Sunteți pe pagina 1din 194

..

tori
ntotdeauna, sau aproape ntotdeauna, o
cteva fie
atunci cnd o pentru prima la un
de ziare sau n fie ce ai parcurs deja
o parte sau ntregul cuprins al
Prima cea mai ntrebare pe care
pui dumneata, stimate cititor, sint convins s-ar
putea formula, n prin cuvinte:
Era necesar acest Almanah Tehnium? Ei bine,
da! Era necesar, cu att mai mult cu ct nevoia lui
era de mai vreme.
fim mai Nu este o noutate pentru
cel ce citeste aceste rnduri n tara cu
deosebire irJ ultimii 16 se o
de edificare a socialiste
multilateral dezvoltate. Acest proces conduce
la ca tineretul, de la o
n de zi cu zi, n contact cu tehnica, cu o
pe care se
duie o o Mai trziu,
cum este ea strns de
economiei noastre 11 instru-
pe n cadru! triadei
n fel nct el ct mai bine
tehnologiile necesare profesiei alese.
mai trziu, dinamica ei precedent
l pun pe n de a conduce mijloace
de de o din ce n ce mai complexitate,
ceea ce n prafe-
acomodare la noi tehnologii de
In dar cu imense de acest
proces complex de formare se
o serie de pasiuni ce trebuie cultivate cu
Vom cum este firesc,
asupra pasiunilor legate de
aspectul lor deconectant, distractv sau
latura lor asupra
profesionale ale pasiunilor tehnice.
Nu e cazul construim teorii sofisticate, e mai
de prin cteva Este
neindOIOS faptul un pasionat al electronicii va
rezolva probleme leoate de n viitoarea
lui profesie mult mai"'usor si cu mai multe satisfactii
dect un altul. Un radioamator pasionat sau un pasio-
3
consfrucforii amatori
nat al kartingului va deveni un electronist sau un
de dar, de ce nu o
lor ar putea fi n cadrul
de pentru patriei.
Un navomodelist sau un aeromodelist talentat cu
poate deveni un constructor
de nave sau de avioane. ar putea
continua. este de timpuriu,
pasiunile tehnice l pe copil spre
teh de care are atta
nevoie. Nu este de important el, copilul, a
nceput prin a arde un tranzistor sau prin a
covorul cu un revelator foto, ci prin procedeele
vrstei, cu pasiunea
pentru a construi, a face cu mna lui, copilul sau
tainele naturii, realmente
insuseste o serie de cunostinte extrem de folosi-
toare mai trziu. . ,
am clarificatn li nii mari nsul
la ntrebare, trecem la a doua, care pre-
supunem ar suna cam De ce apare acest
Almanah Termium acum? Din mai multe mo-
tive, dar ne doar cteva.
In primul rnd, pentru el prin anul
de -- 1982 -- aniversarea a 60 de ani de
la Uniunii Tineretului Comunist, eveniment
deosebit n tinerei a patriei noastre.
Este n a
tineretului marile evenimente din
patria inclusiv din propria sa activitate, prin
intensificarea prin pentru
a tineretului, prin care efortul
tinerei la am piui proces de eqificare socia-
a patriei noastre. In ansamblul
acestei revistele .
Tehnium aduc o la stim
tarea stiintifica si tehnice a tineretul
n acest mo
vine completeze mijloacele de cu
vare a pasiunii pentru de orientare profesio-
a tineretului, ndeosebi a elevului, devenind
astfel un instrument de lucru, util n munca
organelor U.T.C. de ce n prima parte a Alma-
nahului o serie de regula-
mente Jolosite n activitatea cercurilor de creatie
de pe casele de ale
In al doilea rnd, apare acum pentru n ntreaga
activitate, n spiritul docu mentelor elaborate de
cele congrese - al agriculturii al consiliilor
oamenilor muncii -, ni se cere o calitate, supe-
Or, aceasta nu se poate nchipui pasiune
si instruire n cazul nostru, al
si pasiunea pentru a isco-
di, pentru a unor ori-
ginale este minunat de hobby
tehnic. ndeletnicire presupune n
timp
spirit dar
instruire Toate
acestea contribuie la formarea viitorului cadru
tehnic n special la adncirea sale
- fantezie rigoare.
In al treilea rnd, dar nu n cel din apare pen-
tru a confirma amploarea pe care a luat-o
de din Nu
este un secret pentru nimeni revista Tehnium,
chiar n n care n acest an, prin eforturile
C.C. al U.T.C. ale Editurii Scnteia, dublat
tirajul, se n cteva ore de la
Desigur, setea de a tineretului, mai ales
n domeniul tehnicii, este
este clar pe fondul
efortului intens de industrializare, a crescut mult
pasiunea tinerei pentru
s-au la explozive cercu-
rilor tehnico-cDJhcative de timp liber
n domeniul tehnice. Almanahui Tehnium
in sprijinul acestui fenomen de
cu efecte benefice n a
Probabil stimate cititor, 'itl momentul cnd ai
parcurs deja sumarul Almanahului. nainte de a-I
cu vei pune ntrebarea: Cui ii esie d esti nat
acest Almanah?
n general, tuturor celor de nou n
special celor de tehnice.
ne-a n primul rnd tineretul este
interesat preocupat de tehnice, dar
asta nu nu destui oameni maturi
de Almanahul Teh-
nium este conceput n fel nct
pe cei ce snt la primii n acest do-
meniu, descifrnd {{legile scrise sau nescrise ale
acestei dar pe cei care au acumulat
deja o fiind ({vete-
rani si constanti cititori ai revistei Teh-
nium: a fost aceea de a-i mul-
n primul rnd pe electronicii - repe-
aici faptul opinia electronica
se constituie ca un domeniu fundamental
pentru cum este matematica sau fizica
pentru -,dar pe cei pre-
de modelism, tehnica automo-
bilism, mecanice, chimie etc. etc. Ca
orice recunoastem de la
bun nceput nu credem fi n totalitate
i pe ine-
rente ncepui. ca viitoarele almana-
huri repare eventualele neajunsuri ale acestui
debut. de faptul am atins
ca
cititorilor de a ne trimite aprecierile obser-
lor la adresa pcestui prim al Almana-
hului Tehnium. pe noi,
prin munca pe care o ducem apreciem n mod
4
deosebit utilul, ne n primul rnd propu-
nerile concrete, constructive, la obiect mai ales
cele publicabile!
Vorbind despre acestui Almanah) nu
trebuie el este consacrat folosirii n
mod dar util a timpului liber al cititorului.
lui, constituie o necesitate n con-
n care, prin destinate
de timp liber, reducerii duratei
de lucru, o disponibilitate supli-
ce trebuie cu folos. Cu folos
att n ceea ce statut, dar n ceea
ce societatea. La prima vedere,
legate de utilizarea timpului liber ar exclusiv
destinate purtnd pecetea facilului, a
Snt o serie de desti-
nate timpului liber - nu excludem de aici nici
jocul, atunci cnd el cuprinde elemente instructiv-
formative, inclusiv de dezvoltare a logicii stra-
tegiei decizionale - care se mijlocit,
dar cu n activitatea in
exercitarea meseriei. cum, dealtfel, spuneam
mai nainte, pasiunea pentru tehnice
are o nrurire pentru alegerea viitoarei
profesiuni sau pentru exercitarea profesio-
nale de zi cu zi.
este greu de definit n termeni cantitativi,
dar important este ea Nu este, dealtfel,
de mirare cum ar fi U.R.S.S., S.U.A., R.F.G.,
Japonia, cu o dezvoltare
cu industriale, au dezvoltat
extraordinar de mult stimularea - prin intermediul
presei specializate, dar prin materiale
organizatorice asigurate - a pasiunilor preocu-
lor pentru creativitatea teh n
Este o modalitate de orientare profesio-
ntro foarte de la
la dar cu un singur scop: stimularea aten-
de la vrste foarte mici, n moduri foarte
variate, dar pe baza unei riguroase psi-
hologice a comportamentului n
de formare oarecum spre
fice tehnologice, mai exact, spre formarea unor
deprinderi ce se uneori pentru viitoa-
rele profesiuni tehnice sau de cercetare
n cu un rol minor, aceste eforturi au
uneori imprevizibile,
rate pasiuni pentru pentru
practice, pentru crearea spiritului re-
n pentru
de a te lupta pentru aplicarea noului, a progresului.
Poate. stimate cititor, pus in-
trebarea: Cine a contribuit la
a Almanahului Tehnium? Ca la
orice lucrare acest Almanah este rodul
mai multor factori considernd
opinia tuturor cititorilor revistei Tehnium, se
cuvine le aducem Este vorba de cel ce a
luat acestei - editorul nostru,
C.C. al U.T.C., de cel ce a administrat
- Editura Scnteia, de cel ce, un
efort suplimentar peste sarcinile de plan, a
Almanahul-- Combinatul poligrafic Casa Scnteii,
si nu n ultimul rnd, de cei ce, oarecum n anonimat,
au ncercat lor
revistei Tehnium.
Cu acest efort nu a fost n zadar,
te pe tine, cititorule, parcurgi
a Almanahului Tehnium.
Ing. IOAN EREMIA ALBESCU
1-

u
in
li.
1-
"ii
ei Pentru a veni in sprijinul cercurilor tehnico-aplicative, citeva din
i- tehnice elaborate de de a tineretului pentru patriei spori din cadrul
18 C.c. al U.T.C. privind organizarea concursurilor la spoRurile tehnico-aplicative
ta din cadrul Cupei U.T.C. pentru modelism, karting
e
iv
a
i-
:i
f-
I-
t,
n
n
e

)-
i,
1,
.,
i,
It
11
;i
1-
1. ORGANIZARE

Concursul se pe ur-
grupe de 14-16
ani; 11-18 ani; 19-20 de ani.
1. Etapa I se la nivelul
cercurilor tehnico-aplicative.
2. Etapa a II-a la nivel
Iau parte de la etapa 1.
3. Etapa a mGa, finala pe
la fiecare
este reprezentat de cte un sportiv
pentru fiecare categorie de
dintre care la cate-
goriile 11-18 ani 19-20 de ani
unul poate fi posesor de A
sau R
Pentru etapa de cea pe
concursul se
separat pentru fete separat pen-
tru iar sportivii posesori de
vor concura separat de cei
clasificare sau nelegi-
timati.
n 'cazul n care de fete
nscrise la o categorie de
nu necesarul pentru o serie
de start, comisia de organizare
poate cumuleze sau toate
trei categorii de n
serie.
II. INDICATII TEHNICE
1. Stabilirea lungimii traseului
a celorlalte probleme de ordin teh-
nic se face de comisiile de
organizare n raport de
locale - pentru etapa de
cea Ade
2. Inainte cu o zi de concurs sau
n zilei (atunci Cnd con-
cursul are loc con-
au dreptul efectueze,
pe traseul stabilit de comisia de
organizare, de antre-
IIRTIIG
care una in
oficialilor.
3. Concursul de karting se des-
in pentru
intocmirea clasamentului se vor
aduna timpii de
in ambele
4. Ordinea de plecare in concurs,
pentru prima se
prin tragere la iar in a
doua vor pleca in or-
dinea n prima man-

III. APRECIEREA
REIUl TATElOR
1. Pentru toate trei etapele este
declarat concurentul care
are cel mai bun timp, rezultat din
adunarea timpilor in am-
bele
2. n caz de egalitate, departaja-
rea se face astfel:
- la etapele I a II-a este decla-
rat concurentul cel mai

- la finala pe este declarat
concurentul care a reali-
zat cel mai bun timp n a
doua; in caz de egalitate in
este declarat
concurentul mai
5
IV. ALTE PRECIZARI
La concursurile de karting con-
vor avea asupra lor echipa-
ment de concurs (obligatoriu
de precum
asigurare ADAS pe perioada
concursului.
Vodi luate pentru respec-
tarea normelor tehnice
de F.R.A.K. referitoare la karturile
de 50 cm
3
, in special cele cu privire
la:
- sistemul de frinare
- modul de fixare a scaunului
si rezervorului;
. tehnice de gabarit.
Karturile care n concurs
vor fi echipate cu numere n
negru, pe care se vor nscrie nu-
merele de concurs. Sportivi; pose-
sori de licente vor avea nscrise
numerele oficiale date de
snt n

- cnd nu regulile de
securitate ordine stabilite de or-
ganizatori;
- cnd kartul nu corespunde
normelor tehnice;
- cind nu traseul mar-
cat;
- cnd primesc ajutor n timpul
cursei. '
la etapa pe concuren-
vor veni cu karturile lor, pe care
le vor transporta cu trenul.
1. ORGANIZARE
Concursul de modelism se or-
pentru tinerii
n activitatea de a tinere-
tului pentru patriei, n
cercurile tehnico-aplicative de mo-
delism, constructori ai modelelor
prezentate n concurs, care nu au
participat la campionatele republi-
cane sau
de modelism.
1. Etapa ., la nivelul cercului
tehnico-aplicativ. ti-
nerii care n cadrul cercu-
lui cu modelele ai construc-
tori sint.
2. Etapa a Uma, la nivelul
lui. minimum 5 (cinci)
pentru fiecare categorie.
3. Etapa a m$a, finala pe
echipele reprezentative
ale formate din
Concursurile de
lansare din
ia punct fix se numai
!a proba pentru tinerii
fete) la activi-
tatea de Ci tineretului pen-
tru patriei (categoria de
16-20 de ani).
Concursurile de se
in etape:
1. Etapa la nivelul
rilol!'. tinerii care se instru-
iesc in cadrul aerocluburilor exis-
tente n
2. Finala pe ti-
nerii n taberele centrale
de a tineretului pentru
I
torii etapei la
clase:
- aeromodele de zbor liber pla-
nor A-2;
- rachetomode!e, obligatoriu cu
cele 3 tipuri: rachetoplan 2,5 Ns;
rachetomodele cu stramer-pangli-
2,5 Ns;
toare 2,5 Ns;
- automodele cu
motor electric;
- navomodele propulsate clasa
a X-a.
II. TEHN!CE
Toate echipele vor prezenta in
concurs modelele in stare de func-
echipate complet. Nu se
admit decit modele construite de
care dimen-
siunile categoriilor respective.
III. APRECIEREA
RElUL T ATELOR
la proba la fiecare
categorie n parte pe echipe (cel
:;,,,,,,r,,,r,,, ... patriei pe profil de para-
IL PRiOBiELE CONCURSULUI
Concursul se va la o
Precizia la
punct fix. Proba va consta dintr-o
lansare de la
de 800 m, cu
pilotarea la punct fix.
Fiecare concurent va executa
5
III. MODUL DE APRECIERE
Precizia se
pe o de ia 20 m de la
punctul zero; acordarea punctelor
se face prin cu ruleta
6
3 categorii), clasamentul va fi
realizat prin punctelor

Pentru clasamentul pe echipe,
punctajul de echivalare intre cate-
gorii este
locul I -100 de puncte;
locul II - 90 de puncte;
locul 111- 85 de puncte:
locul IV - 80 de puncte
la locul 20.
care nu s-au prezen-
tat la start n timpul stabiiit, elimi-
sau din concurs, nu
primesc puncte nu vor intra n
calcularea clasamentului pe echi-
pe.
Tn cazul in care doi sau mai multi
vor fi la egalitate de
puncte, pe primul loc se va clasa
con curentul cel mai
(aceasta avnd precizia de 1 cm).
n afara limitei maxime
vor fi, din oficiu, cotate cu puncta-
jul maxim: 20 m.
Clasamentul se va ntocmi prin
punctelor la
fiecare lansare n parte realizarea
apoi a mediei aritmetice a tuturor
celor 5 lan
In cazul n care doi sau mai
vor fi la egalitate dE
puncte, va fi declarai
concurentul cel mai
IV.
n caz de timp nefavorabil, 1"
conducerii concursului
cu aprobarea C.C. al U.T.C.
A.C.R., se poate ter-
mina cu lan de fiecare
concurent.
-Inainte de intrarea n concurs
fiecare participant va executa ce
2 cu
- se vor executa el
respectarea a tuturor reguli-
lor n regu-
lamentul Federatiei Aeronautice
Romne. .
'a fi

ipe,
ite-
n.d.,
en-
mi-
nu
I n


de
asa
:m).
ime
cta-
prin
3 la
:!rea
uror

de
arat
, la
Jiu;,
.
ter-
:;are
urs,
cel
cu
Juli-

tice
pentru
radioului folosirea acestuia snt
consemnate n Romnia n perioa-
da primelor decenii ale seco-
lului XX. in anii 1915-1916, membrii
Cohortei de de la Liceul
Asan din Caracal
transmiterea sem-
nalelor Morse. in perioada 1922-
1925 apar primele cu refe-
rire la radio militare, iar n
anul 1925 apar primele reviste: Ra-
dio Romn Radiofonia, care
informau publicul despre ceea ce
este radioul; n timp, la
iau primele 2-3
magazine cu aparate piese radio.
In anul 1926, la Institutul Electro-
tehnic Universitar din
se prima de radio-
emisie ce avea
programe muzicale - auzibile
la Giurgiu! -, iar n anul 1929, n
afara se
Radio avnd stu-
dioul pe actuala a Nuferilor.
Cu istorie se
poate vedea de la nceputul
acestui secol, n tara au
existat tehnicieni care au
pus radiofoniei. Pe
au existat
dornici nu
secretar al Romne
de RsdioarT'ilstorism
numai radioul, dar
chiar la ei
Pentru a-i desemna mai exact pe
din folosim
expresia larg de radio-
amatori. Interesul pentru
activitate - cum
mai sus - este marcat n
de n anul 1926 a
primului radioclub la Craiova. Ra-
dioclubul reunea pe cei inte-
ct mai multe, n-
semnalele Morse, con-
aparate proprii atit de
ct de emisie. n timp
ce folosirea radio-
receptoarelor erau, pentru acel timp,
mai simple, utilizarea
toarelor era
la data de 30 martie 1938, cnd a
prima Lege a amatorilor
de emisie. Tn pe-
de pionierat, n
au activat, chiar n emisie, radio-
amatori ca dr. Alexandru Sevopol
- organizatorul primului radioclub
de la Craiova, profesorul Gelep,
It. Ion Ion A Popescu,
subit. Cezar ing. Nicolae
Titus Mihail Kon-
teschweler, ing. Paul
pasiunii
acestora, n anul 1936
7
ia Asociatia Amatorilor Ro-
mni de Unde Scurte (A.A.R.U.S.),
iar n anul 1948 activitatea se reia
n cadrul AV.S.A.P.
Dezvoltarea sprijinul mo-
ral material acordat de partid
de stat o im-
a iar cadrul
organizatoric cel mai potrivit a fost
stabilit n cadrul Consiliului Na-
pentru
Sport, respectiv prin organizarea
Romne de Radioama-
torism. In acest cadru snt ti tu
rizate peste 300 de radioclu b
iar cca 9 800 de radioamatori
o
vitate n numeroase domenii.
mii de amatori n
cercurilor existente n cas
pionieri ai patriei,
ntreprinderi
litare etc., radioamatorismul impli-
cndu-se n tot mai multe domenii
ale vietii sociale.
Inainte de a informa cititorul
despre modul cum poate deveni
radioamator, se impune ce trebuie
de fapt, prin ce este
un radioamator. de la nce-
putul lor, radioamatorii
subliniat caracterul de ama-
tor al n sensul orice
n cadrul
lor, sub orice nu
trebuie le venituri mate-
riale. Acest aspect de principiu,
lipsa interesului comercial, este
nscris la loc de cinste n toate
actele normative care
activitate care trebuie
respectate ntocmai. Plecnd de la
aceasta, trebuie se clar
ideea radioamatorul face nu-
meroase expe-
numai pentru a realiza
n final radio (pe care tre-
buie le confirme cu un QSL,
care acesta bani).
Ct domeniile de acti-
vitate ale radioamatorilor, acum
acestea snt mult mai complexe
dect cele de acum 00 de ani. Din
firesc, dome-
niul undelor scurte mai recent,
cel al undelor ultrascurte. Pentru
a lucra n aceste domenii, se pre-
supune, n primul rnd, insusirea
unor de specialitate ne-
cesare aparaturii de
antenelor, condi-
de propagare a undelor elec-
tromagnetice, alfabetului Morse, a
regulilor de trafic radio, a codu-
lui Q.
Legea de care reglementea-
n general, activitatea de radio-
amator este Regulamentul de ra-
privind activita-
tea de radioamator n R.S. Ro-
mnia, elaborat de Ministe-
rul Transporturilor Telecomu-
(M.T.Tc.). Avnd la dis-
aparatura acti-
vitatea radioamatorilor se mani-
prin realizarea a ct mai multe
(QSQ-uri), la distan-
ct mai mari cu toate continen-
tele (DX), folosind n acest scop
benzile de alocate prin
regulament. snt
acum mai ei beneficiind
de retranslatarea prin
intermediul unor sateliti de teleco-
sau folosind
reflexiile unor straturi ionizate, ur-
me de etc. Calitatea apa-
raturii, indeminarea in traficul radio
loc de etalare apre-
ciere n numeroasele concursuri
concursuri in ca-
drul organizatorii
premii, trofee diplome.
Dar tot radioamatori numim si
pe cei excelent n
transmiterii semnalelor
Morse n de acolo
unde s-a ajuns la recordul de a
peste 400 de semnale
telegrafice ntr-un minut! Acestora
li se
- n general copii tineri care,
ce construiesc receptoare
portabile dintre cele mai perfec-
cu antene tot mai sofisti-
cate, se intrec n a descoperi n
timpul cel mal scurt un de
(denumite simbo-
lic vulpi) amplasate n diverse
locuri, sau chiar n case.
toate cele prezentate, citi-
torul va putea pune ntrebarea:
dar cum pot deveni eu radio-
amator?
Pentru a putea lucra ntr-unul
din domeniile radioamatorismului,
n special in domen iul emisiei
al n primul rnd este
necesar obligatoriu ca cel dornic
de aceasta fie unei
docu-
ment oficial eliberat numai de
M.T.Tc. Pentru obtinerea autori-
solicitantul trebuie nde-

- fie romn;
- calitatea de membru
al unui radioclub F.R.
Radioamatorism;
- certificatul de radio-
amator, care se tot de
organele M. T. Te., respectiv
de radio televiziune teri-
toriale Cluj Ti-
certificatul atestind cu-
de specialitate n acest
domeniu.
Pentru a calitatea de mem-
bru al unui radioclub
este necesar se completeze o
cerere tip, se . achite
se efectueze o anume
activitate n cadrul radio-
clubului.
Ct certi-
ficatului de radioamator
(sint de avansat), este ne-
unui examen n
comisiei desemnate de
M.T.Tc., examen la care se dau
probe scrise orate la
rele materii:
a. radioteh-
(elemente de circuit, circuite
oscilante, unde radioelectrice, pro-
pagarea undelor radioelectrice, dis-
pozitive semiconductoare, amplifi-
carea, detec-
redresarea, recep-
toare, electrice electro-
nice);
b. regulamente (Regulamentul
de privind activi-
tatea de radioamator n RS. Rom-
nia - anumite capitole);
c. norme de muncii
la de radioamatorj
d. transmiterea sem
nalelor Morse (numai pentru cei
ce doresc activeze n undele
scurte);
e. transmiterea me-
sajelor radiotelefonice (proce-
duri de trafic, folosirea codurilor,
8
alfabetul fonetic sistemele de
raportare a nregistrarea
traficului).
acestor se
poate face studiind individual
existente ce se
sesc la radiocluburi la radio-
amatorii sau, ceea ce
este mai recomandabil, urmnd
cursurile de formare a noilor radio-
amatori organizate de fiecare
radioclub sau alte radio-
cluburi din diferitele din
Aceste cursuri, cu o
de cca 220 de ore teoretice prac-
tice, snt organizate anual,
n
zile a cte 4 ore
ncep activitatea, n general,
cu deschiderea anului scolar de
Taxa de participare la
cursuri este si se
la nscriere, elevii si studentii be-
neficiind de reducer'i. Urmnd'aces-
te cursuri, avantajul de a
avea un contact nemijlocit cu radio-
clubul, cu membrii prilej cu
care se cunosc multe alte secrete
ale radioamatorismului.
avnd n vedere snt pre-
zentate de radioamatori cu o
pe tot timpul
noilor se poate trece
concomitent la primele construc-
proprii, de exemplu a unui re-
ceptor de radioamator.
elemen-
tare de radioamatorism se poate
face cu un stagiu de ucenicie,
acela de radioamator receptor. Pen-
tru aceasta, se poate
numai pe baza
scrise date de doi radioamatori
de care
au, desigur, de a
verifica unele regula-
mentare, de trafic de comple-
tare a QSL
Avnd in vedere n prezent
sint radioamatori in
de la 10 la peste 10 de ani,
este imposibil ca cineva
cerinjele enumerate snt de ne-
trecut. In ce calificarea
a radioamatorilor, este
bine de nici 10% nu snt
de profesie, majorita-
tea lor avnd cele mai diferite preo-
muncitori, ingineri, actori,
medici, tehnicieni, pro-
fesori, elevi, gospodine,
etc., etc.
In tinere cititor, radio-
amatorismul un sport, un
sport al pasiunii al pri-
ceperii si cinstei, care nu cunoas-
te anotimpuri sau vrste,
un sport ce ntre
oameni din diverse si conti-
nente, un sport al 'prieteniei

Solicitantul trebuie nainteze
ministerului o cerere care va cu-
prinde date: numele
prenumele solicitantului; adresa;
scopul n care se autori-

este de
se vor indica frec-
de lucru a
torului, puterea, precum marca,
tipul de al

n cazul unei constructii de ama-
tor, se va anexa, n dublu exem-
plar, schema de principiu a
care trebuie ur-
conditii:
- trebuie fie pilo-
tat cu un oscilator cu cristal de
pe una din frec-
constructori amatori ne-au solicitat privind moda-
litatea de eliberare a pentru de pentru
aero, navo sau micromodele. Pentru a veni n sprijinul celor ce doresc
utilizeze asemenea ne-am adresat
generale a din Ministerul Transporturilor
care ne-a oferit in
cu eliberarea
26,995 MHz; 27,045 MHz;
27,095 MHz; 27,145 MHz; 27,195
MHz; 27,255 MHz.
- de nu
10 kHz.
- Puterea de
etajul final fie de 1 W.
- Receptorul fie de tipul
sau, n cazul folo-
sirii unui receptor
acesta va trebui, in mod obliga-
toriu, fie cu un etaj
amplificator de
montat intre circuitul de
etajul detector, n vederea
etajului detector cu su-

Taxa de autorizare este de 25 de
lei, iar taxa de
este tot de 25 de lei. .
9
Aceste taxe vor fi achitate la una
din de radio televiziune,
care va aduce la
aprobarea de principiu a
generale a telecomuni-
din cadrul Ministerului
Transporturilor
fiilor.
n cazul radiotelefoanelor, cei ce
doresc asemenea
instalatii trebuie solicite avizul
Ministerului Transporturilor Tele-
nainte de procura-
rea acestora.
Construirea un.or astfel de insta-
de persoane particulare
este Taxa de
a unei perechi de radiotelefoane
pe timp de 1 an este de 1 000 de lei.
gol minim
12000;
Motorul. pentru
Usme$te d.stinat si echi-
peze
le de
ReQimuf normal... de
este de scurti
8 minute functio-
nare,15 minute .
Motorul e$te destinat
. fa" para-
moetriinormaJi in
de mediu:
....... altitudinea: maxim
1000m
- umiditatea a
aerului: 65+15% la200C
-"temperatura mediu-
lui ambiant:" 5C-40C.
Sensul de este
antiorar<privitdin partea

Dimensiuni de gabarit:
-lungimea
75 mm
- diametru'
carcasei: 43 mm
....... diametrul
axului: 4mm
--greutatea: 130 9
Testarea "motorului e-
lectric. pentru . modelism
a fO$t i
ll
lal;)orate>
rul de . specialitate al 11'1-
treprinderiiElectroapa-

Sarcina este o
elice" cu paie tip
Graupner ; = 62 mm.
ll!III
I
normele pentru
reglementarea
sint n Decretul 443/1972
H.C.M. nr. 40/1973, care se pot
consulta la din porturi,
cum
a) pentru limitrofe
cursului litoralului
Negre, la portu
a
rilor din apropierea domiciliu-
lui solicitatorului;
b) pentru din
tatea lacurilor la
lacului
lacului Snagov;
c) pentru apropiate
lacului SOi-caz, la lacu-
lui Bicaz;
d) pentru celelalte judete din
interior, care sint apropiate de
la
portului "
rn spiritul Decretului nr. 443/1972
H.C.M. nr. 40/1973, navele cu
propulsie cu o putere a motorului
mai mare de 45 CP, velierele con-
struite pentru de
navele cu sau pro-
pulsie cu o capacitate de
de peste 10 tone metrice snt nave
de categoria 1.
Toate celelalte nave mai mici
sint de categoria a II-a se nscriu
n registrul de al
ilor pe baza unei cereri la care se
actele de dobndire a
10
ti
li
navei, inclusiv actul de radiere a
nscrierilor anterioare este
cazul), actul de constatare a
tehnice a navei, cu caracteristicile
ei, iar la cele cu motor fotografiile
navei. Detalii asupra acestor acte,
precum a taxelor ce trebuie
depuse la de stat se
de la de porturi.
motor, cu rame,
cu ve le de sport din categoria
a II-a vor avea un carnet de am-
care este eliberat de
de port.
Navele de categoria a II-a care au
echipaj ambarcat vor avea rol de
echipaj, eliberat de
Carnetul de cuprinde
de nscriere, descrierea
navei a motorului, privind
de proprietari con-
ductori vizele anuale obligatorii.
Se nu se admite
plecarea navelor din porturi
actele emise de
Nerespectarea prevederilor De-
cretului nr. 443/1972 H.C.M. nr.
40/1973 snt infrac-
care se pedepsesc gra-
vitate cu pedepse privative de liber-
tate amenzi, fapte care trebuie
cunoscute de sportivii
nautici.
Ing. IULIU
arbitru
I
I
Explozia a tehnice pe plan mondial impune
ritmuri din ce n ce mai accelerate n stocarea, cercetarea valorificarea celor mai im-
portante n diverse domenii. permanent cu problema celor
mai noi tehnice, cu materializarea ideilor novatoare, tinerii membrii
comisiilor tinerii din ntreprinderi, din institute de cercetare
proiectare snt, paradoxal, nu de ori, mai cu complexa biogra-
fie a unei De aceea, n aceste pagini, realizate cu sprijinul Oficiului de Stat
pentru vom pune la cititori, cteva elemente indis-
pensabile tuturor cel realizarea unui brevet.
deosebit de pe cale conducerii O.S.I.M"
inginer Ion fllarinescu, director adjunct al O.S.I.M., care ne-a facilitat documentarea,
oferindu-ne un sprijin, inginer Vasile Cobre, cu care am colaborat
direct n realizarea paginilor ce
I
I
,
mentarea din brevete
a socialiste
lor din economia "' ... ti"' .... ."I'"
--
de
serviciu, n scopul lor.
de brevetabilitate
puse de Legea nr. 62/1974 deri
din definitia inventiei
Oficiul de Stat pentru Inventii si
(O.S.I.M.) are
principale:
dere al ndeplinirii, de aces-
tea, a de brevetabilitate
impuse de Legea nr. 62/1974 privind

brevetele de inventie si certificatele
fel: ' ,
Constituie in
lesul prezentei
::-
tehnice originale pro-
vemte de la solicitantii romni si
depuse sub de ce-
reri de brevete de inventie'
- cererile de bre-
vete de din punct de ve-
de inventator; , .
- valo-
rificarea n
n alte
- informarea (docu-
11
sau care
noutate progres
diul cunoscui al telln1Cn mon-
diale, care nu a mai fost brev&-
sau public in
sau o so-
fi
r
r
pifl'ttnr rezolvarea unor proble-
me din economie, ocro-
tirea
sau n orice alt domeniu
al economice sau sociale.
Pentru asigurarea prin
brevet de a
tehnice originale, solici-
trebuie la O.S.I.M.
de breve-
o cerere prin
acordarea unui
de descrierea in-
ei; desene explicative
cazul); rezumatul
realizate n cadrul
f::olntrac1tului de sau cu aju-
torul material al unei socia-
liste, cererea de brevet de
se de unitatea so-
care are de a
indica autorii
La celelalte autorii pot
ceda drepturile cu privire la folo-
sirea inventiei unei socia-
liste, ntocmind, n acest' sens, o
de cesiune.
Descrierea inventiei se intocmes-
te n conformitate cu anumite nor-
me de redactare menite
n elementele noi ori-
ginale ale tehnice.
Capitolele unei descrieri de in-
ventie snt titlul in-
prezentarea stadiului cu-
noscut al tehnicii, n problema
care face obiectul cu
dezavantajelor solu-
cunoscute; prezentarea, pe
scurt, a figurilor explicative
este cazul); prezentarea unuia sau
a mai multor exemple de realizare
a prezentarea avantaje-
lor scontate a fi prin apli-
carea inventiei; de
noutate. Descrierea se intocmeste
n limba se dactilogra-
Desenele explicative se n-
tocmesc pe calc, n format A 4.
.. Titlul in-
ventiei.
.. Titlul anumite denu-
miri comerciale.
.. La stadiul cunoscut al teh-
nicii se numai dezavanta-
jele cunoscute nu solu-

.. La prezentarea exemplelor de
aplicare: reperele nu snt introduse
n text in ordine se
valori si dimensiuni in uni-
de nestandardizate sau
piese materiale prin denumiri
comerciale, se figuri
in textul descrierii.
La snt
numai avantaje nu teh-

de sau
procedeu nu snt separate de cele
referitoare la aparat etc.
Figurile linii sau
divers colorate.
La figuri numerotarea repe-
relor se reia de fiecare de la
1,2 ... n.
cu depunerea documen-
de brevetare mai
sus sau in termen de 3 luni, se de-
pune dovada de a taxei
de inregistrate examinare (650 +
1 300 de lei).
de brevetare se
transmite la O.S.I.M. prin compar-
timentul spe.cial (8.D.S.) al uni-
socialiste solicitante sau con-
siliului popular de domiciliu al au-
torului. .
... se face de Oficiul de
Stat pentru pen-
tru tehnice la
care, ca urmare a cere-
rii din punct de vedere al indepli-
nirii pentru
unei inventii brevetabile in confor-
mitate cu n vigoare, se
satisfac de-
rivate din
cordarea brevetului de inventie
titularului de brevet (u-
nitate autor indivi-
dual sau colectiv de autori) drep-
tul de folosire a inven-
pe teritoriul RS. Romnia.
Se brevet de inventie
pentru: a) care au ca' o-
biect diverse materiale sau produ-
se utilizabile direct sau care
n altor produse, pro-
cedee de a tuturor produ-
selor materialelor, diverse utila-
je care se folosesc n procesul de
(unelte, scule, dispozi-
tive, aparate elemente de apara-
te, elemente de
agregate, mecanisme, sis ..
teme, precum metodele de
reglare, de verificare de
control, de determinare
b) inventii care au ca obiect sub-
prin metode nucle-
are, chimiei care cores-
pund unei formule structurale bine
definite, precum produse medi-
camentoase, produse alimentare
condimente experimentate omo-
logate oficial de foruri competente
de specialitate, cu
lor culinare, a lor produselor
12
alimentare, precum a sortimen-
telor alimentare; c) care
au ca obiect metode de diagnosti-
care tratament medical experi-
mentate omologate de forurile
competente de specialitate; d) in-
ventii care au ca obiect soiuri noi
de plante rase de animale, supe-
rioare ca productivitate de
cele existente, experimentate 0-
mologate de forurile competente
de specialitate, e) care au
ca obiect tulpini de bacterii expe-
rimentate omologate oficial de
foruri competente de specialitate.
Nu se brevet de inven-
pentru: a) care contra-
vin legilor juridice sau ale naturii;
b) care nu solu-
tehnice organizatorice,
de planificare, sisteme urbanis-
tice), de economico-
metode sau formule de
calcul, programe pentru e-
lectronice de calcul, chi-
mice, metode cultural-educative;
c) descoperirile geogra-
fice, geologice de
Produsele, procedeele tehnolo-
gice si miiloacele aplicative create
pentru a fi folosite in
problemelor snt bre-
vetabile satisfac conditiile
pentru unei bre-
vetabile.
inregistrare la O.S.I.M.,
cererile de brevetare a
sint supuse la trei pri-
vind:
- indeplinirea legale
pentru constituirea depozitului na-
reglementar;
-brevetabilitatea legalitatea
solicitate pentru obiectul

- indeplinirea pentru
unei brevetabile
sau so-
noutate sau progres
de stadiul cunoscut al tehnicii
mondiale, aplicabilitate n orice do-
meniu al economiei nationale sau al
social-cu Iturale).
Acest tip de examinare, denumit
examinare de fond, din
mai multe etape, anume:
- documentarea n colectiile de
brevete de pentru a se sta-
bili stadiul tehnicii n tema inven-

- analiza a
inventiei de solutiile cunoscu-
te pe' plan' mondial' pentru a se
stabili elementele noi brevetabile;
- luarea cu privire la
acordarea, sau nu, a brevetului
de inventie solicitat.
descrierii de in-
se de
O.S.I.M. un brevet de ti-
tu larului si certificat de inventator
'dintre autorii
Oficiu! de Stat pentru
cel mai important
tezaur tehnologic, reprezentat prin
descrierile tehnice ale celor mai
noi brevetate pe plan mon-
dial. Aproximativ 9 milioane de
brevete din peste 20 de n ma-
joritate cele mai industrializate, or-
donate sistematic, snt puse la dis-

din economia din
care O.S.I.M. bn3vete snt

- Romnia

-S.U.A.
- R.F.G.
- Anglia
- U.RS.S.
- Elvetia
RP.P.
RP.U.
- RS.F.1.
- Suedia
- Austria
- Belgia
-Olanda
- Norvegia
-Italia
RD.G.
- RS.C.
- RP.B.
Anual, acest fond de
brevete creste cu 350-400 mii noi
descrieri de reprezentind
tehnica la zi.
Prin consultarea a breve-
te lor din colectia
pot la
problemele ce-i des-
crierile de avnd avantajul
solutii bine conturate, u-
neori mergind la mici detalii teh-
nologice, ceea ce mult
13
atit a lor,
ct posibilitatea unei reprodu-
ceri mai lesnicioase.
Pentru cei care nu pot con-
sulta direct
de brevete, O.S.I.M. poate e-
fectua, la cerere, do-
cumentare selective, care
celor un bogat
nunchi de ce au ca scop
rezolvarea unei anumite teme.
O.S.I.M. poate asi.
gura de xerocopii din
brevetele existente n colectia
In acest mod,
beneficiare pot realiza
biblioteci de specialitate (bre-
vetoteci), un autentic instru-
ment de informare asupra solu-
tehnice avansate n diver-
se domenii ale tehni-
cii. Constituirea brevetotecilor
un important mijloc de
transformare a brevetului de in-
ventie n instrumente de infor-
mare documentare tehnico-

Prima pri-
vind lor a
n anul 1906.
Brevetul nr. 1 s-a acordat pen-
tru romneas
ia, autor fiind cpt. Ion
Constantinescu.
Chiar din primii ani, figuri proe-
minente ale tehnicii rom-
au brevetat o serie de
importante, prioritate pen-
tru idei le lor.
Astfel, in anul 1906, inginerul
Gogu Constantinescu bre-
vete pentru un monoTai echilibrat
un rezervor de ciment armat pen-
tru pentru ca mai
trziu, n anul 1911, breveteze un
procedeu un aparat pentru car-
aerului. Aurel Vlaicu.
in anul 1910, brevete pentru
o de zburat cu corp n for-
de lSi:I!JtJcHa.
unui din fon-

brevete pentru
procedee tehnologice de prelucra-
re a
Numele lui Hami este,
de asemenea, legat de o serie de
descoperiri tehnice bre-
vetate ce i-au adus un renume mon-
dial.
23 August 1944, ce
mijloacele de au devenit
bun al intregului popor, ritmul de
al de in
tara a atins cote valorice
foarte ridicate.
miscarea de in-
n perioada 1950-1980, se
anul 1965 creati-
vitatea a cunoscut o
dezvoltare precedent demon-
prin faptul din
brevetate n cei 75 de
ani de la primei legi privind
n Romnia
s-au depus n ultimii 15 ani, con-
a faptului
tehnica se de conditii
excelente de afirmare. .
Rolul lor aplicate n eco-
nomie a crescut an de an (60 de
aplicate n anii 1950-1955,
iar n ultimii ani peste 6000), n
ultimele trei decenii aces-
tora cresCnd de peste 100 de ori.
Avantajele de ordin economic
prin aplicarea
n perioada 1950-1980 se la
peste 25 miliarde de lei, din care
peste 22 miliarde n ulti-
mii 15 ani. Crearea de inventii din
ce n ce mai eficiente a ca
valoarea medie a efectului econo-
mic anual pe
de la 230 mii de lei n 1965
la 400 mii de lei n 1980.
In ultimii 15 ani, inventiile rom-
au participat, de in-
din celelalte n majori-
tate industrializate, la o serie de
saloane (Bruxelles, Ge-
neva, Nurenberg, Brno etc.), impu-
nndu-se prin originalitatea solu-
a modului de rezolvare, a
scopului pentru care au fost con-
cepute.
Cele peste 100 de medalii de
aur cu aceste prilejuri
rn fapt, sti ma de care se
inventatorii romni pe alte
meridiane.
CTEVA ADRESE UTILE
Biblioteca Academiei
blicii Socialiste
Calea Victoriei nr. 125, sec-
tor 1, 71102 tel.
503043
Biblioteca de Stat
a Republicii Socialiste Rom
nia
Str. Ion Ghica nr. 4, sector 4,
70018 tel. 141357,
161260
Biblioteca

Str. Zalomit Ion nr. 12, sec-
tor 7, 70714 tel.
134521
Biblioteca

Str. Onesti nr.
70'119 .
1, sector 1,
tel. 162875
Str.

1\$1i hai
nr. 4, IS-6600
tel. .
Str. CI micilor nr.
Cluj-Napoca, tel.

Biblioteca
Bd. V. Prvan nr. 9, TM-1900,
BililUIl1:p',ca
Str. A. 1. Cuza nr. 13, DJ --
Craiova
tSilbllOE}Ca
DV.
Bd. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 3,
BV-2200,
Biblioteca
tehnic Gheorghe
ghiuaDej
Calea nr. 132, sector
8, 78122 tel. 502792
Biblioteca Institutului
tehnic Traian Vuia
Str. Piatra Craiului nr. 8, TM-
tehnic
Timisoara
lillStitutului
Institutului
Str. Emil Isac nr. 5, CJ-3400,
Cluj-Napoca
Biblioteca
Bd. Republicii GL-
Galati
. institutului de
nr. 1, PH-2000,
Institutului agwa
nomic 1'1.
Bd. nr. 59, sector 1,
71331 tel. 182230,
17 7200
14
, ,
I li Il
I.N.LD. sau Institutul national de
informare documentare este prin-
cipalul difuzor al infor-
tehnice n
periodice sau
neperiodice, serviciile de infor-
mare bi-
bliografice, sintezele documentare,
sistemul informtraducerii sint doar
citeva din instrumentele de lucru
indispensabile tinerilor
ingineri, etc.
pe care I.N.I.D. le pune la
n vederea eficiente a infor-
existente pe plan mondial

Din nu rareori aceste
servicii snt cunoscute si
utilizate frecvent n activitatea de zi
... n lume apar anual:
50000 de reviste stiintifice
tehnice cu peste '2000000
de articole?
fii 200 000 de
tehnice?
450000 de brevete de in-
ventie?
300 000 de rapoarte de cer-
cetare?
500 000 de cataloage
prospecte comerciale?
100000 de filme documen-
tare?
. .. n timp ce un singur
articol, n lume snt publicate
alte cinci pe
... n fondul O.S.I.M. a-
nual cea 450000 de brevete de
inventie din care doar 1 000 snt
protejate juridic pe teritoriul
noastre, celelalte consti-
tuind surse de idei ce pot fi
aplicate direct n activitatea
ca din aceasta
rezulte materiale sau
morale.
-
v zi n mari ntreprinderi,
(;d
U
ercetare proiectare,
e c , t
de c. u
De aceea, stimati CltttOrl, va
rim sintetic o prezentare a prmc!-
alelor servicii ale J.N.I.D., consl-
numai c:lor
noi sisteme

In orice
domeniu de actlvlt?t: va poate a-
duce succesul dorit In munca dv.
I.N.I.D. servi.cii de infor-
mare pnn
rea la zi a articolelor de revista,
rapoartelor
lor la manifestarile
intifice tezelor de doctorat etc.,
n
n fondurile institutuluI, traducen-
lor efectuate sau n curs de efec-
tuare n precum. a
rilor bibliografice realizate de insti-
tut. De asemenea, I.N.I.D. difuzea-
prin servicii specifice in-
formatii tehnico-economlce, selec-
tate din literatura
cerintelor specifice ale benefiCia-
rilor. 'La cerere, I.N.I.D.
sinteze documentare
bibliografice pe teme for-
mulate de beneficiarLI.N.I.D.
beneficiarilor xerocopii tra-
duceri articole originale aflate
n fondul centralizate.
Biblioteca este nzes-
cu bogate fonduri documen-
I E E
I.N.I,D. pune la spe-
cialistilor serviciul de semnalare
a materialelor documen-
tare pe teme stabilite n prealabil.
Institutul propune 310 teme, bene-
ficiarii putnd solicita informarea
pentru alte profiluri, potrivit pre-
lor, pentru care fondul
documentar al I,N.I.D. dispune de
material documentar.
La fiecare beneficiarul pri-
n tot cursul anului, bi-
bliografice PRODOC, care cuprind
- datele bibliografice complete
ale materialului respectiv;
rul de inventar (cota), n biblioteca
I.N.I,D., al originalului la care se
elementele de descrie-
re a continutului. Codul
PRODOC te'ma de
beneficiar; C.Z.u. (clasificarea ze-
te-
matic materialul n sistemul gene-
tare din cele mai importante do-
menii ramuri ale teh-
nicii" Biblioteca dispune de cata-
loage sistematice de. <? de
ce optime
pentru consultarea materialelor do-
cumentare.
Asigurarea unei efi-
ciente, complete pertinente n
toate domeniile economiei
sociale unor cu-
teoretice practice n
domeniul documentare.
Pentru realizarea acestui obiec-
tiv, I.N.I.D. cu
caracter neperiodic pentru
rea pro-
fesionale a personalului ce lucrea-
n sistemul national de infor-
mare si documentare, precum a
beneficiarilor acestei -
din cercetare, dezvol-
tare pro-
La cerere, I.N.I.D. organi-
cursuri de informare docu-
cu tematica de
beneficiari, cu o de 2-4 zile,
n n provincie.
De asemenea, I.N.I.D.
ndrumarea a activi-
de informare
prin deplasarea unor la
unitatea prin furniza-
rea, la cerere, a unor materiale de
I F
rai al descriptorii-
subiectul materia-
lului prin utilizate
n textul acestuia.
Ordonate oricare din ele-
mentele de descriere a
PRODOC pot
constitui baza unui
bibliografic propriu pentru rezol-
varea ale
beneficiarului. Efectund, pe acest
propriile sale bi-
bliografice identificnd matenale
documentare utile, beneficiarul
poate de la I,N.I.D. origina:
lele acestor materiale sub forma
de xerocopie sau traducere.
Sistemul SELECTDATA asigu-
difuzarea pe teme, a
unor tehnice
economice privind d0ll!e-
niile ramurile economiei
15
recomandare privind organizarea
prelucrarea,
nmagazinarea, difuza-
rea organizarea pro-
pagandei prin fo-
losirea materialului documentar.
I.N.I.D. pune la bene-
ficiarilor din fondu-
rile documentare proprii prin m-
prumuturi pe termen limitat (15 zile
pentru 30 de zile pentru
provincie), n n care mate-
rialul solicitat este disponibil.
Fondurile de documentare o-
spre consultare
3000 titluri de reviste tehnice de
specialitate (81 000 de anu-
ale);
-130000 de tratate, manu-
ale, ghiduri, etc.
n perioada 1949-1981 n

Mijloacele tehnice aflate n do-
tarea I.N.I.D. permit executarea, la
cererea celor mate-
Fiale institutului, a ur-

- xerocopii materiale ori-
ginale microfilme;
- microfilme;
- fotocopii;
-
- traduceri din literatura
din pu-
blicatii semnalate in ela-
borate de specialistii I.N.I.D.
snt selectate
prelucrate din literatura de specia-
litate n institut cuprind:
date statistice de in-
dicatori tehnico-economici; pre-
de firme, metode
de calcul proiectare;
de noi produse, materii prime
materiale; descrieri de noi utilaje
tehnologii; date privind
grupe de
Aceste snt
de grafice, diagrame,
grafii, formule, tabele etc.
difuzate pe foi volante, permltmd
astfel beneficiarilor creeze
proprii de faptice,
pe tematica .
Pentru a veni n sprijinul benefi-
ciarilor, sistemul SELECTDATA
se la teme care cuprind n-
treaga a economiei
nationale. Beneficiarii pot solicita
de tip SELECTDATA
pentru alte teme specifice n afara
celor oferite de I,N.I.D.
"prol. ing.O.lIOIIIA"
Ing. NICOLAE DIACONESCU,
directorul Muzeului tehnic
"Praf. Ing. Dimitrie Leonide"
Muzeele au fost socotite
vreme ea elemente statice, ca
locuri unde nu se nim
mic. Nimic mai fals, chiar
cadrele didactice de specialitate
in mare parte,
ce le pentru
catie-cercetare un muzeu tehnic.
Nu este un secret pentru cei ce
se cu istoria muzeografiei
Dimitrie leonida considera
muzeul ce-i numele de
la ca o a
lor, iar Nicolae Iorga vedea n
muzeu un un mare
folositor
mai mult ea
muzeele in special muzeele teh-
nice au rol deosebit n formarea
tinerei
cum n prezent nu se mai
concep cultu-
ra universitate, institut poli-
tehnic, la fel nu se pot concepe

o de mu-
zee. Muzeografia constitu-
ie pe plan mondial unul din aspec-
tele remarcabile ale culturii. Ci-
teva cifre sint concludente in acest
sens.
Muzeul de isft>rie tehnologie
din Washington a primit, de exem-
plu, in 1976, 8 milioane de vizita-
tori, ceea ce constituie de cea 3
ori din zona
a Washingtonului. Alte muzee teh-
nice din lume, cum ar fi cele din
Praga, Moscova, Muzeul descope-
ririlor din Paris, Muzeul
de din Londra etc., au vizi-
tatori de la cca 30 OOO/an la
3-5 milioane.
n special 1960, muzeele
tehnice au cunoscut o dez-
voltare, acestea fiind socotite ca
centre tehnice. De
fapt scopul lor este de a servi pu-
blicul larg pentru a
de a ameliora comunicarea ntre
marele public, n vederea
optime a problemelor
lumii moderne, cum ar fi energia,
mediul
etc.
In aceste rolul muzeelor
tehnice pentru a crescut
n
1. Printre numeroasele exponate ce
istoria cuceririi cosmosului de om, machete
la scara 1:1 sau fidele ale celor mai im-
portante vehicule se
VENUS-4.
pe parcursul zborului terminat la 18 octombrie
1967.
pfaneta Ve-
nus la 12 iunie 1967, VENUS-4acontribuit la de-
terminarea principalelor caracteristici ale atmos-
ferei planetei a realizat
16
2. Deasemenea,printre cele mai spectaculoase
eveJlmentealeanului 1981 este lansarea navetei
americane. primul vehicul interplanetar
ce poate fi reutilizat.
Macheta, n incinta Muzeului tehnic,
poate constitui un excelent punct de plecare pen-
tru o privind cucerirea cosmosului.
I I
Snt bine cunoscute contributiile oamenilor de
romni ia progresele aviatiei. Snt, de a-
semenea, tuturor familiare numele lui
Vuia, Vlaicu, autentici pionieri ai moder-
ne.
Mai cunoscute snt elementele industriei
aeronautice ce a inregistrat insemnate
succese din deceniile 3-4 ale acestui secol,
ilustrate la Muzeul tehnic de motorul 1. A. R., cu
care au fost echipate avioane de rom-
n anii 1935-1940.
I I
o tip Boston, n
tipografiile sec. XIX, la care s-au
rit, probabil, Convorbiri literare sau Contem-
poranul, este un argument pentru a
demonstra impactul Galaxiei Gutenberg.
HI-FI
Nu, nu este o poate
fi o ad-hoc. Un aparat de
radio Baltic Super 10, cea mai super-
cum o spun reclamele epocii, cu
un sunet clar, puternic, natural, incomparabih>,
cu un gramofon al design stil retro poate
inspira pe creatorii contemporani de apa-
rate High-Fidelity.
17
ALM. TEHNIUM COALA 2
Muzeul tehnic din s-a
-rh'"Fegrat n sistemul educativ cla-
sic. Astfel, in cadrul Muzeului teh-
hic Prof. ing. Dimitrie Leonida
se fac pentru public,
n special pentru elevi, ce
analiza proceselor de descoperire
Se televi-
ziunea presa de nespecialitate
uneori, n prezentarea unor des-
coperiri, fenomene fizice etc., de-
tocmai aspectul concep-
tual al fenomenelor. Pentru a-I
rezenta obiectiv, muzeul nostru
la celor
ni, aparataj divers, n mare
precum posi-
unor practice.
cteva din elementele pro-
ului nostru instructiv-educa-
pus la tinerilor: con-
de specialitate, pe teme de
mare interes; temporare
trimestrial); filme
in colaborare cu I.A.T.C.;
brevete n cadrul bibliote-
cii; vizite organizate cu ghizi mu-
zeografi; mese rotunde. Un rol
deosebit n exponatelor,
legilor fenomenelor fizice pre-
zentate n muzeu l au vizitele orga-
nitate cu ghizi muzeografi sau cu
profesori de specialitate. n ca-
drul acestor vizite se un
exponat n sau
n vederea unei
sau se un de
c
r elefonul, ce

Un telefon tip
Ericson, unicat n
Muzeul tehnic,
poate spune
multe despre con-
vorbirile bunici-
lor
n lor structu-
in acest cal
realizarea unei de sau
Se pot prezenta att
aspectul al exponatelor,
descoperirea legilor, teoremelor
acestora, ct m-
particulare care au gene-
rat aparatului, modul
INRE ISTRAREA
SUNETULUI
la primele
au exis
tat cilindri
acoperiti cu cea-
pe care fono-
graful lui Edison
i transforma n
sunete. Iar la
ma-
rilor case de
discuri Philips,
Electrecord, Pa-
the; Supraphoo,
Eterna etc. ne
amintim, nu
nostalgie, de un
gramofon fabri-
cat la inceputul
secolului nostru,
a plnie a
difuzat, probabil,
celebrele a-
corduri ale Va-
lurilor
18
I TII
cum a n
Se astfel importante
aspecte de
precum originalitatea gindirii teh-
nice creatoare a poporului nostru.
Exemplele snt numeroase in fie-
care sector al muzeului.
n programele de ale
ct ale lip-
sesc cu cursurile de
istoria tehnicii. Evident
mai devreme sau
mai tirziu se impune a fi
prin includerea n programele de
a unor astfel de cursuri
cum dealtfel in alte

atunci, poate
fi foarte bine stabilin-
du-se o relatie mai intre
Muzeul tehnic, invitind
elevii ta simpozioane, la sesiuni
unde se comu-
legate de ale
istoriei tehnicii sau de
a unui exponat sau
ale unei grupe de exponate. Ast-
fel, muzeul contribuie la formarea
elevilor de cerce-
tare.
Prin faptul Muzeul tehnic pre-
tot ce s-a realizat mai im-
portant ntr-un anumit domeniu,
iar prezentarea nu are un caracter
nchis, muzeului snt ge-
neratoare de sugestii idei noi.
Periodizarea atit n con-
ct n cea teh-
permite aprecierea pen-
tru viitor a pentru ac-
tualele utilaje, mecanisme,
etc.
muzeului fiind depozi-
tarul gndirii tehnologice de secole,
ideile se se
n Cei ce n
le
lor ntr-o sau alta, ce tre-
buie n continuare pentru a
fi Nu n
Muzeul tehnic, elevi stu-
n vizite 'individuale
cu interes unele exponate sau gru-
pe de exponate, fie pentru a-i ajuta
n proiectele lor de fie
pentru documentare
Cteva din sectoarele muzeului
speciale pentru
unor n
conformitate cu programele
lare n vigoare.
a da un inventar al capitole-
lor sau al ce se pot
n cadrul Muzeului tehnic n
optime, cu un pro-
n untat caracter formativ, vom pre-
zenta citeva grupe de expo-
nate din mai multe domenii.
In snt pre-
zentate simple
lor, aparate demonstrative pentru
legea Arhimede, pentru studiul
al ciocnirilor, al
sistemul geocentric Ptolemeu si
sistemul heliocentric Copernic etc.
Sectorul de electricitate
magnetism cuprinde exponate
vind nceputurile de
electricitate, pentru ex-
de electrostatici;l,
electrostatice. aparate oentru de-
mon,strarea legilor fundamentale
ale pentru
studiul alternativi apli-
acestora.
TEORI S
Teoria sonia
Cunoscu-
ta teorie a sonici-
avut drept
un cele-
bru om de
romn - Gogu
Constantinescu
(1881-:'1965). Pen-
tru ilustrarea unei
teorii ce a revolu-

rea, Muzeul teh-
nic un
:omplex aparat
ce poate fi utili-
zat ca material di-
intr -o pa-
lectie de
.
E I
as-
puternicele

toare, strunguri-
ie cu o capacitate
de 16 sau chiar
20 m, cu sute de
comenzi, electri-
ce, mecanice, e-
lectronice.
la
strungul inven-
tat de un nume
celebru al poeziei
picturii, Leo-
nardo da Vinci!
cu contururi
concrete la
proba contrarie)
elicop-
terul, teoria ondu-
latorie a luminii.
Dincolo de far-
mecul inedit al u-
nui al
progresului ac-
tual forta
tehnice
creatoare a celui
care a imaginat
pentru prima oa-
Sectorul in gaze
diferite tuburi aparate pen-
tru studiul n gaze
rarefiate pentru curenti
de .
Sectorul de n-
demonstra-
pentru studiul apa-
NICITA II
19
de
electronice de particule,
pentru studiul nucleului al par-
ticulelor elementare, acceleratoare
de particule etc.
n sectorul
termice snt prezentate aparate
machete pentru studiul si
legilor termodinamicii. .
In sectorul telecomunicatii se
pot studia procedee primitive de
la (acustice
optice) etc, Muzeul dispune n total
de 20 de sectoare.
Avnd n vedere multe
aspecte comune ntre activitatea
profesorului care la
muzeograful ghid, ne
functia de muzeu-
a noastre.
Intrudt Muzeul tehnic dispune
de o mult mai boga-
se pot reca-
pitu ICitive, de astfel nCt
fixarea se reali-
zeze direct, prin observarea apara-
telor, fenomenelor etc.
Muzeul tehnic deschide larg
invitnd cadrele didactice
la o colaborare n vederea
temeinice a elevilor, sti-
mularea tehnice, pentru
dezvoltarea tehnicii rom-

FANTE-
este
de pe kit-urile cu avioane ce tre-
buie asamblate, reglate mai ales
zburate de copii, ce
vine materializeze o
la noi n aceea de a
pune la copiilor a
tinerilor un mijloc de a ocupa tim-
pul liber cu cea mai
aceea a practice, a
tigului de a
de a
unor sofisticate ecuatii de mate-

a lor
mai tirziu. a mizat pe acel
minunat dar al care
se paSiunea zborului, a
plutirii sau necunoscutului; oricum
i-am spune, cum i-am spus o
j se mai nu putem decit
ne
tuturor factorilor ce au contribuit
la o asemenea realizare. Le multu-
mim noi, le
de la mare sau de la
munte ce de ia
pentru lansat aero-
Ing.
modelul cu
departe a-I le
cei ce impor-
tehnice a tineretu-
lui la nivelul maselor au n
nu o sau o de
a unei comisii ci o
realizare de
care va economiei nationale
infinit mai mult decit beneficiile
aduse prin
a 12 lei aeromodelul cu
lor.
Dar fim mai
de invadare (pentru foarte scurt
timp) a magazinelor
pentru copii a fost
n ani de prin munca
maestrului emerit al sportului, Otio
Hints, creatorul
de micromodele, ce a dat r::lfnninn
mondiali, a lui Francisc
ladislau PArcilah Dorel
cu sprijinul unui director de
inginerul lucian Oltea-
I.P.L-Trgu
prezent, prin de recu-
a lor ntreprinderii
se 15 tipuri de
20
aeromodele, fiind contractate pen-
tru acest an produse in valoare de
4 milioane lei, cu de ex-
port in cu veche indus-

Un program de bine
gindit, pe baza vrstei
acumulate de cei
rora li se succe-
sul Mii de scrisori din toa-
adresate direct fabricii vin
confirme acest lucru. mo-
dele pentru mici
pion ieri, fiind n mode-
lele AI planor de concurs a
Aeronautice
nale- F.A.I.) 81 popular, cu fire
de cauciuc.
Se introducerea n
a unui planor telecoman-
dat, ce va satisface atit cerintele
ct pe cele specifice con-
cursurilor de aeromodele.
Un aeromodel telecomandat cu
delta, de fapt un
rian, ce lansa o minge de
fost publicat n
T,ehllum nr. 7/1981 (planurile
fotografia).
Succesul a generat de
completare a ga-
mei produselor, fiind oferite spre
contractare in acest an navo-
modele, rod al muncii proiectantu-
lui Petre din cadrul a-
colectiv tineri
ce de serie a
modelelor, serii nu tocmai mici (de
exemplu Vulturul cu 110 repere
a fost comercializat in 10000 de
exemplare).
membrii colectivului erau
la data in proas-
au aniver-
seze un an de la lansarea primelor
aeromodele printr-un concurs, de
la care imagini foto, con-
curs open pentru cei mari
mici, pentru cei ce
zboare nainte si
pentru cei ce le-au dat aripi, pentru
nu se care dintre ei va fi
miine un cosmonaut, la fel de mare
ca micul aeromodelist de ieri, Du-
mitru Prunariu, le va povesti cum
primul om ce a debarcat pe
face aeromodele.
le
tuturor acelora care prin
sau au creat climatul
necesare unei asemenea
acelor inimosi care au
muncit ani a tine' seama de
obstacole pentru ca
le copiilor aripi, din
balsa sau carton.,
tmdu-i pentru cele din de
duraluminiu titan.
21
Capitala patriei noastre a fost
n pragul acestei toamne gazda
unei prestigioase reuniuni
fice, cel de-al XVI-lea Congres
de istorie a
sub naltul patronaj al
academician doctor ingi-
ner ELENA mem-
bru al Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., prim-viceprimmi-
nistru al Guvernului Republicii So-
cialiste Romnia, Con.)
siliului pentru

Tema Congresului,
tehnologie, umanism pro-
gres}), a avut unei au-
tentice devize sub care cei peste
1 200 oameni de din 50 de
ale lumii ia
au ca se consti-
tuie ntr-un moment deosebit de
important de informare dezba-
tere a problemelor teh-
nicii, a dintre progresul
cel social, a celor le-
gate de utilizarea cuceririlor
exclusiv n. scopuri
pentru afirmarea spiritu-
lui uman n slujba popoarelor

Cu ocazia
congresului au fost reafirmate con-
deosebit de valoroase pe
care poporul romn le-a pus n
slujba progresului teh-
nicii, a mondiale. Un
impresionant de obiecte,
unelte, tehnologii snt
originare din Romnia, ele consti-
tuind un pasionant capitol al crea-
populare anonime. de
cele peste 400 de asemenea in-
datorate geniului poporu-
lui romn) stau la locuri de cinste
n istoria descoperirile
unor mari ale
tehnicii care, prin
creatoare a gndirii lor, prin
au deschis
noi orizontu ri cu
Romnia se nscrie printre pu-
mijlocii ale lumii care au
dat omenirii attea importante va-
lori creatoare. Este suficient
amintim aici oameni ai
tului romnesc au imaginat rea-
lizat rachetele cu mai multe trepte
de aprindere, cea dinti
de petrol, primul automobil aero-
dinamic, primul dinam de tensiune
primul avion care s-a ridi-
cat prin motorului de la
sol, cel dinti avion cu cel
dinti sistem de telefonie
primul pod metalic din otel acid
etc. etc. Oameni de romni
au descoperit un nou' chi-
mic -- telurul, magnetonul ato-
mic (cuanta de magnetism), radio-
activitatea a plumbului,
cel mai precis echivalent mecanic
al caloriei, insulina, derivata areo-

Importante zone ale cunoasterii
umane au fost fundamentate stiin-
de savanti si ro-
mni n diverse domenii, cum ar
fi sonicitatea, cibernetica, biospeo-
log ia, lingvistica hi-
drogazodinamica mediilor poroa-
se, mecanica antibio-
terapia, citologia. De asemenea,
mari capitole ale contem-
porane -- fizica, matematica, chi-
mia, medicina, lingvistica, energe-
tica - printre principalii
animatori ai progresului
romni.
n cartea de aur a evolutiei uma-
istoria a fost
flU de ori de
se as-
nscrise la loc de cinste nu-
mele lui Traian Vuia, Amel Vlai-
cu, Anghel Saligny, Hemi Coan
Gogu Constantinescu,
fanProcopiu, Odobleja,
Anastase Dragomir, Nicolae
Paulescu. Hermann Oberth,
George Emil Palade, Matyla
Ghica, Elie Carafoli.
n cadrul celui de-al
XVI-lea Congres de
istorie a romni
au prezentat numeroase comuni-
22
CALIN
men ite ofere o reflectare
a autenticelor ce
le-au avut contributiile romnesti
la tezaurul mondial de gndire teh-
precum o imagine
asupra valori-
superioare a teh-
n societatea noas-
a politicii de
ncurajare a folosirii n
domeniul practicii productive.
Cadru fertil al schimbului univer-
sal de idei, Congresul
de istorie a a marcat, n
timp, unor
deosebit de interesante
tematice simpozioane, cum ar fi:
Rolul standard n
1:oria tehnicii,
tehnologia problemele dez.
sociale -
perspective istorice, Creati-
vitatea problemele
progresului, n bio-
logia secolului XX, Probleme
ale na-
turii, tehnice sociale, Pro-
movarea
in istoria
tehnicii.
Prin ansamblul temelor discu-
tate, menite contribuie la relie-
farea laturii prospecti-
ve a istoriei filozofiei
prin realismul propunerilor nre-
gistrate cu prilejul pri-
vind necesitatea unirii tuturor efor-
turilor pentru evitarea pericolelor
unui conflict, pentru salvarea civi-
umane, cel de-al XVI-lea
Congres de istorie a
la
a constituit o
manifestare cu o
participare ce a stimulat conlucra-
rea ntre ntre foruri
de profil n scopul solu-
problemelor complexe ale
n spiritul
cii in-
tereselor tuturor na-

;-
e
1-
-
,
i-
r-
)r
-

a
ti,


:}-

.1-
le

1-
:}-
Spori ce a cunoscut nu nu-
mai o dezvoltare a
disciplinelor saBe, ci o popu=
lari1:ate din ce in ce mai mare-
modelismul este
ci de mii de tineri din

meroasele jude
R
regionale cam-
i concursuri cu carac=
publican reunesc anual la
start elevi muncim
tehnicieni, tineri specia-
care ales pentru
trecerea a
pului liber un hobby coml:,le:lC.
c fumle valente educafilVA
ctive. .
ismul, in toate varian-
presupune astfel nu nUn
aptitudini necesa-
construirea de aero,
nave, auto sau rachetemedele-
1101', ci temeinice
din variate domenii ale
terii umane --
chimie, matematic
istorie etc.
con-
prezente in finalele
campionatelor republicane, nu-
23
meroasele titluri
mondiale obtinute
romni cu e-
unei autentice na-
cu un pr4?<sf:igiiu
solida!
mode-
lismul trebuie mai ales sustinut
in generale, in Uiceeie de
specialitate, acolo unde cei ce
sportul microcon-
aviatice sau maritime
se pot bucura de sprijinul cali-
ficat al de special
taie. a veni in sprij
tinerilor din cercurile teh
apRicative de modelism,
pagini ale AI
lui Tehnium
interesante modele ce
veni, prin ta
celor ce le vor construi, ad
rate candidate la titluri republi=
cane.
de la cititorii
tri noi propuneri pentru viitoare
articole n sau in
toarea a almanahului,
rim tuturor consfructorilor mult
succes! (C.S.)
Pref. N. HOMESCU,
Cugir
n octombrie 1910, marele Palat
de din Paris a al
doilea Salon de aero-
la care au fost prezentate
ultimele din acest domeniu.
Printre exponate se afla un aparat
cu totul deosebit, de culoare
nchis, i lipsea elicea
prezenta multe
constructive, total diferite de ceea
ce se cu atunci n
n acest domeniu.
Principalele caracteristici pre-
zentate pe placa din erau:
anvergura - 10,30 m; lungimea-
12,50 m;
32,70 mp; profunzimea aripii -
1,75 m; greutatea n linie de zbor-
420 kg; motorului la
punct fix- 220 kgf, iar constructo-
rul era inginerul romn Hemi

Aeroplanul turbopropulsat al lui
Hemi era un biplan de
tipul sesquiplanului, monoloc, echi-
pat cu un motor aeroreactiv
inovatiile constructive erau
toarel'e:
Longeroanele principale ale ari-
pilor pentru prima erau fabri-
cate din aliat cu nichel. Longe-
ronul anterior era situat n imediata
apropiere a bordului de atac, iar
cel posterior n spatele ftcen-
trului de presiune al aripii. Intre
longeroane, profilul aripii avea o
care se ame-
liora treptat spre bordul de
se termina n linie Tre-
buie remarcat elementul revolu-
al aripii: voletul cu de
care permitea sub-
a
Ri,.,irlit",t<>J;1 celulei biplan era asi-
prin perechi de mon-
din tuburi de aliat, ampla-
longeroane
24
care fU,zelaju,1. A<:esta
avea o tnunghlulara cu
Pla
nurile fuzelajul er,au cu
placaj VOPSit lacUit cu
n9rijire, ,-
In partea superioara, sub fuze-
laj si n ampenajului, era mon-
tat un plan sustentator auxiliar, de
Tot pe fuzelaj, n
le laterale erau montate ra-
diatoarele de a motorului,
ce se cu ,
Ampenajul era compus din pa-
tru planuri fixe, de triun-
prelungite pr,in pla-
nuri mobile de forma. Pla-
nurile erau astfel dispuse ncit for-
mau un sistem cruciform, diagonal.
Lungimea ampenajului era de apro-
ximativ 2(f1o din lungimea a
aparatului. Organele de
erau de volane si-
tuate de o parte de alta a carlingii.
Trenul de aterizare, foarte scund,
se compunea din n
care puteau fi camuflate n
grosimea aripii inferioare. Aceasta
constituie prima ncercare de folo-
sire a trenului de aterizare esca-
motabil. Rotile erau montate cla-
sic, pe arcuri plate de ntre ele
era o La partea
dinapoi a fuzelajului era o
mai cu rol de
hechie.
Rezervoarele de combustibil erau
instalate (pentru prima n
aripa contribuind la
25
la nain-
tare.
Motorul aeroreactiv se compu-
nea dintr-un motor cu piston cu
patru cilindri, cu marca
CLERGET, de 50 CP la 1 000 rotI
min, care antrena, prin intermediul
unui multiplicator de un
compresor, imprimndu-i o
de 40000 rot Imin. De aici, aerul
era refu lat n camerele de ardere,
de amplasate de o
parte de alta a fuzelajului. Aici
se injecta combustibilul care, n
contact cu gazele de ardere ale
motorului aerul mpins de com-
presor, ardea, iar gazele produse
prin ajutaje, crend de
propulsiei mo-
torului.
nchiderea apa-
ratul a fost transportat pe terenul
de la Issy-Ies-Moulineaux pentru
de zbor. n ziua de 16 de-
cembrie 1910, n a luat loc
constructor. ce a rulat
mai multe zeci de metri, aparatul a
decolat aproape de la sine, spre
surprinderea pilotului, care pierdu
controlul comenzilor, iar aparatul,
pierznd viteza, se de
mnt foc, pilotul
ncercare consti-
tuie primul zbor din lume al unui
aeroplan propulsat de un motor
aeroreactiv aceasta cu trei de-
cenii nainte ca Heinkel, Campini
si Whittle fi construit avioa-
nele lor.
MIG-21, unul dintre cele mai cu-
noscute avioane de din
lume, a birourilor de pro-
iectare conduse de colonel gene-
ral Anem Ivanovici Mikoian
matematicianul Mihail losifovici
Gurievici, anul acesta
25 de ani. EI una din cele
mai valoroase in dome-
niu, dovedind de-a lungul anilor
deosebite, aparatul fiind
modernizat n decursul
rii. Du o istorie ce nu poate fi
aparatul incepe fie
retras de pe pistele de zbor, locul
lui fiind luat de alte aparate MIG,
moderne, care corespund actua-
lelor pentru de in-

MIG-21 f. Primul avion din seria
MIG-21 poate fi considerat apara-
tul E-2A (E -4), care a efectuat
primul zbor la 16 iunie 1956. E-2A
este realizat pe baza unui nou mo-
tor de tip Tumanski RO-ll de
peste 50 kN, cu aproape de
ori mai puternic dect motoa-
rele utilizate la aparatele anterioare
(MIG-19 - RG-9B de 31 kN). La
celelalte serii MIG au fost utilizate
motoare RG-2Q de 7,85 kN pentru
MIG-9; RD-21 de 9,81 kN pentru
MIG-9FR; RD-45 F de 22,27 kN
pentru MIG-15; WK-1 de 26,49 kN
pentru MIG-15 bis MIG-17; WK-1 F
de 33,16 kN pentru MIG-17 F/PF.
I
Arh. MiHAI
E-2A prezenta o linre
seriilor anterioare, aripa
n -51'. Viteza de
E-2A este de 1 900 km/h, iar pla-
fonul maxim de 18000 m; plafonul
de 10000 m era atins n 1,3 minute.
Avionul a fost realizat ntr-o va-
cu suplimen-
tar, SRO-S-155, pe motorul
principal, un RD-9J de 37,26 kN;
astfel echipat, numit E-50 A, apa-
ratul atinge viteza de 24W
km/h (2,3 Mach) plafonul maxim
de 25600 m.
U. n anul 1963 este rea-
prima bloc, direct
din MIG-21 F, cu
locuri n tandem; aparatul este des-
tinat de pentru MIG-
21. Aparatele din seria F sint ca-
pabile de viteze maxime 1,5-1,9
Mach 1 100 km/h la alti-
tudine (110 m). Armamentul cu-
prinde un tun de 30 mm nglobat in
fuzelaj rachete aer-aer
cu autoghidare in sau
lansatoare de proiectile reac-
tive nedirijate. Rezerva de
combustibil, de 2340 1, poate fi
cu un rezervor extern
de 490 1, largabil n zbor.
MIGe21 PF se de
MIG-21 F prin priza de aer cu dia-
metrul de 91 cm, de 69 cm;
conul de reglare al de
admisiune, mai mare; tubul Pitot
este mutat de SU!J axa fuzelajului,
deasupra axei; modul de carenare
al coloanei dorsale, forma ampe-
najului vertical capacitatea
rezervoarelor interne este
la 2850 1; motorul: un R-11 de 58,4
kN; tunul de 30 mm este nlocuit
cu un tun extern de 23 mm cu
n planul axial
al fuzelajului.
MIG.;21 PFM,
cu PF. Se modul de des-
chidere al cabinei, forma
mea coloanei dorsale; diverse a-
ale trenului de aterizare,
echipamente.
MIG-21 STOt.. n iulie 1967, la
Domodedovo este prezentat un
prototip STOL, direct derivat din
MIG-21 PFM, aparatul, fiind echi-
pat cu un motor suplimentar de
este mai lung cu 1,22 m.
Ae144 este varianta care
a efectuat zboruri simultane cu
supersonicul de pasageri TU-144.
Realizat pe baza unei celule de
MIG-21 PF, cu aripa gigan-
tului de pasageri, aparatul este lip-
sit de ampenaje orizontale,
ile acestora fiind preluate de sec-
mobile ale bordului de
Denumirea de A-144 are la origine
ANALOG-144.
MIGa21 M/MF exterior similar cu
MIG-21 PFM; echipat cu motor
R-13-3oo de 50-64,73 kN; patru
puncte de armament sub
planuri n loc de puncte la
celelalte variante.
MIGe21 UM biloc, deri-
din MIG-21 MF, cu motor
R-13.
R/RF, de re-
pe se-
riile PFM, respectiv MF.
La mitingui aviatic din 1967,
U.R.S.S. trei prototi-
puri MIG: un MIG cu geometrie
monomotor, monoloc; un
MIG STOL cu delta, mono-
motor cu prize laterale pentru ad-
misie aer; trei aparate de tip E-266.
Simplitatea formei acestor tipuri
de avioane poate fi cu
de constructorii amatori
pentru realizarea unor interesante
modele.
re al
la 12 000 m


aterizare

plafon practiC
Altitudine 10000 m
zbor la 11 000 m
de zbor
MiG-21MF
320.43 kg/m
2
2 125,00 km/h
2,05 Mach
930,00 km/h
350,00 km/h
215,00 km/h
140,00 rn/s
19500,Oem
3,2 min
1670,00 km
2,03 ore
27
417.00kg/m
z
2 230,00 km/h
1,1 Mach
970.00krn/h
380,OOkm/h
230,00 km/h
150,OOm/s
20000,00 m
3,8 mi ...
1700,00 km
1,5-2,0 ore
A.M.
Din lista cuprinznd Vasele Flu-
viala Romne, n anul 1904,
caracteristici ale acestei nave de pasageri:
Lungimea . . . . . 20 m.
. . . . . . . 3,5 m.
Pescajul .. . . . . . 1,1 m.
Tonajul net 30 t.
Puterea masinii 40 CP
Anul constructiei . 1877.
cumparat de la Societatea Petcut
Co.
n acel an, comandantul vasului era
Dumihu- secund clasa a II-a, iar ajutor
Vasiliu Gheorghe - mecanic clasa a III-a.
A participat ca transportor de trupe la primul
mondial, fiind prin lovituri de
artilerie n 1916.
cum putem observa de la prima vedere,
este o deosebit de ce a ajuns
la acest aspect exterior n urma unor
Ing. CRISTIAN
maestru al SII::llDrt:ullui
succesive, prin moderni-
de cabine.
Reconstituirea este albumul
omagiat publicat de Societatea de stat
pentru pe N.F.R., cu ocazia
a 25 de ani de la 1881--1922,
la care societate era a doua ca
la
acestui model la
clasele de machete C
2
, C
4
sau autopropulsate
EH pentru pion ieri.
Coloratura este negru - opera
cazanul, - opera vie,
colacii de salvare, lumini de alb - cabi-
nele, dungile ornamentale de pe corp, galben-
ramele ferestrelor, catargul, bastonul de pavilion;
erau din lemn la ntreaga fiind prote-
jate cu verde n dreptul caza-
nelor.
2 4
9
Casa de a teh-
nicii pentru tineret este o in-
cu caracter politico-educa-
tiv
Comitetului al
U.T.C.
In cei ani de activitate,
orientat
rile n amplei
de
de Uniunea Tine-
retului Comunist n cadrul Festiva-
lului national Cntarea Romniei.
Casa de a teh-
nicii pentru tineret din cu-
prinde n acest moment peste 8 900
de tineri la
cu caracter permanent
att n sediul propriu, ct n filialele
grupele de lucru organizate n
ntreprinderi din
mai importante ale ju-
Victoria,
Codlea, iar anual
peste 23000 de tineri la
de tehnico-

Un domeniu important al activi-
noastre I constituie
Aceasta cu-
prinde menite a dezvolta
la tineri de execu-
tarea la timp de calitate a
sarcinilor ce le revin n cadrul uni-
economice, de cali-
ficare
prin intermediul Politehnicii munci-
pentru tineret.
Cursurile organizate pe domenii
asigure prin policali-
ficarea tinerilor de spe-
pentru locurile de
deficitare din acest punct de vede-
re din economia Astfel,
se permanent: cursuri
de calificare, specializare;
cursuri ale populare
tehnice (cicluri de lectorate de spe-
cialitate); cursuri de informare
completare a
fice tehnice de specialitate;
cursuri de initiere n tehnica docu-
tehnice, n
metodologia de cerce-
tare
O preocupare o con-
stituie depistarea tinerilor cu reali-
valoroase n domeniul creatiei
tehn '
Sesiunea Tehnologii actuale
de -
tehnice umane sau simpozio-
nul Tineretul energia sint ac-
intrate in la care
sute de tineri din intreaga rea-
eficiente schimburi de opi-
nii sub indrumarea unor remarca-
bile ale
ce si tehnice romnesti.
Tn ultimul an au fost 11
propuneri de brevetate. u-
nele din fiind preluate n
de serie sau fiind n curs
de lansare.
Dintre acestea In
a
de tratamente termice a
30
sudate, n varianta
n anul 1980/1981, insu-
mnd 7 propuneri de bre-
vetate.
De asemenea, de larg interes
snt Instalatie de
cu energie in cimp
electric cu
suprapunerea unei componente
de tensiune
Tradudorul de con-
tacte sau Motor rotaiiv n doi
timpi
Popularizarea rezultatelor deo-
sebite de tineri in activi-
tatea de este asi-
de buletinele de informare
culegerile de
referate editate periodic de insti-

Formarea deprinderi lor practice
la tineri, prin
pentru snt asigurate de
din cadrul cercurilor teh-
nico-aplicative, care
de materializare a ideilor tinerilor,
de a unor prototipuri
de experimentare a acestora.
Peste 150 de colabo-
ratori n-
teoretice prac-
tice, iar fondul de
al bibliotecii largi
de informare si documentare.
S-au realizat importante
de autodotare amenajare a labo-
ratoarelor atelierelor proprii, din
sediu din filialele existente n di-
ferite ale
Printre realizate n pro-
de serie pentru clu-
b rilor caselor de ale
fU aretul
ui
din se
cu motor, kartul de
orga de lumini! etc.
Grupuri de realizeaza stu-
dii proiecte ongmale pentru te-
mele preluate, elevi e-
fectund n fiecare an practica de
proiectare n atelierele labora-
toarele Casei de a
tehnicii tineret
In timp, acordam sprijin
cercurilor tehnico-aplicative din ju-
det din caselor de
. cluburilor pentru tineret, prin
realizarea livrarea acestea
a unor materiale sportive de

pentru spor-
turi tehnico-aplicative a Casei de
a tehnicii pentru
tineret
tineri cu rezultate deosebite n acti-
vitatea de proiectare,
mai
tri ai sportului, record meni
nali, campioni vicecampioni na-
tionali.
. Un exemplu semnificativ l con-
stituie faptul primul cosmo-
naut romn, inginerul Dumitru Pru-
nariu, membru al Casei de
a tehnicii pentru tineret
din a activat n cercul de
aero navo n pe-
fioada
pentru zborul cosmic.
organizate n Bra-
ca participarea la
de su-
cu energie in-
in cimp,
cu suprapunerea u-
nei componente de
tensiune
o
realizare
a tinerilor
Traductorul de contacte
unul dintre brevetele de dobindite de tinerii
de la Casa de a tehnicii pentru
tineret din
campionate na- de valoroase recorduri nationale.
sint un prilej de verificare Casa de a
a constructive a tehnicii pentru tineret din'
tehnicii de pilotaj dobindite. pe pri
De un larg interes se cipiul realiznd
deveni- nual, la cca milioane de
Cupa pen- venituri, beneficii de peste 600
tru aeromodele radiocomandate. de lei, fonduri ce snt utilizate
Echipele noastre reprezentative tru dezvoltare autodotare.
sint campioane vicecampioane gramul de care
la diferite categorii de posibilitatea
mai ani consecutiv, cuprinde realizarea de
iar lor snt pe de
31
n anul precedent, peste 13000 de tineri au
devenit autori de inventii si care au con-
tribuit n mod decisiv ia sporirea
muncii n industriale, agricole. de
cercetare proiectare .
.. n 1980, circa 1 400 de tineri au primit bre-
vete de pentru deosebite n
optimizarea tehnologiilor industriale.
., n anul 1977 au fost rezolvate direct
de tineri U.T.C. circa
14000 de teme de cercetare, n anul 1980
rul acestora a crescut la peste 23000.
n 1980, circa 346000 de tineri muncitori,
tehnicieni, elevi au parti-
cipat la concursuri de
pentru tineret.
de anul 1977, cnd existau 12632 de
cercuri de tehnico-aplicative
n de case de
n prezent acestora trece de
17000.
tinerilor din cercurile de creatie
tehnico-aplicative a crescut de 'Ia
349185 n 1977 la circa 500000 n 1980.
comisiilor
ale U.T.C. a crescut de la 1 666 n <1977 la 2010 n
1980, acestea activind n de de
cercetare proiectare, n
cum ar fi de cercetare si
proiectare, studii, de
totipuri, dispozitive e-
lectronice, programe pentru ma-
de facturat contabilizat, pen-
tru FC-64 FC-128, ma-
chete la pentru studii cer-
macro microfotografii,
filme documentare, karturi, ambar-
orgi de lumini, amplificatoare,
din fier forjat, metaloplastie
conform profiluri lor laboratoa-
relor si atelierelor.
economice si de
Timpul petrecut la Casa de cul-
a tehnicii pentru
tineret n mod util
tinerilor, prin for-
mativ tehnice, etice estetice ale
prin cantita-
a do-
bndite, posibilitatea de a
cu obiectivelor
majore ale
din patria
Casei de a
tehnicii pentru tineret
au, de asemenea, n vedere
orizontului de
a tineretului,
celor mai valoroase opere din crea-
forma-
rea critic al tine-
rilor n aprecierea fenomenului ar-
tistic contemporan.
Activitatea clubului de anticipa-
NOVA deschide
largi orizonturi de mem-
brilor tuturor tinerilor partici-

Casa de a
tehnicii pentru tineret
cultural-educative po-
Iitico-ideologice n
U.T.C., la cluburile din
Cercurile tehnico-apii-
cative din cadrul Casei de
a tehnicii
pentru tineret asi-
de materiali-
zare a ideilor tinerilor, con.,
prototipurilor
experimentarea acestora.
in de cul-
a tehnicii
pentru tineret
activitatea o
pentru sporturi
lehnico-aplicaiive (kar-
ling, modelism, deliapla-
nism).
Ing. ALEXANDRU POPA
scurte
fi
fice nemodulate
Ia limita
SeJmrta!iul provenit din
prin condensatoruI
7 - 8 a
se confOlID dese-
nului. re
1
culiseze pe
acestuia este de 45 mm.
nasu-
trebuie'
Lungimea
4 - 5 se un alt manson
re poate culisa 3':"- 6.
Toate
fir din
Postul dorit este selectat de
circuitul acordat
6. Prin cuplaj semnalul
ajunge n 4 - 5. De aici
se amplificatorului de radio-
realizat cu tranzistorul TI'
n colectorul acestuia apare semnalul
amplificat. O din acesta
ajunge n 1 apo!
la intrarea tranzistorului.
Gradul de se
intermediul condlemiatlondui
eul de
Semnalul de nj,1H'ln'l'\!pnt!>
plificat tot
difuzor,
790 K), ct pentru
reflex.
Mai nti se sursa de ten-
siune (nu se alimentarea
etajelor Cu ajutorul
unui de curent continuu
se tensiunea n punctul A
de este de cca + 15 V cc.
In punctul B trebuie existe o ten-
siune de 12 V, iar n C o tensiune de
aproximativ 11,4 V.
Se alimentarea etaju-
lui final. Potentiometrul P se
cu cursorul
C
6
(punctul D).
se un
ce fur-
modulat la borna de
se o valoare din
Se
a
a fost
calitate,
fi mai de
5 jlV, a semnalului
n difuzor de 50 la un
semnal/zgomot de 10
cazul n care nu se
aparate de control aU'-'-'''llC,.
face o testare
cum Se
atentie nu vreo
de' cablare. Condensatorul
yaloarea
I
Cu un tranzistor cu efect de
cmp cu se poate realiza
un mixer autooscilator, oscilatorul
fiind pilotat cu cristal (f=10,245
MHz). Pe poarta 1 se sem-
!,1alul cu de 10,7 MHz.
In circuitul drenei snt conectate,
n serie, transformatoare de
unul se va
acorda pe de
a cristalului, iar pe frec-
venta de 455 kHz. Deoarece a fost
o gata de la
receptorul Mamaia, care rezo-
pe 10,7 MHz, a fost
conectarea n paralel a unui con-
densator de 10 pF.
Oscilatorul se prin
ntre circuitul de
12 =
3 .. 6 =20opire.
4 5
- ').. Cv.Em \ZIOA5rnn->
-,J 'Op1re .
7 [3 = 4spire
(secundarul de la TR-2)
poarta a 2-8.
a montajului, deci unui
coeficient de conversie maxim, se
34
I
Se montajul. Cu o
n se atinge punc-
tul D. In difuzor trebuie se
un brum puternic. Se antena
se unui post
n banda de 49 m (este bine ca testarea
se seara, cnd propagarea n
este mai Prin
reglarea a valorii conden-
satorului C
V2
a
4 - 5, se va un punct optim de
sensibilitate selectivitate a apara-
tului.
Ing. ANCRIAN NICOLAE
Ing. GEORGE PiNTILIE
face se-
mireglabil de 100 kD.. Consumul
este de ordinul a 4-5 mA.
.-------t-__
455k14z
prezentat se nscrie pe
linia montajelor de me-
die si lucrul banda de
40 m MHz); semnalul emis este
iar o late-
s-a eliminat prin metoda
modulare defazare RLC. Atenua-
rea ntre 40
60
de etc. Atenuarea
benzii laterale nedorite ntre
30 45 Maximul de atenuare
de cea
M.)n1tajlJI un osci-
mixere,
defazare (AF RF),
(0-3000 un
filtru {7,0-7,1 un
preamplificator de microfon, un pre-
amplificator de un
amplificator final o de ali-
mentare.
Semnalul furnizat de microfon
ajunge la intrarea tranzistorului T 3'
Amplificat n etajul preamplificator
(T 3' T 4)1 semnalul este cules din co-
lectorul tranzistorului T 4 prin inter-
mediul condensatorului CII tri-
mis la intrarea filtrului trece-jos.
filtrare (L
4
, C
12
, C
I3
), semnalul ajun-
ge, prin intermediul de defa-
zare, la intrarea etajului de mixare.
Aici semnalul de radio-
defazat de P j-C
6
.
Mixerele echilibrate
torul, iar apare
numai o fiind
Oscilatoful, de tipul Vackar-
Tesla, s-a realizat cu un tranzistor
(T 1) BC 107. Pentru a avea o sta-
bilitate o
condensatorul variabil Cv se
ntr-o cutie Con-
densatoarele C
2
C
3
vor fi alese
astfel nct o COIDnen-
sare Frecventa se stabili-
cea 5-10 minute, n con-
tinuare alunecarea fiil).d
Bobina LI se pe un miez
folosit n etaje le FI ale receptoarelor
tip Electronica, Tehnoton. n-
7 spire din CuEm
+ 0,25). Sj 30 spire
din CuEm <fi 0,2. mrn, bobinate pe
o de 0,5 W/l MQ.
Separatoml tranzistorul
T 2' Bobinele L
2
L3 se copstruiesc
un miez similar cu LI'
nle 1-2 3-4 snt identice
Cte 20 de spire din CuEm 1/> 0,12-
0,15 mm.
de defazare RF este de
cu 30-45 dB, n functie de
reglajul efectuat din P l' P 3' P 5'
P
6
P
7
Sarcina mixerului este for-
din filtrul (7,0-
7,1 MHz).
filtrarea semnalul
ajunge n preamplificatorul de radio-
frecven (T 5' T 6' T 7)' Sarcina aces-
tuia este din circuitul acor-
dat LII C
26
Semnalul obtinut are
un neglijabil de
De aici semnalul este aplicat la in-
trarea etajului final.
tipul RC po1l'tl\lumetrul
semireglabil P
I
LlI C
6
.
Preamplificatoful de microfon
este realizat cu tranzistoare
(T 3' T 4) tip BC 107. Cele tran-
zistoare un montaj com-
pus. Stabilizarea punctului static de
se face printr-o
serie-serie (R
s
) una paralel-paralel
(R
s
, R
6
). Din sem-
reglabil P 2 se amplificarea
etajului.
Filtrul trece-jos (FTJ) este for-
mat din bobina L
4
condensatoa-
rele C 12 C i3' Caracteristica de
atenuare a acestuia se n figura 2.
Bobina trebuie o
de cca loo;mH. de
depinde de a
miezului (nH/sp2). Pentru o induc-
de 400 nH/ Sp2, nu-
de spire este: 1-2= 200 de spire
2-3= 300 de spire din CuEm (1)
0,12 mm.
de defazare AF este de
35
tipul RLC. De la
semnalul audio
Fiecare
defazoare n
Ls se
cu cel al Lj,
Bobina L
7
2+2 spin;;
o 0,12 mrn. Cele sec-
ale se cu
dublu fir. nceputul uneia din cele
se cu
celeilalte, priZLl media-
Bobina Ls face parte din FTR
le S2 S3 snt similare cu SI'
Filtrul (7,0-7,1
MHz) o separare a semna-
lului util de lte produse de
mxare. Bobina Ls cu ca-
pacitatea C
19
pe 7,07-
7,08 MHz. Circuitul format din con-
densatorul C
21
bobina L9 rezo-
pe cea 7,03 MHz.
de depinde de valoarea con-
densatorului C
20
. Cele miezuri
snt de tipul celor folosite la oscila-
tor separator. Bobina Ls
7 spire din CuEm 0,12 mm. Bobi-
na 1.
9
tot 7 spire, iar L
10
3 spire.
PreamplificatoruI de radio-
este realizat cu trei tran-
zistoare (T
5
, T
6
= Be 107, T
7
=
BC 177). Structura amplificatorului
(cu cuplaj prin emitor) permite
nerea unei a
exista pericolul unei
Tranzistorul T
6
n monta;
cu baza (Be). Sarcina, n RF,
o constituie circuitul acordat LI 1
C
26
Condensatorul C
27

la Bobina LlI
7 spire din CuEm () 0,25 mm.
Bobina L
I2
are 4 spire cu la
mijloc. Bobinarea lui L
12
se face
fir dublu. nceputul unei se
cu celeilalte,
du-se priza Miezul folosit
este de acelasi tin cu cele folosite
n FTB. .
Amplificatorul final. Semnalul
de radio furnizat de pre-
amplificator se culege de pe o
se unui amplifi-
cator n contratimp. Tranzistoarele
folosite snt de tipul BD 135-137-139.
montate pe radiatoare de 40 cm
2
.
Sarcina etajului este un circuit deri-
Aparate necesare:
nerator de semnal
digital; A VO-metru.
nti se sursa de ali-
mentare. Cu voltmetrului se
din
secundarul transformatorului de re-
de alimentare
iar tranzisto-
rul nu Se conec-
tensiunea la intra-
pun redresoare. Cu ajutorul
voltmetrului se n
tul de
27-28 punctul voltmetrul
indice o tensiune cu
cea a diodei Se
tranzistorul T
j
1)' Tensiu
este cu
Vcc.
se de la retea
mediul unui ('AnOn",,,
ce poate furniza o tensiune
la un curent de minimum 0,7
Etajul final ten-
siune Pentru celelalte
s-a un stabilizator
cu un Polarizarea
tranzistoarelor face de la
tensiune de 5,6 V.
Cu ocazie se eta-
scala.
dcfazorului de
se
oscila torului;
darea circuitelor filtrului
Pentru aceasta, N se co-

dinl
(sub
valoarea
nCt
ficat. Se CIrcUI-
telor oscilante. banda este prea
sau neliniaritatea mai mare de
2-3 dB, se face un reglaj fin din C
20
miezurile circuitelor acordate.
n continuare se
neratoml din punctul N se
oscilatorul cu tensiune
(condensatoarele C
7
Ca nu snt
montate).
Frecventmetrele trebuie
soare ncepnd de la
va hertzi (practic de la 1 Hz)
la zeci sau chiar sute de mega-
hertzi. Deoarece semnalele
rate pot avea diverse forme am-
plitudini, la intrarea
lor se amplifi.catoare
formatoare de semnale TTL. In.sche-
ma din fig ura 1 este prezentat un
amplificator de curent continuu (cu
cuplaj galvanic), care poate
semnale cu de la subuni-
de Hz la 10 kHz. Se poate
folosi orice tip de tranzistor cu sili-
ciu npn, Cele diode 1 N 4148
au rolul de a proteja baza tran-
zistorului cnd valoarea semna-
lului la intrare 500 mV.
Figura 2 un amplificator
pentru cuprinse n limi-
tele 50 Hz-10 MHz. Pentru func-
tionare este nevoie ca la
intrare un semnal cu
amplitudinea de mV ..
Fiecare din cele doua montaje
prezentate au la_ cte un Trig-
ger-Schmidt. Intr-o CDB
413 se montate asemenea
triggere.
Pa se n

ecranul osciloscopului
nici un fel de
caz contrar, cuplaje
parazite snt necesare de
ecranare a montajului. termi-
narea acestei se
n montaj C
7
C
8

osciloscop (punctul P sau R) va
un semnal cu o am-
plitu<line. Condensatorul Cv se re-
ca la VFO-ului
tre,:;ven ta de MHz. Echilibrarea
se din
P
6
P
7
,
unei maxime a

Reglarea filtrului trece-jos a de-
fazomlui de se face
cu montajul nealimentat. 'Se scoate
din montaj Cu' n punctul J se co-
generatorul de audiofrec-
iar n K osciloscopu1. Amplitu-
dinea semnalului furnizat de genera-
t.or se alege ntre 1 3 Vvv. Baza
de timp a osciloscopului se
pe 1-5 msjdiv., iar atenuatorul pe
0,2 V -0,5 V jdiv. Se frec-
ntre 0,3 10 kHz. Pe osci-
loscop apare semnalul audio cu am-
plitudinea n de ca-
racteristica filtrului trece-jos. O co-
a benzii se poate face din mie-
zul bobinei L
4
. n continuare se trece
generatorul n punctul K. Oscilo-
38
se etalonea7A ca n cazul re-
defazorului de
aceea se intrarea
si Y n M sau invers.
. generatorului se reglea-
Din P
4
P
s
se
pma de pe
osciloscop forma unui cerc.
aceea se de-
aproape constant n
audio (300-3400 Hz). Opera-
tia n testarea an-
filtru
VFO -separator
plificator de ali-
cu tensiune etaje1e enume-
rate. Amplitudinea semnalului furni-
zat de generator se o va-
loare ntre 0,1 1 (vrf
la vrf) se n punctul 1 Osci-
loscopul se n punctul P
sau R. Se audio
ntre 0,3 10 kHz. Pe osciloscop
apare un semnal de
cu amplitudinea n
de caracteristica filtrului trece-jos.
La deconectarea generatorului de
dispare semnalul
de
Preamplificatorul de microfon
cu condensatorul
tat n montaj microfonul oe(:onec-
tat de la intrare. De asemenea se ali-
montajul cu tensiune. n
punctul H se generatorul
fixat pe o de 1 000 Hz
Y03 AVE
de 10 m V ef. n punc-
tul se oscloscopu1 fixat
oe o de timp de 1 ms, iar ate-
;1Uatorul pe 0,05 Vjdiv.
metrul P 2 se n co-
valorii zero. In acest
caz, este Se
nu distorsiuni.
n cazul unei superioare sau
inferioare, se sau se
dispare
Din P 2 se re-
amplificarea astfel nct sem-
nalul din J fie de cca
0,2 Vvv. trece osciloscopu1 n
sau R. Cu P
8
se amplitudi-
nea semnalului la cea 3 Vvv.
nu se poate, se amplificarea
din P 2'
nainte de testarea etajului final,
se fac
se o
de 75 Q;
se de
500 Q;
Tranzistoare pnp
cu germaniu V
Af 109 R 20
Af 306 25
AF 367 20
Af 379 20
Tranzistoare npn
cu siliciu
BF 115 50
Bf 180 30
Bf 181
BF 182 25
BF 183
BF 198 40
BF 199
BF 200 30
-
BF 240 40
Bf 241
BF 362 30
Bf 363
Bf 480 20
Bf494 30
BF 495
BFS17 25
L...
-- se tranzistoarele T 8
T
9
;
p s se
ntr-o
se cu tensiune
(+ 27 V + 5,6 V);
osciloscopill se la
boma de
Aplicind un semnal audio de la
generator, ca Ia (n
pct. unui
Se
la
maxim po-
P
s
n corespun-
maxime, osci-
loscopul trebuie indice o amplitu-
dine de cea 50 Vvv. nu, se ve-
acordul circuitului L
13
C
29
. Prin
sau apropierea spirelor
bobinei L13 se acordul n
mijlocul benzii. n cazul L.'1 care ope-
nu se valoa-
. rea condensatorului C
29

V mA
I
mW MHz
15 10 60
500
18 15 60 500
15 10 60 800
13 20 100 1250
30 30 145 230
20 20 150 675
600
20 15 150 650
800
30 25 500 400
25 550
20 20 150 650
40 25 250 380
350
20 20 120 800
600-820
15 30 140 1600
20 30 300 260
200
15 50 200 1300
39
din
fiind de
inventatorul dis-
care a inlocuit ci-
.. , prima cu un
aparat de televiziune a avut
loc la 26 ianuarie 1926 si a
fost de scotianul
John Baird? .
..... oficial de
transmis
la 2 noiembrie 1936 de la
Alexander Palace-Londra,
la care n Marea Brita-
nie existau 100 de recep-
toare TV?
." cea mai transmi-
siune de televiziune durat
163 de ore 18 minute,
reprezentnd misiunea luna-
fiind
la nt!o"'"\r," ..
de la "19 la 26 iulie 1969?
... unul din primele brevete
de pentru un sistem
de ro-
mnului Sergiu
el a fost acordat n anul
... unul din pionierii te/enle
canicii n Romnia,
rul Mihail
Her) a obtinut din 1914
fotografii aeriene cu
rul unui aparat
un zmeu?
... savantul romn
Cristescu a
lucrare de
1928, n care
nou sistem de
un inventa-
tor romn,
trei brevete
un dictafon sau, elim
numea autorul, o
de scris vorbele pronu;lia
te?
a bobinci ; acest semnal
din diferenta a
semnalului de
30,735 generat de tranzistorul
mixerul
a cristalului
a semnalului

obtinerea
fac cu 3
mixerului 3 este un
n limitele 24,7-
de
care selectat de
format din
acest semnal este
cu dublu sens de
6; n regim de
1 ranzistorul 6),
filtrul
formator de
la
Sen1nalul
la iesirea mixerului
este aplicat unui
cator format din tranzistoarele
T
12
De la tranzist orul T 12 semrlalele
5FO
MixER 1
C5LD.)
AFI i
10,7 MHz
. FiLTRU
D.lU
AJF
AJ.F
MCROFON
RA.A..
AJ. f
FiNAL ,b,RF1 Rx ;\R!=2Rx
BfXep BF2CXJ

la amplificatorul de ascultare
care nu este figurat pe sche-
la amplificatorul de
automat al (T 15) cu
constanta mare de spe-
cific lucrului cu BLU. Pentru ascuI-
poate folosi orice tip de am-
care permite au-
fie n fie n difuzor,

La acordul n al oscilatoru-
lui VFO a fost o sectiune
de la un condensator variabil
/lMrfNAL ARF3 Tx
5CY-94 6D39
n receptorul Albatros, care s-a
o cu
raportul 1 : 20. seama de
demultiplicarea a con-
densatorului variabil, s-a la o
demultiplicare de 1 : 50,
care permite un acord foarte comod
al semnalelor cu
B. REGIMUL DE
Semnalul de la microfon este am-
plificat de tranzistoarele T
este aplicat mixerului
\VIiXER ARF<..\JFO)
2..
1 Tx MixER ose.
BF214 3 ;:O,7::)5'1Hz
ARF? Tx
VFO
Ol= 214
cu semnalt'l
Li -
La IeSirea acestui mixer se obtine
un cu
(cu
Filtrul cu cristale
una din
nalul cu BLU este
toruJui cu
traversnd filtrul trece-h:-llnrlii
LI 1)' ajunge la mixerul 3, unde,
cu semnalul cu
de 24,7- 25,2 MHz,
radierea de
(arme)lll,:::e ale

ale este de
de vrf de mC)c1l!la1,le).
A fost un alimentator ca cel
5. Pentru a evita nedo-
ntre diferite
n multe cazuri au
cutarea circuitelor rezonante toruri
din fcril[l. In acc:-.t caL nu Ci mai fost
ccranarca acestora.
c.
Un element important n
unor multumitoare este
cu cristale de semnal
cu BLU Acesta a fost realizat in
felul s-a
de a cristalelor folosind
montajul figura 6. Au fost selec-
tate perechi de cristale
criteriu: de
a cristalelor
difere cu maximum 50 iar
diferenta de dintre cristalele
din diferite fie de ordinul
a (, kHz. este
de I,S kHz, filtru cu
banda de trecere 6
de ordinul a
se modul
talelor: Qs Q6
forma fron-
turilor benzii de trecere, au fost co-
cristale1e rejectoare
pentru frontul anterior,
cel posterior. Pentru
forma benzii de tre-
cu cristale ecranul
OS<CU'OS<:OIJ, a fost mon-
de la
mia semnalul este aplicat la
(baleiaj pe a unui
43
osciloscop. Se poate folosi orice osci-
la care din exterior
DDF pentru intrarea H.
acest mod, montajul din figura
cu osciloscopul folosit re-
osci-
UIl trafo
Fi de 10,7 de la
Mamaia, cod 6006. A fost
numai care este
cu mediana. Se conec-
cele rezistoare de adap-
6800.
&171
&,251
CuEm
tp
CuEm '"
Cu vinilin
Ij) 0,4 .
Tor

44
D = 12
d 6
L = 4,5
asupra
P z, se suprimarea
toarei se face la
filtrului), care trebuie fie de cel
200 de ori (46 dB). apli-
la borna microfon un semnal
de de ordinul a 5 mV
cu de 1 000 - 2000 Hz, la
filtrului se semnalul
cu BLU.
de ale oscila-
torului BFO se aleg astfel nct aces-
tea punctelor A
tru benzii su-
perioare) din figura 9 respectiv, B
pentru cea
Cnd se blocul oscilato-
rului cu frecventa VFO
(se n' de
restul trebuie n
vedere o
din
T
celor de 12 V. n locul
re1eului
6 contacte cu
mai multe relee care
de
schema din figura 2 au fost f010-
Atunci cnd ciocanul dv.
de lipit nu mai vrea n nici un
cositorul, nu

se face prin pilirea'
cupru, de o cu
hrtie sau (mai bine)
cu fin. aceea se
letconul tempera-
tura de regim, se vr-
ful n (<<Flux)
apoi se cu vrful o
de fludoL Cu o
(sau chiar o hrtie) se
ntinde cositorul pe corpul
de insistnd cnd
(Ia
Flux).
sute de ore

a letconului nu mai avea
probleme de gen.
f
kHz
nmuierea
de conductor n
apoi din nou
cu lectonului cu
cositor); se
la cedarea a emailului
pe lungimea
Numeroase montaje elec-
tronice experimentate baterii
amplificatoare, ra-
convertizoare
autorul
de ali-
fie stEH80SCOPlc:a
satlei luminii,
tru
a imaglm !mprimate
pe un film unic?
cele mai insolite muzee
din Muzeui
talonilor din Londra, Muzeul
totilor din Gottwaldov
""UVC"AAIo Muzeul taoietEHor
tensiune .
de
nu o nlocu-
cu una de tip.
de a demonta bo-
binele, este bine
de cont
de de marcat
(Ia unele tipuri) printr-un punct
colorat.
o
electronice alimen-
de Ja baterii o constituie
oxidarea contactelor fixe pe ca-
re lamelele
acestea
fiuare
10 m . .::lCIHHi:U \.li
rului
trece prin contactul
de
contactul d
n conti-
n banda de

de tipul comutator
inversor cu transformator
Diodele D
1
D
3
, cu
46
stabilitate foarte
s-a ales solutia a
nale, dintre unUl
un oscilator cu
un cristal
cuituI
colectorul
acordat
1
1
bine ca naintea interventii
cu letconul se
tarea. semnalul o li-
mitare se
montajul a fost corect realizat.
totul bine, se
amplitudinea semnalului furni-
zatde generator la 0,5 mV (poten-
tiometrul P 6 se mentine n
de amplificare n
trebuie se un semnal nene-
cat n putere de cel
microfon.
P
6
cnd
semnalului (pe
cea 3 Vvv. Se
se micso-
R33'
toate fi-
si cele
m'are de
la iesirea
vor fi ct' mai
intrare.
d trec
Se
care se
trece-jos (FTJ). Se revine
pe Generatorul se conec-
n punctul 1. Semnalul furni-
zat acesta trebuie fie de 10 m V.
Se frecventa ntre O si 10 kHz
(continuu).
n punctul H trebuie se
urmnd caracteristica filtrului (fig.
Se trece generatorul n punctul F, iar
osciloscopul n punctul 1. Se
pe emisie n-
tre O Pe osciloscop se va
(de la
v Se, trece pe
se deco-
se 0,2-0,5 Jls/div., iar ate-
nuatorul pe V Idiv. n paralel cu
osciloscopul se
metrul numeric pe MHz. Pe
ecran trebuie un semnal si-
nusoidal. nu se
valoarea condensatorului C
34
.
cazul unei superioare sau
inferioare a semnalului, se
valoarea rezistentei n vederea
unei
aceea se valoarea con-
densatorului la
semna-
lului este se valoa-
rea condensatorului si se
reste valoarea
Se'
cea
rul de acc)penre
Lg se
semnal.
trebuie indice
Se din nou
iar frecventmetrul si osci-
loscopul se trec n punctul P. Baza
de timp pe 0,1 Punc-
tulO
se pe rnd la generator. Se re-
atenuatorul osciloscopului (Y)
cnd se
pe pe Prin
conectarea a celor
ale osciloscopului la
tor trebuie o
la 45. .
tr-o retea
n transceiver.
efectuat intrarea
n iar n S (sau invers).
Se valoarea
lui astfel nct ecranul osci-
loscopului se o n
de cerc.
Reglarea mjYlf'rnlul

nea de
ntre O
nalului
n
alimelltarea cu ten-
Se lent
si 31 MHz. Caracteristica
ca n 1. ne
se alterna-
tiv L
J

Cnd se o ct apro-
de cea
borna de cu-
ali-
tranzistoarele cu
+ 5,6 V. GeneratoruJ se
toarele nu Se citeste
valoarea curentului trecnd com'u-
tatorul II. Se
Pg astfel nu
se
se
n
AA 114
o Gene-
ratorul se n punctul F
se la kH/.
iar amplitudinea
care
prea puter-
nic, se o
acesta.
OA 65
51
cu bur-
puse la
un trecut
vor scuti
a-

un montaj. De
nici tLJ-
de la minele
din:

9 seu sau un-
pma ce se
Se ntr-o
se se
Prin se for-
o cu
care se ung schiuri le.
I

Marcarea condensatoarelor se
face n clar sau cod ificat
benzi sau puncte
carea este reg
mandarea Comisiei Ele!ctlroteh.nic::p.
C.E.1.
- 62. La marcare se nscriu:
a) OBLIGATORIU:
- valoarea
n clar sau codificat;
- unitatea de
n clar sau codificat;
- valorii nominale, ex-
n clar (n procente sau
In pF, pentru condensatoarele ce-
ramice cu valoare mai de
10 pF) sau codificat. Pentru marca-
rea pe ov,,,ri'r':,...,,,ro,;;,
n codul culorilor, se
cod ificarea a
n tabelul 1 snt
literele
lor, att
ct din alfabetul rusesc.
un condensator avnd va-
loarea de 470 iar sub valoare
unitatea de litera
iar la un
de
prin
snt utilizate
condensatoarele ale'''Tlrnlitir'p,
hrtie.
b) CAZ:
- polaritatea bornelor (Ia con-
densatoarele electroiitice), n clar;
- terminalul legat la
n clar (Ia condensa-
toarele electrolitice cu hrtie);
tensiunea de lucru (Ia con-
densatoarele electrolitice, cu hrtie
stiroflex), n clar sau codifjcat;
- coeficientul (Ia
condensatoarele ceramice), care
reprezi o sau
a unei
variatii a de lucru.
Coeficientul de ex-
codificat n codul culorilor.
c)
clar
o
codul de fabricatie al conden-
satorului, specific firme

- norma de n clar;
- (Ia con-
densatoarele fixe pentru curent al-
ternativ), n clar;
- tipul de dielectric (Ia conden-
satoarele ceramice) se
codificat literal. Litera de cod
de la o la alta pentru dielec-
trice similare;
- categoria (Ia con-
densatoarele cu hrtie),
conform normelor
specificndu-se plaja temperaturii
de lucru;
- lichidul de impregnare (Ia con-
densatoarele cu hrtie
se codificat, specific fie-
firme
clasa condensatorului,
n clar sau
cat de
deriva valorii nominale a

de tip (Ia con-
cu ceramice).
Literele din au
le
a de
b - prima
c - a doua
d factorul de multiplicare;
e
f

tensiunea de lucru;
Ne vom ocupa n cois ce urmea-
de aplicarea codului culorilor la
marcarea condensatoarelor.
lu! nr.4 detaliat codul culorilor
utilizat consta,
h
j
k
m

temperaturilor lucru
condensatoarele
clasa condensatorului
pentru fiecare
este o clasifi-
care a condensatoarelor
fixe cele criterii de
anume natura dielec-
tricului (criteriul
n montaj
(criteriul beneficiarului). Din punc-
tul de vedere al constructorului a-
mator, pe care
o n montaj con-
densatorul este Cum
prC)CedeiE!Za atunci amatorul pentru
aie'oerea tipului constructiv adec-
primul rnd, el va trebui
n vedere caracteristicile ge-
nerale (eventual unele speciale)
ale condensatoarelor:
capacitatea (valoarea nomi-
respectiv la o

- toleranta (abaterea de
la valoarea
comportarea (limi-
tele de admise, coefi-
cientul de cu temperatura
valorii ii)
la ora in lume in
miliarde anual, C(linClerISelltoar't!Be
tiv 25-30% din comJ)o(lerateile Alsutrlrnniitee
vizibil
maxim nu
de la
cnd numai
in n vom avea
de a alege ntre mai
existente,
atunci cnd
co'n(j!:::m;ati::lr nu avem
sibilitatea la
cului listele cu caracteristicile mai
obiectul
produse, n
ele foarte rare (mai trist
putem nici verifica
este sau
ELEMENT DE FILTRAJ

;r:;
:3 2FIX

Hi
IJ
I'
ro
TIP r

LI
CERAMIC
TrPII
1
I I
,IPili
HRTIE
HRTiE METALlZAT
HRTIE FILK
POLlCSTER
BOBINAT

Ptll
ar:
METALIZAT
POLI STI REN


TEFLON
CU AL COLOI DAl
CU AL SOLID
CU TANTAL NESOLID
ELECTROL.ITIC CU ANOD FRITAT
cu TANTAL
CU FOLI
CU TANTAL SOLID
I
.fiF'
HF
ALTE


HF
TIPURI

I
LAC /\LlZAT
REZERVOR DE ,ELEMi

Il!:OUi
:c

UJ
'i"
u-1
!I
o:
llJ

I
'1
:::i7i
lU]

o
"-
X
-w
:::l
t:J"-


E
o

::J1.l.!
8 f,G
v
--
::1:::0 <l '.,)
I
1
I
I
!
!

I
I i I
Ce ne de este n-
de la
car tipul condensatorului na-
tura dielectricului) cont
de destinatia arun-
o privire la din
tabelul nr. 2.

III
u.. u..
u..
<J;)
;:'
<J;)
ci
U1
u..
u..
n.
u..
a
:-:
--
a f"-
a
" ci
I I

o
c:J c:J
o o
I I I I
o o a o

> >


o
<J;)
5'5
In fine, cu titlu informativ (sub
rezerva datele de la o
la alta, fiind n
timp obiectul unor conti-
nue ca urmare a per-
rapide a tehnologiilor
de n tabelul
58
H


,,.;

os>

A
(")

AI AI 1\1
o
ci
N
o
I
o
o
ci
I
6" 6"
6"1
ro M
o o
(f.
E:
f;l
o +1
6"
o
u..
'"
eL
,,-
;:'
ci
nr. 3 caracter.isticile ale
condensatoarelor (valori o-
rientative), n de tipul de

Bibliografie: Toute I'Electro-
nique, nr. 457, octombrie 1980.
Realiznd indicat n fi-
gura 1, se
att la nepolanzate
(cu dielectric hirtie, polistiren
etc.), ct la condensatoarele e]ectro-
litice. se n
curent alternativ, prin introdu-
cerea diodei D
1
se o redresare
a tensiunii de 120 V
de la secundarul transformatorului de
se face la
Tensiunea de n gol
este de cca 10 V. Cu tensiune
de la divizoarele de tensiune
R
1
'- R2' respectiv R3 se ali-
circuitul de al in-
strumentului format din CI -RS-Pl
puntea de diode (D
2
-D
3
-
Capacitatea de C
x

Rz, respectiv R
4
. Dato-
capacitive se
astfel raportul divizorului de ten-
siune. Cu ct capacitatea este mai mare.
tensiunea, respectiv instru-
Schema n figura 2 este
un adaptor la un multimetru (de cel
10 kQ/V).
Acest adaptor simplu permite
surarea condensatoarelor e1ectroliti-
mentului, va fi permite
comutarea n
A = 0,1-5 MF; 1-50 MF
Etalonarea se usor.
snd bornele C
x
n gol; se ..
nct acul
ce avnd valori cuprinse ntre 5
1 000 MF. Etalonarea dispozitivului
se n felul
a) Multimetrul se n do-
meniul de 10 V.
59
ia cap de Se folo-
sirea unui instrument electronic., va-
lorile indicate fiind mai precise, da-
mari a acestuld.
circuitul.
f1 R5 P1
b) Cu ajutorul lui P
2
se aduce acul
instrumentului la indicatia
c) Se la bo'rnele
condensator de 1 000
rificat pe o punte de

d) Cu ajutorul
se aduce acul indicator la o valoare
de 5% (0,5 V).
e) Folosind valori intermediare cu-
noscute se o (din plexi-
glas) care se suprapune pe geamul
instrumentulu la capaci-
ori se poate executa o
sau un tabel de corelare a lor
instrumentului cu valoarea a

Valorile intermediare se prin
interpol are.
Principiul folosit n schema
3 este folosirea condensatoru-
cu
tente valori Curentul
din' este direct
linear cu valoarea
matorului este cu o
de 3 V ntruct curentul care
ar fi exagerat de mare.
vor avea valoare ct
mai Puterea de (wa-
trebuie cu
conform indicatiilor din
Comutatorul K
2
co-
mutarea pentru cele opt
domenii de
1) 20-250
1 nF-lO
100 nF-1
10 MF -100
De remarcat valorile rezistente-
lor de domeniu snt calculate n dsa
fel nct acul instrumentului la
de valoarea
domeniului, iar valoarea este
la
din
intrare tranzistorului are o valoare
de de domeniu,
se
loarea
de unitate.
mai mici de
n locul tranzistorului TI
un tranzistor va-
se apropie
Transformatorul TI'. 1 trebuie su
pentru evitarea
de tensiune n
de 10 V, respectiv 15
se pentru un consum de
200 mA, iar cea de 3 V la 3 A. La o
scurtcircuitare de
transformatorul nu se arde.
Nu trebuie n domeniul
ll[ .. 8 scurtcircuitarea borneloL are
ca efect arderea rezistentei bobinatc
8, unui de 6
acest
de cupru ar introduce erori
considerabile: inl1uentci tem-
peraturii mediului ambiant. .
cteva
cedente. Se mic
al valorii minime domeniul
de al fiind
ntre 3 pF 1 000
folosi la
rarea condensatoarelor,
diodelor a diodelor Zener
folosite ca varicap.
Tensiunea n
circuitul de are o
de 455 kHz, de oscilatorul
format din tranzistorul TI cu
aferente. Stabilitatea
pentru precizia
se foloseste n acest
un filtru
Pr lru'n"lJl I 1 de al
toarelor cu cel folosit la
schema figura 3. Tranzistoarele
ntr-un montaj voltmetru
ele:ctJ"ornc,
de tensiune de dome-
care
n de
Comutatorul selecta-
rea domeniului de
0-30
2.0-
3.0-300
4.0-1
Pozitia nr. in-
trarea pentru
verificarea de zero.

curba de capaci-
tatea diodelor diferite ten-
siuni de polarizare. Tensiunile
n trepte. Se modifica
sau extinde domeniul terlsnmllor apli-
cate folosind de limitare

alimentarea n curent
tensiune
Transformatorul se
pentru un consum de 200 mA.
Pentru etalonarea aparatului
astfel:
1. Se
Cal. se Pz ce acul
acest
etalonate.
exact 80.
de clasa re2:1steni:elc)r
cuitu! de
apara-
respectiv SUIJarlsamtllwrile. tre-
ecranate confonn
date n
Constructorii amatori care nu
procura cristalul de 455 kHz
se cu< o precizie
mal construind un oscilator
VFO. In acest scop, se
un montaj cu tranzistoare, com-
pus din oscilator pilot un etaj
tampon. Etalonarea frecventei tre-
buie cu un sau
cu un generator etalonat, folosind
metoda de heterodinare (Zero
beat). La nevoie, se mai poate utiliza
un se n acest scop
un radIOreceptor portabil care are
de 455 kHz.
Constructorilor amatori care ex-
montaje comandate
cu le
varianta de preamplifica-
tor.
Traductorul optoelectric l re-
o FD (orice tip),
iar amplificatorul propriu-zis este
un circuit integratj-'A741 Y1A741).
'-,chema o
sbilitate de a o
tensiune folosindu-se un
transformator de retea cu nrasurare
.
Prima este
redresarea n a
tensiunii alternative' din secundar
(D
I
, D3' D
4
\ de o filtrare
prin ales n functie
de curentul maxim (respectiv
de nivelul maxim al ondulatiilor
impus). cu
n tensiune al preamplifica-
torului, G
y
=R2 IRI' poate fi reglat
prin ajustarea valorii lui R2
Intrarea se fac prin
cablu ecranat, iar alimentarea dife-
a integratului poate fi
de la baterii
de 9 y legate n serie, cu pol ul
comun la
(din Rz)
ECRANAT
LA AMPLIFiCATOR
62
eficace din secundarul
cu
ue tenSiUne In dIrect din
punte - D
4


A
tr-un redresor cu dublare
(D
5
, C
l
, C
3
), astfel
cu ea valorile C
l
suficient de mari pentru
este
sursei duble
cititorul o
n cu comun
inversnd polaritatea la toate diodele
la toate condensatoarele.
. valori ale absor-
de la cele surse sub 0,2 A
se lua: =C
z
=C
3
=1000-
l D
1
= lN4002, F207
F307 .
D.5
"
I
ARGINTAREA
OA 72
73
74
OA 79
OA 80
OA
OA
OA. 85
OA. 85 C
OA 86
OA. 86
OA 87
OA 90
OA 91
OA 92
OA 95
OA 96
OA 100
OA 127
OA 128
OA 129
OA 130
OA150
OA 159
OA100
OA 161
OA 172
OA 173
OA 174
OA 179
OA 180
OA 182
OA 182 D
OA184
OA 186
OA 199
108
1 f,J 541
108
108
109
108
EfD 108
EfO 103
EFD 103
EFD 108
EFD 103
AA117
EFD 108
EFD 108
1 N 4148
AA117
1 N 4009
1 N 914
1 N 914
1 N 4002
AA117
1 N 541
AA. 131
AA117
1 N 541
1 N 541
AA117
1 N 541
1 N 4002
1 N 914
1 N 4148
1 ta 4148
1 N 4148
1 ta 541
Experimentat n ntregime cu piese
(exceptnd tubul), oscilo-
scopul din figura 1 un bun
compromis ntre simplitate perfor-
tehnice, pe care le ur-
orice constructor amator.
la intrare este mai
de 5 m V jdiv., cu o
de 1 Mnj30 pF, n gama 30 Hz-
2,5 MHz. Tensiunea maximi':
este 300 V, iar reglajul
se face n trepte continuu.
Baza de timp n do-
meniul 15 Hz - 80 kHz, n
9 trepte aflate n rapoarte succesive
1 j 3 continuu.
Intrarea pentru axa X are o sensi-
bilitate de 10 m V jdiv., pe o
de 220 kn. Domeniul de
20 Hz- 500 kHz; tensiu-
nea 300 V. Intrarea X ser-
la (compa-
rarea fazelor, cuplarea
unor adaptoare pentru utilizarea ca
vobuloscop sau caracterograf), dar
pentru sincronizare
i se impulsuri triunghiulare cu
amplitudine mai mare de 0,2 V.
Amplificatorul Y cuprinde un re-
petor pe emitor cu T l' etaje de
amplificare (T 2'3)' un alt repetor (T
4
)
etajul final cu T 5'6' de
unde se face pe de de-
12V
n se adeseori rezultate bune
foarte bune cu scheme simple. Venit exemplifice
constatare montajul per-
mite obtinerea unei tensiuni stabilizate bine fil-
trate de'9 V, la un curent maxim de cca 500 mA, ple-
cnd de la o de 12 V (de exemplu, de la acumu-
latoarele auto). In plus, montajul este autoprotejat la
scurtcircuit, pragul de a (ntre
200 500 mA) fiind ajustabil prin alegerea conve-
a valorii lui R
2

TZ

(80231)
63
flexie ale tubului. Kl n
intrarea
1n cea de jos introduce o atenuare de
150 de ore. Trimerele se
redarea distorsiuni pc
ecran a unor impulsuri drept unghiu-
Iare ce provin de la un generator
cuplat la intrare. Reglajul continuu al
se face cu P 1; semiregla-
bilul P 2 excursia de ten-
siune la (se la punerea
n iar P
3

pe a spotului.
Baza de timp cuprinde un circuit
basculant (T 8'91 comandat prin in-
termediul lui T 10> un generator de
curent constant (T 7)'
cu K
2
continuu din
Nivelul de sincronizare poate fi
tat din P 5' Condensatoarele C
1
7
vor fi de calitate, cu mylar sau
policarbonat. Baza de timp trebuie
asigure n colectorul lui T 7 un
semnal de de 4 V vV'
Amplificatorul X cuprinde
Prima este din etajele
ce T 11' P 4 este reglajul de
sensibilitate pe Se poate
la acestei nu
snt dorite mai
sus pentru intrarea X, ci doar uti-
lizarea cu baza de timp
Partea a doua cuprinde repetorul cu
e2
500flF
o . pe
6,5 are
rele dale: primar 1 550 spirT CuEm
()CUS secundar 1 -- 49 \i 0,6;
sp.
\i 0,1. Printr-un
divizor se alimcntcaz,:i din tenswnea
elcctrozi tubului;
luminozitatea, Pl0 --
iar cu se face. la pune-
rea rl astigmatis-
mului.
Toate tranzistoarcie snt tip N
930-25, cu lui
178
scot
comutatoarele
pot fac.; etalonarea si
. jurul butoei-

ce magnet ie prin
introducerea Intr-o fier,
cu peretele de circa 3 mm,
El se ct mai
transformator. Pe ecranul
o folie de
verde,
Pe ea se cu
65
1) se realiza cu cteva
in orice magazin
de tensiune este la 3-
alimentarea la 6 . montajul
tensiune de circa V. Cu comuta-
torul Si in a (ca n se tranzis-
toarele b tranZJlstciaH:!e
fie cu un
(avnd rnduri a Cte
fie cu un comutator cu buton pe mijloc,
a Cte contacte.
curentului injectat n
comutatorului
curentul
ntre O si 100
, curentul din ba:rA se'
tensiune (50
n diferite moduri cele 5
1 la 1n U:>\AllRl'-,VlY
cum se n
osciloscopului este n
tabel este practic ca figura 2 pe un bloc
de comutatoare solidare (de blocul de la tele-
vizorul Sport).
Curba din figura 3 A ne de fapt, factorul de
amplificare f3
de
se
tranzistorului, se
de curentul de
sti ut fiind
, Curba din
Curba din
intrare
(ntre
Zencr, se poate citi
. Cu ct dreapta este mai
Pentru realizarea a mE:mtajubJi
mari

condensatoarele de
din baza
toml tranzistorului care se
fie de
tranzs-
aer sau pe o car-
de carton cu diametrul
de 45 mrn; ea cea
70 de spire CuEm 0,3 mm.
Randamentul montajului poa-
le fi prin punerea
la a polului de
prin unei antene ex-
terioare.
68
voie, se poate man valoarea
lui R
2
(un trimer de 1 MQ
n serie cu 20 - 30
Oricte scheme de ali
s-ar publica, tot nu ar fi prea m
pentru constructorii amatori, de-
oarece fiecare alege varianta pe
care o din punctul
de vedere, cont de nece-
practice, de piesele de care
dispune, de monta-
jului raportate la gradul de com-
plexitate al schemei.
Cartea de a stabilizatorului
prezentat este
-- tensiune
(continuu) n intervalul 12 V-24 V;
- curent maxim debitat de cca
2,5 A:
- la scurt-
circuit cu prag fix de
(Ia cca 2,5 A) cu revenire auto-

- nivel foarte al ondulati-
ilor n tensiunea de iesire; .
- de relativ mi-
(cca 0,05 ..Q).
nu a fost
ator+re-
acesta nu rid
probleme. ransformatorul tre-
buie debiteze n secundar 26-
28 V ...... , la un cu rent de 3 A,
sau
de tensjune. Puntea redresoare
patru diode de putere cu
siliciu (6Si 1 -6Si 10, 10Si 1 - 10
Si 10, RA 120, RA 220 etc.) montate
pe radiatoare.
Filtrarea se face cu un condensa-
tor de minimum 5000 .J--t-F/50 V (e-
ventual mai multe n paralel, cu
capacitatea mai mare de
69
toate cu tensiunea de
50 V sau mai mare). Ten-
siunea continua fil-
trare va avea valoarea de V.
Schema stabilizatorului se COrfl-
din circuitul Darlington
care T} este regulatorul
de eroare
n bru-
Zener, iar C
l
(ales experimental intre zeci de
nanofarazi 0,5
J
;.F) viteza
de
intrarea n a am pi ifi-
catorul ui de eroare. C
3
un
filtraj suplimentar al tensiunii de

Grupul divizor Rs -P-R(, furni-
amplificatorului de eroare
-o fractiune din tensiunea de iesire
a fi cu tensiunea
de Din P
se valoarea a ten-
siunii de iar prin ajustarea
a lui R, R6 se
limitele extreme ale dome-
niului de reglaj (12 V, respectiv
24V).
Protectia la scurtcircuit este asi-
de tranzistorul T, , coman-
dat de de tensiu'ne la bor-
nele traductorului de curent R
4
.
Cum tranzistorul este cu siliciu, el
in pentru UBEJ:-
0,6-0,65 V; prin urmare putem
calcula de R+
n de curentul maxim dorit,
'max' cu ajutorul R, (..0.)=
=0,6-0,65(V)jl (A). n cazul,
max
nostru, I
max
= 2,5 A, deci R.
"""0,25.0.; R 4 se
din constantan 1> 1-1,5 mm prin
bobinare n aer su-
port, cu spirele
Tranzistorul T
1
(2N3055, TIP3055,
MJ E3055) va fi montat pe un radia-
tor ct mai mare (sute de cm
2
),
iar T
z
(BD137, BD139, B0237, BDY
71 etc.) pe un radiator mic n
de U (cea 8 cm
2
). Tranzistoarele
T
1
T
4
(2N2218A, 2N2219A, 2N
3053, 2N1711 etc.) nu ra-
diator. Pentru T4- se poate folosi
un model de putere mai
de pi 2N2222A.
M. ALEXANDRU

unui stabilizator cu tensiunea
de 6 V curentul maxim de 300 mA,
fi utilizat rezultate
pentru alimentarea de la
ra,jio!fec:ep,to;:trelor Albatros.
1) este
Transformatorul Tr.,
are secundarul dimensionat
mA. Puntea
(la
din
1 N 4007.
egale (n tre 22
cu ajutorul
unui ciocan electric de lipit, de
eSIJUnzi:i.toare pieselor de
parte.
Dioda
de
retele frontai cuhei ce va
alimentatorul. R
1
se
astfel nct limiteze la valoarea
curentul
De exemplu,
20 de ten-
70
prinse n
o mai
3 o de cablare
con-
c
3
) in varianta
unor COJlde:ns,'ttoare C
4
-C
s
cu terminalele de parte.
tura de liche'fiere cea mai
eutec-
rapor-
utilizate este
n acest de 63% cositor
plumb.
remarcat prin

scurt.
nu trece brusc
stare
figura 2
lor la aliajul
temperatura de este mai
iar domeniul de
stare este de 51 Folo-
sirea acestui aliaj este contra-
n tot
folosirea aliaj ului 30/70.
Aliajul utilizat n se
de obicei, n de sr-
avnd un miez de 1'10('::111'\::1';;
colofoniu.
n iimbajul se flu-
dor; Constructorii amatori care nu
pot procura fludor vor folosi aliajul
60/40 ca decapant colofoniu dizol-
vat n spirt. meca-
a metalelor de lipit,
se ung cu de
decapare
Realizarea unei lipituri bune cere
60-40
--
188
18::'
o
o ndemnare.
curente care trebuie evi-
tate snt:
1. Folosirea unui ciocan de lipit
neadecvat (prea mic sau prea ma-
prea scurt de aplicare a
de lipit (lipituri
lung de
componentele, se ex-
circuitul imprimat).
4. Prea aliaj pe
de lipit

o
aliaju! trece prin starea
date.
defecta componentele).
terminale murdare, oxi-
7. Vrful ciocan ului de lipit mur-
dar.
8. Aliaj neadecvat.
9. Decapant neadecvat.
Se ca f"OJ"",trwi,
se anheneze nti prin
capete de de cupru sau
lipituri fictive circuite impri-
mate De asemenea
se folosirea unui cio-
can electric de
unui
to! de lipIT se
numai la opera-
TOitoseSte
Imbinare
srmei de conexiune la ,,,,<nil"""'"
cupla clame, Se
de conexiune care
un motor
adecvat.
foarte, pe un
unei scule speciale.
-face man ual sau cu
cu
pneumatic
NICOLAE GAL .. '!\MBOS
de ale
linii de' de
calcule la executate
din se folosesc formu-
lele R 1,27 1; I = 0,785 Rd
2
p
(R) este n ohmL
metri., diametru! srmei
", milimetri. la rezistenta
(fi) se introduce cifra
metal ului utilizat.
Rezistoarele de nu au voie
se folosirii
vederea valorii
Srma la aceste re-
zistoare este dintr-un aliaj
numitmanganin. Pe m/,,,,,,,rp'p
cestei sirme, fabricantul trece dia-
metru! srmei pe metru.
fviai rar se srma
de obicei sirma este cu o
de sau email
tehnologia de-
la 10-100 sau cel mult 1 000 n. Am
redat cu titlu informativ acest tip de
mosor; care nu fi realizat cu
mijloace dar poate
inspire pe amatori pentru
originale. Tipul de mosor redat n
figura 2 poate fi realizat de con-
structorii amatori. Se Ia
strung din material izolant: textolit,
pertinax, lemn etc. La nevoie se
realiza si din subansambluri
din tuburi si foi
carton, etc. O
o are montarea termina-
'lelor A-A' B-B'. La varianta din
2 aceste terminale snt din
de cupru cu diametru! de 1 mm.
montare, eapetele pot fi even-
aplatJlzare cu un
cu cositor
u",,/,,,.u ... u
Bobinarea se face bifilar.
acest sistem, rezistorul este
72
antiinductiv
face cu

toarele:
1. lungimea
ce sare. Lungimea fi
mativ 10 cm mai
sarul din calcul.
lui.
S.
tate, o
nare, iar detensionarea
ras, se
un tratament termic.
combinate,
face scufundind
lac siliconic (n lipsa aces-
Se scurge se
de 4-5 n mediul
unde trebUIe llpitc
aproxim:lliv
cu cositor cele
srme de intre ele,
rezistiv
ntruct cape-
se conec-
terrmmtlele A-A',
Reamintim n

tele
scurtcircuitarea
dublu se din lun-
gimea Acest lucru se face cu
Se se
ceste si se cositoreste la o
de' aproximativ 1 mai spre
de punctul prin scurtcircui-
tarca de testare cu lama de ras. Se
se timp de Cteva
minute lipitura, Se apoi ,
loarea la punte. valoarea este
mai mare, se cositoresc i'n continuare
ele cele scunnd
astfel lungimea
- din nou,
lac siiiconic
prealabil, taie de
neutilizat. uscare se
:roduce ntre cele srme
din se
apoi n (partea bo-
Un cu o ,mn",,/"i:::"'L
de intrare mare de
peste 1 MS2 'se poate construi
cu tranzistoare sau cu circuit
Schemele prezentate
n banda semnalelor
'de 000
73
din
I
Nivelul la intrare nu trebuie
50 mV,

metale, sau detec-
toarele de metaie cum se mai numesc,
de
lor
200
de cteva sute de
mai frecvent utilizate.
etajul snt fo-
losite tranzistoarele ambele
de 317 sau
oscilator cu sta-
oscilatorul de are
sa tranzistorul
bobina
74
teren se astfel: se re-
condensatorul variabil de la
n nu se aude semnalul
un j>emnal de foarte frec-
celor frec-
bobina de
n va fi sesi-
a intensi-
ntre oscilatoare se face
de cablu coaxial folosit
antenele de televiziune (75 Q).
n momentul
la manuale
neautomate per-
mit fotografului imprime un
specific personal de
expunere.
-- Cu aparatele simple
li
carcasa
2
ra 2. Aparatele snt
la 41 cm ntre axele optice.
La ,centimetri n obiecti-
velor se dispozitivul descris.
n din 2a, el nu
trunde n calea fasciculului apara-
tului A, care
dar complet pe B (Ia
care se poate schimba diapozitivul
n. acest timp). Cnd dorim pro-
imaginea mpin-
gem filtrul spre stnga (fig. 2b).
In fasciculul lui A pe rnd
- Obiectivele scumpe, cu
straturi antireflectante multiple,
au un mare succes la copii,
care pun mna cu
pe lentile.
- Dintre toate butoanele,
primul care este din
de prietenii ig-
noranti n fotografiere este de-
c!ansatorul.
--' procurati un aparat
cu la
uita piedica totdeauna
cnd dori fotografiati
evenimente rapide irepeta-
bile.
- totul
cu cea mai mare nainte
de a pe ori-
cum, ntre timp subiectul va
deveni total neinteresant.
filtru
9 Hsant
placa metal
Vedere
zonele cu din ce
n ce mai mare (25, 50, 75 100%),
iar fasciculul lui B treptat n
intensitate, el treCnd prin zonele
cu 75, 50, 25 0% n
cele aproximativ 2 secunde ct du-
translatarea filtru lui, imagi-
nea de A este gradat
cu cea a lui B. Cnd glisiera a ajuns
la cursei, fasciculul lui A
este complet obturat' se poate
treca la schimbarea diapozitivului
fn acest proiector; apoi ciclul se
- Aparatele automate ne fac
rapid ele-
mentare de expunere nu
ne mai cu nici un
aparat simplu.
- Filetul din obiectiv are e-
xact attea nceputuri cte snt
necesare pentru ca, la remon-
tare, co-

- Filtrul pentru ultraviolet re-
perfect ploaia; ul-
travioletele snt oricum absor-
bite de sticla lentilelor.
- 100 de
cadre pe un film, s-ar putea ca
totusi fabricantul nu se fi
n lungimii, ci
aparatul fie defect
-- Dotarea cu foto
se face ncet, de-a lungul ani-
76
hrt ie

st i c
25 %
ilme)
st ici
n mod
Carcasa se din
textolit sau placaj, co'nform dese-
nului din figura 3. Asamblarea ei se
face cu mici pentru lemn,
filtrului. Fixa-
rea pe postamentul de lemn este
prin lipirea cu prenadez
a unei de pe
lungimea, ca n figura 1. Dimensiu-
nile postamentului se vor alege n
de aparatelor, ast-
fel nct filtrul se exact n
lor; cnd poseda un sorti-
ment complet, va
entuziasmul necesar.
- Oricte accesorii lua
cu n deplasare
pe teren, va trebui unul din
cele
-- zilelor cu timp
frumos ntr-o excursie este in-
vers cu cantitatea
de foto pe care o

- Subiectele cele mai inte-
resante apar abia termi-
narea filmelor din provizia foto-
amatorului.
- toate precau-
pentru a face o ex-
infima
de a acest lucru din n-
tmplare.
obiectivelor. Piesa ce
contine filtrele este
n t'igura 4. ntre geamuri
2 x 60 x 500 mm se filtre
cu 25%, de
hrtie 100%) o
de asamblarea lor
-- din mina, un apa-
ratfoto cade totdeauna cu len-
tila pe obiectele cele mai dure.
-- Cnd fotograful nu
atinge culmea copi-
lul-subiect nu o
de
, -- Ori 'de cte ori
fotog raful p rofesion ist de la o-
caziile nerepetabile ani-
excursii), un accident
tehnic va compromite ireme-
diabil propriile
fotografii.
Cndu-se ca in desen prin lipire cu
Prin suprapunerea a
trei filtre zonele cu
50 75%.
face ii u mai n
a pe unde nu trece
gri de 25% se confectio-
din film negativ
cu de 6 cm. Se
filmul de pe mosor, se expune inte-
gral ia se develo-
in
revelator diluat cu
de 1/2, ce se
- Fotografiile snt re-
zultatul reciproce
a unui par de
- Orice director n-
scris pe blitz este mai mare
dect" n realitate conduce la
subexpuneri; este co-
rectarea a acestui
lucru, n care
de supraexpuneri.
- Blitzurile automate dozea-
corect lumina doar pe planu-
rile ale imaginii.
-- Sincronizarea cea mai si-
77
re Se ntrerupe de-
elop'area, se usu-
uzual. Se poate ab-
sorbtia cu un exponometru:
zat n celulei, filtrul de 25,%
trebuie in-
dicatiei instrumentului cu 1/2 indice.
n p'realabil, se fac cteva probe
pe mici, apoi se developea.:
ntreg filmul, din care se pot
confectiona toate filtrele (72 cm) .
. Piesa de din ser-
veste la antrenarea acesteia prin
intermediul unui mner de plastic
lipit pe limba care iese din
(fig. 5).
limitarea cursei gli-
sierei.
ntre fulger este
prin cablu; n plus, se
si sincronizarea lor cnd
ne de fir.
-- Cnd fotogra-
animale, la dumnea-'
ceva d in hrana lor pre-
s-ar putea o consu-
cu n
zadar prielnice declan-

(CONTINUARE iN PAG. 81)
Folosirea unei
trice este
este cea
din figura 'i, care
ansamblul electro-

Pentru con-

a
contur.
va fi de
defecte de
ulterior. Densitatea
reiativ ca p
de minimale,
timp, exercite o
integratoare asupra .Iuminii
mise,
Elementul
Ua
UNiTA.TE
El't:CTRONiCA
Ui
de
a\imen\-nre U:ii.P01EMPOR7AIOR
se Cu
conic 26 se
se jocul
edorit la sensului de-
(vezi detaliu! A-A).
Pentru ntregii su-
de este
si deplasarea a el&
mentului fotoreceptor. Acest lucru
se face tijei 9 pe alte
respectiv, 21,
se face cu
de 4 role cu
12,
fixat De axul rolei 11 cu 2-3 stiHuri
13, se
fotoreceptorului pe cele di-
longitudinal prin rotire (ac-
prin fir), transversal prin
O 14 poate
firu-
casetei se
partea a
prin depl81sarea
torului, care
permanent
trebuie
modului conexiune
Firui de conexiune (bifilar) se for-
in mod unui arc
elicoida!. EI se prinde de blatul 1
ntr-,un (stnga sus) de re-
perul 6 la cu ajutorul
unei monturi mecanice sau cu
Firul va fi suficient
de moale pentru a nu eXt'rCita c
actiune de tractiune asuora siste-
mobil.' .
Se lipsa desenelor de
executie si a cotelor de ansamblu.
Acest'lue'ru se
relor cauze:
--- nu s-a mers pe ideeaimpu-
nerii unui anumit modei de
de
-- dimensiunile elementelor din
sistem nu snt critice fi de-
terminate constructiv.
iijele de ghidare vor avea
metalic (de la
aparatelor de radio)
sau din nailon (de genul
celor folosite de pescari)
grosime 0,1--1 mm;
11 15 --
12 dural,
14 - sau mase pias-
17 si 21 -- otel sau dural;
18' texto/it', mase pl;:Jsti(U
19 -
20 -
22 - grosime 1-
1,5 mm;
24 - dural.
O trebuie acor-
montajului, care
se vor face cu un mare grad de
Principalele aspecte ca-
re trebuie luate n considerare snt:
_ precizia reperelor 18;
_ precizia axelor 19,
astfel nct ntre role (18)
fie pentru ambele "'perechi n
limitele unei de 0,1 mm;
_ tijelor 17 21
trebuie foarte ngrijit, astfel
nct distanta se n-
cadreze n plan orizontal ntr-o to-
de +0,25 mm.
de blatul 1 va fi de asemenea limi-
ntr-o de aceeasi
valoare. . ,
O 7 se
numai n reperul 6, n
reperul 8 existnd doar o de
trecere,
le folosite fiind normali-
zate, se valoarea file-
tului M 4-M 6. Reperul 19 va avea
filetul de M 3.
IIRM4RF DIN PAG. 77)
--;- Faceti totdeauna e-
xemplare 'din fotografiile cele
mai unul se poate pier-
de, iar se distruge acci-
dental.
--:- Prelucrnd n laboratorul
propriu fotografiile,
cresc enorm. n scurt timp
chiar la fotografiat, pre-
lucrnd doar altora.
- Toate de
moment din laborator de-
finitive.
- Un nu-I
dect atunci cnd nu mai
aveti nevoie de el.
Orict de bine so-
de pe o copie, ultima
cade tot n baia
- Un film ud pe jos
cade ntotdeauna cu emulsia
pe p.odea.
ALM, TEHNIUM COALA 6
C !' cSnffotografi,a,uten:H6 p'oep;;4
seafirl}ia. n i f!lagi nih .', "priit,

"au . pun. fa':
> . ,' . ,,:. , '
[jn . copil" o.
,Fo.,
rapidJil vite a,rtlse '.
.. pil;- .", colit
,c'envinge' ','mai pL':fin<de,gito,chJulcelui,
,text be 7
o'

in stantaneefe.', .',' ,: F,";,"
este .
al ,;delE\
,al'
fot6g{"aHa'
'a:,ima,;, "


. .(,leconedan{
anL11)': ,..., ..
tre,l5ar,.ea . crmori, gar ...
eurs'cu <ie pritl::
9ac Jot()g rafia'Cipii ?>."fl
Pentrua
ife: ., grafi.am<!tori '. 0
.
una . ,
- Inelele lui Newton se for-
pe geamurile aparatului
de mai bine dect n orice
special con-
pentru ace'asta; n plus,
ele nu dispar prin nici un pro-
cedeu.
- Un proiector automat se
numai n unui
mare de spectatori; dia-
pozitivele blocate n el pot fi
scoase demon-
tarea a aparatului.
- de a lu-
cra fotografii alb-negru se ca-
doar ce ncercat
prelucrarea color.
-- din ntmplare
o copie color aproape co-
de la prima ncercare,
orice .de a o
duce la rezultate contrare.
81
.- Folosind filtrajul de
indicat pe pachetul de hrte co-
lor snt necesare mai multe
probe dect atunci cnd nu ti-
nem seama de el. '
-- o noapte n care
copii pe hrtie color, re-
cteva mi-
nute, nainte de a privi fotogra-
fiile la lumina zilei a remarca
o
- O fotografie color
este, prin aceea care
mai doar cteva mici

- mai scumpe, mate-
rialele foto cu developare
conduc totusi la economii: foto-
amatorul se 'convinge mult mai,
repede nu are talent ori n-
. demnare la
ndeletn ici re.
Mai rar n reve-
latorii-fixatori au avantajul
rii considerabile a timpului de de-
velopare. Ei se cu bune
rezultate pentru de se-
rie unde productivitatea este impor-
lor este
din cauze:
-- temperatu-
ra trebuie fie perfect puse n
cu tipul de material
fotosensibil developat;
- sensibilitatea filmului nu este
n ntregime; pentru com-
pensare se impune o supraexpu-
nere de 1/2-1 de expunere;
-- voalul imaginii developate
este mai mare dect n cazul pro-
ceselor normale si creste cu sen-
sibilitatea, astfel fnct developarea
cu revelatori-fixatori a filmelor mai
sensibile, de 16--17 DIN, nu este
principial
-- nu se un negru intens
din cauza pragului de
voal.
Utilizarea revelator-i/or fixatori
este n general, la develo-
parea materialelor de sensibilitate
de tip document
(ORWO DK 5, DK 51) sau pozitive.
(ORWO PF 2). De asemenea, chiar
filme de sensibilitate medie, ca de
exemplu ORWO NP 15, pot fi de-
velopate cu revelatori-fixalori. Fii ..
mele de tip DK snt folosite curent
n tehnica fotoreproducerilor, iar
filmele de tip PF pentru
de imagini pozitive (inclusiv gen
diapozitiv) originale negative ..
Procesul de revelare cel de
fixare snt concomitente. Un bun
reilelator-fixator se
prin durata a celor
procese. Se poate admite o fixare
mai (imagini cu mai
detalii) dect una mai deoa-
rece n fil-
mul se tratament.
Iil
Sigur se
tonurilor ex-
treme (negru alb), o parte din
granulele de argint aflate n stare
fiind dizolvate nainte de
a avea loc procesul de reducere
specific
Ca agent de fixare se
tiosulfatul de sodiu. Tiosulfatul de
amoniu nu poate fi folosit, n solu-
ar amoniac cu formarea
unui voal puternic.
Firma ORWO revelato-
rul-fixator F 199 potrivit filmelor
de tip DK PF 2. Tratamentul
complet, inclusiv se re-
duce la circa 7 minute (de la 21
minute). Developarea se face la
25C. De asemenea se poate pre-
lucra n F 199 pelicula ORWO
NP 15. Realizarea a unui
revelator-fixator se poate face ple-
cnd de la O' de revelator ra-
pid. Se ia ntr-o
ca timp de lucru cel dat de
Ideea n a completa revela-
toru! cu tiosulfat de sodiu, astfel
nCt se ,un timp egal pen-
tru fixare. Se fac probe
torul sistem. Se introduce o
de film n pe durata cunos-
pentru revelare. Filmul,
lat scurt n se
introduce ntr-un revelator ener-
gic; se
fixarea nu a fost
se face
de tiosulfat even-
tual, modificnd timpul de deve-
lopare. filmul devine trans-
parent nu se mai
prin revelare
s-a
n cazul unei
mari de tiosulfat, revelarea devine
Se poate verifica acest lu-
cru durata probei (cu 1
minut, de exemplu); la reve-
Iare nu apare nnegrirea,
82
1- I
fixarea este prea
se va co
tratia de tiosulfat de sodiu.
de tratament este de ordinul
minute, unui
lator rapid. Cantitatea de tio
de sodiu poate fi ntre 30 si 120
Cu ct va cuprinde
mult tiosulfat, revela rea va
un caracter mai dur. T
sensibilitatea filmului va fi
n mai mare Pe pr
film developat se vor face s
expuneri cu 1/2, 1 (1 1/2)
de expunere pentru a se d"'t"',rmi ... .,.;
expunerea
se a se lucra cu o so
care scade sensibilitatea fii
lui cu mai mult de 3 DIN
La determinarea concentratiei de
tiosulfat se va avea n v,edere o
prelungire a timpului de developa-
re de timpul
revelatorului de este
noua satisface condi-
de egalitate ntre revelare
fixare a se micsora sensibili-
tatea a peiiculei cu mai
mult de 3 DIN.
O
este ORWO A 71. Cantitatea de
tiosulf&1t de sodiu estEl de circa
50 9 (cristalizat); desigur, proba o"
va confirma.
cunos-
dlu, un
cu 3POO
pentru
Un revelator-fixator cunoscut
este ce! pus la punct de H.S, Kee-
Printre primele institute de n-
din lu me se nu-
din
n n Maroc.
Europa, cea mai veche universitate
83
din
anul '1224,
reccrdurile U3i:::T!IOara-
felor se cei
cu 216 cuvinte
si
un 6
, Butcu leseu
aducndu-i la 39 de
minute cu un
teza de
TOLERANT
, .. ,
N EXPUNERE
Se poate ntmpla uneori ca, n
ciuda unui mod de lucru corect,
fotograme inexact expu-
se, putem
lucrurile de obicei, neclari-
ficate, cu att mai mult cu ct
toarea este
la baza multor fotograme ne-
stau abaterile efec-
tive de la valorile nominale ale
parametrilor ce intervin n p,rocesul
de elaborare.
nainte de a face o deta-
util
cteva de principiu. Valorile
cu care uzual pentru timpul
de expunere, sensibili-
tate snt valori teoretic necesare
. avnd de valoare
Real, ele au valori apro-
piate, valori efective, care snt dis-
de valorile nominale prin
numite abateri efective.A-
baterile efective pot fi m?imari
sau mai mici pe domeniul de lucru,
de lor depinznd precizia
de lucru. limitarea acestor
abateri se impune
lucru fiind normalizat prin standar.,
de specifice pentru
raturii materialelor
'Cmpul valoric n
efective se pot ncadra
admisibile. n
se poate ntmplqpa va-
lorile abaterilor
cmpul de
In acest caz,
un nivel calitativ al
inferior celui cu care a ..
tat.
' .........
Sensibilitatea
ncadra (conform standqrduluDIN
4512) ntr-o valoare de
2DIN de cea A-
cest lucru este echivalent cu 2/3
de

Timpul de expunere dat de
obturatorul aparatului fotografic
poate fi diferit de valoarea
cu la 50% (echi-
valent 1/2 de
pentru tim"i mai de 1/125 s
cu 3001o (echivalent 1/3
de pentru timpi mai
lungi de 1/125 s. Un aparat de
calitate trebuie timpii de
expunere n cadrul unei
de 20%.

Diafragma poate avea abateri
efective (conform DIN 4522) de
1/3 pentru valorile mari,
de 1/2,5 pentru valorile medii
de1/2 pentru valorile mici,
Un apar9t de calitate, res-
pectiV I.Inobiectiv de calitate,
se prin tolerante de
humaSOA H120

Exponometrulpoate \con"',
f9J:o:1 DIN 1
90
10) cu c

Ja,t pentru,
mlHte eXPP.i\ometre de
. :. -...
BUbui, 'mijlocl.llnostru deilumi-
mai comod,func-
el fneadrul,unor tole-
rante ,. la. 1/2
. de (manevrare
stabili-
zareaind.lcatiei cu neoo).
.... '.; .
Beculnltraphof. . Ca ul
. direptoral unui
bec fotograficesRt'doar o ... val,oare

exponome-
trul, erorile pot ajunge/a 1


84
Efecte datorate subi
director al unei
artificiale de 'iluminare cores
unei imagini obiect cu
tiei medii. Un subiect cu
mare sau cu zone prepon
(alb sau negru) poate cere
ale expunerii n inte
-1) trepte de
nea subiecte pot
catia celui mai bun expono
deoarece acesta ilu
nafea de ansamblu.
Citind cele s-ar
realizarea, unei expuneri co
este doar o chestiune de
lucrurile nu stau deoa
rece cumularea erorilor efective
se face ,doar n rare strict
algebric (suma ajunge la 3-4 va-
lori de tutu-
ror erorilor se proba..
bilistic.I
n
98% din cazuri expune-
rea se n valoarea admi-
de 1/2 de
(fimitaerorii admise pentru mate-
rialele fotosensibile reversibile), n
1,SOIo din cazuri se va-
loarea doar n 0,05%
din cazuri se ntlnesc erori cumu-
late extreme de ordinul 2-4 trepte
de Strict intuitiv, lucru-
rile se prin faptul erorile
. cu ptusale unor parametri se com-
erorile cu minus ale
altor parametri. efecte-
lor datorate subiectului poate fi
la minimum pe baza expe-
fotografului.
Valorile corespund
normelor germane DIN, care snt
de europeni
de.aparate materiale fotografice.
Afte norme pot fi mai severe, cum
(snt.cele japoneze, de exemplu,
"dar pe ansamblu lucrurile nu se

tabelele snt cuprin-
orile ale cmpurilor de
pentru timpii de expune-

aparate de calitate.
cont de
de developare, tre-
faptul se pot
ne rezu Itate perfecte cu apa-
de calitate mai
acel regim de deve-
care poate compensa ero-
le datorate filmului aparaturii.
este ca, pe baza expe-
ne aparatura,
nct erorile
mari ale acesteia. Acest lucru se
relativ n cursul
practicii. Cel pentru valorile
cele mai frecvente ale timpilor de
expunere (1/30-1/125) diafrag-
mei (2,8--16).
fotoamatori se de ce n laboratorul fotografic,
n cadrul proceselor pozitive, se verde
nu,
In spatele se ascunde imaginea veche,
care laboratorului fotografic numai lumina de
cu Ioa


700 nm).
Intr este
de sensibilitate, ca de altminteri n punctul de minim
din zona verde. Sensibilitatea ochiului
punctelor mI m
z
' respectiv S, S2' are niveluri diferite.
Sensibilitatea zonei verde este mai
dect cea zonei respectiv S2 este mai mare
dect S1'
n aceste conditii este concluiia. Ochiul vede mai
bine n verde ca atare aceasta va fi Practic,
vedere mai se prin sesizarea celor
mai multe detalii ale pozitivului aflat n tucru, prin formarea
unei impresii asupra nnegririi imaginii mult mai apropiate
de realitate dect n cazul luminii de laborator
Lumina n procesul pozitiv (filtre ORWO 113 O sau
1, de exemplu) poate fi pentru control n timpul
peliculelor alb-negru se un reve-
lator cu desensibilizator sau se filmul nain-
tea propriu-zise.
Cele de mai sus se la procedeele alb-negru. n foto-
grafia color se folosesc tot filtre verzi pentru lampa de labo-
rator, dar de densitate mai mare.
85
I
o
o
1:""
o
00
10
I
O

o o O O
U) t1l
\.O ...::r ...::t' ..:r
I I
":"" u. wu:".'n ":/",,
_./_ _ _ _ _\ ht'fti foto
. ,. \. /
: ,,.. .. , ,..
51 - -- - :i I \ I "
.": I \:,'-" '.
- 1/ ',1
.. i,.' "\4/
i:L!
excesiv, ceea
rarea lor
n caz extrem,
nei.
Pericolele vor fi
minime va fi mai
pe ce volumul de aer al
iuminoase
cu
este mai proas-
se face film
-ngust sau cnd negativul este dens.
86
... " . ..
cu care snt
moderne de
"w,,,,c;7,,fA cu 3 fiitre interferen-
nlocuiesc cu o
sistemul clasic
fi Itre n trepte. Din
optice este necesar
bine
utilizarea

se n
mult, utilizarea lor impii-
ire
ile 1---3 puterii
te o necesitate, iar 'in
un lucru obligatoriu,
realizarea
a aerului pen-

- .. "-'''4 aDar'atEllor moder,
snt, cre-
a dovedi
ractrl fortate a
aparatului de Pentru acei
fotoamatori care snt deseori
ntr-una din 1-3 descrise
anterior, n continuare
modul n care unui aparat de
i se poate un sistem
pentru Acest sis-
tem permite folosirea 1n mod cu-
, rent a unui bec de 250 W ntr-un
aparat de tip KROKUS 3(4) sau a
unui bec de 500 W pentru cazuri
speciale. Utilizarea a ba-
eului de 500 W nu este reeomanda-
deoarece:
- prin
este prea mare; ,
--- pentru majoritatea
este nepotrivit, timpii de expunere
ar deveni prea
- becurile de 500 W snt de tip
supravoltat, ceea ce via-

-- mult atrage cheltuieli
mari nejustificate.
Ca motoventilator se va utiliza
un de (cu
sau un aspirator
de praf (pe refulare) pentru puteri
ale sursei de mai mari de
250 W.
cu aparatul de
se face cu un tub flexibil din mate-
rial plastic, de tipul celor folosite
la aspiratoare. Tubul va nconjura
coloana aparatului de for-
mnd o eventual
torul sau aspiratorul tiind la
o pentru ca
deplasarea cutiei de pe
nu fie
figura 5, n care snt
87
detaliate unele elemente construc-
tive.
1: --- cutia de
2. -- sertarul pentru filtrele de

3. - bec;
4. - ajutaj;
5. -- de rc.",=>1'"r"'
6. -- tub flexibil;
7 --- ventilator sau aspI-
rator).
reperel .
cote. exacte d e 4, 5 nu se d
lor nu 'd' eoarece ' au
cial" fi Ica nici o proiectarea ,.
, .. a. Trebuie s" s
IntII tub r' f a se p pe-
c u lexibil d rocure m '
u accesori' . e la un m
trocasnic I pentru apar t agazln
boratorul e: de s a e, elec-
sar un tubUll s-ar putea la-
t
' ung C' le nec
nu din d " ' are poat f' e-
cu a' oua mai s e I obti-
Se lutorul. unei te/
urte
, cuplate
f I Intermedi
d A (fi
ale \
corelare cu' , B se deter
(fig. 7) C dImensiunii n
d . otele L H e ajutajul .
e " M snt f
cutia d avut la d' uncile
d e P ISpozitie ln
ucere a a . unctul d "
deasu erului se aie Intro-
primul
Pra
sertarului 2 p ge Imediat

orpul aj' t ' e de subt' u ajului se f
,Ire sau d' ace din t bl
Bucsa ' . In materi I a
cota' N eaJutaJulUi va fj a plas,tic.
cu de ordinul
ea va f a mm'
iX,a ajutajul pe (M4)
. SI cutia d t
Intercala I e . n re
cau.... a montaj a se va
de
de 5-:-
10
mm),
ia fi Interstitiu
, r cutia t e d '
mai mic d :s e regP-
ajutaj eClt ,p As' YJ B va fi
ment d
s
-
ar
putea .folo ,egal. Ca
. e aspira ( SI SI un I IL
afl t ,re e .e- .... .. >",-...,.....;_.L r
normale al a, In setul de cu micI
e as . accesorii
plrator. Prin-
88
tubului elastic la se
face direct sau prin interme-
piese de cu
un desen de principiu este
figura 8. de forma
siunile construc-
va determina singur solu-
conectare a tubului flexibil.
sa se prinde' de corpul cu-
cu '6 cu de tip
lizarea unui de
upune nici o deo-
n ceea ce
Folosirea' unui aspirator de
problema
riului motor. De aceea, sacri-
o parte din putere, seva
cu motorul o adi-
(fir de tip de re-
experimental, ast-
ct temperatura aerului trimis
aparatul de nu fie
mult mai mare de 10-15C
temperatura mediului. Deter-
minarea se face ce asp-ira-
rul a fost
de minute. Se va folosi o
suficient de g pentru
astfel nct
nu se
fi direct de cablul electric
de conectare la la
modul de izolare!
Costul instalatiei' este redus, ti-
nnd cont de faptul se poate
folosi aspiratorul existent n gos-
iar unui de
este de circa 200 de lei. Succes!
6 <1>4.5
ECHIDISTANTE
[J
20
3-5
11
SURsi OI CURIIT
COISTAIT
Numeroase- montaje electro-
nice mai complexe (instrumen-
te tie dispozitive de,
temporizare sau automatizare
etc.) folosesc, ca
nente, surse de
curent constant. Este vorba, de
fapt, despre circuite elec-
tronice care o rezis-
foarte mare; atunci
cind snt plasate n serie cu o
de tensfune
cu o de
ele (prin in-
foarte mare) valoarea cu-
rentului prin circuit, care, astfel,
nu va mai depinde dect n foarte
de rezistenta de
Un exemplu tipi'c de
utilizare l constituie
condensatoarelor cu curenti
n vederea unor tem'-
de precizie.
o astfel
de de curent constant I
(1 stab ::::: 4 mA) de tip dipol (se
n serie cu sursa de
tensiune cu sarcina). Pentru
o tensiunea
89
ntre A B trebuie
fie n intervalul 15--
50 V.

PL5V6Z
D1
1N4002
A +
D2
1N4002
DZ2
PLSVSZ
Expunerea se prin com-
binarea diafragmei a
. obturatorului.
Diafragma modificarea
fluxului de ce trece prin
obiectiv prin schimbarea deschi-
derii efective a acestuia.
Obturatorul
fluxului de ce a
trecut prin obiectiv un timp deter-
minat.
Notarea diferitelor valori ale dia-
fragmei timpilor de expunere se
fac, conform unei in-
astfel nCt trecerea
de la o valoare la alta corespun-
unei sau a
fluxului luminos prin
respectiv sau
ale timpului de expunere. Indife-
rent se prin inter-
mediul sau al
rii, trecerea de la o valoare la cea
conduce la
rea sau dublarea de lumi-
de materialul foto-
sensibil. modificare este
ca de expunere.
Se cu treapta de ex-
punere dublarea sau
rea materialuluifoto-
grafic.
Valorilor de diafragmare tim-
pilor de expunere li se
cte un sir de numere caracteris-
tice, numite indici de expunere
(tabelele 1 2) Modul n
care se ajunge la aceste valori a
fost expus cititorilor n nu-
8/1974 al revistei Tehnium.
Prin adunarea indicilor de expu-
nere indicele de
expunere care n fond,
o cantitate de
Se acelasi indice de
expunere poate fi prin com-
binarea a indici de expunere
'ceea ce corespunde reali-
fizice, respectiv canti-

II
tate de poate fi
diferite valori ale diafragmei
timpului de expunere, alese, [l!,!l'U.<'
gur, corelat.
Din considerente practice se lu-
cu indici de expunere ne-
gativi, semnul indicnd sensul de
a de Ast ...
fel, coeficientul de prelungire, a
expunerii n cazul filtrelor se expri-.
prin indici negativi (tabelul 3).
de sensibilitate pot
fi de asemenea redate prin schim-
barea unui indice de expunere
(tabelul 4). n acest caz, se ia n
considerare o valoElre de sensibili __.
tate ca In tabelul 4 s-a
considerat de' sensibili-
tatea de 21DIN. Pentru
valoare, n tabelul 5 snt redate
de ex-
punere. Utilizarea unui material fo-
tosensibil cu sensibilitate pre-
supune adunarea sau
unui indice conform tabe-
lului 4 (+1 - unitate pentru dubla-
rea -1 - pentru n-
rea
In tabelul 5 s-a folosit o
unanim
I x - din
x" - secunde;
x' - minute;
(x - o valoare oarecare).
Pentru timpii de expunere mai
lungi de 1 s se va avea n vedere
efectul Schwarzschild.
Utilizarea indicilor de expunere
pare, la prima vedere, un lucru
complicat. n realitate, ce ne
deprindem asociem diferitelor
cazuri de iluminare indicii de ex-
punere unei sen-
de vom constata
orice modificare a diafragmei
timpului de expunere devine
foarte avnd ca suma
ind!cilor fie
91
Culorile pot fi calde -
caiiu, galben - sau reci
bastru, violet. Ele dau senzatia
de sau tem-
Din se
utilizarea culori!or
verde, albastru pentru locuri
de m li nca cu exces de
si portocaliu, ocru, gal-
ben-verzui pentru locuri de rnun-
111111111111 IfIHI ...
11I1111111111111
I
+
!
92
Pagini realizate de
, ing. VASILE C L I N E S C U
z:
posesia multor fotoamatori se aparate
rafice vechi, cu burduf, destinate unor formate
azi nu mai snt n practica 6x9 cm
Im sau planfilm), 9x12 cm (pe planfilm), 10x
(pe planfilm). ele snt cu obiective
focala de ordinul 80-150 mm. .
domeniu al focale corespunde
tivelor cu (relativ impropriu denu-
teleobiective, denumire care pentru concizia
o vom pentru formatul cel mai
i.24X36 m'm.
De la la ideea de a utiliza
vechile obiective ca teleobiective pentru formatele
pe nu mai este un pas, pas
ce n monturii mecan.ice adecvate.
n articolul de cititorilor modalit?ltea
de utilizare a vechilor obiective, inclusiv
realizarea mecanice necesare.
Mai nti este nevoie facem o apreciere
de ordin calitativ. Obiectivele vechi snt rareori
tratate, au pierderi mari prin transmisie reflexie,
snt luminoase, distorsiunilor geo-
metrice cromatice snt inferioare n
cu un obiectiv roodern cu au putere
de mai dect cea
formatului de 24 x 36 mm, n plus, snt cu
obturator central. S-ar lipsurile calitative
ar anula
Lucrurile nu stau riguros chiar
obiective de foarte calitate (Ia nivelul
anului de fabricatie), care pot furniza imagini bune
pe filmul de 35 mm. n acest sens amintim
seriile constructive de tip COMPUR, ZEISS, VOIGT-
LNDER, serii n care modele cu luminozitate
perfect (1:3,5; 1:4; 1:5,6) cu co-
a distorsiuni lor. Pierderile de se pot
compensa prin deschiderea cu 1/2:-
1 a diafragmei. Contrastul mai al
imaginii date de obiectiv se este
nevoie, prin developare sau n procesul de
Obturatorul central nu este un impediment. Toate
de obturatoare vechi dispun de
T, i corespunde n
a lamelelor obturatoare n starea deschis.
Mai mult chiar, apare un avantaj prin posibilitatea
de a efectua expuneri multiple folosirid obturatorul
central al teleobiectivului. Obturatorul focal al
ratului fotografic se la B cu
ajutorul unui cablu cu
de blocare.
n ceea ce puterea de snt
aspecte de Din ntreg cmpul imagine
se doar Jona n care puterea de
este ceea ce este un avantaj.
Ca dezavantaj valoarea a
puterii de care nu poate fi
cont de toate cele aici, se
poate trage concluzia utilizarea unor teleobiective
din obiective vechi este perfect Rezultatele
snt de de ansamblu a fotoama-
torului, n primul rnd, de calitatea obiec-
tivului, n al doilea rnd. genuri pentru care
un astfel de obiectiv este chiar indicat, furniznd
imagini excelente, n tehnica portretului, n tehnica
peisaj'ului (detalii), n unele cazuri de macrofotogra-
fiere, n fotografia
93
Oetaliul M
Un astfel de teleobiectiv va fi repede de
fotograf artist, dar are, n tim
de a fi desconsiderat de fotograful teh-
nician, admirator exclusiv al ultimelor
nice. multe fotografii
au fost realizate de fotografi cu mijloace
tehnice modeste, uneori chiar rudimentare.
trecem la partea Utiliza-
rea acestor teleobfective se face pe aparate fotogra-
fice de tip reflex, pentru a avea un control perfect al
imaginii. Prin marcarea a se poate
folosi teleobiectivul cu un aparat nereflex cu obtu-
rator focal, dar apar probleme de vizare, care se cer
rezolvate prin utilizarea unui vizor suplimentar co-
focalei.
Reglarea se la vechile obiective
fie prin rotirea frontale (un prim grup optic),
fie prin modificarea ntregului obiectiv
sistemului constructiv cu burduf.
celor cazuri, vor exista posi-
bile de monturi, figurile 1 A 1 B.
n primul caz, montura este ea jucnd rolul
unui tub prelungitor. Pentru corecta stabilire a dis-
obiectivului de planul filmtJlui, este pre-
un sistem de reglare pe o de
milimetri.
n cel de-al doilea caz posibilitatea depla-
longitudinale a obiectivului prin rotirea unui
inel randalinat. figura 1 A: obiectivul
1/) este montat n tubul care are posibilitatea
se asigu-
filetului obiectivului sa fie
mic dect valoarea diametrului
desen
cazuri. Cota
acest va fi necesar,
lh<'""-,,,.,,+iilo sint valabile att pentru cazul din
ct pentru cazul din figura 1 B.
94
li figura 5 snt date de pentru
de-al doilea caz, iar figura 6 re
Piesele (cu se fac din dura!
se negru mat sau se vopsesc negru mat
interioare).
etul de este cei standardizat
M 42 x 1. in mod se mai ntilnesc
mai vechi, in special de
filet M 39x1. n acest caz utilizarea
ui inel suplimentar de trecere, cu un filet
or de M 39 x 1 la un cu un fiiet interior
42 x 1 la
Din analiza desenelor se unor
cote tolerate a unor speciale de concentr-
te. Valorile date snt inferioare celor utilizate in
Industria (pentru a putea fi realizate n con-
ditiile pe un strung de medie calitate).
Secretul bunei n respectarea unor
tehnologice. Astfel se vor executa dintr-o
prindere filetul diametrul lis exterior, ele-
mente legate prin de concentricitate. Cotele
tolerate,. care pereche ntre piese,
se pot executa succesiv, '1'una de valoarea
a celeilalte.
va fi unei
1,6---3,2 (strunjire se va face cu
pentru a evita ovalizarea care snt relativ
subtiri.
n' figura 1 B reperul 10, care este un
inel de cu rol de care se
cu frecare pe tubul 5i>, astfel nct piesei 6)
nu-I
Filetul care deplasarea pe cursa C,) este
tot un filet cu pas 1. n tehnica se folo-
sesc filete multiple (cu mai multe nceputuri), astfel
inct se intreaga deplasare C,) pentru o
(sau mai de o a inelului de tip 6.
In s-a evitat un astfel de filet multi-
plu pentru a simplifica Practic acest lucru
nu dezavantaj, deoarece controlul imaginii
se face prin vizare Desigur, manevrarea este
mai
constructive date nu snt exclusive. De
asemenea se poate folosi orice alt obiectiv cu
de exemplu obiectivul de 110 mm
de la aparatul de Ca o
posibilitatea monturii mecanice pentru o
urmnd a se folosi obiective cu foca-
le mai mari, cte un inel intermediar
adaptor.
.. '
II +11 I
I lDl . / u5

95
IPIRIIEIE fOTOIIRAflCE
De aproximativ onan n magazi.-
nele de specialitate se o
de noi aparate fotografice
care reiau, cu denumirea,
seria aparatelor fotografice rom-
nesti. '
Gama cuprinde 6 variante avnd
o de Apa-
ratele snt realizate o
Regula (R.F.G.). n ordinea
terii aparatele din
snt:
1. ORIZONT AMATOR
2. ORIZONT AMATOR D
3. ORIZONT EXPO
4. ORIZONT EXPO D
5. ORIZONT OPTIM
6. ORIZONT OPTIM A
1. Dimensiuni: 106x75xp6 mm;
prindere pe trepied pe filet
can.
2. Greutate: 210-240 g
de
3. Materiale: din mate.-
rial plastic de culoare
de aluminiu
4. Formatul imaginii: 24x
36 de 35 mm,
n casete normale de 36 fotograme).
5. Obiectivul: triplet 1 :2,8; f=
40 mm; tratament antireflex. Re.-
zolutia este de minimum 40 de linii
n centru si de minimum 20 de linii
la baza formatulul pentru d=5,6-'-8.
-- se regleaza prin de.-
plasarea lentilei frontale, intervalul
de punere la punct este intre 1 m
la infinit.
Obturatorul este de tip cen-
tral, lamelele obturatoare, n
de 4, fiind cu. ale diafrag-
mei. Timpul de expunere se
variin'd deschiderii (dia-
fragma) viteza de deplasare a
lamelelor.
6. Gama timpilor de expunere:
1/30; 1/60; '1/125; 1/250; 1/500; B.
Timpul 1/500 apare numai la varian:-
ta Optim A. Timpul B. se poate
doar cu ajutorul cablului
montat ntr-un,
distinct de cel dinbutonul,de
timpului" de
expunere se ntr-o
de 30%' din va,loarea
Sincronul de blitz este de tip
contact n patina de prindere a
fulger. 2 contacte
distincte, pentru fulger electronic,
respectiv chimic. Diafragmele, in
cazul folosirii blitzului, snt notate
n partea a obiectivului.
Vizare: vizor de tip Newton
cu de prin cadre
de vizare.
8. Transportul peliculei: cu
prghie de 130,
amortizor de revenire.
..,...... de cadre cu reve-'
nire ,Ia zero prin des-
chiderea capacului;
- mpotriva dublei ex-
puneri;
-- rebobinare cu ajutor-ulunei
manivele.
1. Amator --- Este aparatul de

2. Amator 0--- Aparatu(n for-
ma de avnd autodeclan-
cu durata de de
7-11) s. ",
3. Expo Este cu un
exponometru ncorporat avnd un
fotoelementcu siliciu. mi-
croampermetrului se prih
sistemul de vizare pe o de
la 1 la 9.
4. Expo D - Este n
plus cu un mecanism autodeclan-
sator.
. 5. Optim --;- Aparatul
n regimsemiautomat, fiind pre-
c,u un exponometru ncorpo-
rat, identic cu cel de la tipul Expo.
Dispune de Lu-
n plaja de sensibilitate 15-
27 DIN.
6. Optim A-- Aparatul
n regim automat sau manual, pe
baza efectuate de expo-
nometrul ncorporat. Nu are auto-
n plaja, de
sensibilitate 15-=-24DIN. '
Noile aparate Orizont
re, au o bu maneVra
pentru cadrajpe onzolnta.lC\
pe transportul fii
arma rea putnd fi efectuate
comod.
Obiectivul,
calitate n d
sale snt mai ,s
n cazul fotografierii n
Sistemul. expon
zultate bune n gen
cazurilor cnd iluminarea
te cazuri n care se
registra supraexpuneri de 1-2
fragme.
temperaturii este;
plaja 4-40C, practic negI'
Sistemul unic obturator-CIIalTI
are avantajuL unei
,dar nu
o pentru
cu functionare exclusiv
deoarece este improprIu u
glaj precis pe baza
exponometru independent.
relativ dezavantaj nu este
ficativ n marea majoritate a
grafierilQr pe filme negative,
tea avnd o ,latitudine de expu
n general mare.
Ori
n special n variantele, cu fu
nare si
turor fotoamatorilor care doresc
lucreze cu un mininium de
tuturor celor care T0toOl
c
a;::;
fia n mod ocazional. nu po
fotografice ample.
a
lui ntr-o
tot timpul ct nu este foi
pentru asigurarea unei bune
att mai mult cu ct o
tivul J fereastra exponometrului
nu au capace.
Celor ce au un aparat Orizont
celor ce vor achiziona le dorini
mult SUCces fotografii frumoase!
su-
este la nregls-
iar nivelul lor joase
iminuat redare
tudinea tensiunHor ie-
magnetic cu
cu dB
din eli un
etic este un traductor
viteze. Acest fenomen
o la
ort
99
NIVEL DISTORSIUNE
P2 = 100 K
I __ lin,
Efectul muzical de Fuzz
o prelungire a sunetului de
completnd n armonici superioare
ale fundamentalei.
Montajul propus un cir-
cuit integrat de tip 741,
care ca amplificator inver-
sor. Diodele introduse n limi-

armonicelol"' care funda-
mentala de instrument. Mon-
tajul se introduce ntre am-
plificator sau se poate monta
primul preamplificator al instrumen-
tului, semireglabilul Pl' Ni-
velul de Fuzz se din P
l
, iar
din P 3' Nivelul de zgomot al
amplificatorului va prin intr 0-
II
)
ducerea, Fuzz-ului, dar aceasta se
poate prin introducerea
unei pedale care
Efectul de Vibrato se prin
modularea n amplitudine a semna-
lului de intrare cu un oscilator de
VI,
Schema de principiu o
dintr-un circuit
nal dublu de tip LM 324, mergnd
pe ideea va fi
pentru efectul Fuzz. Se poate
folosi un 741. Circuitul integrat
ca oscilator cu
n limitele 5 .. 15 Hz din
P l'
Nivelul se din
p 2' care snt atacate
diode cu siliciu care ca
atenuator controlat n tensiune.
Semnalul de intrare audio nu tre-
buie 600 m V, ceea ce
se cu P y
1
100
VOLUM
P3= 100K log'
l-::o OUT

metrul P 3 a unui comutator care
preia semnalul direct din
Alimentarea n limitele 9"15 V.
1M
220 K
PROFUNZIME
1K
AUDIO
2x 1 N 400 1
lK Y
II 1/1
Acest efect este folosit de instru-
mentele cu El se reali-
n variante mecanice prin an-
trenarea unei mase de aer din co-
loana difuzorului cu ajutorul unor
palete, ceea ce produce o antifazare
a semnalelor acustice n
efectului de Leslie sau
phasing. Montajul are la
6 tranzistoare cu efect de cmp
canal P folosite drept comuta-
toare analogice. varianta
a 4 din aceste tranzistoare
I
I
n CIP: AM 9709 CN.
Principiul de
de la modularea n a sem-
nalului de intrare apo( mixarea
semnalului modulat cu semnalul de
intrare. Modulatia se face cu frec-
foarte 0,1 Hz"'l0 Hz
cu ajutorul oscilatorului realizat cu
IC 9 tip 741. Circuitul de deplasare
cuprinde 6 celule de defazare iden-
tice, realizate prin IC 3IC 8, res-
pectiv T 1'" T 6' Defazajul de
la O la 180, de
3
555
2 6
7
A
la intrare. F, pen-
tru care defazajul este 90, depinde
de valoarea grupului RC de la n-
trarea circuit integrat. Mo-
dularea tranzistoarelor n punc-
tul A cu o tensiune provenind de la
oscilatorul IC 9 o modu-
de a semnqlului de
n P 1" IC 1 rolul de etaj
pon, la fel ca IC 2. Defazajul
nut n acest mod poate atinge 1
semnalul defazat se culege .
se trimite la mixer lC 2,
cu semnalul de intrare
trimite semnalul complex
frecventa de lucru a
sing-ului, iar P 1 'nivelul. Alimenta-
rea de la 2 baterii de 9 V sau de la
o + 9 V - 9V.
OUT AMPLI
8 .... ----------,/illlllHn + 12 V
Acest generator produce semnale
rectangulare foarte regulate, care pot
mentine o Actua-
lele 'montaje un circuit in- 1 o ,1 fA F
tegrat temporizator de tip 555, mon-
tat n regim de oscilator L---1 .. -4 ....
cu ajustabile pentru regla- I
rea a succesiunii de
pauze. Circuitul 555 are un mare
grad de stabilitate se produce
de
100 K.n.
101
R=5Mlin
Brut
P=1Mlln
FIN
lui IC 3
tampon IC 4
cele 5
n exterior pentru
rea efectelor dorite.
102
I
J
P1=500K
P2=100K
lin
pl,,=100K lin
P5=500K
-OUT 1
1
final
sis-
tem electrosensibil poate
773 de cuvinte
n de secunde (Lawrence
Radiation Laboratory, Liver-
mai
din
Aeroflot)}
la 9
Circa 100 mi-
lioane de pasageri benefi-
anual de serviciile a-
cestei companii, care dis-
pune de peste 1 300 de
rate ntr-o retea de
800000 km. .
Cea mai veche linie a-
este KLM
n anul
Cea mai veche
de bere a fost n
anul 1040
Munchen,
(Germania).
Cel mai mare excavator
din lume se Ma-
din
din lume este o
de 12 cm, cu
avnd un diametru de si
10-cm ia Anna-
o
putea transporta 8 persoane.
Cea mai fe
n
km altitudine.
mai lung traseu
parcurs de un tren n minia-
a fost de 112 km pe un
ecartament de cm, ceea
ce cu circa
1 818 ,km pe un traseu nor-
mal.
Primul zbor
nie a fost
tombrie 1947
Yeager la baza
California, cu un
avion BeII YS-1
morous Glennis), cu o
de 1 ,015 Mach (1 078
la o altitudine de 12
Printre cele mai miCI
avioane din lume se
biplanul Stits
construit n o lungi-
me de 3 m, o deschidere de
103
o greutate de
cu un motor
C85de CP,
o de
recordurile de
altitudine realizate de
se cel al lui
S.U.A.,
colat de ia baza
Ec1wards California ;n
noiembrie 1963.
Fie e vorba de un magnetofon
de mai veche, cu tuburi
electronice, care se fie
de o de m,tgrleU)W'n
sau casetGfon, n
sau schema din
1 este de realizat cu piese
curent, montajul oferind
tate comparative ale a-
de n
de snt reduse
totul realizat dhl
proiectare; mai mult, rezul-
chiar la ale
cu mari de
condensatoarelor
cum e conCiepllt
este echipat cu etaj
n difuzor, el
categorie de aaapw::tre
netofon sau
denumite
nici o dificultate ca, montajul
la i se adauge un
104

Analiza a montajului
ne n
. intrarea pentru
dl JIu -- la
este de tip
fe modificat cu ajutorul resort
pentru rentoarcere la redare,
pentru
se
al rnagnetofonului
blocare, pentru ca
o a benzii
Transformatorul de re-
unul
105
colertor T3
::.ln,,,y,,,t., ,rii elec-
Il mod
vorbi de un auz rela-
tiv se pot inter-
vale muzicale si de un ({auz abso-
lut dnd se disting note izolate.
Auzul relativ este indispensabil
n practica poate fi
Se p]a-
de volum la
cursei si se vorbeste la un
microfon bransat ia borna intrare.
La redare, ' se

clar. de re-
glaj constau n reglarea curentului de
educatie. Auzul
rar
si un al muzicie-
calitate
n principiu, n a fi capabil
de identificarea
unui pur.
Se 'spune deci 'inalta
un ansamblu
ale tehnicie-
a operelor muzicale, n
zilele noastre, se face cu atta
nCt s-ar putea vorbi
de_ o n opera
In crearea aparaturii
trebuie cont urechea
Reg!ajele de precizie
cu ajutorul ap.antta.lulUl
borator. Dar cum a
montajul prezentat
oneroase, totul
de la
n lipsa aparatelor
cizie.
Etaj redare in
schema
a unui etaj final de circa 3 W,
ca adaptoruI-amplificator
fi utilizat ca inte-
Se folosesc T 7 --
tip cu primele tran-
zistoare si
maniu
106
n general,
de n
electronice
Tinerii foarte
sunetul emis de ele
linii din te
pe cind pe
sntinsensibile la
element de
urechea la 20 de ani, s-a c
la 30 de ani nivelul de
pere a sunetelor de 17 kHz
cu 10 dB, la 40 de ani frec
este de 10 kHz
cu o atenuare de 20 _ dB, iar
60 de ani cu greu se disting 9
sensibi
cu 35 dB.

mm.
de
cu
de acord.
de
Dozele ceramice se tot-
deauna la amplificatoare cu im-
de intrare mare, a se
benzi

se impune, n special, la reprodu-
ceri HI-FL
Elementele din asigur",
transmiterea unei benzi de frec-
ntre 40 20 000 Hz.
Tranzistoarele (pot fi se 109) se
pentru zgomot mic.
intrarea neinversoare.
semnalului a-
de termistorul de 600!1
1 kn.
Alimentarea se
tensiune
AF
107
face cu
4
Amplificatorul este conceput pen-
tru picupurile cu doze cu
cristal; puterea amplificatorului este
de 2 W, folosindu-se un difuzor de
8 il. Pentru puterii maxime
este aplicarea unui semnal
la intrare de 350 mVef
Schema amplificatorului
unele de schemele
amplificatoarelor audio
Astfel, la intrare s-a folosit un am-
plificator iar tonul este
reglabil unei negative
selective, separat pentru nalte
joase.
De remarcat, de asemenea,
rul relativ redus de piese incluse n
inclusiv cuplajele directe n-
tre etaje transformator.
Prin ira
realizarea unui montaj economic a-
decvat HI-FI, cu o putere
care satisface ntr-o
. de locuit.
Amplificatorul de la in-
trare este format din tranzistoarele
Te T 2 Semnalul este cules de pe po-
P
1
(volum) aplicat pe
baza lui T 1 prin CI -R
3
R3
este n circuit pentru a pre-
veni o amplificare a unui
semnal perturbator de radiofrecven-
Baza lui TI este de re-
R
1
-R
2
.
n loc de o s-au
pus n serie pentru a crea posi-
bilitatea ullui artificiu. Semnalul cu-
les de pe emitorul lui T
l
se
prin condensatorul C
J
pe.
intre cele (R
1
- R
2
).
Se astfel o
de curent (bootstrapping).
faptului semnalul cules de pe emi-
tor are aproxi-
mativ amplitudine cu semna-
luI aplicat pe la capetele rezis-
R
2
semnalului va
fi aproape identic. In acest fel se re-
duce foarte mult curentul semnalului
prin implicit, con-
siderabil de intrare a mon-
tajului.
108
Semnalul care apare pe cOllectoflll>'.
, lui T
2
este aplicat pe baza lui T
3
,
ntr-un montaj de rep<:;,tor pe emitor
este folosit pentru adaptarea impe-
dantei relativ mari a colectorului de
la T
2
la de
intrare a tranzistoarelor T 5-T
o

180JV
la etajul final. Pe tranzistorul T
4
cade o tensiune aproape
astfel R6 poate fi conside-
de pe emitorul
tranzistorului T 3'
de tensiune pe tranzisto-
T
4
(montat cu o
'U:nSJ'lUIllC de polarizare pen-
tru evitarea distorsiunilor de inter-
modulare. De asemenea, acest tran-
stabilizarea
a curentului de repaus al tranzistoa-
relor de la etajul final. Tranzistoarele
complementare T 5-T 6 snt ntr-un
montaj clasic n contratimp clasa B.
Curentul de repaus al etajului final
se la 5-10 mA, n raport de
calitatea tranzistoarelor.
Consumul amplificatorului
sep1nal este de 18-20 mA cteva
t
sute de miliamperi (n raport de vo-
lum) n timpul
Reglarea tonului n
se pe o selec-
R12. care
tensiunea de polarizare a bazei tran-
zistorului T
2
(intrarea inversoare), in-
troduce o
pentru reglarea to-
nului (P2 pentru nalte P
3
pentru
joase) snt aproximativ n de
mijloc, este
pentru toate Schimbnd
acestor o
parte a gamei de va fi
. la prin condensatorul C
s
.
ACeste lipsesc din semnalul
;;are se introduce pe baza lui T 2' n
acest fel frecventele selectate nu vor
mai fi atenuate de bucla ne-
150
109
gative, ele accentuindu-se
celelalte, care snt atenuante.
posibilitatea tonului
ntr-un domeniu foarte
larg, ca-
litatea
Se ca sursa de alimen-
tare fie ntr-o cutie sepa-
pentru evitarea introducerii bru-
mului provocat de cmpul de disper-
sie al transformatorului de retea.
Sursa nu are tensiune prin
luate (TI supradimensionat,
R13 de valoare C
U
-C
12
de
valoare mare)) tensiunea a-
vnd o stabilitate care cerin-
montajului.
Dispunerea pieselor n montaj este
n fig. 3.
sporite de
al
mondial este .ridicat, au pe
planul de ex-


prin multe tipuri de .. "'t;
din care unele
diverse faze de 1"'0:'"0+'''''''
mai atractive c:llJlillvClt",
tul lor de utilizare
simple ieftine, sint dis-
pozitivele care pot realiza direct
"''''1''''''''''''1;''' a so-
111
'se folosesc, t:::::"i::IIlIClt.
fectul de ",,,,,,,f,,, .. oo
a solare.
de se poate rea-
sau de
peste care se apoi folia de
aluminiu.
n cea de-a patra se
fac orificii, cu diametrul de
circa 15 mm, prin care vor trece ca-
petele tubului de cupru, care se va
monta n interiorul cutiei captato-
rului. Centrul orificiu se va
afla la 15 ... 25 mm de la marginea
laterale (marginea fiind cea
care corespunde celor-
lalte fig. 2 a).
Pe partea din spate, anume
cele patru in mijloc,
se vor fixa cu cuie 5 din
lemn (cuburi cu muchia de circa
20 mm, fig. 2 b). Ele vor servi la sus-
a
cii metalice (placa sau
receptorul) pe care va fi ser-
pentina de cupru.
Placa va fi, preferabil,
din de cu
dimensiunile de 550x 550 mm. Se
poate folosi o de cupru, dar
este mai costisitoare.
Tubul de cupru, din care se va
face serpentina captatorului, va a-
vea diametrul de 8 ... 10 mm o
lungime de 480 ... 500 cm. ce
tubul a fost ndreptat, se un
al acestuia pe placa de metal,
o lungime care
prin orificiul din
cont de acest de ra-
cord (se face un semn pe tub), tu-
bul se ndoaie n de U, ca n
figura 3. ndoirea se face ncet pen-
tru a nu turti tubul n curbate.
La ndoire se va avea ca ser-
pentina nu margi-
nile La ultima ndoire se po-
cel de-al doilea de
racord la orificiul din fata
Se ca se
complet pe placa
pentru numai un contact fbarte
bun va asigura un transfer termic
maxim.
Apoi serpentina se cu
cositor pe n puncte distan-
cu cte 15 cm. Ansamblul
se va vop-
si cu negru-mat (se vor da
straturi de vopsea), iar uscare
se va monta n cutie, fixnd placa
de cu ajutorul cuielor.
Locurile n care au fost c
iele se vor vopsi, de asemenea, c
negru-mat.
Pentru a un geam care
n cutiei,
vor face mai nti dimensionarea
proba cu ajutorul unei
carton gros. Geamul se va i
ce prin glisare n du
care se cu holzsurubud si
cea de-a patra (avnd
fie scoase prin orificii ca-
petele de racord ale serpentinei
'''Ce''eu pr u).
Pentru stocarea apei calde se
poate folosi un rezervor metalic
etc.) de circa 20 I
(fig. 4). Pentru aceasta, la rezervor
se lipesc tuburi de racord
(din cel folosit la potri-
vit figurii, prin care se
circuitul de a apei cu aju-
torul captatorului. la rezervor, se
mai lipesc racorduri: n par-
tea cu tub de
cupru, se un racord de circa
60 cm, ndoit de U, prin
care se scoate apa iar n
partea de jos se un racord
din tub de cupru cu diametrul de
mm (in partea celor
rduri care fac cu cap-
ul), pentru introducerea apei
reci de la robinet. Racordul de
rece trebuie un robinet
tat pentru a putea face cu
-un tub de cauciuc legat la o
de rece, cu un robinet, de ase-
menea, filetat.
ce s-au de
ale racordurilor, capta-
torul se cu spre sud,
la o nclinare de 55 ... 60, iar rezer-
vorul, la un nivel superior
captatorului, este racordat la ex-
serpentinei prin inter-
mediul unor tuburi de cauciuc sau
plastic (fig. 5). ce s-au com-
pletat celelalte racorduri cu tu-
buri de cauciuc sau plastic, se um-
ple rezervorul cu umplindu-se
astfel circuitul 'Captatorului. Tn
felul acesta, instalatia este gata de
. functionare. Tntr-o' zi in
scurt timp, apa din' rezervor va a-
junge la circa 60C va putea fi

Pentru o di-
mensiunile elementelor pot fi
rite. iar rezervoTul cu poa-
te fi izolat cu de pentru a
apa un timp .mai in-
delungat.
solare pentru
aerului au la baza con-
lor elementul Trombe. Tn-
tr-un astfel de element, printr-o or-
ganizare a absor-
bante, aerului este asigu-
prin termosifon, atunci cnd
114
este expus s
Iare. aerului n elem
Trombe, se prin 1'Y<lOl"OYO",
peste o
poate fi din orice material inn
(plastic expandat, placaj,
beton sau etc.).
a avea unraridament ri
dinspre soare a ....
trebuie. o rug
sau chiar cu mici obstacole
asemenea, innegrite). Aceste
stacole pot fi din cutii g
de conserve, de aluminiu,
de etc.
Pe baza elementului Trombe
fi realizate captatoare solare z
in peretele casei, captatoare
ferestre. captatoareexterioare.
rete captator cu stocare
minisere etc.
Captatorul zidit in peretele casei
este o care
se sub fereastra dinspre sud
(fig. 6). Aerul rece trece prin
absorbante (metal, lemn sau
plastic, nnegrite)
se termosifon n .
Locul este ocupat de alt aer
rece se un circuli
de a Dezavanta-
jul este acela trebuie
ale zidului casei,
nu a fost din pro.iect.
Expus solare, captatorul
pe perioada iar
n timpul circuitul aerului se
singur (aerul rece se
totdeauna in partea de jos a ele-
mentului nu mai permite circu-
ia aerului).
Captatoarele pentru ferestrele o-
rientate spre sud se pot
na din plastic expandat sau din
placaj vor fi innegrite pe partea
soarelui (fig. 7). va fi
nevoie de panoul se va
face par1jal, cu nchideri pe
laterale. In partea de jos panourile
vor avea fante cu dimensiunile de
40x80 mm, la de 5-8 cm
de extremitate, vor fi
cu supape (din
folie de plastic, dimensionate cu
peste. fante, fixate numai n
partea de sus), montate pe partea
Acestea vor permite tre-
cerea aerului rece numai dinspre
spre geam. Tn partea de sus,
panoul va fi. mai scurt dect tocul
ferestrei cu 8 ... 10 cm. Pentru fe-
restre relativ mici, captatoarele pot
fi demontabile.
O mult pentru
a unei n-
care are un perete spre sud
o constituie captatorul exterior. EI
este un element Trombe n-
clinat (preferabil la 55), montat sub
unde s-a
practicat o deschidere. dreptun-
captatorului (fig.
8). dimensiunile captatorului
sint arbitrare, pentru a suplimenta
50% din nevoile termice ale unei
case, a acestuia
trebuie fie intre 25 ... 50010 din aria
podelei camerei. cap-
ului se face celei
a captatorului cu adaptnd di-
mensiunile serpentina de
montarea. absorbante po-
trivit figurii.
Peretele captator cu stocare ter-
este un element de n
case solare pasive,
orientate spre sud. Din figura 9 se
poate aeru-
lui prin zidului, care, fiind nne-
grit in partea dinspre vitraj,
rolul absorbante, ridicnd
temperatura masei de aer care tre-
ce peste sale. Cum be-
tonul sau piatra de mun-
te), a avea de acumu-
lare a apei (au circa 25%
din a apei), este
bun acumulator termic, zidul
n timpul zilei insorite pu-
tnd ceda ncetarea
insoririi.
Minisera o
relativ cerre poate
servi att la suplimentarea
unei ei, cit
unei culturi vegetale de ornament
sau utilitare. Dimensiunile se de-
in de lo-
cale, fiind faptul ca orien-
tarea miniserei fie spre sud, cu
o care poate merge
la +35,
Cadrul miniserei se face din lemn,
iar vitrajul poate fi din panouri de
. sau din folie de
(fig. 10). in peretele ca-
merei miniserei se prac-
fantele pentru aeru-
lui: n partea pentru in-
troducerea aerului cald n
iar in partea pentru fn-
troducerea aerului rece in
Fantele pot fi cu clapete

Pentru temperaturii
constante pe timpul n
se pot monta acumulatoare
termice. Masa de acumulare termi-
este de
10 ... 20 I pentru fiecare metru
de vitraj, care poate
temperatura din interiorul serei cu
16 ... 17C n plus peste temperatu-
ra pe timpul dintre
zile nsorite. Pe timpul iernii,
minisera poate asigura o
de vegetaleproaspete
suplimentarea cu circa 50% a n-
camerei
O a minise-
rei, doar pentru a suplimen-
tar o cu peretele spre sud,
o montarea pe acest pe-
rete, n exterior, a unei rame cu v-
traj, la de 20 ... 30 cm de
perete. Marginile ramei snt unite
cu peretele. Tn perete, care
se va vopsi n exterior cu negru-
mat, vor fi practicate fantele pentru
circulatia aeruloi ca n cazul pre-
cedent: de asemenea,
cu clape de nchidere, potrivit fi-
gurii 11,
Instalatiile descrise mai sus, con-
siderate it fi printre cele mai simple
mai ieftine ale.
energiei solare, pot fi adaptate
de constructorii ama-
tori, folosind principiile de
care au fost prezentate.
115
'l5'tttf'6'i etectronilor
al celor care revin pe


o de amor"
sare, care o

ilTQfsare,;este; c:u:::ae.a
n figura 1. Bobina L (dro-
sel), filarnentele tubului starte-
rul snt conectate n serie cu sursa
de alimentare. Starterul are doi e-
lectrozi (cel unul din bimetal),
ntr-un tub_de umplut
cu un gaz inert. In repaus, elec-
trozii snt deci contac-
tele starterului slnt deschise. (A
nu se confunda: starterul nu este
IJn mic tub cu neon, ci un comu-
tator cu bimetal, avnd contactele
prin atmosfera de 'gaz
inert) Un condensator montat n
paralel pe electrozi
producerea de n jur la
actionarea contactelor.
Atunci' cnd tu bul de
la tensiunea
pragul starterului, ntre elec-
trozi se produce o scnteie, iar
astfel
bimetalul, ducnd la nchiderea con-
tactelor. Curentul de scurtcircuit
bobina L filamentele
tubului; acestea din se
zesc emit electroni. ntre timp,
bimetalulse revine n
deschiznd din nou
contactele. ntrerupere
a curentului apa-
unei tensiuni mari (de auto-
la bornele bobinei L, deci
ntre capetele tubului. io-
'5'G.
R,j*
150.0..
2A
1W RQ
@
+0
1On./1W
1Q.V
-1

100.0.
1W
nizarea a coloanei ga-
zoase (ct timp au fost
este aceas-
duce la amor-
sareafubului;<de snt
necesare mai multe nchideri
contactelor starte-
rulujpentr.pamorsare (traduse prin
plpiri ale tubului).
Atunci cnd tubul
tensiunea la bornele sale este in-
valorii de prag a starte-
rului, astfel fenomenul nu se
mai poate repeta decil: o n-
trerupere a
Pe parcursul stabilirii regimului
normal de
coloanei gaz oase din tub scade
treptat gradul de io-
nizare). Ea ar putea duce la
terea a curentu'lui, dar
acestui lucru i se opune
bobinei L, care curentul
la acceptabile.
la ora tuburi cu
amorsare instantanee, dar nu ne
vom ocupa de acestea, deoarece
montajul propus mai jos
oricum, amorsarea instantanee.
Principiul schemei (fig. 2) este
1
3
-
116
clasic. Plecnd de la tensiunea de
12 V, cu ajutorul unui oscilator se
produce tensiunea cu
de cca 20 kHz" care, prin
transformare este adu-
la un nivel de ordinul sutei de
volti.
tuburilor
cu tensiune de
snt: amorsare mai
lumina mai gabarit
redus al transformatorului
tor de tensiune.
tranzistorul utilizat
n oscilator trebuie astfel
de timpi de (un
2 N 3055, cu

MHz merge
foarte bine).
Schema mai are avantajul de a
permite la alimentarea
filamentelor, tubul conectndu-se
la cte un singur terminal de fiecare
parte (fig. 3). Nici droselu-
lui nu constituie un pericol, limi-
tarea curentului absorbit de tub
prin polarizarea adec-
a tranzistorului.
La punerea montajului sub ten-
siune, tubul nu este ionizat, deci
convertizorul nu are n
TUB
la prima blocare a tran-
zistorului, tensiunea foarte
mult n (Np),
putnd tranzistorul. De
aceea, este obligatorie folosirea
unui tranzistor cu tensiunea direc-
de cel 60 V.
Pentru un raport de ridicare Nsl
Np=10, tensiunea poa-
te atinge (Ia conectarea
500-600 V, valoare pen-
tru amorsarea instantanee a tubu-
rilor de putere.

9nratator . 1.-
ml m1 OOcm.1f uminareano
a tubului se prin ajusta-
a valorii .luiRl'
li timp, un
consum minim de curent (se face
un compromis). Cu datele din sche-
s-a un consum de cca
1,2 A (Ia 12 V) pentru un tub fluo-
rescent de 14 W. Desigur, valorile
Principalele reguli de formare
scriere a SI snt:
de
se scriu cu litere (exemple:
metru, newton, amper, cu
cazurilor n care propozi-
sau frazele ncep cu aceste de-
numiri;
simbolurile de
se scriu cu litere romane drepte,
mici, cu celor a de-
numire din nume proprii
se scriu cu litere mari (exemple:
simbolul metrului este 111, iar simbo-
lul amperului este A):
- simbolurile de
nu snt urmate de punct dect
n cazul n care acesta face parte din
textului;
denumirile de
sub forma unui produs
de se scriu cu dc unire
ntre respective (exemple:
newton-metru, kiloohm-metru, lu-
;
-- simbolurile de
sub unui produs
de se pot scrie sub una din
formele ab, a b, a.b sau
ab, a b fiind simbolurile
de cu ajutorul se for-
noile de (de
exemplu, simbolul newton-
Rl' R
2
R3 pot fi experi-
mental, n de
tranzistorului. Toate rezistoarele
vor avea puterea de cel
1W.
Am la partea cea mai
anume realizarea trans-
formatorului (fig. 4). Acesta folo-
ca miez o de 1> 10,
de cca 6 cm dintr-o
de de la radiorecep-
toare). Np
cea de Nb se n
se-
cUI1 }nsens contrar. Cape-
tele bobinelor trebuie imobilizate
foarte bine pentru a nu fugi n
Umpul sau (de e-
xemplli,se strfngcu ntre n-
ca si ntre straturile bobi-
nei Ns, se pune cte un strat izola-
tor (hrtie de transformator
sau chiar scoci). De asemenea,
peste bara de se pune n
metru se poate scrie astfel: Nrn,
N m, N.m sau Nm). n cazul n
care simbolul unei de
coincide cu simbolul u'nui prefix,
se alege forma de scriere prin care
se o confuzie (simbo-
lul submultiplu milinewton-
metru se scrie, spre exemplu, sub
forma mN.m nu sub forma mNm);
denumirile de
sub forma unui ra-
port de se scriu cu prepozi-
pe ntre de la
de la numitor
(exemple: > metru pe la
trat, milivolt pe metru, unu pe ohm);
simbolurile de
sub forma unui raport
de se scriu cu linie
sau ntre simbolurile uni-
de la simbolu-
rile de la numitor sau sub
forma unor produse cu factori la
puteri pozitive negative (exemple:
m/s sau m.s -1, N/m
2
sau N.m - 2,
1/ fl sau i: L - 1). n cazul n care uni-
de sub forma
raport de scris cu linie
au numitorul constituit din-
tr-un produs de se
una din forme de scrie-
re: ori produsul simbolurilor de la
numitor se scrie ntre paranteze, ori
117
prealabil un strat izolafor, care nu
va permite spirelor alunece.
Este posibil ca la unele tipuri de
tuburi (cu puterea la 14 W)
de spire din secundar
nu reprezinte De
aceea se realizarea
bobinei Ns de 500-600 de spire,
cu priza intermediare la 300, 400
500 de spire, alegnd varianta
care rezultatele cele mai bune.
Capetele firelor vor fi bine izolate
din (cu tub

. nu de
mare de spire din se-
bobina nu iese deloc mare
ntregul montaj ncape ntr-o cu-
tie de dimensiunile unei lanterne,
cu pe una din se
contacte bune ct
mai multe de aerisire pentru
prin
simbolurile care
raportul se scriu sub forma unui
produs de simboluri cu factori la
puteri pozitive negative [exemple:
J/(kg.K) sau J.kg-1.K-l; W/(m.K)
sau W.m-1.K-
1
];
pluralul denumirilor
de se regu-
lile de formare a plural ulUi substan-
tivelor n limba n cazul
sub forma unui
produs sau raport de aceste
reguli aplicndu-se primei a
respectiv primei
de la raportului (exem-
ple: secunde, hertz
hertzi, voIt megawatt
mega newton-metru newtoni-
metru, joule pe kilogram-kelvin
jouli pe kilogram-kelvin, lux
simbolul de
nu ia 'la plural (exem-
ple: 1 m 2 m; 1 A -- 20 A; 1 K
1200 K; 1 lm 2500 lm);
calculele cu de
se fac, de numai cu ajutorul
fundamentale, suplimenta-
re si derivate ale Sistemului Interna-
nu cu al multiplilor sub-
multiplilor zecimali ai acestora
(exemplu: se scrie U = R.I = 5.10
3
iL.
4.10-
3
A nu U = 5 kfL4 mA).
Utilizarea n calcule n timp
a multiplilor sub multipli lor
SI a SI poate pro-
voca erori;
valorile fizice se ex-
n general, n de
ale valori numerice
snt cuprinse ntre 0,1 1000 (exem-
ple: 0,12 m; 1,3 N; 3,2 A; 125,7C;
890 cd/m
2
).
n vederea aprecierii corecte a pu-
terii unei pentru o micro-
trebuie pu-
terea la acea
amenajare. Pe baza acesteia se aleg
agregatul generatorul electric. Tre-
buie cont puterea
o parte din pu-
terea (cea 50-
de randamentul insta-

mai jos o
la ndemna oricui, pentru
determinan;a puterii. hidraulice
ponibile.
Amintim, mai jos, de calcul
pentru puterea
P = Y'g'Q'H = 981 . Q'H'(kWi
h 102 ' ..,
unde
Ph puterea n kW;
p = masa a apei n
kg/m
3
;
g =c
(9,81 m/s
2
);
Q = debitul n
H = n m.
Se din trebuie
9
a apei jos
(aval)
\
cunoastem cele de-
bitul '
DEBITULUI
Cel mai simplu mijloc pentru apre-
cierea debitului este deversorul cu
perete prezentat n figura 1.
Pe o la un
metru n amonte de deversor, se
h a apei de
rigla de
Se de asemenea,
mile H, unde: L este
deversorului H este &s-
la nivelul liniei zero
a' deversorului.
n tabelul 1 se dau debitele cores-
diferitelor adncimi ale
apei (H-h) pentru un deversor cu
L=l m.
EXEMPLU DE CALCUL:
L= 15 m; H-h=0,14 m
Pentru H-h=0,14 m
q =93 l/s.
Debitul: Q = Lxq = 1,5 x 93 =
=139,5 l/s=0,1395 m
3
/s.

o pentru determi-
narea unei viitoare micro-
este n
din figura 2.
Snt necesare pentru aceasta o n-
cu
118
Ing. TBTUS NEDA
de cea 3 m lungime, o gra-
de 1,5-2 m, un oarecare
de o cu
de lemn se bat n la un in-
terval de 3 m ntre ei, care se
de nivel h
l
, h
2
... h
q

se ncep de la
oglinda de sus a apei, atunci o dife-
de nivel h este
pasul este mai jos, va fi ne-
pas e mai sus
de cel precedent.
Se algebric aceste si
H. '
EXEMPLU DE CALCUL:
Pentru schema din figura 2 au re-
zultat valorile:
pozitive: x h
2
+ h
3
+ h.j. + h
s
+
+ h
6
+ h
7
+ h
8
= 1,25 + 1,65 + 1,28+
+ 1,14+0,84+0,68+0,88 7,72 m;
negative: y = hj + h
9
::= 0,59 + 0,71 =
=1,3 m;
H=x-y "6,42 m.
n final, nlocuinc, n formula
debitul determinate de noi,
puterea dispo-

cele exemple de mai
sus se la amenajare, ar
rezulta:
Pil=9,81' 0,1395' 6,42=8,78 kW.
VALORU.EDESITULUI 'PRIN
249
263
277
291
306
321
336
351
367
383
399
415
432
Ri1'-
I ---i ,J
---
I J!i; ------...<.--
- /
dever sor
119
Lamd

CU
q
m I/s',
448
455
482
500
517
535
553
571
589
6(}8
626
664
703
H-h
m

0,58
0,60
0,62
0,64
0,66
0.68
0,10
0,72
0,74]
0,76
0,18
0,80
DE 1 NI
Cercul din care lip:c
un repre-
un rezultat aritme-
tic. care
modul de de,.
plasare al celorlalte.
cercuri.
In vederea unor echi-
pamente adecvate pentru acestea,
la Centrul de cercetare
inginerie pentru e-
chipamente hidroenergetice

120
(C.C.S.I.T.E.H.) s-a con-
ceput realizat un microhidro-
agregat de
zat M.L.U. 0,25, pe care-I
cititorilor. Acesta face parte din
gama de 11 microhidro-
ag!egate la
In figura 1 se o
prin microhidroagregat, evidenti-
ind principalele subansambluri
constructive. Acestea snt:
1) camera cu
de forma unui melc, se
de conducta de
la (diametrui
300 mm) prin intermediul unei va ne,
iar un moment
cinetic curentului de inaintea
rotorului;
2) aparatul director cilindric cu
12 palete, manual, are
menirea preia curentul de
de la camera dirijeze
spre paletele rotorului;
3) rotorul avind 4 pale-
te, energia a
apei n energie la arbore;
4) tubul de drept sau
9
B
7
6
5
[.
3
curbat, are rolul de a conduce apa
de la rotor n canalul aval al micro-
hidrocentralei;
5) generatorul, de fapt un motor
electric asi ncron, antren at de tur-
la ce
energia pe re-
tea'
, 6) cuplaj cu care poate
fi volant, pentru antrenarea di-
[.
6 7 8 9 10 H[m]
121
a generatorului de tur-O

Microhidroagregatul a fost exe-
cutat n atelierul de
al C.C.S.I.T.E.H., incercat in labo-
rator montat n microhidrocen-
trala Globu-2 din
Severin.
Figura 2 ansam-
blului ce centrala,
unde de microhidroagregat
se vana de ta-
bloul electric, cu apara-
de control.
Microhidroagregatul
cuplat la in
functie de
debit, puteri electrice la
bornele generatorului conform ca-
racteristicilor prezentate in figura 3.
Pentru functionarea acestuia -n re-
tea echipa-
rea cu un regulator de
tere, la realizarea se lucrea-
n prezent care va permite ex-
tinderea sale in noiie con-

n ntreaga lume a crescut intere-
sul de valorificarea energiei
eoliene. Au fost construite motoa-
re eoliene chiar centrale eoliene.
n continuare o instala-
deosebit de
Cnd vintul este slab si
eleci de turatii ar trebui
arcurile de palete
le ntorc pe acestea cu ntreaga su-
spre vnt (desen 1/ A).
cu intensificarea vintului,
de dar n acest caz,
paletele, sub actiunea fortei centri-
fuge, se string . (se
scade de contact cu cu-
rentul de aer (desen 1/B-C). n ca-
zul unui vnt puternic, roata se in-
1
vrte foarte repede, iar palatele se
nchid complet (fig. 1/D), ceea ce
duce la reducerea a supra-
eficiente automat la in-
cetinirea motorului.

este aceea
mari unei forme potrivite a pale-
telor, el bine un vnt
mai slab. Vntul care atinge nemij-
locit paletele curentii de aer for-
mati ntre ele n toate ca-
zurile o mare presiune
(fig. 2) n acest fel, intre cii in drul
de vint dinam poate fi in-
o transmisie.
trebuie cu
elementul cel mai important, cu
2
(DupA "EZERMESTERlr)
paletelor turbinei. Cele
patru palete un
cilindru inalt de 1 000 mm Cli
diametrul de 960 mm (fig. 3). n
total deci avem nevoie de o
de 1 000 mm si
960x3;14=3014 mm lungime. n-
truct paletele snt supuse intem-
periilor, cel mai potrivit material
ar fi o de aluminiu (dural)
de 1,5-2 mm. Paletele,
croite, trebuie fixate jos, sus la
mijloc, cu circulare de
lemn sau alt materiai (fig. 4, 5). Mai
bun este un lemn tare, dar se poate
utiliza scindura de brad. Fixarea
se face cu cuie de lemn de 3x25.
Paletele pot fi ferite de coroziune
d
prin dar ele trebuie
ct n punctele de
se fac orificii pentru fixa-
rea cilindrului de rotire, a arcului
de reglaj a lui de cond ucere
(fig. 6), urmnd apoi

suportul (fig. 7). Snt necesare 2
dar paletele snt foarte
rigide, este bine fie un al
treilea pentru mijlocul paletelor.
Crucea suportului de sus de la
mijloc se din
123
Printre' cele mai
mai complicate
me se cel
Copenhag.l;,):

14000 de piese, acest orol

truun
de 25753
cizia:5 . zecimi '. de
300 de ani. . .. . .... '. ..
. .. Cel mai vechi
zunar a fost construitde1504. . 'j .,.
Cu o precizie mai n'lare
o la fiecare J 700
de ani timpUl O.in.
din doi'n1C\s
gemeni cu hidrogenatomic4 / '
de 80x5 mm; crucile se prind
prin sudare. Suportul de jos este
cu celelalte dar
pentru pe acesta se
paletele, eL trebuie (fig. 8).
apoi dis-
pozitivului de sincronizare. A
se pe crucea de suport
jos sau de mijloc el are rolu!
a unghiul dintre pa
constant. Paletele se pot
mai n timp. Crucea de
de 5 mm este bine
dintr-o
celelalte pot fi sudate di
n mijloc este bine fie
o care reziste la
frecare.
Tot din de de 5 mm
grosime se crucea
de suport (fig. 9).
Postamentul se op-
tim din elemente glisante; dimen-
siunile postamentului mic se
n 1ig ura 10. Pe vrful pe
tura de la mijloc cite o
de de 5 mm
pe acestea sferice.
Turbina nvrte, prin in-
termediul unei curele, un dinam
de 12 V, n tampon cu un acumula-
tor un releu regulator de la
autoturismul Skoda-1 000 sau se
poate monta un alternator.
n cazul vntului de 30 se
Dot 700 W.
F
--.:b:::.:
.:..-.--- I
!
r
--,,1
71
, J,-.---+J'
, ',' lPdLWh
ter
Ma.IO
UMOR
INVE"TII

IMPOSIBILE
124
U l
Pentru a avea n apar-
tament nu de
gaze din Procedeul im-
o folosire a com- '
bustibilului, iar arderea
a gazelor este prin
producerea n mari a ga-
zelor toxice .
Un timp n-
delungat n stare
toare poate duce la ran-
damentului termic la 25% .
Ranclamente se produc
la sobele care au
si cahlele deteriorate.
, Pentru evitarea pierderilor de
la aragaz este recomandat
ca nu vasul
pus pe foc. Un foc prea mare pro-
duce un consum excesiv, precum
afumarea oalelor, ceai-
nicelor etc. De asemenea, nu se
utilizarea separatoa-
relor sau suporturilor de n-
tre foc si vasul ce trebuie
Pentru a optimiza
rea frigiderului pe timp
pentru a realiza o economie de
energie, n spatele aces-
tuia un mic ve[ltilator ce poate fi
de un motor de picup.
Ventilarea radiatorului
randamentul agregatului frigorific.
MIHAI IFLORESCU
Motorul eolian, n actuala
revine ca o e-
cu largi de
aplicare.
n cele ce
un sistem de pompare pentru
c-are are avantajul de a nu fi in-
prea mult de
vntului. Motorul are la rotorul
lui Savonnius. Rotorul este pre- '
zentat n figura 1. Acest rotor, cu
montare nu depinde de
vntului; se in fi-
gura 3 cele moduri n care
vntul rotirea; direct prin
presiune indirect prin in-
in cea de-a doua a
rotorului.
rotoare identice cuplate, permite o
Ro-
toarele se la 90.
n figura 2 este sche-
matic de pompare com-
Se pot deosebi cele
sectoare ale rotorului (1 2), axul
rotorului (3), n general, din
suporturile de prindere (5,
6, 7), realizate cu axiali-
radiali, precum mecanismul de
(9). Ca elemente
ancorele (11) din cablu
de Ol torsadat, axul inferior (4),
inelul de (10), care
cablul de transmisie (12) elin
elastic cu manivela. putem
de calitate,
manivela se poate
minarea axului inferior inlocuirea
sistemului din cu un ele-
ment de pedalier
veche (pedala cu pinon). ,Defaime
de sint, in general, li-
bere, noi recomandind aici numai
faptul rotorul se poate face att
din cu cadrul din
de Ol sau lemn, cit din
tare, in care caz snt necesare pen-
tru formei unele srme
pe profilul rotorului de care se
coase pinza. are
avantajul reducerii a
costului, dar vopsirea in
ulei a pnzei pentru a impiedica pu-
trezirea. Dealtfel, intreg motorul
eolian trebuie vopsit cu
nind cont de faptul in
aer liber.
de a rotorului se
ntr-o miscare de trans-
pe pentru
pompei, printr-un me-
3
I

I
F IGURA3
125
canism numit ca adi
cu!
permite ca
ceea ce face ca rn",,,rUIT::>_

fi'
riale inferioare (de exemplu cu sr:.
de Ol zincat de 4 mm).
Mecanismul canadian este for-
mat din sectoare de cerc, a-
proximativ de diametru, so-
lidare intre ele (13 14), care se
pe un cadru propriu (15).
Cablul de transmisie, prelungit cu
tare, n (16).
Ancorele se de un butuc
(17).
Detaliile constructive mai im-
portante snt descrise de figurile
4-9. n figura 5 este sistemul
de cu rulment a piesei
intermediare pentru legarea cablu-
iui de Piesa se prin
sudarea rulmentului (22) cu un co-
lier (23) de piesa suport (24). Axul
manivelei (21) trebuie fie potrivit
6
20

FIGURA 2
I
FIGURA 5
rulmentul (22) pentru a nu avea
joc. Cablul (12) se cu aju-
torul unui inel (25),care
se prin matisarea. inelului
format de cablu la trecerea prin ori-
ficiu. Fixarea de cablu
(formarea buclei) se face prin tor-
sadare stringere cu coliere cu
de tipul celor utilizate la ca-
blurile electrice aeriene.
1n figura 6 este prezentat modul
de a sectorului pentru
canadian. Pentru simplitate, el
se face din lemn, in trei sau mai
multe straturi. Segmentele de lemn
(14 sau 13) se prin lipire
ce, prin practi-
carea unei
re, am ngropat inelul terminal al
cablu lui (28, fig. 7). Pentru fixare,
prin inel se trece un
de diametru mare. Diametrul sec-
torului (/)1 . va fi de circa 400 mm.
Unghiul sectorului se
cu
fi (radiani) = 1::. I
nd
unde I este lungimea cursei pisto-
nului. Este evident acelasi dia-
metru va fi necesar pentru ma-
nivela motoare (9).
1n figura 8 este modul de
abutucului de
Corpul din lemn impregnat (31) este
de un cu ureche
din fier beton de 10 mm(30).
Acesta se cu o (32)
o filetu-
lui ce l putem
FIGURA 6

.32
31 33
li
30
31
FIGURA 9
126
Mai vom
pentru pompei, care
are unele Construc_
cu a fost alea-
pentru superioare pe
care)e are de pompa cu absorb_
In plus, sistemul submers are
un randament superior.
n figura 9 piesele
principale ce pompa. In
nu au fost prezentate detalii
complete de ele depin-
zind de materialele ce se pot
de dotarea in atelier.
Pistonul pompei (35) are un dia-
metru util de 80-100 mm. La
superior are un ochi pentru legarea
cu transmisia (34). detaliul
din figura S, se vede partea
a pistonului are un diame-
tru cu inferior diametrului
pompei (39), fiind acoperit de
o din cauciuc tip microporos
(43). n placa se fac cteva
orificii de 10mm diametru, la circa
10 mm de margine, dar nu mai apro-
piate ntre ele de 20 mm. Grosimea
(44) este de circa 10-15 mm.
Se mai folosesc de
stringere (42 45) o
de stringere (46). Este evi-
dent prin acest sistem pistonul
include supapa de admisie. Cnd
pistonul apa mar-
ginile piesei de cauciuc
n de deasupra pistonului.
Cnd acesta placa de cauciuc
orificiile, pompa:-
rea. O
pentru supapa de (figura C). '
Aici numerotarea este: 40) placa
cu orificii; '37 49)
de strngere, care au orificiul inte-
rior mai mare cu 10 mm n diametru
de tija pistonului; 38) placa de
cauciuc. Pentru fixare se folosesc
mai multe suruburi M4 situate cir-
cular. de stringere se fac cu
un diametru care jocul
de cauciuc sub apei.
Se mai pot detalia
componente ale pompei: 38)
capac superior al pompeij 41) re-
sort de se alege cu o
astfel nct
nu se sprijine pe placa de cauciuc
a pistonului; 47) capac inferior al
pompei; 48) sorb; 36) de
re. Aceste detalii snt libere dimen-
sional constructiv, cum am
maL Evident, se impune con-
ditia de etansare a siste-
mului. Teava 'de iesire va avea un
diametru ct mai mic posibil, pentru
a usura efortul necesar co-
loanei de Pentru sistemul de
spre rezervor avem o struc-
ca n figura 10. Camera des-
de colectare (51), de
(36), se cu de
FiG'URA 10
evacuare (52),
Pentru cazul n care apa trebuie
la o mai mare dect
nivelul solului, intercala ntre
mecanismul canadian un
scripete, care permite lungirea
de la solului a de
la
Cteva date despre acest sistem:
- Puterea medie la un vnt de
40-75 km/h este ntre 0,1 0,6 kW
pentru ce compun roto-
rul de circa 1 m
2
,
- n de mai sus, debi-
tul mediu zilnic la o
de pompare de 4 m este de circa
2,3 m
J
,
Pentru a puterea, este su-
ficient roto-
rului. Cu ct este mai ma-
re, cu att debitul se va reduce.
De aceea, pentru aceste cazuri,
este puterii.
Este evident intreaga con-
este de modi-
cu att mai
mult cu ct unii dintre cititori au di-
ferite eoliene realizate
deci o ce poate fi m-
prin intermediul revistei
Tehnium, tuturor celor
Instalarea unor becuri electrice n
locuri de trecere
pasaje, tuneluri etc.) impune folosi-
rea unor circuite speciale, care per-
sistemului din
cu efect: aprindere-stin-
gere.
Ca elemente principale. se folosesc
comutatoare electrice un nu-
anumit de fire.
becurilor instalate nu con-
dar curentul absorbit de acestea
:lU trebuie curentul
maxim admisibil ce poate trece prin
(ontactele comutatoarelor.
TIP
TI< 2
TK 4
TK 6
TK 8
TK 10
TK 12
TK 110
TK120
TK 130
TK 140
TK 150
TK160
TK 170
TK 180
TK100
TK 1100
TK 1110
TK 1120
TT 210
TT 220
TT 240
TT260
TT 280
TT 2100
TT 2120
TT 310
TT 320
TT 340
TT 360
TT 380
TT 3100
TT '3120
2 N 1595
2 N 1596
2 N 1597
127
TIP I.P.R.S.
2 N 1598
2 N 1599
T 52 2 N 3884
T 54 2 N 3885
T 56 2 N 3886
T 58 2 N 3887
T 510 2 N 3888
T 512 2 N 3889
T 51 2 N 3890
T 52 2 N 3891
T 53 2 N 3892
T 54 2 N 3893
T 55 2 N 3894
T 56 2 N 3895
T 57 10 T 4
T 58 11 T 4
T 59 12 T 4
T 510 14 T 4
T 511 16 T 4
T 512 17 T 4
T 201 30 TS 10
T 202 30 TS 20
T204 30 TS 30
T 206 30 TS 40
T 208 30 TS 50
T 210 30 TS 60
T 212 36 RA 60
T 201 36 RA 70
T 202 36 RA 80
T 204 36 RA 90
T 206 36 RA 100
T 208 36 RA 110
T 210 36 RA 120
T 212 36 Re 5 A
T 08 N 60 36 Re 10 A
T 08 N 100 36 Re 20 A
T 08 N 200
36 Re 30 A
08 N 300
08 N 400
201
T 201
T 202
T 203
T 204
T 205
T 206
T 207
T 208
T 209
T 2'i0
T 212
T 08 N 60
T 08 N 60
T 08 N 100
T 08 N 200
T 08 N 300
T 08 N 400
T 51
T 52
T 53
T 54
T 55
T 56
T 56
T 57
T 58
T 59
T 510
T 511
T 512
T 51
T 51
T 52
T 53
---
ne reamintim structura inter-
'a frigiderului cu pre-
zentat n figura 1 (vedere din spate).
n dulapul frigiderului (1) se o
sumedenie de radiatoare,
1
FIGU
care pot diferi de la un model la
altul. principale sint:
2) Podeaua frigiderului (care
poate fi cu o n-

128
3} Condensatorul, care are as-
pectul unei cu aripioare.
4) Racordurile evaporatorului
spre interiorul frigi-
derului).
5) Serpentina de
6) de
7) Rezervorul de amoniac.
8)
Nu vom insista dect asupra fier-
deoarece nu avem de
asupra altor
Acesta poate avea
cele mai diverse forme si dimen-
siuni, de
are in interior un tub
metalic (9), n care se introduce o
de (10).
Aceasta se cu o de
prindere (11) se racor-
electric cu sau trei
conductoare, izolate cu de-
(12).
Pentru nceput vom scoate' re-
din ei,similar cu
de schimbare a ei. Vom
izola apoi cu circuitele de
alimentare ale in
Circuit numai becul din interior cu
de
tobul este pre-
cu un capac in partea supe-
a lui, acesta trebuie
scos cu pentru a se evita
fisurarea in CCj.re caz,
frigiderul este distrus prin elimi-
narea amoniacului din
ce a fost degajat la ambele
capete tubul vom trece
la necesare
cu biogaz.
Pentru aceasta ne vom procura
din un bec de gaz (Ia maga-
zinele cu instrumente medicale
de laborator). Restul pieselor ne-
cesare ni le singuri,
prea multe
privim n din fi-
gura 2, vom remarca montarea be-
cului de gaz (20) n compartimentul
spate (14) al frigiderului sub fier-
(9). Pentru a ghida
vom monta n orificiul de intrare a
tubului o plnie din de la cu-
tiile de conserve, prin
ilituire (16). Nu se poate utiliza o
tem pe-
raturii destul de ridicate ce se dez-
n apropierea (19). n
partea a tubului se
un sistem de evacuare a
gazelor arse (spre exteriorul ca-
merei sau spre de fum, 18).
n principiu se face o potri-
la tubul care va
avea forma lungimea necesare.
Nu se va pune n frigi-
derul de
ln cazul n care frigiderul
in poa-
te fi la circa 30-40 cm dea-
supra, cu o
toare de ca la
de fum.
evacuarea
reziduale, pentru a nu n-
inutil compartimentul interior
(15), (13)
condensatorul (3).
Punerea in n
racordarea la conducta de biogaz
(22), aprinderea reglarea
ei din robinetul de gaz (23) rozeta
de aer (21). trebuie
fum. Nu se va genera
o prea care nu
poate face agrega-
tul frigorific. Se ca su-
portul (17) fie din
azbest.
frigiderul nu
corect, se poate intimpla ca fie
strns amoniacul n instalatie n
mod Pentru re-
medierea se va culca fri-
giderul timp de 25-30 de minute pe
partea din
20-25 de minute pe partea
Prin aceasta gazul se va distribui
corect n frigiderul
3
a fost depozitat ndelung, se reco-
ca aceasta se
preventiv.
La instalare vom avea ca n
partea din spate frigiderul fie
de orice obiecte care pot
arae, tiind dispu-
nerea unei de azbest pe su-
din spatele frigiderului. n
nici un caz frigiderul nu va fi lipit
de perete sau de un alt obiect, dis-
fiind de 15 cm.
rezonanta circuitului va fi n acest
de aproximativ 18 kHz.
fig ura 2 un generator
de ton pentru. 5 kHz care permite
semnalului acustic de
acordat din figura 1
de
late acordate exact.
de 600n. n
utiliza un trans-
se conec-
n acest
unele mici mo-
T
2

de la
condensator 5jtF
se introduce intr-un amplificator
audio de semnalul de co-
va poate
fi utilizat !a mai mare. De-
tectarea sunetelor la
1 s-a cu
unui folosit ca mi-
Transformatorul de
plificator microfon < cu
K se nchi-
de numai consumul
microfonului cu fiind des-
tui de mare. Transformatorul Tr.
n caz de nevoie, fi
cu un de
losit la de radio
extrern, cu un transformator
de sonerie). Tensiunea alimen-
tare microfon ului fi cu
un transformator utilizat, nu
se vor folosi tensiuni excesive,
zare a
plexe.
de ale mi-
microfo-
Pentru amatorii care vor in-
cerce telecomenzi cu ultrasunete
o 1"""rC,l'it'\y;a de difu-
zoare (3 W), care se

n
folosire.a unui
metru electronic la
de
sunetele generate nu mai
snt
ma-
131

Un destul de mare de citi-
tori ne snt n posesia
unor ceasuri electrice antrenate de
electromotoare sincron, foarte fru-
moase, precizia lor mult de
dorit. Ceasurile n cu 8
la 25 de minute n 24 de ore.
Venim n ntmpinarea
cititorilor publicnd n cele ce ur-
schema unui generator de
50 Hz, care se la alimen-
tarea electromotoarelor sincron cu
care snt ceasurile elec-
trice din categoria
lipsa de precizie a
ceasurilor cu motoare sincron se da-
faptului alimentarea lor se
face din iar cea mai
deviere a se traduce
n schimbarea res-
pectiv exactitatea ceasului.
acele ceasuri electrice
care snt pentru a fi
folosite n S.u.A. dau foarte
mari faptului
retelei locale este de 60 Hz. Cu mici
montajul prezentat se poa-
te adapta pentru a fi folosit la
categorie de ceasuri, genernd 60 Hz
n loc de 50 Hz.
Atragem generatorul de-
scns nu poate 11 construit de
tori. Constructorul amator trebuie
fie nzestrat cu un bagaj de
cel la un nivel mediu, avnd
n cu com-
ponentele din circuite inte-
grate, tiristoare, tranzistoare etc.
Schema generatorului este re
n figura 1, iar alimentarea acestuia
n figura 2.
Analiznd schema din figura 1, se
poate vedea generatorul se com-
pune dintr-un oscilator (O 1), un
etaj tampon de (T 1-T 2)
un etaj final n contratimp, realizat
cu tiristoarele Fiecare etaj
are componente pasive aferente.
Circuitul integrat 747 (CI 1) se com-
pune, de fapt, din amplifica-
toare 741, introduse n-
tr-o Se pot folosi cu
succes circuite integrate 741
separate. Prima a circuitu-
lui integrat este ca filtru ac-
tiv selectiv, n bucla de reactie fiind
conectate elementele unui fitru du-
blu T, care frecventa. Frec-
se poate calcula folosind for-
mula'
f = 1
21rCJRa'Rb
FIG.1
132
n cazul schemei noastre, C = CI==:
=C
2
=330 nF; Rb=R
2
=220 ko, iar
Ra este rezultanta complexului de re-
serie-paralel, a rezistoarelor
R
3
-R
4
semire-
glabil P. Valoarea este
de 400 n. Reglajul brut al frecventei
se cu R3' iar reglajul fin
P.
A doua a circuitului in-
tegrat CI 1 este tot un amplificator
care are rolul de forma-
tor n vederea unor sem-
nale dreptunghiulare. de
ntre prima a doua
a circuitului integrat
iar amplificatorul
nal necesar generarea unui
semnal dreptunghiular de 50 Hz.
Semnalul trece apoi n tranzistorul
Ti' care tiristorul Th
1
,
n tranzistorul T 2, care ti-
ristorul Th
2
.
Schema este n fel
nct tiristoarele Th 1 - Th
2
con-
n contratimp.
este ntruct, ali-
duble, semnalul dreptun-
ghiular generat de CI 1 are al.er-
pozitive negative. La alter-
pozitive TI conduce, iar T
2
nu conduce. La negative
TInu conduce, n schimb, conduce
T 2' n acest fel, se
narea n contratimp a tiristoarelor.
Motorul sincron este conectat n-
tre anozii celor tiristoare.
n vederea unui semnal
sinusoidal din semnal dreptunghiu-
lar, trebuie o capacitate
n paralel pe motorului
(condensatorul C
3
de 150 nF) pentru
realizarea unui circuit rezonant pe
50 Hz.
rezistoarele R
12
-R
13
condensatorul C
3
snt date n sche-
cu valori informative; valorile
20)JF
350V
2><
T1N4
(
220V 1')
L_Tr.
FIG.2
finale trebuie corelate cu motorul
sincron folosit. se
face cel mai conectnd un oscilo-
scop la bornele motorului. Ajustnd
valoarea lui C
3
, se forma
semnalului, iar cu R12-R13 tensiunea
motorului se
Pentru depistarea umi-
se poate folosi dispozitivul
prezentat n cele ce A-
cesta un oscilator,cu cris-
tal, se este scos din n
momentul cnd ntre cele ar-
de aluminiu sau cu-
pru) apare o scurgere de curent.
R14
330_Q
(6
+8V
1 W _ 100!JF
7
16V
DZ
8/2V

08
DZ
-8V
curentul maxim suportat
de tiristoare.
Reglajul se poate realiza
osciloscop, este mult
mai
Alimentarea montajului trebuie a-
dintr-o con-
Cele pot fi fixate n locul
n care dorim
umezelii unui copil, n ca-
lea unui jet de etc.). Oscilatorul
este realizat cu un tranzistor de
tipul BC 108. Prin intermediul con-
densatorului C
3
semnalul trece n
etajul unde se
rezistent la
ehonita se
n acid acetic
la 70--80C. La intro::>h'l!irlt"",o.
133
form figurii 2. se face ra-
cordarea la conform
din cele scheme. Se
folosirea unui filtru pentru evitarea
introducerii n a ge-
nerati de tiristoare.
sincron si
la o tensiune mai cea
avnd pentru
antrenarea mecanismului de ceas. Re-
glajul final se cu ceasul
conectat la generator. Rotind axul
p, se frec-
respectiv reglajul final
de precizie al ceasului. Cu un frec-
se face
ntr-un timp foarte scurt. Prin ta-
reglajul cteva zile,
corectndu-se de timp n
decurs de 24 de ore.
Folosind generatorul descris, eroa-
rea ceasului, la o a tempe-
ratur ambiante de 6C, va fi cel
mult de 30 secunde n 24 de ore.
unui releu R
de 12 V. Prin contactul acestuia
(normal nchis) se o
sonerie de la un transformator de
te poate furniza 8 V-o De
la acelasi transformator se obtine

montajului electronic. Prin inter-
mediul unui contact K se realizea-
trecerea retea-baterie. n mod
normal, oscila'torul
Releul R este contactul
deschis. La 08-
cilatorul iese din de-
alimentarea releu lui.
Contactul acestuia se nchide
soneria.
Prezentul montaj este compus
din circuite integrate logice,
ambele de fabricatie
COS 490 E- zecimal
CDS 404 E- inversor
re poate fi inlocuit cu COS
inversor cu colector n
zecimai CDS
a fost numere numai
k
LE D
MIHAI VORNICU
la 6 prin conectarea pnilor 12
8 la de RESET (adueerea
starea 6 7. n acest
caz, pe de RESET
avem I logic, este adus
fa starea unde rencepe
ciclul celor
de la 1 la
hexuplu CDS 404
134
(sau COS 405 E) func-
de oscilator prin inversoarele
la pinii 10-11 Si 12-13 Si re-
con-
de
dioda
M",r-",riH';,..", .. ",,,,
con-
pentru a afi-
un dorit de puncte; n
acest caz, devine un proces
aleator.
prin
sare revine singur la de
repaus Cnd este liber.
zarul se cu
identice, tre-
buie separat fiecare
montaj, va trebui patru
borne (2 x 2). In acest conden-
satoarele CI vor trebui va-
lori apropiate, dar nu identice (de
exemplu, unu! cu valoarea
iar a
procesul va-
lorilor duble.
n ceea ce
LED-uri lor, atragem asupra
01,02,03
1N 914
sau
1N 4148
A.NICOLAE
Aparatul prezentat n continuare
permite testarea a tranzis-
toarelor. Cu ajutorul lui snt depis-
tatf' defectele curente:
scurtcircuitate, ntrerup-
te . amplificaJe etc.
Principiul se pe compa-
rarea a semnale furnizate de
un generator de
. Un semnal este aplicat direct la
intrarea comparatorului realizat cu
logice (NAND) din capsula
CDS 400 E, iar este trans-
mis prin tranzistorul testat.
tranzistorul este bun, tensiunea n
colectorul acestuia se va modifica
n ritmul date de genera-
tor. stare se
traduce prin aprinderea
a diodei luminescente.
Generatoru! de foarte
este realizat cu circuite
ba:sclJlal1te monostabile de tip CDB
4121. primului monostabil
este la intrarea celui de-al
doilea invers. Durata
este prin circuite RC.
S-au folosit B ale capsu-
lelor. Se dispune de trei semnale:
un semnal de {pUnctul
A), cu amplitudinea ntre 0,5
3,5 V de un semnal in-
versat (punctul B), cu amplitudinea
mai mare (ntre 0,5 4,5. V); un
semnal (n punctul E) care are ace-
amplitudine cu cel din A, dar
inversat.
Pentru a analiza
comparatorului se vor considera
cazurile intilnite n testarea tran-
zistoarelor. tranzistorul tes-
tat (Tx) este bun, semnalul din C
va fi egal cu cel din A (din punct
de vedere logic). Semnalul din
punctul C este inversat prin inter-
mediul P1' SelTlnalul din D
este egal cu cel din E. In acest caz,
poarta P
2
se ca un in-
versor, deoarece semnalul din A
este egal cu cel din C. In punctul
G apare un semnal egal cu cel din
E cel din B. Punctul F va fi carac-
terizat printr-un semnal egal cu cel
din A din C. Deci F G vor fi
totdeauna diferite ca stare
Punctul H va avea totdeauna starea
I dioda va lumina in mod
continuu.
tranzistorul testat este de-
fect, punctul C va avea po-
va
din punctul B. In acest caz, punctul
F sau G va fi la n
timp ce va schimba sta-
rea n ritmul semnalului dat de ge-
nerator.
Alimentarea montajului se face
de la o baterie de 9 V. In serie cu
sursa se va monta un buton cu con-
tact cu revenire pentru a
consumul inutil de curent.
... vin r05jnJ, se
introduc:e nfr:'unvas cu lap.,
te
iar apOi se cu
... creionchimic,
se cu o
cu de I iar apoi
se
. ..
se
se cu
In cazul in care
tura . este . .. intr-un
cbij sein lice-

... verde, se
.ntii bine CU iai
apoi locul se cu
o foarte de
acid sulfuric(10-15
de acidsulfuricla un pahar
CU Apoi locul frecat
se cu

cu o
de diosulfat de. sodiu
ce .. pata dispare. Apoi se
cu
Lugoj
Propun constructorilor amatori
un montaj simplu, cu un re-
dus de piese, cu ajutorul se
efectul numit dina-
Montajul poate fi folosit cu
succes la pomul de
Schema este n
figura 1. montajului
se pe recircularea unui
1 logic (+5 V) de registrul
de deplasare CDS 495 E. Prin tre-
cerea lui 1 logic de la fiecare
a registrului de deplasare, fiecare
tiristor este adus pe rnd n con-
n acest fel comandindu-se
aprinderea a becurilor,
dnd impresia de a luminii.
Din diagramele n figu-
ra 2 se poate mai bine
Viteza de
a luminii se din
Becurile
vor lega
9 becuri in la anodu!
Tiristoarele snt de
V). "'dr,""<!nTolt:>
220VN

1
A
____ ____
c
o
3
fi foo-
site n tele-
siste-
me de avertizare sau n
electronice de divertisment.
schema din
la aplicarea
de alimentare tranzistorul T) con-
duce bazei prin
emi

linia de alimentare de
Din acest tranzistorul
nu conduce. Trecerea n
stare se face brusc, cu o
extrem de mare. Prin
Rz-R3 se baza lui T
2
,
este
losirii
unui
la intrarea un conden-
sator electrolitic de valoare mare.
valoare de 47 !l, de
obicei, problema saltului
de curent care ar putea
tranzistorul T
2
Se
losirea unui tranzistor cu o pl1tere
sarcinii, iar rezs-
tenta limitare se va calcula '111
de natura sarcinii. La
unei sarcini pur rezistive se
poate omite la limitare.
Comanda prin butonul K
t
se auto ncetarea
butonului ntruct dioda D
1
n iar da-
nchiderii circuitului colector
- baza T
1
montajul n

Pentru ndeplinirea de
functionare a circuitului auto-
blocare, dioda trebuie fie cu
germaniu, iar cu siliciu.
Revenirea n stare de re-
paus se K2' care
prin ntrerupe circuitul de
auto Tranzistorul Ti va
138
fi din nou polarizat n
Ciclul se poate repeta prin
sarea ,butoanelor
re. Condensatorul C
1
are rolu! de
asigurare a de repaus a mon-
tajului la cuplarea
se omite acest condensator, la cu-
plarea uneori, poate in-
tra n tranzistorul 1
2
res-
pectiv se
de pornire. In majorita-
tea cazuriioracest aspect nu este
dorit.
locul butonului
efectua alol'"trr.n,t'
baza lui
vedea
aferente
de multivibrator mono-
stabil, iar T
2
T
3
un circuit de
cu auto Se re-
refolosirea lui 1
2
pentru
ambele Pentru a comanda
dispozitivului, baza
lui T) se introduce un
tiv. Revenirea n
se prin
de revenire
Starea de conductie a tranzistoa-
relor n repaus se astfel:
T
1
nu conduce, T
z
conduce 13 nu
conduce. Condensatorul se n-
aproximativ la tensiunea li-
niei de alimentare de 4,5 V. Ten-
siunea va fi ceva mai
de tensiune pe
B-E a lui T
2
( ,
introduce un
zitiv lui , acesta
colectorul lui T,
negativ, iar baza lui T
2
prin
Din
conduce, iar T
3
n
celor la
schemei din
tranzistorul T
2
nu
FIG.1
01
EFO 108
pe colectorul lui apare o tensiune
de polaritate care, prin
R2' pozitiv
za lui T
1
, accelernd intrarea aces-
tuia n
Acest aspect, numit amplificare
caracteris-
tica multivibratoarelor monostabile
de sensibilitate trecerea extrem
de din starea de repaus n
starea de Condensato-
rul ncepe se descarce prin
R3' se omite de au-
ntre lui T
3
prin la baza lui T
2
, atunci dispo-
zitivul ar reveni singur n starea de
repaus o temporizare cu o
de constanta de timp
CI valorii -R
3
, faptului
interval tranzistorul T
z
din nou n
introducndu-se circuitul de au-
dispozitivul n-
tr-o stare de
la butonului de revenire
K
1
Timpul de revenire la
butonului K
1
nu mai este de
brusc cum s-a mentionat la anali-
zarea schemei din figura 1, dato-
timpului necesar de
a condensatorului C
1
, C;U valorile
date. temporizare va fi de
FIG,2
JL
aproximativ o
scade valoarea lui C
1
, timpul se
se IU"\4"";"'"
De remarcat se poate
duce o ntrziere la
zistentei de aparatul
care se ca are
n circuitul de alimentare un con-
densator de valoare mare.
S-a omis condensatorul de 10 nF
din circuitul de colector al lui T
2

ntruct, la conectarea
montajului din figura va intra
totdeauna n repaus,
chiar la nceput, uneori pentru
un interval foarte scurt, trece n
de
Sursa de alimentare de 4,5 V s-a
introdus pentru nu ten-
siunea pen-
tru B-I; a tranzistorului
T
2
(6 V la SC 107), cnd T, conduce,
iar baza lui T
2
o 'tensiune
de la condensatorul C1
Tranzistoarele T,-T
2
pot fi ali-
mentate si cu 5 V. n acest caz,
dispozitiv'ul va fi compatibil cu cir-
cuitele logice realizate cu circuite
integrate. analiza
a fost n scopul a-
schemelor la con-
structorilor amatori.
139
Alimentatorul prezentat furnizea-
o tensiune ce poate
fi la alimentarea grilelor
ecran ale tuburi lor din amplifica-
toarele liniare ale
SSB, a oscilatoarelor cu tuburi, a
amplificatoarelor de deflexie pe o-
sau pe din osci-
loscoape etc.
Tensiunea poate fi
continuu ntre 50 250 V. Reglajul
se din P
de 1 M.Q.. Tranzistorul T
1
poate di-
De multe ori, pentru alimentarea
unui montaj avem nevoie de mai
multe tensiuni nu dispunem de-
Ct de o la transformato-
rul de se
cu ajutorul montajului
turat. Plecnd de la o tensiune
se (prin intermediul unei
redresoare) o tensiune de
U
lI
iar prin dublare ten-
siuni. Una este de cea
de (2 U
1
), iar este
dar de semn contrar (-U
t
).
n acest "mod. de la o
a transformatorului de re-
se pot alimenta amplificatoare
de putere (U
1
), amplificatoare ope-
(tU
t
) etc.
Cnd trebuie mai mult
timp un bec aprins, putem avea
ca, la un moment
intuneric din cauza
acestuia.
Dispozitivul
trecerea
n
arde. lucru l
leul care un contact
mai ce
curent de 0,2 ...
becul L
1
un curent,
este contactul r des-
sipa o putere de cca 6 W,
este montat pe un radiator cu o
de 30-70 cm
2

Curentul maxim furnizat depinde
de tensiunea de (puterea di-
de tranzistorul Ti nu trebuie
valoarea de 6 W).
:eteal UN
220Vrv
,.; __ 1
O!-----......,
140
Pentru o tensiune-de de 50 V
curentul maxim debitat este de
25 mA, iar pentru 250 V de 120 mA.
Pre.ci.zia e.ste. de 0,5%,
suficienta pentru amin-
tite mai sus.
chiS. becul L
t
se arde, se n-
trerupe alimentarea releu!ui R
t

contactul r, revine n starea de
normal nchis. Becul L
2

alimentare, preluind becu-
lui
r
., Cunoscutul fizician Fermi era
un om tipicar toate problemele,
chiar cele mai le rezol-
va pe baza unei se-
rioase. Astfel) ce s-a mutat n
Statele Unite, ntr-o localitate unde
iarna de obicei era mai frig, i s-a
propus ca nainte de anotimpul
cumpere al doilea rnd
de geamuri pe care le monteze
cnd va veni iarna. Bine - a zis
el in prealabil vreau
este ne-
voie de un rind de gea-
muri. el a' DfOCedal: la calcule
ndelungate: a intrOdus In tormule
valoarea temperaturii de (s-a
interesat la serviciul meteorologic
si a o medie a temperaturilor
pe ultimii 10 ani), a aceleia din ca-
a ajuns
la concluzia nu este nevoie de
geamuri duble, deoarece cantita-
tea de care se pier'de este
prea nu chel-
de cap cu
montarea lor. a Apoi
a venit iarna. s-a frigul, iar n
Circuitul integrat TDA 2020 este
amplificator de au-
toprotejat la scurtcircuit, capabil
debiteze o putere de
20 W pe o de 4 Q, Distor-
siunile nu n banda
de Ten-
siunea de aiimentare ad-
este de V, de
44 V n cazul nesime-
trice.
Circuitul de asemenea, au-
rlnl'rlt,,,i:::.t exce-
lim,it:::'FA:::' a pu-
la intrare este de
puterea
schema reco-
a amplificatorului AF cu
TDA 2020.
casa lui Fermi drdau. De
J
geaba s-a mai foc, vntul in-
tra fluiernd pe ramele gea-
murilor simple. ce
casa a suferit n urma
rrii documentate, luate de FerB
mi, et a din nou calculele.
Spre surpriza sa, a constatat o
virgula nu a fost
la locul ei.
Omul cel mai multilateral din
istoria este doar
poate.fi,zibanul Thomas Young.
EI a nceput la vrsta de
doi ani, la ani studia geome-
tria, la opt efectua de geo-
dezie. A cunoscut un
de limbi printre care multe
antice, s-a ocupat de descifrarea
hieroglifelor egiptene, suc-
cese n acest domeniu. Young
afirma orice om poate
vrea, tot ceea ce pot
Pentru a demonstra acest lu-
cru, el a cnte la toate
instrumentele muzicale existente
n acele vremuri, a devenit un mare
al artei, s-a ocupat de
141
astronomie, me-
materialelor, con-
navale, fiziologie,
zoologie, filologie, filozofie altele.
n de toate acestea, ma-
rele om de a participat la
programe de circ n calitate de
echilibrist jongler, uimind pe
spectatori cu talentul
Tntr-o societate, unde era pre-
zent marele scriitor Mark Twain,
se discuta despre somnambulism.
Unul dintre cei de care suferea
de spunea a n-
cercat diferite mijloace de a
de ea, dar n-a izbutit.
Eu cunosc o mimJe
care pe orice luna
e
tic - spunea scriitorul.

somI1alnb,uljisJin, i-a
interlocutorul.
Este simplu, o cU
e
tie de de a

Una din cele mai importante pro-
bleme in construc-
torilor automobile este aceea
de a ameliora mo-
toarelor cu combustie a-
de a reduce n principal con-
sumul de combustibil si cantitatea
de n
mijlocul
ameliorarea
acestor 11 re-
alizarea unui control electronic al
carburatiei motorului. Acest con-
trol se cu ajutorul unui
minicalculator (microprocesor), ca-
asupra
rii a motorului n
de aceasta, cele
mai bune carbura-
tia si proce-
selor de ardere din motor.
Progresul tehnic
a electronicii
rea, contactelor mecanice,
reducerea elementelor
componente, ameliorarea
a duratei de dezvoltarea
microprocesoarelor, su-
de utilizare) au
trarea ei
constructiei
avan'tajelor
unor aparate sau diferite directii
controlul av;:msulu
prinderii, alternatoarele,
rea contact, de
controlul controlul
blocajului de
tensi u ne. contro-
lul ceasurile de
bord, consumului total si
instantaneu de combustibil, data,
asupra de cir-
pe traseul ales vre-
mii, zonele de etc,).
n revista
americani au
valoarea
de folosite
au, o
restul de
. cu sisteme de
care snt deosebit
de un re-
glaj (static, de
loc n continuare o a
avansului la aprindere, n
de sarcina
Avansul centrifugal
se cu ajutorul unui dis-
pozitiv al ruptor-distribuitorului
re avansul la
scnteii, cu
motorului, iar avansul prin depre-
siune vacuumatic cu un dispozi-
tiv format dintr-o
pe una din de depresiu-
nea din galeria a moto-
rului.
Aceste dispozitive de re-
avansul la declansa-
punct un
determinnd astfel va-
pentru toate ramu-
motoruiui au
rare cu firma
care a
autoturisme anul 1978.

-
noroi -, o
C!lOS,elJllta o au fenome-
",Iorhiro secundare care
perturba si
electronice.
La ora tot mai multe fir-
me au nceput pe
autoturisme echipate cu "' .... inn,ri!;,I'"

n se
un breve-
tat de firmele si
Motorola folosit indus-
n autoturisme
de serie si Visa
din anul 1979, n care s-a notat cu
1-bateria de 2-
contact; de
4--volant motor;
toare de tu
presiune; 8-calculator ""C,f'tl,,, .... ;r
9-bujii. Calculatorul are
principale: una care a-
vansul (A), iar alta energia sis-
modul de lucru al
aprindere. A vnd
calculare
calculatorul con-
mo-
a avea vreo
de turatie
ambreiajului ct'e-
tec;te1:!.za trecerea plotului metalic
fixat pe volant transmit la fiecare
la calculator, a
este astfel direct
motorului.
un de depre-
siune calculatorul a-
supra sarcinii motorului. Galcula-
143
sistem de a-
prindere:
- ameliorarea
curbei de avans
pe durata de utili-
zare a motorului. Aceasta are drept
reducerea consumului
de combustibil cu 3-&>/o prin elimi-
narea dispersiei ciclice din motor
diminuarea ar-
derii optime a combustibilului n
cilindrii motorului;
pornirea a motorului
n anormale, tensiune re-
n circuitul de aprindere (6 V),
a motorului (10 rot!
min de 100 rot/min) pe timp
de
- posibilitatea de a asigura a-
prinderea a unor amestecuri
particularitate
n ceea ce dintre
reducerea mediului a
consumului de combustibil;
- duratei de a
bujiilor, care pot corect,
chiar la distante ntre electrozi mai
mari de cele
uzurilor si exclu-
derea a de
a
lilghiulde
kV t Tensiune
32
30
20
10
O
Sisre
I I :t
[fi 0Pi"1 ndere eledroniea
"
i:l
,
'ro
j
V
---

r-......
V
Sistem mecanic
"-
./ I
1000 2000 3000 4fJJJ S<m 6COO 7CIJJ
...
Turatia
rat Imin
dereglare, protejnd bo-
bina de
sistem au ca el fie folosit-
introducerea n legea de a-
vans a unor parametri de
sarcina motorului, cum ar
fi temperatura lichidului din siste-
mul de Ia motoarele
cu .
Avantajele deosebite ale acestui
n de Moto-
rola - de firme pentru
a echipa diferite tipuri de
risme: Hitachi (Audi-Quattro),
Marelli (Ferrari Mondial 8) etc.
Bilblioaralfie: Thompson,
tomBa,
... primele de utilizare a unui motor pe o au avut
loc n anul 1775 pe Sena?
,,, prima linie de n care s-au folosit vase dotate cu
motoare cu aburi s-a inaugurat la 17 august 1807 pe parcursul
New York-Albany cu o de celebrul Robert
Fultori?
, .. unuI OIntre cele mai mari petroliere din lume, Globtik
WE31J18SiarSi- 483664 t, lungime- 384 m), este condus de un
numai 38 de persoane?
... primul vehicul cu propuisie destinat agri-
cole a fost un tractor construit de Nicolas Cugnot la Paris in
1770?
automobil alimentat cu a fost experimentat
a n n anul 1885 n Germania? Autorul era
un inginer din Karlsruhe, Karl
automobil nrf"n I""",t cu ajutorul unui motor cu com-
fost de Jean Joseph Lenoir
in anii 1862--18631
din lume fost in noiembrie
1886
de pe
la octombrie
km/h? Automobilul
Bujia, acest mic organ cu apa-
pe neElrept
neglijat uneori, se a avea
o nrurire foarte mare asupra co-
rectei a motorului, ca
asupra sale de
putere. Este nendoios demonstrat
reaua comportare numai a u-
neia din bujiile unui motor cu
cilindri poate de
cu la 30% Uneori n-
chiar bujia este
tehnic vorbind, ea poate
se arate
proastei sale alegeri, fiind nepotri-
pentru motorul respectiv 'din
punct de vedere al cifrei termice
sau calorice.
Dar ce este, de fapt,
mult ce
ea?
Pentru a la
ntrebare, interiorul
unei bujii, n n
1 a.
cea mai
termice este
din izolatorul ceramic.
Spre deosebire de corpul metalic,
care de la
1
MIHAI
gazele din cilindru
chiu prin izolatorul
central nu dect
prin micul inel de dispus
ntre el corpul metalic. De aceea,
parte a bujiei se
ternpercrrulra ei de
de
cu
este
bujia se va mai
repede,. va fi mai invers.
Modelnd lungimea izolatorului, se
pot prin urmare, bujii cu
diferite temperaturi de regim. Dar
care trebuie fie temperatura de
regim a centrale a unei bujii?
au dovedit
tru o
inferioare a
central trebuie fie
400 800C. La temperaturi
mici, pe interioare
se depun reziduurile provenite
ardere, ceea ce se

din uleiul n camera de
dere (mai la motoarele
Cnd grosimea
stratului calaminos
trozi
lichide, deoozlt,sie
olt:,,,t."r.t::>.l'o
circuitind
ci prin
InflalT'area ames-
tecului carburant, de obicei cu un
mareoavans, are efecte dintre
mai att pentru
moior, ct pentru bujie.
cum s-a canti-
tatea de de
una hujie depinde de
temperatura gazelor din cilindru.
es-
te de de ra-
portul de comprimare ale motoru-
lui. Cu ct ele au valori mai mari. cu
att a gazelor
va .fi iar hujia va primi
o cantitate de Pen-
tru ca temperatura bujiei se
ntre limitele indicate, este
deci necesar ca la motoarele cu
rapoarte de comprimare
ridicate se adopte bujii cu su pra-
a izolatorului
bujii reci, la motoarele
lente si cu ... ",,,,,,,,,ri"a

calde, ia
nu coboare
Aceasta

ric,
bujiiior peste nor-
ma de fabricant poate
duce la un consum exagerat de

electrodului central
deteriorarea electrozilor repre-
cele mai evidente semne
bujia nu mai poate asi-
gura intensitatea curen-
tului electric pentru o aprindere
a amestecului carburant.
ntre electrozi
este de 0,6-0,7 mm.
146
fie
este , ca bujiile
atent examinate demont
lor de pe motor. De ce? Pentr
area
mai mult dect oricare parte f> U
J. "b" , ... rn&.
lor,U UI ujla CO,nstltuie un veritabil
ghid dlagnosticarea
motorulUi a modului n care
fost exploatat. . Ci
o succesiune de imagini d'
2
'1'" In
care ! afirmati
sus. ,a
o
. o a
rac/re, de un avans
"''''!"Inrl''''"il sau de folosirea
cu
celei necesare, fie
sirea unui amestec carburant prea
Cind pe depozite
de culoare (fig. 2 b), ele
constituie indiciul unor deranja-
mente de care au deter-
minat cu amestecuri
b81nzine: astfel de depo-
forma 1n cazul
motorului
Sujia care are materialul
lant defect trebuie '
.. fiecare 5 000 km
nu ntre
electrbzi . pentru motoarele 10 4
timpi .
.. bujiilor 6000 km
cu motoarele indoi. timp!
cu aer, 8000km
pentru motoarele In doi timpi
cite cu lichid. 10000 km pentru
motoarele n 4 timpi cu aer
15000 km pentru mo-
toarele n 4 timpi cu lichid.
n motoarelor inter-
vine de foarte multe ori un fenomen
trecut cu vederea cnd intensitatea
sa este dar care
pe cnd devine vio-
lent. sub denumirea oa-
recum de rateuri, ex-
ploziile arderea
a amestecului carburant n afara
cilindrului pe
traseu! de aer-
carbu rato r -co lector
pe cel de evacuare sau n
motorului.
prin risipa de carbu-
rant, astfel de arderi anormale pot
deveni de-a
cnd
pot
ele
bordul
din carter
unei
suprastructura motorului.
Care sint cauzele care
astfel de incidente? De .
ploziile n carburator se
atunci cnd cilindrii snt
cu un amestec prea Se
viteza de ardere este direct in-
de raportul
care amestecul car-
b.urant. cum se vede n
viteza de ardere este pen-
tru o valoare a amintit
de cca 1 :
acestuia
arderea se
numai pe timpul IlHSHnnAril
chiar la finele n
ambele supape snt
acest timp, in-
pe su-
de admisiune, n res-
aprinznd aflat
cu cel din carburator,
sub forma unei explozive,
violente.
Efectele? Filtrul de aer poate fi
smuls de la locul uneori
147
se pot produce chiar incendii. Evi-
tarea acestor se poate face
prin eliminarea premiselor ce con-
duc la amestecului, si
anume jicloare blocate cu impu-
sau gumele pe care le for-
benzinele, n
sita a carburatorului n-
pompa de defec-
de aer aditional
fals) de la unele ne-
(pe la carburatorul
sau pe garnitura galeriei
admisiune).
Uneori, exploziile n carbu
pot avea o mult mai nepl
garniturii de c
ntre doi cilindri. n acest
dintr-un cilindru
n cilindrul vecin cnd
cursa de cu
previzibile.
Exploziile n carburator mai
fi mijlocite de folosirea
a clapetei de aer mai ales
timp rece. Deschiderea prea
timpurie a acesteia, cnd motorul
nu este bine are etce-
efect cu lipsa benzinei din
amestec (motivul: benzina nu se
ci n stare Ii-
pe galeriei de admi-
sil;!ne ai cilindrului).
In a fi-
de bujii poate produce arderi
foarte violente n carburator, deoa-
rece scnteia n loc fie
la sfrsitul cursei de
comprimare, are loc la e-
cnd supapa deadmisiune
se deschide.
Exploziile pe traseul de evacuare
snt produse de amestecurile foar-
te bogate, dar cel mai adesea prin-
cipala lor trebuie
ntr-o defectiune a sistemului de
aprindere, c'are apari-
unei scntei foarte slabe: joc
incorect al contactelor ruptorului
<rlatine); contacte oxidate; con-
densator, de sau
bujii defecte.
Cnd producerea arderilor n car-
burator are un caracter de
tate cnd convingerea
sistemul de aprindere
eReglajul corect al carburatoru-
lui la mersul ncet (ralanti), ca tu-
dozaj, poate evita risipirea
combustibilului n de pes-
te 30%. La Dacia-1300
turatiei n ralanti la 1 100 rot/min
conduce la consumului
orar n acest regim cu 28%.
Nivelul combustibilului n ca-
mera de nivel constant se
foarte neglijarea
sale substantial consumul
nivet"ul este mai inalt dect cel
nominal. Cauze: plutitor spart, ac
prghii de re-
corect, mai mult dect sigur
cauza trebuie la una din
supapeie de evacuare, care nu n-
chide Amestecul carburant
care pe
se n teava de
ment, aprinzndu-se,
ce arderea s-a n cilin-
dru, de la prin ne-
etanseitate.
Dar cele mai spectaculoase,
cele mai snt
exploziile al sediu este car-
terul. Ele se produc, de la
ncercarea de a pune. n
un motor o oprire
snt determinate de acumularea.
vapori lor de n carter.
Dar cum ajunge l:1enzina aici?
O de prost
sau cu membrana
un reglaj excesiv de bogat al car-
nivel prea mare n camera
de nivel constant, acul de nchidere
(poantou) rulaj cu clapeta
de aer obturarea
tubului de retur de la (Ia
vehiculele cu acest tub,
cum este Dacia 1 300),
infruG::tuoase exagerat de mult
repetate de a porni motorul (n
e Un carburator, sau fil-
tru de murdare, mbcsite
prilejuiesc consumul exagerat de
carburant prin modificarea debi-
tutui de prin
de producere a por-
nirilor infructuoase repetate.
., Nu este bine c1apeta
de aer
rea cu amestec bogat
mult consumul carburant.
., periodic eventualele
scurgeri de prin neetan-
ncepnd cu rezervoml
racordurile sale si terminnd cu
toate conductele de
organele sistemuloi
conexiuin
cu ":'fri'nn,.ort,:< c.api:lClIIUI
rulu;
.,
sale.
desfiinfclti conducta de re-
din carter si ve-
liberul ei traseu.
vapori de combus-
tibil nears care
fel snt n
rind
e sistemul ale
carUI foarte fine conduc la
importante ale consumului.
De aceea, acest sistem
148
benzina n
Clllndn se scurge necontenit n
carter), conducta de ventilatie
.. motor 'uzai
principalele cauze care mijl
cesc benzinei n
de uleI.
, timpul ru.laiulu,i, ben
zina se v.apC?nzeaza; oprire'
motorulul, din cauza
n acest fel a volumului
zelor din carter, aici aer
La ncercarea de a repune moto:
rul n se poate
strecura printre pistoane cilindri
aprinznd amestecul carburant
carter.
Rezultatul? de alimen-
tare cu ulei joja snt aruncate cu
la fel ca tubul de aeri-
sire.
cum am mai
incidentul se produce mai frecvent
la motoarele mai uzate, ia care jo-
cul dintre piston cilindru este
dar el poate fi evitat
cauze care
trunderea benzinei n carter snt
opsrativ.
periodic cu proce-
duri adecvate.
efectuate la Bosch
au relevat utilizarea acelorasi
bujii pe un parcurs de mai mult de
12000-15000 krn produce majo-
rarea consumului de cu
cea 20% .
., O bujie poate provoca
o cu peste 25% a consu-
mului.
e Nu termostat, mai
ales iarna. la o tempe-
de reaim celei nor-
male, se n sistemul de
o cantitate de spo-
inutil consumul. De
exemplu, la 50 km/h, rulajul cu tem-
peratura motorului de 6OC n loc
de 80C consumul cu
n plus, timpul de
a motorului pornire, cu ace-
efect
ia timp uleiul, n
de Un ulei
vscos
nergetice prin frecare ",m,nll'tlC';'\
consumul.
Este
torul la timp. Un calcul
te cheltuielile
consumului la Uii motor
uzat n trei ani de zile
costul sale capitale.
" Un filtru de'aer mbesit
depresiunea din carburator
produce debitului de
majornd inutil consumul
cU 3-5%. Deci sau
operativ elementul filtrant.
Rateurile n carburator sau n
snt surse de ele snt
provocate fie de starea defectu-
a sistemului de aprindere, fie
de 'reglajul incorect al
fie de unor supape care
nu nchid corect.
e Tobele de ancra-
sate sau nfundate produc
rea a de car-
burant, ca urmare a contra-
presiunii. Nu le deci.
Frnele defecte, care pot
provoca extraordinare ale
consumului de carburant. De ace-
ea, este bine ca la curselor
sau n pauze starea
a rotilor.
(1 nu pare, modificarea geo-
metriei are di-
recte asupra consumului, prin
terea dintre pneuri sol.
Nerespectarea presiunii nor-
male n n sensul reducerii a-
cesteia nu numai ma-
jorarea consumului, dar produce
scoaterea din func-
a pneului. De exemplu, la
60 km/h, presiunii n pneu
cu 0,8 bar (-0,8 kg/cm
2
)
consumul cu 5 I la suta de kilo-
metri.
BUJII ECHIVALENTE
EROM BOSCH CHAMPION lODGE
12,5 M14-240
W45T1
W95T1
W145T1
W175T1
W175T1
W225T1
W240T1 l$81;
l05
280T13S 1..2G
19 M14l145 W95T2
W125T2
19 MUln5 W145T2
W160T2
19 !VIU 1..195 A W200T27 N8Y
225 W175T2 N-84; N5
1'+;1-4
Constructorii de automobile au n
la autovehiculele produse de ei ca
acestea prezinte n exploatare, con-
ergonomice pentru pasageri
un randament global ct mai mare, respectiv
un consum minim de carburant.
aproximativ un secol de
automobilului, motorul suferit mr,nn'!f'I'Ir!
modeste, n caroseria sa a fost total
ca aspect
modificare a fost nu de cri-
terii estetice sau din ci de legi
progresiv descoperite verificate n
Sigur, culoarea luciul vopselei snt atribute
secundare ale unui automobil, cu toate
acestea in zilele noastre un rol aparte n
de n special femei.
pentru pentru
actual, cu un nivel de t"111"11'l,o::tll,tt:>
caro seriei, pe
un rol important.
Primele caro serii imitau aor08oe fidei aspectul
de cum dealtfel Orice
robot este prezentat cu aspectul imprumutat de
la om.
vitezei de pentru a,utomo"
bii a insemnat n formei caro-
seriei, a se o
care aerodinamicii.
O concretizare a a dat-o ing.
Persu, care n anul 1923 la o
caroserie sub forma unei de Auto-
mobilul realizat de ing. Persu ca o
a geniului creator al romn poate fi
la Muzeul Se pare
automobilul lui Persu CI constituit punctul de
pentru constructorii actuali
n care forma se
",nn,...,n",'''' calitate fotogra-
edificatoare n acest sens.
8reak strsitul secolului XIX
150
A.utomobilul cu
d i n a m i c
151
Pentru moto-
rului unui automobil, a unui motor
n general, se folosesc diverse me-
tode, fiecare cu avantajele dez-
avantajele respective. Metoda ex-
n continuare are avantajul
nu un mecanic sau
galvanic pentru tura-
Singura n
cuplarea unei piese (vezi figura) pe
Printre cele mai lungi
particulare din lume se un
model Bugatti, Sup
n 1941 n
constructor
Automobilul amin-
cilindri o lungime de
transporta
N.ANCRIAN
axul motorulUi sau pe un ax oare-
care ce o
cu cea a axului principal.
Principiul con-
n ntreruperea unui
oscilator cu o direct pro-
cu tura"tia motorului. A-
cest principiu este unul dintre cele
mai sigure, fiind folosit curent n
industrie.
Montajul prezentat are n compu-
nerea sa un osci/ator realizat cu
tranzistorul T1, un redresor un
amplificator-integrator. Oscilatorul
bobine, L1 L2, cu-
curs 234,1 km cu 3,78 I ae
pe un circuit nchis de 22,65 km.
Cei mai puternic tractor din
lume, Ks205 de
putere de
fost construit In
Texas.
., Primul vehicul cu
dale a fost inventat n
din
mal mare uniciclu condus
de un om 9,7 m. EI a fost
condus n 1969 de un student,
care cu un an
inainte stabilise un record de de-
cu un unicic!u nalt de 4 m
Vegas, n
plate inductiv astfel nct
la n momentul
a .rot!i printre cele
doua mlezun, trebuie
nceteze. Bobinele se pe
miezuri de ferocart cu diametrul de
6--10 mm. Roata se din
aluminiu de 1-1,5 mrn. Diametrul
poate fi de circa 40 mm.
Redresarea impulsuri lor se reali-
cu tip EFD 110. Ur-
un integrator realizat cu ce-
lula R5C5. Timpul de integrare se
pentru ca acul instrumen_
tu lui nu vibreze la cea
mai Tranzistorul T2 ampli.
12
r o+12V
L::f=:C

SC 177
semnalul cules de la integra-
tor. Instrumentul poate fi de orice
tip, cu se etaloneze asa
nct la de indice
10000 rot/min. Reglajul se reali-
din semire-
glabil R6.
., Scriitorul
Boyd din Atlanta,
curs cu un automobil
un milion de mile timp
ani
de auto-
km ntre Miami
San Francisco. EI fi
n 81 de ore de minute
cu o medie 63,71
Printre cele mai mari pneuri
din lume cele construi-
firma cu un
diametru 3,6 m o greutate de
t.
Se pasiune
pe care o au copiii pentru automo-
bilele cu pedale, Nu avem dect
cnd se la volan
pentru a succesul pe care
I au aceste care
tehnic reflexele copilului.
aici o
care va avea un succes,
mai mare dect un simplu automo-
1
M.FLORESCU
bil cu pedale.
este copiilor de la 6
la 12 ani ru se
cu simplitate, ca un auto-
mobil fiind, n
timp, de zgomot. Este evi-
dent ncercat reducem
constructia la un minim care o
usor si la un cost
accesibil. Constructia'este prezen-
cu explicative n fi-
gura 1.
Este vorba de un vehicul cu un
loc, n rigid, cu patru
cu pivot central cu un
ansamblu motor dintr-un de-
maror auto vechi si o baterie de
acumulator auto. .
Majoritatea materialelor au fost
alese ca fie accesibile unui mare
de constructori. Pentru o
mai mare a
nu snt indicate dimensiunile, func-
de vrsta copilului de materia-
lele disponibile constructorul ama-
tor urmnd
necesare. Cadrul dreptunghiular
este din longeroane de
lemn, rigidizate cu patru traverse,
traverse terminale
traverse n lJunctele de solicitare,
respectiv sub scaun sub ghiga-
jul volanului). Caroseria se face din
placaj
3
sau chiar carton tare. Citeva
din lemn, dispuse convenabil,
de forma servi
caroserie!. Pentru o
(Continuare n pag,
Ce
inimile din
Asa
gul unuia

866.
de conducere
experimentat om
aceasta. este viteza de
pe care
Antagonismul
responsabilitate, ntre
agresivitatea
la volan deseori n habita-
elul unei Uneori nving cal-
mul, atitudinea circum-
Alteori, stilului corect, pru-
dent, n timp sigur, i snt
preferate agresivitatea, indiscipli-
na, care pe fapte,
ale unor tragice
n
a ca n mo-
ei maxim ncununeze
celor ce au cu bro-
boane reci de sudoare.
S-a pe traseul Bucu-
n COITHma
10-B-866 era
cu pasageri la Cal)ac:itatea
sa ma xi La volan
n pe un sector de drum
aflat n Cnd masina s-a
apropiat de vrful rampei,"a ncer-
cat o ...
re ... , din sens opus se apropia un
alt autovehicul. ocupan-
era aproape de
pe lor au broboane
sudoare. cu nfrigura-
re G.C., ntr-o ulti-
155
o
pentru
coliziunea cu auto-
vehiculul care se
se
s-a din
Momentul critic
au respirat
era nevoie de un asemenea
ment tensional.
Numai 'nf5fi",,,,,ro<>
antecedentele
i scot n ",,,/Irl"'int.<l
60 de zile.

autoturismului 1-
BC-6570, Ionel Munteanu, la una
din i ntersediile fierbinti ale
ilei, nu semn'ificatia in-
dicatorului trecerea.
trunde cu n toc-
mai n momentul n care a
autobuzul 31-BR-4453, coliziunea
1
FIGURA 5
se ncheie cu accidentarea
a lui Ionel Munteanu a pasageru-
lui din dreapta, Victor Covrig. Cursa
litoral a lui lone! Munteanu
s-a ncheiat nainte de vreme, na-
inte de a se ajunge la Cap Aurora,
acolo unde programase
Originea acci-
dentului se si ntr-o
nejudicios Automobi-
listul a plecat din la ora 3,30
dimineata, la care n alte zile
se ntmplarea mai are o
Este mai probabil ca
un automobilist din cu-
integral cir-
culatiei din Prudenta trebuie
aceste lacune.
MAMA
un dicton care tre-
aplicat n special n
Dar, ca n
mai snt destui automobilisti
mal Despre o
menea putem discu-
ta evoCnd faptele lui Iosif Cos ma.
Pe traseul Alba Iulia-Deva, n co-
muna Vintu de Jos, autoturismul
1
dixUl si se inlocuieste cu o tulie de
tipul celei de la at'ternator.
tura se face n mod rigid. Se va
alege o fulie ct mai Drept
organ intermediar de transmisie se
o ale
capete ies n afara compartimen-
tului motor. se face
din ca axul volanului. Pe
axul intermediar se vor fixa: fulia
frinei, din material masiv
metalic sau te xtolit, fuiia interme-
I fu/ii intermediare li
identice. Existenta a trans-
misii distincte la permite o alu-
necare oarecum existentei
unui meca-
se face cu curele trapezoidale
de tip auto, alese convenabil. Pen-
tru a permite ntinderea curelelor,
bara spate se face cu un jqc
pilotat de dnsul circula cu 102k'm/h.
facem o cu
Iosif Cosma. In 1979 i se
permisul de conducere pentru
106 km, n 1900 pentru 91 km la
din fire, mai are o
suspendare a permisului pentru
conducere sub
alcoolice una pentru neacorda-
rea pietonilor.
AmatO'rului nostru de
care n orice moment poate pericli-
ta celor din
jur, nu-i va strica o examinare psi-
n afara testului de la
circu
Pe bulevardul Aurel Vlaicu din
Cons1tanta se deplasa cu autoturis-
mul Nicolae, n
de 43 ani. la un moment dat,
autoturismul condus de dinsul
de mers printr-un
viraj la stnga autoca-
mionul nr. 21-CT-410. "li-
156
4
longitudinal, ca n figura 4. Pe
spate - pot fi de la o bici-
pentru copii -, se fulii
de care se
fixa direct pe Pentru
aceasta se face la stru ng o
cu un canal
pentru curea. Se urmele
pe partea canalului
se astfel
ca putem fixa fulia de
Fixarea se face cu o de Ol,
care se trece printre
ntre Este evident orice
alt sistem se poate utiliza n ace-
scop. transmisiei este:
D este diametrul fuliei motor,
fulia I va avea 20,
fulia " va avea 0, iar
fuliile de pe motoare vor a-
vea ntre 2 D 3 O - evident, iden-
colae o transfor-
ntr-un traumatism cranioce-
rebra!. Acest accident s-a produs
pe fondul unei boli reumatice, ma-
prin anchilozarea coloa-
nei vertebrale si a membrelor.
Indicatiile me'dicilor de a
la pilotarea unei pentru o
nu au fost recep-
tionate. putem discuta n acest caz
de o perdea Medicii n
asemenea reco-
concrete privind folosirea
masinii n situatia utlOr boli cafe
starea a per-
soanei cu permis de conducere.
Un motiv n plus pentru a se re-
curge la vizitele medicale. Ele se
cer a fi efectuate la timp. Profesio-
nistii din an n an, amatorii care au
la vrsta de 45 de ani din 5 n
5 ani, la 60 de ani din 3 n 3
ani, iar anual.
47
2

---- ------ ---c===
...... -"""""'--- - -- - - -- - -- ----
tice pentru cele roti. Detaliile
de a fuliilor snt pre-
zentate n figura 3.
Bateria trebuie, de asemenea,
fie bine pe pentru a nu
se Contactul se face din
lame elastice de sau
bronz, de la un comutator de tir
vechi, ntre care un
cutit din cupru. Cablurile trebuie
SCHE A

alese convenabil cu curentul din
circuit (circa 5 mm
2
). Contactul va
fi comandat pe pedala din dreapta.
Utilizarea unui reostat ar mai
dar nu este necesar
nici nu poate fi construit n bune
conditii de un amator. Frna a fost,
de foarte
mult. Un sabot cu un strat de cau-
ciuc (pneu auto) pe supra-
In marea familie a automobilisti-
lor o categorie aparte, cate-
gorie care un binemeri-
tat prestigiu prin atitudinea de n-
trajutorare de
n participarea la traficul rutier,
sub denumirea de tra-
bantisti,
o utilizare ct mai ratio-
a modestllilli autovehicul. tra-
fata unei fulii masive fixate de axul
intermediar al transmisiei. Existen-
ta unui asemenea sistem cu ax in-
termediar face ca transmisia
frnarea fie suficient de elastice.
Evident de fantezia
dintre dv., poate
fi cu anexe diverse, far,
claxon etc.
snt foarte me-
canici auto pot rezolva pro-
blemele de ntretinere si
depanare
tehnice ce le pe
care a le:
continuu. .
Avnd la schema in-
electrice, depanarea unui
Trabant devine o
Iru'",'""""'?'" tace ca
a acestui unt
se considerabil,
din explclatian::!a
cu pneuri
triva tuturor duce
la accidente cu

<:<\,.,'",.oJt'0'\:'\ trebuie cel
folosind, de
un manometru
cu pentru a avea
sale. Nu
'n,...rtlfiofi n aparatele altora nici
chiar n cele ale de umflare,
care se pot detalona a fi repuse
in ordine operativ. Presiunea tre-
buie fie Cnd pneul
este rece. Un cauciuc cald
cu cteva zecimi de mai
mult aceasta ne poate induce n
eroare, determinndu-ne elimi-
o parte din aer pentru a resta-
158
na-
pne-
uri. vehiculul va fi scos si
30 de minute. Este bin'e
care la 20C
bar, la nu mai
bar, iar la pre-
este dezumflat.
cu
ne andim numai la
riie radiale, umflate corect,
deformate ca un cauciuc conven-
(diagonal) cu presiune insu-
Tendinta de
nea I1 acest caz' ar fi
radial este chiar construit
pentru a accepta n rulaj
importante vreun pericol.
nu un pneu insuficient
umflat se rapid
laterale ale de rulare a)
se distruge repede din cauza n-
sale n timpul ru-
lajulu; temperaturii in-
terioare a pneu lui face ca
tura dintre stratul
tector ducnd la
teriorarea cauciuculuL Un pneu
suficient umflat va ntrea-
ga a sale rulare
(fig. uniform a-
vnd o de nor-
Un pneu care
la presiunea no-
minale numai pe centrul
de rulare (fig. 1 c), uzindu-se
caro-
cazul n
care uzura a devenit vi-
nici o de salvare a
lui nu mai este deoarece

puncte
construi
de
de ru Iare.
totul este n
zone de
se sursa acestei
se defectul. Este
rat procedeul cere timp
dar el constituie cea mai
cale de prelungire a
pneuluL
roti fII Iri-
care se <'el ITI
Dar mai
"",,'oc<'Iri'\
la care multi
negativ. Expe-
directoare se
mai mult lateral, pe flancu-
riie de rulare, din cauza viraje-
lor, n timp ce din se
mai mult pe de
parte, motoare se
mai mult dect celelalte ca urmare
mrnv=

inerente ce intervin
pneu sol. Rotirea a-
sine un efect favorabil
de uniformizare a uzurii tuturor ro-
vehiculului, ceea ce, evident,
conduce la duratei totale
de exploatare a acestora.
n cu aceasta este bine
rotirea se face
diferit, n de tipul anvelopei
de de utilizate n
acest proces. Pneurile radiale se
rotesc din spre spate pe ace-
parte (fig. 7 a c), iar cele
(diagonale) n cruce
(fig. 7 b d). pre-
schemele de rotire Cnd se
folosesc patru respectiv, cinci
Constructorii de anvelopa sus-
se
periodic. Ia intervale de
8000 km de rulaj, durata de exploa-
tare a pneurilor cu 20%. Cu
prilejul controalelor generale
se poate constata unor um-
laterale sau pe Un
astfel de pneu trebuie aruncat sau
n cel mai bun caz ca re-
el nu mai
deoarece carcasa sa s-a desprins
de stratul protector. Un astfel de
pneu poate exploda oricnd. Tot
PNEURI
RADIALE

STINGA
I a

DRr:APTA
PNEURI CONVENTIONALE
( DIAGONALE)

STNGA DRE'APTA
m
t
jt
'SPATE
STfNGA DREAPTA
I
S)PAlf: ;/5PATE
DREAPTA
R\::lER\I
cu ocaZIe, ex-
a pneu lui trebuie
de pietricele sau alte obiecte dure
incorporate n profilul
se fisuri, se
profunzimea lor cu o
sau cu dispozitivul prezentat in fi-
gura 5. n cazul n care se
a la pin-
zele de cord, o
de un astfel de pneu.
n ceva despre
Uneori se la viteze de
cca 80-90 km/h, n structura
apar puternice care se
simt n coloana volanului sau la
podea cnd se pe o
5

I
t
1
cu o acoperire foarte Nu nEr
acest fenomen, chiar el
dispare la viteze inferioare sau mai
ridicate. EI nu este normal con"
stituie indiciul unei de-
fectiuni care trebuie ina:.
inta ca pneurile fie ruinate.
Poate fi vorba de o neechili-
sau de un defect n ansamblul
Pot exista cazuri cind
volanului, podelei ban-:-
chetelor apar la viteze mici de
30-40 km/h; cauza, de
este o neregularitate
pe unei Pentru
a depista roata se
presiunea in toate pneurile
la limita de
fabricant (de 4-5 bar), prEr
siune la care dispare. Se
apoi un rulaj scurt
nu a
cauza trebuie n parte.
a se aduc
apoi succesiv pneurile la presiunea
rulnd un timp pe un tra-
seu 1n momentul
n care se vi-
'se conchide pneul n
care a fost presiunea ul-
tima are o de geo-
metrie trebuie
rec:on1arlClatre: nu folo-
vehicul dect pneuri
radial
tate
1,5
n
Consumul pentru o
0,8 W este de aoroJ(lma1t1v
177
in
sorbit
tru
0
US
Difuzorul
mic de 2,5 VA
181
auzit de multe
ori, uneori
formularea
nefavorabil
A-
lucru n-


din
n figura 6
are cel mai tav'orclbil
unghi pentru
f
Anglia.
+ Hl
3) lJnitate de
I

disPWlen:la numerelor {pagina 119).
5,
..... :
-,--te.
:'Y!


\
j
J
!
,
qm>t,ltate lncadrul Festivalufl.liCntarea Romniei Almanahtd
tel1niUm (p.3). U.T.C. (p. 5). Radioamatori (p.7)
4fAero navomodeUsm(p. 9) privind navigatia
pentru nventator (p. 11). Ce despre
t.NJ.D.? (p.14) Muzeul tehnic ;<Prof. ing. D. Leonida -centru deedu-
tineretului (p. 1tlr. Forumul lumii pentru uma
20) . Cercuriletehnico-aplicative (p .. 23-29). Un posibil model:
de .. pentru tineret din (p . 30). Radioama-
torism 33-51): Receptor reflex n gama 1.6-5 MHz; Mixer autooscilator;
ssa in 40 m; Formatoare de semnale TTL; Transceiver pentru
balJda de 14 MHz; Transceiver SSB in 10 ro Laborator (p. 52-74): Marcarea
c:ondensatoarelor; Clasificarea Capacimetre;
Preamplificator; Osciloscop; Stabilizator; Vizualizarea caracteristicilortran-
zistoarelor; Receptor; Stabilizator autoprotejat; Montarea componentelor
electronice; Tehnologia rezistoarelor; Etaj de intrare; ele
metale. Cine-Foto (p. 75-96): Dispozitiv pentru expono-
Revelatori-fixatori; in expunere; a apa-
ratului de de curent constant; Utilizarea indicilor de .expunere;
Din obiective vechi . .,teleobiective noi Hi .. Fi (p. 97-110): Corectiii.nampli-
ficatoarele. de Generatoare de efecte sonore; Amplificator
universal pentru magnetofon; Amplificator 2 W;
Noi surse de energie (p.111-129): solare pasive;.lEst;mareaputerii
hidrauJice; Microagregatul M.LU. 0,25; Motor eolian vertical; de
cu motor eolian; Frigider cu ... biogaz (p .. 130,..141):
de 50 Hz pentru ceasuri electrice;
pentru umiditate; Zar electronic; Tester; Dispozitiv de cu auto-
Diode-diode; Stabilizator pentru tensiune; Redresor; Tre-
cerea pe Auto-Moto (p. 142-160): electro-
Ce despre bujii?; Explozii necontrolate; Impotriva
risipei; Turometru inductiv; Microautomobilelectronic; Dialog cu ... condu-
auto; Un important - pneul Atelier (p. 161-167): Colo-
rarea a metalelor; Preamplificator; VU-metru; Aparat pentru
pentru amatori; Voltmetru electronic; Suport pentru
tablouri. n Tehnium-Service (p. 173-183) Di-
vertisment (p. 184-192): Cine este mai iute; Tir electronic;
Bumerang; Jocuri matematice; Cuvinte Umor; Teste.
Almanah realizat de revista TEHNIUM, de C.C. al U.T.C.
ing. IOAN EREMIA AlBESCU
Secretar responsabil de ing. IUE
Redactorul almanahului: ST
Prezentarea ADRIAN MATEESCU
Corectura: VICTORIA STAN, UA DECE.
Tiparul executat la Combinatul poligrafic Casa Scnteii -

S-ar putea să vă placă și