Sunteți pe pagina 1din 5

Pag: 1/3

CONDIII GENERALE Cod: MD (13)


privind asigurarea de rspundere civil
Editia: 0
profesional a personalului medical
Revizia: 0/14

DEFINIII
Asigurat: - persoana fizic, posesoare a diplomei de medic eliberat de o instituie de nvmnt
universitar medical din Romnia ori din strintate, echivalat potrivit legii: medic, farmacist,
autorizat de Ministerul Sanatatii Publice, potrivit Statutului personalului sanitar. Asiguratul
(medicul) trebuie sa fie confirmat in specialitatea medicala practicata conform legislatiei in
vigoare si sa detina certificat de membru al Colegiului Medicilor, valabil pe perioada
asigurat;
- asisteni medicali, moase i alte categorii de personal medical cu pregtire de specialitate,
autorizati conform legislatiei in vigoare;
Contractant: Persoana fizic sau juridic, care ncheie cu EUROINS contractul de asigurare n
beneficiul Asiguratului i care are obligaia plii primelor de asigurare;
Beneficiar: Persoan fizic desemnat de Asigurat pentru a ncasa despgubirea cuvenit n cazul
producerii unui risc asigurat;
Poli de Document semnat ntre EUROINS i Asigurat care dovedete ncheierea contractului de
asigurare: asigurare;
Limita Valoarea maxim pe care EUROINS o pltete la producerea unui risc asigurat;
rspunderii:
Prima de Suma pe care Asiguratul o achit n schimbul prelurii de ctre EUROINS a riscurilor
asigurare: asigurate;
Eveniment Actul de neglijen comis n perioada asigurat de ctre Asigurat, care a cauzat prejudicii
asigurat: pacientului su, fa de care acesta din urm nainteaz o cerere de despgubire n perioada
asigurat;
Neglijen: Form de manifestare a culpei Asiguratului care nu a prevzut posibilitatea producerii unui
prejudiciu ca urmare a activitii profesionale desfurate, dei trebuia i putea s-l prevad;
Culp: Vinovia Asiguratului, manifestat sub forma imprudenei sau neglijenei, care a cauzat un
prejudiciu unei tere persoane;
Impruden: Fapta Asiguratului care, dei a prevzut posibilitatea producerii unui prejudiciu, nu l-a
acceptat, socotind fr temei c acesta nu se va produce;
Malpraxisul Comportament profesional neglijent, inadecvat sau incompetent in exercitarea actului
medical: medical, inferior unor standarde profesionale de pregatire si pricepere acceptate de
comunitatea medicala nationala si/sau internationala, ce cauzeaza prejudicii pentru pacient
ce se materializeaza prin suferinta ce putea fi evitata, vatamare a sanatatii ori a integritatii
corporale sau deces, implicand raspunderea civila a personalului medical.
Dauna moral : Prejudiciul nepatrimonial, produs de un asigurat pacientului sau, care este determinat de
vatamarile aduse integritatii si sanatatii pacientului, manifestate prin suferinta fizica si
psihica si in baza caruia pacientul este indreptatit la despagubire;
For major: Situaie imprevizibil la data ncheierii asigurrii i insurmontabil n momentul apariiei,
definit de lege i care face imposibil executarea obligaiilor asumate prin contractul de
asigurare.

