Sunteți pe pagina 1din 9

Bazele Ingineriei Sistemelor de Productie

Suport pentru Activitati Aplicative – Tema 3

ECHILIBRAREA LINIILOR
DE PRODUCŢIE
3AA
 Producţia în flux este specifică producţiei de serie
mare şi se caracterizează prin volum mare al producţiei,
posibilitatea de a introduce utilaje specializate, grad
ridicat de automatizare (linii în flux-interconectate) cu
forţă de muncă specializată dar nu de înaltă calificare,
prin care se realizează o gamă redusă de produse. În
principiu, locurile de muncă se amplasează în ordinea
executării operaţiilor şi obiectul muncii se deplasează de
multe ori mecanizat între locurile de muncă într-un ritm
liber sau reglementat. Principala restricţie de organizare
este cea de precedenţă. Pe de altă parte există cerinţa
ca operaţiile să fie grupate pe locuri de muncă cu durate
egale. Această operaţie de grupare se numeşte
echilibrare.
 Exemplificare
1 2 3
2 4 2 unităţi de timp

Intervalul de timp la care se livrează un produs nou se numeşte


tact (cadenţă).Cantitatea care se produce în unitatea de timp se
numeşte ritm.
Td
 t i  T  t i max P
T
Td –timp disponibil; T–tact; P–producţia

0.1 0.7 1.0 0.5 0.2

0.8 1.0 0.7


480 480
P  480 P  192 (u.t = 1 minut)
1 2.5

Echilibrare: 1+2 3 4+5


Ex I: Să se echilibreze o linie de producţie în flux care trebuie să
realizeze 400 de piese pe schimb având în vedere că activităţile, relaţiile
de precedenţă şi duratele activităţilor se prezintă astfel:

Când alocăm activităţile pe


staţii de lucru vom folosi regula
de prioritate a sarcinii cu cel
mai mare număr de urmaşi şi în
caz de indecizie vom da
prioritate sarcinii cu cel mai
mare timp de prelucrare.
Diagrama de precedenţă

0.2 0.2 0.3


a b e
1 0.4 0.3
0.8 0.6 f g h

c d
Rezultate:

480 480
Td=480 min; Pmax   480piese Pmin   127piese
1 3.8
Td T 480
P T  d   1.2min
T P 400

Nr. staţii necesare:

 400  3.8 
 P  Tmax 
NS    Ns =    1  3.17  1  4staţii
 1  480 
 Td 

 p 100
Pierderi 
NS  T
Ex II: Diagrama de precedenţă

D H

B K
E I
A L

F
C J
G
Rezultate:

Td=27 000 u.t. Td T 27000


P T  d   27u.t.
P=1 000 buc T P 1000

Nr. staţii necesare:

 P  Tmax  1000 148 


NS     1 Ns =    1  5.48  1  6staţii
 Td   27000 
 p 100
Pierderi 
NS  T
Staţie Timp rămas Eligibil Potrivit Alocat Pierderi

27 A A A
1 12 B,C C C
6 B,F,G - - 6

27 B,F,G B,F,G, B
2
3 D,E,F,G - - 3

27 D,E,F,G E
D,E,F,G D,F,G,I
3 9 F F
D,G,I
2 - - 2

27 D,G,I D,G,I I
4 13 D,G D,G D
1 H,G - - 1

27 H,G H,G G
16 H,J H,J H
5
7 K,J K,J J
0 K - - 0

27 K K K
6
12 L L L 2
Σ14