Sunteți pe pagina 1din 4

CONCURSUL SCOLAR JUDETEAN TERRA I MILENIUL III

EDITIA a II-a
PITESTI, 01.04.2017
I. Scrieti litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de
mai jos:

1. Traseul pe care-l parcurge o planet n jurul Soarelui se numete:


a) eclips b) elips c) orbit d) meteorit
2. Gazul din atmosfer aflat pe locul al doilea ca pondere (procent) este:
a. oxigenul b. ozonul c. dioxidul de carbon d. azotul
3. Groapa Marianelor, cea mai adnc fos oceanic a Terrei, se afl n:
a. Oc. Pacific b. Oc. Indian c. Oc. Atlantic d. Oc. Arctic
4. Cea mai mare insul a Terrei este:
a. Madagascar b. Groenlanda c. Sicilia d. Islanda
5. Lacul Sf. Ana este dup modul de formare, un lac:
a. glaciar b. vulcanic c. hidroenergetic d. tectonic
6. Trecerea apei din stare gazoas n stare lichid se numete:
a. evaporare b. condensare c. nghe d. topire
7. n care din zonele de mai jos nu este specific tipul de climat subpolar?
a. Groelnanda b. Peninsula Arabia c. Islanda d. Alaska
8. Cmpia Amazoniei este situat n zona:
a. savanei b. pdurilor ecuatoriale c. pdurilor de conifere d. deerturilor polare
9. Raportul numeric ce arat de cte ori a fost micorat o suprafa pe o hart se numete:
a. legend b. titlu c. scar de proporie d. semn convenional
10. Europa este singurul continent care nu are relief:
a) deertic b) vulcanic c) litoral d) glaciar

20 puncte
II. n coloana A sunt numerotate diferite denumiri geografice, iar n coloana B sunt
cteva elemente geografice. Scriei, pe foaia de test, asocierile corecte dintre fiecare numr
din coloana A si litera corespunzatoare din coloana B.

Nota: Fiecarui element din coloana A i corespunde un singur element din coloana B.

A
B
1. Amazon a. oras
2. Baikal b. golf
3. Indian c. munti
4. Sahara d. ocean
5. Scandinava e. fluviu
6. Mexic f. peninsula
7. Bosfor g. lac
8. Caucaz h. stramtoare
9. New York i. desert
10. Madagascar j. delta
k. insula

20 puncte
III. Pe harta de mai jos sunt redate cu litere de la A la F unitati majore de relief montan,
de la G la I unitati majore de podis, de la J la K unitati majore de campie. De asemenea,
sunt redate cu numere, articulatii ale tarmurilor (insule/arhipelaguri de la 1-3, peninsule
de la 4-7 si golfuri de la 8 -10).
A. Identifica aceste elemente pe harta de mai jos si scrie raspunsurile pe foaia de
concurs. 21 puncte
B. Completeaza afirmatiile de mai jos:
1. Clima specifica insulei marcata cu cifra 1 este.......................................................
2. Fluviu care strabate unitatea de relief marcata cu K este ......................................
3. Unitatea de relief marcata cu F se afla intre marile.....................si .......................
4 puncte
Total= 21+4=25 puncte

IV. Analizati harta de mai jos si raspundeti la urmatoarele cerinte:


1. Coordonatele geografice punctelor A, B,C 9 puncte
2. Numiti tipul scarii de proportie a hartii de mai jos si precizati daca, in functie de
aceasta, este o harta la scara mica sau mare. 6 puncte

Total=15 puncte

V. Explicai, pe scurt, care


este cauza:
a. cutremurelor de pamant
5 puncte
b. formarii vanturilor 5 puncte
Total subiectul V= 5+5=10 puncte
Total = 100 puncte. Se acorda 10 puncte din oficiu.
BAREM DE EVALUARE
SUBIECTUL
I
20 puncte
Se acorda cate 2p pentru fiecare raspuns corect:
1. c 2. d 3. b 4. b 5. a 6. a 7.d 8.a 9.b 10.b
Total = 10x2=20
puncte
SUBIECTUL
II
..20 puncte
Se acorda cate 2p pentru fiecare raspuns corect:
1=e; 2=g; 3= d; 4 =i; 5=f; 6=b; 7=h; 8=c; 9=a; 10=k
Total = 10 x 2 =
20puncte
SUBIECTUL
III
...25 puncte
1. A= M. Anzi, B=M. Himalaya, C= M. Scandinaviei, D= M. Atlas, E= M.
Ural, F= M. Caucaz
G= Pod. Braziliei, H= Pod. Preriilor, I= Pod. Decan
J= C. Europei de Est, K= C. Amazoniei Total=
1x11= 11 puncte
1= I. Groenlanda, 2= Arh. Japonez (I. Honshu/I.Hondo), 3= Arh. Indonezian
(I. Kalimantan)
4= Pen. Labrador, 5= Pen. India, 6=Pen. Alaska, 7=Pen. Somalia
8=Golful Mexic, 9= Golful Bengal, 10=Golful Guineii
Total= 1x10= 10 puncte
2. 1=polara, 2=Amazon, 3= M. Neagra si M. Caspica
Total = 4 puncte
Total subiectul III=
11+10+4=25 puncte
SUBIECTUL IV
A. Se acorda cate 1 punct pentru fiecare raspuns corect:

A= 60 lat. N, 90 long. E; B= 30 lat. S, 0 long. C= 0lat., 105long. V


Total = 3 x 3 = 9 puncte
B. Se acorda cate 1 punct pentru fiecare raspuns corect:
Scara numerica; harta la scara mica
Total= 2 x 3
= 6 puncte
Total subiectul IV=
9+6=15 puncte
SUBIECTUL V
5. Se acorda cate 5 punct pentru fiecare explicatie corecta.
A. Cutremurele sunt rezultatul miscarii placilor tectonice (in zonele de
subductie sau rift).
B. Vanturile sunt determinate de diferenta de presiune dintre masele de aer
(pe orizontala, de la masele de aer cu presiune mare catre masele de aer cu
presiune mica).
Total= 2 x 1 = 2
puncte
Total subiectul II =
8+7+5+3+2=25 puncte

Total = 100 puncte


Se acorda 10 punte din oficiu

S-ar putea să vă placă și