Sunteți pe pagina 1din 1

D-lui Director General al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

RAPORT S.S.M.
Subsemnatul Stanca Dorin, lucrator desemnat pentru securitate si sanatate in munca, in conformitate cu reglementarile legale referitoare la obligatiile angajatorului privind modul de organizare si desfasurare al activitatii de prevenire si protectie pe linie de securitate si sanatate in munca, supun atentiei dumneavoastra urmatoarele : prin Normele Metodologice de Aplicare ale L.319/2006, reglementate de H.G. 1425/2006, Art. 18, (1) si (2) se prevede : In intreprinderile care au mai mult de 49 de lucratori si care desfasoara activitati dintre cele prevazute in Anexa nr. 5 la normele metodologice se va organiza serviciu intern de prevenire si protectie.

Printre activitatile la care se refera Anexa nr. 5 sunt cuprinse si Activitati in constructii civile, acestea regasindu-se cu preponderenta si in domeniul de activitate al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. asa cum este mentionat in Actul Constitutiv al societatii. Totodata H.G. 1425/2006, prin Art. 23 si 24 coroborat cu Art. 32 (3) prevede : Serviciul de prevenire si protectie se organizeaza in subordinea directa a angajatorului. In cazul in care serviciul de prevenire si protectie este format dintr-o singura persoana, aceasta trebuie sa indeplineasca cerintele de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca corespunzatoare nivelului superior, conform Art. 50 (1) si anume : -studii superioare tehnice -cursuri in domeniul s.s.m. cu durata minima de 80 de ore si continutul prevazut in Anexa nr. 6 lit. b) -studii postuniversitare de Auditul securitatii si sanatatii in munca si Evaluarea riscurilor cu durata de cel putin 180 de ore. Fata de cele prezentate mai sus, va rog sa dispuneti masurile legale ce se impun pentru infiintarea serviciului intern de prevenire si protectie. In acelasi timp, asa cum se reglementeaza prin H.G.300/2006, pentru organizarea activitatilor de prevenire si protectie in cadrul lucrarilor de constructii desfasurate in santiere temporare si mobile, angajatorul trebuie sa numeasca o persoana autorizata avand competenta de Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca. Mentionez ca in raport cu cerintele legale privind pregatirea in domeniul s.s.m. sunt detinator atat al competentei de Auditor si Evaluator de riscuri cat si de Coordonator in materie de s.s.m. La prezentul raport anexez in copie urmatoarele : - Certificat Inspector protectia muncii Inspectoratul Teritorial de Munca Teleorman - Certificat Auditor si Evaluator s.s.m. Universitatea Politehnica Bucuresti - Certificat Coordonator s.s.m. Institutul National de Cercetari in Domeniul Protectiei Muncii Bucuresti Intocmit, Lucrator desemnat Ing. Stanca Dorin