Sunteți pe pagina 1din 5

35

Lucrarea de laborator nr.5


Aplicaţie: Capac în reprezentare secţiune totală

Fig. 5.1. Capac secţiune în reprezentare 3D Fig. 5.2. Capac secţiune totală în reprezentare 2D
Se duce axa cu layerul de axă.
Se construieşte conturul exterior
(cu layerul de contur) plecând
dintr-un punct de pe axă, de
exemplu A, şi se urmează traseul
marcat de linii ajutătoare cu
săgeţi, până în punctul B.
Fig. 5.3. Contur exterior

Se execută teşitura de 1x450 cu


comanda de CHAMFER şi
racordarea R3 cu comanda de
FILLET (vezi capac 1, precedent).

Fig. 5.4. Teşitură şi racordare


Se construieşte conturul interior
conform cu dimensiunile
reperului.
Se pleacă din punctul A şi se
închide un contur în C .
Se pleacă din C şi se închide un
alt contur în D.
Se pleacă din D şi se închide un
Fig. 5.5. Contur interior contur în E.

Se execută teşitura de 1x450 cu


comanda de CHAMFER.
Se construieşte fundul de filet din
teşitură cu layerul de linie subţire.
Se construieşte urma lăsată de
capul burghiului (unghi de 1200):
- se activează modul POLAR din
linia de stare;
- cu layerul de contur şi comanda
line se duce o linie care pleacă din
Fig. 5.6. Teşitură, filet, cap burghiu F, ca în figură. Când apare
Polar:-----<600 se execută clic.
Se trimează segmentul ce
depăşeşte axa.

36
Se va oglindi construcţia realizată,
faţă de axă, cu comanda
MIRROR.

Fig. 5.7. Oglindire


Cu layerul de contur şi comanda
line se construieşte segmentul
GH = 33. In continuare se ridică
perpendiculara HI până când
aceasta depăşeşte conturul cu 2..5
mm.
La final segmental GH va fi şters
iar segmentul HI va fi schimbat în
layer de axă.
Fig. 5.8. Axă gaură radială filetată

Cu comanda OFFSET se
construieşte vârful filetului:
- o  (comanda de offset)
- 5  (distanţa de offsetare);
- clic pe segmental HI urmat de
clic în stânga acestuia; analog
pentru dreapta. Se dă ESCAPE.
In acelaşi mod se construieşte şi
fundul filetului la distanţa de 1
mm faţa de vârful filetului.
Fig. 5.9. Construcţie fund şi vârf filet

Se construieşte intersecţia dintre


gaura filetată şi gaura centrală-axială
din piesă.
Se schimbă layerul pentru fund de
filet cu layerul de linie subţire.
In etapa următoare se va reprezenta
simplificat intersecţia dintre
cilindrul găurii filetate şi cilindrul
exterior al reperului.
Fig. 5.10. Definitivare gaură

37
Se va utilize comanda SPLINE.
Se utilizează layerul de contur.

- spl  sau
- clic în J, clic într-un punct K pe
axă, clic în L;
-


- se va trima segmentul de contur de
Fig. 5.11. Intersecţie cilindri deasupra liniei spline.

Cu layerul de haşura şi comanda


HATCH se va haşura zona
secţionată.
Se va avea grijă să se haşureze şi
spaţiile dintre vârful şi fundul
filetului, la ambele găuri filetate.

Fig. 5.12. Haşurare

Fig. 5.13. Vederea laterală

38
Se vor construi cercurile din vederea laterală cu razele: 25, 24, 20, 17.5,
9, 5 cu layerul de contur.
Se va construi şi cercul cu raza de 21 cu layerul de linie subţire (fund de
filet), trimat un sfert şi rotit cu 100.
Se va ajusta poziţia axelor din proiecţia laterală astfel încât acestea să se
intersecteze cu segment.

Fig. 5.14. Traseul de secţionare si înscrierea secţiunii


In continuare se va proceda la cotarea reperului ca în desenul de
execuţie de la fig. 4.1, lucrarea de laborator nr.4.

Suplimentar:

Se va realiza planşa de la fig. 5.15 cu reprezentarea şi cotarea filetelor.

39