RAPORT DE EVALUARE AL S.C. PLASTICA S.A.

- ianuarie 2008 -

REZULTATELE EVALUARII

Pentru stabilirea valorii afacerii SC PLASTICA SA au fost aplicate: activul net corectat, valoarea de rentabilitate, valoarea bazata pe fluxurile de disponibilitati – DCF si valoarea de rentabilitate pe baza de P.E.R. Rezultatele acestora, din care a fost selectata opinia evaluatorului, sunt prezentate in continuare:

Categorii de metode Abordare patrimoniala

Metode propriu-zise Activul net corectat

Valori obtinute [mii. lei] 13.594

Abordare prin actualizare

Valoarea de rentabilitate Valoare bazata pe disponibilitati - DCF fluxurile de

26.014 40.694

Abordare prin piata -

Valoarea de rentabilitate pe baza de P.E.R.

37.564

In reconcilierea rezultatelor obtinute in prezentul raport se tine cont de: scopul evaluarii faptul ca societatea are in patrimoniu active cu vechime relativ mare BVB este o piata in curs de maturizare astfel incat informatiile de piata nu sunt relevante. In aceasta situatie, valoarea de piaŃă estimată a societatii este de 26.014 mii lei.

2

1. PREMISELE EVALUARII
1.1. OBIECTUL EVALUARII. SCOPUL EVALUARII Obiectul evaluarii il constituie SC Plastica SA. Baza evaluarii realizate in prezentul raport este „valoarea de piata in conditiile continuarii activitatii prezente”, asa cum este definita in Standardele ANEVAR. Scopul evaluarii este estimarea unei valori de piata a societatii in vederea vanzarii. Comitetul International pentru Standarde de Evaluare (TIAVSC) a adoptat in 1993 Standardul IVS 1, cu urmatoarea definitie a valorii de piata: "Valoarea de piata este marimea estimata pentru care o proprietate ar fi schimbata la data evaluarii, intre un vanzator hotarat si un cumparator hotarat, intr-o tranzactie echilibrata, dupa un marketing adecvat, in care fiecare parte a actionat in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangeri". Grupul European al Evaluatorilor (TEGOVOFA) a adoptat Standardul GN - 1 cu urmatoarea definitie a valorii de piata : " Valoarea de piata trebuie sa insemne pretul la care un interes intr-o proprietate ar putea fi vandut in mod rezonabil printr-o intelegere privata la data evaluarii presupunand : a) un vanzator hotarat; b) o perioada de timp rezonabila pentru a negocia vanzarea, tinand cont de natura proprietatii si de situatia pietei; c) valoara ramane statica pe perioada mentionata mai sus; d) proprietatea este supusa liber pietei cu o publicitate rezonabila, si e) nu se iau in considerare ofertele unor cumparatori cu interese speciale." In fine, din 1995 in toate tarile Uniunii Europene este in vigoare o definitie a valorii de piata pentru bunurile imobiliare, continuta in Directiva 91/674 EEC referitoare la asigurari, si anume: " Valoarea de piata va insemna pretul la care terenul si constructiile ar putea fi vandute prin contract privat intre un vanzator hotarat si un cumparator hotarat intr-o tranzactie echilibrata la data evaluarii, presupunand ca proprietatea este expusa public pietei, ca piata permite o vanzare normala si ca o perioada normala, in functie de natura proprietatii, este disponibila pentru negocierea vanzarii" Definitiile prezentate au multe similaritati iar deosebirile sunt numai de nuanta. Elementele importante sunt: -- valoarea este estimata in sensul ca duce la pretul cel mai probabil; -- trebuie sa existe o piata libera (vanzator si cumparator hotarat, marketing adecvat, tranzactie echilibrata); -- evaluarea nu are termen de valabilitate (tranzactia ar avea loc la data evaluarii).

1.2. PREZENTAREA EVALUATORILOR
Evaluarea a fost realizata de: 1. Marza Bogdan, domiciliat in Sibiu, expert evaluator, posesor al legitimatiei de evaluator nr. … emisa de ANEVAR Sibiu;

3

1.3. CLIENTUL SI DESTINATARUL LUCRARII
Prezentul raport de evaluare se adreseaza ANEVAR, cu sediul in municipiul Sibiu, reprezentata de domnul ………, in calitate de client si destinatar. Raportul de evaluare poate fi utilizat de catre partea implicate in tranzactie, respective de catre comparator. Avand in vedere Statutul ANEVAR si Codul Deontologic al profesiunii de evaluator, evaluatorul nu isi asuma raspunderea decat fata de client si destinatarul lucrarii.

1.4. BAZELE EVALUARII. TIPUL VALORII ESTIMATE
Evaluarea executata conform prezentului raport in concordanta cu cerintele beneficiarului reprezinta o estimare a valorii de piata a SC PLASTICA SA. cu particularitatile prezentate in continutul raportului. Baza evaluarii o reprezinta Standardele Internationale de Evaluare. Metodele de evaluare aplicate in vederea atingerii scopului propus au fost: metoda activului net corectat, metoda valorii substantiale nete, metoda valorii de rentabilitate, valoarea de randament (metoda DCF), metoda de rentabilitate pe baza de PER.

1.5. IPOTEZE SI CONDITII LIMITATIVE
Acest raport de evaluare a fost realizat pe baza urmatoarelor ipoteze: - nu se asuma nici o responsabilitate privind descrierea situatiei juridice sau a consideratiilor privind titlul de proprietate. Se presupune ca titlul de proprietate este valabil si proprietatea poate fi vanduta daca nu se specifica altfel. - proprietatea este valuate ca fiind libera de orice sarcini daca nu se specifica altfel. - se presupune o stapanire responsabila si o administrare competenta a proprietatii. - informatiile furnizate sunt considerate a fi autentice dar nu se da nici o garantie asupra preciziei lor. - toate documentatiile tehnice se presupun a fi corecte. Planurile si materialul grafic din acest raport sunt incluse numai pentru a ajuta cititorul sa-si faca o imagine asupra proprietatii. - se presupune ca nu exista o aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietatii, structurii ce ar avea ca efect o valoare mai mica sau mai mare. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situatii sau pentru obtinerea studiilor tehnice ce ar fi necesare pentru descoperirea lor. - se presupune ca proprietatea este in deplina concordanta cu toate reglementarile locale si nationale privind mediul inconjurator. - se presupune ca proprietatea este conforma cu toate reglementarile si restrictiile urbanistice. - se presupune ca toate autorizatiile, certificatele de functionare si alte documente solicitate de autoritatile legale sau administrative locale sau nationale sau de organizatii sau institutii private, au fost sau pot fi obtinute sau reinnoite pentru oricare din utilizarile pe care se bazeaza estimarile din cadrul raportului.

4

evaluatorii considera ca presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile in lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluarii.evaluatorii declara pe propria raspundere ca nu au nici un interes direct sau indirect.potrivit scopului acestei evaluari. . evaluatorii nu au solicitat sa acorde consultanta ulterioara sau sa depuna marturie in instanta in afara cazului cand aceasta a fost convenita scris in prealabil. DATA EVALUARII La baza evaluarii au stat informatiile privind situatia patrimoniului. stiri sau prin alte medii de informare fara aprobarea scrisa si prealabila a evaluatorilor.se presupune ca utilizarea terenului si a constructiilor corespunde cu hotarele descrise si nu exista alte servituti. .01. nivelul preturilor. .continutul acestui raport. .evaluatorii au utilizat in estimarea valorii numai informatiile pe care le-au avut la dispozitie fiind posibila existenta si a altor informatii de care evaluatorii nu aveau cunostinta.evaluatorii isi asuma intreaga responsabilitate pentru opiniile exprimate in prezentul raport de evaluare.valoarea de piata este valabila la data evaluarii.. Acest raport de evaluare a fost elaborate in urmatoarele conditii generale limitative: . METODOLOGIA DE EVALUARE FOLOSITA Pentru estimarea valorii de piata a SC PLASTICA SA evaluatorii au retinut trei abordari recunoscute si anume: abordarea pe baza de active abordarea prin actualizare abordarea prin piata 5 . . Evaluarea a fost finalizata la data de 25.orice valori estimate in raport se aplica intregii proprietati si orice divizare sau distribuiere a valorii pe interese fractionate va invalida valoarea estimata. altele decat cele descrise in raport.7. Intrucat piata. Evaluatorii nu au cunostinta de existenta unor asemenea materiale.2008. etc.12. nu a fost observata de evaluator existenta de materiale periculoase care pot sau nu sa fie prezente pe proprietate.in afara cazurilor descrise in acest raport. 1. . identitatea evaluatorilor sau a firmelor cu care au colaborat) nu va fi difuzat in public prin publicitate..detinerea acestui raport sau a unei copii a acestuia nu da dreptul de a-l face public. conditiile de pe piata se pot schimba.2006. . atat in totalitate sau in parte (in special concluziile. valoarea de piata poate fi incorecta sau necorespunzatoare la un alt moment. data la care se considera valabile ipotezele luate in considerare si valorile estimate de catre evaluatori. relatii publice. 1. corespunzatoare la 31. prezent sau viitor in legatura cu obiectul si scopul evaluarii si nu au fost omise in mod deliberat informatii care dupa cunostinta evaluatorilor sunt corecte si rezonabile pentru intocmirea prezentului raport. .6. in afara cazului in care o astfel de distribuire a fost prevazuta in raport. . .raportul de evaluare nu poate fi folosit in instanta fiind o expertiza extrajudiciara.

1.lista activelor imobilizate detinute de catre firma. corectitudinea si precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestuia. .informatii existente in literatura de specialitate privind piata de profil si evolutia acesteia. Acest raport de evaluare este confidential. respective cumparatorului. SURSELE DE INFORMATII Sursele de informatii care au stat la baza intocmirii prezentului raport de evaluare au fost: .alte informatii necesare existente in bibliografia de specialitate. in care conditiile specifice ale pietei nu sufera modificari semnificative care afecteaza opiniile estimate. .8. Opiniile evaluatorilor trebuiesc analizate in contextual economic general in care are loc operatiunea de evaluare. 6 . destinat numai scopului precizat si numai pentru uzul clientului si partea implicate in tranzactie. . Daca acesta se modifica in viitor evaluatorii nu sunt responsabili decat in limita informatiilor valabile si cunoscute de acestia la data evaluarii.informatii privind starea actuala a proprietatilor detinute. .bilanturile contabile pe ultimii doi ani (2005-2006).9.1. . RESPONSABILITATEA FATA DE TERTI Prezentul raport de evaluare a fost realizat exclusive pe baza informatiilor furnizate de catre client.informatii cu privire la situatia juridica a societatii comerciale si a proprietatilor detinute. Valorile estimate de catre evaluatori sunt valabile la data prezentata in raport si inca un interval limitat de timp dupa aceasta data.

fiind format din 685. Este inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. produsele sale se adreseaza unei game foarte largi de utilizatori atat industriali cat si casnici.cod fiscal R1234. furtune.C. Str.11% .persoane fizice.5 lei/actiune. PREZENTAREA DATELOR – ANALIZA DIAGNOSTIC 2. GENERALITATI 2. are peste 50 de ani de experienta in domeniul prelucrarii materialelor plastice. polistiren.178 lei. J40/123/1990. detinand certificatul de inregistrare fiscala .2006 capitalul social al Societatii era de 5. nr….668 actiuni cu valoarea nominala de 8. poliacetal etc. s-a infiintat in actuala structura in anul 1990. PLASTICA S.Alte persoane juridice – 2% Societatea este cotata la Bursa de Valori. si-a diversificat continuu fabricatia..76. SCURT ISTORIC PLASTICA S.828.A pune la dispozitia clientilor sai urmatoarele : Prelucrate PVC (policlorura de vinil) • • • granule PVC pentru incaltaminte. astfel ca. 2.A. tevi.1.00% Ghesaf SRL – 7. birou si gradina 7 . tuburi etc.A. tuburi pentru instalatii electrice tevi pentru apa si fluide cu actiune necoroziva asupra PVC Produse injectate (din polietilena..A. – 14. Infiintata in 1957.1. cabluri electrice. categoria II.2. La data de 31. ……. S.12. Societatea are in intregime capital privat. Sector 2.89% Finnoe Company Ltd. OBIECTUL DE ACTIVITATE PLASTICA S. in prezent. PLASTICA S.2.1. poliamide. Stuctura capitalului social este urmatoarea: . fiind apreciate pe piata romaneasca cat si in 25 de tari din patru continente.) • • articole sanitare si de menaj articole de voiaj.1. polipropilena. Sediul social este in Bucuresti.

folii termocontractibile. huse termocontractibile. folii de laminare cu proprietati controlate pe straturi. carton • • • • Matrite . .2.registrul adunarii generale a actionarilor.) articole industriale (componente auto. hartie. detergenti. carcase acumulatori. materiale de constructii.) Prelucrate din polietilena • folii coextruse in trei straturi. In urma verificarilor. polipropilena). b. s-a constatat corectitudinea si completitudinea informatiilor cuprinse in actele puse la dispozitie de catre societate.statutul si modificarile ulterioare infiintarii.are capabilitatea tehnica si umana de a satisface cele mai exigente cerinte ale clientilor sai. folii pentru instalatii de ambalare tip FFS. husare paleti. suflate si termoformate SDV-uri pentru linii de extrudere piese de schimb pentru echipamente specifice prelucrarii maselor plastice reparatii matrite Prin experienta. 2. produse chimice. profesionalismul si motivarea angajatilor sai. Realizarea acestuia presupune analiza elementelor specifice din urmatoarele domenii: a. prin tehnologiile si utilajele de care dispune.Sectia Scularie Matriterie • • • • matrite pentru produse injectate. Dreptul comercial In acest domeniu. prin controlul atent aplicat produselor sale . latimi pana la 6 m pentru : folii solarii.contractul de societate. . folii termocontractibile pentru baxare bauturi. casti de protectie etc.registrul actionarilor si registrul actiunilor. ASPECTE JURIDICE Diagnosticul juridic are drept scop verificarea aspectelor juridice legale privind activitatea firmei. benzi avertizoare saci (inclusiv in role) pungi si sacose clisee flexografice din fotopolimeri pentru imprimari pe folie (polietilena. cutii etc. au fost verificate urmatoarele documente: . . Dreptul civil 8 . folii cu bule.• • ambalaje (navete. conserve.

societatea este intregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci pentru urmatoarele produse: profile de material plastic. . Contractul se prelungeste in mod automat daca nici una din parti nu solicita intrerupera contractului.000 de EURO contractat cu BRD Societe Generale. . Societatea distribuie en-detail produse finite de natura bunurilor de larg consum si prin magazinul propriu. Dreptul muncii Au fost analizate urmatoarele documente: .contracte de vanzare a produselor finite.contractele colective de munca.societatea are in derulare litigii legate de incasarea creantelor de la clienti.litigii privind contractele comerciale. . licentelor. . diverse bunuri de larg consum .imprumuturile primite. .A. . compounduri utilizate in industria conductorilor electrici. De asemenea.exista Contractul nr. d.dreptul de proprietate asupra imobilizarilor necorporale de natura brevetelor. . Acestea sunt numerotate. . materiale. etc. 9 . cuprinzand prevederi specifice legate de cantitatea si calitatea marfii.regulamentul de ordine interioara. .contractele de inchiriere existente pentru anumite spatii detinute de societate.vanzarea en-gros a produselor finite se efectueaza in baza contractelor incheiate intre societate si beneficiar. 192/2006. un spatiu de 300 mp pe o perioada de 1 an. prin care societatea inchiriaza S. etc. . Imprumutul are termenul de rambursare 18 luni si un termen de gratie de 6 luni.dreptul de proprietate asupra constructiilor. a garantiilor constituite. Prest S. . . marcilor inregistrate. Contractele sunt negociate de cele doua parti.societatea are in derulare un imprumut in valoare de 680. modul de plata. In urma analizei documentelor amintite mai sus. au fost constatate urmatoarele: . termenul de plata. contracte de asigurare in virtutea legii pentru mijloacele de transport. . .aprovizionarea cu materii prime.Au fost analizate si verificate actele si contractele privind: . societatea isi asigura marfa in timpul transportului catre beneficiar.societatea a incheiat contracte de asigurare impotriva incendiilor pentru cladiri.societatea nu are litigii in ceea ce priveste furnizorii. modul de transportare. .C.contractele individuale de munca. servicii.dreptul de proprietate asupra terenurilor.contracte de achizitii de materii prime.societatea este proprietara tuturor terenurilor si cladirilor inregistrate in patrimoniu. materiale si servicii se efetueaza pe baza contractelor incheiate intre furnizor si societate. datate si semnate de persoanele autorizate. termenul de livrare. . . Suma acestora nu este semnificativa in cadrul soldului de clienti.contracte de asigurare.

anumite mijloace fixe de natura constructiilor speciale (silozuri construite in scopul stocarii unor mari cantitati de materii prime. . etc. .valoarea investitiilor in curs de executie. aceasta fiind modalitatea de lucru inainte de 1989) nu mai sunt utilizate in actualele conditii de derulare a activitatii. concediile de odihna. Dreptul mediului Societate este in posesia certificatului de mediu care atesta modul ecologic de derulare a activitatii de productie. majoritatea fiind fabricate in anii ’70. . In urma analizelor efectuate au rezultat urmatoarele: . utilajelor. . 10 . de boala. .oportunitatea trecerii in conservare a unor active fixe. in legatura cu activele fixe incluse in patrimoniul societatii. e. gradul de uzura fizica.In urma analizei efectuate au fost identificate urmatoarele aspecte: .utilajele au o stare de uzura avansata. conditiile pentru care s-a facut aceasta si perspectivele de punere in functiune.3.investitiile in curs sunt destinate in special instalarii unei noi linii de fabricatie pentru produsele de larg consum.incadrarea mijloacelor fixe pe categorii este corecta. . .posibilitatile de utilizare in viitor.persoanele ce asigura managementul societatii precum si alte persoane ce deservesc compartimentele administrative societatii beneficiaza de contracte individuale de munca.posibilitatile pe care le are societate de a-si asigura utilitatile necesare pentru desfasurarea normala a activitatii. 2. In prezent. .performantele acestora in raport cu cele care se produc pe plan mondial.nu exista litigii de munca. . gradul de dependenta fata de utilitatile furnizate de regiile autonome sau companiile de profil. . Astfel. posibilitatile de finalizare si influenta lor asupra potentialului tehnico-productiv sau a prestatiilor de servicii.mijloacele fixe care nu mai pot fi utilizate in viitor datorita schimbarilor intervenite in structura productiei.personalul direct productiv si de intretinere beneficiaza de contractul colectiv de munca pentru reglementarea diferitelor aspecte legate de salarizare. expertul tehnic a analizat urmatoarel aspecte: . ASPECTE OPERATIONALE Diagnosticul operational presupune o analiza detaliata a factorilor tehnici de productie. a tehnologiilor de fabricatie a produselor. . protectia muncii. stadiul lor in raport cu graficele de executie. Acest fapt sporeste costul de intretinere si are implicatii nefavorabile asupra productivitatii muncii. . precum si a organizarii productiei si a muncii. stocul de materii prime este foarte strict dimensionat. precum si a celor pe care le foloseste fara a fi proprietatea ei. facand inutila existenta acestor silozuri.starea de functionare a masinilor.informatiile din cartile de munca sunt actualizate trimestrial in ceea ce priveste salarizarea si incadrarea personalului. iar duratele de amortizare sunt in conformitate cu prevederile legale. de maternitate. Contractul colectiv de munca se negociza annual. Investitia nu se refera doar la achizitia echipamentelor ci si la amenajarea cladirii in care va fi montata instalatia.

583 1.000 25.587 36.488 259 b.500 3.000 1.. pungi. Cantitati realizate Capacitatea de productie anuala 350.500 160.054 20. compounduri) Bunuri de larg consum Auto Industriale Navete Confectii (saci.000 2.000 500 Gradul de utilizare a capacitatii de productie 84% 80% 72% 78% 82% 91% 97% 74% 52% Granule Sudate (tevi.stadiul derularii investitiilor in curs este in concordanta cu graficul de constructie prevazut.M.112 868 1. cum ar fi energia. sacose.5% 7. Plastica rezulta din structura imobilizarilor corporale.205 367. asa cum rezulta din tabelul de mai jos: Pozitie activ fix Valoare de inventar [lei] 2.614 1.393 3.4% 1.051.9% 51. gazul metan. tuburi.4% 2.633 1.413 99.utilitatile necesare derularii activitatii.cladirile dinincinta societatii si-au pastrat destinati pentru care au fost construite. Utilitatile de natura aburului si aerului comprimat sunt asigurate de catre intreprindere prin intermediul instalatiilor specifice. profile.371 154.200 1.8% 48.945 2.733.760 Pondere valoare Valoare de inventar ramasa [lei] 29. . apa si canalizarea sunt asigurate de regiile si companiile nationale de profil. .C. Gradul de utilizare a capacitatii de productie: Pr oductia obtinuta *100 Capacitatea de productie In cazul societatii Plastica. folie) Profile PVC Fotopolimeri kg ml mii buc mii buc mii buc buc kg ml kg 294.592 Pondere valoare ramasa 41.7% Teren Constructii Echipamente tehnologice Aparate de masura si control 11 . .concordanta intre situatia din teren si planurile de constructie.1% 14. gradul de utilizare a capacitatii de productie este prezentat in tabelul de mai jos: 2006 U.537.188. In ceea ce priveste cladirile.188. Ponderea masinilor si a utilajelor in total active fixe: Ma sin i si utilaje *100 Total active fixe Ponderea masinilor si utilajelor existente in cadrul activelor fixe detinute de S.structura de rezistenta a unor cladiri nu a fost afectata de seisme. Caracterizarea sintetica a potentialului tehnic se efectueaza prin intermediul urmatorilor indicatori: a.200 2.0% 0. expertii tehnici au constatat urmatoarele: .393 2.

d.855 12.Mijloace de transport Mobilier.384 8.285 7.285 5.196. birotica Total Valoare de Amortizare Grad de uzura inventar [lei] [lei] 3.3% la valoare ramasa.733. Gradul de uzura a activelor fixe: Amortizarea cumulata *100 Valoarea de inventar Gradul de uzura al mijloacelor fixe este przentat in tabelul de mai jos: Imobilizari corporale Constructii Echipamente tehnologice Aparate de masura si control Mijloace de transport Mobilier.659 15.958 5.855 12.672 41.167 63% 227.051.2% 100% 91. ponderea mare a trenurilor si constructiilor.303 2. desi ponderea echipamentelor la valoare de inventar in total active fixe este de 14.855 12.230.826 65% 99.1% 0.760 227.507 5. Se observa de asemenea.583 1.051.291 3. reprezentand 81% la valoare de inventar si 90. 12 .124.897 136. Gradul de reinnoire a activelor fixe: Valoarea _ mijloacelor _ fixe _ noi * 100 Valoarea _ de _ inventar Achizitiile de mijloace fixe fectuate in anul de baza sunt prezentate in tabelul de mai jos: Imobilizari corporale Valoare de inventar [lei] 3.897 Achizitii mijloace fixe [lei] 11.378 32% 1.551 9.4%.413 99.285 5.733.082. c.413 683. birotica Total Se observa ponderea ponderea redusa a mijloacelor fixe achizitionate in anul curent in raport gradul de uzura ridicat al mijloacelor fixe din patrimoniul societatii. pondrea valorii ramase nu este decat 7%.837 1.8% 0.453 60% 23% 41% Se observa ca gradul general de uzura este de 41%.674 Pondere mijloace fixe noi 0% 1% 6% 7% 71% 1% Constructii Echipamente tehnologice Aparate de masura si control Mijloace de transport Mobilier. birotica Total valoare ramasa 227.313.583 1.778 2. Se remarca de asemenea ca gradul de uzura al echipamentelor de de productie nemijlocita este de peste 60%.760 63.124.2% 100% Se observa ca.

In cazul societatii analizate. dupa principalele categorii de salariati se pot avea in vedere urmatoarele categorii: . fiind inferior numarului maxim de salariati.2. Numarul mediu de personal (cu contract de munca). care reprezinta limita superioara stabilita in functie de volumul efectiv de activitate si productivitate a muncii prevazuta.12 Rezultand un nivel de maxim 672 persoane ce ar trebui sa fie salarizate. tehnicieni. b. ceea ce denota o politica sanatoasa de personal. numarul mediu de personal angajat cu contract de munca si conventie civila a fost de 603 persoane. In cazul societatii analizate. In cazul societatii analizate. iar pe de alta parte eficienta potentialului uman. care se stabileste prin adaugarea la numarul mediu de salariati a numarului mediu de colaboratori angajati pe baza de conventie civila. care se determina ca o medie aritmetica simpla a numarului zilnic de salariati.4. c. . parametrii de calcul al numarului maxim de personal sunt urmatorii: Nr mediu de personal prevazut pentru perioada respectriva (N0) Indicele de crestere a cifrei de afaceri (Iq) Indicele de cresterea preturilor in anul de baza Cresterea reala a cifrei de afaceri Numarul maxim de personal 672 602 1.personal de administrare si conducere. Numarul maxim de personal. structura si comportamentul. 13 .46 1.309 1. Dimensiunea potentialului uman poate fi caracterizata prin urmatorii indicatori: a. numarul scriptic de salariati a fost de 602 persoane. Structura resurselor umane poate fi apreciata pe baza urmatoarelor criterii: a.muncitori (direct productivi. . de deservire generala). Numarul mediu de personal (cu contract de munca sau conventie civila). In prezent numarul de salariati este de 602. maistri). ASPECTE LEGATE DE RESURSELE UMANE In diagnosticarea resurselor umane ale unei firme in vederea evaluarii se impune folosirea unui sistem de indicatori privind. N max = unde: N0 * Iq 100 Iq=indicele volumului de activitate exprimat prin cifra de afaceri N0= numarul mediu de personal prevazut pentru perioada respectiva. pe de o parte dimensiunea. indirect productivi.personal tehnic-ingineresc (ingineri.

peste 50 de ani. Astfel. In mod normalstructura dupa vechime trebuie sa fie echilibrata. dupa modalitatile de calificare . profesional. manifestandu-se astfel o politica de formare a personalului. intre 15-20 ani. intre 31-40 de ani. Un dezechilibru accentuat in structura dupa varsta a personalului poate sa dauneze echilibrului psiholigic al intreprinderii. intre 6-10 ani. limitand fluctuatiile mari de salariati. dar si de eforturile de stabilizare a personalului. franeaza posibilitatile acestora de promovare. personalul se poate grupa astfel: pana la 30 de ani. Analiza structurii dupa vechime si evolutia sa in timp poate furniza informatii cu privire la strategia angajarilor efectuate de intreprindere. angajara masiva la un moment dat a tinerilor. In cazul societatii Plastica. situatia este prezentata in tabelul de mai jos: Categorie de salariati Muncitori Personal tehnic-ingineresc Personal de administrare si conducere Total Numar scriptic Pondere 482 77 43 602 80% 13% 7% 100% Se observa structura echilibrata a personalului pe categortii de pregatire. personalul poate avea diferite nivele de pregatire: superior. dupa vechimea in intreprindere personalul se poate structura in urmatoarele grupe: sub 1 an. d. dupa varsta. b. mediu. intre 41-50 de ani. Structura personalului dupa varsta a societatii Plastica este prezentata in tabelul de mai jos: Grupa de varsta Pana la 30 de ani Intre 31-40 de ani Intre 41-50 de ani Peste 50 de ani Total Numar scriptic 150 230 142 80 602 Pondere 25% 38% 24% 13% 100% Din datele prezentate.In cazul societatii analizate. rezulta o structura echilibrata a personalului pe categorii de varsta. intre 2-5 ani. grupele de vechime a salariatilor sunt prezentate in tabelul de mai jos: Grupa de vechime sub 1 an 2-5 ani 6-10 ani 11-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Total Numar scriptic 20 50 100 272 150 10 602 Pondere 3% 8% 17% 45% 25% 2% 100% Structura personalului societatii analizate denota incercarea societatii de a stabiliza personalul. intre 11-15 ani. In cazul societatii Plastica. c. structura calificarii personalului este urmatoarea: 14 . peste 20 ani.

3% 1. parametrii circulatiei fortei de munca sunt prezentati in tabelul de mai jos: Intrari personal Iesiri personal Total salariati Coeficientul intrarilor Coeficientul iesirilor Coeficientul miscarii totale 20 10 602 3.numarul de greve 15 .Grupa de calificare Superioara Medie Profesionala Total Numar scriptic 20 432 150 602 Pondere 3% 72% 25% 100% Datele prezentate denota o structura corespunzatoare a personalului pe categorii de pregatire. Gradul de utilizare a timpului maxim disponibil Gu = Timpul efectiv lucrat Timpul max im disponibil b. reflectand preocuparea societatii pentru stabilizarea numarului de salariati. Indicatori de conflictualitate In cazul in care conflictualitatea a luat forme colectiv se impune urmarirea urmatorilor indicatori: .7% 5. Indicatorii circulatiei fortei de munca I N E Coeficient ul plecarilor = N Coeficient ul int rarilor = Coeficient ul miscarilor totale = I+E N in care: I= numarul total al intrarilor de personal in cursul perioadei analizate E=numarul total al iesirilor de personal N=numarul mediu de personal In cazul societatii Plastica . c.0% Se observa fluctuatia scazuta a personalului in anul de baza. Comportamentul personalului poate fi analizat prin prisma urmatorilor indicatori: a.

033. Pentru a urmari dinamica productivitatii muncii la nivel de intreprindere.productivitatea medie zilnica : W z = CA Tz . construiti ca raport efect/efort.025 16 . relatiile de calcul sunt urmatoarele: . Analiza eficientei utilizarii resurselor umane se realizeaza cu ajutorul sistemului de indicatori de reflectare a productivitatii muncii. In cazul societatii Plastica.304 24. In cazul determinarii productivitatii muncii pe baza cifrei de afaceri.145 2006 [lei] 2007 [lei] Cifra de afaceri Numarul de personal Productivitatea medie anuala pe o persoana 30.949. In calitate de efort se pot folosi indicatorii: numarul mediu de personal.717.productivitatea medie orara: W h = in care: CA Th CA = cifra de afaceri N = numarul mediu de personal TZ= timpul total de munca exprimat in zile Th= timpul total de munca exprimat in ore Pentru corecta apreciere a evolutiei productivitatii muncii in dinamica se impune operarea cu indicatori valorici de exprimare a efectului evaluat in preturi comparabile. productia exercitiului. in functie de specificul activitatii societatii.productivitatea medie anuala pe o persoana: Wa = CA N . indicatorii de productivitate a muncii in ultimii doi ani sunt prezentati in tabelul de mai jos: 2006 in preturi comparabile 2007 [lei] 21.numarul de zile ale grevei -gradul de importanta al grevei la nivel de intreprindere: Numar _ de _ grevisti Numar _ total _ de _ salariati Numar _ de _ zile _ de _ greva .970 592 42.248 602 51.gradul de intensitate al grevei: Numar _ de _ grevisti In cazul societii Plastica. timpul total de munca exprimat in zile sau timpul total de munca exprimat in ore.. veniturile de exploatare sau valoarea adaugata. precum si a comparatiei cu alte firme din aceeasi ramura de activitate se folosesc indicatori valorici. nu au existat forme colective de conflict in ultimii 3 ani. In calitate de efect se pot avea in vedere: cifra de afaceri.

b. Criterii de performanta a echipei manageriale Criteriile de performanta pe baza carora se poate analiza activitate manageriala sunt prezentati in cele ce urmeaza: 1.178 21% 3.6% 2. profitabilitatea actiunilor rezulta in conformitate cu tabelul de mai jos: Dividende [lei] Prelevari din profit pentru dezvoltare [lei] Capital social [lei] Profitabilitatea actiunilor 308. La sfarsitul exercitiului financiar.590 10. Echipa manageriala a fost numita la conducerea societatii pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.550 1. echipa manageriala este premiata cu o cota din profitul anului. ASPECTE MANAGERIALE a. Profitabilitatea actiunilor = Dividende + prele var i din profit pentru dezvoltare * 100 Capital social In cazul societatii Plastica. Potentialul de dezvoltare/crestere = unde : Pr ele var i din profit pt . Managerii societatii au cote de actiuni nesemnificative in cadrul structurii actionariatului.248 3.000 5. Varsta acestora este cuprinsa intre 40 si 50 de ani.Timpul de munca exprimat in zile Productivitatea medie zilnica pe o persoana 252 167 252 202 2. Rata profitului = Pr ofitul brut * 100 Cifra de afaceri In cazul societatii Plastica.244.717. pt .5.250.828. Prezentara echipei manageriale Managerii societatii Plastica sunt persoane ce au o vechime in firma cuprinsa intre 15-20 de ani. dezvoltare + amortizare − ch .investitii * 100 Fond de rulment Fondul de rulment = active circulante-datorii pe termen scurt 17 . rata profitului rezulta dupa cum urmeaza: Cifra de afaceri [lei] Profitul brut [lei] Rata profitului 30.

Perioada de rambursare a obligatiilor pe termen scurt (zile) = Soldul obligatiil or * 365 Cifra de afaceri Perioada de recuperare a creantelor rezulta in conformitate cu datele inscrise in tabelul de mai jos: Soldul obligatiilor [lei] Cifra de afaceri [lei] Perioada de rambursare a obligatiilor pe termen scurt [zile] 2. potentialul de dezvoltare este determinat dupa cum se prezinta in tabelul de mai jos: Prelevari din profit pentru dezvoltare [lei] Amortizare [lei] Cheltuieli pt investitii [lei] Prelevari din profit pt dezvoltare+amortizare-ch pt investitii [ lei] Active circulante [lei] Datorii pe termen scurt [lei] Fond de rulment [ lei] Potential de dezvoltare/crestere 1.493. Cifra de afaceri [lei] Total stocuri [lei] Nr rotatii 2. Rotatia stocurilor (nr. piata de desfacere a produselor intreprinderii si piata ei de aprovizionare.058.115 41.5% 4.674 1.636.227 30.6. Analiza evolutiei vanzarilor 18 .227 5. ASPECTE COMERCIALE Diagnosticul comercial vizeaza operatiunile de vanzare-cumparare.1.754 2.717.248 3.6.609.642 30.441 7.In cazul societatii Plastica.248 19 5.248 31 6.694.000 285.636.250. rotatii) = Cifra _ de _ afaceri Total _ stocuri 30.717.078 10 Tabelul urmator contine parametrii si rezultatul calculului rotatiei stocurilor.717. Perioada de recuperare a creantelor (zile) = Soldul creantelor * 365 Cifra de afaceri Perioada de recuperare a creantelor rezulta in conformitate cu datele inscrise in tabelul de mai jos: Soldul creantelor [lei] Cifra de afaceri [lei] Perioada de recuperare a creantelor [zile] 1. 2.153.527 29.

detine in prezent un segment de circa 65-70% din piata interna de garnule PVC. Relatia de calcul a cifrei de afaceri in preturi comparabile este: CA reala = CA in preturi curente *Indicele mediu al preturilor In cazul societatii Plastica evolutia cifrei de afaceri in preturi comparabile rezulta din tabelul de mai jos: 2005 Cifra de afaceri in preturi curente Cifra de afaceri in preturi comparabile 21.717. Analiza structurala a vanzarilor pe produse si piete de desfacere Vanzarile unei intreprinderi se impun a fi studiate de catre evaluator pe produse sau grupe de produse omogene.8% 100.062.0% Piata interna Piata externa Cifra de afaceri Se observa ponderea covarsitoare a pietei interne fata de cea externa.717.3% 0.483 166.7% 100.033. atunci cand este exprimata in unitati monetare curente.244 227.490.507. Aceasta structura de productie raspunde cererii pietei de desfacere. Teroplast Bistrita.328 2006 Indicele de crestere a CA 30.821 21. Cardinal Bucuresti.304 Pondere 2005 99.101 108% Se observa ca. Cifra de afaceri. Ponderea cea mai mare in cifra de afaceri o detine vanzarea granulelor PVC. in preturi comparabile indicele de crestere este de 108%. tinand seama in acelasi timp de pietele unde se desfac acestea.033. Pentru o corecta apreciere a performantelor comerciale ale firmei in timp se impune corectarea acesteia cu indicele preturilor domeniului de activitate. respectiv evaluara ei in preturi comparabile. care formeaza obiectul activittii. Situatia pietelor de desfacere este prezentata in tabelul de mai jos: 2005 20. veniturile financiare. productia de imobilizari.304 32.2.004 30. ceea ce este definit ca fiind cifra de afaceri. pe care o regasim in contul de profit si pierdere este evaluata in unitati monetare curente. Ponderile se pastreaza mare parte de la un an la altul.248 Pondere 2006 99. lucrari si servicii. 19 . cifra de afaceri creste cu indicele de 146%.pe piata interna: Oltgrup Ramnicu Valcea. numarul concurentilor in acest domeniu fiind relativ redus si anume: . In categoria vanzarilor nu se include veniturile din productia stocata.866.0% 2006 30. S.248 146% 35. pe cand. 2.C. Indicele de crestere supraunitar denota o crestere reala a vanzarilor.In activittea de evaluare a unei firme intereseaza vanzarile de bunuri.2% 0.6. Scopul acestui mod de analiza a cifrei de afaceri il reprezinta necesitatea furnizarii de informatii pentru fundamentarea proiectiilor in perioada de previziune.A. . Plastica S.pe piata externa: Bogrochem Ungaria si Severe Italia.

6.3% 1.3% 2.9% 0.7% 0.8% 1.4% 3.0% 7.2% 7.4% 3.1% 1.6% 2.3% 3.2% 6. produse sudate.6% 3.0% Pondere 2006 7.7% 3.3% 7.0% Analizand tabelul anterior. Durata medie de imobilizare a creantelor se determina in conformitate cu urmatoarea relatie: n ∑ Sd Di = i =1 n i *T i ∑ Rd i =1 in care: T = perioada de analiza exprimata in numar zile.5% 2.3% 6. In formularea concluziilor este necesar sa se tina seama de pozitia intreprinderii intr-un lant al interconditionarii fabricatiei si consumului unui produs. se pot evidentia urmatoarle aspecte: .0% 6.clientii traditionali ai societatii acopera diverse grupe de produse: granule PVC.7% 1. etc.5% 2.9% 6.1% 2. principalii clienti sunt prezentati in tabelul de mai jos: Principalii clienti DACIA PITESTI ROLAST SA ARPECHIM SA PITESTI DETERGENTI SA SC (P&G) DAEWOO AUTOMOBILE ROMANIA OLTPLAST SA TRANSCHIM SA ROM CABLU SRL COMPA SIBIU SA NAPOCHIM SA ARO SA IPROEB PLASTOR SA.7% 2.6% 5.3% 4.5% 2.0% 3.5% 4. ambalaje. In cazul societatii Plastica.6% 7.6% 100.4% 4.9% 17.nici un client nu detine o pondere majoritara in cifra de afaceri.2. ORADEA ROCAR SA FRIGOCOM SA BUCURESTI ELECTROPLAST SA ACUMULATORUL PIRELLI CABLURI SI SISTEM ICME ECAB SA ZAREA SA Alti clienti Cifra de afaceri Pondere 2005 7.1% 2.3% 2. Analiza clientilor intreprinderii Analiza vanzarilor din perspectiva clientelei urmareste in primul rand evolutia structurala a cifrei de afaceri pe clienti.4% 0. ∑ Sd ∑ Rd i i = suma soldurilor debitoare ale conturilor de creante = suma rulajelor debitoar ale conturilor de creante 20 . .5% 6.2% 6.3.9% 100.6% 2.2% 5. .8% 22. produse auto.exista un numar insemnat de clienti cu care Plastica are relatii comerciale traditionale.

4.Italia 0. .5% 0. 9. 2. aceasta fiind mai mica de o luna.8% 6. CHEMOTRADE SRL TG.7% 0.gruparea acestora in furnizori de utilitati si furnizori de materii prime si materiale.515.0% 43.3% 2.ce detine aproximativ 20% din totalul achizitiilor anuale.6.aprecierea dependentei fata de anumiti furnizori si care sunt implicatiile gradului de dependenta determinat. Termenii contractuali.1% 20.A.8% 3. In cazul societatii Plastica.3% SNTFM (CFR) CENTUL COM. 21 .3% 2.242 36.0% SCHIAVI . .A.In cazul societatii Plastica. societatea se afla in legaturi comerciale si cu alti producatori externi de materii prime si materiale.8% HCI CHEMICALS ROMANIA SRL 0. Cu toate ca principalul furnizor detine 20% din achizitii.-SUCURSALA 20. precum si a transportatorului – SNCFR.8% 1. 1. durata de imobilizare a creantelor este determinata in conformitate cu tabelul de mai jos: Sdi [lei] Rdi [lei] T [zile] Di [zile] 1.2% 9.0% Se remarca existenta unui furnizor semnificativ – Arpechim.29 Se observa o buna viteza de incasare a clientilor.structurarea furnizorilor. Principalele aspecte urmarite de evaluator vizeaza: .4% DEZA . Dependenta de acest furnizor este explicata prin faptul ca acesta este unicul producator intern de materie prima necesara productiei.analiza numarului de furnizori pentru un tip de resursa aprovizionata si a calitatii aprovizionarilor.5% Alti furnizori 45. in special a celor de materii prime si materiale in functie de cantitatea si valoarea aprovizionarilor.181.7% ARPECHIM OLTCHIM S.8% AKZO NOBEL-ELVETIA 2.Cehia 7.142 365 15. lista principalilor furnizori este prezentata in tabelul urmator: Principalii furnizori Pondere 2005 Pondere 2006 SNP PETROM S.8% OMYA HANDELSGESELLSCHAFT SRL 1. Se remarca ponderea relativ importanta a furnizorului de energie electrica.0% ELECTRICA 6.0% EXXONMOBIL CHEMICAL CENTRAL 2. .4% Total achizitii 100.C.6% 8.MURES 2. costurile de transport reduse si calitatea materiei prime sunt principalele motive pentru car Plastica prefera acest furnizor in detrimentul celor externi. .0% 100. Analiza furnizorilor intreprinderii Piata de aprovizionare a firmei reprezinta un punct semnificativ in diagnosticul comercial pentru evaluare. evitandu-se o eventuala sincopa in relatiile cu Arpechim.0% 1.4% S.durata medie de utilizare a surselor atrase reprezentate de obligatiile fata de furnizori.

544 124.FINANCIARE Unul dintre cele mai importante demersuri realizate in vederea finalizarii raportului de evaluare a intreprinderii vizeaza diagnosticul economico-financiar .385 31.613. 2.284 22 .2005 4.472 5.188.243. patrimoniul net reprezinta averea intreprinderii la o anumita data.941 3.512 365 21. Acest are un rol cheie in procesul de evaluare datorita rolului jucat in cadrul raportului si anume: .243.433 2.241 17.Dec.Durata medie de utilizare a surselor atrase reprezentate de obligatiile fata de furnizori (Df) se determina pe baza urmatoarei relatii: n ∑ Sc Df = in care: i =1 n i *T i ∑ Rc i =1 = suma rulajelor creditoare ale conturilor de furnizori In cazul societatii Plastica.74 Se observa ca durata de achitare a datoriilor este mai mica de o luna.708. ASPECTE ECONOMICO .433 2. Diagnosticul patrimoniului net Patrimoniul net se determina ca diferenta dintre activele totale si datoriile totale ale intreprinderii.284 -31% -29% -34% -29% -32% Variatii Pozitii bilantiere IMOBILIZARI NECORPORALE Terenuri Imobilizari corporale nete Imobilizari in curs IMOBILIZARI CORPORALE 31.393 3.045 31.1. fapt benefic asupra fluxului de numerar.042.Dec. De asemenea.188.042. se observa ca durata de achitare a datoriilor este mai mare fata de durata de incasare a creantelor.rolul de asigurare a coerentei in cadrul relatiei diagnostic si aplicarea metodelor de evaluare.2005 3.710.2006 3.393 3.7.443 124.472 5. Determinara patrimoniului net al intreprinderii Plastica s-a efectuat in conformitate cu tabelul de mai jos: PRETURI ISTORICE PRETURI COMPARABILE 31.Dec.514 7. In esenta.rolul de sintetizare a concluziilor rezultate din celelalte piese de diagnostic.079.188.7.278.443 124. reflectand activele firmei negrevate de datorii la un moment dat. durata de achitare a datoriilor fata de furnizori este calculata in conformitate cu tabelul de mai jos: i ∑ Sc ∑ Rc i = suma soldurilor creditoare ale conturilor de furnizori Sci [lei] Rci [lei] T [zile] Df [zile] 1.2006 3.472 5.Dec.708 28.479. . 2.693.289 4.511 2.393 3.

754 (2.753.648.648.400 2.425) (11.194 (3.515.078 1.944.078 1.178) (4.120. ceea ce denota o buna valorificare a productiei realizate. 2.930.687.242 94.747 - 712.777) (2.734. . Diagnosticul capacitatii de autofinantare Capacitatea de autofinantare (CAF) este formata din ansamblul surselor interne de finantare generate de activitatea intreprinderii.319.218 - 506.332 5.545.2.011.425.565 6.828. semnificand o imbunatatire a pozitiei fata de furnizorii societatii. Cresterea disponibilitatilor in cont a fost prevazuta de conducerea societatii si pentru aplicarea programului investitional din anul urmator.864) (1.009) (9.247) (2.723 4.425.828.427.153. prin incorporarea diferentelor din reevaluarea imobilizarilor corporale.583) 10.variatia activelor imobilizate s-a facut exclusiv pe baza amortizarii anuale.792 (2. CONTURI DE REGULARIZARE TOTAL ACTIV NET Capital social Rezerve Profit/pierdere Repartizarea profitului Provizioane CAPITAL PROPRIU 506.658 1.770) 1. surse necesare pentru a se autofinanta si pentru a asigura capacitatea de a distribui dividende actionarilor.582.371.425 (5. CAF reprezinta in esenta fluxul potential de lichiditati aferent intregii activitati a firmei.033 3.405.315 5. .stocurile au scazut cu 5%.460 8.315 5.447 3. sumele se incadreaza in termenele contractuale si nu reprezinta intarzieri la plata a clientilor.582.013.178) (4.Imobilizari financiare TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE Stocuri Clienti Alte creante Disponibilitati TOTAL ACTIVE CIRCULANTE Datorii pe termen scurt Credite TOTAL OBLIGATII PROV.747 - -29% -32% -5% 6% -20% 69% 17% -18% -18% -64% -8% 142% -48% 37% 37% -8% (8. de 69%.7. fapt ce duce la amplificarea capacitatii de plata si la posibilitatea onorarii la timp a obligatiilor intreprinderii.datoriile pe termen scurt au scazut cu 18%.219 1.disponibilitatile au avut o crestere spectaculoasa.302) (15.497.515.497.932.596.423.497.525 84.777) (5.930.873) (10.747) 2.033 7.754 (2.777) (5.777) (2.652 1.991) 8.714.989.694.120.465) 11. fiind diferenta intre veniturile monetare totale (care presupun incasari) si cheltuielile monetare totale (care presupun plati).400 2.nivelul clientilor neincasati a crescut cu 6%.425 (5.412.694.218) 1.747) 2.capitalul social a crescut pe seama rezervelor.545.242 94.RISC SI CHELT.153. sa remunereze actionarii si sa asigure rambursarea imprumuturilor.232.875) (10.359.155) (10. . Rolul principal al CAF este de a permite intreprinderii sa mentina si sa dezvolte potentialul tehnico – productiv.033 7.873 (2.229 2.932. Diferenta dintre CAF si profitul net est determinat de veniturile si 23 .317 118.944.170) (6.425) Evolutia componentelor activului net are la baza urmatoarele observatii: .247) (2.302) (3.669.648.770 - 506.324 1.648. .669. fapt ce semnifica o o accelerare a vitezei de rotatie a activelor circulante.985) (1.753. cresterea nivelului clientilor inseamna si o crestere a volumului vanzarilor.583) 10.944.497.944.033 3.875) (2.155 (1. .371.

Crt. Diagnosticul corelatiei fond de rulment – necesar de fond de rulmen.747 285. amortizare. respectiv plati (provizioane.647.7.155 8. indicatorii prezentati anterior sunt calculati conform tabelului urmator: Nr. trezoreria neta Fondul de rulment: FR = capitalul permanent .754 24 .425 5. In cazul societatii Plastica.120.392 7. In cazul societatii Plastica. Trezoreria neta se poate stabili in doua moduri: Tn = FR – NFR Tn = Ta .648.989.770 278. Atunci cand diferenta este negativa.687. aceasta reprezinta activele circulante de natura stocurilor si creantelor ce urmeaza a fi finantate din fondul de rulment.425 10.925 4.cheltuielile firmei care nu presupun incasari.).120. Nevoia de fond de rulment: NFR = active circulante (exclusiv disponibilitatile) – obligatii pe termen scurt (exclusiv creditele pe termen scurt) In cazul in care diferenta este pozitiva. are loc o degajare de surse atrase.454 Rezultatul exercitiului Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele Valoarea neta a activelor cedate Venituri din provizioane Venituri din vanzarea activelor Venituri din subventii CAF 2.115 592 2. respectiv soldurile debitoare ale conturilor de disponibilitati si plasamente.934. CAF calculat prin metoda diferentei este prezentat in tabelul de mai jos: 2005 1. respectiv soldurile creditoare ale conturilor de credite pe termen scurt.497.130.792 2006 [lei] 10.371.314 1. reluari de provizioane. 1 2 3 4 5 6 Indicatori Capital propriu Datorii pe termen mediu si lung Capital permanent (1+2) Active imobilizate FOND DE RULMENT (3-4) Active circulante 2005 [lei] 8.694.Tp in care: Ta = trezoreria de activ.497. intreprinderea se confrunta cu un deficit de fond de rulment.3.044 2006 2.753. In situatia in care este negativa.155 5.033 4. etc.744. Tp = trezoreria de pasiv.activele imobilizat Daca diferenta este pozitiva atunci fondul de rulment reprezinta acea parte aa capitalului permanent destinata finantarii activitatii curente.229 2.102 485 3.

Diagnosticul corelatiei creante . Asemenea aspecte pot fi puse in evidenta cu ajutorul indicatorilor: a.932.361 2.455.232.812.723 2. vitezele de rotatie definite anterior sunt determinate conform tabelului de mai jos: 2005 2.723 3.304 365 37 16 2006 4.7.717.359 2.556.556.obligatii In cadrul diagnosticului se cerceteaza evolutia creantelor si obligatiilor in raport cu cifra de afaceri pentru a pune in evidenta raportul dintre imobilizarea capitalului firmei si folosirea surselor atrase.069 2.7 Disponibilitati si plasamente 8 Active circulante.202 21.721 2. Relatiile de calcul ale vitezei de rotatie exprimata ca durata sunt: Viteza de rotatie a NFR = NFR *T CA FR *T Viteza de rotatie a FR = CA unde: T reprezinta numarul de zile al perioadei.950.950.202 1. Durata de folosire a surselor atrase (Df) Sd * T CA 25 . exclusiv disponibilitati 9 Datorii pe termen scurt 10 Credite pe termen scurt 11 Obligatii pe termen scurt (9-10) 12 Nevoia de fond de rulment (8-11) 13 Trezoreria neta (5-12 sau 7-10) 1.361 1.232.033 In estimarea unor elemente necesare in cazul aplicarii metodei de evaluare bazate pe fluxul de lichiditati sunt necesari si indicatorii viteza de rotatie a NFR si viteza de rotatie a FR.033 4.812.866 2.762. In cazul societatii Plastica.392 1.359 30.248 365 56 22 FR [lei] NFR [lei] CA [lei] T [zile] Viteza de rotatie a FR Viteza de rotatie a NFR 2.744.866 898.925 898.033.932. Durata de imobilizare a creantelor (Di) Di= unde: Sd = soldul creantelor CA = cifra de afaceri T = perioada de timp considerata b.4.130.

Pentru a caracteriza lichiditata unei intreprinderi se folosesc urmatorii indicatori: a.849 2.545.033.5.8.944.248 365 19 35 Sd [lei] Sc [lei] CA [lei] T [zile] Di [zile] Df [zile] 2.777 30. iar peste 0.65 – 1 c.5. Rata lichiditatii imediate : Li= Disponibil itati Datori _ curente d.5 situatia poate fi considerata normla. Rata lichiditatii generale: Lg = Active _ circulante Datorii _ curente Se apreciaza ca situatia lichiditatii generale este satisfacatoare in conditiile incadrarii in intervalul 1. Solvabilitatea reprezinta capacitatea firmei de a face fata obligatiilor sale la termenele scadente.095. Rata solvabilitatii patrimoniale : Sp = Capital _ propriu Capital _ propriu + Credite _ totale Valoarea minima a ratei solvabilitatii patrimoniale se apreciaza ca trebuie sa se incadreze in limitele 0. Diagnosticul lichiditatii si solvabilitatii Lichiditatea reprezinta proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma in bani. Rata solvabilitatii generale: Sg = Active _ totale Datorii _ totale 26 .3 – 0.2 si 1.609.642 2. Rata lichiditatii curente: Lc = Active _ circulante − Stocuri Datorii _ curente Intervalul care poate fi considerat satisfacator este 0.304 365 19 44 2006 1. e.717.875 21.Df= Sc * T CA unde: Sc= soldul creditor al conturilor de obligatii Valorile efective inregistrate de societatea Plastica sunt prezentate in tabelul de mai jos: 2005 1.7. b.

Aceasta rata indica in ce masura datoriile totale sunt acoperite cu active imobilizate si active circulante.932. El reprezinta o premisa. Rata de finantare a stocurilor: Rfs= c. Rata de finatare a activelor circulante Rfac= d.7. Rata de autofinantare a activelor 27 .692 2.00 4.425 2. Rata autonomiei financiare: Raf = Capital _ propriu Capital _ propriu + Capital _ imprumutat Fond _ de _ rulment Stocuri Fond _ de _ rulment Active _ circulante Fond _ de _ rulment NFR b. dar si o consecinta a desfasurarii normale a activitatii firmei.078 2. cu atat situatia financiara de ansamblu a intreprinderii este mai buna.944.155 1.777 10.120.033 7.497.91 0.153.20 2006 3.00 1.545.61 1.944.54 1.545.219 1.687. Diagnosticul pe baza ratelor de echilibru financiar Echilibrul financiar al firmei reprezinta un sistem de corelatii prin care se stabilesc anumite proportionalitati in cadrul si intre diferite fluxuri financiare.6.00 4.232.57 Stocuri [lei] Disponibilitati [lei] Active circulante [lei] Active totale [lei] Datorii curente [lei] Credite [lei] Datorii totale [lei] Capital propriu [lei] Lg Lc Li Sp Sg 2.359.464.754 13.875 8.694.48 1. Rezultatele concrete in cazul societatii Plastica sunt prezentate in tabelul de mai jos: 2005 2.777 2.875 2. Rata de finantare a necesarului de fond de rulment Rfnfr= e. Cu cat valoarea ratei solvabilitatii generale este mai mare decat 1. in practica se utilizeaza cu precadere urmatorii indicatori: a.84 0.840 2.723 4.687. Pentru exprimarea sintetica a multiplelor corelatii implicate de echilibrul financiar.792 10.

687.202 1.155 2.497.392 3.00 0.50 0.925 2.80 2006 10.385 898.754 5.284 1. valorile indicatorilor definiti anterior sunt calculati conform datelor din tabelul de mai jos: 2005 8.479.Raa= Capital _ propriu Active _ fixe + Active _ circulante In cazul societatii Plastica.120.425 4.37 0.00 1.62 2.359 1.45 2.694.219 4.90 0.812.744.81 Capital propriu [lei] Capital imprumutat [lei] FR [lei] Stocuri [lei] Active circulante [lei] Active fixe NFR [lei] Raf Rfs Rfac Rfnfr Raa 28 .62 0.153.359.792 5.243.130.078 7.

potentiale litigii de natura fiscala. In functie de pretul unitar de pornire stabilit de metodologia de evaluare. Pentru identificarea valorii de inlocuire se vor identifica intreprinderile care comercializeaza echipamente asemanatoare. retele electrice. Un aspect important in cadrul evaluarii obligatiilor este identificarea acelor obligatii potentiale. Este vorba despre: .1. termice. Se apreciaza amplasarea acestuia. care nu au fost inregistrate in contabilitate.creditele contractate la un nivel al dobinzii diferit de nivelul practicat curent pe piata.obligatiile care au fost contractate intr-o alta moneda decit cea nationala vor fi actualizate la cursul de schimb de la data evaluarii.1. Activul Net Contabil Corectat Determinarea valorii patrimoniale prin metoda activului net corectat are la baza elementele de bilant ale societatii la data de 31.potentiale cheltuieli legate de reclamatii in domeniul protectiei mediului sau protectiei consumatorilor. solutia constructiva si gradul de uzura estimat. Pentru evaluarea terenurilor se identifica suprafetele aflate in proprietatea societatii. forma. se pot analiza tranzactiile cu bunuri imobiliare in zona de amplasare a cladirii. canalizare. Valoarea teoretica se obtine calculand devizul estimativ pentru construirea unei cladiri identice cu cea evaluata. Valoarea utilizata pentru corectarea pozitiei bilantiere de imobilizari corporale poate fi una din valorile teoretica sau de piata si o valoare ponderata a celor doua. Valoarea reala a utilajului se determina prin aplicarea corectiilor privind gradul de uzura fizica si morala la valoarea de inlocuire a echipamentului. utilitatile disponibile (apa. destinatie.12. . Valoarea luata in calcul la corectarea imobilizarilor corporale se poate obtine prin utilizarea uneia dintre valorile teoretica sau de piata si prin ponderarea celor doua valori. penalitati iminente. prin aplicarea corectiilor privind caracteristicile terenului si variatia cursului de schimb de la data pretului de pornire si data evaluarii. se poate efectua un studiu privind tranzactiile efectuat in ultimele 6 luni (sau alta perioada relevanta). ANALIZA DATELOR SI CONCLUZIILE 3. telefonie). Doua sunt situatiile in care pot aparea corectii: . Ulterior se va identifica un grad de uzura efectiva. gaze naturale. Pentru evaluarea echipamentelor se va identifica o valoare de inlocuire (de nou) a utilajului. . Tranzactiile trebuie sa vizeze terenuri asemanatoare ca suprafata.eventuale amenzi. Pentru localitatile unde exista dezvoltata o piata a terenurilor.3. pornind de la premisa ca fiecare isi va onora obligatiile asa cum s-a angajat. Daca gama caracteristicilor tehnice nu include utilajul evaluat se va aplica o echivalare a caracteristicilor tehnice a echipamentelor. se obtine un pret pe unitatea de suprafata. vor fi reconsiderate in functie de diferenta dintre cele doua niveluri. In conditiile in care exista o piata imobiliara a cladirilor de tipul studiat. un grad de uzura morala si se va aprecia utilitatea utilajului in cadrul procesului tehnologic desfasurat in intreprindere. Se determina astfel o valoare de piata a terenului.1. din productia interna sau externa. Cladirile vor fi evaluate in functie de suprafata desfasurat. Obligatiile fata de terti se preiau la costul de inregistrare in contabilitate. De asemenea se apreciaza gradul de ocupare a terenului cu constructii.2006. grad de ocupare. . ABORDARE PATRIMONIALA 3. 29 .

s-a constatat viteza ridicta de rotatie a stocurilor (sub o luna). Disponibilitati Societatea a reevaluat disponibilitatile in valuta la cursul de la sfarsitul anului. datorii Uramare diagnosticului operational s-a constata durata redusa de achitare a datoriilor (sub o luna). de asemenea s-a constatat faptul ca societatea nu are creante in valuta pentru a fi reevaluate. Bilantul corectat este prezentat detaliat in tabelul urmator: Corectii [lei] 3. s-a constatat gradul inaintat de uzura fizica si morala a echipamentelor Stocuri Urmare diagnosticului operational. Echipamente In urma diagnosticului tehnic.492 (728. Capital propriu . reevaluat conform HG500/1994.550 (3.979) - - 308. Furnizori.517.097. Clienti. de asemenea s-a constatat faptul ca societatea a reevaluat datoriile in valuta. creante Uramare diagnosticului operational s-a constata durata redusa de incasarea creaantelor (sub o luna). .064) 30 . In cazul societatii analizate urmatoarele corectii au fost efectuate pe elementele de bilant: Pozitia bilantiera Observatii analizata Terenuri Societatea avea inregistrate in contabilitate valorile istorice ale terenului.anumite clauze contractuale privind unele avantaje acordate salariatilor si alte situatii din aceasta categorie.S-a corectat valoarea capitalului propriu in contrapartida cu reevaluarea imobilizarilor corporale. nu au fost identificate stocuri depreciate sau inutilizabile.. Corectiile se refera la stornarea repartizarii profitului la sfarsitul anului.S-a stornat repartizarea profitului in contrapartida cu conturile corespondente.

932.747) (13.777) (2.033 7.188.425) CORECTII 31 Decembrie 2006 CORECTAT 3.944.648.594.400 2.117.747) 2. CONTURI DE REGULARIZARE TOTAL ACTIV NET Capital social Rezerve Profit/pierdere Repartizarea profitului CAPITAL PROPRIU 3.747 (10.242 94.284 506.754 (2.400 2.033 7.497.464 12.932.490 (5.979) 2.433 5.242 94.313.315 5.078 1.944.497.886 2.031.648.798 506.828.788.064) 31 .550 3.247) (2.564) (2.753.515.669.097.153.788.078 1.064 (448.550 308.492 (728.648.227) (2.RISC SI CHELT.517.515.490) 3.648.747) (3.777) (5.153.447 8.694.315 8.594.033 3.097.583) 13.513 2.243.178) (5.178) (4.425 (5.541.316) (2.042.636.636.828.546 3.694.227) (5.31 Decembrie 2006 IMOBILIZARI NECORPORALE Terenuri Imobilizari corporale nete Imobilizari in curs IMOBILIZARI CORPORALE Imobilizari financiare TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE Stocuri Clienti Alte creante Disponibilitati TOTAL ACTIVE CIRCULANTE Datorii pe termen scurt Credite TOTAL OBLIGATII PROV.583) 10.443 12.447 5.433 2.393 3.705.754 (2.513 308.

Notiunea de randament este definita in general ca fiind capacitatea de a produce efect util intr-o unitate de timp sau pe o caracteristica functionala. metoda fiind denumita evaluarea prin rentabilitate. punand sub semnul intrebarii validitatea planului de afaceri propus.2.2.3. De regula. . baza calculului constutuind-o rezultatele pe care le poate astepta. . etc. anul pentru care s-au preluat performantele financiare ale societatii asa cum sunt inscrise in bilantul incheiat la 31. un cumparator. a capitalului investit. Observatie: corectarea bilantului si contului de profit si pierderi aferente anului de baza nu a avut in vedere ajustarea la inflatie conform prevederilor IAS 29.Bilantul anului de baza: in prognozarea bilantului s-a pornit de la bilantul corectat.stabilirea profitului care se ia in calcul. Situatiile financiare ale anului 2005 sunt prezentate doar informativ acestea fiind in preturile anului 2005. Pentru o durata mai mare de 5 ani ipotezele pe care se bazeaza raportul risca sa devina necredibile. tocmai capacitatea intreprinderii.12. de a produce profit. pentru exprimarea reandamentului se foloseste profitul sau /si dividendele. In functie de modul de exprimare a arandamentului se practica diferite procedee de stabilire a valorii de randamen. Corectiile bilantului au fost efectuate urmare analizei efectuate asupra pozitiilor bilantiere asa cum sunt prezentate anterior. Prognoza veniturilor 32 . dividende.1. in mod rezonabil.2006. Anul de baza Anul de baza reprezinta anul zero al prognozei. In legatura cu folosirea acestei metode trebuie solutionate unele aspecte cum sunt: . Comparabilitatea situatiilor financiare Prognoza situatiilor financiare s-a efectuat in preturile anului de baza – 2006. . in activitatea de evaluare. Ipotezele planului de afaceri a. Metodele de evaluare bazate pe randament au in vedere in esenta. O perioada mai mica de 5 ani se considera insuficienta pentru atingerea parametrilor proiectati pentru planul de afaceri. ABORDARE PRIN ACTUALIZARE 3.optiunea pentru o rata de capitalizare sau actualizare Premisele prognozei situatiilor financiare Estimarea profiturilor viitoare utilizate pentru determinarea valorii intreprinderii prin metodele de randament au la baza urmatoarele ipoteze: Durata prognozei S-a considerat o perioada de prognoza de 5 ani ca fiind suficient de exacta si credibila. in conditiile specifice aleintreprinderii. Metoda de evaluare bazata pe randament Valoarea intreprinderii este data atat de averea actuala cat si de posibilitatile existente de cresterea a acesteia.Contul de profit si pierdere al anului zero: urmare analizei prezentate in tabelul nu au fost operate corectii asupra contului de profit si pierderi. tinand seama de situatia existenta si viitoare.

urmare acestei investitii. variatia cantitatilor de produse specifice este prezentata in tabelul 2 “Prognoza structurii veniturilor”.profile PVC cresc cu 22%. nefiind identificate in viitor elemente ce vor modifica esential parametrii anului de baza. termenul final de punere in functiune fiind estimata luna martie 2008. Durata invetitiei este estimata la un an. 33 . .bunurile de larg consum cresc cu 125% . Plecand de la structura de productie a anilor 2005 si 2006 (tabelul 1). .In vederea cresterii competitivitatii pe piata interna si a patrunderii pe piata internationala. societatea a hotarat demararea unei investitii destinata producerii bunurilor de larg consum.piesele auto cresc cu 87%.navete cresc cu 11%. In perioada de prognoza variatia cantitatilor produse este dupa cum urmeaza: . Celelalte categorii de produse nu sufera variatii cantitative semnificative. a pieselor auto. navetelor si profilelor PVC.

488 259 Pondere valoare 52% 8% 6% 3% 3% 1% 22% 2% 1% 1% 100% Pret unitar [lei/t] 53.6 331.592.210 33.684 2. folie) Profile PVC Fotopolimeri Matrite si piese de schimb Total productie 256.051.5 30.6 47% 10% 9% 3% 2% 1% 22% 4% 1% 1% 100% 294.210 33.0 197.406.661.052 3. profile.278 799.538 34 .615. folie) Profile PVC Fotopolimeri Matrite si piese de schimb Total productie Cantitate [t] 294. profile.539 154.836 259 [tab.688 6.564 1.689.732 314.971 279.623 2.406.700 708.708 857.0 1213.643 14.644.006 314.965 2.768 1.997 665.723 2009 Cantitate [t] 279. pungi.790 260.807 427.361 15.643 21.836 259 4.9 43.564 1.3 125.9 2249.500 358.388 870.450 2.361 20.640 1.430 294.210 30.700 701.609 1. compounduri) Bunuri de larg consum Auto Industriale Navete Confectii (saci.388 870.9 277.661.971 2.107.532.9 89. pungi.167 [tab.399 154.300 1.564 1.7 Prognoza structurii veniturilor Denumire Granule Sudate (tevi.641 4.712.Structura veniturilor din vanzarea produselor finite 2005 Valoare [lei] 9.210 30.769 384.116 868 1.000 6.052 3.235 22.499.840 726.615.542 2006 Valoare [lei] 15.904.971 2.719 1.878 776.630 4.623 2.614 1.412 314.848.734.520 2.235 4.0 296.933 1.210 31.653 259 2.818 259 Valoare [lei] 14.210 33.564 1.700 694.5 1598.564.708 849.503 259 2007 2008 Valoare Cantitate Valoare [lei] [t] [lei] 15.643 22.904.040 406.009 381.583. tuburi.348 406.688 6.797 783.658 6.807 427.807 427.684 2.430 2.679 314.538 2010 Cantitate [t] 279.040 406.661.592 791.350.933 1.361 20.688 6.499.499. 2] 2011 Valoare Cantitate Valoare [lei] [t] [lei] 14.348 406.598 791.010 20. compounduri) Bunuri de larg consum Auto Industriale Navete Confectii (saci.607 388.098.052 3.615.894 20.040 406.696 314.3 211.768 1.473 2.317 912 1.539 154.000 2.450 1.768 1.564 1.546 2.658 183.456 2.568 1.190 300 Pret unitar Pondere Cantitate [lei/t] valoare [t] 37.430 2.1 467.104 2.388 870.946 2.684 2.4 407.700 23.201.9 862.538 2.140 2. tuburi.412 314.262.7 289.904.700 930 150. 1] Cantitate [t] Granule Sudate (tevi.661.557.946 258. sacose.848.708 857.666 1.348 406.689.661.371 154.385 154.316 999. sacose.689.564 1.953.764.933 1.810 6.661.539 154.

000 200.400 35 .07 Perioada de gratie 31.733 20.400.000 200.000 200.000.teremen de gratie – 6 luni .000 1.08 Rambursare 30.000 200.000 2.600 16.000 2.000 200.000 2.400.000 2.400.400.000.000 1.000 24.000 200.08 Rambursare Situatia imprumutului in anul 2008 24.000 2.000 24.800 24.07 Rambursare 30.400.400.000 200.03.466 214.000 EURO de la o banca autohtona.000 2.533 14.modalitatea de rambursare – rate lunare egale.000 2.000 Valoarea ramasa [mii lei] 2.07 Rambursare 30.000 400.06.200.400. Credit pentru investitii In vederea sustinerii programului investitional.000 2.400.400.000 200.000 2.000.000 2.400.000 2.000 2.333 8.400.05.000 2.000 1.04.08 Rambursare 30.400.000 [tab.000 1.06.066 43.000 1.07.000 2.000 2.07 Perioada de gratie 30.01. societatea a contractat un imprumut in valoare de 680.400.08 Rambursare 28.07 Rambursare Situatia imprumutului la 31.000 1.600 12.000 2.000 2. Conditiile de creditare sun urmatoarele: .000 2.800.04.02.400.000 2.400.000 24.termen de rambursare – 1. In tabelul 3 este prezentata evolutia valorii ramase a imprumutului si a dobanzilor ce urmeaza a fi platite.000 2.400.400.08 Rambursare 31.03.400.08. 3] Dobanda [lei] 28.400.000 2.000 2.400.000 200.07.666 18.400.000 1.07 Rambursare 30.400.600.000 800.200 4.400.08 Rambursare 30.07 Perioada de gratie 30.07 Perioada de gratie 30.000 Rata rambursata [lei] 0 0 0 0 0 0 200.07 Primirea creditului 31.08 Rambursare 31.05.b.800 22.000 200.400.266 6. PLANUL DE CREDITARE VALOARE CREDIT VALOARE [EURO] CREDIT [LEI] 680.000 DOBANDA TERMEN DE TERMEN DE GRATIE RAMBURSARE [ANI] [ANI] 0.11.000 200.000 600.rata dobanzii – 12% .07 30.400.07 Perioada de gratie 31.5 1 AN Modalitatea de rambursare rate lunare egale 12% ETAPELE DERULARII CREDITULUI DATA Denumire Valoare imprumut [lei] 2.400.200.12.000 200.5 ani .000 2.02.400 10.400.000 2.133 2.12.000 2.400.07 Rambursare 31.09.000 1.10.

953 Cost unitar cu personalul [lei] 7.427.048 5.605.014 5.399 din amortizare din profit din credite TOTAL BRUT AMORT. INCEPUT AN INVESTITII AN PUSE IN FUNCTIUNE [tab.000 2.369 4. In scopul intineririi parcului de utilaje a societatii s-au avut in vedere investitii anuale la nivelul amortizarii anului precedent.014 100.872 2009 4.622.133.115 3.622.006 3.115 285.014 407.876 2008 5.589.340. pornind de la valoarea reevaluata a acestorna si a gradului de uzura estimat din anul de baza.891 2.177 8.120 766.018 4. VECHI AMORT. 4] 2006 3.433 7.491 4.847 3.427. a salariului mediu si a costului total cu personalul.c.423 745.891 865.000 428.177 8.120 4.613 1.719.270 4.032.447.876 428.454.069.447.770 2011 6.018 5. numarul personalului nu va fi crescut in mod semnificativ.069.069.177 2006 2007 2008 2009 2010 2011 600 600 620 620 620 620 36 .014 537.423 661.696 766.400.000 5. In tabelul 4 se prezinta evolutia valorii ramase a imobilizarilor corporale.003 735.475.032.232 Costul asigurarilor sociale [lei] 1. in concordanta cu productivitatea muncii.460.026.256 865.014 428.721 1. In tabelul 5 sunt prezentate evolutiile numarului de personal.953 5.622.IMOBILIZ.054.270 865.454.755 3.026.CORP. CORP. Evolutia costului cu personalul Datorita gradului inalt de automatizare a noii linii de fabricatie.282 104.755 3. Plan de amortizare (lei) Denumire IMOBILIZ.340.232 3.320.721 1.161 766. Salariile personalului vor fi majorate cu 10% in al treilea an de prognoza. 20 dintre acestia vor fi realocati de la celelalte sectii de productie. Personalul necesar operarii va fi asigurat de un numar de 40 de salariati. S-a considerat ca echipamentele existente in anul de baza vor fi complet amortizate intr-o perioda de 3 ani (vezi amortizarea imobilizarilor corporale vechi).200 1.460.454.721 Cost personal [lei] 4.232 3.872 735.891 328.953 5. restul perioadei de prognoza ramanand de amortizat cladirile din patrimoniul societatii.620 2010 5.400.433 8.369 4.320.INVESTITII TOTAL AMORTIZARE AN TOTAL NET d. Aceasta masura duce la conservarea intr-o anumita masura a patrimoniului societatii (valoarea ramasa este aproximativ constanta).006 285.018 735.454.609.613 1.120 7.447.891 328. 5] An Numar persoane Salarii anuale [lei] 3.270 6.719.014 5. precum si costurile anuale privind amortizarea imobilizarilor.068 849.433 7.161 104.891 2007 3. [tab.891 328.054. Planul de amortizare In prognozarea bilantului s-a avut in vedere estimarea valorii ramasa a imobilizarilor corporale. iar 20 muncitori vor fi angajati suplimentar.086.688.

37 . reducerea duratei de achitare a datoriilor si cresterea productivitatii muncii.Urmare valorificarii superioare a potentialului tehnic si uman s-a prognozat reducerea duratei de incasare a creantelor. In tabelul 6 se prezinta bilantul previzionat (forma scurta). iar in tabelul 7 este prezentata previzionarea bugetelor de venituri si cheltuieli. mentinerea unei viteze ridicate a variatiei stocurilor.

433 5.033 10.848.433 5.380 506.033 10.572 -5.440.723.995.719.935 2.242 84.433 5.828.095 3.095 3.084.935 2.752 506.513.406.886 5.907 -2.705.266.227 -1. CONTURI DE REGULARIZARE TOTAL ACTIV NET Capital social Rezerve Profit/pierdere exercitiu Repartizarea profitului Provizioane CAPITAL PROPRIU 3.801 12.515.763 -25.770 15.807 -5.227 - 13.310.515.510 - -13.326.620 15.583 13.500 2.051 - 31.583 -2.596 12.368 -5.Bilanturi previzionate (lei) Denumire 31.867.044 - 27.433 5.985 -5.315 10.490 -5.000 10.653 1.960 2.653 1.025 -33.535.583.409.828.778 - 23.653 1.705.196 - 17.204.828.400 2.964 -2.502 -5.315 10.694.315 8.135 506.178 -10.705.487.832 - 13.041 24.447 [tab.400.817 2.527.033 7.434 -5.818.832 -5.178 -17.747 - 15.932.242 68.463.691 8.RISC SI CHELT.583 -2.766.06 CORECTAT 3.705.078 1.153.973.162 16.932.886 4.515.919.129 2.932.515.583 -2.828.033 10.502 - 9.541.178 -7.531.828.431.725.515.399 15.845.433 5.155 - 19.242 61.490 -16.645 -21.886 4.095 8.546 3.546 3.884 2.688.836.904 -2.227 -5.031.315 8.974 -5.196 -5.178 -5.315 10.648.798 506.251.705.541.033 5.796 -5.801.131.636. 6] 2007 2008 2009 2010 2011 IMOBILIZARI NECORPORALE Terenuri Imobilizari corporale nete Imobilizari in curs IMOBILIZARI CORPORALE Imobilizari financiare TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE Stocuri Clienti Alte creante Disponibilitati Surplus/Deficit Cash TOTAL ACTIVE CIRCULANTE Datorii pe termen scurt Credite TOTAL OBLIGATII PROV.117.594.565 -2.589.887.376 3.895.036.842 -29.033 4.886 4.431.845.583.932.464 12.515.464 2.909 -2.078 1.715.798 -5.583 -2.178 -21.828.845.820.636.481.026.886 4.212.620 -5.12.876 3.705.583 -4.153.932.897.312 -3.313.932.304 -2.190 -5.031.242 76.531.572 - -2.481.886 2.350 2.315 10.242 94.636.798 506.188.465.178 -13.601 506.712.949.441 20.753 -2.242 61.594.433 5.227 -5.835.424 1.067.118.872 14.605.878 38 .

VENIT.235 478.661 281.080 1.241 773.447.829.958 - 2011 35.836 602.427.916 617.232 1.613 285. DE CURS VALUTAR CHELTUIELI FINANCIARE CHELTUIELI EXTRAORDINARE PROFIT BRUT/PIERDERE IMPOZ.188.605 134.885.590 595.538 526.120 258605 134.761 19.823 619.350.958 - 2010 35.117 988.454 847.605 134.958 - 2008 33..422 3.406.847 1. VENIT. TAXE.235 473. DE TERTI SALARII CAS.115 218.133.PROF.080 1.723 6.447.645 459.090 20.934 6.018 258.427.897 616.014 258.[tab.232 1.110 28.361 175.177 421.710 679.149.192.346 1.797 29.589 30.144.538 531.SOMAJ AMORTIZARE 2007 32.302 669. STOCATA VENIT.736 3.559 1.360 175.747 3.116 19.885.480 3.775 459.APA SERVICII EXEC.833.200 735.795 421.179 30.167 516.689.EN.270 258.720 1. VARSAMINTE ALTE CHELTUIELI CHELT.622.295 6.427 682.049 2.232 1.045 635.032.191. VANDUTA INTERN VENITURI VANZARI MARFURI VENITURI DIN PROD.465.655 - 27.435.114.462 33.455 - 29.648.331 281.262.089 593.538 537.605 134.360 175.035 250. DIN DIF.694.916 617.718 851.843 3.029.055 - IMPOZITE.589.767 1.044 5.609 521.435 175.331 281.FINANC.100.528 33.201.778 5.999 21.897 882.536.360 17.032.321.5035 36.197.736 3.748 281.107.721 766.295 468.100.535.080 769.016 421.723 521.048 205.958 - 32.288 464.584.510 39 .622.408 1.EXTRAORDINARE CHELT.736 3.721 865.958 - 2009 35.506.361 175.155 5.035 79.188.051 5.517.221 19.799.622.273.035 851.197.475. PROFIT NET/PIERDERE 3.035 36.447.TOTALE MATERII PRIME MATERIALE COST MARFURI COMB.035 72.177.118.545.491 258. 7] Previzionarea bugetelor (lei) 2006 VENITURI TOTALE VENITURI PROD.055 - 29.916 617.055 - 29.035 36.755 1.587 31.406.041.241 792.142 1.755 1.827 464.427 682.613 428.712.247.721 849.916 617.454 281.485 1.054.605 134.916 617.470 18.736 3.244.339 6.780 33.406.ALTE ACTIV.177 421.

Rata de actualizare si de capitalizare In cazul societatii analizate.707 lei.cresteri posibile ale pretului utilitatilor 2% si combustibilului. fapt ce va afecta intreprinderea evaluta. . profitul mediu pe cei 5 ani de prognoza este 4.044 2010 5. 3% .465. .dependenta de furnizorii de materii 2% prime Riscuri din interiorul intreprinderii . Creditul nu a atins un nivel critic in structura pasivelor Rata de actualizare Total 19% In cazul societatii evaluate.Exista un furnizor important pentru una din materiile prime de baza (granule) 2% 2% 2% 1% Nu exista riscuri in ceea ce priveste sistemul de asigurare a calitatii ISO 2001.155 40 2008 5. Diagnosticul tehnic a evidentiat uzura fizica si morala la o serie de echipamente de baza. Metoda bazata pe fluxurile de disponibilitati (CASH FLOW) Calculul fluxurilor de disponibilitati utilizate in evaluare are in vedere profitul net. la care se adauga alte disponibilitati (amortismentele.2.535.dotarea tehnica si tehnologica.Se afla in faza de proiect o reglementare care va limita nivelul noxelor.051 2011 5. Rezulta ca parametrii necesari calculului se refera la previzionarea veniturilor.structura de finantare . amortizarilor.942.188. fluxul de disponibilitati se prezinta in tabelul de mai jos: CASH-FLOW Profit/pierdere exercitiu 2007 3. 3.reglementari anipoluante. respectiv investitiile pentru mentinerea potentialului tehnic si variatia nevoii de fond de rulment. .calitatea produselor.2.118. rata de actualizare se poate calcula dupa urmatorul model: Rata de baza si treptele de riscuri Rata de baza Punctaj 5% Explicatie Rata reala adobanzii la guvernamentale (de stat) obligatiunile Riscul din exteriorul intreprinderii: . dobanzilor. .510 .406.014.riscul aferent previziunilor . Rata de actualizare este 19%.Pretul gazului natural se va alinia la pretul pe piata mondiala. provizioanele si valoarea reziduala) si se scad nevoile de finantare a activitatii.778 2009 5. structurii capitalului si a valorii reziduale.247 lei. In urma prognozei bilantului si contului de rezultat. cheltuielilor. investitiilor. . Rezulta o valoare de randament de 26.

324 2009 5.328.641. Metoda se aplica pentru intreprinderile cotate.694. ceea ce nu exclude posibilitatea utilizarii ei.258 2011 5.180 1.073 2.967 3.623 83.866 -51.499.59 -50.496.696. sumele rezultate din aplicarea acestei metode sunt prezentate in tabelul de mai jos: 41 .803.724 -1. el constituie un element esential pentru aprecierea valorii unei actiuni si implicit a intreprinderii.309.146 0.527.646 5.400.R.valoarea de rentabilitate pe baza de P.3.337 157.290 13.146 2010 5.150 6.50 -49.197.496 1.84 0.71 Cash-flow actualizat 3.641.636 -99.258 0.499.381 2. valorile efective rezultate din aplicarea acestei metode la cazul concret al societatii evaluate sunt prezentate in tabelul urmator: Fluxul net din ultimul an de prognoza [lei] Coeficient de corectie Valoarea reziduala [mii lei] Suma fluxurilor de numerar actualizate [mii lei] Valoarea intreprinderii [mii lei] 5.392.Datorii pe termen scurt Credite Imobilizari corporale Stocuri Clienti Alte creante VARIATIE CASH 1. ABORDARE PRIN PIATA .000 9. Desi nu tot profitul net se repartizeaza ca dividend.197.493.499.258 5 27.595 1. Aceasta valoare se bazeaza pe multiplicarea profitului estimat cu raportul pret/castig pe actiune realizat in ultimul an.440 4.595 -52.42 Anul prognozat 2007 2008 Cash.000 -2.392.533 149.400. si pentru cele necotate la bursa.881 5.324 0.E. Pentru determinarea valorii respective se foloseste relatia: V=P*PER Pe baza datelor societatii evaluate.527.967 40. cu anumite corective.670 129.645 Total Cash-flow actualizat 13.653 8.866 Coeficientul de actualizare 1/(1+i)n 0.371 5.493.408.257 3.771 7.flow prognozat (mii lei) 4.688 In cadrul acestei metode se are in vedere si valoarea reziduala: V= ∑ CFn Vz n + (1 + i) (1 + i ) n Valoarea reziduala se poate determina prin corectarea fluxului ultimului an de prognoza cu un coeficient stabilit pe baza experientei unor societati a caror activitate a ajuns la maturitate In acest caz.060. Acest raport (cursul actiunii/profit pe actiune) semnifica imbogatirea teoretica a actionarilor in cursul unui an.

acest raport arata cat de scumpa este o actiune fata de profitul pe care il aduce (se face abstractie de faptul ca nu intreg profitul net se distribuie ca dividend).668 29.Semnificatie Capital social Valoarea nominala Numar de actiuni Cursul actiunii Profitul net realizat in anul de referinta Profitul pe actiune Raport pret/profit (PER) Profit mediu previzionat Valoarea intreprinderii Valoare [lei] 5.828.573 In esenta.747 3.9 7.67 2.178 8.5 685.6 4. 42 .648.707 37.564.942.

014 - In reconcilierea rezultatelor obtinute in prezentul raport se tine cont de: scopul evaluarii faptul ca societatea are in patrimoniu active cu vechime relativ mare BVB este o piata in curs de maturizare astfel incat informatiile de piata nu sunt relevante.4. piata VALOAREA DE PIAłĂ ESTIMATĂ 37. valoarea de piaŃă estimată a societatii este de 26.014 Abordare prin Valoarea de rentabilitate actualizare Valoare bazata pe fluxurile de 40. CONCLUZIILE STUDIULUI DE EVALUARE Urmare aplicarii diferitelor metode de evaluare sinteza valorilor astfel obtinute este prezentata in tabelul de mai jos: Nr. In aceasta situatie.694 disponibilitati .594 Abordare patrimoniala 26. 1 2 Categorii de Metode propriu-zise Valori obtinute metode [mii. Aceasta suma reprezinta de asemenea un reper in jurul caruia valorile negociate pot varia cu o anumita marja. 43 .E.DCF 3 Abordare prin Valoarea de rentabilitate pe baza de P. lei] Activul net corectat 13.R.014 mii lei.564 26. crt.

... 4 1.......1......7.........4............................ 17 2.......... 3 1.............................. CLIENTUL SI DESTINATARUL LUCRARII .......... Activul Net Contabil Corectat ........................1.2...... ASPECTE LEGATE DE RESURSELE UMANE ................. TIPUL VALORII ESTIMATE ...........................................3.............1................................ 3 1...2........ CONCLUZIILE STUDIULUI DE EVALUARE . Diagnosticul lichiditatii si solvabilitatii .................................6..................................................FINANCIARE .................................9............2.6.................................. 7 2..................................... OBIECTUL DE ACTIVITATE ..7............. Analiza structurala a vanzarilor pe produse si piete de desfacere ..................1............................. 44 44 .....................................................................2..............................................2...................7....... ASPECTE JURIDICE ... 26 2............6...... 40 3.................. RESPONSABILITATEA FATA DE TERTI ..................... 5 1....... Metoda de evaluare bazata pe randament ..................... 7 2...... 7 2...................1.................. 29 3.... 29 3........ Metoda bazata pe fluxurile de disponibilitati (CASH FLOW) .....CUPRINS REZULTATELE EVALUARII ..... 32 3...........................................4............. BAZELE EVALUARII..........................................................................1............ PREZENTAREA DATELOR – ANALIZA DIAGNOSTIC ...... 6 1...... 18 2............................................................... PREMISELE EVALUARII .......................2............. 4 1..... 27 3................................. 6 2.......................................... ........................... 4 1... Diagnosticul capacitatii de autofinantare ..............2.....4............................................................................................................1.................................. METODOLOGIA DE EVALUARE FOLOSITA .................. 13 2........... Diagnosticul patrimoniului net ..... ASPECTE ECONOMICO ......... 25 2....................... Diagnosticul corelatiei creante ................ DATA EVALUARII .... SURSELE DE INFORMATII ................ IPOTEZE SI CONDITII LIMITATIVE .............................................................. 22 2....................................... SCURT ISTORIC ...obligatii ........ ASPECTE MANAGERIALE ...................5................... 3 1. 41 4......... Analiza furnizorilor intreprinderii........................ 10 2.............7......... 21 2.........valoarea de rentabilitate pe baza de P....................... ASPECTE OPERATIONALE ............................... 5 1.......................2.......................... OBIECTUL EVALUARII.............. trezoreria neta 24 2........ ANALIZA DATELOR SI CONCLUZIILE ................... ABORDARE PRIN ACTUALIZARE ..........1............................6...... Analiza evolutiei vanzarilor ..................1.......................7..........8.......... 20 2...................................5............................................................ 32 3.......................... ABORDARE PATRIMONIALA .......................................... 23 2.R......................................... Diagnosticul corelatiei fond de rulment – necesar de fond de rulmen................ 29 3............... 2 1...6.......3........................................ Analiza clientilor intreprinderii .............................. Diagnosticul pe baza ratelor de echilibru financiar ........................... 8 2..........7........ 43 CUPRINS ....................................................................3............. ASPECTE COMERCIALE ..................1. ABORDARE PRIN PIATA ...................4....................5..................................................................................................................1.....7................................. 19 2.................................................6.....3.............................................. SCOPUL EVALUARII ......E................................................. 22 2.......7..................................2..... 7 2.............................................6................................................................................................................................................................. PREZENTAREA EVALUATORILOR ..................... GENERALITATI ............................. 18 2......3..............................................................................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful