Sunteți pe pagina 1din 101

TVA Noutati legislative

29 august 2017
Principalele modificari
2016 - 2017
Grupul fiscal

Legislatie aplicabila:
HG nr.1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227 / 2015 privind
Codul Fiscal (Norme Metodologice 2016)

Punctul 4, alin. (4) Titlul VI Norme Metodologice 2015


4) Grupul fiscal se poate constitui de catre persoane impozabile care sunt
administrate de catre acelasi organ fiscal competent.

Punctul 5, alin. (4) Titlul VII Norme Metodologice 2016


Organul fiscal competent in administrarea persoanelor impozabile
care fac parte dintr-un grup fiscal este organul fiscal central
desemnat in acest scop, in conformitate cu prevederile art. 30 alin.
(5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala,
denumita in continuare Codul de procedura fiscala.
OPANAF 3775/2015 NOU
Organul fiscal central competent pentru administrarea obligatiilor
fiscale datorate de toti membrii unui grup fiscal unic este organul
fiscal competent pentru administrarea reprezentantului grupului
fiscal unic.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 2
All rights reserved.
Grupul fiscal

Exemplu

Actionar

65% 55%

Societatea A Societatea B
- Arad - - Constanta -

Ar fi putut forma un grup fiscal in 2015? Pot forma un grup fiscal in 2016?

Nu este indeplinita conditia ca persoanele impozabile sa fie Da, trebuie desemnat organul fiscal central in scopul
administrate de catre acelasi organ fiscal competent. administrarii grupului fiscal;
Organul fiscal central desemnat este competent sa
administreze obligatiile fiscale datorate de toti membrii
grupului.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 3
All rights reserved.
Transferul de active

Exemplu
Legislatie aplicabila:

ART. 270, alin. (7)

Codul Fiscal 2015 Noul Cod Fiscal 2016

Art. 128, alin. (7) Art. 270, alin. (7)

Transferul tuturor activelor sau al unei parti a acestora, Transferul tuturor activelor sau al unei parti a acestora,
efectuat cu ocazia transferului de active sau, dupa caz, si de efectuat cu ocazia transferului de active sau, dupa caz, si de
pasive, indiferent daca este realizat ca urmare a vanzarii pasive, realizat ca urmare a altor operatiuni decat divizarea
sau ca urmare a unor operatiuni precum divizarea, sau fuziunea, precum vanzarea sau aportul in natura la
fuziunea ori ca aport in natura la capitalul unei societati, capitalul unei societati, nu constituie livrare de bunuri daca
nu constituie livrare de bunuri daca primitorul activelor este o primitorul activelor este o persoana impozabila stabilita in
persoana impozabila. Romania in sensul art. 266 alin. (2), in conditiile stabilite
prin normele metodologice . Transferul tuturor activelor sau
al unei parti a acestora, efectuat cu ocazia divizarii sau
fuziunii, nu constituie livrare de bunuri daca primitorul
activelor este o persoana impozabila stabilita in Romania in
sensul art. 266 alin. (2).
2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 4
All rights reserved.
Transferul de active

Exemplu
Compania Soft SA are ca obiect de activitate producerea si comercializarea de programe informatice. Ca urmare a unor
factori externi, s-a luat hotararea divizarii companiei in doua entitati: A, care va continua producerea de programe informatice
si B, care va prelua doar o cladire in care a functionat o parte a activitatii, pe care o va inchiria in regim de taxare (sau
scutire!!!).

Se califica transferul de active de la Imob SA catre B drept o operatiune in afara sferei de aplicare a TVA?

Da, incepand cu 2016 in conditiile mentionate mai jos.

2015 2016

Conditii: Conditii:
se considera transfer partial de active, transferul tuturor
activelor sau al unei parti din activele investite intr-o anumita transferul tuturor activelor sau al unei parti a acestora este
ramura a activitatii economice, daca acestea constituie din efectuat cu ocazia divizarii sau fuziunii;
punct de vedere tehnic o structura independenta, capabila
sa efectueze activitati economice separate; primitorul activelor este o persoana impozabila stabilita in
Romania in sensul art. 266 alin. (2).
primitorul activelor trebuie sa intentioneze sa
desfasoare activitatea economica sau partea din
activitatea economica care i-a fost transferata, si nu sa
lichideze imediat activitatea respectiva si, dupa caz, sa
vanda eventualele stocuri.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 5
All rights reserved.
Prestari de servicii asimilate

Legislatie aplicabila:

Punctul 8, alin. (7) Titlul VII Norme Metodologice 2016 NOU

Exemplul nr. 3:
in cazul unor contracte prin care o persoana impozabila pune la dispozitia altei persoane impozabile bunuri pe care
aceasta din urma le utilizeaza pentru prestarea de servicii in beneficiul persoanei care i-a pus bunurile la dispozitie, in
masura in care prestatorul utilizeaza bunurile pentru prestarea de servicii exclusiv in beneficiul persoanei care
detine bunul, se considera ca are loc o prestare de servicii legata de activitatea economica a persoanei care a pus bunul
gratuit la dispozitia altei persoane, care nu este asimilata unei prestari cu plata. Nu are loc transferul dreptului de
proprietate a bunurilor catre persoana care utilizeaza bunurile respective.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 6
All rights reserved.
Prestari de servicii asimilate

Exemplu

Prestator A (2) Pentru a putea presta serviciile de constructie, B ii


pune la dispozitie lui A pe durata contractului, un utilaj de
excavare care va fi utilizat exclusiv pentru serviciile de
constructii efectuate catre B

(1) A presteaza servicii de constructie catre B

Beneficiar B
Punerea la dispozitie in mod gratuit a utilajului de excavare este asimilata unei prestari de servicii cu
plata pentru care B ar avea obligatia sa autocolecteze TVA?
Nu, in masura in care prestatorul A utilizeaza utilajul de excavare pentru prestarea de servicii
exclusiv in beneficiul persoanei care detine bunul (B).

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 7
All rights reserved.
Prestari de servicii asimiliate matrite

Legislatie aplicabila:
NOU

Punctul 8, alin. (7) Titlul VII Norme Metodologice 2016


Exemplul nr. 4:
in cazul contractelor in care o persoana impozabila avand calitatea de prestator de servicii, pentru realizarea unor bunuri in
beneficiul altei persoane, utilizeaza o matrita sau alte echipamente destinate realizarii comenzilor clientului sau, in
functie de natura contractului se pot distinge urmatoarele situatii:

a) daca se face transferul de proprietate a matritei sau a echipamentelor de catre prestator catre persoana cu care aceasta a
contractat realizarea unor bunuri, are loc o livrare in sensul art. 270 din Codul fiscal. Achizitia acestor matrite/echipamente
este considerata a fi efectuata in scopul desfasurarii activitatii economice a persoanei impozabile care a contractat realizarea
unor bunuri cu prestatorul, chiar daca aceste bunuri sunt utilizate de prestatorul de servicii. Punerea acestora la dispozitia
prestatorului este o prestare de servicii legata de activitatea economica a persoanei care a pus bunul gratuit la
dispozitia altei persoane, care nu este asimilata unei prestari cu plata, in masura in care prestatorul utilizeaza bunurile
pentru prestarea de servicii exclusiv in beneficiul persoanei care detine bunul;

b) daca nu se face transferul de proprietate a matritei sau a echipamentelor de catre prestator, dar prestatorul recupereaza
contravaloarea acestora de la persoana cu care aceasta a contractat realizarea unor bunuri, se considera ca recuperarea
contravalorii matritelor/echipamentelor este accesorie serviciului principal, respectiv prestarea de servicii in scopul realizarii
unor bunuri, care urmeaza acelasi regim fiscal ca si operatiunea principala.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 8
All rights reserved.
Prestari de servicii asimiliate matrite

Exemplu

Prestator X 3) Y pune matrita la dispozitia lui X in mod gratuit in


vederea utilizarii pentru producerea pieselor de schimb.

1) X presteaza servicii de prelucrare catre Y in vederea


obtinerii de piese de schimb conform comenzii lui Y;
2) X vinde catre Y matrita necesara pentru producerea
pieselor de schimb comandate de catre Y.

Beneficiar Y

Este asimilata unei prestari cu plata punerea la dispozitie in mod gratuit a matritei de catre Y catre X?

NU, daca prestatorul X utilizeaza bunurile (i.e. matrita) pentru prestarea de servicii exclusiv in beneficiul
persoanei care detine bunul (Y).
2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 9
All rights reserved.
Prestari de servicii asimilate

Exemplul 1
O societate care produce fotolii pune la dispozitia gradinitei de copii organizate in cadrul societatii un numar de 10
fotolii. Care sunt implicatiile din perspectiva TVA?
Raspuns:
in acest caz, se considera ca societatea utilizeaza in folosul propriu bunurile respective, pentru alte scopuri
decat desfasurarea activitatii sale economice. Astfel, Societatea va avea obligatia de a autocolecta TVA si de a
emite o autofactura in scopuri de TVA in acest sens.

Exemplul 2
O societate producatoare de bere achizitioneaza vitrine frigorifice pentru a fi puse la dispozitie distribuitorilor cu titlu
gratuit, in vederea expunerii produselor proprii care urmeaza a fi comercializate de catre distribuitori. Care sunt
implicatiile in materie de TVA la nivelul producatorului?
Raspuns:
in acest caz, operatiunea nu este asimilata unei prestari de servicii cu plata, fiind considerata o prestare legata
de desfasurarea activitatii economice a societatii, care nu intra in sfera de aplicare a TVA.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 10
All rights reserved.
Nu se autocolecteaza TVA pentru

Cadouri oferite in cadrul actiunilor de protocol a caror valoare este mai mica sau egala cu 100 lei, exclusiv TVA
in cazul depasirii acestui plafon, se insumeaza valoarea depasirilor aferente unei perioade fiscale si se autocolecteaza TVA
aferenta, lunar/trimestrial, prin emiterea autofacturii.

Bunuri acordate gratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare, in cazul in care valoarea totala in cursul unui an se
incadreaza in limita a 3 la mie din cifra de afaceri
in cazul depasirii acestui plafon, se insumeaza valoarea depasirilor aferente anului calendaristic si se autocolecteaza TVA
aferenta, in ultima perioada fiscala din an, prin emiterea autofacturii, daca s-a dedus TVA initial.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 11
All rights reserved.
Exemplul 1

O societate produce bunuri pe care le vinde exclusiv in alte state membre ale Uniunii Europene. De asemenea, societatea acorda
in cadrul actiunilor de sponsorizare bunuri produse de societate. in luna ianuarie 2016, societatea constata ca:
- Livrarile totale efectuate de catre societate sunt de 15 milioane lei;
- Sponsorizarea efectuata in cursul anului este de 50.000 lei.
Are societatea obligatia de a autocolecta TVA? Daca da, care este valoarea sponsorizarii pentru care societatea are obligatia de a
autocolecta TVA?
Raspuns:
3/1.000 * cifra de afaceri = 3/1.000* 15.000.000 = 45.000 lei
Sponsorizare = 50.000 lei
Bunurile acordate gratuit in cadrul actiunii de sponsorizare nu se incadreaza in limita a 3 la mie din cifra de afaceri, prin
urmare Societatea are obligatia de a autocolecta TVA pentru diferenta de 5.000 lei aferenta sponsorizarii (50.000 lei
45.000 lei).

