Sunteți pe pagina 1din 10

Lector univ. dr.

Cristina Nartea

Cursul 2

Planul i dreapta n spaiu


n acest curs sunt prezentate ecuaiile planului i dreptei n spaiu,
precum i probleme metrice relativ la plan i dreapt.

Planul n spaiu
Ecuaia general a unui plan este o ecuaie algebric de gradul I, de forma
Ax By Cz D 0 . Enunm acest rezultat prin urmtoarea teorem.
Teorema 1. Pentru orice plan P din spaiu exist A, B, C nu toate nule,
astfel nct ecuaia planului P este Ax By Cz D 0 .
Reciproc, mulimea punctelor M x, y, z care verific o ecuaie de forma

Ax By Cz D 0 , cu A, B, C nu toate nule este un plan.


Cazuri particulare de plane: Planele de coordonate
Planul xOy are ecuaia z=0.
z

Planul xOz are ecuaia y=0.


Planul yOz are ecuaia x=0.

O
x

n
M

Vectorul n se numete vector normal la planul P.

Definiia 1. Doi vectori necoliniari a i b care au dreptele suport paralele cu un


plan P, se numesc vectori directori ai planului P.

Definiia 2. Un vector nenul n se numete vector normal la planul P dac


dreapta suport a vectorului este perpendicular pe planul P.
1

Lector univ. dr. Cristina Nartea

Ecuaii ale planului n spaiu


1. Ecuaia planului P care trece prin M ( x0 , y0 , z0 ) i este perpendicular pe

vectorul nenul n Ai Bj Ck este


A( x x0 ) B( y y0 ) C ( z z0 ) 0

(1.1)

Exemple: 1) S se scrie ecuaia planului care trece prin M (0, 1, 2) i este

perpendicular pe vectorul n 2i j 5k .
2) S se scrie ecuaia planului care trece prin M (1, 2, 3) i este perpendicular

pe vectorul n 4i 5k .
2. Ecuaia planului care trece M 0 ( x0 , y0 , z0 ) i este paralel cu direciile

vectorilor v1 l1i m1 j n1k i v2 l2i m2 j n2k este


x x0

y y0

z z0

l1

m1

n1

l2

m2

n2

0.

(1.2)

Observaie. Aceeai ecuaie se poate scrie sub forma ecuaiei parametrice


vectoriale

r r0 v1 v2 ,

(1.3)

unde r0 i r sunt vectorii de poziie ai punctelor M 0 , respectiv M, iar ,

astfel nct M 0 M v1 v2 (condiia de coplanaritate).


Ecuaia (1.3) este echivalent cu ecuaiile scalare (parametrice)
x x0 l1 l2

y y0 m1 m2 .
z z n n
0
1
2

Exemple: 1) S se scrie ecuaia planului care trece prin M (1, 2, 3) i este

paralel cu vectorii v1 i 2 j 4k i v2 2i 3 j k .

(1.4)

Lector univ. dr. Cristina Nartea

2) S se scrie ecuaia planului care trece prin M (2,1,0) i este paralel cuvectorii v1 i j i v2 i 3 j 2k .
3. Ecuaia planului determinat de trei puncte necoliniare
M i ( xi , yi , zi ), i 1, 2,3 este
x x1

y y1

z z1

x2 x1

y2 y1

z2 z1 0 .

x3 x1

y3 y1

z3 z1

(1.5)

Exemple: 1) S se scrie ecuaia planului care trece prin punctele M1 (1, 2, 3) ,

M 2 (1,0,1) i M 3 (1, 2,0) .


2) S se scrie ecuaia planului care trece prin punctele M1 (0,1,0) , O(0,0,0) i
M 2 (1,1, 2) .

Dreapta n spaiu
Definiia 3. Se numete vector director al direciei dreptei d orice vector liber


nenul v li mj nk , a crui direcie coincide cu direcia dreptei d (Fig.)

Teorema 2. Ecuaiile dreptei care trece prin punctul M ( x0 , y0 , z0 )


vector director vectorul v li mj nk sunt

i are ca

x x0 y y0 z z0

.
l
m
n
Observaie. Ecuaia (1.6) este echivalent cu ecuaia parametric vectorial
3

(1.6)

Lector univ. dr. Cristina Nartea

r r0 v,

(1.7)

sau cu ecuaiile scalare


x x0 l

y y0 m , .
z z n
0

(1.8)

Observaie. n cazul n care cel mult doi dintre numitorii din ecuaia (1.6) sunt
zero se folosesc aceleai ecuaii, convenind ca dac un numitor este zero, trebuie
egalat i numrtorul respectiv cu zero.
Ecuaiile (1.6) se numesc ecuaiile canonice ale dreptei n spaiu.
Exemple. 1) S se scrie ecuaiile dreptei care trece prin punctul M(1; 2; 3) i are


direcia u i 2 j 5k .
2) S se scrie ecuaiile dreptei care trece prin punctul M(1; 0; 2) i are direcia

u 2i j k .

Observaie. Pentru t un parametru real,

x x0 y y0 z z0

t , rezult
l
m
n

x x0 tl

y y0 tm
z z tn
0

i de aici se obin ecuaiile parametrice ale dreptei


x x0 tl

y y0 tm , t .
z z tn
0

Exemple. 1) S se scrie ecuaiile parametrice ale dreptei care trece prin punctul


M(1; 2; 3) i are direcia u i 2 j 5k .
2) S se scrie ecuaiile parametrice dreptei care trece prin punctul M(1; 0; 2) i

are direcia u 2i j k .
Propoziia 1. Ecuaiile canonice ale dreptei determinat de dou puncte
M1 ( x1 , y1 , z1 ) i M 2 ( x2 , y2 , z2 ) sunt
4

(1.9)

Lector univ. dr. Cristina Nartea

x x1
y y1
z z1
.

x2 x1 y2 y1 z2 z1

(1.10)

Exemple. 1) S se scrie ecuaiile dreptei care trece prin punctele M1 (1, 2, 3) i


M 2 (1,0,1) .
2) S se scrie ecuaiile dreptei care trece prin punctele M1 (1,0, 1) , M 2 (2, 2,1) .
3) S se scrie ecuaiile laturilor triunghiului ABC, unde A(1;-2; 4); B(3; 1;-3);
C(5; 1;-7). S se determine un vector director al fiecrei laturi.
4) S se scrie ecuaiile medianelor triunghiului ABC.
Propoziia 2. Ecuaiile canonice ale dreptei de intersecie a planelor neparalele
A1 x B1 y C1 z D1 0 i A2 x B2 y C2 z D2 0 sunt

x x1

B1 C1
B2

C2

y y1
z z1

,
A1 C1
A1 B1
A2

C2

A2

B2

unde M ( x0 , y0 , z0 ) este un punct oarecare fixat pe aceast dreapt, adic o


soluie particular a sistemului
A1 x B1 y C1 z D1 0
.

A2 x B2 y C2 z D2 0

P1

P2

Exemplu. S se scrie ecuaiile canonice ale dreptei d de ecuaii


3x y 2 z 15 0

5 x 9 y 3z 1 0

(1.11)

Lector univ. dr. Cristina Nartea

Fascicol de plane
Definiia 4. Se numete fascicol de plane mulimea tuturor planelor care conin
o dreapt dat. Aceast dreapt se numete axa fascicolului.

Fie dreapta de ecuaii


A1 x B1 y C1 z D1 0

A2 x B2 y C2 z D2 0

A
rang 1
A2

B1
B2

(1.12)

C1
2.
C2

(1.13)

Prin orice dreapt trece o infinitate de plane.

Teorema 3. Ecuaia oricrui plan din fascicolul determinat de drepta (1.12) este

A1 x B1 y C1 z D1 A2 x B2 y C2 z D2 0

(1.14)

unde , nu sunt simultan nuli.


Aplicaii practice Probleme metrice
1. Distana de la un punct la un plan
Propoziia

3.

Distana

de

la

un

punct

M ( x0 , y0 , z0 )

la

un

plan

( P) Ax By Cz D 0 este
d ( M , P)

Ax0 By0 Cz0 D


A2 B 2 C 2

(1.15)

Distana de la punctul M la planul P este egal cu lungimea vectorului MM,


unde M este proiecia punctului M pe planul P.
Exemplu. S se calculeze distana de la punctul M (1,0, 2) la

( P) 2 x y z 3 0 .
6

planul

Lector univ. dr. Cristina Nartea

2. Distana de la un punct la o dreapt n spaiu


Propoziia 4. Distana de la un punct M ( x0 , y0 , z0 ) la dreapta de ecuaie

x x1 y y1 z z1

este
l
m
n

MM1 v
,
d ( M , )

(1.16)


unde M1 ( x1 , y1 , z1 ) este un punct al dreptei i v li mj nk este vectorul
director al dreptei.
Exemplu. S se calculeze distana de la punctul M (1,1, 2) la

dreapta

x 2 y 1 z

.
3
2
4
3. Distana dintre dou drepte
Fie dreptele d1 i d 2 de ecuaii

d1 :

x x1 y y1 z z1

,
l1
m1
n1

d2 :

x x2 y y2 z z2

.
l2
m2
n2

Dac dreptele sunt concurente, distana dintre ele este zero.


Dac dreptele sunt paralele, distana dintre ele poate fi calculat conform (1.16),

unde M 1 este un punct pe dreapta d1 , iar v2 este vectorul director al dreptei d 2


M1M 2 v2
d ( M1 , d 2 )

v2
sau


M 2 M1 v1
d ( M 2 , d1 )

v1

unde M 2 este un punct pe dreapta d 2 , iar v1 este vectorul director al dreptei d1 .

Lector univ. dr. Cristina Nartea

Dac dreptele nu sunt nici paralele, nici concurente, distana dintre d1 i d 2 este
lungimea perpendicularei comune celor dou drepte.

Fie v1 i v2 vectorii directori al dreptelor d1 i respectiv d 2 , iar M1 ( x1 , y1 , z1 )


i M 2 ( x2 , y2 , z2 ) . Atunci

M 1M 2 , v1 , v2
.
d d1 , d 2

v1 v2

(1.17)

4. Unghiul a dou plane


Definiie. Unghiul a dou plane este unghiul facut de doi vectori normali.

Propoziia 5. Unghiul a dou plane de vectori normali n1 l1i m1 j n1k i

n2 l2i m2 j n2k este dat de

cos

l1l2 m1m2 n1n2

l12 m12 n12 l22 m22 n22

(1.18)

Exemplu. S se calculeze unghiul ntre planele 2 x y z 3 0 i

x y 2z 1 0 .
Observaii.

1.

Dou

A2 x B2 y C2 z D2 0

plane

de

ecuaii

sunt

perpendiculare

A1 x B1 y C1 z D1 0

dac

numai

i
dac

A1 A2 B1B2 C1C2 0 .

2. Planele sunt paralele dac i numai dac

A1 B1 C1

.
A2 B2 C2

5. Unghiul a dou drepte

Fie dou drepte de vectori directori v1 l1i m1 j n1k i v 2 l2i m2 j n2k .

Unghiul celor dou drepte este unghiul dintre vectorii v1 i v2 . Notnd cu

acest unghi, msura lui se obine din relaia

cos

l1l2 m1m2 n1n2


l12 m12 n12 l22 m22 n22

(1.19)

Lector univ. dr. Cristina Nartea


Observaii. 1. Dou drepte sunt perpendiculare dac i numai dac v1 v2 , ceea

ce este echivalent cu l1l2 m1m2 n1n2 0 .2. Dou drepte sunt paralele dac i numai dac v1 v2 , ceea ce este echivalent

cu

l1 m1 n1

.
l2 m2 n2
6. Unghiul dintre o dreapt i un plan

Fie P un plan de vector normal n Ai Bj Ck i d o dreapt de vector


director v li mj nk . Dac dreapta este paralel sau coninut n plan,
unghiul dintre d i P este zero, iar altfel unghiul, notat cu este dat de relaia

sin

Al Bm Cn
A2 B 2 C 2 l 2 m2 n2

(1.20)

Lector univ. dr. Cristina Nartea

Exerciii recapitulative
a) S se reprezinte grafic n sistemul de axe xOy punctele A(2,3), B(1,2), C(4,0), D(-3,-2).
b) S se determine vectorii de poziie ai punctelor de la exerciiul 1.
c) Reprezentai grafic aceti vectori de poziie.2. Se dau vectorii a i 2j 3k i b 2i j 2k .

a) Reprezentai grafic vectorii a i b .

b) Calculai a + b , a - b , 2 a , 3 b , 2 a + 3 b .

c) Calculai a b , a b .

d) Calculai aria paralelogramului construit pe vectorii a i b .
3. Se dau punctele A(1,0, 2) , B(1,0, 3) , C (2,1,3) i D(3,1, 4) .

a) Scriei vectorii AB , AC , BC .

b) Calculai AB AC, AB AC, AB, AC, BC .
1.

c) Calculai perimetrul triunghiului ABC.


d) Calculai aria triunghiului ABC.
e) Calculai volumul tetraedrului ABCD.


f) Calculai volumul paralelipipedului construit pe vectorii AB , AC ,

AD .
g) Scriei ecuaiile laturilor triunghiului ABC.

10