Sunteți pe pagina 1din 32

Anul V, nr.

7-8 (54-55), Iulie-August 2015 32 pagini, 5 lei

Şerban FOARŢĂ
Tremolo O cale-n dar
Ferice de greierul Fericiţi cei ce hangu-i Dacă-am scri cu miez de pâine litera din miez de pâine
carele, -n creierul ţin gâzei exangui fără vină sau prihană le-ar fi păsărilor hrană.
verii, da tonul cu un creion literele, până mâine,
la cântec şi-o ţine tăiat, fără trudă, păsărilor le-ar fi hrană. Dac-am scri cu pietricele
aşa mult şi bine, din trestie crudă, de culoare gri, ca scrumul, -
ca, -n gramofonul ca Anacreon! Păsărilor le-ar fi hranăl dacă n-ar fi ca, pe ele,
litera din miez de pâine (.....................................)
Columbia, o placă Ferice de cei fără vină sau prihană, -
de smoală opacă ce,- aidoma ei, dac-am scri de azi pe mâine. de culoare gri ca scrumul,
dar muzicală... în tremuru-i mic, ploaia lungă să le spele,
Ferice de cine zimţează rotiţele Dac-am scri de azi pe mâine, destrămându-ne tot drumul
te-ngână pe tine, nopţii, sub viţele fără vină sau prihană, presărat cu pietricele.
tandră cigală verzi, cu nimic!

COPILĂRIE. LA OBIECT! * SPIRITUL ELEN - SINTEZE EUROPENE


(pag. 2-4) (pag. 26)

ATÂTA VERDE PESTE CERUL ALB (pag. 16-18)


CRONICA ACTUALITĂŢI

(II)
nişte ani, am reuşit totuşi să revin, printre „Oho, câte-mi spune mie tata mare! Poveşti cu sorbeau fiece cuvânt. O iubeam pe Angelica
priorităţi îmi propusesem să-mi găsesc biciul eroi morţi şi obuze explodate în timpul Marelui mai mult decât oricând.
primit de la bunicul meu când împlinisem zece Război, de unde s-a întors ciung”, înaintă spre De ce? Pentru că, datorită ei, am condus o zi
ani. L-am găsit şi l-am luat cu mine, aici în mine un băiat cu o aluniţă uriaşă înfiptă în o ceată de copii desculţi, neobişnuiţi cu
Australia. mijlocul obrazului drept. Ajungând lângă poveştile, gândirea mea stăpânind-o pe a lor,
Au fost puţine vacanţele mele petrecute la căruciorul Angelicăi i-a atins sfielnic braţul. subjugând-o capriciosului meu joc. Şi cine, cel
bunici, însă fiecare vară a rămas de neuitat. „Chiar ştie poveşti?!” „Ştie, dar mi le spune puţin în străfunduri de subconştient activ şi
Iubeam animalele, în mod deosebit, caii. Într-o numai mie, pentru că e cea mai bună prietenă a tenace nu-şi doreşte să subjuge mintea celui din
vară, bunicul a spus: "Dacă o să faci ce te rog, o mea, să ştii asta!”, i-am retezat-o scurt, doar faţa sa, obligându-l să-i accepte în maniera „
să-ţi dau un bici". Eram înnebunit. Visam să am preluasem conducerea grupului, un pic de crede şi nu cerceta” opinia, de el considerată
un bici adevărat, asta pentru că mai toţi băieţii respect, ce Dumnezeu! singura demnă de urmat?
aveau bicele acelea lungi, ca porcarii din Şi am pornit ţanţoşă prin praful uliţei, urmată
Josef DEMIAN: nuvelele lui Slavici. "Te urci în pod, mi-a zis de ceilalţi. Foarte curând am ajuns la un fir de David CROITOR:
bunicul. Acolo sunt nişte coceni de porumb. Îi apă şi un vuiet prelung de bucurie sparse
Ultimii mohicani pui în sac şi, când ai terminat, cobori şi îţi dau deodată aerul, copiii repezindu-se să-şi La vânătoare de iepuri
biciul." răcorească picioarele. Stropi cristalini jucau în

M A
-a căutat de curând un prieten Bunicul şedea pe un scăunel, lângă fântâna aerul limpede. Aluniţă trase un crap mititel de
din curte, unde seara ne spălam pe picioare şi sub o piatră lustruită, îl ridică râzând, solzii m fost fascinat de războaie. Nu din
vechi. Vroia să-mi spună că cele de ţesut ci războaie adevărate,
tocmai primise toate aprobările şi unde era mereu noroi de la raţe şi găini. străluciră o clipă doar, crapul se făcuse deja
Am urcat în pod, am început să pun cocenii nevăzut. Copiii uitaseră de mine, de bătălii pe viaţă şi pe moarte între
se pregătea să plece din ţară, definitiv. Mă ruga viteji adevăraţi, bărbaţi puternici gata să moară
să-l ajut, să-l sfătuiesc ce să-şi ia cu el la în sac, după o vreme mi-am pierdut răbdarea şi nemaipomenita mea păpuşă. Ofensată, neştiind
am coborât. ”Am terminat, bunicule!” - am de fapt ce să fac, m-am aşezat pe o buturugă, sub pentru lucruri mari. Evident că la cinci-şase ani
plecare. nu aveam habar despre ceea ce un război poate
Întrebări similare am tot primit şi înainte. De exclamat. "Nu, nu puteai termina aşa repede". bogatul frunziş al unui copac bătrân. Cu
Am urcat din nou, m-am făcut că muncesc Angelica alături. I-am scos din gentuţa însemna, însă mi-aduc aminte că a venit la noi
treizeci de ani trăiesc, împreună cu familia mea, un om cu o carte în dar. Înainte de a-l întreba pe
la capătul opus al pământului, în Sydney. Mă dar mai încet, uitându-mă des prin găurile căruciorului sticluţa de ojă, pieptănul. O
acoperişului din stuf, la bunic, cum trăgea din dichiseam de zor încercând să uit strigătul tata ce scrie pe copertă, am frunzărit-o la
caută mai ales cei care vor să vizitezeAustralia. repezeală. După ce a plecat omul acela, tata mi-
Unii vin doar pentru o săptămână sau două, alţii pipă. Am coborât gâfâind. "Tot n-ai terminat". stomacului înfometat: lăsasem neatinse cana de
Nu înţelegeam de unde ştie. Mă urmărise oare? lapte prins şi felia de mămăligă rece de la micul a smuls-o din mână şi a citit cu glas tare: Istoria,
cu gândul ascuns de a rămâne, de a se stabili. manual pentru clasa a patra'. Apoi a început s-o
Motivaţia lor e mereu aceeaşi, vor să-nceapă o După alte două încercări s-a uitat cu dejun. „Chiar ştie poveşti?” se apropie de mine
înţelegere în ochii mei şi mi-a zis: "Urc cu tine zâmbind neîncrezător Aluniţă. „ Deja mi-a spus răsfoiască sub privirile mele nerăbdătoare, să
viaţă nouă, dar mai ales, vor să ofere copiilor lor citească tare, frânturi de frază, să comenteze,
o şansă, un viitor. Înainte de toate, o copilărie să te ajut". una.” Am continuat repede, să nu-mi pierd
A ţinut de sac iar eu l-am umplut cu coceni. auditoriul: „Cică trăia într-o pădure de aur un gesticulând, câte o poză, dar mai ales să se mire
fericită. de ceea ce găsea în ea. Văzând că întârzie a-mi
Multora le va reuşi acest pas, mai ales celor Biciul se afla dedesubt. CocoşAlbastru, fraged şi delicat...” „Ha, ha, ha!
L-am lăsat pe bunicul să coboare, am ezitat o Unde s-a mai văzut cocoş albastru?” „Aşa l-a da cartea m-am suit pe pat lângă el şi am început
încăpăţânaţi, convinşi că e singura cale să trag de file până am şi rupt câteva. Enervat,
posibilă, că alta nu există, dar mai ales celor vreme, apoi am coborât şi eu. Cred că mult timp văzut Angelica, aşa este!”, m-am burzuluit eu.
n-am reuşit să mă bucur de biciul ăla. Era ca şi Atraşi de hohotele băiatului, ceilalţi copii se tata m-a pişcat uşor peste mână şi mi-a zis
care nu acceptă nici un obstacol de netrecut şi apăsat: De ce nu eşti cuminte şi n-ai rabdare, nu
copiii cărora, în final, vor dovedi că strădania cum m-ar fi prins cineva cu hoţia, deşi nu fusese trântiseră pe petecul de iarbă din jurul
hoţie, ci nerăbdare tipică vârstei. A fost o lecţie, copacului. „Şi? Spune mai departe! Mai taci şi vezi că ai rupt istoria? Nu văzusem multe cărţi
lor până la epuizare a meritat sacrificiul. până la vremea aceea, dar a fost destul cât să-mi
Dar sunt mult mai mulţi cei care odată o lecţie care mi-a marcat copilăria, tinereţea, tu, las-o să spuie!” „Şi Cocoşul Albastru s-a
viaţa... avântat spre înaltul azuriu al cerului, fac idee că o carte bună era una cât mai groasă,
stabiliţi, după câteva săptămâni, luni sau chiar cu foi numai bune pentru aprins focul în sobă.
ani, nu reuşesc să se adapteze, suferă tot mai M-a căutat de curând un prieten vechi. Vroia zburând...” „Cum să zboare un cocoş?” se
să-mi spună că tocmai primise toate aprobările nedumeri cineva. „Aşa-i povestea Angelicăi!”, Eram deci nelămurit. L-am întrebat: tata, dar ce-
acut de dor, dorul de ţară, de oameni, de i cu istoria asta de ţii aşa de mult la ea? Tata s-a
meleaguri, de copilăria lor - şi fac cale-ntoarsă. şi se pregătea să plece din ţară, definitiv. Mă m-am disculpat, încercând să opresc năvala
ruga să-l ajut, să-l sfătuiesc ce să-şi ia cu el la lacrimilor adunate în colţul ochilor. „Tăceţi uitat la mine ciudat, nu pentru că întrebarea ar fi
Cum odată reveniţi, realizează că timpul nu s-a fost ciudată, ci pentru că nu găsea un răspuns pe
oprit de la plecarea lor, că nimic n-a rămas la fel, plecare. I-am răspuns să nu-şi ia nimic, doar odată!” ţipă ascuţit Aluniţă, invitându-mă
copilăria, amintirile acelor ani ai inocenţei. Cu abrupt: „Hai, spune!” „Care va să zică, Cocoşul măsură. Măi băiete, îmi spune într-un târziu, cu
nici măcar plaiurile copilăriei, dezamăgirea şi voce gravă, istoria înseamnă oameni care se
prăbuşirea lor este inevitabilă. Copiii le vor siguranţă îi vor prinde bine. Albastru în dalbe straie zbură departe, departe,
peste mări şi ţări spre mândra Şopârlă Brun- luptă între ei ca să vadă cine-i mai tare. Parcă
reproşa la nesfârşit acest eşec şi, poate, îl vor începeam să pricep câte ceva, dar nu destul, fapt
găsi cauza propriilor eşecuri. Aurora DABIJA: Aurie, înlănţuită de-o vrăjitoare maşteră în
parfumate ghirlande de argint de-o stâncă pentru care am continuat cu sâcâiala: adică
Dar, ce mai contează câteva zeci de
naufragiaţi de la viaţă, în comparaţie cu cele trei Angelica şi subconştientul nemiloasă. În drumul său, neînfricat el se luptă atunci când s-au bătut pe uliţa noastră bade
cu balauri cu zece cozi şi fără nici un cap, cu o Nicolai şi cu moşu Leonte a fost război? Precis

N
milioane de copii din Siria, ţinuţi precum că tata nu se aştepta la un exemplu ca ăla. A
turmele în lagărele fără număr - majoritatea struţocămilă înfometată, rătăcită de la Zoo din
u reuşeam niciodată să-mi termin zâmbit uşor: Nu, măi băiete, aceea a fost o
orfani, bolnavi şi nehrăniţi? Sau cu zeci de Berlinul de Vest, cu alţi neştiuţi duşmani
mâncarea din farfurie, aşa că ai mei prostie. Bade Nicolai şi cu moşu Leonte după ce
milioane de copii, victime ale politicii fioroşi. Pe toţi îi doborî în moarte sigură.” „Şi
au hotărât să mă deporteze, întru s-au bătut bine, s-au şters de sânge şi glod şi s-au
demografice din China - un singur copil în pe Costea Chioru' l-a omorât?” „Care chior?”
concreta cunoaştere a unor altfel de condiţii de dus la bufet, să bea, de împăcare, o ţuică
familie, copii care copilăresc şi cresc fără să „Bătăuşul satului, nu-l ştii?” „Nu, Chiorul
viaţă, undeva într-un sat aflat pe lângă Ploieşti. bătrănă. Şi chiar s-au împăcat, că timp de o
înţeleagă vreodată ce înseamnă să ai un frate tocmai fusese trimis de tovarăşul Dej la
Vestea mi s-a comunicat la prânz, seara păşeam săptămână a fost linişte pe uliţă.
sau o soră? tovarăşul Stalin cu o misiune secretă”, am
în casa Babei Veta, mama iaurgiului nostru. L-am întrebat apoi pe tata de ce se bat
Lumea evoluează spre o catastrofă umană. ticluit fără să clipesc răspunsul, continuând:
Pădurea întuneca deja curtea, în tindă lampa cu oamenii, ce au de împărţit, de ce nu stau cuminţi
Dimensiunea haotică a celor ce caută în „Mândra Şopârlă a fost eliberată din
gaz era aprinsă, în camera de curat albituri şi tot aşa, până când s-a plictisit rău de tot, mai
disperare un loc pentru a-şi creşte copiii în captivitatea parfumată numai după ce Cocoşul
apretate zdravăn cu făină răspândeau miros de ales că nici nu găsea răspunsuri lămurite pentru
siguranţă, o ultimă oază a unei copilării Albastru a făcut roata de o sută de ori fără
tei şi busuioc. Am adormit târziu, strângând toate câte voiam a afla. Mi-a înapoiat cartea şi
adevărate, se amplifică, năvala lor spre lumea pauză. După ce a sărit coarda de 527 de ori, s-a
mâna rece a păpuşii Angelica, de care, de mi-a spus doar atât: Cine câştigă războiul este
civilizată nu mai poate fi întreruptă. transformat într-un voinic cu păr de aur.
câţiva ani buni, nu mă mai despărţeam. cel mai tare, toţi trebuie să asculte de el, să i se
”Unde ne mai sunt copilăriile de altădată?” Luându-şi de mână Şopârla Brun-Aurie, au
Drăgălaşă, avea un cap de porţelan în trăsături plece lui şi chiar să-i pupe mâna la nevoie. Ei,
Aşa poate s-ar întreba vreun poet al zilelor plutit peste ape de un verde-azuriu...” „În ce au
şi zâmbet de reclame publicitare, ochi care abia atunci m-am luminat şi i-am replicat: Aha,
noastre. Pe bune, nici cele mai fericite copilării plutit că la apa cea mare te dai cu barca...” „Ai
clipeau cu pleoape terminate în gene rimelate, înseamnă că popa de la noi din sat a câştigat
de azi nu mai sunt precum cele de altădată. În dreptate, într-o barcă au plutit . M-a învăţat
perucă blondă buclată, din păr foarte adevărat, războiul deja! Tata s-a fâsticit binişor şi înainte
plină lume a vestului, o statistică arată că peste Angelica s-o meşteresc dintr-o hârtie
trup grăsuliu din carton presat, rochie dantelată de a mă lăsa în ale mele, mi-a mai zis: Popa nu-i
optzeci la sută dintre copiii ajunşi la vârsta de împăturită în colţuri.” „Nuntă mare-mare au
roz peste o lenjerie de satin, şosete scurte albe, cel mai tare pentru că n-are puşcă, cel mai tare
cincisprezece ani, nu s-au căţărat vreodată în făcut?” „Se poate altfel? Sub curcubeul răsărit
pantofiori de lac negru şi prima falangă a este miliţianul, ca să ştii şi să te fereşti. Mi-a
vreun copac! O altă hotărâre alarmantă: părinţii deasupra norilor roz-aurii un pianist broscoi
inelarului de la mâna stângă lipsă. Ridicată în năzărit că vreau şi eu una de aia... Nu-mi puteam
nu mai au dreptul legal de a-şi fotografia copiii marca Galapagos, lungi caiere de sunete a ţesut,
picioare, îmi ajungea la umăr. explica cum se face că, deşi popa nu are puşcă,
minori! În caz contrar, vor suporta consecinţele în jocuri înstelate. Şi s-au sărutat lângă catargul
Vă închipuiţi şi singuri ce impresie a produs toţi oamenii se pleacă înaintea lui şi-i pupă
legii. Un comentariu la această ultimă nebunie a copac să le fie bine şi răcoare că soarele ardea ca
asupra copiilor adunaţi în dimineaţa zilei mâna, pe când miliţianul are puşcă, dar oamenii
corectitudinii politice, remarcă totuşi că o acum.” „Şi ce-au mâncat la nuntă?” „Păi, ardei
următoare de Baba Veta pentru a-mi fi tovarăşi
asemenea lege nu-şi prea are rostul deoarece umpluţi, ciorbă de fasole, ciulama, cozonac cu
de joacă. Cu picioarele goale, înfăşuraţi într-un
imaginile aparatelor de azi rămân virtuale şi lapte... Atât mi-a povestit Angelica, acum
soi de cămeşoi invariabil tăiat deasupra
mai nimeni nu preţuieşte imaginea hârtiei mergem acasă!” „Dacă ţi-e foame, luăm mere
genunchilor juliţi, foarte blonzi dar cu
fotografice. din livada Anicuţei şi ne jucăm mai departe de-a
feţişoarele şi braţele deja bronzate, ei au
Suntem ultimii mohicani care am cunoscut povestea”, propuse Aluniţă. Cum să-l fi
curmat brusc gălăgioasa lor conversaţie la
şi am trăit o copilărie adevărată. E un privilegiu refuzat? După ce am ronţăit mere mici şi acre,
apariţia noastră în pragul uşii. Sandalele albe,
pe care, cu regret, copiii de azi şi copiii copiilor poveştile au curs thriller-uri în serie, căpcăuni
rochia cu floricele multicolore, cozile încă
noştri nu-l vor avea şi nu-l vor înţelege. Cui îi va cu zeci de guri înfometate sau mume ale pădurii
legate în funde, Angelica mai cu seamă m-au
mai păsa de poveştile mele, de verile petrecute pregătindu-şi cina din rătăciţi prin păduri sau
desemnat instant lieder al tăcutei adunări.
la bunici, la ţară? prinţese alungate de mame vitrege ivindu-se tot
Autoritar, cu glas de doamnă învăţătoare, am
Când am părăsit ţara eram convins că nu o mai des. Nu au lipsit nici hitlerişti fără inimă
întrebat încotro mergem să ne jucăm. „La
voi revedea-o niciodată. Mai ales, am suferit spânzurându-i pe comsomoliştii Zoia şi Şura.
pârâu”, îndrăzni una dintre fetiţe. „O iei şi pe
enorm la gândul că nu voi mai avea ocazia să- Copiii se uitau ţintă la mine, prin satul lor nu
ea?” „Pe cine, pe Angelica? Sigur că da. Ne va
mi revăd locurile copilăriei. Atunci când, după trecuse nici o caravană cinematografică, îmi
spune poveşti, ştie multe. Vă plac poveştile?”
2 cronica veche
CRONICA ACTUALITĂŢI
nu doar că-l ocolesc, îi şi urează numai „de aline tristeţea mea, spune că poate nu-i bun duioasă, ce se şi adeverea uneori.
bine”, lui şi tot neamului lui din Dolhasca. arcul. Sau nu îmi sunt săgeţile destul de ascuţite. Carmen PĂSAT: Dar cum erau serile de vară! Dulci,
Am chinuit biata Istorie, sorbindu-i cu sete - Bade Ilie, arcul e bun, la fel şi săgeţile, parfumate, lungi şi obositoare, iar zilele de
toate pozele în care vedeam oameni cu săbii, problema este la iepuri, fug prea repede şi eu n- Parfum nediluat iarnă albe, albe şi pufoase, ca spuma de pe
arcuri şi săgeţi, suliţe şi buzdugane sau am destul timp...Până să trag, ei sunt aproape de laptele fierbinte, pe care trebuia să-l beau, ca să-

V
vrednice iatagane. Am luat hotărârea fermă Şantul cel mare. Apoi şi grâul e prea înalt..., dar mi ,,înmoaie tusea”.
că neapărat trebuie să fiu şi eu înarmat până-n ai să vezi că după ce se coseşte altfel va sta ară! Vacanţă! Copilărie! Ca în Strada mea, cu pruni şi flori în faţa caselor,
dinţi şi să-i pun la punct pe toţi câţi s-au luat de treaba. N-o să mai am loc în şandrama să pun fiecare vară, amintirile îmi inundă cu oameni care la primele zile cu soare de
mine. În primul rând, pe copiii de pe uliţă, care- atâta vânat. sufletul şi retrăiesc vârsta copilăriei. martie ieşeau să văruiască pomii, să tundă
şi băteau joc de mine, că eram cam slăbanog, Bade Nicolai, care a tăcut până la momentul De ce oare? Mă gândesc de multe ori la acei trandafirii, să mai schimbe păreri despre cum se
puţin crăcănat, nu puteam zice ''r'' şi-aveam şi o cu pricina, îşi aprinde un muc de ţigară, trage oameni care mi-au fost aproape în anii cei mai aranjează via. Strada mea, unde soarele bătea
tăietură la buza de sus. ''Buză de iepure'' mă două fumuri, tuşeşte ca dintr-un hău şi-mi zice frumoşi din viaţă şi care au trecut, fie şi numai doar pe o parte, unde cunoşteam fiecare poartă
strigau. Asta mă enerva cel mai tare, de aceea blând: -Măi băiete, eu văd că nimeni nu-ţi mai pentru o perioadă scurtă de timp, prin destinul după cum scârţâia şi sunetul fiecărei chei
dorinţa mea de răzbunare începuse să prindă poate scoate iepurii din cap, aşa că uite cum stă meu. Cred că suntem legaţi unii de ceilalţi cu răsucite în broască, unde oamenii se salutau
contur. Nu erau zile, dar mai ales nopţi, în care treaba: iepurii nu se prind aşa, trebuie să firele nevăzute ale amintirilor şi ele nu se mereu, fiind şi ei cu copilăria lor tot acolo adânc
mintea mea să stea liniştită. Am trecut la foloseşti altă metodă şi una singură nu dă greş dezleagă şi nu se pot rupe, nici dacă timpul îşi înrădăcinată. Strada mea miroasea a refugiu, a
fapte...Am ascuţit, pe un pietroi de sub talpa niciodată. Hmm, încep să devin interesat. Mă adună anii unii peste alţii, în baloturi inegale. linişte, a sevă, a viaţă. Acolo timpul se oprea să
casei, un cuţit de bucătărie, şi-am pornit trage lângă el, îşi apropie mustaţa galbenă şi Deşi a trecut ceva vreme, îmi aduc aminte ne pună amprenta fericitei copilării. Ce lipsă de
hotărât spre tufa de loză de pe malul puturoasă de la ţigări de urechea mea, apoi mireasma de petunii şi regina nopţii care griji!
Şomuzului, să-mi tai vergele pentru arc. Loza e şopteste în aşa fel ca să nu audă bade Ilie: măi pătrundea în aerul cald de iunie când soarele Pe strada mea, erau oameni simpli, oameni
cea mai bună, pentru că se îndoaie tare şi nu se Daviduţă, fii atent, te duci acasă şi iei nişte sare, scăpăta. De acest parfum mă leagă amintiri cu meserii adevărate, care lucrau în diverse
rupe. Mă învăţase moşu Leonte, rus de fel şi pe cât poţi, apoi vii cu ea aici, o pui frumos pe dragi ca însăşi viaţa. Ţin minte o mulţime de locuri, dar erau atât de egali! Nimeni n-avea
deasupra supravieţuitor de război. Uneori când coada iepurilor şi în felul acesta i-ai prins cât ai amănunte legate de vecinii de pe strada prea mult, nimeni prea puţin, exista un echilibru
povestea lăcrima, dar pe ascuns, ca să nu-l văd clipi, înţelegi? Am şi sărit ca un arc înspre copilăriei mele, mai ales din vacanţele şcolare, extraordinar între ei. Nici măcar n-aveau de ce
eu. Odată mi-a spus că dacă ar avea el o putere bucătăria de vară unde ştiam eu că ţine bunica când noi, neliniştiţii copii, nebuni de bucuria să se invidieze, să se certe... De la cizmari,
mare de tot, mondială, si-ar face un tun cât casa sarea. Am luat cutia de tablă cu totul, apoi, cu zilelor atât de lungi şi minunate, veneam de prin croitori, electricieni, vânzători şi până la câte un
şi i-ar termina pe toţi comuniştii de la un capăt ambele mâini, mi-am umplut buzunarele de la locurile de joacă, murdari, obosiţi şi flămânzi şi inginer sau profesor, toţi oamenii erau cu
la celălalt. Nu ştiam ce-s comuniştii, iar când l- chiloţii albaştri de doc. Da în timp ce-o îndesam, ne retrăgeam fiecare spre casă pentru a îmbuca adevărat nişte fiinţe minunate.
am întrebat şi-a pus degetul în dreptul gurii şi sarea, mintea nu stătea degeaba...Mi-a încolţit ceva şi a bea apă multă şi rece ca gheaţa. Cine n-o cunoştea pe tanti Adela? De la mic
mi-a şoptit că nu-i bine nici să întreb măcar. ideea infricoşătoare că moş Nicolai ar putea să Bineînţeles, asta înainte de partida de ceartă la mare, ţâncii de pe strada mea o ştiau bine pe
După ce mi-am făcut două arcuri, unul de vândă secretul lui nea Ilie şi lui Costică al Dorii, primită de la mama, care începea odată cu ,,tanti cea rea'', care ne ameninţa mereu că ,,ne
rezervă, am plecat pe luncă şi am smuls câteva care-i de-o seamă cu mine şi rămân de prost. Şi lăsarea întunericului: taie mingea'' dacă o mai dăm peste gardul ei. Şi
trestii mai puternice pentru săgeţi, dacă nu-mi ajungea sarea?! Îmi amintesc ca prin ,,Da voi nu mai aveţi casă şi masă? Cât e de câte ori n-a zburat blestemata aia din cauciuc
meşteşugite, toate, cu cui de draniţă în capăt. minune că în grajd bunica are o traista plină, pe ziulica de mare bateţi mingea!? Nici mâncare n- în petuniile şi-n trandafirii ei... Sărmana
Dintr-o traistă veche luată pe furiş mi-am făcut care o pune în ciubărul cu pleavă muiată atunci ar trebui să primiţi!''. Dar cât ţinea? Bucuroasă femeie, câtă muncă şi câtă răbdare avea cu
tolbă. Cu ea pe umăr şi arcul după gât am când da de mâncare vitelor. Mă urc pe marginea că mâncam cu poftă şi eram sănătos, uita de grădiniţa ei de minunăţii multicolore... iar noi
pornit-o prin spatele şurii, am trecut prin ciubărului şi dau să iau câţiva pumni de sare. ceartă şi îşi înmuia vorba. Tata nu se prea vâra în câtă zbânţuială aveam în firile nestăpânite.
porumbul lui George a lui Ipaci, am traversat Cînd să-i bag constat că nu mai am loc. Iau toată discuţie, era întotdeauna treaba mamei cea cu ...Dar croitoreasa la care mama îşi mai cosea
pârloaga şi-am ajuns pe dealul peste care traista ca pentru o treabă ca lumea şi toţi iepurii educaţia. Probabil, tata avea şi el asemenea şi ea câte ceva, mai ales la sărbători, vreo
trecea cărarea ce duce la Zăhăreşti. Pe buza din zonă. amintiri năstruşnice şi se simţea oarecum la fel rochiţă nouă, şi habar n-aveam de ce mă căra
râpei stăteau asezaţi bade Ilie si bade Nicolai a de vinovat ca şi mine. Mama însă mă ierta după ea, poate ca să mă arate ăleia, poate că-i
Martei, fiecare cu câte un chiştoc de ''Mărăşeşti imediat, iar eu, a doua zi, o luam de la capăt. era urât să se ducă singură. Povestea femeii mi-
' în colţul gurii. În vale, pe lângă Şomuz, tata Aceste amintiri poartă cu ele miresme de a rămas şi ea în minte, întrucât, cuminte şi
încerca în opturi, motoreta ''Carpaţi'' pe care vară, de vacanţă, de libertate...Datorită acelor vorbăreaţă, ştia totul despre fiecare clientă,
tocmai şi-o cumpărase din Suceava. Luaţi pe miresme ale copilăriei, de fiecare dată când le mereu spunea: ,,Ţine minte, pe om nu-l cunoşti
nepregătite, bătrânii s-au întors ca la comandă simt în aer, ceva se declanşează în inima şi în bine nici dacă mănânci un sac de sare cu el în
spre mine, cu ochii holbaţi. Nu le venea să mintea mea, întorcându-mă cu un zâmbet casă!'' Nu înţelegeam cum poate ea să mănânce
creadă! Adevărul e că prezenţa mea impunea. şăgalnic spre acele vremuri. un sac de sare cu bărbatul ei şi mă gândeam că e
Ştiu că eram blond, aproape spălăcit, slab, cu Copilăria mea are aromă de cireşe mâncate cam nebună. Am întrebat-o pe mama de ce tanti
mâinile ca nişte beţe, desculţ, cu picioarele ca din floare, de zarzare acre şi mere care-mi croitoareasa mănâncă sare cu bărbatul ei,
două grisine peste care trăsesem o pereche de strepezeau dinţii, de glucoză, de greţosul ulei de imaginându-mi-i cum mănâncă amândoi dintr-
chiloţi albaştri, de doc, dar asta nu conta chiar peşte luat cu linguriţa, după care urma o cană de un sac, iar ea tot nu-l cunoşte... Era mare
deloc. Conta doar faptul că aveam arc şi săgeţi Mulţumit, ies cu greutatea pe umeri din grajd moare de varză, pentru întărirea organismului. încâlceală în capul meu. Mama îmi spunea că e
mortale. După ce s-au mirat şi răsmirat, au şi cînd mai aveam câţiva paşi până la moş Ţin minte şi curăţenia din casă, la fiecare sfârşit aşa, o vorbă, o să înţeleg când o să cresc.
îndrăznit cu glas moale: Davide, tu eşti măi Nicolai, m-a fulgerat gândul că nu voi avea de săptămână, când băteam covoarele, dădeam Şi chiar am înţeles, dar mult mai târziu. Pe
băiete? Unde-ai pornit şi cine te-a supărat, unde pune atâţia iepuri şi atunci ce-o să mă fac? lustru mobilei şi scoteam la soare toată zestrea bărbatul femeii îl văzusem deseori, când eram
voinice? Le-am răspuns destul de tăios: Am Chiar dacă umplu şura, şoapra şi şandramaua mamei... Castanii înfloriţi din faţa şcolii şi la probă, un om timid, cu mult bun simţ, care se
plecat să-i caut pe cei care mă tot batjocoresc şi tot ar mai rămânea.A trebuit să iau o hotărâre pe toamna când adunam castanele lucioase şi descălţa în holul de la intrare, apoi saluta cu un
să le trag câte o săgeată în fund, să nu le mai moment, aşa că mi-am zis că voi mai lăsa şi pe strălucitor de roşiatice... N-am uitat niciodată ,,sărut mâinile''timid, ca şi cum şi-ar fi cerut
ardă! -Dar de nimerit ştii să nimereşti? -Ce la anul iepuri de vânat. Ud leoarcă, ajung lângă chipul învăţătoarei mele dragi, albită de ani, scuze că locuia în propria-i casă, şi se retrăgea
întrebare! Păi cum să nu ştiu, răspund eu, ce cei doi bătrâni. Moş Nicolai împreună cu bade care avea răbdarea unei bunicuţe de-a ne spune în vârful picioarelor în bucătărioara curată
crezi că eu mă joc, la mine-i treaba serioasă. - Ilie se uită la mine cu milă, şi-mi spun într-un povestioare cu diverse învăţături. Dumnezeu s- unde, probabil, mânca din sacul cu sare...
Păi dacă ştii, uite vezi lanul de grâu din faţa glas: -Nu contează, poţi s-o pui şi pe coadă şi o odihnească în pace! Mai târziu, am început să mă luminez cu
noastră...Du-te şi stârneşte un iepure şi bagă-i o sub coadă..., oricum e bine. Intru tiptil în lanul Minunata mea copilărie avea zbuciumul de privire la zisele simpaticei croitorese, când am
săgeată! cu grâu cu tot cu arcul şi săgeţile la care n-am dinainte de sărbătorile de peste an, bănuţii de la aflat, într-o vacanţă, că ,,el s-a mutat la aia''.
Bună idee, îmi zic. Poate fac rost şi de carne renunţat, pentru a intimida prada. După nici trei urat şi colindat, număraţi de o sută de ori, să nu Adică, bărbatul plecase de acasă cu fiica unei
pentru amiază, că si aşa eram sătul de minute, hop, sare primul iepure, cât un cârlan. dispară vreunul şi planificaţi pentru cele mai prietene de familie. ,,Aia'' era cu câţiva ani mai
mămăligă şi barabule prăjite. Mă îndrept spre Da până să scot mâna din buzunar măcar, mari idealuri, la care visam. Făceam calcule, mare decât fiul lor, fără prea multă carte, pusă
lanul de grâu şi intru. Grâul cât mine de înalt, iepurele era la Zăhăreşti deja. M-am întors treptat şi minuţios, pe hârtia ruptă dintr-un pe căpătuială cu oricine ar fi fost dispus să o
aşa că nu văd nimic, dar înaintez cu arcul amărât, cu reproşuri grele în glas. Moş Nicolai caiet, mai întâi pentru patine, apoi, după ce mai întreţină. Pe croitoreasă însă, cel mai mult o
ridicat, cu săgeata deja potrivită, gata de şi cu bade Ilie mă privesc duios zicându-mi din cheltuiam pe fleacuri, îmi micşoram pretenţiile durea faptul că nu-şi dăduse seama că bărbatul
tragere .. În câteva clipe din faţa mea sare un nou la unison: -Măi Davide, dacă iepurii ar sta şi voiam o minge de piele... Pe urmă tot mai ei “avea pe cineva”. ,,Să te ferească Dumnezeu
iepure cafeniu, mare cât un câine şi cu urechile să le pună oamenii sare pe coadă, demult n-ai puţin, până nu mai aveam ce plănui, căci de omul ascuns şi mutălău! Că năprasnică-i
măgăreşti iţite-n sus. Din două salturi e hăt, la mai fi văzut nici sămânţă de iepure pe aici. terminam de cheltuit fără să se vadă ceva. lovitura când vine de la cine nu te-aştepţi!” Din
douăzeci de paşi în faţa mea. Slobod săgeata. Dezamăgit, ruşinat, am plecat agale, luând-o Planurile financiare mi le începeam iar, odată păcate, avea mare dreptate. Oamenii se
Vântul mi-o duce într-o parte iar iepurele se iarăşi prin fundul grădinii, fără iepuri, flămând cu vacanţa de iarnă. schimbă. Peste cîţiva ani, am aflat că bărbatul i
piteşte după linia orizontului. şi fără pic de vlagă, înţepat până la sânge de Copilăria mea îmi aminteşte de pâinea unsă s-a întors acasă, ispăşit, iar ea l-a primit,
Cei doi bătrâni îsi aruncau priviri cu spinii din grâu. Aveam însă arcul şi tolba plină cu magiun, sau cu un strat de zahăr tos, pe care o probabil ca să termine împreună sacul cu sare.
subînţeles şi râdeau discret în barbă. Nu eram cu săgeţi. Am început să trag nervos în luam ca pachet la şcoală şi făceam schimb cu
dezamăgit, pierdusem o luptă, nu războiul. scândurile de la gard, în găini (spre norocul meu colegii mei, căci întotdeauna ce aveau ei de
Iepuri erau căcălău, trebuia doar să-mi schimb n-am nimerit niciuna ), iar ultima săgeată am mâncare mi se părea mai bun, mai ales turtele în
strategia. tras-o în sus, spre un cocostârc care zbura în ulei ale colegei mele de bancă şi ,,Eugenia”
Nea Ilie, mai vorbăreţ mă întreabă: -Ei, înaltul cerului, nesâcâit de ceva. unuia care avusese 65 de bani la el în ziua aceea.
bărbate, cum stai cu iepurii? Câţi ai prins, că nu Acum obişnuiesc să merg prin pădure după Apoi, aroma compoturilor acrişoare de vişine şi
văd niciunul, sau poate-s prea mulţi şi grei de bureţi. Îmi iau la mine o bărdiţă sau un cuţit pe cornetele de îngheţată cu gust nemaiîntâlnit
nu i-ai putut aduce pe toţi? Las' că-l chemăm pe care îl arunc în copaci ca să văd dacă mai vreodată în viaţă.
Ion al Dorii cu căruţa, dacă e cazul...Era clar că nimeresc ca altădată. Mă ascund de lume, mi-ar Ca voi toţi, aveam mereu genunchii juliţi de
mă lua în băşcălie şi tare mă mânca degetul de fi ruşine să mă vadă cineva, om bătrân aruncând căzături, de vânătăi, pentru care niciodată nu
la mâna dreaptă să-i înfig o săgeată drept în cu barda în copaci. Îmi închipui însă că sunt plângeam. Dacă cineva era atent la o ştire sau un
scăfârlie, să-i fac o bortă cât toate zilele în copil şi trag cu arcul. După himere... În spate, film şi eu aveam chef de veselie, nu mă puteam
basca aia pleoştită şi veche de o sută de ani ... peste umărul stâng, în loc de tolbă nu mai opri şi mă cutremuram de râsete
Însă, ce rost avea să stric o săgeată bună pe un gasesc decât povara celor peste cincizeci de ani clocotitoare…Iar mama spunea, serioasă: Vezi,
moşneag ştirb.Tot el, ca să mă îmbuneze şi să care au trecut. că după râs, vine plâns!, ca o ameninţare

(II)
cronica veche 3
CRONICA ACTUALITĂŢI

(II)
Ei, sunt multe mirosuri, cu multe amintiri... preferate, pentru că ar fi reprezentat pentru în biserică şi om înţelept la vremea lui. Eu am
Portocalele de Crăciun, mirosul de fier de mine lumea colorată a copilăriei. prins a-l cunoaşte doar aşa, comunicând prin
călcat încins cu cărbuni aprinşi în el, lampa cu Chiar de-aş vrea acum să prind fluturi, nu semne, totuna cu patul şi contopit cu odaia în
gaz şi sticla afumată prin care nu se vedea mai sunt atât de iscusită şi, mai mult de atât, care zăcea prizonier de mai bine de
decât o flacără ca de chibrit, apa de colonie în sufletul nu mi-ar îngădui să-i rănesc. Oare ce s- şaptesprezece ani în vechea casă dăscălească.
sticluţe sub formă de maşinuţă, mirosul de a schimbat de atunci? Fluturii au rămas fluturi, 15. Mirosul aspru de lână de oaie care se
dulceaţă de cireşe amare, mirosul de iarbă dar copilul prin ce transformări a trecut, de a torcea, răsucea, depăna, împletea şi ţesea la
proaspăt cosită, parfumul de harbuz rece, roşu ajuns să simtă astfel? şezători pentru zestrea fetelor de măritat.
şi zaharisit, scos din beci, pe care-l mâncam 16. Chişleagul prins în oale de lut
,,ca porcul”, năclăindu-mă până la urechi cu Florentina NIŢĂ: smălţuite, de să-l tai felii.
zeama lui roşie şi siropoasă. Mirosul de 17. Lampa cu gaz şi fitil, cu burluiul de
floricele din porumb, cărora le spuneam ,, Inventarul lucrurilor rămase sticlă afumat, la care am buchisit pe furiş, din
cocoşi'', apoi cel de popuşoi fierţi şi tăvăliţi în sat cărţile soru-mii, primele litere dinAbecedar.
prin sare, pe care n-aveam răbdare să-i las să se 18. Hora satului cu lume gătită în straie de
răcească, de cartofi copţi pe plita încinsă, de sărbătoare, cu sârbe şi chiuituri, în sunetele de
struguri mâncaţi nespălaţi. 1. Derdeluşul din malul Siretului unde mă alămuri ale fanfarei, chemate tocmai de la
Însă mirosul de care mă leagă cele mai trăgeam cu sania pe pârtie cât era iarna de Cozmeşti, din foişorul înălţat pe pari la umbra
frumoase amintiri rămâne acela de petunii şi lungă. stejarilor, în duminicile când se termina în mod cu privirea în dimineaţa primei zilei de şcoală,
regina nopţii de pe strada mea. Parfumul lor e 2. Fântâna de la poartă în care chipul paşnic, fără conflicte între flăcăii rivali din când treceam mândră cu uniforma cea nouă,
al copilăriei, al adunării grupului de copii gata oglindit în adânc şi ecourile mi se păreau de satele megieşe. şosete albe şi fundiţe în păr.
de joacă, al zilei în care timpul nu se mai fiecare dată ca venind de pe tărâmul celălalt, ca 19. Neamurile din partea mamei, şapte fraţi 36. Schimbarea învăţătoarelor din primele
scurgea, ci se oprise în loc. Întotdeauna îmi în basme. şi surori , fiecare cam cu toţi atâţia copii, atât de clase elementare, câte două şi chiar trei pe an,
aduc aminte de parfumul binecunoscut al 3. Laptele de vacă proaspăt muls băut cu mulţi că nu întâlneam toată cimotia decât doar când se săturau de navetă sau rămâneau
casei şi odăilor, de protecţia mamei, de tata, de ulcica din doniţă. la vreo nuntă sau înmormântare. însărcinate, cu întreruperea lecţiilor, niciodată
promisiuni de bine, de vise, de siguranţă, de 4. Ghilitoarea de la pârău unde bunica 20. Sarmalele fierte la cuptor cu mălai, de recuperate.
refugiu, iubire, căldură şi inocenţă. întindea albiturile la uscat pe iarbă şi mă punea la praznicele de strânsură, ca să cheme ploile, 37. Biblioteca Căminului Cultural din care
Timpul s-a oprit atunci, în copilărie, pe să le păzesc de caprele şi vacile la păscut. la care ne duceam cu lingura la brâu de acasă. până la 12 ani terminasem de citit împreună cu
strada noastră. Nici acum nu ştiu când a 5. Mersul cu picioarele goale prin colbul 21. Povirla de prune, brânza frământată şi tata toate cărţile: poveşti, aventuri, poliţiste,
început să curgă din nou... uliţei. carnea de porc topită în borcane de 10 kg, care clasici.
6. Miresmele de busuioc, flori de tei şi uneori ajungeau să plutească prin apă 38. Cămaşa de moarte pregătită în ladă,
Sunia ACMAMBET: romaniţă de pe grinda din casa bunicilor. împreună cu butoaiele de murături şi de vin din ţesută din pânză de casă, la care bunica m-a pus
7. Balta din Lunca Siretului unde băieţii se beci, în sezoanele ploioase ori când venea să-i cos altiţa cu fir de mătase în cruciuliţe, când
Prinsa. Cu fluturii... întreceau la scufundări toată vara. Siretul mare. am învăţat să cos în punct românesc.
8. Laviţa acoperită cu covoare şi un maldăr 22. Prispa casei înălţată cam la jumătate de 39. Aburii din colacii împletiţi aşezaţi pe

C
de perne, cu picioarele înfipte în podeaua de metru de pământ, de unde îmi plăcea să privesc ştergare la cimitir să fie sfinţiţi de ziua morţilor.
ând spun copilărie văd numai lut, pe care şedeam la masă în casa bătrânească ploile repezi de vară sub streaşină sau să dau 40. Degetele îngheţate de frig la cules de
zâmbete şi joacă, oameni dragi, din aşteptând ca bunica să umple masa de bunătăţi. spectacole de pe scena improvizată în faţa unor sfeclă, o dată cu prima zăpadă.
care o parte acum sunt departe. Ca şi 9. Covorul ţesut cu trandafiri într-o beţie de spectatori nevăzuţi. 41. Domnul profesor Mihăieş din sat care
acum, anotimpul meu preferat era vara. Pentru nuanţe de roşu, atârnat pe perete deasupra 23. Primii stâlpi ridicaţi la electrificare, în dădea meditaţii la matematică pentru admiterea
că vara eu sunt mai aproape de natură, vara patului în care dormeam şi care, dimineaţa entuziasmul general, ca să aducă “buleftrica” la liceu pe ouă, făină, o găină grasă, ce putea
zilele sunt mai lungi şi viaţa este parcă mai când mă trezeam, părea să emane parfum. în sat. Mai târziu tata avea să cumpere şi fiecare, dar mai ales pe ţuică, dar la sora mea a
plină, mai vioaie, mai veselă. Probabil că şi în 10. Tusea asmatică a bunicului dinspre televizor. zis cinstit că nu e cazul.
copilărie tot acesta a fost motivul pentru care mamă prin ogradă, suduielile când se termina 24. Izvorul cu apă rece ca gheaţa din stuh, 42. Ritualul complicat şi solemn cu care
iubeam vara: natura şi sigur aveam mai mult siropul expectorant şi nădejdea lui că măcar pe care l-am descoperit întâmplător într-o zi îmbrăcam costumul popular pentru serbare:
timp de joacă. unul din nepoţi va ajunge doctor ca ”să-i scoată hălăduind până la poalele dealului Traian. cămaşa cusută cu fir de borangic, catrinţa
Cea mai mare plăcere a copilăriei mele a fost focul din piept”, după munca la fierărie de o 25. Tristeţea cu care m-am întors din vecini bucovinească cu bârneaţă de mărgele, bundiţa
să prind fluturi. Îi prindeam cu două degeţele, viaţă, unde povestea el câteodată că trebuia să după ce le-am arătat păpuşa primită de la Moş de miel, casânca cu franjuri. Şi cum mă
apoi îi înfigeam cu un bold - acum aş spune cu ansambleze câte 25 de căruţe ca să câştige în Crăciun şi, din pizmă că la ei nu venea căzneam de fiecare dată că partenerul la dansuri
cruzime, dar atunci fără nici un fel de schimb cam atât cât să poată cumpăra un hectar niciodată, mi-au dezvăluit adevărul, în parte populare se nimerea mai mic de statură şi
sentimente - în bucăţile de polistiren pe care le de pământ la copii. bănuit, care mi-a curmat brusc copilăria. trebuia să mă aplec la învârtitul pe sub mână.
ţineam în garajul- magazie (abia după mulţi ani 11. Mersul agale şi legănat al vacilor când 26. Troienele de zăpadă înalte cât gardul 43. Aromele de pască şi cozonaci scoşi din
a ajuns să fie casa unui autoturism). Şi toată se întorc seara de la cireadă, pe mijlocul prin care străbăteam tunele ca să ajungem la cuptorul încins cu lemne în Vinerea Mare în
vara eu alergam după fluturi. Locuind la ţară, drumului, fără să le pese de nimic, aşteptate la şcoală. timp ce se vopseau ouăle roşii şi se primenea
am fost mereu aproape de natură. Insectele, porţi de stăpânii opriţi pe zoană la taifas în 27. Plăcintele poale-n brâu. toată casa.
plantele, cerul, soarele, luna şi stelele, mi-au asfinţitul soarelui. 28. Foşnetul în ureche al pănuşului când se 44. Primul televizor alb-negru cu lămpi
fost mai aproape decât oricui. Întotdeauna mi s- 12. Clopotele de vecernie de sâmbătă seara aţipea la amiază în glugile de strujeni la culesul marca Intim cumpărat de tata în rate ca să
a părut că cel mai înstelat cer este cerul privit dând semnalul de încetare a activităţii şi păpuşoiului pe aria din Lungul Vântului. vedem Campionatul Mondial de fotbal din
din dreptul porţii mele. Seara apuneam o dată pregătirea de o nouă zi de sărbătoare. 29. Apa mare ca o oglindă lucie întinsă Mexic unde participa şi România.
cu soarele, pentru că imediat după casa noastră 13. Agudele pe jumătate coapte mâncate peste toată valea Siretului, unde un toiag înfipt 45. Seminţe de sorică şi bostan prăjite lent
se întindea câmpul şi erau nişte apusuri direct din copac, în care mă suiam de pe gardul în mal îi măsura înaintarea, inundând ogoarele, pe plită după ce s-a stins focul în sobă.
splendide şi magice. Un soare imens şi roşu. Era vecinilor. surpând malurile şi purtând la vale cu viitura 46. Energia şi blândeţea Doamnei Dumea,
ca un ritual. Din momentul în care vedeam 14. Ochii care i se luminau de bucurie când copaci, case şi animale de-a valma, sub moaşa comunală, care părea să cunoască tot
soarele începând să apună, ne întindeam pe veneau nepoţii la el, ai bunicului de pe tată, privirile îngrijorate ale sătenilor de pe deal. satul, că ajutase la venirea pe lume a mai bine de
burtă şi nu ne ridicam până ce nu dispărea de tot. rămas fără picioare şi mai apoi fără grai, după 30. Izul stătut de fum şi bere al crâşmei din jumătate din locuitori.
Ne gândeam că ne aduce noroc. ce s-a întors de pe front de la ruşi. Fusese centrul satului unde bărbaţii intrau să se 47. Alcătuirea apelativelor prin care se
Un lucru foarte important din copilăria mea, dascăl, stimat şi iubit de săteni, cântăreţ cu har ”dreagă”, nevestele le făceau semne din prag recunosc sătenii, până la nivelul la care
este gardul fermei de berbeci, aflată vizavi de iar copiii primeau covrigi şi caramele ca să identificarea persoanelor devine fără echivoc,
casă. De-a lungul acelui gard se întindeau anunţe acasă că mai întârzie ”oleacă”. porecle moştenite şi transmise de la o generaţie
mărăcinii aceia mov, ciulinii-laptelui, 31. Grădiniţa unde educatoarele mă la următoarea, devenite blazon de familie în loc
preferaţii fluturilor albi şi maronii cu puneau să citesc la grupa mare poveşti din cărţi de nume: Anton al Dascălului, Ion al lu' Iojă al
portocaliu. Toată vara alergam după ei. Îi groase de nu le puteam ridica de pe masă ca să lu' Dănică, Streja lu' Andrii al lu' Doban, Petre
pândeam aşteptându-i să-şi împreuneze aripile stea copiii cuminţi şi cu mâinile la spate, când al Catrinei lu' Carmil, Nihai al lu' Frenţ al lu'
şi acela era momentul potrivit. Era cald, uneori au aflat că învăţasem deja să scriu şi să citesc Ianuş al lu' Dumnea şi multe altele pe care
mama chiar mă striga să vin acasă, fiindu-i de la sora mai mare. numai auzindu-le îmi dau ideea despre cine,
teamă să nu iasă vreun şarpe din vegetaţia 32. Clinchetul clopoţeilor răsunând în ajun unde şi când este vorba.
abundentă de la marginea gardului de sârmă. de Crăciun şi de Anul Nou când băteam uliţele 48. Staţia de autobuz, fără acoperiş şi orare,
Nu mă săturam niciodată să alerg după acei la urat şi colindat cu traista în gât, pe un ger de unde chiar dacă ajungeai la timp puteai să rămâi
fluturi şi niciodată nu le dădeam drumul după ce făceam ţurţuri la sprâncene şi bujori în obraji pe jos dacă nu te înghesuiai să urci printre
îi prindeam. Nici măcar aşa schilodiţi. Aveam până să ajung la neamurile din celălalt capăt al primii.
insectare întregi cu aceleaşi specii. Rar mai satului. 49. Graiul ”moldovinesc” al sătenilor, care
intrau şi alte specii de fluturi, cum sunt cei de 33. Laptele fiert în ceaunul de tuci de deşi erau consideraţi ”bozgori” nu ştiau deloc
noapte, cu ochi de păun, care chiar au rămas în Mamaia, văduvă cu cinci copii, în coaja ungureşte.
copilăria mea, pentru că nu i-am mai văzut de rămasă după ce se răsturna mămăliga, în care 50. Dealul Teiuşului care mi se părea de
atunci; sau vreo libelulă sau vreo lăcustă sau se întindeau lingurile pe rând la terminarea escaladat pe jos mai greu ca Everestul. Odată
vreun cărăbuş. cinei şi care îmi părea să aibă un gust mai bun ajunşi, de sus se vedeau luminile Romanului şi
Dacă aş avea şansa să aleg un obiect din decât cel de acasă, în zilele când se nimerea să drumul Iaşilor. Vara drumeţii se opreau aici să-
cufărul copilăriei mele, eu aş alege aceste fiu şi eu pe acolo, la joacă. şi tragă sufletul la umbra bogată a teilor iar iarna
insectare care acum se află doar în amintirile 34. Primele economii din bănuţii primiţi ca rămânea blocat zile la rând sub troienele de
mele. Aş dori să le văd pe toate şi să îl păstrez pe rest când mă duceam să cumpăr de la zăpadă.
unul. L-aş fi făcut un insectar adevărat, ca la magazinul sătesc: sare, gaz şi chibrite. Pagini realizate de
muzeu şi ar fi fost unul din lucrurile mele 35. Bătrânii ieşiţi la porţi să mă însoţească
Raluca SOFIAN-OLTEANU
4 cronica veche
CRONICA VECHE
Alexandru ZUB întâlniri de destin intersecţii Nicolae PANAITE

UN SAVANT, CREATOR DE ŞCOALĂ,


MIRCEA PETRESCU-DÎMBOVIŢA
LA CENTENAR

C olecţia Honoraria, scoasă de la un timp de acad.


Victor Spinei (în zece ani, cam tot atâtea volume), a
sporit de curând cu o nouă, somptuoasă culegere de
texte omagiale, Orbis Praehistoriae: Mircea Petrescu-
creator de Şcoală
arheologică în capitala
Moldovei, acolo unde s-au
împletit mereu, de-a lungul
F ranţ, acest trăitor de ispravă al văii Stavnicului, deşi are
peste şase decenii de viaţă, e şi astăzi precum în anii '60 ai
secolului trecut: inventiv, prietenos, răbduriu, şturlubatic,
isteţ, bun dribleor al mingii de fotbal. Pe atunci, la începutul
deceniului şase, încă nu intrase în clasa I-a, dar vorba lui era rară, bine
Dîmboviţa, in memoriam . Volumul a fost lansat cu solemnitatea
1
timpului, diverse tradiţii
de rigoare, tocmai în ziua când se împlinea un secol de la culturale şi deontologice. potrivită şi deloc aglomerată, funcţie de situaţie. El nu vorbea doar ca
să se afle în treabă, pesemne s-a aruncat bunicului său, Iordache Dinu,
naşterea distinsului profesor de istorie veche şi arheologie, la 21 Asemenea îngemănări, se
şi el om de pus la rană, cum se spune.
mai a.c., bucurându-se de cuvenita atenţie a breslei. poate spune, au loc şi sub Moş Iordache a făcut ucenicia cu Sandu Noveţki, proprietar peste
Omagiat la unele intervale de timp, conform cutumei ochii noştri, după cum rezultă din numeroase iniţiative menite a două mori, o batoză şi vreo 140 ha de pământ. Oamenii, de mic, i-au
academice, universitarul Mircea Petrescu-Dîmboviţa, specialist evidenţia cât mai bine valorile trecutului. M-am referit ocazional spus că parcă l-a născut mamă-sa în batoza lui Noveţki.Atât vara cât şi
în istorie antică şi arheologie, muzeograf şi director al la unele dintre ele, inclusiv la cele personificate de savantul iarna, moş Iordache, însoţit de Franţ, nepotu-su', îngrijeau de această
Institutului de resort, a fost evocat acum de elevi, discipoli, omagiat .
2
uriaşă „cămilă”, cum obişnuiau să-i mai zică. În nopţile de vară,
urmaşi, la un secol de la naştere, secol ce putea să-l prindă încă în O expresie pregnantă şi convingătoare a acestei moşteniri dormeau deasupra ei, înveliţi cu o pătură nemţească, rămasă de la
viaţă dacă timpul mai răbda aproape doi ani. A fost un savant poate fi considerat şi volumul Orbis Praehistoriae, alcătuit de război. La vremea treierişului, batoza lor era cea mai căutată. Moş
dintre cei mai fecunzi şi mai longevivi, unul a cărui activitate am câţiva specialişti, la un secol de la naşterea Magistrului. Preţiosul Iordache, aşa o mai regla, aşa o mai potrivea, încât, recunosc oamenii,
putut-o urmări, de la începutul studenţiei mele (1953) până la miscellaneu şi-a început „cariera”, în cadru festiv, în severa aulă a ieşea cel mai curat grâu. Bătrânul avea o vorbă: cum mângâi şoldurile
stingerea sa, întâmplată la 13 aprilie 2013. Am avut ocazia Filialei ieşene a Academiei, din iniţiativa coordonatorilor şi femeii iubite, la fel trebuie să te apropii de „cămilă” şi s-o îngrijeşti...
uneori să mă refer, secvenţial, la faima lui de savant cu note tocmai în ziua (21 mai 2015) când ar fi atins un secol de la naştere. Anii au trecut şi Franţ s-a însurat cu Anişoara, o nepoată a lui
originale, la Universitate şi la Academie, pe linie didactică şi Moderată, cu acurateţe, de preşedintele ad-interim al Sandu Noveţki. Femeia lui Franţ era rodul dragostei dintre un ofiţer
totodată în zona cercetării ştiinţifice. A contat mult, cât despre instituţiei, acad. Mihai Voicu, sesiunea în cauză a permis neamţ cu ochii nespus de albaştri, ca a lui Franco Nero, cum îi plăcea
mine, orizontul deschis pentru istoria veche, intervenţii bine structurate sub unghi tematic, din să spună moş Iordache, şi o fată de-a lui Noveţki. Anişoara era cea mai
bună din clasă, bunicul ei îi zicea că o aşteaptă frumoase perspective şi
cât şi iniţierea în arheologie, iniţiere extinsă partea coordonatorilor deja amintiţi, a să nu aibă grijă de ziua de mâine şi nici de bani...
în timpul unei campanii de săpături, la profesorului filolog Andrei Hoişie-Corbea, Din iubire pentru Franţ, Anişoara nici până azi nu a pus vreodată
Truşeşti, în vara anului 1954, moment pe care director al Editurii respective, ca şi unele piciorul în Iaşi. Căsnicia şi gospodăria lor sunt un model în vatra
profesorul-arheolog avea să-l menţioneze în intervenţii punctuale din sală. Cineva a socotit satului meu, din Valea Stavnicului. Dacă ajungi în crucea nopţii la
studiul monografic, monumental, dedicat astfel că e cazul să-l înscrie printre „eroii gândirii casa lui Franţ şi-i baţi în poartă, vara sau iarna, pentru a-i cere un lucru
acelei aşezări neolitice. O bruscă maladie, academice”, alături de P. Caraman, G. Ivănescu pe care numai el îl are, ţi-l dă fără şovăire şi supărare, dar te întreabă în
contactată în toamna anului respectiv, m-a ş.a. ce zi i-l înapoiezi. Cei care nu au respectat înţelegerea, i-a mai aşteptat
împiedicat să continui iniţierea în arheologie Titlul volumului Orbis Praehistoriae , şapte zile, apoi s-a dus la casa lor şi-a cerut obiectul fără prea multă
şi să mă îndrept, în ritmul şi logica profesiei, formulat în tradiţia omagiilor de echipă, invită trăncăneală. A doua oară, cei care nu şi-au ţinut cuvântul n-au mai
spre medievistică, apoi spre epoca modernă, oricum la meditaţie şi dincolo de domeniul atât de îndrăznit să-i mai bată în poartă. Franţ îi făcut parcă pe un calapod de
specialităţi pentru care am beneficiat, firesc, sever conturat, în timp, de exigentul preistorician omenitate, transmis, cred, genetic de la bunii şi străbunii lui, veniţi în
de alte îndrumări. C. Cihodaru şi V. Neamţu şi arheolog. Unul dintre editori, Victor Spinei, părţile noastre la începutul sec. al XVII-lea, din Tesalonic.
pentru Evul Mediu, D. Berlescu şi Gh. Platon care a şi iniţiat pesemne volumul, defineşte astfel, Nu ştiu cum se făcea că, în gospodăria lui Franţ, găseai toate
pentru epoca modernă se cuvin amintiţi, sub exact şi expresiv, misiunea fostului său profesor şi obiectele de tăiat lemne, zdrobitorul şi teascul pentru struguri, căngile
acest unghi, ca fiind dascăli care mi-au ghidat mentor: „Înarmat cu credinţa neîntinată în pentru scos găleţile din fântână. Apa din fântâna lui Franţ era cea mai
bună din sat. Femeia lui le întrecea pe celelalte la chip şi în grădinărit.
iniţierea în meseria de istoric. misiunea omului de ştiinţă, Mircea Petrescu- La vreme de durere, găseai în casa lor ceaiuri şi medicamente
Pe profesorul Mircea Petrescu- Dîmboviţa şi-a asumat rolul de a coordona tămăduitoare, iar carmolul era cel mai căutat. Vorbele lui pline de duh
Dîmboviţa l-am reîntâlnit după o sincopă cercetarea arheologică modernă în spaţiul moldav au alinat şi încă mai alină şi azi multe suflete: „Adună-ţi comori în
impusă, de câţiva ani, abia în 1964, când el era director al de la vest de Prut, implicând formarea teoretică şi practică a ceruri şi nu pe pământ”; „Dumnezeu va face să strălucească dreptatea
Muzeului de Istorie, în somptuosul Palat al Culturii. Acolo specialiştilor în cadrul învăţământului universitar, organizarea ca lumina, şi dreptul tău ca soarele”; „Puţin lemn ajunge ca să-mi
fusese amenajată o bibliotecă de specialitate, cu o sală de lectură săpăturilor cu caracter metodic, asigurarea prelucrării încălzesc o sobă mică; de ce să mă plâng că n-am toate pădurile?”;
destul de prietenoasă, de care m-am folosit în orele disponibile. profesioniste a materialelor excavate şi valorificarea lor „Cojile de la un măr dulce sunt mai bune decât un întreg măr pădureţ”.
Am căutat să mă familiarizez astfel cu lumea fascinantă a muzeistică”. Când Doanca, baba care făcea de ursită la fetele nemăritate ale
arheologiei, pornind îndeosebi de la V. Pârvan, însă extinzând S-ar putea adăuga, la acest enunţ persuasiv, faptul că distinsul satului, a scăpat un sac plin cu volbură în bulboana din Vlanic, în care
orizontul lecturilor spre Al. Odobescu, Gr. Tocilescu, O. Tafrali, arheolog, conducător mai tot timpul de instituţii aferente, a avut ne scăldam noi, moş Iordache Dinu a spus că nu-i a bine; s-a pus deja
T. Antonescu, G. Popa-Lisseanu ş.a., preocupat nu atât de tăria de spirit să dea contur unui vast proiect ştiinţific şi să-l pună de-o cumpănă! Zilele au trecut şi, după vreo două săptămâni, eram la
biografii, cât de ideile, temele, căutările altor generaţii de sistematic în operă, spre mirarea multora şi lauda unei posterităţi scăldat în amiaza mare. Vacile, sătule de iarba primenită de ploaie,
studioşi ai trecutului imemorial. încă sensibilă la asemenea izbânzi cărturăreşti şi umane. Orbis stăteau culcate şi rumegau, la vale de bulboană. Noi, copiii, vreo cinci,
Am insistat mai mult asupra lui V. Pârvan, savant şi literat a Praehistoriae este un volum la care se va reveni mereu, cu folos toţi dezbrăcaţi de haine, ne-am aruncat în apă. Afară, zăpuşeala
cărui figură elegiacă a produs, în secolul XX, o puternică multiplu şi cert. amiezii, ca o pălărie mare de pământ încins, ne acoperea capetele. Era
sfârşitul de iulie al lui '62.Acei dintre noi care ştiau să înnoate săreau şi
impresie, la câteva serii de arheologi, epigrafişti, numismaţi,
de la trambulină, adică de pe malul drept al apei, înalt de vreo trei
serii pe care profesorul Ioan Mitrea a ştiut să-i rânduiască într-o 1
Orbis Praehistoriae: Mircea Petrescu-Dîmboviţa, in memoriam, ediderunt
metri. Ne luam şi la întrecere: care săreau în picioare şi care cu capul în
„descendenţă pârvaniană” demnă de interesul posterităţii. M. Victor Spinei, Nicolae Ursulescu, Vasile Cotiugă, Iaşi, Editura Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza”, 2015. jos; ce mai! concurs de-a binelea, nu altceva! În acest timp, baba
Petrescu-Dîmboviţa, care a profitat şi de alte îndemnuri savante Doanca a trecut pe acolo (noi fiind goi, de ruşine, ne-am aruncat în
2
Alexandru Zub, Acad. Mircea Petrescu-Dîmboviţa: periplu ego-istoric, în
(I. Andrieşescu, Ion Nestor, Radu Vulpe, V. Dumitrescu etc.), e Academica, XXIII, 4(270), apr. 2013, p. 8081; Carpica, XLII, 2013, p. apă) spunând: măi ghidihoilor, aveţi grijă că bulboana e adâncă, iar
unul dintre pilonii acestei posterităţi, ca studios al lumii vechi şi 573-576; AIIX, t. 50, 2013, p. 487-490. astăzi şi mâine, fiind lună plină, ar fi bine să nu vă mai scăldaţi... După
plecarea babei Doanca, flăcăul Viorel al lui Frunză a venit şi el la
Ana-Maria CAIA depozit scăldat, apoi s-a dus la deal de bulboană să cosească un coş de iarbă
pentru caii lui suri. Pe aceşti cai, Viorel le-a urcat cu braţele sale
fierbinţi şi vânjoase pe unele din fetele satului învăţându-le trapul, iar
galopul doar pe Elvira, fata croitorului, care a şi ajuns vice-campioană
naţională.

Perlele de la bac şi îngrozitoarea neruşinare Aerul amiezii, care parcă scăpăra scântei, ne făcea să nu mai ieşim
din apă. Franţ, fără să ştie a înnota prea bine, sări şi el de la trambulină;
îşi plesni burta de apă, apoi se duse la fund; o dată sau de două ori, i-am
văzut doar creştetul capului. Apa se bulbuci deasupra lui. Dorin a lui
An de an, subiectul de rezistenţă al presei române despre unde să ştii ce e cu Enigma Otiliei nu e necesar. Fiecare om are un Zbângu şi cu mine l-am strigat pe vlăjganul Viorel, spunându-i că se
bacalaureat stă sub titlul “Perlele elevilor la bac”. Am citit şi eu drum în viaţă şi câştigă o bucată de pâine şi nu pricep de unde atâta îneacă Franţ. Fără nici o ezitare, huiduma de om se aruncă în
nenumărate articole de acest fel şi m-am înspăimântat. Nu de furie şi poftă de sânge la noi. N-au ucis pe nimeni, n-au nenorocit bulboană, îl apucă pe băiat de păr şi îl scoase la suprafaţă; pe malul
faptul că nişte adolescenţi au spus prostii într-o lucrare, nu de pe nimeni. Doar nu le-a plăcut la şcoală şi n-au luat bacul. De ce înclinat al bulboanei, l-a pus jos, pe iarbă, cu capul în vale; din gura lui
faptul că generaţii la rând de elevi n-au priceput nimic din trebuie să îi pedepsim aşa? Şi din nou, cam cât de slab de minte Franţ a curs mai multă apă, după care îl cuprinse un somn adânc.
păsăreasca sinistrelor comentarii literare, ci de neruşinarea şi trebuie să fie un profesor ca să facă publice perlele şi să nu se Odată cu seara, se trezi... În drum spre casă, Franţ îi mulţumi
cruzimea profesorilor care pun în circulaţie aşa ceva. gândească deloc la consecinţe? Cam ce nivel de comunicare are el salvatorului, spunându-i: „bădie Viorel, îţi mulţumesc că m-ai scăpat
Actul de a colecţiona şi apoi da spre publicare prostiile elevilor cu elevii lui? Dar oare ce e capabil să îi înveţe? că, dacă mă înecam, ce mă bătea tataaa...!”.
arată în primul rând o lipsă de responsabilitate uriaşă a În rest, perlele astea nu ne fac mai deştepţi şi nici nu ne înveselesc În săptămâna mare a Paştelui din acest an, mânat de un viscol
profesorului care face aşa ceva. Adică, tu râzi, mă scuzaţi, ca prea tare. Cele mai multe arată că absolvenţii nu înţeleg mare lucru lăuntric, m-am dus în Valea Stavnicului. Am uşărnicit pe toate
coclaurile copilăriei. Aluviunile, în decursul anilor, aproape au
prostul, în public, de produsele muncii tale. Şi pentru că eşti din programa şcolară şi că încearcă disperat să îşi apropie textele
acoperit bulboana, a mai rămas din ea doar o mică baltă înconjurată de
mândru de această sinistră situaţie vrei să râdă şi alţii. Profesorii i- literare de propria experienţă. Am văzut fraze în care îşi declarau stuf. Deranjate de prezenţa mea, câteva broaşte post-moderne s-au
au trecut clasa pe aceşti elevi, i-au băgat în examene ca să îi arate empatia faţă de un personaj cu o biografie apropiată de a lor. Asta aruncat de pe mal, tulburând apa amintirilor... În acel moment, în
cu degetul şi să strige: “uite, bă, ce prost eşti!” E o atitudine nu e atât de în neregulă, până la urmă, au citit textul şi au încercat inima mea s-au întâlnit la colindat trei vremi: a copilăriei, cea de
golănească în care se vede cam câte parale dau aceşti profesori pe din răsputeri să cupleze cu el cumva, oricum. Între un elev care acum, şi cea care va veni... M-am îndreptat spre casa părintească,
meseria lor şi pe elevi. face asta şi unul care reproduce un comentariu tembel scris de un aruncând o ultimă privire în jur... În drum (nu ştiu de ce!), aşa, dintr-
De câţiva ani, de când cu explozia Facebook în România, aceste profesor mediocru, oricând primul e mai valoros pentru societate. odată, mi-am amintit că Einstein credea că nimic nu este întâmplător
articole se văd obsedant în feed-urile noastre. Se distribuie în Nu pricep de ce Ministerul Educaţiei nu opreşte prosteala asta în natură; toate au fost create pe baza unui plan şi că Dumnezeu nu
draci, merg a-ntâia, deci autorii perlelor se vor recunoaşte iar şi iar generală cu perlele. Poate se distrează şi ei copios de cât de proşti joacă zaruri.
sub comentarii de felul “ce tâmpiţi”, “ia uite ce varză sunt”, “ha, sunt elevii, vai, fată, nu ca noi, ăştia care ducem învăţământul M-am întors la Iaşi, mânat de caii putere ai maşinii... Urcând
ha, viitorul ţării”. E o formă de bullying incredibilă, care poate românesc pe cele mai înalte culmi. Poate nu se distrează, dar nici dealul Copoului, spre locuinţa mea din vecinătatea casei Sadoveanu,
destabiliza un tânăr de 18 ani. Aceşti elevi care au produs perlele nu le pasă. mi-am zis: atâta timp cât nu voi uita copilăria trăită în Valea
nu au învăţat, poate unii vor învăţa, alţii nu. Unii vor face meserii Stavnicului, nimeni nu mă va putea da jos de pe pământ...

cronica veche 5
CRONICA VECHE
Mircea CIUBOTARU

„Misterele onomastice” ale Iaşilor (XIV)


M isterioase sunt căile Domnului, precum şi căile
Domnilor, cu tot cu numele Lor. Atât în Cer, cât
şi pe pământ (în Iaşi, de pildă). Înainte de a ne
aventura, topografic şi toponimic, prin alte mahalale şi uliţe
ale târgului de altădată, ca să nu cădem cu toţii în
administrative, care creează şi impune
denumiri noi pentru realităţi noi sau
substituie numele vechi cu altele.
Fenomenul ţine de modul administrării
tuturor oraşelor din epoca modernă. Acum,
întunericimea neştiinţei, precum în parabola orbilor, să motivaţia denominaţiei toponimice este de
punem un felinar de lumină dăscălească în stufărişul de natură edilitară şi cultural-ideologică,
probleme pe care le naşte diferenţa dintre toponimia rurală şi aceasta manifestată pregnant în momentele
cea urbană, dihonie iscată din opoziţia denominativă spontan de schimbare politică majoră, iar materialul
şi popular vs. deliberat şi oficial-administrativ. Cum, la lingvistic utilizat corespunde unor etape
obârşii, toate vechile târguri moldoveneşti au fost aşezări din procesul de neologizare a limbii
constituite natural, din nevoi de vieţuire fireşti, ca în oricare române, sincronic evoluţiei urbanistice. În această perioadă, publicată în anul 1853, cu o ediţie nouă, din 2000, şi o
sat, fără o administraţie care să organizeze spaţiul şi să putem delimita patru faze clare: Catagrafie a caselor şi dughenelor din Iaşi, efectuată în 1861
impună reguli de construcţie şi funcţionare a comunităţii a. O fază de tranziţie de la vechi la nou începe din timpul (Arhivele Naţionale Iaşi, Eforia Iaşi, dos. 99/1831), aceasta
teritoriale, ultima grijă a stăpânilor şi căpeteniilor locale era ocupaţiei ruseşti (1828-1834), care, prin Regulamentul cuprinzând o comoară de informaţii pentru tema noastră.
aceea de a da nume de locuri. Caracterul semiurban al Organic (1832), introduce reguli şi cerinţe noi în administrarea Aspectul general denominativ toponimic este încă vechi, prin
târgurilor noastre, inclusiv al Bucureştilor, cu aspect de mare oraşelor şi Capitalei de către Eforii, şi durează până la reforma apelative, structura sintagmatică şi inventarul de nume
sat până în prima jumătate a veacului al XIX-lea, se reflectă în administrativă a lui Alexandru Ioan Cuza (Legea comunală din proprii. Entopicele vechi sunt mahala, uliţă, meidanu,
mod remarcabil şi în zestrea toponimică, aşa cum o 1 aprilie 1864), când se vor crea noile structuri de administrare rohatca, iar neologismele barieră şi şosea (Socola),
cunoaştem din documente şi cum se conservă, parţial, până comunală şi urbană, Primăria şi Consiliul. Iniţiativele şi Grădina Publică, Strada Mare (în alternanţă cu Uliţa Mare);
astăzi, cu o componentă populară încă viguroasă. dispoziţiile Regulamentului Organic au fost aplicate mai ales structuri vechi: genitivul sintetic (Mahalaua Butucului,
La Iaşi, în hotarul vechi al târgului, distingem stratul în timpul domniei lui Mihail Sturza (1834-1849), care a avut pentru Mahalaua lui Butuc) şi perifrazele: Uliţa în dosul
toponimic cel mai vechi, anterior constituirii aşezării, compus meritul realizării unor lucrări edilitare importante în Iaşi, Criminalului, Uliţa sub Hanul lui Ivanghelie, Mergătoare
din puţine nume: Bahlui, de origine cumană, cu sens incert, şi precum „şoseluirea” sau „paveluirea” unor drumuri şi uliţe, spre Golia, Suitoare spre Vulpe; nume vechi, majoritatea:
cele slave Hlincea (1608), Miculina (apoi Nicolina), alinieri de străzi, canalizări, construcţia de poduri şi podeţe, Uliţa Mare, Uliţa Bastonu, Uliţa Feredeilor, Uliţa Rusască,
Arjavaţul (Hărjavaţul) şi Mocreţul (1626), Bârnova (1628), protecţia oraşului prin bariere antiepidemice şi vamale, Măjilor, Muntenimea de Sus, Muntenimea de Jos, Cizmăria,
Holboca (1671), puţin probabil şi Socola (1469). Stratul refacerea şanţului oraşului, înfiinţarea unor servicii publice Carvasaraua, Discălicătoarea şi multe altele; numele relativ
acesta s-a păstrat numai în afara spaţiului urban de mai târziu. pentru iluminat, pază, curăţenia uliţelor şi podurilor, noi sunt puţine: Uliţa Coroi, Asachi, Nişmanu, Căsăpia
Mapa toponimică românească, veche de vreo şapte secole, prevenirea incendiilor, alimentarea cu apă potabilă şi altele. Mare, Uliţa Spitalu Milităresc; dispar referinţele la poduri
acoperă treptat întreg teritoriul aşezării (moşie şi vatră), Toponimia urbană se „colorează” imediat cu termeni noi din (regăsim doar Podul Lung şi Uliţa Podul Vechiu; apare
evoluată de pe la 1350 ca târg, ajuns astăzi un mare municipiu. domeniul edilitar, dintre care unii au avut viaţă scurtă: politie hodonimul Copou, în loc de Podul Verde).
Identific aici două mari perioade denominative, distincţia lor (grecesc, „oraş”), ceastie („parte a oraşului”; erau opt în 1830 b. Odată cu transformarea fostei Eforii a oraşului Iaşi în
fiind conferită tocmai de modalitatea populară de numire, şi cinci în 1832) sau cvartir (1831) şi cvartal (ruseşti), apelativ Primărie (1864; arhiva datează din 1866) începe a doua fază
deosebită lexical şi sintactic de toponimia oficial- înlocuit apoi cu despărţire (cinci, în 1861), şanţul oraşului care şi durează până în 1946. Acum, în cadrul Consiliului
administrativă şi cea ştiinţifică (geografică şi cartografică). (1834), în loc de vechiul hindichi (turcesc), franţuzescul comunal (apoi, municipal) funcţionează o comisie de
1. În prima perioadă, care se încheie odată cu adoptarea barieră şi varianta barierul (în 1834), pentru ucraineanul consilieri care propun nume pentru străzi şi uliţe nedenumite,
Regulamentului Organic (1832), toponimele, populare şi rohatcă şi varianta rusească rogatcă, derivatul românesc fac schimbări rezonabile, fără intenţia de a şterge urmele
spontane, se grupează în trei categorii, în perimetrul căsăpie în loc de turcescul zalhana, francezul şosea (popular, trecutului, promovează memoria culturală, prin nume
extraurban: oiconime, numele satelor apărute treptat pe şuşaua; şoselele spre Socola şi Păcurari se lucrau în 1834 şi comemorative şi encomiastice ale unor personalităţi istorice,
hotarul târgului domnesc Iaşi (Păcurari, Muntenimea - de 1835). Apare şi termenul italian stradă, sporadic (1852). În artistice şi ştiinţifice, naţionale şi locale. Eroii războaielor din
Jos, de Mijloc şi de Sus -, Albineţ, Rufeni, Tătăraşi, Şapte vorbirea curentă, desigur continuă să fie folosite cuvintele 1877-1878 şi 1916-1918 sunt mereu în atenţia publică.
Oameni), unele ca aşezări ale vierilor (Buciumi, Socola, vechi mahala, medean, uliţă, hudiţă, pod. În anumite Locuitorii devin sensibili la denumiri şi le propun sau
Vlădiceni, Valea Cozmoaiei, Şorogari) şi ale oamenilor împrejurări, slujbaşii Eforiei,Agiei şi Vistieriei se confruntă tot resping, invocând merite sau, dimpotrivă, conotaţii
mănăstirilor (Hlincea şi Galata); oronime (Dealul Urşulea, mai des cu problemele identificării locuinţelor şi persoanelor, dezagreabile. Ridicarea planurilor moderne ale Iaşilor,
Dealul Copou, Dealul lui Brânză, Dealul Coroiului, Dealul într-o vreme când încă se construia haotic, fără planuri de începând cu cel al inginerului Grigore Bejan, din 1896-1897,
Hronţii, Dealul lui Iepure, Dealul Călugăriţelor, apoi urbanism, şi când numărătoarea caselor era mereu perturbată contribuie la stabilizarea nomenclatorului toponimic. Se
Căpriţa, Dealul Nebunei, Dealul Varniţei), majoritatea de dărâmarea vechilor cocioabe şi apariţia unor binale noi. neologizează apelativele din sintagmele denominative, se
absolută cu origine antroponimică, motivată de extensia Instructivă pentru această situaţie este o suplică a lui Gh. impun definitiv termenii cartier (în loc de mahala), stradă,
viilor, care au făcut din zona Iaşilor un mare centru vitivinicol Asachi (identificat după conţinut şi grafie), adresată stradelă, şosea, piaţă (pentru medean, meidean), bulevard,
din Moldova; hidronimia, sărăcăcios reprezentată de numele Departamentului Trebilor din Lăuntru la 22 mai 1845, prin care barieră, abator (în loc de zalhana sau căsăpie) şi se
Vămăşoaia, Cacaina şi Ciric. În vatra târgului, numele semnala că în acel moment lipseau multe nume de uliţe, fapt consolidează structurile stilului oficial în sintagmele
părţilor mari (Târgul de Jos, Târgul de Sus, Târgul de Afară), constatat de el când litografia planul Capitalei (este vorba, apozitive ( Strada Grădinari ), prin nearticularea
ale târgurilor comerciale (Boilor, Făinii, Fânului, Sărăria, desigur, de planul ridicat în 1844 de inginerul Iosif Rasec, plan determinatului lexical (Strada maior Eni) sau prin compuse
Târgul Cucului), apoi ale târguşoarelor Nicolina, Galata şi cunoscut astăzi după o copie de pe la 1930). Într-adevăr, cu inversiunea termenilor (Socola-Gară). Evoluţia lentă a
Copou, ale mahalalelor, podurilor, uliţelor şi hudiţelor, numele înscrise acolo sunt foarte puţine, deşi toate străzile sunt structurii urbane nu favorizează o schimbare traumatizantă
precum şi ale reperelor sunt, de asemenea, spontane. reprezentate, iar o mulţime de hudiţe, fundacuri şi trecători nu nici a reţelei stradale şi nici a nomenclaturii corespunzătoare.
Mahalalele (termenul turcesc apare pentru prima dată la Iaşi puteau avea atunci nume stabile şi cunoscute de Eforie. Asachi c. În faza a treia (1947-1989), doi factori contribuie la
în 1641 - v. la Ioan Caproşu şi Petronel Zahariuc, DIOI, I, p. arăta, cu îndreptăţirea iubitorului de vestigii istorice, că unele modificarea semnificativă a denominaţiei toponimice:
384, Mahalaua Stăpăzăniască ; eroare, în loc de nume erau vechi şi trebuiau păstrate, iar pentru cele lipsă cerea demolările de după război şi planurile de industrializare,
Trăpezenească) poartă numele bisericilor sau mănăstirilor ca Eforia să rânduiască o comisie care să dea nume uliţelor modernizare şi de sistematizare modifică radical structura
din târg (precum Bărboiul, Sf. Lazăr, Sf. Vineri, biserica (Arhivele Statului Iaşi, Ministerul de Interne, tr. 1772, op. urbanistică în mai multe cartiere, iar planul de radiere a
Lipovenească), delimitînd locuinţele apropiate ale 2020, dos. 6998, f. 1-2). Răspunsul era un aviz pozitiv, dar nu memoriei istorice, generat de lupta de clasă, afectează grav
enoriaşilor, fie se reduc la o uliţă principală ce adună un grup am până acum informaţii despre înfiinţarea şi lucrarea unei zestrea toponimică ieşeană, prin cea mai brutală înnoire
profesional, o breaslă (Arcăria, Băibărăcăria, Brăhăria, eventuale comisii. Presupun cu temei că, de fapt, nu s-a denominativă din istoria oraşului (cum s-a întâmplat, de
Cherestegia, Măji; Braşovenilor, Curelari, Meserciilor, întreprins nimic sistematic în această privinţă, căci planul altfel, în toată ţara). Din această perspectivă, şi aici se pot
Pielari, Potcovari, Schimbătorilor, Surlari, Tălpălari; Uliţa ridicat în 1857 de Fr. Peytavin nu indică un spor semnificativ al distinge două etape: 1947-1965, în etapa stalinistă şi
Ciobotărească, Cizmăriei, Trăpezenească, Viziteiască), o numelor de străzi cartate, iar în diverse documente ale vremii poststalinistă; 1965-1989, etapa naţional-comunistă a
etnie (Uliţa Armenească, cu cea mai veche atestare de uliţă, la transpare elocvent ca dominantă tot modalitatea populară a politicii lui N. Ceauşescu.
1610, în DIOI, I, p. 131, numită şi Armenimea, Uliţa Grecilor, denumirii uliţelor secundare. Ca şi în sate (unde modelul d. Faza a patra (din 1990 şi până în prezent), caracterizată
Uliţa Rusască, Sârbească, Ungurească, Ţigănimea), o stare denominativ este de tipul Hudiţa la Ghiţă Baciu, de ex.), uliţele edilitar prin extensia oraşului în zonele rezidenţiale dinspre
socială (Calicimea, Uliţa Domnească, Uliţa Mişeilor). Altele mărginaşe erau desemnate prin structuri şi perifraze Bârnova, Bucium, Lunca Cetăţuii, Galata, Valea Lupului şi
amintesc de o caracteristică topografică (Broşteni, Broscăria, pretoponimice având ca referent locuinţa unei persoane Breazu, a necesitat crearea unui mare număr de denumiri de
Uliţa din Afară, Uliţa Mare, Uliţa Strâmbă), un reper urban cunoscute cel puţin în zonă, de regulă cea din capătul străzii. cartiere, străzi, stradele şi fundacuri, restituirea unor nume
(Agenţia austriacă, Chervăsăria, Consulatul Rusăsc, Selectez cu zgârcenie mostre din anii 1845-1846: Uliţa ce mai vechi şi înlăturarea denumirilor impuse de ideologia
Feredeiele, Haznalele) şi chiar nume de târgoveţi (Frecău, merge spre d. Vorn. Alecu Ghica, Uliţa ce merge spre logof. comunistă. Despre noima şi calitatea lor vom avea prilejul să
Hagioaei, Pârvuleştilor şi altele). Când începe podirea uliţelor Costachi Conachi sau Uliţa mergătoare spre d. Logof. N. glosăm la momentul potrivit.
principale, apare şi entopicul pod în sintagmele Podul Vechi Canta, Uliţa ce merge la 40 de sfinţi (Arhivele Naţionale Iaşi, Având ca ghid acest sumar set de probleme istorice şi
(DIOI, I, p. 454, anul 1653; denumirea sugerează faptul că Secretariatul de Stat al Moldovei, dos. 1649, vol. II, f. 195 v.). lingvistice, vom hălădui împreună, în episoadele următoare,
mai exista atunci şi un pod nou, probabil Podul Chervăsăriei), Trebuie reţinut faptul că numele personalităţilor epocii, care prin vechi mahalale, uliţe şi trecători, pe poduri şi podeţe, pe
Podul Domnesc, Podul Hagioaiei, Podul Lung şi Podul apar în nomenclatura toponimică veche, nu sunt onorifice, medeanuri şi prin pieţe, căutând, prin denumiri, urme ale
Verde. Apariţia şi dispariţia numelor, precum şi extensiile sau impuse de administraţie, ca mai târziu, în faza imediat trecutului în vălmăşagul prezentului, pentru a nu înstrăina cu
restricţiile traseelor denumite se pot data satisfăcător, sursele următoare. totul sensul tradiţiei culturale ieşene, ocultat de mall-uri
documentare, publicate sau inedite, fiind bogate. Pentru sfârşitul acestei faze de tranziţie în evoluţia uriaşe, de agitaţia străzii şi de dispute groteşti televizate. Vom
2. A doua perioadă, din 1832 (convenţional) şi până în toponimiei ieşene, există două documente de maximă purcede cu multă răbdare, căci drumul e lung şi fundacurile
prezent, se caracterizează prin instituirea deciziei oficial- importanţă, Listele caselor şi a dughenilor Capitaliei, tentante. Veţi vedea! (Dacă veţi citi).

6 cronica veche
CRONICA VECHE
Angela TRAIAN
Horia ZILIERU

Scuzaţi deranjul... mnemosyne

Ş i a fost o Revoluţie. Mă rog, aşa i se spune. Şi a fost un


entuziasm uriaş, o mare bucurie. A fost şi vărsare de
sânge şi durere pe măsură. Anul de graţie 1989. Cât a
trecut de-atunci? Peste un sfert de veac. E mult, e puţin? Pentru
putut fi aruncată, cu ceva timp în urmă, sintagma „poporul
pesedist”, e logic ca acest popor să aibă nevoie şi de un stat. Doar
că, ghinion…
Revoluţia continuă. Suntem în faza în care, se zice, justiţia a
TOTEM
Din sit anacreontic scot un Craniu
cei care au visat cu ochii deschişi cum, după calmarea devenit regină. Aiurea! Eşaloanele care ies necontenit de sub
mantaua lui Silviu Brucan şi a altora ca el se mişcă somnambulic,
tăiat elipsei lunii prin oglindă.
evenimentelor, vor învia cu adevărat şi vor construi temeinic,
timpul scurs reprezintă o veşnicie, în care nu li s-a întâmplat mai în sus şi în jos, pe palierele politichiei înalte. Deşi au mai degrabă Unde e trupul/ cripta suferindă?
nimic din ce-au aşteptat. Singurul lucru palpabil, perceput zi de vocaţia atomizării, la nevoie se sprijină unii pe alţii şi mărturisesc Dar al fecioarelor exodul straniu?
zi, clipă de clipă, este cadenţa implacabilă în care speranţele lor un singur gând, o singură simţire: s-o ţină din scurt pe cucoana aia Sedus ascezei sfeşnicul colindă
scad, se usucă şi se desprind, în linişte, de pe creanga vieţii. Pentru legată la ochi, care-şi cam face de cap, aruncând, cu hurta, în tot salina inimii/ rozauraniu.
cei care au fost la butoanele aşa zisei revoluţii încă de la început, felul de beciuri (mai mult sau mai puţin „domneşti”), oameni care
Ca mag (al patrulea) mă văd varaniu
timpul a fost şi este mereu mult prea scurt, în raport cu proiectele de care mai nevinovaţi. Partidele care i-au trimis în parlament îi
măreţe care i-au animat şi-i animă: conturi în bănci, vile, avioane, manevrează, ca pe nişte marionete, după bunul lor plac. Sensul
subt ere înnodat inel, şi grindă
ambarcaţiuni de lux, copii şcoliţi în străinătate, concedii în ţinuturi acestor manevrări este simplu de depistat, având în vedere că la pat de cedru. Ruptă la escală
exotice… Ei sunt cei care au alcătuit o dictatură de inferiori, cum respectivele partide n-au reuşit încă să se reformeze. Din primele o sfoară de cenuşă îmi măsoară
ar spune Pessoa (Ultimatum, Humanitas Fiction, 2012). Din zile ale originalei noastre democraţii şi până astăzi, schimbarea la circumferinţa gâtului egală
rândul lor s-au ridicat şi continuă să se ridice marii specialişti în faţă a partidelor a însemnat un circ continuu. S-a produs, de regulă,
manipularea şi anestezierea poporului. Unul dintre aceştia a fost în preajma unor alegeri cu miză, sub denumiri noi şi platforme cu turnul Goliei. Pe oarba scară
Silviu Brucan, supranumit oracolul de la Dămăroaia. Presa vremii învechite, fără nicio legătură cu realitatea. Situaţia e valabilă un semn din cap (ce-l port din întâmplare)
relatează despre rolul cu totul special pe care acest personaj l-a pentru aproape toate partidele. Din lipsă de spaţiu, vom da doar cutremură ţărâna trădătoare.
avut în istoria relaţiilor americano-româno-sovietice, despre cum două exemple: unul vizează social-democraţia, celălalt
trecea el drept eminenţa cenuşie a revoluţiei şi despre cum toate liberalismul. Iată: Partidul Democraţiei Sociale din România (din manuscrisul TRISTIA)
acestea i-ar fi permis „să numească primul-ministru al României, (P.D.S.R.), Partidul Social Democrat (P.S.D.), Partidul Social
să preia controlul asupra presei şi internelor, să manevreze Democrat Român (P.S.D.R.), Partidul Social Democrat
procesul Ceauşeştilor, să anihileze potenţialul Securităţii în Tradiţional, Partidul Social Naţional Român (P.S.N.R.), Partidul SLOVE
dezlegarea enigmelor „teroriştilor", dar şi ale biografiei sale ”. Unităţii Social Democrate (P.U.S.D.)… Şi: Partidul Liberal
Plasat atât de sus, şi-a permis să mai tempereze avântul populaţiei, (aripa Cerveni), Partidul Liberal (aripa Rusu), Partidul Liberal 1.Mă consider un privilegiat că m-am născut la Ţară.
avidă de schimbări profunde şi rapide: „Pentru a deprinde (P.L.), Partidul Liberal'93 (P.L.'93), Partidul Liberal - Democrat 2.Satul a fost pentru mine, din hotar în hotar, vatra aceea fără
democraţia, românii vor avea nevoie de 20 de ani". (Le Figaro din Român (P.L.D.R.), Partidul Naţional Liberal (P.N.L.), Partidul odihnă. Din răspântie în răspântie, îmi pare că umblu pe încinse
22 ianuarie 1990). Acompaniată de sintagma „stupid people" care Naţional Liberal - Aripa Tânără (P.N.L.-A.T.), Partidul Naţional nisipuri. Mai târziu, stihuri de zur blagian mă cufundară în ecou
le era adresată, românii s-au simţit jigniţi şi au protestat. Chiar Liberal-Brătianu (P.N.L.-Brătianu), Partidul Naţional Liberal- de poveste. „Aici e casa mea. Dincolo soarele şi grădina cu
S.B. recunoaşte la un moment dat: „Nu-mi amintesc să fi Câmpeanu (P.N.L.-C.), Partidul Naţional Liberal - Convenţia stupi./ Voi treceţi pe drum, vă uitaţi printre gratii de poartă/ şi
beneficiat de o singură susţinere în presă sau în lumea politică "- în Democrată (P.N.L.-C.D.)… Acest tip de efervescenţă politică a aşteptaţi să vorbesc / De unde să-ncep?” Dar… nu mai e!
legătură cu respectiva profeţie. Simţind că presiunea venită din atras, ca un magnet, sute şi mii de oameni fără instrucţie, fără 3.Lacrima nu-i danţul apei, îmi zic când sunt întrebat cum am
rândul maselor ar putea degenera, a catadicsit să-şi ceară scuze, educaţie, fără caracter şi fără Dumnezeu, care au creat ajuns în Cetatea visată; nu cu iluzia că îmi voi întemeia destinul
emiţînd o enormitate fără egal: „N-a fost o prognoză ştiinţifică, ci monstruoase încrengături, generatoare de efecte pe termen lung. aici. Mama, o ţărancă din Muscel, iubitoare de poezie, mi-a
una bazată pe o rezistenţă tenace a mentalităţilor şi prejudecăţilor Cu unele excepţii, aceştia au furnizat, de-a lungul timpului, înrădăcinat gândul să ajung. Cutezam să intru în noua ordine
comuniste”. politicieni mediocri, şantajabili până-n măduva oaselor, care au morală având ca lămpaş cuvinte învăţate din scrisoarea
Scuzaţi deranjul, domnule Brucan, dar vă rugăm să ne ieşit în evidenţă doar prin modul în care au pus botul şi-au luat boierului Neacşu către judele Braşovului - acel document
lămuriţi, de-acolo de sus, unde sunteţi acum, cine erau cei care potul. A se vedea recolta DNA din ultimii ani. Apropo, domnilor (întâiul?) atestând naşterea limbii poetice. Neuitând că satul
posedau o asemenea rezistenţă? Cumva cei care au luptat, în prima parlamentari, scuzaţi deranjul, dar v-aş întreba: credeţi că există în mi-a fost pământul, aerul şi unda pârâului. Forme de relief erau
linie, pentru schimbare? Cei care, aşteptând în zadar ca această parlamentul României, printre cei 588 de membri, un singur seismele mele de suflet erudit în melancolie.
minune să se întâmple, şi-au luat lumea-n cap şi au umplut cărările senator sau deputat, dezgustat de mediocritatea activităţii pe care o Portul popular intrase ca urzeală întâielor mele stihuri. Jalea
străinătăţii? Sau poate, mult mai credibil, noua elită politică, desfăşoară? Care să se trezească într-o dimineaţă, să se uite în din cântecul de dragoste şi de moarte o arpegiam începând
venită direct din tranşeele comunismului atoate stăpânitor, pe care oglindă şi, speriat de ceea ce vede, atât în exterior dar mai ales îndurerarea unei „rupturi”. Cei vechi, când plecau în alte zări,
o caracterizaţi cu cinism, grijă pentru adevăr şi dispreţ faţă de cei înlăuntrul lui, să hotărască: de azi înainte, voi acţiona ca sportivii. luau cu ei zeii vetrei. Dacă apucau să se mai întoarcă, îşi aşezau,
mulţi: „Eram oameni politici cu experienţă care se aflau în gară Indiferent de câte mici izbânzi aş avea, voi munci zi şi noapte ca să pe vechiul loc, viţa însoţitoare a rodirii.
atunci când a sosit trenul Revoluţiei, şi aceasta întrucât las o urmă vizibilă, un ceva care să-mi poarte numele şi care să 4.Mă petrec cu singurătatea satului, cum nu greu nu ieşi dintr-
cunoşteam «mersul trenurilor» în România lui 1989”. Am înţeles. ajute politica românească să evolueze. O-ho-ho! Nu intraţi în un text al unei limbi translată în o alta. Cu silinţa să nu devină
Aţi fost culeşi dintr-o gară, despre care nici acum nu ştim dacă era panică. N-aştept răspuns. Oameni suntem. Simţim şi noi nevoia, marmură mutilată. Sau, mai rău: ruină. Altcum, te bate sunetul
în întregime a noastră, a românilor. Ce n-am înţeles este relaţia uneori, să facem haz de necaz. pedepsei. Pierzi incantaţia, podul de lemn, vitralii de răsărit,
inexistentă între atâta experienţă despre care aţi făcut vorbire şi Revoluţia continuă. Mi se pare mie sau acest început de an roua scăpărată letal, fumul târât la întretăieri de deal, muşuroiul
rezultate. Ce/cine v-a împiedicat să daţi legi care să „topească” chiar s-a născut sub semnul luminii? Mă iluzionez sau şocul furnicii, roata fântânii şi drumului mereu mai singur spre
rezistenţa tenace a acestor mentalităţi şi prejudecăţi comuniste? electoral din 16 noiembrie 2014 chiar ne-ar putea tămădui pe asfinţit. Vreme/ nevreme, te cauţi între cei doi poli:
Nu imediat, nu în primul an, nu în al doilea, dar măcar în patru- termen lung? Răspunsurile par simple şi nu pot fi decât realist- îndepărtarea şi apropierea. Până fulgeră imaginea pură:
cinci ani. Ce n-am mai înţeles şi nu înţeleg nici astăzi este şi optimiste. Realismul vine din înţelegerea faptului că nu va fi uşor, albastrul ceresc, biserica, ţintirimul, şcoala, greierele ţărânii
maniera în care aţi justificat rapacitatea, imoralitatea, ilegalitatea iar optimismul, din speranţa noastră că el, optimismul, va renaşte ademenit de ger, înălbita pânză în somnul corolei florilor dalbe
în care s-a format noua clasă a capitaliştilor români: „ Dat fiind că mereu şi mereu din propria cenuşă. Un arc peste timp se ale mărului dulce (cel din Eden).
în societatea comunistă acumularea capitalului privat era prost conturează, încet dar sigur. Este alcătuit dintr-un triptic nobil şi Unde mai contempli faguri, ca după un incendiu, lângă o fiinţă
văzută şi, mai mult, condamnată de lege, după '89 clasa înnobilant: tinerii care au căzut, în decembrie 1989, strigând „ vom devenită iarbă şi frunză, lovind cu tânga privirii trântori şi
capitaliştilor s-a format în principal pe socoteala statului, prin muri şi vom fi liberi”, tinerii din diaspora (umiliţi, călcaţi în regină?Amirosind a denie şi Floarea Paştei…
rapt din valorile imobiliare, din fondurile fixe şi chiar din picioare, zdrobiţi de indiferenţa şi aroganţa autorităţilor române), 5.Încă mai cutezi la pacea alchimiei… încă… şi totuşi…
capitalul social al intreprinderilor de stat”. Şi iarăşi întreb: cine v- care strigau hotărâţi: „nu puteţi voi fura, cât putem noi vota” şi
a împiedicat să faceţi legi care să rimeze şi cu noua societate pe tinerii care vor tot veni, consolidând drumul nostru spre
care, chipurile, vă străduiaţi s-o puneţi pe picioare, dar şi cu legile normalitate.
similare din ţările dezvoltate? Ei, nişte întrebări, acolo, şi ele…
Revoluţia continuă . 16 noiembrie 2014. Alegeri
prezidenţiale. „Mamă, ieşi, ce faci? Au votat toate cimitirele din
Olt! Ştiu că eşti bătrână şi mergi mai încet, dar hai!” De câte ori
retrăiesc ziua acelor alegeri, îmi sună în urechi aceste cuvinte. Îmi
sună e un fel de-a spune, pentru că nici măcar nu le-am auzit
vreodată. Doar le-am citit. Gingăşia fermă sau fermitatea gingaşă
(cum vreţi să-i spuneţi) cu care o tânără îşi roagă mama, bătrână şi
bolnavă, să meargă la vot, face, pentru mine, cât o uriaşă lecţie de
diplomaţie. Tânăra aceea (Ramona Strugariu, 35 de ani) s-a
stabilit la Bruxelles în 2009. Soţul ei a primit un contract la
Consiliul UE, iar ea lucrează pentru British Council. Speră că
într-o zi se va întoarce în România. La fel ca toţi ceilalţi (IT-işti,
economişti, medici, muncitori…) care, departe de ţară, s-au
mobilizat şi ne-au mobilizat şi pe noi să ne trezim „din somnul cel
de moarte”, să ne implicăm. Când România explodase de bucurie,
aflând rezultatul alegerilor, când mapamondul admira, fără
rezerve, atitudinea tinerilor români, s-a trezit şi un fost
europarlamentar de-al nostru, plin de ură şi venin, să pună
lucrurile la locul lor: „A fost o lovitură de stat executată de grupări
fascistoide şi legionaroide”. E clar, sau încă vă mai zboară fluturi
prin cap? Apropo, domnule Adrian Severin, scuzaţi deranjul, dar
ne puteţi spune despre care stat ar fi vorba în această preţioasă
înşiruire de cuvinte? Nu de alta dar noi, prostimea, am putea crede
(evident eronat), că vă referiţi la statul pesedist, un fel de stat în
stat, cum s-ar zice. Pentru că, nu-i aşa, dacă în spaţiul public a

cronica veche 7
CRONICA LITERELOR
Nicolae TURTUREANU un fes roş şi un tulpan undelemniu pe care tot dumnealui vrea a le
cumpăra de la târg, spre a-şi îmbuna baba (avea şi de ce);
caţaveica pentru nevastă (din blana nemoartei vulpi), cuşma,
cămaşa de soacră, stârlicii (papuci din postav), porfira

Din Creangă-n Creangă...


împărătească, hobotul alb, hainele vechi şi ponosite, blana de
urs, salba de aur la gât şi ciuboţelele galbene şi cu pinteni la
călcîie, purtate de semeţul cocoş, acestea şi multe altele
închipuie un cod vestimentar care ajută la identificarea
personajelor pe principiul ”haina face pe om”. Astfel, constată

Î
ntrebat fiind, în diverse împrejurări publice (îndeosebi la savurează (şi noi odată cu el) Deliciile materiei. Dacă, doar
întâlniri cu elevi, cu studenţi), sau în interviuri, care este hermeneutul, o sensibilă corespondenţă în felul de a se îmbrăca
câteva decenii mai tîrziu, Bacovia, de exemplu, va auzi materia
scriitorul meu preferat, răspundeam fără ezitare: Ion şi de a purta hainele îi leagă pe Moş Ion Roată sau pe popa
plângînd, iar Arghezi va exclama, exasperat: Vreau să te pipăi şi
Creangă. Răspunsul era oarecum contrariant, întrucât onor Duhu, pe Dănilă Prepeleac sau pe ţăranul din Povestea
să urlu: Este!, la Creangă perceperea materialităţii îi produce o
publicul se aştepta, de la cineva care se consideră poet, să spună adevărată jubilaţie, el etalând plăcerea primitivului de a stăpîni poveştilor, de popa Buligă sau pe călugării de la Secu, pe
că scriitorul lui preferat este Eminescu. Asta-i ca şi cum ai clama Oşlobanu sau pe David Creangă.
nemijlocit lumea materială prin cunoaştere în scopul utilizării.
sus şi tare că băutura ta preferată este apa. Sau că preferi să Codul lucrativ, codul gastronomic, codul vestimentar, fac
O lume care i se relevă nu prin cine ştie ce subtilităţi - oricum nu
respiri aer, nu altceva. Sigur că, pentru un poet format în spaţiul casă bună cu codul etic, cu credinţele şi obiceiurile din moşi-
prin figuri ale limbajului - ci prin frusta ei concreteţe şi utilitate.
limbii române, modelul sine qua non este Eminescu. Sau, cel strămoşi. Un capitol este dedicat ruşinii (inclusiv ispăşirii), un
Ţine de secretul de fabricaţie crengian ca, dintr-o înşiruire
puţin, era. Dacă Eminescu îţi poate fi ca un tată (spiritual), banală de unelte, de tehnici şi abilităţi întru folosirea acestora, altul (cel mai subtil) credinţei, nebuniei întru Hristos, dăruirii
Creangă este bunicul. Primul are exigenţe care, copil fiind, par a- fără de prihană, dar şi ipocriziei care macină spornic această
de tot felul de drăcării - care se găseau într-o dugheană - sau
ţi depăşi capacitatea de înţelegere şi a-ţi îngrădi libertatea de lume.
care populau vârtos imaginarul, bestiarul românesc, în fine, din
mişcare.Celălalt, nu doar că te cam lasă în voia ta, dar pare a Într-o Addenda, bazându-se pe cercetări de ultimă oră, Radu
fel de fel de enumerări, ce nu lipsesc aproape din nicio scriere, să
”conspira” cu tine când dai iama prin cireşele mătuşii Măriuca, Părpăuţă abordează delicatul subiect al bolii, al epilepsiei lui
rezulte un neaşteptat efect estetic, de supremă emoţie şi
când o tuleşti la scăldat, deşi mama nu-şi vede capul de treburi contaminantă participare la nişte munci şi zile ce păreau ieşite Creangă şi modul cum aceasta i-a influenţat, au ba, opera.
(şi are nevoie de ajutorul tău) sau - oroare! - când vrei să vinzi Humuleşteanul intră astfel în rândul personalităţilor
din istorie. Vom descoperi, mai întâi, cu uimire, vocaţia muncii.
ceasornicul satului, întruchipat de o spurcată pupăză. Şi mai accentuate, dar supoziţiile, în cazul său, pe mine-unul nu m-au
La Creangă, toată lumea trebăluieşte; şi munca nu-i o corvoadă,
ales, seara, la ora poveştilor, bunicul nu oboseşte niciodată, nici convins.
ci o imensă plăcere. Până şi dracii sunt puşi la treabă, şi-o fac cu
nu se enervează, dacă tu îl rogi să-ţi spună o poveste pe care ţi-a Dezavuând savantlâcurile, cartea lui Părpăuţă este, cu toată
devoţiune, fără să crâcnească. În acest univers lucrativ,
mai spus-o de zeci de ori. Şi nici n-adoarme înaintea ta... nevrednicii sunt dispreţuiţi (cei doi fraţi mai mari ai lui Harap îndoiala metodică dar, evident, ”jucată”, a autorului, o cercetare
Dar Humuleşteanul este un scriitor care satisface cele mai exigente standarde, deosebirea, faţă de
Alb, cele două nurori, fata babei, găina care
pentru toate vârstele. În Amintirile, altele, de aceleaşi gen şi specie, venind din faptul că nu e nicicum
nu produce decât o mărgică, Nică însuşi,
poveştile, povestirile, snoavele şi pildele lui plictisitoare, ci, dimpotrivă, mereu provocatoare şi incitantă.
după episodul scăldatului ş.a.m.d.), iar
găseşte indicibile delicii şi un copil, şi un Omul de la Tomeşti n-a umblat degeaba creanga prin Creangă...
leneşii nu-şi află locul, fiind sancţionaţi
savant, oricât de pretenţios acesta... Prin ani, sever de comunitate. Leneşului perfect - Mă simt atunci ca o pasăre sau ca o albină care zboară din
m-am încercat şi eu asupra scrierilor sale sau creangă (înflorită) în creangă, sorbind picătura cea dulce de
care întreabă dacă muieţi-s posmagii - i se
a diverselor scrieri despre Sfinţia Sa, sărind nectar şi producînd (fără să ştie) ceea ce se numeşte polenizare.
aplică, fără nicio mustrare de cuget,
din Creangă-n Creangă. Recent, un scriitor Fără de care nu s-ar rotunji fructul. Vi se pare cam sămănătoristă
pedeapsa supremă. Zicerea (marxistă!)
precum Radu Părpăuţă a luat-o şi el Creanga metafora? Bine, renunţ la ea. Am vrut să sugerez doar faptul că
munca înnobilează pe om a fost minunat
prin Creangă (Editura Muzeelor Literare, contrazisă de omul din popor: dar nici de opera marilor scriitori e fructul ivit dintr-o floare, sau şi mai de
Iaşi, 2015). Titlul este jucăuş, poznaş, vrând departe: dintr-o sămînţă. Şi că depinde de noi, cititorii, s-o
lene n-a murit nimeni... Ei, uite că moare!
a sugera pe cineva care umblă aşa, de frunza degustăm, s-o relevăm în plurimorfismul ei.
Vrednicia, rodnicia, întrajutorarea,
frăsinelului, prin teritoriile crengiste. Dar compasiunea pentru cei umili şi necăjiţi
creanga asta poate fi (şi este) nuieluşa de sunt mereu la loc de cinste. A nu da cinstea
alun cu care fântânarul caută izvoarele pe ruşine este legea morală care Flavius PARASCHIV
ascunse-n adâncul pămîntului. În cazul guvernează acest univers coabitant şi
nostru, în adâncul cuvintelor. Încă din startul cooperant. Muncile şi zilele - unele la scară
excursului său, Omul de la Tomeşti cosmică - sunt urmate, firesc, de ospăţuri şi
(Părpăuţă, adică) insinuează că el va merge
la izvoarele Muntelui Creangă, şi va privi
de petreceri pe măsură. Personajele lui
Creangă ştiu a mânui vătala, dar şi hora, iar
Despre poezia cu
toate cele iscate de pana Humuleşteanului,
în materialitatea, nu în irealitatea lor, cum
când e vorba de mâncărică şi de băuturică -
nu duc la ureche... Ele nu doar simţ enorm
formă mundană

U
atâţia alţii au stăruit a le vedea. Harabaua este bine închegată, şi văz monstruos (ar zice Caragiale), dar şi mănâncă şi beau
itinerariul riguros stabilit, călătoria se arată a fi cu folos. Şi zdravăn. S-ar părea că un fabulos cocoş revarsă bunătăţi la mai ltimul volum de versuri semnat de Silvia
totuşi, întreprinzătorul nu-şi poate ascunde îndoiala, chiar toate mesele. Dar, dacă privim cu atenţie, vom vedea că mesele Goteanschii, Dramaturgia lucioaselor funii
spaima că hermeneutica lui n-o să fie bine văzută/primită de nu-s chiar aşa de opulente, nu ies din tipicul unei gastronomii (Editura Vinea, Bucureşti, 2014) surprinde o
toată lumea - cititoare şi cârtitoare, cum i-i feleşagul... Asta-i, rurale aproape monotone, doar imaginaţia ebulicului captivantă aventură prin zonele marcante ale creaţiei
evident, strategie de prozator, care ştie a-şi atrage cititorul. Humuleştean le face pantagruelice. Personajele lui Creangă artistice. Dincolo de substratul liric bogat într-un „arsenal” de
Parcă-l auzi, din celălat veac, pe Creangă însuşi: ... şi nu mai sunt, preponderent, carnivore şi brânzetivore, pe vremea aceea imagini provocatoare, halucinante, trebuie remarcat tonul
asurzi lumea cu ţărăniile tale... Coţcar ca şi Moş Nichifor, nu apăruse colesterolul... Sălăţile-s, fără îndoială, o delicateţe, o lipsit de ornamente (metaforice) inutile. Altfel spus, poeziile
Părpăuţă se face că i s-a rupt căruţa hermeneutică-n drum, nu de raritate, straşnic păzite de un urs vegetarian, căruia-i ardea se „axează” pe lumea obiectelor, pe zona lucrurilor mărunte,
alta, dar ca să testeze spaima de lup-interpretativ şi chiar pe-acel măseaua după, totuşi, un ciolan de harap alb... A se urmări cotidiene, toate plasate fie într-un context intim (a se înţelege:
şăzi binişor, nu-mi da pace al cititorilor (nu-ndrăznesc a spune: recurenţa ursului, de la cel purtat în trăistuţă, de copii, la şcoală, ori personal, ori semnficativ pentru o anumită situaţie), fie
şi, mai ales, al cititoarelor)... Tot din nevoinţe strategice, se la ursul pâcâlit de vulpe şi la cel care îi sparie de moarte pe fiii într-o altă zonă (mai productivă) a imaginarului poetic în care
desparte, cam intempestiv, de cei care, prin vremi, au plantat şi ei împăratului (nu şi pe viteazul mezin). Orişicât, spaima de urs nu predomină temele „grave” ale literaturii universale. Realul,
nişte borne pe itinerariul crengist: ...prea săturatu-m-am de se compară cu spaima de lup. Mătăhălos şi greoi, chiar leneş - lumea imediată devin, astfel, o categorie spirituală, impulsul
”oralitatea lui Creangă”, de ”jovialitatea”lui, de ”umorul primul, suplu, filiform, tare ca piatra, iute ca vântul şi ca gândul - necesar creaţiei...
sănătos”, de bătutul apei în piuă pe tema: ”Este Creangă celălalt. Nu întâmplător coţcariul de Moş Nichifor îl foloseşte Deşi cartea de faţă are o structură bine delimitată,
scriitor poporan sau cult?”, sau de cotcodăceli cabalisto- ca sperietoare, pentru jupânişica Malca. De aici intrăm, secţiunile - „înzestrate” cu un titlu ermetic, încifrat -
masonice, ca să se ouă pînă la urmă o mărgică. Când îi cad la călăuziţi de acelaşi hermeneut tomeştean, pe un tărâm unde
îndemână, exegetul tomeştean demontează, nu fără o sadică comunică (inevitabil) între ele, ceea ce produce un efect
miroase a catrinţă, unde mai toate vietăţile pământului şi ale
plăcere, clişee, spereotipii, legende şi alte bazaconii care au (căutat) de „incongruenţă” tematică. Fondul de idei migrează
ceriului se caută, se doresc, se îmbrăţişează, nuntesc. În astfel
însoţit, aşa-zicînd, devenirea întru fiinţă literară a lui Creangă. de scrieri e de aflat acel Creangă polisemantic, pluriform, de
dintr-o parte în alta, dar, cu toate acestea, se pot observa
Ceea ce nu-nseamnă că unele interpretări la operă nu i-au fost de care vorbeam la început. Dacă în Povestea poveştilor (scriere trăsături care definesc, în ansamblu, fiecare parte.
folos. Doar că, precum Harap Alb la sfîrşitul călătoriei sale de sertar şi de conclav masculin, totuşi), golătatea dă de-a În prima secţiune - Sub semnul şopîrlei - se poate
iniţiatice, le mulţumeşte tuturor ş-apoi pleacă bucuros mai dreptul, pe uliţa mare, în alte scrieri dragostea e învăluită-n identifica un minimalism (intensificat treptat) al limbajului
departe. Să fie acolo la ei, sau asta nu-i treaba noastră, mister şi doar sugerată (printr-o complice clipire spre cititor). sau, mai curînd, o criză a identităţii. Din acest motiv (re)apare
punctează, îndeosebi atunci când se confruntă cu canonizări Măi Ionică, ţi-s dragi fetele?- Şi ele mie. Copilandrul Nică se dorinţa de a evada, de a scăpa dintr-un mediu prestabilit şi
ezoterice sau trecute prin moara psihanalizei. El, omul de la ruşinează foarte, gol-goluţ lăsat pe malul Ozanei, spre rigid. Iată, spre exemplu, în poezia care împrumută titlul
Tomeşti, are un Creangă al lui. Că şi zice: Ion Creangă nu este amuzamentul unor femei care ghileau. La şcoală, simpla acestei secvenţe iniţiale, cum este conturată ideea de
Andrei Oişteanu şi, vai, nici Vasile Lovinescu. Nu avea habar de prezenţă a Smărăndiţei îl stimulează şi, parcă, îl îmbărbătează. libertate: „ar trebui să legăm ziua asta cu funii,/ să o
aceste ritualuri de iniţiere („vămile” succesive prin care trec Pădurea - loc al tenebrelor şi al spaimelor - este şi un priponim la colţul casei, să naştem copii verzui,/ în
diverse personaje, n.m., N.T.) (...) dar aceste amintiri ale binecuvântat loc al drăgostirii. O poveste se cheamă Punguţa ascunzişuri,/ cu cruciuliţe de aur la gît,/ şi să-i lăsăm să
ritualurilor au existat în subconştientul său. Îndoi-m-aş că nu cu doi bani, iar protagonist este cocoşul (baba din poveste va crească sălbatici, sfidînd zodia”. Natura devine, după cum se
avea habar, din viaţă sau din cărţi, altminteri cum s-ar fi avea, desigur, o găină)... Fata împăratului Verde, aflată înaintea poate observa, locul potrivit pentru atitudinea eului;
depozitat acestea în subconştientul său? Refuzînd un Creangă nuntirii, se transformă într-o păsărică, şi mai nu vrea, mai se „restricţiile” zodiei (o serie de trăsături care, chipurile,
”scriitor poporan”, pe ce temeiuri îl justificăm pe cel cult, dacă lasă prinsă. E un paradis al erosului, exclamă harabagiul desemnează caracterul unui individ) sînt încălcate, iar şopîrla
nu prin consistenta lui ”fişă de lectură” (reconstituită/restituită, Părpăuţă. Şi tot el inventariază şi ne prezintă straiele şi simbolizează renunţarea excedentului şi păstrarea
fie şi parţial, de unii cercetători)? Acribia lui Creangă, revenirea încălţările personajelor lui Creangă. Parcă suntem la o paradă esenţialului.
obsedantă asupra manuscriptelor (de care şi Părpăuţă aminteşte) a modei sau la o expoziţie de epocă, unde vestimentaţia O poezie precum mişcări curbilinii, de o melancolice
sunt dovada conştientizării condiţiei de scriitor, cu toate tradiţional-ţărănească, ori cea orientală (în declin), se întâlneşte exacerbată, propune o interesantă (dar nu inedită) viziunea
achiziţiile culturale pe care aceasta le presupune. Ce-ar fi vorbit şi un pic se contrează cu cea de tranziţie (şi alfabetul, atunci, era asupra relaţiei (intime?) cu celălalt. Iubirea nu este
Eminescu cu Creangă, în nesfârşitele ore petrecute împreună de tranziţie), nemţească. Încă de-atunci intram în Europa, cu unilaterală sau, mai bine zis, nu înseamnă doar raportul
(întru contrarierea junimiştilor), dacă Humuleşteanul n-ar fi fost cârcotelile de rigoare. Bunicul David, de la Pipirig, face elogiul (afectiv) între El şi Ea, ci presupune şi înţelegere de sine,
un conviv nu doar plin de suculenţa unor poveşti şi doine, opincii şi dispreţuieşte ciubotele, cu care, vrând-nevrând,
ghicitori, eresuri, ci şi un bine constituit degustător de literaturi, capacitate de autoanaliză şi reflecţie asupra propriei
trebuie să-şi încalţe podoaba de nepot, ca să nu se facă de ruşine
de culturi? persoane: „eşti sunetul din urechea mea,/ cercul vinovat de
în târg la Folticeni sau la Ieşi... Amănunte peste care de obicei
Care este, totuşi, acel Creangă al lui Radu Părpăuţă? E (mai trecem, în graba de-a afla sfârşitul poveştii, nu-i scapă lui
întâi) un Creangă adus cu picioarele pe pământ, un Creangă care Ochilă-Părpăuţă: cojocul între umeri (purtat de Moş Nichifor),
8 cronica veche
CRONICA LITERELOR
Doru SCĂRLĂTESCU trista şi searbăda lor conexiune cauzală”, ci de a lumina sensul

EMINESCU: lor profund, „raţiunea de a fi a acelor întîmplări”. Din acest


punct de vedere, poetul nu osteneşte să atragă atenţia asupra
funcţiei educative a istoriei, subliniată încă de autorii antici,
începînd cu Marcus Tullius Cicero (dialogul De Oratore):
SPRE O FILOSOFIE A ISTORIEI (II) Historia magistra vitae. Din numeroasele exemple îl vom alege
pe cel în care, redactorul de la „Timpul” apreciază la gradul
superlativ rolul lui Hasdeu, un adversar al „Junimii”, şi al revistei

F ără a reuşi să închege o sinteză de filosofie a istoriei Samosata (Cum trebuie scrisă istoria), scriitor antic cunoscut şi acestuia, „Columna lui Traian”, în edificarea unei ştiinţe
pentru care aptitudini avea, Eminescu ne oferă, mai citat de Eminescu, acesta cere istoricului să fie în primul rând naţionale: „Ştiinţei române, zicem, pentru că dacă ştiinţele
ales în publicistica sa, suficiente elemente din care obiectiv şi imparţial (vezi „Imparţialitatea istoriografului naturale şi matematicile sînt prin chiar natura lor cosmopolite,
putem reconstitui „liniamentele” unei epistemologii şi chiar ale nepreocupat” în „Timpul”, 2 noiembrie 1879). Cei ce sacrifică ştiinţa istoriei, a limbei, a manifestărilor artistice ale unui popor,
unei ontologii şi axiologii ale istoriei. Mai întîi, el face clar adevărul în favoarea unui interes anume - revine peste cîţiva ani a vieţii lui juridice, a datinilor, este o ştiinţă naţională. Acestea
distincţia între faptul istoric brut şi interpretarea acestuia, între poetul - nu mai sînt învăţaţi ci conspiratori, „începînd cu din urmă întăresc vertebrele naţionalităţii, acestea fac pe un
istorie (rerum gestrum) şi istoriografie (res gestae), al căror pseudoistoriografii care contestau originea şi vechimea popor să se cunoască pe sine, îl păstrează în originalitatea şi
abecedar se oferă să-l silabisească celor de la cotidianul liberal poporului nostru în munţii Ardealului” („Timpul”, 4 noiembrie tinereţea lui şi-l mîntuie de platitudinea unei culturi
„Românul”, deşi e sceptic în privinţa rezultatului. În repetate 1882). O garanţie a obiectivităţii ar reprezenta-o pentru cel cosmopolite”. Sînt rînduri care-l despart pe gazetarul român de
rânduri, poetul gazetar pledează pentru importanţa şi rolul interesat de faptul istoric distanţa, fie în timp, fie în spaţiu, faţă de filosoful preferat, Schopenhauer (care-i refuza, se ştie, istoriei
documentului „în secolul nostru al pozitivismului, în care fiecare oamenii şi evenimentele judecate. Mai întâi, timpul. Trebuie să statutul de ştiinţă), şi care ar putea prefaţa amplul capitol din
teorie trebuie să fie întemeiată pe date exacte şi incontestabile ” treacă, susţine Eminescu, câteva sute bune de ani, pentru a scrie creaţia eminesciană dedicat istoriei naţionale.
(„Timpul”, 22, I, 1882). Chiar pe terenul istoriei naţionale, corect istoria unei epoci. Altfel, „contemporanii sunt cei mai răi Recapitulând cele arătate până aici, vom constata că
cercetările - se afirmă într-un fragment manuscris - trebuie să fie istorici.” („Timpul”, 14 martie 1880). Dar această distanţă nu Eminescu abordează aspecte ale ştiinţei istorice ca gazetar (dar şi
concrete şi imparţiale; cercetătorii „să nu vadă decât ceea ce văd trebuie să devină un handicap în judecarea trecutului, prin ca literat, mai evident, în marile sale poeme) mai ales din nevoia
şi să nu creadă decât mijloacelor esperienţei şi-a analizei”. Pe de aplicarea unităţilor noastre de măsură. Pentru a înţelege că celula de a lumina sensul şi finalitatea evenimentelor epocii sale.
altă parte - se spune mai departe - adesea, noi „trebuie să ne constitutivă a vechilor noastre voievodate era „republica Acestea se circumscriu, astfel, mai degrabă unei filosofii a
abandonăm simţirei istorice, unde experienţa n-ajunge” . ţărănească”, de tipul celor din Vrancea sau Câmpulung politicii, în germene încă în epoca sa. El continua desigur tradiţia
Istoriografia - se reia ideea într-un alt manuscris - înseamnă mai Moldovenesc, trebuie, susţine Eminescu într-un articol din paşoptistă, unde reflexia filosofico-istorică devine, cum
mult decât suma documentelor ce le avem: „Cine nu ştie decât ianuarie 1881, să ne transpunem în acea lume. „A veni în lumea demonstrează universitarul băimărean Roatiş Florian într-o teză
numele şi anii, acela ştie tot atâtea necunoscute ale ecuaţiei, care aceasta unde gloria unuia era gloria comunei întregi, de doctorat din 1984, „un instrument de explicare globală a
numai în legătură, în coadaptare una cu alta primesc un înţeles”. proprietatea era a neamului cu istoria şi cu tradiţiile lui, nu a realităţii”. Într-un plan mai general, Eminescu e în consonanţă cu
O trăsătură definitorie a personalităţii eminesciene este, cu o individului, şi a pune măsura egalităţii moderne, măsura dezvoltarea ştiinţei istorice care, odată cu secolul al XIX-lea,
expresie a lui Al. Zub, „patosul veracităţii”, detectabil pe prezentului, în care temeiul inegalităţii nu este nici inteligenţa, intră în „vîrsta sa adultă” prin „descoperiri bulversante” şi prin
orizonturile şi în profunzimea operei întregi: „În orice direcţie ar nici vitejia, nici caracterul, ci banul, banul cosmopolit pe orice conturarea unui „spirit istoric” operant (vezi L'Histoire et ses
fi abordată aceasta, la orice nivel, ea dezvăluie o căutare intensă, cale ar fi el cîştigat, a măsura trecutul cu banul este un sacrilegiu méthodes, Paris, 1961). Cu simţul său infailibil de orientare în
de o sinceritate deplină, a adevărului”. Este o calitate pe care faţă de istoria naţională”. Lipsa de obiectivitate în ceea ce câmpul ştiinţei şi culturii, poetul sesizează trecerea de la
poetul o pretinde în genere omului de ştiinţă, istoricului în priveşte istoria unui popor nu poate fi justificată nici de interpretarea „pragmatică” a istoriei, specifică Antichităţii şi
special, ea conferind demersului acestuia claritate şi temeinicie. depărtarea în spaţiu. Un istoric străin trebuie să renunţe la orice Evului Mijlociu, la cea „critică” a Renaşterii, reprezentată în
„Fiindcă adevărul - argumentează el - e unul ca şi linia dreaptă optică subiectivă, la „părtinirea interioară” în abordarea şi primul rând de gânditorul umanist italian Niccolò di Bernardo dei
între două puncte pe cînd părerile neadevărate ca şi liniile judecarea evenimentelor din viaţa altor popoare, străduindu-se să Machiavelli, ale cărui opere esenţiale, Principele, 1513, şi Istorii
strâmbe sunt nesfîrşit de multe.” (Începuturile românilor , în le afle „justificarea intrinsecă în însăşi condiţiile lor de florentine, 1520-1525, le cunoaşte şi le citează frecvent (din
„Curierul de Iaşi”, 31 octombrie 1876). Împreună cu Lucian din existenţă”. Sunt idei pe care le găsim dezvoltate în ciorna unui prima şi traduce două din cele mai importante capitole) şi pe care,
articol conceput ca o replică dată ziarului vienez de orientare indiscutabil, îl ia ca model în analiza factorului politic. Astfel, în
liberală „Neue Freie Presse” ce colporta neadevăruri privind „Timpul” din 13 ianuarie 1880, el rezumă o „mică lecţie” a
rotunjimea inelelor răsucite pe deget,/ grădina cu ierburi în România. Ne permitem să reproducem textul in extenso, luîndu-l „ilustrului prozator al sutei a şasesprezecea” despre sinceritatea
ardere,/ locul meu de împăcare cu mine”. ca model pentru pertinenţa ideilor, tăria şi echilibrul expresiei; o omului politic. Peste cîteva zile, aminteşte din nou „preţioasele
Un alt text incitant este şi desen în cărbune. Poemul - o adevărată lecţie de gazetărie pe care poetul nu se sfieşte s-o descoperiri pe care le-a făcut renumitul Machiavelli în privinţa
reuşită metaforă a condiţiilor necesare artei - prezintă fiinţa propună colegilor săi de pe alte meleaguri: „Pentru a înţelege artei de-a parveni la putere”, pentru ca, un an mai tîrziu, la 8 mai
umană în postura de agent creator. A desena reprezintă, în însă un popor în dezvoltare nu trebuie aplicată la el unitatea de 1881, să-şi sprijine teoria proprie a statului oligarhic pe
cazul de faţă, o apropiere de una dintre caracteristicile măsură a stărilor europene ci, dimpotrivă, în momentul judecării „Machiavelli însuşi, acest adînc cunoscător al naturii omeneşti
fundamentale literaturii: plăsmuirea unui univers ficţional sale trebuie să încerci a uita modul tău de a privi lucrurile, în părţile ei rele şi în cele bune.”
din care cititorul va produce, la rîndul lui, o serie de lumi influenţat de obişnuinţă, să-ţi dezobişnuieşti pentru o clipă În cartea sa din 1981, La Philosophie humaniste de l'Histoire,
posibile: „mi-am făcut rugăciunea înainte de somn,/ mi-am ochiul spiritului, să faci abstracţie că trăieşti într-un stat de Émile Callot menţionează într-un capitol special rolul lui Niccolò
dorit o poveste,/ s-a lăsat repede noaptea/ şi viaţa reală a cultură care are în spate o dezvoltare seculară, spre a nu fi Machiavelli în primul rând de teoretician şi tehnician al actului
devenit un desen în cărbune”. profund marcat ereditar, fără să ştii, de un complex de de noţiuni politic, căruia istoria îi furnizează o bază de lucru concretă. Fără a
Următoarele două secvenţe - Molii în cap şi Iezuitul şi şi concepţii devenite uzuale, cu care o judecare adecvată să fi un filosof al istoriei, în sensul realizării unui tablou complet şi
femeia utopică - sînt alcătuite, în mare parte, din imagini care devină din capul locului imposibilă. Fiecare popor nou este o coerent al traseului parcurs de umanitate de la origini până în
fiinţare de la rădăcini nouă, cu un conţinut necunoscut, care zilele noastre, cum îl găsim la conaţionalul său Gianbattista Vico,
asigură configurarea Erosului. Angoasa mireselor, de pildă,
trebuie dezbătut. Numai în uitarea completă a acelor noţiuni pe cu Scienza Nuova, ori, mai tîrziu, la poetul şi filosoful J. G.
deşi urmăreşte traseul existenţial (tipic) al unui cuplu,
care ţi le transmite timpul tău şi comunitatea ta stă garanţia Herder, marele „animator din istoria mişcărilor de idei germane”
„scenele” poetice construiesc şi ipostaze ale unei prezenţe înţelegerii unor stări de lucruri străine”.
feminine care încearcă să interpreteze „jocurile” societăţii. (Fritz Martini), cu a sa Filosofie a istoriei umanităţii, pe care de
Nu lipsesc din publicistica eminesciană idei privind cauzele, asemenea Eminescu pare să-i fi cunoscut, Machiavelli aşează
Viziunea atotcuprinzătoare a Eului relevă portretul sincer al natura şi sensul faptului istoric, necesitate şi întâmplare, general ştiinţa politică pe o bază filosofică, modalitate convenabilă
unei minţi active, lucide: „era tînăr, viril, ea îl iubrea nespus şi particular ş. a. Nimic nu există în această lume, notează poetul pentru poetul român. Pe de altă parte, acesta se regăseşte, credem,
pentru că/ spărgea cu capul gardul de ştachete din faţa într-un manscris, fără a avea o „cauză începătoare”, un „timp de în personalitatea bipolară a florentinului, diplomat şi în acelaşi
primăriei,/ […]/ era senil, avea barbă lungă ca vrăjitorul începere”. „Deci, fiece faptă - zice poetul în „Timpul” din 10 mai timp scriitor, după o caracterizare a lui Augustin Renaudet, autor
cernomor,/ ea îl iubea nespus pentru tandreţe”. 1880 - are în lumea aceasta a strictei cauzalităţi o urmare al unui studiu din 1942 despre Machiavelli, „politique positif et
Dincolo de patetismul unor pasaje, raportul dintre iubirea oarecare”. Este un principiu pe care-l aplică apoi în analizele sale poéte passionné”.
fizică şi cea spirituală cunoaşte şi modalităţi de expresie politice. Iată şi un apel la o veche formulă scolastică, pe urmele La toate acestea se adaugă orientarea sigură a lui Eminescu -
demne de reţinut. În Bufonada, de exemplu, se înfăţişează unor filosofi şi fizicieni frecventaţi de poet, de la Descartes şi cum au subliniat cercetătorii, mai evident Alexandru Zub şi
„circul” retrăirii unor momente intense. Memoria este nu doar Leibniz până la contemporanul său Julius Robert von Mayer: Adrian Pop - în direcţiile de gândire istorică ale secolului al XIX-
instrumentul scenariului liric, ci şi baza întregului ansamblu „Oricît de mare bărbat de stat şi-ar închipui cineva că este, nu lea, în plan naţional, de la paşoptişti (în primul rând Heliade) până
artistic: „cînd eram mici ne loveam, pipăiam, toate cele bune/ trebuie să uite legea: causa aequat effectum”. Istoria, scrie la contemporanii junimişti A.D. Xenopol şi Vasile Conta, acesta
erau încă acolo./ vezi zarea? caprele albe? plasa?/ ne-am Eminescu la 27 martie 1881, nu este altceva decît o înlănţuire de din urmă prieten intim ale cărui conferinţe şi cărţi le recenzează în
trăit şi ne-a fost bine”. cauze şi efecte: „Cine va urmări bine firul istoriei va observa că „Curierul de Iaşi” şi a cărui teorie a „ondulaţiunii universale” o
Al treilea ciclu de poeme - Vis cu clowni - orchestrează toate reformele şi revoluţiile numite politice au o origine socială, rezumă în necrologul din „Timpul”, 25 aprilie 1882, punînd-o în
spectacolul lumii cotidiene. Acum, „figurile” centrale sînt că războaiele au cauze economice, că naşterea sau stingerea relaţie cu ideile lui Heraclit şi Protagoras privind „eterna
religiunilor chiar au motive economice”. În această ontologie, scurgere a tuturor lucrurilor”. În plan universal, Eminescu e
situate în proximitatea instanţei poetice şi, mai ales, în zonele
desigur sumară, a istoriei, un concept de bază este, cum s-a văzut familiarizat cu teoreticienii de prestigiu ai istoriei, de la Hegel şi
specifice cadrului familial. Astfel, discutăm de o scriitura
deja, acela al legităţii fenomenului istoric. O epocă sau un până la reprezentanţii noii „etnopsihologii” germane (în
fluidă, dinamică care tinde să ofere elementelor materiale o eveniment („mişcământ”) trebuie studiate de la început din
gamă largă de semnificaţii. Această transpunere a manuscrise este reprodus, între altele, un fragment din studiul
perspectiva „legii continuităţii”. Din acest punct de vedere, Condensarea gândirii în istorie, de Moritz Lazarus) şi mai
mundanului este, poate, miza întregului discurs literar. Din istoricul e obligat „să caute punctul de purcedere, de ajungere, şi departe, pînă la pozitivismul filosofului şi sociologului francez
acest motiv, titlurile poemelor, anticipînd orizontul de apoi seria termenelor intermediare prin cari se află unite aceste Auguste Comte, direcţie de gîndire „care şi-a luat naştere în
aşteptare al receptorului, contestă conţinul acestora. Relevant două termine estreme”. În teoria eminesciană a „duplului veacul nostru odată cu avântul ştiinţelor exacte” („Timpul”, 16
în acest sens este şi poemul bunker. Spaţiul de protecţie mecanism de repulsiune şi asimilaţiune”, Adrian Pop descifra, noiembrie 1880).
păstrează, totusi, sensul primar, dar poeta nu se rezumă doar nu demult, o idee „complexă şi de o surprinzătoare modernitate”, În încheierea demersului nostru câteva rânduri concluzive
la o simplă reprezentare, ci transcrie propriile gînduri, afecte anticipînd teoretizările ulterioare ale lui Arnold J. Toynbee. sânt desigur necesare. Eminescu n-a fost, să ne înţelegem,
într-un decor simbolic: „ia un cleşte cu tine cînd vii,/ să-i Aceeaşi „manieră genetică” o vom regăsi, afirmă profesorul creatorul unei teorii a istoriei în accepţia atribuită termenului de
deschidem pieptul, mama stă ghemuită/ acolo şi eu vreau să istoric şi politolog de la Cluj, la Vasile Pîrvan şi Nicolae Iorga ( O contemporanul său junimist A. D. Xenopol. Dar el a intuit
mă ascund de furia lumii/ în inima ei ca într-un bunker”. fenomenologie a gândirii istorice româneşti. Teoria şi filosofia necesitatea aşezării cercetării trecutului, dincolo de evenimentul
Spre final, imaginile se succed într-un ritm alert. Cu alte istoriei de la Hasdeu şi Xenopol la Iorga şi Blaga, Editura ALL, strict, pe o bază teoretică mai largă. Interesul său pentru filosofie,

N
cuvinte, „capitolul” final - Spre capişon - constituie, în linii Buc., 1999, p. 79). pasiunea pentru istorie, componente ale marelui său orizont de
mari, punctul în care se concentrează tot suflul poetic al u trebuie să trecem cu vederea faptul că Eminescu cultură, l-au condus către formularea unor idei generale
volumului. De remarcat (auto)ironia fină care străbate exprimă idei pertinente şi în sfera unei axiologii a directoare („liniamente”, în formularea poetului) din sfera
întreaga carte, aspect prin care autoarea se evidenţiază. istoriei, cu accent pe problema selectării, explicării filosofiei istoriei, înscriindu-l printre pionierii români ai
Captivantă, mai ales prin lipsa imbajului puternic şi valorizării faptului istoric şi pe aceea a direcţiei şi finalităţii domeniului. Acestea sunt sensul şi argumentul major al încercării
metaforizat, poetica Silviei Goteanschii poate provoca procesului istoric. Rolul adevăratului istoric, scrie poetul gazetar de faţă.
oricînd imaginaţia cititorului. la 28 martie 1882, nu este acela de a prezenta întîmplările „în

cronica veche 9
CRONICA LITERELOR
Cătălin CIOLCA Constantin DOBRESCU memoria documentelor
Carmen BĂJENARU

O noua viziune asupra plagiatului?(I) “Universul” lui Stelian Popescu


V iaţa ne rezervă tuturor, de la început si până la sfârşit,
tot felul de surprize. În ciuda a ceea ce am crezut sau
sperat mereu, nu poţi, cum se spune, să bagi mâna în
a trăit toată viaţa, este
considerat fălticenean
„A spune adevărul este un drept şi o obligaţie,
a-l ignora este un abuz.”

A
datorită căsătoriei cu o
foc pentru nimeni. Este o zicere care dintotdeauna mi s-a părut soră a pictorului ceastă profesiune de credinţă aparţine lui Stelian
ignobilă, aproape cu neputinţă de suportat, dar aşa este: nimic D . Te o d o r e s c u , d i n Popescu (1873-1954), figură proeminentă, personalitate
nu-i desăvârşit. Dolheştii Mici. (controversată, de altfel) care a marcat prima jumătate a
La începutul acestei primăveri a apărut Dicţionar al Mitropolitul Iosif veacului trecut în câteva domenii esenţiale ale vieţii publice
personalităţilor fălticenene de Eugen Dimitriu (Iaşi, Gheorghian, botoşănean româneşti, între care cea de presă ocupă, evident, prim-planul. Născut
TipoMoldova, 2015), titlu inspirat de mult preacunoscutele cu studii la Iaşi,unde şi-a la 19 februarie 1873, în comuna Lacul Turcului (care mai târziu îi va
Personalităţi ieşene (1-8,1972-1980), biobibliografii de Ionel început cariera purta numele), Stelian Popescu a urmat şcoala primară în comuna
Maftei, în care figurează de-a valma Ilie Pintilie şi Mihai natală şi studiile liceale la Liceul „Sfinţii Petru şi Pavel” din Ploieşti.
ecleziastică, apoi episcop
Eminescu, Ion Niculi şi Nicolae Iorga (apoi: pot fi catalogaţi Tatăl lui, preot în comună fiind, a dorit ca fiul să-l urmeze, aşa că l-a
de Huşi, mitropolit înscris la teologie. Dar, cum îi lipsea harul preoţesc, tânărul s-a înscris
Eminescu sau Iorga drept personalităţi ieşene; sau, în primat al României, este la Facultatea de Medicină Militară din Bucureşti, pe care însă nu a
Dicţionarul… de care ne ocupăm, Artur Gorovei şi Eugen inclus în Dicţionar… pe singurul temei că a avut o soră căsătorită terminat-o întrucât nu suporta autopsiile. Mai mult încă, ignorînd
Lovinescu, personalităţi fălticenene?). cu Nicolae Ciurea din Fălticeni. Pe acelaşi calapod, este admis şi consecinţele, a fugit din unitatea militară şi, ca urmare, a fost declarat
Trecând peste, trebuie spus de la bun început, cu tot regretul, fratele mitropolitului, Vasile Gheorghian, poet în tinereţe şi dezertor şi a fost condamnat la închisoare de Consiliul Superior al
că Dicţionarul… lui Eugen Dimitriu nu este o scriere originală politician liberal trăitor la Iaşi o viaţă întreagă. Armatei. După trei luni a fost graţiat, însă această condamnare va fi
(decât, poate, în proporţie de cel mult 10 %), ci o crestomaţie, o Radu Cădere, născut la Iaşi, unde şi-a făcut studiile, restul exploatată mai târziu de inamicii săi, care l-au acuzat că a dezertat în
culegere de texte din diverşi autori, din foarte diverşi autori: vieţii petrecându-şi-l la Bucureşti, este asimilat fălticenean timpul Primului Război Mondial.
Ştefan Alexandru Băişanu, Carmen Veronica Steiciuc, Alis pentru bunul motiv că părinţii săi ar fi fost cununaţi în Fălticeni de După absolvirea, cu Magna cum Laude, a Facultăţii de Drept,
Niculică - Sol omnibus lucet, antologie (1 articol), Ionel către familia Lovinescu (?), el însuşi căsătorindu-se la vremea Stelian Popescu se impune în domeniul juridic şi-şi consolidează,
Bejenaru - Dicţionarul botoşănenilor (5 art.), Alexandru potrivită cu Mărioara Cazaban; fiul lor, Dimitrie Cădere, inginer treptat, relaţii şi prietenii de prim rang în epocă, de-ar fi să le amintim
E.Bratu - Trandafiri suceveni - Ctitori de şcoală românescă electronist,e introdus în Dicţionar… pentru că i-a furnizat lui doar pe cele cu P. P. Negulescu, G.C. Mironescu (care-i solicită
(13 art.), Vasile Candrea - Broşteni, monografie (4 art.), E.D., după propria mărturisire, fotografii şi alte documente colaborarea la „Revista de sociologie şi drept”), Mina Minovici,
Al.Călinescu - Scriitori români (1 art.), Alexandru Cebuc, pentru volumul Cazabanii (lansat în 2004 în foaierul Teatrului Gheorghe Marinescu, Patriarhul Miron Cristea, Nicolae Titulescu,
Vasile Florea -Enciclopedia artiştilor români contemporani (1 generalul Ion Atanasiu, Dinu Brătianu, Iuliu Maniu, Nicolae Iorga.
Naţional din Bucureşti, plin de oameni dornici să
art.), Cătălin Ciolca - Cartea Fălticenilor. De la A la Z (263 art.), Ca jurist, s-a remarcat în câteva procese celebre, rezolvarea unor
cunoască...etc.). cazuri grele, de criminalitate, aducîndu-i o celebritate, răsplătită de
Iordan Datcu, S.C.Stroescu - Dicţionarul folcloriştilor - Fiindcă celebrul gimnaziu din Fălticeni i-a purtat, o vreme, Rege cu „Steaua României”. Au făcut senzaţie, în epocă, afacerea
Folclorul literar românesc, I (1 art.), Corneliu Diaconovici - numele, Alecu Donici, basarabean născut la Bezin (azi, Donici), Fronton, falimentul cerealiştilor şi, desigur, crima comisă de fiul
Enciclopedia Română (2 art.), Jana Balacciu, Rodica Orhei, la 1806, e asimilat şi el ca personalitate fălticeneană, generalului Al. Candiano-Popescu asupra unei bătrâne, pentru a o
Chiriacescu - Dicţionar de lingvişti şi filologi români (1art.), consacrându-i-se în consecinţă un admirabil articol de cca.2 ½ pg. jefui. Criminalul a primit o pedeapsă de 10 ani muncă silnică, ceea ce
Elena-Brânduşa Steiciuc - manuscris (2 art.), Florin Faifer şi scris de… Florin Faifer. Apoi, fiindcă la înfiinţare gimnaziul s-a a grăbit sfârşitul ilustrului general, eroul de la Griviţa. Rezolvarea
Stănuţa Creţu, din Dicţionarul literaturii române de la origini numit Alexandru Ioan I (până în 1890), nume preluat apoi de acestor cazuri l-a făcut cunoscut în societatea bucureşteană şi i-a atras
până la 1900 (câte un articol), Eugen Simion, din Dicţionar de Şcoala de Băieţi nr.1 (fosta Şcoală Domnească), personalitate simpatia şi prietenia lui I. L. Caragiale. Când l-a cunoscut,
Literatură Română -Scriitori, reviste, curente. Coordonator: fălticeneană va deveni şi domnitorul Alexandru Ioan Cuza, cu o dramaturgul se aştepta să vadă „un monstru fioros cu barbă şi ochi de
Dimitrie Păcurariu (1 art.), Georgeta Antonescu, Sara Iercoşan, prezentare cam încâlcită, extrasă din Enciclopedia Română - jar, care te bagă în răcori cum a pus ochii pe tine.” Ceea ce nu
Maria Protase, Ioan Moldovan, din Dicţionarul Scriitorilor Sibiu,1900, scoasă de ASTRA sub coordonarea lui Corneliu corespundea nicidecum cu modelul real. După ce l-a felicitat pentru
Români de Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu (5art.), Diaconovici. că „ai băgat frică în şantajişti şi ţi-ai creat o reputaţie de om curajos
Mircea Păcurariu - Dicţionarul teologilor români (14 art.), In fine, se pot furniza încă destule exemple de asemenea şi energic”, autorul Năpastei şi-a mărturisit şi propria-i ... năpastă:
Ştefan Ştefănescu (coord.) - Enciclopedia istoriografiei „Păcat că reclamaţia mea privind pe Caion, care-mi contesta
înregimentări forţate, naturalizări, de nume prea puţin, nesigur
româneşti (4 art.), Artur Gorovei - FOLTICENII - Cercetări proprietatea piesei Năpasta, nu a căzut pe mâna dumitale! Sunt sigur
sau chiar deloc legate de Fălticeni; ori de altele, lipsite de orice
istorice asupra oraşului (20 art.), Mircea Radu Iacoban în că nu ar fi scăpat uşor”.
notorietate, de o operă care să justifice încadrarea la categoria În anul 1903, Stelian Popescu părăseşte magistratura ( era
Monitorul de Suceava (1 art.), Constantin Târziu - Oameni de oameni de seamă. Autorul pare convins că, mărind chiar şi vădit judecător de Instrucţie la Cabinetul de Ilfov), devine avocat şi
seamă din Horodnicenii Sucevei (49 art.), George Ursa (ed.) - nejustificat (după părerea noastră) numărul personalităţilor, va colaborator la „Universul”, al cărui proprietar, Luigi Cazzanilan,
Intelectualii şi mişcarea legionară. Mari conştiinţe româneşti demonstra mai convigător teza că Fălticenii se află (raportat la decedase cu puţin timp în urmă. Din acest moment numele său este
(2 art.), Roxana Cristian - Agartha fălticeneană (1 art.), Ionel numărul de locuitori) pe locul trei, după Bucureşti şi Iaşi, în topul asociat cu al „Universului”, cel mai mare ziar românesc din perioada
Maftei - Personalităţi ieşene (36 art.), Pompiliu Marcea în oamenilor de seamă din aceleaşi localităţi. E neîndoielnic, însă, interbelică.
Dicţionar de literatură română - Scriitori reviste, curente… că orice artificiu, de tipul celor semnalate, orice, ca să vorbim pe În anii Primului Război Mondial, şi după aceea, Stelian
(1art.), Mihai Lupescu, în rev.Ion Creangă, Bârlad, nr.11- şleau, fals minează, nu argumentează teza falticeneană, o Popescu a fost, alături de Nicolae Iorga, un aprig duşman al celor
12/1914 (1 art.), Valeriu Avram, în Magazin istoric, 12/1998 (1 şubrezeşte în ochii cititorului. care au colaborat cu Puterile Centrale, aşa numiţii „germanofili” şi în
art.), Cicerone Mucenic, Mihai Niculăiasa, Constantin Ilioaia, Totodată, neajunsurile alcătuirii Dicţionarului… prin special al lui Constantin Stere.
Petru Sandovici în Şcoala Normală de băieţi Ştefan cel Mare decupaje din varii autori sunt variate şi nu puţine. Lucrările din Dând puţin imaginea înapoi, punctăm câteva etape ale devenirii
Fălticeni, ms.(14 art.), Vasile Nistoreasa - Fălticeni. Repere în care s-au cules articolele apărute în perioada comunistă sunt, nu o sale politice şi publicistice. Au făcut vâlvă în epocă rezultatele
timp (6 art.), Marian Popa - Dicţionar de literatură română dată, caracterizate de un aprig sociologism vulgar în interpretare, alegerilor din anul 1908, când Stelian Popescu şi-a depus candidatura,
contemporană (6 art.), Lucian Predescu - Enciclopedia ca independent, pentru Colegiul III Prahova, unde erau două locuri.
lucru care nu pare să-l deranjeze pe E.D. Astfel, strălucitul jurist
Cugetarea (55 art.), Adrian Dinu Rachieru în Bucovina literară, Pentru mulţi această candidatură „a fost considerată o aventură”.
şi om politic Matei Cantacuzino (într-un extras din I.Maftei) e Surpriza a fost mare când, la balotaj, a câştigat Stelian Popescu. Mai
nr.11-12/1990 (1 art.), Olga Rusu, Constantin Ostap, Adrian definit ca jurist idealist care, nerecunoscând lupta de clasă, s-a mult ca sigur la acest succes politic a contribuit şi faptul că tatăl său,
Pricop - Cimitirul Eternitatea Iaşi - Dicţionarul lăsat sedus de ideile de solidaritate socială…. cu toate limitările preot, era bine cunoscut în lumea satului prahovean. Entuziasmul a
personalităţilor şi documentare (11 art.), Emil Satco, Ioan şi imperfecţiunile concepţiei sale, inerente poziţiei de jurist fost aşa de mare încât la aflarea veştii „am fost ridicat pe braţe şi adus
Pânzar, Eugen Dimitriu, Erich Beek, Petru Froicu - Enciclopedia burghez şi formaţiei sale idealiste etc. Mihail Sadoveanu, în la liceul din centrul oraşului, unde am ţinut un discurs mobilizator.
Bucovinei şi alte lucrări de sinteză tipărite la Suceava (125 art.). schimb, va fi lăudat pentru că În anii socialismului, s-a alăturat Vestea a ajuns şi la urechile Regelui Carol I care, în vizită fiind la
Fiecare din cele cca. 65o de articole extrase (Sustrase? idealurilor revoluţionare. A ocupat funcţii înalte în stat, ca aceea domeniul său de la Gherghiţa, „ajungând la Ciumeşti am fost
Fiindcă nu ştim ca d.Eugen Dimitriu să fi cerut permisiunea de vicepreşedinte al Prezidiului Marii Adunări Naţionale (1947- prezentat de Kalinderu, administratorul Domeniilor Coroanei:
vreunuia din mulţii autori puşi la contribuţie să-i utilizeze liber 1961). In anul 1951 a obţinut Medalia de aur a Păcii pentru „Acesta este tânărul despre care v-am spus aseară că a provocat
opera), fiecare articol, deci, are trecut la sfârşit, între paranteze, romanul Mitrea Cocor, în care evocă reforma agrară din 1945, balotaj la Ploieşti în alegerile din Colegiul III”. Regele „mi-a dat
numele autorului şi titlul operei utilizate. Articolul nu este pus iar în anul 1961 este laureat al Premiului Lenin… (Textul este mâna şi m-a întrebat cum de s-au terminat alegerile.” Mare a fost
între ghilimele, nici cules cu o litera diferită, încât cititorul poate transcris din Dicţionarul… lui Dimitrie Păcurariu, semnat de mirarea Majestăţii Sale să afle că Stelian Popescu este judecătorul de
crede orice: şi că ar aparţine lui E.D., fiind vorba numai de o Pompiliu Marcea şi apărut în 1979, la aproape două decenii de la la Tribunalul Ilfov contra căruia ziarele au dus o mare campanie şi la
trimitere la textul din care au fost preluate anumite date… Mai momentul scoaterii din manualele şcolare a romanului cu teza sfârşitul conversaţiei l-a îndemnat ca pe viitor să nu descurajeze.
ales că, după respectiva paranteză, apare “Vezi şi:” o enumerare În anii următori, notorietatea lui creşte exponenţial: devine
Lumina vine de la Răsărit! şi când exegeţii operei sadoveniene
de pseudotrimiteri bibliografice (false, fiindcă E.D. nu prea are membru în diverse comitete şi comisii, în fructuoase consilii de
nu mai pomeneau romanul laureat decât arareori şi cu mare administraţie şi, mai ales, este, în mai multe guverne, ministru al
cum să ştie de unde anume s-a informat autorul, cel adevărat, al jenă… În schimb, despre perioada fălticeneană (1890-1918, cu o justiţiei, postură din care a aşezat justiţia pe baze moderne şi a acordat
articolului respectiv).Trimiterile acestea sunt un fel de butaforie întrerupere de doi ani), decisivă în formarea şi afirmarea marelui inamovibilitate magistraţilor.
livrescă, unele dintre ele se repetă aproape la fiecare pagină, fără prozator, nu se spune absolut nimic! În anul 1937 Stelian Popescu a donat Universităţii Bucureşti
niciun sens (numele meu si titlul Cartea Fălticenilor se repetă de Tot aşa, ba chiar şi mai rău se petrec lucrurile în multe alte (reprezentată prin Rectorul ei prof. univ.C.Stoicescu - naşul său de
aproximativ 5oo de ori!), numai şi numai pentru a da senzaţia de cazuri, lucru absolut normal dacă avem în vedere că adevăraţii cununie) imobilul ce va purta denumirea „Casa Studenţească
exactitate, de rigoare. O mostră de rigoare: d.Ionel Maftei - autori n-aveau de unde să ştie, să prevadă că textele lor vor Universul”.
rezultă din trimiterea din Dicţionar - a folosit la documentarea ajunge într-un dicţionar fălticenean. Ion Creangă, de pildă, despre În 1936 a fost creat un Comitet de Iniţiativă pentru sărbătorirea lui
sa pentru scrierea, în 1982, a articolului despre fizicianul Vasile care oricine a trecut prin şcoală ştie că s-a născut în Humuleştii Stelian Popescu, la care au participat numeroase personalităţi ale
Petrescu Cartea Falticenilor, apărută în 2010… Astfel, autorul Neamţului, că şi-a trăit cea mai mare parte a vieţii la Iaşi,apare vremii. Nicolae Iorga şi Iuliu Maniu au trimis telegrame în care se
semnatar al Dicţionarului se poate apăra argumentând că nu într-o prezentare cam şcolărească a lui Ionel Maftei (Amintirile evidenţia patriotismul lui Stelian Popescu şi lupta sa pentru „ideea
poate fi vorba de plagiat de vreme ce el a citat corect autorul şi constituie un monument al prozei noastre lirice şi umoristice!?), naţională”. Academia Română a ţinut să menţioneze faptul că Stelian
titlul textului din care a fost decupat articolul,specificând până din care nici vorbă să aflăm răspunsul aşteptat de cititor: cum se Popescu s-a remarcat „printr-o forţă culturală neobişnuită publicând
şi pagina… Un minunat alibi!! face că, deşi a locuit la Fălticeni numai un an, chiar mai puţin, ca marele Dicţionar al Limbii Române”.
Pe de altă parte, credem că plagiatul nu reprezintă unicul De numele lui Stelian Popescu se leagă (dovedind nu numai
învăţăcel la Şcoala Catihetică, marele prozator poate fi
păcat capital al criptoantologiei d.Eugen Dimitriu. Autorul a clarviziune politică dar şi un patriotism ardent) înfiinţarea Ligii
considerat, totuşi, (şi) fălticenean? Trecând peste insuficienţa Antirevizioniste Române, care sărbătorea în fiecare an ziua de 1
ambiţionat să mărească cât mai mult, peste marginile realităţii, expresiei, să recunoaştem că d.Ionel Maftei, cum-necum, dar Decembrie şi avea ca deviză Nici o brazdă de pământ!, a cărei ţintă
numărul personalităţilor fălticenene, introducând destule nume oferă un tablou acceptabil al perioadei ieşene a humuleşteanului. era contracararea tendinţelor antirevizioniste maghiare, sprijinite de
fără nicio legătură cu zona târgului de pe Şomuz. Criteriile sunt, Despre Fălticeni, însă, un singur rând în Dicţionarul Germania şi Italia fascistă. Ziua de 1 Decembrie a fost proclamată
adesea, discutabile, suficiente ori chiar bizare. Pictorul ieşan Otto personalităţilor fălticenene…!! Ceea ce nu i se poate imputa, drept „ziua de manifestare a antirevizionismului”, când românii, ca
Briese (a simţit şi a pictat moldoveneşte… crede I.Maftei, autorul negreşit, sursei….
prezentării împrumutate de E.D.), născut la Iaşi, unde a învăţat şi
10 cronica veche
CRONICA LITERELOR
răspuns la mişcările antirevizioniste din străinătate îşi manifestau Mircea Radu IACOBAN amintiri din „epoca de aur”
„solidaritatea românească faţă de intangibilitatea drepturilor noastre”.
Meritul lui Stelian Popescu este că a reuşit un program comun
împreună cu reprezentanţii Poloniei, Cehoslovaciei şi Iugoslaviei.

SCADENŢA
Dar, ulterior, iniţiatorul Ligii a întîmpinat piedici, atât în străinătate
cât şi în ţară. Astfel, Patriarhul Miron Cristea, ajuns Prim Ministru la
10 februarie 1938 şi Preşedinte de Onoare al Ligii Antirevizioniste,
care lua parte la toate întrunirile acesteia, „i-a întors spatele”, după

Z
cum el însuşi menţionează. Imediat după venirea la putere a lui
Armand Călinescu, la 7 martie 1939, Ligii Antirevizioniste i s-a ilele trecute, o jună reporteriţă isteaţă şi cu aplomb, Teatrul ori Opera! Unii şefi de întreprinderi, grupuri de şantiere,
interzis orice acţiune, până şi ţinerea adunărilor generale anuale cu operatorul după ea, m-a invitat să depăn amintiri CAP-uri, cooperative meşteşugăreşti, înţelegeau situaţia, alţii,
pentru darea de seamă a gestiunii financiare. despre... Constantin Dăscălescu. Pentru cine nu ştie: după ce te ţineau umilitor la uşă, îţi spuneau verde-n faţă:
Dincolo de prodigioasa sa activitate politică şi juridică, de Dăscălescu a fost prim-ministrul lui Ceauşescu. Cu siguranţă, „Autofinanţaţi-vă, asta-i sarcina, asta facem şi noi.” Calculele
numeroasele acte de binefacere în care s-a implicat, putem spune că întrebarea a fost izvodită de vreun vârstnic comanditar de la arătau că, prin vânzarea biletelor, unica sursă de venit, s-ar fi
ziaristica a fost cea mai mare realizare a sa. Numele lui se va confunda studioul central, fătuca n-avea cum şi ce să ştie de demnitarii putut acoperi necesităţile bugetului doar cu condiţia ca
cu cel al „Universului”, din care a făcut cel mai mare ziar românesc care au părăsit spaţiul public în anul naşterii dumisale. A rămas spectatorul, după ce-şi cumpără tichetul, să intre pe o uşă şi să
apărut între cele două războaie mondiale. Nu este lipsit de interes să foarte suprinsă când i-am spus că socrul meu, Gatea Panait, iasă pe cealaltă, ca la Mausoleul lui Lenin, 24 de ore din 24. Iar
amintim câteva date despre acest ziar important din presa română. este înmormântat de zeci de ani în cimitirul Mănăstirii un bilet costa cât patru de tramvai, preţul fiind bătut în cuie,
Fondatorul ziarului, italianul Luigi Cazzavillan (1852-1902), a fost
Căldăruşani şi că pe fostul prim-ministru l-am zărit de aproape astfel asigurându-se, nu-i aşa, accesul clasei muncitoare la
voluntar în detaşamentul celor 1000 de cămăşi roşii, al lui Garibaldi,
alături de prahoveanul Stan Popescu din Breaza, cunoscut drept doar la televizor. Zvonul cu „ginerică” a circulat insistent în valorile artei angajate. Forurile locale au sprijnit consistent
Garibaldianul. Ulterior, a devenit corespondent de război al unor ziare epocă, când se căutau explicaţii conforme cu morala vremii eforturile instituţiilor sinistrate, mijlocind audienţe la
italiene pe frontul din Bulgaria, în timpul războiului de independenţă pentru justificarea carierei celor (prea) tineri. Am continuat conducerile întreprinderilor, solicitând înţelegere, chemând
din 1877-1878, după care s-a stabilit definitiv în România, unde a discuţia (operatorul filma - cine ştie, poate „scap” ceva) şi am directorii de fabrici la sediu, întru sensibilizare, dar în primul
obţinut şi naturalizarea. constatat încă o dată că mai mult decât de zvonuri, banalităţi şi rând spre a-şi salva propria piele: imposibil să fie încălcată o
„Universul” avea înscris pe frontispiciul primului număr deviza aproximaţii privind „epoca de aur”, reprezentanta tinerei „indicaţie” provenită de la Cabinetul 2, dar nici nu puteau să
Dreptate pentru toţi - Toţi pentru dreptate . După moartea generaţii habar n-avea. Nu-i cazul s-o învinuim: de unde să ştie? anunţe închiderea celui mai vechi teatru românesc. Se aflau
fondatorului, Stelian Popescu, în calitate de avocat, a apărat interesele Culpabili sunt mai degrabă cei din generaţia mea, „oameni care între ciocan şi nicovală, aşa că, de voie, de nevoie, au trebuit să
văduvei acestuia, pentru ca, între 1903-1904, să devină director, iar tac” (cum suna titlul unei piese calpe), evitând nu numaidecât să ne devină aliaţi.
între 1916-1943 să-i fie patron. În perioada neutralităţii (1914-1916) , inculpe ori să disculpe, dar barem să ofere bruma de informaţii Repertoriul, cum se ştie, era strict controlat de la Bucureşti,
Stelian Popescu a situat ziarul alături de Antanta, militând pentru lipsă din tabloul blurat al unei jumătăţi de secol din viaţa n-aveai cum să joci ceea ce considerai c-ar fi succes aducător de
intrarea ţării în război, întru realizarea idealului naţional. După Primul
românilor. venituri, biletele aveau simbolic preţ fix - ce se putea face
Război Mondial, ziarul devine, dintr-un organ de presă independent,
unul de combinaţii politice (pro sau antiguvernamental), după cum
Cu alt prilej, venind vorba despre teatru, din nou o gazetăriţă altceva decât să se inventeze „alte surse”? Teatrul din Bacău a
dictau interesele. Pentru a-i da o formă legală, Stelian Popescu (ele par a fi vectorii unui interes întemeiat mai degrabă pe primit permisiunea să deschidă un chioşc în care vindea ouă cu
înfiinţează, în 1920, Societatea anonimă pe acţiuni „Universul”, cu zvonistică şi factologie cu coloratură mondenă) a exclamat: un leu în plus, la Piatra Neamţ chiar se confecţionau coşciuge, la
scopul de a sprijini, conform actului constitutiv, „exprimarea gândirii „A,Teatrul Naţional din Iaşi? Acolo făceaţi sicrie?” Cam atât Timişoara s-au înfiinţat cursuri (cu plată) de auto-apărare
româneşti şi răspândirea culturii în popor”. Mentorul a imprimat pare să fi reţinut din adevărata dramă trăită de instituţiile de pentru femei, în programele de sală tipăream reclame ce invitau
ziarului doctrina naţionalistă în acord cu principiile şi ideile care spectacole din România, lăsate brusc fără subvenţia care, la cumpărarea de locomotive diesel ori rulmenţi (mărfuri, de
stăteau la temelia civilizaţiei europene, combătînd comunismul pretutindeni în lume, îngăduie viaţa scenei. Cum cei care au trăit altfel, dirijate) şi tot aşa înainte, cu tot soiul de expediente, ori
doctrinar şi revoluţionar, politicianismul demagogic, propaganda urmările ineptei tentative de asasinat cultural sunt tot mai puţini de crasă inutilitate şi iluzorie eficienţă, ori evident în afara legii.
iredentistă maghiară, politica imperialistă şi anexionistă a Rusiei şi, pare-se, nu tocmai aplecaţi spre confesiuni lămuritoare, Cum televiziunea ne regala două ceasuri pe seară cu emisiuni
Sovietice etc. încerc să detaliez cât de cât, mai ales că, la Iaşi, m-am aflat în dedicate aproape în totalitate „eroului între eroi”, s-a ivit ideea
Activitatea depusă de Stelian Popescu prin ziarul „Universul” îl centrul acestui real tsunami instituţional. Ciudat: astăzi, nici organizării de „videoteci”: vindeai biletul Teatrului unui public
face pe Ion Brătianu să spună că acest ziar face „cât un corp de actorii nu par (ori, cu bună ştiinţă, nu vor) să-şi reamintească dornic să vadă, fie şi pe micul ecran, filme străine. Traduse pe
armată”.
anii de restrişte: ce-a fost a fost, ducă-se! Cele rele, să se spele! loc la microfon, ne-traduse, tineretul mai ales umplea sala
În 1943, luând distanţă faţă de Ion Antonescu - din cauza cenzurii
de război - Stelian Popescu a vrut să închidă ziarul „Universul”,
Nu făceam sicrie la Iaşi - de altfel, ar fi fost şi imposibil ca un Studio. De fapt, nici asta soluţie legală, toate casetele afişând, la
devenit de-a lungul timpului o adevărată conştiinţă românească, dar atelier de tâmplărie cu doi lucrători să susţină financiar ditamai deschidere, interdicţia proiectării în scop lucrativ. Oricum, n-a
Iuliu Maniu şi Dinu Brătianu s-au opus, „susţinând că e mare nevoie Teatrul cu aproape 200 de salariaţi, acoperind şi cheltuielile de ţinut barem o vară: Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste a
de un ziar independent în desfăşurarea evenimentelor ce se întrezăresc montare, onorariile, utilităţi etc. etc. - dar Teatrul „Vasile luat seama de ştirbirea atribuţiilor Cenzurii şi a dispus
la orizont”. Totuşi, a demisionat şi l-a numit pe ginerele său, Ion Alecsandri”, procopsit cu aşa numita „Administraţie comună”, prezentarea filmelor mai întâi la o Comisie centrală care să
Lugosianu, preşedinte al Consiliului de Administraţie şi director al era obligat să gestioneze atât Naţionalul, cât şi Opera, aprobe difuzarea. Bineînţeles că duceam în Capitală caseta cu
ziarului, pe care acesta l-a condus până la condamnarea socrului său ( Filarmonica, Teatrul „Luceafărul”, Teatrul de la Suceava. „Răsună valea” şi, cum ştampila îngăduitoare se punea pe cutie,
mai-iunie 1945), după care a fost arestat şi el. „Administraţia comună” a constituit subiectul unei teze introduceam în acelaşi ambalaj, la Iaşi, cine ştie ce film violent
Din primăvara anului 1944, pentru Stelian Popescu începe bucureştene de doctorat, mult agreată de „Cabinetul 2”, întrucât cu mafioţi. S-a aflat, în urma unor scrisori îngrijorate ale
adevărata aventură a vieţii şi drumul exilului dureros. În martie, dădea iluzia că s-ar obţine diminuarea numărului de posturi oamenilor muncii, şi s-au interzis şi videotecile. Când intrai în
pleacă în Elveţia, împreună cu soţia, grav bolnavă; tratamentul funcţionăreşti şi, implicit, micşorarea cheltuielilor. În fapt, s-a Teatru, trebuia să înfrunţi privirea întrebătoare a portarului cu
reuşeşte, dar evenimentele din ţară se precipită (datorită ocupării de întâmplat taman pe dos, dar asta-i o discuţie ce merită reluată cu patru copii, a muncitorilor de la ateliere, a actorilor: „chenzina
către ruşi), astfel încât se decide să rămână la Geneva, unde locuia fiul
alt prilej. Mecanismul contabilicesc închipuit astfel, era de o asta luăm leafa?” Au luat-o totdeauna întreagă cei de la Teatrul
său Victor, căsătorit cu verişoara unui conducător al tineretului liberal.
La Bucureşti, în martie-mai 1945 începe aşa numitul „proces al absurditate de neimaginat: exista un singur cont bancar, din care Naţional; din nefericire, nu şi cei de la Operă ori Filarmonică -
primilor criminali de război”, având în capul listei pe generalul M. aveau egală permisiune să dispună plăţi fiecare dintre cei patru dar cu preţul apelării la istovitoare şi umilitoare „soluţii” în
Macici. Sentinţele date celor 38 de acuzaţi trebuia să dea de bănuit că directori. Teoretic, luau leafa, din contul general ştirb şi pirpiriu, marginea sau total în afara legii. Se pare că, la Naţional, am
soarta adversarilor viitorului regim comunist a fost hotărâtă dinainte. salariaţii instituţiei al cărui director ajungea, dimineaţa, primul beneficiat şi de un plus de solicitudine datorat tocmai zvonului
Tot în acele luni începe înscenarea şi urmărirea penală într-un proces la Bancă; practic, nimeni n-a avut obrazul să înhaţe din la care se referea gazetăriţa tv: „Europa Liberă” preluase
de mare răsunet, procesul ziariştilor „vinovaţi de dezastrul ţării”. La agoniseala altuia, dar s-a creat un izvor de frustrare şi suspiciuni, „informaţia” cu ginerele prim-ministrului, lumea asculta (am
sfârşitul lunii mai 1945 este dat publicităţii actul de acuzare al câtă vreme Teatrul Naţional plătea 100% din salarii, iar aflat printre ultimii, conform zicerii că întâi află satul şi pe urmă
Tribunalului Poporului în cazul următorilor ziarişti: Pamfil Şeicaru Filarmonica, 20%. Demn, valorosul dirijor şi director al bărbatul şi am desminţit-o într-o intervenţie la o Plenară - după
(duşmanul lui Stelian Popescu), Ionel Dumitrescu, Romulus Dianu, Filarmonicii, Ion Baciu, a declarat situaţia inacceptabilă şi a care n-am mai fost niciodată invitat să iau cuvântul...) şi nu se
Ilie Rădulescu, Ilie Popescu-Prundeni, Radu Demetrescu-Gyr, părăsit Iaşul, aciuându-se pe un post subaltern la Ploieşti. Cei făcea să refuzi rubedenia înaltului personaj. Aşa că am cârpit,
Grigore Manoilescu, Aurel Cosma şi Stelian Popescu. Acuzator rămaşi au trebuit să lase în planul al şaptelea preocupările cu atelierul de croitorie, 420 de prelate pentru camioanele unei
public în acest proces a fost Alexandra Sidorovici, soţia lui Silviu privind ţinuta artistică a reprezentaţiilor, practicând un soi de întreprinderi de transporturi auto - de fapt, nici până azi nu ştiu
Brucan. În 4 iunie 1945, Consilierul Ilie Tabua, preşedinte al
Tribunalului Poporului, citeşte sentinţa. Stelian Popescu, „pentru
cerşetorie oficializată şi petrecându-şi mai tot timpul în cum arată o astfel de prelată, am confecţionat, cu atelierul de
crima de contribuţie la dezastrul ţării”, a fost condamnat la detenţie pe antecamera cutărui director de uzină - care, la rându-i, nu putea pictură, 2000 de plăcuţe cu inscripţia „vânătoarea interzisă” şi,
viaţă, zece ani degradare civică şi confiscarea averii personale, cea a să asigure leafa propriilor salariaţi, darămite să mai şi miluiască când a venit un control la Inspectoratul Silvic, cel ce întreba a
soţiei şi cea a descendenţilor, cu excepţia celei provenite din fost invitat să le numere pe cărările pădurilor patriei, am produs,
succesiuni. cu tâmplăria, sute şi sute de „paleţi” - evident, doar unul singur,
În aceste condiţii, evident că Stelian Popescu nu mai putea să se păstrat ca anexă justificativă la factură, gazul metan ni-l plătea
întoarcă în ţară, unde au rămas cele trei fete şi întreaga avere. Între Combinatul de Utilaj Greu (Teatrul a primit, de la Tg. Mureş,
timp, soţia lui a murit otrăvită cu o doză mare de somnifere, dată de invitaţia la semnarea contractului de livrare pentru... zero metri
nora sa, în complicitate cu un medic din Geneva. Stelian Popescu a cubi!), electricitatea, Fabrica de Antibiotice şi tot aşa înainte. A
rămas în Elveţia până în anul 1948, când a plecat în Spania, pentru necesitat o enormă trudă şirul interminabil de infracţiuni pe
siguranţă şi pentru că viaţa era mai ieftină. În continuare, a avut o viaţă care „stăpânirea” se făcea că nu le vede şi care ar constitui,
liniştită, doar că, aşa cum mărturisea, îi lipseau prietenii. În 1949, deşi acum, deliciul DNA-ului. Sper că a intervenit prescripţia, ori fi-
avea 76 de ani, s-a recăsătorit cu doctoriţa Medeea Niculescu (fostul
medic personal al Anei Pauker, care trăia la Paris şi avea doi băieţi).
vor categorisite ca ripostă în legitimă apărare... Târâş-grăpiş,
După 5 ani, în 1954, Stelian Popescu a murit şi a fost înmormântat la sistemul începuse să funcţioneze, când am primit un telefon de
Madrid, fiind condus pe ultimul drum de puţinii cunoscuţi aflaţi în la directorul Teatrului Naţional din Bucureşti, Radu Beligan:
exil în Spania. „Dragă, ce faci tu acolo, vrei să demonstrezi că se poate?” Avea
Casa din Bucureşti (str. Dionisie Lupu) a lui Stelian Popescu, perfectă dreptate: şterpelind trudnic dintr-un buzunar al statului
după ce a fost confiscată, a fost ocupată, un timp, de misiunea militară şi băgând în alt buzunar al statului, dădeam apă la moară
americană, condusă de generalul Scryber care, înainte de război, a fost iniţiatorilor unei absurdităţi profund dăunătoare:
un apropiat al familiei lui Stelian Popescu, venind deseori în vizite. „autofinanţarea teatrelor”. Dilema era de nesoluţionat şi nu ştiu
Cu toate acestea, a refuzat cererea fiicei lu Stelian Popescu, Elena, de cum s-ar fi derulat lucrurile mai departe, dacă nu venea acel
a intra în casă, pentru a recupera un document preţios, pentru familie, decembrie 1989. La scară şi păstrând proporţiile, prima spălare
dar şi pentru posteritate: manuscrisul memoriilor lui Stelian Popescu. a putinei s-a petrecut nu la Bucureşti, ci la Iaşi: în ziua de 18
Dar, cu complicitatea unui fost om de încredere al casei, într-o noapte decembrie 1989, la premiera piesei lui Canetti, „Scadenţa”, un
când noii stăpâni erau plecaţi, manuscrisul a fost recuperat. El a
violent rechizitoriu anti-dictatură, importanţi membri ai
constituit, de altfel, sursa principală a acestor consemnări, la care se
adaugă alte documente privind viaţa şi şi activitatea acestei
Comisiei de vizionare, ca să nu spună nici NU, nici DA, au
impunătoare figuri care a fost Stelian Popescu. şters-o pe nesimţite, unul căte unul, de la discuţia finală. Venise
scadenţa...

cronica veche 11
CRONICA VECHE
Traian D. LAZĂR Istoria ca ficţiune. Ficţiunea ca istorie Maria BACIU

Un roman-reportaj Omul
T ranspunerea autorului în postura personajelor sale este o
tehnică scriitoricească obişnuită. Dar de ce să te transpui
în pielea Răului? De ce să fii personajul negativ? De ce să
democraţia, iar naţionalismul său ia aspecte critice. Treptat,
naţionalismul devine prioritar faţă de social-democraţie. Hitler se şi
opera
arată mândru că aparţine poporului german, un popor eroic, moral şi
fii Zmeul şi nu Ileana Cosânzeana? cu un temeinic instinct de conservare. Mizeria, considera el, i-a
Chiar din primele pagini ale romanului, Nicolae Cristache ne împins pe muncitori în tabăra social-democraţiei. Vinovată era
aruncă un fel de moto imens, conţinând o mărturisire a lui Hitler, burghezia (partidele burgheze), care respingea orice revendicări
făcută, la 10 august 1939, pe când se afla în plină ascensiune, lui sociale şi reforme în favoarea claselor inferioare, subminând vigoarea
Giovanni Papini, ”copilul teribil al literaturii italiene”, privind Al. Andriescu - 88 este o amplă operă, care adună lucrări
şi unitatea naţiunii germane. Hitler admitea social-democraţia cu
concepţia sa despre lume. Finalizarea o aflăm, conform rupturilor condiţia ca acţiunile şi revendicările ei să se subordoneze
dedicate vieţii şi scrierilor universitarului ieşean, studii ale
structurale specifice romanului modern, abia pe ultima pagină a naţionalismului, întăririi patriei şi ridicării naţiunii. învăţăceilor şi ale colegilor, pe diferite teme de filologie şi
cărţii. Întrebat de ce acţiunea sa politică îi vizează pe În funcţie de naţionalism s-a cristalizat şi poziţia literatură, care l-au preocupat pe Profesor. Prin publicarea
evrei, Hitler a răspuns: „- Ce misie ar avea sa în problema evreiască. Iniţial, pentru Hitler, evreul acestor studii, editoarea, Gabriela Haja, pune în lumină
Dumnezeu, fără Dracu'?” Iar comentariul autorului, era un german de altă confesiune. Raporturile sale cu contribuţia lui Al. Andriescu la continuarea şi consolidarea
E la nave va!, îi sugerează cititorului că, de fapt, evreii erau privite prin prisma diferenţei de avere şi şcolii filologice ieşene, şi nu numai, scoţând în evidenţă
Dracul e Hitler! Dar abia la sfârşitul volumului. cultură şi nu a deosebirilor naţionale (etnice). personalitatea complexă a cărturarului.
Convins că, prin titlu şi prin moto, a captat Manifesta ranchiună faţă de un coleg de şcoală, evreu, Volumul are trei secţiuni: Al. Andriescu - Omul şi opera,
atenţia cititorului, autorul se aşterne temeinic pe pentru că era dintr-o familie mai bogată şi era mai Studii, Al. Andriescu - file de album. Studiile şi articolele sunt
lucru, iar noi, cititorii, încercăm a discerne pe ce cultivat în domeniul muzical, nu pentru că era de etnie semnate de nume importante ale învăţământului universitar
drum ne ghidează. Ce fel de roman citim? Pornind de evreiască. Pe când stătea la azil, era prieten cu un
la sugestia din subtitlul cărţii (În alai popular spre ieşean: Gavril Istrate, Stelian Dumistrăcel, Dan Mănucă.
evreu (Neumann), care îi dăruise o redingotă.
Auschwitz), ne aşteptăm la dezvăluiri privind Noemi Bomher, Petru Zugun etc., dar şi de foşti studenţi:
Ulterior, Hitler şi-a însuşit antisemitismul pentru că
genealogia evreiască a lui Hitler. Bunica sa, Maria era la modă în rândurile clasei burgheze în care voia să Florin Faifer, Grigore Ilisei, Mircea Filip, Ovidiu Nimigean,
Ana Schickelgruber, originară din Leonding, lângă se integreze. Lucian Vasiliu ş.a.
Linz - Austria, aflată ca servitoare în casa evreului În anii de dinaintea primului război mondial în Personalitate marcantă a Iaşului universitar şi, implicit, a
Frankenberger, ar fi avut o aventură cu fiul acestuia, societatea austriacă se crease o discrepanţă între Iaşului cultural, Al. Andriescu a fost profesor, predând cursuri
rezultând Alois (n.1837), tatăl lui Hitler. Alois a fost atitudinea oficialităţilor şi cea a burgheziei (populaţiei de limba română, de istoria limbii române literare, de
încredinţat spre îngrijire ţăranului Johan Nepomuk mijlocii) faţă de evrei. Curtea Habsburgică, interesată lingvistică generală ori de stilistică; în ierarhia profesională a
Hiedler. Din 1877, el a renunţat la numele în consolidarea imperiului multinaţional prin evitarea ajuns, treptat, şef de catedră, prodecan şi decan, conducător de
Schickelgruber, luând numele Hiedler. Adolf (n. 20 aprilie 1889), conflictelor dintre naţiunea germană, dominantă, şi naţionalităţile doctorate, director al Centrului de Editare şi Cercetare a
fiul luiAlois, pentru a se rupe de rădăcinile ebraice şi a şerge umilinţa componente, avea o atitudine tolerantă faţă de aceste naţionalităţi, Te x t e l o r R o m â n e ş t i v e c h i M o n u m e n t a l i n g u e
şi efectele nedorite ale originii sale etnice, va deveni un feroce între care se numărau şi evreii. Încă din secolul al XVIII-lea,
persecutor al evreilor şi un violent combatant pentru puritatea rasială Dacoromanorum şi al proiectului de editare a Bibliei de la
împărăteasa Maria Tereza şi apoi Iosif al II-lea, a acordat evreilor
germană. Precum mulţi alţi evrei, între care prezumtivul său urmaş Bucureşti. Profesorul a fost, totodată, director al Institutului de
egalitatea în drepturi cu ceilalţi locuitori ai Imperiului. Concomitent,
la ”tron”, Heydrich. intervenise o schimbare în poziţia evreilor faţă de integrarea în Lingvistică, Istorie Literară şi Folclor al Academiei Române,
Dar Nicolae Cristache nu agreează şi nu-şi fundamentează societatea austriacă. Anterior, ei trăiau, grupaţi de bună voie, în Filiala Iaşi, membru în redacţia mai multor publicaţii (între
demersul narativ pe o asemenea ipoteză, el evitând căile colaterale, cartiere (ghetouri) aflate sub influenţa şi controlul rabinilor. În care, la începuturi, şi al revistei „Cronica”), membru al U.S.R.,
obscure, senzaţionale, şi preferând documentarea serioasă. Între rândurile lor s-a manifestat, sub influenţa iluminismului, mişcarea membru în Comisia Naţională de Atestare a Titlurilor,
sursele sale documentare se numără texte aparţinând lui Hitler (Mein numită Haskala, care se împotrivea politicii de izolare, dusă de rabini, Diplomelor şi Certificatelor Universitare etc. Prodigioasa sa
Kampf etc.), relatări ale persoanelor care l-au cunoscut şi i-au fost şi pentru integrare cu populaţia majoritară. activitate a fost răsplătită cu premii însemnate, între care:
prieteni în adolescenţă şi tinereţe (A. Kubizek, R. Hanisch, Sub acţiunea acestor două impulsuri s-a înregistrat, în scurt timp, Premiul U.S.R., pentru vol. al III lea de Opere (Rusoaica) ,de
Neumann), camarazi politici din perioada luptei pentru putere şi din o puternică afirmare a etniei evreieşti în societatea germană (Austria Gib Mihăescu; Premiul Academiei Române, pentru vol. I din
cea în care s-a aflat în fruntea statului (J. Goebels, Hans Frank), şi Germania), ilustrată de succesul în afaceri al familiei Rotschild, şi ediţia Biblia 1688(Geneza); Premiul „Cartea universitară”,
adversari (J. Chamberlain) ş.a. Se pare că axa principală a naraţiunii în cultură, precum poetul H. Heine şi muzicienii Mendelssohn,
a constituit-o opera istoricului Ian Kershaw, căruia N. Cristache îi
pentru Biblia 1688, Pars XI Liber Psalmorum, la Salonul
Offenbach, Brahms. Faptul a incomodat şi îngrijorat burghezia
exprimă recunoştinţa. Internaţional de Carte Românească, 2003 etc.
germană. Nimănui nu îi place să fie concurat şi întrecut, mai ales pe
Dacă la Sadoveanu şi alţi autori de romane istorice, sursele şi teren propriu. În timp ce oficialităţile erau tolerante cu evreii (şi cu
O contribuţie capitală a sa e de aflat în modul în care a
informaţiile documentare pe care se întemeiază scrierea sunt naţionalităţile componente), clasa de mijloc a devenit antisemită (şi valorificat textele religioase, subliniind rolul acestora în
„topite” într-o pastă narativă ale cărei origini nu mai pot fi naţionalistă). S-a format partidul pangerman condus de Schönerer, fundamentarea şi dezvoltarea limbii române literare, precum şi
identificate, iar imaginaţia ocupă un loc important în completarea care promova antisemitismul, iar primarul Vienei, Karl Lueger, şi influenţa pe care au avut-o asupra unora dintre scriitorii noştri
sau comentarea documentării, la Nicolae Cristache acestea ocupă partidul social-creştin luau măsuri antisemite. Hitler a devenit adept al reprezentativi: I.H.Rădulescu, M.Sadoveanu, T. Arghezi,
un loc secundar. Autorul evită relatarea unor fapte şi evenimente lui Schönerer „pentru ardoarea cu care apăra cauza germanismului”. L.Blaga, V.Voiculescu ş.a. După opinia sa, textele religioase
pentru care nu există, sau nu s-au putut studia, documente. Dornic să se integreze păturii burgheze din Viena, Hitler devine, şi el, ne-au dat şi limba literară, dar şi pe cea artistică, stilul psalmic
Documentarea este aproape exhaustivă. Sursele pe care se antisemit. Autorul are dreptate scriind: „Copilul spune ce-i place să fiind valorificat, în formă modernă, atât de scriitorii citaţi, cât
fundamentează naraţiunea sunt precizate (citate) şi, adeseori, audă neamului în care s-a născut”. şi de poeţii postmodernişti.
incluse ad litteram în text. Materia primă documentară este vizibilă Faptul că evreii deţineau poziţii puternice în mişcarea social- Într-un elevat studiu, Psalmii în literatura modernă,
cititorului. Se conturează astfel, ca într-o istorie romantică şi democrată a determinat şi îndepărtarea de social-democraţi, pe care a
romanţată, copilăria lui Adolf (în mediul rural şi apoi urban), cercetătorul atrage atenţia asupra perspectivei religioase a
încxeput să-i combată. Romancierul (neajutat de istorici, care trec
insistându-se asupra trăirilor sale imaginare, cu nucleul situat în sub tăcere faptele) neglijează o nuanţă a schimbării de atitudine a lui
Psalmilor, exegeza sa pornind de la literatura română veche şi
vechea mitologie germană (anglo-saxonă), în care Cavalerii Mesei Hitler: faptul că respinge doar social-democraţia internaţionalistă ajungând până în „zorii postmodernismului”, moment ilustrat
Rotunde, Parsifal, Lohengrin etc. încearcă să găsească Sfântul Graal (iniţiată de evreul Karl Marx şi întreţinută de alţi evrei), nu şi pe aceea de poezia lui Şt. Aug. Doinaş. Cartea psalmilor devine un
şi să-l aducă regelui Arthur... Copilul Adolf era un cititor pasionat al subordonată intereselor naţionale. În 1920, partidul din care făcea dialog între textele vechi şi cele moderne, fiind evident faptul
unor asemenea cărţi (romanele Mesei Rotunde), frecventa parte Hitler, Partidul Muncitoresc German, întemeiat în septembrie că textele vechi încă se bucură de o mare vitalitate. Totodată,
biblioteca, muzeul local. Şi pentru că, în epocă, vechile legende 1919 de mecanicul Anton Drexler, şi-a schimbat numele în Partidul autorul se delimitează de abordările impresioniste, străine de
germanice fuseseră deja transpuse muzical de Richard Wagner Naţional-Socialist al Muncitorilor Germani (N. S. D. A. P.). Hitler, rigoarea filologică şi istorică, punând în prim plan
(1813 - 1883),Adolf asista la spectacolele cu operele acestuia. ajungând la conducerea acestui partid şi a statului, va promova o obiectivitatea judecăţilor. De asemenea, în Stil şi limbaj,
Alte surse documentare contrazic această viziune a autorului. politică naţionalistă şi antisemită. Profesorul face cercetare stilistică aplicată, cu observaţii
Adolf era un şcolar indisciplinat şi leneş. La majoritatea obiectelor Cucerirea puterii a fost precedată de o intensă acţiune de pertinente, urmărind constituirea limbajului artistic şi drumul
de învăţământ avea calificativul suficient, la unele insuficient şi doar propagare a concepţiei despre lume a lui Hitler, devenită program al
la gimnastică era excepţional. Nu şi-a terminat studiile liceale. Dar acestuia până la marii creatori de limbă, unul dintre aceştia
N. S. D. A. P. şi, apoi, de transpunerea ei în practică. În aceste pagini,
de ce să-l incriminăm pentru toate acestea? Poate că Adolf era dotat fiind Nichita Stănescu.
cartea lui N. Cristache dobândeşte aspectul unui roman de acţiune,
cu o inteligenţă nativă, ce respingea şi ignora formalismul şi fiind înfăţişate, succesiv, performanţele (tribulaţiile) propagandistice Monumenta lingue Dacoromanorum era un proiect mai
sistemul şcolar. De altfel şi N. Cristache ignoră aceste aspecte, el ale lui Hitler, devenit „toboşarul” ideii naţionale, cu misiunea să vechi, care avea drept obiectiv editarea critică a unor texte
străduindu-se să fie obiectiv în prezentarea personalităţii lui Hitler. „naţionalizeze masele” (p.91, 102); puciul de la München (8 nov. importante ale literaturii din perioada veche. Cele două studii
În această primă parte a cărţii, având aspect de roman psihologic, 1933); câştigarea alegerilor parlamentare; noaptea cuţitelor lungi (30 ale sale fac parte din bibliografia de referinţă pentru această
se merge pe varianta după care structura psihică a lui Hitler s-a iunie 1934); reintroducerea serviciului militar obligatoriu (9 martie perioadă.
format în mediul natural şi social rustic (semiurban), prin lectură şi 1935); remilitarizarea Renaniei (7 martie 1936); Axa Berlin - Roma Universitar, specialist în stilistică, publicist, Al. Andriescu
muzică, sub impactul vechii mitologii germane, ale cărei valori erau (oct. 1936); Anschluss-ul (11 - 12 martie 1938); acordul de la a semnat şi un volum de maxime, Din meditaţiile câinelui Jar,
cavalerismul, puritatea morală, eroismul. Viaţa îl va supune la München (ocuparea regiunii sudete (29-30 sept. 1938); ocuparea în care autorul, cu subtilă inteligenţă, aduce personajul-animal
provocări şi încercări aspre: nu intră la Academia de Arte din Viena Cehoslovaciei (15 martie 1939); pregătirea atacului împotriva în scenă, pentru a se adresa conştiinţei omului, această
(1907), locuieşte la azilul din Meidling şi apoi la un cămin de burlaci, Poloniei.
trăieşte din pensia de orfan şi din economiile părinţilor decedaţi, perspectivă oferind un plus de profunzime conţinutului.
Calităţile de reporter ale lui N. Cristache sunt, aici, pe deplin puse
lucrează ca hamal în gară, este pictor de cărţi poştale, munceşte în Despre profesorul Al. Andriescu, foştii studenţi au cuvinte
în valoare. Folosind o mare diversitate de material documentar,
construcţii, cerşeşte. „În această epocă (1907 - 1913, cât a trăit la autorul realizează adevărate reportaje de la faţa locului, unele cu de laudă şi respect, admirându-i eleganţa dialogului,
Viena), scrie Hitler, mi s-a conturat o imagine şi o concepţie despre redactare amplă, sugerând anvergura acţiunii, altele telegrafice, diplomaţia, discursul inteligent, căldura umană. Codrin Liviu
lume (Wéltanschauung), care a devenit temelia de nezdruncinat a pentru a convinge asupra velocităţii faptelor. În câteva intervine şi Cuţitaru îl consideră „un personaj destinat excelenţei
acţiunilor mele viitoare”. Războiul, la care a participat ca voluntar pana de prozator, împletind relatarea acţiunii prezente, cu evocarea academice, administrative, umane”, iar Florin Faifer, aflând în
(1914 - 1918) l-a pus în faţa altor încercări, între viaţă şi moarte. unor trăiri similare din trecut, când erau doar în stadiul imaginar. Magistru sensibilitate, rigoare, pasiune, îl apreciază ca pe un
Autorul prezintă, concomitent cu formarea structurii psihice a Cartea oferă şi alte piste de lectură în afara celor pe care le-am „cărturar de soi”.
personajului, şi geneza concepţiei despre lume a lui Hitler, cu cele urmat eu însumi. E suficient să amintim capitole precum Hitler şi Tabula gratulatoria conţine numele celor care au publicat
trei componente ale sale: naţionalismul, social-democraţia, femeile sau Hitler şi armata. studii sau au adresat felicitări Profesorului, cu diferite prilejuri;
antisemitismul. Este partea de roman-eseu a cărţii. Intrând în pielea unui personaj odios, malefic, intenţia scriitorului Al. Andriescu - File de album întregeşte imaginea acestui
În copilărie, sub influenţa tatălui său, Adolf era un naţionalist cu a fost ca, printr-o transpunere cât mai profundă, să ne facă a înţelege
vederi cosmopolite şi deloc antisemite. În perioada de mizerie, pe
universitar eminent, care a pregătit numeroase generaţii de
cât mai bine omul şi epoca, în ideea de a dezvălui modul în care se
când se afla în Viena, sensibil la nedreptăţile şi inegalităţile sociale studenţi, lăsând în urmă o importantă operă.
inculcă Răul în orice om şi câte Rele poate comite. Un caz particular,
pe care le trăia el însuşi, Hitler a început să simpatizeze social- cu trimitere spre general.

12 cronica veche
CRONICA LITERELOR
Nicolae BUSUIOC aperto libro cetate şi în Nirvana. Sigur femeia e o taină dar şi o dualitate, o
dualitate pentru că stăpân al trupului e demonul, iar stăpâna
sufletului e divinitatea. Muze, nimfe ori preotese, curtezane,
patriciene ori aurore, Dalile, Cassandre ori Titanide, femeile

Frumuseţe, eros, magie...


inspiră, incită şi aplanează discordiile, fac şi desfac totul în lumea
bărbaţilor, dau tonul istoriei lumeşti. Oricum, ele rămân ca nişte
eroine, sunt în centrul paradisului, acceptat nu ca loc de răsplată
postumă, ci ca reşedinţă primordială unde întâiul cuplu uman avea

S
să guste din hazardul iubirii şi unde Eva îl iniţiază pe Adam în
ensibil la orice formă de expresie estetică originală, la ca din senin şi dispărute în neant aveau parcă, dincolo de expresiile încălcarea interdicţiei de a gusta din Pomul cunoaşterii.
orice tentativă capabilă să vibreze emoţia adevărată, lor concrete, fizice, ceva din existenţa magică a extazului de tip Rezultatul? Întâia revelaţie a sinelui, întâiul sentiment al dragostei,
iubitorul de graţie, adică de acea fermecătoare stare a şamanic. Să fi trăit el, pentru o clipă, acest extaz ca pe o călătorie de unde perpetua forţă de seducţie şi puterea magică a femeii
frumosului sublim întruchipat de natură, apoi de artă, şi-a îndreptat făcută în vis? Sau nişte rapide sinapse şi conexiuni din propriul asupra bărbatului.
privirile cu maximă atenţie la grupul de fete din faţa sa. Tinere, univers neuronic l-au catapultat undeva între ideile reţinute din Soarele se lăsase demult sub linia orizontului, amurgul se
vesele, elegante, probabil studente, fetele din grup conversau cu cartea lui Eliade şi trăirea palpabilă pe o stradă din centrul oraşului întindea cu aripi uriaşe, iar iubitorul nostru de frumos tot nu reuşea
voci plăcute şi-şi vedeau de mersul înainte în ritmul paşilor uşori şi moldav? să iasă din păienjenişul copleşitoarelor reflexii. Vizitase cu ani în
dezinvolţi. Iubitorul nostru de graţie, un fin cunoscător al sexului Oricum, trecuse printr-o experienţă aproape extatică şi prin urmă muzeele Parisului, între care şi celebrul Louvre. Constatarea
frumos, în sensul aprecierii cuvenite atunci când trebuie să admire, urmare trebuia să mediteze adânc asupra acesteia. Şi-a amintit pe pe care o făcea acum era în absolută cunoştinţă de cauză. Fetele
fie şi pe stradă, trupuri impecabile de femei aflate la început de loc un detaliu din volum, uluitor, de ce tocmai acest detaliu? care-i defilaseră prin faţă i-au readus în imagine perfecţiunea,
viaţă, a rămas ţintuit locului, vrăjit de atâta perfecţiune, Herodot îl plasa pe Zalmoxis alături de Pitagora, Orfeu şi de graţia şi eleganţa trăsăturilor anatomice: Venus din Milo.
întâmplarea i-a scos în cale însăşi graţia întruchipată. Grupul de Zoroastru, de înţelepţii care au cunoscut direct ocultaţia, iniţierea, Asemănări într-atât de izbitoare încât se întreba dacă pe strada lui
zeiţe se îndepărta vizibil lăsând în urmă imaginea unor nimfe care extazul, transa şamanică şi care credeau în metempsihoză. Toate de-acum n-au apărut multiplicări ale inegalabilei opere de artă,
s-au arătat dar repede au şi dispărut nu ştim unde. Nici urmă de aceste figuri fabuloase, dintre care îl interesa mai ales Zalmoxis, model de fineţe şi frumuseţe, pe de-asupra şi multiplicări vii.
fiice ale lui Zeus. erau capabile să reveleze mistere legate de sufletul omenesc şi Încerca senzaţia estetică a transferului (prin metempsihoză!?)
Dacă asupra operelor de artă autentică pogoară binecuvântarea nemurirea lui. Să fie vorba de o fericită post-existenţă, de dintr-un timp în altul a ceea ce reprezintă graţia corpului feminin
divină, artiştii înşişi fiind înzestraţi cu un duh celest, atunci asupra experienţe susceptibile de a readuce în prezent fenomene şi dintotdeauna şi a ceea ce semnifică ideea după care arta izvorăşte
vieţii proaspete care pulsează exploziv în tinerele fete pogoară elemente dintr-o lume de dincolo? O stare absolut ciudată trăia din instinctul frumosului. Un Leonardo da Vinci este deopotrivă
misterul, enigma, altfel perfecţiunea nu ar mai fi opera creatorului personajul nostru, mare iubitor de frumos, împărţit între avalanşa de remarcabil artist când pictează orice, dar mai ales când face o
inspirat şi fabulos. Aşa gândeşte acum, după dispariţia acelor fete idei şi întrebări care nu mai conteneau şi interpretările momentului Mona Lisa. Natura umană este mereu vitală, vitalitatea tinerească
miraculoase, personajul nostru iubitor de graţie. Şi nu se opreşte la care a fost martor. fiind percepută cu toate simţurile, iar ceea ce este frumos îi place şi
aici. Să fi trecut prin faţa ochilor lui nişte vestale, amazoane, naiade Pe fondul imaginilor păstrate cu străşnicie, el căuta să-şi lui Dumnezeu. Pe chipul vestalei citeşti virtutea fără de care
sau poate bacante sau zâne sau danaide sau baiadere sau... O prelungească cât mai mult această rară ipostază. Nu-i este dat oricui întreţinerea focului sacru nu este posibilă, pe chipul unei bacante
întreagă mitologie feminină îi revine în memorie dar nu-şi dă să asiste la o asemenea iniţiere. Superbele tinere care au trecut prin înfloresc zorile voluptăţii, pe cel al zânei din mitologia populară
seama cine au fost cu adevărat acele uluitoare fiinţe ademenitoare faţa sa, metamorfozate poate în danaide sau în sirene sau în iele şi românească întrevezi profunzimile dragostei adevărate, toate însă
până la extaz. Parcă a trăit un basm, un fel de mit cosmologic care sânziene, de ce nu în gheişe venite din îndepărtatul Orient sau pur şi dau măsura frumosului râvnit, acea infinită plăcere estetică care
să-l ajute la identificarea sensului iniţial al frumosului, al simplu în zeiţe pentru a atrage atenţia muritorului de rând, au lăsat menţine lumea departe de urât şi cenuşiu.
perfecţiunii. Ce poate fi mai fascinant decât epifania unui grup de să se înţeleagă că într-o lume ca a lui, vulgară şi neputincioasă, rea, Poemele de pretutindeni au cântat iubirea ca tainică
tinere fermecătoare cu trecere fulgerătoare prin faţa sa? Şi din nou limitată şi obosită, mai apar şi minuni, pentru că mirifică a fost înseninare. Euripide spune că Eros îl face pe cel îndrăgostit poet,
gândeşte pentru sine. însăşi această revelaţie, această redescoperire a frumosului de lângă chiar dacă mai înainte era lipsit de inspiraţie, iar Tagore susţine că
Să fi fost ceva premergător unui ritual iniţiatic, ceva care să-l el, a plăcerii echilibrului dintre fizic şi spirit peste care adesea se poeţii îi ţes femeii un văl din firele de aur ale închipuirii. Câţi dintre
lumineze asupra semnificaţiei apariţiei unor fiinţe seducătoare ca trece cu nepăsare şi ignoranţă. I s-a părut sau Oracolul din Delphi a contemporani nu se visează cavaleri pentru a înduioşa inima
într-un scenariu mitic frecvent în lumea de altădată? Personajul şoptit misterios şi insinuant: caută infinita frumuseţe şi o vei găsi „prinţesei” sau poate nu se mai întâmplă aşa ceva? Şi muzica e
nostru, fericit şi privilegiat, era încă sub impresiile proaspete ale chiar în locul de supremă fericire, poate chiar în cetatea ta sau poate capabilă de revelaţii sublime. Dacă luna naşte fantasme nocturn-
lecturii volumului De la Zalmoxis la Genghis-Han, lectură care i-a în Nirvana, înţeleasă nu ca spaţiu ci ca stare de linişte eternă. Chipul aeriene, Ofelii, Margarete, Beatrice, Laure şi Cătăline, Sonata
dezvăluit cultul revelaţiilor deloc surprinzătoare, dacă are în femeii este expresia însăşi a armoniei, a senzualităţii, a dragostei, lunii a lui Beethoven este “însăşi luna pe pământ”. Şi, meditează în
vedere trăsăturile primordiale ale miturilor cosmogonice. În fond, caută expresia... Ultimele cuvinte nu le-a mai auzit şi martorul continuare personajul nostru neizbutind să sintetizeze în formule
aceste mituri şi legende au încercat să detaşeze forţa divină de nostru a căzut din nou pe gânduri. Oracolul e un mit şi miturile toate cunoscute ceea ce au încercat şi alţii, anume regăsirea prin frumos
imperfecţiunile lumii şi de apariţia maleficului. Şi totuşi urmăresc revelări ale misterului. Mister va rămâne şi această a esenţialului, a creaţiei, a eternului. De un singur lucru e sigur, că
experienţa recentei realităţi sau poate a unei simple vedenii i-a căutare a fericirii, a paradisului, chiar al celui de lângă el dar numai armonia în întâlnire cu perfecţiunea conferă starea de graţie.
demonstrat că lumea noastră atinge uneori perfecţiunea, acel prag nedescoperit. Apoi, destul de liniştit, se retrase spre casă.
peste care probabil nu se mai poate trece, nu mai există evoluţie. Să fie femeia şi demon şi zeitate? Printre cuvintele rostite de
Deşi sursă a fertilităţii telurice, suplele şi graţioasele fete apărute Oracol parcă aşa se desluşeşte. Nu poţi afla fericirea lângă ea şi în

Cristian LIVESCU

miracole (lirice) pasagere...


R emarcam cu alt prilej, comentând volumele anterioare
ale lui Vasile Cojocaru Filipiuc (debutul, cu titlu
heraclitian S-a tot dus râul... A rămas râul, Ed. Samia,
Iaşi, 2005, urmat de alte câteva cărţi: Scrisoare către Moş Crăciun,
Universitas XXI, 2009, Înţelepciunea din anotimpuri, 222 pagini,
ilaritate, desigur), dar ele divulgă o sensibilitate activă, expansivă,
dornică de a comunica momente de revelaţie, consumate intimist.
Odată cu nota elegiacă, angajând decepţia în faţa unei lumi moderne
care intră violent în tihna patriarhală, autorul utilizează tehnica
sugestiei, dar nu întotdeauna găseşte semnul potrivit şi scapă
2012, şi Cuiburi perene - Epică şi lirism, Editura Alfa, Iaşi, 306 p., preţiozitaţi retorice care diminuează starea lirică, dându-i o notă
2013), trei teme care îl inspiră - una, de regresiune spre meleagul frivolă: „Vântul adia cu chipuri./ Auzul meu distingea în depărtare/ vibraţiile stridente/ ale Junimii” !?!), divagaţii ieftine, conduse fără
natal, e vorba de ţinutul din preajma muntelui Ceahlău, cu Borca un abator de lemn.// Privirea-mi deplângea un azil de arbori har de o emisie prea locvace.
legendară, tema sa predilectă, alături de alte două - tema vanităţii, a naufragiaţi/ ce purtau amintirea unor umbre.// Vecernia schitului era Când renunţă la pasiunea aforistică sau la excesul decorativ şi
trecerii implacabile a timpului, dilatând vârste şi regrete, şi tema aprinsă;/ iertarea abatorului într-o strană (?).// Desluşeam printre revine la starea lirică optimă, Vasile Cojocaru convinge secvenţial
celebrării cuvântului potrivit, dăruit să se încarce cu seva chipuri/ o pasăre alergând după/ ultima rază de soare a zilei/ a sorbit- că travaliul său nu e simplu compendiu de notaţii cotidiene: „În
sufletului, spre a deveni poezie. Poemele acestui autor se remarcă o şi-o duce unui/ boţ blând (?!)/ să-i fie noaptea mai călduţă/ în acea zi în care copacii pluteau/ în nori de zăpadă/ un nor a coborât în
prin claritatea rostirii, într-un registru expresiv de feerie nostalgică, aşteptarea miracolului/ pentru sorocul lavei...” (În aşteptarea unei furca mamei -/ din el se scurgea un fir de căldură/ cu care mama
fapt confirmat şi de recenta sa carte, Cataracte ale unui fir de noi vieţi) urma să ne apere/ de anotimpul lupilor flămânzi.../ Pe fundalul
cuvinte sclave şi libere (Alfa, Iaşi, 252 p., 2013), unde patosul liric În unele locuri, starea poetică se diluează, îşi pierde din graţie, acelui tablou/ al copilăriei mele,/ ningea cu lebede.” Relatarea
devine mai controlat şi mai dornic să reţină miracole ale clipei dând loc unor aplicaţii gongorice („sorocul lavei”, de pildă!). Nu amestecă genuinul cu transa modernă: „Casa harnică a mamei/
pasagere, într-o colecţie de miniaturi şi destăinuiri care orice ne trece prin cap, sub urgenţa unei stări notabile, înseamnă străvezeşte lenjeria nopţii./ Metamorfoza secretelor/ mele de
configurează în definitiv „efigia sufletului”. Reuşitele apar atunci poezie, iar la o nouă lectură a celor scrise în grabă trebuie să melc.// Căile de copite emancipate/ revarsă./ Înghit apă sfinţită./
când poezia se caută pe sine şi recurge la diafan şi reveria de pastel intervină selectiv spiritul critic. Sau aşa ar trebui să se întâmple... În Clisa vieţii...”; „Amiaza a ieşit din regat rotundă,/ prozodia este tot
din jubilaţia trăirii, ceea ce oferă scriiturii note de autentic: „Poezia altă parte, autorul îşi doreşte ca iubita să aibă „privirea boltită”, la seminar,/ vinul carmin naşte-n pocale,/ iar noi ne prelungim în
-/ o ninsoare angelică/ pentru încălzirea sufletelor// primăvara/ astfel încât să poată vedea ce se ascunde în spatele eului liric. Dar ce toate cele.”
printre flori de cireş// vara/ printre flori de mac// toamna/ printre ţine aşa de preţios autorul în partea sa nevăzută? „Tainele tăcerilor/ În finalul cărţii întâlnim 18 balade pe teme diverse, multe
flori de crizantemă// şi iarna/ printre flori de glastră” (Definiţia bucuriile ce-aşteaptă-n testament,/ suspinele florilor dăruite ei (!!),/ „trăznite”, în maniera lui Marin Sorescu, speculând absurdul sau
poeziei). Unda elegiacă este acum mai pregnantă, mai bine condusă fereastra deschisă amintirilor,/ azurul ferecat de irişi,/ noaptea înşirând fel de fel de agregări de fantezisme verbale ori impulsuri
şi conferă pondere cuprinsului, chiar disciplinează emisia, care labirintului,/ lumânările de ceremonie ale harpei (?!?),/ respectul textuale, unele fără multă noimă, tratate în stil de joc ingenios-
uneori tinde să producă locuri comune sau notaţii minore. sacerdotal pentru artă/ cuvintele caste ce-adastă efigia sorţii,/ prozaic: „Am reuşit să conving un cuvânt/ să se autosuspende dintr-
Agoniseala confesivă este bogată la Vasile Cojocaru, autor vitraliile săgetate, veşnic în viaţă,/ jocul de-a v-aţi ascunselea al un poem de-al meu./ De fapt, eu i-am semnat demisia;/ începuse să
sârguincios în a-şi reţine impresiile, care se îndepărtează vizibil de zăpezii,/ nufărul căutat de matroz noaptea...” (Destăinuire); multe şi mă obsedeze -/ dirija toate aterizările cititorilor/ spre alte poeme;/
universul rural, în favoarea surprinderii de observaţii volatile, şi mărunte... iată ce nu-i dat să vadă iubitei în spatele adoratorului ei. O nu se mai vedea pădurea poemului/ din cauza copacului cuvânt./ L-
adesea aceste impresii surprind plăcut: „Să te strămuţi din tărâmul privire critică mai atentă putea da la o parte o serie de pasaje obscure am exilat în insula Sfânta Elena./ După plecarea lui,/ poemul s-a
etimoanelor.../ şi bufniţa să se hrănească cu putregaiul secolelor sau care contravin poeziei (de felul: „Livada decrepită/ este limbată/ transformat într-un epitaf,/ Am încercat atunci imposibilul/ pentru
trecute,// Gândirea ebeniană să ardă cu orele stinse,/ toamnele pentru maternitate...”; „Mimesisul ontic/ stăruie în mulura/ salvarea acelui poem -/ i-am trimis cuvântului anapoda/ un bilet de
târzii, aprinse, s-arămească iernile albe,/ anotimpurile să fie coloanelor/ ca replică/ la ofranda platonismului...”; „Eşecurile/ întoarcere -/ era prea târziu./ Cuvântul anapoda se transformase/ în
luminate de candelabrele-magnolii,/ iar liniştea să te-aştepte până înfierbântă botul timpului/ ce paşte secunde...”; „Arta înghite bastonul lui Napoleon./ De atunci, când mă întâlnesc/ cu vreun
la deschiderea testamentului.// Amprenta cerului senin să tăcerea/ celor care o admiră...”; „Elocvenţa/ este paşaportul moştenitor de-al lui,/ mă îmbăt cu celelalte cuvinte.../ în amintirea
unduiască printre nuferi,/ sânii serilor de mai să se-aştearnă pe diplomatic,/ barajul din calea viiturilor turbulente...”; „Îmi simt vina poemului pierdut.” (Balada metafizică a unui cuvânt anapoda).
pleoapele-ţi,/ sănătatea oftalmologică a oglinzii tale să ţină pas cu amăruie/ în numărul numărat de prieteni/ care-au înfruntat timpul/ Cu multă dorinţă de afirmare, căutător de rerverii pasagere,
vârsta-ţi,/ iar umbra tăcută să te-nsoţească şi după ploaia de vremuit...”; „Tuşeul stropilor de vară/ gravează/ pe lacul albastru,/ Vasile Cojocaru Filipiuc rămâne interesant pentru pastelurile sale
purpură.” (Descântec) Nu aflăm nimic spectaculos în aceste cuvinte licenţiate dictate/ de heraldica neamului”; „Fruntea înaltă/ cu încărcătură meditativă, scrise oarecum în afara furtunilor de
versuri, imagistica e destul de restrânsă, cu împreunări uneori lecturează paşii/ pe puntea scrisorilor/ de palinodii./ Chemările de sensibilitate prin care poezia a trecut în ultimele decenii.
riscante (secvenţa cu „sănătatea oftalmologică a oglinzii” trezeşte foc ale lui Mihai (Eminescu)/ n-au fost încoronate,/ fiind stinse de/
cronica veche 13
CRONICA LITERELOR
Virginia FABIAN Florin FAIFER

Starea de scris Un bărbat


P e un colţ de birou am descoperit două cărţi ale aceluiaşi
autor, Florentin Palaghia: „Cutia cu greieri şi Zece şi o femeie...
S
poeme în traducerea poetului Miron Kiropol” şi „Mă
âcâitoare fiinţă trebuie să fi fost doamna Elena-Margareta
grăbesc, Doamne! Je me hâte, Seigneur”. Ambele apărute la Ionescu, soţia hărăzitului într-ale spiritului Nae Ionescu.
editura Timpul, în 2011 şi 2013. Le-am răsfoit, până am găsit o Asta e, din păcate, impresia care se degajă din filele de
acroşă: „Mai trece o zi, o noapte,/ viaţa se termină poate/ şi-n jurnal în care ea îşi deapănă, iar şi iarăşi, frustrările (Jurnal,
curtea bisericii/ un înger albastru,/ scrie o carte”.Tradus în ediţie îngrijită de Dora Mezdrea şi Anca Irina Ionescu,
franceză de „pustnicul de la Chartres”, Miron Kiropol, cel Bucureşti, Editura Crater, 1999). Dar, poate, trecând peste
care ne spune că F.P. „Ne vorbeşte şi nu mai tace adîncirii în judecăţile ostile ale celor din jur, nu i-a fost nici ei prea uşor. Să
miez” : „Un jour, une nuit passent encore,/ la vie peut-etre În ceasul din urmă, după rememorarea unui trecut greu de fii partenera de viaţă a unui bărbat „altfel decât toţi” te situează
finit/ et dans la cour de l'eglise/ un ange bleu/ ecrit un livre”. relele pământului aflate într-o viaţă, îşi doreşte întâlnirea într-o postură de invidiat, însă nu-ţi oferă un confort.
Urmându-mi curiozitatea lirică, le-am citit. Autorul nu Divinităţii, singurul punct de sprijin în efemerul ce ne Soarta păruse că-i surâde în zorii căsătoriei vanitoasei femei,
intenţionează să-şi şocheze prezumtivul cititor abordând o hotărăşte traiectoria existenţială. mândră că iese la braţ cu o vedetă a vremii. Soţul ei părea, în anii
imagistică ancorată ultimelor valuri stilistice, ci îşi dezvăluie, Dorind să cunoască şi „alte lumi cu-acelaşi soare”, poetul, tinereţii lor, întruchiparea unui ideal. O minte scăpărătoare, o
carismă care lesne putea să te subjuge. Era, îl portretizează
cu sinceră şi grăbită simplitate, dublată de îndurerată european de o mobilitate restrânsă, evocă Roma cezarilor sau
Elena-Margareta cu o formulă norocoasă, „stăpânit de dorinţa
luciditate, neputinţa încercată în faţa iminentei sale dispariţii visează, în notă ironică, la un posibil Paris: „Pe Rivoli curge de a stăpâni”. S-a întâmplat aşa, chiar dacă Nae rostitorul n-a
în neantul recuperator de suflete, dar şi fericirea Stării de scris, un râu,/ La Louvre s-a mutat Grădina Zoologică,/ Brâncuşi fost şi un om de memorabil condei. Luciditatea lui nu s-a
singura salvare din cenuşiul unei vieţi anoste. Considerându- sculptează pe Bateau Mouche,/ în Cartierul Latin s-au pus dovedit a fi spornică. N-a scris decât prea puţin. Dar a fascinat
se „fiul cuvintelor”, „rod imaculat de stea”, „un mare nim, un scaune pentrru turiştii nostalgici.” Pentru a-şi restabili generaţii de tineri care au găsit în el un mentor. Un guru. Un
mare tot”, „o pată de lumină şi de zbor”, „un ţărm” dorit al echilibrul precar, duios îşi aminteşte de Carpaţii iubiţi, de călăuz.
sensurilor pentru cuvintele care „sângerează” în aprigul iureş târgul lui moldav, de necesare momente de Bine, dăruite lui de Avea un intelect redutabil şi un soi de demonism în confruntarea
al potrivirii lor în „versul-mag”, poetul invocă frecvent Iubire, chiar dacă sunt transcrise în tonuri crispate. Temperate cu auditoriul din aulă. Dar sentimente o fi avut? Capacitate
misterul tainicelor fervori din timpul „facerii” lirice. Din ecouri romantice străbat versurile într-o acerbă luptă cu afectivă. Într-o relaţie cu o femeie simţea el că iubirea e o trăire
zbenguiala literelor se nasc cuvintele. Din necurmata lor „(...)infinitul/ şi stările primare”, îngemănate cu îndrăzneli în doi? Nae, „atotputernicul”, tânjea după o tandră mângâiere
sarabandă, poetul se opreşte la cele potrivite şi atunci scrie cu postmoderniste, în dorinţa de a scăpa de povara „operei sau prefera să se refugieze în lumea de abstracţiuni unde se putea
heruvimi „azurii” sau „răvăşiţi”, „cu aripi de ceară” , cu cai regăsi cu trufiile şi cu însingurările lui? Oricât de discret ar păşi
omnia”, de a-i scrie ultima filă, de a o prinde între coperţi.
cineva din preajmă, ca pe un covor de Buhara, tot va ajunge să-l
galopând peste întinderi, cu soldaţi „sub stele cu gheare”, Fugărit de substantive, vizitat de „lascive metafore”, prins în stingherească pe un interiorizat ca Nae Ionescu.
printre arbori incendiaţi, disciplinaţi făcând umbră nisipului „încâlceala bănuitoare a literelor”, F.P. se refugiază sub „cer Nimic nu pare să-i apropie pe cei doi foşti soţi. Cine ştie ce i-o fi
pe necuprinsul plajelor, totul adunându-se în imagini care de cuvinte” şi „rime de jar”, sigur fiind că şi pe mormânt îi vor apropiat cândva! Misogin, dacă impresia nu înşală, Nae priveşte
serbează bucuria de a fi în preajma Cuvântului eliberator. creşte „muguri de cuvânt”, după ce-l va întâlni pe Cel care ne femeia ca pe o pradă. Ca pe un trofeu. E un cuceritor, un
Singurul care dă sens zilelor şi nopţilor presărate de cenuşiul poate lumina întrebările lipsite de răspuns: „Mă grăbesc, învingător cu puterea minţii, şi îi place s-o arate. Pe când
umbrelor, de anostele automatisme. Doamne, cu pielea vânătă/ cu ochii tulburi/ când cal, când lamentuoasa Elena-Margareta, oricât s-ar grozăvi dumneaei,
Acceptând deliberat sacrificiul impus de Starea de scris, pasăre.// Cum să mă sprijin fără de aripi/ fără copite/ Când viu, nu-i, şi nici nu putea fi altfel, decât o înfrântă. Nădufurile ce
poetul presupune că va fi răsplătit într-un singur fel: cuvintele cînd moarte?” răbufnesc în jurnal sunt, oricum, zadarnice. Nu-i vorbă, fosta
poemelor sale vor fi înghiţite de tăriile cerului „nimbate de Florentin Palaghia, un nostalgic care-şi caută salvarea, doamnă Ionescu (după divorţul din 1930) e o femeie deşteaptă şi
nori verzi” şi luminate de „stele albastre”. Trecând prin lumea aflând-o, poate, în vrăjitul joc al literelor prinse-n cuvinte. s-a străduit, acceptând postura, să fie o nevastă bună (spălat,
reală „cu o aripă frântă”, simţind că-i toamnă deja în viaţa lui, călcat, gătit...). Şi totuşi, a survenit eşecul. Eşecul previzibil,
pecetluit de singurătatea asta încrâncenată.
trupul poetului se preschimbă în cruce când „în patria Volume anterioare: „Sintagme”, 1979, ed. Litera; Sigur că, oricare i-ar fi fost vina, sunt lucruri care dor. Mai ales
cuvintelor” îşi descoperă noua identitate, cea de zeu şi sclav „Întoarcerea cailor”, 1994, Bucureşti: Cînd vor trece sitarii, că doamna, chiar dacă se frământă, nu înţelege prea bine ce s-a
deopotrivă, nobila stare de scris izbăvindu-l, scăpându-l din 1994, ed. Eminescu; „Metamorfoză lentă/ Metamorphose întâmplat, ce a declanşat criza care a dus în cele din urmă la
teluricul noian de mreje. lente, ed.Timpul. ruptură. Ceea ce îi amplifică sentimentul de jignire. Şi pe acela
al ratării. Nu a mai rămas nimic din exuberanţele, din exaltările
Laurenţiu FAIFER Colectivizarea comunistă a marcat viaţa sătenilor. Mo Yan de altcândva, din visurile (sau planurile) ce ar fi putut da vieţii ei
în “Obosit de viaţă, obosit de moarte” imaginează un ţăran un sens. S-a căscat un gol, pe care încearcă să-l umple cu
chinez din ţinutul Gaomi din nord-est ca fiind singurul din izmeneli, cu uşurătăţi şi, de ce nu, cu îngândurări.

Ionăşenii de azi şi de ieri toată China care nu a trecut la colectiv. În Ionăşeni a existat un
caz real. Dumitru Aganea (zis Moş Mitrucă), mândru, cu
Se priveşte în oglindă şi nu-i place imaginea cu care se
confruntă. În jurnal, trăsăturile ei prind alt contur, în liniile unui

L
mustăţile lui mari şi iapa albă, a trăit independent şi şi-a muncit portret care o flatează. O face pe modesta, pe firul vechiului ei
a Ionăşeni, un sat mare din judeţul Botoşani cu trei pământul până la 95 de ani. devotament, dar ţâfnele mai că o înăbuşă. Nu recunoaşte că ar fi
biserici şi cu o mânăstire în apropiere, Cozancea, se Cutremurătoare e drama ţigăncii Mariţa Caliului, care a (fost) geloasă şi nici că, podidită de orgoliu, ar fi vrut să-i fie
organizează în fiecare an în luna mai sărbătoarea fost deportată la Bug cu cei 10 copii ai săi. I-au murit toţi, unul recunoscută poziţia de stăpână a unui stăpân. Nici acum, când
“Fiii satului”. Sufletul acţiunii este dl.Dumitru Cernescu, un câte unul, după care ea a reuşit să fugă şi s-a întors singură după despărţirea s-a produs ireversibil, nu se gândeşte, dacă e s-o
credem, la vreun alt bărbat. Cum s-ar putea, când în pieptul ei
om care ar merita acum mai mult de două cuvinte şi care prin un an în sat, mergând pe jos sute de kilometri.
palpită, ca întotdeauna, o „dragoste neţărmurită”! Doar ca să-l
ceea ce construieşte reuşeşte să schimbe lumea. Ce e cu adevărat minunat e că d-na Chiponcă realizează o pedepsească, pusă pe răfuială, îi aruncă ea lui Nae, egoistul,
Cu ocazia sărbătorii de anul acesta, s-a lansat ediţia carte cu sute de personaje, oameni simpli. Despre aceştia nu ar nestatornicul, vorbe menite să-l usture. Rele trebuie să mai fi
numărul doi a lucrării “Ionăşenii de azi, de ieri şi de mai fi scris nimeni, niciodată. fost acele certuri!
demult”, o monografie a satului scrisă de doamna inginer Elena Nu este greu de imaginat ce muncă a depus d-na Chiponcă Şi nici o aluzie la vreo scenă drăgăstoasă. Deşi, ea îşi păstrează
Chiponcă. Lucrarea prezintă interes pentru localnici, dar mai pentru construcţia cărţii. La capătul lecturii se vede evoluţia în amintire alesul cu senzualitatea unui act amoros: „Dragostea
ales pentru cei plecaţi din sat, pentru copiii şi nepoţii acestora satului. Finalul, în zilele noastre, pare însă unul trist. Deşi din el s-a scurs în mine ca o otravă dulce”. O exprimare riscată,
şi, foarte important, pentru cercetători. nivelul de trai a crescut şi unii oameni şi-au construit case cu dar care spune multe. Nu destule ca să putem detecta fără a face
Cartea este extrem de bine documentată şi surprinde printr- etaj, populaţia e în scădere, iar şcoala din sat are din ce în ce mai risipă de speculaţii resorturile acestei ciudate căsătorii, clădită
o lista impresionantă de referinţe bibliografice şi de documente puţini copii. pe dizarmonie. Cineva trebuia să piardă, şi cine putea fi dacă nu
de arhivă cercetate. Pornind de la climă şi sol, de la geografia Dacă în anul 1910 “în satul Ionăşeni s-au născut 83 de doamna Ionescu, „cea mai înfrântă dintre femei”. Se vede
locală la evoluţia istorică, până la învăţământ, gospodăria copii, au fost întemeiate 20 de familii şi au încetat din viaţă 38 singură, într-un acces de deprimare, ca pe o „epavă”. I-a trecut
ţărănească şi evoluţia spirituală, d-na Chiponcă a scris totul de persoane”, iar în perioada comunistă satul a depăşit 2000 de viaţa, şi - în afară de nişte copii frumoşi - ce lasă în urmă?
despre Ionăşeni. Chiar dacă nu risipeşte epitete şi e uneori locuitori, în 2013 “în parohia Ionăşeni au fost înregistrate 29 de De aici, momentele de revoltă, de aici, tânguirile. Abia se abţine
încruntat de serioasă, se citeşte cu plăcere. înmormântări, zece botezuri şi nicio cununie”.Trebuie însă să să nu lăcrimeze. Atunci când n-o apucă dracii. Privind înapoi cu
Satul a fost al familiei Balş peste 250 de ani, de pe la 1600, ochi limpezi, îşi revede parcusul vieţii aşa cum, cu rău, cu bine,
fim rezonabili şi să credem în minuni, că oamenii se vor
s-a întâmplat să fie. Alteori, se reinventează amăgindu-se,
ajungând la sfârşitul secolului XIX parte în proprietate, parte în întoarce să trăiască în locurile acestea de poveste. refugiindu-se într-un plan imaginar. Şi-ar fi dorit, şi poate că îşi
administrarea boierului Vasile Isăcescu, om cu studii în Într-un scenariu ce pare fantezist, dar pe care viitorul îl va doreşte încă, „o viaţă ca-n poveşti”, ea fiind „bolnavă de dorul
străinătate, fost prefect de Botoşani şi deputat, cumpătat şi bun confirma, vor exista poli de dezvoltare, oraşele mari devenind lucrurilor frumoase”, „beată de dorinţi irealizabile”. Fără să
gospodar. Cei doi băieţi ai acestuia au poveşti triste. Chiar dacă metropole (aşa cum sunt Bucureştiul sau Iaşul), iar cele mai vrea, năzuroasa doamnă îşi pune un diagnostic ce explică multe.
scapă de puşcăriile comuniste, sfârşesc în sărăcie aproape de mici vor forma conurbaţii. Spre exemplu, un proiect concret, Un autoportret în care iluziile se conjugă cu adevărurile despre
Sibiu şi în Botoşani. abandonat la venirea crizei a fost Hunedoara -Deva -Simeria - sine.
Călan. Pentru moldovenii din nord însă, un caz fericit ar putea Are simţ artistic, îi place muzica (cântă şi la pian...), contemplă
fi al Botoşaniului şi al Sucevei. tablourile de prin expoziţii, vizitează muzee, intră în celebre
Mulţi dintre lucrătorii conurbaţiilor vor dori să locuiască la palate, simţindu-se ca o prinţesă din poveşti. Dacă soarta i-a fost
aer curat, în satele din preajmă, acceptând o navetă de 15-20 de ingrată, nimic n-o împiedică să viseze, chiar aşa, urmărită de
minute aşa cum în prezent bucureştenii consideră rezonabil un „ghină”, de ghinion adică. Se amăgeşte şi ea, dar starea nu
drum de o oră de acasă până la serviciu. durează, diverşi caraghioşi, diverşi stupizi stricându-i plăcerea.
Ionăşeniul, înconjurat de păduri, cu biserică, şcoală şi cu Plăcerea, deci... Tentaţia păcatului îi dă târcoale, dar, cel puţin
pământ bun pentru pomi fructiferi va trăi o nouă viaţă. Şi din câte ne împărtăşeşte ea, peste mici flirturi, mici gesturi de
cochetărie, câte un schimb de priviri nu se trece. Deşi, cum o
atunci, în momentul întoarcerii, noii sau vechii fii ai satului se
trădează horoscopul, dumneaei ar cam fi „predispusă la toate
vor întreba care este istoria locului şi cine au fost bunicii şi plăcerile trupeşti”. Răutăcios zodiacul ăsta!...
străbunicii lor. Cartea doamnei Chiponcă şi sutele de eroi Dar nu, cu atâtea mărturisiri de afecţiune nu i-ar aduce doamna
necunoscuţi pe care îi aminteşte le vor da răspunsul. Ionescu lui Nae al ei un afront. Un afront postum... Murind el pe
Elena Chiponcă - “Ionăşenii de azi, de ieri şi de mai demult (monografie)” -
neaşteptate, reacţia fostei lui consoarte, Elena-Margareta, e
Editura PIM, Iaşi, 2014. stridentă şi cumva indecentă, ca de melodramă: „Nae mort, Nae
pământ?”. Bietul Nae! Bine că n-a apucat s-o mai audă...
14 cronica veche
CRONICA LITERELOR

Theodor CODREANU - 70
cu variantele „Luceafărului”, dacă Eminescu ar fi lucrat la
calculator?
O asemenea operă, e posibil să gândească oricare dintre noi, nu
poate fi elaborată decât de o persoană robustă, cu o sănătate de fier.
Paradoxul e că, la Theo Codreanu, tăria şi rezistenţa nu-s de natură ION DRUŢĂ ŞI
MEMORIA IDENTITARĂ(II)
fizică, ci morală şi spirituală. Deşi pozează într-o permanentă alură
adolescentină, Theo ascunde suficiente suferinţe. Mă mai întrebi
dacă mai am idei pentru a scrie şi alte cărţi. Nu scriu în funcţie de
venirea ideilor, deşi unii mă consideră un critic cu doctrină asupra

S
artei. Ar trebui să mă întrebi dacă mai am dureri, fiindcă orice
carte a mea s-a născut dintr-o anume durere de care n-am putut să candaloasă i se părea lui Bodiul şi prezentarea
scap decât prin spovedania scrisului. consecinţelor secetei din 1946, cu foametea cumplită,
Theodor Codreanu este cunoscut astăzi ca un reputat când autorităţile sovietice lăsau grămezile de grâu să
eminescolog, un luptător fervent pentru cauza Basarabiei şi un
Brevetul Theo
putrezească în gări decât să le dea populaţiei. Cât priveşte
purtător de stindard întru apărarea spiritului nostru naţional. Din colectivizarea, cu toate îndulcirile prozatorului, primului
atare „slăbiciuni“ s-a ales cu multă dragoste din partea secretar i se părea că Druţă „vede orânduirea colhoznică ca o

S
compatrioţilor, a românilor de peste Prut, dar şi cu destulă
oarta noastră este înscrisă în cer, dar ea se înfăptuieşte pe nenorocire pentru popor, asociind-o cu războiul”. În loc să laude
inamiciţie. Nimic mai neplăcut, pentru creatorul huşean, decât
pământ şi în viaţă. Vorbind despre Theodor Codreanu, aş atitudinea „globaliştilor“ şi „integratorilor“ cosmopoliţi, pe care îi
înzestrarea agriculturii cu tehnică modernă, aceasta e privită ca
ţine să observ că, dincolo de linia lui obiectivă, asiduă şi înfierează în polemici acide, ori de câte ori are ocazia. „depersonalizare a omului”, lipsindu-i „latura spirituală”, încât
înălţătoare, dată şi de o zodie fericită, precum cea a Berbecului, Dacă ar fi să mă opresc la câteva din trăsăturile structurale, se manifesta „tendinţa clară de a poetiza principiile patriarhale
multe elemente devenite structurale scriitorului în genere sunt de atunci aş numi neapărat caracterul pregnant, tenacitatea în tot ce din trecut, bazate pe proprietatea privată şi pe neacceptarea
natură subiectivă, conştient fundamentate şi dirijate de un spirit face, încrederea în forţele sale, îndrăzneala, competenţa, şi nu în noului mod de viaţă socialist.” Şi, ca o culme a indisciplinei de
tutelar, care nu-şi trăieşte viaţa la întâmplare, care cântăreşte orice ultimul rând disponibilitatea şi onoarea cuvântului dat. partid, Druţă mai venea spre publicare şi cu piesa Semănătorii
clipă, o precupeţeşte şi-o dedică acţiunilor celor mai temeinice. Fiu În afară de talent literar, Th. Codreanu are şi harul prieteniei. de zăpadă, care „din punct de vedere ideologico-politic este mai
de ţărani, născut într-un sat de lângă Bârlad, Theodor Codreanu Nu vorbeşte atât de mult, precât scrie. La cuvinte rostite este mai dăunătoare decât lucrarea Povara bunătăţii noastre.” Iată de ce
iese, de copil, în evidenţa obştei, îndrăznind să compună o zgârcit. Dar ştie să te asculte şi să te înţeleagă. De aceea, „este de neînţeles” că în forurile de acordare a premiilor
epigramă primarului comunei, care nu gospodărea cum trebuie dintotdeauna, ne-am simţit bine împreună. Putem spune că am „operele lui I. Druţă găsesc o susţinere atât de activă, dăunând
satele. Tot de mic, şi printr-o întâmplare, i se stârneşte interesul crescut, ca scriitori, unul lângă altul. Cărţile lui le-am cunoscut din prin aceasta procesului de dezvoltare a literaturii sovietice
pentru Basarabia cotropită de armatele lui Stalin. Doritor să nu mai faşă, la fel şi el, a avut habar de ale mele. Dar, discuţiile noastre au moldoveneşti şi activităţii de educaţie ideologică în rândurile
urmeze calea părinţilor şi bunicilor, la coarnele plugului, se atins şi alte paliere. Ba, în ultima vreme, ca un simptom al oamenilor muncii.” Şi pentru ca cireaşa de pe tort să nu
hotărăşte să se realizeze în viaţă prin învăţătura de carte. Dar n-are scepticismului specific vârstei, vorbim tot mai rar despre literatură lipsească, Bodiul se arată stupefiat că, deşi cenzura
şcoală în sat, fapt pentru care face, zilnic, o navetă de 16 km, în şi scriitori şi mai mult despre cele ale vieţii. Sigur că, în această moldovenească a refuzat să publice Păsările tinereţii noastre,
localitatea vecină. ipostază mi-a oferit şi alte mari surprize. De pildă, aceea a unor această operă a fost acceptată de editurile moscovite „Izvestia”,
Exerciţiile de fortificare a voinţei continuă şi, când se vede doar similitudini, a unor aranjamente ale vieţii, care să ni se potrivească, 1968, şi „Molodaia gvardia”, 1969. Necruţătorul paznic
suplinitor în învăţământ, la o şcoală de ţară, hotărăşte să-şi facă amândoi fiind copii de ţărani, trăiţi în sat, fraţi buni cu natura, şi ideologic ar fi putut fi şi mai drastic dacă ar fi ştiu că, tot în 1970,
studiile superioare, pe care, deşi la cursuri fără frecvenţă, le încheie şcoliţi în aceiaşi ani, în aceleaşi condiţii dificile ale vremurilor de Ion Druţă a scris eseul Eminescu, poet naţional, sintagmă care
cu brio. Încă de adolescent este atras de lectură. Creaţia literară îl după război, închistate politic şi de tristă amintire. M-a surprins
fascinează atât de mult, că vine şi ispita propriilor compuneri, pe va da frisoane cumplite şi moştenitorilor post-kominternişti din
profunzimea gândului său şi posibilitatea de a-l exprima într-o România, după 1989!
care le prezintă în cenaclurile literare ale Bârladului vremii. Ba formă rotundă şi limpede ca apa izvorului. În scris, Codreanu se
chiar îndrăzneşte să trimită şi la reviste, însă nu la oricare dintre ele, Am comentat pe larg scrisoarea lui Ivan Bodiul pentru că
dovedeşte un artizan al limbajului. Toate vin din credinţa
ci chiar lui Geo Dumitrescu, de la „România literară“. Şi nu o implică înţelegerea situaţiei istorice în care s-a produs
eminesciană că nu noi suntem stăpânii limbii, ci limba este stăpâna
lucrare de începător, ci una profesionistă şi preponderent critică, în ascensiunea literară a prozatorului. În primul rând, scrisoarea
noastră. Nu fac decât să mă conformez acestui adevăr sacru,
care polemizează cu Edgar Papu, apoi cu Eugen Simion. Să fiindcă numai astfel ajungem la cealaltă spusă eminesciană: nu bodiulină este imaginea exemplară a ceea ce însemna ideologia
realizezi un debut atât de răsunător, la o vârstă încă juvenilă, nu stă noi suntem stăpânii adevărului, ci adevărul este stăpânul nostru. proletcultistă în epocă, marcând lipsa totală de libertate
la îndemâna oricui. În rest, toate sunt vorbe. creatoare, în condiţiile în care criteriul estetic fusese înlocuit cu
Şi Theo Codreanu îndrăzneşte mai departe. Forţează destinul. Th. Codreanu este un arhitect al stilului, un adevărat creator. El cel ideologic, deşi, formal, se vorbea despre condiţia „estetică”
Îşi încheie studiile universitare şi se prezintă la un concurs pentru o nu se lasă sedus de textul pe care îl analizează, aplicând o critică a artei. A nu părăsi esteticul devenea supremul păcat al
catedră de limba şi literatura română, la oraş. Îl ia cu notă mare, impresionistă, ci încearcă să-l ridice pe acesta către paradigma sa scriitorului. Or, meritul de căpătâi al lui Ion Druţă consta tocmai
concursul, dar optează să ocupe un post nu în Bârladul adolescenţei vizionară, deschizând, astfel, operei respective noi orizonturi. Cum în „erezia” faţă de canonul literar oficial. Iată de ce critica lui
lui, nu la Iaşi sau la Galaţi, ci la… Huşi. Pretextul era că, aici, trăia şi îşi prepară recipientele în care plasează „marfa” autorului studiat, Bodiul devine suprem elogiu adus prozatorului. Ne ciocnim de
crea poetul Ion Alex. Angheluş, care îi şi făcuse, cu insistenţă, acesta este un secret numai de el ştiut, care ţine de intuiţie şi talent. paradoxul că, foarte adesea, detractorii surprind cu mai multă
invitaţia, şi de care îl va lega o frumoasă prietenie. Motivul Aşa procedează şi cu Eminescu, şi cu Bacovia, şi cu Ion Barbu. Aşa acuitate meritele şi noutatea aduse de un creator în evoluţia
adevărat însă era altul. Theo îşi căuta locul cel mai nimerit pentru a a procedat şi cu lucrările mele, de care a avut bunăvoinţa să se artei. Am demonstrat acest lucru în cazul lui Eminescu. Aşadar,
dobândi tihna scrisului. Şi l-a găsit în „oraşul dintre vii“. ocupe. uneltele „criticului literar” Bodiul pot lucra la nivelul tuturor
Acest lucru se întâmpla prin anii 1974-1975. La acea vreme, Aş putea vorbi minute în şir despre Theo ca gospodar. Despre „complexelor de cultură”. Se poate spune că, în cazul Druţă,
tânărul condeier nu publicase nicio carte. Ei bine, în 1981, pasiunea lui pentru vie şi struguri, pentru pepeni, pomi şi fructe. critica favorabilă operei sale din acei ani se manifesta timid, la
debutează cu romanul Marele zid, publicat de Editura „Junimea“, Casa şi gospodăria sa din Cornii Huşilor formează un adevărat rai. nivelul unui impresionism critic, neavând curajul să spună că
roman care era un substitut al altuia, Varvarienii, ce câştigase Ce să mai amintesc despre veleităţile lui de bucătăr, când o adevăratele merite ale scriitorului erau tocmai cele considerate
concursul, dar care nu a trecut de cenzură. Urmează seria lucrărilor înlocuieşte cu brio pe doamna Lina, remarcabila prozatoare Lina ca supreme primejdii de către improvizatul evaluator. Până şi un
despre poetul nostru naţional, începând cu Eminescu dialectica Codreanu. Am mâncat ciorbe, fripturi şi saramuri, mămăliguţă cu
stilului (1984), cărţile de mare erudiţie, dedicate unor autori de
critic autentic precum Vasile Coroban încerca să îndulcească
brânză, toate excelent pregătite după brevetul Theo... lucrurile, arătând că viziunea artistică a lui Ion Druţă nu
prestigiu (I. L. Caragiale, G. Bacovia, Ion Barbu), numeroase studii Prin exegezele sale, privim astăzi la adevăratul Eminescu şi la
despre istoria şi literatura Basarabiei, între care, la loc de cinste, se contravine idealurilor socialiste. Apăra construcţia personajului
o altă Basarabie, şi înţelegem mai bine opera scriitorilor. Tot Onache Cărăbuş, din Povara bunătăţii noastre, prin aceea că
situează Duminica Mare a lui Grigore Vieru, apoi remarcabile datorită lui s-au ridicat mulţi condeieri de valoare, atât în patria
disertaţii pe teme generale de literatură, cultură, sociologie şi „este exponent al ţărănimii asuprite şi cunoaşte furcile caudine
mamă, cât şi dincolo de Prut, fiindcă autorul de la Huşi, deşi
politică, precum Transmodernismul, A doua schimbare la faţă sau preocupat de mari studii de literatură şi civilizaţie, are timp, cum
ale vechiului regim, ducând în spatele sale grele poveri ale
Polemici incorecte politic. În total, peste 50 de volume. alţii n-o mai fac de mult, să practice ceea ce se cheamă critică de mizeriei. Dar, spre deosebire de personajele din alte romane cu
Mi-l amintesc în anii imediat de după Revoluţia din Decembrie întâmpinare. Dar nu procedează cu aversiune, stăpânit de aceeaşi temă, eroul acesta nu e numai exponent, un reprezentant
1989, când, nedând curs unor sfaturi prieteneşti, deşi a fost numit prejudecăţi şi suficienţă, cum se mai practică, şi nici cu obedienţă, tipic al ţărănimii exploatate; el este în acelaşi timp o imagine
inspector şcolar, de limbă şi literatura română, refuză postul, ci cu bună-credinţă, cu evlavie, cu responsabilitate. simbolică a valorilor spirituale ale poporului.” Peste toate,
dându-şi seama că, acceptând noua funcţie, îşi va irosi timpul La mulţi ani, Bădie! polemiza indirect Vasile Coroban cu Bodiul, Druţă se arată,
dedicat creaţiei. În aceeaşi perspectivă, nu acceptă nici funcţia de Ion Gheorghe PRICOP împreună cu eroul său Onache Cărăbuş, un vizionar comunist,
director al Liceului „Cuza-Vodă”, din Huşi, aşezând introducând simbolul „macilor roşii” din ograda eroului, maci
comandamentul scrisului şi cititului pe treapta cea mai de sus a care „prevestesc acest moment istoric, ca şi fantomaticul moş
interesului său. Prin urmare, acele multe cărţi pe care le-a dat la Bulgăre.” Criticul era însă conştient de compromisul la care se
iveală, într-o carieră de peste patruzeci de ani, au solicitat sacrificii vedea silit să se supună, cum rezultă din dramatica scrisoare
peste sacrificii. Masa de scris este arena în care se simte la el acasă. inedită, datată 3 martie 1975: „Nu ştiu dacă ai făcut cunoştinţă
Acolo-i aerul de respirat, hrana zeilor, scânteia ce iscă incendii. Ea cu recenzia la Clopotniţa - ţi-am scris-o, aşa cum o cer
degajă, pentru scriitorul Huşilor, incantaţie, vrajă, hipnoză. În împrejurările noastre câineşti şi cânepeşti (pe vremuri numeau
legătură cu travaliul creativ, mărturiseşte, într-un interviu: cânepi pe perceptori ş.a.), dar în suflet mă doare că n-am putut
Seminţele de lumină, totuna cu arheii, constituie esenţa artei. Or, şi oficial să vorbesc de această scriere care sub aparenţa naivităţii
cărţile de critică trebuie să se ridice la condiţia de artă. Pentru
ascunde adevăruri mari, uriaşe chiar.” Paradoxul: ceea ce nu
asta, e nevoie de o trudă similară cu a scrierii prozei sau poeziei.
puteau spune Vasile Coroban şi alţi câţiva scriitori şi critici
Chiar de ceva mai mult, fiindcă primul act de creaţie în critică este
lectura. Să te uiţi, din curiozitate, în cărţile din biblioteca mea: vei
grăiau atacurile ideologice ale lui Bodiul şi ale criticilor de teapa
vedea că sunt subliniate şi adnotate, dovadă a unei duble lecturi: lui Dumitru Tăbăcaru, autorul unei dure cronici literare la
una a textului, alta a subtextului. Urmează fişarea extraselor, apoi adresa romanului Povara bunătăţii noastre, sub titlul O ciutură
redactarea manuscrisă a textului critic, pentru ca la de băutură amară. („Moldova socialistă” din 12 martie 1970).
dactilografiere, altădată la maşina de scris, acum la calculator, să
Theodor CODREANU
iasă varianta cvasifinală. Cvasifinală, zic, deoarece, în computer
se refac textele, încât variantele tradiţionale dispar, pierzându-se
bogăţia de transformări de altădată. Mă întreb ce s-ar fi întâmplat

cronica veche 15
CRONICA LITERELOR
Nicolae T U R T U R E A N U

Atâta verde peste cerul alb (Scene dintr-o) dramatizare de M i r c e a FI L I P,

după poeme scrise în secolul trecut şi inspirate de o muză adormită


PARTEA I Vin, inimii tale, ochilor tăi să mă dărui, să-ţi înalţ statuie-n ochii mei, cine tac, /pentru cine vorbesc,/ pentru cine sunt trist, când sunt trist,
în care autorul piesei cere ca văpaia, îngheţul, dumbrava, în inima mea, vin! (soneria, apoi bătaie în uşă). Ah ! E bătaia în uşă a /dacă iubesc, pentru cine iubesc...
cerbii, trestia şi veacul să laude pe Dumnezeu. poştaşului. Mi-aduce o scrisoare şi ziarul. (ezită): Mi-e ruşine de OFIŢERUL : Nu trebuie să vă alarmaţi. S-o luăm încetişor. Eu doar
mine pentru toată agitaţia şi festinul zilei. (bea, totuşi căniţa cu vin, vreau să v-ajut! De ce v-au respins volumul Îngăduiţi-mi să respir ?
(Scena reprezintă interiorul unei mansarde - odaie de poet deschide ziarul). Dar ce mai scrie „Ziarul de Iaşi”? (stupefiat): Mein POETUL: Mi s-a spus, textual: Adică, ce vrei să spui dumneata, că-n
sărac; pe circular sunt imprimate careuri de cuvinte încrucişate Gott, la „Decese” se dă ca sigură ştirea că poetul (bla-bla-bla... adică ţara noastră nu se poate respira? Cum îţi imaginezi că ar apărea o
şi diferite piese de şah cu aspect arhaic (epoca învăţatului indian eu), „a trecut la cele veşnice”! Dar ăsta, adică eu, sunt viu! Şi se carte cu un asemenea titlu?
Sisa). La ridicarea cortinei e linişte şi pustietate. Brusc, lumina publică şi-un fel de cronică rimată: ... ieri a murit poetul OFIŢERUL: Şi atunci, i-aţi replicat cu insolenţă: Şi ce, se poate
puternică inundă spaţiul. Gong! Intră Poetul, având o carte în Turtureanu./A scris doar 7 cărţi de poezie.../şi una anunţată pe la respira? Aţi avut un dialog ca-n „ilustrul” op: Mătrăguna dulce.
mână, cu arătătorul între file.) anu'...//Îi vom păstra o vie amintire.../vor scrie şi amicii, în vechi POETUL: Nu mai lipseşte din meniu decât să mă-ntrebaţi „ce-a
POETUL (foiletează volumul): Precedentele. Versuri de dragoste. cronici./Unii îl vor plasa printre ironici,/cu, vai, o prea poetică căutat neamţu-n Bulgaria?”
„Vom arăta faţa adevărată a unui creator de poeme din care (declară simţire.//La capul lui veghea-vor 7 muze,/ca 7 bocitoare. Însă OFIŢERUL: Totuşi, ce v-a făcut ca să extrageţi unele opinii şi
sub jurământ autorul acestei piese), s-ar putea clădi o catedrală.” mute./În gând, vreuna (blând) o să se-acuze,/şi rând pe rând vor trece versuri foarte vechi, şi să le purtaţi în buzunarul de la piept? A cam
Toate începuturile sunt mici, a spus înţeleptul latin. Să-l credem? N- să-l sărute/aşa cum nu l-au sărutat în viaţă /şi vor simţi un întunecat mersul anchetei gestul dvs. Priviţi: avem dovada,
avem dovezi în apărare. Cu ce-am putea începe? transcendent fior/când vor atinge acel sloi de gheaţă./Pe urmă-l vor carneţelul cu citate: De-atâtea nopţi aud plouând / aud materia
OFIŢERUL: Măi copii, vedeţi-vă de treabă. Băgaţi-vă minţile-n cap. conduce în decor,//la locul luminos şi cu verdeaţă /cum va plângând. Sau: M-atârn de tine, poezie / Ca un copil de poala mumii.
Ce ştiţi voi? Lumea nu mai e cum a fost. prognostica, solemn, un popă.../Şi va fi seară, şi-o eternă ceaţă,/şi Şi încă: Vreau să te pipăi şi să urlu: Este. Vreţi să ne explicaţi de unde
POETUL: Eu zic să nu ne mai gândim decât la viitor. Okey ? mici pomeni, la lumea interlopă.../Apoi, i-or face cuvenitul adoraţia pentru poeţii decadenţi de altădată ?
PAIAŢA: S-a aprins semnalul verde. Putem porni la drum. (Ezită): praznic,/desigur, la vestita Bolta Rece /cărei şi el i-a fost un fel de POETUL (supărat): Nu vorbesc pentru nimeni./ Nu sunt trist pentru
Dar Penultimele... Au aerul uşor cenuşiu. Nicicând n-a fost poetul paznic.../Ceremonia va începe caznic,/un timp, cu toţii, vor schimba nimeni. /Nu iubesc pentru nimeni. /Nu exist pentru nimeni. /Şi nu tac
mai îngândurat. Probabil că la mijloc a fost vorba de o criză de doar şoapte,/însă treptat, prin aburii de ciorbă/şi ţuici dospite-n ale pentru nimeni./ Nu exist pentru nimeni?
guvern, care ar fi trebuit re...manierat. cramei noapte,/s-or dedulci la vinuri şi la vorbă,//mai ridicînd, mai (Tăcere apăsătoare. Ofiţerul se plimbă îngândurat.)
POETUL: Zarurile au fost aruncate! Să intre actorii! domolindu-şi tonul,/trecându-l şi prin ciur, şi prin ghergheful/în care COMENTATORUL: Amănunte compromiţătoare au descoperit
(Scena se însufleţeşte, porneşte fanfara, lumină feerică pe şi-a ţesut oximoronul.//Iar pe măsură ce s-o-ntinde cheful/vor şi uita anchetatorii, studiind cu atenţie Starea poetului - un poem ocult,
orizonturi. Parada artiştilor. În frunte, POETUL, purtătorul care le fură scopul,/de le gâlgâie, aşa plăcut, molanu'.../şi s-or răsti, fiindcă astfel a dus de râpă gândirea speculativă şi afirmaţiile
pancartei TEATRUM MUNDI. S-a pornit, concomitent cu băţoşi, la interlopul/care insistă să îi deie banu...//că a murit poetul compromiţătoare la adresa (silabiseşte): realităţii exterioare al
fanfara lui Goran Bregovici. Urmează micul corp de balet, Turtureanu... cărei atribut este agresivitatea. Ca mulţi alţi condeieri moderni, şi-a
evoluând pe melodia corului fetelor din Căpâlna , apoi apare şi VOCE (vânzător ziare, din off): Ia „Ziaru’de Iaşi”, „Ziaru’ de Iaşi”! luat o soţie, i-a făcut copii şi i-a-nchinat o carte cu ode şi epode. Am
trupa de actori. Evoluţia mini-trupei de balerine durează câteva Ultima oră. Apariţie editorială de senzaţie! Precedentele şi spus!
clipe. Întreaga distribuţie încremeneşte ca la Olimpiadă. La un Penultimele! Scandal diplomatic în lumea literară. Ministrul Culturii OFIŢERUL (neguros): Am reţinut, mai devreme, că domnul... poiet
fluier - semnal din Off, toate personajele şi baletul se împrăştie a demisionat! Cereţi ultimele exemplare ale cărţii care s-a epuizat. şi-a considerat sărbătorirea zilelor de naştere o trimitere, chipurile,
cu repeziciune în culise. Voce din Off: - Succes, artiştilor! Copii Lovitură de teatru: Municipalitatea a intentat proces de calomnie la filosofia existenţei. El declara cu insolenţă: E ca şi cum te-ai naşte
ai lui Dumnezeu!) Gong autorului, pentru afirmaţii denigratoare. Oraşul nostru sublim, oraşul iar şi iar. Eu cred - ce afirmaţie redundantă ! - că-i o sărbătoare
DOAMNA ÎN ALB: Bonjour, popor! Vom porni spectacolul de astă de pe cele şapte coline, e insultat şi socotit ultraprovincial, loc de inutilă. Doamnelor şi domnilor: nu v-aţi dat seama că trebuie, zău! să
seară cu creaţiile lirice din placheta Precedentele. Vorbim de poeme contrabandă cu ţigări şi sentimente. Ediţie specială, ultimele veşti de n-aşteptaţi nimic, totul curge în tipare prestabilite, implacabil (s-o
ce n-au cutezat a ni se împotrivi. seară-dimineaţă... (linişte). spunem pe şleau), şi inconştient...! Ian ascultaţi, stimate mânuitor de
DOAMNA ÎN NEGRU (în ţinută de mare preoteasă): Dar nu DOAMNA ÎN NEGRU : Bine c-a tăcut. Mizerabilul. Precis n-avem cuvinte şomere: ce ai de spus despre starea aceea, când scrii. Cum
cumva sunt poeme cu tentă parodică?Ar fi oare oportune? şi noi un număr din gazetă.Aici e mîna celui rău şi viclean... scrii ?
POETUL: Cu-atât mai bine! Publicul, Măria Sa, va fi încântat de o COMENTATORUL (sec, Ofiţerului): ...Doar i s-a spus: Hai, nu mai POETUL : Cum scriu? (îndârjit): Folosesc cuvinte şi - hélas!
atmosferă destinsă, luminoasă, degajată. Omul este o fiinţă care, nu face pe nebunu', /nu mai scrie vrute şi nevrute! Cât despre presă, Poznă mare! - în loc să crească, descresc, /se retrag în adânc,/ se
numai că povesteşte, de milenii, - dar iubeşte la fel de mult şi poezia. întotdeauna a exagerat, dându-ne ştiri false. Spuneaţi că mai există un despart şi se schimbă /într-un alt alfabet,/ într-o altă limbă...
Mai există o motivaţie, şi mărturii, seculare: omul, este singurul document compromiţător, întocmit de colegii lui de breaslă? E vorba (Mâhnit): Şi aceasta, la rându-i, /cum o-nvăţ, se destramă, /cad
animal care râde. de-un grup de presiune? silabele-n gol /ca bănuţii de-aramă /în fântâni părăsite...
PAIAŢA (entuziastă): Haideţi să-i spunem „Sărbătoarea iubirii de OFIŢERUL: Da, e vorba de un memoriu adresat de un grup, OFIŢERUL: N-am înţeles nimic dar, pe bune! sună frumos. Ce
poezie”! Vom năvăli cu toţi în „Iarmarocul vorbelor”. „Rien conducerii breslei. ziceţi? Okey, bătrîne! Liber! (Întuneric).
n'engage”. Nu spune mare lucru, dar o să placă... (brusc, cu mirare, COMENTATORUL: Eu zic să-l citim. (Doamna în Negru, cu vălul lăsat pe faţă, pluteşte ca o umbră
Doamnei în Alb. vorbind de Poet) : Cu ce se ocupă tânărul domn, OFIŢERUL (prompt, citeşte) : „Poietul în cauză mai este acuzat, de spre Poet. S-a oprit pe treptele unui practicabil).
/scrie o elegie, o odă,/ o poemă ironică, un haiku,/ după ultima şi cea către autorităţile centrale şi de presă, de revoltă împotriva condiţiei DOAMNA ÎN NEGRU (coborînd vocea) : Mi-ai trimis o cartolină
mai veche modă? umane, joc de şah în timpul serviciului, evident ca diversiune dibace ilustrată cu munţii Adam şi Eva primăvara. O, ce profund şi tandru
COMENTATORUL (veninos) : Am citit c-a declarat unui reporter spre a înşela colectivul de oameni ai muncii...Totodată se face vinovat mi-ai scris: Niciodată Doamna nu fu mai frumoasă... M-au tuşat
că poezia /sa/ n-are nici un rol şi nici un rost. Este liberă de orice de punerea în circulaţie a unor iluzii donquijoteşti... Programul său de cuvintele tale, te-am adorat. La fel când spui că am un
obligaţii. Bref: iresponzabilă! Iar despre mine ar fi zis că n-am nice lucru? - când se crapă de 10! (tuşeşte enervat): Raportul comisarului comportament de pisică aristocrată... Dar bine, nu te-ai înşelat?
vocaţie, nice creaţie! de poliţie, însărcinat cu interogatoriul, mai precizează că Poetul îşi Fiindcă eu încercam să te duc în ispită... (surâs): iar tu mă chemai
POETUL (a auzit): Da, aveţi dreptate. Poezia mea, astăzi, e ca o ascunde adevărata identitate, fiind în realitate melodios, nostalgic (ce zilnic/ în faţa Comisiei de judecată.
girafă privită de un ardelean: Aşa ceva nu există, ar spune el. Totuşi, faceee?), scump la vorbă, potolit dar şi năvalnic, reuşind astfel să POETUL (resemnat): Şi ce să-ţi spun? Şi ce să-mi spui? (Lumina
mi-e dor de-un poem desuet, /în care luna răsare, /ca un om nou transceadă stările sufleteşti fie în registru melancolic şi însingurat se topeeşte pe imaginea ei.Sună telefonul).
născut, /pe cale naturală, /şi învaţă să meargă pe cer/ cătinel- (cum o cere munca grea de agent al unei puteri străine), fie incendiar, De mai multe ori am ridicat receptorul. (se scuză) ...şi-am vrut să
cătinel./ Luna - arc de triumf, /pentru îndrăgostiţi şi eroi,/ luna când în „agora”. formez numărul, dar m-am oprit. (în receptor): Cum să-ţi spun?
ne-am căsătorit noi. Şi-a fost cândva o Întâlnire... Se văd Perechile, COMENTATORUL: „Agora”? Asta este, probabil, o informaţie Aşteptam un mesaj de la tine, cu fervoare şi desnădejde.
alunecă uşor şi firesc / pe bulevardul Calea Lactee... / Neştiut codificată. După cum se vede (rău): Poetul îşi asumă tehnici de la OFIŢERUL: Cine vă sună?
cuvintele zămislesc / a dragostei nescrisă şi scrisă epopee. diferite şcoli (a se remarca influenţa şi delictul cosmopolitismului de POETUL : Nu ştiu, dar îl aşteptam.
(neaşteptat - rugă): Mai dă-mi, Doamne, un dram de putere,/ să- care dă dovadă), parodiind, demitizând până la luarea peste picior a OFIŢERUL : Nu e Caragiale, care v-a scris din - zice el -„Chiatra
ncalec pe-o şa/ şi să vă spun povestea mea. cititorului aparţinător de „clasa lucrătorilor” dar şi a celei de mijloc, Neamţ”? (scoate un plic). Îmi daţi voie ? (rânjeşte). „Iubite amice,
(Buclă muzicală. Izbucneşte din nou, cu vigoare rurală, fanfara parodia şăgalnică fiind o concesie umilitoare, neconformă cu mă aflu cu famelia me di mai multi dzâli în Chiatra Neamţ. Aişi îi
lui Goran Bregovici.) literatura eliberată de sub jugul vechii cenzuri. tare frumoasă pozâţia. Mânc şi beu di mama focului, că aeru-i tare
POETUL : Vreme e a râde, vreme e a plânge. (aplauze). OFIŢERUL: Bine combate! Dar versificatorul n-a fost strivit până la bun. Sara-i răcoare şî trebuie sâ pui un surtuşel di cele groase...”
COMENTATORUL (ifose de prezentator oficial, opreşte muzica, capăt. Se lăuda că nu s-a-ntâmplat nimic, (auzi!) că doar o pisică, pe (râde, îi restituie scrisoarea).
voce de stentor): Suntem la capăt de linie (sic)! Unul... dintre Poeţii sub masă, i-a sfâşiat cu gheruţele pantalonii, iar el încerca s-o- COMENTATORUL (îşi consultă ceasul): Deja luăm în calcul faptul
Cetăţii, a fost uitat, încă din secolul trecut, în această gară repetăm: nduplece, îndopând-o cu aripi de vrăbii, şi cu carne de tun, puah ! - că a trecut un veac de singurătate. /(ironic)/ De când nu ţi-a mai dat
capăt de linie. Arestat în cursul zilei de ieri, a fost acuzat de dublă învelită-n viţă de vie. Doamnelor şi domnilor, guvernul nu ia nici o nici un semn de carte /şi nu ţi-a mai povestit nici o întâmplare/ cu
cetăţenie şi distribuire de poezii predadaiste, ironice şi sentimentale. măsură? copii cuminţi şi babe frumoase?
A acţionat sub acoperirea de poet meditativ şi elegiac. Proba (Rumoare, râsete, agitaţie la galerie: Demisia! Demisia!). POETUL (abătut): ...da, cu ierni liniştite ca oile /pe care le-a
incriminatorie: samizdatul „Ce oră o fi dincolo?”, aparţinând unui POETUL: Protestez pentru faptul că „Raportul” se pretinde sincer şi mâncat lupul/ în copilărie...
grup de presiune parlamentar. obiectiv, dar menţionează o relaţie a noastră, zisă atentă şi retractilă OFIŢERUL: Care lup şi care copilărie? S-a efectuat temeinic
OFIŢERUL (cu satisfacţie): „Poietul” a mai primit şi arest cu lumea de sorginte heidegger-iană, idealistă. Şi de ce se propune a cercetarea în teren.
preventiv, 24 de ore, pentru un aşa-zis Jurnal, scris, chipurile, post- se cântări cu atenţie mesajul dintre rânduri, stilul aluziv, care face (Trecere muzicală : „A plecat condorul”. Din nou, ca plutind,
mortem (adică mort în post), dar, în realitate, autorul lui trăind, bine legătura cu acel curent autoproclamat optzecist, cu orientare sigur de Doamna în Negru, privind înspre Poet, urcă scări pe un
mersi şi fiind recunoscut ca (se blbâie) - poet singular, suspect de dreapta? Şaizeciştii, măcar, prin contrast, au fost demolatori de practicabil:)
blândeţe iubitoare. La poliţie a refuzat asistenţa unui avocat din tradiţii învechite. DOAMNA ÎN NEGRU (stins): De unde îţi vorbesc, dragul meu, e-
oficiu, declarând (ochelarii pe nas, citeşte): Orice creaţie se naşte OFIŢERUL (bănuitor): Aţi observat predilecţia Poetului pentru un colţ de paradis... Când te trezeşti, mă cauţi, /dar ştii că nu mai
din plâns şi dintr-o tăcere. trucuri poetice? Trebuie să fim vigilenţi, fiindcă avem a face cu o sunt. /Şi stinse-s pentru tine luminile cereşti...
COMENTATORUL : Textul a fost descoperit pe ultima pagină a revoltă substanţial-discretă, punctul pe i fiind pus atunci când se POETUL (tulburat): Rimez, pentru tine, un nufăr c-o nufără.
paşaportului, scris cu cerneală simpatică. Fotografia nu are aplicat afirmă că el ştie că nu este exclus dintre sursele răului. Încă sunt /Poate că ne vom revedea în curând.
timbrul, iar semnătura emitentului este indescifrabilă. Şi probabil tot suspiciuni şi după translarea frazei codificate: serile la geamuri de DOAMNA ÎN NEGRU: Cred că nu ai de gând./Fii serios!/ Nici nu
falsă. Cu alte cuvinte, actul este în întregime ilegal. Însemnări, hoteluri. Ei ?!. Poetul se auto-demască, prin permanentele sale ştii ce urât i-aicea, jos... Nu-i ca vremea minunată cu soare, din
secrete de stat s-au aflat scrise şi pe manşetele cămăşii pârâtului. deplasări în ţară, în scopul culegerii unor informaţii economico- cerdacul copilăriei.
POETUL : Ei da, e vorba de mine. (termină ceea ce tocmai a scris, militare şi literar-artistice. (Poetului, posomorât): Aş avea câteva POETUL: Şi cu lună. Unde eşti, veveriţo? / Cât e ziulica de mare
pune mesajul în plic, deschide fereastra şi-l aruncă în vânt). A întrebări, pentru dumneata, domnule poiet. M-ar interesa unele aştept /să treci din salcie-n alun, ca o săgeată. (încet): Ieri m-am
plecat spre o destinaţie necunoscută./ Am reuşit să înghesui repede chestiuni legate de viaţa personală din ultimii ani. gândit intens la tine. /Poate de-aceea te-am şi vi sat. (o cuprinde) :
totul într-un plic, fiindcă trebuia să-l înăbuş, să-l îngrop, mesajul. POETUL (amar): Mă întrebaţi pentru ce,/ pentru cine exist, /pentru

16 cronica veche
CRONICA LITERELOR
Acum pe tine nu te mai doare nimic./ Nu te mai supără nimeni./ Ştii? / numărătoare inversă. /“Domnişoară - sau doamnă i-am spus,/ astăzi cinematografele
E duminică, deja e amiază. N-am dormit de-o zi şi-o noapte. POETUL: ...Ziua e ceaţa lacrimei tale. Ziua nu, ziua nu are hotare. sunt închise,/ teatrul e în renovare /iar Filarmonica este plecată-n
DOAMNA ÎN NEGRU: Ar trebui să te odihneşti, dragul meu! Ascultă şi Cântarea Cântărilor: “Scoală-te iubito, şi vino, frumoaso ! America./ Nu ne rămâne decât să admirăm acest apus. Nu sunteţi
POETUL: Stau lângă tine pentru ultima oară. Înţelegi? Te privesc, /Căci iată că a trecut iarna; /a încetat ploaia, şi s-a dus./ Se arată florile de-aceeaşi părere ?”/Ea mi-a întins mâinile. M-am mirat:
te privesc... pe câmp, a venit vremea cântării / Scoală-te, iubito, şi vino, frumoaso “Întoteauna aveţi mâinile atât de reci ?” /Şi i-am oferit mănuşile
DOAMNA ÎN NEGRU: De ce vă agitaţi atâta? /Am vrut o ceremonie !” mele. În acel moment, a şi recunoscut: “Într-adevăr, stau rău cu
simplă, /care să fie bine primită acolo, Sus. (o lacrimă): Văd că tu n- REPORTER (apărând grăbit şi agresiv): V-am ascultat recitând circulaţia periferică“. Pe când tocmai îmi fugise gândul în altă
ai loc să plângi. (ironică): Au venit rude şi prieteni !/ Unii n-au mai ultimele dvs versuri. De dragoste. Permiteţi-mi o primă întrebare: parte, m-a întrebat, iarăşi : “- Dumneavaoastră nu vă e frică de
fost niciodată la noi./ Nu te-au mai văzut de zeci de ani./ Au venit Cum se scrie o poezie? Deţineţi o reţetă anume, sau…? Nu poate fi mine?” Era atât de aproape,/ trăiam cu o singură inimă./ Brusc,
acum. doar fructul inspiraţiei. Şi încă ceva: raţiunea pură pe care o critică lîngă noi s-a oprit o maşină şi, prin portiera întredeschisă, un
POETUL: -Iubito, este noapte, mă rog de-o nouă zi /că va veni din Filosoful, nu vă pune “strâmbe” în procesul de creaţie? (râde). lucrător de la Salubritate, i s-a adresat cu asprime: “Trebuie să vă
ceruri şi iar te vei trezi./Şi o să-mi spui pe nume şi eu o să te- POETUL: Vreţi să scrieţi o poezie? întoarceţi la locul dumneavoatră etern. /Statuile nu au voie să
alint/dîndu-ţi cafea cu lapte-n ceşcuţă de argint.//Şi florile din vaze REPORTERUL: Nu tocmai. Aş dori doar să mă inţiez în “tehnica de părăsească oraşul”.
toate s-or înclina/sorbind din bucuria şi suferinţa ta...//Iubito, lîngă scriere a poeziei”. PARTEA A III-A
tine e fiul şi sînt eu,/de ce nu deschizi ochii şi respiri tot mai greu?//Îţi POETUL: N-avem reţete. Dacă ar exista reţete, mi-aş fi cumpărat o (Într-un asfinţit stors de putere, în oraşul cu traficanţi de ţigări
sărutăm obrajii de lacrima ta uzi/şi-ţi spunem vorbe tandre; dă semn carte de bucate. Dar v-aţi putea face rost de-un manual de tehnică şi de sentimente. Linişte caldă. Poetul joacă şah cu Zerbineta.)
că ne auzi!//Hai, ceartă-ne, iubito, spune că sîntem răi,/ţi-am jefuit, poetică. POETUL: O! Ţipătul copiilor de mingi şi fluieratul trenurilor
ca furii, puţinii ani ai tăi,/şi cît a fost, amarul, la tine a rămas/fără ca REPORTERUL: Am întrebat la librărie. S-a epuizat, dar nici aşa nu arbitrare! Cum să te concentrezi pe mersul partidei ?
tu, vreodată, să dai durerii glas,//ci numai în surîsuri şi-n vorbe de mi l-au vândut. Ce spuneaţi dvs., domnule Comentator? PAIAŢA: Ştii fraza din manual ? „Albul mută şi câştigă!”
văz/ duh/ai ars, preadăruito, pe al iubirii rug...//Sau mai degrabă, COMENTATORUL: Că am un singur scop, ca un coleg de breaslă ce OFIŢERUL:Ar trebui să fie pe-aici şi Penelopa, nu credeţi?
scumpo, ne mîngîie pe toţi/cu vorba şi cu mîna ta dulce. Dar nu mă aflu - să-mi universalizez scrierile. Oricum, posteritatea va face POETUL: Desigur, să ne servească un ceai de cimbrişor, sau altceva,
poţi!//Abia dacă îţi trece un vag surîs pe chip /Chiar oare, în dreptate,în acest sens. să zicem o perfidă votcă imperială. Ia te uită, domnişoara noastră a
clepsidră, n-a mai rămas nisip//şi cade în adîncuri cel de pe urmă (Rugăciunea Poetului.Aceeaşi lumină de amurg. Poetul a rămas trecut prin faţa bucătăriei de vară! S-a îmbrăcat (O-hoo!) - într-o
strop?/Îngăduie-mi în trupul tău eu să mă îngrop,//să fiu eu cel ce singur. În stânga, sub icoană, o candelă aprinsă. Se apropie de ea cămaşă cu altiţe şi ciucuri cusută - n-ai să mă crezi, - la maşina de
moare şi tu să ne rămîi/ca maică preacurată şi dragoste dintîi. cu evlavie. Din nou - pendulă.) scris. Hai că-mi place, e-o domniţă pe cinste.
(Zori de zi - lumină la fereastră. Jocul cu flori.) POETUL: Tu, cea făr'de prihană şi fără de pereche,/ nu te-ai trezit?... OFIŢERUL: Şi ea scrie poeme?
POETUL (amuzat): Cum se scoală, ea vorbeşte cu florile. Priviţi ! Dac-ai vedea cum ploaia se frânge vertical... De-ai auzi cum paseri în POETUL: Tocmai a terminat unul, /îndelung aşteptat de toţi
PAIAŢA : E bună ideea Doamnei în Alb. Să mai şi râdem, ce ziceţi? tril se logodesc... Şi dac-ai şti că unul, nevrednic, stă de veghe... Dacă cititorii,/ şi nu are unde să-l publice. A spus despre mine o frază
Doamnă, aveţi cuvântul, pe care, mintenaş, vi-l dăm cu lac de unghii! am fi iar la-nceput de drum... Mărturie-mi este Cel de Sus/ că ne-am ciudată în seara „lansării”: „Nu credeam c-o să-nvăţ a iubi vreodată
INTERLUDIU iubit doar de la Răsărit la Apus,/ din seară până-n zori... (Recitativ): cu patimă liniştită poezia ta!”
(Îşi fac apariţia FLORILE - pe muzica baletului ...De ce nu eşti acolo / unde doar eu te ştiu / şi patul este gol / ca un OFIŢERUL: Asta s-ar putea traduce, într-un ciudat sistem, cu: „No
„Giselle”.Balerinele sunt costumate în: garoafe, narcise, sicriu / ca un sicriu // s-auzi cum toată noaptea / ne bate ploaia-n risk!” E cu „probleme”. Desigur.
panseluţe, trandafiri. Garoafele dau din codiţe. Urmează un geam/ şi şoapta de iubire /pe care ţi-o şopteam. (S-a aşezat din nou în POETUL (cu gândul la şah): N-are probleme. E un poem de
scurt moment coregrafic: „Adorarea Soarelui.”) genunchi) : Îngere, îngere / lasă să sângere / rana din mine / până la dragoste. Azi ies din joc, nu încerca să afli unde mă duc. Nu mai
DOAMNA ÎNALB (garoafelor): Bună dimineaţa. Aţi dormit bine? plângere. /Binecuvântă / şi o descântă / pe cea înfrântă / fă să mă lucrez nici în serviciul secret al unei mari iubiri.
POETUL: Daţi din codiţe ca nişte căţeluşi, gudurându-vă! Hei! îi doară, în miez de vară / ca şi de iarnă / stingerea ei // ia-mă tu / îngere, ZERBINETA : Ai fost dat afară sau te-ai dat singur? De fapt, nu-i tot
sărutaţi obrajii? (Narciselor): Dar voi, alintatelor? Vă pisiciţi -şi / şi mă învaţă / cum este moartea de dimineaţă / de într-o zodie /fără una. De-atunci joci şah? Că-i o boală ciudată. Seamănă cu cea a vacii
vă-ntindeţi până-n tavan. Acum aţi sărit pe bibliotecă, pentru de Rodie. nebune.
Dumnezeu, faceţi tumbe pe covor. (bun şi sever) De zăpăceală, POETUL: Ei bine, joc şah, toată ziua joc şah.
aceea s-a lovit de piciorul mesei şi, bineînţeles... începe să se Fă-mă, Doamne, val de tei/ şi m-aruncă/în braţele acestei femei! ZERBINETA: Păi, nu-i cam plictisitor?
smiorcăie. Unde a căzut săgeata/rod a prins/nevinovata... POETUL: Nu, ba poate-i chiar amuzant. Pun garoafe pe turnuri,
DOAMNA ÎN ALB: Prostuţo, vezi dacă eşti neatentă... Vino-ncoace Eu ca să nu-mi ies din minţi/Te-am furat de la părinţi... /scot nebuni la plimbare /şi pionii-i târăsc prin noroaie şi praf, /pe
să te pansez. (aparte): O să-i pun pe rană o panseluţă pe care am s-o ÎN MINE EŞTI SCRISĂ CA-NTR-O CARTE ! când caii - ce crezi ? - îi păstrez pentru recuperare.
leg cu un fir de trandafir. POETUL (după rugăciune): E-atâta frig în varul din pereţi./ În ZERBINETA : Am auzit că Regina a încercat o conspiraţie şi-a fost
UN TRANDAFIR: Ce mironosiţe! astea ştiu să ţi se bage pe sub ceasul neîntors de nici o mână, /că-ţi vine... să te-nchini şi să te-mbeţi dusă-n surghiun. Unde anume?
piele... /bând timp topit din candelă păgână. (Paşi. singur). Şi vine-o clipă POETUL: Deh, cine-a pus-o să uneltească contra surorii ei din
DOAMNA ÎN ALB (ameninţă cu degetul): V-am auzit, când rămânem drepţi... Urcăm tăcuţi pe trepte iluzorii,/dar eu pe regatul vecin? S-a retras sub o boltă de viţă,/ într-un sat, lângă o
trandafirilor, răutăcioşilor, geloşilor! O luaţi de dimineaţă cu partea dinspre nord a orei, /Şi tu pe partea dinspre sud./Nici nu mă tulbure apă, /desculţă şi tot mai mioapă, aşteptând un cal sau o tură,/
insinuările... Acum mă ocup şi de voi...(surâde) : Uite-i cum se vezi şi nici nu te aud. ( reverie fierbinte) : Sânii îţi dau în floare!/ Şi că poate o scapă.
desfoaie, şi-nalţă steaguri de pace pe toate catargele. Îmi sorb roua trupul tău este un câmp cu flori... (o tăcere): Acum sunt cu adevărat ZERBINETA: Dar vor ajunge la timp? Căci numai sacrificând
din palmă, mi se aştern pe calea dintre margarete şi dalii, dintre frezii singur /iau în dreapta un ou roşu-proroşu / şi-l ciocnesc de cel verde, pionii, /gonind caii,/ punând tunurile la bătaie/ poţi spera într-o
şi crini. (Către flori): O să vă torn în cupe surâsul! Bună dimineaţa, din stânga, clamând /Hristos a înviat !/ Adevărat a înviat !/ îmi victorie.
frumoaselor! Vă doresc drum bun! Să ţâşniţi din casă, să împânziţi răspund tot eu mie însumi / cu viaţa spre moarte trecând. POETUL: ...Iar după ce-ai mers sute de kilometri/ pe câmpul de joc
cartierul, pământul... (În atmosferă de pace şi mister în veche tradiţie. Ghicind în al norocului tău, /şi-ai văzut cum sunt sacrificaţi nebunii,/ sau cum
POETUL: Ca o declaraţie de dragoste... ceşcuţa de cafea „Brasilia”) se-aruncă singuri în hău,/ pot să-ţi spun:/ Nu-i nici un secret,
(Întuneric) POETUL (vesel): În seara asta vom sorbi cafea/ până când ceaşca va drăguţo, niciunul.
PARTEA A II-A simţi sfârşitul. (aparte) Apoi vom da citire paharelor de vin. Şi cineva ZERBINETA: Să ne aşezăm aici. Ce spuneai c-ar trebui să ştiu ?
(Pendulă, seara târziu. Locul : Într-un oraş sentimental. În în marmora ei grea /va-ncepe jocul tainic de-a ghicitul. POETUL: Că Dunărea se preface/ în sirenă şi tot nu tace.
scenă : Poetul, Doamna în Alb, Doamna în Negru, Ofiţerul, PAIAŢA: Şi cel mai greu e de ghicit trecutul. ZERBINETA: Ce? Hai, că eşti dus cu pluta... Doreai să-mi pui o
Comentatorul, Paiaţa (Zerbineta) - stau la masă bând cafea.) OFIŢERUL (moale): Luaţi aminte: din clipa asta n-o să fie somn, întrebare. Te rog.
POETUL (adunat): Aţi vrea să ascultaţi o romanţă? Sau măcar un vom sta cu ochii sprijiniţi de visuri. Eu voi adăsta în semiîntunericul POETUL: De unde vii?
romanţ. Cîntat de NicuAlifantis.Ce ziceţi? din camera cu pian. ZERBINETA: Din „Iarmarocul vorbelor”. Răspund de prestaţiile
DOAMNA ÎNALB: Mi-ar place. Şi ce frumoasă despărţire! COMENTATORUL (iritat): Va trebui să rupem văluri largi /prin artistice. Ai văzut, de exemplu, „Vasilică şi Mărioara”? Splendid
POETUL: Dar mai întâi să se închidă uşa. Aţi auzit azi-noapte? acest aer fără de culoare. Ce zici ? Ţine dar ceaşca mea, Paiaţo ! spectacol de păpuşi. Azi nu se mai joacă. Nici „Karagöz”. E-o lume
Câinii au bătut sub vetrele tăcerii /până i-a înecat cenuşa serii. PAIAŢA: Vin de la slujba mea în „Iarmarocul vorbelor”. Mi s-a dat care şi-a uitat copilăria. Dar ştii că, de când cu noua Europă, nu
DOAMNA ÎNALB: Chiar îmi doream, Poete, un romanţ... liber. Respiră-adânc în munţi, chiar dacă-ţi spargi /pieptul de-un zid Vasilache e cel care primeşte un toc de bătaie, ci Mărioara? S-a făcut
(Cei doi îşi continuă recitativul pe fondul muzical Nicu Alifantis, Dar care contururi n-are. (Joacă de copii cu tumbă) ...eu sorb, tu sorbi; dreptate...
ce frumoasă despărţire) eu sorb, tu sorbi din apa neagră-a timpului oprit. POETUL: Eşti cam antifeministă. Îmi place cum ai intrat aici
POETUL: Totul s-a petrecut într-un oraş sentimental, /cu străzile COMENTATORUL: Ne intră-n ceaşcă dimineaţa grea /şi-ncepe triumfală/ ca o dimineaţă/ ieşită din ceaţă /la secerat. Cum o duci în
lucind în ploaie. jocul tainic de-a ghicitul/ şi noi sorbim din ea, sorbim din ea... Paiaţo, servciul tău comandat?
DOAMNA ÎNALB: ...ca pielea neagră a unui cal... începe a ne ferici! PAIAŢA: Lasă asta! Ştii să dezlegi Cuvinte încrucişate? Nu? Te
POETUL: ...cum tu-ai aprins o lumânare,/ iar pe tavan, spre PAIAŢA („citeşte” ceaşca Poetului): Întrebări fără rost se vor învăţ eu.
nemurire,/ cortegiile treceau călare. pune,/ greierele-i foarte prost, /veveriţa mănâncă din palme alune... VOCE ARBITRU DIN OFF: - Hei, Paiaţo! Ne place cum ai intrat
DOAMNA ÎNALB: Veneţia spuneai, Florenţa... POETUL (încântat): Doamne, ce simplu se poate răspunde! aici, triumfală, ca o dimineaţă ieşită din ceaţă la secerat.
POETUL: ...Şi ce frumoasă despărţire! Îmi amintesc, iubito, cum/ îţi PAIAŢA (inspirată): Cocoşii nopţii cântă până-n munţi... Îmi intră POETUL: Începe tu.
creşteau zori în pupile,/iar barba mea era de scrum... Târziu, pe noaptea în ochi şi nu mai văd. (idee): Ştiţi voi a rosti o anume PAIAŢA : Uite, se începe cu.ORIZONTAL. Ce-avem aici? Ne
scară, palid mire,/ ţi-am dat sărutul ideal.../ Ca un sfârşit de festival,/ chemare? trebuie un cuvânt din 6 litere.
când se retrag poeţii-n sine/ şi pantheonul e:tabu. OFIŢERUL : Vom rosti după tine. Dar să aibă aprobare. POETUL: Ţitere.
DOAMNA ÎNALB: ...Şi ce frumoasă despărţire! DOAMNA ÎN ALB (ripostă furioasă): Laşule, Închipuitule, PAIAŢA: Dar să nu fie plural.
POETUL: ...era - dac-ai fi fost şi tu! Impostorule! Incantaţia poetului e una minunată! (Se dezlănţuie, POETUL: Bine.Atunci: animal.
(Zarvă la galerie.) urmată de Paiaţă şi Poet, în cor): PAIAŢA: Oh, nu, fii atent! Trebuie ceva ce se termină în inţă.
OFIŢERUL (uşor alarmat): Ce se întâmplă aici? Doamnă Dunăre,/nu-ţi trage vălul de ceaţă/peste obraz,/dă-mi voie POETUL: Fiinţă.
POETUL: Ţínem o dezbatere: e vorba de definiţia Zilei. să te sărut./Doamnă Dunăre de Jos/ai un mal aşa frumos!/Doamnă PAIAŢA: Păi, nu intră VERTICAL, nu vezi?
OFIŢERUL (ia loc): Da' nu a zilei de muncă, sper. Îmi place tema, Dunăre, de ce ai braţele/atât de reci?/Doamnă Dunăre, de ce ai POETUL: Fă-o să intre! De pildă, vintre.
voi asculta şi eu. gurile/atât de flămânde?.../Albastră Dunăre, albastră Dunăre, PAIAŢA: Ce, eşti surd ?/ Ba şi mai rău - absurd./ Trebuie ceva
POETUL : Desigur. strig./Dar Dunărea este deja departe, în mare. însufleţit.
(Moment publicitar. Glisează o tribună în scenă, cu text afişat POETUL: Aha, ştiu, e suflet. Dar acum e mai greu. Îmi lipseşte ceva
la vedere: Prelecţiuni populare.) POETUL (spre cer): Părinte, dacă nu crezi - dă un nor la o parte! terminat în eşte.
VOCE DIN OFF: Orele sunt înaintate. Dacă mă iubeşti, onorabile, să ZERBINETA (cu vie curiozitate): Spune-ne, cum de-ai cucerit, PAIAŢA: Nimic mai uşor: peşte, cleşte, deşte. Mai vrei?
trecem la cestiunile noastre arzătoare. - Nu mă tem de întreruperi. Am într-o zi, o femeie neasemuit de frumoasă ? Prin euritmie ? Cum i-ai POETUL: Da, ceva în ox.
tăria opiniunilor mele. frânt cerbicia? PAIAŢA: Inox.
COMENTATORUL(în frac, la tribună): Onorat auditoriu: O stahie POETUL (bucuros de taifas): O, nu, a fost doar o întâmplare. Ea POETUL:Astâmpără-te, nu e vorba de cuţite şi nici de furculiţe.
îmblă prin Europa: stahia Răzbelului Răci. (larmă, vociferări la tocmai ieşise din parc,/ cobora strada, alături de mine, şi /un bec PAIAŢA:Atunci dumitriţe, crăiţe...
galerie, tropote).Alo! Treceţi liniştiţi la locurile voastre! electric a explodat/ chiar la picioarele noastre, înmărmurindu-mă. POETUL: Mare scofală, crezi că m-omori?
* /Dar ea m-a încurajat, cu tandreţe: “Nu-i nimic, când se sparge-un PAIAŢA: Dă-o pe flori. Iar faci o (g)rimă ?
OFIŢERUL: Plenara e deschisă. Rog a-mi permite să dau cuvântul pahar, de pildă, asta aduce noroc”. “Dumneavoastră unde mergeţi POETUL: Vrei să spui o grimasă.
Doamnei în Alb. la această oră-multicoloră?” /am întrebat-o./ Era un apus PAIAŢA: „Lasă!” jocurile de cuvinte./ Ai noroc că sunt calmă.
DOAMNA ÎN ALB : Sunt ca la şah, Regina albă. Aş începe cu o desăvârşit, unul dintre acele apusuri/care te pot lăsa mut/pentru toată POETUL: Găseşte tu altceva în loc. E nevoie de-un verb. Păi să-l
încercare de definire: Ziua este o plajă care e înecată în părul viaţa. “Aş vrea să merg la cinema, a zis, sau la teatru, /dacă este un luăm din ziare.
Doamnei în Negru, aici de faţă. Ziua e de bronz./ Ziua de azi repetă/ spectacol demn de văzut, /ori la un concert, dacă se poate...” PAIAŢA: Care?
ziua de ieri. “Dumneavoastră ştiţi în ce zi suntem astăzi”? “Nu ştiu şi nici nu mă POETUL: El „fură”
POETUL (preia): Când tu erai neprihănită... interesează. Zilele sunt pentru dumneavoastră...” / A apăsat pe PAIAŢA: Superb, ce încurcătură! Eşti imposibil.
DOAMNA ÎN ALB: ...Ziua umbla desculţă, cu tălpile-aprinse. cuvîntul “dumneavoastră”, rostindu-l cu politeţe ! Deodată am avut POETUL: Tu eşti impasibilă.
(Poetului) prin nisipul oaselor tale şi-ţi citeşte zilele/ ca-ntr-o o tresărire: “Casele erau tot mai puţine/ şi trecătorii tot mai rari”. PAIAŢA: Iar tu, hirsut. Circul mi-a mâncat 30% din viaţă.
cronica veche 17
CRONICA LITERELOR
POETUL: Numai atât?
PAIAŢA: Mi-a ajuns cuţitul la gât. Liliana ARMAŞU
POETUL: Se spune „la os”...
PAIAŢA: Eşti „odios”.
POETUL: Vino să te sărut.
PAIAŢA: Nu mai vreau să te aud.
POETUL: Până când ? Nu mai schimb cu tine nici un cuvânt.
Scut de apărare
PAIAŢA: Bine. Atunci nici eu nu-ţi spun ce am de gând.
POETUL: Până când? Lasă-i pe iubitorii de oglinzi să se roage în faţă.
Ei primii îşi vor răni tălpile de cioburile
PARTEA A IV-A unei imagini sparte în mii de bucăţi.
(Larmă de port dunărean. Sirene de vapoare. Lumină pe o Tu scrie cu mânie şi crede.
măsuţă de scris, la care se află Poetul.)
POETUL (scrie): Sursa „Kasavubu” relatează: În portul de-i zice
Sulina,/ clămpănea pelicanul Ursachi./ Erau corăbieri, ofiţeri de
Proces
securitate, soldaţi în termen, /liceene nubile, profesoare bovarice /şi
multă prostime./ Cânta fanfara militară /în frunte cu însuşi A doua zi oricum totul se uită…
comandantul plutonului de execuţie /şi, spre surprinderea noastră,/ Nimeni nu va putea dovedi că ceea ce nu a fost
totul era executat /cu o desăvârşită minuţie. (şovăind): Un activist sau că va fi vreodată
ca o rachetă-„Patriot” /urla la megafon/ „Marea salută România”. Un fel de autoportret nu s-a întâmplat aievea.
OFIŢERUL: Nu vă grăbiţi, relataţi cu răbdare, altfel se descifrează (Cineva îmi spunea odată: Mulţi ar vrea să fie Liliana
greu „nota” deşi nu-i codată. Armaşu.) Nu credeam că nefapta, care nu lasă în urma ei
POETUL:Aveţi dreptate. Înc-o dată. nici amintiri, nici sânge şi nici copii din flori,
(Larmă în off. Strigăte. „Unde-i Şefu ?”) E greu să fii... Liliana Armaşu e la fel de grea ca o pierdere.
POETUL (tulburat, în picioare): Chiar în acest moment/ se petrece/ Aceasta ar însemna să nu vrei nimic
un fapt senzaţional:/ toţi peştii au venit la mal. Nu vă alarmaţi. Îi vom şi în acelaşi timp să vrei totul... Pe tine, om neînduplecat al măsurii,
potoli. Muzica face minuni. Orice poet este şi puţin menestrel. Iar în acest tot să nu intre nimicul urmaş demn al lui Hermes,
(Paiaţa îi oferă o chitară, cu care se acompaniază cântând): „La fiu iubit al lui Themis,
Căminul cultural/este muzică de bal,/Să cântăm să facem haz,/Să
şi din nimicul pe care-l ignori
să scoţi totul. te acuz irevocabil de crimă
mai uităm de necaz...” împotriva firii!
(Este înconjurat de toţi ceilalţi interpreţi, care-l aplaudă ritmic.) Mai trebuie să fii foare rău cu tine,
OFIŢERUL: Frumoasă cântare! Dar cineva a alertat între timp, paza Victima - sufletul meu
de coastă. Ştiţi cumva ce s-a întâmplat ?
de cum te-ai trezit să te întrebi: De ce?
pe oricine îţi iese în cale să îl întrebi: De ce? chinuit nopţile în cearşafuri albe de ecourile
PAIAŢA: Noi nu-l cunoaştem pe acel ins. /Îl vom înfunda înadins. unei dorinţe mute.
Le-am spus când ne-au interogat,/ Celor care l-au (la mustaţă) ratat. până îi vei scoate pe toţi din sărite
şi vor ieşi din comoditatea lor Martorul - această temută gardă de corp
POETUL: Chelneriţele, de vreţi să ştiţi, ne-au deschis cu cheiţele
şi... (pudic) ridicându-şi fustiţele/ se aruncau unde era Dunărea la întrebându-se la rândul lor: De ce? pe care ţi-o trimit, zilnic,
vărsare, mai mare. în recunoaştere
PAIAŢA: N-ai povestit ce era mai picant. Nopţile va trebui să te înghesui în tine, sperând, aiurea, la o neaşteptată eliberare
POETUL: Ceea ce-mi amintesc/este faptul (prostesc)/ că nu ştiam să să te aduni de prin toate ungherele pustii, a mâinilor din prinsoarea lucrului
înot;/ scafandrii au răscolit peste tot, /dar n-au găsit decât o şapcă să te revolţi pentru toate nedreptăţile lumii, nesăvârşit.
roşie/ care s-a dovedit a fi /după ADN, şapca mea roşie. să plângi pentru toţi morţii şi osândiţii
PAIAŢA: Dar vreo învăţătură de minte ai dobândit măcar? aşa eliberându-te pe tine din prinsoare neputinţei, Sentinţa - pus în urmărire pe viaţă!
POETUL: Eh, mai mult mi-am întărit convingerea că toată viaţa am cu o lacrimă întrebătoare toată suferinţa ştergând:
râvnit să fiu singur. De ce? Pe străzi imaginare
OFIŢERUL: Oare să credem ? Există o notă informativă la dosarul
Breslei - semnată „Monacul” - în care se relatează cu precizie o Cel mai greu e să taci atunci când vorbeşti, Călătoria e o speranţă
întâmplare de amor, petrecută în pădurile Sighişoarei. Parcă începe să nu faci ceea ce ţi-ar anula într-o clipă visele, (cel puţin atât cât durează drumul)
aşa:Toate drumurile duc spre păduri. Şi porneam...Am citat corect? să iubeşti pe ascuns, ca şi cum nu ai iubit vreodată, o promisiune de întoarcere
POETUL (continuă, nostalgie): Tu te numeai Frenezia / ceasul la o altă viaţă.
Cetăţii bătea în ziduri / euthanasia // Intram în pădure prin sânge
să urăşti iertând şi să laşi să treacă toate pe lângă tine
/pădurea intra cu crengile-n noi / eu eram rugul, tu erai floarea, ca şi cum le-ai fi retrăit demult Am fost peste tot în lume
/floarea trifoiului cu patru foi. // Cădeau copacii-n halucinare, / iar acum te-ai naşte din nou... dar numai cu ochii, cu vrerea
marele zeu trăsese cortina. / Cine descoperă punctul de sprijin / de petrecându-i cu inima tângă pe toţi cei
unde se-aprinde lumina?
Iarăşi Liliana Armaşu!?
De ce? care au plecat în oraşe mari, fericite.
PAIAŢA (aplaudă): Şi-atunci de ce spuneaţi că aţi căzut mereu în
plasa unor paienjeniţe care vă încurajau şi, mai apoi, vă devorau, cu o Mi s-a bătătorit sufletul
satisfacţie indiferentă? Călugăriţa eretică de atâta mers pe străzi imaginare
POETUL: Alintul m-a cucerit. Delicateţea. Blândeţea iubitoare. N-a
aproape că ştiu fiecare colţ din Paris
mai contat nici gestul directorului meu care... nu mi-a dat voie să mă Corpul - această umblătoare mănăstire a sufletului,
duc la propria-mi nuntă... Nici ploaia torenţială, când am ieşit de la dimineţile rugându-mă în Catedrala Notre-
Starea Civilă.Am fost încurajat de amici: Ploaia aduce noroc!
cu reguli stricte dar niciodată respectate până la capăt, Dame
(Revine Reporterul, agitat, abordându-l energic pe Poet. nu ştii cât să te bucuri, alături de cocoşatul lui Victor Hugo
Acesta e înconjurat acum de întreaga distribuţie. Paiaţa s-a nici cât să urăşti şi cât să iubeşti pentru nemurirea lui şi îndreptarea mea
aşezat pe jos, Doamna în Negru s-a retras într-o penumbră ca să nu fie prea mult ori prea puţin. iar până-n seară voi fi deja la Roma,
izolată, Ofiţerul şi Comentatorul şoptesc, conspirativ în Rio de Janeiro, Londra, Delfi,
picioare, Doamna înAlb pe scaun.) Cineva neştiut bate mereu toaca,
având grijă dimineaţa să te trimită la arat Tokyo, New York, Bucureşti,
REPORTERUL: Ne scuzaţi, am revenit, trebuie să ne continuăm voi trece neapărat şi pe la Cluj,
dialogul. Cinstit vorbind, aţi reuşit, după izbăvitorul '89, să publicaţi câmpuri fără margine,
iar seara, la o oră fixă, să te culce obosit unde mă simt ca acasă,
tot ce v-aţi dorit?
deşi nu o am o idee precisă
POETUL: Da. N-am avut literatură de sertar. în paturi reci şi tari,
REPORTERUL: Credeţi că publicistica vă reprezintă în măsură aşa ca să nu mai vrei nimic. despre cum ar trebui să fie acesta
apropiată poeziei? trăind mai mult ca un fugar
POETUL: Da. Publicistica mea e ironic-sentimentală, ca şi poezia. Pe ascuns însă, într-un fel de ţară aproximativă.
REPORTERUL: Vă consideraţi un poet receptat corect de critica o călugăriţă eretică, cu sângele clocotind în vene
literară? ţinteşte ore-n şir prin vitralii, Mă uit cu jind la toate trenurile care-şi
POETUL: Corect? Cum v-a venit cuvântul? Fie şi aşa. anunţă şuierând plecarea
dibuind toţi pereţii, să vadă
REPORTERUL: Care sunt lucrurile după care vă pare rău că nu le-aţi pe unde ar putea ieşi străduindu-mă din răsputeri
făcut?
în caz de mare năvălire a sentimentelor. să nu întorc înapoi, cu gândul,
POETUL: Primul impuls este să răspund că n-am făcut nimic, deci pe toţi cei care flutură voioşi din mâini
îmi pare rău de tot. Dar mai cu seamă îmi pare rău că am împlinit o Căci vine câte o zi când vrei să te bucuri mai mult, de la ferestrele cu vedere spre libertate
vârstă de care soţia mea, draga de ea, nu va putea să se bucure. Sau să vrei să plângi mai mult, lăsând în urma lor doar umbra unei
se întristeze.
ca să ai sentimentul unui om împlinit nemărginite tristeţi.
REPORTERUL: Aţi putea să ne spuneţi ce poem îl socotiţi cântecul
de lebădă la sfârşit de dictatură? sau poate să fii mai aproape de Dumnezeu.
Călătoria e o speranţă…
POETUL (rictus de neplăcere) :De ziua minerului / am coborât eu Îşi cercetează atent fiecare celulă,
în abataj / mi-am luat un pix / cât un pikamer / şi-am băut o cafea de Nu, nu aş pleca de tot,
mare tonaj. // Voi depăşi toate normele / i-am spus (în surdină)
fiecare rid mai adânc,
îşi lasă părul eretic în vânt, ci doar atât cât să mă pot întoarce
/începând cu norma de protecţie a muncii / am să scriu un poem / ca o la mine.
floare de mină / pe care să-l admire / şi adulţii / şi pruncii. //Pare-mi- îşi îndoaie genunchii resemnaţi
se eram într-o mină de aur / curând voi fi cel mai bogat poet / îmi apoi îşi desface mâinile, ca şi cum ar îmbrăţişa (Din volumul Mâine va fi altfel, în curs de apariţie,
spuneam /luând în coarne / muntele / ca un taur /omnipotent toată lumea, Editura ARC, Chişinău)
/aruncând un jet de cuvinte / şi încă un jet. // în întunericul strălucitor / înălţându-şi rugător ochii ca două ferestre
luna îşi arcuia picioarele / prin fustanela unui nor / undeva / în Ţara spre infinit. Sensibilitatea la limita unei răni deschise
de Foc / răsărea sorele / pentru decor // Pe la prânz /m-am reîntors în se îmbină în poezia Lilianei Armaşu cu
natură / la iarbă verde. /.../ Sub cămaşă / pitit / un poem (24 carate) / Aşa stă încremenită şi acum discursul foarte curajos, direct, şocant, de
le-am cerut / stingherit / totuşi demn de noi fapte / daţi-mi sporu de pe cântarul lumii - care rar un poet bărbat e capabil. S-ar putea
periclitate / şi o cană de lapte.” jumătate femeie, întâmpla însă că povestea despre curajul şi
(Reporterul scuipă-n sân. Exit. jumătate sfântă,
Întreg grupul aplaudă şi se împrăştie fără grabă.) greul pe care îl duc bărbaţii să fie un mit.
păzindu-se cu străşnicie Adesea, până şi în marile literaturi, discursul
POETUL (retras pe o ridicătură - mormântul cuiva drag. Strigă):
Şi chiar nu exist pentru nimeni!
una pe alta cel mai curajos şi mai sfâşietor se întâmplă
CORTINA ca nu cumva să iasă să-l aducă (în poezie, cel puţin) femeile.
din chilia strâmtă. Mircea V. CIOBANU
18 cronica veche
CRONICA LITERELOR

Ioan VIERU în duminicile ploioase singurătatea


în duminicile ploioase singurătatea
are cel mai mare efect asupra bătrânilor (singuri)
Jar pentru amurg le stoarce lacrimi îi loveşte cu capul de pereţi
îi urcă în ştreang
nu mai ştiu dacă atunci când mi-a strâns mâna
ne spusesem totul dinspre cimitir vine o femeie îndoliată
nu se pot aduce altfel două cazuri umane ţinând strâns în braţe amintirea unui copil
în viaţa aceasta suprapopulată de muzee
şi statuetele care se ascund în vitrina cu lucruri obişnuite ziua tocmai se sfârşeşte în băltoaca
am ocolit de multe ori prin ploaie din faţa casei
locul viitoarelor reşedinţe
distanţa spulberă mica mea agendă cu nume visam să scriu o carte cât o corabie
despre care
aş putea da explicaţii iubito părul tău
într-un vis hăituit spre noaptea următoare şi cea mai lungă noapte de iarnă
Subiect viitorul păşind pe piatra rece a unui oraş cu ziduri roşii acoperă oraşul în care eu
să nu te audă cei care
se anunţă vremuri bune zidurile sprijină cerul s-au despărţit dincolo de linia orizontului visam să scriu o carte cât o corabie
între două străluciri ale morţii poţi fi cel mai politicos când pasiunile s-au stins altceva începe să încerce despre prietenul meu de mii de ani
dintre oameni unduirile străzii sau miresmele pâinii înhămat la o căruţă cu lacrimi
cu mâinile legate de un club de lectură spre locurile sacre
cu trupul însângerat de conflagraţiile morale acolo unde vor vorbi în cunoştinţă de cauză casa în care atâta timp am trăit
când nu se va mai trece dintr-o limbă în alta atât de uşor numai artiştii foamei care nu mai pun de mult nu mai este
vom putea auzi şuieratul şarpelui pe nimeni pe gânduri.
prin ierburile care înclină cuvintele dar în nopţile geroase de iarnă imaginea ei
poate iluzia că o parte a lumii va uita ce şi-a propus cealaltă mă caută cu căldură
prin lume
după luptele gladiatorilor
aşa cum este ziua aceasta au fost toate zilele numai Rodian DRĂGOI
cărţile sunt diferite când nu mai poţi alege nimic sub preşul de la intrare
dintr-un dincolo camuflat de indicatoarele
locului de destinaţie de o săptămână Ioana
viitorul subiect se destramă după legile care e foarte bolnavă
n-au fost niciodată recunoscute. nu mai coboară din pat
tuşeşte transpiră
nu ştie nimic despre mirosul
Primejdia insesizabilă care a pătruns pe sub uşă
să descriu scufundarea soarelui printre cei revoltaţi în bisericile şi acum îi ronţăie fără grabă
din care nu mai iese nimeni papucii perdelele
obiecte ascunzând rănile aerului întors de la farmacie cu buzunarele
curbă pentru cei drepţi în care eşti împins doldora de medicamente
cu cea mai puternică forţă din lume intru în casă încet încet
unde începe muntele simbolic este un accident să nu trezesc moartea ghemuită
desfrânare atinsă de aripi sub preşul de la intrare
cui vei surâde după nopţile de insomnie
poate vei lua de la capăt gândul ajuns peste tot
copaci îmbătrâniţi mai lent decât în fiecare noapte visez
cei care i-au sădit singurătatea mă roade ca un tatăl meu a murit
frunze îngălbenite fără niciun aranjament artistic bocanc de soldat înainte ca eu să mă nasc
muzici rămase în spaţiul virtual înainte
de-a fi distrus lumea întuneric pe străzi în fiecare noapte visez un ţăran tânăr
unii nu cred că numai florile de gheaţă migrează întuneric în case care vine spre mine ca o lumină desculţă
dintr-un an în altul şi se prefac
în seminţele acestui câmp niciodată cules. doar în gura poetului nici acum n-am aflat cine e
este lumină
de fiecare dată mă trezesc
în această seară înainte ca el să ajungă la mine
Forma mentis ploioasă de toamnă
să ne despărţim de cei care prin subţirea tijă sângele şi apa cu care te-nveleai
singurătatea mă roade
aud vocile iadului
ca un bocanc de soldat tu de mult erai dusă
ni se propune un alt decor pentru sărbătorile unor persecuţii
dar forma cuvintelor tale
nu păsările veghează acolo sus nici clătinatul şi nici nu mai ştiu îmi chinuia sângele
felinar al amiezii ce gust are pâinea şi apa cu care deseori te înveleai
suntem gata să navigăm în aceeaşi direcţie cu cei mâncată împreună cu tine
care nu s-au mai întors în locurile de baştină acum îmi e frig
prinşi între porţi acum zăvorâte de acest vis în care duminică în Berceni glasul tău altă pădure încălzeşte
numai numele sunt reale
ne orientăm după câteva întâmplări antice aici la mine în cartierul Berceni
clipa spulberă nisipul aşa cum vântul e duminică
trece dincolo de cruci
fantasma îşi alege ochii care s-o caute aşa cum tu poţi locui plouă şi sunt singur precum un pantof
într-o ţară în care umilinţa face inventarul abandonat în mocirlă
după dezmăţ. vecinul meu de la etajul opt
e tot singur
Ţesătură pentru străini până acum s-a spânzurat
în aceaste locuri mântuirea a fost descrisă în amănunt de trei ori dar nu a murit
nu există scăpare nici o dată
la capătul străzilor au loc sinucideri
ca un ghem de litere mişcat dintre-o parte în alta a timpului
în căutarea şesului şi a pantelor subterane ai plecat lăsându-mi o lacrimă
mă văd trasând un cerc mai lungă decât toţi anii
tot mai aproape de luna acoperită de norii
unui ieri transparent ai plecat lăsându-mi o lacrimă
scara sprijinită de zid este acolo dintotdeauna mai lungă decât toţi anii
printre tarabele cu suveniruri pluteşte pe care i-am trăit împreună
mireasma extazului căldura mâinilor tale
păduri de cedri leagă un mister de altul mi-ar fi fost de ajuns
pentru legalizarea sărăciei nu mai sunt pagini oficiale să topesc nămeţii
într-o dezbinare a visului celor mai năprasnice ierni
şi a lucrurilor mărunte
gândim la fel cu statueta din piatră . Număr ilustrat cu reproduceri după lucrări ale lui
Salvador DALI (1904-1989).
cronica veche 19
CRONICA ARTELOR
Ştefan OPREA

Shakespeare la Botoşani via Galaţi

A m văzut în finalul stagiunii 2014-2015, la Botoşani, o jurul acestei relaţii de iubire nebună, de iubire dementă, de iubire la
montare („după Îmblânzirea scorpiei”) purtând titlul prima vedere dintre Catarina şi Petruchio, iubire care se naşte din
Scorpia. Reducţia a fost dictată, desigur, de viziunea aceea că s-au întâlnit două suflete pereche, doi oameni care
regizorală asupra vechii poveşti de iubire dintre Petruchio şi Catarina, empatizează perfect, doi oameni care sunt unul oglinda celuilalt şi
viziune care deplasează accentele de pe duritatea confruntării, tocmai din acest motiv a putut să aibă loc această explozie
aşezându-le, mai ferm decât în montări văzute anterior, pe sentiment, fantastică...” Fantastică într-adevăr, căci se petrece în vis... În visul lui
pe înfiorarea iubirii născute „la prima vedere”. Abia am zis Christopher Sly, vagabondul din Prologul piesei, care, umblând
„deplasează accentele” şi deja mi se pare că e prea mult spus. Cred că aiurea şi cerşind, dă peste o echipă de actori ce meşteresc la încropirea
ar fi mai bine să zicem că le nuanţează altfel decât... decorului, a „locului dramatic” pentru spectacol. Îmbrâncit de
Primul shakespearolog pe care regizorul Cristian Gheorghe pare aceştia, cade şi adoarme. Şi-atunci apare Puck din Visul unei nopţi de
să-şi fi propus să-l contrazică prin spectacolul său e John Bailey, care vară (inspirat transfer de personaj şi de situaţie pe care îl face
prin 1929 (în studiul Shakespeare, Longman, London, pp. 100-101) regizorul în adaptarea lui scenică), apare cu floarea lui fermecată şi îl
se mira (!) că această piesă se mai joacă şi astăzi, „pentru că este - ca să vrăjeşte pe Sly precum pe tinerii îndrăgostiţi şi pe Titania din Visul... Valentin Popa (Petruchio)
spunem adevărul - un lucru urât, barbar, precum, şi foarte confuz, Sly va visa deci toată povestea şi (cred că am înţeles exact) se va visa şi Cristina Ciofu (Catarina)
prozaic şi plictisitor”. Ar reieşi, din aceste aspre caracterizări, că pe el însuşi în chip de Petruchio; va trăi o poveste pe care fie că şi-o
numitul nu a pătruns în substraturile din adânc ale textului, fiind imaginase şi şi-o dorise (fără să o realizeze vreodată), fie că o ştia din
tulburat doar de formele exterioare, de suprafaţă, care nu sunt decât folclor (unde circulă pe largi arii geografice; în paranteză fie spus:
învelişul verbal, situaţional al tramei. Substraturile acesteia îl Marcu Beza zice că a găsit asemănări / paralelisme şi în folclorul
determină pe Leon Leviţchi să spună că „epitetele de mai sus trebuie românesc - v. Shakespeare in Roumania, London, 1931 - dar ăsta e un
înlocuite prin antonimele lor.” (v. „Comentarii la Îmblânzirea subiect ce merită a fi tratat separat, altădată).
îndărătnicei, în Opere complete, vol. II, Ed. Univers, 1983, p. 261). Prologul piesei, din care regizorul nu-l reţine decât pe Sly,
Cristian Gheorghe (actor şi regizor, directorul teatrului din Galaţi) aminteşte de povestea califului Harun-al-Raşid şi de Abu Hassan din acceptă (nu înainte de a trece împreună prin toate peripeţiile ştiute).
dovedeşte că a cunoscut această controversă, căci spectacolul semnat O mie şi una de nopţi şi parodiază, probabil (zice Ion Leviţchi), Încă două calităţi ale interpretului: cântă foarte bine şi conduce cu
de el la Botoşani o ilustrează pur şi simplu: el pune în imagine partea Prologul din Tragedia spaniolă de Thomas Kyd apărută (1512) doar siguranţă motocicleta (adevărată!). Motocicleta? Da, căci
frumoasă a poveştii, descifrând şi evidenţiind, din avalanşa de cu un an înaintea comediei shakespeariene. Marele elisabethan se spectacolul e unul de azi - reiese clar contemporaneizarea poveştii
violenţe de limbaj şi de atitudine, ceea ce e sensibil, delicat şi înfiorat inspiră şi din Commedia dell'Arte şi din alte surse, dar topeşte totul în atât din stilul costumelor, al muzicii şi coregrafiei. N-am văzut-o
de iubire în cei doi protagonişti. Aparent antagonice, firile lor, creuzetul propriei genialităţi. până acum pe Cristina Ciofu într-un rol principal pe care să-l
caracterele, comportamentele lor, stările lor de spirit se dovedesc Tema centrală a spectacolului botoşănean respectă întocmai tema interpreteze cu atâta siguranţă şi adecvare. Catarina ei a convins
(până la urmă) a fi cel puţin adiacente. Ei joacă, de fapt, teatru atât centrală a textului, adică tema identităţii greşite, a dihotomiei esenţă- spectatorii atât în momentele de explozie a îndărătniciei, cât şi în cele
pentru ei înşişi, cât şi pentru ceilalţi, chiar dacă de la prima lor aparenţă. Se pleacă la drum cu nişte personaje de o anume condiţie de calmă împăcare cu condiţia de soţie iubitoare, dar mai ales am
întâlnire înmugureşte floarea dragostei, care sugerează fără dubii că (spirituală, morală) şi se ajunge la final cu ele complet transformate, apreciat dualitatea stărilor ei de violenţă / ezitare, agresivitate /
toată tevatura e doar spre a nu se dezvălui dintr-odată, de a nu-şi nega căci pe parcurs se petrece minunea descoperirii de sine, minunea retractilitate, mânie / fior liric - toate nuanţate cu inteligenţă şi
dintr-odată condiţia cunoscută de ceilalţi şi, desigur, spre a pune autocunoaş terii şi a cunoaşterii celuilalt; iubirea e feminitate.
reciproc la încercare autenticitatea şi tăria sentimentului. Se vede asta atoateînfăptuitoare. Meritul cel mai ales şi frumuseţea acestui O evoluţie excelentă are Marius Rogojinschi în rolul (mai puţin
clar la interpreţii botoşăneni: izbucnirile verbale sau gestuale sunt spectacol - o spun cu riscul repetării - în aceasta constă, că spune ofertant în text) al lui Baptista, tatăl Catarinei. Jocul lui e creaţie
discret amendate de reţineri neduse până la capăt, de retractilităţi abia această poveste cu o claritate impecabilă şi cu o bucurie debordantă, actoricească de fineţe, cu mijloace de bună comedie, construind
schiţate. În aceasta constă surpriza şi - aş zice - frumuseţea într-un spectacol unitar, respectându-şi tonalităţile şi ritmurile de la personajul din contradicţii atitudinale şi umori alunecoase, totul
spectacolului şi asta întreţine viu interesul spectatorilor; mirându-se prima până la ultima scenă. Ultimă scenă în care sensul moralizator, controlat meticulos de inteligenţă şi de ştiinţa relaţiei scenice. Îi stă
de asprimea confruntărilor, spectatorul aşteaptă izbucnirea întreagă, atât de evident în text, e diminuat (cu bună ştiinţă, spre evitarea aproape Ioan Creţescu (Hortensio), care colorează sugestiv şi
nereţinută şi nealterată a sentimentului adevărat pe care îl simte didacticismului) prin transferarea monologului Catarinei (elogiul nuanţează umorul personajului, apoi Bogdan Muncaciu (Gremio),
circulând pe dedesubt precum apele freatice; aşteaptă izbânda iubirii. adus bărbatului, plus îndemnul la ascultare şi supunere) către acelaşi chiar dacă şarja lui e, în unele momente, exagerată (dar, probabil, şi
Tot ce se întâmplă, toată fabulaţia complicată (pe care Cristian Puck (de fapt, aici se numeşte Duhul). interpretul şi regizorul au avut în vedere că această comedie stă, în
Gheorghe o restrânge mult, renunţând la mari pasaje din text spre a Am apucat să vorbesc până aici despre meritele atât de evidente bună măsură, sub semnul burlescului) - nu însă atât de exagerată încât
obţine concentrare şi ritm) nu face decât să poarte în ea însăşi - cum ale regizorului şi ale colaboratorilor săi (coregraful şi compozitorul) să strice unitatea de stil a întregului. Riscul însă există şi numai o
poartă scoica perla - această izbândă a dragostei. A reuşit regizorul şi şi n-am spus nimic despre actori. Şi din perspectiva jocului actoricesc bună supraveghere a evoluţiilor viitoare îl va evita. Foarte exacţi în
au reuşit interpreţii să străbată acest parcurs cu o mare convingere, spectacolul Scorpia e unul dintre cele mai bune din ultimele stagiuni rol Vlad Volf (Grumio), Alexandru Dobynciuc (Curtis), Gina
siguranţă, sinceritate, bucurie. Le-a fost de mare ajutor muzica lui botoşănene. Menţionând şi aici meritul neîndoielnic al regiei, care a Pătraşcu (Bianca), Sorin Ciofu (Lucenţio). În ton Crenola Muncaciu
Ciprian Braşoveanu şi excelenta coregrafie a Victoriei Bucun, aceste dat liniile personajelor şi a lucrat minuţios cu fiecare actor, asigurând (O văduvă) şi Lidia Uja (Duhul).
două compartimente conferind strălucire şi ritm de spectacol unitatea de stil şi de ton a interpretării, mă grăbesc să remarc Menţiune specială merită grupul de dansatori, cu care Victoria
musical-dansant, secvenţele de acest gen aflându-se în permanentă evoluţiile surprinzător de bune, de exacte, de armonizate ale celor doi Bucun realizează momente de adevărată explozie ritmică şi
consonanţă cu ideile, cu situaţiile, cu stările promovate de actori în protagonişti, Valentin Popa (Petruchio) şi Cristina Ciofu (Catarina). coloristică prin care subliniază şi completează sugestiv scenele de
pasajele de proză. Osmoza e fără cusur şi e, în realitate, clou-ul Cel dintâi conferă personajului o energie (mai ales interioară) proză. Numele lor: Ana Baciu, Ştefana Feciuc, Anamaria Codiţă,
întregului. Cristian Gheorghe îşi spune clar - în caietul de sală - inepuizabilă şi un histrionism nedisimulat cu care îi derutează pe toţi Iulia Ispas, Raul Poamă-Neagră, Claudiu Simionesei, Theodor
gândul care l-a condus: „Spun o poveste în care totul este construit în ceilalţi, dar şi un fior de tânăr îndrăgostit pe care Catarina îl simte şi-l Şoptelea, Nadia Străchinaru.

Călin CIOBOTARI ale textului, are ca merit principal alternarea clară, curată a
multitudinii de planuri şi de sensuri pe care autorul dramatic le pune
în joc. Spectacolul e de o vizualitate remarcabilă, foarte dinamic, cu
Matei Vişniec, momente coregrafice bine dozate (o coregrafie de Adrian Bârză) şi cu
o scenografie care, deşi la o primă vedere e nespectaculoasă (ruinele

autor tragic...
templului seamănă, poate nu întâmplător, cu fuselajul unui avion
prăbuşit pe un câmp de luptă), se dovedeşte a fi funcţională şi bine
integrată scenariului dramatic (scenografie, lumini şi light design -
Mihai Păcurar). Sunt şi câteva excese: o omniprezentă lună, în

Î
ntr-un prezent dominat de noile dramaturgii, într-un timp în diferite cromatici, supraveghează scena, imprimând nocturnului o
care se vorbeşte tot mai mult despre o dimensiune post- multitudine de nuanţe şi generând un exces de poeticitate. Textul lui
dramatică a teatrului, a-i revizita pe clasicii antichităţii şi a Vişniec este el însuşi poetic, ori a supralicita această poezie, a o
relua, într-un limbaj poetic, voit apropiat de cel al străvechilor autori prelungi la un nivel al imaginilor are ca efect o stare de saţietate din
de tragedii, teme şi personaje pe care mulţi le privesc ca pe capitole partea spectatorului. Tot spre o zonă a lirismului în exces alunecă şi
închise, poate părea un gest de inconştienţă sau, în cel mai bun caz, de muzica lui Vlaicu Golcea (pescăruşi, sunete marine etc.).
curaj sinucigaş. Ori de inexplicabile nostalgii după un anume mod de Tiresias?), un păstor şi fiica acestuia, Ernada, adusă la templu pentru Sub raport actoricesc, De ce Hecuba?! este, fără îndoială,
a înţelege şi de a face teatru… Sunt gânduri pe care mi le-a prilejuit a fi vindecată de misterioasa boală de care suferă. Din poveştile spectacolul Dianei Văcaru-Lazăr, o compoziţie amplă, cu momente
spectacolul Ancăi Bradu, De ce Hecuba?!, pe un text semnat de nocturne ale orbului se nasc întâmplările scenice şi se reconstituie de sensibilitate extremă ce impresionează spectatorul dispus să-şi
Matei Vişniec, o producţie a Teatrului Naţional „Radu Stanca” fragmente relevante dintr-o mitologie ce încă palpită de viaţă. E deschidă porii către acest tip de teatru. Înveşmântată în negru, această
prezentată în Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu. partea în care, spuneam, şi autorul şi regizorul încearcă să rămână cât Hecubă, în care prăbuşirea este vecină cu lacrima şi furia,
Fără a fi preocupat (prea mult) de up date-uri, de mitologizări ale mai fideli tragediei clasice. Nu lipseşte nici corul, întrupat de traversează istoria, asemenea unei umbre care vorbeşte. Antichitatea
prezentului sau de desacralizări ale trecutului, Vişniec se comportă doisprezece soldaţi ce aduc cenuşa fiilor Hecubei şi relatează cântat ei este relativă; atâta timp cât suferinţa umană va exista, Hecuba este
ca şi cum ar fi coleg de generaţie dramaturgică nu cu Olivier Py sau despre nenorocirile personajului central. posibilă, Hecuba este aici ca un blestem, dar şi ca o mângâiere…
cu Neil LaBute, ci tocmai cu Euripide. Una dintre ambiţiile sale e ca Despărţirea de tragedia avant la lettre o parafrazează Vişniec prin Spectacolul poate fi interpretat şi de pe poziţiile unei meditaţii asupra
cel puţin o parte a textului său (prima parte) să respecte cu fidelitate interpretarea sa ironică a faimoasei sintagme „deus ex machina”. războiului, asupra ororilor acestuia şi asupra inutilităţii morţii…
vechile canoane ale scrierii de tragedii, respectând unitatea de timp, Olimpul devine o mare sală de spectacole din care zeii, mari iubitori Totuşi, de ce Hecuba? Poate pentru că în nici un alt personaj din
loc şi acţiune, încercând să facă din personaj un furnizor de milă şi de teatru şi, cu predilecţie, de tragedie, nu se mai satură în a gusta istoria teatrului nu există o atât de paradoxală împletire a vieţii şi a
frică pentru spectator, reluând inevitabilele teme ale fatalităţii şi ale durerea „scenică” a unor „personaje” precum Hecuba. E un teatru de morţii ca în această mamă „a fiilor mei de praf şi cenuşă” care a dat
imixtiunii zeilor în treburile acestei lumi. un realism crunt, în care oamenii nu sunt altceva decât furnizori de viaţă şi a primit moarte de atâtea ori… Într-un monolog final de o rară
Ca şi Mihai Măniuţiu, un alt observator contemporan al Hecubei divertisment pentru un grup select de spectatori din care fac parte frumuseţe, Hecuba, vorbind despre originile a tot şi a toate, pune
(autor al scenariului dramatic Aici, la porţile beznei, pus în scenă cu Zeus, Hera, Afrodita, Apollo şi alţii asemenea lor. Tema fatalităţii întregul spectacol sub semnul unei tulburătoare întrebări: de ce atâta
ceva ani în urmă la Teatrul Naţional Iaşi), Vişniec se concentrează este tradusă astfel într-o temă a rolului, iar predestinarea ia forma moarte, când totul ţâşneşte din iubire? Şi nu, nu e pentru că aşa vor
asupra unui timp de după căderea Troiei. Fosta regină a cetăţii, unor „indicaţii regizorale” din care „actorii” nu pot să iasă (deşi zeii, căci la un concurs al prezicătoarelor, acestea (ţinând în mâini
Hecuba, înnebunită de durerea pierderii celor nouăsprezece fii, o Hecuba este unul dintre actorii indisciplinaţi, luând chipul, uneori, al mitraliere) vorbesc despre un apus al zeilor, un viitor în care se vor
urnă umană ce înghite cenuşa acestora, pare să sintetizeze toate unui Iov feminin şi grecesc!). Pentru a-şi spori satisfacţiile, zeii retrage, limbajul lor va fi uitat, alţi zei vor apărea, alte nenorociri vor
durerile omenirii. Totul în ea e durere, rană deschisă şi de nevindecat. inventează noi şi noi chinuri, iar spectacolul cu Hecuba pare să-i împresura lumea, alte războaie, alte victime… Aşadar alte sensuri,
Într-un peisaj post-apocaliptic, pe ruinele templului Herei, o vedem încânte cel mai mult. În scenă intervin şi alte personaje: Polyxena, neştiute, neînţelese dictează fascinantul şi tragicul joc al vieţii şi al
încovoiată, strigându-şi tragedia şi blestemându-i pe zei într-o Ulise, Polydoros, Polymnestor ş.a.m.d.… morţii, al lui Eros şi al lui Thanatos, al acestui infinit „de ce” care
noapte cu lună plină... O secundează un bătrân înţelept orb (Oedip, Discursul regizoral, coerent şi punctând just nodurile de tensiune crestează adânc şi dureros fiinţa umană.

20 cronica veche
CRONICA ARTELOR
Mihaela MÎRŢU pathos, ethos şi căutarea sensului vieţii, sau altfel spus a Adevărului.
El a făcut din practica teatrală o punte între viaţa cotidiană şi tainele
universului. Moment impregnat de sacralitate, creaţia are nevoie de o
protecţie divină: „Eu joc bine atunci când zeul Jocului coboară asupra
mea pe scenă [...] Atunci mă rog: Dacă vrei, Zeu al Teatrului, vino în

Yoshi Oida şi sensul vieţii


mine azi” (L'Acteur rusé, Actes Sud, 2008). Toate religiile ne spun că,
pentru a atinge un înalt grad de spiritualitate, trebuie să ai capacitatea
de a transcende propriul eu.
În teatru, dispariţia sacrului a avut drept consecinţă - observă

C ândva, un copil japonez îşi strecura capul sub faldurile ineluctabil al timpului a fost probabil determinant în ziua când, în Yoshi Oida - o nouă percepţie a actorului, înţeles ca om obişnuit.
cortinei pentru a înţelege cum se naşte magia teatrului. biroul lui Jean-Louis Barrault de la Odéon, a acceptat propunerea lui Actorilor americani - buni în rolurile realiste, dar stângaci „în
Fascinat deasemeni de războinicii ninja, de măşti şi de Peter Brook de a participa la creaţiile Centrului Internaţional: stilizare, abstractizare sau expresia unei realităţi metafizice - actorilor
costume, ce-i permiteau să se imagineze mereu altul, copilul a decis Orghast, Populaţia Iks, Conferinţa păsărilor, Mahabharata, Omul francezi - „foarte vii din punct de vedere intelectual”, dar slabi din
să se facă actor. A debutat în teatrul nô şi la televiziune. Adult, a care-şi considera soţia o pălărie etc. punct de vedere al prezenţei corporale -, actorilor englezi, consideraţi
studiat diferite stiluri de joc proprii teatrului japonez tradiţional, dar În acel moment, teatrul european laicizat nu mai avea un rol cei mai buni deoarece corpul şi inteligenţa sunt în echilibru -,
a jucat şi în piese de inspiraţie occidentală. Primii zece ani de teatru catartic. Afectivitatea, glorificată de romantici, era privită cu actorilor africani care-şi arată direct „eul” - Yoshi Oida le opune
în Japonia, Yoshi Oida îi consideră un eşec. Păstrează însă amintirea neîncredere de o lungă tradiţie occidentală. Grecii din perioada actorii de Kathakali care au nevoie de şase ore pentru a se machia şi a
unor sfaturi primite în momentele sale de insatisfacţie. Maestrul de arhaică considerau pathosul o nebunie sau o pierdere a accede la „o altă stare de conştiinţă” (L'Acteur flottant). El nu înţelege
Kyôgen îi sugerase să dobândească capacitatea de a se observa în gustul oamenilor epocii democratice pentru ceea ce este modern şi
timp ce joacă. Yukio Mishima îi dăduse două sfaturi: unul privitor la costă scump, în defavoarea a ceea ce este frumos şi rafinat. Preferă
identitatea sa de actor („Un bun actor trebuie să fie puţin spiritul minimalist, propriu tuturor artelor japoneze care ştiu „să
homosexual”), celălalt referitor la necesitatea de a părăsi Japonia exprime un maxim de adevăr, cu un minim de mijloace”. Există în
pentru a evita persecuţiile. În acel moment, guvernul era decis să teatrul Kabuki un gest semnificativ: actorul îşi îndreaptă indexul spre
controleze cu mai multă fermitate, cu sprijin poliţienesc, mişcările cer pentru a arăta luna. Gestul acesta aminteşte de fraza ce poate fi
studenţeşti împotriva tratatului americano-japonez. Când s-a decis citită la intrarea într-o bibliotecă zen: „Acesta este degetul ce arată
să plece, un alt scriitor celebru l-a sfătuit să fie perseverent, să nu luna”. Succinta parabolă vrea să spună că descoperi drumul ce
abandoneze niciodată ceea ce a început: „Ceea ce contează cel mai conduce la Adevăr în afara scopurilor utilitare. Buddha este autorul
mult atunci când cauţi pietre preţioase este să sapi cu hotărâre până ei. El a descoperit în za-zen sentimentul unităţii cu energia
când le găseşti. Dacă continui să sapi în acelaşi loc, vei sfârşi prin a le Universului şi certitudinea unei existenţe spirituale. Acest sentiment
găsi”. Sfatul, inspirat de budismul zen, îndeamnă la cunoaşterea unui apare în toate stările modificate ale conştiinţei: „...în afara
singur lucru în profunzime, pentru a cunoaşte, mai apoi, totul. experienţelor din timpul regresiei psihice induse, experienţele din
Integrarea înţelepciunii mai multor culturi în arta teatrului şi timpul morţii clinice pledează în acelaşi sens, pentru existenţa unei
implicit în propria-i viaţă a fost obiectivul constant al lui Yoshi Oida. dimensiuni spirituale eterne, care transcende efemeritatea condiţiei
Ajuns în Franţa, ostilitatea manifestă faţă de orientali l-a şocat. E terestre” (Dumitru Constantin Dulcan, În căutarea sensului pierdut,
drept că: „În marile oraşe unde turismul îi atrage pe mulţi dintre vol. II: Creierul şi noua spiritualitate, Ed. Eikon, 2008).
compatrioţi, japonezul este binevenit atât timp cât este în trecere, dar Gestul acesta al indexului îndreptat spre cer, Yoshi Oida ni l-a
de îndată ce are intenţia să se instaleze, totul se schimbă” (L'Acteur arătat la Sibiu la sfârşitul următoarei pilde: „Un om este agăţat de o
flottant, Actes Sud, 1992). Yoshi Oida a fost frapat şi de aspectul cracă cu dinţii. Un altul care-l priveşte îl întreabă care este sensul
europenilor: „Unii par în pragul depresiunii nervoase, alţii sunt vieţii. Ce face omul pentru a răspunde fără să cadă, pentru că nu-i
epuizaţi de sărăcie, în sfârşit alţii au chipuri de animale de pradă” politicos să nu răspunzi”. În Actorul invizibil (L'Acteur invisible,
(ibid.). Actes Sud, 1998), maestrul notează că un actor talentat poate executa
Joi, 18 iunie, în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru de la acest gest cu graţie şi eleganţă, dar că este posibil ca un alt actor să
Sibiu, Yoshi Oida a prezentat „Words of the Zen Masters”. Un om - a determine publicul să vadă doar luna, fără a se preocupa de eleganţa
spus el - s-a căţărat în vârful unui stâlp de 50 de metri. Întrebarea era: gestului. Yoshi Oida preferă actorul „care poate deveni invizibil”,
„Cum poate merge mai departe?”. Din sală, s-a auzit un răspuns: „Cu pentru a susţine dimensiunea vizibilă a spectacolului. Regăsim esenţa
gândul”. „E un răspuns cartezian”, a replicat maestrul, neîncrezător spiritualităţii budiste. Meditaţia zen conduce la iluminare şi impune
în atotputernicia eului. Apoi a descifrat sensul întrebării sale: „Cum abandonul total în clipa revelaţiei fără a încerca să obţii ceva. Spiritul
poţi merge mai departe în viaţă odată ajuns la un capăt de drum? Cum se uneşte cu respiraţia şi creierul se odihneşte. Barierele dintre bine şi
găseşti alt drum? Cum poţi să mergi mai departe?” Şi a dat următorul rău, pur şi impur, adevărat şi fals dispar. Astfel se realizează
răspuns: numeri de la 1 la 10. Din perspectiva înţelepciunii coincidentia oppositorum. Yoshi Oida şi-a însuşit această lecţie şi a
româneşti eu am înţeles: „cu răbdarea treci marea”. decis să scape de egoism şi invidie - „plaga” multor profesiuni,
Ajuns la Paris în aprilie 1968, în plină revoltă studenţească, inclusiv a celei de actor - şi să dobândească capacitatea de a se
actorul japonez era, asemeni multor tineri, în căutarea unei noi autocontrolului datorată unui demon. Aristotel îl considera pe omul concentra pentru a redescoperi rolul cathartic religios al teatrului,
filosofii existenţiale capabilă să dezlege misterul sensului vieţii. La o dominat de o pasiune, iraţional. Şi tot aşa până la „haosul primitiv”, astfel încât spectacolul să acţioneze pozitiv asupra spectatorilor.
astfel de întrebare, un maestru zen face următoarea observaţie: „O izvor al pasiunilor la Freud. Azi, psihologia este mai îngăduitoare cu „Altădată, oamenii mergeau la biserică o dată pe săptămână, pentru a-
vită bea apă şi face lapte. Un şarpe bea apă şi face venin”. Viaţa e afectele şi vorbeşte despre inteligenţa corpului. Atunci când pasiunea şi purifica sufletul. Astăzi, lucrul acesta este mult mai rar. Teatrul de
plină de mistere. De aceea, la Sibiu, ne-a sfătuit: „Când găseşti ceai, are un potenţial spiritual, ea poate fi un izvor de creativitate ce ne calitate ar trebui să îndeplinească parţial această funcţie” (L'Acteur
bea-l, când ţi se oferă mâncare, mănâncă, când ai probleme, culcă-te. îndepărtează de orice fixare în samsara. Întreaga existenţă invisible). (Va urma)
Fiecare zi contează, inclusiv cea de azi”. Acest respect pentru cursul profesională a lui Yoshi Oida a reuşit să stabilească un echilibru între

Mircea MORARIU

Cea mai proastă soprană din lume


D upă cele mai recente două-trei premiere în care comicul era
fie de factură romantică, fie niţeluş prea căldicel, fie
raţionalizat în exces, Teatrul de Comedie avea nevoie ca de
aer de o montare cum e cea cu Glorious!, piesa scrisă în 2005 de Peter
Quilter. Despre care unii-culmea!- spun că ar fi dramă!
Cosme McMoon, pianistul angajat pe post de corepetitor şi de
acompaniator de Florence, căruia i se atribuie, graţie tastelor
computerului, dar şi inspiraţiei dramaturgului Peter Quilter, rolul de
afectuos şi delicat narator.
Nu se poate să nu observăm că nici mistificarea, nici teatralizarea la
Am citat titlul în limba engleză nu pentru a fi neapărat trendy, nu care face generos apel piesa nu sunt totuşi complete, nu sunt
fiindcă aş fi anglofil din cale afară (nici nu prea aş avea cum, ţinând absolute, nu sunt oarbe. Că există momente în care Florence şi cei din
cont de formaţia şi de profesiunea mea „de bază”), ci pentru că, orice jurul ei le pun la o parte, fascinaţi de ceea ce înseamnă adevărata
s-ar spune, sună mai bine, e „mai de afiş” decât În plină glorie!, muzică. Chiar dacă ea e adusă pe scenă de o spectatoare „indignată”
versiunea sa românească. Un titlu acoperă totuşi realitatea de impostura lui Florence. Şi aceasta fiindcă, la urma urmei, În plină teatrul, în care teatrul e parodiat din răsputeri, dar în care parodia
întâmplărilor, îndeosebi apogeul lor, din această poveste despre glorie ! nu este în primul rând, aşa cum am putea crede, o piesă despre izbuteşte să fie rafinată, desenată cu peniţă subţire şi să nu-şi
Florence Foster Jenkins. O soprană rămasă în istoria muzicii nu impostură şi despre îngăduinţa cumpărată cu bani, despre impostura supraliciteze ori să îşi dinamiteze limitele, evitându-se exemplar
pentru epocalele sale performanţe vocale, nu graţie extraordinarelor de care se râde contra cost până şi în cea mai celebră sală de concerte primejdia căderii în vulgaritate. Întreaga viaţă a lui Florence Foster e
ei roluri şi creaţii, aplaudate în cele mai importante teatre lirice ale din lume, ci una despre pasiunea pentru muzică şi sacrificiile teatru, luxoasa ei cameră de hotel s-a transformat, graţie voinţei ei,
lumii. Deşi Florence Foster Jenkins a susţinut, cu casa închisă, cu presupuse de aceasta în situaţii extreme, aşa cum este cea în care s-a voinţă al cărei mandatar e în spectacolul de la Teatrul de Comedie
doar o lună înainte de neaşteptata sa moarte, un recital la Carnegie plasat de bună voie şi plătind preţul maxim Florence Foster Jenkins. scenografa Iuliana Vâlsan, într-o scenă, într-o sală de spectacol.
Hall. Dimpotrivă. Dacă lumea mai ştie azi câte ceva despre Florence Soprană ce cântă tot la fel de „profesionist” şi, cel mai adesea, la fel Toate apariţiile lui Florence/Gabriela Popescu sunt căutat şi apăsat
Foster Jenkins, dacă numele ei e menţionat în cărţi şi dacă, iată!, un de naiv precum jucau teatru meşteşugarii din Visul unei nopţi de teatrale, devin voluntar reprezentaţie. Fie că e vorba despre
scriitor de literatură dramatică s-a decis să scrie o piesă a cărei vară. De fapt, exact despre vis şi zăgazurile rupte pentru împlinirea wagneriana primă descindere în scenă a protagonistei, fie că avem în
protagonistă e „cea mai proastă soprană” din lume e pentru că viaţa şi lui, fie şi artificială, e vorba în această piesă, iar detaliul acesta cheie a vedere comic - strania apariţie de la Carneggie Hall. Ocazie pentru
destinul acestei „femei cu bani” a fost unul cu adevărat fascinant. fost perfect înţeles de regizorul spectacolului de la Teatrul de comentator nu doar să mai omagieze o dată pe Gabriela Popescu şi
Da, e foarte adevărat. Ne putem amuza în voie, râdem fără nici un fel Comedie, Răzvan Mazilu. importanta ei creaţie , ci şi de a releva măiestria costumelor create de
de restricţii de extravaganţele, de nepăsarea, de caraghioslâcul, de În plină glorie e un spectacol „cu muzică” şi despre pasiunea pentru aceeaşi Iuliana Vîlsan. Halucinant-teatrală şi de un comic integral e
ridicolul doamnei Jenkins. Râdem, dar ne şi întrebăm în ce măsură muzică. În schimb, nu este şi nici nu vrea să fie ceea ce se cheamă un secvenţa serviciului funerar ce marchează trecerea la cele veşnice a
ridicolul acesta a fost unul eminamente primar, nebunesc, grotesc sau muzical în lege. În plină glorie e un spectacol în care auzim muzică căţeluşei lui Dorothy, moment în care George Mihăiţă, interpretul lui
a fost unul conştient asumat. Ne amuzăm la culme de felul în care şi-a interpretată intenţionat dar şi cât se poate de firesc, de natural prost, St. Clair Byfield, e impecabil. Cum fără cusur sunt şi Mihai
teatralizat masiv şi în cele mai mici amănunte Florence existenţa, şi-a ba chiar cumplit de prost, iar pentru a se ajunge la toate acestea şi Bisericanu, policromul şi reţinut efeminatul interpret al pianistului-
mistificat-o de-a dreptul, punând pentru aceasta la bătaie toţi banii pe pentru a le face să devină artă numai extraordinara interpretă a rolului povestitor Cosme McMoon, Eugen Racoţi, semnatarul unui
care îi avea şi care puteau fi folosiţi într-un mod mult mai „lucrativ” principal, Gabriela Popescu, şi regizorul Răzvan Mazilu ar putea să desăvârşit travesti în Dorothy, Andreea Samson, distribuită inspirat
decât a făcut-o ea. Dar nu se poate să nu vedem că teatralizarea şi ne spună de câtă muncă şi de câte eforturi a fost nevoie. Mai ales că în rolul vitalei bucătărese cu sânge latin Maria, sau Simona Stoicescu
mistificarea s-au produs şi au izbutit cu ajutorul şi cu complicitatea Gabriela Popescu chiar cântă bine, iar cei ce am văzut-o în şi Meda Topârceanu interpretele Balerinelor.
unora dintre apropiaţii ei. De la iubitul ei „neoficial”, actorul ratat spectacolul timişorean cu Full Monty ştim foarte bine asta. În plină Răzvan Mazilu nu a lăsat nimic la voia întâmplării. Spectacolul
Saint Clair Byfield, la devotata sa prietenă, Dorothy. Oameni la fel de glorie e un spectacol în care auzim de peste tot, din amplificatoare semnat regizoral de el impresionează prin rigoare şi profesionalism.
ciudaţi, de pas comme les autres şi care sunt parte din jocul de-a arta dar şi de pe scenă muzică interpretată cât se poate de bine. Fie graţie Calităţi confirmate şi prin autenticitatea materialului video desprins
al lui Florence. Un joc în care un loc aparte revine prieteniei şi înregistrărilor,
Nunta îns fieângerat (Operalive
datorităăprezenţei Naaţională
sopraneiRomână
Felicia Filip.
Iaşi) din filmele, documentare sau artistice, ale anilor '40, material alcătuit
solidarităţii. Sentimente şi valori pe care încet-încet le descoperă şi Preţ de două ore vedem un spectacol în care toată lumea se joacă de-a cu răbdare şi acribie de Tudor Parhon.
cronica veche 21
CRONICA ARTELOR
„Ştii, bunica mea Hareta a fost în Siberia şi a stat acolo mult timp Imagini de poem cinematografic... ...într-un univers al mitului
- nu ca mine în Italia! - bunica mea, când nu mai putea să facă faţă, să
reziste, spunea: mă-ntorc în poveste.” Îmi place să cred că regizorul Ana. Primul cadru (al genericului): Apa, mare şi leneşă, în plan Mă întorc acum la începutul filmului. Secvenţa următoare
Alexa Visarion asta face: se întoarce în poveste. Dar nu într-una ansamblu, cu malul celălat vătuit… Ca spectator, o poţi simţi fizic: deschide relaţia dintre cele trei personaje simbolice el, ea şi copilul
dintre poveştile copilăriei, aşa cum făcea bunica fetei căreia îi spune nu doar apa curgând îngreunat spre vărsare, ci şi ceaţa, perversă apă Ion - acest personaj îşi are corespondentul în tânărul Ion din Zidirea: -
Ana, ci în propria poveste de viaţă şi de artă. în suspensie… În prim plan apropiat, silueta în amorsă a unui bărbat Cum te cheamă, fată? Iar ea înjură. Mai târziu, când ea va fi venit (tot
Ana. Filmul, adus în locurile de aici şi în timpul de acum, are încărunţit. Respiră imperceptibil, în plan static, cât să-ţi dai seama că pe bicicletă) să ia apă în bidoane, el revine cu întrebarea şi singur îşi
rădăcini adânci în binecuvântata obsesie a regizorului pentru balada nu-i un stop cadru. Linişte. Imediat îl vom vedea din nou, are vreo 60 răspunde şi îi răspunde, ca o învestire: - Dacă nu mai înjuri, te
Mănăstirii Argeşului. L-a vrut, cu ardoare, pe Meşterul Manole film. de ani, pe bicicletă, într-un cadru la fel de larg, urmărit cu o cheamă Ana! Pentru ochiul care vrea să caute, regizorul nu lasă nimic
A scris, rescris şi iar rescris scenariul. În 2007 apărea, la Editura panoramare scurtă, pedalând în ceaţă… Spre unde? Aşa, dintru la voia întâmplării, nimic care să nu se justifice: ea vine să ia apă
Universalia, un volum - De la Ziditorul la Zidirea - care aducea început, m-am întors la Tarkovski. (bineînţeles, în realitatea comună acţiunea este perfect motivată de
împreună scenariul literar al regizorului şi gânduri ale câtorva „- Cum te cheamă, fato?”, întreabă eroul nostru spre finalul faptul că povestea se desfăşoară într-un sat fără apă curentă), Ion o
oameni de teatru şi film (între care profesorul Alexa Visarion mi-a filmului. „- Ana. Ana lui Manole!”, vine răspunsul care sporeşte ajută să umple bidoanele, urmează jocul cu apa. Bărbatul intră şi el în
făcut onoarea să mă numere), aplecate asupra joc, folosind însă apa ca mediu pentru a trece în
acestui demers pe care l-aş socoti eroic, de Marina ROMAN dimensiunea mitului. Recită: „Pe Argeş în gios /
vreme ce s-a născut la sfârşitul anilor '70 şi, Pe un mal frumos, / Negru-Vodă trece / Cu

Sinteza unei opere:


îndrăznesc să cred, nu s-a încheiat odată cu tovarăşi zece: / Nouă meşteri mari, / Calfe şi
premiera filmului, în decembrie 2014. zidari / Şi Manoli - zece, / Care-i şi întrece. / Merg
Concomitent cu premiera filmului Ana, în cu toţi pe cale / Să aleagă-n vale / Loc de
2014, la Editura „Universităţii Lucian Blaga monastire / Şi de pomenire.” Moment în care îşi
din Sibiu”, Alexa Visarion a publicat ultima
formă a scenariului niciodată filmat, într-un
volum intitulat ANA - Sens şi imagine, volum
“Ana” de Alexa VISARION pune (chiar dacă aparent e doar o joacă) apă pe
creştetul capului, ca un botez. Pînă aici, doar
patru minute de film, de o densitate greu de aflat
însoţit de filmul pe suport DVD. chiar şi în filmografia marilor regizori ai lumii -
Şi la Iaşi Ana a fost oaspete de onoare. Dar, disponibilitatea de a conecta spaţii şi timpuri,
despre acest eveniment, cel mai bine vorbeşte practic de a le aglutina într-o entitate arhetipală,
Dan Prelipcean, în numărul din 15 aprilie al vine şi din lunga şi profunda experienţă de teatru
revistei Convorbiri literare, dedicat lui Alexa a autorului. Jocul continuă. Fata înjură din nou,
Visarion, alături de care semnează Călin dar băiatul răspunde întrebării despre care,
Căliman, Aurelian Bălăiţă, Carmen Eremia, făcând racord cu Zidirea, ştim că este retorică: -
Radu F. Alexandru, Iulian Negulescu, Ştefan Pe tine te cheamă Ion, nu?! - Da! Odată ce a aflat
Oprea, Paul Diaconescu, Magda Mihăilescu, acest nume, bărbatul se eliberează. Ţopăie,
Vasilica Bălăiţă, Daniela Codarcea-Kamiliotis aleargă absurd, se aruncă în apă, strigând a
şi Elena Dulgheru. „În seara de 21 februarie izbândă: - Anaaa! Răzvan Vasilescu reuşeşte
2015, Aula Mihai Eminescu a fost performanţa de a face sensibilă trecerea de la
neîncăpătoare… Pe lîngă invitaţii de onoare, realitate la mit şi decupează impecabil stările
sala a fost asaltată de un public numeros şi ceea personajului. Să ne întoarcem la prima secvenţă
ce ne-a impresionat enorm a fost afluenţa din Zidirea: „deodată, această masă diformă de
tinerilor, avizi de nou, de necunoscut şi de pete întunecate (păsările din scenariu) se
nonconformism. În paralel cu organizarea desprinde din ceaţa groasă, eliberând câmpia.
premierei la Iaşi, maestrul Alexa Visarion a Erupţie violentă, absurdă.”
iniţiat şi un concurs, adresat studenţilor de la Am putea vorbi, şi la nivel formal, de un
Facultatea de Teatru din cadrul U.A.G.E, univers al mitului, al mitului cultural asumat şi
intitulat 10 din 10, care avea în vedere declarat, populat de semizei la care autorul se
vizionarea filmului ANA şi apoi încercarea de a raportează viu, firesc şi, mai ales, cu iubire: eroul
răspunde cît mai exact la cele zece întrebări extrase din subiectul misterul, pentru că, în film, nici el, nici ea nu poartă vreun nume. Iar lui a început să-şi viseze filmul după ce a văzut două filme
filmului. S-au acordat două premii In memoriam: Premiul Elena spectatorului i se desfăşoară în cadrul următor un plan ansamblu de extraordinare: Clasa muncitoare merge în paradis şi Farmecul discret
Saulea - pentru întreaga activitate academică şi Premiul Mihai necuprins - laolaltă apă, cer, vegetaţie, păsări şi… schelele. al burgheziei... La care adaugă apoi Rubliov. Pentru ca fata căreia el îi
Mereuţă - pentru întreaga activitate ca actor. Ambele premii au fost Zidirea. Scenariul este un poem cinematografic. Secvenţa 1, spune Ana să adauge: Ana Karenina... şi Cehov... şi Esenin... ba şi
acordate din partea Asociaţiei Culturale DIALLOG. (DIALLOG exterior, primăvară timpurie, se crapă de ziuă: „Plouă mărunt, Dostoievski, punctând personajul - Nastasia Filippovna, Nastia,
film - asociaţie înfiinţată de maestrul Alexa Visarion).” - Dan mohorât. O ceaţă apăsătoare învăluie contururile unei câmpii fără Idiotul... Putem găsi în Ana stări, senzaţii, uneori chiar personaje (cum
Prelipcean, Convorbiri literare, 15 aprilie 2015. sfârşit, înconjurată de îndepărtări sterpe. / Cîmpia fără hotar, mistuită este piticul majordom al Casei Scânteii sau saltimbancii invitaţi pe
Autorul şi-a asumat astfel un demers mai mult decât în ceaţa deasă, e o prezenţă stranie, obsesivă. / Tot întinsul ei pare a se pontonul cuplului Albulescu-Vişan) care ne redeşteaptă memoria
cinematografic. Memento. Pentru fiecare dintre noi, cuvintele clătina, rătăcind între cerul nevăzut şi pământul ascuns. / Lumina neorealismului sau a suprarealismului sau pasiunea marilor ruşi.
autorului scrise la sfârşitul filmului: „În anii regimului comunist au plumburie a răsăritului de soare zăgăzuieşte locul într-un paradis Foarte interesantă şi, recunosc, emoţionantă pentru mine este
fost distruse sate şi tradiţii... s-au dărâmat lăcaşuri de cult... şi au fost întârziat. / Timp de geneză.” trimiterea expresă pe care Alexa Visarion o face la filmul său
arestaţi, deportaţi, ucişi oameni nevinovaţi”. Acest film, tocmai Cum să ecranizezi un poem cinematografic? Cum, dincolo de Înghiţitorul de săbii, prin personajele interpretate de Ştefan Iordache
pentru că este autoreferenţial, de la biografie la devenirea artistică, fabulă, să prinzi acel nescio quid al aşteptării născute dintr-o şi Răzvan Vasilescu. Să ne aducem aminte că una dintre obiecţiile
are o extraordinară forţă de generalizare, construind pentru spectator perpetuă întrebare? Cum? majore pe care tovarăşa Tamara a avut-o n-a fost alta decât prezenţa
un copleşitor univers semantic. lui Ştefan Iordache în postură de protagonist: „- Şi Ştefan Iordache...
Fac aici o paranteză: criticii, în majoritate, au ales să nu ... şi film de actualitate... nepotrivit în rolul ăsta. Are o faţă de babă... Nu! Nu cadrează cu
contextualizeze filmul, de cele mai multe ori comentând fabula indicaţiile pentru erou naţional.”
(obicei care îi confortează pe semnatarii cronicilor, scutindu-i fie de Am numărat cadrele începînd cu genericul. Şi mărturisesc aici că Referenţial şi autoreferenţial, Alexa Visarion articulează
verdicte axiologice - ca în cazul, să zicem, îndelung aplaudatului 4 încă din primele patru minute densitatea simbolurilor şi punerea deja elementele a trei paradigme tematice: ale temelor majore din
luni, 3 săptămâni, 2 zile -, fie de o analiză adecvată limbajului în pagină a poeticii filmice m-au copleşit. Liftul care urcă descoperă filmografia şi teatrografia sa, ale temelor majore dintr-o viaţă
cinematografic - ca în mai toate cazurile, chiar în puţinele publicaţii zidul. Zidul Casei Scânteii, imaginea simbol a ideologiei, interioară bogată şi mereu îmbogăţită şi experienţa trăirii în două
de specialitate. Reiterez faptul că regizorul a venit în faţa publicului propagandei şi cenzurii comuniste. Dar, în acelaşi timp, ne putem regimuri politice, într-un fel sau altul, adverse. Cred că, aşa cum în La
cu un proiect complex - film de actualitate în pandant cu scenariul gândi şi la zidurile care se tot dărâmă, cerând jertfă. Iar jertfa există în strada lui Fellini citim in nuce temele filmografiei de mai târziu a
unei posibile ecranizări - care nu poate fi discutat aprofundat decât în ambele versiuni. Bărbatul aleargă pe lângă coloanele edificiului regizorului, tot aşa decelăm în Ana nodurile întregii reţele pe care
întregul său. Cine vede filmul şi citeşte apoi scenariul Zidirea se va comunist, aşa cum Meşterul Manole cercetează înfrigurat să opera luiAlexa Visarion o constituie.
reîntoarce la film pentru a fora în adânc, până acolo unde va avea înţeleagă de ce cad stâlpii mănăstirii. Din nou liftul, un unghi Şi, pentru că am ajuns aici, voi încerca, într-o paranteză amplă, să
bucuria de a descoperi pânza freatică a izotopiilor unei filmografii ce subiectiv din care vedem, la fiecare etaj, grilajul de fier al uşilor. Ca demonstrez de ce una dintre marile calităţi ale regizorului Alexa
se constituie într-o operă unitară, chiar dacă la o primă vizionare nişte zăbrele. Mai târziu, expresia acestor simboluri îşi va găsi locul Visarion este ştiinţa decupajului, datorită căreia discursul, abundent
diversitatea ne-ar putea amăgi. Pentru că Alexa Visarion îşi într-un flash-back din întâmplările neîntâmplătoare ale dărâmării în simboluri şi plastic în expresie, rămâne clar, coerent şi poate astfel
construieşte filmele (scriu asta încă o dată) - de la Năpasta la Luna unui vis. Tânărul, pentru care în chip mitic ecranizarea baladei deschide drumul ambiguităţii creatoare. Şi o replică obsesivă, ce
verde, până iată, la Ana, dar cu accente pe Înainte de tăcere şi Mănăstirii Argeşului constituie chiar centrul existenţei sale, vine la coboară din Înghiţitorul de săbii: „Dumnezeule, câtă amintire...”
Înghiţitorul de săbii - pe hotarul dintre real şi imaginar. Întotdeauna una dintre casele de producţie cinematografică ale Consiliului
acel ceva care rămâne nespus e menit să-i deschidă spectatorului Culturii şi Educaţiei Socialiste să afle dacă scenariul său va intra în înghiţitorul de săbii
drumul spre propriile-i obsesii. producţie. Tovarăşul Stegaru (reducere la normal a numelui unui
cunoscut producător, ce în realitate purta un sufix de augmentare) şi- Am ales o secvenţă antologică: petrecerea ofiţerilor unde maestrul
Una dintre obsesiile mele este opera lui Andrei Tarkovski. Iar Gherlaş va da o reprezentaţie ce se va sfârşi dramatic. O secvenţă
când spun că Înainte de tăcere mi-l aduce în gând pe Bergman sau a delegat secretara să-i spună că „filmul nu e bun”. Excelent
interpretată de Dorina Lazăr în registru hiperrealist - cu foarte lungă în economia filmului: 24 de minute. Nu numai a acestui
când am scris că integrez Zidirea într-o ordine cunoscută mie, pe care film, ci în economia unui film în general. Numărăm, pentru început,
respiraţia interioară - cadre lungi, fără mişcări de aparat excesive, expresivitatea slujită şi de încadraturile foarte strînse, de la plan
mediu la gros plan -, secretara joacă permanent între textul de cadrele. Sunt 110.
prim planuri... - mi-o sugerează, nu m-am referit nici la teme, nici la Cadrul 1 are 11 secunde: imaginea soldatului orb, lângă drapel,
poveste, ci la un anume fel de a simţi realitatea. Pentru Alexa respingere a tânărului autor şi monologul îndreptat împotriva
mirosului pestilenţial din „clădirea guvernamentală, cu răspunderi revine ca un laitmotiv al secvenţei, un simbol al războiului, şi
Visarion, „realitatea este imaginaţia privirii”. O paradigmă comună funcţionează, împreună cu grupul de soldaţi mutilaţi, în antiteză cu
căreia îi aparţine şi regizorul Andrei Zviaghinţev, cel care îi şi dă o ideologice, cu direcţii culturale...” Nu poate trece un film „cu
biserică... un voievod care se închină, cu nebuni la palat...” Secretara ofiţerii de sub comanda colonelului interpretat de George Constantin.
expresie adecvată. Întrebat fiind în ce fel a fost influenţat de Ca justificare simbolică, vom vedea, în cadrul numărul 51, cum Orbul
Tarkovski, Zviaghinţev insistă asupra atitudinii faţă de ritm şi de nu conteneşte să pulverizeze deodorant din sprayul pe care i l-a adus
un violonist... din străinătate: „ - Miroase de te dă afară din Consiliu. este prima persoană pe care o vede marele artist, înghiţitorul de săbii,
curgerea timpului: „Spectatorii sunt atraşi către un cadru prin maestrul Gherlaş, interpretat magistral de Mircea Albulescu. Vom şti
contemplare, fără grabă.” Sigur, mulţi pot spune că este o abordare Cred că vine putoarea şi de sus, şi de jos”. Ca argument suprem,
invocă numele tovarăşei Tamara (personaj ce poartă numele real al astfel că el va face cu Orbul, în final, paradigmă. Ne vom convinge de
stilistică ce nu mai corespunde sensibilităţii spectatorului de azi. Eu asta în ultimul cadru, numărul 110, când, după valsul grotesc dansat
zic că, indiferent de felul în care ne adaptăm la vârtejul cotidian, corespondentului său din ierarhia de partid), care socoteşte că
scenariul este mistic şi intelectual, „că n-are logică, n-are ideologie, de ofiţerii beţi, împrejurul lui Gherlaş jelindu-şi porumbelul împuşcat
structura noastră profundă nu se modifică în decursul câtorva de colonel, va trece, ca un sol al destinului implacabil, soldatul orb. Ca
decenii. Or, creaţia regizorilor care marchează istoria filmului n-are mobilizare, că pune Biserica în faţă, iar poporul în spate”: „- A
zis şefu' ca tovarăşa Tamara: că e mistic, că e reacţionar. Că nu încadratură, plan general cu Orbul, interpretat de un alt mare actor,
tocmai acestei structuri i se adresează. Victor Rebengiuc, în poziţie de drepţi lângă drapel. Printr-o mişcare
Am văzut şi revăzut filmul Ana în paralel cu propria-mi proiecţie trebuie făcut niciodată acest film! Ei... ce putoare vine de sus... Asta-i
concluzia: niciodată acest film!” Aerul este irespirabil, iar spaţiul, de travling înapoi, cadrul se lărgeşte, descoperind sala pregătită
a scenariului Zidirea. Aceleaşi elemente cu propensiune spre simbol, pentru festivitatea la care este aşteptat generalul. Unghiulaţia este
acelaşi ritm... Şi aceeaşi greutate existenţială, susţinută, pe direcţie compus veridic de scenograful Mihnea Tăutu, pe care încadraturile
strânse de-abia îl descoperă, sufocant. Aici tabloul lui Ceauşescu - pe frontală, o unghiulaţie convenabilă descrierii. Lumina difuză care
comună, dar cu sensuri opuse: Zidirea vizează arhetipul, explicit vine din stânga uneşte, în registru simbolic, drapelul cu ochii
structura profundă, Ana, lumea derizoriului, dar implicit structura care aparatul de filmat îl cuprinde în acelaşi cadru general strâns cu
tânărul aspirant la arta filmului - devine personaj. soldatului orb.
profundă. Cadrul 2, tot 11 secunde: Vedem acum o altă încăpere a sediului

22 cronica veche
CRONICA ARTELOR
garnizoanei, deci regula unităţii de spaţiu nu este încălcată. Aparatul - spune protagonistul, fiind pe rând şi Toma, şi Dumitru, şi Petru, şi Călin CIOBOTARI
de filmat este fix. Încadratura este de plan general strâns, cu solul... în secvenţa din pridvorul bisericii de cimitir, unde, el şi fata
unghiulaţie uşor raccourci, pentru personajele importante căreia îi zice Ana, au citit şi... au vorbit din scenariu. Sunt filmaţi în

Cartograful teatrului,
momentului: colonelul şi ofiţerii lui. Lumina este naturală, de zi, planuri apropiate, câmp-contracâmp, cu un efect de teatralitate - este
bătând tot din stânga, pe chipurile şi pe pieptul lor scos milităreşte imposibil să nu amintesc de teatralitatea filmului Înainte de tăcere,
înainte. Conform codului proxemic, colonelul se află în centru, flancat perfect justificată. Şi de teatralitatea cu care Sven Nikvist a filmat

Mircea Morariu
de şapte subalterni. Cu toţii, în acest plan general, sunt încadraţi în Sacrificiul lui Tarkovski - teatralitate care aici induce hieratismul.
plan american, ceea ce convine descrierii ţinutei militare. Cred că acesta este momentul în care dialogului civil îi ia locul, pe

P
La finalul acestui cadru, militarul din dreapta spune: “De la război nesimţite, punând firesc stăpânire pe acţiunea reală, dialogul din
n-am mai simţit aşa ceva” şi priveşte intrigat spre uşa de la intrare. Un scenariul Zidirea. Ea crede. Ea s-a prins în joc mai demult, atunci rintre tot mai puţinele certitudini pe care le am în raport
racord de privire din care, la schimbarea cadrului prin tăietură simplă când i-a spus „nebunului”: „-Dacă ai vrut să faci filmul ăsta, trebuie!” cu ceea ce generic am numi „cultură românească” se
(cut), înţelegem că militarul din anturajul colonelului îl privea intrând Ea înţelege ce înseamnă sacrificiul. L-a trăit. În Italia, prostituată, a numără şi răspunsul la întrebarea: „Care este cel mai
pe soldatul mutilat în război din cadrul 3, care are 37 de secunde. născut un copil pe care familia care l-a adoptat nu a lăsat-o să-l vadă. bine informat critic de teatru din România?”. E o întrebare la care
Încadratura este de plan general, cu aparatul fix de la intrare şi până la Dar, povesteşte: „M-am urcat pe o maşină de gunoi şi am văzut-o pe nu ezit să răspund răspicat: Mircea Morariu, profesorul orădean a
salutul soldatului. După care, invitat să treacă „lângă ceilalţi”, lângă fetiţă”. Citez şi iar citez, pentru că la Alexa Visarion niciun cuvânt nu cărui prezenţă în teatrele româneşti, de la nord la sud şi de la est la
ceilalţi soldaţi care au rămas infirmi în urma războiului, aparatul de e fără rost, niciun cuvânt nu e de prisos. Maşina pe care s-a urcat era vest, a devenit cât se poate de naturală. La ora aceasta, critica de
filmat îi urmăreşte deplasarea într-o panoramare de la stânga la una „de gunoi”... teatru din România suportă o clasificare din punct de vedere al
dreapta, dar se opreşte din nou , în plan fix, rămânând ca spectatorul Sacrificiul. Tema este acut prezentă şi în Înghiţitorul de săbii. În
să-l vadă periferic, dispărând pe uşa din dreapta. În planul apropiat al acoperirii spaţiale; aşa se face că avem critici locali, concentraţi
final, obligat să înghită o baionetă, maestrul Gherlaş acceptă
cadrului general, aparatul fix îi lasă să discute - cinic - pe alţi doi ofiţeri strict pe produsele spectacologice din comunitatea în care
provocarea al cărei final îl cunoaşte. Dacă ar fi refuzat, înghiţitorul de
de rang inferior. Şi la ei aceeaşi încadratură largă, de plan american, activează; avem apoi critici regionali, cei care urmăresc aşadar
săbii şi-ar fi pierdut numele de artist - onoarea. Moare omul, artistul
păstrând aceeaşi funcţie din cadrul anterior. trăieşte. activităţile teatrale la un nivel mai larg, al regiunii; în fine, o a treia
Am făcut până acum o analiză strict pe text, pe primele cadre ale Drumul... Şoseaua parcursă, fie de ei, fie de unul dintre ei, cu categorie ar fi cea a criticilor naţionali, cei care au expertiză pe
secvenţei, însumând… 100 de secunde. Am văzut cum elementele de bicicleta... Drumul de ţară, şerpuitor şi prăfos, străbătut cu bicicleta întreaga hartă teatrală a ţării.
morfologie - încadratura, unghiulaţia, mişcările de aparat - sau cele sau pe jos... Calea ferată, ascunsă în pădure, drum înşelător, martor al Din această ultimă categorie face parte şi autorul cărţii
sintactice, aşa cum este de pildă montajul, sunt folosite de regizor şi de dramei avea să pecetluiască un destin. Apa, ca un drum curgător, Teatrograme 2014. Un an teatral aşa cum l-am văzut (Editura
directorul de fotografie în aşa fel încât cadrul, secvenţa, întregul primordial, depozitar al bunelor şi relelor pământului. Ei se joacă la Universităţii din Oradea, Oradea, 2015), un al şaselea volum
material finit să îi aducă celui care priveşte maximum de informaţie. apă, se scaldă în apă şi chiar şi-au găsit refugiu pe un vas părăsit. Tot dintr-un proiect mult mai amplu ce încearcă să radiografieze,
Includem aici şi informaţia estetică. Am vorbit şi despre felul în care apa îngăduie şi pontonul pe care îşi petrece vacanţa cuplul odioasei anual, întâmplările teatrale româneşti semnificative. E un proiect
sunt folosite elementele suprasegmentale, cele de stilistică, precum echipe interpretate de Mircea Albulescu şi Dorel Vişan. Este de maximă importanţă pentru istoria acestui teatru, şi nu folosesc
decorul, lumina, coloana sonoră. Important este de reţinut faptul că impresionantă economia de mijloace cu care Mircea Albulescu joacă gratuit termenul de „istorie”; anii teatrali condensaţi de Mircea
dimensiunea conotativă, simbolică se naşte la interferenţa acestor senectutea personajului altădată dominator, păstrând-i însă expresia Morariu în „dări de seamă” anuale sunt tot atâtea contribuţii la
elemente, în context. caracterului periculos. La fel, maestru al nuanţelor, Dorel Vişan este scrierea unei istorii pe care, din păcate, nu o mai tratează aproape
Dar, pentru că secvenţa are peste 100 de cadre, iar disponibilitatea vital şi puternic, dar, în acelaşi timp, un etalon al servilismului. nimeni cu seriozitatea cu care s-ar cuveni. Cu titlul de excepţie
cititorului de a urmări un asemenea mod de analiză este limitat, voi merită invocată aici şi contribuţia semnificativă a Floricăi Ichim
continua cu o privire sintetică. Există în această secvenţă câteva cadre Trei paliere ale actualităţii
care, prin revista „Teatrul Azi”, apasă pe contururile istoriei
în care se înfruntă /confruntă doi actori uriaşi: George Constantin şi În Ana am decelat trei niveluri, trei paliere ale actualităţii. teatrului românesc contemporan.
Mircea Albulescu. Este aici, de fapt, un duel între prim-planuri! Decupate fie temporal, în flash-back-uri, fie subtil, întreţesând Volumul de aproape de 500 pagini al lui Mircea Morariu,
Uneori duse abrupt către gros-plan. Superb şi……absolut edificator poeticii filmice replici şi stări definitorii. reunind cronicile scrise la spectacole vizionate în anul 2014 şi
pentru idee. Să vorbim, în primul rând, despre trecut, despre epoca Ceauşescu, publicate în „Teatrul Azi”, „Cronica veche”, „Familia”,
Alexa Visarion foloseşte consecvent conotaţiile stilistice ale abordată cu mijloacele filmului de actualitate, dar din perspectiva
unghiulaţiei plonjate sau raccourci. Pentru a demonstra afirmaţia, să
adevărul.ro, are meritul de a procura o imagine de ansamblu
timpului de azi. Sunt secvenţe legate cauzal, cea din sediul asupra teatrului românesc, dar şi de a defini profilul pe care acest
ieşim din perimetrul secvenţei analizate şi să ne amintim un cadru din Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste - deja analizată - şi cea din
acelaşi film, tot cu unul dintre cei doi protagonişti, Mircea Albulescu - teatru şi-l alcătuieşte in progress. Urmărind, din cronicile lui
beciurile Securităţii, unde va fi dus protagonistul. Impresionează Mircea Morariu, ce s-a montat de-a lungul şi de-a latul acestei ţări,
un prim-plan raccourci de un dramatism intens ce nu se poate uita realismul acţiunii şi acribia cu care sunt reconstituite spaţiile de joc.
uşor! Un alt exemplu, de data asta cu semn opus, în secvenţa de faţă: de la Bucureşti la Cluj, de la Iaşi la Timişoara, de la Sibiu la
Pe Mircea Albulescu, dom' profesor - profesor universitar la Drept, Giurgiu etc., observi tendinţe, constante sau discrepanţe
peiorativul raccourciului, la unghiulaţie mare, pe chipul uman, perfect probabil, l-am văzut până acum vegetând pe pontonul de vacanţă,
vizibil în modul de a filma prim-planul colonelului (George regionale, constaţi preocupări pentru un anumit tip de
slujit de aghiotantul său, Vişan, care îşi abordează fiul cu apelativul
Constantin)… dramaturgie sau altul, ai prilejul de a medita la raporturile dintre
„boule” (reminiscenţă din anii în care tatăl său era un profesionist al
Vreau să mai spun doar câteva cuvinte despre coloana sonoră a reeducării), dar, din acest flash-back aflăm că în Securitate era unul
starea economică a unor comunităţi şi tipurile de spectacole
acestei secvenţe. Muzica de film, compusă special de Mircea Florian - dintre şefii de temut. Aşa se explică de ce azi cuplul Albulescu-Vişan privilegiate în respectivele zone. Altfel spus, asemenea cărţi
tot el semnează şi muzica pentru Ana -, este folosită discret, este atât de bine sudat. Complicităţile din trecut nu se răsfrâng însă desenează tablouri, întreguri, posibilităţi de a te detaşa şi de a privi
spectatorul nu o percepe separat, dar o simte contribuind la atmosfera doar în relaţiile interpersonale, ci şi în structura de sistem, de deasupra harta noastră teatrală. Şi absenţele din cartea de faţă
generală a filmului. Mai apare, în acest caz, muzica de fanfară, ca funcţionând cu şi mai mult succes după decembrie 1989. sunt grăitoare; dacă Mircea Morariu nu a văzut nimic la Braşov
sunet diegetic, la fel cum este şi cântecul ,,de inimă albastră” Şi mă refer acum la al doilea palier al actualităţii - chiar al unui sau la Constanţa, e limpede că ceva nu funcţionează cum ar trebui
interpretat linguşitor-insidios de acordeonist şi mai ales de „solist”. film de actualitate - pe care l-aş numi... al contingentului. La acest acolo, asta pentru că, în lumea noastră, a criticilor, este axiomatic:
Este un excelent mod de a defini atmosfera, relaţiile, personalitatea nivel se continuă povestea, iată, cum ziceam, de succes, a unor rar să se întâmple ceva esenţial în teatrul românesc de care să nu
colonelului şi slugărnicia subordonaţilor. Iar coliziunea dintre muzica oameni care în trecut au fost instrumente ale regimului represiv. Celor ştie/ scrie profesorul Morariu.
de fond şi, la un moment dat, fanfară produce un efect grotesc. Uneori, care au aşteptat schimbarea şi s-au bucurat de momentul de libertate Modul în care scrie Mircea Morariu este un spectacol în sine;
ca în cazul de faţă, tragismul grotescului îşi are sorgintea chiar în din postura omului obişnuit le este rezervată greutatea unui trai de azi aproape fiecare cronică este şi o lecţie dintr-o istorie a teatrului pe
această ciocnire dintre sunetul non-diegetic - care este muzica rafinată pe mâine, umilinţa străinătăţii şi beneficiază de o invitaţie în PCDR care tot mai mulţi o ignoră sau încep să o uite. Legăturile pe care
a lui Mircea Florian - şi interpretarea, vecină cu derizoriul, a muzicii (partidul celor dezamăgiţi din România). Dacă n-ar fi perfect realiste - Morariu le trasează între spectacole vizionate adeseori la distanţe
interpretate de militarii aduşi să-i dea onorul generalului şi eşuaţi în doar vedem asta în fiecare zi - am zice că Alexa Visarion a abordat temporale de decenii, analizele comparative, readucerea în atenţie
acel jalnic „Damenvals”. cele câteva secvenţe în care apare amicul protejatului (preşedintele a unor nume peste care părea că s-a tras definitiv cortina uitării -
Ar fi mai multe de spus... când te afli în faţa unei asemenea ironic autointitulatului partid al dezamăgiţilor - PCDR), omul nostru
bijuterii cinematografice, dar… toate acestea ne fac să discutăm despre cronici-lecţie, extrem de
obişnuit care nu se poate adapta unei lumi cu totul noi, într-o cheie pe utile atât publicului competent cât şi oamenilor de teatru. Această
Revenind la Ana, am remarcat, cu o undă de tulburare, cum care aş putea s-o numesc... realist-absurdă.
muzica din Înghiţitorul de săbii, secvenţa barului în care îi vedem pe dimensiune tehnică se îmbină fericit cu stilul relaxat de a scrie şi
Cel de al treilea palier le este rezervat celor trei, pentru că îl de a comenta actul teatral propriu-zis. Sunt cronici care se citesc
Ştefan Iordache şi Răzvan Vasilescu, se prelungeşte aici, socotim aici şi pe copilul Ion. Trăiesc aici şi acum, sfârtecaţi de
transformându-se din muzică diegetică în comentariu muzical. uşor, cu plăcere, autorul lor nedorindu-şi, asemenea altor confraţi,
realitatea unor vremuri pentru care nu au fost pregătiţi, dar ei sunt a epata şi a face paradă de culturalitate. Fără lungimi inutile,
Am recurs, poate prea tehnic, la acest tip de analiză tocmai pentru plămădiţi din aluatul mitului. Al arhetipului. Ei sunt şi nu sunt în
a aduce în discuţie talentul, determinarea, dar şi efortul unui cineast cronicile lui Morariu sunt „spectacole” dinamice, pline de ritm,
această actualitate în care interferează tragic cu indivizi din categoria
care nu a realizat filme, ci a edificat o operă. esenţialităţi relevante pentru ceea ce a fost un spectacol de teatru.
lui dom' profesor. Alexa Visarion, spun încă o dată, are darul de a lega
O operă parcimonios dezvoltată dacă avem în vedere numărul în simbol şi cele mai cumplite întâmplări ale realităţii imediate. Încă E adevărat, când producţia respectivă nu i s-a părut o reuşită
relativ mic de filme - şapte - în care identificăm nu doar teme un exemplu: lui Ion i-a fost mereu frică să se arunce în apă, să înoate. notabilă, stilul devine cumva expeditiv, dimensiunile textului
recurente, elemente de morfologie şi de sintaxă cinematografică, ci şi Dorinţa lui de a fi liber, de a-şi ieşi din trupul contorsionat de boală, s- reducându-se considerabil. Când însă spectacolul este puternic,
colaboratori apropiaţi - muzică, decor etc. până la actorii care i-au fost a materializat un moment când s-a prins în mica partidă de fotbal. ceva din destinul său se transmite asupra cronicii, care devine, ea
alături în teatru şi film încă de la început: Răzvan Vasilescu (pe care l-a Apoi, când, spre finalul filmului, amprenta scenariului devine din ce însăşi, spectaculoasă. Căci, ştim cu toţii, un spectacol bun este cel
debutat şi în teatru, şi în film), Dorina Lazăr, Mircea Albulescu... Este în ce mai puternică, copilul se hotărăşte să înoate: tentaţia înălţării. care îl inspiră pe cronicar…
încă un argument în favoarea tezei pe care am enunţat-o: filmografia Idealul. Ca noului Icar, ca Meşterului Manole, aripile îi sunt frânte. Am maximă încredere în diagnozele lui Mircea Morariu.
lui Alexa Visarion se constituie într-o operă unitară şi semantic, şi Contingentul, imixtiunea celor de o seamă cu dom' profesor, fostul Frecvent, s-a întâmplat să citesc cronici de-ale sale la spectacole
stilistic. Dar prezenţa acestei echipe extinse în opera unei vieţi pe care torţionar, îi sfârtecă trupul. La propriu. Când, în sfârşit, înota, l-a lovit pe care le văzusem şi despre care scrisesem şi eu. Nu o dată, mi-
Alexa Visarion şi-a dedicat-o teatrului şi filmului depune mărturie şi şalupa pe care o mai văzusem şi altădată tăind în viteză apa râului. am regăsit emoţiile sau
pentru calitatea lui de preţuitor al omului, al prieteniei. Al tuturor celor Nimic întâmplător… deziluziile în emoţii şi
adevărate. deziluzii pe care Morariu le
Biserica
Ziditorul/Zidirea/Ana - funcţia iniţiatică a drumului presurase printre rândurile
În mijlocul apei, ancorat, un vas vechi, ruginit, cu scheletul înălţat sale. A vedea şi a scrie despre
Nu vreau să obosesc pe nimeni cu această lectură paralelă pe care spre cer ca… nişte schele prefigurând o turlă. Triunghiul, cu multipla peste o sută de spectacole
însă o socotesc obligatorie pentru apropierea de filmul lui Alexa lui simbolistică. Pentru mine, Ochiul Domnului. Este filmat într-un într-un an (o medie de unul la
Visarion. Apropierea, nu descifrarea, pentru că Ana conţine, în lent, amplu trav circular pe apă… Vasul pe care cei trei şi-au găsit loc trei zile!) spune multe despre
structura sa conceptuală emoţională şi stilistică, viaţa, personalitatea de adăstare, vasul pe care, după moartea lui Ion au rămas numai ei doi, prezenţa criticului. E de
şi creaţia regizorului. devine pentru mine, spectator, Biserica. Aici, pe punte ca în pridvor, meditat asupra acestei teribile
„Pe Argeş în gios / Pe un mal frumos, / Negru-Vodă trece / Cu gesturile şi cuvintele devin ritual. Iubirea? Îmi amintesc cum, odată, ambiţii de a fi acolo, în
tovarăşi zece: / Nouă meşteri mari, / Calfe şi zidari / Şi Manoli - zece, / după scăldat, fata a ieşit goală în faţa lui, s-a uitat în ochii lui şi a spus:
miezul lucrurilor, observator
Care-i şi întrece. / Merg cu toţi pe cale / Să aleagă-n vale / Loc de „mă priveşti fără păcat!”. Foarte tânăra actriţă Cristina Drăghici este
fidel, atent şi intransigent al
monastire / Şi de pomenire.” Iar, în ANA, Sens şi imagine: „Dumitru: credibilă, ataşantă, şi în materialitatea contingentului maculat, şi în
transparenţa planului mitic. Iubire despătimită prin suferinţă, înnoită
scenelor ţării. Îl invidiez şi îl
Am mers toată ţara pentru a găsi locul...Niciunde nu te-ai oprit, te-am
urmat. Aici e tărâmul zidirii?” Fata din Ana a călătorit în Italia şi a întru ideal, aşa cum suferinţa şi moartea unui vas uitat pe apă înalţă admir pe Mircea Morariu
trăit „cât pentru trei vieţi”, iar el prin lume, stăpânit de sentimentul spre un cer de geneză - superb acest cadru din final, în care întreg pentru harul său de a privi
ratării, a făcut „şi puţină Suedie”. Şi s-au întors. Ca din surghiun. Dar ecranul devine cer - scheleleviitoarei turle. teatru. Plus că îl citesc cu
calea deportării tot drum este. Drumul bunicii Hareta, care parcă le Şi ultima replică a bărbatului pe care ea îl cunoaşte şi pe care îl atenţia cu care aş urmări un
strânge pe toate, aşa cum apa cea mare îşi adună apele. strigă acum „Manole”: „Dorul lui Dumnezeu după cel mai mare excelent spectacol …
La capătul drumului celor zece meşteri mari „Lăcaşul se va păcătos e mai mare ca dorul celui mai sfânt om de Dumnezeu. Mi-a
înălţa. Biserica va sta dreaptă. Trei zile, atât. Pentru că e vie şi sfântă” spus asta părintele Iulian, laAthos, în Săptămâna Mare.”
cronica veche 23
CRONICA ARTELOR
Raluca SOFIAN-OLTEANU

Antretul devic
"A fost o vreme când distanţa dintre lumea noastră şi ceea ce considerăm imaginar
nu era mai departe decât o cotitură în drum. Umbrele nu erau doar umbre, şi pădurile
nu erau doar copaci, şi norii nu erau doar frumoşi. Era viaţă şi scop în toate lucrurile şi
era interacţiune plină de iubire între lumi."(TedAndrews)

E fragmentul pe care îl credeam definitiv uitat şi care


s-a ivit cumva spectaculos din neant, provocat de
lucrările pe care plasticiana Dana Ştefania Apostol
le-a ales spre a anima ochii curioşi şi simezele Cupolei din Iaşi.
O expoziţie "fierbinte" ca o vară în sine. O vară prinsă în
simpatetice şi prelevate unei anume, poate unice stări. Într-o
lume deconspirată prin straniul ochilor acelora, mari, hipnotici,
de medium, vrăjitor sau şaman, preschimbaţi întru clarviziune,
în ochean.
Există ipostaze de-o feerie aparte. Acolo unde fiecare
culoare şi în panouri de mari dimensiuni debordând o acută scorbură e o poartă către o altă lume şi fiecare liană un... liant.

Memoria Oraşului
frenezie. Resimţi, la propriu, energia unui portal cu o mie de uşi Unde fluviile curg acustic şi vânturile şoptesc oniric. Unde
şi o singură ieşire: propriul Ego, rematerializat. Dacă, deşi fiecare fir de iarbă, fruct ori floare are o poveste de spus,
fermecat, nu ştii ce să crezi sau cum să plasezi în spaţiul artistic indiferent de anotimp, de reînnoire ciclică sau dimpotrivă...
contemporan compilaţia aceasta de Art Nouveau, detalii de apus. Găseşti acolo elemente ce potenţează suplimentar bănuiala

Î
desen animé, elemente de artă decorativă sau design şi o doză că ai de-a face cu lumea inspira(n)tă a unui "elemental". Să ntre cărţile pe care le trimit spre cititori cele mai de seamă
bună de fantastic (de)voalat, titlul demersului se poate dovedi punctăm fugitiv doar părul verde albăstrui tipic unei naiade, edituri ale Iaşului, una, în fapt un album, ne-a reţinut
un indiciu tentant. Cu tot ce On the other side / De cealaltă prezenţa sferelor eterate spre care aceste fiinţe tind să planeze, atenţia în mod deosebit: Iaşii în 78 de ilustraţii adnotate. A
parte ar putea, nu mult, dar suficient elucida. lait-motivul primăverii vegetale, lumina caldă a după amiezii fost ideea (şi munca) a doi oameni de cultură ai urbei,
despre care se spune că ar crea nimfelor epifania. scriitorii Lucian Vasiliu şi Ioan Holban, gestul lor stând sub
Suprapuse lor, există însă şi ipostaze-stare. Pagini de jurnal semnul anului 2021, aşezându-se adică alături de altele,
emoţional "datate" superficial. O cafea, un periplu parizian, un asemănătoare, cu care ieşenii se înscriu în competiţia pentru
dans andaluz sau o cochetărie de budoar... Contează prea puţin obţinerea titlului de Capitală Culturală Europeană.
când sau fie şi dacă s-au întâmplat, cât ce fel de stare au generat. Fiecare din cele 78 de imagini e însoţită de un scurt istoric cu
De la frivolitate la fericire, de la sexualitate la senzualitate, de la datele esenţiale privind vechimea, însemnătatea, rolul jucat
extaz şi erotism la plin de emfază curaj sau impus compromis, de în cultura naţională, autorii (arhitecţii în cazul edificiilor,
la mistic şi magie la neagra nostalgie, entităţi de-o fragilitate sculptorii în cazul busturilor şi statuilor) etc. Fotografiile sunt
aproape plasmică vin să transpună senzorial o atare experienţă vechi, au patina vremii, vorbesc despre oraşul de altădată şi
vie. despre durabilitatea în timp şi spaţiu a ceea ce au edificat
Ai spre decodificare o voluptoasă vânătoare de versiuni ale înaintaşii noştri.
sinelui. Unele definite de familiaritatea unei rutine. Cunoştiinţe
cu antecendente şi bunăoară vechime. Altele încă nebănuite,
netălmăcite precum unele ondine ce aşteaptă, într-un anotimp
sau altul învăluite în amorţire.
Parafrazând titlul, de cealaltă parte a... mesajului,
dependenţa de culoare a celei ce deconspira cu umor, într-un
precedent interviu, că vede lumea prin cel puţin 1000 de nuanţe,
iar numărul lor e în liberă creştere, se vede şi simte, iar
vituozităţile acestui capitol te plasează într-o stare de euforie
trează.
Lucrările expuse trădează meticulozitate şi indubitabil
pasiune. Structurile asociative creionate între planul pictural şi
expresivitatea decorativă reuşesc să reanime frecvent contextul
prin strălucire.
De asemenea, realitatea că cele mai multe dintre
reprezentările plastice ale tinerei autoare sunt concetrate pe
reflectarea aceluiaşi personaj-simbol crează un veritabil fluid
imagistic. Există un discurs, cu cap cel puţin, dacă finalul e unul Răsfoind albumul, te simţi învăluit de trecut şi înţelegi dece
proclamat şi în mod necesar deschis. Se percepe facil o centrare oraşul acesta fascinează, cheamă, încântă, îţi induce
pe stare. Fiecare cu propriul episod. Uneori redat în reluare, în sentimentul perenităţii şi al nobleţii spirituale; înţelegi dece
încercarea de-a experimenta şi acele tente capabile să arunce noi Nicolae Iorga zicea că nu-i român adevărat cel care n-a vizitat
semne de întrebare sau care conduc, după caz, la intersecţii în măcar o dată Iaşii; înţelegi dece unii dintre foştii studenţi în
abordare. Dată fiind consecvenţa de subiect al provocărilor sale
universităţile ieşene rămân marcaţi pe viaţă de nostalgie şi
expoziţionale, teritoriul tematic al autoarei pare încă foarte
doresc sa revină mereu aici; înţelegi dece un scriitor-arhitect,
În artă interpretările sunt desigur multiple şi răspunsul departe de a-şi fi trasat fie şi imaginar vreo linie de final.
Înnotând, precum naiadele sale, printre semne, simboluri şi George M. Cantacuzino, a putut scrie că „Alchimia subtilă a
niciodată unidirecţional. Şi totuşi un capăt, un fir mi-a părut farmecului ieşean nu este numai în funcţia arhitecturilor umile
ceva mai în relief tuşat. Un lucru părea sigur cumva. Că siluete stilizate, Dana Ştefania Apostol te invită să treci, fără
luntre On the other side. De vreme ce poţi fi propriul antrét devic, ori impunătoare, acel farmec se compune din lumina blândă
intenţionat sau poate complet nepremeditat, proiecţiile nude, care învăluie totul din umbre...”, iar regretatul poet Cezar
silfide, cu păr lung şi ochi mari, netemători în a sfida proporţia, nu ai de ce şovăi derutat. Realul e doar un regat plafonat. Să-i
depăşeşti cerul prea mic, ar trebui să fie un (auto)imbold des Ivănescu, fost la tinereţe şi redevenit ieşean până la moarte,
zugravite pe fundaluri adesea acvatice, eterice sau luxuriant sublinia dimensiunea spirituală, creştină şi inefabilă a Cetăţii:
vegetale sunt menite a te duce cu gândul la entităţile energetice, practicat. În fond ce e realitatea dacă nu o fâşie desprinsă şi ea
dintr-un fost, mai recent sau aproape mitic deja... imaginar? „... pentru noi, românii, Iaşul rămâne oraşul metafizic, Cetatea
care-au inspirat o ştiinţă în sine şi pe care, cunoascătorii
Sfântă, fabuloasă, regeneratoare […] De această cetate se
domeniului le-au etichetat drept... elementali. Spuneţi-le nimfe,
ondine, naiade, elfi sau altcumva dacă aşa lumea sau reflecţia leagă speranţa noastră în Înviere, culturală, morală, spirituală,
lor vă sună familiar. Ideea e aceeaşi. Între mit şi (re)formele creştină...”
propriului eu, ce se pretinde palpat, ele sunt entităţi ţesătoare. Printre edificiile care ne sunt arătate aşa cum erau în trecut se
De aparenţe, de tentaţii şi senzaţii revelatoare. numără: Universitatea „Al.I. Cuza”, Vechiul Palat
Păstrând imaginea, On the other side te conjură să păşeşti, Administrativ (cum arăta în 1902), Spitalul Sfântul Spiridon,
printre fantasme, în lumea asta. Să păşeşti da, dar... Dar altfel. Biblioteca Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi”(cea mai
Experimental. Ai în faţa ta mai mult decât o estetică poveste cu frumoasă din lume!), Liceul „Negruzzi” (la 1909), Hotel
zâne (care, între noi fie vorba, ar da bine ca artificiu mural „Traian” (la 1910), Gara Veche (la 1910), Seminarul
oriunde într-un spaţiu urban), e, dacă vreţi, un atipic jurnal. „Veniamin Costache” (id.), Şcoala de Arte şi Meserii (1912),
Personajul pare acelaşi. Surprins în diverse ipostaze derulate Facultatea de Medicină şi Institutul Anatomic (1913),
secvenţial. Şi totuşi el nu se bucură propriu zis de o plasare Bojdeuca lui Ion Creangă (1922), Teatrul Naţional (1923),
necondiţionată şi perpetua în rolul principal. Prim planul e Primăria (1927),Notre Dame de Sion (1927), Palatul
capturat rând pe rând, de o formă sau alta, energetică, a sa. Eul Administrativ (1928), Academia Mihăileană şi Colegiul
devine în această dimensiune un autentic antrét devic. Un hol Naţional (1936), Fundaţiunea Universitară (1936), Şcoala
spiritual. Normală „Vasile Lupu” (1939), Berăria Bragadiru (1909),
Să ne închipuim altfel spus, că am avea abilitatea de a apoi o parte dintre cele mai frumoase biserici şi mănăstiri,
împrumuta emoţiilor noastre de orice tip, un chip. Ar fi acelaşi şi statui şi busturi celebre, străzi cu aerul şi arhitecturile vechi,
totuşi mereu altul, mereu inedit. Stările şi implicit experienţele etc., etc., adică „fiinţa” de altădată a oraşului aşa cum era în
noastre devin naiade ale eului catalizat On the other side. De anii în care au fost realizate fotografiile (anii din paranteză).
cealaltă parte a ce ? Sau mai bine zis a cui? A corpului fizic fără Adnotările sunt făcute în trei limbi (română, engleză şi
îndoială.A singurei forme palpabile, deci impudic materială. franceză).
Dincolo de acest elementar reper, pictura Danei Ştefania Editat de editura Junimea cu sprijinul Primăriei Municipiului
Apostol e pură şi detaliată explorare. Zbor, înot, contopire cu şi
Iaşi, albumul este dedicat trecutologilor Olga şi Constantin-
printre propriile fantasme ce ştiu să-i murmure cântece dincolo
Liviu Rusu. (Şt.O)
de fire şi să îi ţină lumea vie. Printre entităţi energetice perfect
24 cronica veche
CRONICA VECHE

INAUGURAREA STATUII LUI ŞTEFAN CEL MARE.


RITUALURI, NOSTALGII, POLEMICI (1883)
A nul 1883 poate fi considerat unul exemplar din
câteva motive. Dacă ne gândim doar la semnarea
tratatului de alianţă cu Puterile Centrale, la începutul
coagulării opoziţiei unite, ce avea să ducă, în cele din urmă, la
căderea guvernului I. C. Brătianu (în 1888), dar şi la incidentul
maiestuos importanţa domniei
lui Ştefan cel Mare pentru
Moldova, avea să apară în 1856.
Adversar al Unirii şi susţinător
al mişcării politice care avea
creat de dezvelirea statuii din Iaşi a lui Ştefan cel Mare, credem drept crez politic păstrarea
că avem argumente suficiente pentru afirmaţia anterioară. Ceea id e nti tă ţ ii mol dov en eş ti ,
ce ne propunem să analizăm în rândurile următoare este modul T h e o d or B a l ş c o n si de r a
în care o putere, aflată la începutul unui lung asediu politic şi eficientă invocarea memoriei
mediatic, va reuşi să organizeze o inaugurare de statuie, mult lui Ştefan tocmai în acele
aşteptată datorită încărcăturii simbolice a personajului căruia îi momente. Mai mult chiar,
era dedicată. Pentru a înţelege cum a fost posibil ca un eveniment liderul politic moldovean
preconizat ca un moment de solidaritate să devină prilej de noi credea că voievodul merita o
dispute pe frontul putere-opoziţie, am considerat necesară şi o recunoaştere publică pentru
scurtă privire asupra atmosferei politice interne din anii care au luptele duse în vederea păstrării
precedat evenimentul. În condiţiile reverberaţiilor pe care le are autonomiei Moldovei. Chiar
întreaga manifestare de la 5 iunie 1883 pe plan internaţional, dacă pentru Balş, Ştefan îşi
devin la fel de utile şi câteva menţiuni referitoare la relaţiile ridicase un monument prin
dintre România şi Austro-Ungaria, vecin care avea să se faptele şi acţiunile săvârşite,
considere afectat de unele discursuri rostite de către liderii ridicarea unui monument care
politici prezenţi la Iaşi. să le glorifice era văzută ca o
Cunoscând faptul că statul are în general tendinţa de a fabrica datorie de onoare pentru urmaşi,
sărbători şi de a utiliza anumite simboluri pentru a-şi justifica o bl i g a ţ i să - i pe r pe t u e z e
existenţa, dezvelirea statuii lui Ştefan cel Mare poate fi memoria.
considerată un exemplu pentru modul în care societatea Figura lui Ştefan cel Mare
participa la serbări publice, politizate prin chiar faptul că exista o avea să stârnească din nou
anume repetitivitate, iar autorităţile nu lipsesc niciodată. dispute în anii 1870-1871.
Mobilizarea care are loc în acest an ne duce cu gândul la faptul că Reapariţia ideii unei statui a
reprezentanţii guvernului în teritoriu, dar şi cei de la centru, voievodului moldovean aducea
credeau că, pentru un segment tot mai important din populaţie, în atenţie câteva probleme. Mai întâi, faptul că ridicarea unui naţionale spre planul internaţional, să se concentreze asupra
motivul sărbătorii devenea unul neinteresant şi insipid în asemenea monument, preconizat sub forma unei urne simbolice, organizării şi reorganizării interne. Stimulul principal avea să îl
condiţiile acutizării conflictului dintre liberali şi conservatori în care urma să fie pus pământ din toate zonele locuite de români, primească România la Congresul de la Berlin, când elita politică
(acestora aveau să se adauge la un moment dat şi o grupare din reclama un efort financiar considerabil, ce nu putea fi realizat românească a înţeles că în politica externă nu contează nici
Partidul Liberal). Exista, în acelaşi timp, şi o încercare din partea decât printr-o colectă publică naţională. Aflaţi în opoziţie, dar originea istorică comună cu unele din puterile aflate acolo şi nici
celor de la putere, ca prin organizarea unor astfel de manifestări reflectând şi stilul lor temperamental de a face politică, liberalii apartenenţa la aceeaşi familie regală a conducătorilor României
să se legitimeze în faţa electoratului, să atragă asupra lor declarau prin vocea lui I.C. Brătianu, la puţin timp după ce Ion şi a Germaniei. În aceste condiţii, semnalele de bunăvoinţă
simpatia de care se bucurau personaje istorice, precum Ştefan cel Strat dădea asigurări lui Andrassy că statul român nu se va mai oferite de Germania şi Austro-Ungaria, cum ar fi recunoaşterea
Mare. amesteca în viaţa politică a Transilvaniei, că românii au fost independenţei din partea dublei monarhii înaintea celorlalte
Privind cu atenţie întreaga perioadă scursă de la 1866, adică sfărâmaţi în mai multe bucăţi şi că trebuie avută în vedere puteri sau recunoaşterea regatului, însoţite şi de avertismente,
din momentul în care încep să se manifeste tot mai vocal pe refacerea unităţii. De la o astfel de declaraţie publică până la cum ar fi disputa pe tema controlului navigaţiei pe Dunăre pe
scena politică, putem vorbi de o constantă în comportamentul implicarea liberalilor radicali în acţiuni precum cea de la Putna care Austria şi-l dorea foarte mult, nu puteau să treacă
politic al liberalilor, şi anume tendinţa de a scoate sacrul din din 1870 sau 1871 nu mai era decât un pas. Nedorind să piardă neobservate. Decizia de semnare a tratatului de aderare a
sărbătorile organizate, de a pune un accent tot mai puternic pe momentul de a fi cât mai vizibili, membrii grupării lui Vasile României la Tripla Alianţă avea să fie una greu de luat, în ciuda
rolul naţiunii ca personaj colectiv în desfăşurarea unor Boerescu, deşi aflaţi în centrul scenei politice, susţin şi ei cu toată observaţiilor deja amintite, în primul rând datorită deţinerii de
evenimente istorice importante, dar şi de a stabili legături între forţa impunătoarea manifestare. Unul din discursurile cele mai către dubla monarhie a câtorva teritorii locuite de români. În
înaintaşi celebri precum Ţepeş, Ştefan sau Mihai Viteazul, şi radicale susţinute la Putna avea să fie al lui A.D. Xenopol care condiţiile în care reprezentanţi de marcă ai Partidului Liberal nu
acţiuni de tipul celor de la 1821, 1848, 1859 şi 1866. vorbea la mormântul voievodului despre Marea Unire ca un ezitau să vorbească despre existenţa unei populaţii româneşti în
Într-un moment delicat, cum era acela al abdicării lui Cuza, proces inevitabil. Începând de acum, Putna va deveni un loc de afara graniţelor statului român, o apropiere de genul celei
autorităţile încearcă să menţină trează conştiinţa românilor prin pelerinaj al românilor, dar mai ales al liberalilor, fapt demonstrat preconizate de Carol I şi I.C. Brătianu trebuia pregătită cu multă
organizarea unor spectacole de teatru ce au ca subiect, de obicei, de organizarea în 1871 a unui congres al presei de nuanţă grijă. Iar un eveniment de tipul celui de la Iaşi ar fi putut periclita
teme patriotice şi istorice. Scenariile acestor spectacole sunt şi liberală, după efectuarea unei excursii a participanţilor la întregul efort depus începând cu anul 1879.

O Î
ele ilustrative pentru intenţiile organizatorilor. Adesea, ele mormântul lui Ştefan. n tot acest timp, politica internă românească devine una
culminează cu victorii ale românilor asupra turcilor, iar eroii nouă fază începea cu 1875, când se punea problema tot mai agitată. Aceasta, în primul rând, pentru că
principali sunt, nu întâmplător, Mihai Viteazul sau Ştefan cel organizării corespunzătoare unui asemenea succesele de politică externă obţinute de Partidul Liberal
Mare. Exista în acest an o coincidenţă interesantă. Deopotrivă, eveniment. În condiţiile în care suveranul nu ezita erau tot mai mult transformate în argumente pentru bătălia
clasa politică românească şi noul şef al statului sunt preocupaţi nici un moment când avea prilejul să facă referiri la locul lui politică internă. Refuzul conservatorilor de a face parte din
de plasarea sa simbolică în descendenţa unor mari voievozi. Ştefan în rândul „eroilor naţionali“ (în 1878 vorbind chiar despre guvernul pe care I.C. Brătianu încerca să îl constituie cu prilejul
Dacă autorii Constituţiei din 1866 au folosit pentru Carol a 12-a aniversare a suirii sale pe tronul lui Ştefan), era proclamării regatului accentuează o ruptură începută prin darea
formula de voievod, pentru a face trimitere la calitatea sa de şef surprinzătoare lipsa unui sprijin financiar consistent din partea în judecată a conservatorilor, în 1876. Dincolo de disputele
al armatei, domnitorul realizează, în intervenţiile sale aceloraşi liberali, ajunşi acum la putere, precum şi apelul la politice obişnuite, exista o practică întâlnită mai ales la membrii
numeroase, trimiteri la trecutul istoric al românilor. colecte publice. Amânată din cauza războiului, activitatea PNL de a-şi plasa multe din acţiunile lor politice curente într-o
Un eveniment similar celui din 1883 avusese loc în 1874, comisiei, care cerea la 19 septembrie 1877 Primăriei Iaşi un loc serie de gesturi cu semnificaţie istorică. Des întâlnită,
prilejuit de dezvelirea statuii lui Mihai Viteazul, precedată şi ea de amplasare a statuii, avea să fie reluată în primăvara lui 1879, revendicarea de la revoluţia de la 1848 era însoţită, nu numai de
de incidentele din anul anterior. Acestea fuseseră provocate de printr-o scrisoare de mulţumire adresată Consiliului Municipal liberali, dar şi de Carol I, de o invocare a numelui şi a faptelor
dorinţa liberalilor de a inaugura o asemenea statuie în Bucureşti, Iaşi pentru contribuţia de 10.000 de lei, semnată de Iacob unor figuri importante ale panteonului naţional. Mircea cel
iar pe de altă parte, de temerea manifestată de conservatori care Negruzzi, Stamatopulos şi Nicu Gane. Treptat, implicarea Bătrân, Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul sunt doar trei dintre cei
credeau că manifestarea cu pricina ar fi deteriorat relaţiile autorităţilor avea să devină tot mai serioasă, iar dintre acestea al căror nume este pomenit în diverse prilejuri. În aceste condiţii,
României cu Turcia şi Austro-Ungaria. Odată inaugurată statuia cele mai vizibile erau Consiliul Municipal al Iaşului, Ministerul ideea ridicării unei statui care să amintească românilor de cel mai
lui Mihai Viteazul, la 8 noiembrie 1874, Carol avea să reia, într- Lucrărilor Publice, dar şiAcademia sau Universitatea. Primul rol mare voievod al Moldovei, nu avea cum să fie contestată în sine
un discurs public, trimiterile istorice nu numai la domnia lui al comisiei nou formate, în vara lui 1882, era găsirea unui loc decât de cei care intuiau că organizatorii unui asemenea
Mihai, dar şi la cea a lui Mircea şi Ştefan cel Mare, considerate pentru amplasarea statuii odată ce Primăria Iaşi fusese anunţată eveniment intenţionau de fapt obţinerea unui plus de imagine.
exemplare pentru apărarea ţării şi păstrarea autonomiei. Din acel că monumentul era gata. În acest moment apar, în mod firesc, Cine ştia oare mai bine decât un revoluţionar ca I.C. Brătianu ce
moment, statuia avea să devină un adevărat reper pentru câteva întrebări, dintre care cele mai multe gravitează în jurul valoare au miturile şi simbolurile într-o luptă politică?
defilările şi manifestările populare cu caracter politic ce se vor motivului pentru care, terminată fiind în primăvara-vara lui Dincolo de suspiciunile legate de o apropiere a României de
organiza în Bucureşti. Pentru a da o şi mai mare încărcătură 1882, dezvelirea statuii fusese amânată cu încă un an. Puterile Centrale, opoziţia era nemulţumită şi de încercarea
simbolică, Carol ordona la 5 septembrie 1877 ca tunurile de la Pentru a găsi răspuns la aceste întrebări trebuie să ne uităm guvernului I.C. Brătianu de a încerca o modificare a Constituţiei
Plevna să fie aşezate de ambele părţi ale statuii lui Mihai atent la viaţa politică internă, dar şi la mişcările de pe plan extern care, în condiţiile alegerii unei adunări constituante puternic
Viteazul: „umbra măreaţă a gloriosului domn va vedea astfel că pe care le începe România în această perioadă. Cunoscând contestate, nu puteau să reflecte decât opiniile primului ministru.
oştenii români au rămas, până azi, fii ai eroilor de la Călugăreni“. susceptibilităţile existente pe plan internaţional faţă de Încercările puterii de a dezbina opoziţia, prin racolarea ca
Revenind la Ştefan cel Mare, trebuie să spunem că statuia manifestări care puteau duce la intensificarea naţionalismului deputaţi a unor lideri junimişti, sau oferindu-le sprijin pentru
acestuia de la Iaşi are în spate o istorie care a făcut obiectul unor românesc, guvernul liberal evită o bună perioadă de timp să se anumite demnităţi publice (P.P. Carp, ministru la Viena, Titu
studii, motiv pentru care vom face doar câteva trimiteri la implice în organizarea evenimentului, considerând, probabil, că Maiorescu, Vasile Alecsandri sunt aleşi membri ai Academiei)
momentul apariţiei unui asemenea monument la Iaşi şi la modul înaintea unei serbări naţionale era necesară o consolidare a nu avea să dea rezultate pentru prea mult timp. În scurt timp,
în care ea s-a impus pe agenda publică. Prezentată mai întâi ca o relaţiilor cu puterile vecine. Aceasta cu atât mai mult cu cât lupta opoziţiei capătă o formă coagulată, beneficiind de existenţa
propunere a unui elev al lui Gh. Asachi de la Academia echipa din jurul lui I.C. Brătianu înţelesese importanţa unui comitet de conducere din care făceau parte Mihail
Domnească, în cadrul examenului de absolvire, sub forma unui consolidării independenţei, câştigată la 1877-1878 prin aderarea Kogălniceanu, Gh. Mîrzescu, C. Suţu, Al. Holban, Gh. Vernescu,
arc de triumf pentru sărbătorirea victoriilor lui Ştefan, ea a la un sistem de state care să garanteze securitatea graniţelor şi Al. Lahovary.
cunoscut o evoluţie interesantă. Intenţia de a marca într-un mod (va urma)
care să permită ca, după mai mulţi ani de direcţionare a energiilor Liviu BRĂTESCU
cronica veche 25
CRONICA VECHE

SPIRITUL ELEN - SINTEZE EUROPENE “Cine


”Cunoaşte-te pe tine însuţi”
gândeşte
Apare sub coordonarea Fundaţiei pentru Promovarea Culturii liber,
Balcanice şi Europene “RIGAS FEREOS” - Iaşi, România, serie nouă gândeşte
cu sprijinul financiar al Fundaţiei Nr. 13-14
bine.”
(Iulie-August 2015) Rigas FEREOS
“DIMITRIS ŞI ELENI GRIGORIADIS” - Salonic, Grecia (1757-1798)
Templul lui Apollo din Delphi
La începutul sec. al VI-lea î.e.n., înflorirea parfumul sulfinei. /Atunci, în lungile sale curse al lui Safo participă, totodată, la două lumi pe care
Amalia VOICU liricii melice monodice greceşti este legată de rătăcitoare, / Arignota îţi aminteşte de dulcea le cercetează spiritul omului, lumea pe care o
numele prosperei insule Lesbos. Aici cultivarea Atthis, /cu sufletul greu de dorinţi, cu sufletul plin numim exterioară şi aceea a sentimentelor care se
Poetă, critic şi istoric literar, cercetător din muzicii avea deja o tradiţie îndelungată, iar de tristeţi /Şi, acolo, chemarea ei pătrunzătoare agită în noi. În timp ce cea mai mare parte dintre
1999 la Departamentul de Istorie Literară al condiţia femeii se situa sub cele mai prielnice zodii ne invită să o întâlnim / iar noaptea, cu urechi poeţii vechi, dacă li se întâmplă să evoce natura şi
Institutului de Filologie Română ,,A. pe care le-a cunoscut Antichitatea. Prin cultură şi fine, / caută să transmită dincolo de valurile care să exprime dragostea, o fac succesiv şi paralel, ca şi
Philippide” - Academia Română, filiala Iaşi. graţie, femeia era chemată să contribuie la crearea ne despart / aceste cuvinte care nu se înţeleg, / cum aceste două universuri constituiau pentru ei
După licenţa la Facultatea de Litere a şi întreţinerea unei atmosfere spirituale elevate în această voce misterioasă... 1 două realităţi diferite, Safo ştie că conştiinţa umană
Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” (1999), societate, fapt ce explică existenţa unor şcoli Sfidând limitele sensibilului, Safo intuieşte şi natura fizică sunt unul şi acelaşi lucru, identic în
a urmat cursul de Master în Literatură destinate educaţiei tinerelor fete. Prin toată această cu o acuitate de vizionară acele numeroase şi substanţa sa, ca şi în proprietăţile sale, pentru că nu
comparată, Hermeneutică literară şi Estetică nobilă strădanie călăuzită către un ideal de nelămurite corespondenţe dintre om şi cosmos există nimic în mişcările pasiunii, care să nu fie
la aceeaşi universitate (2002) şi cursul Jean perfecţiune fizică şi morală,
Monnet de integrare europeană la Centrul de sensibil la fenomenele
n u s e urm ă re a de c â t Leonida MANIU universului”(André
Studii Europene din Iaşi (2005). Bursieră a transpunerea în realitate a Bonnard, Civilizaţia
Universităţii ,,Aristotel” din Salonic, Grecia - unei idei scumpe grecilor, greacă). Dar în felul acesta,
specializare în limba, cultura şi civilizaţia
neogreacă (1998). Doctor în Ştiinţe umaniste,
Istoria literaturii române, din 2011, cu o
concretizată în conceptul
kalokaghaton.
Creând într-un astfel de
Safo din Lesbos, romantica p r i n i n t u i r e a
întrepătrunderilor dintre
s ent im ente ş i me diul
lucrare despre Ambivalenţa tiparelor clasice climat, Safo nu a cântat natural, notat cu mare
în opera lui Mihai Eminescu , (2013). decât iubirea şi frumuseţea. În literatura greacă care ,într-un climat de vis, mijlocesc tainicele minuţie, nu am făcut decât să definim una din
Membră în diferite societăţi culturale/ literare arhaică, poeta din Lesbos a intonat cel mai pur şi mesaje dintre fiinţe. trăsăturile reprezentative ale tipologiei estetice
europene, precum Societatea Europeană de mai senzual cântec de dragoste, iar admiratorii Asociind adeseori iubirea cu natura, ea „pare romantice.
Studii Neoelene din Atena, Societatea liricii sale au numit-o cu real temei cea de a zecea a fi captat undele invizibile, care pleacă şi vin de În acelaşi timp, intuiţia modernă cu care poeta
Internaţională ,,Amis de Kazantzakis” din muză. Suveranul absolut al vieţii şi al creaţiei sale la lume la inima omenească, de la inima noastră la din Lesbos percepe şi sugerează complexitatea
Geneva, Fundaţia pentru Promovarea este Eros. Aerul de intimitate şi de farmec, care lume”(André Bonnard, Civilizaţia greacă). Însă iubirii, inefabilul şi dezechilibrul sufletesc produs
Culturii Balcanice şi Europene; membru iradiază din fiecare vers şi care este caracteristic dacă, prin strania sa comuniune cu vegetaţia de ea, graţie contopirii extremelor într-un vârtej de
fondator al Asociaţiei Culturale ,,A. celor mai numeroase fragmente păstrate din opera terestră şi cu pâlpâirile aştrilor, sentimentul de foc (a durerii cu plăcerea, a dulcelui cu amarul, a
Philippide” din Iaşi. Premii internaţionale ei, vine de aici. dragoste se amplifică pe spaţii nemăsurat de largi, farmecului cu spaima etc.) accentuează
obţinute în Japonia, The Merit Award şi The Nu rareori, printr-un proces de densificare a dobândind o strălucire unică, pe de altă parte el dimensiunea romantică a creaţiei sale: …Eros iar
Courage Award, pentru micropoeme. Din substanţei lirice, adică printr-o mai pronunţată scade din intensitate, întrucât natura preia o parte îmi desface tăria /Dulce-amar
şerpuind…neînvinsul…
3
1990 publică în revistele ,,Convorbiri interiorizare a acesteia, ca şi prin adaosul unui din încărcătura afectivă a acestuia. Din aceste
literare”, ,,Synthesis” (Geneva), ,,Dacia autentic registru reflexiv, care nu o transformă însă raţiuni, cântecul iubirii se transformă, de la un Dar tocmai prin acest freamăt nepotolit al unui
literară”, ,,Cronica”, ,,Acta Comparationis”, în meditaţie, ci îi conferă numai o anume adâncime, anumit punct, într-un adevărat cântec al naturii. suflet veşnic îndrăgostit şi nu de puţine ori
,,Poezia”, ,,Revista română”, ,,Candela cântecul devine o poezie care îşi pierde caracterul Lumina şi farmecul învăluitor al iubirii devin pe mângâiat de strălucirea stelară ori campestră,
Moldovei”, ,,Anuarul de lingvistică şi istorie de spontaneitate şi se încarcă cu reverberaţii nesimţite strălucire astrală, tălăzuire a mării sau cântecul de dragoste safic devine unic. Este o
literară”, ,,Albatros”, ,,Postmodernisme”, metafizice: …Adesea, în îndepărtatul Sardes, / delicateţe şi parfum floral: …Cât mi-ai fost tu anticipare a unei noi dimensiuni a liricii arhaice
,,Romanian Kukai” ş.a. Redactor la revista de gândul scumpei Arignota, o Atthis, / vine să ne de dragă, / Ştii doar. De nu, ţi-aş mai spune-o: greceşti, care, dacă nu conferă valoare prin ea
caute până aici, pe tine şi pe mine. /Pe vremea când /Adu-ţi aminte de toate / Clipele dulci petrecute- însăşi, deschide perspective fecunde nu numai în
cultură poetică ,,Poezia” (1999-2006);
trăiam împreună, /tu ai fost cu adevărat pentru ea mpreună. /Câte cununi de viorele, / De trandafiri istoria unei literaturi, ci şi în teoria generală a
redactor la revista ştiinţifică ,,Philologica
ca o zeiţă, /şi din cântecul tău ea îşi făcea o mare şi de salbie, / N-ai potrivit lângă mine şezând şi artelor, privind permanenţa unei atitudini estetice
Jassyensia” (2005). Colaboratoare la diverse /Câte-mpletiri de plăpânde /Flori n-ai urzit în romantice de-a lungul istoriei.
desfătare. /Acum, între femeile din Lydia, / ea
granturi naţionale şi internaţionale şi la un ghirlande, / Gâtului gingaş chemări arcuindu-i? /
străluceşte, aşa cum, după apusul soarelui,
proiect transfrontalier PHARE. Autoare a /luceşte luna cu raze roşii, / printre stelele pe care Plină de-arome licoarea, / Cursă din miezuri de 1
Fragment reprodus din lucrarea lui André Bonnard,
volumului de poeme Stele în rouă, (Editura le întunecă. /Ea îşi răspândeşte lumina peste floare, / Limpede ţi-o lunecai pe cosiţe. / Moale Civilizaţia greacă,vol.I, Buc.,Ed.Ştiinţifică1967, p.111.
Panfilius, Iaşi, 2006). Co-autoare la şapte valurile mării, / luminează livezile înflorite. culcuşul îmbie /Gingaş… /Dor în risipă îşi stinge
2
Antologie lirică greacă (alcătuită de Simina Noica),
lucrări de referinţă în domeniu, dintre care cea /Este ora când cad frumoasele picături de rouă, / aleanul…
2 Buc.,Ed.Univers, 1970, p. 71.
mai importantă este Dicţionarul General al Ibidem, p.68.
3
când renasc trandafirii, delicata angelică /şi Prefigurare a poeziei moderne, „visul poetic
Literaturii Române (7 vol., 2004-2009),
apărută sub egidaAcademiei Române. diorama europene. ( Re)difuziunea elenismului, a
Bibliografia bogată, deşi
Prezentare de Andreas RADOS selectivă, arată interesul pathosului grec în cultura română a fost atent

Alte poemici
Români despre Zappas / specialiştilor români faţă de „monitorizată” încă din secolele/anii când acest
proces era în plină desfăşurare. Îi revine lui G.
Evanghelis Zappas,
Oi Roumanoi ghia ton Zappa personalitate emblematică Călinescu meritul de a fi surprins „fotosinteza”

S
1. Umbra muntelui pentru cele două patrii ale sale. fenomenului. Simptomatic e faptul că divinul
ub sigla prestigioasei edituri Omonia a critic, în aserţiunile sale, nu ne racordează direct la
Înnădită-n undele apărut recent volumul Românii despre linia culturală elenă (ceea ce i-ar fi fost la
Fugarului râu.
2. De Ziua Crucii
Zappas/Oi Roumanoi ghia ton Zappa
(prefaţă de Giorgios I. Dolianitis, traducere în
”Frunze risipite ale vieţii îndemînă), ci o ia pe ocolite, trecîndu-ne mai întîi
prin celelalte culturi europene de avengură
Struguri noi striviţi în teasc limba greacă - Alexandru Louizou, Ştefan mele. Memorii”

L
(italiană, franceză, germană, engleză), spre a
Şi rugi în şoapte... Petrescu), menit a omagia memoria evergentului,
a Editura Omonia, cunoscută pentru releva cum s-a insinuat acest spirit acolo. Nici
3. Din nou viaţă de la moartea căruia se împlinesc 150 de ani. Ulise nu s-a întors direct în Ithaca, nu? Astfel, mitul
importanta sa contribuţie la răspândirea şi
Purtând o altă viaţă Născut, în 1800, în Epir, Evanghelis Zappas a luat eternei reîntoarceri acasă este disipat în anventura
popularizarea literaturii şi culturii
Bobul sau gâza ? parte la lupta pentru independenţa Greciei, fiind iniţierii şi a cunoaşterii. În cazul culturii române şi
(neo)greceşti, a apărut volumul Frunze risipite
decorat cu ordinul “Arhanghelul Mihail”. Sosit, în al lui Călinescu - el însuşi o sinteză eclatantă a
4. O scoică goală jurul anului 1831, în Ţara Românească, Z. a reuşit,
al e v i e ţ ii m e l e . M e m or i i , de Ko s ta s
Legănată de valuri Asimakopoulos. Volumul face parte din Colecţia marilor culturi - asta înseamnă aşezarea pe bune
datorită stăruinţei şi spiritului său întreprinzător, să temeiuri a unei construcţii ce va să dureze. De
Şi luna plină ! „Biblioteca de Literatură Neoelenă”. Ediţia este
acumuleze o avere uriaşă, pentru acea vreme. remarcat că autorul lui Ulysse (volum apărut post-
5. Piesă mutată îngrijită de Elena Lazăr, iar traducerea este
Totodată, alături de Apostopos Arsakis şi Panaghis mortem, în 1967) ne postează nu în, ci aproape de
semnată de Diana Cărburean, Elena Lazăr şi
pe tabla de şah de ieri Haroskopos, Z. face parte din triada de aur a
Cornelia Mitea. Elada. Şi nu doar pe noi, ci întreg spaţiul cultural
Câştigând soare ! evergenţilor greci care a trăit şi s-a afirmat pe
Dincolo de cariera de scriitor, regizor, scenarist şi european. S-ar zice că şi grecii, grecii moderni,
6. Bufniţă în zbor... pământ românesc, şi a căror generozitate s-a chiar şi ei sînt aproape de Elada, asta întrucît acel
critic, Kostas Asimakopoulos este cunoscut şi
În preajmă frunze arse îndreptat deopotrivă spre patria mamă şi spre cea spirit clasic elen este inepuizabil şi de necuprins în
pentru promovarea literaturii române în Grecia,
Şi ceaţa densă. de adopţie. totalitate. Această rapidă trecere în revistă o
inclusiv ca traducător.
Volumul se constituie ca o culegere de studii, datorăm redescoperirii unei cărţi „de buzunar”, G.
7. Vila cea nouă - aparţinând unor specialişti români, selectate astfel
Gutuiul iar luminând Călinescu, Aproape de Elada, editată ca Supliment
încît să pună în evidenţă principalele coordonate „Noi sîntem, geografic şi '85, în colecţia “Capricorn”, de “Revista de istorie
Cu nepăsare ! ale personalităţii şi activităţii lui Z. Puţină lume
8. Boabe de rouă ştie, de exemplu, că Z. este iniţiatorul primelor
spiritual, mai aproape decît şi teorie literară”. Notele şi comentariile lui Geo
Şerban - care deschid şi închid cartea - sînt aproape
pe pânza tremurândă Olimpiade moderne (desfăşurate la Atena în 1859, mulţi alţii de străvechea la fel de seducătoare ca şi sintezele călinesciene
Se sting licurici... 1870, 1875, 1888/89), dar şi membru fondator al Eladă” care le-au provocat.

A
Societăţii Literare Române (1866), devenită (în Okeanos
9. Stea căzătoare -
1867) Societatea Academică Română şi - în 1879 - cum, cînd Grecia se află - ca de atîtea ori
broască sărind din baltă în milenara ei istorie - într-un moment de
şi stropi de rouă. Academia Română. Mai mult încă, Z. a fost
iniţiator şi sprijinitor al mai multor proiecte cumpănă, cuvintele lui G. Călinescu
10. Privighetoare culturale (elaborarea unei gramatici a limbii (re)devin emblematice pentru ceea ce
În clară admirare române, a unui dicţionar român, încurajarea însemna/înseamnă spiritul elen. A dovedit, fără
Miez de răsărit. traducerilor din clasicii Antichităţii), el însuşi fiind îndoială, culturalitate şi s-a aflat într-o clipă de
11. În vârful dunei ctitor de şcoli şi de biserici. În semn de fericită inspiraţie cel care a titrat această pagină
Umbră năruind fire recunoaştere, Academia Română i-a înălţat un bust (în fond, o micro-revistă) Spiritul elen - sinteze
Din raza dintâi! fericitului întru memorie, multmeritatuluiu
Evanghelie Zappas. Pagină realizată de Andreas RADOS şi Valeriu MARDARE
26 cronica veche
CRONICA MERIDIANE
Grigore ILISEI neştearsă în conştiinţa publică se datorează şi demersului consecvent,
solid şi ingenios de păstrare a memoriei şi celebrare, în scopuri de
pedagogie socială şi etică.

Waterloo - 200. Între realitate şi mit


La Waterloo s-a creat în timp un veritabil campus memorial.
Fiecare dintre punctele importante de pe harta bătăliei este azi un
spaţiu memorial. Cartierele generale ale celor doi protagonişti
principali, ducele de Wellington şi Napoleon, sunt de multă vreme
muzee. Vis-a-vis de Cartierul general al lui Wellington şi-a făcut

C âmpuri cu înveliş vegetal, pâlcuri de pădure, întinse apariţia, din 1815, Capela regală, în interiorul căreia sunt gravate pe
insula Elba, dar spiritul său de luptător şi dorinţa de revanşă nu plăci numele famiilor şi regimentelor britanice şi olandezo-belgiene
ogoare de grâu, porumb, sfeclă furajeră, întinsoare frântă dispăruseră. În felul lui caracteristic, corsicanul, prin decizii
de dulci înclinări colinare, ferme singuratice cu participante la bătălie. Acestora, nu cu mult timp în urmă, li s-a
surprinzătoare şi iniţiative rapide, a renăscut aidoma Păsării Pheonix. alăturat o placă închinată lui Napoleon, ceea ce n-a fost chiar pe placul
înconjurimi de păşuni bălţate de cirezi de vite, acareturi sure din piatră În câteva luni, din martie 1815 până în iunie acelaşi an, a revenit
lângă altele cu sclipăt de nou. Tot acest platou situat la 20 de kilometri reginei Elisabeta, care a descoperit-o într-una din obişnuitele vizite pe
neaşteptat la putere. Mai mult, îşi refăcuse armata şi în fruntea a 74000 care le face aici familia regală britanică. Nucleul central al imensului
sud de Bruxelles şi 4,5 de Waterloo, pe şoseaua naţională 5, care duce de militari, însoţiţi de 240 de piese de artilerie, a pornit spre Belgia de
la Charleroi, e haşurat de drumuri mai mari ori mai mici şi chiar de o memorial îl constituie, din 1926, Movila Leului, de la înălţimea căreia
azi, ca să-i zdrobească pe inamicii săi care încă îşi savurau victoria din te poţi bucura de vederea întregului teatru al operaţiunilor militare din
autostradă. Din loc în loc aşezări, strânsuri de case în jurul bisericilor urmă cu un an. După acea biruinţă, trupele aliate intraseră într-o stare
ca nişte ţancuri însuliţând cerul. Din fuga maşinii îţi sare dintr-odată în 18 mai 1815. Alături de uriaşa ridicătură de pământ, într-o clădire
de acalmie, dar efectivele nu se întorseseră în cazărmi şi nu fuseseră rotundă, un fel de iurtă, construită însă din zidărie, s-a instalat, din
ochi o mătăhăloasă ridicătură de pământ în vârful căreia stă triumfător demobilizate detaşamentele de voluntari. Bătălia angajată în iunie
un leu metalic ce-a luat sub stăpânirea sa larga şi majestuoasa 1912, panorama picturală care redă prin ample compoziţii plastice şi
1815 a fost una care a hotărât soarta Europei pentru o jumătate de secol, printr-o sugestivă ambianţă sonoră, pusă in operă cu mijloace tehnice
deschidere. Se numeşte Movila Leului ( La Butte du Lion). Nu-i atât cât a durat şi pacea pe continent. Tributul plătit de ambele părţi a
precum cea a lui Burcel din părţile Vasluiului, în preajma Codăieştilor, de ultimă oră, crâmpeie semnificative din luptele acelei zile de
fost însă unul enorm: 48000 de morţi şi răniţi. O hecatombă care a neuitat. Sunt zugrăvite la dimensiuni naturale unele din şarjele de
o iţire de pământ din bătrâne ere geologice, ci o creaţiune omenească. zguduit popoarele europene.
A fost ridicată în zorii veacului al XIX-lea nu ca să fie punct de cavalerie şi sunt surprinşi în grăitoare ipostaze actorii teribilei
De ce oare a fost ales locul acesta din paşnica şi chiar somnolenta înscenări ce-a avut loc aievea. Modalitatea aceasta de reconstituire
belvedere, ori poziţie de luptă, ci memento al unui episod istoric de câmpie belgiană pentru lupte de o asemenea magnitudine? Explicaţiile
răscruce din existenţa Europei, bătălia de la Waterloo, din 18 iunie este una consacrată, cu o anumită vechime, ce şi-a găsit expresia şi în
sunt simple. Trupele aliaţilor, ale acelei Frumoase Alianţe, potrivit alte locuri ale unor bătălii legendare, precum Borodino sau Plevna.
1815. numelui dat de nemţi, pornind de la denumirea fermei în care se
Imensa piramidă se constituie într-un atipic monument Dimensiunile pânzei sunt impresionante, 110 metri lungime şi 12
întâlniseră spre a se felicita, după victoria din 1814, Wellington şi înălţime. Panorama are capacitatea extraordinară de a da senzaţia că
glorificator al biruinţei aliaţilor, conduşi de reprezentantul Blücher, se găseau în bivuacuri în această parte a Valoniei. Napoleon a
Albionului, ducele de Wellington, asupra împăratului Franţei, lucrurile se petrec sub ochii tăi, că eşti martorul privilegiat al unor
mizat pe elementul neprevăzut, convins fiind că-i va surprinde pe întâmplări ce se scriu chiar atunci. Scena evocatoare poartă semnele
Napoleon. Nu este opera britanicilor, ci a olandezilor, combatanţi şi ei aliaţi. Strânsese în grabă o armată numeroasă şi puternică, lângă el erau
în tabăra aliată. Aceştia au edificat între 1823 şi 1826 colina uriaşă, timpului când a fost creată, dar are atributele testimoniului istoric. În
comandanţii care scriseseră atâtea şi atâtea pagini de vitejie şi avea acest miez memorial se regăsesc de asemenea un muzeu al figurilor de
înaltă de 45 de metri, deasupra căreia tronează atotstăpânitor un leu deplină încredere că lovind repede şi separat pe britanici, olandezo-
din fontă, în greutate de 28 de tone. E semnul heraldic al prinţului de ceară şi un spaţiu de proiecţie, unde pot fi vizionate două filme
belgieni şi prusaci, zădărnicind astfel fuziunea acestora, va ieşi istorice, un documentar de 20 de minute, înfăţişând desfăşurarea
Orania- Nassau, cel care a fost pe câmpul de bătălie în fruntea învingător. Dacă ataca separat pe cei ce alcătuiau Alianţa, erau
eşalonului olandezo-belgian, parte a corpului aliat de luptători de sub bătăliei, şi un altul artistic, intitulat "Waterloo", în regia lui Serghei
premize de reuşită, mai ales că armata ducelui de Wellington număra Bondarciuc, produs în 1970, din care au fost selectate cele mai
comanda ducelui de Wellington. Amplasamentul grandiosului numai 67000 de combatanţi şi dispunea doar de 159 de tunuri, belgienii
memorial nu s-a ales întâmplător. În acest punct al teatrului de importante episoade.
se împărţiseră între cele două tabere. Napoleon şi armata sa au străbătut Waterloo, aşezarea de aproape 30000 de locuitori, situată la mai
operaţiuni a fost uşor rănit prinţul de Orania- Nassau. Nu departe de cu iuţeală Franţa şi, în 15 iunie, au ocupat poziţii la intersecţia celor
aici se afla şi comandamentul aliat. Leul a fost aşezat cu privirile puţin de 30 de kilometri de Bruxelles, a ajuns să fie cunoscută în lumea
Patru Braţe, acolo unde se întretăiau căile de comunicaţii între întreagă deoarece e asociată cu numele uneia dintre marile bătălii din
îndreptate spre Franţa, de unde prezumtiv ar fi putut veni invadatorii. Bruxelles, Charleroi, Nivelles şi Namur, la 13 kilometri de Waterloo.
La acea vreme de bună seamă prezenţa acestui simbol avea conotaţii istorie. Confruntarea militară din urmă cu 200 de ani s-a desfăşurat
Pe 15 iunie împăratul ajunsese la Charleroi, încrezător în şansa într-un perimetru cu mult mai larg, depăşind limitele administrative ale
de avertisment, care însă şi-au pierdut relevanţa în timpurile noastre, planului său de a câştiga prin atacuri separate entităţile aliate. Chiar pe
unele paşnice şi ale vecinătăţilor de loc contondente, aşa cum erau la acestei localităţi de rezonanţă universală, dar bătălia poartă acest nume
16, Napoleon, în fruntea oştirii sale a angajat două lupte la Ligny, la 15 pentru că la Waterloo ducele de Wellington a semnat, în 18 iunie 1815,
început de secol XIX. Azi Movila Leului, pe lângă rolul de aducere kilometri de Charleroi. S-a înfruntat cu prusacii lui Blücher şi a ieşit
aminte este şi un magnific loc de belvedere. Ajungi în vârful comunicatul prin care se anunţa victoria aliaţilor.
victorios. În acelaşi timp, mareşalul Ney a iniţiat, la Patru Braţe, un Câmpia valonă, în ţărâna căreia a curs atâta sânge în acea zi
piramidei înierbate după ce urci nu mai puţin de 226 de trepte. La atac, ce nu s-a dovedit decisiv, cu efective ale armatei lui Wellington.
capătul acestui suiş de fel uşor ţi se dăruieşte cu generozitate întreaga memorabilă de cireşar, aparţine spiritualiceşte tuturor beligeranţilor.
N-a reuşit să-i împingă pe britanici de pe poziţiile lor. Ziua de 17 iunie Britanicii nu numai că au înălţat aici memoriale, dar deţin şi la propriu
scenă a bătăliei şi, dacă, în prealabil, ai parcurs măcar o sumară 1815 a fost una de reflecţie şi de pregătire a bătăliei capitale, din 18.
documentare poţi identifica mişcările de pe tabla de şah şi mai ales cu întinse suprafeţe de teren. Ducele de Wellington a primit, în semn de
Napoleon şi-a stabilit cartierul general la ferma Caillou, în câmpia recunoştinţă din partea belgienilor ,2000 de hectare de pământ, de
închipuirea ţi se îngăduie a te transpune în atmosfera acelei zile Mont Saint Jean. Aici şi-a petrecut noaptea care nu i-a fost un sfetnic
memorabile de 18 iunie 1815 când la Waterloo, în câmpia cenuşie, soarta cărora s-a îngrijit cât i-a fost dat să trăiască. În timpul vieţii a
bun. Cartierul general al lui Arthur Wellesley, duce de Wellington, se oferit an de an banchete în amintirea faptelor de arme din 1815.
cum nota Victor Hugo, umbra morţii se aşternuse peste batalioanele găsea nu departe, doar la câţiva kilometri distanţă, într-un han de la
gata de luptă. Cei care poposesc la Waterloo, pe câmpul de bătălie, şi Acestea se ţineau, cum se întâmplă şi azi, în fastuoasa Galerie
marginea satului Waterloo. În cele două incinte s-au definitivat Waterloo din reşedinţa construită de duce la Waterloo. Întinsa
sunt numeroşi zi de zi, urcă colina fiind atraşi de un topos mitic şi de ultimele detalii ale bătăliei de a doua zi, pe care ambele părţi o vedeau
povestea acelei confruntări de răsunet, ce a schimbat nu doar soarta proprietate funciară a căpeteniei oştirii britanice şi aliate este
ca hotărâtoare. Dar lupta nu s-a declanşat în zori, ci mult mai târziu, administrată de urmaşii săi, care arendează terenurile, iar veniturile
trăitorilor în locurile acestea, ci a întregii Europe, şi nu numai pentru spre amiază, la 11,30. Pricina acestui retard a fost vremea neprielnică.
acel timp. Pacea avea să domnească pe continent după Waterloo o sunt folosite pentru programele de perpetuare a memoriei, inclusiv
Era o zi morocănoasă, cu o ploaie agasantă, ce se prăvălea fără banchetele a căror tradiţie continuă cu acelaşi fast an de an. De altfel
jumătate de secol, ceea ce n-a fost de fel puţin. contenire peste întinsul platou chiftind de apă. Abia când cerul s-a
Bătălia de la Waterloo face parte dintre momentele istorice ce nu cel care are azi rangul de duce de Wellington prezidează ca preşedinte
răzbunat, s-a dat semnalul atacului. Cea dintâi ciocnire s-a înregistrat de onoare Comitetul Waterloo. Nici învinsul de la Waterloo nu-i uitat.
pier din memoria omenirii. Întâmplările din urmă cu două secole se la ferma Hougomont, unde au căzut şi primele rânduri. La 13,30
proiectează firesc pe ecranele generaţiilor în succesiunea lor. Nu-i Napoleon trăieşte în sufletele valonilor ca o legendă vie. Mai ales în
francezii au declanşat asaltul principal la ferma Haie-Sainte, urmat de provincia Hainaut, cu capitala la Mons, au loc procesiuni la marile
doar hazardul la mijloc şi nici numai consecinţa directă a însemnătăţii cel de la o altă fermă, Papelotte. În aripa stângă a dispozitivului francez
faptelor istorice. Această constantă prezenţă în conştiinţa umanităţii sărbători religioase în care participanţii mărşăluiesc în costumele
a apărut prima breşă. Deşi îl aveau în frunte pe aprigul şi bravul armatei napoleoniene, glorificându-şi idolul în bătăi de tobe şi
este rezultatul unui cult inteligent şi statornic orchestrat, menit a da mareşal Ney, soldaţii napoleonieni au fost siliţi să se retragă.
naştere mitologiei şi a îndătina o mentalitate înscrisă în paradigma glăsuiri de instrumente muzicale.
Împăratul, care urmărea dintr-un punct mai înalt ostilităţile, aştepta, Ecourile bătăliei sunt proaspete şi azi după două veacuri. An de an
iertării, dar şi a neuitării. Toate ingredientele sunt folosite spre a da conform planului de bătaie, întăriri de la mareşalul Grouchy, dar
vitalitate cultului şi longevitate mitologiei ce însoţeşte un eveniment pe câmpul mitic de bătaie au loc reconstituiri ale luptelor. Ziua acestor
acestea n-au venit. La ora 16, încleştarea a atins apogeul. Ceea ce puneri în scenă e de regulă 18 iunie şi se face cu respectarea strictă a
istoric cu urmări de lungă durată. Tot ceea ce poate stârni interesul e împăratul îşi propuse, evitarea joncţiunii forţelor lui Wellington cu cele
scos la bătaie. O bogată literatură s-a scris şi se scrie despre Waterloo orelor fatidice ale încleştării din 1815. Pregătirile sunt minuţioase,
ale lui Blücher, nu se întâmplase. Trupele prusace îşi făceau apariţia ca durează luni de zile, cu repetiţii numeroase şi cu o acribie privitoare la
şi eroii săi. Nu-i ocolită nici anecdotica pitorească. De pildă, cea într-o fulgerare. Napoleon a fost nevoit să apeleze la ultimul său atu.
privitoare la bancherul Nathan Rothshild, cel care a trimis în ziua autenticitatea scenografiei şi costumaţiei. Reînviindu-se atmosfera
Trimiterea în luptă a Gărzii imperiale. Însă pe teren raportul de forţe se epocii, e evitată nota operetistică ce caracterizează îndeobşte
bătăliei un emisar la Waterloo, cu misiunea de a primi în cel mai scurt schimbase dramatic în defavoarea sa. Tunurile aliaţilor supuneau
timp vestire despre mersul ostilităţilor. Mesajul victoriei i-a parvenit asemenea manifestări. Gravitatea şi autenticitatea ceremonialului
liniile franceze intrate în devălmăşia unei canonade cumplite. Garda emoţionează publicul, care participă ca la un spectacol grandios. În 18
printr-un porumbel voiajor. Aflat în posesia adevărului cu mult înainte imperială suferea o şarjă devastatoare în flanc. La 20,10 ducele de
de un comunicat oficial, bancherul a răspândit, la Bursa din Londra, iunie 2015, la 200 de ani de la marea bătălie, s-a înscenat o
Wellington a dat semnalul ofensivei generale. În scurt timp şi Garda reconstituire de dimensiunile unei superproducţii cinematografice.
informaţia că aliaţii pierduseră bătălia. Acţiunile s-au prăbuşit şi imperială a fost zdrobită. Napoleon era înfrânt, la capătul uneia dintre
venalul om al banului le-a cumpărat la un preţ derizoriu, dublându-şi 5000 de luptători şi câteva sute de tunuri s-au aflat pe câmpul de
cele mai sângeroase bătălii din istoria omenirii. Din cei 188000 de bătălie. Au fost oferite celor 60000 de privitori, adunaţi în tribune
astfel averea. combatanţi, 48000 au murit sau au fost răniţi. A doua zi, pe câmpia
Legăturile foştilor combatanţi cu câmpul de bătălie s-au păstrat special amenajate, secvenţe ale şarjelor care au făcut celebră bătălia
sumbră leşurile zăceau ca într-un tablou despre grozăviile războiului. de la Waterloo. Între spectatori s-au aflat regele Belgiei, Philippe, şi
atâta timp cât aceştia au fost în viaţă. Lordul Uxbrige, comandantul şef Era parcă însăşi priveliştea infernului pogorât pe pământ.
al corpului britanic, şi-a pierdut în bătălie gamba unui picior, smulsă prinţul Charles al Regatului Unit. Franţa nu şi-a trimis un emisar de
Pe jertfa acestor combatanţi s-a clădit noul edificiu european. frunte, fiind reprezentată de ambasadorul de la Bruxelles.
pur şi simplu de suflul obuzului explodat în preajma sa. În prezenţa Totodată, a luat naştere o mitologie a bătăliei de la Waterloo, una plină
lordului, care fusese operat şi i se pusese o proteză de lemn, gamba a Reconstituirea din 18 iunie 2015 a încununat o suită de manifestări ce-
de vigoare dacă ne gândim că nu şi-a pierdut, ci dimpotrivă şi-a sporit a marcat princiar bicentenarul bătăliei. Toate locurile memoriale au
fost îngropată în pământul de unde încă nu dispăruseră urmele fascinaţia, trecând din generaţie în generaţie şi devenind o permanenţă,
războiului. În toţi anii cât a mai trăit, acesta a bătut drum la Waterloo şi fost primenite pentru acest moment şi a sporit patrimoniul campusului
un reper istoric. Posteritatea bătăliei e una specială. Cultul creat după memorial cu un muzeu de amplă respiraţie şi de ţinută ştiinţifică, în
a străbătut pe jos locurile cumplitei bătălii. După moartea sa, proteza consumarea epopeii nu priveşte numai pe învingători, ci şi pe învinşi,
şi-a găsit locul în Muzeul Wellington, ca o mărturie a pătimirilor care e prezentat în tot ceea ce are semnificativ acest episod de mare
şi mai ales pe Napoleon, aproape în egală măsură. Se întâmplă aşa ceva istorie. Păşind ca peregrin pe acest drum al amintirii înţelegi cum s-a
suferite de participanţii la marea şi sângeroasa confruntare. Cultul poate şi pentru că belgienii s-au găsit atunci în ambele tabere
epopeii de la Waterloo se bizuie însă în principal pe continue şi solide făcut ca acest câmp, fără să aibă nimic spectaculos, să devină unul
combatante, iar pe deasupra Napoleon, cel puţin pentru valoni, mitic şi neuitat.
acţiuni de celebrare a jertfelor şi de desluşire a învăţămintelor ce se reprezintă un simbol al
desprind pentru contemporaneitate şi viitorime din acea întâmplare spiritului galic în ceea ce
istorică. E un demers care nu-şi epuizează energiile. Rezistent la acesta are cel mai definitoriu.
eroziunea timpului, arde ca o flacără veşnică, ce se înteţeşte când suflă Bătălia de la Waterloo nu-i
vânturi prielnice, aşa ca în 2015, când s-au împlinit 200 de ani de la doar un capitol de istorie.
apriga încleştare militară. Pentru istoriografie toate
La Waterloo, în 18 iunie 1815, n-a avut loc doar o teribilă ciocnire aspectele momentului au fost
între două forţe uriaşe pentru acele timpuri, efective ce însumau elucidate şi li s-a dat înţelesul
188000 de combatanţi. Nu a fost vorba doar de un duel al unor genii ştiinţific dezirabil. Dar
strategice de statura unor Napoleon, Wellington, sau prusacul episodul acesta nu a rămas
Blücher, ci de o prevestire a noilor dimensiuni pe care avea să le însemnat numai în pagini de
îmbrace confruntarea militară în secolul următor prin primul şi al i s t o r i e . Tr ă i e ş t e p r i n
doilea război mondial. Atunci, la început de secol XIX, puterea reverberaţiile sale
Franţei ajunsese primejdioasă pentru restul Europei. Ambiţiile lui permanente în mentalul
Napoleon se arătau nemăsurate, ceea ce a determinat în cele din urmă colectiv, mai ales în cel al
concertarea pentru ripostă a mai multor naţiuni, altfel contrapuse popoarelor implicate în
adeseori pe scena istoriei. Napoleon fusese învins în 1814 şi exilat pe eveniment. Această prezenţă
cronica veche 27
CRONICA MERIDIANE
Nicolae CREŢU
Flori NACU Corespondenţă din Milano

