Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaiei Naionale

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

EVALUAREA NAIONAL PENTRU ABSOLVENII CLASEI a VIII-a


Anul colar 2016 - 2017
Matematic
Varianta 2
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.
SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scriei numai rezultatele. (30 de puncte)
5p 1. Rezultatul calculului 18 12 : 3 este egal cu .
5p 2. Dintre cei 30 de elevi ai unei clase, o treime sunt fete. Numrul fetelor din clas este egal cu .
5p 3. Cel mai mare numr ntreg din intervalul ( 4,2] este .
5p 4. Dac un dreptunghi are lungimea de 12 cm i limea de 5 cm , atunci aria acestui dreptunghi
este egal cu cm 2 .
5p 5. n Figura 1 este reprezentat un tetraedru regulat ABCD cu AB = 6 cm. Suma lungimilor tuturor
muchiilor tetraedrului este egal cu cm .

Figura 1
5p 6. n diagrama de mai jos este prezentat repartiia celor 400 de elevi ai unei coli, n funcie de
modul lor de deplasare spre coal.

Conform diagramei, numrul elevilor care se deplaseaz spre coal cu bicicleta este egal cu .
SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scriei rezolvrile complete. (30 de puncte)
5p 1. Desenai, pe foaia de examen, o prism dreapt ABCA ' B ' C ' cu baza triunghiul echilateral ABC .
3
5p 2. Artai c media geometric a numerelor a = 0,36 i b = 0, 25 este egal cu .
10
3
5p 3. Un turist a parcurs un traseu n dou zile. n prima zi a parcurs din lungimea traseului, iar a
5
doua zi restul de 12 km. Calculai lungimea traseului parcurs de turist n cele dou zile.
4. Se consider funcia f : , f ( x ) = x 3 .
5p a) Reprezentai grafic funcia f ntr-un sistem de coordonate xOy .
5p b) n triunghiul determinat de graficul funciei f i axele sistemului de coordonate xOy ,
determinai lungimea bisectoarei unghiului drept.
Prob scris la matematic Varianta 2
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare

2 x 2 18 10 ( x 3)
5p 5. Se consider expresia E ( x ) = : , unde x este numr real, x 3 i x 3 .
2
x + 6 x + 9 5 x + 15
Artai c E ( x ) = 1 , pentru orice x numr real, x 3 i x 3 .
SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scriei rezolvrile complete. (30 de puncte)
1. Figura 2 reprezint schia unui teren. Patrulaterul ABCD este paralelogram cu AB = 12 2 m ,
BC = 12 m , m ( DAB ) = 45 i triunghiul DCF este dreptunghic isoscel cu m ( DFC ) = 90 .

Figura 2
5p a) Artai c perimetrul triunghiului DCF este egal cu 12 ( )
2+2 m.

5p b) Artai c aria terenului este egal cu 216 m 2 .


5p c) Demonstrai c dreptele CD i BF sunt perpendiculare.
2. n Figura 3 este reprezentat un cub ABCDA ' B ' C ' D ' cu AB = 6cm . Punctele M i N sunt
mijloacele segmentelor AA ' , respectiv BB ' .

Figura 3
3
5p a) Artai c volumul cubului ABCDA ' B ' C ' D ' este egal cu 216cm .
5p b) Demonstrai c dreptele BM i CO sunt coplanare, unde punctul O este mijlocul segmentului
AD ' .
5p c) Calculai valoarea tangentei unghiului determinat de dreptele BD ' i C ' N .

Prob scris la matematic Varianta 2


Pagina 2 din 2
Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare
EVALUAREA NAIONAL PENTRU ABSOLVENII CLASEI a VIII-a
Anul colar 2016 - 2017
Matematic
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 2
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I
Se puncteaz doar rezultatul, astfel: pentru fiecare rspuns se acord fie 5 puncte, fie 0 puncte.
Nu se acord punctaje intermediare.
SUBIECTUL al II-lea i SUBIECTUL al III-lea
Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 14 5p
2. 10 5p
3. 2 5p
4. 60 5p
5. 36 5p
6. 100 5p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Deseneaz prisma dreapt 4p
Noteaz prisma dreapt 1p
2. m = 0,36 0, 25 = 0,6 0,5 = 3p
g
3
= 0,3 = 2p
10
3. 3
x + 12 = x , unde x este lungimea traseului parcurs de turist n cele dou zile 2p
5
x = 30 km 3p
4. a) Reprezentarea unui punct care aparine graficului funciei f 2p
Reprezentarea altui punct care aparine graficului funciei f 2p
Trasarea graficului funciei f 1p
b) OA = 3 , unde A este punctul de intersecie a graficului funciei f cu axa Ox 1p
OB = 3 , unde B este punctul de intersecie a graficului funciei f cu axa Oy 1p
AB = 3 2 i, cum AOB este dreptunghic isoscel, bisectoarea unghiului drept este i
3 2 3p
median, deci are lungimea egal cu
2
5. 2 x 2 18 = 2 ( x 3)( x + 3) 2p
x 2 + 6 x + 9 = ( x + 3)
2
1p
2 ( x 3)( x + 3) 5 ( x + 3)
E ( x) = = 1 , pentru orice x numr real, x 3 i x 3
10 ( x 3)
2p
( x + 3)2
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. a) DCF este dreptunghic isoscel i DC = 12 2 CF = DF = 12 m 3p
PDCF = DC + DF + CF = 12 2 + 12 + 12 = 12 ( 2+2 m ) 2p

Prob scris la matematic Varianta 2


Barem de evaluare i de notare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare
DF CF
b) ADCF = = 72m 2 2p
2
Cum d ( D, AB ) = 6 2 m , obinem AABCD = 12 2 6 2 = 144 m 2 2p
A teren = ADCF + AABCD = 216 m 2 1p
c) FDC i BCD sunt unghiuri alterne interne i m ( FDC ) = m ( BCD ) = 45 , deci
3p
DF BC i, cum DF = BC , obinem c BCFD este paralelogram
Cum DF = FC , obinem c BCFD este romb, deci BF DC 2p
2. a) V
ABCDA ' B ' C ' D ' = AB =
3
2p
= 63 = 216cm3 3p
b) MO este linie mijlocie n AD ' A ' , deci MO A ' D ' 2p
A ' D ' BC MO BC , de unde obinem c dreptele MO i BC sunt coplanare, deci i
3p
dreptele BM i CO sunt coplanare
c) C ' N D ' M , deci m ( ( BD ', C ' N ) ) = m ( ( BD ', D ' M ) ) 2p
BD ' = 6 3 cm , D ' M = BM = 3 5 cm i, dac P este mijlocul lui BD ' , atunci MD ' P este
3p
dreptunghic n P , de unde obinem tg ( ( BD ', D ' M ) ) = tg ( BD ' M ) =
MP 6
=
D'P 3

Prob scris la matematic Varianta 2


Barem de evaluare i de notare
Pagina 2 din 2