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 12
All rights reserved.
Exemplul 2

O societate acorda 35 cadouri partenerilor comerciali cu ocazia sarbatorilor de iarna. Valoarea individuala a cadourilor este 115
lei, exclusiv TVA.
Are societatea obligatia de a autocolecta TVA? Daca da, care este valoarea pentru care societatea are obligatia de a autocolecta
TVA?
Raspuns:
Da, societatea are obligatia de a autocolecta TVA pentru valoarea insumata a depasirilor plafonului de 100 lei pentru fiecare
partener comercial, respectiv 525 lei (15 lei * 35 cadouri).

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 13
All rights reserved.
Prestari de servicii asimiliate scutiri

Legislatie aplicabila:

Punctul 59 Titlul VII Norme Metodologice 2016


(3) Scutirie de taxa prevazute la art. 292 din Codul Fiscal se aplica inclusiv pentru livrarile de bunuri catre sine prevazute la
art. 270 alin. (4) din Codul Fiscal si pentru prestarile de servicii catre sine prevazute la art. 271 alin. (4) din Codul Fiscal.

Exemplu: Societatea A, persoana impozabila stabilita si inregistrata in scop de TVA in Romania acorda angajatilor sai servicii
medicale gratuite in cadrul unui abonament in valoare de EUR 100 lunar.
Avand in vedere ca aceste servicii sunt achizitionate pentru scopul personal al angajatilor, ele se califica drept prestari de
servicii catre sine, scutite insa in temeiul prevederilor legale de mai sus.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 14
All rights reserved.
Faptul generator si exigibilitatea TVA

Faptul generator reprezinta faptul prin care sunt realizate conditiile legale, necesare pentru exigibilitatea taxei.

Exigibilitatea TVA data la care autoritatea fiscala devine indreptatita sa solicite plata taxei de catre platitorii de TVA.

Regula generala
Faptul generator al TVA intervine la data livrarii de bunuri sau la data prestarii de servicii.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 15
All rights reserved.
Faptul generator si exigibilitatea TVA

Exceptii de la regula generala fapt generator:

Contracte de consignatie, stocuri la dispozitia clientului: data transferului dreptului de proprietate la beneficiarul
final;
Bunuri transmise in vederea testarii sau verificarii conformitatii: data acceptarii bunurilor de catre beneficiar;
Livrari de bunuri mobile/imobile: data transferului dreptului de proprietate;
Servicii decontate pe baza de situatii de lucrari (constructii-montaj, consultanta etc): data acceptarii de catre
beneficiar / data emiterii situatiilor;
Livrari de bunuri / prestari de servicii in mod continuu (utilitatile): datele specificate in contract pentru plata, dar
perioada de decontare nu poate depi un an;
Contracte de leasing / inchiriere: ziua scadenta pentru fiecare rata, conform contractului.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 16
All rights reserved.
Faptul generator si exigibilitatea TVA

Regula generala pentru livrari bunuri/prestari de servicii


Exigibilitatea = Fapt generator
Exceptii:
Data emiterii unei facturi inainte de data faptului generator;
Data incasarii avansului, pentru plati efectuate inainte de faptul generator;
Data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri/prestarii de servicii in cazul
persoanelor care aplica TVA la incasare;
in cazul evenimentelor de la art. 287 la data la care intervine evenimentul, iar regimul de
impozitare, cotele si cursul de schimb sunt aceleasi ca si ale operatiunii de baza.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 17
All rights reserved.
Faptul generator si exigibilitatea TVA

Regimul de impozitare si cota aplicabila sunt cele in vigoare la data faptului generator, cu
exceptiile:
Data emiterii unei facturi inainte de data faptului generator;
Data incasarii avansului, pentru plati inainte de faptul generator;
Pentru operatiunile supuse sistemului TVA la incasare, cota aplicabila este cea in vigoare la data la care
intervine faptul generator, cu exceptia situatiilor in care este emisa o factura sau este de incasat un avans,
inainte de data livrarii/prestarii cand COTA aplicabila = data emiterii facturii sau data incasarii avansului;
in cazul schimbarii de cota se va proceda la regularizare pentru a aplica cota in vigoare la data livrarii de
bunuri sau a prestarii de servicii;
In cazul AIC de bunuri pentru care exigibilitatea taxei a intervenit integral sau partial anticipat faptului
generator, nu se fac regularizari in cazul schimbarii de cota: cota este cea aplicabila la data exigibilitatii.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 18
All rights reserved.
Tranzactii principale, accesorii si servicii complexe

Legislatie aplicabila:
NOU

Punctul 23, alin. (1), lit. b) Titlul VII Norme Metodologice 2016
b) in cazul in care furnizorul/prestatorul realizeaza mai multe livrari/prestari catre clientul sau, in cadrul aceluiasi
contract sau aceleiasi tranzactii, trebuie sa se determine daca exista o tranzactie principala si alte tranzactii
accesorii, sau daca fiecare tranzactie poate fi considerata independenta. O livrare/prestare trebuie sa fie
considerata ca accesorie unei livrari/prestari principale daca nu constituie pentru client un scop in sine, ci
un mijloc de a beneficia in cele mai bune conditii de livrarea/prestarea realizata de furnizor/prestator.
Operatiunile accesorii beneficiaza de tratamentul fiscal al tranzactiei principale referitoare, printre altele, la locul
livrarii/prestarii, cotele, scutirile ca si livrarea/prestarea de care sunt legate. in acest sens s-a pronuntat si Curtea
Europeana de Justitie in cauza C-349/96 Card Protection Plan;

Punctul 23, alin. (1), lit. c) Titlul VII Norme Metodologice 2016
(c) in cazul in care furnizorul/prestatorul realizeaza mai multe livrari/prestari catre clientul sau, in cadrul aceluiasi
contract sau aceleiasi tranzactii si nu se poate stabili o tranzactie principala si alte tranzactii accesorii, fiecare
dintre ele constituind pentru client un scop in sine, dar care sunt atat de legate intre ele incat nu pot fi
tratate ca tranzactii independente, se considera ca seefectueaza o operatiune complexa unica.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 19
All rights reserved.
Tranzactii principale, accesorii si servicii complexe

Exemple

X SRL livreaza autovehicule catre Y SRL. Conform contractului incheiat intre parti, Y SRL poate sa achizitioneze si un pachet
service prin care se asigura 3 reparatii. Livrarea autovehiculelor are loc in decembrie 2016, iar factura totala (i.e. vehicule &
pachet service) se emite in ianuarie 2017.
Ce cota de TVA se va aplica pentru vanzarea autovehiculelor? Dar pentru facturarea pachetului de service?
Se va aplica cota in vigoare la data faptului generator de taxa, respectiv 20%, atat pentru vanzarea autovehiculelor cat si
pentru facturarea pachetului de service.

Societatea A livreaza bunuri Societatii B in luna decembrie 2016. conform contractului incheiat intre cele doua societati,
societatea A asigura si serviciile de montaj pentru bunurile livrate. Astfel, montajul bunurilor si receptia finala au loc in luna
ianurarie 2017.

In acest caz avem de-a afce cu o livrare de bunuri cu instalare/montaj pentru care faptul generator intervine in luna ianuarie,
atunci cand are loc de fapt receptia finala si predarea intregii lucrari catre beneficiar. Cota aplicabila pentru intreaga
contravaloare este 19%.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 20
All rights reserved.
Contracte abonament servicii prestate continuu

Legislatie aplicabila:
NOU

Punctul 24, alin. (5), lit. b) Titlul VII Norme Metodologice 2016
(5) in cazul contractelor de prestari de servicii in cadrul carora clientul s-a angajat sa plateasca sume forfetare cu titlu de
remuneratie convenita intre parti, independent de volumul si de natura serviciilor efectiv furnizate in perioada la care se
raporteaza aceasta remuneratie, trebuie considerate efectuate in perioada la care se raporteaza plata, indiferent daca
prestatorul a furnizat sau nu a furnizat efectiv servicii clientului sau in aceasta perioada.

in cazul unor astfel de contracte, obiectul prestarii de servicii nu este furnizarea unor servicii bine definite, ci faptul de a se
afla la dispozitia clientului pentru a-i oferi serviciile contractate, prestarea de servicii fiind efectuata de prestator prin insusi
faptul de a se afla la dispozitia clientului in perioada stabilita in contract, independent de volumul si de natura serviciilor
efectiv furnizate in perioada la care se refera aceasta remuneratie. Faptul generator al taxei intervine conform prevederilor
art. 281 alin.(8) [efectuata la datele specificate in contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate
sau la data emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depi un an] din Codul fiscal, fara sa prezinte
importanta daca beneficiarul a apelat efectiv sau cat de des a apelat la serviciile prestatorului.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 21
All rights reserved.
Contracte abonament servicii prestate continuu

Exemplu
Societatea A incheie in anul 2015 un contract de abonament cu Societatea B pentru prestarea de servicii de consultanta
juridica incepand cu anul 2016;

Societatea A se angajeaza sa fie la dispozitia Societatii B pentru a raspunde oricaror cereri privind clarificari juridice transmise
de catre Societatea B (in limita a 8h lunar);

Conform contractului, Societatea A emite facturi la sfarsitul fiecarei luni (1.000 euro) pentru serviciile prestate catre Societatea
B in luna respectiva;

in lunile decembrie 2016 si ianuarie 2017 Societatea B nu transmite nicio cerere de consultanta juridica.

