Sunteți pe pagina 1din 300

www.bacmatematica.ro & www.mateinfo.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Soluţii

x = 4 n + 1; 1 +++5

9

+ (4 n + 1) = 231 ; (4

n +

2)(

n +

1)

=

231 ;

 
 

2

 

3

3

x

1

y

=

1,

x

2

=

>

1, yx

=

2

2

+

;

x

 

1,

1; f

1

:

2

 

(

1,

)

∞→

(

0,

)

, fx

1

()

=

x − 1
x
1
 

Submulţimile cerute sunt de forma {1, ab,

},

ab,

{2,3,

 

,10}

 

(

2 m

)(

2

++24m

)

2

=

; m{±2}

 
 

23

ππ

sin

 

=

2

23

π

π

−=

sin

π

=

1

sin

π

=

1

cos

12

12

cos

 

π

12

 

cos

12

12

2

6

4

.

2

2nn+−3

, adică

2

C

9

230 = 0 ;

n = 10, x = 41

= 36 submulţimi cu trei elemente

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

www.bacmatematica.ro & www.mateinfo.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

(

1

i

)

2

 

12

()

=−

22i

=

12

12

2

x

f

6x +=50 ; x {1,5} .

=

:

1; ∞ → , fx( )

1

(

)

1

.

ln

(

x

1

)

.

81

90

p =

M (1,3) este mijlocul lui (BC) ; AM = 5 .

m(m 23) +

= 0,9

.

⋅−()10=

; dar

m > 0 , deci m = 3 .

Soluţii

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

www.bacmatematica.ro & www.mateinfo.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Soluţii

1. (

)în Înv ăţă mântul Preuniversitar Solu ţ ii 1. ( 12 = 2 6 ; (

12

= 2

6

; ( 3 4 )
; (
3
4
)

12

= 4

4

; ( 4 5 )
; (
4
5
)

12

= 5

3 ;

634

254<

<

4 3 ; 2, 5, 4
4
3
;
2,
5,
4

2.

3.

min

f

= −

4 a

; min f = −3

x (1, ) ; lg ( x 1)( 6 x −=5 )

lg100 ; x = 5

6

1

4.

5. ecuaţia perpendicularei din A pe d : 3x +−=2 y

p =

=

90

15

26

6.

cos2

1

α =−

sin

2

α =

7

9

0

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

www.bacmatematica.ro & www.mateinfo.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Soluţii

1.  

2. 21

1

1

i

 

2

i 2 =− 1

1

V

 

i

  ;

3

x

V

,

y

V

tt

2

10

<

0

+=

3

− =

5

1

+

2

,

4

VC

III

0 , deci

t

x = t > 0

3.

3

1

3

;3

,

adică x {1;1}.

4. 9 9 numere aab ; 9 9 numere aba , 9 9 numere baa ; p = 0,27

 ; a ∈  1;  3 =
;
a ∈
1;
3
=

2

5. aa(512−+)(a +=10)

6.

6 10

sin

A

2

=

15

3; sin A A

;

2

5

cos A =

1

2

; BC = 2

19
19

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

www.bacmatematica.ro & www.mateinfo.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

2 1. 5 2. x ∈−  5 13,5 + 13   ; x
2
1.
5
2.
x
∈− 
5
13,5
+
13   ; x ∈{2,3,4,5,6,7,8}
y
3
y
3.
fx = y ⇔ 3log
(
)
2 x = y ⇔ x =
2
3
⇔ x =
2
1
1
3
x
f
:
(
0;
∞→
)
(
1;
)
,
f
()
x
=
2
.

1

>⇔ y >

0 (adevărat), deci

4. Numărul căutat e dat de numărul funcţiilor g :{1,2,3}{1,2,3,4};

4

3

= 64 funcţii

5. E centrul paralelogramului E(3,3) ;

6.

AC

sin B

= 2 R

; AC =

3
3

xx+

BD

yy+

BD

2

2

=

3,

=

3

; D(1,10)

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

www.bacmatematica.ro & www.mateinfo.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

1.

2.

3.

4.

5.

6.

495

f (x) = ax

2

+ bx + c;a −+=b

c

cos2x sin x = 0 ;

x

π π

3

4

,

4

3

4

A

= 24

Soluţii

1, c = 1, a ++=b

c

3 ; f : ,

AB == 17, BC

AB ==17, BC

2

17, AC = 5; AC = 5;

cos B =

15

17

R =

c

2sin C

; R = 6

f (xxx) =

2

++1

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

www.bacmatematica.ro & www.mateinfo.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1.

2. max

1

f

3.

x =− (

= −

4 a

; max f = 0

1)

k arcsin

 

 

1 kπ ; arcsin
2

+

4.

2

n

C

=

120 ;

n = 16

 

1

 

2

π

6

=−

; x

5.

6.

ABDC paralelogram; AB +=AC

AD , AB −=AC

Triunghiul este dreptunghic; S = 6, p = 6 ; r = 1

7

π

11

π

6

,

6

 

.

CB

; AD = CB ; ABDC dreptunghi;

A =

π

2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

www.bacmatematica.ro & www.mateinfo.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Soluţii

4

=−4

(

z

f (1) = 2, f (0) = 3 ; c = 3 , a = −2

z + 2i

)(

z 2i

)

= 0 z =−2,iz

1

2

= 2i .

3 71x +=+x 4 A =120 5
3 71x +=+x
4
A =120
5

1;

xxx+ 3

3

2

−=40 ; x {4,1,0}

AF = AE + EF

FC = FD + DC ; FC = 2AF

;

; A, F, C coliniare

p = 21 ,

S = 84 ;

56

5

.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

www.bacmatematica.ro & www.mateinfo.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

n ( 1 + x ) 2 1. = 1, aa= + ( n −
n
(
1 +
x
)
2
1.
=
1,
aa=
+
(
n −
1
)
rn=
2
−=
1
x .
S
=
==
n
225
nx
=
15
=
29
.
a 1
n
1
n 2
2
2
2.
∆= m
2 + 8m > 0 şi
xx
=⇔
3
s
4
p
=⇔
9
m
+
8
m
−=
9
0
m
{
9;1
}
.
1
2
x
2
= >
t
0
x
x
+
3.
22
=
1 +
1
t
=
2
x
=
1 .
15
2
3
4.
C
= C
< C
.
17
17
17
5.
AC
+ BD
= AB
+
2 BC
+
CD
= AD
+ BC
=
3 BC
=⋅=
3
4
12 .
22
2
6. Avem
sin
1
+
sin
2
+
+
sin
90
=
(
2
2
2
2
sin
1
+
cos
1
)(
+
+
sin
44
+
cos 44
)

+

2

cos 45

1

+=

91

2

.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

www.bacmatematica.ro & www.mateinfo.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1.

2.

z

2

34

+ z +=10 zz= 1

f (x) =+ax

b, a 0 ;

f

(

f

(

=

z ,

z 0 . Deci

z

x

))

2

= a x ++ab

b ;

4

+

11

z

2

+

1

z

4

z

z

=

z

+

=

=− 1 .

2 f (x) +=12ax + 2b + 1 ; f ()x = 2x + 1 .

x + 1 10 3.1 lg = lg ; x = 9. 9 x k
x
+ 1
10
3.1
lg
=
lg
;
x = 9.
9
x
k
k
k
10
k
4.
T
=
C
33
3
∈⇔
3
3
∈⇔
k
k
+ 1
10
raţionali.
1
5. 1
G
;
.
 
3
3
 
− 2
6.
u ⋅ v =−2
;
cos
(
u
,
v
)
=
.
41
13

3 , cum k {0,1,2,

,10}

rezultă

k {0,3,6,9} , deci 4 termeni

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

www.bacmatematica.ro & www.mateinfo.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

2 1. a = 2b ; a +=⋅2 2 17 ; a = 32, b
2
1.
a
= 2b ; a +=⋅2
2 17 ; a
= 32, b = 512 .
4
2. −−33(
x + 2) +=20 ;
x =
.
9
π π
5
3. tg
(−x)
=−tgx
; tgx = 1;
x ∈
,
.
4
4
4. 9 funcţii.
AD
AE
5.
AD
=
2;
DB AE
=
2
EC
=
=
2
DB
EC
7
π
π
π
6
+
2
6. C =
; sin
C =
sin
+=
12
 
34
 
4

Soluţii

DE

BC

.

; R =

c

2sin C

;

(

34   4 Solu ţ ii ⇒ DE BC . ; R = c 2sin

R = 36

2
2

)

.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

www.bacmatematica.ro & www.mateinfo.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. 1

2.

3.

4.

5.

6.

2

x

2

+

8

x

=

= 77

77

+

6

2 x 2 + 8 x = 77 + 6 6 x 2 + 5 x

6

x

2

+

5

x

+

2

x

2 x 2 + 8 x = 77 + 6 6 x 2 + 5 x

+

arccos

1

; x

kπ

,
2

2

13

5

,0

k ;

x

πππ π

5

7

11

,,,

66

6

6

 

T

7

m

4

3

d

6

12

= C

7 11 ,,, 66 6 6    T 7 m 4 3 d 6

=

2

, m

3

3

d

=

a ; a = 4

2

; M

(1,1)

dM ′ = s

,

A

(

M

)

M ′ −

( 7,7) ; y −=

7

2

3

(

x +

7

)

; dxy: 2

−+=3

35

0

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

www.bacmatematica.ro & www.mateinfo.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. (

în Înv ăţă mântul Preuniversitar Solu ţ ii 1. ( 13 + i ) 2 (

13+ i

)

2

(

ăţă mântul Preuniversitar Solu ţ ii 1. ( 13 + i ) 2 ( + 13

+ 13i

)

2

=−4

2. x, y sunt rădacinile ecuaţiei

a 2 4a +=30 , a {1,3} ; (

x , y

)

{(

)(

1, 3 ,

3,1

2 3. 62x −=+x 6 ; x −+=24x 108 k 18 − 3 k 4.
2
3. 62x −=+x
6 ;
x
−+=24x
108
k
18
− 3
k
4. T
=
Cx
;
T
= 84
k + 1
9
7
5. d ′ ⊥ dd,
′ : 4x +−=3y
12
0 ;
d
′ ∩
d

0 ; x {6,18}

=

{

AA

,

}

9

8

5

,

5

 

; d(,)Ad

= 2

6.

cos B =

1

8

, cos C =

3

4

, cos2 C =

1

8

; cos B = cos 2C mB(

) = 2mC

()

)}

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

www.bacmatematica.ro & www.mateinfo.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

1.

lg

1 2

99

⋅⋅⋅

2 3

100

  =

1

lg 100 = 2

2. a 3 < 0 şi

∆ <

a

a

0 ⇒ 

( −∞

0;

 

;3)

12

5

 

, deci

a  

0;

3.

4.

5.

x =

2

n

C

1

3

= 45

m

AB

= −

; n = 10

1

7

;

y

3

=−

1

7

(

x

2

)

23

; x +−=7 y

0

6. AC

sin

B

=

2

R

; B =

π

3

Soluţii

12

5

 

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

www.bacmatematica.ro & www.mateinfo.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1.

2.

3.

log ( 5 − 7 )( 5 + ) = log 18 =+2 log 2
log
(
5 −
7
)(
5 +
)
= log 18 =+2
log 2 ; deci rezultatul este 2.
3
3
3
f (x) = ax
2 ++bx
c,(f
0) = 2 , f (1) = 0 , ∆ = 0 ;
f : → , fx() = 2x
 3
π
7
π
tgx
=−
1;
x
,
4
4

2

−+4x

2

4. Numărul cerut este dat de numărul funcţiilor f :{1,2,3,4}{1,3,5,7,9};

4

5 =625

5.

6.

m

CD

sin

2

4

4

; y −=

=

3

α + cos α = 1;

3

2

2

(

x +

2

)

; 4x −+=3y

14

sin α = −

12

13

0

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

www.bacmatematica.ro & www.mateinfo.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

1. 1

2.

x

2

+ ax + 2 0,∀∈x

; ∆ ≤ 0 ; a

 

2

+ 2 ≥ 0, ∀∈ x ; ∆ ≤ 0 ; a ∈   −

2,2

SSoluţii 2  
SSoluţii
2
 

3.

arcsin

1

=

26

π

;

x

=

1

2

.

4. 8!()n −=8 !

10!(n 10)!;

n

2

17n −=18

0 ; n = 18

5.

6.

AB = 5 ,

BC = 4 , CA =

41 ;

41 ;

B =

π

 

2

sin α + cos α = 1; cos α = −

2

2

4

24

; sin 2 α = −

5 25

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

www.bacmatematica.ro & www.mateinfo.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. (

în Înv ăţă mântul Preuniversitar Solu ţ ii 1. ( 13 + i ) 3 =−

13+ i

)

3

=−8

f =   7 , +∞    4  ) ; 4x
f =
7
,
+∞
4
)
; 4x + 5y −=10
)
;
P =+32
(
3
2 +

Im

x

1

2.

xx−+−=2

y

m

4

2

=

90

5

d =

45

; dy

:

x − 1 2. xx −+−= 2 y m 4 2 = 90 5 d =

2 ;

1

2

0 ; ∆ ≥ 0 ;

3. x = −12

4. p =

=−

4 (
5

5.

4

6. AC = 6

(

; 3. x = − 12 4. p = =− 4 ( 5 5. 4 6.

BC = 32 +

6 6
6
6

)

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

www.bacmatematica.ro & www.mateinfo.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. x ∈ 1± i { } 2. ∆= 1, min f =− 1 π
1. x ∈ 1± i
{
}
2. ∆=
1, min
f =−
1
π
3. arccos
=
;
2
4

1

4

arcsin x =

π 2 ; x = 4 2
π
2
; x =
4
2

4. CC== 1, CC== 7, CC== 21, CC== 35 ; doar 7 este prim, deci 2 cazuri favorabile;

77

77

77

77

07

16

25

34

5. coliniari

u

şi v

a

3

=

a

4

+

4

6. AB(7, 7); AC(4, −−2); BC( 3,5);

a

{

6;2

14

}

p =

1

4

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

www.bacmatematica.ro & www.mateinfo.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

3

Soluţii 3 ; 4 853< < .
Soluţii
3
; 4
853<
<
.

= 3

1.

2. g(1) = 0 ; f (x) =+ax

( 3)
(
3)

12

6

;

3 ( 5)
3
(
5)

12

= 5

4

; (

4 8)
4
8)

12

= 8

b, f (1) = 0 ; g(0) = 3 f (2) = 3 ; f : , fx() =−3x

3. y +=

3

, 3

30

27

x = yy

2

0

; y {1,9} ; x {0,2}.

4. 9 ⋅⋅=10 10

900 cazuri posibile; 4 ⋅⋅=5 5

100 cazuri favorabile;

 

1

p =

9

.

5.

A( 2, 1) ;

m

AA

= −

3

;

:23(

my

a

=−

x

1)

;3x +−=y

50 .

1

tg1

= tg1

tg1

=

1

tg

2

1

cos 2

2

2

2tg1

 

sin 2

==

6. ctg1

ctg2

.

3 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

www.bacmatematica.ro & www.mateinfo.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

1. 2 <

2. x {1± i}

mântul Preuniversitar 1. 2 < 2. x ∈ { 1 ± i } 5, log 3

5, log

3

4 < 2

Soluţii

3. sin

4. 21

5.

2

2

x ++cos

x

2sin xxcos

= 1; sin xxcos

 

AN

1

1

 

=

=

4

CN

=

AC

CN

= −

 

MB

NC

5

5

AM

= 0, x [0,2π )

AC , deci

m = −

x

1

5

6. 5 ; OA =
6. 5 ;
OA =

AB =

2
2

; OB =

m = − ⇒ x 1 5 6. 5 ; OA = AB = 2 ;

13 P =+2

13 + 5
13 +
5

0,

π

2

,

π

,

3 π

2

;

x

π

,

3

π

2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

www.bacmatematica.ro & www.mateinfo.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

1. = 4 ± 3i x 1,2 2. ∆ > 0 , ∆= 5a 2
1.
= 4 ± 3i
x 1,2
2.
∆ > 0 ,
∆= 5a
2 − 8a + 13 ;
3.
x −−131=
; x ∈{5,17}

a

( −∞

,1

4.

5.

6.

0

dy:

7

21(x

−=

 

1)

 

dxy:

+=10

;

9

)

13

 

5

,

Soluţii

 

\

{

1

}

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

www.bacmatematica.ro & www.mateinfo.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

1. i

Soluţii

 3  2 2. gx( ) = yf; ( y) = 0, y −
3
2
2. gx( ) = yf;
( y) = 0, y
3y +=2
0 ; y ∈{1,2} ;
x ∈ 
1,
2
3
2
2
3. x
>−
;
lg
(
)(
+
3
)
x
+
9
7
x
=
lg
10
(
x
+
9
)
3
xx
66
+=
63
7
 
 
4. n(n −1) < 20 ; n ∈{2,3,4}
1
5
5. 
A
,0
d
;
d
(
d
,
d
)(
=
d
Ad
,
)
; d (
Ad
,
1 )
=
; dd ,d
(
)
=
2
12
1
1
2
 
2
 
10
6
+
2
6
− 2
6
0
0
6. sin 75
=
; sin15
=
;
4
4
2

0 , deci x {1;21}

5
5

10

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

www.bacmatematica.ro & www.mateinfo.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1.

== 2;

ra

1

2; S

20

=

20

(

a

1

+

19

r

)

2

=

400

2.

3.

x

2

2x −=40 ;

{

x1±

π

1



=

5
5

}

1

ctg arctg

1

=

tg

 

arctg

22





ctg arctg

4. Probabilitatea este

p =

20

=

2

1

 

.

;

 

2  

5.

 

G

7

,

5

 

40

 

2

3

3

 
 

1

2 tg 2

+ tg

2

α

2

α

=

2tg

α

2 1 − tg α 24 =− 2 25   2tg α  1
2
1
− tg
α 24
=−
2
25
2tg
α
1 +
1
− tg
2 α
  

2

 
   

6. sin 4

α =

2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

www.bacmatematica.ro & www.mateinfo.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. 1

2.

f (x) = ax

2

++bx

c f

()

1

= f

log

1

1

xxx++=

222

log

log

23

11

6

3.

(

;

)

−=1

log

2

0 , f (2) = 6 a = 2 =−cb;0=

x = 1 ; x = 2

4.

(

1+ x

2

)(

+

1x

)

2

=+22x

2 ;

x
x

1

x

2

12

)(

5.

6. (

m AC

= −

,

3

h =

4

m

5

2ijij+ 5

5

12

;

:1

hy +=

)

=−14

5

12

(

x

2

1

)

22+

x

2 4

; hx:5

12 y −=22

0

, deci

(

)

fx = 2x

2 2 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

www.bacmatematica.ro & www.mateinfo.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

1. 3 + 4i

2. Se ajunge la ecuaţia

3.

2

x = yy

;

2

6

80

y +=

4.

ab {10,11,12,

,40}

2

ax

+

(

Soluţii

)

a 3 x −=30 , şi cum

; y {2,4}; x {1,2}

şi (a + b) 3

p =

10

31

∆=

(

a

+

3

)

2

0,

a

5. M , N , P sunt mijloacele laturilor triunghiului, HM BA si analoagele; HM mediatoarea[BA]si

analoagele; H este centrul cercului circumscris ABC

6. 2sin

π π 2 cos = 6 42
π
π
2
cos
=
6
42

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

www.bacmatematica.ro & www.mateinfo.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie =⋅= zz z 2 , dar 11 1
Soluţie
=⋅=
zz
z
2 , dar
11
1

1. ∆ < 0 z

2.

3. Ecuaţia dată se scrie

Cum 3

0

4. f bijectiv