Sunteți pe pagina 1din 5

FIA DE EVALUARE PENTRU OBTINEREA GRADATIEI DE MERIT

DISCIPLINA MATEMATIC-2008
Conform Metodologiei de acordare a gradaiei de merit, aprobat prin O.M. nr.2575/09.11.2007

NUMELE I PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC: _______________________________________________

GRAD DIDACTC: _____ FUNCIA: _________________


SPECIALITATEA: ______________________ VECHIMEA N NVMNT: ___________
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
CALIFICATIVUL :

UNITATEA DE NVMNT: ______________________________________________________

PUNCTAJ OBINUT : _____________

Precizare important: Pentru fiecare criteriu, punctajul se acord doar dac n dosar exist documente justificative concludente!
Un document se puncteaz o singur dat.

1. CRITERIUL ACTIVITILOR COMPLEXE CU VALOARE INSTRUCTIV-EDUCATIV


a) Rezultate deosebite obinute n pregtirea elevilor n raport cu standardele curriculare de performan, materializate n rezultatele
elevilor la clas, la testri i la examene naionale de sfrit de ciclu:

Capacitate / Teste Bacalaureat Teze cu subiect unic


Progresul la clas naionale Adeverin, semnat Adeverin, semnat de
2p Adeverin, semnat de de director, ce director, ce justific %
director, ce justific % justific % de de promovabilitate la
de promovabilitate la promovabilitate la disciplina matematic
disciplina matematic disciplina Total
matematic puncte
Adeverin, Procentul de Procentul de Procentul de acordate
semnat de promovabilitate (p) promovabilitate (p) promovabilitate (p)
director, cu
media pe clas in 60% p 70% 1p 60% p 70% 1p 60% p 70% 1p
fiecare an colar 70%< p 80% 2p 70%< p 80% 2p 70%< p 80% 2p
de la preluarea 80%< p 100% 3p 80%< p 100% 3p 80%< p 100% 3p
clasei
19.01.2004-
31.08.2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007

b) Iniierea i aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului A.E.L. sau a altor softuri educaionale n cadrul
colii, dac exist condiiile tehnice necesare:

Adeverin, semnat de director, n care se precizeaz Total puncte acordate


data, clasa, titlul leciei sau extras din aplicaia AEL 1p / lecie susinut
certificat de director
19.01.2004-31.08.2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
01.09.2007-18.01.2008

c) Performane n pregtirea elevilor distini la concursurile i olimpiadele colare:

Copii Ol.local Ol.judeean / Ol.naional Conc.interjud. Total


diplome Concursuri puncte
sau copii judeene acordate
tabele I II III M I II III M I II III M PS I II III M PS
I..J. 4p 3p 2p 1p 6p 5p 4p 3p 12p 10p 8p 7p 6p 8p 7p 6p 5p 4p
19.01.2004-
31.08.2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
01.09.2007-
18.01.2008

1
n dosar se va regsi tabelul, Concursul Cangurul Alte Concursuri locale (Winners,
primit de la Sigma, cu J.Hawking, C.Bndariu, etc.)
rezultatele elevilor i o Premiani la barajul I II III Total puncte
adeverin semnat de Participani M.E.C.T. 3p 2p 1p acordate
director prin care se cerfic 2p/an 5p
elevii profesorului
19.01.2004-31.08.2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
01.09.2007-18.01.2008

d) Pregtirea loturilor olimpice pentru concursurile colare, participarea, n calitate de membru al juriului, al comitetului de organizare, la
concursurile i olimpiadele judeene, interjudene, naionale, internaionale:
Adeverine vizate de director i inspector de specialitate 19.01.2004- 2004- 2005- 2006- 01.09.2007- Total
sau copii decizii I..J. 31.08.2004 2005 2006 2007 18.01.2008 puncte
acordate
3p se acord
Pregtirea loturilor olimpice judeene pentru profesorilor care au avut
etapele interjudeeane i naionale elevi calificai la aceste
etape
Etapa local
8p subiecte complete pt.
Propuntor de subiecte pentru olimpiade i o clas sau 2p pt. o
concursuri din calendarul M.Ed.C sau I..J. problem selectat
Etapa judeean/
interjudeean
12p subiecte complete pt.
o clas sau 3p pt. o
problem selectat
Etapa naional
5p pt. o problem
selectat
Membru in comisia nationala de cocurs / 12p
nsoitor al elevilor la olimpada naional 5p
Vicepreedintele comisiei interjudeene de 7p
concurs 6p
Vicepreedintele comisiei judeene de
concurs
Membru in comisia judeteana/interjudeean 4p
de concurs
Preedintele comisiei locale de concurs 5p
Membru in comisia local de concurs 4p
Corector olimpiade 3p
Org. conc. Cangurul/ Winners/Bndariu 4p
Preedintele/Vicepreedintele comisiei de 7p
concurs
Organizator concursuri interjudeene: 6p
T.Lalescu, TMMATE, Ghe.Popescu

e) Pregtirea loturilor n cadrul centrului de excelen, participarea, n calitate de membru al juriului, al comitetului de organizare, la
simpozioane, sesiuni de comunicri n specialitate sau didactic:
Copii diplome/ copii tabele originale cu 19.01.2004- 2004- 2005- 2006- 01.09.2007- Total
rezultate/ adeverine vizate de director i 31.08.2004 2005 2006 2007 18.01.2008 puncte
inspector de specialitate acordate
Pregtirea loturilor n centrul de excelen:
conform dispoziiilor I.S.J. 4p / edin
sedine sporadice
Membru al juriului/ nivel naional 5p
Membru al juriului/ nivel judeean 4p
Membru al juriului/ nivel local 3p
Membru in comisia de organizare 3p
Participarea cu lucrare la nivel internaional 5p/ lucrare
Participarea cu lucrare la nivel naional 4p/ lucrare
Participarea cu lucrare la nivel judeean 3p/ lucrare
Participarea cu lucrare la nivel local 2p/ lucrare

f) Rezultate notabile/ msurabile obinute n activitile culturale i educative i finalizarea unor proiecte de parteneriat educaional, cu
impact la nivel local / judeean / naional / internaional:

2
Punctajul se acord doar dac exist documente n care figureaz numele cadrului didactic!
Activitile Parteneriat Parteneriat Parteneriat Parteneriat
culturale educaional educaional educaional educaional
i educative Local Judeean Naional Internaional Total
2p - coordonator 2p - coordonator 3p coordonator 4p-coordonator 5p coordonator puncte
1p - participant 1p - participant 2p membru n 3p - membru n 4p membru n acordate
echipa de proiect echipa de proiect echipa de proiect
1p activiti 2p activiti 3p activiti
desfurate n desfurate n desfurate n cadrul
cadrul proiectului cadrul proiectului proiectului
20.01.2003-
31.08.2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
1.09.2006-
21.01.2007

Punctajul se acord doar dac exist documente n care figureaz 19.01.200 2004- 2005- 2006- 01.09.2007- Total
numele cadrului didactic! 4- 2005 2006 2007 18.01.2008 pucte
(adeverine coal/ adeverine I..J./ copii decizii/ copii certificate 31.08.200 acordate
cursuri de formare/ copii documente proiect ) 4
g) Rezultate obinute n centrele de excelen
Se acord din punctajul premiului maxim obinut la nivelul
clasei la care a realizat pregtirea n cadrul C.Ex.
centrele de pregtire zonal din cadrul unitilor de nvmnt cu elevi
cu dificulti de nvare: 2p
h) Activitate desfurat n vederea realizrii echitii n educaie (activiti
de remediere colar, activiti de desegregare, de educaie incluziv,
nediscriminatorie de educaie multicultural / intercultural, educaie
pentru diversitate / alteritate, programe de educaie a prinilor
recunoscute la nivel judeean/naional): 2p
i) Rezultate msurabile / cuantificabile obinute n dezvoltarea unor
activiti practice, educative pentru formarea de abiliti de comunicare,
antreprenoriale i tehnice 2p
j) Rezultate msurabile /cuantificabile obinute n finalizarea unor proiecte
de parteneriat educaional, la nivel local / judeean / naional
/internaional i n voluntariat la nivelul comunitii locale:
(1p-local, 2p-judeean, 3p-naional, 4p-internaional) / proiect de
finanare
k) Consilier educativ 2p
Coordonator/redactor al colectivelor redacionale ale revistelor colare
de specialitate (cu ISSN) la nivelul:
colii 2p/1p
Judeean 3p/2p
Naional 5p/4p
l) Participarea la cursuri de formare
n1) pana la 24 ore 2p/curs
n2) intre 25-50 ore 3p/curs
n3) peste 50 ore 4p/curs
m) Coordonarea activitilor din cadrul Strategiei Naionale de Aciune
Comunitar 4p
n) Integrarea copiilor cu cerine educative speciale n colile de mas i
desfurarea activitilor de educaie remedial
2p

2. CRITERIUL PRIVIND PERFORMANE DEOSEBITE N INOVAREA DIDACTIC, MATERIALIZAT N:


Punctajul se acord doar dac exist documente n care figureaz numele cadrului didactic! (adeverine coal/ adeverine I..J./
adeverine M.Ed.C/ copii decizii/ copii coperte publicaii)
a) Programe scolare / ISBN, avizate de M.Ed.C. 10p / program /nr. de autori
Regulamente / ISBN, avizate de M.Ed.C. 10p / regulament/ nr. de autori
Metodologii / ISBN, avizate de M.Ed.C. 10p / metodologie/ nr. de autori
Indrumatoare metodice/ghiduri / ISBN 5p / lucrare/ nr. de autori
Manuale scolare / ISBN, avizate de M.Ed.C. 15p/manual /nr. de autori
Auxiliare didactice / ISBN 12p / auxiliar/ nr. de autori
Reviste de specialitate / ISSN, coordonator, redactor 10p / 8p / revist/ nr. de autori Total
Soft educaional n specialitate avizat de MEdC 10p / soft/ nr. de autori puncte
Platform e-learning avizat de MEdC 12p / platform/ nr. de autori acordate
Program disciplin opional nou, nsoit de suport de curs 2p / program/ nr. de autori

3
Program viznd currriculum pentru opional integrat n dezv. local 3p / program/ nr. de autori
Cri n domeniul educaional / ISBN 10p / nr. de autori
b) Cri, lucrri tiinifice n domeniul didacticii / ISBN 10p / nr. de autori
Cri, lucrri tiinifice n specialitate / ISBN 12p/ nr. de autori
Cri, lucrri tiinifice n domeniul managementului / ISBN 10p/nr. de autori
Probleme publicate, publicate n lucrri cu ISBN / ISSN 1p/problem
Articole n specialitate sau didactic, publicate n lucrri cu ISBN / ISSN 2p/n (pt. un articol)
c) Evaluator manuale 10p
Activitatea de mentorat 2p / an colar
Formator naional / judeean / local 5p / 4p / 3p
Activitate sindical la nivel naional / judeean / local 15p / 10p / 5p
Participare cu comunicri la simpozioane de nivel 3p / 2p / 1p ( /nr. de autori)
internaional / naional / judeean
Participare la formarea n cadrul CCD sau M.Ed.C., ca formator (cursuri de nivel judeean 3p/curs
minim 3 zile / 24 ore) nivel naional 4p/curs
Contribuii la programe de cercetri tiinifice n specialitate, sau n 4p / program
problematica nvmntului i educaiei
d) Membru n Comisia Naional de specialitate 10p
Inspector de specialitate 8p
Membru n consiliul consultativ al disciplinei 3p
Coordonator de cerc pedagogic 5p
Metodist 4p
Director / director adjunct 5p
ef de catedr 3p
Membru n comisia pentru asigurarea calitii 2p
Membru n consiliul de administraie 2p
e) Activitate n cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte
normative/administrative, n cadrul unor comisii de dialog social Max 2p

3. CRITERIUL PRIVIND PARTICIPAREA LA PROIECTE IN CADRUL PROGRAMELOR DE REFORMA


EDUCATIONALA, COOORDONATE DE INSPECTORATUL SCOLAR, M.E.C.T., I ALI
PARTENERI (Institutul Francez, British Council, MATRA, UNICEF, Institutul Goethe, banca Mondial,
Centrul de limbi moderne de le Graz etc., proiectele PHARE, Socrates, Comenius, Arion, JIICA/JOCV,
YOUTH, Kulturkontakt Austria, Programul Adoua ans, etc., recunoscute de M.E.C.T. 4p / pe proiect

4. CRESTEREA PRESTIGIULUI UNITATII DE INVATAMANT/CONEXE, FCND VIZIBILE REZULTATELE ACESTEIA


N PRES, PE SITE-URILE EDUCAIONALE, PRIN SPORIREA CALITII ACTULUI EDUCAIONAL, MANIFESTAT
PRIN LOCUL OCUPAT DE COAL N IERARHIA STABILIT DE INSPECTORATELE COLARE, CA URMARE A:

Punctajul se acord doar dac exist documente n care figureaz numele cadrului didactic! Total
a) Contributii independente i in echipa la dezvoltarea teoriei si practicii managementului Max 3p
educational si institutional, in contextul reformei invatamantului
b) Atragerea de finanri extrabugetare, programe, proiecte, centre de documentare i informare, Max 3p
laboratoare, etc., avnd ca efect sporirea calitii instituiei i a procesului de predare-nvare-
evaluare, a bazei didactico-materiale
c) Realizarea de proiecte extracurriculare cu finanare extrabugetar Max 2p
d) Parteneriate cu instituii din dom. ed.-ei i cult. la nivel local / regional / naional / internaional Max
(altele dect cele punctate anterior) 2p/3p/4p/5p
e)Realizri n educaia adulilor i reconversia profesional (cursuri, programe, materiale 2p/ activitate
auxiliare, platforme de nvare)

TOTAL GENERAL : ____________________________________

MEMBRII CONSILIULUI CONSULTATIV:

INSPECTORI COLARI DE SPECIALITATE,


Prof. Zeno Blajovan Prof. Petria Elena Boldea

REPREZENTANI SINDICATE:

4
5