Sunteți pe pagina 1din 8

Bazele Ingineriei Sistemelor de Productie

Suport pentru Activitati Aplicative – Tema 4


GESTIUNEA STOCURILOR
4AA (4 variante de calcul x 1AA)
1.Aspecte teoretice
a) cantitatea de comandat (Q)
În general, agenţii economici (întreprinderile) lucrează cu stocuri (stoc de
materii prime/materiale, stoc de piese, stoc de produse finite etc.). Teoretic,
evoluţia unui stoc se face după legea “dinte de ferăstrău” (fig.1).

Cantitatea

Q – cantitatea ce se comanda;
D – cererea medie pe unitatea de timp;

Q/D τ

Fig. 1 Evoluţia unui stoc


 Costul anual al aprovizionării este:
D Q l – costul unei lansări de
K(Q)    s  p  ,unde : comandă
Q 2
D  1
Q
–numărul de reaprovizionări s–rata anuală de posesiune %  an 
Q
p–preţul unitar al furniturii respective – stocul mediu
2
Q
s  p  – costul de posesiune (de stocaj)
2
dK o 2 D Costuri
 0  Qopt  Q 
dQ sp Q
Se calculează: sp

D 2
- cantitatea optimă Q0 Q
- costul anual al reaprovizionării K(Q)
- frecvenţa optimă 0 D
f  0
; Q0 Q
Q
b) calculul punctului de comandă (S) şi al stocului de securitate.
- ruperea stocului (întreruperea producţiei/livrărilor) se poate produce pe durata
„răgazului de aprovizionare”;
- se pune problema de a stabili momentul în care trebuie lansată o comandă de
reaprovizionare;

Cantitatea
b1) cererea medie
Consum real
Dd  d  D
d    d
Dd
 D
d b2) calculul punctului de comandă (S)
momentul lansării comenzii
Există 2 variante de calcul:
Dd -cererea medie pe perioada
răgazului de reaprovizionare
d -răgazul de reaprovizionare
I. Se cunoaşte costul lipsei, m II. Se stabileşte probabilitatea de întrerupere
tolerată (α)
 1
Q 
1  Fd S   m  s  p  ,unde (α)  %
 an 
D -probabilitatea ca stocul să se rupă:
Fd  S - funcţia de repartiţie a cererii pe Q
perioada răgazului (probabilitatea ca 1  Fd  S   
cererea să nu depăşească existentul din D
stoc). Q
sp Q Fd  S  1   
Fd  S  1   D
m D
Dacă funcţia de repartiţie este normală, avem:  z   Fd S  0.5  z
 

 z   Fd S  0.5  z
m m S  Dd  z   d
S  Dd  z m  d

Stocul de securitate este: S  Dd Stocul de securitate este: S  Dd


Există şi o altă tehnică de aprovizionare, numită:

c) aprovizionarea după calendar

Cantitatea La momente prestabilite se


comandă cantităţi diferite, astfel încât să
NR se asigure un anumit volum al stocului
numit NIVEL DE RESTABILIRE (NR).
Q2 Q3 Durata pentru care se face
Q1
reaprovizionarea este mai mare decât în
situaţiile anterioare (acest stoc trebuie să
ajungă atât pentru durata de
reaprovizionare cât şi pentru încă un
ciclu):
d d d τ
d
Q/D Q
Td
D
DT  T  D
T  DT
Există 2 variante de rezolvare:

I. Se cunoaşte costul lipsei, m II. Dacă se adoptă o rată a ruperii anuale, α

Q
F  NR   1 
sp Q
 F  NR   1   
m D D
 z   F  NR   0.5  z
m m
 z   F  NR   0.5  z
 

NR  DT  z m  T NR  DT  z   T
Stocul de securitate este: NR  DT Stocul de securitate este: NR  DT

Aplicaţie:
Să se determine parametrii gestiunii stocurilor pentru un produs cu următoarele caracteristici:
- preţul unitar: p =40 u.m./buc.
- cererea medie: D =240 buc./an
- cost lansare l =250 u.m.
- rata de posesiune s=30 %  1 
 an 
- răgaz de aprovizionare d=1.5 luni  1
- cost lipsă m = 200 u.m. - rata ruperii anuale α =3 % 
 an 