Model Referat Evaluare

RAPORT DE EVALUARE AL S.C. PLASTICA S.A.

- ianuarie 2008 -

REZULTATELE EVALUARII

Pentru stabilirea valorii afacerii SC PLASTICA SA au fost aplicate: activul net corectat, valoarea de rentabilitate, valoarea bazata pe fluxurile de disponibilitati – DCF si valoarea de rentabilitate pe baza de P.E.R. Rezultatele acestora, din care a fost selectata opinia evaluatorului, sunt prezentate in continuare:

Categorii de metode Abordare patrimoniala

Metode propriu-zise Activul net corectat

Valori obtinute [mii. lei] 13.594

Abordare prin actualizare

Valoarea de rentabilitate Valoare bazata pe disponibilitati - DCF fluxurile de

26.014 40.694

Abordare prin piata -

Valoarea de rentabilitate pe baza de P.E.R.

37.564

In reconcilierea rezultatelor obtinute in prezentul raport se tine cont de: scopul evaluarii faptul ca societatea are in patrimoniu active cu vechime relativ mare BVB este o piata in curs de maturizare astfel incat informatiile de piata nu sunt relevante. In aceasta situatie, valoarea de piaŃă estimată a societatii este de 26.014 mii lei.

2

1. PREMISELE EVALUARII
1.1. OBIECTUL EVALUARII. SCOPUL EVALUARII Obiectul evaluarii il constituie SC Plastica SA. Baza evaluarii realizate in prezentul raport este „valoarea de piata in conditiile continuarii activitatii prezente”, asa cum este definita in Standardele ANEVAR. Scopul evaluarii este estimarea unei valori de piata a societatii in vederea vanzarii. Comitetul International pentru Standarde de Evaluare (TIAVSC) a adoptat in 1993 Standardul IVS 1, cu urmatoarea definitie a valorii de piata: "Valoarea de piata este marimea estimata pentru care o proprietate ar fi schimbata la data evaluarii, intre un vanzator hotarat si un cumparator hotarat, intr-o tranzactie echilibrata, dupa un marketing adecvat, in care fiecare parte a actionat in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangeri". Grupul European al Evaluatorilor (TEGOVOFA) a adoptat Standardul GN - 1 cu urmatoarea definitie a valorii de piata : " Valoarea de piata trebuie sa insemne pretul la care un interes intr-o proprietate ar putea fi vandut in mod rezonabil printr-o intelegere privata la data evaluarii presupunand : a) un vanzator hotarat; b) o perioada de timp rezonabila pentru a negocia vanzarea, tinand cont de natura proprietatii si de situatia pietei; c) valoara ramane statica pe perioada mentionata mai sus; d) proprietatea este supusa liber pietei cu o publicitate rezonabila, si e) nu se iau in considerare ofertele unor cumparatori cu interese speciale." In fine, din 1995 in toate tarile Uniunii Europene este in vigoare o definitie a valorii de piata pentru bunurile imobiliare, continuta in Directiva 91/674 EEC referitoare la asigurari, si anume: " Valoarea de piata va insemna pretul la care terenul si constructiile ar putea fi vandute prin contract privat intre un vanzator hotarat si un cumparator hotarat intr-o tranzactie echilibrata la data evaluarii, presupunand ca proprietatea este expusa public pietei, ca piata permite o vanzare normala si ca o perioada normala, in functie de natura proprietatii, este disponibila pentru negocierea vanzarii" Definitiile prezentate au multe similaritati iar deosebirile sunt numai de nuanta. Elementele importante sunt: -- valoarea este estimata in sensul ca duce la pretul cel mai probabil; -- trebuie sa existe o piata libera (vanzator si cumparator hotarat, marketing adecvat, tranzactie echilibrata); -- evaluarea nu are termen de valabilitate (tranzactia ar avea loc la data evaluarii).

1.2. PREZENTAREA EVALUATORILOR
Evaluarea a fost realizata de: 1. Marza Bogdan, domiciliat in Sibiu, expert evaluator, posesor al legitimatiei de evaluator nr. … emisa de ANEVAR Sibiu;

3

1.3. CLIENTUL SI DESTINATARUL LUCRARII
Prezentul raport de evaluare se adreseaza ANEVAR, cu sediul in municipiul Sibiu, reprezentata de domnul ………, in calitate de client si destinatar. Raportul de evaluare poate fi utilizat de catre partea implicate in tranzactie, respective de catre comparator. Avand in vedere Statutul ANEVAR si Codul Deontologic al profesiunii de evaluator, evaluatorul nu isi asuma raspunderea decat fata de client si destinatarul lucrarii.

1.4. BAZELE EVALUARII. TIPUL VALORII ESTIMATE
Evaluarea executata conform prezentului raport in concordanta cu cerintele beneficiarului reprezinta o estimare a valorii de piata a SC PLASTICA SA. cu particularitatile prezentate in continutul raportului. Baza evaluarii o reprezinta Standardele Internationale de Evaluare. Metodele de evaluare aplicate in vederea atingerii scopului propus au fost: metoda activului net corectat, metoda valorii substantiale nete, metoda valorii de rentabilitate, valoarea de randament (metoda DCF), metoda de rentabilitate pe baza de PER.

1.5. IPOTEZE SI CONDITII LIMITATIVE
Acest raport de evaluare a fost realizat pe baza urmatoarelor ipoteze: - nu se asuma nici o responsabilitate privind descrierea situatiei juridice sau a consideratiilor privind titlul de proprietate. Se presupune ca titlul de proprietate este valabil si proprietatea poate fi vanduta daca nu se specifica altfel. - proprietatea este valuate ca fiind libera de orice sarcini daca nu se specifica altfel. - se presupune o stapanire responsabila si o administrare competenta a proprietatii. - informatiile furnizate sunt considerate a fi autentice dar nu se da nici o garantie asupra preciziei lor. - toate documentatiile tehnice se presupun a fi corecte. Planurile si materialul grafic din acest raport sunt incluse numai pentru a ajuta cititorul sa-si faca o imagine asupra proprietatii. - se presupune ca nu exista o aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietatii, structurii ce ar avea ca efect o valoare mai mica sau mai mare. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situatii sau pentru obtinerea studiilor tehnice ce ar fi necesare pentru descoperirea lor. - se presupune ca proprietatea este in deplina concordanta cu toate reglementarile locale si nationale privind mediul inconjurator. - se presupune ca proprietatea este conforma cu toate reglementarile si restrictiile urbanistice. - se presupune ca toate autorizatiile, certificatele de functionare si alte documente solicitate de autoritatile legale sau administrative locale sau nationale sau de organizatii sau institutii private, au fost sau pot fi obtinute sau reinnoite pentru oricare din utilizarile pe care se bazeaza estimarile din cadrul raportului.

4

valoarea de piata este valabila la data evaluarii. nu a fost observata de evaluator existenta de materiale periculoase care pot sau nu sa fie prezente pe proprietate. Intrucat piata.2008. conditiile de pe piata se pot schimba. . altele decat cele descrise in raport.evaluatorii au utilizat in estimarea valorii numai informatiile pe care le-au avut la dispozitie fiind posibila existenta si a altor informatii de care evaluatorii nu aveau cunostinta. relatii publice. .orice valori estimate in raport se aplica intregii proprietati si orice divizare sau distribuiere a valorii pe interese fractionate va invalida valoarea estimata. METODOLOGIA DE EVALUARE FOLOSITA Pentru estimarea valorii de piata a SC PLASTICA SA evaluatorii au retinut trei abordari recunoscute si anume: abordarea pe baza de active abordarea prin actualizare abordarea prin piata 5 . .se presupune ca utilizarea terenului si a constructiilor corespunde cu hotarele descrise si nu exista alte servituti.01. Evaluatorii nu au cunostinta de existenta unor asemenea materiale. valoarea de piata poate fi incorecta sau necorespunzatoare la un alt moment.raportul de evaluare nu poate fi folosit in instanta fiind o expertiza extrajudiciara. nivelul preturilor.potrivit scopului acestei evaluari. 1. Acest raport de evaluare a fost elaborate in urmatoarele conditii generale limitative: .detinerea acestui raport sau a unei copii a acestuia nu da dreptul de a-l face public. . Evaluarea a fost finalizata la data de 25..continutul acestui raport. data la care se considera valabile ipotezele luate in considerare si valorile estimate de catre evaluatori.evaluatorii considera ca presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile in lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluarii. . stiri sau prin alte medii de informare fara aprobarea scrisa si prealabila a evaluatorilor.2006.12. atat in totalitate sau in parte (in special concluziile. DATA EVALUARII La baza evaluarii au stat informatiile privind situatia patrimoniului. etc. .evaluatorii isi asuma intreaga responsabilitate pentru opiniile exprimate in prezentul raport de evaluare.7. corespunzatoare la 31. identitatea evaluatorilor sau a firmelor cu care au colaborat) nu va fi difuzat in public prin publicitate.evaluatorii declara pe propria raspundere ca nu au nici un interes direct sau indirect. prezent sau viitor in legatura cu obiectul si scopul evaluarii si nu au fost omise in mod deliberat informatii care dupa cunostinta evaluatorilor sunt corecte si rezonabile pentru intocmirea prezentului raport. evaluatorii nu au solicitat sa acorde consultanta ulterioara sau sa depuna marturie in instanta in afara cazului cand aceasta a fost convenita scris in prealabil. .in afara cazurilor descrise in acest raport. . . 1.6. . in afara cazului in care o astfel de distribuire a fost prevazuta in raport..

SURSELE DE INFORMATII Sursele de informatii care au stat la baza intocmirii prezentului raport de evaluare au fost: . Daca acesta se modifica in viitor evaluatorii nu sunt responsabili decat in limita informatiilor valabile si cunoscute de acestia la data evaluarii. 6 . . . Valorile estimate de catre evaluatori sunt valabile la data prezentata in raport si inca un interval limitat de timp dupa aceasta data.bilanturile contabile pe ultimii doi ani (2005-2006). . in care conditiile specifice ale pietei nu sufera modificari semnificative care afecteaza opiniile estimate. corectitudinea si precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestuia.informatii existente in literatura de specialitate privind piata de profil si evolutia acesteia.9. respective cumparatorului.lista activelor imobilizate detinute de catre firma. Acest raport de evaluare este confidential. . destinat numai scopului precizat si numai pentru uzul clientului si partea implicate in tranzactie.informatii cu privire la situatia juridica a societatii comerciale si a proprietatilor detinute.informatii privind starea actuala a proprietatilor detinute.8. RESPONSABILITATEA FATA DE TERTI Prezentul raport de evaluare a fost realizat exclusive pe baza informatiilor furnizate de catre client.alte informatii necesare existente in bibliografia de specialitate. Opiniile evaluatorilor trebuiesc analizate in contextual economic general in care are loc operatiunea de evaluare. 1. .1.

