Sunteți pe pagina 1din 4

Alchine

Hidrocarburile aciclice cou o legatura tripla in molecula se numesc alchine. Denumirea ramasa inca uzuala de acetilene provine de la prima hidrocarbura a seriei, acetilena. Structura Acetilena are compozitia C2H2: ea contine doi atomi de carbon legati printr-o tripla legatura: CH CH. Legaturile C-H ale acetilenei sunt formate prin intrepatrunderea unui orbital sp de la atomul de carbon cu un orbital s de la atomul de hidrogen; tripla legatura este formata din o legatura sigma, realizata prin intrepatrunderea a doi orbitali sp de la fiecare atom de carbon si doua legaturi pi, rezultate prin intrepatrunderea a doua perechi de orbitali p (nehibrizi). Ca si la etilena, pentru desfacerea legaturilor pi este necesara o cantitate de energie mai mica decat pentru desfacerea legaturilor sigma. La compusii cu tripla legatura nu se cunosc izomeri sterici, deoarece toti atomii sunt asezati coliniar. Omologii acetilenei pot fi considerati ca derivati de la acetilena prin inlocuirea unui sau ambilor atomi de hidrogen cu radicali alchil. Astfel, prin inlocuirea unui atom de hidrogen cu un radical metil se obtine propina C3H4: CH C-CH3. Tot asa, daca se considera inlocuit un atom de hidrogen al acetilenei cu un radical -C2H5 se obtine etilacetilena, adica 1-butina. Izomera cu 1-butina este 2butina, adica hidrocarbura care contine tripla legatura intre C2-C3. Acest compus poate fi considerat ca derivand din acetilena prin inlocuirea celor doi atomi de hidrogen cu cate un radical -CH3, adica este o dimetilacetilena: CH C-CH2-CH3 (1-butina) CH3-C C-CH3 (2-butina) Nomenclatura Numele alchinelor deriva din numele alcanilor corespunzatori, la care s-a inlocuit sufixul an prin sufixul ina. De exemplu: propan - propina; butan-butina. Pentru CH CH se retine numele de acetilena. Pentru indicarea pozitiei triplei legaturi, catena se numeroteaza astfel incat triplele legaturi sa aiba numerele cele mai mici posibile. De exemplu: CH3-CH2-CH2-C C-CH3 este 2-hexina Uneori multe alchine sunt denumite sub forma de produse de substitutie ai acetilenei; de exemplu dimetilacetilena in loc de 2-butina. Radicalii derivati de la alchine se numesc alchinili, de exemplu CH C-CH2 se numeste 2-propinil.

Formula generala Hidrocarburile nesaturate cu o tripla legatura in molecula, continand patru atomi de mai putin decat moleculele hidrocarburilor saturate corespunzatoare, au formula generala CnH2n-2. Proprietati fizice La temperatura obisnuita, alchinele cu C2-C4 sunt gazoase, cele cu C4-C14 sunt lichide, iar cele superioare sunt solide. Punctele lor de fierbere sunt apropiate si ceva mai mari decat ale alcanilor si alchenelor. Solubilitatea in apa este mai mare decat a hidrocarburilor saturate cu acelasi numar de atomi de carbon. Proprietati chimice Comportarea chimica a alchinelor se caracterizeaza prin capacitatea lor de a da reactii de aditie, reactii de polimerizare si reactie de formare de derivati metalici. O parte din reactii sunt cunoscute ca fiind numai ale acetilenei. Metode de obtinere 1. Piroliza metanului 2CH4 CH CH + 3H2 (acetilena)

2. Obtinerea alchinelor din alchene (X=Cl2,Br, I2) R-CH=CH-R' + X2 R-CHX-CHX-R' R-C C-R' + 2HX

3. Obtinerea alchinelor din derivati halogenati R-X + NaC C-R' Reactii chimice 1. Aditia de H2 (hidrogenare) R-C C-R' + H2 R-C C-R' + 2H2 R-CH=CH-R' (alchena) R-CH2-CH2-R' (alcan) NaX + R-C C-R' (alchina)

2. Aditia de X2 (in solvent inert) CnH2n-2 + X2 R-C C-R' + X2 nC+ 2n-2HX (fara solvent are loc explozie) R-CX=CX-R' (derivat dihalogenat vicinal) - folosind solvent

inert Exemple: CH CH + Cl2 2C + 2HCl - explozie CH CH + Cl2 CHCl=CHCl (1,2 dicloretena) + Cl2 tetraloretan) 3. Aditia de HX R-C CH + HX R-CX=CH2 + HX R-CX2-CH3 (derivat dihalogenat geminal) R-CX2-

CHCl2-CHCl2 (1,1,2,2 -

Exemple: CH CH + HCl CHCl=CH2 + HCl (clorura de vinil) + HX CH3 CH C-CH3 + HCl CH2=CCl-CH3 + HCl CH3-CCl2-CH3 4. Aditia de apa (hidratare, catalizator HgSO4 si H2SO4) R-C CH + H2O R-COH=CH2 (enol-instabil)

(tautomerizare) R-C=O-CH3

5. Aditia de acid cianhidric (HCN - catalizator Cu2Cl2, NH4Cl) R-CH CH + HCN R-CCN=CH2

Exemple: CH CH + HCN CH2=CH-CN (acrilonitril) CH3-C CH + HCN CH3-CCN=CH2 (2-metilacrilonitril) 6. Aditia de CH3-COOH (catilzator: Zn(CH3COO)2 / 200 grade) R-C CH + CH3-COOH R-COOCH3=CH2 (acetat)

7. Reactii de poliaditie (polimerizare) - dimerizare, trimerizare, tetramerizare a) Reactia de dimerizare CH CH + CH CH CH C-CH=CH2 (vinil acetilena)

b) Reactia de trimerizare (se face in tuburi ceramice la temperaturi cuprinse intre 600-800 grade)

3CH CH 8. Reactia de oxidare

a) Completa CnH2n-2 + 3n-1/2 O2 b) Incompleta CH CH + 4[O] CH3-C CH + 3[O] Utilizarile alchinelor Acetilena a constituit mult timp una dintre cele mai utilizate materii prime ale industriei chimice organice. Din acetilena se pot obtine: cauciuc, policlorura de vinil si multe altele. COOH-COOH (acid oxalic) CH3-C=O-COOH (acidul piruvic) nCO2 + n-1H2O + Q

S-ar putea să vă placă și