Sunteți pe pagina 1din 405

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR I PDURILOR

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI

RAPORT ANUAL
PRIVIND STAREA MEDIULUI
N ROMNIA
ANUL 2015

Bucureti 2016
RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI N ROMNIA , ANUL 2015

CUPRINS

I. CALITATEA I POLUAREA AERULUI NCONJURTOR ................................ 1


I.1. CALITATEA AERULUI NCONJURTOR: STARE I CONSECINE ........................... 2
I.1.1. Starea de calitate a aerului nconjurtor .................................................................................... 2
I.1.1.1. Nivelul concentraiilor medii anuale ale poluanilor atmosferici n aerul nconjurtor .................. 2
I.1.1.2. Tendine privind concentraiile medii anuale ale anumitor poluani atmosferici ............................. 3
I.1.1.3. Depiri ale valorilor limit i valorilor int privind
calitatea aerului nconjurtor n zonele urbane .............................................................................. 5
I.1.2. Efectele polurii aerului nconjurtor ...................................................................................... 5
I.1.2.1. Efectele polurii aerului nconjurtor asupra sntii ................................................................... 5
I.1.2.2. Efectele polurii aerului nconjurtor asupra ecosistemelor ........................................................... 6
I.1.2.3. Efectele polurii aerului nconjurtor asupra solului i vegetaiei .................................................. 8
I.2. FACTORII DETERMINANI I PRESIUNILE CARE AFECTEAZ
STAREA DE CALITATE A AERULUI NCONJURTOR ............................................ 9
I.2.1. Emisiile de poluani atmosferici i principale surse de emisie .................................................. 9
I.2.1.1. Energia ............................................................................................................................................. 9
I.2.1.2. Industria ........................................................................................................................................... 12
I.2.1.3. Transportul ....................................................................................................................................... 28
I.2.1.4. Agricultura ....................................................................................................................................... 29
I.3. TENDINE I PROGNOZE PRIVIND POLUAREA AERULUI NCONJURTOR ........ 30
I.3.1. Tendine privind emisiile principalilor poluani atmosferici ..................................................... 30
I.3.2. Prognoze privind emisiile principalilor poluani atmosferici .................................................... 35
I.4. POLITICI, ACIUNI I MSURI PENTRU MBUNTIREA CALITII AERULUI
NCONJURTOR .............................................................................................................. 36

II. APA ...............................................................................................................................37


II.1. RESURSELE DE AP, CANTITI I DEBITE ................................................................ 38
II.1.1. Stare, presiuni i consecine .................................................................................................... 38
II.1.1.1. Resurse de ap poteniale i tehnic utilizabile ............................................................................... 38
II.1.1.2. Utilizarea resurselor de ap .......................................................................................................... 40
II.1.1.3. Evenimente extreme produse de debitele cursurilor de ap .......................................................... 42
II.1.1.4. Schimbri hidromorfologice ale cursurilor de ap ........................................................................ 43
II.1.2. Prognoze ................................................................................................................................ 45
II.1.2.1. Disponibilitatea, cererea i deficitul de ap .................................................................................. 45
II.1.2.2. Riscurile i presiunile inundaiilor ................................................................................................ 50
II.1.3. Utilizarea i gestionarea eficient a resurselor de ap ............................................................. 51
II.2. CALITATEA APEI ................................................................................................................... 53
II.2.1. Calitatea apei: stare i consecine ........................................................................................... 53
II.2.1.1. Calitatea apei cursurilor de ap .................................................................................................... 53
II.2.1.2. Calitatea apei lacurilor ................................................................................................................. 55
II.2.1.3. Calitatea apelor subterane ............................................................................................................ 57
II.2.1.4. Calitatea apelor de mbiere ...................................................................................................... 59
II.2.2. Factorii determinani i presiunile care afecteaz starea de calitate a apelor .......................... 63
II.2.2.1. Presiuni semnificative asupra resurselor de ap din Romnia ..................................................... 63
II.2.2.2. Apele uzate i reelele de canalizare .............................................................................................. 66
II.2.3. Tendine i prognoze privind calitatea apei ............................................................................ 74
II.2.4. Politici, aciuni i msuri privind mbuntirea strii de calitate a apelor ............................. 77
II.3. MEDIUL MARIN I COSTIER .............................................................................................. 81
II.3.1. Starea ecosistemelor marine i de coast i consecine........................................................... 81
II.3.1.1. Starea ariilor marine protejate ...................................................................................................... 81
II.3.1.1.1. Acvatoriul litoral marin Vama Veche - 2 Mai82 .................................................. 81
RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI N ROMNIA , ANUL 2015

II.3.1.1.2. Habitate marine ..................................................................................................... 82


II.3.1.2. Starea ecosistemelor i resurselor vii marine ................................................................................ 85
II.3.1.2.1. Fitoplancton ............................................................................................................. 85
II.3.1.2.2. Zooplancton ........................................................................................................... 88
II.3.1.2.3. Fitobentos ............................................................................................................. 91
II.3.1.2.4. Zoobentos ............................................................................................................... 92
II.3.1.2.5. Resurse marine vii ................................................................................................. 93
II.3.1.3. Situaia privind poluarea mediului marin i de coast .................................................................. 94
Nutrienii ..................................................................................................................................... 94
Clorofila a ..................................................................................................................................... 99
II.3.1.4. Impactul schimbrilor climatice asupra mediului marin i de coast ........................................... 100
Nivelul mrii ............................................................................................................................ 100
Temperatura ........................................................................................................................ 100
II.3.2. Situaia privind fondul piscicol marin ..................................................................................... 102
II.3.3. Presiuni antropice asupra mediului marin i de coast ......................................................... 103
II.3.4. Managementul integrat al zonelor de coast i planificarea spaial maritim ....................... 104
II.3.4.1. Managementul Integrat al Zonei Costiere (ICZM) ........................................................................ 104
II.3.4.2. Planificarea Spaial Maritim (PSM) ........................................................................................... 108

III. SOLUL ..................................................................................................................... 113


III.1. CALITATEA SOLURILOR: STARE I TENDINE ................................................... 114
III.1.1. Repartiia terenurilor pe clase de calitate ............................................................................. 114
III.1.2. Terenuri afectate de diveri factori limitativi ....................................................................... 115
III.2. ZONE CRITICE SUB ASPECTUL DETERIORRII SOLURILOR ........................... 117
III.2.1. Situri contaminate de procese antropice ............................................................................... 117
III.2.1.1.Poluarea solurilor n urma activitii din sectorul industrial (minier, siderurgic, energetic etc.)..120
III.2.1.2.Poluri accidentale......................................................................................................................... 122
III.2.2. Zone afectate de procese naturale ....................................................................................... 123
III.2.2.1. Degradarea solurilor din cauza proceselor de pant ................................................................... 123
III.3. PRESIUNI ASUPRA STRII DE CALITATE A SOLURILOR .................................. 124
III.3.1. Utilizare i consumul de ngrminte ................................................................................. 124
III.3.1.1. Amendamente ................................................................................................................................ 124
III.3.2. Consumul de produse de protecia plantelor ....................................................................... 126
III.3.3. Evoluia suprafeelor de mbuntiri funciare ..................................................................... 128
III.4. PROGNOZE I ACIUNI NTREPRINSE PENTRU AMELIORAREA STRII DE
CALITATE A SOLURILOR ............................................................................................ 129
III.4.1. Suprafaa destinat agriculturii ecologice ............................................................................ 129

IV. UTILIZAREA TERENURILOR .............................................................................. 132


IV.1. STARE I TENDINE .................................................................................................... 133
IV.1.1. Repartiia terenurilor pe categorii de acoperire/utilizare ...................................................... 133
IV.1.2. Tendine privind schimbarea destinaiei utilizrii terenurilor .............................................. 134
IV.2. IMPACTUL SCHIMBRII UTILIZRII TERENURILOR ASUPRA MEDIU LUI ..... 135
IV.2.1. Impactul schimbrii utilizrii terenurilor asupra terenurilor agricole .................................. 135
IV.2.2. Impactul schimbrii utilizrii terenurilor asupra habitatelor ................................................ 136
IV.3. FACTORII DETERMINANI AI SCHIMBRII UTILIZRII TERENURILOR ......... 136
IV.3.1. Modificarea densitii populaiei .......................................................................................... 136
IV.3.2. Expansiunea urban ............................................................................................................. 137
IV.3.2.1. Ocuparea terenurilor ..................................................................................................................... 137
IV.3.2.2. Ocuparea terenurilor prin infrastructura de transport .................................................................. 138
IV.4. PROGNOZE I ACIUNI NTREPRINSE PRIVIND UTILIZAREA TERENURILOR
...................................................................................................................................................... 140
RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI N ROMNIA , ANUL 2015

V. PROTECIA NATURII I BIODIVERSITATEA ................................................. 141


V.1. STAREA DE CONSERVARE I TENDINELE COMPONENTELOR BIODIVERSITII
........................................................................................................................................... 142
V.1.1. Tendine privind starea de conservare a ecosistemelor i habitatelor ..................................... 143
V.1.2. Tendine privind situaia speciilor prioritare ........................................................................... 145
V.2. AMENINRI PENTRU BIODIVERSITATE I PRESIUNI EXERCITATE ASUPRA
BIODIVERSITII ......................................................................................................... 147
V.2.1. Speciile invazive ..................................................................................................................... 147
V.2.2. Poluarea i ncrcarea cu nutrieni .......................................................................................... 157
V.2.3. Schimbrile climatice ............................................................................................................. 160
V.2.4. Modificarea habitatelor ........................................................................................................... 169
V.2.4.1. Fragmentarea ecosistemelor ........................................................................................................ 172
V.2.4.2. Reducerea habitatelor naturale i semi-naturale .......................................................................... 184
V.2.5. Exploatarea excesiv a resurselor naturale ............................................................................. 198
V.2.5.1. Exploatarea forestier ................................................................................................................... 202
V.3. PROTECIA NATURII I BIODIVERSITATEA: PROGNOZE I ACIUNI NTREPRINSE
........................................................................................................................................... 229
V.3.1. Reeaua de arii protejate ......................................................................................................... 229
V.3.2. Managementul ariilor naturale protejate ..................................................................................237

VI. PDURILE .................................................................................................................239


VI.1. FONDUL FORESTIER NAIONAL: STARE I CONSECINE ................................. 240
VI.1.1. Evoluia suprafeei fondului forestier ................................................................................... 240
VI.1.2. Distribuia pdurilor dup principalele forme de relief ....................................................... 242
VI.1.3. Starea de sntate a pdurilor .............................................................................................. 244
VI.1.4. Suprafee de pduri regenerate ............................................................................................ 249
VI.1.5. Zone cu deficit de vegetaie forestier i disponibiliti de mpdurire ................................ 251
VI.2. AMENINRI I PRESIUNI EXERCITATE ASUPRA PDURILOR ......................... 251
VI.2.1. Suprafee de pdure parcurse cu tieri ................................................................................. 252
VI.2.2. Schimbarea utilizrii terenurilor ........................................................................................... 254
VI.2.2.1. Fragmentarea ecosistemelor ......................................................................................................... 254
VI.2.3. Schimbrile climatice ............................................................................................................ 254
VI.3. TENDINE, PROGNOZE I ACIUNI PRIVIND GESTIONAREA DURABIL A
PDURILOR ............................................................................................................... 254

VII. RESURSELE MATERIALE I DEEURILE .....................................................256


VII.1. UTILIZAREA RESURSELOR MATERIALE: STARE I TENDINE ....................... 257
VII.1.1. Stare i tendine ..................................................................................................................... 257
VII.1.1.1. Evoluia consumului de resurse materiale ................................................................................... 257
VII.2. GENERAREA I GESTIONAREA DEEURILOR: TENDINE, IMPACTURI I
PROGNOZE ................................................................................................................ 258
VII.2.1. Generarea i gestionarea deeurilor municipale .................................................................... 258
VII.2.2. Generarea i gestionarea deeurilor industriale ..................................................................... 260
VII.2.3. Fluxuri speciale de deeuri .................................................................................................... 261
VII.2.3.1. Deeuri de echipamente electrice i electronice (DEEE) ............................................................ 261
VII.2.3.2. Deeuri de ambalaje .................................................................................................................... 264
VII.2.3.3. Vehicule scoase din uz (VSU) ...................................................................................................... 265
VII.2.4. Impacturi i presiuni privind deeurile .................................................................................. 266
VII.2.5. Tendine i prognoze privind generarea deeurilor ............................................................... 267
VII.3. POLITICI I ACIUNI PRIVIND UTILIZAREA RESURSELOR MATERIALE I
DEEURILE ............................................................................................................. 267
RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI N ROMNIA , ANUL 2015

VIII. SCHIMBRILE CLIMATICE ............................................................................269


VIII.1. IMPACTUL SCHIMBRILOR CLIMATICE ASUPRA SISTEMELOR NATURALE I
ANTROPICE .............................................................................................................. 270
VIII.1.1. Schimbri observate n regimului climatic din Romnia ................................................... 270
VIII.1.2. Concentraia gazelor cu efect de ser n atmosfer............................................................ 275
VIII.1.3. Impactul schimbrilor climatice asupra sistemelor naturale .............................................. 275
VIII.1.3.1. Impactul asupra mediului marin i costier .................................................................................... 275
VIII.1.3.2. Impactul schimbrilor climatice asupra cursurilor de ap ........................................................... 276
VIII.1.4. Impactul schimbrilor climatice asupra sistemelor i sectoarelor socio-economice .......... 276
VIII.1.4.1. Agricultura ................................................................................................................................ 278
VIII.1.4.2. Pdurile i silvicultura .............................................................................................................. 281
VIII.1.4.3. Sntatea uman ....................................................................................................................... 282
VIII.1.4.4. Energia ...................................................................................................................................... 286
VIII.2. FACTORI DETERMINANI I PRESIUNI ASUPRA SCHIMBRILOR CLIMATICE
........................................................................................................................................... 286
VIII.2.1. Factori determinani care afecteaz regimul climatic ........................................................ 286
VIII.2.2. Substane care diminueaz stratul de ozon ........................................................................ 288
VIII.2.3. Emisiile de gaze cu efect de ser ....................................................................................... 289
VIII.3. TENDINELE EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SER .................................... 291
VIII.4. SCENARII I PROGNOZE PRIVIND SCHIMBRILE CLIMATICE ....................... 292
VIII.4.1. Scenarii privind schimbrile climatice .............................................................................. 292
VIII.4.2. Datele agregate privind proieciile emisiilor de GES ........................................................ 295
VIII.5. ACIUNI PENTRU ATENUAREA I ADAPTAREA LA SCHIMBRILE CLIMATICE
........................................................................................................................................... 297

IX. MEDIUL URBAN, SNTATEA I CALITATEA VIEII ..............................299


IX.1. MEDIUL URBAN I CALITATEA VIEII: STARE I CONSECINE ....................... 300
IX.1.1. Calitatea aerului din aglomerrile urbane i efectele asupra sntii ................................... 300
IX.1.1.1. Depiri ale concentraiei medii anuale de PM10, NO2, SO2 i O3 n anumite aglomerri urbane
301
IX.1.2. Poluarea fonic i efectele asupra sntii i calitii vieii ................................................. 303
IX.1.2.1. Expunerea la poluarea sonor a aglomerrilor urbane cu peste 250.000 locuitori .................... 303
IX.1.3. Calitatea apei potabile i efectele asupra sntii ................................................................ 303
IX.1.4. Spaiile verzi i efectele asupra sntii i calitii vieii ..................................................... 306
IX.1.4.1. Suprafaa ocupat de spaiile verzi n aglomerrile urbane ........................................................ 307
IX.1.5. Schimbrile climatice i efectele asupra mediului urban, sntii i calitii vieii ............. 310
IX.1.5.1. Rata de mortalitate n aglomerrile urbane ca urmare a
temperaturilor extreme n perioada de var .................................................................................. 310
IX.1.5.2. Expunerea populaiei din aglomerrile urbane la riscul de inundaii ......................................... 312
IX.1.6. Substanele chimice ............................................................................................................... 314
IX.1.6.1. Producia, importul i exportul anumitor substane i preparate chimice periculoase ............... 314
IX.1.6.2. Evaluarea riscului asupra sntii umane reprezentat de substanele chimice ......................... 316
IX.1.6.3. Msuri pentru restricionarea i controlul substanelor chimice ................................................. 318
IX.2. PROGNOZE I MSURI NTREPRINSE PENTRU DEZVOLTAREA URBAN
SUSTENABIL I MBUNTIREA SNTII I CALITII VIEII DIN
AGLOMERRILE URBANE .......................................................................................... 320

X. RADIOACTIVITATEA MEDIULUI ...................................................................... 324


X.1. MONITORIZAREA RADIOACTIVITII FACTORILOR DE MEDIU ........................ 325
X.1.1. Radioactivitatea aerului ....................................................................................................... 326
X.1.2. Radioactivitatea apelor ......................................................................................................... 334
X.1.3. Radioactivitatea solului ........................................................................................................ 340
RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI N ROMNIA , ANUL 2015

X.1.4. Radioactivitatea vegetaiei ................................................................................................... 342

XI. CONSUMUL I MEDIUL NCONJURTOR ...................................................... 344


XI.1. TENDINE N CONSUM .............................................................................................. 345
XI.1.1. Alimente i buturi ............................................................................................................... 346
XI.1.2. Locuine ................................................................................................................................ 346
XI.1.3. Mobilitate ............................................................................................................................. 348
XI.1.3.1. Transportul de pasageri .............................................................................................................. 348
XI.1.3.2. Transportul de mrfuri ................................................................................................................ 350
XI.2. FACTORI CARE INFLUENEAZ CONSUMUL ........................................................ 350
XI.3. PRESIUNILE ASUPRA MEDIULUI CAUZATE DE CONSUM ..................................... 352
XI.3.1. Emisii de gaze cu efect de ser din sectorul rezidenial ....................................................... 352
XI.3.2. Consumul de energie pe locuitor .......................................................................................... 354
XI.3.3. Utilizarea materialelor .......................................................................................................... 355
XI.4. ECONOMIA VERDE ..................................................................................................... 355
XI.4.1. Instituii publice i societi comerciale nregistrate EMAS ................................................. 355
XI.4.2. Numrul de produse i servicii etichetate cu eticheta ecologic european ......................... 356
XI.4.3. Cheltuieli i taxe de mediu ................................................................................................... 357
XI.5. PROGNOZE, POLITICI I MSURI PRIVIND CONSUMUL I MEDIUL ................. 360

XII. TENDINELE I SCHIMBRILE DIN ROMNIA COMPARATIV


CU TENDINELE DIN UNIUNEA EUROPEAN ...................................... 361
XII.1. TENDINELE I SCHIMBRILE DIN ROMNIA .................................................. 362
XII.1.1. Sociale ............................................................................................................................... 362
XII.1.1.1. Evoluia numrului populaiei la nivel naional i n aglomerrile urbane ................................ 362
XII.1.2. Economice ......................................................................................................................... 363
XII.1.2.1. Evoluia PIB la nivel naional i pe principalele sectoare de activitate ...................................... 363
XII.1.3. Politici de mediu ................................................................................................................ 366
XII.2. EVALUAREA PERFORMANEI DE MEDIU A ROMNIEI .................................... 369
XII.2.1. Intensitatea emisiilor de GES i emisiile de GES pe locuitor ............................................ 369
XII.2.2. Intensitatea energetic primar i consumul total de energie pe locuitor .......................... 370
XII.2.3. Energia electric din surse regenerabile de energie ........................................................... 371
XII.2.4. Emisii de substane cu efect acidifiant ............................................................................... 372
XII.2.5. Emisii de precursori ai ozonului ........................................................................................ 373
XII.2.6. Cererea de transport de mrfuri ......................................................................................... 374
XII.2.7. Suprafaa destinat agriculturii ecologice .......................................................................... 375
XII.2.8. Generarea deeurilor municipale ....................................................................................... 377
XII.2.9. Utilizarea resurselor de ap dulce ...................................................................................... 378

BIBLIOGRAFIE ...............................................................................................................382

ANEXE

ANEXA 1 Cap. II-APA

ANEXA 2 Lista indicatorilor specifici pentru Romnia


I. CALITATEA I POLUAREA AERULUI
NCONJURTOR

I.1. Calitatea aerului nconjurtor: stare i consecine

I.2. Factorii determinani i presiunile care afecteaz starea


de calitate a aerului nconjurtor

I.3. Tendine i prognoze privind poluarea aerului


nconjurtor

I.4. Politici, aciuni i msuri pentru mbuntirea calitii


aerului nconjurtor

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 1


I. CALITATEA I POLUAREA AERULUI NCONJURTOR

I.1. CALITATEA AERULUI NCONJURTOR: STARE I CONSECINE


I.1.1 Starea de calitate a aerului nconjurtor g/m SO2 - Concentraii medii anuale nregistrate la staiile din RNMCA
35

Starea privind calitatea i poluarea aerului nconjurtor 30


poate fi evideniat prin alegerea unor indicatori care s 25
caracterizeze factorul de mediu AER. Nivelul de
ncredere al acestor indicatori depinde de calitate 20

datelor folosite care pot fi: 15


date disponibile din rapoartele privind starea 10
mediului;
rezultate ale unor studii, inventare, prognoze; 5

date i rezultate disponibile raportate sau obinute 0

BC-2

PH-2
PH-4
BT-1

TM-5
GL-1
GR-3
HD-4

MS-4
AG-1
AG-6

CT-5

SB-3

VL-2
CS-3

MM-2

SV-1
AB-1

B-1

BZ-1

DJ-2
prin studii la nivel european;

CJ-4

IS-1
IS-3
IS-5

NT-3
scenarii, strategii, programe, obiective, inte la media anual
nivel naional i european care urmresc calitatea
i poluarea aerului.

I.1.1.1. Nivelul concentraiilor medii anuale ale g/m

45
PM10 - Concentraii medii anuale nregistrate la staiile din RNMCA

poluanilor atmosferici n aerul nconjurtor 40

35

Concentraiile medii anuale ale poluanilor atmosferici 30

NO2, SO2, PM10, O3, C6H6, Pb, As, Cd i Ni determinai n


25

20
cadrul RNMCA (Reeaua Naional de Monitorizare a 15

Calitii Aerului) la staiile de fond, trafic i industrial n 10

anul 2015 n raport cu valoarea limit anual/valoarea 5

int sunt prezentate n figura 1.1. 0

SJ-1
MM-1

MM-3
AR-1

AR-3
CJ-3
CJ-1

SB-1

SB-3

OT-1

GL-1
PH-3

AB-1
AB-3
BV-3

BC-1

BV-1
PH-5

TM-3
BV-4
TM-1
BC-2

BN-1

CT-4

CT-7
TM-6
IS-1
IS-2

IS-5

IS-4
BT-1

TL-1
B-5
SM-1
HD-2

CS-1
CS-4

VS-2

HR-1
AG-2
SV-3

AG-1
SV-1

AG-3
CS-2
HD-1

CS-3

HD-4

CL-2
GR 1

B-6

B-1
B-8
B-7

B-4
media anual valoarea limit anual
Figura 1.1. Concentraii medii anuale ale poluanilor
atmosferici nregistrate la staiile de monitorizare la
nivel naional n anul 2015 n raport cu valoarea limit
anual / valoarea int g/m Ozon - Valoarile maxime anuale ale mediilor mobile nregistrate
la staiile din RNMCA
180

g/m NO2 - Concentraii medii anuale nregistrate la staiile din RNMCA 160
45
140

40 120

100
35
80
30
60
25 40

20
20
0
AB-1
AB-3

CV-1

GL-2
GL-3
GL-4

SB-3
SV-1
BC-1
BC-2
BC-3
BT-1

DJ-3
DJ-5
EM-3

GR-2
GR-4

IL-1

OT-1

TM-2
TM-3
TM-4
TR-1
TR-2
MM-2
MM-3
NT-1

VL-1
AG-2
AG-3

BV-3
BV-4

CS-1
CT-2
CT-6
CT-7

HD-1
HD-2

PH-2
PH-3
PH-4

VN-1

15
CJ-3

IS-3
IS-4
IS-5
CL-2

10
valoarea maxim anual a mediei mobile valoarea int

0
MM-1
MM-2
MM-3

SV-1
SV-3

VS-1
CV-1

TR-1
TR-2
HD-2
GR-1
GR-2

SM-2
GL-3
GL-4

IS-1

VL-1
VL-2
AB-3

CS-1
AG-6

DJ-1
DJ-2
DJ-5

PH-2
PH-5
SB-3

TM-1
TM-4
TM-5

VN-1
BC-3

GJ-1

OT-1
B-1

CT-5

IS-2
IS-3

NT-3

media anual valoarea limit anual


g/m Benzen - Concentraii medii anuale nregistrate la staiile
din RNMCA
6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
CS-3

CS-4

SV-1
AG-1

AG-2

GR-1
GL-3

VN-1
IS-1
AB-2

BC-1

BC-3

PH-2

PH-4

VL-1

VL-2
TM-1
IL-1

medie anual valoarea limit anual

2 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


g/m3
Pb - Concentraii medii anuale nregistrate la staiile din I.1.1.2. Tendine privind concentraiile medii anuale
0,6 RNMCA ale anumitor poluani atmosferici
0,5
Majoritatea poluanilor atmosferici provin din arderi,
0,4
combustii generatoare de energie, activiti industrial,
0,3 care conduc la emisii de substane i particule care se
degaj n atmosfer putnd atinge concentraii nocive.
0,2
Prevenirea i combaterea polurii atmosferei este o
0,1
problem de actualitate, de importan vital, iar
0,0 mijloacele tehnice i tiinifice implicate trebuie s fie
CL-2
CT-4
CT-7

MM-1
MM-3
PH-3
PH-5
SB-3

TM-1
TM-3
TL-1
AG-1
AG-2
AG-3

HD-1
HD-2
HD-4
B-1
AB-3

BV-4
AB-1

BV-3

GR-1

IS-1
IS-4
BC-2
BC-1

dintre cele mai moderne i bine fundamentate att pe


B-4
B-5
B-6
B-7
B-8

medii anuale valoarea limit anual plan economic, ct i pe plan politic i juridic. Instru-
mentele tehnice utilizate pentru nregistrarea datelor
ng/m3
privind concentraiile medii anuale, ale poluanilor
As - Concentraii medii anuale nregistrate la staiile din
7 RNMCA
atmosferici (NO2, SO2, PM10, C6H6, Pb, Cd, Ni, As) n
raport cu valoarea limit anual, sunt analizoarele din
6
staiile de monitorizare.
5
Tendinele privind concentraiile medii anuale ale
4
anumitor poluani atmosferici din perioada 2009-2015
3 nregistrate la diferite tipuri de staii de monitorizare a
2 calitii aerului din RNMCA sunt prezentate n figurile
1 1.2 i 1.3.
0
CT-7

SB-3

TL-1
AG-1

AG-2

AG-3

PH3

PH5
AB-1

AB-3

BC-2

GJ-1
BC-1

GL-1

GL-4

Figura 1.2. Evoluia concentraiilor medii anuale ale


medii anuale valoarea int poluanilor atmosferici (NO2, SO2, PM10, C6H6, Pb, Cd,
Ni, As) nregistrate la staiile de trafic n perioada
ng/m3
2009-2015
Cd - Concentraii medii anuale nregistrate la staiile din
6 RNMCA
g/m 3 Evoluia concentraiilor medii anuale ale poluanilor
5 atmosferici nregistrate la staiile de trafic ( 1 )
45
4 40
35 SO2
3 30
NO2
25
2 20 PM10
15
1 C6H6
10
5
0
0
SM-1
SM-2
AG-1
AG-2
AG-3

HD-1
HD-2
HD-4

SB-3

TL-1
AB-1
AB-3

BV-3
BV-4

MM-1
MM-3
GJ-1

GL-4
BC-1
BC-2

GL-1

IS-1
B-1

B-5
B-6
B-7
B-8

PH-3
PH-5
CT-1
CT-5
CT-7
B-4

IS-4

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 valoare


medii anuale valoarea int limit

ng/m3
Ni - Concentraii medii anuale nregistrate la staiile din ng/m3 Evoluia concentraiilor medii anuale ale poluanilor
25 RNMCA atmosferici nregistrate la staiile de trafic ( 2 )
40
20 Pb
30
15 As

20 Cd
10
Ni
10
5

0
0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 valoare
B-1

B-7
B-8

CT-1
CT-5
CT-7

PH-5
B-4
B-5
B-6

PH-3

SB-3

TL-1
TM-1
TM-3
TM-5
TM-6
IS-1
IS-4
HD-4
AG-1
AG-2
AG-3

HD-1
HD-2

SM-1
SM-2
GJ-1
AB-1
AB-3

BV-3
BV-4

GL-1
GL-4
BC-1
BC-2

int
medii anuale valoarea int

Din analiza datelor prezentate n figura 1.2. se constat


Din analiza datelor prezentate n figura 1.1. se constat
c pentru perioada 2009-2015, la toi poluanii luai n
c la poluanii PM10, C6H6, Pb, As, Cd i Ni nu au fost
studiu pentru staiile de trafic, exist o tendin
depite valorile limit anuale respectiv valorile int.
general de reducere a concentraiilor medii anuale,
Pentru NO2, media anual a fost depit la o singur
care de regul s-au situat sub valorile limit/valorile
staie, IS-1.
int.
Pentru ozon valoarea int a fost depit la 19 staii din
RNMCA.

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 3


Figura 1.3. Evoluia concentraiilor medii anuale la g/m3 Pb - Evoluia concentraiilor medii anuale nregistrate la staiile de
NO2, SO2, PM10, C6H6, Pb, As, Cd, Ni n perioada 2009- monitorizare n raport cu valoarea limit anual

2015 nregistrate la staiile de monitorizare n


0,6

raport cu valoarea limit anual 0,5

medii anuale la staiile


Legenda: 0,4 de fond
FU = fond urban, medii anuale la staiile
0,3
FSUB = fond suburban, industriale

FR = fond rural/fond regional, 0,2 medii anuale la staiile


I = industrial, de trafic

T = transport 0,1 Liniar (valoare limit


anual)
0
g/mc 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
NO2 - Evoluia concentraiilor medii anuale nregistrate la staiile de
45,00 monitorizare n raport cu valoarea limit anual
40,00
35,00 ng/m3 As - Evoluia concentraiilor medii anuale nregistrate la staiile de
medii anuale la staiile FSUB monitorizare n raport cu valoarea int
30,00
7,00
medii anuale la staiile FU
25,00 medii anuale la staiile
6,00 de fond
20,00 medii anuale la staiile I
15,00 5,00 medii anuale la staiile
medii anuale la staiile T
10,00 industriale
4,00
Liniar (valoarea limit anual )
5,00 medii anuale la staiile
3,00
0,00 de trafic
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2,00
Liniar (valoarea int)
1,00

PM10 - Evoluia concentraiilor medii anuale nregistrate la staiile de 0,00


g/m 3 monitorizare n raport cu valoarea limit anual
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
45

40
medii anuale la
35 staiile FU Cd - Evoluia concentraiilor medii anuale nregistrate la staiile de monitorizare n
medii anuale la ng/m3 raport cu valoarea int
30
staiile FSUB
6
25 medii anuale la
staiile FR
20
medii anuale la 5 medii anuale la staiile
staiile I
15 de fond
medii anuale la
10 staiile T 4
Liniar (valoarea medii anuale la staiile
5
limit anual) industriale
3
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
medii anuale la staiile
2 de trafic

1 Liniar (Valoarea int)


g/mc SO2 - Evoluia concentraiilor medii anuale nregistrate la staiile de
monitorizare
0
14 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
medii anuale la
12 staiile FU

10 medii anuale la
staiile FSUB Ni - Evoluia concentraiilor medii anuale nregistrate la staiile de monitorizare n
8 ng/m3 raport cu valoarea int
medii anuale la
6 staiile FR 25

4 medii anuale la
staiile I 20
2 medii anuale la staiile de
medii anuale la fond
0 staiile T 15
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 medii anuale la staiile
industriale
10
medii anuale la staiile de
g/m3 Benzen - Evoluia concentraiilor medii anuale nregistrate la staiile de trafic
monitorizare n raport cu valoarea limit anual 5
6 Liniar (valoarea int)

medii anuale la
5 0
staiile FSUB
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
4 medii anuale la
staiile FU

3 medii anuale la
staiile I
Din analiza datelor prezentate n figura 1.3 se constat
2
medii anuale la
c pentru perioada 2009-2015, la toi poluanii luai n
staiile T studiu, la toate tipurile de staii exist o tendin
1
Liniar (valoare general de reducere a concentraiilor medii anuale,
limit anual)
0 care de regul s-au situat sub valorile limit / valorile
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
int, inclusiv in anul 2015.

4 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


I.1.1.3. Depiri ale valorilor limit i valorilor int
privind calitatea aerului nconjurtor n zonele
urbane Figura 1.6. Numrul de depiri ale valorii int pentru
ozon la staiile de monitorizare la nivel naional n anul
Calitatea vieii este strict corelat i dependent de 2015
calitatea aerului. Ritmul de dezvoltare economic, demo-
grafic, instituional impun luarea unor msuri bine gn- Ozon depiri ale valorii int la staiile de monitorizare la
dite i documentate pentru a stpni fenomenele peri- Nr. depiri nivel naional

culoase de poluare a aerului, pentru a dirija mecanis- 80 Nr. depiri Liniar (Nr. maxim de depiri)

mele de dezvoltare socio-economico-financiare n 70


folosul omului i al umanitii. Prin mediu nconjurtor 60
sau mediu ambiant se nelege ansamblul de elemente i 50

fenomene naturale i artificiale, care constituie cadrul, 40

mijlocul i condiiile de via ale omului. 30


20
Aciunea mediului poluant asupra organismului uman
10
este foarte variat i complex. Ea poate merge de la 0
simple incomoditi n activitatea omului, disconfortul,

IL-1

OT-1

SV-1
DJ-3
DJ-5
CT-2
CT-6
AG-2
AG-3

SB-3
BC-2
BC-3

GR-2
HD-2
CS-1

IS-3
IS-4
IS-5
CJ-3
pn la perturbri puternice ale strii de sntate i
chiar pierderea de viei omeneti.
ncrcarea organismului populaiei expuse la anumii
Cunoaterea acestor efecte ale polurii mediului asupra
poluani, cunoscui a avea caliti de depozitare n
sntii a condus la necesitatea instituirii unor msuri
anumite organe, reprezint un alt aspect important al de protecie a mediului nconjurtor, care in seama i
influenei polurii mediului asupra sntii, care poate
de datele privind numrul de depiri ale valorii limit
fi analizat prin procentul de populaie urban potenial
/int nregistrate la nivel naional.
expus la concentraii de poluani n aerul nconjurtor
care depesc valoarea-limit pentru protecia sntii I.1.2. Efectele polurii aerului nconjurtor
umane.
I.1.2.1. Efectele polurii aerului nconjurtor asupra
Figura 1.4. Numrul de depiri ale valorii limit zilnice sntii
pentru particule n suspensii PM10 la staiile de
monitorizare la nivel naional n anul 2015.
Cerinele n continu cretere de energie electric,
termic, de produse din industriile chimic, metalurgic,
Nr. depiri PM10 - Depiri ale valorii limit zilnice la staiile de
monitorizare la nivel naional
a cimentului, transportul rutier i aerian, sunt cauze
45
Nr. depiri VL zilnic
pentru care poluarea atmosferei devine tot mai acut
40 Nr.maxim de depiri datorit creterii concentraiei n aer a unor constitueni
35 din atmosfer (SO2, NOx, O3, emisii de particule fine,
30 etc.) sau ptrunderii n atmosfer a unor compui nocivi
25 acestui mediu (elemente radioactive, substane organice
20
de sintez, etc.). Poluarea atmosferei are urmri
15
neplcute, adesea grave asupra omului i mediului
nconjurtor, sub diverse forme: mpiedic creterea
10
plantelor, a vegetaiei, diminueaz valoarea i producia
5
produselor agricole reduce vizibilitatea, conduce la
0
evacuarea n mediul ambiant de fum, vapori nocivi, etc.,
MM-1
MM-3

TM-1
TM-6
B-5

CS-1
CS-3
CS-4

SV-1
SV-3
IS-1
IS-5
CJ-1
CJ-3

SB-1
SB-3
SM-1
AG-1
AG-2
AG-3

HD-1
HD-2
HR-1
AR-1
AR-3

OT-1
PH-5
PH-3
AB-1
AB-3

BC-1
BC-2
BN-1
BV-1
BV-3
BV-4

CT-4
CT-7

SJ-1
BT-1

TL-1
B-1
B-4
B-6
B-7

CL-2

dar i asupra cldirilor-infrastructurii i materialului


tehnic, electric i electronic din ce n ce mai
miniaturizat, mai compact, cu funciuni mai complexe i
Figura 1.5. Ponderea populaiei la nivel naional care
deci extrem de sensibil la poluarea aerului accentund
este potenial expus la concentraii de PM10 ce
uzura i degradarea acestuia. Ca atare se pot urmrii
depesc valoarea limit stabilit pentru protecia
efectele polurii asupra populaiei prin prezentarea
uman
grafic a datelor privind ponderea populaiei urbane din
Romnia potenial expus la concentraii de poluani n
Ponderea populaia expus la concentraii de PM10 la
nivel naional aerul nconjurtor (SO2, NO2, CO, C6H6, O3, PM10, metale
% populaie urban grele din suspensii i din depuneri - Pb, Cd, As, Ni), ce
40

35
depesc valorile-limit/valorile int (n cazul ozonu-
30
lui) stabilite pentru protecia sntii umane (figurile
Ponderea populaiei

25
expus la concentraii de
PM10 mai mari decat
1.7 i 1.8)
valoare limit anual
20
Ponderea populaiei
15 expus la concentraii de
PM10 mai mari decat
10 valoare limit zilnic

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 5


Figura 1.7. Ponderea populaiei la nivel naional care Analiza datelor prezentate privind evoluia procentului
este potenial expus la concentraii de O3 ce depesc de populaie expus la concentraii de poluani peste
valoarea int stabilit pentru protecia uman. valorile limit/int stabilite pentru protecia sntii
umane arat c dintre cei trei poluani atmosferici,
pulberile au ponderea cea mai mare pe ntreaga
Ponderea populaiei expus la concentraii de O3 la
% populaie nivel naional
perioad analizat.
30
O msur eficace, ca i n cazul altor poluani, const
ntr-un control permanent i riguros al pulberilor la
25
locul de producere.
20
15
10 1.1.2.2. Efectele polurii aerului nconjurtor
5 asupra ecosistemelor
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Efectele indirecte ale polurii constau i din influenele
Populaia expus la concentraii de O3 ce depesc valoarea limit int
asupra faunei i florei, care uneori sunt mult mai
sensibile dect organismul uman la aciunea diverilor
poluani. Se tie astfel c animalele, psrile, insectele,
Pulberile n suspensie reprezint un amestec complex
unele organisme acvatice, ca i plantele, sufer influena
de particule foarte mici i picturi de lichid. Sursele din
poluanilor pn la dispariia sau distrugerea lor. Astfel
care provin sunt dintre cele mai diverse: activitatea
unele msuri cum sunt: recuperarea i reciclarea
industrial, sistemul de nclzire a populaiei, centralele
reziduurilor, interzicerea ndeprtrii la ntmplare a
termoelectrice, traficul rutier care contribuie la polua-
reziduurilor de orice fel care ar putea conduce la
rea cu pulberi produs de pneurile mainilor, att la
poluarea factorilor de mediu - ap, sol, aer, organizarea
oprirea acestora ct i datorit arderilor incomplete.
corect a sistemelor de canalizare i a instalaiilor
Dimensiunea particulelor este direct legat de
locale, construirea de staii de epurare, nzestrarea cu
potenialul de a cauza efecte. O problem important o
sisteme de reinere i colectare a substanelor nocive
reprezint particulele cu diametrul aerodinamic mai mic
din apele reziduale, construirea de ntreprinderi n afar
de 10 micrometri, care trec prin nas i gt i ptrund n
zonelor de locuit, asigurarea unor arderi complete a
alveolele pulmonare provocnd inflamaii i intoxicri.
combustibililor utilizai n industrie, nzestrarea
Pulberile rezultate din fabrici sunt controlate prin
ntreprinderilor industriale cu instalaii de reinere a
intermediul filtrelor electrostatice de diferite tipuri, cum
poluanilor, reglarea corespunztoare a arderilor la
este, de exemplu, cazul emisiilor provenite de la
autovehicule pentru reducerea eliminrii poluanilor,
fabricile de ciment, prjirea piritelor n fabricile de acid
amenajarea ct mai multor spaii verzi, etc., conduc la
sulfuric, centralele termoelectrice, etc. Sunt i pulberi
diminuarea efectului de poluare asupra ecosistemelor.
care nu pot fi controlate prin metode convenionale,
spre exemplu pulberile rezultate n urma fumului,
Expunerea ecosistemelor la ozon
furtunilor de nisip, antrenarea de vnt a solurilor
erodate, etc.
Expunerea zonelor de culturi agricole, a zonelor cu
Pulberile, praful, aerosolii i fumul pot, pe termen scurt
pduri i a zonelor cu vegetaie la ozon, la valoare int
sau lung, s aib efecte negative asupra mediului,
AOT 40 i la obiectivul pe termen lung AOT 40.
respectiv asupra sntii umane. Existena unei
cantiti crescute de pulberi n atmosfer duce uneori la
AOT40: reprezint suma diferenelor dintre concentra-
reducerea vizibilitii.
iile orare mai mari de 80 g/m3 (40 ppb) i 80 g/m3
acumulate n toate valorile orare msurate ntre 8.00-
Figura 1.8 Evoluia procentului din populaia urban
20.00 ora Europei Centrale (9,00-21,00 ora Romniei).
expus la afectarea sntii datorit depiri valorilor
Pentru culturi, acumularea este de la 1 mai pn pe 30
limit a indicatorilor de calitate a aerului (NO2, O3, PM10)
iulie. Pentru pduri, acumularea este pe perioada de var
(1 aprilie-30 septembrie). AOT40 este exprimat n
Populaia urban expus la concentraii de poluani (g/m3) x or
atmosferici ce depesc valoarile limit /valorile int
40 % populaie urban Valoare int AOT 40 este de 18000 (g/m3) x h medie
35
pe 5 ani
30
PM10 Obiectivul pe termen lung AOT 40 (calculat cu valorile
25
orare) este de 6000 (g/m3) x h
O3
20

15 NO2
10

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

6 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


Figura 1.9. Expunerea zonelor de culturi agricole i de pduri la concentraii de ozon AOT 40 n unele state din
Europa

Culturi agricole Evoluia pe ani culturi agricole

Pduri Evoluia pe ani pduri

Sursa: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/exposure-of-ecosystems-to-acidification-3/assessment-1

Figura 1.10. Evoluia procentului de suprafee expuse


la concentraii de ozon peste valoarea int pentru
Analiznd figurile de mai sus se constat c majoritatea ecosistemele culturi agricole i pduri (AOT40)
culturilor agricole sunt expuse la concentraii de ozon
care depesc obiectivul pe termen lung AOT40 stabilit % suprafata Procentul de culturi agricole i pduri la care a fost depit
prin Directiva UE privind calitatea aerului. De asemenea, valoarea int AOT40 / valoarea raportat AOT40
o parte semnificativ este expus la niveluri care 100.0

depesc valoarea int AOT40 stabilit prin directiv 90.0


80.0
pentru anul 2010. n cazul suprafeelor acoperite cu 70.0 AOT40 culturi
pduri situaia este mult mai nefavorabil, att la 60.0 AOT40 pduri
depirea obiectivului pe termen lung AOT40, ct i la 50.0
40.0
depirea valorii-int AOT40. Referitor la Romnia, 30.0
aceasta se situeaz ntr-un domeniu intermediar fa de 20.0

alte state ale UE, att la culturile agricole, ct i la 10.0


0.0
pduri. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sursa:http://acm.eionet.europa.eu/download/spat_interp_aqmaps_sha
pesets/2012-aq-data

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 7


n figura 1.10 se prezint evoluia procentului de gazele i o capacitate de difuzie mai redus, stabilitate
suprafee expuse la concentraii de ozon peste valoarea care este cu att mai mic cu ct dimensiunea i masa
int pentru ecosistemele culturi agricole i pduri sunt mai mari, astfel au capacitatea mai redus de a se
(AOT40). Se constat c suprafeele de pdure expuse la dilua n aer n raport cu gazele, n schimb se
concentraii de ozon mai mari dect valoarea int sedimenteaz mai uor.
AOT40 se menin aproximativ n acelai interval pe
ntreaga perioad analizat.

I.1.2.3. Efectele polurii aerului nconjurtor asupra Expunerea ecosistemelor la eutrofizare i acidifiere
solului i vegetaiei
Pragul critic de aciditate este exprimat n echivaleni de
Poluanii emii n atmosfer sunt supui fenomenului de acidifiere (H+) pe hectar pe an (eq H+.ha-1.an-1).
diluie i sedimentare, fenomen important care este
condiionat de proprietile substanelor poluante i de Pragul critic de eutrofizare este exprimat n echivaleni
condiiile mediului atmosferic n care ptrund. de eutrofizare (N) pe hectar i an (eq N.ha-1.a-1)
Suspensiile au stabilitate mai mic n atmosfer dect

Figura 1.11. ncrcri critice la nutrieni CLnut(N) i acidifiere n Romnia pentru ecosistemul pduri.

CLnut(N) CLmax(S)

Sursa:http://www.rivm.nl/thema/images/CCE08_Country_Romania_tcm61-41923.pdf

n figura 1.12. sunt prezentate suprafeele de teren expuse la eutrofizare i acidifiere n Romnia conform scenariilor
bazate pe legislaia de mediu n vigoare (CLE) i cu msuri de reducere suplimentare maxim posibile (MFR).

Figura 1.12. Situaia terenurilor supuse eutrofizrii i acidifierii n Romnia

Sunt prezentate date sub form grafic care


pun n eviden ponderea suprafeelor de
teren expuse la eutrofizare i acidifiere n
Romnia.
Din analiza grafic se observ o tendin de
scdere a ambelor tipuri de riscuri, indiferent
de msurile avute n vedere.

Sursa: Coordination Centre for Effects the Data Centre for the Modelling and Mapping
of Critical Levels and Loads and Air Pollution Effects, Risks and Trends

8 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


I.2. FACTORII DETERMINANI I PRESIUNILE CARE AFECTEAZ STAREA DE CALITATE A

AERULUI NCONJURTOR

I.2.1. Emisiile de poluani atmosferici i principale Figura 1.13. Consumul energetic pe tipuri de sectoare
surse de emisie de activitate pentru perioada 2010 2014 (mii tep)

Nivelul emisiilor de substane poluante evacuate n Consumul energetic pe tipuri de sectoare de activitate
atmosfer se poate reduce semnificativ prin punerea n
Industrie
practic a politicilor i strategiilor de mediu cum ar fi: 25000
folosirea n proporie mai mare a surselor de 20000
energie regenerabile (eolian, solar, hidro, Transporturi
geotermal, biomas); 15000
nlocuirea combustibililor clasici cu combustibili Rezidenial
alternativi (biodiesel, etanol); 10000
utilizarea unor instalaii i echipamente cu 5000 Consum
eficien energetic ridicat (consumuri reduse, energetic
randamente mari); 0
realizarea unui program de mpdurire i creare de 2010 2011 2012 2013 2014
spaii verzi (absorbie de CO2, reinerea pulberilor Sursa:http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm
fine, eliberare de oxigen n atmosfer).
n figura 1.13 privind consumul energetic pe tipuri de
Estimarea emisiilor pentru fiecare tip de poluant sectoare de activitate se observ c valorile consumului
atmosferic se bazeaz pe indicatori, ipoteze, i date de energetic din sectorul rezidenial au pe perioada 2010
activitate, precum i pe eficiena de eliminare a 2014 ponderea cea mai mare.
msurilor de reducere i gradul/dimensiunea n care
sunt aplicate aceste msuri: Figura 1.14. Consumul energetic pe tipuri de
S-au identificat trei grupe de msuri pentru reducerea combustibil pentru perioada 2010 - 2014 (mii tep)
emisiilor de poluani atmosferici i anume:
Msuri autonome care reprezint schimbri Consumul energetic pe tipuri de combustibil (mii tep)
12000
provenite din activitile umane (de exemplu,
schimbri n stilul de via), stimulate prin abordri 10000 Energie electrica
de control i comand (de exemplu, restricii legale
de circulaie) sau prin stimulente economice (de 8000
exemplu, taxe de poluare, sisteme de comercializare 6000
Crbune (inclusiv
cocs)
emisii, etc.).
Msuri structurale care alimenteaz acelai nivel al 4000 iei i produse
serviciilor (energetice) ctre consumator, dar cu mai petroliere
2000
puine activiti poluatoare. Acest grup include Gaze naturale
nlocuirea combustibililor (de exemplu, trecerea de 0
la crbune la gaze naturale) i mbuntiri ale 2010 2011 2012 2013 2014
eficienei energetice/ale conservrii de energie.
Sursa:http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro
Msuri tehnice dezvoltate pentru a capta emisiile la /index.htm
surs nainte de intrarea lor n atmosfer, reducerile
de emisii realizate prin aceste opiuni nu modific
structura sistemelor energetice sau activitile Din figura 1.14 privind consumul energetic pe tipuri de
agricole. combustibil se observ c ponderea cea mai mare
corespunde valorilor aferente gazelor naturale pe
I.2.1.1. Energia ntreaga perioad analizat, iar valorile corespunz-
toare tipurilor de combustibil crbune i iei au o
Consumul final de energie pe tip de sector evoluie medie aproximativ asemntoare.

Evaluarea gradului de dependen energetic la nivel de


sector se realizeaz prin nsumarea cantitilor de
energie utilizate pe ramuri de activitate conform
balanei energetice. Nu sunt cuprinse cantitile utilizate
pentru producerea altor combustibili, consumurile din
sectorul energetic i pierderile de transport i
distribuie.

Consumul final de energie electric s-a cifrat la 21736


tone echivalent petrol n anul 2014, cu aproximativ
4,4% mai mic fa de anul 2010, potrivit datelor
publicate de Institutul Naional de Statistic (INS).
AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 9
Figura 1.15. Consumul energetic pe cap de locuitor, Din analiza datelor prezentate n figura 1.17 privind
exprimat n tone de echivalent petrol (tep) consumul de energie primar la nivel naional pentru
perioada de raportare 2009-2014, se observ c
Consum intern brut de energie evoluia consumului de gaze naturale se menine n
tep/locuitor
acelai interval de valori pe ntreaga perioad analizat
1,800
i reprezint ponderea cea mai mare dintre toi facorii
1,750 constitutivi ai consumului intern de energie intern
1,700 primar.
1,650
1,600 Emisii de substane acidifiante
1,550
1,500 Acidifierea reprezint procesul de modificare a
1,450
caracterului chimic natural al unui component al
2010 2011 2012 2013 2014 mediului care se datoreaz prezenei n atmosfer a
unor compui chimici alogeni care determin o serie de
Sursa:http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index. htm
reacii chimice n atmosfer, conducnd la modificarea
pH-ului aerului, precipitaiilor i chiar a solului, cu
Din analiza datelor prezentate n figura 1.15 se observ
formarea acizilor corespunztori. Gazele cu efect
un maxim n anul 2011, iar apoi variaz, ajungnd la
acidifiant asupra atmosferei sunt: dioxidul de sulf,
1,58 tep n 2013 i 2014. n anii 2013-2014 consumul
dioxidul de azot i amoniacul. Aceti poluani provin n
energetic pe cap de locuitor a sczut cu aproximativ 9%
special din activitile antropice: arderea combustibili-
fa de anul precedent.
lor fosili (crbune, petrol, gaze naturale), metalurgie,
agricultur, trafic rutier.
Consumul de energie primar pe tip de combustibil
Managementul dejeciilor i fermentaia enteric de la
creterea animalelor reprezint surse semnificative de
Din date statistice privind perioada anilor 2013- 2014,
amoniac, iar utilizarea ngrmintelor cu azot n
principalele resurse de energie primar au totalizat
agricultur reprezint o surs important de amoniac.
33,245 milioane tone echivalent petrol (tep), n scdere
Funcie de potenialul acidifiant al emisiilor antropice
cu 0,896 milioane tep fa de perioada similar din
este reprezentat grafic contribuia subsectoarelor de
2013.
activitate din sectorul energie la emisiile poluante ale
substanelor de tip: oxizi de azot (NOX), amoniac (NH3)
Figura 1.16. Producia principalilor purttori de
i oxizi de sulf (SOX, SO2),
energie primar din Romnia
Figura 1.18. Contribuia la nivel naional a sectorului
mii tep
12000
de energie n anul 2014, la emisiile poluante cu efect de
Crbune
acidifiere (NOx, SO2, i HN3)
10000
8000 iei
100,00%
6000 Contribuia sectoarelor din sectorul energie
Gaze 90,00%
4000 naturale 80,00%
la emisiile poluante cu efect de acidifiere

2000 Energie 70,00%


verde 60,00%
0
50,00% NOx
2013 2014
40,00%
Sursa: http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/balanta%20en SOx
30,00%
ergetica%202010.pdf
20,00% NH3
10,00%
n figura 1.16 sunt prezentate valorile consumului de 0,00%
energie primar din urmtoarele tipuri de combustibili: Producia Arderi nclzire Nerutiere i
petrol, gaze naturale, crbune i lignit i energie verde. de energie pentru instituii alte motoare
electric i metale staionare
termic neferoase
Figura 1.17. Evoluia consumului de energie primar n
Romnia pe perioada anilor 2009-2014 Sursa : Romanias Informative Inventory Report 2015

mii tep Evoluia consumului de energie primar n Romnia pe


perioada anilor 2009-2014
35000 Consum intern de
Din analiza datelor privind contribuia sectorului de
30000
energie primar energie la emisiile poluante cu efect de acidifiere la nivel
25000
Crbune naional pentru perioada de raportare, se observ o
20000 pondere semnificativ a amoniacului din activitatea de
15000
iei
nclzire instituional, i o valoare ridicat a ponderii
10000 Gaze naturale poluantului SO2 din activitatea de producie energetic
5000
(figura 1.18).
Energie electric
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sursa: Strategia Energetic a Romniei

10 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


Emisii de precursori ai ozonului Figura 1.19. Contribuiile diferitelor sectoare de
activitate din energie la nivel naional n anul 2014, la
O deosebit atenie trebuie acordat controlului emisiile de substane poluante evacuate n atmosfer i
surselor de poluare care emit compui organici volatili considerate substane precursoare ale ozonului
(COV) provenii, n principal, din industria de sintez a
substanelor chimice organice deoarece mpreun cu Contribuiile diferitelor sectoare de activitate din
particulele n suspensie principalii componeni ai energie la nivel naional n anul 2014 la emisiile de
smogului i cu oxizii de azot, n prezena luminii, precursori ai ozonului
90,00%
contribuie la formarea ozonului troposferic. Ozonul 80,00% NOx

troposferic este un gaz foarte oxidant, foarte reactiv, cu 70,00%


60,00%
miros neccios, care cauzeaz probleme respiratorii, se 50,00%
NMVOC

concentreaz n stratosfer i asigur protecia 40,00%


mpotriva radiaiei UV duntoare vieii. 30,00% CO
20,00%
Ozonul prezent la nivelul solului se comport ca o 10,00%
component a "smogului fotochimic". Se formeaz prin 0,00%
intermediul unei reacii care implic n particular Producia de Rafinare/stocare
energie i
Arderi
energetice n
nclzirea
spaiilor din
compuii organici volatili i oxizii de azot. cldur alte domenii agricultur,
silvicultur i
pescuit
Este responsabil de daune produse vegetaiei prin Sursa : Romanias Informative Inventory Report 2015
atrofierea unor specii de arbori din zonele urbane. n
perioada de primvar-var, cnd intervalul de Analiznd situaia privind contribuia sectorului de
iluminare diurn este mare, reaciile fotochimice din energie la emisiile poluante cu precursoare ale ozonului
atmosfer sunt accelerate, fapt ce are ca rezultat la nivel naional pentru perioada de raportare se
creterea concentraiilor de ozon n special n timpul constat o pondere semnificativ a poluantului CO din
zilelor foarte clduroase (cu temperaturi de peste 30C). activitatea de nclzire a spaiilor din agricultur,
n plus, concentraiile crescute ale ozonului troposferic silvicultur i pescuit, dar i o valoare crescut a
pot avea impact asupra culturilor i cldirilor. compuilor organici volatili din acelai tip de activitate.
Compuii organici volatili constituie unul din principalii
precursori ai ozonului, care este un constituent natural Emisii de particule primare i precursori secundari
al atmosferei. n contextul existenei altor poluani ca de particule
oxizii de azot, oxizii de sulf, ozonul devine generator de
smog i de o serie de efecte negative asupra sistemului Este prezentat grafic tendina emisiilor de particule
climatic, precum i asupra productivitii ecosistemelor primare cu diametrul mai mic de 2,5m (PM2,5) i
i sntii umane. Ca atare, zonele cele mai afectate de respectiv 10m (PM10) i de precursori ai particulelor
poluare cu ozon troposferic sunt cele urbane, poluanii secundare: oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) i dioxid
precursori fiind generai n special de activitile de sulf (SO2), provenite de la surse antropice, pe tipuri
industriale i de traficul rutier. de sectoare de activitate.

Poluarea cu COV este rspndit n multe instalaii Figura 1.20. Contribuiile subsectoarelor de activitate
industriale din industriile chimic i metalurgic, dar i din sectorul energie la nivel naional n anul 2014, la
la arztoarele de combustibili fosili sau arztoarele de emisiile de particule primare n suspensie PM2,5 i PM10.
deeuri.
Oxizii de azot se formeaz n procesul de combustie Contribuiile subsectoarelor de activitate din sectorul
atunci cnd combustibilii sunt ari la temperaturi nalte, 120,00% energie n anul 2014, la emisiile de particule primare n
dar cel mai adesea ei sunt rezultatul traficului rutier, suspensie PM2,5 i PM10
100,00%
activitilor industriale, producerii energiei electrice.
PM2.5
Oxizii de azot sunt responsabili pentru formarea 80,00%
smogului, a ploilor acide, deteriorarea calitii apei,
efectului de ser, reducerea vizibilitii n zonele 60,00%
PM10
urbane. 40,00%

Este prezentat grafic tendina emisiilor antropice de 20,00%

poluani precursori ai ozonului: oxizi de azot (NOx), 0,00%


monoxid de carbon (CO), metan (CH4) i compui Producia de energie Arderi energetice n nclzire rezidenial
i cldur alte domenii
organici volatili nemetanici (COVNM) provenii din
diverse sectoare de activitate. Sursa : Romanias Informative Inventory Report 2015

Din analiza situaiei privind contribuia sectorului de


energie la emisiile poluante cu precursoare ale ozonului
la nivel naional pentru perioada de raportare se
constat c principala activitate din sectorul energie la
producerea de emisii de particule primare n suspensie
este nclzirea rezidenial.

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 11


Emisii de metale grele Figura 1.22. Contribuiile subsectoarelor de activitate
din sectorul energie la nivel naional n anul 2014, la
Metalele grele (mercur, plumb, cadmiu, etc.) sunt emisiile de poluani organici persisteni
compui care nu pot fi degradai pe cale natural, avnd
un timp ndelungat de remanena n mediu, iar pe
termen lung sunt periculoi deoarece se pot acumula n Contribuiile subsectoarelor de activitate din sectorul energie la
nivel naional n anul 2014, la emisiile de poluani organici
lanul trofic. Metalele grele pot proveni de la surse persisteni
staionare i mobile: procese de ardere a combustibililor 120,00%

i deeurilor, procese tehnologice din metalurgia 100,00%


metalelor neferoase grele i trafic rutier. Metalele grele PCDD/
pot provoca afeciuni musculare, nervoase, digestive, 80,00% PCDF

stri generale de apatie; pot afecta procesul de 60,00%


PAH

dezvoltare a plantelor, mpiedicnd desfurarea


HCB
normal a fotosintezei, respiraiei sau transpiraiei. 40,00%

PCBs
20,00%
Din date statistice emisiile de metale grele, prezint o
scdere fa de de cele nregistrate n ultimii ani. Din 0,00%
repartiia emisiilor pe sectoare de activitate, se observ Producia de Arderi energetice n nclzire
energie i cldur rezidenial
ca ponderea cea mai mare a emisiilor de mercur, ntr-un alte domenii

procent de peste 80%, provine din arderile n industria


Sursa : Romanias Informative Inventory Report 2015
de prelucrare (n special din industria metalurgic). La
acestea se adaug sectoare precum: procesele de
producie, tratarea i depozitarea deeurilor i, ntr-o Din analiza datelor prezentate privind contribuia
pondere foarte mic, alte activiti, respectiv: instalaiile sectorului de energie la emisiile de poluani organici
de ardere neindustriale i transportul rutier. persisteni la nivel naional se observ c ponderea cea
Este prezentat grafic tendina emisiilor antropice de mai mare n emisia de poluani organici persisteni o are
metale grele pe diferite sectoare de activitate (a se sectorul de activitate nclzire rezidenial.
vedea figura 1.21).
I.2.1.2. Industria
Figura 1.21. Contribuiile subsectoarelor de activitate
din sectorul energie la nivel naional n anul 2014, la Emisii de substane acidifiante
emisiile de metale grele
Funcie de potenialul de acidifiere este prezentat
Contribuiile subsectoarelor de activitate din sectorul
grafic tendina emisiilor antropice ale oxizilor de azot
90,00%
energie n anul 2014, la emisiile de metale grele (NOx), amoniac (NH3) i oxizi de sulf (SOx, SO2), pe
80,00% sectoare de activitate la nivel naional, (a se vedea figura
70,00% 1.23)
60,00%

50,00% Pb Figura 1.23. Ponderea emisiilor de substane poluante


40,00% Cd cu efect de acidifiere pe sectoare de activitate la nivel
30,00%
Hg
naional n anul 2014
20,00%

10,00% Ponderea emisiilor de substane poluante cu efect de


acidifiere pe sectoare de activitate la nivel naional n anul
0,00% 2014
Producia de energie i Energie pentru nclzire rezidenial 120,00%
cldur producerea de fier i oel
100,00%

Sursa : Romanias Informative Inventory Report 2015 80,00% SO2

Din analiza situaiei privind contribuia sectorului de 60,00%


NOx
energie la emisiile de metale grele la nivel naional 40,00%

pentru perioada de raportare se constat o cretere 20,00%


NH3
semnificativ a emisiilor de mercur din sectorul energie
pentru producerea de fier i oel i a emisiilor de plumb 0,00%
Energie Transporturi Procese Agricultur Deeuri
rezultate din sectorul de nclzire rezidenial. industriale

Sursa: Romanias Informative Inventory Report 2015

Emisii de poluani organici persisteni


Se constat c la nivel naional efectul de acidifiere al
poluanilor provine din sectorul de activitate energie,
Este prezentat grafic tendina emisiilor antropice de
pentru dioxid de carbon i oxizi de azot i din
poluani organici persisteni, de hidrocarburi aromatice
agricultur pentru amoniac.
policiclice (HAP), pe sectoare de activitate (a se vedea
figura nr. 1.22).

12 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


Figura 1.24. Contribuia sectoarelor din industrie la Echivalentul acid este un parametru de evaluare a sumei
nivel naional n anul 2014, la emisiile poluante cu efect totale de substane acidifiante emise n atmosfer.
de acidifiere (NOx, SO2, i HN3). Aceste substane contribuie la acidifierea solului,
aerului i a mediului acvatic. Echivalentul acid se
Contribuia sectoarelor din industrie la nivel naional n anul bazeaz pe potenialul de fixarea a ionilor H+. Calculul ia
2014, la emisiile poluante cu efect de acidifiere n considerare urmtorii poluani: SO2, NOx si NH3, iar
100,00% echivalentul acid se poate calcula utiliznd urmtorii
90,00%
80,00% coeficieni de ponderare: 0.0313 pentru SO2, 0.0217
NOx
70,00% pentru NOx si 0.0588 pentru NH3.
60,00%
50,00% SO2
40,00% Emisii de precursori ai ozonului
30,00%
NH3
20,00%
10,00%
Ozonul este forma alotropic a oxigenului. n atmosfer,
0,00% se poate forma pe cale natural n urma descrcrilor
Producia Producia Producia
de amoniac de aciz de sod
Altele Producia Producia
de fier i de aluminiu
electrice i sub aciunea razelor solare, iar artificial ca
azotic oel urmare a reaciilor unor substane nocive, provenite din
sursele de poluare terestr.
Ozonul format n partea inferioar a troposferei este
principalul poluant n oraele industrializate. Ozonul
Figura 1.25. Evoluia emisiilor de substane poluante cu troposferic se formeaz din oxizii de azot (n special
efect acidifiant la nivel naional n perioada 2010-2014 dioxidul de azot), compuii organici volatili COV,
i inta pentru anul 2020 monoxidul de carbon n prezena razelor solare, ca
sursa de energie a reaciilor chimice.
mii tone
Evoluia emisiilor de substane poluante cu efect Ceaa toxic este produs prin interaciunea chimic
acidifiant ntre emisiile poluante i radiaiile solare. Cel mai
1000
918 ntlnit produs al acestei reacii este ozonul. n timpul
900 orelor de vrf, n zonele urbane, concentraia
NOx
800 atmosferic a oxizilor de azot i de hidrocarburi crete
700 SO2 rapid, datorit traficului intens. n acelai timp,
600 NH3
cantitatea de dioxid de azot din atmosfer scade
500 datorit faptului ca lumina solar duce la descompu-
437 echivalent acidifiere nerea acestuia n oxid de azot i atomi de oxigen. Atomii
400
de oxigen combinai cu oxigenul molecular formeaz
300
210
173
170 148 ozonul.
200
Hidrocarburile se oxideaz i reacioneaz cu oxidul de
100 azot pentru a produce dioxidul de azot.
0 Contribuiile diferitelor sectoare de activitate, la emisiile
2010 2011 2010* 2012 2013 2014 2020* de substane poluante evacuate n atmosfer i
Not : * Plafoane emisii conform Protocolul Gothenburg 2010 revizuit considerate substane precursoare ale ozonului (CH4,
NMVOC, NOX i CO), sunt prezentate n form grafic la
Din analiza datelor privind emisiile de substane cu nivel naional n anul 2014 (a se vedea figura 1.26).
efect acidifiant sectoarele de activitate cu pondere mare
sunt producia de aluminiu cu valori semnificative Figura 1.26. Contribuiile diferitelor sectoare de
pentru dioxidul de sulf, urmat de producia de acid activitate la nivel naional n anul 2014, la emisiile de
azotic unde valori mari sunt nregistrate pentru substane poluante evacuate n atmosfer i considerate
poluanii de oxizi de azot. substane precursoare ale ozonului
innd cont de plafoanele pentru 2010 i prevederile
Protocolului Gothenburg revizuit privind reducerea Contribuiile diferitelor sectoare de activitate la nivel naional n
emisiilor de poluani atmosferici, angajamente care anul 2014, la emisiile de substane poluante considerate
trebuie ndeplinite pn n anul 2020, se observ c substane precursoare ale ozonului
evoluia emisiilor de poluani cu efect de acidifiere la
nivel naional pe ntreaga perioad analizat este sub 60,00%

aceste praguri impuse. 50,00%


NOx

Tabelul 1.1. Nivelul emisiilor de poluani atmosferici cu 40,00% CO


efect de acidifiere 30,00% NMVOC

Anul Plafoane Protocolul Gothenburg 2010 20,00%

Poluant NOX SOX NH3 10,00%

2005 309 643 199 0,00%


Energie Transporturi Procese Agricultur Deeuri
2010 437 918 210 industriale

2020 170 148 173 Sursa: Romanias Informative Inventory Report 2015
Sursa: Romanias Informative Inventory Report 2015

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 13


Datele prezentate grafic pun n eviden faptul c Figura 1.29. Contribuiile subsectoarelor de activitate
sectorul energie contribuie semnificativ la emisiile de din sectorul industrie la nivel naional n anul 2014, la
poluani precursori ai ozonului la nivel naional. emisiile de particule primare n suspensie PM2,5 i PM10

Figura 1.27. Contribuii ale diverselor sectoare de Contribuiile subsectoarelor de activitate din sectorul industrie
activitate din industrie la nivel naional n anul 2014 la la emisiile de particule primare n suspensie PM2,5 i PM10

emisiile de poluani atmosferici considerai precursori 35,00% PM2.5 PM10

ai ozonului (CO, NMVOC, NH3) 30,00%


25,00%
20,00%

Contribuii ale diverselor sectoare de activitate din 15,00%


industrie la emisiile de precursori ai ozonului 10,00%
100,00%
5,00%
90,00%
80,00% 0,00%
NOx Producia de Producia
ciment Producia
de var deProducia
fier i oeldeProducia
aluminiu deProducia
plumb de asfaltAltele
70,00%
60,00%
NMVOC
50,00%
40,00% CO Sursa: LRTAP-RO- 2015
30,00%
20,00%
10,00% Din analiza datelor prezentate privind contribuia
0,00% subsectoarelor de activitate din sectorul industrie la
Producia de Industria
Producia de
amoniac sod
Producia de
aluminiu alimentar emisiile de particule primare n suspensie PM2,5 i PM10
Sursa: Romanias Informative Inventory Report 2015 la nivel naional se constat c ponderea sectoarelor de
activitate producia de asfalt i producia de ciment este
Din analiza datelor prezentate privind contribuia cea mai mare, comparativ cu celelalte activiti.
diferitelor sectoare de activitate la emisiile de poluani
precursori ai ozonului la nivel naional se observ o Emisii de metale grele
pondere semnificativ a sectoarelor de activitate
precum producia de aluminiu cu valori mari ale Contribuiile din diferite sectoare de activitate, la
emisiilor de CO, producia de acid azotic cu valori emisiile de metale grele (Cd, Hg, Pb), la nivel naional, n
semnificative ale emisiilor de oxizi de azot, i sectorul de anul 2014, sunt prezentate n form grafic, (a se vedea
activitate numit altele, care prezint cele mai mari figura 1.30)
valori ale emisiilor de compui organici volatili.
Figura 1.30. Contribuia sectoarelor de activitate la nivel
naional n anul 2014, la emisiile de metale grele Pb, Cd, Hg
Emisii de particule primare i precursori secundari
de particule Contribuia sectoarelor de activitate la nivel naional n anul
2014, la emisiile de Pb, Cd, Hg
Sunt prezentate grafic contribuiile din sectoarele de 90,00%
80,00%
activitate, la emisiile de particule primare n suspensie 70,00%
Pb
60,00%
PM2,5 i PM10, la nivel naional, n anul 2014, (a se vedea 50,00%
40,00% Cd
figura 1.28). 30,00%
20,00% Hg
10,00%
Figura 1.28. Contribuia sectoarelor de activitate la 0,00%

nivel naional n anul 2014, la emisiile de particule


primare n suspensie PM2,5 i PM10
Sursa: LRTAP-RO- 2015
Contribuia sectoarelor de activitate la nivel naional n anul
2014, la emisiile de particule primare n suspensie PM2,5 i Figura 1.31. Contribuii ale sectoarelor de activitate din
PM10
100,00% industrie la nivel naional n 2014, la emisiile de metale
90,00%
80,00% PM2,5 grele Pb, Cd, Hg
70,00%
60,00%
50,00% PM10
40,00%
30,00% Contribuii ale sectoarelor de activitate din industrie la nivel
20,00% 120,00% naional n anul 2014, la emisiile de Pb, Cd, Hg
10,00%
0,00% 100,00%
Energie Transporturi Procese Agricultur Deeuri Pb
80,00%
industriale
60,00% Cd
40,00%
Sursa : LRTAP-RO- 2015 Hg
20,00%
0,00%
Pin compararea valorilor prezentate pentru diferite Producie fier i Producie plumb Producie zinc
sectoare de activitate la nivel naional se constat c oel
ponderea sectorului energie este cea mai mare la
Sursa: LRTAP-RO- 2015
emisiile de particule primare n suspensie. Din analiza celor dou seturi de date prezentate grafic
privind contribuia sectoarelor de activitate i a

14 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


subsectoarelor de activitate din sectorul industrie la Industria
emisiile de metale grele, se constat c ponderea
activitilor industriale este mare i constituie o surs Activitile industriale joac un rol important n
semnificativ de poluare la nivel naional. bunstarea economic a unei ri, contribuind totodat la
dezvoltarea durabil. Cu toate acestea, activitile indus-
Emisii de poluani organici persisteni triale pot avea de asemenea un impact semnificativ
asupra mediului. Strategia industrial de dezvoltare
Contribuiile emisiilor de POP (hexaclorobenzen- HCB, durabil vizeaz stimularea competitivitii, urmrind
hexaclorociclohexan-HCH, bifenili policlorurai-PCB, creterea economic stabil, de durat, i protecia
dioxin-PCDD, furani-PCDF i hidrocarburi poliaromate mediului. Emisiile n aer generate de cele mai mari
- HPA), din sectorul de activitate - industrie, la nivel instalaii industriale reprezint o parte considerabil din
naional, n anul 2014 sunt prezentate n form grafic totalul emisiilor de poluani atmosferici. De asememenea,
(a se vedea figura 1.32). aceste activiti industriale au impact important i
asupra factorilor de mediu ap, sol, la care se adaug i
Figura 1.32. Contribuia sectoarelor de activitate la generarea de deeuri. Posibilitatea de a controla
nivel naional n anul 2014, la emisiile de poluani activitatea instalaiilor industriale astfel nct emisiile,
organici persisteni PCDD/PCDF, HCB, PCB, PAH deeurile rezultate i consumul de energie s fie ct mai
mici, a fcut obiectul reformrii legislaiei la nivelul
Contribuia sectoarelor de activitate la nivel naional n
Uniunii Europene, conducnd n cele din urm la apariia
anul 2014, la emisiile de poluani organici persisteni n 2010 a Directivei 2010/75/UE privind emisiile
PCDD/PCDF, HCB, PCB, PAH industriale (Directiva IED).
80,00% PCDD/F Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale
70,00%
HCB (prevenirea i controlul integrat al polurii) (reformare)
60,00%
are ca scop prevenirea i controlul integrat al polurii
50,00% PCBs
40,00% rezultate din activitile industriale, prin stabilirea
30,00%
PAHs condiiilor pentru prevenirea, iar n cazul n care nu este
20,00% posibil, pentru reducerea emisiilor n aer, ap i sol,
10,00%
precum i prevenirea generrii deeurilor, pentru a se
0,00%
Energie Transporturi Industrie Deeuri
atinge un nivel ridicat de protecie a mediului considerat
n ntregul su. De asemenea este important s se
Sursa: LRTAP-RO- 2015
utilizeze eficient energia, s se previn accidentele i
incidentele i s se limiteze pe ct posibil consecinele
Se constat c primele dou sectoare de activitate la
acestora. Pentru prevenirea, reducerea, eliminarea
nivel naional care contribuie decisiv la emisiile de
polurii provenite de la activitile industriale, n confor-
poluani organici persisteni sunt energia cu emisii de
mitate cu principiul poluatorul pltete, principiul
hidrocarburi policiclice aromatice, dioxine i furani,
precauiei n luarea deciziei de mediu i principiul
industria cu emisii de bifenili policluorurai n special, i
prevenirii polurii, principii care se suprapun cel mai
sectorul deeuri cu emisii de dioxine i furani.
bine peste conceptul dezvoltrii durabile a fost stabilit
prin Directiva IED un cadru general pentru controlul
Figura 1.33. Contribuia diverselor sectoare de
activitilor industriale, asigurnd o gestionare eficient a
activitate din industrie la nivel naional n anul 2014, la
resurselor naturale, acordndu-se o prioritate lurii
emisiile de poluani organici persisteni PCDD/PCDF,
msurilor direct la surs i innd seama atunci cnd este
HCB, PCB, PAH
necesar de situaia economic, condiiile locale de mediu
Contribuia diverselor sectoare de activitate din industrie la nivel
sau amplasarea geografic i caracteristicile tehnice ale
naional n anul 2014, la emisiile de poluani organici persisteni instalaiei. n plus Directiva IED promoveaz accesul
PCDD/PCDF, HCB, PCB, PAH publicului la informaie, participarea publicului i accesul
120,000% la justiie n legtur cu procedura de emitere a
100,000% PCDD/F
autorizaiei integrate de mediu.
80,000% PCBs Romnia, n calitate de Stat Membru al Uniunii Europene
60,000%
HCB a implementat la nivel naional, Registrul Poluanilor
40,000%
PAHs
Emii i Transferai n conformitate cu prevederile
20,000%
Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului
0,000%
European i al Consiliului privind nfiinarea Registrului
Producia de Producia de Producia de Producia de
fier i oel aluminiu plumb zinc European al Poluanilor Emii i Transferai i
modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE i
Sursa: LRTAP-RO- 2015 96/61/CE (Regulamentul EPRTR).
Regulamentul EPRTR instituie un registru al emisiilor i
Din analiza datelor prezentate privind contribuia transferurilor de poluani la nivel comunitar (denumit
subsectoarelor de activitate din sectorul industrie la "PRTR european/EPRTR") sub forma unei baze de date
emisiile de poluani organici persisteni la nivel naional electronice accesibile publicului i stabilete regulile sale
se constat c activitatea cu ponderea cea mai mare de funcionare, n scopul de a pune n aplicare Protocolul
pentru toi poluanii este producia de fier i oel. CEE-ONU privind registrele emisiilor i transferului de
poluani i de a facilita participarea publicului la luarea
Emisii industriale deciziilor privind mediul, precum i de a contribui la
prevenirea i reducerea polurii mediului.
AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 15
Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (IED) reprezentate n Romnia sunt urmtoarele: Industria
nlocuiete urmtoarele apte directive, ncorpornd termoenergetica, Industria cimentului, Industria de
astfel ntr-un singur instrument legislativ clar i coerent rafinare a petrolului si a gazelor naturale, Industria
un set de norme comune pentru autorizarea i controlul chimic i petrochimic, Industria metalurgic.
instalaiilor industriale pe baza unei abordri integrate i Principalul factor de mediu posibil afectat este aerul
aplicare a celor mai bune tehnici disponibile: datorit emisiilor rezultate din pregtirea materiei prime,
Directiva 2008/1/CE privind prevenirea i controlul prelucrarea final a produselor, transportul i
integrat al polurii (IPPC); depozitarea materiei prime i a produselor auxiliare. De
Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor n asemenea, industria metalurgiei neferoase are un posibil
atmosfer a anumitor poluani provenind de la impact semnificativ asupra mediului prin emisii de
instalaii de ardere de dimensiuni mari (LCP); poluani n atmosfer (gaze de ardere i pulberi), prin
Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deeurilor; evacuarea de ape tehnologice uzate, depozitarea
Directiva 1999/13/CE privind reducerea emisiilor de deeurilor etc. Industria materialelor de construcii este
compui organici volatili datorate utilizrii solvenilor reprezentat prin uniti importante de producere a
organici n anumite activiti i instalaii; cimentului, varului, crmizilor refractare etc., activiti
Directiva 78/176/CE privind deeurile din industria care determin generarea unor mari cantiti de pulberi,
dioxidului de titan; precum i de emisii de gaze (n special CO2, SO2, etc.).
Directiva 82/883/CE privind modalitile de suprave- Industria chimic este reprezentat prin instalaiile
ghere i control al zonelor n care exist emisii pentru producerea substanelor chimice organice i
provenind din industria dioxidului de titan; anorganice de baz, a ngrmintelor chimice,
Directiva 92/112/CE privind procedurile de armoni- produselor de uz fitosanitar, produselor farmaceutice de
zare a programelor de reducere, n vederea eliminrii, baz i a explozibililor. Aceste activiti sunt asociate cu
a polurii cauzate de deeurile din industria dioxidului generarea de emisii din depozitarea substanelor chimice
de titan. folosite ca materii prime i a produselor, cu potenial
Romnia a transpus prevederile Directivei IED prin Legea impact semnificativ asupra aerului, solului i apelor
nr. 278/2013 privind emisiile industriale, care a intrat n subterane. Industria alimentar deine un loc important
vigoare la 01. 12. 2013. Capitolul II al noii directive n economia multor regiuni fiind reprezentat de
conine prevederi aplicabile activitilor prevzute n instalaii de producere a alimentelor, buturilor i
Anexa nr.1 i care ating dup caz, pragurile de capacitate laptelui din materii prime de origine animal i vegetal.
stabilite n anexa respectiv. n ceea ce privete Acest tip de activitate poate avea un impact semnificativ
activitile listate n Anexa I, prevederile Directivei asupra mediului prin emisii de poluani n atmosfer,
2010/75/UE privind emisiile industriale au la baz emisii de substane provenite de la instalaiile frigorifice,
cteva principii, i anume: prin evacuarea de ape uzate tehnologice cu ncrcare
o abordare integrat care s in cont de performana organic mare, producerea de deeuri solide specifice
de mediu a ntregii instalaii, cuprinznd emisiile n acestor tipuri de activitate. De aceea operatorii au acordat
aer, ap i sol, generarea de deeuri, utilizarea de o atenie mrit eliminrii acestor probleme prin
materii prime, eficiena energetic, zgomot, preve- realizarea de staii de epurare, achiziionarea de
nirea accidentelor, precum i readucerea la o stare incineratoare ecologice pentru deeuri de origine animal
satisfctoare a amplasamentului n momentul nchi- etc. Creterea intensiv a animalelor este reprezentat
derii, n scopul asigurrii unui nivel ridicat de prin fermele de psri sau porci, care genereaz cantiti
protecie a mediului considerat n ntregul su; mari de poluani i dejecii, care pot afecta n principal
aplicarea n operarea instalaiilor industriale a Celor aerul (prin emisii de amoniac i alte gaze care genereaz
mai Bune Tehnici Disponibile (BAT), precum i disconfort olfactiv), solul i apa (n general din depozi-
stabilirea condiiilor de autorizare i a valorilor limit tarea dejeciilor i mprtierea acestora pe terenuri agri-
de emisie (VLE) pentru poluani cu respectarea cole ca i ngrmnt organic). Industria constructoare
Concluziilor BAT (documente adoptate de Comisia de maini cu posibil impact semnificativ asupra mediului
European prin Decizii de punere n aplicare, care prin deeurile metalice rezultate din producia de serie i
conin informaii referitoare la nivelul emisiilor poluanii specifici rezultai n urma tratrii cu solveni
asociate Celor mai Bune Tehnici Disponibile); organici a suprafeelor metalice, obiectelor sau
flexibilitate n stabilirea condiiilor de autorizare de produselor fabricate n cadrul acestei ramuri industriale.
ctre autoritile competente pentru protecia Industria uoar este reprezentat de fabricile de
mediului; pretratare (operaiuni precum cele de splare, albire,
verificarea conformrii instalaiilor industriale prin mercerizare) sau de vopsire a fibrelor ori a textilelor,
implementarea unui sistem de inspecii de mediu i activiti care sunt generatoare de deeuri i ape uzate.
planuri de inspecie incluznd verificarea amplasa- Numrul de instalaii industriale n care se desfoar
mentului cel puin o dat la 1 sau 3 ani; activiti din Anexa 1 la Directiva 2010/75/UE inventa-
participarea publicului la procesul decizional de riate n baza prevederilor Directivei IPPC, au avut o
emitere a autorizaiilor integrate de mediu i tendin cresctoare n anul 2015 (931instalaii)
informarea lui cu privire la performanele de mediu comparativ cu anii 2014 (863), 2013 (838 instalaii), 2012
ale instalaiilor industriale. (825 instalaii), 2011 i 2010 (793 instalaii), cu 2009 (765
Cele mai importante categorii de activiti industriale instalaii) respectiv 2008 (734 instalaii).
prevzute de ANEXA 1 a Directivei 2010/75/UE

16 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


Figura 1.34. Activiti industriale care se supun prevederilor Capitolului II din Directiva 2010/75/UE privind emisiile
industriale

931
Total
instalatii 2015
529
6.Alte activitati instalatii 2014
95
instalatii 2013
5.Gestiunea deeurilor

100 instalatii 2012


4.Industria chimic
instalatii 2011
48
3.Industria mineralelor instalatii 2010
87
2.Producia i prelucrarea metalelor

72
1.Industrii energetice

0 200 400 600 800 1000

Figura 1.35. Situaia instalaiilor autorizate pe sectoare industriale la nivel naional

Numr instalaii pe sectoare industriale care se supun prevederilor Capitolului II din Directiva
2010/75/UE privind emisiile industriale

931
Total
3
6.8 Producerea de carbune
17
6.7 Tratarea suprafetelor
442
6.6 Cresterea intensiva a pasarilor, porcilor
9
6.5 Incineratoare carcase animaliere Instalatii 2015
40
6.4 Abatoare
Instlatii 2014
6
6.2 Pretratare sau vopsire a fibrelor ori textilelor
Instlatii 2013
12
6.1 Celuloza si hartie
instalatii 2012
95
5.Gestiunea deeurilor
100 instalatii 2011
4.Industria chimic
48
3.Industria mineralelor
87
2.Producia i prelucrarea metalelor
72
1.Industrii energetice

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Din totalul instalaiilor industriale, ponderea cea mai tipul de combustibil utilizat (solid, lichid sau gazos).
mare o reprezint instalaiile din sectorul de cretere Prevederile Capitolului III din Legea nr. 278/2013
intensiv a animalelor (442 instalaii) privind emisiile industriale se aplic ncepnd cu 1
ianuarie 2016 instalaiilor de ardere autorizate nainte
Capitolul III din Directiva 2010/75/UE privind de data intrrii n vigoare a legii (01.12.2013) sau ai
emisiile industriale (IED) cror operatori au depus o solicitare complet de
autorizare nainte de aceast dat, cu condiia ca astfel
Capitolul III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile de instalaii s fi fost puse n funciune cel trziu la data
industriale prezint dispoziii speciale pentru de 7 ianuarie 2014.
instalaiile de ardere a cror putere termic nominal
total este mai mare sau egal cu 50 MW, indiferent de

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 17


Autorizaiile integrate de mediu emise pentru aceste - 41431,668 t oxizi de azot;
instalaii de ardere includ valori limit de emisie mai - 7550,819 t pulberi.
puin restrictive pentru emisiile n aer. Instalaiile de
ardere puse n funciune dup data de 7 ianuarie 2014 Mai jos se prezint evoluia energiei generate din
trebuie s respecte valori limit de emisie mult mai arderea combustibililor i a emisiilor de SO2, NOx i
restrictive. Pn la 1 ianuarie 2016 pentru instalaiile pulberi provenite din instalaiile mari de ardere, n
mari de ardere (IMA) existente (cu o putere termic perioada 2010 2014.
nominal mai mare de 50 MW) au fost aplicate
prevederile Directivei 2001/80/CE (LCP) care se refer Tabelul 1.2. Evoluia cantitii de energie generat din
la limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluani arderea biomasei exprimat n TJ, n perioada 2010 -
provenii din instalaii mari de ardere: n principal CO 2, 2014
SO2, NOx i pulberi, din domeniul industriei energetice.
Directiva 2001/80/CE (LCP) privind limitarea emisiilor Anii 2010 2011 2012 2013 2014
n atmosfer a anumitor poluani provenind de la Energie
instalaii de ardere de dimensiuni mari a fost transpus din biomas 582,45 294,94 330,91 128,00 38,91
n legislaia romneasc prin HG 541/2003 privind (TJ)
stabilirea unor msuri pentru limitarea emisiilor n aer
ale anumitor poluani provenii din instalaii mari de Figura 1.36. Evoluia cantitii de energie generat din
ardere care a fost abrogat de HG 440/2010. ncepnd cu arderea biomasei exprimat n TJ, n perioada 2010
1.01.2016 aceasta din urm a fost abrogat de Legea nr. 2014
278/2013 privind emisiile industriale.
Majoritatea instalaiilor mari de ardere fac parte din Evoluia cantitii de energie generat din arderea biomasei, n
perioada 2010 - 2014
Capitolul 2. Industrii energetice 700
Energie din biomas
- activitatea nr.1.1 - Arderea combustibililor n 600
Energie din biomasa (TJ)

instalaii cu o putere termic nominal total egal sau 500


mai mare de 50 MW din Anexa 1 a Legii nr.278/2013 400
privind emisiile industriale.
300

Din totalul de 178 instalaii mari de ardere 41 IMA au 200

avut derogare de la respectarea valorilor limit de 100

emisie (au funcionat n limita a 20.000 de ore n 0

perioada 01.01.2008 31.12.2015), iar ulterior acestea 2010 2011 2012 2013 2014

vor fi nchise sau autorizate n condiiile art. 30 alin. (4)


din Legea 278/2013. Tabelul 1.3. Evoluia cantitii de energie generat din
Principalul scop al Directivei 2001/80/CE (LCP) este arderea altor combustibili solizi (lignit i huil), n
reducerea poluanilor care rezult din instalaiile mari perioada 2010 2014
de ardere n special emisiile de dioxid de sulf i oxizi de
Anii 2010 2011 2012 2013 2014
azot care au efect acidifiant asupra mediului. 257997, 306876, 258902, 208891, 207672,
Energie
Sectorul energetic contribuie la poluarea aerului cu din ali 20 56 12 93 78
cantiti semnificative de dioxid de sulf, monoxid de combusti
carbon, dioxid de carbon, oxizi de azot i pulberi. bili solizi
Reducerea impactului sistemelor energetice asupra (lignit i
mediului se realizeaz prin: reabilitarea i moderni- huil)
zarea instalaiilor mari de ardere, schimbarea (TJ)
combustibilului utilizat.
Reducerea emisiilor de SOx n sectorul energetic se Figura 1.37. Evoluia cantitii de energie generat din
realizeaz n principal prin renunarea la utilizarea arderea altor combustibili solizi (lignit i huil), n
combustibililor cu un coninut ridicat de sulf (crbunele perioada 2010 2014
sau pcura) i utilizarea combustibililor cu un coninut
sczut de sulf (gazul natural). Energia este esenial Evoluia cantitii de energie generat din arderea altor
pentru bunstarea economic i social, cu toate acestea combustibili solizi (lignit i huil), n perioada 2010 - 2014

producia i consumul de energie exercit presiuni


Energie din ali combnustibili solizi (TJ)

considerabile asupra mediului, cum ar fi contribuia la Energie din ali combustibili solizi (lignit i huil) (TJ)
350000
schimbrile climatice, deteriorarea mediului i produce- 300000
rea de efecte adverse asupra sntii umane. 250000
200000
n anul 2014, la nivel naional existau 126 instalaii mari 150000
de ardere funcionale. Principalii combustibili folosii n 100000
aceste instalaii sunt: gazul natural, pcura, lignitul i 50000
huila, ns ntr-un numr mic de instalaii se mai 0
folosete i biomas, cocs de petrol i gaz de rafinrie. 2010 2011 2012 2013 2014
Emisiile de poluani specifici din instalaiile mari de
ardere nregistrate n anul 2014 sunt dup cum
urmeaz:
- 134967,209 t dioxid de sulf;
18 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI
Tabelul 1.4. Evoluia cantitii de energie generat din Figura 1.40. Evoluia cantitii de energie generat din
arderea combustibililor lichizi (pcurei), n perioada arderea altor gaze combustibile (gaz de furnal i gaz de
2010 2014 rafinrie), n perioada 2010 2014

Anii 2010 2011 2012 2013 2014


Evoluia cantitii de energie generat din arderea altor
Energie din

Energie din alte gaze (TJ)


gaze combustibile (gaz de furnal i gaz de rafinrie), n
combustibili perioada 2010 - 2014
5000
lichizi 8321,594 9744,24 7605,84 1752,87 1077,57 Energie din alte gaze (TJ)
(pcur) 4000
(TJ)
3000

Figura 1.38. Evoluia cantitii de energie generat din 2000


arderea combustibililor lichizi (pcurei), n perioada
2010 2014 1000

0
2010 2011 2012 2013 2014
Evoluia cantitii de energie generat din arderea
12000 combustibili lichizi (pcur) n perioada 2010-2014
Tabelul 1.7. Emisiile de dioxid de sulf (SO2) tone/an
Energie din combustibili lichizi (TJ)

10000
provenite din IMA n perioada 2010-2014
8000

6000
Anii 2010 2011 2012 2013 2014
Emiisiile de
4000
300617 274246 212742 160416 134967
SO2
,792 ,46 ,87 ,57 ,209
2000 tone/an

0
2010 2011 2012 2013 2014 Figura 1.41. Evoluia emisiilor de SO2 provenite din
Energie din combustibili lichizi (pcur) (TJ) IMA n perioada 2010 2014

Tabelul 1.5. Evoluia cantitii de energie generat din Evoluia emisiilor de SO2 n perioada 2010 - 2014
arderea gazului natural, n perioada 2010 2014 350000
Emisii de SO2 (tone/an)

Emisii
300000
Anii 2010 2011 2012 2013 2014 250000
Energie 200000
din gaz 11163, 106708, 100984, 98877, 9382, 150000
natural 72 87 90 58 39
100000
(TJ)
50000
Figura 1.39. Evoluia cantitii de energie generat din 0
arderea gazului natural, n perioada 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Evoluia cantitii de energie generat din arderea gazului Tabelul nr. 1.8. Evoluia emisiilor de oxizi de azot
natural, n perioada 2010 - 2014 (NOx) tone/an provenite din IMA n perioada 2010
120000
Energie din gaz natural (TJ)
2014
Energie din gaz natural (TJ)

110000
Anii 2010 2011 2012 2013 2014
Emisiile de 54412 58489 53343, 42438, 41431,
100000
NOx tone/an ,29 ,37 40 23 66
90000

80000 Figura 1.42. Emisiile de oxizi de azot (NOx) tone/an


2010 2011 2012 2013 2014 provenite din IMA n perioada 2010-2014

Tabelul 1.6. Evoluia cantitii de energie generat din Evoluia emisiilor de NOx n perioada 2010 - 2014
arderea altor gaze combustibile (gaz de furnal i gaz de Emisiile de NOx (t/an)
70000
rafinrie), n perioada 2010 2014
60000
Emisii de NOx (tone/an)

50000
Anii 2010 2011 2012 2013 2014
40000
Energie 30000
alte
4492,36 2873,65 2560,37 1868,90 1622,468 20000
gaze
(TJ) 10000
0
2010 2011 2012 2013 2014

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 19


Tabelul 1.9. Emisiile de pulberi tone/an provenite din anumite activiti industriale ale cror consumuri de
IMA n perioada 2010-2014 solveni se situeaz la un nivel superior fa de pragurile
stabilite pentru fiecare tip de activitate. Agenii
Anii 2010 2011 2012 2013 2014 economici care exploateaz instalaiile ce intr sub
Emisiile de 13665 16005 12139 10052 7550, incidena Capitolului V au obligaia aplicrii msurilor i
pulberi tone/an ,06 ,49 ,02 ,08 819 a tehnicilor asociate celor mai bune tehnici disponibile
care s asigure conformarea condiiilor de operare cu
Figura 1.43. Evoluia emisiilor de pulberi provenite din una din urmtoarele cerine:
IMA n perioada 2010 2014 respectarea valorilor limit de emisie de COV prin
folosirea echipamentelor de captare i tratare a
Emisii de pulberi n perioada 2010 - 2014 emisiilor de COV;
20000 aplicarea unei Scheme de reducere a COV prin
Emisii de pulberi (tone/an)

Emisii de pulberi reducerea consumului de solveni prin tehnici


15000 corespunztoare, sau nlocuirea solvenilor pe baz de
COV cu solveni pe baz de ap, sau cu substane cu
10000 coninut mai mic de COV, care s ofere posibilitatea
reducerii emisiilor la surs, reducere echivalent cu cea
5000 pe care ar realiza-o aplicnd valorile limit de emisie.

0 Numrul instalaiilor ale cror activiti se supun


2010 2011 2012 2013 2014 prevederilor Capitolului V al IED, inventariate n anul
2016 pentru anul 2015, a fost de 699 (52 instalaii intr
i sub incidena Capitolului II - dispoziii speciale
Capitolul V din IED este destinat dispoziiilor aplicabile instalaiilor i activitilor enumerate n
specifice aplicabile instalaiilor i activitilor care Anexa I - IPPC), din care o pondere important o au
utilizeaz solveni organici. urmtoarele activiti:
tiprirea, cu o pondere de 4,72%;
Odat cu apariia Directivei 2010/75/UE a curarea i acoperirea suprafeelor, cu o pondere de
Parlamentului European privind emisiile industriale, 25,46%;
Directiva 1999/13/CE privind stabilirea unor msuri acoperirea suprafeelor din lemn, cu o pondere de
pentru reducerea emisiilor de compui organici volatili 6,29%;
(COV) datorate utilizrii solvenilor organici n anumite curarea chimic uscat, cu o pondere de 40,63%;
activiti i instalaii a devenit parte integrant a fabricarea nclmintei, cu o pondere de 11,30%;
acesteia. Capitolul V este destinat dispoziiilor specifice fabricarea vopselei, lacurilor, cernelurilor i adezivi-
aplicabile instalaiilor i activitilor care utilizeaz lor, cu o pondere de 5,29%;
solveni organici, activiti enumerate n Anexa VII extracia i rafinarea uleiurilor vegetale i a grsimi-
Partea 1 i care ating, dup caz, pragurile de consum lor animale, cu o pondere de 1,72% din totalul
stabilite n partea 2 din anexa respectiv. Aceste activitilor inventariate.
dispoziii au ca scop prevenirea sau reducerea efectelor,
directe sau indirecte, datorate emisiilor de compui Evoluia numrului de instalaii pe tipuri de activiti
organici volatili (COV) n mediu, n principal din aer i a este prezentat n figura 1.44:
potenialelor riscuri pentru sntatea uman, prin
msuri i proceduri care s fie puse n aplicare, n

Figura 1.44. Ponderea instalaiilor COV

45
Ponderea instalaiilor COV
40 pondere 2011 [%]
35 pondere 2012 [%]
pondere 2013 [%]
30 pondere 2014 [%]
25 pondere 2015 [%]
20
15
10
5
0
Tiparirea Curatarea AcoperireaCuratarea chimica "uscata"
Fabricarea incaltamintei Fabricarea
Extractia si rafinarea uleirilor vegetale
si acoperirea suprafetelor preparatelor
suprafetelor din lemn de acoperire,

20 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


Registrul european al poluanilor emii i mult faa de 2012 (548) i cu 47 complexe industriale
transferai (Registrul E-PRTR) mai mult fa de 2013.
Evoluia numrului de complexe industriale nscrise n
Registrul European al Poluanilor Emii i Transferai Registrul EPRTR este prezentat mai jos.
(Registrul E-PRTR) succede Registrului European al
Emisiilor de Poluani (Registrul EPER). Registrul este Figura 1.45. Evoluia numarului de complexe
conceput sub forma unei baze de date electronice ce industriale care au raportat in EPRTR 2007-2014
poate fi accesat de ctre public la urmtoarea adres
http://prtr.ec.europa.eu/. La nivel european a fost Numr complexe industriale care au raportat n EPRTR
2007-2014
adoptat la 18 ianuarie 2006 Regulamentul (CE) nr.
700
166/2006 al Parlamentului European i al Consiliului 625
600
privind nfiinarea Registrului European al Poluanilor 548
578
520
emii i transferai i modificarea Directivelor 500 505 500 507

Numar Complexe
478

Consiliului 91/689/CEE i 96/61/CE ale Consiliului 400

(Regulamentul E-PRTR). Registrul conine date i 300

informaii specifice cu privire la emisiile de poluani n 200


aer, ap, sol, la transferurile de poluani din apele 100
reziduale, de deeuri periculoase i nepericuloase, n 0
afara amplasamentelor complexelor industriale, din 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
toate statele membre ale Uniunii Europene. Raportarea Anii raportai numar complexe industriale
este necesar n cazul n care pragul de capacitate i
pragurile de emisie sau pragurile de transfer n afara
amplasamentului de poluani din apele reziduale sau de Fa de 2013, pentru anul 2014 se observ o cretere cu
deeuri sunt depite. Romnia a implementat la nivel 8,13% a numrului de complexe nregistrate n
naional prevederile Regulamentului EPRTR prin H.G. Registrul naional PRTR iar fa de 2007 o cretere cu
nr. 140/2008 privind stabilirea unor msuri pentru 30,75%. n colecia 2014, 50 de complexe industriale
aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al s-au nregistrat pentru prima dat n Registru naional
Parlamentului European i al Consiliului nr. 166/2006 PRTR.
privind nfiinarea Registrului European al Poluanilor Repartizarea acestora pe Regiunile de dezvoltare este
Emii i Transferai i modificarea directivelor dup cum urmeaz:
Consiliului 91/689/CEE i 96/61/CE, ce stabilete Regiunea 1 Nord Est - 90 complexe industriale
cadrul instituional necesar aplicrii directe a Regiunea 2 Sud Est - 78 complexe industriale
Regulamentului EPRTR. Regiunea 3 Sud Muntenia - 142 complexe industriale
Conform cerinelor Regulamentului EPRTR, Agenia Regiunea 4 Sud Vest Oltenia - 34 complexe industriale
Naional pentru Protecia Mediului a realizat web site- Regiunea 5 Vest - 97 complexe industriale
ul naional al Registrului Poluanilor Emii i Transferai Regiunea 6 Nord Vest - 66 complexe industriale
(PRTR ) ce permite accesul publicului att din ar ct i Regiunea 7 Centru - 90 complexe industriale
din strintate la informaia de mediu privind Regiunea 8 Bucureti Ilfov - 28 complexe industriale
complexele industriale din Romnia, prin accesarea
adresei http://prtr.anpm.ro. Linkul conform solicitrii Poluanii raportai de complexele industriale nscrise n
Comisiei Europene a fost transmis la nivel european cea de-a opta rund de raportare european sunt
spre a fi integrat n registrul european la seciunea prezentai n cele ce urmeaz.
Linkuri Registre naionale.
Att Registrul European EPRTR ct i cel naional PRTR Aer - Emisii de pe amplasamente
conin informaii pentru perioada (2007-2014),
coleciile de date aferente acestui din urm an fiind Pentru anul 2014, au fost raportate emisii n aer ale
raportate de statele membre ctre Comisia Europeana unui numr de 24 poluani ce au depit valorile de prag
pn la data de 30 martie 2016. Regulamentul EPRTR a ce reprezint doar 39,34% din totalul poluanilor
stabilit cerine noi, suplimentare fa de cele stabilite stabilii prin Anexa II a regulamentului.
prin Decizia EPER, extinznd raportarea pentru Poluanii nregistrai sunt: dioxid de carbon (CO2),
sectoarele industriale care fac obiectul Directivei IPPC la inclusiv dioxid de carbon fr biomas (CO2
o serie de activiti non IPPC, totaliznd astfel 66 Excl.Biomass), monoxid de carbon (CO), oxizi de azot
activiti grupate n 9 sectoare industriale, incluznd (NOx), protoxid de azot (N2O), oxizi de sulf (SOx),
sub activitatea de minerit subteran i activitatea de pulberi (PM10), amoniac (NH3), metan (CH4),
explorare/exploatare a zcmintelor de iei i gaze. perflorocarburi (PCF), dioxine i furani (PCDD),
Colecia aferent anului 2014, la nivel naional, cuprinde compui organici volatili nonmetanici (COV), cadmiu
un numr de 625 complexe industriale respectiv (Cd), mercur (Hg), nichel (Ni), plumb (Pb), zinc (Zn),
amplasamente ce au nregistrat depiri ale valorile de crom(Cr). Poluanii emii n 2014 au rezultat din 22
prag stabilite prin Anexa II a Regulamentului EPRTR, cu activiti industriale, la fel ca i n 2012, i mai puin cu
147 complexe industriale mai mult faa de anul 2007 8 activiti industriale fa de anul 2007 (30 activiti
(478), cu 120 complexe industriale mai mult fa de industriale), cu o activitate industrial mai puin faa de
2008 (505), cu 125 complexe industriale mai mult fa 2009 (23 activiti industriale), cu 4 activiti
de 2009 (500), cu 118 complexe industriale mai mult industriale mai puin fa de anul 2008, 2010 i 2011
fa de 2010 (507), cu 105 complexe industriale mai (26 activiti industriale) i mai mult cu o activitate
mult faa de 2011 (520), cu 77 complexe industriale mai industrial fa de anul 2013 (21 activiti industriale).

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 21


Contribuia semnificativ la valorile totale naionale de mai important este dat de creterea intensiv a
emisie pentru poluanii enumerai mai sus este dup psrilor i porcilor cu aproximativ 95,44%, urmat de
cum urmeaz: industria de ngrminte pe baz de fosfor, azot sau
potasiu cu aproximativ 4,20%, 0,11% fiind dat de
CO2 n cantitate total la nivel naional de 38916000000 industria de producerea cimentului i varului , 0,09% de
kg/an a fost emis de 12 sectoare industriale, aportul producerea de substane chimice anorganice i 0,16%
maxim de aproximativ 61,85% fiind datorat centralelor fiind dat de producia de hrtie i carton.
termice i altor instalaii de ardere, urmat de activitile
de producere a clincherului de ciment i var, cu NMVOC, n cantitate total la nivel naional de 7275000
aproximativ 12,03%, de instalaiile de producere a Kg/an, a fost emis de 8 activiti industriale. Aportul cel
fontei brute cu 10,29%, de instalaiile de producere mai important este dat de rafinriile de iei i gaze cu
ngrminte pe baz de fosfor, azot sau potasiu, cu aproximativ 28,37%, urmate de industria de tratare a
aproximativ 6,88% i de rafinrii de petrol i gaze cu suprafeelor cu aproximativ 27,6%, de producerea
aproximativ 5,95%. substantelor chimice anorganice cu aproximativ
11,44%, de industria de aplicare straturi protectoare de
CO2 exclus biomas la nivel naional a fost n valoare metal topit cu aproximativ 9,28%, de producia de
de doar 1247900000 Kg/an, reprezentnd 3,20 din hrtie i carton cu aproximativ 13,37%, de instalatii de
totalul de CO2 emis. La aceast emisie total au tratare a suprafetelor din metal si din materiale plastice
contribuit 3 instalaii din 2 sectoare industriale astfel: 1 utilizand un procedeu chimic cu aproximativ 2,37%, de
centrala termica i 2 instalaii de producie a produselor industria producerii de substane prin procedee chimice
primare din lemn. sau biologice cu aproximativ 5,05% i 2,54% este dat de
creterea intensiv a psrilor i porcilor.
NOx n cantitate total la nivel naional de
54799000Kg/an a fost emis de 10 activiti industriale. Emisiile de metale grele n aer au fost astfel:
Aportul cel mai important este dat de 4 industrii care
contribuie fiecare cu aproximativ 75,35 % de la centrale Hg, n cantitate total la nivel naional de 198,8 Kg/an, a
termice i de la alte instalaii de ardere, urmat de 6,99% fost emis de 4 activiti industriale. Aportul cel mai
de la industria de ngrminte pe baz de fosfor, azot i important este dat de centralele termice i de alte
potasiu, de 9,79% de la fabricarea cimentului sau instalaii de ardere de aproximativ 59,66%, urmat de
varului i ciment n cuptoare rotative i 2,64% de la industria de producerea cimentului i varului cu
rafinrii de petrol i gaze. Restul de activiti nsumeaz aproximativ 20,72% , apoximativ 11,57% de instalaii
doar o pondere de 5,23%. de producerea fontei i a oelului i de rafinriile de iei
i gaze cu aproximativ 8,05%.
SOx, n cantitate total la nivel naional de 139704000
Kg/an, a fost emis de 4 activiti industriale. Aportul cel Ni, n cantitate total la nivel naional de 657 Kg/an, a
mai important este dat de sectorul energetic astfel: fost emis de 2 activiti industriale. Aportul de 82,5%
aproximativ 96% de centrale termice i alte instalaii de este dat de rafinriile de iei i gaze i 17,5% este dat
ardere i aproximativ 1,7% de rafinrii de petrol i gaze. de industria fontei i a oelului.
Restul de 2 activiti (instalaii de producere a fontei i
oelului i cele de producere a clincherului de ciment) Cd, n cantitate total la nivel naional de 75 Kg/an a
nsumeaz doar o pondere de 2,3%. fost emis de 2 activiti industriale , aportul de72,15%
fiind de la industria fontei i a oelului i 27,85% de la
PM10, n cantitate total la nivel naional de rafinriile de iei i gaze.
8857300Kg/an, a fost emis de 6 activiti industriale.
Aportul cel mai important este dat de centralele termice Zn, n cantitate total la nivel national de 8647 Kg/an a
i alte instalaii de ardere cu aproximativ 70,35% urmat fost emis de 4 activiti industriale, aportul fiind de
de instalaii de producere a fontei brute cu aproximativ 88,7% din industria fontei i a oelului, de 8,9% din
11,04%, de industria producerii de ngrminte pe industria de producerea cimentului i varului i de
baz de fosfor, azot sau potasiu cu aproximativ 12,24%, 2,39% din rafinriile de iei i gaze.
de rafinriile de iei i gaze cu aproximativ 3,25%
restul de aproximativ 2,02% fiind dat de industria de Cr, n cantitate total la nivel naional de 466 Kg/an a
producere a cimentului i varului i aproximativ 0,74% fost emis de 2 activitti industriale, aportul fiind de
de creterea intensiv a psrilor i porcilor. 33,69 % din producia de substane chimice anorganice
i de 66,31% de la industria fontei i a oelului .
CH4, n cantitate total la nivel naional de 64118000
kg/an, a fost emis de 4 activiti industriale. Aportul cel As, n cantitate total la nivel naional de 344 Kg/an a
mai important este dat de depozitarea deeurilor cu fost emis de o activitate industrial. Aportul de 100%
aproximativ 77,17% urmat de exploatrile miniere este dat de industria fontei i a oelului.
subterane cu aproximativ 14,07%, de creterea
intensiv a psrilor i porcilor cu aproximativ 7,58% i Evoluia poluanilor n aer n perioada 2007 2014
staiile de tratare a apelor reziduale urbane cu
aproximativ 1,18%. n urma analizei evoluiei cantitilor de poluani emii
n aer la nivel naional, n perioada 2007-2014 se pot
NH3, n cantitate total la nivel naional de 19413400 observa urmtoarele tendine:
Kg/an, a fost emis de 5 activiti industriale. Aportul cel
22 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI
CO2, n anul 2010 a nregistrat o scdere maxim cu
aprox 32% fa de anul 2007 i cu 20,18% fa de 2008, NMVOC n perioada 2007 2012 a avut o evoluie
n anul 2011 emisia de CO2 a nregistrat o uoar constant descendent, n anul 2012 nregistrnd cea mai
cretere fa de anul 2010, anul 2012 reprezentnd o sczut valoare raportat mai mic cu 75,2% fa de
scdere cu aproximativ 8,2% faa de 2011, n anul 2013 2008, cu 57,4% fa de 2009, cu 43,4% fa de 2010 i
se observ o scdere faa de 2012 cu 14,55% iar in anul cu 2% fa de 2011, pentru anul 2013 valoarea pentru
2014 emisia de CO2 a nregistrat o uoar cretere faa NMVOC a nregistrat o cretere fa de 2012 cu 49,08%
de 2013 cu aproximativ 1,68% i fa de 2007 o iar pentru 2014 valoarea emis a nregistrat o cretere
scdere de 41,23%; uoara faa de 2013 cu 7,5% ;

CO, a nregistrat cea mai sczut valoare n anul 2012 cu PM10 n perioada 2007 2014 a avut o evoluie
aprox 65,16% mai puin fa de 2007, cu aprox 50,23% constant descendent, n anul 2014 nregistrnd cea mai
mai puin fa de 2008, cu aprox. 15,28% mai puin fa sczut valoare raportat, cu 69,68 % fa de 2007, cu
de 2010, cu aprox. 12,57% mai puin fa de 2011 iar aprox. 67,79% fa de 2008, cu aprox. 48,24% fa de
valoarea nregistrat n anul 2014 reprezint o cretere 2009, cu 32,28% mai puin fa de 2012 i cu 22,18%
cu aproximativ 9,76% faa de 2012 i cu 1,03% fa de fa de 2013. n intervalul 2009 2014 variaia a fost
2013; sensibil constant;

NOx, n anul 2014 emisia de NOx a nregistrat o cretere Ni a nregistrat o cretere n perioada 2007 2010
cu aproximativ 1,8% fa de 2013, n anul 2013 urmat de o scdere n anul 2011 (cu aprox. 32 %) fa
nregistrnd cea mai sczut valoare cu aprox 59,02 % de 2010 iar pentru anul 2014 totalul de nichel a
mai puin fa de 2007, cu aprox 55,75% mai puin fa nregistrat o scdere cu 74,75% fa de 2010, cu 70,06%
de 2008, cu aprox 40,13% mai puin fa de 2009 cu fa de 2012 i cu 45,25% fa de 2013;
aprox 27,02% mai puin faa de anul 2010 i cu 23,19%
mai puin fa de 2012; Cr a nregistrat o scdere n perioada 2007 2010, de la
937 Kg/an la 0 Kg/an n 2010, n anul 2012 cantitate de
SOx nregistreaz o continu scdere faa de 2007, nichel emis ajunge la 922 kg/an, n 2013 totalul de
totalul naional n anul 2014 fiind cu aprox 71,86% mai crom emis n aer este de 156 Kg/an iar n 2014 total
mic fa de 2007, cu aprox. 66,01% mai mic fa de crom emis n aer este de 466 kg;
2009, cu aprox. 36,51% mai mic fa de 2012 i cu
15,73% mai mic fa de 2013; Zn a nregistrat o descretere n perioada 2007 2009,
cu valoarea minim n 2009 cu aprox. 95 % mai mic
CH4 nregistreaz o continu scdere faa de 2007, fa de valoarea din 2007 urmat de o uoar cretere n
totalul naional n anul 2014 (64118000 Kg) fiind cu 2010, 2011, respectiv 2012, valoare cu aprox. 92% mai
aprox 58,25% mai mic fa de 2007, cu 42,37% mai mic mic dect valoarea din 2007, valoarea nregistrat n
fa de 2008, cu 25,84% mai mic fa de 2009, cu 2013 este cu 46,31% mai mic fa de 2012 iar n anul
23,68% mai mic faa de 2011, cu 23,14% mai puin faa 2014 se nregistreaz o cretere cu 318% fa de 2013;
de 2013;
Cd a nregistrat o scdere n intervalul 2007 2008, n
NH3 a nregistrat o continu scdere faa de 2007 pn anul 2009 s-a nregistrat cea mai mare valoare
n anul 2010 ( cu aprox. 40% mai mic fa de 2007), raportat, aceasta fiind cu 208,9% mai mare fa de
emisia n anul 2014 reprezentnd o cretere cu aprox. 2007, dupa 2009 cantitatea de cadmiu emis a avut o
21,9% fa de 2010, cu 15,54% fa de 2011 i cu 8,47% evoluie descendent pna n 2013 urmat de o cretere
faa de anul 2013; n 2014 astfel valoarea raportat n 2014 este cu 340%
mai mare fa de 2013 i cu cu 66,13% mai mic fa de
PFC a avut un caracter de descretere n perioada 2007 2007;
2009, nregistrnd n acest ultim an o valoare cu
aprox. 83% mai mic fa de 2007, urmat de o uoar Hg a avut o evoluie general descendent, cu o uoar
cretere n anii 2010 i 2011 pstrnd ns cam acelai cretere de 2% n 2008 urmat de o scdere cu 47% n
decalaj raportnd o valoare de aprox 72% mai mic 2009 fa de 2007 i o mic cretere n 2010. Valoarea
dect valoare din 2007, urmat pentru anul 2012 de o raportat n 2014 este cu 84,34% mai mic fa de
scdere cu aproximativ 41,42% fa de 2011, pentru 2011, cu 28,87% mai mic fa de 2012 i cu 34,8 % mai
anul 2013 valoarea emisa n aer de PFC este cu 17,28% mare fa de 2013.
mai mic fa de 2012, iar pentru 2014 valoarea emisa
de PFC n aer este cu 1,5% mai mare fa de 2013;

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 23


Evoluia n perioada 2007-2014 a cantitii de poluani emii n aer este prezentat n figurile de mai jos:

Figura 1.46
Evolutie emisii aer CO2 2007-2014
70000000000
Cantitate totala anuala (kg/an)

66226000000
60000000000 61079000000

50000000000 48770000000
46708000000 44558000000 44788000000
40000000000 38916000000
38270000000
30000000000
Cantitatea totala anuala
20000000000

10000000000

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ani raportati

Figura 1.47
Evolutie emisii aer SOx, 2007-2014
600000000

500000000 Cantitate totala anuala


Cantitate totala anuala (kg/an)

496625000 492601000

400000000 411019000

300000000 312262000
282433000
220063000
200000000
165787000
100000000 139704000

0
2007 2008 2009 2010Ani raportati2011 2012 2013 2014

Figura 1.48

Evolutie emisii aer NOx, 2007-2014


140000000
131316000 Cantitate totala anuala
120000000 121598000
Cantitate totala anuala (kg/an)

100000000
89881700
80000000 77692000
73734000 70056000
60000000
53807000 54799000
40000000

20000000

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ani raportati

Figura 1.49

35000000
Evolutie emisii aer PM10 2007-2014

30000000
Cantitate totala anuala (kg/an)

29214100
27505800
25000000 cantitatea totala anuala

20000000
17113700
15000000 15421900 15891000
13080000
11382100
10000000
8857300
5000000

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ani raportati

24 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


Figura 1.50

Evolutie emisii aer Amoniac, 2007-2014


30000000
26678700
Cantitate totala anuala (kg/an) 25000000
23719300
20000000 20015100 19413400
17867900 17908500
15963100 16842300
15000000

cantitate totala anuala


10000000

5000000

0
2007 2008 2009 2010Ani raportati2011 2012 2013 2014

Figura 1.51

Evolutie emisii aer NMVOC, 2007-2014


20000000
18000000 18247000 18378000
Cantitate totala anuala (kg/an)

16000000
14000000
12000000
10000000 10621000
Cantitate totala anuala
8000000 8000000
6767000 7275000
6000000
4000000 4618000 4539000

2000000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ani raportati

Figura 1.52

Evolutie emisii aer CH4 , 2007-2014


180000000
160000000
Cantitate totala anuala (kg/an)

153577000
140000000 cantitatea anuala totala
120000000
111264000
100000000
86470000 85130000 84019000 83521000
80000000 75506000
60000000 64118000

40000000
20000000
0
2007 2008 2009 2010Ani raportati2011 2012 2013 2014

Figura 1.53

Evolutie emisii aer Dioxine si Furani, 2007-2014


0,1
0,09359 0,09267
0,09
Cantitate totala anuala (kg/an)

0,08
0,07 cantitate totala anuala
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02 0,020068
0,01
0 0,001588 0,001598 0,002142 0,002073 0,001306
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ani raportati

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 25


Figura 1.54

Evolutie emisii aer PFC, 2007-2014


7000
Cantitate totala anuala (kg/an)
6000 5910

5000

4000

3000 cantitate totala anuala

2000 2230
1610
1000 1030 1150 943 780 792
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ani raportati

Figura 1.55

Evolutie emisii aer CO, 2007-2014


180000000

160000000 164698000
Cantitate totala anuala (kg/an)

140000000

120000000 cantitate totala anuala


115285000
100000000

80000000
67728000 65625000 62995000
60000000 61348000 62351000
57375000
40000000

20000000

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ani raportati

Figura 1.56

Evolutie emisii aer Nichel, 2007-2014


3000
cantitate totala anuala
2602,9
2500
Cantitate totala anuala (kg/an)

2195
2000
1782
1626
1500
1236,7 1200
1109
1000

657
500

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ani raportati

Figura 1.57

Evolutie emisii aer Mercur, 2007-2014


3000
cantitate totala anuala
Cantitate totala anuala (kg/an)

2500 2476 2522

2000

1500
1329,3 1269,9
1192,3
1000

500
279,2 198,8
147,4
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ani raportati

26 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


Figura 1.58

Evolutie emisii aer Zinc, 2007-2014


80000
75208
Cantitate totala anuala (kg/an)
70000
cantitate totala anuala
60000
50000
40000 41658

30000
20000
10000 8647
3685 5621 6043 5412
0 2712
2007 2008 2009 2010 Ani raportati 2011 2012 2013 2014

Figura 1.59

Evolutie emisii aer Cadmiu, 2007-2014


500
450 462,8
Cantitate totala anuala (kg/an)

cantitate totala anuala


400
350
300
250
221,5 219,1
200
150 152,3
100 117,2
75
50
32,4 22
0
2007 2008 2009 2010 Ani raportati 2011 2012 2013 2014

Figura 1.60

600
Evolutie emisii aer Cupru, 2007-2014
cantitate totala anuala
Cantitate totala anuala (kg/an)

500 488
458
400

300
254
200
140
100 104

0 0 0 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ani raportati

Figura 1.61

Evolutie emisii aer Crom, 2007-2014


1000
937 922
900
Cantitate totala anuala (kg/an)

800 cantitate totala anuala


700
600 615
500 493 466
400
300
200
156
100 102
0 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ani raportati

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 27


I.2.1.3. Transportul Emisii de particule primare i precursori secundari
de particule
Emisii de substane acidifiante
Este prezentat grafic tendina emisiilor de particule
Funcie de potenialul acidifiant al emisiilor antropice: primare cu diametrul mai mic de 2,5m (PM2,5) i
oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) i oxizi de sulf (SOx, respectiv 10m (PM10) i de precursori ai particulelor
SO2), este prezentat grafic tendina. secundare: oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) i dioxid
de sulf (SO2), provenite de la diverse surse antropice
Figura 1.62. Contribuia tipurilor de vehicule la emisiile (figura 1.64).
poluanilor cu efect de acidifiere i eutrofizare la nivelul
anului 2014, din totalul emisiilor la nivel naional din Figura 1.64. Contribuia sectoarelor de activitate din
sectorul transporturi. transport la nivel naional n anul 2014, la emisiile
particule primare i precursori secundari de particule
Contribuia tipurilor de vehicule la emisiile poluanilor cu efect
de acidifiere i eutrofizare la nivelul anului 2014, din totalul Contribuia sectoarelor de activitate din transport la nivel
emisiilor la nivel naional din sectorul transporturi naional n anul 2014, la emisiile particule primare i
100% 60% precursori secundari de particule
90% NOx
80% (as NO2) 50%
70%
60% SO2 40% PM2.5
50%
40% NH3 30%
30% PM10
20%
20%
10%
10%
0%
Autoturisme Vehicule Vehicule Motorete i Ci ferate
0%
uoare grele motociclete Autoturisme Vehicule uoare Vehicule grele Motorete i Ci ferate
motociclete

Sursa : Romanias Informative Inventory Report 2015 Sursa: LRTAP-RO-2014

Din analiza datelor privind potenialul acidifiant al Din analiza datelor privind contribuia sectoarelor de
emisiilor antropice oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) activitate din transport la nivel naional n anul 2014, la
i oxizi de sulf (SOx, SO2), se constat c sectoarele de emisiile de particule primare i precursori ai
activitate transport de pasageri i vehicule grele au particulelor secundare, se constat c activitile cu
ponderea cea mai mare, urmate de vehiculele uoare i ponderea cea mai mare rezult din categoria vehicule
emisiile din traficul feroviar. grele i uzur anvelope.

Emisii de precursori ai ozonului Emisii de metale grele

Figura 1.63. Contribuia sectoarelor de activitate din Este prezentat grafic tendina emisiilor antropice de
transport la nivel naional n anul 2014, la emisiile de metale grele pe sectoare de activitate la nivelul anului
precursori ai ozonului (CO, NMVOC, NOx) 2014, (figura 1.65).

Figura 1.65. Contribuiile din sectorul de activitate


Contribuia sectoarelor de activitate din transport
transport la nivel naional n anul 2014, la emisiile de
la nivel naional n anul 2014 la emisiile de
precursori ai ozonului
metale grele (Pb i Cd exprimate n Mg)
80%
70% NOx
(as NO2) 60% Contribuiile din sectorul de activitate transport la
60%
NMVOC
50% 50%
nivel naional n anul 2014, la emisiile de metale
40% CO grele
30% 40%
20%
10% 30%
Pb Cd
0%
20%
AutoturismeVehicule uoareVehicule grele Ci ferate
Motorete i motociclete
10%
Sursa: Romanias Informative Inventory Report 2015
0%
Ci ferate
Din analiza datelor privind contribuia sectoarelor de Autoturisme Vehicule uoare Vehicule grele Motorete i
motociclete
activitate din transport la nivel naional n anul 2014, la
Sursa: LRTAP-RO- 2014
emisiile de precursori ai ozonului se constat c
activitatea cu valorile cele mai mari pentru poluanii CO
i NMVOC este transportul de persoane, urmat Din analiza datelor privind contribuiile din sectorul de
ndeaproape de activitatea vehicule grele cu valoarea activitate transport la nivel naional, la emisiile de metale
cea mai mare pentru poluanii oxizi de azot. grele, se constat c ponderea cea mai mare o au aceleai
activiti i anume: transport pasageri i vehicule grele,
urmate de activitatea de uzur plcue de frn.
28 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI
Emisii de poluani organici persisteni Din analiza datelor prezentate privind contribuia
activitii sectoarelor din agricultur, la emisiile de
Este prezentat grafic tendina emisiilor antropice de poluani cu efect de acidifiere la nivel naional se
poluani organici persisteni, de hidrocarburi aromatice constat c activitile cu ponderea cea mai mare sunt
policiclice (HAP), pe sectoare de activitate la nivelul creterea porcinelor i a vacilor de lapte, urmate de
anului 2014 (figura 1.66). creterea ginilor outoare.

Figura 1.66. Contribuiile din sectorul de activitate Emisii de precursori ai ozonului


transport la nivel naional n anul 2014, la emisiile de
poluani organici persisteni (PCDD/PCDF i PAH) Datele sunt prelucrate i prezentate n form grafic
privind tendina emisiilor antropice de poluani
Contribuiile din sectorul de activitate transport la nivel precursori ai ozonului de la nivelul solului (troposfer):
naional n anul 2014, la emisiile de poluani organici oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), metan
persisteni (CH4) i compui organici volatili nemetanici (COV),
70%
provenite din diverse sectoare surs la nivel naional
60%
(figura 1.68).
50% PCDD/
PCDF
40% Contribuiile din sectorul de activitate-agricultur, la
Total
30%
PAHs
emisiile precursorilor de ozon (CH4, NMVOC, NOx i CO),
20% sunt prezentate n form grafic la nivel naional, n
10% 2014, (figura 1.68).
0%
Autoturisme Vehicule Vehicule Motorete i Ci ferate Figura 1.68. Contribuii din sectorul de activitate
uoare grele motociclete
agricultur, la emisiile precursorilor de ozon (NMVOC i
Sursa: LRTAP-RO-2014 NOx), la nivel naional, n anul 2014

Din analiza datelor privind contribuiile din sectorul de


activitate transport, la emisiile de poluani organici Contribuii din sectorul de activitate agricultur, la emisiile
precursorilor de ozon, n anul 2014
persisteni se constat c i pentru aceti poluani 40,00%
ponderea cea mai mare o au tot activitile de transport 35,00% NOx
pasageri i vehicule grele. 30,00%
NMVOC
25,00%
I.2.1.4. Agricultura 20,00%
15,00%
Emisii de substane acidifiante 10,00%
5,00%
Este prezentat grafic tendina emisiilor antropice ale 0,00%
substanelor acidifiante: oxizi de azot (NOx), amoniac
(NH3) i oxizi de sulf (SOx, SO2) i modificrile survenite
n emisiile provenite de la principalele sectoare surs la
nivelul anului 2014. Contribuiile din sectorul de
activitate-agricultur, la emisiile de poluani cu efect de Sursa: Romanias Informative Inventory Report 2015
acidifiere (SOx, NOx, NH3), sunt prezentate n form
grafic la nivel naional (figura 1.67). Din analiza datelor prezentate privind contribuia
activitii sectoarelor din agricultur, la emisiile
Figura 1.67. Contribuiile din sectorul de activitate precursorilor de ozon la nivel naional, se constat c
agricultur, la emisiile de poluani cu efect de acidifiere activitile privind creterea porcinelor i a vacilor de
(NOx i NH3), la nivel naional, n anul 2014 lapte au ponderea cea mai mare.

Contribuiile din sectorul de activitate agricultur, la


Emisii de particule primare i precursori secundari
emisiile de poluani cu efect de acidifiere, la nivel naional, de particule
n anul 2014
40,00% Contribuiile din sectorul agricultur la emisiile de
NOx
35,00% particule primare PM2,5 i PM10, la nivel naional, n anul
30,00%
2013, sunt prezentate n form grafic (figura 1.69).
25,00%
20,00% NH3
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Sursa: Romanias Informative Inventory Report 2014

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 29


pondere semnificativ o deine activitatea de cretere
Figura 1.69. Contribuiile din sectorul de activitate porcine.
agricultur n 2014, la emisiile de particule primare
PM2,5 i PM10 Emisii de poluani organici persisteni

Se urmrete tendina emisiilor antropice de poluani


Contribuiile din sectorul de activitate agricultur la organici persisteni, de hidrocarburi aromatice
nivel naional n anul 2014, la emisiile de particule
policiclice (HAP), pe sectoare de activitate: producerea
primare PM2,5 i PM10
40,00% i distribuia energiei; utilizarea energiei n industrie;
35,00% procese industriale; transportul rutier; transportul
30,00% PM2.5
nerutier; comercial, instituional i rezidenial;
utilizarea solvenilor i a altor produse; agricultur;
25,00%
deeuri; alte surse.
20,00% PM10 Nu sunt disponibile date privind estimarea contri-
15,00% buiilor la modificarea total a emisiilor de POP
10,00% (hexaclorobenzen-HCB, hexaclorociclohexan-HCH, bife-
nili policlorurai- PCB, dioxin-PCDD, furani-PCDF i
5,00%
hidrocarburi poliaromate-HPA), din sectorul de activi-
0,00%
tate agricultur, la nivel naional n LRTAP- RO-2014,
deci nu sunt cuantificate aceste emisii.

Sursa: LRTAP-RO-2014

Din analiza datelor privind contribuia activitii


sectoarelor din agricultur, la emisiile de particule
primare PM2,5 i PM10 la nivel naional, se constat c o

I.3. TENDINE I PROGNOZE PRIVIND POLUAREA AERULUI NCONJURTOR

I.3.1. Tendine privind emisiile principalilor creterea controlului privind construciile (obli-
poluani atmosferici gaia cureniei n zonele limitrofe construciei,
rezultnd reducerea particulelor n suspensie).
Valorile emisiilor de substane poluante evacuate n
atmosfer sunt direct proporionale cu: Din analizele datelor privind dispersia poluanilor n
nivelul produciei realizate din diverse sectoare atmosfer, apreciem c exist zone care sunt expuse
de activitate la nivel naional; riscului accentuat al polurii, n special acelea cu
retehnologizarea instalaiilor (tehnologii mai densitate mare a cldirilor i cele cu circulaie intens.
curate, cu emisii de substane poluante minime); Zonele conflictuale, aa cum rezult din aceste analize
nlocuirea instalaiilor vechi, care nu se justific demonstreaz persistena acestor aspecte provenind
economic i financiar a fi retehnologizate, cu din ambuteiaje n zona central a oraului i necesit
instalaii noi, nepoluante; analize pentru soluionarea optim a situaiilor
transpunerea legislaiei europene n legislaia raportate.
romneasc astfel nct s se realizeze intele Poluarea atmosferic este o problem complex,
privind limitarea emisiilor de poluani n deoarece este un fenomen extins, generat de multe
atmosfer, meninerea i mbuntirea activiti, cum ar fi creterea produciei industriale i de
indicatorilor de calitate a aerului. energie, arderea combustibililor fosili, creterea
Poluanii care depesc valorile limit sunt n general traficului, nclzire etc
PM10 i NO2 (pentru poluarea din trafic). Mai rar se
nregistreaz valori depite la CO, SO2 i pentru O3, ns Emisii de substane acidifiante
n general mai reduse fa de numrul total al
depirilor admise. Principalele msuri ce trebuiesc Este prezentat tendina emisiilor de poluani
luate sunt: atmosferici pe sectoare de activitate (energie, industrie,
meninerea restriciilor privind traficul pentru transport, agricultur, deeuri) la nivel naional n
camionete n centrul Bucuretiului; perioada 2010-2014.
reducerea ambuteiajelor n trafic prin implemen- Sunt prezentate date n form grafic privind tendina
tarea unui sistem inteligent al controlului emisiilor poluanilor cu efect de acidifiere i eutrofizare
traficului; (NOX, SOX i NH3), la nivel naional n perioada 2009-
creterea atractivitii transportului public i cu 2014, (figurile 1.70-1.74)
bicicleta;

30 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


Figura 1.70. Tendina emisiilor de poluani atmosferici Figura 1.73. Tendina emisiilor poluanilor cu efect de
cu efect de acidifiere i eutrofizare pe sectoare de acidifiere (NOx, SOx i NH3) din sectorul de activitate
activitate la nivel naional 2010-2014 (energie, transport la nivel naional n perioada 2010-2014
industrie, transport, agricultur, deeuri)
Gg
Tendina emisiilor poluanilor cu efect de acidifiere din sectorul
Gg
Tendina emisiilor de poluani atmosferici cu efect de de activitate transport
500 120,000
acidifiere i eutrofizare
450
100,000
400 NOx
350 NOx 80,000

300 SOx
SOx 60,000
250
NH3
200 40,000
NH3
150

100 20,000

50
0,000
0 2010 2011 2012 2013 2014
2010 2011 2012 2013 2014

Sursa: LRTAP-RO-2010-2014 Sursa: LRTAP-RO-2010-2014

Figura 1.71. Tendina emisiilor poluanilor cu efect de Figura 1.74. Tendina emisiilor poluanilor cu efect de
acidifiere (NOx, SOx i NH3) din sectorul de activitate acidifiere (NOx, SOx i NH3) din sectorul de activitate
energie la nivel naional n perioada 2010-2014 agricultur la nivel naional n perioada 2010-2014

Tendina emisiilor poluanilor cu efect de acidifiere (NOx, SOx


Gg i NH3) din sectorul de activitate energie la nivel naional n Tendina emisiilor poluanilor cu efect de acidifiere din
400 perioada 2010-2014 sectorul de activitate agricultur
Gg

350 160
140 NOx
300
NOx 120
SOx
250 100
SOx 80
200 NH3
60
150 NH3
40

100 20
0
50 2010 2011 2012 2013 2014

0 Sursa: LRTAP-RO-2010-2014
2010 2011 2012 2013 2014

Sursa: LRTAP-RO-2010-2014 Emisiile-int de dioxid de sulf i oxizi de azot au o


evoluie descresctoare ca urmare a implementrii
Figura 1.72. Tendina emisiilor poluanilor cu efect de progresive de ctre titularii activitilor a msurilor de
acidifiere (NOx, SOx i NH3) din sectorul de activitate conformare cu valorile limit de emisie. Studiul
industrie la nivel naional n perioada 2010-2014 interaciunii poluantului cu mediul n care are loc
dispersia se face avnd n vedere toi factorii care
influeneaz major evoluia acestuia n timp i spaiu.
Gg Tendina emisiilor poluanilor cu efect de acidifiere din
7,000 sectorul de activitate industrie Din analiza datelor privind tendina emisiilor de
poluani din sectoarele de activitate se observ c
6,000
reducerea emisiilor de poluani atmosferici, n vederea
5,000 NOx respectrii normelor de calitate a aerului pentru
4,000
anumite zone se poate prevedea/anticipa ca i efect al
SOx
impactului acestora funcie de forma inputului de date
3,000 (complexitatea datelor, organizarea acestora, etc.), dar
NH3
2,000 i de cea a outputului (tabele, grafice, etc.)
Din analiza datelor se poate observa o uoar tendin
1,000
de scdere a emisiilor de poluani cu efect de acidifiere
0,000 pe perioada analizat.
2010 2011 2012 2013 2014

Sursa: LRTAP-RO-2010-2014 Emisii de precursori ai ozonului

Este prezentat n form grafic tendina emisiilor de


precursori ai ozonului (NOx, NMVOC, CO i CH4), la nivel
naional n perioada 2010-2014, (figurile 1.75-1.79 ).

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 31


Figura 1.75. Tendina emisiilor de poluani atmosferici Figura 1.78. Tendina emisiilor de poluani precursori
precursori ai ozonului pe sectoare de activitate la nivel ai ozonului (NOx, NMVOC i CO) din sectorul de
naional (energie, industrie, transport, agricultur, activitate transport, la nivel naional n perioada 2010-
deeuri) n perioada 2010-2014 2014

Tendina emisiilor de poluani atmosferici precursori ai Tendina emisiilor de poluani precursori ai ozonului din
Gg Gg
sectorul de activitate transport
ozonului
1000 180,000
900 160,000
800 NOx NOx
140,000
700
120,000
NMVOC NMVOC
600
100,000
500
80,000 CO
400 CO
60,000
300
40,000
200
20,000
100
0,000
0
2010 2011 2012 2013 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Sursa: LRTAP-RO-2010-2014
Sursa: LRTAP-RO-2010-2014

Figura 1.76. Tendina emisiilor de poluani precursori Figura 1.79. Tendina emisiilor de poluani precursori
ai ozonului (NOx, NMVOC i CO) din sectorul de ai ozonului (NOx, NMVOC i CO) din sectorul de
activitate energie, la nivel naional n perioada 2010- activitate agricultur, la nivel naional n perioada 2010-
2014 2014

Tendina emisiilor de poluani precursori ai ozonului din


Tendina emisiilor de poluani precursori ai ozonului sectorul de activitate agricultur
Gg Gg
80,000
700
70,000

600 60,000

NOx NOx
500 50,000

NMV 40,000
400 NMVOC
OC
CO 30,000
300
20,000 CO

200
10,000

100 0,000
2010 2011 2012 2013 2014
0
2010 2011 2012 2013 2014 Sursa: LRTAP-RO-2010-2014
Sursa: LRTAP-RO-2010-2014
Din analiza seturilor de date prezentate privind tendina
Figura 1.77. Tendina emisiilor de poluani precursori emisiilor poluanilor precursori ai ozonului la nivel
ai ozonului (NOx, NMVOC i CO) din sectorul de naional se observ de asemenea o uoar scdere pe
activitate industrie, la nivel naional n perioada 2010- perioada analizat.
2014 Emisiile de substane poluante evacuate n atmosfer au
o tendin descendent ca urmare a implementrii
principiilor dezvoltrii durabile i adoptrii unor politici
Tendina emisiilor de poluani precursori ai ozonului din
Gg sectorul de activitate industrie de mediu, precum:
120,000 producerea energiei electrice prin nlocuirea
parial a combustibililor fosili cu surse
100,000
alternative: energie nuclear (punere n funcie a
80,000
NOx
reactoarelor 3 i 4 de la CNE Cernavod), energie
60,000 NMVOC
eolian, energie produs n cmpurile de panouri
fotovoltaice, etc;
40,000
CO reducerea coninutului de sulf din combustibili i
20,000 carburani i nlocuirea parial a combustibililor
tip motorin cu biodiesel;
0,000
2010 2011 2012 2013 2014 nlocuirea nclziri gospodriilor din zona rural
Sursa: LRTAP-RO-2010-2014
(sobe tradiionale pe lemne) cu sobe modernizate
care folosesc drept combustibil pelei i care au
randamente de ardere mari i emisii de poluani
reduse;
introducerea n exploatare a autovehiculelor
prevzute cu motoare alimentate electric;

32 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


prevederea de mecanisme economico financiare Figura 1.82. Tendina emisiilor de particule primare n
care s permit nlocuirea instalaiilor cu efect suspensie din sectorul de activitate transport la nivel
poluant important asupra mediului cu altele mai naional n perioada 2010-2014
puin poluante;
prevederea de instalaii de reinere, captare, Gg
Tendina emisiilor de particule primare n suspensie
stocare a substanelor poluante (ex. captarea i 6,000
din sectorul de activitate transport
stocarea carbonului la instalaiile mari de ardere- 5,000
IMA, filtre electrostatice, arztoare cu NOx redus,
scrubere, etc.). 4,000
PM2.5
3,000
Emisii de particule primare i precursori secundari PM10

de particule 2,000

1,000
Tendina emisiilor de particule primare cu diametrul
mai mic de 2,5m (PM2,5) i respectiv 10m (PM10) n 0,000
2010 2011 2012 2013 2014
suspensie exprimate n Gg, la nivel naional n perioada
Sursa: LRTAP-RO-2010-2014
2010-2014, sunt prezentate n form grafic (figurile
1.80-1.82).
Din analiza seturilor de date privind tendina emisiilor
de particule primare PM2,5 i PM10 la nivel naional se
Figura 1.80. Tendina emisiilor de particule primare n
observ o scdere a acestora n perioada de dup 2010.
suspensie pe sectoare de activitate la nivel naional
(energie, industrie, transport, agricultur, deeuri).
Emisiile de metale grele
2010-2014
Tendina emisiilor de metale grele cadmiu (Cd), mercur
Tendina emisiilor de particule primare n (Hg) i plumb (Pb), la nivel naional n perioada 2010-
Gg
suspensie 2010-2014 2014, sunt prezentate n form grafic (figurile 1.83-
180,000 1.85)
160,000
140,000 Figura 1.83. Tendina emisiilor de metale grele (Cd, Hg
120,000 i Pb ) pe sectoare de activitate la nivel naional
100,000
PM2.5
(energie, industrie, transport, agricultur, deeuri)
80,000
60,000 PM10
Mg
Tendina emisiilor de metale grele
40,000
45,000
20,000
40,000
0,000
35,000
2010 2011 2012 2013 2014
30,000 Pb
Sursa: LRTAP-RO-2010-2014 25,000 Cd
20,000
Hg
Figura 1.81. Tendina emisiilor de particule primare n 15,000
suspensie din sectorul de activitate energie la nivel 10,000
naional n perioada 2010-2014 5,000
0,000
2010 2011 2012 2013 2014
Gg
Tendina emisiilor de particule primare n Sursa: LRTAP-RO-2010-2014
125,000 suspensie

120,000 PM2.5 Figura 1.84. Tendina emisiilor de metale grele din


PM10 sectorul industrial la nivel naional n perioada 2010-
115,000
2014
110,000

105,000 Tendina emisiilor de metale grele din sectorul de


Mg activitate industrie
100,000
30,000
95,000
25,000 Pb
90,000
20,000 Cd
2010 2011 2012 2013 2014
15,000 Hg
Sursa: LRTAP-RO-2010-2014
10,000

5,000

0,000
2010 2011 2012 2013 2014
Sursa: LRTAP-RO-2010-2014

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 33


Figura 1.85. Tendina emisiilor de metale grele din Figura 1.87. Tendina emisiilor de poluani organici
sectorul de activitate transport la nivel naional n persisteni din sectorul de activitate energie la nivel
perioada 2010-2014 naional n perioada 2010-2014

Mg Tendina emisiilor de metale grele din sectorul de activitate Tendina emisiilor de poluani organici persisteni din
transport sectorul de activitate energie 2010-2014
2,500
PCDD/ PCDF
160,000
(gI-TEO)
140,000
2,000 PAH (Mg)
120,000
Pb 100,000 HCB (Kg)
1,500
Cd 80,000
PCBs (Kg)
1,000 Hg 60,000
40,000

0,500 20,000
0,000
2010 2011 2012 2013 2014
0,000
2010 2011 2012 2013 2014
Sursa: LRTAP-RO-2010-2014
Sursa: LRTAP-RO-2010-2014
Figura 1.88. Tendina emisiilor de poluani organici
Din analiza datelor prezentate privind tendina emisiilor persisteni din sectorul de activitate industrie la nivel
de metale grele la nivel naional se constat o uoar naional n perioada 2010-2014
cretere a valorilor de dup perioada anului 2010, doar
pentru emisiile metalelor grele din sectorul de activitate Tendina emisiilor de poluani organici persisteni din
transport, aceast tendin este uor sczut. sectorul de activitate industrie 2010-2014
PCDD/
Emisiile de poluani organici persisteni 40,000 PCDF (gI-
35,000 TEO)
PAH (Mg)
Tendina emisiilor de poluani organici persisteni 30,000

(hexaclorobenzen-HCB, hexaclorociclohexan-HCH, bifenili 25,000


HCB (Kg)
20,000
policlorurai - PCB, dioxin - PCDD, furani-PCDF i hidro-
15,000
carburi poliaromate-HPA), la nivel naional n perioada
10,000 PCBs (Kg)
2010-2014, sunt prezentate n figurile 1.86-1.89.
5,000
Din analiza datelor prezentate mai jos privind 0,000
tendina emisiilor de poluani organici persisteni la 2010 2011 2012 2013 2014
nivel naional, se constat o pronunat scdere pentru
toate sectoarele de activitate. Sursa: LRTAP-RO-2010-2014

Figura 1.86. Tendina emisiilor de poluani organici Figura 1.89. Tendina emisiilor de poluani organici
persisteni (hexaclorobenzen HCB, hexaclorociclohexan persisteni din sectorul de activitate transport la nivel
HCH, bifenili policlorurai PCB, dioxin PCDD, furani naional n perioada 2010-2014
PCDF i hidrocarburi poliaromate HPA), la nivel naional
n perioada 2010-2014 Tendina emisiilor de poluani organici persisteni
din sectorul de activitate transport 2010-2014
Tendina emisiilor de poluani organici persisteni 3,000
2010-2014 PCDD/ PCDF
2,500 (gI-TEO)
250,000 PCDD/PCDF PAH (Mg)
2,000
(gI-TEO)
HCB (Kg)
200,000 PAH (Mg) 1,500
PCBs (Kg)
HCB (Kg) 1,000
150,000
0,500
100,000 PCBs (Kg)
0,000
50,000 2010 2011 2012 2013 2014

Sursa: LRTAP-RO-2010-2014
0,000
2010 2011 2012 2012 2014
S-au evideniat ca instrumente de control i prevenire a
Sursa: LRTAP-RO-2010-2014 emisiilor de poluani atmosferici msurile socio-
economice, financiare i politice care creeaz cadrul
legislativ, dar i obiective ale unor planuri, proiecte si
programe de mediu la nivel naional i european
conform cerinelor directivelor referitoare la calitatea
vieii i a mediului nconjurtor.
34 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI
Figura 1.91. Prognoza emisiilor poluanilor
I.3.2. Prognoze privind emisiile principalilor atmosferici (NOx, NMVOC,SOx i NH3) din sectorul de
poluani atmosferici activitate energie la nivel naional pentru perioada
2010-2020
Emisiile de substane poluante evacuate n atmosfer au
o tendin descendent ca urmare a implementrii 400,00000 Prognoza emisiilor poluanilor atmosferici (NOx, NMVOC,SOx
principiilor dezvoltrii durabile i adoptrii unor politici i NH3) din sectorul de activitate energie la nivel naional
de mediu precum: 350,00000 pentru perioada 2010-2020
producerea energiei electrice prin nlocuirea parial 300,00000
a combustibililor fosili cu surse alternative: energie
nuclear (punere n funcie a reactoarelor 3 i 4 de la 250,00000 NOx

CNE Cernavod), energie eolian, energie produs n 200,00000 NMVOC


cmpurile de panouri fotovoltaice, etc; SOx
reducerea coninutului de sulf din combustibili i
150,00000
NH3
carburani i nlocuirea parial a combustibililor tip 100,00000
motorin cu biodiesel;
50,00000
nlocuirea nclziri gospodriilor din zona rural
(sobe tradiionale pe lemne) cu sobe modernizate 0,00000
care folosesc drept combustibil pelei i care au 2010 2012 2014 2020
randamente de ardere mari i emisii de poluani Sursa: National_emission_projections_2030_Annex_IV
reduse;
introducerea n exploatare a autovehiculelor Figura 1.92. Prognoza emisiilor poluanilor
prevzute cu motoare alimentate electric; atmosferici (NOx, NMVOC,SOx i NH3) din sectorul de
prevederea de mecanisme economico financiare activitate industrie la nivel naional pentru perioada
care s permit nlocuirea instalaiilor cu efect 2010-2020
poluant important asupra mediului cu altele mai
puin poluante; Prognoza emisiilor poluanilor atmosferici (NOx,
120,00000
prevederea de instalaii de reinere, captare, stocare NMVOC,SOx i NH3) din sectorul de activitate industrie la
a substanelor poluante (ex. captarea i stocarea 100,00000
nivel naional pentru perioada 2010-2020

carbonului la Instalaiile mari de ardere IMA, filtre


NOx
electrostatice, arztoare cu NOx redus, scrubere, 80,00000
etc.). NMVOC
60,00000
SOx
Prognoza emisiilor de poluani atmosferici pe sectoare
de activitate (energie, industrie, transport, agricultur, 40,00000 NH3
deeuri) la nivel naional pentru perioada 2010-2020,
sunt prezentate n form grafic (figurile 1.90-1.94) 20,00000

0,00000
Figura 1.90. Prognoza emisiilor de poluani atmosferici 2010 2012 2014 2020
pe sectoare de activitate (energie, industrie, transport,
Sursa: National_emission_projections_2030_Annex_IV
agricultur, deeuri) la nivel naional pentru perioada
2010-2020
Figura 1.93. Prognoza emisiilor poluanilor atmosferici
Prognoza emisiilor de poluani atmosferici pe sectoare de (NOx, NMVOC,SOx i NH3) din sectorul de activitate
activitate la nivel naional transport la nivel naional pentru perioada 2010-2020

400 Prognoza emisiilor poluanilor atmosferici (NOx, NMVOC,SOx


350 i NH3) din sectorul de activitate transporturi la nivel naional
pentru perioada 2010-2020
300 NOx 180,00000

250 160,00000
NMVOC
140,00000 NOx
200 SOx
120,00000 NMVOC
150 NH3
100,00000
SOx
100 80,00000
NH3
50 60,00000

40,00000
0
2010 2012 2014 2020 20,00000

0,00000
Sursa: National_emission_projections_2030_Annex_IV 2010 2012 2014 2020

Sursa:National_emission_projections_2030_Annex_IV

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 35


Figura 1.94. Prognoza emisiilor poluanilor atmosferici ntre controale ale emisiilor pentru autovehicule i
(NOx, NMVOC,SOx i NH3) din sectorul de activitate instalaii industriale i stimulente pentru combustibili i
agricultur la nivel naional pentru perioada 2010-2020 tehnologii mai curate sau modificri ale factorilor
economici (de ex., creterea preului carburanilor),
180,00000 Prognoza emisiilor poluanilor atmosferici (NOx, NMVOC,SOx i
msuri ce au ca scop schimbul de carburani i
NH3) din sectorul de activitate agricultur la nivel naional modificri comportamentale (de ex. sporirea
160,00000 pentru perioada 2010-2020
contientizrii).
140,00000
Aceste abordri includ msuri cum ar fi: aplicarea
120,00000 NOx tehnicilor i tehnologiilor complexe de reducere i
100,00000
NMVOC control sau ncurajare a noilor tehnologii.
80,00000
SOx
60,00000 Presupunerile legate de prognozele preliminare
40,00000
NH3 realizate se bazeaz pe o gam de seturi de date, inclusiv
prognoze ale dezvoltrii industriale, creterii populaiei,
20,00000
ale modificrilor modelelor agrotehnicii i ale cererii de
0,00000
transport. Factorii emisiilor pe termen mediu i lung re-
2010 2012 2014 2020
flect progresele tehnologice, reglementrile de mediu,
Sursa:National_emission_projections_2030_Annex_IV mbuntirea condiiilor de funcionare a instalaiilor i
a utilajelor utilizate i orice modificare preconizat a
Din analiza datelor prezentate privind prognoza formulrilor carburanilor. Vitezele de ptrundere a
emisiilor de poluani atmosferici la nivel naional se noilor tehnologii sunt importante n dezvoltarea
constat o scdere a acestora n toate sectoarele de factorilor sectoriali cu un nivel ridicat de ncredere, de
activitate. emisie, pentru orice an int de prognoz.
Prognozele preliminare elaborate includ un numr de
estimri diferite (scenarii), ce cuprind combinaii de
elemente suport legate de modificrile nivelurilor de
activitate (de ex., creterea sau declinul economic),
precum i de impactul noilor tehnologii, tehnici i
practice care corespund drept eforturi locale, naionale
sau regionale (politici i msuri).
Acestea sunt destinate reducerii emisiilor, ce variaz

1.4. POLITICI, ACIUNI I MSURI PENTRU MBUNTIREA CALITII AERULUI NCONJURTOR

Evaluarea calitii aerului nconjurtor este nivel naional st la baza ntocmirii rapoartelor ctre
reglementat prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea organismele europene i internaionale i stabilirii
aerului nconjurtor ce transpune Directiva 2008/50/ conformrii cu obligaiile Romniei privind emisiile de
CE a Parlamentului European i a Consiliului privind poluani n atmosfer.
calitatea aerului nconjurtor i un aer mai curat pentru Lund n considerare metodologia aprobat prin
Europa i Directiva 2004/107/CE a Parlamentului Ordinul nr. 3299/2012, inventarele locale i inventarele
European i a Consiliului privind arsenul, cadmiul, naionale care sunt raportate la Comisia European,
mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice Agenia European de Mediu, Convenia privind poluarea
n aerul nconjurtor. atmosferic transfrontier pe distane lungi, Convenia
privind poluanii organici persisteni adoptat la
Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului nconjur- Stockholm, Convenia-cadru a Naiunilor Unite privind
tor prevede stabilirea unor aglomerri i zone de schimbrile climatice urmeaz s se coreleze ntre ele.
management al calitii aerului n care concentraiile
ambientale de poluani nu respect obiectivele de Programul de stimulare a nnoirii parcului auto
calitatea aerului (valorile limit sau valorile int). naional 2015, finanat de AFM din bugetul Fondului
Pentru aceste zone este necesar gestionarea calitii pentru Mediu, a vizat mbuntirea calitii mediului
aerului prin elaborarea i implementarea unor planuri/ prin nnoirea Parcului auto naional prin diminuarea
programe de calitatea aerului, care trebuie s includ efectelor polurii aerului asupra mediului i sntii
pe lng msurile de reducere a emisiilor i msuri populaiei, cauzate de emisiile de gaze de eapament
pentru protejarea grupurilor sensibile de populaie. de la autovehiculele uzate.
n cadrul Programului Rabla 2015, au fost casate 25.420
n anul 2012 s-a aprobat prin Ordinul MMP nr. de autovehicule, fiind achiziionate 8.354 de maini.
3299/2012 metodologia de realizare i raportare a Administraia a alocat pentru Programul Rabla 2015,
inventarelor privind emisiile de poluani n atmosfer, n 220 de milioane de lei.
mod unitar, pe ntreg teritoriul rii, n conformitate cu Cuantumul primei de casare a fost de 6500 lei, la care se
prevederile legislaiei europene i ale conveniilor putea adauga un ecobonus in valoare de 750 lei pentru
internaionale n domeniu la care Romnia este parte. motoarele cu emisii de CO2 mai mici de 100g/km.
Pentru autoturismele hibride, ecobonusul era de 1500
Inventarul privind emisiile de poluani n atmosfer la lei, iar pentru cele electric hibride valoarea era de 2500
lei.

36 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


II. APA

II.1. Resursele de ap: cantiti i debite

II.2. Calitatea apei

II.3. Mediul marin i costier

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 37


II. APA
Apa a fost de-a lungul secolelor, un element esenial anul 2015, de la 8,45 mld mc de ap la 6,70 mld mc, fiind
pentru supravieuirea omului i dezvoltarea societii. defalcat pe cele trei categorii de utilizatori astfel:
Resursele de ap i gama de servicii pe care le populaie - 1,07 mld mc de ap (15,97%) fa de 1,25
furnizeaz susin creterea economic, reducerea mld mc n anul 2010, agricultur - 1,21 mld mc de ap
srciei i durabilitatea mediului. De la securitatea (18,06%) fa de 1,59 mld mc n anul 2010 i 4,42 mld
alimentar i energetic pn la sntatea uman i a mc de ap (65,97%) pentru sectorul industrial fa de
mediului, apa contribuie la mbuntirea bunstrii 5,61 mld mc n anul 2010. Raportat la cerina de ap din
sociale. De resursele de ap depinde funcionarea anul 2015, care a fost de 6,70 mld mc, volumul de ap
ecosistemelor i circuitul apei este esenial pentru prelevat (utilizat) a fost de 6,46 mld mc, n cretere cu
realizarea gestionrii durabile a apei. 0,24 mld mc de ap fa de anul 2010, cnd volumul de
ap prelevat a fost de 6,22 mld mc de ap.
II.1. RESURSELE DE AP, CANTITI Defalcat pe cele trei categorii de utilizatori (populaie,
I DEBITE industrie, agricultur):
- volumul de ap prelevat n sectorul agricol a
Teritoriul Romniei dispune de toate tipurile de resurse crescut de la 0,74 mld de mc n anul 2010 la 1,29 mld mc
de ap - apa dulce din ruri, lacuri i acvifere subterane. n anul 2015;
Cea mai mare resurs de ap dulce provine din fluviul - sectorul industrial a consumat 4,14 mld mc n anul
Dunrea i din rurile interioare. Lacurile naturale, dei 2015 fa de 4,45 mld mc n anul 2010
numeroase (3.450), au o contribuie nesemnificativ la - pentru populaie volumul de ap prelevat n anul
volumul resurselor de ap ale Romniei. 2015 a fost de cca. 1,03 mld mc, fiind aproximativ egal
Administraia Naional Apele Romne a furnizat cu cel prelevat n anul 2010 (1,03 mld mc). (Statistic
pentru anul 2015 urmtoarele date i valori privind realizat conform datelor furnizate de Administraia Naional Apele
resursele de ap poteniale i utilizabile. Romne).

II.1.1.1. Resurse de ap poteniale i tehnic


II.1.1. Stare, presiuni i consecine utilizabile

La nivel naional resursele de ap ale Romniei sunt Resursele de ap ale Romniei sunt constituite din apele
relativ srace i neuniform distribuite n timp i spaiu. de suprafa ruri, lacuri, fluviul Dunrea i ape
Acestea nsumeaz teoretic cca. 134,6 mld. mc, fiind subterane.
constituite din apele de suprafa, respectiv ruri, lacuri,
fluviul Dunrea i ape subterane, din care resursa Resursele de ap poteniale i tehnic utilizabile pentru
utilizabil, potrivit gradului de amenajare a bazinelor anul 2015 (Balana apei Cerina pe anul 2015) se
hidrografice, este de cca. 40 mld mc. Fa de anul 2010, prezint n Tabelul 2.1.
cerina de ap din Romnia a sczut cu 1,75 mld mc n

Tabelul 2.1 Resursele de ap poteniale i tehnic utilizabile pentru anul 2015

Sursa de ap
Total mii. mc.
Indicator de caracterizare

A. R uri interioare
1. Resursa teoretic 40.000.000
2. Resursa existent potrivit gradului de amenajare a bazinelor
* 13.679.121
hidrografice
3. Cerina de ap a folosinelor, potrivit capacitilor de captare
aflate n funciune 3.226.333
B. Dunre (direct)
** 85.000.000
1. Resursa teoretic (n seciunea de intrare n ar)
Resursa utilizabil n regim actual de amenajare 20.000.000
2. Cerina de ap a folosinelor potrivit capacitilor de captare
*** 2.821.179
aflate n funciune

38 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


C. Subteran
1. Resursa teoretic 9.600.000
din care:
4.700.000
- ape freatice
4.900.000
- ape de adncime 4.667.639
2. Resursa utilizabil
3. Cerina de ap a folosinelor potrivit capacitilor de captare n funciune 644.158

D. Marea Neagr
Cerina de ap a folosinelor, potrivit capacitilor de captare
aflate n funciune 8.902
Total resurse
1. Resursa teoretic 134.600.000
2. Resursa existent potrivit gradului de amenajare a bazinelor
hidrografice 38.346.760
3. Cerina de ap a folosinelor, potrivit capacitilor de captare
aflate n funciune 6.703.534
Sursa:ANAR
Not
* - cuprinde i reeaua lacurilor litorale, precum i resursa asigurat prin refolosire extern direct n lungul rului;
** - din stocul mediu multianual, la intrarea n ar;
*** - inclusiv volumele transferate n bazinul Litoral

Raportat la populaia actuala a rii, rezult: zona montan, care aduce jumtate din volumul
Resursa specific utilizabil n regim natural, scurs;
de cca. 2660 m 3/loc. i an, lund n variabilitatea debitului mediu specific (1 l/s si
considerare i aportul Dunrii; km2 n zonele joase, pn la 40 l/s i km2 n
o resurs specific, teoretic, de cca. 1770 zonele nalte).
m3/loc. i an, lund n consideraie numai O alt caracteristic o reprezint variabilitatea
aportul rurilor interioare, sitund din acest foarte pronunat n timp, astfel nct primvara se
punct de vedere ara noastr n categoria rilor produc viituri importante, urmate de secete prelungite.
cu resurse de apa relativ reduse n raport cu
resursele altor ri. Dunrea, al doilea fluviu ca mrime din Europa (cu
lungime de 2850 km, din care 1075 km pe teritoriul
Tabelul 2.2 Volumul resursei de ap (teoretic i utilizabil) Romniei) are un stoc mediu la intrarea n ar de 174 x
Resursa teoretic Resursa utilizabil 109 m3.
Anii
(mii mc) (mii mc)
2010 134600000 39363985 Resursele de ap subteran sunt constituite din
2011 134600000 39270803 depozitele de ap existente n straturi acvifere
2012 134600000 39270803 freatice i straturi de mare adncime. Repartiia
scurgerii subterane variaz pe marile uniti tectonice
2013 134600000 38346760
de pe teritoriul rii astfel:
2014 134600000 38346760
0.5-1 l/s i km2 n Dobrogea de Nord;
2015 134600000 38346760 0.5-2 l/s i km2 n Podiul Moldovenesc;
Sursa:ANAR
0.1-3 l/s i km2 n Depresiunea Transilvaniei i
Figura 2.1
Evoluia resursei de ap (teoretic i utilizabil) n mii m
3 Depresiunea Panonic;
0.1-5 l/s i km2 n Dobrogea de Nord i Platforma
150000000 Dunreana;
Volum mii m3

5-20 l/s i km2 n zona Carpailor, n special n


100000000 Carpaii Meridionali i n zonele de carst din
bazinul Jiului i Cernei.
50000000
n anul 2015 prelevrile totale de ap brut au fost de
6,46 mld.m3 din care:
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
populaie 1,03 mld.m3.
industrie 4,14 mld.m3.
Resursa teoretica Resursa utilizabila agricultur 1,29 mld.m3.

Sursa datelor: Administraia Naional Apele Romne, Prelevrile de ap au crescut de la 6.22 mld.m3 n anul
2010, la 6,46 mld.m3 n anul 2015.
Principala resurs de ap a Romniei o constituie
rurile interioare. O caracteristic de baz a acestei
categorii de resurs o constituie variabilitatea foarte
mare n spaiu:
AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 39
asigurarea serviciilor specifice de gospodrire a apelor,
Pentru anul 2015 raportul cerin/prelevare pentru n concordan cu prevederile O.U.G. nr. 107/2002, cu
resursele de ap se prezint n tabelul 2.3. modificrile i completrile ulterioare.

Tabelul 2.3. Raportul cerin/prelevare pentru Lucrarea prezint concordana dintre cerina de
resursele de ap n anul 2015 asigurare a resursei i resursele de ap, n condiiile
Cerina de ap Prelevrile de ap Gradul de reglementrilor existente de gospodrire a apelor la
utilizare utilizatori, a valorificrii potenialului acesteia, avnd un
Activitate Valoare Activitate Valoare % rol determinant n evoluia i meninerea raportului
(mld.mc) (mld.mc) resurse cerine (graficul nr. 2.2).
Populaie 1,07 Populaie 1,03 96%
Industrie 4,42 Industrie 4,14 94%
Cerina total de ap pentru anul 2015 a nsumat per
Agricultur 1,21 Agricultur 1,29 106%
total cca. 6.703.533 mii mc, conform tabelului 2.4.
Total 6,70 Total 6,46 96%
Sursa:A
NAR Prelevrile efective de ap din surse directe, n cadrul
II.1.1.2. Utilizarea resurselor de ap serviciilor asigurate, au fost de 6.464.866 mii mc, n
cretere cu 0,2 mld mc fa de anul 2014, an n care au
Cerina de ap pe surse i utilizri fost prelevai 6.282.334 mii mc de ap.
Administraia Naional Apele Romne prin
Administraiile Bazinale de Ap, n conformitate cu n stadiul actual de amenajare a bazinelor hidrografice,
atribuiile ce le revin pentru gospodrirea apelor i asigurarea cerinei de ap a utilizatorilor a fost posibil,
protecia acestora mpotriva epuizrii i degradrii, au att pentru sursele de suprafa, ct i pentru cele
elaborat pentru anul 2015 propunerile privind balana subterane.
apei pe bazine hidrografice, avnd la baz datele privind

Tabelul 2.4. Evoluia cerinei de ap comparativ cu prelevarea volumelor de ap (mii m3)

Cerina de ap pe surse i utilizri /


Prelevarea de ap pe surse i utilizri
Gradul de realizare (%) - volumul anual de ap prelevata n raport cu volumul cerinei anuale

Populaie Industrie Agricultura TOTAL


Grad de Grad de Grad de Grad de
Sursa Anii
Cerina Prelevat realizare Cerina Prelevat realizare Cerina Prelevat realizare Cerina Prelevat realizare
(%) (%) (%) (%)

2010 705801 574015 81% 2072291 1431059 69% 678065 503332 74% 3456157 2508406 73%
2011 676822 538041 79% 1893667 1678837 89% 654120 647135 99% 3224609 2864013 89%
2012 597740 558094 93% 1731890 1578079 91% 689127 735573 107% 3018757 2871746 95%
Suprafaa
2013 617004 514753 83% 1927355 1427053 74% 829435 768548 93% 3373794 2710354 80%
2014 669012 541976 81,01% 2010819 1343689 66,827% 850863 831837 97,76% 3530694 2717502 76,96%
2015 568137 546976 96% 1782359 1285454 72% 875837 910626 104% 3226333 2743056 85%
2010 448820 380652 85% 277063 219975 79% 26714 23494 88% 752597 624121 83%
2011 449952 378558 84% 293119 197923 68% 41354 23499 57% 784425 599980 76%
2012 412498 411522 99,8% 242297 156086 64% 28592 30150 105% 683387 597758 87%
Subteran
2013 453685 400677 88% 181544 153620 85% 30386 25924 85% 665615 580221 87%
2014 435448 396893 91,14% 179770 129495 72,03% 31460 28072 89,23% 646678 554460 85,73%
2015 434382 420464 97% 173783 134530 77% 35993 35365 98% 644158 590359 92%
2010 94717 77871 82% 3258604 2796150 86% 885223 212447 24% 4238544 3086468 73%
2011 97461 84147 86% 2971519 2750643 93% 623163 293991 47% 3692143 3128781 85%
2012 92518 82633 89% 2830627 2602250 92% 561716 327830 58% 3484861 3012713 86%
Dunre
2013 89748 64277 72% 2792627 2721731 97% 548205 340143 62% 3430580 3126151 91%
2014 84774 76607 90% 2474334 2685475 108,53% 472783 234996 49,70% 3031891 2997078 98,85%
2015 69200 62869 91% 2449640 2716769 111% 302339 344753 114% 2821179 3124391 111%
2010
2011 8879 8879
2012 84 8584 9802 114% 8584 9886 115%
Marea Neagr
2013 63 62 98% 8964 10046 112% 45 9027 10153 112%
2014 63 63 100% 8804 13198 150% 36 33 92% 8903 13294 149%
2015 61 49 80% 11802 7011 59% 0 0 0% 11863 7060 60%
Sursa:ANAR

40 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


Figura 2.2. Evolutia cerinei de ap comparativ cu prelevarea volumelor de ap n Romnia,

Volum (mii mc.)


perioada 2010 - 2015
10000000

8000000

6000000

4000000

2000000

0
Cerinta
Prelevat
Cerinta
Prelevat
Populatie 2010-2015 Cerinta
Prelevat
Industrie 2010-2015 Cerinta
Agricultura 2010-2015 Prelevat
TOTAL 2010-2015

Sursa datelor: Administraia Naional Apele Romne

Specialitii Institutului Naional de Hidrologie i i a vulnerabilitii la schimbri climatice n centrul i


Gospodrire a Apelor (INHGA) arat c debitele estul Europei, la care au participat 16 instituii
medii anuale ale rurilor vor scdea cu 20-30% n partenere din 12 ri europene i care a avut ca
intervalul 2021-2050 i cu 30-40% pn n 2071- perioada de desfurare 1 iunie 2006 31 decembrie
2100. 2009. Scopul general al proiectului CECILIA a fost acela
de a evalua impactul schimbrilor climatice de la scar
Schimbrile suferite de debitele rurilor impun o serie regional la cea local pentru teritoriul din centrul i
de msuri de adaptare pentru asigurarea resurselor de estul Europei i de a analiza impactul acestor schimbri
ap pentru populaie, industrie i agricultur. Astfel, asupra resurselor de ap, agricultur i pduri, calitatea
sunt necesare noi criterii i tehnici de proiectare a aerului i sntate.
barajelor i a construciilor, dar i elaborarea unor noi
proceduri de exploatare a sistemelor de gospodrire a Analiza variaiei debitelor lunare arat c, n general,
apelor care s in seama de gradul de incertitudine n pentru toate lunile anului, acestea scad, excepie fcnd
evoluia regimului hidrologic. doar zonele cu altitudine de peste 800 de metri. Aici exist
o tendin de cretere n lunile martie-mai. n perioada de
Datele provenind dintr-un studiu realizat de INHGA, primvar, debitele lunare maxime cresc i scad n
finalizat n anul 2010, Impactul schimbrilor climatice perioada de vartoamn. Tiparele hidrologice se
n hidrologie i gospodrirea apelor evalueaz schimb i prin apariia mai timpurie a viiturilor nivale,
vulnerabilitatea i impactul schimbrilor climatice cauzate de zpad, i prin reducerea viiturilor mixte de
asupra resurselor de ap din bazinele hidrografice primvar.
Buzu i Ialomia. Studiul INHGA face parte din Sursa: Green Report
proiectul internaional CECILIA - Evaluarea impactului

Analiza evoluiei consumului de ap (balana apei pe folosine) este prezentat n tabelul 2.5.
3
Tabelul 2.5 Evoluia n timp a consumului de ap n Romnia 2010-2015 (mld m )

Medie
Ani 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ani
3 39.36 39.27 39.27 38.35 38.35 38.34 38,82
Resursa utilizabil mld m
3
Prelevare total ap mld m 6.22 6.60 6.49 6.43 6.28 6.46 6,41
15.80 16.80 16.53 16.77 16.37 16.84 16,51
Indicator WEI
% % % % % % %
(Sursa: prelucrare ANPM n baza datelor furnizate de Administraia Naional Apele Romne)

Indicele de exploatare a apei (WEI) reprezint captarea Romniei sunt supuse unei presiuni reduse de
total medie anual de ap dulce mprit la resursele exploatare (n conformitate cu documentul elaborat de
totale medii anuale de ap regenerabil la nivel naional, Comisia European n anul 2009, Water Scarcity &
i se exprim n procente. Valorile acestuia n perioada Drought).
2010-2015 (reprezentate n Figura 2.3 - Indicator WEI
2010 2015, %) se situeaz sub procentul de 20% astfel
c se poate considera c resursele de ap ale
AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 41
Figura 2.3. Indicator WEI 2010 2015, %

Indicator WEI 2010 - 2015, %

media anuala
2015
2014
2013
WEI
2012
2011
2010

15,00% 15,50% 16,00% 16,50% 17,00%

(Sursa: prelucrare ANPM n baza datelor furnizate de Administraia Naional Apele Romne)

II.1.1.3. Evenimente extreme produse de problema inundaiilor, dar i n general, asupra


debitele cursurilor de ap fenomenelor meteorologice periculoase.

O caracteristic a resurselor de ap de suprafa ale Ca urmare a inundaiilor catastrofale nregistrate a fost


Romniei o reprezint variabilitatea pronunat a elaborat o nou Strategia Naional de Management
regimului hidrologic de la un an la altul. Astfel, n al Riscului la Inundaii pe termen mediu i lung
perioada 1881-2000, de cnd exist observaii (perioada 2010 2035), n care sunt stabilite
sistematice asupra vremii i apelor au fost nregistrate atribuiile ce revin fiecrei structuri implicate n
n Romnia: gestionarea riscului la inundaii, structurate pe aciuni i
- patru perioade secetoase importante (1894-1905, msuri preventive, de intervenie operativ precum i
1918-1920, 1942-1953, 1982-2000), cele pentru reabilitarea i revenirea la starea de
- trei perioade ploioase (1881-1893, 1931-1941, normalitate.
1969-1981)
- dou perioade normale (1906-1917, 1954-1968). Managementul riscului la inundaii nseamn aplicarea
Menionm c ultima perioad secetoas s-a manifestat unor politici, proceduri i practici avnd ca obiective
n special n sudul i estul rii. Lungimea perioadelor identificarea riscurilor, analiza i evaluarea lor, tratarea,
secetoase a crescut de la 12-13 ani, n trecut, la 22 de ani monitorizarea i reevaluarea riscurilor n vederea
n perioada 1982-2003 datorit schimbrilor climatice. reducerii acestora, astfel nct comunitile umane, toi
Istoric: cetenii s poat tri, munci i s-i satisfac nevoile i
n bazinul rului Trotu viitura produs n luna iulie aspiraiile ntr-un mediu fizic i social durabil.
2005 a atins valori excepionale, debitul maxim i
volumul viiturii avnd valorile cele mai mari din tot irul De-a lungul timpului, au existat mai multe forme de
de msurtori existent. Pe rurile Putna i Rm. Srat abordare a fenomenului, de la noiunea de lupt mpo-
s-au produs cele mai mari viituri nregistrate n decursul triva inundaiilor, omul a trecut succesiv la noiunile de
timpului. Viitura de pe rul Ialomia este a doua mare aprare mpotriva inundaiilor i apoi la prevenirea
viitur, dup cea produs n anul 1975, iar cea inundaiilor.
nregistrat pe rul Cricovul Srat este cea mai mare din
irul cronologic de date nregistrate. Viitura din aprilie- Inundaiile produse n numeroase ri n ultimii ani i
mai 2006 de pe Dunre reprezint cea mai important consecinele lor au condus, pe fondul unei creteri a
viitur produs n perioada de observaii 1840-2006, responsabilitii sociale, la o nou abordare, aceea de
debitul maxim n seciunea Bazia a fost de 15800 m3/s management al riscului la inundaii, care se realizeaz
fa de cel mai mare nregistrat pn n prezent n anul coordonat de ctre toi factorii responsabili i care pre-
1895 de 15082 m3/s. supune contientizarea i implicarea comunitilor
umane n evitarea pierderilor de viei omeneti i
n ultimii 166 ani se remarc o tendin de cretere a reducerea pagubelor.
debitelor maxime pe Dunre la Bazia cu 1200 m3/s
datorit, n principal schimbrilor climatice i ndiguirii Practica mondial a demonstrat c apariia inundaiilor
n amonte a Dunrii i a afluenilor. Acest debit nu poate fi evitat, ns ele pot fi gestionate, iar efectele
suplimentar conduce la supranlri ale nivelului apei lor pot fi reduse printr-un proces sistematic, care
cu 40-50 cm pe tot sectorul romnesc al Dunrii ceea ce conduc la un ir de msuri i aciuni menite s contri-
implic costuri suplimentare pentru a asigura acelai buie la diminuarea riscului asociat acestor fenomene.
grad de protecie mpotriva viiturilor, a cetenilor i
bunurilor acestora.
Managementul riscului la inundaii este astfel rezultatul
unei combinaii ample, dintre msurile i aciunile
La nivel naional, au fost iniiate aciuni concrete n
preventive premergtoare producerii fenomenului, cele
vederea creterii capacitii de a aciona, n special n
42 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI
cu caracter operativ din timpul desfurrii inundaiilor testul de desemnare, conform cerinelor art. 4.3 al
i cele de refacere ntreprinse post inundaii (de recon- Directivei Cadru Ap.
strucie i nvminte deprinse ca urmare a producerii
fenomenului). Construciile hidrotehnice cu barare transversal (ba-
Surs text: Administra Naional de Meteorologie, MMAP
raje, stvilare, praguri de fund) ntrerup conectivitatea
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/managementul-apelor- longitudinal a rurilor cu efecte asupra regimului
2/managementul-riscului-la-inundatii/ hidrologic, transportului de sedimente, dar mai ales
asupra migrrii biotei. Lucrrile n lungul rului
i anul 2015 a fost un an al fenomenelor meteo extreme. (ndiguirile, lucrri de regularizare i consolidare
n mijlocul verii, hidrologii anunau cod rou de maluri) ntrerup conectivitatea lateral a corpurilor de
inundaii. Pagubele produse datorate fenomenele meteo ap cu luncile inundabile i zonele de reproducere ce au
de precipitaii abundente constau n: victime omeneti, ca rezultat deteriorarea strii. Prelevrile i restituiile
case avariate, anexe gospodreti avariate sau distruse, semnificative au efecte asupra regimului hidrologic, dar
victime animale, obiective socio-economice, poduri, i asupra biotei. Astfel, impactul alterrilor
podee i puni, drumuri naionale i judeene, fntni, hidromorfologice asupra strii corpurilor de ap se
terenuri agricole, construcii hidrotehnice, eroziuni de poate exprima prin afectarea migrrii speciilor de peti
mal, linii de cale ferat, conducte alimentari cu ap, migratori, declinul reproducerii naturale a populaiilor
reele de distribuie electricitate i altele. de peti, reducerea biodiversitii i abundenei
Perioadele i descrierea cauzelor inundaiilor speciilor, precum i alterarea compoziiei populaiilor.
produse n anul 2015 pe cursuri de ruri i spaii
hidrografice, localitile afectate, hari cu zonele n tabelul urmtor se prezint evoluia procentual a
afectate, pagubele produse i daunele materiale clasificrii corpurilor de ap, la nivel naional, pentru o
estimate sunt prezentate n ANEXA Cap II 1 APA. perioad de zece ani (2004-2013), observndu-se c
predomin corpurile de ap naturale.
Analiznd inundaiile din anul 2015, se constat c
cele mai afectate de inundaii sunt zonele premontane, Numrul total al corpurilor de ap s-a modificat avnd
unde rurile, prurile i vile au un caracter torenial, n vedere aplicarea criteriilor din Planurile de
iar gospodriile oamenilor sunt amplasate n managment ale bazinelor/spaiilor hidrografice 05r.
majoritatea cazurilor lng cursurile de ap (chiar dac
acestea sunt secate n perioadele normale ale anului). Tabelul 2.6 Clasificarea corpurilor de ap la nivel
naional n perioada 2004-2013
S-a constatat c inundaiile cele mai frecvente apar pe
cursurile de ap necadastrate, aflate n administrarea Anul Categoria corpului de ap
Consiliilor Locale acestea necesitnd amenajri minime % nr. % nr. % nr. corpuri Total
de aprare mpotriva inundaiilor (praguri, ziduri de corpuri de corpuri de de ap
ap ap puternic
sprijin, recalibrri i reprofilri). naturale artificiale modificate
2004 76,91 2,07 21,03* 100
2007 82,11 2,79 15,09 100
II.1.1.4. Schimbri hidromorfologice ale
2012 80,86 3,01 16,13 100
cursurilor de ap
2013 81,64 2,43 15,93 100
Modificrile caracteristicilor hidromorfologice ale * inclusiv corpurile de ap considerate posibil a fi puternic
cursurilor de ap (schimbri ale cursurilor naturale, modificate, conform nivelului de informaii disponibile la acel
schimbri ale regimului hidrologic, deteriorarea moment (2004)
biodiversitii acvatice, etc.) sunt rezultatul prezenei
(Sursa datelor: Administraia Naional Apele Romne, evaluri
presiunilor hidromorfologice care produc un impact conform cerinelor art. 5 i 13 ale Directivei Cadru Ap 2000/60/CE)
asupra strii ecosistemelor acvatice i contribuie la
neatingerea obiectivelor de mediu ale corpurilor de ap. n cadrul proiectului celui de-al doilea Plan Naional de
Management al bazinelor/spaiilor hidrografice din
Conform Directivei Cadru Ap 2000/60/CE, corpurile de Romnia au fost inventariate tipurile de presiuni
ap puternic modificate sunt acele corpuri de ap de hidromorfologice potenial semnificative identificate la
suprafa care datorit alterrilor fizice i-au schimbat nivel naional (Tabelul nr. 2.6.), datorate urmtoarelor
substanial caracterul lor natural. Alterarea trebuie s categorii de lucrri:
fie profund, permanent i s afecteze la scar larg. Lucrri de barare transversal situate pe corpul de
Conform Art. 2.8 din Directiva Cadru a Apei, corpurile de ap de tip baraje, praguri de fund, lacuri de
ap artificiale sunt corpurile de ap de suprafa create acumulare cu suprafee mai mari de 0,5 km2, cu
prin activitatea uman. efecte asupra regimului hidrologic, stabilitii albiei,
transportului sedimentelor i a migrrii biotei, care
Corpurile de ap puternic modificate i corpurile de ap ntrerup conectivitatea longitudinal a corpului de
artificiale au ca obiectiv atingerea unui potenial ap;
ecologic bun, precum i atingerea strii chimice bune. Lucrri n lungul rului - de tip diguri, amenajri
Un corp de ap a fost ncadrat n categoria corpurilor de agricole i piscicole, lucrri de regularizare i
ap puternic modificate dac nu este n stare ecologic consolidare maluri, tieri de meandre - cu efecte
bun, consecin a alterrilor hidromorfologice asupra vegetaiei din lunca inundabil i a zonelor de
potenial semnificative, i a parcurs toate etapele din reproducere i asupra profilului longitudinal al

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 43


rului, structurii substratului i biotei, care conduc la implementare, care pot contribui la alterarea fizic a
pierderea conectivitii laterale; corpurilor de ap. Viitoarele proiecte de infrastructur
Prelevri i restituii/derivaii - prize de ap, au ca principale scopuri asigurarea cerinei de ap,
restituii folosine (evacuri), derivaii cu efecte aprarea mpotriva inundaiilor, producerea de energie
asupra curgerii minime, stabilitii albiei i biotei; electric, asigurarea condiiilor de navigaie etc.
Canale navigabile cu efecte asupra stabilitii albiei
i biotei. n cadrul aciunilor de dezvoltare a Planurilor de
Aceste lucrri au fost executate pe corpurile de ap n Amenajare ale bazinelor hidrografice i Planurilor de
diverse scopuri, i anume: asigurarea cerinei de ap, Management privind Riscul la Inundaii s-a desfurat
regularizarea debitelor naturale, aprarea mpotriva procesul de identificare i prioritizare a investiiilor
efectelor distructive ale apelor, producerea energiei necesare pentru atingerea obiectivelor propuse de ctre
electrice, combaterea excesului de umiditate, etc, cu strategiile naionale din domeniu. Aceste aciuni s-au
efecte funcionale pentru comunitile umane materializat prin elaborarea unor liste cu lucrri
(alimentare cu ap potabil i industrial, irigaii, etc.). propuse (proiecte) mprite pe trei orizonturi: termen
scurt - pn n 2015, termen mediu - 2015-2018 i
Centralizarea la nivel naional n anul 2013 a presiunilor termen lung - dup 2018.
care afecteaz n mod semnificativ caracteristicile
hidromorfologice ale corpurilor de ap este prezentat Pe lng presiunile semnificative prezentate, au fost
n continuare n Tabelul 2.7 i Figura 2.4. identificate i alte tipuri de activiti/presiuni care pot
afecta starea corpurilor de ap, respectiv activitile de
Pe lng impactul produs de alterrile hidromorfologice piscicultur, extragerea balastului i nisipului din albiile
existente asupra strii corpurilor de ap, exist o serie minore ale cursurilor de ap, exploatrile forestiere.
de proiecte aflate n diferite stadii de planificare i

Tabelul 2.7 Presiuni hidromorfologice potenial semnificative ale corpurilor de ap n anul 2013
Nr. Presiuni hidromorfologice Numr Lungime Exemple
crt. (km)
Lucrri de Lacuri de 231 Acumulrile au fost construite cu scopuri
barare acumulare* multiple: aprare mpotriva inundaiilor,
transversal alimentare cu ap potabil i industrial,
situate pe energetic, irigaii, piscicultur. Cele mai
corpul de ap importante acumulri la nivel naional
sunt reprezentate de: Murani, Surduc,
Poiana Mrului, Ialnia, Fntnele,
1 Caraula, Olt, Lotru, Cibin, Vidraru,
Pecineagu, Vcreti, Bolboci, Mneciu,
Paltinu, Siriu, PF1, PFII, Horia, Gura
Apelor, Oaa, Tu, Lugau, Tileag, Drgan,
Iad, Colibi, Someul Cald, Gilu, Izvorul
Muntelui, Bucecea, Rogojeti, Stnca
Costeti, Soleti, Rpa Albastr, Pucai,
etc.
Lucrri n ndiguiri 9.309 Cele mai importante lucrri de
lungul regularizare i ndiguiri sunt localizate pe
cursurilor de rurile Aranca, Bega, BegaVeche, Timi,
ap Jiu, Baboia, Jie, Hunia, Olt, Rul Negru,
Lucrri de 6750 Hrtibaciu, Dmbovia, Vedea, Clmui,
2 regularizare Chiciu - Isaccea, Isaccea - Sulina, Prahova,
Ialomia, Buzu, Criul Alb, Criul Negru,
Teuz, Barcu, Mure, Trnava, Ortie,
Cerna, Some, Crasna, Tur, Siret, Bistria,
Prut, Brlad, Jijia.
Lucrri de Prelevri de ap 103
prelevare i
restituie a Restituii 38
apelor Derivaii i 99 952 Scopul lor fiind suplimentarea debitului
canale afluent pentru anumite acumulri,
precum i asigurarea cerinei de ap
pentru localitile aferente producnd
modificri semnificative ale debitelor
3 cursurilor de ap pe care funcioneaz.
Derivaiile cele mai importante sunt:
Cerna - Motru, Canalul de alimentare
Timi-Bega, Nera, Motru/Tismana,
Jie/Lotru, Buta/Acumulare Valea de
Peti, Ialomia-Mostitea-Dridu-Hagieti,
Criul Repede, Tileagd Sacadat, Canalul
Matca, Ctmreti, Pucai i Rpa
Albastr, Ruor-Odovania - Crlete,

44 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


Nr. Presiuni hidromorfologice Numr Lungime Exemple
crt. (km)
Vulcnia, Canalul Timi i Lueta,
Arge/Dmbovia, Ilfov/Dmbovia, Iara
(Lindru, Calu)-Dumitreasa, Prul Negru
(Negrua)-Dumitreasa, Dumitreasa-
Someul Rece.
Canale Fluviul Dunrea este principala rut
navigabile navigabil din Romnia; de asemenea,
canalul Dunre Marea Neagr (CDMN)
i canalul Poarta Alb Midia Nvodari
(CPAMN). Singura rut navigabil pe
rurile interioare este canalul Bega.
4
n prezent, pe canalul Bega se desfoar
doar navigaie de agrement, foarte
redus i doar pe tronsonul Timioara
Snmihaiul Romn, datorit
nefuncionrii ecluzei de la Snmihaiul
Romn.
(Sursa datelor: Administraia Naional Apele Romne, cel de-al doilea Plan Naional de Management - aferent poriunii din bazinul
hidrografic internaional al fluviului Dunrea care este cuprins n teritoriul Romniei - Sinteza planurilor de management la nivel de
bazine/spaii

Figura 2.4 Lucrri hidrotehnice presiuni hidromorfologice potenial semnificative n anul 2013

(Sursa datelor: Administraia Naional Apele Romne, cel de-al doilea Plan Naional de Management - aferent poriunii din bazinul hidrografic
internaional al fluviului Dunrea care este cuprins n teritoriul Romniei - Sinteza planurilor de management la nivel de bazine/spaii)

Potenialul hidric de suprafa total al Romniei se


II.1.2. Prognoze ridic la 127 miliarde de metri cubi (MMC)/an,
bazinele hidrografice contribuind cu 40 MMC i 87
II.1.2.1. Disponibilitatea, cererea i deficitul MMC fiind disponibile prin bazinul Dunrii.
de ap Potenialul apei subterane este estimat la 10
MMC/an. Fracia utilizabil din resursele de ap
Disponibilitatea i cererea legate de resursele de totale (de suprafa i subteran), dup cum este
ap definit prin capacitatea existent de a extrage i
folosi apa, este de 40 MMC/an. n schimb, necesarul
Sursa - Raportul sectorial al componentei B, Evaluarea rapid a total de ap se ridic la 8 MMC/an.
resurselor integrate de ap, ian. 2014, www-wds.worldbank.org

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 45


Cu o populaie curent de 20,2 milioane, total a sistemului hidroelectric se ridic la 6.400
disponibilitatea medie a apei n Romnia se ridic la MW. Producia de energie hidroelectric reprezint
aproximativ 2.000 metri cubi pe cap de locuitor pe 32 % din producia total de energie a Romniei i
an. n timp ce aceast valoare este peste pragul 16% din consumul total de energie. n bazinele n
definit n general pentru stresul hidric (1.700 metri care deficitul exist n verile din anii secetoi,
cubi pe cap de locuitor pe an), este mai sczut dect producia de energie hidroelectric va fi afectat
valoarea medie pentru Europa (aproximativ 4.500 negativ pentru o scurt perioad, dup cum s-a
metri cubi pe cap de locuitor pe an) i subliniaz ntmplat n secetosul an 1990. Aceste limitri pot fi
nevoia unei bune gestionri pentru asigurarea reduse ntr-o mare msur prin planificarea cu
conservrii i durabilitii resursei. atenie a sistemului i optimizarea operaiunilor i
prin luarea n calcul a impactului anticipat al schim-
Exist o variaie interanual semnificativ a brilor climatice n planificarea operaiunilor pentru
disponibilitii resurselor de ap. n anii cei mai aceste instalaii, precum i pentru cele existente.
secetoi, disponibilitatea apei a sczut la 20 MMC.
Exist de asemenea o variaie semnificativ n Aproape 60% din corpurile de ap din Romnia
Romnia, bazinele Jiu, Arge-Vedea, Buzu-Ialomia, respect calitatea apei cerut prin directiva cadru UE,
Siret, Prut-Brlad i Dobrogea-Litoral confruntndu- respectiv stare ecologic bun/potenial ecologic bun
se cu cel mai mare deficit de ap. care se bazeaz pe mai multe elemente ale calitii
(biologic, fizico-chimic i poluani specifici).
Necesarul curent de ap include industria (64,10%),
agricultur (19,97%) i consumul populaiei Disponibilitatea resurselor de ap actual
(15,93%). Necesarul de ap a sczut constant din Sursa Agenia Naional Apele Romne
anii 1990, din cauza schimbrilor structurale din
economie, incluznd reducerea activitii industriale, Pentru a determina disponibilitatea resurselor de ap
oprirea instalaiilor de irigaii neviabile economic, pe bazine hidrografice se face calculul resursei medii de
introducerea contorizrii i a tarifrii n aprovizio- ap (n regim natural RN i amenajat RA) pentru
narea cu ap pentru consumul casnic i reducerea perioade caracteristice, n cazul de fa 1991-2013. A
pierderilor din sistem. Necesarul total, n ceea ce fost aleas perioada 1991-2013 deoarece reconstituirea
privete volumul de ap pus la dispoziia debitelor la majoritatea staiilor selectate a nceput
utilizatorilor, a sczut de la aproximativ 20 MMC/an dup anul 1980.
la nceputul anilor 1990 la aproximativ 8 MMC/an n
prezent. Ca rezultat, exist n prezent n sistem un Scurgerea medie, util n gestiunea resurselor de ap,
grad de supra-capacitate la nivel naional. Consumul ofer informaii asupra potenialului resurselor de ap
curent de ap n 2012 era de 6,5 MMC. dintr-un bazin hidrografic, reprezentnd cel mai general
indicator al acestora.
Suprafaa irigat din Romnia a sczut de la 2
milioane ha la sfritul anilor 1980/nceputul anilor n evaluarea resurselor de ap ale rurilor este necesar
1990, la aproximativ 0,8 milioane ha (considerate cunoaterea caracteristicilor scurgerii medii pe o
irigabile cu infrastructura funcional), deoarece perioad lung de timp (peste 20 de ani) care pot fi
instalaiile neviabile economic au fost nchise. De exprimate sub forma urmtorilor parametrii: debitul
fapt, terenul irigat a rmas sub 300.000 ha n ultimii lichid ( , m3/s), debitul de ap mediu specific (,
5 ani. Necesarul corespunztor de ap a fost redus de l/s/km2), volumul scurgerii medii (W, mil.m3) i stratul
la aproximativ 8 MMC la 1 MMC pe an. Dei situaia scurs (h, mm).
general pare s fie bun datorit supra-capacitii,
exist zone cu deficit de ap n multe bazine n care Analiza s-a fcut pe baza debitului mediu i a volumului
seceta de pe timpul verii reprezint o preocupare scurgerii medii lunare i anuale.
semnificativ.
Volumul de ap mediu sau resursa de ap medie sau
Aproximativ 70 % din aprovizionarea cu ap pentru stocul mediu reprezint cantitatea de ap transportat
consumul casnic este asigurat din apele de de ru ntr-o anumit perioad de timp.
suprafa, n comparaie cu dependena de 95 % fa
de apele de suprafa a consumului industrial. Din Pentru determinarea resursei de ap la nivel naional s-
perspectiv cantitativ, cele mai multe bazine nu au au luat n considerare datele de la 364 staii
probleme grave legate de asigurarea volumului hidrometrice, reprezentativ distribuite pe
suficient de ap pentru satisfacerea cererilor bazine/spaii hidrografice (figura 2.5):
domestice i industriale. Cu toate acestea, bazinele
cu o dotare sczut cu ap (Jiu, Arge-Vedea, Buzu- - Bazinul hidrografic Tisa: 10 staii hidrometrice,
Ialomia, Siret, Prut-Brlad i Dobrogea-Litoral) se - Bazinul hidrografic Some: 23 staii hidrometrice,
confrunt cu provocri legate de fiabilitatea - Bazinul hidrografic Criuri: 20 staii hidrometrice,
aprovizionrii pe timp de var, n special n anii - Bazinul hidrografic Mure: 44 staii hidrometrice,
secetoi. Bazinul Dobrogea-Litoral este cel mai mult - Spaiul hidrografic Banat: 43 staii hidrometrice,
afectat n aceast privin. - Bazinul hidrografic Jiu: 30 staii hidrometrice,
- Bazinul hidrografic Olt: 55 staii hidrometrice,
Potenialul hidroelectric al Romniei este estimat la - Spaiul hidrografic Arge - Vedea: 24 staii
36 TWh/an, iar n prezent, capacitatea instalat hidrometrice,
46 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI
- Bazinul hidrografic Ialomia: 16 staii hidrometrice, La aceste staii s-au determinat direct valorile debitelor
- Bazinul hidrografic Siret: 44 staii hidrometrice, medii lunare, anuale i multianuale pentru perioada
- Bazinul hidrografic Prut: 30 staii hidrometrice, 1991-2013. Datele au fost calculate att n ipoteza
- Spaiul hidrografic Dobrogea Litoral: 16 staii regimului natural (RN), ct i influenat (amenajat, RA)
hidrometrice, de curgere n vederea identificrii diferenelor dintre
- Spaiul hidrografic al Dunrii: 9 staii hidrometrice cele dou tipuri de regim.

Figura 2.5. Distribuia staiilor hidrometrice selectate la nivel bazinal i naional (Sursa ANAR)

Tabelul nr. 2.8. Resursa de ap natural i n regim


Analiza complex a datelor scoate n eviden marea amenajat la nivel naional ( Sursa ANAR)
variabilitate spaial i temporal a scurgerii medii
respectiv a volumul mediu de ap, generat de Resursa de ap (mil.mc)
Bazinul hidrografic
ansamblul factorilor fizico geografici. RN RA
Tisa 2504 2485
Evaluarea ct mai corect a stocului mediu multianual i Some 4406 4428
a distribuiei sale pe bazine hidrografice, prezint o Criuri 2934 2828
mare importan pentru activitatea de gospodrire a Mure 5988 5842
Bega Timi - Cara 2412 2364
apelor. O strategie pentru dezvoltarea resurselor de ap,
Nera Cerna 1187 988
adic acoperirea cerinelor folosinelor de ap n
Jiu 1718 1739
evoluia lor, nu este posibil fr o cunoatere ct mai
Olt 3421 3304
exact a resurselor de ap. Dar nici evaluarea Vedea 279 282
potenialului acestor resurse de ap nu este posibil Arge 2321 2060
fr existena unor date hidrologice sigure, determinate Ialomia 1289 1145
pe baza unor valori aduse la zi, pe o perioad de timp Dunrea 801 801
destul de ndelungat pentru a putea include variaiile Siret 7959 7420
multianuale ale regimului apelor. Prut 586 630
Dobrogea Litoral 101 101
n tabelul nr. 2.8 este prezentat resursa natural (RN) Total Romnia 37906 36417
i n regim amenajat (actuala-RA) corespunztoare
pentru perioada 1991-2013 pentru principalele bazine Prognoza disponibilului de ap
hidrografice.
n prezent, pentru a putea vorbi despre o estimare a
resurselor de ap pe bazine hidrografice este necesar a
lua n considerare efectul schimbrilor climatice asupra
resurselor de ap.

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 47


Estimarea impactului schimbrilor i variabilitilor Prognoza cerinei de ap s-a determinat prin metode
climatice asupra regimului hidrologic dintr-un bazin specifice de prognoz pentru fiecare categorie de
hidrografic se bazeaz pe simulrile de lung durat folosin de ap:
realizate cu ajutorul unui model hidrologic, utiliznd ca Populaie;
date de intrare seriile de precipitaii i temperaturi Industrie;
rezultate din simulrile de evoluie climatic realizate Irigaii;
cu ajutorul unui model meteorologic regional. Zootehnie;
Acvacultur/piscicultur.
Pentru estimarea impactului schimbrilor climatice
asupra regimului scurgerii pe rurile din Romnia, n n elaborarea prognozei cerinelor de ap pentru
ceea ce privete debitele medii anuale, s-au prelucrat i populaie s-a inut cont de:
s-au completat, acolo unde a fost cazul, rezultatele datele puse la dispoziie de Institutul Naional de
obinute n cadrul studiilor complexe elaborate la nivel Statistic prin Recensmntul Populaiei i
naional (teme i proiecte) sau internaional (proiecte) Locuinelor realizat n anul 2011;
n cadrul Institutului Naional de Hidrologie i datele statistice privind evoluia populaiei din
Gospodrire a Apelor. Calculele s-au efectuat pentru 12 Romnia realizat de Organizaia Naiunilor Unite
ruri din cele 11 bazine/spaii hidrografice din (Departamentul pentru Economie i Afaceri Sociale
Romnia, i anume: Vieu, Iza, Tur, Some, Crasna, Divizia Populaiei) n lucrarea World Population
Mure, Jiu, Olt, Vedea, Arge, Ialomia, i Siret, urmnd Prospects: The 2012 Revision publicat la 13 iunie
ca n viitor s se definitiveze calculele i pentru celelalte 2013;
ruri. repartiia populaiei pe medii de locuire;
coeficientul de cretere a gradului de urbanizare
Ca urmare a tendinelor de variaie a parametrilor pentru Romnia (conform statisticii Organizaiei
meteorologici, n urma analizei simulrilor evoluiei Naiunilor Unite (Departamentul pentru Economie i
debitelor pe perioada viitoare (de ex. 2021-2050) fa Afaceri Sociale Divizia Populaiei) din lucrarea
de perioada de referin (de ex. 1971-2000), se observ World Urbanization Prospects: The 2011 Revision.
urmtoarele modificri ale regimului debitelor medii Average Annual Rate of Change the Percentage
multianuale, pentru rurile studiate: Urban by Major Area, Region and Country publicat
Vieu: scdere de cca. 0,1 %; n octombrie 2012;
Iza: scdere de cca. -1,9 %; prognoza evoluiei populaiei pentru orizontul de
Tur: scdere de cca. 2.5 %; timp 2020-2030;
Some: cretere de cca. +6,2 %; rata de utilizare a apei pentru populaie n zonele
Crasna: scdere de cca.-9,4 % ; urbane/rurale, la nivelul Romniei;
Mure: scdere de cca.-9,9 %; prevederile Programului Operaional Sectorial de
Jiu: scdere de cca. -11,0 %; Mediu (POS MEDIU).
Olt: scdere de cca. -9,5 %;
Vedea: scdere de cca.-24,6 %; Prognoza cerinelor de ap pentru populaie s-a realizat
Arge: scdere de cca. -8,6 % ; pentru trei scenarii n funcie de rata fertilitii:
Ialomia: scdere de cca. -5,8 % ; scenariul minimal (rata sczut a fertilitii), scenariul
Siret: scdere de cca. -9,6 %. mediu (rata medie a fertilitii) i scenariul maximal
(rata ridicat a fertilitii).
Nota: Datele i informaiile prezentate mai sus sunt
extrase din Studiul Identificarea principalelor zone Prognoza cerinelor de ap pentru industrie s-a
potenial deficitare din punct de vedere al resursei de ap, determinat prin metoda prelevrilor pe locuitor, avnd
la nivel naional, n regim actual i n perspectiva la baz:
schimbrilor climatice, elaborat de Institutul Naional volumul de ap industrial prelevat la nivelul
de Hidrologie i Gospodrire a Apelor, la solicitarea A.N. anului de referin, volum ce a fost preluat din
Apele Romne n anul 2015. Balana Apei elaborat de Administraia Naional
Apele Romne ;
Cererea de ap populaia la nivelul anului de referin;
Prognoza cerinei de ap s-a determinat n anul 2014 n evoluia principalilor indicatori economico - sociali
cadrul studiului: Actualizarea studiilor de fundamentare furnizat de Comisia Naional de Prognoz, prin
a P.A.B.H. - Evaluarea cerinelor de ap (an de referin publicaia "Proiecia principalilor indicatori
2011) la nivelul bazinelor hidrografice pentru orizontul economico - sociali n profil teritorial pn n 2016",
de timp 2020 i 2030. publicat n iunie 2013. Ca i n cazul prognozei
cerinelor de ap pentru populaie, prognoza
Pentru realizarea prognozei cerinelor de ap pentru cerinei de ap pentru industrie pentru orizontul
orizontul de timp 2020-2030 a fost aplicat de timp 2020 - 2030 s-a realizat pentru trei
Metodologia de prognoz a cerinelor de ap ale scenarii de prognoz.
folosinelor, elaborat n cadrul Institutului Naional de
Hidrologie i Gospodrire a Apelor, metodologie Pentru calculul prognozei cerinelor de ap pentru
aplicat n elaborarea Planului Naional de Amenajare a irigaii s-au luat n considerare:
Bazinelor Hidrografice, parte component a Schemei volumele de ap prelevate pentru irigaii n anii
Directoare de Amenajare i Management a Bazinelor anteriori etapei de calcul;
Hidrografice.
48 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI
suprafeele prognozate a fi irigate in conformitate Figura 2.6. Prognoza cerinei de ap total la nivel
cu Strategia Investiiilor n Sectorul Irigaiilor, naional pentru orizontul de timp 2015 -2030
elaborat de Fidman Merk at S.R.L. (Ianuarie 2011)
pentru Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale 14.000
Proiectul de Reabilitare i Reform a Sectorului
de Irigaii
suprafeele prognozate a fi amenajate pentru 12.000
irigaii cu normele de udare aferente la nivel

Cerinta de apa totala (mil.mc)


naional, conform informaiilor primite de la ANIF. 10.000
Calculele de prognoz s-au realizat pe trei scenarii de
prognoz.
8.000
Prognoza cerinelor de ap pentru zootehnie se
refer n mod exclusiv la cerina de ap necesar
6.000
creterii animalelor n regim industrial, pentru
2015 2020 2030
animalele crescute n gospodriile populaiei volumele
de ap necesare s-au considerat a fi nglobate n cerina Orizontul de prognoza
de ap din mediul rural.
Pentru calcul prognozei cerinelor de ap pentru Sursa ANAR
zootehnie s-au luat in considerare: Impactul estimat al schimbrilor climatice
datele furnizate de Institutul Naional de Statistic
Sursa - Raportul sectorial al componentei B, Evaluarea rapid a
ce cuprind efectivele de animale, pe categorii de resurselor integrate de ap, www-wds.worldbank.org
animale, forme de proprietate, macroregiuni,
regiuni de dezvoltare i judee pentru anul de n Romnia, precipitaiile au sczut cu o rat de 30mm
referin (2011) ; pe deceniu, ntre anii 1961 i 2006. Studiile la scar
numrul populaiei la nivelul anului de referin; continental pentru Europa estimeaz c, probabil,
prognoza numrului de locuitori pentru orizontul precipitaiile medii anuale vor scdea cu 5-20% n
de timp 2020-2030 determinat anterior; Europa de Sud i Mediterana n perioada 2071-2100, n
cerina medie de ap pentru animalele crescute n comparaie cu perioada 1961-1990. n corelaie cu
regim industrial. schimbrile legate de precipitaii, debitele anuale ale
Calculele de prognoz s-au realizat pentru trei scenarii cursurilor de ap cresc n nord i scad n sud i se
de prognoz. estimeaz c aceast tendin va crete n viitor. Sunt
estimate de asemenea schimbri mari ale ciclicitii, cu
Prognoza cerinelor de ap pentru acvacultur debite reduse vara i ridicate iarna n Romnia. Drept
/piscicultur s-a realizat lund n considerare: consecin, seceta i deficitul de ap se ateapt s
volumule de ap prelevate n anii anteriori pentru creasc, n special vara. Se estimeaz c inundaii vor
acvacultur/piscicultur, volume ce au fost aprea mai des n multe bazine hidrografice, n special
preluate din Balana Apei elaborat de iarna i primvara, dei estimrile legate de schimbrile
Administraia Naionala Apele Romne ; frecvenei inundaiilor i magnitudine rmn nesigure.
suprafeele amenajrilor piscicole pepiniere i n general, impactul schimbrilor climatice asupra
cresctorii potrivit Registrului Unitilor de Romniei include o probabil cretere a valurilor de frig,
Acvacultur (RUA actualizarea martie 2014) a a valurilor de cldur, a inundaiilor puternice, a
Ageniei Naionale pentru Pescuit i Acvacultur. alunecrilor de teren, a formrii barajelor de ghea pe
Calculele de prognoz s-au realizat pentru un scenariu cursurile de ap, a daunelor provocate de frig i a
de prognoz. avalanelor.
n tabelul nr. 2.9 se prezint cerina de ap, la nivelul
Romniei, pe folosine de ap i pe orizonturi de timp, Patru bazine hidrografice din Romnia-Buzu, Ialomia,
pentru scenariul mediu. Arge i Mure - au fost studiate n scopul cuantificrii
impactului schimbrilor climatice. Rezultatele pentru
Tabelul 2.9 Centralizator privind cerina de ap pentru
Buzu i Ialomia indic o probabil reducere a debitului
orizonturile de timp 2020 i 2030
anual mediu, de 15-20% pentru perioada 2021-2050 i de
CERINA DE AP (mil. mc) 30-40% pentru perioada 2070-2100. Sunt de asemenea
Folosina de ap 2020 2030 prognozate apariia timpurie a inundaiilor produse de
Populaie 2.088 2.097 topirea zpezii i amplificarea fenomenelor extreme.
Industrie 6.664 7.383
Irigaii 562 1.689 O analiz a schimbrilor legate de cerere indic faptul c
Zootehnie 172 164 discrepana dintre cerere i ofert va fi gestionabil
Acvacultur 818 949 pentru urmtorii 15-20 de ani, dar vor fi necesare msuri
Total Romnia 10.304 12.282 semnificative pentru remedierea vulnerabilitii din
Sursa ANAR perioada urmtoare. Rezultatele pentru bazinele Arge i
n figura nr.2.6 este reprezentat prognoza cerinei de Mure indic o reducere a debitului anual mediu n aceste
ap total la nivel naional pentru orizontul de timp 2015 bazine de 10-15% pentru perioada 2021-2050. Sunt
- 2030. ateptate mai multe inundaii iarna i dei inundaiile
cauzate de ploile toreniale vor aprea mai des, frecvena

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 49


inundaiilor de lung durat i cu volum mare se ateapt mpotriva inundaiilor (risc zero), dup cum nu exist
s scad. nici un consens general asupra riscului acceptabil.

Vulnerabilitile cheie fa de schimbarea climatic Riscul la inundaii este caracterizat de natura


identificate n diferite sectoare legate de ap: fenomenului de inundare (inundaii din cursuri de apa,
Sursa - Raportul sectorial al componentei B, Evaluarea rapid a viituri rapide, inundaii din creterea nivelului apelor
resurselor integrate de ap, www-wds.worldbank.org
subterane, inundaii generate de furtuni marine,
a. Aprovizionarea cu ap va fi afectat negativ inundaii excepionale generate de accidente/incidente
deoarece iernile mai calde i mai scurte vor duce la la construcii hidrotehnice-diguri, baraje) i probabili-
reducerea volumului sezonier de zpad i la tatea de producere asociata acestora, corelat cu gradul
topirea timpurie i rapid a zpezii, ducnd la de expunere al receptorilor (numrul persoanelor i al
deficit n lunile de var. bunurilor expuse riscului la inundaii precum i
b. Verile mai calde i mai secetoase vor cauza de valoarea economica a acestora) si vulnerabilitatea la
asemenea deteriorarea calitativ a resurselor de inundaii a receptorilor, rezultnd implicit c pentru
ap, reducnd astfel efectiv aprovizionarea. reducerea riscului trebuie acionat asupra acestor
c. Aprovizionarea va suferi de asemenea din cauza caracteristici ale sale.
coborrii nivelului apei subterane n lunile de var,
din cauza reducerii regimului debitului de Diminuarea consecinelor inundaiilor este rezultatul
suprafa. unei combinaii ample, dintre msurile i aciunile
d. Temperaturile ridicate din timpul verii vor duce la premergtoare producerii fenomenului (activiti de
evapotranspiraie crescut i astfel la un necesar prevenire, de protecie i de pregtire), cele de
mai mare de ap n agricultur, n aceeai perioad management din timpul desfurrii inundaiilor
n care aprovizionarea va suferi un deficit. (aciunile de rspuns ntreprinse n timpul inundaiilor,
Necesarul de ap pentru consum casnic i cunoscute sub denumirea de managementul situaiilor
aprovizionarea vor experimenta aceeai situaie de urgen) i cele ntreprinse post inundaii (de
(dar mai puin pronunat). reconstrucie i nvminte deprinse ca urmare a
e. Tratarea apelor uzate va fi mai frecvent mpiedi- producerii fenomenului).
cat de inundaii, din cauza infiltrrii apei pluviale
n sistemele de canalizare i de asemenea din cauza n acord cu legislaia european i literatura de
inundrii directe a instalaiilor de tratare. specialitate internaional, gestionarea riscului la
f. Flora i fauna din ecosistemele acvatice (ruri i inundaii nseamn aplicarea unor politici, proceduri i
lacuri), precum i cele dependente de precipitaii i practici avnd ca obiective identificarea riscurilor,
debitele rurilor (precum zonele mltinoase) vor analiza i evaluarea lor, tratarea, monitorizarea i
suferi din cauza reducerii cantitative a debitelor de reevaluarea riscurilor n vederea reducerii acestora,
ap pe timpul verii i a frecvenei crescute a astfel nct comunitile umane, toi cetenii, s poat
inundaiilor i a secetei. tri, munci i s-i satisfac nevoile i aspiraiile ntr-un
g. Temperaturile ridicate din timpul verii care duc la mediu fizic i social durabil.
degradarea calitii apei (prin reducerea
oxigenului dizolvat, eutrofizare i proliferarea Conform cerinelor Directivei privind evaluarea si
algelor) vor avea de asemenea un efect negativ managementul riscului la inundaii, pn la 22
asupra mediului. decembrie 2015, tuturor statelor membre le revine
h. Schimbrile din straturile acvifere vor avea un obligaia s elaboreze Planurile de Management al
efect negativ asupra bilanului hidrografic n Riscului la Inundaii (cu raportare la C.E. 22 martie
terenurile mltinoase care sunt alimentate din 2016), pentru toate zonele identificate cu risc
apele subterane n sezonul cu debit redus. potenial semnificativ la inundaii, aflate sub
i. Producia pe timp de var a centralelor incidena art. 5 al Directivei (raportate la C.E. n
hidroelectrice va fi afectat negativ n anii secetoi. martie 2012), pentru care, de altfel, s-au elaborat
Instalaiile hidroelectrice se vor confrunta de hri de hazard i de risc la inundaii, n
asemenea cu ameninarea n cretere a inundaiilor conformitate cu Articolul 6 al Directivei (hri
intense i operaiunile vor trebui s ofere un raportate la C.E. n martie 2014).
tampon suficient mpotriva inundaiilor n lacurile
de acumulare. Planurile de Management al Riscului la Inundaii
Sursa Programul privind schimbrile climatice i o cretere
economic verde cu emisii reduse de carbon, Raportul sectorial
trebuie coordonate la nivel de bazin hidro-
al componentei B, Evaluarea rapid a resurselor integrate de grafic (Unitate de Management), n conformitate cu
ap.http://www-wds.worldbank.org/external/default/ articolul 3.2(b) (art. 7.1 i 4, art. 8), respectiv n
WDSContentServer/WDSP/IB/2014/03/17/000333037_201 cazul Romniei la nivelul Administraiilor
40317164307/Rendered/INDEX/842640ROMANIAN0ment0F Bazinale de Ap.
INAL0ro0Mar03.txt
n acest sens statele membre stabilesc obiective de
II.1.2.2. Riscurile i presiunile inundaiilor management al riscului la inundaii, axndu-se pe
reducerea potenialelor efecte negative ale
Problema esenial n managementul riscului la inundaiilor pentru sntatea uman, activitatea
inundaii este aceea a riscului acceptat de populaie i economic, mediul nconjurtor i patrimoniul
decideni, tiut fiind c nu exist o protecie total cultural. Menionm c Planurile de Management al
Riscului la Inundaii vor contribui, n acelai timp, la
50 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI
atingerea obiectivelor stabilite prin Strategia Populaia potenial afectat n acest scenariu se
naional de management al riscului la inundaii pe regsete repartizat n aproximativ 3.783 de
termen mediu i lung (aprobat prin H.G. 846/ localiti rspndite pe ntreg teritoriul rii noastre
2010). si reprezint cca. 4% (aproximativ 830.000 loc. din
totalul populaiei Romniei); cele mai afectate
Programul de msuri ntr-un bazin se bazeaz pe msuri judee din punct de vedere al populaiei situate
structurale i nonstructurale. n interiorul zonelor inundabile sunt: Bihor, Mure,
Braov i Cluj;
Msurile structurale au rol de protecie, prevenire i 33 de instalaii I.E.D (instalaii privind emisiile
diminuare a efectelor inundaiilor i sunt aplicate n industriale desemnate prin Directiva Industrial
scopul reducerii debitului de vrf al viiturilor, a Emissions Directive) sunt supuse riscului de a fi
nivelurilor maxime n albie, a duratei viiturii, aprnd inundate pe teritoriul Romniei;
bunurile i populaia din albia major. Realizarea/ Siturile de importan comunitar SCI, ariile de
implementarea acestora presupune, de regul, o protecie special avifaunistic SPA, habitate, zone
perioad ndelungat i necesit o ampl analiz din mai vulnerabile; la nivelul rii 469 de zone protejate se
multe puncte de vedere (criterii tehnice, economice, de regsesc n zone inundabile, detaliate astfel: 204
mediu, sociale etc.). zone protejate pentru captarea apei n scopul
consumului uman; 79 de arii de protecie special
La nivel european, msurile structurale nu mai sunt avifaunistic (SPA), 86 de situri de importanta
considerate ca fiind n mod obligatoriu cea mai bun comunitar (SCI), i 100 de arii naturale protejate de
soluie pentru gestionarea inundaiilor. n acest sens, se interes naional;
pune tot mai mult accentul pe msurile nonstructu- Infrastructura afectat: aproximativ 700 km de cale
rale i soluiile de tip infrastructur verde, acestea ferat ar putea fi afectat de inundaii, 650 km de
devenind tot mai importante odat cu recunoaterea drum naional/european; 1300 km de drum
crescnd a beneficiilor sale. Astfel, sunt recomandate judeean i 1000 km de drum comunal;
msurile de management natural a inundaiilor, Patrimoniului cultural poate fi afectat de efectele
msuri orientate pe creterea capacitilor de stocare negative ale inundaiilor. n acest sens pentru
temporar a apei provenit din inundaii i care, n Romnia au fost luate n considerare bisericile,
acelai timp, pot furniza servicii pentru ecosisteme. monumentele i muzeele aflate n interiorul zonelor
Conceptul dezvoltat la nivelul C.E. poart denumirea de inundabile, rezultnd astfel cca. 293 de biserici, 13
Msuri Naturale de Retenie a Apei (Natural Water muzee i 15 monumente culturale.
Retention Measures), care reprezint msuri-suport
pentru infrastructura verde. Planurile de Management al Riscului la Inundaii vor
sprijini procesul decizional si vor contribui la creterea
n concordan cu literatura de specialitate, msurile gradului de contientizare i nelegere a riscului la
nonstructurale sunt clasificate n dou mari categorii : inundaii, n special n zonele cu risc potenial
msuri de reducere a probabilitii de inundaii semnificativ la inundaii. Ele vor fi elaborate i publicate
(reducere a hazardului) i msuri pentru creterea pe site-ul Administraiei Naionale Apele Romne, al
rezilienei la inundaii. Administraiilor Bazinale de Ap (A.B.A.) i al
Institutului Naional de Hidrologie i Gospodrire a
Un exemplu de msuri pentru reducerea hazardului Apelor (I.N.H.G.A.) pn la data de 22 decembrie 2015
sunt msurile de mpdurire, terasare a versanilor cu i, mai apoi, raportate ctre Comisia European pn n
livezi sau vi de vie, practicarea lucrrilor agricole 22 martie 2016.
perpendicular pe panta terenului, lucrri de combatere Sursa ANAR http://www.rowater.ro
a torenilor i a eroziunii solului, msuri de evitare a
unor construcii noi n zona inundabil etc. Hrile n care sunt prezentate zonele vulnerabile la
inundaii n bazinele hidrografice i tabele cu
Ca msuri de cretere a rezilienei, amintim msurile informaii cu privire la numrul de evenimente
pentru creterea gradului de contientizare al produse n anul 2015, victime i daunele materiale
comunitii, msuri privind prognoza inundaiilor, provocate i estimarea valorilor acestora se regsesc
msuri privind managementul situaiilor de urgen i n ANEXA 1, cap II APA.
nu n ultimul rnd, msuri de reglementare a
construciilor aflate n prezent n zonele inundabile:
msuri de consolidare/ supranlare a locuinei, msuri II.1.3. Utilizarea i gestionarea eficient
de impermeabilizare a structurii acesteia etc.
a resurselor de ap
n urma analizrii i prelucrrii hrilor de hazard i de
risc la inundaii elaborate la nivelul fiecrui bazin/spaiu Pn n prezent studiile au artat, de exemplu, c
hidrografic din Romnia, aferente scenariului mediu, frecvena inundaiilor este mai mare n lunile de
corespunztor debitului maxim cu probabilitatea de primvar, martie-aprilie, i n cele de var, iulie-august.
depire 1%, respectiv inundaii care se pot produce n Resursa de ap este mai redus n lunile aprilie i
medie o dat la 100 de ani a rezultat, pentru teritoriul septembrie i n acest caz eforturile de gestionare a
rii, o serie de date i informaii care constituie o serie acesteia trebuie orientate ctre asigurarea
indicatori care descriu consecinele pe care inundaiile disponibilului de ap la surs. Ploi scurte, de mare
le pot avea asupra populaiei i mediului nconjurtor:
AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 51
intensitate au mrit frecvena inundaiilor i n special cu regim special de exploatare pentru a suplimenta
al celor de tip flash flood. resursele de ap disponibile n situaii critice;
d) transferuri inter-bazinale de ap pentru a compensa
Pentru a asigura disponibilul de ap la surs n Romnia deficitele de ap n anumite bazine;
i lund n considerare schimbrile climatice actuale i e) stabilirea unor obiective privind calitatea apei i
viitoare, trebuie ntreprinse urmtoarele msuri: aplicarea unor criterii de calitate a acesteia n scopul
prevenirii, controlrii i reducerii impactului
transfrontalier, coordonarea reglementrilor i
Msuri de adaptare pentru asigurarea emiterii avizelor;
disponibilelor de ap la surs: f) mbuntirea tratrii apei reziduale i menajere;
g) armonizarea reglementrilor privind limitarea emisi-
a) realizarea de noi infrastructuri de transformare a ilor de substane periculoase n ap;
resurselor hidrologice n resurse socio-economice: h) identificarea zonelor cu potenial de risc la inundaii,
noi lacuri de acumulare, noi derivaii interbazinale i deficit de ap/secet.
altele asemenea;
b) modificarea infrastructurilor existente pentru a putea
regulariza debitele a cror distribuie n timp se Msuri care trebuie ntreprinse pentru
modific ca urmare a schimbrilor climatice: managementul riscului la inundaii:
supranlarea unor baraje, reechiparea cu noi
uvraje i altele asemenea; a) alegerea unor lucrri de protecie mpotriva
c) proiectarea i implementarea unor soluii pentru inundaiilor la nivel local destinate unor localiti i
colectarea i utilizarea apei din precipitaii; structuri socio-economice n locul lucrrilor de
d) extinderea soluiilor de rencrcare cu ap a protecie mpotriva inundaiilor ample, de mari
straturilor freatice; dimensiuni;
e) realizarea de poldere pentru atenuarea viiturilor: b) alegerea regularizrii cursurilor de ap, ncetinirea i
acumulri nepermanente laterale cursurilor de ap. diminuarea inundaiilor pe msur ce se produc, n
locul supranlrii digurilor existente sau construirii
de noi diguri;
Msuri de adaptare la folosinele de ap c) folosirea celor mai noi metode i tehnologii pentru
/utilizatori: reabilitarea/construirea digurilor i efectuarea
lucrrilor de protecie n corelare cu planurile
a) utilizare mai eficient i conservarea apei prin teritoriale de amenajare urbanistic;
reabilitarea instalaiilor de transport i de distribuie d) elementele planurilor de gestionare a riscurilor de
a apei i prin modificri tehnologice: promovarea de inundaii trebuie revizuite periodic i, dac este
tehnologii cu consumuri reduse de ap; cazul, trebuie actualizate, lund n considerare
b) modificri n stilul de via al oamenilor: reducerea efectele posibile ale schimbrilor climatice asupra
cerinelor de ap, utilizarea pentru anumite activiti apariiei inundaiilor;
a apei recirculate i altele asemenea; e) creterea gradului de contientizare privind riscul de
c) creterea gradului de recirculare a apei pentru nevoi inundaii n rndul populaiei expuse, msuri
industriale; adecvate nainte i dup producerea acestora,
d) modificarea tipurilor de culturi agricole prin ncheierea de contracte de asigurare i altele
utilizarea acelora adaptate la cerine mai reduse de asemenea;
ap; f) mbuntirea capacitii de rspuns a autoritilor
e) elaborarea i implementarea unor sisteme de preuri administraiei publice locale cu atribuii n
i tarife pentru ap n funcie de folosina de sezon i managementul situaiilor de urgen generate de
de resursa disponibil inundaii, accidente la construcii hidrotehnice i
f) utilizarea pentru anumite destinaii/folosine a apelor poluri accidentale.
de calitate inferioar;
g) mbuntirea legislaiei de mediu.
Msurile care trebuie ntreprinse pentru a
combate seceta/deficitul de ap se vor lua n funcie
Msuri care trebuie ntreprinse la nivelul de fazele de apariie a acesteia/acestuia:
bazinului hidrografic:
a) servicii de monitorizare i avertizare privind
a) actualizarea schemelor directoare de amenajare i de scderea debitelor/secet la nivel naional;
management, astfel nct s se ia n considerare b) diminuarea scurgerilor n reelele de distribuie a
efectele schimbrilor climatice: scderea apei;
disponibilului la surs, creterea cerinei de ap; c) msuri de economisire i folosire eficient a apei:
b) aplicarea principiilor de management integrat al apei irigaii, industrie;
pentru cantitate i calitate; d) cooperarea cu alte ri viznd schimbul de experien
c) introducerea chiar de la proiectare n lacurile de n combaterea secetei;
acumulare care se vor construi, a unor volume de e) planuri de aprovizionare prioritar cu ap a
rezerv care s se utilizeze doar n situaii populaiei i animalelor/ierarhizarea restriciilor de
excepionale sau realizarea unor lacuri de acumulare folosire a apei n perioade deficitare;

52 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


f) stabilirea de metodologii pentru pragurile de secet i
Sursa: Ministerul Mediului i Schimbrilor Climatice: Strategia
cartografierea secetei;
naional a Romniei privind schimbrile climatice 20132020,;
g) mrirea capacitii de depozitare a apei; http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-
h) reasigurarea calitii apei pe timp de secet. 01_SNSC.pdf

II.2. CALITATEA APEI


II.2.1. Calitatea apei: stare i consecine

Stabilirea strii ecologice a corpurilor de ap (ap de suprafa, ap subteran i ap de mbiere) se realizeaz pe


baza indicatorilor specifici ai Ageniei Europene de Mediu.

Indicatorilor specifici
Cod Denumire Tip Categorie
WEC 04 Scheme de clasificare a cursurilor de ap Indicator descriptiv Indicator de impact
CSI 19 Substanele consumatoare de oxigen din cursurile de Indicator descriptiv Indicator de stare
ap
CSI 20 Nutrienii din apa dulce Indicator descriptiv Indicator de stare
WHS 02 Substanele periculoase din cursurile de ap Indicator descriptiv Indicator de stare
WHS 03 Substanele periculoase din lacuri Indicator descriptiv Indicator de stare
WHS 01 Pesticidele din apele subterane Indicator descriptiv Indicator de stare
CSI 22 Calitatea apelor de mbiere Indicator de performan Indicator de stare

II.2.1.1. Calitatea apei cursurilor de ap

Starea ecologic / potenialul ecologic al cursurilor de ap monitorizate (corpuri de ap naturale, puternic modificate,
artificiale - ruri) pe spaii / bazine hidrografice i la nivel naional (Scheme de clasificare a cursurilor de ap RO67).

Evaluarea strii ecologice/potenialul ecologic al cursurilor de ap monitorizate (corpuri de ap naturale, puternic


modificate, artificiale - ruri) pe spaii/bazine hidrografice n anul 2015 (km).

Figura 2.7. Starea ecologic / potenialul ecologic al cursurilor de ap monitorizate (corpuri de ap naturale,
puternic modificate, artificiale - ruri) pe spaii/bazine hidrografice n anul 2015 (km)
Bazine/Spaii hidrografice

Dobrogea-Litoral
Siret
Prut-Brlad
Buzu-Ialomia
Arge-Vedea
Olt
Jiu
Banat
Mure
Km
Criuri
Somes-Tisa

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000


Buzu- Dobrog
Somes- Arge- Prut-
Criuri Mure Banat Jiu Olt Ialomi Siret ea-
Tisa Vedea Brlad
a Litoral
Stare ecologic bun/potential ecologic bun
2656,42 1377,88 3457,33 2126,07 2020,9 2157,5 1209,31 1118,2 1321,87 3801,34 243
(km)
Stare ecologic inferioar strii bune (km) 1806,47 547,68 1666,41 710,48 1348,8 1467 2274,56 1199,2 2170,22 1637,85 756,51

Sursa: ANAR

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 53


Evaluarea strii ecologice/potenialul ecologic al cursurilor de ap monitorizate (corpuri de ap naturale, puternic
modificate, artificiale - ruri) pe spaii/bazine hidrografice n anul 2015 (%)

Figura 2.8 Starea ecologic / potenialul ecologic al cursurilor de ap monitorizate (corpuri de ap naturale, puternic modificate, artificiale
- ruri) pe spaii/bazine hidrografice n anul 2015 (%)

Dobrogea-Litoral
Siret
Prut-Brlad
Bazine

Buzu-Ialomia
Arge-Vedea
Olt
Jiu
Banat
Mure
Criuri
Somes-Tisa

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Buzu Dobrog
Somes- Arge- - Prut-
Criuri Mure Banat Jiu Olt Siret ea-
Tisa Vedea Ialomi Brlad
Litoral
a
Stare ecologic bun/potential
59,52 71,56 67,48 74,95 59,34 59,53 34,72 48,25 37,85 69,89 24,31
ecologic bun (%)
Stare ecologic inferioar strii bune
40,48 28,44 32,52 25,05 39,60 40,47 65,30 51,75 62,15 30,11 75,69
(%)

Sursa: ANAR

Evoluia strii ecologice/potenialului ecologic al cursurilor de ap monitorizate (corpuri de ap naturale, puternic


modificate, artificiale - ruri) la nivel naional n perioada 2011-2015.

Figura 2.9 Evoluia strii ecologice / potenialului ecologic al cursurilor de ap monitorizate


(corpuri de ap naturale, puternic modificate, artificiale - ruri) la nivel naional n perioada 2011-2015 (km)

2015

2014

2013

2012
km

2011

0 5000 10000 15000 20000 25000

2011 2012 2013 2014 2015


Stare ecologic inferioar strii bune
10758,22 11189,98 12602,4 12352,14 15621,18
(km)
Stare ecologic bun/potential ecologic
18877,32 17696,49 19290,4 18910,44 21489,82
bun (km)

Sursa: ANAR

54 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


Figura 2.10 Evoluia strii ecologice / potenialul ecologic al cursurilor de ap (corpuri de ap naturale,
puternic modificate, artificiale - ruri) monitorizat la nivel naional n perioada 2011-2015 (%)

2015
2014
2013 %
2012
2011

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2011 2012 2013 2014 2015


Stare ecologic inferioar strii
36,30 38,74 39,51 39,51 42,09
bune (%)
Stare ecologic bun/potential
63,70 61,26 60,49 60,49 57,91
ecologic bun (%)

Sursa: ANAR

Evoluia strii ecologice/potenialul ecologic al cursurilor de ap monitorizate (corpuri de ap naturale, puternic


modificate, artificiale - ruri) la nivel naional n perioada 2011-2015:

Tabelul 2.10 Evoluia strii ecologice / potenialul ecologic al cursurilor de ap monitorizate


(corpuri de ap naturale, puternic modificate, artificiale - ruri) la nivel naional n perioada 2011-2015

Starea ecologic 2011 2012 2013 2014 2015


Foarte Buna i Bun (%) 63.70 61.26 61.43 60.49 57.87
Moderat (%) 35.88 38.55 37.99 38.11 39.91
Slab (%) 0.28 0.04 0.26 1.22 1.70
Proast (%) 0.15 0.15 0.32 0.18 0.52
Stare ecologic inferioar strii bune (%) 36.30 38.73 38.57 39.50 42.13
Lungime reea de ru monitorizat (km) 29635.54 28886.47 31892.8 31262.58 37111.01
Numrul seciunilor de monitorizare 1384 1407 1409 1332 1465
Sursa: ANAR

II.2.1.2. Calitatea apei lacurilor

Substanele prioritare din lacuri (RO 66)


Pentru acest indicator s-au avut n vedere raportarea substanelor prioritare din HG 1038/2010 care stau la baza
evalurii strii chimice a apelor de suprafa. De asemenea, prin depiri fa de SCM se nelege att depirile fa de
SCM-MA ct i fa de SCM-MAC (conform H.G. 1038/2010).
Distribuia numrului de substane prioritare monitorizate n lacuri (lacuri naturale, puternic modificate i artificiale)
pe spaii/bazine hidrografice n anul 2015:

Tabelul 2.11 Distribuia substanelor prioritare monitorizate n lacuri (lacuri naturale, puternic modificate i artificiale) pe
spaii/bazine hidrografice n anul 2015 mediul de investigare AP
Substane prioritare
Spaii/Bazin Corpuri de ap Metale Micropoluani Seciuni
hidrografic (nr) prioritare (nr) organici (nr) monitorizate (nr.)
Some-Tisa 12 4 15 12
Criuri 9 0 0 0
Mure 16 3 14 4
Banat 9 3 4 9
Jiu 16 3 27 3
Olt 11 4 24 7
Arge-Vedea 21 3 0 2
Buzu-Ialomia 29 3 7 3
Siret 11 4 24 3
Prut- Brlad 27 4 27 14
Dobrogea-Litoral 22 4 6 14
Total 183 4 27 71
Sursa: ANAR

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 55


Figura 2.11. Distribuia substanelor prioritare monitorizate n lacuri (lacuri naturale, puternic modificate i artificiale)
pe spaii/bazine hidrografice n anul 2015 mediul de investigare AP

Dobrogea-Litoral
Prut- Brlad
Siret
Bazine/Spai hidrografice

Buzu-Ialomia
Arge-Vedea
Olt
Jiu
Banat
Mure
Criuri nr.

Some-Tisa

0 5 10 15 20 25 30 35

Some- Arge- Buzu- Prut- Dobrogea-


Criuri Mure Banat Jiu Olt Siret
Tisa Vedea Ialomia Brlad Litoral
Metale prioritare (nr) 4 0 4 3 3 4 3 3 4 4 4
Micropoluani organici (nr) 15 0 14 4 27 24 0 7 24 27 6

Sursa: ANAR

Tabelul 2.12 Ponderea seciunilor de monitorizare a substanelor prioritare cu concentraii mai mari
dect SCM (%) pentru anul 2015 pe spaii/bazine hidrografice mediul de investigare AP

Ponderea seciunilor de
Seciuni de Seciuni de monitorizare cu
Spaii/Bazin monitorizare cu
monitorizare concentraii mai mari dect
hidrografic concentraii mai mari
(nr) SCM (nr)
dect SCM (%)
Some-Tisa 12 0 0.00
Criuri 0 0 0.00
Mure 4 0 0.00
Banat 9 0 0.00
Jiu 3 0 0.00
Olt 7 0 0.00
Arge-Vedea 2 0 0.00
Buzu-Ialomia 3 0 0.00
Siret 3 0 0.00
Prut- Brlad 14 0 0.00
Dobrogea-Litoral 14 2 14.28
Total 71 2 2.81
Sursa: ANAR

Evoluia seciunilor de monitorizare cu concentraie mai mare dect SCM.

Tabelul 2.13. Ponderea seciunilor de monitorizare cu concentraie


mai mare dect SCM (%) n perioada 2011 - 2015

Anul 2011 2012 2013 2014 2015


Substane prioritare monitorizate (nr.) 34 37 37 37 31
Seciuni de monitorizare (nr.) 110 109 98 92 71
Ponderea seciunilor cu concentraie mai mare
13.64 24.77 53.06 11.96 2,81
dect SCM (%)
Sursa: ANAR

56 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


II.2.1.3. Calitatea apelor subterane

Evoluia numrului punctelor de monitorizare cu depiri la coninutul de nitrai n perioada 2011 2015 (%)

Figura 2.12 Evoluia punctelor de monitorizare cu depiri


ale concentraiilor de nitrai n perioada 2011-2015 (%)

1800

1600
Nr. foraje

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total puncte de monitorizare 1631 1314 1307 1271 1318 1310
Depiri conc. 50 mg NO/L 172 165 181 185 176 190

Sursa: ANAR

Pesticidele din apele subterane (RO 64)

Distribuia numrului punctelor de monitorizare a pesticidelor pe spaii/bazine hidrografice n anul 2015.

Tabelul 2.14 Pesticide monitorizate n anul 2015 (nr.)

2015
Numr total de Nr de puncte n Pesticide
Numr corpuri de
Spaii/Bazine hidrografic puncte de care se monitori- monitorizate
ap monitorizate
monitorizare zeaz pesticidele (nr.)
Some-Tisa 14 90 11 18
Criuri 9 108 6 11
Mure 22 80 8 18
Banat 20 186 0 0
Jiu 8 96 96 13
Olt 14 139 62 13
Arge-Vedea 11 157 129 19
Buzu-Ialomia 18 172 9 15
Siret 6 91 0 0
Prut- Brlad 7 95 38 15
Dobrogea-Litoral 10 96 6 10
Total 139 1310 365 19
Sursa: ANAR

Ponderea punctelor de monitorizare cu concentraie mai mare de 0,1 g/L din numrul de foraje n care se
monitorizeaz pesticidele pentru anul 2015.

Tabelul 2.15 Ponderea punctelor de monitorizare cu concentraie mai mare de 0,1 g/L
din numrul de foraje n care se monitorizeaz pesticidele pentru anul 2015 (%)

Numr de puncte n care Puncte de monitorizare Puncte de monitorizare


Spaii/Bazin
se monitorizeaz cu concentraie mai mare cu concentraie mai
hidrografic
pesticidele de 0.1 g/L, (nr) mare de 0.1g/L (%)
Some-Tisa 11 1 9.09
Criuri 6 0 0.00
Mure 8 0 0.00

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 57


Numr de puncte n care Puncte de monitorizare Puncte de monitorizare
Spaii/Bazin
se monitorizeaz cu concentraie mai mare cu concentraie mai
hidrografic
pesticidele de 0.1 g/L, (nr) mare de 0.1g/L (%)
Banat 0 0 0.00
Jiu 96 0 0.00
Olt 62 0 0.00
Arge-Vedea 129 22 17.05
Buzu-Ialomia 9 0 0.00
Siret 0 0 0.00
Prut- Brlad 38 0 0.00
Dobrogea-Litoral 6 0 0.00
Total 365 23 6.3
Sursa: ANAR

Evoluia punctelor de monitorizare cu concentraie mai mare de 0,1 g/L pentru perioada 2011-2015 (%)

Tabelul 2.16. Evoluia punctelor de monitorizare cu concentraie


mai mare de 0,1 g/L pentru perioada 2011-2015 (%)

Anul 2011 2012 2013 2014 2015

Numr pesticide monitorizate 20 20 19 19 23


Numr total de puncte monitorizate 1314 1300 1271 1318 1310

Numr de puncte n care se monitorizeaz pesticidele 278 368 333 284 365
Ponderea punctelor de monitorizare cu concentraie mai
mare de 0.1g/L din nr. punctelor n care se 6.12 2.99 2.7 0 6.3
monitorizeaz pesticidele (%)
Sursa: ANAR

Tabelul 2.17 Numrul punctele monitorizate n care se monitorizeaz


pesticidele i nr. punctelor cu concentraie mai mare de 0,1g/L n anul 2015

Numr puncte de
Numr de puncte in
monitorizare cu
Pesticide care se monitorizeaz
concentraie mai mare
pesticidele
de 0,1 g/L
Alaclor 364
Atrazin 338 20
Clorfenvinfos 148
Clorpirifos 148
Diuron 278
gama HCH- Lindan 365
Izoproturon 276
p,p-DDT 361
Aldrin 364
Dieldrin 364
Endrin 364
Isodrin 363
Simazin 338 1
Trifluralin 148 2
Diclorvos 109
Mevinfos 106
alfa-hexaclorciclohexan 179
beta-hexaclorciclohexan 179
alfa endosulfan 364
beta endosulfan 202
Sursa: ANAR

58 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


II.2.1.4. Calitatea apelor de mbiere (RO 22)

Sursa: RAPORT NAIONAL pe anul 2015 privind calitatea


apei de mbiere din zonele naturale amenajate pentru mbiere
Monitorizarea/clasificarea calitii apei de mbiere
Romnia ca ar membr a Uniunii Europene a - rezultatele obinute prin monitorizare pe tot parcursul
monitorizat i raportat la CE ntr-o form standardizat sezonului de mbiere 2015 nu au relevat riscuri
i unitar calitatea apei de mbiere din sezonul 2015. posibilele de mbolnvire prin enterococi intestinali i E.
Astfel s-a ndeplinit scopul de protejare a sntii coli. Fia 1 de evaluare i inspecie sanitar pentru
populaiei n relaie cu apele de mbiere din zonele zonele de mbiere naturale pentru care a fost permis
amenajate din Romnia. mbierea, nu a identificat prezena unor pericole.
Profilurile zonelor de mbiere aflate pe site-ul
Toate zonele naturale amenajate pentru mbiere Ministerului Sntii (MS) au fost utilizate pentru
raportate de Romnia la CE n anul 2015, pentru care evaluarea apariiei posibilelor riscuri; lista profilelor a
acestea au efectuat analiza apei de mbiere, au fost fost reactualiz la nceputul anului 2015 dar fr a
conforme ca frecven de prelevare i valori aduce repere noi. La sfritul anului 2015 Ministerul
determinate, cu valorile obligatorii din legislaia n Mediului Apelor i Pdurilor (MMAP) a adus noi
vigoare n Romnia. Evaluarea calitii apelor de informaii profilelor, cu hrile aferente. Se impune, n
mbiere si clasificarea a 49 zone naturale de mbiere continuarea, elaborarea ct mai detaliat a obiectivelor
inventariate si raportate de Romnia pe platforma prezente pe teritoriul judeelor Constana i Tulcea
EIONET (platforma UE creat de EEA), efectuat pentru identificarea posibilelor noxe emise n mediu de
conform Directivei 2006/7/CE, respectiv prevederilor ctre acestea (nu doar n apele reziduale, ci i n aer).
HG nr. 546/2008, art. 18-24, i a dispoziiilor anexei nr. Aceste actualizri ale profilelor trebuie postate pe site-
2, a permis clasificarea apelor de mbiere din zonele urile direciilor de sntate public (DSP-urilor) iar link-
naturale de mbiere n urmtoarele categorii de ul transmis EEA pentru activarea lui pe platforma WISE.
calitate: Direciile de sntate public Constana i Tulcea (DSP
excelent 30,61% (15), CT i TL) nu au depistat/raportat pentru sezonul 2015
bun 44,90% (22), mbolnviri sau accidente care s poat fi relaionate
satisfctoare 22,45% (11) i calitii apei de mbiere sau condiiilor zonei. n cadrul
nesatisfctoare 2,04% (1). DSP CT i TL nu au fost nevoite s ia msuri speciale de
management n zonele lor de mbiere deoarece nu s-au
Pentru Lacul Ciuperca (lac cu ap dulce), calitatea constatat modificri ale calitii apei de mbaiere pe
acestuia a fost evaluat doar pentru anul 2015, ea fiind parcursul monitorizrii i nu s-a identificat nici un risc
conform ca frecven de prelevare i valori determinate, de apariie a unor consecine negative asupra sntii
cu valorile obligatorii si de referin din legislaia n utilizatorilor.
vigoare n Romnia, respectiv UE. Consecutiv efecturii
clasificrii apelor de mbiere s-a creat posibilitatea Fiierul privind lista cu zonele de mbiere identificate
gruprii unor zone de mbiere. Astfel, s-ar putea forma pentru 2015 si cel privind monitorizarea si clasificarea
13 zone grupate si 14 zone independente, n cazul n care apelor de mbiere pentru anul 2015 a fost postat n
analiza posibilelor riscuri relevate de profiluri va fi felderele preformate pe platforma EIONET la data de
pozitiv. Acesta ar scdea costurile pentru monitorizare 21.12.2015. n ceea ce privete evoluia calitii apelor
(de la 50 la 27). Pe parcursul sezonului de mbiere de mbiere ncepnd cu anul 2007, pn n 2015,
2015 nu s-au semnalat poluri pe termen scurt i nu s-a este prezentat n graficul din figura nr. 2.13 n BWD
declarat existena vreunei situaii anormale. Report For the Bathing Season 2015 Romania al EEA.

Figura 2.13 Trendul calitii apei de mbiere n Romnia

Sursa: INSP

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 59


Conform prevederilor H.G. nr. 546/2008, prima situat n imediata apropiere a fiecrei ape de
clasificare a apelor de mbiere s-a realizat la mbiere, informaii privind clasificarea curent a
sfritul sezonului de mbiere 2015, iar apei de mbiere, precum i orice interdicie a
autoritile competente trebuie s se asigure c mbierii sau recomandare mpotriva mbierii
sunt difuzate activ i rapid pe toat perioada prin intermediul unui semn ori simbol simplu i
sezonului de mbiere, ntr-un loc uor accesibil, clar (ncepnd din sezonul 2016):

Clasificarea zonelor de mbiere realizat conform la baz setul de date de monitorizare a calitii
metodologiei prevzut n H.G nr. 546/2008 apei de mbiere aferente ultimilor 4 sezoane de
privind managementul zonelor de mbiere, avnd mbiere (2012 2015):
1 SAT DE VACANTA GURA PORTITEI BUNA
2 DELFIN NAVODARI I TABARA DELFIN BUNA
3 PLAJA NAVODARI II HANUL PIRATILOR BUNA
4 PLAJA NAVODARI III ZONA I CAMPING MARINA SURF EXCELENTA
5 PLAJA NAVODARI III ZONA II PERLA MAJESTIC BUNA
6 PLAJA NAVODARI IV ZONA 1 POPAS III MAMAIA EXCELENTA
7 PLAJA NAVODARI IV ZONA 2 CAMPING PESCARESC EXCELENTA
8 PLAJA MAMAIA I ZONA 1 TABARA TURIST EXCELENTA
9 PLAJA MAMAIA I ZONA 2 ENIGMA EXCELENTA
10 PLAJA MAMAIA II ESTIVAL EXCELENTA
11 PLAJA MAMAIA III VEGA BUNA
12 PLAJA MAMAIA IV REX EXCELENTA
13 PLAJA MAMAIA V CASTEL BUNA
14 PLAJA MAMAIA VI CAZINO EXCELENTA
15 PLAJA MAMAIA VII PERLA SATISFACATOARE
16 MAMAIA VIII AURORA BUNA
17 CONSTANTA I DELFINARIU BUNA
18 CONSTANTA II MODERN BUNA
19 EFORIE NORD I DEBARCADER SATISFACATOARE
20 EFORIE NORD II BELONA SATISFACATOARE
21 CORDON EFORIE N EFORIE S I AZUR SATISFACATOARE
22 CORDON EFORIE N EFORIE S II TABARA LUMINITA NESATISFACATOARE
23 EFORIE SUD I SPLENDID BEACH BUNA
24 EFORIE SUD II CAZINO SATISFACATOARE
25 COSTINESTI I PESCARIE SATISFACATOARE
26 COSTINESTI II FORUM SATISFACATOARE

60 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


27 OLIMP I PESCARIE EXCELENTA
28 OLIMP II ZONA 1 Piscina Oltenia EXCELENTA
29 OLIMP II ZONA 2 Zona Protocol BUNA
30 NEPTUN I TERASA BRIZA BUNA
31 NEPTUN II NEPTUN EXCELENTA
32 JUPITER 1 BRASERIA DELFINUL BUNA
33 JUPITER 2 COMPLEX COMETA BUNA
34 JUPITER 3 HOTEL CAPITOL SATISFACATOARE
35 JUPITER 4 HOTEL CALIFORNIA SATISFACATOARE
36 CAP AURORA I HOTEL OPAL BUNA
37 CAP AURURA II HOTEL ONIX EXCELENTA
38 CAP AURORA III RESTAURANT PESCARESC BUNA
39 VENUS I ZONA 1 RESTAURANT CALIPSO BUNA
40 VENUS I ZONA 2 HOTEL AFRODITA BUNA
41 VENUS II HOTEL SILVIA EXCELENTA
42 VENUS PERLA VENUSULUI EXCELENTA
43 CORDON VENUS SATURN I BUFET ADRIANA SATISFACATOARE
44 CORDON VENUS SATURN II ACTETIS SATISFACATOARE
45 SATURN I ADRAS EXCELENTA
46 SATURN II PLAJA DIANA BUNA
47 MANGALIA BUNA
48 DOI MAI BUNA
49 VAMA VECHE BUNA
Sursa: INSP

Figura 2.14 Harta punctelor de mbiere n Romnia

Sursa: INSP

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 61


Pentru informarea publicului, ncepnd cu anul 2014 CE DSP Tulcea a prezentat pe site-ul su la adresa
prin European Topic Centre on Inland, Coastal and http://www.dspjtulcea.ro/index.php?l=ro&t=121, n
Marine Waters (ETC-ICM) a solicitat postarea limba englez, zonele de mbiere amenajate i datele n
rezultatelor monitorizrilor direct pe site-ul instituiei care s-au programat recoltrile probelor de ap de
responsabile cu monitorizarea calitii apelor de mbiere pentru stabilirea calitii ei. Calitatea apelor de
mbiere, imediat dup efectuarea analizelor, iar aceast mbiere pe tot parcursul sezonului, dup fiecare
practic a continuat i n anul 2015, fiind foarte util n monitorizare (interval 2 sptmni, doar pn la data de
scderea timpilor de lucru pentru evaluarea calitii i 31 august 2013) au fost postate pentru cele 2 zone de
clasificarea apelor de mbiere. DSP Constana a postat mbiere din judeul Tulcea (G.Portiiei i L.Ciuperca
pe site-ul su la adresa http://www.dspjtulcea.ro/index.php?l=ro&t=121).
http://www.dspct.ro/s61/monitorizarea-calitatii-apei- Modul de comunicare a calitii apelor a fost sub form
de-imbaiere-sezon-estival-2015/ calitatea apelor de de categorii, fr a se afia valorile determinate; acestea
mbiere pe tot parcursul sezonului dup fiecare au fost postate la adresa:
monitorizare (interval 2 sptmni). Modul de http://www.dspjtulcea.ro/index.php?l=ro&t=118 (G.
comunicare a calitii apelor a fost sub form de Portiei) i http://www.dspitulcea.ro/index.php?l=
categorii, fr a se afia valorile determinate; acestea au ro&t=119 (Lac Ciuperca).
fost postate la adresa
http://www.dspct.ro/s49/bathing-water-season-2015/
normele europene. Totui, un aspect mbucurtor este
n raport cu statele membre ale UE, cu toate c n figura faptul c nicio zon de mbiere nu a fost nchis (fig.
nr.2.13 se observ o mbuntire a calitii apelor de II.15).
mbiere n Romnia n perioada 2007-2015, ea este Trebuie avut n vedere obiectivul de mbuntire
predominant conform doar cu valorile din normele continu a calitii apelor de suprafa, deoarece
obligatorii i cu cele de referin spre care trebuie s specialitii/responsabilii n domeniu apelor de mbiere
tindem. Astfel c din raportrile anuale ale Statelor din cadrul CE doresc eliminarea n viitorul apropiat a
Membre UE se constatat c Romnia se afl pe ultimul categoriei de ap de calitate satisfctoare (conform
loc n ceea ce privete conformarea apelor de mbiere cu doar cu normele obligatorii).

Figura 2.15 Rezultatele calitii apelor de mbiere n anul 2014 pentru 28 State
Membre UE i pentru alte ri care au raportat rezultate (Sursa EEA)

62 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


- instalaiile care intr sub incidena Directiva
II.1.2. Factorii determinani i 2010/75/CEE privind emisiile industriale
presiunile care afecteaz starea de (Directiva IED) - inclusiv unitile care sunt
inventariate n Registrul Poluanilor Emii i
calitate a apelor
Transferai (E-PRTR), care sunt relevante pentru
factorul de mediu ap;
II.2.2.1. Presiuni semnificative asupra - unitile care evacueaz substane periculoase
resurselor de ap din Romnia (lista I i II) i/sau substane prioritare peste
limitele legislaiei n vigoare (n conformitate cu
Calitatea apei este o problem de maxim importan ce cerinele Directivei 2006/11/EC care nlocuiete
ar trebui s ne preocupe pe toi. Sntatea noastr este Directiva 76/464/EEC privind poluarea cauzat de
dependent direct de sursa de ap. i principala substanele periculoase evacuate n mediul acvatic
presiune asupra strii apelor de suprafa, i nu al Comunitii);
numai, este exercitat de ctre om prin deversarea n - alte uniti care evacueaz n resursele de ap i
emisari a apelor uzate neepurate sau insuficient care nu se conformeaz legislaiei n vigoare
epurate. Pentru protecia resurselor de ap, aceast privind factorul de mediu ap;
practic trebuie stopat, n sensul c apele epurate agricultura:
trebuie s corespund prescripiilor calitative n - fermele zootehnice care intr sub incidena
vigoare. n conformitate cu Directiva Cadru Ap Directivei 2010/75/CEE privind emisiile
2000/60/CE, n cadrul planurilor de management al industriale (Directiva IED) - inclusiv unitile care
bazinelor/spaiilor hidrografice au fost considerate sunt inventariate n Registrul Poluanilor Emii i
presiuni semnificative acelea care au ca rezultat Transferai (E-PRTR), care sunt relevante pentru
neatingerea obiectivelor de mediu pentru corpul de ap. factorul de mediu ap;
Dup modul n care funcioneaz sistemul de recepie al - fermele care evacueaz substane periculoase (lista
corpului de ap se poate cunoate dac o presiune poate I i II) i/sau substane prioritare peste limitele
cauza un impact. Aceast abordare corelat cu lista legislaiei n vigoare (n conformitate cu cerinele
tuturor presiunilor i cu caracteristicile particulare ale Directivei 2006/11/EC care nlocuiete Directiva
bazinului de recepie conduce la identificarea 76/464/EEC privind poluarea cauzat de
presiunilor semnificative. O alternativ este aceea ca substanele periculoase evacuate n mediul acvatic
nelegerea conceptual s fie sintetizat ntr-un set al Comunitii);
simplu de reguli care indic direct dac o presiune este - alte uniti agricole cu evacuare punctiform i
semnificativ. O abordare de acest tip este de a compara care nu se conformeaz legislaiei n vigoare
magnitudinea presiunii cu un criteriu sau o valoare privind factorul de mediu ap;
limit relevant pentru corpul de ap. n acest sens, n Planul Naional de Management al bazinelor/
Directivele Europene prezint limitele peste care spaiilor hidrografice din Romnia au fost inventariate
presiunile pot fi numite semnificative i substanele i la nivel naional un numr total de 2970 utilizatori de
grupele de substane care trebuie luate n considerare. ap care folosesc resursele de ap de suprafa ca
Stabilirea presiunilor semnificative st la baza receptor al apelor evacuate, din care, innd seama de
identificrii n continuare a legturii dintre toate criteriile menionate mai sus, au rezultat un numr total
categoriile de presiuni obiective msuri. S-a avut n de 1409 surse punctiforme potenial semnificative
vedere analiza presiunilor i a impactului pe baza (626urbane, 563 industriale, 106 agricole i 114
utilizrii conceptului DPSIR (Driver-Pressure-State- alte presiuni de tipul exploatrilor forestiere,
Impact-Response Activitate Antropic-Presiune-Stare- acvacultur, etc.).
Impact- Rspuns).
Figura 2.16 Ponderea presiunilor punctiforme
Aplicarea setului de criterii a condus la identificarea potenial semnificative identificate n anul 2013
presiunilor semnificative punctiforme, avnd n vedere
evacurile de ape epurate sau neepurate n resursele de
ap de suprafa: aglomerri
urbane
aglomerrile umane (identificate n conformitate
8,24%
cu cerinele Directivei privind epurarea apelor
7,66% uniti
uzate urbane - Directiva 91/271/EEC), ce au peste industriale
2000 locuitori echivaleni (l.e.) care au sisteme de
colectare a apelor uzate cu sau fr staii de epurare 45,26%
uniti
i care evacueaz n resursele de ap; de asemenea, agricole
38,83%
aglomerrile <2000 l.e. sunt considerate surse
semnificative punctiforme dac au sistem de alte
presiuni
canalizare centralizat; de asemenea, sunt
considerate surse semnificative de poluare,
aglomerrile umane cu sistem de canalizare unitar
care nu au capacitatea de a colecta i epura
amestecul de ape uzate i ape pluviale n perioadele
cu ploi intense;
(Sursa datelor: Administraia Naional Apele Romne, proiectul
industria: Planului Naional de Management al bazinelor/spaiilor hidrografice
din Romnia 2016-2021)

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 63


Figura 2.17. Moduri (ci) de producere
Se constat c ponderea cea mai mare a presiunilor a polurii difuze cu azot
punctiforme este reprezentat de aglomerri umane, cu
cca. 45%, respectiv apele uzate evacuate de la sistemele
de colectare i epurare a aglomerrilor urbane.

n ceea ce privete sursele difuze de poluare


semnificativ, identificate cu referire la modul de
utilizare al terenului, se pot meniona:
aglomerrile umane/localitile care nu au sisteme
de colectare a apelor uzate sau sisteme
corespunztoare de colectare i eliminare a
nmolului din staiile de epurare, precum i
localitile care au depozite de deeuri menajere
neconforme;
(Sursa datelor: Administraia Naional Apele Romne, proiectul
fermele agro-zootehnice care nu au sisteme
Planului Naional de Management al bazinelor/spaiilor hidrografice
corespunztoare de stocare/utilizare a dejeciilor, din Romnia 2016-2021)
localitile identificate ca fiind zone vulnerabile la
poluarea cu nitrai din surse agricole, uniti care Figura 2.18
utilizeaz pesticide i nu se conformeaz legislaiei Moduri (ci) de producere a polurii difuze cu fosfor
n vigoare, alte uniti/activiti agricole care pot
conduce la emisii difuze semnificative;
depozitele de materii prime, produse finite, produse
auxiliare, stocare de deeuri neconforme, uniti ce
produc poluri accidentale difuze, situri industriale
abandonate.
Presiunile difuze provenite din activitile agricole sunt
dificil de cuantificat. Totui, cantitile de poluani emise
de sursele difuze de poluare pot fi estimate prin
aplicarea unor modele matematice. De exemplu,
modelul MONERIS (Modelling Nutrient Emissions in
River Systems) permite estimarea emisiilor de nutrieni
(azot i fosfor) lund n consideraie ase ci de
producere a polurii difuze: scurgerea pe suprafa,
scurgerea din reele de drenaje, scurgerea subteran,
scurgerea din zone impermeabile oreneti, depuneri (Sursa datelor: Administraia Naional Apele Romne, proiectul
Planului Naional de Management al bazinelor/spaiilor hidrografice
din atmosfer i eroziunea solului. Aplicarea modelului din Romnia 2016-2021)
MONERIS se realizeaz la elaborarea fiecarui plan de
management, ultimele informaii fiind disponibile la De asemenea, modelul MONERIS cuantific contribuia
nivelul anului 2012. Se precizeaz c aceste date au fost diverselor categorii de surse de poluare la emisia total
actualizate pentru al doilea plan de management cu de nutrieni. Astfel pentru sursele difuze de poluare,
valori din anul 2012, pe baza finalizrii aplicrii aceste categorii de surse sunt reprezentate de:
modelului MONERIS la nivel naional (n cadrul agricultur, localiti (aezri umane), alte surse (ex.
Districtului internaional al Dunrii), ct i la nivel de depunerea oxizilor de azot din atmosfer), precum i
sub-bazine internaionale (Tisa). fondul natural. De subliniat este faptul c, modelul
MONERIS ia n considerare toate sursele de poluare i
n Figurile 2.17 i 2.18 se prezint contribuia modurilor nu numai pe acelea identificate ca fiind semnificative.
de producere a polurii difuze cu azot i fosfor pentru
anul 2012, avnd n vedere cile prezentate mai sus. n Tabelul 2.18 se prezint emisiile de azot i fosfor din
surse difuze de poluare, avnd n vedere aportul fiecrei
categorii de surse de poluare.

Tabelul 2.18 Emisii de azot i fosfor din diferite surse difuze,


pentru anul 2012

Emisii de azot Emisii de fosfor


Surse difuze de
poluare
tone % tone %
Agricultur 16295 22,47 2.943,097 55,18

Aglomerri 5035 6,94 1.014,474 19,02


umane
Alte surse 37148 51,21 566,124 10,61
Fond natural 14056 19,38 810,124 15,19

64 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


Total surse 72.533 100 5.334 100 n anul 2013, la nivel naional s-a identificat un numr
difuze de 1960 presiuni hidromorfologice potenial
Emisia difuz semnificative. n urma aplicrii procesului de validare
medie specific pe 3,05 kg N/ha 0,22 kg P/ha a presiunilor potenial semnificative alterri hidro-
suprafaa total
morfologice cu atingerea obiectivelor de mediu de ctre
Emisia difuz corpurile de ap de suprafa, la nivel naional s-a
medie specific identificat un numr de 226 presiuni hidromorfolo-
1,18 kg N/ha 0,21 kg P/ha
din agricultur pe gice semnificative.
suprafaa agricol
(Sursa datelor: Administraia Naional Apele Romne, proiectul cel
de-al doilea Plan Naional de Management aferent poriunii din bazinul Concluzionnd, n anul 2013 s-a identificat un numr
hidrografic internaional al fluviului Dunrea care este cuprins n total de 8800 presiuni potenial semnificative, tipul
teritoriul Romniei - Sinteza planurilor de management la nivel de i ponderea acestora fiind prezentate n Figura nr.2.19.
bazine/spaii Planului Naional de Management al bazinelor/spaiilor Se constat c ponderea cea mai mare a presiunilor
hidrografice din Romnia 2016-2021)
potenial semnificative este reprezentat de presiunile
difuze - aglomerri umane fr sisteme de colectare i
Se observ c cca. 22% din cantitatea de azot emis de
agricultur, precum i de presiunile hidromorfologice.
sursele difuze se datoreaz activitilor agricole i
aproximativ 19% din emisia total difuz de fosfor se
Figura 2.19 Ponderea presiunilor potenial semnificative
datoreaz localitilor/aglomerrilor umane. identificate n anul 2013
Comparativ cu emisiile totale din surse difuze de
poluare evaluate n primul Plan Naional de
management al bazinelor/spaiilor hidrografice (date presiuni
potential
din anul 2005), se constat o reducere important a Presiuni semnificative
emisiilor totale de azot (cu cca. 39%) i fosfor (cu cca. potenial
semnificative
altele
4,09%
45%), urmare a aplicrii n principal de msuri eficiente hidromorfologi
i reducerii / nchiderii unor activiti economice. Astfel, ce 21,24%

n perioada 2009 - 2012 s-a redus numrul de


aglomerri umane fr sisteme de canalizare prin
construirea de noi reele de canalizare i a crescut
nivelul de conectare la acestea, iar n agricultur s-au
aplicat prevederile Programelor de aciune pentru Presiuni
potenial
presiuni
potential
protecia apelor mpotriva polurii cu nitrai din surse semnificative semnificative
punctiforme
agricole i Codului de bune practici agricole. 15,27%
difuze
59,40%

La poluarea difuz contribuie un numr total de 5431


presiuni potenial semnificative difuze pentru
corpurile de ap care nu ating obiectivele de mediu, din (Sursa datelor: Administraia Naional Apele Romne, cel de-al
care: doilea Plan Naional de Management aferent poriunii din bazinul
- 1298 aglomerri mai mari de 2000 l.e. care nu sunt hidrografic internaional al fluviului Dunrea care este cuprins n
teritoriul Romniei - Sinteza planurilor de management la nivel de
dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate bazine/spaii2016-2021)
(inclusiv aglomerrile unde n 75 sisteme de
colectare / epurare se produc fenomene de La nivel naional s-a identificat un numr de 1272
revrsri de ape pe timp ploios); utilizatori de ap ce pot produce poluri accidentale
- 3.655 aglomerri mai mici de 2000 l.e. fr sisteme i care i-au elaborat Planuri proprii de prevenire i
de colectare; combatere a polurilor accidentale. n anul 2015, s-au
- 360 presiuni semnificative difuze agricole; nregistrat 63 poluri accidentale ale cursurilor de ap
- 61 uniti industriale i de suprafa, preponderent pe rurile interioare, cu
- 57 altele (activiti piscicole, etc.). produs petrolier (iei), hidrocarburi (ulei, pcur), ape
n urm aplicrii procesului de validare a presiunilor uzate neepurate, ape de min, condiii de oxigenare
potenial semnificative difuze activiti agricole cu sczut, substane neidentificate, substane de alt
atingerea obiectivelor de mediu (starea/potenialul natur. Fenomenele au avut impact local/bazinal, iar
ecologic i starea chimic a corpurilor de ap), s-a datorit duratei reduse, a naturii poluantului, a lungimii
identificat un numr de 2316 presiuni semnificative tronsonului afectat i a ineriei comunitilor din
difuze (1.906 urbane, 379 agricole, 31 industriale). structura biocenozelor acvatice, efectele fenomenelor n
discuie s-au redus doar la modificarea pe plan local a
O alt categorie important de presiuni semnificative valorilor indicatorilor fizico-chimici, fr ca pe termen
este cea legat de presiunile hidromorfologice lung acestea s induc o modificare semnificativ a
semnificative. Modificrile caracteristicilor hidromorfo- biodiversitii acvatice.
logice ale cursurilor de ap (schimbri ale cursurilor
naturale, schimbri ale regimului hidrologic, deterio- n ceea ce privete tipul i mrimea presiunilor
rarea biodiversitii acvatice, etc.) provoac impact asu- antropice care pot afecta corpurile de ap subteran
pra mediului acvatic, care poate contribui la neatingerea (conform Directivei Cadru 2000/60/EC anexa II 2.1),
obiectivelor de mediu ale corpurilor de ap. se au n vedere:
surse de poluare punctiforme i difuze:

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 65


- sursele de poluare datorate aglomerrilor umane preepurate sau epurate necorespunztor nainte de
fr sisteme de colectare i epurare a apele uzate evacuarea n emisarii naturali.
(menajere, industriale, agricole, etc.) sau fr
sisteme corespunztoare de colectare a deeurilor; n raport cu proveniena lor, apele uzate se clasific
- surse de poluare difuz determinate de activitile astfel: ape uzate menajere, sunt cele care se evacueaz
agricole (ferme agrozootehnice care nu au sisteme dup ce au fost folosite pentru nevoi gospodreti n
corespunztoare de stocare a gunoiului de grajd, locuine i uniti de folosin public; ape uzate urbane,
etc) i activitile industriale prin depozitele de definite ca ape uzate menajere sau amestec de ape
deeuri neconforme (deeuri industriale, menajere, menajere cu ape uzate industriale i/sau ape meteorice
din construcii, etc); i ape uzate industriale, cele care sunt evacuate ca
- alte activiti antropice potenial poluatoare. urmare a folosirii lor n procese tehnologice de obinere
Din punct de vedere al impactului asupra strii a unor produse finite industriale sau agro-industriale.
cantitative a corpurilor de ap subterane, presiunile Apele uzate urbane sunt definite ca ape uzate menajere
cantitative sunt considerate captrile de ap semnifi- sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate
cative, care pot depi rata natural de rencrcare a industriale (n general provenite din industria agro-
acviferului. alimentar) sunt colectate prin sisteme de canalizare i
prelevri de ap i rencrcarea corpurilor de ap preluate i epurate n staii de epurare.
subteran: Apele uzate neepurate din aglomerrile umane (orae i
Conform prevederilor DCA, Anexa II 2.3, criteriile de sate zonele locuite cele mai concentrate) contribuie la
selecie a captrilor de ap sunt considerate cele care au poluarea apelor de suprafa i subterane. Poluarea se
n vedere prelevrile de ap >10 m3/ zi. n Romnia, apa datoreaz n principal urmtoarelor aspecte:
subteran este folosit n general n scopul alimentrii Ratei reduse a racordrii populaiei echivalente la
cu ap a populaiei, ct i n scop industrial, agricol, etc. sistemele de colectare i epurare a apelor uzate;
n anul 2013 la nivel naional au fost identificate 46 Funcionrii necorespunztoare a staiilor de
exploatri semnificative de ape subterane, respectiv epurare existente;
captri cu debite mai mari sau egale cu 1500 mii m 3/an. Managementului necorespunztor al nmolurilor de
Rencrcarea acviferelor din Romnia se realizeaz prin la staiile de epurare (produse secundare ale
infiltrarea apelor de suprafa i meteorice. n ceea ce procesului de epurare a apelor uzate, considerate
privete balana prelevri/rencrcare, care conduce la deeuri biodegradabile);
evaluarea corpului de ap subteran din punct de Dezvoltrii zonelor urbane fr asigurarea i dotarea
vedere cantitativ, nu se semnaleaz probleme deosebite, cu sisteme i instalaii de alimentare cu ap i
prelevrile fiind inferioare ratei naturale de canalizare, care se reflect apoi prin evacurile de
realimentare. n primul Plan Naional de Management au ape neepurate n emisarii naturali, ceea ce duce la o
fost identificate 19 corpuri de ap subteran care nu protecie insuficient a resurselor de ap.
atingeau starea chimic bun datorit urmtorilor Protecia sntii umane i epurarea apelor uzate sunt
parametri: azotai i amoniu, pentru care au fost principalele provocri pentru un mediu sntos, att n
prevzute excepii de la atingerea obiectivelor pn n zonele urbane, ct i n cele rurale. Deversarea
2027. Datorit msurilor luate n primul ciclu de necontrolat a apelor uzate creeaz un pericol att
implementare i urmare a evalurii actuale a strii pentru sntatea populaiei, ct i pentru mediul
chimice (anul 2015), 128 corpuri de ap subteran sunt nconjurtor. Grupurile vulnerabile (copii i btrnii)
n stare chimic bun i 15 sunt n stare chimic slab. din rndul populaiei sunt ndeosebi afectate de bolile
hidrice, ns i adulii sufer ulterior, ceea ce poate
II.2.2.2. Apele uzate i reelele de canalizare influena considerabil dezvoltarea economic a regiunii
respective. Calitatea apelor de suprafa este influenat
Poluarea apelor este un proces de alterare a calitii n mod direct de evacurile de ape uzate, neepurate sau
fizice, chimice sau biologice a acesteia, produs de o insuficient epurate, provenite din surse punctiforme,
activitate uman, n urma creia apele devin improprii urbane, industriale i agricole. Impactul acestor surse de
pentru folosin. Se poate spune c o ap poate fi poluare asupra receptorilor naturali depinde de debitul
poluat nu numai atunci cnd ea prezint modificri apei i de ncrcarea acesteia cu substane poluante.
vizibile (schimbri de culoare, irizaii de produse
petroliere, mirosuri neplcute) ci i atunci cnd, dei Structura apelor uzate evacuate. Substane
aparent bun, conine, fie i ntr-o cantitate redus, poluante i indicatori de poluare ai apelor uzate
substane toxice. Poluarea chimic rezult din
deversarea n ape a unor compui chimici de tipul: n conformitate cu rezultatele evalurii situaiei la nivel
nitrai, fosfai i alte substane folosite n agricultur; naional, volumul total evacuat n anul 2015 a fost de
unor reziduuri provenite din industria metalurgic, 4762,84 milioane m3, din care 2838,17 mil. m3 (59,59%)
chimic, a lemnului, celulozei, din topitorii sau a unor reprezint ape de rcire, ape ncadrate la categoria de
substane organice (solveni, colorani, substane ape uzate care nu necesit epurare.
biodegradabile provenite din industria alimentar) etc.. Situaia privind volumele de ape uzate evacuate n
Calitatea apelor de suprafa este influenat de perioada 2011-2015 este prezentat n Tabelul 2.19 i
evacurile de ape uzate, atunci cnd acestea nu sunt Figura 2.20.

66 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


Tabelul 2.19 Volume de ape uzate evacuate la nivel naional n receptorii naturali n perioada 2011 2015

Nu necesit Se epureaz
Anul Total Evacuat Nu se epureaz
epurare Corespunztor Necorespunztor
2011 5303988,13 3005935,92 572294,58 898928,21 826829,43
2012 4985141,14 2787700,63 650290,43 881306,72 665843,36
2013 4872641,26 2911880,03 1113315,00 433497,30 413948,93
2014 4784719,64 2845917,86 1039378,07 541982,06 357441,65
2015 4762839,23 2846131,59 1242300,03 336213,33 338194,27
(Sursa: Administraia Naional Apele Romne, Sinteza calitii apelor din Romnia)

Figura 2.20 Volume de ape uzate evacuate la nivel naional n receptorii naturali n perioada 2011 - 2015 (mii mc)

6000000

5000000

4000000
mii mc

3000000

2000000

1000000

0
2011 2012 2013 2014 2015
Total Evacuat Nu necesit epurare Corespunztor

Necorespunztor Nu se epureaz

(Sursa: Administraia Naional Apele Romne, Sinteza calitii apelor din Romnia)

n ceea ce privete ponderea ncrcrii principalilor indicatori de calitate din apele uzate evacuate n receptorii
naturali, pe activiti din economia naional, fr a lua n considerare ncrcarea aferent apelor de rcire, situaia
se prezint n Tabelul 2.20 i Figura 2.21.

Tabelul 2.20 Ponderea ncrcrii principalilor indicatori de calitate din apele uzate
evacuate n receptorii naturali n anul 2015 (%)

Ponderea ncrcrii principalilor indicatori de calitate din apele uzate evacuate n


receptorii naturali n anul 2015 (%)
Principalele activiti economice
Materii n Detergeni Substane
CBO5 CCO-Cr Azot total Fosfor total
suspensie sintetici extractibile
Captare i prelucrare ap pentru
76,65 74,49 93,32 95,91 50,84 94,90 65,97
alimentare pt. populaie
Energie elecric i termic 6,43 11,52 0,08 0,06 23,09 1,28 24,21
Prelucrri chimice 10,20 8,47 3,40 0,66 11,08 0,40 1,78
Ind. Metalurgic +c-ii de maini 2,01 3,24 0.55 0,31 3,41 0,25 5,03
(Sursa: Administraia Naional Apele Romne, Sinteza calitii apelor din Romnia)

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 67


Figura 2.21.

Ponderea ncrcrii principalilor indicatori de calitate din apele uzate evacuate n receptorii
naturali n anul 2015 (%)

100

90

80

70

60

50
%

40

30

20

10

0
CBO5 CCO-Cr Azot total Fosfor total Materii n Detergeni Substane
suspensie sintetici extractibile

Captare i prelucrare ap pentru alimentare pt. populaie Energie elecric i termic Prelucrri chimice Ind. Metalurgic +c-ii de maini

(Sursa: Administraia Naional Apele Romne, Sinteza calitii apelor din Romnia)

Statisticile ntocmite i prezentate anual n Sinteza evacurile de ape uzate urbane continu s aib
calitii apelor din Romnia dovedesc faptul c cel mai impactul cel mai mare asupra calitii apelor de
mare impact dintre apele uzate care necesit epurare l suprafa, n special n ceea ce privete poluarea cu
au apele uzate provenite de la aglomerrile urbane substane organice (CBO5 i CCO-Cr) i nutrieni (azot
(Tabelele 2.21 i 2.22, respectiv Figurile 2.22 i 2.23 ). total i fosfor total).

Cu toate c n anul 2015 ncrcarea cu poluani a apelor


uzate s-a redus substanial comparativ cu anul 2007,
Tabelul 2.21 Volumul total de ape uzate urbane evacuate n receptorii naturali n perioada 2007-2015

Volum ape uzate urbane evacuate n receptorii naturali


3
Anul (milioane m /an)
Nu necesit Corespunztor Necorespunztor
Total Nu se epureaz
epurare epurate epurate
2007 1361,351 7,348 257,066 564,250 532,687
2008 1319,290 12,698 293,780 487,756 525,054
2009 1296,890 8,609 300,991 458,340 528,950
2010 1302,577 3,525 457,332 304,880 536,840
2011 1325.570 0,650 342,930 445,830 536,180
2012 1248,129 1,483 524,769 484,921 236,956
2013 1194,423 3,024 744,003 275,164 172,232
2014 1115,475 3,144 605,266 426,280 80,785
2015 1110,701 0,485 757,153 260,195 93,352
(Sursa: Administraia Naional Apele Romne, Sinteza calitii apelor din Romnia)

Tabelul 2.22 ncrcarea cu poluani (tone/an) a efluenilor evacuai de la aglomerrile umane n receptorii naturali

Perioada 2017-2011

Poluant Cantitatea de poluani (tone/an)


2007 2008 2009 2010 2011
CBO5 128067,220 116776,590 118991,570 105535,690 100463,750
CCO Cr 390282,240 356216,551 349636,030 308232,090 264896,670
Azot total 28991,170 27195,580 28520,300 28712,320 21787,770
Fosfor total 5691,970 4449,460 3729,610 3634.,970 3820,400
Materii n suspensie 336936,660 283430,350 266218,510 326020,490 232891,390
Detergeni sintetici 8126,140 1839,980 4639,240 2290,030 1946,260
Substane extractibile 28478,830 24090,570 30362,570 28819,890 27283,000
(Sursa: Administraia Naional Apele Romne, Sinteza calitii apelor din Romnia)

68 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


Perioada 2012-2015

Cantitatea de poluani (tone/an)


Poluant
2012 2013 2014 2015
CBO5 50810,037 43937,369 38074,606 35593.181
CCO-Cr 146309,804 122444,315 108924,828 101351.677
Azot total 19712,161 17826,730 15418,365 13834.495
Fosfor total 2613,188 2163,655 1925,310 1797.224
Materii n suspensie 76446,173 59907.891 54456,526 47616.869
Detergeni sintetici 1205,611 1049.928 1060.283 904.564
Substane extractibile 11465,636 10259.991 9357.283 7624.838
(Sursa: Administraia Naional Apele Romne, Sinteza calitii apelor din Romnia)

Figura 2.22 Evoluia colectrii i epurrii volumelor de ape uzate urbane


evacuate n receptorii naturali n perioada 2007-2015

Ape uzate colectate i evacuate fr epurare Ape uzate colectate i epurate


debit ape uzate evacuate (mil mc/an)

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(Sursa: Administraia Naional Apele Romne, Stadiul realizrii lucrrilor pentru epurarea
apelor uzate urbane i a capacitilor n execuie i puse n funciune pentru aglomerri umane)

Figura 2.23 Evoluii privind ncrcarea cu poluani a apelor uzate evacuate n resursele de ap n perioada 2007 - 2015

Azot total Fosfor total


400000 CBO5 CCO-Cr
30000
350000
300000 25000
Cantitatea de poluanti
Cantitatea de poluanti

250000 20000
200000 15000
150000
10000
(tone/an)

100000
(tone/an)

50000 5000

0 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Materii n suspensie Detergeni sintetici Substane exractibile


350000
Cantitatea de poluanti (tone/an)

300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(Sursa: Administraia Naional Apele Romne, Sinteza calitii apelor din Romnia)

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 69


Nivelul de colectare i epurare a apelor uzate urbane locuitorii echivaleni racordai n 2013, pn la 80,2% n
2015 i 100% n 2018);
Apele uzate menajere i industriale exercit o presiune creterea gradului de racordare al aglomerrilor
semnificativ asupra mediului acvatic, datorit ncrcrilor umane cu mai mult de 2.000 l.e. la sistemele de epurare
cu materii organice, nutrieni i substane periculoase. prin construirea de noi staii de epurare a apelor uzate i
Avnd n vedere procentul mare al populaiei care prin reabilitarea i modernizarea celor existente, pentru a
locuiete n aglomerri urbane, o parte semnificativ a realiza o acoperire de 60,6% l.e. n 2013, 76,7% l.e. n 2015
apelor uzate este colectat prin intermediul sistemelor de i 100% l.e. n 2018.
canalizare i transportate la staiile de epurare. Nivelul de
epurare, nainte de evacuare, i starea apelor receptoare Figura 2.24 Gradul de racordare al populaiei la sisteme
determin intensitatea impactului asupra ecosistemelor de colectare i epurare a apelor uzate, n anul 2014
acvatice.
Respectarea prevederilor Directivei privind epurarea

colectare si epurare a apelor uzate (%)


apelor uzate urbane (91/271/CEE), modificat i 20

Populaia conectat la sisteme de


completat de Directiva 98/15/EC n 27 februarie 1998, 15
respectiv a tipurilor de procese de epurare aplicate, sunt 10 41 39
16
considerate indicatori reprezentativi pentru nivelul de
5
ndeprtare a poluanilor din apele uzate i pentru 4
mbuntirea potenial a mediului acvatic. 0
Colectare Colectare Colectare Colectare
fr epurare cu epurare cu epurare cu epurare
Progresul politicilor aplicate pentru reducerea polurii primar secundar teriar

mediului acvatic cauzat de evacuarea apelor uzate se


poate evidenia prin tendinele i procentul de populaie (Sursa: Institutul Naional de Statistic, www.insse.ro)
conectat la staiile de epurare (primare, secundare i
teriare) a apelor uzate oreneti. n anul 2014, un numr
de 9.391.503 locuitori aveau locuinele conectate la Figura 2.25 Evoluia gradului de racordare al populaiei la
sistemele de colectare i epurare a apelor uzate n funcie de
sistemele de canalizare, acetia reprezentnd 47,08 % din tipul procesului de epurare aplicat
populaia Romniei. n ceea ce privete epurarea apelor
uzate, populaia cu locuinele conectate la sistemele de
canalizare prevzute cu staii de epurare a fost de
8.950.534 persoane, reprezentnd 44,87% din populaia
rii. De asemenea, gradele de racordare al populaiei la
sistemele de colectare i epurare a apelor uzate
difereniate pe nivele de epurare sunt prezentate n Figura
2.24.

Evoluia gradului de racordare al populaiei la sistemele de


colectare i epurare a apelor uzate n funcie de tipul
procesului de epurare aplicat (Figura 2.25) indic o
cretere constant a numrului populaiei care beneficiaz
de servicii de ap uzat, consecin a extinderii i (Sursa: Institutul Naional de statistic, www.insse.ro)
construirii infrastructurii aferente. Se observ c n ultima
perioad a crescut ndeosebi proporia de sisteme de n calitate de ar membr a Uniunii Europene, Romnia
colectare cu epurare teriar. Epurarea primar (mecanic) este obligat s i mbunteasc calitatea factorilor de
nltur o parte a materiilor solide n suspensie (cca. 40- mediu i s ndeplineasc cerinele Acquis-ului
70%), n timp ce epurarea secundar (biologic) utilizeaz european. n acest scop, Romnia a adoptat o serie de
micro-organisme aerobe i/sau anaerobe pentru a Planuri i Programe de aciune att la nivel naional ct
descompune o mare parte a substanelor organice (cca. i local, toate n concordan cu Documentul de Poziie
50-80%), a ndeprta amoniul (cca. 75%) i pentru a reine al Romniei din Tratatul de Aderare, cap. 22, cele mai
importante fiind: Planul de Dezvoltare Naional, Cadrul
o parte din nutrieni (cca. 20-30%). Epurarea teriar
Naional de referin pentru perioada de programare
(avansat) nltur eficient materiile organice, compuii cu
2007-2013, Planul Naional de implementare al
fosfor i compuii cu azot. De asemenea, eficiena
Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate
programelor naionale privind epurarea apelor uzate, oreneti, modificat prin Directiva 98/15/CE, i
eficiena politicilor existente de reducere a evacurilor de Programul Operaional Sectorial de Mediu. De
nutrieni i substane organice se evalueaz prin stadiul asemenea, la nivel regional au fost elaborate Planuri
implementrii cerinelor Directivei 91/271/CEE privind pentru Protecia Mediului, iar la nivel local toi agenii
epurarea apelor uzate, modificat prin Directiva 98/15/CE. economici au fost obligai s elaboreze i s
intele propuse pentru implementarea prevederilor implementeze planuri de conformare.
Directivei 91/271/CEE, 98/15/CE i 2000/60/CE sunt:
creterea gradului de racordare al aglomerrilor Directivele privind epurarea apelor uzate (91/271/CEE
umane cu mai mult de 2.000 l.e. la sistemele de canalizare i 98/15/CE) au ca scop protejarea mediului mpotriva
prin extinderea reelelor de canalizare (de la 69,1% din efectelor adverse ale evacurilor de ape uzate urbane i

70 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


prevd standarde/niveluri de epurare care trebuie Directivele privind epurarea apelor uzate au fost
atinse nainte de evacuarea acestor ape n receptori. n transpuse integral n legislaia romneasc prin H.G. nr.
acest sens, directivele solicit statelor membre s 352/2005 privind modificarea i completarea H.G. nr.
asigure: 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind
sisteme de colectare i epurare secundar pentru condiiile de descrcare n mediul acvatic a apelor uzate.
toate aglomerrile cu peste 2.000 de locuitori Astfel, au fost introduse n legislaia romneasc
echivaleni (l.e.) care au evacuare direct n inclusiv cerinele privind conformarea cu termenele de
resursele de ap; tranziie negociate pentru sistemele de colectare i
sisteme de colectare i epurare teriar pentru toate epurare (asumate de Romnia prin Tratatul de Aderare,
aglomerrile cu peste 10.000 l.e. care au evacuare n Cap. 22 - Mediu, Calitatea apei), precum i statutul de
resursele de ap considerate zone sensibile. zon sensibil pentru ntregul teritoriu al Romniei. H.G.
Avnd n vedere att poziionarea Romniei n bazinul nr. 352/2005 include trei normative tehnice privind:
hidrografic al fluviului Dunrea i bazinul Mrii Negre, colectarea, epurarea i evacuarea apelor uzate
ct i necesitatea proteciei mediului n aceste zone, oreneti (NTPA 011), condiiile de evacuare a apelor
Romnia a declarat ntregul su teritoriu ca zon uzate n reelele de canalizare ale localitilor i direct n
sensibil. Aceast decizie se concretizeaz n faptul c staiile de epurare (NTPA 002) i limitele de ncrcare
toate aglomerrile cu mai mult de 10.000 locuitori cu poluani a apelor uzate industriale i oreneti la
echivaleni trebuie s asigure o infrastructur pentru evacuarea n receptorii naturali (NTPA 001).
epurarea apelor uzate urbane care s permit epurarea Din datele Administraiei Naionale Apele Romne,
avansat, mai ales n ceea ce privete nutrienii (azot referitoare la lucrrile privind infrastructura de ap/ap
total i fosfor total). n ceea ce privete epurarea uzat, la nivel naional, nivelele de colectare i epurare a
secundar (treapt biologic), aplicarea acesteia este o ncrcrii organice biodegradabile (exprimat n %) din
regul general pentru aglomerrile mai mici de 10.000 aglomerrile umane cu mai mult de 2.000 l.e. a crescut
locuitori echivaleni. n ultimii ani. n anul 2015, valorile nivelelor de
colectare i epurare a ncrcrii organice biodegradabile
Diminuarea polurii generate de diverse surse au fost de 63,5% pentru colectarea apelor uzate,
punctiforme i difuze (n principal urbane, industriale i respectiv 57,4% pentru epurarea apelor uzate
agricole) realizat ca urmare a implementrii Conform raportului realizat de Administraia
Directivelor privind epurarea apelor uzate urbane i a Naional Apele Romne, n aglomerrile umane mai
Directivei IPPC/IED trebuie considerate parte mari de 2000 l.e., gradul de racordare la sistemul de
integrant a programelor de msuri pentru atingerea colectare a apelor uzate a nregistrat o cretere de cca.
obiectivelor de mediu prevzute n Directiva Cadru a 16% la sfritul anului 2015 fa de anul 2007 (Figura
Apei (2000/60/CE), care are ca scop atingerea pn n 2.26). n ceea ce privete gradul de conectare la staiile
2015 a strii chimice i ecologice bune pentru toate de epurare urbane, acesta a crescut cu cca. 19% n
corpurile de ap. perioada 2007- 2014.

Figura 2.26 Evoluia nivelelor de colectare i epurare (%) a ncrcrilor organice biodegradabile (l.e.)
a apelor uzate la nivel naional

% nivel colectare locuitori echivaleni % nivel epurare locuitori echivaleni

%
70 64
63
59 60
57 57 58
60 54
52 53
51
48 48
50 46
42 43
39 41
40

30

20

10

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(Sursa: Administraia Naional Apele Romne, raport Stadiul realizrii lucrrilor


pentru epurarea apelor uzate urbane i a capacitilor n execuie i puse n funciune pentru aglomerri umane)

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 71


urmtoarea: n judeele Mure i Sibiu s-au nregistrat
La nivel de judee (Figura 2.27.), cele mai ridicate grade valori de peste 80%, iar in judeele Ilfov i Dmbovia,
de racordare la reele de canalizare (peste 80%) sunt valori mai mici de 30%. Situaia dotrii aglomerrilor
identificate in judeele: Mure, Sibiu, Braov, Constana, umane cu sisteme de colectare i epurare este
Vrancea i aglomerarea Bucureti, iar la polul opus (sub prezentat n Figura 2.28., respectiv Figura 2.29.
30%) se afl judeele Giurgiu i Dmbovia. Referitor la
gradele de racordare la staiile de epurare, situaia este

Figura 2.27 Situaia la nivel de judee a colectrii i epurrii ncrcrii biodegradabile din apele uzate (l.e.)
de la aglomerrile umane cu mai mult de 2000 l.e. , n anul 2015

% reele de canalizare % staii de epurare


%
100,00

90,00

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00
Bistrita

Maram

Satu

Teleor
Dambo
Caras

Consta

Huned
Covasna
Arges

Brasov

Iasi
Arad

Ilfov

Mehedinti

Suceava
Bacau

Buzau

Olt
Bihor

Cluj

Dolj

Mures
Braila

Harghita

Salaj

Valcea
Vaslui
Giurgiu

Sibiu
Alba

Ialomita

Prahova

Timis
Tulcea

Vrancea
Bucuresti
Botosani

Calarasi

Galati

Gorj

Neamt

(Sursa: Administraia Naional Apele Romne, raport Stadiul realizrii lucrrilor pentru
epurarea apelor uzate urbane i a capacitilor n execuie i puse n funciune pentru aglomerri umane n anul 2015)

Figura 2.28 Aglomerri umane (>2.000 l.e.) i gradul de acoperire cu sisteme de colectare n anul 2015

(Sursa: Administraia Naional Apele Romne, raport Stadiul realizrii lucrrilor pentru
epurarea apelor uzate urbane i a capacitilor n execuie i puse n funciune pentru aglomerri umane n anul 2015)

72 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


Figura 2.29 Aglomerri umane (:2.000 l.e.) i gradul de acoperire cu sisteme de epurare n anul 2015

(Sursa: Administraia Naional Apele Romne, raport Stadiul realizrii lucrrilor pentru
epurarea apelor uzate urbane i a capacitilor n execuie i puse n funciune pentru aglomerri umane n anul 2015)

n ceea ce privete profilul de activitate, majoritatea Implementarea cerinelor Directivei 91/271/CEE privind
unitilor agro-industriale se ncadreaz n domeniile de epurarea apelor uzate urbane va conduce implicit i la
industrializare a crnii i laptelui, fabricarea buturilor creterea semnificativ a volumului de nmol rezultat de
alcoolice si rcoritoare, fabricarea produselor pe baz de la staiile de epurare a apelor uzate urbane. Situaia
legume i fructe i fabricarea zahrului (Figura 2.30). Cea gestionrii nmolurilor din staiile de epurare urbane la
mai mare pondere procentual a ncrcrii nivelul anului 2014 (Tabelul 2.23) se observ c, din
biodegradabile produs de unitile industriale agro- cantitatea total de nmol generat n staiile de epurare
alimentare cu mai mult de 4000 l.e. la evacuare n cca. 6,78% a fost utilizat n agricultur. Conform
resursele de ap a fost identificat pentru industria crnii primului Plan Naional de Management al
(cca. 43%), iar unitile de fabricare i mbuteliere a bazinelor/spaiilor hidrografice din Romnia (elaborat n
buturilor nealcoolice i-au redus ponderea (au fost 2009), s-a estimat c la sfritul perioadei de conformare
nchise sau nu se mai ncadreaz n prevederile Directivei, (anul 2018) se va obine o cantitate de nmol de cca.
prin reducerea produciei i nencadrarea la peste 4000 520.850 tone substan uscat/an fa de cca. 172.529
l.e.). tone substan uscat/an obinute n anul 2007 (Figura
2.31). Aceast prognoz corespunde situaiei planificate
Figura 2.30 privind conformarea aglomerrilor n anul 2004, potrivit
Ponderea procentuala a incarcarii biodegradabile produsa de Planului Naional de implementare al Directivei
unitatile industriale agro-alimentare cu mai mult de 4000 l.e. 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane.
la evacuare in resursele de apa
Prelucrarea laptelui
7,57% Tabelul 2.23 Utilizarea la nivel naional a nmolului de la
2,10%
staiile de epurare urbane n anul 2014 (Sursa:INS)
38,67% Fabricarea de
produse pe baza de Cantitate nmol
42,58% legume si fructe
Utilizri ale nmolului (milioane tone
Industria carnii
9,09% s.u./an)
Cantitate total produs 192,330
Fabricarea berii Cantitate total eliminat, din care: 192,330
Utilizare n agricultur 13,050
Compostare i alte aplicaii 0,200
(Sursa: ANAR, raport Stadiul realizrii lucrrilor pentru epurarea Depozitare 145,140
apelor uzate urbane i a capacitilor n execuie i puse n funciune Evacuare n mare 0
pentru aglomerri umane n anul 2015) Incinerare 1,240
Altele 32,700

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 73


(Sursa datelor: Institutul Naional de Statistic, Baza de date TEMPO stabilete cadrul politic de gestionare a apelor n
online., www.insse.ro)
Uniunea European, bazat pe principiile dezvoltrii
Figura 2.31 Evoluia cantitilor de nmol generate durabile i care integreaz toate problemele apei. Sub
de staiile de epurare din Romnia umbrela Directivei Cadru a Apei sunt reunite cerinele
de calitate a apei corespunztoare i celorlalte cerine
ale directivelor europene n domeniul apelor.

Planurile de management ale bazinelor hidrografice


reprezint principalul instrument de implementare a
Directivei Cadru privind Apa 2000/60/CE i a
majoritii prevederilor din celelalte directive europene
din domeniul calitii apei. Cele mai importante
directive a cror implementare asigur reducerea
polurii apelor uzate sunt Directiva 91/271/CEE
privind epurarea apelor uzate urbane, amendat de
Directiva 98/15/EC i de Regulamentul (CE) nr.
1882/2003, Directiva 2006/11/CE privind poluarea
cauzat de anumite substane periculoase evacuate n
mediul acvatic al Comunitii i Directivele fiice
(Sursa: Administraia Naional Apele Romne, primul Plan Naional
de Management al bazinelor/spaiilor hidrografice din Romnia 2009) 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE i
86/280/CEE, modificate prin 88/347/CEE i
90/415/CEE, Directiva 91/676/CEE privind protecia
n Strategia naional de gestionare a nmolurilor de apelor mpotriva polurii cauzate de nitraii provenii
epurare, elaborat n cadrul unui proiect european i din surse agricole, amendat de Regulamentul (CE) nr.
aflat n curs de aprobare, ofer un cadru pentru 1882/2003.
planificarea i implementarea msurilor pentru
gestionarea volumelor n cretere de nmol de la staiile Directiva Cadru 2000/60/CE n domeniul apei
de epurare urbane existente, reabilitate i noi din constituie o abordare nou n domeniul gospodririi
Romnia. Cantitile viitoare estimate de nmol produs apelor, bazndu-se pe principiul bazinal i impunnd
au fost evaluate conform Figurii 2.32 prognoz termene stricte pentru realizarea programului de
corespunde situaiei planificate privind conformarea msuri. Obiectivul central al Directivei Cadru n
aglomerrilor la nivelul anului 2011, avnd n vedere domeniul Apei (DCA) este acela de a obine o stare
modificrile produse n delimitarea aglomerrilor bun pentru toate corpurile de ap, att pentru cele de
umane i a tipului de epurare necesar pentru suprafa ct i pentru cele subterane, cu excepia
conformare. corpurilor puternic modificate i artificiale, pentru care
se definete potenialul ecologic bun. Conform acestei
Figura 2.32 Prognoza cantitilor de nmol Directive, Statele Membre din Uniunea European
gestionate de staiile de epurare din Romnia trebuie s asigure atingerea strii bune a tuturor apelor
de suprafa pn n anul 2015, mai puin corpurile de
ap pentru care se cer excepii de la atingerea
obiectivelor de mediu.

n conformitate cu cerinele art. 14(1b) al Directivei


Cadru Ap, la 22 decembrie 2013 a fost publicat
Documentul privind problemele importante de
gospodrirea apelor realizat la nivel bazinal i
naional, pentru asigurarea procesului de informare i
consultare a publicului pe o durat de 6 luni (iunie
2014).
(http://www.rowater.ro/SCAR/Planul%20de%20manag
ement.aspx).
(Sursa: Ministerul Mediului, Apelor i Pdurilor, Strategia naional de
gestionare a nmolurilor de epurare - proiect POSM/6/AT/I.1.2010, Documentul i propune s evidenieze problemele
"Elaborarea politicii naionale de gestionare a nmolului de epurare") importante de gospodrirea apelor n Romnia -
problematici cheie care stau la baza stabilirii msurilor
necesare atingerii obiectivelor de mediu. Problemele
II.2.3. Tendine i prognoze privind importante de gospodrirea apelor sunt tratate n
calitatea apei relaie cu presiunile exercitate asupra corpurilor de ap
de suprafa i subterane pentru care exist riscul
Avnd n vedere natura substanelor poluante din apele neatingerii obiectivelor de mediu, precum i a
uzate, ct i sursele de poluare aferente, gospodrirea sectoarelor economice aferente acestor presiuni i sunt
apelor uzate se realizeaz n acord cu prevederile n concordan cu problemele de gospodrire a apelor
europene n domeniul apelor, n special cu cele ale de la nivelul Districtului Internaional al Dunrii n
Directivei Cadru a Apei (Directiva 2000/60/CE), care cadrul documentului Significant Water Management
Issues 2013, elaborat de ctre Comisia Internaional
74 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI
pentru Protecia fluviului Dunrea (ICPDR), cu Implementarea Directivei 91/676/EEC este pus n
contribuia rilor dunrene practic n Romnia de Planul de aciune pentru
(https://www.icpdr.org/main/SWMI-PP). protecia apelor mpotriva polurii cu nitrai provenii
din surse agricole, aprobat prin HG 964/2000 privind
Urmtoarele problematici importante privind aprobarea Planului de aciune pentru protecia apelor
gospodrirea apelor care afecteaz n mod direct sau mpotriva polurii cu nitrai provenii din surse agricole,
indirect starea apelor de suprafa i apelor subterane, cu completrile i modificrile ulterioare, survenite n
cu impact major n gestiunea resurselor de ap au fost urma deciziei de aplicare a Programului de Aciune pe
identificate: poluarea cu substane organice, poluarea cu ntreg teritoriul Romniei. Prevederile programului de
nutrieni, poluarea cu substane periculoase i alterrile aciune sunt obligatorii pentru toi fermierii care dein
hidromorfologice. sau administreaz exploataii agricole i pentru
autoritile administraiei publice locale ale comunelor,
Poluarea cu substane organice este cauzat n oraelor i municipiilor pe teritoriul crora exist
principal de emisiile directe sau indirecte de ape uzate exploataii agricole. n vederea reducerii i prevenirii
insuficient epurate sau neepurate de la aglomerri polurii cu nitrai din surse agricole, s-a prevzut ca
umane, din surse industriale sau agricole, i produce msur general de baz, pe ntreg teritoriul Romniei,
schimbri semnificative n balana oxigenului n apele aplicarea programelor de aciune si respectarea Codului
de suprafa i n consecin are impact asupra de Bune Practici Agricole pe ntreg teritoriul Romniei.
compoziiei speciilor/populaiilor acvatice i respectiv,
asupra strii ecologice a apelor. De asemenea, implementarea msurilor conform
cerinelor Directivei 91/271/CEE privind epurarea
O problem important de gospodrirea apelor este apelor uzate urbane, modificat i completat prin
poluarea cu nutrieni, n special cu azot i fosfor. directiva 98/15/CE, contribuie la reducerea emisiilor de
Nutrienii n exces conduc la eutrofizarea apelor, ceea ce nutrieni. La nivelul bazinelor/spaiilor hidrografice
determin schimbarea compoziiei i scderea sunt necesare msuri suplimentare pentru reducerea
biodiversitii speciilor, precum i reducerea polurii generate de activitile agricole (ferme
posibilitii de utilizare a resurselor de ap n scop zootehnice - poluare punctiform, msuri pentru
potabil, recreaional, etc. Ca i n cazul substanelor reducerea polurii adresate polurii difuze generate de
organice, emisiile de nutrieni provin att din surse ferme zootehnice, vegetale i asupra terenurilor
punctiforme (ape uzate urbane, industriale i agricole agricole), n vederea atingerii obiectivelor corpurilor de
neepurate sau insuficient epurate), ct i din surse ap. Msurile propuse sunt altele dect msurile de baz
difuze (n special, cele agricole: creterea animalelor, pentru punerea n aplicare a Directivelor europene, n
utilizarea fertilizanilor, etc). principal Directiva Consiliului 91/676/EEC privind
Protecia apelor mpotriva polurii cu nitrai din surse
Directiva Consiliului 91/676/EEC privind Protecia agricole. Msurile suplimentare pentru activitile
apelor mpotriva polurii cu nitrai din surse agricole agricole se refer la: reducerea eroziunii solului,
este principalul instrument comunitar care reglemen- aplicarea codului de bune condiii agricole i de mediu i
teaz poluarea cu nitrai provenit din agricultur. a altor coduri de bun practic n ferme, etc.,
Principalele obiective ale acestei directive sunt consultan/instruiri pentru fermieri, conversia
reducerea polurii produs sau indus de nitrai din terenurilor arabile n puni, realizarea i meninerea
surse agricole, raionalizarea i optimizarea utilizrii zonelor tampon de-a lungul apelor la o distan mai
ngrmintelor chimice i organice ce conin compui mare dect cea prevzut n Codul de Bune Practici
ai azotului i prevenirea polurii apelor cu nitrai. Agricole, aplicarea agriculturii organice, precum i
Aceste obiective sunt cuprinse n planuri de aciune. aplicarea oricror msuri specifice diferite de cele de
baz pentru protejarea suplimentar a corpurilor de
Conform planului de aciune i articolelor 4 i 5 ale ap. Obiectivul principal al Directivei Cadru 2000/60 a
Directivei 91/676/EEC au fost elaborate i aplicate Uniunii Europene pentru ap l reprezint atingerea
Coduri de bune practici agricole, ct i Programe de strii bune a apelor pentru Statele Membre pn n
Aciune pentru protecia apelor mpotriva polurii cu anul 2015. n vederea atingerii strii bune a apelor se
nitrai din surse agricole. Acestea s-au aplicat la nceput elaboreaz diferite scenarii de prognoz a calitii
doar n zonele vulnerabile la poluarea cu nitrai din apelor pe ciclu de planificare (2015, 2021 i 2027) care
surse agricole, desemnate n Romnia nc din anul prevd o serie de msuri pentru reducerea polurii. n
2005. La prima desemnare zonele vulnerabile la nitrai vederea evalurii prognozei privind calitatea apei la
(ZVN) din surse agricole ocupau 6,94% din teritoriul nivel de bazin/spaiu hidrografic, se au n vedere dou
Romniei. n anul 2008 ZVN au fost revizuite, scenarii, i anume:
extinzndu-se suprafaa la 58% din teritoriul Romniei. Scenariul de baz ce presupune luarea de msuri
n anul 2013, n urma consultrilor cu Comisia pentru implementarea Directivelor europene din
European s-a agreat ca Romnia s nu mai desemneze domeniul calitii apei n conformitate cu prevederile
zone vulnerabile la nitrai, ci s aplice prevederile a cel puin fiecrei Directive menionate n Anexa VI A
Codului de Bune Practici Agricole i msurile din a DCA;
Programele de Aciune pe ntreg teritoriul rii, conform Scenariul optim ce presupune msuri suplimentare
prevederilor articolului 3 (5) al Directivei. Noul fa de msurile din scenariul de baz pentru
Program de Aciune a fost mbuntit i aprobat prin atingerea n 2015 a strii bune sau a potenialului
Decizia nr. 221983/GC/12.06.2013, avnd, n principal, ecologic bun al apelor n conformitate cu prevederile
n vedere aplicarea principiului de prevenire a polurii. Directivei Cadru pentru Ap (Anexa VI B).
AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 75
Modelul de prognoz a calitii apelor WAQ n ceea Poluarea cu substane chimice periculoase poate
ce privete nutrienii - azot total i fosfor total se deteriora semnificativ starea corpurilor de ap i
utilizeaz pentru analiza caracterizrii bazinelor indirect poate avea efecte asupra strii de sntate a
hidrografice (presiuni semnificative, impact, risc) populaiei. n conformitate cu prevederile directivelor
conform cerinelor art. 5 i stabilirea msurilor de baz europene n domeniul apelor, , exist 3 tipuri de
(scenariu de baz) i suplimentare (scenariu optim) substane chimice periculoase, i anume:
pentru atingerea obiectivelor de mediu ale corpurilor de substane prioritare poluani sau grupe de
ap. poluani care prezint risc semnificativ asupra mediului
acvatic, incluznd i apele utilizate pentru captarea apei
Pentru fiecare scenariu se aplic ecuaia de bilan de potabile;
ncrcri lund n considerare att sursele de poluare substane prioritare periculoase poluani sau
punctuale ct i cele difuze. Sursele punctuale luate n grupe de poluani care prezint acelai risc ca i cele
considerare sunt: aglomerri umane, uniti industriale, precedente i n plus sunt toxice, persistente i
uniti agricole (ferme zootehnice) i alte surse bioacumulabile;
punctuale (uniti militare, spitale, sedii sociale ale poluani specifici la nivel de bazin hidrografic -
instituiilor, n situaia cnd de la acestea se evacueaz poluani sau grupe de poluani specifice unui anumit
ape direct in corpul de apa care nu ating obiectivele de bazin hidrografic.
mediu). Sursele difuze considerate sunt: scurgerile de Din categoria substanelor periculoase fac parte
pe terenurile agricole provenite din utilizarea produsele chimice artificiale, metalele, hidrocarburile
ngrmintelor n agricultur, sistemele individuale de aromatice policiclice, fenolii, disruptorii endocrini i
colectare ape uzate fr conectare la sisteme pesticidele, etc. n vederea atingerii i meninerii strii
centralizate. Se menioneaz c msurile pentru bune a apelor este necesar conformarea cu standardele
programele de aciune se aplic pe tot teritoriul rii. Pe de calitate impuse la nivel european (Directiva
lng acestea se iau n considerare i ncrcrile 2013/39/CE), reducerea progresiv a polurii cauzate
provenite din fondul natural: aport din zone umede, de substanele prioritare i de poluanii specifici, ct i
scurgeri de pe terenuri naturale ocupate cu pduri, stoparea sau eliminarea emisiilor, descrcrilor i
puni, culturi perene i depuneri din atmosfer. pierderilor de substane prioritare periculoase.
De asemenea, prin aplicarea modelului MONERIS se n Figura 2.33 este ilustrat evoluia strii
pot realiza acelai tip de scenarii privind prognoza ecologice/potenialului ecologic al corpurilor de ap
calitii apelor, respectiv evaluarea emisiilor de cuprinse n cel de-al doilea Plan de Management,
nutrieni i a potenialul i efectului msurilor de baz comparativ cu primul Plan de Management, pentru cele
i suplimentare de reducere a nutrienilor. dou cicluri de planificare la 6 ani aferente.

Figura 2.33 Evoluia strii ecologice/potenialului ecologic al corpurilor de ap de suprafa


cel de al 2-lea Plan de Management (2021) i primul Plan de Management (2015)

(Sursa datelor: Administraia Naional Apele Romne, cel de-al doilea Plan Naional de Management aferent poriunii
din bazinul hidrografic internaional al fluviului Dunrea care este cuprins n teritoriul Romniei - Sinteza planurilor de
management la nivel de bazine/spaii din Romnia 2016-2021)

Avnd n vedere rezultatele evalurii strii ului (proiectului) Planului Naional de Management al
ecologice/potenialului ecologic i strii n cadrul draft- Bazinelor/spaiilor hidrografice 2016-2021, comparativ
76 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI
cu evaluarea din primul Plan de management, se Managementul resurselor de ap necesit o abordare
constatat creterea procentului de corpuri de ap care integrat a prevederilor Directivei Cadru Ap
ating starea bun/potenialul bun i starea chimic 2000/60/CE cu cele ale altor directive europene n
bun (cu cca 6,71 %, de la 59,43% la 66,14 %), ceea ce domeniul apelor, precum i cu alte politici i strategii
indic faptul c efectul msurilor cuprinse n relevante ale anumitor sectoare, respectiv Directiva
programele de msuri pentru perioada 2010-2015 2007/60/CE privind evaluarea i gestionarea riscului la
ncepe s se fac simit. De asemenea s-a constatat inundaii, Directiva Cadru Strategia pentru Mediul
reducerea procentului corpurilor de ap n stare Marin 2008/56/CE, sectorul hidroenergetic, protecia
ecologic slab i proast. Comparativ cu evaluarea naturii, schimbrile climatice, etc.
strii chimice a corpurilor de ap de suprafa realizat
Procesul de integrare a managementului resurselor de
n primul Plan de Management, se constat c procentul
ap din districtul bazinului hidrografic al Dunrii cu alte
de corpuri de ap evaluate n stare bun a crescut cu
politici, este promovat de ctre Declaraia Dunrii din
2,46 % (de la 93,26% la 97,72%).
2010 i de documentele Uniunii Europene pentru
salvgardarea resurselor de ap ale Europei (Blueprint -
Integrarea prevederilor Directivei Cadru Ap
2012). Aceste documente sunt avute n vedere i de
2000/60/CE cu alte politici sectoriale reprezint un
Romnia, n calitate de stat semnatar al Conveniei
aspect important n scopul identificrii i evidenierii
privind cooperarea pentru protecia i utilizarea
sinergiilor i potenialelor conflicte. Procesul este n
durabil a fluviului Dunrea (Convenia pentru protecia
derulare pentru a intensifica conlucrarea cu diferite
fluviului Dunrea) i ca stat membru al Uniunii
sectoare precum hidroenergia i agricultura,
Europene.
coordonarea dintre managementul cantitativ al
resurselor de ap i managementul inundaiilor, n n Romnia, elaborarea strategiei i politicii naionale n
conformitate cu cerinele Directivei 2007/60/EC domeniul gospodririi apelor, asigurarea coordonrii
privind evaluarea i gestionarea riscului la inundaii, pentru aplicarea reglementrilor interne i
precum i mediul marin, prin Directiva privind Strategia internaionale din acest domeniu se realizeaz de ctre
Marin 2008/56 /EC. Acest fapt contribuie la elaborarea Ministerul Mediului, Apelor i Pdurilor Direcia
i completarea, strategiilor naionale i regionale, Managementul Resurselor de Ap. Gestionarea
precum i la elaborarea noilor Planuri de management cantitativ i calitativ a resurselor de ap,
ale bazinelor/spaiilor hidrografice. administrarea lucrrilor de gospodrire a apelor,
precum i aplicarea strategiei i politicii naionale, cu
n cadrul celui de-al doilea Plan de management finalizat respectarea reglementrilor naionale n domeniu, se
la 22 decembrie 2015, s-au stabilit msuri pentru realizeaz de Administraia Naional "Apele Romne",
fiecare categorie de probleme importante de prin Administraiile Bazinale de Ap din subordinea
gospodrirea apelor, pe baza progreselor nregistrate n acesteia. Cadrul legislativ pentru gestionarea durabil a
implementarea msurilor prevzute n primul Plan de resurselor de ap este asigurat prin Legea Apelor
management, a rezultatelor privind caracterizarea nr.107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare.
bazinelor/spaiilor hidrografice, impactului activitilor
n Romnia conform Legii Apelor, Schema Directoare de
umane i analizei economice a utilizrii apei, att pentru
Amenajare i Management ale Bazinelor Hidrografice
apele de suprafa, ct i pentru cele subterane, la
este instrumentul principal de planificare, dezvoltare i
nivelul anului 2013. Cel de-al doilea plan de
gestionare a resurselor de ap la nivelul districtului de
management include n continuarea primului plan de
bazin hidrografic i este alctuit din Planul de
management, msuri de baz i suplimentare care se
amenajare a bazinului hidrografic (PABH) - component
implementeaz pn n anul 2021 i sunt stabilite, dac
de gospodrire cantitativ i Planul de management al
este cazul, i msuri pentru urmtorul ciclu de
bazinului hidrografic (PMBH) - componenta de
planificare pentru anul 2027, n vederea atingerii
gospodrire calitativ. Schemele Directoare de
obiectivelor de mediu ale corpurilor de ap.
Amenajare i Management ale Bazinelor Hidrografice se
ntocmesc n conformitate cu Ordinul ministrului
II.2.4. Politici, aciuni i msuri privind mediului i gospodririi apelor nr. 1.258/2006 care
aprob Metodologia i Instruciunile tehnice de
mbuntirea strii de calitate a apelor elaborare.
Strategia i politica naional n domeniul gospodririi
Msurile impuse de legislaia naional care apelor are drept scop realizarea unei politici de
implementeaz Directivele Europene au ca obiectiv gospodrire durabil a apelor prin asigurarea proteciei
general conformarea cu cerinele Uniunii Europene n cantitativ i calitativ a apelor, aprarea mpotriva
domeniul calitii apei, prin ndeplinirea obligaiilor aciunilor distructive ale apelor, precum i valorificarea
asumate prin Tratatul de Aderare la Uniunea European potenialului apelor n raport cu cerinele dezvoltrii
i documentul Poziia Comun a Uniunii Europene durabile a societii i n acord cu directivele europene
(CONF-RO 52/04), Bruxelles, 24 Noiembrie 2004, n domeniul apelor. Pentru realizarea acestei politici se
Capitolul 22 Mediu. Documentele naionale de aplicare au n vedere urmtoarele obiective specifice:
cuprind att planurile de implementare a directivelor
europene n domeniul calitii apei, ct i documentele mbuntirea strii apelor de suprafa i a apelor
strategice naionale care asigur cadrul de realizare a subterane prin implementarea planurilor de
acestora. management ale bazinelor hidrografice, n

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 77


conformitate cu prevederile Directivei Cadru Ap a documentelor dezvoltate n cadrul Strategiei Comune de
Uniunii Europene; Implementare a Directivei Cadru Ap, precum i
cerinele formulate n Ghidul de raportare a Directivei
Implementarea Strategiei Naionale de Management
Cadru Ap 2016, elaborat de Comisia European
al Riscului la Inundaii, a planurilor i programelor
mpreun cu Statele Membre n anul 2014.
necesare i realizarea msurilor ce deriv din
acestea, n concordan cu prevederile legislaiei Conform prevederilor legale, la 22 decembrie 2014,
europene n domeniu; proiectele Planurilor de Management ale
bazinelor/spaiilor hidrografice i a Planului Naional de
Elaborarea Schemelor Directoare de Amenajare a
Management aferent poriunii din bazinul hidrografic
Bazinelor Hidrografice pentru folosinele de ap, n
internaional al fluviului Dunrea care este cuprins n
scopul diminurii efectelor negative ale
teritoriul Romniei au fost publicate pe website-urile
fenomenelor naturale asupra vieii, bunurilor i
Administraiei Naionale Apele Romne i ale
activitilor umane n corelare cu dezvoltarea
Administraiilor Bazinale de Ape i au fost supuse
economic i social a rii;
consultrii publice pentru cel puin o perioad de 6 luni
Implementarea Planului de protecie i reabilitate a (22 iunie 2015).
rmului romnesc al Mrii Negre mpotriva
La sfritul anului 2015, cele 11 Planuri de Management
eroziunii i promovarea unui management integrat
Bazinale, au fost avizate de ctre Comitetele de Bazin, i
al zonei costiere, conform recomandrilor europene
au fost publicate la 22 decembrie 2015 pe website-urile
n domeniu, inclusiv implementarea prevederilor
Administraiilor Bazinale de Ap i al Administraiei
Master Planului Protecia i reabilitarea zonei
Naionale Apele Romne, n conformitate cu
costiere;
prevederile Directivei Cadru Ap.
ntrirea parteneriatului transfrontalier i interna-
n cadrul procesului de evaluare strategic de mediu, n
ional cu instituii similare din alte ri, n scopul
conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 privind
monitorizrii stadiului de implementare al
stabilirea procedurii de realizare a evalurii de mediu
nelegerilor internaionale i promovrii de
pentru planuri i programe, s-a stabilit c Planul
proiecte comune.
Naional de Management aferent poriunii din
n prezent se urmrete gospodrirea durabil a Bazinul Hidrografic Internaional al fluviului
apelor pe baza aplicrii legislaiei Uniunii Europene Dunrea care este cuprins n teritoriul Romniei
i n special a principiilor Directivei Cadru pentru Ap i pentru perioada 2016 2021 nu are efecte
Directivei Inundaii, care au fost transpuse prin Legea semnificative asupra mediului, nu necesit evaluare de
Apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile mediu i poate fi supus procedurii de adoptare fr aviz
ulterioare. n acest context, instrumentele de realizare a de mediu. Versiunea final a planului de management se
politicii i strategiei n domeniul apelor includ Schema regsete la adresa:
Directoare de Amenajare i Management ale Bazinelor
http://www.rowater.ro/SCAR/Planul%20de%20man
Hidrografice, managementul integrat al apelor pe bazine
agement.aspx.
hidrografice i adaptarea capacitii instituionale la
cerinele managementului integrat. Pentru realizarea Prin implementarea i monitorizarea programelor de
fiecrui obiectiv specific propus au fost planificate msuri se vor atinge obiectivele de mediu pentru
numeroase aciuni. Unele dintre acestea au fost realizate corpurile de ap, respectiv starea ecologic bun i
pn n prezent, altele sunt n curs de realizare sau vor fi potenialul ecologic bun. n vederea evalurii stadiului
realizate n etapa urmtoare. implementrii programului de msuri stabilit n cadrul
Planurilor de Management ale bazinelor/spaiilor
Aciunile necesare pentru mbuntirea strii apelor de
hidrografice (2009-2015) s-a avut n vederea realizarea
suprafa i a apelor subterane au fost stabilite n cadrul
msurilor de baz i suplimentare prevzute n anexele
Planurilor de Management ale Bazinelor Hidrografice,
primului Plan de management ale cror termene de
ca parte a Planului de Management al districtului
implementare se ncadreaz n perioada 2009-2015. De
internaional al Dunrii, ntocmit n conformitate cu
asemenea, au fost luate n considerare i msurile din
prevederile Directivei Cadru Apa. Primele Planuri de
primul Plan de management care erau planificate s se
Management ale bazinelor/spaiilor hidrografice,
realizeze dup anul 2015, dar care au nceput s se
precum i Planul Naional de Management, au fost
implementeze n avans. n perioada 2009-2015 sunt
aprobate prin H.G. nr. 80/26.01.2011 pentru aprobarea
implementate i se vor realiza msuri de baz i
Planului naional de management aferent poriunii din
suplimentare pentru aglomerrile umane (ap potabil,
bazinul hidrografic internaional al fluviului Dunrea
ap uzat, nmoluri de la staii de epurare) i activitile
care este cuprins n teritoriul Romniei, Monitorul
industriale i agro-zootehnice (IED, Seveso III), precum
Oficial nr. 265/14.04.2011. Conform ciclului de
i a altor msuri de baza referitoare la reglementarea /
planificare urmtor de 6 ani, Romnia a elaborat i fcut
autorizarea, controlul i monitorizarea surselor de
public la 22 decembrie 2014 proiectul Planului
poluare punctiforme i difuze i alterrilor
Naional de Management aferent poriunii din
hidromorfologice. De asemenea, o serie de msuri
bazinul hidrografic internaional al fluviului
suplimentare planificate au fost realizate sau sunt in
Dunrea care este cuprins n teritoriul Romniei,
curs de implementare pn la sfritul anului 2015.
pentru perioada 2016-2021. Ca i n cazul primului ciclu
de planificare 2009-2015, n elaborarea proiectelor n vederea atingerii obiectivelor de mediu i meninerii
Planurilor de Management la nivel bazinal i naional strii bune a corpurilor de ap de suprafa i
s-au luat n considerare recomandrile ghidurilor i subterane, n perioada 2016 2021 se continu
78 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI
implementarea msurilor pentru aglomerrile umane, marin n Europa, cu obiectivul de a obine o stare bun a
activitile industriale i agricole, precum i pentru apelor marine ale UE pn n anul 2020. Aciunile
alterrile hidromorfologice, al cror termen de realizare ntreprinse n cadrul districtul bazinului hidrografic al
este perioada 2019 2020. Tipurile de msuri sunt
Dunrii vor reduce poluarea din sursele continentale i
similare cu cele implementate pe parcursul primului
ciclu de planificare, respectiv n principal msuri pentru vor proteja ecosistemele din apele costiere i tranzitorii
implementarea cerinelor directivelor europene, la care ale regiunii Mrii Negre. Directiva Cadru Ap i
sunt adugate noi tipuri de msuri recomandate de Directiva Cadru Strategia pentru Mediul Marin sunt
Comisia European n ghidurile Strategiei comune strns interconectate, ceea ce necesit o coordonare a
pentru implementarea Directivei cadru Ap ( CIS WFD): activitilor aferente.
msuri de stocare natural a apelor (NWRM), msuri de
reducere a pierderilor de ap, msuri de reutilizare a n conformitate cu cerinele Directivei, transpus prin
apelor, msuri n contextul schimbrilor climatice, etc. Ordonana de Urgen nr. 71 din 30 iunie 2010, cu
Inundaiile reprezint o ameninare la sigurana i modificrile i completrile ulterioare aduse de Legea
sntatea uman. Directiva 2007/60/CE privind nr. 6/2011 i Legea nr. 205/2013, statele membre
evaluarea i gestionarea riscului la inundaii i trebuie s identifice i s pun n aplicare msurile
programul de aciune al ICPDR cu privire la aprarea
necesare meninerii i atingerii Strii bune de mediu
mpotriva inundaiilor au stabilit cadrul pentru
managementul inundaiilor n bazinul Dunrii. Msurile n cadrul mediului marin pn n anul 2020. Aceste
pentru protecia mpotriva inundaiilor pot afecta msuri sunt necesar a fi elaborate pe baza evalurii
starea apelor de suprafa (ex. diguri i poldere), ns iniiale a mediului marin i innd cont de obiectivele de
unele msuri pot sprijini atingerea obiectivelor mediu.
Directivei Inundaii, ct i ale Directivei Cadru Ap (de
ex. prin reconectarea zonelor umede adiacente i a La nivel naional, msurile propuse n cadrul Planului de
luncii inundabile). Pentru a asigura cele mai bune soluii Management al fluviului Dunrea, Deltei Dunrii,
posibile, este necesar o elaborare coordonat a celui Spaiului hidrografic Dobrogea i Apelor Costiere, pentru
de-al doilea plan de Management i a primului Plan de
implementarea cerinelor Directivei Cadru Ap
management al riscului la inundaii al Dunrii pn n
anul 2015. 2000/60/CE, respectiv msurile care se adreseaz
polurii cu substane periculoase, nutrieni i substane
n vederea stabilirii aciunilor concrete pentru
organice din surse punctiforme costiere, vor face parte
implementarea Directivei 60/2007 privind evaluarea i
gestionarea riscurilor la inundaii, s-a elaborat Strategia integrant din Programul de Msuri aferent
naional de management al riscului la inundaii pe implementrii Directivei Cadru Strategia pentru Mediul
termen mediu si lung, aprobat prin H.G. nr. 846/2010. Marin.
Strategia are ca obiectiv principal prevenirea i
reducerea consecinelor inundaiilor asupra vieii i La nivel internaional, msurile propuse n cadrul
sntii oamenilor, activitilor socio-economice i a Planului de Management al Districtului Internaional al
mediului. Pe baza Strategiei Naionale de Management Dunrii vor contribui n cea mai mare parte la reducerea
al Riscului la Inundaii s-au elaborat Planurile pentru aportului polurii zonei costiere i marine i vor fi luate
Prevenirea, Protecia i Diminuarea Efectelor n considerare la stabilirea Programul de Msuri aferent
Inundaiilor (PPPDEI), conform cerinelor Directivei implementrii Directivei Cadru Strategia pentru Mediul
2007/60/CE (Directiva Inundaii), n scopul reducerii Marin. n decembrie 2012, Strategia Comisiei
riscului de producere a dezastrelor naturale (inundaii) Internaionale pentru Protecia Fluviului Dunrea
cu efect asupra populaiei, prin implementarea (ICPDR) privind adaptarea la schimbrile climatice a
msurilor preventive n cele mai vulnerabile zone, pe fost finalizat i adoptat. Strategia ofer o descriere a
termen mediu (2020). Pe baza acestora se vor scenariilor schimbrilor climatice pentru districtul
actualiza/dezvolta Planurile de Amenajare ale bazinelor bazinului hidrografic al Dunrii i a impacturilor
hidrografice i Planurile de Management al Riscului la preconizate asupra apei. Este furnizat o privire de
Inundaii. ansamblu asupra unor posibile msuri de adaptare i
sunt descrii paii necesari spre integrarea adaptrii la
De asemenea, Strategia naional de management al schimbri climatice n activitile ICPDR i n
riscului la inundaii pe termen mediu si lung urmtoarele cicluri de planificare. n Romnia, Strategia
promoveaz aplicarea msurilor de restaurare a zonelor naional privind schimbrile climatice a fost adoptat
naturale inundabile n scopul reactivrii capacitii prin Hotrrea Guvernului nr. 529/2013 pentru
zonelor umede i a luncilor inundabile de a reine apa i aprobarea Strategiei naionale a Romniei privind
de a diminua impactul inundaiilor, respectiv pstrarea schimbrile climatice 2013-2020, prin implementarea
zonelor inundabile actuale, cu vulnerabilitate sczut, acesteia urmrindu-se reducerea emisiilor de gaze cu
pentru atenuarea natural a undelor de viitur, cu efect de ser i adaptarea la efectele negative,
respectarea principiilor strategiei. inevitabile ale schimbrilor climatice asupra sistemelor
Directiva 2008/56/CE de instituire a unui cadru de naturale i antropice.
aciune comunitar n domeniul politicii privind mediul Este de ateptat ca deficitul de ap i seceta s devin
marin (Directiva-Cadru Strategia pentru mediul relevante n timp pentru managementul resurselor de
marin) are scopul de a proteja mai eficient mediul ap din bazinul hidrografic, n acest sens acordndu-se o

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 79


atenie sporit schimbrilor climatice. La nivelul rilor Fiecare bazin/spaiu hidrografic ntocmete Planuri
dunrene, deficitul de ap i seceta nu sunt considerate de restricii i folosire a apei n perioade deficitare,
ca fiind probleme importante de gospodrirea apei cu termene i responsabiliti, care se actualizeaz ori
pentru majoritatea rilor, dar o serie de ri le iau n de cte ori este necesar. Planul de restricii se
considerare la nivel naional. elaboreaz conform Ordinului nr. 9/2006 al ministrului
mediului i gospodririi apelor pentru aprobarea
n Romnia, potrivit datelor EUROSTAT, indicele de
Metodologiei privind elaborarea planurilor de restricii
exploatare al apei WEI+ pentru Romnia se afl sub
i folosire a apei n perioadele deficitare. Planul de
limita de 20% care constituie pragul de avertizare pentru
restricii cu aplicabilitate n perioada 2013-2017 are ca
deficitul de ap i cu mult sub 40% care constituie limita
scop stabilirea restriciilor temporare n folosirea apelor
pentru deficitul sever de ap
n situaiile cnd din cauze obiective (secet/calamiti
(http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table
naturale) debitele de ap contractate nu pot fi asigurate
&init=1&language=en&pcode=tsdnr310&plugin=1).
tuturor utilizatorilor.
De asemenea, conform raportului UNESCO World Water
La nivelul districtului bazinului hidrografic al Dunrii,
Assessment Programme 2012 Managementul apei n
ct i n Romnia, sunt planificate sau sunt deja n curs
condiiile incertitudinilor i riscului, n perspectiva
de implementare msuri specifice pentru adaptarea la
anului 2050, Romnia nu va intr sub incidena riscului
schimbrile climatice referitoare la deficitul de ap, cum
de epuizare al resurselor de ap, avnd o estimare a
ar fi: creterea eficienei irigrii, reducerea pierderilor
cantitii de ap disponibil anual de cel puin 1,7
din reelele de distribuie a apei, cartografierea
milioane litri de ap /locuitor. Totui, principalele
episoadelor de secet i prognoz, educarea publicului
sectoare semnalate ca fiind posibil afectate de secet i
cu privire la msurile de economisire a apei,
deficit de ap sunt agricultura, biodiversitatea,
instrumente economice pentru pli, reutilizarea apelor
producerea energiei electrice, navigaia i sntatea
uzate, etc.
public. (http://www.unesco.org/new/en/natural-
sciences/environment/water/wwap/wwdr/wwdr4- Referitor la protecia naturii, n ultimii ani reeaua
2012/) naional de arii naturale protejate a fost completat cu
desemnarea siturilor Natura 2000, iar legislaia
Gestionarea situaiilor de urgen generate de seceta
cuprinde prevederi specifice privind protecia i
hidrologic este stabilit prin Regulamentul privind
mbuntirea strii favorabile de conservare a speciilor
gestionarea situaiilor de urgen generate de inundaii,
i habitatelor slbatice de interes comunitar. Pornind de
fenomene periculoase, accidente la construcii
la abordarea integrat a tuturor aspectelor relevante
hidrotehnice i poluri accidentale, aprobat prin Ordinul
pentru resursele de ap, Directiva Cadru Ap
comun al ministrului mediului, apelor i pdurilor i
menioneaz n cuprinsul su relaia cu habitatele i
ministrul administraiei i internelor nr.
speciile unde meninerea sau mbuntirea strii apei
1422/192/2012, care prevede ntocmirea unor
este un factor important n protecia lor. n acest sens,
Rapoarte operative ce cuprind: zona n care s-a impus
se prevede obligativitatea realizrii i actualizrii unui
introducerea restriciilor, situaia hidrometeorologic
registru al zonelor protejate care s includ i aceast
care a determinat introducerea restriciilor, msuri
categorie de habitate i specii.
ntreprinse pentru suplimentarea debitelor pe ruri din
acumulrile situate n zon, programul de restricii, Efortul comun al utilizatorilor de ap, al factorilor
msuri de raionalizare a folosinei apei i transmiterea interesai i publicului larg, al autoritilor de
de rapoarte operative zilnice pn la revenirea la gospodrirea apelor, prin aplicarea msurilor prevzute
situaia normal. De asemenea, n cadrul Normelor n strategiile i planurile pentru gospodrirea integrat
metodologice pentru elaborarea regulamentelor de a resurselor de ap, va conduce la atingerea obiectivelor
exploatare bazinale i a regulamentelor cadru pentru de mediu ale corpurilor de ap, fiind n acelai timp o
exploatarea barajelor, lacurilor de acumulare i prizelor oportunitate pentru aceast generaie, pentru oameni i
de alimentare cu ap, aprobate prin Ordinul nr. organizaii, de a lucra mpreun n scopul mbuntirii
76/2006, sunt prevzute msuri operative care sunt mediului acvatic n toate aspectele lui.
prevzute n Regulamentele de exploatare ale barajelor
i lacurilor de acumulare la ape mici.

80 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


II.3. MEDIUL MARIN I COSTIER 95.45%
1. (NO3)- M 0,12 8,4
2. (NO2)- M 0,03 6,6
3. (NH4)+ M 0,12 7,1
II.3.1. Starea ecosistemelor marine i de coast 4. (PO4)3- M 0,01 14,0
i consecine 5. (SiO4)4- M 0,30 3,3
Datele au fost prelucrate cu programele Ocean Data View versiunea
II.3.1.1. Starea ariilor marine protejate 4.5.3 (Schlitzer, 2013) i Excel 2010.

Cod indicator Romnia: RO41 Indicatori generali


Cod indicator AEM: SEBI 07 Salinitatea a nregistrat valori ntre 13,47 - 16,18 PSU,
DENUMIRE: ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAIONAL valori specifice apelor salmastre ale Mrii Negre, uor
DEFINIIE: arii marine protejate (Indicatorul descrie evoluia sczute la suprafa. Valoarea maxim se observ la
numrului ariilor protejate i a suprafeelor care acoper ariile interfaa ap-sediment (staia Vama Veche 20 m) (Fig.
protejate). 2.34).

Figura 2.34 Distribuia vertical a salinitii apei n 13 iunie


II.3.1.1.1. Acvatoriul litoral marin Vama Veche - 2 2015 - profil Vama Veche (Sursa: INCDM Grigore Antipa)
Mai

Aria natural protejat de interes naional pe care INCDM


o administreaz prin preluare n custodie (Convenia nr.
306/2011) (numit n continuare Rezervaia Vama Veche
- 2 Mai) este Acvatoriul litoral marin Vama Veche - 2 Mai,
nfiinat prin Decizia 31/1980 a Consiliului Judeean
Constana i confirmat ca arie protejat de Legea nr. 5 /
2000 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naional, avnd codul 2.345. Peste aceast se
suprapune situl Natura 2000 ROSCI0269 - Vama Veche - 2
Mai. Redm n continuare rezultatele monitorizrilor Valorile pH-ului s-au ncadrat n intervalul 8,39 - 8,81,
efectuate de custode pe parcursul anului 2015. valori normale, care se ncadreaz n limitele admise de
Ordinul nr. 161/2006 (Normativul privind clasificarea
Indicatori fizico-chimici apelor de suprafa n vederea stabilirii strii ecologice a
Indicatorii fizico-chimici investigai n anul 2015 n corpurilor de ap), respectiv 6,5-9,0.
vederea monitoringului calitii apelor Mrii Negre din Apele din zona de studiu au fost bine oxigenate. Astfel,
Rezervaia 2Mai-Vama Veche s-au obinut din analiza valorile determinate s-au ncadrat n domeniul 9,11-
probelor (N=4) de ap de suprafa i din coloana de ap 12,012 mg/dm3, ncadrndu-se n limita admis de ctre
(020m) prelevate ntr-o expediie oceanografic (n luna Ord. 161/2006, 6,2 mg/dm3, respectiv 80% saturaie (Fig.
iunie), din dou staii situate pe izobatele de 5m i 20m. 2.35).
Conform clasificrii din Directivele Cadru Ap i Strategie
Marin, ambele staii sunt incluse n tipul apelor costiere. Figura 2.35. Distribuia vertical a saturaiei n oxigen a apei -
Au fost analizai principalii indicatori fizico-chimici i de 13 iunie 2015 - profil Vama Veche (Sursa: INCDM Grigore Antipa)
stare care caracterizeaz si controleaz nivelul eutrofizrii
i anume: salinitatea, pH-ul, oxigenul dizolvat, nutrienii
anorganici.
Salinitatea s-a msurat in-situ, cu CTD. Oxigenul dizolvat s-
a determinat prin metoda Winkler. pH-ul s-a msurat prin
metoda poteniometric. Nutrienii din apa de mare au fost
cuantificai prin metode analitice spectrofotometrice,
validate intern n laboratorul n care este meninut
sistemul calitii conform SR EN ISO/CEI 17025:2005 i
avnd ca referin manualul Methods of Seawater
Analysis (Grasshoff, 1999). Limitele de detecie i
incertitudinile relative extinse, k=2, factor de acoperire,
95,45% sunt incluse in Tab. II.24. Pentru msurare s-a
utilizat spectrofotometrul UV-VIS Shimadzu cu intervalul Indicatori de eutrofizare
de msurare: 0-1000 nm.
Nutrienii
Tabelul 2.24 Limite de detecie i incertitudini relative pentru Concentraiile fosfailor, (PO4)3-, au nregistrat valori
determinarea concentraiilor nutrienilor din apa de mare (Sursa: cuprinse ntre 0,20 M i 0,36 M, uor mai ridicate la
INCDM Grigore Antipa) suprafa, comparabile ns cu cele din anii 60, perioad
de referin pentru starea de calitate bun a apelor de la
Nr. Parametrul UM Limita de Incertitudinea litoralul romnesc (Fig. 2.36).
crt. msurat detecie relativ, U (c),
(mol/dm3) Extins (%), k=2,
factor de acoperire
AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 81
Figura 2.36 Distribuia vertical a concentraiilor fosfailor - 13 Silicaii, (SiO4)4-, au avut concentraii sczute, cuprinse n
iunie 2015 - profil Vama Veche (Sursa: INCDM Grigore Antipa) intervalul 2,9 - 6,7 M. Valorile cele mai ridicate s-au
determinat la interfaa ap-sediment, ca urmare a
regenerrii stocului consumat prin activitatea specific
primverii (Fig. 2.39).

Figura 2.39 Distribuia vertical a concentraiilor silicailor - 13 iunie


2015 - profil Vama Veche (Sursa: INCDM Grigore Antipa)

Concentraiile azotailor, (NO3)- au oscilat n intervalul


1,79 - 2,49 M, valori sczute care nu depesc
concentraia maxim admis de Ord. 161/2006, respectiv
1,5 mg/dm3 (107,14M). n general, se observ distribuia
omogen a azotailor n ntreaga coloan de ap, cu valori
uor mai ridicate la suprafa (Fig. 2.37).

Figura 2.37 Distribuia vertical a concentraiilor azotailor - 13 Concluzii


iunie 2015 - profil Vama Veche (Sursa: INCDM Grigore Antipa) Indicatori Generali
Salinitatea apelor se ncadreaz n domeniul specific de
variabilitate al apelor salmastre de la litoralul romnesc al
Mrii Negre, fiind influenat n principal de aportul fluvial
de ap dulce.
Apele din zona Rezervaiei Vama Veche - 2 Mai au fost:
- bine oxigenate, cu valori mai ridicate la
suprafa.
- pH-ul apelor s-a ncadrat n valori normale.

Indicatori de eutrofizare
Concentraiile fosfailor reprezint valori apropiate de
cele din perioada de referin pentru starea de calitate
Azotiii, (NO2)-, forme intermediare din procesele redox bun a apelor de la litoralul romnesc al Mrii Negre, anii
n care sunt implicate speciile anorganice ale azotului, au 60.
prezentat concentraii reduse, n intervalul 0,08 - 0,14 M. Amoniul este singura specie dintre formele anorganice ale
Toate valorile se ncadreaz n limita maxim admis de azotului (azotai, azotii i amoniu) care a depit limita
Ord. 1061/2006, respectiv 0,03 mg/dm3 (2,14 M). admis de Ord. 161/2006 n apele de suprafa.
Amoniul, (NH4)+, ionul poliatomic n care azotul deine Silicaii, (SiO4)4-, au prezentat concentraii sczute, cu
numrul de oxidare maxim, +3, reprezint cea mai uor niveluri mai ridicate n coloana de ap, ca urmare a
asimilabil form de azot anorganic. Concentraiile regenerrii stocului consumat prin activitatea biologic
acestuia au nregistrat valori cuprinse n domeniul 4,63 - specific primverii.
12,40 M. Valoarea maxim s-a nregistrat n apropierea
rmului i depete limita admis att pentru stare
ecologic, ct i pentru zona de impact a activitii II.3.1.1.2. Habitatele marine
antropice din Ord. 161/2006, respectiv 0,1 mg/dm3 (7,14
M). Depirea se menine, la suprafa, i n staia de pe n perioada 2008 - 2015, n INCDM s-a derulat proiectul
izobata de 20 m (Fig. 2.38). NUCLEU PN 09-320207 Obinerea informaiilor
actualizate necesare extinderii reelei ecologice europene
Figura 2.38 Distribuia vertical a concentraiilor amoniului - 13 Natura 2000 (arii speciale de conservare) n zona marin
iunie 2015 - profil Vama Veche (Sursa: INCDM Grigore Antipa) romneasc, n anul 2015 realizndu-se faza 4 Cartarea
preliminar a habitatelor marine Natura 2000 n siturile
ROSCI0281 Cap Aurora i ROSCI0293 Costineti - 23
August. Astfel, a fost realizat o prim hart a
principalelor tipuri de habitate din cele dou situri, n
perimetrul delimitat prin Ordinul MMDD nr. 2387/2011,
aadar nainte de extinderea siturilor, realizat i aprobat
prin Ordinul MMAP nr.46/2016.
n situl ROSCI0281 Cap Aurora sunt prezente 2 tipuri
elementare de habitate Natura 2000: 1110 i 1170. n
urma scufundrilor tiinifice efectuate s-a realizat
cartarea primar a principalelor 5 sub-tipuri de habitate
marine (1110-3, 1110-4, 1170-8, 1170-9 i 1110-9),
descrise succint n cele ce urmeaz.
82 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI
Figura 2.40 Stnca infralitoral cu alge fotofile n situl
1110-3 Nisipuri fine de mic adncime ROSCI0281 Cap Aurora (foto V. Ni) (Sursa: INCDM Grigore Antipa)
La litoralul romnesc, acest habitat este prezent de la
gurile Dunrii i pn la Vama Veche, acolo unde exist
plaje nisipoase. Substratul este alctuit din nisipuri fine
amestecate cu resturi de cochilii i pietricele, dispuse de la
rm pn la izobata de 5-6 m. Adpostete biocenoza cu
Donax trunculus, i datorit hidrodinamismului ridicat
fauna asociat nu este foarte divers: gasteropodul Cyclope
neritea, crustaceii Liocarcinus vernalis i Diogenes
pugilator, dar poate fi abundent.

