Sunteți pe pagina 1din 61

STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ

Prof. univ. dr. ing. Anghel STANCIU MASTER: INGINERIE GEOTEHNICĂ

CURSUL NR. 2 • Ziduri de sprijin de greutate; • Ziduri de sprijin de rezistență;
CURSUL NR. 2
• Ziduri de sprijin de greutate;
• Ziduri de sprijin de rezistență;
• Calculul împingerii active și pasive

Bibliografie:

1. Stanciu A., Lungu I., Fundaţii I, Editura Tehnică, Bucureşti, 2006

2. Răileanu P., Boţi N., Stanciu A., Geologie Geotehnică și Fundații, Vol III, I.P. Iaşi, 1986

3. Dorobanţu S., Jercan S. , Păucă C. , Romanescu C. , Răcănel I. , Șovărel E. , Drumuri, Calcul și proiectare, Ed. Tehnică, 1980

4. Silion T. , Răileanu P. , Boți N. , Cijeschi M. , Mușat V. , Grecu V. , Stanciu A. , Geotehnică – Exemple de calcul, I.P. Iaşi, 1977

Nume: Wave Wall Proiectant: Vicki Scuri, 2002 Amplasament: SEATLE Material: beton
Nume: Wave Wall
Proiectant: Vicki Scuri, 2002
Amplasament: SEATLE
Material: beton

Ziduri de sprijin de greutate

Primele structuri de susţinere realizate au fost zidurile de sprijin de greutate de forme diverse, construite din zidărie uscată, zidărie de piatră sau cărămidă cu mortar, beton ciclopian sau beton simplu.

sau cărămidă cu mortar, beton ciclopian sau beton simplu. Ziduri de sprijin de greutate de forme

Ziduri de sprijin de greutate de forme diverse

Ziduri de sprijin de greutate

Ziduri de sprijin de greutate 01.03.2013 Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 2

Elemente de reducerea a împingerii pământului

Elemente de reducerea a împingerii pământului 01.03.2013 Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr.

Reducerea împingerii pământului prin modificarea formei zidului de sprijin

pământului prin modificarea formei zidului de sprijin 01.03.2013 Structuri de sprijin în ingineria geotehnică

Ziduri de sprijin de DEBLEU

Ziduri de sprijin de DEBLEU 01.03.2013 Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 2

Ziduri de sprijin de DEBLEU

Ziduri de sprijin de DEBLEU 01.03.2013 Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 2

Ziduri de sprijin de DEBLEU

Ziduri de sprijin de DEBLEU 01.03.2013 Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 2

Ziduri de sprijin de DEBLEU

Ziduri de sprijin de DEBLEU 01.03.2013 Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 2

01.03.2013

Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 2 Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN

10

Ziduri de sprijin de RAMBLEU

Ziduri de sprijin de RAMBLEU 01.03.2013 Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 2

Ziduri de sprijin de RAMBLEU

Ziduri de sprijin de RAMBLEU 01.03.2013 Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 2

Ziduri de sprijin de RAMBLEU

Ziduri de sprijin de RAMBLEU 01.03.2013 Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 2

Ziduri de sprijin de RAMBLEU

Ziduri de sprijin de RAMBLEU 01.03.2013 Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 2

Ziduri de sprijin din beton armat

Ziduri de sprijin din beton armat 01.03.2013 Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr.

Ziduri de sprijin din beton armat

O dată cu apariţia conceptului de beton armat în construcţii a apărut şi posibilitatea reducerii dimensiunilor zidurilor de sprijin realizate până la acel moment, prin utilizarea unor forme structurale ce au favorizat creşterea ponderii greutăţii proprii a pământului în asigurarea propriei stabilităţi, reducerea împingerii pământului şi mobilizarea unei părţi a rezistenţei la forfecare pe talpă. Secţiunea transversală a acestor ziduri este alcătuită dintr-o placă de fundaţie în care este încastrat peretele frontal.

de fundaţie în care este încastrat peretele frontal. 01.03.2013 Structuri de sprijin în ingineria geotehnică

Ziduri de sprijin din beton armat

barbacană barbacană barbacană
barbacană
barbacană
barbacană

Ziduri de sprijin din beton armat

barbacană barbacană
barbacană
barbacană

01.03.2013

Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 2 Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN

18

Ziduri de sprijin din beton armat

Ziduri de sprijin din beton armat 01.03.2013 Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr.

Ziduri de sprijin din beton armat

Ziduri de sprijin din beton armat 01.03.2013 Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr.

Execuția zidurilor de sprijin

Execuția zidurilor de sprijin 01.03.2013 Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 2
01.03.2013 Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 2 Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing.

Măsuri constructive de execuție a zidurilor de sprijin

Protejarea coronamentului şi eventuala prelucrare a paramentului văzut al zidului;

Drenarea apelor de infiltraţie din spatele zidurilor

MăsuriMăsuri dede drenaredrenare aa apelorapelor

zidurilor MăsuriMăsuri dede drenaredrenare aa apelorapelor • Execuţia unor rosturi verticale de dilataţie şi de

Execuţia unor rosturi verticale de dilataţie şi de tasare pe lungimea zidurilor - zidurile din beton simplu – rosturi la 6-10 m - zidurile din beton armat – rosturi la 20-40 m

Sprijinirea săpăturilor

Sprijinirea săpăturilor 01.03.2013 Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 2 Prof.univ.dr.ing.

PROIECTAREA ZIDURILOR DE SPRIJIN

ETAPA I – Studiul condiţiilor de teren având la bază profilul geotehnic transversal din care rezultă:

- înălţimea pământului care trebuie sprijinit h e ;

- caracteristicile fizico mecanice ale terenului sprijinit φ, c, γ;

- caracteristicile fizico mecanice ale terenului de fundare φ, c, γ, p a ;

- nivelul apelor subterane h w ;

- adâncimea de îngheţ h i .

ETAPA II – Alegerea tipului de zid de sprijin (de greutate sau de rezistenţă):

- dimensiunile iniţiale se aleg folosind cataloagele de proiectare tip sau experienţa proprie de proiectare.

ETAPA III – Stabilirea solicitărilor asupra zidului de sprijin:

- greutatea proprie a zidului de sprijin G;

- împingerea activă a pământului P a ;

- împingerea pasivă a pământului P p ;

ETAPA IV – Verificarea secţiunii transversale a zidului de sprijin:

- verificarea eforturilor care apar la diferite niveluri;

- verificarea stabilităţii la răsturnare;

- verificarea stabilităţii la alunecare;

- verificarea stabilităţii locale a terenului de fundare.

Predimensionarea zidurilor de sprijin

Zid de sprijin debleu – parament 3:1

IPOTEZE DE CALCUL
IPOTEZE DE CALCUL

γ b =2400 kgf/m 3 γ dr =1670 kgf/m 3 γ p =1800 kgf/m 3

UNGHIUL TALUZULUI

β≤φ

c=0

H = 4 m

φ

K

a

B

hf

V

P0

he = 2.30

[°]

[m]

[m]

[m]

[m]

[mc/ml]

[daN/cm2]

f

= 1.70

20

0.60

1.20

2.06

1.29

5.90

 

d

= 0.60

25

0.60

1.20

2.06

1.29

5.90

             

2

e

= 1.80

30

0.60

1.20

2.06

1.29

5.90

 

b

= 0.34

35

0.60

1.20

2.06

1.29

5.90

 

φ

K

a

B

hf

V

P0

[°]

[m]

[m]

[m]

[m]

[mc/ml]

[daN/cm2]

H

= 5 m

20

0.60

1.89

2.69

1.46

8.60

 

he = 3.00

25

0.60

1.70

2.50

1.50

8.40

2

f

= 2.00

30

0.60

1.51

2.31

1.54

8.10

d

= 0.60

35

0.60

1.51

2.31

1.54

8.10

e

= 2.50

20

0.60

1.70

2.50

1.50

8.40

 

b

= 0.40

25

0.60

1.51

2.31

1.54

8.10

 

30

0.60

1.51

2.31

1.54

8.10

≥ 2,5

35

0.60

1.51

2.31

1.54

8.10

 

φ

K

a

B

hf

V

P0

[°]

[m]

[m]

[m]

[m]

[mc/ml]

[daN/cm2]

20

0.60

2.37

3.39

1.21

11.30

 

25

0.60

2.18

3.20

1.25

11.10

H

= 6 m

30

0.60

2.00

3.02

1.29

10.60

2

he = 4.10

35

0.60

1.81

2.83

1.33

10.60

f

= 1.90

20

0.60

2.18

3.20

1.25

11.10

 

d

= 0.80

25

0.60

2.00

3.02

1.29

10.80

e

= 3.60

30

0.60

1.81

2.83

1.33

10.60

2,5

b

= 0.38

35

0.60

1.81

2.83

1.33

10.60

 

20

0.60

2.00

3.02

1.29

10.80

 

25

0.60

1.81

2.83

1.33

10.60

30

0.60

1.81

2.83

1.33

10.60

3

35

0.60

1.81

2.83

1.33

10.60

 
 

φ

K

a

B

hf

V

P0

[°]

[m]

[m]

[m]

[m]

[mc/ml]

[daN/cm2]

20

0.80

2.77

3.91

1.51

16.10

 

25

0.80

2.68

3.82

1.53

14.70

30

0.60

2.69

3.63

1.57

14.50

2

35

0.60

2.50

3.44

1.61

14.10

H = 7 m

20

0.60

2.68

3.82

1.53

15.70

 

he = 4.70

25

0.60

2.69

3.63

1.57

14.40

2,5

f

= 2.30

30

0.60

2.50

3.44

1.61

14.10

d

= 0.80

35

0.60

2.32

3.26

1.65

13.90

 

e

= 4.20

20

0.60

2.69

3.63

1.57

14.40

 

b

= 0.46

25

0.60

2.50

3.44

1.61

14.10

 

30

0.60

2.32

3.26

1.65

13.90

3

35

0.60

2.13

3.07

1.69

13.50

20

0.60

2.50

3.44

1.61

14.10

 

25

0.60

2.32

3.26

1.65

13.90

30

0.60

2.13

3.07

1.69

13.60

≥ 3.5

35

0.60

2.13

3.07

1.69

13.60

DOMENIU DE APLICARE: -în terenuri stabile cu rol de susţinere a terasamentelor de drum; -
DOMENIU DE APLICARE:
-în terenuri
stabile
cu
rol
de
susţinere a terasamentelor de drum;
- în cazul când nivelul posibil al
infiltraţiilor de apă din spatele
zidului se află deasupra radierului
drenului (N iv. inf < e)

Predimensionarea zidurilor de sprijin

Zid de sprijin rambleu – parament 5:1

DOMENIU DE APLICARE:

- în terenuri stabile omogene, cu panta <1/2 cu rol de susţinere a terasamentelor de drum;

- numai în situații corespunzătoare ipotezelor de calcul din prezenta planșă

- în cazul când nivelul posibil al infiltraţiilor de apă din spatele zidului se află deasupra radierului drenului

Secțiune

Elevație

se află deasupra radierului drenului Secțiune Elevație 01.03.2013 Structuri de sprijin în ingineria geotehnică

Predimensionarea zidurilor de sprijin

Zid de sprijin rambleu – parament 5:1

 

Dimensiuni

 

Cantități

 

H

φ

he

hf

k

a

a'

B

b

d

Ve*

Vzp

Vf**

Vt

Vdr

σ ef max

m

 

m

m

m

m

m

m

m

m

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

daN/cm 2

 

20

   

0,90

1,00

0,45

1,60

0,80

0,50

3,10

0,70

2,70

6,50

1,10

 

25

0,80

1,00

0,45

1,55

0,75

0,50

2,55

0,70

2,60

5,85

1,10

4

30

2,7

1,3

0,70

1,00

0,45

1,50

0,70

0,50

2,50

0,60

2,20

5,30

1,10

1,5

35

0,65

1,00

0,45

1,45

0,70

0,50

2,25

0,60

2,10

4,95

1,10

 

20

   

0,95

1,40

0,70

1,95

0,95

0,55

4,35

0,90

3,75

9,00

1,65

 

25

0,85

1,35

0,65

1,85

0,90

0,55

4,00

0,80

3,40

8,20

1,65

5

30

3,5

1,5

0,75

1,30

0,60

1,75

0,85

0,55

3,55

0,75

3,00

7,30

1,65

1,5

35

0,65

1,20

0,50

1,55

0,85

0,55

3,25

0,75

2,80

6,80

1,65

 

20

   

1,00

1,75

0,90

2,25

1,10

0,60

5,60

1,00

4,90

11,50

2,20

 

25

0,90

1,65

0,80

0,80

1,05

0,60

5,30

1,00

4,70

11,00

2,20

6

30

4,2

1,8

0,85

1,55

0,70

2,00

1,05

0,60

5,10

0,95

4,40

10,45

2,20

2,0

35

0,75

1,40

0,55

1,75

1,00

0,60

4,65

0,95

4,10

9,70

2,20

 

20

   

1,20

2,10

1,10

3,00

1,00

0,70

8,30

1,20

7,45

16,95

3,20

 

25

1,05

1,95

0,95

2,50

1,20

0,70

7,65

1,20

6,45

15,30

3,20

7

30

5,0

2,0

0,90

1,80

0,80

2,20

1,20

0,70

6,80

1,15

5,25

13,70

3,20

2,0

35

0,70

1,60

0,60

1,90

1,15

0,70

6,00

1,10

5,00

12,10

3,20

 

20

   

1,40

2,45

1,30

3,25

1,40

0,80

11,50

1,40

9,20

22,10

4,20

 

25

1,15

2,25

1,10

2,85

1,35

0,80

9,90

1,40

8,10

19,40

4,20

8

30

5,8

2,2

1,00

2,05

0,90

2,55

1,30

0,80

8,95

1,35

7,25

17,55

4,20

2,5

35

0,80

1,80

0,65

2,15

1,25

0,80

7,80

1,30

6,10

15,20

4,20

 

20

   

1,55

2,80

1,50

3,75

1,50

0,90

14,70

1,60

11,50

27,80

5,50

 

25

1,30

2,60

1,30

3,35

1,45

0,90

12,60

1,60

10,05

24,60

5,50

9

30

6,6

2,4

1,10

2,30

1,00

2,90

1,40

0,90

11,45

1,55

8,95

21,95

5,50

3,0

35

0,90

2,00

0,70

2,45

1,35

0,90

10,10

1,50

7,55

19,15

5,50

 

20

   

1,60

3,10

1,60

4,10

1,60

1,00

17,80

1,80

13,10

32,70

7,00

 

25

1,40

2,85

1,35

3,65

1,60

1,00

16,15

1,80

11,70

29,65

7,00

10

30

7,5

2,5

1,20

2,55

1,05

3,20

1,55

1,00

14,55

1,75

10,30

26,60

7,00

3,5

35

1,00

2,25

0,75

2,75

1,50

1,00

12,90

1,65

8,40

22,95

7,00

Tipuri de împingere ale pământurilor în raport de deplasarea lucrării de retenție

în raport de deplasarea lucrării de retenție 01.03.2013 Structuri de sprijin în ingineria geotehnică
în raport de deplasarea lucrării de retenție 01.03.2013 Structuri de sprijin în ingineria geotehnică

Împingerea activă

P a – împingerea activă este cea mai mică împingere (P a <P 0 <P p ) a pământului, pentru care rezistenţa la forfecare este mobilizată integral (mob. =) pentru autosusţinerea masei alunecătoare şi care necesită o deplasare mică a elementului de susţinere (Δ a <<Δ p ), sau rotaţia în jurul capului - 0,002∙H; în jurul piciorului - 0,005∙H; translaţia - 0,001∙H);

jurul piciorului - 0,005∙H ; translaţia - 0,001∙H ); 01.03.2013 Structuri de sprijin în ingineria geotehnică

Împingerea pasivă

P p – împingerea pasivă (pământul pasiv şi elementul de construcţie cu rol activ) sau rezistenţa pasivă a pământului are valoarea cea mai mare (P p >P 0 >P a ) şi presupune o deplasare mare a elementului de construcţie (Δ p >> Δ a ), pentru mobilizarea integrală a rezistenţei la forfecare a pământului (mob. -) în asigurarea echilibrului masei alunecătoare, fapt ce determină ca mulţi ingineri să nu o ia în calcul la valoarea integrală ci să o asimileze cu o împingere hidrostatică (K p ≡ K a ).

cu o împingere hidrostatică ( K p ≡ K a ) . 01.03.2013 Structuri de sprijin

ÎMPINGEREA ACTIVĂ

METODE
METODE
COULOMB
COULOMB
• PĂMÂNT NECOEZIV c=0 • SUPRAFAŢĂ DE RUPERE PLANĂ • FRECARE PĂMÂNT-ZID DIFERITĂ DE ZERO
• PĂMÂNT NECOEZIV c=0
• SUPRAFAŢĂ DE RUPERE PLANĂ
• FRECARE PĂMÂNT-ZID DIFERITĂ DE ZERO
• SUPRAŢA MASIVULUI SPRIJINIT OARECARE
PROCEDEU
PROCEDEU
ANALITIC
ANALITIC
• SUPRAŢA MASIVULUI SPRIJINIT OARECARE PROCEDEU ANALITIC GRAFIC RANKINE • PĂMÂNT COEZIV SAU NECOEZIV •
GRAFIC
GRAFIC
MASIVULUI SPRIJINIT OARECARE PROCEDEU ANALITIC GRAFIC RANKINE • PĂMÂNT COEZIV SAU NECOEZIV • SUPRAFAŢĂ DE
MASIVULUI SPRIJINIT OARECARE PROCEDEU ANALITIC GRAFIC RANKINE • PĂMÂNT COEZIV SAU NECOEZIV • SUPRAFAŢĂ DE
RANKINE
RANKINE
• PĂMÂNT COEZIV SAU NECOEZIV • SUPRAFAŢĂ DE RUPERE PLANĂ • FRECARE PĂMÂNT-ZID EGALĂ ZERO
• PĂMÂNT COEZIV SAU NECOEZIV
• SUPRAFAŢĂ DE RUPERE PLANĂ
• FRECARE PĂMÂNT-ZID EGALĂ ZERO
• SUPRAŢA MASIVULUI SPRIJINIT
ORIZONTALĂ SAU ÎNCLINATĂ

PROCEDEU

ANALITIC
ANALITIC
1 2 P     H  K  2 a a 2
1
2
P
H
K
2
a
a
2
2
K
tg
45

a
2 
p
H
K
q
K
a
a
a

c

2

H

c

K

a

K

a

q

H

K

a

Calculul împingerii pământului în teoria Coulomb

Calculul împingerii pământului în teoria Coulomb Teorema sinusurilor G    sin   
Calculul împingerii pământului în teoria Coulomb Teorema sinusurilor G    sin   
Calculul împingerii pământului în teoria Coulomb Teorema sinusurilor G    sin   
Teorema sinusurilor
Teorema sinusurilor

G

sin

   

=

P

a

sin

 

P a

G

sin

 

sin

   

Asupra prismului de pământ ABC se exercită următoarele forţe:

G() - greutatea prismului de pământ ABC de mărime, direcţie, sens şi punct de aplicaţie cunoscute;

R() - reacţiunea terenului pe planul de rupere / cedare AC, ca rezultantă a componentei normale N şi rezistenţei la forfecare N tg, cu direcţia (- unghiul de frecare internă), sensul cunoscute şi de mărime necunoscută;

P() – reacţiunea zidului de sprijin, respectiv acţiunea pământului asupra acestuia / împingerea pentru suprafaţa de rupere considerată (), cu direcţia ( - unghiul de frecare zid-pământ), sensul cunoscut şi de mărime necunoscută.

CAZ 1. Metoda Coulomb – un strat

CAZ 1. Metoda Coulomb – un strat A. DATE NECESARE CALCULULUI 1. γ [kN/m 3 ]
A. DATE NECESARE CALCULULUI
A. DATE NECESARE CALCULULUI
1. γ [kN/m 3 ] greutatea volumetrică a pământului; 2. φ [°] unghiul de frecare
1. γ [kN/m 3 ] greutatea volumetrică a
pământului;
2. φ [°] unghiul de frecare interioară
3. δ [°] unghiul de frecare zid pământ
4. β [°] unghiul de înclinare al stratului
de pământ
B. REZOLVARE
B. REZOLVARE
1. COEFICIENTUL ÎMPINGERII ACTIVE
1. COEFICIENTUL ÎMPINGERII ACTIVE

K

a

 

1

sin

2

sin

 

  sin        sin    
sin
 
sin
 
sin
 
1 
sin
 
sin
 

2

2. ÎMPINGEREA ACTIVĂ
2. ÎMPINGEREA ACTIVĂ

1

P  H K

a

2

2

a

kN/ml de zid

3. PRESIUNEA LA NIVELUL H
3. PRESIUNEA LA NIVELUL H

p

a

H

K

a

sin

cos

4. PUNCTUL DE APLICAŢIE AL REZULTANTEI
4. PUNCTUL DE APLICAŢIE AL REZULTANTEI

z

1

3

H

Coeficientul împingerii active în teoria Coulomb

15

°

20

°

25

°

30

°

35

°

40

°

o

 

= 85 ° ,

β = 0 °

 

0

0,618

0,522

0,440

0,368

0,305

0,250

5

0,586

0,498

0,421

0,354

0,294

0,243

10

0,565

0,481

0,408

0,344

0,287

0,237

15

0,552

0,470

0,399

0,337

0,283

0,234

20

-

0,465

0,395

0,334

0,281

0,234

25

-

 

- 0,395

0,335

0,282

0,235

30

-

 

- 0,338

-

 

0,285

0,238

o

= 85 o ,

β = 10 o

 

0

0,74

0,609

0,503

0,414

0,339

0,275

5

0,719

0,588

0,486

0,401

0,329

0,268

10

0,707

0,575

0,474

0,392

0,322

0,263

15

0,703

0,568

0,468

0,387

0,318

0,260

20

-

0,567

0,466

0,385

0,318

0,260

25

-

 

- 0,499

0,387

0,320

0,262

30

-

 

- 0,393

+-

 

0,324

0,266

o

= 85 o ,

β = 20 o

 

0

-

0,943

0,624

0,491

0,391

0,310

5

-

0,954

0,613

0,479

0,381

0,303

10

-

0,973

0,607

0,473

0,375

0,299

15

-

1,000

0,607

0,470

0,373

0,297

20

-

 

- 0,613

0,472

0,374

0,298

25

-

 

- 0,624

0,479

0,378

0,301

30

-

 

- 0,490

-

 

0,386

0,307

15

°

20

°

25

°

30

°

35

°

40

°

o

 

= 90 ° ,

β = 0 °

 

0

0,588

0,490

0,405

0,333

0,270

0,217

5

0,555

0,464

0,386

0,318

0,260

0,209

10

0,532

0,446

0,372

0,308

0,252

0,204

15

-

0,434

0,363

0,301

0,247

0,201

20

-

0,426

0,357

0,297

0,245

0,199

25

-

-

0,355

0,295

0,244

0,194

30

-

-

-

0,297

0,245

0,201

o

 

= 90 ° ,

β = 10 °

 

0

0,703

0,569

0,462

0,373

0,299

0,237

5

0,679

0,546

0,443

0,359

0,289

0,230

10

0,663

0,531

0,430

0,349

0,281

0,224

15

0,655

0,521

0,422

0,343

0,277

0,221

20

-

0,517

0,418

0,340

0,274

0,220

25

-

-

0,418

0,339

0,275

0,220

30

-

-

-

0,342

0,277

0,223

o

 

= 90 o ,

β = 20 o

 

0

-

0,883

0,572

0,441

0,343

0,266

5

-

0,886

0,557

0,428

0,333

0,258

10

-

0,896

0,549

0,419

0,326

0,253

15

-

0,914

0,545

0,415

0,322

0,251

20

-

0,939

0,546

0,414

0,321

0,250

25

-

-

0,553

0,417

0,323

0,251

30

-

-

-

0,423

0,328

0,255

01.03.2013

Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 2 Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN

35

Caz 2. Un strat + suprasarcină (MC)

Caz 2. Un strat + suprasarcină (MC) REZOLVARE 1. COEFICIENTUL ÎMPINGERII ACTIVE K  f 
REZOLVARE
REZOLVARE
1. COEFICIENTUL ÎMPINGERII ACTIVE
1. COEFICIENTUL ÎMPINGERII ACTIVE
K  f    ( , , , ) relaţia din cazul 1
K
 f   
(
,
,
,
) relaţia din cazul 1 sau valorile din tabel
a
2. ÎMPINGEREA ACTIVĂ
1
2
P  H K
kN/ml de zid
a
a
2
3. ÎNĂLŢIMEA ECHIVALENTĂ
3. ÎNĂLŢIMEA ECHIVALENTĂ

H

e

q

sin

sin

 

4. PRESIUNEA DIN SUPRASARCINĂ
4. PRESIUNEA DIN SUPRASARCINĂ

p

q

H

e

K

a

sin

cos

5. ÎMPINGEREA DIN SUPRASARCINĂ
5. ÎMPINGEREA DIN SUPRASARCINĂ

P

q

H H K kN/ml de zid

e

a

6. PUNCTUL DE APLICAŢIE (vezi figura)
6. PUNCTUL DE APLICAŢIE (vezi figura)

Caz 3. Două straturi (MC)

REZOLVARE - STRATUL 1
REZOLVARE - STRATUL 1
REZOLVARE - STRATUL 2
REZOLVARE - STRATUL 2
1 K  f     ( , , , ) - cazul
1
K
 f    
(
,
,
,
) - cazul 1
a
1
1
1
1
1
sin
2
p
H
K
a
1
1
1
a
1
cos
1
1
2
3
P   H K
kN/ml de zid
a
1
1
1
a
1
2

K a 2

f    

(

2

,

2

,

2

,

2

) - cazul 1

1

H

1

sin

H

e

s

2

2

H

cos

 

2

K

a

2

sin

cos

2

4  H / 3 z 1 1
4
 H
/ 3
z 1
1

p 2

2

sin

p 2

i

2

H

2

H

e

K

a

2

cos

2

1

2

2

H

2

2

K

a

2

1

 

2

2 H

e

H

P a

z

2

2

kN/ml de zid

H

2

p

2

s

p

2

i

3

p

2

s

p

2

i