Art. 1 OBIECTUL ASIGURRII a. sumele pe care Asiguratul este obligat s le


1.1 EUROINS acoper prejudiciile pe care Asiguratul plteasc cu titlu de despgubire pentru prejudicii
le produce din culp pacienilor si in timpul perioadei produse prin svrirea, n timpul i n legtur cu
de asigurare, n legtur cu exercitarea activitii exercitarea activitii profesionale n limitele de
profesionale pentru care acesta raspunde civil conform competen conferite de autorizaia de liber practic,
legii, prejudicii in legatura cu care Asiguratul a primit o a unor acte de neglijen care au drept rezultat
cerere scrisa de despagubire pentru prima oara in vtmri corporale, mbolnvirea sau decesul
timpul perioadei de asigurare si pe care o aduce la pacienilor ori pagube materiale la bunurile aparinnd
cunostiinta Asiguratorului in timpul aceleiasi perioade. acestora;
1.2 EUROINS acoper i daunele morale pretinse de b. cheltuielile de judecat la care este obligat
pacientul prejudiciat, n baza unei hotrri Asiguratul n procesul civil.
judecatoreti definitive i irevocabile. 2.2 La cererea Asiguratului i n schimbul plii unei
prime de asigurare suplimentare, EUROINS acoper i
Art. 2 RISCURI ASIGURATE prejudiciiile rezultate din daune morale.
2.1 EUROINS va despgubi terul prejudiciat pn la
limita rspunderii prevzut n contractul de asigurare, Art. 3 EXCLUDERI
pentru: 3.1 EUROINS nu acord despgubiri pentru:

MDcond00_14
Pag: 2/3
CONDIII GENERALE Cod: MD (13)
privind asigurarea de rspundere civil
Editia: 0
profesional a personalului medical
Revizia: 0/14
a. prejudicii produse nainte de ncheierea asigurrii; aciunii unor grupuri de persoane ruvoitoare n legtur
b. prejudicii produse de Asigurat ca urmare a serviciilor cu o organizaie politic ;
medicale care nu fac obiectul specialitii acestuia; 3.2 EUROINS nu acord despgubiri nici pentru
c. prejudicii produse ca urmare a efecturii: operaiilor prejudicii produse:
de chirurgie estetic (cu excepia operaiilor chirurgicale a. dintr-un caz de for major;
n scop reconstructiv, reparatoriu ca urmare a unui b. din vina exclusiv a persoanei prejudiciate;
accident sau unei deformaii congenitale), operaiilor de c. din culpa exclusiv a unei tere persoane.
schimbare a sexului, tratamentelor de slbire i a celor
care vizeaz modificri genetice; Art. 4 TERITORIALITATE
d. prejudicii datorate nerespectrii de ctre pacient a Prevederile contractului de asigurare se aplic
tratamentului i indicaiilor medicului; activitii profesionale a Asiguratului desfurat pe
e. prejudicii datorate conduitei necivilizate a pacientului teritoriul Romniei, precum i n orice spaiu unde se
n relaiile cu personalul medical; aplic legislaia romn (ambasade, consulate,
f. prejudicii datorate tratamentelor/serviciilor medicale reprezentane diplomatice).
efectuate n scopul provocrii graviditii sau sterilitii,
inclusiv fertilizarea in-vitro, precum i pierderi financiare Art. 5 PERIOADA DE RSPUNDERE A EUROINS
indirecte decurgnd din activitile descrise mai sus; 5.1 Perioada de asigurare este de 12 luni;
g. prejudicii provocate de contaminarea cu virusul HIV, 5.2 Rspunderea EUROINS ncepe la ora 0 a datei
hepatit sau cu ali virui indetectabili pn n prezent; prevzute n polia de asigurare, dar nu nainte de
h. prejudicii datorate utilizrii bncilor de snge, cu expirarea zilei n care a fost emis polia, i s-a achitat
excepia situaiilor n care acestea sunt folosite pentru prima de asigurare sau ntia rat.
obinerea sngelui i a produselor sanguine necesare 5.3 Rspunderea EUROINS nceteaz:
interveniilor chirugicale; 5.3.1 la ora 24 a ultimei zile din perioada pentru care
i. prejudicii produse de interveniile de transplant de s-a ncheiat asigurarea i s-a pltit prima de asigurare;
organe; 5.3.2 fr a fi necesar o notificare prealabil n cazul
j. prejudicii produse de efectuarea de ctre medicii n care Asiguratului i se interzice conform legii dreptul
stomatologi sau chirurgii stomatologi a anesteziei de a exercita profesia de medic, farmacist, asistent
generale sau procedurilor medicale ce se desfoar medical sau sor sau i se interzice practicarea
sub anestezie general, n afara cazurilor n care activitii ca personal medical autorizat;
acestea sunt efectuate n uniti medicale autorizate i 5.3.3 n cazul n care, nainte de a ncepe rspunderea
cu asisten specializat; EUROINS, evenimentul asigurat s-a produs i
k. prejudicii provocate de Asiguratul aflat la momentul asigurarea a rmas fr obiect, precum i n cazul n
producerii evenimentului sub influena buturilor care dup nceperea rspunderii producerea
alcoolice, a narcoticelor sau a excitantelor; evenimentului asigurat a devenit imposibil;
l. prejudicii produse ca urmare a prestrii serviciilor 5.3.4 cu acordul ambelor pri;
medicale n condiii necorespunztoare neimputabile 5.3.5 prin denunare unilateral, sub forma unei
Asiguratului; scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un
m. prejudicii produse de servicii medicale de care preaviz de 20 zile calendaristice;
bolnavul sau rudele acestuia nu au fost informai i 5.3.6 n caz de for major.
pentru care nu i-au dat consimmntul, n afara
cazurilor de maxim urgen, cnd n lipsa unei Art. 6 MODUL DE NCHEIERE AL ASIGURRII
intervenii imediate s-ar periclita viaa pacientului; 6.1 Polita de asigurare se ncheie n baza declaraiilor
n. prejudicii produse cu intenie de ctre Asigurat ori din Cererea-chestionar completat i semnat de
pagube produse n timpul comiterii unor fapte Asigurat.
incriminate ca infraciuni svrite cu intenie, dac 6.2 Asigurarea se consider ncheiat prin plata primei
aceste fapte rezult din actele ncheiate de organele n de asigurare (sau a celei dinti rate) i emiterea de
drept; ctre EUROINS a poliei de asigurare.
o. prejudicii cauzate direct sau indirect de aparatura 6.3 Polia de asigurare se ncheie n EURO.
medical prin contaminare cu radiaii ionizante; 6.4 EUROINS nu are obligaia s reaminteasc
p. prejudicii datorate efecturii de teste clinice prin Asiguratului data scadent a ratelor de prim.
utilizarea de substane sau proceduri neomologate,
precum i de activiti de inginerie genetic; Art. 7 LIMITELE RSPUNDERII
q. cereri de despgubire aflate n legatur direct cu 7.1 Limita rspunderii:
activitatea desfurat pe timpul operaiunilor de rzboi, a. pe eveniment asigurat:
invazie, aciunea unui duman extern, rzboiului civil, Rspunderea maxim asumat de EUROINS, n
terorismului, revoltei, revoluiei, insureciei, grevei, legtur cu prejudicii generate de producerea unui
tulburrilor civile, puterii militare sau uzurprii de putere, eveniment asigurat;
b. pe ntreaga perioad de asigurare:

MDcond00_14
Pag: 3/3
CONDIII GENERALE Cod: MD (13)
privind asigurarea de rspundere civil
Editia: 0
profesional a personalului medical
Revizia: 0/14
Rspunderea maxim asumat de EUROINS n 9.2 S declare existena altor asigurri acoperind
legtur cu prejudicii generate de producerea aceeai rspundere la asigurtori diferii, att la
evenimentelor asigurate pe ntreaga perioad de ncheierea contractului de asigurare, ct i pe
valabilitate a contractului de asigurare. parcursul valabilitii acestuia.
7.2 Limita rspunderii pe eveniment i cea pe ntreaga 9.3 S respecte jurmntul depus, legile i
perioad asigurat acoper riscurile specificate la regulamentele specifice privind exercitarea profesiunii
Art.2, pct. 2.1, lit. a. i b. i sunt menionate n polia de medic, precum i Codul de deontologie medical.
de asigurare. 9.4 S ia toate msurile necesare pentru a preveni
7.3 Limita rspunderii pentru daune morale este producerea evenimentelor asigurate, precum i pentru
optionala si este egala cu limita raspunderii pentru limitarea pagubelor i cheltuielilor, n cazul producerii
daune materiale si/sau vatamari corporale. acestora.
9.5 S comunice EUROINS, n scris, n termen de 24
Art. 8 PRIMA DE ASIGURARE de ore de la luarea la cunotin, despre orice
8.1 Cuantumul i termenele de plat ale primelor de modificare intervenit n cursul perioadei de valabilitate
asigurare sunt cele menionate n contractul de a contractului de asigurare, fa de datele luate n
asigurare. considerare la ncheierea asigurrii.
8.2 Primele de asigurare se achit anticipat i integral 9.6 S anune EUROINS, n scris, n termen de
sau n cel mult doua rate. Prima rat se pltete la maximum 2 zile calendaristice dup ce a luat
emiterea poliei, iar urmtoarele naintea datelor cunotin, despre orice eveniment ce ar intra sub
scadente menionate n poli. Cuantumul i termenele incidena acoperirii acordate prin prezentul contract de
de plat ale primelor de asigurare sunt cele asigurare sau orice reclamaie n legtur cu
menionate n polia de asigurare. evenimentul asigurat, furniznd toate informaiile,
8.3 Primele/ratele de prim de asigurare se stabilesc datele, istoricul, actele i documentele pe care le
n euro i se pltesc n euro sau n lei la cursul de posed.
referint comunicat de B.N.R. la data plii. 9.7 S nu i asume nici o rspundere i s nu fac
8.4 In cazul in care Contractantul asigurarii persoana nici o ofert, promisiune sau plat, fr acordul scris al
fizica este acelasi cu Asiguratul, prima de asigurare se EUROINS, care va fi ndreptit s foloseasc calea
va plati integral; interveniei n interesul Asiguratului rspunztor de
8.5 In cazul in care Contractantul asigurarii persoana producerea prejudiciului, ori de cte ori n acest fel se
juridica nu este acelasi cu Asiguratul, prima de asigur o mai bun aprare a intereselor EUROINS.
asigurare se poate plati in cel mult doua rate. 9.8 S se apere n procesul civil innd seama i de
8.6 n caz de neplat la scaden a unei rate de prim, eventualele recomandri ale EUROINS.
aceasta poate fi pltit de Asigurat n termen de 15 9.9 Asiguratul este obligat n mod permanent:
zile calendaristice de la scadena ratei respective, a. s pstreze evidene corecte ale serviciilor medicale
situaia contractului rmnnd neschimbat pn la acordate pacienilor si prin nregistrri care trebuie s
expirarea acestui termen. fie accesibile reprezentanilor EUROINS, n scopul
8.7 n cazul n care rata de prim nu este pltit nici n verificrii sau utilizrii acestora pe toat durata de
acest termen, contractul de asigurare se reziliaz n lichidare a daunei, n msura n care se refer la
mod automat. Rezilierea opereaz de la data pn la eventuale cereri de despgubire;
care s-au pltit primele de asigurare. b. s ofere reprezentanilor EUROINS acele informaii,
8.8 n cazul denunrii contractului de ctre parti se declaraii scrise, precum i alte documente pe care
calculeaza prima de asigurare care trebuie retinuta de acetia le pot solicita;
Asigurator pentru perioada in care contractul a fost in c. s acorde sprijinul necesar EUROINS ntr-un litigiu
vigoare (orice fractiune de luna de asigurare sau proces avnd ca obiect un prejudiciu ce intr sub
considerandu-se luna intreaga), in proportie de 1/12 incidena prezentului contract de asigurare, fr a
din prima anuala iar restul se restituie asiguratului, pretinde vreo plat n schimbul acestor activiti.
numai dac pan la data ncetrii contractului nu au 9.10 n caz de nendeplinire a obligaiilor prevzute la
avut loc sau nu au fost avizate evenimente asigurate. pct. 9.2 9.9, EUROINS are dreptul s refuze plata
despgubirii, n msura n care din acest motiv nu a
Art. 9 OBLIGAIILE ASIGURATULUI putut determina cauza producerii evenimentului
9.1 S completeze toate datele din cererea-chestionar asigurat i ntinderea prejudiciului.
n vederea evalurii corecte a riscului.
n cazul n care datele furnizate de Asigurat nu sunt Art.10 CONSTATAREA I EVALUAREA
complete sau nu corespund adevrului ori pe parcursul PREJUDICIULUI. STABILIREA I PLATA
derulrii asigurrii acesta nu aduce la cunotina DESPGUBIRILOR
EUROINS orice informaii de natur s modifice 10.1 Pentru a fi ndreptit la despgubire, Asiguratul
condiiile contractuale, EUROINS are dreptul s refuze este obligat s demonstreze c fapta sa, cauzatoare
plata oricrei despgubiri. de prejudicii, a fost comis fr intenie, fapt probat de

MDcond00_14
Pag: 4/3
CONDIII GENERALE Cod: MD (13)
privind asigurarea de rspundere civil
Editia: 0
profesional a personalului medical
Revizia: 0/14
comisia medical desemnat s stabileasc 10.10 Dac exist i alte polie de asigurare ncheiate
rspunderea civil a Asiguratului. de Asigurat sau n favoarea Asiguratului, care acoper
10.2 Constatarea i evaluarea prejudiciilor se va face prejudicii ce intr sub incidena prezentului contract de
n conformitate cu prevederile legislative din domeniu. asigurare, EUROINS pltete despgubiri n baza
10.2.1 EUROINS acopera prejudiciile constatate si acestuia, proporional cu raportul dintre limita pe
evaluate de Colegiul Medicilor. eveniment din prezentul contract i totalul limitelor
10.3 n cazul n care despgubirile se stabilesc pe cale rspunderii pe evenimente asigurate pentru toate
amiabil ntre Asigurat, EUROINS i persoana contractele de asigurare n curs, pentru care a primit
pgubit, suma care urmeaz a fi achitat cu titlu de sau este ndreptit s primeasc despgubirea.
despgubire de ctre Asigurat se va stabili doar cu 10.11 Despgubirea se pltete Asiguratului n cazul
consimmntul prealabil n scris al EUROINS. n care acesta dovedete c a despgubit pe cel
10.4 Stabilirea despgubirilor pe cale amiabil se pgubit sau celui pgubit la cererea Asiguratului, cu
poate face numai dac, din actele ntocmite de condiia ca despgubirea s fie justificat i
autoritile n domeniu i din documentele prezentate recunoscut de EUROINS.
de Asigurat, rezult cu certitudine rspunderea civil a 10.12 Prin plata despgubirii pe baz de nelegere
acestuia pentru producerea prejudiciilor, iar persoana amiabil se sting orice pretenii ale Asiguratului i ale
pgubit face dovada prejudiciului suferit. persoanelor prejudiciate fa de EUROINS. Odat cu
10.5 Despgubirile nu pot fi stabilite pe baza plata despgubirii, Asiguratul va meniona n scris c
conveniei dintre pri, n cazul n care: nu mai are nici o pretenie, n legtur cu prejudiciul
a. prejudiciul face obiectul unui proces penal, cu excepia respectiv fa de EUROINS.
cazului n care, potrivit legii, aciunea penal poate fi Drepturile persoanelor prejudiciate mpotriva celor
stins prin mpcarea prilor i n cazul n care, dei rspunztori de producerea prejudiciului rmn
hotrrea instanei penale a rmas definitiv, stabilirea netirbite, potrivit dreptului comun, pentru tot ceea ce
despgubirilor civile ar urma s se fac printr-un proces depete sumele pltite de EUROINS.
civil; 10.13 n cazul n care prin hotrre judectoreasc se
b. nu se pot trage concluzii cu privire la persoana prevede plata unei prestaii bneti periodice (pensie
rspunztoare de producerea prejudiciului, cauzele i de ntreinere) pe o durat limitat, se va plti suma
mprejurrile producerii acestuia precum i la stabilit prin aceast hotrre, fr a depi, ns,
cuantumul prejudiciului produs; valoarea limitei rspunderii pe eveniment menionat
c. prejudiciul a fost produs datorit aciunii simultane n polia de asigurare.
sau succesive a mai multor persoane, fr s se poat 10.14 Dac dup stabilirea prestaiei bneti periodice
stabili partea din prejudiciu, produs prin fapta (pensie de ntreinere), starea persoanei vtmate s-a
Asiguratului; mbuntit, EUROINS este n drept s iniieze o
d. se formuleaz pretenii de despgubiri ce se cuvin expertiz n vederea micorrii cuantumului sumelor
sub form de prestaii bneti periodice (pensie de ce urmeaz s le plteasc sub form de prestaii
ntreinere), precum i n cazul n care pentru aceste bneti periodice sau n vederea ncetrii plii
prestaii se solicit o sum global ; acestora.
10.6 n cazul n care cel pgubit a contribuit din culp
la producerea sau extinderea pagubei, cel chemat s Art. 11 DISPOZIII FINALE
rspund va fi inut rspunztor numai pentru partea 11.1 Prile pot aduce de comun acord modificri la
din pagub pe care a produs-o (culp comun). n contractul de asigurare, acestea intrnd n vigoare la
astfel de situaii, msura rspunderii fiecrei persoane data convenit n scris de ctre pri.
va fi cea rezultat din documentele ntocmite de 11.2 n limita indemnizaiilor pltite Asiguratului,
comisia medicala i confirmat de instan. n cazul n EUROINS este subrogat n drepturile acestuia
care din aceste documente nu rezult msura mpotriva celor rspunztori de producerea i mrirea
rspunderii fiecrei persoane, aceasta se va stabili n pagubelor.
cote egale n raport cu numrul prilor implicate. 11.3 Dac Asiguratul renun la dreptul de regres, sau
10.7 Despgubirea, inclusiv cheltuielile prevzute la dac din vina lui exercitarea acestui drept nu mai este
Art.2, pct.2.1, lit. b. se stabilete pn la concurena posibil, EUROINS este eliberat de obligaia de a plti
limitei rspunderii prevzut n contractul de asigurare. indemnizaia pn la limita sumei reprezentnd dreptul
10.8 Despgubirea pentru cheltuielile prevzute la Art. de regres. Dac plata a fost deja efectuat, Asiguratul
2, pct. 2.2 se acord n limita maxim a rspunderii este obligat s napoieze indemnizaia ncasat, n
asumate de EUROINS. termen de 30 de zile calendaristice de la notificarea
10.9 n cazul plii unei despgubiri, EUROINS are scris fcut de ctre EUROINS.
dreptul de a compensa ratele de prim ce i se 11.4 n termen de 20 zile calendaristice dup
datoreaz pn la sfritul perioadei de asigurare, prin producerea evenimentului asigurat, EUROINS poate
scderea acestora din valoarea despgubirilor s denune contractul de asigurare, dac acesta a
cuvenite. rmas n vigoare, prin scrisoare recomandat.

MDcond00_14
Pag: 5/3
CONDIII GENERALE Cod: MD (13)
privind asigurarea de rspundere civil
Editia: 0
profesional a personalului medical
Revizia: 0/14
11.5 EUROINS poate s denune contractul de 11.7 Dreptul de a ridica pretenii fa de EUROINS
asigurare nainte de producerea evenimentului privind achitarea indemnizaiei se stinge conform
asigurat, sau s refuze plata indemnizaiei dup termenului legal in vigoare la data incheierii politei.
producerea evenimentului asigurat, fr restituirea
primelor ncasate, n cazul n care Asiguratul a 11.8 Orice diferend n legatur cu aplicarea i
ncercat sau ncearc s obin prin fraud sau interpretarea condiiilor de asigurare se va soluiona pe
tentativ de fraud despgubiri de la EUROINS. cale amiabil, n caz contrar, litigiul urmnd a fi
11.6 Asigurarea incheiata potrivit prezentelor conditii rezolvat de ctre instanele judectoreti competente
este supusa legilor si practicilor din Romania, iar din Romnia.
prezentele conditii se completeaza cu prevederile
legale in vigoare privitoare la asigurari. ASIGURAT, EUROINS,

MDcond00_14