Facturare Facturare
Contract
30 servicii 30 servicii
abonament
2015 Decembrie consultanta Ianuarie consultanta
consultanta 2016 2017
cu 20% cu 19%
juridica
TVA TVA

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 22
All rights reserved.
Reguli cu privire la anularea numarului de inregistrare
in scopuri de TVA
Regula generala

efectuate de la contribuabili carora li


achizitii de bunuri / s-a anulat
servicii inregistrarea in
scopuri de TVA
efectuate de catre

nu beneficiaza de dreptul de
deducere a cheltuielilor i a TVA, cu
exceptia achizitiilor de bunuri efectuate
in cadrul procedurii de executare silita
i/sau a achizitiilor de bunuri/servicii de
la persoane impozabile aflate in
procedura falimentului
2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 23
All rights reserved.
Reguli cu privire la anularea numarului de inregistrare
in scopuri de TVA

Studiu de caz 1/5:


In perioada 01.01.2017 31.03.2017, Societatea A (cumparator-revanzator) este declarata inactiva, fiindu-i anulat numarul de
inregistrare in scopuri de TVA;

Incepand cu 01.04.2017, Societatea A este reactivata, obtinand din nou un numar valid de inregistrare in scopuri de TVA. Dupa
reinregistrare, beneficiarul nu mai accepta ca la pretul din contract sa se adauge i TVA, considerandu-se ca pretul acceptat de
beneficiar include i TVA datorata de furnizor.

Societatea A a colectat TVA in perioada in care numarul de TVA era anulat, a depus declaratia 311, insa nu a emis facturi.

01.01.2017- Furnizor achizitie marfa Societatea livrare marfa Clienti


31.03.2017 TVA nedeductibila A colectare TVA
5.000.000*19/119=
798.319 lei
obtinere cod TVA incepand
cu 01.01.2017

dupa D 300 Societatea emitere facturi cu TVA


01.04.2017 aprilie 2017 A
Baza impozabila =
4.201.681 lei
TVA deductibila pentru TVA = 798.319 lei
achizitiile din perioada in
care a avut codul de D 300 TVA colectata pentru livrarile din
TVA anulat, chiar daca aprilie 2017 perioada in care a avut codul de TVA
facturile nu mentioneaza anulat nu se include in D300 avand in
codul de TVA al vedere faptul ca nu exista diferente intre
Societatii A. TVA colectata in perioada de
inactivitate i TVA inscrisa in facturile
emise dupa reinregistrare.
2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 24
All rights reserved.
Reguli cu privire la anularea numarului de inregistrare
in scopuri de TVA

Studiu de caz 2/5:


Incepand cu data de 01.01.2017 Societatea A este declarata inactiva, fiindu-i anulat numarul de inregistrare in scopuri de TVA.

In luna martie 2017, Societatea A livreaza marfa in valoare totala de 5.000.000 lei catre Societatea B pentru care a emis factura,
dar nu a colectat TVA i nici nu a depus declaratia 311.

Incepand cu mai 2017, Societatea A obtine din nou un numar valid de inregistrare in scopuri de TVA. Dupa reinregistrare, clientul
nu este de acord sa plateasca in plus i TVA aferenta pe langa pretul fara TVA din contract.

Societatea A 2.emitere factura 5.000.000 lei Societatea B nu


achizitie marfa
Furnizor cod de TVA anulat deduce TVA
1.livrare bunuri pentru achizitiile
TVA nedeductibila
efectuate

Societatea A 3.stornare factura Societatea B


D 300 reinregistrata in initiala deduce TVA pentru
aprilie 2017 scopuri de TVA 4.emitere factura cu TVA achizitiile efectuate
incepand cu mai
2017 Baza TVA= 4.201.681 lei
TVA deductibila pentru TVA= 798.319 lei
achizitiile din perioada in
care a avut codul de TVA
anulat, chiar daca facturile TVA colectata pentru livrarile din
nu mentioneaza codul de perioada in care a avut codul de
TVA al Societatii A. D311 TVA anulat i pentru care au fost
emise facturi, nefiind incluse in
declaratia privind TVA colectata, se
vor include in D311.
2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 25
All rights reserved.
Reguli cu privire la anularea numarului de inregistrare in
scopuri de TVA

Studiu de caz 3/5:


In perioada 1.01.2017 30.04.2017, Societatea A (inregistrata in scopuri de TVA) achizitioneaza marfa de la Societatea B al carei
numar de inregistrare in scopuri de TVA este anulat. Pentru livrarea de bunuri, Societatea A a emis facturi pentru suma totala de
5.000.000 lei, fara sa inscrie TVA aferenta in factura.

Incepand cu 01.05.2017, Societatea B obtine din nou un numar valid de inregistrare in scopuri de TVA. Dupa reinregistrare,
clientul este de acord sa plateasca in plus i TVA aferenta pe langa pretul fara TVA din contract.

1.livrare marfa

5.000.000 lei Societatea A nu


Furnizor achizitie marfa Societatea B 2.colectare TVA, emitere deduce TVA
cod de TVA anulat
TVA nedeductibila pentru achizitiile
facturi efectuate
Baza TVA=4.201.681 lei

Societatea B TVA= 798.319 lei Societatea A


D 300 reinregistrata in 3.stornare deduce TVA pentru
aprilie 2017 scopuri de TVA facturi initiale achizitiile efectuate
incepand cu
4.emitere facturi cu TVA
01.05.2017
TVA deductibila pentru
Baza TVA= 5.000.000 lei
achizitiile din perioada in
care a avut codul de TVA Diferenta fata de TVA colectata initial
TVA= 950.000 lei se include la regularizari astfel:
anulat, chiar daca facturile
nu mentioneaza codul de
TVA al Societatii A. D300 950.000 798.319= 151.681 lei

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 26
All rights reserved.
Reguli cu privire la anularea numarului de inregistrare in
scopuri de TVA

Studiu de caz 4/5:


In data de 01.01.2017 Societatea A a achizitionat un utilaj in valoare de 6.000.000 RON (TVA 1.140.000 RON).
Incepand cu data de 01.01.2017 Societatea A este declarata inactiva, fiindu-i anulat numarul de inregistrare in scopuri de TVA.
In luna februarie 2017, Societatea A livreaza utilajul cu pretul de 5.000.000 lei catre Societatea B pentru care nu a emis factura i
nici nu a depus declaratia 311.
Incepand cu 01.05.2017, Societatea A obtine din nou un numar valid de inregistrare in scopuri de TVA. Dupa reinregistrare,
clientul nu este de acord sa plateasca in plus i TVA aferenta pe langa pretul fara TVA din contract.

1.livrare bunuri de capital Urmare a inactivarii


Societatea B nu 5.000.000 lei Societatea A 1/20* 1.140.000 = ajustare
deduce TVA cod de TVA anulat
pentru achizitiile 1/20* 1.140.000 = ajustare in favoarea Statului
efectuate
in favoarea Societatii

2.emitere factura cu TVA Societatea A


Societatea B
reinregistrata in TVA colectata pentru livrarile din perioada in

D311
deduce TVA pentru Baza TVA= 4.201.681 lei care a avut codul de TVA anulat i pentru
achizitiile efectuate scopuri de TVA care nu au fost emise facturi, nefiind incluse
TVA= 798.319 lei incepand cu in declaratia privind TVA colectata, se vor
01.05.2017 include in D311.

- TVA deductibila pentru achizitiile din perioada


in care a avut codul de TVA anulat, chiar
D300 daca facturile nu mentioneaza codul de TVA
al Societatii A.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 27
All rights reserved.
Reguli cu privire la anularea numarului de inregistrare in
scopuri de TVA

Studiu de caz 5/5:


In data de 01.01.2017 Societatea A a achizitionat utilaj in valoare de 6.000.000 RON (TVA 1.140.000 RON).
Incepand cu data de 01.01.2017 Societatea A este declarata inactiva, fiindu-i anulat numarul de inregistrare in scopuri de TVA.
In luna februarie 2018, Societatea A livreaza un utilaj in valoare totala de 5.000.000 lei catre Societatea B pentru care nu a emis
factura i nici nu a depus declaratia 311.
Incepand cu 01.01.2019, Societatea A obtine din nou un numar valid de inregistrare in scopuri de TVA. Dupa reinregistrare,
clientul nu este de acord sa plateasca in plus i TVA aferenta pe langa pretul fara TVA din contract.

Societatea B nu 1.livrare bunuri Societatea A Ca urmare a inactivarii


deduce TVA cod de TVA anulat 1/20* 1.140.000 = ajustare de TVA
pentru achizitiile 1/20* 1.140.000 = ajustare
efectuate deductibila in favoarea Statului
de TVA deductibila in favoarea Societatii
TVA colectata pentru livrarile
Societatea B Societatea A din perioada in care a avut
deduce TVA pentru 2.emitere factura cu TVA reinregistrata in codul de TVA anulat i
scopuri de TVA pentru care nu au fost emise

D311
achizitiile efectuate
Baza TVA= 4.201.681 lei incepand cu facturi, nefiind incluse in
declaratia privind TVA
TVA= 798.319 lei 01.01.2019 colectata, se vor include in
D311.

- TVA deductibila pentru achizitiile din perioada in care


D300 a avut codul de TVA anulat, chiar daca facturile nu
mentioneaza codul de TVA al Societatii A.

- 1/20* 798.319 = ajustare in favoarea Statului

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 28
All rights reserved.
Clarificari in ceea ce privete ajustarile de TVA
deductibila pentru bunurile de capital

Principii de functionare:
Pierdere a dreptului de
bunuri de capital Alocare pentru
deducere a TVA
achizitionate in vederea realizarea de
efectuarii de operatiuni operatiuni care nu =
care dau drept de dau drept de
Ajustare a TVA (in
deducere a TVA deducere a TVA
favoarea statului)

Catigul dreptului de
bunuri de capital Alocare pentru
deducere a TVA
achizitionate in vederea realizarea de
efectuarii de operatiuni operatiuni care dau =
care nu dau drept de drept de deducere a
Ajustare a TVA (in
deducere a TVA TVA
favoarea contribuabilului)

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 29
All rights reserved.
Clarificari in ceea ce privete ajustarile de TVA
deductibila pentru bunurile de capital

- toate activele corporale fixe, definite la art. 266 alin. (1) pct. 3,
precum i operaiunile de transformare sau modernizare a
Bunuri de reprezinta bunurilor imobile/parilor de bunuri imobile, exclusiv reparaiile ori
capital lucrarile de intreinere a acestora, [] cu condiia ca valoarea
fiecarei transformari sau modernizari sa fie de cel puin 20% din
valoarea bunului imobil/parii de bun imobil dupa
transformare/modernizare.

pe o perioada de 5 ani, pentru

TVA aferenta - bunurile de capital achizitionate sau fabricate, altele decat cele de mai
bunurilor de se ajusteaza jos;
capital

pe o perioada de 20 de ani, pentru:


- constructia sau achizitia unui bun imobil;
- pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil, daca valoarea
fiecarei transformari sau modernizari este de cel putin 20% din valoarea
totala a bunului imobil astfel transformat sau modernizat;

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 30
All rights reserved.
Clarificari in ceea ce privete ajustarile de TVA
deductibila pentru bunurile de capital

Studiu de caz 1/8:


In anul 2011, Societatea A cumpara un imobil in regim de taxare (TVA nededusa la achizitie = 100.000 RON ) perioada de
ajustare 20 ani;

Ulterior achizitiei, Societatea A decide sa inchirieze imobilul in regim de scutire pana in anul 2016.

