Sunteți pe pagina 1din 18

1/28/2017

ISTORIAUITAT?DezmembrareaBanatuluiiRepublicaBanatdin1918|RomniaBreakingNewsRBNPress

(https://www.facebook.com/RomanianBreakingNewsRBNpress242333175889084/timeline/)

(https://www.youtube.com/channel/UCKlCpC9KLd3wRZNtbf2Drg)

(https://plus.google.com/u/0/110659040221039385299/posts)

(http://romaniabreakingnews.ro)

tranUcraina!Decretsemnatrecent(http://romaniabreakingnews.ro/trupelenatosialesuapotintrainucrainade
Home(http://romaniabreakingnews.ro/) Istorie(http://romaniabreakingnews.ro/category/istorie/) ISTORIAUITAT?Dezmembr

ISTORIAUITAT?Dezmembrarea
BanatuluiiRepublicaBanatdin1918
ISTORIE(HTTP://ROMANIABREAKINGNEWS.RO/CATEGORY/ISTORIE/)

t p : //w w w.f aceb o o k.co m /sh arer.p h p ? u =h t t p : //ro m an iab reakin g n ew s.ro /ist o ria u it at a d ez m em b rarea b an at u lu i si

at d in 1918/&t =ISTO RIA% 20UITAT % 20?

rarea% 20Ban at u lu i% 20% 20i% 20Rep u b lica% 20Ban at % 20d in % 201918) ( h t t p s: //t w it t er.co m /h o m e?

IA% 20UITAT % 20?

rarea% 20Ban at u lu i% 20% 20i% 20Rep u b lica% 20Ban at % 20d in % 201918+h t t p : //ro m an iab reakin g n ew s.ro /ist o ria u it at a

a b an at u lu i si rep u b lica b an at d in 1918/) ( h t t p s: //p lu s.g o o g le.co m /sh are? u rl=h t t p : //ro m an iab reakin g n ew s.ro /ist o ria

m b rarea b an at u lu i si rep u b lica b an at d in 1918/) ( h t t p : //p in t erest .co m /p in /creat e/b u t t o n /?

an iab reakin g n ew s.ro /ist o ria u it at a d ez m em b rarea b an at u lu i si rep u b lica b an at d in

h t t p : //ro m an iab reakin g n ew s.ro /w p co n t en t /u p lo ad s/2013/08/Ban at e1434564948674.jp g &d escrip t io n =ISTO RIA% 20UITAT

m em b rarea% 20Ban at u lu i% 20% 20i% 20Rep u b lica% 20Ban at % 20d in % 201918)

t u m b lr.co m /w id g et s/sh are/t o o l?


eg acy&can o n icalUrl=&u rl=h t t p % 3A% 2F % 2F ro m an iab reakin g n ew s.ro % 2F ist o ria u it at a d ez m em b rarea b an at u lu i si

at d in

t t yp e=lin k&t it le=ISTO RIA+UITAT % C4% 82+% 3F +Dez m em b rarea+Ban at u lu i++% C8% 99i+Rep u b lica+Ban at +d in +1918&co n t en t =)

http://romaniabreakingnews.ro/istoriauitatadezmembrareabanatuluisirepublicabanatdin1918/

1/18

1/28/2017

ISTORIAUITAT?DezmembrareaBanatuluiiRepublicaBanatdin1918|RomniaBreakingNewsRBNPress

1918
RepublicaBnean
BanaterRepublik
Banatskarepublika
()
BntiKztrsasg
Statnerecunoscut!
Materialrepublicatdin27august2013/10:52/ManagingEditorCristianManoilescu/romaniabreakingnews.ro
(http://romaniabreakingnews.ro)

Primul strmo al judeului Timi, Comitatul Timi, a fost pentru prima oar
menionat documentar n 1175, iar zona Banatului, cu nenumratele delimitri
teritoriale dealungul secolului, a avut un rol importat n zon din punct de vedere
social,darimilitar.
Actualazondevestariiafost,nultimulmileniu,ozontamponncaresauciocnit,lapropriuilafigurat,
doumaricivilizaii:ceaoccidentaliceaotoman.

http://romaniabreakingnews.ro/istoriauitatadezmembrareabanatuluisirepublicabanatdin1918/

2/18

1/28/2017

ISTORIAUITAT?DezmembrareaBanatuluiiRepublicaBanatdin1918|RomniaBreakingNewsRBNPress

NumeleregiuniiBanatvinedelaperioadancareCoroanaMaghiariadatngrijteritoriiledegraniunor
bani, Banul de Severin, Banul de Belgrad sau Banul de Sab innd piept, n secolul al XIIIlea, asalturilor
turciloriaaltorinvadatori.
Banatul de Severin a suferit ulterior modificri teritoriale i administrative, devenind Banatul de Lugoj
Caransebe,apoiBanatuldeTimioara.

nsecolulalXVIlea,zonaafostanexatdeImperiulOtoman,pentruaproximativ200deani,iarlanceputul
secoluluialXVIIIleaaintratnImperiulAustroUngar.Toateacestemodificridealungulsecoleloraucontribuit
ladiversitateaetniciculturalcucarebneniiseludaulaunmomentdat.Nutoicolonitiicareauajuns
aiciauvenitdebunvoie.
Ca i Australia pentru Marea Britanie, Banatul era o zon limitrof a unui imperiu i servea aceluiai scop.
ProstituateleitlhariidinImperiuerauurcaincrueitrimiilamargineaimperiului,capedeaps.Mulidintre
eiauajunsnBanat,undedemulteorieraulsaincmp,ssedescurce,spuneaistoriculIoanHaegan.
Republicabnean
Capitala:Timisoara

http://romaniabreakingnews.ro/istoriauitatadezmembrareabanatuluisirepublicabanatdin1918/

3/18

1/28/2017

ISTORIAUITAT?DezmembrareaBanatuluiiRepublicaBanatdin1918|RomniaBreakingNewsRBNPress

Formadeguvernare:Republica
Presedinte(1918):OttoRoth
Proclamata:31octombrie1918
Republica bnean a fost un stat proclamat la Timioara odat cu destrmarea Imperiului Austro
Ungar. Durata sa de via a fost foarte scurt, Republica ncetnd s mai existe pe 15 noiembrie
1918,candforelearmatesrbeauintratnBanat.

Istoric
LanegocieriledintreAliai,BanatulnueraprevzutsfieacordatSerbiei
ciRomniei.Cutoateacestea,SerbiaaocupatntregulBanat,revendicndul.
LavremearespectivproportiasrbilorreprezentaintotalulpopulatieiBanatului17,97%,fiindaltreilea
grupetnic,dupromniigermani.

Sfritulprimuluirzboimondialagasitpopulatiaregiuniiintr
ostareextremdetensionat.
La 31 octombrie 1918, are loc o mare demonstraie de strad la Timioara si in aceeai zi, n sala
cazarmei militare, are loc o ntrunire a celor mai importante personaliti politice i militare locale,
nfiininduse un Consiliu Naional al Banatului, cu reprezentani ai celor mai importante etnii din
Banat:romni,germani,srbiiunguri.

Cu o zi nainte, dr. Otto Roth, membru n conducerea Partidului Social Democrat din Ungaria i
locotenentul colonel Albert Bartha, eful Statului Major al Comandamentului Militar Timioara, au
participat,nBudapestalantrunirealiderilorpoliticimaghiari.
ntorilaTimioara,auauavutconvorbirinsearade30octombriecufruntaiimaghiarilocaliidecid
calaadunareapopulardinziuaurmtoare,carencheiademonstraiadestrad,sproclameRepublica
Autonom Bnean, n cadrul Ungariei i s nfiineze Sfatul Poporului din Banat, subordonat
guvernuluidinBudapesta.
Lideraveasfiedr.OttoRoth,iarcomandantalarmateiAlbertBartha.Laadunareadin31octombrie,
dr.OttoRothproclamRepublicaBneanideclarcvarmneataatnouluiguvernmaghiar.
Manevransnuafostdelocagreeatderomni,careovedeaucapeoncercaredeampiedicaunirea
BanatuluicuRegatulRomniei.
Fruntaii romnilor prsesc consftuirea i, ntro ntrunire separat, alctuiesc Consiliul Militar
NaionalRomn,avndcapreedintepedr.AurelCosma.

http://romaniabreakingnews.ro/istoriauitatadezmembrareabanatuluisirepublicabanatdin1918/

4/18

1/28/2017

ISTORIAUITAT?DezmembrareaBanatuluiiRepublicaBanatdin1918|RomniaBreakingNewsRBNPress

Acesta a rspuns deciziilor lui Otto Roth astfel: Noi, romnii, nu putem primi propunerea domnului
OttoRoth.Aspiraiileneamuluinostrunendeamnsurmmaltcale.VomconstituiConsiliulnostru
naional.
Totnziuade31octombriesaconstituitSfatulNaionalMilitaralvabilordinBanat,avndcaliderpe
locotenentulcolonelulAlbertFuchs.
n seara de 31 octombrie, mii de romni din Timioara i din satele nvecinate, particip la o
impresionantadunarenaionalnPiaaLibertii,incareprobcuovaiicuvintelerostitededr.Aurel
Cosma:Deastzinaintesauruptpentrutotdeaunalanurilerobieinaiuniiromne.
ConsiliulMilitarNaionalRomnseimpunencdinprimelezilecuoimportantforpolitic,iarprin
Comitetul Executiv va susine interesele locuitorilor romni i va aciona cu hotrre pentru Unirea
Banatului cu Romnia, avand o contribuie major in impulsionarea procesului de instaurare a
conduceriipoliticoadministrativenlocalitilebnene.
ntruncomunicatadresatpopulaiei,ConsiliulMilitarNaionalRomndinTimisoaraaratcsaataat
ConsiliuluiNaionalRomnCentraldelaAradicavarecunoatenumaidispoziiileacestuia.Eraodeclaraie
ferm prin care respingea ideea autonomiei Banatului sub forma Republicii Bnene i totodat o exprimare
limpedeavoineideUnirecuRomnia.
Lamijloculluniinoiembrie,situaiadinTimioarasecomplicimaimult.nbazauneiConveniiMilitare
semnatelaBelgrad,armatamaghiartrebuiaretraslanordderulMure.
Teritoriulevacuattrebuiaocupatdeforelealiate.Peacesttemei,unitilemilitaresrbeintrnBanati
la14noiembrie1918,ocupTimioara.

Comandamentul srb preia administraia militar, dizolv Grzile naionale, iar mai trziu preia i
administraiacivil.

UnireaBanatuluicuRomania
UnireaBanatuluicuRomniafuseseproclamatlaMareaAdunaredelaAlbaIuliadin1decembrie1918,
ns preluarea administraiei Banatului de ctre autoritile romneti sa desfurat cu ntrziere i cu multe
obstacole,datoritocupaieisrbeifranceze.Administraiaromneascsainstalatabianvaraanului1919,
unireafiindconsfinitprinintrareaarmateiromnenTimioarala3august1919.

http://romaniabreakingnews.ro/istoriauitatadezmembrareabanatuluisirepublicabanatdin1918/

5/18

1/28/2017

ISTORIAUITAT?DezmembrareaBanatuluiiRepublicaBanatdin1918|RomniaBreakingNewsRBNPress

IntrareaArmateiRomnenTimioara,3august1919

http://romaniabreakingnews.ro/istoriauitatadezmembrareabanatuluisirepublicabanatdin1918/

6/18

1/28/2017

ISTORIAUITAT?DezmembrareaBanatuluiiRepublicaBanatdin1918|RomniaBreakingNewsRBNPress

Judeul TimiTorontal, trasat n 1919, anul n care Banatul a fost mprit ntre Romnia, Ungaria i Serbia,
cuprindea pri din fostele comitate Timi i Torontal i avea o suprafa notabil mai mare dect actuala,
cuprinzndinclusivlocaliticaVingaiLipova,aflateacumnArad.
Revendicatngranielesalenaturale,pnlaTisaipnlaDunre,Banatulasfritprinafimpritntre
RomniaiRegatulsrbilor,croailorislovenilor,nproporiedecirca2/3Romnieii1/3Regatuluisrb.La28
iulie1919administraiaromnsainstalatnBanat,iarGheorgheDobrinafostnumitprefectpentru
judeulCaraSeverincusediullaLugoj,iarAurelCosmalaTimioara,pentrujudeulTimiTorontal,cu
sediullaTimioara.

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Impartirea_Banatului.png)
Maitrziu,oultimncercaredeindependenvinedinparteagermanilordinBanat,carendatade16
aprilie 1920 trimit o petiie la Conferina de Pace de la Paris, cernd reinstituirea republicii, care ar fi
inclusnudoarBanatuldariregiuneavecinBaka.Nouarepublicurma,dupplanurilegermanilor,
sfiempritncantoanecaresfieadministratedegrupurileetnicemajoritaredinfiecarecanton.

http://romaniabreakingnews.ro/istoriauitatadezmembrareabanatuluisirepublicabanatdin1918/

7/18

1/28/2017

ISTORIAUITAT?DezmembrareaBanatuluiiRepublicaBanatdin1918|RomniaBreakingNewsRBNPress

ConferinadePacedelaParisarespinsnsaceastpropunere.

Populaia
PopulaiaRepubliciiBneneerade1.582.133,dintrecare592.049romni,(37,42%),387.545germani,
(24,50%), 284.329 srbi(,17,97%), 242.152 unguri(,15,31%), precum i comuniti de slovaci
,croai(caraoveni)irui.Componenareligioaseradupcumurmeaz:855.852ortodoci(54,10%),
591.447romanocatolici(37,38%),precumigrupurimaipuinnumeroasedecalviniti,luterani,greco
catolici,evrei.etc

Dr.Aurel Cosma a fost primul prefect romn al judeului TimiTorontal , dup alipirea Banatului la
Romnian3august1919.
Aurel Traian Cosma (n. 13/26 septembrie 1867, Beregsu Mare 31 iulie 1931, Timioara),a fost un
avocat i om politic, lupttor pentru drepturile romnilor din Banat, preedinte al Partidului Naional
RomndinBanat,artizanaluniriiBanatuluicuRomniaipreedinteledelegaieibnenelaAlbaIulia,
deputatnmaimultelegislaturiiministrualLucrrilorPublice.
n 28 iulie 1919, ultimii militari srbi au prsit teritoriul revenit statului romn, iar n ziua urmtoare,
generalulfrancezDeTournadrelainstalatpedr.AurelCosmanfrunteajudeuluinouconstituitTimi
Torontal,caprimulprefectromn.

http://romaniabreakingnews.ro/istoriauitatadezmembrareabanatuluisirepublicabanatdin1918/

8/18

1/28/2017

ISTORIAUITAT?DezmembrareaBanatuluiiRepublicaBanatdin1918|RomniaBreakingNewsRBNPress

AurelCosmaaavutocontribuiemajorlaimpulsionareaprocesuluideinstaurareaconduceriipolitico
administrative romne, n localitile bnene i a vegheat la bunstarea i la respectarea drepturilor
locuitorilorjudeului.
ImpartireaadministrativteritorialainBANAT,motivdepolemicisirivalitatidealungultimpului

PrimulstrmoaljudeuluiTimi,ComitatulTimi,afostpentruprimaoarmenionatdocumentarn

1175, iar zona Banatului, cu nenumratele delimitri teritoriale dealungul secolului, a avut un rol
importatnzondinpunctdevederesocial,darimilitar.
Pentru o perioad scurt, ntre 1938 i 1940, Timi a fost numele unui inut care cuprindea judeele Arad,
Cara,Hunedoara,SeveriniTimiTorontal.
n1950,conducereaRepubliciiPopulareRomneapurceslaonoumprireadministralteritorial,iarjudeele
aufostdesfiinate.AaaaprutRegiuneaTimioara,iniialcuosuprafaaproapeidenticcuceaajudeuluide
deazi.

http://romaniabreakingnews.ro/istoriauitatadezmembrareabanatuluisirepublicabanatdin1918/

9/18

1/28/2017

ISTORIAUITAT?DezmembrareaBanatuluiiRepublicaBanatdin1918|RomniaBreakingNewsRBNPress

n1952,nRegiuneaTimioaraauintratmaimulteteritorii,printrecareiRegiunea
Severin,nntregime.n1956TimioaraapreluatiparteadesudajudeuluiArad,i
se spune c rivalitatea dintre cele dou orae a nceput atunci, diviziunea
administrativteritorialavndreedinalaTimioara.

Pnatunci,Aradulconduceapropriaregiune,iarschimbareanuleaczutbineconductorilorlocali.Situaia
nuaduratmult,pentrucnurmcu47deanisatrecutlaorganizareaactual,pejudee,nsrivalitateadintre
oraearmasi,dealungulanilor,concurenadeobiceiamicalacptatiaspectemaicrncene,maiales
nceeaceprivetesuporteriiechipelordefotbal.

http://romaniabreakingnews.ro/istoriauitatadezmembrareabanatuluisirepublicabanatdin1918/

10/18

1/28/2017

ISTORIAUITAT?DezmembrareaBanatuluiiRepublicaBanatdin1918|RomniaBreakingNewsRBNPress

Regiunea sa numit Banat ncepnd cu 1960, moment n care cuprindea inclusiv oraele Arad, Caransebe,
Lipova,MoldovaNou,OrovasauReia.JudeulTimiaajunslaformaactualn1968iestejudeulcucea

maimaresuprafadinardupaceaultimmprireadministrativteritorial.
Surse: cersipamantromanesc.wordpress.com(http://cersipamantromanesc.wordpress.com/2010/01/16/cestiti
desprerepublicabanatdin1918/), Wikipedia Enciclopedia libera., Drago Njegovan, Prisajedinjenje Vojvodine
Srbiji, Novi Sad, 2004., Milojko Brusin, Naa razgranienja sa susedima 19191920, Novi Sad, 1998., I.
Munteanu, R. Munteanu, Timioara. Monografie, Editura Mirton, 2002., V. Duda, Aurel Cosma, Edit. Mirton,
1998.,UnireaRomn,Timioara,II,1932,nr.385,din26septembrie,p.4.,Romnul,Arad,VII,1918,nr.18,din
17/30noiembrie,p.4.,Adevarul.ro/Publicatperomaniabreakingnews.ro(http://romaniabreakingnews.ro)

ETICHETE:1918(HTTP://ROMANIABREAKINGNEWS.RO/TAG/1918/),1919(HTTP://ROMANIABREAKINGNEWS.RO/TAG/1919/),
ARMATAFRANCEZA(HTTP://ROMANIABREAKINGNEWS.RO/TAG/ARMATAFRANCEZA/),ARMATAROMN
(HTTP://ROMANIABREAKINGNEWS.RO/TAG/ARMATAROMANA/),ARMATASARBA
(HTTP://ROMANIABREAKINGNEWS.RO/TAG/ARMATASARBA/),BANAT(HTTP://ROMANIABREAKINGNEWS.RO/TAG/BANAT/),
DEZMEMBRARE(HTTP://ROMANIABREAKINGNEWS.RO/TAG/DEZMEMBRARE/),REPUBLICABANAT
(HTTP://ROMANIABREAKINGNEWS.RO/TAG/REPUBLICABANAT/)

http://romaniabreakingnews.ro/istoriauitatadezmembrareabanatuluisirepublicabanatdin1918/

11/18

1/28/2017

ISTORIAUITAT?DezmembrareaBanatuluiiRepublicaBanatdin1918|RomniaBreakingNewsRBNPress

(http://www.facebook.com/sharer.php?
u=http://romaniabreakingnews.ro/istor
uitatadezmembrareabanatuluisi
republicabanatdin
1918/&t=ISTORIA%20UITAT%20?
%20Dezmembrarea%20Banatului%20%
(https://twitter.com/home?
status=ISTORIA%20UITAT%20?
%20Dezmembrarea%20Banatului%20%
uitatadezmembrareabanatuluisi
republicabanatdin1918/)
(https://plus.google.com/share?
url=http://romaniabreakingnews.ro/isto
uitatadezmembrareabanatuluisi
republicabanatdin1918/)
(http://pinterest.com/pin/create/button
url=http://romaniabreakingnews.ro/isto
uitatadezmembrareabanatuluisi
republicabanatdin
1918/&media=http://romaniabreakingn
content/uploads/2013/08/Banat
e1434564948674.jpg&description=ISTO

%20?
http://romaniabreakingnews.ro/istoriauitatadezmembrareabanatuluisirepublicabanatdin1918/

12/18

1/28/2017

ISTORIAUITAT?DezmembrareaBanatuluiiRepublicaBanatdin1918|RomniaBreakingNewsRBNPress

%20?
%20Dezmembrarea%20Banatului%20%

(https://www.tumblr.com/widgets/share
shareSource=legacy&canonicalUrl=&u
uitatadezmembrareabanatuluisi
republicabanatdin
1918%2F&posttype=link&title=ISTORIA
UrmtorulArticol

AsemenieroilordelaTermopile,darnecunoscutromnilor.PovestearomnuluiPitu
Guli,eroulomagiatnimnuldeStatalMacedoniei
(http://romaniabreakingnews.ro/asemenieroilordelatermopiledarnecunoscutromanilor
povestearomanuluipitugulieroulomagiatinimnuldestatalmacedoniei/)

PrecedentulArticol

Romnia,ceamaibunardinRegiuneabalcaniclainvestiiiidezvoltare
economic
(http://romaniabreakingnews.ro/romaniaceamaibunataradinregiuneabalcanicalainvestitiisi
dezvoltareeconomica/)

http://romaniabreakingnews.ro/istoriauitatadezmembrareabanatuluisirepublicabanatdin1918/

13/18

1/28/2017

ISTORIAUITAT?DezmembrareaBanatuluiiRepublicaBanatdin1918|RomniaBreakingNewsRBNPress

(http://romaniabreakingnews.ro/author/cristimanoilescu/)
Publicatde

CristiManoilescu
(http://romaniabreakingnews.ro/author/cristimanoilescu/)

ARTICOLERELAIONALE
DO RIANTHEO DO R(HTTP://RO MANIABREAKING NEWS.RO /AUTHO R/DO RIANTHEO DO R/),14APRILIE2016

(http://romaniabreakingnews.ro/simpozionlachisinaudespre

dezvoltareaarmateinationaleincontextulaprofundariireformelordemocraticecuparticipareaistoricului
aradeanantoniumartin/)

http://romaniabreakingnews.ro/istoriauitatadezmembrareabanatuluisirepublicabanatdin1918/

14/18

1/28/2017

ISTORIAUITAT?DezmembrareaBanatuluiiRepublicaBanatdin1918|RomniaBreakingNewsRBNPress

SimpozionlaChiinudespreDezvoltareaarmateinaionalencontextulaprofundrii
reformelordemocraticecuparticipareaIstoriculuiardeanAntoniuMartin
(http://romaniabreakingnews.ro/simpozionlachisinaudespredezvoltareaarmateinationale
incontextulaprofundariireformelordemocraticecuparticipareaistoriculuiaradean
antoniumartin/)

REDACIARBNPRESS(HTTP://RO MANIABREAKING NEWS.RO /AUTHO R/REDACTIARBNPRESS/),26IANUARIE2017

(http://romaniabreakingnews.ro/gestuldedemnitatesicurajal

regretatuluipatriarhteoctiscareadenuntattoatanedreptateasisilniciaruseascaasuprabasarabieisi
neamuluiromanescprinimpunereajurisdictieinecanoniceabis/)

Mereuactual!GestuldeDemnitateiCurajalRegretatuluiPatriarhTeoctiscareadenunat
toatnedreptateaisilniciaruseascasupraBasarabieiineamuluiromnescprin
impunereajurisdicieinecanoniceaBisericiiRuseti(http://romaniabreakingnews.ro/gestul
dedemnitatesicurajalregretatuluipatriarhteoctiscareadenuntattoatanedreptateasi
silniciaruseascaasuprabasarabieisineamuluiromanescprinimpunereajurisdictiei
necanoniceabis/)

CRISTIMANO ILESCU(HTTP://RO MANIABREAKING NEWS.RO /AUTHO R/CRISTIMANO ILESCU/),15SEPTEMBRIE2012

Romanii,srbiiiBanatul(http://romaniabreakingnews.ro/romaniisarbiisibanatul/)

PREREATACONTEAZ
Youmustbeloggedin(http://romaniabreakingnews.ro/nigol7.php)topostacomment.
Ghostery blocked comments powered by Disqus.

Ghostery blocked comments powered by Facebook Connect.

http://romaniabreakingnews.ro/istoriauitatadezmembrareabanatuluisirepublicabanatdin1918/

15/18

1/28/2017

ISTORIAUITAT?DezmembrareaBanatuluiiRepublicaBanatdin1918|RomniaBreakingNewsRBNPress

Live!Mari,31ianuarie2017,ora18:00peromaniabreakingnews.ro(http://romaniabreakingnews.ro/evenimentul
dedicatpersonalitatiiluinichitasmochinaoevocaredinseriaoameniitransnistrieilaclubultaranului/)

(http://romaniabreakingnews.ro/evenimentuldedicatpersonalitatiiluinichitasmochinaoevocaredinseria
oameniitransnistrieilaclubultaranului/)

http://romaniabreakingnews.ro/istoriauitatadezmembrareabanatuluisirepublicabanatdin1918/

16/18

1/28/2017

ISTORIAUITAT?DezmembrareaBanatuluiiRepublicaBanatdin1918|RomniaBreakingNewsRBNPress

Srituricuschiurile:Poloniaseimpune
nfaaAustrieiiGermanieinconcursulde
CupMondialdelaWillingen
20:30

20:23

Fotbal:CAN2017BurkinaFaso

eliminTunisia(20)isecalificn
semifinale

Arad:aptetraficanidemigrani
arestaipreventivzecepuisubcontrol
judiciar
19:51

Fotbal:ASATrguMureLokomotiv
GornaOreahovia11,nmeciamical
19:43

19:39

Douimportantecompaniiaerieneiau

msuridupanunarearestriciilorSUAprivind
imigraia

Ciclism:TrofeulMiradord'EsColomer,
delaMallorca,arevenitbelgianuluiWellens
19:32

Fotbal:FCSteaua,nvinsdeSlovan
Bratislavacu21,nmeciamical
19:27

Polo:SteauaiCSMDigiOradea,
victorioasenSuperlig
19:23

Schinordic:TripladelaSeefeld
Rydzekseimpuneismbtnfaalui
Frenzel
19:15

TrumpreafirmangajamentulSUA
pentrusecuritateaJaponieiilprimeten
februariepepremierulnipon
19:10

Maimultetitluri

ROMNIABREAKINGNEWS

INFONEWS(HTTP://ROMANIABREAKINGNEWS.RO/CATEGORY/INFORMARE/)

ROMNI

(HTTP://ROMANIABREAKINGNEWS.RO/CATEGORY/PERSONALITATISIDESTINEROMANESTI/)

IonUngureanuunmareromn,unstlpalculturiinaionaleromnetin
RepublicaMoldovaancetatdinvia,smbt,ntrunspitaldinBucureti
(http://romaniabreakingnews.ro/ionungureanuunmareromanunstalpalculturiinationaleromanestiin
republicamoldovaaincetatdinviatasimbataintrunspitaldinbucuresti/)

INFOMILITAR(HTTP://ROMANIABREAKINGNEWS.RO/CATEGORY/INFOMILITAR/)

INFONEWS

(HTTP://ROMANIABREAKINGNEWS.RO/CATEGORY/INFORMARE/)

TrupeleNATOialeSUApotintranUcraina!Decretsemnatrecent
http://romaniabreakingnews.ro/istoriauitatadezmembrareabanatuluisirepublicabanatdin1918/

17/18

1/28/2017

ISTORIAUITAT?DezmembrareaBanatuluiiRepublicaBanatdin1918|RomniaBreakingNewsRBNPress

TrupeleNATOialeSUApotintranUcraina!Decretsemnatrecent
(http://romaniabreakingnews.ro/trupelenatosialesuapotintrainucrainadecretsemnatrecent/)

INFONEWS(HTTP://ROMANIABREAKINGNEWS.RO/CATEGORY/INFORMARE/)

R.MOLDOVA

(HTTP://ROMANIABREAKINGNEWS.RO/CATEGORY/MOLDOVA2/)

ConsternarelaChiinu!LideruluidelaTiraspol,VadimKrasnoselskiadeschiso
reprezentanaTransnistrieilaMoscova
(http://romaniabreakingnews.ro/consternarelachisinaulideruluidelatiraspolvadimkrasnoselskia
deschisoreprezentantaatransnistrieilamoscova/)

INFOMILITAR(HTTP://ROMANIABREAKINGNEWS.RO/CATEGORY/INFOMILITAR/)
(HTTP://ROMANIABREAKINGNEWS.RO/CATEGORY/INFORMARE/)

INFONEWS

ROMNIA(HTTP://ROMANIABREAKINGNEWS.RO/CATEGORY/REALIZARI

ROMANESTIROMANIA/)

ArmataRomnnoucomandpentruachiziiadevehiculeblindatePiranhaIII
(http://romaniabreakingnews.ro/armataromananouacomandapentruachizitiadevehiculeblindate
piranhaiii/)

INFONEWS(HTTP://ROMANIABREAKINGNEWS.RO/CATEGORY/INFORMARE/)
(HTTP://ROMANIABREAKINGNEWS.RO/CATEGORY/POLITICEXTERN/)

POLITICEXTERN

ROMNIA

(HTTP://ROMANIABREAKINGNEWS.RO/CATEGORY/REALIZARIROMANESTIROMANIA/)

PrimareuniunecomunaguvernelorSpanieiiRomniei
(http://romaniabreakingnews.ro/primareuniunecomunaaguvernelorspanieisiromaniei/)

PROMO

(http://romaniabreakingnews.ro/vinsarbatorileestetimpulsamancamsanatosdesarbatori
comandatiproduseledincarnedeporcdemangalitaporculsomonsauuleiuldemaslinecupatrupicioar/)

Estetimpulsmncmsntos!Comandaiproduseledincarnedeporcde
Mangaliaporculsomonsauuleiuldemslinecupatrupicioare
(http://romaniabreakingnews.ro/vinsarbatorileestetimpulsamancamsanatos
desarbatoricomandatiproduseledincarnedeporcdemangalitaporcul
somonsauuleiuldemaslinecupatrupicioar/)
REDACIARBNPRESS,5NO IEMBRIE2014

http://romaniabreakingnews.ro/istoriauitatadezmembrareabanatuluisirepublicabanatdin1918/

18/18