polipropilena. tevi. in prezent.Alte persoane juridice – 2% Societatea este cotata la Bursa de Valori. astfel ca. categoria II. are peste 50 de ani de experienta in domeniul prelucrarii materialelor plastice. nr…. tuburi pentru instalatii electrice tevi pentru apa si fluide cu actiune necoroziva asupra PVC Produse injectate (din polietilena. detinand certificatul de inregistrare fiscala .A.11% .2.5 lei/actiune.persoane fizice.828. cabluri electrice. tuburi etc. La data de 31.178 lei. Este inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. PLASTICA S.12.1. Str. J40/123/1990.2006 capitalul social al Societatii era de 5. Sediul social este in Bucuresti.cod fiscal R1234.. S.2.A pune la dispozitia clientilor sai urmatoarele : Prelucrate PVC (policlorura de vinil) • • • granule PVC pentru incaltaminte. si-a diversificat continuu fabricatia.) • • articole sanitare si de menaj articole de voiaj. poliacetal etc. PREZENTAREA DATELOR – ANALIZA DIAGNOSTIC 2. s-a infiintat in actuala structura in anul 1990.89% Finnoe Company Ltd. poliamide.668 actiuni cu valoarea nominala de 8. fiind apreciate pe piata romaneasca cat si in 25 de tari din patru continente.C.76.. ……. fiind format din 685. PLASTICA S. GENERALITATI 2. Sector 2. SCURT ISTORIC PLASTICA S. birou si gradina 7 .A. 2.1.00% Ghesaf SRL – 7. polistiren. furtune. Societatea are in intregime capital privat. – 14. OBIECTUL DE ACTIVITATE PLASTICA S.1. Infiintata in 1957.1. Stuctura capitalului social este urmatoarea: . produsele sale se adreseaza unei game foarte largi de utilizatori atat industriali cat si casnici.A.

statutul si modificarile ulterioare infiintarii.2. . prin controlul atent aplicat produselor sale . folii de laminare cu proprietati controlate pe straturi. Realizarea acestuia presupune analiza elementelor specifice din urmatoarele domenii: a. . detergenti.Sectia Scularie Matriterie • • • • matrite pentru produse injectate.) Prelucrate din polietilena • folii coextruse in trei straturi.are capabilitatea tehnica si umana de a satisface cele mai exigente cerinte ale clientilor sai.registrul adunarii generale a actionarilor. Dreptul comercial In acest domeniu. huse termocontractibile. folii termocontractibile.) articole industriale (componente auto. carcase acumulatori. materiale de constructii. profesionalismul si motivarea angajatilor sai.registrul actionarilor si registrul actiunilor. casti de protectie etc. au fost verificate urmatoarele documente: . benzi avertizoare saci (inclusiv in role) pungi si sacose clisee flexografice din fotopolimeri pentru imprimari pe folie (polietilena. carton • • • • Matrite . Dreptul civil 8 . produse chimice. prin tehnologiile si utilajele de care dispune. s-a constatat corectitudinea si completitudinea informatiilor cuprinse in actele puse la dispozitie de catre societate.• • ambalaje (navete. latimi pana la 6 m pentru : folii solarii. ASPECTE JURIDICE Diagnosticul juridic are drept scop verificarea aspectelor juridice legale privind activitatea firmei. conserve. suflate si termoformate SDV-uri pentru linii de extrudere piese de schimb pentru echipamente specifice prelucrarii maselor plastice reparatii matrite Prin experienta. hartie. folii cu bule. cutii etc. b. In urma verificarilor.contractul de societate. polipropilena). folii termocontractibile pentru baxare bauturi. 2. husare paleti. folii pentru instalatii de ambalare tip FFS. .

regulamentul de ordine interioara. d. Societatea distribuie en-detail produse finite de natura bunurilor de larg consum si prin magazinul propriu. . modul de transportare.societatea are in derulare litigii legate de incasarea creantelor de la clienti. . . un spatiu de 300 mp pe o perioada de 1 an. Contractul se prelungeste in mod automat daca nici una din parti nu solicita intrerupera contractului. modul de plata.imprumuturile primite. datate si semnate de persoanele autorizate. termenul de livrare. prin care societatea inchiriaza S. Contractele sunt negociate de cele doua parti. . In urma analizei documentelor amintite mai sus.litigii privind contractele comerciale.dreptul de proprietate asupra terenurilor. .dreptul de proprietate asupra imobilizarilor necorporale de natura brevetelor. . Suma acestora nu este semnificativa in cadrul soldului de clienti. licentelor. Prest S.exista Contractul nr. etc. . . Imprumutul are termenul de rambursare 18 luni si un termen de gratie de 6 luni.C. servicii. cuprinzand prevederi specifice legate de cantitatea si calitatea marfii. .vanzarea en-gros a produselor finite se efectueaza in baza contractelor incheiate intre societate si beneficiar.societatea a incheiat contracte de asigurare impotriva incendiilor pentru cladiri.contractele individuale de munca. Acestea sunt numerotate. . compounduri utilizate in industria conductorilor electrici. 9 .contracte de achizitii de materii prime. a garantiilor constituite. . De asemenea. materiale si servicii se efetueaza pe baza contractelor incheiate intre furnizor si societate.000 de EURO contractat cu BRD Societe Generale. au fost constatate urmatoarele: . societatea isi asigura marfa in timpul transportului catre beneficiar. Dreptul muncii Au fost analizate urmatoarele documente: . .contractele de inchiriere existente pentru anumite spatii detinute de societate.Au fost analizate si verificate actele si contractele privind: .contracte de asigurare. marcilor inregistrate. materiale. 192/2006.aprovizionarea cu materii prime. diverse bunuri de larg consum .societatea este intregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci pentru urmatoarele produse: profile de material plastic. .societatea are in derulare un imprumut in valoare de 680. . .contractele colective de munca. contracte de asigurare in virtutea legii pentru mijloacele de transport.societatea nu are litigii in ceea ce priveste furnizorii. termenul de plata.contracte de vanzare a produselor finite. .societatea este proprietara tuturor terenurilor si cladirilor inregistrate in patrimoniu. .A.dreptul de proprietate asupra constructiilor. etc.

. . de maternitate.valoarea investitiilor in curs de executie. precum si a celor pe care le foloseste fara a fi proprietatea ei. 10 . protectia muncii. stadiul lor in raport cu graficele de executie. gradul de dependenta fata de utilitatile furnizate de regiile autonome sau companiile de profil.In urma analizei efectuate au fost identificate urmatoarele aspecte: .informatiile din cartile de munca sunt actualizate trimestrial in ceea ce priveste salarizarea si incadrarea personalului. e.posibilitatile de utilizare in viitor. In urma analizelor efectuate au rezultat urmatoarele: .utilajele au o stare de uzura avansata. Dreptul mediului Societate este in posesia certificatului de mediu care atesta modul ecologic de derulare a activitatii de productie. majoritatea fiind fabricate in anii ’70.incadrarea mijloacelor fixe pe categorii este corecta. .personalul direct productiv si de intretinere beneficiaza de contractul colectiv de munca pentru reglementarea diferitelor aspecte legate de salarizare. . iar duratele de amortizare sunt in conformitate cu prevederile legale. conditiile pentru care s-a facut aceasta si perspectivele de punere in functiune. Acest fapt sporeste costul de intretinere si are implicatii nefavorabile asupra productivitatii muncii. . 2.anumite mijloace fixe de natura constructiilor speciale (silozuri construite in scopul stocarii unor mari cantitati de materii prime. gradul de uzura fizica. Contractul colectiv de munca se negociza annual.performantele acestora in raport cu cele care se produc pe plan mondial.nu exista litigii de munca. . . . Astfel.persoanele ce asigura managementul societatii precum si alte persoane ce deservesc compartimentele administrative societatii beneficiaza de contracte individuale de munca. . de boala. aceasta fiind modalitatea de lucru inainte de 1989) nu mai sunt utilizate in actualele conditii de derulare a activitatii.starea de functionare a masinilor. . expertul tehnic a analizat urmatoarel aspecte: . . a tehnologiilor de fabricatie a produselor. In prezent.3.posibilitatile pe care le are societate de a-si asigura utilitatile necesare pentru desfasurarea normala a activitatii. in legatura cu activele fixe incluse in patrimoniul societatii.investitiile in curs sunt destinate in special instalarii unei noi linii de fabricatie pentru produsele de larg consum. facand inutila existenta acestor silozuri.mijloacele fixe care nu mai pot fi utilizate in viitor datorita schimbarilor intervenite in structura productiei. . Investitia nu se refera doar la achizitia echipamentelor ci si la amenajarea cladirii in care va fi montata instalatia.oportunitatea trecerii in conservare a unor active fixe. concediile de odihna. precum si a organizarii productiei si a muncii. stocul de materii prime este foarte strict dimensionat. posibilitatile de finalizare si influenta lor asupra potentialului tehnico-productiv sau a prestatiilor de servicii. etc. utilajelor. ASPECTE OPERATIONALE Diagnosticul operational presupune o analiza detaliata a factorilor tehnici de productie.

Plastica rezulta din structura imobilizarilor corporale.M.8% 48. Gradul de utilizare a capacitatii de productie: Pr oductia obtinuta *100 Capacitatea de productie In cazul societatii Plastica.stadiul derularii investitiilor in curs este in concordanta cu graficul de constructie prevazut.500 3.760 Pondere valoare Valoare de inventar ramasa [lei] 29.371 154.051. gradul de utilizare a capacitatii de productie este prezentat in tabelul de mai jos: 2006 U.614 1. expertii tehnici au constatat urmatoarele: .500 160. apa si canalizarea sunt asigurate de regiile si companiile nationale de profil.C. Ponderea masinilor si a utilajelor in total active fixe: Ma sin i si utilaje *100 Total active fixe Ponderea masinilor si utilajelor existente in cadrul activelor fixe detinute de S. Caracterizarea sintetica a potentialului tehnic se efectueaza prin intermediul urmatorilor indicatori: a. .393 2.945 2. compounduri) Bunuri de larg consum Auto Industriale Navete Confectii (saci. asa cum rezulta din tabelul de mai jos: Pozitie activ fix Valoare de inventar [lei] 2.633 1.488 259 b. tuburi.000 25.concordanta intre situatia din teren si planurile de constructie.188.utilitatile necesare derularii activitatii. cum ar fi energia.000 500 Gradul de utilizare a capacitatii de productie 84% 80% 72% 78% 82% 91% 97% 74% 52% Granule Sudate (tevi.4% 2.cladirile dinincinta societatii si-au pastrat destinati pentru care au fost construite.112 868 1.587 36. pungi.583 1.structura de rezistenta a unor cladiri nu a fost afectata de seisme. . Cantitati realizate Capacitatea de productie anuala 350.537.1% 14.188.4% 1. sacose.000 1.9% 51.200 1.733.205 367. gazul metan. In ceea ce priveste cladirile.393 3.592 Pondere valoare ramasa 41.200 2.7% Teren Constructii Echipamente tehnologice Aparate de masura si control 11 .5% 7.. profile. .054 20.000 2. folie) Profile PVC Fotopolimeri kg ml mii buc mii buc mii buc buc kg ml kg 294. Utilitatile de natura aburului si aerului comprimat sunt asigurate de catre intreprindere prin intermediul instalatiilor specifice.413 99.0% 0.

