RAPORT DE EVALUARE AL S.C. PLASTICA S.A.

- ianuarie 2008 -

REZULTATELE EVALUARII

Pentru stabilirea valorii afacerii SC PLASTICA SA au fost aplicate: activul net corectat, valoarea de rentabilitate, valoarea bazata pe fluxurile de disponibilitati – DCF si valoarea de rentabilitate pe baza de P.E.R. Rezultatele acestora, din care a fost selectata opinia evaluatorului, sunt prezentate in continuare:

Categorii de metode Abordare patrimoniala

Metode propriu-zise Activul net corectat

Valori obtinute [mii. lei] 13.594

Abordare prin actualizare

Valoarea de rentabilitate Valoare bazata pe disponibilitati - DCF fluxurile de

26.014 40.694

Abordare prin piata -

Valoarea de rentabilitate pe baza de P.E.R.

37.564

In reconcilierea rezultatelor obtinute in prezentul raport se tine cont de: scopul evaluarii faptul ca societatea are in patrimoniu active cu vechime relativ mare BVB este o piata in curs de maturizare astfel incat informatiile de piata nu sunt relevante. In aceasta situatie, valoarea de piaŃă estimată a societatii este de 26.014 mii lei.

2

1. PREMISELE EVALUARII
1.1. OBIECTUL EVALUARII. SCOPUL EVALUARII Obiectul evaluarii il constituie SC Plastica SA. Baza evaluarii realizate in prezentul raport este „valoarea de piata in conditiile continuarii activitatii prezente”, asa cum este definita in Standardele ANEVAR. Scopul evaluarii este estimarea unei valori de piata a societatii in vederea vanzarii. Comitetul International pentru Standarde de Evaluare (TIAVSC) a adoptat in 1993 Standardul IVS 1, cu urmatoarea definitie a valorii de piata: "Valoarea de piata este marimea estimata pentru care o proprietate ar fi schimbata la data evaluarii, intre un vanzator hotarat si un cumparator hotarat, intr-o tranzactie echilibrata, dupa un marketing adecvat, in care fiecare parte a actionat in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangeri". Grupul European al Evaluatorilor (TEGOVOFA) a adoptat Standardul GN - 1 cu urmatoarea definitie a valorii de piata : " Valoarea de piata trebuie sa insemne pretul la care un interes intr-o proprietate ar putea fi vandut in mod rezonabil printr-o intelegere privata la data evaluarii presupunand : a) un vanzator hotarat; b) o perioada de timp rezonabila pentru a negocia vanzarea, tinand cont de natura proprietatii si de situatia pietei; c) valoara ramane statica pe perioada mentionata mai sus; d) proprietatea este supusa liber pietei cu o publicitate rezonabila, si e) nu se iau in considerare ofertele unor cumparatori cu interese speciale." In fine, din 1995 in toate tarile Uniunii Europene este in vigoare o definitie a valorii de piata pentru bunurile imobiliare, continuta in Directiva 91/674 EEC referitoare la asigurari, si anume: " Valoarea de piata va insemna pretul la care terenul si constructiile ar putea fi vandute prin contract privat intre un vanzator hotarat si un cumparator hotarat intr-o tranzactie echilibrata la data evaluarii, presupunand ca proprietatea este expusa public pietei, ca piata permite o vanzare normala si ca o perioada normala, in functie de natura proprietatii, este disponibila pentru negocierea vanzarii" Definitiile prezentate au multe similaritati iar deosebirile sunt numai de nuanta. Elementele importante sunt: -- valoarea este estimata in sensul ca duce la pretul cel mai probabil; -- trebuie sa existe o piata libera (vanzator si cumparator hotarat, marketing adecvat, tranzactie echilibrata); -- evaluarea nu are termen de valabilitate (tranzactia ar avea loc la data evaluarii).

1.2. PREZENTAREA EVALUATORILOR
Evaluarea a fost realizata de: 1. Marza Bogdan, domiciliat in Sibiu, expert evaluator, posesor al legitimatiei de evaluator nr. … emisa de ANEVAR Sibiu;

3

1.3. CLIENTUL SI DESTINATARUL LUCRARII
Prezentul raport de evaluare se adreseaza ANEVAR, cu sediul in municipiul Sibiu, reprezentata de domnul ………, in calitate de client si destinatar. Raportul de evaluare poate fi utilizat de catre partea implicate in tranzactie, respective de catre comparator. Avand in vedere Statutul ANEVAR si Codul Deontologic al profesiunii de evaluator, evaluatorul nu isi asuma raspunderea decat fata de client si destinatarul lucrarii.

1.4. BAZELE EVALUARII. TIPUL VALORII ESTIMATE
Evaluarea executata conform prezentului raport in concordanta cu cerintele beneficiarului reprezinta o estimare a valorii de piata a SC PLASTICA SA. cu particularitatile prezentate in continutul raportului. Baza evaluarii o reprezinta Standardele Internationale de Evaluare. Metodele de evaluare aplicate in vederea atingerii scopului propus au fost: metoda activului net corectat, metoda valorii substantiale nete, metoda valorii de rentabilitate, valoarea de randament (metoda DCF), metoda de rentabilitate pe baza de PER.

1.5. IPOTEZE SI CONDITII LIMITATIVE
Acest raport de evaluare a fost realizat pe baza urmatoarelor ipoteze: - nu se asuma nici o responsabilitate privind descrierea situatiei juridice sau a consideratiilor privind titlul de proprietate. Se presupune ca titlul de proprietate este valabil si proprietatea poate fi vanduta daca nu se specifica altfel. - proprietatea este valuate ca fiind libera de orice sarcini daca nu se specifica altfel. - se presupune o stapanire responsabila si o administrare competenta a proprietatii. - informatiile furnizate sunt considerate a fi autentice dar nu se da nici o garantie asupra preciziei lor. - toate documentatiile tehnice se presupun a fi corecte. Planurile si materialul grafic din acest raport sunt incluse numai pentru a ajuta cititorul sa-si faca o imagine asupra proprietatii. - se presupune ca nu exista o aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietatii, structurii ce ar avea ca efect o valoare mai mica sau mai mare. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situatii sau pentru obtinerea studiilor tehnice ce ar fi necesare pentru descoperirea lor. - se presupune ca proprietatea este in deplina concordanta cu toate reglementarile locale si nationale privind mediul inconjurator. - se presupune ca proprietatea este conforma cu toate reglementarile si restrictiile urbanistice. - se presupune ca toate autorizatiile, certificatele de functionare si alte documente solicitate de autoritatile legale sau administrative locale sau nationale sau de organizatii sau institutii private, au fost sau pot fi obtinute sau reinnoite pentru oricare din utilizarile pe care se bazeaza estimarile din cadrul raportului.

4

detinerea acestui raport sau a unei copii a acestuia nu da dreptul de a-l face public. .in afara cazurilor descrise in acest raport.se presupune ca utilizarea terenului si a constructiilor corespunde cu hotarele descrise si nu exista alte servituti. . Evaluarea a fost finalizata la data de 25. in afara cazului in care o astfel de distribuire a fost prevazuta in raport. Intrucat piata..evaluatorii declara pe propria raspundere ca nu au nici un interes direct sau indirect. nu a fost observata de evaluator existenta de materiale periculoase care pot sau nu sa fie prezente pe proprietate.continutul acestui raport.potrivit scopului acestei evaluari. Evaluatorii nu au cunostinta de existenta unor asemenea materiale.7. DATA EVALUARII La baza evaluarii au stat informatiile privind situatia patrimoniului. conditiile de pe piata se pot schimba. corespunzatoare la 31. nivelul preturilor. 1. . identitatea evaluatorilor sau a firmelor cu care au colaborat) nu va fi difuzat in public prin publicitate. . atat in totalitate sau in parte (in special concluziile.orice valori estimate in raport se aplica intregii proprietati si orice divizare sau distribuiere a valorii pe interese fractionate va invalida valoarea estimata. prezent sau viitor in legatura cu obiectul si scopul evaluarii si nu au fost omise in mod deliberat informatii care dupa cunostinta evaluatorilor sunt corecte si rezonabile pentru intocmirea prezentului raport. relatii publice. . .raportul de evaluare nu poate fi folosit in instanta fiind o expertiza extrajudiciara. evaluatorii nu au solicitat sa acorde consultanta ulterioara sau sa depuna marturie in instanta in afara cazului cand aceasta a fost convenita scris in prealabil. METODOLOGIA DE EVALUARE FOLOSITA Pentru estimarea valorii de piata a SC PLASTICA SA evaluatorii au retinut trei abordari recunoscute si anume: abordarea pe baza de active abordarea prin actualizare abordarea prin piata 5 . etc. .01. altele decat cele descrise in raport. . Acest raport de evaluare a fost elaborate in urmatoarele conditii generale limitative: .2006. stiri sau prin alte medii de informare fara aprobarea scrisa si prealabila a evaluatorilor.valoarea de piata este valabila la data evaluarii.. .evaluatorii au utilizat in estimarea valorii numai informatiile pe care le-au avut la dispozitie fiind posibila existenta si a altor informatii de care evaluatorii nu aveau cunostinta.evaluatorii isi asuma intreaga responsabilitate pentru opiniile exprimate in prezentul raport de evaluare. 1. valoarea de piata poate fi incorecta sau necorespunzatoare la un alt moment. .12.6. data la care se considera valabile ipotezele luate in considerare si valorile estimate de catre evaluatori.evaluatorii considera ca presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile in lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluarii.2008.

Opiniile evaluatorilor trebuiesc analizate in contextual economic general in care are loc operatiunea de evaluare. 6 . 1.bilanturile contabile pe ultimii doi ani (2005-2006).informatii cu privire la situatia juridica a societatii comerciale si a proprietatilor detinute. in care conditiile specifice ale pietei nu sufera modificari semnificative care afecteaza opiniile estimate.8. . RESPONSABILITATEA FATA DE TERTI Prezentul raport de evaluare a fost realizat exclusive pe baza informatiilor furnizate de catre client. . .informatii existente in literatura de specialitate privind piata de profil si evolutia acesteia. SURSELE DE INFORMATII Sursele de informatii care au stat la baza intocmirii prezentului raport de evaluare au fost: . destinat numai scopului precizat si numai pentru uzul clientului si partea implicate in tranzactie.lista activelor imobilizate detinute de catre firma. .1. respective cumparatorului. .9. Acest raport de evaluare este confidential. corectitudinea si precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestuia.informatii privind starea actuala a proprietatilor detinute.alte informatii necesare existente in bibliografia de specialitate. Daca acesta se modifica in viitor evaluatorii nu sunt responsabili decat in limita informatiilor valabile si cunoscute de acestia la data evaluarii. Valorile estimate de catre evaluatori sunt valabile la data prezentata in raport si inca un interval limitat de timp dupa aceasta data.

in prezent. OBIECTUL DE ACTIVITATE PLASTICA S. – 14.. polipropilena.A pune la dispozitia clientilor sai urmatoarele : Prelucrate PVC (policlorura de vinil) • • • granule PVC pentru incaltaminte.C. s-a infiintat in actuala structura in anul 1990.A.178 lei. fiind format din 685.cod fiscal R1234. tuburi pentru instalatii electrice tevi pentru apa si fluide cu actiune necoroziva asupra PVC Produse injectate (din polietilena.Alte persoane juridice – 2% Societatea este cotata la Bursa de Valori.1. Stuctura capitalului social este urmatoarea: . La data de 31.668 actiuni cu valoarea nominala de 8.5 lei/actiune.89% Finnoe Company Ltd. furtune. Str. 2. GENERALITATI 2. Sediul social este in Bucuresti.) • • articole sanitare si de menaj articole de voiaj. PLASTICA S. polistiren.. J40/123/1990. S. nr….2. Societatea are in intregime capital privat. tuburi etc.A. fiind apreciate pe piata romaneasca cat si in 25 de tari din patru continente.1. poliamide. SCURT ISTORIC PLASTICA S. Infiintata in 1957. cabluri electrice. categoria II.11% . PLASTICA S.A. detinand certificatul de inregistrare fiscala .1.persoane fizice.2.76.00% Ghesaf SRL – 7. produsele sale se adreseaza unei game foarte largi de utilizatori atat industriali cat si casnici. are peste 50 de ani de experienta in domeniul prelucrarii materialelor plastice.828.1. Sector 2. si-a diversificat continuu fabricatia. PREZENTAREA DATELOR – ANALIZA DIAGNOSTIC 2.12. ……. Este inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. poliacetal etc. astfel ca.2006 capitalul social al Societatii era de 5. tevi. birou si gradina 7 .

. . detergenti. husare paleti.) articole industriale (componente auto. Dreptul comercial In acest domeniu. folii pentru instalatii de ambalare tip FFS. huse termocontractibile. s-a constatat corectitudinea si completitudinea informatiilor cuprinse in actele puse la dispozitie de catre societate.contractul de societate. polipropilena). latimi pana la 6 m pentru : folii solarii.• • ambalaje (navete. Dreptul civil 8 . prin controlul atent aplicat produselor sale .) Prelucrate din polietilena • folii coextruse in trei straturi. hartie. 2. carton • • • • Matrite . carcase acumulatori. Realizarea acestuia presupune analiza elementelor specifice din urmatoarele domenii: a. folii termocontractibile.2. suflate si termoformate SDV-uri pentru linii de extrudere piese de schimb pentru echipamente specifice prelucrarii maselor plastice reparatii matrite Prin experienta.registrul actionarilor si registrul actiunilor. b. folii termocontractibile pentru baxare bauturi. prin tehnologiile si utilajele de care dispune.statutul si modificarile ulterioare infiintarii. folii cu bule. produse chimice. ASPECTE JURIDICE Diagnosticul juridic are drept scop verificarea aspectelor juridice legale privind activitatea firmei. . cutii etc. casti de protectie etc. materiale de constructii. In urma verificarilor.are capabilitatea tehnica si umana de a satisface cele mai exigente cerinte ale clientilor sai. conserve. au fost verificate urmatoarele documente: .Sectia Scularie Matriterie • • • • matrite pentru produse injectate. folii de laminare cu proprietati controlate pe straturi. profesionalismul si motivarea angajatilor sai. benzi avertizoare saci (inclusiv in role) pungi si sacose clisee flexografice din fotopolimeri pentru imprimari pe folie (polietilena.registrul adunarii generale a actionarilor.

. licentelor.dreptul de proprietate asupra terenurilor. . . etc. au fost constatate urmatoarele: .C. Acestea sunt numerotate.societatea este intregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci pentru urmatoarele produse: profile de material plastic. a garantiilor constituite.societatea nu are litigii in ceea ce priveste furnizorii.aprovizionarea cu materii prime. 192/2006. .A. modul de transportare. . Contractul se prelungeste in mod automat daca nici una din parti nu solicita intrerupera contractului.societatea are in derulare un imprumut in valoare de 680. modul de plata. Imprumutul are termenul de rambursare 18 luni si un termen de gratie de 6 luni. diverse bunuri de larg consum . . datate si semnate de persoanele autorizate. materiale si servicii se efetueaza pe baza contractelor incheiate intre furnizor si societate. Suma acestora nu este semnificativa in cadrul soldului de clienti.000 de EURO contractat cu BRD Societe Generale. contracte de asigurare in virtutea legii pentru mijloacele de transport.vanzarea en-gros a produselor finite se efectueaza in baza contractelor incheiate intre societate si beneficiar. cuprinzand prevederi specifice legate de cantitatea si calitatea marfii. . .Au fost analizate si verificate actele si contractele privind: . d. . societatea isi asigura marfa in timpul transportului catre beneficiar.dreptul de proprietate asupra constructiilor.contractele de inchiriere existente pentru anumite spatii detinute de societate. .regulamentul de ordine interioara. 9 . compounduri utilizate in industria conductorilor electrici. Prest S. Contractele sunt negociate de cele doua parti. un spatiu de 300 mp pe o perioada de 1 an.societatea are in derulare litigii legate de incasarea creantelor de la clienti. Societatea distribuie en-detail produse finite de natura bunurilor de larg consum si prin magazinul propriu.exista Contractul nr. Dreptul muncii Au fost analizate urmatoarele documente: . termenul de plata.contracte de asigurare.dreptul de proprietate asupra imobilizarilor necorporale de natura brevetelor.contracte de vanzare a produselor finite.contracte de achizitii de materii prime. . termenul de livrare. servicii.societatea este proprietara tuturor terenurilor si cladirilor inregistrate in patrimoniu. .societatea a incheiat contracte de asigurare impotriva incendiilor pentru cladiri.contractele colective de munca.litigii privind contractele comerciale. . De asemenea. . prin care societatea inchiriaza S. materiale. marcilor inregistrate.contractele individuale de munca. .imprumuturile primite. . etc. In urma analizei documentelor amintite mai sus. .

. posibilitatile de finalizare si influenta lor asupra potentialului tehnico-productiv sau a prestatiilor de servicii.incadrarea mijloacelor fixe pe categorii este corecta. etc. ASPECTE OPERATIONALE Diagnosticul operational presupune o analiza detaliata a factorilor tehnici de productie.3. Astfel. de boala. In prezent. expertul tehnic a analizat urmatoarel aspecte: . stocul de materii prime este foarte strict dimensionat. conditiile pentru care s-a facut aceasta si perspectivele de punere in functiune. e. stadiul lor in raport cu graficele de executie. . In urma analizelor efectuate au rezultat urmatoarele: .utilajele au o stare de uzura avansata. Dreptul mediului Societate este in posesia certificatului de mediu care atesta modul ecologic de derulare a activitatii de productie. . .anumite mijloace fixe de natura constructiilor speciale (silozuri construite in scopul stocarii unor mari cantitati de materii prime. in legatura cu activele fixe incluse in patrimoniul societatii. gradul de uzura fizica.In urma analizei efectuate au fost identificate urmatoarele aspecte: . facand inutila existenta acestor silozuri.investitiile in curs sunt destinate in special instalarii unei noi linii de fabricatie pentru produsele de larg consum.oportunitatea trecerii in conservare a unor active fixe. .posibilitatile de utilizare in viitor. . aceasta fiind modalitatea de lucru inainte de 1989) nu mai sunt utilizate in actualele conditii de derulare a activitatii. utilajelor. . precum si a celor pe care le foloseste fara a fi proprietatea ei. iar duratele de amortizare sunt in conformitate cu prevederile legale. .starea de functionare a masinilor. majoritatea fiind fabricate in anii ’70. 2. . Acest fapt sporeste costul de intretinere si are implicatii nefavorabile asupra productivitatii muncii. protectia muncii.performantele acestora in raport cu cele care se produc pe plan mondial. a tehnologiilor de fabricatie a produselor. Contractul colectiv de munca se negociza annual.persoanele ce asigura managementul societatii precum si alte persoane ce deservesc compartimentele administrative societatii beneficiaza de contracte individuale de munca.valoarea investitiilor in curs de executie.personalul direct productiv si de intretinere beneficiaza de contractul colectiv de munca pentru reglementarea diferitelor aspecte legate de salarizare.mijloacele fixe care nu mai pot fi utilizate in viitor datorita schimbarilor intervenite in structura productiei. de maternitate. precum si a organizarii productiei si a muncii.posibilitatile pe care le are societate de a-si asigura utilitatile necesare pentru desfasurarea normala a activitatii. 10 . gradul de dependenta fata de utilitatile furnizate de regiile autonome sau companiile de profil. . Investitia nu se refera doar la achizitia echipamentelor ci si la amenajarea cladirii in care va fi montata instalatia. concediile de odihna.nu exista litigii de munca.informatiile din cartile de munca sunt actualizate trimestrial in ceea ce priveste salarizarea si incadrarea personalului. . .

614 1. tuburi.537. Cantitati realizate Capacitatea de productie anuala 350.4% 1.000 500 Gradul de utilizare a capacitatii de productie 84% 80% 72% 78% 82% 91% 97% 74% 52% Granule Sudate (tevi.945 2.188.000 25.000 1. expertii tehnici au constatat urmatoarele: . .583 1.200 1. cum ar fi energia.592 Pondere valoare ramasa 41. gradul de utilizare a capacitatii de productie este prezentat in tabelul de mai jos: 2006 U.8% 48. Ponderea masinilor si a utilajelor in total active fixe: Ma sin i si utilaje *100 Total active fixe Ponderea masinilor si utilajelor existente in cadrul activelor fixe detinute de S.413 99.112 868 1.500 3.4% 2.utilitatile necesare derularii activitatii. . profile. asa cum rezulta din tabelul de mai jos: Pozitie activ fix Valoare de inventar [lei] 2. Caracterizarea sintetica a potentialului tehnic se efectueaza prin intermediul urmatorilor indicatori: a.cladirile dinincinta societatii si-au pastrat destinati pentru care au fost construite.5% 7.200 2. compounduri) Bunuri de larg consum Auto Industriale Navete Confectii (saci.393 2.0% 0. pungi. sacose. In ceea ce priveste cladirile.concordanta intre situatia din teren si planurile de constructie.188.587 36.054 20.000 2.9% 51. gazul metan. apa si canalizarea sunt asigurate de regiile si companiile nationale de profil.760 Pondere valoare Valoare de inventar ramasa [lei] 29.C.371 154.7% Teren Constructii Echipamente tehnologice Aparate de masura si control 11 .205 367.393 3.stadiul derularii investitiilor in curs este in concordanta cu graficul de constructie prevazut. Gradul de utilizare a capacitatii de productie: Pr oductia obtinuta *100 Capacitatea de productie In cazul societatii Plastica.633 1.488 259 b.M.500 160.733. folie) Profile PVC Fotopolimeri kg ml mii buc mii buc mii buc buc kg ml kg 294.1% 14. . Plastica rezulta din structura imobilizarilor corporale.051. Utilitatile de natura aburului si aerului comprimat sunt asigurate de catre intreprindere prin intermediul instalatiilor specifice..structura de rezistenta a unor cladiri nu a fost afectata de seisme.

Mijloace de transport Mobilier.453 60% 23% 41% Se observa ca gradul general de uzura este de 41%. birotica Total Valoare de Amortizare Grad de uzura inventar [lei] [lei] 3.230.2% 100% 91.413 683. reprezentand 81% la valoare de inventar si 90.855 12. Se observa de asemenea.897 136. ponderea mare a trenurilor si constructiilor.2% 100% Se observa ca.285 5.124.291 3.285 5.507 5.285 7.855 12.167 63% 227.659 15.051.313. Gradul de reinnoire a activelor fixe: Valoarea _ mijloacelor _ fixe _ noi * 100 Valoarea _ de _ inventar Achizitiile de mijloace fixe fectuate in anul de baza sunt prezentate in tabelul de mai jos: Imobilizari corporale Valoare de inventar [lei] 3.733.855 12.8% 0.082. birotica Total Se observa ponderea ponderea redusa a mijloacelor fixe achizitionate in anul curent in raport gradul de uzura ridicat al mijloacelor fixe din patrimoniul societatii.674 Pondere mijloace fixe noi 0% 1% 6% 7% 71% 1% Constructii Echipamente tehnologice Aparate de masura si control Mijloace de transport Mobilier.760 227.837 1.303 2. d. Gradul de uzura a activelor fixe: Amortizarea cumulata *100 Valoarea de inventar Gradul de uzura al mijloacelor fixe este przentat in tabelul de mai jos: Imobilizari corporale Constructii Echipamente tehnologice Aparate de masura si control Mijloace de transport Mobilier.124.672 41. pondrea valorii ramase nu este decat 7%.384 8. 12 .897 Achizitii mijloace fixe [lei] 11.4%.583 1.378 32% 1.760 63.413 99.958 5. c.778 2.551 9.826 65% 99. desi ponderea echipamentelor la valoare de inventar in total active fixe este de 14.3% la valoare ramasa. Se remarca de asemenea ca gradul de uzura al echipamentelor de de productie nemijlocita este de peste 60%.196.733.583 1. birotica Total valoare ramasa 227.1% 0.051.

tehnicieni. de deservire generala).309 1. b. N max = unde: N0 * Iq 100 Iq=indicele volumului de activitate exprimat prin cifra de afaceri N0= numarul mediu de personal prevazut pentru perioada respectiva.4.12 Rezultand un nivel de maxim 672 persoane ce ar trebui sa fie salarizate. dupa principalele categorii de salariati se pot avea in vedere urmatoarele categorii: . Numarul maxim de personal. parametrii de calcul al numarului maxim de personal sunt urmatorii: Nr mediu de personal prevazut pentru perioada respectriva (N0) Indicele de crestere a cifrei de afaceri (Iq) Indicele de cresterea preturilor in anul de baza Cresterea reala a cifrei de afaceri Numarul maxim de personal 672 602 1.personal de administrare si conducere. 13 . iar pe de alta parte eficienta potentialului uman. c. Numarul mediu de personal (cu contract de munca sau conventie civila).muncitori (direct productivi. In prezent numarul de salariati este de 602.2. In cazul societatii analizate. ceea ce denota o politica sanatoasa de personal. Dimensiunea potentialului uman poate fi caracterizata prin urmatorii indicatori: a. pe de o parte dimensiunea. . Numarul mediu de personal (cu contract de munca). maistri).46 1. fiind inferior numarului maxim de salariati. numarul mediu de personal angajat cu contract de munca si conventie civila a fost de 603 persoane. numarul scriptic de salariati a fost de 602 persoane. care se stabileste prin adaugarea la numarul mediu de salariati a numarului mediu de colaboratori angajati pe baza de conventie civila. In cazul societatii analizate. care reprezinta limita superioara stabilita in functie de volumul efectiv de activitate si productivitate a muncii prevazuta. care se determina ca o medie aritmetica simpla a numarului zilnic de salariati. ASPECTE LEGATE DE RESURSELE UMANE In diagnosticarea resurselor umane ale unei firme in vederea evaluarii se impune folosirea unui sistem de indicatori privind.personal tehnic-ingineresc (ingineri. Structura resurselor umane poate fi apreciata pe baza urmatoarelor criterii: a. In cazul societatii analizate. indirect productivi. structura si comportamentul. .

Un dezechilibru accentuat in structura dupa varsta a personalului poate sa dauneze echilibrului psiholigic al intreprinderii. dupa modalitatile de calificare . In cazul societatii Plastica. franeaza posibilitatile acestora de promovare. d. angajara masiva la un moment dat a tinerilor. grupele de vechime a salariatilor sunt prezentate in tabelul de mai jos: Grupa de vechime sub 1 an 2-5 ani 6-10 ani 11-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Total Numar scriptic 20 50 100 272 150 10 602 Pondere 3% 8% 17% 45% 25% 2% 100% Structura personalului societatii analizate denota incercarea societatii de a stabiliza personalul. In mod normalstructura dupa vechime trebuie sa fie echilibrata. b. mediu. dupa vechimea in intreprindere personalul se poate structura in urmatoarele grupe: sub 1 an. manifestandu-se astfel o politica de formare a personalului. personalul poate avea diferite nivele de pregatire: superior. intre 15-20 ani. dar si de eforturile de stabilizare a personalului. In cazul societatii Plastica. limitand fluctuatiile mari de salariati. intre 41-50 de ani. situatia este prezentata in tabelul de mai jos: Categorie de salariati Muncitori Personal tehnic-ingineresc Personal de administrare si conducere Total Numar scriptic Pondere 482 77 43 602 80% 13% 7% 100% Se observa structura echilibrata a personalului pe categortii de pregatire. personalul se poate grupa astfel: pana la 30 de ani. intre 31-40 de ani. structura calificarii personalului este urmatoarea: 14 . dupa varsta.In cazul societatii analizate. Astfel. profesional. intre 2-5 ani. Analiza structurii dupa vechime si evolutia sa in timp poate furniza informatii cu privire la strategia angajarilor efectuate de intreprindere. intre 11-15 ani. Structura personalului dupa varsta a societatii Plastica este prezentata in tabelul de mai jos: Grupa de varsta Pana la 30 de ani Intre 31-40 de ani Intre 41-50 de ani Peste 50 de ani Total Numar scriptic 150 230 142 80 602 Pondere 25% 38% 24% 13% 100% Din datele prezentate. intre 6-10 ani. peste 50 de ani. rezulta o structura echilibrata a personalului pe categorii de varsta. peste 20 ani. c.

0% Se observa fluctuatia scazuta a personalului in anul de baza. Gradul de utilizare a timpului maxim disponibil Gu = Timpul efectiv lucrat Timpul max im disponibil b.7% 5. Indicatorii circulatiei fortei de munca I N E Coeficient ul plecarilor = N Coeficient ul int rarilor = Coeficient ul miscarilor totale = I+E N in care: I= numarul total al intrarilor de personal in cursul perioadei analizate E=numarul total al iesirilor de personal N=numarul mediu de personal In cazul societatii Plastica . reflectand preocuparea societatii pentru stabilizarea numarului de salariati.Grupa de calificare Superioara Medie Profesionala Total Numar scriptic 20 432 150 602 Pondere 3% 72% 25% 100% Datele prezentate denota o structura corespunzatoare a personalului pe categorii de pregatire. Indicatori de conflictualitate In cazul in care conflictualitatea a luat forme colectiv se impune urmarirea urmatorilor indicatori: . Comportamentul personalului poate fi analizat prin prisma urmatorilor indicatori: a. c. parametrii circulatiei fortei de munca sunt prezentati in tabelul de mai jos: Intrari personal Iesiri personal Total salariati Coeficientul intrarilor Coeficientul iesirilor Coeficientul miscarii totale 20 10 602 3.numarul de greve 15 .3% 1.

indicatorii de productivitate a muncii in ultimii doi ani sunt prezentati in tabelul de mai jos: 2006 in preturi comparabile 2007 [lei] 21.033.numarul de zile ale grevei -gradul de importanta al grevei la nivel de intreprindere: Numar _ de _ grevisti Numar _ total _ de _ salariati Numar _ de _ zile _ de _ greva . precum si a comparatiei cu alte firme din aceeasi ramura de activitate se folosesc indicatori valorici.productivitatea medie zilnica : W z = CA Tz .248 602 51. in functie de specificul activitatii societatii.970 592 42. construiti ca raport efect/efort. relatiile de calcul sunt urmatoarele: . nu au existat forme colective de conflict in ultimii 3 ani.304 24.145 2006 [lei] 2007 [lei] Cifra de afaceri Numarul de personal Productivitatea medie anuala pe o persoana 30. veniturile de exploatare sau valoarea adaugata.productivitatea medie anuala pe o persoana: Wa = CA N .025 16 .productivitatea medie orara: W h = in care: CA Th CA = cifra de afaceri N = numarul mediu de personal TZ= timpul total de munca exprimat in zile Th= timpul total de munca exprimat in ore Pentru corecta apreciere a evolutiei productivitatii muncii in dinamica se impune operarea cu indicatori valorici de exprimare a efectului evaluat in preturi comparabile. In calitate de efort se pot folosi indicatorii: numarul mediu de personal.. In cazul determinarii productivitatii muncii pe baza cifrei de afaceri.949. In cazul societatii Plastica. productia exercitiului. Pentru a urmari dinamica productivitatii muncii la nivel de intreprindere. timpul total de munca exprimat in zile sau timpul total de munca exprimat in ore.717.gradul de intensitate al grevei: Numar _ de _ grevisti In cazul societii Plastica. Analiza eficientei utilizarii resurselor umane se realizeaza cu ajutorul sistemului de indicatori de reflectare a productivitatii muncii. In calitate de efect se pot avea in vedere: cifra de afaceri.

Varsta acestora este cuprinsa intre 40 si 50 de ani. Profitabilitatea actiunilor = Dividende + prele var i din profit pentru dezvoltare * 100 Capital social In cazul societatii Plastica. b.investitii * 100 Fond de rulment Fondul de rulment = active circulante-datorii pe termen scurt 17 . rata profitului rezulta dupa cum urmeaza: Cifra de afaceri [lei] Profitul brut [lei] Rata profitului 30.248 3.550 1. Managerii societatii au cote de actiuni nesemnificative in cadrul structurii actionariatului.178 21% 3. Potentialul de dezvoltare/crestere = unde : Pr ele var i din profit pt . Criterii de performanta a echipei manageriale Criteriile de performanta pe baza carora se poate analiza activitate manageriala sunt prezentati in cele ce urmeaza: 1.250. La sfarsitul exercitiului financiar.000 5. echipa manageriala este premiata cu o cota din profitul anului. dezvoltare + amortizare − ch . Prezentara echipei manageriale Managerii societatii Plastica sunt persoane ce au o vechime in firma cuprinsa intre 15-20 de ani. Rata profitului = Pr ofitul brut * 100 Cifra de afaceri In cazul societatii Plastica. Echipa manageriala a fost numita la conducerea societatii pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.Timpul de munca exprimat in zile Productivitatea medie zilnica pe o persoana 252 167 252 202 2. profitabilitatea actiunilor rezulta in conformitate cu tabelul de mai jos: Dividende [lei] Prelevari din profit pentru dezvoltare [lei] Capital social [lei] Profitabilitatea actiunilor 308.5.717.6% 2. ASPECTE MANAGERIALE a.828.590 10.244. pt .

717.694. potentialul de dezvoltare este determinat dupa cum se prezinta in tabelul de mai jos: Prelevari din profit pentru dezvoltare [lei] Amortizare [lei] Cheltuieli pt investitii [lei] Prelevari din profit pt dezvoltare+amortizare-ch pt investitii [ lei] Active circulante [lei] Datorii pe termen scurt [lei] Fond de rulment [ lei] Potential de dezvoltare/crestere 1.674 1.248 3. 2.227 5.In cazul societatii Plastica. Rotatia stocurilor (nr.6.6.078 10 Tabelul urmator contine parametrii si rezultatul calculului rotatiei stocurilor.248 31 6.250.248 19 5.153.227 30. Perioada de recuperare a creantelor (zile) = Soldul creantelor * 365 Cifra de afaceri Perioada de recuperare a creantelor rezulta in conformitate cu datele inscrise in tabelul de mai jos: Soldul creantelor [lei] Cifra de afaceri [lei] Perioada de recuperare a creantelor [zile] 1.5% 4.115 41. Perioada de rambursare a obligatiilor pe termen scurt (zile) = Soldul obligatiil or * 365 Cifra de afaceri Perioada de recuperare a creantelor rezulta in conformitate cu datele inscrise in tabelul de mai jos: Soldul obligatiilor [lei] Cifra de afaceri [lei] Perioada de rambursare a obligatiilor pe termen scurt [zile] 2.000 285.058.717.609. ASPECTE COMERCIALE Diagnosticul comercial vizeaza operatiunile de vanzare-cumparare. rotatii) = Cifra _ de _ afaceri Total _ stocuri 30.636.493.754 2.1.441 7. Cifra de afaceri [lei] Total stocuri [lei] Nr rotatii 2.717. Analiza evolutiei vanzarilor 18 .642 30. piata de desfacere a produselor intreprinderii si piata ei de aprovizionare.636.527 29.

cifra de afaceri creste cu indicele de 146%. numarul concurentilor in acest domeniu fiind relativ redus si anume: .507.717.033.A. Relatia de calcul a cifrei de afaceri in preturi comparabile este: CA reala = CA in preturi curente *Indicele mediu al preturilor In cazul societatii Plastica evolutia cifrei de afaceri in preturi comparabile rezulta din tabelul de mai jos: 2005 Cifra de afaceri in preturi curente Cifra de afaceri in preturi comparabile 21. Pentru o corecta apreciere a performantelor comerciale ale firmei in timp se impune corectarea acesteia cu indicele preturilor domeniului de activitate.0% 2006 30. tinand seama in acelasi timp de pietele unde se desfac acestea.062. .244 227. Cardinal Bucuresti.101 108% Se observa ca.3% 0.304 32. Analiza structurala a vanzarilor pe produse si piete de desfacere Vanzarile unei intreprinderi se impun a fi studiate de catre evaluator pe produse sau grupe de produse omogene. ceea ce este definit ca fiind cifra de afaceri. respectiv evaluara ei in preturi comparabile. care formeaza obiectul activittii.821 21. 19 .6.304 Pondere 2005 99. in preturi comparabile indicele de crestere este de 108%. detine in prezent un segment de circa 65-70% din piata interna de garnule PVC.328 2006 Indicele de crestere a CA 30.8% 100.2% 0. Indicele de crestere supraunitar denota o crestere reala a vanzarilor.248 146% 35. Scopul acestui mod de analiza a cifrei de afaceri il reprezinta necesitatea furnizarii de informatii pentru fundamentarea proiectiilor in perioada de previziune. Situatia pietelor de desfacere este prezentata in tabelul de mai jos: 2005 20.033.2. Plastica S. In categoria vanzarilor nu se include veniturile din productia stocata. Teroplast Bistrita.490. veniturile financiare.pe piata externa: Bogrochem Ungaria si Severe Italia.866.C. 2. pe cand. S. Ponderile se pastreaza mare parte de la un an la altul. pe care o regasim in contul de profit si pierdere este evaluata in unitati monetare curente.483 166.7% 100. lucrari si servicii.248 Pondere 2006 99.0% Piata interna Piata externa Cifra de afaceri Se observa ponderea covarsitoare a pietei interne fata de cea externa.In activittea de evaluare a unei firme intereseaza vanzarile de bunuri. atunci cand este exprimata in unitati monetare curente. Aceasta structura de productie raspunde cererii pietei de desfacere. Cifra de afaceri.717.004 30.pe piata interna: Oltgrup Ramnicu Valcea. productia de imobilizari. Ponderea cea mai mare in cifra de afaceri o detine vanzarea granulelor PVC.

ambalaje. ∑ Sd ∑ Rd i i = suma soldurilor debitoare ale conturilor de creante = suma rulajelor debitoar ale conturilor de creante 20 .6% 3.2% 6.7% 2. In cazul societatii Plastica. In formularea concluziilor este necesar sa se tina seama de pozitia intreprinderii intr-un lant al interconditionarii fabricatiei si consumului unui produs.7% 1.2% 6.4% 4.7% 0.3% 7.2% 7.0% 7.clientii traditionali ai societatii acopera diverse grupe de produse: granule PVC.1% 2.6% 100.5% 2.3% 6. se pot evidentia urmatoarle aspecte: .9% 17.6% 5.1% 1.4% 3.5% 2.exista un numar insemnat de clienti cu care Plastica are relatii comerciale traditionale.6.8% 22.3. produse sudate. .0% 6.6% 2.6% 2.0% Analizand tabelul anterior.3% 2.5% 2. .7% 3.5% 6. Durata medie de imobilizare a creantelor se determina in conformitate cu urmatoarea relatie: n ∑ Sd Di = i =1 n i *T i ∑ Rd i =1 in care: T = perioada de analiza exprimata in numar zile.8% 1.3% 4.2% 5. etc.4% 0.5% 4.6% 7.0% 3.9% 0.3% 2. ORADEA ROCAR SA FRIGOCOM SA BUCURESTI ELECTROPLAST SA ACUMULATORUL PIRELLI CABLURI SI SISTEM ICME ECAB SA ZAREA SA Alti clienti Cifra de afaceri Pondere 2005 7. Analiza clientilor intreprinderii Analiza vanzarilor din perspectiva clientelei urmareste in primul rand evolutia structurala a cifrei de afaceri pe clienti.1% 2.nici un client nu detine o pondere majoritara in cifra de afaceri.4% 3. principalii clienti sunt prezentati in tabelul de mai jos: Principalii clienti DACIA PITESTI ROLAST SA ARPECHIM SA PITESTI DETERGENTI SA SC (P&G) DAEWOO AUTOMOBILE ROMANIA OLTPLAST SA TRANSCHIM SA ROM CABLU SRL COMPA SIBIU SA NAPOCHIM SA ARO SA IPROEB PLASTOR SA.2.9% 6.0% Pondere 2006 7. produse auto.3% 3.3% 1.9% 100.

0% 100.8% AKZO NOBEL-ELVETIA 2.4.ce detine aproximativ 20% din totalul achizitiilor anuale. precum si a transportatorului – SNCFR.7% 0. Principalele aspecte urmarite de evaluator vizeaza: . .181.29 Se observa o buna viteza de incasare a clientilor.A.2% 9.-SUCURSALA 20.A.6. costurile de transport reduse si calitatea materiei prime sunt principalele motive pentru car Plastica prefera acest furnizor in detrimentul celor externi. Cu toate ca principalul furnizor detine 20% din achizitii.0% 43. 21 .4% Total achizitii 100. .aprecierea dependentei fata de anumiti furnizori si care sunt implicatiile gradului de dependenta determinat.0% 1.515.In cazul societatii Plastica.8% 6. CHEMOTRADE SRL TG.8% HCI CHEMICALS ROMANIA SRL 0.7% ARPECHIM OLTCHIM S. societatea se afla in legaturi comerciale si cu alti producatori externi de materii prime si materiale. Dependenta de acest furnizor este explicata prin faptul ca acesta este unicul producator intern de materie prima necesara productiei.Cehia 7. Analiza furnizorilor intreprinderii Piata de aprovizionare a firmei reprezinta un punct semnificativ in diagnosticul comercial pentru evaluare.142 365 15.5% Alti furnizori 45.4% DEZA .6% 8.gruparea acestora in furnizori de utilitati si furnizori de materii prime si materiale. Termenii contractuali. .MURES 2.C. evitandu-se o eventuala sincopa in relatiile cu Arpechim. In cazul societatii Plastica. 2. durata de imobilizare a creantelor este determinata in conformitate cu tabelul de mai jos: Sdi [lei] Rdi [lei] T [zile] Di [zile] 1. in special a celor de materii prime si materiale in functie de cantitatea si valoarea aprovizionarilor. lista principalilor furnizori este prezentata in tabelul urmator: Principalii furnizori Pondere 2005 Pondere 2006 SNP PETROM S.3% 2.0% ELECTRICA 6. Se remarca ponderea relativ importanta a furnizorului de energie electrica. 1. .3% SNTFM (CFR) CENTUL COM.8% 3.4% S.5% 0.0% EXXONMOBIL CHEMICAL CENTRAL 2.3% 2.8% 1. aceasta fiind mai mica de o luna.analiza numarului de furnizori pentru un tip de resursa aprovizionata si a calitatii aprovizionarilor.durata medie de utilizare a surselor atrase reprezentate de obligatiile fata de furnizori.Italia 0.1% 20.0% SCHIAVI . 9.242 36.structurarea furnizorilor.8% OMYA HANDELSGESELLSCHAFT SRL 1.0% Se remarca existenta unui furnizor semnificativ – Arpechim.

Durata medie de utilizare a surselor atrase reprezentate de obligatiile fata de furnizori (Df) se determina pe baza urmatoarei relatii: n ∑ Sc Df = in care: i =1 n i *T i ∑ Rc i =1 = suma rulajelor creditoare ale conturilor de furnizori In cazul societatii Plastica.2006 3. 2.472 5.1.278.2005 3.188. se observa ca durata de achitare a datoriilor este mai mare fata de durata de incasare a creantelor.042.472 5.393 3.289 4. .rolul de sintetizare a concluziilor rezultate din celelalte piese de diagnostic. In esenta.708 28.443 124.243.243.479.443 124.188.241 17.2005 4.511 2.rolul de asigurare a coerentei in cadrul relatiei diagnostic si aplicarea metodelor de evaluare.Dec. Acest are un rol cheie in procesul de evaluare datorita rolului jucat in cadrul raportului si anume: .512 365 21.042.613.FINANCIARE Unul dintre cele mai importante demersuri realizate in vederea finalizarii raportului de evaluare a intreprinderii vizeaza diagnosticul economico-financiar .693.2006 3.284 22 .74 Se observa ca durata de achitare a datoriilor este mai mica de o luna.433 2.Dec.7.Dec.7.708.433 2.393 3. reflectand activele firmei negrevate de datorii la un moment dat. Determinara patrimoniului net al intreprinderii Plastica s-a efectuat in conformitate cu tabelul de mai jos: PRETURI ISTORICE PRETURI COMPARABILE 31. Diagnosticul patrimoniului net Patrimoniul net se determina ca diferenta dintre activele totale si datoriile totale ale intreprinderii.385 31. durata de achitare a datoriilor fata de furnizori este calculata in conformitate cu tabelul de mai jos: i ∑ Sc ∑ Rc i = suma soldurilor creditoare ale conturilor de furnizori Sci [lei] Rci [lei] T [zile] Df [zile] 1. fapt benefic asupra fluxului de numerar.514 7. De asemenea.941 3.079.Dec.472 5.045 31.284 -31% -29% -34% -29% -32% Variatii Pozitii bilantiere IMOBILIZARI NECORPORALE Terenuri Imobilizari corporale nete Imobilizari in curs IMOBILIZARI CORPORALE 31. ASPECTE ECONOMICO . patrimoniul net reprezinta averea intreprinderii la o anumita data. 2.188.393 3.544 124.710.

714.754 (2.120.2.variatia activelor imobilizate s-a facut exclusiv pe baza amortizarii anuale.425 (5. surse necesare pentru a se autofinanta si pentru a asigura capacitatea de a distribui dividende actionarilor.873) (10.770 - 506.229 2.011.427.319.359.497. .242 94.932.669. cresterea nivelului clientilor inseamna si o crestere a volumului vanzarilor.155 (1.694.247) (2.033 7. .412.944.753.170) (6.873 (2. Diferenta dintre CAF si profitul net est determinat de veniturile si 23 .178) (4. fapt ce semnifica o o accelerare a vitezei de rotatie a activelor circulante. Rolul principal al CAF este de a permite intreprinderii sa mentina si sa dezvolte potentialul tehnico – productiv. 2.777) (5.497.932.747 - -29% -32% -5% 6% -20% 69% 17% -18% -18% -64% -8% 142% -48% 37% 37% -8% (8. prin incorporarea diferentelor din reevaluarea imobilizarilor corporale.460 8.425) (11.545.capitalul social a crescut pe seama rezervelor.218 - 506. CAF reprezinta in esenta fluxul potential de lichiditati aferent intregii activitati a firmei.219 1.545. sumele se incadreaza in termenele contractuale si nu reprezinta intarzieri la plata a clientilor. Diagnosticul capacitatii de autofinantare Capacitatea de autofinantare (CAF) este formata din ansamblul surselor interne de finantare generate de activitatea intreprinderii. CONTURI DE REGULARIZARE TOTAL ACTIV NET Capital social Rezerve Profit/pierdere Repartizarea profitului Provizioane CAPITAL PROPRIU 506.033 7.944.658 1.864) (1.525 84. ceea ce denota o buna valorificare a productiei realizate.985) (1.875) (10.447 3. de 69%.153. fapt ce duce la amplificarea capacitatii de plata si la posibilitatea onorarii la timp a obligatiilor intreprinderii.944.989.324 1.033 3. semnificand o imbunatatire a pozitiei fata de furnizorii societatii.013.247) (2.583) 10.302) (15.723 4.930.315 5.078 1.RISC SI CHELT.078 1.178) (4.944.120.425 (5.218) 1. .Imobilizari financiare TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE Stocuri Clienti Alte creante Disponibilitati TOTAL ACTIVE CIRCULANTE Datorii pe termen scurt Credite TOTAL OBLIGATII PROV.777) (5.425.565 6.400 2. .371.747 - 712.652 1. .583) 10.648.disponibilitatile au avut o crestere spectaculoasa.515.009) (9.694.777) (2.400 2. Cresterea disponibilitatilor in cont a fost prevazuta de conducerea societatii si pentru aplicarea programului investitional din anul urmator.754 (2.155) (10.582.792 (2.747) 2.828.648.648.315 5.515.153.777) (2.875) (2. sa remunereze actionarii si sa asigure rambursarea imprumuturilor.7. fiind diferenta intre veniturile monetare totale (care presupun incasari) si cheltuielile monetare totale (care presupun plati).datoriile pe termen scurt au scazut cu 18%.734.405.425.669.582.317 118.991) 8.828.648.596.497.930.425) Evolutia componentelor activului net are la baza urmatoarele observatii: .stocurile au scazut cu 5%.242 94.302) (3.753.423.371.465) 11.747) 2.194 (3.232.497.nivelul clientilor neincasati a crescut cu 6%.033 3.332 5.687.770) 1.

Tp in care: Ta = trezoreria de activ. respectiv soldurile debitoare ale conturilor de disponibilitati si plasamente.044 2006 2.371.033 4. Diagnosticul corelatiei fond de rulment – necesar de fond de rulmen.cheltuielile firmei care nu presupun incasari.744.687. respectiv plati (provizioane.747 285. amortizare. respectiv soldurile creditoare ale conturilor de credite pe termen scurt.648.314 1. etc.102 485 3. intreprinderea se confrunta cu un deficit de fond de rulment.454 Rezultatul exercitiului Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele Valoarea neta a activelor cedate Venituri din provizioane Venituri din vanzarea activelor Venituri din subventii CAF 2.753.497.155 8.425 10.130.155 5.497.activele imobilizat Daca diferenta este pozitiva atunci fondul de rulment reprezinta acea parte aa capitalului permanent destinata finantarii activitatii curente.120.229 2.647. are loc o degajare de surse atrase. trezoreria neta Fondul de rulment: FR = capitalul permanent . In situatia in care este negativa.). reluari de provizioane.694.989.925 4.7.425 5. Atunci cand diferenta este negativa. Trezoreria neta se poate stabili in doua moduri: Tn = FR – NFR Tn = Ta .934.792 2006 [lei] 10.754 24 . CAF calculat prin metoda diferentei este prezentat in tabelul de mai jos: 2005 1. Tp = trezoreria de pasiv. In cazul societatii Plastica. Crt. aceasta reprezinta activele circulante de natura stocurilor si creantelor ce urmeaza a fi finantate din fondul de rulment. In cazul societatii Plastica. 1 2 3 4 5 6 Indicatori Capital propriu Datorii pe termen mediu si lung Capital permanent (1+2) Active imobilizate FOND DE RULMENT (3-4) Active circulante 2005 [lei] 8.392 7. Nevoia de fond de rulment: NFR = active circulante (exclusiv disponibilitatile) – obligatii pe termen scurt (exclusiv creditele pe termen scurt) In cazul in care diferenta este pozitiva.770 278.115 592 2.3.120. indicatorii prezentati anterior sunt calculati conform tabelului urmator: Nr.

7.556.950.304 365 37 16 2006 4. Diagnosticul corelatiei creante .359 30. vitezele de rotatie definite anterior sunt determinate conform tabelului de mai jos: 2005 2.obligatii In cadrul diagnosticului se cerceteaza evolutia creantelor si obligatiilor in raport cu cifra de afaceri pentru a pune in evidenta raportul dintre imobilizarea capitalului firmei si folosirea surselor atrase.455.4. In cazul societatii Plastica.7 Disponibilitati si plasamente 8 Active circulante.556.202 21.359 2.392 1. Durata de imobilizare a creantelor (Di) Di= unde: Sd = soldul creantelor CA = cifra de afaceri T = perioada de timp considerata b.248 365 56 22 FR [lei] NFR [lei] CA [lei] T [zile] Viteza de rotatie a FR Viteza de rotatie a NFR 2.717.721 2. Relatiile de calcul ale vitezei de rotatie exprimata ca durata sunt: Viteza de rotatie a NFR = NFR *T CA FR *T Viteza de rotatie a FR = CA unde: T reprezinta numarul de zile al perioadei. Asemenea aspecte pot fi puse in evidenta cu ajutorul indicatorilor: a.723 3.812. Durata de folosire a surselor atrase (Df) Sd * T CA 25 .069 2.130.744.950.866 898.232.033 4.925 898.932.361 2.932.202 1.723 2.866 2.033.812.033 In estimarea unor elemente necesare in cazul aplicarii metodei de evaluare bazate pe fluxul de lichiditati sunt necesari si indicatorii viteza de rotatie a NFR si viteza de rotatie a FR. exclusiv disponibilitati 9 Datorii pe termen scurt 10 Credite pe termen scurt 11 Obligatii pe termen scurt (9-10) 12 Nevoia de fond de rulment (8-11) 13 Trezoreria neta (5-12 sau 7-10) 1.232.361 1.762.

Solvabilitatea reprezinta capacitatea firmei de a face fata obligatiilor sale la termenele scadente.095.545. b. Rata lichiditatii imediate : Li= Disponibil itati Datori _ curente d. Pentru a caracteriza lichiditata unei intreprinderi se folosesc urmatorii indicatori: a.5.65 – 1 c. Rata lichiditatii curente: Lc = Active _ circulante − Stocuri Datorii _ curente Intervalul care poate fi considerat satisfacator este 0. Rata solvabilitatii patrimoniale : Sp = Capital _ propriu Capital _ propriu + Credite _ totale Valoarea minima a ratei solvabilitatii patrimoniale se apreciaza ca trebuie sa se incadreze in limitele 0.5. iar peste 0.248 365 19 35 Sd [lei] Sc [lei] CA [lei] T [zile] Di [zile] Df [zile] 2.944.8.304 365 19 44 2006 1.5 situatia poate fi considerata normla.2 si 1.7. e.3 – 0. Rata lichiditatii generale: Lg = Active _ circulante Datorii _ curente Se apreciaza ca situatia lichiditatii generale este satisfacatoare in conditiile incadrarii in intervalul 1.849 2.717.Df= Sc * T CA unde: Sc= soldul creditor al conturilor de obligatii Valorile efective inregistrate de societatea Plastica sunt prezentate in tabelul de mai jos: 2005 1.033. Diagnosticul lichiditatii si solvabilitatii Lichiditatea reprezinta proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma in bani.777 30.875 21.642 2. Rata solvabilitatii generale: Sg = Active _ totale Datorii _ totale 26 .609.

48 1.840 2. cu atat situatia financiara de ansamblu a intreprinderii este mai buna. Diagnosticul pe baza ratelor de echilibru financiar Echilibrul financiar al firmei reprezinta un sistem de corelatii prin care se stabilesc anumite proportionalitati in cadrul si intre diferite fluxuri financiare.6. Rata de finantare a stocurilor: Rfs= c.153.7.694.792 10.875 8. Pentru exprimarea sintetica a multiplelor corelatii implicate de echilibrul financiar.875 2. Rata de finantare a necesarului de fond de rulment Rfnfr= e.777 2.359.91 0.723 4.944. El reprezinta o premisa.033 7. in practica se utilizeaza cu precadere urmatorii indicatori: a.464.20 2006 3.078 2.932.545.687.00 1. Rezultatele concrete in cazul societatii Plastica sunt prezentate in tabelul de mai jos: 2005 2.232.545.155 1.00 4.00 4.84 0. Rata autonomiei financiare: Raf = Capital _ propriu Capital _ propriu + Capital _ imprumutat Fond _ de _ rulment Stocuri Fond _ de _ rulment Active _ circulante Fond _ de _ rulment NFR b.687.425 2. Rata de autofinantare a activelor 27 .219 1.54 1.754 13.777 10.497.57 Stocuri [lei] Disponibilitati [lei] Active circulante [lei] Active totale [lei] Datorii curente [lei] Credite [lei] Datorii totale [lei] Capital propriu [lei] Lg Lc Li Sp Sg 2. dar si o consecinta a desfasurarii normale a activitatii firmei.692 2. Cu cat valoarea ratei solvabilitatii generale este mai mare decat 1. Rata de finatare a activelor circulante Rfac= d.120.944.Aceasta rata indica in ce masura datoriile totale sunt acoperite cu active imobilizate si active circulante.61 1.

62 2.130.359.45 2.50 0.155 2.479.Raa= Capital _ propriu Active _ fixe + Active _ circulante In cazul societatii Plastica.812.219 4.243.00 0.81 Capital propriu [lei] Capital imprumutat [lei] FR [lei] Stocuri [lei] Active circulante [lei] Active fixe NFR [lei] Raf Rfs Rfac Rfnfr Raa 28 .90 0.425 4.202 1.744.80 2006 10.359 1.687.385 898.284 1. valorile indicatorilor definiti anterior sunt calculati conform datelor din tabelul de mai jos: 2005 8.078 7.153.792 5.62 0.120.694.37 0.754 5.00 1.392 3.497.925 2.

potentiale litigii de natura fiscala.eventuale amenzi. solutia constructiva si gradul de uzura estimat. termice. care nu au fost inregistrate in contabilitate. Activul Net Contabil Corectat Determinarea valorii patrimoniale prin metoda activului net corectat are la baza elementele de bilant ale societatii la data de 31. grad de ocupare. De asemenea se apreciaza gradul de ocupare a terenului cu constructii. Daca gama caracteristicilor tehnice nu include utilajul evaluat se va aplica o echivalare a caracteristicilor tehnice a echipamentelor.obligatiile care au fost contractate intr-o alta moneda decit cea nationala vor fi actualizate la cursul de schimb de la data evaluarii. Cladirile vor fi evaluate in functie de suprafata desfasurat. . pornind de la premisa ca fiecare isi va onora obligatiile asa cum s-a angajat. forma. 29 . retele electrice. Valoarea luata in calcul la corectarea imobilizarilor corporale se poate obtine prin utilizarea uneia dintre valorile teoretica sau de piata si prin ponderarea celor doua valori. Un aspect important in cadrul evaluarii obligatiilor este identificarea acelor obligatii potentiale. penalitati iminente. Valoarea utilizata pentru corectarea pozitiei bilantiere de imobilizari corporale poate fi una din valorile teoretica sau de piata si o valoare ponderata a celor doua. prin aplicarea corectiilor privind caracteristicile terenului si variatia cursului de schimb de la data pretului de pornire si data evaluarii. se pot analiza tranzactiile cu bunuri imobiliare in zona de amplasare a cladirii. . telefonie).1.1. Tranzactiile trebuie sa vizeze terenuri asemanatoare ca suprafata. ANALIZA DATELOR SI CONCLUZIILE 3. Se apreciaza amplasarea acestuia. un grad de uzura morala si se va aprecia utilitatea utilajului in cadrul procesului tehnologic desfasurat in intreprindere.12. vor fi reconsiderate in functie de diferenta dintre cele doua niveluri. Pentru identificarea valorii de inlocuire se vor identifica intreprinderile care comercializeaza echipamente asemanatoare. ABORDARE PATRIMONIALA 3. Valoarea reala a utilajului se determina prin aplicarea corectiilor privind gradul de uzura fizica si morala la valoarea de inlocuire a echipamentului. Este vorba despre: . destinatie. In functie de pretul unitar de pornire stabilit de metodologia de evaluare. Doua sunt situatiile in care pot aparea corectii: . din productia interna sau externa. Pentru evaluarea terenurilor se identifica suprafetele aflate in proprietatea societatii. utilitatile disponibile (apa. Obligatiile fata de terti se preiau la costul de inregistrare in contabilitate.creditele contractate la un nivel al dobinzii diferit de nivelul practicat curent pe piata.3. Ulterior se va identifica un grad de uzura efectiva.potentiale cheltuieli legate de reclamatii in domeniul protectiei mediului sau protectiei consumatorilor.2006. In conditiile in care exista o piata imobiliara a cladirilor de tipul studiat.1. se obtine un pret pe unitatea de suprafata. . se poate efectua un studiu privind tranzactiile efectuat in ultimele 6 luni (sau alta perioada relevanta). Pentru localitatile unde exista dezvoltata o piata a terenurilor. canalizare. Pentru evaluarea echipamentelor se va identifica o valoare de inlocuire (de nou) a utilajului. Se determina astfel o valoare de piata a terenului. gaze naturale. Valoarea teoretica se obtine calculand devizul estimativ pentru construirea unei cladiri identice cu cea evaluata.

s-a constatat gradul inaintat de uzura fizica si morala a echipamentelor Stocuri Urmare diagnosticului operational. datorii Uramare diagnosticului operational s-a constata durata redusa de achitare a datoriilor (sub o luna). Echipamente In urma diagnosticului tehnic. In cazul societatii analizate urmatoarele corectii au fost efectuate pe elementele de bilant: Pozitia bilantiera Observatii analizata Terenuri Societatea avea inregistrate in contabilitate valorile istorice ale terenului.550 (3. Clienti. de asemenea s-a constatat faptul ca societatea nu are creante in valuta pentru a fi reevaluate. Disponibilitati Societatea a reevaluat disponibilitatile in valuta la cursul de la sfarsitul anului.097. s-a constatat viteza ridicta de rotatie a stocurilor (sub o luna)..S-a stornat repartizarea profitului in contrapartida cu conturile corespondente. nu au fost identificate stocuri depreciate sau inutilizabile. Bilantul corectat este prezentat detaliat in tabelul urmator: Corectii [lei] 3.anumite clauze contractuale privind unele avantaje acordate salariatilor si alte situatii din aceasta categorie.979) - - 308. creante Uramare diagnosticului operational s-a constata durata redusa de incasarea creaantelor (sub o luna).517. reevaluat conform HG500/1994. de asemenea s-a constatat faptul ca societatea a reevaluat datoriile in valuta.S-a corectat valoarea capitalului propriu in contrapartida cu reevaluarea imobilizarilor corporale.492 (728. Capital propriu . Furnizori. .064) 30 . Corectiile se refera la stornarea repartizarii profitului la sfarsitul anului.

490) 3.550 3.042.178) (5.517.393 3.31 Decembrie 2006 IMOBILIZARI NECORPORALE Terenuri Imobilizari corporale nete Imobilizari in curs IMOBILIZARI CORPORALE Imobilizari financiare TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE Stocuri Clienti Alte creante Disponibilitati TOTAL ACTIVE CIRCULANTE Datorii pe termen scurt Credite TOTAL OBLIGATII PROV.777) (2.315 5. CONTURI DE REGULARIZARE TOTAL ACTIV NET Capital social Rezerve Profit/pierdere Repartizarea profitului CAPITAL PROPRIU 3.242 94.153.425) CORECTII 31 Decembrie 2006 CORECTAT 3.313.564) (2.033 7.828.243.648.754 (2.031.078 1.541.636.078 1.546 3.117.464 12.932.648.227) (5.828.932.153.316) (2.513 2.694.447 5.694.400 2.188.433 2.490 (5.315 8.443 12.583) 10.033 7.227) (2.798 506.425 (5.497.788.242 94.033 3.097.754 (2.550 308.064) 31 .583) 13.515.064 (448.753.097.648.400 2.747 (10.636.777) (5.648.944.433 5.594.705.247) (2.747) (13.178) (4.497.979) 2.747) (3.284 506.747) 2.515.447 8.788.886 2.669.944.594.513 308.RISC SI CHELT.492 (728.

un cumparator. Pentru o durata mai mare de 5 ani ipotezele pe care se bazeaza raportul risca sa devina necredibile.Contul de profit si pierdere al anului zero: urmare analizei prezentate in tabelul nu au fost operate corectii asupra contului de profit si pierderi. de a produce profit. etc.stabilirea profitului care se ia in calcul.3. . Prognoza veniturilor 32 .2.optiunea pentru o rata de capitalizare sau actualizare Premisele prognozei situatiilor financiare Estimarea profiturilor viitoare utilizate pentru determinarea valorii intreprinderii prin metodele de randament au la baza urmatoarele ipoteze: Durata prognozei S-a considerat o perioada de prognoza de 5 ani ca fiind suficient de exacta si credibila. baza calculului constutuind-o rezultatele pe care le poate astepta.12. Metodele de evaluare bazate pe randament au in vedere in esenta. tocmai capacitatea intreprinderii. tinand seama de situatia existenta si viitoare. In legatura cu folosirea acestei metode trebuie solutionate unele aspecte cum sunt: . Notiunea de randament este definita in general ca fiind capacitatea de a produce efect util intr-o unitate de timp sau pe o caracteristica functionala. ABORDARE PRIN ACTUALIZARE 3. Corectiile bilantului au fost efectuate urmare analizei efectuate asupra pozitiilor bilantiere asa cum sunt prezentate anterior. a capitalului investit. Anul de baza Anul de baza reprezinta anul zero al prognozei. punand sub semnul intrebarii validitatea planului de afaceri propus. In functie de modul de exprimare a arandamentului se practica diferite procedee de stabilire a valorii de randamen. O perioada mai mica de 5 ani se considera insuficienta pentru atingerea parametrilor proiectati pentru planul de afaceri. dividende. Observatie: corectarea bilantului si contului de profit si pierderi aferente anului de baza nu a avut in vedere ajustarea la inflatie conform prevederilor IAS 29. anul pentru care s-au preluat performantele financiare ale societatii asa cum sunt inscrise in bilantul incheiat la 31. De regula.Bilantul anului de baza: in prognozarea bilantului s-a pornit de la bilantul corectat. Metoda de evaluare bazata pe randament Valoarea intreprinderii este data atat de averea actuala cat si de posibilitatile existente de cresterea a acesteia. Ipotezele planului de afaceri a. in conditiile specifice aleintreprinderii.2. in activitatea de evaluare. pentru exprimarea reandamentului se foloseste profitul sau /si dividendele. Situatiile financiare ale anului 2005 sunt prezentate doar informativ acestea fiind in preturile anului 2005. .2006. . in mod rezonabil. Comparabilitatea situatiilor financiare Prognoza situatiilor financiare s-a efectuat in preturile anului de baza – 2006. metoda fiind denumita evaluarea prin rentabilitate.1.

a pieselor auto. . termenul final de punere in functiune fiind estimata luna martie 2008. urmare acestei investitii. navetelor si profilelor PVC. .bunurile de larg consum cresc cu 125% . variatia cantitatilor de produse specifice este prezentata in tabelul 2 “Prognoza structurii veniturilor”. Durata invetitiei este estimata la un an. 33 . societatea a hotarat demararea unei investitii destinata producerii bunurilor de larg consum.profile PVC cresc cu 22%. In perioada de prognoza variatia cantitatilor produse este dupa cum urmeaza: . Plecand de la structura de productie a anilor 2005 si 2006 (tabelul 1). Celelalte categorii de produse nu sufera variatii cantitative semnificative.navete cresc cu 11%. nefiind identificate in viitor elemente ce vor modifica esential parametrii anului de baza.piesele auto cresc cu 87%.In vederea cresterii competitivitatii pe piata interna si a patrunderii pe piata internationala.

388 870.971 2.564 1.040 406.598 791.235 22.818 259 Valoare [lei] 14.836 259 4.3 211.661.361 20.615.210 30.684 2. pungi. sacose.385 154.708 849.689.190 300 Pret unitar Pondere Cantitate [lei/t] valoare [t] 37.040 406.623 2.Structura veniturilor din vanzarea produselor finite 2005 Valoare [lei] 9.933 1.807 427. pungi.348 406.689.430 2.542 2006 Valoare [lei] 15.348 406.052 3.643 14.564.568 1.520 2.666 1.719 1. compounduri) Bunuri de larg consum Auto Industriale Navete Confectii (saci.768 1. tuburi.615.010 20.1 467.878 776.399 154.456 2.388 870.734.708 857.503 259 2007 2008 Valoare Cantitate Valoare [lei] [t] [lei] 15.539 154.769 384.538 2.564 1.0 296.564 1.098.210 33.006 314.953.840 726.836 259 [tab.768 1.971 279.712.406.000 6.564 1.614 1.797 783.700 701.700 708.201. tuburi.933 1.538 2010 Cantitate [t] 279.262.9 43. folie) Profile PVC Fotopolimeri Matrite si piese de schimb Total productie Cantitate [t] 294.630 4.5 1598.9 89.278 799.607 388.499.316 999.592 791.3 125.371 154.848.210 33.684 2.116 868 1.546 2.661.361 15.661.009 381.640 1.679 314.040 406.473 2.933 1.350.210 31.532.904.689.430 2.592.052 3.052 3.210 30.904.615.348 406.688 6.412 314.609 1.807 427.430 294.539 154.997 665.810 6.0 1213.488 259 Pondere valoare 52% 8% 6% 3% 3% 1% 22% 2% 1% 1% 100% Pret unitar [lei/t] 53.7 Prognoza structurii veniturilor Denumire Granule Sudate (tevi.946 258.764.6 47% 10% 9% 3% 2% 1% 22% 4% 1% 1% 100% 294.9 862.140 2.210 33.661.9 277. folie) Profile PVC Fotopolimeri Matrite si piese de schimb Total productie 256.641 4.564 1.643 21.583.104 2.658 6.5 30.0 197.904.9 2249.768 1.723 2009 Cantitate [t] 279.538 34 .658 183. profile. profile.051.965 2.894 20.000 2.412 314.499.688 6. 1] Cantitate [t] Granule Sudate (tevi.406. sacose.167 [tab.450 2.107.500 358.807 427.661.684 2.708 857.700 23.946 2.564 1.499.971 2.539 154.643 22.688 6.790 260.317 912 1. 2] 2011 Valoare Cantitate Valoare [lei] [t] [lei] 14.557.661.235 4.388 870.6 331.700 694.7 289.300 1.361 20.644.700 930 150.450 1.732 314. compounduri) Bunuri de larg consum Auto Industriale Navete Confectii (saci.848.696 314.4 407.623 2.653 259 2.

000 200.02.08 Rambursare Situatia imprumutului in anul 2008 24.03.400.000 EURO de la o banca autohtona.466 214.08 Rambursare 30.000 1.000 2.400.02. In tabelul 3 este prezentata evolutia valorii ramase a imprumutului si a dobanzilor ce urmeaza a fi platite.200.400.08 Rambursare 31.teremen de gratie – 6 luni .07 Perioada de gratie 31.000 2.000 DOBANDA TERMEN DE TERMEN DE GRATIE RAMBURSARE [ANI] [ANI] 0.000 2.400.11.600 12.133 2.07 Rambursare 30.01.04.07 Perioada de gratie 31.000 2.000 1.000 Valoarea ramasa [mii lei] 2. PLANUL DE CREDITARE VALOARE CREDIT VALOARE [EURO] CREDIT [LEI] 680.800 24.400.000 2.000 1.000 200.09.000 200. societatea a contractat un imprumut in valoare de 680.400.000 2.000 2.400.200.400.400.400.533 14.12.800 22.000 800.5 ani .400 35 .400.000.07 30.000 200.000 1.07 Rambursare 31.000 2.400.000 2.06.000 2.333 8.07 Perioada de gratie 30.400.000 Rata rambursata [lei] 0 0 0 0 0 0 200.400.000 200.termen de rambursare – 1.400.06.400.733 20.000 200.000 2.000 1.000 2.600.08 Rambursare 31.000 2.07 Rambursare 30. 3] Dobanda [lei] 28.000.400.000 200.666 18.400.08 Rambursare 30.000 2.600 16.12.000 200.000 2.000 [tab.400.rata dobanzii – 12% . Conditiile de creditare sun urmatoarele: .000 200.000 2.400.000 2.000 2.400.000 24.266 6.07 Primirea creditului 31.400.07 Rambursare Situatia imprumutului la 31.000 1.000 200.04.05.000 2.400.000 24. Credit pentru investitii In vederea sustinerii programului investitional.08 Rambursare 30.03.000 2.5 1 AN Modalitatea de rambursare rate lunare egale 12% ETAPELE DERULARII CREDITULUI DATA Denumire Valoare imprumut [lei] 2.400.07 Rambursare 30.400 10.modalitatea de rambursare – rate lunare egale.07.b.000 200.000 600.400.066 43.07 Perioada de gratie 30.000 2.000 2.000 200.400.400.07 Perioada de gratie 30.08.000 24.05.000 2.000 1.08 Rambursare 28.07.000 2.400.10.000 2.200 4.800.000 1.000.000 400.

609.086.688.876 428.115 285.032.613 1.270 4. In scopul intineririi parcului de utilaje a societatii s-au avut in vedere investitii anuale la nivelul amortizarii anului precedent.475.423 745.400.872 2009 4.c. in concordanta cu productivitatea muncii.177 8. numarul personalului nu va fi crescut in mod semnificativ.161 104.014 5.054.423 661.232 3.454.696 766.491 4.427.IMOBILIZ.622.891 2007 3.589.000 428. 4] 2006 3.120 4.115 3. 20 dintre acestia vor fi realocati de la celelalte sectii de productie.340.953 Cost unitar cu personalul [lei] 7.891 865.014 100.120 766.014 5.282 104.018 5. a salariului mediu si a costului total cu personalul.876 2008 5.872 735.018 735.069.200 1.847 3. [tab.320. iar 20 muncitori vor fi angajati suplimentar.447.427. Planul de amortizare In prognozarea bilantului s-a avut in vedere estimarea valorii ramasa a imobilizarilor corporale.048 5.399 din amortizare din profit din credite TOTAL BRUT AMORT.620 2010 5.270 6. In tabelul 5 sunt prezentate evolutiile numarului de personal.133.003 735. Evolutia costului cu personalul Datorita gradului inalt de automatizare a noii linii de fabricatie.721 1.232 Costul asigurarilor sociale [lei] 1. S-a considerat ca echipamentele existente in anul de baza vor fi complet amortizate intr-o perioda de 3 ani (vezi amortizarea imobilizarilor corporale vechi).026.719.CORP.447.433 8.433 7.613 1. Plan de amortizare (lei) Denumire IMOBILIZ.891 328.018 4.721 1. Personalul necesar operarii va fi asigurat de un numar de 40 de salariati.026. Salariile personalului vor fi majorate cu 10% in al treilea an de prognoza.953 5.256 865.755 3.000 5.INVESTITII TOTAL AMORTIZARE AN TOTAL NET d. CORP. Aceasta masura duce la conservarea intr-o anumita masura a patrimoniului societatii (valoarea ramasa este aproximativ constanta).014 537.177 2006 2007 2008 2009 2010 2011 600 600 620 620 620 620 36 .891 2.622.755 3.069.369 4.120 7.454.721 Cost personal [lei] 4.161 766. restul perioadei de prognoza ramanand de amortizat cladirile din patrimoniul societatii.622.891 328.891 328.270 865.369 4.006 3.433 7. In tabelul 4 se prezinta evolutia valorii ramase a imobilizarilor corporale.953 5.460.454.454. precum si costurile anuale privind amortizarea imobilizarilor. 5] An Numar persoane Salarii anuale [lei] 3.340.177 8.014 407.320.069. INCEPUT AN INVESTITII AN PUSE IN FUNCTIUNE [tab.719.447.014 428.400.032.000 2.232 3.770 2011 6. VECHI AMORT.460.054. pornind de la valoarea reevaluata a acestorna si a gradului de uzura estimat din anul de baza.605.006 285.068 849.

In tabelul 6 se prezinta bilantul previzionat (forma scurta). reducerea duratei de achitare a datoriilor si cresterea productivitatii muncii. 37 . iar in tabelul 7 este prezentata previzionarea bugetelor de venituri si cheltuieli. mentinerea unei viteze ridicate a variatiei stocurilor.Urmare valorificarii superioare a potentialului tehnic si uman s-a prognozat reducerea duratei de incasare a creantelor.

242 68.688.653 1.531.515.546 3.932.601 506.178 -5.719.350 2.188.932.117.801 12.178 -7.886 4.033 10.705.131.400.304 -2.583.431.433 5.594.433 5. 6] 2007 2008 2009 2010 2011 IMOBILIZARI NECORPORALE Terenuri Imobilizari corporale nete Imobilizari in curs IMOBILIZARI CORPORALE Imobilizari financiare TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE Stocuri Clienti Alte creante Disponibilitati Surplus/Deficit Cash TOTAL ACTIVE CIRCULANTE Datorii pe termen scurt Credite TOTAL OBLIGATII PROV.705.752 506.078 1.904 -2.204.832 -5.565 -2.312 -3.766. CONTURI DE REGULARIZARE TOTAL ACTIV NET Capital social Rezerve Profit/pierdere exercitiu Repartizarea profitului Provizioane CAPITAL PROPRIU 3.033 4.242 61.653 1.031.515.973.886 4.653 1.796 -5.227 - 13.832 - 13.095 8.513.313.12.000 10.190 -5.836.845.798 -5.315 8.546 3.515.886 2.078 1.515.044 - 27.932.583 -2.820.835.490 -16.715.747 - 15.725.376 3.828.705.409.502 - 9.487.036.596 12.572 -5.500 2.541.763 -25.778 - 23.620 -5.807 -5.242 76.527.031.464 2.315 10.828.541.431.515.510 - -13.583.620 15.845.723.712.434 -5.705.490 -5.583 -2.433 5.251.648.178 -21.705.995.935 2.242 94.315 10.848.872 14.842 -29.380 506.949.400 2.315 10.594.583 -2.515.887.212.932.025 -33.828.326.818.932.535.06 CORECTAT 3.465.399 15.242 61.033 5.886 5.051 - 31.368 -5.178 -10.878 38 .583 13.095 3.155 - 19.935 2.Bilanturi previzionate (lei) Denumire 31.178 -17.876 3.502 -5.636.266.985 -5.828.694.RISC SI CHELT.033 7.041 24.162 16.705.440.481.828.974 -5.242 84.129 2.196 -5.828.907 -2.798 506.153.572 - -2.227 -5.227 -1.033 10.315 8.886 4.084.645 -21.227 -5.135 506.531.867.636.433 5.315 10.464 12.441 20.178 -13.798 506.636.960 2.026.845.897.447 [tab.067.886 4.909 -2.589.691 8.196 - 17.964 -2.770 15.605.433 5.310.753 -2.884 2.817 2.433 5.583 -2.583 -4.424 1.463.153.481.118.801.895.919.033 10.406.095 3.932.

584.408 1.797 29.035 36.795 421.447.710 679.197. TAXE.114.655 - 27. 7] Previzionarea bugetelor (lei) 2006 VENITURI TOTALE VENITURI PROD.014 258.167 516.723 521.536.447.427 682.302 669.[tab.885.778 5.559 1.538 537.829. STOCATA VENIT.833.232 1.117 988.018 258.613 285.767 1.721 849.609 521.035 79.645 459.120 258605 134. PROFIT NET/PIERDERE 3.029.016 421.510 39 .188.EXTRAORDINARE CHELT.107.177 421.843 3.538 526.EN.149.177.799.406.761 19.447.288 464.177 421.465.462 33.321.5035 36.235 478.605 134.080 769.916 617.747 3.622.054.755 1.350.491 258.934 6.155 5.244.TOTALE MATERII PRIME MATERIALE COST MARFURI COMB.080 1.589.916 617. DIN DIF.589 30.142 1. VENIT.055 - 29.133.718 851.605 134.PROF.235 473.035 72. VARSAMINTE ALTE CHELTUIELI CHELT.032.528 33.232 1.118.454 281.847 1..360 175.661 281.712.361 175. DE TERTI SALARII CAS.339 6.051 5.110 28.427 682.885.897 616.689.736 3.545.736 3.035 851.427.422 3.780 33.587 31.538 531.958 - 32.FINANC.041.201.622.191.605 134.694.958 - 2011 35.116 19.470 18.346 1.517.648.197.049 2.406.721 766.999 21.427.200 735.916 617.331 281.721 865.089 593.454 847.032.273.295 6.331 281.ALTE ACTIV.055 - IMPOZITE.179 30.480 3.605 134.916 617.736 3.748 281.622.221 19.958 - 2010 35.435 175.055 - 29.958 - 2008 33.295 468.958 - 2009 35.775 459.613 428.045 635.720 1.823 619.485 1.090 20.270 258.475.241 792.SOMAJ AMORTIZARE 2007 32.836 602.044 5.455 - 29.247.APA SERVICII EXEC. VANDUTA INTERN VENITURI VANZARI MARFURI VENITURI DIN PROD.080 1.035 36.916 617.232 1.241 773.435.100.736 3.755 1.115 218.192.827 464. VENIT.590 595.360 175.361 175. DE CURS VALUTAR CHELTUIELI FINANCIARE CHELTUIELI EXTRAORDINARE PROFIT BRUT/PIERDERE IMPOZ.188.506.262.100.897 882.360 17.406.723 6.535.048 205.035 250.144.

. .535.Se afla in faza de proiect o reglementare care va limita nivelul noxelor.2. . In urma prognozei bilantului si contului de rezultat.465.structura de finantare . dobanzilor.044 2010 5.2.Exista un furnizor important pentru una din materiile prime de baza (granule) 2% 2% 2% 1% Nu exista riscuri in ceea ce priveste sistemul de asigurare a calitatii ISO 2001. investitiilor. Creditul nu a atins un nivel critic in structura pasivelor Rata de actualizare Total 19% In cazul societatii evaluate. profitul mediu pe cei 5 ani de prognoza este 4.dotarea tehnica si tehnologica. structurii capitalului si a valorii reziduale.942.188.Pretul gazului natural se va alinia la pretul pe piata mondiala.dependenta de furnizorii de materii 2% prime Riscuri din interiorul intreprinderii .calitatea produselor. Rezulta ca parametrii necesari calculului se refera la previzionarea veniturilor. fapt ce va afecta intreprinderea evaluta.014.reglementari anipoluante. rata de actualizare se poate calcula dupa urmatorul model: Rata de baza si treptele de riscuri Rata de baza Punctaj 5% Explicatie Rata reala adobanzii la guvernamentale (de stat) obligatiunile Riscul din exteriorul intreprinderii: . . cheltuielilor. amortizarilor. respectiv investitiile pentru mentinerea potentialului tehnic si variatia nevoii de fond de rulment. fluxul de disponibilitati se prezinta in tabelul de mai jos: CASH-FLOW Profit/pierdere exercitiu 2007 3. Metoda bazata pe fluxurile de disponibilitati (CASH FLOW) Calculul fluxurilor de disponibilitati utilizate in evaluare are in vedere profitul net. 3.707 lei.510 .118.cresteri posibile ale pretului utilitatilor 2% si combustibilului. Rezulta o valoare de randament de 26. Rata de actualizare este 19%. provizioanele si valoarea reziduala) si se scad nevoile de finantare a activitatii.riscul aferent previziunilor . 3% .155 40 2008 5. la care se adauga alte disponibilitati (amortismentele. Diagnosticul tehnic a evidentiat uzura fizica si morala la o serie de echipamente de baza.Rata de actualizare si de capitalizare In cazul societatii analizate.247 lei.406. .778 2009 5.051 2011 5.

337 157. Aceasta valoare se bazeaza pe multiplicarea profitului estimat cu raportul pret/castig pe actiune realizat in ultimul an.E.688 In cadrul acestei metode se are in vedere si valoarea reziduala: V= ∑ CFn Vz n + (1 + i) (1 + i ) n Valoarea reziduala se poate determina prin corectarea fluxului ultimului an de prognoza cu un coeficient stabilit pe baza experientei unor societati a caror activitate a ajuns la maturitate In acest caz.646 5.258 0.258 5 27.290 13.670 129.499.180 1.694.324 0.595 -52.71 Cash-flow actualizat 3.59 -50. Metoda se aplica pentru intreprinderile cotate. ceea ce nu exclude posibilitatea utilizarii ei.381 2.499.000 -2.771 7. ABORDARE PRIN PIATA .Datorii pe termen scurt Credite Imobilizari corporale Stocuri Clienti Alte creante VARIATIE CASH 1. sumele rezultate din aplicarea acestei metode sunt prezentate in tabelul de mai jos: 41 .146 0.533 149.flow prognozat (mii lei) 4.527. Pentru determinarea valorii respective se foloseste relatia: V=P*PER Pe baza datelor societatii evaluate.496 1.84 0.146 2010 5.527.881 5.499.060.400.645 Total Cash-flow actualizat 13.3.696.392.967 40. cu anumite corective.324 2009 5.257 3.440 4.400.258 2011 5.636 -99.42 Anul prognozat 2007 2008 Cash.623 83.000 9.R.150 6.073 2.967 3. el constituie un element esential pentru aprecierea valorii unei actiuni si implicit a intreprinderii. si pentru cele necotate la bursa.493.496. Acest raport (cursul actiunii/profit pe actiune) semnifica imbogatirea teoretica a actionarilor in cursul unui an.866 Coeficientul de actualizare 1/(1+i)n 0. valorile efective rezultate din aplicarea acestei metode la cazul concret al societatii evaluate sunt prezentate in tabelul urmator: Fluxul net din ultimul an de prognoza [lei] Coeficient de corectie Valoarea reziduala [mii lei] Suma fluxurilor de numerar actualizate [mii lei] Valoarea intreprinderii [mii lei] 5.493.50 -49.653 8.724 -1.valoarea de rentabilitate pe baza de P.803.641.866 -51.197.408.197.328.371 5.309. Desi nu tot profitul net se repartizeaza ca dividend.641.595 1.392.

Semnificatie Capital social Valoarea nominala Numar de actiuni Cursul actiunii Profitul net realizat in anul de referinta Profitul pe actiune Raport pret/profit (PER) Profit mediu previzionat Valoarea intreprinderii Valoare [lei] 5.828.573 In esenta.178 8.942.67 2.564.747 3.668 29.9 7. acest raport arata cat de scumpa este o actiune fata de profitul pe care il aduce (se face abstractie de faptul ca nu intreg profitul net se distribuie ca dividend).648.707 37.5 685. 42 .6 4.

014 mii lei.014 Abordare prin Valoarea de rentabilitate actualizare Valoare bazata pe fluxurile de 40.4. valoarea de piaŃă estimată a societatii este de 26. lei] Activul net corectat 13.594 Abordare patrimoniala 26. piata VALOAREA DE PIAłĂ ESTIMATĂ 37. 1 2 Categorii de Metode propriu-zise Valori obtinute metode [mii.564 26.014 - In reconcilierea rezultatelor obtinute in prezentul raport se tine cont de: scopul evaluarii faptul ca societatea are in patrimoniu active cu vechime relativ mare BVB este o piata in curs de maturizare astfel incat informatiile de piata nu sunt relevante. In aceasta situatie. Aceasta suma reprezinta de asemenea un reper in jurul caruia valorile negociate pot varia cu o anumita marja.DCF 3 Abordare prin Valoarea de rentabilitate pe baza de P.E. 43 . CONCLUZIILE STUDIULUI DE EVALUARE Urmare aplicarii diferitelor metode de evaluare sinteza valorilor astfel obtinute este prezentata in tabelul de mai jos: Nr.694 disponibilitati . crt.R.

.7.................................................................................1................... ABORDARE PATRIMONIALA ........1................................................... 29 3..... IPOTEZE SI CONDITII LIMITATIVE ......... Diagnosticul corelatiei fond de rulment – necesar de fond de rulmen........................ TIPUL VALORII ESTIMATE ................................. SURSELE DE INFORMATII .2...6............1.....6.................................... 23 2........... 6 1...................................2....7............................... ASPECTE COMERCIALE ....... 20 2........... GENERALITATI ...........6.............................. 32 3.................................2...........................................................3..... 17 2..........1.. 4 1.................... Analiza evolutiei vanzarilor ......... 4 1..............................2.... 40 3... PREZENTAREA DATELOR – ANALIZA DIAGNOSTIC ....................................................................5.... BAZELE EVALUARII............................................... 4 1......................................................................... 25 2........... Metoda bazata pe fluxurile de disponibilitati (CASH FLOW) ......................... Diagnosticul patrimoniului net ..6.6.......................... ASPECTE ECONOMICO ................7.......... Analiza furnizorilor intreprinderii..... Activul Net Contabil Corectat ............2..........3....... RESPONSABILITATEA FATA DE TERTI .............................9...4.......................7..3....................................................... SCOPUL EVALUARII ...........................valoarea de rentabilitate pe baza de P.........6......................................... 19 2.....7............................... SCURT ISTORIC ............... DATA EVALUARII ...........5....................................4........................................ 29 3....................7.................................................................................. 3 1.. OBIECTUL EVALUARII...............1...............................................................................................................8.. 5 1............. 7 2...........................5........ CONCLUZIILE STUDIULUI DE EVALUARE .. Diagnosticul capacitatii de autofinantare ....................................................................................................... 3 1.........................1....... Diagnosticul corelatiei creante ............ ANALIZA DATELOR SI CONCLUZIILE .........7...................obligatii ........................................FINANCIARE ...................... 5 1....................................................................... ASPECTE MANAGERIALE ..... 32 3.................1......... METODOLOGIA DE EVALUARE FOLOSITA ....................... 41 4......................2. 2 1.................1... 10 2...................... 18 2............... Metoda de evaluare bazata pe randament ................................................ ASPECTE OPERATIONALE ..................... 7 2......................... 7 2.................................. 27 3....... ABORDARE PRIN ACTUALIZARE .......4................... 22 2..2.... Analiza structurala a vanzarilor pe produse si piete de desfacere ................... CLIENTUL SI DESTINATARUL LUCRARII .... 8 2........ 21 2............................................................... Diagnosticul pe baza ratelor de echilibru financiar ........................................ 18 2........................................1................................. Diagnosticul lichiditatii si solvabilitatii ....6................................................ ASPECTE JURIDICE .................... PREMISELE EVALUARII ........................2. ASPECTE LEGATE DE RESURSELE UMANE ..................2................... 29 3........................................................................................1..... 6 2.................................................. 43 CUPRINS ....4.......E..................................... OBIECTUL DE ACTIVITATE ...................... 3 1...CUPRINS REZULTATELE EVALUARII ........................ trezoreria neta 24 2.......................................................... ................................... Analiza clientilor intreprinderii ............................3............... 22 2.................... 44 44 ..3.........7................................ 13 2...................................................................1.....................................R.................. 26 2.. ABORDARE PRIN PIATA ........................................................................................................... 7 2................... PREZENTAREA EVALUATORILOR ..................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful