Sunteți pe pagina 1din 37

CUPRINS

Scurt istoric al S.C. SIMA S.R.L.

pag.4

Contul profit si pierdere

pag.9

Bilantul la data de 30.06.2008

pag.10

Analiza echilibrului financiar pe baza de bilant

pag.11

Analiza performantelor economice pe baza contului 121

pag.16

Analiza performantelor financiare si evaluarea riscului pe baza 121

pag.21

Analiza evaluarii riscului

pag.23

Evaluarea intreprinderii

pag.25

Abordarea pe baza de active (metode patrimoniale)

pag.25

Metode de evaluare pe baza de venit

pag.29

Metoda actualizarii fluxurilor de lichiditati (DCF)

pag.30

Metode mixte de evaluare (pe baza de active si pe venituri)

pag.31

Metode de evaluare bazate pe comparatia de piata

pag.33

Performanta bursiera a intreprinderilor cotate

pag.34

Rate de actualizare prin coeficienti multiplicatori

pag.37

Bibliografie selectiva

pag.41

RAPORT DE EVALUARE
S.C. SIMA S.R.L.

1.Client (Beneficiar)

S.C. SIMA S.R.L.

2.Executant
3.Scopul evalurii

Evaluarea mijloacelor fixe ale entitii pentru uzul


beneficiarului

vederea

contractrii

unui

mprumut la BCR, n conformitate cu Legea nr.


571/2003 privind Codul Fiscal cu modificrile
ulterioare.
4.Considerente privind tipul de

Estimrile din prezentul raport de evaluare se refer

valoare estimat

la metode de evaluare patrimonial (valoarea


activului net corectat), metode de capitalizare a
venitului (cash flow), metode mixte (pe baz de
venit combinat cu o rat de rentabilitate), metode
bursiere

5.Perioada verificat

31.12.2008- 31.12.2008

6.Data raportului de evaluare

30.04.2009

7.Rezultatul evalurii

Opinia evaluatorului este exprimat n tabelele


anexe.

30.04.2008

PREZENTAREA S.C. SIMA S.R.L.


Scurt istoric
Societatea comerciala SIMA S.R.L. a fost infiintata prin Hotararea judecatoreasca nr.
197/1992 Iasi, iar la data de 23.01.1992 a fost inregistrata la Registrul Comertului cu numarul
J22/281/1992 in baza Legii nr. 31/1990 privind organizarea si functionarea societatilor
comerciale, constituita pentru o durata nelimitata, codul unic de inregistrare 1996570 ia fost
atribuit la data de 28.11.1992. Societatea are asociat unic, a carui cota de participare la beneficii
si pierderi este de 100%.
Principalul obiect de activitate conform codificarii din Ordinul 601/2002 il constituie
Consultanta in domeniul echipamentelor de calcul, domeniu in care nu exista o experienta prea
mare in perioada in care s-a infiintat firma in Romania. Nu existau foarte multe firme cu obiecte
de activitate asemanatoare deoarece pe piata romaneasca echipamentele noi din acest domeniu
erau foarte scumpe, utilizadu-se aparatura second hand adusa din alte tari. Astfel firma a
desfasurat la inceput o activitate de pionerat in domeniul tehnicii de calcul, scopul fiind acela de
a convinge utilizatorii de tehnica de calcul de utilitatea acestor echipamente si de performantele
care pot fi atinse odata cu utilizarea lor. Fondatorul firmei fiind economist a inteles repede
utilitatea crearii de programe utilizate in contabilitate, care puteau face trecerea de la etapa de
lucru clasic cu creionul si hirtia la lucrul cu programe informatice reducandu-se timpul de
lucru cu aproximativ 50%.

Sediul firmei este si in prezent intr-un spatiu comercial de la

parterul unui bloc, inchiriat la inceput, iar apoi achizitionat de firma.

Structura organizationala si functionala


La infiintare firma a avut 4 angajati: 1 economist si asociat unic, un contabil si 2 ingineri
electronisti cu specializare in tehnica de calcul. Cu aceasta echipa s-a pus bazele unei firme care
astazi are relatii de afaceri in toata tara.
In urmatorii ani s-a incheiat contract de parteneriat cu firma japoneza Sharp producatoare
de aparatura electronica in acea perioada fiind singurul distribuitor zonal pentru aceste produse.
Activitatea firmei incepand sa se dezvolte s-a axat pe doua directii principale: crearea si
lansarea pe piata de programe informatice in domeniul contabilitatii si acordarea de consultanta
pentru utilizatori, comercializarea produselor electronice si asigurarea de asistenta tehnica si
service. In toti acesti ani firma a fost o rampa de lansare pentru multi absolventi de facultate in

domeniul tehnicii de calcul, acestia obtinind o experienta necesara pentru a-si crea propriile
firme sau a pleca la firme mari din tara sau strainatate.
Incepand din anul 2003 firma este partener Flamingo una din cele mai mari firme din tara
care comercializeaza tehnica de calcul si aparatura de birou. Cu aceasta ocazie se achizitioneaza
un spatiu comercial de aproximativ 300 mp in care functioneaza magazinul pentru
comercializare tehnica de calcul, birourile unde isi desfasoara activitatea cei care se ocupa de
programele informatice si atelierele in care se asigura service-ul pentru tehnica de calcul si
aparatura de birou.
Anul 2005 a dus la incheierea unui contract cu firma RDS Iasi in domeniul distributiei
serviciilor de internet si telefonie, punandu-se bazele unui nou compartiment in firma acela de a
executa retele interne de calculatoare si telefonie, montarea de centrale telefonice.
In prezent firma are o cifra de afaceri de peste 1.700.000 lei realizata cu un numar de 24
angajati permanenti care activeaza in compartimentele firmei astfel:
-

3 angajati in compartimentul financiar contabil, 1 economist care indeplineste si functia de


contabil sef si 2 contabili;

4 angajati la magazinul deschis in parteneriat cu firma SHARP, 1 sef magazin care raspunde
de gestiunea magazinului, 1 operator xerox si 2 vinzatori

4 angajati la magazinul deschis in parteneriat cu firma FLAMINGO, 1 sef magazin care


raspunde de gestiunea magazinului si 3 vanzatori

2 programatori care se ocupa de crearea si modificarea programelor

2 ingineri care asigura service-ul pentru partea de hardware a calculatoarelor

3 ingineri care asigura service-ul pentru copiatoarele si casele de marcat fiscale


comercializate prin magazinele proprii

3 angajati pentru executarea retelelor interne de calculatoare si telefonie

2 angajati in compartimentul de aprovizionare

Pe grupe de vrst situaia se prezint astfel:


Intre 25 30 ani
11

Intre 30 40 ani
10

Intre 40 50 ani
1

Peste 50 ani
2

Toti angajatii firmei au obligatia de a aduce la cunostiinta administratorului sau chiar a


asociatului unic daca apar conflicte cu diferiti parteneri de afaceri pentru ca acestea sa poata fi
stinse pe cale amiabila si in interesul ambelor parti, aceasta fiind una din politicile principale ale
firmei. Datorita acestei politici firma nu a ajuns pentru rezolvarea nici unui litigiu in instanta fapt
pentru care si-a gasit in permanenta parteneri de afaceri seriosi si s-a putut prezenta la incheierea
multor afaceri fara nici o problema.

Date privind rezultatele i mijloacele de finanare


Situaia capitalurilor proprii se prezint astfel n ultimii 3 ani:
31.12.2006
206471

31.12.2007
209354

31.12.2008
203375

Autofinanarea fiind constituit din rezultatul net al exerciiului i amortizare, - rata


autonomiei financiare are valori semnificative pentru anii 2007 si 2008, ceea ce confera o pozitie
de independenta financiara confortabila; in situatia in care ar decide sa-si sporeasca gradul de
indatorare intreprinderea nu ar reprezenta un risc pentru banca;
Societatea are n derulare 2 contracte de imprumut cu BCR unul pe termen scurt cu
scadenta la 30.11.2009, iar celalalt pe termen lung cu scadenta la 20.05.2009.

Date referitoare la aspectul productiv


Autonomia in asigurarea service-ului in garantie a produselor vandute, acesta fiind un
punct tare n diagrama SWOT.
Puncte tari

Puncte slabe

- autonomie in asigurarea service-ului in

-obiect de activitate restrns;

garantie a produselor vandute;

-creterea concurenei;

-constituire stoc de siguran pentru livrare


prompt clienilor;
-mijloace de transport proprii pentru
distribuirea marfuri;
-clieni fideli
Oportuniti

Ameninri

-existenta unui personal de inalta calificare , cu

-scaderea rentabilitatii activitatii de comert


-restrngerea pieei de desfacere;

experienta in utilizarea si depanarea aparaturii

-criza financiar mondial;

electronice

-apariia unui numr mare de concureni (10)

-utilizarea aparaturii achiziionate pentru

pe acelai domeniu de activitate

prestri servicii

Date referitoare la mediul extern


Referitor la concureni, n anul 1992 la nfiinarea societii pe piaa cu acelai domeniu
de activitate nu exista nici un concurent, n prezent numrul acestora a crescut la 10, deci am
putea aprecia c la ora actual concurena este un factor decisiv n realizarea obiectivelor.
Furnizorii de input societatea lucreaz cu mai muli furnizori, dar cu civa dintre ei
relaia este continu, ca urmare a seriozitii i ncrederii reciproce.

BILANT
la data de 31.12.2008
lei
Denumirea indicatorului

Nr.
Rd.
B

A
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
II. IMOBILIZARI CORPORALE
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd. 01 la 03)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
II. CREANTE
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 05 la 08)
C. CHELTUIELI IN AVANS
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O
PERIOADA DE PANA LA UN AN
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE
(rd. 09+10-11-18)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 la 12)
G. DATORII : SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O
PERIOADA MAI MARE DE UN AN
H. PROVIZIOANE
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 la 18), din care:
- subventii pentru investitii
- venituri inregistrate in avans
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:
- capital subscris varsat
- capital subscris nevarsat
- patrimoniul regiei
II. PRIME DE CAPITAL
III. REZERVE DIN REEVALUARE
IV. REZERVE
Actiuni proprii
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) Sold C
Sold D
VI. PROFITUL SAU PERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR Sold C
Sold D
Repartizarea profitului
CAPITALURI PROPRII TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+2930+31-32-33 )
Patrimoniul public
CAPITALURI TOTAL (rd. 34+35 )

Sold la
01.01.2008 31.12.2008
1
2

01
02
03
04

0
212360
0
212360

0
230361
0
230361

05
06
07
08
09
10
11

282676
118984
0
39592
441252
2537
410436

117700
135424
0
46302
299426
1445
309822

12

29416

-24410

13
14

241776
32422

205951
2576

15
16
17
18

0
3937
0
3937

0
15459
0
15459

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

60000
60000
0
0
0
37476
20576
0
0
0
91302
0
94642
0
94642
209354

60000
60000
0
0
0
37476
20576
0
0
0
85323
0
85323
0
85323
203375

35
36

0
209354

0
203375

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE


la data de 31.12.2008
lei
Denumirea indicatorului

Nr.
Rd.

A
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)
Venituri din dobanzi inregistrate de entitati al caror obiect de activitate il
constituie leasingul (ct. 766)
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete(ct.7411)
2. Variatia stocurilor de produse finite (ct. 711)
Sold C
si a productiei in curs de executie
Sold D
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitaliz.
4. Alte venituri din exploatare
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)
5. a) Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile
Alte cheltuieli materiale
b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)
c) Cheltuieli privind marfurile
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17) din care:
a) Salarii si indemnizatii
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corp. si necorp. (rd.19-20)
a.1) Chletuieli
a.2) Venituri
b) Ajustari de valoare privind activele circulante(rd.22-23)
b.1) Cheltuieli
b.2) Venituri
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25-28)
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al
caror obiect de activitate il constituie leasingul
Ajustari privind provizioanele (rd.30-31)
- Cheltuieli
- Venituri
CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE -Profit (rd.10-32)
-Pierdere(rd.32-10)
9. Venituri din interese de participare
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele
imobilizate
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate
11. Venituri din dobanzi
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate
Alte venituri financiare
VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd.35+37+39+41)
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor
financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)
- cheltuieli
-venituri
13. Cheltuieli privind dobanzile
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate
Alte cheltuieli financiare

B
01
02
03
04

Realizari aferente perioadei de


raportare
31.12.2007
31.12.2008
1
2
1703825
1753546
334361
340595
1369464
1412951
0
0

05

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

0
0
4634
3391
1711850
79450
44959
13261
1058085
168516
125834
42682
27054
27054
0
0
0
0
179890
141799
21204
16887
0

0
0
0
385
1753931
87994
21437
12408
1131706
185975
142051
43924
37888
37888
0
0
0
0
154400
129851
7393
17156
0

29
30
31
32
33
34
35
36
37

1042
1042
0
1572257
139593
0
0
0
0

0
0
0
1631808
122123
0
0
0
0

38
39
40
41
42
43

0
76
0
16372
16494
0

0
24
0
726
3571
0

44
45
46
47
48

0
0
29354
0
16372

0
0
24112
0
726

CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd. 43+46+48)


PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)
- Profit (rd.42-49)
- Pierdere(rd.49-42)
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)
- Pierdere(rd.32+49-1042)
15. Venituri extraordinare
16. Cheltuieli extraordinare
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA
EXTRAORDINARA
- Profit (rd.54-55)
- Pierdere(rd.55-54)
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA
- Profit (rd.58-59)
- Pierdere (rd.59-58)
18. Impozitul pe profit
19. Alte impozite nerepartizate la elementele de mai sus
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI
FINANCIAR
- Profit (rd.60-61-62-63)
- Pierdere (rd.61+62+6360)

49
50
51
52
53

45726
0
29232
110361
0

24838
0
21267
100856
0

54
55
56

0
0
0

0
0
0

57
58
59
60
61
62
63
64

0
1728344
1617983
110361
0
15719
0
94642

0
1757502
1656646
100856
0
15533
0
85323

65

Tabloul fluxurilor de trezorerie


PROCESUL DE EXPLOATARE

PROCESUL DE INVESTIRE

CAPITALURI
IMPRUMUTATE
PROCESUL
DE
FINANTARE

CAPITALURI
PROPRII

Incasari din exploatare


Sume incasate de la clienti
- Plati pentru exploatare
Sume platite furnizorilor
Salarii si contributii aferente acestora
Alte plati privind exploatarea
= EXCEDENTUL TREZORERIEI DE EXPLOATARE
- Investitii
+ Cesiuni de active
= FLUXUL DE TREZORERIE DISPONIBIL
INAINTE DE IMPOZIT
+ Resurse imprumutate (noi imprumuturi)
- Cheltuieli financiare
- Rambursarile de imprumuturi
+ Cresterea capitalului propriu prin aport in numerar
- Impozit pe profit
- Dividende platite
= VARIATIA TREZORERIEI

I. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR PE BAZ DE BILAN


9

1816765
1816765
-1719782
1495541
185975
38266
=96983
-38862
0
58121
1000872
-24836
-1077771
68852
-15533
-91302
2.678

Analiza echilibrului economico-financiar

Utilizand datele din Bilantul contabil, evolutia indicatorilor de echilibru financiar se


prezinta astfel:
Tabelul nr. 1.1
Indicatori
Rata autonomiei financiare
Rata de finantare a stocurilor
Rata de autofinantare a activelor
Rata datoriilor

2006

2007
0,43
0,19
0,24
0,72

2008

0,86
-0,01
0,32
0,68

0,98
-0,23
0,38
0,59

Rezultatele analizei structurii bilantului, din tabelul anterior, conduc la urmatoarele


concluzii:
- rata autonomiei financiare are valori semnificative pentru anii 2007 si 2008, respectiv 86%
si 98% cu mult mai mare fata de anul 2006, ceea ce confera o pozitie de independenta financiara
confortabila; in situatia in care ar decide sa-si sporeasca gradul de indatorare intreprinderea nu ar
reprezenta un risc pentru banca;
- rata de finantare a stocurilor are valori negative datorita cresterii activelor imobilizate nete
ca urmare a investitiilor efectuate, dar pe termen lung se incearca obtinerea unui fond de rulment
pozitiv datorita cresterii rentabilitatii economice ca urmare a exploatarii investitiilor;
- rata de autofinantare a activelor s-a majorat in perioada analizata cu 25% respectiv 18.75%
ceea ce exprima cresterea autonomiei financiare a firmei; desi indicatorul prezinta valori destul
de reduse cresterea inregistrata este importanta in relatiile firmei cu creditorii;
- rata datoriilor s-a diminuat in perioada analizata cu 5,55% si 13,23%, iar valorile pe care le
inregistreaza arata ca intreprindera este departe de a atinge limita maxima de indatorare, egala cu
de doua ori capitalul propriu.

Analiza echilibrului economico-financiar prin indicatori in marime absoluta

Bilant financiar
Necesar permanent
Active imobilizate nete
mai mari de un an
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
Act.circ.mai mari de 1an
Creante comerciale
Ch.in av. mai mari de 1an

212360
212360

230361
230361

Resurse permanente
Capitaluri proprii total

241776
209354

205951
203375

0
212360
0
0
0
0

0
230361
0
0
0
0

Capitaluri proprii
Capital
Prime de capital
Rezerve din reev.
Rezerve total
Rezultatul reportat
Profit/pierdere exerc.
Repartizarea profitului
Patrimoniul public
Provizioane

209354
60000
0
37476
58052
91302
94642
94642
0
0

203375
60000
0
37476
58052
85323
85323
85323
0
0

10

Necesar temporar
Act.circ.mai mici de 1an
Stocuri
Creante comerciale

443789
441252
282676
118984

300871
299426
117700
135424

Active de trezorerie
Ch.in av. mai mici de 1an
Total activ

39592
2537
656149

46302
1445
531232

V.in av. mai mari de 1an


Datorii mai mari de 1an
Resurse temporare
Datorii pana la 1 an
Avansuri incasate
Datorii comerciale
Alte datorii
Pasive de trezorerie
V.in av. mai mici de 1an
Total pasiv

0
32422
414373
410436
0
293412
23532
93492
3937
241776

0
2576
325281
309822
0
226774
37209
45839
15459
531232

Tabelul nr. 1.2


Indicatori
Fond de rulment net
Fond de rulment propriu
Fond de rulment strain
Necesar de fond de rulment
Trezoreria neta

2006
30619
-2602
40000
-4325
34944

2007
29416
-3006
32422
-8776
38192

2008
-24410
-26986
2576
-56698
32288

Din analiza datelor calculate in tabelul anterior se poate observa ca FRn>0 in perioada
2006-2007, iar in 2008 FRn<0 ca urmare a cresterii activului imobilizat net in urma investitiilor
efectuate sperand ca in perioada urmatoare sa se ajunga la un fond de rulment pozitiv ca urmare
a rambursarii creditelor bancare. De asemanea in perioada analizata NFR <0 datorita accelerarii
vitezei de rotatie a activelor circulante, ca urmare a politicii de preturi scazute promovate de
firma. Trezoreria neta este pozitiva pe parcursul intregii perioade analizate si este generata de
urmatoarele situatii : (FRn>0 ; NFR<0) ; ( FRn<0 ; NFR<0) prin urmare se poate concluziona
ca firma detine o pozitie stategica buna in raport cu concurentii, dar poate fi si un semnal ca
firma nu utilizeaza suficient resursele de care dispune, prioritar pentru manager este gasirea celor
mai bune oportunitati de plasare a excedentului de trezorerie si mentinerea unui sold de
trezorerie apropiat de zero.

Analiza lichiditatii si solvabilitatii


Cele mai utilizate rate de lichiditate sunt:
1. Rata lichiditatii generale
Datoriile curente sunt formate din obligatiile fata de furnizori, cele fiscale si salariale,
creditele pe termen scurt precum si partea din imprumuturile pe termen mediu si lung a caror
scadenta este in cadrul exercitiului financiar curent.
Se apreciaza ca situatia lichiditatii generale este satisfacatoare, dupa unele surse, in
conditiile incadrarii acestei rate in intervalul 1,2 si 1,8, iar dupa altele, in intervalul 2 si 2,2.
2. Rata lichiditatii curente (intermediare)

11

Potrivit teoriei nord-americane, acesta rata este cunoscuta si sub denumirea de testul acid.
Aceasta rata este de obicei subunitara. Intervalul considerat ca satisfacator pentru aceasta rata
este de 0,65 1.
3. Rata lichiditatii imediate
In teoria economica, aceasta rata este cunoscuta si sub denumirea de rata solvabilitatii
imediate. Interpretarea acesteia trebuie facuta cu atentie, astfel un nivel ridicat al acesteia indica
o solvabilitate mare, dar poate fi consecinta unei utilizari mai putin performante a resurselor
disponibile. Valoarea

ridicata a acestei rate nu constituie in acelasi timp o garantie a

solvabilitatii, daca restul activelor circulante au un grad redus de lichiditate. Din contra, o
valoare redusa a lichiditatii imediate poate fi compatibila cu mentinerea echilibrului financiar,
daca intreprinderea minimizeaza valoarea disponibilitatilor sale, detinand in schimb, valori de
plasament, creante, stocuri cu un grad mare de lichiditate.
Solvabilitatea se poate exprima cu ajutorul mai multor indicatori, cei mai importanti sunt:
1. Rata solvabilitatii patrimoniale
Valoarea minima a ratei solvabilitatii patrimoniale se apreciaza ca trebuie sa se incadreze
in limitele 0,3 0,5, iar peste 0,5 situatia poate fi considerata normala.
2. Rata solvabilitatii generale
Aceasta rata indica in ce masura datoriile totale sunt acoperite de catre activele totale ale
intreprinderii (active imobilizate si active circulante). Cu cat valoarea ratei solvabilitatii generale
este mai mare dacat 1, cu atat situatia financiara de ansamblu a firmei este buna.
3. Rata indatorarii globale
Aceste rapoarte sunt denumite coeficienti ai indatorarii globale si exprima gradul de
independenta a intreprinderii fata de resursele financiare provenite de la terti. Primul raport nu
trebuie sa depaseasca valoarea de 0.66, iar al doilea valoarea 2.
4. Rata indatorarii la termen
Primul raport nu trebuie sa depaseasca valoarea de 0.50, iar al doilea valoarea 1.
Tabelul nr. 1.3
Indicatori
Rata lichiditatii generale
Rata lichiditatii curente (intermediare)
Rata lichiditatii imediate
Rata solvabilitatii patrimoniale
Rata solvabilitatii generale
Rata indatorarii globale
Rata indatorarii la termen

2006

2007
1,76
0,41
0,98
0,59
1,33
2,15
0,18

2008
1,08
0,38
1,59
0,62
1,47
2,11
0,15

0,96
0,58
1,71
0,81
1,69
1,53
0,01

In perioada analizata, nivelul acestor rate este sub limitele considerate normale, conform
standardelor internationale. Ca tendinta, se inregistreaza o diminuare a ratei lichiditatii generale
si a ratei lichiditatii curente, concomitent cu o crestere a ratei lichiditatii imediate care se
12

datoreaza disponibilitatilor existente in firma, acelasi trend ascendent inregistrind si rata


solvabilitatii patrimoniale si rata slovabilitatii generale. Desi situatia firmei nu este alarmanta
datorita ratelor de solvabilitate trebuie adoptate masuri pentru cresterea lichiditatii acesteia in
perioadele urmatoare.
Analiza corelatiei creante-datorii
1. Durata de imobilizare a creantelor (Di):
2. Durata de folosire a surselor atrase (Df):
In practica se utilizeaza, de regula, cifra de afaceri deoarece bilantul nu furnizeaza informatii
referitoare la rulajul conturilor respective.
Corelatia dintre suma creantelor si a obligatiilor pe termen scurt, precum si dintre Di si Df
genereaza fluxuri banesti care influenteaza pozitiv sau negativ disponibilitatile firmei. Astfel:
a) Daca Sd = Sc si Di = Df, atunci cel putin din punct de vedere teoretic, se produce o
compensare intre creante si obligatii;
b) Daca Sd > Sc si Di = Df, atunci fluxul de disponibilitati este influentat pozitiv deaorece
suma incasarilor este superioara sumei platilor pentru acelasi interval de timp;
Exista bineinteles si multe alte variante in functie de cei patru indicatori.
Tabelul nr. 1.4

zile

Indicatori
Durata de imobilizare a creantelor
Durata de folosire a surselor atrase

2006
22,31
95,47

2007
25,14
86,72

2008
27,80
63,60

Nivelul si evolutia celor doi indicatori arata ca durata de imobilizare a creantelor creste in
perioada analizata deoarece creste nivelul creantelor dar si al cifrei de afaceri, in timp ce nivelul
obligatiilor scade concomitent cu cresterea cifrei de afaceri.
Analiza gradului de indatorare al firmei
Pentru a putea analiza gradul de indatorare al firmei trebuie calculate principalele rate de
structura a pasivului bilantului:
a) Rata stabilitatii finantarii
Aceasta rata este un indicator global al stabilitatii finantarii si reflecta ponderea surselor pe
care le are intreprinderea pentru o perioada mai mare de un an, in totalul surselor de acoperire a
mijloacelor economice.
b) Rata datoriilor pe termen scurt
Rata seminifica ponderea datoriilor cu termen de exigibilitate mai mic de un an in totalul
surselor intreprinderii.
c) Rata datoriilor totale

13

Aceasta rata seminifica ponderea datoriilor pe termen lung, mediu si scurt in patrimoniul
intreprinderii.
Tabelul nr. 1.5
Indicatori
Rata stabilitatii financiare
Rata datoriilor pe termen scurt
Rata datoriilor totale

2006
35,14
65,31
69,02

2007
37,07
62,92
68,28

2008
39,93
60,06
60,84

Din analiza ratelor de structura a pasivului rezulta ca din punct de vedere al stabilitatii
financiare firma firma inregistreaza o crestere constanta in perioada analizata, iar gradul de
indatorare al firmei atat pe termen scurt cat si datoriile totale scade odata cu ajungerea la
scadenta a imprumuturilor contractate de firma.
II.ANALIZA PERFORMANTELOR ECONOMICE PE BAZA CONTULUI 121

Tabloul soldurilor intermediare de gestiune


Tabelul nr. 2.1
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Indicatori
Vanzari de marfuri (ct. 707)
Costul marfurilor vandute (ct. 607)
Marja comerciala (1-2)
Productia vanduta (ct. 701 la 708)
Variatia productiei stocate (ct. 711)
Venituri din productia de imobilizari (ct. 721, 722)
Productia exercitiului (4+5+6)
Consumurile exercitiului provenind de la terti (gr. 60,1,2)
Valoarea adaugata (3+7-8)
Subventii de exploatare
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte assimilate (gr. 63)
Cheltuieli cu personalul (gr. 64)
Excedentul (deficitul) brut al exploatarii (9+10-11-12)
Alte venituri din exploatare inclusiv cele din provizioane
Alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele
Rezultatul exploatarii (13+14-15-16)
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultatul curent al exercitiului (17+18-19)
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Rezultatul extraordinar al exercitiului (21-22)
Rezultatul brut al exercitiului (20+23)
Impozit pe profit
Rezultatul exercitiului (profit net sau pierdere) (24 -25)

Exercitiul financiar
Precedent
Curent
1369464
1412951
1058085
1131706
311379
281245
334361
340595
4634
338995
137670
512704

340595
121839
500001

21204
168516
322984

7393
185975
306633

155295
28096
139593
16494
45726
110361

146622
37888
122123
3571
24838
100856

110361
15719
94642

100856
15533
85323

Analiza soldurilor intermediare de gestiune, se poate realiza pe baza:


-

modificarilor absolute

indicilor cu baza fixa, in lant si medii

ritmurilor cu baza fixa, in lant si medii

14

metodei ratelor

metodei substitutiilor in lant etc.

Marja comerciala comerciala este un indicator de performanta care reflecta surplusul de


valoare derivat din comertul cu marfuri. Indicatorul are semnificatie deosebita pentru
intreprinderile cu profil comercial, pentru ca de valoarea sa depind puterea financiara si
perspectivele de crestere si dezvoltare ale intreprinderii. Marja comerciala poate fi exprimata in
marimi absolute si relative.
Dupa cum se poate observa din Tabloul soldurilor intermediare de gestiune, marja
comerciala in marime absoluta scade in anul curent fata de anul precedent, de asemenea si in
valori relative marja comerciala scade de la 22,33% in perioada precedenta la 19,90% in
perioada curenta, concomitent cu aceasta descrestere cresc veniturile din vanzarea marfurilor.
Acesti indicatori se realizeaza printr-o politica de preturi scazute, care poate conserva sau sa
sporeasca partea de piata a intreprinderii.
Analiza capacitatii de autofinantare
Conform procedeului deductiv, capacitatea de autofinantare se determina dupa modelul urmator:
Tabelul nr. 2.2
Precedent
322984
3391
179890
16494
45726
0
0
15719
101534

Excedentul brut de exploatare


+ Alte venituri din exploatare
- Alte cheltuieli din exploatare
+ Venituri financiare
- Cheltuieli financiare
+ Venituri extraordinare
- Cheltuieli extraordinare
- Impozitul pe profit
= Capacitatea de autofinantare

Curent
306633
385
154400
3571
24838
0
0
15533
115818

Capacitatea de autofinantare a firmei s-a majorat in perioada analizata cu 14,06% si


evidentiaza faptul ca intreprinderea dispune de potential financiar crescator pentru a remunera
capitalurile proprii si pentru a finanta investitiile. Chiar daca excedentul brut de exploatare a
scazut fata de perioada precedenta, in acelasi timp s-au redus si alte cheltuieli de exploatare si
cheltuielile financiare intr-o proportie mult mai mare influientind pozitiv capacitatea de
autofinantare.
Analiza ratelor de rentabilitate comerciala
Tabelul nr. 2.3
Indicatori

Exercitiul financiar
Precedent
Curent
311379
281245

Marja comerciala

15

Indici
(%)
90,32

Venituri din vanzarea de marfuri


Excedentul brut al exploatarii
Rezultatul net
Rezultatul brut
Rezultatul curent
Rezultatul din exploatare
Cifra de afaceri
Cheltuieli totale
Cheltuieli curente
Cheltuieli de exploatare
Rmc = Mc / Vmf (%)
Rmb = EBE / CA (%)
Rmnexp = Rexp / CA (%)
Rmn = Rnet / CA (%)
Rc1 = Rbrut / Cht (%)
Rc2 = Rcurent / Chcurente (%)
Rc3 = Rexp / Chexp (%)

1369464
322984
94642
110361
110361
139593
1703825
1617983
1617983
1572257
22,74
18,96
8,19
5,55
6,82
6,82
8,88

1412951
306633
85323
100856
100856
122123
1753546
1656646
1656646
1631808
19,9
17,49
6,96
4,87
6,09
6,09
7,48

103,18
94,94
90,15
91,39
91,39
87,49
102,92
102,39
102,39
103,79
87,51
92,25
84,98
87,75
89,30
89,30
84,23

Din analiza datelor din tabelul anterior conduce la urmatoarele constatari in legatura cu
rentabilitatea vinzarilor firmei:
- activitatea de comert cu marfuri s-a dovedit mai putin rentabila, fapt explicat prin reducerea cu
12,49% a ratei marjei comerciale, comparativ cu cresterea veniturilor din vanzarea de marfuri cu
3,18% ca urmare a politicii de preturi scazute adoptata de firma in ultima perioada pentru a-si
putea consolida pozitia pe piata.
- rata marjei brute s-a diminuat cu 7,75% ca urmare a diminuarii cu 5,06% a excedentului brut de
exploatare si a cresterii cu 2,92% a cifrei de afaceri
- rata marjei nete de exploatare a inregistrat o descrestere cu 15,02% adica, dupa deducerea din
cifra de afaceri a cheltuielilor variabile si a cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor, rezultatul
din exploatare ramas s-a diminuat cu 1,23 lei la 100 lei cifra de afaceri
- rata marjei nete evidentiaza diminuarea rezultatului net cu 0,68 lei la 100 lei cifra de afaceri
- rata rentabilitatii resurselor consumate (Rc1 si Rc2) pune in evidenta ca la 100 lei resurse
consumate in activitatea de exploatare si financiara s-a obtinut in exercitiul curent un rezultat
brut (rezultat curent) mai mic cu 10,7 lei fata de exercitiul precedent; acesta este efectul reducerii
(Irbrut, Ircurent = 91,39%) a rezultatului brut (curent) si cresterii (Icht, Ichcurente = 102,39%) a
cheltuielilor totale (curente)
- rata rentabilitatii resurselor consumate in activitatea de exploatare s-a diminuat cu 15,77% ca
urmare a reducerii rezultatului din exploatare cu 12,51% si a majorarii cheltuielilor de exploatare
cu 3,79% in perioada analizata.

Analiza ratelor rentabilitatii financiare


Tabelul nr. 2.4
Indicatori

Exercitiul financiar

16

Indici

Precedent
94642
110361
101534
10232
91302
209354
45,21
52,72
48,5
4,89
43,61

Rezultatul net
Rezultatul brut
Capacitatea de autofinantare
Autofinantarea
Dividendele
Capitaluri proprii
Rf1 = Rnet / Cpr (%)
Rft = Rbrut/ Cpr (%)
Rf2 = CAF / Cpr (%)
Rf23 = Af / Cpr (%)
Rf22 = Div / Cpr (%)

Curent
85323
100856
115818
20495
85323
203375
41,95
49,59
56,95
10,08
41,95

(%)
90,15
91,39
114,07
200,3
93,45
97,14
92,79
94,06
117,42
206,13
96,19

Ratele rentabilitatii financiare, in toate variantele analizate, au evoluat astfel:


- rata de remunerare a capitalurilor proprii prin efectul gestiunii globale a intreprinderii s-a redus
cu 7,21% in cazul in care utilizeaza la numarator rezultatul net si cu 5,94% in varianta cu
rezultatul brut la numarator, capitalurile proprii s-au diminuat cu 2,86% concomitent rezultatul
net a scazut cu 9,85% si rezultatul brut cu 8,61%;
- rata care exprima capacitatea de autofinantare a firmei in raport cu capitalurile proprii s-a
majorat cu 17,43% ; in consecinta, creste posibilitatea de majorare a capitalului propriu al firmei
prin sporirea partii din profitul net aflat in rezerva;
- cresterea ratei anterioare a avut consecinte favorabile asupra indicelui autofinantarii; la 100 lei
capitaluri proprii partea din profitul net destinata autofinantarii a crescut in perioada analizata cu
106,13%, iar partea destinata remunerarii actionarilor prin dividende a scazut cu 3.81%;

III.ANALIZA PERFORMANTEI FINANCIARE SI EVALUAREA RISCULUI


DIN 121 + INDICATORII DIN NOTA 4
Nr.
Indicatori
crt.
1. Rata marjei brute
Rmb=EBE/CA
2. Rentabilitatea comercial
Rc = Rexpl/CA
3. Rata rentabilit.resurselor
consumate
Rc1=Rbrut/chT*100
Rc2=Rexpl/chexpl*100
4. Rata marjei comerciale
Rmc=Mc/Vmf*100
-CA
-cost bun.vndut+serv.
-Rbrut

Exerciiul financiar
2007
2008

Abateri
+

%
-

18.95

17.48

1.47

92.24

8.19

6.96

1.23

84.98

6.38
8.88

5.74
7.48

0.64
1.40

89.97
84.23

22.73
1703825
514172
110361

19.90
1753546
500102
100856

92514
-

2.83
14070
9505

87.55
116.30
97.26
91.39

17

-alte venit.din expl.


-Rexpl.
EBE
5. Rata profitabilit.
Rbrut/cost prod.vndute
-

3391
139593
322984

385
122123
306633

3006
17470
16351

11.35
87.48
94.94

21.46

20.17

1.29

93.99

rata marjei brute de exploatare s-a diminuat cu 7.76 % datorit diminurii excedentului brut
din exploatare pe seama creterii cheltuielilor cu impozitele i a cheltuielilor salariale. Dei
mai mare n exerciiul curent CA a trebuit s asigure acoperirea unor cheltuieli variabile
superioare celor din exerciiul precedent, ceea ce a determinat diminuarea EBE destinat
acoperirii costului capitalului, asigurrii creterii ntreprinderii;

rata marjei nete de exploatare a nregistrat o descretere cu 15.02 % adic, dup deducerea
din CA a cheltuielilor variabile i cheltuielilor cu amortizarea imobilizrilor, rezultatul din
exploatare s-a diminuat cu 1.23 lei (8.19-6.96) la 100 lei CA;

rata marjei nete evideniaz diminuarea n perioada analizat, a rezultatului net cu 6.26 lei la
100 lei CA;

rata rentabilitii resurselor consumate Rc1 pune n eviden faptul c la 100 lei resurse
consumate n activitatea de exploatare i financiar a ntreprinderii s-a obinut n exerciiul
curent un rezultat brut mai mic dect n exerciiul precedent, datorit creterii ntr-un ritm
superior a cheltuielilor totala de la un exerciiu la altul (Icht = 102.39 %);

rata rentabilitii resurselor consumate Rc3 n activitatea de exploatare s-a diminuat cu

1.40 % ca urmare a reducerii rezultatului din exploatare cu 12.52 %i a majorrii cheltuielilor de


exploatare cu 3.78.
-

activitatea de comer cu mrfuri s-a dovedit nerentabil prin faptul c marja comercial a
scazut cu 12.45 % (IMc = 87.55 %) concomitent cu majorarea cu 3.18 % (Ivmf = 103.18 %)
a veniturilor din vnzarea mrfurilor, ceea ce arat c unitatea a adoptat o politica de preturi
scazute pentru a-si consolida pozitia pe pia.

IV.ANALIZA EVALUARII RISCULUI


Nr.
crt.

Indicatori

Riscul economic
1. CLE = Rexpl/CA
=Irexpl-100/ICA-100><1
-factorial

Exerciiul financiar
2007
2008
0.76

18

Abateri
+

%
-

2.
3.
4.
5.

6.

CLE = MCv/Rexpl =
CA-CV/Rexpl
CA critica
=CF/1-chv/CA
Marja de siguran
Ms=CA CA critica
Intervalul de siguran
Is=CA-Cacrit/Cacrit*100
Riscul financiar
CLF=
IRnet-100/IRexpl-100
-factorial
CLF = Rexpl/Rexpl-chf
Risc global
LT= CLE * CLF
Levierul din exploatare

2.39

2.78

1539280

1554199

44919

102.92

164545

199347

34802

121.15

100

100

1.25

0.78
1.48
0.59

Pragul de rentabilitate reprezint punctul de plecare n analiza sensibilitii rezultatului


activitii de exploatare a ntreprinderii la variaia nivelului de activitate (volumul produciei,
CA).
Le = Rexpl/CA = Rex1-Rex0/Rex0*100 100 = -12.52/-16.30 = 0.76 < 1
CA1-CA0/CA0*100 100
La o reducere cu 1 % a CA, Rexploatare se reduce cu 0.76
Levierul financiar
Apariia riscului financiar este legat de imposibilitatea stabilirii unei structuri optime a
capitalurilor ntreprinderii, astfel nct capitalul mprumutat, prin mrimea sa i prin cheltuielile
financiare determinate de procurarea lui, s nu contribuie la diminuarea ratei rentabilitii
financiare.
Astfel cheltuielile financiare de 45.726 lei n anul 2007 i de 24.838 lei n anul 2008 au
absorbit o parte din rezultatul exploatrii i au contribuit la diminuarea rezultatului net de la
94642 lei n anul 2007 la 85323 lei n anul 2008, sporind riscul financiar.
Rf=Rnet/Cpr

45.21

12.21

Re=Rexpl/TotalA
Efect Lf=Rf-Re

21.35
23.86

23.05
-10.84

Rd

12.98

12.52

Anul 2007: rd< Re (12.98 < 21.35) a rezultat un efect de levier fianciar Lf = 45.21
21.35 = 23.86 pozitiv; Rf > Re s-a remunerat superior capitalul propriu, iar riscul financiar a fost
absent.

19

Anul 2008: rd < Re (12.52 <23.05) a rezultat un efect de levier fianciar Lf = 12.21
23.05 = -10.84 negativ; Rf < Re nu s-a remunerat capitalul propriu.
Lf = Rnet/Rexpl = 100856-110361/110361*100 100 = -108.61/-112.51 = 0.96
122123-139593/139593*100 100
La o reducere cu 1 % a Rexpl., Rnet se reduce cu 0.96.
Modelul Conan & Holder
Z = 0.24*R1 + 0.22*R2 + 0.16*R3 - 0.87*R4 0.10*R5
Specificaie
2007
2008
R1 = EBE/Dt
322984/442858 = 0.72
306633/312398 = 0.98
R2 = Cpr+D>1an/At
209354+32422/653612=0.37
203375+2576/529787=0.39
R3 = Ac-Stoc/At
441252-282676/653612=0.24 299426-117700/529787=0.34
R4 = Ch.fin/CA
45726/1703825=0.02
24838/1753546=0.01
R5 = Ch.pers./Vad
168516/512704=0.32
185975/500001=0.37
Z2007 = 0.24*0.72+0.22*0.37+0.16*0.24-0.87*0.02-0.10*0.32 = 0.24
Z2008 = 0.24*0.98+0.22*0.39+0.16*0.34-0.87*0.01-0.10*0.37= 0.33
In ambele perioade analizate, funcia scorurilor Z > 0.16 (Z 2007 = 0.24, Z2008 = 0.33) de
unde rezult c situaia ntreprinderii este bun, riscul de faliment situndu-se sub 10 %.

EVALUAREA INTREPRINDERII

20

Fundamentale n contextul evalurii ntreprinderii sunt trei principii de baz:


1. Valoarea este dependent de ateptri;
2. Valoarea este dependent de fluxurile viitoare de lichiditi;
3. Valoarea este dependent n primul rnd de activele corporale.
Din aceste principii se desprind elementele de baz ale evalurii ntreprinderii, care se
regsesc n toate metodele utilizate n acest scop, respectiv:
Patrimoniul ntreprinderii trebuie evaluat prin:
-

corectarea elementelor de activ i pasiv din bilan;

tratarea diferit i diferenial a elementelor de exploatare i a celor din afara


exploatrii, funcie de aportul acestora la valoarea unitii (n scopul obinerii unui
credit/vnzarea unitii).
Profitul/orice rezultat (cash-flowurile, CAF, ncasrile totale, dividendele)
constituie mrimi previzionate care impun o rat de actualizare corelat cu rata
dobnzii i cu riscul general al ntreprinderii.
Cursul aciunilor poate constitui o estimare de pia a valorii unitii prin
intermediul preului la care acestea sunt tranzacionate pe pia.

Aceste principii menionate au consecine care impun corecii ale documentelor de


sintez i de raportare contabil, corespunztor opticii de evaluare care vizeaz continuarea sau
lichidarea activitii ntreprinderii.
Astfel, evaluarea ntreprinderii n Romania are la baz Standardul de Evaluare nr. 5
(SEV 5) care trebuie realizat prin intermediul urmtoarelor 3 abordri:
-

abordarea pe baz de active (metode patrimoniale de evaluare);

abordarea pe baz de venit ( metode de evaluare bazate pe actualizarea veniturilor


cash flow, beneficii);

abordarea pe baz de comparaie (evalurile bursiere).


ABORDAREA PE BAZA DE ACTIVE (metode patrimoniale)

Abordarea presupune c valoarea unei afaceri este egal cu suma prilor sale care
decurge din principiul substituiei conform cruia nici-un investitor raional nu va plti mai
mult pentru activele ntreprinderii dect costul procurrii altor active cu utilitate economic
similar. Aceast metod bazat pe valoarea contabil ajustat este o metod relativ obiectiv.
Elementele de baz ale evalurii patrimoniale prezint un caracter istoric (static) i nu
unul previzional. Ele vizeaz patrimoniul ntreprinderii reflectat n bilan la cost istoric.
O prim modalitate de evaluare general a patrimoniului unitii o constituie
activul net contabil (ANC), care se calculeaz cu relaia:
(1) ANC = Active totale (At) Datorii totale (Dt)
21

Acest indicator reflect valoarea matematic a ntreprinderii la data ncheierii bilanului.


Pentru a obine patrimoniul net n termeni reali respectiv situaia net se impune ca din
ANC s se deduc provizioanele i veniturile n avans:
(2) SN = ANC proviz venit n avans = Cpr din bilan
Urmeaz corectarea valorii contabile la inflaie:
(3) Val.real = Val.contabil/1-ri
unde ri = rata inflaiei
Activul net contabil corectat (ANCc) este o metod care decurge din aplicarea
principiului prudenei conform cruia nu se nregistreaz diferenele n plus ntre valoarea
inventarului intermitent i valoarea de intrare a elementelor de active i diferenele n minus
pentru elementele de pasiv.Astfel i se aduc corecii ANC.
Determinarea ANCC se poate face prin dou metode (bilanul la cost istoric este nlocuit
cu bilanul economic/funcional):
a)Metoda substractiv = toate datoriile exigibile se scad din valoarea activelor
reevaluate corectate: ANCC = (At+A) (Dt + D)
b)Metoda aditiv = la Cpr se adaug toate influenele rezultate din nlocuirea valorii
contabile a elementelor din bilan cu valorile corectate.
Pentru determinarea ANCC se aduc urmtoarele corecii: excluderea nonvalorilor
(chelt.de constituire, chelt.nregistrate n avans, diferene de conversie) din bilanul contabil i
ANC pt.a nu fi valorificate independent pe pia; includerea provizioanelor la datorii n
cazul n care exist probabilitatea de a se produce i a cheltuielilor pt.care au fost
constituite.
Coreciile trebuie s aduc la preul zilei i s in cont de principiile de baz: principiul
prudenei; continuitii; coerenei.
Nr.
Indicatori
crt.
1. Activul net contabil
ANC = At-Dt
2. SN = ANC-proviz.venit in avans
3. ANCc=ANC+/-corectii
de activ(ch.in avans)+/corectii de pasiv (venit
in avans)
4. Val.reala=Val.contab/
1+ri
Rata inflatiei (ri)

Exerciiul financiar
2007
2008
653612529787442858=
312398=
210754
217389
2107542173893937=
15459=
206817
201930
210754217389253714453937=
15459=
204280
200485
6%
7%
204280/1+0.06 200485/1+0.07
192717
187369
22

Abateri
+

%
-

6635

103.15

4887

97.64

3759

98.14

5348

97.22

Bilan funcional
Necesar
permanent
Aimob.nete>1an
Imob.necorp.
Imob.corpor
Imob.financ
Acirc.>1 an
Creante comerc
Ch.avans>1an
Necesar
temporar
Acirc< 1 an
Stocuri
Cr.comerc
Active trezor
Ch.av <1 an
TOTAL ACTIV

212360

230361

212360
0
212360
0
0
0
443789

230361
0
230361
0
0
0
300871

443789
282676
118984
39592
2537
656149

300871
117700
135424
46302
1445
531232

Resurse
permanente
Cpr total
Cpr
Capital
Prime
Rez.reev.(sc)
Rez.totala
Rez.report
Prof/pierd

241776

205951

209354
209354
60000
37476
20576
91302
94642

203375
203375
60000
37476
20576
85323
85323

Repartiz.profit
94642
Patrim.public
Proviz.
Ven.>1 an
Dat.>1an
32422
Resurse
414373
temporare
Dat.<1 an
410436
Avans incas
Dat.comerc
Alte datorii
Pasive trezor
Venit < 1an
3937
TOTAL
656149
PASIV
Pe baza bilanului funcional al crui total este mai mare ca bilanul contabil

85323
2576
325281
309822
15459
531232
exist 2

modaliti de evaluare a unitii n perspectiv dinamic:


Valoarea substanial brut (VSB) nu este corelat cu elementele de datorii n pasiv i
nu este utilizat ca valoare a ntreprinderii. Ea folosete la calculul goodwill-ului (GW) i
reprezint totalitatea imobilizrilor corporale angajate n unitate i utilizate pentru realizarea
obiectivului de activitate, dar nu ine cont de modul lor de finanare.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Explicaii

2007

2008

Abateri

204280

200485

3759

Indici
(%)
98.14

442858
-

312398
-

130460
-

70.54
-

1560

2135

645578

510748

134219

79.11

+
ANCC +
Dat.pe t. scurt
mediu si lung +
Val.bun luat in
leasing +
Chelt.de
constituire Chelt.de reparaie
nec.men.bunurilor
pt.producie n
stare de func.
VSB

23

Valoarea substanial net (VSN) sau redus (VSR) se calculeaz prin deducerea din
VSB a datoriilor totale i vizeaz numai activitatea de baz, indiferent de modul de finanare al
activelor corporale folosite:
VSN 2007 = 645578 442858 = 202720 lei
VSN 2008 = 510748 312398 = 198350 lei
A doua metod de evaluare dup VSB este metoda capitalurilor permanente necesare
exploatrii (CPNE).
CPNE = VSB Dat.termen scurt efecte scontate neajunse la scaden
CPNE 2007 = 645578 410436 = 235142 lei
CPNE 2008 = 510748 309822 = 200926 lei
Msurile patrimoniale ale valorii ntreprinderii ANCC; VSB; CPNE au drept
corespondent noiunile de beneficiu net corectat (BNC), capacitatea beneficiar (CB) i
randament financiar (RF).
BNC (ajustat cu cheltuielile extraordinare i impozitul pe profit)= Rezultatul net al
exerciiului
CB = BNC ajustat cu cheltuielile financiare i cu cheltuielile privind locaiile, adic
reprezint capacitatea unitii de a degaja un beneficiu n viitorul apropiat n condiii normale de
funcionare i asemntoare cu cele din perioada anterioar, n ipoteza c nu se vor produce
modificri neprevzute.
CB = BNC + dob.afer.datoriilor i leasingului
CB 2007 = 94642 + 29354 = 153350 lei
CB 2008 = 85323 + 24112 = 109435 lei
Randamentul financiar exprim rentabilitatea global ca capitalurilor investite n
exploatare:
RF = BNC + dob.dator.>1an(1-0.16)
RF 2007 = 94642 + 5870(0.84) = 99573 lei ; RF2007 = 153350 + 4211(0.84) = 156887 lei
RF 2008 = 85323 + 599(0.84) = 85826 lei ; RF2008 = 109435 + 323(0.84) = 109706 lei
METODE DE EVALUARE PE BAZA DE VENIT
Aceste metode au la baz principiul anticiprii care consider c valoarea unitii este
consecina unor beneficii viitoare estimate care vor fi generate de proprietatea deinut prin
capacitatea capitalului investit de a genera venituri, de a produce profit i de a distribui
dividende.

24

Aceste metode estimeaz c valoarea entitii pp.calcularea valorii prezente a veniturilor


anticipate.
Sunt utilizate metode specifice de evaluare:
analiza bursier fundamental (impune estimarea fluxurilor viitoare de
beneficii, de dividende i a ratei lor de cretere, ritmul de cretere a PER);
metoda cash- flow actualizat (implic estimarea fluxurilor de ncasri i pli)
Metoda valorii de rentabilitate (capitalizrii profitului)
Valoarea de rentabilitate se determin prin aplicarea unui multiplicator k asupra unui
flux de venit (capacitatea beneficiar a unei singure perioade de previziune anul 2008).
Vr = CB * k

sau

Vr = CB/c

unde c = 1/k

Modaliti de determinare a ratei de capitalizare


1.Rata neutr de plasament a disponibilitilor pe piaa financiar
Profitul net estimat al ntreprinderii = CB = 109435 lei
Dobnda la obligaiunile de stat = 15 % (fr risc) c = 0.15
Vr = 109435/0.15 = 729567 lei
Coeficientul multiplicator k = 1/0.15 = 6.66 = 7 ani, multiplic profitul estimat i l
transform n valoare de rentabilitate a unitii, avnd i semnificaie de termen de recuperare a
investiiei: Vr = 109435*6.66 = 728837 lei.
2.Rata de capitalizare considerat ca anuitate anual
an= 1-1/(1+Ra)n

unde: Ra = rata de actualizare

Ra

n = nr.de ani

Vr = CB*an
an = 1-1/(1+0.15)10 = 5.018
0.15
Vr = 109435*5.018 = 549145 lei
Calculul valorii contabile continue:
Vr = CB + CB/Ra = CB ( 1+1/Ra)

unde 1/Ra = rata de capitalizare

Vr = 109435( 1+1/0.15) = 109435*7.66 = 838272 lei


In ipoteza continuitii durata de previziune fiind nedeterminat, n care se previzioneaz
o cretere constant notat cu g ( pp. 10 %) a profitului net, perioad n care actualizarea se face
la o rat de rentabilitate (cost de oportunitate) notat cu c se folosete modelul de cretere
Gordon Shapiro:
Vr = CB (c-g)
25

Atunci cnd CB se bazeaz pe profitul net al ultimului an ncheiat nintea datei evalurii
Pn0 rezult c Vr = Pn0(1+g)/c-g
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elemente

An 2007/evaluat

Profitul brut
Impozitul pe profit
Cota de impozit
Profit net (1-2)
Total capital investit ci=Cpr+D>an
a)Cpr
b)D>1an
Cheltuieli financiare privind dobnzile
Rata dobnzii
Rata rentabilitii capitalurilor proprii (4/5a)

110361
15719
0.16
94642
241776
209354
32422
45726
2.72 %
39 %

Pentru determinarea ratei de actualizare c


CMPC =Cpr*Rf + D>1an*rd(1-0.16)/ci = 209354*39% + 32422*2.72%(0.84)/241776= 10,07%
Valoarea de rentabilitate n anul urmtor va fi:
Vr = Pno(1+g)/c-g = 94642*1.1/0.1007 0.1 = 112727 lei
METODA ACTUALIZARII FLUXURILOR DE LICHIDITATI
(Discounted Cash Flow DCF)
Metoda fluxului de lichiditi
Pentru ntreprinderile ndatorate calculul CFNA:
Explicaii
Profit brut nainte de impozit (EBI) +
+ venituri financiare - cheltuieli financiare
Profit brut nainte de impozit - impozit pltit
Profit net curent (NOPAT) - variaie NFR
CF brut de exploatare (I)
Amortizri i provizioane de depreciere - investiii de imobilizri
CF din investiii (II)
Condiii bancare i datorii asimilate - rate achitate - dif.nefav.de curs
CF din activitatea financiar (III)
CFNA = I + II + III

Anul 2007
110361
16494
45726
81129
15719
65410
47922
17488
28096
28096
31734
29247
64
2423
48007

VDCF = 48007(1+0.1)/1+1.007 = 52808/2.007 = 26311 lei


26

Dup 5 ani de cretere i g = 10 % rezult


Vdcf = 48007*1.1/2.007 +48007*1.12/2.0072 +48007*1.13/2.0073 +48007*1.14/2.0074
+48007*1.15/2.0075=26311+14421+7903+4331+2374 = 55340 lei
In anul 5 se calculeaz valoarea rezidual prin capitalizarea CF din anul 5 egal cu
CMPC n ondiiile unei rate de cretere g = 10 %
Vrez = 48007*1.15/0.0431 = 128093 lei
Vdcftotal = 55340 + 128093 = 183433 lei
METODE MIXTE DE EVALUARE ( bazate pe active i pe venituri)
Evaluare bazata pe combinarea valorii patrimoniale cu valoarea de rentabilitate
Este o metoda indirecta care consta in determinarea unei valori globale medii a
intreprinderii functie de valoarea patrimoniala (ANCC) si valoarea de rentabilitate ca
parte dinamica.
Valoarea de rentabilitate este egala cu ultimul beneficiu (CB) net cunoscut divizat prin
rata dobinzii fara risc (i), care constituie o rata neutra de plasament pe piata financiara.
Vg = (k1*ANCC)+(k2*CB/i)

unde k1, k2 = (1-5)

K1 + k2
Exemplu
ANCC 2008

= 200485

Benef.net 2008

= 85323

Dob.afer.2008

= 24112

CB (Benef.net+dob)

= 109435

I = 12 %
Vg = 200485 +109435/0.12 = 206809 lei
2
pp. k1 = 4 si k2 = 3 diferentiem cele doua componente, respectiv ANCC si CB/isi rezulta
Vg = (4*200485)+3*109435/0.12) = 801940+273587 = 213647 lei
4+3

GW = Vg ANCC (Vp = valoarea patrimoniala) = 206809 200485 = 6324 lei


Sau

= 213647 200485 =13162 lei

(superprofit care necesita capitalizare).


Apare utilizat n acest scop metoda capitalizrii veniturilor ce pot fi atribuite activelor
necorporale i care poart numele de good-will (GW).

27

GW =

Sp

(1 K )

unde Sp = Rexpl Ip

Calcul renta supraprofitului (GW) pentru anul curent (2008):


Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Explicaii

Sume
(lei)

CA
EBE
Procent EBE din CA (2/1)%
Amortismente i provizioane de depreciere
Rezultatul brut din exploatare (2-4)
Rezultatul net (5-Ip)
Imobilizri nete
NFRE
Procent NFRE din CA (8/1) %
CPNE (7+8)
Rata marjei nete a exploatrii (6/1)%
Rentabilitatea CPNE (10*11)
Renta GW ( 6 12 )
Vg = ANCC + GW =200485 + 22803
Previziuni GW pentru 5 ani:

1753546
306633
17 %
37888
268745
267845
230361
35071
2%
265432
15 %
39815
22803
223288

Consider c CA crete cu 10 % n urmtorii 5 ani, iar amortismentele vor crete cu 5


%/an.
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Explicaii
CA(1753546*10%)
EBE(306633*10%)
Amortism.+proviz.
(37888 * 5 %)
Rbrut (2-3)
Rnet
Imobilizri nete
NFRE
(1928900*2%)
CPNE (6+7)
Rentab.(15%*8)
Renta GW (5-9)

An 1

An 2

1928900
337296

An 3

An 4

An 5

2454964
429286

39782
297514
249912
230361
38578

45465
383821
322409
230361
49099

268939
40340
209572

239404

253344

269144

279460
41919
280490

ANCC5 = ANCC * 1.15 = 200485*1.61 = 322781 lei


GW = 209572/1.15 + 239404/(1.15)2 + 253344/(1.15)3 + 269144/(1.15)4 + 280480/
(1.15)5 = 18223 + 18102 + 17315 + 15388+ 13945 = 82973 lei
Vg5 = 322781 + 82973 = 405754 lei.
Valoarea GW-ului care mareste valoarea unitatii depinde de rata de crestere a CA, rata
de actualizare (k) si de durata previziunii.
METODE DE EVALUARE BAZATE PE COMPARATIA DE PIATA
28

Abordarea valorii ntreprinderii pe baz de pia se bazeaz pe principiul economic al


competiiei, conform cruia, pe piaa liber, fora cererii i ofertei va dirija preul activelor
unitii ctre un anumit echilibru, n sensul c un cumprtor nu va plti mai mult pentru
ntreprindere, iar vnztorul nu va accepta un pre mai mic fa de preul unei

ntreprinderi

comparabile.
Metoda comparaiei pe baz de pia impune compararea ntreprinderii de evaluat cu
entiti comparabile negociate public. Evaluarea ntreprinderii pe baz de comparaie vizeaz i
entitile cotate i pe cele necotate. Se are n vedere rata de capitalizare (discountul) format din:
rata fr risc (rentabilitatea ateptat de investitori de la o investiie sigur) i prima de risc
(compenseaz investitorul pentru un nivel ridicat al riscului asociat unei investiii speciale, care
majoreaz rata de capitalizare).
Metode de determinare a ratei de actualizare
1.Costul mediu ponderat al capitalului (CMPC) - determin costul real al firmei i se
determin ca medie ponderat a costului datoriei i a costului capitalului propriu. Se aplic
la CF care rezult din totalul capitalului investit. Mrimea CMPC depinde de: structura
capitalului unitii, ponderea datoriilor pe termen lung i mediu i ponderea capitalului propriu
n structura de finanare.
2.Modelul CAPM ia n calcul sensibilitatea unui activ/a unei aciuni la riscul cunoscut
ca fiind un risc sistematic (risc de pia) i care este reprezentat de valoarea coeficientului , la
care se adaug i o rentabilitate ateptat n condiiile unui activ teoretic considerat fr risc.
3.Metoda Build-Up sau prima de risc n trepte care implic o nsumare a unor riscuri
asocitate unor clase variate de active.
PERFORMANTA BURSIERA A INTREPRINDERILOR COTATE
In funcie de natura aciunilor, evaluarea performanei bursiere se realizeaz prin dou
feluri de analize: o analiz fundamental (confirm dac pieele pot afecta garania ctigului pe
termen scurt prin subevaluarea preului aciunilor) i o analiz tehnic (vizeaz nu att valoarea
aciunilor ct mai ales previziunile privind tendina preului aciunii).
Analiza tehnic are 3 obiective;
a).proiecia n viitor a comportamentului din perioada precedent a pieei aciunilor;
b).tendina pieei privind evoluiile estimate comparativ cu cotaiile normale;
c).situaia micrii ciclice a pieei privind evoluia cursului aciunilor.

29

Analiza fundamental implic studiul situaiilor financiare pe baza datelor prezente i


istorice i vizeaz sntatea financiar economic, iar analiza tehnic vizeaz previziuni privind
valoarea aciunilor i viitorul acestora.
Rate bursiere de performan
Pentru studiu de caz, SC SIMA SRL nu este cotat la burs, am presupus c deine un
portofoliu de 2.093.540 aciuni n anul 2007 ( Cpr/0.1 = 209354/0.1), iar n anul 2008 un
numr de 2.033.750 aciuni (Cpr/0.1 = 203375/0.1).
1.Cifra de afaceri pe aciune (CAa)
CAa2007 = CA/Nac. = 1703825/2093540 = 0.81 lei/ac
CAa2008 = CA/Nac. = 1753546/2033750 = 0.86 lei/ac
Din calculele efectuate rezult c cifra de afaceri pe o aciune a crescut de la o perioad
la alta, n mrime relativ fiind de 0.86/0.81*100 = 106.17 % .
2.Beneficiu pe aciune (Bpa)
Este indicatorul de baz al pieei bursiere i arat partea de beneficiu adus de o aciune.
Evalueaz rentabilitatea aciunilor i st la baza calculului multiplului de capitalizare bursier
PER.
Bpa2007 = Beneficiu net/Nac. = 94642/2093540 = 0.045 lei/ac.
Bpa2008 = Beneficiu net/Nac. = 85323/2033750 = 0.042 lei/ac.
Beneficiul net pe aciune a sczut de la un exerciiu la altul, cauzele principale fiind
creterea cheltuielilor de exploatare ntr-un ritm superior creterii veniturilor din exploatare. Desi
a scazut pierderea financiar de la 29232 lei n anul 2007 la 21267 lei n anul 2008, acest fapt nu
a reusit sa duca la cresterea rezultatului net.
3.Capacitatea de autofinanare pe aciune
CAFa2007 = CAF/Nac = 101534/2093540 = 0.048 lei/ac
CAFa2008 = CAF/Nac = 115818/2033750 = 0.057 lei/ac
4.Capitalizarea bursier (Cb) exprim valoarea pe care bursa o acord ntreprinderii
(valoarea de pia a ntreprinderii).
Cb = Nac*Ca

unde

Ca ultimul curs al aciunii (variabil)

pp. n 2007 Ca = 0.1 lei/ac. De unde rezult Cb = 2093540*0.1 = 209354 lei


pp. n 2008 Ca = 0.1 lei/ac. De unde rezult Cb = 2033750*0.1 = 203375 lei
5.Coeficientul de capitalizare bursier (PER) este multiplul de capitalizare (multiplu
bursier) i se calculeaz n dou moduri:
PER = Cb/Pnet = Na*Ca/Bpa*Na = Ca/Bpa i indic de cte ori este capitalizat Bpa,
artnd ci ani de beneficiu actual cost fiecare afacere cotat.
PER2007 = 0.1/0.045 = 2.2 ani
30

PER2008 = 0.1/0.042 = 2.4 ani


Prin multiplicarea Bpa cu PER se obine Ca la burs
Ca2007 = PER*Bpa = 2.2*0.045 = 0.1 lei/ac. (0.099)
Ca2008 = PER*Bpa = 2.4*0.042 = 0.1 lei/ac. (0.1008)
Acest curs al aciunilor permite aprecierea randamentului unui plasament n aciuni.
6.Gradul de evaluare al pieei (P/S) reflect modul n care piaa coteaz cifra de afaceri
a firmei, arat cu ct se cumpr CA a firmei pe piaa de capital. Se calculeaz prin dou moduri:
P/S2007 = Cb/CAa = 209354/0.81 = 258461
P/S2008 = Cb/CAa = 203375/0.86 = 236482
P/S2007 = Ca/CAa = 0.1/0.81 = 0.12 < 0.5 firma nu prezint atracie pentru investitori
P/S2008 = Ca/CAa = 0.1/0.86 = 0.11 < 0.5 firma nu prezint atracie pentru investitori
7.Rata de distribuire a dividendelor (POR) exprim politica de distribuire a
dividendelor n firm i cointereseaz mai mult acionarii n detrimentul reinvestirii profitului.
Se calculeaz cu relaia: POR = div.distrib.*100
Pnet
Unitatea nu distribuie dividende.
8.Dividende pe aciune se calculeaz cu relaia: Dpa = div.distrib.
Nac.
9.Randamentul (rata) de rentabilitate a aciunii msoar rentabilitatea plasamentului n
aciuni i are 3 modaliti de calcul:
a. Ra = Dpa/Ca*100
b. Ra = div.distrib./Cb*100
c. Ra = Bpa/Ca*100 = 1/PER*100
Ra2007 = 1/2.2*100 = 45.45 %
Ra2008 = 1/2.4*100 = 41.66 %
Aceast rat depinde de mrimea beneficiului, de ratele de repartizare a beneficiului
i de nivelul cursului aciunilor, poate orienta investirea n plasamente eficiente dac depete
rata inflaiei. Atat in anul 2007 cand rata inflaiei a fost de 6 % , si in anul 2008 cand rata
inflaiei a fost de 7 %, a fost rentabil plasarea aciunilor pe piaa de capital
10.Lichiditatea aciunilor reprezint ponderea aciunilor tranzacionate pe piaa de
capital n totalul aciunilor emise i aflate n circulaie.
La = nr.ac.tranzac. *100
Nr.total ac.
Pp.c n anul 2007 s-au tranzacionat pe piaa de capital un numr de 200000 aciuni , iar
n anul 2008 un numr de 60000 aciuni :
31

La2007 = 200000/2093540*100 = 9.55 %


La2008 = 60000/2033750*100 = 2.95 %
Evaluarea cea mai realist a unei aciuni o constituie cursul bursier al acestora, care
reflect toate informaiile disponibile de pe pia.
Exemplu de determinare a costului capitalului propriu aferent aciunilor ca active
financiare impune urmtorii pai:
Pasul 1: determinarea i verificarea coeficientului pentru sectorul de activitate al firmei
analizate;
Pasul 2: determinarea rentabilitii fr risc la obligaiunile de stat pe termen lung (R0);
Pasul 3: determinarea ctigului pe care l aduce piaa n ansamblu (ctig de
capital+dividende) i sectorul specific aferent firmei pentru care se estimeaz o rat de
rentabilitate medie anual (Rp);
Pasul 4: calculul costului capitalului propriu:
RCpr = Ro + ( Rp Ro) = 7 + 1.038(8.5-7) = 7+1.55 = 8.55 %
Prima de pia are o valoare de 1.5 % (8.5-7) i amplificat cu 1.038 (pentru transport),
majoreaz rata rentabilitii, respectiv Ccpr al unitii fa de rata rentabilitii fr risc Ro.
Metoda tradiional bazat pe dividende
Are ca punct de plecare un numr de rate bursiere referitoare la dividendele distribuite,
cursul bursier al aciunilor, profitul net pe aciune.
Ccpr = Dpa/Ca*100
In condiiile n care Dpa depind de rata de distribuire a dividendelor (POR) din beneficiul
net i de numrul de aciuni emise (Na), se poate observa c:
Dpa = POR*Pnet/Na
Ccpr = POR*Bpa/Ca*100
In caul ntreprinderilor necotate la burs determinarea Ccpr ca rat de actualizare are
ca punct de reper o rat neutr de rentabilitate (Rn) care corespunde unor investiii alternative
pe care le ofer piaa. Aceast rat este considerat fr risc i trebuie s i se aplice o prim de
risc (Pr), corespunztoare riscului pe care i-l asum investitorul n plasarea capitalului n
afacere i are valori cuprinse ntre 75 % i 125 % pentru riscuri ridicate.
Exemplu: considernd rata aferent titlurilor de stat pe termen lung ntre 5%-7%, n
cadrul unei Pr = 75 %
Ccpr = 7 + 7*75% = 12.25 %.
Rata de actualizare prin coeficienti multiplicatori

32

Spre deosebire de actualizare, capitalizarea reprezinta aducerea la valoare prezenta a unui


flux constant de rezultate viitoare pe un orizont de timp nedeterminat si utilizeaza rate de
capitalizare exprimate prin coeficienti multiplicatori..
Calculata prin intermediul relatiei Gordon Shapiro rata de capitalizare (c) se prezinta
astfel: c = a g
Unde: c = rata de capitalizare
a = rata de actualizare
g = rata de crestere
Pentru determinarea multiplicatorilor se pot folosi: profitul net, profitul brut, CAF, CA.
De asemenea, pentru determinarea coeficientilor multiplicatori se pot utiliza informatiile
de pe piata (se folosesc mai multe rate bursiere).
1.Coeficientul de capitalizare bursiera
Se calculeaza ca raport intre pretul net/actiune si cursul bursier al actiunii si reprezinta
timpul in care se recupereaza investitia intr-o actiune din beneficiul aferent.
Cb = 1/PER
PER2007 = 0.1/0.045 = 2.2 ani
PER2008 = 0.1/0.048 = 2.4 ani
Raportul PER variaza in timp si spatiu si depinde de factori ca: beneficiile anticipate ale
operatorilor pe piata bursiera, evolutia ratei dobinzii, ritmul inflatiei.
In ambele perioada PER avind valori mai mici de 15 a facut ca entitatea sa devina
atractiva pentru cumpararea de actiuni.
2.Coeficientul de capitalizare al CAF
Se determina cu relatia: curs bursier al actiunii/CAFactiune si exprima timpul in care se
recupereaza investitia intr-o actiune dintr-un flux potentian ce ar putea fi incasat pe o actiune.
Anul 2007:

0.1/0.06 = 1.66 ani

Anul 2008:

0.1/0.056 = 1.78 ani

3.Coeficientul de capitalizare al CA
Se determina cu relatia: curs bursier al actiunii/CAactiune si arata cu cit se cumpara CA a
firmei pe piata de capital.
Anul 2007:

0.1/0.51 = 0.19 lei/act.

Anul 2008:

0.1/0.59 = 0.16 lei/act.

4.Coeficientul de capitalizare a ANC


Se calculeaza cu relatia: curs bursier actiune/ANCactiune si arata timpul in care se
recupereaza investitia intr-o actiune din ANC aferent unei actiuni.
33

Determinarea valorii ANCactiune = ANC/nr.actiuni detinute


Anul 2007

ANCa = 209354/2093540 = 0.1 lei/act.

Coef.de capitalizare = 0.1/0.1 = 1 an


Anul 2008

ANCa = 203375/2033750 = 0.1 lei/act

Coef.de capitalizare = 0.1/0.1 = 1 an.


Activele intreprinderii au o valoare contabila apropiata de valoarea de piata si nu exista
active necorporale cu impact major asupra valorii entitatii analizate.
Pentru o mai buna evaluare a metodelor de evaluare prin comparatie, trebuie identificate
intre 3 si 5 intreprinderi similare cu intreprinderea evaluata, din acelasi domeniu de activitate si
cu caracteristici asemanatoare privind CA.
Se determina valorile medii ale coeficientilor calculati la nivelul intreprinderilor
comparabile si se obtine un coeficient multiplicator mediu care trebuie aplicat Ca sau Pnet sau
CAF a intreprinderii evaluate pentru a estima valoarea de piata a acesteia in cele 3 variante:
1. Valoarea = k1 mediu * CA
2. Valoarea = k2 mediu * Pnet
3. Valoarea = k3 mediu * CAF
Unde:
K1 mediu = valoarea medie a raportului curs bursier al actiunii/CAa;
K2 mediu = valoarea medie a raportului curs bursier al actiunii/Pnetact.;
K3 mediu = valoarea medie a raportului curs bursier al actiunii/CAFa.
In cazul analizat entitatea a tranzactionat un pachet minoritar de actiuni pe piata de
capital (respectiv 20 % in anul 2007). Din tranzactiile altor 3 firme similare din acelasi domeniu
cu CA comparabile si cu grade de lichiditate diferite se cunosc preturile de tranzactie la data
vinzarii cumpararii precum si CA in preturi curente.
Prin comparatia de piata se impune in primul rind, corectarea preturilor de tranzactionare
ale firmelor A,B,C, in ipoteza ca gradul de lichiditate a actiunilor ar fi fost in toate cazurile de
100 %.
Entitatea

Grad lichiditate

A
B
C

actiuni(%)
100 %
90 %
75 %

CA (lei)
420000
460000
400000

Pret de tranzactie
(lei)
450000
480000
400000

Pret de
tranzactie/CA
1.05
1.03
1

In aceasta ipoteza rezulta urmatoarele preturi de tranzactionare recalculate pentru un


pachet de actiuni de La = 100 %.

34

Pret tranzact. A = 450000/1 = 450000 lei


Pret tranzact. B = 480000/0.9 = 533333 lei
Pret tranzact. C = 400000/0.75 = 533333 lei
Se impune recalcularea unui pret de tranzactionare corectat/CA:
Pentru firma A = 450000/420000 = 1.07 lei
Pentru firma B = 533333/460000 = 1.16 lei
Pentru firma C = 533333/400000 = 1.33 lei
Media ratelor de evaluare este:
K mediu = 1.07 + 1.16 + 1.33 = 3.53/3 = 1.19
3

Aplicind k mediu majorat cu o prima de control de 15 % la CA a entitatii analizate, care


are o valoare de 620311 lei si care a tranzactionat in anul 2007 un pachet de 20 % actiuni se
obtine valoarea acesteia prin comparatie cu unitatile A, B, C in conditiile tranzactionarii
intregului pachet de actiuni.
Valoarea = 620311 * 1.19 * 1.2 = 885804 lei.
In concluzie, daca intregul pachet de actiuni al societatii SIMA SRL s-ar fi tranzactionat
exista sansa ca pretul de piata sa creasca la 885804 lei.
Metodele utilizate in evaluarea bursiera se bazeaza pe doua categorii economice:
1. Metode bazate pe rentabilitate;
2. Metode bazate pe randament.
Evaluarea prin capitalizare bursiera este utilizata in cazul intreprinderilor cu actiuni
emise la cotare si se calculeaza cu relatia: Cb = Na*Ca
unde: Na = nr.de actiuni detinute de unitate
Ca = cursul de piata al actiunii
Capacitatea bursiera este influentata direct de gradul de volatilitate in raport cu piata si
depinde si de evolutia sectorului de activitate care se reflecta in Cb a actiunii.
Valoarea de piata a intreprinderii va fi majorata pe baza primei de control (atunci cind
este tranzactionat un pachet minoritar de actiuni).
Val.piata = Cb*(1+Pc) = Na*Ca(1+Pc)
Pentru anul 2007: Val.de piata = 2093540 act.*0.1(1+1.15) = 2093540*0.1*2.15 =
450111 lei.
Pentru determinarea pretului real al intreprinderii capacitatea bursiera poate fi apreciata
prin intermediul mai multor criterii, din care amintim: valoarea substantiala (Cb corespunde
35

valorii actuale a activului net); prin actualizarea beneficiilor viitoare (se tine seama de teoria
portofoliului de valori mobiliare conform careia cursul unui titlu se fixeaza la pretul just al pietii
functie de rata de actualizare a beneficiilor viitoare, plecind de la cursul actiunilor corectat cu o
prima de risc).

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA

36

1. Petrescu, Silvia, Diagnostic economic financiar. Metodologie. Studii de caz,


Editura SEDCOM Libris, Iasi, 2004;
2. Marilena, Mironiuc, Analiza economico-financiara. Performanta. Pozitie financiara.
Risc, Editura Universitatii A.I.Cuza, Iasi, 2009;
3. www.cafr.ro
4. www.bnr.ro
5. www.anaf.ro
6. www.mfinante.ro

37

S-ar putea să vă placă și