RAPORT DE EVALUARE AL S.C. PLASTICA S.A.

- ianuarie 2008 -

REZULTATELE EVALUARII

Pentru stabilirea valorii afacerii SC PLASTICA SA au fost aplicate: activul net corectat, valoarea de rentabilitate, valoarea bazata pe fluxurile de disponibilitati – DCF si valoarea de rentabilitate pe baza de P.E.R. Rezultatele acestora, din care a fost selectata opinia evaluatorului, sunt prezentate in continuare:

Categorii de metode Abordare patrimoniala

Metode propriu-zise Activul net corectat

Valori obtinute [mii. lei] 13.594

Abordare prin actualizare

Valoarea de rentabilitate Valoare bazata pe disponibilitati - DCF fluxurile de

26.014 40.694

Abordare prin piata -

Valoarea de rentabilitate pe baza de P.E.R.

37.564

In reconcilierea rezultatelor obtinute in prezentul raport se tine cont de: scopul evaluarii faptul ca societatea are in patrimoniu active cu vechime relativ mare BVB este o piata in curs de maturizare astfel incat informatiile de piata nu sunt relevante. In aceasta situatie, valoarea de piaŃă estimată a societatii este de 26.014 mii lei.

2

1. PREMISELE EVALUARII
1.1. OBIECTUL EVALUARII. SCOPUL EVALUARII Obiectul evaluarii il constituie SC Plastica SA. Baza evaluarii realizate in prezentul raport este „valoarea de piata in conditiile continuarii activitatii prezente”, asa cum este definita in Standardele ANEVAR. Scopul evaluarii este estimarea unei valori de piata a societatii in vederea vanzarii. Comitetul International pentru Standarde de Evaluare (TIAVSC) a adoptat in 1993 Standardul IVS 1, cu urmatoarea definitie a valorii de piata: "Valoarea de piata este marimea estimata pentru care o proprietate ar fi schimbata la data evaluarii, intre un vanzator hotarat si un cumparator hotarat, intr-o tranzactie echilibrata, dupa un marketing adecvat, in care fiecare parte a actionat in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangeri". Grupul European al Evaluatorilor (TEGOVOFA) a adoptat Standardul GN - 1 cu urmatoarea definitie a valorii de piata : " Valoarea de piata trebuie sa insemne pretul la care un interes intr-o proprietate ar putea fi vandut in mod rezonabil printr-o intelegere privata la data evaluarii presupunand : a) un vanzator hotarat; b) o perioada de timp rezonabila pentru a negocia vanzarea, tinand cont de natura proprietatii si de situatia pietei; c) valoara ramane statica pe perioada mentionata mai sus; d) proprietatea este supusa liber pietei cu o publicitate rezonabila, si e) nu se iau in considerare ofertele unor cumparatori cu interese speciale." In fine, din 1995 in toate tarile Uniunii Europene este in vigoare o definitie a valorii de piata pentru bunurile imobiliare, continuta in Directiva 91/674 EEC referitoare la asigurari, si anume: " Valoarea de piata va insemna pretul la care terenul si constructiile ar putea fi vandute prin contract privat intre un vanzator hotarat si un cumparator hotarat intr-o tranzactie echilibrata la data evaluarii, presupunand ca proprietatea este expusa public pietei, ca piata permite o vanzare normala si ca o perioada normala, in functie de natura proprietatii, este disponibila pentru negocierea vanzarii" Definitiile prezentate au multe similaritati iar deosebirile sunt numai de nuanta. Elementele importante sunt: -- valoarea este estimata in sensul ca duce la pretul cel mai probabil; -- trebuie sa existe o piata libera (vanzator si cumparator hotarat, marketing adecvat, tranzactie echilibrata); -- evaluarea nu are termen de valabilitate (tranzactia ar avea loc la data evaluarii).

1.2. PREZENTAREA EVALUATORILOR
Evaluarea a fost realizata de: 1. Marza Bogdan, domiciliat in Sibiu, expert evaluator, posesor al legitimatiei de evaluator nr. … emisa de ANEVAR Sibiu;

3

1.3. CLIENTUL SI DESTINATARUL LUCRARII
Prezentul raport de evaluare se adreseaza ANEVAR, cu sediul in municipiul Sibiu, reprezentata de domnul ………, in calitate de client si destinatar. Raportul de evaluare poate fi utilizat de catre partea implicate in tranzactie, respective de catre comparator. Avand in vedere Statutul ANEVAR si Codul Deontologic al profesiunii de evaluator, evaluatorul nu isi asuma raspunderea decat fata de client si destinatarul lucrarii.

1.4. BAZELE EVALUARII. TIPUL VALORII ESTIMATE
Evaluarea executata conform prezentului raport in concordanta cu cerintele beneficiarului reprezinta o estimare a valorii de piata a SC PLASTICA SA. cu particularitatile prezentate in continutul raportului. Baza evaluarii o reprezinta Standardele Internationale de Evaluare. Metodele de evaluare aplicate in vederea atingerii scopului propus au fost: metoda activului net corectat, metoda valorii substantiale nete, metoda valorii de rentabilitate, valoarea de randament (metoda DCF), metoda de rentabilitate pe baza de PER.

1.5. IPOTEZE SI CONDITII LIMITATIVE
Acest raport de evaluare a fost realizat pe baza urmatoarelor ipoteze: - nu se asuma nici o responsabilitate privind descrierea situatiei juridice sau a consideratiilor privind titlul de proprietate. Se presupune ca titlul de proprietate este valabil si proprietatea poate fi vanduta daca nu se specifica altfel. - proprietatea este valuate ca fiind libera de orice sarcini daca nu se specifica altfel. - se presupune o stapanire responsabila si o administrare competenta a proprietatii. - informatiile furnizate sunt considerate a fi autentice dar nu se da nici o garantie asupra preciziei lor. - toate documentatiile tehnice se presupun a fi corecte. Planurile si materialul grafic din acest raport sunt incluse numai pentru a ajuta cititorul sa-si faca o imagine asupra proprietatii. - se presupune ca nu exista o aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietatii, structurii ce ar avea ca efect o valoare mai mica sau mai mare. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situatii sau pentru obtinerea studiilor tehnice ce ar fi necesare pentru descoperirea lor. - se presupune ca proprietatea este in deplina concordanta cu toate reglementarile locale si nationale privind mediul inconjurator. - se presupune ca proprietatea este conforma cu toate reglementarile si restrictiile urbanistice. - se presupune ca toate autorizatiile, certificatele de functionare si alte documente solicitate de autoritatile legale sau administrative locale sau nationale sau de organizatii sau institutii private, au fost sau pot fi obtinute sau reinnoite pentru oricare din utilizarile pe care se bazeaza estimarile din cadrul raportului.

4

identitatea evaluatorilor sau a firmelor cu care au colaborat) nu va fi difuzat in public prin publicitate.valoarea de piata este valabila la data evaluarii. Evaluarea a fost finalizata la data de 25. . 1. .12.evaluatorii considera ca presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile in lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluarii. nivelul preturilor. stiri sau prin alte medii de informare fara aprobarea scrisa si prealabila a evaluatorilor. Evaluatorii nu au cunostinta de existenta unor asemenea materiale. .7. .2008.evaluatorii declara pe propria raspundere ca nu au nici un interes direct sau indirect. evaluatorii nu au solicitat sa acorde consultanta ulterioara sau sa depuna marturie in instanta in afara cazului cand aceasta a fost convenita scris in prealabil.raportul de evaluare nu poate fi folosit in instanta fiind o expertiza extrajudiciara. . etc.evaluatorii isi asuma intreaga responsabilitate pentru opiniile exprimate in prezentul raport de evaluare.orice valori estimate in raport se aplica intregii proprietati si orice divizare sau distribuiere a valorii pe interese fractionate va invalida valoarea estimata. DATA EVALUARII La baza evaluarii au stat informatiile privind situatia patrimoniului. prezent sau viitor in legatura cu obiectul si scopul evaluarii si nu au fost omise in mod deliberat informatii care dupa cunostinta evaluatorilor sunt corecte si rezonabile pentru intocmirea prezentului raport.evaluatorii au utilizat in estimarea valorii numai informatiile pe care le-au avut la dispozitie fiind posibila existenta si a altor informatii de care evaluatorii nu aveau cunostinta.in afara cazurilor descrise in acest raport. . atat in totalitate sau in parte (in special concluziile. . 1. METODOLOGIA DE EVALUARE FOLOSITA Pentru estimarea valorii de piata a SC PLASTICA SA evaluatorii au retinut trei abordari recunoscute si anume: abordarea pe baza de active abordarea prin actualizare abordarea prin piata 5 .6.01. in afara cazului in care o astfel de distribuire a fost prevazuta in raport.potrivit scopului acestei evaluari. data la care se considera valabile ipotezele luate in considerare si valorile estimate de catre evaluatori.2006... altele decat cele descrise in raport. .detinerea acestui raport sau a unei copii a acestuia nu da dreptul de a-l face public. . nu a fost observata de evaluator existenta de materiale periculoase care pot sau nu sa fie prezente pe proprietate. Acest raport de evaluare a fost elaborate in urmatoarele conditii generale limitative: .continutul acestui raport. Intrucat piata. relatii publice. corespunzatoare la 31.se presupune ca utilizarea terenului si a constructiilor corespunde cu hotarele descrise si nu exista alte servituti. conditiile de pe piata se pot schimba. valoarea de piata poate fi incorecta sau necorespunzatoare la un alt moment. .

informatii cu privire la situatia juridica a societatii comerciale si a proprietatilor detinute. SURSELE DE INFORMATII Sursele de informatii care au stat la baza intocmirii prezentului raport de evaluare au fost: . Valorile estimate de catre evaluatori sunt valabile la data prezentata in raport si inca un interval limitat de timp dupa aceasta data. 6 .lista activelor imobilizate detinute de catre firma. 1. Opiniile evaluatorilor trebuiesc analizate in contextual economic general in care are loc operatiunea de evaluare.1. . respective cumparatorului. RESPONSABILITATEA FATA DE TERTI Prezentul raport de evaluare a fost realizat exclusive pe baza informatiilor furnizate de catre client. destinat numai scopului precizat si numai pentru uzul clientului si partea implicate in tranzactie.9. .informatii existente in literatura de specialitate privind piata de profil si evolutia acesteia.alte informatii necesare existente in bibliografia de specialitate. Daca acesta se modifica in viitor evaluatorii nu sunt responsabili decat in limita informatiilor valabile si cunoscute de acestia la data evaluarii. corectitudinea si precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestuia. . Acest raport de evaluare este confidential. . in care conditiile specifice ale pietei nu sufera modificari semnificative care afecteaza opiniile estimate.informatii privind starea actuala a proprietatilor detinute.8. .bilanturile contabile pe ultimii doi ani (2005-2006).

