RAPORT DE EVALUARE AL S.C. PLASTICA S.A.

- ianuarie 2008 -

REZULTATELE EVALUARII

Pentru stabilirea valorii afacerii SC PLASTICA SA au fost aplicate: activul net corectat, valoarea de rentabilitate, valoarea bazata pe fluxurile de disponibilitati – DCF si valoarea de rentabilitate pe baza de P.E.R. Rezultatele acestora, din care a fost selectata opinia evaluatorului, sunt prezentate in continuare:

Categorii de metode Abordare patrimoniala

Metode propriu-zise Activul net corectat

Valori obtinute [mii. lei] 13.594

Abordare prin actualizare

Valoarea de rentabilitate Valoare bazata pe disponibilitati - DCF fluxurile de

26.014 40.694

Abordare prin piata -

Valoarea de rentabilitate pe baza de P.E.R.

37.564

In reconcilierea rezultatelor obtinute in prezentul raport se tine cont de: scopul evaluarii faptul ca societatea are in patrimoniu active cu vechime relativ mare BVB este o piata in curs de maturizare astfel incat informatiile de piata nu sunt relevante. In aceasta situatie, valoarea de piaŃă estimată a societatii este de 26.014 mii lei.

2

1. PREMISELE EVALUARII
1.1. OBIECTUL EVALUARII. SCOPUL EVALUARII Obiectul evaluarii il constituie SC Plastica SA. Baza evaluarii realizate in prezentul raport este „valoarea de piata in conditiile continuarii activitatii prezente”, asa cum este definita in Standardele ANEVAR. Scopul evaluarii este estimarea unei valori de piata a societatii in vederea vanzarii. Comitetul International pentru Standarde de Evaluare (TIAVSC) a adoptat in 1993 Standardul IVS 1, cu urmatoarea definitie a valorii de piata: "Valoarea de piata este marimea estimata pentru care o proprietate ar fi schimbata la data evaluarii, intre un vanzator hotarat si un cumparator hotarat, intr-o tranzactie echilibrata, dupa un marketing adecvat, in care fiecare parte a actionat in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangeri". Grupul European al Evaluatorilor (TEGOVOFA) a adoptat Standardul GN - 1 cu urmatoarea definitie a valorii de piata : " Valoarea de piata trebuie sa insemne pretul la care un interes intr-o proprietate ar putea fi vandut in mod rezonabil printr-o intelegere privata la data evaluarii presupunand : a) un vanzator hotarat; b) o perioada de timp rezonabila pentru a negocia vanzarea, tinand cont de natura proprietatii si de situatia pietei; c) valoara ramane statica pe perioada mentionata mai sus; d) proprietatea este supusa liber pietei cu o publicitate rezonabila, si e) nu se iau in considerare ofertele unor cumparatori cu interese speciale." In fine, din 1995 in toate tarile Uniunii Europene este in vigoare o definitie a valorii de piata pentru bunurile imobiliare, continuta in Directiva 91/674 EEC referitoare la asigurari, si anume: " Valoarea de piata va insemna pretul la care terenul si constructiile ar putea fi vandute prin contract privat intre un vanzator hotarat si un cumparator hotarat intr-o tranzactie echilibrata la data evaluarii, presupunand ca proprietatea este expusa public pietei, ca piata permite o vanzare normala si ca o perioada normala, in functie de natura proprietatii, este disponibila pentru negocierea vanzarii" Definitiile prezentate au multe similaritati iar deosebirile sunt numai de nuanta. Elementele importante sunt: -- valoarea este estimata in sensul ca duce la pretul cel mai probabil; -- trebuie sa existe o piata libera (vanzator si cumparator hotarat, marketing adecvat, tranzactie echilibrata); -- evaluarea nu are termen de valabilitate (tranzactia ar avea loc la data evaluarii).

1.2. PREZENTAREA EVALUATORILOR
Evaluarea a fost realizata de: 1. Marza Bogdan, domiciliat in Sibiu, expert evaluator, posesor al legitimatiei de evaluator nr. … emisa de ANEVAR Sibiu;

3

1.3. CLIENTUL SI DESTINATARUL LUCRARII
Prezentul raport de evaluare se adreseaza ANEVAR, cu sediul in municipiul Sibiu, reprezentata de domnul ………, in calitate de client si destinatar. Raportul de evaluare poate fi utilizat de catre partea implicate in tranzactie, respective de catre comparator. Avand in vedere Statutul ANEVAR si Codul Deontologic al profesiunii de evaluator, evaluatorul nu isi asuma raspunderea decat fata de client si destinatarul lucrarii.

1.4. BAZELE EVALUARII. TIPUL VALORII ESTIMATE
Evaluarea executata conform prezentului raport in concordanta cu cerintele beneficiarului reprezinta o estimare a valorii de piata a SC PLASTICA SA. cu particularitatile prezentate in continutul raportului. Baza evaluarii o reprezinta Standardele Internationale de Evaluare. Metodele de evaluare aplicate in vederea atingerii scopului propus au fost: metoda activului net corectat, metoda valorii substantiale nete, metoda valorii de rentabilitate, valoarea de randament (metoda DCF), metoda de rentabilitate pe baza de PER.

1.5. IPOTEZE SI CONDITII LIMITATIVE
Acest raport de evaluare a fost realizat pe baza urmatoarelor ipoteze: - nu se asuma nici o responsabilitate privind descrierea situatiei juridice sau a consideratiilor privind titlul de proprietate. Se presupune ca titlul de proprietate este valabil si proprietatea poate fi vanduta daca nu se specifica altfel. - proprietatea este valuate ca fiind libera de orice sarcini daca nu se specifica altfel. - se presupune o stapanire responsabila si o administrare competenta a proprietatii. - informatiile furnizate sunt considerate a fi autentice dar nu se da nici o garantie asupra preciziei lor. - toate documentatiile tehnice se presupun a fi corecte. Planurile si materialul grafic din acest raport sunt incluse numai pentru a ajuta cititorul sa-si faca o imagine asupra proprietatii. - se presupune ca nu exista o aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietatii, structurii ce ar avea ca efect o valoare mai mica sau mai mare. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situatii sau pentru obtinerea studiilor tehnice ce ar fi necesare pentru descoperirea lor. - se presupune ca proprietatea este in deplina concordanta cu toate reglementarile locale si nationale privind mediul inconjurator. - se presupune ca proprietatea este conforma cu toate reglementarile si restrictiile urbanistice. - se presupune ca toate autorizatiile, certificatele de functionare si alte documente solicitate de autoritatile legale sau administrative locale sau nationale sau de organizatii sau institutii private, au fost sau pot fi obtinute sau reinnoite pentru oricare din utilizarile pe care se bazeaza estimarile din cadrul raportului.

4

. . . etc.evaluatorii considera ca presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile in lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluarii..2008.raportul de evaluare nu poate fi folosit in instanta fiind o expertiza extrajudiciara.2006.continutul acestui raport. Evaluatorii nu au cunostinta de existenta unor asemenea materiale.evaluatorii declara pe propria raspundere ca nu au nici un interes direct sau indirect. Acest raport de evaluare a fost elaborate in urmatoarele conditii generale limitative: . altele decat cele descrise in raport. stiri sau prin alte medii de informare fara aprobarea scrisa si prealabila a evaluatorilor.. conditiile de pe piata se pot schimba. METODOLOGIA DE EVALUARE FOLOSITA Pentru estimarea valorii de piata a SC PLASTICA SA evaluatorii au retinut trei abordari recunoscute si anume: abordarea pe baza de active abordarea prin actualizare abordarea prin piata 5 . identitatea evaluatorilor sau a firmelor cu care au colaborat) nu va fi difuzat in public prin publicitate.potrivit scopului acestei evaluari. Evaluarea a fost finalizata la data de 25. . relatii publice. nu a fost observata de evaluator existenta de materiale periculoase care pot sau nu sa fie prezente pe proprietate.detinerea acestui raport sau a unei copii a acestuia nu da dreptul de a-l face public.01. atat in totalitate sau in parte (in special concluziile. . 1. . prezent sau viitor in legatura cu obiectul si scopul evaluarii si nu au fost omise in mod deliberat informatii care dupa cunostinta evaluatorilor sunt corecte si rezonabile pentru intocmirea prezentului raport.6. in afara cazului in care o astfel de distribuire a fost prevazuta in raport. Intrucat piata.se presupune ca utilizarea terenului si a constructiilor corespunde cu hotarele descrise si nu exista alte servituti. . evaluatorii nu au solicitat sa acorde consultanta ulterioara sau sa depuna marturie in instanta in afara cazului cand aceasta a fost convenita scris in prealabil.12. nivelul preturilor. data la care se considera valabile ipotezele luate in considerare si valorile estimate de catre evaluatori.evaluatorii au utilizat in estimarea valorii numai informatiile pe care le-au avut la dispozitie fiind posibila existenta si a altor informatii de care evaluatorii nu aveau cunostinta. .orice valori estimate in raport se aplica intregii proprietati si orice divizare sau distribuiere a valorii pe interese fractionate va invalida valoarea estimata. DATA EVALUARII La baza evaluarii au stat informatiile privind situatia patrimoniului.valoarea de piata este valabila la data evaluarii. . corespunzatoare la 31.in afara cazurilor descrise in acest raport. valoarea de piata poate fi incorecta sau necorespunzatoare la un alt moment. .7. 1.evaluatorii isi asuma intreaga responsabilitate pentru opiniile exprimate in prezentul raport de evaluare.

respective cumparatorului.8. 6 .1.informatii existente in literatura de specialitate privind piata de profil si evolutia acesteia. destinat numai scopului precizat si numai pentru uzul clientului si partea implicate in tranzactie. Acest raport de evaluare este confidential. Daca acesta se modifica in viitor evaluatorii nu sunt responsabili decat in limita informatiilor valabile si cunoscute de acestia la data evaluarii. .lista activelor imobilizate detinute de catre firma. . Valorile estimate de catre evaluatori sunt valabile la data prezentata in raport si inca un interval limitat de timp dupa aceasta data.alte informatii necesare existente in bibliografia de specialitate.9. corectitudinea si precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestuia. . 1. SURSELE DE INFORMATII Sursele de informatii care au stat la baza intocmirii prezentului raport de evaluare au fost: .informatii cu privire la situatia juridica a societatii comerciale si a proprietatilor detinute.bilanturile contabile pe ultimii doi ani (2005-2006). .informatii privind starea actuala a proprietatilor detinute. in care conditiile specifice ale pietei nu sufera modificari semnificative care afecteaza opiniile estimate. . Opiniile evaluatorilor trebuiesc analizate in contextual economic general in care are loc operatiunea de evaluare. RESPONSABILITATEA FATA DE TERTI Prezentul raport de evaluare a fost realizat exclusive pe baza informatiilor furnizate de catre client.

2. tuburi pentru instalatii electrice tevi pentru apa si fluide cu actiune necoroziva asupra PVC Produse injectate (din polietilena. cabluri electrice. in prezent.12. poliacetal etc. Str. S. PLASTICA S.1. categoria II. La data de 31. birou si gradina 7 ..00% Ghesaf SRL – 7. Infiintata in 1957. s-a infiintat in actuala structura in anul 1990. tuburi etc. fiind apreciate pe piata romaneasca cat si in 25 de tari din patru continente..1. nr….cod fiscal R1234. PLASTICA S. detinand certificatul de inregistrare fiscala . astfel ca. J40/123/1990. produsele sale se adreseaza unei game foarte largi de utilizatori atat industriali cat si casnici. fiind format din 685. Societatea are in intregime capital privat.11% . …….5 lei/actiune. GENERALITATI 2.1.A. tevi. polipropilena.A.76.) • • articole sanitare si de menaj articole de voiaj.668 actiuni cu valoarea nominala de 8. furtune. Sediul social este in Bucuresti.A. Este inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. OBIECTUL DE ACTIVITATE PLASTICA S. SCURT ISTORIC PLASTICA S.178 lei. are peste 50 de ani de experienta in domeniul prelucrarii materialelor plastice. 2.1.Alte persoane juridice – 2% Societatea este cotata la Bursa de Valori.828.2006 capitalul social al Societatii era de 5. poliamide. Sector 2.persoane fizice.A pune la dispozitia clientilor sai urmatoarele : Prelucrate PVC (policlorura de vinil) • • • granule PVC pentru incaltaminte.89% Finnoe Company Ltd. si-a diversificat continuu fabricatia. – 14. Stuctura capitalului social este urmatoarea: . PREZENTAREA DATELOR – ANALIZA DIAGNOSTIC 2.2. polistiren.C.

.contractul de societate. folii pentru instalatii de ambalare tip FFS. b. produse chimice. prin tehnologiile si utilajele de care dispune. folii cu bule. au fost verificate urmatoarele documente: . polipropilena). folii de laminare cu proprietati controlate pe straturi.are capabilitatea tehnica si umana de a satisface cele mai exigente cerinte ale clientilor sai. . huse termocontractibile. latimi pana la 6 m pentru : folii solarii. casti de protectie etc. Realizarea acestuia presupune analiza elementelor specifice din urmatoarele domenii: a. 2. detergenti. s-a constatat corectitudinea si completitudinea informatiilor cuprinse in actele puse la dispozitie de catre societate.registrul actionarilor si registrul actiunilor. cutii etc. folii termocontractibile pentru baxare bauturi. ASPECTE JURIDICE Diagnosticul juridic are drept scop verificarea aspectelor juridice legale privind activitatea firmei.• • ambalaje (navete. In urma verificarilor.statutul si modificarile ulterioare infiintarii. Dreptul civil 8 .) Prelucrate din polietilena • folii coextruse in trei straturi. prin controlul atent aplicat produselor sale . husare paleti. Dreptul comercial In acest domeniu.Sectia Scularie Matriterie • • • • matrite pentru produse injectate. folii termocontractibile. suflate si termoformate SDV-uri pentru linii de extrudere piese de schimb pentru echipamente specifice prelucrarii maselor plastice reparatii matrite Prin experienta. carcase acumulatori. conserve. hartie.2. profesionalismul si motivarea angajatilor sai. carton • • • • Matrite . benzi avertizoare saci (inclusiv in role) pungi si sacose clisee flexografice din fotopolimeri pentru imprimari pe folie (polietilena. .registrul adunarii generale a actionarilor.) articole industriale (componente auto. materiale de constructii.

regulamentul de ordine interioara. Prest S. . .societatea este intregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci pentru urmatoarele produse: profile de material plastic. au fost constatate urmatoarele: . cuprinzand prevederi specifice legate de cantitatea si calitatea marfii. De asemenea. termenul de plata. modul de plata. societatea isi asigura marfa in timpul transportului catre beneficiar.A. Acestea sunt numerotate. . In urma analizei documentelor amintite mai sus. Contractele sunt negociate de cele doua parti. 9 .dreptul de proprietate asupra terenurilor.Au fost analizate si verificate actele si contractele privind: . etc.societatea are in derulare un imprumut in valoare de 680. . prin care societatea inchiriaza S.exista Contractul nr. datate si semnate de persoanele autorizate. .contractele de inchiriere existente pentru anumite spatii detinute de societate.contracte de vanzare a produselor finite. . .litigii privind contractele comerciale. Contractul se prelungeste in mod automat daca nici una din parti nu solicita intrerupera contractului.societatea a incheiat contracte de asigurare impotriva incendiilor pentru cladiri.aprovizionarea cu materii prime. . Suma acestora nu este semnificativa in cadrul soldului de clienti.contractele individuale de munca.000 de EURO contractat cu BRD Societe Generale. .societatea are in derulare litigii legate de incasarea creantelor de la clienti. a garantiilor constituite. servicii.societatea nu are litigii in ceea ce priveste furnizorii. etc.contracte de achizitii de materii prime. modul de transportare. un spatiu de 300 mp pe o perioada de 1 an. diverse bunuri de larg consum . Societatea distribuie en-detail produse finite de natura bunurilor de larg consum si prin magazinul propriu.dreptul de proprietate asupra constructiilor. 192/2006. Imprumutul are termenul de rambursare 18 luni si un termen de gratie de 6 luni. Dreptul muncii Au fost analizate urmatoarele documente: . . contracte de asigurare in virtutea legii pentru mijloacele de transport. . materiale si servicii se efetueaza pe baza contractelor incheiate intre furnizor si societate.imprumuturile primite.C. termenul de livrare. compounduri utilizate in industria conductorilor electrici. . . marcilor inregistrate.vanzarea en-gros a produselor finite se efectueaza in baza contractelor incheiate intre societate si beneficiar. d. .contracte de asigurare.dreptul de proprietate asupra imobilizarilor necorporale de natura brevetelor. licentelor.societatea este proprietara tuturor terenurilor si cladirilor inregistrate in patrimoniu.contractele colective de munca. . . materiale. .

In urma analizei efectuate au fost identificate urmatoarele aspecte: . in legatura cu activele fixe incluse in patrimoniul societatii.anumite mijloace fixe de natura constructiilor speciale (silozuri construite in scopul stocarii unor mari cantitati de materii prime. .persoanele ce asigura managementul societatii precum si alte persoane ce deservesc compartimentele administrative societatii beneficiaza de contracte individuale de munca. . . Acest fapt sporeste costul de intretinere si are implicatii nefavorabile asupra productivitatii muncii.posibilitatile pe care le are societate de a-si asigura utilitatile necesare pentru desfasurarea normala a activitatii.valoarea investitiilor in curs de executie.informatiile din cartile de munca sunt actualizate trimestrial in ceea ce priveste salarizarea si incadrarea personalului. utilajelor. In prezent. gradul de dependenta fata de utilitatile furnizate de regiile autonome sau companiile de profil. conditiile pentru care s-a facut aceasta si perspectivele de punere in functiune. gradul de uzura fizica. de boala. etc. e. aceasta fiind modalitatea de lucru inainte de 1989) nu mai sunt utilizate in actualele conditii de derulare a activitatii.utilajele au o stare de uzura avansata. Contractul colectiv de munca se negociza annual. . a tehnologiilor de fabricatie a produselor. .investitiile in curs sunt destinate in special instalarii unei noi linii de fabricatie pentru produsele de larg consum.oportunitatea trecerii in conservare a unor active fixe. ASPECTE OPERATIONALE Diagnosticul operational presupune o analiza detaliata a factorilor tehnici de productie. stadiul lor in raport cu graficele de executie. stocul de materii prime este foarte strict dimensionat. .3. Dreptul mediului Societate este in posesia certificatului de mediu care atesta modul ecologic de derulare a activitatii de productie.performantele acestora in raport cu cele care se produc pe plan mondial.nu exista litigii de munca. precum si a celor pe care le foloseste fara a fi proprietatea ei. 2. . concediile de odihna.mijloacele fixe care nu mai pot fi utilizate in viitor datorita schimbarilor intervenite in structura productiei. .starea de functionare a masinilor.incadrarea mijloacelor fixe pe categorii este corecta. precum si a organizarii productiei si a muncii. . In urma analizelor efectuate au rezultat urmatoarele: . expertul tehnic a analizat urmatoarel aspecte: . facand inutila existenta acestor silozuri. Investitia nu se refera doar la achizitia echipamentelor ci si la amenajarea cladirii in care va fi montata instalatia. . 10 . posibilitatile de finalizare si influenta lor asupra potentialului tehnico-productiv sau a prestatiilor de servicii. Astfel.posibilitatile de utilizare in viitor. de maternitate. majoritatea fiind fabricate in anii ’70. iar duratele de amortizare sunt in conformitate cu prevederile legale. .personalul direct productiv si de intretinere beneficiaza de contractul colectiv de munca pentru reglementarea diferitelor aspecte legate de salarizare. protectia muncii. .

000 25.188.000 500 Gradul de utilizare a capacitatii de productie 84% 80% 72% 78% 82% 91% 97% 74% 52% Granule Sudate (tevi.8% 48. cum ar fi energia. .760 Pondere valoare Valoare de inventar ramasa [lei] 29.393 3.concordanta intre situatia din teren si planurile de constructie.structura de rezistenta a unor cladiri nu a fost afectata de seisme.413 99. asa cum rezulta din tabelul de mai jos: Pozitie activ fix Valoare de inventar [lei] 2.0% 0. Caracterizarea sintetica a potentialului tehnic se efectueaza prin intermediul urmatorilor indicatori: a. compounduri) Bunuri de larg consum Auto Industriale Navete Confectii (saci. sacose. pungi. expertii tehnici au constatat urmatoarele: .945 2.054 20. gradul de utilizare a capacitatii de productie este prezentat in tabelul de mai jos: 2006 U.cladirile dinincinta societatii si-au pastrat destinati pentru care au fost construite.000 1.393 2.stadiul derularii investitiilor in curs este in concordanta cu graficul de constructie prevazut.500 160. Plastica rezulta din structura imobilizarilor corporale.200 2.5% 7. In ceea ce priveste cladirile.utilitatile necesare derularii activitatii.592 Pondere valoare ramasa 41.200 1. Utilitatile de natura aburului si aerului comprimat sunt asigurate de catre intreprindere prin intermediul instalatiilor specifice.537. gazul metan.1% 14.000 2. folie) Profile PVC Fotopolimeri kg ml mii buc mii buc mii buc buc kg ml kg 294.733.C. Cantitati realizate Capacitatea de productie anuala 350.4% 2.583 1.633 1.051. .112 868 1. Gradul de utilizare a capacitatii de productie: Pr oductia obtinuta *100 Capacitatea de productie In cazul societatii Plastica. profile..488 259 b.371 154.614 1. apa si canalizarea sunt asigurate de regiile si companiile nationale de profil.7% Teren Constructii Echipamente tehnologice Aparate de masura si control 11 .500 3.188. .205 367. Ponderea masinilor si a utilajelor in total active fixe: Ma sin i si utilaje *100 Total active fixe Ponderea masinilor si utilajelor existente in cadrul activelor fixe detinute de S.M.4% 1. tuburi.587 36.9% 51.

birotica Total valoare ramasa 227.124. d. birotica Total Se observa ponderea ponderea redusa a mijloacelor fixe achizitionate in anul curent in raport gradul de uzura ridicat al mijloacelor fixe din patrimoniul societatii.124.672 41.733.082.413 683.413 99.167 63% 227. birotica Total Valoare de Amortizare Grad de uzura inventar [lei] [lei] 3.453 60% 23% 41% Se observa ca gradul general de uzura este de 41%.2% 100% 91.285 5. desi ponderea echipamentelor la valoare de inventar in total active fixe este de 14.291 3.855 12.583 1. Gradul de reinnoire a activelor fixe: Valoarea _ mijloacelor _ fixe _ noi * 100 Valoarea _ de _ inventar Achizitiile de mijloace fixe fectuate in anul de baza sunt prezentate in tabelul de mai jos: Imobilizari corporale Valoare de inventar [lei] 3. 12 .051.837 1.659 15.733.4%. ponderea mare a trenurilor si constructiilor. c. Se remarca de asemenea ca gradul de uzura al echipamentelor de de productie nemijlocita este de peste 60%. reprezentand 81% la valoare de inventar si 90.230.313.507 5.855 12.760 63.778 2.897 136.958 5. Gradul de uzura a activelor fixe: Amortizarea cumulata *100 Valoarea de inventar Gradul de uzura al mijloacelor fixe este przentat in tabelul de mai jos: Imobilizari corporale Constructii Echipamente tehnologice Aparate de masura si control Mijloace de transport Mobilier. Se observa de asemenea. pondrea valorii ramase nu este decat 7%.760 227.8% 0.1% 0.2% 100% Se observa ca.384 8.855 12.583 1.Mijloace de transport Mobilier.826 65% 99.897 Achizitii mijloace fixe [lei] 11.051.285 7.3% la valoare ramasa.285 5.378 32% 1.674 Pondere mijloace fixe noi 0% 1% 6% 7% 71% 1% Constructii Echipamente tehnologice Aparate de masura si control Mijloace de transport Mobilier.196.551 9.303 2.

care reprezinta limita superioara stabilita in functie de volumul efectiv de activitate si productivitate a muncii prevazuta. dupa principalele categorii de salariati se pot avea in vedere urmatoarele categorii: . b. numarul mediu de personal angajat cu contract de munca si conventie civila a fost de 603 persoane. In cazul societatii analizate. numarul scriptic de salariati a fost de 602 persoane. In prezent numarul de salariati este de 602. Numarul mediu de personal (cu contract de munca sau conventie civila). Structura resurselor umane poate fi apreciata pe baza urmatoarelor criterii: a.309 1.2. pe de o parte dimensiunea.46 1. iar pe de alta parte eficienta potentialului uman. maistri). c. Numarul maxim de personal. N max = unde: N0 * Iq 100 Iq=indicele volumului de activitate exprimat prin cifra de afaceri N0= numarul mediu de personal prevazut pentru perioada respectiva. parametrii de calcul al numarului maxim de personal sunt urmatorii: Nr mediu de personal prevazut pentru perioada respectriva (N0) Indicele de crestere a cifrei de afaceri (Iq) Indicele de cresterea preturilor in anul de baza Cresterea reala a cifrei de afaceri Numarul maxim de personal 672 602 1. de deservire generala). . In cazul societatii analizate. 13 . tehnicieni.personal tehnic-ingineresc (ingineri. structura si comportamentul. fiind inferior numarului maxim de salariati. indirect productivi. care se determina ca o medie aritmetica simpla a numarului zilnic de salariati. ASPECTE LEGATE DE RESURSELE UMANE In diagnosticarea resurselor umane ale unei firme in vederea evaluarii se impune folosirea unui sistem de indicatori privind. care se stabileste prin adaugarea la numarul mediu de salariati a numarului mediu de colaboratori angajati pe baza de conventie civila. In cazul societatii analizate. ceea ce denota o politica sanatoasa de personal.12 Rezultand un nivel de maxim 672 persoane ce ar trebui sa fie salarizate.4. Dimensiunea potentialului uman poate fi caracterizata prin urmatorii indicatori: a. Numarul mediu de personal (cu contract de munca).muncitori (direct productivi.personal de administrare si conducere. .

rezulta o structura echilibrata a personalului pe categorii de varsta. grupele de vechime a salariatilor sunt prezentate in tabelul de mai jos: Grupa de vechime sub 1 an 2-5 ani 6-10 ani 11-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Total Numar scriptic 20 50 100 272 150 10 602 Pondere 3% 8% 17% 45% 25% 2% 100% Structura personalului societatii analizate denota incercarea societatii de a stabiliza personalul. peste 20 ani. In cazul societatii Plastica. intre 11-15 ani. Astfel. franeaza posibilitatile acestora de promovare. intre 2-5 ani. peste 50 de ani. dupa varsta. Analiza structurii dupa vechime si evolutia sa in timp poate furniza informatii cu privire la strategia angajarilor efectuate de intreprindere. manifestandu-se astfel o politica de formare a personalului. situatia este prezentata in tabelul de mai jos: Categorie de salariati Muncitori Personal tehnic-ingineresc Personal de administrare si conducere Total Numar scriptic Pondere 482 77 43 602 80% 13% 7% 100% Se observa structura echilibrata a personalului pe categortii de pregatire. intre 41-50 de ani. Un dezechilibru accentuat in structura dupa varsta a personalului poate sa dauneze echilibrului psiholigic al intreprinderii.In cazul societatii analizate. structura calificarii personalului este urmatoarea: 14 . b. mediu. dupa vechimea in intreprindere personalul se poate structura in urmatoarele grupe: sub 1 an. dupa modalitatile de calificare . In mod normalstructura dupa vechime trebuie sa fie echilibrata. intre 6-10 ani. personalul se poate grupa astfel: pana la 30 de ani. profesional. intre 31-40 de ani. limitand fluctuatiile mari de salariati. intre 15-20 ani. angajara masiva la un moment dat a tinerilor. Structura personalului dupa varsta a societatii Plastica este prezentata in tabelul de mai jos: Grupa de varsta Pana la 30 de ani Intre 31-40 de ani Intre 41-50 de ani Peste 50 de ani Total Numar scriptic 150 230 142 80 602 Pondere 25% 38% 24% 13% 100% Din datele prezentate. d. personalul poate avea diferite nivele de pregatire: superior. In cazul societatii Plastica. dar si de eforturile de stabilizare a personalului. c.

Indicatorii circulatiei fortei de munca I N E Coeficient ul plecarilor = N Coeficient ul int rarilor = Coeficient ul miscarilor totale = I+E N in care: I= numarul total al intrarilor de personal in cursul perioadei analizate E=numarul total al iesirilor de personal N=numarul mediu de personal In cazul societatii Plastica . reflectand preocuparea societatii pentru stabilizarea numarului de salariati. parametrii circulatiei fortei de munca sunt prezentati in tabelul de mai jos: Intrari personal Iesiri personal Total salariati Coeficientul intrarilor Coeficientul iesirilor Coeficientul miscarii totale 20 10 602 3. Gradul de utilizare a timpului maxim disponibil Gu = Timpul efectiv lucrat Timpul max im disponibil b.numarul de greve 15 .7% 5. c.Grupa de calificare Superioara Medie Profesionala Total Numar scriptic 20 432 150 602 Pondere 3% 72% 25% 100% Datele prezentate denota o structura corespunzatoare a personalului pe categorii de pregatire.0% Se observa fluctuatia scazuta a personalului in anul de baza.3% 1. Indicatori de conflictualitate In cazul in care conflictualitatea a luat forme colectiv se impune urmarirea urmatorilor indicatori: . Comportamentul personalului poate fi analizat prin prisma urmatorilor indicatori: a.

025 16 .033. In cazul determinarii productivitatii muncii pe baza cifrei de afaceri.numarul de zile ale grevei -gradul de importanta al grevei la nivel de intreprindere: Numar _ de _ grevisti Numar _ total _ de _ salariati Numar _ de _ zile _ de _ greva .949. timpul total de munca exprimat in zile sau timpul total de munca exprimat in ore. nu au existat forme colective de conflict in ultimii 3 ani. indicatorii de productivitate a muncii in ultimii doi ani sunt prezentati in tabelul de mai jos: 2006 in preturi comparabile 2007 [lei] 21. relatiile de calcul sunt urmatoarele: .productivitatea medie zilnica : W z = CA Tz .304 24.productivitatea medie orara: W h = in care: CA Th CA = cifra de afaceri N = numarul mediu de personal TZ= timpul total de munca exprimat in zile Th= timpul total de munca exprimat in ore Pentru corecta apreciere a evolutiei productivitatii muncii in dinamica se impune operarea cu indicatori valorici de exprimare a efectului evaluat in preturi comparabile. veniturile de exploatare sau valoarea adaugata. construiti ca raport efect/efort. Analiza eficientei utilizarii resurselor umane se realizeaza cu ajutorul sistemului de indicatori de reflectare a productivitatii muncii.717.145 2006 [lei] 2007 [lei] Cifra de afaceri Numarul de personal Productivitatea medie anuala pe o persoana 30. Pentru a urmari dinamica productivitatii muncii la nivel de intreprindere. In cazul societatii Plastica.. productia exercitiului.gradul de intensitate al grevei: Numar _ de _ grevisti In cazul societii Plastica. In calitate de efect se pot avea in vedere: cifra de afaceri.248 602 51. in functie de specificul activitatii societatii.970 592 42. precum si a comparatiei cu alte firme din aceeasi ramura de activitate se folosesc indicatori valorici. In calitate de efort se pot folosi indicatorii: numarul mediu de personal.productivitatea medie anuala pe o persoana: Wa = CA N .

717.000 5. rata profitului rezulta dupa cum urmeaza: Cifra de afaceri [lei] Profitul brut [lei] Rata profitului 30. pt .Timpul de munca exprimat in zile Productivitatea medie zilnica pe o persoana 252 167 252 202 2.6% 2. Varsta acestora este cuprinsa intre 40 si 50 de ani. dezvoltare + amortizare − ch . Profitabilitatea actiunilor = Dividende + prele var i din profit pentru dezvoltare * 100 Capital social In cazul societatii Plastica.550 1. Criterii de performanta a echipei manageriale Criteriile de performanta pe baza carora se poate analiza activitate manageriala sunt prezentati in cele ce urmeaza: 1. profitabilitatea actiunilor rezulta in conformitate cu tabelul de mai jos: Dividende [lei] Prelevari din profit pentru dezvoltare [lei] Capital social [lei] Profitabilitatea actiunilor 308.investitii * 100 Fond de rulment Fondul de rulment = active circulante-datorii pe termen scurt 17 . Rata profitului = Pr ofitul brut * 100 Cifra de afaceri In cazul societatii Plastica. Potentialul de dezvoltare/crestere = unde : Pr ele var i din profit pt .828. Managerii societatii au cote de actiuni nesemnificative in cadrul structurii actionariatului.244.248 3. Echipa manageriala a fost numita la conducerea societatii pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.178 21% 3. b. Prezentara echipei manageriale Managerii societatii Plastica sunt persoane ce au o vechime in firma cuprinsa intre 15-20 de ani. ASPECTE MANAGERIALE a. La sfarsitul exercitiului financiar.250. echipa manageriala este premiata cu o cota din profitul anului.590 10.5.

6.227 30.153.078 10 Tabelul urmator contine parametrii si rezultatul calculului rotatiei stocurilor.5% 4.717.642 30.6.115 41.717.694.636.248 31 6. piata de desfacere a produselor intreprinderii si piata ei de aprovizionare.248 3.058.754 2.717. Perioada de recuperare a creantelor (zile) = Soldul creantelor * 365 Cifra de afaceri Perioada de recuperare a creantelor rezulta in conformitate cu datele inscrise in tabelul de mai jos: Soldul creantelor [lei] Cifra de afaceri [lei] Perioada de recuperare a creantelor [zile] 1.In cazul societatii Plastica.248 19 5. rotatii) = Cifra _ de _ afaceri Total _ stocuri 30. 2. ASPECTE COMERCIALE Diagnosticul comercial vizeaza operatiunile de vanzare-cumparare.1.636.674 1.493. Perioada de rambursare a obligatiilor pe termen scurt (zile) = Soldul obligatiil or * 365 Cifra de afaceri Perioada de recuperare a creantelor rezulta in conformitate cu datele inscrise in tabelul de mai jos: Soldul obligatiilor [lei] Cifra de afaceri [lei] Perioada de rambursare a obligatiilor pe termen scurt [zile] 2. Rotatia stocurilor (nr.441 7. potentialul de dezvoltare este determinat dupa cum se prezinta in tabelul de mai jos: Prelevari din profit pentru dezvoltare [lei] Amortizare [lei] Cheltuieli pt investitii [lei] Prelevari din profit pt dezvoltare+amortizare-ch pt investitii [ lei] Active circulante [lei] Datorii pe termen scurt [lei] Fond de rulment [ lei] Potential de dezvoltare/crestere 1.000 285. Cifra de afaceri [lei] Total stocuri [lei] Nr rotatii 2.609. Analiza evolutiei vanzarilor 18 .250.227 5.527 29.

328 2006 Indicele de crestere a CA 30.304 Pondere 2005 99.In activittea de evaluare a unei firme intereseaza vanzarile de bunuri. 19 . Analiza structurala a vanzarilor pe produse si piete de desfacere Vanzarile unei intreprinderi se impun a fi studiate de catre evaluator pe produse sau grupe de produse omogene.101 108% Se observa ca.6.A.2.062.0% 2006 30. atunci cand este exprimata in unitati monetare curente. Aceasta structura de productie raspunde cererii pietei de desfacere.717. tinand seama in acelasi timp de pietele unde se desfac acestea. pe care o regasim in contul de profit si pierdere este evaluata in unitati monetare curente. Indicele de crestere supraunitar denota o crestere reala a vanzarilor. .248 Pondere 2006 99.483 166. In categoria vanzarilor nu se include veniturile din productia stocata.pe piata interna: Oltgrup Ramnicu Valcea. Scopul acestui mod de analiza a cifrei de afaceri il reprezinta necesitatea furnizarii de informatii pentru fundamentarea proiectiilor in perioada de previziune. ceea ce este definit ca fiind cifra de afaceri.8% 100. S. Teroplast Bistrita. in preturi comparabile indicele de crestere este de 108%.507.pe piata externa: Bogrochem Ungaria si Severe Italia.248 146% 35.3% 0.0% Piata interna Piata externa Cifra de afaceri Se observa ponderea covarsitoare a pietei interne fata de cea externa. cifra de afaceri creste cu indicele de 146%. Cardinal Bucuresti.244 227.033. detine in prezent un segment de circa 65-70% din piata interna de garnule PVC. Ponderile se pastreaza mare parte de la un an la altul.7% 100.717. care formeaza obiectul activittii.866. pe cand. respectiv evaluara ei in preturi comparabile. Situatia pietelor de desfacere este prezentata in tabelul de mai jos: 2005 20.2% 0. Pentru o corecta apreciere a performantelor comerciale ale firmei in timp se impune corectarea acesteia cu indicele preturilor domeniului de activitate. numarul concurentilor in acest domeniu fiind relativ redus si anume: .C.821 21. Cifra de afaceri. Plastica S.490.033.004 30. veniturile financiare. productia de imobilizari. Ponderea cea mai mare in cifra de afaceri o detine vanzarea granulelor PVC. 2.304 32. lucrari si servicii. Relatia de calcul a cifrei de afaceri in preturi comparabile este: CA reala = CA in preturi curente *Indicele mediu al preturilor In cazul societatii Plastica evolutia cifrei de afaceri in preturi comparabile rezulta din tabelul de mai jos: 2005 Cifra de afaceri in preturi curente Cifra de afaceri in preturi comparabile 21.

3.2% 7.0% 3.1% 2.3% 6. principalii clienti sunt prezentati in tabelul de mai jos: Principalii clienti DACIA PITESTI ROLAST SA ARPECHIM SA PITESTI DETERGENTI SA SC (P&G) DAEWOO AUTOMOBILE ROMANIA OLTPLAST SA TRANSCHIM SA ROM CABLU SRL COMPA SIBIU SA NAPOCHIM SA ARO SA IPROEB PLASTOR SA.6% 3.1% 2. ORADEA ROCAR SA FRIGOCOM SA BUCURESTI ELECTROPLAST SA ACUMULATORUL PIRELLI CABLURI SI SISTEM ICME ECAB SA ZAREA SA Alti clienti Cifra de afaceri Pondere 2005 7.4% 0.3% 7.3% 2.7% 3.5% 6.6.2% 6.9% 0.3% 2.9% 6. ∑ Sd ∑ Rd i i = suma soldurilor debitoare ale conturilor de creante = suma rulajelor debitoar ale conturilor de creante 20 .7% 1.2.9% 100.6% 100.6% 2.0% Analizand tabelul anterior. ambalaje. se pot evidentia urmatoarle aspecte: .8% 1. etc.7% 2.3% 1.0% Pondere 2006 7.4% 4.2% 5. Durata medie de imobilizare a creantelor se determina in conformitate cu urmatoarea relatie: n ∑ Sd Di = i =1 n i *T i ∑ Rd i =1 in care: T = perioada de analiza exprimata in numar zile.5% 2.6% 7.7% 0.clientii traditionali ai societatii acopera diverse grupe de produse: granule PVC. produse auto. . In formularea concluziilor este necesar sa se tina seama de pozitia intreprinderii intr-un lant al interconditionarii fabricatiei si consumului unui produs.8% 22.2% 6.0% 7.exista un numar insemnat de clienti cu care Plastica are relatii comerciale traditionale.5% 2. Analiza clientilor intreprinderii Analiza vanzarilor din perspectiva clientelei urmareste in primul rand evolutia structurala a cifrei de afaceri pe clienti.3% 3. .6% 5.0% 6. In cazul societatii Plastica.3% 4.6% 2.9% 17.5% 4.5% 2.nici un client nu detine o pondere majoritara in cifra de afaceri.4% 3.1% 1.4% 3. produse sudate.

4% DEZA .0% 43.4% Total achizitii 100.0% SCHIAVI . CHEMOTRADE SRL TG.Italia 0. In cazul societatii Plastica.7% ARPECHIM OLTCHIM S.analiza numarului de furnizori pentru un tip de resursa aprovizionata si a calitatii aprovizionarilor. Termenii contractuali.242 36.Cehia 7. 9. Analiza furnizorilor intreprinderii Piata de aprovizionare a firmei reprezinta un punct semnificativ in diagnosticul comercial pentru evaluare.3% 2.0% Se remarca existenta unui furnizor semnificativ – Arpechim.ce detine aproximativ 20% din totalul achizitiilor anuale.515.A.gruparea acestora in furnizori de utilitati si furnizori de materii prime si materiale. 21 .-SUCURSALA 20. Dependenta de acest furnizor este explicata prin faptul ca acesta este unicul producator intern de materie prima necesara productiei.8% 6. .0% ELECTRICA 6. aceasta fiind mai mica de o luna. 1.8% OMYA HANDELSGESELLSCHAFT SRL 1.3% SNTFM (CFR) CENTUL COM. .aprecierea dependentei fata de anumiti furnizori si care sunt implicatiile gradului de dependenta determinat.0% 1.6% 8. Principalele aspecte urmarite de evaluator vizeaza: . .7% 0.181.2% 9.8% HCI CHEMICALS ROMANIA SRL 0.8% 3.4. 2. costurile de transport reduse si calitatea materiei prime sunt principalele motive pentru car Plastica prefera acest furnizor in detrimentul celor externi.A.6. societatea se afla in legaturi comerciale si cu alti producatori externi de materii prime si materiale. .structurarea furnizorilor.durata medie de utilizare a surselor atrase reprezentate de obligatiile fata de furnizori. Se remarca ponderea relativ importanta a furnizorului de energie electrica.5% 0.4% S.0% EXXONMOBIL CHEMICAL CENTRAL 2.142 365 15.In cazul societatii Plastica.8% 1.3% 2. in special a celor de materii prime si materiale in functie de cantitatea si valoarea aprovizionarilor.1% 20.5% Alti furnizori 45.29 Se observa o buna viteza de incasare a clientilor. durata de imobilizare a creantelor este determinata in conformitate cu tabelul de mai jos: Sdi [lei] Rdi [lei] T [zile] Di [zile] 1. precum si a transportatorului – SNCFR. lista principalilor furnizori este prezentata in tabelul urmator: Principalii furnizori Pondere 2005 Pondere 2006 SNP PETROM S.MURES 2. evitandu-se o eventuala sincopa in relatiile cu Arpechim.8% AKZO NOBEL-ELVETIA 2.C.0% 100. Cu toate ca principalul furnizor detine 20% din achizitii.

479. Determinara patrimoniului net al intreprinderii Plastica s-a efectuat in conformitate cu tabelul de mai jos: PRETURI ISTORICE PRETURI COMPARABILE 31. . In esenta.2005 4.284 22 .544 124.Dec.243.472 5.188. Acest are un rol cheie in procesul de evaluare datorita rolului jucat in cadrul raportului si anume: .Dec.393 3. 2.7.7. De asemenea.74 Se observa ca durata de achitare a datoriilor este mai mica de o luna.385 31.rolul de asigurare a coerentei in cadrul relatiei diagnostic si aplicarea metodelor de evaluare.433 2. ASPECTE ECONOMICO . se observa ca durata de achitare a datoriilor este mai mare fata de durata de incasare a creantelor.289 4. reflectand activele firmei negrevate de datorii la un moment dat.042.042.443 124.188.708.433 2.941 3.rolul de sintetizare a concluziilor rezultate din celelalte piese de diagnostic.241 17.Dec.472 5.472 5.514 7.443 124.Durata medie de utilizare a surselor atrase reprezentate de obligatiile fata de furnizori (Df) se determina pe baza urmatoarei relatii: n ∑ Sc Df = in care: i =1 n i *T i ∑ Rc i =1 = suma rulajelor creditoare ale conturilor de furnizori In cazul societatii Plastica.Dec.512 365 21.188.693.FINANCIARE Unul dintre cele mai importante demersuri realizate in vederea finalizarii raportului de evaluare a intreprinderii vizeaza diagnosticul economico-financiar .278. fapt benefic asupra fluxului de numerar.2006 3. patrimoniul net reprezinta averea intreprinderii la o anumita data.710.393 3.708 28.243.393 3.613.2006 3.511 2.284 -31% -29% -34% -29% -32% Variatii Pozitii bilantiere IMOBILIZARI NECORPORALE Terenuri Imobilizari corporale nete Imobilizari in curs IMOBILIZARI CORPORALE 31. Diagnosticul patrimoniului net Patrimoniul net se determina ca diferenta dintre activele totale si datoriile totale ale intreprinderii.2005 3.045 31. 2.079. durata de achitare a datoriilor fata de furnizori este calculata in conformitate cu tabelul de mai jos: i ∑ Sc ∑ Rc i = suma soldurilor creditoare ale conturilor de furnizori Sci [lei] Rci [lei] T [zile] Df [zile] 1.1.

Cresterea disponibilitatilor in cont a fost prevazuta de conducerea societatii si pentru aplicarea programului investitional din anul urmator.319.405.777) (2.Imobilizari financiare TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE Stocuri Clienti Alte creante Disponibilitati TOTAL ACTIVE CIRCULANTE Datorii pe termen scurt Credite TOTAL OBLIGATII PROV.497.324 1.178) (4.120.932.400 2.985) (1.013.648. cresterea nivelului clientilor inseamna si o crestere a volumului vanzarilor.425.302) (15. .2.864) (1.153.178) (4.944.828.930.153.317 118. semnificand o imbunatatire a pozitiei fata de furnizorii societatii.944.465) 11.425. Diferenta dintre CAF si profitul net est determinat de veniturile si 23 .747) 2.545.652 1.582. fapt ce semnifica o o accelerare a vitezei de rotatie a activelor circulante.RISC SI CHELT.714.425) (11.stocurile au scazut cu 5%. .991) 8.753.009) (9.747 - -29% -32% -5% 6% -20% 69% 17% -18% -18% -64% -8% 142% -48% 37% 37% -8% (8.747 - 712.219 1.427.753.155) (10.734.777) (5.515.525 84.669.218) 1.nivelul clientilor neincasati a crescut cu 6%.460 8.capitalul social a crescut pe seama rezervelor.497.669.747) 2. surse necesare pentru a se autofinanta si pentru a asigura capacitatea de a distribui dividende actionarilor.242 94.425 (5.033 7.242 94. prin incorporarea diferentelor din reevaluarea imobilizarilor corporale.359.754 (2. Rolul principal al CAF este de a permite intreprinderii sa mentina si sa dezvolte potentialul tehnico – productiv. ceea ce denota o buna valorificare a productiei realizate.582.194 (3.828.078 1.disponibilitatile au avut o crestere spectaculoasa. . CONTURI DE REGULARIZARE TOTAL ACTIV NET Capital social Rezerve Profit/pierdere Repartizarea profitului Provizioane CAPITAL PROPRIU 506. 2.944. CAF reprezinta in esenta fluxul potential de lichiditati aferent intregii activitati a firmei.078 1.583) 10.515.7.875) (2. fiind diferenta intre veniturile monetare totale (care presupun incasari) si cheltuielile monetare totale (care presupun plati).648.218 - 506.400 2.033 7.565 6.583) 10.332 5.930.412.770 - 506.648.777) (5. .694.754 (2.011. Diagnosticul capacitatii de autofinantare Capacitatea de autofinantare (CAF) este formata din ansamblul surselor interne de finantare generate de activitatea intreprinderii.497.232. sa remunereze actionarii si sa asigure rambursarea imprumuturilor.371.247) (2.155 (1.770) 1.425) Evolutia componentelor activului net are la baza urmatoarele observatii: .792 (2. de 69%.658 1.545.989.170) (6.648.371.596.datoriile pe termen scurt au scazut cu 18%.425 (5.302) (3.315 5.873 (2.694.497.932.033 3. .777) (2.723 4.315 5.variatia activelor imobilizate s-a facut exclusiv pe baza amortizarii anuale.447 3.247) (2.229 2.873) (10.033 3.120.423.875) (10. fapt ce duce la amplificarea capacitatii de plata si la posibilitatea onorarii la timp a obligatiilor intreprinderii.944.687. sumele se incadreaza in termenele contractuale si nu reprezinta intarzieri la plata a clientilor.

102 485 3.648. respectiv soldurile debitoare ale conturilor de disponibilitati si plasamente.497. aceasta reprezinta activele circulante de natura stocurilor si creantelor ce urmeaza a fi finantate din fondul de rulment. intreprinderea se confrunta cu un deficit de fond de rulment.392 7. respectiv plati (provizioane.229 2. Nevoia de fond de rulment: NFR = active circulante (exclusiv disponibilitatile) – obligatii pe termen scurt (exclusiv creditele pe termen scurt) In cazul in care diferenta este pozitiva.497.155 8.). Crt.044 2006 2.cheltuielile firmei care nu presupun incasari.activele imobilizat Daca diferenta este pozitiva atunci fondul de rulment reprezinta acea parte aa capitalului permanent destinata finantarii activitatii curente.425 5.7.754 24 .687. are loc o degajare de surse atrase.120. Trezoreria neta se poate stabili in doua moduri: Tn = FR – NFR Tn = Ta .130.120. Tp = trezoreria de pasiv.747 285.753.694. In situatia in care este negativa. In cazul societatii Plastica.155 5. trezoreria neta Fondul de rulment: FR = capitalul permanent .744. amortizare. respectiv soldurile creditoare ale conturilor de credite pe termen scurt.454 Rezultatul exercitiului Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele Valoarea neta a activelor cedate Venituri din provizioane Venituri din vanzarea activelor Venituri din subventii CAF 2.3. Diagnosticul corelatiei fond de rulment – necesar de fond de rulmen.647.425 10. reluari de provizioane.770 278. 1 2 3 4 5 6 Indicatori Capital propriu Datorii pe termen mediu si lung Capital permanent (1+2) Active imobilizate FOND DE RULMENT (3-4) Active circulante 2005 [lei] 8. In cazul societatii Plastica.033 4.314 1.989.925 4. etc.371.934.792 2006 [lei] 10. CAF calculat prin metoda diferentei este prezentat in tabelul de mai jos: 2005 1. indicatorii prezentati anterior sunt calculati conform tabelului urmator: Nr. Atunci cand diferenta este negativa.Tp in care: Ta = trezoreria de activ.115 592 2.

7.7 Disponibilitati si plasamente 8 Active circulante.033 4.762. Durata de imobilizare a creantelor (Di) Di= unde: Sd = soldul creantelor CA = cifra de afaceri T = perioada de timp considerata b. In cazul societatii Plastica.932.950.033.723 3.202 1.033 In estimarea unor elemente necesare in cazul aplicarii metodei de evaluare bazate pe fluxul de lichiditati sunt necesari si indicatorii viteza de rotatie a NFR si viteza de rotatie a FR.721 2.130.455.248 365 56 22 FR [lei] NFR [lei] CA [lei] T [zile] Viteza de rotatie a FR Viteza de rotatie a NFR 2.866 2.812.361 2.744.obligatii In cadrul diagnosticului se cerceteaza evolutia creantelor si obligatiilor in raport cu cifra de afaceri pentru a pune in evidenta raportul dintre imobilizarea capitalului firmei si folosirea surselor atrase. Diagnosticul corelatiei creante .556.359 30. Asemenea aspecte pot fi puse in evidenta cu ajutorul indicatorilor: a.723 2.359 2.232. Durata de folosire a surselor atrase (Df) Sd * T CA 25 .932. Relatiile de calcul ale vitezei de rotatie exprimata ca durata sunt: Viteza de rotatie a NFR = NFR *T CA FR *T Viteza de rotatie a FR = CA unde: T reprezinta numarul de zile al perioadei.556.4. exclusiv disponibilitati 9 Datorii pe termen scurt 10 Credite pe termen scurt 11 Obligatii pe termen scurt (9-10) 12 Nevoia de fond de rulment (8-11) 13 Trezoreria neta (5-12 sau 7-10) 1. vitezele de rotatie definite anterior sunt determinate conform tabelului de mai jos: 2005 2.866 898.717.361 1.392 1.304 365 37 16 2006 4.950.812.069 2.232.925 898.202 21.

Rata solvabilitatii generale: Sg = Active _ totale Datorii _ totale 26 .2 si 1.5 situatia poate fi considerata normla.095. Rata lichiditatii curente: Lc = Active _ circulante − Stocuri Datorii _ curente Intervalul care poate fi considerat satisfacator este 0.033.8.642 2. Rata lichiditatii generale: Lg = Active _ circulante Datorii _ curente Se apreciaza ca situatia lichiditatii generale este satisfacatoare in conditiile incadrarii in intervalul 1.7. e. Pentru a caracteriza lichiditata unei intreprinderi se folosesc urmatorii indicatori: a.609. Rata lichiditatii imediate : Li= Disponibil itati Datori _ curente d.3 – 0.944. Rata solvabilitatii patrimoniale : Sp = Capital _ propriu Capital _ propriu + Credite _ totale Valoarea minima a ratei solvabilitatii patrimoniale se apreciaza ca trebuie sa se incadreze in limitele 0.777 30. b.875 21.5. Diagnosticul lichiditatii si solvabilitatii Lichiditatea reprezinta proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma in bani.Df= Sc * T CA unde: Sc= soldul creditor al conturilor de obligatii Valorile efective inregistrate de societatea Plastica sunt prezentate in tabelul de mai jos: 2005 1. Solvabilitatea reprezinta capacitatea firmei de a face fata obligatiilor sale la termenele scadente.717.304 365 19 44 2006 1.849 2.5.545.65 – 1 c. iar peste 0.248 365 19 35 Sd [lei] Sc [lei] CA [lei] T [zile] Di [zile] Df [zile] 2.

464.425 2.545.00 1.792 10.692 2. Rata de autofinantare a activelor 27 . Rezultatele concrete in cazul societatii Plastica sunt prezentate in tabelul de mai jos: 2005 2.57 Stocuri [lei] Disponibilitati [lei] Active circulante [lei] Active totale [lei] Datorii curente [lei] Credite [lei] Datorii totale [lei] Capital propriu [lei] Lg Lc Li Sp Sg 2. in practica se utilizeaza cu precadere urmatorii indicatori: a. Diagnosticul pe baza ratelor de echilibru financiar Echilibrul financiar al firmei reprezinta un sistem de corelatii prin care se stabilesc anumite proportionalitati in cadrul si intre diferite fluxuri financiare.54 1. El reprezinta o premisa.723 4.932.00 4.359.687.944. Rata de finantare a necesarului de fond de rulment Rfnfr= e. Cu cat valoarea ratei solvabilitatii generale este mai mare decat 1.232.840 2.91 0.497.875 8.00 4. Rata autonomiei financiare: Raf = Capital _ propriu Capital _ propriu + Capital _ imprumutat Fond _ de _ rulment Stocuri Fond _ de _ rulment Active _ circulante Fond _ de _ rulment NFR b.6.754 13.7.545. dar si o consecinta a desfasurarii normale a activitatii firmei. Pentru exprimarea sintetica a multiplelor corelatii implicate de echilibrul financiar.694.777 2.48 1.155 1. Rata de finantare a stocurilor: Rfs= c.875 2.687.219 1.777 10.61 1.Aceasta rata indica in ce masura datoriile totale sunt acoperite cu active imobilizate si active circulante.033 7.078 2.153.944.120.84 0.20 2006 3. Rata de finatare a activelor circulante Rfac= d. cu atat situatia financiara de ansamblu a intreprinderii este mai buna.

00 1.80 2006 10.202 1.925 2.425 4.50 0.219 4.812.792 5.62 2.479.687.155 2.359 1.81 Capital propriu [lei] Capital imprumutat [lei] FR [lei] Stocuri [lei] Active circulante [lei] Active fixe NFR [lei] Raf Rfs Rfac Rfnfr Raa 28 .385 898.120.153.744.90 0.Raa= Capital _ propriu Active _ fixe + Active _ circulante In cazul societatii Plastica.37 0.284 1. valorile indicatorilor definiti anterior sunt calculati conform datelor din tabelul de mai jos: 2005 8.694.62 0.359.754 5.130.497.243.00 0.45 2.078 7.392 3.

De asemenea se apreciaza gradul de ocupare a terenului cu constructii. Pentru evaluarea echipamentelor se va identifica o valoare de inlocuire (de nou) a utilajului. Pentru localitatile unde exista dezvoltata o piata a terenurilor. Pentru evaluarea terenurilor se identifica suprafetele aflate in proprietatea societatii. ANALIZA DATELOR SI CONCLUZIILE 3. Cladirile vor fi evaluate in functie de suprafata desfasurat. destinatie. solutia constructiva si gradul de uzura estimat. care nu au fost inregistrate in contabilitate. Valoarea teoretica se obtine calculand devizul estimativ pentru construirea unei cladiri identice cu cea evaluata.1. Se apreciaza amplasarea acestuia. grad de ocupare. Tranzactiile trebuie sa vizeze terenuri asemanatoare ca suprafata. 29 . . Este vorba despre: .eventuale amenzi. retele electrice. penalitati iminente.creditele contractate la un nivel al dobinzii diferit de nivelul practicat curent pe piata. Pentru identificarea valorii de inlocuire se vor identifica intreprinderile care comercializeaza echipamente asemanatoare. Doua sunt situatiile in care pot aparea corectii: . forma.potentiale cheltuieli legate de reclamatii in domeniul protectiei mediului sau protectiei consumatorilor. . pornind de la premisa ca fiecare isi va onora obligatiile asa cum s-a angajat. Se determina astfel o valoare de piata a terenului. se obtine un pret pe unitatea de suprafata. ABORDARE PATRIMONIALA 3. In conditiile in care exista o piata imobiliara a cladirilor de tipul studiat. Daca gama caracteristicilor tehnice nu include utilajul evaluat se va aplica o echivalare a caracteristicilor tehnice a echipamentelor. canalizare.2006. din productia interna sau externa. Obligatiile fata de terti se preiau la costul de inregistrare in contabilitate. vor fi reconsiderate in functie de diferenta dintre cele doua niveluri.obligatiile care au fost contractate intr-o alta moneda decit cea nationala vor fi actualizate la cursul de schimb de la data evaluarii. prin aplicarea corectiilor privind caracteristicile terenului si variatia cursului de schimb de la data pretului de pornire si data evaluarii. un grad de uzura morala si se va aprecia utilitatea utilajului in cadrul procesului tehnologic desfasurat in intreprindere.1. Valoarea luata in calcul la corectarea imobilizarilor corporale se poate obtine prin utilizarea uneia dintre valorile teoretica sau de piata si prin ponderarea celor doua valori. Valoarea reala a utilajului se determina prin aplicarea corectiilor privind gradul de uzura fizica si morala la valoarea de inlocuire a echipamentului. se poate efectua un studiu privind tranzactiile efectuat in ultimele 6 luni (sau alta perioada relevanta). utilitatile disponibile (apa. termice.12. gaze naturale. In functie de pretul unitar de pornire stabilit de metodologia de evaluare. Un aspect important in cadrul evaluarii obligatiilor este identificarea acelor obligatii potentiale. telefonie). se pot analiza tranzactiile cu bunuri imobiliare in zona de amplasare a cladirii. Activul Net Contabil Corectat Determinarea valorii patrimoniale prin metoda activului net corectat are la baza elementele de bilant ale societatii la data de 31. .3.1. Ulterior se va identifica un grad de uzura efectiva.potentiale litigii de natura fiscala. Valoarea utilizata pentru corectarea pozitiei bilantiere de imobilizari corporale poate fi una din valorile teoretica sau de piata si o valoare ponderata a celor doua.

Clienti. s-a constatat viteza ridicta de rotatie a stocurilor (sub o luna). Bilantul corectat este prezentat detaliat in tabelul urmator: Corectii [lei] 3.anumite clauze contractuale privind unele avantaje acordate salariatilor si alte situatii din aceasta categorie. . Capital propriu .550 (3. datorii Uramare diagnosticului operational s-a constata durata redusa de achitare a datoriilor (sub o luna). Disponibilitati Societatea a reevaluat disponibilitatile in valuta la cursul de la sfarsitul anului.S-a stornat repartizarea profitului in contrapartida cu conturile corespondente. creante Uramare diagnosticului operational s-a constata durata redusa de incasarea creaantelor (sub o luna).064) 30 .097..S-a corectat valoarea capitalului propriu in contrapartida cu reevaluarea imobilizarilor corporale. Furnizori.492 (728. de asemenea s-a constatat faptul ca societatea a reevaluat datoriile in valuta.517. reevaluat conform HG500/1994. de asemenea s-a constatat faptul ca societatea nu are creante in valuta pentru a fi reevaluate. In cazul societatii analizate urmatoarele corectii au fost efectuate pe elementele de bilant: Pozitia bilantiera Observatii analizata Terenuri Societatea avea inregistrate in contabilitate valorile istorice ale terenului. s-a constatat gradul inaintat de uzura fizica si morala a echipamentelor Stocuri Urmare diagnosticului operational. nu au fost identificate stocuri depreciate sau inutilizabile. Corectiile se refera la stornarea repartizarii profitului la sfarsitul anului.979) - - 308. Echipamente In urma diagnosticului tehnic.

828.979) 2.464 12.153.944.31 Decembrie 2006 IMOBILIZARI NECORPORALE Terenuri Imobilizari corporale nete Imobilizari in curs IMOBILIZARI CORPORALE Imobilizari financiare TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE Stocuri Clienti Alte creante Disponibilitati TOTAL ACTIVE CIRCULANTE Datorii pe termen scurt Credite TOTAL OBLIGATII PROV.242 94.315 8.788.153.RISC SI CHELT.669.178) (5.042.798 506.747) 2. CONTURI DE REGULARIZARE TOTAL ACTIV NET Capital social Rezerve Profit/pierdere Repartizarea profitului CAPITAL PROPRIU 3.425) CORECTII 31 Decembrie 2006 CORECTAT 3.515.400 2.747) (3.886 2.443 12.636.932.490 (5.315 5.492 (728.447 5.078 1.447 8.777) (2.097.490) 3.944.583) 10.546 3.033 7.033 3.393 3.583) 13.400 2.694.425 (5.648.178) (4.033 7.064 (448.705.433 2.097.648.754 (2.550 3.594.694.550 308.064) 31 .078 1.513 2.247) (2.031.243.777) (5.497.594.747) (13.227) (5.188.517.828.648.316) (2.513 308.747 (10.117.648.497.754 (2.788.313.932.541.242 94.227) (2.753.284 506.433 5.564) (2.636.515.

Situatiile financiare ale anului 2005 sunt prezentate doar informativ acestea fiind in preturile anului 2005. dividende. in mod rezonabil. punand sub semnul intrebarii validitatea planului de afaceri propus. .2. In functie de modul de exprimare a arandamentului se practica diferite procedee de stabilire a valorii de randamen.2006.12. de a produce profit. Metodele de evaluare bazate pe randament au in vedere in esenta. Anul de baza Anul de baza reprezinta anul zero al prognozei.stabilirea profitului care se ia in calcul. Comparabilitatea situatiilor financiare Prognoza situatiilor financiare s-a efectuat in preturile anului de baza – 2006. Prognoza veniturilor 32 . Ipotezele planului de afaceri a. O perioada mai mica de 5 ani se considera insuficienta pentru atingerea parametrilor proiectati pentru planul de afaceri. Metoda de evaluare bazata pe randament Valoarea intreprinderii este data atat de averea actuala cat si de posibilitatile existente de cresterea a acesteia.optiunea pentru o rata de capitalizare sau actualizare Premisele prognozei situatiilor financiare Estimarea profiturilor viitoare utilizate pentru determinarea valorii intreprinderii prin metodele de randament au la baza urmatoarele ipoteze: Durata prognozei S-a considerat o perioada de prognoza de 5 ani ca fiind suficient de exacta si credibila. pentru exprimarea reandamentului se foloseste profitul sau /si dividendele. un cumparator.2. Corectiile bilantului au fost efectuate urmare analizei efectuate asupra pozitiilor bilantiere asa cum sunt prezentate anterior. etc.1. . tocmai capacitatea intreprinderii. De regula. Observatie: corectarea bilantului si contului de profit si pierderi aferente anului de baza nu a avut in vedere ajustarea la inflatie conform prevederilor IAS 29. metoda fiind denumita evaluarea prin rentabilitate.Bilantul anului de baza: in prognozarea bilantului s-a pornit de la bilantul corectat. tinand seama de situatia existenta si viitoare.3. Pentru o durata mai mare de 5 ani ipotezele pe care se bazeaza raportul risca sa devina necredibile. in conditiile specifice aleintreprinderii. a capitalului investit. baza calculului constutuind-o rezultatele pe care le poate astepta.Contul de profit si pierdere al anului zero: urmare analizei prezentate in tabelul nu au fost operate corectii asupra contului de profit si pierderi. In legatura cu folosirea acestei metode trebuie solutionate unele aspecte cum sunt: . in activitatea de evaluare. anul pentru care s-au preluat performantele financiare ale societatii asa cum sunt inscrise in bilantul incheiat la 31. Notiunea de randament este definita in general ca fiind capacitatea de a produce efect util intr-o unitate de timp sau pe o caracteristica functionala. . ABORDARE PRIN ACTUALIZARE 3.

navetelor si profilelor PVC.In vederea cresterii competitivitatii pe piata interna si a patrunderii pe piata internationala.piesele auto cresc cu 87%.profile PVC cresc cu 22%. 33 . urmare acestei investitii. . variatia cantitatilor de produse specifice este prezentata in tabelul 2 “Prognoza structurii veniturilor”.bunurile de larg consum cresc cu 125% . . societatea a hotarat demararea unei investitii destinata producerii bunurilor de larg consum. Plecand de la structura de productie a anilor 2005 si 2006 (tabelul 1). termenul final de punere in functiune fiind estimata luna martie 2008. Celelalte categorii de produse nu sufera variatii cantitative semnificative. nefiind identificate in viitor elemente ce vor modifica esential parametrii anului de baza. In perioada de prognoza variatia cantitatilor produse este dupa cum urmeaza: . Durata invetitiei este estimata la un an. a pieselor auto.navete cresc cu 11%.

412 314.807 427.040 406.904.104 2.643 21.210 31.607 388.688 6.201.997 665.317 912 1.488 259 Pondere valoare 52% 8% 6% 3% 3% 1% 22% 2% 1% 1% 100% Pret unitar [lei/t] 53.689.797 783.614 1.933 1.9 89.361 20.965 2.653 259 2.399 154.0 296.630 4.971 2.878 776.9 277.3 211.836 259 [tab.904.140 2.679 314.3 125.503 259 2007 2008 Valoare Cantitate Valoare [lei] [t] [lei] 15. profile.623 2.278 799.688 6.768 1. 1] Cantitate [t] Granule Sudate (tevi. pungi.262. pungi.696 314. profile.388 870.688 6.723 2009 Cantitate [t] 279.538 2010 Cantitate [t] 279.640 1.167 [tab.708 857.700 694.719 1.361 20.641 4.564 1.615.564 1.661.499.661. 2] 2011 Valoare Cantitate Valoare [lei] [t] [lei] 14.557.564.953.708 857.658 183.473 2.539 154.661.734.210 30.810 6.643 22.9 2249.615.538 2.532.700 23.684 2.040 406.807 427.609 1.107.5 1598.348 406.6 47% 10% 9% 3% 2% 1% 22% 4% 1% 1% 100% 294.933 1.052 3.904.000 6.564 1. tuburi.7 289.430 294.894 20.4 407.350.539 154.768 1.712.5 30.764.539 154.348 406.450 1.583.546 2.500 358.190 300 Pret unitar Pondere Cantitate [lei/t] valoare [t] 37.848.807 427.689.971 2.598 791.388 870. folie) Profile PVC Fotopolimeri Matrite si piese de schimb Total productie 256.933 1.9 43.450 2.592 791.848.210 33.700 701.456 2.623 2.946 2.430 2.210 33. tuburi.116 868 1. compounduri) Bunuri de larg consum Auto Industriale Navete Confectii (saci.818 259 Valoare [lei] 14.520 2.235 22.052 3.643 14.971 279.700 708.615.568 1.840 726.010 20.769 384.6 331.689.1 467.0 197.052 3.0 1213. compounduri) Bunuri de larg consum Auto Industriale Navete Confectii (saci. sacose.564 1.210 33.7 Prognoza structurii veniturilor Denumire Granule Sudate (tevi.538 34 .348 406.658 6.406.371 154.300 1.542 2006 Valoare [lei] 15.684 2.430 2.684 2.Structura veniturilor din vanzarea produselor finite 2005 Valoare [lei] 9. folie) Profile PVC Fotopolimeri Matrite si piese de schimb Total productie Cantitate [t] 294.661.790 260. sacose.040 406.9 862.661.210 30.361 15.000 2.564 1.385 154.666 1.051.732 314.836 259 4.499.316 999.098.564 1.406.700 930 150.946 258.644.009 381.006 314.388 870.661.235 4.708 849.592.412 314.768 1.499.

733 20.000 2.000 2.400.266 6.400.000 2.02.000 2.000 200.000 1.200.800 22.000 EURO de la o banca autohtona.000 2.400.000 2.400.5 1 AN Modalitatea de rambursare rate lunare egale 12% ETAPELE DERULARII CREDITULUI DATA Denumire Valoare imprumut [lei] 2.400.000 1.09.000 2.07 Perioada de gratie 31.800 24.07.07 Perioada de gratie 30.07 Rambursare Situatia imprumutului la 31.000 2.400 10.08 Rambursare 31.600 12.000 200.400.termen de rambursare – 1.400. societatea a contractat un imprumut in valoare de 680.000 1.08 Rambursare 28.07 Primirea creditului 31.08 Rambursare 30.000 200.400.400.000 400.400.000 2.400.000 1.000 200.07 Perioada de gratie 30.400. In tabelul 3 este prezentata evolutia valorii ramase a imprumutului si a dobanzilor ce urmeaza a fi platite.000.000.400.08 Rambursare 30.05.400 35 .000.07.000 2.06.12.400.400.06.400.000 2.000 200.000 2.000 600.333 8.07 Rambursare 30.05.10.000 200.400.000 1.000 200.07 Perioada de gratie 30.000 200.000 2.01.000 2.400.12.000 1.000 Valoarea ramasa [mii lei] 2.000 200.000 2.000 200.modalitatea de rambursare – rate lunare egale.133 2.000 2.03.000 [tab.000 Rata rambursata [lei] 0 0 0 0 0 0 200.5 ani .000 24.400.02.000 24.400.08 Rambursare Situatia imprumutului in anul 2008 24.000 2.04.400.000 1.000 2.000 800.07 Rambursare 30.07 Rambursare 31.600 16.400.000 24.400.08 Rambursare 31.000 2.466 214.000 2.200 4.000 2.400.b.03.000 DOBANDA TERMEN DE TERMEN DE GRATIE RAMBURSARE [ANI] [ANI] 0.08.teremen de gratie – 6 luni . 3] Dobanda [lei] 28.400.000 2. Conditiile de creditare sun urmatoarele: .000 200.000 200.000 2.600.800.200. PLANUL DE CREDITARE VALOARE CREDIT VALOARE [EURO] CREDIT [LEI] 680.400. Credit pentru investitii In vederea sustinerii programului investitional.04.066 43.000 2.11.07 30.666 18.400.07 Rambursare 30.000 1.400.533 14.rata dobanzii – 12% .000 2.07 Perioada de gratie 31.08 Rambursare 30.

068 849.719.054.622.454.755 3.622.232 3.000 428.014 5.622.270 6.006 285.069.232 3.847 3.270 4.891 328.427.400.014 537.018 735.133.688.475. Salariile personalului vor fi majorate cu 10% in al treilea an de prognoza.609.872 735.000 2.369 4. numarul personalului nu va fi crescut in mod semnificativ. 4] 2006 3. 5] An Numar persoane Salarii anuale [lei] 3.876 428.400.026.696 766.447.721 Cost personal [lei] 4.026.460.953 5.433 7.IMOBILIZ. Aceasta masura duce la conservarea intr-o anumita masura a patrimoniului societatii (valoarea ramasa este aproximativ constanta).369 4.c.120 4. Evolutia costului cu personalul Datorita gradului inalt de automatizare a noii linii de fabricatie.454.491 4. VECHI AMORT.048 5.755 3.423 661.014 428.069.270 865.177 2006 2007 2008 2009 2010 2011 600 600 620 620 620 620 36 .161 766. [tab.613 1.320.161 104. In scopul intineririi parcului de utilaje a societatii s-au avut in vedere investitii anuale la nivelul amortizarii anului precedent.605.340.427.721 1. pornind de la valoarea reevaluata a acestorna si a gradului de uzura estimat din anul de baza.876 2008 5.086.770 2011 6. restul perioadei de prognoza ramanand de amortizat cladirile din patrimoniul societatii.613 1.589. In tabelul 5 sunt prezentate evolutiile numarului de personal.454.620 2010 5.953 Cost unitar cu personalul [lei] 7.115 285.003 735.399 din amortizare din profit din credite TOTAL BRUT AMORT.891 2.032. iar 20 muncitori vor fi angajati suplimentar.891 328.006 3. Planul de amortizare In prognozarea bilantului s-a avut in vedere estimarea valorii ramasa a imobilizarilor corporale.447.282 104.872 2009 4.032. In tabelul 4 se prezinta evolutia valorii ramase a imobilizarilor corporale.891 2007 3.232 Costul asigurarilor sociale [lei] 1.953 5. CORP.447.891 328. Plan de amortizare (lei) Denumire IMOBILIZ.018 4.320.433 7. 20 dintre acestia vor fi realocati de la celelalte sectii de productie.014 407.120 766.054. Personalul necesar operarii va fi asigurat de un numar de 40 de salariati.INVESTITII TOTAL AMORTIZARE AN TOTAL NET d.340. a salariului mediu si a costului total cu personalul.177 8.CORP.256 865.014 5. S-a considerat ca echipamentele existente in anul de baza vor fi complet amortizate intr-o perioda de 3 ani (vezi amortizarea imobilizarilor corporale vechi). INCEPUT AN INVESTITII AN PUSE IN FUNCTIUNE [tab.018 5.454.069.721 1.014 100.433 8.423 745. in concordanta cu productivitatea muncii.891 865. precum si costurile anuale privind amortizarea imobilizarilor.460.719.120 7.200 1.177 8.000 5.115 3.

iar in tabelul 7 este prezentata previzionarea bugetelor de venituri si cheltuieli. mentinerea unei viteze ridicate a variatiei stocurilor.Urmare valorificarii superioare a potentialului tehnic si uman s-a prognozat reducerea duratei de incasare a creantelor. reducerea duratei de achitare a datoriilor si cresterea productivitatii muncii. 37 . In tabelul 6 se prezinta bilantul previzionat (forma scurta).

752 506.527.033 10.313.447 [tab.463.242 94.051 - 31.688.715.033 4.872 14.583.876 3.242 68.583 -2.832 -5.842 -29.801.531.033 7.310.502 -5.583 -2.400.605.500 2.12.887.531.932.601 506.155 - 19.935 2.490 -5.196 - 17.515.368 -5.845.620 15.848.178 -17.RISC SI CHELT.400 2.694. CONTURI DE REGULARIZARE TOTAL ACTIV NET Capital social Rezerve Profit/pierdere exercitiu Repartizarea profitului Provizioane CAPITAL PROPRIU 3.763 -25.406.117.801 12.409.266.820.Bilanturi previzionate (lei) Denumire 31.433 5.828.705.541.025 -33.433 5.044 - 27.178 -10. 6] 2007 2008 2009 2010 2011 IMOBILIZARI NECORPORALE Terenuri Imobilizari corporale nete Imobilizari in curs IMOBILIZARI CORPORALE Imobilizari financiare TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE Stocuri Clienti Alte creante Disponibilitati Surplus/Deficit Cash TOTAL ACTIVE CIRCULANTE Datorii pe termen scurt Credite TOTAL OBLIGATII PROV.350 2.904 -2.878 38 .583 13.886 5.798 506.583.196 -5.719.242 76.431.798 -5.770 15.033 10.535.932.251.188.135 506.949.747 - 15.932.594.242 61.515.583 -2.315 8.227 -5.653 1.031.227 -1.315 10.845.705.895.078 1.190 -5.084.376 3.399 15.807 -5.033 5.464 12.515.572 -5.227 -5.964 -2.178 -7.490 -16.884 2.845.932.441 20.725.315 10.753 -2.565 -2.464 2.705.424 1.304 -2.546 3.153.433 5.315 10.031.886 4.06 CORECTAT 3.178 -5.907 -2.515.960 2.828.212.227 - 13.620 -5.636.818.033 10.828.067.798 506.041 24.431.095 3.973.433 5.481.712.315 8.596 12.766.380 506.886 4.723.204.541.636.636.935 2.828.178 -21.919.974 -5.828.078 1.434 -5.705.095 8.835.836.705.129 2.691 8.502 - 9.589.510 - -13.867.583 -2.796 -5.572 - -2.242 61.932.433 5.886 4.985 -5.817 2.778 - 23.886 2.000 10.513.440.481.648.118.653 1.705.653 1.995.886 4.465.312 -3.515.909 -2.828.645 -21.242 84.487.131.594.178 -13.026.326.515.583 -4.162 16.036.095 3.832 - 13.897.932.546 3.433 5.315 10.153.

885.089 593.799.470 18.795 421.462 33.491 258. DE CURS VALUTAR CHELTUIELI FINANCIARE CHELTUIELI EXTRAORDINARE PROFIT BRUT/PIERDERE IMPOZ.295 468.797 29.694.645 459.609 521.454 281.035 36.APA SERVICII EXEC.016 421.427 682.321.916 617.535.723 521.167 516.235 478.605 134.622. PROFIT NET/PIERDERE 3.029.823 619.045 635.661 281. VANDUTA INTERN VENITURI VANZARI MARFURI VENITURI DIN PROD.712.406.538 526.408 1..480 3.044 5.144.545.080 1.SOMAJ AMORTIZARE 2007 32.288 464.360 175.465.201.736 3.721 849.622.142 1.191.755 1. DIN DIF.ALTE ACTIV.648.107.346 1.100.360 175.014 258.051 5.339 6.999 21.916 617. VENIT.055 - 29.197.120 258605 134.780 33.718 851.188.897 882.958 - 2010 35.510 39 .605 134.177.778 5.605 134.613 428.TOTALE MATERII PRIME MATERIALE COST MARFURI COMB.080 1.232 1.755 1.427.958 - 2009 35.270 258.035 79.232 1. 7] Previzionarea bugetelor (lei) 2006 VENITURI TOTALE VENITURI PROD.5035 36.116 19.958 - 32.475.829.447.833.613 285.528 33.192. VARSAMINTE ALTE CHELTUIELI CHELT.115 218.[tab.736 3.775 459.200 735.PROF.118.EXTRAORDINARE CHELT.916 617.958 - 2008 33.747 3.100.897 616.241 773.055 - 29.032.018 258.538 531.350.538 537.736 3.302 669.435.035 36.035 851.406.EN.605 134.244.361 175.FINANC.295 6.331 281. DE TERTI SALARII CAS.197.736 3.035 72.273.689.262.767 1.506.177 421.587 31.761 19.584.589 30.455 - 29.454 847.179 30.435 175.133.035 250.721 766.235 473.247.485 1.559 1.048 205.517.916 617. VENIT.447.427 682.843 3.655 - 27.232 1.155 5.117 988.589.041.177 421.110 28.149.032.723 6.241 792.447.360 17.590 595.055 - IMPOZITE.422 3.710 679.720 1.406.049 2.361 175.622.827 464.114.721 865.427.916 617.054.934 6. STOCATA VENIT.090 20.188. TAXE.536.331 281.958 - 2011 35.885.836 602.748 281.080 769.847 1.221 19.

2. structurii capitalului si a valorii reziduale.Se afla in faza de proiect o reglementare care va limita nivelul noxelor.942.044 2010 5.reglementari anipoluante. .Rata de actualizare si de capitalizare In cazul societatii analizate. 3.118.535. profitul mediu pe cei 5 ani de prognoza este 4. respectiv investitiile pentru mentinerea potentialului tehnic si variatia nevoii de fond de rulment. In urma prognozei bilantului si contului de rezultat. .calitatea produselor.247 lei. Creditul nu a atins un nivel critic in structura pasivelor Rata de actualizare Total 19% In cazul societatii evaluate.014.051 2011 5. fapt ce va afecta intreprinderea evaluta. .riscul aferent previziunilor . .778 2009 5.Pretul gazului natural se va alinia la pretul pe piata mondiala.406.2. rata de actualizare se poate calcula dupa urmatorul model: Rata de baza si treptele de riscuri Rata de baza Punctaj 5% Explicatie Rata reala adobanzii la guvernamentale (de stat) obligatiunile Riscul din exteriorul intreprinderii: . provizioanele si valoarea reziduala) si se scad nevoile de finantare a activitatii. fluxul de disponibilitati se prezinta in tabelul de mai jos: CASH-FLOW Profit/pierdere exercitiu 2007 3. Rata de actualizare este 19%.510 .dotarea tehnica si tehnologica. dobanzilor.155 40 2008 5. Metoda bazata pe fluxurile de disponibilitati (CASH FLOW) Calculul fluxurilor de disponibilitati utilizate in evaluare are in vedere profitul net. amortizarilor. . cheltuielilor.188. investitiilor.structura de finantare .Exista un furnizor important pentru una din materiile prime de baza (granule) 2% 2% 2% 1% Nu exista riscuri in ceea ce priveste sistemul de asigurare a calitatii ISO 2001. la care se adauga alte disponibilitati (amortismentele. 3% .707 lei. Rezulta o valoare de randament de 26.cresteri posibile ale pretului utilitatilor 2% si combustibilului. Diagnosticul tehnic a evidentiat uzura fizica si morala la o serie de echipamente de baza.465.dependenta de furnizorii de materii 2% prime Riscuri din interiorul intreprinderii . Rezulta ca parametrii necesari calculului se refera la previzionarea veniturilor.

146 0. ABORDARE PRIN PIATA . Aceasta valoare se bazeaza pe multiplicarea profitului estimat cu raportul pret/castig pe actiune realizat in ultimul an.257 3.180 1.258 0.59 -50. el constituie un element esential pentru aprecierea valorii unei actiuni si implicit a intreprinderii.371 5.290 13.653 8.flow prognozat (mii lei) 4.496 1.527.533 149.400.724 -1.499. cu anumite corective. Desi nu tot profitul net se repartizeaza ca dividend.valoarea de rentabilitate pe baza de P.803.771 7.84 0.866 Coeficientul de actualizare 1/(1+i)n 0.688 In cadrul acestei metode se are in vedere si valoarea reziduala: V= ∑ CFn Vz n + (1 + i) (1 + i ) n Valoarea reziduala se poate determina prin corectarea fluxului ultimului an de prognoza cu un coeficient stabilit pe baza experientei unor societati a caror activitate a ajuns la maturitate In acest caz.324 2009 5.527.645 Total Cash-flow actualizat 13.Datorii pe termen scurt Credite Imobilizari corporale Stocuri Clienti Alte creante VARIATIE CASH 1.50 -49.499.595 1.000 -2.623 83.309.670 129. Pentru determinarea valorii respective se foloseste relatia: V=P*PER Pe baza datelor societatii evaluate.258 5 27.150 6.146 2010 5.000 9.324 0.337 157.060. ceea ce nu exclude posibilitatea utilizarii ei.595 -52.967 40.R.499.42 Anul prognozat 2007 2008 Cash.E. sumele rezultate din aplicarea acestei metode sunt prezentate in tabelul de mai jos: 41 .392. Metoda se aplica pentru intreprinderile cotate. valorile efective rezultate din aplicarea acestei metode la cazul concret al societatii evaluate sunt prezentate in tabelul urmator: Fluxul net din ultimul an de prognoza [lei] Coeficient de corectie Valoarea reziduala [mii lei] Suma fluxurilor de numerar actualizate [mii lei] Valoarea intreprinderii [mii lei] 5.694.71 Cash-flow actualizat 3.881 5.440 4.493.641.258 2011 5.641.696.646 5.381 2.197.493.496.392. si pentru cele necotate la bursa.967 3.328.073 2.3.636 -99. Acest raport (cursul actiunii/profit pe actiune) semnifica imbogatirea teoretica a actionarilor in cursul unui an.866 -51.197.400.408.

9 7.942. acest raport arata cat de scumpa este o actiune fata de profitul pe care il aduce (se face abstractie de faptul ca nu intreg profitul net se distribuie ca dividend).5 685.648.Semnificatie Capital social Valoarea nominala Numar de actiuni Cursul actiunii Profitul net realizat in anul de referinta Profitul pe actiune Raport pret/profit (PER) Profit mediu previzionat Valoarea intreprinderii Valoare [lei] 5.6 4.668 29. 42 .747 3.67 2.707 37.573 In esenta.178 8.564.828.

1 2 Categorii de Metode propriu-zise Valori obtinute metode [mii. 43 . piata VALOAREA DE PIAłĂ ESTIMATĂ 37. In aceasta situatie.014 - In reconcilierea rezultatelor obtinute in prezentul raport se tine cont de: scopul evaluarii faptul ca societatea are in patrimoniu active cu vechime relativ mare BVB este o piata in curs de maturizare astfel incat informatiile de piata nu sunt relevante.DCF 3 Abordare prin Valoarea de rentabilitate pe baza de P.4.E. crt.014 Abordare prin Valoarea de rentabilitate actualizare Valoare bazata pe fluxurile de 40. lei] Activul net corectat 13. CONCLUZIILE STUDIULUI DE EVALUARE Urmare aplicarii diferitelor metode de evaluare sinteza valorilor astfel obtinute este prezentata in tabelul de mai jos: Nr.564 26.594 Abordare patrimoniala 26. valoarea de piaŃă estimată a societatii este de 26.694 disponibilitati .014 mii lei.R. Aceasta suma reprezinta de asemenea un reper in jurul caruia valorile negociate pot varia cu o anumita marja.

.... ABORDARE PRIN PIATA ....... CLIENTUL SI DESTINATARUL LUCRARII ....... Diagnosticul capacitatii de autofinantare ....... OBIECTUL DE ACTIVITATE ........ 7 2............... 7 2..................................1.................6......... OBIECTUL EVALUARII........valoarea de rentabilitate pe baza de P......................2. 6 2..........3........... IPOTEZE SI CONDITII LIMITATIVE ........................... DATA EVALUARII ....... ASPECTE COMERCIALE ......................2....................................................... 10 2............... ANALIZA DATELOR SI CONCLUZIILE . Analiza clientilor intreprinderii .......................................... 18 2... Diagnosticul patrimoniului net ................... 17 2................................................7.2....... 18 2... 27 3.................................... SURSELE DE INFORMATII .................................................. CONCLUZIILE STUDIULUI DE EVALUARE .................6. 43 CUPRINS ..........obligatii .............................................................................................................1................ 22 2............... RESPONSABILITATEA FATA DE TERTI .... PREZENTAREA EVALUATORILOR .......................................... ..................................................1..................................................................... Metoda de evaluare bazata pe randament ....................7........................ ASPECTE LEGATE DE RESURSELE UMANE ...........6........... 29 3...... Metoda bazata pe fluxurile de disponibilitati (CASH FLOW) ...................... PREZENTAREA DATELOR – ANALIZA DIAGNOSTIC .................................................... Analiza furnizorilor intreprinderii.................................... 23 2........................... 7 2.......................1...... TIPUL VALORII ESTIMATE ............ 5 1.....FINANCIARE ......................7. 19 2.......4........... 4 1............... trezoreria neta 24 2.....................................................4......7........................... 8 2................2......................................... Activul Net Contabil Corectat .. 21 2.1............................. 3 1.7...........................4...........................................3......................... Analiza structurala a vanzarilor pe produse si piete de desfacere ...2.... ASPECTE JURIDICE .......................7............................... BAZELE EVALUARII............................................ SCURT ISTORIC .............. SCOPUL EVALUARII .......................................................................................... 5 1..........................1..............................................................8...............................................................................................................................................2. ASPECTE OPERATIONALE ......... 4 1...................................6........................... 3 1......................................................... ABORDARE PRIN ACTUALIZARE ............................................... Diagnosticul lichiditatii si solvabilitatii .............. Diagnosticul corelatiei creante ...................E..................................................... 41 4........................................ 29 3................... 29 3.......1............................................. 6 1.....................................4................3..... METODOLOGIA DE EVALUARE FOLOSITA ..........5................... 26 2............... 13 2...... 4 1........................................................... 7 2....................................................7..........R........................... 20 2........................ 25 2............... 3 1.. Analiza evolutiei vanzarilor ..................1.......................................................5...7.............................................................................................1..... 40 3..1.........................6.......................3...... 32 3...2....6....1.......................................................................................................................................................................... GENERALITATI ... PREMISELE EVALUARII .... ABORDARE PATRIMONIALA .........6.......2..... 32 3.....................................................5.........3......................9........................CUPRINS REZULTATELE EVALUARII ....... 44 44 ........2........................... ASPECTE MANAGERIALE .... ASPECTE ECONOMICO ......................................... Diagnosticul pe baza ratelor de echilibru financiar .......... Diagnosticul corelatiei fond de rulment – necesar de fond de rulmen.... 2 1.... 22 2.............