Sunteți pe pagina 1din 4

26.06.

2014

Depozitul de Deeuri de la Tirighina

Noul depozit ecologic de la Tirighina are o capacitate de 960.000 m3. Are un sistem
adecvat de etanare, drumuri tehnologice, cldiri administrative, pod-bascul, garduri, staie de
tratare a levigatului i staie de ardere a biogazului, sistem de supraveghere video, un ncrctor
frontal i un utilaj multifuncional.
Sistem adecvat de etanare
Etansarea taluzului reconfigurat cu panta de 1:3 in zona de contact cu depozitul nou se va
face astfel:
-

Strat de stabilizare / colectare gaz, grosime de 0,50 m

Strat de argila cu grosimea de 1,0 m

Geomembrana PEHD texturata cu grosimea de 2 mm

Geo-textil cu rol de protectie a geomembranei

Page 1

26.06.2014

Conducte colectare levigat


Pentru colectarea levigatului produs in corpul depozitului au fost prevazute trei conducte
de colectare si drenaj. Conductele vor fi din PEHD, DN 355, SDR 11, PN 12,5. Diferitele
tronsoane ale conductei vor fi conectate prin sudura cap la cap sau cu piese de electrofuziune.
Conductele vor fi montate cu o panta de cel putin 1% spre caminele de colectare levigat.
Strat drenant
Conductele de colectare si drenaj levigat vor fi montate intr-un strat drenant cu grosimea
de 50 cm. Stratul drenant va fi realizat din balast spalat si sortat cu granulometria de 16-32 mm.
Camine colectare levigat
Levigatul colectat de cele trei conducte de drenaj va fi descarcat in trei camine de
colectare levigat amplasate in zona de sud a depozitului, in digul de separatie al noului depozit.
Cele trei camine au fost edenumite 1A, 1B si 1C incepand din partea de vest a depozitului.
Rezervor colectare levigat
Levigatul colectat in cele trei camine va fi transferat gravitational prin intermediul unei
conducte de PEHD DN 110 mm, cu panta descendenta de 1% de la camine catre un bazin de
colectare levigat.Acesta este o constructie din beton armat cu dimensiunile interioare in plan de
12,0 x 25,0 m si inaltimea interioara de 3,80 m cu grosimea peretilor de 40 cm, amplasat pe
platforma statiei de tratare levigat. Gradul de impermeabilitate al betonului din radier si pereti va
fi P8. Deoarece levigatul colectat din bazin este puternic agresiv pentru betoane, s-a prevazut o
impermeabilizare a bazinului, pe toate suprafetele interioare, cu o captuseala din placi de PEHD
termosudabile. Grosimea minima a placilor va fi de 5 mm. Trecerile prin peretii bazinului (de la
caminele de colectare levigat spre stasia de epurare) se vor face cu piese speciale de trecere din
PEHD, inglobate in peretii bazinului.
Statia de epurare levigat
Levigatul colectat in bazin va fi tratat intr-o statie de epurare modulara, care va indeplini
pentru efluent, cel putin cerintele din NTPA 001, pentru descarcare directa in emisar natural.
Levigatul tratat va fi descarcat in bazinul de colectare ape pluviale (vezi lucrari de infrastructura)
iar de aici va fi pompat impreuna cu apa pluviala in conducta de canalizare apartinand de Mittal
Steel S.A.
Statia va putea sa trateze incarcarile maxime dupa cum este indicat in tabelul umator la
un debit maxim de 50 m3/zi sau 1,412 m3/luna a levigatului.
Componenta

Parametrii maximi ai levigatului


Incarcari
Page 2

Cantitati maxime

Descarcare standard in rau


NTPA-001/2002

(incarcar

26.06.2014

limita)
Cantitate
pH

Units

Amount

Units
-

6.5-8.5

Kg/luna

125

COD

17300

Mg/L

24400

BOD5

10300

Mg/L

14500

Kg/luna

25

Amoniac, NH4-N

1200

Mg/L

1660

Kg/luna

Clorura

2000

Mg/L

2830

Kg/luna

500

Fosphat, PO4-P

23

Mg/L

30

Kg/luna

Solide suspendate, SS

400

Mg/L

600

Kg/luna

35

Sulfat

400

Mg/L

6000

Kg/luna

600

Fier

70

Mg/L

80

Kg/luna

Magneziu

14

Mg/L

19

Kg/luna

Zinc

2,2

Mg/L

Kg/luna

0,5

Cupru

0,7

Mg/L

Kg/luna

0,1

Nichel

0,7

Mg/L

Kg/luna

0,5

Page 3

26.06.2014

Crom

0,7

Mg/L

Kg/luna

0,1

Plumb

100

g/L

0,14

Kg/luna

200

Cadmiu

g/L

0,01

Kg/luna

200

Mercur

10

g/L

Kg/luna

50

Page 4

0,01