Sunteți pe pagina 1din 6

Clasa 1 - Conturi de capitaluri, provizioane, 117. Rezultatul reportat 1515.

tat 1515. Provizioane pentru pensii i obligaii similare Clasa 2 - Conturi de imobilizri
mprumuturi i datorii asimilate 1171. Rezultatul reportat reprezentnd profitul (P)
nerepartizat sau pierderea neacoperit (A/P) 1516. Provizioane pentru impozite (P) 20. IMOBILIZRI NECORPORALE
10. Capital i rezerve 1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea 1517. Provizioane pentru terminarea contractului de
201. Cheltuieli de constituire (A)
pentru prima dat a IAS, mai puin IAS 29*8) (A/P) munc (P)
101. Capital*1)
1173. Rezultatul reportat provenit din modificrile 1518. Alte provizioane (P) 203. Cheltuieli de dezvoltare (A)
1011. Capital subscris nevrsat (P)
politicilor contabile (A/P)
1012. Capital subscris vrsat (P) 16. mprumuturi i datorii asimilate
1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea 205. Concesiuni, brevete, licene, mrci
1015. Patrimoniul regiei (P)
erorilor contabile (A/P) comerciale, drepturi i active similare (A)
1016. Patrimoniul public*2) (P) 161. mprumuturi din emisiuni de obligaiuni
1175. Rezultatul reportat reprezentnd surplusul
1017. Patrimoniul privat*3) (P) 1614. mprumuturi externe din emisiuni de obligaiuni 206. Active necorporale de explorare i evaluare
realizat din rezerve din reevaluare (P)
1018. Patrimoniul institutelor naionale de garantate de stat (P) a resurselor minerale (A)
1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la
cercetare-dezvoltare (P) 1615. mprumuturi externe din emisiuni de obligaiuni
aplicarea reglementrilor contabile conforme cu 207. Fond comercial
garantate de bnci (P)
103. Alte elemente de capitaluri proprii directivele europene (A/P)*9) 2071. Fond comercial pozitiv*10) (A)
1617. mprumuturi interne din emisiuni de obligaiuni
1031. Beneficii acordate angajailor sub forma garantate de stat (P) 2075. Fond comercial negativ (P)
12. Rezultatul exerciiului financiar
instrumentelor de capitaluri proprii (P) 1618. Alte mprumuturi din emisiuni de obligaiuni
1033. Diferene de curs valutar n relaie cu 121. Profit sau pierdere (A/P) (P) 208. Alte imobilizri necorporale (A)
investiia net ntr-o entitate strin*4) (A/P)
1038. Diferene din modificarea valorii juste a 129. Repartizarea profitului (A) 162. Credite bancare pe termen lung 21. Imobilizri corporale
activelor financiare disponibile n vederea vnzrii 1621. Credite bancare pe termen lung (P) 211. Terenuri i amenajri de terenuri (A)
i alte elemente de capitaluri proprii*5) (A/P) 14. Ctiguri sau pierderi legate de emiterea, 1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la
rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu 2111. Terenuri
scaden (P) 2112. Amenajri de terenuri
104. Prime de capital gratuit sau anularea instrumentelor de 1623. Credite externe guvernamentale (P)
1041. Prime de emisiune (P) capitaluri proprii 1624. Credite bancare externe garantate de stat (P) 212. Construcii (A)
1042. Prime de fuziune/divizare (P) 1625. Credite bancare externe garantate de bnci (P)
1043. Prime de aport (P) 141. Ctiguri legate de vnzarea sau anularea 213. Instalaii tehnice i mijloace de transport
1626. Credite de la trezoreria statului (P)
1044. Prime de conversie a obligaiunilor n aciuni instrumentelor de capitaluri proprii 1627. Credite bancare interne garantate de stat (P) 2131. Echipamente tehnologice (maini, utilaje i
(P) 1411. Ctiguri legate de vnzarea instrumentelor instalaii de lucru) (A)
de capitaluri proprii (P) 166. Datorii care privesc imobilizrile financiare 2132. Aparate i instalaii de msurare, control i
105. Rezerve din reevaluare (P) 1412. Ctiguri legate de anularea instrumentelor de 1661. Datorii fa de entitile afiliate (P) reglare (A)
capitaluri proprii (P) 1663. Datorii fa de entitile asociate i entitile 2133. Mijloace de transport (A)
106. Rezerve
controlate n comun (P)
1061. Rezerve legale (P) 149. Pierderi legate de emiterea, rscumprarea, 214. Mobilier, aparatur birotic, echipamente de
1063. Rezerve statutare sau contractuale (P) vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea 167. Alte mprumuturi i datorii asimilate (P) protecie a valorilor umane i materiale i alte
1068. Alte rezerve (P) instrumentelor de capitaluri proprii active corporale (A)
1491. Pierderi rezultate din vnzarea instrumentelor 168. Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor
107. Diferene de curs valutar din conversie*6) de capitaluri proprii (A) asimilate 215. Investiii imobiliare (A)
(A/P) 1495. Pierderi rezultate din reorganizri, care sunt 1681. Dobnzi aferente mprumuturilor din emisiuni
determinate de anularea titlurilor deinute (A) de obligaiuni (P) 216. Active corporale de explorare i evaluare a
108. Interese care nu controleaz*7) resurselor minerale (A)
1498. Alte pierderi legate de instrumentele de 1682. Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen
1081. Interese care nu controleaz - rezultatul
capitaluri proprii (A) lung (P)
exerciiului financiar (A/P) 217. Active biologice productive (A)
1685. Dobnzi aferente datoriilor fa de entitile
1082. Interese care nu controleaz - alte capitaluri 15. Provizioane
afiliate (P) 22. Imobilizri corporale n curs de
proprii (A/P)
1686. Dobnzi aferente datoriilor fa de entitile aprovizionare
151. Provizioane
109. Aciuni proprii asociate i entitile controlate n comun (P)
1511. Provizioane pentru litigii (P)
1091. Aciuni proprii deinute pe termen scurt (A) 1512. Provizioane pentru garanii acordate clienilor 1687. Dobnzi aferente altor mprumuturi i datorii 223. Instalaii tehnice i mijloace de transport n
1092. Aciuni proprii deinute pe termen lung (A) asimilate (P) curs de aprovizionare (A)
(P)
1095. Aciuni proprii reprezentnd titluri deinute 1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizri 169. Prime privind rambursarea obligaiunilor i a 224. Mobilier, aparatur birotic, echipamente de
de societatea absorbit la societatea absorbant (A) corporale i alte aciuni similare legate de acestea
altor datorii protecie a valorilor umane i materiale i alte
(P) 1691. Prime privind rambursarea obligaiunilor (A) active corporale n curs de aprovizionare (A)
11. Rezultatul reportat
1514. Provizioane pentru restructurare (P) 1692. Prime privind rambursarea altor datorii (A)
227. Active biologice productive n curs de 28. Amortizri privind imobilizrile 2916. Ajustri pentru deprecierea activelor corporale 322. Materiale consumabile n curs de
aprovizionare (A) de explorare i evaluare a resurselor minerale (P) aprovizionare (A)
280. Amortizri privind imobilizrile necorporale 2917. Ajustri pentru deprecierea activelor biologice
23. Imobilizri n curs 2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P) productive (P) 323. Materiale de natura obiectelor de inventar n
2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P) curs de aprovizionare (A)
231. Imobilizri corporale n curs de execuie (A) 2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, 293. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor n curs 326. Active biologice de natura stocurilor n curs
licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i de execuie de aprovizionare (A)
235. Investiii imobiliare n curs de execuie (A)
activelor similare (P) 2931. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor
2806. Amortizarea activelor necorporale de corporale n curs de execuie (P) 327. Mrfuri n curs de aprovizionare (A)
26. Imobilizri financiare
explorare i evaluare a resurselor minerale (P) 2935. Ajustri pentru deprecierea investiiilor
328. Ambalaje n curs de aprovizionare (A)
261. Aciuni deinute la entitile afiliate (A) 2807. Amortizarea fondului comercial*12) (P) imobiliare n curs de execuie (P)
2808. Amortizarea altor imobilizri necorporale (P) 33. Producie n curs de execuie
262. Aciuni deinute la entiti asociate (A) 296. Ajustri pentru pierderea de valoare a
281. Amortizri privind imobilizrile corporale imobilizrilor financiare 331. Produse n curs de execuie (A)
263. Aciuni deinute la entiti controlate n comun 2811. Amortizarea amenajrilor de terenuri (P) 2961. Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor
(A) 2812. Amortizarea construciilor (P) deinute la entitile afiliate (P) 332. Servicii n curs de execuie (A)
264. Titluri puse n echivalen*11) (A) 2813. Amortizarea instalaiilor i mijloacelor de 2962. Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor
transport (P) deinute la entiti asociate i entiti controlate n 34. PRODUSE
265. Alte titluri imobilizate (A) 2814. Amortizarea altor imobilizri corporale (P) comun (P) 341. Semifabricate (A)
2815. Amortizarea investiiilor imobiliare (P) 2963. Ajustri pentru pierderea de valoare a altor
266. Certificate verzi amnate (A) 2816. Amortizarea activelor corporale de explorare titluri imobilizate (P) 345. Produse finite (A)
i evaluare a resurselor minerale (P) 2964. Ajustri pentru pierderea de valoare a sumelor
267. Creane imobilizate 346. Produse reziduale (A)
2817. Amortizarea activelor biologice productive de ncasat de la entitile afiliate (P)
2671. Sume de ncasat de la entitile afiliate (A)
(P) 2965. Ajustri pentru pierderea de valoare a creanelor
2672. Dobnda aferent sumelor de ncasat de la 347. Produse agricole (A)
fa de entitile asociate i entitile controlate n
entitile afiliate (A) 29. Ajustri pentru deprecierea sau pierderea de comun (P)
2673. Creane fa de entitile asociate i entitile 348. Diferene de pre la produse (A/P)
valoare a imobilizrilor 2966. Ajustri pentru pierderea de valoare a
controlate n comun (A)
mprumuturilor acordate pe termen lung (P) 35. STOCURI AFLATE LA TERI
2674. Dobnda aferent creanelor fa de entitile 290. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor
2968. Ajustri pentru pierderea de valoare a altor
asociate i entitile controlate n comun (A) necorporale 351. Materii i materiale aflate la teri (A)
creane imobilizate (P)
2675. mprumuturi acordate pe termen lung (A) 2903. Ajustri pentru deprecierea cheltuielilor de
2676. Dobnda aferent mprumuturilor acordate pe dezvoltare (P) Clasa 3 - Conturi de stocuri i producie n curs de 354. Produse aflate la teri (A)
termen lung (A) 2905. Ajustri pentru deprecierea concesiunilor, execuie
2677. Obligaiuni achiziionate cu ocazia brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, 356. Active biologice de natura stocurilor aflate
emisiunilor efectuate de teri (A) drepturilor i activelor similare (P) 30. Stocuri de materii prime i materiale la teri (A)
2678. Alte creane imobilizate (A) 2906. Ajustri pentru deprecierea activelor 357. Mrfuri aflate la teri (A)
2679. Dobnzi aferente altor creane imobilizate necorporale de explorare i evaluare a resurselor 301. Materii prime (A)
(A) minerale (P) 358. Ambalaje aflate la teri (A)
302. Materiale consumabile
2908. Ajustri pentru deprecierea altor imobilizri
269. Vrsminte de efectuat pentru imobilizri 3021. Materiale auxiliare (A) 36. Active biologice de natura stocurilor
necorporale (P)
financiare 3022. Combustibili (A)
2691. Vrsminte de efectuat privind aciunile 291. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor 3023. Materiale pentru ambalat (A) 361. Active biologice de natura stocurilor (A)
deinute la entitile afiliate (P) corporale 3024. Piese de schimb (A)
2911. Ajustri pentru deprecierea terenurilor i 3025. Semine i materiale de plantat (A) 368. Diferene de pre la active biologice de
2692. Vrsminte de efectuat privind aciunile
amenajrilor de terenuri (P) 3026. Furaje (A) natura stocurilor (A/P)
deinute la entiti asociate (P)
2693. Vrsminte de efectuat privind aciunile 2912. Ajustri pentru deprecierea construciilor (P) 3028. Alte materiale consumabile (A) 37. MRFURI
deinute la entiti controlate n comun (P) 2913. Ajustri pentru deprecierea instalaiilor i
303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)
2695. Vrsminte de efectuat pentru alte imobilizri mijloacelor de transport (P) 371. Mrfuri (A)
308. Diferene de pre la materii prime i materiale
financiare (P) 2914. Ajustri pentru deprecierea altor imobilizri
(A/P) 378. Diferene de pre la mrfuri (A/P)
corporale (P)
2915. Ajustri pentru deprecierea investiiilor 32. Stocuri n curs de aprovizionare 38. Ambalaje
imobiliare (P)
321. Materii prime n curs de aprovizionare (A)
381. Ambalaje (A) Clasa 4 - Conturi de teri 431. Asigurri sociale 453. Decontri cu entitile asociate i entitile
4311. Contribuia unitii la asigurrile sociale (P) controlate n comun
388. Diferene de pre la ambalaje (A/P) 40. Furnizori i conturi asimilate 4312. Contribuia personalului la asigurrile sociale 4531. Decontri cu entitile asociate i entitile
(P) controlate
39. Ajustri pentru deprecierea stocurilor i 401. Furnizori (P)
4313. Contribuia angajatorului pentru asigurrile 4538. Dobnzi aferente decontrilor cu entitile
produciei n curs de execuie
403. Efecte de pltit (P) sociale de sntate (P) asociate i entitile controlate n comun (A/P)
391. Ajustri pentru deprecierea materiilor prime 4314. Contribuia angajailor pentru asigurrile
404. Furnizori de imobilizri (P) sociale de sntate (P) 455. Sume datorate acionarilor/asociailor
(P)
4551. Acionari/Asociai - conturi curente (P)
392. Ajustri pentru deprecierea materialelor 405. Efecte de pltit pentru imobilizri (P) 437. Ajutor de omaj 4558. Acionari/Asociai - dobnzi la conturi
3921. Ajustri pentru deprecierea materialelor 4371. Contribuia unitii la fondul de omaj (P) curente (P)
408. Furnizori - facturi nesosite (P) 4372. Contribuia personalului la fondul de omaj (P)
consumabile (P)
456. Decontri cu acionarii/asociaii privind
3922. Ajustri pentru deprecierea materialelor de 409. Furnizori - debitori 438. Alte datorii i creane sociale capitalul (A/P)
natura obiectelor de inventar (P) 4091. Furnizori - debitori pentru cumprri de 4381. Alte datorii sociale (P)
393. Ajustri pentru deprecierea produciei n curs bunuri de natura stocurilor (A) 457. Dividende de plat (P)
4382. Alte creane sociale (A)
de execuie (P) 4092. Furnizori - debitori pentru prestri de servicii
(A) 44. Bugetul statului, fonduri speciale i conturi 458. Decontri din operaiuni n participaie
394. Ajustri pentru deprecierea produselor 4581. Decontri din operaiuni n participaie -
4093. Avansuri acordate pentru imobilizri asimilate
3941. Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor pasiv (P)
corporale (A)
(P) 441. Impozitul pe profit/venit 4582. Decontri din operaiuni n participaie -
4094. Avansuri acordate pentru imobilizri
3945. Ajustri pentru deprecierea produselor finite 4411. Impozitul pe profit (P) activ (A)
necorporale (A)
(P) 4418. Impozitul pe venit*14) (P)
3946. Ajustri pentru deprecierea produselor 41. Clieni i conturi asimilate 46. Debitori i creditori diveri
reziduale (P) 442. Taxa pe valoarea adugat
3947. Ajustri pentru deprecierea produselor 411. Clieni 4423. TVA de plat (P) 461. Debitori diveri (A)
agricole (P) 4111. Clieni (A) 4424. TVA de recuperat (A)
462. Creditori diveri (P)
4118. Clieni inceri sau n litigiu (A) 4426. TVA deductibil (A)
395. Ajustri pentru deprecierea stocurilor aflate la 4427. TVA colectat (P) 466. Decontri din operaiuni de fiducie
teri 413. Efecte de primit de la clieni (A) 4428. TVA neexigibil (A/P) 4661. Datorii din operaiuni de fiducie (P)
3951. Ajustri pentru deprecierea materiilor i
418. Clieni - facturi de ntocmit (A) 4662. Creane din operaiuni de fiducie (A)
materialelor aflate la teri (P) 444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)
3952. Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor 419. Clieni - creditori (P) 47. Conturi de subvenii, regularizare i
aflate la teri (P) 445. Subvenii
asimilate
3953. Ajustri pentru deprecierea produselor finite 42. Personal i conturi asimilate 4451. Subvenii guvernamentale (A)
aflate la teri (P) 4452. mprumuturi nerambursabile cu caracter de 471. Cheltuieli nregistrate n avans (A)
3954. Ajustri pentru deprecierea produselor 421. Personal - salarii datorate (P) subvenii (A)
reziduale aflate la teri (P) 4458. Alte sume primite cu caracter de subvenii (A) 472. Venituri nregistrate n avans (P)
423. Personal - ajutoare materiale datorate (P)
3955. Ajustri pentru deprecierea produselor 473. Decontri din operaiuni n curs de
446. Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (P)
agricole aflate la teri (P) 424. Prime reprezentnd participarea personalului clarificare (A/P)
3956. Ajustri pentru deprecierea activelor la profit*13) (P) 447. Fonduri speciale - taxe i vrsminte asimilate
biologice de natura stocurilor aflate la teri (P) (P) 475. Subvenii pentru investiii
3957. Ajustri pentru deprecierea mrfurilor aflate 425. Avansuri acordate personalului (A) 4751. Subvenii guvernamentale pentru investiii
la teri (P) 448. Alte datorii i creane cu bugetul statului (P)
3958. Ajustri pentru deprecierea ambalajelor aflate 426. Drepturi de personal neridicate (P) 4481. Alte datorii fa de bugetul statului (P) 4752. mprumuturi nerambursabile cu caracter de
la teri (P) 4482. Alte creane privind bugetul statului (A) subvenii pentru investiii (P)
427. Reineri din salarii datorate terilor (P)
4753. Donaii pentru investiii (P)
396. Ajustri pentru deprecierea activelor biologice 428. Alte datorii i creane n legtur cu personalul 45. Grup i acionari/asociai 4754. Plusuri de inventar de natura imobilizrilor
de natura stocurilor (P) 4281. Alte datorii n legtur cu personalul (P) (P)
451. Decontri ntre entitile afiliate
397. Ajustri pentru deprecierea mrfurilor (P) 4282. Alte creane n legtur cu personalul (A) 4511. Decontri ntre entitile afiliate (A/P) 4758. Alte sume primite cu caracter de subvenii
4518. Dobnzi aferente decontrilor ntre entitile pentru investiii (P)
398. Ajustri pentru deprecierea ambalajelor (P) 43. Asigurri sociale, protecia social i conturi 478. Venituri n avans aferente activelor primite
afiliate (A/P)
asimilate prin transfer de la clieni (P)
48. Decontri n cadrul unitii 518. Dobnzi Clasa 6 - Conturi de cheltuieli 626. Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii
5186. Dobnzi de pltit (P)
481. Decontri ntre unitate i subuniti (A/P) 5187. Dobnzi de ncasat (A) 60. Cheltuieli privind stocurile 627. Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate
482. Decontri ntre subuniti (A/P) 519. Credite bancare pe termen scurt 601. Cheltuieli cu materiile prime 628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri
5191. Credite bancare pe termen scurt (P)
49. Ajustri pentru deprecierea creanelor 602. Cheltuieli cu materialele consumabile 63. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i
5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate
6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare vrsminte asimilate
491. Ajustri pentru deprecierea creanelor - clieni la scaden (P) 6022. Cheltuieli privind combustibilii
(P) 5193. Credite externe guvernamentale (P) 635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i
6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
5194. Credite externe garantate de stat (P) vrsminte asimilate
6024. Cheltuieli privind piesele de schimb
495. Ajustri pentru deprecierea creanelor - 5195. Credite externe garantate de bnci (P)
6025. Cheltuieli privind seminele i materialele de
decontri n cadrul grupului i cu acionarii/asociaii 5196. Credite de la Trezoreria Statului (P) 64. Cheltuieli cu personalul
plantat
(P) 5197. Credite interne garantate de stat (P)
6026. Cheltuieli privind furajele 641. Cheltuieli cu salariile personalului
5198. Dobnzi aferente creditelor bancare pe
496. Ajustri pentru deprecierea creanelor - 6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile
termen scurt (P) 642. Cheltuieli cu avantajele n natur i tichetele
debitori diveri (P)
603. Cheltuieli privind materialele de natura acordate salariailor
53. Casa
Clasa 5 - Conturi de trezorerie obiectelor de inventar 6421. Cheltuieli cu avantajele n natur acordate
531. Casa salariailor
50. Investiii pe termen scurt 604. Cheltuieli privind materialele nestocate
5311. Casa n lei (A) 6422. Cheltuieli cu tichetele acordate salariailor
501. Aciuni deinute la entitile afiliate (A) 5314. Casa n valut (A) 605. Cheltuieli privind energia i apa
643. Cheltuieli cu remunerarea n instrumente de
532. Alte valori 606. Cheltuieli privind activele biologice de natura capitaluri proprii
505. Obligaiuni emise i rscumprate (A)
5321. Timbre fiscale i potale (A) stocurilor
5322. Bilete de tratament i odihn (A) 644. Cheltuieli cu primele reprezentnd
506. Obligaiuni (A)
5323. Tichete i bilete de cltorie (A) 607. Cheltuieli privind mrfurile participarea personalului la profit
507. Certificate verzi primite (A) 5328. Alte valori (A)
608. Cheltuieli privind ambalajele 645. Cheltuieli privind asigurrile i protecia
508. Alte investiii pe termen scurt i creane 54. Acreditive social
asimilate 609. Reduceri comerciale primite 6451. Cheltuieli privind contribuia unitii la
5081. Alte titluri de plasament (A) 541. Acreditive asigurrile sociale
5411. Acreditive n lei (A) 61. Cheltuieli cu serviciile executate de teri 6452. Cheltuieli privind contribuia unitii
5088. Dobnzi la obligaiuni i titluri de plasament
(A) 5414. Acreditive n valut (A) pentru ajutorul de omaj
611. Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile
6453. Cheltuieli privind contribuia angajatorului
509. Vrsminte de efectuat pentru investiiile pe 542. Avansuri de trezorerie*15) (A) 612. Cheltuieli cu redevenele, locaiile de gestiune i pentru asigurrile sociale de sntate
termen scurt chiriile 6455. Cheltuieli privind contribuia unitii la
5091. Vrsminte de efectuat pentru aciunile 58. Viramente interne
asigurrile de via
deinute la entitile afiliate (P) 581. Viramente interne (A/P) 613. Cheltuieli cu primele de asigurare 6456. Cheltuieli privind contribuia unitii la
5092. Vrsminte de efectuat pentru alte investiii fondurile de pensii facultative
pe termen scurt (P) 59. Ajustri pentru pierderea de valoare a 614. Cheltuieli cu studiile i cercetrile 6457. Cheltuieli privind contribuia unitii la
conturilor de trezorerie 615. Cheltuieli cu pregtirea personalului primele de asigurare voluntar de sntate
51. Conturi la bnci 6458. Alte cheltuieli privind asigurrile i
591. Ajustri pentru pierderea de valoare a 62. Cheltuieli cu alte servicii executate de teri protecia social
511. Valori de ncasat aciunilor deinute la entitile afiliate (P)
5112. Cecuri de ncasat (A) 65. Alte cheltuieli de exploatare
621. Cheltuieli cu colaboratorii
5113. Efecte de ncasat (A) 595. Ajustri pentru pierderea de valoare a
5114. Efecte remise spre scontare (A) obligaiunilor emise i rscumprate (P) 622. Cheltuieli privind comisioanele i onorariile 651. Cheltuieli din operaiuni de fiducie
6511. Cheltuieli ocazionate de constituirea
512. Conturi curente la bnci 596. Ajustri pentru pierderea de valoare a 623. Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate fiduciei
5121. Conturi la bnci n lei (A) obligaiunilor (P) 6512. Cheltuieli din derularea operaiunilor de
5124. Conturi la bnci n valut (A) 624. Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal
fiducie
5125. Sume n curs de decontare (A) 598. Ajustri pentru pierderea de valoare a altor
625. Cheltuieli cu deplasri, detari i transferri 6513. Cheltuieli din lichidarea operaiunilor de
investiii pe termen scurt i creane asimilate (P)
fiducie
652. Cheltuieli cu protecia mediului nconjurtor 6817. Cheltuieli de exploatare privind ajustrile 71. Venituri aferente costului produciei n curs de 7584. Venituri din subvenii pentru investiii
pentru deprecierea fondului comercial execuie 7588. Alte venituri din exploatare
654. Pierderi din creane i debitori diveri
686. Cheltuieli financiare privind amortizrile, 711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 76. Venituri financiare
655. Cheltuieli din reevaluarea imobilizrilor provizioanele i ajustrile pentru pierdere de
corporale valoare 712. Venituri aferente costurilor serviciilor n curs de
761. Venituri din imobilizri financiare
6861. Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor execuie 7611. Venituri din aciuni deinute la entitile
658. Alte cheltuieli de exploatare afiliate
6863. Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru
6581. Despgubiri, amenzi i penaliti 72. Venituri din producia de imobilizri 7612. Venituri din aciuni deinute la entiti
pierderea de valoare a imobilizrilor financiare
6582. Donaii acordate asociate
6864. Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru 721. Venituri din producia de imobilizri necorporale
6583. Cheltuieli privind activele cedate i alte 7613. Venituri din aciuni deinute la entiti
pierderea de valoare a activelor circulante
operaiuni de capital controlate n comun
6865. Cheltuieli financiare privind amortizarea 722. Venituri din producia de imobilizri corporale
6586. Cheltuieli reprezentnd transferuri i 7615. Venituri din alte imobilizri financiare
diferenelor aferente titlurilor de stat
contribuii datorate n baza unor acte normative 725. Venituri din producia de investiii imobiliare
6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea
speciale*16) 762. Venituri din investiii financiare pe termen
primelor de rambursare a obligaiunilor i a altor 74. Venituri din subvenii de exploatare
6587. Cheltuieli privind calamitile i alte scurt
datorii
evenimente similare
6588. Alte cheltuieli de exploatare 741. Venituri din subvenii de exploatare 764. Venituri din investiii financiare cedate
69. Cheltuieli cu impozitul pe profit i alte 7411. Venituri din subvenii de exploatare aferente 7641. Venituri din imobilizri financiare cedate
impozite cifrei de afaceri*19)
66. Cheltuieli financiare 7642. Ctiguri din investiii pe termen scurt
691. Cheltuieli cu impozitul pe profit 7412. Venituri din subvenii de exploatare pentru cedate
663. Pierderi din creane legate de participaii materii prime i materiale
698. Cheltuieli cu impozitul pe venit i cu alte 7413. Venituri din subvenii de exploatare pentru alte 765. Venituri din diferene de curs valutar
664. Cheltuieli privind investiiile financiare cedate 7651. Diferene favorabile de curs valutar legate
impozite care nu apar n elementele de mai sus*18) cheltuieli externe
6641. Cheltuieli privind imobilizrile financiare de elementele monetare exprimate n valut*20)
7414. Venituri din subvenii de exploatare pentru plata
cedate Clasa 7 - Conturi de venituri 7652. Diferene favorabile de curs valutar din
personalului
6642. Pierderi din investiiile pe termen scurt cedate evaluarea elementelor monetare care fac parte din
7415. Venituri din subvenii de exploatare pentru
70. Cifra de afaceri net investiia net ntr-o entitate strin
665. Cheltuieli din diferene de curs valutar asigurri i protecie social
6651. Diferene nefavorabile de curs valutar legate 701. Venituri din vnzarea produselor finite, 7416. Venituri din subvenii de exploatare pentru alte
766. Venituri din dobnzi
de elementele monetare exprimate n valut*17) produselor agricole i a activelor biologice de cheltuieli de exploatare
6652. Diferene nefavorabile de curs valutar din natura stocurilor 7417. Venituri din subvenii de exploatare n caz de 767. Venituri din sconturi obinute
evaluarea elementelor monetare care fac parte din 7015. Venituri din vnzarea produselor finite calamiti i alte evenimente similare
investiia net ntr-o entitate strin 7017. Venituri din vnzarea produselor agricole 7418. Venituri din subvenii de exploatare pentru 768. Alte venituri financiare
7018. Venituri din vnzarea activelor biologice de dobnda datorat
666. Cheltuieli privind dobnzile 7419. Venituri din subvenii de exploatare aferente 78. Venituri din provizioane, amortizri i
natura stocurilor
altor venituri ajustri pentru depreciere sau pierdere de
667. Cheltuieli privind sconturile acordate 702. Venituri din vnzarea semifabricatelor valoare
75. Alte venituri din exploatare
668. Alte cheltuieli financiare 703. Venituri din vnzarea produselor reziduale 781. Venituri din provizioane i ajustri pentru
751. Venituri din operaiuni de fiducie depreciere privind activitatea de exploatare
68. Cheltuieli cu amortizrile, provizioanele i 704. Venituri din servicii prestate 7511. Venituri ocazionate de constituirea fiduciei 7812. Venituri din provizioane
ajustrile pentru depreciere sau pierdere de 7512. Venituri din derularea operaiunilor de fiducie 7813. Venituri din ajustri pentru deprecierea
valoare 705. Venituri din studii i cercetri 7513. Venituri din lichidarea operaiunilor de fiducie imobilizrilor
7814. Venituri din ajustri pentru deprecierea
681. Cheltuieli de exploatare privind amortizrile, 706. Venituri din redevene, locaii de gestiune i 754. Venituri din creane reactivate i debitori diveri activelor circulante
provizioanele i ajustrile pentru depreciere chirii
7815. Venituri din fondul comercial negativ
6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea 755. Venituri din reevaluarea imobilizrilor corporale
imobilizrilor 707. Venituri din vnzarea mrfurilor
786. Venituri financiare din amortizri i ajustri
6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 758. Alte venituri din exploatare
708. Venituri din activiti diverse pentru pierdere de valoare
6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustrile 7581. Venituri din despgubiri, amenzi i penaliti
7863. Venituri financiare din ajustri pentru
pentru deprecierea imobilizrilor 7582. Venituri din donaii primite
709. Reduceri comerciale acordate pierderea de valoare a imobilizrilor financiare
6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustrile 7583. Venituri din vnzarea activelor i alte operaiuni
7864. Venituri financiare din ajustri pentru
pentru deprecierea activelor circulante de capital
pierderea de valoare a activelor circulante
903. Decontri interne privind diferenele de pre
Clasa 8 - conturi speciale
92. Conturi de calculaie
80. Conturi n afara bilanului
921. Cheltuielile activitii de baz
801. Angajamente acordate
8011. Giruri i garanii acordate 922. Cheltuielile activitilor auxiliare
8018. Alte angajamente acordate
923. Cheltuieli indirecte de producie
802. Angajamente primite
924. Cheltuieli generale de administraie
8021. Giruri i garanii primite
8028. Alte angajamente primite 925. Cheltuieli de desfacere
803. Alte conturi n afara bilanului 93. Costul produciei
8031. Imobilizri corporale luate cu chirie
8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau 931. Costul produciei obinute
reparare
8033. Valori materiale primite n pstrare sau 933. Costul produciei n curs de execuie
custodie IAS IFRS
8034. Debitori scoi din activ, urmrii n
continuare 1051- rez din reev imob la val justa
8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date
n folosin 1052-rez din reev la cost
8036. Redevene, locaii de gestiune, chirii i alte
2151-investitii la val justa
datorii asimilate
8037. Efecte scontate neajunse la scaden 2152-investitii la cost
8038. Bunuri primite n administrare, concesiune i
cu chirie 311-adv
8039. Alte valori n afara bilanului
805. Dobnzi aferente contractelor de leasing i 6531-pierderi din ev la val j adv
altor contracte asimilate, neajunse la scaden 6552-ch din reev imob corp
8051. Dobnzi de pltit
8052. Dobnzi de ncasat*21) 6561-pierderi din reev la val j inv imob
806. Certificate de emisii de gaze cu efect de ser 6681-ch cu amanarea platii
807. Active contingente 7531-castig din ev la val j adv
808. Datorii contingente 7552-vt din reev imob corp
809. Creane preluate prin cesionare 7561-castig din reev la val j inv imob
89. Bilan
891. Bilan de deschidere
892. Bilan de nchidere
Clasa 9 - conturi de gestiune*22)
90. Decontri interne
901. Decontri interne privind cheltuielile
902. Decontri interne privind producia obinut