Sunteți pe pagina 1din 3

Intrebare: O societate a obtinut o rambursare de TVA dintr-un stat membru al comunitatii

europene, in urma procedurii specifice, prin trimiterea Declaratia 318" Cerere de rambursare
a TVA pentru persoanele impozabile stabilite in Romania cf.art. 147*2 alin.2 din Codul fiscal
".
Va rugam sa ne prezentati o monografie contabila referitoare la incasarea acestor sume.

Raspuns:
Persoanele impozabile stabilite in Romania care efectueaza importuri si achizitii de
bunuri/servicii in alt stat membru pot solicita rambursarea TVA pentru urmatoarele categorii
de bunuri si servicii achizitionate care trebuie descrise in cererea de rambursare, formularul
318, pe coduri:
1. combustibil;
Alerta PortalContabilitate.roDescarca aici Programul Special de Alerta PortalContabilitate.ro!
Asigura-te, astfel, ca vei fi mereu primul care afla Noutatile PortalContabilitate.ro! ...clic aici

2. inchiriere de mijloace de transport;


3. cheltuieli legate de mijloacele de transport;
4. taxe rutiere de acces si taxa de utilizare a drumurilor;

5. cheltuieli de deplasare (cu taxiul sau mijloace de transport public);


6. cazare;
7. servicii de catering si restaurant;
8. acces la targuri si expozitii;
9. cheltuieli pentru produse de lux, activitati de divertisment si spectacole;
10. alte bunuri livrate si servicii prestate.
 
Pentru a fi eligibila pentru rambursare in statul membru de rambursare, persoana impozabila
stabilita in Romania trebuie sa efectueze operatiuni care dau dreptul de deducere in Romania.
in cazul in care persoana impozabila efectueaza in Romania atat operatiuni care dau drept de
deducere, cat si operatiuni care nu dau drept de deducere, statul membru de rambursare poate
rambursa numai acea parte din TVA rambursabila care corespunde operatiunilor cu drept de
deducere.
Pentru suma TVA achitata din facturi sau din orice alte documente care tin loc de factura
emise de parteneri stabiliti pe teritoriul Comunitatii Europene, o persoana impozabila din
Romania are de ales una din urmatoarele doua posibilitati:
 
1. sa inregistreze valoarea TVA achitata in contul de cheltuieli (6022 "Cheltuieli privind
combustibilul " de exemplu).
Suma TVA astfel inregistrata este considerata cheltuiala deductibila la determinarea
profitului impozabil in baza prevederilor articolului 21 din Codul fiscal si a punctului 23
litera g) din normele de aplicare ale articolului 21:  "g) cheltuielile cu TVA platita intr-un stat
membru aferenta unor bunuri sau servicii achizitionate in scopul realizarii de venituri
impozabile.";
 
2. sa nu inregistreze valoarea TVA intr-un cont de cheltuieli, dar sa solicite  restituirea
acesteia de la autoritatea fiscala din statul membru pe teritoriul caruia a avut loc achizitia.
 
Restituirea se solicita pe baza de cerere completata electronic, in baza art.147^2 alin. (2) din
Codul fiscal , a pct.49^1 din Normele metodologice date in  aplicare pentru acest articol si a
instructiunilor reglementate prin OMFP 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a
cererilor de rambursare a TVA achitate de catre persoanele impozabile stabilite in Romania
pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru al Uniunii
Europene (formular cod 318) publicat in M.Of. nr. 32 din 15 ianuarie 2010.
Cererea de rambursare este transmisa electronic organului fiscal competent din Romania prin
intermediul portalului electronic pus la dispozitie de acesta (www.anaf.ro), cel tarziu pana la
data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare.
 
In aceste conditii, societatea va inregistra TVA aferenta achizitiilor din UE in contul 461
Debitori diversi sau 473 Sume in curs de clarificare, urmand ca, la restituirea banilor sa se
efectueze inregistrarea contabila
5124 = 461 /473.
 
Suma TVA inscrisa in facturile furnizorilor sau prestatorilor stabiliti in state membre nu
poate fi dedusa pe baza decont TVA cod 300 deoarece operatiunile respective nu sunt
impozabile pe teritoriul Romaniei.
 
In decontul de TVA factura de combustibili din UE se va inscrie la rd. 24 Achizitii de bunuri
si servicii scutite de taxa sau neimpozabile si la rd. 24.1.
 
Operatiunea nu se declara in declaratia recapitulativa cod 390.
 
In situatia in care  se solicita restituirea, nu inregistrati suma TVA pe cheltuieli, ci in contul
de debitori sau operatii in curs de clarificare, astfel:
 
    %  = 401      la cursul valutar din data facturii
   6022           Cheltuiala cu combustibilul
   461            TVA aferent facturilor Shell care se solicita la restituire
 
- reevaluarea lunara a creantei inregistrata in contul 461 la cursul BNR din ultima zi a lunii
(venit sau cheltuiala din diferenta de curs valutar)
 
461 = 765
sau
665 =       461
- reevaluarea lunara a datoriei inregistrata in contul 401 la cursul BNR din ultima zi a lunii
(venit sau cheltuiala din diferenta de curs valutar), in situatia in care plata nu se efectueaza in
luna curenta:
 
401 = 765
sau
665 =       401
 - plata furnizorului
 
401= 5124  la cursul valutar din data platii
 - reflectarea diferentelor de curs valutar dintre data facturii / ultima zi a lunii anterioare si
data platii
 
401 = 765
sau
665 =       401
 
 - recuperarea TVA –
 
5124 = 461 la cursul valutar din data efectuarii viramentului bancar
 
 - inregistrarea diferentelor de curs dintre data inregistrarii facturii pe debitori / curs din
ultima zi a lunii si data recuperarii
 
461 = 765
sau
665 =       461
 
Sumele recuperate nu se inregistreaza in decontul de TVA.  

S-ar putea să vă placă și