11% . astfel ca. polipropilena. fiind apreciate pe piata romaneasca cat si in 25 de tari din patru continente.1. polistiren.2006 capitalul social al Societatii era de 5. tuburi pentru instalatii electrice tevi pentru apa si fluide cu actiune necoroziva asupra PVC Produse injectate (din polietilena. 2.2. PLASTICA S.) • • articole sanitare si de menaj articole de voiaj. Este inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. si-a diversificat continuu fabricatia. Sediul social este in Bucuresti. tuburi etc.178 lei. detinand certificatul de inregistrare fiscala . GENERALITATI 2. cabluri electrice.00% Ghesaf SRL – 7. Societatea are in intregime capital privat.2. in prezent. Str.1.12. Sector 2. La data de 31. furtune.A pune la dispozitia clientilor sai urmatoarele : Prelucrate PVC (policlorura de vinil) • • • granule PVC pentru incaltaminte. fiind format din 685. Infiintata in 1957.1.89% Finnoe Company Ltd. birou si gradina 7 . are peste 50 de ani de experienta in domeniul prelucrarii materialelor plastice.persoane fizice. – 14.1.828. PLASTICA S.A.5 lei/actiune.A.cod fiscal R1234. categoria II.. nr…. …….. tevi. J40/123/1990. produsele sale se adreseaza unei game foarte largi de utilizatori atat industriali cat si casnici. s-a infiintat in actuala structura in anul 1990.C. PREZENTAREA DATELOR – ANALIZA DIAGNOSTIC 2. poliamide. OBIECTUL DE ACTIVITATE PLASTICA S. poliacetal etc.76.668 actiuni cu valoarea nominala de 8. SCURT ISTORIC PLASTICA S.A. Stuctura capitalului social este urmatoarea: . S.Alte persoane juridice – 2% Societatea este cotata la Bursa de Valori.

) articole industriale (componente auto. husare paleti.contractul de societate. . latimi pana la 6 m pentru : folii solarii. cutii etc. benzi avertizoare saci (inclusiv in role) pungi si sacose clisee flexografice din fotopolimeri pentru imprimari pe folie (polietilena.) Prelucrate din polietilena • folii coextruse in trei straturi. folii termocontractibile pentru baxare bauturi. produse chimice. folii pentru instalatii de ambalare tip FFS. suflate si termoformate SDV-uri pentru linii de extrudere piese de schimb pentru echipamente specifice prelucrarii maselor plastice reparatii matrite Prin experienta. carcase acumulatori. 2. Dreptul comercial In acest domeniu. profesionalismul si motivarea angajatilor sai. . folii de laminare cu proprietati controlate pe straturi. prin tehnologiile si utilajele de care dispune. . b.• • ambalaje (navete. s-a constatat corectitudinea si completitudinea informatiilor cuprinse in actele puse la dispozitie de catre societate. conserve. Dreptul civil 8 . hartie. ASPECTE JURIDICE Diagnosticul juridic are drept scop verificarea aspectelor juridice legale privind activitatea firmei. folii termocontractibile. au fost verificate urmatoarele documente: .statutul si modificarile ulterioare infiintarii.registrul adunarii generale a actionarilor. Realizarea acestuia presupune analiza elementelor specifice din urmatoarele domenii: a.Sectia Scularie Matriterie • • • • matrite pentru produse injectate. materiale de constructii. huse termocontractibile.2.registrul actionarilor si registrul actiunilor. casti de protectie etc. prin controlul atent aplicat produselor sale .are capabilitatea tehnica si umana de a satisface cele mai exigente cerinte ale clientilor sai. folii cu bule. In urma verificarilor. carton • • • • Matrite . polipropilena). detergenti.

contractele individuale de munca. diverse bunuri de larg consum . . .contracte de asigurare.contractele colective de munca. d. . . .litigii privind contractele comerciale.contractele de inchiriere existente pentru anumite spatii detinute de societate. datate si semnate de persoanele autorizate.societatea are in derulare un imprumut in valoare de 680. De asemenea. 192/2006.societatea este proprietara tuturor terenurilor si cladirilor inregistrate in patrimoniu. Prest S.societatea are in derulare litigii legate de incasarea creantelor de la clienti.dreptul de proprietate asupra terenurilor. Societatea distribuie en-detail produse finite de natura bunurilor de larg consum si prin magazinul propriu. modul de plata. . termenul de plata.dreptul de proprietate asupra constructiilor. Contractele sunt negociate de cele doua parti. servicii. contracte de asigurare in virtutea legii pentru mijloacele de transport. etc. . .vanzarea en-gros a produselor finite se efectueaza in baza contractelor incheiate intre societate si beneficiar. un spatiu de 300 mp pe o perioada de 1 an. . materiale si servicii se efetueaza pe baza contractelor incheiate intre furnizor si societate. In urma analizei documentelor amintite mai sus. . . societatea isi asigura marfa in timpul transportului catre beneficiar. 9 . . Dreptul muncii Au fost analizate urmatoarele documente: . Suma acestora nu este semnificativa in cadrul soldului de clienti.contracte de vanzare a produselor finite. . Imprumutul are termenul de rambursare 18 luni si un termen de gratie de 6 luni.aprovizionarea cu materii prime.C.dreptul de proprietate asupra imobilizarilor necorporale de natura brevetelor.contracte de achizitii de materii prime. Contractul se prelungeste in mod automat daca nici una din parti nu solicita intrerupera contractului. modul de transportare.A. marcilor inregistrate.societatea este intregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci pentru urmatoarele produse: profile de material plastic. materiale.imprumuturile primite. cuprinzand prevederi specifice legate de cantitatea si calitatea marfii. a garantiilor constituite.exista Contractul nr. .societatea a incheiat contracte de asigurare impotriva incendiilor pentru cladiri. prin care societatea inchiriaza S. compounduri utilizate in industria conductorilor electrici. Acestea sunt numerotate. .regulamentul de ordine interioara. .000 de EURO contractat cu BRD Societe Generale.societatea nu are litigii in ceea ce priveste furnizorii.Au fost analizate si verificate actele si contractele privind: . termenul de livrare. au fost constatate urmatoarele: . etc. . licentelor.

. Dreptul mediului Societate este in posesia certificatului de mediu care atesta modul ecologic de derulare a activitatii de productie.mijloacele fixe care nu mai pot fi utilizate in viitor datorita schimbarilor intervenite in structura productiei. de maternitate. . stocul de materii prime este foarte strict dimensionat.anumite mijloace fixe de natura constructiilor speciale (silozuri construite in scopul stocarii unor mari cantitati de materii prime. stadiul lor in raport cu graficele de executie. protectia muncii. .3.informatiile din cartile de munca sunt actualizate trimestrial in ceea ce priveste salarizarea si incadrarea personalului. . expertul tehnic a analizat urmatoarel aspecte: .posibilitatile pe care le are societate de a-si asigura utilitatile necesare pentru desfasurarea normala a activitatii. a tehnologiilor de fabricatie a produselor. precum si a organizarii productiei si a muncii.posibilitatile de utilizare in viitor. 10 . in legatura cu activele fixe incluse in patrimoniul societatii. ASPECTE OPERATIONALE Diagnosticul operational presupune o analiza detaliata a factorilor tehnici de productie. e.investitiile in curs sunt destinate in special instalarii unei noi linii de fabricatie pentru produsele de larg consum. conditiile pentru care s-a facut aceasta si perspectivele de punere in functiune. gradul de uzura fizica. In prezent. .persoanele ce asigura managementul societatii precum si alte persoane ce deservesc compartimentele administrative societatii beneficiaza de contracte individuale de munca. facand inutila existenta acestor silozuri. .starea de functionare a masinilor. Astfel. Contractul colectiv de munca se negociza annual. In urma analizelor efectuate au rezultat urmatoarele: .utilajele au o stare de uzura avansata.incadrarea mijloacelor fixe pe categorii este corecta. utilajelor.performantele acestora in raport cu cele care se produc pe plan mondial. precum si a celor pe care le foloseste fara a fi proprietatea ei.personalul direct productiv si de intretinere beneficiaza de contractul colectiv de munca pentru reglementarea diferitelor aspecte legate de salarizare.In urma analizei efectuate au fost identificate urmatoarele aspecte: .oportunitatea trecerii in conservare a unor active fixe. majoritatea fiind fabricate in anii ’70.valoarea investitiilor in curs de executie. 2. posibilitatile de finalizare si influenta lor asupra potentialului tehnico-productiv sau a prestatiilor de servicii. . . gradul de dependenta fata de utilitatile furnizate de regiile autonome sau companiile de profil. etc. concediile de odihna. Acest fapt sporeste costul de intretinere si are implicatii nefavorabile asupra productivitatii muncii. . Investitia nu se refera doar la achizitia echipamentelor ci si la amenajarea cladirii in care va fi montata instalatia.nu exista litigii de munca. . . . aceasta fiind modalitatea de lucru inainte de 1989) nu mai sunt utilizate in actualele conditii de derulare a activitatii. de boala. iar duratele de amortizare sunt in conformitate cu prevederile legale.

. gradul de utilizare a capacitatii de productie este prezentat in tabelul de mai jos: 2006 U.concordanta intre situatia din teren si planurile de constructie. tuburi. folie) Profile PVC Fotopolimeri kg ml mii buc mii buc mii buc buc kg ml kg 294. sacose.393 2.614 1.413 99.4% 1.8% 48.500 3. Cantitati realizate Capacitatea de productie anuala 350.583 1. .945 2.537.760 Pondere valoare Valoare de inventar ramasa [lei] 29.7% Teren Constructii Echipamente tehnologice Aparate de masura si control 11 .205 367.393 3. Ponderea masinilor si a utilajelor in total active fixe: Ma sin i si utilaje *100 Total active fixe Ponderea masinilor si utilajelor existente in cadrul activelor fixe detinute de S.4% 2.051.000 1. pungi.371 154. apa si canalizarea sunt asigurate de regiile si companiile nationale de profil.488 259 b. .C. asa cum rezulta din tabelul de mai jos: Pozitie activ fix Valoare de inventar [lei] 2. expertii tehnici au constatat urmatoarele: .utilitatile necesare derularii activitatii.stadiul derularii investitiilor in curs este in concordanta cu graficul de constructie prevazut. Gradul de utilizare a capacitatii de productie: Pr oductia obtinuta *100 Capacitatea de productie In cazul societatii Plastica.587 36. Caracterizarea sintetica a potentialului tehnic se efectueaza prin intermediul urmatorilor indicatori: a. compounduri) Bunuri de larg consum Auto Industriale Navete Confectii (saci.112 868 1.200 2.633 1.0% 0. profile.000 2.188.733..9% 51.592 Pondere valoare ramasa 41.5% 7.M.cladirile dinincinta societatii si-au pastrat destinati pentru care au fost construite.200 1. gazul metan. cum ar fi energia.000 25.000 500 Gradul de utilizare a capacitatii de productie 84% 80% 72% 78% 82% 91% 97% 74% 52% Granule Sudate (tevi.structura de rezistenta a unor cladiri nu a fost afectata de seisme.054 20.1% 14.500 160. Plastica rezulta din structura imobilizarilor corporale. Utilitatile de natura aburului si aerului comprimat sunt asigurate de catre intreprindere prin intermediul instalatiilor specifice. In ceea ce priveste cladirile.188.

Gradul de reinnoire a activelor fixe: Valoarea _ mijloacelor _ fixe _ noi * 100 Valoarea _ de _ inventar Achizitiile de mijloace fixe fectuate in anul de baza sunt prezentate in tabelul de mai jos: Imobilizari corporale Valoare de inventar [lei] 3.855 12.583 1.2% 100% Se observa ca.672 41. birotica Total Valoare de Amortizare Grad de uzura inventar [lei] [lei] 3.659 15.826 65% 99.124.230.1% 0.313.674 Pondere mijloace fixe noi 0% 1% 6% 7% 71% 1% Constructii Echipamente tehnologice Aparate de masura si control Mijloace de transport Mobilier.760 227.413 683.124.384 8. ponderea mare a trenurilor si constructiilor.285 5.8% 0. pondrea valorii ramase nu este decat 7%.051. Se observa de asemenea.507 5.4%. Gradul de uzura a activelor fixe: Amortizarea cumulata *100 Valoarea de inventar Gradul de uzura al mijloacelor fixe este przentat in tabelul de mai jos: Imobilizari corporale Constructii Echipamente tehnologice Aparate de masura si control Mijloace de transport Mobilier.3% la valoare ramasa.733. d. birotica Total valoare ramasa 227.897 Achizitii mijloace fixe [lei] 11. 12 .855 12. reprezentand 81% la valoare de inventar si 90.837 1.897 136.760 63. birotica Total Se observa ponderea ponderea redusa a mijloacelor fixe achizitionate in anul curent in raport gradul de uzura ridicat al mijloacelor fixe din patrimoniul societatii.167 63% 227. Se remarca de asemenea ca gradul de uzura al echipamentelor de de productie nemijlocita este de peste 60%.285 5.855 12.551 9.583 1. desi ponderea echipamentelor la valoare de inventar in total active fixe este de 14.378 32% 1.413 99.082.453 60% 23% 41% Se observa ca gradul general de uzura este de 41%.285 7.303 2.196.958 5.2% 100% 91.733. c.051.291 3.778 2.Mijloace de transport Mobilier.

4. structura si comportamentul. .personal tehnic-ingineresc (ingineri. indirect productivi. pe de o parte dimensiunea. dupa principalele categorii de salariati se pot avea in vedere urmatoarele categorii: . In cazul societatii analizate. numarul scriptic de salariati a fost de 602 persoane.46 1. fiind inferior numarului maxim de salariati. ceea ce denota o politica sanatoasa de personal. care se stabileste prin adaugarea la numarul mediu de salariati a numarului mediu de colaboratori angajati pe baza de conventie civila. In cazul societatii analizate. numarul mediu de personal angajat cu contract de munca si conventie civila a fost de 603 persoane.personal de administrare si conducere. In prezent numarul de salariati este de 602. parametrii de calcul al numarului maxim de personal sunt urmatorii: Nr mediu de personal prevazut pentru perioada respectriva (N0) Indicele de crestere a cifrei de afaceri (Iq) Indicele de cresterea preturilor in anul de baza Cresterea reala a cifrei de afaceri Numarul maxim de personal 672 602 1. In cazul societatii analizate. b.309 1. N max = unde: N0 * Iq 100 Iq=indicele volumului de activitate exprimat prin cifra de afaceri N0= numarul mediu de personal prevazut pentru perioada respectiva. Numarul mediu de personal (cu contract de munca sau conventie civila). iar pe de alta parte eficienta potentialului uman. care se determina ca o medie aritmetica simpla a numarului zilnic de salariati. Numarul maxim de personal.2. Structura resurselor umane poate fi apreciata pe baza urmatoarelor criterii: a.muncitori (direct productivi. ASPECTE LEGATE DE RESURSELE UMANE In diagnosticarea resurselor umane ale unei firme in vederea evaluarii se impune folosirea unui sistem de indicatori privind. Dimensiunea potentialului uman poate fi caracterizata prin urmatorii indicatori: a. maistri). c. de deservire generala).12 Rezultand un nivel de maxim 672 persoane ce ar trebui sa fie salarizate. Numarul mediu de personal (cu contract de munca). . care reprezinta limita superioara stabilita in functie de volumul efectiv de activitate si productivitate a muncii prevazuta. tehnicieni. 13 .

intre 31-40 de ani. dar si de eforturile de stabilizare a personalului. intre 15-20 ani. dupa vechimea in intreprindere personalul se poate structura in urmatoarele grupe: sub 1 an. In cazul societatii Plastica. In cazul societatii Plastica. intre 6-10 ani. intre 11-15 ani. grupele de vechime a salariatilor sunt prezentate in tabelul de mai jos: Grupa de vechime sub 1 an 2-5 ani 6-10 ani 11-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Total Numar scriptic 20 50 100 272 150 10 602 Pondere 3% 8% 17% 45% 25% 2% 100% Structura personalului societatii analizate denota incercarea societatii de a stabiliza personalul. angajara masiva la un moment dat a tinerilor.In cazul societatii analizate. c. Structura personalului dupa varsta a societatii Plastica este prezentata in tabelul de mai jos: Grupa de varsta Pana la 30 de ani Intre 31-40 de ani Intre 41-50 de ani Peste 50 de ani Total Numar scriptic 150 230 142 80 602 Pondere 25% 38% 24% 13% 100% Din datele prezentate. personalul poate avea diferite nivele de pregatire: superior. b. rezulta o structura echilibrata a personalului pe categorii de varsta. intre 41-50 de ani. Analiza structurii dupa vechime si evolutia sa in timp poate furniza informatii cu privire la strategia angajarilor efectuate de intreprindere. Astfel. limitand fluctuatiile mari de salariati. intre 2-5 ani. personalul se poate grupa astfel: pana la 30 de ani. situatia este prezentata in tabelul de mai jos: Categorie de salariati Muncitori Personal tehnic-ingineresc Personal de administrare si conducere Total Numar scriptic Pondere 482 77 43 602 80% 13% 7% 100% Se observa structura echilibrata a personalului pe categortii de pregatire. profesional. dupa modalitatile de calificare . Un dezechilibru accentuat in structura dupa varsta a personalului poate sa dauneze echilibrului psiholigic al intreprinderii. dupa varsta. mediu. structura calificarii personalului este urmatoarea: 14 . d. franeaza posibilitatile acestora de promovare. peste 50 de ani. In mod normalstructura dupa vechime trebuie sa fie echilibrata. peste 20 ani. manifestandu-se astfel o politica de formare a personalului.

3% 1.7% 5. parametrii circulatiei fortei de munca sunt prezentati in tabelul de mai jos: Intrari personal Iesiri personal Total salariati Coeficientul intrarilor Coeficientul iesirilor Coeficientul miscarii totale 20 10 602 3. Indicatori de conflictualitate In cazul in care conflictualitatea a luat forme colectiv se impune urmarirea urmatorilor indicatori: .Grupa de calificare Superioara Medie Profesionala Total Numar scriptic 20 432 150 602 Pondere 3% 72% 25% 100% Datele prezentate denota o structura corespunzatoare a personalului pe categorii de pregatire. Comportamentul personalului poate fi analizat prin prisma urmatorilor indicatori: a. Indicatorii circulatiei fortei de munca I N E Coeficient ul plecarilor = N Coeficient ul int rarilor = Coeficient ul miscarilor totale = I+E N in care: I= numarul total al intrarilor de personal in cursul perioadei analizate E=numarul total al iesirilor de personal N=numarul mediu de personal In cazul societatii Plastica .numarul de greve 15 . reflectand preocuparea societatii pentru stabilizarea numarului de salariati.0% Se observa fluctuatia scazuta a personalului in anul de baza. Gradul de utilizare a timpului maxim disponibil Gu = Timpul efectiv lucrat Timpul max im disponibil b. c.

In calitate de efect se pot avea in vedere: cifra de afaceri. In cazul societatii Plastica.033.025 16 .numarul de zile ale grevei -gradul de importanta al grevei la nivel de intreprindere: Numar _ de _ grevisti Numar _ total _ de _ salariati Numar _ de _ zile _ de _ greva .gradul de intensitate al grevei: Numar _ de _ grevisti In cazul societii Plastica.productivitatea medie zilnica : W z = CA Tz . relatiile de calcul sunt urmatoarele: . productia exercitiului.949.717. nu au existat forme colective de conflict in ultimii 3 ani.248 602 51. indicatorii de productivitate a muncii in ultimii doi ani sunt prezentati in tabelul de mai jos: 2006 in preturi comparabile 2007 [lei] 21.304 24.145 2006 [lei] 2007 [lei] Cifra de afaceri Numarul de personal Productivitatea medie anuala pe o persoana 30.970 592 42. In cazul determinarii productivitatii muncii pe baza cifrei de afaceri. Pentru a urmari dinamica productivitatii muncii la nivel de intreprindere. construiti ca raport efect/efort. In calitate de efort se pot folosi indicatorii: numarul mediu de personal.productivitatea medie orara: W h = in care: CA Th CA = cifra de afaceri N = numarul mediu de personal TZ= timpul total de munca exprimat in zile Th= timpul total de munca exprimat in ore Pentru corecta apreciere a evolutiei productivitatii muncii in dinamica se impune operarea cu indicatori valorici de exprimare a efectului evaluat in preturi comparabile. in functie de specificul activitatii societatii.. precum si a comparatiei cu alte firme din aceeasi ramura de activitate se folosesc indicatori valorici. timpul total de munca exprimat in zile sau timpul total de munca exprimat in ore. Analiza eficientei utilizarii resurselor umane se realizeaza cu ajutorul sistemului de indicatori de reflectare a productivitatii muncii. veniturile de exploatare sau valoarea adaugata.productivitatea medie anuala pe o persoana: Wa = CA N .

b. Criterii de performanta a echipei manageriale Criteriile de performanta pe baza carora se poate analiza activitate manageriala sunt prezentati in cele ce urmeaza: 1.178 21% 3.248 3.590 10. La sfarsitul exercitiului financiar.investitii * 100 Fond de rulment Fondul de rulment = active circulante-datorii pe termen scurt 17 . profitabilitatea actiunilor rezulta in conformitate cu tabelul de mai jos: Dividende [lei] Prelevari din profit pentru dezvoltare [lei] Capital social [lei] Profitabilitatea actiunilor 308.244. Varsta acestora este cuprinsa intre 40 si 50 de ani. Echipa manageriala a fost numita la conducerea societatii pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor. ASPECTE MANAGERIALE a.Timpul de munca exprimat in zile Productivitatea medie zilnica pe o persoana 252 167 252 202 2. pt .000 5. rata profitului rezulta dupa cum urmeaza: Cifra de afaceri [lei] Profitul brut [lei] Rata profitului 30.717. Prezentara echipei manageriale Managerii societatii Plastica sunt persoane ce au o vechime in firma cuprinsa intre 15-20 de ani. echipa manageriala este premiata cu o cota din profitul anului. dezvoltare + amortizare − ch .6% 2.5. Rata profitului = Pr ofitul brut * 100 Cifra de afaceri In cazul societatii Plastica.828. Profitabilitatea actiunilor = Dividende + prele var i din profit pentru dezvoltare * 100 Capital social In cazul societatii Plastica. Potentialul de dezvoltare/crestere = unde : Pr ele var i din profit pt .250.550 1. Managerii societatii au cote de actiuni nesemnificative in cadrul structurii actionariatului.

609.227 5.1. piata de desfacere a produselor intreprinderii si piata ei de aprovizionare.In cazul societatii Plastica. 2. Perioada de rambursare a obligatiilor pe termen scurt (zile) = Soldul obligatiil or * 365 Cifra de afaceri Perioada de recuperare a creantelor rezulta in conformitate cu datele inscrise in tabelul de mai jos: Soldul obligatiilor [lei] Cifra de afaceri [lei] Perioada de rambursare a obligatiilor pe termen scurt [zile] 2. rotatii) = Cifra _ de _ afaceri Total _ stocuri 30.227 30. potentialul de dezvoltare este determinat dupa cum se prezinta in tabelul de mai jos: Prelevari din profit pentru dezvoltare [lei] Amortizare [lei] Cheltuieli pt investitii [lei] Prelevari din profit pt dezvoltare+amortizare-ch pt investitii [ lei] Active circulante [lei] Datorii pe termen scurt [lei] Fond de rulment [ lei] Potential de dezvoltare/crestere 1.248 3.250.6.674 1.527 29.000 285.717. Perioada de recuperare a creantelor (zile) = Soldul creantelor * 365 Cifra de afaceri Perioada de recuperare a creantelor rezulta in conformitate cu datele inscrise in tabelul de mai jos: Soldul creantelor [lei] Cifra de afaceri [lei] Perioada de recuperare a creantelor [zile] 1.058.636.5% 4.694.717.754 2.078 10 Tabelul urmator contine parametrii si rezultatul calculului rotatiei stocurilor.636.153.6.248 31 6.115 41. ASPECTE COMERCIALE Diagnosticul comercial vizeaza operatiunile de vanzare-cumparare. Cifra de afaceri [lei] Total stocuri [lei] Nr rotatii 2.642 30. Rotatia stocurilor (nr.717. Analiza evolutiei vanzarilor 18 .441 7.493.248 19 5.

2.244 227.0% 2006 30. veniturile financiare. Analiza structurala a vanzarilor pe produse si piete de desfacere Vanzarile unei intreprinderi se impun a fi studiate de catre evaluator pe produse sau grupe de produse omogene.717. Indicele de crestere supraunitar denota o crestere reala a vanzarilor.2% 0.6. 2.3% 0.304 32. . Cardinal Bucuresti. productia de imobilizari.8% 100. detine in prezent un segment de circa 65-70% din piata interna de garnule PVC.033.483 166.0% Piata interna Piata externa Cifra de afaceri Se observa ponderea covarsitoare a pietei interne fata de cea externa. ceea ce este definit ca fiind cifra de afaceri.033.In activittea de evaluare a unei firme intereseaza vanzarile de bunuri. care formeaza obiectul activittii.304 Pondere 2005 99. Cifra de afaceri. 19 . pe cand. atunci cand este exprimata in unitati monetare curente. Situatia pietelor de desfacere este prezentata in tabelul de mai jos: 2005 20.866. Relatia de calcul a cifrei de afaceri in preturi comparabile este: CA reala = CA in preturi curente *Indicele mediu al preturilor In cazul societatii Plastica evolutia cifrei de afaceri in preturi comparabile rezulta din tabelul de mai jos: 2005 Cifra de afaceri in preturi curente Cifra de afaceri in preturi comparabile 21. Teroplast Bistrita.C.248 146% 35.717.004 30. Ponderile se pastreaza mare parte de la un an la altul. respectiv evaluara ei in preturi comparabile. in preturi comparabile indicele de crestere este de 108%. tinand seama in acelasi timp de pietele unde se desfac acestea.328 2006 Indicele de crestere a CA 30. numarul concurentilor in acest domeniu fiind relativ redus si anume: .821 21.pe piata interna: Oltgrup Ramnicu Valcea.062.101 108% Se observa ca.490. Plastica S. cifra de afaceri creste cu indicele de 146%.pe piata externa: Bogrochem Ungaria si Severe Italia. S. Ponderea cea mai mare in cifra de afaceri o detine vanzarea granulelor PVC. Scopul acestui mod de analiza a cifrei de afaceri il reprezinta necesitatea furnizarii de informatii pentru fundamentarea proiectiilor in perioada de previziune. lucrari si servicii. In categoria vanzarilor nu se include veniturile din productia stocata. Aceasta structura de productie raspunde cererii pietei de desfacere.248 Pondere 2006 99. pe care o regasim in contul de profit si pierdere este evaluata in unitati monetare curente.7% 100.A. Pentru o corecta apreciere a performantelor comerciale ale firmei in timp se impune corectarea acesteia cu indicele preturilor domeniului de activitate.507.

7% 2.2% 5.6% 2. In cazul societatii Plastica. ambalaje.5% 6.8% 1. produse auto.3% 4.0% 7.4% 0.clientii traditionali ai societatii acopera diverse grupe de produse: granule PVC.2% 6.nici un client nu detine o pondere majoritara in cifra de afaceri.1% 1. produse sudate.6.7% 0.1% 2. Durata medie de imobilizare a creantelor se determina in conformitate cu urmatoarea relatie: n ∑ Sd Di = i =1 n i *T i ∑ Rd i =1 in care: T = perioada de analiza exprimata in numar zile.6% 7.3% 2.0% Pondere 2006 7.4% 4. .0% 6.4% 3.5% 4.6% 3.3% 7.exista un numar insemnat de clienti cu care Plastica are relatii comerciale traditionale.3% 3. Analiza clientilor intreprinderii Analiza vanzarilor din perspectiva clientelei urmareste in primul rand evolutia structurala a cifrei de afaceri pe clienti. ∑ Sd ∑ Rd i i = suma soldurilor debitoare ale conturilor de creante = suma rulajelor debitoar ale conturilor de creante 20 .9% 6.5% 2. etc.4% 3.9% 0.3% 1.3% 2.3% 6.2% 7.3. In formularea concluziilor este necesar sa se tina seama de pozitia intreprinderii intr-un lant al interconditionarii fabricatiei si consumului unui produs. ORADEA ROCAR SA FRIGOCOM SA BUCURESTI ELECTROPLAST SA ACUMULATORUL PIRELLI CABLURI SI SISTEM ICME ECAB SA ZAREA SA Alti clienti Cifra de afaceri Pondere 2005 7.5% 2.7% 3.9% 100.6% 100.0% Analizand tabelul anterior.2% 6.0% 3.1% 2. principalii clienti sunt prezentati in tabelul de mai jos: Principalii clienti DACIA PITESTI ROLAST SA ARPECHIM SA PITESTI DETERGENTI SA SC (P&G) DAEWOO AUTOMOBILE ROMANIA OLTPLAST SA TRANSCHIM SA ROM CABLU SRL COMPA SIBIU SA NAPOCHIM SA ARO SA IPROEB PLASTOR SA.9% 17.6% 2.2. se pot evidentia urmatoarle aspecte: . .7% 1.5% 2.8% 22.6% 5.

Se remarca ponderea relativ importanta a furnizorului de energie electrica.durata medie de utilizare a surselor atrase reprezentate de obligatiile fata de furnizori.Cehia 7. Termenii contractuali.aprecierea dependentei fata de anumiti furnizori si care sunt implicatiile gradului de dependenta determinat.4% Total achizitii 100. .515.142 365 15.4% S.5% 0.3% 2.181. lista principalilor furnizori este prezentata in tabelul urmator: Principalii furnizori Pondere 2005 Pondere 2006 SNP PETROM S.7% ARPECHIM OLTCHIM S. Cu toate ca principalul furnizor detine 20% din achizitii.0% ELECTRICA 6.structurarea furnizorilor. .2% 9.5% Alti furnizori 45.Italia 0.0% 43. CHEMOTRADE SRL TG.0% 100.8% OMYA HANDELSGESELLSCHAFT SRL 1.0% Se remarca existenta unui furnizor semnificativ – Arpechim.MURES 2.analiza numarului de furnizori pentru un tip de resursa aprovizionata si a calitatii aprovizionarilor.6.A.4. 21 .gruparea acestora in furnizori de utilitati si furnizori de materii prime si materiale. 2. evitandu-se o eventuala sincopa in relatiile cu Arpechim.7% 0. costurile de transport reduse si calitatea materiei prime sunt principalele motive pentru car Plastica prefera acest furnizor in detrimentul celor externi.-SUCURSALA 20. precum si a transportatorului – SNCFR.0% EXXONMOBIL CHEMICAL CENTRAL 2.In cazul societatii Plastica.ce detine aproximativ 20% din totalul achizitiilor anuale.6% 8.0% SCHIAVI .8% 3. aceasta fiind mai mica de o luna.A. durata de imobilizare a creantelor este determinata in conformitate cu tabelul de mai jos: Sdi [lei] Rdi [lei] T [zile] Di [zile] 1.29 Se observa o buna viteza de incasare a clientilor. societatea se afla in legaturi comerciale si cu alti producatori externi de materii prime si materiale. 9.242 36. .3% SNTFM (CFR) CENTUL COM. in special a celor de materii prime si materiale in functie de cantitatea si valoarea aprovizionarilor.8% AKZO NOBEL-ELVETIA 2.0% 1.8% 1. .8% 6. Analiza furnizorilor intreprinderii Piata de aprovizionare a firmei reprezinta un punct semnificativ in diagnosticul comercial pentru evaluare.4% DEZA . Principalele aspecte urmarite de evaluator vizeaza: .8% HCI CHEMICALS ROMANIA SRL 0.C. 1.3% 2.1% 20. In cazul societatii Plastica. Dependenta de acest furnizor este explicata prin faptul ca acesta este unicul producator intern de materie prima necesara productiei.

472 5.7.Dec.693.385 31.613.Durata medie de utilizare a surselor atrase reprezentate de obligatiile fata de furnizori (Df) se determina pe baza urmatoarei relatii: n ∑ Sc Df = in care: i =1 n i *T i ∑ Rc i =1 = suma rulajelor creditoare ale conturilor de furnizori In cazul societatii Plastica.472 5.2005 3. patrimoniul net reprezinta averea intreprinderii la o anumita data.243.284 22 .rolul de sintetizare a concluziilor rezultate din celelalte piese de diagnostic. fapt benefic asupra fluxului de numerar. reflectand activele firmei negrevate de datorii la un moment dat.443 124.433 2.278. durata de achitare a datoriilor fata de furnizori este calculata in conformitate cu tabelul de mai jos: i ∑ Sc ∑ Rc i = suma soldurilor creditoare ale conturilor de furnizori Sci [lei] Rci [lei] T [zile] Df [zile] 1.079.1.241 17.042.393 3. .393 3.472 5.74 Se observa ca durata de achitare a datoriilor este mai mica de o luna.Dec.Dec.941 3.FINANCIARE Unul dintre cele mai importante demersuri realizate in vederea finalizarii raportului de evaluare a intreprinderii vizeaza diagnosticul economico-financiar .rolul de asigurare a coerentei in cadrul relatiei diagnostic si aplicarea metodelor de evaluare. De asemenea.443 124. 2. se observa ca durata de achitare a datoriilor este mai mare fata de durata de incasare a creantelor.433 2.289 4.514 7.2005 4.393 3. Diagnosticul patrimoniului net Patrimoniul net se determina ca diferenta dintre activele totale si datoriile totale ale intreprinderii. In esenta.511 2.7.479.Dec.708 28.512 365 21.042. Determinara patrimoniului net al intreprinderii Plastica s-a efectuat in conformitate cu tabelul de mai jos: PRETURI ISTORICE PRETURI COMPARABILE 31.188.188. Acest are un rol cheie in procesul de evaluare datorita rolului jucat in cadrul raportului si anume: .045 31.2006 3.243.544 124.284 -31% -29% -34% -29% -32% Variatii Pozitii bilantiere IMOBILIZARI NECORPORALE Terenuri Imobilizari corporale nete Imobilizari in curs IMOBILIZARI CORPORALE 31. 2.710.2006 3. ASPECTE ECONOMICO .188.708.

944. semnificand o imbunatatire a pozitiei fata de furnizorii societatii.515.497.disponibilitatile au avut o crestere spectaculoasa.078 1.219 1.153.7.423.371.425.687.009) (9.985) (1.460 8.545.770 - 506.754 (2. cresterea nivelului clientilor inseamna si o crestere a volumului vanzarilor.582. fapt ce duce la amplificarea capacitatii de plata si la posibilitatea onorarii la timp a obligatiilor intreprinderii.497.400 2.875) (10.723 4.989.714.694.525 84.582.545. sa remunereze actionarii si sa asigure rambursarea imprumuturilor.405.033 7.315 5.2.033 3.013. 2.stocurile au scazut cu 5%.033 7.RISC SI CHELT.155) (10.nivelul clientilor neincasati a crescut cu 6%. CONTURI DE REGULARIZARE TOTAL ACTIV NET Capital social Rezerve Profit/pierdere Repartizarea profitului Provizioane CAPITAL PROPRIU 506.178) (4.465) 11.datoriile pe termen scurt au scazut cu 18%.447 3. ceea ce denota o buna valorificare a productiei realizate.648.425) (11.864) (1.497.120.194 (3.218) 1.828.652 1.944.932.497.425. CAF reprezinta in esenta fluxul potential de lichiditati aferent intregii activitati a firmei. prin incorporarea diferentelor din reevaluarea imobilizarilor corporale. fapt ce semnifica o o accelerare a vitezei de rotatie a activelor circulante.425) Evolutia componentelor activului net are la baza urmatoarele observatii: .770) 1.178) (4.648.427.Imobilizari financiare TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE Stocuri Clienti Alte creante Disponibilitati TOTAL ACTIVE CIRCULANTE Datorii pe termen scurt Credite TOTAL OBLIGATII PROV.400 2.747 - -29% -32% -5% 6% -20% 69% 17% -18% -18% -64% -8% 142% -48% 37% 37% -8% (8.247) (2. .596.930.777) (5.033 3.332 5.747) 2. fiind diferenta intre veniturile monetare totale (care presupun incasari) si cheltuielile monetare totale (care presupun plati). Diagnosticul capacitatii de autofinantare Capacitatea de autofinantare (CAF) este formata din ansamblul surselor interne de finantare generate de activitatea intreprinderii.583) 10. .792 (2.011.777) (2. de 69%.944.425 (5.242 94.319.754 (2.170) (6.747 - 712.120.875) (2.583) 10.753. .302) (3.648.315 5.302) (15.371.324 1.753.944. sumele se incadreaza in termenele contractuale si nu reprezinta intarzieri la plata a clientilor.669.247) (2.515. .658 1.242 94.932.155 (1.229 2. .232.425 (5.747) 2.218 - 506.078 1.991) 8.694.317 118.565 6.873) (10.873 (2.777) (5. Diferenta dintre CAF si profitul net est determinat de veniturile si 23 .153.capitalul social a crescut pe seama rezervelor.359.669.412.828.930.734.777) (2.variatia activelor imobilizate s-a facut exclusiv pe baza amortizarii anuale. surse necesare pentru a se autofinanta si pentru a asigura capacitatea de a distribui dividende actionarilor.648. Rolul principal al CAF este de a permite intreprinderii sa mentina si sa dezvolte potentialul tehnico – productiv. Cresterea disponibilitatilor in cont a fost prevazuta de conducerea societatii si pentru aplicarea programului investitional din anul urmator.

amortizare.753. trezoreria neta Fondul de rulment: FR = capitalul permanent .770 278.Tp in care: Ta = trezoreria de activ. 1 2 3 4 5 6 Indicatori Capital propriu Datorii pe termen mediu si lung Capital permanent (1+2) Active imobilizate FOND DE RULMENT (3-4) Active circulante 2005 [lei] 8.687.).425 10.115 592 2.120.934.497.155 8. In cazul societatii Plastica.120.130.925 4.7. Trezoreria neta se poate stabili in doua moduri: Tn = FR – NFR Tn = Ta .229 2. In situatia in care este negativa. Tp = trezoreria de pasiv.033 4. In cazul societatii Plastica. Atunci cand diferenta este negativa. intreprinderea se confrunta cu un deficit de fond de rulment.3.314 1. Crt.425 5.cheltuielile firmei care nu presupun incasari.371.747 285.647. respectiv plati (provizioane.648.activele imobilizat Daca diferenta este pozitiva atunci fondul de rulment reprezinta acea parte aa capitalului permanent destinata finantarii activitatii curente.989.754 24 .792 2006 [lei] 10. reluari de provizioane. aceasta reprezinta activele circulante de natura stocurilor si creantelor ce urmeaza a fi finantate din fondul de rulment. etc. are loc o degajare de surse atrase.044 2006 2.102 485 3.454 Rezultatul exercitiului Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele Valoarea neta a activelor cedate Venituri din provizioane Venituri din vanzarea activelor Venituri din subventii CAF 2.155 5. Diagnosticul corelatiei fond de rulment – necesar de fond de rulmen. indicatorii prezentati anterior sunt calculati conform tabelului urmator: Nr.694. CAF calculat prin metoda diferentei este prezentat in tabelul de mai jos: 2005 1. respectiv soldurile creditoare ale conturilor de credite pe termen scurt.497. respectiv soldurile debitoare ale conturilor de disponibilitati si plasamente.392 7. Nevoia de fond de rulment: NFR = active circulante (exclusiv disponibilitatile) – obligatii pe termen scurt (exclusiv creditele pe termen scurt) In cazul in care diferenta este pozitiva.744.

7.202 21.950.248 365 56 22 FR [lei] NFR [lei] CA [lei] T [zile] Viteza de rotatie a FR Viteza de rotatie a NFR 2. vitezele de rotatie definite anterior sunt determinate conform tabelului de mai jos: 2005 2.232.304 365 37 16 2006 4. Durata de imobilizare a creantelor (Di) Di= unde: Sd = soldul creantelor CA = cifra de afaceri T = perioada de timp considerata b.812.866 2.361 1.932. Durata de folosire a surselor atrase (Df) Sd * T CA 25 .866 898.556. Relatiile de calcul ale vitezei de rotatie exprimata ca durata sunt: Viteza de rotatie a NFR = NFR *T CA FR *T Viteza de rotatie a FR = CA unde: T reprezinta numarul de zile al perioadei.232.069 2.202 1.7 Disponibilitati si plasamente 8 Active circulante.721 2.4.033.033 In estimarea unor elemente necesare in cazul aplicarii metodei de evaluare bazate pe fluxul de lichiditati sunt necesari si indicatorii viteza de rotatie a NFR si viteza de rotatie a FR. Diagnosticul corelatiei creante . exclusiv disponibilitati 9 Datorii pe termen scurt 10 Credite pe termen scurt 11 Obligatii pe termen scurt (9-10) 12 Nevoia de fond de rulment (8-11) 13 Trezoreria neta (5-12 sau 7-10) 1.723 3. Asemenea aspecte pot fi puse in evidenta cu ajutorul indicatorilor: a.392 1.762.455.744.717.359 30.812.359 2.950.932.723 2.obligatii In cadrul diagnosticului se cerceteaza evolutia creantelor si obligatiilor in raport cu cifra de afaceri pentru a pune in evidenta raportul dintre imobilizarea capitalului firmei si folosirea surselor atrase.130.925 898. In cazul societatii Plastica.556.361 2.033 4.

944.Df= Sc * T CA unde: Sc= soldul creditor al conturilor de obligatii Valorile efective inregistrate de societatea Plastica sunt prezentate in tabelul de mai jos: 2005 1.304 365 19 44 2006 1.095.609.2 si 1. b. Solvabilitatea reprezinta capacitatea firmei de a face fata obligatiilor sale la termenele scadente.717.7. Rata solvabilitatii patrimoniale : Sp = Capital _ propriu Capital _ propriu + Credite _ totale Valoarea minima a ratei solvabilitatii patrimoniale se apreciaza ca trebuie sa se incadreze in limitele 0.3 – 0. Rata lichiditatii imediate : Li= Disponibil itati Datori _ curente d. iar peste 0.5. Pentru a caracteriza lichiditata unei intreprinderi se folosesc urmatorii indicatori: a. Rata lichiditatii curente: Lc = Active _ circulante − Stocuri Datorii _ curente Intervalul care poate fi considerat satisfacator este 0. Rata lichiditatii generale: Lg = Active _ circulante Datorii _ curente Se apreciaza ca situatia lichiditatii generale este satisfacatoare in conditiile incadrarii in intervalul 1.875 21.545. e.642 2.248 365 19 35 Sd [lei] Sc [lei] CA [lei] T [zile] Di [zile] Df [zile] 2.849 2.65 – 1 c.777 30.8.5 situatia poate fi considerata normla. Diagnosticul lichiditatii si solvabilitatii Lichiditatea reprezinta proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma in bani. Rata solvabilitatii generale: Sg = Active _ totale Datorii _ totale 26 .033.5.

932.777 2.232.545.497.20 2006 3.944. Rata de finantare a necesarului de fond de rulment Rfnfr= e.61 1.00 4. Rata de autofinantare a activelor 27 .Aceasta rata indica in ce masura datoriile totale sunt acoperite cu active imobilizate si active circulante.687.84 0.944.219 1.694.54 1.777 10.545.078 2.754 13. dar si o consecinta a desfasurarii normale a activitatii firmei.692 2. Rata de finatare a activelor circulante Rfac= d. Diagnosticul pe baza ratelor de echilibru financiar Echilibrul financiar al firmei reprezinta un sistem de corelatii prin care se stabilesc anumite proportionalitati in cadrul si intre diferite fluxuri financiare.48 1. Rata de finantare a stocurilor: Rfs= c.91 0.153.875 8.00 1.120.7.723 4. Rata autonomiei financiare: Raf = Capital _ propriu Capital _ propriu + Capital _ imprumutat Fond _ de _ rulment Stocuri Fond _ de _ rulment Active _ circulante Fond _ de _ rulment NFR b. cu atat situatia financiara de ansamblu a intreprinderii este mai buna. in practica se utilizeaza cu precadere urmatorii indicatori: a.840 2. Pentru exprimarea sintetica a multiplelor corelatii implicate de echilibrul financiar.425 2. El reprezinta o premisa.033 7.792 10.00 4.687. Rezultatele concrete in cazul societatii Plastica sunt prezentate in tabelul de mai jos: 2005 2. Cu cat valoarea ratei solvabilitatii generale este mai mare decat 1.359.57 Stocuri [lei] Disponibilitati [lei] Active circulante [lei] Active totale [lei] Datorii curente [lei] Credite [lei] Datorii totale [lei] Capital propriu [lei] Lg Lc Li Sp Sg 2.464.875 2.6.155 1.

155 2.385 898.925 2.37 0. valorile indicatorilor definiti anterior sunt calculati conform datelor din tabelul de mai jos: 2005 8.694.130.62 2.479.243.359.744.00 1.687.80 2006 10.392 3.792 5.50 0.45 2.Raa= Capital _ propriu Active _ fixe + Active _ circulante In cazul societatii Plastica.81 Capital propriu [lei] Capital imprumutat [lei] FR [lei] Stocuri [lei] Active circulante [lei] Active fixe NFR [lei] Raf Rfs Rfac Rfnfr Raa 28 .425 4.497.754 5.90 0.153.120.00 0.078 7.284 1.62 0.219 4.812.359 1.202 1.

1. Valoarea utilizata pentru corectarea pozitiei bilantiere de imobilizari corporale poate fi una din valorile teoretica sau de piata si o valoare ponderata a celor doua. Pentru identificarea valorii de inlocuire se vor identifica intreprinderile care comercializeaza echipamente asemanatoare. In conditiile in care exista o piata imobiliara a cladirilor de tipul studiat. . termice. Tranzactiile trebuie sa vizeze terenuri asemanatoare ca suprafata. prin aplicarea corectiilor privind caracteristicile terenului si variatia cursului de schimb de la data pretului de pornire si data evaluarii. Pentru evaluarea terenurilor se identifica suprafetele aflate in proprietatea societatii. solutia constructiva si gradul de uzura estimat. Este vorba despre: . un grad de uzura morala si se va aprecia utilitatea utilajului in cadrul procesului tehnologic desfasurat in intreprindere. canalizare. Se apreciaza amplasarea acestuia. utilitatile disponibile (apa. din productia interna sau externa.potentiale litigii de natura fiscala. ABORDARE PATRIMONIALA 3.2006. Se determina astfel o valoare de piata a terenului. Daca gama caracteristicilor tehnice nu include utilajul evaluat se va aplica o echivalare a caracteristicilor tehnice a echipamentelor. . forma. Ulterior se va identifica un grad de uzura efectiva.obligatiile care au fost contractate intr-o alta moneda decit cea nationala vor fi actualizate la cursul de schimb de la data evaluarii. ANALIZA DATELOR SI CONCLUZIILE 3. Pentru evaluarea echipamentelor se va identifica o valoare de inlocuire (de nou) a utilajului.eventuale amenzi. retele electrice. se pot analiza tranzactiile cu bunuri imobiliare in zona de amplasare a cladirii.1. Obligatiile fata de terti se preiau la costul de inregistrare in contabilitate. In functie de pretul unitar de pornire stabilit de metodologia de evaluare. Activul Net Contabil Corectat Determinarea valorii patrimoniale prin metoda activului net corectat are la baza elementele de bilant ale societatii la data de 31. Doua sunt situatiile in care pot aparea corectii: .1. destinatie. penalitati iminente. . telefonie). Pentru localitatile unde exista dezvoltata o piata a terenurilor. Valoarea reala a utilajului se determina prin aplicarea corectiilor privind gradul de uzura fizica si morala la valoarea de inlocuire a echipamentului. De asemenea se apreciaza gradul de ocupare a terenului cu constructii.creditele contractate la un nivel al dobinzii diferit de nivelul practicat curent pe piata.potentiale cheltuieli legate de reclamatii in domeniul protectiei mediului sau protectiei consumatorilor. pornind de la premisa ca fiecare isi va onora obligatiile asa cum s-a angajat. 29 . Valoarea luata in calcul la corectarea imobilizarilor corporale se poate obtine prin utilizarea uneia dintre valorile teoretica sau de piata si prin ponderarea celor doua valori.12. grad de ocupare.3. se obtine un pret pe unitatea de suprafata. Cladirile vor fi evaluate in functie de suprafata desfasurat. gaze naturale. vor fi reconsiderate in functie de diferenta dintre cele doua niveluri. se poate efectua un studiu privind tranzactiile efectuat in ultimele 6 luni (sau alta perioada relevanta). Un aspect important in cadrul evaluarii obligatiilor este identificarea acelor obligatii potentiale. Valoarea teoretica se obtine calculand devizul estimativ pentru construirea unei cladiri identice cu cea evaluata. care nu au fost inregistrate in contabilitate.

Bilantul corectat este prezentat detaliat in tabelul urmator: Corectii [lei] 3. Corectiile se refera la stornarea repartizarii profitului la sfarsitul anului.550 (3.S-a corectat valoarea capitalului propriu in contrapartida cu reevaluarea imobilizarilor corporale.S-a stornat repartizarea profitului in contrapartida cu conturile corespondente. Capital propriu . reevaluat conform HG500/1994. s-a constatat gradul inaintat de uzura fizica si morala a echipamentelor Stocuri Urmare diagnosticului operational.979) - - 308. Clienti. s-a constatat viteza ridicta de rotatie a stocurilor (sub o luna). de asemenea s-a constatat faptul ca societatea nu are creante in valuta pentru a fi reevaluate. In cazul societatii analizate urmatoarele corectii au fost efectuate pe elementele de bilant: Pozitia bilantiera Observatii analizata Terenuri Societatea avea inregistrate in contabilitate valorile istorice ale terenului.. Disponibilitati Societatea a reevaluat disponibilitatile in valuta la cursul de la sfarsitul anului. Echipamente In urma diagnosticului tehnic.517.anumite clauze contractuale privind unele avantaje acordate salariatilor si alte situatii din aceasta categorie. .097. datorii Uramare diagnosticului operational s-a constata durata redusa de achitare a datoriilor (sub o luna).492 (728. Furnizori. nu au fost identificate stocuri depreciate sau inutilizabile. de asemenea s-a constatat faptul ca societatea a reevaluat datoriile in valuta. creante Uramare diagnosticului operational s-a constata durata redusa de incasarea creaantelor (sub o luna).064) 30 .

464 12.944.798 506.753.979) 2.316) (2.447 5.550 308.747 (10.932.178) (4.315 5.513 308.188.227) (5.443 12.247) (2.078 1.033 7.097.513 2.648.705.550 3.932.400 2.097.227) (2.490) 3.313.747) 2.284 506.117.636.517.648.594.747) (3.064) 31 .RISC SI CHELT.242 94.788.447 8.490 (5. CONTURI DE REGULARIZARE TOTAL ACTIV NET Capital social Rezerve Profit/pierdere Repartizarea profitului CAPITAL PROPRIU 3.433 2.425) CORECTII 31 Decembrie 2006 CORECTAT 3.31 Decembrie 2006 IMOBILIZARI NECORPORALE Terenuri Imobilizari corporale nete Imobilizari in curs IMOBILIZARI CORPORALE Imobilizari financiare TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE Stocuri Clienti Alte creante Disponibilitati TOTAL ACTIVE CIRCULANTE Datorii pe termen scurt Credite TOTAL OBLIGATII PROV.042.747) (13.425 (5.031.153.777) (2.315 8.828.033 3.754 (2.243.583) 10.492 (728.944.433 5.636.515.178) (5.648.594.694.777) (5.546 3.541.886 2.669.393 3.564) (2.497.754 (2.497.648.583) 13.788.153.242 94.515.828.078 1.694.033 7.064 (448.400 2.

O perioada mai mica de 5 ani se considera insuficienta pentru atingerea parametrilor proiectati pentru planul de afaceri.12. un cumparator. Pentru o durata mai mare de 5 ani ipotezele pe care se bazeaza raportul risca sa devina necredibile. in mod rezonabil.Bilantul anului de baza: in prognozarea bilantului s-a pornit de la bilantul corectat.Contul de profit si pierdere al anului zero: urmare analizei prezentate in tabelul nu au fost operate corectii asupra contului de profit si pierderi. Ipotezele planului de afaceri a. Situatiile financiare ale anului 2005 sunt prezentate doar informativ acestea fiind in preturile anului 2005. . tinand seama de situatia existenta si viitoare.optiunea pentru o rata de capitalizare sau actualizare Premisele prognozei situatiilor financiare Estimarea profiturilor viitoare utilizate pentru determinarea valorii intreprinderii prin metodele de randament au la baza urmatoarele ipoteze: Durata prognozei S-a considerat o perioada de prognoza de 5 ani ca fiind suficient de exacta si credibila. ABORDARE PRIN ACTUALIZARE 3. In functie de modul de exprimare a arandamentului se practica diferite procedee de stabilire a valorii de randamen. metoda fiind denumita evaluarea prin rentabilitate. anul pentru care s-au preluat performantele financiare ale societatii asa cum sunt inscrise in bilantul incheiat la 31. . pentru exprimarea reandamentului se foloseste profitul sau /si dividendele. tocmai capacitatea intreprinderii.1. de a produce profit.2.2006. Comparabilitatea situatiilor financiare Prognoza situatiilor financiare s-a efectuat in preturile anului de baza – 2006. Prognoza veniturilor 32 . in activitatea de evaluare. In legatura cu folosirea acestei metode trebuie solutionate unele aspecte cum sunt: . Metoda de evaluare bazata pe randament Valoarea intreprinderii este data atat de averea actuala cat si de posibilitatile existente de cresterea a acesteia. Observatie: corectarea bilantului si contului de profit si pierderi aferente anului de baza nu a avut in vedere ajustarea la inflatie conform prevederilor IAS 29. De regula. Corectiile bilantului au fost efectuate urmare analizei efectuate asupra pozitiilor bilantiere asa cum sunt prezentate anterior. Anul de baza Anul de baza reprezinta anul zero al prognozei. a capitalului investit. Metodele de evaluare bazate pe randament au in vedere in esenta. . dividende.stabilirea profitului care se ia in calcul. punand sub semnul intrebarii validitatea planului de afaceri propus.3.2. etc. Notiunea de randament este definita in general ca fiind capacitatea de a produce efect util intr-o unitate de timp sau pe o caracteristica functionala. baza calculului constutuind-o rezultatele pe care le poate astepta. in conditiile specifice aleintreprinderii.

33 . a pieselor auto. termenul final de punere in functiune fiind estimata luna martie 2008. Plecand de la structura de productie a anilor 2005 si 2006 (tabelul 1). Celelalte categorii de produse nu sufera variatii cantitative semnificative. urmare acestei investitii. . navetelor si profilelor PVC. Durata invetitiei este estimata la un an.In vederea cresterii competitivitatii pe piata interna si a patrunderii pe piata internationala. nefiind identificate in viitor elemente ce vor modifica esential parametrii anului de baza.bunurile de larg consum cresc cu 125% .piesele auto cresc cu 87%. variatia cantitatilor de produse specifice este prezentata in tabelul 2 “Prognoza structurii veniturilor”.navete cresc cu 11%. . In perioada de prognoza variatia cantitatilor produse este dupa cum urmeaza: .profile PVC cresc cu 22%. societatea a hotarat demararea unei investitii destinata producerii bunurilor de larg consum.

412 314.700 930 150.040 406.807 427.564 1.564 1.568 1.732 314.797 783.210 33.640 1.0 296. pungi.210 33.104 2.406.116 868 1.684 2.388 870.532.564.262.9 89.700 23.538 34 .848.971 2.769 384. pungi.878 776.818 259 Valoare [lei] 14.316 999.933 1.538 2010 Cantitate [t] 279.539 154.052 3.9 277.7 289.904.201.997 665.300 1.615.Structura veniturilor din vanzarea produselor finite 2005 Valoare [lei] 9.006 314.210 30.807 427.557.653 259 2.009 381. sacose. 1] Cantitate [t] Granule Sudate (tevi.499.953.361 20.040 406.643 22.052 3.807 427.836 259 4.946 258.768 1.700 694.450 2.768 1.583.000 2.500 358.5 30.6 47% 10% 9% 3% 2% 1% 22% 4% 1% 1% 100% 294.734.107.348 406.430 2.051. 2] 2011 Valoare Cantitate Valoare [lei] [t] [lei] 14.564 1.000 6.684 2.210 31.1 467.768 1.623 2.592.764.971 2.564 1.661.210 30.696 314.708 857.708 857.679 314.473 2.430 294.9 862.598 791.688 6.904.499.666 1.520 2.658 6.623 2.350. profile.615.4 407.052 3.661.661.278 799.658 183.235 4.450 1.641 4. folie) Profile PVC Fotopolimeri Matrite si piese de schimb Total productie Cantitate [t] 294.0 1213.348 406.3 125. profile.848.904.235 22.010 20.348 406.790 260.719 1.456 2.700 708.965 2.399 154.689.689.607 388.406.684 2.6 331.499.7 Prognoza structurii veniturilor Denumire Granule Sudate (tevi.933 1.614 1.946 2.488 259 Pondere valoare 52% 8% 6% 3% 3% 1% 22% 2% 1% 1% 100% Pret unitar [lei/t] 53.564 1.9 2249.661.894 20.971 279.546 2.3 211.361 20.9 43.040 406.688 6.708 849.564 1.840 726.539 154. tuburi.643 14.661.412 314.933 1.723 2009 Cantitate [t] 279. sacose.317 912 1.388 870.167 [tab.542 2006 Valoare [lei] 15.388 870.661.643 21. compounduri) Bunuri de larg consum Auto Industriale Navete Confectii (saci. compounduri) Bunuri de larg consum Auto Industriale Navete Confectii (saci.140 2.630 4.644.385 154.700 701.689.0 197.688 6.592 791.836 259 [tab.098.712.810 6.538 2. folie) Profile PVC Fotopolimeri Matrite si piese de schimb Total productie 256.190 300 Pret unitar Pondere Cantitate [lei/t] valoare [t] 37. tuburi.371 154.361 15.503 259 2007 2008 Valoare Cantitate Valoare [lei] [t] [lei] 15.210 33.609 1.430 2.5 1598.615.539 154.

07 Rambursare 30.02.400.000 1.733 20. Credit pentru investitii In vederea sustinerii programului investitional.800 22.04.07 Perioada de gratie 31.000 2.000.07 Rambursare Situatia imprumutului la 31.000 200.000 2.000 200.000 Valoarea ramasa [mii lei] 2.000 1.000 2.000 1.000 2.07 Rambursare 31.000 2.400.400.10.07.modalitatea de rambursare – rate lunare egale. PLANUL DE CREDITARE VALOARE CREDIT VALOARE [EURO] CREDIT [LEI] 680.000 200.02.000 800.08 Rambursare 30.400.5 1 AN Modalitatea de rambursare rate lunare egale 12% ETAPELE DERULARII CREDITULUI DATA Denumire Valoare imprumut [lei] 2.000 2.400.400.000 2.09. In tabelul 3 este prezentata evolutia valorii ramase a imprumutului si a dobanzilor ce urmeaza a fi platite.400.000 2.000 1.07 30.200 4.12.400.08 Rambursare 31.000 400.400.000 1.08 Rambursare 28.000 2.000 24.000 200.000 2.000.400 35 .03. Conditiile de creditare sun urmatoarele: .07 Primirea creditului 31.000 1.200.600 16.000 2.400.400 10.07 Perioada de gratie 31.000 [tab.5 ani .07 Perioada de gratie 30.600.400.400.000 EURO de la o banca autohtona.000 24.b.400.000 200.400.000 2.000 2.800 24.000 2.000 2.07 Rambursare 30.07 Rambursare 30.400.08 Rambursare 31.400.05.000 200.000 2.000 2.533 14.000.03.000 200.400.000 2.800.000 24.400.400.400.05.08 Rambursare Situatia imprumutului in anul 2008 24.000 1.07 Perioada de gratie 30.11.04.000 2.000 200.000 Rata rambursata [lei] 0 0 0 0 0 0 200.teremen de gratie – 6 luni .400.000 2.12.000 200.000 2.000 1.07.466 214.400.400.000 200.rata dobanzii – 12% .07 Perioada de gratie 30.06. societatea a contractat un imprumut in valoare de 680.000 600.200.066 43.000 2.333 8.000 DOBANDA TERMEN DE TERMEN DE GRATIE RAMBURSARE [ANI] [ANI] 0.08 Rambursare 30.000 200.06.000 2.000 2.400.400.400.000 200.08.133 2.01.08 Rambursare 30.400.266 6.666 18.400. 3] Dobanda [lei] 28.000 2.600 12.termen de rambursare – 1.

491 4. CORP.721 1.460. numarul personalului nu va fi crescut in mod semnificativ.622.891 2007 3.447.770 2011 6.721 Cost personal [lei] 4.232 3.433 7.006 285.CORP.200 1.018 4.719.340.270 4. Planul de amortizare In prognozarea bilantului s-a avut in vedere estimarea valorii ramasa a imobilizarilor corporale.018 5.177 8.423 661.161 104. 5] An Numar persoane Salarii anuale [lei] 3.340.460.000 428.256 865.605.433 7.014 100.454.270 865.400.369 4.232 3.454.026.086. Personalul necesar operarii va fi asigurat de un numar de 40 de salariati. In tabelul 4 se prezinta evolutia valorii ramase a imobilizarilor corporale. Salariile personalului vor fi majorate cu 10% in al treilea an de prognoza. S-a considerat ca echipamentele existente in anul de baza vor fi complet amortizate intr-o perioda de 3 ani (vezi amortizarea imobilizarilor corporale vechi).953 5.423 745.872 2009 4.032.688.282 104.755 3.613 1.003 735.177 2006 2007 2008 2009 2010 2011 600 600 620 620 620 620 36 . pornind de la valoarea reevaluata a acestorna si a gradului de uzura estimat din anul de baza.000 5.054.847 3.069.320.454. Aceasta masura duce la conservarea intr-o anumita masura a patrimoniului societatii (valoarea ramasa este aproximativ constanta).068 849.609.014 537.447.115 285. in concordanta cu productivitatea muncii.177 8.589.400.755 3.120 766. In scopul intineririi parcului de utilaje a societatii s-au avut in vedere investitii anuale la nivelul amortizarii anului precedent.427.696 766.447.433 8.613 1.427.006 3.891 865.721 1.014 428.026. restul perioadei de prognoza ramanand de amortizat cladirile din patrimoniul societatii. 20 dintre acestia vor fi realocati de la celelalte sectii de productie.369 4.232 Costul asigurarilor sociale [lei] 1. [tab.891 2.054.014 5. 4] 2006 3. Plan de amortizare (lei) Denumire IMOBILIZ.069.c.014 5.INVESTITII TOTAL AMORTIZARE AN TOTAL NET d.032.475.719.115 3.069.876 2008 5. VECHI AMORT.953 Cost unitar cu personalul [lei] 7.018 735.454.953 5.872 735.120 7.048 5. Evolutia costului cu personalul Datorita gradului inalt de automatizare a noii linii de fabricatie.399 din amortizare din profit din credite TOTAL BRUT AMORT.320. INCEPUT AN INVESTITII AN PUSE IN FUNCTIUNE [tab.000 2.133.891 328. In tabelul 5 sunt prezentate evolutiile numarului de personal.014 407.120 4. a salariului mediu si a costului total cu personalul.620 2010 5.876 428.IMOBILIZ. precum si costurile anuale privind amortizarea imobilizarilor.891 328.270 6.891 328.622. iar 20 muncitori vor fi angajati suplimentar.161 766.622.

In tabelul 6 se prezinta bilantul previzionat (forma scurta).Urmare valorificarii superioare a potentialului tehnic si uman s-a prognozat reducerea duratei de incasare a creantelor. reducerea duratei de achitare a datoriilor si cresterea productivitatii muncii. 37 . mentinerea unei viteze ridicate a variatiei stocurilor. iar in tabelul 7 este prezentata previzionarea bugetelor de venituri si cheltuieli.

315 8.155 - 19.878 38 .798 506.594.315 10.828.705.06 CORECTAT 3.531.845.515.326.594.636.178 -17.919.832 -5.424 1.807 -5.583 13.310.204.694.464 12.705.753 -2.886 4. CONTURI DE REGULARIZARE TOTAL ACTIV NET Capital social Rezerve Profit/pierdere exercitiu Repartizarea profitului Provizioane CAPITAL PROPRIU 3.541.974 -5.188.242 94.583 -2.907 -2.242 68.904 -2.515.572 -5.500 2.315 8.153.645 -21.848.026.583 -2.440.935 2.431.932.872 14.196 -5.178 -13.Bilanturi previzionate (lei) Denumire 31.515.601 506.400.515.196 - 17.572 - -2.705.315 10.583.380 506.051 - 31.025 -33.886 2.409.242 61.605.636.433 5.RISC SI CHELT.886 4.886 5.044 - 27.798 -5.935 2.515.897.033 10.033 5.985 -5.723.502 - 9. 6] 2007 2008 2009 2010 2011 IMOBILIZARI NECORPORALE Terenuri Imobilizari corporale nete Imobilizari in curs IMOBILIZARI CORPORALE Imobilizari financiare TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE Stocuri Clienti Alte creante Disponibilitati Surplus/Deficit Cash TOTAL ACTIVE CIRCULANTE Datorii pe termen scurt Credite TOTAL OBLIGATII PROV.845.178 -10.867.763 -25.399 15.515.315 10.12.227 -1.546 3.932.719.368 -5.313.441 20.960 2.932.433 5.227 -5.312 -3.400 2.531.481.227 - 13.909 -2.832 - 13.431.434 -5.000 10.817 2.135 506.691 8.766.705.178 -7.583 -2.131.705.820.464 2.315 10.266.251.033 4.886 4.895.487.433 5.041 24.033 10.084.653 1.770 15.033 7.828.583 -2.995.067.242 84.212.447 [tab.725.304 -2.653 1.535.648.583.178 -21.033 10.036.376 3.796 -5.350 2.949.828.973.596 12.129 2.433 5.688.153.527.463.876 3.712.178 -5.433 5.190 -5.031.964 -2.798 506.828.886 4.835.884 2.513.932.842 -29.932.078 1.095 3.541.490 -5.095 3.715.836.117.932.242 61.031.078 1.818.510 - -13.490 -16.227 -5.620 -5.465.653 1.887.636.095 8.705.242 76.546 3.828.801 12.433 5.583 -4.778 - 23.801.589.845.118.828.565 -2.620 15.481.502 -5.406.752 506.747 - 15.162 16.

241 792.829.605 134.736 3.045 635.035 36.107.270 258.454 847.188..559 1.054.032. VENIT.361 175.833.447.584.999 21.339 6.149.454 281.055 - 29.609 521.587 31.622.712.177 421.747 3.360 17.288 464.117 988.491 258.755 1.590 595.090 20.465.[tab.014 258.295 6.235 478.427.480 3.142 1.836 602.916 617.177.406. PROFIT NET/PIERDERE 3.847 1.295 468.775 459. VARSAMINTE ALTE CHELTUIELI CHELT.262.718 851.360 175.221 19.406.462 33.689.5035 36.232 1.916 617.661 281.080 1.406.780 33.897 616.795 421.536.232 1.622.197. DE CURS VALUTAR CHELTUIELI FINANCIARE CHELTUIELI EXTRAORDINARE PROFIT BRUT/PIERDERE IMPOZ.191.197.FINANC.244.044 5.721 865.035 851. VENIT.827 464.EN.435 175.538 537.755 1.321.100.055 - IMPOZITE.427 682.605 134.958 - 32.247.427 682.645 459.535.736 3.049 2.613 285.331 281.778 5.589.035 250.958 - 2009 35.089 593.350.748 281.721 766.041.361 175.115 218.360 175.201.589 30.SOMAJ AMORTIZARE 2007 32.723 6.958 - 2010 35.188.958 - 2008 33.179 30.032.155 5.613 428.PROF.470 18.897 882.885.823 619.545.799.035 72.080 1.035 36.916 617.144.273.605 134.110 28.622.EXTRAORDINARE CHELT.177 421.710 679.485 1.958 - 2011 35.655 - 27.648.APA SERVICII EXEC.447.346 1.035 79.114.528 33.331 281. DE TERTI SALARII CAS.120 258605 134.723 521.761 19.051 5.694.797 29.517.118.916 617.506.843 3.TOTALE MATERII PRIME MATERIALE COST MARFURI COMB.510 39 .192.736 3.133. TAXE.055 - 29.605 134.435.736 3.767 1. 7] Previzionarea bugetelor (lei) 2006 VENITURI TOTALE VENITURI PROD.116 19.916 617.934 6.721 849.720 1.538 526.455 - 29.080 769. STOCATA VENIT.016 421.422 3. DIN DIF.200 735.029.408 1.ALTE ACTIV.475.235 473.100.018 258.048 205.538 531.232 1.302 669.447. VANDUTA INTERN VENITURI VANZARI MARFURI VENITURI DIN PROD.885.427.167 516.241 773.

In urma prognozei bilantului si contului de rezultat.778 2009 5. investitiilor. dobanzilor. Creditul nu a atins un nivel critic in structura pasivelor Rata de actualizare Total 19% In cazul societatii evaluate. la care se adauga alte disponibilitati (amortismentele.535. profitul mediu pe cei 5 ani de prognoza este 4.Exista un furnizor important pentru una din materiile prime de baza (granule) 2% 2% 2% 1% Nu exista riscuri in ceea ce priveste sistemul de asigurare a calitatii ISO 2001. provizioanele si valoarea reziduala) si se scad nevoile de finantare a activitatii. fapt ce va afecta intreprinderea evaluta. rata de actualizare se poate calcula dupa urmatorul model: Rata de baza si treptele de riscuri Rata de baza Punctaj 5% Explicatie Rata reala adobanzii la guvernamentale (de stat) obligatiunile Riscul din exteriorul intreprinderii: .Pretul gazului natural se va alinia la pretul pe piata mondiala.044 2010 5.510 .247 lei.118.2.cresteri posibile ale pretului utilitatilor 2% si combustibilului.2. 3% .structura de finantare .155 40 2008 5. cheltuielilor.reglementari anipoluante. .riscul aferent previziunilor .calitatea produselor. Rata de actualizare este 19%. Diagnosticul tehnic a evidentiat uzura fizica si morala la o serie de echipamente de baza. fluxul de disponibilitati se prezinta in tabelul de mai jos: CASH-FLOW Profit/pierdere exercitiu 2007 3.Rata de actualizare si de capitalizare In cazul societatii analizate. .465. respectiv investitiile pentru mentinerea potentialului tehnic si variatia nevoii de fond de rulment. amortizarilor. .dependenta de furnizorii de materii 2% prime Riscuri din interiorul intreprinderii . Metoda bazata pe fluxurile de disponibilitati (CASH FLOW) Calculul fluxurilor de disponibilitati utilizate in evaluare are in vedere profitul net.Se afla in faza de proiect o reglementare care va limita nivelul noxelor. Rezulta ca parametrii necesari calculului se refera la previzionarea veniturilor. .188. structurii capitalului si a valorii reziduale.707 lei.406.942. Rezulta o valoare de randament de 26. .051 2011 5.dotarea tehnica si tehnologica.014. 3.

ceea ce nu exclude posibilitatea utilizarii ei.641.258 2011 5.258 0.967 40.197.42 Anul prognozat 2007 2008 Cash.440 4.881 5.328.valoarea de rentabilitate pe baza de P. Metoda se aplica pentru intreprinderile cotate.000 9.866 -51. Desi nu tot profitul net se repartizeaza ca dividend.771 7.197. valorile efective rezultate din aplicarea acestei metode la cazul concret al societatii evaluate sunt prezentate in tabelul urmator: Fluxul net din ultimul an de prognoza [lei] Coeficient de corectie Valoarea reziduala [mii lei] Suma fluxurilor de numerar actualizate [mii lei] Valoarea intreprinderii [mii lei] 5.060.400.688 In cadrul acestei metode se are in vedere si valoarea reziduala: V= ∑ CFn Vz n + (1 + i) (1 + i ) n Valoarea reziduala se poate determina prin corectarea fluxului ultimului an de prognoza cu un coeficient stabilit pe baza experientei unor societati a caror activitate a ajuns la maturitate In acest caz.696.499.146 2010 5.R.59 -50.Datorii pe termen scurt Credite Imobilizari corporale Stocuri Clienti Alte creante VARIATIE CASH 1. Acest raport (cursul actiunii/profit pe actiune) semnifica imbogatirea teoretica a actionarilor in cursul unui an.653 8. el constituie un element esential pentru aprecierea valorii unei actiuni si implicit a intreprinderii.595 -52.493.180 1.670 129.50 -49.527.724 -1.527.000 -2.641. ABORDARE PRIN PIATA . Aceasta valoare se bazeaza pe multiplicarea profitului estimat cu raportul pret/castig pe actiune realizat in ultimul an.150 6. si pentru cele necotate la bursa.309.71 Cash-flow actualizat 3.flow prognozat (mii lei) 4.493.967 3.499.636 -99.496 1.803.499.324 2009 5.146 0.595 1.866 Coeficientul de actualizare 1/(1+i)n 0.646 5.694.533 149.392.408.392.496.645 Total Cash-flow actualizat 13.623 83.84 0.3.381 2.337 157.400. Pentru determinarea valorii respective se foloseste relatia: V=P*PER Pe baza datelor societatii evaluate. cu anumite corective.073 2.371 5.257 3.290 13.324 0. sumele rezultate din aplicarea acestei metode sunt prezentate in tabelul de mai jos: 41 .E.258 5 27.

747 3.668 29.648.828.9 7.564.Semnificatie Capital social Valoarea nominala Numar de actiuni Cursul actiunii Profitul net realizat in anul de referinta Profitul pe actiune Raport pret/profit (PER) Profit mediu previzionat Valoarea intreprinderii Valoare [lei] 5.573 In esenta.178 8. 42 .707 37.942.67 2.5 685. acest raport arata cat de scumpa este o actiune fata de profitul pe care il aduce (se face abstractie de faptul ca nu intreg profitul net se distribuie ca dividend).6 4.

valoarea de piaŃă estimată a societatii este de 26.DCF 3 Abordare prin Valoarea de rentabilitate pe baza de P.014 - In reconcilierea rezultatelor obtinute in prezentul raport se tine cont de: scopul evaluarii faptul ca societatea are in patrimoniu active cu vechime relativ mare BVB este o piata in curs de maturizare astfel incat informatiile de piata nu sunt relevante. 1 2 Categorii de Metode propriu-zise Valori obtinute metode [mii. 43 .594 Abordare patrimoniala 26.694 disponibilitati .564 26. lei] Activul net corectat 13.014 Abordare prin Valoarea de rentabilitate actualizare Valoare bazata pe fluxurile de 40.E. piata VALOAREA DE PIAłĂ ESTIMATĂ 37.4.R. In aceasta situatie. Aceasta suma reprezinta de asemenea un reper in jurul caruia valorile negociate pot varia cu o anumita marja. crt. CONCLUZIILE STUDIULUI DE EVALUARE Urmare aplicarii diferitelor metode de evaluare sinteza valorilor astfel obtinute este prezentata in tabelul de mai jos: Nr.014 mii lei.

2.................................3.................... CLIENTUL SI DESTINATARUL LUCRARII ............................................................6.. 4 1.. GENERALITATI ...........1................. Diagnosticul corelatiei creante ........1.................. 4 1.................. 3 1....................................2.....3.. 29 3...........R.................................................4...............CUPRINS REZULTATELE EVALUARII ...............4.........................................7............7........................................ 7 2.....2......................................................... Analiza clientilor intreprinderii ............ Diagnosticul patrimoniului net ........................ 10 2........ ABORDARE PATRIMONIALA ......2.. DATA EVALUARII ........6................1.......9.............................2...................................... OBIECTUL EVALUARII............................................................................................................................................ 22 2...... Diagnosticul lichiditatii si solvabilitatii .................................................... 43 CUPRINS .............................................. Analiza evolutiei vanzarilor .................................... PREZENTAREA DATELOR – ANALIZA DIAGNOSTIC ......... ABORDARE PRIN ACTUALIZARE ..................... 29 3.......................... ASPECTE COMERCIALE .3......................7.................................................................. Diagnosticul corelatiei fond de rulment – necesar de fond de rulmen........... 7 2.....................6... METODOLOGIA DE EVALUARE FOLOSITA .... 5 1..............E............ 8 2.....................................................................................3.................7...6........ SCURT ISTORIC ........................... TIPUL VALORII ESTIMATE ............... 21 2............................ Metoda de evaluare bazata pe randament ......8..................................1.............FINANCIARE ...............................................7...................................1.................................................. 40 3. 6 2......................5.......................................7............... RESPONSABILITATEA FATA DE TERTI ........7................ 20 2...............2......................... Diagnosticul pe baza ratelor de echilibru financiar . 18 2.. ASPECTE OPERATIONALE .......................................... BAZELE EVALUARII......................1..............................5................................................................ Analiza furnizorilor intreprinderii............. 23 2................................................... Diagnosticul capacitatii de autofinantare ..........................................6....................6....4......................1.........6.....................................2......................................................................................................................... 22 2...................................................................................... 7 2......... 13 2........ 27 3.. 44 44 ...... 41 4.................................. OBIECTUL DE ACTIVITATE ......................... 26 2. 3 1................... 2 1......... 6 1....................................................................................... SURSELE DE INFORMATII ... 29 3..... 32 3........... ASPECTE MANAGERIALE ...1.1........... 25 2....................2.............................. 19 2.. Metoda bazata pe fluxurile de disponibilitati (CASH FLOW) .............. ABORDARE PRIN PIATA ...... 3 1..................................................................2..................... ASPECTE LEGATE DE RESURSELE UMANE ..... .......................................................... 32 3................................ 18 2..................................... 7 2....... Activul Net Contabil Corectat .........................1.................... PREZENTAREA EVALUATORILOR .. 17 2.. SCOPUL EVALUARII ......................... PREMISELE EVALUARII ................................................................... ASPECTE ECONOMICO ....... Analiza structurala a vanzarilor pe produse si piete de desfacere ................... 5 1..............1.....5...........................................obligatii .......................................................3......................... IPOTEZE SI CONDITII LIMITATIVE ...................... CONCLUZIILE STUDIULUI DE EVALUARE ...............4......valoarea de rentabilitate pe baza de P................... trezoreria neta 24 2................. ANALIZA DATELOR SI CONCLUZIILE ....7.............................. ASPECTE JURIDICE ............ 4 1............................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful