Sunteți pe pagina 1din 6

1. Enumeraţi şi explicitaţi rolul pentru 5 din subsistemele structurii unui autovehicul.

cadrul – structură de rezistenţă pe care sunt dispuse celelalte sisteme ale unui autovehicul;

caroseria – organ purtător şi protector al încărcăturii utile; are în plus rol estetic şi contribuie la
definirea comportamentului aerodinamic al autovehiculului; la autoturismele actuale, cadrul şi
caroseria constituie un singur corp;

suspensia – asigură confortul pasagerilor la deplasarea pe drumuri denivelate şi


contribuie la controlul comportării autovehiculului în deplasare;

sistemul de direcţie – realizează controlul direcţiei de deplasare a autovehiculului în conformitate cu


dorinţa conducătorului, arhitectura sa depinde de tipul sistemului de rulare;
sistemul de frânare – realizează reducerea vitezei autovehiculului, oprirea sa şi
asigurarea împotriva deplasării pe perioadele de staţionare;

2. Completaţi elementele lipsă din schema următoare: Sistem de franare si directie / suspensie /sol

3. Completaţi elementele lipsă din schema următoare: CV / Tr. Planet. St / sol

4. Daţi definiţia a ceea ce numim „autoturism”. Autoturism = Autovehicul avand cel mult
noua locuri , inclusiv cel al conducatorului, destinat transportului de persoane si/sau
eventual de bunuri; poate tracta o remorca

5. Transmisia centrală prezentată în schema bloc de mai jos utilizează roţi dinţate cilindrice sau
conice? ROTI DINTATE CONICE
6. Care este rolul diferenţialului? Diferentialul este mecanismul care permite ca rotile
motoare ale aceleiasi punti sa se roteascu viteze unghiulare diferite, dand astfel
posibilitatea ca la deplasarea automobilului in viraje sa parcurga spatii de lungimi
diferite.

7. Care este rolul diferenţialului interaxial? Diferential suplimentar, folosit in cazul


autovehiculelor cu tractiune integrala, pentru a permite preluarea diferentei de
deplasare a rotilor de pe puntea fata, comparativ cu cele ale puntii spate (cazul trecerii
peste obstacole), printr-o repartizare adecvata a cuplului motor pe fiecare dintre punti.
Acesta este amplasat central, fata de axa caroserie, intre diferentialul puntii fata si cel
al puntii spate. Mai rar, in limba romana, se numeste si diferential de torsiune.

8. Care este, privit dinspre transmisie, sensul de rotaţie al arborelui cotit al motorului, orar sau
antiorar (trigonometric)? SENS ORAR

9. Transmisia centrală a unui autovehicul având tracţiune faţă şi motorul dispus transversal are
roţi dinţate cilindrice sau conice? ROTI DINTATE CILINDRICE

10. După montajul unui autoturism care are schema bloc a grupului motopropulsor ca în figura
de mai jos, se constată următoarea anomalie: transmisia autoturismului permite o singură
treaptă de mers înainte şi 5 trepte pentru mersul înapoi. Unde s-a greşit la montaj? LA
MONTAJUL CUTIEI DE VITEZE ( GRUPUL DIN CUTIE ESTE MONTAT
INVERS )

11. Dacă doza de combustibil pe ciclu şi pe cilindru a unui motor cu ardere internă cu 4 cilindri,
în 4 timpi, care a funcţionat 1 oră cu turaţia de 4000 rot/min, a fost de 30 mm3 combustibil,
calculaţi consumul orar al respectivului motor.
12. Completaţi spaţiile libere din următorul enunţ:

„Oglinzile retrovizoare sunt considerate elemente ale siguranţei……, iar centurile de


siguranţă elemente ale siguranţei …….

13. Numiți elementele numerotate din schema următoare: 1-Motor 2-Ambreaj 3-Cutia de
viteze 4-Transmisie cardanica 5-Reductor central 6-Diferential 7-Roti motoare 8-Roti
conduse 9-Sistemul de directie

14. Transmisia principală a autovehiculelor reprezintă:


a) Totalitatea elementelor transmisiei intercalate între motor şi roţile motoare
b) Ansamblul cutie de viteze
c) Toate elementele dintr-o punte motoare care realizează o multiplicare a momentului
motorului.
15. La care dintre solutiile de amplasare a echipamentului de propulsie se intalnesc angrenaje
cilindrice în reductorul central:
a) motor transversal si tracţiune pe puntea din fata
b) motor longitudinal si tracţiune pe puntea din fata
c) motor longitudinal si tracţiune pe puntea din spate

16. Acvaplanarea este fenomenul prin care:


a) este eliminată apa dintre crampoanele pneului;
b) din sistemul de frânare acţionat pneumatic este scoasă apa provenită din condensarea
vaporilor;
c) apa se interpune între pneu şi drum, reducând aderenţa;
d) vehiculele tind să se ridice de pe sol la viteză ridicată.
17 .Scrieţi pe scurt avantajele şi dezavantajele soluţiei cu amplasarea motorului faţă şi punte
motoare spate utilizată la unele autoturisme. Avantaje: - încărcări statice ale punţilor apropiate;
- lungime destul de mare a părţii frontale pentru deformare şi deplasarea
grupului motor în partea inferioară a torpedoului la o coliziune frontală;
- solicitare redusă a suporţilor motorului sub acţiunea momentului la ieşirea
din S.V.;
- accesibilitate uşoară la motor;
- punte faţă simplă, cu posibilitatea aplicării de diverse variante constructive;
- mecanism de comandă a S.V. simplu;
- se poate utiliza un S.V. cu priză directă (randament ridicat);
- utilizarea unui sistem de evacuare a gazelor de lungime mare, cu silenţiozitate
bună şi posibilitate de montare uşoară a convertorului catalitic;
- încălzire eficace a habitaclului datorită traseului de lungime mică al aerului
şi al apei.
Dezavantaje: - la încărcare parţială a autoturismului, puntea motoare este relativ descărcată,
ceea ce reduce capacitatea de trecere pe drum de iarnă sau umed şi creşte pericolul
patinării roţilor, mai ales la viraje strânse;
- regim de mişcare rectilinie mai puţin stabil decât în cazul roţilor din faţă motoare (automobilul
este împins şi nu tras);
- la aplicarea frânei de motor sau a frânei de serviciu moderate, la deplasarea
în viraj, autoturismul supravirează;
- necesitatea utilizării arborelui cardanic, ceea ce complică structura transmisiei
şi reduce spaţiul din habitaclu;
- restricţii pentru portbagaje;
- lungime mare a automobilului, masă proprie relativ mare şi cost ridicat.

18.Scrieţi pe scurt avantajele şi dezavantajele soluţiei cu amplasarea motorului faţă şi punte motoare
faţă utilizată la unele autoturisme. Avantaje: - bună stabilitate a mişcării (automobilul este tras şi
nu împins);
- o bună capacitate de trecere pa timp de iarnă şi pe drum ud, chiar la încărcare
parţială a automobilului (sarcina pe roţile motoare este relativ mare);
- stabilitate bună în viraj;
- sensibilitate redusă la vânt lateral;
- construcţie simplă a punţii din spate;
- eliminarea transmisiei cardanice (transmisie mai simplă, eliminarea unei
surse importante de vibraţii şi confort mărit);
- lungime redusă a fluxului de putere;
- spaţiu mare al portbagajului şi zonă mare de deformare la impact din spate;
- încălzire eficace a habitaclului datorită lungimii reduse a traseului apei;
- sistem de evacuare a gazelor cu traseu lung, cu spaţiu suficient pentru amplasarea
convertizoarelor catalitice.
Dezavantaje: - la încărcare totală a automobilului, capacitatea de trecere este redusă pe
drum umed, cu gheaţă şi la deplasarea în rampă;
- lungimea motorului este limitată,
- încărcare ridicată a sistemului de direcţie (datorită sarcinii mari pe puntea
de direcţie), necesitând servodirecţie;
- dificultăţi la plasarea convenabilă a casetei de direcţie;

- solicitări relativ mari ale suspensiei punţii din faţă;


- arhitectura punţii faţă relativ complicată;
- producerea unor solicitări de încovoiere a sistemului de evacuare a gazelor
datorate de mişcările grupului motor-transmisie în timpul demarării şi frânării;
- raza minimă de virare este limitată de unghiul maxim de bracare a roţilor
condiţionat de unghiul articulaţiilor homocinetice sau cvasi-homocinetice;
- uzare intensă a anvelopelor, roţile fiind în acelaşi timp de direcţie şi de tracţiune;
- solicitarea puternică a mecanismelor de frânare la roţile din faţă.
19. Scrieţi pe scurt avantajele şi dezavantajele soluţiei cu amplasarea motorului spate şi punte
motoare spate utilizată la unele autoturisme. Avantaje: - capacitate mare de trecere, mai ales la
urcarea rampelor;
- posibilitatea realizării de acceleraţii mari la demaraj;
- virare neutră la limita de stabilitate când motorul este amplasat în faţa axei
punţii din spate;
- lungime redusă a automobilului;
- construcţie simplă a punţii din faţă;
- traseu scurt al fluxului de putere de la motor la roţi;
- solicitări reduse ale sistemului de direcţie;
- lipsa transmisiei cardanice;
- consolă mică la partea din faţă;
- cost redus.

Dezavantaje: - stabilitate modestă a mişcării rectilinii;


- supravirare accentuată când motorul este amplasat în spatele axei punţii
din spate;
- sensibilitate la vânt lateral;
- dificultate la virarea pe sol cu aderenţă scăzută din cauza sarcinii reduse pe
puntea de direcţie;
- uzare intensă a pneurilor la puntea din spate;
- suspensia grupului motor-transmisie este supusă unui moment mare condiţionat
de raportul total de transmitere al transmisiei;
- traseu lung pentru comenzile motorului şi transmisiei;
- traseu redus al sistemului de evacuare a gazelor;
- izolare fonică a motorului dificilă;
- traseu lung al sistemului de încălzire a habitaclului;
- dificultăţi în amplasarea rezervorului de combustibil într-o zonă sigură;
- portbagaj mic;

20 . Scrieţi pe scurt avantajele şi dezavantajele soluţiei cu amplasarea avansată a cabinei utilizată la


unele autocamioane.
Cabină avansată:
Avantaje: lungime de gabarit a autocamionului mai mică, ampatament mai redus, încărcare
mai uniformă a pneurior, micşorarea masi proprii, manevrabilitate superioară a
autocamionului, vizibilitate bună, accesibilitate foarte bună la motor şi transmisie.
Dezavantaje: complicaţie constructivă datorită dispozitivului de rabatere şi fixare ale
cabinei, complicarea sistemelor de comandă a transmisiei şi frânelor, acces în cabină
mai dificil, descărcarea punţii spate la mersul neîncărcat cu consecinţe negative privind
capacitatea de trecere pe terenuri cu aderenţă redusă.

21. Descrieţi pe scurt semnificaţia termenilor care intervin în expresia forţei de rezistenţă totală F la
înaintarea automobilului, în cazul general al mişcării (drum înclinat şi viteză variabilă) dată de
relaţia: F = F r ± Fp + Fa ± Fd Forta totala la roata obtinuta prin insumarea fortelor tangentiale
de la toate rotile motoare se utilizeaza la invingerea rezistentelor la inaintare formate din:
rezistenta de rulare Fr, rezistenta la urcarea pantei Fp, rezistenta aerului Fa si rezistenta la
accelerare sau rezistenta la demaraj Fd.
22. Care sunt elementele care determină valoarea diametrului volanului unui autovehicul.

Se stabileşte diametrul volanului ţinând seama de forţa admisibilă la obada acestuia şi de


viteza unghiulară ce trebuie realizată. Pentru autovehicule grele diametrul acestuia este de
(430-600) mm. Se alege apoi unghiul său de înclinare şi distanţele de la punctul inferior al
volanului până la punctul R şi linia de referinţă a coapselor (se foloseşte manechinul 90%).
Unghiul de înclinare a axului volanului faţă de orizontală trebuie să fie între 50°-80°. De
asemenea, se stabileşte poziţia axei volanului faţă de planul longitudinal de simetrie al
scaunului. Este posibil să existe o deplasare laterală a volanului impusă de cerinţa asigurării
unui joc suficient între volan şi părţile cele mai apropiate ale cabinei (nu mai puţin de 80
mm).

23. Descrieţi, pe scurt, rolul diferenţialului de pe puntea motoare.

Diferentialul da posibilitatea celor doua roti motoare sa se roteasca cu turatii diferite, lucru
necesar la deplasarea automobilului in viraj sau pe drumuri cu neregularitati.

24. Descrieţi, pe scurt, rolul diferenţialului inter-axial.

25. Enumeraţi unghiurile de înclinare ale pivotului fuzetei şi unghiurile roţilor directoare ale unui
autovehicul.
- unghiul de înclinare longitudinală a pivotului (unghiul de fugă) β;
- unghiul de înclinare transversală a pivotului α,
iar la roţile de direcţie avem unghiul de cădere al roţii γ şi unghiul de convergenţă δ.

26. Dacă pistonul unui motor are o cursă S=120 mm, care este distanța dintre axa fusului palier și
axa fusului maneton ale arborelui cotit al aceluiași motor?

27. Care este, aproximativ, valoarea vitezei unghiulare a unui arbore cotit care se roteşte cu 3000
rot/min? 2π rad/s =60 rot/s , 2πrad/s , ω=314 rad/s => 3000rot/s

28. Care este raportul de comprimare a unui motor cu S = 80 mm, D = 100 mm. Vc (volumul
camerei de ardere) = 62,8 cm3? ε= V1/V2=628/62,8=10 Vd= πr²h Vd= π(d/2)² *S Vd=
π*5²*8=628,31
29. Un motor cu patru cilindrii în linie, în patru timpi, are turaţia de 5000 rot/min. De câte ori, într-
un minut, un piston al acestui motor are viteza egală cu 0 m/s?

30. Care este volumul camerei de ardere (Vc) a unui motor cu S = 100 mm, D = 80 şi  = 9,5
V2=V1/ε = 502,65/9,5=52,91 cm² V1= π(80/2)²*100=502,65 cm³
31. Câte cicluri de lucru se desfășoară într-un minut, într-un motor cu 6 cilindri, în patru timpi,
32. Raportul de comprimare de 9,5 este caracteristic unui:
a. m.a.s. cu benzină;
b. m.a.s. supraalimentat si ardere externa.
c. m.a.c.
Calculaţi raportul de comprimare al unui motor folosind următoarele date: S=100 mm, D=100 mm,
Vc=50 cm3.
Alezajul motorului este identic cu diametrul interior al cilindrului?
a. Nu;
b. Da, la toate tipurile de motoare cu ardere internă;
c. Da, numai la motoarele cu aprindere prin scânteie;
d. Da, numai la motoarele cu aprindere prin comprimare.

S-ar putea să vă placă și