Sunteți pe pagina 1din 78

DUNTORII POMILOR FRUCTIFERI

Acarianul rou al pomilor - Panonychus ulmi Koch.


Sin.: Panonychus pilosus Zach., Tetranychus ulmi Koch., T. pilosus Gan. et, Fanz., Metatetranychus ulmi Oud.
Ord. Acari, Fam. Tetranychidae

Acarianul brun al pomilor - Bryobia redikorzevi Reck.


Sin.: Bryobia rubricolus Scheut., B. arborea Morg. et And.
Ord. Acari, Fam. Bryobiidae

Acarianul galicol al frunzelor de pr - Eriophyes pyri Pgst.


Sin.: Phytoptus piri Pgst., Eriophyes piri Pgst.
Ord. Acari, Fam. Eriophyidae

Acarianul galicol al prunului Acalitus phloeocloptes Nai.


Sin.: Eriophyes phloeocoptes Nai., Phytoptus phloecoptes Nai.
Ord. Acari, Fam. Eriophydae

Cicada gheboas a pomilor - Stictocephala bubalus Fabr.


Sin.: Ceresa bubalus F.,Membracis bubalus F.
Ord. Homoptera, Fam. Membracidae

Cicoria trandafirului -Edwardsiana rosae L.


Sin.: Typhlocyba rosae L., Cicadella rosaeL.
Ord. Homoptera, Fam. Cicadellidae

Puricele melifer al mrului - Psylla mali Schm.


Sin.: Chermes mali Schm., Psylla dubia Forst, P. aeruginosa Forst, P. crataegicola Forst., P. occulta Forst.
Ord. Homoptera, Fam. Psyllidae

Puricele melifer al prului - Psylla pyri L.


Sin.: Chermespyri L., Psylla rubra F.
Ord. Homoptera, Fam. Psyllidae

Pduchele verde al mrului - Aphis pomi Deg.


Sin.: Aphis mali E, Doralispomi De Geer.
Ord. Homoptera, Fam. Aphididae

Pduchele galicolal frunzelor de mr-Dysaphis devecta Walk


Sin.:Aphis devectaWalk.,Dentatus communisMordv.,D.longipilosusMordv.,
Lezabura communisMordv.,Sappaphis devectaH.R.I.

Pduchele cenuiu al prunului-Hyalopterus pruni Geoffr.


Sin.:Aphis pruniScop.,Hyalopterus arundinisF.,

Pduchele negru al cireului- Myzus cerasi F.


Sin.:Aphis cerasi E, Myzus aparinesKalt.,Myzoides cerasi F.

Pduchele linos sau pduchele de singe - Eriosoma lanigerum Hausm.


Sin.: Aphis lanigera H., Eriosoma mali Leach., Schizoneura lanigera Horst.

Pduchele din San Jose - Quadraspidiotus perniciosus Comst.


Sin.: Aspidiotus perniciosus Comst., Diaspidiotus perniciosus Comst.

Pduchele estos stridie sau pduchele estos al mrului - Quadraspidiotus ostreaeformis Curt.
Sin.: Aspidiotus ostreaeformis Curt., Diaspidiotus ostreaeformis Borchs.

Pduchele virgul al pomilor - Lepidosaphes ulmi L.


Sin.: Aspidiotus pomorum Bche., Lepidosaphes pomorum Kirk

Pduchele estos al prunului - Parthenolecanium corni Bouche.


Sin.: Lecanium corni Bchc, Eulecanium corni Bche.

Pduchele estos negru al prunului sau pduchele estos al piersicului -Sphaerolecanium prunastri Fonsc.
Sin.: Eulecanium prunastri F., Lecanium prunastri F.

Plonia sau tigrul prului - Stephanitis pyri Fabr.


Sin.: Tingis pyri F

Grgria mugurilor - Sciaphobus squalidus Gyll.

Grgria bobocilor de mr Anthonomus pomorum L.

Grgria mugurilor de pr - Anthonomus cinctus Redt.


Sin.: Anthonomus rubi Koll.

Grgria fructelor, grgria purpurie a fructelor sau grgria caiselor -Rhynchites bacchus L.
Sin.: Rhynchites purpureus Deg., Coenorrhinus bacchus L.

Grgria cireelor sau grgria roie - Coenorrhinus aequatus L.


Sin.: Rhynchites aequatus L.

Grgria frunzelor Coenorrhinus pauxillus Germ.


Sin.: Rhynchites pauxillus Germ.

Grgria viinelor sau grgria aurie - Rhynchites auratus Scop.

Gindacul pros al florilor - Epicometis hirta Poda.


Sin.: Tropinota hirta Poda., T. hirtella Poda., Cetonia hirtella L

Gindacul negru al puieilor - Capnodis tenebrionis L.


Ord. Goleoptera, Fam. Buprestidae

Gindacul armiu al puieilor - Perotis lugubris F.


Ord. Coleoptera, Fam. Buprestidae

Cariul mic de scoar sau cariul scoarei - Scolytus rugulosus Ratz.


Sin.: Ruguloscolytus rugulosus Ratz., Eccoptogaster rugulosus Ratz.

Cariul mare de scoar sau cariul mrului - Scolytus mali Bechst.


Sin.: Eccoptogaster mali Bechst., Scolytus pruni Ratz., S. castaneus Ratz.

Cariul lemnului - Anisandrus dispar Fab


Sin., Druccoetes dispar F.

Viermele scoarei mrului - Synanthedon myopaeformis Borkh.


Sin.: Aegeria myopaeformis Borkh.

Sfredelitorul tulpinilor - Cossus cossus L.


Sin.: Cossus ligniperda L., Trypanus cossus L.

Sfredelitorul ramurilor Zeuzera pyrina L.


Sin.: Zeuzera aesculi L

Molia frunzelor de mr - Yponomeuta malinellus Zell.


Sin.: YponomeutamalinellaZell.,Hyponomeuta malinella Zell.

Molia frunzelor de prun Yponomeuta padellus L.


Sin.: Hyponomeuta padellus L., H. padella L.

Nlbarul sau albilia pomilor - Aporia crataegi L.


Sin.: Pieris crataegi L., Pontia crataegi L.

Inelarul - Malacosoma neustria L.


Sin.: Gastropachna neustria L., Bombyx neustria L., Lasiocampa neustria L.

Cotarul verde - Operophtera brumat L.


Sin.: Cheimatobia brumat L.

Cotarul brun - Erannis defoliaria CI.


Sin.: Hibernia defoliaria CI.

Omida proas a dudului sau fluturele alb american - Hyphantria cunea Drury.
Sin.: Bombyx cunea Drury., Arctia textor Harris., A. cunea Drury

Omida proas a stejarului - Lymantria dispar L.


Sin.: Ponthetria dispar L., Ocneria dispar L.

Fluturele cu virful abdomenului auriu - Euproctis chrysorrhoea L.


Sin.: Nygmia phaeorrhoea Dom., Bombyx chrysorrhoea L.

Omida cu cinci smocuri de peri galbeni - Orgyia antiqua L.


Sin.: Notolophus antiqua L.

Omida cu trei smocuri de peri galbeni - L.


Ord. Lepidoptera, Fam. Orgyidae (Lymantriidae)

Molia minier a mrului sau minierul liniar - Stigmella malella Stt.


Sin.: Nepticula malella Stt.

Molia alb minier a mrului sau minierul sinuos- Lyonetia clerckella L.


Ord. Lepidoptera, Fam. Lyonetiidae

Molia minier a pomilor sau minierul circular - Leucoptera scitella Zell.


Sin.: Leucoptera malifoliella O.G. Costa., Cemiostoma scitella L., Opostega scitella Zell.

Molia brun minier a pomilor sau minierul prii superioare a frunzelor -Lithocolletis corylifoliella Hw.

Molia pestri minier a pomilor sau minierul marmorat -Lithocolletis blancardella F.


Sin.: Phyllonorycter blancardella F.

Molia vrgat a piersicului - Anarsia lineatella Zell.


Ord. Lepidoptera, Fam. Gelechiidae

Molia porumbarului - Archips rosana L.


Sin.: Cacoecia rosana L., Archips rosanus L.

Molia mugurilor i fructelor Archips podana Scop.


Sin: Archips podanus Scop., Cacoecia podana Scop

Molia verde a pomilor - Acleris variegana Den. et Schiff.


Sin.: Argyroplocevariegana Hb.,A. cynosbatella Hilk., Olothreutes variegana Hb.

Molia verde a mugurilor - Hedya nubiferana Haw.

Molia cojii fructelor sau viermele pieliei fructelor -Adoxophyes orana F.


Sin.: Adoxophyes reticulana FTb., Capua reticulana FTb

Molia roie a mugurilor - Spilonota ocellana F.


Sin.: Tmetocera ocellana F, Tortrix ocellana D.

Molia scoarei pomilor sau molia viinului (caisului) - Enarmonia formosana Scop.
Sin.: Enarmonia woeberiana Schiff"., Laspeyresia woeberiana Den. et. Schiff, L.woeberana Fab., L. ornatana Hb. Ord

Viermele merelor - Cydia pomonella L.


Sin.: Carpocapsa pomonella L., Laspeyresia pomonella L., Grapholitha pomonella L.

Viermele perelor Cydia pyrivora Danii


Sin.: Carpocapsa pyrivora Danii., Laspeyresia pyrivora Danii.

Viermele prunelor - Cydia funebrana Tr.


Sin.: Laspeyresia funebrana Tr., Grapholitha funebrana Tr.

Molia oriental a fructelor - Cydia molesta Busck.


Sin.: Laspeyresia molesta Busck., Grapholitha molesta Busck.

Viespea merelor - Hoplocampa testudinea Klug.

Viespea perelor - Hoplocampa brevis Klug.

Viespea neagr a prunelor - Hoplocampa minata Christ.


Sin.: Hoplocampa fulvicornis Klug.

Viespea galben a prunelor - Hoplocampa flava L.


Sin.: Hoplocampa ferruginea L.

Viespea neagr a frunzelor de cire - Caliroa cerasi Retz.


Sin.: Eriocampa limacina Retz., Caliroa limacina Retz.

Viespea seminelor de prun - Eurytoma schreineri Schr.

Musculia sau narul perelor - Contarinia pyrivora Ril.


Sin.: Diplosispyrivora, Cecidomyia nigra.

Musca sau viermele cireelor - Rhagoletis cerasi L.


Sin.: Rhagoletis cerasorum Duf., Trupeta cerasi L., T. signata Meig., Musca cerasi L., Urophora liturata Rob., U.
cerrassorum Duf.

S-ar putea să vă placă și