Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. APATERM S.A.

GALAI
Registrul Comertului nr.J17/683/1998
Cod fiscal R0 10871486
str.Crizantemelor nr.6 Galati
Telefon : 0236-473100 Fax : 0236-465550

n insolven (in insolvency, en procedure collective)

Nr. ____________________

Dosar nr. 5992/P/2009

Domnule Prim Procuror,

Subscrisa, S.C. APATERM S.A, cu sediul n Galai, str. Crizantemelor nr. 6, cod potal
800351, nmatriculat la Registrul Comerului sub nr. J17/683/1998, CUI R 10871486, prin
Administrator judiciar CC INSOL S.P.R.L. Constanta - Filiala Galati, numit prin incheierea din
data de 15.11.2011 pronuntata de Tribunalul Galati, in dosarul nr. 4783/121/2011*, prin
reprezentantii sai legali, formuleaza

PLANGERE

impotriva rezolutiei de scoatere de sub urmarire penala din data de 04.09.2012 a


administratorei Asociatiatiilor de Proprietari nr. 272 si nr. 389 - SCAFARU AURICA - pentru
savarsirea infractiunilor de delapidare si fals intelectual, prevazute de art. 215/1 alin.1 C.Pen. si
art.43 din Lg.82/1991 in referire la art.289 C.Pen., ambele cu aplicarea art.33 lit.a C.pen., si a
expertului contabil - TANASA FLORENTINA - pentru savarsirea infractiunii de marturie
mincinoasa prevazuta de art. 260 alin 1,4 C.Pen.

In drept, ne intemeiem plangerea pe dispozitiile art.278 C.pr.pen.

In fapt,

In data de 24.05.2007 SC APATERM SA GALATI a promovat actiune impotriva Asociatiei


de Proprietari nr.272 (Tribunalul Galati dosar nr.454/121/2007), prin care solicitam instantei de
judecata obligarea paratei la plata sumei de 204.901,67 lei, reprezentand c/valoarea penalitatilor
de intarziere calculate pentru neplata in termen a serviciilor de alimentare cu apa calda si
energie termica, aferente perioadei mai 2004-decembrie 2006, cu cheltuieli de judecata.Instanta
a admis cererea asa cum a fost formulata, sentinta fiind atacata cu recurs, in urma judecarii
caruia s-a pronuntat Decizia comerciala nr.185/20.03.2008, decizia prin care reclamanta
intimata Asociatia de locatari este obligata la plata sumei de 25.185,17 lei-majorari de
intarzieresi 640,25 lei-cheltuieli de judecata.
Pe parcursul judecarii acestor litigii, instanta a dispus efectuarea unei expertize judiciare,
numind ca expert pe d-na Tanasa Florentina, membra a CECCAR, posesoare a carnetului cu nr.
15421/2001. In anexa raportului de expertiza judiciara intocmit si depus de aceasta la Tribunalul
Galati a depus doua chitante: nr.9369805/25.01.2006-in suma de 3.770,00 lei si nr.
0516763/04.09.2006, chitante eliberate in urma incasarilor efectuate de la Asociatia 379, la care
este angajata aceeasi persoana, respectiv administratorul de la Asociatia de proprietari nr. 272,
numita Scafaru Aurica.In acelasi Raport de expertiza mai sunt inregistrate ca plati efectuate
catre SC APATERM SA, doua chitante, respectiv: nr.689285/28.11.2004 in suma de 2.479,80
ron si nr.686496/20.11.2004 in suma de 2.000,00 ron, documente care nu se regasesc in
evidenta noastra. Expertul, in mod eronat, distribuie ajutoarele de caldura doar unei singure
facturi, respectiv facturii nr.6024428/03.2006, in mod corect valoarea acestora diminuand
c/valoarea facturilor de plata emise pentru lunile in care au fost acordate.Acelasi expert
stabileste termenul de scadenta la 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii si nu, 15 zile
lucratoare de la data confirmarii facturii-conf. HG 67/29.01.2004.
Avand in vedere modul de intocmire a raportului de expertiza, SC APATERM GALATI a
formulat sesizare impotriva expertului Tanasa Florentina, sesizare depusa la Comisia de
Disciplina de pe langa Consiliul Filialei C.E.C.C.A.R. Galati. Prin hotararea nr.5 din data de
17.12.2009, Comisia de Disciplina de pe langa Consiliul filialei C.E.C.C.A.R. Galati, a admis
sesizarea formulata de SC APATERM SA Galati, sanctionand expertul contabil cu mustrare
pentru nerespectarea standardelor profesionale si a normelor emise de Corp cu privire la
efectuarea expertizelor contabile.
De asemenea, pe parcursul desfasurarii cercetarii penale am mentionat faptul ca expertul
contabil Tanasa Florentina, era si cenzor la Asociatia de Proprietari nr.272, de aici si suspiciunile
noastre referitoare la modul partinitor si defectuos in care a efectuat expertiza, luand in
considerare doar actele depuse de asociatia parata, nefacandu-se nici macar o comparatie intre
documentele asociatiei si cele depuse de SC APATERM SA Galati.
Mentionam faptul ca, desi valoarea sumelor pretinse de noi in dosarul de judecata era de
204.901,67 lei, Curtea de Apel prin decizia comerciala sus invocata, bazandu-se pe expertiza
d-nei Tanasa Florentina, hotaraste acordarea sumei de 25.185,17 lei, SC APATERM SA
GALATI fiind prejudiciata de dreptul de a incasa creante in valoare de 179.716,50 lei.

Aceste aspecte, mai sus prezentate ne-au indreptatit sa consideram ca gestionarea


fondurilor de catre acelasi administrator-respectiv Scafaru Aurica- incalca legislatia in vigoare
existand si suspiciuni de frauda, de asemenea, cu privire la neindeplinirea atributiilor in mod
corespunzator de catre expertul contabil Tanasa Florentina, solicitam extinderea cercetarilor si
asupra acesteia si repunerea situatiei juridice in starea anterioara Raportului de expertiza, drept
urmare sesizand Inspectoratul de Politie al judetului Galati Serviciul de Investigare a Fraudelor.

In cercetarile efectuate de catre Inspectoratul de Politie (dos.nr. 5992/P/2009) s-a dispus


efectuarea unei noi expertize contabile judiciare, de catre d-na Pricopie Eftimita. In urma acestei
noi expertize SC APATERM SA GALATI a depus obiectiuni prin adresele: 2625/13.02.2012 si
nr. 13468/10.07.2012, obiectiuni prin care invederam erorile comise de catre aceasta noua
expertiza, dar si ca suma nerecuperata de SC APATERM SA GALATI din valoarea dosarului
nr.454/121/2007 Tribunalul Galati, este de 124.301,28 lei, suma rezultata din: 632,01 lei-
penalitati acc si 123.669,27 lei-penalitati energie termica.

In ciuda tuturor celor invederate de noi pe parcursul cercetarii, a obiectiunilor


depuse in cauza, a prejudiciului mai sus mentionat, a modului total partinitor si defectuos
de efectuare a expertizei judiciare de catre Tanasa Florentina-constatat si de Comisia de
Disciplina de pe langa Consiliul filialei C.E.C.C.A.R. Galati, Parchetul de pe langa
Judecatoria Galati a dispus scoaterea de sub urmarire penala a numitelor Scafaru Aurica
si Tanasa Florentina, motiv pentru care depunem prezenta plangere penala, in temeiul art.
278 C.pr.pen.

SEF DEPARTAMENT JURIDIC IT, CONSILIER JURIDIC,


Cons. Jr. Dana Zaharia Daniela Tofan