1110-4 Nisipuri bine calibrate


Acest habitat este dispus n imediata continuitate a
nisipurilor fine de mic adncime. Substratul este alctuit
din nisip cu granulometrie omogen, mult mai puin
afectat de agitaia valurilor. Coninutul de silt al
sedimentului crete cu adncimea. Speciile caracteristice
sunt molutele Chamelea gallina, Tellina tenuis, Anadara
inaequivalvis, Cerastoderma glaucum, Cyclope neritea,
Nassarius nitidus; crustaceii Liocarcinus vernalis i 1170-9 Stnca circalitoral cu Mytilus galloprovincialis
Diogenes pugilator, petii Trachinus draco, Uranoscopus Bancurile de midii care acoper fundul stncos sunt
scaber. prezente i n habitatul anterior, dar devin dominante
ncepnd de la limita inferioar a acestuia i continu ca un
1110-9 Nisipuri mloase i mluri nisipoase covor compact pn la limita inferioar a distribuiei
bioturbate de Upogebia substratului stncos. Fauna este extrem de divers,
Habitatul formeaz o centur continu de-a lungul coastei cuprinznd numeroase specii de spongieri, hidrozoare,
romneti, pe mlurile nisipoase dispuse ntre 15-30 m viermi polichei, molute, crustacee, ascidii i peti,
adncime. Substratul este ciuruit de galeriile foarte caracteristice numai acestui habitat, unele fiind rare sau
numeroase ale crustaceului decapod thalassinid Upogebia protejate.
pusilla, care ptrund n adncime 0,2-1 m, n funcie de
consistena sedimentului. Specia se hrnete filtrnd Figura 2.41 Stnca circalitoral cu Mytilus galloprovincialis n
plactonul i suspensiile organice din curentul de ap. situl ROSCI0281 Cap Aurora (foto V. Ni) (Sursa: INCDM Grigore
Densitatea molutelor bivalve este redus n acest habitat. Antipa)

1170-8 Stnca infralitoral cu alge fotofile


ncepe imediat sub etajul mediolitoral inferior, acolo unde
emersiunile sunt doar accidentale, i se ntinde pn la
limita inferioar a rspndirii algelor fotofile. Substratul
stncos cuprins ntre aceste limite este acoperit cu
populaii bogate i variate de alge fotofile. Cuprinde
numeroase faciesuri difereniate dup asociaiile algale
dominante, care variaz n funcie de sezon. Dintre acestea,
cea mai mare valoare pentru conservare o au centurile
litorale formate de alga brun peren Cystoseira barbata.
Acestea se dezvolt numai n zone cu ap limpede, curat
i relativ adpostit de valuri. Talurile de Cystoseira sunt
solide, rezistente, elastice i formeaz adevrate pduri
dense, a cror complexitate structural i permanen n
timp permit dezvoltarea unei faune bogate i diverse care
include multe specii rare sau ameninate (Fig. 2.40).

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 83


Figura 2.42 Harta preliminar a distribuiei principalelor habitate Natura 2000 n situl ROSCI0281 Cap Aurora
(Sursa: INCDM Grigore Antipa)

n situl ROSCI0293 Costineti - 23 August sunt prezente 2 1170-8 Stnca infralitoral cu alge fotofile
tipuri elementare de habitate Natura 2000: 1110 i 1170. Substratul stncos este acoperit cu populaii bogate de
n urma scufundrilor tiinifice efectuate s-a realizat alge fotofile. Cuprinde faciesuri difereniate dup
cartarea primar a principalelor 5 sub-tipuri de habitate asociaiile algale, care variaz n funcie de sezon. Cea mai
marine (1110-3, 1110-4, 1170-8, 1170-9 i 1110-9), mare valoare pentru conservare o au centurile litorale
descrise succint n cele ce urmeaz. formate de alga brun peren Cystoseira barbata (Fig.
2.43).
1110-3 Nisipuri fine de mic adncime
Substratul este alctuit din nisipuri fine amestecate cu Figura 2.43 Stnca infralitoral cu alge fotofile n situl
resturi de cochilii i pietricele, dispuse de la rm pn la ROSCI0293 Costineti - 23 August (foto V. Ni) (Sursa: INCDM
Grigore Antipa)
izobata de 4-5 m. Adpostete biocenoza cu Donax
trunculus, i, datorit hidrodinamismului ridicat, fauna
asociat nu este foarte divers, dar poate fi abundent.

1110-4 Nisipuri bine calibrate


Habitatul este dispus n imediata continuitate a
precedentului. Substratul este alctuit din nisip cu
granulometrie omogen, mult mai puin afectat de agitaia
valurilor. Coninutul de silt al sedimentului crete cu
adncimea. Speciile caracteristice sunt molutele
Chamelea gallina, Tellina tenuis, Anadara inaequivalvis,
Cerastoderma glaucum, Cyclope neritea, Nassarius nitidus;
crustaceii Liocarcinus vernalis i Diogenes pugilator.

1110-9 Nisipuri mloase i mluri nisipoase


bioturbate de Upogebia
Habitatul formeaz o centur continu de-a lungul coastei
romneti, pe mlurile nisipoase dispuse ntre 15-30m
adncime. Substratul este ciuruit de galeriile foarte 1170-9 Stnca circalitoral cu Mytilus galloprovincialis
numeroase ale crustaceului decapod thalassinid Upogebia Bancurile de midii sunt prezente i n habitatul anterior,
pusilla, care ptrund n adncime 0,2-1m, n funcie de dar devin dominante i continu compact pn la limita
consistena sedimentului. Specia se hrnete filtrnd inferioar a distribuiei substratului stncos (25-35 m
plactonul i suspensiile organice din curentul de ap pe adncime). Fauna este divers, cuprinznd numeroase
care l pompeaz continuu prin galeriile sale. specii de spongieri, polichei, molute, crustacee i peti
(Fig. 2.44).

84 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


Figura 2.44 Stnca circalitoral cu Mytilus galloprovincialis n
situl ROSCI0293 Costineti - 23 August (foto V. Ni) (Sursa:
INCDM Grigore Antipa)

Figura 2.45 Harta preliminar a distribuiei principalelor habitate Natura 2000 n situl ROSCI0293 Costineti - 23 August
(Sursa: INCDM Grigore Antipa)

II.3.1.2. Starea ecosistemelor i resurselor


marine vii Veche, izobatele de 5 m, 20 m, 30 m, 40 m, 90 m i 100 m,
ct i a celor colectate bisptmnal din staia Mamaia.
Cod indicator Romnia: RO09
Cod indicator AEM: CSI 09 n componena fitoplanctonului au fost identificate 141 de
DENUMIRE: DIVERSITATEA SPECIILOR specii, cu varieti i forme, aparinnd la 7 grupe
DEFINIIE: Indicatorul descrie starea i tendinele taxonomice (Bacillariophyta, Dinoflagellata, Chlorophyta,
biodiversitii, mai precis variaia biodiversitii n timp. n
Cyanobacteria, Chrysophyta, Euglenophyta i
contextul politicilor relevante de mediu, n special al Strategiei
Cryptophyta). Cea mai mare diversitate s-a ntlnit n apele
Europene pentru Biodiversitate; se urmrete pescuitul durabil
pn n 2015 (stabilirea produciei maxime pentru asigurarea marine, unde dinoflagelatele au fost dominante (cu 52 de
utilizrii durabile a resurselor de pete). specii), fiind urmate de diatomee i clorofite, n numr de
25 specii fiecare.
n apele tranzitorii i costiere numrul de specii a fost
relativ egal, dinoflagelatele au fost dominante (48,
II.3.1.2.1. FITOPLANCTON respectiv, 37%), urmate de diatomee - 24% - n apele
costiere i clorofite - 24% - n apele tranzitorii.
Identificarea structurii calitative i cantitative a Proporia celorlalte grupe luate mpreun (41%) a
fitoplanctonului, ca indicator de stare a eutrofizrii, s-a depit-o pe cea a dinoflagelatelor n cazul apelor
realizat n urma analizei probelor colectate n luna iunie pe tranzitorii, dintre acestea remarcndu-se clorofitele (24%)
profilele Sulina, Mila 9, Sf. Gheorghe, Portia, Gura Buhaz, i cianobacteriile (9%) datorit aportului de ape dulci ale
Cazino, Constana, Eforie Sud, Costineti, Mangalia i Vama Dunrii, majoritatea acestor specii fiind dulcicole i
dulcicole - salmastricole (Fig. 2.46).

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 85


Figura 2.46 Compoziia taxonomic a fitoplanctonului din n luna iunie, abundenele i biomasele fitoplanctonului
sectorul romnesc al Mrii Negre n iunie 2015(Sursa: INCDM au variat ntre 3,2103 i 3106 cel/l i 0,04 i 1,46 g/m3.
Grigore Antipa)
Distribuia cantitilor pe tipologii de ape (Fig. 2.47)
evideniaz valori maxime nregistrate n special n apele
Bacillariophyta Dinoflagellata Chlorophyta costiere i tranzitorii.
Cyanobacteria Chrysophyta Euglenophyta
Cryptophyta

120
100
Numar de specii

80
60
40
20
0
Ape costiere Ape marine Ape
tranzitorii

Figura 2.47 Variaia densitilor i biomaselor fitoplanctonice n apele costiere, marine i tranzitorii romneti n luna iunie 2015
(Sursa: INCDM Grigore Antipa)

Astfel, valorile cele mai mari ale densitilor 28% dintre probele colectate. Valori peste 1 milion de cel/l
fitoplanctonice din apele tranzitorii se nregistreaz n (pragul de la care se poate vorbi despre o nflorire) au fost
staiile Portia, pe izobata de 5 i 20 m (2,9106 i 3106 mai rar ntlnite, n 12% dintre probe, comparativ cu apele
cel/l), iar n apele costiere n staiile Gura Buhaz, costiere, unde dezvoltarea fitoplanctonului a fost mai
Constana N i Cazino, pe izobata de 20 m (1,9106, 2,3106 mare, peste 50% dintre valori depind 106 cel/l.
i 2106 cel/l). Referitor la biomas, maximele acestei luni Maximumul abundenelor pentru apele marine se
se nregistreaz la Gura Buhaz i Portia, pe izobata de 5 m nregistreaz la staia Portia 4, Sulina 3, Sf. Gheorghe 4,
(1,4 i 1,3 g/m3). Cazino 3 i Mangalia 3 (ntre 1,2106 i 2,4106 cel/L) (Fig.
n apele marine, majoritatea valorilor fitoplanctonului 2.48).
total se menin n intervalul 100103 - 1 milion de cel/l n

86 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


Figura 2.48 Distribuia densitilor i biomaselor fitoplanctonice n luna iunie 2015 (Sursa: INCDM Grigore Antipa)
Densitate (cel/L) 3
Biomas (mg/m )

n ceea ce privete structura cantitativ a fitoplanctonului n luna iunie 2015 (Fig. 2.49), diatomeele au fost dominante n
densitate (peste 80%) att n apele costiere, ct i n cele tranzitorii i marine. n biomas, dinoflagelatele, specii de
dimensiuni mai mari, au dominat n apele costiere i marine n proporii de 65%, respectiv 48%. Apele tranzitorii au fost
caracterizate printr-o dezvoltare mai mare a speciilor aparinnd altor grupe, precum cianobacteriile filamentoase
Anabaena spiroides (112,7103 cel/l), Planktolyngbya circumcreta (157103 cel/l), Pseudanabaena limnetica (54,3103 cel/l),
criptofitul Hillea fusiformis (43,7103 cel/l), clorofitul Dictyosphaerium pulchellum (37,4103 cel/l) i crisofitul Emiliania
huxleyi (19,2103 cel/l) atingnd astfel proporia de 26% din totalul densitii medii pentru aceast zon.

Figura 2.49 Structura cantitativ a fitoplanctonului pe tipologii de ape, n luna iunie 2015 (Sursa: INCDM Grigore Antipa)

Sezonul de var 2015 s-a caracterizat printr-o dezvoltare indicatori taxonomici - MEC (%), DE (%), indicatori de
mai mare a comunitii fitoplanctonice, comparativ cu biodiversitate Menhinick i Sheldon i clorofila a.
ultimul an. Astfel, media anual a cantitilor
fitoplanctonice din orizontul de suprafa n iunie a fost de n urma aplicrii IBI pentru datele lunilor de var, corpul
1036,9103 cel/l i 0,70 g/m3, fa de valorile medii de ape costiere analizat se ncadreaz n categoria Poor-
nregistrate n iulie 2014 (451,6103 cel/l i 0,54 g/m3). Moderate pentru vara anului 2015, comparativ cu
categoria Moderate-Good din perioada 2011-2014, ceea ce
Pentru definirea strii ecologice a apelor costiere s-a luat confirm caracterul instabil al strii ecologice a
n considerare calculul Indicelui Biologic Integrat (IBI). ecosistemului costier nregistrat n ultimii ani, funcie de
Indicii care se regsesc n algoritmul de calcul al IBI pentru presiunile antropice n continu schimbare de la litoralul
stabilirea final a strii ecologice a corpurilor de ap romnesc (Fig. 2.50 - Sursa: INCDM Grigore Antipa).
costiere sunt: densitatea (cel/L), biomasa (mg/m3),

Figura 2.50 Starea ecologic a apelor costiere conform Indicelui Biologic Integrat (IBI) n sezonul de var, 2011-2015
High Good Moderate Poor Bad EQR-IBI
1
0.9
0.8
0.7
0.6
EQR-IBI

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
MG5M

MG5M
CT1

VV5M

CT1

CT3

CZ20M
VV5M

CT1

CT2

CT1

CT2

VV5M

VV20M
GB5M

CN5M

ES20M
ES5M
CN20M

CS20M
CS5M

CS5M

CS5M

MG1

MG2
GB20M

CTS20M
CZ5M

Iulie 2011 Aug-13 Iulie 2014 Iunie 2015

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 87


nfloriri algale remarc dezvoltarea de mare amploare a diatomeului
Skeletonema costatum, fenomen care a debutat n ianuarie,
n cursul anului 2015, 5 specii fitoplanctonice au a continuat n februarie, cu un maxim de 6,4106 cel/l (2
nregistrat dezvoltri de peste un milion de celule la litru, februarie), pentru a atinge apogeul dezvoltrii la nceputul
una dintre specii atingnd 15106 cel/l, comparativ cu anul lunii martie (15106 cel/l), urmnd un curs descresctor
anterior, cnd maximumul dezvoltrii a fost de 9106 cel/l. pn spre sfritul lunii n apele de mic adncime de la
Dintre speciile cu dezvoltri mai mari, au predominat Mamaia.
diatomeele, crora li s-au alturat cianobacteria
Pseudoanabaena limnetica (1,56106 cel/L) i flagelatul
Eutreptia lanowii (1,07106 cel/L) (Tabelul 2.25). Se

Tabelul 2.25 Specii importante n comunitatea fitoplanctonic (densitate - 106 cel/L) n anul 2015

(Sursa: INCDM Grigore Antipa)

n apele costiere i cele ale platformei continentale, excepia nfloririi de primvar a diatomeului Skeletonema
speciile care au avut cele mai importante dezvoltri au fost costatum), acestea au contribuit la apariia fenomenelor de
diatomeele Skeletonema costatum (densitatea maxim - nflorire multispecific, media cantitilor fitoplanctonice
490103 cel/l), Pseudo-nitzschia delicatissima (870103 n iunie fiind cu un ordin de mrime mai mare comparativ
cel/L), Chaetoceros socialis (1,07106 cel/L) i cu vara anului 2014.
cianobacteria Pseudoanabaena limnetica (250103 cel/L).
Dei dezvoltarea fiecreia dintre speciile dominante a fost
mai redus n sezonul de var comparativ cu anul 2014 (cu

II.3.1.2.2. Zooplancton
n sezonul de var, zooplanctonul total a fost dominat n
n anul 2015, zooplanctonul este caracterizat n baza unui proporie de 70% de componenta netrofic. Valorile
singur set de probe colectate n luna iunie, set compus din maxime de densitate i biomas ale zooplanctonului total
42 probe care acoper ntreaga platform continental din acest sezon s-au ntlnit n zona de nord a litoralului,
romneasc (Fig.2.51). pe profilul Mila 9, n staia de la 5 m (157.355 ind.m -3,
respectiv 13.406 mg.m-3) (Fig. 2.52). n ceea ce privete
componenta trofic, maximumul a fost nregistrat n zona
Figura 2.51 Harta cu distribuia staiilor din care s-au colectat de sud a litoralului, pe profilele Mangalia i Vama Veche
probele de zooplancton n iunie 2015 (maximumul de densitate n staia Mangalia 5 m - 77.486
(Sursa: INCDM Grigore Antipa) ind.m-3 - i maximumul de biomas - n staia Vama Veche
5 m - 830,03 mg.m-3).

88 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


Figura 2.52. Distribuia zooplanctonului total de-a lungul platformei continentale romneti n iunie 2015
(sus densiti medii ind.m-3, jos biomase medii mg.m-3) (Sursa: INCDM Grigore Antipa)

Din punct de vedere al compoziiei calitative i cantitative, Structura calitativ a zooplanctonului total n iunie 2015 a
zooplanctonul total din iunie 2015 a nregistrat valori mai fost reprezentat de 21 taxoni care aparin la 11 grupe
ridicate fa de perioadele de var din anii precedeni taxonomice (Tabelul 2.26).
2011-2014 i valori apropiate de cele din perioada 2009-
2010 (Fig. 2.53).

Figura 2.53 Evoluia structurii densitilor (sus) i biomaselor (jos) medii ale zooplanctonului total n perioada 2004 2015
(Sursa: INCDM Grigore Antipa)

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 89


Componenta trofic a zooplanctonului total din iunie 2015
a fost dominat cantitativ de grupul organismelor La totalul de 21 specii identificate n decursul anului 2015,
meroplanctonice, care au nregistrat valori maxime de se adug i speciile zooplanctonice gelatinoase de
densitate n staia Mangalia 5 m (5.4013 ind.m-3) i celenterate Aurelia aurita i Rhizostoma pulmo precum i
biomas n staia Vama Veche 5 m (729 mg.m-3) (Fig. speciile gelatinoase ctenofore Mnemiopsis leidyi, Beroe
II.54). Acest grup a fost urmat ca importan de cel al ovata i Pleurobrachia rhodopis.
cladocerelor i copepodelor, grupuri care au avut i cel mai Din punct de vedere al compoziiei calitative i cantitative,
mare numr de reprezentani (cladocerele 5 specii i zooplanctonul trofic, la fel ca i n cazul zooplanctonului
copepodele 7 specii) (Tabelul 2.26.). total, n iunie 2015 a nregistrat valori medii mai ridicate
fa de perioadele de var din anii 2011-2014 i valori
Tabelul 2.26 Lista taxonilor identificai n iunie 2015 medii mai apropiate de cele din perioada 2009-2010 (Fig.
2.54).
Categorie Categorie Grup
Specia De asemenea, din punctul de vedere al numrului de
trofic generic taxonomic
specii, anul 2015 este un an mai bogat fa de 2014, dar
ncr.
Netrofic
Dinoflagellata
Noctiluca scintillans trendul general este n continuare de scdere fa de
Acartia clausi
perioada 2007-2012 (Fig. 2.55).
Pseudocalanus
elongatus Dintre speciile neindigene au fost semnalate ctenoforele
Ord. Calanoida Paracalanus parvus
Mnemiopsis leidyi, Beroe ovata i copepodul Oithona
davisae (observat n probe colectate n toamna 2015,
Centropages ponticus
Copepode probe care nu au fost analizate n prezentul raport).
Calanus euxinus
Ord.
Oithona similis
Cyclopoida
Ord.
Harpacticida sp.
Harpacticoida
Penilia avirostris
Pleopis polyphemoides
Cladocera Cladocera Bosmina longirostris
Trofic
Chidorus sphaerinus
Daphnia longispina
Cls. Bivalvia Larve veligere
Ord. Sessilia Larve Balanus
Ord.
Larve decapode
Meroplancton Decapoda
Cls.
Larve polichete
Polychaeta
Cls.
Larve gastropode
Gastropoda
ncr.
Parasagitta setosa
Chaetognatha
Alte grupe Cls. Larvacea Oikopleura dioica
Ord. Mysida Mesopodopsis slabberi

(Sursa: INCDM Grigore Antipa)

Figura 2.54 Distribuia zooplanctonului trofic de-a lungul platformei continentale romneti n iunie 2015 (sus densiti medii ind.m-3, jos
biomase medii mg.m-3) (Sursa: INCDM Grigore Antipa)
.

90 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


Figura. 2.55 Evoluia numrului de taxoni identificai la litoralul valorile ridicate de biomas proaspt nregistrate susin
romnesc n ultimi 12 ani (nu include speciile de organisme ideea formulat n anii anteriori, de regenerare a
gelatinoase) (Sursa: INCDM Grigore Antipa)
cmpurilor de Cystoseira la litoralul romnesc. Cmpuri de
35 Cystoseira de dimensiuni variabile au fost identificate ctre
30 sudul litoralului romnesc, respectiv Mangalia, zona
Jupiter-Saturn, 2 Mai, Vama Veche.
25
Nr. taxoni

20 Figura 2.56 Cystoseira barbata - variaia biomasei medii n 2015


(Sursa: INCDM Grigore Antipa)
15
10
5
0

II.3.1.2.3. Fitobentos

La rmul romnesc al Mrii Negre, algele marine


formeaz comuniti n zona de mic adncime, fiind
cantonate ntre 0-10 m, ca o consecin a condiiilor locale, Biomasele proaspete medii au fost ridicate la toate aceste
substrat pietros limitat i transparen redus. Fiind staii (variind ntre 2.300 i 4.700 g/m2 - Fig. 2.56), doar
situate sub directa influen a factorilor de natur aspectul exemplarelor de Cystoseira a diferit, astfel: la
antropogen, elementele fitobentale pot rspunde la Mangalia i 2 Mai au fost colectate exemplare mari, bogat
modificrile survenite n mediul marin prin modificarea ramificate, cu o flor epifit bogat, pe cnd la Vama Veche
propriei compoziii calitative i cantitative, fiind n acest acestea au fost tinere, de dimensiuni mici, epifitate doar de
sens buni indicatori ecologici pentru schimbrile care alga roie de dimensiuni reduse Kylinia secundata
survin n mediul marin. n acest sens, s-a continuat (Lyngbye) Papenfuss, 1947 (specie care a suferit un declin
procesul de aplicare a indicelui ecologic EI, n vederea de-a lungul deceniilor la litoralul romnesc), de aici i
caracterizrii strii ecologice a corpurilor de ap. valoarea de biomas mai redus.
n 2015, vegetaia submers macrofitic a fost analizat n ceea ce privete fanerogamele, exemplarele de Zostera
din punct de vedere calitativ i cantitativ, cu observaii din cele trei pajiti de la Mangalia i cea de la Nvodari au
asupra depozitelor de pe rm i prelevri de probe de-a prezentat biomase ridicate i un aspect care confirm
lungul litoralului, de la Nvodari la Vama Veche. O atenie faptul c specia i continu perioad de refacere la rmul
deosebit s-a acordat speciilor cu valoare ecologic romnesc (apariia de rizoizi noi, frunze lungi, de un verde
deosebit, specii cheie, la care s-au urmrit aspectele intens, cu epifite puine). Exemplarele colectate n
calitative, cantitative, zonele de distribuie. Datele au fost perioada de nmulire au evideniat prezena
colectate ncepnd cu luna mai pn la nceputul lunii inflorescenelor, a seminelor germinate n care se
octombrie 2015, pentru a surprinde perioadele de maxim observ, dup seciune, apariia de plantule tinere. n urma
dezvoltare a vegetaiei submerse la litoralul romnesc. analizei datelor colectate n 2015 se observ o similitudine
Pe durata sezonului cald a dominat asociaia fotofil ridicat intre staiile Mangalia, 2 Mai i Vama Veche,
caracteristic Ulva - Cladophora - Ceramium, cu Ulva rigida datorit dominanei aceleiai comuniti fitobentale
o prezen constant la toate staiile studiate, ntre 1 i 3 m (Cystoseira barbata - Ulva rigida). O similitudine ridicat
adncime i cu biomase variind intre 100 - 700 g/m2 (cu apare i la nivelul staiilor dinspre nordul litoralului,
un maximum la Costineti, n luna iulie, la 2 m adncime). respectiv Pescrie i Cazino Constana, c\t i la Agigea,
n ceea ce privete speciile perene, referindu-ne la Costineti, Eforie Sud, datorit comunitilor oportuniste
Cystoseira barbata i fanerogama Zostera noltei, acestea prezente la aceste staii n mod dominant pe durata verii
sunt cantonate ctre sudul litoralului romnesc. Analiznd (Ulva-Cladophora, Ulva-Ceramium) (Fig. 2.57).
zonele din sudul litoralului (prin observaii i prelevri de
probe) unde sunt cantonate cmpurile de C. barbata,

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 91


Figura 2.57 Similitudinea Bray_Curtis n funcie de biomasa Figura 2.59 Evoluia numrului de specii macrozoobentale din
macrofitelor (2015) (Sursa: INCDM Grigore Antipa) apele sectorului romnesc al Mrii Negre (Sulina - Mangalia, Est
Constana) (Sursa: INCDM Grigore Antipa)

y = 42,138e0,0734x

Numar specii
R = 0,6662

Aplicnd indicele ecologic, se observ tendina de cretere Evalurile calitative au evideniat tendina de cretere a
a valorii indicelui de la nord ctre sud (ctre High numrului de specii macrozoobentale n apele tranzitorii
Ecological Status), cu valori maxime n cadrul Rezervaiei marine i costiere, unde au fost identificate 42 specii,
Vama Veche - 2 Mai. S-a observat o tendin uoar de respectiv 36 specii, comparativ cu anii precedeni. Sub
cretere a valorii indicelui la majoritatea staiilor n 2015, aspect cantitativ, n apele tranzitorii marine (profilele
comparativ cu 2014 (Fig. 2.58). Sulina-Portia) s-a observat o uoar tendin de scdere a
abundenei numerice i a biomasei, de aproximativ 1,7 ori
Figura 2.58 Starea ecologic pentru zona costier Nvodari- fa de evaluarea efectuat n 2014. n apele costiere,
Vama Veche n 2014 i 2015 (Sursa: INCDM Grigore Antipa) abundena numeric a speciilor au fost mai mic de 1,6 ori
comparativ cu cea nregistrat n 2014, valorile fiind
comparabile cu cele obtinute in 2013 (3000 ex/m 2).
Abundena numeric i biomasa macrozoobentosului din
apele marine, ntre izobatele de 30-57 m, au nregistrat
valori medii de aproximativ 4 ori, respectiv 1,2 ori mai
mici comparativ cu cele nregistrate n 2014, biomasele
fiind, ns, uor mai ridicate (664 g/m2) dac le raportm
la evaluarea din 2013 (407 g/m2). n sectorul Est-
Constana, valorile de densitate au crescut n medie de cca.
4 ori la toate adncimile, mai accentuate fiind pe izobata
de 30 m, comparativ cu evalurile din 2013-2014, grupul
viermilor polichei dominnd numeric. De-a lungul
litoralului (Sulina-Mangalia), distribuia cantitativ a
macrozoobentosul a fost neuniform, daca ne referim la
Pe lng cele dou specii cheie pentru litoralul romnesc densitate, cele mai ridicate valori fiind nregistrate n apele
menionate mai sus, a mai fost identificat nc o specie tranzitorii marine (Sulina-Portia) - 45%, i costiere
inclus n Lista Roie (Cocotylus truncatus) n dreptul (Cazino Mamaia - Vama Veche) - 40%, cu o reducere
oraului Constana, specie a genului Phyllophora, semnificativ a abundenei speciilor observat n apele
semnalat momentan doar sub forma unor taluri rzlee marine (Sulina-Mangalia) - 15%. (Fig. 2.60).
pe rm. n ceea ce privete distribuia biomaselor, cele mai ridicate
Ca o concluzie, n 2015 cele dou specii formatoare de valori s-au nregistrat n apele costiere, 84g/m2 (40%)
habitate marine, incluse n Lista Roie, ca fiind periclitate, comparativ cu 57 g/m2 (28%) - n ape tranzitorii marine
respectiv Cystoseira barbata i Zostera noltei, i menin respectiv, 58 g/m2 (32%) - ape marine de larg (Fig. 2.61).
procesul de refacere, alte aspecte pozitive fiind semnalarea
algelor roii Cocotylus truncatus i Lomentaria clavellosa, Figura 2.60 Distribuia densitilor medii macrozoobentale n
specii cu prezen rar la litoralul romnesc i care au apele litorale romneti, 2015 (Sursa: INCDM Grigore Antipa)
suferit un declin de-a lungul anilor.
Serie1; Densitati ind/m2 Serie1;
II.3.1.2.4. Zoobentos Ape Ape
marine tranzitorii
(30-50m); marine (5-
Zoobentosul, indicator de stare a eutrofizrii, prezint n
1085; 15% 20m);
continuare o tendin pozitiv de cretere a biodiversitii.
Evaluarea calitativ efectuat pe ansamblul corpurilor de
ap investigate, tranzitorii, costiere i marine (Sulina - Serie1;
Vama Veche) a condus la identificarea a 86 specii Ape
macrozoobentale, tabloul faunistic pstrndu-i tendina costiere
progresiv de cretere din anii precedeni. (5-20m);
Din evoluia multianual a numrului de specii identificate 2898; 40%
n apele litoralului romnesc al Mrii Negre reiese o
uoar, dar continu tendin pozitiv de cretere
calitativ (Fig. 2.59).
92 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI
Figura 2. 61 Distribuia biomaselor medii macrozoobentale n Analiza repartiiei pe cele cinci clase ecologice a celor 86
apele litorale romneti 2015 (Sursa: INCDM Grigore Antipa) specii care au alctuit tabloul faunistic al
macrozoobentosului anului 2015 a artat c taxonii care
Serie1; Ape Biomasa g/m2
Serie1; Ape aparin grupei ecologice GII au avut procentul cel mai
tranzitorii mare (41%), urmate fiind de taxoni din grupa ecologic
marine marine (5-
(30-50m); GIII - specii tolerante la excesul de materie organic
20m); 58;
66; 32% (26%), taxoni din grupele ecologice G IV i V - specii
28%
oportuniste de rangul doi i nti (15% -7%).
Se poate face remarca c taxonii din grupa ecologica GI,
specii foarte sensibile la prezena unui coninut ridicat de
Serie1; Ape
materie organic n sedimente, au fost prezeni ntr-un
costiere
procent de numai 11%, astfel c, pentru a se putea observa
(5-20m);
84; 40%
o redresare vizibil a comunitilor zoobentale, ar fi nevoie
de perioade mai ndelungate cu condiii de mediu
ameliorate, innd cont i de faptul c aceste specii cu un
grad redus de toleran se refac mai greu atunci cnd
Structura calitativ a meiobentosului din zonele cu presiunile naturale i/sau antropice sunt mai mari.
substrat sedimentar a fost alctuit din 14 grupe de
organisme meiobentale, dintre care 7 grupe fac parte din
II.3.1.2.5. Resurse marine vii
categoria meiobentosului permanent (eumeiobentos), iar
celelalte 7 grupe din meiobentosul temporar
(pseudomeiobentos). Distribuia diversitii n general, att ihtiofauna Mrii Negre, ct i cea din zona
meiobentosului n cele 32 de staii analizate a fost costier romneasc i n mod particular populaiile de
uniform, observaiile asupra proporiei celor dou grupe, interes comercial n ultimele decenii au cunoscut mutaii
eumeiobentice i pseudomeiobentice, artnd faptul c severe i de cele mai multe ori imprevizibile. Dependent de
ntre ele exist o corelaie pozitiv (Fig. 2.62). specificul biologic al fiecrei specii de peti, aceste mutaii
n ceea ce privete structura cantitativ, dominante au fost se manifest att n structura i potenialul ihtiofaunei, ct
nematodele (69%), urmate de copepode, harpacticoide i n aspectele etologice ale populaiilor. Componena
(18%), bivalvele (7%) i polichete (2%), celelalte grupe ihtiofaunei Mrii Negre, n general i cea de la litoralul
avnd un aport de sub 2% (Fig. 2.63). romnesc n mod special, a suferit modificri majore n
ultimi 50 ani, att n structura calitativ i cantitativ, ct
Figura 2.62 Structura calitativ a meiobentosului (Sursa: INCDM i n comportamentul diferitelor specii. Aceste schimbri
Grigore Antipa) sunt consecine ale activitilor antropice, directe - prin
presiunea de pescuit - i indirecte - prin deteriorarea
condiiilor de mediu, n special n partea de vest a mrii, ce
reprezint principalul sector de reproducere i cretere.
Pentru majoritatea speciilor de peti de la litoralul
romnesc, formarea aglomerrilor pescuibile i
disponibilitatea petelui n pescuit sunt puternic
influenate de variaia condiiilor de mediu. Cu mare
atenie trebuie tratate aceste schimbri n disponibilitatea
n pescuit, ca s nu fie interpretate ca modificrii n
mrimea stocurilor, conducnd la luarea de decizii
incorecte asupra aciunii de management.

Schimbrile n componena ihtiofaunei piscicole de la


litoralul romnesc se remarc ndeosebi la nivelul
numrului indivizilor n populaiile specifice. Pentru mai
multe specii de peti, populaiile au sczut aa de rapid,
nct i-au pierdut importana din pescuitul comercial,
Figura 2.63 Structura cantitativ a meiobentosului (Sursa: INCDM rmnnd doar ca reprezentani zoologici ai speciei. La
Grigore Antipa) nivelul anilor 6080, studiile efectuate de oamenii de
tiin rui au artat c, n nord-estul Mrii Negre, se
gsesc aproximativ 166 de specii de peti marini, din care
111 de specii sunt de origine atlantic, 29 de specii ponto-
caspice, 6 specii aclimatizate, 9 specii de endemice i 23 de
specii locale. n prezent, analiznd rezultatele obinute de
specialitii din Bulgaria, Turcia, Ucraina, Romnia, Georgia
i Rusia, au fost identificate la nivelul ntregii Mrii Negre
un numr de 185 de specii de peti marini, dintre care 75
de specii (40,54%) l reprezint speciile de interes
comercial care aparin familiilor:

a. specii pelagice:

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 93


Clupeidae: prot (Sprattus sprattus Linnaeus, Caracteristica principal a ihtiofaunei din sectorul marin
1758), sardinela rotund (Sardinella aurita Valenciennes, romnesc este prezena unui numr mare de specii (peste
1847), sardin (Sardina pilchardus Walbaum, 1792), 50), din care de baz sunt speciile de talie redus i medie
scrumbia de Dunre (Alosa immaculata Bennett, 1835), (prot, hamsie, bacaliar, guvizi, calcan, scrumbie de
rizeafc (Alosa tanaica Grimm, 1901), gingiric Dunre). De remarcat este faptul ca ponderea speciilor
(Clupeonella cultriventris Nordmann, 1840); valoroase (rechin, sturioni, stavrid, zrgan, stavrid, chefal,
Carangidae: stavrid (Trachurus mediterraneus lufar) continu s fie sczut, ntruct stocurile acestora,
ponticus Aleev, 1956), stavrid negru (Trachurus trachurus cu o tendin uoar de refacere, continu s se menin n
Linnaeus, 1758), lichis (Lichia amia Linnaeus, 1758), pete stare critic. Totui, datorit tendinelor de redresare a
pilot (Naucrates ductor Linnaeus, 1758); ecosistemului marin, ca urmare a unor reduceri ale
Engraulidae: hamsia (Engraulis encrasicolus amplorii nfloririlor algale, semnalate nc din anii 90, n
Linnaeus, 1758); ultima perioad n sectoarele sudice ale litoralul romnesc
Scombridae: plmid (Sarda sarda Bloch, au reaprut crduri izolate de Sarda sarda / plmid i
1793); macrou (Scomber japonicus Houttuyn, 1782); ton Scomber scombrus / scrumbie albastr. De asemenea, n
rou (Thunnus thynnus Linnaeus, 1758); ton mic ultimi ani s-a observat o cretere a populaiilor ctorva
(Euthynnus alletteratus Rafinesque, 1810); specii pelagice mici precum Atherina boyeri / aterina,
Sparidae: sparos (Diplodus annularis Linnaeus, Clupeonella cultriventris / gingiric, dar i a unor specii de
1758); dorad (Sparus aurata Linnaeus, 1758); pagel rou fund din zona costier.
(Pagellus erythrinus Linnaeus, 1758); cantar n ultimii ani, n sectorului romnesc, dominana a revenit
(Spondyliosoma cantharus Linnaeus, 1758); oblad n principal speciilor: prot / Sprattus sprattus, calcan /
(Oblada melanura Linnaeus, 1758); dentex (Dentex dentex Psetta maeotica i scrumbie de Dunre / Alosa pontica,
Linnaeus, 1758); alturi de care au mai aprut speciile tradiionale: hamsie
Serranidae: biban de mare (Serranus cabrilla / Engraulis encrasicolus, bacaliar / Merlangius merlangus
Linnaeus, 1758); ponticus, guvizi / Gobiidae, stavrid / Trachurus
Sciaenidae: corb de mare (Sciaena umbra mediterraneus ponticus, rechin / Squalus acanthias, chefal
Linnaeus, 1758); milacop (Umbrina cirrosa Linnaeus, / Mugidae i alte specii.
1758);
Mullidae: barbun rou (Mullus barbatus
Linnaeus, 1758); II.3.1.3. Situaia privind poluarea mediului
Mugilidae: laban (Mugil cephalus Linnaeus, marin i de coast
1758), platarin (Liza ramada Risso, 1827), chefal cu ochi
roii (Mugil soiuy Basilewsky, 1855); chefal auriu (Liza Nutrienii
aurata Risso, 1810);
Pomatomidae: lufar (Pomatomus saltatrix Cod indicator Romnia: RO21
Linnaeus, 1766); Cod indicator AEM: CSI 21
Belonidae: zrgan (Belone belone Linnaeus, DENUMIRE: NUTRIENI N APELE TRANZITORII, COSTIERE I
1761); MARINE
b. specii demersale: DEFINIIE: Indicatorul prezint tendinele anuale ale
Acipenseridae: pstrug (Acipenser stellatus concentraiilor de azotai i ortofosfai solubili (pe timp de
Pallas, 1771), morun (Huso huso Linnaeus, 1758), nisetru iarn, exprimate n micrograme/L) i raportul N/P n mare,
(Acipenser gueldenstaedtii colchicus Brandt & Ratzeburg, nivelurile de concentraie (sczut, moderat, ridicat) i
1833); tendinele azotului oxidat pe timp de iarn (azotat + azotit) i
Scophthalmidae: calcan (Psetta maxima concentraia de ortofosfai solubili (exprimate n micromol/L)
maeotica Pallas, 1814); calcan mic (Scophthalmus rhombus din apa Mrii Negre.
Linnaeus, 1758);
Pleuronectidae cambul (Platichthys flesus
Nutrienii, principala cauz a eutrofizrii, au fost
Linnaeus, 1758)
investigai n anul 2015, prin analiza probelor (N=129)
Soleidae: limb de mare (Solea vulgaris Quensel,
prelevate din coloana de ap (0-92 m) ntr-o expediie
1806); limb de mare (Solea nasuta Pallas, 1814)
oceanografic, efectuat n luna iunie de pe reeaua
Squalidae: rechin - cinele de mare (Squalus
alctuit din 45 de staii localizate ntre transectele Sulina
acanthias Linnaeus, 1758);
i Vama Veche, care acoper toate tipologiile incluse n
Rajidae: vatos - vulpea de mare (Raja clavata
Directivele Cadru Ap (DCA) i Strategie Marin (DCSM) -
Linnaeus, 1758);
ape tranzitorii, costiere i marine.
Dasyatidae: pisica de mare (Dasyatis pastinaca
Tendinele de evoluie s-au obinut prin analiza statistic a
Linnaeus, 1758);
datelor istorice (1959/1976/1980 - 2014) i a probelor
Pleuronectidae: cambula (Platichthys flesus
zilnice colectate n anul 2015 din staia Cazino - Mamaia 0
Linnaeus, 1758);
m (N=223).
Gobiidae: strunghil (Neogobius melanostomus
Concentraiile fosfailor, (PO4)3-, au nregistrat n coloana
Pallas, 1814); hanos (Mesogobius batrachocephalus Pallas,
de ap valori cuprinse ntre nedetectabil - 2,80 M
1814) guvid negru (Gobius niger Linnaeus, 1758); guvid
(media 0,17M, mediana 0,06M, deviaia standard 0,33
de balt (Neogobius fluviatilis Pallas, 1814);
M). Valorile maxime se regsesc la suprafa ca urmare a
Gadidae: bacaliarul (Merlangius merlangus
aportului fluvial sau antropic. Astfel, nivelurile ridicate din
Linnaeus, 1758).
apele aflate n nordul litoralului (1,98 M la Sulina 10 m)
pot conduce la riscul de a nu atinge valoarea int n

94 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


contextul Descriptorului 5 (Eutrofizare) din DCSM, vecintatea staiei de epurare i a portului Constana Sud)
necesar obinerii strii ecologice bune (GES) n apele (Fig. 2.64).
tranzitorii. Concentraia maxim s-a observat n zona
aglomerrii urbane Constana (din care se remarc

Figura 2.64 Variabilitatea spaial a concentraiilor fosfailor n apele de la litoralul romnesc al Mrii Negre i situaia comparativ cu
valorile int pentru atingerea strii ecologice bune, iunie 2015 (Sursa: INCDM Grigore Antipa)

Pe termen lung, mediile lunare ale anului 2015 difer semnificativ (testul t, interval de ncredere 95%, p<0.0001, t=9,7585,
df=22, Dev.St. a diferenei=0,233) de cele multianuale, 1959-2014, datorit valorilor sczute nregistrate n 2015 (Fig.
2.65.a.).

Figura 2.65 Situaia comparativ a mediilor lunare multianuale (a) i anuale (b) a concentraiilor fosfailor din apa mrii la Constana,
ntre anii 1959 - 2014 i 2015 (Sursa: INCDM Grigore Antipa)

(a) (b)
n intervalul 1959-2014, valorile medii anuale ale concentraiilor fosfailor au oscilat ntre 0,13 M (1967) - 12,44 M
(1987), observndu-se descreterea concentraiilor fosfailor ncepnd cu anul 1987. Valoarea medie din anul 2015, 0,38
M, se apropie de domeniul caracteristic perioadei de referin a anilor 60, de care nc difer semnificativ, fiind uor mai
ridicate (Fig. 2.65.b.).
Formele anorganice ale azotului (azotai, azotii i amoniu) au nregistrat valori eterogene de-a lungul ntregului litoral
romnesc al Mrii Negre, nsumnd depiri ale valorii propuse ca int pentru evaluarea strii ecologice bune (Tabelul
2.27).

Tabelul 2.27 Statistica descriptiv a concentraiilor formelor anorganice ale azotului n apa de suprafa a Mrii Negre - iunie 2015
(Sursa: INCDM Grigore Antipa)

N=43 Tranzitorii (N=8) Costiere (N=18) Marine (N=17)


Min. Max. Media 75% Min. Max. Media 75% Min. Max. Media 75%
NO3, M 1,50 20,89 9,09 14,93 0,87 15,54 4,40 5,81 0,61 23,61 3,53 2,82
NO2, M 0,14 50,85 10,00 13,86 0,06 12,80 2,24 3,40 0,08 21,50 2,44 1,64
NH4, M 0,43 11,26 2,11 1,08 0,58 18,65 7,60 12,40 0,64 25,77 8,73 9,73

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 95


Nanorganic 3,72 54,09 21,19 33,17 4,06 28,92 14,24 17,33* 2,43 50,03 14,69 12,32*
(DIN), M
Valoarea int
GES, 37,50 13,50 10,50
DIN M
*Valorile depesc valoarea int propus pentru atingerea strii ecologice bune

S-au observat valori extreme, neobinuit de mari ale maxim admis (7,14 M) de ctre Ordinul 161/2006 -
azotiilor, comparabile sau chiar depind concentraiile Normativul privind clasificarea calitii apelor de
azotailor n zona nordic a litoralului extinse pn la suprafa n vederea stabilirii strii ecologice a corpurilor
izobata de 40 m (Sf. Gheorghe). n aceeai msur, de ap n staiile Constana Nord 20 m, Est Constana 1, 2,
concentraiile extreme de amoniu nregistrate n zona 3 i 5, Eforie 5 m, Costineti 20 m i 30 m, Mangalia 5 m, 20
marin nordic (staiile Sulina 30 m, Mila 9 30 m, Sf. Ghe. m, 40 m i 50 m, Vama Veche 5 m i 20 m (Figura 2.66).
30 m i 40 m) contribuie semnificativ la riscul de a nu
atinge starea ecologic bun n apele marine. i apele din
zona sudic au fost dominate, de asemenea, de prezena
amoniului la concentraii care depesc concentraia

Figura 2.66 Variabilitatea spaial a formelor anorganice ale azotului (azotai, azotii, amoniu) n apele de la litoralul romnesc al Mrii Negre,
iunie 2015 (Sursa: INCDM Grigore Antipa)

Analiza comparativ a concentraiilor azotului anorganic n apele de suprafa i valorilor int (propuse GES) evideniaz
riscul de a nu obine starea ecologic bun n apele costiere i marine (Fig. 2.66).

Tendine de evoluie

96 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


Azotai - Mediile lunare multianuale 1976-2014 i mediile lunare din 2015 difer semnificativ (testul t, interval de
ncredere 95%, p<0,0001, t=6,6519, df=22, Dev.St. a diferenei=0,790) ca urmare a concentraiilor sczute msurate n anul
2015 (Fig. 2.67-a). Pe termen lung (1976-2015), se observ atingerea, n 2015, a unei valori medii 2,42 M foarte apropiat
de minima anual istoric, 2,30 M (2014) (Fig. 2.67-b).

Figura 2.67 Situaia comparativ a mediilor lunare multianuale (a) i anuale (b) a concentraiilor azotailor din apa mrii la Constana
ntre anii 1976-2014 i 2015 (Sursa: INCDM Grigore Antipa)

(a) (b)
Azotii - Mediile lunare multianuale 1976-2014 i mediile lunare din 2015 difer semnificativ (testul t, interval de
ncredere 95%, p=0,0007, t=3,9634, df=22, Dev.St. a diferenei=0,078) ca urmare a concentraiilor mai sczute din anul 2015
(Fig. 2.68-a). Pe termen lung (1976-2015), se observ atingerea, n 2015, a valorii medii 0,54M (Fig. 2.68-b).

Figura 2.68 Situaia comparativ a mediilor lunare multianuale (a) i anuale (b) a concentraiilor azotiilor din apa mrii la Constana
ntre anii 1976-2014 i 2015 (Sursa: INCDM Grigore Antipa)

(a) (b)
Amoniu - Mediile lunare multianuale 1980-2014 i mediile lunare din 2015 sunt comparabile (testul t, interval de ncredere
95%, p=0,1226, t=1,6058, df=22, Dev.St. a diferenei=0,640) (Fig. 2.69-a). Pe termen lung (1980-2014), dei nu se identific o
tendin net de variaie a concentraiilor medii anuale ale amoniului se observ atingerea, n 2015, a unei valori medii
(5,50M) destul de sczute (Fig. 2.69-b).

Figura 2.69 Situaia comparativ a mediilor lunare multianuale (a) i din luna decembrie (b) a concentraiilor amoniului din apa mrii la
Constana ntre anii 1976-2014 i 2015 (Sursa: INCDM Grigore Antipa)

(a) (b)

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 97


Silicaii, (SiO4)4-, au avut concentraii cuprinse n Figura 2.71 Situaia comparativ a mediilor lunare
intervalul 1,3-78,4M (media 10,6M, mediana 5,6M, multianuale (a) i anuale (b) a concentraiilor silicailor
deviaia standard 13,1M). Principala surs de silicai o din apa mrii la Constana ntre anii 1959-2014 i 2015.
reprezint aportul fluvial afirmaie susinut i de
corelaia semnificativ a concentraiilor silicailor de la La Constana, mediile lunare multianuale 1959-2014 i
suprafa cu salinitatea (r= -0,71) (Fig. 2.70). mediile lunare din 2015 difer statistic (testul t, interval de
ncredere 95%, p=0,0092, t=2,8537, df=22, Dev.St. a
Figura 2.70 Variabilitatea spaial a concentraiilor silicailor n diferenei=3,271) datorit nivelurilor de concentraiilor
apele de la litoralul romnesc al Mrii Negre, 2015 (Sursa: INCDM mult sczute din a doua jumtate a anului 2015 (Fig. 2.71-
Grigore Antipa)
a).

Concentraiile medii anuale ale silicailor din apa mrii la


Constana se ncadreaz n intervalul 6,7M (1993) -
66,3M (1972) i au nregistrat n anul 2015 o valoare
medie uor mai sczut dect a anului trecut, respectiv
14,6 M (Fig. 2.71-b).

Figura 2.71 Situaia comparativ a mediilor lunare multianuale (a) i anuale (b) a concentraiilor silicailor din apa mrii la Constana
ntre anii 1959-2014 i 2015 (Sursa: INCDM Grigore Antipa)

(a) (b)

Concluzii
privire la Descriptorul 5 Eutrofizare n apele tranzitorii
Concentraiile fosfailor din apele costiere de la litoralul (fosfai) i apele costiere i marine (azot anorganic).
romnesc prezint valori apropiate de cele din perioada de Valorile ridicate pot aprea att ca urmare a influenei
referin a anilor 60, fiind uor mai ridicate. fluviale i antropice ct i apariiei unor fenomene extreme
de natur climatic (regimul hidrologic al Dunrii, regimul
Concentraiile formelor anorganice ale azotului (azotai, temperaturii, regimul vnturilor, valurilor, curenilor i
azotii, amoniu) n apele costiere se ncadreaz n precipitaiilor) care pot destabiliza sezonier starea
domeniile de variabilitate din ultimii ani nregistrnd ecologic.
valori reduse fa de perioada de intens eutrofizare.

Silicaii, prezint n continuare, n apele costiere,


concentraii sczute fa de perioada de referin a anilor
60.

Pe baza evalurii efectuate n luna iunie 2015, se observ


riscul neatingerii valorilor int pentru starea ecologic
bun a apelor de la litoralul romnesc al Mrii Negre cu

98 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


Clorofila a din Directiva-Cadru Ape a U.E., reprezentnd unul dintre
parametri de impact care trebuie monitorizai.
Cod indicator Romnia: RO23 Coninutul de clorofil a determinat n apele de mic
Cod indicator AEM: CSI 23 adncime de la Mamaia a variat ntre 0,54 i 21,16 g/L.
DENUMIRE: CLOROFILA A DIN APELE TRANZITORII, COSTIERE I Distribuia sezonier a clorofilei a prezentat valori ridicate
MARINE la sfritul sezonului de iarn (valori cuprinse ntre 13,48
DEFINIIE: Indicatorul descrie: concentraii medii anuale din i 17,73 g/L), corespunztor dezvoltrii speciei de
timpul verii (exprimate n micrograme/L), clasificarea diatomee Skeletonema costatum, specie caracteristic
nivelurilor de concentraie (sczut, moderat, ridicat), sezonului rece (Fig. 2.72). n sezonul de var, valorile
tendinele concentraiilor superficiale medii din perioada verii maxime ale clorofilei a s-au nregistrat n luna iulie, odat
pentru clorofila-a (exprimate n micrograme/L). Clorofila a este cu dezvoltarea diatomeului Leptocylindrus danicus (4,85
parametrul biochimic cel mai frecvent determinat n g/L). Att perioada de sfrit de primvar, ct i cea de
oceanografie, fiind indicator unic al biomasei vegetale i al sfrit de var sunt caracterizate n general prin
productivitii marine. n perioada de var, cnd producia
concentraii reduse ale clorofilei a (valori de maxim 2-4
primar este limitat doar de elementele nutritive,
g/L).
concentraia clorofilei-a este legat de stocul de nutrieni.
Valori ridicate ale clorofilei a s-au nregistrat i n toamn,
n luna noiembrie (21,16 i 10,71 g/L), datorit
dezvoltrii abundente a speciei de diatomee Cerataulina
Clorofila a este unul dintre parametri biochimici cei mai pelagica.
frecvent determinai, fiind un indicator al biomasei
vegetale i al productivitii primare. Datorit importanei
sale n ecosistemul marin i a faptului c se msoar mai
uor dect biomasa fitoplanctonic, clorofila a a fost
inclus pe lista indicatorilor pentru domeniul Eutrofizare

Figura 2.72 Variaia sezonier a clorofilei a (g/L) i a biomasei, n apele costiere romneti n 2015 (Sursa: INCDM Grigore Antipa)

Concentraiile medii de clorofil nregistrate n luna iunie Gheorghe, izobata 20m (40,70 g/L) i staia Portia 20m
au fost de cca 7-8 ori mai mari n apele tranzitorii (33,82 g/L) (Fig. 2.73). La sud de profilul Cazino Mamaia,
comparativ cu apele costiere i marine. Astfel, valorile cele valorile clorofilei a au nregistrat un maxim de 7,74 g/L,
mai ridicate s-au nregistrat n apele din dreptul gurilor n apele costiere (staia Est Constana 2) i un minim de
Dunrii, n staia Sulina, izobata de 20m (56,92 g/L), 0,31 g/L, n apele marine (staia Mangalia 6).
staia Mila 9, izobata 20m (56,90 g/L), staia Sf.

Figura 2.73 Distribuia spaial la suprafa a clorofilei a (g/L) n apele sectorului romnesc al Mrii Negre n luna iunie 2015(Sursa:
INCDM Grigore Antipa)

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 99


Iunie 2015 Sulina
(g/L)
Mila 9

Sf. Gheorghe

Portia

Gura Buhaz

Caz. Mamaia
Est Constana

Eforie

Costineti

Mangalia
V. Veche

II.3.1.4. Impactul schimbrilor climatice asupra Figura 2.74 Oscilaiile nivelului Mrii Negre la litoralul romnesc
mediului marin i de coast. n 2015 (Sursa: INCDM Grigore Antipa)

Indicatori fizici ai apei marine


Medii lunare maxime 1933-2014
cm 60 Medii lunare 1933-2014
Medii lunare 2015
50
Medii lunare minime 1933-2014

Nivelul mrii 40

30
Cod indicator Romnia: RO50
20
Cod indicator AEM: CLIM 12
10
DENUMIRE: CRETEREA NIVELULUI MRII LA NIVEL GLOBAL,
0
EUROPEAN NAIONAL Ian Febr Mart Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec
DEFINIIE: Indicatorul reflect modificarea nivelului mediu al -10

mrii, evoluia absolut a nivelului mrii folosind date -20

satelitare. -30

Temperatura
Nivelul mrii, ca unul dintre indicatorii de stare a zonei
costiere, a prezentat n 2015 aceeai caracteristic din
anul precedent n raport cu mediile lunare multianuale Cod indicator Romnia: RO51
(1933 - 2014) i anume depirea constant a acestora. Cod indicator AEM: CLIM 13
DENUMIRE: CRETEREA TEMPERATURII APEI MRII
Excepie fac lunile noiembrie i decembrie cnd mediile
DEFINIIE: Acest indicator poate fi definit prin:
lunare au fost cu 2,9 i 6,2 cm mai mici dect valorile
media anual a anomaliilor temperaturii apei mrii
multianuale. la suprafa;
tendina mediei anuale a temperaturii apei mrii la
suprafa.

Evoluia temperaturii n stratul activ este determinat de


modificrile periodice ale bilanului termic i de dinamica
maselor de aer de la interfaa aer - ap (Figura 2.75), n

100 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


timp ce n straturile de adncime distribuia pe vertical
este meninut prin fluxul geotermic (Figura 2.76).

Figura 2.75 Evoluia zilnic a temperaturii aerului


(http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/giovanni), direcia i viteza vntului modelul
NOAA FNMOC-WW3-MEDIT), temperatura apei i salinitatea la Constana,
01 - 12.2015 (date INCDM Grigore Antipa)

Tendina temperaturii apei n stratul de suprafa pentru perioada 1959 - 2014 este de uoar cretere cu aproximativ
0,02C/an. De-a lungul platoului continental de vest al Mrii Negre, n ntreaga coloan de ap, temperatura apei a
nregistrat valori cuprinse ntre 7,51C i 25,13C. Valorile minime aparin Stratului Intermediar Rece (SIR 8C)
corespunztor staiilor Sulina 20 m i 30 m la adncimea de aproximativ 20 m.

Figura 2.76 Distribuia orizontal a temperaturii, a) la suprafa (0m) i b) fund, de-a lungul platoului continental romnesc - iunie
2015 (Sursa: INCDM Grigore Antipa)

Distribuia neomogen la suprafa a temperaturii i salinitii n partea de nord a platoului se explic datorit interaciunii
dintre cele dou medii - aer i ap. Din punct de vedere meteorologic, pn la jumtatea lunii iunie 2015, la nivelul solului a
predominant un cmp anticiclonic, n cea mai mare parte a Europei, inclusiv n zona rii noastre. Apoi, presiunea a nceput
s scad n urma ptrunderii unei depresiuni islandeze spre centrul i estul continentului. n 16 iunie, n nord-vestul Mrii
Negre se nchide un nucleu depresionar, cu valori de aproximativ 1007,5 hPa. n interiorul acestui nucleu, vntul prezint
viteze mici (Figura 2.76). La suprafa, micarea maselor de ap este determinat de tensiunea tangenial a vntului la
suprafaa mrii ce se transform n circulaie cvasiuniform n straturile active (Fig. 2.77-b.). Astfel, distribuia
temperaturii la suprafa prezint variaii ntre partea de nord i sud-vest a platoului continental romnesc (Fig. 2.77-a.).

Figura 2.77 a) Distribuia fronturilor atmosferice (16.06.2015) (http://www.meteociel.fr/modeles/arpege.php) i b) circulaia geostrofic a


apei marine pentru partea de vest a Mrii Negre (12.06.2015 i 16.06.2015) (Sursa: INCDM Grigore Antipa)

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 101


b)
a)
Impactul schimbrilor climatice asupra mediului n dou moduri: pescuitul cu unelte active, efectuat cu
marin i de coast navele trauler costiere, la adncimi mai mari de 20 m, i
pescuitul cu unelte fixe practicat de-a lungul litoralului, n
Schimbrile climatice globale cauzate de efectul de ser 18 puncte pescreti, situate ntre Sulina-Vama Veche, la
"greenhouse effect" se fac resimite i la litoralul romnesc. mic adncime, 3 - 11 m / taliene, dar i la adncimi de 20
n condiiile n care att temperatura aerului, ct i a apei - 60 m / setci i paragate.
marine nregistreaz o uoar cretere, este de presupus
c nivelul crescut s-ar datora expansiunii termale i a Au fost semnalate urmtoarele tendine:
precipitaiilor. Conform ultimului raport IPCC din 2014,
temperatura apei n stratul de 0 - 75 m adncime prezint Evoluia indicatorilor de stare:
o tendina de nclzire medie global de 0,11 [0.09 la
0.13]C / deceniu pn n prezent. Aceast tendin scade biomasa stocurilor pentru principalele specii de peti
n general de la suprafa n stratul intermediar, cu o (Tab. II.3.2.1.) indic:
reducere la aproximativ 0,04C pe decad pn la 200 m, i - biomasa populaiei de prot a fost estimat la circa
la mai puin de 0,02C pe decad de la 500 m adncime. 48.903 tone, mai mic cu circa 18,5 - 20,0 %, fa de
Datorit irului continuu de date (1959 - 2015) s-a perioada ultimilor cinci ani, dar n general prezent o
determinat tendina temperaturii apei n stratul de fluctuaie natural, aproape normal;
suprafa, de uoar cretere cu aproximativ 0,02C/an. - biomasa populaiei de bacaliar a fost estimat la 7.112
Fenomenele meteorologice extreme care s-au resimit n tone, de trei ori mai mic dect n perioada 2010 - 2013 i
zona litoral n ultimii ani sunt o consecin a nclzirii mai mare cu 22,67 %, fa de estimrile din anul
globale. Ca o consecin a efectului de ser asupra maselor precedent;
de ap la suprafa i a caracteristicilor parametrilor fizici - biomasa populaiei de calcan a fost apreciata la circa
sunt relevate prin: anul 2015, din punct de vedere al 1.000 tone, aproape dublu fa de estimrile din ultimii
tendinelor fa de perioada de referin 1959 - 2014, trei ani, totui o valoare mai mic cu 33,33 %, fa de anul
prezint o uoar cretere a temperaturii apei marine 2009 i cu 14,7 % fa de perioada 2010 - 2011;
la suprafa cu aproximativ 0,02C/an; diferena - biomasa populaiei de rechin a fost apreciat la 1.657
maxim de 5,1C a fost determinat n luna mai tone, uor mai mare fa de anul precedent, dar mai mic
(14,5C n perioada 1971 - 2014 comparativ cu 19,6C cu 36,96 %, fa de anul 2013 i de ase ori mai mic fa
n anul 2015). de cele estimate n perioada 2010 - 2011.

II.3.2. Situaia privind fondul piscicol marin Tabelul 2.28 Valoarea stocurilor (tone) pentru principalele
specii de peti din sectorul romnesc al Mrii Negre (Sursa: INCDM
Grigore Antipa)
Cod indicator Romnia: RO32 Specia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cod indicator AEM: CSI 32 prot 60.059 59.643 60.000 68.887 56.429 60.000 48.903
DENUMIRE: STAREA STOCURILOR MARINE DE PETI Bacaliar 11.846 20.948 21.000 5.650 19.797 5.550 7.112
DIVERSITATEA SPECIILOR Guvizi - 500 500 450 300 300 300
DEFINIIE: Indicatorul vizeaz cantitatea estimat de pete Calcan 1.500 1.149 1.147 628 554 298 999
Rechin 2.500 13.051 10.000 1.550 4.483 1.520 1.657
pentru principalele specii de peti din sectorul romnesc al
Rapana - - - - - 13.000 13.000
Mrii Negre. Indicatorul monitorizeaz proporia de stocuri de
pete pescuit n exces din numrul total de stocuri comerciale,
pe zone de pescuit din sectorul romnesc al Mrii Negre.
structura populaional indic, la fel ca n anii
precedeni, prezena n capturi a unui numr mai mare de
specii (peste 20), din care de baz au fost att speciile de
talie mic (prot, hamsie, bacaliar, stavrid, guvizi), ct i
Starea fondului piscicol marin
cele de talie mai mare (calcan i scrumbie de Dunre). De
remarcat, ponderea redus a speciilor rechin, zargan,
Indicatori pentru resurse marine vii
chefal, lufar i reapariia sub form de exemplare izolate a
scrumbiei albastre (macrou) i a plmidei (Figura 2.78);
La fel ca i n anii precedeni, i n anul 2015, activitatea de
pescuit industrial din sectorul marin romnesc, s-a realizat
102 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI
Figura 2.78 Structura capturilor (t) principalelor specii de peti TOTAL CATCHES
pescuite n sectorul marin romnesc n perioada 2008 2015
(Sursa: INCDM Grigore Antipa)
2008 - 2015
11,224 tons

tons
tons

6000

4000
5000
4000 2000 total
3000

2015
0

2014
2000

2013
2012
1000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2011
2010
0

2009
total 444 330 258 568 835 1712 2230 4847

2008
anchovy

horse mackerel

red mullet

other fish
sprat

gobys
whiting

bluefish

sand smelt
rapa wells

shads

turbot

picked dogfish
mussela

captura total admisibil (TAC), pentru principalele


specii pescuibile de peti, n perioada 2011 - 2015, s-a
meninut la acelai nivel (Tabelul 2.29).
Evoluia indicatorilor de presiune:
Tabelul 2.29 Valoarea TAC-ului (captura total admisibil) pentru
efortul de pescuit continu tendina de reducere principalele specii de peti din sectorul romnesc al Mrii Negre
semnalat nc din anul 2000. Astfel, n 2015, n pescuitul (Sursa: INCDM Grigore Antipa)
activ au activat 2 nave (24 - 40 m), utiliznd n pescuit: 2
Specia TAC (tone)
traule pelagice, 4 beam traule, 259 setci de calcan, 1 nava
2011 2012 2013 2014 2015
(18 - 24 m), utiliznd: 4 beam traule, respectiv 11 nave (12 prot 3.443 3.443 3.443 3.443 3.443
- 18 m), utiliznd: 1 traule pelagic, 16 beam traule, 985 Bacaliar 600 500 500 500 500
setci de calcan, 54 setci de scrumbie i 115 setci de rechin. Guvizi 100 60 30 30 30
n pescuitul staionar, cu unelte fixe, practicat de-a lungul Rapana 5.000 5.000
litoralului romnesc, au activat un numr de 113 Calcan 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2
Rechin 50 50 50 30 30
ambarcaiuni, respectiv 12 brci (sub 6 m) si 101 brci (6-
12 m), fiind utilizate: 29 taliene, 1 traul pelagic, 13 beam Evoluia indicatorilor de impact:
traule 1.116 setci de calcan, 265 setci de scrumbie, 153
setci de guvizi, 22 setci de rechin, 4 nvoade de plaja, 67 procentul speciilor ale cror stocuri sunt n afara
paragate, 100 cuti, 131 aparine i 100 volte; limitelor de siguran a fost apropiat de cel din anii
precedeni fiind de aproape 90%. Depirea limitelor de
nivelul total al capturilor, n sezonul de pescuit din siguran nu se datoreaz numai exploatrii din sectorul
perioada 2000 - 2014, nivelul capturilor realizate, marin romnesc, majoritatea speciilor de peti avnd o
exceptnd anii 2001 i 2002, cnd s-au realizat la peste distribuie transfrontalier, fapt ce necesit un
2.000 tone (2.431 to, respectiv 2.116 to), a fost destul de management la nivel regional;
redus, situndu-se ntre 1.390 tone/2006 i 1.940
tone/2005, dup care a sczut vertiginos la 435 t /2007, procentul speciilor complementare din capturile
177 t / 2008, 331 t / 2009 i 258 t /2010. n ultimi cinci romneti continu s se menin la un nivel asemntor
ani, capturile realizate a avut o tendin de cretere, cu cel din ultimii ani, fiind de 20%;
respectiv 568 t / 2011, 835 t / 2012, 1.711 tone / 2013,
2.231 tone n anul 2014 i 4.847 tone n anul 2015 (dublu schimbri n structura pe clase de mrimi (vrst,
fa de anul precedent) (Fig.2.78). Tendina de creterea lungime), comparativ cu perioada 2010 - 2015, exceptnd
nivelului capturilor din ultimi patru ani nu s-a datorat protul, la care se remarc o ntinerire a crdurilor,
ihtiofaunei piscicole, ci apariiei interesului agenilor datorit unei completri foarte bune, la celelalte specii
economici n recoltarea manual i cu beam traul a speciei aprute n capturi, parametrii biologici s-au meninut
rapana (Rapana venosa), care a crescut de la un an la altul, aproape la aceleai valori.
de la circa 65 % / 2012, la 92,1% / 2015, din captura
total. n continuare, nivelul redus al capturilor realizate
s-a datorat n principal att reducerii efortului de pescuit
(scderii numrului de traulere costiere i implicit a
II.3.3. Presiuni antropice asupra mediului
personalului angrenat n activitatea de pescuit), ct i
influenei condiiilor hidroclimatice asupra populaiilor de marin i de coast
peti, precum i creterii costurilor de producie i a lipsei
pieii de desfacere. Cod indicator Romnia: RO33
Cod indicator AEM: CSI 33
Figura 2.79 Captura total (t) realizat n sectorul romnesc al DENUMIRE: PRODUCIA DE ACVACULTUR
Mrii Negre, n perioada 2008 2015 (Sursa: INCDM Grigore Antipa) DEFINIIE: Indicatorul monitorizeaz producia de acvacultur,
precum i evacurile de nutrieni, msurnd astfel presiunile
exercitate de acvacultur asupra mediului marin. Este un
indicator simplu i uor accesibil dar folosit singur are o
importan i o relevan limitate datorit practicilor de
producie variate i datorit condiiilor locale.

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 103


Acvacultura marin sau maricultura are o dezvoltare obiect creterea midiilor Mytillus galloprovincialis n apa
relativ recent n Marea Neagr. n ciuda tuturor Mrii Negre, cu o producie anual de doar cteva tone.
dificultilor, exist dorina de dezvoltare regional de Aceast firm a depus eforturi pentru introducerea n
perspectiv, att din punct de vedere tehnologic ct i amenajare a stridiei japoneze, Crassostrea gigas,
productiv. n Romnia, n perioada 1991-1999 au existat aclimatizat i cultivat off-shore, cu sprijinul INCDM.
ncercri ale unor persoane fizice interesate de a realiza n partea de nord a municipiului Constana (cca. 20 km) a
reproducerea midiilor de mici dimensiuni. Legislaia fost construit o ferm de pete marin cu 50 de bazine,
inadecvat i lipsa de fonduri necesare investiiilor a dus la special concepute pentru creterea speciilor calcan i
stagnarea activitii de maricultur. n spaiul marin cambul, prin tehnologia norvegian, n sistem recirculant.
funcioneaz n prezent, doar o societate privat, care este
situat n partea de sud a municipiului Constana, avnd ca

Tabelul 2.30 Producia din maricultur n Romnia (Sursa: INCDM Grigore Antipa)

Specia 2011 2012 2013 2014 2015


Midii, stridii 1 9 16 21 35
Calcan 0 0 0 16 0
TOTAL 1 9 16 37 35

Astfel, se poate aprecia c impactul mariculturii asupra mediului marin i costier este neglijabil.
Tabelul 2.31 Flota romneasc de pescuit marin
Total nave 151 numr 2015
Total tonaj 873.33 tone 2015
Cod indicator Romnia: RO34 Total putere 6031.67 KW 2015
Cod indicator AEM: CSI 34 Lungime medie 8.26 metri 2015
DENUMIRE: CAPACITATEA FLOTEI DE PESCUIT Vrsta medie 18 ani 2015
DEFINIIE: (Sursa: INCDM Grigore Antipa)
Capacitatea de pescuit, definit din punct de vedere al
tonajului i al puterii motorului i uneori a numrului de
Situaia flotei marine de pescuit la nivel naional n perioada 2008-
ambarcaiuni, este unul dintre factorii cheie care determin 2015 ( Sursa: MADR i date INCDM Grigore Antipa)
mortalitatea petilor cauzat de flot. Mrimea medie a
navelor reprezint un parametru important pentru Anul 2010 2011 2012 2014 2015
evaluarea presiunii exercitate de activitatea de pescuit.
Navele mai mari determin n general o presiune exercitat Ambarcaiuni 429 488 261 157 151
de pescuit mai mare, dect cele mici dimensiuni, n principal (numr)
datorit echipamentelor de pescuit utilizate, nivelului de
activitate i acoperirii geografice pe care aceste nave o pot Ambarcaiuni 223 288 78 - -
atinge. inactive (nr.)

II.3.4. Managementul integrat al zonelor de


coast i planificarea spaial maritim

II.3.4.1. Managementul Integrat al Zonei Costiere


(ICZM)

Managementul Integrat al Zonei Costiere (ICZM) este una - creterea vulnerabilitii la poluare, pierderea plajelor,
dintre componentele de baz ale Strategiei pentru Mediul pierderea habitatelor, riscurile naturale i impactul pe
Marin. Necesitatea pentru aplicarea managementului termen lung ale schimbrilor climatice globale.
integrat al zonei costiere se datoreaz presiunilor asupra
resurselor naturale marine i costiere, produse de De asemenea, dezvoltrile viitoare i competiia mai
numrul crescut al populaiei, polurii marine provenite acerb pentru uscat i resursele marine i disponibilitatea
din surse de pe uscat i interveniei omului asupra spaiului vor determina conflicte i distrugerea integritii
bazinelor hidrografice, afectnd negativ procesele costiere. funcionale a sistemului resurselor costiere. Planificarea
spaiului din zonele costiere conform principiilor
Presiunile asupra zonei costiere includ : managementului integrat al zonei costiere reprezint un
- accelerarea declinului habitatelor i resurselor naturale, domeniu prioritar pentru Romnia, care trebuie
incluznd plaje, zone umede, precum i pescrii i alte implementat i utilizat urgent n sistemul existent de
resurse marine i costiere. planificare a spaiului i aliniat la cadrul legal i
instituional.

104 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


ICZM la nivelul Uniunii Europene programe de instruire i educare privind managementul
integrat al zonei costiere.
n vederea promovrii unitare a conceptului de
management integrat al zonei costiere (MIZC) la nivelul Rezultatele evalurilor indicatorilor de progres acoper
Uniunii Europene (UE), a fost elaborat Recomandarea aproximativ o perioad de 5 ani, urmeazand s fie incluse
2002/413/EC privind implementarea managementului n rapoartele periodice cu privire la punerea n aplicare a
integrat al zonei de coast n Uniunea Europeana. Aceast BS-SAP, si vor fi prezentate de ctre Comisia Mrii Negre la
Recomandare introduce o abordare strategic bazat pe ntlnirile ministeriale. n acelai timp, actualizarea
integritatea i funcionarea ecosistemului i pe gestionarea operaional a indicatorilor de progres MIZC se doreste s
durabil a resurselor naturale n componentele marin i fie efectuate anual n cadrul reuniunilor prupului de lucru.
terestr ale zonei costiere. Practica statelor costiere
dezvoltate demonstreaz c cea mai rezonabil metod de ICZM la nivel regional
a realiza principii de dezvoltare costier durabil este prin Grupul Consultativ pentru Dezvoltarea de Metodologii
management integrat al zonei costiere. Principiile Comune pentru Managementul Integrat al Zonei Costiere
enunate de Recomandarea Comisiei Europene pentru (Advisory Group ICZM) este parte integrant a structurii
managementul integrat al zonei costiere se bazeaz pe: instituionale a Comisiei Mrii Negre i este un organism
o perspectiv larg (tematic i geografic) subsidiar al acesteia, oferind consultan privind
care ia n considerare interdependena i diferenele i gestionarea adecvat a zonei costiere i implementarea de
sistemelor naturale i activitilor umane cu impact n strategii, metodologii i instrumente coordonate la nivel
zonele costiere; regional, n contextul dezvoltrii durabile (Planul Strategic
o perspectiv pe termen lung care ia n de Aciune pentru Protecia Mediului i Reabilitarea Mrii
considerare principiul precauiei i nevoile generaiilor Negre, adoptat la 17 aprilie 2009).
prezente i viitoare;
un management adaptativ pe parcursul unui Cea de-a 19-a Reuniune a Grupului Consultativ a fost
proces gradual, presupunnd nevoia pentru o baz organizat in perioada 3-4 iunie 2015, la Istanbul, Turcia,
tiinific solid privind evoluia zonei costiere; n conformitate cu Programul de Lucru al Comisiei Mrii
specificitatea local i marea diversitate a Negre. Obiectivele ntlnirii a cuprins urmtoarele
zonelor costiere europene; tematici:
lucrul cu procesele naturale i respectarea prezentarea proiectelor de rapoarte anuale ICZM
capacitii de suportabilitate a ecosistemelor; (contribuiile naionale ale fiecrei ri membre a Comisiei
implicarea tuturor prilor interesate Mrii Negre - pentru raportul anual al AG pentru Comisie),
(parteneri economici i sociali, organizaiile reprezentnd respectiv progresul nregistrat de la ultima ntlnire din
rezidenii zonei costiere, ONG-urile i sectorul agenilor octombrie 2014 (metodologii, legislaie, proiecte,
economici) n procesul de management, prin intermediul iniiative, etc.) pn n prezent;
acordurilor i pe baza mpririi responsabilitilor; prezentarea progreselor n domeniul
sprijinirea i implicarea organismelor managementului zonei costiere (strategii, manuale,
administrative relevante la nivel naional, regional i local ghiduri etc) - discuii asupra draftului Ghidurilor pentru
cu scopul mbuntirii coordonrii diverselor politici implementarea ICZM la nivelul bazinului Mrii Negre,
existente. ntocmit ca urmare a deciziilor celei de-a 30-a ntlniri a
utilizarea unei combinaii de instrumente Comisiei Mrii Negre i a celor din cea de-a 18 ntlnire
destinate facilitrii coerenei intre obiectivele politicilor ICZM AG din octombrie 2014;
sectoriale i intre planificare i management. discuii asupra componenei privind
managementul zonei costiere pentru cea mai recent
Pornind de la principiile de management integrat al zonei versiune draft a Programului Integrat de Monitoring i
costiere, Statele Membre UE trebuie s dezvolte strategii Evaluare pentru Marea Neagr (Black Sea Integrated
care s identifice rolurile diferitelor structuri Monitoring and Assessment Programme (BSIMAP) 2015-
administrative n acest proces i s stabileasc 2020 - aflat n curs de revizuire, i pentru monitoringul la
instrumentele necesare pentru implementarea principiilor nivel naional;
n context naional, regional sau local. De asemenea, recomandrile pentru BSIMAP i revizuirea
trebuie s fie identificate politicile i programele care formatului de raportare pentru MIZC (identificarea datelor
abordeaz att zonele terestre, ct i cele marine ale necesare pentru dezvoltarea/elaborarea indicatorilor
zonei de coast, s faciliteze participarea publicului, s MIZC i revizuirea formatului de raportare cu accent pe
identifice surse de finanare pentru msurile necesare, elaborarea i testarea indicatorilor de stare pentru zona
mecanisme de coordonare, s stabileasc i steme de costier i a indicatorilor de progres).
monitoring i diseminare a informaiei precum i

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 105


Figura 2.80 Fereastra principal cu instrumentul software pentru evaluarea indicatorilor de progres a MIZC (vizualizare eantion)
(Sursa: INCDM Grigore Antipa)

n baza experienei aplicrii indicatorilor de progres, n zonei costiere, n scopul conservrii condiiilor ambientale
prezent este considerat fezabil ca statele costiere s poate i valorii patrimoniale i peisagistice din zonele situate n
realiza anumii indicatori de sustenabilitate a zonei aproprierea rmului.
costiere. Rezultatele vor contribui la evaluarea regional a Hotrrea de Guvern nr. 546/2004, privind
procesului MIZC la Marea Neagr. aprobarea metodologiei pentru delimitarea domeniului
public al statului n zona costier.
cooperarea cu alte organizaii, participare la proiecte,
n alte iniiative sau n alte anunuri comune pentru Comitetul Naional al Zonei Costiere (CNZC) a fost nfiinat
proiecte n domeniul ICZM - Prezentarea proiectului n baza Ordonanei de Urgen nr. 202/ 2002 privind
Integrated Land-use Management Modelling of Black gospodrirea zonei costiere, aprobat prin Legea nr.
Sea Estuaries (ILMM-BSE) i posibilitatea aderrii la 280/2003, n scopul asigurrii gospodririi integrate a
Global Earth Observation System of Systems (GEOSS). In zonei costiere, pe lng Ministerul Mediului, Apelor i
acest context, s-au evaluat avantajele aderrii la Global Pdurilor (n prezent). Din componena CNZC fac parte
Earth Observation System of Systems (GEOSS) i a fost peste 40 de reprezentani ai autoritilor centrale, locale i
de acord ca s recomande BSC s ia n considerare regionale, instituiilor, factorilor interesai i organizaiilor
aplicarea pentru a deveni membru al GEO (solicitarea non-guvernamentale. CNZC este abilitat s gestioneze
de recunoatere ca Organizaie Participant (PO) a orice aspect legat de managementul integrat al zonei
GEO putnd fi fcut la cea de-a XII-a Sesiune Plenar costiere.
GEO i Summitul Ministerial GEO planificate s se
desfoare n Mexic, 11-13 noiembrie 2015 (see Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare Marin
http://earthobservations.org/geo12.php). Grigore Antipa Constana (INCDM) asigur Secretariatul
Tehnic Permanent al CNZC. n cadrul CNZC, au fost
ICZM la nivel naional constituite Grupuri de Lucru formate din experi-cheie
Cadrul legal pentru ICZM n Romnia este reprezentat de reprezentnd autoriti i instituii de cercetare, care ofer
urmtoarele documente: consultan pe domenii specifice, precum monitorizarea
Ordonana de Urgen nr. 202/2002 privind mediului costier, planificare spaial, eroziune costier,
managementul integrat al zonei costiere, aprobat cu planificarea activitilor i dezvoltarea de strategii etc.
modificrile i completrile ulterioare prin Legea nr.
280/2003. Participarea publicului este unul dintre factorii motorii ai
Hotrrea de Guvern nr. 1015/2004, privind ICZM, oferind un cadru pentru implicarea publicului n
regulamentul de organizare i funcionare a procesul decizional, pentru obinerea unui consens n
Comitetului Naional pentru Zona Costier. vederea dezvoltrii economice i sociale sustenabile a
Hotrrea de Guvern nr. 749/2004, privind zonei costiere. Participarea publicului se concretizeaz n
stabilirea responsabilitilor, criteriilor i modului de implicarea i colaborarea cu sectorul privat, ONG-urile,
delimitare a fiei de teren aflate n imediata apropiere a grupurile civice i alte organizaii sau persoane interesate

106 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


sau afectate de managementul zonei costiere. Planificarea optimizare a cooperri internaionale i
i gestionarea resurselor costiere necesit cel mai mare interguvernamentale, n vederea unei abordri integrate a
grad de participare public posibil. MIZC n regiunea Mrii Negre, fundamentat pe
colaborarea cu factorii interesai din sectoare diferite,
Figura 2.81 edina CNZC din septembrie 2015(Sursa: INCDM Grigore niveluri administrative diferite i societatea civil.
Antipa) Principalul obiectiv al proiectului a fost consolidarea
fondului comun de cunotine i a bazei informaionale
att de necesare pentru soluionarea problemelor i
provocrilor comune n regiunea extins a Mrii Negre.

Principala dificultate a abordrii MIZC a constat n faptul


c cele cinci ri se confrunt cu diversitate administrativ
i instituional, lips de metodologii i capacitate tehnic
insuficient. Prin urmare, studiul a oferit o platform de
lucru pentru implicarea activ a diferitelor pri interesate
din regiunea Mrii Negre n implementarea unui cadru de
lucru MIZC coerent, care poate reuni abordrile naionale
ale celor cinci ri participante n conformitate cu
procedurile armonizate. De asemenea, un grup de experi
externi au creat un set de indicatori i metodologii comune
pentru procesul de management integrat al zonei costiere.

Figura 2.82 Studiul privind Managementul Integrat al Zonei Costiere


n Regiunea Mrii Negre (Sursa: INCDM Grigore Antipa)

n perioada 2013-2015, un consoriu de parteneri din


Romnia, Bulgaria, Turcia, Ucraina i Moldova a
implementat un proiect extrem de relevant pentru zona
costier a Mrii Negre, intitulat mbuntirea
Managementului Integrat al Zonei Costiere n
Regiunea Mrii negre - ICZM, finanat n cadrul Joint
Operational Programme Black Sea Basin 2007 2013, i
prevzut pentru implementarea Aciunii 14 To further
strengthen Integrated Coastal Zone Management
(ICZM) and Maritime Spatial Planning (MSP) practices
on the Western shores of the Black Sea pentru Domeniul
prioritar 4 al Strategiei UE pentru Regiunea Dunrii,
Refacerea i meninerea calitii apelor. Pentru aceast Proiecte relevante pentru managementul integrat al
aciune, Romnia i-a asumat responsabilitatea zonei costiere:
implementrii. Principalul obiectiv al proiectului a fost A. Proiecte naionale
consolidarea fondului comun de cunotine i a bazei - Lucrri de reabilitare a falezelor, cu urmtoarele
informaionale att de necesare pentru soluionarea obiective: Protecia i reabilitarea falezelor prin lucrri
problemelor i provocrilor comune n regiunea extins a hidrotehnice de combatere a eroziunii costiere; Protecia
Mrii Negre. n cadrul acestui proiect, o echip de experi biodiversitii marine i costiere; Dezvoltarea durabil a
din cadrul INCDM Grigore Antipa Constana a elaborat zonei costiere; Elaborarea unui plan de aciune pentru
Studiul privind Managementul Integrat al Zonei reabilitarea zonei costiere pn n 2030.
Costiere n Regiunea Mrii Negre, o lucrare ampl i - Elaborarea suportului informaional i aducerea la zi a
comprehensiv, ce cuprinde cadrul legal i instituional bazei de date pentru elaborarea unei Strategii de
actual pentru cooperare transfrontalier i internaional, Planificare Spaial Maritim Integrat (2012-2015).
precum i analiza problemelor i a oportunitilor de - Caracterizarea ecosistemului marin i promovarea
introducere a MIZC n toat regiunea Mrii Negre. De dezvoltrii durabile.
asemenea, n coninutul Studiului sunt identificate sugestii - Programul integrat de monitoring fizic, chimic i biologic
ctre guvernele naionale privind mbuntirea politicilor al parametrilor apelor tranzitorii, costiere i marine.
naionale n domeniul MIZC, precum i sugestii de
AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 107
- Implementarea unui sistem GIS complex pentru un Date pentru un plan spaial specific
management ecosistemic, prin monitoring integrat i Activitatea de PSM desfurat de INCDM Grigore Antipa
evaluarea strii i tendinelor de evoluie a biocenozelor a continuat, fiind susinut de infrastructura i expertiza
ntr-un mediu ntr-o continu schimbare - ECOMAGIS existente, i anume Centrul Naional de Date
(2012-2015). Oceanografice i de Mediu, Centrul de Competen pentru
Tehnologii Spaiale COSMOMAR etc. este planificat
B. Proiecte internaionale: crearea unui punct focal pentru PSM n cadrul unui nou
- 2nd Call for Proposals Joint Operational Programme proiect finanat prin DG-MARE (DG MARE 2014/23). Cele
BLACK SEA BASIN 2007-2013 Improvement of the mai importante domenii de interes sunt schimburile de
Integrated Coastal Zone Management in the Black Sea bune practice, dezvoltarea capacitilor n regiunea Mrii
Region, ICZM (2013-2015) /mbuntirea Negre i atragerea factorilor interesai.
Managementului Integrat al Zonei Costiere n Regiunea
Mrii negre - ICZM. Caracteristicile apelor marine romneti, eseniale
- EC/FP 7: Policy-oriented marine Environmental pentru elaborarea de Planuri Naionale de PSM (Figura
Research in the Southern EUropean Seas - 2.83) Lungimea liniei de coast: 245 km;
PERSEUS (2011 - 2015) - Apele interioare/pn la limita mrii teritoriale/12
- EC/FP7: Towards COast to COast NETworks of Mm de la linia de baz 4.084 km2
marine protected areas (from the shore to the o Apele interioare (de la linia de coast pn la
high and deep sea), coupled with sea-based wind linia de baz): 766 km2
energy potential - CoCoNet (2012-2016); o Apele teritoriale (de la linia de baz pn la 12
- EC/FP 7: European Marine Observation and data Mm): 3.202 km2
Network - EDMODNET - Zona contigu (de la 12 Mm pn la 24 Mm): 3.202
- EC/FP 7: Pan-European infrastructure for Ocean km2
& Marine Data Management SeaDataNet II (2011 - 2015); - Zona Economic Exclusiv (ZEE): 22.486 km2
- EC/FP7: Co-creating Ecosystem-based Fisheries - Numrul de granie maritime: 8
Management Solutions MAREFRAME (2014-2018). S-a convenit asupra ZEE i a mrii teritoriale cu Ucraina n
2009, dup arbitrajul la Curtea European de Justiie
II.3.4.2. Planificarea Spaial Maritim (PSM) (Haga, februarie 2009), iar cu Bulgaria nc nu au fost
stabilite ZEE i marea teritorial.
Directiva pentru PSM a fost elaborat, nc din 2014, ca
parte integrant a Politicii Maritime Integrated a UE, Figura 2.83 Apele marine romneti: ape interioare, ape
viznd dezvoltarea durabil a mediului marin, fiind n teritoriale i Zona Economic Exclusiv (ZEE). Sursa: INCDM
Grigore Antipa Constana, 2016.
deplin concordan cu Directiva-Cadru Strategia pentru
Mediul Marin 2008/56/CE.

n anul 2015, n Romnia, activitatea de Planificarea


Spaial Maritim a fost legat de:
- Reglementrile elaborate de UE referitoare la spaiul
maritim, n contextul Directivei pentru Planificarea
Spaial Maritim 2014/89/UE.
- Experiena dobndit n proiecte de cercetare
anterioare;
- Noi proiecte care au demarat n 2015;
- Desemnarea autoritii naionale pentru Planificarea
Spaial Maritim n Romnia.
n paralel cu desemnarea autoritii responsabile pentru
PSM, s-a demarat i elaborarea legislaiei specifice. Se
urmrete organizarea autoritii naionale i crearea
unor grupuri de experi, n vederea implementrii acestei
directive. S-a nceput deja colectarea datelor disponibile de
la furnizorii de informaii (factori interesai din zonele
costiere i marine).

Trebuie subliniat contribuia INCDM la proiectul MARSPLAN (DG MARE 2014/24), coordonat de Ministerul Dezvoltrii
Regionale i Administraiei Publice, extrem de important pentru implementarea Directivei pentru MSP. Principalele
obiective i abordarea pentru implementarea MSP i elaborarea unui plan spaial maritim se bazeaz pe: inventarierea,
colectarea i gestionarea datelor; integrarea spaiu maritim-uscat; abordarea i integrarea transfrontaliere; abordarea
ecosistemic; schimbrile climatice; aspectele juridice ale PSM; instrumente i indicatori pentru PSM; consultarea
publicului.

Inventarul activitilor din spaiul maritim


- Zona costier romneasc este supus presiunii populaiei care crete exponenial pe durata sezonului estival,
urbanizrii n scopuri turistice, transporturilor maritime, eroziunii costiere i polurii, n special cauzat de influena
Dunrii i noilor zone construite (Figura 2.84).

108 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


Figura 2.84 Principalele activiti din zona costier romneasc
Sursa: INCDM Grigore Antipa Constana, 2016.

- Industriile i construciile din zona costier au avut


efecte negative prin distrugerea peisajului natural,
degradarea calitii apei, a dunelor de nisip, a
vegetaiei i a ecosistemului marin n ansamblul su.
- Alte activiti cu impact: agricultura; modernizarea i
extinderea porturilor turistice existente; porturi i
transport naval; construcii portuare i subacvatice;
construcia de nave; industria petrochimic, rafinrii
de petrol; industria minier: extracia de nisip;
industria energiei nucleare; construirea de parcuri
eoliene n zona de coast; transporturile aeriene;
industria manufacturier; industria alimentar;
industria prelucrrii oelului; activiti militare i de
aprare naional.
- Preocupri: protejarea naturii n conformitate cu
Directiva Habitate;
- Utilizri viitoare: interes crescut ca punct nodal din
punct de vedere energetic.
Responsabilitile generale pentru PSM
Planurile de dezvoltare costier elaborate anterior se afl
n prezent n dezbatere public i ateapt rezoluia nc din 2015, Ministerul Dezvoltrii Regionale i
guvernului; acestea au fost elaborate n conformitate cu Administraiei Publice i-a asumat responsabilitatea s
reglementrile UE pentru ICZM. Toate iniiativele de elaboreze legislaia naional pentru PSM i
dezvoltare marin i costier i infrastructurile din aceast implementarea Directivei pentru PSM.
zon (private sau publice/oficiale) trebuie analizate i
aprobate de Comitetul Naional al Zonei Costiere (CNZC). Planificarea Spaial Maritim nc nu este nc prins n
legislaia romneasc actual. n Romnia exist un cadru
oficial pentru MIZC, n vederea dezvoltrii durabile a zonei
costiere, i o serie de legi n acest sens. Legea Zonei
Costiere (Legea nr. 280 din 24 iunie 2003, ce aprob
Figura 2.85 Harta tematic integrat: linia de coast, platforme Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 202/2002 pricind
offshore, conducte de gaze i petrol, rute navigaie, arii marine MIZC) pune n practic i planificarea spaial maritim.
protejate sub Directivele Psri i Habitate, zone desemnate pentru nc din 2008 au fost cartate utilizrile actuale i punctele
molute, zone de pescuit pentru unelte fixe, puncte pescreti. fierbini de poluare, n vederea elaborrii unui Plan Spaial
Sursa: INCDM Grigore Antipa Constana, 2016.
Maritim pentru partea de sud a litoralului romnesc al
Mrii Negre, n cadrul proiectului PLANCOAST
(www.plancoast.eu).

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 109


INCDM a implementat o serie de proiecte de cercetare ce http://www.rmri.ro/Home/Downloads/Programmes.NationalPr
au inclus i componenta de PSM (PLANCOAST, CoCoNET, ojects/Raport%20Nucleu%202009-2015.pdf
ICZM, CEMAR-NUCLEU). De asemenea, iniiative similare DG-MARE 2014/23, Proiectul ECORYS, Mecanism de
ai fost dezvoltate i de INCD URBAN-INCERC (Cercetarea asisten pentru implementarea Planificrii Spaiale
fundamental pentru Strategia de Dezvoltare Spaial a Maritime (2015-2016), este o iniiativ nou, ce a
Romniei 2030, Planul de Zonare a Zonei Costiere demarat la 17 decembrie 2015, ce ofer asisten
Romneti, Metodologia comun de planificare teritorial tehnic i consultan pentru implementarea
pentru regiunea transfrontalier Romnia - Bulgaria), de Directivei pentru PSM i elaborarea de planuri, prin
Universitatea Maritim din Constana (EsTADOR), intermediul platformei online i al unei reele de
Universitatea Ovidius din Constana, INCD GeoEcoMar puncte focale, cte unul pentru fiecare bazin - Marea
(referitoare la hazardele naturale i patrimoniul Baltic, Marea Nordului, Atlantic, vestul Mediteranei,
arheologic submers) i INCD Delta Dunrii (PEGASO). estul Mediteranei i Marea Neagr. Punctele focale
Concluziile analizei realizate n cadrul proiectului MISIS pentru PSM trebuie s fie la curent cu evoluiile din
(www.misisproject.eu, INCDM), n 2015 nu s-au nregistrat bazinul maritim de care sunt responsabile.
progrese n ceea ce privete legislaia privind PSM. Proiectul COFASP - ECOAST (2016-2019) este tot o
iniiativ nou, demarat n 2015, pe durata 2016-
Experiena dobndit n proiectele de PSM 2019. Proiectul ECOAST i propune s identifice,
Proiectele derulate de INCDM (PLANCOAST, MARSPLAN, dezvolte i testeze noi metodologii pentru
ECORYS i ECOAST) s-au axat/se axeaz n principal de managementul spaial i temporal al pescriilor i
aspect legate de Planificarea Spaial Maritim: acvaculturii, inclusiv a habitatelor eseniale pentru
PLANCOAST (CADSES-INTERREG III) (2005-2008) a peti i habitatelor prioritare pentru conservare,
implementat proiecte-pilot n Romnia, pentru a precum i sinergiile i conflictele ntre activitile
demonstra utilitatea i puterea instrumentelor de PSM umane din spaiul maritim.
pentru un management eficient al zonei costiere i n cadrul ECOAST este planificat un Studiu de caz
maritime. Menionm: studiul de caz Sulina - Gurile pentru Marea Neagr, care s cuprind evaluarea
Dunrii - Braul Sulina; studiul de caz Constana - zona amprentei ecologice a acvaculturii i pescriilor,
portuar; planificarea spaial a ZEE. INCDM a cartarea zonelor optime pentru astfel de activiti,
contribuit la Manualul Plancoast cu rezultatele evaluarea compatibilitii ntre pescrii, acvacultur i
studiilor de caz, lucrare ce conine instruciuni i alte activiti umane, precum i implementarea de
instrumente pentru realizarea planurilor spaiale. Cel metode holistice i modelarea funcional a cadrului
mai important document realizat de partenerii romni pentru evaluarea i prognozarea reaciilor factorilor
este Raportul naional pentru Planificarea Spaial interesai la opiunile de planificare spaial integrat.
Maritim, care evideniaz procesul de implementare Diferite abordri vor fi cuprinse ntr-un singur sistem,
a MIZC i instrumentelor aferente. Proiectul identificnd posibiliti spaiale i temporale reale
PLANCOAST a venit n sprijinul acestui proces. pentru integrarea tuturor activitilor din spaiul
Experiena Romniei din PLANCOAST i rezultatele maritim, n vederea facilitrii factorilor decizionali i a
obinute privind starea actual a PSM i MIZC n zona celor interesai s evalueze msurile de management
costier i maritim romneasc incluse n Manualul i s ia decizii ntr-o manier transparent. Rezultatele
editat n cadrul proiectului au fost traduse i n limba obinute vor veni n sprijinul politicilor UE i
romn i sunt disponibile online la urmtorul link naionale, pentru a alocarea a spaiului bazat pe
http://www.nodc.org.ua/ukrncora/index2php?option=com_doc abordarea ecosistemic i utilizarea durabil a
man &task=doc_view&gid=77&Itemid=35. resurselor marine.
Concluziile experienei PLANCOAST au fost c Planificarea
Spaial Maritim Integrat depinde de cooperarea inter- Impactul la nivel juridic i cartarea
sectorial i de scara spaial, fiind prima aplicare a Proiectul PLANCOAST a fost primul care a introdus
experienelor de la Marea Baltic i Marea Adriatic la domeniul PSM n Romnia. Toate celelalte hri i planuri
Marea Neagr, ca parte din Bazinul Mediteranean. ulterioare au devenit posibile n urma primei cartri a
DG-MARE 2014/24, MARSPLAN (2015-2017) este spaiului maritim (12 Mm) realizat n cadrul acestuia.
primul proiect de PSM la nivel de bazin al Mrii Negre. PLANCOAST a contribuit la crearea primei infrastructuri
n cadrul acestuia se realizeaz o evaluare iniial i GIS i a bazei de date specializate de la litoralul romnesc
cooperarea transfrontalier pentru PSM ntre al Mrii Negre.
Romnia i Bulgaria. Experien relevant n
planificarea transfrontalier a fost dobndit i n n cadrul proiectului MARSPLAN se elaboreaz suportul
cadrul proiectului strategic - Strategia teritorial pentru elaborarea legislaiei pentru PSM, a bazei de date i
comun pentru zona transfrontalier Romnia - a planului naional, n paralel cu implementarea Directivei
Bulgaria (2012-2015) (www.spatial.mdrap.ro). pentru PSM.
Programul Naional CEMAR - Conservarea
ecosistemului marin i promovarea utilizrii durabile a n perioada 2007 - 2016, experii INCDM Grigore Antipa
acestuia - implementat n perioada 2010-2014, au elaborat diferite hri tematice, n carul unor proiecte
finanat de Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii naionale i internaionale dedicate spaiului maritim
tiinifice, Proiectul PN 09-320302/2010-2014, romnesc. Pe baza acestor hri, au fost create primele
Elaborarea suportului informaional i actualizarea planuri regionale maritime, n cadrul Studiului de caz
bazei de date n sprijinul Strategiei pentru Planificarea PLANCOAST pentru ZEE, planuri ce au fost mbuntite
Spaial Maritim Integrat, nr. contract 32N/ ulterior anual. Hrile integrate se public n Rapoartele
27.02.2009 -
110 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI
anuale privind starea mediului marin i costier/Jurnalul (Ordonana de Urgen nr. 71/2010), cu contribuia
Cercetri Marine/Recherches Marines. esenial a INCDM. n 2012, s-a realizat o evaluare iniial
Planul cuprinde urmtoarele sectoare: a strii mediului marin, ce a inclus i o analiz socio-
o Navigaie, porturi, extracie de minerale, exploatare economic. Definirea Strii Ecologice Bune (Good
petrol i gaz, activiti de prelucrare produse Environmental Status - GES) i stabilirea obiectivelor de
petroliere, industria petrochimic, rafinrii, mediu sunt aliniate cu Decizia Comisiei privind criteriile
producerea de energii regenerabile offshore, pescuit, comune i standardele metodologice (2010/477/UE).
acvacultur, turism (recreere i activiti sportive), Monitoringul anual al mediului marin realizat de INCDM se
protecia naturii, cercetare tiinific, cabluri i bazeaz pe indicatori biologici, geochimic, de eutrofizare i
conducte submarine, extinderea i modernizarea contaminare, i a fost dezvoltat ulterior n cadrul
porturilor turistice: dragare, industria energiei proiectului FP7 PERSEUS i al programului naional de
nucleare, instalarea de parcuri eoliene n zona de monitoring, sub egida Ministerului Mediului, Apelor i
coast, funcionarea i modernizarea aeroporturilor Pdurilor.
i a transportului aerian, la care se adaug
construcia de nave, industria manufacturier, Implicarea factorilor interesai
agricultura i industria alimentar; Proiectele de MSP cu finanare european PLANCOAST,
o Neclar specificate: patrimoniul cultural submers, MARSPLAN, ECORYS i ECOAST reprezint puncte de
sectorul militar i de aprare naional; referin n ceea ce nseamn implicarea factorilor
o Aspecte de interes conexe: protejarea naturii i interesai. ntlniri cu factorii interesai din domeniile
recreerea, Rezervaia Biosferei Delta Dunrii, profesionale legate de spaiul maritim i grupurile sociale
rezervaii naturale, situri de importan comunitar din zona marin i de coast. Una dintre metodele utilizate
(SCI-uri) sub Directiva Habitate i situri de protecie pentru implicarea factorilor interesai este Metoda Sketch
special avifaunistic (SPA-uri) sub Directiva Psri, Mark (dezvoltat de INCDDD Tulcea n proiectul PEGASO.
zone de protecie Ramsar; n cadrul proiectelor de PSM n derulare sunt planificate
o Utilizri viitoare preconizate: interes crescut ca nod metode noi de sprijinire a procesului decizional la nivel
energetic regional. administrativ i guvernamental.
Planurile spaiale maritime trebuie elaborate i
implementate n baza noi legi naionale pentru PSM, care Cooperare transfrontalier
este n curs de elaborare. INCDM a fcut demersuri Dezvoltarea durabil a zonei costiere necesit o cooperare
semnificative n acest sens, inclusiv n contextul strns ntre toate statele riverane la Marea Neagr. n
proiectelor anterioare sau a celor aflate n derulare. acest sens, a fost elaborat Planul Strategic de Aciune
pentru Reabilitarea i Protecia Mrii Negre. Obiectivele
Coerena cu alte procese generale ale acestuia includ asigurarea unui mediu sntos
Evaluarea Strategic de Mediu pentru populaia din regiunea Mrii Negre, att din zonele
Evaluarea Strategic de Mediu a fost inclus n Programul urbane, ct i din cele rurale; atingerea unei diversiti a
Operaional Naional 2007-2013 pentru toate sectoarele ecosistemului marin care, din punct de vedere biologic, s
economice din Romnia i este parte din planificarea conin populaii bazate pe organisme cu o variabilitate i
teritorial. Au fost elaborate Metodologiile de evaluare viabilitate naturale ridicate (inclusiv mamifere marine i
strategic, legislaia, ghidul de realizare i baza de date. sturioni), care pot susine un mod de via construit pe
Protocolul privind Evaluarea Strategic de Mediu ns-a activiti durabile, ca pescuitul , acvacultura i turismul, la
adugat Conveniei pentru evaluarea impactului asupra nivelul tuturor statelor riverane Mrii Negre. Programul
mediului n context transfrontalier din 21.05.2003, ce a Operaional de Cooperare Transfrontalier Romna -
intrat n vigoare la 18.11.2009 . Textul este publicat n Bulgaria 2007-2013, continuat de perspectiva 2014-2020,
Monitorul Oficial. a permis o abordare transfrontalier n toate domeniile de
http://lege5.ro/Gratuit/gezdsnzshe/protocolul-privind-evaluarea- activitate, inclusiv n spaiul maritim.
strategica-de-mediu-la-conventia-privind-evaluarea-impactului-
asupra-mediului-in-context-transfrontiera-din-21052003. Evaluarea PSM
Proiectul PLANCOAST a permis realizarea primelor hri
Managementul Integrat al Zonei tematice i integrate. n cadrul proiectului MARSPLAN s-a
Costiere (MIZC) elaborat att prima versiune n limba romn a
Romnia este singurul stat riveran Mrii Negre i unul metodologiei pentru PSM (sub coordonarea URBAN-
dintre puinele la nivel mondial care are un cadru legal i INCERC i MDRAP), care trebuie aprobat de DG-MARE,
instituional pentru MIZC (Legea nr. 280/2003), care ct i cadrul legal i instituional, ambele cu o contribuie
stipuleaz sarcinile i responsabilitile autoritilor i semnificativ a INCDM. Toate hrile tematice i integrate
instituiilor centrale i locale relevante, n vederea ale spaiului maritime au fost actualizate i mbuntite
atingerii obiectivelor MIZC. Pe lng implementarea anual (INCDM Constana). La finalizarea proiectului
recomandrii UE pentru MIZC, scopul acestei legi este i MARSPLAN, este planificat elaborarea primei variante a
facilitarea implementrii Directivei-cadru Ap, Directivei- Planului Naional pentru PSM. n concluzie, implementarea
cadru Strategia pentru Mediul Marin, Directivelor Habitate Directivei pentru PSM rmne o prioritate att la nivel
i Psri i a altor directive conexe. guvernamental, ct i la nivelul instituiilor de cercetare,
precum i pentru factorii interesai de mediul marin.

Directiva-cadru Strategia pentru Trebuie menionat c pe parcursul anului 2015 s-au
Mediul Marin (DCSMM) demarat primii pai pentru:
Romnia a transpus Directiva-cadru Strategia pentru - Realizarea inventarului msurilor existente ce se
Mediul Marin n legislaia naional n anul 2010 aplic n zonele costiere;
AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 111
- Utilizarea instrumentelor existente n dezvoltarea de
strategii, n conformitate cu directivele europene;
- Analizarea aciunilor viitoarea pentru managementul
activitilor costiere i maritime;
Pentru o implementare n condiii optime a PSM, trebuie
urmai urmtorii pai:
- Cartarea distribuiei spaiale i temporale a
activitilor maritime actuale i poteniale;
- Coordonarea planurilor i strategiilor de planificare
spaial n vederea implementrii, integrrii i
revizuirii Directivei pentru PSM;
- Consultarea factorilor interesai i a autoritilor
referitor la planurile i strategiile spaiale maritime, cu
rezultate concrete;
- Cooperarea n vederea armonizrii cu statele membre
UE i non-membre din bazinul Mrii Negre, dup
desemnarea autoritii/autoritilor responsabile de
implementarea PSM.

112 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


III. SOLUL

III.1. Calitatea solurilor: stare i tendine

III.2. Zone critice sub aspectul deteriorrii solurilor

III.3. Presiuni asupra strii de calitate a solurilor

III.4. Prognoze i aciuni ntreprinse pentru ameliorarea strii de


calitate a solurilor

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 113


III. SOLUL

III.1. CALITATEA SOLURILOR: STARE I TENDINE


III.1.1. Repartiia terenurilor pe clase de calitate
Calitatea terenurilor agricole cuprinde att fertilitatea bonitare medie pe ar, pentru anul 2015, fr aplicarea
solului ct i modul de manifestare a celorlali factori de msurilor pedoameliorative.
mediu fa de plante. Potenialul de producie a terenurilor Se remarc faptul c, n cazul terenurilor arabile, care
se clasific n funcie de sol, relief, clim, ap freatic, pe ocup 64,05% din suprafaa cartat, cele mai multe
baza notelor de bonitare natural pentru arabil, n 5 clase terenuri se grupeaz n domeniul claselor de calitate a II-a
de calitate: clasa I (81-100 puncte), clasa II (61-80 puncte), (28,23%) i a III-a (38,99%). Practic, n clasa I de calitate la
clasa III (41-60 puncte), clasa IV (21-40 puncte) i clasa V arabil intr 6,24% din totalul terenurilor, restul claselor
(1-20 puncte. Clasele de calitate ale terenurilor dau prezentnd diferite restricii. n cazul punilor i al
pretabilitatea acestora pentru folosinele agricole. fneelor, n clasele a II-a i a III-a se regsesc 8,7% i
Numrul de puncte de bonitare se obine printr-o respectiv 27,5% din suprafaa cartat, iar n clasele a IV i
operaiune complex de cunoatere aprofundat a unui a V-a 62% din suprafaa cartat. Circa 86% din suprafaa
teren, exprimnd favorabilitatea acestuia pentru cerinele viilor aparin claselor a II-IV-a, iar 75% din suprafaa
de existen ale unor plante de cultur date, n condiii livezilor, claselor III-IV-a. Pe total suprafa agricol, 35%
climatice normale i n cadrul folosirii raionale. din suprafa se ncadreaz la clasa a III-a, 26% n clasa a
n tabelul 3.1 i n figura 3.1 se prezint ncadrarea IV-a, 21,5% n clasa a II-a, 12,9% n clasa a V-a i 4,6% n
terenurilor agricole n clase de calitate dup nota de clasa I.

Tabelul 3.1. ncadrarea terenurilor agricole n clase de calitate dup nota de bonitare pe ar n 2015
Suprafaa total Din care pe clase de calitate :
Folosina
cartat
Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a Clasa a V-a
ha/% din total
ha/% din total ha/% din total ha/% din total ha/% din total ha/% din total
agricol
folosin folosin folosin folosin folosin
9243740.59 577068.34 2609900.94 3604394.52 1777677.82 674698.97
Arabil
64.05 6.24 28.23 38.99 19.23 7.3
4681990.43 85031.80 406669.28 1287644.54 1784009.53 1118635.28
Puni+Fnee
32.44 1.82 8.69 27.50 38.10 23.89
259158.24 8314.09 63653.57 79841.37 80568.38 26780.83
Vii
1,80 3.21 24.56 30.81 31.09 10.33
246741.67 1860.73 27303.21 78942.66 103586.72 35048.35
Livezi
1,71 0.75 11.07 31.99 41.98 14.20
14431630,93
Total agricol
100
Sursa : I.C.P.A.

Figura 3.1. ncadrarea terenurilor agricole n clase de calitate dup nota de bonitare pe ar (ha/% din total folosin) n 2015

45
40
35
30
25
%

20
15
10
5
0
clasa I clasa II clasa III clasa IV clasa V

arabil pauni i fnee vii livezi

Sursa : I.C.P.A.

114 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


III.1.2. Terenuri afectate de diveri factori limitativi
Din inventarierea executat de ctre I.C.P.A. n colaborare solului produce poluarea cu metale grele (mai ales Cu, Pb,
cu O.S.P.A., n anii 1994-1998, pentru 41 judee, i cu alte Zn, Cd) i dioxid de sulf, identificat n special n zonele
uniti de cercetare, pe circa 12 milioane ha de terenuri critice precum Baia Mare, Zlatna i Copa Mic. n total,
agricole, din care pe aproximativ 7,5 milioane ha de teren poluarea cu substane purtate de vnt afecteaz 0,363 mil.
arabil (circa 80% din suprafaa arabil), calitatea solului ha. Dei, n ultimii ani, o serie de uniti industriale au fost
este afectat ntr-o msur mai mic sau mai mare de una nchise iar altele i-au redus activitatea, poluarea solului se
sau mai multe restricii. menine ridicat n zonele puternic afectate. Poluarea cu
Carbonul organic din sol influeneaz fertilitatea solului, petrol i ap srat de la exploatrile petroliere, rafinare i
capacitatea de reinere a apei, rezistena la compactare, transport, este prezent pe circa 50 000 ha.
biodiversitatea precum i sensibilitatea la acidifiere sau Degradarea solului prin diverse lucrri de excavare
alcalinizare. afecteaz circa 24000 ha, aceasta constituind forma cea
Coninutul de humus (H, %) determinat n stratul mai grav de deteriorare a solului ntlnit n cazul
agrochimic al siturilor agricole de monitoring din reeaua exploatrilor miniere la zi, ca de exemplu, n bazinul
16x16 km la nivel de ar, a prezentat valori n domeniul minier al Olteniei. Calitatea terenurilor afectate de acest tip
extrem de mic- excesiv de mare, ponderea cea mai mare de poluare a sczut cu 1-3 clase, astfel c unele din aceste
revenind solurilor cu coninut mic de humus (71,6%), suprafee au devenit practic neproductive. Principalele
urmate de solurile cu coninut mijlociu (23%) (figura 3.2.). restricii ale calitii solurilor agricole sunt prezentate n
Poluarea fizico-chimic i chimic a solului afecteaz circa tabelul nr. 3.2.
0,9 mil. ha; efecte agresive deosebit de puternice asupra
Seceta se poate manifesta pe circa 7,1 milioane ha, din
Figura 3.2. Distribuia spaial a valorilor coninutului de care pe cea mai mare parte a celor 3,2 milioane ha
humus n stratul agrochimic al siturilor agricole n reeaua amenajate anterior cu lucrri de irigaie; n anii 2006-
de monitorizare 16x16 km 2007 au fost nregistrate ca fiind afectate de secet.
Excesul periodic de umiditate n sol afecteaz circa 3,8
milioane ha, din care o mare parte din perimetrele cu
lucrri de desecare-drenaj, care nu funcioneaz cu
eficiena scontat. Periodic sunt inundate o serie de
perimetre din areale cu lucrri de ndiguire vechi sau
ineficiente, nentreinute, nregistrndu-se pagube
importante prin distrugerea gospodriilor, culturilor
agricole, eptelului, a cilor de comunicaie i pierderi
de viei omeneti.
Eroziunea hidric este prezent n diferite grade pe
6,3 milioane ha, din care circa 2,3 milioane amenajate
cu lucrri antierozionale, n prezent degradate
puternic n cea mai mare parte; aceasta mpreun cu
alunecrile de teren (circa 0,7 milioane ha) provoac
pierderi de sol de pn la 41,5 t/ha.an.
Influenele duntoare ale restriciilor se reflect n Eroziunea eolian se manifest pe aproape 0,4
deteriorarea caracteristicilor i a funciilor solurilor, milioane ha, cu pericol de extindere, cunoscndu-se
respectiv n capacitatea lor bioproductiv, dar, ceea ce este faptul c, n ultimii ani s-au defriat unele pduri i
i mai grav, n afectarea calitii produselor agricole i a perdele de protecie din zone cu soluri nisipoase,
securitii alimentare, cu urmri serioase asupra calitii susceptibile acestui proces de degradare. Solurile
vieii omului. respective au volum edafic mic, capacitate de reinere
Aceste restricii sunt determinate, fie de factori naturali a apei redus i sufer de pe urma secetei, avnd
(clim, form de relief, caracteristici edafice etc.), fie de fertilitate sczut.
aciuni antropice, agricole i industriale; n multe cazuri Coninutul excesiv de schelet n partea superioar a
factorii menionai pot aciona mpreun n sens negativ solului afecteaz circa 0,3 milioane ha.
avnd ca efect scderea calitii solurilor i chiar anularea
funciilor acestora.

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 115


Tabelul 3.2. Suprafaa terenurilor agricole afectate de diveri factori limitativi ai capacitii productive
Denumirea factorului Suprafaa afectat mii ha
Total Arabil
Secet 7100 -
Exces periodic de umiditate n sol 3781 -
Eroziunea solului prin aciunea apei (eroziunea hridric) 6300 2100
Alunecri de teren 702 -
Eroziunea solului prin aciunea vntului (eroziunea eolian) 378 273
Schelet excesiv de la suprafaa solului 300 52
Srturarea solului, 614 -
din care cu alcalinitate ridicat 223 135
Compactarea secundar a solului datorit lucrrilor
6500 6500
necorespunztoare ("talpa plugului")
Compactarea primar a solului 2060 2060
Formarea crustei 2300 2300
Rezerv mic i extrem de mic de humus n sol 7485 4525
Aciditate puternic i moderat 3424 1867
Asigurarea slab i foarte slab cu fosfor mobil 6330 3401
Asigurarea slab i foarte slab cu potasiu mobil 787 312
Asigurarea slab cu azot 5110 3061
Carene de microelemente (zinc) 1500 1500
Poluarea fizico-chimic i chimic a solului, din care: 900 -
- poluarea cu substane purtate de vnt 363 -
- deteriorarea solului prin diverse excavri 24 -
Acoperirea terenului cu deeuri i reziduuri solide 18 -
Sursa: I.C.P.A.

Aceeai suprafa poate fi afectat de unul sau mai muli asigurare slab pn la foarte slab a solului cu fosfor
factori restrictivi. mobil, pe circa 6,3 mil. ha teren agricol;
Srturarea solului se resimte pe circa 0,6 milioane ha, asigurare slab a solului cu potasiu mobil, pe circa 0,8
cu unele tendine de agravare n perimetrele irigate mil. ha teren agricol;
sau drenate i iraional exploatate, sau n alte areale cu asigurare slab a solului cu azot, pe aproximativ 5,1
potenial de srturare secundar, care nsumeaz mil. ha teren agricol;
nc 0,6 mil. ha. asigurare extrem de mic pn la mic a solului cu
Deteriorarea structurii i compactarea secundar a humus pe aproape 7,5 mil. ha teren agricol;
solului ("talpa plugului") se manifest pe circa 6,5 mil. carene de microelemente pe suprafee nsemnate, mai
ha; compactarea primar este prezent pe circa 2 mil. ales carene de zinc, puternic resimite la cultura
ha terenuri arabile, iar tendina de formare a crustei la porumbului pe circa 1,5 mil. ha.
suprafaa solului, pe circa 2,3 mil ha. Acoperirea solului cu deeuri i reziduuri solide a
Starea agrochimic, analizat pe 66% din fondul agricol, determinat scoaterea din circuitul agricol a circa 18000 ha
prezint urmtoarele caracteristici nefavorabile: de terenuri agricole. Datele menionate sunt evideniate i
aciditate puternic i moderat a solului pe circa 3,4 de rezultatele reinventarierii terenurilor afectate de
mil. ha teren agricol i alcalinitate moderat-puternic diferite procese prezentate n sintez n tabelul 3.3.
pe circa 0,2 mil. ha teren agricol;

Tabelul 3.3. Situaia general a solurilor din Romnia afectate de diferite procese
Denumire Cod Suprafaa (ha) i gradul de afectare
general slab moderat puternic foarte excesiv Total
proceselor
I.Procese de 1.Poluare prin lucrri de excavare la
poluare zi (exploatri miniere la zi, 2 16 255 519 23640 24432
divers a balastiere, cariere, etc.)
solului 2. Deponii, halde, iazuri de
determinate decantare, depozite de steril de la 247 63 236 320 5773 6639
de activiti flotare, depozite de deeuri etc.
industriale i 3.Deeuri i reziduuri anorganice
agricole (minerale, materii anorganice,
inclusiv metale, sruri, acizi, baze) 10 217 207 50 360 844
de la industrie (inclusiv industria
extractiv)

116 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


4.Substane purtate de aer. 215737 99494 29436 18030 1615 364348
5.Materii radioactive - 500 - - 66 566
6.Deeuri i reziduuri organice de la
industria alimentar si uoar i alte 13 19 12 17 287 348
industrii
7.Deeuri, reziduuri agricole i
37 65 90 642 306 1140
forestiere
8.Dejecii animaliere 2883 993 363 265 469 4973
9.Dejecii umane 689 11 33 733
17.Deeuri, reziduuri agricole i
1058 650 224 77 67 2076
forestiere
18.Ageni patogeni contaminani 505 117 617
19.Ap srat (de la extracia
952 497 408 205 592 2654
petrolului)
20. Produse petroliere 473 248 5 25 751
TOTAL I 220939 104176 31490 20130 33350 410121
II.Soluri 10. Eroziune de suprafa, de 944.763 1.013.854 749420 454150 210729 3372916
afectate de adncime, alunecri
procese de 15. Compactare primar i/sau 543371 544556 251268 125555 88526 1553276
pant i alte secundar
procese 15. Compactare primar i/sau 4088 2389 4808 1178 836 13299
secundar
16. Poluare prin sedimente produse 1492222 1560799 1005496 580883 300091 4939491
de eroziune (colmatare)
TOTAL II 944.763 1.013.854 749420 454150 210729 3372916
III.Soluri 11.Soluri srturate (saline i/sau 264163 80639 52488 36867 50678 484835
afectate de alcalice)
procese 12. Soluri acide 1766295 1926886 716794 186023 18132 4614130
naturale i
/sau 13. Exces de ap 640738 1075063 420208 199479 185785 2521273
antropice 14. Excesul sau deficitul de elemente 8358147 11604450 7549319 3306533 1373196 32191645
nutritive i de materie organic
TOTAL III 110 29343 14687038 8738809 3728902 1627791 39811883

Total General 12742504 16352013 9775795 4329915 1961232 45161495


Sursa: Institutul Naional de Cercetare - Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie i Protecia Mediului (I.C.P.A.) i Oficiile
Judeene de Studii Pedologice i Agrochimice (O.J.S.P.A.)

III.2. ZONE CRITICE SUB ASPECTUL DETERIORRII SOLURILOR


III.2.1. Situri contaminate de procese antropice
Gestionarea siturilor contaminate are ca scop ameliorarea -151 situri potenial contaminate din industria
oricrui efect advers suspectat sau dovedit de degradare a minier i metalurgic;
mediului i reducerea potenialelor ameninri asupra -834 situri potenial contaminate din industria
sntii umane, a corpurilor de ap, solului, habitatelor, petrolier;
produselor alimentare i biodiversitii. -85 situri potenial contaminate din industria chimic;
Un inventar naional preliminar privind siturile potenial -558 situri potenial contaminate din alte activiti
contaminate a fost ntocmit la nivelul anului 2008 pe baza (activiti specifice industriilor: energetic,
rspunsurilor la chestionarele prevzute de anexele 1 i 2 electrotehnic i electronic, sticl, ceramic, textil i
ale HG 1408/2007. Conform acestui inventor, n Romnia pielrie, celuloz i hrtie, lemn, ciment, construcii de
exist un numr de 1628 situri potenial contaminate maini, alimentar, activiti militare, activiti
repartizate pe sectoare economice dup cum urmeaz: specifice de transport terestru, aeroporturi, activiti
specifice agricole i zootehnice, activiti nucleare).

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 117


Figura 3.3. Distribuia pe sectoare economice a siturilor potenial contaminate la nivel naional n anul 2008

Distribuia pe sectoare economice a siturilor potenial contaminate la nivel Ind. Energetic


naional n anul 2008
400
Extr. hidrocarburi
350
Prelucr.
300
Hidrocarburi
250 Transp.
200 hidrocarburi
Depoz.
150 hidrocarburi
Distr. hidrocarburi
100
50 Ind. Minier
0

Sursa: ANPM

Pentru anul 2015, n concordan cu situaia prezentat n - 861 situri potenial contaminate din industria petrolier;
Strategia Naional i Planul National pentru Gestionarea - 37 situri potenial contaminate din industria chimic;
Siturilor Contaminate din Romnia, aprobat prin - 125 situri potenial contaminate din alte activiti
Hotrrea Guvernului nr. 683/2015, situaia sintetic este (activiti specifice industriilor: energetic, electrotehnic
reprezentat grafic n figurile 3.4 i 3.5. Conform acestui i electronic, sticl, ceramic, textil i pielrie, celuloz i
inventar n Romnia exist un numr de 1183 situri hrtie, lemn, ciment, construcii de maini, alimentar,
potenial contaminate repartizate pe sectoare economice activiti militare, activiti specifice de transport terestru,
dup cum urmeaz : aeroporturi, activiti specifice agricole i zootehnice,
- 160 situri potenial contaminate din industria minier i activiti nucleare).
metalurgic;

Figura 3.4. Distribuia la nivel naional pe sectoare economice n anul 2015 a siturilor potenial contaminate

Distribuia pe sectoare economice a siturilor potenial


contaminate la nivel naional n anul 2015 Ind. Energetic
Extr. hidrocarburi
Prelucr. Hidrocarburi
450
Transp. hidrocarburi
Depoz. hidrocarburi
Distr. hidrocarburi
400
Ind. Minier
Ind. Chimic
350 Prod. Electr.
Ind. Sticlei
Ind. Ceramic
300 Ind. Pielriei
Ind. Hrtiei
Ind. Lemnului
250 Ind. Alimentar
Depoz. Deeuri Municip.
De. Industriale
200 Activ. Militare
Spltorii Auto
Service Auto
150 Curtorii chimice
Aeroport
Ferme zootehnice
100 Activiti nucleare
Metalurgie
Ciment i Mat. C-ii.
50
Ind. Textil
Transport Auto i CFR
0 Staii Epurare

Sursa: ANPM

118 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


Figura 3.5. Distribuia pe sectoare economice a siturilor contaminate la nivel naional n anul 2015
Distribuia pe sectoare economice a siturilor contaminate la nivel
naional n anul 2015 Ind. Energetic
Extr. hidrocarburi
50
Prelucr. Hidrocarburi
Transp. hidrocarburi
Depoz. hidrocarburi
45 Distr. hidrocarburi
Ind. Minier
40 Ind. Chimic
Prod. Electr.
Ind. Sticlei
35 Ind. Ceramic
Ind. Pielriei
30 Ind. Hrtiei
Ind. Lemnului
Ind. Alimentar
25
Depoz. Deeuri Municip.
De. Industriale
20 Activ. Militare
Spltorii Auto
15 Service Auto
Curtorii chimice
Aeroport
10
Ferme zootehnice
Activiti nucleare
5 Metalurgie
Ciment i Mat. C-ii.
0
Ind. Textil

Sursa: ANPM

Acest inventar a fost un prim pas, numrul total de situri, se constat o diminuare semnificativ a numrului de
pentru unele domenii de activitate, se ateapt s creasc situri potenial contaminate, la extracia de hidrocarburi se
n urma realizrii investigrii fostelor platforme constat o cretere prin dezvoltarea activitii de
industriale, a zonelor pe care s-au desfurat activiti explorare - exploatare de noi zcminte de hidrocarburi.
agricole, depozitelor de deeuri periculoase, transport, Pentru industriile chimic, electrotehnic, ceramic, etc. se
etc., iar pentru alte domenii de activitate, prin constat o diminuare a numrului de situri potenial
implementarea msurilor de minimizare a impactului contaminate din cauza restrngerii activitii economice
asupra mediului, numrul de situri pot s scad dup cum din aceste domenii la care se adaug i lucrrile de
este reprezentat n figura nr. 3.6, conform indicatorului ecologizare realizate n judeele Arad (deeuri municipale)
AEM: CSI 015 - Progresul nregistrat n managementul i Bihor (ceramic, tbcrie i deeuri industriale).
siturilor contaminate. Astfel, pentru industria energetic

Figura 3.6. Progresul nregistrat n managementul siturilor contaminate CSI 015


Progresul nregistrat n managementul siturilor contaminate - CSI 015
50

45

40

35

30 2015
25
2008
20

15

10

5
Activiti
Curtorii

0
Ciment i Mat.
Ferme
Distr.
Extr.

Depoz. Deeuri
Depoz.
Transp.
Prelucr.

Transport Auto
De. Industriale
Prod. Electr.

Ind. Hrtiei
Ind. Lemnului

Service Auto
Ind. Sticlei

Metalurgie
Ind. Chimic

Ind. Alimentar
Ind. Energetic

Ind. Minier

Staii Epurare
Ind. Ceramic

Activ. Militare
Spltorii Auto

Aeroport

Ind. Textil
Ind. Pielriei

Sursa: ANPM

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 119


Directiva Consiliului European (79/409/EEC) cu privire la
protejarea psrilor slbatice, Directiva Consiliului
n luna august 2015 Guvernul Romniei a aprobat, prin (92/43/EEC) referitoare la conservarea habitatelor i a
hotrre, Strategia Naional i Planul Naional pentru florei i faunei slbatice, etc. O directiv UE legat de
Gestionarea Siturilor Contaminate din Romnia, document protecia solului i subsolului nu este n vigoare, dar exist
ce stabilete necesarul de investiii i prioritile de o abordare general comun a problemelor legate de
finanare pentru sectorul situri contaminate aferente contaminarea solului i subsolului. Aceast abordare se
perioadei de finanare 2014-2020. bazeaz pe analiza riscurilor n gestionarea contaminrii
Strategia Naional are n vedere prevederile directivelor solului - Risk-Based Land Management (RBLM). Costurile
UE n vigoare legate de protecia mediului i a sntii estimative pentru evaluarea riscurilor i investigarea celor
umane, precum Directiva Paramentului European i a 1183 situri potenial contaminate se ridic la 7,145 mld.
Consiliului (2000/60/EC) privind stabilirea unui cadru de Euro, pentru cele 210 situri contaminate, se ridic la un
politic comunitar n domeniul apei, Directiva Consiliului total de 1,264 mld. Euro, costuri care pot fi asigurate prin
European (98/83/EEC) privind calitatea apei destinate accesarea de fonduri structurale UE, prin finanare de stat,
consumului uman, Directiva Consiliului European dar i prin finanri externe i investiii din sectorul privat.
(80/68/EEC) privind protecia apelor subterane mpotriva
polurii cauzate de anumite substane periculoase,

III.2.1.1. Poluarea solurilor n urma activitii din sectorul industrial (minier, siderurgic, energetic etc.)
Calitatea solurilor este afectat n diferite grade de balastiere (circa 1.500 ha), care adncesc albiile apelor,
poluarea produs de diferite activiti industriale, aa cum producnd scderea nivelului apei freatice i, ca urmare,
rezult din datele obinute prin inventarierea parial reducerea rezervelor de ap din zonele nvecinate, dar i
efectuat (tabelul 3.4). deranjarea solului prin depunerile de materiale extrase.
n general, prin poluare, n domeniul proteciei solurilor, Cod 02. Poluarea cu deponii, halde, iazuri de
se nelege orice dereglare care afecteaz calitatea decantare, depozite de steril de la flotare, depozite de
solurilor din punct de vedere calitativ i sau cantitativ. deeuri etc. Creterea volumului deeurilor industriale i
Tipurile de poluare a solurilor sunt cele prevzute n menajere ridic probleme deosebite, att prin ocuparea
Metodologia elaborrii studiilor pedologice vol. III (1987) unor suprafee de teren importante, ct i pentru
i n Sistemul Romn de taxonomie a solurilor (2003) sntatea oamenilor i animalelor. Iazurile de decantare n
(tipuri de poluare-indicatorul 28). Gradul de poluare a fost funciune pot afecta terenurile nconjurtoare n cazul
apreciat pe 5 clase, fie n funcie de procentul de reducere ruperii digurilor de retenie, prin contaminarea cu metale
a recoltei din punct de vedere cantitativ i/sau calitativ grele, cu cianuri de la flotaie, cu alte elemente n exces
fa de producia obinut pe solul nepoluat, fie prin (cum a fost cazul n anii precedeni la Baia Mare). Acelai
depirea n diferite proporii a pragurilor stabilite prin efect l au iazurile de decantare aflate n conservare (de
Ordinul nr. 756/1997. exemplu la Mina Blan iazul Fagul Cetii din judeul
Cod. 01. Poluarea (degradarea) solurilor prin Harghita unde se puneaz n condiii de poluare a
exploatri miniere la zi, balastiere, cariere. Dintre solurilor cu metale grele). Din datele inventarierii
formele de poluare de acest tip, cea mai grav este preliminare rezult c acest tip de poluare afecteaz 6.639
degradarea solului pe suprafee ntinse produs de ha n 35 judee din care 5.773 ha excesiv. Cele mai mari
exploatarea minier la zi pentru extragerea crbunelui suprafee se nregistreaz n regiunile Vest (23,2%), Nord-
(lignit). n acest fel se pierde stratul fertil de sol, dispar Est (20,5%), Nord-Vest (19,7%), Centru (12,3%), Sud-Vest
diferite folosine agricole i forestiere. Dup datele Oltenia (12,2%)
preliminare, la nivel de ar sunt afectate 24.432 ha, din Cod 03. Poluarea cu deeuri i reziduuri anorganice
care 23.640 sunt excesiv afectate. Cele mai mari suprafee (minerale, materii anorganice, inclusiv metale, sruri,
sunt n judeul Gorj (12.093 ha), Cluj (3.915 ha) i acizi, baze) de la industrie (inclusiv industria
Mehedini (2.315 ha). La nivel de regiune cele mai afectate extractiv). Se apreciaz c acest tip de poluare afecteaz
sunt regiunea Sud-Vest Oltenia (peste 60% din suprafa 844 ha, din care 360 ha sunt afectate excesiv, majoritatea
afectat) i regiunea Nord-Vest (19%). n judeul Gorj au fiind n judeele cu activitate minier, de industria
fost recultivate 3.333 ha distruse astfel i urmeaz s fie siderurgic i metalurgie neferoas. La nivel de regiune
amenajat o suprafa de 12.093,5 ha afectate, iar n cele mai mari suprafee sunt n regiunea (Sud-Vest Oltenia
judeele Vlcea i Mehedini sunt amenajate 318 ha i, (30%), regiunea Sud-Est (27,4%), Nord-Vest (13,6%),
respectiv, 94 ha, urmnd s fie recultivate 1.074 ha i, regiunea Vest (12,9%).
respectiv, 466 ha. Suprafee importante sunt afectate de

120 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


Cod 04. Poluarea cu substane purtate de aer cu nitrai, care pot avea efecte toxice i asupra apei
(hidrocarburi, etilen, amoniac, doxid de sulf, cloruri, freatice. Sunt afectate n diferite grade 4.973 ha, din care
fluoruri, oxizi de azot, compui cu plumb etc.). De moderat puternic-excesiv 1.097 ha.
asemenea, suprafee importante sunt afectate de emisiile Cod 09. Poluarea cu dejecii umane. Este sondat doar
din zona combinatelor de ngrminte, de pesticide, de n 4 judee i afecteaz 733 ha, din care 33 ha excesiv
rafinare a petrolului, cum este cazul n judeul Bacu, unde poluate, dar ea este prezent n toate localitile, mai ales
sunt afectate slab-moderat 104.755 ha de terenuri acolo unde nu exist reea de canalizare.
agricole, precum i al combinatelor de liani i azbociment. Cod 17. Poluarea cu pesticide. Este semnalat doar n
n cazul metalurgiei neferoase (Baia Mare, Copa Mic, cteva judee i nsumeaz 2.076 ha din care 1.986 ha n
Zlatna) au fost afectate n diferite grade de coninutul de judeul Bacu, n jurul Combinatului Chimcomplex; n
metale grele i de emisia de dioxid de sulf, 198.624 ha, care general, poluarea este slab i moderat.
produc maladii oamenilor i animalelor din zonele Cod 18. Poluarea cu ageni patogeni contaminani. Este
nvecinate pe o raz de 20-30 km. Poluarea aerului cu semnalat doar n patru judee, 617 ha, din care moderat
substane care produc ploi acide (SO2, NOx etc.), cum este pe 505 ha i excesiv pe 117 ha.
cazul combinatelor de ngrminte chimice, Cod 19. Poluarea cu ape srate (de la extracia de
termocentralelor etc., afecteaz calitatea aerului, mai ales petrol) sau asociat i cu poluarea cu iei. Prin acest tip
n cazul metalurgiei neferoase; acestea contribuie la de poluare este dereglat echilibrul ecologic al solului i
acidificarea solurilor n diferite grade, determinnd apelor freatice pe 2.654 ha, din care puternic-excesiv, pe
levigarea bazelor din sol spre adncime i reducerea 1.205 ha. Coninutul ridicat de ap srat, n cazul unor
drastic a coninutului de elemente nutritive, n special de erupii, schimb drastic chimismul solurilor, n sensul
fosfor mobil. Un alt tip de poluare cu substane purtate de ptrunderii sodiului n complexul adsorbtiv, cu efecte
aer este cea produs de combinatele de liani i toxice pentru plante, susinnd flora specific srturilor i
azbociment care, pe lng impurificarea aerului, acoper impurificnd apa freatic. n cazul terenurilor n pant
plantele cu pulberi coninnd calciu, care n prezena apei apar alunecri de teren. De asemenea, poate fi dereglat
formeaz hidroxidul de calciu, determinnd dereglri ale compoziia apelor freatice, care alimenteaz puurile din
aparatului foliar. Spulberarea cenuilor din haldele de gospodriile locuitorilor aflate pe teritoriul nvecinat. Cele
termocentrale pe crbune impurific aerul, se depun pe mai importante suprafee raportate sunt situate n
soluri mbogindu-le n metale alcaline i alcalino regiunile Sud-Muntenia (30,3%), Sud-Vest Oltenia (29,1%)
pmntoase, care pot ajunge n apa freatic n cazul i Nord-Est (27,9%).
amplasrii acestor depozite pe terenuri cu nivelul redus al Cod 20. Poluarea cu petrol de la extracie, transport i
acestora. n total sunt afectate de poluarea cu substane prelucrare. Procesele fizice care au loc din cauza
purtate de aer 364.348 ha, din care puternic-excesiv activitii de extracie a petrolului constau n deteriorarea
49.081 ha i moderat 99.494 ha. Peste 87,3% din stratului fertil de sol n cadrul parcurilor de exploatare
suprafeele afectate sunt situate n regiunile Centru (43%), (suprafee excavate, reea de transport rutier, reea
regiunea Nord-Est (28,8%), regiunea Sud-Vest Oltenia electric, conducte sub presiune i cabluri ngropate sau la
(15,5%). suprafaa solului etc.). Toate acestea au ca efect tasarea
Cod 05. Poluarea cu materii radioactive. Este semnalat solului, modificri ale configuraiei terenului datorate
n 5 judee (Arad, Bacu, Braov, Harghita i Suceava). excavrii i, n final, reducerea suprafeelor productive
Conform datelor preliminare, n total sunt afectate de acest agricole sau silvice.
tip de poluare 566 ha, din care excesiv pe 66 ha. Acest tip Procesele chimice sunt determinate de tipul de poluare:
de poluare se manifest n cazul judeelor Arad, Bacu cu petrol, sau cu petrol i ap srat (mixt);
Braov, Harghita, Suceava. Cele mai mari suprafee sunt poluare ascendent, descendent i suprapus.
localizate n judeul Braov (500 ha). Pe plan naional predomin poluarea ascendent, care se
Cod 06. Poluarea cu deeuri i reziduuri organice de la datoreaz, n general, spargerii unor conducte sub
industria alimentar, uoar i alte industrii. Sunt presiune, scurgerile din acestea putnd ajunge n pnza
afectate 348 ha din care excesiv 287 ha. Cele mai mari pedofreatic. Capacitatea de reinere n sol a produselor
suprafee se gsesc n judeele Cara-Severin (150 ha) i petroliere depinde de coninutul de argil, acestea
Galai (101 ha). putndu-se infiltra, n general, pn la 70-80cm i chiar
Cod 07. Poluarea cu deeuri i reziduuri agricole i mai mult, ngreunnd procesul de depoluare. Un indicator
forestiere. Este semnalat pe 1140 ha din care foarte important care ilustreaz reinerea acestor produse n sol
puternic i excesiv pe 948 ha, iar cele mai mari suprafee l constituie raportul carbon/azot (C/N). n cele 5 judee
se gsesc n judeul Bacu 626 ha. inventariate (Bacu, Covasna, Gorj, Prahova i Timi) sunt
Cod 08. Poluarea cu dejecii animaliere. Aceasta const n afectate 751 ha, din care puternic-excesiv afectate 278 ha.
dereglarea compoziiei chimice a solului prin mbogirea

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 121


III.2.1.2. Poluri accidentale
n anul 2015, la nivelul ntregii rii, s-au raportat 399 repartiia pe principalii factori de mediu a incidentelor de
incidente de mediu. Pentru intervalul 2011-2015, mediu este redat n tabelul nr. 3.4 i figura nr. 3.7.

Tabelul 3.4. Repartiia pe principalii factori de mediu a incidentelor de mediu (Sursa: statistic ANPM)
Factori de mediu/Ani 2011 2012 2013 2014 2015
Aer 12 115 27 24 34
Apa 46 46 53 49 58
Apa/Sol 14 3 3 5 10
Sol 122 343 359 345 297

La nivelul regiunilor de dezvoltare economic, situaia se REGIUNEA 4 SUD-VEST OLTENIA - Dolj 3, Gorj 1,
prezint astfel: Mehedini 2, Olt 40, Vlcea 2 total 48 incidente,
REGIUNEA 1 NORD-EST Bacu 6, Botoani 0, Iai 2, predominant fiind judeul Olt cu 40 de evenimente cauzate
Neam 1, Suceava 2, Vaslui 0 total 11 incidente, cauzate n principal coroziunii conductelor de transport din zona
n principal de scurgeri din conductele de transport iei, de producie ce aparine OMV Petrom (acestea au generat
emisii de amoniac, deversri/scurgeri de ape uzate poluarea solului cu produse petroliere, apa srat i/sau
menajere i industriale n albiile rurilor i pnza freatic, hidrocarburi n diverse circumstane). n celelalte judee
accidente rutiere transport combustibili, incendii, etc. Nu situaia evenimentelor nregistrate a fost urmtoarea: Dolj
au fost nregistrate incidente de mediu n anul 2015 n 3 eveniment, Gorj 1eveniment, Mehedini 2
judeele Botoani i Vaslui. evenimente, Vlcea - 2 evenimente, majoritatea fiind
REGIUNEA 2 SUD-EST Brila 1, Buzu 0, Constana 39, poluri cu produse petroliere sau deversri de ape uzate n
Galai 1, Tulcea 1, Vrancea 0 total 42 incidente- receptori naturali.
predominat fiind judeul Constana cu 39 de evenimente, REGIUNEA 5 VEST Arad 2, Cara-Severin 7, Hunedoara
ce au constat n principal din scurgeri de iei i produse 4, Timi 0 13 incidente fr impact major asupra
petroliere din conducte cauzate de fisurrii/spargerii mediului, astfel: n judeul Cara-Severin - 7 evenimente,
acestora sau din cauza unor accidente portuare rezultnd majoritatea cu impact asupra aerului datorit antrenrii
scurgeri de produse petroliere sau ape reziduale n rada particulelor de pulberi/praf de steril din iazul de
portului Constana. Factorii de mediu afectai au fost apa decantare Boneag n perioadele cu vnt puternic, plus
sau solul. n celelalte judee situaia evenimentelor incidentul din data de 11.02.2015 cnd s-a scufundat un
nregistrate a fost : Brila - 1, Tulcea - 1, Galai -1 i au lep n fluviu Dunrea/Portul Moldova Veche, ncrcat cu
constat n: incendii, scurgeri de produse petroliere sau ngrmnt chimic complex ambalat n saci de plastic
substane chimice. n judeele Buzu, Vrancea nu s-au impermeabili, incident ce poate avea evoluie
nregistrat evenimente de mediu n anul 2015. necontrolabil, deoarece pn la data prezentei raportri,
REGIUNEA 3 SUD MUNTENIA Arge 182, Clrai 0, ncrctura de ngrmnt chimic complex (NPK 8:16:24)
Dmbovia 20, Giurgiu 2, Ialomia 4, Prahova 28, nu a putut fi recuperat. n judeul Arad 2 evenimente
Teleorman 7 total 243 incidente, predominat fiind cauzate de deversri de ape uzate, n judeele Hunedoara -
judeul Arge cu 182 evenimente cu efecte punctuale 4 evenimente ce au avut loc n urma unor incendii locale i
asupra solului, majoritatea evenimentelor fiind cauzate de scurgeri de ape uzate n receptori naturali. n judeul Timi
poluarea cu produse petroliere din conductele de nu s-au nregistrat evenimente de mediu n anul 2015.
transport/injecie ale unor schele petroliere aparinnd REGIUNEA 6 NORD-VEST - Bihor 3, Bistria-Nsud 1,
OMV Petrom i n mic msur cauzate de incendii Cluj 1, Maramure 0, Satu-Mare 1, Slaj 0 total 13
accidentale sau necontrolate de vegetaie incidente. La nivelul judeelor situaia incidentelor
uscat/deeuri/depozite de materiale sau transportului n nregistrate a fost urmtoarea: n judeul Bihor 3
condiii neadecvate de substane periculoase, apoi n evenimente cauzate de incendii locale i deversri
ordine: Prahova - 28 evenimente, Dmbovia - 20 accidentale de nmoluri, n judeul Bistria-Nsud - 1
evenimente, Teleorman - 7 evenimente, Giurgiu - 4 eveniment ce a constat n deversarea de ape uzate; n
evenimente i Ialomia 2 - evenimente, n principal poluri judeul Cluj 1 eveniment iar n judeul Satu-Mare 1
cu produse petroliere sau ap srat din conducte fisurate eveniment, cauzate de accident CFR deraiere vagoane
care au afectat apa sau solul, scurgeri din cisterne datorate cisterna, respectiv incendiu. n judeele Maramure i
accidentelor rutiere.. n judeul Clrai nu s-au nregistrat Slaj nu s-au nregistrat evenimente de mediu n anul
evenimente de mediu n anul 2015. 2015.

122 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


REGIUNEA 7 CENTRU - Alba 3, Braov 15, Covasna 2, apelor de min i/sau apelor uzate n albiile unor cursuri
Harghita 2, Mure 7, Sibiu 0 total 29 incidente, dintre de ap, n judeul Mure 7 evenimente, majoritatea fiind
care: 3 evenimente n judeul Alba cauzate de deversri de cauzate de scurgeri/deversri de ape reziduale i/sau ape
ap de min i/sau ape uzate n albiile unor cursuri de ap uzate n albiile rurilor/praielor. n judeul Sibiu nu s-au
n urma ploilor toreniale; 15 evenimente n judeul Braov nregistrat evenimente de mediu n anul 2015.
cauzate de deversri de ape uzate sau deeuri REGIUNEA 8 BUCURETI-ILFOV - 7 incidente, din care: 2
neidentificate n albii de ru i scurgeri de n municipiul Bucureti cauzate de incendii locale, fr
combustibili/substane chimice din cisterne n urma unor impact semnificativ asupra factorilor de mediu, respectiv 5
accidente rutiere i CFR; n judeul Covasna 2 evenimente n judeul Ilfov, scurgeri de iei i produse petroliere din
cu efect asupra apei, factori necunoscui, n judeul conducte de transport n urma fisurrii acestora.
Harghita 2 evenimente n urma scurgerilor/deversrilor

CONCLUZII:
Se constat o scdere nesemnificativ (cu 6,4%) a manipularea substanelor chimice sau combustibililor,
evenimentelor, 396 evenimente raportate n 2015 fa poluri cu pulberi n suspensie din haldele de steril
de cele raportate n 2014, 423 evenimente, iar fa de cauzate de condiiile atmosferice, deversri de ape
anul 2013 (442 evenimente) cu 10,4%. Raportat la uzate sau substane poluante n albiile rurilor,
anul 2012 (507 evenimente) se nregistreaz o incendii accidentale ale depozitelor de deeuri, de
scdere cu 21,9% a evenimentelor de mediu materii prime, etc. Un eveniment deosebit este cel din
nregistrate la nivel naional n anul 2015 (vezi grafic). portul Moldova Veche, aprut n urma scufundrii n
Peste 50% din evenimentele de mediu nregistrate la rada portului a unui lep cu ncrctur de
nivel naional n anul 2015 sunt cauzate de activitile ngrminte chimice complexe, aceasta fiind un real
de extracie/exploatare a zcmintelor de pericol de poluare major al Dunrii n perimetrul
hidrocarburi i transportului de produse petroliere, Moldova Veche, n cazul deteriorrii sacilor de ambalaj
cauzele fiind ca i n anul precedent: vechimea, ai ngrmntului.
degradarea, fisurarea conductelor, tentative de furt Nu s-a raportat un impact major asupra factorilor de
din conductele de transport iei i produse petroliere. mediu sau sntii umane pentru evenimentele de
Alte incidente repetitive, la nivel de ar, au fost mediu nregistrate n anul 2015.
raportate: incendii, accidente n transportul i

Figura 3.7. Evoluia incidentelor/polurilor accidentale la nivel naional anii 2011-2015


Evolutia incidentelor/poluarilor accidentale la nivel national
anii 2011-2015
400

350

300 Aer

250
Apa
200

Apa/Sol
150

100 Sol

50

0
2011 2012 2013 2014 2015

Sursa: ANPM

III.2.2. Zone afectate de procese naturale

III.2.2.1. Degradarea solurilor din cauza proceselor de pant


Dup cum s-a prezentat situaia factorilor restrictivi n Conform datelor provizorii sunt afectate de diferite
tabelul III.1.2.2, la nivel de ar se estimeaz c sufer n procese de pant 3.372.916 ha, din care foarte puternic-
diferite grade de pe urma proceselor de pant urmtoarele excesiv 664.879 ha. Peste 33,5% (1.129.652 ha) din
suprafee: eroziunea prin aciunea apei 6.300.000 ha, prin suprafaa raportat se situeaz n regiunea Nord-Est,
aciunea vntului 378.000 ha, iar alunecrile de teren de suprafee importante afectate de eroziune i alunecri se
diverse tipuri se manifest diferit pe 702.000 ha. gsesc i n regiunile Sud-Est (20,4%-689.410 ha), Centru
(440.745 ha), Vest (329.238 ha), Nord-Vest (316.809 ha).

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 123


Alte procese naturale i/sau antropice care afecteaz
Fa de suprafaa total afectat, menionat anterior, calitatea solurilor sunt:
suprafaa total rezultat este mai redus, innd seama de - compactarea primar i/sau secundar, inventariat pe
faptul c nu au fost parcurse cu lucrri de cartare dect o 1.553.276 ha, din care foarte puternic i excesiv pe
parte din fondul funciar agricol, astfel c este de ateptat 214.081 ha. Cele mai mari suprafee se regsesc n
ca suprafeele finale s se aproprie de suprafeele iniiale, regiunile Vest (32,4%), Nord-Est (28,5%), Sud-Muntenia
fiind totui mai reduse cu suprafeele cedate fondului (14,7%) i Centru (12,2%)
forestier. - poluarea produs prin sedimente datorit eroziunii
Pe de alt parte, este posibil ca pdurile retrocedate (colmatare) (cod 16), semnalat n 8 judee pe 13.299 ha,
situate pe terenuri nclinate s fie candidate la o extindere din care puternic pe 4.808 ha, foarte puternic i excesiv
a terenurilor degradate, prin aceste procese. pe 2.014 ha. Aproximativ 85% din suprafaa afectat este
situat n regiunea Nord-Est (11.293 ha).

III.3. PRESIUNI ASUPRA STRII DE CALITATE A SOLURILOR


III.3.1. Utilizarea i consumul de ngrminte
n tabelul 3.5. i n figura 3.8. se prezint situaia aplicrii n anul 2015 numai 9.2% din terenurile cultivabile sunt
fertilizanilor chimici pe solurile agricole n etapa 1999- fertilizate cu ngrminte naturale, ceea ce, coroborat i
2015, din care se remarc o cretere a suprafeei fertilizate cu datele fertilizrii minerale, indic faptul c este
de la 3.640.900 ha la 6.574.741 ha. Comparativ cu anul necesar o echilibrare a balanei nutritive a acestor
1999, cantitile totale de NPK au crescut de la 35,4 kg la terenuri pentru a se realiza recolte sigure i stabile.
56.7 kg pe terenurile arabile. Din totalul ngrmintelor
utilizate, cele pe baz de N reprezint 67%, cele cu fosfor III.3.1.1. Amendamente
25%, iar cele pe baz de potasiu 8%. Oricum, aceste n tabelul 3.5 este redat situaia aplicrii
cantiti sunt mult mai reduse dect necesarul culturilor, amendamentelor n anul 2015. Au fost aplicate
astfel c acestea consum din rezerva solului, aa cum a amendamente pe o suprafa de 28.016 ha, nsumnd o
rezultat i din datele obinute n cadrul reelei de cantitate total de 140102 t, iar cantitatea medie la hectar
monitoring de nivel I. Cantitatea de ngrminte naturale a fost de 2.24 t. Comparativ cu anul anterior, au crescut
(tabelul 3.6. i figura 3.9.) aplicate n anul 2014 este uor suprafaa amendata (cca 730 ha) i a sczut cantitatea
apropiat de cea utilizat n anul 1999, suprafaa pe care s- total aplicat (22%).
au aplicat a crescut cu 27 %, nregistrndu-se 17.6 t/ha.

Tabelul 3.5. Utilizarea ngrmintelor chimice n agricultura Romniei n perioada 1999-2015


Anul ngrminte chimice folosite (tone N+P2O5+K2O Suprafaa
substan activ) (kg.ha-1) fertilizat, ha
N P2O 5 K 2O Total Arabil Agricol
1999 225000 93000 13000 331000 35,4 22,5 3640900
2000 239300 88300 14600 342200 36,5 23,0 3724578
2001 268000 87000 14000 369000 39,3 24,8 -
2002 239000 73000 14000 326000 34,7 22,0 -
2003 252000 95000 15000 362000 38,5 25,6 -
2004 270000 94000 16000 380000 40,3 25,8 -
2005 299135 138137 24060 461392 49,0 31,3 5737529
2006 252201 93946 16837 363000 38,5 24,7 5388348
2007 265487 103324 18405 387000 41,1 26,3 6422910
2008 279886 102430 15661 397977 42,3 27,1 6762707
2009 296055 100546 29606 426207 45,3 29 5889264
2010 305756 123330 51500 480586 51,0 32,7 7092256
2011 313333 126249 47362 486944 51,8 33,3 6893863
2012 289983 113045 34974 438002 46,8 30,0 6340780
2013 328088 107543 33324 468955 49,9 32,1 5965817
2014 303562 118574 30103 452239 48.2 30.9 6676089
2015 357352 132657 42693 532702 56.7 36.41 6574741
Sursa : MADR

124 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


Figura 3.8. Utilizarea ngrmintelor chimice n agricultura Romniei n perioada 1999-2015
400000

350000

300000

tone s.a. 250000

200000

150000

100000
N P2O5 K2O
50000

0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sursa de informaii: MADR

Tabelul 3.6. Cantitatea de ngrminte naturale aplicate n perioada 1999-2015

Ponderea suprafeei Cantitatea medie la ha


Suprafaa pe care
Anul Total ngrminte de aplicare fa de la suprafaa la suprafaa
s-a aplicat
suprafaa cultivat aplicat agricol
t % ha % % t/ha % t/ha %
1999 16.685.312 100 680.016 100 6,90 24.537 100 1,129 100
2000 15.812.625 95 674.2 99 6,80 23.454 96 1,068 95
2001 15.327.000 92 - - - - - 1,032 91
2002 15.746.000 94 - - - - - 1,061 94
2003 17.262.000 103 - - - - - 1,173 104
2004 17.749.000 106 - - - - - 1,200 106
2005 16.570.000 99 632.947 93 6,78 26.179 107 1,124 100
2006 14.900.000 89 575.79 85 6,10 25.877 105 1.011 90
2007 13.498.000 81 536929 79 5,69 25.139 102 0,916 81
2008 11.725.220 70 494.412 73 5,25 23.715 97 0,797 71
2009 13.748.307 82 569.531 83,8 6,05 24,140 98 0,935 83
2010 15.231.715 91 600.052 88,2 6,37 25,38 103 1,04 92
2011 14.510.194 87 630293 92.7 6.7 23.02 94 0.99 88
2012 13.292.617 80 605694 89 6.48 21.95 89.5 0,91 81
2013 13.282,877 80 613563 90 6,53 21,65 0,91 81
88,2
2014 16.261.702 98 795031 117 8,47 20,45 83,3 1,11 98
2015 15.212.325 91 864218 127 9.20 17.60 71.7 1.04 92
Sursa : MADR

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 125


Figura 3.9. Cantitatea de ngrminte naturale aplicate n perioada 1999-2015

140
127

117
120
100 106
99 103
100 99
93 91 98
100 95 92 94 89 82 88.2 92.7
90 91
89
85 87
83.8
81 79 80 80
73
80 70

60

40

20

0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

total ngraminte suprafaa pe care s-a aplicat

Sursa : MADR

Tabelul 3.7. Date privind amendarea solurilor agricole n anul 2015


Tipul tratamentului Suprafaa (ha) Cantitatea (t) Cantitatea medie (t/ha)
Total 28016 628777 2.24
Sursa: MADR

III.3.2 Consumul de produse pentru protecia plantelor


Consumul mediu de produse de uz fitosanitar n ara
noastr la hectar de teren arabil a sczut de la 1,18 kg Figura 3.11. Variaia anual a consumului pe sorturi de
s.a./ha n anul 1999 la 0,70 kg s.a./ha n anul 2015 (tabelul pesticide n perioada 2000-2015
3.8. i n figurile 3.10 i 3.11). Variaia anual a consumului pe sorturi de
n anul 2015 comparativ cu anul 2014-2013 s-a constatat pesticide n perioada 2000-2015
scderea consumului de fungicide (0.239t/ha arabil) i
erbicide (0.388t/ha arabil). 0.6
0.5
0.4
Figura 3.10. Variaia anual a consumului total de
kg/ha

0.3 insecticide
pesticide n perioada 2000-2015 0.2
fungicide
0.1
Variaia anual a consumului total de pesticide n 0 erbicide
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2013
2014
2012

perioada 2000-2015 2015


0.89 0.8 0.865 an
1 0.72 0.74 0.7 0.68 0.72 0.7
0.62 0.65
0.44
kg/ha

0.5 Sursa: MADR

0
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
an

Sursa: MADR

126 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


Tabelul 3.8. Situaia consumului produselor de protecie a plantelor n perioada 2000-2015

Specificare 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Suprafa arabil,
9381,1 9420,2 9427,3 9423,3 9415,9 9409,3 9405 9352,3 9352,3 9392,3 9392,3 9395.3
mii ha

Consum pesticide
Total (t. s.a.), din
8.341,64 6.790,4433 6.994,3475 5.883,579 6.120,020 4.167,6112 7.545.894 6.582.935 6.366.074 6566,378 6723,793 6608037
care:
- insecticide 1.343,05 968,9147 858,8815 841,4090 718,0175 313,5112 2.061,336 993,324 827,801 822,953 635,076 716308
3.041,010
- fungicide 3.959,16 3.304,7896 3.263,149 2.626,998 1811,8567 2.066.323 1.989.229 1905,005 1987,348 2293,286 2246188
3
- erbicide 3.039,43 2.513,254 2.857,754 2.394,142 2.344,524 2041,1925 3.418.235 3.600.382 3633268 3756,077 3795,431 3645541

Regulatori de
- 0,357 - 0,350 - - - - - - - -
cretere

Produse diverse 3,128 14,5630 20,6800 16,469 1,051 - - - - - -


Revin pe 1 ha
arabil
Total (kg s.a.) din
0,89 0,72 0,74 0,62 0,65 0,44 0,80 0,70 0,68 0,865 0.72 0.70
care:
- insecticide 0,14 0,10 0,09 0,09 0,08 0,03 0,22 0,11 0,09 0,108 0.07 0.076

- fungicide 0,42 0,35 0,35 0,28 0,32 0,19 0,22 0,21 0,20 0,262 0.244 0.239

- erbicide 0,33 0,27 0,30 0,25 0,25 0,22 0,36 0,38 0,39 0,495 0.404 0.388
Sursa: MADR

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 127


III.3.3. Evoluia suprafeelor de mbuntiri funciare
Amenajrile de mbuntiri funciare sunt administrate n suprafaa amenajat pentru irigaii are teoretic o
cea mai mare parte de ctre A.N.I.F. n anul 2015, pondere de 36,76 % din totalul amenajrilor, scznd
comparativ cu anul 2014, au crescut suprafeele amenajate cu 3.571 ha fa de anul 2010;
cu lucrri de desecare-drenaj cu 94 ha i cele amenajate cu suprafaa amenajat cu lucrri de desecare-drenaj
lucrri de combaterea eroziunii solului cu 2238 ha. cuprinde 36,70% din totalul amenajrilor i a crescut
(tabelul nr. 3.9 i figura nr. 3.12). n anul 2015 cu 422 ha fa de anul 2010;
Suprafaa amenajat cu diverse lucrri n fondul agricol suprafaa amenajat cu lucrri antierozionale este de
(administrate de ANIF i factori locali) n anul 2015 este de 26,54 % din totalul amenajrilor i a crescut n anul
8.408.858 ha, cu 10.462 ha mai mult dect n anul 2010. 2015 cu 13.611 ha fa de anul 2010.
Ponderea principalelor tipuri de amenajri este Suprafeele irigate cu cel puin o udare au avut un trend
urmtoarea: cresctor, n perioada 2010-2013, n anul 2015 suprafaa
irigat fiind de 166.484 ha (tabelul nr. 3.10).

Tabelul 3.9. Evoluia amenajrilor de mbuntiri funciare pe terenurile agricole n perioada 1999-2015
Anul Suprafaa Suprafaa amenajat
amenajat cu lucrri de desecare- cu lucrri de combatere
pentru irigaii2 drenaj a eroziunii solului
ha % ha % ha %
1999 3179796 36,72 3201553 36,98 2276909 26,3

2000 3177512 35,25 3201628 36,12 2485374 28,03

2001 3177207 36,7 3201628 36,98 2278490 26,32

2002 3176283 36,69 3201748 36,98 2279904 26,33

2003 3176252 36,69 3201885 36,98 2280336 26,34


2004 6176632 36,67 3202431 36,97 2281335 26,36
2005 3001091 37,86 2851181 35,97 2074913 26,17

2006 3097309 36,88 3085295 36,73 2216577 26,39

2007 3057047 37,73 2911441 35,93 2134250 26,34

2008 3095633 36,83 3085295 36,72 2222287 26,45

2009 3095721 36,83 3085895 36,71 2224469 26,46


36,71 2225383 26,47
2010 3094839 36,82 3085895
2011 3091268 36,78 3086161 36,72 2226470 26,50
2012 3091268 36.78 3085895 36.72 2226469 26.50
2013 3091268 36,78 3085895 36,72 2226469 26,50

2014 3091268 36.77 3086140 36.71 2229018 26.52

2015 3091268 30.76 3086234 36.70 2231356 26.54


-88.528 -115.413 -47891
Sursa: MADR

128 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


Figura 3.12. Evoluia amenajrilor de mbuntiri funciare pe terenurile agricole (%) n perioada 1999-2015

40
35
30
25
20
15
10
5
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Suprafa amenajat pentru irigaii

Suprafa amenajat cu lucrri de desecare - drenaj

Suprafa amenajat cu lucrri de combatere a eroziunii solului

Sursa : MADR

Tabelul 3.10. Suprafaa efectiv irigat (cu cel puin o udare) n perioada 2000-2015
Suprafaa Anii
2010 2011 2012 2013 2014 2015
mii ha 83 102 164 180 145.2 166.4
% 100 123 198 217 175 208
Sursa : Anuarul Statistic al Romniei

III.4. PROGNOZE I ACIUNI NTREPRINSE PENTRU AMELIORAREA STRII DE CALITATE A SOLURILOR

III.4.1. Suprafaa destinat agriculturii ecologice


Producia ecologic este un sistem global de gestiune alimenteaz o pia specific ce rspunde cererii
agricol i de producie alimentar care combin cele mai consumatorilor pentru produse ecologice, iar pe de alt
bune practici de mediu, un nivel nalt de biodiversitate, parte, furnizeaz bunuri publice, contribuind la protecia
conservarea resurselor naturale, aplicarea unor standarde mediului i la bunstarea anumalelor, precum i la
nalte privind bunstarea animalelor i e metod de dezvoltarea rural. Se urmrete reducerea la minim a
producie care respect preferinele anumitor consumatori organismelor modificate genetic i a produselor chimice
pentru produse obtinute cu ajutorul unor substane i sintetice de tipul fertilizatorilor, pesticidelor i a
procese naturale. Astfel, metoda de producie ecologic promotorilor regulatorilor de cretere (tabelul nr. 3.11,
joac un dublu rol social, deoarece, pe de o parte, figura nr. 3.13 i tabelul nr. 3.12).

Tabelul 3.11. Dinamica operatorilor i a suprafeelor n agricultura ecologic


Indicator
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Numr operatori certificai
n agricultura ecologic
3155 9703 15544 15194 14470
12231

Suprafaa total n
agricultura ecologic (ha) 182705,7 229945,67 288260,83 301148,1 289251,79 245923,9

Cereale (ha) 72297,78 79166,95 105148,5 109105,3 102531,47 81439,5


Leguminoase uscate i
proteaginoase pentru
producia de boabe (inclusiv 5560,22 3147,36 2764,04 2397,34 2314,43 1834,352
semine i amestecuri de
cereale i leguminoase) (ha )

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 129


Plante tuberculifere i
504,36 1074,981 1124,915 740,75 626,99 667,554
rdcinoase total (ha)
Culturi Industriale (ha) 47815,07 47879,68 44788,73 51770,78 54145,17 52583,11
Plante recoltate verzi (ha) 10325,4 4788,49 11082,93 13184,14 13493,53 13636,48
Alte culturi pe teren arabil
579,61 851,44 27,77 263,95 29,87 356,22
(ha)
Legume (ha) 734,32 914,08 896,32 1067,67 1928,36 1210,08
Culturi permanente (ha)
3093,04 4166,62 7781,33 9400,31 9438,53 11117,26
livezi vi- de- vie
Culturi permanente (ha)
31579,11 78197,51 105835,57 103701,5 95684,78 75853,57
puni i fnee
Teren necultivat (ha) 10216,78 9758,554 8810,734 9516,33 9058,66 7225,852
Colectare din flora spontan
77294,35 338051 1082138 944546,2 1787548,25 -
(ha)
Sursa : MADR

Figura 3.13. Suprafaa cultivat n agricultura ecologic raportat la suprafaa agricol a Romniei
Suprafaa cultivat n agricultura ecologic raportat la
suprafaa agricol a Romniei

16000000 14634436 14621427 14615057 14611883 1463007214431630.93


14000000
12000000
10000000
ha

8000000
6000000
4000000
2000000 182705.7 229945.67 288260.83 301148.1 289251.79 245923.9
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
an
Suprafa agricol Suprafa agricol ecologic

Sursa: MADR

Tabelul 3.12. Evoluia efectivelor de animale certificate ecologic

Indicator U.M 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Bovine animale
capete 5358 6894 7044 20113 33782 29313
(total)
Bovine pentru
capete 0 314 745 1101 244
sacrificare 491
Vaci de lapte capete 3026 3599 2643 10088 23906
21667
Alte bovine animale capete 2332 2981 3656 8924 9632
7155
Porcine total capete 320 414 344 258 126
86
Porci pentru ngrare capete 0 201 212 125 18
43
Scroafe de reproducie capete 30 89 42 77 33
14
Ali porci capete 290 124 90 56 75
29
Ovine total capete 18883 27389 51722 72193 114843
130 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI
85419
Ovine, femele de
capete 11285 21945 47472 96737 -
reproducie
Alte ovine capete 7598 5444 24721 18106 -

Caprine (total) capete 1093 801 1212 3032 6440


5816
Caprine , femele de
capete 966 596 5637
reproducie -
Alte caprine capete 127 205 803 -

Psri total capete 21580 46506 60121 74220 57797


107639
Pui de carne capete 0 150 37 - - -
Gini outoare capete 21580 46356 60064 - 57797 -
Psri de reproducie capete - - - - - -
Alte psri capete - - 20 - - --
Curcani capete - - 20 - - -
Rae capete - - - - - -
Gte capete - - - - - -
Altele capete - - - - - -

Ecvine capete 284 282 142 200 626


485
Albine (n numr de familii de
64836 77994 85225 81772 81583 -
stupi ) albine

Alte animale capete 0 0 5217 4878 2667


79654
Sursa: MADR

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 131


IV. UTILIZAREA TERENURILOR

IV.1. Stare i tendine

IV.2. Impactul schimbrii utilizrii terenurilor asupra mediului

IV.3. Factorii determinani ai schimbrii utilizrii terenurilor

IV.4. Prognoze i aciuni ntreprinse privind utilizarea terenurilor

132 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


IV. UTILIZAREA TERENURILOR

IV.1. STARE I TENDINE


IV.1.1. Repartiia terenurilor pe categorii de acoperire/utilizare
Din tabelul 4.1. i figura 4.1 se remarc faptul c n anul Dup structura proprietii la sfritul anului 2014,
2014 ponderea principal, ca i n anii precedeni, o proprietatea agricol privat nsuma 93,64 % din
deineau terenurile agricole (61,37 %), urmate de pduri i suprafaa agricol total i era constituit din: proprietatea
de alte terenuri cu vegetaie forestier (28,24%). Alte privat a statului, a unitilor administrativ teritoriale, a
terenuri ocup 10,4 % din suprafaa rii (ape, bli, curi, persoanelor juridice i a persoanelor fizice. Ca urmare a
construcii, ci de comunicaie, terenuri neproductive). n creterii indicelui demografic, n ultimii 65 ani, suprafaa
tabelul 3.15. se prezint repartiia terenurilor agricole pe arabil pe locuitor a sczut de la 0,707 ha n anul 1930 la
tipuri de folosine n anul 2014. Suprafaa terenurilor 0,511 ha n anul 2014, practic resursele n cadrul acestei
arabile ocup 65,2% din totalul suprafeei agricole, iar folosine fiind epuizate.
restul se repartizeaz ntre puni (20.8 %), fnee (11.1
%), vii (1,5%) i livezi (1,4%).

Tabelul 4.1. Repartiia fondului funciar pe categorii de folosine n anul 2014


Categoria de folosin Suprafaa,
mii ha %
Terenuri agricole 14630,1 61,37
Pduri i alte terenuri cu vegetaie 6734,0 28,24
forestier, din care:
Pduri 6387,0 26,79
Construcii 758,3 3,18
Drumuri i ci ferate 389.8 1,64
Ape i bli 831.5 3,49
Alte suprafee (terenuri neproductive) 495.4 2,08
Total 23.839.1 100
Sursa: Anuarul Statistic al Romniei, anul 2015

Figura 4.1. Repartiia fondului funciar pe categorii de folosine n anul 2013


terenuri agricole

61,37
70 pduri i alte terenuri cu
vegetaie forestier
60
pduri
50
40 28,24 26,79
% construcii
30
20 3,18 3,49 drumuri i ci ferate
1,64 2,08
10
ape i bli
0

alte suprafee

Sursa : Anuarul Statistic al Romniei, anul 2015

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 133


Tabelul 4.2. Repartiia terenurilor agricole pe tipuri de folosine n anul 2014
Tipul de folosin Suprafaa,
mii ha %
Total agricol 14.630,1 100
Arabil 9395.3 65.2
Puni 3272.2 20.8
Fnee 1556.3 11.1
Vii 209,4 1.5
Livezi 196.9 1.40
Din care proprietate privat 13699.7 93.64
Sursa: Anuarul Statistic al Romniei, 2015

IV.1.2. Tendine privind schimbarea destinaiei utilizrii terenurilor


Suprafaa agricol din ara noastr a nregistrat un trend Figura 4.4. Evoluia suprafeelor ocupate de puni
descresctor constant n perioada 2000-2014 (figura nr. 2014
4.2). Terenurile arabile, cele ocupate cu vii i livezi au 2013
nregistrat, de asemenea, scderi comparativ cu anul 1990 2012

(figura nr. 4.3, 4.6., 4.7). n cazul suprafeelor ocupate cu


2011
2010
Pune

Anul
puni s-au constatat creteri n perioada 1990-2000, dup 2009
2008
care, de asemenea, au sczut constant (figura nr. 4.4). 2005
Suprafeele ocupate cu fnee, n perioada 1990-2014, au 2000
1995
nregistrat un trend cresctor cu un maxim la nivelul 1990
anului 2014 (figura nr. 4.5). 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500
ha

Sursa : I.C.P.A.
Figura 4.2. Evoluia suprafeelor agricole
2014 Figura 4.5. Evoluia suprafeelor ocupate de fnee
2013
2012
2011
Agricol 2014
2013
2010 2012
2009
Anul

2011
2008 2010
Anul

2005 2009
2000 2008
1995 2005
1990 2000
14450 14500 14550 14600 14650 14700 14750 14800 14850 14900 1995 Fnea
1990
ha
1420 1440 1460 1480 1500 1520 1540 1560 1580

Sursa : I.C.P.A. ha

Sursa : I.C.P.A.

Figura 4.6. Evoluia suprafeelor ocupate de vii i


Figura 4.3. Evoluia suprafeelor arabile
pepiniere viticole
2014
2013 Vii i pepiniere viticole
2012 2014
2011 Arabil 2013
2010 2012
Anul

2009 2011
2008 2010
Anul

2005 2009
2000 2008
1995 2005
1990 2000
1995
9250 9300 9350 9400 9450 9500 1990
ha
0 50 100 150 200 250 300 350
ha
Sursa : I.C.P.A.
Sursa : I.C.P.A.

134 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


Livezi i pepiniere pomicole
2014
Figura 4.7. Evoluia suprafeelor ocupate de livezi i 2013
2012
pepiniere pomicole 2011
2010

Anul
2009
2008
2005
2000
1995
1990

0 100 200 300 400


ha

Sursa : I.C.P.A.

IV.2. IMPACTUL SCHIMBRII UTILIZRII TERENURILOR ASUPRA MEDIULUI

IV.2.1. Impactul schimbrii utilizrii terenurilor asupra terenurilor agricole


Schimbrile n utilizarea terenurilor agricole n ultimii 5 nct n cele ce urmeaz vom ilustra situaia pn n anul
ani sunt redate n tabelul 4.3. Pentru anul 2015 INS 2014.
urmeaz s publice informaii pentru acest capitol astfel

Tabelul 4.3. Repartizarea fondului funciar pe categorii de folosin n intervalul 2010 - 2014
Hectare pe ani
Mod de folosina a fondului funciar
2010 2011 2012 2013 2014
Agricol 14634436 14621427 14615057 14611883 14630072
Arabil 9404008 9379489 9392262 9389254 9395303
Puni 3288725 3279251 3270610 3273961 3272165
Fnee 1529561 1554680 1544957 1541854 1556246
Vii i pepiniere viticole 213571 211347 210475 210270 209417
Livezi i pepiniere pomicole 198571 196660 196753 196544 196941
Terenuri neagricole total 9204635 9217644 9224014 9227188 9208999
Pduri si alta vegetaie forestiera 6758097 6759140 6746906 6742056 6734003
Ocupata cu ape, blti 833949 822202 836856 835997 831495
Ocupata cu construcii 728261 749386 752361 758303 758285
Cai de comunicaii si cai ferate 388903 388194 388262 389895 389795
Terenuri degradate si neproductive 495425 498722 499629 500937 495421
Sursa: INS , Baza de date TEMPO-Online

Din prelucrarea datelor, n reprezentarea din figura nr. 4.8, n ceea ce privete suprafaa arabil, presiunea asupra
se constat o cretere a presiunii asupra suprafeelor acesteia a crescut ca urmare a migrrii forei de munc din
ocupate de pduri i de puni, datorate expansiunii sectorul agricol n alte state comunitare i prin degradarea
intravilanului n defavoarea extravilanului ce a condus la i lipsa investiilor n sistemul de irigaii. n sectorul viilor
tieri de pduri i reducerea suprafeelor fneelor i al pepinierelor viticole, presiunea exercitat a fost
limitrofe localitilor aflate n expansiune ca suprafa. De cauzat de mbtrnirea culturilor viticole i nenlocuirea
asemenea, suprafeele ocupate de pduri s-au diminuat i acestora de culturi tinere.
prin tierile masive peste capacitatea de refacere a
pdurilor.

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 135


Figura 4.8. Contribuia relativ a categoriilor de ocupare a terenurilor la expansiunea terenurilor urbane i artificiale (2010-
2014) - CSI 014
Contribuia relativ a categoriilor de ocupare a terenurilor la expansiunea terenurilor
urbane i artificiale (2010-2014) - CSI 014
Terenuri
degradate i
neproductive,
Ape i bli,
0.01% Agricol, 7.04%
3.96%

Pduri i alt Arabil, 14.05%


vegetaie
forestier,
38.88%
Puni,
26.72%

Livezi i
Vii i pepiniere
pepiniere
viticole, 6.70%
pomicole, 2.63%

Sursa de informaii: INS , Baza de date TEMPO-Online

Figura 4.9. Repartizarea fondului funciar pe categorii de folosin n intervalul 2010 2014
50 Terenuri degradate si
neproductive
40 Cai de comunicatii si cai
ferate
Ocupata cu constructii
30
Ocupata cu ape, balti
20
Paduri si alta vegetatie
10 forestiera
Terenuri neagricole
0 total
Livezi si pepiniere
2010 2011 2012 2013 2014 pomicole
Sursa: INS , Baza de date TEMPO-Online

IV.2.2. Impactul schimbrii utilizrii terenurilor asupra habitatelor


Schimbarea utilizrii terenurilor poate determina coerent i consecvent conduce la utilizarea nejudicioas
fragmentarea habitatelor i implicit poate afecta a zonelor destinate pentru construcii si extinderea
distribuia speciilor care ocup un anumit areal. Conversia acestora n detrimentul celor naturale.
terenurilor n scopul extinderii urbane, dezvoltarea Dezvoltarea urban necontrolat i transferul de populaie
infrastructurii de transport, dezvoltrii industriale, din mediul rural, nsoite de distrugerea ecosistemelor din
agricole, turistice reprezint cauza principal a zonele urbane (diminuarea spaiilor verzi, construcii pe
fragmentrii habitatelor naturale i seminaturale. n spaiile verzi, tierea arborilor, distrugerea cuiburilor etc.)
prezent se consider c aproximativ 6,5% din suprafaa i de msuri insuficiente pentru colectarea i tratarea
rii este destinat construciei de locuine. Construirea corespunztoare a deeurilor i a apelor uzate au efecte
haotic, fr respectarea unei strategii de urbanism negative considerabile asupra biodiversitii.

IV.3. FACTORI DETERMINANI AI SCHIMBRII UTILIZRII TERENURILOR


IV.3.1. Modificarea densitii populaiei
Modificarea populaiei la nivel naional pe regiuni de cinci ani), este prezentat mai jos n tabelul 4.4 i figura
dezvoltare, conform datelor statistice disponibile (ultimii 4.10.

136 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


Tabelul 4.4. Repartizarea numeric a populaiei totale pe regiuni de dezvoltare n perioada 2011 - 2015

Populaie naionala pe regiuni de dezvoltare 2011 2012 2013 2014 2015

Regiunea NORD-VEST 2850614 2847763 2844387 2841110 2838651


Regiunea CENTRU 2648936 2646270 2643673 2641067 2638707
Regiunea NORD-EST 3883093 3879911 3885934 3899889 3918985
Regiunea SUD-EST 2931355 2921160 2912373 2900677 2887747
Regiunea SUD-MUNTENIA 3353951 3337516 3320102 3300634 3282123
Regiunea BUCURETI - ILFOV
2491806 2498698 2500564 2498984 2487485
Regiunea SUD-VEST OLTENIA
2277990 2264978 2251542 2237651 2223112
Regiunea VEST 2042854 2037445 2032403 2026166 2021443
Sursa: INS , Baza de date TEMPO-Online

Figura 4.10. Repartizarea numeric a populaiei totale pe regiuni de dezvoltare n perioada 2011 -2015

4000000
3500000
3000000
2500000
2000000 Anul 2011
1500000 Anul 2012
1000000
500000 Anul 2013
0 Anul 2014
Anul 2015

Sursa: INS , Baza de date TEMPO-Online

IV.3.2. Expansiunea urban


Expansiunea urbana continu i rapid amenin echilibrul mult i tot mai multe persoane locuiesc singure, crend o
ecologic, social i economic al Europei, afirm un nou cerere mai mare de spaiu locativ.
raport al Ageniei Europene de Mediu (AEM). Aceasta se
produce atunci cnd rata conversiei de utilizare a IV.3.2.1. Ocuparea terenurilor
teritoriului depete rata de cretere a populaiei. Peste La nivelul anului 2014 suprafaa fondului funciar a fost
un sfert din teritoriul Uniunii Europene a fost deja acoperit cu urmtoarele categorii de folosin a
urbanizat, menioneaz raportul. Europenii triesc mai terenurilor conform tabelului nr. 4.5 i a figurii nr.4.11.

Tabelul 4.5. Repartizarea fondului funciar n anul 2014 pe categorii de folosin


Suprafaa fondului funciar dup modul de folosin Hectare
Agricol
14630072
AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 137
Arabil 9395303
Puni 3272165
Fnee
1556246
Vii i pepiniere viticole 209417
Livezi i pepiniere pomicole 196941
Total terenuri neagricole 9208999
Pduri i alt vegetaie forestier 6734003
Ocupat cu ape, bli 831495
Ocupat cu construcii 758285
Ci de comunicaii i ci ferate 389795
Terenuri degradate i neproductive 495421
Sursa: INS, Baza de date TEMPO-Online http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101A

Figura 4.11. Repartizarea fondului funciar n anul 2014 pe categorii de folosin (date exprimate n grafic n milioane de ha)

Agricola
0,76 0,39 0,50
0,83 Arabila

Pasuni
6,73 14,63
Finete

9,21 Vii si pepiniere viticole

Livezi si pepiniere pomicole


9,40
3,27
0,20 Terenuri neagricole total
0,21 Paduri si alta vegetatie
1,56 forestiera
Ocupata cu ape, balti

Sursa: INS

IV.3.2.2. Ocuparea terenurilor prin infrastructura de prezint o cretere nesemnificativ (tabelele 4.6, 4.7 i
transport figurile 4.12 i 4.13).
Infrastructura de transport n Romnia, n intervalul 2011
- 2015, conform datelor statistice naionale disponibile,

Tabelul 4.6. Infrastructura de transport rutier n Romnia n intervalul 2011 2015


Lungime kilometri pe ani
Categorii de drumuri
2011 2012 2013 2014 2015
naionale 16690 16887 17110 17272 17606
Judeene 35374 35380 35587 35505 35316
Comunale 31674 31918 32190 32585 33158
Sursa: INS, Baza de date TEMPO-Online

Figura 4.12. Infrastructura de transport rutier n Romnia n intervalul 2011 2015


138 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI
40000
35000
30000
25000
Nationale
20000
Judetene
15000
Comunale
10000
5000
0
2011 2012 2013 2014 2015

Sursa: INS, Baza de date TEMPO-Online

Tabelul 4.7 Infrastructura de transport feroviar n Romnia n intervalul 2011 2015


Anul
Transport feroviar
2011 2012 2013 2014 2015
Lungime KM cale ferata 10777 10777 10768 10777 10770
Sursa: INS, Baza de date TEMPO-Online

Figura 4.13. Infrastructura de transport feroviar n Romnia n intervalul 2011 2015

Transport feroviar
Lungime KM cale ferata

10780
10775
10770
10765
10760
20112012
2013 2014 2015

Sursa: INS, Baza de date TEMPO-Online

IV.4. PROGNOZE I ACIUNI NTREPRINSE PRIVIND UTILIZAREA TERENURILOR


Coeziunea teritorial presupune adecvarea resurselor sintezelor interdisciplinare. Documentele care rezult din
teritoriului (naturale i antropice) la necesitile acest proces au un caracter att tehnic, prin coordonrile
dezvoltrii socio-economice n vederea eliminrii spaiale pe principiul maximalizrii sinergiilor poteniale
disparitilor i disfuncionalitilor ntre diferite uniti ale dezvoltrii sectoriale n teritoriu, ct i legal, avnd n
spaiale n condiiile pstrrii diversitii naturale i vedere c, dup aprobarea documentaiilor, acestea devin
culturale ale regiunilor. norme de dezvoltare spaial pentru teritoriul respectiv.
Amenajarea teritoriului are un caracter predominant Planurile de amenajare a teritoriului constituie
strategic, stabilind direciile de dezvoltare n profil spaial, fundamentarea tehnic i asumarea politic i legal a
care se determin pe baza analizelor multidisciplinare i a strategiilor n vederea accesului la finanarea

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 139


Programelor i proiectelor din fonduri naionale i secetei, degradrii terenurilor i deertificrii, dintre care
europene, n particular prin Programul Operaional cele mai importante sunt:
Regional i programele operaionale sectoriale. n cadrul Strategia Naional pentru Dezvoltare Durabil
aciunii de aplicare a Planului de Amenajare a Teritoriului aprobat[ prin H.G. nr. 1460/2008;
Naional au fost aprobate prin lege, pn n luna Programul Naional pentru Protecia Mediului;
septembrie 2008, cinci seciuni: reele de transport, ap, Strategia Naional de Management al Riscului la
arii protejate, reeaua de localiti, zone de risc natural, Inundaii pe termen lung i mediu aprobat prin H.G.
zone turistice. nr. 846/2010;
n condiiile specifice ale Romniei, clarificarea regimului Programul Naional de Reabilitare a Punilor;
juridic al proprietii asupra terenurilor fie intravilane Strategia de Dezvoltare a Silviculturii;
(construibile), fie extravilane (preponderent agricole, Programul Naional de Dezvoltare Rural;
silvice sau perimetre naturale protejate) printr-un sistem Planul Naional de Dezvoltare.
cadastral adecvat reprezint obiectul principal al Strategia i Planul Naional n domeniul Schimbrilor
dezvoltrii teritoriale sntoase i precede stabilirea Climatice, aprobat prin H.G. nr. 739/2016. ncepnd
regimului tehnic i economic prin documentaii de din luna noiembrie 2007 agricultorii din Romnia
urbanism. beneficiaz de prevederile unui Cod de Atitudini
Pn n prezent au fost adoptate mai multe programe i privind adaptarea tehnologiilor agricole la schimbrile
strategii cu relevan pentru activitatea de combatere a climatice, elaborat n cadrul unui proiect UE la care
particip i Romania.

140 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


V. PROTECIA NATURII I
BIODIVERSITATEA

V.1. Starea de conservare i tendinele componentelor


biodiversitii

V.2. Ameninri pentru biodiversitate i presiuni exercitate


asupra biodiversitii

V.3. Protecia naturii i biodiversitatea: prognoze i aciuni


ntreprinse

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 141


V. PROTECIA NATURII I BIODIVERSITATEA
Tabelul 5.1. Indicatorii de biodiversitate selectai
Biodiversitatea din ara noastr este una dintre cele mai
bogate din Europa i cu o importan deosebit la nivel Denumire indicator Cod RO Cod AEM Tip
global, regional, naional i local. Specii de interes RO 07 CSI 007 S
Varietatea organismelor vii de orice origine, inclusiv a european
ecosistemelor terestre, marine i a altor ecosisteme Habitate de interes RO 40 SEBI 005 S
acvatice i a complexelor din care fac parte, reprezint european
definiia biodiversitii, conform Conveniei privind Arii protejate de RO 42 SEBI 008 R
Diversitatea Biologic ratificat n 1992 la Rio de Janeiro interes comunitar
cunoscut i ca CBD sau Convenia de la Rio. Cu alte desemnate conform
Directivei Habitate i
cuvinte prin biodiversitate se nelege varietatea de
Directivei Psri
expresie a lumii vii, variabilitatea organismelor vii din
Arii protejate RO 41 SEBI 007 R
toate sursele, inclusiv, a ecosistemelor terestre, marine desemnate la nivel
i a altor ecosisteme acvatice i a complexelor ecologice naional
n care acestea se regsesc.
Acest capitol trateaz starea i tendinele biodiversitii,
presiunile exercitate asupra acesteia i msurile
V.1. STAREA DE CONSERVARE I
ntreprinse pentru mbuntirea calitii
componentelor biodiversitii, n conformitate cu TENDINELE COMPONENTELOR
indicatorii selectai. BIODIVERSITII
inta principal a Strategiei Europene a Biodiversitii
pn n anul 2020 este stoparea scderii biodiversitii n Romnia, ecosistemele naturale i seminaturale
i degradrii ecosistemelor. n prezent n Europa doar reprezint aproximativ jumtate din suprafaa rii,
17% dintre habitate i 11% dintre ecosistemele cheie cealalt jumtate fiind ocupat de ecosistemele agricole,
protejate de legislaia european sunt n stare favorabil construcii i infrastructur.
de conservare. Presiunile i ameninrile au rmas Tipurile de ecosisteme sunt cuprinse n urmtoarele
constante sau au crescut ca intensitate, acestea fiind n categoriile majore: ecosisteme forestiere, ecosisteme de
principal: schimbarea utilizrii terenurilor, exploatarea pajiti, ecosisteme de ap dulce i salmastr, ecosisteme
excesiv a biodiversitii i a componentelor sale, marine i de coast i ecosisteme subterane.
rspndirea speciilor alogene invazive, poluarea i Pe teritoriul rii noastre se reunesc cinci regiuni
schimbrile climatice. La acestea se adaug factorii biogeografice, aa cum se poate vedea n figura 5.1.,
indireci, cum ar fi creterea numrului populaiei, ponderea fiecreia din suprafaa rii fiind urmtoarea:
contientizarea limitat asupra valorii economice a continental (53%)
biodiversitii pentru a fi integrat n strategii i politici. alpin (23%);
Aceast nou Strategie are ca obiectiv dezvoltarea unei stepic (17%);
economii verzi, care s utilizeze eficient resursele panonic (6%);
naturale. Viziunea pentru 2050 este protecia i pontic (1%)
refacerea biodiversitii i a serviciilor ecosistemelor,
astfel nct s fie evitate modificrile catastrofale Figura 5.1. Regiunile biogeografice din Romnia
cauzate de pierderea biodiversitii.
Indicatorii de biodiversitate reprezint componenta de
baz a cadrului integrat pentru monitorizarea,
evaluarea i raportarea privind implementarea
Strategiei. Indicatorii folosesc date cantitative pentru a
msura diferite aspecte ale biodiversitii,
ecosistemelor i serviciilor acestora etc., pentru a
nelege modificrile temporare i spaiale ale
biodiversitii, cauzele modificrii i modul n care sunt
afectate ecosistemele, funciile acestora, precum i
calitatea vieii oamenilor.
Agenia European de Mediu a dezvoltat 27 de
indicatori pentru biodiversitate, dintre care 3 sunt din
setul de baz (Core Set IndicatorsCSI), iar 24 sunt
indicatori specifici (Streamlining European Biodiversity
IndicatorsSEBI). Pentru ara noastr au fost selectai i
tratai n capitolul 5, seciunile 5.1 i 5.3 din raportul
Starea Mediului, indicatorii pentru care exist date
relevante pentru anul 2015, conform tabelului de mai
jos:

142 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


n vederea ndeplinirii obligaiilor de raportare, statele habitatelor din Romnia n baza articolului 17 din
membre au obligaia de a transmite regulat ctre Directiva Habitate, implementat de ctre Institutul de
Comisia European datele referitoare la statutul de Biologie al Academiei Romne, Bucureti. Proiectul a
conservare al habitatelor i speciilor de interes fost implementat n parteneriat cu Ministerul Mediului,
european, conform prevederilor articolului 17 din Apelor i Pdurilor - Direcia Biodiversitate i finanat
Directiva Habitate (92/43/CEE). prin Programul Operaional Sectorial Mediu (POS -
n acest sens, Statele Membre ale UE trebuie s Mediu), axa prioritar 4.
monitorizeze starea de conservare a habitatelor de Aria de localizare a proiectului mai sus menionat a
interes european. Starea de conservare este rezultatul cuprins ntreg teritoriul naional, att n interiorul ct i
monitorizrii i evalurii urmtoarelor caracteristici ale n afara ariilor naturale protejate.
habitatelor: Prin Proiectul de Asisten Tehnic 2007.19343.04.03
aria de repartiie natural; Stabilirea Registrului Naional Integrat al speciilor de
suprafaa acoperit de habitat; flor, faun slbatic i al habitatelor naturale de interes
structura i funcionalitatea specific a comunitar din Romnia a fost dezvoltat aplicaia
habitatului; online cunoscut sub numele de RNI-IBIS, disponibil la
perspectivele viitoare care sunt asociate adresa http://ibis.anpm.ro, care, ntr-un modul dedicat
habitatelor. Articolul 17, cuprinde formatul de raportare ctre
Comisie conform obligaiei de raportare. Aceasta
V.1.1. Tendine privind starea de aplicaie a fost actualizat prin proiectul Sistemul
conservare a ecosistemelor i Integrat de Mediu implementat de ANPM, n cadrul
componentei Conservarea Naturii (SIM-CN), prin
habitatelor implementarea noului format de raportare stabilit de
Comisie. Modulul Articolul 17 din IBIS a reprezentat un
Indicatori specifici instrument util i eficient n procesul de pregtire a
Cod indicator Romnia: RO 40 raportului de ar din 2013. Formatul de raportare
Cod indicator AEM: SEBI 005 utilizeaz cele trei niveluri privind starea de conservare,
Denumire: Habitate de interes european semafor, mai sus menionate.
n procesul de evaluare a habitatelor conform articolului
Indicatorul prezint evoluia statutului de conservare a 17 din Directiva Habitate, au fost identificate
habitatelor de interes european (enumerate n Anexa I a urmtoarele clase majore de habitate:
Directivei Habitate) i se bazeaz pe datele habitate costiere cu vegetaie halofil;
colectate/monitorizate n conformitate cu obligaiile de dune de nisip de coast i dune continentale;
raportare prevzute n articolul 17 din Directiva habitate de ap dulce;
Habitate Statutul de conservare al speciilor i pajiti i tufriuri din zona temperat;
habitatelor de interes comunitar este evaluat la nivel formaiuni ierboase naturale i seminaturale;
naional i biogeografic, raportat la o scar pe 3 niveluri, mlatini i turbrii;
cunoscut sub numele de semafor, astfel: habitate stncoase si peteri;
Statut de conservare favorabil: indicator verde pduri.
orice presiune sau ameninare care influeneaz Numrul de habitate din Anexa I a Directivei Habitate pe
habitatul nu este semnificativ, iar habitatul este regiuni biogeografice pentru care au fost transmise
viabil pe termen lung; rapoarte ctre Comisie, conform articolului 17 este
Statut de conservare nefavorabil neadecvat: prezentat n tabelul de mai jos:
indicator portocaliu utilizat pentru situaiile n
care este necesar o schimbare n administrarea sau Tabelul 5.2. Numrul de habitate raportate conform Anexei I
politica existent, dar pericolul de dispariie nu este din Directiva Habitate
att de mare;
Statut de conservare nefavorabil total HABITATE
neadecvat: indicator rou ameninri grave i Bioregiune Anexa I
presiuni influeneaz meninerea habitatului.
Categoria nefavorabil a fost mprit n dou clase Neprioritare Prioritare
pentru a permite raportarea mbuntirii sau
deteriorrii ulterioare: Numr de habitate din 60 25
U1 - Nefavorabil inadecvat Romnia 85
U2 - Nefavorabil ru.
Alpin (ALP) 37 11
Pentru definirea acestui indicator la nivel naional,
relevante sunt informaiile raportate de Romnia n Marea Neagr Pontic (BLS) 18 3
cadrul raportului de ar, n conformitate cu articolul 17 Continental (CON) 34 17
din Directiva Habitate, aferente perioadei de raportare
Panonic (PAN) 11 5
2007-2012. Romnia a pregtit i transmis ctre
Comisia European, n 2013, primul raport privind Stepic (STE) 18 6
statutul de conservare al habitatelor de interes Marea Neagr (MBLS) 6
comunitar. Sursa: ibis.anpm.ro i National Summary for Article 17 Romania 2007-
Informaiile care au stat la baza realizrii acestui raport 2012 by EC
au fost furnizate de ctre experii din cadrul Proiectului
Monitorizarea strii de conservare a speciilor i
AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 143
Pentru indicatorul RO40 sunt relevante graficele care Not: Numrul din fiecare parantez corespunde numrului de evaluri la
urmeaz privind statutul de conservare al habitatelor la nivelul fiecrei regiuni biogeografice pentru perioada de raportare 2007-
2012.
nivel global, pe regiuni biogeografice sau pe clase de
Conform datelor raportate la Comisie se observ c n
habitate.
regiunea alpin se regsesc cele mai multe habitate al
Evaluarea global a habitatelor de interes comunitar din
cror statut de conservare este favorabil, regiune
Romnia este reprezentat procentual n graficul de mai
urmat n ordine de regiunile biogeografice:
jos.
continental, panonic, stepic, pontic.
Figura 5.2. Evaluarea global a statutului
Figura 5.4. Statutul de conservare pe clase de habitate de
de conservare a habitatelor
interes european din Romnia, n perioada 2007-2012 (%)

Sursa: ibis.anpm.ro i National Summary for Article 17


Romania 2007-2012 by EC
Legenda Sursa:ibis.anpm.ro i National Summary
for Article 17 Romania 2007-2012 by EC
FV - Favorabil
Not: Numrul din fiecare parantez corespunde numrului de evaluri
NA - Neraportat
pentru perioada 2007-2012.
XX - Necunoscut
U1 - Nefavorabil inadecvat
U2 - Nefavorabil ru Un alt aspect ngrijortor l constituie clasa de habitate a
mlatinilor i turbriilor, evaluat ntr-un procent foarte
Se observ ca n ansamblu habitatele din Romnia ridicat cu statut de conservare nefavorabil (peste 80%).
evaluate i raportate sunt ntr-un procent de peste Tendinele de mbuntire/deteriorare pentru
60% ntr-un statut de conservare favorabil i habitatele cu o stare de conservare nefavorabil (U1 i
aproximativ 7% dintre ele au fost evaluate cu statut U2) sunt prezentate procentual n figura de mai jos.
total nefavorabil.
Distribuia pe regiuni biogeografice a statutului de Figura 5.5. Habitate tendina general
a strii de conservare (%)
conservare a habitatelor de interes european din
Romnia este evideniat n figura de mai jos.

Figura 5.3. Statutul de conservare a habitatelor


de interes european din Romnia pe regiuni
biogeografice, perioada de raportare 2007-2012 (%)

Sursa:ibis.anpm.ro i National Summary


for Article 17 Romania 2007-2012 by EC
Not:
(U=) = nefavorabil stabil
(U-) = nefavorabil cu tendin de nrutire
(Ux) = nefavorabil cu tendin necunoscut

Sursa: ibis.anpm.ro i National Summary


for Article 17 Romania 2007-2012 EC

144 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


V.1.2. Tendine privind situaia 17 din Directiva Habitate, este prezentat n tabelul de
speciilor prioritare mai jos.

Tabelul 5.3. Numrul de specii din anexele


Indicatori specifici Directivei Habitate
Cod indicator Romnia: RO 07
Cod indicator AEM: CSI 007 SPECII
Denumire: Specii de interes european
Anexa II Anexa IV Anexa V
n conformitate cu prevederile Directivei Habitate, Bioregiune Fr
Inclusiv cele Inclusiv
statele membre au obligaia s asigure conservarea i Fr cele
Neprioritare Prioritare cele din din cele din
refacerea speciilor de flor i faun slbatic de interes din Anexa II
Anexa II Anexa Anexa II
comunitar, ntr-un statut de conservare favorabil, II
pentru a contribui la meninerea biodiversitii. Numr de 147 15 174 50 35 26
Indicatorul RO07 arat schimbrile n statutul de specii din
162 174 35
conservare al speciilor de interes european, pe baza Romnia
datelor colectate n cadrul obligaiilor de monitorizare Alpin (ALP) 74 7 94 33 20 18
n conformitate cu Art. 11 din Directiva Habitate. Marea
Statutul de conservare al speciilor este evaluat la nivel Neagr
naional i biogeografic i raportat la o scar pe 3 Pontic (BLS) 25 1 24 11 15 9
niveluri, codificate diferit pe culori, aa cum este Continental
menionat pentru indicatorul RO40 n seciunea 5.1.1. (CON) 114 12 140 44 29 21
Indicatorul se refer la speciile considerate a fi de Panonic
interes european (enumerate n Anexele II, IV i V din (PAN) 49 2 55 20 14 10
Directiva Habitate) i n prezent este limitat la speciile Stepic (STE) 64 3 87 39 19 13
non-aviare din Anexele II, IV i V ale Directivei Habitate. Marea
Pe termen lung, ca urmare a discuiilor dintre Statele Neagr
Membre i Comisia European privind raportarea n (MBLS) 2 3 1
temeiul Art. 12 din Directiva Psri, este posibil s se
includ i speciile de psri n indicator. Sursa:ibis.anpm.ro i National Summary for Article 17
Romania 2007-2012 by EC
Acest indicator prezint modul de implementare i
progresul Directivei Habitate i este extrem de relevant
pentru statele membre i pentru politica de conservare Figura 5.6. Distribuia speciilor de interes
a naturii. Rezultatele sunt reprezentative pentru statele european pe regiuni biogeografice
membre ale UE i pot fi integrate la nivel european.
De asemenea, se estimeaz statutul de conservare total
pe perioada de raportare i tendinele generale ale
statutului de conservare (calificative: mbuntit +, n
declin -, stabil =, necunoscut x).
Indicatorul se bazeaz pe numrul de specii din cele 3
categorii i pe modificrile lor n timp.
Cu excepia marilor zone agricole i a unor ecosisteme
terestre i acvatice, aflate sub impactul negativ al unor
surse de poluare n care se nregistreaz modificri ale
structurii i dinamicii diversitii biologice, restul
mediului natural se pstreaz n parametrii naturali de
calitate.
n conformitate cu Directiva Habitate speciile prioritare
sunt speciile de interes comunitar care sunt periclitate, Sursa:ibis.anpm.ro i National Summary for Article 17
exceptnd cele al cror areal natural este marginal n Romania 2007-2012 by EC
teritoriu i care nu sunt nici periclitate nici vulnerabile
n regiunea vest-palearctic i pentru a cror conservare Dup cum se poate observa, regiunile cele mai bogate n
Comunitatea are o responsabilitate particular. specii de interes european sunt: continental, alpin i
Datorit poziiei geografice, Romnia contribuie n stepic.
Europa cu o biodiversitate bogat i unic, att la nivelul La nivel naional, evaluarea global a speciilor de interes
ecosistemelor i speciilor, ct i la nivel genetic. La nivel comunitar este prezentat procentual n graficul de mai
naional au fost identificate 283 de specii de animale i jos.
plante, de interes european, din care 57 de specii de
mamifere, 16 specii de amfibieni, 19 specii de reptile, 60
de specii de peti, 69 de specii de nevertebrate i 62 de
specii de plante, distribuite n cele 5 regiuni
biogeografice:
Numrul de specii din fiecare Anex a Directivei
Habitate pe regiuni biogeografice pentru care au fost
transmise rapoarte ctre Comisie, conform articolului

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI 145


Figura 5.7. Evaluarea global a statutului Figura 5.9. Statutul de conservare a speciilor
de conservare a speciilor, de interes european din Romnia pe grupe taxonomice,
perioada de raportare 2007-2012 (%) pentru perioada 2007-2012 (%)

Sursa:ibis.anpm.ro i National Summary


Sursa:ibis.anpm.ro i National Summary for Article 17 Romania 2007-2012 by EC
for Article 17 Romania 2007-2012 by EC
Legenda Note: Numrul din fiecare parantez reprezint numrul de evaluri
FV - Favorabil biogeografice corespunztoare perioadei de raportare 2007-2012
NA - Neraportat
XX - Necunoscut Din datele raportate se constat c dintre speciile
U1 - Nefavorabil inadecvat evaluate petii prezint cel mai sczut statut favorabil
U2 - Nefavorabil ru de conservare, urmai de amfibieni i artropode, apoi de
reptile, molute, mamifere i plante.
Conform datelor raportate, se estimeaz c un procent Conform datelor raportate, tendinele de
mare (67%) din totalul speciilor evaluate prezint un mbuntire/deteriorare pentru speciile cu o stare de
statut inadecvat nefavorabil de conservare, n timp ce conservare nefavorabil (U1 i U2) sunt prezentate
5% au un statut total nefavorabil. Astfel, cu o valoare procentual n graficul de mai jos.
global de 72% statut de conservare nefavorabil pentru
speciile de interes comunitar, Romnia se plaseaz mult Figura 5.10. Specii Tendin general a strii de conservare
peste media european (54% n UE-25 -SOER 2010). Un a speciilor de interes comunitar (%)
statut favorabil l au 18% din speciile evaluate
(comparativ cu 17% media UE), iar procentul speciilor
neevaluate n Romnia este mai mic comparativ cu
media UE.

Figura 5.8. Statutul de conservare a speciilor de interes


european din Romnia pe regiuni biogeografice,
perioada de raportare 2007-2012 (%)

Sursa:ibis.anpm.ro i National Summary


for Article 17 Romania 2007-2012 by EC
Not:
(U=) = nefavorabil stabil
(U-) = nefavorabil cu tendin de nrutire
(Ux) = nefavorabil cu tendin necunoscut

Relevante pentru indicatorul privind speciile de interes


european ar fi i informaiile privind numrul speciilor
Sursa:ibis.anpm.ro i National Summary de psri i populaiile acestora, furnizate de ctre
for Article 17 Romania 2007-2012 by EC experii din proiectul Sistemul naional de gestiune i
monitorizare a speciilor de psri din Romnia n baza
Conform datelor raportate la Comisie se constat c articolului 12 din Directiva Psri, implementat de ctre
alarmant este situaia din regiunea Marea Neagr, Fundaia Centrul Naional pentru Dezvoltare Durabil
ntruct pentru niciuna dintre speciile evaluate i (CNDD) i raportate de Romnia n 2014 la Comisia
raportate, nu exist o evaluare favorabil. European, n conformitate cu Articolul 12 din Directiva
Psri. Proiectul este finanat de Programul Operaional
Sectorial Mediu (POS Mediu), axa prioritar 4, i se
deruleaz n parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor
i Pdurilor - Direcia Biodiversitate.

146 AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


Figura 5.11. Tendine ale populaiei de psri pe termen lung

Reproducere

Descresctor Stabil Fluctuant Cresctor Necunoscut