................................................................... 32 3..........3.................... 5 1................................. 7 2.................... SCOPUL EVALUARII ...................6..............................1...... 20 2...... SCURT ISTORIC ..... SURSELE DE INFORMATII ...... Diagnosticul capacitatii de autofinantare . 3 1....4......... Analiza structurala a vanzarilor pe produse si piete de desfacere ............................................................................................................ 13 2...........................6...... 25 2........3............................................................... ABORDARE PRIN ACTUALIZARE ........... 6 2................FINANCIARE .................................................. 3 1.......... ASPECTE JURIDICE ...................................... Analiza furnizorilor intreprinderii.................. Metoda bazata pe fluxurile de disponibilitati (CASH FLOW) ............................................... BAZELE EVALUARII............................ TIPUL VALORII ESTIMATE ..5............2..... IPOTEZE SI CONDITII LIMITATIVE . DATA EVALUARII ...... 19 2.............................................................................................................. 4 1..6............................................................1.................... ......................2...........................................7............................valoarea de rentabilitate pe baza de P...............5...............................................................1.................................................. 10 2.........6................................9.....6.....6.......2........................... METODOLOGIA DE EVALUARE FOLOSITA ......7................1...................................... 29 3....4.............................. 18 2.................... OBIECTUL EVALUARII.. PREZENTAREA DATELOR – ANALIZA DIAGNOSTIC ..................................................2.1......................................................7................. 6 1......................E....3................................................................................................................................................................................................................4...2...........7........... 23 2......................... 17 2.....8..................................................................... Analiza clientilor intreprinderii . 4 1.............. CLIENTUL SI DESTINATARUL LUCRARII ................. ABORDARE PRIN PIATA .................obligatii .R...... ASPECTE ECONOMICO ............................4.1.... Diagnosticul pe baza ratelor de echilibru financiar ........2..................................................... 7 2............ 4 1....................... 32 3........ 26 2........................................................5............. 41 4......................... 21 2................................ 7 2....................... ASPECTE LEGATE DE RESURSELE UMANE .............1............. Activul Net Contabil Corectat ......... 40 3.......................................3..........7............................ 2 1................ CONCLUZIILE STUDIULUI DE EVALUARE .. Diagnosticul corelatiei fond de rulment – necesar de fond de rulmen.............3............................... GENERALITATI ..... 22 2.......................................CUPRINS REZULTATELE EVALUARII ............7. PREMISELE EVALUARII ............... Diagnosticul lichiditatii si solvabilitatii .. PREZENTAREA EVALUATORILOR ..... Diagnosticul corelatiei creante . 5 1..........................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful