Sunteți pe pagina 1din 2

Alcadiene

si cauciucuri

Blanita Marga

Definitie.Se numesc alcadiene hidrocarburile nesaturate cu


doua duble legaturi in molecula, in care raportul dintre numarul
atomilor de carbon si de hodrogen se exprima prin formula:
CnH2n-2
Tinand seama de aceasta particularitate structurala se intelege ca
primul termen din aceasta serie va avea trei atomi de carbon .

Nomenclatura. Denumirea alcadienelor se face prin inlocuirea


sufixului an, din numele alcanilor cu aceelasi numar de atomi de
carbon,cu sufixul diena.De exemplu:
CH3 ─ CH2 ─ CH3 …….. CH2=C= CH2
propan propadiena

CH3 ─ CH2─ CH2 ─ CH3 …….. CH2 =CH─ CH= CH2


butan butadiena
Izomerie.Alcadienele prezinta izomeri de pozitie, a caror
existenta este determinat de locul acupat in molecula de cele doua
duble legaturi.
Acestea pot ocupa trei pozitii distincte :de exemplu
hexadiena ,C6H10 ,prezinta urmatorii izomeri de pozitie:

CH2=C=CH-CH2-CH2-CH3 CH3-CH=C=CH-CH2-CH3
1,2-hexadienă 2,3-hexadienă
Termenii in a caror structura cele doua duble legaturi sunt
cumulate,adica au un atom de carcon comun;

CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3 CH3-CH=CH-CH=CH-CH3
1,3-hexadienă 2,4-hexadienă
Termenii in a caror structura cele doua legaturi duble sunt
conjugate,adica sunt despartite de pintr-o singura legatura simpla:

CH2=CH-CH2-CH=CH-CH3 CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2
1,4-hexadienă 1,5-hexadienă
Termenii in a caror structura cele doua duble legaturi sunt
disjuncte sau izolate