124. Gradul de reinnoire a activelor fixe: Valoarea _ mijloacelor _ fixe _ noi * 100 Valoarea _ de _ inventar Achizitiile de mijloace fixe fectuate in anul de baza sunt prezentate in tabelul de mai jos: Imobilizari corporale Valoare de inventar [lei] 3.082.453 60% 23% 41% Se observa ca gradul general de uzura este de 41%.303 2.124.2% 100% Se observa ca.8% 0. Gradul de uzura a activelor fixe: Amortizarea cumulata *100 Valoarea de inventar Gradul de uzura al mijloacelor fixe este przentat in tabelul de mai jos: Imobilizari corporale Constructii Echipamente tehnologice Aparate de masura si control Mijloace de transport Mobilier.672 41.583 1.826 65% 99.230. birotica Total Valoare de Amortizare Grad de uzura inventar [lei] [lei] 3. ponderea mare a trenurilor si constructiilor.760 227.733. reprezentand 81% la valoare de inventar si 90.778 2. Se observa de asemenea.051.958 5. desi ponderea echipamentelor la valoare de inventar in total active fixe este de 14.4%. birotica Total Se observa ponderea ponderea redusa a mijloacelor fixe achizitionate in anul curent in raport gradul de uzura ridicat al mijloacelor fixe din patrimoniul societatii.1% 0.313.674 Pondere mijloace fixe noi 0% 1% 6% 7% 71% 1% Constructii Echipamente tehnologice Aparate de masura si control Mijloace de transport Mobilier.760 63.733.285 5. d.413 683.507 5.855 12. pondrea valorii ramase nu este decat 7%.897 136. birotica Total valoare ramasa 227.291 3.897 Achizitii mijloace fixe [lei] 11. 12 .855 12.196.2% 100% 91.378 32% 1.167 63% 227. c.855 12. Se remarca de asemenea ca gradul de uzura al echipamentelor de de productie nemijlocita este de peste 60%.285 5.413 99.Mijloace de transport Mobilier.837 1.051.3% la valoare ramasa.551 9.384 8.583 1.285 7.659 15.

structura si comportamentul. care se determina ca o medie aritmetica simpla a numarului zilnic de salariati.309 1. Dimensiunea potentialului uman poate fi caracterizata prin urmatorii indicatori: a. . b.personal de administrare si conducere. 13 .46 1. In prezent numarul de salariati este de 602. fiind inferior numarului maxim de salariati. c. pe de o parte dimensiunea.personal tehnic-ingineresc (ingineri. parametrii de calcul al numarului maxim de personal sunt urmatorii: Nr mediu de personal prevazut pentru perioada respectriva (N0) Indicele de crestere a cifrei de afaceri (Iq) Indicele de cresterea preturilor in anul de baza Cresterea reala a cifrei de afaceri Numarul maxim de personal 672 602 1. tehnicieni. numarul scriptic de salariati a fost de 602 persoane. de deservire generala).4.2. Numarul maxim de personal. maistri). In cazul societatii analizate. ceea ce denota o politica sanatoasa de personal. In cazul societatii analizate. iar pe de alta parte eficienta potentialului uman. care se stabileste prin adaugarea la numarul mediu de salariati a numarului mediu de colaboratori angajati pe baza de conventie civila. Numarul mediu de personal (cu contract de munca). dupa principalele categorii de salariati se pot avea in vedere urmatoarele categorii: .12 Rezultand un nivel de maxim 672 persoane ce ar trebui sa fie salarizate.muncitori (direct productivi. indirect productivi. Structura resurselor umane poate fi apreciata pe baza urmatoarelor criterii: a. In cazul societatii analizate. . care reprezinta limita superioara stabilita in functie de volumul efectiv de activitate si productivitate a muncii prevazuta. ASPECTE LEGATE DE RESURSELE UMANE In diagnosticarea resurselor umane ale unei firme in vederea evaluarii se impune folosirea unui sistem de indicatori privind. Numarul mediu de personal (cu contract de munca sau conventie civila). numarul mediu de personal angajat cu contract de munca si conventie civila a fost de 603 persoane. N max = unde: N0 * Iq 100 Iq=indicele volumului de activitate exprimat prin cifra de afaceri N0= numarul mediu de personal prevazut pentru perioada respectiva.

grupele de vechime a salariatilor sunt prezentate in tabelul de mai jos: Grupa de vechime sub 1 an 2-5 ani 6-10 ani 11-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Total Numar scriptic 20 50 100 272 150 10 602 Pondere 3% 8% 17% 45% 25% 2% 100% Structura personalului societatii analizate denota incercarea societatii de a stabiliza personalul. Analiza structurii dupa vechime si evolutia sa in timp poate furniza informatii cu privire la strategia angajarilor efectuate de intreprindere. In cazul societatii Plastica. In mod normalstructura dupa vechime trebuie sa fie echilibrata. intre 2-5 ani. intre 41-50 de ani. peste 50 de ani. intre 31-40 de ani. personalul se poate grupa astfel: pana la 30 de ani. Un dezechilibru accentuat in structura dupa varsta a personalului poate sa dauneze echilibrului psiholigic al intreprinderii. intre 6-10 ani. personalul poate avea diferite nivele de pregatire: superior. franeaza posibilitatile acestora de promovare. rezulta o structura echilibrata a personalului pe categorii de varsta. manifestandu-se astfel o politica de formare a personalului. Astfel. limitand fluctuatiile mari de salariati. dar si de eforturile de stabilizare a personalului. situatia este prezentata in tabelul de mai jos: Categorie de salariati Muncitori Personal tehnic-ingineresc Personal de administrare si conducere Total Numar scriptic Pondere 482 77 43 602 80% 13% 7% 100% Se observa structura echilibrata a personalului pe categortii de pregatire. dupa modalitatile de calificare . c. intre 11-15 ani. In cazul societatii Plastica. angajara masiva la un moment dat a tinerilor. structura calificarii personalului este urmatoarea: 14 . d.In cazul societatii analizate. dupa varsta. mediu. b. dupa vechimea in intreprindere personalul se poate structura in urmatoarele grupe: sub 1 an. peste 20 ani. intre 15-20 ani. profesional. Structura personalului dupa varsta a societatii Plastica este prezentata in tabelul de mai jos: Grupa de varsta Pana la 30 de ani Intre 31-40 de ani Intre 41-50 de ani Peste 50 de ani Total Numar scriptic 150 230 142 80 602 Pondere 25% 38% 24% 13% 100% Din datele prezentate.

numarul de greve 15 .0% Se observa fluctuatia scazuta a personalului in anul de baza. reflectand preocuparea societatii pentru stabilizarea numarului de salariati. Indicatorii circulatiei fortei de munca I N E Coeficient ul plecarilor = N Coeficient ul int rarilor = Coeficient ul miscarilor totale = I+E N in care: I= numarul total al intrarilor de personal in cursul perioadei analizate E=numarul total al iesirilor de personal N=numarul mediu de personal In cazul societatii Plastica . c. Comportamentul personalului poate fi analizat prin prisma urmatorilor indicatori: a. Indicatori de conflictualitate In cazul in care conflictualitatea a luat forme colectiv se impune urmarirea urmatorilor indicatori: . Gradul de utilizare a timpului maxim disponibil Gu = Timpul efectiv lucrat Timpul max im disponibil b. parametrii circulatiei fortei de munca sunt prezentati in tabelul de mai jos: Intrari personal Iesiri personal Total salariati Coeficientul intrarilor Coeficientul iesirilor Coeficientul miscarii totale 20 10 602 3.Grupa de calificare Superioara Medie Profesionala Total Numar scriptic 20 432 150 602 Pondere 3% 72% 25% 100% Datele prezentate denota o structura corespunzatoare a personalului pe categorii de pregatire.7% 5.3% 1.

timpul total de munca exprimat in zile sau timpul total de munca exprimat in ore.717.numarul de zile ale grevei -gradul de importanta al grevei la nivel de intreprindere: Numar _ de _ grevisti Numar _ total _ de _ salariati Numar _ de _ zile _ de _ greva .304 24. In calitate de efect se pot avea in vedere: cifra de afaceri. nu au existat forme colective de conflict in ultimii 3 ani. indicatorii de productivitate a muncii in ultimii doi ani sunt prezentati in tabelul de mai jos: 2006 in preturi comparabile 2007 [lei] 21. Pentru a urmari dinamica productivitatii muncii la nivel de intreprindere. veniturile de exploatare sau valoarea adaugata. In calitate de efort se pot folosi indicatorii: numarul mediu de personal.productivitatea medie anuala pe o persoana: Wa = CA N .248 602 51. productia exercitiului. in functie de specificul activitatii societatii.949.025 16 . In cazul societatii Plastica.gradul de intensitate al grevei: Numar _ de _ grevisti In cazul societii Plastica.970 592 42.033. precum si a comparatiei cu alte firme din aceeasi ramura de activitate se folosesc indicatori valorici.145 2006 [lei] 2007 [lei] Cifra de afaceri Numarul de personal Productivitatea medie anuala pe o persoana 30. relatiile de calcul sunt urmatoarele: .productivitatea medie orara: W h = in care: CA Th CA = cifra de afaceri N = numarul mediu de personal TZ= timpul total de munca exprimat in zile Th= timpul total de munca exprimat in ore Pentru corecta apreciere a evolutiei productivitatii muncii in dinamica se impune operarea cu indicatori valorici de exprimare a efectului evaluat in preturi comparabile. In cazul determinarii productivitatii muncii pe baza cifrei de afaceri.productivitatea medie zilnica : W z = CA Tz .. construiti ca raport efect/efort. Analiza eficientei utilizarii resurselor umane se realizeaza cu ajutorul sistemului de indicatori de reflectare a productivitatii muncii.

pt .Timpul de munca exprimat in zile Productivitatea medie zilnica pe o persoana 252 167 252 202 2. Profitabilitatea actiunilor = Dividende + prele var i din profit pentru dezvoltare * 100 Capital social In cazul societatii Plastica. La sfarsitul exercitiului financiar.717. dezvoltare + amortizare − ch . profitabilitatea actiunilor rezulta in conformitate cu tabelul de mai jos: Dividende [lei] Prelevari din profit pentru dezvoltare [lei] Capital social [lei] Profitabilitatea actiunilor 308. ASPECTE MANAGERIALE a.6% 2. Varsta acestora este cuprinsa intre 40 si 50 de ani.250. echipa manageriala este premiata cu o cota din profitul anului. Prezentara echipei manageriale Managerii societatii Plastica sunt persoane ce au o vechime in firma cuprinsa intre 15-20 de ani. b.5.178 21% 3.590 10. Echipa manageriala a fost numita la conducerea societatii pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.828.244.248 3.550 1.investitii * 100 Fond de rulment Fondul de rulment = active circulante-datorii pe termen scurt 17 . rata profitului rezulta dupa cum urmeaza: Cifra de afaceri [lei] Profitul brut [lei] Rata profitului 30. Potentialul de dezvoltare/crestere = unde : Pr ele var i din profit pt . Managerii societatii au cote de actiuni nesemnificative in cadrul structurii actionariatului.000 5. Criterii de performanta a echipei manageriale Criteriile de performanta pe baza carora se poate analiza activitate manageriala sunt prezentati in cele ce urmeaza: 1. Rata profitului = Pr ofitul brut * 100 Cifra de afaceri In cazul societatii Plastica.

754 2.248 3.227 30. Analiza evolutiei vanzarilor 18 .058.227 5.674 1.248 31 6. Perioada de recuperare a creantelor (zile) = Soldul creantelor * 365 Cifra de afaceri Perioada de recuperare a creantelor rezulta in conformitate cu datele inscrise in tabelul de mai jos: Soldul creantelor [lei] Cifra de afaceri [lei] Perioada de recuperare a creantelor [zile] 1.609.1.642 30. Perioada de rambursare a obligatiilor pe termen scurt (zile) = Soldul obligatiil or * 365 Cifra de afaceri Perioada de recuperare a creantelor rezulta in conformitate cu datele inscrise in tabelul de mai jos: Soldul obligatiilor [lei] Cifra de afaceri [lei] Perioada de rambursare a obligatiilor pe termen scurt [zile] 2.250.694.5% 4.717. Rotatia stocurilor (nr. potentialul de dezvoltare este determinat dupa cum se prezinta in tabelul de mai jos: Prelevari din profit pentru dezvoltare [lei] Amortizare [lei] Cheltuieli pt investitii [lei] Prelevari din profit pt dezvoltare+amortizare-ch pt investitii [ lei] Active circulante [lei] Datorii pe termen scurt [lei] Fond de rulment [ lei] Potential de dezvoltare/crestere 1.717.078 10 Tabelul urmator contine parametrii si rezultatul calculului rotatiei stocurilor. 2.153.248 19 5.717.6. rotatii) = Cifra _ de _ afaceri Total _ stocuri 30.636. piata de desfacere a produselor intreprinderii si piata ei de aprovizionare.6.000 285.636. ASPECTE COMERCIALE Diagnosticul comercial vizeaza operatiunile de vanzare-cumparare.In cazul societatii Plastica.115 41. Cifra de afaceri [lei] Total stocuri [lei] Nr rotatii 2.441 7.493.527 29.

19 . Cifra de afaceri.In activittea de evaluare a unei firme intereseaza vanzarile de bunuri. Pentru o corecta apreciere a performantelor comerciale ale firmei in timp se impune corectarea acesteia cu indicele preturilor domeniului de activitate. veniturile financiare. detine in prezent un segment de circa 65-70% din piata interna de garnule PVC. Aceasta structura de productie raspunde cererii pietei de desfacere. atunci cand este exprimata in unitati monetare curente. Plastica S.866. pe care o regasim in contul de profit si pierdere este evaluata in unitati monetare curente.2.248 Pondere 2006 99.004 30.pe piata interna: Oltgrup Ramnicu Valcea. lucrari si servicii. cifra de afaceri creste cu indicele de 146%. numarul concurentilor in acest domeniu fiind relativ redus si anume: . productia de imobilizari. . Teroplast Bistrita. respectiv evaluara ei in preturi comparabile.244 227. care formeaza obiectul activittii.483 166.062.A.821 21.C. ceea ce este definit ca fiind cifra de afaceri.8% 100.490. tinand seama in acelasi timp de pietele unde se desfac acestea.6.2% 0. pe cand.pe piata externa: Bogrochem Ungaria si Severe Italia.328 2006 Indicele de crestere a CA 30.033.0% 2006 30. Scopul acestui mod de analiza a cifrei de afaceri il reprezinta necesitatea furnizarii de informatii pentru fundamentarea proiectiilor in perioada de previziune.248 146% 35. Relatia de calcul a cifrei de afaceri in preturi comparabile este: CA reala = CA in preturi curente *Indicele mediu al preturilor In cazul societatii Plastica evolutia cifrei de afaceri in preturi comparabile rezulta din tabelul de mai jos: 2005 Cifra de afaceri in preturi curente Cifra de afaceri in preturi comparabile 21. Indicele de crestere supraunitar denota o crestere reala a vanzarilor.304 32. In categoria vanzarilor nu se include veniturile din productia stocata.101 108% Se observa ca. Situatia pietelor de desfacere este prezentata in tabelul de mai jos: 2005 20.0% Piata interna Piata externa Cifra de afaceri Se observa ponderea covarsitoare a pietei interne fata de cea externa. Cardinal Bucuresti.304 Pondere 2005 99. S. in preturi comparabile indicele de crestere este de 108%. 2.7% 100.033.507.717.3% 0.717. Ponderea cea mai mare in cifra de afaceri o detine vanzarea granulelor PVC. Ponderile se pastreaza mare parte de la un an la altul. Analiza structurala a vanzarilor pe produse si piete de desfacere Vanzarile unei intreprinderi se impun a fi studiate de catre evaluator pe produse sau grupe de produse omogene.

nici un client nu detine o pondere majoritara in cifra de afaceri.8% 22.3% 2.6% 100.8% 1.2% 7. ambalaje.5% 2. principalii clienti sunt prezentati in tabelul de mai jos: Principalii clienti DACIA PITESTI ROLAST SA ARPECHIM SA PITESTI DETERGENTI SA SC (P&G) DAEWOO AUTOMOBILE ROMANIA OLTPLAST SA TRANSCHIM SA ROM CABLU SRL COMPA SIBIU SA NAPOCHIM SA ARO SA IPROEB PLASTOR SA.2. ∑ Sd ∑ Rd i i = suma soldurilor debitoare ale conturilor de creante = suma rulajelor debitoar ale conturilor de creante 20 .6% 7.3% 1. se pot evidentia urmatoarle aspecte: .5% 2.7% 3.6% 2.2% 6. etc.3% 3. ORADEA ROCAR SA FRIGOCOM SA BUCURESTI ELECTROPLAST SA ACUMULATORUL PIRELLI CABLURI SI SISTEM ICME ECAB SA ZAREA SA Alti clienti Cifra de afaceri Pondere 2005 7.1% 2. In cazul societatii Plastica.7% 0. .clientii traditionali ai societatii acopera diverse grupe de produse: granule PVC. In formularea concluziilor este necesar sa se tina seama de pozitia intreprinderii intr-un lant al interconditionarii fabricatiei si consumului unui produs.6% 5.9% 6.7% 2.0% 6.7% 1.2% 5.1% 2. produse auto.9% 17. .0% Analizand tabelul anterior.3% 4.exista un numar insemnat de clienti cu care Plastica are relatii comerciale traditionale.3.4% 3.9% 0.1% 1.3% 2.0% Pondere 2006 7.5% 4.6% 2.0% 3.0% 7.4% 0.5% 6. Analiza clientilor intreprinderii Analiza vanzarilor din perspectiva clientelei urmareste in primul rand evolutia structurala a cifrei de afaceri pe clienti. produse sudate.3% 6.4% 3.6% 3.9% 100.5% 2.3% 7.2% 6.4% 4. Durata medie de imobilizare a creantelor se determina in conformitate cu urmatoarea relatie: n ∑ Sd Di = i =1 n i *T i ∑ Rd i =1 in care: T = perioada de analiza exprimata in numar zile.6.

Dependenta de acest furnizor este explicata prin faptul ca acesta este unicul producator intern de materie prima necesara productiei.ce detine aproximativ 20% din totalul achizitiilor anuale. Termenii contractuali.1% 20.aprecierea dependentei fata de anumiti furnizori si care sunt implicatiile gradului de dependenta determinat.0% ELECTRICA 6. Cu toate ca principalul furnizor detine 20% din achizitii.analiza numarului de furnizori pentru un tip de resursa aprovizionata si a calitatii aprovizionarilor.29 Se observa o buna viteza de incasare a clientilor.8% 6.Cehia 7. in special a celor de materii prime si materiale in functie de cantitatea si valoarea aprovizionarilor.0% 1. evitandu-se o eventuala sincopa in relatiile cu Arpechim. .8% AKZO NOBEL-ELVETIA 2. .4% S.5% 0. In cazul societatii Plastica. durata de imobilizare a creantelor este determinata in conformitate cu tabelul de mai jos: Sdi [lei] Rdi [lei] T [zile] Di [zile] 1.A.In cazul societatii Plastica.2% 9.8% OMYA HANDELSGESELLSCHAFT SRL 1.-SUCURSALA 20.durata medie de utilizare a surselor atrase reprezentate de obligatiile fata de furnizori.5% Alti furnizori 45.142 365 15. .0% Se remarca existenta unui furnizor semnificativ – Arpechim.0% SCHIAVI . 9.242 36.3% 2. .8% 1.C. Se remarca ponderea relativ importanta a furnizorului de energie electrica.4.7% ARPECHIM OLTCHIM S.0% 100.3% SNTFM (CFR) CENTUL COM.3% 2. Principalele aspecte urmarite de evaluator vizeaza: .0% 43.MURES 2.6% 8. 2.4% Total achizitii 100. CHEMOTRADE SRL TG. costurile de transport reduse si calitatea materiei prime sunt principalele motive pentru car Plastica prefera acest furnizor in detrimentul celor externi.4% DEZA .6. aceasta fiind mai mica de o luna.gruparea acestora in furnizori de utilitati si furnizori de materii prime si materiale. societatea se afla in legaturi comerciale si cu alti producatori externi de materii prime si materiale.181.structurarea furnizorilor. lista principalilor furnizori este prezentata in tabelul urmator: Principalii furnizori Pondere 2005 Pondere 2006 SNP PETROM S. 1. precum si a transportatorului – SNCFR.515. Analiza furnizorilor intreprinderii Piata de aprovizionare a firmei reprezinta un punct semnificativ in diagnosticul comercial pentru evaluare.0% EXXONMOBIL CHEMICAL CENTRAL 2.7% 0.8% 3.Italia 0. 21 .A.8% HCI CHEMICALS ROMANIA SRL 0.

Durata medie de utilizare a surselor atrase reprezentate de obligatiile fata de furnizori (Df) se determina pe baza urmatoarei relatii: n ∑ Sc Df = in care: i =1 n i *T i ∑ Rc i =1 = suma rulajelor creditoare ale conturilor de furnizori In cazul societatii Plastica.393 3. durata de achitare a datoriilor fata de furnizori este calculata in conformitate cu tabelul de mai jos: i ∑ Sc ∑ Rc i = suma soldurilor creditoare ale conturilor de furnizori Sci [lei] Rci [lei] T [zile] Df [zile] 1.393 3.433 2. 2.rolul de sintetizare a concluziilor rezultate din celelalte piese de diagnostic.042.079.2006 3. reflectand activele firmei negrevate de datorii la un moment dat.472 5. .1.289 4. De asemenea.472 5.708.385 31. 2. se observa ca durata de achitare a datoriilor este mai mare fata de durata de incasare a creantelor.2006 3.443 124.241 17.Dec.2005 3.188.188.Dec.479.284 22 .433 2.042.284 -31% -29% -34% -29% -32% Variatii Pozitii bilantiere IMOBILIZARI NECORPORALE Terenuri Imobilizari corporale nete Imobilizari in curs IMOBILIZARI CORPORALE 31.708 28.511 2.278. Diagnosticul patrimoniului net Patrimoniul net se determina ca diferenta dintre activele totale si datoriile totale ale intreprinderii.7.2005 4. In esenta.512 365 21. fapt benefic asupra fluxului de numerar.443 124.FINANCIARE Unul dintre cele mai importante demersuri realizate in vederea finalizarii raportului de evaluare a intreprinderii vizeaza diagnosticul economico-financiar .941 3.rolul de asigurare a coerentei in cadrul relatiei diagnostic si aplicarea metodelor de evaluare.472 5.514 7. patrimoniul net reprezinta averea intreprinderii la o anumita data.243.693.7.613.Dec.243. Determinara patrimoniului net al intreprinderii Plastica s-a efectuat in conformitate cu tabelul de mai jos: PRETURI ISTORICE PRETURI COMPARABILE 31.710.045 31. ASPECTE ECONOMICO .544 124.74 Se observa ca durata de achitare a datoriilor este mai mica de o luna.Dec. Acest are un rol cheie in procesul de evaluare datorita rolului jucat in cadrul raportului si anume: .393 3.188.

