P. 1
Masterplan deseuri Mehedinti

Masterplan deseuri Mehedinti

|Views: 331|Likes:
Published by Delia Seclaman

More info:

Published by: Delia Seclaman on May 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

Judeţul Mehedinţi

PLANUL JUDEŢEAN DE GESTIUNE A DEŞEURILOR PROIECT

2008

Cuvânt înainte Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor (PJGD) Mehedinţi reprezintă principalul instrument de planificare strategică a gestiunii deşeurilor la nivel judeţean. Scopul acestuia este de a crea o bază solidă de dezbatere şi selectare a acelor opţiuni care permit realizarea unui sistem integrat de management durabil al deşeurilor municipale. Planul identifică punctele sensibile ale actualului sistem de gestiune a deşeurilor şi propune căile eficiente de îmbunătăţire a acestuia prin măsuri care să permită atingerea obiectivelor şi ţintelor asumate şi conformarea practicilor cu cerinţele legislaţiei de protecţie a mediului. În acelaşi timp, PJGD Mehedinţi stabileşte cadrul pentru elaborarea unor proiecte competitive care să atragă sprijinul financiar necesar atingerii termenelor de implementare stabilite. PJGD reprezintă o cerinţă legală naţională şi comunitară şi a fost elaborat în baza principiilor şi obiectivelor formulate în Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor şi Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor, precum şi în Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor Regiunea 4 Sud Vest Oltenia , aprobat prin ordin comun al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.1364 /14.12. 2006 şi al Ministerului Integrării Europene nr. 1499/21. 12 .2006. Elementul central al planului este reprezentat de necesitatea colectării selective a deşeurilor. Acesta reprezintă în egală măsură o provocare pentru autorităţi, dar şi pentru cetăţeni. Este un “examen de civilizatie” pe care trebuie să-l pregătim riguros şi pe care să-l trecem cu succes. Dorim să aducem mulţumirile noastre tuturor instituţiilor şi persoanelor care au contribuit larealizarea acestui plan. Sperăm într-un sprijin cât mai larg din partea publicului, a operatorilor economici şi a celorlalte autorităţi în etapele de implementare a planului, pentru a putea construi împreuna temelia unui mediu mai curat şi mai sănătos în judeţul nostru.

Preşedinte Consiliul Judeţean Mehedinţi Ing. Bălu Marius

Director Executiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi Ing. Dan Mihai Budu

ABREVIERI SI ACRONIME

ADR AFM ANPM APM ARAM ARPM CJ DEEE EEE GNM HG ICIM INS

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Administraţia Fondului pentru Mediu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Asociaţia Română de Ambalaje şi Mediu Agenţia Regională pentru Protecţia Mediulu Consiliul Judeţean Deşeuri de echipamente electrice şi electronice Echipamente electrice şi electronice Garda Naţională de Mediu Hotarâre a Guvernului României Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti Institutul Naţional de Statistică aprobată prin Ordinul MMDD nr. 951/2007

Metodologie Metodologie pentru elaborarea Planurilor Judeţene de Gestionare a Deşeurilor, MMDD MMGA PJGD PNGD PRGD SEA SNGD VSU Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile Ministerul Mediului şi Gospodării Apelor Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor Plan Regional de Gestionare a Deşeurilor Evaluare Strategică de Mediu Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor Vehicule scoase din uz

Cuprins
1. Introducere 2. Prezentarea situaţiei existente Descriere generală a judeţului 2.1.1 Scurtă prezentare a judeţului 2.1.2 Arii protejate 2.1.3 Infrastructura 2.1.4 Date demografice 2.1.5 Aşezări umane 2.1.6 Dezvoltare economică 2.2 Date specifice referitoare la generarea şi gestionarea deşeurilor 2.2.1 Generarea deşeurilor 2.2.2 Colectarea şi transportul deşeurilor 2.2.3 Valorificarea şi tratarea deşeurilor 2.2.4 Eliminarea deşeurilor 3. Obiective şi Ţinte judeţene de Gestionare a Deşeurilor 4. Prognoza de Generare a Deşeurilor Municipale şi a Deşeurilor de Ambalaje Tendinţa factorilor relevanţi privind generarea deşeurilor municipale şi deşeurilor de ambalaje 4.1.1 Tendinţa factorilor relevanţi privind generarea deşeurilor municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii 4.1.2 Tendinţa factorilor relevanţi privind generarea deşeurilor de ambalaje 4.2 Prognoza privind generarea deşeurilor municipale 4.3 Prognoza privind generarea deşeurilor biodegradabile municipale 4.4 Prognoza privind generarea deşeurilor de ambalaje 4.5 Cuantificarea ţintelor privind deşeurile biodegradabile municipale şi deşeurile de ambalaje 4.5.1 Cuantificarea ţintelor privind deşeurile biodegradabile municipale 4.5.2 Cuantificarea ţintelor privind deşeurile de ambalaje 5. Fluxuri Specifice de Deşeuri 5.1 Deşeuri periculoase din deşeuri municipale 5.2 Deşeuri de echipamente electrice şi electronice 5.3 Vehicule scoase din uz 5.4 Deşeuri din construcţii şi demolări 5.5 Nămoluri de la staţiile de epurare orăşeneşti 6. Evaluarea Alternativelor Tehnice 7. Calculul capacităţilor necesare pentru gestionarea deşeurilor 7.1 Colectare şi transport 7.1.1 Extinderea ariei de acoperire cu servicii de salubrizare 7.1.2 Colectarea selectivă a materialelor reciclabile 7.1.3 Staţii de transfer 7.2 Tratarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje 7.2.1 Tratarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje 7.2.2 Tratarea deşeurilor biodegradabile municipale 7.3 Depozitarea deşeurilor 8. Evaluarea costurilor 8.1 Introducere 8.2 Indicatori de cost 8.3 Suportabilitate 8.4 Etapele principale în estimarea costurilor 9. Măsuri de Implementare
Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi

pag. 3 pag. 10 pag. 10 pag. 13 pag. 13 pag. 13 pag. 15 pag. 17 pag. 17 pag. 20 pag. 21 pag. 24 pag. 26 pag. 28 pag. 32 pag. 41 pag. 41 pag. 41 pag. 45 pag. 47 pag. 50 pag. 54 pag. 57 pag. 57 pag. 59 pag. 63 pag. 63 pag. 66 pag. 69 pag. 71 pag. 74 pag. 76 pag. 82 pag. 82 pag. 82 pag. 87 pag. 87 pag. 87 pag. 88 pag. 88 pag. 94 pag. 99 pag. 99 pag. 99 pag. 100 pag. 100 pag. 112
pag.1 din 193

10. Monitorizare

pag. 124

Anexe
Anexa nr. 1 - Calendarul stabilit pentru desfăşurare procedurii de realizare a evaluării de Mediu a P.J.G.D Anexa nr. 2 - Legislaţia română şi europeană în domeniul deşeurilor; Anexa nr. 3 - Datele de contact şi localităţile deservite de către agenţii de salubrizare Anexa nr. 4 - Hărţi - Depozite de deşeuri în diferite faze de amenajare, Anexa nr. 5 - Planul de implementare pentru Directiva 91/27/CEE privind epurarea apelor uzate - situaţia colectării şi epurării apelor uzate orăşeneşti în România aglomerări urbane cu peste 2000 l.e – Judeţul Mehedinţi Anexa nr. 6 - Proiecte aprobate pentru finanţare prin Ordonanţa nr. 7 / 2006 – privind privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural Anexa nr. 7 - Master Plan pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Mehedinţi ( Situaţia existentă, studiul socio – economic, pregătirea Master Planului ) - Draft Anexa nr. 8 - Opţiuni de gestionare a deşeurilor şi consecinţelor lor Anexa nr. 9 - Alternative posibile pentru atingerea ţintelor Anexa nr.10 - Principalele opţiuni de colectare a deşeurilor periculoase produse în gospodării Anexa nr.11 – Repartiţia densităţii populaţiei în judeţul Mehedinţi

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi

pag.2 din 193

La art. situaţia existentă.07. în concordanţă cu prevederile directivelor relevante. Procesul de planificare/implementare a gestionării deşeurilor este un proces continuu. Planul judeţean de gestionare a deşeurilor (PJGD).G. trebuie să fie în deplină concordanţă cu principiile şi obiectivele: • • Planului naţional de gestionare a deşeurilor Planului regional de gestionare a deşeurilor pentru Regiunea 4 S-V Oltenia . 497 bis/25. implementare. 78/2000 privind regimul deşeurilor (care transpune Directiva cadru a deşeurilor) prevede obligativitatea elaborării planurilor de gestionare a deşeurilor la nivel naţional.2007.Capitolul 1 INTRODUCERE Directiva cadru privind deşeurile (Directiva 2006/12/EC) prevede ca obligaţie pentru statele membre elaborarea unuia sau mai multor planuri de gestionare a deşeurilor. monitorizarea implementării.951/2007 şi publicată în Monitorul Oficial Partea I nr.judeţul Mehedinţi . si a • Legislaţiei române şi europene Planul Judeţean de gestionare a deşeurilor al judeţului Mehedinţi. 83 se prevede ca planurile judeţene de gestionare a deşeurilor vor fi elaborate de către Consiliul Judeţean. a fost întocmit în baza „Metodologiei pentru elaborarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor” aprobată prin Ordinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3 din 193 Procesul de elaborare a planului cuprinde următoarele faze: Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . consultarea publicului.2006. aprobat prin ordin comun al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. care poate fi împărţit în patru faze principale: • • • • • • • • elaborare plan . revizuirea planului. pag. 1499/21.12. Baza legală a P. sub coordonarea Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului.1364 /14. în colaborare cu Agenţia Judeţeana pentru Protecţia Mediului. regional şi judeţean. 12 . 2006 şi a Ministerului Integrării Europene nr. planificare. iniţierea procesului de planificare.J.D Legea 27 / 15 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.

P. pregătirea analizei privind situaţia existentă. respectiv judeţul Mehedinţi. Participanţi in procesul de planificare Prima etapă a procesului de planificare a constat în constituirea comitetului de coordonare şi a grupului de lucru. Mutaşcu Georgiana .judeţul Mehedinţi pag.D. Cristinel Pavel – Consiliul Judeţean Mehedinţi 13. fac parte : 1.J. identificarea implicaţiilor diferitelor măsuri de implementare şi bineânteles.C Brantner Servicii Ecologice S.M Mehedinţi 9.Consiliul Judeţean Mehedinţi 12. iar grupul de lucru realizează colectarea datelor. Participarea factorilor interesaţi şi a publicului larg în procesul de planificare asigură acceptarea politicii privind deşeurile şi contribuie la atingerea obiectelor acesteia. pregătirea proiectului de plan.P.Primăria Vînju Mare 15. Viorel Preduţ – A.P.R Oltenia Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Petre Istodor – Consiliul Judeţean Mehedinţi 4.C Floricola S.R Oltenia Din grupul de lucru pentru realizarea P.4 din 193 .Primăria Strehaia 14. Amalia Vişan – Consiliul Judeţean Mehedinţi 2. Rădoi Mariana .G. 2005-2013 precum şi aria geografică pentru care se realizează planificarea.Iniţierea procesului de planificare În această fază s-a determinat în primul rând perioada de planificare.M Mehedinţi 3. Dragoş Oprea – Primăria Orşova 4. Buzner Ion . Mianda Teculescu – Primăria Drobeta Turnu Severin 7.D. determinarea obiectivelor principale la nivelul judeţului şi a principalelor măsuri de implementare.D.Direcţia Judeţeană de Statistică 5. propuneri de obiective. Mirela Floroiu – A. Nicolae Vuvrea – S. Lucian Filip – Consiliul Judeţean Mehedinţi 5.M Mehedinţi 8. Din comitetul de coordonare fac parte: 1.C Flora Sercom S. Alexandru Păunescu – Consiliul Judeţean Mehedinţi 2. Litian Palaloga – A. Doru Zăuleţ – A. Gabriel Stoian . Ion Răduică – Primăria Baia de Aramă 6. identificarea problemelor potenţiale. Cosmin Băloi – A.A Orşova 3.A 11. Filipescu Camelia – S. Rolul comitetului de coordonare este acela de a coordona procesul general de planificare şi de a furniza elementele de bază cum ar fi identificarea fluxurilor prioritare de deşeuri.A 10. Nanciu Cătălina – S.

J. 78/2000 privind regimul deşeurilor cu completările şi modificărilor ulterioare.2007. privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. data de 10.D pentru judeţul Mehedinţi începând cu data de 15. responsabilităţi 10 ianuarie 2008 17 ianuarie 2008 Întâlnire GL – comunicarea datelor necesare completării situaţiei actuale Întâlnire GL – s-a stabilit prognoza privind evoluţia populaţiei judeţului Mehedinţi până în anul 2013 31 ianuarie 2008 7 februarie 2008 21 februarie 2008 10 martie 2008 Discuţii cu privire la conţinutul capitolelor 1.J. a demarat acţiunea de elaborare a P.5 din 193 Activităţi Stabilirea instituţiilor ce fac parte din Grupul de lucru (GL) şi din Comitetul .D este prezentat în Anexa nr. termene.Evaluarea strategică de mediu Consiliul Judeţean Mehedinţi .G.G.01.1 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . 61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.Evaluare impact de mediu pentru planuri şi programe. conform prevederilor Legii nr. având ca termen de finalizare şi începere a procedurii de realizare a evaluării de mediu.2008.4 din PJGD Discuţii cu privire la conţinutul capitolelor 5.27/15.judeţul Mehedinţi pag. conform prevederilor HG 1076/2004 . Etapele parcurse sunt : Data 15 noiembrie 2007 de Coordonare (CC) 03 decembrie 2007 Solicitarea CJ Mehedinţi adresată instituţiilor responsabile cu întocmirea planului de a-şi desemna reprezentanţii pentru GL şi CC 07 decembrie 2007 Prima întâlnire a GL – stabilirea graficului de elaborare PJDG.11.03.7 din PJGD Discuţii cu privire la conţinutul capitolelor 8 – 10 din PJGD Finalizarea PJGD Mehedinţi Publicarea pe site-ul web al CJ Mehedinţi pentru dezbatere publică Calendarul stabilit pentru desfăşurare procedurii de realizare a evaluării de Mediu a P.2007.

Să servească ca bază pentru stabilirea necesarului de investiţii şi a politicii în domeniul gestionării deşeurilor.Forma finală a Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor a fost aprobată prin H.reglementări referitoare la incinerarea deşeurilor municipale şi periculoase. C. Proiectele Tehnice. pag.6 din 193 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . PCB-uri şi PCT-uri. J Mehedinţi nr……. • • Legislaţia privind operaţiile de tratare a deşeurilor . Scopul şi limitele Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Planurile de gestionare a deşeurilor au un rol cheie în dezvoltarea unei gestionări durabile a deşeurilor. mai puţin acelea care sunt reglementate separat prin alte directive Directiva 91/689/CEE privind deşeurile periculoase . Nu fac obiectul Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. uleiuri uzate. pentru realizarea şi susţinerea sistemelor de management integrat al deşeurilor la nivel judeţean. stabilirea amplasamentelor sau calculul costurilor de execuţie. eliminarea deşeurilor prin depozitare. Prevederi legislative privind gestionarea deşeurilor Legislaţia europeană care include prevederi relevante referitoare la planificarea deşeurilor este reprezentată de: • • • • • Directiva 2006/12/CE privind deşeurile . deşeuri de echipamente electrice şi electronice.care conţine prevederi privind managementul.. baterii şi acumulatori. Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor. care să asigure îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor. importul şi exportul deşeurilor. Principalul lor scop este acela de a stabili cadrul pentru asigurarea unui sistem durabil de gestionare a deşeurilor la nivel judeţean.din …….judeţul Mehedinţi . Legislaţia privind fluxuri speciale de deşeuri: reglementări referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje. Detaliile procedurilor de operare. deşeuri de dioxid de titan.care conţine prevederi pentru toate tipurile de deşeuri. valorificarea si eliminarea corecta a deşeurilor periculoase Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje cu modificările şi completările ulterioare. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor are ca scop: • • • Definirea obiectivelor şi ţintelor judeţene în conformitate cu obiectivele şi ţintele Planului Regional şi Naţional de Gestionare a Deşeurilor Abordarea tuturor aspectelor privind gestionarea deşeurilor municipale la nivel judeţean. nămoluri de epurare. • • • • • • Să servească ca baza pentru elaborarea proiectelor pentru obţinerea finanţării. următoarele elemente: Studiile de Fezabilitate. vehicule scoase din uz. 2008. Evaluarea Impactului asupra Mediului. Legislaţia privind transportul.

J.) Cod (Lista europeană a deşeurilor şi HG 856/2002) 20 20 01 20 02 20 03 Deşeuri de ambalaje (inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separat) Deşeuri din construcţii şi demolări Nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti Vehicule scoase din uz Deşeuri de echipamente electrice şi electronice 15 01 17 01. 2 a prezentului plan.G.G.D Deşeurile care fac obiectul prezentului P. deşeurile din construcţii şi demolări.extinderea colectării deşeurilor pentru zona rurală va conduce la reabilitarea terenurilor afectate de Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . vehicule scoase din uz şi deşeuri de echipamente electrice şi electronice.Toate aceste directive au fost transpuse în legislaţia româna şi sunt prezentate în Anexa nr. deşeuri voluminoase etc. instituţii) inclusiv fracţiile colectate separat: fracţii colectate separat (cu excepţia 15 01) deşeuri din grădini şi parcuri (incluzând deşeuri din cimitire) alte deşeuri municipale (deşeuri municipale amestecate.G.7 din 193 . 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile.D va genera schimbări semnificative ale practicilor curente de gestionare a deşeurilor impactul implementării Planului asupra comunităţii fiind : În ce priveşte deşeurile municipale asimilabile : . nămoluri de la epurarea apelor uzate. la care se adaugă alte câteva fluxuri speciale de deşeuri: deşeurile de ambalaje. Tip de deşeu Deşeuri periculoase şi nepericuloase municipale (deşeuri menajere şi asimilabile din comerţ industrie. 17 04 19 08 05 16 01 06 20 01 35* 20 01 36 Impactul asupra Comunităţii Implementarea P. 17 02. deşeuri stradale.judeţul Mehedinţi pag. Categorii de deşeuri care fac obiectul P.închiderea depozitelor neconforme şi amenajarea la nivel judeţean a unui depozit conform cu normele europene .G.J. industrie şi instituţii).J. inclusiv deşeurile periculoase. deşeuri din pieţe. În tabelul de mai jos sunt prezentate tipurile de deşeuri împreună cu codurile conform Listei Europene a deşeurilor şi H.amenajarea celor 4 staţii de transfer va contribui la optimizarea costurilor de transport al deşeurilor .D sunt deşeurile municipale nepericuloase şi periculoase (deşeurile menajere şi asimilabile din comerţ.

precum şi în centrele de compostare va conduce la creşterea cantităţilor de compost folosite în agricultură.) vor fi sortate şi prelucrate în vederea valorificării urmând ca fracţiile nevalorificate să fie eliminate controlat.d. valorificare şi eliminare pentru diferite categorii de deşeuri vor conduce la schimbarea obiceiurilor de colectare a deşeurilor în fiecare gospodărie în parte fapt ce va implica populaţia. Câteva acţiuni ce se vor desfăşura pentru atingerea scopului sunt : întărirea controlului şi înăsprirea din punct de vedere legal la autorizarea societăţilor de construcţii.m.amenajarea de puncte de colectare sau colectarea separată a deşeurilor voluminoase facilitează eliminarea acestora fără să fie depozitate necontrolat: . . colectarea diferenţiată a deşeurilor vegetale din zonele urbane determină schimbarea procedurilor de lucru ale serviciilor orăşeneşti de întreţinere a spaţiilor verzi. .a. punctele de colectare şi activităţile de reciclare a deşeurilor de ambalaje şi a celor biodegradabile : .noi reglementări şi cerinţe cu privire la colectarea. .judeţul Mehedinţi pag. lemn ş. ţigle. parcuri şi instituţii publice. aplicarea de tarife speciale la Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .utilizarea unor instrumente economice pentru încurajarea reutilizării / reciclării materialelor provenite din deşeuri poate determina creşterea cantităţilor colectate În ce priveşte acţiunile ce trebuie întreprinse şi măsurile ce vor fi luate cu privire la fluxurile speciale de deşeuri şi informarea / consultarea populaţiei : .vor apare containere speciale şi pentru colectarea hârtiei/cartonului.implicarea activă a prestatorilor de servicii va conduce la ameliorarea standardelor serviciilor de salubrizare prin creşterea responsabilităţii angajaţilor. sortarea. beton.deşeurile din construcţii şi demolări ( cărămizi. tencuieli.încurajarea compostării deşeurilor în propria gospodărie în zonele rurale.8 din 193 . . .centrele pentru sortarea deşeurilor din ambalaje şi alte deşeuri reciclabile din deşeuri municipale creează noi locuri de muncă şi schimbă destinaţia unor fluxuri de deşeuri. . a recipientelor din PET. aceasta ducând la implicarea populaţiei. Acest lucru va schimba aspectul estetic al localităţilor deoarece containerele respectă un cod al culorilor.sortarea la generator în containere speciale şi transport separat pentru hârtie/sticlă/plastic/deşeuri de ambalaj va conduce la schimbarea obiceiurilor de colectare a deşeurilor în fiecare gospodărie. .depozitarea necontrolată a deşeurilor şi va ridica standardul serviciilor în zona rurală. va asigura un nivel corespunzător de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei.crearea unei infrastructuri adecvate unei gestionări integrate a deşeurilor. În ce priveşte precolectarea diferenţiată. dar şi la echilibrarea costurilor cu tarifele încasate sau taxele percepute. a materialelor textile şi sticlei provenite din comerţ. a dozelor din aluminiu.

Pentru a atinge ţintele de recuperare şi reciclare agenţii economici vor fi încurajaţi să investească în instalaţii nepoluante de tratare/reciclare a deşeurilor periculoase. publicarea în mod regulat de rapoarte privind cantităţile. . informarea populaţiei cu privire la conformarea la noile practici.deşeurile menajere periculoase .9 din 193 . Ei vor fi consultaţi înaintea amenajării oricărei instalaţii de gestionare a deşeurilor. În perioada imediat următoare este foarte importantă conştientizarea cetăţenilor în ceea ce priveşte sistemul de colectare selectivă prin desfăşurarea de campanii sistematice de informare. Cetăţenii vor fi informaţi asupra practicilor legate de : colectarea. tratare sau depozitare. gradul de implicare şi conştientizare să crească. a materialelor rezultate de la vehiculele scoase din uz prin dezmembrare sau al celor provenite de la deşeurile de echipamente electrice şi electronice realizând în acest fel noi locuri de muncă. de Evaluare a Impactului asupra Mediului ori cele prevăzute în cadrul emiterii autorizaţiilor de Mediu.judeţul Mehedinţi pag. deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi vehicule scoase din uz vor fi colectate în puncte de colectare sau predate la schimb distribuitorilor facilitând populaţiei eliminarea acestor tipuri de deşeuri. costurile de colectare. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . tratarea sau eliminarea deşeurilor. noi surse de materii prime secundare şi se vor introduce noi taxe sau se vor utiliza alte instrumente economice : de exemplu utilizarea sistemului preluării acestor deşeuri de către distribuitori la vânzarea unui produs nou din aceiaşi categorie.eliminarea deşeurilor din construcţii şi demolări. chiar dacă acestea vor presupune cheltuieli suplimentare. consultări periodice sistematice în cadrul procedurilor de Evaluare Strategică de Mediu. fiind de aşteptat ca în timp. investiţiile.

10 din 193 . Dintre aceste date. valorificate. privind : • • • • Organizarea (ex : care este gradul de control al sistemului de gestionare a deşeurilor în termeni organizaţionali. Eliminarea deşeurilor . precum şi informaţii privind compoziţia acestora. geologie. reţea hidrografică 2. Deşi se recomandă să se folosească ca informaţii cantităţi cântărite de deşeuri. Scopul este de a identifica starea prezentă (tipuri şi cantităţi de deşeuri). eliminate. Există şi situaţii în care nu s-au obţinut date referitoare la unele cantităţi din anumite tipuri de deşeuri (ex : deşeuri voluminoase). puncte slabe şi lipsuri în cadrul sistemului. Acest lucru s-a datorat în special din cauză că nu a fost implementat un sistem de colectare selectivă la nivelul judeţului. Autorităţile competente la nivel local. următoarele: 2.Capitolul 2 PREZENTAREA SITUAŢIEI EXISTENTE Starea actuala în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor în judeţul Mehedinţi este considerată ca punct de referinţă pentru identificarea necesităţilor pentru dezvoltările ulterioare în cadrul sistemului de gestionare a deşeurilor. vegetaţie. s-au folosit şi date bazate pe cantităţi estimate de deşeuri. de protecţie a mediului.2 Arii naturale protejate – arii naturale protejate la nivel naţional şi la nivel local. agenţii economici generatori de deşeuri sau agenţii economici valorificatori de deşeuri au asigurat informaţii privind cantităţile de deşeuri colectate. Descrierea generală a judeţului În acest capitol se găsesc date care nu sunt asociate direct cu deşeurile. parcuri naţionale.1. Tratarea deşeurilor . climă. companiile de gestionare a deşeurilor. În general. Colectarea şi transportul deşeurilor . dar au legătură şi pot influenţa cantităţile de deşeuri. relief. sursele de date prezentate în PJGD au fost menţionate. Sub fiecare tabel s-a definit sursa datelor sau informaţiilor. Pentru stabilirea obiectivelor de gestionare a deşeurilor pentru judeţul Mehedinţi s-a ţinut cont de situaţia curentă.1 Prezentarea judeţului – suprafaţă. Anul de referinţă pentru acest plan. vor fi tratate în subcapitole.1. 2. a fost anul 2005.1. parcuri naturale Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . sociali şi instituţionali) .judeţul Mehedinţi pag.

30% 3.3 Infrastructură – infrastructura de transport ( drumuri.03 206. Problema care se pune este că nu toţi agricultorii cunosc ce nu trebuie să desţelenească şi să defrişeze pentru a obţine noi spaţii de cultură a cerealelor sau legumelor.45% 4. apariţia unor specii invazive. Agricultura de subzistentă practicată la nivelul judeţului. comunităţi de plante şi animale.65 1494.2. Modificarea utilizării terenurilor a condus la pierderea unor habitate şi indirect a comunităţilor care le populau. aerului şi apei.2. turism.Prezentarea judeţului Date geografice şi geologice Parte componentă a spaţiului carpato-dunărean. comerţ 2.5 Aşezări umane – structura administrativă. dar a indus modificări directe şi indirecte de habitate.1.6 Dezvoltarea economică – activităţi economice. Recoltarea de plante şi vânătoarea peste cotele aprobate prin autorizaţii şi în special braconajul au un rol determinant în instabilitatea ecosistemelor. Km 2 Suprafaţa totală Suprafaţă agricolă Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră Ape şi bălţi Alte suprafeţe (teren neproductiv) Suprafaţa locuită (curţi şi construcţii) 4.71% 30.1.1. el poate fi ameninţat de activităţi turistice. localităţi izolate 2.89 2945. venitul lunar. judeţul Mehedinţi se evidenţiază ca o unitate administrativă bine individualizată. Construirea sistemelor hidroenergetice « Porţile de Fier I şi II » a adus confort uman.4 Date demografice – evoluţia populaţiei în judeţ – pe medii ( urban şi rural ) 2.58 170.932.89 km pătraţi.68 115. şomajul.932. PIB. areale de distribuţie a unor specii.judeţul Mehedinţi pag. alimentare cu apă şi canalizare 2.35 Sursa : Statistica şi Oficiul Judeţean de Cadastru şi Geodezie. reprezentând cca. La sud se învecinează cu Bulgaria şi Serbia şi cuprinde un teritoriu de 4. Gorj la nord şi Dolj la sud-est.1% din suprafaţa ţării.95 % 100 % 59.1.1. Judeţul Mehedinţi este situat în partea de sud-vest a României şi se învecinează cu judeţele: Caraş-Severin la vest. Actele legislative reglementează Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .11 din 193 . căi ferate ). prin poluarea solului. apărând astfel pericolul unor dezechilibre ecologice.1. aparent are rol benefic în conservarea habitatelor şi speciilor.19 2. care a oferit încă din vremurile străvechi condiţii prielnice de etnogeneză şi de menţinere a populaţiei autohtone. Chiar dacă un habitat şi lumea vie ce-l populează nu este afectat fizic prin utilizarea terenurilor.

Temperatură C în 17 august 1952. pot provoca daune severe habitatelor şi comunităţilor de plante şi animale. De exemplu pentru stabilirea locaţiei unui depozit de deşeuri. cu o temperatura medie de 24. dacă nu sunt controlate şi monitorizate. Geologie Clima În acest capitol se descrie tipul de climă din judeţ. Hidrologie. iar vitezele maxime anuale ajungând la 13.60 C . . precum şi de factorii fizico-geografici locali.ianuarie. în data de 25 ianuarie1942. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .Orşova 11. mediile anuale ale temperaturii au valori de circa 11.2005 sunt de 2. iar temperatura minimă absolută record de -27.8 oC. condiţiile geologice sunt foarte importante : existenţa unui teren impermeabil ar reduce mult cheltuielile de construcţie .Drobeta Turnu Severin 11. iulie şi august este de 23. apa subterană trebuie să fie la o adâncime mare.4 0 C . precipitaţiile cu caracter de aversă.8 0 C. efectul lor poate fi rapid şi distructiv. precipitaţii.judeţul Mehedinţi pag. alunecări de teren. În general. Climă . precipitaţiile reprezintă un element meteorologic mult mai instabil.43 m/s .4 oC în lunile reci ale anului. distrugeri de drumuri. Cantităţile cele mai mici de precipitaţii se înregistrează în medie în luna februarie.2 0 C . Comparativ cu temperatura. regimul anual de precipitaţii este caracterizat prin două perioade cu cantităţi lunare mai mari: una în lunile mai-iulie şi altele în lunile noiembrie . modul de utilizare a terenurilor. Hidrologia Sunt importante identificarea locaţiilor pentru facilităţile cele mai potrivite pentru managementul deşeurilor.70 C . producând inundaţii. Temperatura medie anuală este de 2. Mediile lunilor de vară. Temperatura medie pentru judeţ pe diverse localităţi este : . distrugeri de terasamente de cale ferată.6 0 0 C. iar cea mai călduroasă lună fiind luna iulie. Direcţia dominantă de deplasare a vânturilor este condiţionată de valoarea gradientului baric orizontal.Baia de Arama 9. Temperaturile aerului observate pe o perioda de peste 69 de ani. prin intermediul anumitor indicatori : temperatură.4 maximă absolută a atins valori de 42. Vitezele medii anuale pentru anii 1999.3 m/s.12 din 193 . . În judeţul Mehedinţi. vânt. Vânătoarea şi pescuitul.activităţile ce afectează direct habitatele şi speciile. localizarea activităţilor potenţial poluatoare. iunie. Pentru aceasta trebuie întocmite hărţi geologice. se produc pe suprafeţe relativ restrânse. înregistrată la staţia meteorologică Drobeta Turnu Severin.

. Huşniţei. de bentonită în formaţiunile tortoniene şi câteva apariţii de sare. 2.J. starea infrastructurii). Topolniţei. 5/2000 sunt în număr de 32 având o suprafaţă de 2205.Transport (drumuri. conform H. Formaţiunile permeabile din unităţile piemontane şi câmpie permit acumulări de ape situate la adâncimi de 10-30 m. cele doua zone umede (1. incluzând suprafaţa celor două parcuri. Ariile naturale protejate pentru judeţul Mehedinţi conform Legii nr.3.Apele subterane sunt înmagazinate diferenţiat în funcţie de varietatea structurală şi litologică.Alimentare cu apa .092 ha ).000 ha). cărbune. La acestea se adaugă importante rezerve de roci utile şi materiale de construcţii: argile. Zăcăminte metalifere de crom. Hinova – Ostrovul Corbului şi Gârla Mare – Salcia.2 Arii protejate Suprafaţa protejată din judeţul Mehedinţi este de 174. 2151/2004 şi cele două zone umede menţionate mai sus conf.5 ha ( Pădurea Stârmina. Infrastructura Datele privind infrastructura descriu sisteme fizice de bază din judeţ.judeţul Mehedinţi pag. cantonate în deluvii. Cosuştei. marne. O situaţie aparte o prezintă zonele calcaroase cu o puternică reţea de galerii şi fisuri în care apele subterane circula în regim carstic. Această suprafaţă reprezintă 35. H. granite. se găsesc pânze freatice locale. Zăcăminte metalifere de magneziu. calcare. gabrouri. 2.805 ha ).Epurarea apelor uzate : .C.7% din suprafaţa judeţului (490. incluzând: . suprafaţa Parcului Natural – Geoparcul Platoul Mehedinţi (106. aferentă judeţului (67. În şesurile aluviale ale Dunării. În zona cristalină. nisipuri şi pietrişuri.A Mehedinţi Geologie (Resurse naturale ) Sunt cantonate cu precădere în zonele muntoase. nr. Resurse de apă (Million m3) Resurse de apă Suprafaţă Subteran Total Mehedinţi 98 14 112 Sursa : S. sulfuri polimetalice. precum şi 3 rezervaţii forestiere cu 132. respectiv Parcul Natural Porţile de Fier şi Parcul Naţional Domogled Valea – Cernei.G. pânza freatică urcă până la 2-5 m. nichel. Motrului. aeroporturi. fier. azbest.5 ha. căi ferate. Pădurea Lunca Vânjului şi Pădurea Bunget). cu roci impermeabile.000 ha ).G.13/2000 . la care se adaugă Peştera Izverna (2 ha). etc. argile bentonitice.1.Sisteme de încălzire alimentare cu gaze.1. de huilă.897 ha.) Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .13 din 193 .

tramvai sau troleibuz. nu există alte mijloace. dezvoltându-se în ultimii ani transportul cu microbuzele şi taximetrele.200 pasageri. Liniile de cale ferată în exploatare la 31 decembrie 2005 Judeţul Mehedinţi Total din care: Electrificate Din total: Linii cu ecartament normal Total Cu o cale Cu doua căi Densitatea liniilor pe 1000 kmp teritoriu 2005( km ) 128 128 128 105 23 25.9 Sursa: Direcţia Judeţeana de Statistică Mehedinţi . Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Drobeta Turnu Severin şi Orşova.9 ce face legătura între Bucureşti şi Timişoara.drumuri judeţene-comunale . La nivelul judeţului.2005 Reţeaua de căi ferate : Judeţul Mehedinţi este traversat de 128 km de cale ferată.755.drumuri naţionale . la sfârşitul anului 2005 erau în circulaţie un număr de 112 autobuze.judeţul Mehedinţi pag. Teritoriul judeţului este străbătut de magistrala feroviară nr.6 ..DJ : 1433 km Sursa: Direcţia Judeţeana de Statistică Mehedinţi . Numărul de pasageri transportaţi în anul 2005 a fost de 2.2005 Transportul public: În judeţul Mehedinţi principalul mijloc de transport public îl reprezintă autobuzul.căi ferate : 129 km Situaţia drumurilor publice la 31 decembrie 2005 Judeţul Mehedinţi Drumuri publice – total din care: Modernizate Cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere Din total drumuri publice: Drumuri naţionale din care: Modernizate Cu imbrăcăminţi uşoare rutiere Drumuri judeţene şi comunale din care: Modernizate Cu imbrăcăminţi uşoare rutiere Densitatea drumurilor publice pe 100 kmp teritoriu 2005 (km) 1857 406 505 434 294 113 1423 112 392 37. deservind astfel oraşele Strehaia.14 din 193 .Alimentare cu electricitate Lungimea căilor de comunicaţie : . care este în întregime electrificată.DN : 434 km .

Centrala electrică de termoficare funcţionează pe combustibil solid (cărbune) şi are ca profil de activitate producerea de energie electrică şi energie termică (abur şi apă fierbinte). Restul localităţilor din judeţ nu dispun de o reţea de termoficare. fenomen legat de profunde transformări economico-sociale.426 Densitate populaţie loc/km2 62.Sistemul de alimentare cu apă şi sistemul de canalizare ● Reţeaua de distribuţie a apei. pentru consumatorii industriali şi urbani din zona municipiului.449 305.000 mc. energia termică fiind produsă de R. 27 0.12 Lemn şi deşeuri lemn Nr. Istoria atestă locuirea teritoriului actualului judeţ din cele mai vechi timpuri.055. ce s-au descoperit în această parte a spaţiului carpatodanubiano-pontic le avem din timpul comunei primitive.2 61. 31.92 Număr de oraşe şi municipii 5 5 Număr municipii 2 2 Număr comune 59 61 Număr sate 347 347 Anul 2002 2005 pag. în lungime totală de aproximativ 662 km.1.N. % - Mehedinţi Sursa : Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi 2005 2.89 4932.A. 98. de la sfârşitul paleoliticului.03 % CLU Nr.4 Date demografice Primele urme de locuire a oamenilor. din care 9. populaţia a crescut lent şi a avut o dinamică interioară moderată. Sisteme de încălzire Total gospodării. Volumul de apă distribuit populaţiei a fost în anul 2005 de 155.89 Număr locuitori 310.85 Judeţ Gaze naturale/Termoficare gaze naturale Nr.judeţul Mehedinţi .15 din 193 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .A.930 % 75.000 mc pentru uz casnic. Sisteme de încălzire Municipiul Drobeta Turnu Severin dispune de o reţea de termoficare.299. Lungimea reţelelor era de 181 km. – Sucursala ROMAG TERMO. Livrarea energiei termice se realizează prin reţele tehnologice şi de termoficare amplasate pe estacade aeriene. Ulterior s-a înregistrat o înviorare a acestei dinamici. • Reţeaua de canalizare In anul 2005 localităţile care dispuneau de reţele de canalizare din judeţ erau în număr de 12 dintre care 5 oraşe şi 7 comune parţial.463 % 24. Organizarea administrativă a teritoriului : Suprafaţă totală Km2 4932. din care încălzite cu: 130. Deserveşte 5 localităţi urbane şi 73 localităţi rurale din judeţ. Până la mijlocul secolului al XX-lea.420 Cărbune Nr. Alimentarea cu energie electrică Judeţul Mehedinţi produce cantităţi mari de putere hidroelectrică prin Porţile de Fier I şi II.

075 109.444 147.759 157.954 46.475 47.18 2005 305426 148296 157130 65.29 2004 307384 149161 158223 62.500-5.677 15.000 locuitori Total mediu urban TOTAL JUDEŢ 4 1 5 66 38.81 2002 310449 149455 160994 61.862 12108 6.16 din 193 .471 127.692 Sursa Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi 2005 (Datele se referă la populaţia stabilă la 1 iulie 2005) Evoluţia populaţiei pentru anii 2001-2005.519 305.000 locuitori 20.000 locuitori 100.G 349/2005 privind depozitarea deşeurilor. oraşele Baia de Aramă.000-300.Sursa Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi (2002-2005) Repartizarea locuitorilor pe tipuri de asezări umane este următoarea : Asezările umane pentru anul 2005 Tip asezări Mediu rural <500 locuitori 500-1. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .000 locuitori >300. Vînju Mare şi 61 comune cu 347 sate. În judeţul Mehedinţi nu sunt localităţi clasificate în conformitate prevederilor H.01 Judeţul Mehedinţi 35.000 locuitori >5000 locuitori Total mediu rural Mediu urban < 20. iar pe teritoriul administrativ al judeţului se găsesc patru oraşe : municipiul Orşova.907 Populaţia în mediu urban Denumire Oraş/municipiu Drobeta Turnu Severin Orşova Baia de Aramă Strehaia Vînju Mare Număr locuitori 109.judeţul Mehedinţi pag.444 13.772 41.000 Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi 2005 2. ca fiind localităţi izolate.5 Aşezări umane Reşedinţa judeţului se află în municipiul Drobeta Turnu Severin.43 2003 308340 148707 159633 62.500 locuitori 1. Strehaia. la 1 ianuarie Anul Total din care Mediul urban Mediul rural Densitatea populaţiei Loc/Km2 Numărul de turişti aferent teritoriului administrativ 2001 321612 156562 165050 60.1.000-100.800 45.426 Număr asezări Număr locuitori 12 47 2 61 14.413 5.

repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice Hoteluri şi restaurante Transport.judeţul Mehedinţi . construcţii navale ) nu s-a putut face decât într-o măsură mai redusă dar într-o pondere mai mare la nivelul micilor întreprinzători din comerţ şi al liberei iniţiative . prelucrări metalice . depozitare şi comunicaţii Tranzacţii imobiliare. închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor Învăţământ 1) Sănătate şi asistenţă socială 1) Alte activităţi de servicii colective. municipiul Drobeta Turnu Severin. industria de prelucrare a lemnului . Unităţile locale active din industrie. industria construcţiilor de maşini . industria chimică . 1) Mehedinţi Industrie extractivă Industrie prelucrătoare Energie electrică şi termică. fabrica de nutreţuri concentrate . Principalele industrii dezvoltate la nivelul municipiului sunt: industria energetică . servicii şi alte resurse cu valoare de schimb.industria alimentară . caracterizează condiţia judeţului şi abilitatea acesteia de a produce bunuri. gaze şi apă Construcţii Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul. comerţ şi alte servicii. Rev.6 Dezvoltarea economică Situaţia economică înseamnă complexul de elemente care.2. . sociale şi personale Total 3612 13 423 12 188 unităţi din care: pe clase de mărime. construcţii.17 din 193 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Începând cu anul 1999 starea economică a judeţului Mehedinţi se îmbunătăţeşte în mod continuu dar din păcate într-o măsură insuficientă pentru a conduce la mutaţii substanţiale ale nivelului de trai în rândul populaţiei . în anul 2005 număr Judeţul Activităţi (secţiuni CAEN. Absorbţia forţei de muncă calificată în alte sectoare care s-au menţinut sau chiar dezvoltat ( energetică . într-o anumită perioadă. majoritatea fermelor zootehnice ). Adaptarea lentă a agenţilor economici la procesul de constituire şi transformare a noilor pieţe de desfacere a condus la sincope uneori dramatice ale anumitor operatori (abatorul . după numărul de salariaţi 0-9 3187 7 310 2 125 10-49 321 4 70 1 49 50-249 82 1 30 6 12 250 şi peste 22 1 13 3 2 2087 239 246 295 10 30 69 1939 221 212 273 10 28 60 134 16 22 17 2 6 13 2 10 5 3 1 2 pag.1. Majoritatea activităţilor industriale sunt concentrate la nivelul reşedinţei de judeţ . pe activităţi ale economiei naţionale şi clase de mărime. prelucrare lemn .

1 11.8 10. la care se adaugă impresionante mărturii ale unui trecut de milenii. pe activităţi ale economiei naţionale număr persoane Judeţul Mehedinţi Total economie Agricultură.Numărul mediu al salariaţilor. la ora actuală turismul rural este încă într-o fază incipientă de constituire. unele unice prin valoarea si ineditul lor. Potenţialul turistic al judeţului Mehedinţi îl formează grandiosul peisaj format de fluviul Dunărea şi de defileul său.5 Femei 7. vânătoare şi silvicultură Pescuit şi piscicultură Industrie. zonele deluroase şi montane ale regiunii prezintă potenţialul cel mai ridicat pentru practicarea acestui tip de turism.4 8. depozitare şi comunicaţii Intermedieri financiare Tranzacţii imobiliare şi alte servicii Administraţie publică şi apărare Învăţământ Sănătate şi asistenţă socială Celelalte activităţi ale economiei naţionale 2001 53828 2026 21 21581 1653 16027 3901 4869 6356 688 3946 639 1464 2814 4836 3871 717 2002 47533 1346 12 20430 1701 15005 3724 3795 3454 679 3594 697 1440 2854 4534 3925 773 2003 48717 1474 3 20101 1547 15055 3499 3693 4762 803 3469 627 1819 2844 4375 3803 944 2004 46157 1754 19584 1380 14916 3288 3828 3437 388 2986 626 1637 2602 4518 3695 1102 2005 46952 1367 19169 1559 14229 3381 4103 4494 686 3066 663 1359 2616 4546 3843 1040 Sursa : Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi 2005 Şomeri înregistraţi şi evoluţia ratei şomajului Judeţul Mehedinţi Anii 2001 2002 2003 2004 2005 Şomerii înregistraţi la ocuparea forţei (număr persoane) Total Femei 12463 4991 11126 4547 11204 4388 12567 4866 11737 4386 Agenţiile de Bărbaţi 7472 6579 6816 7701 7351 pentru muncă Rata şomajului (%) Total 8.8 10.judeţul Mehedinţi pag.8 8.6 Bărbaţi 9. datorită peisajelor de o frumuseţe rară si.8 8.3 Sursa : Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi 2005 Turismul Turismul se numără printre cele câteva fenomene ce s-au impus în epoca contemporană.9 11. dezvoltarea sa spectaculoasă constituind o trăsătură caracteristică secolelor XX şi XXI. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Deşi.5 7.9 9. gaze şi apă Construcţii Comerţ Hoteluri şi restaurante Transport.2 9. multe dintre ele fiind înscrise în rezervaţii ştiinţifice. în plus.6 7. de existenţa elementelor floristice şi faunistice deosebite. datorita calităţii aerului şi apei. din care: Industrie extractivă Industrie prelucrătoare Energie electrică şi termică. de arhitectură şi artă. exprimat printr-o serie de monumente istorice. de diversitatea reliefului din zona muntoasă.4 7.18 din 193 .

Grate 21. Schela Cladovei 3. bronz.150 m lăţime Ciucarul Mic şi Strabatul Mic 13.judeţul Mehedinţi pag. Baloteşti: ruinele cetăţii Gradetului 7. Bulba – de interes local 16. Epuran. cetate Ada Kaleh strămutată 5. ruinele bisericii medievale romano-bizantine. Şviniţa: ruine turn roman. Şimian şi Ostrovul Şimian cu vestigii neolitice.monumente naţionale 15. romano-bizantine 4. Pădure de liliac Ponoarele şi Nadanova – rezervaţie naturală Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică la 31 iulie 2005 Număr Judeţul Mehedinţi Total Hoteluri şi moteluri Tabere de elevi şi preşcolari Pensiuni turistice urbane Pensiuni turistice rurale 2003 13 8 3 2 2004 13 8 2 2 1 2005 15 9 2 3 1 Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi 2005 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . lacurile Zătonul Mare şi Mic 20. castru şi termele romane. Cornetele calcaroase Obârşia Cloşani – de interes naţional 23. Palia Nadanova – cea mai mare din Podişul Mehedinţi 22. Cerneţi – Cula lui Tudor Vladimirescu 10. Puţinei: Castru Roman 9. Drobeta Turnu Severin: ruinele oraşului roman. Bobaiţa: vestigii cetate dacică 6.170 m lăţime Ciucarul Mare şi Stabatul Mare 14. lacul Gornoviţa. podul traian. Gura Văii: insula Golu cu fortificaţii romane.Principalele centre de atracţii – locaţii culturale naturale sau arhitecturale din judeţul Mehedinţi sunt : 1. comuna Cireşu: vestigii ale unei aşezări şi cuptoare dacice 11. fier. Cazanele Mari . Peştera Ponoarele. Cheile Topolniţei (500 m) – rezervaţie de interes naţional 17. Sfodea. ruinele cetăţii Severin 2. Tri-Kule 8. lacul Balta. Formaţiuni Carstice comuna Balta – polii. Cheile Costeştilor 18. Cheile şi Izvoarele Coşuştei – zonă protejată de interes naţional 19. Ponoarele.19 din 193 . Peşterile Balta. Cazanele Mici . Peştera Podului. Cornetul Mare. Insula Şimian: vestigiile cetăţii medievale turceşti de pe fosta insulă Ada Kaleh 12. Complexul carstic Ponoarele – rezervaţie de importanţă naţională cu Peştera Bulba. sorburi. Izverna . Peşterile Topolniţa.

6 315. Generarea deşeurilor.judeţul Mehedinţi pag.Capacitatea şi activitatea de cazare turistică Judeţul Mehedinţi Anii 2003 2004 2005 Capacitate de cazare turistică Existentă (locuri) 1358 916 1164 1) În funcţiune (mii locuri-zile) 414.734 lei şi mai mic decât la nivel naţional . Tratarea şi valorificarea deşeurilor.0 Înnoptări (mii) 117. vânătoare şi silvicultură Pescuit şi piscicultură Industrie. total salariaţi lei RON Judeţul Mehedinţi Total economie Agricultură. fiind mai mare decât cel regional . depozitare şi comunicaţii Intermedieri financiare Tranzacţii imobiliare şi alte servicii Administraţie publică şi apărare Învăţământ Sănătate şi asistenţă socială Celelalte activităţi ale economiei naţionale 2001 304 229 176 367 573 300 554 247 150 150 352 619 192 359 302 272 202 2002 403 285 186 471 681 396 675 309 208 165 456 784 239 475 408 318 223 2003 520 454 494 598 921 504 860 417 304 237 600 987 341 672 536 426 282 2004 648 617 742 1085 650 1012 546 362 321 679 1271 431 822 634 511 377 2005 740 623 838 1187 715 1192 617 411 477 673 1568 495 1071 808 629 417 Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi 2005 2.0 Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune (%) 28.3 39. privind : • • • • • Organizarea sistemului de gestionare a deşeurilor. Colectarea şi transportul deşeurilor. Eliminarea deşeurilor.0 Sosiri (mii) 46.0 404.2 28.2.20 din 193 . din care: Industrie extractivă Industrie prelucrătoare Energie electrică şi termică.5 Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi 2005 Venitul mediu Câstigul salarial nominal.8 45. Câştigul salarial nominal mediu net lunar.746 lei.5 47.5 115. pe activităţi ale economiei naţionale. gaze şi apă Construcţii Comerţ Hoteluri şi restaurante Transport. Date specifice referitoare la generarea şi gestionarea deşeurilor (Sistemul de Management al Deşeurilor în judeţul Mehedinţi ) Capitolul privind situaţia actuală este considerat ca punct de referinţă şi identifică necesităţi pentru dezvoltări ulterioare în cadrul sistemului de gestionare a deşeurilor. mediu net lunar pe persoana în anul 2005 în judeţ a fost de 740 lei.4 123. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Scopul descrierii situaţiei actuale este de a identifica starea prezentă ( tipuri şi cantităţi de deşeuri ) şi punctele slabe în cadrul sistemului.

IV. cât şi deşeurile generate şi necolectate.urilor.15 2002 ( tone) 81885 2003 ( tone) 75308 2004 ( tone) 103557. indicat în metodologia de elaborare a P.G.2 1.9 kg/locuitori x zi în mediu urban şi 0. industrie. Pentru a fi posibilă o planificare diferenţiată şi detaliată a modului de gestionare în viitor a deşeurilor.1.7 18116 13262 21816 20245. Deşeurile generate şi necolectate sunt reprezentate în cea mai mare parte de deşeurile menajere din zonele în care populaţia nu este deservită de servicii de salubrizare.1.2. Cantităţi de deşeuri municipale generate Indicatori de generare a deşeurilor municipale Compoziţia deşeurilor menajere Ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale I.21 din 193 0 0 0 6178. din care : Hârtie şi carton Sticlă Plastic Metale Cod deşeu1 20 15 01 20 03 01 15 01 20 03 01 15 01 20 01 0 15 01 20 01 01 15 01 01 20 01 02 15 01 07 20 01 39 15 01 02 20 01 40 15 01 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1458.I. III. Cantităţile de deşeuri municipale generate la nivel judeţean. sunt prezentate pentru o perioada de 5 ani. anterioară anului 2005 an de referinţă. conform tabelului de mai jos: Tabel nr. II. Generarea deşeurilor Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor cuprinde următoarele informaţii referitoare la caracterizarea deşeurilor municipale din punct de vedere cantitativ şi calitativ : I.2.5 2005 ( tone) 119442.judeţul Mehedinţi .4 kg/locuitor x zi în mediu rural. Indicatorii de generare din mediul urban şi rural utilizaţi au fost de 0. 34572 31395 37485 45393. instituţii.2 1791.D . instituţii Deşeuri municipale şi asimilabile colectate separat (exclusiv deşeuri din construcţii şi demolări). Cantităţi de deşeuri municipale generate Deşeurile municipale generate cuprind atât deşeurile generate şi colectate ( în amestec sau selectiv ).2. 1. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . datele privind generarea sunt prezentate pe tipuri de deşeuri.8 32932. crt 1 Tipuri principale de deşeuri Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ.95 31294 1.3.8 1347 556 pag. din care : Deşeuri menajere colectate în amestec de la populaţie Deşeuri asimilabile colectate în amestec din comerţ.J.1 Evoluţia cantităţilor de deşeuri generate pentru judeţul Mehedinţi Nr.7 2001 ( tone) 98231. industrie.

o posibilă explicaţie fiind faptul că raportările s-au bazat pe estimări şi nu pe cântăriri.Cantitatea de deşeuri municipale generată .4 238.15 57821 63612. cât şi pentru deşeurile menajere pe baza cantităţii generate şi a populaţiei şi vor fi comparaţi cu indicatorii obţinuţi la nivel regional şi naţional.2 65637.6.22 din 193 .3 219. Indicatorii de generare se calculează atât pentru deşeurile municipale.deşeuri municipale kg/ locuitor x an Indicator de generare .7 1.1+1.Lemn Biodegradabile Altele 1.judeţul Mehedinţi pag. 1.conform Listei europene a deşeurilor Sursa de date A. 1. 1.tone (tabel 1) .8 Deşeuri voluminoase Deşeuri din grădini si parcuri Deşeuri din pieţe Deşeuri stradale Deşeuri menajere generate şi necolectate 20 01 38 15 01 03 20 01 08 20 01 15 01 20 03 07 20 02 20 03 02 20 03 03 20 01 15 01 0 0 0 0 3415 2123 8940 31065.4. exprimaţi în Kg/locuitor x an. Indicatori de generare a deşeurilor municipale Indicatorii de generare a deşeurilor colectate. reprezintă un parametru important atât de verificare a corectitudinii datelor cât şi pentru calculul prognozei de generare. Valoarea indicatorului de generare de deşeuri municipale la nivelul judeţului Mehedinţi în anul 2005 (391 kg/locuitor) este sensibil mai mare decât media la nivel naţional (364 kg/locuitor conform raport EUROSTAT).3 Indicatorii de generare prezintă o variaţie neuniformă.6 67451 72778.2 0 2350 2183 4657. cât şi pentru deşeurile menajere pe baza cantităţii generate şi a populaţiei şi vor fi comparaţi cu indicatorii obţinuţi la nivel regional şi naţional 2001 .Număr populaţie Indicator de generare .15 2002 81885 2003 75308 2004 103557.tone (tabel 1.P.Cantitatea de deşeuri menajere generată de populaţie .28 741.8) .7 321612 310449 308340 307384 305426 305 263 244 336 391 204 186 206.15 0 0 0 0 4091 1063 5648 26426 0 0 0 0 4649 1448 9910 26127.6 0 0 0 0 4685 1146 10029. Indicatorii de generare se calculează atât pentru deşeurile municipale.M II.8 39846 1.deşeuri menajere de la populaţie kg/ locuitor x an 98231.5 2005 119422.5. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .5 0 284.5 22057.

Începând cu anul 2007 este necesar a se determina compoziţia deşeurilor prin măsurători separat pentru mediul urban şi mediul rural. În general este de aşteptat ca aceste date să se îmbunătăţească pe măsură ce sistemul de management al deşeurilor câştigă experienţă.14 10. Totodată trebuie determinată prin măsurători. a fost considerat ca pentru fiecare tip de deşeu din categoria deşeurilor municipale şi asimilabile din comerţ. s-a luat în considerare o creştere economica de 0. Compoziţia deşeurilor pentru deşeurile menajere colectate a fost raportată de către operatorii serviciului de salubritate şi de către APM. Cantităţile de deşeuri menajere de la populaţie (colectate si necolectate) s-au determinat pe baza ariei de acoperire şi a indicilor de generare de 0. În calculul estimativ al cantităţilor de deşeuri din 2005. industrie şi instituţii.43 6 5 5 13. Schimbări recente apărute în materialele folosite pentru împachetare au dus la dificultatea de a obţine date unitare cu un anumit nivel de precizie.43 31.judeţul Mehedinţi pag. indicele de generare va avea aceeaşi creştere.86 30 12 Anul 2005 Mediul rural 15 5 15 5 8 41 11 Estimarea cantităţilor de deşeuri municipale generate în anul 2005 Luând în considerare indicatorii statistici de generare a deşeurilor municipale. faţă de anul 2003. în cadrul grupurilor de lucru au fost estimate cantităţile de deşeuri municipale generate în anul 2005. precum şi informaţiile furnizate de către Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului şi operatorii de depozite din judeţ.8 % /an.71 5 5 0 5 29 46. De asemenea.86 6. La estimarea cantităţilor a fost luate în considerare şi datele privind generarea deşeurilor raportate în anii 2004 si 2005. care conduce implicit la creşterea indicelui de generare a deşeurilor municipale.57 25. compoziţia deşeurilor de ambalaje din deşeurile menajere. definind potenţialul pentru valorificarea deşeurilor şi ajutând la stabilirea sistemelor de colectare.23 din 193 .14 3. Compoziţia estimată medie a deşeurilor menajere colectate de la populaţie Material Hârtie şi carton Sticlă Plastic Metale Lemn Biodegradabile Alte tipuri de deşeuri Sursa de date APM Mediul urban 16.III Compoziţia deşeurilor Datele privind compoziţia deşeurilor prezintă o importanţă deosebită.4 kg/locuitor x zi în mediul rural. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .9 kg/locuitor x zi în mediul urban şi 0. Singurele date disponibile privind compoziţia deşeurilor sunt cele prezentate în tabelul de mai jos ( din PRGD S-V Oltenia ).43 6.43 Anul 2004 Ponderea % Mediul rural Mediul urban 25 12.

lemn) cât şi în deşeurile asimilabile din comerţ. din grădini.judeţul Mehedinţi pag. în principal. Colectarea şi transportul deşeurilor municipale Principalele I. Agenţii de salubrizare după natura proprietăţii (anul 2006) pentru judeţul Mehedinţi Judeţ Mehedinţi Denumire localitate Drobeta Turnu Severin Orşova Strehaia Baia de Aramă Vînju Mare Total Integral de stat 1 1 1 3 Număr de agenţi de salubrizare după natura proprietăţii Integral Public Autohton Majoritar Majoritar privat interes integral de stat privat cu capital local privat mixt 1 1 1 1 2 1 Total agenţi salubrizare 2 2 1 1 1 7 Sursa: Agenţi de salubritate.instituţii. precum şi dotarea agenţilor de salubrizare pentru colectarea şi transportul deşeurilor este prezentată in tabelul de mai jos.24 din 193 .Creşterea anuală de 0. din pieţe şi în deşeurile stradale.. industrie. administraţie locală. IV.2. III. informaţii referitoare la colectarea şi transportul deşeurilor municipale prezentate în prezentul Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor sunt : Date privind agenţii de salubrizare Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare Dotarea agenţilor de salubrizare Date privind staţiile de transfer I Date privind agenţii de salubrizare Organizarea colectării de deşeuri şi transportul acestora Datele generale privind agenţii de salubritate din judeţul Mehedinţi. carton. parcuri. Ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeuri menajere ( pe medii şi cu evidenţierea ponderii deşeurilor alimentare. Începând cu anul 2008 se va determina ponderea deşeurilor biodegradabile prin măsurători. separat pentru mediul urban şi rural 2.8 % a generării deşeurilor municipale. determinate. a fost utilizată la calculul prognozei din Planul Naţional şi Regional de Gestionare a Deşeurilor Cantităţile estimate privind generarea deşeurilor municipale în anul 2005 reprezintă baza de calcul a prognozei de generare a deşeurilor pentru perioada 2005-2015.2. APM pentru anul 2006 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . deşeurile de de hîrtie. IV Ponderea deşeurilor biodegradabile În vederea determinării cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale generate este necesară cunoaşterea ponderii acestor deşeuri în deşeurile municipale. pe baza prognozei PIB. II. în deşeurilor voluminoase. de grădină.

6 0.A Strehaia S.C Gospodărie comunală şi locativă Orşova S. Rurală 2200 2 1649 1.C Salubritatea S. pentru judeţul Mehedinţi în anul 2005 Judeţul Mehedinţi 2003 34.4 1768 1.A Primăria Vînju Mare S.06 77.A Tip recipient Pubele (0.C Flaps S.D al judeţului Mehedinţi sunt prezentate datele de contact şi localităţile deservite de către agenţii de salubrizare.96 802.J. administraţia locală.5 70 2 Grad de acoperire cu servicii de salubrizare (%) 2004 38. 106356 117017 99211 % Total 34. Colectare Date privind tipul de recipiente pentru colectare în amestec şi colectare selectivă.34 66 Populaţie rurală deservită % loc.În Anexa nr.12 19.8 Total Mediul urban Mediul rural Sursa: A.4 1.4 Containere (4-5mc) 25 13 2 15 0 170 Altele 0 0 30 15 1 0 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .P.C Floricola S.1-0.judeţul Mehedinţi pag.3 la P. precum şi volumul acestora sunt prezentate în tabelul de mai jos : Dotarea agenţilor de salubrizare pentru colectarea deşeurilor menajere în amestec în anul 2005 la nivelul judeţului Mehedinţi Denumirea operator de salubritate S.G.1-1.8 Sursa: Agenţi de salubritate. pe mediu urban şi rural. APM Ponderea populaţiei deservite.2mc) 0 0 4 0 0 0 Volum Total (mc) 100 77.M. 104156 115368 97443 urbană % urbană 70.6 81.A Primăria Baia de Aramă – Serviciul de salubritate S.4 2005 28 66 1.2mc) plastic . II Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare Datele privind gradul de acoperire cu servicii de salubrizare sunt prezentate în tabelul de mai jos .1 77.25 din 193 . agenţii de salubritate. Judeţ Mehedinţi în anul 2003 2004 2005 Populaţie Total 308340 307384 305426 Urbană 148707 149161 147699 Rurală 156633 158223 155370 Populaţie deservită loc. administraţie locală III Dotarea agenţilor de salubrizare Dotarea agenţilor de salubrizare se referă atât la colectare cât şi la transport. metalice 0 25 0 150 6 1020 Euro containere (1.06 28 Populaţie deservită loc.5 38.

M. Date privind tipul şi numărul mijloacelor de transport ale agenţilor de salubritate din judeţ sunt prezentate în tabelul de mai jos.C Gospodărie comunală şi locativă Orşova S. Tractor Autocamioane containere cu remorcă Basculante Capacitate (mc) 0 1 5 1 5 0 1 4 0 4 4 Capacitate (mc) 1 4 2 5 3 5 3 3.P.C Salubritatea S.25 6 46 2 15 12 108 Altele Capacitate (mc) 0 0 0 0 0 0 0 - Sursa: A.A Primăria Vînju Mare S. Dotarea agenţilor de salubrizare pentru transportul deşeurilor menajere în anul 2005 pentru judeţul Mehedinţi Numele agentului de salubrizare S. Vehicule de transport Agenţii de salubritate din judeţ folosesc diferite tipuri de vehicule de colectare a deşeurilor.C Floricola Orşova S. Multe municipalităţi folosesc o combinaţie de vehicule de colectare.A S.26 din 193 .C Flaps S .2. remorci sau camioane.A Autogunoiere compactoare Capacitate (mc) 2 4 0 5 15 0 1 14 0 3 24 Mijloace de transport tip Autotransp.A S.3 Valorificarea şi tratarea deşeurilor • • • • • Sortarea deşeurilor municipale Valorificarea deşeurilor municipale Compostarea deşeurilor biodegradabile Tratarea mecano – biologică Alte metode de tratare / valorificare Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . în marea lor majoritate folosesc vehicule de colectare simple.5 0 1 8 0 2 8 1 10 1 4 Total mijloace de transport Nr Capacitate medie totală 5 25 3 15 3 103 3 11. în timp ce regiunile rurale.În ceea ce priveşte colectarea selectivă în anul 2005 nu era implementat la nivelul judeţului sistemul de colectare selectivă.A Primăria Baia de Aramă – Serviciul de Salubritate S. agenţii de salubritate. Oraşele mari folosesc echipamente moderne.C Flora Sercom S. ca de exemplu.75 2 6 1 5 4 4 Capacitate (mc) 2 6. administraţie locală IV Date privind staţiile de transfer .In judeţul Mehedinţi nu există staţii de transfer 2.judeţul Mehedinţi pag.

27 din 193 . REMAT este acronimul pentru materiale reciclate şi acesta este principalul colector Agenţii economici implicaţi în acţiunea de reciclare şi dotarea acestora cu echipamente Denumire agent economic Adresa Localitatea Tip echipament SC Celrom SA Bd.2006 Mase plastice deseu PP. 13/20.Calea Timisoarei.14 Str.59 din 03.14 Str.17 Drobeta Turnu Severin Ghilotina pentru metale Autorizatie de mediu nr.06. 3 Autorizatie de mediu nr.Calea Timisoarei.23 din 18. nr.14 Punct de lucru: Str.17 Drobeta Turnu Severin Drobeta Turnu Severin Drobeta Turnu Severin Drobeta Turnu Severin Drobeta Turnu Severin Drobeta Turnu Severin Drobeta Turnu Severin Presa balotat metale Autorizatie de mediu nr.2005 Autorizatie de mediu nr.2 Drobeta Turnu Severin Cazane de ars deseuri lemnoase Autorizatie integrata de mediu nr. PS.06. nr.1 Hartie-carton SC Robsylv Com SRL Instalatii de compactat mase plastice – buc.nr.PE) SC Robsylv Com SRL Drobeta Turnu Severin Instalatii de marunti mase plastice – buc.Calea Timisoarei.05.05.59 din 03. nr.06. 1 Mase plastice (PET.În judeţul Mehedinţi nu există staţii de sortare (separarea din deşeurile municipale a fracţiilor valorificabile material).23 din 18.nr.05. nr. deseuri metalice feroase Deseuri metalice feroase SC New Company Recycling SRL SC Remat Scholz SA SC Remat Scholz SA SC Remat Scholz SA SC Robsylv Com SRL Str.Cerneti . În ceea ce priveşte reciclarea deşeurilor municipale în judeţul Mehedinţi există câţiva comercianţi care adună metale uzate. tratare mecano – biologică sau termică.2007 1000 t Deseuri metalice feroase si neferoase SC New Company Recycling SRL Str.judeţul Mehedinţi pag.59 din 03.220H Punct de lucru: Str. ABA. sticlă şi plastic.23 din 18.Banovitei.2005 Autorizatie de mediu nr. compostare a deşeurilor biodegradabile.Banovitei. nr.220H Punct de lucru: Str.Banovitei. hârtie.2007 Autorizatie de mediu nr.Cerneti .17 Dispozitiv despicat cablu Presa China-balotarebrichetare Foarfeca Komatsu PC 300taiere mecanica Instalatie taiere cu oxigen 1000 t 2750-4000 kg/h Str.2007 Autorizatie de mediu nr.2006 Autorizatie de mediu nr. PC Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .2006 1200 t Deseuri metalice feroase si neferoase Deseuri metalice feroase si neferoase Deseuri de tabla Deseuri de tabla.Cerneti .05.05. PE. nr.nr.2005 Autorizatie de mediu nr. 13/20. 13/20.15/2006 Autorizaţie de mediu Capacitate proiectată to/an Tip de deşeu prelucrat SC Celrom SA 10 t abur/h Deseuri de lemn SC New Company Recycling SRL Str.05.Nicolae Iorga.220H Presa de balotata hartii cartoane – buc. nr.

645 An sistare activitate 2009 2009 2009 2009 2010 pag.Severin În anul 2004 SC Celrom SA În anul 2005 SC New Company Recycling SRL În anul 2004 SC New Company Recycling SRL În anul 2005 SC Remat Scholz SA În anul 2005 SC Robsylv Com SRL In anul 2004 SC Robsylv Com SRL In anul 2005 Tip de deşeu – Valorificare de la agenti economici Hârtie carton 24289 tone 24614 tone Mase plastice 0 0 Metal 0 0 Sticlă 0 0 Lemn 9613 9056 Altele 0 0 Total 33902 tone 33670 tone 2327.anul prevăzut pentru sistarea activităţii.Tr.460.000 2800 22.155 tone 5 tone 1364.Evoluţia cantităţilor de deşeuri valorificabile prelucrate în anii 2004. Descrierea depozitelor conforme existente : capacităţi proiectate.680 tone 3328.661 tone 0 0 0 0 0 0 0 0 2.457 tone 99 tone 10. III. Descriere depozite conforme.200 47.739 tone 0 0 2327.judeţul Mehedinţi . Evoluţia cantităţilor de deşeuri depozitate ( total.000 proiectată ( Capacitatea disponibilă ( mc ) 400.2.28 din 193 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .000 840. În judeţul Mehedinţi în anul 2005 nu existau depozite conforme II.000 220. Depozite neconforme Depozite .730 tone 2856.739 tone 0 0 0 0 0 1727.date generale pentru judeţul Mehedinţi ( 2005) Denumire depozit/localitatea Şimian / Şimian Poiana Stelei /Orşova Vînju Mare/Vînju Mare Baia de Aramă/ Baia de Aramă Strehaia / Strehaia Capacitatea mc) 1. an de închidere II. 2005 Agent economic/Anul SC Celrom SA Dr. depozite conforme şi depozite neconforme ) I.457 tone 0 0 0 1727.4 Eliminarea deşeurilor Acest capitol cuprinde date referitoare la depozitele de deşeuri existente în judeţ.506 tone 1194 tone 0 0 53 tone 1351 tone 1375. capacităţi disponibile. Descrierea depozitelor neconforme existente : capacităţi disponibile până la sistarea activităţii . şi anume : I.000 450 7.500 50.41 tone 6184.

125/1996 şi are o valabilitate de 5 ani.2001.282 mp liber de orice sarcină şi proiectul tehnic nr. Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr.2001 pentru “Depozit deşeuri menajere.82/04.400 euro. În adresa nr. Având în vedere obligaţiile concedentului . În anul 2000 Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin a încheiat Contractul de lucrări nr. Câştigătoarea licitaţiei este S. în data de 15.03.C Brantner Servicii Ecologice S. S. Modificările tehnice operate de proiectantul de specialitate. urmând să fie puse la dispoziţia beneficiarului – Primăria Drobeta Turnu Severin cât şi a proiectantului iniţial I P Mehedinţi spre analiză.4613/2001 întocmit de către Institutul Proiect Mehedinţi. precum şi închiderea depozitului existent de deşeuri de la Şimian.09. urmând să se înceapă lucrările de realizare a obiectivului. După semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare cu S.A nr.29 din 193 . În anul 2001 Consiliul Judeţean Mehedinţi a emis autorizaţia de construire nr. Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin a obţinut autorizaţia de construire nr.01.137/10. având ca obiect “Cale acces şi pregătire modul I depozit deşeuri”.2006 eliberată de Consiliul Judeţean Mehedinţi şi a predat terenul pe care urmează să se construiască noul depozit. însuşire şi punere în aplicare a cestor modificări.2006. În anul 2006 Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin a scos la licitaţie serviciul public de salubritate. respectiv 04.12.08.judeţul Mehedinţi pag.08.Densitatea . revizie realizată de firma GWCC Viena – Austria.12. 12734/02.2000.09. valoarea acestora ridicându-se la 56.C Brantner Servicii Ecologice S.2006. în scopul realizării unui depozit ecologic de deşeuri menajere provenite de pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin şi a localităţilor limitrofe. aşa cum rezultă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.A a supus proiectul tehnic iniţial unei revizii tehnice în concordanţă cu evoluţia normelor de mediu europene. beneficiarul lucrării era Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin. Până la definitivarea aspectelor de natură Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . specificându-se că termenul a fost decalat din lipsă de fonduri. terenul în suprafaţă de 199.13580/19.C Brantner Servicii Ecologice S.450Kg/mc Depozite ecologice în funcţiune şi în execuţie Pentru investiţia privind “Depozit ecologic de deşeuri menajere al municipiului Drobeta Turnu Severin” Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului a emis acordul de mediu nr. iar în caietul de sarcini a prevăzut ca obligaţie construirea depozitului ecologic. modul 1 parcela 2”.1057/16.2007.A.2004 Consiliul Judeţean Mehedinţi raporta că în anul 2001 au început lucrările la investiţia menţionată mai sus. iar din lipsa unei surse de finanţare. lucrările au fost sistate. în actul adiţional la contractul amintit mai sus se prevedea că durata de execuţie a lucrărilor contractate – septembrie 2002. Acordul de mediu a fost emis în conformitate cu Ordinul Ministrului Apelor. în conformitate cu clauzele contractuale . s-a predat . 66/18.

tractor.o baza cu o degajare de pe acoperiş ce variază între 53. în funcţie de necesitate va fi folosit pentru irigarea depozitului sau va fi epurat. a instalaţiilor şi a tehnologiilor sunt prezentate în continuare. • Capacitate – 2 parcele cu 3 module. Capacitatea de depozitare – 1. Degajarea de pe acoperiş permite un drenaj sigur prin conductele de drenaj pentru o distanţă de 60 de m. Nivelul bazei gropii de gunoi . • • Infrastructura depozitului va cuprinde : alimentare cu apă.30 din 193 . Colectarea gazului de depozit.1 şi 56. iar ulterio.tehnică (verificare proiect. colectate selectiv în containere speciale. încărcător. O astfel de instalaţie va fi realizată de către executant în cazul unei cantităţi lunare de cel puţin 800 tone hârtie şi plastic.480.garaje. autocamion. Nămolul care va rezulta din procesul de epurare a apelor reziduale sau deşeuri biogene din deşeuri menajere sau activităţi industriale vor fi prelucrate într-o groapă de compostare în compost. vor fi separate în instalaţia de sortare în fracţiuni valorificabile pentru instalaţia de reciclare.54. clădiri administrative. • Instalaţia de compostare. cântar Utilaje necesare deservirii depozitului : compactor. Instalaţia de compostare va fi realizată numai atunci când se va face colectarea selectivă a deşeurilor biogene.5 mm şi strat de etanşare mineral 3 x 25 cm. fiind dimensionat pentru 30 de ani. obţinere autorizaţie de construire în conformitate cu precizările proiectului tehnic revizuit ) lucrările au fost sistate. Câteva date tehnice privind dimensiunea depozitului.000 mc. Parcela 3 de rezervă. respectiv humus. Se va realiza o evacuare activă a gazului de depozit. iar acesta va fi ars la faţa locului în arzătoare specifice. atelier. fiecare modul este prevăzut cu 2 sub module ( 6 submodule /parcelă ). o suprafaţă în pantă cu o muchie între Parcele 1 şi 2 Tratarea levigatului. • • • • • Înălţimea suprafeţei gropii de gunoi . container Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . canalizare. • • Sistemul principal de etanşare : sistem combinat de etanşare cu căptuşeală din plastic PE – HD – 2.judeţul Mehedinţi pag.înălţimea medie este de aproximativ 71. Levigatul va fi colectat în bazine de colectare. Instalaţia de sortare Deşeurile menajere de hârtie şi plastic.1 m.

31 din 193 .III.3 5068.81 7984 3332 6080 2002 46.judeţul Mehedinţi pag.4 2835 Cantităţi de deşeuri depozitate 2003 64.194.000 4000 1265 947 2400 4555 2005 4500 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .425 1340 4302 1079. Evoluţia cantităţilor de deşeuri depozitate pentru judeţul Mehedinţi în perioada 2001 2005 Evoluţia cantităţilor de deşeuri depozitate neconforme Denumire depozit/localitatea Şimian/Şimian Poiana Stelei / Orşova Vînju Mare / Vînju Mare Baia de Aramă / Baia de Aramă Strehaia 2001 45.351 3823.58 5133 1608 2343 2004 52.

deşeuri voluminoase. Să servească ca bază la identificarea indicatorilor de monitorizare ( capitolul 10 ) 4. Asistenţa este coordonata prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu. urmând ca în continuare prin Fondurile Structurale şi de Coeziune să se asigure finanţări nerambursabile de până la 80% din valoarea proiectelor.prevenirea generării deşeurilor. Obiectivele şi ţintele prevăzute pentru gestionarea deşeurilor în judeţul Mehedinţi în perioada 2005–2013 sunt prezentate în Tabelul nr. România a obţinut perioada de tranziţie (de exemplu atingerea obiectivelor privind reciclarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje. Această asistentă este deja acordată prin intermediul instrumentelor de pre-aderare (Programele PHARE şi ISPA). În funcţie de specificul judeţului pot fi stabilite şi obiective în plus (exemplu: obiective şi ţinte pentru zone izolate în concordantă cu legislaţia în vigoare). resurse umane. tratarea. etc. obiective pentru fluxuri speciale de deşeuri.Capitolul 3 OBIECTIVE ŞI ŢINTE Acest capitol al P.Regiunea IV Oltenia şi Planul Naţional de Gestiune a Deşeurilor. Să servească ca bază de pornire în stabilirea măsurilor de implementare (capitolul 9) 3. Obiective cu caracter tehnic – se vor cuantifica prin măsuri şi indicatori bine definiţi cu ţinte şi termene legislative ( date şi informaţii privind gestionarea deşeurilor bazate pe măsuratori . III.a). 2. are ca scop: 1. nămoluri de la staţiile de epurare orăşeneşti. informarea şi conştientizarea părţilor implicate.cantităţi şi compoziţie . Obiectivele judeţene au fost stabilite în baza obiectivelor din Planul Regional .G.judeţul Mehedinţi pag. etc.J. Obiectivele şi ţintele judeţene trebuie să fie cel puţin egale cu cele regionale 5. decizional (politica de mediu şi cadrul legislativ. Pentru îndeplinirea anumitor prevederi din legislaţia europeană. valorificarea şi eliminarea deşeurilor. România beneficiază de asistenţă financiară din partea Uniunii Europene. transportul. vehicule scoase din uz. Stabilirea obiectivelor şi ţintelor judeţene în conformitate cu obiectivele şi ţintele Planului Regional şi Naţional de Gestionare a Deşeurilor. cum ar fi ambalaje şi deşeuri de ambalaje. deşeuri din construcţii şi demolări. Obiectivele vizate se împart în doua categorii: Obiective cu caracter politic.32 din 193 . finanţare. care sunt la rândul lor fundamentate pe legislaţia naţională privind deşeurile.D. deşeuri de echipamente electrice şi electronice.1 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . închiderea depozitelor municipale neconforme. deşeuri biodegradabile. colectarea deşeurilor electrice şi electronice s. aspecte instituţionale şi organizatorice. colectarea. deşeuri periculoase din deşeuri menajere.).). În vederea atingerii ţintelor şi îndeplinirii obiectivelor stabilite.

Întărirea capacităţii administrative şi a responsabilităţii în aplicarea legislaţiei 2.Crearea cadrului organizatoric pentru stabilirea orientării judeţului in domeniul gestionarii deşeurilor si a instrumentelor de implementare a acesteia 1.33 din 193 .judeţul Mehedinţi pag.Tabel nr. III.2009 2008-2009 3 Resursele umane permanent 4 Finanţarea sistemului gestionare deşeurilor de a Crearea si utilizarea de sisteme financiare si mecanisme economice pentru gestionarea deşeurilor în condiţiile respectării principiilor generale.Asigurarea unui număr de suficient de angajaţi calificaţi pentru sistemul de coordonare si control al gestionarii deşeurilor din judeţ. 2008-2009 2008 . crt Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar 1. Stimularea creării şi dezvoltarea unui sector public privat pe piaţa viabilă de deşeuri 2.1 Obiective şi ţinte judeţene pentru managementul deşeurilor Nr. europene si internaţionale (ISPA. Luarea de măsuri pentru întărirea capacităţii organizatorice şi 1. SAPARD. fonduri structurale etc ) Sector privat viabil 70% granturi pentru echipamente şi facilităţi Permanent Permanent 3. cu precădere a principiilor « poluatorul plăteşte » si cel privind « responsabilitatea producătorului 1. CES . 2 Susţinerea programelor de informare şi pregătire a personalului din sectorul public/privat. Îmbunătăţirea regulilor de gestiune a deşeurilor la nivel judeţean si local în vederea realizării obiectivelor cuprinse in PJGD Ţintă Termen Permanent 1 Dezvoltarea politicii judeţene în vederea implementării unui sistem Politica şi cadrul integrat de gestionare Creşterea eficientei de legislativ aplicare a legislaţiei în domeniul gestionarii deşeurilor Aspecte instituţionale organizatorice Creşterea capacităţii instituţionale şi organizatorice a autorităţilor publice locale Asigurarea resurselor umane ca număr şi pregătire profesională 2008 -2009 2 şi 1. Optimizarea utilizării fondurilor naţionale. Promovarea celor mai bune practici în domeniul managementului de deşeuri şi soluţii financiare durabile (tarife şi taxe) Operaţii financiare durabile 2008-2015 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .

Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor in mediul rural 8 Colectarea şi transportul deşeurilor Dezvoltarea/ îmbunătăţirea unui sistem modern de colectare si transport a deşeurilor 3.Realizarea unui sistem la nivel judeţean de colectare. Realizarea de campanii de conştientizare a populaţiei 3. Implementarea şi creşterea coeficientului de colectare selectiva pentru mediul rural Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Creşterea coeficientului de colectare selectiva pentru mediul urban 7. Creşterea comunicării intre toate părţile implicate Ţintă Termen Permanent 5 Informarea şi conştientizarea părţilor implicate Promovarea informării. Iniţierea de activităţi specifice pentru minimizarea cantităţii de deşeuri la producători şi alţi generatori de deşeuri 2.34 din 193 .judeţul Mehedinţi pag. Promovarea minimizării deşeurilor la cetăţeni. conştientizării si motivării pentru toate părţile implicate 2. prelucrare. Reabilitarea si modernizarea sistemelor existente de colectare si transport deşeuri 4. analizare si validare a datelor şi informaţiilor privind gestionarea deşeurilor Promovarea informării. analiza şi validare date referitoare la generarea şi gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări 3.Furnizarea datelor privind deşeurile către factorii interesaţi 2004-2007 2008 2008 permanent permanent Rata de acoperire 100% Rata de acoperire 90% Optimizarea costurilor Construcţia de staţii de transfer Coeficient colectare selectiva: 100% Colectare selective 500000 participanţi 2013 2009 2013 2013 2017 2013 2013 7 Prevenirea generării deşeurilor Minimizarea deşeurilor generării 1.Nr. Organizarea şi susţinerea de programe de educare şi conştientizare a populaţiei prin Elaborarea de materiale informative. Creşterea gradului de conştientizare asupra practicilor de depozitare controlată Îmbunătăţirea statisticilor lunare. trimestriale şi anuale pentru judeţe şi regiune. Permanent 2009 6 Date şi informaţii privind gestionarea deşeurilor 1. crt Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar 1. 1. conştientizării si motivării pentru toate părţile implicate 2. Îmbunătăţirea sistemului regional şi local de colectare . Separarea fluxurilor de deşeuri periculoase de cele nepericuloase din deşeurile menajere 6. Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor in mediul urban 2. Construirea staţiilor de transfer dacă sunt recomandate de către studiile de fezabilitate 5.

Reducerea cantităţii de deşeuri de ambalaje eliminate prin valorificare Creşterea gradului de reutilizare şi reciclare a ambalajelor Optimizarea cantităţii de ambalaje pe produs ambalat Reciclarea a minimum 60% pentru hârtie/carton şi minimum 50% pentru metal.judeţul Mehedinţi . crt Domeniul Obiectiv principal Promovarea tratării deşeurilor în vederea asigurării unui management ecologic raţional Obiectiv subsidiar Încurajarea tratării deşeurilor în vederea valorificării (materiale si energetice).35 din 193 Permanent Permanent 2008 2011 2011 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . diminuării caracterului periculos şi diminuării cantităţii de deşeuri eliminate final Ţintă permanent Termen 9 Tratarea deşeurilor Reducerea cantităţii de ambalaje 10 Valorificarea potenţialului util din deşeuri Exploatarea tuturor posibilităţilor de natura tehnica si economica privind valorificarea deşeurilor 1. din greutatea fiecărui tip de material conţinut în deşeurile de ambalaj Valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a minimum 50% din greutatea deşeurilor de ambalaje Reciclarea a minimum 15% pentru plastic si pentru lemn.Nr. din greutatea fiecărui pag.

crt Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Ţintă tip de material conţinut în deşeurile de ambalaj Valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a minimum 60% din greutatea deşeurilor de ambalaje Reciclarea a minimum 55% din greutatea totala a materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile de ambalaje.Dezvoltarea pieţii pentru materiile prime secundare şi susţinerea promovării utilizării produselor obţinute din materiale reciclate 3. baza pag.Nr. Valorificarea deşeurilor biodegradabile prin compostare sau alte metode legate de referinţa din 1995 Coeficient de reducere 25%.5% pentru plastic Creşterea gradului de reutilizare şi reciclare a ambalajelor Termen 2013 Dezvoltarea activităţilor de valorificare materiala şi energetica 2013 Permanent 2. cu minimum 60% pentru sticla şi minimum 22.Promovarea valorificării energetice prin co-incinerare şi incinerare în cazul în care valorificarea materiala nu este fezabila din punct de vedere tehnicoeconomic. În cazul incinerării beneficiul energetic rezultat trebuie să fie pozitiv şi să existe posibilitatea utilizării eficiente a energiei rezultate permanent permanent 11 Deşeuri biodegradabile Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile 1.36 din 193 2010 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .judeţul Mehedinţi .

reciclarea si valorificarea a 50% din cantitatea de deşeuri electrice şi electronice colectata 2007 2008 14 Deşeuri echipamente electrice electronice de si Gestiunea deşeurilor de echipamente electrice si electronice 2. crt Domeniul Obiectiv principal depozitate Obiectiv subsidiar Ţintă de calcul: cantitate produsa in 1995 Coeficient de reducere 50% baza de calcul: cantitate produsa in 1995 Coeficient de reducere 65% baza de calcul: cantitate produsa in 1995 Termen 2013 2. Promovarea incinerării nămolurilor contaminate de la staţiile de epurare in cuptoarele de ciment 4. Utilizarea nămolului in agricultura ca fertilizant agricol sau reabilitarea terenurilor degradate (O. . Prevenirea eliminării ilegale şi a deversării în apele de suprafaţă 2.37 din 193 . Promovarea investiţiilor în instalaţii de sortare şi compostare în vederea reducerii deşeurilor biodegradabile 2016 anual anual 1 Amenajarea unor depozite conforme pentru a se evita depunerile ilegale 12 Deşeuri construcţii demolări din şi Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări 2. Reducerea componentelor periculoase 2006 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Organizarea colectării selective şi a componentelor sale Permanent Utilizarea nămolului Incinerarea nămolului Tone/an Permanent permanent 2008 Colectarea a 3 kg deşeu/locuitor/an Colectarea a 4 kg deşeu/locuitor/an Reutilizarea. 344/708/2005) 3. Elaborarea unui plan judeţean pentru control şi depozitare 13 Nămoluri de la staţiile de epurare orăşeneşti Nămolul provenit de la staţiile de tratare a apelor uzate municipale 1.judeţul Mehedinţi pag.Nr.M. Utilizarea nămolului în staţiile de compost 1.

Obligativitatea predării vehiculelor uzate de către deţinători către agenţii economici colectori autorizaţi condiţie în regulamentele (normele de salubrizare) primăriilor . crt Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Ţintă Reutilizarea. reciclarea si valorificarea a 75% din cantitatea de deşeuri electrice si electronice colectata.judeţul Mehedinţi pag.38 din 193 . reciclare si valorificare a componentelor rezultate din dezmembrarea VSU.Nr. 2007 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Termen 2008 15 Vehicule din uz scoase Reutilizarea si valorificarea componentelor 1. Creşterea gradului de reutilizare.

judeţul Mehedinţi pag.Nr. .Reutilizarea şi reciclarea a 70% din masa vehiculelor fabricate înainte de 1 ianuarie 1980.Reutilizarea şi reciclarea a 80% din masa vehiculelor fabricate începând cu 1 ianuarie 1980.39 din 193 . Termen Începând 2007 cu Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . crt Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Ţintă .Reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 85% din masa vehiculelor fabricate după 1 ianuarie 1980.Reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 75% din masa vehiculelor fabricate înainte de 1 ianuarie 1980. . .

Facilitarea transportului către unităţile OECD în vederea tratării Construirea depozitului ecologic judeţean.2010 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . crt Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Ţintă Pentru toate vehiculele scoase din uz. Implementarea colectării selective şi încurajarea reciclării/reutilizării/recuperării deşeurilor periculoase provenite de la populaţie 2. Închidere etapizată a depozitelor neconforme încetarea depozitării deşeurilor pe haldele din zona rurală şi reabilitarea acestor amplasamente 2009 . reutilizarea si reciclarea a cel puţin 85% din masa vehiculelor Termen Începând 2015 cu 16 Deşeuri voluminoase Gestionarea corespunzătoare cu respectarea principiilor strategice şi a minimizării impactului asupra mediului şi sănătăţii umane 1. Asigurarea capacităţilor necesare pentru eliminarea deşeurilor 2009 2. a celor 3.Valorificarea potenţialului util din material si energetic deşeurile voluminoase 1.40 din 193 Tratare adecvată dacă nu sunt asemenea unităţi în România Începând 2008 cu Permanent 2017 2010 17 Deşeuri periculoase din deşeuri menajere Deşeuri periculoase provenite de la populaţie 2010 18 Eliminarea deşeurilor Depozite deschidere şi închidere 1.Nr. reutilizarea si valorificarea a cel puţin 95% din masa vehiculelor.Implementarea sistemului de colectare a deşeurilor voluminoase de la populaţie 2. În acelaşi timp. Transportul deşeurilor către facilităţi de tratare in România 3 Tratarea HHW în OECD la facilităţi de tratare acreditate OECD 4.judeţul Mehedinţi .5 staţii de transfer şi a punctelor de colectare Închiderea tuturor depozitelor neconforme şi a haldelor neconforme şi ilegale pag.

instituţii Factorii relevanţi care au stat la baza calcului prognozei de generare a deşeurilor municipale sunt: .D este elaborat în anul 2007 -2008 perioada de prognozare va fi până în anul 2013. Factorii importanţi care pot influenţa prognoza sunt: .deşeuri biodegradabile municipale .judeţul Mehedinţi pag. ASIMILABILE ŞI A DEŞEURILOR DE AMBALAJE Prognoza privind generarea deşeurilor municipale şi asimilabile din comerţ. instituţii ( inclusiv deşeuri de ambalaje de la populaţie.Modelul prezentat este cel care a fost utilizat şi la elaborarea planurilor regionale de gestionare a deşeurilor.G. Având în vedere că P.Evoluţia gradului de acoperire cu servicii de salubrizare .schimbări privind cererea şi natura bunurilor de larg consum. Pentru calculul prognozei s-a folosit “ Modelul de calcul al prognozei şi cuantificarea ţintelor privind deşeurile biodegradabile municipale şi deşeurile de ambalaje”.deşeurile municipale şi asimilabile din comerţ. PROGNOZA PRIVND GENERAREA DEŞEURILOR MUNICIPALE.Evoluţia populaţiei .evoluţia populaţiei la nivelul judeţului.1Tendinţa factorilor relevanţi privind generarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor de ambalaje 4.schimbări în tehnologia de producţie Prognoza privind generarea deşeurilor s-a realizat pentru : .deşeurile de ambalaje Cuantificarea ţintelor privind deşeurile biodegradabile municipale şi deşeurile de ambalaje se face pe baza prognozei de generare. Neavând nici un studiu sau informaţie privind evoluţia populaţiei pentru mediul urban şi rural pentru perioada 2007 – 2013. .1. 4.1 Tendinţa factorilor relevanţi privind generarea deşeurilor municipale şi asimilabile din comerţ. .41 din 193 .Evoluţia anuală a indicatorului de generare a deşeurilor municipale Evoluţia populaţiei Unul dintre factorii relevanţi care influenţează cantitatea totală generată de deşeuri municipale este evoluţia demografică. industrie.schimbările în economia judeţului . grupul de lucru în cadrul Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .J. instituţii şi deşeurilor de ambalaje se realizează pentru 5 ani. industrie.Capitolul 4. din comerţ şi din instituţii). . .

.judeţul Mehedinţi pag.42 din 193 . este prezentată în tabelul de mai jos : Judeţul Mehedinţi Anii 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Scădere anuală Total 322937 321612 310449 308340 307384 305426 303069 299989 Urban 157767 156562 149455 148707 149161 148296 147699 146495 Rural 165170 165050 160994 159633 158223 157130 155370 153494 .şedinţei din 09.1410 -1093 -1760 -1876 Scădere anuală mediul rural Calculând o medie a scăderii populaţiei pentru mediul rural şi urban obţinem : Mediul urban . IV.4056 . 148296 urban şi 157130 rural.1 luând în calcul următoarele : Tendinţa de scădere a populaţiei din perioada 1997 – 2007.2008 a stabilit evoluţia prognozată a populaţiei în judeţul Mehedinţi ( varianta medie ) pentru perioada de calcul ca fiind cea din tabelul nr.120 .01. la nivel de regiune şi judeţ.1361 .1668 locuitori/an Varianta optimistă privind evoluţia populaţiei în perioada 2005 – 2013 ar fi varianta în care numărul populaţiei rămâne constantă la nivelul anului 2005. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .1205 ..1610 locuitori/an Mediul rural .7107 . Varianta pesimistă privind evoluţia populaţiei ar fi continuarea trendului actual de scădere care ar presupune următoarea evoluţie : Judeţul Mehedinţi Anii 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 305426 303069 299989 296711 293433 290155 286877 283599 280321 Total 148296 147699 146495 144885 143275 141665 140055 138445 136835 Urban 157130 155370 153494 151826 150158 148490 146822 145154 143486 Rural Definirea scenariilor de proiectare s-a realizat pe baza evoluţiei recente a fenomenelor demografice din mediul urban şi rural.748 454 -865 -597 -1204 mediul urban . adică 305426 locuitori.

Deci la 16 iulie 2009 trebuie să existe un sistem de colectarea a deşeurilor.43 din 193 .Aşa cum se recomandă şi în ghid. Ţintele ce trebuie atinse pentru referitor la Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . respective rural.1. ca scenariu de prognoză a populaţiei Evoluţia populaţiei varianta medie am calculate-o ca medie aritmetică între varianta optimistă şi cea pesimistă şi este prezentată în tabelul nr. ( cu excepţia datelor pentru anii 2005.S Mehedinţi ) Judeţul Mehedinţi Anii urban 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 148296 148296 148296 148296 148296 148296 148296 148296 148296 rural 157130 157130 157130 157130 157130 157130 157130 157130 157130 urban 148296 147699 146495 144885 143275 141665 140055 138445 136835 rural 157130 155370 153494 151826 150158 148490 146822 145154 143486 urban 148296 147699 146495 146400 145800 144980 144176 143371 142566 rural 157130 155370 153494 153400 153044 152810 151976 151142 149848 Varianta optimistă Varianta pesimistă Varianta medie Tabel IV. 349/2005 – privind depozitarea deşeurilor.IV.judeţul Mehedinţi pag. se prevede ca spaţiile de depozitare din zona rurală să fie închise şi reabilitate până în data de 16 iulie 2009 prin salubrizarea zonei şi reintroducerea ei în circuitul natural sau prin închidere. la calculul prognozei de generare a deşeurilor municipale s-a luat în considerare varianta medie.2006 şi 2007 care sunt conform datelor D. prin care să se asigure colectarea şi transportul deşeurilor către staţiile de transfer sau depozitele autorizate cele mai apropiate ( Strehaia până în 2010 şi depozitul ecologic de la Izvorul Bîrzii. în cadrul grupului de lucru pentru elaborarea PJGD s-a stabilit creşterea anuală a gradului de acoperire cu servicii de salubrizare în mediul urban . Pentru a atinge ţintele prevăzute de H.G nr.1 Prognoza populaţiei.J. precum şi de condiţiile existente la nivelul judeţului. judeţul Mehedinţi – varianta medie An Urban Rural Total 2005 148296 157130 305426 2006 147699 155370 303069 2007 146495 153494 299989 2008 146400 153400 299800 2009 145800 153044 298844 2010 144980 152810 297790 2011 144176 151976 296152 2012 143371 151142 294513 2013 142566 149848 292414 Evoluţia gradului de acoperire cu servicii de salubritate Estimarea evoluţiei gradului de acoperire cu servicii de salubrizare s-a realizat pe medii ( urban şi rural ) pe baza datelor privind situaţia existentă şi a obiectivelor şi ţintelor stabilite privind acoperirea cu servicii de salubrizare. Ţinând seama de aceste date.

care să asigure atingerea ţintelor pentru anul 2009 şi pentru perioada de planificare 2005 – 2013 sunt prezentate în tabelul de mai jos: Tabel nr.06 28 Populaţie deservită loc.IV.5 Grad de acoperire % 95 60 77. considerând o creştere anuală .4 1768 1.IV.2 Gradul de acoperire cu servicii de salubritate – 2005 Judeţ Mehedinţi în anul 2003 2004 2005 Populaţie Total 308340 307384 305426 Urbană 148707 149161 147699 Rurală 156633 158223 155370 Populaţie deservită loc.5 Populaţie 147699 155370 303069 2006 Populaţie deservită 112252 33871 146123 2009 Populaţie deservită 145800 137740 283540 2012 Populaţie deservită 143371 140578 283949 Grad de acoperire % 76 21.8 Ţinând seama de condiţiile existente la nivelul judeţului ( stabilite de grupul de lucru ).8 32. Rurală 2200 2 1649 1.3 Prognoza privind gradul de acoperire cu servicii de salubritate An Populaţie Urban Rural Total An Populaţie Urban Rural Total An Populaţie Urban Rural Total 144176 151976 296152 146495 153400 299800 147519 156350 305426 2005 Populaţie deservită 97443 1768 99211 2008 Populaţie deservită 139171 92040 231211 2011 Populaţie deservită 144176 139818 283994 Grad de acoperire % 66 1.4 Populaţie 142566 149848 292414 Grad de acoperire % 100 93 96.8 48.judeţul Mehedinţi pag.90% pentru mediul rural Pentru anul 2005 în judeţul Mehedinţi gradul de acoperire cu servicii de salubritate pentru mediul urban şi rural este prezentat în tabelul de mai jos : Tabel nr.12 Populaţie 145800 153044 298844 Grad de acoperire % 100 90 95 Populaţie 144980 152810 297790 Grad de acoperire % 100 91 95.4 66 Populaţie rurală deservită % loc.5 38.100% pentru mediul urban .44 din 193 .4 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .gradul de acoperire cu servicii de salubritate în anul 2009 sunt : .2 Populaţie 146495 153494 299989 2007 Populaţie deservită 120126 61398 181524 2010 Populaţie deservită 144980 139057 284037 2013 Populaţie deservită 142566 139358 281924 Grad de acoperire % 82 40 60. 104156 115368 97443 urbană % urbană 70 77.3 Grad de acoperire % 100 92 96 Populaţie 143371 151976 294513 Grad de acoperire % 100 92.5 96. 106356 117017 99211 % Total 34. estimările evoluţiei gradului de acoperire cu servicii de salubritate necesare calculului prognozei de generare /colectare a deşeurilor menajere.

schimbări în tehnologia de producţie etc.91 0.J.4 Evoluţia anuală a indicelui de generare a deşeurilor Evoluţia anuală a indicelui de generare a deşeurilor municipale este determinată.8 48.1.judeţul Mehedinţi pag.92 0. În lipsa unor date relevante la nivelul judeţului. Deoarece în planurile Regionale de Gestionare a Deşeurilor elaborate în anul 2006 s-a considerat o creştere anuală de 0.4 0.o creştere anuală de 7 % pentru perioada 2007 – 2009 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .43 4. schimbările privind consumul de bunuri de larg consum.D acelaşi indice de generare. Astfel.8% a indicelui de generare a deşeurilor municipale am folosit şi în cazul întocmirii P.G.4 0. care se va realiza pe baza datelor statistice disponibile şi ţinând seama de prevederile planurilor regionale şi Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor.41 0.4 2013 100 93 96.42 0.97 0.93 0. Tabel nr.3 2011 100 92 96 2012 100 92.45 din 193 .42 0.5 96.43 0.12 2009 100 90 95 2010 100 91 95.2 Tendinţa factorilor relevanţi privind generarea deşeurilor de ambalaje Principalii parametrii care pot influenţa generarea deşeurilor de ambalaje sunt schimbările economice.5 2006 76 21.91 0.97 0. de schimbările economice ( evoluţia PIB ).94 0. schimbările privind cererea de natura bunurilor de larg consum şi schimbările în tehnologiile de fabricare a ambalajelor.43 0.95 0.uri după cum urmează : .41 0. De asemenea a fost considerat că pentru fiecare tip de deşeu din categoria deşeurilor municipale asimilabile din comerţ .8 32.95 0.96 0.42 0.2 2007 82 40 60. în principal.o creştere anuală de 10% pentru anul 2006 .Estimarea evoluţiei gradului de acoperire cu servicii de salubritate % Gradul de acoperire cu servicii de salubritate ( % ) Anul Urban Rural Total 2005 66 1. industrie şi instituţii indicele de generare va avea aceeaşi creştere anuală de 0.8 %.5 2008 95 60 77. pentru perioada prognozei de generare a deşeurilor de ambalaje.41 0.IV.4 Evoluţia indicelui de generare deşeuri menajere de la populaţie Kg/locuitor/x zi în mediul urban şi rural Indicator de Generare deşeuri menajere Kg/locuitor/x zi Urban Kg/locuitor/x zi Rural Kg/locuitor/x zi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2020 2011 2012 2013 0. stabilirea tendinţei acestui indicator este un proces complex.9 0. se vor lua în calcul procentele din PRGD .

3% = 443. Determinarea cantităţilor de deşeuri de ambalaje generate la nivel de judeţ în anul de referinţă Pentru determinarea cantităţilor de deşeuri de ambalaje generate la nivel de judeţ se porneşte de la cantităţile de deşeuri de ambalaje determinate la nivelul regiunii în anul de referinţă.238 mii lei Cr = 2. consumul de resurse proprii nu generează deşeuri de ambalaje. mărfuri nealimentare şi servicii în anul de referinţă Ct = cheltuielile populaţiei României pentru achiziţia de alimente şi băuturi.306. determinarea cantităţilor de deşeuri de ambalaje generate la nivel de judeţ s-a făcut în funcţie de câştigul salarial nominal mediu net lunar şi numărul mediu al salariaţilor din judeţul Mehedinţi: Qj = Vj/Vr x Qr Qj – cantitatea de deşeuri de ambalaje generată în judeţ în anul 2005 Vj – Venituri salariale totale în judeţ Vr – Venituri salariale totale în regiune Vj – Câştigul salarial nominal mediu net lunar x Număr mediu al salariaţilor Calculul Vr .o creştere anuală de 5% pentru perioada 2010 – 2013 O problemă deosebită în cazul prognozei de generare a deşeurilor de ambalaje este reprezentată de faptul că la nivelul judeţului nu există date relevante privind consumul de ambalaje şi implicit nici date privind cantităţile de deşeuri de ambalaje generate care provin de la populaţie.46 din 193 .85 x 55.849 x 391 x 62. de regulă.450 x 347.301. mărfuri nealimentare şi servicii)* Ct = ∑Cr Qt = 1.140.tot.301.844 to sursa de date ANPM ( vezi prezentarea Power Point) Ct = 21.Venituri salariale totale în regiune pe anul 2005 Tabel nr.IV.per loc x ∑(ponderea cheltuielilor pentru achiziţia de alimente şi băuturi. Metoda de determinare la nivel de regiune este prezentată pe larg în metodologia de elaborare a PRGD şi conduce la următoarea formulă: Qr = Cr/Ct x Qt Qr = cantitatea de deşeuri de ambalaje generată în regiune în anul de referinţă Qt = cantitatea de deşeuri de ambalaje generată în România în anul de referinţă Cr = cheltuielile populaţiei din regiune pentru achiziţia de alimente şi băuturi.judeţul Mehedinţi pag.672 mii lei Qr = 443.7% = 5.238 x 1140844 = 95.6 – Veniturile salariale pe judeţe şi regiuni de dezvoltare Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .672 /5. mărfuri nealimentare şi servicii în anul de referinţă Cr = populaţia regiunii x Chelt..480 to În lipsa altor date statistice relevante privind consumul de ambalaje la nivelul populaţiei în judeţul Mehedinţi şi ţinând cont de faptul că.623.

480 = 11.5%) prezentăm în tabelul de mai jos cantităţile prognozate a fi generate până în anul 2013 : Tabel nr.Evoluţia populaţiei la nivelul judeţului.47 din 193 .Deşeuri din grădini şi parcuri. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .Evoluţia gradului de acoperire cu servicii de salubrizare.7. Prognoza privind generarea deşeurilor menajere Atât prognoza de generare a deşeurilor menajere colectate.IV. .253 x 95. şi anume : .458 tone Având în vedere recomandările de mai sus privind procentele de creştere anuale a cantităţilor de deşeuri de ambalaje ( 10. industrie şi instituţii) s-a realizat defalcat pe tipuri de deşeuri. industrie.744. . instituţii.Deşeuri menajere – mediul urban şi rural. .Nr crt 1 2 3 4 5 Judeţul Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea Câstig salarial nominal mediu net lunar 720 871 740 707 639 Număr salariaţi 119219 78708 46952 68620 79515 mediu de Vj 85837680 68554668 34744480 48514340 50810085 288461253 Vr – venituri salariale totale în regiune Sursa :Institutul Naţional de Statistică Cantitatea de deşeuri de ambalaje generată în judeţul Mehedinţi în anul 2005 este : Qj = 34.Deşeuri asimilabile din comerţ. cât şi a celor generate şi necolectate s-a realizat separat pe medii ( urban şi rural ) şi pe baza următorilor indicatori : .461.7 Prognoza de generare a deşeurilor de ambalaje 2005 – 2013 2005 Deşeuri de ambalaje ( tone ) 11458 2006 12604 2007 13486 2008 14430 2009 15440 2010 16212 2011 17023 2012 17874 2013 18768 Prognoza privind generarea deşeurilor municipale Prognoza privind generarea deşeurilor municipale ( deşeuri menajere şi asimilabile din comerţ. .480 /288.Deşeuri stradale.Deşeuri menajere generate şi necolectate.judeţul Mehedinţi pag. . în funcţie de provenienţă ( aşa cum au fost prezentate datele şi în Capitolul 2 – Situaţia existentă ).

5 2346.r n )/100 x INDu.r n x Gsu.7 21115.41 0.93 0.95 0.41 0.4 21942. a gradului de acoperire cu servicii de salubritate şi a indicatorului de generare.41 Kg/locuitor x zi) Formula de calcul este : Qcol u.rn – Gradul de acoperire cu servicii de salubritate în mediul urban sau rural în anul n IND u.43 0.2 1779.8 9188.r n – Populaţia din mediul urban sau rural în anul n Gsu.5 13782.5 21944.rn .Gsu.97 0.3 37694 40776 47719 50566.3 Q necol u 16747. Prognoza privind generarea deşeurilor municipale s-a realizat pornind de la datele estimate pentru anul 2005 ( prezentate în capitolul 2 – Situaţia existentă 2. iar în mediul rural de 0.5 21317.5 50996 Qcol r 423.2 2108.96 0.r n = Pu.N.42 0.I ) şi considerând o creştere anuală de 0.98 INDr 0.2.48 din 193 .15 14109.3 1908.r n/ 100 x INDu.3 9406..8 % aşa cum s-a folosit şi la calculul Prognozei din P.4 8950.92 0.r n – cantitatea de deşeuri menajere generate şi necolectate de la populaţie în anul n Pu.5 0 0 0 0 0 Q necol r 23098.94 0.Evoluţia indicelui de generare a deşeurilor menajere.1 1646.r n = Pu.8 40 60 90 91 92 92.r n – indicele de generare al deşeurilor în mediul urban sau rural în anul n Calculul diferenţiat pe medii ( urban şi rural ) al cantităţii de deşeuri colectate este prezentată în tabelul de mai jos : Anul 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Pu 148296 147699 146495 146400 145800 144980 144176 143371 142566 Pr 157130 155370 153494 153400 153044 152810 151976 151142 149848 Gsu 66 76 82 95 100 100 100 100 100 Gsr 1.2 11903.91 0.r n x ( 100 .D.1.42 0.judeţul Mehedinţi pag.r n x 365 / 1000 Qcol n = Qcol u n + Qcol r n Qnecol u.cantitatea de de deşeuri menajere colectate din mediul urban sau rural în anul n Qnecolu.8% ( indicatorul de generare în anul 2005 în mediul urban a fost de 0.8 18182.91 Kg / locuitor x zi.95 0.5 93 INDu 0.r n x 365/1000 Qnecol = Qnecol u + Qnecol r Qcol n = Qcol n + Qnecol n Unde Q colu. Calculul cantităţii de deşeuri municipale generate anual s-a realizat astfel : 1.G.7 21872.3 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .41 0. In ce priveşte indicatorul de generare s-a considerat o creştere anuală de 0.1 50272 50519 50760.4 5068.8 21.82 2511.43 Qcol u 32509. Deşeurile municipale colectate în amestec de la populaţie – cantitatea a fost calculată diferenţiat pe medii ( urban şi rural ) pe baza prognozei populaţiei .43 0.42 0.

65 71589.5 13782.3 Q necol u+r 1908. deşeurile din pieţe şi deşeurile stradale – cantitatea a fost calculată pornind de la cantitatea estimată pentru anul 2005 şi considerând o creştere anuală de 0. cât şi deşeurilor colectate separat. industrie.1 1646.5 50996 Qcol r 423.3 9406.instituţii 2005 31294 2006 31324 2007 31259 2008 31711 2009 31832 2010 316900 2011 31980 2012 32027 2013 32041 3.8 9188.6 2008 2212 2008 4719 2009 2220 2009 4738 2010 2210 2010 4716 2011 2231 2011 4760 2012 2234 2012 4767 2013 2235 2013 4769 2350 2353 2348 2391 2382 2380 2402 2406 2406 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .5 2346.5 0 0 Q necol u 0 0 0 Q necol r 23098.8 2006 2185 2006 4662 2007 2180 2007 4652.3 Q necol r 1908.6 74482.1 11917.7 42762.5 21317.8%.8 2511.4 21942.Anul 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anul 2011 2012 2013 Qcol u 32509.3 73746.8 73697.3 Q col u+r 32932.8 Qcol u+r + Q necol u+r 74371.4 5068.5 Q col u+r 72463.2 1779.49 din 193 .3 Q necol u 16747. S-a considerat că întreaga cantitate de deşeuri colectată selectiv reprezintă deşeuri asimilabile deoarece la nivelul anului 2005 nu era implementat un sistem de colectare selectivă a deşeurilor de la populaţie.7 2346.8% Deşeuri din grădini şi parcuri Deşeuri din pieţe Deşeuri stradale 2005 2183 2005 4657.judeţul Mehedinţi pag.3 Qcol u+r + Q necol u+r 72778. industrie şi instituţii – cantitatea a fost calculată pornind de la cantitatea estimată pentru anul 2005 şi considerând o creştere anuală de 0.8 18182.2 72868.7 21115.1 61828.6 2.4 8950.2 11903.1 14109.2 2108.1 50272 Qcol u 50519 50760. Deşeurile asimilabile din comerţ. Deşeuri asimilabile din comerţ.5 Qcol r 21944.4 72703. Deşeurile din grădini şi parcuri.8 72697.7 71681.7 72848.7 21872.8 49964.1 1646.4 74514.3 37694 40776 47719 50566. Cantitatea din 2005 reprezintă atât deşeurile colectate în amestec.4 74027.2 1779.2 2108.3 Q necol u+r 39846 30086 22733.

4 2009 74027.7 2006 72848.9 50230.2 31711 2391 2212 4719 114779.41 kg/locuitor x zi ) (vezi formula la pct.8 113263.6 49256.8 50519 23852.8 50272 23425.6 50760. industrie.5 49597.8 2011 74371.7 31832 2382 2220 4738 115199.3 31324 2353 2185 4662 113372.G 349/2005 se referă la deşeuri biodegradabile municipale. lemn. textile.4 50996 23518.3 2008 73746.6 4. Deşeurile menajere generate şi necolectate – cantitatea a fost calculată diferenţiat pe medii ( urban şi rural ) pe baza prognozei populaţiei totale a regiunii.IV. In ceea ce priveşte indicatorul de generare s-a considerat o creştere anuală de 0. defalcat pe tipuri de deşeuri.50 din 193 . prin natură sau compoziţie. sunt similare cu deşeurile menajere “ Deşeurile biodegradabile ca “ deşeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe.5 23721.2 31294 2350 2183 4657.8 2007 72697.8%.91 kg/ locuitor x zi.8 22970.8 49726. deşeuri de hârtie şi carton.8 2010 73697. precum şi alte deşeuri biodegradabile conţinute în deşeurile colectate. a populaţiei nedeservite de servicii de salubrizare şi a indicatorului de generare.instituţii Deşeuri din grădini şi parcuri Deşeuri din pieţe Deşeuri stradale TOTAL 72778.5 23555.1 23461.1) Tabel nr. iar în mediul rural de 0.judeţul Mehedinţi pag.G nr. din care : Urban Rural Deşeuri asimilabile din comerţ.4 2013 74514. Fracţia biodegradabilă din deşeurile municipale este reprezentată de : deşeurile alimentare şi de grădină.5 23516.4 50566.6 2012 74482.5 31259 2348 2180 4652.4.6 32041 2406 2235 4769 115965.6 113136.8 Prognoza generării deşeurilor municipale – judeţul Mehedinţi ( tone/an ) 2005 Deşeuri menajere în amestec de la populaţie.6 31980 2402 2231 4760 115744. cum ar fi deşeurile alimentare ori de grădină.8 31690 2380 2210 4716 114693.3 Prognoza privind generarea deşeurilor biodegradabile municipale Directiva 1999/31/EC şi H. Pentru determinarea prognozei de generare a deşeurilor biodegradabile municipale este necesar să se cunoască ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale Ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale La nivel de judeţ se determină pe bază de măsurători. Ţintele prevăzute în Directiva 1999/31/EC şi H.( Indicatorul de generare în anul 2005 în mediul urban a fost de 0.4 23251. hârtia şi cartonul “.8 32027 2406 2234 4767 115916. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor definesc : • • Deşeurile municipale ca “ deşeuri menajere şi alte deşeuri care. Cantităţile de deşeuri biodegradabile municipale se calculează pe baza prognozei de generare a deşeurilor Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .

institutii (colectate în amestec şi separat) Deşeuri din grădini şi parcuri Deşeuri din pieţe Deşeuri stradale 66 12 45 95 90 20 58 14 Ponderea deşeurilor biodegradabile (%) Observaţii regiune. lemn.IV.IV. din care Deşeuri alimentare şi de grădină Hârtie+carton. Conform P. textile Deşeuri asimilabile din comert.G. ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale este : Tabel nr.G. industrie. datele au fost preluate din varianta Conform măsurătorilor realizate la nivel de Având în vedere care este prognoza de generare a deşeurilor municipale şi procentele de mai sus cantităţile de deşeuri biodegradabile municipale calculate pentru anii ţintă sunt prezentate în tabelul nr.judeţul Mehedinţi mai 2007 a P.R.R.10 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .D. din care: Deşeuri alimentare şi de grădină Hârtie+carton. lemn.51 din 193 . textile Rural.D pag.municipale şi ţinând seama de ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale.9 Ponderea deşeurilor biodegradabile din deşeuri municipale Tip deşeu Deşeuri menajere de la populaţie: Urban.

3 16470 13936.3 2633.8 45360.2 53663 53776.2 74. lemn.5 14270 14325 14260.6 14483.9 7038.7 21862.4 1693.4 50.1 74731.3 54468 53490.4 17060.2 29359 23650 5708.4 29577 7139. lemn.7 74711.6 17116.5 9312. textile Rural • deşeuri alimentare şi de grădină •hârtie+carton.1 36407.8 6064.8 27139.3 330.5 72731 73.3 29328 7079. din care: Deşeuri biodegradabile din deşeurile menajere colectate în amestec de la populaţie.6 7166.6 3345.6 29301 7072.8 36196 29157.2 279.5 17115 14482 2633 36716. industrie. IV.978.2 2533.611.5 5277.3 14435.10 – Deşeuri biodegradabile municipale 2005 – 2013 2005 Total deşeuri biodegradabile din deşeuri municipale .4 608.7 2624.2 3953.5 29441 7106.3 27677 6680.3 14096 14066.5 23736.6 11005.6 75566. textile Deşeuri biodegradabile din deşeurile asimilabile din comerţ.2 1102.judeţul Mehedinţi pag.3 36547.6 34355.5 14391 14412 14419 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .3 36525.9 74246.8 52877. instituţii (colectate în amestec şi separat) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 73.6 73.Tabel nr.9 31093. din care: Urban • deşeuri alimentare şi de grădină •hârtie+carton.52 din 193 .7 18855.025.7 23406.1 18272 15461 2811 36373.6 14082.4 4551.075.

7 1284 12057.3 2344.2 2771.1 1644.3 2232 2271 2273 2261 2282 2285. din care: Urban • deşeuri alimentare şi de grădină •hârtie+carton.5 1488.5 14182 12000 2182 6265.2 213.1 6208.5 351.5 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .5 1387.5 253 0 0 0 1488.3 1128.9 22752. lemn.2 943. lemn.5 9144.8 8570.judeţul Mehedinţi pag.6 1830.8 943.8 0 0 0 1830.7 2286 1965 1966 1962 1989 1998 1989 2008 2010 2012 931.7 1174.53 din 193 .6 0 0 0 1644.8 1456.2 2235.5 6904 1666.5 197.5 0 0 0 1284 1086.5 17014.1 1548.5 229 0 0 0 1387.4 930 943.4 953.5 1253 10749 9096 1653 1807.9 9713.Deşeuri biodegradabile din deşeurile din grădini şi parcuri Deşeuri biodegradabile din deşeurile din pieţe Deşeuri biodegradabile din deseurile stradale Deşeurile biodegradabile din deşeurile generate şi necolectate.5 5191. textile 2235.5 1259.2 952 953.6 932.6 7337.5 1391.6 18017 15245.8 30074. textile Rural • deşeuri alimentare şi de grădină •hârtie+carton.5 281.

metale –9.P. Aceasta este : .judeţul Mehedinţi pag. 2005.lemn – 12. regăsindu-se în deşeurile menajere. Structura deşeurilor de ambalaje Structura pe tip de material a deşeurilor de ambalaje generate se consideră a fi aceeaşi cu structura pe tip de material a ambalajelor introduse pe piaţă. gestionată de A.N.sticlă – 21.60 % pentru populaţie.0% .N. comerţ şi instituţii.00 % .M. Compoziţia deşeurilor menajere trebuie să reflecte ponderea materialelor Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .M.01 din Lista europeană a deşeurilor) pot proveni atât de la populaţie.plastic – 29.P.Prognoza privind generarea deşeurilor de ambalaje Prognoza privind generarea deşeurilor de ambalaje s-a realizat pe baza variaţiei anuale a cantităţii de deşeuri de ambalaje generate şi ţinând seama de: . comerţ. . precum şi din activităţile industriale. Ponderea deşeurilor de ambalaje în funcţie de sursa de generare (%) pentru PJGD elaborat în 2007 2008 se estimează a fi de : . la nivelul anului 2006 s-a estimat că 60 % din cantitatea de deşeuri de ambalaje provine de la populaţie şi 40 % de la industrie.Ponderea deşeurilor de ambalaje în funcţie de sursa de generare .54 din 193 . comerciale şi de la instituţii.00 % Structura deşeurilor de ambalaje de la populaţie se determină pe baza compoziţiei deşeurilor menajere la nivelul judeţului. instituţii. Se consideră structura deşeurilor de ambalaje ca fiind constantă pentru întreaga perioadă de prognoză pe baza datelor din baza de date A. Aceste date se obţin din baza de date privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje.8 % .hârtie şi carton -23. Conform datelor din baza de date privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje şi a datelor statistice ale ţărilor europene cu o dezvoltare economică mai apropiată de cea a României.40 % pentru industrie. Ponderea în funcţie de provenienţă se va determina pe baza informaţiilor din baza de date privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje şi ţinând seama de specificul judeţului.6% .Structura deşeurilor de ambalaje de la populaţie Ponderea deşeurilor de ambalaje în funcţie de sursa de generare Deşeurile de ambalaje (cod 15.Structura deşeurilor de ambalaje .

IV. în consecinţă se vor folosi datele indicate de P. . Calculele făcute în subcapitolul 4. .G.0% Lemn 12.de deşeuri de ambalaje în deşeurile menajere.8% Metale 9.00% 2005 11458 2704 3323 2498 1031 1375 2006 12604 2974 3655 2747 1134 1521 2007 13486 3183 3911 2940 1214 1618 2012 17874 4218 5184 3897 1609 2145 2013 18768 4430 5443 4091 1689 2252 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .judeţul Mehedinţi pag.D. Cantităţile de ambalaje prognozate pentru perioada 2005 – 2013 sunt prezentate în tabelul de mai jos Tabel nr.1. În cazul nostru nu există date la nivel judeţean.2009.2013.7 % pentru 2007 . Prognoza privind cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate Prognoza privind cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate s-a calculat în funcţie de variaţia anuală a cantităţii stabilită.5 % pentru 2010 .10% pentru 2006.R.55 din 193 . Se recomandă ca această compoziţie să fie determinată din măsurători. Notă: Creşterea anuală a cantităţii generate de deşeuri de ambalaje A (%) este de: .11Prognoza privind generarea deşeurilor de ambalaje pe tip de material An de referinţă 2005 Judeţul Mehedinţi 11458 12604 13486 14430 15440 16212 17023 17874 18768 Creştere 10%/an 2006 Creştere 7 % / an 2007 2008 2009 2010 Creştere 5% /an 2011 2012 2013 Cantitatea de ambalaje pentru fiecare tip de ambalaj s-a calculate în funcţie de cantitatea totală de ambalaje pentru anul n şi structura deşeurilor de ambalaje. 12 Cantitatea de deşeuri de ambalaje prognozate a se genera în perioada 2007 – 2013 Cantitatea de deşeuri de ambalaje ( tone) 2008 2009 2010 2011 14430 15440 16212 17023 3405 4184 3146 1299 1732 3644 4477 3366 1390 1853 3826 4701 3534 1460 1946 4017 4937 3711 1532 2042 Total Hârtie şi carton 23.6% Plastic 29% Sticlă 21.2 au stabilit cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate în judeţul Mehedinţi în anul 2005 ca fiind de 11458 tone Tabel nr IV.

■ deşeuri de ambalaje provenite din comerţ.13 Prognoza privind cantitatea de deşeuri de ambalaje pe tip de material generate de populaţie Deşeuri de ambalaje generate pe total şi pe tip de material populaţie 2005 Total (60% pentru populaţie) Hârtie şi carton 27.2008 prognoza structurii pe tip de material a ambalajelor stabilită pe baza datelor din baza de date ANPM din 2005 1911 2840 1416 708 0 2103 3124 1558 779 0 2250 3342 1667 833 0 2407 3576 1783 892 0 2575 3826 1908 954 0 2704 4017 1975 1002 0 2840 4218 2104 1052 0 2982 4429 2209 1105 0 3130 4651 2320 1160 0 Cunoscând prognoza populaţiei pe perioada 2005 -2013 se determină indicatorii de generare a deşeurilor de ambalaje la populaţie. Prognoza privind cantitatea de deşeuri de ambalaje generate de la populaţie Cantitatea totală de deşeuri de ambalaje prognozate a se genera de la populaţie se calculează în funcţie de cantitatea totală de ambalaje prognozate a se genera şi ponderea deşeurilor de ambalaje de la populaţie din cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate.8 % Plastic 41. şi anume: ■ deşeuri de ambalaje provenite de la populaţie.0 % 6875 2006 7563 2007 8092 2008 8658 2009 9264 2010 9728 2011 10214 2012 10725 2013 11261 de intrare de ambalaje. Ştiind că unitatea de măsură a indicatorilor de generare este Kg/loc x an.3 % Sticla 20. care pentru PJGD elaborat în 2007 .56 din 193 . Cunoscând ponderea deşeurilor de ambalaje în funcţie de sursa de generare ( 40% industrie şi 60 % populaţie ) şi date pentru prognoza de deşeuri este : Cantităţile de deşeuri de ambalaje pe tip de material prognozate a se genera de la populaţie se calculează din cantitatea totală generată de populaţie. în funcţie de structura deşeurilor de ambalaje de la populaţie şi sunt prezentate în tabelul de mai jos : Tabel IV . industrie şi instituţii.judeţul Mehedinţi pag.3 % Lemn 0. formula de calcul al indicatorului de generare este : Ig = cantitate de deşeuri / număr de locuitori Pentru perioada 2005 -2013 evoluţia indicatorului de generare este prezentată în tabelul de mai jos Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .În vederea stabilirii măsurilor de implementare este necesar să se cunoască cantităţile de deşeuri de ambalaje în funcţie de sursele de generare.6 % Metale 10.

6 12. comerţ şi instituţii Cantităţile pe tip de material de deşeuri de ambalaje prognozate a se genera din industrie.1 15.2 7.2 7.7 0 36.9 8.7 0 27 8 11.a şi b din Directivă. Indicatori de generare a deşeurilor de ambalaje la populaţie 2005 Hârtie şi carton Plastic Sticlă Metale Lemn Total 6. comerţ şi instituţii reprezintă suma cantităţilor calculate pe tip de material . România va aplica prevederile paragraful 3 al art.3 0 32.3 0 22.1 5. 5(2) lit.1 2.4 3.6 9.Tabel IV.9 10. Cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generată din industrie. 5(2) privind posibilitatea amânării realizării ţintelor prin acordarea unor perioade de graţie de 4 ani.15 Prognoza privind cantitatea de deşeuri de ambalaje generate pe tip de material din industrie. până la 16 iulie 2010 şi respectiv până la 16 iulie 2013. Tabel IV.3 4.5 2.6 3.3 5.5.6 14.5 2012 10. comerţ şi instituţii se calculează prin diferenţa dintre cantităţile totale de deşeuri de ambalaje prognozate a se genera şi cantităţile de ambalaje prognozate a se genera de la populaţie.5 3.7 15.2 0 31 9 13.5 6.1 1995 ori un an anterior pentru care există date standardizate EUROSTAT au depozitat mai mult de 80 % din cantitatea colectată de deşeuri municipale pot amâna atingerea ţintelor prevăzute la paragrafele (a). Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .5 0 34. respectiv 16 iulie 2016. În Planul de implementare pentru Directiva 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor se menţionează că România nu solicită perioadă de tranziţie pentru îndeplinirea ţintelor de reducere a deşeurilor biodegradabile municipale depozitate.57 din 193 .5 0 25 Indicatori de generare deşeuri de ambalaje la populaţie Kg / locuitor x an 2007 2008 2009 2010 2011 7.9 6 3 0 28.5 Prognoza privind cantitatea de deşeuri de ambalaje generată din industrie.2 9.14. 5(2) cu o perioadă care nu trebuie să depăşească patru ani. comerţ şi instituţii Deşeuri de ambalaje generate pe tip de material ( tone) 2007 2008 2009 2010 2011 933 569 1273 381 1618 4774 998 608 1363 407 1732 5108 1069 651 1458 436 1853 5467 1122 684 1559 458 1946 5769 1177 719 1607 480 2042 6025 2005 Hârtie şi carton Plastic Sticla Metale Lemn Total 793 483 1082 323 1375 4056 2006 871 531 1189 355 1521 4467 2012 1236 755 1688 504 2145 6328 2013 1300 792 1771 529 2252 6644 4.9 4 0 38.5 2006 6.1 3. Cea de-a treia ţintă va fi atinsă la termenul prevăzut în Directivă.5 11.5 Cuantificarea ţintelor privind deşeurile biodegradabile municipale şi deşeurile de ambalaje Cuantificarea ţintelor privind deşeurile biodegradabile municipale Directiva 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor prevede ca statele membre care în anul 4.4 2013 10.judeţul Mehedinţi pag.6 2. Pentru îndeplinirea ţintelor prevăzute la art.8 6.9 7. (b) şi (c) ale art.

4 tone .680. Pjud 1995 = 328.143. ( sursă Direcţia Judeţeană de Statistică) Cantitatea de deşeuri biodegradabile municipale produsă în judeţ în anul 1995 este : Qb jud 1995 = Qb 1995 x Pjud 1995 : Pro 1995 = 69. prezentată în tabelul de mai jos .800.524.951 loc. Populaţia României în 1995. Deoarece la nivel regional şi judeţean nu se cunoaşte cantitatea de deşeuri biodegradabile municipale generate în anul 1995. Pro 1995 =22. produsă în anul 1995 16 iulie 2013 . produsă în anul 1995 Conform Planului de implementare a directivei privind depozitarea deşeurilor cantitatea totală de deşeuri biodegradabile generată în România în anul 1995 a fost de 4.Cantitatea depozitată trebuie să se reducă la 35 % din cantitatea totală (exprimată gravimetric).333.524.517 loc.8 milioane tone.5 tone .judeţul Mehedinţi pag.58 din 193 .25 tone _ cantitatea maximă de deşeuri biodegradabile municipale care poate fi depozitată în anul 2016 este : CTb 2016 = Qb jud 1995 x 35/100 = 24. produsă în anul 1995 16 iulie 2016 . ţintele naţionale privind deşeurile biodegradabile municipale sunt următoarele: 16 iulie 2010 .Astfel.Cantitatea maximă de deşeuri biodegradabile care poate fi depozitată în anul 2013 este : CTb 2013 = Qb jud 1995 x 50/100 = 34. Populaţia judeţului în anul 1995.762. aceasta se va calcula pe baza populaţiei la nivel naţional şi judeţean din anul 1995. este deosebit de importantă. pe baza acesteia determinându-se capacităţile instalaţiilor necesare a se realiza ( compostare şi tratare mecano – biologică ) Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .Cantitatea maximă de deşeuri biodegradabile municipale care poate fi depozitată în anul 2010 este CTb 2010 = Qb jud 1995 x 75/100 = 52.Cantitatea depozitată trebuie să se reducă la 50 % din cantitatea totală (exprimată gravimetric).5 to Cuantificarea ţintelor care reprezintă cantitatea maximă de deşeuri biodegradabile municipale care poate fi depozitată se realizează pe baza cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale generate în anul 1995.Cantitatea de deşeuri biodegradabile municipale produsă în judeţ în anul 1995 este Q jud 1995 = 69. . Prognoza de generare şi cuantificare a ţintelor privind deşeurile biodegradabile municipale se stabileşte astfel : Cantitatea de deşeuri biodegradabile municipale produsă în România în anul 1995 Qb 1995= 4.Cantitatea depozitată trebuie să se reducă la 75 % din cantitatea totală (exprimată gravimetric).000 tone.6 tone Cantitatea de deşeuri biodegradabile municipale ce trebuie redusă la depozitare.

38% în anul 2009. 32% în anul 2008.5 -2010 75566. România este obligată să atingă obiectivul global de recuperare sau incinerare în instalaţiile de incinerare a deşeurilor recuperare de energie la 31 decembrie 2013 în conformitate cu următoarele obiective intermediare: 53% din masă în anul 2011 şi 57% în anul 2012. 44% în anul 2010. Cantitate generata de deseuri biodegradabile municipale (tone) 2. 45% în anul 2009 şi 48% în anul 2010. Tratatul de aderare a României prevede următoarele: România este obligată să atingă obiectivul global de recuperare sau incinerare în instalaţiile de incinerare a deşeurilor cu recuperare de energie la 31 decembrie 2011 în conformitate cu următoarele obiective intermediare: 32% din masă la 31 decembrie 2006.2 2013 74.25 24.4 34762. România este obligată să atingă obiectivul global de reciclare la 31 decembrie 2013 în conformitate cu următoarele obiective intermediare: 26% din masă la 31 decembrie 2006.333. România este obligată să atingă obiectivul de reciclare a sticlei la 31 decembrie 2013. 34% în anul 2007.611. amendată prin Directiva 2004/12/EC. 11% în anul 2008. (1) al Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje.2) (tone) 69524. carton şi metale. 38% în anul 2009. 16 Cuantificarea ţintelor privind deşeurile biodegradabile municipale 1995 1.6 -- 23422. 48% în anul 2011 şi 54% în anul 2012. 42% în anul 2010.2 Cuantificarea ţintelor privind deşeurile de ambalaje România a obţinut derogare de la prevederile articolului 6 alin. 33% în anul 2008.9 4.judeţul Mehedinţi pag. 46% în anul 2011 şi 50% în anul 2012. 10% în anul 2007. Cantitate maximă de deşeuri biodegradabile municipale care poate fi depozitată (tone) 3. în conformitate cu următoarele obiective intermediare: 21% din masă la 31 decembrie 2006. 28% în anul 2007. cu excepţia ţintelor de reciclare pentru hârtie.7 2016 74731. 12% în anul 2009 şi 14% în anul 2010.Tabelul IV.59 din 193 .5. România este obligată să atingă obiectivul de reciclare a plasticului la 31 decembrie 2011 în conformitate cu următoarele obiective intermediare: 8% din masă la 31 decembrie 2006. 40% în anul 2008.8 39849. 22% în anul 2007.5 52143.45 50397. Cantitate de deşeuri biodegradabile municipale ce trebuie redusă de la depozitare ( 3 = 1 . Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .

621/2005 cu modificările şi completările ulterioare privind gestionarea ambalajelor reciclarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje sunt definite astfel: .reciclare metale 50 %.reciclare hârtie şi carton 60 %. România este obligată să atingă obiectivul de reciclare a lemnului la 31 decembrie 2011. 9% în anul 2009 şi 12% în anul 2010. Ţinte globale de reciclare. Ţintele de reciclare/valorificare a deşeurilor de ambalaje care vor fi stabilite la nivel judeţean trebuie să fie cel puţin egale cu ţintele stabilite prin Tratatul de aderare a României.judeţul Mehedinţi pag. . Termenul include reciclarea organică. Astfel. .la 31 decembrie 2008 .„valorificarea reprezintă orice operaţie aplicabilă deşeurilor de ambalaje. la 31 decembrie 2013. valorificarea include atât reciclarea. 2. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. II B la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . în conformitate cu următoarele obiective intermediare: 4% din masă la 31 decembrie 2006. dar exclude recuperarea de energie”. Ţintele privind deşeurile de ambalaje se raportează la cantitatea de deşeuri de ambalaje generate în anul respectiv şi se împart în trei categorii: 1.România este obligată să atingă obiectivul de reciclare a plasticului. respectiv prin legislaţie. În HG nr. 7% în anul 2008.60 din 193 . şi anume: .la 31 decembrie 2008 . 78/2000. Ţinte globale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie. prevăzută în anexa nr. luând în considerare exclusiv materialul reciclat sub formă de plastic. urmând să atingă aceste obiective la termenele stabilite de directivă. Ţinte de reciclare pentru fiecare tip de material de ambalaj. Cuantificarea ţintelor privind ambalajele se calculează pe baza prognozei de generare a deşeurilor de ambalaje şi a ţintelor de reciclare/valorificare. Pentru obiectivul de reciclare a deşeurilor de hârtie şi carton şi metale România nu a solicitat perioadă de tranziţie. 426/2001cu modificările şi completările ulterioare”.„reciclarea deşeurilor de ambalaje reprezintă operaţiunea de prelucrare într-un proces de producţie a deşeurilor de ambalaje pentru a fi folosite în scopul iniţial sau pentru alte scopuri. 5% în anul 2007. cât şi valorificarea energetică. în conformitate cu următoarele obiective intermediare: 16% din masă în anul 2011 şi 18% în anul 2012. 3.

2 5 28 Ţinte de reciclare/ valorificare (%) 2008 2009 2010 2011 60 11 32 50 7 33 60 12 38 50 9 38 60 14 44 50 12 42 60 16 48 50 15 46 2012 60 18 54 50 15 50 2013 60 22.61 din 193 .În tabelul de mai jos sunt prezentate obiectivele privind reciclarea şi valorificarea sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie conform tratatului de aderare a României.5 60 50 15 55 32 34 40 45 48 53 57 60 Pe baza cantităţilor de deşeuri de ambalaje pe tip de material prognozate ce se vor genera ( conform Tabelul nr.762 to. Ţintele privind deşeurile de ambalaje se raportează la cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate în anul respectiv.8 8 21 37. carton şi metale. din care trebuie reciclată o cantitate minimă de circa 4. IV. 40 %).15) se cuantifică ţintele de reciclare şi valorificare care se prezintă în tabelul de mai jos: Tabel nr.7 10 22 39. IV 17 Ţinte de reciclare/valorificare privind deşeurile de ambalaje (% / an) 2006 Hârtie şi carton Plastic Sticlă Metale lemn Total reciclare (valorificare materiala) Total valorificare (valorificare materială + energetică 53. Tabel nr.judeţul Mehedinţi pag. în judeţul Mehedinţi: .în anul 2008 trebuie să fie valorificată o cantitate totala de circa 5. Pentru obiectivele de reciclare referitoare la hârtie. România nu a cerut perioadă de derogare.8 4 26 2007 55.772 to deşeuri de ambalaje (cca. IV 18 Cuantificarea ţintelor privind deşeurile de ambalaj pe total şi pe tip de material pentru judeţul Mehedinţi ( tone/an) Ţinte de reciclare/ valorificare( tone) 2006 Hârtie şi carton Plastic Sticlă Metale Lemn Total reciclare (valorificare materială) Total valorificare (valorificare materială + energetică 1600 293 577 429 61 3277 2007 1773 382 647 476 81 3776 2008 2043 460 1007 650 121 4762 2009 2186 538 1279 695 167 5867 2010 2296 658 1555 730 234 6809 2011 2410 790 1782 766 306 7831 2012 2531 933 2105 805 322 8937 2013 2658 1225 2455 845 338 10322 4033 4585 5772 6948 7782 9022 10188 11261 Conform acestor estimări. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .

judeţul Mehedinţi pag. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .261 to trebuie reciclate..iar în anul 2013 cantitatea totală care trebuie valorificată este de minim 10. 50 %). din care circa 9.831 to deşeuri de ambalaje trebuie valorificată (cca.022 to trebuie reciclată.62 din 193 . din care minim 11.în anul 2011 o cantitate de circa 7. .322 to (circa 60 %).

J. 16 06 02 sau 16 06 03 Echipamente electrice şi electronice scoase din funcţiune.judeţul Mehedinţi . Deşeuri din construcţii şi demolări 5. altele decât cele menţionate în 20 01 25 conţin Vopseluri. altele decât cele menţionate la 20 01 21 şi 20 01 23 conţinând componente periculoase Lemn conţinând substanţe periculoase 20 01 37* Cantităţii generate La momentul elaborării P.5 kg/ persoană x an în mediul rural. 1. Deşeuri de echipamente electrice şi electronice 3. Nămoluri rezultate de la staţii de epurare orăşeneşti 5. Vehicule scoase din uz 4. pag.D.Capitolul 5 FLUXURI SPECIFICE DE DEŞEURI În acest capitol vor fi prezentate următoarele fluxuri speciale de deşeuri: 1. cerneluri.63 din 193 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . adezivi şi rasini care conţin substanţe periculoase Detergenţi care conţin substanţe periculoase Medicamente citotoxice şi citostatice Baterii şi acumulatori incluşi la 16 06 01. deşeurile periculoase din deşeurile municipale nu sunt colectate separat. care clorofluorcarburi Uleiuri şi grăsimi. 856/2002) 20 01 13* 20 01 14* 20 01 15* 20 01 17* 20 01 19* 20 01 21* 20 01 23* 20 01 26* 20 01 27* 20 01 29* 20 01 31* 20 01 33* 20 01 35* Tip deşeu Solvenţi Acizi Alcali Fotochimice Pesticide Tuburi fluorescente şi alte deşeuri care conţin mercur Echipamente scoase din funcţiune. sunt următoarele: Cod deşeu (conform HG nr.G. Deşeuri periculoase din deşeurile municipale 2.G. prin urmare nu se cunoaşte cantitatea generată.1 Deşeuri periculoase din deşeurile municipale Tipurile de deşeuri periculoase din deşeuri municipale care fac obiectul P. şi anume: • • 2.D. Estimarea cantităţii generate s-a realizat pe bază de indicatori statistici de generare din alte ţări europene.5 kg/ persoană x an în mediul urban.J.

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .3 Cantitatea de deşeuri periculoase din deşeuri municipale ( to) 2007 366. 10 la P.3 230. .7 2011 360. Variantele propuse sunt prezentate în Anexa nr.1 596.G. conform prevederilor Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor.judeţul Mehedinţi pag.5 2012 358.1 2009 364.8 235.Acest sistem funcţionează foarte bine pentru colectarea bateriilor de maşină folosite şi a uleiurilor uzate. va colecta deşeurile periculoase aduse de locuitorii care stau în apropiere.64 din 193 . Varianta aleasă este : 1) Colectare prin unităţile mobile Acest sistem este des întâlnit.3 233 602.La cca.Maşina de colectare poate deservi până la 700.5 229.2 596. în colaborare cu magazinele care sunt răspunzătoare pentru colectarea acestor articole.D.2 591.1 2010 362.G. . .5 229. .5 2006 369.5 2008 366 230. cu o frecvenţă de colectare de 3 luni.2 Alegerea sistemului de colectare a deşeurilor periculoase din gospodării Pentru a putea alege opţiunea cea mai corectă privind sistemul de colectare a deşeurilor periculoase din gospodării s-au prezentat grupului de lucru şi comitetului de coordonare implicate în coordonarea şi realizarea P. trei luni. cantităţile de deşeuri periculoase generate în perioada 2005 – 2013 sunt prezentate in tabelul de mai jos: Tabel V.5 228 588.8 581.5 226. dacă întreaga cantitate predată nu depăşeşte 20 kg/predare. aproximativ 2 sau 3 ore.1 Prognoza privind cantitatea de deşeuri periculoase din deşeurile municipale generate în perioada 2005 – 2013 Judeţul Mehedinţi 2005 Urban Rural Total 370. .7 585. În paralel cu : 2) Colectarea prin magazine sau companii specializate .D metode posibile de colectare a deşeurilor municipale periculoase la nivelul judeţului. acceptat de locuitori.6 594.Costurile pentru acest sistem sunt incluse în taxa pentru colectarea deşeurilor cotidiene.Colectarea deşeurilor periculoase este gratuită pentru clienţi. 000 de persoane. unde.Ţinând seama de prognoza privind evoluţia populaţiei. un vehicul special pentru colectarea deşeuri periculoase vine la un punct de colectare bine stabilit sau într-un loc special.2 2013 356.J.4 224.La un punct de colectare sunt conectate aproximativ 4 000 până la 5 000 de persoane.J.7 606.

În tabelul de mai jos se prezintă cantităţile de uleiuri uzate şi acumulatori auto colectate şi valorificate la nivelul judeţului în anii 2005 şi 2006.2 Cantităţi de uleiuri uzate şi acumulatori auto colectate şi valorificate la nivelul judeţului Mehedinţi Colectat (to) Judeţul Mehedinţi Anul Uleiuri uzate Acumulatori Sursa de date APM 2005 49. este aprobată colectarea bateriilor şi a uleiurilor uzate de către ateliere şi magazine specializate.087 119.Medicamentele expirate ar trebui colectate de farmacii.657 2005 44.235 119.40% din deşeurile periculoase provenite din gospodării.judeţul Mehedinţi pag. Uleiuri uzate Uleiurile uzate sunt colectate prin intermediul atelierelor şi a staţiilor de carburanţi. . Tabel nr.753 Medicamente expirate Medicamentele care au depăşit termenul de garanţie nu sunt cu mult mai periculoase decât cele încă în termen. Colectarea bateriilor auto se realizează în principal prin sistemul depozit. trebuie susţinute activităţile de reducere a conţinutului de mercur.119 173. Aceste baterii conţin o cantitate mare de mercur.65 din 193 .După testarea mai multor variante în mai multe ţări. Se recomandă organizarea activităţii de returnare a bateriilor de către sectorul comercial.. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .608 163.069 Valorificată (to) 2006 75.529 2006 70. Din acest motiv : . ceea ce reprezintă o practică obişnuită la nivel european. acumulatori si uleiuri uzate Componentele principale ale bateriilor sunt alcalii de magneziu şi zinc-carbon. De asemenea. Baterii.V.Medicamentele expirate pot fi eliminate prin incinerare/co-incinerare sau prin depozitare în depozitele de deşeuri periculoase. care duce la costuri ridicate fiind reciclate în instalaţiile de topire a metalelor neferoase. Sunt necesare campanii prelungite de conştientizare a publicului în legătură cu riscurile. La început. Se estimează ca prin intermediul acestui sistem se vor colecta aproximativ 35 . eficienţa de colectare separată a deşeurilor periculoase va fi destul de scăzută şi va creşte doar prin educaţie continuă.

altele decât cele specificate la 20 01 21 şi 20 01 23 cu conţinut de componenţi periculoşi echipamente electrice şi electronice casate.J. În judeţul Mehedinţi nu există instalaţii de tratare. Aceste informaţii se referă la anul 2005 sau 2006 ani anteriori elaborării P. Nu se cunosc cantităţi de deşeuri periculoase municipale.66 din 193 . În judeţul Mehedinţi : Nu se realizează colectarea separată a deşeurilor periculoase municipale.G nr.Gestionarea deşeurilor periculoase din deşeurile municipale În acest subcapitol sunt descrise posibilităţile de gestionare (tratare. prevederilor HG 448/2005.“Evoluţia cantităţilor de deşeuri periculoase municipale colectate.D. 6) sau . valorificare. capacităţile acestora şi tipurile de deşeuri preluate. valorificare sau eliminare a deşeurilor periculoase.judeţul Mehedinţi pag. tratate. 2) si alin. valorificate şi eliminate în judeţ şi la nivelul regiunii se prezintă pentru anul de referinţă şi patru ani anteriori anului de referinţă”.de a preda DEEE către punctele de colectare organizate de autorităţile locale (cf. Conform Metodologiei .distribuitorilor în cazul achiziţionării unui produs de acelaşi tip (schimb 1 la 1) sau . eliminare) existente la nivelul judeţului. 20 01 23 şi 20 01 35 20 01 36 Gestionarea DEEE Obligaţii ale participanţilor la procesul de gestionare a DEEE Persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a nu arunca deşeurile de echipamente electrice şi electronice alături de deşeurile menajere şi de a le preda: . Nu există instalaţii de tratare / valorificare /eliminare. 5. 5 alin.2 Deşeuri de echipamente electrice şi electronice Tipurile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice care fac obiectul PJGD sunt prezentate în tabelul de mai jos : Cod deşeu ( conform H.G. art. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . altele decât cele specificate la 20 01 21. 856/2002 20 01 21* 20 01 23* 20 01 35* Tip deşeu tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur echipamente abandonate cu conţinut de CFC (clorofluorocarburi) echipamente electrice şi electronice casate.de a preda DEEE către agenţi economici autorizaţi să colecteze/trateze DEEE.

Art.judeţul Mehedinţi pag. 10 alin. pentru colectare. punctul 35. iar pentru fiecare oraş cu peste 20.). a fost transpusă prin HG 448 / 19 mai 2005. }: • De a identifica / reabilita şi a pune la dispoziţia producătorilor spaţiile necesare pentru înfiinţarea punctelor de colectare selectivă a acestora. Ministerul Economiei si Comerţului. pentru ai încuraja să faciliteze procesul de refolosire.(2). autorizate conform OM 1225/2005.491/10. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . conform prevederilor art.000 de locuitori a unui punct de colectare( în judeţul Mehedinţi nu este cazul decât pentru municipiul Drobeta Turnu Severin) . astfel încât să se reducă volumul de deşeuri eliminate. OUG 61/2006. 5. • Înfiinţarea a cel puţin un punct de colectare în fiecare judeţ.06. • De a colecta separat Deşeurile de echipamente electrice. precum şi refolosirea. 1). Obiectivul ce trebuie atins. 5. • De a organiza şi opera punctele municipale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (cf. tratare şi valorificare a DEEE -Art. art. 12 al HG 448/2005. Of. 7 al HG 448/2005. de 100% din ţinta prevăzută la art. în judeţul Mehedinţi au fost înfiinţate 1 punct de colectare municipal şi mai trebuie înfiinţat 1 punct de colectare judeţean Preluarea DEEE colectate la punctele municipale precum şi valorificarea lor trebuie asigurată de către producători. 2 al Directivei 2002/96/CE pentru DEEE colectate în 2008. alin.D este de cel puţin 4 kg deşeu / locuitor / an până la 31. electronice şi electrocasnice de la gospodăriile particulare (cf.J. HG 448/2005 are ca obiectiv prevenirea producerii de deşeuri de echipamente electrice şi electronice. 5 alin.2008 Pentru realizarea acestui obiectiv : Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia {.Prevederile Directivei privind gestiunea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice . • Spaţiile în care aceste deşeuri vor fi colectate vor fi parte a unui punct de colectare pentru mai multe categorii de deşeuri provenind din gospodăriile populaţiei şi care nu pot fi gestionate ca deşeuri menajere (ex.2005). Conform prevederilor HG 448/2005. anvelope. ulei uzat. 3). având în vedere intervalul de timp pentru care este întocmit P. Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile şi Autorităţile administraţiei publice locale promovează campanii de informare şi educare a consumatorilor. etc. reciclarea şi alte forme de valorificare a acestora. nr.12. 5 alin. (M.G. conform art. HG 448/2005 art. litera f). Rata de valorificare a DEEE colectate va fi. denumite DEEE.67 din 193 .: mobilă. 7 alin. Producătorii pot să îşi îndeplinească obligaţiile individual direct sau prin transferarea responsabilităţii către organizaţii colective.

prevederilor art. 9 alin. art. Gestionarea DEEE Punctele de colectare din judeţ sunt prezentate în tabelul centralizator de mai jos. art. prevederilor art.5 al HG 448/2005).Producătorii au responsabilitatea finanţării operaţiunilor de preluare de la punctele de colectare. • transport către un centru de sortare si stocare temporara unde DEEE vor fi sortate pe categorii de echipamente în funcţie de posibilităţile de reciclare. pentru echipamentele puse pe piaţa până la 1 ianuarie 2007 (cf. 8 alin. 3) al HG 448/2005). b) al HG 448/2005). b) al HG 448/2005) sau pentru echipamentele puse pe piaţă după 1 ianuarie 2007. Spatiile au fost puse la dispoziţie de către Consiliile Locale. se vor desfăşura următoarele operaţiuni: • transport direct către reciclatorii din România (posibil în special pentru electrocasnicele mari.aşa zisele '' deşeuri istorice'' (cf. pentru DEEE colectate în urma înlocuirii echipamentelor vechi cu echipamente noi (cf. 8 alin. cele care vor trebui exportate pentru reciclare vor fi stocate temporar până când vor exista cantităţi suficiente care să justifice operaţiunea de export. 8 alin. 9 alin.etc). 9 alin. vor trebui să depună. Deşeurile care se pot recicla în România vor fi transportate către reciclatori.judeţul Mehedinţi pag.5 al HG 448/2005) • Producătorii care nu participă la un sistem colectiv. 2) lit. pentru echipamentele puse pe piaţă până la 1 ianuarie 2007. În cazul DEEE altele decât cele provenind de la gospodăriile particulare. Exista şi posibilitatea ca producătorii şi utilizatorii alţii decât gospodăriile particulare sa încheie acorduri care sa stabilească alte metode de finanţare (cf. în situaţia în care sunt bine separate la punctul de colectare). în cazul în care îşi încetează activitatea (faliment. 2) lit. • • export pentru reciclare. tratare şi de valorificare a DEEE provenite din gospodăriile populaţiei conform obligaţiilor prevăzute de art. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .68 din 193 . În funcţie de posibilităţile de reciclare. lichidare. conform modelului din ghid. Aceste responsabilităţi se aplică: • proporţional cu cota de piaţă. o garanţie care să poată asigura reciclarea echipamentelor pe care le-au pus pe piaţă după această dată. art. 1 al HG 448/2005. de la punctele de colectare înfiinţate de autorităţi. • producători. proporţional cu răspunderea producătorilor afiliaţi. costurile de gestionare vor fi suportate de către: • deţinători. începând cu 1 ianuarie 2007. • numai pentru propriile echipamente puse pe piaţă după această dată ( cf. • Organizaţiile colective sunt responsabile de preluarea DEEE.

să predea vehiculele scoase din uz agenţilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz. 448/2005 Drobeta Turnu Severin – Str Constructorilor nr.000 de locuitori Societatea care administrează punctul de colectare stabilit Autorizare Categorii de DEEE colectate. V. preluarea de la ultimul deţinător a vehiculelor pe care le-au introdus pe piaţă. atunci când acestea devin vehicule scoase din uz (art.69 din 193 . (1) din HG 2406/2004): Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .A( societatea care gestionează şi DEEE în municipiul Drobeta Turnu Severin ) şi societatea ECOTIC există semnat un contract prin care ECOTIC preia toate DEEE colectate şi dotează cu containere speciale societatea Brantner. Cantitatea de DEEE colectate de la populaţie în anii 2005 şi 2006 a fost zero.C Brantner S. Prevederile acestei hotărâri stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea din punct de vedere al protecţiei mediului a activităţilor agenţilor economici implicaţi în ciclul de viaţa al vehiculelor. Între S.să nu abandoneze vehiculele scoase din uz ori componentele solide şi/sau lichide ale acestora. Persoanele fizice sau persoanele juridice deţinătoare de vehicule scoase din uz au următoarele obligaţii (art.3 Vehicule scoase din uz Activitatea de gestionare a vehiculelor scoase din uz este reglementată de HG 2406/2004. 8 din HG 2406/2004): . conform Anexei 1 B din HG nr.4 Pentru municipiul Drobeta Turnu Severin.9. 5.000 de locuitori/oraş peste 20. Acesta a fost implementat începând cu 2007. în apele de suprafaţă şi ale mării teritoriale. şi în special ale agenţilor economici direct implicaţi în tratarea vehiculelor scoase din uz. Producătorii de vehicule trebuie să asigure individual sau prin contracte cu terţe părţi. Tabel nr.an 2007 Amplasament/punct de colectare (date de identificare) Punct judeţean/ oraş peste 100. . modificată şi completată cu HG 1313/2006.3 Puncte de colectare DEEE în judetul Mehedinţi . nu au nici măcar cântar. pe sol. Incintă închisă de 170 mp Conform PRGD Oltenia actualizat mai 2007 În judeţul Mehedinţi nu există instalaţii de tratare a DEEE În anul de referinţă ( 2005) în judeţul Mehedinţi nu era implementat sistemul de colectare selectivă.• • Spatiile de colectare nu sunt dotate corespunzător.judeţul Mehedinţi pag.

cât şi cele referitoare la instalaţiile de tratare VSU se refera la anul anterior elaborării PJGD. Începând cu 1 ianuarie 2007 • Reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 95 % din masa vehiculelor .Cerneti. Mehedinti Activitatea desfăşurată ( colectare şi tratare sau dezmembrare şi tratare ) Colectarea si tratarea VSU Atât informaţiile referitoare la punctele de colectare. pentru toate vehiculele scoase din uz. Drobeta Turnu Severin.nr. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .70 din 193 . respectiv anul 2006.un punct de colectare în fiecare oraş cu peste 100 000 de locuitori.9. Tabel nr. Tabel nr. V. când există date disponibile. Începând cu 1 ianuarie 2007 • Reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 85 % din masa vehiculelor fabricate după 1 ianuarie 1980.6 Numărul de VSU colectate şi tratate conform PRGD mai 2007 Judeţul Mehedinţi Vehicule colectate 138 Anul 2005 Vehicule tratate 138 Vehicule stocate 0 Sursa de date Planul Regional de Gestiune a Deşeurilor .14.judeţul Mehedinţi pag.Producătorii de vehicule trebuie să asigure individual sau prin contracte cu terţe părţi a minimum (art.varianta actualizată mai 2007 Obiective şi ţinte judeţene • Reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 75 % din masa vehiculelor fabricate înainte de 1 ianuarie 1980. pentru toate vehiculele scoase din uz. .un punct de colectare în fiecare judeţ.5 Puncte de colectare şi tratare vehicule scoase din uz anul 2006 Denumirea operatorului economic autorizat SC Remat Scholz SA Adresa Str. Începând cu 1 ianuarie 2015 • Reutilizarea şi reciclarea a cel puţin 85 % din masa vehiculelor . V. (2) din HG 2406/2004): .

71 din 193 . pe baza unui contract. de cei care execută lucrările de construcţie sau de demolare ori de o altă persoană. trebuie să se efectueze numai pe bază de contract. deşeurilor menajere.Estimarea numărului de vehicule ce vor fi scoase din uz /an Evoluţia numărului de vehicule scoase din uz generate În anul 2005 Regiunea 4 genera aproximativ 30. 5. livrarea şi primirea deşeurilor de producţie. conform informaţiilor primite de la A. în vederea valorificării sau eliminării acestora. (1).4 Deşeuri din construcţii şi demolări Prevederi legislative Legea 426/2001 de aprobare a OUG 78/200 privind regimul deşeurilor prevede: • (1)deşeurile depuse în depozite temporare sau deşeurile de la demolarea ori reabilitarea construcţiilor sunt tratate şi transportate de deţinătorii de deşeuri. în vederea eliminării lor. modalitatea de eliminare şi ruta de transport până la acesta.creştere cu 4 % pe an rezultă : Tabel nr. autobuze.000 x 13. • (3) producătorii şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să asigure valorificarea sau eliminarea deşeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deşeurilor proprii unor unităţi autorizate. Acest lucru presupune că media de viaţă a unui vehicul este de 13 ani înainte de eliminare şi erau circa 380. direct proporţional cu creşterea numărului de vehicule motorizate din regiune. deşeurilor de construcţie şi de la demolări şi deşeurilor periculoase.Numărul de autoturisme colectate a fost de …. • (2) primăria indică amplasamentul pentru eliminarea deşeurilor precizate la alin. 13.M .judeţul Mehedinţi pag.2 % din populaţia regiunii şi calculând procentual aveam pentru judeţul Mehedinţi în anul 2005 380.P. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .000 de vehicule scoase din uz.000 camioane. automobile înregistrate în regiune. ca vehicule scoase din uz în judeţ în anul 2006.7 Prognoza de generare a VSU An VSU 2005 50160 2006 52166 2007 54253 2008 56423 2009 58680 2010 61027 2011 63468 2012 66007 2013 68647 . V. Aşa cum recomandă PRGD rata generării VSU . Numărul estimat de vehicule scoase din uz este de aşteptat să crească cu aproximativ 4% de-a lungul perioadei de programare. Populaţia judeţului reprezintă cca.2% = 50160 de autovehicule cu vârsta mai mare de 13 ani.

856/2002) 17 0101 170102 170103 170106* Tip deşeu Beton Cărămizi Ţigle şi materiale ceramice Amestecuri sau fracţii separate de beton. 17 02. monitorizat şi controlat de autorităţile administraţiei publice locale) şi activitatea de „colectare. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .9. materiale plastice sau lemn cu conţinut de/sau contaminate cu substanţe periculoase Cupru. condus. 101/2006 privind organizarea serviciului de salubrizare a localităţilor. V. bronz. inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere”. reglementat. organizat. 17 04). Tabel nr.8 Tipurile de deşeuri din construcţii şi demolări care fac obiectul PJGD Cod deşeu (conform HG nr. ţigle. altele decât cele specificate la 170410 170107 17 0201 170202 170203 170204* 17 0401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170409* 170410* 170411 Cantităţi generate Conform Normelor Metodologice în PJGD se prezintă : • cantităţile de deşeuri din construcţii şi demolări generate la nivelul judeţului pentru anul de referinţă şi pentru patru ani anteriori anului de referinţă. gudron sau alte substanţe periculoase Cabluri. cărămizi. introduce ca activitate în cadrul serviciul de salubrizare al localităţilor (serviciu public local de gospodărie comunală. coordonat.72 din 193 . 2006 date prezentate în tabelul nr.• Legea nr. V. defalcate pe coduri de deşeuri (17 01.judeţul Mehedinţi pag. deoarece nu se face colectare selectivă şi nici sortare. sau materiale ceramice altele decât cele specificate la 170107 Lemn Sticlă Materiale plastice Sticlă. colectarea şi transportul deşeurilor municipale. alamă Aluminiu Plumb Zinc Fier şi oţel Staniu Amestecuri metalice Deşeuri metalice contaminate cu substanţe periculoase Cabluri cu conţinut de ulei. cărămizi. sau materiale ceramice cu conţinut de substanţe periculoase Amestecuri sau fracţii separate de beton. Din cantitatea totală generată se evidenţiază cantitatea de deşeuri periculoase. ele nu pot fi defalcate pe coduri de deşeuri şi nu se poate evidenţia cantitatea de deşeuri periculoase. ţigle. transport şi depozitare a deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări” ca activitate separată de ”precolectarea. • La nivelul judeţului există date doar pentru cantităţi de deşeuri din construcţii şi demolări colectate în judeţ pentru anii 2004. 2005.

5 29.3 7650 9500 11250 13500 14950 15650 15600 14750 13150 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .6 59 29. tratare şi eliminare a deşeurilor din construcţii şi demolări. Tabel nr.3 Cantităţi de deşeuri din demolări 2005 Populaţia prognozată Indice de generare Cantitate generată Kt/an Cantitatea colectată din care : Cantitate reciclată Kt/an Cantitate Depozitată Kt/an Cantitatea depozitată ( m3 ) densitate 2000 kg/m3 305426 250 76.7 13.73 din 193 . În judeţul Mehedinţi nu există instalaţii de sortare.10.2 2012 294513 250 73.9 2010 297790 250 74. 10.1 Cantităţi de deşeuri rezultate din construcţii şi demolări colectate în judeţul Mehedinţi Anul Deşeuri din construcţii şi demolări ( to) 2004 1905 2005 3100 2006 2698 Sursa: Agenţii de salubrizare împreună cu A.Se impune proiectarea şi gestionarea unei baze de date pentru deşeurile din construcţii şi demolări.3 0 15.5 44.4 31.3 2011 296152 250 74 52 20.3 2006 303069 250 75.8 31.5 2008 299800 250 75 30 3 27 2009 298844 250 74.5 2013 292414 250 73. V.5 26.1 65.4 7.8 39.P M Indicele de generare al deşeurilor din demolări aşa cum este prezentat în tabelul de mai jos : Tabel nr. V 10.5 29.judeţul Mehedinţi pag.4 15.V.8 19 0 19 2007 299989 250 75 22.5 0 22.2 Indicele de generare al deşeurilor din demolări 2005 Rata de generare Kg / loc/ an Rată reciclare Rată colectare de de 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 250 250 250 250 250 250 250 250 250 0 20 0 25 0 30 10 40 20 50 30 60 40 70 50 80 60 90 Sursa de date PRGD mai 2007 Cantităţile de deşeuri din demolări generate rezultate funcţie de populaţie şi indice de generare sunt: Tabel nr.7 37.

5% . Deşeurile provenite din construcţii şi demolări reprezintă în ţările U.4 Cantităţi de materiale recuperate din deşeuri din construcţii şi demolări 2008 Sticlă.judeţul Mehedinţi pag. cărămizi.2 to/an Tabel nr.metale . Deşeurile provenite din construcţii şi demolări sunt constituite din două componente : deşeuri din construcţii şi deşeuri din demolări.E aproximativ 25% din deşeuri. Tipul de tratare mecanic sau biologic 52l/sec treaptă biologică 120 l/s treaptă mecano .biologică Cantitatea totală de nămol rezultat to/an ( substanţă uscată ) 8 to/an 1. beton şi placări – 73% . Sunt de asemenea staţii de epurare care necesită lucrări de modernizare şi extindere de capacitate. total sau parţial demolate.V.Dimensionarea depozitului de deşeuri provenite din construcţii şi demolări se va face în capitolul nr. Prezentăm mai jos staţiile de epurare orăşeneşti existente la nivelul judeţului .etc.sticlă.sol excavat.11 Staţii de epurare oraşeneşti . Apa uzată menajer şi meteorică se deversează direct în cursurile de apă.situaţia existentă Denumirea staţiei de epurare Staţie epurare Orşova Staţie de epurare Baia de Aramă Număr de locuitori deserviţi 13000 1700 Locuitori echivalenţi racordaţi/locuitori echivalent total 17737/13000 2320/1700 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . izolatori tone Metale tone 150 375 670 1040 1475 1975 150 2009 375 2010 670 2011 1040 2012 1475 2013 1975 5.altele în amestec – 5% Cunoscând care sunt ţintele de reciclare şi procentele materialelor reciclate obţinem prognoza cantităţilor de materiale obţinute prin reciclarea deşeurilor din construcţii şi demolări : Tabel V. plastic. Vînju Mare nu există staţii de epurare a apelor uzate menajer.5 Nămoluri rezultate de la staţiile de epurare orăşeneşti În judeţul Mehedinţi sunt în funcţiune 2 staţii de epurare şi anume în municipiul Orşova şi în oraşul Baia de Aramă.10. din reparaţia drumurilor. plastic şi izolatori – 5% .74 din 193 . • • Caracteristicile staţiilor Cantităţile de nămol rezultate anual ( 2005) Capacitaea staţiei l/s. Aceste deşeuri provin din : infrastructura construcţiilor şi clădirilor.8. În municipiul Drobeta Turnu Severin şi oraşele Strehaia. Multe din materiale din care sunt alcătuite deşeurile din construcţii şi demolări pot fi reciclate într-un fel sau altul cum ar fi ( Sursa EIONET 2005) : .

Planificarea teoretică în varianta cea mai optimistă s-a făcut în capitolul nr.G.e – Judeţul Mehedinţi .Anexa nr. implicit. Controlul continuu al nămolului şi solului presupune : .extindere canalizare şi staţie de epurare mecano . pregătirea Master Planului ) .Draft În viitor va avea loc o dezvoltare a infrastructurii privind alimentarea cu apă şi canalizare.75 din 193 . 5.Nămolul de la epurarea apelor uzate are un conţinut de 97 % apă. ceea ce va conduce la o creştere a numărului staţiilor de epurare orăşeneşti şi. biologică.D : . .Anexa nr.reabilitare reţea de canalizare şi staţie de epurare mecanică. s-au identificat proiectele existente privind realizarea de staţii de epurare orăşeneşti şi se prognozează cantităţile de nămol ce urmează a se genera. 7.extindere canalizare şi staţie de epurare mecano – biologică comuna Bala . la creşterea cantităţii de nămol care va fi generată.Procesul de deshidratare este o precondiţie pentru un transport economic şi o posibilă depozitare / eliminare.Anexa nr.Proiecte aprobate pentru finanţare prin Ordonanţa nr. Proiecte privind staţiile de epurare orăşeneşti Proiectele de staţii de epurare care au asigurată finanţarea sunt : .J.Planul de implementare pentru Directiva 91/27/CEE privind epurarea apelor uzate situaţia colectării şi epurării apelor uzate orăşeneşti în România aglomerări urbane cu peste 2000 l.Cerinţele de reutilizare în agricultură presupun un nivel de uscare mai mare de 90 %.chimică în oraşul Vînju Mare În ceea ce priveşte proiectele privind construirea sau reabilitarea staţiilor de epurare în judeţul Mehedinţi situaţia actuală şi perspectiva.În vederea stabilirii de măsuri adecvate pentru perioada de planificare. . sunt prezentate în Anexele nr. Gestionarea nămolurilor rezultate de la staţiile de epurare orăşeneşti Nu există instalaţii de tratare/valorificare/eliminare a nămolurilor în judeţ.7 la P.6.Prin centrifugare sau filtrare conţinutul de apă poate fi micşorat la 70 .5 .biologică comuna Şimian . 6 . pentru a asigura faptul că nămolul nu este fermentabil şi poate fi stocat în silozuri până la reutilizare. 7 / 2006 .reabilitarea reţea de canalizare şi realizare staţie de epurare treaptă mecanică Drobeta Turnu Severin .judeţul Mehedinţi pag. studiul socio – economic.canalizare şi staţie de epurare mecano – biologică comuna Vânjuleţ . Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . 7 .80 % .Master Plan pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Mehedinţi ( Situaţia existentă.

luând în considerare şi proiectele referitoare la gestionarea deşeurilor existente la nivelul judeţului. Realizarea studiilor de impact pentru Judeţul Mehedinţi “ Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Mehedinţi “ 2008 staţiile de transfer S. 3. Realizarea unei campanii de conştientizarea a populaţiei privind salubrizarea localităţilor 2) Analiza posibilelor alternative de gestionare a deşeurilor municipale (cunoaşterea opţiunilor de gestionare a deşeurilor şi a consecinţelor lor – după cum rezultă din descrierea tehnicilor disponibile în acest moment.Capitolul 6 EVALUAREA TEHNICILOR POTENŢIALE PRIVIND GESTIONAREA DEŞEURILOR de la analizarea următoarelor: 1) Situaţia actuală în judeţ – S-au analizat date relevante care rezultă din analiza situaţiei existente privind generarea şi gestionarea deşeurilor municipale din judeţ ( aşa cum sunt prezentate în capitolul 2). în special metodele de colectare separată a deşeurilor menajere. 4.Identificarea alternativelor pentru atingerea ţintelor.judeţul Mehedinţi pag. atingerea ţintelor de reciclare a ambalajelor se poate realiza prin colectarea separată a deşeurilor provenite de la populaţie.76 din 193 . tehnici prezentate în Anexa nr.Selecţia alternativelor fezabile pentru judeţ.1 Proiecte privind gestionarea deşeurilor identificate în judeţ Tip proiect Localizare Denumire proiect An estimat pentru implementare Observaţii MUNICIPALE NEPERICULOASE În vederea luării deciziei privind gestionarea deşeurilor municipale la nivel judeţean s-a pornit În cadrul proiectului se vor întocmi S. La analiza tehnicilor disponibile s-a ţinut seama de faptul că.8 la PJGD) Metoda de decizie aplicată a parcurs următoarele etape: 1. În cadrul grupului de lucru s-au analizat în principal: • • Metodele de colectare a deşeurilor municipale. 2. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .F – uri pentru închiderea şi ecologizarea depozitelor de deşeuri.Stabilirea obiectivelor şi ţintelor. Tabel nrVI.Stabilirea criteriilor de evaluare a alternativelor.F – uri pentru amplasarea staţiilor de transfer. 5. O sinteză a proiectelor este prezentată în tabelul de mai jos.Evaluarea rezultatelor şi stabilirea alternativei optime pentru judeţ.

(% din greutatea deşeurilor introduse) Reziduuri catre alta tehnica de tratare a deşeurilor sau pentru depozitare (% din greutatea deşeurilor introduse) 50% în compost 50% în aer Da. 4. sunt: compostarea.5-10 kg N 0. • Tehnicile de tratare a deşeurilor municipale. foarte folosită Degradare prin acţiunea microorganismelor anaerobice Mediu pînă la mare Mediu . Agentia Europeana de Mediu.2 Analiza comparativă a principalelor tehnici de tratare Tehnologie cu rezultate folosită dovedite Principiul de bază Costul tratării Mediu de lucru Recuperarea energiei Metoda biologică Compostare Da.judeţul Mehedinţi pag. Aproximativ 70% din incinerare + energia continuta în produsul secundar 20-30% în solide 70-80% în aer Nu Gazeificare Parţial puţine staţii Conversie termochimică Mare pînă la foarte mare Bun Da. piroliza şi gazeificarea) şi tratarea mecano-biologică O analiză comparativă a principalelor tehnici de tratare a deşeurilor municipale este prezentată în tabelul de mai jos : Tabel VI.bun Da.77 din 193 . foarte Parţial puţine staţii folosită Combustie Conversie termochimică anaerobă Mediu pînă la mare Bun Da. sticla. 3200 MJ/t de deşeu 75% în fibre/lichide 25% ca biogaz Da. sticla) 3% metale 2-3% reziduuri de la curatarea gazelor 15-25% cenuşa vitrificata (inclusiv zgura. sticla) 3% cenuşa zburatoare (inclusiv reziduuri de la curatarea gazelor) 30-50% produse carbonizate (inclusiv cenuşa. foarte folosită Degradare prin acţiunea microorganismelor aerobice Mic pînă la mare Scazut .5 kg N 0.5-3 kg K Metoda termică Incinerare Piroliză Da. 2. metal. pietre) 2-20% din sitare (plastic. pietre) Sursa: Managementul deşeurilor biodegradabile municipale. zgura. sticla) 3% metale 2% reziduuri de la curatarea gazelor 2-20% din sitare (plastic. ianuarie 2002 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .5-1 kg P 1-2 kg K 40-50% compost 30% fibre 50-65% fluide 15-25% cenuşa (inclusiv zgura. fermentarea anaeroba. • Deşeurile municipale care sunt valorificate energetic sunt deşeurile cu putere calorică care nu pot fi reciclate.bun Nu Fermentare anaerobă Da. La fel ca la incinerare 2% în solide 98% în aer Nu Mediu pînă la mare Bun Da.• Diferenţa între ţintele de reciclare şi ţintele de valorificare a deşeurilor de ambalaje se poate realiza prin valorificare energetică (co-incinerare în cuptoare de ciment sau centrale termice) sau incinerare în incineratoare cu recuperare de energie. care conduc la reducerea semnificativă a cantităţii depozitate de deşeuri biodegradabile municipale în vederea atingerii ţintelor. rezultate în principal de la staţiile de sortare a deşeurilor colectate separat sau de la instalaţiile de tratare mecano-biologică.0-4. 2700 MJ/t de deşeu 1% în solide 99% în aer Nu Ciclul carbonului (% din greutate) Recuperarea fertilizantilor (kg fertilizant/tona de deşeu la intrare) Produse pentru reciclare sau recuperare. metal.5-1 kg P 2. tratarea termică (incinerarea. sticla.

Cele trei variante posibile sunt prezentate în Anexa nr.D.Întocmire analizei economico – financiare .G.prezentate în Capitolul 2. Strehaia.1.Întocmirea studiului de fezabilitate pentru închiderea depozitelor neconforme din oraşele Baia de Aramă.3.colectare şi transport deşeuri preselectate: conţinutul containerelor se va goli .J. şi comunele Brezniţa şi Cujmir . Vînju Mare .judeţul Mehedinţi pag.Realizarea unei strategii de conştientizare a populaţiei pentru colectarea selectivă a deşeurilor Grupul de lucru propune ca alternativă tehnică aplicabilă pentru atingerea ţintelor în ce priveşte gestiunea deşeurilor nepericuloase în judeţul Mehedinţi următoarele : Pentru mediul rural . iar cele Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . informaţiile sunt actualizate pentru luna mai 2007. în fiecare locaţie fiind dispuse câte 3 containere ( unul pentru deşeuri menajere.5. Situaţia existentă a gestionării deşeurilor la nivelul judeţului Mehedinţi .pre-selectare la sursă: deşeurile menajere se vor depozita de către populaţie în containere amplasate în puncte de colectare special amenajate. unul pentru plastic ) .1.J.2. De asemenea s-au studiat şi propunerile conţinute în aplicaţia “Implementarea sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul Mehedinţi “ care îşi propune ca rezultate preconizate următoarele : .VI.prezentate în Capitolul 2. transportul în judeţul Mehedinţi şi realizarea staţiilor de transfer în oraşele Baia de Aramă.D.prezentate în Capitolul 2. Proiectele existente (in principal sistemele integrate de gestionare a deşeurilor) – prezentate în Tabel nr.9 la P.78 din 193 . unul pentru hârtie.1 Descrierea alternativelor selectate Anexa nr. Strehaia. Infrastructura existentă la nivelul judeţului Mehedinţi . deşeurile menajere vor fi transportate la depozitul ecologic judeţean.Întocmirea Studiului de fezabilitate referitor la colectarea selectivă. Obiectivele şi ţintele care trebuie atinse – prezentate în Capitolul 4.G.Alternative posibile pentru atingerea ţintelor Elaborarea dezvoltarea şi evaluarea alternativelor de atingere a obiectivelor trebuie facută din prisma condiţiilor existente privind: • • • • • • Caracteristicile socio-economice ale judeţului Mehedinţi . Analiza comparativă a alternativelor tehnice aplicabile a fost făcută de către echipa de experţi care a acordat „ Asistentă Tehnică pentru Elaborarea Planurilor Regionale de Gestionare a Deşeurilor” Europe Aid /121492/D/SV/RO.Întocmirea studiu de impact pentru cele 5 staţii de transfer . Au fost studiate si alte informaţii prezentate în Master Planurile întocmite pentru alte regiuni al ţării. frecvenţa considerată fiind odată pe săptămână. 9 la P. Orşova.

să nu abandoneze vehiculele scoase din uz ori componentele solide şi/sau lichide ale acestora.judeţul Mehedinţi pag.preselectarea la sursă containere de 120 de l sau 240 l pentru colectarea deşeurilor menajere . .Transportul deşeurilor la staţiile de transfer: Deşeurile sortate reciclabile vor fi predate către reciclatori. . Staţiile de transfer vor fi dotate cu instalaţii de realizare a compostului din deşeuri menajere sau cu platforme de compostare. . Deşeurile reciclabile sortate vor fi compactate şi vor fi depozitate provizoriu în hale de depozitare. .autorităţile locale vor delega colectarea deşeurilor de DEEE către agenţi economici autorizaţi .implementarea sistemului de colectare selectivă – colectarea deşeurilor de hârtie şi carton de la populaţie se va face separat de celelalte materiale pentru a asigura atingerea ţintelor şi a cerinţelor minime de calitate impuse de reciclatori. Pentru mediul urban . În ce priveşte deşeurile periculoase grupul de lucru propune Pentru colectarea DEEE : . Hârtia se va depozita în containere în vederea evitării umezirii acesteia.79 din 193 . atunci când acestea devin vehicule scoase din uz (art.Sortarea deşeurilor preselectate se va realiza la staţiile de transfer. Pentru realizarea colectării se vor achiziţiona maşini de încărcare şi transport. (1) din HG 2406/2004 ). . preluarea de la ultimul deţinător a vehiculelor pe care le-au introdus pe piaţă. Producătorii de vehicule trebuie să asigure individual sau prin contracte cu terţe părţi. Colectare se va face fie în containere fie în saci distribuiţi populaţiei.colectarea deşeurilor electrice şi electronice se va realiza cu transport special în zilele desemnate la depozitul judeţean de deşeuri electrice şi electronice în vederea recuperării materialelor reciclabile conţinute de acestea.autorităţile publice locale vor organiza împreună cu agenţii economici autorizaţi campanii de informare şi de colectare a DEEE Pentru colectarea VSU Persoanele fizice şi juridice au obligaţia .preselectate ( hârtia şi plasticul ) se vor transporta la staţiile de transfer. pe sol. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .Autorităţile publice locale vor completa regulamentele locale de urbanism cu instrucţiuni clare în ce priveşte colectarea şi depozitarea autoturismelor abandonate.să predea vehiculele scoase din uz agenţilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz. în apele de suprafaţă şi ale mării teritoriale.9. iar deşeurile nereciclabile rezultate vor fi transportate la depozitul ecologic judeţean.

se va studia transportul de deşeuri din construcţii şi demolări către judeţul Gorj ( pentru incinerare la ROMCIM ). Capacitatea modulului sa va dimensiona ţinând cont de cantităţile de deşeuri din construcţii şi demolări care trebuie colectate şi reciclate aşa cum sunt prezentate în tabelul nrV. Pentru colectarea trimestrială prin unităţi mobile. obligativitatea prezentării contractului de transport al deşeurilor rezultate din construcţii şi demolări. Nămoluri provenite de la staţiile de epurare Pentru perioada de programare a PJGD ( 2007 -2013 ) având în vedere numărul de staţii în funcţiune.3. condiţie obligatorie privind eliberarea autorizaţiei de construcţie.se va studia necesitatea construirii unui concasor pentru judeţul Mehedinţi . Metoda aleasă pentru gestionarea deşeurilor periculoase este cea descrisă în subcapitolul 5.Pentru deşeuri din construcţii şi demolări Una dintre variantele luate în discuţie în cadrul grupului de lucru ( la propunerea reprezentanţilor APM ) a fost prevederea unui modul de deşeuri inerte în cadrul depozitului ecologic judeţean pentru depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări.judeţul Mehedinţi pag. autorităţile publice locale trebuie să desfăşoare alături de agenţii de salubrizare autorizaţi campanii de informare a cetăţenilor.80 din 193 . crt 1 2 3 4 5 6 7 8 Denumire localitate Număr de locuitori ( 1 ianuarie 2007 ) Drobeta Turnu Severin Baia de Aramă Orşova Strehaia Vînju Mare Şimian Bala Eşelniţa 105000 5788 13196 11938 6548 9814 4545 3095 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .1. . după colectarea fracţiei utile . prevederile Master Plan pentru apă şi apă uzată şi cele pentru care este obligatorie realizarea de staţii de epurare calculăm că populaţia maximă care va fi deservită de staţii de epurare va fi : Nr. cu finanţare asigurată.autorităţile locale vor prevede în regulamentul de urbanism. Pentru gestionarea deşeurilor periculoase de la populaţie.10.

crt 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total Podeni Rogova Şviniţa Vânjuleţ Corcova Broşteni Floreşti Brezniţa de Ocol Braniştea Obârşia de câmp Vânători Cujmir Punghina Vrata Dîrvari Salcia Denumire localitate Număr de locuitori ( 1 ianuarie 2007 ) 1015 1451 1091 1908 6003 2979 2808 4013 2054 2020 2232 3654 3279 2149 2873 3220 206698 locuitori Putem aproxima o cantitate maximă de nămol rezultat în urma epurării apelor uzate menajer de circa 2.000 to/an – pentru celelalte localităţi ale judeţului ( calculul s-a făcut în funcţie de numărul populaţiei beneficiare ) În funcţie de calitate ( rezultate în urma analizelor de laborator). nămolul va fi transportat la instalaţii de compost pentru prelucrare sau va fi folosit ca fertilizant în agricultură. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .judeţul Mehedinţi pag.Nr.100 to/an – pentru Drobeta Turnu Severin ( sursa de date Primăria Drobeta Turnu Severin ) 2.81 din 193 .

5 93 gradului de Numărul de locuitori care vor beneficia de servicii de salubritate urban 97443 112252 120126 139171 145800 144980 144176 143371 142566 rural 1768 33781 61398 92040 137740 139057 139818 140578 139358 Diferenţa faţă de anul precedent urban 0 14809 7874 19045 6629 -820 -804 -805 -805 rural 0 32013 27617 30642 45700 1317 761 760 -1220 Anul acoperire cu servicii de 7.D. VII.1. serviciile. instalaţiilor de tratament mecano-biologic şi capacităţi necesare de depozitare care.judeţul Mehedinţi pag.2 Colectarea selectivă a materialelor reciclabile Sursele de generare pentru deşeurile de ambalaje ( plastic şi hârtie ) provenind din deşeurile menajere şi asimilabile sunt populaţia. instalaţiilor de sortare.1 Extinderea ariei de acoperire cu servicii de salubrizare Numărul de locuitori pentru care urmează a fi extins sistemul de colectare a deşeurilor s-a calculat pe medii (urban şi rural) prin diferenţa dintre situaţia existentă şi obiectivele şi ţintele privind gradul de acoperire cu servicii de salubrizare şi este prezentat în tabelul de mai jos : Tabel nr.G.82 din 193 . containere ş. vor permite atingerea obiectivelor şi ţintelor impuse în P. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . date necesare calculului staţiilor de transfer.J. 7.1.a.8 21.1 Extinderea ariei de acoperire ( loc/an) Populaţia prognozată a judeţului urban 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 148296 147699 146495 146400 145800 144980 144176 143371 142566 rural 157130 155370 153494 153400 153044 152810 151976 151142 149848 Evoluţia salubritate urban 66 76 82 95 100 100 100 100 100 rural 1.Capitolul 7. 7.8 40 60 90 91 92 92. odată construite şi operabile.1 Colectare si transport Estimarea numărului echipamentelor necesare pentru colectare (recipiente) şi transport (autogunoiere. comerţul şi industria .m. instalaţiilor de compostare. CALCULUL CAPACITĂŢII NECESARE PENTRU GESTIUNEA DEŞEURILOR În acest capitol s-au stabilit.) trebuie realizată la nivelul fiecărui judeţ pe baza unor evaluări.d.

30 %.15 %. pentru 2012 . În calcul s-a considerat ca pentru hârtie şi carton. 20 al HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje).materială + energetică 2007 1773 2008 2043 2009 2186 2010 2296 2011 2410 2012 2531 2013 2658 382 460 538 658 790 933 1225 647 1007 1279 1555 1782 2105 2455 476 650 695 730 766 805 845 81 121 167 234 306 322 338 3277 3776 4762 5867 6809 7831 8937 10322 4033 4585 5772 6948 7782 9022 10188 11261 Distribuţia între sectorul industrial/comercial şi populaţie a cantităţilor generate din fiecare tip de material de ambalare obligaţia legală a operatorilor economici (industrie. unul pentru hârtie. instituţii) de a asigura reciclarea/valorificarea întregii cantităţii de deşeuri de ambalaje generate (art. sticlă şi metale.12 %.Implementarea sistemelor de pre-selectare la sursă pe două categorii ( hârtie şi plastic) astfel încât să se realizeze ţintele prevăzute în plan se va face astfel: deşeurile menajere se vor depozita de către populaţie în containere amplasate în puncte de colectare special amenajate.20%. 95 % din cantitatea generată este predată în vederea reciclării. comerţ. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Ţinte de reciclare/ valorificare( tone) 2006 1600 Hârtie şi carton 293 Plastic 577 Sticlă 429 Metale 61 Lemn Total reciclare (valorificare materială) Total valorificare (val. plastic. pentru 2013 .10 % din cantitatea generată. În ceea ce priveşte lemnul. unul pentru plastic ) Calculul numărului de locuitori care trebuie implicaţi în colectarea selectivă s-a făcut în următoarele ipoteze: Pentru stabilirea populaţiei care trebuie să colecteze selectiv în vederea atingerii ţintelor s-a ţinut seama de următoarele: 1. în fiecare locaţie fiind dispuse câte 3 containere ( unul pentru deşeuri menajere.83 din 193 .judeţul Mehedinţi pag. Restul până la 95 % se consideră că se valorifică energetic. s-a considerat că se încredinţează spre reciclare: pentru perioada 2003-2009 . pentru 2010 . pentru 2011 .Cantităţile totale necesare a fi valorificate/reciclate pentru atingerea ţintelor.

4 15.6 2010 9 2011 9.7 0 27 11. metale. Deşeuri de ambalaje încredinţate spre reciclare pe tip de material ( tone) 2006 Hârtie şi carton Plastic Sticla Metale 772 -212 -552 91 338 2007 887 -159 -563 114 362 2008 1095 -117 -288 263 387 2009 1170 -81 -106 280 415 2010 1230 8 74 295 435 2011 1292 107 255 310 456 2012 1357 215 501 326 479 2013 1423 472 772 342 503 Indicatori de generare deşeuri de ambalaje la populaţie Kg / locuitor x an 2005 Hârtie şi carton Plastic Sticlă Metale Lemn Total 6.2 0 31 13.5 10. plastic.2 7.1 2.1 3.7 9.5 0 25 11.6 14.3 4.4 3.5 0 34.5 3.3 0 32.9 12.7 0 36.2 2006 6.3 0 22.9 2007 7.6 2.84 din 193 .Cantitatea de hârtie şi carton.5 2. Deşeuri de ambalaje încredinţate spre reciclare pe tip de material ( tone) 2006 Hârtie şi carton Plastic Sticla Metale Lemn 828 505 1129 338 152 2007 886 541 1210 362 162 2008 948 577 1295 387 173 2009 1016 619 1385 415 185 2010 1066 650 1481 435 234 2011 1118 683 1527 456 306 2012 1174 718 1604 479 428 2013 1235 753 1683 503 676 2.9 4 0 38.9 7.8 6.3 5.1 2013 10.6 3.5 2008 8 2009 8.5 6.judeţul Mehedinţi pag.2 7.9 6 3 0 28.5 15. Diferenţa până la cantitatea necesară pentru atingerea ţintelor se va colecta selectiv de la populaţie. sticlă lemn încredinţate de industrie instituţii şi servicii pentru reciclare sunt prezentate în tabelul de mai jos .5 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .6 2012 10.1 5.

că pentru perioada 2008 2013 cel mult 70% dintre locuitorii zonelor în care se va organiza colectarea selectivă vor respecta regulamentele de salubrizare. Numărul populaţiei care trebuie să colecteze separat s-a stabilit ca fiind valoarea maximă a populaţiei care asigură îndeplinirea ţintelor pentru fiecare material şi anume : Numărul minim de locuitori de la care trebuie să se colecteze separat este prezentat în tabelul de mai jos 2008 Cantitate necesară Indicator de Hârtie carton generare Populaţia iniţială Populaţia reală PI x 43% Total HC 1095 1170 1230 1292 1357 1423 195732 194547 195434 192454 192130 190177 136875 136047 136667 134583 134356 132991 8 8. Pentru restul materialelor (sticlă. care majorat cu 43 % înseamnă 195.6 9 9. de exemplu. metale).1 10.732 locuitori 4. Ţinând cont de faptul că nu toată populaţia dintr-o zonă în care este introdusă colectarea diferenţiată participă efectiv la aceasta.875 locuitori. plastic.7 1095 2009 1170 2010 1230 2011 1292 2012 1357 2013 1423 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Pentru a depăşi acest impediment s-a mărit numărul populaţiei de la care se colectează separat cu 43 % ( ţinem seama că din cei 43 % doar 70 % respectă regulamentul şi deci 70 x 43 = 30%)numărul minim rezultat din calculele precedente este de : 136.judeţul Mehedinţi pag. Ţinta de reciclare stabilită pentru populaţie pentru hârtie pentru anul 2008 este de 1095 to Conform datelor din tabelul IV.6 10. datorită rezultatelor negative rezultate în tabelul de mai sus concluzionăm că . 3.14 indicatorul de generare a deşeurilor de hârtie carton la populaţie pentru anul 2008 este de 8 Kg/loc x an. implementarea colectării selective pentru plastic şi sticlă trebuie implementat începând cu 2010. Stabilirea numărului de locuitori de la care se poate colecta cantitatea de deşeuri de ambalaje din hârtie necesară pentru atingerea ţintei de reciclare stabilită pentru anul 2008.85 din 193 .0 Kg/loc x an = 136. se poate considera.095.875 locuitori.Colectarea deşeurilor de hârtie şi carton de la populaţie se va face separat (individual. prin puncte de colectare sau prin predare la centre de colectare) pentru a asigura cerinţele minime de calitate impuse de reciclatori.000 Kg/8. deci numărul de locuitori de la care trebuie să se colecteze pentru atingerea ţintei este de 1.

3 3.9 87666 87500 89394 88571 88108 97721 125362 125125 127834 126657 125995 139741 1043 -288 1120 -106 1207 74 1258 255 1339 501 1554 772 6 6.9 87666 87500 89394 88571 88108 97721 125362 125125 127834 126657 125995 139741 526 263 560 280 590 295 629 310 661 326 772 342 3 3.judeţul Mehedinţi pag.2 15.6 7.2 3.9 12.7 4 87666 87500 89394 88571 88108 97721 125362 125125 127834 126657 125995 139741 263 280 295 310 326 391 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .1 7.5 7.2 15.86 din 193 .5 14.8 13.5 3.4 6.2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cantitate necesară Indicator de generare Plastic Populaţia iniţială Populaţia reală PI x 43% Total P Cantitate necesară Indicator de generare Sticlă Populaţia iniţială Populaţia reală PI x 43% Total S Cantitate necesară Indicator de generare Metal Populaţia iniţială Populaţia reală PI x 43% Total M -117 -81 8 107 215 472 11.

1. Posibilele locaţii pentru amplasarea staţiilor de transfer sunt : Baia de Aramă.3 Staţii de transfer În categoria sistemelor care pot fi incluse în etapa de transport a deşeurilor sunt şi staţiile de transfer.87 din 193 . 7. S-a considerat că pentru hârtie şi carton.2 Tratarea şi valorificarea deşeurilor Cunoscându-se populaţia care trebuie să colecteze selectiv (calculată anterior) în vederea atingerii ţintelor privind deşeurile de ambalaje şi ţinând seama de obligaţia legală a operatorilor economici (industrie. industrie s-a stabilit împreună cu toţi factorii implicaţi ca fiind colectarea selectivă. comerţ şi instituţii va fi predată în vederea reciclării. Metoda optimă de colectarea a deşeurilor de ambalaje de la servicii. comerţ.C.2 Cantitatea totală de ambalaje care urmează a fi colectată 2008 Hârtie carton POP I. Brezniţa 7.G.1 Tratarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .Procentul populaţiei care trebuie să colecteze selectiv se va calcula anual ţinând seama de variaţia indicatorilor de monitorizare a P. Stabilirea numărului staţiilor de transfer. restul cantităţii fiind valorificată energetic. instituţii) de a asigura reciclarea/valorificarea întregii cantităţi de deşeuri de ambalaje generate. VII. iar în ceea ce priveşte lemnul. fapt care este foarte costisitor.J. Strehaia. Staţiile de transfer sunt locuri special amenajate în care deşeurile sunt colectate şi transferate apoi în alte vehicule de transport de capacitate mai mare. plastic. comerţ. localităţile care sunt arondate la fiecare staţie de transfer şi numărul de locuitori se va face în urma întocmirii studiului de fezabilitate din cadrul aplicaţiei “ Managementul Integrat al Deşeurilor “. Vînju Mare. se va recicla o cantitate care să asigure atingerea ţintelor. Cujmir.I Plastic POP 1095 948 1043 2009 1170 1016 1120 2010 1230 1066 1207 2011 1292 1118 1258 2012 1357 1174 1339 2013 1423 1235 1554 7. Numărul şi capacitatea acestor facilităţi depinde integral de caracteristicile geografice şi demografice ale judeţului în raport cu amplasarea instalaţiilor de tratare şi eliminare situate în aval pe fluxul de gestionare a deşeurilor.2. sticlă şi metale 95% din cantitatea generată de industrie.D şi va fi diferit pentru hârtie carton şi celelalte materiale. Tabelul nr. s-a determinat cantitatea de deşeuri de ambalaje ce urmează a fi colectată în vederea reciclării.judeţul Mehedinţi pag. amplasarea în teritoriu. acest fapt micşorând costul de transport şi reducând necesitatea de a construi multiple depozite.

. se poate utiliza tabelul realizat după modelul de mai jos : Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . al pragului minim de rentabilitate şi stabilirea datei la care vor fi realizate va fi stabilit în cadrul studiilor de fezabilitate ţinând seama de metoda de colectare selectivă aleasă pentru judeţul Mehedinţi prezentată în cadrul capitolului 6 şi de datele de intrare privind capacitatea prezentate în tabelul nr.2.fermentare anaerobă. respective al celor care trebuie tratate prin alte metode şi în consecinţă al capacităţii instalaţiilor necesare.I 338 152 5.657 391 456 306 8.347 Total Staţii de sortare Pentru România este mult mai economică sortarea manuală. deşeurile biodegradabile se pot prelucra prin una din următoarele metode: .C.820 310 415 185 7.2008 I.C.2 Tratarea deşeurilor biodegradabile municipale Pentru atingerea ţintelor stabilite pentru anii 2010 şi 2013 pentru reducerea cantităţilor depozitate de deşeuri biodegradabile.I Lemn I.tratare termică. Pentru a realiza un calcul al cantităţilor potenţial compostabile.C.88 din 193 . calculate în cadrul Capitolului 4.I Sticlă POP I. în condiţiile ratelor de salarizare prezente.2. Calculul capacităţilor de sortare. . unde există infrastructura necesară pentru a reduce costurile de operare şi tratare. . VII. că centrele de sortare ar trebui să fie plasate lângă depozitele de deşeuri sau alte facilităţi de tratare. de asemenea.judeţul Mehedinţi pag.421 295 387 173 6.C.compostare.tratare mecano-biologică. S-a demonstrat.999 505 526 1129 263 2009 541 560 1210 2010 577 590 1295 2011 619 629 1385 2012 650 661 1481 2013 683 772 1527 280 362 162 6.I Metal POP I. 7.211 326 435 234 7.

3 4107 18643 4854 16% 4710 25% 763 47 4110 19092 4920 18% 5324 25% Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .89 din 193 715 32.26%* 11.517loc1. VII.5 72731 73978.5 73075.Tabel nr.8 4101 18188 4786 16% 4688 25% pag. t/an Deşeuri biodegradabile România 1995 4.2 74611.7 74711 74731.91%* 30%* 0 0 1690 5633 1690 0% 0 21% 265 0 1903 8079 2168 5% 1438 22% 319 0 2110 9121 2429 10% 2884 23% 536 0 3853 16359 4389 15% 4370 24% 594 0 4082 17502 4447 15% 4399 24% 623 0 4064 17629 4687 16% 4665 25% 669 15.6 75566.800.5 73025.judeţul Mehedinţi .000 tone Judeţ Mehedinţi Ponderea populaţiei judeţului din total pop României Pjud328.9 74246.69% Urban Hârtie/lemn Rural hârtie / lemn Similar hârtie 1995 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cantitatea de deşeuri biodegradabile generată în fiecare an în conformitate cu calculele din Capitolul 4 69524.5 %reciclate din total generate %reciclate din total generate % reciclate din total generate 0 0 40% 5633 25% 1736 0 45% 6343 30% 2088 0 50% 7033 51% 3516 0 90% 12843 55% 3894 0 95% 13608 58% 4082 0 95% 13547 62% 4385 5% 132 95% 13671 66% 4690 10% 263 95% 13690 70% 4998 15% 394 95% 13700 Procent posibil a fi colectat diferenţiat din % reciclat Urban Hârtie/lemn Rural hârtie / lemn Similar hârtie Reducere prin reciclare recuperare Deşeuri biodegradabile colectate diferenţiat pe fluxul deşeurilor reciclabile Urban verde % reciclate din total generate Rural verde % reciclate din total generate 15. privind reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile.3 Tratarea deşeurilor biodegradabile Ţinte de colectare şi tratare care trebuiesc atinse până în 2010.

5 75% 1509 75% 715.3 75% 1507.3 11111.5 7% 137.5 30% 597 30% 283 3723.4 169 170 141.6 5409.3 63500 52143.6 9252.8 1358 143 14442 6741 11661 33534 63070.4 1863.3 64723 1633 1685 192.6 8008 2980.7 123.6 10798.5 8% 1146 50% 1136.5 1540 1490 172 1080 719 75.4 27148.2 13588.25 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .4 8821.5 18.4 1648.3 11391.6 70% 666 3915 9% 1297 75% 1714.Procent posibil a fi colectat diferenţiat 0 1304 148 148.8 143 13858.5 194.8 63320 52143.3 5076.3 1517.5 40% 799 40% 377.3 15 6353 2349 4517 14432 68558.5 65157.5 537.4 1640.2 70% 1597.5 1353.2 3376 8% 1128 8% 179 8% 157 8% 75 3487 8% 1125 10% 223 10% 196 10% 93 3725 8% 1142 30% 681.6 17129 67321.5 62% 1233 62% 585 3936 9% 1295.3 69610 503.3 1725.5 1566 194.3 Procent posibil a fi colectat diferenţiat din % reciclat Deşeuri verzi 35%* urbane şi mâncare Deşeuri rurale şi 40%* mâncare Deşeuri verzi 15%* similare şi mâncare Deşeuri verzi din 95%* grădini şi parcuri Deşeuri verzi din 90%* pieţe şi mâncare Deşeuri verzi 20 %* stradale Reducere prin compostare Deşeuri biodegradabile colectate diferenţiat pe fluxul reducere prin compostare Deşeuri biodegradabile valorificate Total deşeuri biodegradabile reciclate din total generate Deşeuri biodegradabile rămase neprocesate Deşeuri biodegradabile admise în depozite * .8 6537.5 1490 171.6 3415.8 1574.4 1529.5 11581.3 1110 117 13404 6091 10778 31033 64788.5 70% 1405.5 29083.5 63% 1424.3260 Similar verde Compost din grădini / parcuri Compost din pieţe sau mâncare Compost din străzi % reciclate din total generate % reciclate din total generate % reciclate din total generate % reciclate din total generate 7% 986 7% 156.5 1395 170 211 176.3 4213 9% 1283.5 75% 715 3881 9% 1298 75% 1714.5 34762.4 1552.5 1628.judeţul Mehedinţi pag.5 647.3 56.5 1356.2 52143.3 32501.5 9523.3 6325.5 4432.6 7% 65.3 31776.5 1265 133.5 1009.3 1350.9 13 3619.5 195 1628.90 din 193 .

Procentele din acest tabel sunt luate din PRGD varianta mai 2007 În tabelul de mai sus, ar trebui notat faptul că reciclarea hârtiei cartonului şi lemnului provenite din deşeuri de ambalaje sau din alte fracţii, contribuie în egală măsură la reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile. În plus staţiile de sortare ce trebuiesc construite pentru procesarea fracţiei uscate nu doar mută deşeurile provenite din ambalaje , dar le şi sortează pe fracţii de colectare. Acesta este motivul pentru care hârtia +cartonul şi lemnul conţinute în deşeurile menajere ( 15,26 % din mediul urban şi 11,9 din mediul rural, cca 30 % din deşeuri similare celor menajere ) sunt luate în calcul indiferent dacă sunt sau nu ambalaj. Compostarea Cantitatea de deşeuri biodegradabile care pot fi colectate diferenţiat şi prin urmare supuse procedeului de compostare reprezintă suma dintre totalul (pe rândul „Reducere prin reciclare şi recuperare”) a cantităţile de deşeuri biodegradabile tratate pe fluxul deşeurilor reciclabile compostare” Se obţine în acest fel.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

şi

cantităţile de deşeuri biodegradabile posibil a fi colectate selective (pe rândul „Reducere prin

Deşeuri biodegradabile valorificate

3415,6

4517

5409,6

8821,4

9523,5

10778

11111,3

11391,3

11661

Pentru a putea face o recomandare în ce priveşte numărul şi capacitatea staţiei ( staţiilor ) de compost trebuie să ţinem cont de câteva recomandări, şi anume : Capacitatea staţiilor de compostare variază de la 3000 t/an la 10.000 t/an în funcţie de cantitatea disponibilă de deşeuri verzi şi zone de colectare economică. În general staţiile simple sunt folosite acolo unde pământul este ieftin, în timp ce staţiile de compostare accelerate, complexe sunt localizate în zone unde pământul este scump. Instalaţiile de compostare cu o capacitate de mai mare de 10.000 t/an ( 25t/zi) trebuie să fie de tip închis pentru a evita protestul celor ce locuiesc în zonă în legătură cu mirosurile neplăcute. Producţie – Între 400 - 450 Kg de compost pe tona de deşeuri organice Reziduuri – rezultatele procesului de compostare este un material uscat care poate fi cernut. Între 3- 10% din material va fi îndepărtat pentru depozitare.
Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi pag.91 din 193

Staţiile de compostare centralizată sunt capabile de tratarea a mai mult de 100.000 tone pe an de deşeuri biodegradabile, dar dimensiunea tipică a unei staţii de compostare este de 10.000 până la 30.000 tone pe an. Deşeurile biodegradabile trebuie separate înainte de compostare: numai deşeuri alimentare, din grădini, fragmente de lemn şi într-o anumita măsura hârtie, sunt convenabile pentru producerea unui compost de calitate bună. La alegerea capacităţii staţiei ( staţiilor) de compost se va tine seama şi de faptul că pentru fermentarea anaerobă costurile de investiţie sunt de două, trei ori mai mari la capacităţi mici decât la capacităţi mari. Staţiile de compostare includ unele / toate unităţile tehnice următoare: deschiderea pungilor, separatoare magnetice sau/şi balistice, grătare (site), tocătoare, echipament de amestecare şi omogenizare, echipament de întoarcere, sisteme de irigare, sisteme de aerare, sisteme de uscare, filtre biologice, epuratoare de gaz, sisteme de control şi direcţionare. Se va studia cu precădere posibilitatea de depozitare a deşeurilor biodegradabile provenite din mediul urban pe platforme de compostare unde va avea loc procesul de compostare aerobă ( metoda fiind mult mai ieftină ). Compostarea individuală Din procesul de compostare rezulta compostul, produs ce contribuie la îmbunătăţirea structurii solului. Locuitorii din zona rurală pot fi încurajaţi să-şi composteze deşeurile organice proprii. Deoarece în această zonă majoritatea deşeurilor produse sunt de natură organică, compostarea individuală este cea mai recomandată opţiune. Principalele opţiuni tehnice de compostare individuală sunt compostarea în grămadă sau compostarea în container. Pentru stabilirea numărului de staţii de compost ( platforme pentru compostarea aerobă ), a capacităţii acestora, a locaţiei şi a datei la care se justifică construirea lor ( ţinând cont de necesitatea implementării colectării selective ) se va întocmi un studiu de fezabilitatea, în cadrul aplicaţiei „Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Mehedinţi”, ţinând seama de datele din tabelul nr. VII.3 şi de data la care este implementat şi funcţionează sistemul de colectare selectivă a deşeurilor biogene .

Tratare Mecano-Biologică Tratarea mecano-biologică se aplică deşeurilor municipale colectate în amestec, cu conţinut ridicat de materiale biodegradabile. Pentru calculul capacităţilor necesare pentru tratarea mecano-biologică a deşeurilor se folosesc date din Tabelul nr.VII.3 şi : Se calculează:
Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi pag.92 din 193

1.Cantităţile de deşeuri biodegradabile valorificate prin adunarea valorilor înscrise pe rândurile „Reducere prin compostare” şi „Reducere prin reciclare şi recuperare”;
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Deşeuri biodegradabile valorificate

3415,6

4517

5409,6

8821,4

9523,5

10778

11111,3

11391,3

11661

2. Cantităţile de deşeuri biodegradabile rămase neprocesate prin scăderea valorilor calculate în rândul „Deşeuri biodegradabile valorificate” din valorile care reprezintă cantităţile de deşeuri biodegradabile generate în fiecare an (calculate în Capitolul 4);
2005 Deşeuri biodegradabile rămase neprocesate 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

69610

68558,5

67321,4

65157,5

64723

64788,2

63500

63320

63070,5

3. Cantitatea de deşeuri biodegradabile ce trebuie procesată prin tratamente mecano-biologice se calculează prin scăderea cantităţii de „Deşeuri biodegradabile admise în Depozite” din cantitatea de „Deşeuri biodegradabile rămase nevalorificate”.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Deşeuri biodegradabile rămase neprocesate Deşeuri biodegradabile admise în depozite Deşeuri biodegradabile ce trebuie procesate prin tratare mecano biologică

69610

68558,5

67321,4

65157,5

64723

64788,2

63500

63320

63070,5

52143,4

52143,4

52143,4

11356,6

11176,6

10927,1

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi

pag.93 din 193

O staţie de tratare mecono-biologic poate prelucra de la 100.000 la 300.000 de t/an, iar taxele de tratare variază între 90 şi 140 de euro/tonă. Analizând datele din Tabelul de mai sus observăm că începând cu anul 2011 este nevoie de tratarea mecano - biologică a circa 10.000 de tone ce depăşesc limita ( de deşeuri biodegradabile ) admisă pentru depozitare. Întrucât o staţie de tratare mecano - biologică necesită investiţii mari la nivelul judeţului şi teoretic( după cum rezultă din calculul de mai sus) cantitatea de deşeuri ( pentru care trebuie făcută o analiză a conţinutului de materiale biodegradabile ) este relativ mică, va trebui o planificare a capacităţii acesteia la nivel regional la care şi judeţul Mehedinţi să transporte şi să trateze deşeuri, încercând ca până atunci să se găsească metode de scădere a cantităţilor de deşeuri biodegradabile ce nu pot fi tratate sau depozitate. Pentru alegerea unei metode de reducere a cantităţi de deşeuri biodegradabile ( fermentare anaerobă, tratare termică (incinerare, piroliză, gazeificare)) şi stabilirea capacităţii de tratare mecano biologică se va întocmi un studiu de fezabilitate la nivel regional având ca date de intrare şi datele din tabelul de mai sus. 7.3 Depozitarea deşeurilor Construirea, amplasarea şi cerinţele tehnice pentru construirea de depozite ecologice sunt descrise tehnic de către Directiva privind depozitarea deşeurilor. În judeţul Mehedinţi este în construcţie un singur depozit ecologic la Izvorul Bârzii care în prezent este depozitul ecologic de deşeuri al municipiului Drobeta Turnu Severin. Prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în municipiul Drobeta Turnu Severin nr.12734/02.08.2006, operatorul de salubritate Brantner Servicii Ecologice S.A are următoarele obligaţii în ce priveşte depozitul ecologic : - este responsabil cu activitatea de “ înfiinţare şi administrare depozit nou de reziduuri menajere şi industriale “. Situaţia actuală a depozitului şi propunerile tehnice de realizare a acestuia au fost prezentate în capitolul 2. Variante posibile de colaborare pentru depozitarea deşeurilor din judeţ sunt : 1. Autorităţile publice locale sau asociaţii de autorităţi publice locale încheie contracte pentru depozitarea deşeurilor la depozitul ecologic de la Izvorul Bîrzii care va fi administrat de S.C Brantner S.A, societatea care s–a angajat să construiască modulul pentru Drobeta Turnu Severin.

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi

pag.94 din 193

2.

Se stabileşte o nouă locaţie pentru depozitul ecologic judeţean. Consiliul Judeţean împreună

cu localităţile asociate pentru implementarea Sistemului integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Mehedinţi vor folosi această nouă locaţie pentru depozitare ( ca alternativă ). Se vor obţine fonduri pentru realizarea sistemului integrat al deşeurilor în judeţul Mehedinţi inclusiv a depozitului nou înfiinţat. Din taxa pentru depozitare se vor finanţa lucrări privind activitatea curentă de depozitare şi noi investiţii. Prognoza privind cantităţile de deşeuri, pentru tot judeţul, care trebuie depozitată este prezentată în tabelul de mai jos in doua ipoteze.

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi

pag.95 din 193

instalaţii mecano-biologică 25% Refuz de compost Refuz mecano biologic Total refuz 14820.4 31711 2391 2212 4719 2009 102305.1 115916.8 31832 2382 2220 4738 2010 82856 114693.Tabelul nr. VII. staţia de compostare 10%.3 28898 47220.6 74514.8 31690 2380 2210 4716 2011 79239.3 2379 1111 7225 10715 11391.4 74482.deşeuri Qcomp Cantitatea de deşeuri tratată anual prin compostare QTMB cantitatea de deşeuri tratată anual mecano .judeţul Mehedinţi pag.6 32027 2406 2234 4767 2013 69991. comerţ Deşeuri din grădini şi parcuri Deşeuri din pieţe Deşeuri stradale Qsort/an Capacitatea de calcul a staţiilor de sortare Hârtie.8 41020.4 59857.6 31980 2402 2231 4760 2012 74752.lemn.4 73746.3 34374 53422.8 74027.1 2008 Qdep/an Capacitatea de depozitare necesară Total generat Deşeuri menajere colectate în amestec Deşeuri similare colectate de la instituţii.8 73697.biologic 102820 114779. metal.3 115744.4 1979 882 0 2861 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .6 74371.4 Depozitarea deşeurilor Ipoteza de lucru I Tabelul nr.3 115199.4 2754 1166 9963 13883 Total recuperat Refuz de sortare Qr suma cantităţilor de deşeuri care constituie refuzuri de la staţia de sortare-33%.2 115965.8 2250 1077 5856 9183 11111.3 2526 1139 8593 12258 11661 39849. plastic.4 0 9523.6 32041 2406 2235 4769 Q an Cantitatea de deşeuri generată anual* 5999 Din deşeuri menajere 6421 6820 7211 7657 8347 8821.5 2118 952 0 3070 10778 23422.96 din 193 .5 0 15944.sticlă.

8 31690 2011 110439.3 167744. Ipoteza II Pentru cazul în care se acceptă realizarea unui modul separat de deşeuri inerte în cadrul depozitului judeţean atunci cantitatea totală de deşeuri ce trebuie depozitată este prezentată în tabelul de mai jos Ipoteza de lucru II Tabelul nr.2 181765.6 32041 Q an Cantitatea de deşeuri generată anual 30000 2391 2212 4719 5999 37400 2382 2220 4738 6421 44700 2380 2210 4716 6820 52000 2402 2231 4760 7211 59000 2406 2234 4767 7657 65800 2406 2235 4769 8347 Qsort/an Capacitatea de calcul a Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .1 174916.2 2008 Qdep/an Capacitatea de depozitare necesară Total generat Deşeuri menajere colectate în amestec Deşeuri similare colectate de la instituţii.97 din 193 .Deşeurile din demolări nu sunt luate în calcul în Tabelul nr.3 152599.6 31980 2012 103892.judeţul Mehedinţi pag.8 74027.6 74514. Cantităţile respective vor sta la baza determinării capacităţii depozitului de deşeuri inerte şi a metodelor de colectare ( direct la depozit sau local la staţiile de transfer dotate cu spaţii de depozitare temporară şi apoi la depozitul central ) * Cantitatea totală de deşeuri generată anual nu cuprinde şi deşeurile din construcţii şi demolări. Cantitatea generată. V10.8 73697. comerţ Deşeuri ( colectate )din demolări Deşeuri din grădini şi parcuri Deşeuri din pieţe Deşeuri stradale Din deşeuri menajere 129820 144779. chiar dacă acesta nu este conform.1 încercând ca pentru ele să se realizeze un depozit separat de deşeuri inerte.8 31832 2010 114136 159393. colectată şi reciclată de deşeuri din construcţii şi demolări a fost calculată în tabelul nr..4 73746.4 31711 2009 132225.6 32027 2013 96291.6 74371.4 74482.

3 2379 1111 7225 10715 11391.8 13400 54440.5 0 7500 23444.4 0 3000 17820. plastic.lemn.judeţul Mehedinţi pag.98 din 193 .staţiilor de sortare Hârtie.5 2118 952 0 3070 10778 23422.4 1979 882 0 2861 9523.8 2250 1077 5856 9183 11111.45 39500 99357. instalaţii mecano-biologică 25% Refuz de compost Refuz mecano biologic Total refuz 8821.sticlă.3 28898 20800 68020.3 2526 1139 8593 12258 11661 39849.deşeuri din demolări Qcomp Cantitatea de deşeuri tratată annual prin compostare QTMB cantitatea de deşeuri tratată annual mecano – biologic Din demolări Total recuperat Refuz de sortare Qr suma cantităţilor de deşeuri care constituie refuzuri de la staţia de sortare-33%.3 34374 29500 83282.4 2754 1166 9963 13883 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . staţia de compostare 10%. metal.

în vederea estimării costurilor aferente investiţiilor necesare pentru implementarea măsurilor (vezi cap. instrumente economice etc.G.Capitolul 8. EVALUAREA COSTURILOR 8. echiparea acestora şi destinaţia finală a deşeurilor ( depozitare ) Estimarea exactă a costurilor de operare şi întreţinere . reparaţiile curente etc.1 Introducere În acest capitol sunt prezentate informaţii minime.D ) se va putea realiza după ce se vor întocmi studiile de fezabilitate în cadrul aplicaţiei “ Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Mehedinţi”.2 Indicatori de cost Cei mai importanţi indicatori folosiţi pentru determinarea costurilor asociate cu implementarea PJGD. costurile cu energia. de numărul de ani de amortizare şi de costurile financiare asociate (mai ales dobânzile).). Aceste costuri pot fi exprimate ca investiţie totală necesară (costurile investiţiei) sau ca investiţie exprimată anual pentru a arăta efortul investiţional pe o anumită perioadă de timp. sunt următorii: • Costurile totale de investiţii necesare pentru a asigura infrastructura de deşeuri. autorizare. 9) prevăzute în PJGD. colectarea separată a deşeurilor. monitorizare şi impunere a Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . • Costuri administrative. Nivelul exact al costurilor asociat investiţiilor propuse este destul de dificil de stabilit deoarece nu există informaţii precise cu privire la amplasamentul staţiilor de transfer.). Aceste costuri vor rezulta din studiile efectuate pentru fiecare investiţie în parte. influenţate de măsuri care nu necesită în mod obligatoriu investiţii sau sunt mai puţin legate de costurile investiţiei (ex. Rolul acestui capitol nu este acela de a face recomandări specifice în ceea ce priveşte tarifele pentru gestionarea deşeurilor sau aspecte financiare complexe. costuri de implementare. 8.J. Costurile anuale ale capitalului depind de investiţia totală. cu combustibilul. compararea capacităţii de plată cu costurile investiţionale ( dacă investiţia depăşeşte capacitatea de plată se vor face ajustări ale P.99 din 193 . minimizarea rutelor de transport.judeţul Mehedinţi pag. • Costul anual al capitalului. • Costuri de operare şi întreţinere. aceste costuri au legătură cu operarea instalaţiilor în funcţiune (ex. dar pot fi de asemenea. estimarea capacităţii de plată a serviciilor de salubrizare. amortizarea anuală a capitalului fix şi dobânda aferentă pentru finanţarea investiţiei. Scopul evaluării costurilor este acela de a estima consecinţele economice ale investiţiilor propuse a fi realizate pentru perioada de planificare.

5% din nivelul mediu al veniturilor unei gospodării (tarifele trebuie să acopere întregul ciclu al serviciilor de salubrizare . Determinarea infrastructurii necesare a fi construite pentru îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor stabilite de autorităţile centrale/regionale/locale. 6. Estimarea capacităţii de plată a populaţiei care locuieşte în zonă. 3. 8. pragul de suportabilitate acceptabil pentru servicii de salubrizare este de aproximativ 1. Este importantă identificarea „capacităţii de plata” a utilizatorilor pentru a putea evalua suportabilitatea economică a serviciilor de salubrizare (solvenţa consumatorului). • Costuri unitare. Estimarea costurilor investiţiei şi a costurilor de operare şi de întreţinere. Potrivit reglementărilor din domeniul gestionării deşeurilor.legislaţiei. această investiţie este calculată ţinând seama de raţionamentele inginereşti şi opţiunile pentru gestiunea deşeurilor .3 Suportabilitate Suportabilitatea este înţeleasă ca fiind capacitatea utilizatorilor de servicii de gestionare a deşeurilor de a plăti pentru aceste servicii fără a renunţa la alte nevoi de bază. • Costuri totale anuale: includ costurile de capital şi costuri de operare şi întreţinere pe durata unui an. transport. sortare.G. Estimarea costurilor unitare.judeţul Mehedinţi pag. este necesară parcurgerea următoarelor etape principale: 1. Compararea capacităţii de plată cu investiţia estimată. tratare.colectare.D. 2.J.4 Etapele principale în estimarea costurilor Pentru a estima costul investiţiilor propuse în cadrul P.100 din 193 . Problema familiilor aflate în imposibilitatea de a plăti pentru servicii de salubrizare este predominantă în zonele rurale. depozitare). Un indicator de solvabilitate arată în ce măsură venitul gospodăriilor este suficient pentru a acoperi costurile în creştere ale serviciilor de salubrizare fără a prejudicia capacitatea acestuia de a plăti pentru nevoile de bază. Ajustări ale PJGD pentru a nu se depăşi capacitatea de plată Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . costul investiţiei/tehnologiilor de gestionare a deşeurilor este estimat prin folosirea costurilor unitare (ex. 5. întărirea capacităţii administrative . costul reducerii cu o tonă a deşeurilor biodegradabile într-o instalaţie specifică de o anumită dimensiune ) 8. presupuneri privind adaptarea la condiţiile locale. 4.

D Regiunea IV actualizat mai 2008. Infrastructura existentă Nu este stabilită locaţia depozitul ecologic judeţean . Estimarea necesarului de investiţii noi Evaluarea a fost făcută pentru populaţia judeţului în anul 2008 ( urban 146.4. compostare. La baza acestei evaluării teoretice au stat datele prezentate în Anexa 8.400 şi rural 153. În estimarea costurilor s-a ţinut seama de : infrastructura necesară pentru atingerea obiectivelor propuse şi estimarea costurilor unitare.1 Infrastructura necesară pentru atingerea obiectivelor propuse În acest sens trebuie analizate două aspecte: 1. Urmează a fi stabilite toate aceste detalii în studiile de fezabilitate.G. 951/2007 şi alte informaţii din capitolul 8 – Evaluarea costului din P.2 Costuri unitare în activitatea de gestiune a deşeurilor – Ordinul nr. • Privatizarea infrastructurii.4.R.044 ) şi pentru un grad de acoperire cu servicii de salubritate de 67 % pentru mediul urban şi de 2 % pentru mediul rural. pentru depozitare deşeuri inerte şi nici capacităţile acestora. • Creşterea eficienţei. 2.101 din 193 .Cost investiţional la nivel judeţean + Costurile O&I Cost total Revizuire PJGD Capacitatea de plată la nivel judeţean Revizuirea investiţiei Populaţia poate plăti pentru investiţiile prevăzute DA NU Cum poate fi acoperită diferenţa de plată: • Minimizarea costurilor. • Instrumente economice.judeţul Mehedinţi pag. sortare. • Parteneriat Public-Privat. Nu sunt stabilite amplasamentele exacte ale staţiilor de transfer. • Amânarea unor investiţii sau renunţarea la cele ce nu sunt neapărat necesare Planul de investiţii poate fi acceptat Cât de mare este diferenţa de plată 8. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .

tratare mecano biologică.1 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .investiţii în echipamente de transport ( autogunoiere.102 din 193 . care vor fi realizate atât în mediul rural cât şi în mediul urban.judeţul Mehedinţi pag. vehicule roll on – roll of. compost. . tractoare.investiţii pentru închiderea depozitelor neconforme şi reabilitarea terenurilor utilizate ca depozite neamenajate în mediul rural. . Rezumatul costurilor investiţiilor pentru Judeţul Mehedinţi necesare realizării sistemului integrat de gestiune a deşeurilor sunt prezentate în Tabelul nr.1 sau 4. .5 mc pentru mediul rural.investiţii pentru staţii de sortare.Necesarul de investiţii presupune: . VIII. . 240 l pentru mediul urban şi containere de 1.investiţii în containere pentru colectarea deşeurilor ( pubele de 120 l.investiţii pentru realizarea punctelor de colectare( platforme îngrădite pentru plasarea containerelor ). maşini pentru colectarea selectivă ).

000 55 Dacă în Drobeta firma Brantner 500 europub.1 mc avem deci 153400/100 .1534 containere calculul este acoperitor pentru că putem pune şi de 4.000 1.000 550. alegem aproximăm la 10000 buc( pt.000 Pubele de 120 litri Pubele pentru reciclarea deşeurilor uscate Echipament pentru colectare Autogunoiere 300 20 Populaţia urbană neacoperită cu servicii de salubrizare este de 146400 x 34% .judeţul Mehedinţi .1 Rezumatul costurilor investiţiilor pentru judeţul Mehedinţi Activitati echipamente Activităţi de Colectare şi Transport Puncte de Colectare Comentariu Populaţia deservită 153400 rural şi 49776 urban – 203176 – din metodologie – 6.35 €/ persoană – Construcţia de zone îngrădite pentru plasarea containerelor 14760 Din PRGD varianta mai 2007 se recomandă amplasarea unui container de 1.1 mc la 100 de locuitori sau unul de 4.1 m3 Eurocontainer metalic de 4 m3 Coşuri de gunoi stradale 400 6.168 2.290. – sistem colectare selectivă populaţia municipiului reprezintă jumătate din populaţia implicată în acţiunea de colectare a deşeurilor de ambalaje atunci pentru restul judeţului trebuie încă 1000. – 16592 gosp.290.000 Pubele/Containere 1.384.103 din 193 230. 1000 230 Având în vedere că în cele trei orase ale judeţului 8 pag.170.000 Eurocontainer de 1.000 165.000 3.000 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .VIII.49776 loc/3 loc/gosp.Tabelul nr.320.160.5 mc 3460 Unităţi Preţul unitar Euro TOTAL (€) 1.168 1. scara de bloc avem o pubelă la 15 gospodării şi la case avem 1 la gospodărie) 10.5 mc la 500 locuitori Pentru zona rurală avem de deservit o populaţie de 153400 de locuitori Presupunem că toată populaţia deservită cu containere de 1.

000 500. (7 to/14 mc încărcătură utilă) sau cu 3 osii (11.000 3 2 8 40000 120. Scăzând din totalul populaţiei judeţului .000t/an Staţii de Transfer Investiţii aferente staţiilor de transfer.Activitati echipamente Comentariu Unităţi Preţul unitar Euro TOTAL (€) Se va face colectarea din poartă în poartă este necesară cel puţin câte o autogunoieră pentru fiecare oraş.5 (de la 0.104 din 193 . canalizare.5 mc deşeuri menajere Sau deşeuri din construcţii şi demolări Vehicule roll on – roll off Achiziţia unor mijloace de transport de mare capacitate care să deservească staţiile de transfer. staţii de Investiţii pentru calea de acces.200.500. Cel puţin un tractor pentru fiecare zonă deservită de o staţie de transfer ( colectarea deşeurilor aruncate la întâmplare ) Tractoare cu remorcă Transportul deşeurile colectate selectiv se poate face cu vehicule cu 2 osii (10 to încărcătură utilă) sau cu 3 osii (16 to încărcătură utilă).000 2.000 60000 400.000 500000 pag.000 50000 1. care asigură o rată de compactare de 2. bine înţeles cu capacităţi variate . Vehicule pentru colectarea selectivă Câte 2 vehicule pentru fiecare staţie de transfer Pentru transportul containerelor de 4.5 to/mc).000.5 to/23 mc încărcătură utilă).2 la 0. Investiţie pentru vehicule de transport pentru staţiile de transfer deservesc aproximativ 150000 loc x 8 €/ persoană staţiile de transfer Gestiunea deşeurilor 12. populaţia municipiilor şi a zonei care transportă deşeurile direct la depozitul judeţean de la Izvorul Bârzii.judeţul Mehedinţi 120.1mc se justifică descărcarea mecanizată a containerelor direct în autogunoiere . alimentare cu energie electrică a staţiilor de transfer.etc surse proprii de apă.000 4 4 300000 500000 2. compost. staţii de compost etc Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Acolo unde drumurile sunt într-o stare bună şi având în vedere că majoritatea containerelor sunt de 1.

000 27.sfărâmare TOTAL INVESTIŢII Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .976 Staţii pentru sortare .excavaţii.400 250.6 to x 80 €/to – 908.000 € Maxim 70Kt/an 1 Închidere depozite Închiderea depozitelor existente 1.000 200.994.613.450 242.000 €/ ha – 1.500 50.000 Staţie de tratare mecano – biologică Investiţii pentru depozite Construcţia depozitului ecologic judeţean Capacitate de 5000 t/an Staţii cu capacitatea totală de 5000 t/an Contribuţia judeţului la realizarea staţiei regionale de tratare mecano – biologică proporţional cantităţii de deşeuri biodegradabile ce trebuie reduse.000 TOTAL (€) 1.000 12.950.judeţul Mehedinţi pag.000 908. geomembrane Utilaje pentru depozit Investiţii pentru tratamentul levigatului Investiţii pentru monitorizarea calităţii apei înainte şi după depozit Investiţii pentru puntea de cântărire Investiţii pentru clădiri administrative Investiţii pentru staţia de spălare şi organizarea platformei pentru curăţarea vehiculelor care ajung în depozit Investiţii pentru atelier de reparaţii şi zonă de parcare a utilajelor de lucru din depozit Închiderea a 5 depozite în mediul urban .000 250.954.000 14.000 27.528 € 1 1 Organizarea site-ului.Activitati echipamente Investiţii pentru Sortare/Tratare Staţii de Sortare Staţii pentru compost Comentariu Unităţi 4 2 2 Preţul unitar Euro 102.000 250.000 70.000 € 5 Închidere unui număr de 150 de locuri de depozitare neautorizate în mediul rural şi salubrizarea depozitelor ilegale Aproximativ150 x 30 mc/depozit x 6 €/mc – 27.328 204. valuri de protecţie Investiţii pentru izolare .800 500. în suprafaţă 13 ha 13 ha x 150.450 962.105 din 193 .528 1. 11356.000 2.000 110.227.strat de drenaj. Deşeuri ce trebuie reduse prin tratare mecano – biologică max.500 320.950. bariera de argilă.

495 3 €/to 114779. activităţii de sortare de compostare şi de transport a deşeurilor de la staţia de transfer la depozitul ecologic judeţean.3 Estimarea costurilor investiţionale şi de O şi I pentru PJGD A.3 B din ghid cu menţiunea că sunt informative.6 Cost unitar Unitate de măsură Cantitate Total cost Începând cu anul 2010 activităţile ce urmează a se desfăşura vor fi mai diversificate datorită staţiilor de transfer.525. Costurile investiţionale includ şi costul închiderii depozitelor.A şi alt depozit ecologic nu se va mai construi. Datele privind costurile unitare sunt conform Anexei 8.judeţul Mehedinţi pag.4. care se preconizează a se realiza în perioada 2008 – 2009. PHARE CES.155.869. B.8 2. 8. respectiv de depozitare. atunci costurile investiţionale se vor diminua corespunzător.339. În judeţul Mehedinţi nu există proiecte de mediu finanţate. Costurile investiţionale Costurile investiţionale se vor calcula pe baza costurilor unitare. Dacă depozitul ecologic judeţean va fi realizat cu fonduri proprii ale S. Acvtivităţi Activităţi de colectare şi transport Depozitare deşeuri menajere şi în amestec Total costuri anuale de operare şi întreţinere 2.954.4. Pentru a estima corect costurile investiţionale necesare este bine să se facă o separare a proiectelor care au deja resurse de finanţare asigurate prin proiecte ISPA.976 €.După cum rezultă din Tabelul nr. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .4 22 €/to 114779. activităţile care se desfăşoară sunt activităţi de colectare şi transport.C Brantner S. considerat de asemenea investiţie. Costurile de operare şi întreţinere (O&I) Până la punerea în funcţiune a staţiilor de transfer. Teoretic costurile aferente unui an în perioada 2008 – 2009 sunt prezentate în tabelul de mai jos.954.106 din 193 .976 € care vor trebui distribuiţi între anii 2008 – 2013. VIII.1 costurile totale ale investiţiilor necesare realizării infrastructurii necesare sistemului de salubrizare este de 14.8 344. Fondul pentru Mediu etc. deci costurile investiţionale necesare sunt de 14.

300 62.136 285. echipamente.657.4.72 33.869.judeţul Mehedinţi pag.600 ---200.973 3 €/to 114.495 + 4 x 5.464 749.240.5 €/to 114.63 32.8 3. Impactul precis al tarifelor asupra consumatorilor trebuie determinat prin studii de fezabilitate.240.4 Estimarea capacităţii de plată pentru serviciile de salubrizare Gestionarea deşeurilor în judeţul Mehedinţi va avea implicaţii tarifare pentru consumatorii finali. prin proiecte particulare şi programe de investiţii ( ţinând cont de caracterul particular al instalaţiilor pentru tratare/depozitare şi transfer.393. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . utilaje Depozitarea deşeurilor inerte Transport de la staţia de transfer la depozitul ecologic judeţean Total costuri anuale de operare şi întreţinere 5.074 € 8.422 209. Obţinem pentru perioada 2008 – 2013 inclusiv costuri totale de : 2 x 2.482 Cost unitar Unitate de măsură Cantitate Total cost C Costuri totale Costurile totale se calculează prin însumarea costurilor investiţionale şi a celor de operare şi întreţinere.408 19 €/to 159. acolo unde este cazul ).777 + 14.340 2 €/to 31.136 342.În această situaţie costurile teoretice de operare şi întreţinere pentru un an în intervalul 2010 – 2013 sunt prezentate în tabelul de mai jos (pentru calcul au fost luate date pentru anul 2010 ipoteza de lucru II) Acvtivităţi Activităţi de colectare şi transport la staţiile de transfer Depozitare deşeuri menajere şi în amestec Sortare Compostare Tratare mecano biologică Înlocuire întreţinere pubele.02 €/to €/to €/to 6820 10.777 2.000 30.107 din 193 .778 23.510 362.028.954.976 = 41.

având în vedere că responsabilitatea gestionării deşeurilor revine în totalitate administraţiei publice locale. luând ca punct de referinţă structura deja existentă a costurilor.A – Vînju Mare 1. Nevoia de înlocuire anuală a activelor uzate ( depinde de durata de exploatare a acestora ).A .9 € ).judeţul Mehedinţi pag. adaptarea la impactul investiţiilor propuse şi schimbările operaţionale/procedurale Nivelul tarifelor actuale practicate de agenţii de salubrizare în judeţul Mehedinţi sunt : Tarif de colectare Denumire agent de salubrizare Nr.3 .2 40.C Floricola S.A – Strehaia S.dar în viitor vor creşte.54 Populaţie Agenţi economici şi instituţii publice Lei/mc/lună 25. care include dar nu se limitează la următorii : • • • Structuri viitoare şi de cost aparţinând furnizorilor de servicii. neprevăzute.C Flaps S.0 14. inflaţia etc). Caracteristicile deşeurilor din cadrul diferitelor arii de servicii şi separarea deşeurilor generate/colectate în menajere şi nemenajere. Nivelul tarifelor existente aplicat în cadrul judeţului şi adaptate la costuri.C Brantner Servicii Ecologice S.5 30. întârzierea plăţilor). • Planurile detaliate de investiţii ( detalierea costului pe fiecare componentă de investiţii. Structura de finanţare pentru noi active şi nivelul costurilor din sistemul de creditare din cadrul mecanismului.02 şi 3.0 S.Orşova S. crt Localitatea în care îşi desfăşoară activitatea Lei /pers/lună 1 2 Drobeta Turnu Severin 3 4 S.C Salubritatea S.02 3.Tarifele ce vor fi aplicate în cadrul judeţului reprezintă o funcţie a unui număr de factori.A 3.27 Tarifele aplicate populaţiei variază între 1. bazându – se pe nevoia specifică de instalaţii şi pe costul total ţinând cont de finanţarea locală şi internaţională. • • • Amortizarea activelor existente şi a investiţiilor propuse .108 din 193 . Se estimează că şi veniturile vor creşte astfel încât situaţia privind gestiunea deşeurilor să nu reprezinte o problemă. • Costuri detaliate de operare.0.0 1. • Capacitatea de rambursare a utilizatorului ( posibilităţi de creditare neavantajoase.2 lei/pers/lună ( 0. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . În viitor se recomandă o implicare mai mare a administraţiei în colectarea taxei de salubrizare.

0 2. pensia şi ajutorul social.0 2. îngrijirea sănătăţii. în mediul rural cea mai importantă sursă de venit o reprezintă activităţile agricole prin valorificarea bunurilor produse. situaţie în care se propun măsuri de protejare a acestora. la nivelul anului 2005.1 2. alimente.6 21.1 75.3 3.4 79.6 0. dacă în mediul urban cele mai importante surse de venit le reprezintă salariul.1 Şomeri 252.. 59.3 20.6 12.judeţul Mehedinţi pag.5 0. În formularea politicii de tarifare trebuie să se ţină seama că multe gospodării au venit sub medie .8 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .8 0. prezintă pentru Regiunea 4 S-V următoarele : Regiunea 4 S-V Venituri totale Venituri băneşti din care .1 4. De asemenea trebuie avut în vedere că nivelul şi structura veniturilor din mediul urban sunt diferite de cele din mediul rural şi anume.5 0.8 4. Datele comunicate de către INSSE privind venitul mediu în România şi pe regiuni de dezvoltare.. când ar necesita o reducere semnificativă a bugetului dedicate altor bunuri şi servicii precum chiriile.73 66.23 73.5 .6 24. Pensionari 345.1 Salariaţi Agricultori Lei . determinat prin studii de venit al gospodăriilor.9 30.3 39.Nivelul veniturilor Conform standardelor pentru gestionarea deşeurilor.8 1. O gospodărie se consideră a fi incapabilă de plata serviciilor.5 10.5% din venitul mediu al fiecărei gospodării.2 2.0 6.7 .109 din 193 . Salarii brute şi alte drepturi salariale Venituri din agricultură Venituri din activităţi neagricole independente Venituri din prestaţii sociale Venituri din proprietate Contravaloarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiarii de prestaţii sociale Contravaloarea consumului de produse agricole din resurse proprii Total Gospodării 384.1 1. pensia şi ajutorul social.1 0.2 41.5 43.4 3.7 22.3 5.5 31. salariul.8 1.96 288. nivelul acceptabil pentru serviciile de gestionare a deşeurilor este de aproximativ 1.65 87. lunar pe o persoană 507.3 1.7 36.5 15.

50 1.0 6.1 2.1 2007 6.72 1.98 2.37 4.2 5. adică presupunând că programul de investiţii este finanţat în totalitate prin tarifele utilizatorilor sau că această investiţie este finanţată în proporţie de 70% din fonduri U.0 Sursa de date : Comisia Naţională pentru Prognoză şi estimările consultantului * Consultantul este cel care a acordat asistenţă tehnică în cadrul proiectului Europeaid/121492/D/SV/RO Luând ca punct de referinţă veniturile din 2005 şi ajustându – le PIB – urilor previzionate pentru fiecare regiune.89 1.18 euro între anii 2005 şi 2013 8. Evoluţia PIB. va creşte de la 1.Sud Vest 4.0 2009 6.5 Compararea capacităţii de plată cu costurile investiţionale Scopul acestei etape este de a evidenţia dacă costul investiţiei poate fi suportat de populaţia judeţului.În scopul analizării capacităţii de plată pentru serviciile de salubritate.26 2.8 2008 6.83 1. Pentru Regiunea IV avem : 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 România 1.59 1.0 5. modificarea procentuală anuală Actual Comisia Naţională pentru Prognoză Estimări consultant * 2005 România 4. disponibilitatea lunară de susţinere a creşterii costurilor. Previziuni ale ratelor de creştere a PIB – ului pentru sunt prezentate în tabelul de mai jos.0 2010 5.62 1. Calculul VNA ( valoarea netă actualizată ) ( NVP ) al investiţiei care reprezintă costul total mediu pe persoană / lună al investiţiilor de-a lungul perioadei planificate s-a calculate în ambele variante.Sud Vest 1.94 2.5 5. deci şi pentru judeţul Mehedinţi.E ( şi costul Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .79 1.53 1.15 2.3 6.69 1.4. poate fi calculat nivelul acceptabil al costurilor lunare pentru gestionarea deşeurilor pe fiecare regiune în parte ( euro).08 2.6 2006 6.42 1.05 2.110 din 193 .18 Pentru Regiunea 4 .5 2011 5.0 5. se presupune că nivelul viitor al veniturilor va creşte cu rata de creştere a PIB –ului din fiecare.42 euro la 2.judeţul Mehedinţi pag.

9 €/ pers/lună şi nivelul acceptabil al costurilor lunare pentru gestionarea deşeurilor este de 1.7 = 1. Pentru ambele scenarii am luat în calcul populaţia minimă prognozată pentru această perioadă ( pentru 2013 ) şi intervalul de timp ca fiind de 60 de luni ( 2009 – 2013 ) Pentru primul scenariu impactul mediu al programului de investiţii ar fi de : 14.925 = 0.954.778 x 0.925 = 0.9 + 0.judeţul Mehedinţi pag. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Considerând că 70 % din costul investiţiilor pentru realizarea sistemului integrat de gestiune a deşeurilor este finanţat din fonduri europene valoarea tarifului ce va trebui suportat de populaţie este de 0.111 din 193 .954.9 euro/persoană /lunar Pentru cel de al doilea scenariu avem .976 / 60 / 281.6 euro valoare care se situează sub nivelul acceptabil.de operare şi întreţinere este finanţat în totalitate prin tarifele utilizatorilor).7 euro/persoană lunar Valoarea maximă a tarifului plătită în anul 2007 în judeţul Mehedinţi de către populaţie a fost de 0. 14.4 / 60 x 281.69 €/ pers/lună.

creşterea nivelului de pregătire prin instruire sau elaborarea de reglementări.9 MĂSURI DE IMPLEMENTARE Măsurile de implementare au drept scop: • Să prevadă acţiuni pentru fiecare dintre obiectivele/obiectivele subsidiare stabilite în cuprinsul Capitolului 3 Obiective şi ţinte. elaborarea de aplicaţii pentru obţinerea de finantari şi realizarea de studii de fezabilitate.judeţul Mehedinţi pag. • Crearea cadrului pentru instituţiile administraţiei publice locale din judeţ să ia propriile măsuri de implementare la nivel local prin formarea grupului de lucru responsabil de implementarea măsurilor stabilite. • Să arate necesitatea existenţei sau formării unei experienţe importante în ceea ce priveşte contractarea.1 : Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Măsurile de implementare a Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor sunt prezentate în Tabelul nr IX.112 din 193 . • Să impună ca măsură necesară efectuarea de măsurători referitoare la cantităţile de deşeuri colectate şi determinarea compoziţiei deşeurilor municipale atât în mediul urban cât şi în mediul rural bazate pe studii efectuate în conformitate cu standardele tehnice în vigoare.Capitolul . • Să stabilească necesitatea efectuării de studii şi investiţii.

Întâlniri săptămânale până la supunerea la procedura de evaluarea de mediu a PJGD .Dezvoltarea politicii judeţene în vederea implementării unui sistem integrat de gestionare Obiectiv subsidiar 1 Crearea cadrului organizatoric pentru stabilirea orientării judeţului in domeniul gestionarii deşeurilor si a instrumentelor de implementare a acestuia Masuri de implementare 1 Să creeze comitetul de coordonare şi grupul de lucru pentru întocmirea PJGD – să desfăşoare întâlniri în vederea realizării. Ţinte . dezvoltare şi implementare 2 întâlniri pe an In cursul anului 2008 Anual 2008 începând cu Organism responsabil ARPM/APM/Consiliu Judetean/ Operatorii de salubritate / ADR Oltenia/ Direcţia de Statistică/ Autorităţi publice oraşe 2 Dezvoltarea şi aprobarea de strategii/planuri/studii pentru realizarea ţintelor şi obiectivelor PJGD/ PRGD ului 1 Publicarea şi aprobarea PJGD 2 Publicarea raportului anual privind rezultatele şi progresul PJGD/PRGD 3 Sub coordonarea Consiliului Judeţean. IX.Cresterea importantei acordate aplicării legislaţiei si controlul acesteia Permanent cu 2008 începând Consiliul Judeţean.judeţul Mehedinţi . Întărirea capacităţii administrative şi a responsabilităţii în aplicarea 1.M 2 Aspecte instituţionale organizatorice şi 1.P. actualizării. Întocmirea de regulamente locale şi caiete de sarcini privind managementul integrat al deşeurilor Începând cu 2008 şi cu precădere în perioada cuprinsă pag.1 Măsuri de implementare a Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Nr. A. Crt.Campanii de conştientizare a populaţiei şi a autorităţilor publice cu privire la atingerea ţintelor propuse prin PJGD 2. consiliile locale. A.113 din 193 Consiliile locale cu sprijin din partea Consiliului judeţean şi a APM Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .M .J. 1 Domeniul Politica şi cadrul legislativ Obiectiv principal 1.P. autorităţile publice locale împreuna cu instituţiile reprezentate în grupul de lucru vor lua decizii şi vor redacta instrucţiuni care să implementeze şi să ducă la atingerea obiectivelor şi ţintelor PJGD 1.Pentru actualizare. Creşterea eficienţei de aplicare a legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor 1.Tabelul nr. Începând cu 2008 şi de câte ori se impune Consiliul Judeţean şi Consiliile Locale. instituţii reprezentate în grupul de lucru 2.două instruiri pe an şi de câte ori este cazul Consiliul Judeţean. dezvoltării şi implementării P.G. Creşterea capacităţii instituţionale şi 1. Instruirea Consiliilor Locale pentru a îmbunătăţii regulile de gestiune a deşeurilor la nivel local în vederea realizării obiectivelor PJGD Consiliu ARPM/APM ARPM/APM Judetean. consiliile locale.D.Timp de implementare Începând cu noiembrie 2007 .

terenurile pentru staţiile de transfer.Managementul de proiect şi finanţare 1 Furnizarea unor studii financiare şi economice care să determine tarife sustenabile şi să formuleze/implementeze politici şi instrumente atractive pentru dezvoltarea sectorului privat MMGA/ANPM/ARPM/APM Cel puţin de 2 ori pe an pentru profesionişti 4 Finanţarea sistemului de gestionare a deşeurilor Crearea si utilizarea de sisteme financiare si mecanisme economice pentru gestionarea deşeurilor in condiţiile 1. 2 Susţinerea programelor de informare şi pregătire a personalului din sectorul public/privat.Timp de implementare între stabilirea infrastructurii sistemului integrat de gestionare a deşeurilor prin proiectele tehnice şi realizarea acesteia 2008-2009 Organism responsabil 2.Delegarea de personal calificat pentru coordonarea şi controlul gestionării deşeurilor Ţinte .I.Raportarea şi înregistrarea datelor . etc… 1.E pentru realizarea M. A.Asigurarea unui număr de suficient de angajaţi calificaţi pentru sistemul de coordonare si control al gestionarii deşeurilor din judeţ. Instruirea personalului din sectorul public şi privat privind: . 2008 .M. ASP.judeţul Mehedinţi .Nr. Luarea de măsuri pentru întărirea capacităţii organizatorice şi instituţionale Consiliile Locale în colaborare cu Consiliul Judeţean 2008-2009 3 Resursele umane 1.Servicii de licitaţii .D asigurând prin această asociere: cofinanţarea proiectului. Stimularea creării si dezvoltarea unui sector public privat pe piaţa viabilă de deşeuri Tarife sustenabile de acoperire a operaţiilor şi evaluării. Crt. Autorităţi publice locale 1.2009 Consiliul Judeţean.Concesionarea ( acolo unde există şi se justifică o astfel de măsură ) a serviciului de salubrizare către operatori licenţiaţi privaţi. sau sprijinirea constituirii la nivel judeţean a unui operator unic funcţie şi de condiţiile de finanţare impuse de U.Afaceri juridice . Garda de Mediu.P. puncte de colectare. Revizuire anuală Numărul de studii şi cereri de grant pag.gestiunea deşeurilor .114 din 193 MMGA/ANPM Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .Asigurarea resurselor umane ca număr si pregătire profesionala 1.Inspecţii şi control tehnic . Domeniul Obiectiv principal organizatorice a autorităţilor publice locale Obiectiv subsidiar legislaţie Masuri de implementare in conformitate cu legislaţia ANRSC. Instruirea Consiliilor Locale pentru a îmbunătăţii regulile de gestiune a deşeurilor la nivel local în vederea realizării obiectivelor PJGD 1.

Creşterea comunicării între toate părţile implicate 1 Organizarea periodică a întâlnirilor dintre reprezentanţii C. transport şi staţii de transfer.Staţii de sortare .Închiderea celor 5 depozite orăşeneşti neconforme Număr de proiecte întocmite Întocmire Master Plan 1 întâlnire pe an Organism responsabil 1 Creşterea capacităţii de obţinere a fondurilor/ granturilor prin: a).Depozite ecologice .Achiziţia şi montarea containerelor în toate localităţile proiectului . c) Pregătirea Master Planului pentru deşeuri în judeţul Mehedinţi ANPM. deşeuri provenite din construcţii şi demolări.Facilităţi speciale pentru deşeuri periculoase menajere.vehicule şi recipiente . Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Crt. APM Consiliul Judeţean Consiliile Locale 5 Informarea conştientizarea implicate şi părţilor Promovarea informării. europene si internaţionale (ISPA.Execuţia şi dotarea celor 5 staţii de transfer . Optimizarea utilizării fondurilor naţionale.Nr.Consiliul Judeţean.Proiect tehnic şi caiet de sarcini pentru colectarea selectivă.J în această aplicaţie 2.judeţul Mehedinţi pag. VSU. fonduri structurale etc ) b) Pregătirea proiectelor în vederea obţinerii de fonduri pentru: .Staţii de transfer .Staţii de compostare .pregătirea proiectelor Studii de fezabilitate şi Co finanţare MMDD Consiliul Judeţean Consiliile locale partenere ale C.J.115 din 193 . CES . . DEEE. ARPM. conştientizării si motivării pentru toate 1. Domeniul Obiectiv principal respectării principiilor generale. APM. SAPARD.Timp de implementare 2007/2013 Asigurarea finanţării şi cofinanţării aplicaţiei “ Managementul Integrat al Deşeurilor în judeţul Mehedinţi” Întocmirea unuia sau mai multe proiecte de investiţii cu următoarele rezultate concrete : . cu reprezentanţii consiliilor locale .TBM sau incineratoare . nămol provenit de la instalaţiile de tratarea a apei.Achiziţia mijloacelor de transport . cu precădere a principiilor « poluatorul plăteşte » si cel privind « responsabilitatea producătorului Obiectiv subsidiar Masuri de implementare Ţinte .Colectare separată .Proiect tehnic şi caiet de sarcini pentru închiderea depozitelor neconforme .Autorităţile locale -APM .

. Operatorii să trimită date trimestrial şi să realizeze anual o analiză a compoziţiei deşeurilor Afişarea concluziilor sau rapoartelor pe pagina de internet a APM pentru a putea fi consultate de către factorii interesaţi Susţinerea de campanii de conştientizare/dezvoltarea materialelor informative pentru cetăţeni Atingerea ratei de acoperire cu servicii de salubritate de 100% prin .judeţul Mehedinţi pag.2009 1.Realizarea unui sistem la nivel judeţean de colectare.APM. Domeniul Obiectiv principal părţile implicate Obiectiv subsidiar 2.Consiliul Judeţean . conştientizării şi motivării pentru toate părţile implicate 1. Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor in mediul urban Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . prelucrare. Organizarea si susţinerea de programe de educare si conştientizare a populaţiei prin elaborarea de materiale informative. Realizarea de campanii de conştientizare a populaţiei 3. Furnizarea datelor privind deşeurile către factorii interesaţi Îmbunătăţirea şi extinderea sistemul de raportare a ANPM Trimestrial 1.APM. de către toate părţile implicate ţinând cont de strategia propusă ca rezultat al proiectului “ Managementul Integrat al Deşeurilor”. . APM Operatori de deşeuri Trimestrial şi anual APM Trimestrial şi anual APM. analizare si validare a datelor si informaţiilor privind gestionarea deşeurilor 2.Mass-media. analiza şi validare date referitoare la generarea si gestionarea deşeurilor periculoase 3.Organizarea de licitaţii pentru serviciul de salubritate de către autorităţile locale ARPM. 2 campanii/an începând cu 2008 Dezvoltarea materialelor campanii. . Autorităţi publice locale De două ori pe an 7 Prevenirea generării deşeurilor Minimizarea generării deşeurilor 1. analiza şi validarea datelor. să publice raportul şi 2. Crt. Reducerea numărului depozitelor ilegale . Creşterea gradului de conştientizare asupra practicilor de depozitare controlată Masuri de implementare Organizarea şi susţinerea de programe de educare şi conştientizare a populaţiei. Ţinte .Autorităţile locale Date şi informaţii privind gestionarea deşeurilor 6 Promovarea informării. APM Operatori de deşeuri ARPM.ARPM şi APM să organizeze colectarea. afişe media.Autorităţile locale.Timp de implementare Organism responsabil .Nr.116 din 193 . Îmbunătăţirea sistemului regional si local de colectare . Promovarea minimizării deşeurilor la cetăţeni 8 Colectarea şi transportul deşeurilor Dezvoltarea/ Îmbunătăţirea unui sistem modern de colectare si transport a deşeurilor Autorităţile publice locale 2008 .

APM Consiliul Judeţean. Vînju Mare şi comunele Brezniţa. Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Masuri de implementare . Baia de Aramă. Agenţi economici APM . Reabilitarea si modernizarea sistemelor existente de colectare si transport deşeuri 4.Nr. Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor in mediul rural 3.Reamenajarea şi înfiinţarea de noi puncte de colectare. APM 2017 Consiliul Judeţean.Timp de implementare Organism responsabil Autorităţile publice locale 2008 . Reducerea cantităţii de deşeuri de ambalaje eliminate prin valorificare Începând cu 2008 2013 APM Permanent 9 Tratarea deşeurilor Valorificarea potenţialului util din deşeuri 10 Creşterea gradului de reutilizare si reciclabilitate a ambalajelor Optimizarea cantităţii de ambalaje pe produs ambalat Reciclarea a minimum 60% pentru hârtie/carton si minimum 50% pentru Permanent Permanent 2008 APM . Agenţi economici APM .judeţul Mehedinţi pag. Cujmir Stabilirea unor puncte de colectare şi a unui program de colectare a deşeurilor periculoase Campanii de informare a populaţiei şi a autorităţilor publice locale Implementarea sistemului de colectare selectivă în cele două municipii şi cele trei oraşe ale judeţului Coeficient colectare selectiva: 100% Implementarea sistemului de colectare selectivă în mediul rural începând cu zonele limitrofe oraşelor şi municipiilor – procentul din populaţia rurală participantă Îmbunătăţirea sistemului de raportare. Autorităţile locale.117 din 193 . Construirea staţiilor de transfer dacă sunt recomandate de către studiile de fezabilitate 5. Implementarea si creşterea coeficientului de colectare selectiva pentru mediul rural Promovarea tratării deşeurilor în vederea asigurării unui management ecologic raţional 1.2009 Autorităţile publice locale 2013 Consiliul Judeţean. control şi autorizare Ţinte . Reducerea cantităţii de ambalaje Încurajarea tratării deşeurilor în vederea valorificării (materiale si energetice). Creşterea coeficientului de colectare selectivă pentru mediul urban 7. Atingerea ratei de acoperire 90%prin extinderea colectării în prima fază în zonele limitrofe ale oraşelor şi înfiinţarea de puncte de colectare Optimizarea costurilor Construcţia celor 5 staţii de transfer în oraşele Strehaia. Agenţi economici Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Autorităţile locale. APM 2013 2. Crt. Autorităţile locale. Separarea fluxurilor de deşeuri periculoase de cele nepericuloase din deşeurile menajere 6. diminuării caracterului periculos si diminuării cantităţii de deşeuri eliminate final 1.

ARPM.Nr. cu minimum 60% pentru sticla si minimum 22.Consiliul Judeţean Operatorii de salubritate Separarea deşeurilor biodegradabile din deşeurile municipale colectate. Dezvoltarea pieţii pentru materiile prime secundare şi susţinerea promovării utilizării produselor obţinute din materiale reciclate Valorificarea deşeurilor biodegradabile prin compostare sau alte metode legate de referinţa din 1995 APM .Exploatarea tuturor posibilităţilor de natură tehnică şi economică privind valorificarea deşeurilor 1. 16 iulie 2010 16 iulie 2013 - 11 Promovarea investiţiilor în instalaţii de sortare şi compostare în vederea reducerii deşeurilor biodegradabile Construirea unor staţii de tratare bio-mecanică. Realizarea staţiilor de compost in vederea valorificării deşeurilor biodegradabile. Agenţi economici 2013 Deşeuri biodegradabile Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate 2. Agenţi economici 2011 APM .Timp de implementare Organism responsabil 2. din greutatea fiecărui tip de material conţinut în deşeurile de ambalaj Valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a minimum 60% din greutatea deşeurilor de ambalaje Reciclarea a minimum 55% din greutatea totala a materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile de ambalaje. . Agenţi economici 2011 APM . APM Autorităţi publice din regiune 2011 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .judeţul Mehedinţi pag. Agenţi economici 2013 APM . incinerare şi compostare avansată( probabil la nivel regional – colaborare şi cu celelalte judeţe limitrofe ) ANPM.Promovarea valorificării energetice prin co-incinerare si incinerare în cazul în care valorificarea materiala nu este fezabila din punct de vedere tehnico-economic.5% pentru plastic Creşterea gradului de reutilizare şi reciclabilitate a ambalajelor Ţinte . Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Masuri de implementare metal. din greutatea fiecărui tip de material conţinut în deşeurile de ambalaj Valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a minimum 50% din greutatea deşeurilor de ambalaje Reciclarea a minimum 15% pentru plastic si pentru lemn. Agenţi economici Permanent Autorităţi locale Consiliul Judeţean Agenţii de salubrizare Autorităţile locale. În cazul incinerării beneficiul energetic rezultat trebuie să fie pozitiv şi să existe posibilitatea utilizării eficiente a energiei rezultate APM . Crt.118 din 193 .

Stabilirea unui sistem specific pentru deşeurile din C&D incluzând: . Domeniul Deşeuri din construcţii şi demolări Obiectiv principal Gestionarea deşeurilor construcţii demolări Obiectiv subsidiar Masuri de implementare 1. ConsiliulJudeţean.119 din 193 .Informarea operatorilor din construcţii asupra procedurilor şi organizării gestionării deşeurilor din C&D Ţinte . . proiectare.trimiterea deşeurilor periculoase de C&D pentru tratare specifică sau eliminare .Timp de implementare Anual Organism responsabil APM APM şi autorităţi locale din şi Anual Amenajarea unor depozite conforme pentru a se evita depunerile ilegale 12 3 Studiu complet de fezabilitate / implementarea Planului de Dezvoltare pentru selectarea siteurilor (EIA si dezbaterea publică).Imbunătăţirea inventarului . Autorităţi locale Începând din 2007 Anual Anual Anual Anual Anual Elaborarea unui plan judeţean pentru control şi depozitare Anual Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . recuperarea prin mărunţire a deşeurilor inerte din C&D 4. .Înfiinţarea punctelor de colectare a deşeurilor din construcţii şi demolări Consiliul Judeţean şi autorităţile locale Începînd cu 2008 APM. a sistemului de raportare şi control 2. construire şi operare depozite conforme.re-utilizarea şi reciclarea solurilor excavate dacă nu sunt contaminate 5. finanţare.judeţul Mehedinţi pag. Crt.re-utilizarea şi reciclarea deşeurilor mărunţite C&D necontaminate .Nr.depozite controlate .trimiterea deşeurilor mixte de C&D la depozitele ecologice dacă nu sunt periculoase.

344/708/2005) 3. Utilizarea nămolului în staţiile de compost Organizarea colectării selective şi a componentelor sale Studii de fezabilitate realizate de staţiile de epurare în colaborare cu autorităţile din agricultură şi industria cimentului privind deshidratarea şi pre-tratarea nămolului în co-incinerarea în cuptoarele de ciment sau instalaţii de incinerare Cantitatea de nămol folosit 1. Crt.condiţie în regulamentele (normele de salubrizare) ale localităţilor .M. 2008 şi înainte de darea în folosinţă a fiecărei noi staţii de tratare Tone /an Începând cu data realizării staţiilor de compost şi anual Agenţi de salubrizare şi autorităţi locale 2007 – 3Kg 2008 – 4 Kg Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Solicitarea la autorizaţia de construcţie a contractelor cu operatorul de salubritate pentru valorificare/eliminare .Colectarea deşeurilor de echipamente electrice si electronice prin organizarea unor centre de colectare la nivel local.M şi autorităţi publice La fiecare solicitare Începând cu 2008 Numărul de reabilitate construite staţii sau Începând cu 2008 şi anual Tone /an 13 Deşeuri de echipamente electrice si electronice 14 Gestiunea deşeurilor de echipamente electrice si electronice 4. Prevenirea eliminării ilegale si a deversării în apele de suprafaţă 2.Timp de implementare Organism responsabil APM şi autorităţi publice La fiecare solicitare Nămoluri de la staţiile de epurare orăşeneşti Nămolul provenit de la staţiile de tratare a apelor uzate municipale 1.judeţul Mehedinţi pag.120 din 193 . Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Masuri de implementare 6.Nr.Incurajarea privatizării in domeniul valorificării deşeurilor din construcţii Creşterea eficienţei tratării şi eliminării nămolurilor provenite de la staţiile de epurare prin reabilitarea sau construirea de staţii de epurare noi Utilizarea nămolului în agricultură AP. Utilizarea nămolului in agricultura ca fertilizant agricol sau reabilitarea terenurilor degradate (O. Promovarea incinerării nămolurilor contaminate de la staţiile de epurare în cuptoarele de ciment 7. Ţinte .

121 din 193 .Timp de implementare 2006 – 50% 2008 – 75% Organism responsabil Agenţi economici Agenţi economici Anual Autorităţi locale.Autorităţi locale (pentru amplasament ). 15 .Agenţii economici colectori autorizaţi Vehicule scoase din uz Reutilizarea şi valorificarea componentelor 1. Reutilizarea.Dezvoltarea unui sistem eficient de colectare şi de puncte de colectare 5.judeţul Mehedinţi pag.Obligativitatea predării vehiculelor uzate de către deţinători către agenţii economici colectori autorizaţi condiţie în regulamentele (normele de salubrizare) primăriilor . Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Masuri de implementare 2. . Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Creşterea gradului de reutilizare.Nr.Încurajarera consumatorilor în vederea returnării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice la comercianţi 4. reciclare si valorificare a componentelor rezultate din dezmembrarea VSU. salubrizare agenţi de Reducerea periculoase componentelor Anual Anual Autorităţi locale Anual Începând cu 2007 .Informarea publicului şi agenţilor economici asupra punctelor de colectare Ţinte . Crt. reciclarea si valorificarea deşeurilor de echipamente electrice si electronice 3.

Implementarea sistemului de colectare a deşeurilor voluminoase de la populaţie Colectarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie în cele două municipii şi cele trei oraşe ale judeţului – prima etapă.Timp de implementare Organism responsabil .122 din 193 . .Reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 85% din masa vehiculelor fabricate după 1 ianuarie 1980. . . . Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Masuri de implementare Ţinte . Crt.Nr. economici colectori agenţi Deşeuri voluminoase 16 Gestionarea corespunzătoare cu respectarea principiilor strategice si a minimizării impactului asupra 1. Pentru toate vehiculele scoase din uz.Reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 75% din masa vehiculelor fabricate înainte de 1 ianuarie 1980. urmând ca în a doua etapă să se extindă sistemul de colectare şi în mediul . reutilizarea si valorificarea a cel puţin 95% din masa vehiculelor.Operatorii de salubritate Începând cu 2008 5 sisteme în etapa 1 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .Reutilizarea şi reciclarea a 70% din masa vehiculelor fabricate înainte de 1 ianuarie 1980.Autorităţile locale.Reutilizarea şi reciclarea a 80% din masa vehiculelor fabricate începând cu 1 ianuarie 1980.judeţul Mehedinţi pag. economici colectori agenţi timp. reutilizarea si reciclarea a cel puţin 85% din masa vehiculelor Începând cu 2015 Autorităţi locale. În acelaşi Începând cu 2007 Autorităţi locale.

Timp de implementare Organism responsabil 2. a celor 3-5 staţii de transfer şi a punctelor de colectare Închiderea tuturor depozitelor neconforme şi a haldelor neconforme şi ilegale 2009 Consiliul locale Judeţean.Valorificarea potenţialului util din material si energetic deşeurile voluminoase Deşeuri periculoase menajere din deşeuri Deşeuri periculoase provenite de la populaţie 1. Încurajarea refolosirii/recuperării/ reciclării uleiurilor uzate.Tratarea adecvată dacă nu sunt asemenea unităţi în România Organizarea unui birou de notificare Construirea depozitului ecologic judeţean. acumulatorilor 1.condiţie în regulamentele (normele de salubrizare) ale localităţilor . Domeniul Obiectiv principal mediului şi sănătăţii umane Obiectiv subsidiar Masuri de implementare rural pe măsură ce se organizează serviciul de salubrizare al localităţilor . Asigurarea capacităţilor necesare pentru eliminarea deşeurilor 2.Nr. transportatori autorizaţi 2010 MMDD ANPM MMDD ANPM Din 2009 2010 2009 Eliminarea deşeurilor 18 Depozite deschidere şi închidere 2009 . acumulatori şi medicamente expirate 3. Închidere etapizată a depozitelor neconforme încetarea depozitării deşeurilor pe haldele din zona rurală şi Întocmirea unui studiu de fezabilitate privind posibilităţile de valorificare energetică a deşeurilor voluminoase 1 Informarea şi încurajarea locuitorilor să separe componentele periculoase din deşeurile menajere 2 Realizarea unui sistem de puncte de colectare pentru deşeuri periculoase din deşeuri menajere în cooperare cu operatorii de salubritate Realizarea colectării separate pentru uleiuri uzate. Ţinte . Implementarea colectării selective şi încurajarea reciclării/reutilizării/recuperării deşeurilor periculoase provenite de la populaţie 17 2.judeţul Mehedinţi pag.2010 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .Facilitarea transportului către unităţile OECD în vederea tratării 1. autorităţi ANPM APM Autorităţi Locale Operatori de salubritate Alţi operatori 2017 ANPM. autorizare şi verificarea Transportatori autorizaţi pentru deşeuri periculoase din deşeuri menajere . Crt.Redactarea unei liste aprobată de facilităţi . Transportul deşeurilor către facilităţi de tratare in România 3 Tratarea HHW la facilităţi de tratare acreditate OECD 4.123 din 193 .

Nr.Timp de implementare Organism responsabil Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Crt.judeţul Mehedinţi pag. Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar reabilitarea amplasamente acestor Masuri de implementare Ţinte .124 din 193 .

următoarele: 1. …. … . judeţului ori comunei.G.Consiliul Local Vînju Mare 6.D sunt : 1. 4. …. Stabilirea cadrului instituţional prin formarea grupului de monitorizare responsabil de evaluarea indicatorilor urmăriţi şi întocmirea raportului anual de monitorizare.125 din 193 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Ţinte şi termene/calendare stabilind valori ale indicatorilor la un moment dat sau începând cu un anumit moment. Indicatori care descriu caracteristici măsurabile ale acţiunilor din Planul de implementare.Consiliul Local Orşova 4. … .ce derivă din documente precum Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor. Monitorizarea anuală a obiectivelor şi ţintelor din PJGD. Identificarea întârzierilor. Evaluări asupra progresului înregistrat în atingerea obiectivelor şi ţintelor cuantificabile din PJGD.judeţul Mehedinţi . ….Consiliul Local Drobeta Turnu Severin 3. 5. …. … . • • • • Măsuri de implementare concepute astfel încât obiectivele să fie îndeplinite. în principal.Capitolul 10 MONITORIZARE Monitorizarea Planului Judeţean de Gestionarea Deşeurilor urmăreşte progresul judeţului în realizarea obiectivelor.reprezentând instituţiile sau persoanele cel mai bine plasate şi care în conformitate cu prevederile legale. Monitorizarea factorilor relevanţi pentru prognoză Elementele componente ale Raportului de Monitorizare sunt: • • Obiectivele .Agenţia Regională de Protecţia Mediului Craiova pag.Consiliul Local Baia de Aramă 7. Responsabili pentru implementare .J. judeţele aceleiaşi regiuni. 2. Obiective specifice/sub-obiective care detaliază obiectivele sau identifică cerinţe suplimentare rezultate din posibilităţile sau necesităţile regiunii. localităţi ale aceluiaşi judeţ.Consiliul Judeţean Mehedinţi 2. Persoanele desemnate ca fiind responsabile pentru monitorizarea P.Consiliul Local Strehaia 5. măsurilor şi termenelor stabilite. piedicilor şi deficienţelor din calea implementării PJGD. poartă răspunderea aplicării măsurilor stabilite. Acestea vor fi de cele mai multe ori identice pentru toate judeţele. 3. Acestea pot fi diferite între regiuni. Monitorizarea Planului Judeţean de Gestionarea Deşeurilor include.

informarea şi raportarea către public şi persoane oficiale despre implementarea planului şi despre realizări cuantificate pentru atingerea ţintelor. . a deşeurilor biodegradabile municipale şi a deşeurilor de ambalaje s-a realizat pe baza următorilor factori relevanţi. se va decide revizuirea PJGD. conform celor prezentate în capitolul 4 ”Prognoza privind generarea deşeurilor municipale şi asimilabile şi a deşeurilor de ambalaje”: • • • • • Evoluţia populaţiei. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . determinarea deficienţelor şi a zonelor care necesită atenţie. … . Rezultatele monitorizării vor fi folosite pentru: • • • • determinarea progresului de îndeplinire a obiectivelor. Ponderea pe tip de material a deşeurilor de ambalaje conţinute în deşeurile de la populaţie. împreună cu sisteme adecvate de feedback la nivel judeţean. instituţii şi industrie).Direcţia Judeţeană de Statistică 10. revizuirea calendarului de planificare.judeţul Mehedinţi pag. … .5 “Cuantificarea ţintelor privind deşeurile biodegradabile municipale şi deşeurile de ambalaje”. Un element important al Raportului de monitorizare este reprezentat de monitorizarea factorilor relevanţi pentru prognoză. Se vor urmări ţintele cuantificate în subcapitolul 4. vor influenţa planificarea viitoare şi îndeplinirea eficientă a obiectivelor. … . Evoluţia indicelui de generare a deşeurilor municipale.Organizaţia Neguvernamentală……. Pe baza Raportului de monitorizare se ia decizia privind revizuirea planului. • • Compoziţia deşeurilor de ambalaje pe tip de material. … . În cazul în care la monitorizarea PJGD se constată că unul sau mai mulţi factori relevanţi prezintă o altă evoluţie decât cea luată în considerare la calculul prognozei.. din comerţ.126 din 193 .Garda de Mediu Mehedinţi 12. Evoluţia indicelui de generare a deşeurilor de ambalaje. regional şi naţional.Agenţia Judeţeană de Protecţia Mediului Mehedinţi 9. Ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale. Ponderea deşeurilor de ambalaje în funcţie de sursa de generare (deşeuri de ambalaje de la populaţie.8. Calculul prognozei de generare a deşeurilor municipale. ghidarea sau redirecţionarea investiţiilor viitoare.Autoritatea de Sănătate Publică Mehedinţi 11. … . Stabilirea unor proceduri corespunzătoare de monitorizare.

ANPM. publicului şi altor organizaţii interesate. consiliilor judeţene. Rezultatele monitorizării Planului vor fi raportate anual către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. Indicatorii monitorizaţi sunt prezentaţi în tabelul de mai jos.Monitorizarea fiecărui Plan de Gestionare a Deşeurilor este o competentă oficială şi o responsabilitate a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (ANPM). agenţiile judeţene şi regionale pentru protecţia mediului. Pentru fiecare indice vor fi specificate atât valoarea cât şi tendinţa. Metodologia de monitorizare Pentru fiecare obiectiv/sub-obiectiv prevăzut în PRGD se va stabili un indice de monitorizare cuantificabil. rezultatele cuantificabile sunt date în comparaţie cu ţintele şi Obiectivele. În general. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Tendinţa reprezintă variaţia indicelui în comparaţie cu anul precedent şi poate fi prezentată utilizând „Simbolurile lui Chernoff”. a fiecărei Agenţii Regionale pentru Protecţia Mediului (ARPM) şi a fiecărei Agenţii locale pentru Protecţia Mediului (APM). după cum urmează : ☺ Variaţie pozitivă fata de intenţii Variaţie negativă fata de intenţii Nici o variaţie.127 din 193 .judeţul Mehedinţi pag.

Numărul de întâlniri săptămânale până la supunerea la procedura de evaluarea de mediu a PJGD Frecvenţa/ termen limită Crearea cadrului organizatoric pentru stabilirea orientării judeţului in domeniul gestionarii deşeurilor si a instrumentelor de implementare a acestuia Să creeze comitetul de coordonare şi grupul de lucru pentru întocmirea PJGD – să desfăşoare întâlniri în vederea realizării.Tabelul nr. Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Măsuri de implementare Indicator de monitorizare/indice de monitorizare Începând cu noiembrie 2007 .128 din 193 . actualizării.1 Monitorizarea P. 10.J de aprobare a PJGD În cursul anului 2008 1 Politica şi cadrul legislativ Publicarea raportului anual privind rezultatele şi progresul PJGD Sub coordonarea Consiliului Judeţean.ului 2 întâlniri anuale Publicarea şi aprobarea PJGD Evaluarea de mediu şi aprobarea de către C. Instruirea Consiliilor Locale pentru a îmbunătăţii regulile de gestiune a deşeurilor la nivel local în vederea realizării obiectivelor PJGD Număr de instruiri pe an Cel puţin două pe an 2 Aspecte instituţionale şi organizatorice Creşterea capacităţii instituţionale şi organizatorice a autorităţilor publice locale Întărirea capacităţii administrative şi a responsabilităţii în aplicarea legislaţiei Număr de regulamente şi caiete de sarcini cadru / pentru toate localităţile urban şi pentru un număr de localităţi din mediul urban pentru care se asigură 90 % acoperire cu servicii de salubrizare Numărul de locuitori pentru calculul gradului de acoperire de 90% în mediul urban Începând cu 2008 Anual Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .D Nr.Hotărârea H. autorităţile publice locale împreună cu instituţiile reprezentate în grupul de lucru vor lua decizii şi vor redacta instrucţiuni care să implementeze şi să ducă la atingerea obiectivelor şi ţintelor PJGD Campanii de conştientizare a populaţiei şi a autorităţilor publice cu privire la atingerea ţintelor propuse prin PJGD Raport anual de monitorizare a PJGD Linii directoare şi completarea regulamentelor locale de urbanism / număr de regulamente completate Anual De câte ori se impune Campanii de informare Creşterea eficienţei de aplicare a legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor Creşterea importantei acordate aplicării legislaţiei si controlul acesteia Anual / Cel puţin două campanii pe an Instruirea Consiliilor Locale pentru a îmbunătăţii regulile de gestiune a deşeurilor la nivel local în vederea realizării obiectivelor PJGD 1.J. dezvoltare şi implementarea PJGD Dezvoltarea politicii judeţene în vederea implementării unui sistem integrat de gestionare Dezvoltarea şi aprobarea de strategii/planuri/studii pentru realizarea ţintelor şi obiectivelor PJGD/ PRGD . dezvoltării şi implementării P.J Mehedinţi .D.C.judeţul Mehedinţi pag. Noiembrie 2007februarie 2008 Număr de întâlniri pentru actualizare.J. Întocmirea de regulamente locale şi caiete de sarcini privind managementul integrat al deşeurilor in conformitate cu legislaţia ANRSC.G. Crt.G.

Revizuire anuală Numărul de studii şi cereri de grant 2007/2013 Anual 4 Finanţarea sistemului de gestionare a deşeurilor Crearea si utilizarea de sisteme financiare si mecanisme economice pentru gestionarea deşeurilor in condiţiile respectării principiilor generale. sau sprijinirea constituirii la nivel judeţean a unui operator unic funcţie şi de condiţiile de finanţare impuse de U.I. terenurile pentru staţiile de transfer.pregătirea proiectelor Studii de fezabilitate şi Co finanţare 2008 Asigurarea finanţării şi cofinanţării aplicaţiei “ Managementul Integrat al Deşeurilor în judeţul Mehedinţi” Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .judeţul Mehedinţi pag. europene Creşterea capacităţii de obţinere a fondurilor/ granturilor prin: a). puncte de colectare.129 din 193 .J. Delegarea de personal suficient şi bine instruit la nivel judeţean şi local pentru coordonarea şi controlul gestionării deşeurilor Instruirea personalului din sectorul public şi privat privind: Gestiunea deşeurilor Inspecţii şi control tehnic Raportarea şi înregistrarea datelor Servicii de licitaţii Managementul de proiect şi finanţare Furnizarea unor studii financiare şi economice care să determine tarife sustenabile şi să formuleze/implementeze politici şi instrumente atractive pentru dezvoltarea sectorului privat Raport de activitate Anual Fişa postului Număr de instruiri Minim 2 întâlniri pe an pentru profesionişti Tarife sustenabile de acoperire a operaţiilor şi evaluării. etc… Numărul de autorităţi locale care sunt partenere ale C. cu precădere a principiilor « poluatorul plăteşte » si cel privind « responsabilitatea producătorului» Stimularea creării si dezvoltarea unui sector public privat pe piaţa viabilă de deşeuri Optimizarea utilizării fondurilor naţionale.D asigurând prin această asociere: cofinanţarea proiectului.M în aplicaţia “ Managementul integrat al deşeurilor” Numărul de autorităţi publice care au concesionat serviciul public de salubrizare Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare/ Ţinta ce trebuie atinsă la momentul monitorizării conform graficului de acoperire cu servicii de salubritate Anual Asigurarea unui număr de suficient de angajaţi calificaţi pentru sistemul de coordonare si control al gestionarii Asigurarea resurselor 3 Resursele umane umane ca număr si pregătire profesionala deşeurilor din judeţ.Luarea de măsuri pentru întărirea capacităţii organizatorice şi instituţionale Concesionarea ( acolo unde există şi se justifică o astfel de măsură ) a serviciului de salubrizare către operatori licenţiaţi privaţi. Susţinerea programelor de informare şi pregătire a personalului din sectorul public/privat.E pentru realizarea M.

Realizarea de campanii de conştientizare a populaţiei Creşterea gradului de conştientizare asupra practicilor de depozitare controlată Îmbunătăţirea sistemului regional si local de colectare . conştientizării si motivării pentru toate părţile implicate conştientizare a populaţiei prin elaborarea de materiale informative.Execuţia şi dotarea celor 3-5 staţii de transfer . 2 campanii/an 5 Anual Dezvoltarea materialelor media. analiza si validare date referitoare la generarea si gestionarea deşeurilor periculoase Organizarea şi susţinerea de programe de educare şi conştientizare a populaţiei. analizare şi validare a datelor şi informaţiilor privind gestionarea deşeurilor Realizarea unui sistem la nivel judeţean de colectare. c) Pregătirea Master Planului Întocmirea unuia sau mai multe proiecte de investiţii cu următoarele rezultate concrete : . . afişe Reducerea numărului depozitelor ilegale Anual Îmbunătăţirea şi extinderea sistemul de raportare a ANPM ARPM şi APM să organizeze colectarea.b) Pregătirea proiectelor în vederea obţinerii de fonduri pentru: vehicule şi recipiente Staţii de transfer Depozite ecologice Colectare separată Staţii de sortare Staţii de compostare TBM sau incineratoare Facilităţi speciale pentru deşeuri periculoase menajere. să publice raportul şi Operatorii să trimită date trimestrial şi să realizeze anual o analiză a compoziţiei deşeurilor Număr de raportări Trimestrial Date şi informaţii 6 Privind gestionarea deşeurilor Promovarea informării.Închiderea celor 5 depozite orăşeneşti neconforme/ Număr de proiecte întocmite Întocmire Master Plan 2008 2009 Creşterea comunicării între toate părţile implicate Organizarea periodică a întâlnirilor dintre reprezentanţii C. campanii.130 din 193 . APM.Proiect tehnic şi caiet de sarcini pentru închiderea depozitelor neconforme . VSU.Achiziţia şi montarea containerelor în toate localităţile proiectului . de către toate părţile implicate ţinând cont de strategia propusă ca rezultat al proiectului “ Managementul Integrat al Deşeurilor”. deşeuri provenite din construcţii şi demolări.Proiect tehnic şi caiet de sarcini pentru colectarea selectivă. prelucrare. analiza şi validarea datelor. DEEE. cu reprezentanţii consiliilor locale O singură întâlnire cu fiecare consiliu local/prezentarea unui raport al întâlnirii Număr de întâlniri Anual Organizarea si susţinerea de programe de educare si Informarea şi conştientizarea părţilor implicate în punerea în aplicare a PJGD Promovarea informării.judeţul Mehedinţi pag. transport şi staţii de transfer. nămol provenit de la instalaţiile de tratarea a apei. conştientizării şi motivării pentru toate părţile implicate Înregistrări lunare şi anuale Lunar şi anual Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .J.Achiziţia mijloacelor de transport .

Atingerea ratei de acoperire prin extinderea colectării în prima fază în zonele limitrofe ale oraşelor şi înfiinţarea de puncte de colectare Optimizarea costurilor Construcţia celor 3-5 staţii de transfer în oraşele Strehaia .Furnizarea datelor privind deşeurile către factorii interesaţi Prevenirea 7 generării deşeurilor Minimizarea generării deşeurilor Promovarea minimizării deşeurilor la cetăţeni Afişarea concluziilor sau rapoartelor pe pagina de internet a APMMH Posibilitatea consultării acestor date de către factorii interesaţi Trimestrial şi anual Susţinerea de campanii de conştientizare/dezvoltarea materialelor informative pentru cetăţean Atingerea ratei de acoperire cu servicii de salubritate prin . Vînju Mare şi comunele Brezniţa. Cujmir Stabilirea unor puncte de colectare şi a unui program de colectare a deşeurilor periculoase Campanii de informare a populaţiei şi a autorităţilor publice locale Implementarea sistemului de colectare selectivă în cele două municipii şi cele trei oraşe ale judeţului Coeficient colectare selectiva: 100% Implementarea sistemului de colectare selectivă în mediul rural începând cu zonele limitrofe oraşelor şi municipiilor – procentul din populaţia rurală participantă Număr de campanii De două ori pe an Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor in mediul urban Ţinta . control şi autorizare Număr de rapoarte Evoluţia cantităţilor de deşeuri supuse tratării Permanent Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .5 rural ) Evoluţia populaţiei în mediul urban Numărul cetăţenilor care participă la sistemul de colectare selectivă în mediul urban Evoluţia populaţiei în mediul rural.judeţul Mehedinţi pag.131 din 193 .90% pentru mediul rural Evoluţia populaţiei Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare Numărul de puncte de colectare nou înfiinţate Nivelul tarifului plătit de populaţie Numărul de staţii de transfer conform studiilor de fezabilitate Numărul de puncte de colectare Campanii de informare a populaţiei Evoluţia populaţiei Cantitatea de deşeuri periculoase colectate ( 2.Reamenajarea şi înfiinţarea de noi puncte de colectare.100% pentru mediul urban Indicatori Evoluţia populaţiei Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare Numărul de puncte de colectare nou înfiinţate Ţintă . Baia de Aramă.Organizarea de licitaţii pentru serviciul de salubritate de către autorităţile locale .Numărul cetăţenilor care participă la sistemul de colectare selectivă rural 2009 Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor in mediul rural Reabilitarea si modernizarea sistemelor existente de colectare si transport deşeuri Construirea staţiilor de transfer dacă sunt recomandate de către studiile de fezabilitate Separarea fluxurilor de deşeuri periculoase de cele nepericuloase din deşeurile menajere Creşterea coeficientului de colectare selectiva pentru mediul urban Implementarea şi creşterea coeficientului de colectare selectiva pentru mediul rural Promovarea tratării deşeurilor în vederea 9 Tratarea deşeurilor asigurării unui management ecologic raţional Încurajarea tratării deşeurilor în vederea valorificării (materiale si energetice). diminuării caracterului periculos si diminuării cantităţii de deşeuri eliminate final 2009 2013 2009 Colectarea şi 8 transportul deşeurilor Dezvoltarea/ Îmbunătăţirea unui sistem modern de colectare si transport a deşeurilor 2017 2013 2013 Îmbunătăţirea sistemului de raportare.5urban şi 1.

5% 2010 2011 10 Valorificarea potenţialului util din deşeuri Total recuperate 48% Total reciclat 41.5% Sticlă 60% 2013 Anual Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .Optimizarea cantităţii de ambalaje pe produs ambalat Total recuperat 34% Total reciclat 27. În cazul incinerării beneficiul energetic rezultat trebuie să fie pozitiv şi să existe posibilitatea utilizării eficiente a energiei rezultate Total recuperat 45% Total reciclat 37.9% Plastic 15% Sticlă 15% Total recuperat 60% Total reciclat 55% Plastic 22.6% Reducerea cantităţii de ambalaje Reducerea cantităţii de deşeuri de ambalaje eliminate prin valorificare Hârtie 60% Metal 50% Permanent 2007 2008 2009 Introducerea în regulamentele locale regulamentele locale de gestiune a deşeurilor a unor prevederi care să încurajeze precolectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje de la agenţii economici Îmbunătăţirea bazei de date privind deşeurile provenite din ambalaje şi validarea datelor Exploatarea tuturor posibilităţilor de natura tehnica si economica privind valorificarea deşeurilor Promovarea valorificării energetice prin co-incinerare si incinerare în cazul în care valorificarea materiala nu este fezabila din punct de vedere tehnicoeconomic.judeţul Mehedinţi pag.9% Total recuperat 53% Total reciclat 45.132 din 193 .6% Total recuperat 40% Total reciclat 27.

133 din 193 . industrie Evoluţia populaţiei Dezvoltarea pieţii pentru materiile prime secundare şi susţinerea promovării utilizării produselor obţinute din materiale reciclate Evoluţia indicelui de generare a deşeurilor menajere Ponderea deşeurilor de ambalaje în funcţie de sursa de generare Compoziţia deşeurilor de ambalaje pe tip de material Creşterea gradului de reutilizare si reciclare a ambalajelor Permanent Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .Pregătirea de campanii de informare cu ECO ROM Număr de decizii locale care stabilesc reguli speciale pentru stimularea colectării selective de deşeuri de la instituţii.judeţul Mehedinţi pag. comerţ.

control şi autorizare 12 Deşeuri din construcţii şi demolări Informarea operatorilor din construcţii asupra procedurilor şi organizării gestionării deşeurilor din C&D Materiale informative şi campanii Anual Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . a sistemului de raportare şi control Îmbunătăţirea sistemului de raportare. Coeficient de reducere 25%. baza de calcul: cantitate produsa in 1995 16 iulie 2013 Coeficient de reducere 50% baza de calcul: cantitate produsa in 1995 Coeficient de reducere 65% baza de calcul: cantitate produsa in 1995 Evoluţia populaţiei Evoluţia indicelui de generare al deşeurilor municipale Ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile menajere Anual Cantităţi de deşeuri biodegradabile ce trebuie tratate mecano biologic 2016 11 Deşeuri biodegradabile Începând cu 2011 Îmbunătăţirea inventarului . incinerare şi compostare avansată ( probabil la nivel regional – colaborare şi cu celelalte judeţe limitrofe ) Realizarea staţiilor de compost in vederea valorificării deşeurilor biodegradabile.judeţul Mehedinţi pag. Valorificarea deşeurilor biodegradabile prin compostare sau alte metode legate de referinţa din 1995 Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate Promovarea investiţiilor în instalaţii de sortare şi compostare în vederea reducerii deşeurilor biodegradabile Construirea unor staţii de tratare biomecanică.16 iulie 2010 Separarea deşeurilor biodegradabile din deşeurile municipale colectate.134 din 193 .

M.135 din 193 . proiectare.judeţul Mehedinţi pag. finanţare. Eventual un depozit şi un concasor pentru judeţul Mehedinţi Începând cu 2008 Stabilirea unui sistem specific pentru deşeurile din C&D incluzând: .re-utilizarea şi reciclarea deşeurilor mărunţite C&D necontaminate . Încurajarea privatizării în domeniul valorificării deşeurilor din construcţii Creşterea eficienţei tratării şi eliminării Prevenirea eliminării ilegale şi a deversării în apele de suprafaţă Utilizarea nămolului in agricultura ca fertilizant agricol sau reabilitarea terenurilor degradate (O. funcţionale: Tone colectate Tone depozitate Tone reciclate. .depozite controlate .Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări Amenajarea unor depozite conforme pentru a se evita depunerile ilegale Elaborarea unui plan judeţean pentru control şi depozitare Studiu complet de fezabilitate / implementarea Planului de Dezvoltare pentru selectarea site-urilor (EIA si dezbaterea publică). 50% Tone la tratament specific Tone re-utilizate Anual Anual Anual Anual Anual Număr de puncte de colectare înfiinţate Anual Numărul de autorizaţii de construire La fiecare solicitare Numărul de societăţi comerciale noi apărute La fiecare solicitare Anual conform planului de conformare cu Directiva 91/271/EEC Anual Numărul de staţii reabilitate sau construite Tone /an 13 Nămoluri de la staţiile de epurare orăşeneşti Nămolul provenit de la staţiile de tratare a apelor uzate urbane Număr de studii Anual Cantitatea de nămol folosit Tone /an Anual Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .trimiterea deşeurilor mixte de C&D la depozitele ecologice dacă nu sunt periculoase. recuperarea prin mărunţire a deşeurilor inerte din C&D Studiu şi Plan de implementare complet.condiţie în regulamentele (normele de salubrizare) ale localităţilor .trimiterea deşeurilor periculoase de C&D pentru tratare specifică sau eliminare .re-utilizarea şi reciclarea solurilor excavate dacă nu sunt contaminate Înfiinţarea punctelor de colectare a deşeurilor din construcţii şi demolări Solicitarea la autorizaţia de construcţie a contractelor cu operatorul de salubritate pentru valorificare/eliminare . 344/708/2005) nămolurilor provenite de la staţiile de epurare prin reabilitarea sau construirea de staţii de epurare noi Utilizarea nămolului în agricultură Studii de fezabilitate realizate de staţiile de epurare în colaborare cu autorităţile din Promovarea coincinerării nămolurilor contaminate de la staţiile de epurare in cuptoarele de ciment agricultură şi industria cimentului privind deshidratarea şi pre-tratarea nămolului în co-incinerarea în cuptoarele de ciment sau instalaţii de incinerare Utilizarea nămolului în staţiile de compost Începând din 2007 Instalaţii pentru deşeurile din C & D. construire şi operare depozite conforme.

Numărul de VSU predate Anual Număr de regulamente completate cu prevederi privind predarea VSU Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Acordarea de stimulente financiare .judeţul Mehedinţi pag.Colectarea a 3 kg deşeu/locuitor/an Colectarea deşeurilor de echipamente electrice si electronice prin organizarea unor centre de colectare la nivel local.Raportările operatorilor de la depozitele privind evidenţa cantităţilor de DEEE colectate Număr de campanii de informare şi materiale pentru anunţ public 2006 2008 Anual 14 Deşeuri de echipamente electrice si electronice Gestiunea deşeurilor de echipamente electrice si electronice Reutilizarea.1 locaţie în fiecare oraş cu peste 100. Organizarea colectării selective şi a componentelor sale 2007 Evoluţia populaţiei Colectarea a 4 kg deşeu/locuitor/an 2008 Evoluţia populaţiei Reutilizarea.condiţie în regulamentele (normele de salubrizare) primăriilor .136 din 193 . reciclarea si valorificarea a 75% din cantitatea de deşeuri electrice si electronice colectata. reciclarea si valorificarea deşeurilor de echipamente electrice si electronice Încurajarea consumatorilor în vederea returnării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice la comercianţi Reducerea componentelor periculoase Dezvoltarea unui sistem eficient de colectare şi de puncte de colectare Anual Anual Informarea publicului şi agenţilor economici asupra punctelor de colectare 15 . reciclarea si valorificarea a 50% din cantitatea de deşeuri electrice si electronice colectata Reutilizarea.Obligativitatea predării vehiculelor uzate de către deţinători către agenţii economici colectori autorizaţi Vehicule scoase din uz .000 locuitori .1 locaţie în fiecare capitală de judeţ .

Reutilizarea si valorificarea componentelor

Creşterea gradului de reutilizare, reciclare si valorificare a componentelor rezultate din dezmembrarea VSU.

-Reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 75% din masa vehiculelor fabricate înainte de 1 ianuarie 1980;

-Reutilizarea şi valorificarea a Selectarea unui număr de locaţii pentru punctele de colectare cel puţin 85% din masa vehiculelor fabricate după 1 ianuarie 1980;

Anual

Creşterea cantităţii de material reciclat şi recuperat

-Reutilizarea şi reciclarea a 70% din masa vehiculelor fabricate înainte de 1 ianuarie 1980;

Utilizarea instrumentelor legale şi financiare pentru eficientizarea legislaţiei cu privire la activitatea de dezasamblare a vehiculelor scoase din uz -Reutilizarea si reciclarea a 80% din masa vehiculelor fabricate începând cu 1ianuarie 1980. Pentru toate vehiculele scoase din uz, reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 95% din masa vehiculelor. În acelaşi timp, reutilizarea şi reciclarea a cel puţin 85% din masa vehiculelor Raportare a operatorilor staţiei cu privire la fluxurile de deşeuri ( nr. de vehicule cu motor înregistrate versus nr. tone dezasamblate, certificate de dezasamblare)

Începând cu 2015

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi

pag.137 din 193

16

Deşeuri voluminoase

Gestionarea corespunzătoare cu respectarea principiilor strategice şi a minimizării impactului asupra mediului şi sănătăţii umane

Implementarea sistemului de colectare a deşeurilor voluminoase de la populaţie

Colectarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie în cele două municipii şi cele trei oraşe ale judeţului – prima etapă, urmând ca în a doua etapă să se extindă sistemul de colectare şi în mediul rural pe măsură ce se organizează serviciul de salubrizare al localităţilor - condiţie în regulamentele (normele de salubrizare) ale localităţilor ;

Aria de acoperire Numărul de puncte de colectare a deşeurilor voluminoase sau eficiente metodei de colectare exprimată în tone Anual

Valorificarea potenţialului util din material si energetic deşeurile voluminoase

Investigarea posibilităţilor de valorificare energetică a deşeurilor voluminoase Informarea şi încurajarea locuitorilor să separe componentele periculoase din deşeurile menajere Realizarea unui sistem de puncte de colectare pentru deşeuri periculoase din deşeuri menajere în cooperare cu operatorii de salubritate Realizarea colectării separate pentru uleiuri uzate, acumulatori şi medicamente expirate Încurajarea refolosirii/recuperării/ reciclării uleiurilor uzate, acumulatorilor

Studiu de fezabilitate

2009

Implementarea colectării selective şi încurajarea reciclării/reutilizării/recuperării deşeurilor periculoase provenite de la populaţie 17 Deşeuri periculoase din deşeuri menajere Deşeuri periculoase provenite de la populaţie Transportul deşeurilor către facilităţi de tratare in România Tratarea HHW la facilităţi de tratare acreditate OECD Facilitarea transportului către unităţile OECD în vederea tratării

Anual Număr de puncte de colectare Număr de operatori Rapoartele operatorilor staţiilor de sortare cu privire la deşeurile periculoase

Autorizare şi verificarea Transportatori autorizaţi pentru deşeuri periculoase din deşeuri menajere Redactarea unei liste aprobată de facilităţi - Tratarea adecvată dacă nu sunt asemenea unităţi în România Organizarea unui birou de notificare

2010 Anual din 2009 2010

18

Eliminarea deşeurilor

Depozite deschidere şi închidere

Asigurarea capacităţilor necesare pentru eliminarea deşeurilor Închidere etapizată a depozitelor neconforme încetarea depozitării deşeurilor pe haldele din zona rurală şi reabilitarea acestor amplasamente

Construirea depozitului ecologic judeţean, a celor 3 - 5 staţii de transfer şi a punctelor de colectare

Nr. de depozite conform 2009 Nr. de staţii de transfer

Închiderea tuturor depozitelor neconforme şi a haldelor neconforme şi ilegale

Rapoartele operatorilor de deşeuri sau de staţii de transfer Numărul de depozite închise şi ecologizate

2009 - 2010

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi

pag.138 din 193

Anexa nr. 1
Calendarul stabilit pentru desfăşurarea procedurii de realizare a evaluării de mediu a Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor
ziua data Etapa Etapa1 – Etapa de încadrare 1 2 3 5 10.03.2008 11.03.2008 12.03.2008 14.02.2008 Finalizare draft P.J.G.D şi publicare pe site C.J Mehedinţi Publicarea în mass-media a primului anunţ Notificarea către A.P.M Mehedinţi Publicarea în mass-media a celui de al doilea anunţ Observaţii şi acţiuni

Două anunţuri în trei zile Transmitere draft PJGD şi anunţ către APM Mehedinţi Două anunţuri în trei zile Titularul anunta pe propria pagina de Internet elaborarea primei versiuni a planului sau programului, natura acestuia, declanşarea etapei de încadrare, locul şi orarul consultãrii primei versiuni a planului şi posibilitatea de a trimite în scris comentarii şi sugestii la sediul autoritãţii competente pentru protecţia mediului, în termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunţ. în termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunţ. Autoritatea competenta pentru protecţia mediului ia decizia de încadrare pe baza consultãrilor realizate în cadrul comitetului în termen de 25 de zile calendaristice de la primirea notificãrii

20 3-28

28.03.2008 12.03.2008 04.04.2008

28

07.04.2008

28-31

07.04.2008

Termenul limită pentru primire Constituirea comitetului special pentru analiza planurilor şi programelor şi desfăşurarea şedinţei comitetului Emiterea deciziei comitetului special cu privire la încadrarea planului pe procedura SEA APM publică decizia

Autoritãţile competente pentru protecţia mediului aduc la pag.139 din 193

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi

09.04.2008 32 32- 42 10.04.2008 10.03.2008 20.03.2008 21.04.2008 02.04.2008

motivată a etapei de încadrare pe internet C.J Mehedinţi publică decizia APM în mass-media Termenul limită pentru primirea sugestiilor şi comentariilor publicului Desfăşurarea şedinţei comitetului special pentru analiza PJGD supus evaluării de mediu

cunostinta publicului decizia motivatã a etapei de încadrare, prin publicare pe pagina proprie de Internet, în termen de 3 zile calendaristice de la luarea deciziei. Decizia se publica în mass-media de cãtre titular Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le trimite în scris autoritãţii competente pentru protecţia mediului, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului. Autoritatea competenta pentru protecţia mediului poate reconsidera decizia privind etapa de încadrare, pe baza propunerilor justificate ale publicului în cadrul consultãrilor desfãşurate în comitetul special constituit, în termen de 15 zile calendaristice de la data expirãrii termenului de formulare a comentariilor de către public În maxim 15 zile calendaristice de la data expirării termenului de formulare a comentariilor de către public Decizia finala, motivatã, se aduce la cunostinta publicului în termen de 3 zile calendaristice, prin afişare pe pagina proprie de Internet. Decizia finala se publica în mass-media de cãtre titular.

43-57

57 57-60 62

05.05.2008 05.05.2008 08.05.2008 09.05.2008

APM publică decizia finală motivată privind etapa de încadrare APM publică decizia pe internet C.J Mehedinţi publică decizia în mass-media

Etapa 2 – Etapa de realizare a proiectului de plan şi de realizare a raportului de mediu 121 08.07.2008 Întocmire documentaţie de atribuire de „Servicii de consultanţă privind impactul asupra mediului” CPV – 74141900-8; realizare raport de mediu 59 de zile de la publicarea deciziei finale în mass media de către C.J Mehedinţi ( titular )

Etapa nr.3 – Etapa de analiză a calităţii raportului de mediu 124 126 30.07.2008 C.J Mehedinţi transmite către APM Mehedinţi, ASP Mehedinţi, autorităţi publice locale, agenţi de salubrizare şi alte instituţii, planul şi Titularul planului sau programului are obligaţia ca în termen de 5 zile calendaristice de la finalizarea raportului de mediu sa transmitã proiectul de plan şi raportul de mediu elaborat pentru acesta autoritãţii competente pentru protecţia mediului, autoritãţii competente pentru sãnãtate şi autoritãţilor interesate pag.140 din 193

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi

raportul de mediu 171 14.09.2008 APM centralizează toate punctele de vedere pe marginea proiectului

de efectele implementarii planului Autoritatea competenta pentru sãnãtate şi celelalte autoritãţi interesate de efectele implementarii planului, au obligaţia ca în termen de 45 de zile calendaristice de la data primirii proiectului de plan şi a raportului de mediu sa elaboreze şi sa transmitã în scris autoritãţii competente pentru protecţia mediului un punct de vedere detaliat şi motivat privind proiectul de plan propus şi raportul de mediu. Titularul planului are obligaţia ca la 45 de zile calendaristice de la expirarea termenului de trimitere a PJGD şi raport de mediu către instituţii interesate, sa organizeze dezbaterea publica a proiectului de plan propus şi a raportului de mediu. Autoritãţile competente pentru protecţia mediului iau decizia de emitere a avizului de mediu în termen de 15 zile calendaristice de la data dezbaterii publice. Autoritãţile competente pentru protecţia mediului aduc la cunostinta titularului, în scris, decizia de emitere a avizului de mediu, care se face publica prin afişare pe pagina proprie de Internet, în termen de 3 zile calendaristice de la luarea ei. În 5 zile de la emitere

172

15.09.2008

C.J Mehedinţi organizează dezbaterea publică APM emite decizia de emitere a avizului de mediu APM anunţă emiterea avizului pe internet şi informează în scris titularul PJGD C.J Mehedinţi publică pe site decizia de emitere a avizului de mediu

188

30.09.2008

191

01.10.2008

196

06.10.2008

Planul Judeţean de Gestionare a deşeurilor în forma finală şi avizată se va aproba de către Consiliul Judeţean Mehedinţi în conformitate cu prevederile art 8^3 alin. 2 din O.U nr.78/2000 privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare.

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi

pag.141 din 193

judeţul Mehedinţi pag.142 din 193 .Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .

856 /2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile.Ordonanţa de Urgenţă nr. Legislaţie europeană Directiva Cadru privind deşeurile nr.O. amendată de Directiva nr. . 411 din 25 iulie 2001) şi modificată de Ordonanţa de Urgenţă nr. 78/ 2000 privind regimul deşeurilor (M.nr.O. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. reglementări naţionale. Ministerul Administraţiei Publice urmăreşte şi asigură transpunerea de către autorităţile publice locale a strategiilor şi programelor privind gestionarea deşeurilor.nr. Se referă la aprobarea Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor – plan de etapă.nr.G nr. 283 din 22 iunie 2000) aprobată de Legea nr.Anexa nr.91/156/EEC Legislaţie românească .143 din 193 . 78/2000 privind regimul deşeurilor (M. reglementări conexe) . .H. nr.O. 659 din 5 septembrie 2002). 954 din 18 octombrie 2004).H. Atribuţii ale altor autorităţi competente Ministerul Sănătăţii . nr. 2 CADRU LEGAL (Directive UE. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . 75/442/EEC. inclusiv deşeurile periculoase (M.O.O. .G. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor (M. Prevederi legale Reglementează activităţile de gestionare a deşeurilor în condiţii de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului. 78/2000 privind regimul deşeurilor (M.evaluează impactul produs de deşeuri asupra sănătăţii populaţiei.nr. 61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.judeţul Mehedinţi pag.

325 din 16 mai 2002) şi de H. 441/2002 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.G.judeţul Mehedinţi pag. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor (M.G nr.participă la elaborarea planurilor de gestionare a deşeurilor în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală şi urmăreşte îndeplinirea obiectivelor din Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor. nr.O.G. 662/2001 privind gestionarea Prevederi legale Reglementează activităţile de gestionare a deşeurilor periculoase în condiţii de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului. 659 din 5 septembrie 2002).Ordonanţa de Urgenţă nr.O.nr. pentru evitarea efectelor negative asupra sănătăţii populaţiei asupra mediului. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate (M.H. H. 87/101/EEC şi de Directiva nr. amendată de Directiva nr. inclusiv deşeurile periculoase (M.nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate (M. Atribuţii ale altor autorităţi competente Ministerul Lucrărilor Publice. 954 din 18 octombrie 2004). Ministerul Administraţiei Publice . 283 din 22 iunie 2000) aprobată de Legea nr.nr. 1159/2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor (M. 411 din 25 iulie 2001).91/692/EEC Reglementează activităţile de gestionare a uleiurilor uzate . 91/689/EEC privind deşeurile periculoase Legislaţie românească .H. nr.O. Se referă la condiţiile de colectare a anumitor tipuri de uleiuri uzate Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . nr.O.G nr. 446 din 8 august 2001) modificată de H. . 78/ 2000 privind regimul deşeurilor (M. Transporturilor şi Locuinţei participă la elaborarea reglementărilor specifice gestionării deşeurilor. . 856 /2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile.G. 75/439/EEC privind uleiurile uzate.144 din 193 .Legislaţie europeană Directiva nr.O.O. Directiva nr.nr.

nr.nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase (M. 99/31/EC privind depozitarea deşeurilor din 10 mai 2005) Decizia Consiliului 2003/33/CE privind stabilirea criteriilor şi procedurilor pentru acceptarea deşeurilor la depozite ca urmare a art.Legislaţie europeană Legislaţie românească uleiurilor uzate (M. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .nr. exploatarea. precum şi modalităţile de gestionare a bateriilor şi acumulatorilor uzaţi .H.H. 1101 din 7 decembrie 2005).O. 700 din 5 noiembrie 2001). monitorizarea şi închiderea depozitelor de deşeuri . atât pentru realizarea. 93/86/EC privind etichetarea bateriilor . 1230 din 30 noiembrie 2005 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. nr. Prevederi legale Atribuţii ale altor autorităţi competente Ministerul Industriei şi Resurselor va propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării programe de cercetare pentru reducerea conţinutului de metale grele şi substanţe periculoase din baterii şi acumulatori. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor (M.Ordin nr. Directiva nr. 86 din 26 ianuarie 2005) modificat de Ordinul nr.G nr. 715 din 14 octombrie 2003).145 din 193 . 349/2005 privind Directiva Consiliului depozitarea deşeurilor (M. 91/157/EEC privind bateriile şi acumulatorii care conţin anumite substanţe periculoase şi Directiva nr.judeţul Mehedinţi pag. . monitorizarea. 16 şi anexei II la Directiva 1999/31/CE Reglementează condiţiile de introducere pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase .G nr. închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitelor existente . Autorităţile administraţiei publice locale vor iniţia acţiuni pentru deschiderea unui nou depozit în situaţia în care depozitul existent atinge 75% din capacitatea proiectată. exploatarea.O. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor ( M.O. Aprobă Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor – construirea. . nr.O.O. 394 nr. Stabileşte cadrul legal pentru desfăşurarea activităţii de depozitare a deşeurilor.

Atribuţii ale altor autorităţi competente Directiva nr. 194 din 8 martie 2005).146 din 193 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . 128/2002 privind incinerarea deşeurilor (M. criteriile pentru acceptarea deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri Reglementează activităţile de incinerare şi coincinerare şi măsurile de control şi urmărire a instalaţiilor de incinerare şi coincinerare .O. nr.Ordin 1274/2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor. Directiva Consiliului Aprobă Normativul tehnic privind incinerarea deşeurilor Stabileşte condiţiile de lucru şi regimul de funcţionare pentru instalatiile de incinerare şi coincinerare a deşeurilor. 2000/76/EC privind incinerarea deşeurilor H. 621/2005 privind Ministerul Sănătăţii stabileşte criteriile de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deşeurilor rezultate din activitatea medicală. .O. Autoritatea Administraţiei Publice Centrale pentru Sănătate nominalizează un institut care întocmeşte referatul tehnic de evaluare privind domeniul de utilizare al instalaţiilor de incinerare şi posibilele efecte ale acestora asupra sănătăţii populaţiei. nr. 86 din 26 ianuarie 2005 publicat in: M. precum şi elementele specifice activităţii de autorizare şi control.O.O. Ordin nr 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor (M. 332 din 20 aprilie 2005).G.nr.judeţul Mehedinţi . H. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri (M. Prevederi legale Aprobă procedurile preliminare pentru acceptarea deşeurilor la depozitare.Ordin nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor (M. nr.nr. Reglementează gestionarea Ministerul Industriei şi Resurselor pag. 160 din 6 martie 2002) modificată şi completată de H. nr. 86 bis din 26 ianuarie 2005 ).G nr. nr. 1180 din 28 decembrie 2005).G.O. controlul instalaţiilor şi monitorizarea emisiilor.O. nr.Legislaţie europeană Legislaţie românească . 268/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. respectiv depozitare şi incinerare (M.

H.O.147 din 193 .O. nr. . Atribuţii ale altor autorităţi competente propune programe de cercetare având ca obiect fabricarea şi compoziţia ambalajului . 291/2005 privind modificarea H.Ordinul nr. . 96/59/EC privind eliminarea bifenililor şi trifenililor policloruraţi (PCB şi PCT) Reglementează regimul special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi al altor compuşi similari. 929 din 18 octombrie 2005).Ordin nr. nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari ( M. 1229/731/1095/2005 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje (M. .Ordin nr. 131 din 28 martie 2000) modificată de H.judeţul Mehedinţi pag.G.639 din 20 iulie 2005) . 51 din 19 ianuarie 2006).G nr. nr.Legislaţie europeană nr. Directiva nr.nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje ( M. Autorităţile de prevenire şi stingere a incendiilor trebuie să-şi actualizeze inventarele şi evidenţa cantităţilor. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . 27 din 12 ianuarie 2006). Aprobă procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje. 1281/1121/2005 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective (M. 173/2000 pentru reglementarea regimului Prevederi legale ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. nr. 94/62/EC modificată prin 2004/12/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje Legislaţie românească gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje (M. . nr.G. tipului şi locurilor unde există compuşi desemnaţi.O. nr.O.O.

148 din 193 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . (ce înlocuieşte Decizia nr. depozitate temporar. 659 din 5 septembrie 2002). 330 din 19 aprilie 2005). Ministerul Industriei şi Resurselor autorizează agenţii economici pentru a realiza operaţiuni de import a deşeurilor şi de valorificare a acestora. pag. Reglementează controlul şi supravegherea importului. 94/904/CE privind lista deşeurilor periculoase). 1018 din 19 octombrie 2005 privind înfiinţarea în cadrul Direcţiei deşeuri şi substanţe chimice periculoase a Secretariatului pentru compuşi desemnaţi (M. 259/93/ CEE privind controlul transportului deşeurilor în.Legislaţie europeană Legislaţie românească special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari (M. 966 din 1 noiembrie 2005). Autoritatea Vamală permite introducerea în ţară a mijloacelor de transport încărcate cu deşeuri nepericuloase . nr. 18 din 26 ianuarie 1991 modificată de Legea nr.judeţul Mehedinţi . valorificate şi eliminate.O. 2000/532/CE.nr. Regulamentul nr. Prevederi legale Atribuţii ale altor autorităţi competente Decizia nr. 856 /2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. exportului şi tranzitului de deşeuri . 265/2002 pentru acceptarea amendamentelor la Convenţia de la Basel (1989) privind controlul transportului Adoptă amendamente la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase.O.O. 94/3/CE privind lista deşeurilor şi Decizia nr. nr. transportate . 2001/119 privind lista deşeurilor.Ordin nr.G. nr. amendată de Decizia nr.H. dinspre şi înspre Comunitatea Europeană . . Aprobă înfiinţarea Secretariatului tehnic pentru gestionarea şi controlul compuşilor desemnaţi în cadrul Direcţiei de gestiune a deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase Reglementează evidenţa gestiunii deşeurilor colectate . nr. 6/1991 pentru aderarea României la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora (M.O.Legea nr. . inclusiv deşeurile periculoase (M.

perfecţionării active şi a tranzitului.149 din 193 .O. . Reglementează controlul introducerii în ţară a deşeurilor nepericuloase în vederea importului. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . în vederea importului. 352 din 27 mai 2002). 189 din 4 martie 2004) completată de H. 505 din 14 iunie 2005).judeţul Mehedinţi pag.O.Ordin nr. nr. perfecţionării active şi a tranzitului ( M. în vederea importului. . H. 228/2004 privind controlul introducerii în ţară a deşeurilor nepericuloase. 1119/2005 privind delegarea către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a atribuţiilor ce revin Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor în domeniul exportului deşeurilor periculoase şi al transportului Prevederi legale Atribuţii ale altor autorităţi competente Stabileşte Procedura de reglementare şi control a transportului deşeurilor pe teritoriul României. nr. nr. nr. 324 din 15 aprilie 2004). 1 la Hotărârea Guvernului nr. nr. perfecţionării active şi a tranzitului (M. O.O. 228/2004 privind controlul introducerii în ţară a deşeurilor nepericuloase.Legislaţie europeană Legislaţie românească peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora ( M.G nr.G. 514/2005 pentru completarea anexei nr. 2/211/118 /2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României (M.Ordinul nr.

Ministerul Economiei şi Comerţului. când se utilizeaza nămoluri de epurare în agricultură. Ministerul Administraţiei şi Internelor: participă la elaborarea documentelor tehnice. 274/2005 pentru aprobarea Normelor privind controlul şi supravegherea expedierilor internaţionale de deşeuri radioactive implicând teritoriul României (M. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice (OSPA) elaborează studiul agrochimic special pentru terenurile agricole pe care poate fi utilizat nămolul de epurare şi urmăreşte evoluţia culturilor pe aceste terenuri. Ordin comun nr. nr. Prevederi legale Atribuţii ale altor autorităţi competente Reglementează transportul peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora. Pădurilor prin autoritatea teritorială agricolă – cooperează cu autoritatea de mediu în vederea acordării permisului de aplicare a nămolurilor de epurare în agricultură şi întocmirii raportului de sinteză. . 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor.Legislaţie europeană Legislaţie românească deşeurilor nepericuloase în vederea importului. atunci când nămolul de la staţiile de epurare este utilizat în agricultură Aprobă normele tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor. 967 din 1 noiembrie 2005). 1024 din 18 noiembrie 2005). nr. perfecţionării active şi a tranzitului (M.G.O. pag.150 din 193 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .O.judeţul Mehedinţi . când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură (M. nr. 2406/2004 privind Reglementează măsurile de Ministerul Agriculturii. nr. Directiva Consiliului H. elaborează împreună cu autorităţile locale planuri de îmbunătăţire a activităţii staţiilor de epurare în scopul aplicării celor mai bune practici de eliminare a nămolului. Directiva nr. 86/278/EEC privind protecţia mediului şi în particular a solului. 959 din 19 octombrie 2004).O.Ordin nr.

4 alin.Legislaţie europeană nr.O. .judeţul Mehedinţi pag. 32 din 11 ianuarie 2005).O. 1106 din 26 noiembrie 2004). Ministerul Transportului. privind uzate Legislaţie românească Prevederi legale prevenire a producerii de deşeuri provenite de la VSU şi reutilizarea. nr. nr.Ordin nr. .Ordin nr. 295 din 8 aprilie 2005). 99/2004 privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional (M. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . nr. Construcţiilor şi Turismului aprobă procedura şi condiţiile de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor de reutilizare.U.Ordin nr.G.406/2004 privind gestionarea distrugere eliberat în vehiculelor scoase din uz ( M. nr. nr. reciclarea.nr. . conformitate cu art.O. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici Atribuţii ale altor autorităţi competente Ministerul Administraţiei şi Internelor. pentru certificatul de 2.O. reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz (M. reciclare şi valorificare a VSU.O.Ordonanţa nr. Ministerul Administraţiei Publice prin autorităţile administraţiei publice locale are obligaţia să colecteze separat DEEE şi să pună la dispoziţie spaţii pentru înfiinţarea punctelor de colectare.. 88/110/2005 privind materialele şi componentele Decizia Comisiei vehiculelor exceptate de la 2002/151/CE privind aplicarea art. precum şi alte forme de valorificare a VSU şi componentelor acestora. (1) din cerinţele minime Hotărârea Guvernului nr. 1178 din 27 decembrie 2005). . 5 260 din 29 martie 2005). 87/527/411/2005 Parlamentului privind aprobarea modelului şi a European şi a de emitere a Consiliului 2000/53/CE condiţiilor certificatului de distrugere la privind vehiculele preluarea vehiculelor scoase din uz scoase din uz ( M. alin (3) din Directiva .151 din 193 . 1224/722/2005 pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare.O. 2000/53/EEC gestionarea vehiculelor scoase din vehiculele uz ( M.

82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care prestează servicii de reparaţie. de reglare şi/sau desfăşoară activitate de reconstrucţie a vehiculelor rutiere (M. 413 din 30 august 2000). de reconstrucţie a vehiculelor rutiere.O. 222/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. de reglare. pag. nr.Legislaţie europeană Legislaţie românească Prevederi legale Atribuţii ale altor autorităţi competente care prestează servicii de reparaţie. .O.152 din 193 . 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii.O. . reutilizare. . 652 din 22 iulie 2005).Legea nr.Hotărâre nr. 491 deşeurile de echipamente electrice şi din 10 iunie 2005) electronice şi Directiva . 2002/95/EC privind limitarea substanţe periculoase în restricţionarea echipamentele electrice şi utilizării anumitor Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . nr. nr.judeţul Mehedinţi Ministerul Economiei şi Comerţului aprobă procedura şi criteriile de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare. 36/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.H.O. de reglare şi/sau desfăşoară activitate de reconstrucţie a vehiculelor rutiere (M. precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate (M. 367 din 29 mai 2003). de modificări constructive. 992 /2005 privind utilizării anumitor nr. nr 448/2005 privind Directiva nr.Ordonanţa nr.nr.G. deşeurile de echipamente electrice 2002/96/CE privind şi electronice privind (M. reciclare şi valorificare a DEEE.

Ordin nr. nr. reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (M. . nr. 1161 din 21 decembrie 2005).O.O. nr. . 1225/721/2005 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare.Ordin nr. modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice (M.Legislaţie europeană substanţe periculoase în echipamente electrice şi electronice Legislaţie românească Prevederi legale Atribuţii ale altor autorităţi competente electronice (M. 751/870/2004 privind Reglementează condiţiile privind deşeurile din gestionarea deşeurilor din industria necesare pentru autorizarea Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .O.judeţul Mehedinţi pag. Directiva 78/176/CEE ./2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare (M.Ordin nr.O.B. nr. .153 din 193 .Ordin nr. 901/S. reutilizare. 1223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor. 1 din 3 ianuarie 2006). 910 din 12 octombrie). 822 din 12 septembrie 2005).

10 din 5 ianuarie 2005). OUG 5/2003 şi OUG 65/2003 Legea nr. 92/112/CEE privind procedeele pentru armonizarea programelor pentru reducerea şi eventual eliminarea poluării cauzate de deşeurile din industria dioxidului de titan LEGISLAŢIE CONEXĂ Reglementare Legea nr. înfiinţarea . monitorizarea şi controlul serviciilor publice de gospodărie comunală în oraşe şi comune. gestionării .judeţul Mehedinţi .326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală modificată prin OUG 9/2002. nr.154 din 193 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . 82/883/CEE privind procedeele pentru supravegherea şi monitorizarea mediului datorită deşeurilor din industria de dioxid de titan Directiva nr.O. Stabileşte cadrul necesar organizării.Legislaţie europeană Legislaţie românească Prevederi legale proiectelor şi/sau activităţilor din industria dioxidului de titan Atribuţii ale altor autorităţi competente industria dioxidului de dioxidului de titan (M. pag.139/2002 pentru aprobarea OG 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor Principalele prevederi Stabileşte cadrul juridic unitar. OUG 197/2002. organizarea . titan Directiva nr. reglementării şi monitorizării serviciului public de salubrizare în localităţi.

Aprobă Normele sanitare veterinare ce stabilesc reguli de sănătate cu privire la subprodusele de la animale . reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest Principalele prevederi Reglementează modul în care se colectează . depozitează temporar. Reglementează controlul poluării cu azbest. instituţiilor publice. transportă şi elimină deşeurile rezultate din activităţile medicale. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale modificat de Ordinul 997/2004 şi Ordinul 1029/2004 Legea nr.155 din 193 . H.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale. Ordinul MAPAM nr.judeţul Mehedinţi pag. Aprobă Lista cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje şi deşeuri de ambalaje. Stabileşte obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor publice locale.Reglementare Ordinul MSF nr. Anexa nr. Ordinul MEC nr.G nr. agenţilor economici şi cetăţenilor pentru instaurarea unui climat de curăţenie în localităţi. ambalează.128/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.723/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte reguli de sănătate cu privire la subprodusele de la animale . 124/2003 privind prevenirea. 3 Datele de contact şi localităţile deservite de către agenţii de salubrizare ( 2007 ) Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . 515/2002 pentru aprobarea Ordonanţei nr.

U.22 Orşova Localităţi în care desfăşoară activitatea Drobeta Turnu Severin Căzăneşti .C Salubritatea S.S.N.A S. Drobeta Turnu Severin Str. Str.C Flora Sercom S.R. Nr.judeţul Mehedinţi pag.C Brantner Servicii Ecologice S.A Orşova Adresa Str. Şimian Baia de Aramă Societatea este licenţiată A.A S.156 din 193 . 1 2 3 4 5 6 Denumirea agentului de salubrizare S.A S. 1 Decembrie 1918 nr.4.A S.Nr.A S. Spitalului. Crt.4 bis Drobeta Turnu Severin Str.P DA DA NU Strehaia Vînju Mare Orşova NU DA DA Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .C.C Flaps S. Constructorilor nr.C Floral S.179 Drobeta Turnu Severin Baia de Arama. Calea Timişoarei nr.C Floricola S. 8 Baia de Aramă Strehaia Str Constructorilor nr.

judeţul Mehedinţi pag.157 din 193 . 4 Depozite de deşeuri în judeţul Mehedinţi Depozite neconforme Depozite ecologice în execuţie Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .Anexa nr.

N Reţea de canalizare –R.Anexa nr.N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .Carsu. 5 Planul de implementare pentru Directiva 91/27/CEE privind epurarea apelor uzate SITUAŢIA COLECTĂRII ŞI EPURĂRII APELOR UZATE ORĂŞENEŞTI ÎN ROMÂNIA AGLOMERĂRI URBANE CU PESTE 2000 l.E Staţie de epurare .e – Judeţul Mehedinţi Nr.N Reţea de canalizare –R.E Cost (Euro) 2324080 36397000 2254240 3522250 1972480 3082000 1655680 2587000 1024000 768000 1014400 760800 938720 704040 924160 693120 900960 675720 853600 640200 852000 Perioada de realizare 2007 2010 2013 2015 2013 2015 2013 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .E Staţie de epurare .N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .E Staţie de epurare . crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Aglomerare Drobeta Turnu Severin (municipiu) Strehaia (oraş) Comanda – nu are apă Comună Vânju Mare (oraş) Şimian (comună) Corcova – nu are apă (comună) Gârla Mare – nu are apă (comună) Gogoşu (comună) Baia de Aramă ( Negoieşti) nu are apă (Oraş) Pătulele ( Viaşu ) – nu are apă (comună) Vânători(Roşiori) – nu are apă (comună) Bala(Iupca.5 15 15 Staţie de epurare existentă necesară Epurare Terţiară Epurare terţiară Epurare Terţiară Epurare Terţiară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Lucrări/acţiuni Necesare implementării Directivei 91/271/CEE Reţea de canalizare –R.Bala de Populaţie echivalentă 145588 14089 12328 10348 6400 6340 5867 5776 5631 5335 5325 Reţea de canalizare ( Km) existentă necesară 120 15 4 3 5 5 20 10 20 15 15 13 15 12.N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .N Reţea de canalizare –R.N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .N Reţea de canalizare –R.E Staţie de epurare .judeţul Mehedinţi pag.N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .158 din 193 .

N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .judeţul Mehedinţi pag.N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – R.12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Sus) – nu are apă (comună) Jiana – nu are apă (comună) Cujmir(Aurora.N Reţea de canalizare –R.E Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .N Reţea de canalizare – N 639000 830080 622560 373125 895500 328725 788940 307650 738360 298200 715680 294450 706680 290700 697680 287700 690480 279450 670680 276600 663840 270000 648000 264450 634680 263100 631440 261750 628200 255375 612900 244575 586980 243750 585000 238950 2015 2015 2015 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .E Staţie de epurare .Cujmirul Mic) – nu are apă (comună) Bălăciţa( Gvardeniţa) (comună) Brezniţa Ocol (Magheru).N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .nu are apă ( comună ) Oprişor (comună) Tâmna – nu are apă (comună) Salcia .N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .159 din 193 .N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare . nu are apă ( comună) Eşelniţa (comună) Devesel (comună) Şişeşti (Ciovârnăşani) – nu are apă ( comună) Izvoru Bârzii ( comună) Butoieşti (comună) Gruia (comună) Dârvari – no are apă ( comună) Punghina – nu are apă ( comună) Malovăţ (comună) Bâcleş (comună) Broşteni – nu are apă Secundară 5188 4975 4383 4102 3976 3926 3876 3836 3726 3688 3600 3526 3508 3490 3405 3261 3250 3186 5 15 10 19 10 15 18 10 17 19 10 12 12 7 10 13 13 15 10 Me * B Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Staţie de epurare .N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare .

Goanta – no are apă (comună) Vlădaia – no are apă ( comună) Brebina.160 din 193 .judeţul Mehedinţi pag.N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N 573480 235950 566280 230100 552240 224250 538200 217650 522360 215850 518040 205950 494280 195450 469080 191850 460440 183375 440100 182475 437940 177225 425340 173775 417060 172275 413460 170475 409140 164325 394380 156000 374400 156000 374400 153000 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Me * B - Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Titerleşti.no are apă (comună) Floreşti –nu are apă (comună) Burila Mare (comună) Căzăneşti – nu are apă ( comună) Izverna ( comună) Branişte.30 31 33 34 35 36 37 38 ( comuna) Prunişor – 2005 HG687/97 alim apă (comună) Ponoarele. Mărăşeşti. Stăneşti – nu au apă (comune) Livezile (comună) Vrata –nu are apă (comună) Rogova ( comună) Grozeşti – nu are apă (comună) Pristol ( cozia ) (comună) Voloiac – nu are apă (comună) Gura Văii – nu are apă Vânjuleţ (comună) Ostrovu mare – nu are apă 3146 3068 2990 2902 2878 2746 2606 2558 2445 2433 2363 2317 2297 2273 2191 2080 2080 2040 17 8 13 10 10 7 40 10 10 27 5 13 5 3 15 7 12 10 10 - Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Staţie de epurare .N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare . Bratilovu.

6 Staţii de epurare Proiecte cu şi fără finanţare la 1.01.216.408euro Aprobat la O.4mc/h Valoare – 1.2mc/zi Valoare – 1.5 Km reţea canalizare Extindere 3 Km Staţie de epurare treaptă mecanică şi biologică Valoare – 1.2008.F întocmit şi aprobat pentru Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare şi staţie de epurare Reabilitare 1.E Staţie de epurare – R.161 din 193 . Q – 667. Staţie de epurare mecano biologică.1 Km Staţie de epurare mecano biologică Q – 373.M Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N 367200 152325 365580 150000 360000 150000 360000 150000 360000 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 Anexa nr. altele decât cele ce vor fi propuse în Master Plan Nr crt 1 Denumire localitate Bala Populaţia Proiecte cu sau fără finanţare Reţea de canalizare – 5.000 euro Fără surse de finanţare Realizare reţea de canalizare – 4.196.49 50 51 52 (comună) Pădina (comună9 Şviniţa (comună) Brezniţa Motru – nu are apă (comună) Dumbrava – nu are apă (comună) 2031 2000 2000 2000 10 - 12 5 6 8 Me*B - Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – N Staţie de epurare – N Reţea de canalizare – R.G7/2006 – fără finanţare 915 2 Dubova 499 3 Eşelniţa 3082 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .1 Km.224.G 7/2006 – fără finanţare Există S.judeţul Mehedinţi pag.743euro Aprobată la O.

1.S + B.E în valoare de 890. Proiect cu finanţare U.F Reţea de canalizare şi staţie de epurare treptă secundară Realizarea a 6.G 7/2006 fără finanţare Realizarea a 5.016 euro Fără sursă de finanţare Există o H.L pentru întocmirea unui studiu de fezabilitate pentru reabilitarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare Reţea de canalizare – 2.708.judeţul Mehedinţi pag.000euro 5 450 6 752 7 Şimian 3700 8 Vânjuleţ 1533 9 Vânju Mare 7.959 euro Aprobat la O.644 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .162 din 193 .6 mc/zi Valoare de .119 Aprobat la O.1 Km de reţea şi executarea staţiei de epurare mecano biologică Valoare de – 1.1.F.G7/2006 cu finanţare Reţea de canalizare – 6 Km Staţie de epurare mecano biologică Q – 388 mc/zi Valoarea .209.9 Km Staţie de pompare Staţie de epurare mecano biologică Q – 120 mc/zi Valoare de – 940.L) Aprobat la O.G 7/2006 fără finanţare Reabilitare reţea de canalizare şi staţie de epurare .000 euro ( B.C.4 Gogoşu Colonia Provizorie P.762.II Podeni 1205 Este întocmit şi aprobat S.5 Km de reţea şi executarea staţiei de epurare trepta secundară Q / 109.

163 din 193 .Anexa nr. 7 Extras din prezentarea Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Mehedinţi Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .judeţul Mehedinţi pag.

Beneficiile acestui sistem includ: (i) confortul locatarilor. (ii) manevrare inadecvata a pubelelor. Mini-autogunoiere pentru transfer. Principalul dezavantaj este ca necesita costuri mai mari decât sistemele bazate pe europubele. 120 sau 240 litrii în vecinatatea locuintelor. (ii) dorinta locuitorilor de a-si asuma raspunderea depozitarii adecvate a deseurilor înainte de colectarea acestora. mini-autogunoierele sunt golite in vehiculele de colectare.Anexa nr. Acest sistem este folosit îndeosebi în Europa de Est. In acest sistem. întretinere si reparatii usoare a vehiculelor. Tractoarele cu remorca sunt o optiune practica pentru zonele rurale. • Europubele de 80. 8 Opţiuni de gestionare a deşeurilor şi consecinţelor lor Colectarea deşeurilor Posibile tehnici de colectare a deseurilor menajere sunt : • Colectare „din poarta în poarta”.judeţul Mehedinţi pag. permitând stocarea unor volume mari de deseuri. fie pe recipiente de colectare. Sistemul are avantajul accesului pe strazi nepavate. Sistemul nu favorizeaza eficienta si calitatea serviciilor.164 din 193 . Sistemul este mai costisitor decât colectarea cu ajutorul carutelor trase de cai. Utilizarea acestui sistem este des întâlnita în Europa de Est si este preferat de multi operatori privati. Acest sistem permite stocarea unui volum mai mare de deseuri. Aceasta optiune presupune folosirea pubelelor cu roti pentru colectarea deseurilor. Aceste containere sunt mai greu de manevrat în comparatie cu europubelele. Colectarea cu vehicule cu remorca. • • • Mini-autogunoiere in apropierea apartamentelor. Aceasta optiune propune colectarea deseurilor din locuinte individuale si apartamente. Beneficiile includ rezistenta containerelor si un confort relativ pentru locuitori. (iii) confort îmbunatatit pentru locuitori. Sistemul se bazeaza fie pe saci de colectare. Beneficiile acestei optiuni sunt: (i) uzare mica a containerelor. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . În acest sistem. • Containere cu roti de 1100 de litrii. minibasculantele sunt încarcate în vehiculele de colectare.

000 tone. materialele deranjante si cele cu continut de poluanti. În plus. Colectarea individuală se poate realiza fie în amestec. Sortarea deseurilor de ambalaje în vederea reciclarii Scopul unei instalatii de sortare este separarea din amestecuri de deseuri municipale si din comert a fractiilor valorificabile material. din cazul ţintelor foarte ridicate de reciclare şi a cerinţelor de calitate impuse de reciclatori va fi colectată separat. metale) sunt instalatii mai complexe din punct de vedere constructiv decât instalatiile de sortare a hârtiei. fie pe tip de material. lemnul si metalele.60 %. În general.judeţul Mehedinţi pag. deseuri voluminoase. Pentru a fi justificate din punct de vedere economic.165 din 193 . deseuri verzi. Instalatiile de sortare a deseurilor de ambalaje colectate în amestec (plastic. ceea ce ar fi foarte costisitor. statiile de transfer sunt construite pentru distante de peste 60 km si volumele anuale de deseuri de peste 10.Colectarea selectiva a deseurilor reciclabile (inclusiv deseuri de ambalaje) se poate realize individual. deseuri periculoase din gospodarii etc. statiile de transfer ar trebui sa genereze economii de transport mai mari decât costurile de operare. Hârtia şi cartonul. parte din resturile de sortare. deseuri care sunt valorificate energetic . În urma procesului de sortare rezulta: • • • deseuri care sunt valorificate material . care trebuie eliminate . cu exceptia hârtiei si cartonului. sticla.15 %. sticla. plasticul. micsorând astfel costul de transport si reducând necesitatea de a construi multe depozite. DEEE. Statii de transfer Statiile de transfer sunt locuri desemnate în care deseurile sunt colectate si transferate apoi în alte vehicule. prin puncte sau centre de colectare. statiile de transfer pot servi ca puncte de colectare pentru anumite fluxuri de deseuri: deseuri de ambalaje. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .25 %. Principalele materiale sortate sunt: hârtia. Modul de colectare a deseurilor va fi stabilit prin studiile de fezabilitate.

a mai avansata tehnologic. de cele mai multe ori. gratare (site). Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . echipament de întoarcere. sunt convenabile pentru producerea unui compost de calitate buna.Temperatura atinge. Solutiile centralizate sunt exemplificate prin compostarea cu pret scazut fara aerare fortata si prin ce. filtre biologice. sisteme de aerare. cu aerare fortata si controlul temperaturii. sisteme de control si directionare. sisteme de irigare. Temperatura biomasei creste datorita activitatii microbiene si proprietatilor izolatoare a materialului stivuit. tocatoare. Varietatea tehnicilor de compostare este foarte mare.judeţul Mehedinţi pag. Acest lucru conduce la obtinerea unui material stabilizat de culoare închisa. epuratoare de gaz. Procesul de compostare apare în momentul în care deseurile biodegradabile sunt stivuite cu o structura ce permite difuzia oxigenului si cu un continut de substanta uscata ce favorizeaza cresterea microbiana. Aceasta temperatura înalta ajuta la eliminarea elementelor patogene şi a semintelor de buruieni. Deseurile biodegradabile trebuie separate înainte de compostare: numai deseuri alimentare.000 pâna la 30. dar dimensiunea tipica a unei statii de compostare este de 10. durabila şi ieftina (cu exceptia compostarii în container).000 tone pe an. sisteme de uscare. Statiile de compostare centralizata sunt capabile de tratarea a mai mult de 100.000 tone pe an de deseuri biodegradabile. iar compostarea poate fi efectuata în gradini private sau în statii centralizate foarte tehnologizate. Avantaje si dezavantaje Avantaje • Tehnologie simpla. Controlul procesului de compostare se bazeaza pe omogenizarea si amestecarea deseurilor urmata de aerare si adeseori de irigare.Alternative tehnice de tratare a deseurilor biodegradabile Compostarea centralizata Deseurile biodegradabile sunt compostate cu obiectivul returnarii deseului înapoi în cadrul ciclului de productie vegetala ca fertilizant sau ameliorator de sol. 65-75oC în câteva zile şi apoi descreşte încet. într-o anumita masura hârtie. bogat în substante humice si fertilizanti. Statiile de compostare includ unele / toate unitatile tehnice urmatoare: deschiderea pungilor. echipament de amestecare si omogenizare. din gradini. separatoare magnetice sau/si balistice.166 din 193 . fragmente de lemn si.

microorganisme benefice şi azot care se elibereaza încet. compostarea individuala este cea mai recomandata optiune. Principale optiuni tehnice de compostare individuala sunt compostarea în gramada sau compostarea în container Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Dezavantaje • • • • • • Necesita separarea la sursa a deşeurilor municipale biodegradabile. muşte) când se trateaza deşeuri municipale biodegradabile. ca amoniu. produs ce contribuie la îmbunatatirea structurii solului. pierdere de 20-40% a azotului. şobolani. Poate fi realizat un mediu bun de lucru (de exemplu cabina presurizata echipata cu filtre). inclusiv informarea continua a generatorilor de deşeuri. K. Producerea de substante humice. Elimina semintele şi agentii patogeni din deşeu.judeţul Mehedinţi pag. Compostarea individuala Din procesul de compostare rezulta compostul.167 din 193 .• • • • • • Aproximativ 40-50% din masa (greutate) este recuperata pentru dezvoltarea plantelor. Este necesar personal instruit când se trateaza deşeuri municipale biodegradabile. Potentiale probleme legate de vectori de propagare (pescarusj. Mg şi microfertilizanti). Trebuie dezvoltata şi întretinuta o piata a compostului. Recuperare maxima a fertilizantilor ceruta de sistemele agricole de intrare mica (adica P. necesara în cazul gradinaritului de peisaj şi a horticulturii. pierdere de 40-60% a carbonului ca dioxid de carbon. Emisii periodice a componentelor mirositoare. Efect de amendare al compostului. Locuitorii din zona rurala pot fi încurajati sa-ti composteze deşeurile organice proprii. în special când se trateaza deşeuri municipale biodegradabile. Deoarece în aceasta zona majoritatea deşeurilor produse sunt de natura organica. Posibilitati bune de control a procesului (cu exceptia celor mai multe instalatii fara aerare fortata).

Deşeurile pot fi separate în fractii lichide şi fibroase înainte de fermentare. deseurile organice sunt mai întâi maruntite într-un tocator pentru a reduce dimensiunile particulelor. Biomasa este deshidratata si. Fractia fibroasa tinde sa fie mica în volum. pH 10) înainte de a fi deshidratata. care este o resursa valoroasa şi insuficienta la nivel global Fermentarea separata. Separarea poate fi executata dupa fermentarea deşeurilor brute astfel încât fractia fibroasa sa poata fi recuperata pentru folosire. de exemplu. Pasta este mai întâi suspusa unui proces de igienizare (70oC. Fractia rejectata este eliminata. ca fertilizant lichid.168 din 193 . o procesare pag. Pasta deshidratata este apoi hidrolizata la 40oC înainte de a fi deshidratata din nou. de obicei. Gazul este purificat si folosit la un motor cu gaz. de exemplu trimisa la depozitare. Deseul este apoi sitat si amestecat cu apa înainte de a fi introdus în tancurile de fermentare (continut de substanta uscata de 35%). reziduurile solide generate în timpul procesului sunt stabilizate. de exemplu. Aceasta apa este reutilizata pentru formarea pastei sau poate fi utilizata. Fermentarea separata. Procesul genereaza gaze cu un continut mare de metan (55-70%). Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . metoda umeda În fermentarea separata. o fractie lichida cu un continut mare de fertilizanti (nu în toate cazurile) şi o fracţie fibroasă. fractia lichida fiind îndreptata catre un filtru anaerobic cu o perioada de retentie mai scurta decât cea necesara pentru tratarea deşeului brut. rezultând biogaz si apa uzata. dar bogata în fosfor. metoda umeda. metoda uscata. metoda uscata În fermentarea separata. la depozit. deseurile organice sunt încarcate într-un tanc unde sunt transformate într-o pasta (12% substanta uscata).judeţul Mehedinţi Compostul necesita. deci. Apa uzata care se produce în timpul procesului este reciclata în tancul de amestec înainte de tancul de fermentare. de exemplu ca un ameliorator de sol. Procesul de fermentare este condus la o temperatura de 25-55oC rezultând în producerea de biogaz si biomasa.Fermentare anaeroba Fermentarea anaeroba este metoda de tratare biologica care poate fi folosita pentru a recupera atât elementele fertilizante cât şi energia continuta în deşeurile municipale biodegradabile. Lichidul rezultat în treapta secundara de deshidratate este directionat catre un filtru biologic unde are loc fermentarea. În plus. separata în 40% apa si 60% fibre si reziduuri (având 60% substanta uscata). Fractia fibroasa din treapta secundara de deshidratare este separata în compost si fractii de refuz care vor fi eliminate.

Procesul generaza biogaz si o biomasa lichida. Potrivit analizelor. Deseul maruntit este apoi amestecat fie cu namol de la statia de epurare. Biogazul este purificat si utilizat într-un motor. trebuie subliniat faptul ca fertilizantii lichizi obtinuti din namol de la statiile de epurare orasenesti este mult mai dificil de vândut decât fertilizantul lichid obtinut din gunoiul de grajd. Astfel este posibil a se realiza o foarte mare recuperare si utilizare a elementelor nutritive. O parte din caldura se poate utiliza pentru asigurarea unei temperaturi stabile proceselor de igienizare si de fermentare. ce este stocata înainte de a fi folosita ca un fertilizant lichid pentru sol. 640 kg de fertilizant lichid. 70-90% din continutul în fertilizanti (N-tot. metoda umeda În co-fermentare. deseul organic este maruntit si sitat înainte de tratare. la un raport de 1:3-4.ulterioara. înainte de a fi vândut. 340 kg de lichid. Totusi. O parte din caldura poate fi utilizata pentru asigurarea unei temperaturi stabile proceselor de hidrolizare si de filtrare biologica. În acest proces.judeţul Mehedinţi pag. Biomasa amestecata este supusa întâi unui proces de igienizare (70oC) înainte de a trece la faza de fermentare. o tona de deseu menajer va genera 160 kg de biogaz (150Nm3). Avantaje si dezavantaje Urmatoarele avantaje si dezavantaje sunt de luat în calcul pentru toate metodele de tratare anaerobica.169 din 193 . 0 kg de compost si 200 kg de reziduuri (inclusiv 100 kg deseu inert). metoda umeda. rezultând electricitate. Avantaje Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . P-tot si K-tot) ramâne în compost. Potrivit analizelor. 300 kg de compost si 200 kg de reziduuri (inclusiv 100 kg deseu inert). P-tot si K-tot) ramâne în fertilizantul lichid. care este efectuata la o temperatura de 35-55oC. O tona de deseu menajer va genera 160 kg de biogaz (150Nm3). fie cu gunoi de grajd de la ferme. 10-30% din continutul în fertilizanti (N-tot. Co-fermentarea. caldura si gaze de ardere. caldura si gaze de ardere. Biogazul este purificat si utilizat într-un motor rezultând electricitate.

Emisiile de metan de la statie si metanul nears din gazele de ardere (1-4%) vor contribui negativ la efectul de încalzire globala.judeţul Mehedinţi pag. la generarea de produse reziduale. Producerea unui fertilizant igienic. fara riscul raspândirii bolilor de plante sau animale. sub forma de electricitate si caldura Înlocuirea fertilizantilor comerciali. • • • Reducerea mirosurilor. fosfor si potasiu) daca materialul fermentat este înglobat imediat dupa împrastiere pe terenul arabil. de asemenea.170 din 193 . la fel ca si la generarea de reziduuri din Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Dupa fermentare. Fractia fibroasa necesita o compostare aditionala daca se intentioneaza folosirea în horticulture sau gradinarit. când este împrastiat pe terenuri arabile în comparatie cu împrastierea materialului nefermentat. energie termica care poate fi recuperata sub forma de caldura (apa calda/abur). în acelasi timp. Trebuie dezvoltata o piata a fertilizantilor lichizi înainte de stabilirea metodei de tratare. în afara de cazul în care lichidul are un continut foarte scazut de elemente nutritive si deci poate fi evacuat în canalizarea publica. Incinerare Prin incinerare se reduce cantitatea de deseuri organice din deseurile municipale la aproximativ 50% din volumul initial si se sterilizeaza componentele periculoase. Producerea energiei neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2. azotul este mult mai accesibil plantelor. Dezavantaje • • • • Necesita separarea deseurilor la sursa.• • Aproape 100% recuperare a elementelor nutritive din substanta organica (azot. generând. Procesul de incinerare conduce. de electricitate sau o combinatie a acestora.

cu înalta disponibilitate si conditii stabile de operare. Se poate obtine o recuperare energetica cu eficienta înalta de pâna la 85%. pot fi eliminate. prin folosirea acestui proces. Volumul deseurilor se reduce la 5-10%. instalat în întreaga lume.171 din 193 . Generarea NOx si a altor gaze si particule.procesul de curatare a gazelor de ardere. daca se foloseste cogenerarea de caldura si electricitate. În unele cazuri se genereaza si ape uzate. Dezavantaje: • • • • Investitii mari. Nu sunt recuperate elementele nutritive si substantele organice. sau numai caldura Toate deseurile municipale solide. la fel ca si unele deseuri industrial. care trebuie eliminate prin depozitare la un depozit conform (cantitati de aproximativ 2-5% din greutatea deseului de intrare). Sistem mare de curatare a gazelor de ardere. daca se sorteaza si se spala. Zgura si celelalte materiale reziduale sunt sterile. Producerea energiei neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2 substituind arderea combustibililor fosili.judeţul Mehedinţi pag. Generarea de cenusi zburatoare si a produselor de la curatarea gazelor de ardere. care trebuie depozitate la un depozit conform sau într-o mina. si se compune în special din zgura ce poate fi reciclata ca material de umplutura în constructia de drumuri. Avantaje si dezavantaje Avantaje: • • • • • • Proces bine cunoscut. Piroliza si gazeificarea Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . nesortate.

deseurile sunt uscate si apoi transformate la 500-700oC prin conversie termo-chimica. în mod normal.Piroliza Piroliza este o metoda termica de pre-tratare. într-un furnal si în motoare cu ardere interna sau în turbine simple de gaz dupa o purificare corespunzatoare a gazului produs. gazul. în unele cazuri. urmata de curatarea gazului. de extractia de ulei pirolitic. cenusa. este condus la o statie de boilere. Produsul fierbinte cu temperatura >300oC. Daca temperatura procesului este de 500oC sau mai mica. este urmata de o treapta de combustie si. de exemplu distilare distructiva.5-1 ora. Produsul brut.judeţul Mehedinţi pag. dar. Timpul de retentie al deseurilor în reactor este tipic de 0. câteodata deseuri de la piroliza. unde continutul energetic este utilizat pentru producerea aburului sau a apei calde. în hidrocarburi (gaz si uleiuri/gudroane) si reziduu solid (produse carbonizate/cocs pirolitic) ce contin carbon. în lichid si o fractie carbonizata tintind la separarea sau legarea compusilor chimici pentru a reduce emisiile si levigatul din mediu. în mod normal un tambur rotativ încalzit extern functionând la presiunea atmosferica. Deseul amestecat este introdus apoi într-o camera etansa printr-un alimentator cu pâlnie. nu este adecvat folosirii într-un motor cu ardere interna . Gazeificarea este. Deseul maruntit grosier întra într-un reactor. de cele mai multe ori. În absenta oxigenului. produse reciclabile si reziduuri. care poate fi aplicata pentru a transforma deseul organic într-un gaz mediu calorific. intra într-un Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Deseurile sunt încarcate într-un siloz în care o macara amesteca materialul de intrare si muta acest material într-un tocator si de aici într-un alt siloz. Deseurile maruntite grosier. poate rezolva necesitatile de purificare. care va condensa în momentul în care gazul este racit înainte de intrarea în motorul cu ardere interna. urmata de combustia gazelor produse. sticla si metale ne-oxidate.din cauza continutului mare de gudroane din faza gazoasa. Piroliza poate fi o metoda de tratare propriu zisa. surub sau piston. Gazeificarea Gazeificarea este o metoda de tratare termica. procesul se numeste uneori termoliza. care poate fi aplicata pentru a transforma deseurile organice într-un gaz mediu calorific. gazul. Cracarea termica a gudroanelor din gaz.172 din 193 . cracare termica si condensatie.

Cenusa este. de cele mai multe ori. 95% cupru. În unele cazuri.gazeificator.000oC) depinzând de puterea calorifica. Statiile de gazeificare pot fi proiectate ca un proces cu 1 sau 2 trepte. de tip cu strat fix sau fluidizat sau. de asemenea. Nu se formeaza dioxine sau furani. care poate fi aer. 89% zinc. Gazeificatorul însusi poate fi în contracurent sau nu. Procesul are loc la 800-1000oC (oxigenul insuflat în fluxul de gazeificare poate atinge 1. Atât unitatile de piroliza cât si cele de gazeificare pot fi instalate în fata unui cazan ce functioneaza cu carbune dintr-o uzina de producere a energiei. Procesul este adecvat fractiilor dificile de deseuri. gazeificat. H2O sub forma de abur sau CO2. lucru ce favorizeaza arderea combinata cu un foarte mare raport energie/caldura. pentru statii mari. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . si include un numar de reactii chimice pentru a forma gazul combustibil cu urme de gudron. Acidul clorhidric poate fi retinut în sau distilat din reziduul solid. Avantaje si dezavantaje Avantajele pirolizei • • • • • • • • mai buna retinere a metalelor grele în reziduurile carbonizate decât în cenusa de la arderea conventional^ (la 600oC. Producerea unui gaz cu valoare calorifica scazuta de 8Mj/kg (10-12 MJ/Nm3) care poate fi ars într-o camera compacta de ardere cu un timp de retentie mic si emisii foarte scazute. 87% nichel si 70% cadmiu). o unitate de piroliza. Producerea energiei neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2 substituind arderea combustibililor fosili. retinerea este dupa cum urmeaza: 100% crom. Percolare scazuta a metalelor grele la depozitarea fractiei solide. 92% plumb. prima treapta este o unitate de uscare. functionând la presiunea atmosferica sau sub presiune. atunci când sunt combinate cu turbine de gaz.judeţul Mehedinţi pag. unde materialele ce contin carbon reactioneaza cu un agent de gazeificare. Cantitate mai mica de gaze de ardere decât în cazul incinerarii conventionale. O2. temperatura procesului. în alte cazuri.400-2. de tipul strat fluidizat cu barbotare sau circulare. vitrificata si separata ca reziduu solid. Principala diferenta dintre gazeificare si piroliza este ca prin gazeificare carbonul fixat este.173 din 193 .

HF. mai buna retinere a metalelor grele în cenusa în comparatie cu alte procese de combustie.. SO2 etc. cupru si nichel.174 din 193 . acid clorhidric. în mod normal. PAH. Producerea unui gaz cu valoare calorifica scazuta de 5Mj/Nm3 (insuflare de aer) sau 10 MJ/Nm3 (insuflare de oxigen) care poate fi ars într-o camera compacta de ardere cu un timp de retentie mic si emisii foarte scazute (sau poate fi curatat de particulele de gudron si utilizat într-un motor cu combustie interna). Avantajele gazeificarii • • • • • • Grad înalt de recuperare si folosire buna a deseurilor ca resursa energetica (se poate obtine o recuperare energetica de pâna la 85%. Uleiurile/gudroanele pirolitice contin compusi toxici si carcinogeni. în special pentru crom. Dezavantajele pirolizei • • • • • Deseurile trebuie maruntite sau sortate înainte de intrarea în unitatea de piroliza pentru a preveni blocarea sistemelor de alimentare si transport. poate fi utilizata într-o urmatoare zona de ardere (unitate de incinerare/gazeificare). Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Producerea energiei neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2 substituind arderea combustibililor fosili. Producerea de zgura si alte reziduuri sterile.judeţul Mehedinţi pag. Procesul este adecvat lemnului contaminat. Cost relativ ridicat. Alimentarea cu combustibil de rezerva este necesara cel putin în timpul pornirii. vor fi descompusi în timpul procesului. care. este posibil un câstig energetic de 25-35%). daca se cogeneraza electricitate si caldura sau numai caldura. totusi.• Producerea de zgura si alte reziduuri sterile. Reziduul solid confine aproximativ 20-30% din puterea calorifica a combustibilului primar (deseurile solide municipale). Percolare scazuta a metalelor grele la depozitarea fractiei solide (vitrificate). care. Sistemele de curatare a gazelor de ardere pot retine praf. • • • Cantitate mai mica de gaze de ardere decât în cazul incinerarii conventionale. ceea ce conduse la emisii scazute.

iar. în final. restul de deseuri sunt inertizate biologic. care nu sunt prototip. Reziduul solid poate confine carbon neprocesat în cenusa. Tratarea mecano-biologica Alaturi de incinerarea deseurilor. care reprezinta circa 40 % din cantitatea totala introdusa în proces. tratarea mecano-biologica reprezinta o tehnica importanta în gestionarea deseurilor municipale. conducând la necesitatea de recirculare a apei de spalare sau de tratare a acesteia ca deseu chimic. În instalatiile de tratare mecano-biologica sunt tratate deseurile municipale colectate în amestec printr-o combinatie de procese mecanice si biologice.175 din 193 . Proces complicat de curatare a gazului în cazul folosirii acestuia la un motor cu ardere interna. În procesul de tratare mecano-biologica sunt separate mecanic deseurile valorificabile material si energetic.judeţul Mehedinţi pag. Arderea gazului produs genereaza NOx. sunt eliminate Depozitarea Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Gazele contin urme de gudroane cu compusi toxici si carcinogeni care pot contamina apa de racire. Costuri mari. Deseurile inertizate biologic. Disponibile pe piata sunt numai putine unitati.Dezavantajele gazeificarii • • • • • • • Deseurile trebuie maruntite sau sortate înainte de intrarea în unitatea de gazeificare pentru a preveni blocarea sistemelor de alimentare si transport.

Un sistem de monitorizare. Un mic laborator pentru controlul deseurilor. Un depozit ecologic este echipat în mod caracteristic cu : • • • • • • • • • • zona intermedial. Un drum bun si usor accesibil pentru camioane. Un cântar. asigurarea acoperirii si închiderii. controlul apei freatice. amplasarea si cerintele tehnice pentru construirea de depozite ecologice sunt descrise tehnic de catre Directiva privind depozitarea deseurilor. cabina de paza pentru pastrarea evidentei şi a controlului. compactarea suprafetelor de acoperire. Operatiile speciale desfasurate la un depozit ecologic includ: • • • • • • înregistrarea cantitatilor de deseuri. Membrane de impermeabilizare (geomembrane si geotextil) pentru a asigura hidroizolarea si preluarea sarcinilor mecanice. Statie de colectare si tratare a levigatului (apa uzata din depozitul de deseuri). Celule speciale în care sunt depozitate deseurile (zilnic). Eliminarea si captarea gazul metan generat (câteodata colectat pentru generarea de electricitate).176 din 193 . un depozit ecologic este o locatie care asigura o protectie a mediului şi a sanatatii adecvata pentru eliminarea deseurilor municipale solide. acoperirea zilnica a deseurilor.Construirea. controlul strict privind deseurilor permise si nepermise. monitorizarea regulata în timpul exploatarii şi dupa închidere Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . În esenta.judeţul Mehedinţi pag.

177 din 193 . (ii) dorinta locuitorilor de a-si asuma raspunderea depozitarii adecvate a deseurilor înainte de colectarea acestora. Sistemul se bazeaza fie pe saci de colectare. • Europubele de 80. Tractoarele cu remorca sunt o optiune practica pentru zonele rurale. minibasculantele sunt încarcate în vehiculele de colectare. Mini-autogunoiere pentru transfer. Sistemul are avantajul accesului pe Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Beneficiile acestui sistem includ: (i) confortul locatarilor. In acest sistem. Acest sistem permite stocarea unui volum mai mare de deseuri. mini-autogunoierele sunt golite in vehiculele de colectare.Anexa nr.judeţul Mehedinţi pag. În acest sistem. fie pe recipiente de colectare. Beneficiile acestei optiuni sunt: (i) uzare mica a containerelor. Aceste containere sunt mai greu de manevrat în comparatie cu europubelele. Sistemul nu favorizeaza eficienta si calitatea serviciilor. • • • Mini-autogunoiere in apropierea apartamentelor. permitând stocarea unor volume mari de deseuri. Aceasta optiune presupune folosirea pubelelor cu roti pentru colectarea deseurilor. • Containere cu roti de 1100 de litrii. (ii) manevrare inadecvata a pubelelor. (iii) confort îmbunatatit pentru locuitori. Utilizarea acestui sistem este des întâlnita în Europa de Est si este preferat de multi operatori privati. Colectarea cu vehicule cu remorca. Beneficiile includ rezistenta containerelor si un confort relativ pentru locuitori. Aceasta optiune propune colectarea deseurilor din locuinte individuale si apartamente. Acest sistem este folosit îndeosebi în Europa de Est. 120 sau 240 litrii în vecinatatea locuintelor. 8 Opţiuni de gestionare a deşeurilor şi consecinţelor lor Colectarea deşeurilor Posibile tehnici de colectare a deseurilor menajere sunt : • Colectare „din poarta în poarta”. Principalul dezavantaj este ca necesita costuri mai mari decât sistemele bazate pe europubele.

deseuri voluminoase. fie pe tip de material. din cazul ţintelor foarte ridicate de reciclare şi a cerinţelor de calitate impuse de reciclatori va fi colectată separat. Modul de colectare a deseurilor va fi stabilit prin studiile de fezabilitate. prin puncte sau centre de colectare. statiile de transfer sunt construite pentru distante de peste 60 km si volumele anuale de deseuri de peste 10.60 %. statiile de transfer pot servi ca puncte de colectare pentru anumite fluxuri de deseuri: deseuri de ambalaje. Colectarea individuală se poate realiza fie în amestec. DEEE. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Colectarea selectiva a deseurilor reciclabile (inclusiv deseuri de ambalaje) se poate realize individual. Pentru a fi justificate din punct de vedere economic.178 din 193 . Sistemul este mai costisitor decât colectarea cu ajutorul carutelor trase de cai. deseuri periculoase din gospodarii etc. sticla. statiile de transfer ar trebui sa genereze economii de transport mai mari decât costurile de operare.strazi nepavate. În plus. Statii de transfer Statiile de transfer sunt locuri desemnate în care deseurile sunt colectate si transferate apoi în alte vehicule. Instalatiile de sortare a deseurilor de ambalaje colectate în amestec (plastic.000 tone. Hârtia şi cartonul. metale) sunt instalatii mai complexe din punct de vedere constructiv decât instalatiile de sortare a hârtiei. În general. În urma procesului de sortare rezulta: • deseuri care sunt valorificate material . Principalele materiale sortate sunt: hârtia. Sortarea deseurilor de ambalaje în vederea reciclarii Scopul unei instalatii de sortare este separarea din amestecuri de deseuri municipale si din comert a fractiilor valorificabile material. plasticul. lemnul si metalele. sticla.judeţul Mehedinţi pag. cu exceptia hârtiei si cartonului. micsorând astfel costul de transport si reducând necesitatea de a construi multe depozite. ceea ce ar fi foarte costisitor. întretinere si reparatii usoare a vehiculelor. deseuri verzi.

• •

deseuri care sunt valorificate energetic - 15 %; parte din resturile de sortare, materialele deranjante si cele cu continut de poluanti, care trebuie eliminate - 25 %.

Alternative tehnice de tratare a deseurilor biodegradabile Compostarea centralizata Deseurile biodegradabile sunt compostate cu obiectivul returnarii deseului înapoi în cadrul ciclului de productie vegetala ca fertilizant sau ameliorator de sol. Varietatea tehnicilor de compostare este foarte mare, iar compostarea poate fi efectuata în gradini private sau în statii centralizate foarte tehnologizate. Controlul procesului de compostare se bazeaza pe omogenizarea si amestecarea deseurilor urmata de aerare si adeseori de irigare. Acest lucru conduce la obtinerea unui material stabilizat de culoare închisa, bogat în substante humice si fertilizanti. Solutiile centralizate sunt exemplificate prin compostarea cu pret scazut fara aerare fortata si prin ce,a mai avansata tehnologic, cu aerare fortata si controlul temperaturii. Statiile de compostare centralizata sunt capabile de tratarea a mai mult de 100.000 tone pe an de deseuri biodegradabile, dar dimensiunea tipica a unei statii de compostare este de 10.000 pâna la 30.000 tone pe an. Deseurile biodegradabile trebuie separate înainte de compostare: numai deseuri alimentare, din gradini, fragmente de lemn si, într-o anumita masura hârtie, sunt convenabile pentru producerea unui compost de calitate buna. Statiile de compostare includ unele / toate unitatile tehnice urmatoare: deschiderea pungilor, separatoare magnetice sau/si balistice, gratare (site), tocatoare, echipament de amestecare si omogenizare, echipament de întoarcere, sisteme de irigare, sisteme de aerare, sisteme de uscare, filtre biologice, epuratoare de gaz, sisteme de control si directionare. Procesul de compostare apare în momentul în care deseurile biodegradabile sunt stivuite cu o structura ce permite difuzia oxigenului si cu un continut de substanta uscata ce favorizeaza cresterea microbiana. Temperatura biomasei creste datorita activitatii microbiene si proprietatilor izolatoare a materialului stivuit.Temperatura atinge, de cele mai multe ori, 65-75oC în câteva zile şi apoi descreşte încet. Aceasta temperatura înalta ajuta la eliminarea elementelor patogene şi a semintelor de buruieni. Avantaje si dezavantaje
Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi pag.179 din 193

Avantaje • • • • • • • Tehnologie simpla, durabila şi ieftina (cu exceptia compostarii în container); Aproximativ 40-50% din masa (greutate) este recuperata pentru dezvoltarea plantelor; Recuperare maxima a fertilizantilor ceruta de sistemele agricole de intrare mica (adica P, K, Mg şi microfertilizanti). Efect de amendare al compostului; Producerea de substante humice, microorganisme benefice şi azot care se elibereaza încet, necesara în cazul gradinaritului de peisaj şi a horticulturii; Elimina semintele şi agentii patogeni din deşeu; Posibilitati bune de control a procesului (cu exceptia celor mai multe instalatii fara aerare fortata); Poate fi realizat un mediu bun de lucru (de exemplu cabina presurizata echipata cu filtre).

Dezavantaje • • • • • • Necesita separarea la sursa a deşeurilor municipale biodegradabile, inclusiv informarea continua a generatorilor de deşeuri; Trebuie dezvoltata şi întretinuta o piata a compostului; Emisii periodice a componentelor mirositoare, în special când se trateaza deşeuri municipale biodegradabile; pierdere de 20-40% a azotului, ca amoniu, pierdere de 40-60% a carbonului ca dioxid de carbon; Potentiale probleme legate de vectori de propagare (pescarusj, şobolani, muşte) când se trateaza deşeuri municipale biodegradabile; Este necesar personal instruit când se trateaza deşeuri municipale biodegradabile.

Compostarea individuala Din procesul de compostare rezulta compostul, produs ce contribuie la îmbunatatirea structurii solului. Locuitorii din zona rurala pot fi încurajati sa-ti composteze deşeurile organice proprii. Deoarece în aceasta zona majoritatea deşeurilor produse sunt de natura organica, compostarea individuala este cea mai recomandata optiune.
Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi pag.180 din 193

Principale optiuni tehnice de compostare individuala sunt compostarea în gramada sau compostarea în container

Fermentare anaeroba Fermentarea anaeroba este metoda de tratare biologica care poate fi folosita pentru a recupera atât elementele fertilizante cât şi energia continuta în deşeurile municipale biodegradabile. În plus, reziduurile solide generate în timpul procesului sunt stabilizate. Procesul genereaza gaze cu un continut mare de metan (55-70%), o fractie lichida cu un continut mare de fertilizanti (nu în toate cazurile) şi o fracţie fibroasă. Deşeurile pot fi separate în fractii lichide şi fibroase înainte de fermentare, fractia lichida fiind îndreptata catre un filtru anaerobic cu o perioada de retentie mai scurta decât cea necesara pentru tratarea deşeului brut. Separarea poate fi executata dupa fermentarea deşeurilor brute astfel încât fractia fibroasa sa poata fi recuperata pentru folosire, de exemplu ca un ameliorator de sol. Fractia fibroasa tinde sa fie mica în volum, dar bogata în fosfor, care este o resursa valoroasa şi insuficienta la nivel global Fermentarea separata, metoda uscata În fermentarea separata, metoda uscata, deseurile organice sunt mai întâi maruntite într-un tocator pentru a reduce dimensiunile particulelor. Deseul este apoi sitat si amestecat cu apa înainte de a fi introdus în tancurile de fermentare (continut de substanta uscata de 35%). Procesul de fermentare este condus la o temperatura de 25-55oC rezultând în producerea de biogaz si biomasa. Gazul este purificat si folosit la un motor cu gaz. Biomasa este deshidratata si, deci, separata în 40% apa si 60% fibre si reziduuri (având 60% substanta uscata). Fractia rejectata este eliminata, de exemplu trimisa la depozitare. Apa uzata care se produce în timpul procesului este reciclata în tancul de amestec înainte de tancul de fermentare. Fermentarea separata, metoda umeda În fermentarea separata, metoda umeda, deseurile organice sunt încarcate într-un tanc unde sunt transformate într-o pasta (12% substanta uscata). Pasta este mai întâi suspusa unui proces de igienizare (70oC, pH 10) înainte de a fi deshidratata. Pasta deshidratata este apoi hidrolizata la 40oC înainte de a fi deshidratata din nou.

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi

pag.181 din 193

Lichidul rezultat în treapta secundara de deshidratate este directionat catre un filtru biologic unde are loc fermentarea, rezultând biogaz si apa uzata. Aceasta apa este reutilizata pentru formarea pastei sau poate fi utilizata, de exemplu, ca fertilizant lichid. Fractia fibroasa din treapta secundara de deshidratare este separata în compost si fractii de refuz care vor fi eliminate, de exemplu, la depozit. Compostul necesita, de obicei, o procesare ulterioara, înainte de a fi vândut. Biogazul este purificat si utilizat într-un motor, rezultând electricitate, caldura si gaze de ardere. O parte din caldura poate fi utilizata pentru asigurarea unei temperaturi stabile proceselor de hidrolizare si de filtrare biologica. În acest proces, o tona de deseu menajer va genera 160 kg de biogaz (150Nm3), 340 kg de lichid, 300 kg de compost si 200 kg de reziduuri (inclusiv 100 kg deseu inert). Potrivit analizelor, 10-30% din continutul în fertilizanti (N-tot, P-tot si K-tot) ramâne în compost. Co-fermentarea, metoda umeda În co-fermentare, metoda umeda, deseul organic este maruntit si sitat înainte de tratare. Deseul maruntit este apoi amestecat fie cu namol de la statia de epurare, fie cu gunoi de grajd de la ferme, la un raport de 1:3-4. Biomasa amestecata este supusa întâi unui proces de igienizare (70oC) înainte de a trece la faza de fermentare, care este efectuata la o temperatura de 35-55oC. Procesul generaza biogaz si o biomasa lichida, ce este stocata înainte de a fi folosita ca un fertilizant lichid pentru sol. Biogazul este purificat si utilizat într-un motor rezultând electricitate, caldura si gaze de ardere. O parte din caldura se poate utiliza pentru asigurarea unei temperaturi stabile proceselor de igienizare si de fermentare. O tona de deseu menajer va genera 160 kg de biogaz (150Nm3), 640 kg de fertilizant lichid, 0 kg de compost si 200 kg de reziduuri (inclusiv 100 kg deseu inert). Potrivit analizelor, 70-90% din continutul în fertilizanti (N-tot, P-tot si K-tot) ramâne în fertilizantul lichid. Astfel este posibil a se realiza o foarte mare recuperare si utilizare a elementelor nutritive. Totusi, trebuie subliniat faptul ca fertilizantii lichizi obtinuti din namol de la statiile de epurare orasenesti este mult mai dificil de vândut decât fertilizantul lichid obtinut din gunoiul de grajd. Avantaje si dezavantaje Urmatoarele avantaje si dezavantaje sunt de luat în calcul pentru toate metodele de tratare anaerobica.
Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi pag.182 din 193

Avantaje • • Aproape 100% recuperare a elementelor nutritive din substanta organica (azot, fosfor si potasiu) daca materialul fermentat este înglobat imediat dupa împrastiere pe terenul arabil; Producerea unui fertilizant igienic, fara riscul raspândirii bolilor de plante sau animale. Dupa fermentare, azotul este mult mai accesibil plantelor; • • •

Reducerea mirosurilor, când este împrastiat pe terenuri arabile în comparatie cu împrastierea materialului nefermentat; Producerea energiei neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2, sub forma de electricitate si caldura Înlocuirea fertilizantilor comerciali.

Dezavantaje • • • • Necesita separarea deseurilor la sursa; Fractia fibroasa necesita o compostare aditionala daca se intentioneaza folosirea în horticulture sau gradinarit; Trebuie dezvoltata o piata a fertilizantilor lichizi înainte de stabilirea metodei de tratare, în afara de cazul în care lichidul are un continut foarte scazut de elemente nutritive si deci poate fi evacuat în canalizarea publica; Emisiile de metan de la statie si metanul nears din gazele de ardere (1-4%) vor contribui negativ la efectul de încalzire globala.

Incinerare Prin incinerare se reduce cantitatea de deseuri organice din deseurile municipale la aproximativ 50% din volumul initial si se sterilizeaza componentele periculoase, generând, în acelasi timp, energie termica care poate fi recuperata sub forma de caldura (apa calda/abur), de electricitate sau
Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Mehedinţi pag.183 din 193

184 din 193 .judeţul Mehedinţi pag. pot fi eliminate. Zgura si celelalte materiale reziduale sunt sterile. Nu sunt recuperate elementele nutritive si substantele organice. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . care trebuie eliminate prin depozitare la un depozit conform (cantitati de aproximativ 2-5% din greutatea deseului de intrare). Avantaje si dezavantaje Avantaje: • • • • • • Proces bine cunoscut. de asemenea. sau numai caldura Toate deseurile municipale solide. instalat în întreaga lume. Sistem mare de curatare a gazelor de ardere. si se compune în special din zgura ce poate fi reciclata ca material de umplutura în constructia de drumuri.o combinatie a acestora. Dezavantaje: • • • • Investitii mari. daca se foloseste cogenerarea de caldura si electricitate. Se poate obtine o recuperare energetica cu eficienta înalta de pâna la 85%. Procesul de incinerare conduce. la fel ca si unele deseuri industrial. la generarea de produse reziduale. Generarea NOx si a altor gaze si particule. Producerea energiei neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2 substituind arderea combustibililor fosili. În unele cazuri se genereaza si ape uzate. cu înalta disponibilitate si conditii stabile de operare. care trebuie depozitate la un depozit conform sau într-o mina. la fel ca si la generarea de reziduuri din procesul de curatare a gazelor de ardere. Generarea de cenusi zburatoare si a produselor de la curatarea gazelor de ardere. prin folosirea acestui proces. nesortate. Volumul deseurilor se reduce la 5-10%. daca se sorteaza si se spala.

Timpul de retentie al deseurilor în reactor este tipic de 0. unde continutul energetic este utilizat pentru producerea aburului sau a apei calde. care poate fi aplicata pentru a transforma deseul organic într-un gaz mediu calorific. surub sau piston. gazul. poate rezolva necesitatile de purificare. sticla si metale ne-oxidate. într-un furnal si în motoare cu ardere interna sau în Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Piroliza poate fi o metoda de tratare propriu zisa. de exemplu distilare distructiva.din cauza continutului mare de gudroane din faza gazoasa. nu este adecvat folosirii într-un motor cu ardere interna . de cele mai multe ori. Deseurile sunt încarcate într-un siloz în care o macara amesteca materialul de intrare si muta acest material într-un tocator si de aici într-un alt siloz. cracare termica si condensatie.Piroliza si gazeificarea Piroliza Piroliza este o metoda termica de pre-tratare.185 din 193 . Produsul fierbinte cu temperatura >300oC. în mod normal un tambur rotativ încalzit extern functionând la presiunea atmosferica. în lichid si o fractie carbonizata tintind la separarea sau legarea compusilor chimici pentru a reduce emisiile si levigatul din mediu. Gazeificarea este. urmata de curatarea gazului. în mod normal. Deseul amestecat este introdus apoi într-o camera etansa printr-un alimentator cu pâlnie. procesul se numeste uneori termoliza. gazul. este condus la o statie de boilere. de extractia de ulei pirolitic. Daca temperatura procesului este de 500oC sau mai mica. urmata de combustia gazelor produse. dar. produse reciclabile si reziduuri. Deseul maruntit grosier întra într-un reactor. este urmata de o treapta de combustie si. în hidrocarburi (gaz si uleiuri/gudroane) si reziduu solid (produse carbonizate/cocs pirolitic) ce contin carbon. care va condensa în momentul în care gazul este racit înainte de intrarea în motorul cu ardere interna. Gazeificarea Gazeificarea este o metoda de tratare termica.judeţul Mehedinţi pag. Produsul brut. deseurile sunt uscate si apoi transformate la 500-700oC prin conversie termo-chimica. În absenta oxigenului. care poate fi aplicata pentru a transforma deseurile organice într-un gaz mediu calorific. cenusa. în unele cazuri.5-1 ora. Cracarea termica a gudroanelor din gaz.

O2. retinerea este dupa cum urmeaza: 100% crom. Procesul are loc la 800-1000oC (oxigenul insuflat în fluxul de gazeificare poate atinge 1. H2O sub forma de abur sau CO2. atunci când sunt combinate cu turbine de gaz. Statiile de gazeificare pot fi proiectate ca un proces cu 1 sau 2 trepte. 89% zinc. care poate fi aer. Principala diferenta dintre gazeificare si piroliza este ca prin gazeificare carbonul fixat este. gazeificat. temperatura procesului. de cele mai multe ori. 95% cupru. Atât unitatile de piroliza cât si cele de gazeificare pot fi instalate în fata unui cazan ce functioneaza cu carbune dintr-o uzina de producere a energiei. de asemenea. unde materialele ce contin carbon reactioneaza cu un agent de gazeificare. pentru statii mari. de tipul strat fluidizat cu barbotare sau circulare.turbine simple de gaz dupa o purificare corespunzatoare a gazului produs. vitrificata si separata ca reziduu solid. Nu se formeaza dioxine sau furani. prima treapta este o unitate de uscare. În unele cazuri. intra într-un gazeificator. Cantitate mai mica de gaze de ardere decât în cazul incinerarii conventionale. Producerea energiei neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2 substituind arderea combustibililor fosili. Acidul clorhidric poate fi retinut în sau distilat din reziduul solid. lucru ce favorizeaza arderea combinata cu un foarte mare raport energie/caldura. Percolare scazuta a metalelor grele la depozitarea fractiei solide. 87% nichel si 70% cadmiu). Gazeificatorul însusi poate fi în contracurent sau nu. în alte cazuri. o unitate de piroliza. Cenusa este. functionând la presiunea atmosferica sau sub presiune.judeţul Mehedinţi pag. Producerea unui gaz cu valoare calorifica scazuta de 8Mj/kg (10-12 MJ/Nm3) care poate fi ars într-o camera compacta de ardere cu un timp de retentie mic si emisii foarte scazute.400-2. Deseurile maruntite grosier. de tip cu strat fix sau fluidizat sau. Avantaje si dezavantaje Avantajele pirolizei • • • • • • • mai buna retinere a metalelor grele în reziduurile carbonizate decât în cenusa de la arderea conventional^ (la 600oC. câteodata deseuri de la piroliza.186 din 193 . Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . si include un numar de reactii chimice pentru a forma gazul combustibil cu urme de gudron. 92% plumb.000oC) depinzând de puterea calorifica.

Producerea de zgura si alte reziduuri sterile. ceea ce conduse la emisii scazute. • • Cantitate mai mica de gaze de ardere decât în cazul incinerarii conventionale.• • Procesul este adecvat fractiilor dificile de deseuri. mai buna retinere a metalelor grele în cenusa în comparatie cu alte procese de combustie. acid clorhidric. Cost relativ ridicat. totusi. este posibil un câstig energetic de 25-35%). PAH. Alimentarea cu combustibil de rezerva este necesara cel putin în timpul pornirii.judeţul Mehedinţi pag. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Producerea de zgura si alte reziduuri sterile. care.. care. Avantajele gazeificarii • • • • • • Grad înalt de recuperare si folosire buna a deseurilor ca resursa energetica (se poate obtine o recuperare energetica de pâna la 85%. Dezavantajele pirolizei • • • • • Deseurile trebuie maruntite sau sortate înainte de intrarea în unitatea de piroliza pentru a preveni blocarea sistemelor de alimentare si transport. vor fi descompusi în timpul procesului. Producerea unui gaz cu valoare calorifica scazuta de 5Mj/Nm3 (insuflare de aer) sau 10 MJ/Nm3 (insuflare de oxigen) care poate fi ars într-o camera compacta de ardere cu un timp de retentie mic si emisii foarte scazute (sau poate fi curatat de particulele de gudron si utilizat într-un motor cu combustie interna). Sistemele de curatare a gazelor de ardere pot retine praf. HF. Uleiurile/gudroanele pirolitice contin compusi toxici si carcinogeni. Producerea energiei neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2 substituind arderea combustibililor fosili. Percolare scazuta a metalelor grele la depozitarea fractiei solide (vitrificate). cupru si nichel. Reziduul solid confine aproximativ 20-30% din puterea calorifica a combustibilului primar (deseurile solide municipale). în mod normal. SO2 etc. în special pentru crom. daca se cogeneraza electricitate si caldura sau numai caldura.187 din 193 . poate fi utilizata într-o urmatoare zona de ardere (unitate de incinerare/gazeificare).

care reprezinta circa 40 % din cantitatea totala introdusa în proces. Proces complicat de curatare a gazului în cazul folosirii acestuia la un motor cu ardere interna. iar. Arderea gazului produs genereaza NOx. în final. În procesul de tratare mecano-biologica sunt separate mecanic deseurile valorificabile material si energetic.judeţul Mehedinţi pag. În instalatiile de tratare mecano-biologica sunt tratate deseurile municipale colectate în amestec printr-o combinatie de procese mecanice si biologice. Disponibile pe piata sunt numai putine unitati. Reziduul solid poate confine carbon neprocesat în cenusa.188 din 193 . Costuri mari. restul de deseuri sunt inertizate biologic. sunt eliminate Depozitarea Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Dezavantajele gazeificarii • • • • • • • Deseurile trebuie maruntite sau sortate înainte de intrarea în unitatea de gazeificare pentru a preveni blocarea sistemelor de alimentare si transport.• Procesul este adecvat lemnului contaminat. Deseurile inertizate biologic. Tratarea mecano-biologica Alaturi de incinerarea deseurilor. conducând la necesitatea de recirculare a apei de spalare sau de tratare a acesteia ca deseu chimic. tratarea mecano-biologica reprezinta o tehnica importanta în gestionarea deseurilor municipale. care nu sunt prototip. Gazele contin urme de gudroane cu compusi toxici si carcinogeni care pot contamina apa de racire.

Un cântar. Operatiile speciale desfasurate la un depozit ecologic includ: • • • • • • înregistrarea cantitatilor de deseuri. Statie de colectare si tratare a levigatului (apa uzata din depozitul de deseuri). controlul apei freatice. asigurarea acoperirii si închiderii. Un sistem de monitorizare. Un mic laborator pentru controlul deseurilor.Construirea.189 din 193 . acoperirea zilnica a deseurilor. amplasarea si cerintele tehnice pentru construirea de depozite ecologice sunt descrise tehnic de catre Directiva privind depozitarea deseurilor. Celule speciale în care sunt depozitate deseurile (zilnic). Membrane de impermeabilizare (geomembrane si geotextil) pentru a asigura hidroizolarea si preluarea sarcinilor mecanice. compactarea suprafetelor de acoperire. monitorizarea regulata în timpul exploatarii şi dupa închidere Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .judeţul Mehedinţi pag. Eliminarea si captarea gazul metan generat (câteodata colectat pentru generarea de electricitate). Un drum bun si usor accesibil pentru camioane. controlul strict privind deseurilor permise si nepermise. Un depozit ecologic este echipat în mod caracteristic cu : • • • • • • • • • • zona intermedial. un depozit ecologic este o locatie care asigura o protectie a mediului şi a sanatatii adecvata pentru eliminarea deseurilor municipale solide. În esenta. cabina de paza pentru pastrarea evidentei şi a controlului.

3. -Colectarea deseurilor periculoase este gratuita pentru clienti.190 din 193 1) Colectare prin unitatile mobile 2) Colectare directa de la gospodarii 3) Punctele de colectare a deseurilor periculoase Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . -Deseurile periculoase sunt colectate de la gospodarii dupa ce s-a stabilit o data prin telefon. acceptat de locuitori. Un avantaj al sistemului îl 2. un vehicul special pentru colectarea deseuri periculoase vine la un punct de colectare bine stabilit sau într-un loc special. Se estimeaza ca prin intermediul acestui sistem se vor colecta aproximativ 35-40% din deseurile periculoase provenite din gospodarii.Anexa nr. cu o frecventa de colectare de 3 luni. daca întreaga cantitate predata nu depaseste 20 kg/predare. -La cca. va colecta deseurile periculoase aduse de locuitorii care stau în apropiere. la un punct de colectare sunt conectate aproximativ 4 000 pâna la 5 000 de persoane. pag. unde.)Se recomanda una sau doua locatii în oraşul reşedinta de judet în cooperare cu depozitele de deşeuri.)Aceasta optiune nu este recomandata datorita costurilor prea mari. -Operatiunea ste costisitoare aceasta optiune nu este foarte întâlnita -Punctele oficiale de colectare a materialelor reciclabile pot fi extinse si pentru colectarea deseurilor periculoase din gospodarii si din sectorul comercial. trei luni. . Pot fi colectate toate tipurile de deşeuri periculoase.judeţul Mehedinţi .Costurile pentru acest sistem sunt incluse în taxa pentru colectarea deseurilor cotidiene. aproximativ 2 sau 3 ore. 1) Colectarea deseurilor periculoase provenite Masina de colectare poate deservi pâna la 700 din gospodarii prin unitatile mobile 000 de persoane. 10 Principalele opţiuni de colectare a deşeurilor periculoase produse în gospodării Acest sistem este des întâlnit.

.) Aceasta reprezinta o solutie recomandata pentru colectarea medicamentelor expirate.Acest sistem functioneaza foarte bine pentru colectarea bateriilor de masina folosite si a uleiurilor uzate. Vandalismul si folosirea neadecvata au fost cauzele principale pentru aceasta.judeţul Mehedinţi pag. care sunt pregatite sa primeasca deseuri periculoase de la gospodarii. Din experienta acumulata pâna acum. este aprobata colectarea bateriilor şi a uleiurilor uzate de catre ateliere şi magazine specializate.191 din 193 .4) Containere pentru colectarea pe categorii a deseurilor periculoase 5) Colectarea prin magazine sau companii specializate constituie durata permanenta de functionare. Acest lucru se poate realiza prin amplasarea lor la magazinele care comercializeaza aceste produse. nu au avut succes în Europa Centrala. baterii si baterii de masina. companii specializate (vezi optiunea 5) sau la punctele de colectare (vezi optiunea 3). medicamente expirate. în raport cu structura asezarilor. Este nevoie de personal calificat pentru clasificarea si pre-sortarea deseurilor periculoase. a bateriilor de masjna si a bateriilor Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Din acest motiv. containerele de colectare nesupravegheate pentru uleiuri uzate. Din acest motiv containerele de colectare trebuie sa fie protejate. numarul punctelor de colectare. -Dupa testarea mai multor variante în mai multe tari. în colaborare cu magazinele care sunt raspunzatoare pentru colectarea acestor articole. ar trebui limitate si pozitionate atent. -Instalarea containerelor pentru colectarea deseurilor periculoase pe categorii.) Aceasta reprezinta o solutie numai în combinatie cu optiunile 3 sau 5. 5. 4. Costurile privind personalul sunt mari. în spatii nesupravegheate este riscanta. a uleiurilor uzate.

judeţul Mehedinţi pag.Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .192 din 193 .

Anexa nr. 11 Repartiţia densităţii populaţiei în judeţul Mehedinţi LEGENDA: 5-20 20-50 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .judeţul Mehedinţi 50-100 100-300 >600 pag.193 din 193 .

judeţul Mehedinţi pag.Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .194 din 193 .

Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi RAPORT DE MEDIU EVALUAREA STRATEGICĂ de MEDIU a PLANULUI JUDEŢEAN de GESTIONARE A DEŞEURILOR 2008 – 2013 IUNIE 2008 .

aprobată prin Ordinul MMDD nr.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi ABREVIERI SI ACRONIME ADR AFM ANPM APM ARAM ARPM CJ DEEE EEE GNM HG ICIM INS Agenţia pentru Dezvoltare Regională Administraţia Fondului pentru Mediu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Asociaţia Română de Ambalaje şi Mediu Agenţia Regională pentru Protecţia Mediulu Consiliul Judeţean Deşeuri de echipamente electrice şi electronice Echipamente electrice şi electronice Garda Naţională de Mediu Hotarâre a Guvernului României Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului . 951/2007 MMDD MMGA PJGD PNGD PRGD SEA SNGD VSU Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile Ministerul Mediului şi Gospodării Apelor Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor Plan Regional de Gestionare a Deşeurilor Evaluare Strategică de Mediu Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor Vehicule scoase din uz .ICIM Institutul Naţional de Statistică Metodologie Metodologie pentru elaborarea Planurilor Judeţene de Gestionare a Deşeurilor.

..... Măsurile propuse pentru a preveni...................4....................... Aspecte relevante ale stării actuale a mediului şi ale evoluţiei sale probabile în situaţia neimplementării PJGD Mehedinţi ...... 5...................................................... Raportul de mediu ...Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 1....................Descrierea modului în care s-a efectuat evaluarea ....................................... Turism ..........................................................2.............................................................................................................................................. 3........................... 10......................................................... Dificultăţi întâmpinate în elaborarea raportului de mediu ...................... 9............................................ Scurtă prezentare a PJGD Mehedinţi ..2.................................................................2......2........2.......... relevante pentru PJGD Mehedinţi . 7.......5. Caracteristici generale ale judeţului Mehedinţi ..... relevante pentru PJGD Mehedinţi.... Consideraţii generale ..................................................... 6.......................1....................................... Relaţia cu alte planuri şi programe ............................2...1... Metodologia SEA aplicată PJGD Mehedinţi .. Metodologia de evaluare ..........................5... Peisaj şi patrimoniu cultural ...........................................1.........6. 1....2.............. Evaluarea efectelor cumulative a obiectivelor PJGD relativ la obiectivele de mediu ..... Principalele obiective propuse în PJGD Mehedinţi ...........................1........... 3........................ 2..................... 4.......................................... 1............... 7............................. Evaluarea efectelor asupra mediului generate de implementarea PJGD Mehedinţi...... Solul şi subsolul ...........1...............2....... 2....... 3........................3.............2................ 3........ Etapele parcurse în vederea elaborării raportului de mediu ....................................................8................................................................. stabilite la nivel naţional....3.. 3............... 2.............................................................................................................Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor alese ............................. 8.......................................... 10. 7......... Variantele alese .................... Probleme de mediu existente... Structura PJGD Mehedinţi................ 1................ 1........................................................................ 1............................ Posibile efecte semnificative asupra mediului în context transfrontier.................... Prevederi legislative ......................................................................... Arii protejate ..................................................... ... 2.. comunitar sau internaţional............. Scopul PJGD Mehedinţi ...2.. Sănătatea umană ........ 1. Caracteristicile de mediu ale zonelor posibil a fi afectate semnificativ prin implementarea PJGD Mehedinţi ............................................................................... 3............ 10..............................................4.................................. Potenţialele efecte semnificative asupra mediului ...... Aria de acoperire a raportului de mediu ...................................2............................................................................ 3................. Introducere Eroare! Marcaj în document nedefinit....................................4.... Apele de suprafaţă şi subterane .... 2.................3...................3.......................................9.............................. reduce şi compensa cât de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementării PJGD Mehedinţi............................................. 3.................. Aer ............................................................ 1......................... Obiective de protecţie a mediului..................... Transport durabil .. 3................................ 7..................................7................1............................ 3.........................

.....................Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 11.................. Rezumat nontehnic ............................................................. Anexa 1 Anexa 2 Rezumatul dezbaterii publice şi lista participanţilor Legislaţie naţională şi europeană ...................................................... Măsurile avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării PJGD Mehedinţi ............................................ 12....

SEA poate determina o integrare efectivă a considerentelor de mediu în întocmirea planurilor şi a programelor. • Luarea în considerare a raportului de mediu şi a rezultatelor consultării în procesul de luare a deciziei. Ca atare. • Desfăşurarea unei consultări cu privire la propunerea de dezvoltare şi la raportul de mediu aferent acesteia. o bună aplicare a SEA va ridica din timp semnale de avertizare cu privire la opţiunile care nu asigura o dezvoltare durabilă din punct de vedere al mediului. care îi ajută să pregătească şi să adopte decizii durabile. SEA vine în sprijinul dezvoltării durabile din punct de vedere al mediului. unui program sau unui proiect. Consideraţii generale Evaluarea mediului (EM) este un proces care caută să asigure luarea în considerare a impactului asupra mediului în elaborarea propunerilor de dezvoltare la nivel de politică. • Monitorizarea implementării deciziei.1. SEA facilitează o mai bună luare în considerare a constrângerilor de mediu în formularea politicilor. Astfel. De asemenea. INTRODUCERE 1. respectiv decizii prin care se reduce la minim impactul negativ asupra mediului şi se întăresc aspectele pozitive. • Etapa de definitivare a domeniului.EIM) sau pentru planuri. Evaluea mediului se poate efectua pentru proiecte individuale (Evaluarea Impactului asupra Mediului . înaintea formulării proiectelor specifice şi atunci când sunt încă posibile alternative majore. Evaluarea mediului este astfel. programe şi politici (Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe . • Întocmirea unui raport de mediu privind efectele semnificative probabile ale propunerii de dezvoltare respective.SEA).Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 1. unui plan. Aceasta reprezintă un instrument pentru factorii de decizie. Aplicarea SEA determină o creştere a eficienţei procesului decizional deoarece: . Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe (SEA) presupune următoarele etape: • Etapa de încadrare. în esenţă. • Oferirea de informaţii publice înainte şi după adoptarea deciziei şi prezentarea modului în care s-a ţinut seama de rezultatele evaluării mediului. program sau proiect înainte de luarea deciziei finale în legătură cu promovarea acestora. plan. o parte integrantă a procesului de luare a deciziilor cu privire la promovarea unei politici. planurilor şi programelor care creează cadrul pentru proiectele specifice.

descrie şi evalueaze potenţialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării planului sau programului. • OM 480/2006 privind constiruirea şi funcţionarea Comitetului special la nivel central implicat în etapa de încadrare a procedurii SEA. Prevederi legislative Directiva SEA (Directiva 2001/42/CE) a fost adoptată în 2001 şi a trebuit să fie transpusă de statele membre în legislaţia naţională până la 21 iulie 2004. prin încorporarea procedurilor de implicare a publicului determină reducerea numărului de contestaţii şi discuţii la nivelul operaţional al EIM. HG 1076 din 8 iulie 2004 publicat în MO Partea I-a nr.1. precum relocarea sau reproiectarea unor instalaţii. Directiva SEA specifică ce planuri şi programe se supun evaluării strategice de mediu.2. autorităţile publice cu responsabilităţi pentru protecţia mediului şi publicul trebuie să fie consultate. Alte acte normative relevante la nivel naţional sunt: • OM 117/2006 pentru aprobarea manualului de implementare a HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi • ajuta la eliminarea unor alternative de dezvoltare care o data implementate ar fi inacceptabile. 707 din 5 august 2004.2. ajută la prevenirea unor greşeli costisitoare. raportul de mediu trebuie să identifice. prin limitarea dintr-o fază incipientă a riscului de remediere costisitoare a unor prejudicii ce puteau fi evitate sau a unor acţiuni corective necesare într-o fază ulterioară. . HG 1076/2004 prevede că evaluarea de mediu este obligatorie pentru anumite planuri şi programe şi că pentru alte planuri şi programe trebuie determinată necesitatea de a le supune SEA. iar rezultatele consultărilor trebuie să fie integrate şi luate în considerare în procesul de elaborare a planului / programului. 1. privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe transpune Directiva SEA în legislaţia naţională şi stabileşte procedura de evaluare de mediu pentru anumite planuri şi programe. Metodologia SEA aplicată PJGD Mehedinţi 1.2. În conformitate cu cerinţele Directivei SEA. Raportul de mediu Conform HG 1076/2004. • OM 995/2006 pentru aprobarea listei orientative de planuri şi programe care intră sub incidenţa HG 1076/2004.2. Scopul Directivei SEA este de a asigura că efectele asupra mediului ale anumitor planuri şi programe vor fi identificate şi evaluate în timpul elaborării şi înaintea adoptării lor. În concordanţă cu prevederile Directivei SEA. • 1.

09. luând în considerare obiectivele şi aria geografică ale planului sau programului. Aria de acoperire a raportului de mediu Aria de acoperire a Raportului de Mediu a fost stabilită luând în considerare mai mulţi factori. indicatori şi ţinte. 1. • Obiective de mediu propuse. pe baza cărora s-au analizat modelele de gestionare integrata a deşeurilor.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi precum şi alternativele rezonabile ale acestuia. după caz. Evaluarea cantitativă a luat în considerare datele primare. • Planuri şi programe relevante. a autorităţilor publice responsabile cu sănătatea umană (Direcţii Judeţene de Sănătate Publică) cu privire la următoarele aspecte: • Abordarea generală propusă. incluse în prezentul raport de mediu. Comentariile referitoare la monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului precum şi cele referitoare la orice alte priorităţi sau indicatori identificaţi suplimentar vor fi atent analizate şi. Consideraţii tehnice: Evaluarea s-a făcut din punct de vedere cantitativ şi calitativ. Grupul de lucru constituit pentru definitivarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor a consultat autorităţile publice responsabile cu protecţia mediului (Agenţia Locala de Protecţie a Mediului. Orizontul de timp pentru PJGD: 2005-2013.03. • Structura propusă şi gradul de detaliere. privind Stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri şi programe. cotidian al judeţului Mehedinţi. în principal legaţi de obiectivele PJGD Mehedinţi. Consultarea publicului a început în data de 19. Prezentul raport de mediu se realizează în conformitate cu prevederile HG 1076 din 8 iulie 2004 publicat în MO Partea I-a nr. • Date primare. şi se va finaliza în data de 15. 707 din 5 august 2004. Aria geografică: Judeţul Mehedinţi. • Opţiuni strategice şi alternative ce urmează a fi luate în considerare. Garda de Mediu şi Consiliul Judeţean Mehedinţi).2008 când este programată ultima dezbatere publică a PJGD Mehedinţi. .2.3. Scopul elaborării raportului de mediu este de a asigura un nivel înalt de protecţie a mediului şi de a contribui la integrarea consideraţiilor cu privire la mediu în pregătirea şi adoptarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru Judeţul Mehedinţi. Agenţia Regională de Protecţie a Mediului. • Elemente de mediu specifice.2008 prin anunţuri repetate în ziarul Datina.

856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. precum şi depozite de resurse minerale rezultate de la foraje. • Descrierea caracteristicilor de mediu ale zonelor posibil a fi afectate semnificativ precum şi identificarea problemelor de mediu relevante ce pot fi abordate prin intermediul PJGD Mehedinţi.G. precum şi pentru a contura tendinţele viitoare probabile ale aspectelor de mediu în lipsa implementării PJGD Mehedinţi (alternativa „0”). la care se adaugă alte câteva fluxuri speciale de deşeuri: deşeurile de ambalaje. vehicule scoase din uz şi deşeuri de echipamente electrice şi electronice. inclusiv deşeurile periculoase. • Evaluarea compatibilităţii dintre diferitele obiective ale PJGD Mehedinţi. apele uzate. din prospectiuni geologice şi operatiuni de exploatare subterană a resurselor subsolului (inclusiv din cariere de suprafaţă). deşeurile de explozibili expirati. carcasele de animale şi dejecţiile animaliere. 1. • Stabilirea situaţiei iniţiale a mediului.D sunt deşeurile municipale nepericuloase şi periculoase (deşeurile menajere şi asimilabile din comerţ. evaluarea efectelor pe care le-ar avea implementarea fiecărei alterntive asupra factorilor de mediu. deşeurile din construcţii şi demolări.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Deşeurile care fac obiectul prezentului P.G. În tabelul de mai jos sunt prezentate tipurile de deşeuri împreună cu codurile conform Listei Europene a deşeurilor şi H. industrie şi instituţii). nămoluri de la epurarea apelor uzate. Sunt exceptate urmatoarele tipuri de deşeuri: deşeuri radioactive. în judeţul Mehedinţi. precum şi evaluarea compatibilităţii dintre obiectivele PJGD Mehedinţi şi obiectivele de mediu relevante.4. pentru a putea înţelege tendinţele anterioare şi starea actuală a componentelor mediului. . efluenţii gazoşi emişi în atmosferă. • Definirea şi dezvoltarea alternativelor. roci şi depuneri de sol. Etapele parcurse în vederea elaborării raportului de mediu Elaborarea prezentului raport de mediu a presupus parcurgerea următoarelor etape: • Analiza documentelor de mediu strategice relevante.J.2.

• Pregătirea variantei finale a raportului de mediu şi inaintarea acestuia pentru a fi supus consultării de către autorităţile de mediu şi alte autorităţi identificate a fi relevante. • Elaborarea unui set de recomandări privind prevenirea. cuantificate la nivel regional. reducerea şi compensarea oricărui potenţial efect advers asupra mediului asociat implementării PJGD. Dificultăţi întâmpinate în elaborarea raportului de mediu • Lipsa unui ghid practic pentru elaborarea raportului de mediu. • Elaborarea listei de indicatori şi a programului de monitorizare a efectelor implementării PJGD Mehedinţi asupra mediului.2. prin analizarea modului în care obiectivele PJGD contribuie la atingerea obiectivelor de mediu relevante. a influenţat într-o oarecare măsură acurateţea evaluării.5. • Timpul extrem de scurt alocat elaborării raportului de mediu. Evaluarea a fost extinsa şi asupra alternativelor de realizare a PJGD. • Identificarea rezultatelor aşteptate în urma implementării fiecăruia dintre diferitele elemente ale PJGD Mehedinţi.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi • Evaluarea efectelor asupra mediului generate de implementarea PJGD. precum şi publicului. precum şi estimarea şi descrierea efectelor lor potenţiale asupra mediului (posibile evoluţii viitoare ale stării mediului). • Lipsa unor date referitoare la calitatea factorilor de mediu în anumite zone şi a datelor privind starea actuală a factorilor de mediu. 1. .

PJGD Mehedinţi transpune la nivel judeţean obiectivele strategiei naţionale şi regionale de gestionare a deşeurilor. . Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor şi Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea IV Oltenia. Pe baza prognozei a fost realizată o evaluare a alternativelor aplicabile pentru gestionarea deşeurilor la nivel judeţean. Elaborat în baza prevederilor legislative europene şi naţionale. la controlul măsurilor tehnologice şi la stabilirea cerinţelor economice şi de investiţie. Elaborarea lui a presupus realizarea unei evaluări a modului actual de gestionare a deşeurilor urmată de o prognoză a cantităţilor de deşeuri ce urmează a fi generate în intervalul 2007 – 2013.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 2. principalul instrument de planificare strategică a gestiunii deşeurilor este reprezentat de PJGD Mehedinţi. Planul de Gestionare a Deşeurilor pentru Judeţul Mehedinţi abordează toate aspectele legate de gestionarea deşeurilor municipale la nivel judeţean şi va servi ca bază pentru politica în acest domeniu pentru stabilirea necesarului de investiţii şi pentru elaborarea proiectelor în vederea obţinerii finanţărilor necesare. ineficient atât din punct de vedere economic cât şi al protecţiei mediului. PJGD Mehedinţi reprezintă o cerinţă legală naţională şi comunitară şi a fost elaborat în baza principiilor şi obiectivelor formulate în Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor. La nivel judeţean. Alternativele selectate au stat la baza evaluării capacităţilor necesare şi a unei prime estimării a costurilor investiţionale necesare implementării unui sistem conform de gestiune a deşeurilor. Scopul PJGD Mehedinţi Planurile de gestionare a deşeurilor au un rol cheie în dezvoltarea unui sistem de gestionare durabilă a deşeurilor. Prognoza a realizat totodată o identificare a efortului necesar atingerii obiectivelor şi ţintelor asumate. adaptate particularităţilor locale. Scopul PJGD Mehedinţi este să promoveze cooperarea între autorităţile locale şi judeţene pentru a crea şi dezvolta un sistem integrat de management al deşeurilor. care să înlocuiască actualul sistem. Planul doreşte să ofere cadrul general pentru dezvoltarea viitoare a proiectelor şi a programelor în domeniu şi reprezintă un instrument pe baza căruia se poate obţine asistenţă financiară şi suport din partea Uniunii Europene.1. ca în acest mod. Capitolul 22 Mediu. Principalul scop este de a prezenta fluxurile de deşeuri şi opţiunile de gestionare a acestora. la stabilirea capacităţilor necesare pentru gestionarea deşeurilor. Ele constituie instrumente importante care contribuie la implementarea politicilor şi atingerea ţintelor stabilite în domeniul gestionării deşeurilor. Se urmăreşte. să fie identificate o serie de soluţii durabile. Scurtă prezentare a PJGD Mehedinţi 2. care să asigure îndeplinirea ţintelor naţionale şi a obligaţiilor pe care România şi le-a asumat prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

2. şi ajungând la măsurile de implementare şi monitorizare. 1076/2004 va contribui la îmbunătăţirea obiectivelor şi măsurilor planului ce au legatură directă cu protecţia mediului prin luarea în considerare a principiilor dezvoltării durabile în fiecare etapă de planificare. de către Consiliul Judeţean Mehedinti în colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi. Procesul de planificare este structurat în zece etape principale dintre care unele au o desfăşurare suprapusă în timp. 27/2007 şi ale Metodologiei pentru elaborarea Planurilor Judeţene de Gestionare a Deşeurilor aprobată prin Ordinul MMDD nr. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.07. în perioada 15 noiembrie 2007 – 10 martie 2008 a fost elaborat Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Mehedinţi.951/2007 (publicată în Monitorul Oficial nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor.2007). De asemenea PJGD ia în considerare proiectele existente şi pe cele în curs de pregatire şi face propuneri pentru noi măsuri necesare atingerii obiectivelor şi tintelor formulate.03.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Implementarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor va genera schimbări semnificative ale practicilor curente de gestionare a deşeurilor. . relevanţa din punct de vedere geografic. 2.2008 Elaborarea Raportului de Mediu în conformitate cu cerintele HG nr. în luna martie 2008 a fost realizată prima versiune a Planului ce a fost depusă la ARPM Craiova în scopul derularii etapei de încadrare (Adresa de înaintare nr. 497 bis din 25.2271 din 25. În conformitate cu prevederile OUG nr.Structura PJGD Mehedinţi PJGD este structurat în conformitate cu un flux clar şi logic al informaţiilor pornind de la situaţia existentă în judeţ. Astfel. 61/2006 pentru modificarea si completarea OUG nr.

Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 1. Analiza situaţiei existente 9. Evaluarea alternativelor tehnice 6. Iniţierea procesului de planificare 10. Alternative tehnice potenţiale. Monitorizarea planului. Planificare: Prognoza cantităţilor generate şi colectate şi cuantificarea ţintelor. Calculul capacităţilor necesare. Măsuri de implementare. Monitorizare 3. Prognoza cantităţilor de deşeuri municipale 7. Măsuri de implementare 4. Revizure PJGD 2. Obiective şi ţinte judeţene. Estimarea capacităţilor necesare pentru gestionarea deşeurilor municipale Etapele principale ale procesului de planificare PJGD cuprinde următoarele părţi principale: Descrierea situaţiei existente. Estimarea costurilor 5. Evaluarea costurilor. Stabilirea obiectivelor şi ţintelor judeţene de gestionare a deşeurilor 8. . Măsuri de implementare.

Principalele obiective propuse in PJGD a judetului Mehedinti Obiectivul general privind gestionarea deşeurilor la nivel judeţean este de a dezvolta o infrastructura în sectorul deşeurilor pentru a conserva.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 2. tratarea şi depozitarea şi atînga niveluri dezirabile pe plan local în ceea ce priveste igiena şi estetica. are în vedere următoarele modalităţi de abordare : Nivelul economic Dezvoltarea sistemului de gestiune a deşeurilor într-o asemenea maniera încat nu pune un efort financiar. Mehedinţi. asupra autoritatilor/ guvernului şi populaţiei.3. Sistemul de gestiune trebuie conceput în asa fel încat sa fie în balanta cu resursele economice ale tarii. a proteja şi imbunatati calitatea mediului în judeţul Mehedinţi. Trebuie crescuta învestitia sectorului privat şi implicarea operationala în sectorul gestiunii deşeurilor. Obiectivul general pentru gestiunea deşeurilor în jud. Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor propune o abordare echilibrata care încearca sa promoveze un serviciu de buna calitate – atat din perspectiva sociala cat şi de mediu . Trebuie imbunătăţită eficienţa operationala. dar şi în cel privat. care se va baza pe o abordare integrala . Aceasta include acceptarea celor implicati a locatiilor fizice a instalaţiilor de deşeuri cat şi dorinta acestora de a adopta taxe de utilizare directe şi sa intensifice regulamentele în domeniul deşeurilor care au un impact asupra atitudinii celor implicati. Nivelul social Sa se asigure ca toti cei implicati în sistemul de management al deşeurilor accepta strategia aleasa şi toate componentele acesteia în cadrul institutional. de maniera sa duca la renuntare. daca acestea contribuie la obiectivul mai sus mentionat sau la o mai buna eficienta sau suportabilitate economica. Mediul înconjurator Sa se asigure ca atingerea celor doua tinte mai sus mentionate sunt în conformitate cu strategia generala de protectie a mediului a judeţului. în special în sectorul public. legal şi financiar. luand în considerare capacitatile diferite de plata a actorilor economici. Sa faciliteze şi sa asigure colectarea deşeurilor.

). deşeuri biodegradabile. România a obţinut perioada de tranziţie (de exemplu atingerea obiectivelor privind reciclarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje. Această asistentă este deja acordată prin intermediul instrumentelor de preaderare (Programele PHARE şi ISPA). tratarea. aspecte instituţionale şi organizatorice.prevenirea generării deşeurilor. Nivelul legislativ Legislatia reprezinta “coloana vertebrala” a oricarui sistem de gestiune a deşeurilor şi se fac toate demersurile necesare pentru realizarea sistemului legislativ corespunzător normelor europene. teren. Deplasarea problemei între problemele de mediu – apa. Obiectivele vizate se împart în doua categorii: Obiective cu caracter politic. deşeuri din construcţii şi demolări. Pentru îndeplinirea anumitor prevederi din legislaţia europeană. deşeuri de echipamente electrice şi electronice. finanţare. Acceptarea costurilor de utilizare trebuie sa fie de asemenea în legatura cu aplicarea principiului “poluatorul plateste”. deşeuri voluminoase.Regiunea IV Oltenia şi Planul Naţional de Gestiune a Deşeurilor.a). cum ar fi ambalaje şi deşeuri de ambalaje. etc. . informarea şi conştientizarea părţilor implicate. România beneficiază de asistenţă financiară din partea Uniunii Europene. Asistenţa este coordonata prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu. colectarea. În vederea atingerii ţintelor şi îndeplinirii obiectivelor stabilite.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi de reglementarea proprie. reglementare şi control. aer – trebuie evitata. etc. vehicule scoase din uz. Obiectivele judeţene au fost stabilite în baza obiectivelor din Planul Regional . care sunt la rândul lor fundamentate pe legislaţia naţională privind deşeurile. deşeuri periculoase din deşeuri menajere. obiective pentru fluxuri speciale de deşeuri. resurse umane. colectarea deşeurilor electrice şi electronice s. transportul. valorificarea şi eliminarea deşeurilor. urmând ca în continuare prin Fondurile Structurale şi de Coeziune să se asigure finanţări nerambursabile de până la 80% din valoarea proiectelor. Obiective cu caracter tehnic – se vor cuantifica prin măsuri şi indicatori bine definiţi cu ţinte şi termene legislative ( date şi informaţii privind gestionarea deşeurilor bazate pe măsuratori cantităţi şi compoziţie .). închiderea depozitelor municipale neconforme. nămoluri de la staţiile de epurare orăşeneşti. decizional (politica de mediu şi cadrul legislativ.

Principiul Subsidiaritatii. Sa fie în concordanta cu obiectivele stabilite la nivel national (Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor si Planul National de Gestionare a Deseurilor). Principiul Aplicabilitatii. prestatori de servicii. eliminarea finala a deseurilor prin incinerare sau depozitare. investitori potentiali.. utilizarea deseurilor ca sursa de energie. reutilizarea si reciclarea acestora.). Principiul Prevenirii.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Obiectivele stabilite în cadrul PJGD trebuie sa îndeplineasca urmatoarele criterii: Sa urmareasca principiile de fundamentare a politicilor de mediu: Principiul Poluatorul Plateste. Sa urmareasca transformarea problemelor identificate în teritoriu în obiective de rezolvat. Sa ia în considerare observatiile si comentariile relevante primite din partea publicului si în special a segmentului care urmeaza sa participe la realizarea obiectivelor propuse (generatori de deseuri. la nivel regional si cu legislatia europeana si nationala. Principiul Eficientei Economice. Principiul BATNEEC etc. organe de control etc. . Sa se bazeze pe urmatoarele prioritati: prevenirea generarii deseurilor la sursa. Principiul Proximitatii.

Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi

Principalele obiectivele propuse în PJGD Mehedinţi PJGD Mehedinţi este structurat pe 19 obiective generale, corespunzătoare tematicilor la care se face referire. Obiectivele, ţintele şi termenele de realizare ale PJDG sunt prezentate în continuare în format tabelar.

Obiective şi ţinte judeţene pentru managementul deşeurilor

Nr. crt

Domeniul

Obiectiv principal

Obiectiv subsidiar

Ţintă

Termen Permanent

1

Politica cadrul legislativ

Dezvoltarea politicii judeţene în vederea 1.Crearea cadrului organizatoric pentru stabilirea orientării implementării unui judeţului in domeniul gestionarii deşeurilor si a instrumentelor sistem integrat de de implementare a acesteia şi gestionare Creşterea eficientei de aplicare a 1. Îmbunătăţirea regulilor de gestiune a deşeurilor la nivel legislaţiei în judeţean si local în vederea realizării obiectivelor cuprinse in domeniul gestionarii PJGD deşeurilor

2008 -2009

2

Creşterea capacităţii 1. Întărirea capacităţii administrative şi a responsabilităţii în instituţionale şi Aspecte aplicarea legislaţiei a instituţionale şi organizatorice organizatorice autorităţilor publice 2. Luarea de măsuri pentru întărirea capacităţii organizatorice şi locale

2008-2009

2008 - 2009

Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi

Nr. crt

Domeniul

Obiectiv principal

Obiectiv subsidiar

Ţintă

Termen 2008-2009

3

Resursele umane

Asigurarea resurselor umane ca număr şi pregătire profesională

1.Asigurarea unui număr de suficient de angajaţi calificaţi pentru sistemul de coordonare si control al gestionarii deşeurilor din judeţ.

2 Susţinerea programelor de informare şi pregătire a personalului din sectorul public/privat.

permanent

4

Crearea si utilizarea de sisteme financiare si mecanisme economice pentru gestionarea deşeurilor în Finanţarea condiţiile respectării sistemului de principiilor generale, gestionare a cu precădere a deşeurilor principiilor « poluatorul plăteşte » si cel privind « responsabilitatea producătorului

1. Stimularea creării şi dezvoltarea unui sector public privat pe Sector piaţa viabilă de deşeuri viabil

privat

Permanent

70% granturi 2. Optimizarea utilizării fondurilor naţionale, europene si pentru Permanent internaţionale (ISPA, SAPARD, CES , fonduri structurale etc ) echipamente şi facilităţi

3. Promovarea celor mai bune practici în domeniul Operaţii managementului de deşeuri şi soluţii financiare durabile (tarife financiare şi taxe) durabile

2008-2015

Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi

Nr. crt

Domeniul

Obiectiv principal

Obiectiv subsidiar

Ţintă

Termen

1. Creşterea comunicării intre toate părţile implicate

Permanent

5

Promovarea Informarea şi informării, si conştientizarea conştientizării motivării pentru părţilor toate părţile implicate implicate

2. Organizarea şi susţinerea de programe de educare şi conştientizare a populaţiei prin Elaborarea de materiale informative. Realizarea de campanii de conştientizare a populaţiei Permanent

3. Creşterea gradului de conştientizare asupra practicilor de depozitare controlată

2009

Date şi 6 informaţii privind gestionarea

Promovarea informării, 1. Îmbunătăţirea sistemului regional şi local de colectare , conştientizării si prelucrare, analizare si validare a datelor şi informaţiilor privind motivării pentru gestionarea deşeurilor toate părţile implicate

Îmbunătăţirea statisticilor lunare, 2004-2007 trimestriale şi anuale pentru judeţe şi regiune.

Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi

Nr. crt

Domeniul deşeurilor

Obiectiv principal

Obiectiv subsidiar

Ţintă

Termen

2.Realizarea unui sistem la nivel judeţean de colectare, analiza şi validare date referitoare la generarea şi gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări 3.Furnizarea datelor privind deşeurile către factorii interesaţi

2008 2008 Permanent Permanent

Prevenirea 7 generării deşeurilor Minimizarea generării deşeurilor

1. Iniţierea de activităţi specifice pentru minimizarea cantităţii de deşeuri la producători şi alţi generatori de deşeuri 2. Promovarea minimizării deşeurilor la cetăţeni.

1. Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor in mediul Rata de 2013 urban acoperire 100% 2. Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor in mediul Rata de 2009 rural acoperire 90% Colectarea şi 8 transportul deşeurilor Dezvoltarea/ îmbunătăţirea unui sistem modern de colectare si transport a deşeurilor 3. Reabilitarea si modernizarea sistemelor existente de colectare Optimizarea si transport deşeuri costurilor 2013

4. Construirea staţiilor de transfer dacă sunt recomandate de Construcţia de 2013 către studiile de fezabilitate staţii de transfer 5. Separarea fluxurilor de deşeuri periculoase de cele nepericuloase din deşeurile menajere 6. Creşterea coeficientului de colectare selectiva pentru mediul Coeficient colectare 2017 2013

Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi

Nr. crt

Domeniul

Obiectiv principal

Obiectiv subsidiar

Ţintă selectiva: 100% -

Termen

urban

Colectare selective 7. Implementarea şi creşterea coeficientului de colectare 157.907 selectiva pentru mediul rural participanţi

2013

9

Tratarea deşeurilor

Promovarea tratării deşeurilor în vederea asigurării unui management ecologic raţional

Încurajarea tratării deşeurilor în vederea valorificării (materiale permanent si energetice), diminuării caracterului periculos şi diminuării cantităţii de deşeuri eliminate final

10

Valorificarea potenţialului util din deşeuri

Reducerea cantităţii ambalaje

Creşterea gradului reutilizare 1. Reducerea cantităţii de deşeuri de ambalaje eliminate prin reciclare ambalajelor valorificare de Optimizarea cantităţii ambalaje

de şi a

Permanent

de pe

Permanent

din greutatea fiecărui tip de material conţinut în deşeurile de ambalaj Exploatarea tuturor posibilităţilor de natura tehnica si economica privind valorificarea deşeurilor Valorificarea sau 2011 incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a minimum 50% din greutatea deşeurilor de ambalaje Reciclarea a 2011 minimum 15% pentru plastic si pentru lemn.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Nr. din greutatea fiecărui tip de material conţinut . crt Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Ţintă produs ambalat Termen Reciclarea a 2008 minimum 60% pentru hârtie/carton şi minimum 50% pentru metal.

crt Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Ţintă în deşeurile de ambalaj Termen Valorificarea sau 2013 incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a minimum 60% din greutatea deşeurilor de ambalaje Reciclarea a minimum 55% din greutatea totala a materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile de ambalaje. cu minimum 60% pentru sticla şi minimum 22.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Nr.5% pentru plastic Creşterea gradului reutilizare reciclare de şi a 2013 Permanent .

crt Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Ţintă ambalajelor Termen Dezvoltarea activităţilor valorificare materiala energetica de şi 2.Dezvoltarea pieţii pentru materiile prime secundare şi susţinerea promovării utilizării produselor obţinute din materiale reciclate 3.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Nr. În cazul incinerării beneficiul energetic rezultat trebuie să fie pozitiv şi să existe posibilitatea utilizării eficiente a energiei rezultate Permanent Permanent 11 Deşeuri biodegradabile Reducerea cantităţilor deşeuri biodegradabile depozitate Coeficient de 1. Valorificarea deşeurilor biodegradabile prin compostare sau reducere 25%. Promovarea investiţiilor în instalaţii de sortare şi compostare Coeficient reducere 50% 2013 în vederea reducerii deşeurilor biodegradabile baza de calcul: .Promovarea valorificării energetice prin co-incinerare şi incinerare în cazul în care valorificarea materiala nu este fezabila din punct de vedere tehnico-economic. alte metode legate de referinţa din 1995 baza de calcul: 2010 de cantitate produsa in 1995 de 2.

Elaborarea unui plan judeţean pentru control şi depozitare anual Anual 12 13 1. 344/708/2005) nămolului municipale orăşeneşti 3. Promovarea incinerării nămolurilor contaminate de la staţiile Incinerarea Permanent Permanent Permanent .Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Nr. Utilizarea nămolului in agricultura ca fertilizant agricol sau Utilizarea apelor uzate epurare reabilitarea terenurilor degradate (O. crt Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Ţintă cantitate produsa in 1995 Termen Coeficient de reducere 65% baza de calcul: 2016 cantitate produsa in 1995 1 Amenajarea unor depozite conforme pentru a se evita depunerile ilegale Gestionarea Deşeuri din deşeurilor construcţii şi construcţii demolări demolări din şi 2.M. Prevenirea eliminării ilegale şi a deversării în apele de Nămoluri de la Nămolul provenit de suprafaţă staţiile de la staţiile de tratare a 2.

Reducerea componentelor periculoase .Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Nr. . Organizarea colectării selective şi a componentelor sale Colectarea a 3 kg 2007 deşeu/locuitor/an Colectarea a 4 kg 2008 deşeu/locuitor/an Reutilizarea. Utilizarea nămolului în staţiile de compost Tone/an 2008 1. crt Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Ţintă nămolului Termen de epurare in cuptoarele de ciment 4. reciclarea si valorificarea a 50% din 2006 cantitatea de deşeuri electrice şi electronice colectata 14 Deşeuri de Gestiunea deşeurilor de echipamente echipamente si electrice si electrice electronice electronice 2.

condiţie în regulamentele 2007 (normele de salubrizare) primăriilor . colectori autorizaţi .Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Nr. Reutilizarea si 15 Vehicule scoase valorificarea din uz componentelor . reciclare si valorificare a economici componentelor rezultate din dezmembrarea VSU. crt Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Ţintă Termen Reutilizarea. Obligativitatea predării vehiculelor uzate de către deţinători către agenţii 1. reciclarea si valorificarea a 75% din 2008 cantitatea de deşeuri electrice si electronice colectata. Creşterea gradului de reutilizare.

Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Nr. crt Domeniul Obiectiv principal Obiectiv subsidiar Ţintă Termen .

dinspre şi înspre Comunitatea Europeană. • Strategia tematică europeană privind prevenirea şi reciclarea deşeurilor. 259/93 privind supravegherea şi controlul transportului de deşeuri în. în domeniul gestionării deşeurilor au fost elaborate cinci planuri de implementare. aprobat prin ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului integrării europene nr.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 2. • Plan de Implementare pentru Directiva 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. În perioada negocierilor pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeană. 1470/2004. • Plan de Implementare pentru Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje. şi anume: • Planul de Implementare pentru Regulamentul (CEEE) nr.4. 1364/1499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor. • Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. amendată prin Directiva 204/12/CE. • Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor Regiunea IV Oltenia. • Plan de Implementare pentru Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor. • Plan de Implementare pentru Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor. . Relaţia cu alte planuri şi programe PJGD Mehedinţi a fost elaborat în baza principiilor şi obiectivelor următoarelor documente: • Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor şi Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor. aprobate prin HG nr. • Legislaţia naţională şi europeană privind gestionarea deşeurilor.

68 115. La sud se învecinează cu Bulgaria şi Serbia şi cuprinde un teritoriu de 4. În continuare este prezentată situaţia existentă în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor în judeţul Mehedinţi.45% 4. Km 2 Suprafaţa totală Suprafaţă agricolă Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră Ape şi bălţi Alte suprafeţe (teren neproductiv) Suprafaţa locuită (curţi şi construcţii) 4. judeţul Mehedinţi se evidenţiază ca o unitate administrativă bine individualizată.03 206.89 km pătraţi. la nivelului anului de referinţă 2005. Agricultura de subzistentă practicată la nivelul judeţului.2. Modificarea utilizării terenurilor a condus la pierderea unor habitate şi indirect a comunităţilor care le populau.35 Sursa : Statistica şi Oficiul Judeţean de Cadastru şi Geodezie.19 2.71% 30.932. Judeţul Mehedinţi este situat în partea de sud-vest a României şi se învecinează cu judeţele: Caraş-Severin la vest.95 % 100 % 59.1.30% 3. Construirea sistemelor hidroenergetice « Porţile de Fier I şi II » a adus confort uman.89 2945.Caracteristici generale ale judeţului Mehedinţi Parte componentă a spaţiului carpato-dunărean.932. Aspecte relevante ale stării actuale a mediului şi ale evoluţiei sale probabile în situaţia neimplementării PJGD Mehedinţi 3. Gorj la nord şi Dolj la sud-est. aparent are rol benefic în conservarea habitatelor şi speciilor. apărând astfel pericolul unor dezechilibre ecologice. dar a indus modificări directe şi indirecte de habitate. . apariţia unor specii invazive.65 1494.1% din suprafaţa ţării.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 3. reprezentând cca. care a oferit încă din vremurile străvechi condiţii prielnice de etnogeneză şi de menţinere a populaţiei autohtone. Problema care se pune este că nu toţi agricultorii cunosc ce nu trebuie să desţelenească şi să defrişeze pentru a obţine noi spaţii de cultură a cerealelor sau legumelor. areale de distribuţie a unor specii. comunităţi de plante şi animale.58 170.

3.2. conform tabelului de mai jos: Tabel nr.urilor.7 0 0 0 1458.15 15 01 20 03 01 34572 15 01 31395 37485 45393. 0 15 01 20 01 01 0 15 01 01 0 0 0 6178.2 Sticlă 20 01 02 0 15 01 07 0 0 0 1791.5 119442. industrie.1 Evoluţia cantităţilor de deşeuri generate pentru judeţul Mehedinţi Nr. instituţii Deşeuri municipale şi asimilabile colectate separat (exclusiv deşeuri din construcţii şi demolări).8 32932. datele privind generarea sunt prezentate pe tipuri de deşeuri.95 31294 1. Pentru a fi posibilă o planificare diferenţiată şi detaliată a modului de gestionare în viitor a deşeurilor. din care : Hârtie şi carton 2001 Cod deşeu ( tone) 20 98231.8 Plastic 20 01 39 0 15 01 02 0 0 0 1347 . sunt prezentate pentru o perioada de 5 ani. anterioară anului 2005 an de referinţă.4 kg/locuitor x zi în mediu rural.J.D . instituţii.7 81885 75308 103557.I.G. industrie. indicat în metodologia de elaborare a P. cât şi deşeurile generate şi necolectate.2 ( tone) ( tone) ( tone) ( tone) 2002 2003 2004 2005 1. Cantităţile de deşeuri municipale generate la nivel judeţean. Crt 1 Tipuri principale de deşeuri Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ. 1.1. 20 03 01 15 01 20 01 18116 13262 21816 20245. Deşeurile generate şi necolectate sunt reprezentate în cea mai mare parte de deşeurile menajere din zonele în care populaţia nu este deservită de servicii de salubrizare. Indicatorii de generare din mediul urban şi rural utilizaţi au fost de 0.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Deşeurile municipale generate cuprind atât deşeurile generate şi colectate (în amestec sau selectiv). din care : Deşeuri menajere colectate în amestec de la populaţie Deşeuri asimilabile colectate în amestec din comerţ.9 kg/locuitori x zi în mediu urban şi 0.

6. În general este de aşteptat ca aceste date să se îmbunătăţească pe măsură ce sistemul de management al deşeurilor câştigă experienţă.8 Deşeuri din pieţe Deşeuri stradale Deşeuri menajere generate şi necolectate 20 03 02 20 03 03 20 01 2123 8940 31065. 1. Începând cu anul 2007 este necesar a se determina compoziţia deşeurilor prin măsurători separat pentru mediul urban şi mediul rural. 1. Totodată trebuie determinată prin măsurători.P.7 1.6 22057. compoziţia deşeurilor de ambalaje din deşeurile menajere.8 1.28 39846 Sursa de date: A.4.5.5 Biodegradabile Altele 20 01 08 20 01 0 0 0 0 0 0 15 01 1.5 2350 2183 4657.15 15 01 26426 26127.M Mehedinţi Compoziţia deşeurilor pentru deşeurile menajere colectate a fost raportată de către operatorii serviciului de salubritate şi de către APM Mehedinţi.2 0 0 0 0 20 02 3415 4091 1063 5648 4649 1448 9910 4685 1146 10029.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Metale 20 01 40 0 15 01 04 0 0 0 556 Lemn 20 01 38 0 15 01 03 0 0 0 741. . Schimbări recente apărute în materialele folosite pentru împachetare au dus la dificultatea de a obţine date unitare cu un anumit nivel de precizie. Deşeuri voluminoase Deşeuri din grădini si parcuri 20 03 07 0 0 0 0 284.

96 1020 170 0 0 802.6 6 0 0 1 0.In judeţul Mehedinţi nu există staţii de transfer . Multe municipalităţi folosesc o combinaţie de vehicule de colectare. Date privind tipul şi numărul mijloacelor de transport ale agenţilor de salubritate din judeţ sunt prezentate în tabelul de mai jos.A Strehaia S. în timp ce regiunile rurale.C Salubritatea S.6 81. Vehicule de transport Agenţii de salubritate din judeţ folosesc diferite tipuri de vehicule de colectare a deşeurilor. metalice S.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Colectarea şi transportul deşeurilor municipale Dotarea agenţilor de salubrizare pentru colectarea deşeurilor menajere în amestec în anul 2005 la nivelul judeţului Mehedinţi Tip recipient Pubele Euro Denumirea salubritate operator de (0.1-0.C Floricola S.2mc) Altele (mc) Total Volum 25 0 150 13 2 15 0 4 0 0 30 15 77. Oraşele mari folosesc echipamente moderne. în marea lor majoritate folosesc vehicule de colectare simple. ca de exemplu.1-1.C Flaps S.C Gospodărie comunală şi locativă Orşova S.2mc) plastic .4 În ceea ce priveşte colectarea selectivă în anul 2005 nu era implementat la nivelul judeţului sistemul de colectare selectivă.A Primăria Baia de Aramă – Serviciul de salubritate S.12 19.A 0 25 0 0 100 Containere containere (4-5mc) (1.A Primăria Vînju Mare S. remorci sau camioane. Date privind staţiile de transfer .

220H Drobeta Turnu Severin Presa de balotata hartii cartoane – buc. tratare mecano – biologică sau termică.2 Drobeta Turnu Severin Cazane de ars deseuri lemnoase 10 t abur/h Deseuri de lemn SC New Company Recycling SRL SC New Company Recycling SRL Str.2007 1000 t Deseuri metalice feroase si neferoase SC Remat Scholz SA Str.14 Drobeta Turnu Severin Presa China-balotarebrichetare Autorizatie de mediu nr. 13/20. REMAT este acronimul pentru materiale reciclate şi acesta este principalul colector Agenţii economici implicaţi în acţiunea de reciclare şi dotarea acestora cu echipamente Denumire agent economic Autorizaţie de mediu Autorizatie integrata de mediu nr. deseuri metalice feroase Deseuri metalice feroase SC Remat Scholz SA Str.2006 2750-4000 kg/h Deseuri de tabla SC Remat Scholz SA Str.Banovitei.14 Drobeta Turnu Severin Instalatie taiere cu oxigen SC Robsylv Com SRL Punct de lucru: Str. nr.14 Drobeta Turnu Severin Foarfeca Komatsu PC 300taiere mecanica Deseuri de tabla.2007 1200 t Deseuri metalice feroase si neferoase SC New Company Recycling SRL Str.17 Drobeta Turnu Severin Dispozitiv despicat cablu Autorizatie de mediu nr.2007 Adresa Localitatea Tip echipament Capacitate proiectată to/an Tip de deşeu prelucrat SC Celrom SA Bd.Cerneti .Cerneti .05.nr. hârtie.59 din 03.Banovitei.05.nr. sticlă şi plastic.05.59 din 03.2005 Autorizatie de mediu nr.nr.06.Cerneti .17 Drobeta Turnu Severin Presa balotat metale Autorizatie de mediu nr.59 din 03. nr.05. nr.17 Drobeta Turnu Severin Ghilotina pentru metale 1000 t Deseuri metalice feroase si neferoase Str.23 din 18.2005 Autorizatie de mediu nr.23 din 18.2005 Autorizatie de mediu nr. nr.05.Calea Timisoarei.05.15/2006 Autorizatie de mediu nr. compostare a deşeurilor biodegradabile. În ceea ce priveşte reciclarea deşeurilor municipale în judeţul Mehedinţi există câţiva comercianţi care adună metale uzate. nr.Nicolae Iorga.23 din 18.1 Hartie-carton .Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi În judeţul Mehedinţi nu există staţii de sortare (separarea din deşeurile municipale a fracţiilor valorificabile material).Banovitei.

nr.457 tone 0 0 0 1727.739 tone 0 1727. ABA. nr.2006 Mase plastice deseu PP.41 tone .PE) SC Robsylv Com SRL Drobeta Turnu Severin Instalatii de marunti mase plastice – buc. PE. 13/20.2006 Mase plastice (PET. PC Evoluţia cantităţilor de deşeuri valorificabile prelucrate în anii 2004.Severin În anul 2004 SC Celrom SA 24289 tone 0 0 0 9613 0 33902 tone 24614 tone În anul 2005 SC New Company Recycling SRL 0 În anul 2004 SC New Company Recycling SRL 0 În anul 2005 SC Remat Scholz SA 99 tone În anul 2005 SC Robsylv Com SRL In anul 2004 0 0 0 9056 0 33670 tone 0 2327. 3 Autorizatie de mediu nr.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi SC Robsylv Com SRL Punct de lucru: Str.739 tone 0 0 0 2327. 1 Autorizatie de mediu nr.Calea Timisoarei.06.220H Punct de lucru: Str. PS.457 tone 5 tone 1194 tone 0 0 53 tone 1351 tone 10. 13/20.220H Drobeta Turnu Severin Instalatii de compactat mase plastice – buc.730 tone 0 0 0 0 1375.Calea Timisoarei.680 tone 1364.Tr.06. 2005 Agent economic/Anul Hârtie carton Tip de deşeu – Valorificare de la agenti economici Mase plastice Metal Sticlă Lemn Altele Total SC Celrom SA Dr.

Acordul de mediu a fost emis în conformitate cu Ordinul Ministrului Apelor.2001 pentru “Depozit deşeuri menajere. În judeţul Mehedinţi în anul 2005 nu existau depozite conforme Depozite neconforme Depozite . modul 1 parcela 2”.000 47.450Kg/mc Depozite ecologice în funcţiune şi în execuţie Pentru investiţia privind “Depozit ecologic de deşeuri menajere al municipiului Drobeta Turnu Severin” Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului a emis acordul de mediu nr.82/04.2000.155 tone 2856.137/10.2001.2006.date generale pentru judeţul Mehedinţi ( 2005) Denumire depozit/localitatea Şimian / Şimian Poiana Stelei /Orşova Vînju Mare/Vînju Mare Baia de Aramă/ Baia de Aramă Strehaia / Strehaia Capacitatea proiectată ( mc) 1.12.000 220. În anul 2001 Consiliul Judeţean Mehedinţi a emis autorizaţia de construire nr. beneficiarul lucrării era Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin.661 tone Depozite conforme.200 An sistare activitate 2009 2009 2009 2009 50.645 2010 Densitatea .09.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi SC Robsylv Com SRL In anul 2005 3328.460.000 450 7.12. în scopul realizării unui depozit ecologic de deşeuri menajere provenite de pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin şi a localităţilor limitrofe. 125/1996 şi are o valabilitate de 5 ani.09. Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. în actul adiţional la contractul amintit mai sus se prevedea că durata de execuţie a lucrărilor contractate – septembrie 2002.13580/19.000 2800 22. respectiv 04. având ca obiect “Cale acces şi pregătire modul I depozit deşeuri”. . În anul 2000 Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin a încheiat Contractul de lucrări nr.000 840. specificându-se că termenul a fost decalat din lipsă de fonduri.506 tone 0 0 0 0 6184.500 Capacitatea disponibilă ( mc ) 400.

S.08.1057/16.A.2006 eliberată de Consiliul Judeţean Mehedinţi şi a predat terenul pe care urmează să se construiască noul depozit.C Brantner Servicii Ecologice S.480.2004 Consiliul Judeţean Mehedinţi raporta că în anul 2001 au început lucrările la investiţia menţionată mai sus. .08. s-a predat . Având în vedere obligaţiile concedentului .5 mm şi strat de etanşare mineral 3 x 25 cm. Capacitate – 2 parcele cu 3 module. Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin a obţinut autorizaţia de construire nr. terenul în suprafaţă de 199. urmând să se înceapă lucrările de realizare a obiectivului. în data de 15. valoarea acestora ridicându-se la 56.03. în conformitate cu clauzele contractuale .01. Modificările tehnice operate de proiectantul de specialitate. lucrările au fost sistate. În anul 2006 Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin a scos la licitaţie serviciul public de salubritate. a instalaţiilor şi a tehnologiilor sunt prezentate în continuare.4613/2001 întocmit de către Institutul Proiect Mehedinţi.400 euro. revizie realizată de firma GWCC Viena – Austria.A nr.C Brantner Servicii Ecologice S.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi În adresa nr. însuşire şi punere în aplicare a cestor modificări. iar din lipsa unei surse de finanţare. Parcela 3 de rezervă. 66/18. 12734/02. Câteva date tehnice privind dimensiunea depozitului. urmând să fie puse la dispoziţia beneficiarului – Primăria Drobeta Turnu Severin cât şi a proiectantului iniţial I P Mehedinţi spre analiză.C Brantner Servicii Ecologice S.2007.A a supus proiectul tehnic iniţial unei revizii tehnice în concordanţă cu evoluţia normelor de mediu europene. iar în caietul de sarcini a prevăzut ca obligaţie construirea depozitului ecologic. Câştigătoarea licitaţiei este S.2006. obţinere autorizaţie de construire în conformitate cu precizările proiectului tehnic revizuit ) lucrările au fost sistate. fiind dimensionat pentru 30 de ani. precum şi închiderea depozitului existent de deşeuri de la Şimian. Capacitatea de depozitare – 1. După semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare cu S.000 mc. Sistemul principal de etanşare : sistem combinat de etanşare cu căptuşeală din plastic PE – HD – 2.282 mp liber de orice sarcină şi proiectul tehnic nr. aşa cum rezultă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. fiecare modul este prevăzut cu 2 sub module (6 submodule /parcelă ). Până la definitivarea aspectelor de natură tehnică (verificare proiect.

iar ulterior. Degajarea de pe acoperiş permite un drenaj sigur prin conductele de drenaj pentru o distanţă de 60 de m. o suprafaţă în pantă cu o muchie între Parcele 1 şi 2 Tratarea levigatului. Infrastructura depozitului va cuprinde : alimentare cu apă. iar acesta va fi ars la faţa locului în arzătoare specifice.1 şi 56. canalizare. autocamion.933 km2 din care in administrare 4. încărcător. O astfel de instalaţie va fi realizată de către executant în cazul unei cantităţi lunare de cel puţin 800 tone hârtie şi plastic. în funcţie de necesitate va fi folosit pentru irigarea depozitului sau va fi epurat. tractor.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Nivelul bazei gropii de gunoi .54. vor fi separate în instalaţia de sortare în fracţiuni valorificabile pentru instalaţia de reciclare. Înălţimea suprafeţei gropii de gunoi .garaje.302 ha şi ocupa circa 3. Nămolul care va rezulta din procesul de epurare a apelor reziduale sau deşeuri biogene din deşeuri menajere sau activităţi industriale vor fi prelucrate într-o groapă de compostare în compost. Se va realiza o evacuare activă a gazului de depozit.522 km din care in administrare 1. atelier. respectiv humus.Apele de suprafaţă şi subterane Reţeaua hidrografică de pe teritoriul de competenţă a Sistemului de Gospodărire a Apelor Mehedinţi ocupa o suprafata de 17.înălţimea medie este de aproximativ 71. Instalaţia de compostare. Suprafata bazinala totala : . clădiri administrative.1 m. Colectarea gazului de depozit.2. container 3.4.572 km2 _ Lungimea cursurilor de apa codificate in judet: 1. Levigatul va fi colectat în bazine de colectare.o baza cu o degajare de pe acoperiş ce variază între 53. colectate selectiv în containere speciale. Instalaţia de compostare va fi realizată numai atunci când se va face colectarea selectivă a deşeurilor biogene.265 km . cântar Utilaje necesare deservirii depozitului : compactor. Instalaţia de sortare Deşeurile menajere de hârtie şi plastic.5% din suprafata judetului.

Qmed multianual = 0. Qmed multianual = 2.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Râuri Principalele cursuri de apă din judeţ sunt: • • • • • • • • • Dunărea L = 195 km. Qmed multianual = 0.54 m3/s Drincea L = 79 km.57 m3/s Topolniţa L = 44 km. Qmed multianual = 5420 m3/s Motru L = 78 km. Qmed multianual = 2.35 m3/s Blahniţa L = 56 km.61 m3/s Brebina L = 20 km. Qmed multianual = 0. Qmed multianual = 8.53 m3/s Huşniţa L = 47 km. Qmed multianual = 1. Qmed multianual = 0.49 m3/s .8 m3/s Coşuştea L = 75 km.47 m3/s Bahna L = 35 km.

amenajare albie. cantonate în deluvii. -raul Cosustea pe sectorul Ilovat-confluenta cu raul Motru.400 mil 800 mil Ape subterane Regimul şi răspândirea lor sunt determinate de condiţiile structural-litologice şi de etajarea principalelor condiţii fizico-geografice. -paraul Racovat la Ilovita. În zona cristalină. pânza freatică urcă până la 2-5 m. Huşniţei. Topolniţei. În şesurile aluviale ale Dunării. Formaţiunile permeabile din unităţile piemontane şi câmpie permit acumulări de ape situate la adâncimi de 10-30 m. 14 112 Mehedinţi 98 . Cosuştei. Resurse de apă (Million m3) Suprafaţă Resurse de apă Subteran Total Sursa : S.G.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Lacuri Caracteristici hidrometrice ale lacurilor Lacul Portile de Fier I Portile de Fier II Suprafaţă (ha) Volum (m3) 2. Motrului. Apele subterane sunt înmagazinate diferenţiat în funcţie de varietatea structurală şi litologică. -raul Topolnita intre localitatile Balotesti-Dr Tr Severin. cu roci impermeabile.A Mehedinţi Zone de risc privind inundatiile: -paraul Vodita si afluentii in zona complexului Monahal. O situaţie aparte o prezintă zonele calcaroase cu o puternică reţea de galerii şi fisuri în care apele subterane circula în regim carstic. se găsesc pânze freatice locale.

-paraul Husnita intre localitatile Prunisor – Ciochiuta.3. -raul Drincea intre localitatile Corlatel – Izimsa. transportul şi depozitarea deşeurilor muncipale va conduce la creşterea emisiilor în apele subterane şi de suprafaţă . Tabel: Emisii de gaze cu efect de seră Emisii Judeţul Emisii brute de gaze cu efect de seră Dioxid de carbon (CO2 ) Metan (CH4 ) Protoxid de azot (N2O) Mii tone CO2 Eq . • Depozitele neconforme nu sunt prevăzute cu sisteme de impermeabilizare sau cu sisteme de colectare a levigatului şi de pompare a acestuia în staţia de epurare ceea ce conduce la infiltratarea acestuia şi implicit la poluarea apelor subterane şi de suprafaţă. în apropierea cursurilor de apa. amonte localitatea Ghelmegioaia – confluenta cu paraul Husnita la Prunisor. -paraul Sovarna la Sovarna. • În mediul rural gradul de acoperire cu servicii de salubrizare este foarte scăzut. aproximativ 10%.confluenta rau Jiu. • De asemena aceste depozite/spaţii de depozitare a deşeurilor menajere sunt amplasate necorespunzător. nivelul pânzei freatice fiind foarte ridicat. Evoluţia probabilă în situaţia neimplementării planului Lipsa facilităţilor corespunzătoare standardelor şi normelor europene pentru colectarea. -raul Motru intre localitatea Fata Motrului . • Administrarea incorectă a depozitelor existente amplasate în aproprierea unor cursuri de apă (poluarea cu deşeuri uşoare antrenate de vânt sau curenţi de aer). în majoritatea comunelor existând spaţii de depozitare necontrolate a deşeurilor menjere.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi -paraul Ghelmegioaia. Lipsa alternativelor pentru colectarea şi depozitarea corespunzătoare a deşeurilor menajere va conduce la menţinerea acestor practici ilegale. 3.Aer Evaluarea situaţiei existente în ceea ce priveste calitatea aerului în judeţul Mehedinţi s-a realizat cu ajutorul datelor furnizate de Agenţia de Protecţie a Mediului Mehedinţi în Raportul privind starea mediului în anul 2006.

37 În judeţul Mehedinţi nu există zone critice sub aspectul poluării atmosferice. • În prezent în judeţul Mehedinţi.0 ha.Solul şi subsolul Suprafaţă totală de teren afectată prin depozitarea necontrolată a deşeurilor municipale atat în mediul urban cat şi în mediul rural este de aproximativ 6. cu capacităţi mici şi fără a asigura compactarea ceea ce implică mai multe curse. • Lipsa unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor la nivel judeţean care să eficientizeze sistemul de colectare şi transport a deşeurilor va avea ca efect menţinerea/creşterea emisiilor din surse mobile (transportul deşeurilor). sortarea. dioxid de sulf. 3. amoniac etc. .Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Mehedinţi 2945.. Calitatea aerului este influenţată de: • Lipsa sistemelor de colectare şi stocare a biogazului produs prin fermentarea aerobă a deşeurilor în depozitele neconforme. • Arderile necontrolate de deşeuri pe depozitele neconforme. hidrogen sulfurat.86 Sursa: Raportul privind starea mediului 2006 661. • Nerespectarea frecvenţei de colectare la maximum 3 zile a deşeurilor din punctele de colectare. tratarea şi eliminarea deşeurilor la nivelul intregului judeţ va duce la creşterea suprafeţelor afectate de gestionarea necorspunzătoare a acestor deşeuri.47 393. Evoluţia probabilă în situaţia neimplementării planului Lipsa unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor municipale care să asigure colectarea. în afara muncipiului Drobeta Turnu Severin. echipamentele folosite pentru colectarea şi transportul deşeurilor sunt învechite. Gazul rezultat conţine pe lângă componentele principale (CH4 şi CO2) şi compuşi organici volatili. Evoluţia probabilă în situaţia neimplementării planului Lipsa unui sistem corespunzător de gestionare a deşeurilor muncipale va duce la creşterea emisiilor atmosferice ca urmare a creşterii cantităţilor de deşeuri municipale generate şi depozitate. substanţe volatile. deci o creştere a traficului şi indirect a emisiilor de poluanţi în aer.4. transportul. reciclarea.

5. 3.5 ha.Arii naturale protejate Suprafaţa protejată din judeţul Mehedinţi este de 174. suprafaţa Parcului Natural – Geoparcul Platoul Mehedinţi (106.805 ha ). Această suprafaţă reprezintă 35.000 ha ).4 % în Mehedinţi 100 43. aferentă judeţului (67.13/2000. nr. respectiv Parcul Natural Porţile de Fier şi Parcul Naţional Domogled Valea – Cernei.756. • Lipsa unui serviciu de salubrizare la nivelul localităţilor rurale care să asigure colectarea şi transportul deşeurilor la depozitele ecologice cele mai apropriate va favoriza un comportament neadecvat al cetăţenilor prin utilizarea unor spaţii aleatorii pentru eliminarea deşeurilor.092 ha ). cele doua zone umede (1.3 100 40. 5/2000 sunt în număr de 32 având o suprafaţă de 2205.2 118. precum şi 3 rezervaţii forestiere cu 132. Pădurea Lunca Vânjului şi Pădurea Bunget).000 ha).3 10.G. • Lipsa măsurilor privind reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate.5 ha ( Pădurea Stârmina.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi • Lipsa depozitelor zonale conforme care să deservească întregul judeţ duce la utilizarea în continuare a depozitelor existente care nu sunt prevăzute cu sisteme adevcate pentru protecţia mediului înconjurător.Baziaş .286.Porţile de ROSPA0026 Fier Domogled .1 Cursul Dunării . la care se adaugă Peştera Izverna (2 ha). precum şi a valorificării materialelor reciclabile va contribui direct la menţinerea unor suprafeţe mari de teren necesare depoziţării deşeurilor. H.120.Gârla Mare Munţii Almăjului . 2151/2004 şi cele două zone umede menţionate mai sus conf.Valea Cernei Gruia . Siturile incluse în reţeaua europeană Natura 2000: Denumire Blahniţa Cod ROSPA0011 Suprafaţă (ha) 45.7% din suprafaţa judeţului (490.7 .Locvei ROSPA0035 ROSPA0046 ROSPA0080 61191. Hinova – Ostrovul Corbului şi Gârla Mare – Salcia.6 13.141.897 ha.C.5 2. incluzând suprafaţa celor două parcuri.J. Ariile naturale protejate pentru judeţul Mehedinţi conform Legii nr. conform H.

în anul 2006 indicatorii de potabilitate se încadrau în limitele impuse de legea apei 458/2002 cu excepţia a câtorva cazuri unde valoarea clorului rezidual se află sub limita adimisibilă. În ceea ce priveşte calitatea apei potabile.6.Valea Cernei Pădurea Stârmina Platoul Mehedinţi Porţile de Fier ROSCI0069 ROSCI0173 ROSCI0198 ROSCI0206 62. În mediul rural procentul de probe necorespunzătoare este mai mare decât în urban şi acest lucru se datorează în principal amplasării necorespunzătoare şi neigienizarea fântânilor de apă potabilă. • poluarea apelor de suprafaţă şi subterane prin infiltrarea levigatului. prin: • poluarea aerului prin producerea biogazului în urma fermentării deşeurilor. • afectarea calităţii solului. Inexistenţa sistemului de colectare şi transport a deşeurilor municipale conduce la depozitarea necontrolată sau amplasarea unor facilităţi de colectare şi depozitare temporară a deşeurilor în interiorul sau în vecinătatea unor zone valoroase din punct de vedere al elementelor naturale.892 124.Sănătatea umană Depozitele de deşeuri neconforme din punct de vedere al amenajării şi modului de exploatare sunt surse generatoare de impact şi risc pentru sănătatea populaţiei şi mediu. În ceea ce priveşte calitatea aerului.014 123 53. 3. În prezent nu există studii şi rezultate concrete privind impactul actualului sistem de gestionare a deşeurilor asupra sănătăţii umane.293 13 100 96 41 Evoluţia probabilă în situaţia neimplementării planului Lipsa unui sistem adecvat de gestionare a deşeurilor în ariile naturale protejate în general şi în particular în zonele unde afluxul de turişti este ridicat poate conduce atât la scăderea diversităţii biologice şi la periclitarea stării favorabile de conservare cat şi la creearea unui impact vizual negativ şi dezagremente ambiantale. conform raportului privind starea mediului elaborat de APM Mehedinţi pentru anul 2006.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Domogled . . în judeţ nu se înregistrează depăşiri ale cotei maxime admisibile privind dispersia anumitor poluanţi în aer. în mediul urban.

98 5. 3. afectarea peisajului ca urmare a unui sistem necorespunzător de gestionare a deşeurilor poate duce la scăderea potenţialul turistic din judeţ ceea ce implică piederi economice semnificative.5 5 15.8. Tabel: Spaţii verzi şi zone de agrement Municipiu / Oraş Suprafaţă totală spaţii (ha) Suprafaţă spaţiu verde (mp/locuitor) Zone de agrement Judeţul Mehedinţi Dr Tr Severin Orsova Strehaia Baia de Arama Vanju Mare Sursa: Starea mediului.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Evoluţia probabilă în situaţia neimplementării planului Poluarea aerului. 2006 Evoluţia probabilă în situaţia neimplementării planului Inexistenta unui serviciu de salubrizare care să asigure colectarea şi transportul deşeurilor ceea ce înseamnă implicit continuarea practicilor necorespunzătoare de depozitare necontrolată a deşeurilor în spaţii neamenajate este unul din factorii importanti care duc la degradarea mediului. a apei şi a solului datorită gestionării necorespunzătoare a deşeurilor menjare poate afecta pe termen lung sănătatea populaţiei mai ales în zonele dens populate. a peisajelor naturale şi a zonelor locuite.9 11.25 . De asemenea starea precară a facilităţilor existente pentru colectare. Asftel.Peisaj şi patrimoniu cultural Punctul de atracţie al judeţului Mehedinţi îl constituie ariile naturale protejate şi patrimoniul cultural existent .5 5.7.2 9.2 7.Transport durabil Reţeaua de căi rutiere Lungimea căilor de comunicaţie : 185 19 6. 3. transport şi depozitare şi organizarea ineficientă a acestora constituie factori importanţi care contribuie la degradarea peisajului din judeţ.

deservind astfel oraşele Strehaia.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi . Teritoriul judeţului este străbătut de magistrala feroviară nr. .drumuri judeţene-comunale .6 294 113 1423 434 406 505 2005 (km) 1857 Sursa: Direcţia Judeţeana de Statistică Mehedinţi .2005 Reţeaua de căi ferate : Judeţul Mehedinţi este traversat de 128 km de cale ferată.9 ce face legătura între Bucureşti şi Timişoara.DN : 434 km .DJ : 1433 km Situaţia drumurilor publice la 31 decembrie 2005 Judeţul Mehedinţi Drumuri publice – total din care: Modernizate Cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere Din total drumuri publice: Drumuri naţionale din care: Modernizate Cu imbrăcăminţi uşoare rutiere Drumuri judeţene şi comunale din care: Modernizate Cu imbrăcăminţi uşoare rutiere Densitatea drumurilor publice pe 100 kmp teritoriu 112 392 37.drumuri naţionale . Drobeta Turnu Severin şi Orşova. care este în întregime electrificată.căi ferate : 129 km .

la sfârşitul anului 2005 erau în circulaţie un număr de 112 autobuze. tramvai sau troleibuz. traseele de colectare ineficient organizate cât şi vechimea acestor vehicule îngreunează traficul rutier. Evoluţia probabilă în situaţia neimplementării planului Lipsa unui sistem adecvat de transport pentru colectarea deşeurilor atât în ceea ce priveşte numărul utilajelor auto utilizate. La nivelul judeţului.2005 Transportul public: În judeţul Mehedinţi principalul mijloc de transport public îl reprezintă autobuzul.755. Numărul de pasageri transportaţi în anul 2005 a fost de 2. nu există alte mijloace. .200 pasageri.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Liniile de cale ferată în exploatare la 31 decembrie 2005 2005( km ) Judeţul Mehedinţi 128 Total din care: Electrificate Din total: Linii cu ecartament normal 128 Total Cu o cale Cu doua căi 105 23 25.9 Densitatea liniilor pe 1000 kmp teritoriu 128 Sursa: Direcţia Judeţeana de Statistică Mehedinţi . Lipsa planificării unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor nu are o influenţă semnificativă asupra dezvoltării infrastructurii de transport din judeţ. dezvoltându-se în ultimii ani transportul cu microbuzele şi taximetrele.

Peşterile Topolniţa. castru şi termele romane. Puţinei: Castru Roman 9. de arhitectură şi artă. ruinele bisericii medievale romano-bizantine. datorita calităţii aerului şi apei. Cheile Topolniţei (500 m) – rezervaţie de interes naţional 17. la care se adaugă impresionante mărturii ale unui trecut de milenii.monumente naţionale 14. unele unice prin valoarea si ineditul lor.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 3. bronz. de existenţa elementelor floristice şi faunistice deosebite. ruinele cetăţii Severin 2.Turism Potenţialul turistic al judeţului Mehedinţi îl formează grandiosul peisaj format de fluviul Dunărea şi de defileul său. Peşterile Balta. Epuran. Bulba – de interes local 16. Cheile Costeştilor 18. comuna Cireşu: vestigii ale unei aşezări şi cuptoare dacice 11.150 m lăţime Ciucarul Mic şi Strabatul Mic 13. 3. Cerneţi – Cula lui Tudor Vladimirescu 10. exprimat printro serie de monumente istorice. vestigii epipaleozoice. Schela Cladovei. Şimian şi Ostrovul Şimian cu vestigii neolitice.9. Baloteşti: ruinele cetăţii Gradetului 7. Cazanele Mici . Şviniţa: ruine turn roman. podul traian. romano-bizantine 4.170 m lăţime Ciucarul Mare şi Stabatul Mare . Insula Şimian: vestigiile cetăţii medievale turceşti de pe fosta insulă Ada Kaleh 12. Tri-Kule 8. Cazanele Mari . Sfodea. Bobaiţa: vestigii cetate dacică 6. Ponoarele. la ora actuală turismul rural este încă într-o fază incipientă de constituire. datorită peisajelor de o frumuseţe rară si. Drobeta Turnu Severin: ruinele oraşului roman. Izverna 15. fier. în plus. Gura Văii: insula Golu cu fortificaţii romane. de diversitatea reliefului din zona muntoasă. Deşi. Principalele centre de atracţii – locaţii culturale naturale sau arhitecturale din judeţul Mehedinţi sunt : 1. cetate Ada Kaleh strămutată 5. Cheile şi Izvoarele Coşuştei – zone protejată de interes naţional . multe dintre ele fiind înscrise în rezervaţii ştiinţifice. zonele deluroase şi montane ale regiunii prezintă potenţialul cel mai ridicat pentru practicarea acestui tip de turism.

6 315. Complexul carstic Ponoarele – rezervaţie de importanţă naţională cu Peştera Bulba. Cornetul Mare.2 28. lacul Gornoviţa.5 115.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 19. lacurile Zătonul Mare şi Mic 20. Cornetele calcaroase – de interes naţional 23.0 404. Polia Nadanova – cea mai mare din Podişul Mehedinţi 22.5 47. lacul Balta.3 39.5 46. sorburi. Pădure de liliac Ponoarele – rezervaţie naturală Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică la 31 iulie 2005 Judeţul Mehedinţi Total Hoteluri şi moteluri Tabere de preşcolari elevi şi 2003 13 8 3 2004 13 8 2 2005 15 9 2 Pensiuni turistice urbane Pensiuni turistice rurale 2 - 2 1 3 1 Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi 2005 Capacitatea şi activitatea de cazare turistică Judeţul Mehedinţi Anii 2003 2004 2005 Capacitate de cazare turistică Existentă (locuri) 1358 916 1164 1) În funcţiune (mii locuri-zile) 414.0 Sosiri (mii) Înnoptări (mii) Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune (%) 117. Peştera Podului.8 45.0 28. Peştera Ponoarele. Formaţiuni Carstice comuna Balta – polii.0 Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi 2005 Evoluţia probabilă în situaţia neimplementării planului Inexistenta unui sistem adecvat de colectare a deşeurilor precum şi depozitarea necontrolată a acestora în zonele cu destinaţie turistică poate diminua/stopa creşterea numărului de vizitatori în aceste zone şi reprezintă o limită în ceea ce priveşte realizarea agroturismului. . 21.4 123.

Astfel pentru eliminarea deşeurilor este recomandată construirea unui depozit zonal în zona localităţii Roman care să deserveasca partea de est a judeţului şi extinderea depozitului existent de la Piatra Mehedinţi fără a da însă detalii cu privire la amplasarea acestora. Caracteristicile de mediu ale zonelor posibil a fi afectate semnificativ prin implementarea PJGD Mehedinţi Planul de Gestionare a Deşeurilor pentru Judeţul Mehedinţi are o abordare judeţeană în planificarea sistemului integrat de gestionare a deşeurilor municipale. evaluarea şi analizarea obiectivelor şi măsurilor propuse nu a dus la indentificarea unor zone posibil a fi afectate semnificativ prin implementarea PJDG Mehedinţi. depozitarea deşeurilor. a staţiior de sortare şi de compostare stabilindu-se doar capacitatea necesară pentru atingerea ţintelor legislative pentru deşeurile de ambalaje şi deşeuri biodegradabile. Principalele aspecte tratate în PJGD Mehedinţi se referă la colectarea şi transportul deşeurilor. indicând în linii generale facilităţile de deşeuri necesare a se realiza fără a indica însă amplasamentele pentru acestea.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 4. Trebuie menţionat însă că investiţiile ulterioare care se vor face pentru aplicarea şi implementarea măsurilor propuse prin plan şi care presupun activităţi cu impact potenţial asupra mediului vor trebui supuse procedurii de evaluarea a impactului asupra mediului (EIM). reciclarea şi tratarea deşeurilor în vedrea valorificării energetice şi materiale. . Asemănător s-a procedat şi în cazul staţiilor de transfer. acolo unde este cazul. În concluzie.

relevante pentru PJGD Mehedinţi Principalele probleme de mediu existente la nivelul judeţului Mehedinţi. • Poluarea apelor de suprafaţă datorită administrării incorecte a depozitelor existente (poluarea cu deşeuri uşoare antrenate de vânt). • Menţinerea unor suprafeţe mari de teren necesare depozitării deşeurilor datorită faptului că nu există facilităţi suficiente pentru reciclarea. .Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 5. Solul şi subsolul • Suprafeţe mari de terenuri afectate de depozitarea necontrolată a deşeurilor prin lipsa sistemelor de impermeabilizare care să nu permita infiltraţia levigatului în sol. fără respectarea distanţei maxime admisibile impuse de legislaţie. Apele de suprafaţă şi subterane • Poluarea apelor subterane datorită infiltraţiilor de levigat rezultat atât de la depozitarea necontrolată a deşeurilor din mediul urban cât şi a spaţiilor de depozitare necontrolate din zonele rurale. datorate actualului sistem de gestioare a deşeurilor muncipale. Arii naturale protejate • Degradarea ariilor naturale protejate datorită unui sistem de gestionare a deşeurilor inadecvat sau inexistent care poate duce la scăderea diversitătii biologice şi la periclitarea statului favorabil de conservare a populaţiilor speciilor sălbatice. a depozitelor necontrolate de deşeuri. • Emisii atmosferice ridicate datorită unui sistem necorespunzător pentru colectarea şi transportul deşeurilor. Aer • Poluarea atmosferei datorită emisiilor de biogaz de la depozitele necontrolate şi arderilor necontrolate de deşeuri. sunt prezentate în continuare pentru fiecare aspect de mediu relevant pentru PJDG. • Poluarea apelor de suprafaţă şi a celor subterane datorită amplasării necorespunzătore. Probleme de mediu existente. tratarea şi valorificarea deşeurilor.

este ineficinet din punct de vedere economic şi afectează mediul înconjurător. transportul şi depozitarea deşeurilor. poate afecta pe termen lung sănătatea populaţiei. Turism durabil • Scăderea poteţialului turistic al zonei datorită unei gestiuni necorespunzătoare a deşeurilor ceea ce implicit înseamnă şi o scădere a performanţelor ecomonice mai ales în zonele predominat tursitice.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Sănătatea umană • Poluarea aerului. Peisaj şi patrimoniu cultural • Degradarea peisajului natural şi cultural datorită inexistentei unui serviciu de salubrizare care să asigure colectarea. a apei şi a solului. mai ales în zonele dens populate. rezultată în urma unei gestionări necorespunzătoare a deşeurilor menjare. Transport durabil • Lipsa unei organanizări eficiente a traseelor de colectare şi transport a deşeurilor cat şi vechimea echipamentelor de transport utilizate îngreuneaza traficul rutier. .

2006. acestea fiind armonizate într-o cât mai mare măsură cu obiectivele PJGD Mehedinţi. . • Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea IV Oltenia (PRGD Regiunea IV Oltenia). Obiective de protecţie a mediului. De asemenea. • Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor. • Raport privind starea mediului în judeţul Mehedinţi. În cadrul grupului de lucru SEA au fost definite obiectivele şi indicatorii de mediu ai raportului de mediu.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 6. comunitar sau internaţional. • Ghidul practic pentru elaborarea PRGD. Menţionăm că. În etapa de definire a obiectivelor de mediu s-a considerat atât legislaţia naţională în domeniu cât şi următoarele documente strategice: • Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor. acestea fiind prezentate în tabel. obiectivele raportului de mediu au fost definite în concordanţa cu obiectivele de protecţie a mediului stabilite la nivel naţional. pe perioada pregătirii PJGD Mehedinţi. stabilite la nivel naţional. • PJGD Mehedinţi. relevante pentru PJGD Mehedinţi Obiectivul principal al raportului de mediu este de a evalua efectele posibile semnificative asupra mediului ca urmare a implementării PJGD Mehedinţi. s-a ţinut cont de obiectivele raportului de mediu precum şi de orice alte consideraţii de mediu. comunitar sau internaţional. • Planul Regional de Acţiune pentru Mediu. Deşi nu este expres cerut prin HG 1076/2004 (privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe) a fost util pentru procesul de evaluare să se definească obiectivele şi indicatorii raportului de mediu.

sortarea. Limitarea poluării apelor subterane şi de suprafaţă. corespunzătoare standardelor şi normelor europene pentru colectarea. implementarea colectării selective şi a depozitării controlate (inclusiv implementarea sistemelor de colectare şi stocare a biogazului produs în depozitele de deşeuri). la un nivel care nu afectează semnificativ sistemele naturale. Scăderea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră prin limitarea cantităţilor de deşeuri muncipale generate şi depozitate. Poluarea solului şi subsolului O4. Diminuarea suprafeţelor afectate de gestionarea necorspunzătoare a deşeurilor prin reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate. transportul şi depozitarea deşeurilor muncipale O1. Îndeplinirea acestor obiective va conduce la scăderea emisiilor atmosferice asociate sectorului de gestionare a deşeurilor. Îndeplinirea acestui obiectiv va conduce la scăderea emisiilor de poluanţi în apele subterane şi de suprafaţă Poluarea aerului şi schimbări climatice O2. Prevenirea poluării aerului sau limitarea acesteia la nivele care nu afectează negativ sistemele naturale sau sănătatea umană.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Obiective de mediu relevante pentru evaluarea strategică a PJGD Mehedinţi Elemente de mediu Obiective de mediu relevante Obiectiv general privind poluarea mediului înconjurător OG. la un nivel care nu afectează semnificativ sistemele naturale sau sănătatea umană. Limitarea poluării mediului înconjurător. transportul. renunţarea la arderea necontrolată a deşeurilor. reciclarea. valorificarea materialelor reciclabile şi implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor municipale care să asigure colectarea. prin crearea de facilităţi adecvate pentru gestionarea deşeurilor. Îndeplinirea acestui obiectiv va conduce la scăderea suprafeţelor afectate de gestionarea necorspunzătoare a deşeurilor precum şi la scăderea gradului de poluare a subsolului datorat infiltraţiilor poluanţilor (levigat) proveniţi de la depozitele neconforme. tratarea şi eliminarea corespunzătoare a deşeurilor la nivelul întregului judeţ. Poluarea apelor subterane şi de suprafaţă . O3. prin reducerea emisiilor generate de inflitratrea levigatului şi închiderea şi monitorizarea facilităţilor existente care nu corespund normelor naţionale şi care poluează mediul înconjurător.

Îndeplinirea acestui obiectiv va conduce la creşterea gradului de sănătate a populaţiei şi implicit la îmbunătăţirea calităţii vieţii mai ales în zonele dens populate. stoparea depozitării necontrolate a deşeurilor în spaţii neamenajate). transportul şi depozitarea deşeurilor şi organizarea eficientă a acestora vor contribi la stoparea degradării peisajului din judeţ. Îndeplinirea acestui obiectiv va conduce la stabilirea unui serviciu de salubrizare care să asigure colectarea şi transportul deşeurilor în mod corespunzător şi va stopa practicile de depozitare necontrolată a deşeurilor în spaţii neamenajate acesta fiind unul din factorii importanţi care duc la degradarea peisajelor naturale. Îmbunătăţirea facilităţilor existente pentru colectarea. se va crea un impact vizual pozitiv şi va fi sporit gradul de confort al mediului înconjurător prin evitarea depozitării necontrolate sau amplasarea unor facilităţi de colectare şi depozitare temporară a deşeurilor în interiorul sau în vecinatatea unor zone valoroase din punct de vedere al elementelor naturale. controlul emisiilor atmosferice. De asemenea. Îndeplinirea acestui obiectiv va conduce la conservarea diversităţii biologice şi asigurarea unei stări favorabile de conservare a populaţiilor speciilor sălbatice protejate.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Elemente de mediu Biodiversitatea. a mediului şi a zonelor locuite. colectarea şi epurarea apelor de infiltraţii. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei prin respectarea cerinţelor privind colectarea. respectarea distanţelor de siguranţă. Peisaj şi patrimoniu cultural O7. flora şi fauna Arii naturale protejate Obiective de mediu relevante O5. Asigurarea protecţiei peisajului natural şi cultural prin revitalizarea zonelor degradate şi prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor. Sănătatea umană O6. . Îmbunătăţirea/conservarea habitatelor naturale şi speciilor de floră şi faună salbatică prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor şi reabilitarea ecologică a zonelor de depozitare neconforme/ilegale. transportul şi depozitarea deşeurilor (colectarea conformă a deşeurilor.

De asemenea. Îndeplinirea acestui obiectiv va conduce la creşterea gradului de conştientizare a publicului asupra problemelor de mediu generate de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor. Conservarea / utilizarea eficientă a resurselor naturale prin reducerea generării deşeurilor. Îndeplinirea acestui obiectiv va conduce atât la îmbunătăţirea traficului rutier cât şi la reducerea disconfortului asociat transportului şi colectării deşeurilor. dotarea cu mijloace de salubrizare adecvate şi eficiente şi optimizarea traseelor de colectare. îndeplinirea acestui obiectiv va contribui la dezvoltarea şi promovarea turismului durabil. în programele iniţiate de autorităţile responsabile cu gestionarea deşeurilor. Reducerea disconfortului asociat transportului şi colectării deşeurilor şi îmbunătăţirea traficului rutier prin modernizarea sistemului actual de transport şi colectare a deşeurilor. Îndeplinirea acestui obiectiv va conduce la conservarea şi utilizarea mai eficientă a resurselor naturale. Conservarea / utilizarea eficientă a resurselor naturale O10. va creşte. Creşterea gradului de conştientizare asupra problemelor de mediu generate de gestionarea deşeurilor O11.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Elemente de mediu Transport durabil Obiective de mediu relevante O8. gradul de implicare/participare a publicului. Îmbunătăţirea comportamentului faţă de mediul înconjurator prin educarea publicului cu privire la efectele nocive cauzate de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor. Turism durabil O9. De asemenea. . Creşterea atractivităţii turistice a zonelor cu potenţial turistic şi promovarea unui turism durabil prin acoperirea cu servicii de salubrizare adecvate şi stoparea depozitării necontrolate. creşterea gradului de colectare separată a deşeurilor şi creşterea gradului de valorificare a deşeurilor. Îndeplinirea acestui obiectiv va conduce la creşterea/menţinerea numărului de vizitatori în zona vizată.

Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 7. 1 Descriere Îmbunătăţirea comportamentului populaţiei cu privire la gestionarea corespunzătoare a deşeurilor va avea ca efect indirect limitarea poluării apelor subterane. la un nivel care nu afectează semnificativ sistemele naturale. În urma evaluării au fost considerate acele efecte negative pentru care media a fost cuprinsă în intervalul (-2.2. Limitarea poluării apelor subterane şi de suprafaţă. conştientizare şi motivare pentru părţile implicate Obiective de mediu O1. Prevenirea poluării aerului sau Eval.0). 7.Evaluarea efectelor asupra mediului generate de implementarea PJGD Mehedinţi Evaluarea obiectivelor din PJGD relative la obiectivele de mediu Domeniu: INFORMAREA ŞI CONŞTIENTIZAREA PĂRŢILOR IMPLICATE Obiectiv PJGD: Promovarea unui sistem de informare.1. Planul în sine are ca scop protejarea mediului încojurator prin eliminarea practicilor şi facilităţilor existente foarte poluante în paralel cu propunea unui nou sistem care să respecte toate normele legislative privind gestionarea corespunzătoare a deşeurilor. Sistemul de evaluare a potenţialui impact asupra factorilor de mediu ce poate apărea prin implementarea planului judeţean de gestionare a deşeurilor s-a realizat pe baza următorului punctaj: +2: impact pozitiv substanţial asupra obiectivului de mediu +1: impact pozitiv asupra obiectivului de mediu 0: nici un impact/impactul nu poate fi evaluat -1: impact negativ asupra obiectivului de mediu -2: impact negativ substanţial asupra obiectivului de mediu Pentru punctajul acordat fiecărui obiectiv din PJGD relativ la obiectivele de mediu este prezentată o justificare a motivelor care au condus la alegerea făcută. Îmbunătăţirea comportamentului 1 .Metodologia de evaluare Evaluarea are ca scop identificarea acelor potenţiale neconcordanţe dintre obiectivele propuse pentru gestionarea corespunzătoare a deşeurilor municipale în judeţul Mehedinţi cu obiectivele de referinţă pentru protecţia mediului. Potenţialele efecte semnificative asupra mediului 7. O2.

renunţarea la arderea necontrolată a deşeurilor. Îmbunătăţirea/conservarea habitatelor şi speciilor de floră şi faună sălbatică prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor şi reabilitarea ecologică a zonelor de depozitare neconforme/ilegale. Diminuarea suprafeţelor afectate de gestionarea necorspunzătoare a deşeurilor. Asigurarea protecţiei peisajului natural şi cultural prin revitalizarea zonelor degradate şi prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor. colectarea separată. implementarea colectării selective şi a depozitării controlate. Se estimează un efect pozitiv prin schimbarea comportamentului privind depozitarea necontrolată a deşeurilor. O7. O9. Reducerea disconfortului asociat transportului şi colectării deşeurilor şi îmbunătăţirea traficului rutier. Scăderea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră prin limitarea cantităţilor de deşeuri muncipale generate şi depozitate. Condiţiile de viaţă ale populaţiei pot fi îmbunătăţite prin schimbarea comportamentului vis-avis de gestionarea adecvată a deşeurilor în paralel cu asigurarea infrastructurii de către autorităţile publice. O8.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi limitarea acesteia la nivele care nu afectează negativ sistemele naturale sau sănătatea umană. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei prin respectarea cerinţelor privind colectarea. Implicarea şi conştientizarea populaţiei cu privire la prevenirea generării deşeurilor. O6. tratarea şi valorificarea deşeurilor va conduce la reducerea cantităţii de deşeri depozitate şi la diminuarea suprafeţelor afectate de depozile de deşeuri Se estimează un impact pozitiv indirect. O3. Creşterea atractivităţii turistice a zonelor cu potenţial turistic şi promovarea unui turism durabil prin 1 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. O4. transportul şi depozitarea deşeurilor. 1 1 Scopul campaniilor de conştientizare îl reprezintă atât protecţia mediului cât şi asigurarea sănătăţii umane. 1 populaţiei cu privire la gestionarea corespunzătoare a deşeurilor va avea ca efect indirect limitarea poluării aerului. 1 . Conştienizarea populaţiei cu privire la eliminarea practicilor de ardere necontralată a deşeurilor în pararel cu asigurarea infrastructurii corespunzătoare pentru depozitare va contribui la scăderea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră. Se estimează un impact pozitiv indirect. 1 O5.

O11. creşterea gradului de colectare separată a deşeurilor şi creşterea gradului de valorificare a deşeurilor. Eval. O2.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi acoperirea cu servicii de salubrizare adecvate şi stoparea depozitării necontrolate. 1 Descriere Unul din rezultatele imediate al aplicării principiului prevenirii deşeurilor îl reprezintă reducerea cantităţilor de deşeuri generate şi depozitate generând un efect indirect de limitare a poluării apelor subterane. Se estimează un efect pozitiv prin reducerea cantităţilor de deşeuri generate şi depozitate. implementarea colectării selective şi a depozitării controlate. renunţarea la arderea necontrolată a deşeurilor. O3. Scăderea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră prin limitarea cantităţilor de deşeuri muncipale generate şi depozitate. Limitarea poluării apelor subterane şi de suprafaţă. Prevenirea poluării aerului sau limitarea acesteia la nivele care nu afectează negativ sistemele naturale sau sănătatea umană. Se estimează un efect pozitiv prin reducerea cantităţilor de deşeuri generate şi depozitate. 1 Va exista un efect pozitiv datorită măsurilor privind implicarea populaţiei în colectarea separată a deşeurilor. 1 1 1 Reducerea cantităţilor de deşeuri depozitate implică suprafeţe mai mici afectate de construirea noilor depozite sau prelungirea duratei de viaţă a celor . Diminuarea suprafeţelor afectate de gestionarea necorspunzătoare a deşeurilor. una din condiţiile esenţiale pentru valorificarea deşeurilor. O10. Prin campanii intensive şi periodice de conştientizare şi informare a părţilor implicate se va îmbunătăţi considerabil comporatamentul faţă de mediul înconjurător. Conservarea / utilizarea eficientă a resurselor naturale prin reducerea generării deşeurilor. 2 Domeniu: PREVENIREA GENERĂRII DEŞEURILOR Obiectiv PJGD: Maximizarea prevenirii generării deşeurilor Obiective de mediu O1. O4. la un nivel care nu afectează semnificativ sistemele naturale. Îmbunătăţirea comportamentului faţă de mediul înconjurător prin educarea publicului cu privire la efectele nocive cauzate de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor.

O6. Conservarea / utilizarea eficientă a resurselor naturale prin reducerea generării deşeurilor. 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. O5. 0 1 Aplicarea prevenirii generării deşeurilor implică utilizarea eficientă a resurselor. . Creşterea atractivităţii turistice a zonelor cu potenţial turistic şi promovarea unui turism durabil prin acoperirea cu servicii de salubrizare adecvate şi stoparea depozitării necontrolate. creşterea gradului de colectare separată a deşeurilor şi creşterea gradului de valorificare a deşeurilor. 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. 1 Implicarea publicului pe de o parte iar pe de altă parte a producătorilor de bunuri de consum reprezintă elemente cheie pentru aplicarea principiuliui prevenirii generării deşeurilor. Îmbunătăţirea comportamentului faţă de mediul înconjurător prin educarea publicului cu privire la efectele nocive cauzate de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor. Îmbunătăţirea/conservarea habitatelor şi speciilor de floră şi faună sălbatică prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor şi reabilitarea ecologică a zonelor de depozitare neconforme/ilegale. O11. O8. Reducerea disconfortului asociat transportului şi colectării deşeurilor şi îmbunătăţirea traficului rutier.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi existente. O10. O9. O7. transportul şi depozitarea deşeurilor. Asigurarea protecţiei peisajului natural şi cultural prin revitalizarea zonelor degradate şi prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor. 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei prin respectarea cerinţelor privind colectarea. 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu.

Se preconizează un efect pozitiv prin stoparea arderii necontrolate a deşeurilor. Va exista un efect pozitiv prin limitarea depozitării necontrolate şi asigurarea unui sistem de transport eficient şi adecvat. o reprezintă poluarea cu deşeuri. implementarea colectării selective şi a depozitării controlate. O3. Prevenirea poluării aerului sau limitarea acesteia la nivele care nu afectează negativ sistemele naturale sau sănătatea umană. transportul şi depozitarea deşeurilor. O2. Principala problemă a zonelor protejate. Eval. Scăderea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră prin limitarea cantităţilor de deşeuri muncipale generate şi depozitate. Diminuarea suprafeţelor afectate de gestionarea necorspunzătoare a deşeurilor. 2 Descriere Prin asigurarea sistemelor de colectare şi tranport a deşeurilor dispare fenomenul de depozitare necontrolată ceea ce va avea un efect pozitiv asupra limitării poluării apelor. la un nivel care nu afectează semnificativ sistemele naturale. 1 O6. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei prin respectarea cerinţelor privind colectarea. Colectarea şi transportul deşeurilor implică renunţarea la depozitarea necontrolată şi prin urmare apariţia unui un efect pozitiv imediat auspra condiţiilor O5. Îmbunătăţirea/conservarea habitatelor şi speciilor de floră şi faună sălbatică prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor şi reabilitarea ecologică a zonelor de depozitare neconforme/ilegale. 1 1 2 Va exista un efect pozitiv semnificativ în special în mediul rural deoarce prin asigurarea unui sistem de colectare a deşeurilor va dispărea fenomenul de depozitare necontrolată şi asftel vor fi reduse suprafeţele afectate. Asigurarea sistemului de colectare şi transport va avea un efect pozitiv asupra zonelor protejate existente şi va contribui la conservarea habitatelor şi speciilor de floră şi faună. Limitarea poluării apelor subterane şi de suprafaţă.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Domeniu: COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL DEŞEURILOR Obiectiv PJGD: Extinderea sistemelor de colectare şi transport a deşeurilor municipale Obiective de mediu O1. dpdv al gestionării deşeurilor. 2 . renunţarea la arderea necontrolată a deşeurilor. O4.

creşterea gradului de colectare separată a deşeurilor şi creşterea gradului de valorificare a deşeurilor. Creşterea atractivităţii turistice a zonelor cu potenţial turistic şi promovarea unui turism durabil prin acoperirea cu servicii de salubrizare adecvate şi stoparea depozitării necontrolate. Domeniu: COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL DEŞEURILOR Obiectiv PJGD: Extinderea sistemului de colectare separată a deşeurilor muncipale (deşeuri voluminoase. 1 1 Ar putea exista efecte pozitive indirecte. 1 Modernizarea şi extinderea sistemului de colectare şi transport va contribui la protecţia peisajului cultural. Prin modernizarea şi extinderea sistemului actual de transport şi colectare a deşeurilor. Prevenirea poluării aerului sau limitarea acesteia la nivele care nu Eval. deşeuri biodegradabile) Obiective de mediu O1. O2. Prin asigurarea infrastructurii necesare pentru colectarea şi transportul deşeurilor se poate contribui direct la dezvoltarea unui turism durabil. O8. deşeuri de ambalaje.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi de viaţă a populaţiei. Asigurarea protecţiei peisajului natural şi cultural prin revitalizarea zonelor degradate şi prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor. Conservarea / utilizarea eficientă a resurselor naturale prin reducerea generării deşeurilor. dotarea cu mijloace de salubrizare adecvate şi eficiente şi îmbunătăţirea traseelor de colectare vor duce la crearea unui efect pozitiv. Se estimează un efect pozitiv pe termen lung prin extinderea sistemului de 1 . 1 Descriere Se estimează un efect pozitiv pe termen lung prin extinderea sistemului de colectare separată. la un nivel care nu afectează semnificativ sistemele naturale. Îmbunătăţirea comportamentului faţă de mediul înconjurător prin educarea publicului cu privire la efectele nocive cauzate de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor. O11. deşeuri periculoase din deşeuri menajere. Reducerea disconfortului asociat transportului şi colectării deşeurilor şi îmbunătăţirea traficului rutier. 1 O9. O10. Limitarea poluării apelor subterane şi de suprafaţă. 1 Asigurarea infrastructurii pentru colectare şi transport poate conduce la îmbunătăţirea comportamentului publicului faţă de mediul înconjurător. O7. deşeuri din construcţii şi demolari.

Asigurarea protecţiei peisajului natural şi cultural prin revitalizarea zonelor degradate şi prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor. O3. Reducerea disconfortului asociat transportului şi colectării deşeurilor şi îmbunătăţirea traficului rutier. Asigurarea unui sistem de colecate separată implică amplasarea mai multor pubele pentru fiecare tip de fracţie de deşeuri şi a unor puncte de colecatre care pot avea un potenţial efect negativ asupra peisajului natural. 0 2 Colectarea separată a deşeurilor in vederea valorificării energetice şi materiale va avea un efect pozitiv . O10. 1 Colectarea separată a deşeurilor reprezintă premisa principală de la care pleacă valorificarea deşeurilor ceea ce înseamnă reducerea cantităţilor de deşeuri depozitate şi implicit reducerea suprafeţelor afectate. O4. transportul şi depozitarea deşeurilor. 1 Se estimează un efect pozitiv pe termen lung prin extinderea sistemului de colectare separată. colectare separată. Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. 1 O5. Creşterea atractivităţii turistice a zonelor cu potenţial turistic şi promovarea unui turism durabil prin acoperirea cu servicii de salubrizare adecvate şi stoparea depozitării necontrolate. renunţarea la arderea necontrolată a deşeurilor. creşterea gradului 0 Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor reprezintă una din condiţiile esenţiale pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei. Îmbunătăţirea/conservarea habitatelor şi speciilor de floră şi faună sălbatică prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor şi reabilitarea ecologică a zonelor de depozitare neconforme/ilegale. Scăderea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră prin limitarea cantităţilor de deşeuri muncipale generate şi depozitate. Se estimează un efect pozitiv pe termen lung prin extinderea sistemului de colectare separată. O9. implementarea colectării selective şi a depozitării controlate. Diminuarea suprafeţelor afectate de gestionarea necorspunzătoare a deşeurilor. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei prin respectarea cerinţelor privind colectarea. O6. Conservarea / utilizarea eficientă a resurselor naturale prin reducerea generării deşeurilor.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi afectează negativ sistemele naturale sau sănătatea umană. 1 -1 O8. O7.

Gradul de colectare separtă este direct influenţat de gradul de conştientizare a populaţiei precum şi de implicarea acesteia în aplicarea acestui sistem. O11. Îmbunătăţirea comportamentului faţă de mediul înconjurător prin educarea publicului cu privire la efectele nocive cauzate de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi de colectare separată a deşeurilor şi creşterea gradului de valorificare a deşeurilor. 1 semnificativ prin utilizarea acestora ca sursă neconvenţională de energie şi astfel utilizarea eficientă a resurselor naturale. .

O3. 0 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. Prevenirea poluării aerului sau limitarea acesteia la nivele care nu afectează negativ sistemele naturale sau sănătatea umană. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei prin respectarea cerinţelor privind colectarea. Limitarea poluării apelor subterane şi de suprafaţă. O7. renunţarea la arderea necontrolată a deşeurilor. Scăderea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră prin limitarea cantităţilor de deşeuri muncipale generate şi depozitate. O6. . Asigurarea protecţiei peisajului natural şi cultural prin revitalizarea zonelor degradate şi prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor. Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. Diminuarea suprafeţelor afectate de gestionarea necorspunzătoare a deşeurilor. O5. Eval. 1 Reducerea cantităţii de deşeuri depozitate va avea un efect pozitiv indirect prin reducerea suprafeţelor afectate de spaţiul alocat noilor depozite de deşeuri sau prelungirea duratei de exploatare a celor existente. la un nivel care nu afectează semnificativ sistemele naturale. 1 -1 Se estimează un impact negativ pe termen lung datorită emisiilor de gaze rezultate din procesul de compostare a deşeurilor organice. 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Domeniu: TRATAREA DEŞEURILOR Obiectiv PJGD: Reducerea cantităţii de deşeuri municipale biodegradabile depozitate Obiective de mediu O1. O4. O2. 1 Descriere Promovarea tehnicilor de tratare a fracţiei biodegradabile va avea ca rezultat direct reducerea cantităţii de deşeuri depozitate şi prin urmare reducerea emisilor de poluanţi în apă şi aer. transportul şi depozitarea deşeurilor. implementarea colectării selective şi a depozitării controlate. Îmbunătăţirea/conservarea habitatelor naturale şi speciilor de floră şi faună sălbatică prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor şi reabilitarea ecologică a zonelor de depozitare neconforme/ilegale.

O2. Scăderea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră prin limitarea cantităţilor de deşeuri muncipale generate şi depozitate. O9. 1 Domeniu: VALORIFICAREA DEŞEURILOR Obiectiv PJGD: Valorificarea energetică şi materială a deşeurilor de ambalaje Obiective de mediu O1. Limitarea poluării apelor subterane şi de suprafaţă. Reducerea disconfortului asociat transportului şi colectării deşeurilor şi îmbunătăţirea traficului rutier. Reducerea fracţiei biodegradabile din deşeurile municipale presupune colectarea separată a materiei organice ceea ce nu se poate realiza la nivelul cerut fără campanii susţinute de conştientizare şi informare a factorilor implicaţi. renunţarea la arderea necontrolată a deşeurilor. 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. O11. 0 1 Promovarea practicilor de compostare individuală în mediul rural şi compostarea deşeurilor verzi va conduce la creşterea cantităţii de compost ce poate fi valorificat în agricultură. Conservarea / utilizarea eficientă a resurselor naturale prin reducerea generării deşeurilor. O10. . la un nivel care nu afectează semnificativ sistemele naturale. implementarea colectării selective şi a depozitării Eval. O3. 1 1 Se preconizează un efect pozitiv asupra scăderii nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră. Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. Creşterea atractivităţii turistice a zonelor cu potenţial turistic şi promovarea unui turism durabil prin acoperirea cu servicii de salubrizare adecvate şi stoparea depozitării necontrolate. Îmbunătăţirea comportamentului faţă de mediul înconjurător prin educarea publicului cu privire la efectele nocive cauzate de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor. creşterea gradului de colectare separată a deşeurilor şi creşterea gradului de valorificare a deşeurilor. Prevenirea poluării aerului sau limitarea acesteia la nivele care nu afectează negativ sistemele naturale sau sănătatea umană.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi O8. 1 Descriere Reciclarea deşeurilor va avea un efect pozitiv asupra limitării poluării apelor subterane şi de suprafaţă şi a aerului.

0 1 Reducerea poluării apei.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi controlate. 2 Un rezultat imediat al valorificării deşeurilor prin reciclare sau valorificare materială este reprezentat de reducerea cantităţilor de deşeuri eliminate şi astfel reducerea spaţiilor necesare pentru noile depozite sau prelungirea duratei de viaţă a celor existente. creşterea gradului de colectare separată a deşeurilor şi creşterea gradului de valorificare a deşeurilor. 0 2 1 Reutilizarea produselor şi materialelor şi utilizarea materialelor reciclate va reduce consumul de resurse naturale. O7. Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. Îmbunătăţirea/conservarea habitatelor naturale şi speciilor de floră şi faună sălbatică prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor şi reabilitarea ecologică a zonelor de depozitare neconforme/ilegale. Conservarea / utilizarea eficientă a resurselor naturale prin reducerea generării deşeurilor. aerului şi solului contribuie indirect la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei. O5. Creşterea atractivităţii turistice a zonelor cu potenţial turistic şi promovarea unui turism durabil prin acoperirea cu servicii de salubrizare adecvate şi stoparea depozitării necontrolate. Îmbunătăţirea comportamentului faţă de mediul înconjurător prin educarea publicului cu privire la efectele nocive cauzate de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor. Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. O4. Efectul pozitiv este sporit dacă se asigură colectarea separată a deşeurilor şi tratarea acestora în staţiile de sortare. O8. O6. O10. Asigurarea sistemului de colectare separtă a deşeurilor în paralel cu staţiile de sortare şi în final reciclarea vor contribui la îmbunătăţirea comportamentui ecologic. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei prin respectarea cerinţelor privind colectarea. Asigurarea protecţiei peisajului natural şi cultural prin revitalizarea zonelor degradate şi prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor. O11. transportul şi depozitarea deşeurilor. Diminuarea suprafeţelor afectate de gestionarea necorspunzătoare a deşeurilor. Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. Reducerea disconfortului asociat transportului şi colectării deşeurilor şi îmbunătăţirea traficului rutier. 0 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. Sistemele . O9.

Îmbunătăţirea/conservarea habitatelor şi speciilor de floră şi faună sălbatică prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor şi reabilitarea ecologică a zonelor de depozitare neconforme/ilegale.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi stabilite pentru gestionarea deşeurilor trebuie să funcţioneze alături de un sistem susţinut de conştientizare şi informare pentru părţile implicate. O2. O4. Eval. Diminuarea suprafeţelor afectate de gestionarea necorspunzătoare a deşeurilor. O5. Scăderea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră prin limitarea cantităţilor de deşeuri muncipale generate şi depozitate. renunţarea la arderea necontrolată a deşeurilor. la un nivel care nu afectează semnificativ sistemele naturale. 1 Depozitarea corespunzătoare a nămolului duce la diminuarea suprafeţelor afectate. 1 Descriere Se estimează un impact pozitiv prin prevenirea deversării nămolului în apele de suprafaţă şi depozitarea corespunzătoare a acestuia. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei prin respectarea cerinţelor privind colectarea. Prevenirea poluării aerului sau limitarea acesteia la nivele care nu afectează negativ sistemele naturale sau sănătatea umană. transportul şi depozitarea deşeurilor. Se estimează un impact pozitiv indirect. . O3. cu respectarea principiilor strategice şi a minimizării impactului asupra mediului şi sănătăţii umane Obiective de mediu O1. implementarea colectării selective şi a depozitării controlate. O6. 1 1 Prin reducerea emisiilor de poluanţi în apă se crează premisele pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei. Limitarea poluării apelor subterane şi de suprafaţă. Domeniu: NAMOLURI ORĂŞENEŞTI PROVENITE DE LA STAŢIILE DE EPURARE Obiectiv PJGD: Gestionarea corespunzătoare a nămolului provenit de la staţiile de epurare. 1 1 Se estimează un impact pozitiv indirect. Se estimează un impact pozitiv indirect.

O11. Îmbunătăţirea comportamentului faţă de mediul înconjurător prin educarea publicului cu privire la efectele nocive cauzate de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor. O2. 0 Descriere Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. Conservarea / utilizarea eficientă a resurselor naturale prin reducerea generării deşeurilor. 0 1 Se estimeză un efect pozitiv prin valorificarea în agricultură a nămolului rezultat de la staţiile de epurare . Limitarea poluării apelor subterane şi de suprafaţă. Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. creşterea gradului de colectare separată a deşeurilor şi creşterea gradului de valorificare a deşeurilor. Reducerea disconfortului asociat transportului şi colectării deşeurilor şi îmbunătăţirea traficului rutier. 0 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. renunţarea la arderea Eval. 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. Creşterea atractivităţii turistice a zonelor cu potenţial turistic şi promovarea unui turism durabil prin acoperirea cu servicii de salubrizare adecvate şi stoparea depozitării necontrolate. O8. 0 Domeniu: VEHICULE SCOASE DIN UZ Obiectiv PJGD: Crearea şi dezvoltarea unei reţele de colectare. 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. Asigurarea protecţiei peisajului natural şi cultural prin revitalizarea zonelor degradate şi prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi O7. Prevenirea poluării aerului sau limitarea acesteia la nivele care nu afectează negativ sistemele naturale sau sănătatea umană. . O9. la un nivel care nu afectează semnificativ sistemele naturale. O3. Scăderea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră prin limitarea cantităţilor de deşeuri muncipale generate şi depozitate. valorificare şi reciclare a vehiculelor scoase din uz Obiective de mediu O1. doar în cazul respectării condiţiilor legislative în vigoare. O10. Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu.

implementarea colectării selective şi a depozitării controlate. O8. O6. Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. 0 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. transportul şi depozitarea deşeurilor. O4. Îmbunătăţirea/conservarea habitatelor şi speciilor de floră şi faună sălbatică prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor şi reabilitarea ecologică a zonelor de depozitare neconforme/ilegale. O7. O10. 0 1 1 Extinderea reutilizării şi reciclării materialelor provenite de la vehiculele scoase din uz şi valorificarea energetică a acelor materiale care nu pot fi reciclate contribuie la conservarea / utilizarea eficientă a resurselor naturale. Creşterea atractivităţii turistice a zonelor cu potenţial turistic şi promovarea unui turism durabil prin acoperirea cu servicii de salubrizare adecvate şi stoparea depozitării necontrolate. 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei prin respectarea cerinţelor privind colectarea. Îmbunătăţirea comportamentului faţă de mediul înconjurător prin educarea publicului cu privire la efectele nocive cauzate de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor. Reducerea disconfortului asociat transportului şi colectării deşeurilor şi îmbunătăţirea traficului rutier. Conservarea / utilizarea eficientă a resurselor naturale prin reducerea generării deşeurilor. O5. 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. Diminuarea suprafeţelor afectate de gestionarea necorspunzătoare a deşeurilor. Asigurarea protecţiei peisajului natural şi cultural prin revitalizarea zonelor degradate şi prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor. Domeniu: ELIMINAREA DEŞEURILOR . Responsabilizarea populaţiei cu privire la obligaţia de a abandona VSU doar în locurile stabilite.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi necontrolată a deşeurilor. creşterea gradului de colectare separată a deşeurilor şi creşterea gradului de valorificare a deşeurilor. O11. O9. Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu.

Obiectivul va ave un efect pozitiv datorită măsurilor de ecologizare a vechilor depozite neconforme şi asigurarea unora noi care să respecte distanţa maximă admisă între depozit şi aşezările umane. implementarea colectării selective şi a depozitării controlate. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei prin respectarea cerinţelor privind colectarea. Scăderea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră prin limitarea cantităţilor de deşeuri muncipale generate şi depozitate.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Obiectiv PJGD: Eliminarea deşeurilor în conformitate cu cerinţele legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor Obiective de mediu O1. Îmbunătăţirea/conservarea habitatelor şi speciilor de floră şi faună sălbatică prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor şi reabilitarea ecologică a zonelor de depozitare neconforme/ilegale. O3. O2. transportul şi depozitarea deşeurilor. Închiderea şi ecologizarea spaţiilor necontrolate din mediul urban şi rural vor avea un efect pozitiv asupra zonelor protejate existente şi a consevării habitatelor şi speciilor de floră şi faună sălbatică. renunţarea la arderea necontrolată a deşeurilor. la un nivel care nu afectează semnificativ sistemele naturale. Prevenirea poluării aerului sau limitarea acesteia la nivele care nu afectează negativ sistemele naturale sau sănătatea umană. Eval. 2 Descriere Prin închiderea depozitelor existente din mediul urban. Realizarea de facilităţi corespunzătoare va asigura protecţia peisajului natural şi cultural. Închiderea depozitelor poluante şi promovarea celor conforme prevăzute cu sisteme de colectare şi tratare a biogazului vor duce la prevenirea poluării aerului. O4. Limitarea poluării apelor subterane şi de suprafaţă. Depozitarea corepsunzătoare a deşeurilor are un efect pozitiv imediat asupra solului evitând emisiile cu poluanţi prin asigurarea sistemelor de impremeabilizare. O6. Se preconizeaza efecte pozitive pe termen lung. Asigurarea protecţiei peisajului natural şi cultural prin revitalizarea zonelor degradate şi prin gestionarea 1 . 1 1 2 O5. a spaţiilor de depozitare din mediul rural şi prin construirea a noi depozite ecologice se va contribui la limitarea poluării aplelor subtenare şi de suprafaţă. Diminuarea suprafeţelor afectate de gestionarea necorspunzătoare a deşeurilor. Prin închiderea vechilor depozite neconforme şi realizarea a noi depozite conforme prevăzute cu sisteme de colectre şi tratare a biogazului rezulut se asigură scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră. 1 2 O7.

1 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. O9. . Conservarea / utilizarea eficientă a resurselor naturale prin reducerea generării deşeurilor. Creşterea atractivităţii turistice a zonelor cu potenţial turistic şi promovarea unui turism durabil prin acoperirea cu servicii de salubrizare adecvate şi stoparea depozitării necontrolate. creşterea gradului de colectare separată a deşeurilor şi creşterea gradului de valorificare a deşeurilor. Îmbunătăţirea comportamentului faţă de mediul înconjurător prin educarea publicului cu privire la efectele nocive cauzate de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor. 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu. Reducerea disconfortului asociat transportului şi colectării deşeurilor şi îmbunătăţirea traficului rutier. O11. O8. Se estimează un impact pozitiv indirect. 0 Obiectivul propus nu contribuie direct la atingerea acestui obiectiv de mediu.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi corespunzătoare a deşeurilor. O10.

Rezultatele obţinute sunt prezentate în graficul de mai jos. . Un element pozitiv de o importanţă deosebită îl reprezintă conservarea/utilizarea eficientă a resurselor naturale prin reducerea generării deşeurilor şi creşterea gradului de colectare şi valorificare a deşeurilor. Astfel. valorificarea şi eliminarea corespunzătoare a deşeurilor contribuie în primul rând la diminuarea suprafeţelor afectate de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor şi implicit la limitarea poluării apelor subterane şi de suprafaţă. în special cele referitoare la extinderea gradului de acoperire cu servicii de salubrizare. Evaluarea efectelor de mediu generate de implementarea PJGD Mehedinţi 12 10 8 6 4 2 0 O1 O2 O3 O4 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 Din analiza rezultatelor obţinute se evidenţiază faptul că toate obiectivele de mediu au valori pozitive şi prin urmare proiectarea sistemului integrat de gestionare a deşeurilor ţine cont de elementele de mediu şi contribuie la îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 7. măsurile şi obiectivele propuse în PJGD. tratarea.3.Evaluarea efectelor cumulative a obiectivelor PJGD Mehedinţi relativ la obiectivele de mediu Evaluarea cumulativă a obiectivelor formulate în PJGD relativ la obiectivele de mediu s-a realizat prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare obiectiv.

S-a arătat de asemenea că măsurile propuse în cadrul PJGD Mehedinţi nu generează efecte negative asupra mediului. . • Schimbări climatice. Posibile efecte semnificative asupra mediului în context transfrontieră Măsurile propuse în cadrul PJGD Mehedinţi au aplicabilitate la nivel judeţean. reduce şi compensa cât de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementării PJGD Mehedinţi În capitolul 6 au fost identificate potenţialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării PJGD Mehedinţi. reducerea şi compensarea oricărui efect advers asupra următoarelor aspecte de mediu: • Poluarea apelor subterane şi de suprafaţă. în vederea identificării tuturor riscurilor privind poluarea mediului înconjurător. • Poluarea solului şi subsolului. Se recomandă ca. • Biodiversitatea. flora şi fauna. • Setului de măsuri necesar prevenirii. Evaluările de impact vor permite identificarea: • Efectelor potenţiale asupra mediului ale proiectului propus.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 8. • Setului de măsuri pentru monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului a implementării proiectului propus. • Celor mai bune tehnici şi soluţii disponibile pentru activităţile propuse (BAT). Măsurile propuse pentru a preveni. viitoarele proiecte de investiţii ce vizează sectorul de gestionarea deşeurilor să fie supuse evauarii de impact asupra mediului (EIM) conform legislaţiei în vigoare. în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu). Nu au fost identificate potenţiale efecte semnificative asupra mediului sau asupra sănătăţii umane în context transfrontieră. există posibilitatea suplimentară a identificării eventualelor aspecte de impact şi a verificarii conformării cu prevederile legislaţiei de mediu. în cadrul procedurii de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru proiectele ce vizează sectorul de gestionare a deşeurilor (acolo unde este necesar. De asemenea. • Poluarea aerului. reducerii şi compensării efectelor negative asupra mediului generate de proiectul în cauză. 9. Au fost considerate măsuri pentru prevenirea.

Proiectele de închidere vor trebui să prevadă desfăşurarea lucrărilor cu reducerea la minim a riscului apariţiei unor poluări accidentale. la un nivel care nu afectează semnificativ sistemele naturale. Poluarea apelor subterane şi de suprafaţă O1. • Transport durabil. prin reducerea emisiilor generate de inflitratrea levigatului şi închiderea şi monitorizarea facilităţilor existente care nu corespund normelor naţionale şi care poluează mediul înconjurător. Limitarea poluării apelor subterane şi de suprfaţă. • Conservarea / utilizarea eficientă a resurselor naturale. • Peisaj şi patrimoniu cultural. În cazul evacuării în receptori naturali. • Creşterea gradului de conştientizare asupra problemelor de mediu generate de gestionarea deşeurilor. La amplasarea viitoarelor facilităţi de depozitare temporară şi finala a deşeurilor se vor evita zonele cu potenţial ridicat de inundabilitatea şi zonele în care nivelul apei freatice se găseste la mică adâncime. Aceste facilităţi vor trebui prevăzute cu foraje de monitorizare a calităţii apelor subterane. Viitoarele depozite de deşeuri vor fi prevăzute cu instalaţii de colectare şi epurare a levigatului şi a apelor pluviale din perimetrul depozitelor. • • • • • . limitele maxim admisibile pentru indicatorii de calitate ce trebuie să caracterizeze apele uzate la ieşirea din staţiile de epurare a depozitelor sunt cele prevăzute de normativul NTPA-001 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi urbane la evacuarea în receptorii naturali.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi • Sănătatea umană. Calitatea apelor de suprafaţă în care se va face evacuarea efluentului staţiei de epurare va trebui monitorizată. Toate facilităţile de colectare a deşeurilor vor fi prevăzute cu platforme betonate care să împiedice infiltrarea poluanţilor în sol şi implicit în apele subterane. Măsuri propuse: • Închiderea depozitelor neconforme din mediul urban şi a spaţiilor de depozitare din mediul rural. Toate facilităţile pentru depozitarea temporară a deşeurilor vor fi prevăzute cu sisteme de impermeabilizare în vederea evitării infiltraţiilor în apele subterane a apelor uzate (levigat). • Turism durabil. Se vor asigura toate măsurile pentru eliminarea riscurilor privind apariţia ulterioară a unor poluări.

O3. Existenţa zonelor verzi şi a perdelelor de protecţie. Reducerea emisiilor de praf în aerul atmosferic în diferite etape de gestionare a deşeurilor. în jurul facilităţilor de tratare a deşeurilor. inclusiv implementarea sistemelor de colectare şi stocare a biogazului produs în depozitele de deşeuri. Scăderea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră prin limitarea cantităţilor de deşeuri muncipale generate şi depozitate. valorificarea materialelor reciclabile şi implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor municipale care . Diminuarea suprafeţelor afectate de gestionarea necorspunzătoare a deşeurilor prin reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate. Utilizarea echipamentelor eficiente din punct de vedere energetic. renunţarea la arderea necontrolată a deşeurilor. Prevenirea poluării aerului sau limitarea acesteia la nivele care nu afectează negativ sistemele naturale sau sănătatea umană. precum şi asigurarea unor măsuri tehnologice de reţinere şi neutralizare a poluanţilor atmosferici rezultaţi (acolo unde este cazul). Respectarea distanţelor de securitate faţă de aşezările umane. • • • • • Poluarea solului şi subsolului O4. Poluarea aerului şi schimbări climatice O2. Stoparea arderii necontrolate a deşeurilor. Eficientizarea sistemului de transport al deşeurilor. pentru asigurarea respectării cerinţelolor privind nivelul emisiilor şi calitatea aerului ambiental. implementarea colectării selective şi a depozitării controlate (inclusiv implementarea sistemelor de colectare şi stocare a biogazului produs în depozitele de deşeuri). acolo unde este cazul.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi • Se vor lua măsurile necesare de apărare împotriva inundaţiilor şi se vor respecta zonele cu interdicţii de construire. cu potenţial redus de poluare. Implementarea colectării selective şi a depozitării controlate. Asigurarea de măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare de zgomote şi vibraţii. astfel încât să se respecte limitele prevăzute de legislaţia în vigoare. Utilizarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT-uri). Măsuri propuse: • • • • • Limitarea cantităţilor de deşeuri muncipale generate şi depozitate.

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei prin respectarea cerinţelor privind colectarea. . Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor în toate etapele de gestionare (colectare. colectarea şi epurarea apelor de infiltraţii. reciclarea. transportul. Măsuri propuse: • Respectarea legislaţiei şi a normelor în vigoare privind colectarea. transport. tratarea şi eliminarea corespunzătoare a deşeurilor. Respectarea regimului de construire şi a distanţelor minime de protecţie faţă de ariile naturale protejate (reţeaua europeană Natura 2000 şi reţeaua naţională de arii naturale protejate). flora şi fauna O5. transportul. transportul şi depozitarea deşeurilor. corespunzătoare a deşeurilor la nivelul întregului judeţ.. stoparea depozitării necontrolate a deşeurilor în spaţii neamenajate). tratarea şi eliminarea Valorificarea materialelor reciclabile (va conduce la reducerea cantităţilor de deşeuri depozitate). • • Biodiversitatea.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi să asigure colectarea. sortarea. reciclarea. Evitarea depozitării necontrolate sau amplasarea unor facilităţi de colectare şi depozitare temporară a deşeurilor în interiorul sau în vecinatatea unor zone valoroase din punct de vedere al elementelor naturale. • Sănătatea umană O6. controlul emisiilor atmosferice. Măsuri propuse: • • • Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate. respectarea distanţelor de siguranţă. Îmbunătăţirea/conservarea habitatelor naturale şi speciilor de floră şi faună salbatică prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor şi reabilitarea ecologică a zonelor de depozitare neconforme/ilegale. Măsuri propuse: • • Reabilitarea ecologică a zonelor de depozitare neconforme/ilegale. transportul şi depozitarea deşeurilor (colectarea conformă a deşeurilor. tratare şi depozitare). Implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor municipale care să asigure colectarea. sortarea. Închiderea şi ecologizarea spaţiilor actuale de depozitare neconformă şi monitorizarea post-închidere.

Reducerea disconfortului asociat transportului şi colectării deşeurilor şi îmbunătăţirea traficului rutier prin modernizarea sistemului actual de transport şi colectare a deşeurilor. Stoparea practicilor de depozitare necontrolată a deşeurilor în spaţii neamenajate. extinderea serviciilor de colectare selectivă a deşeurilor. . Peisaj şi patrimoniu cultural O7. Măsuri propuse: • • Modernizarea sistemului actual de transport şi colectare a deşeurilor. Interzicerea amplasării oricăror facilităţi de gestionare a deşeurilor în ariile protejate. Îmbunătăţirea facilităţilor existente pentru colectarea. acolo unde este cazul. Asigurarea protecţiei peisajului natural şi cultural prin revitalizarea zonelor degradate şi prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor. Realizarea de perdele vegetale de protecţie între facilităţile de depozitare a deşeurilor şi zonele populate. Revitalizarea zonelor degradate.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi • • • • • • • • Colectarea conformă a deşeurilor. Implementarea şi. Stoparea depozitării necontrolate/ilegale a deşeurilor în spaţii neamenajate. Delimitarea zonelor de protecţie sanitară pentru sursele de apă şi statiile de epurare. Controlul emisiilor atmosferice aferente sistemului de gestionare a deşeurilor. Adoptarea acestei măsuri va contribui la stoparea degradării peisajului din judeţ. transportul şi depozitarea deşeurilor şi organizarea eficientă a acestora. • Transport durabil O8. Respectarea distanţelor de siguranţă privind facilităţile de gestionare a deşeurilor. dotarea cu mijloace de salubrizare adecvate şi eficiente şi optimizarea traseelor de colectare. Colectarea şi epurarea apelor de infiltraţii. Dotarea cu mijloace de salubrizare adecvate şi eficiente. Măsuri propuse: • • • • Stabilirea unui serviciu de salubrizare care să asigure colectarea şi transportul deşeurilor în mod corespunzător.

şi Creşterea gradului de conştientizare asupra problemelor de mediu generate de gestionarea deşeurilor O11. cu respectarea legislaţie în vigoare. Creşterea gradului de colectara separată a fracţiei biodegradabile din deşeurile menajere în vederea composţării.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi • • Optimizarea traseelor de colectare. Măsuri propuse: • • • • • • Prevenirea generării deşeurilor. Creşterea atractivităţii turistice a zonelor cu potenţial turistic şi promovarea unui turism durabil prin acoperirea cu servicii de salubrizare adecvate şi stoparea depozitării necontrolate. Conservarea / utilizarea eficientă a resurselor naturale prin reducerea generării deşeurilor. creşterea gradului de colectare separată a deşeurilor şi creşterea gradului de valorificare a deşeurilor. Îmbunătăţirea comportamentului faţă de mediul înconjurator prin educarea publicului cu privire la efectele nocive cauzate de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor. Creşterea gradului de colectare separată a deşeurilor în vederea valorificării energetice şi materiale. Stoparea depozitării necontrolate. Crearea şi asigurarea capacităţilor necesare pentru reciclarea deşeurilor precum dezvoltarea unei pieţe viabile pentru materiile prime secundare la nivel judeţului. Promovarea utilizării nămolului provenit de la staţiile de epurare în agricultură. Adoptarea de măsuri pentru încurajarea reutilizării. Măsuri propuse: • • Creşterea gradului de acoperire cu servicii de salubrizare. Conservarea / utilizarea eficientă a resurselor naturale O10. Reducerea disconfortului asociat transportului şi colectării deşeurilor. Măsuri propuse: . Turism durabil O9.

creşterea eficienţei energetice şi a cererii de energie şi promovează conservarea şi reutilizarea resurselor naturale. minimizarea cantităţilor depozitate. Principiul prevenirii stabileşte o ierarhie în activităţile de gestionare a deşeurilor. reduce şi compensa cât de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementării PJGD Mehedinţi • Proiectele ce vizează sectorul de gestionare a deşeurilor trebuie să realizeze evaluarea impactului asupra mediului (EIM). în vederea reducerii poluării (BAT-uri). Notă: Implementarea cu succes a programelor ce privesc reciclarea şi colectarea selectivă presupune un grad ridicat de conştientizare a populaţiei cu privire la problematica gestionării deşeurilor. Identificarea şi utilizarea criteriilor de mediu în prioritizarea proiectelor ce vizează sectorul de gestionare a deşeurilor. acordând atenţie deosebită siturilor Natura 2000 şi fragmenţării habitatelor.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi • • Educarea şi conştientizarea publicului (autorităţile administraţiei publice locale şi cetăţeni) cu privire la importanţa gestionării adecvate a deşeurilor. o Promovează minimizarea consumului de energie. ierarhie care situeaza pe primul loc evitarea generării deşeurilor. • • Sprijin prioritar trebuie acordat investiţiilor care: o Promovează cele mai bune tehnici/tehnologii disponibile. tratarea în vederea valorificării şi în vederea eliminării în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sanătatea populaţiei. . Creşterea gradului de implicare/participare a publicului în programele iniţiate de autorităţile responsabile cu gestionarea deşeurilor. Alte măsuri propuse pentru a preveni.

regional şi local. o Staţii de sortare de capacitate mare aferente doar viitoarelor depozite. Alternative privind sortarea: o Înfiinţarea de staţii de sortare pentru fiecare punct de transfer al deşeurilor. Alternative privind gestionarea deşeurilor biodegradabile: . Alternative privind pre-colectarea: o Pre-colectare individuală pentru două fracţii (reciclabile şi reziduuri). o Pre-colectare individuală pentru patru fracţii (hârtie/carton. • Particularităţile de natură socio-economică şi naturală ale judeţului Mehedinţi. reziduuri). o Redimensionarea zonelor de arondare propuse după finalizarea Studiilor de fezabilitate. reziduuri). Variantele alese 10. o Precolectare prin aport individual la platforme comune pentru două fracţii (reciclabile şi reziduuri). Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor alese Identificarea şi analiza alternativelor tehnice propuse în PJGD Mehedinţi a fost realizată ţinând cont de următoarele aspecte: • Obiectivele propuse şi tintele legislative.1. biodegradabile. o Precolectare prin aport individual la platforme comune pentru patru fracţii (hârtie/carton. În PJGD Mehedinţi au fost evaluate mai multe alternative pentru proiectarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor municipale şi anume: Alternative privind arondarea localităţilor o Menţinerea arondării actuale. alte reciclabile. • Opţiunile tehnice disponibile şi agreate la nivel naţional. alte reciclabile. biodegradabile.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 10. Alternative privind colectarea şi transportul: o Utilizarea autogunoierelor de mici capacităţi pentru spaţii înguste. o Utilizarea autogunoierelor de mare capacitate.

Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi o Compostare individuală în mediul rural. Aplicabilitate. . Cerinţele legislative. Descrierea modului în care s-a efectuat evaluarea Procesul de selectare a alternativelor s-a făcut prin analiza multicriterială urmată de dezbaterea rezultatelor în cadrul grupului de lucru.4).2. Alternative privind depozitarea deşeurilor: o Închiderea depozitelor exitente neconforme cu asigurarea unei capacităţi de depozitare în depozitele conforme. Costuri. Punctajul apreciat pentru fiecare criteriu mai sus menţionat a fost cuprins în intervalul de valori (-4. amenajarea celor 5 staţii de transfer va contribui la optimizarea costurilor de transport al deşeurilor. extinderea colectării deşeurilor pentru zona rurală va conduce la reabilitarea terenurilor afectate de depozitarea necontrolată a deşeurilor şi va ridica standardul serviciilor în zona rurală. o O staţie de compostare de mare capacitate. Rezultatele evaluării multicriteriale au dus la selectarea cu prioritate a următoarelor alternative: Pentru deşeurile municipale asimilabile: închiderea depozitelor neconforme şi amenajarea la nivel judeţean a unui depozit conform cu normele europene. o Staţie de tratare mecano-biologică. Analiza multicriterială a ţinut cont de: • • • • • • Atingerea ţintelor asumate. o Staţii de compostare de capacităţi medii în cele 5 staţii de transfer. o Platforme comune pentru compostare. Confortul/siguranţa cetăţenilor. Implicarea cetăţenilor. 10.

parcuri şi instituţii publice. aceasta ducând la implicarea populaţiei. Acest lucru va schimba aspectul estetic al localităţilor deoarece containerele respectă un cod al culorilor. colectarea diferenţiată a deşeurilor vegetale din zonele urbane determină schimbarea procedurilor de lucru ale serviciilor orăşeneşti de întreţinere a spaţiilor verzi. valorificare şi eliminare pentru diferite categorii de deşeuri vor conduce la schimbarea obiceiurilor de colectare a deşeurilor în fiecare gospodărie în parte fapt ce va implica populaţia. crearea unei infrastructuri adecvate unei gestionări integrate a deşeurilor. centrele pentru sortarea deşeurilor din ambalaje şi alte deşeuri reciclabile din deşeuri municipale creează noi locuri de muncă şi schimbă destinaţia unor fluxuri de deşeuri. amenajarea de puncte de colectare sau colectarea separată a deşeurilor voluminoase facilitează eliminarea acestora fără să fie depozitate necontrolat: utilizarea unor instrumente economice pentru încurajarea reutilizării / reciclării materialelor provenite din deşeuri poate determina creşterea cantităţilor colectate . precum şi în centrele de compostare va conduce la creşterea cantităţilor de compost folosite în agricultură. Precolectarea diferenţiată. va asigura un nivel corespunzător de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei. încurajarea compostării deşeurilor în propria gospodărie în zonele rurale. a dozelor din aluminiu. a materialelor textile şi sticlei provenite din comerţ. punctele de colectare şi activităţile de reciclare a deşeurilor de ambalaje şi a celor biodegradabile : sortarea la generator în containere speciale şi transport separat pentru hârtie/sticlă/plastic/deşeuri de ambalaj va conduce la schimbarea obiceiurilor de colectare a deşeurilor în fiecare gospodărie. vor apare containere speciale şi pentru colectarea hârtiei/cartonului. implicarea activă a prestatorilor de servicii va conduce la ameliorarea standardelor serviciilor de salubrizare prin creşterea responsabilităţii angajaţilor. sortare.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi noi reglementări şi cerinţe cu privire la colectare. dar şi la echilibrarea costurilor cu tarifele încasate sau taxele percepute. a recipientelor din PET.

Pentru a atinge ţintele de recuperare şi reciclare agenţii economici vor fi încurajaţi să investească în instalaţii nepoluante de tratare/reciclare a deşeurilor periculoase. Astfel atingera ţintelor asumate presupune luarea în considerare a cel puţin două aspecte în selectarea alternativelor. Câteva acţiuni ce se vor desfăşura pentru atingerea scopului sunt : întărirea controlului şi înăsprirea din punct de vedere legal la autorizarea societăţilor de construcţii. noi surse de materii prime secundare şi se vor introduce noi taxe sau se vor utiliza alte instrumente economice : de exemplu utilizarea sistemului preluării acestor deşeuri de către distribuitori la vânzarea unui produs nou din aceiaşi categorie. alternativele tehnice recomandate a fi implementate la nivelul întregului judeţ urmează a fi analizate ulterior la nivel de studii de fezabilitate luând în considerare toate particularităţile judeţului. deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi vehicule scoase din uz vor fi colectate în puncte de colectare sau predate la schimb distribuitorilor facilitând populaţiei eliminarea acestor tipuri de deşeuri. aplicarea de tarife speciale la eliminarea deşeurilor din construcţii şi demolări.) vor fi sortate şi prelucrate în vederea valorificării urmând ca fracţiile nevalorificate să fie eliminate controlat. informarea populaţiei cu privire la conformarea la noile practici. beton.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Acţiunile ce trebuie întreprinse şi măsurile ce vor fi luate cu privire la fluxurile speciale de deşeuri şi informarea / consultarea populaţiei : deşeurile din construcţii şi demolări ( cărămizi. lemn ş. tencuieli.m. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor are o abordare de ansamblu a sistemului de gestionare a deşeurilor. De exemplu pentru reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile de la depozitare alegerea alternativelor tehnice diferă pentru anul 2010 faţă de anul 2013 când cerinţele legislative devin mai riguroase şi trebuie adoptate măsuri suplimentare. deşeurile menajere periculoase . ţigle. .a. Trebuie precizat că printre criteriile utilizate în PJGD Mehedinţi pentru identificarea alternativelor tehnice optime a fost luat în considerare şi criteriul privind protecţia mediului. a materialelor rezultate de la vehiculele scoase din uz prin dezmembrare sau al celor provenite de la deşeurile de echipamente electrice şi electronice realizând în acest fel noi locuri de muncă.d. chiar dacă acestea vor presupune cheltuieli suplimentare. Astfel. De asemena alegerea unei alternative tehnice ţine cont şi de ţintele legislative care trebuie îndeplinite la diferite intervale de timp. gradul de detaliu din punct de vedere tehnic fiind destul de redus.

solul şi subsolul. adverse. procesul de monitorizare confirmă existenţa efectelor adverse identificate în raportul de mediu. resursele naturale şi populaţia. Monitorizarea efectelor semnificative ale implementării PJGD Mehedinţi se bazează pe informaţiile privind starea mediului prezentate în capitolul 2. având în vedere domeniul mai larg de cuprindere al PJGD comparativ cu un proiect izolat. sănătatea umană. În general există două tipuri de instrumente de monitorizare: studii calitative/cantitative de specialitate (instrumente adecvate pentru situaţii complexe şi atunci când nu există suficiente informaţii pe baza cărora să se stabilească indicatori) şi indicatori. raportul de mediu trebuie să descrie măsurile avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării PJGD Mehedinţi. Titularul PJGD Mehedinţi. Măsurile avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării PJGD Mehedinţi Prezentul capitol propune un program de monitorizare a efectelor implementării PJGD Mehedinţi asupra mediului. peisajul. iar monitorizarea se axează asupra acestora. biodiversitatea. problemele de mediu existente – capitolul 4. turismul. respectiv efecte pozitive. obiectivele de protecţie a mediului – capitolul 5. Monitorizarea se referă la toate tipurile de efecte semnificative asupra mediului. transportul. respectiv CJ Mehedinţi. prevăzute sau neprevăzute. În acest sens monitorizarea este dirijata în special spre aceste componente. în majoritatea cazurilor. în scopul de a putea întreprinde acţiunile de remediere corespunzătoare. Trebuie menţionat de asemenea că este dificil de stabilit o relaţie de tip cauză-efect la nivelul PJGD. precum şi a efectelor adverse neprevăzute. efecte adverse care se manifestă însă cu o intensitate sporită. să se apeleze şi la studii calitative/cantitative de specialitate. Efectele probabile ale implementării PJGD Mehedinţi au fost identificate şi descrise în capitolul 6 al raportului de mediu. a efectelor semnificative asupra mediului. într-o fază iniţială. patrimoniul cultural. Experienţa ne arată că. potenţialele efecte semnificative asupra mediului – capitolul 6. Conform HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 11. Un efect advers neprevăzut poate fi un efect care nu a fost luat deloc în considerare pe durata evaluării de mediu sau anumite predicţii şi ipoteze ce s-au dovedit a fi incorecte. . În cazul PJGD Mehedinţi s-a optat pentru efectuarea unuei monitorizări bazată pe indicatori dar nu este exclus ca. aerul. împreună cu APM Mehedinţi. este cel care răspunde de crearea cadrului necesar pentru monitorizare. În urma analizei PJGD Mehedinţi şi a consulţărilor grupului de lucru SEA s-a determinat că cele mai probabil afectate componente ale mediului vor fi: apele subterane şi de suprafaţă. la data revizuirii PJGD sau oricând va fi considerat necesar. Monitorizarea implementării PJGD Mehedinţi are în vedere identificarea încă de la început. precum şi pe informaţiile prezentate în PJGD Mehedinţi. flora şi fauna. caracteristicile de mediu ale zonelor posibil a fi afectate semnificativ – capitolul 3.

pe baza cărora este elaborat raportul de mediu şi PJGD. Trebuie remarcat că în cadrul PJGD Mehedinţi sunt stabilite măsuri de monitorizare a implementării PJGD Mehedinţi. • Verifica dacă. Indicatorii ce urmează a fi monitorizaţi se referă la ţinte existente care permit evaluarea impactului şi stabilirea de repere pentru monitorizare. Membrii grupului de lucru SEA au stabilit ca scopul monitorizarii este de a: • Verifica dacă PJGD Mehedinţi este implementat cu succes. şi a obiectivelor PJGD Mehedinţi au fost definiţi indicatorii şi criteriile de evaluare a impactului asupra mediului. monitorizarea se va adresa atât rezultatelor PJGD cât şi efectelor asupra mediului ale implementării PJGD. pe când în Raportul de Mediu se stabilesc indicatorii şi mecanismele de monitorizare a efectelor implementării PJGD Mehedinţi asupra mediului. Indicatorii de mediu relevanţi. sunt corecte şi dacă este necesară ajustarea sau actualizarea acestora.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi În cadrul grupului de lucru SEA a fost mai întâi evaluat sistemul de monitorizare propus în PJGD Mehedinţi. selectaţi în cadrul grupului de lucru SEA pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării PJGD Mehedinţi. Propunere privind indicatorii de monitorizare a efectelor implementării PJGD Mehedinţi asupra mediului Obiectiv de mediu relevant Obiectiv general privind poluarea mediului înconjurător Indicatori • Cantităţi generate de deşeuri municipale (tone/an) • Cantitatea de deşeuri generată pe locuitor (kg/loc/an) • Cantităţi generate de deşeuri asimilabile din comerţ şi industrie (tone/an) • Deşeuri colectate selectiv (tone/an) • Deşeuri reciclate (tone/an) • Deşeuri recuperate pentru folosire ulterioară (tone/an) • Aria de acoperire cu servicii de salubrizare – pondere număr de locuitori. identificate în cadrul grupului de lucru SEA. Nu s-au propus măsuri de monitorizare suplimentară. pe parcursul implementării PJGD. sunt prezentaţi în tabel. au aparut efecte adverse/neprevăzute asupra mediului. Grupul de lucru SEA a recomandat integrarea monitorizării indicatorilor de mediu relevanţi în programul de monitorizare a PJGD. %) . Pe baza obiectivelor de mediu relevante. • Verifica dacă prognozele şi ipotezele. În mod ideal. generate de implementarea PJGD. • Iniţia din timp măsurile de remediere necesare în cazul identificării de efecte adverse/neprevăzute asupra mediului. suprafaţa • Rata de conectare a populaţiei la serviciile sanitare (urbane şi rurale.

oxizi de azot (NOx) .PM10 Descriere: Emisiile de poluanţi pe durata unei anumite perioade de timp şi pe unitate de teren (tone/an/km2).CO2 .: număr de incendii necontrolate) • Numărul de plângeri datorate exclusiv disconfortului olfactiv • Cantitatea anuala de gaze de depozit colectate şi tratate (depozite conforme) • Emisi de gaze cu efect de sera (tone CO2 echivalent): .N2O • Emisii atmosferice de: .compuşi organici volatili . conform normativului NTPA-001 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi urbane la evacuarea în receptorii naturali • Număr (pondere) de amplasamente autorizate care au depăşit limitele stabilite pentru descărcare • Incidente legate de gestionarea deşeurilor cu efecte negative asupra calităţii aerului (ex.CH4 .VOC . • Incidente legate de gestionarea deşeurilor cu efecte negative asupra solului – poluări accidentale (număr de evenimente) • Suprafaţa de teren reabilitată/ecologizată (ha) • Număr depozite neconforme reabilitate • Număr situri poluate istoric reabilitate Poluarea apelor subterane şi de suprafaţă Poluarea aerului şi schimbări climatice Poluarea solului şi subsolului .Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Obiectiv de mediu relevant Indicatori • Raportul dintre cantitatea anuală de deşeuri colectate (anul curent) şi cea aferentă anului 2007 (t/an) Exprimă cantitatea de deşeuri ce nu mai este depozitată neconform sau eliberata direct în mediu • Incidente legate de gestionarea deşeurilor cu efecte negative asupra apei – poluări accidentale (număr de evenimente) • Indicatori de calitate ce caracterizează apele uzate la ieşirea din staţiile de epurare a depozitelor.SO2 .

Acest indicator nu ţine cont de gradul de acoperire cu servicii. clarificate sau investigate. broşuri etc. campanii de conştientizare) • Număr comunicate de presă • Număr conferinţe de presă • Număr întâlniri anuale cu administaţia publică locală şi cetăţeni • Număr materiale informative (pliante.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Obiectiv de mediu relevant Biodiversitatea. la nivelul judeţului • Numărul de plângeri vis-a-vis de operarea amplasamentelor de gestionare a deşeurilor (indicator pentru gradul de disconfort) • Indicatori privind contribuţia modului de gestionare al deşeurilor la rata îmbolnăvirilor • Suprafaţa vechilor zone contaminate istoric ecologizată. flora şi fauna Arii naturale protejate Indicatori • Raportul dintre suprafaţa reabilitată din totalul suprafeţei afectate cu depozitarea necontrolată/ilegală a deşeurilor (km2 reabilitaţi / km2 ocupaţi cu depozitare necontrolată/ilegală) • Numărul total de incidente. revitalizată sau recuperată pentru a fi refolosită (ha) • Raportul dintre capacitatea totală a mijloacelor de transport deşeuri şi cantitatea totală de deşeuri municipale colectată Indicatorul reflectă direct eficienţa colectării deşeurilor municipale. • Număr vehicule/utilaje de transport deşeuri care respectă normele de poluare în vigoare • Număr de zone cu potenţial turistic acoperite cu servicii de salubrizare adecvate • Raportul dintre total deşeuri colectate selectiv şi total deşeuri colectate (tone deşeuri colectate selectiv/tone deşeuri colectate). ci de randamentul colectării selective • Raportul dintre total deşeuri valorificate/reciclate şi total deşeuri colectate separat • Co-generare de energie din deşeuri • Număr de proiecte care implică stimularea comportamentului responsabil în privinţa protecţiei mediului. (ex.) Sănătatea umană Peisaj şi patrimoniu cultural Transport durabil Turism durabil Conservarea / utilizarea eficientă a resurselor naturale Creşterea gradului de conştientizare asupra problemelor de mediu generate de gestionarea deşeurilor .

Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Responsabilitatea evaluării indicatorilor urmăriţi şi a întocmirii raportului anual de monitorizare revine Grupului de monitorizare. Trebuie precizat că. Titularul planului trebuie să solicite şi să centralizeze aceste informatii acolo unde este cazul. ANPM. • În vederea simplificării procesului de monitorizare. APM Mehedinţi. în primul trimestru al anului. . în prezentul raport de mediu sunt prezentate numai mecanismele de monitorizare a efectelor asupra mediului dar nu şi cele de monitorizare a implementării PJGD. ONG). Pe baza cunostiintelor existente la momentul elaborării raportului de mediu. • Pentru a nu introduce costuri suplimentare aferente monitorizării s-a optat pentru păstrarea mecanismelor de monitorizare existente. echipa SEA a considerat ca mecanismele de monitorizare a mediului înconjurător sunt adecvate pentru monitorizarea mediului. • O parte din informaţiile necesare trebuie să fie oferite de către viitorii investitori sau operatori de servicii prin intermediul evaluărilor de impact şi/sau a programelor de monitorizare. Primul raport de monitorizare va fi realizat în anul 2009. • Programul de monitorizare a efectelor asupra mediului a fost dezvoltat pe baza programului general de monitorizare a implementării PJGD Mehedinţi. • Programul de monitorizare propus în raportul de mediu se axează pe componente de mediu şi sănătate publică şi pe domeniile care ar putea fi influenţate de implementarea PJGD. Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi şi ai Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Mehedinţi. sistemul şi mecanismele de monitorizare a mediului au fost integrate în sistemul general de monitorizare a implementării PJGD. reguli şi ipoteze: • Efectele asupra mediului generate prin implementarea PJGD Mehedinţi trebuie să fie monitorizate şi înregistrate. Administraţia Naţională "Apele Române". alte autorităţi. Raportul de monitorizare se va întocmi anual. Pentru fiecare indicator vor fi specificate atât valoarea cât şi tendinţa. În stabilirea sistemului de monitorizare s-au avut în vedere următoarele principii. respectiv CJ Mehedinţi. Institutul Naţional de Statistică. fiind necesară utilizarea unor date furnizate de instituţiile cu competenţe în acest domeniu (MMDD. ce va fi format (conform PJGD Mehedinţi) din reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Mehedinţi. Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Craiova. Garda Naţională de Mediu. ARPM Craiova. • Multe din datele privind calitatea mediului în zona geografică analizată nu pot fi generate sau colectate de către titularul PJGD Mehedinţi.

Informaţiile referitoare la starea mediului. se recomandă revizuirea programului de monitorizare şi. sunt prezentate în raportul de mediu. Sistemul de monitorizare propus în prezentul raport de mediu va sta la baza monitorizării efectelor semnificative asupra mediului ale implementării PJGD Mehedinţi. nu au fost identificate ca fiind necesare sau relevante. În eventualitatea schimbărilor semnificative ale sţării mediului în zona analizată . . Datele obţinute din monitorizare vor fi utilizate la întocmirea raportului de monitorizare a PJGD Mehedinţi. Avizul de mediu va cuprinde măsuri de monitorizare a efectelor asupra mediului (cele prevăzute în raportul de mediu şi altele în plus. după caz. iniţierea de studii/analize în vederea compleţării lipsurilor de cunoştinţe. Publicarea periodică a rezultatelor monitorizării.Judeţul Mehedinţi. În acest sens. la momentul elaborării raportului de mediu. poate fi necesară şi colectarea unor date suplimentare care nu sunt colectate în mod obişnuit şi care. dacă este cazul) precum măsuri de atenuare a acestora.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Recomandări: Dacă pe parcursul implementării PJGD Mehedinţi sunt identificate efecte adverse semnificative. trebuie întreprinse acţiuni de remediere sau atenuare corespunzătoare. adică sintetizarea rezultatelor monitorizării de la nivel de proiect pentru a putea estima efectele globale ale PJGD asupra obiectivelor de mediu relevante. Includerea ONG-urilor de mediu în procesul de monitorizare. Corelarea monitorizării PJGD Mehedinţi cu monitorizarea proiectelor individuale. disponibile la data elaborării prezentului document şi relevante pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării PJGD Mehedinţi.

raportul de mediu trebuie să identifice. Conform HG 1076/2004.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi 12. care să înlocuiască actualul sistem. . Evaluarea mediului este un instrument pentru factorii de decizie. În cadrul capitolului 4 au fost identificate principalele probleme de mediu existente la nivelul judeţului Mehedinţi şi datorate actualului sistem de gestioare a deşeurilor muncipale. 707 din 5 august 2004. care îi ajută să pregătească şi să adopte decizii durabile. descrie şi evalueaze potenţialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării planului sau programului. HG 1076/2004 publicat în MO Partea I-a nr. După cum s-a arătat în capitolul 6. Se urmăreşte. ca în acest mod. Planul doreşte să ofere cadrul general pentru dezvoltarea viitoare a proiectelor şi a programelor în domeniu şi reprezintă un instrument pe baza căruia se poate obţine asistenţă financiară şi suport din partea Uniunii Europene. privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe transpune Directiva SEA în legislaţia naţională şi stabileşte procedura de evaluare de mediu pentru anumite planuri şi programe. Rezumat nontehnic Scopul PJGD Mehedinţi este să promoveze cooperarea între autorităţile locale şi judeţene pentru a crea şi dezvolta un sistem integrat de management al deşeurilor. respectiv decizii prin care se reduce la minim impactul negativ asupra mediului şi se întăresc aspectele pozitive. principalul instrument de planificare strategică a gestiunii deşeurilor este reprezentat de PJGD Mehedinţi. Obiectivul principal al raportului de mediu este de a evalua efectele posibile semnificative asupra mediului ca urmare a implementării PJGD Mehedinţi. Prezentul raport de mediu s-a realizat în conformitate cu prevederile HG 1076/2004. Capitolul 22 Mediu. ineficient atât din punct de vedere economic cât şi al protecţiei mediului. Scopul Directivei SEA este de a asigura că efectele asupra mediului ale anumitor planuri şi programe vor fi identificate şi evaluate în timpul elaborării şi înaintea adopţării lor. precum şi alternativele rezonabile ale acestuia. Obiectivele raportului de mediu au fost definite în concordanţa cu obiectivele de protecţie a mediului stabilite la nivel naţional. luând în considerare obiectivele şi aria geografică ale planului sau programului. care să asigure îndeplinirea ţintelor naţionale şi a obligaţiilor pe care România şi le-a asumat prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. În etapa de definire a obiectivelor de mediu s-a considerat atat legislaţia naţională în domeniu cât şi alte documente strategice. implementarea PJGD Mehedinţi nu va genera efecte semnificative negative asupra mediului. La nivel judeţean. adaptate particularităţilor locale. comunitar sau internaţional. să fie identificate o serie de soluţii durabile.

lipsa unor date referitoare la calitatea factorilor de mediu. creşterea gradului de conştientizare asupra problemelor de mediu generate de gestionarea deşeurilor. sănătatea umană. poluarea aerului şi schimbări climatice. În baza analizelor efectuate apreciem că implementarea PJGD Mehedinţi va avea un efect pozitiv asupra mediului şi sănătăţii umane. în scopul de a putea întreprinde acţiunile de remediere corespunzătoare. flora şi fauna. într-o fază iniţială. biodiversitatea. Principalele dificultăţi întâmpinate pe parcursul evaluării SEA şi a elaborării raportului de mediu se datorează următoarelor aspecte: lipsa unui ghid practic pentru elaborarea raportului de mediu. defalcate pe următoarele aspecte de mediu: poluarea apelor subterane şi de suprafaţă. Pentru proiectarea sistemului de gestionare a deşeurilor au fost propuse mai multe alternative tehnice şi evaluate pe baza unei analize multicriteriale. Monitorizarea implementării PJGD Mehedinţi are în vedere identificarea încă de la început. transport durabil. poluarea solului şi subsolului. va stimula economia şi turismul şi va contribui la promovarea dezvolţării durabile în cadrul judeţului Mehedinţi. a efectelor semnificative asupra mediului. turism durabil. conservarea şi utilizarea eficientă a resurselor naturale. În urma acestei evaluări au fost identificate alternativele tehnice şi trasate direcţiile generale pentru proiectele ulterioare ce urmează a se implementa la nivelul judeţului şi care în urma studiilor de fezabilitate vor descrie în amanunt detaliile tehnice. reducerii şi compensării oricărui efect advers asupra mediului a implementării PJGD Mehedinţi s-a propus un set de măsuri. peisaj şi patrimoniu cultural. timpul extrem de scurt alocat elaborării raportului de mediu. prezentaţi în capitolul 10. precum şi a efectelor adverse neprevăzute. Trebuie menţionat însă că investiţiile ulterioare care se vor face pentru aplicarea şi implementarea măsurilor propuse prin plan şi care presupun activităţi cu impact potenţial asupra mediului vor trebui supuse procedurii de evaluarea a impactului asupra mediului (EIM).Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi În vederea preveniri. În cazul PJGD Mehedinţi s-a optat pentru efectuarea unei monitorizări bazată pe indicatori. Evaluarea şi analizarea obiectivelor şi măsurilor propuse nu a dus la indentificarea unor zone posibil a fi afectate semnificativ prin implementarea PJGD Mehedinţi. .

….Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Anexa 1 Rezumatul dezbaterii publice din …./2008 şi lista participanţilor Procesul Verbal şi Lista Participanţilor vor fi ataşate prezentului Raport de Mediu după organizarea dezbaterii publice! Proces Verbal Încheiat astăzi./…./…./2008 la şedinţa de Dezbatere publică a Planului Judeţean pentru Gestionarea Deşeurilor Judeţul Mehedinţi .

8.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Tabel cu participanţii la dezbaterea publică a PJGD Mehedinţi din xx. crt 1. 2. Numele şi prenumele Funcţia Instituţia Telefon/Fax/Email . 4.2008 Nr.xx. 6.. 7.. 5. . 3.

75/ 439/ EEC privind uleiurile uzate.91/156/EEC Directiva nr. 441/ 2002 Hotararea de Guvern nr.78/2000 privind regimul deşeurilor Hotararea de Guvern nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr. 1159/ 2003 pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. 93/86/EC privind etichetarea bateriilor Hotararea de Guvern nr. 235/ 2007 privind uleiurilor uzate Directiva nr. 426/2001 Legea nr.1057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care contin substante periculoase . 91/692/EEC Legea nr. 91/689/EEC privind deşeurile periculoase Directiva nr.78/2000 privind regimul deşeurilor Legea nr. 61/2006 de modificare şi completare a OUG nr. 61/2006 Directiva Cadru privind deşeurile nr. amendata de Directiva nr.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Anexa 2 Legislaţie naţională şi europeană Legislaţie europeană Directiva 2006/12/CE privind deşeurile Legislaţie naţională Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 91/ 157/ EEC privind bateriile şi acumulatorii care contin anumite substante periculoase şi Directiva nr. 662/ 2001 privind gestionarea uleiurilor uzate. 27/2007. 78/2000 privind regimul deşeurilor aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 75/ 442/ EEC. amendata de Directiva nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate Hotararea de Guvern nr. de modificare şi completare a OUG nr. 87/101/EEC şi de Directiva nr. completata şi modificata de Hotararea de Guvern nr.

99/31/EC privind depozitarea deşeurilor Legislaţie naţională Hotararea de Guvern nr.2006 privind Fondul de Mediu Hotararea de Guvern nr.927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje Hotararea de Guvern nr. 196/2005 aprobată şi modificată de Legea nr.95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista nationala de deşeuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deşeuri Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodaririi Apelor nr.04. 105/25. depozitarea şi incinerarea deşeurilor Ordinul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 757/ 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor. 2000 /76 / EC privind incinerarea deşeurilor Hotararea de Guvern nr. 1229/ 731/ 1095/2005 privind aprobarea procedurii şi criteriilor de autorizare a .621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodaririi Apelor nr.94/62/EC privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje Ordonanţa de Urgenţă nr. 1230/2005 Ordinul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Legislaţie europeană Directiva nr. 349/ 2005 privind depozitarea deşeurilor Directiva nr. 1872/2006 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje Ordinul MMGA nr. completat şi modificat prin Ordinul nr.756/2004 pentru aprobarea normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor Directiva nr. 1274/2005 privind eliberarea permiselor de mediu pentru închiderea instalaţiilor pentru eliminarea. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodaririi Apelor nr.128/2002 privind incinerarea deşeurilor modificata şi completata de Hotararea de Guvern nr.268/2005 Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodaririi Apelor nr. 775/2006 pentru aprobarea listei localităţilor izolate care pot depozita deşeurile municipale în acele depozite cu condiţia să îndeplinească unele din prevederile HG nr.

Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Legislaţie europeană Legislaţie naţională entităţilor economice pentru a prelua responsabilitatea în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a ambalajelor şi deşeurilor din ambalaje Ordinul MMGA nr. amendata de Decizia nr.2000/532/CE. inclusiv deşeurile periculoase .94/904/CE privind lista deşeurilor periculoase) Hotararea de Guvern nr.856/2002 privind evidenta gestionarii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzand deşeurile. 194/ 360/1325/2006 ce completează şi modifică Ordinul 1229/ 731/ 1095/ 2005 privind aprobarea procedurii şi criteriilor de autorizare a persoanelor juridice pentru a prelua responsabilitatea în ceea ce priveşte atingerea ţintelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor din ambalaje Directiva nr.96/59/EC privind Hotararea de Guvern nr. 1018/2005 ce stabileste înfiinţarea Secretariatului Tehnic pentru compuşii numiţi în cadrul Direcţiei pentru Gestionarea Deşeurilor şi Substanţelor Chimice Periculoase Decizia nr.1018/2005 privind infiintarea în cadrul Directiei Deşeuri şi Substante Chimice Periculoase a Secretariatului pentru compusi desemnati Ordinul MMGA nr.94/3/CE privind lista deşeurilor şi Decizia nr. 257/2006 pentru completarea anexei Ordinului de Ministru nr. 173/ 2000 pentru reglemeneliminarea bifenililor şi trifenililor tarea regimului special privind gestionarea şi controlul policlorurati (PCB şi PCT) bifenililor poli-clorurati şi a altor compusi similari modificata de Hotararea de Guvern 291/2005 Ordinul MAPM nr.2001/119 privind lista deşeurilor (care inlocuieste Decizia nr.

perfectionarii active şi a tranzitului. dinspre şi inspre Comunitatea Europeana Legislaţie naţională Hotararea de Guvern nr. 895/2006 pentru înţărirea Reglemenţării nr.2/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control a transportului deşeurilor pe teritoriul Romaniei HG nr. atunci cand namolul de la staţiile de epurare este utilizat în agricultura Ordinul MMGA nr.2/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control a transportului deşeurilor pe teritoriul Romaniei Ordinul MMGA nr. începând cu data la care România va adera la Comunitatea Europeană Directiva nr.1993.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Legislaţie europeană Regulamentul nr.1357/2002 pentru stabilirea autoritatilor publice responsabile de controlul şi supravegherea importului. exportului şi tranzitului de deşeuri Hotararea de guvern nr.86/278/EEC privind protectia mediului şi în particular a solului. prin şi în afara UE. completata prin HG 514/2005 Legea 6/1991 pentru aderarea Romaniei la Conventia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminarii acestora Legea 265/2002 pentru acceptarea amendamentelor la Conventia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase Ordinul MAPAM nr. cand se utilizeaza nămoluri de epurare în agricultura . adoptată la 1.344/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind protectia mediului în special a solurilor. pentru modificarea Ordinul MAPAM nr. 259/93/CEE privind supravegherea şi controlul transportului în.02.259/93 privind controlul transportului deşeurilor în.228/2004 privind controlul introducerii în tara a deşeurilor nepericuloase în vederea importului. 986/2006.

901/SB/ 2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea DEEE care prezintă riscuri de contaminare pentru personalul de la punctele de colectare Ordinul comun al MMGA şi MEC nr.2406/2004 Ordinul 87/2005 privind aprobarea modelului şi a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz Ordinul MMGA nr. reciclare şi valorificare ener-getică a VSU.2002/96/EC privind HG 448/2005 privind deşeurile de echipamente elctrice deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) şi electronice (DEEE) Ordinul MMGA nr.01. privind asumarea responsabilităţilor legate de ţintele anuale de refolosire. 625/2007 privind aprobarea Metodologiei pentru urmarirea realizarii de catre operatorii economici a unor obiective din HG 2406/2004 Directiva nr. 1224/2005 privind aprobarea procedurii şi condiţiilor de autorizare a entităţilor legale de asumare a responsabilităţilor pentru stabilirea ţintelor anuale de refolosire. 1225/721/2005 privind aprobarea procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a entităţilor colective ce preiau responsabilităţile de atingere a ţintelor anuale de refolosire/valorificare/reciclare a DEEE şi rectificarea acestuia în 2006 (Monitorul Oficial nr.2006) Ordinul comun al MMGA şi MEC nr.2000/53/EC privind vehiculele uzate Legislaţie naţională Hotararea de Guvern nr. reciclare şi valorificare energetică a VSU Ordinul MMGA nr. inventarul şi datele raportate privind EEE şi DEE .Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Legislaţie europeană Directiva nr. 1223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor.2406/2004 privind gestionarea vehiculelor uzate Ordinul MMGA 88/2005 privind materialele şi componentele vehiculelor exceptate de la aplicarea art. modificat prin Ordinul nr. 979/2006 Ordinul nr. (1) din Hotararea de Guvern nr.4 alin. 44 din 18. 816/2006 pentru înfiinţarea comisiei pentru evaluarea şi eliberarea permiselor pentru entităţile juridice.

2006 privind înfiinţarea Comisiei pentru Evaluarea şi Autorizarea entităţilor colecti-ve ce preiau responsabilitatea atingerii ţintelor anuale de refolosire. 66 / 20. valorificare şi reciclare a DEEE Directiva nr. 87/217/CEE privind prevenirea şi reducerea poluării mediului cu azbest Ordinul MMGA 751/2004 privind gestionarea deşeurilor din industria dioxidului de titan Hotararea Guvernului 124/2003 privind prevenirea şi reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest Hotararea Guvernului 1875/2003 privind protecţia sănătăţii personalului împotriva poluării cu azbest Hotararea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea folosirii anumitor substanţe periculoase în EEE Ordinul MMGA nr.01.82/883/CEE privind procedeele pentru supravegherea şi monitorizarea mediului datorita deşeurilor din industria de dioxid de titan Directiva nr. 992/2005 privind limitarea folosirii anumitor substanţe periculoase în EEE Hotararea Guvernului nr. 816/2006 pentru completarea şi modificarea HG nr. 556/2006 privind etichetarea specifică aplicată echipamentelor electrice şi electronice introduse pe piaţă dupa 31 Dec 2006 Ordinul MMGA nr. 734/2006 pentru modificarea HG nr.92/112/CEE privind procedeele pentru armonizarea programelor pentru reducerea şi eventual eliminarea poluării cauzate de deşeurile din industria dioxidului de titan Directiva nr.78/176/CEE privind deşeurile din industria dioxidului de titan Directiva nr.Raport de Mediu | Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Mehedinţi Legislaţie europeană Legislaţie naţională Hotararea Guvernulu inr.124/2003 privind prevenirea şi reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->