Din anul 2016 pana in anul 2017, Societatea A va inchiria imobilul in regim de taxare iar din anul 2017, acesta va fi pus din
nou in regim de scutire.

inchiriere in regim de scutire


2011 2016

inchiriere in regim de taxare


2016 2017
15 / 20 * 100.000 = ajustare in
favoarea Societatii

inchiriere in regim de scutire


2017 2018
1 / 20 * 100.000 = ajustare in
favoarea Statului

inchiriere in regim de scutire


2018 2019
1 / 20 * 100.000 = ajustare in
favoarea Statului

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 31
All rights reserved.
Clarificari in ceea ce privete ajustarile de TVA
deductibila pentru bunurile de capital

Studiu de caz 2/8:


In anul 2011, Societatea A cumpara un imobil in regim de taxare (TVA dedusa la achizitie = 100.000 RON) perioada de ajustare
20 ani;

Ulterior achizitiei, Societatea A decide sa inchirieze imobilul in regim de scutire pana in anul 2016.

Din anul 2016 pana in anul 2017, Societatea A va inchiria imobilul in regim de taxare iar, in anul 2017, acesta va fi vandut in
regim de taxare pentru un pret de 50,000 RON.

inchiriere in regim de scutire


2011 2016
20 / 20 * 100.000 = ajustare in
favoarea Statului

inchiriere in regim de taxare


2016 2017
15 / 20 * 100.000 = ajustare in
favoarea Societatii

!
Vanzare in regim de taxare
2017 2018

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 32
All rights reserved.
Clarificari in ceea ce privete ajustarile de TVA
deductibila pentru bunurile de capital

Studiu de caz 3/8:


In anul 2011, Societatea A cumpara un imobil in vederea desfaurarii de operatiuni cu drept de deducere, in regim de taxare
(TVA dedusa la achizitie = 2.000.000 RON) perioada de ajustare 20 ani;

In anul 2016, ulterior achizitiei, Societatea A inchiriaza 30% din suprafata imobiului in regim de scutire pana in anul 2030 inclusiv.

Din anul 2018, societatea A renunta la inchirierea partii de 30% din imobil i o va folosi in vederea desfaurarii de operatiuni cu
drept de deducere.

inchiriere in regim de scutire

15 / 20 *
2.000.000*30% = 2016 2030
ajustare in favoarea
Statului

1 / 20 * 2.000.000*30% 2018 2019


Renuntare inchiriere
= ajustare in favoarea
Societatii

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 33
All rights reserved.
Clarificari in ceea ce privete ajustarile de TVA
deductibila pentru bunurile de capital

Studiu de caz 4/8:


In anul 2011, Societatea A cumpara un imobil in vederea desfaurarii activitatii, in regim de taxare (TVA dedusa la achizitie =
1.000.000 RON) perioada de ajustare 20 ani;

In anul 2016, Societatea A este declarata inactiva din punct de vedere fiscal.

In anul 2018, societatea A este din nou inregistrata in scopuri de TVA.

Reinregistrare in scopuri de TVA

2016 2018 2030

15 / 20 * 1 / 20 *
1.000.000 = 1.000.000 (timp
ajustare in de 12 ani) =
Cod TVA anulat
favoarea Statului ajustare in
favoarea
Societatii

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 34
All rights reserved.
Clarificari in ceea ce privete ajustarile de TVA
deductibila pentru bunurile de capital

Studiu de caz 5/8:


In ianuarie 2017, Societatea A cumpara un imobil in vederea desfaurarii activitatii, in regim de taxare (TVA dedusa la achizitie =
1.000.000 RON) perioada de ajustare 20 ani;

In martie 2017, Societatea A este delcarata inactiva din punct de vedere fiscal.

In noiembrie 2017, societatea A este din nou inregistrata in scopuri de TVA.

1 / 20 * 1.000.000 = ajustare
in favoarea Statului
Martie 2017 Noiembrie 2017 Reluare cod de TVA

1 / 20 * 1.000.000 = ajustare
in favoarea Societatii
Cod TVA anulat

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 35
All rights reserved.
Clarificari in ceea ce privete ajustarile de TVA
deductibila pentru bunurile de capital

Studiu de caz 6/8:


In ianuarie 2017, Societatea A, al carei numar de inregistrare in scopuri de TVA era anulat, cumpara un imobil in vederea
desfaurarii activitatii.

In iunie 2018, Societatea A este reinregistrata in scopuri de TVA.

Intrebare: Poate societatea A sa isi deduca TVA aferent achizitiei bunului de capital daca acesta a fost achizitionat in perioada in
care codul sau de TVA era anulat?

1.000.000-Societatea ii exercita inregistrare in scopuri de TVA


dreptul de deducere
perioada inactivitate
Ianuarie 2017 Iunie 2018

1 / 20 * 1.000.000 = ajustare in Ajustare TVA


favoarea Statului
Achizitie bun imobil

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 36
All rights reserved.
Clarificari in ceea ce privete ajustarile de TVA
deductibila pentru bunurile de capital

Studiu de caz 7/8:


In februarie 2016, Societatea A (persoana impozabila care aplica regimul mixt de TVA) achizitioneaza un echipament in valoare
de 200.000 lei, fara TVA. Pro rata provizorie pentru 2016 este 40%, iar pro rata definitiva aferenta anului 2016 este 30%.
Pro rata definitiva: 50%
TVA efectiv dedusa in baza pro ratei definitive:
Drept de deducere: 8.000*50%=4.000 lei
40.000 (TVA) *30%=12.000 lei
TVA dedusa deja: 2.400 lei
12.000 : 5 ani =2.400 lei/an ->TVA efectiv dedusa Ajustare in favoarea Societatii 4.000-2.400=1.600 lei

Pro rata definitiva: 20%

Drept de deducere: 8.000*20%=1.600 lei


Februarie 2016 Decembrie 2016
TVA dedusa deja: 2.400 lei
Achizitie utilaj TVA conform pro ratei
definitive= 40.000* 30%= Ajustare: 4.000-1.600=800 lei ?
Baza TVA= 200.000 lei 12.000
TVA= 40.000 lei Pro rata definitiva: 25%
Diferenta de 4.000 lei se
TVA dedusa= va inscrie in decont ca
40.000*40%= 16.000 lei taxa nedeductibila. Drept de deducere: 8.000*25%=2.000 lei

TVA dedusa deja: 2.400 lei

Ajustare: 4.000-2.000=400 lei ?

Pro rata definitiva: 70%

Drept de deducere: 8.000*70%=5.600 lei

TVA dedusa deja: 2.400 lei

Ajustare in favoarea Socitatii: 5.600-2.400=3.200 lei

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 37
All rights reserved.
Ajustarea bazei de impozitare

Legislatie aplicabila:

Codul Fiscal 2015 (art. 138, alin. d) ):


in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate
incasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisa incepand cu data
pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea nr.
85/2006 privind procedura insolventei, hotarare ramasa definitiva i irevocabila

Codul Fiscal rescris 2016 (art. 287, alin. d) ): in cazul in care contravaloarea
bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa ca urmare a falimentului
beneficiarului sau ca urmare a punerii in aplicare a unui plan de reorganizare
admis si confirmat printro sentinta judecatoreasca, prin care creanta
creditorului este modificata sau eliminata

Norme metodologice 2017 (pct. 32 alin. (6)): Ajustarea prevazuta la art. 287 lit. d) din
Codul fiscal se efectueaza in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator
celui in care s-a pronuntat hotararea judecatoreasca de confirmare a planului de
reorganizare, respectiv hotararea judecatoreasca de inchidere a procedurii prevazute de
legislatia insolventei, sub sanctiunea decaderii. Ajustarea este permisa chiar daca s-a
ridicat rezerva verificarii ulterioare, conform Codului de procedura fiscala. In cazul
persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare se opereaza anularea taxei neexigibile
aferente livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii realizate..

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 38
All rights reserved.
Ajustarea bazei de impozitare

Studiu de caz 1/2:

Societatea A a prestat servicii catre Societatea B in data de ianuarie 2010, factura fiind emisa in aceeai luna. Aceasta din urma nu a
platit catre Societatea A contravaloarea bunurilor livrate.

Societatea B a intrat in procedura de insolventa, iar, ulterior a fost pus in aplicare un plan de reorganizare prin care creanta creditorului
a fost eliminata. Data pronuntarii hotararii judecatoreti de confirmare a planului de reorganizare a fost 15 septembrie 2016

Este indreptatita Societatea A sa-i ajusteze TVA colectata aferenta livrarii de bunuri efectuate catre Societatea B? Daca da, incepand
cu ce data?

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 39
All rights reserved.
Ajustarea bazei de impozitare

Studiu de caz 2/2:


Prestatorul de servicii de instalatii si montaj, Construct SRL, are o creanta de 100 de lei + 24 lei TVA de incasat de la clientul
Fali SRL aferenta unor servicii prestate in anul 2015 pentru care furnizorul a colectat si a platit TVA catre bugetul statului;

In luna iunie 2016 se pune in aplicare un plan de reorganizare la nivelul Fali SRL admis si confirmat printro sentinta
judecatoreasca, prin care creanta detinuta de catre Construct SLR este eliminata/diminuata;

In luna august 2017, Construct SRL incaseaza 50 de lei + 12 lei (TVA) din creanta aferenta serviciilor prestate in 2014.

2016 Prevederi Codul Fiscal


Rescris
Se ajusteaza TVA Sentinta plan de
colectat? = Nu reorganizare Se anuleaza ajustarea
efectuata in 2016? = Da, in
Se ajusteaza TVA functie de sumele recuperate
colectat? = Da

2015 2017
2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 40
All rights reserved.
Ajustarea bazei de impozitare

Baza de impozitare se reduce in urmatoarele situatii:

Cod Fiscal

Art. 287
c) in cazul in care rabaturile, remizele, risturnele si celelalte reduceri de pret prevazute la art. 286 alin. (4) lit. a)
sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor.

Art. 319
(3) in cazul in care este obligatoriu ajustarea bazei impozabile conform art. 287 lit. a)-c) si e), daca furnizorul de
bunuri/prestatorul de servicii nu emite factura de corectie prevazuta la art. 330 alin. (2), beneficiarul, persoana
impozabila sau persoana juridica neimpozabila, obligata la plata taxei in conditiile prevazute la art. 307 alin. (2)-
(4) si (6), trebuie sa emita o autofactura in vederea ajustarii bazei de impozitare si a taxei deductibile, cel tarziu
pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care au intervenit evenimentele prevazute la art. 287 lit. a)-c)
si e).
Art. 330
(2) in situatiile prevazute la art. 287 furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi, cu
valorile inscrise cu semnul minus sau, dupa caz, o mentiune din care sa rezulte ca valorile respective sunt
negative cand baza de impozitare se reduce sau, dupa caz, fara semnul minus sau fara mentiunea din care sa
rezulte ca valorile respective sunt negative, daca baza de impozitare se majoreaza, care se transmit si
beneficiarului, cu exceptia situatiei prevazute la art. 287 lit. d).

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 41
All rights reserved.
Ajustarea bazei de impozitare

Studiu de caz
Societatea A vinde bunuri catre societatea B. Bunurile sunt puse la dispozitia beneficiarului pe teritoriul Romaniei si ambele
societatii sunt stabilite in Romania si au drept integral de deducere a TVA. in martie 2017, societatea A ii acorda o reducere
de pret societatii B, insa emite o factura in acest sens pe 20 mai 2017.

Ce obligatii are B?

Societatea B are obligatia de a emite autofactura pana pe data de 15 a lunii urmatoare celei in care a beneficiat de
reducerea comerciala, respective pana pe 15 aprilie) in vederea ajustarii TVA deductibile.

Factura Reducere pret Ajustare TVA dedusa

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 42
All rights reserved.
Regularizarea cotei de TVA

Exemplu
Legislatie aplicabila:

ART. 291 Cotele

(4) Cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator, cu exceptia cazurilor
prevazute la art. 282 alin. (2), pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei.

(6) in cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cota in vigoare la data
livrarii de bunuri sau prestarii de servicii, pentru cazurile prevazute la art. 282 alin. (2), precum si in
situatia prevazuta la alin. (5).

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 43
All rights reserved.
Regularizarea cotei de TVA

Exemplu
Societatea Jerry SRL comercializeaza bunuri catre hipermarketul Ben SA. Conform contractului incheiat intre parti, in data de
20 decembrie 2016, societatea Jerry emite o factura de 100 mil lei + 20% TVA catre hipermarketul Ben. Bunurile sunt
vandute/livrate in data de 10 ianuarie 2017.

Dec 2016: Ian 2017:


Regularizare?
Factura 100 + 20% Livrare bunuri

Cota de TVA aplicabila = 19%

Regularizare = da

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 44
All rights reserved.
Regularizarea cotei de TVA

Exemplu
Prestatorul de servicii de consultanta fiscala, ABC, incheie un contract de revizuire fiscala cu societatea Romcontrib in luna
noiembrie 2016. in data de 20 decembrie, ABC emite o factura de 200 lei + TVA lei (20% TVA) pentru serviciile de consultanta
prestate.

Raportul final privind rezultatele revizuirii fiscale este transmis catre Romcontrib in luna ianuarie 2017.

Noiembrie 2016 Contract servicii consultanta

Decembrie Facturare servicii de consultanta cu 20% TVA


2016

Ianuarie 2017 Transmitere raport

Cota de TVA aplicabila = 19%

Regularizare = da

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 45
All rights reserved.
Regularizarea cotei de TVA

Exemplu

Legislatie aplicabila:

ART. 281 Faptul generator pentru livrari de bunuri si prestari de servicii &
ART. 291 Cotele

Art. 291, alin. (6) in cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cota in vigoare la data
livrarii de bunuri sau prestarii de servicii, pentru cazurile prevazute la art. 282 alin. (2) []

Art. 281, alin. (9) in cazul operatiunilor de inchiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plata
pe o anumita perioada a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct i superficia, asupra unui bun imobil,
serviciul se considera efectuat la fiecare data specificata in contract pentru efectuarea platii.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 46
All rights reserved.
Regularizarea cotei de TVA

Exemplu
Car Leasing IFN presteaza servicii de leasing financiar catre Bozgo SRL. Contractul incheiat intre parti a inceput in
anul 2015 se va derula si in anul 2017.

Pentru rata de leasing scadenta (conform scadentarului din contract) in data de 5 ianuarie 2017, Car Leasing IFN are
obligatia contractuala de a emite o factura in data de 20 decembrie 2016.

Car Leasing IFN emite o factura de 300 lei + 72 lei (20% TVA) in data de 20 decembrie 2016.

Facturare
Contract Scadenta
20 rata 5 ianuarie
2014 servicii decembrie
2017 rata de
2016 leasing cu
leasing leasing
20% TVA

Cota de TVA aplicabila daca plata se efectueaza:

28 decembrie 2016 = 19% TVA

4 ianuarie 2017 = 19% TVA

Dar daca se prevede in contract ca rata este scadenta in termen de 15 zile de la data facturarii?

28 decembrie 2016 = 20% TVA

4 ianuarie 2017 = 19% TVA

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 47
All rights reserved.
Regularizarea avansurilor incasate sau a facturilor emise
inainte de trecerea la regimul de taxare

Legislatie aplicabila:

ART. 280, alin. (6)

Prin exceptie, micile intreprinderi prevazute la art. 310, care se inregistreaza in scopuri de TVA conform art. 316,
procedeaza la regularizare in vederea aplicarii regimului de impozitare in vigoare la data livrarii de bunuri sau
prestarii de servicii in cazurile prevazute la art. 282 alin. (2) lit. a) i b), pentru facturile emise i/sau avansurile care
au fost incasate, inainte de inregistrarea in scopuri de TVA, pentru contravaloarea partiala sau integrala a livrarii de
bunuri ori a prestarii de servicii.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 48
All rights reserved.
Regularizarea avansurilor incasate sau a facturilor emise
inainte de aplicarea regimului de taxare

Exemplu
in luna noiembrie 2016, societatea A SRL ce aplica regimul intreprinderilor mici a incasat un avans in valoare de 100
RON pentru livrarea de ustensile de bucatarie, urmand ca livrarea bunurilor sa fie efectuata in luna februarie 2017.

in luna decembrie 2016, societatea a depasit plafonul de 65.000 EURO si a solicitat inregistrarea in scopuri de TVA.

in luna februarie 2017, societatea va livra bunurile si va emite factura finala.

incasare avans Depasire plafon


Livrare bunuri = Factura finala cu
= noiembrie = decembrie
februarie 2017 19% TVA
2016 2016

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 49
All rights reserved.
Studiu de caz 1

Societatea A a cumparat un bun de la societatea B in valoare de 1.000.000 EURO, fara TVA.


Procesul verbal de receptie a bunului are loc pe data de 20 septembrie 2016, iar plata se va face in 5 rate egale lunare,
incepand cu 20 septembrie 2016.
Contractul prevede ca transferul dreptului de proprietate catre B are loc la data achitarii integrale a bunului.
Cand intervine faptul generator si care este cota de TVA aplicabila?

Raspuns:

Fapt generator
Plata in 5 rate = 20 septembrie
Proces- verbal lunare, 2016
de receptie = 20 incepand cu 20 Cota TVA 20%
septembrie 2016 septembrie (data la care
2016 bunul este
predat lui A)

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 50
All rights reserved.
Studiu de caz 2

Livrarea locala unui bun a fost efectuata pe data de 20 ianuarie 2017.


Avansul de 50% a fost incasat in data de 10 octombrie 2016. Factura pentru avans a fost emisa pe 5 noiembrie 2016.
Factura finala a fost emisa pe 10 februarie 2017.
Cand a intervenit faptul generator?
Cand a intervenit exigibilitatea TVA?
Care este cota de TVA aplicabila?

Fapt generator - 20 ianuarie 2017


Exigibilitatea TVA pentru avans - 10 octombrie 2016, cota 20%
La livrarea bunului, cota TVA - 19% (se va proceda la regularizare)

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 51
All rights reserved.
Studiu de caz 3

O societate inregistrata in scopuri de TVA in Romania presteaza servicii de constructii - montaj in domeniul
telecomunicatiilor.
Facturarea se face pe baza de situatie de lucrari, acceptata de beneficiar conform contractului, astfel:

01.11.2016 Servicii prestate 20.12.2016 05.01.2017 15.02.2017

Deviz trimis clientului Deviz acceptat Factura emisa

Cand intervine faptul generator si exigibilitatea TVA? 05.01.2017 (data la care sunt acceptate
situatiile de lucrari, conform contractului)

Care este cota de TVA aplicabila? 19%

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 52
All rights reserved.
Studiu de caz 4

Societatea A inchiriaza un imobil catre societatea B, pentru care a optat pentru taxare. Plata chiriei, conform
contractului se efectueaza trimestrial, in data de 10 a lunii urmatoare trimestrului calendaristic.
Pentru chiria aferenta trimestrului IV 2016, societatea A emite factura pe data de 20 decembrie 2016 cu cota de
TVA de 20%.
Chiria va fi platita pe data de 27 decembrie 2016.
Cand intervine faptul generator si care este cota de TVA aplicabila?

Fapt generator: 10 ianuarie 2017


Se va proceda la regularizarea TVA pentru a aplica cota de 19% in vigoare la data faptului
generator, indiferent de data la care au fost platite aceste servicii.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 53
All rights reserved.
Studiu de caz 5

Societatea A inchiriaza un imobil catre societatea B, pentru care a optat pentru taxare. Plata chiriei, conform
contractului se efectueaza trimestrial, pana la data de 10 a lunii urmatoare trimestrului calendaristic.
Pentru chiria aferenta trimestrului IV 2016, societatea A emite factura pe data de 20 decembrie 2016 cu cota de
TVA de 20%.
Chiria va fi platita pe data de 27 decembrie 2016.

Cand intervine faptul generator si care este cota de TVA aplicabila?


Fapt generator: 27 decembrie 2016
Cota de TVA aplicabila 20%
Dar daca chiria va fi platita pe 10 ianuarie 2017?
Fapt generator: 10 ianuarie 2017
Cota de TVA aplicabila 19%, regularizare factura

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 54
All rights reserved.
Studiu de caz 6

Societatea A inchiriaza un imobil catre societatea B, pentru care a optat pentru taxare. Conform contractului
factura se emite trimestrial, fara a se preciza termenul de plata.
Pentru chiria aferenta trimestrului IV 2016, societatea A emite factura pe data de 20 decembrie 2016 cu cota de
TVA de 20%.
Chiria va fi platita pe data de 7 ianuarie 2017.
Cand intervine faptul generator si care este cota de TVA aplicabila?

Fapt generator: 20 decembrie 2016


Cota de TVA aplicabila 20% !

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 55
All rights reserved.
Faptul generator/exigibilitatea LIC/AIC

Exigibilitatea unei LIC de bunuri scutite de TVA intervine la data emiterii facturii/autofacturii/15 a lunii urmatoare celei in
care a intervenit faptul generator
Pentru avansurile incasate in legatura cu o livrare intracomunitara de bunuri NU INTERVINE exigibilitatea
in cazul unei AIC de bunuri exigibilitatea intervine la data emiterii facturii/autofacturii/15 a lunii urmatoare faptului
generator
in cazul unei AIC de bunuri pentru care exigibilitatea taxei a intervenit integral sau partial anticipat faptului generator, nu
se fac regularizari in cazul schimbarii de cota: cota este cea aplicabila la data exigibilitatii

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 56
All rights reserved.
Studiu de caz 1
Societatea A din Romania a primit o factura pentru un avans la o achizitie intracomunitara de bunuri in suma de 1.000
EURO emisa pe 12 decembrie 2016.
in data de 10 ianuarie 2017, cand are loc achizitia intracomunitara, societatea A primeste si factura emisa pentru
diferenta de 4.000 EURO (emisa pe 10 ianuarie 2017).
La data de 4 aprilie 2017, furnizorul acorda o reducere de pret de 10% aferenta acestei livrari.
Cand intervine exigibilitatea TVA pentru AI si care este cota de TVA aplicabila?
Exigibilitatea TVA pentru AI: 12 decembrie 2017 pentru factura de avans si 10 ianuarie 2017 pentru facture finala
Cota TVA aplicabila: 20% pentru avans, 19% pentru diferenta de 4.000 EURO
Societatea A are obligatia sa ajusteze baza de impozitare a AI astfel:
1.000 EURO x 10% X curs valutar lei/ EURO x 20%
4.000 EURO x 10% X curs valutar lei/ EURO x 19%

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 57
All rights reserved.
Studiu de caz
Societatea A, stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in Bulgaria efectueaza o livrare intracomunitara de bunuri scutita
de TVA catre societatea B, stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in Romania pe data de 10 decembrie 2016. Data
emiterii facturii este 5.01.2017.
Cand intervine exigibilitatea si care este cota de TVA aplicabila pentru AI?

Exigibilitatea: 5 ianuarie 2017


Cota TVA: 19%

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 58
All rights reserved.
Dreptul de deducere a TVA

Legislatie aplicabila: NOU

Punctul 67, alin (1) si (2) Titlul VII Norme Metodologice 2016

alin. (1) alin. (2)

Dreptul persoanelor impozabile de a deduce taxa achitata sau (2) Organele fiscale competente sunt in masura sa refuze
datorata pentru bunurile/serviciile achizitionate destinate acordarea dreptului de deducere daca se stabileste, in raport
utilizarii in scopul operatiunilor prevazute la art. 297 alin. (4) cu elemente obiective, ca acest drept este invocat in mod
din Codul fiscal constituie un principiu fundamental al fraudulos sau abuziv.
sistemului de TVA. Dreptul de deducere prevazut la art. 297
din Codul fiscal face parte integranta din mecanismul TVA si, in
principiu, nu poate fi limitat. Acest drept se exercita imediat
pentru totalitatea taxei aplicate operatiunilor efectuate in
amonte. Pentru a beneficia de dreptul de deducere trebuie
indeplinite in primul rand conditiile de fond, astfel cum
rezulta din jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene,
respectiv pe de o parte, cel interesat sa fie o persoana
impozabila in sensul Titlului VII din Codul fiscal si, pe de alta
parte, bunurile sau serviciile invocate pentru a justifica acest
drept sa fie utilizate in aval de persoana impozabila in scopul
operatiunilor prevazute la art. 297 alin. (4) din Codul fiscal, iar
in amonte, aceste bunuri sau servicii sa fie furnizate de o alta
persoana impozabila.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 59
All rights reserved.
Drept de deducere TVA pentru facturi corectate in
cadrul inspectiilor

Legislatie aplicabila:

Art. 301, alin. (2)


in situatia in care nu sunt indeplinite conditiile si formalitatile de exercitare a
dreptului de deducere in perioada fiscala de declarare sau in cazul in care nu sau
primit documentele de justificare a taxei prevazute la art. 299, persoana
impozabila isi poate exercita dreptul de deducere prin decontul perioadei fiscale in
care sunt indeplinite aceste conditii si formalitati sau printrun decont ulterior, dar
in cadrul termenului de prescriptie prevazut in Codul de procedura fiscala.

Prin exceptie, in cazul in care pe perioada inspectiei fiscale la


furnizori organul fiscal a stabilit TVA colectata pentru anumite
operatiuni efectuate in perioada supusa inspectiei fiscale,
beneficiarul respectivelor operatiuni are dreptul sa deduca
taxa inscrisa in factura de corectie emisa de furnizor chiar
daca termenul de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii
fiscale sa implinit. in acest caz, dreptul de deducere poate fi
exercitat in cel mult un an de la data primirii facturii de
corectie, sub sanctiunea decaderii.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 60
All rights reserved.
Drept de deducere TVA pentru facturi corectate
in cadrul inspectiilor
Exemplu
in anul 2010, furnizorul Mecanic SRL a livrat componente auto catre Auto SRL si Moto SRL in regim de scutire de TVA (cu
drept de deducere), considerandu-le in mod eronat livrari intracomunitare de bunuri.

Ca urmare a unei inspectii desfasurate in anul 2015, autoritatile fiscale impun societatii Mecanic SRL colectarea de TVA
aferenta acestor livrari. Mecanic SRL reemite facturile corectate si le transmite catre Auto SRL si Moto SRL in luna noiembrie
2015.

Auto SRL include facturile reemise in decontul de TVA aferent lunii aprilie 2016, iar Moto SRL in cel aferent lunii ianuarie
2017.

Se exercita dreptul de
deducere a TVA:
1 an de la primirea facturi
< aprilie 2016
Auto SRL

Perioada prescriptie:
2010 livrare de bunuri
2011 - 2015
-
Transmitere facturi
corectate noiembrie 2015
Nu se exercita dreptul de
deducere a TVA:
Moto SRL 1 an de la primirea facturi
> ianuarie 2017
2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 61
All rights reserved.
Livrarile de bunuri reguli
generale de impozitare
Livrare de bunuri

Livrarea de bunuri reprezinta transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar (Art. 270 alin.
1 din NCF)
Locul livrarii de bunuri este:

locul unde se gasesc bunurile in momentul cand incepe expedierea sau transportul
(pentru bunurile care sunt expediate sau transportate de
furnizor, de beneficiar sau de un tert) (Art. 275, alin. 1, lit.
a) din NCF)

locul unde se efectueaza instalarea sau montajul in cazul bunurilor care fac obiectul unei instalari sau
montaj (Art. 275, alin. 1, lit. b) din NCF)

locul unde se gasesc bunurile atunci cand sunt puse la in cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate
dispozitia cumparatorului (Art. 275, alin.1. lit. c) din NCF)

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 63
All rights reserved.
Livrari intracomunitare de
bunuri aplicarea scutirii de
TVA
Livrari intracomunitare de bunuri
(art. 270, alin. (9) din Codul Fiscal)

Livrarea intracomunitara reprezinta:

o livrare de bunuri
care sunt expediate sau transportate dintr-un Stat Membru in alt Stat Membru
de catre furnizor sau de persoana catre care se efectueaza livrarea ori de alta persoana in contul acestora.

ABC factura Societatea X


Romania UE

bunuri

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 65
All rights reserved.
Scutirea de TVA a livrarii intracomunitare de bunuri
(art. 294, alin. (2), lit. a) din Codul Fiscal)

Documente
Ordinul 103/2016
necesare pentru
scutirea de TVA

Factura care trebuie sa contina toate informatiile prevazute de Codul Fiscal;

Codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit cumparatorului in alt Stat Membru;

Documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt Stat
Membru (e.g. CMR); !
Orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vanzare/cumparare, documentele
de asigurare.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 66
All rights reserved.
Scutirea de TVA - Conventia CMR

in vederea scutirii de TVA a livrarii intracomunitare a bunurilor, CMR-ul trebuie sa contina urmatoarele elemente (conform
Conventiei din 19 mai 1956 referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele):
Locul si data intocmirii sale;
Numele si adresa expeditorului;
Numele si adresa transportatorului;
Locul si data primirii marfii si locul prevazut pentru eliberarea acesteia;
Numele si adresa destinatarului;
Denumirea curenta a naturii marfii si felul ambalajului;
Numarul coletelor, marcajele speciale si numerele lor;
Greutatea bruta sau cantitatea altfel exprimata a marfii;
Cheltuielile aferente transportului;
Instructiunile necesare pentru formalitatile de vama;
Indicatia ca transportul este supus regimului stabilit.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 67
All rights reserved.
Scutirea de TVA a livrarii intracomunitare de bunuri - implicatii

DA NU
Scutirea de TVA

Factura cu TVA
Factura fara TVA
TVA=cost

Declaratia 300 Declaratia 300

Declaratia 390 Declaratia 390

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 68
All rights reserved.
Livrari intracomunitare de bunuri
Livrarile intracomunitare de bunuri sunt:
livrari de bunuri
care sunt expediate sau transportate din Romania catre un alt Stat Membru
de catre cumparator, furnizor sau o terta parte in contul acestora
Locul livrarii: locul de unde incepe expedierea sau transportul

factura
ABC Societatea X
Romania UE
bunuri
Se considera achizitii intracomunitare de bunuri:
obtinerea dreptului de a dispune ca si proprietar de bunuri
care sunt expediate sau transportate, dintr-un alt Stat Membru in Romania
de catre furnizor, cumparator sau alta persoana in contul furnizorului sau cumparatorului
Locul achizitiei intracomunitare: locul unde se gasesc bunurile in momentul in care se incheie expedierea sau
transportul bunurilor

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 69
All rights reserved.
Livrari intracomunitare de bunuri Exemplul 1

ABC, persoana impozabila si inregistrata in scopuri de TVA in Romania, vinde si transporta bunuri catre clientul Y, o
societate stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in Slovacia.
Transportul este realizat de catre Clientul Y, care ii trimite ABC un exemplar al documentului CMR.

ABC factura Client Y


Romania Slovacia
bunuri

Poate ABC sa scuteasca livrarea intracomunitara de bunuri?


ABC poate sa scuteasca livrarea intracomunitara de bunuri daca detine toate documentele necesare pentru justificarea
scutirii de TVA mentionate in Ordinul 103/2016.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 70
All rights reserved.
Livrari intracomunitare de bunuri Exemplul 2

ABC, persoana impozabila stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in Romania, vinde bunuri catre Clientul Y, o societate stabilita
si inregistrata in scopuri de TVA in Bulgaria. Transportul este realizat de catre Clientul Y.

ABC
factura Clientul Y
Romania Bulgaria
bunuri (I)

bunuri (II) Ungaria


Care este tratamentul TVA in urmatoarele situatii:
a) Bunurile sunt transportate direct din Romania in Bulgaria;
b) Bunurile sunt transportate direct din Romania in Ungaria; Clientul Y nu ii furnizeaza ABC un cod de inregistrare in
scopuri de TVA din Ungaria, dar ii furnizeaza un cod de TVA din Bulgaria;
in care din situatiile de mai sus poate ABC sa scuteasca livrarea intracomunitara?
in ambele situatii ABC poate sa scuteasca livrarea intracomunitara, daca detine toate documentele necesare pentru
justificarea scutirii de TVA mentionate in Ordinul 103/2016.
in cazul b) se va aplica reteaua de siguranta.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 71
All rights reserved.
Livrari intracomunitare de bunuri Exemplul 3

ABC isi transporta propriile bunuri din Romania intr-un depozit in Ungaria pentru a efectua livrari de bunuri in Ungaria. ABC este
inregistrat in scopuri de TVA atat in Romania, cat si in Ungaria

ABC factura? Depozit


Romania Ungaria

bunuri

Care este tratamentul TVA?


Operatiunea descrisa mai sus reprezinta un transfer (o livrare intracomunitara de bunuri asimilata), pentru care ABC va
declara LIC in Romania si AIC asimilata in Ungaria.
Ce documente trebuie emise de catre ABC pentru livrarea efectuata?
in mod obligatoriu, ABC va respecta toate conditiile si regulile aferente unei LIC si va emite documentele aferente
(documentele de transfer, auto-factura etc.).

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 72
All rights reserved.
Livrari intracomunitare de bunuri Exemplul 4

ABC vinde bunuri catre Clientul X, societate stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in Romania. Bunurile sunt transportate din
Romania in Ungaria.

ABC factura Client X


Romania Romania

bunuri
Ungaria

Care este tratamentul TVA?


Cum va emite ABC factura catre Clientul X din Romania? 20% TVA sau fara TVA?
Livrare locala sau intracomunitara?
ABC Romania va efectua o LIC in Ungaria scutita cu drept de deducere (in conditiile in care Clientul X ii va furniza
codul de inregistare in scopuri de TVA din Ungaria + documente justificative).

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 73
All rights reserved.
Livrari intracomunitare de bunuri Exemplul 5

ABC vinde bunuri catre Clientul X, societate stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in Slovacia / Elvetia.
Bunurile sunt transportate local in Romania

factura
ABC Client X
Romania Slovacia / Elvetia

bunuri

Romania

Livrare locala sau intracomunitara?


Livrare locala, bunurile sunt puse la dispozitia Clientului X in Romania.
Cum va emite ABC factura catre Clientul X din Romania? 19% TVA sau fara TVA?
Livrare locala ABC va emite catre clientul X factura cu 19% TVA.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 74
All rights reserved.
Tranzactii in lant -
dificultati practice
Tranzactii in lant

Aspecte importante
ce trebuie avute in
vedere

Persoana care efectueaza transportul

Modalitatea de transport si documentul de


transport (e.g. CMR, conosament, AWB)

Succesiunea in timp a emiterii facturilor

Transferul dreptului de proprietate asupra


bunurilor

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 76
All rights reserved.
Tranzactii in lant Exemplul 1

Societatea A efectueaza o livrare de bunuri catre o persoana impozabila stabilita intr-un stat din afara Comunitatii,
bunurile fiind transportate de la sediul Societatii A din Romania intr-un Stat Membru UE, respectiv Germania.
Transportul este in sarcina lui A.

Societatea A efectueaza o LIC scutita cu drept de deducere in Romania (daca societatea C ii furnizeaza un cod
valid de TVA din Germania sau din alt SM + documente justificative).

Societatea C

Factura
Factura

Societatea A Societatea B
Transport bunuri

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 77
All rights reserved.
Tranzactii in lant Exemplul 2

Societatea ABC vinde bunuri catre Clientul X, societate stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in Romania.
ABC nu are sediu fix in Ungaria.
Bunurile sunt transportate din Romania in Ungaria.

Societatea ABC Client X


factura

transport factura
Ungaria

Care este tratamentul TVA?

Societatea ABC va efectua o LI in Ungaria, care va putea fi scutita cu drept de deducere daca Clientul X ii va
furniza codul valid de inregistrare in scopuri de TVA din Ungaria + documente justificative.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 78
All rights reserved.
Tranzactii in lant Exemplul 3

ABC vinde bunuri catre Clientul B, persoana impozabila stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in Bulgaria. Acesta revinde
bunurile catre Clientul C, persoana impozabila stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in Ungaria. A, B si respectiv C sunt stabiliti
si inregistrati in scopuri de TVA in Romania, Bulgaia si respectiv Ungaria.

Clientul B
Bulgaria
factura 1 factura 2

ABC bunuri Clientul C


Romania Ungaria

Care este tratamentul TVA in urmatoarele situatii:


transportul bunurilor este efectuat de catre Clientul B in baza contractului incheiat cu ABC;
transportul bunurilor este efectuat de catre Clientul C;

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 79
All rights reserved.
Tranzactii in lant Exemplul 3

A. transportul bunurilor este efectuat de catre Clientul B in baza contractului incheiat cu ABC;
ABC Romania efectueaza o LIC catre Clientul B, care va fi scutita cu drept de deducere in conditiile prevazute de Ordinul 103/2016, cu
conditia ca B sa puna la dispozitie codul de TVA din Bulgaria;

B. transportul bunurilor este efectuat de catre Clientul C, in baza contractului dintre B si C;


ABC Romania efectueaza catre Clientul B o livrare locala in Romania cu 19% TVA;
Clientul B efectueaza o LIC catre Clientul C in Ungaria; Locul impozitarii LIC efectuate de care B este Romania, B avand obligatia sa se
inregistreze in scopuri de TVA in Romania inainte de a efectua LIC.
B va putea scuti LIC efectuata din Romania pe baza codului de inregistrare in scopuri de TVA in Romania plus documentele prevazute in
Ordinul 103/2016.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 80
All rights reserved.
Tranzactii in lant - Exemplul 4

ABC vinde bunuri catre Clientul B, persoana impozabila stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in Elvetia. Acesta revinde
bunurile catre Clientul C, persoana impozabila stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in Slovenia. ABC este inregistrat in scopuri
de TVA in Romania.
Bunurile sunt transportate din Romania direct in Slovenia, de Clientul B, fara a fi clar in contract unde este alocat transportul.

! Risc ! Risc
19% TVA Clientul B 19% TVA
Elvetia

ABC bunuri Clientul C


Romania Slovenia

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 81
All rights reserved.
Tranzactii in lant - Exemplul 4

Clientul B este responsabil cu transportul bunurilor din Romania in Slovenia, pe relatia dintre B si C:
- dreptul de a dispune ca proprietar asupra bunurilor ar fi transferat catre Clientul B in tara de expediere (in cazul de fata,
Romania)
Societatea A ar efectua o livrare locala de bunuri in Romania catre Clientul B
B efectueaza o LIC din Romania, impozabila in Romania, pentru care B are obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA in
Romania
Clientul B este responsabil cu transportul bunurilor din Romania in Slovenia, pe relatia dintre B si A:
=> Societatea A ar efectua LIC de bunuri catre Societatea B din Romania (daca societatea B din Elvetia ii furnizeaza un cod valid
de TVA din Slovenia sau alt SM + documente justificative se poate aplica scutirea de TVA cu drept de deducere).

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 82
All rights reserved.
Importator versus exportator

Din punct de vedere al TVA, importatorul care are obligatia platii taxei pentru un import de bunuri taxabil este
cumparatorul catre care se expediaza bunurile la data la care taxa devine exigibila la import sau, in absenta acestui
cumparator, proprietarul bunurilor la aceasta data. Prin exceptie, furnizorul bunului sau un furnizor anterior poate opta
pentru calitatea de importator. Orice persoana care nu este obligata la plata taxei pentru un import conform alin. (1), dar pe
numele careia au fost declarate bunurile in momentul in care taxa devine exigibila conform art. 285 din Codul fiscal, nu are
dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente importului respectiv decat in situatia in care va aplica structura
de comisionar, respectiv va refactura valoarea bunurilor importate si taxa pe valoarea adaugata aferenta catre persoana
care ar fi avut calitatea de importator; (Punctul 82 din HG 1/2016)
Din punct de vedere vamal, exportatorul este considerat ca fiind acea persoana pe seama careia este facuta declaratia
de export si care este fie proprietarul marfurilor care se exporta, fie o persoana investita cu drept de instrainare asupra
marfurilor in momentul in care este acceptata declaratia.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 83
All rights reserved.
Dreptul de deducere a TVA la import
Importator reprezinta persoana pe numele careia sunt declarate bunurile, in momentul in care taxa la import devine exigibila;
Importatorul care are obligatia platii TVA pentru un import de bunuri taxabil este:
a) cumparatorul catre care se expediaza bunurile la data la care taxa devine exigibila la import sau, in absenta acestui cumparator,
proprietarul bunurilor la aceasta data. Prin exceptie, furnizorul bunului sau un furnizor anterior poate opta pentru calitatea de
importator. Orice livrari anterioare importului nu sunt impozabile in Romania (exceptie pentru gaz natural, energie electrica, termica);
b) furnizorul bunurilor, pentru livrarile de bunuri care sunt instalate sau asamblate in interiorul Romaniei de catre furnizor ori in numele
acestuia, sau cumparatorul catre care se expediaza bunurile, daca acesta a optat pentru calitatea de importator;
c) proprietarul bunurilor, pentru bunurile importate in vederea efectuarii de operatiuni de inchiriere sau leasing in Romania;
d) proprietarul bunurilor sau persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA in Romania, care importa bunuri in Romania:
1. in regim de consignatie sau stocuri la dispozitia clientului, pentru verificarea conformitatii ori pentru testare;
2. in vederea repararii, transformarii, modificarii sau prelucrarii acestor bunuri, cu conditia ca bunurile rezultate ca urmare a
acestor operatiuni sa fie reexportate in afara Comunitatii sau sa fie achizitionate de catre persoana impozabila inregistrata care
a efectuat importul.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 84
All rights reserved.
Amanarea platii TVA in vama

Ordinul 4121/2015

Certificatul de amanare a platii TVA in vama poate fi obtinut de companiile certificate AEO sau care detin
autorizatie de vamuire la domiciliu;

Companiile AEO nu trebuie sa garanteze TVA cand aplica procedura 42;

Companiile care ating plafonul de 100 milioane lei.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 85
All rights reserved.
Scutirea de TVA la import

Procedura 42 importul este scutit de TVA, daca este urmat de o livrare intracomunitara scutita (bunurile sunt
transportate in alt stat membru UE, exista un cod de TVA valid din alt stat membru UE)

Garantarea TVA

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 86
All rights reserved.
Scutirea de TVA la export

Exportul, din punct de vedere TVA, reprezinta o livrare de bunuri expediate sau transportate in afara Comunitatii, chiar
in lipsa unei tranzactii comerciale:

a) de catre furnizor sau de alta persoana in contul sau, sau

b) de catre cumparatorul care nu este stabilit in Romania sau de alta persoana in contul sau

Exportul de bunuri este scutit de TVA cu drept de deducere;


Scutirea de TVA presupune indeplinirea unor conditii / existenta unor documente justificative in caz contrar, exportul este
supus TV;
Ordin 103/2016.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 87
All rights reserved.
Scutirea de TVA la export Studiu de caz

Care sunt implicatiile in materie de TVA? A efectueaza transportul si intocmeste DVE

A (RO) Factura pentru B (DE)


bunuri

Transportul de Factura pentru


bunuri bunuri
C (TR)

A RO va efectua un export de bunuri in TR scutit de TVA cu drept de deducere (documente justificative: DVE, etc.)