011. .525 84. fapt ce duce la amplificarea capacitatii de plata si la posibilitatea onorarii la timp a obligatiilor intreprinderii.734.capitalul social a crescut pe seama rezervelor.777) (2.669.stocurile au scazut cu 5%.447 3.777) (2.078 1.242 94.425.714.932.425) Evolutia componentelor activului net are la baza urmatoarele observatii: .770) 1. . sumele se incadreaza in termenele contractuale si nu reprezinta intarzieri la plata a clientilor.873) (10. Diferenta dintre CAF si profitul net est determinat de veniturile si 23 .515.687.218) 1.583) 10.2.229 2.315 5. cresterea nivelului clientilor inseamna si o crestere a volumului vanzarilor. 2.989.777) (5.425 (5.033 7.545.078 1.873 (2.247) (2.7. .178) (4.170) (6. ceea ce denota o buna valorificare a productiei realizate.332 5.317 118.932.219 1.944.985) (1.153. prin incorporarea diferentelor din reevaluarea imobilizarilor corporale. fapt ce semnifica o o accelerare a vitezei de rotatie a activelor circulante.658 1.variatia activelor imobilizate s-a facut exclusiv pe baza amortizarii anuale.723 4.648.013.694. .648.425 (5.405.datoriile pe termen scurt au scazut cu 18%.875) (2.400 2.652 1.497. semnificand o imbunatatire a pozitiei fata de furnizorii societatii. Cresterea disponibilitatilor in cont a fost prevazuta de conducerea societatii si pentru aplicarea programului investitional din anul urmator.153.930. fiind diferenta intre veniturile monetare totale (care presupun incasari) si cheltuielile monetare totale (care presupun plati).648.754 (2. Rolul principal al CAF este de a permite intreprinderii sa mentina si sa dezvolte potentialul tehnico – productiv.nivelul clientilor neincasati a crescut cu 6%.033 3.120.218 - 506.371.777) (5. surse necesare pentru a se autofinanta si pentru a asigura capacitatea de a distribui dividende actionarilor.247) (2.747) 2.425.427.033 7.582.515.423.545.302) (15.disponibilitatile au avut o crestere spectaculoasa.315 5.242 94.669.Imobilizari financiare TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE Stocuri Clienti Alte creante Disponibilitati TOTAL ACTIVE CIRCULANTE Datorii pe termen scurt Credite TOTAL OBLIGATII PROV.033 3.792 (2.828.155 (1.944.770 - 506.497.302) (3.009) (9.178) (4.460 8.497.319.747 - 712.596.828.371.120.232.944.412. Diagnosticul capacitatii de autofinantare Capacitatea de autofinantare (CAF) este formata din ansamblul surselor interne de finantare generate de activitatea intreprinderii.753.359.930.747) 2.324 1.754 (2.RISC SI CHELT.583) 10.497.875) (10.864) (1.944.648. de 69%.425) (11.155) (10.465) 11.194 (3.582. CONTURI DE REGULARIZARE TOTAL ACTIV NET Capital social Rezerve Profit/pierdere Repartizarea profitului Provizioane CAPITAL PROPRIU 506.991) 8.694.753.565 6.747 - -29% -32% -5% 6% -20% 69% 17% -18% -18% -64% -8% 142% -48% 37% 37% -8% (8. . CAF reprezinta in esenta fluxul potential de lichiditati aferent intregii activitati a firmei.400 2. sa remunereze actionarii si sa asigure rambursarea imprumuturilor.

687.497.754 24 . are loc o degajare de surse atrase.120. In cazul societatii Plastica. reluari de provizioane.). In situatia in care este negativa.3.392 7.753.744.925 4.648. 1 2 3 4 5 6 Indicatori Capital propriu Datorii pe termen mediu si lung Capital permanent (1+2) Active imobilizate FOND DE RULMENT (3-4) Active circulante 2005 [lei] 8.044 2006 2.033 4.989.102 485 3.425 5. Trezoreria neta se poate stabili in doua moduri: Tn = FR – NFR Tn = Ta . respectiv soldurile debitoare ale conturilor de disponibilitati si plasamente.Tp in care: Ta = trezoreria de activ.cheltuielile firmei care nu presupun incasari. CAF calculat prin metoda diferentei este prezentat in tabelul de mai jos: 2005 1.371.792 2006 [lei] 10. intreprinderea se confrunta cu un deficit de fond de rulment.454 Rezultatul exercitiului Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele Valoarea neta a activelor cedate Venituri din provizioane Venituri din vanzarea activelor Venituri din subventii CAF 2.130.155 5. respectiv plati (provizioane.770 278.activele imobilizat Daca diferenta este pozitiva atunci fondul de rulment reprezinta acea parte aa capitalului permanent destinata finantarii activitatii curente. In cazul societatii Plastica. Tp = trezoreria de pasiv.497.7.120. respectiv soldurile creditoare ale conturilor de credite pe termen scurt.115 592 2.747 285.934. etc. indicatorii prezentati anterior sunt calculati conform tabelului urmator: Nr. Nevoia de fond de rulment: NFR = active circulante (exclusiv disponibilitatile) – obligatii pe termen scurt (exclusiv creditele pe termen scurt) In cazul in care diferenta este pozitiva. trezoreria neta Fondul de rulment: FR = capitalul permanent .694.155 8.314 1. Crt.229 2.425 10. amortizare. aceasta reprezinta activele circulante de natura stocurilor si creantelor ce urmeaza a fi finantate din fondul de rulment.647. Atunci cand diferenta este negativa. Diagnosticul corelatiei fond de rulment – necesar de fond de rulmen.

232.033 4. vitezele de rotatie definite anterior sunt determinate conform tabelului de mai jos: 2005 2.812. In cazul societatii Plastica.866 898.723 2.950.359 30.762.392 1.717.359 2. Durata de folosire a surselor atrase (Df) Sd * T CA 25 .721 2.932.7.723 3.202 21.866 2.248 365 56 22 FR [lei] NFR [lei] CA [lei] T [zile] Viteza de rotatie a FR Viteza de rotatie a NFR 2.361 2. Diagnosticul corelatiei creante .455.950.744. exclusiv disponibilitati 9 Datorii pe termen scurt 10 Credite pe termen scurt 11 Obligatii pe termen scurt (9-10) 12 Nevoia de fond de rulment (8-11) 13 Trezoreria neta (5-12 sau 7-10) 1. Relatiile de calcul ale vitezei de rotatie exprimata ca durata sunt: Viteza de rotatie a NFR = NFR *T CA FR *T Viteza de rotatie a FR = CA unde: T reprezinta numarul de zile al perioadei.4.202 1. Durata de imobilizare a creantelor (Di) Di= unde: Sd = soldul creantelor CA = cifra de afaceri T = perioada de timp considerata b.232.304 365 37 16 2006 4.130.obligatii In cadrul diagnosticului se cerceteaza evolutia creantelor si obligatiilor in raport cu cifra de afaceri pentru a pune in evidenta raportul dintre imobilizarea capitalului firmei si folosirea surselor atrase.361 1.069 2.033.033 In estimarea unor elemente necesare in cazul aplicarii metodei de evaluare bazate pe fluxul de lichiditati sunt necesari si indicatorii viteza de rotatie a NFR si viteza de rotatie a FR. Asemenea aspecte pot fi puse in evidenta cu ajutorul indicatorilor: a.925 898.556.556.812.932.7 Disponibilitati si plasamente 8 Active circulante.

Rata lichiditatii generale: Lg = Active _ circulante Datorii _ curente Se apreciaza ca situatia lichiditatii generale este satisfacatoare in conditiile incadrarii in intervalul 1.095.2 si 1. b.642 2.777 30.8.248 365 19 35 Sd [lei] Sc [lei] CA [lei] T [zile] Di [zile] Df [zile] 2.5.304 365 19 44 2006 1. Diagnosticul lichiditatii si solvabilitatii Lichiditatea reprezinta proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma in bani.033. Rata solvabilitatii patrimoniale : Sp = Capital _ propriu Capital _ propriu + Credite _ totale Valoarea minima a ratei solvabilitatii patrimoniale se apreciaza ca trebuie sa se incadreze in limitele 0.944. Rata lichiditatii imediate : Li= Disponibil itati Datori _ curente d. Solvabilitatea reprezinta capacitatea firmei de a face fata obligatiilor sale la termenele scadente.Df= Sc * T CA unde: Sc= soldul creditor al conturilor de obligatii Valorile efective inregistrate de societatea Plastica sunt prezentate in tabelul de mai jos: 2005 1. iar peste 0.65 – 1 c.5. Pentru a caracteriza lichiditata unei intreprinderi se folosesc urmatorii indicatori: a.875 21. e.545. Rata solvabilitatii generale: Sg = Active _ totale Datorii _ totale 26 .717.849 2.3 – 0.5 situatia poate fi considerata normla.609.7. Rata lichiditatii curente: Lc = Active _ circulante − Stocuri Datorii _ curente Intervalul care poate fi considerat satisfacator este 0.

Rata de autofinantare a activelor 27 .00 4. dar si o consecinta a desfasurarii normale a activitatii firmei.944.91 0.61 1.155 1.00 4.84 0. cu atat situatia financiara de ansamblu a intreprinderii este mai buna.Aceasta rata indica in ce masura datoriile totale sunt acoperite cu active imobilizate si active circulante.7.840 2. Rezultatele concrete in cazul societatii Plastica sunt prezentate in tabelul de mai jos: 2005 2.875 2.54 1.694.777 10.723 4.57 Stocuri [lei] Disponibilitati [lei] Active circulante [lei] Active totale [lei] Datorii curente [lei] Credite [lei] Datorii totale [lei] Capital propriu [lei] Lg Lc Li Sp Sg 2.464.944.078 2.792 10.48 1. Rata de finantare a necesarului de fond de rulment Rfnfr= e. Rata de finantare a stocurilor: Rfs= c.545. Rata autonomiei financiare: Raf = Capital _ propriu Capital _ propriu + Capital _ imprumutat Fond _ de _ rulment Stocuri Fond _ de _ rulment Active _ circulante Fond _ de _ rulment NFR b.033 7.425 2.00 1.120.6.219 1.875 8.692 2.687.932.232. Pentru exprimarea sintetica a multiplelor corelatii implicate de echilibrul financiar.20 2006 3.754 13.545. Cu cat valoarea ratei solvabilitatii generale este mai mare decat 1. in practica se utilizeaza cu precadere urmatorii indicatori: a. Diagnosticul pe baza ratelor de echilibru financiar Echilibrul financiar al firmei reprezinta un sistem de corelatii prin care se stabilesc anumite proportionalitati in cadrul si intre diferite fluxuri financiare.153.777 2.497. Rata de finatare a activelor circulante Rfac= d.359. El reprezinta o premisa.687.

925 2.425 4.81 Capital propriu [lei] Capital imprumutat [lei] FR [lei] Stocuri [lei] Active circulante [lei] Active fixe NFR [lei] Raf Rfs Rfac Rfnfr Raa 28 .130.243.219 4.812.37 0.120.45 2.202 1.80 2006 10.754 5.078 7.00 1.90 0.00 0.153.50 0.359 1.155 2.385 898.Raa= Capital _ propriu Active _ fixe + Active _ circulante In cazul societatii Plastica.392 3.687. valorile indicatorilor definiti anterior sunt calculati conform datelor din tabelul de mai jos: 2005 8.694.284 1.792 5.497.62 0.479.62 2.359.744.

1. Pentru evaluarea echipamentelor se va identifica o valoare de inlocuire (de nou) a utilajului. Valoarea teoretica se obtine calculand devizul estimativ pentru construirea unei cladiri identice cu cea evaluata. penalitati iminente. Activul Net Contabil Corectat Determinarea valorii patrimoniale prin metoda activului net corectat are la baza elementele de bilant ale societatii la data de 31. termice. Un aspect important in cadrul evaluarii obligatiilor este identificarea acelor obligatii potentiale.1. . In functie de pretul unitar de pornire stabilit de metodologia de evaluare. In conditiile in care exista o piata imobiliara a cladirilor de tipul studiat. retele electrice.1. pornind de la premisa ca fiecare isi va onora obligatiile asa cum s-a angajat. utilitatile disponibile (apa. prin aplicarea corectiilor privind caracteristicile terenului si variatia cursului de schimb de la data pretului de pornire si data evaluarii. 29 . Daca gama caracteristicilor tehnice nu include utilajul evaluat se va aplica o echivalare a caracteristicilor tehnice a echipamentelor. care nu au fost inregistrate in contabilitate. solutia constructiva si gradul de uzura estimat.obligatiile care au fost contractate intr-o alta moneda decit cea nationala vor fi actualizate la cursul de schimb de la data evaluarii. telefonie). Se apreciaza amplasarea acestuia. canalizare.2006. Doua sunt situatiile in care pot aparea corectii: .3. Pentru identificarea valorii de inlocuire se vor identifica intreprinderile care comercializeaza echipamente asemanatoare.potentiale litigii de natura fiscala. vor fi reconsiderate in functie de diferenta dintre cele doua niveluri.eventuale amenzi.potentiale cheltuieli legate de reclamatii in domeniul protectiei mediului sau protectiei consumatorilor. din productia interna sau externa. Pentru evaluarea terenurilor se identifica suprafetele aflate in proprietatea societatii. ANALIZA DATELOR SI CONCLUZIILE 3. Se determina astfel o valoare de piata a terenului. gaze naturale. Valoarea luata in calcul la corectarea imobilizarilor corporale se poate obtine prin utilizarea uneia dintre valorile teoretica sau de piata si prin ponderarea celor doua valori. Tranzactiile trebuie sa vizeze terenuri asemanatoare ca suprafata. De asemenea se apreciaza gradul de ocupare a terenului cu constructii.12. Este vorba despre: . un grad de uzura morala si se va aprecia utilitatea utilajului in cadrul procesului tehnologic desfasurat in intreprindere. ABORDARE PATRIMONIALA 3. forma. Ulterior se va identifica un grad de uzura efectiva. se pot analiza tranzactiile cu bunuri imobiliare in zona de amplasare a cladirii.creditele contractate la un nivel al dobinzii diferit de nivelul practicat curent pe piata. grad de ocupare. se obtine un pret pe unitatea de suprafata. Obligatiile fata de terti se preiau la costul de inregistrare in contabilitate. destinatie. . Cladirile vor fi evaluate in functie de suprafata desfasurat. Valoarea utilizata pentru corectarea pozitiei bilantiere de imobilizari corporale poate fi una din valorile teoretica sau de piata si o valoare ponderata a celor doua. Valoarea reala a utilajului se determina prin aplicarea corectiilor privind gradul de uzura fizica si morala la valoarea de inlocuire a echipamentului. se poate efectua un studiu privind tranzactiile efectuat in ultimele 6 luni (sau alta perioada relevanta). . Pentru localitatile unde exista dezvoltata o piata a terenurilor.

Bilantul corectat este prezentat detaliat in tabelul urmator: Corectii [lei] 3.097. .anumite clauze contractuale privind unele avantaje acordate salariatilor si alte situatii din aceasta categorie.979) - - 308.S-a stornat repartizarea profitului in contrapartida cu conturile corespondente. Clienti. Echipamente In urma diagnosticului tehnic. de asemenea s-a constatat faptul ca societatea a reevaluat datoriile in valuta. s-a constatat viteza ridicta de rotatie a stocurilor (sub o luna). s-a constatat gradul inaintat de uzura fizica si morala a echipamentelor Stocuri Urmare diagnosticului operational. In cazul societatii analizate urmatoarele corectii au fost efectuate pe elementele de bilant: Pozitia bilantiera Observatii analizata Terenuri Societatea avea inregistrate in contabilitate valorile istorice ale terenului.064) 30 .S-a corectat valoarea capitalului propriu in contrapartida cu reevaluarea imobilizarilor corporale. de asemenea s-a constatat faptul ca societatea nu are creante in valuta pentru a fi reevaluate.517. datorii Uramare diagnosticului operational s-a constata durata redusa de achitare a datoriilor (sub o luna). Disponibilitati Societatea a reevaluat disponibilitatile in valuta la cursul de la sfarsitul anului.550 (3. Corectiile se refera la stornarea repartizarii profitului la sfarsitul anului.. nu au fost identificate stocuri depreciate sau inutilizabile.492 (728. Capital propriu . reevaluat conform HG500/1994. Furnizori. creante Uramare diagnosticului operational s-a constata durata redusa de incasarea creaantelor (sub o luna).

078 1.313.636.242 94.400 2.541.490 (5.227) (5.932.550 3.828.754 (2.515.747) 2.648.464 12.753.031.097.747) (13.315 5.594.979) 2.284 506.798 506.443 12.227) (2.315 8.400 2.243.517.492 (728.447 5.042.513 308.648.648.788.433 2.490) 3.117.RISC SI CHELT.188.594.497.097.777) (2.153.788.515.944.178) (5.033 7.447 8.886 2.178) (4.247) (2.546 3.583) 10.747) (3.064) 31 .932.425 (5.033 3.393 3.828.648.242 94.425) CORECTII 31 Decembrie 2006 CORECTAT 3.944.153.694.550 308.777) (5.316) (2.694.583) 13.497.033 7.754 (2.064 (448.513 2.705.669.433 5.078 1.747 (10.31 Decembrie 2006 IMOBILIZARI NECORPORALE Terenuri Imobilizari corporale nete Imobilizari in curs IMOBILIZARI CORPORALE Imobilizari financiare TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE Stocuri Clienti Alte creante Disponibilitati TOTAL ACTIVE CIRCULANTE Datorii pe termen scurt Credite TOTAL OBLIGATII PROV. CONTURI DE REGULARIZARE TOTAL ACTIV NET Capital social Rezerve Profit/pierdere Repartizarea profitului CAPITAL PROPRIU 3.636.564) (2.

metoda fiind denumita evaluarea prin rentabilitate. In functie de modul de exprimare a arandamentului se practica diferite procedee de stabilire a valorii de randamen. Observatie: corectarea bilantului si contului de profit si pierderi aferente anului de baza nu a avut in vedere ajustarea la inflatie conform prevederilor IAS 29. baza calculului constutuind-o rezultatele pe care le poate astepta. etc. in mod rezonabil.12. . Prognoza veniturilor 32 . Pentru o durata mai mare de 5 ani ipotezele pe care se bazeaza raportul risca sa devina necredibile.Bilantul anului de baza: in prognozarea bilantului s-a pornit de la bilantul corectat. de a produce profit. Comparabilitatea situatiilor financiare Prognoza situatiilor financiare s-a efectuat in preturile anului de baza – 2006. In legatura cu folosirea acestei metode trebuie solutionate unele aspecte cum sunt: .2. Anul de baza Anul de baza reprezinta anul zero al prognozei. tocmai capacitatea intreprinderii. pentru exprimarea reandamentului se foloseste profitul sau /si dividendele. .Contul de profit si pierdere al anului zero: urmare analizei prezentate in tabelul nu au fost operate corectii asupra contului de profit si pierderi. Metodele de evaluare bazate pe randament au in vedere in esenta. Metoda de evaluare bazata pe randament Valoarea intreprinderii este data atat de averea actuala cat si de posibilitatile existente de cresterea a acesteia. a capitalului investit.optiunea pentru o rata de capitalizare sau actualizare Premisele prognozei situatiilor financiare Estimarea profiturilor viitoare utilizate pentru determinarea valorii intreprinderii prin metodele de randament au la baza urmatoarele ipoteze: Durata prognozei S-a considerat o perioada de prognoza de 5 ani ca fiind suficient de exacta si credibila. anul pentru care s-au preluat performantele financiare ale societatii asa cum sunt inscrise in bilantul incheiat la 31. ABORDARE PRIN ACTUALIZARE 3. Situatiile financiare ale anului 2005 sunt prezentate doar informativ acestea fiind in preturile anului 2005.3. . in conditiile specifice aleintreprinderii. dividende. Corectiile bilantului au fost efectuate urmare analizei efectuate asupra pozitiilor bilantiere asa cum sunt prezentate anterior.1.2006.2.stabilirea profitului care se ia in calcul. De regula. un cumparator. in activitatea de evaluare. punand sub semnul intrebarii validitatea planului de afaceri propus. Ipotezele planului de afaceri a. tinand seama de situatia existenta si viitoare. O perioada mai mica de 5 ani se considera insuficienta pentru atingerea parametrilor proiectati pentru planul de afaceri. Notiunea de randament este definita in general ca fiind capacitatea de a produce efect util intr-o unitate de timp sau pe o caracteristica functionala.

In vederea cresterii competitivitatii pe piata interna si a patrunderii pe piata internationala. Celelalte categorii de produse nu sufera variatii cantitative semnificative.bunurile de larg consum cresc cu 125% . urmare acestei investitii. navetelor si profilelor PVC. In perioada de prognoza variatia cantitatilor produse este dupa cum urmeaza: . societatea a hotarat demararea unei investitii destinata producerii bunurilor de larg consum. .navete cresc cu 11%. Durata invetitiei este estimata la un an. a pieselor auto.profile PVC cresc cu 22%. . Plecand de la structura de productie a anilor 2005 si 2006 (tabelul 1).piesele auto cresc cu 87%. nefiind identificate in viitor elemente ce vor modifica esential parametrii anului de baza. variatia cantitatilor de produse specifice este prezentata in tabelul 2 “Prognoza structurii veniturilor”. termenul final de punere in functiune fiind estimata luna martie 2008. 33 .

708 849.557.539 154.768 1.933 1.167 [tab.564 1.316 999.700 23.361 15.946 2.104 2.348 406.971 279.568 1.1 467.473 2.262.278 799.807 427.538 2.904.848.052 3.098.116 868 1. tuburi.630 4.641 4.666 1.3 125.700 930 150.609 1.235 4.210 31.3 211.684 2.388 870. pungi.210 33.140 2.542 2006 Valoare [lei] 15.6 47% 10% 9% 3% 2% 1% 22% 4% 1% 1% 100% 294.5 30.769 384.732 314.878 776.361 20.385 154.689.708 857.430 2.933 1.953.684 2.894 20.661.836 259 4.836 259 [tab.643 21.689.051.5 1598.810 6.361 20. folie) Profile PVC Fotopolimeri Matrite si piese de schimb Total productie 256.348 406.807 427.040 406.615.546 2.790 260.946 258. compounduri) Bunuri de larg consum Auto Industriale Navete Confectii (saci. folie) Profile PVC Fotopolimeri Matrite si piese de schimb Total productie Cantitate [t] 294.689.107.388 870.564 1.583.734.7 Prognoza structurii veniturilor Denumire Granule Sudate (tevi.700 694.684 2.538 34 .653 259 2.0 197.723 2009 Cantitate [t] 279.190 300 Pret unitar Pondere Cantitate [lei/t] valoare [t] 37.499.052 3. compounduri) Bunuri de larg consum Auto Industriale Navete Confectii (saci.933 1.010 20.040 406.9 2249.688 6.000 2.412 314.904.661.040 406. pungi.696 314.708 857.971 2.450 1.623 2.9 862.317 912 1.499.643 22. profile.406.661.388 870.4 407.9 43.607 388.564.840 726.0 296.406.564 1.300 1.818 259 Valoare [lei] 14.348 406.500 358.499.712.598 791.564 1.848.700 708. 1] Cantitate [t] Granule Sudate (tevi.768 1.488 259 Pondere valoare 52% 8% 6% 3% 3% 1% 22% 2% 1% 1% 100% Pret unitar [lei/t] 53.9 277.661.904.450 2.539 154.644.532.052 3.679 314. sacose.700 701.688 6.564 1.615.456 2. tuburi.210 30.9 89.371 154.592.006 314.0 1213.997 665.412 314.615.430 294.564 1. profile.201.965 2.210 33.614 1.539 154.971 2. sacose.430 2.768 1.658 6.Structura veniturilor din vanzarea produselor finite 2005 Valoare [lei] 9.623 2. 2] 2011 Valoare Cantitate Valoare [lei] [t] [lei] 14.210 30.009 381.350.7 289.797 783.661.643 14.235 22.503 259 2007 2008 Valoare Cantitate Valoare [lei] [t] [lei] 15.210 33.661.764.6 331.807 427.520 2.399 154.719 1.688 6.000 6.538 2010 Cantitate [t] 279.592 791.640 1.658 183.

000 2.600.000 200.400.400.000 24. 3] Dobanda [lei] 28.466 214.000 200.400.000 2.533 14.000 Valoarea ramasa [mii lei] 2.07 Perioada de gratie 30.666 18.400.200 4.03.400.000 2.000 200.400.333 8.modalitatea de rambursare – rate lunare egale.000 2.000 200. In tabelul 3 este prezentata evolutia valorii ramase a imprumutului si a dobanzilor ce urmeaza a fi platite.000 200.000 400.07 Rambursare 30.400.07 Rambursare Situatia imprumutului la 31.800.000 1.08 Rambursare 30.400.400.000 200.400.02.000.000 [tab.teremen de gratie – 6 luni .400 10.400.000.5 1 AN Modalitatea de rambursare rate lunare egale 12% ETAPELE DERULARII CREDITULUI DATA Denumire Valoare imprumut [lei] 2.000 2.000 1.600 16.12.733 20.400.000 1.400.400.08 Rambursare 28.07 Rambursare 30.000 EURO de la o banca autohtona.400.08 Rambursare 30.08 Rambursare 30.000 2. PLANUL DE CREDITARE VALOARE CREDIT VALOARE [EURO] CREDIT [LEI] 680.07 Rambursare 30.000 1.000 2.07 Perioada de gratie 31.07 30.400.200.400.000 200. Credit pentru investitii In vederea sustinerii programului investitional.266 6.09.000 1.400.400.rata dobanzii – 12% .termen de rambursare – 1.05.000 2.000 200.08 Rambursare Situatia imprumutului in anul 2008 24.000 2.600 12.08 Rambursare 31.000 2.08.400.000 1.000 24.400.06.07 Primirea creditului 31.000 2.000 600.08 Rambursare 31.04.000 2.400.400.03.066 43.000 200.400.000 200.800 24.000 DOBANDA TERMEN DE TERMEN DE GRATIE RAMBURSARE [ANI] [ANI] 0.000 800.02.000 200.06.000 2.5 ani .800 22.000 1.01.000 24.000 2.000 2.200.07 Perioada de gratie 30. societatea a contractat un imprumut in valoare de 680.000 2.000 2.400.12.000 200.000 2.000 2.07.000 2.000 2.400.000 2.10.07 Perioada de gratie 31.b.000 2.05.000 Rata rambursata [lei] 0 0 0 0 0 0 200.000 1.133 2. Conditiile de creditare sun urmatoarele: .07.07 Perioada de gratie 30.400.11.07 Rambursare 31.04.400 35 .000 2.000 2.400.000.

5] An Numar persoane Salarii anuale [lei] 3. In tabelul 4 se prezinta evolutia valorii ramase a imobilizarilor corporale.340.048 5. restul perioadei de prognoza ramanand de amortizat cladirile din patrimoniul societatii. Aceasta masura duce la conservarea intr-o anumita masura a patrimoniului societatii (valoarea ramasa este aproximativ constanta). pornind de la valoarea reevaluata a acestorna si a gradului de uzura estimat din anul de baza.086.032.120 766.014 407.320.696 766.427.755 3.872 2009 4.340.447.270 6.232 3.014 428.026.721 Cost personal [lei] 4. Plan de amortizare (lei) Denumire IMOBILIZ.200 1. a salariului mediu si a costului total cu personalul. 4] 2006 3. [tab.433 7.400.CORP.c.000 428.622. Salariile personalului vor fi majorate cu 10% in al treilea an de prognoza.589. In tabelul 5 sunt prezentate evolutiile numarului de personal. numarul personalului nu va fi crescut in mod semnificativ.427.161 766.605.719.006 285. in concordanta cu productivitatea muncii. INCEPUT AN INVESTITII AN PUSE IN FUNCTIUNE [tab.447.115 3.423 745.369 4.876 2008 5.454.613 1.433 8.069.000 2.270 4.256 865.032.872 735.721 1.891 328.369 4.400.613 1. Evolutia costului cu personalul Datorita gradului inalt de automatizare a noii linii de fabricatie.953 5.433 7.891 2007 3. In scopul intineririi parcului de utilaje a societatii s-au avut in vedere investitii anuale la nivelul amortizarii anului precedent.620 2010 5.270 865.006 3.454. precum si costurile anuale privind amortizarea imobilizarilor.454.399 din amortizare din profit din credite TOTAL BRUT AMORT.953 Cost unitar cu personalul [lei] 7.120 7.177 8.054.018 4. Planul de amortizare In prognozarea bilantului s-a avut in vedere estimarea valorii ramasa a imobilizarilor corporale.282 104.491 4.460.876 428. VECHI AMORT.755 3.475.622.721 1.460.177 8.320.454.014 5.232 3.026.000 5.120 4.068 849.232 Costul asigurarilor sociale [lei] 1.770 2011 6.014 537.847 3.014 100.688.133. Personalul necesar operarii va fi asigurat de un numar de 40 de salariati. CORP.891 328.115 285.069.IMOBILIZ. 20 dintre acestia vor fi realocati de la celelalte sectii de productie.719.054.018 735.891 2.953 5.891 865.161 104.622.609.891 328.018 5.INVESTITII TOTAL AMORTIZARE AN TOTAL NET d.069.003 735.014 5.423 661. S-a considerat ca echipamentele existente in anul de baza vor fi complet amortizate intr-o perioda de 3 ani (vezi amortizarea imobilizarilor corporale vechi).447. iar 20 muncitori vor fi angajati suplimentar.177 2006 2007 2008 2009 2010 2011 600 600 620 620 620 620 36 .

mentinerea unei viteze ridicate a variatiei stocurilor. reducerea duratei de achitare a datoriilor si cresterea productivitatii muncii. In tabelul 6 se prezinta bilantul previzionat (forma scurta). iar in tabelul 7 este prezentata previzionarea bugetelor de venituri si cheltuieli.Urmare valorificarii superioare a potentialului tehnic si uman s-a prognozat reducerea duratei de incasare a creantelor. 37 .

117.594.919.828.688.095 3.705.620 -5.502 -5.033 10.500 2.907 -2.12.078 1.572 - -2.820.515.807 -5.095 3.572 -5.897.719.705.242 68.515.747 - 15.705.178 -10.131.886 4.583 -2.510 - -13.433 5.705.527.725.515.406.801.067.653 1.828.835.315 10.583 -2.036.828.031.712.06 CORECTAT 3.796 -5.845.715.464 12.583 -4.935 2.312 -3.178 -17.531.605.798 506.817 2.380 506.648.487.Bilanturi previzionate (lei) Denumire 31.242 76.000 10.033 4.481.583 -2.315 8.620 15.242 61.251.589.399 15.694.118.227 -1.705. CONTURI DE REGULARIZARE TOTAL ACTIV NET Capital social Rezerve Profit/pierdere exercitiu Repartizarea profitului Provizioane CAPITAL PROPRIU 3.798 -5.RISC SI CHELT.044 - 27.409.162 16.691 8.932.463.026.196 - 17.095 8.310.490 -5.326.447 [tab.313.546 3.153.204.653 1.490 -16.828.196 -5.932.033 7.084.051 - 31.502 - 9.515.376 3.178 -21.078 1.212.832 -5.836.515.596 12.974 -5.594.188.985 -5.909 -2.153.041 24.431.242 84.636.753 -2.935 2.801 12.645 -21.424 1.798 506.752 506.135 506.842 -29.368 -5.886 5.878 38 .315 10.886 4.400 2.242 61.433 5.227 -5.848.995.932.964 -2.723.546 3.266.431.763 -25.033 10.464 2.845.433 5.818.828.932.178 -5.541.565 -2.515.155 - 19.583 13.886 2.440.766.433 5.190 -5.949.867.433 5.884 2.832 - 13.583.886 4.433 5.828.304 -2.895.531.778 - 23.465.932.887.705.876 3.481.653 1.872 14.960 2.031.636.973.350 2.583 -2.025 -33.178 -7.434 -5.033 10.315 10.227 - 13.636.583.904 -2.845.601 506.129 2.033 5.535.513.441 20.242 94.315 8.770 15.315 10.886 4.178 -13.932.227 -5.541.400. 6] 2007 2008 2009 2010 2011 IMOBILIZARI NECORPORALE Terenuri Imobilizari corporale nete Imobilizari in curs IMOBILIZARI CORPORALE Imobilizari financiare TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE Stocuri Clienti Alte creante Disponibilitati Surplus/Deficit Cash TOTAL ACTIVE CIRCULANTE Datorii pe termen scurt Credite TOTAL OBLIGATII PROV.

