Sunteți pe pagina 1din 6

FIZIOLOGIE ANIMALA I

OBIECTIVELE DISCIPLINEI

Cursul eviden˛iazrolului sistemului nervos Ón integrarea i coordonarea organismului animal i interdependen˛a structural i func˛ionala diferitelor aparate i sisteme.

La lucrrile practice studen˛ii desf oaraplica˛ii Ón vederea consolidrii deprinderilor de a folosi metode tiin˛ifice i tehnice de lucru specifice investigrii proceselor biologice.

TEMATICA CURS

1. Procese de reglare i control Ón fiziologie

2. Excitabilitatea. Poten˛ialul membranar de repaus. Poten˛ialul de ac˛iune. Poten˛ialele locale. Parametrii excitabilit˛ii

3. Transmiterea sinaptic i prelucrarea informa˛iei Ón sistemul nervos central

4. Elemente de fiziologie senzorial: propriet˛ile receptorilor, func˛ia somestezica sistemului nervos,. Sensibilitate cutanat: receptorii cutana˛i, cile sensibilit i scoar˛a somestezic

5. Sensibilitatea auditiv: excitantul specific, segmentul receptor, segmentul de conducere, proiec˛ia cortical. Particularit˛ile auzului Ón seria animal

6. Sensibilitatea vestibular: excitantul specific, segmentul receptor, segmentul de conducere, proiec˛ia cortical

7. Sensibilitatea gustativ: excitantul specific, segmentul receptor, segmentul de conducere, proiec˛ia cortical. Sensibilitatea gustativ: excitantul specific, segmentul receptor, segmentul de conducere i proiec˛ie

8. Sensibilitatea kinestezic

9. Fiziologia efectorilor musculari. Fiziologia musculaturii striate. Fiziologia musculaturii netede

10. Func˛ile motorii ale sistemului nervos

11. Func˛ia integratoare superioara sistemului nervos central

12. Sistemul nervos vegetativ

TEMATICA LABORATOR

1. Animalele de experien˛. Disec˛ia la broasc. Disec˛ia la obolan.

2. Instrumentarul i aparatura de laborator. Re˛ete de laborator. Seruri fiziologice

3. Sistemul nervos. Demonstrarea reflexelor la om somatice monosinaptice i polisinaptice.

Demonstrarea reflexelor vegetative: iridoconstrictor i dilatator. Ac˛iunea inhibitoare a centrilor nervo i asupra mduvei spinrii. Conducerea influxului nervos Ón ambele sensuri.

4. Elentroencefalograna la om. Timpul de reac˛ie. Timpul reflex

5. Analizatorii. Analizatorul cutanat. Esteziometria. Efectul masajului cu ghea˛asupra durerii.

Experien˛a lui Aristotel. Determinarea sensibilit˛ii termice

6. Analizatorul vizual. Acomodarea ochiului. Reflexul pupilar. Experien˛a lui Scheiner.

Imaginile lui Purkinje. Experien˛a lui Mariotte. Eviden˛ierea purpurului retinian. Determinarea c‚mpului vizual monocular i binocular pentru alb i culori. Experien˛a Mariotte. Culori complementare

7. Analizatorul auditiv. Testul Weber. Testul Rinne. Demonstrarea rolului pavilionului urechii.

Audiometrie. Procedeul de evaluare a func˛iei analizatorului auditiv

8. Analizatorul vestibular. Probe vestibulare la om

9. Analizatorul olfactiv - determinarea acuit˛ii olfactive

10. Analizatorul gustativ - determinarea ariilor gustative pentru gusturile de baz

11. Analizatorul motor - determinarea pragului absolut i diferen˛ial al analizatorului kinestezic

12. Sistemul muscular. Prepararea gastrocnemianului de broasc. Preparatul neuromuscular gastrocnemian sciatic. Fixarea preparatului la miograf. Excitabilitatea mu chilor. Travaliul muscular

Ac˛iunea

temperaturii asupra activit˛ii mu chiului striat

14. Œnscrierea fenomenului de oboseal

13.

Manifestrile

mecanice

ale

contrac˛iei

musculare:

secusa

i

tetanusul.

BIBLIOGRAFIE

1. Ardelean, G., Ro ioru, Corina, 1996. Integrare i coordonarea organismului animal. Ed. Univ., Baia Mare.

2. Baciu, I., 1970. Fiziologie. Bucuresti, Ed. Did. si Ped.

3. Baciu, I., 1977. Fiziologie. Ed. a-2-a, Bucuresti, Ed. Did. si Ped.

4. Cristea, N., Biosteanu, E., 1978. Fiziologia animalelor domestice. Bucuresti, Ed. Did si Ped.

5. Demeter, A., Ghircoia u, Maria, Avramoff, E., Rceanu, Teodora, 1976. Fiziologia i biochimia educa˛iei fizice i a sportului. Ed. Sport-Turism, Bucura ti.

6. Hulic, I., 1996. Fiziologie uman, edi˛ia a II-a. Ed. Med., Bucure ti.

7. Groza, P., 1980. Fiziologie animal, Ed. a3-a, Ed. Medicala.

8. Guyton, Arthur, C., 1997. Fiziologie uman i mecanismele bolilor, Bucure ti, Ed. MedicalAmaltea.

9. Hinghofer-Szalkay, Helmut, 1994. Praktische Physiologie, ed. a 3-a, Berlin, Blackwell Wiss.

10. Niculescu, Th. C., C‚rmaciu, R., Voiculescu, B., Slvstru, C., Ni˛, C., Ciornei, C., 2003. Anatomia i fiziologia omului - compendiu. Edi˛ia a II-a. Ed. Corint, Bucure ti.

11. Pico , C. A., Marinescu, Al. G., Draghici, O., 1994. Fiziologie animaa. Pite ti :

Universitatea din Pite ti.

12. Pico , C.A., 1980. Fiziologia animal . Universitatea Bucure ti.

13. Pop, S., Cupevencu, B., Tereza Barzu,1997. Receptorii farmacologic. Cluj-Napoca, Ed. Dacia.

14. Ranga, V., Teodorescu, Exarcu, I., 1970. Anatomia i fiziologia omului. Ed. Med., Bucure ti.

15. Ranga, V., Dumitru R., 1993. Atlas de anatomia omului: Sistemul nervos central. Ed. Did. i Ped., Bucure ti.

16. Sandu Victoria-Doina, Pa ca, Cristina, Kiss, Erika, 1999. Anatomia i fiziologia omului. Ed. Presa UniversitarClujean.

17. Sandu, Victoria-Doina, Pa ca, Cristina, 1996. Œndrumtor de lucrri practice de histoembriologie. Univ. Babe -Bolyai, Fac. de Biologie, Cluj-Napoca.

18. Stoica, I., Mihilescu, I., 1981. Lucrri practice de anatomie i fiziologie animal. Ed. Did. i Ped., Bucure ti.

19. Werner, Battes Klaus, 1996. Fiziologia animalelor i a omului.Dinamica sistemelor vii. Func˛iile de relata˛ie, Bacu, Universitatea din Bacu.

FIZIOLOGIE ANIMALA II

OBIECTIVELE DISCIPLINEI

Cursul dezvolt„ cuno tin˛e despre func˛iile aparatelor cardiovascular, respirator, digestiv, renal precum i mecanismele de reglare implicate Ón adaptarea func˛ionrii acestor aparate la diferitele solicitri interne i externe. De asemenea, studiul func˛iilor sistemelor nervos i endocrin permite Ón˛elegerea modului Ón care se realizeazintegrarea tuturor sistemelor fiziologice Ón func˛ionarea organismului ca un tot unitar.

TEMATICA CURS

1. Fiziologia sistemului endocrin. Natura hormonilor. Mecanismele de ac˛iune. Sistemul hipotalamo-hipofizar-glande ˛int.

2. Fiziologia digestiei

3. Fiziologia respira˛iei

4. Aspecte ale homeostaziei mediului intern

5. Fiziologia circula˛iei

6. Metabolismul energetic

7. Alimenta˛ia

8. Fiziologia excre˛iei

9. Reproducerea

TEMATICA LUCR RILOR DE LABORATOR

1. Glandele endocrine

2. S‚ngele. Defibrinarea s‚ngelui de mamifer. Ob˛inerea serului i a plasmei sanguine de mamifer.

Determinarea timpului de coagulare a s‚ngelui. Determinarea duratei de s‚ngerare. Cristalizarea grupului prostetic al hemoglobinei. Determinarea hematocritului. Determinarea VSH. Determinarea rezisten˛ei globulare a s‚ngelui de mamifer. Numrarea globulelor ro ii. Constante eritrocitare i

indici eritrocitari. Dozarea hemoglobinei din s‚nge cu ajutorul hemoglobinometrului Sahli. Numrarea globulelor albe. Numrarea trombocitelor. Ob˛inerea cristalelor de hemin. Determinarea grupelor sanguine la om. Determinarea factorului Rh.

3. Sistemul circulator. Automatismul cardiac. Legturile lui Stanius. Œnregistrarea mi crilor

cardiace la broasc. Varia˛iile de excitabilitate Ón cursul revolu˛iei cardiace. Sistola suplimentar i

repausul compensator. Msurarea presiunii arteriale la om. Œnregistrarea pulsului carotidian. Circula˛ia capilarprin membrana interdigital i Ón mezenterul de broasc.Rolul ˛esutului elastic Ón structura arterelor.

4. Sistemul respirator. Determinarea capacit˛ilor i volumelor respiratorii la om: spirometria.

Debitele ventilatorii

5. Sistemul digestiv. Observarea mi crilor cililor esofagieni la broasc. Hidroliza amidonului cu

salivsau HCl. Stomacul ñ ac˛iunea digestiva sucului gastric. Pancreasul i rolul su fiziologic. Pregtire extractului de pancreas. Ac˛iunea extractului pancreatic asupra albuminei, amidonului i

grsimilor. Ficatul i rolul sau fiziologic Ón digestie.

6.

Metabolismul bazal. Determinarea ratei metabolice la om prin metoda calorimetricindirect.

Calcularea metabolismului bazal duptabele. Calcularea metabolismului bazal dupformula lui Ridd

7. Metabolismul energetic. Alctuirea ra˛iilor alimentare. Principalele criterii ale conceptului de

alimenta˛ie ra˛ional. Stabilirea valorii calorice a ra˛iei alimentare i a valorii nutritive a produselor alimentare.

BIBLIOGRAFIE

20. Ardelean, G., Ro ioru, Corina, 1996. Integrare i coordonarea organismului animal. Ed. Univ., Baia Mare.

21. Baciu, I., 1970. Fiziologie. Ed. Did. si Ped., Bucuresti

22. Baciu, I., 1977. Fiziologie. Ed. a-2-a, Ed. Did. si Ped., Bucuresti.

23. Cristea, N., Biosteanu, E., 1978. Fiziologia animalelor domestice. Ed. Did si Ped, Bucure ti.

24. Demeter, A., Ghircoia u, Maria, Avramoff, E., Rceanu, Teodora, 1976. Fiziologia i biochimia educa˛iei fizice i a sportului. Ed. Sport-Turism, Bucure ti

25. Hulic, I., 1996. Fiziologie uman, edi˛ia a II-a. Ed. Med., Bucure ti.

26. Groza, P., 1980. Fiziologie animal, Ed. a 3-a, Ed. Medicala.

27. Guyton, Arthur, C., 1997. Fiziologie uman i mecanismele bolilor, Ed. MedicalAmaltea, Bucure ti

28. Hinghofer-Szalkay, Helmut, 1994. Praktische Physiologie, ed. a 3-a, Berlin, Blackwell Wiss.

29. Niculescu, Th. C., C‚rmaciu, R., Voiculescu, B., Slvstru, C., Ni˛, C., Ciornei, C., 2003. Anatomia i fiziologia omului - compendiu. Edi˛ia a II-a. Ed. Corint, Bucure ti.

30. Pico , C. A., Marinescu, Al. G., Draghici, O., 1994. Fiziologie animal. Universitatea din Pite ti.

31. Pico , C.A., 1980. Fiziologia animal. Universitatea Bucure ti.

32. Pop, S., Cupevencu, B., Tereza Barzu,1997. Receptorii farmacologic. Ed. Dacia, Cluj- Napoca.

33. Ranga, V., Teodorescu, Exarcu, I., 1970. Anatomia i fiziologia omului. Ed. Med., Bucure ti.

34. Ranga, V., Dumitru R., 1993. Atlas de anatomia omului: Sistemul nervos central. Ed. Did. i Ped., Bucure ti.

35. Sandu, Victoria-Doina, Pa ca, Cristina, Kiss, Erika, 1999. Anatomia i fiziologia omului. Ed. Presa UniversitarClujean.

36. Sandu, Victoria-Doina, Pa ca, Cristina, 1996. Œndrumtor de lucrri practice de histoembriologie. Univ. Babe -Bolyai, Fac. de Biologie, Cluj-Napoca.

37. Stoica, I., Mihilescu, I., 1981. Lucrri practice de anatomie i fiziologie animal. Ed. Did. i Ped., Bucure ti.

38. Werner, Battes Klaus, 1996. Fiziologia animalelor i a omului.Dinamica sistemelor vii. Func˛iile de relata˛ie Bacu, Universitatea din Bacu.