Sunteți pe pagina 1din 3

L1.

Mediul de lucru Mathcad

Enunțul şi scopul lucrării

Această primă lucrare practică are drept scop


familiarizarea cu mediul de lucru Mathcad. Vor fi
exemplificate următoarele aspecte:
 interfaţa de lucru Mathcad;
 noţiunea de regiune;
 definirea diferitelor tipuri de variabile;
 utilizarea constantelor predefinite;
 editarea expresiilor;
 utilizarea funcţiilor predefinite;
 funcţii definite de utilizator;
 salvarea documentelor Mathcad etc.
Să se rezolve următoarele cerinţe:
1. Să se deschidă un document Mathcad nou şi să se
identifice elementele de interfaţă: bara de titlu, zona de
meniuri pull-down, barele de instrumente (toolbars), zona
de lucru, cursorul etc.;
2. Să se activeze opţiunea de vizualizare a barei de
instrumente Math şi să se urmărească efectul „apăsării”
celor nouă butoane din aceasta, respectiv apariţia
paletelor cu butoane pentru diverse operaţii şi acţiuni;
3
Îndrumar de laborator
3. Să se insereze în document două regiuni: una de tip
expresie care să conţină evaluarea expresiei 3+4+5 şi una
de tip text care să conţină şirul de caractere “Acesta este
un text”. Să se studieze aspectul cursorului în fiecare din
cele două tipuri de regiune;
4. Să se efectueze asupra regiunii de tip expresie realizate
anterior următoarele operaţii: selectare, copiere, mutare,
ştergere;
5. Să se definească două variabile a şi b, atribuindu-li-se
valorile 10, respectiv 8. Să se calculeze următoarele
expresii:

6. Să se definească variabilele x,  şi vx şi să li se atribuie


valorile 3, , respectiv 25. Să se definească şi să se evalueze

expresia:

4
Mediul de lucru Mathcad
7. Să se definească şi să se evalueze o variabilă de tip scalar
luând valori de la 2.5 la 8.5, cu raţia (pasul) 0.5;
8. Pentru fiecare valoare întreagă a variabilei i de la 1 la 10
(cu raţia 1), să se definească şi să se evalueze variabila
indexată =2 + 3 + 1;
9. Să se definească variabila s de tip şir de caractere şi să i
se atribuie ca valoare “metode numerice”. Să se obţină,
folosind funcţii predefinite în Mathcad, următoarele:
 lungimea şirului de caractere definit;
 subşirul de caractere de lungime patru, obţinut prin
extragerea caracterelor din s, începând de la poziţia
trei;
10. Să se definească funcţia:
2 + +
( )=
sin ( ) + 3 + 1

Să se calculeze (3), (0.5), . Să se calculeze valorile

funcţiei f în toate numerele pare de la 4 la 24 (4, 6, 8 etc.);


11. Să se salveze documentul Mathcad în care s-a lucrat
anterior cu numele lucrare1.mcd.

Funcţiile şi resursele utilizate

 Bara de unelte Math;


 Operatori, constante, funcţii în Mathcad.