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 88
All rights reserved.
Prestari de servicii reguli
generale de impozitare
Prestari de servicii art. 271 si art. 278 din Codul Fiscal

Prestarea de servicii: orice operatiune care nu constituie livrare de bunuri;

Prestarile de servicii cuprind operatiuni cum sunt:

inchirierea de bunuri sau transmiterea folosintei bunurilor in cadrul unui contract de leasing;

cesiunea bunurilor necorporale, cum sunt: transferul si/sau cesiunea drepturilor de autor, brevetelor, licentelor, marcilor
comerciale i a altor drepturi similare;

angajamentul de a nu desfura o activitate economica, de a nu concura cu alta persoana sau de a tolera o actiune ori o
situatie;

prestarile de servicii efectuate pe baza unui ordin emis de/sau in numele unei autoritati publice sau potrivit legii;

servicii de intermediere efectuate de persoane care actioneaza in numele i in contul altei persoane, atunci cand intervin
intr-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii;

alte operatiuni asimilate unor prestari de servicii.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 90
All rights reserved.
Locul prestarii de servicii

Regula generala:
(B2B): locul prestarii este locul unde beneficiarul este stabilit (Art. 278, alin. 2 din NCF)
(B2C): locul prestarii este locul unde prestatorul este stabilit (Art. 278, alin. 3 din NCF)

Exceptii (B2B):
Serviciile efectuate in legatura cu bunuri imobile; (Art. 278, alin. 4 lit. a) din NCF)
Servicii de transport de calatori; (Art. 278, alin. 4, lit. b) din NCF)
Serviciile principale si auxiliare legate de accesul la activitatile culturale, artistice, sportive, stiintifice,
educationale, de divertisment, sau alte activitati similare, cum ar fi targurile si expozitiile; (Art. 278, alin. 6, lit.
b) din NCF)
Serviciile de restaurant si catering, (Art. 278, alin. 4. lit. c) si lit. e) din NCF)

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 91
All rights reserved.
Prestari de servicii - art. 271 si art. 278 din Codul Fiscal

Exploatarea si utilizarea efectiva

Locul prestarii este in:

in Romania, in afara Comunitati


pentru serviciile constand in activitati accesorii transportului, pentru serviciile de transport de bunuri efectuate in afara
precum incarcarea, descarcarea, manipularea si servicii Comunitatii, cand aceste servicii sunt prestate catre o persoana
similare acestora, servicii constand in lucrari asupra bunurilor impozabila stabilita in Romania, daca utilizarea si exploatarea
mobile corporale si evaluari ale bunurilor mobile corporale, efectiva a serviciilor au loc in afara Comunitatii. (Art. 278 alin. 7
servicii de transport de bunuri efectuate in Romania, cand din NCF).
aceste servicii sunt prestate catre o persoana impozabila
nestabilita pe teritoriul Comunitatii, daca utilizarea si
exploatarea efectiva a serviciilor au loc in Romania; (Art.
278 alin. 6 lit. a) din NCF)

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 92
All rights reserved.
Prestari de servicii - art. 271 si art. 278 din Codul Fiscal

Cheltuieli accesorii:

orice cheltuieli accesorii efectuate de persoana care realizeaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii se includ
in baza de impozitare a TVA, chiar daca fac obiectul unui contract separat. Cheltuielile accesorii nu reprezinta o
tranzactie separata, ci sunt parte componenta a livrarii/prestarii de care sunt legate, urmand aceleasi reguli
referitoare, printre altele, la locul livrarii/prestarii, cotele, scutirile ca si livrarea/prestarea de care sunt legate
(Punctul 30 alin. 5 din HG 1/2016)

Cheltuielile cu transportul bunurilor livrate intracomunitar sau alte cheltuieli accesorii, cum sunt cele de asigurare sau
de ambalare, se cuprind in baza impozabila a livrarii intracomunitare numai daca, potrivit prevederilor contractuale,
acestea cad in sarcina vanzatorului (Punctul 30 alin. 6 din HG 1/2016).

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 93
All rights reserved.
Prestari de servicii de transport de bunuri Exemplul 1
ABC vinde bunuri catre un Client X, societate stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in Romania.

ABC factura Client X


Romania Romania
(I) transport de bunuri

(II) transport de bunuri Ungaria

Conform contractului, transportul este in sarcina ABC


Cum va emite ABC factura pentru prestarile de servicii de transport daca bunurile sunt transportate local, in Romania? (I). ABC
va include costurile cu transportul in baza de impozitare a livrarii, factura cu 19% TVA
Dar daca bunurile sunt transportate din Romania in Ungaria? (II) ABC va include costurile cu transportul in baza de impozitare
a livrarii intracomunitare de bunuri, care va fi scutita cu drept de deducere sau taxabile in functie de conditiile de forma indeplinite
conform legii.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 94
All rights reserved.
Prestari de servicii de transport de bunuri Exemplul 2

ABC livreaza bunuri local, in Ungaria, catre un Client X, societate stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in Ungaria. in acest
sens, Prestatorul Y din Ungaria, ii factureaza lui ABC servicii de transport. ABC este inregistrat in scopuri de TVA in Romania si in
Ungaria, dar nu are un sediu fix in Ungaria.

ABC factura Client X


Romania Ungaria

servicii de transport livrare de bunuri

Prestator Y
Ungaria

Cum va emite prestatorul Y factura pentru prestarile de servicii de transport de bunuri efectuat in Ungaria?
Locul prestarii serviciilor de transport local in Ungaria este Romania, persoana responsabila cu plata TVA este ABC prin
taxare inversa.
Ce cod de TVA al ABC ar trebui sa foloseasca prestatorul (i.e. RO sau HU)?
Prestatorul va folosi codul de TVA al ABC din Romania, pentru ca este stabilit in Romania.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 95
All rights reserved.
Prestari de servicii de transport de bunuri Exemplu 3

ABC isi transfera propriile bunuri dintr-un depozit din Ungaria in Romania. in acest sens, prestatorul Y din Ungaria ii presteaza lui
ABC servicii de transport Ungaria - Romania.

Depozit transfer bunuri ABC


Ungaria Romania

servicii de transport
Prestator Y
Ungaria

Cum va emite prestatorul Y factura pentru prestarile de servicii de transport de bunuri efectuat in Ungaria?
Prestatorul Y va emite factura fara TVA, serviciile fiind impozabile la sediul ABC din Romania.
Ce cod de TVA al ABC ar trebui sa foloseasca prestatorul (i.e. RO sau HU)?
Prestatorul Y va utiliza codul de TVA al ABC din Romania.

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 96
All rights reserved.
Plata defalcata a TVA

Furnizor Factura Cumparator/Furnizor Factura


Cumparator
Platitor de TVA 100+19 Platitor de TVA 200+38

Plata 100 Plata 200


Cont curent Cont curent Cont curent

Alimentare
38
Plata 19 Plata 38
Cont de TVA Cont de TVA Cont de TVA

Plata 19 Plata 19

Buget Buget

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 97
All rights reserved.
Dezavantajele implementarii sistemului de
Plata defalcata a TVA

Impact semnificativ asupra fluxului de capital;


Risc crescut de insolvabilitate pentru contribuabilii mici;
Costuri ridicate generate de implementarea unui astfel de sistem (e.g. sistemul informatic de plati);
Termenul foarte scurt de implementare;
Lipsa infrastructurii necesare la nivelul trezoreriei in vederea sustinerii unui astfel de mecanism;
Costuri generate de administrarea conturilor de TVA deschise la bancile comerciale;
Obligativitatea deschiderii contului de TVA la aceeasi banca la care contribuabilul are deschis contul curent;
Sumele din conturile de TVA nu sunt purtatoare de dobanzi;
Prestatorii/beneficiarii vor trebuie sa depuna in contul de TVA in 7 zile de la data platii TVA aferenta platilor efectuate in numerar
sau cu cardul de credit/debit;
Fondurile din contul de TVA vor putea fi utilizate pentru un numar limitat de situatii (e.g. efectuarea de plati catre bugetul de
stat, efectuarea de plati TVA in contul de TVA al furnizorului);
Necesitatea obtinerii aprobarii ANAF pentru utilizarea sumelor in anumite conditii (e.g. sume rezultate ca urmare a unor corectii
in urma unor erori materiale in procesul de plata, pentru care restituirea se efectueaza intr-un alt cont decat un cont de TVA);
Necesitatea alimentarii initiale a contului de TVA in situatia in care beneficiarul nu a platit factura emisa in luna prestatorului;
Sanctiuni care nu respecta pricipiul proportionalitatii pentru contribuabili in situatia in care acestia nu efectueaza corectiile
erorilor in termen de 30 de zile (e.g. daca plata se face de catre beneficiar intr-un alt cont decat cel indicat de catre furnizor,
beneficiarului i se va aplica o amenda de 50% din valoarea TVA);

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 98
All rights reserved.
intrebari

2017 KPMG Tax SRL, the Romanian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 99
All rights reserved.
kpmg.com/socialmedia kpmg.com/app

2016 KPMG Romania S.R.L., o societate cu raspundere limitata de drept roman, membra a retelei de firme independente
KPMG afiliate la KPMG International Cooperative (KPMG International), o entitate elvetiana. Toate drepturile rezervate.

Toate informatiile prezentate au un caracter general i nu sunt destinate a se adresa conditiilor specifice unei anumite
persoane fizice sau juridice. Dei incercam sa furnizam informatii corecte i de actualitate, nu exista nici o garantie ca
aceste informatii vor fi corecte la data la care sunt primite sau ca vor continua sa ramana corecte in viitor. Nu trebuie sa se
actioneze pe baza acestor informatii fara o asistenta profesionala competenta in urma unei analize atente a circumstantelor
specifice unei anumite situatii de fapt.