029.133.736 3.361 175.032.232 1. DE TERTI SALARII CAS.435 175.035 36.885.116 19.622.622.721 865. PROFIT NET/PIERDERE 3.427 682.014 258.241 792.462 33.559 1.045 635.360 175.361 175.197.655 - 27.EN.694.427 682.589.295 6.721 766.470 18.ALTE ACTIV.5035 36.538 537.447.APA SERVICII EXEC.262.016 421.200 735.331 281.406.605 134.035 79.605 134.[tab. 7] Previzionarea bugetelor (lei) 2006 VENITURI TOTALE VENITURI PROD.360 175.295 468. DE CURS VALUTAR CHELTUIELI FINANCIARE CHELTUIELI EXTRAORDINARE PROFIT BRUT/PIERDERE IMPOZ.648. STOCATA VENIT.736 3.100.958 - 2009 35. VENIT.TOTALE MATERII PRIME MATERIALE COST MARFURI COMB. DIN DIF.247.055 - 29.720 1.721 849.590 595.107.167 516. TAXE.080 1.506.833.645 459. VENIT.747 3.032.775 459.080 769.958 - 2008 33.916 617.270 258.999 21.958 - 2010 35.587 31.120 258605 134..885.177.149.916 617.584.406. VARSAMINTE ALTE CHELTUIELI CHELT.723 6.114.847 1.232 1.035 36.054.465.018 258.517.235 478.035 250.916 617.302 669.191.799.897 616.346 1.SOMAJ AMORTIZARE 2007 32. VANDUTA INTERN VENITURI VANZARI MARFURI VENITURI DIN PROD.755 1.491 258.536.232 1.144.843 3.447.273.736 3.035 851.188.179 30.435.350.485 1.958 - 2011 35.080 1.718 851.360 17.613 285.110 28.115 218.100.331 281.510 39 .188.689.244.288 464.778 5.712.048 205.321.545.958 - 32.FINANC.761 19.609 521.795 421.406.454 281.241 773.613 428.155 5.748 281.797 29.044 5.538 526.118.538 531.117 988.755 1.090 20.897 882.535.427.605 134.916 617.447.767 1.041.055 - 29.622.827 464.177 421.192.589 30.528 33.235 473.055 - IMPOZITE.823 619.142 1.605 134.051 5.035 72.EXTRAORDINARE CHELT.427.480 3.201.454 847.422 3.221 19.049 2.723 521.339 6.710 679.PROF.916 617.829.197.455 - 29.089 593.736 3.780 33.475.934 6.408 1.661 281.836 602.177 421.

dobanzilor. rata de actualizare se poate calcula dupa urmatorul model: Rata de baza si treptele de riscuri Rata de baza Punctaj 5% Explicatie Rata reala adobanzii la guvernamentale (de stat) obligatiunile Riscul din exteriorul intreprinderii: . structurii capitalului si a valorii reziduale. cheltuielilor. Rezulta o valoare de randament de 26.051 2011 5.465.dotarea tehnica si tehnologica. investitiilor.reglementari anipoluante. .Pretul gazului natural se va alinia la pretul pe piata mondiala.406. .riscul aferent previziunilor .535.778 2009 5. . Metoda bazata pe fluxurile de disponibilitati (CASH FLOW) Calculul fluxurilor de disponibilitati utilizate in evaluare are in vedere profitul net. . Rata de actualizare este 19%.2.118.Exista un furnizor important pentru una din materiile prime de baza (granule) 2% 2% 2% 1% Nu exista riscuri in ceea ce priveste sistemul de asigurare a calitatii ISO 2001. Creditul nu a atins un nivel critic in structura pasivelor Rata de actualizare Total 19% In cazul societatii evaluate.707 lei.structura de finantare . fapt ce va afecta intreprinderea evaluta. amortizarilor.510 .cresteri posibile ale pretului utilitatilor 2% si combustibilului.calitatea produselor.044 2010 5. . 3% .dependenta de furnizorii de materii 2% prime Riscuri din interiorul intreprinderii .188.014. la care se adauga alte disponibilitati (amortismentele.942.247 lei. fluxul de disponibilitati se prezinta in tabelul de mai jos: CASH-FLOW Profit/pierdere exercitiu 2007 3.Se afla in faza de proiect o reglementare care va limita nivelul noxelor. profitul mediu pe cei 5 ani de prognoza este 4.2. Diagnosticul tehnic a evidentiat uzura fizica si morala la o serie de echipamente de baza. 3.155 40 2008 5. provizioanele si valoarea reziduala) si se scad nevoile de finantare a activitatii. Rezulta ca parametrii necesari calculului se refera la previzionarea veniturilor.Rata de actualizare si de capitalizare In cazul societatii analizate. In urma prognozei bilantului si contului de rezultat. respectiv investitiile pentru mentinerea potentialului tehnic si variatia nevoii de fond de rulment.

Acest raport (cursul actiunii/profit pe actiune) semnifica imbogatirea teoretica a actionarilor in cursul unui an.440 4.Datorii pe termen scurt Credite Imobilizari corporale Stocuri Clienti Alte creante VARIATIE CASH 1.967 3.84 0.670 129.146 0.696.646 5.400.641.527.060.866 Coeficientul de actualizare 1/(1+i)n 0.150 6.337 157. Desi nu tot profitul net se repartizeaza ca dividend.645 Total Cash-flow actualizat 13.623 83.499.59 -50.408.309.258 5 27.803.392.258 0.771 7.499. Aceasta valoare se bazeaza pe multiplicarea profitului estimat cu raportul pret/castig pe actiune realizat in ultimul an.493.42 Anul prognozat 2007 2008 Cash. el constituie un element esential pentru aprecierea valorii unei actiuni si implicit a intreprinderii.688 In cadrul acestei metode se are in vedere si valoarea reziduala: V= ∑ CFn Vz n + (1 + i) (1 + i ) n Valoarea reziduala se poate determina prin corectarea fluxului ultimului an de prognoza cu un coeficient stabilit pe baza experientei unor societati a caror activitate a ajuns la maturitate In acest caz.967 40.073 2.866 -51. valorile efective rezultate din aplicarea acestei metode la cazul concret al societatii evaluate sunt prezentate in tabelul urmator: Fluxul net din ultimul an de prognoza [lei] Coeficient de corectie Valoarea reziduala [mii lei] Suma fluxurilor de numerar actualizate [mii lei] Valoarea intreprinderii [mii lei] 5.50 -49.636 -99. si pentru cele necotate la bursa.496 1.493.258 2011 5.371 5. Metoda se aplica pentru intreprinderile cotate.527.392.533 149.328.290 13.595 -52.324 2009 5.valoarea de rentabilitate pe baza de P.499.180 1.324 0.146 2010 5. cu anumite corective.E.3.653 8.595 1.724 -1.71 Cash-flow actualizat 3.000 -2.641. sumele rezultate din aplicarea acestei metode sunt prezentate in tabelul de mai jos: 41 .400.R.197.496.257 3. ABORDARE PRIN PIATA .flow prognozat (mii lei) 4.881 5.381 2. Pentru determinarea valorii respective se foloseste relatia: V=P*PER Pe baza datelor societatii evaluate.694. ceea ce nu exclude posibilitatea utilizarii ei.000 9.197.

Semnificatie Capital social Valoarea nominala Numar de actiuni Cursul actiunii Profitul net realizat in anul de referinta Profitul pe actiune Raport pret/profit (PER) Profit mediu previzionat Valoarea intreprinderii Valoare [lei] 5. 42 .648.5 685.942. acest raport arata cat de scumpa este o actiune fata de profitul pe care il aduce (se face abstractie de faptul ca nu intreg profitul net se distribuie ca dividend).828.747 3.573 In esenta.9 7.67 2.707 37.668 29.178 8.6 4.564.

014 - In reconcilierea rezultatelor obtinute in prezentul raport se tine cont de: scopul evaluarii faptul ca societatea are in patrimoniu active cu vechime relativ mare BVB este o piata in curs de maturizare astfel incat informatiile de piata nu sunt relevante.DCF 3 Abordare prin Valoarea de rentabilitate pe baza de P. lei] Activul net corectat 13. In aceasta situatie.594 Abordare patrimoniala 26. piata VALOAREA DE PIAłĂ ESTIMATĂ 37. 43 . valoarea de piaŃă estimată a societatii este de 26. Aceasta suma reprezinta de asemenea un reper in jurul caruia valorile negociate pot varia cu o anumita marja.564 26.014 Abordare prin Valoarea de rentabilitate actualizare Valoare bazata pe fluxurile de 40. 1 2 Categorii de Metode propriu-zise Valori obtinute metode [mii. crt. CONCLUZIILE STUDIULUI DE EVALUARE Urmare aplicarii diferitelor metode de evaluare sinteza valorilor astfel obtinute este prezentata in tabelul de mai jos: Nr.R.694 disponibilitati .E.4.014 mii lei.

......... 8 2.........................7...................................... PREZENTAREA DATELOR – ANALIZA DIAGNOSTIC ..........................3.... Analiza clientilor intreprinderii ..................... Analiza evolutiei vanzarilor ......................................................................... ASPECTE LEGATE DE RESURSELE UMANE .. OBIECTUL EVALUARII.......................................................5....2...............2... BAZELE EVALUARII........3................................... 32 3............................ Analiza structurala a vanzarilor pe produse si piete de desfacere ....................... DATA EVALUARII ................... 17 2..... 3 1............................3.... GENERALITATI .............................. Metoda de evaluare bazata pe randament .......1........................................E.CUPRINS REZULTATELE EVALUARII ..... 4 1..... 2 1..............FINANCIARE .................................... Diagnosticul patrimoniului net ..................... Diagnosticul corelatiei fond de rulment – necesar de fond de rulmen........ 7 2..........1..........1..............2............................................................4................ Activul Net Contabil Corectat ........9.....................7..........................................2........ SURSELE DE INFORMATII ........... Diagnosticul pe baza ratelor de echilibru financiar ...........1......................................... SCURT ISTORIC . 29 3............................................... 3 1....................................... 7 2... 4 1...................... Diagnosticul corelatiei creante ...............................4..........7................................................................................. ASPECTE JURIDICE . 32 3......... 21 2.....6.................... SCOPUL EVALUARII .................. 44 44 ............................................................. 27 3................ PREZENTAREA EVALUATORILOR ................................................................................................................................R. 25 2......... 5 1.................... 22 2................... ASPECTE OPERATIONALE ......... ASPECTE COMERCIALE ..........................................2.......... PREMISELE EVALUARII ............................................................................................. 43 CUPRINS ............................ 4 1............ 40 3.........................................................1.........................................................................6.1................................... Metoda bazata pe fluxurile de disponibilitati (CASH FLOW) .......1......................... 6 1...................7... 18 2.......................................7.... 26 2..... 6 2.............................1....................................................... 41 4..8..... 10 2... CLIENTUL SI DESTINATARUL LUCRARII .................. 23 2.......... trezoreria neta 24 2.....3.............. 7 2................................ 29 3....................................... OBIECTUL DE ACTIVITATE ...... 13 2......................4................. ABORDARE PATRIMONIALA ..........................6........................................................................................................................................ 5 1....................5.................................... 19 2.obligatii .................2..............................................2............ RESPONSABILITATEA FATA DE TERTI ............................................................................................................................ 18 2.............2................................. CONCLUZIILE STUDIULUI DE EVALUARE ................................................. 7 2...................7..............3...................... 20 2........6....... TIPUL VALORII ESTIMATE ...........................................................6.....2................................1.......................................... METODOLOGIA DE EVALUARE FOLOSITA ...... IPOTEZE SI CONDITII LIMITATIVE .. ABORDARE PRIN PIATA ............... ASPECTE ECONOMICO ...................1......valoarea de rentabilitate pe baza de P.......................................... Diagnosticul lichiditatii si solvabilitatii ................................ Diagnosticul capacitatii de autofinantare ............4....................7........7.. .......... 22 2.............. Analiza furnizorilor intreprinderii.................................. ANALIZA DATELOR SI CONCLUZIILE .... ASPECTE MANAGERIALE ....... 3 1.................................................................................................6.... 29 3.....5....6..........1. ABORDARE PRIN ACTUALIZARE .......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful