Sunteți pe pagina 1din 16

Exemplu: Calculul unei secţiuni circulare solicitate la întindere în

situaţia de incendiu
Acest exemplu ilustrează calculul la foc ISO al unui element neprotejat cu secţiunea circulară
solicitat la întindere. Se solicită verificarea rezistenţei la foc R30.

Secţiunea
Tub din oţel cu diametrul D = 250 mm, grosimea peretelui de 5 mm.

Proprietăţile materialului
Oţel: S 355
Limita de curgere: fy = 355 N/mm2
Densitatea: ρa = 7850 kg/m3

Încărcări
Efortul de întindere din element: Nfi,Ed = 100 kN

Verificarea capacităţii portante

Pentru a verifica dacă elementul solicitat la întindere are o rezistenţă la foc de cel puţin 30 minute,
va trebui să verificăm dacă forţa capabilă a elementului la 30 minute, Nfi,θ,Rd este mai mare decât
efortul de întindere Nfi,Ed.

Determinare temperaturii critice

Factorul de formă al secţiunii:


Am  D  0, 25 0, 785 m
    204 m 1
V   D  d  4   0, 25  0, 24  4 0, 003848 m
2 2 2 2 2

Interpolând în tabelul 1 pentru factorul de formă de 204 m-1, la 30 de minute de foc ISO,
temperatura critică este de 828°C.

Interpolând între 800°C şi 900°C în tabelul 3.1 (SR EN 1993-1-2), rezultă factorul de reducere
pentru limita de curgere efectivă la 828°C:
ky,θ = 0,096.

Forţa capabilă a elementului supus la întindere, la temperatura θa de 828°C este:


 1, 0
N fi , , Rd  k y , N Rd M ,0  0, 096 0, 003848 355 103  131,1 kN
 M , fi 1, 0
Verificare rezistenţei

Se face folosind ecuaţia (4.1) (SR EN 1993-1-2):


N fi , , Rd  131,1 kN  100 kN  N fi , Ed

Pentru că ecuaţia (4.1) este verificată, elementul are cel puţin rezistenţa la foc R30.
Exemplu: Calculul unei secţiuni din oţel solicitate la compresiune
centrică în situaţia de incendiu
Acest exemplu ilustrează calculul la foc ISO al unui stâlp dublu articulat, cu înălţimea l = 2,90 m,
solicitat la compresiune centrică.
1. Care este rezistenţa la foc a stâlpului, considerând flambajul după axa maximă de inerţie?
2. Care este grosimea necesară a unei protecţii pe contur, cu un material de protecţie la foc
având conductivitate termică λp = 0,12 W/mK, pentru asigurarea unei rezistenţe la foc de 60
de minute?

Secţiunea
Profil: HE 160 B.
Înălţimea profilului h: 160 mm
Înălţimea inimii d: 104 mm
Lăţimea tălpii b: 160 mm
Grosimea inimii tw: 8 mm
Grosimea tălpii tf: 13 mm
Raza de racordare: 15 mm
Raza de giraţie maximă iy: 6,78 cm
Aria profilului A: 54,25 cm2

Proprietăţile materialului
Oţel: S 235
Limita de curgere: fy = 235 N/mm2
Densitatea: ρa = 7850 kg/m3

Proprietăţile materialului de protecţie


Conductivitatea termică λp: 0,12 W/mK

Încărcări
Efortul de compresiune din element: Nfi,Ed = 410 kN

Secţiunea neprotejată
Determinarea temperaturii critice

Determinarea clasei secţiunii transversale


Coeficientul ε pentru clasificare secţiunii transversale este:
235
  0,85  0,85
fy
Tălpile profilului:
c b 2  tw 2  r 80  4  15
   4, 69  9   7, 65 , deci talpa este de Clasă 1.
tf tf 13
Inima profilului:
c d 104
   13  33   28, 05 , deci inima este de Clasă 1.
tw t w 8
Rezultă că secţiunea este de Clasă 1 la compresiune în situaţia de incendiu.
Cedarea stâlpului se produce în momentul în care efortul de compresiune din element este egal cu
forţa axială capabilă la flambaj a stâlpului. Deoarece coeficientul de flambaj prin încovoiere pentru
calculul la acţiunea focului χfi depinde de temperatură, este necesară efectuarea unui calcul iterativ.

Iteraţia 1
Calculul porneşte de la temperatura normală θa = 20°C

Coeficientul de zvelteţe:
l 290 cm
 f   42, 77
iz 6,78 cm
Coeficientul de zvelteţe Eulerian:
E 2,1105
E     93,91
fy 235
Zvelteţea adimensională la temperatura a = 20°C:
 42, 77
      0, 455
E 93,91
Factorul de imperfecţiune:
235
  0, 65  0, 65
fy
  0, 5  1     2   0,5  1  0.65 0, 455  0, 4552   0.751

Astfel, coeficientul de flambaj, rezultă:


1 1
 fi    0.742
    
2 2
0, 751  0, 7512  0, 4552

Pentru a obţine temperatura critică, se egalează forţa axială capabilă la flambaj la timpul t cu efortul
de compresiune din element, de unde rezultă coeficientul ky,θ:
k f k 235
N b , fi ,t , Rd   fi A y , y  0, 742 54, 25 102 y ,  N fi , Ed  410 103
 M , fi 1, 0
Deci:
410 103
k y ,   0, 433
0, 742 54, 25 102 235

Interpolând în tabelul 3.1 (SR EN 1993-1-2) rezultă temperatura critică a = 615°C.

Iteraţia 2
Se porneşte de la temperatura critică găsită anterior a = 615°C.

Coeficienţii de reducere ky,θ şi kE,θ conform tabelului 3.1 sunt:


k y ,  0, 433
k E ,  0, 283
Zvelteţea adimensională la temperatura a = 615°C:
k 0, 433
   y ,  0, 455  0.563
k E , 0, 283
  0, 5  1  0.65 0,563  0,5632   0.841
1
 fi   0, 682
0,841  0,8412  0,5632
410 103
k y ,   0, 472
0, 682 54, 25 102 235

Interpolând în tabelul 3.1 (SR EN 1993-1-2) rezultă temperatura critică a = 600°C.

Iteraţia 3
Se porneşte de la temperatura critică găsită anterior a = 600°C.

Coeficienţii de reducere ky,θ şi kE,θ conform tabelului 3.1 sunt:


k y ,  0, 470
k E ,  0,310
Zvelteţea adimensională la temperatura a = 600°C:
k 0, 470
   y ,  0, 455  0.560
k E , 0,310
Procesul iterativ a convers în două iteraţii, rezultând o temperatură critică a = 600°C.

Determinarea rezistenţei la foc a secţiunii neprotejate

Pentru secţiunile I considerând factorul de corecţie pentru efectul de umbră, factorul de formă al
secţiunii este:
 Am  Am  Am V  b Am  Am  2 h  b 2  16  16  2
 V   k  0,9  0,9    0,9  0,9 10  106 m 1
  sh
sh
V  Am V  V  V  b A 54, 25
 Am 
Se efectuează o dublă interpolare în tabelul 1 pentru factorul de formă    106 m 1 şi
 V  sh

temperatura critică θa = 600°C.

 Am 
Pentru    100 m 1 , temperatura critică θa = 600°C se atinge la 16,4 minute.
 V  sh
 Am 
Pentru    200 m 1 , temperatura critică θa = 600°C se atinge la 11,5 minute.
 V  sh
 Am 
Pentru    106 m 1 , temperatura critică θa = 600°C se atinge la 16 minute.
 V  sh
Deci rezistenţa la foc a profilului HEB 200 neprotejat, solicitat la compresiune centrică, sub foc
ISO, este de 16 minute.

Secţiunea protejată
Determinarea grosimii protecţiei
 p Ap
Este necesară determinarea coeficientului k p  . Pentru temperatura critică a stâlpului de
dp V
600°C şi rezistenţa necesară la foc de 60 minute, interpolând din tabelul 2, se obţine kp = 1692
W/m3K.
Factorul de formă a protecţiei pe contur:
Ap 2b  2  b  t w   2  h  2t f  2 16  2  16  0,8   2  16  2 1,3 2
  10  164 m 1
V A 54, 25

Rezultă grosimea minimă a protecţiei la foc:


 A 0,12
dp  p p  164  0, 0116 m  11, 6 mm
k p V 1692
Se alege o protecţie la foc de cel puţin dp = 12 mm grosime.

Exemplu: Calculul unei grinzi din oţel neprotejate în situaţia de


incendiu
Acest exemplu ilustrează calculul la foc ISO al unei grinzi solicitate la încovoiere. Flambajul lateral
din încovoiere răsucire este împiedicat, datorită prezenţei unui planşeu din beton armat la partea
superioară a grinzii. Se cere determinarea rezistenţei la foc ISO a grinzii neprotejate.

vfi,d = 10 kN/m

l = 8,0 m

Secţiunea
Profil: IPE 300.
Înălţimea profilului h: 300 mm
Lăţimea tălpii b: 150 mm
Grosimea inimii tw: 7,1 mm
Grosimea tălpii tf: 10,7 mm
Raza de racordare: 15 mm
Aria profilului A: 53,81 cm2
Aria la forfecare AV,z: 25,68 cm2
Modulul plastic Wpl,y: 628,36 cm3

Proprietăţile materialului
Oţel: S 275
Limita de curgere: fy = 275 N/mm2
Densitatea: a = 7850 kg/m3

Eforturi în situaţia de incendiu


v fi ,d l 2
10 82
Momentul încovoietor maxim în câmp: M fi , Ed  
 80 kNm
8 8
v l 10 8
Forţa tăietoare maximă în reazem: V fi , Ed  fi , d   40 kN
2 2

Verificare în situaţia de incendiu

Clasificare secţiunii în situaţia de incendiu


Coeficientul  pentru clasificare secţiunii transversale este:
235 235
  0,85  0,85  0, 786
fy 275
Tălpile profilului:
c b 2  tw 2  r 75  3,55  15
   5, 28  9   7, 074 , deci talpa este de Clasă 1.
tf tf 10, 7
Inima profilului:
c h  2t f  2r 300  2 10, 7  2 15
   35, 01  72   56,592 , deci inima este de Clasă 1.
tw tw 7,1
Rezultă că secţiunea este de Clasă 1 la încovoiere în situaţia de incendiu.

Determinarea temperaturii critice şi a rezistenţei la foc

Se determină temperatura critică, egalând momentul capabil M fi ,t , Rd cu momentul încovoietor


maxim din element M fi , Ed .

k y ,  M ,0 M pl , Rd
M fi , , Rd  M , fi
M fi ,t , Rd  
1  2 1  2
W f 628,36 103 275
M pl , Rd  pl , y y   172,8 kNm
 M ,0 1, 0

Factorii de adaptare 1 şi 2 se aleg astfel:


1  0, 7 pentru o grindă neprotejată expusă la foc pe trei feţe.
 2  1, 0 pentru o grindă simplu rezemată.
Deci, din egalitatea

k y ,  M ,0 M Rd k y , 1, 0 172,8
 M , fi 1, 0 ,
M fi ,t , Rd    M fi , Ed  80 kNm
1  2 0, 7 1, 0
putem obţine factorul de reducere a limitei de curgere:
80 0, 7 1, 0
k y ,   0,324
172,8
Interpolând în tabelul 3.1, rezultă temperatura critică de a = 660°C.

Factorul de formă al secţiunii, considerând factorul de corecţie pentru efectul de umbră:


 Am  Am  Am V  b Am  A  2 h  b 2 30  15 2
 V   k  0,9  0,9  m   0,9  0,9 10  125 m 1
  sh
sh
V  Am V  V  V  b A 53,81
Din tabelul 1, interpolând pentru temperatura critică de a = 660°C şi factorul de formă al secţiunii
de 125 m-1, rezultă rezistenţa la foc de 17 minute.

Verificare forţei tăietoare la reazeme

Forţa tăietoare capabilă la timpul t este:V fi ,t , Rd  k y , , webVRd M ,0 , unde
 M , fi
AV , z f y
VRd  , iar
3  M ,0
AV , z  A  2 b t f   t w  2 r  t f  53,81  2 15 1, 07   0, 71  2 1,5  1, 07  25, 68 cm2.
Deci forţa tăietoare capabilă la temperatura critică a = 660°C este:
25, 68 102 275 1, 0
V fi ,t , Rd  0, 324   132 kN
3 1, 0 1, 0
Forţa tăietoare capabilă la temperatura critică a = 660°C este mai mare decât forţa tăietoare
maximă în reazem:
V fi ,t , Rd  132 kN  40 kN  V fi , Ed ,
astfel încât, grinda IPE neprotejată are o rezistenţă la foc ISO de 17 minute.

Exemplu: Calculul unei grinzi din oţel protejate în situaţia de


incendiu
Acest exemplu ilustrează calculul la foc ISO al unei grinzi simplu rezemate solicitate la încovoiere.
Grinda este încărcată cu o forţă concentrată reprezentând reacţiunea dintr-o grindă secundară.
Grinda este rezemată lateral la capete şi în punctul de aplicare al forţei concentrate.
Grinda este protejată pe contur cu un material de protecţie la foc cu grosimea de 10 mm, având
conductivitatea termică p = 0,12 W/mK.
Se solicită verificarea rezistenţei la foc R30.

Ffi,d = 100kN

la = 5,0 m lb = 3,0 m
l = 8,0 m

Secţiunea
Profil: HE 300 A.
Înălţimea profilului h: 290 mm
Lăţimea tălpii b: 300 mm
Grosimea inimii tw: 8,5 mm
Grosimea tălpii tf: 14 mm
Raza de racordare: 27 mm
Aria profilului A: 112,53 cm2
Aria la forfecare AV,z: 37,28 cm2
Momentul de inerţie Iz: 6310 cm4
Momentul de inerţie Iω: 1200·103 cm6
Momentul de inerţie It: 85,17 cm4
Modulul plastic Wpl,y: 1383 cm3
Modulul elastic Wel,y: 1260 cm3
z

y y

z
Proprietăţile materialului
Oţel: S 275
Limita de curgere: fy = 275 N/mm2
Densitatea: ρa = 7850 kg/m3

Eforturi în situaţia de incendiu


Ffi ,d la lb
100 5 3
Momentul încovoietor maxim în câmp: M fi , Ed    187,5 kNm
l 8
F l 100 5
Forţa tăietoare maximă în reazem: V fi , Ed  fi ,d a   62,5 kN
l 8

Verificare în situaţia de incendiu

Clasificare secţiunii în situaţia de incendiu


Coeficientul  pentru clasificare secţiunii transversale este:
235 235
  0,85  0,85  0, 786
fy 275
Zvelteţea tălpilor profilului la compresiune:
c b 2  tw 2  r 150  4, 25  27
   8, 48  14   11 , deci talpa este de Clasă 3 la compresiune.
tf tf 14

Zvelteţea inimii profilului la încovoiere:


c h  2t f  2r 290  2 14  2 27
   24, 47  72   56,592 , deci inima este de Clasă 1.
tw tw 8,5
Rezultă că secţiunea este de Clasă 3 în situaţia de incendiu.

Determinarea temperaturii critice

Factorul de formă al secţiunii protejate pe:


Ap 2b  2  b  t w   2  h  2t f  2 30  2  30  0,85   2  29  2 1, 4  2
  10  152 m 1
V A 112,53

Pentru a determina temperatura critică a elementului, se calculează coeficientul kp:


 p Ap 0,12
kp   152  1824 W/m3K.
dp V 0, 01
Se interpolează în tabelul 2, pentru o rezistenţă la foc de 30 de minute între kp = 1500 W/m3K şi kp =
2000 W/m3K.
Pentru 30 de minute, kp = 1500 W/m3K din tabelul 2 rezultă temperatura critică a = 354°C.
Pentru 30 de minute, kp = 2000 W/m3K din tabelul 2 rezultă temperatura critică a = 421°C.
Deci, pentru kp = 1824 W/m3K, temperatura critică este de a = 397°C.

Verificarea rezistenţei la foc

Factorii de reducere pentru temperatura a = 397°C sunt (conform tabel 3.1 SR EN 1993-1-2):
k y ,  1, 000
k E ,  0, 704

Reazemele laterale sunt localizate la capete şi în dreptul punctului de aplicare a forţei concentrate.
În acest caz, există pericolul de pierdere a stabilităţii prim flambaj lateral prin încovoiere răsucire.

Se presupun următoarele condiţii: rotire liberă în planul orizontal (k = 1) şi deplanare liberă (kw = 1).
Considerând încărcarea aplicată în centru de răsucire al grinzii (simetrie verticală), momentul critic
este:
 kL  G I t
2 2
 2 E I z I  k 
M cr  C1    2
 kL   E I z
2
I z  kw 
În cazul de faţă:
L = la = 5,0 m şi C1 = 1,77.
 15000  80700 851, 7 103 106
2 2
 2 210000 6310 104 1, 2 1012  1 
M cr  1, 77    = 1660 kNm.
 15000  6310 104  1  2 210000 6310 104
2

Zvelteţea relativă:
W pl , y f y 1383 103 275
LT    0, 479
M cr 1660 106
Zvelteţea relativă în situaţia de incendiu:
k 1, 000
LT ,  LT y ,  0, 479  0,571 .
k E , 0, 704
Factorul :
235 235
  0, 65  0, 65  0, 60 ,
fy 275
Factorul de reducere la flambaj:
LT ,  0,5  1   LT ,  LT2 ,   0,5  1  0, 6 0,571  0,5712   0,834 .

Valoarea coeficientului de flambaj lateral în situaţia de incendiu:


1 1
 LT , fi    0, 694 ,
LT ,  LT
2
,   2
LT , 0,834  0,834 2
 0,5712

Momentul capabil la instabilitate prin înccovoiere-răsucire pentru a = 397°C:


Wel , y k y , f y 1260 103 1, 000 275 6
M b , fi ,t , Rd   LT , fi  0, 694 10  240,5 kNm.
 M , fi 1, 0

Momentul capabil este mai mare decât momentul încovoietor maxim din încărcări:
M b , fi ,t , Rd  240,5 kNm  187,5 kNm  M fi , d

Forţa tăietoare capabilă la a = 397°C pentru o secţiune de Clasă 3 este:


A f 3728 275 3
V fi ,t , Rd  k y , V , z y  1, 000 10  591,9 kN.
3  M , fi 3 1, 0
Forţa tăietoare capabilă este mai mare decât forţa tăietoare maxima din secţiune:
V fi ,t , Rd  591,9 kN  62,5 kN  V fi , Ed

Condiţia de rezistenţă fiind respectată atât din punct de vedere al încovoierii cât şi al forfecării,
grinda simplu rezemată din exemplu rezistă la un foc ISO de 30 minute.
Anexa 1. Nomograme şi tabele pentru calculul evoluţiei temperaturii

Această anexă conţine două tabele, respectiv două nomograme pentru determinarea prin interpolare
liniară a temperaturii pe secţiunile transversale neprotejate (tabelul 1 şi nomograma 1), respectiv
protejate cu un material de protecţie la foc funcţie de factorii de formă (tabelul 2 şi nomograma 2).

Secţiuni neprotejate

În cazul secţiunilor din oţel neprotejate, creşterea temperaturii ∆θa,t, în intervalul ∆t se determină cu
ajutorul relaţiei (4.25) (SR EN 1993-1-2):
A V
 a ,t  k sh m h&net t ,
ca  a
unde ksh (factorul de corecţie pentru efectul de umbră) se determină din:
 Am V  b
k sh  0, 9 pentru profile I (4.26a) (SR EN 1993-1-2), sau
 Am V 
 Am V  b
k sh  în celelalte cazuri (4.26b) (SR EN 1993-1-2).
 Am V 
Înlocuind ksh în ecuaţia 4.25, obţinem:
0,9  Am V  b &
 a ,t  hnet t pentru profile I, sau
ca  a
 Am V  b
 a ,t  h&net t în celelalte cazuri.
ca  a
Dacă unificăm cele două relaţii, putem scrie:
 Am V  sh &
 a ,t  hnet t , unde:
ca  a
 Am V  sh  0,9  Am V  b pentru profile I, sau
 Am V  sh   Am V  b în celelalte cazuri.

Tabelul 1, respectiv nomograma 1, vor fi folosite cu acest factor de formă modificat pentru
determinarea creşterii temperaturii.

Secţiuni protejate cu un material de protecţie la foc

În cazul secţiunilor din oţel protejate, creşterea temperaturii a,t, în intervalul t se determină cu
ajutorul relaţiei (4.27) (SR EN 1993-1-2):
 A V   g , t   a ,t 
 a ,t  p p t   e 10  1  g ,t
d p ca  a    , în care
 1 
 3
c  A
  p p dp p .
ca  a V

Se poate observa, că în cazul neglijării căldurii specifice a protecţiei cp, parametrul  devine zero şi
ecuaţia (4.27) devine:
 A   g ,t   a ,t 
 a ,t  p p t .
dp V ca  a
Parametrii care definesc secţiunea de oţel şi protecţia sunt grupate într-un singur factor:
 A
kp  p p .
dp V
Tabelul 2, respectiv nomograma 2, vor fi folosite cu acest factor kp pentru determinarea temperaturii
pe secţiunile protejate.

Aceste exemple de calcul au fost elaborate de către dl. ing. D. Pintea şi dl. ing. R. Zaharia.
Tabel 1. Temperatura pe secţiuni neprotejate la foc ISO funcţie de factorul de formă
Factori de formă [Am/V]sh [m-1]
Timp
10 15 20 25 30 40 60 100 200 400
[min]
0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
5 39 48 57 65 74 90 121 178 291 430
10 73 97 120 142 164 204 277 392 553 640
11 80 108 134 159 183 229 309 432 587 661
12 88 119 149 177 204 253 340 469 616 678
13 97 131 164 195 224 278 372 504 642 693
14 105 143 179 213 245 303 402 535 663 706
15 114 155 194 231 265 328 432 565 682 716
16 122 168 210 249 286 353 460 591 698 725
17 131 180 225 268 307 377 488 616 711 732
18 140 193 241 286 328 401 514 638 721 736
19 150 206 257 305 348 425 538 658 729 743
20 159 219 273 323 369 448 561 676 734 754
21 168 232 289 342 389 470 583 692 738 767
22 178 245 305 360 409 492 604 706 744 780
23 188 258 321 378 429 512 623 717 755 790
24 197 271 337 396 448 532 641 726 767 799
25 207 285 353 414 467 552 658 732 780 807
26 217 298 369 432 485 570 674 735 792 813
27 227 311 385 449 503 588 688 740 803 820
28 237 325 401 466 521 605 701 746 813 826
29 247 338 416 482 538 621 712 756 821 831
30 257 351 431 499 554 636 721 767 828 837
31 267 364 446 514 570 651 728 780 835 842
32 278 378 461 530 585 665 733 793 841 847
33 288 391 476 545 600 678 736 805 846 852
34 298 404 490 560 614 690 740 816 851 856
35 308 417 504 574 628 701 745 827 856 861
36 318 429 518 587 641 711 753 836 861 865
37 329 442 532 601 654 720 763 845 866 870
38 339 454 545 614 666 726 775 852 870 874
39 349 467 558 626 678 731 786 859 874 878
40 359 479 570 639 689 734 798 865 878 882
41 369 491 583 650 699 737 810 871 882 886
42 380 503 595 662 708 740 822 876 886 889
43 390 515 606 673 716 746 832 881 890 893
44 400 526 618 683 723 753 842 885 894 896
45 410 537 629 693 728 761 852 890 897 900
46 420 548 640 701 732 771 860 894 901 903
47 429 559 650 710 735 781 868 897 904 906
48 439 570 660 717 737 792 875 901 907 910
49 449 580 670 723 740 803 882 905 910 913
50 458 590 679 728 744 814 888 908 914 916
51 468 600 688 732 750 825 894 912 917 919
52 477 610 697 734 757 835 899 915 920 922
53 487 620 705 736 765 845 904 918 923 925
54 496 629 712 739 775 855 909 921 926 928
55 505 639 718 743 784 864 913 924 928 930
56 514 648 723 748 794 872 917 927 931 933
57 523 657 728 754 804 880 921 930 934 936
58 532 665 731 761 815 887 924 933 937 939
59 541 673 734 769 825 894 927 935 939 941
60 549 681 736 777 835 901 931 938 942 944
Tabel 2. Temperatura pe secţiuni protejate la foc ISO funcţie de factorul kp
Factor kp [W/m3K]
Timp
100 200 300 400 600 800 1000 1200 1500 2000
[min]
0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
5 24 27 31 34 41 48 54 61 70 85
10 29 38 46 54 70 85 99 113 133 163
15 35 49 62 75 100 123 144 165 193 237
20 41 60 79 97 130 160 188 215 251 304
25 47 72 96 118 159 196 231 262 305 366
30 54 84 113 139 188 232 271 307 354 421
35 60 96 130 161 216 265 309 348 400 470
40 67 109 146 181 244 298 346 388 442 514
45 73 121 163 202 270 329 380 424 481 554
50 80 133 179 222 296 359 413 459 516 589
55 87 144 195 241 321 387 443 491 549 621
60 94 156 211 261 345 414 472 520 579 651
65 100 168 227 279 368 440 499 548 606 677
70 107 180 242 298 391 465 525 573 631 699
75 114 191 258 316 412 488 549 597 655 717
80 120 202 272 333 433 510 571 620 677 730
85 127 214 287 350 453 532 592 641 696 736
90 134 225 302 367 472 552 612 661 712 743
95 140 236 316 383 491 571 632 679 724 755
100 147 247 330 399 509 589 650 695 732 773
105 153 258 343 415 526 606 667 710 737 794
110 160 268 357 430 542 623 682 721 743 816
115 166 279 370 445 558 639 697 730 753 838
120 173 289 383 459 573 654 709 734 767 859
125 179 299 395 473 588 668 720 738 783 880
130 186 310 408 487 602 682 728 744 802 900
135 192 320 420 500 616 694 733 753 821 918
140 198 330 432 513 629 705 736 765 839 935
145 205 339 444 525 642 715 740 780 858 950
150 211 349 455 537 654 723 746 795 876 965
155 217 359 466 549 666 729 755 811 893 978
160 223 368 477 560 677 733 766 828 910 990
165 230 377 488 572 687 736 779 845 926 1002
170 236 387 498 582 697 739 792 861 940 1013
175 242 396 509 593 706 744 807 877 954 1023
180 248 405 519 603 714 751 822 892 967 1032
400 200 100 60 40 30
800
25

20
700
15

600

10

500
Temperatură [°C]

 Am 
400 V 
  sh
300

200

100

0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Timp [minute]

Nomograma 1. Temperatura pe secţiuni neprotejate la foc ISO funcţie de factorul de formă


800 λp Ap 2000 1500 1200 1000

kp =
dp V 800

700 600

600 400

300
500
Temperatură [°C]

400 200

300

100

200

100

0
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180
Timp [minute]

Nomograma 2. Temperatura pe secţiuni protejate la foc ISO funcţie de factorul kp