Evgheni Vodolazkin, Prezenţe româneşti la


Bienala de la Veneţia
romancier - „hagiograf”
P rotagonistul romanului Laur (Humanitas
Fiction, 2015, în traducerea Adrianei
Liciu), al rusului Evgheni Vodolazkin, e în
agonică. Ivirea Ustinei, fata rămasă singură pe lume,
bolnava de ciumă vindecată de adolescentul-vraci,
deschide pagini de neuitat, de o rară poezie a candorii
C ălător, în trecere prin Veneţia pentru o zi, o săptămână sau eventual pentru mai mult timp,
cât pentru o bursă de studii bunăoară, rămâi copleşit de multiplele faţete artistice pe care
oraşul lagunelor le expune cu fast şi aroganţă, într-un tipic stil veneţian. E de ajuns să
priveşti faţadele impozante strălucind în soare în timp ce navighezi pe Canal Grande sau să vezi
comorile de frumuseţe artistică presărate şi conservate cu pioşenie în palate, biserici şi şcoli de
primele pagini băieţaşul curând rămas în grija cu care cei doi descoperă iubirea, calitate ce duce cu tradiţie ale unor pictori celebri precum Tintoretto, Tiepolo, Tiziano, Veronese, Carpaccio.
bunicului Hristofor, „tămăduitorul cu ierburi”, după gândul la Dafnis şi Chloe ai lui Longos. Atracţia Dar fără să se lase eclipsate de trecutul glorios şi nestins al “falnicei Veneţii”, propunerile de Bele-
ce îşi pierduse părinţii, ucişi de ciumă. Creşte în trupurilor („Şi sudoarea lui s-a amestecat cu a ei. Iar Arte se conjugă cu dezinvoltură mai cu seama la prezent şi viitor, aducându-şi contribuţia la
preajma unei mănăstiri, dar încă şi mai aproape de după aceea carnea lui a intrat în carnea ei”) rămâne îmbogăţirea patrimoniului artistic. Armoniei stilistice în care convieţuiesc de secole construcţiile
cimitirul lângă gardul căruia bătrânul şi-a găsit sălaş. inseparabilă de cea a sufletelor lor („Ustina era în stil bizantin, gotic, renascentist şi clasic li se adaugă opere reprezentând ultimele tendinţe
Învaţă meşteşugul de vraci, şi nu doar atât, dar nu totuna cu iubirea lui pentru ea. Ustina era iubire, iar arhitectonice. Arta modernă şi futuristă işi găsesc loc în muzee şi la Bienala de Artă, care îşi
între ziduri de şcoală, ci mai cu seamă din marea iubirea era Ustina”), contopire parcă a fiinţelor lor, deschide porţile anul acesta între 9 mai si 22 noiembrie.
„carte” a Firii, însoţindu-şi bunicul amintitoare de mitul La actuala ediţie a Bienalei participă 89 de ţări, cu lucrări prezente în pavilioane naţionale şi alte
în ădurea atât de bogată în leacuri. androginului: „deveneau unul spaţii expoziţionale. Pavilionul renovat al României găzduieşte expoziţia pictorului Adrian
Deprinderea literelor şi a scrierii îl pentru altul totul”, „două Ghenie (n.1977), intitulată “Darwin's Room”, o viziune originală de interpretare a existenţei şi a
va ajuta să citească Alexandria şi jumătăţi ale unui întreg”, modului în care ne raportăm la ea (Director de proiect: Corina Suteu, curator Mihai Pop).
însemnările lui Hristofor pe nedesfăcut cu totulnici de Tablourile sunt expuse în trei săli organizate tematic: “Furtuna”, “Galeria de portrete” şi
„gramotele” din coajă de moartea femeii la naştere. Nou “Disonanţele istoriei”.
mesteacăn. Ajunge să ştie multe, şi început, pentru el, al unei România este reprezentată, in paralel, de expoziţia colectivă “Inventing the Truth. On Fiction and
de timpuriu, despre trupurile şi existenţe maturizate acum de Reality” (curator: Diana Marincu) organizată în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi
sufletele oamenilor, ameninţate de conştiinţa „păcatului” de ai şti pe Cercetare Umanistică de la Veneţia. Aici expun lucrări Michele Bressan, Carmen Dobre-
beteşuguri, boli şi suferinţe. Veche cei doi morţi ai săi, Ustina şi Hametner, Alex Mirutziu, Lea Rasovszky, Stefan Sava şi Larisa Sitar. Lucrările prezentate
lume ţărănească a Rusiei reînvie în prunc ul lor, în pămâ ntul dezvoltă ideea puterii ficţiunii ca instrument de înţelegere şi modelare a prezentului, integrând
orizontul cotidian, atât de simplu şi „scudelniţei”-cimitir al celor elemente şi evenimente la limita între real şi imaginar, care permit emiterea de ipoteze creative şi
repetitiv, al vieţuirii de o pieriţi „fără căinţă”. Se trece lasă spaţiu de interpretare fanteziei spectatorului.
esenţialitate perceptibilă în discreta astfel spre „cărţile” altor trepte (a
şi calma ei aură, stilistic sugerată. „renunţării”, a „drumului”, a
Paşii înceţi „pe muşchiul cald al
verii”, Hristofor purtându-l în spate
„liniştii”), prin datorie către o
mântuire. „N-am să te cruţ: eşti La judecata de apoi a metalelor
pe copil: „Cu mâna în care nu avea vinovat de moartea ei

Î
coşul, îndrepta pe umeri şi alunga pământească”, cuvintele n perioada 3 - 25 iulie Mica Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de
muştele din preajma băiatului stareţului Nikandru îi orânduiesc la Veneţia a găzduit expoziţia artistei Daniela Nenciulescu, “Umbra coaselor şi Steaua
adormit”. Notaţia nu e „săracă”, lui viaţa: „Atunci dăi-o pe a ta”; şi Polară”. Născută în 1952 la Bucuresti, Daniela Nenciulescu trăieşte la Milano, unde a emigrat
austeritatea ei măreşte o anumită tot ce va urma se va înscrie sub în anul 1969. A participat la numeroase expoziţii colective şi personale în Italia. Expoziţia de
intensitate emoţională. „Mirosea a pecetea acestei datorii. acum reuneşte sculpturi, compoziţii şi cărţi de artist, fiind realizată cu sprijinul Institutului
fum de cuptor” rezumă o intimitate a interiorului, cel Cartea renunţării e a unei bătălii de fiecare clipă Cultural Român, sub patronajul Consulatului General al României din Milano, al Centrului
de izbă. E captată o prospeţime senzorială cum doar şi ceas, până la epuizare, cu molima ciumei, Cultural Italo-Român din Milano şi promovată de Fundaţia Culturală Memoria din Bucureşti. De
vârsta copilăriei e în stare să aibă. Aceeaşi undă şi în împotriva suferinţei şi morţii, cu izbanzi, dar şi cu menţionat că în luna septembrie expoziţia va fi deschisă şi la Muzeul Ţăranului Român din
„miresmele puzderiei de ierburi care se uscau sub înfrângeri, pribegind din loc în loc, odată cu creşterea Bucureşti.
tavan”. Nu se face risipă de astfel de notaţii, faimii de vraci la care accede „Rukineţul” de Scrie Anna Commino în catalogul realizat cu această ocazie: “După ani de viaţă dezrădăcinată,
„economisirea” lor le fereşte de demonetizare. altădată. Tămăduitoare îi sunt mâinile (rus. ruki), fără casă, Daniela îşi recuperează pe neaşteptate originile proprii (şi putem spune ale artei sale).
„Cerul era fără culoare fiindcă îşi dăduse toate atingerea, dar şi cuvântul, rostirea. Nu-l abate nimic, Acel limb suspendat între sacru şi profan, credinţă şi superstiţie, Orient şi Occident, devine dintr-
culorile verii”: se preia o logică „naivă”, cuceritoare nicio ispită, nicio ademenire: nici femeia şi o dată izvorul a toate. Fiecare rută aleasă în jurul călătoriei metaforice şi reale (care este, într-
în inocenţa ei, a „explicaţiei”. Dar e o simplitatea perspectiva unui cămin, a unei familii (Xenia şi adevăr, plecare, dar adesea şi fugă), al întoarcerii (pentru a da socoteală) şi al speranţei: trei teme
înţelegerii care nu rămâne numai a copilului şi al lui copilul ei, Silvestru), nici bunăstarea şi confortul care completează şi îmbogăţesc opera. Cu o energie reînnoită artista atacă fierul, extrage rapid cu
Hristofor, ea pare a fi a acelui timp, a oamenilor lui în oferite ca recunoştinţe (cneazul Mihail, posadnicul tăieturi profunde şi sigure elemente scrijelite pe viu, saturate de ranchiuna acumulată şi
Gavril). Nu e un iermit, locul mâmtuirii lui e între neprevăzută care i-a atins sufletul. Umbra coaselor şi steaua polară privilegiază dezvoltarea
deobşte, de la „talpa ţării” şi până la mai înalte trepte
oameni, în slujba vieţii lor. Boala şi suferinţa nu-l verticală. Beţe lungi îşi abandonează masivele baze de susţinere, secţiuni de bare de fier sau chiar
şi ranguri, în desluşiri mai târzii.
motoare industriale, pentru a se înălţa subţiri cu adausuri de lame (tocmai coasele) obţinute prin
Ucenicului care este Arseni i se vorbeşte destul ocolesc, dar înfruntându-le nu-şi caută moartea,
incizia viscerală a plăcii şi plierea ulterioară în forme aspre şi ascuţite. “
de devreme despre suferinţă, boală, moarte. „Omul a numai trăind îşi poate răscumpăra vina. Reuşitele nu-
Sculpturile svelte şi fine, ca formă şi sugestie (“Steaua Polară”, “Bunavestire”, “Doi îngeri” etc.),
fost făcut din ţărână şi în ţărână se va întoarce”: l împing la trufie. Vede relele şi ipocriziile lumii, din
păstrează în ele duritatea materialui (fier sau oţel) şi a obiectelor din care provin (ţevi, motoare,
ontologia biblică, adamică, se întâlneşte cu ele se naşte revola ipostazei sale de „nebun întru
suporţi metalici cel mai adesea). Aceasta dualitate creată de suprapunerea realului cu imaginarul,
certitudinea insului omenesc asupra propriului Hristos”, o alta însă decât aceea a unor Foma şi Karp. a sacrului extras din material şi umbra lui, poartă pecetea unei iconografii plastice originale, la
sfârşit, gândit, anticipat. Trupul mortului Andron, O altfel de cunoaştere, lărgită nu doar în spaţiu, apare care se ridică arta Danielei Nenciulescu. Materia este supusă judecăţii de apoi, sub aparatele de
pregătit de îmbălsămare, devine prilejul unei lecţii de în Cartea Drumului, derularea călătoriei spre tăiat şi sudat, pentru a se lepăda de orice urmă de păcat. În timp ce metalul ajunge să fie astfel
anatomie şi despre zămislirea vieţii: o „didactică” Ierusalimul la care nu va ajunge, secţiunea cea mai reciclat. Tehnica tăierii în vederea construirii formei şi tridimensionalitatea se menţin şi în
scutită de pedanterie şi de moft al pudorii, de o bogată în episoade şi peripeţii de un mai dens nerv compoziţiile grafice pe hârtie, ca şi în cărţile de artist expuse, care dau o interpretare vizuală în
naturaleţe îndeplină corespondeţă cu poetica lui epic, văzute şi ele, în ultimă instanţă, mai curând ca aceeaşi manieră poeziilor Florentinei Niţă şi Paolei Pennecchi.
Vodolazkin, de o neîncărcare redevabilă unei nişte teste ale credinţei şi virtuţilor morale, într-un
expresivităţi întemeiate pe suprimare, nu pe recurent impact cu situaţii-capcană, de aventură şi
adjoncţie. „Ce înseamnă moarte?”, întreabă Arseni. risc, al căror lanţ asociază acestor verigi dimensiunea Identitatea culturală

P
„Moarte e când nu se mişcă şi tac”. Întrebările mari şi de sens ţinând de homoviator, şi mai cu seamă
grave nu sunt ocolite iar „stângăcia” răspunsurilor le dialogurile intelectuale, de reflecţie şi interogaţie, e 1 iulie am participat la vernisajul unei expoziţii colective a şase tineri români din
face chiar mai mişcătoare. Autorul nu cade în eroarea asupra „timpului”, cu Ambrogio Flecchia, însoţitorul diaspora, deschisă în pavilionul României de la EXPO 2015. Sunt artişti care trăiesc şi
de a-şi „îmbătrâni” prematur personajul, anticipare a şi prietenul italian care piere ucis. În fine, Cartea încearcă să se afirme în Italia, abordând tehnici variate, de la pictura în ulei pe pânză la
unui destin ieşit din comun. Dimpotrivă, ceea ce e liniştii, ultima ni-l înfăţişează pe protagonistul întors acrilice în tehnica mixtă şi arta fotogramelor. Tablourile expuse au abordat tematici care
infantil în el, în ce face, intră într-o comunicare parte în Rusia, bătrânul laur, trăind acum însingurat de evidenţiază valori fundamentale ale culturii române, ca în portretele lui Constantin Brâncuşi şi
cu ecouri de aurorală vârstă a omenirii. Fabuosul lume, în sălaşul său de ermit, din pădure. Retragerea Mariei Tănase, realizate de Cristina Lefter, sau în compoziţia Călinei Lefter, “Pe lângă plopii fără
„prieteniei” cu lupul întâlnit în pădure recheamă lui nu-l apără însă cu totul de răutăţile ce vin către el, soţ”. Sau transmit. prin culoare şi forme, puternice emoţii, ca de pildă în “Energia” Laviniei
parcă acel ev paradisiac de înaintea căderii în păcat, dau peste el, fără a reuşi totuşi să-l corupă sau să-l Rotocol, “Nu-i!” de Tudor Andrei Odangiu, ori “Zborul” lui Nelu Pascu. Leonard Cezar Ciocan
când „jivinele le-au fost supuse lui Adam şi Evei. Se murdărească: nedreapta bănuială de promiscuitate cu Regazzo mânuieşte tehnica descompunerii luminii în culorile fundamentale, pentru a schiţa
poate spune că iubeau oamenii”. Miracol cu tâlc în Anastasia dispare la darea în vileag a adevăratului imagini fotografice şi desene abstracte. Realizate într-o cromatică puternică şi armonioasă, de
comentariul lui Hristofor: „Noi sunte răspunzători vinovat. Laur este realmente „romanul neistoric” dimensiuni apreciabile, dar poate nu îndeajuns puse în lumină, lucrările decorează un perete
pentru ce îmblanzim”, cuvânt înţelept depsre o promis de autor, nu figuraţia de secol al XV-lea întreg şi vor putea fi admirate pe toată durata lunii iulie la pavilionul României la EXPO 2015.
aşezare firească a omului, reţinut conştientizată, în contează, ci itinerarul lăuntric al edificării de sine,
marea ordine a rosturilor lumii. Încercarea (eşuată) dar parcurs de fapt în impact cu realităţile-test,
de zbor, cu „aripi” din pene de păun, din dorul provocatoare, contradictorii, ale lumii şi
copilăresc de bunica de mult răposată, iată cum e omenescului. Uimeşte o „linearitate” compexă,
„citită” de stareţul Nikandru: „Ştiu că te pregăteşti de bogată, nerigidă a „tiparului” stilizant urmat, unul de
cer”, anticipare vizionară, atribuită unui adult, şi nu „hagiografie”, din care nimic esenţial nu lipseşte:
unul oarecare. nici „semnele” premonitorii, nici încercările, vina,
Cum se vede, din liminarea Carte a cunoaşterii păcatul, nici hula mulţimii, nici sfârşitul pământesc
nu lipseşte aproape nimic din ceea ce instruieşte al eroului, încă departe de afi, cum a merita,
despre esenţe, prin întâmplările-experienţe sanctificat. Acel „Păi nu, nici noi înţelegem”, al unei
traversate şi prin rostirea de gând asociat lor: moartea voci cvasi-anonime, din final, la capătul a sute de
părinţilor de molima ciumei, ucenicia la bunicul pagini (nici unde contaminate de vreo formă sau alta
Hristofor, învăţătura vieţii şi a morţii, a trupului şi a de „tezism” religios, moral etc) nu e, poate, fentă
sufletului, cu încercările şi păcatele lor, dar şi a retorică aptă să sugereze, mai curând prin ricoşeu,
spiritului („ochii sufletului”), la vătămarea căruia cheia - din textul însuşi - a poeticii lui Evgheni
„sufletul ajunge orb”, confruntarea cu răul lumii ca Vodolazkin, de necesar anamnesis ficţional, unul al
omenesc deviant-tâlharul sfâşiat de lupul îmblânzit legăturilor cu Domnezeu, „mai directe pe vremuri”
şi protector. Doar dragostea nu făcea încă parte din ce în contextul „Rusiei străvechi” (Prolegomene):
trăise Arseni până nu mult după stingerea din viaţă a „cuvântul scris pune în ordine lumea. Îi opreşte
lui Hristofor („Dă-mi să mă hodinesc” fusese ruga instabilitatea. Nu îngăduie înţelesurilor să se
lui către nepot), secvenţă fără urmă de zbatere macine”. Sculptură de Daniela NENCIULESCU

28 cronica veche
CRONICA MERIDIANE
Virginia BURDUJA îmbibată de apă, din loc în loc strălucesc ochiuri de apă, picioarele
îmi alunecă când într-o parte când în alta, oare pe nisipul din
Tanzania aş merge mai uşor? Întind mâna, vreau să-mi iau pălăria
înfiptă în vârful unui arac, dar alunec, alunec, nu am de ce, de cine
să mă sprijin, mâinile mi se înfundă într-un clei lutos şi rece. Vai,

TOSCANA sau PIETRĂRIE? unicii mei pantaloni groşi! Imaginea tinerei Tess culegând napi
prin noroaiele toamnei britanice, cu marginile rochiei ei lungi, cu
ghetuţele ei greu atârnând de noroiul îmbibat în ele nu mă

O combinaţie tur cu maşina/ tren, în Peru, dublat de o Scutur pantalonul, înţepătura se repetă, alerg până la vagon, urc părăseşte. Unde te-ai ascuns dulce relaxare? În Toscana? În
croazieră de explorare în insulele Galapagos? Sau o scările, scot pantalonii, îi întorc pe dos, trei furnici inspectează Tanzania? Galapagos? În Kamciatka? Alerg după tine oriunde,
vacanţă „honeymoon”, adică un mix de aventură harnic ceruleumul bermudelor mele. Le scutur, şi apoi le calc numai să scap de secole trecute aievea trăite.
„sky safari” în Tanzania, cu plajă în Zanzibar? Mii şi mii de furioasă, prietenia dintre regnuri devine problematică, de ce aş Plouă din nou. Dincolo de gardul nostru, pe strada încă
kilometri străbătuţi pentru a mă topi pe o plajă exotică? Mai bine încuraja-o? Mă întorc cu paşi, uşori era să scriu, dar de fapt sunt nepavată, maşinile trec des spre punctul turistic de mare atracţie
un sejur în Toscana: degustare de vin într-un Palazzo de vreo trei înceţi şi leneşi. Relaxare, linişte, pace, aer curat, lumină. Căldură. şi succes din zonă. Cu siguranţă mă voi relaxa. Mâine. Când
secole, plimbare cu balonul pe deasupra acoperişurilor cărămizii Poate prea multă. În balon, deasupra Toscanei, ar fi adiat un soarele va lumina din nou grădina toată, iar eu voi uita Palazzo,
răsărite din verdele proaspăt, şedinţă de cooking... Ah, taina vânticel ca o boare înmiresmată pe deasupra portocalilor în Toscana cu orăşelele ei mici şi curate, cu lanurile mov de lavandă
pizzei sublime, aburită de indescriptibila aromă, de unicul gust al floare... Nu e adevărat, portocalii îşi coc acum şi ei portocalele, e parfumată, leii Tanzaniei sau călătoria cu balonul. În care nici nu
busuiocului care înalţă margueritta în rândul celor mai gustoase cald şi în balon şi în metrou, şi pe autostradă, unde mai e şi zgomot aş avea curajul să mă urc
bucate nu mai e taină. Pentru o pizza, un castel, mă rog, o villa, ca şi aglomeraţie bară la bară. Aici e linişte. Nu mai e. Un clacson
să fiu mai exactă, un tur cu balonul peste acoperişuri toscane, să sperie împrejurimile şi un val de manele năvăleşte prin ferestrele Cristina HERMEZIU
iau autobuzul la oră fixă, să aştept alte ore plecarea avionului, să- deschise ale bolidului negru. B.M.W., cum altfel? Răgetul unei
mi cumpăr geantă transparentă, pentru Vuitton îmi trebuie pensia motociclete spintecă ce a mai rămas din patriarhala linişte, dar ce?, crochiuri din Par(ad)is
pe vreo câţiva ani, să-mi schimb întreaga garderobă estivală, alţi era mai bine să mă asurzească răgetul unui leu? Împăcată, mă
doi ani de pensie neajustată la nevoile finanţelor publice, să-mi
schimb paşaportul, a expirat cam demult şi oricum mi-a fost furat,
să-mi refac look-ul, cine nu-l are, înainte de vacanţă, obosit?, să
întorc la tinerele mlădiţe, le iau cu infinită delicateţe, le unesc două
câte două deasupra celui de al treilea rând de sârme, le leg, larg le Secunda
leg, să respire liber în timpul creşterii. Libertate controlată... Cu
aleg într-o agenţie travel o temă preferată de călătorie (family, mlădiţele e simplu cu libertatea asta controlată, dar în educaţia
lui Proust
S
romance, explore, sailing etc.)? Să mă agit enorm, gândind doar copiilor cum poţi şti care lungime de aţă a libertăţii e ideală?
în pauze de cafea sorbită în picioare ce mândru şi relaxat îmi voi Soarele arde şi arde. Transpiraţia mă sâcâie, îmi şterg fruntea, e uită prin mine cu ochii ei de gheişă care vede
privi existenţa după o asemenea experienţă? Crucială, altfel nici picături mari îmi curg peste sprâncene, sticla ochelarilor s-a dincolo de forme. RER B alunecă prin periferiile de
nu mai discutăm. Mai discutăm, mai vedem... Un ceai verde cu aburit. Sunt în continuare relaxată. Linişte. Lumină. Un bubuit sud ale Parisului cu graffitti pe burtă în loc de solzi de
aromă de ghimbir şi gata, excelenta soluţie se află doar la un pas. prelung străbate zarea. Peste dealuri, albastrul senin al cerului s-a tablă. Jumătate din vagon are ochii închişi. Oamenii se prefac că
Caut cea mai uşoară geantă de voiaj, împlineşte curând douăzeci acoperit ameninţător de balauri. Negri. Uriaşi. A început să bată şi mai au ceva de visat. Gheişa e îmbrăcată ca o gheişă. O rochie
de ani, dar, după ce o răsuceşte maşina de spălat vreo patruzeci de vântul schimbându-le forma. Doamne, din ce primejdie am bleumarin cu buline albe şi un sacou ciclamen. Părul coafat
minute, ţesutul îi este încă viu şi colorat. Deschid dulapul, aleg scăpat! Dacă aş fi fost acum în balon deasupra Toscanei? Adio, scurt, en choucroute, are luciri de rocă de mică. Când s-a coafat?
haine uşoare, sandale trainice şi comode, le îndes în amintita Palazzo, pat cu baldachin, pizza margueritta, halat lung şi pufos şi Dimineaţă, la ora 6? Ochii, ca nişte bile compacte, sar printre
geantă, adaug vreo două cărţi, un braţ de reviste, un caiet, o mână toate celelalte înscrise-n ofertă. Balonul m-ar purta departe, călători. Mi-e teamă că am să întîrzii.
de pixuri, ceva cosmetice, medicamente. Verific gazul, apa şi departe, în neştiute ţinuturi, bântuite de fiare încă nedomesticite A coborât o dată cu mine, în lumina de bolgie a staţiei
prizele. Închid uşa, sus, jos, lateral, în curând vom avea uşa sau de infernale călduri, de... Un trăznet coboară intempestiv, Luxembourg. Deasupra, Parisul are aerul ofuscat. Dimineţile
blindată cu tot soiul de închizători, iar hoţii vor escalada lipsit de un eventual preaviz în grădina vecinului. Relaxarea să devreme n-au ce căuta într-un oraş ca Parisul. Un oraş ca Parisul
ferestrele. Chem liftul, cobor, combat momentul politic cu vecina mai aştepte, alerg. Unde alerg? Furnicile îşi caută adăpost pe ar avea dreptul la grasse matinée în fiecare zi şi nedreptatea e că
de la patru, jos cu Ponta, jos cu D.D., jos cu Antenele toate, jos cu sandalele mele, pe picioarele mele. Le scutur. Mă opresc în uşa nu i se acordă niciodată. De după cupola Panthéon-ului vine
toţi, ne lipseşte un CAP, de unde să-l luăm? Unde se ascunde? vagonului. Multifuncţional el dar întunecos. Ezit. Nu, mai bine în prea multă lumină. De obicei Parisul are o transparenţă de ceară
Poate îl aflăm în Ilf şi Petrov? Epuizăm întrebările, pa, sănătate, magazia prevăzută cu strictul necesar: televizor, radio, ceas, gri.Azi nu.
străbat parcul. Încă nu a dispărut oaza lui de verdeaţă. Dar nu se aragaz, masă, pat. Înşirate în ordinea folosirii şi a importanţei în Iau o sticlă de apă de jumătate şi două banane de la „8 A
ştie niciodată ce mai hotărăsc edilii noştri pentru binele oraşului, microclimatul familial, constituie un aliat de nădejde în Huit”. Câteodată, cînd traduc, mă usuc până la transparenţă şi
binele locuitorilor încastraţi în piatră. Peste tot piatră, din loc în consumarea procesului de relaxare. Stropi din ce în ce mai mari cuvintele nu mai vin. Setea e o metaforă şi o cruzime. Panica de
loc doar câte o tulpină sfrijită iţindu-se dintr-o ladă finisată în udă cărarea dintre cele două locaţii, nesuferit cuvânt şi pentru a nu găsi cuvântul somatizează în arşiţa din corp.
mare grabă. Ajung în staţie şi autobuzul nu întârzie. Cobor la Casa mine, dar puneţi dumneavoastră unul mai potrivit acum când La comisariatul din arondismentul 5, poliţista de la poartă
Sindicatelor, mă aşez pe o piatră. Oamenii deja s-au strâns la locul vântul şuieră şi trăznetele îşi caută victime, tunetele nu mai îmi dă voie să intru fără să mă mai legitimez. „Vă recunosc”.
de aşteptare, curând va sosi microbuzul de Pietrărie... Plec dintre contenesc, iar ploaia curge năvalnic. Şi din pic pic pe acoperişul Copila care nu ştie o boabă de franceză mă măsoară din cap
pietre-pietre spre Pietrărie... Deşi este o oră nepotrivită pentru metalic ritmat se-aude poc poc, globuleţe albe de gheaţă acoperind până în picioare. Curiozitatea ei e o linişte care vine din altă
bagajul meu, sfidez aglomeraţia şi mă urc. Merg până la Secţia de iarba din jur. S-a făcut frig şi îmi este şi foame. Dar frigiderul se- dimensiune. Lumea e la locul ei, soarele se va stinge când o să
Poliţie din Bârnova cu un picior deasupra genţii de care se ascunde vis-a-vis, în vagonul salvare. Sunt doar la doi metri împlinească zece miliarde de ani, deocamdată e în puterea
împiedică toată lumea. Exact ca în urmă cu 50 de ani, în distanţă de el, tot atât cât desparte sufrageria urbană de sursa de vârstei. Contrariat de ecranul calculatorului, poliţistul care o
personalul Mangalia-Iaşi. E cald, simt că mă sufoc, transpiraţia hrană familială. Făceam câţiva paşi spre ea şi farfuriile cinei se interoghează repede, e surescitat. Ea are şlapi petrecuţi între
curge picuri-picuri din sprâncene, de sub părul năclăit deja. Dar umpleau. Aici e altceva. Şuvoaie de apă curg năvalnic între degete şi unghiile făcute. De fapt e o substituire. In loc să o
sufăr doar un ceas nu douăzeci şi patru. magazie şi frigiderul din vagon. Aştept. Frigul creşte. Relaxarea repeadă pe ea, poliţistul se răzbună pe cuvinte.
În sfârşit, staţia terminus la izvorul cu apă curată, cu nitraţi aşa dispare. Odată cu liniştea, cu lumina of, a căzut şi curentul, cu Aştept în sala cu mese rotunde, automat de cafea,
şi aşa, cărată şi de ieşeni la întoarcerea în oraş. Îmi port stoic şi căldura. Caut ceva, un pled, un cearceaf, o pernă, o, dar le-am scos distribuitor de băuturi şi televizor. Poliţiştii dau mîna cu mine şi
destoinic, cu dese pauze, geanta mea proaspăt spălată. Ajung în afară, pe un scaun. Să se aerisească! Oare în Palazzo, vara, dacă s- se aşează să mănânce. E prânzul. La distribuitorul de la
faţa porţii. Nu avem sonerie, dar de ce ne însoţeşte mobilul şi în ar fi stârnit furtuna, ar fi fost puse în funcţiune caloriferele atât de comisariat sticla de jumătate e de două ori mai ieftină decât la
dulcele somn? Sun şi iar sun. Nici o mişcare. Sun prelung şi apare artistic ascunse în decor? Mai bine aş fi ales Toscana, aş fi ştiut supermarchetul de lângă Panthéon. Mănâncă ce şi-au adus de
Felicia, dând vesel din coada ei de smoală. Latră şi dispare printre cum se distribuie căldura în caz de furtună geroasă. Da, am scris acasă, în cutii din plastic tupperware. Vorbesc gros, îşi arată
ierburi. Apare din nou. Tot singură. Cu geanta la picioare, în iarba corect: furtună geroasă. Iarba s-a acoperit cu grindină sticloasă şi poze pe telefonul mobil. „De când tot cheltuie banii întâlnindu-
din faţa porţii metalice, Toscana mă bântuie, cel puţin din balon rece, parcă m-ar fi purtat balonul în Ţara Gheţurilor Veşnice. Voi se să decidă, ar fi şters datoria Greciei” spune un poliţist cu
coboram sigur într-o curte interioară unde cameriste îndatoritoare străbate totuşi cei doi metri uriaşi dintre Magazie şi Vagon. Ura, furculiţa în tupperware şi ochii pe televizor. Nu ştiu gradele, dar
m-ar fi condus spre răcoare. Aş fi alergat în baie... Felicia a am învins şuvoiul, tremur de frig ca la minus douăzeci de grade, are două trese la epoleţi.
dispărut, îi aud lătratul îndepărtându-se, apoi, deodată iată-l şi pe unde s-o fi ascuns relaxarea oare? Mă şterg îndelung cu un prosop "Bonne journée à vous". La poartă s-a schimbat tura.
stăpânul locului deschizându-mi poarta. Salut! Salut! De ce nu ai luat pentru plajă. Ce plajă? Caut hainele cele mai groase, găsesc Poliţista care credea că am mai fost pe la ei e la masă sau la
telefonat mai devreme? etc., etc. Trântesc geanta pe masa de pe într-un colţ şi cizmele cumpărate de la Praktiker cu preţ redus solduri. In careul din faţa Sorbonei stau locului, năucită.
terasă. Beau o cană de apă adusă din beciul adânc de doi metri, are toamna trecută, găsesc şi fesul, mi-l îndes peste urechi, vreau să Inţelegerea vine cu întîrziere de o secundă. Secunda lui Proust.
gustul celui mai rafinat cocktail, cel care îmi place cel mai mult, ies, zăresc frigiderul. Îl deschid şi pun în coşul din faţa lui brânză şi Sunt pe Copou, lângă Cuza. E prima oară când observ că Place
cointreau, gheaţă, lămâie, apă minerală cu bule mari şi săltăreţe. roşii, castraveţi, o conservă de peşte, scot şi o pâine dintr-o pungă de la Sorbonne e încadrată de tei.
Urc apoi scara primejdios înclinată a vagonului destinat iniţial atârnată în cui, doamne, ce relaxată mă simt! Aroma divinei Dintr-o piaţă ambulantă, marché de trotuar, îmi cumpăr o
transportului de stupi. Bun la toate acum, dressingul găsindu-şi şi Quatro stagione din mica Trattorie de pe faleza adriatică, la frumuseţe de fustă, lungă, curgătoare, de culoarea untului topit.
el un modest loc. Aşez geanta pe o lădiţă în care toamna târziu se Lignano parcă, îmi gâdilă nările, aluatul curat, simţeai bobul de Zâmbesc prosteşte. Gheişa îmi ia banii, fără zâmbet.
odihnesc mere bucălate şi roşii, ultrabio, niciodată stropite, grâu, aurit în marginile crocante, cum strângea la un loc savoarea
salvate miraculos din nimicitorul război cu viermii mici şi rozalii. feliilor îmbietoare de şuncă de un roz pudrat, lângă negrul nisipit
Trag fermoarul, scot un pantalon uşor şi un tricou lăbărţat, mă al celor câteva măsline... Şi deliciul feliilor de tomate, coapte doar
schimb în grabă, vreau să ajung repede în vie, să leg cel puţin un atât cât trebuie. Dar în intimul şi elegantul restaurant aş fi
rând. Pălăria de soare s-a cam coşcovit, pe alocuri chiar s-a spart, comandat altceva, poate fiţoasele fructe de mare sau sushi... Nu,
dar ce importanţă are? Mă simt deja relaxată, e linişte, aer, nu, sushi a devenit deja o banalitate... Ploaia curge năvalnic, alerg
căldură, lumină, toate la superlativ scăldându-mă în amiaza cei doi metri, urc scările spre magazie, pierd una dintre roşii, o
târzie. Îmi caut şorţul, iau un pumn de cordele şi sticla cu apă şi recuperez, deschid uşa. Nu am spălat nici castraveţii, nici roşiile.
pornesc în expediţie. Păşesc cu atenţie să nu calc vreun greiere Deschid umbrela galbenă, stă mereu atârnată în dreapta uşii, ies cu
rătăcit, vreo furnică workholică. Ajung la primul rând din vie, paşi şovăielnici, să nu alunec, să nu cad, ajung la masa de spălat.
parfumul proaspăt al corzilor crescute hai-hui îmi stârneşte un De spălat vase şi legume. Scald roşiile în lighean, le torn deasupra
zâmbet victorios: nu-i o minune reavăna mireasmă care mă şi o cană cu apă de fântână, gata, nitraţii se zbenguie, dar nu-mi
înconjoară? Se compară cu asprul miros de sălbăticiuni adăpostite pasă, deocamdată nu-i văd. Mă întorc cu aceiaşi paşi şovăielnici,
într-un parc naţional, african, la care aş fi ajuns după ore şi ore de să simt puţinele pietre din cărare sub tălpi. Urc cele patru trepte
chin? Poc, aud. Gândul laAfrica mi-a rupt mlădiţa între degete. Să înalte, închid uşa în urma mea, scot două farfurii din dulăpiorul
fiu mai atentă... Tot mai relaxată privesc în jur. Soarele arde mai atârnat deasupra aragazului, tai caşul felii, la fel roşiile, catraveţii,
tare. Tot mai tare. Transpiraţia se adună sub borul lat al pălăriei, pâinea, pun apa la fiert pentru ceai. De mentă sau de gălbenele? În
picioarele au sute de kilograme. Aş fi putut face faţă unui safari Toscana aş fi cerut unul de lavandă, să dorm bine sub baldachinul
sau unui shopping pe Champs-Elisée cu asemenea cu perdele de mătase marmorată, strânse în grei ciucuri de catifea
neputincioase tălpi? Exclus! Am ales corect destinaţia vacanţei aurie. Vântul vâjâie în continuare, grindina se topeşte, frigul se
ideale. Trebuie să mă simt relaxată. Ce linişte! Ce pace! O înteţeşte, ploaia stă. Este momentul să-mi recuperez lucrurile
înţepătură sub genunchi. Dureroasă, recunosc. Ţip pianissimo. uitate în vie când s-a declanşat urgia. Mă aventurez pe cărarea

cronica veche 29
CRONICA MERIDIANE

Alexandru Pascu
Născut la 2-V-1944, Piatra-Olt, decedat la 14-VII-2015, Iaşi. Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Studii: Liceul “C.
Negruzzi”, Iaşi (1950-1962); Facultatea de Educaţie Fizică, Iaşi (1962-1965), Facultatea de Filologie, Secţia engleză (1965-
1969). Reporter, redactor, publicist comentator la revista “Cronica” (1969-1992), autor al rubricii, de mare succes, La limita
umanului. Fondator al gazetei “Bursa de Est”. Consilier al Direcţiei pentru Cultură, Iaşi (1993-1998). Conf. univ. la Universitatea
“Petre Andrei”. Debut publicistic, în “Viaţa Studenţească” (1965). A publicat poezie, proză, dramaturgie, cronici şi reportaje în
principalele reviste ieşene, precum şi în presa ţărilor anglofone. A tradus din literaturile engleză şi americană peste 20 de volume,
iar în colaborare peste 10 volume, între care Poeme de G.G. Byron, Walden de H.D. Thoreau, Felix Holt - radicalul de G. Elliot,
Crimă şi ştiinţă de J. Thorwald, Brâncuşi - Sărutul de Sidney Geist, Modern Romanian - an anthology.

“Traducătorul trebuie să fie dublat de


Sandu scriitor”
Ce poţi să spui despre un coleg cu care te-ai întîlnit, aproape zi - (...) din 1965, de la debutul în publicistică, am “perseverat” până
de zi, vreme de peste două decenii?! În mod sigur, în anii când în 1993 la revista “Cronica”, pe care am părăsit-o când mi-am dat
am lucrat împreună la “Cronica”, Sandu este omul cu care nu seama că românul nu s-a născut numai poet, ci şi gazetar, ziarist,
m-am certat niciodată. Nu doar întrucât n-aveam ce împărţi publicist etc. Încă un detaliu: după facultatea de filologie am
împreună, dar mi se pare că, prin temperament, Sandu era un intrat cu repartiţie guvernamentală la “Cronica”, hebdomadar de
tip neconflictual. Sau, altfel zis, care ştia să aplaneze care viaţa mea a fost strâns legată (...)
conflictele, să asaneze asperităţile, să dea la pace, sub masca
- (...)din 69 până în 93 este perioada în care am făcut gazetărie
unui surâs îngăduitor. Într-o continuă alertă - parcă-l alerga
cineva - mă-ntrebam (fără să-l întreb şi pe el) când şi cum culturală. O numesc în felul acesta pentru că astăzi asistăm la un
fel de “ziaristică” cotidiană (cacofonie intenţionată) care oferă cuvânt în general, nu comunici între cele două limbi. Pentru că
reuşeşte să-şi scrie articolele, notele, reportajele, să-şi finiseze nu traduci pentru cuvinte, ci pentru cititori. Or, atunci trebuie să
traducţiunile - şi pe toate să le predea la moment?! Fără cititorilor relatări despre babe violate, incesturi, crime şi tot felul
de oribilităţi. Probabil că are şi o astfel de ziaristică importanţa ei. cunoşti care este orizontul de aşteptare al cititorului căruia te
îndoială că avea un talent înnăscut de reporter cultural şi-o adresezi(...)
Mă întreb doar: Qui prodest?
vână de prozator - pe care n-a exploatat-o suficient. Rubrica
- ... două au fost “întîmplările” care m-au condus spre - Poetul american este, în general, foarte „obiectual”, pentru că
lui La limita umanului, scrisă cu abilitate, naturaleţe şi
cunoaşterea limbii engleze, într-o încercare de a pătrunde în aşa este temperamentul american - cu preferinţă obiectuală,
împănată cu toate ingredientele unui policier a făcut senzaţie,
profunzimele ei: extraordinara oportunitate de a avea ca profesor materială. Deci, ca să-l înţeleagă el pe Blaga, de pildă, trebuie
detaşându-se complet de publicistica, fără sare şi piper, a
de gramatică comparată pe neuitatul profesor Teofil Simenschy, să faci studii îndelungi.(...) La fel, pentru cititorrul român de
vremii.
al cărui student am fost în ultima lui generaţie; şi a doua, uriaşa poezie, trebuie să nuanţezi prin abstractizarea obiectualităţii
Sandu avea cultul prieteniei, al colocvialelor. În anii 80, de pe
oportunitate de a-l avea coleg, prieten până la frăţie, pe Ştefan textul poetic, pentru a nu fi neapărat pe gustul cât pe înţelesul
terasa casei din Scăricica, împreună cu Steve, cu Val, cu Liviu,
Avădanei, cu care am învăţat alfabetul englez e la A la Z fără a celui care a fost hrănit cu Eminescu.
cu Horia şi cu alţii încă, aruncam, pe Valea Plângerii, avioane
precupeţi timp şi spaţiu.(...) (...) Fascinaţia călătoriei este, în opinia mea, fascinaţia
de hârtie, pe care - speram noi, copilăreşte - vântul le va purta
- (...) A cunoaşte o limbă străină, a cunoaşte literatura şi cultura pe cunoaşterii. Personal, trăiesc aceeaşi fascinaţie a călătoriei şi
peste Ocean, în semn de ahoe! pentru poetul care, purtând în
care o acoperă şi a avea indolenţa de a nu o transmite atunci când îl citesc pe Baudelaire sau pe Sylvia Plath.
spate un crin ca o puşcă, părăsise mahalaua celestă Ţicău, spre
conaţionalilor tăi poate fi un incest care să reprezinte fie (...) Rămân la ideea bunului meu prieten Dan Laurenţiu, care a
Lumea Liberă. După interludiul terestru, Sandu - conviviant
mizantropia, fie chiar prostia. (...) Un traducător trebuie să fie afirmat - şi susţinut într-un articol-eseu - că Iaşul este o capitală
cum îl ştim - îi va fi adunând, pe o terasă eternă, pe cei cu care
dublat de un scriitor sau de un tehnician, capabil să dea sens culturală a Europei.
mult i-a plăcut să deguste licori pentru minte, inimă şi
literatură. Ci i-om trimite şi lui un avion de hârtie... (Un vechi cuvintelor pe care le traduce. (...) la care trebuie să adaugi multă,
foarte multă muncă, o cunoaştere cât mai bună a (Secvenţe dintr-un interviu realizat de Nicolae Busuioc şi
cronicar)
temperamentului, a felului de a gândi a naţiilor pe care ai intenţia inserat în volumul Oglinzile Cetăţii (Editura „Omnia”, Iaşi,
de a le „împreuna” prin traducere. (...) dacă traduci cuvânt după „Stiinţa” Chişinău, 1996)

Dionisie VITCU Teofil Vâlcu, aduce nereuşite. Criticul Val Condurache, în judecăţile lui de valoare, nu
la Teatrul Naţional, jignea, nu demoraliza, nu rănea sensibilităţile şi orgoliile

Cartea prietenului meu...


radios şi plin de artiştilor. Găsea cuvinte potrivite şi lăsa speranţa că sunt resurse în
speranţă, pe tânărul creator şi se poate mai bine. Era diplomat, cinstit şi drept în
cu care îmi analizele pe care le făcea, iar noi îl preţuiam.
încrucişam cărările Între puţinii actori cărora le-a acordat prietenia bazată pe fapte

C
şi de care nu scenice, mă număr şi eu. M-a preţuit, m-a cultivat, m-a promovat.
ăutam într-o seară un text al lui Ion Omescu şi din puteam dezlipi A scris frumos despre activitatea mea artistică şi nu m-a iertat
neatenţie am dărâmat câteva cărţi. La zgomotul lor, în imaginea lui când i s-a părut că am călcat strâmb. A fost dur, fără să mă
cădere pe parchet, mi s-a părut că am auzit pe cineva Ibrăileanu. Aşa am rănească şi nu m-a supărat.
icnind, ca un oftat şi am tresărit. M-am uitat în spatele meu. În făcut cunoştinţă Momentul de euforie după '89 a fost scurt şi în lumea artistică,
cameră, nimeni. Eram singur în faţa bibliotecii. Ruşinat parcă de atunci cu scriitorul dar nu numai; apele s-au tulburat repede. Ne suspectam de fapte
neîndemânarea mea m-am aşezat în genunchi ca la rugăciune, să de rară sensibilitate pe care nu le săvârşisem. Calitatea spectacolelor suferea. Nimeni
repar pozna şi să adun cărţile. Le-am cules şi cu un gest de Val Condurache. nu ştia ce o să ne aducă ziua de mâine.
mângâiere le-am pus în raft, dar nu înainte de a mă uita la autor. P a s io n a t î n t r- o După scurte perioade de incertitudini, la conducerea Teatrului
Tresar din nou; printre ele era cartea prietenului meu, pe care mă profesie care-i Naţional este numit director general Val Condurache. Avea toate
tem că-l uitasem. venea mănuşă, datele să fie un director foarte bun, prin pregătirea şi prin calităţile
M-am aşezat în fotoliu şi am început s-o răsfoiesc. Am citit alături de Mircea manageriale. Postul obţinut în urma unui concurs la Ministerul
dedicaţia şi mi s-au umezit ochii. Ce mult m-a preţuit! Am uitat ce Filip şi mai târziu Culturii, era râvnit de mulţi veleitari, unii declaraţi pe faţă
căutam în bibliotecă fiindcă m-au năpădit alte gânduri. împreună cu duşmanii lui Val. Încrezător în puterea lui de a lupta, bazându-se
Era parcă un făcut. Dacă nu zilnic, la câteva zile trebuia să-l minunata poetă pe trupa tânără a teatrului, convins că va izbândi, Val s-a pus pe
întâlnesc, ori urcând Copoul, ori scoborând Lăpuşneanu, Mariana Codruţ, treabă. A cerut actorilor să opteze pentru anumite piese, roluri şi
traversând Piaţa Unirii. Îmbrăcat corect, îngrijit, cu prestanţă, îşi Va l p r i v e a î n regizori. Scopul urmărit era ieşirea din umbră a Teatrului, după
urma drumul, cu paşi mărunţi şi rari. Purta în mâna stângă o plasă perspectivă o altă ţintă a repertoriului Teatrului Naţional modern, câţiva ani de relaxare.
bucşită cu cărţi. Cărţi noi, proaspăt cumpărate din librării. În mâna cu atribuţii şi obligaţii estetice cerute de rangul Instituţiei Dar ceva s-a întâmplat. Entuziasmul trupei a scăzut, lipsa
dreaptă ţinea o carte deschisă, din care citea. Se oprea din când în Naţionale. banilor din buget, lucrătorii dinăuntru şi dinafară l-au făcut pe Val
când să nu dea peste cineva sau să schimbe direcţia de mers. Val nu s-a aruncat în braţele artiştilor, cum era de aşteptat, n-a să-şi abandoneze proiectele şi să se aşeze la masa de scris pe care
Cine-i aista, Domnule, de nu vede pe nimeni şi se face că legat prietenii, a fost prudent, cunoscând sensibilităţile naturale ale o neglijase din cauza iubirii faţă de Teatru.
citeşte pe stradă? actorilor. A studiat toate compartimentele teatrului, în special cel Debutase la 16 ani, în revista “Familia“ şi era membru al
Tânărul de statură mijlocie, cu o barbă neagră încâlcită, poate artistic, fără a sensibiliza pe cineva. A asistat la spectacole şi USR. Avea deja publicate câteva cărţi: Fantezii critice, Portret al
prea mare pentru tinereţea lui, cu păr cârlionţat tuns scurt, cu faţă repetiţii, ascuns prin locuri unde nu putea fi observat. După ce a criticului la tinereţe, La Belle Epoque.
ovală senină, cu nas acvilin, cu ochii de un albastru-verzui mereu cunoscut starea de lucru existentă în Teatru, calitatea repertoriului, Cu părere de rău, Val a părăsit Teatrul Naţional, pe care l-a
întrebători, cu un zâmbet ironic-trist, era fiul unor iluştri profesori valoarea trupei, energia latentă nepusă în valoare, tânărul secretar slujit şi îndrăgit atât de mult, iar viaţa lui a devenit mai agitată. Îl
de liceu şi frecventa Facultatea de Litere. literar a venit cu propuneri în repertoriu şi distribuţii care au găsim fondator al Societăţii “Junimea 90“, în colegiul de redacţie
Aveam sentimentul că-l mai văzusem undeva, dar cioplit în surprins. Se răsturnau nişte valori. Este evident că a fost greu să se al revistei „Dacia Literară, comentator în presa ieşeană, cercetător
piatră. Nu-l văzusem nicăieri şi totuşi... schimbe dintr-o dată regulile şi inerţia, dar provocarea a fost făcută la Universitatea“Petre Andrei“ şi în, cele din urmă, director
Întâmplarea a făcut să locuiesc foarte aproape de locul unde a şi a dat de gândit, în special tinerilor dornici de schimbare. general al Complexului Muzeal „Moldova”.
avut casă marele istoric şi critic literar Garabet Ibrăileanu. Casa a Revistă de cultură teatrală “Arlechin“ a căpătat o nouă Val a reuşit, în societatea noastră agitată, de după Revoluţie,
dispărut odată cu modernizarea Iaşului. Cineva, totuşi, a ridicat un înfăţişare grafică, un conţinut nou şi colaboratori din ţară şi din să-şi facă mulţi duşmani şi asta prin felul lui sincer de a fi. Toţi
monument de piatră şi, cum zilnic trec prin faţa acestui monument, străinătate, lucru de neconceput până la venirea lui Val în Teatru. “linge-clanţă“ pe care i-a înţepat cu pixul, s-au înregimentat şi
am descoperit o izbitoare asemănare între chipul din piatră şi cel pe Tinerii regizori, absolvenţi ai I.A.T.C. din Bucureşti: Cristian l-au muşcat. Şicanele, reclamaţiile şi invectivele i-au măcinat
care-l întâlneam zilnic. Devenisem mai atent şi încercam să mă Hadji-Culea, Sorina Mirea şi, mai târziu, Ovidiu Lazăr, s-au sănătatea şi timpul n-a avut răbdare şi l-a răpus.
conving că poate fi încarnarea în timp a ilustrului universitar. Când bucurat nu numai de ajutorul profesionistului Val Condurache, dar Val avea multe proiecte de dus la capăt. Manuscrisele lui
îl întâlneam, îl priveam pe furiş şi-l studiam. Da, aşa trebuie să fi şi de calda lui prietenie, care nu s-a sfârşit niciodată. Spectacolele aşteaptă să vadă lumina tiparului, articolele sunt risipite în presă.
arătat în tinereţea lui prietenul lui Sadoveanu şi al celor de la lor de debut au stârnit admiraţia artiştilor şi satisfacţia creatorilor Poate s-ar cuveni ca unii dintre prietenii lui de la revistele literare
“Viaţa Românească... tineri că au debutat cu dreptul în Teatrul Naţional din Iaşi. să le adune într-un volum omagial, sau, de ce nu?, Alexandru-fiul
În scurgerea timpului fără zăbavă, drumurile noastre se Intuind orgoliile care-i macină pe actori, Val a păstrat o zonă de s-o facă.
încrucişau, fără accidente. Eu ştiam cine este el, el nu ştia cine protecţie în prietenia cu această categorie de creatori, preţuindu-i, Pentru anii petrecuţi în Teatrul Naţional, pentru dragostea lui
sunt. îmbunându-i şi apărându-i de intemperiile din afara Teatrului. Se Val risipită vieţii noastre artistice, fără a pretinde nimic de la noi,
Teatrul Naţional din Iaşi se primenea cu actori, regizori tineri bucura şi nu ezita să strângă mâna prieteneşte unui actor care orgolioşii, artiştii fără operă vie, datorăm recunoştinţă şi pioasă
şi cu director nou şi, într-o toamnă, prin anul '74 al secolului trecut, realiza un rol frumos, cum nu se ferea să sublinieze lipsurile unei amintire unuia dintre marii slujitori ai Teatrului Naţional din Iaşi.
30 cronica veche
M O M E N T
Bogdan ULMU

PENTRU O POLIŢIE A MUZICII


UŞOARE! N-am mai dat de mult o raită prin
şi limbi străine: Stella, eu te chiero ca un bou /
Şi-o să te cheresc mereu ca un câine / Chere-
publicistică risipită în paginile periodicului
de-a lungul a 12 ani (2002-2014): interviurile
de-ale televiziunii
postata muzicii uşoare. Ce-o mai fi nou? mă şi tu pe mine. (Fără Zahăr) Sigur că ar acroşante şi inteligente semnate de Rodica Cel mai important subiect, în ultimele zile: Grecia. Cum
Site-ul Versuri muzică uşoară ro. ne oferă cu funcţiona prezumţia ironiei, pamfletului Lăzărescu, „arcadele critice” ale lui Mircea subtitra o rubrică de ştiri, „Dans pe marginea prăpastiei”...
generozitate preţioasele texte ale hit-urilor, versificat, jocului suprarealist, da-i greu să Dinutz şi eseurile lui D.R. Popescu. De drept, Mulţi se bucură că n-am ajuns şi noi ca ei. Nu cred că ţine de
pentru ca tot românul să le-nveţe şi să le atribui astfel de intenţii unor construcţii de accentul festivităţii s-a aşezat parcă de la sine
genul Du-te-n morţii mă-tii, că ştiu ce vreau / asupra creaţiei lui DRP, omagiat şi cu prilejul
bucurie, asta...Cum se rezolvă, la ora cînd scriu, nu e clar.
fredoneze. Regretam, cândva, absenţa unei
critici de specialitate care să cearnă textele, Nu mai sunt eu / Şi-acest lucru îl displac (!) / împlinirii vârstei de 80 de ani. Destinul Dar, vom afla repede.
să valideze reuşitele şi să amendeze Îmi place floarea de bumbac (?) / Cu un aer publicaţiei „Pro Saeculum” s-a aflat de Ademisionat şi ministrul lor de finanţe. Mda...
improvizaţiile. Ei bine, nu critica lipseşte, ci divinal (?) / Sunt pentru uz medicinal. (AB-4). câteva ori în mare cumpănă: mai întâi, Cît priveşte lipsa lichidităţilor, mă-ntreb şi eu, nu dau cu
chiar o poliţie a muzicii uşoare, fiindcă Marea majoritate a „creaţiilor” (adevărat, plecând din astă lume primul redactor şef, parul: de ce nu trec graniţa, să scoată de-acolo?
mârlănia a ajuns să se situeze în pragul „dintre sute de catarge” afli şi rare insule de Alexandru Deşliu, urmat de cel de al doilea, Deocamdată, românii nu se sperie: merg în vacanţă tot
delictului. Nu mai este vorba doar de autenticitate; le numeri pe degete) nu-s Mircea Dinutz, după care au intervenit, acolo...
incultură şi de lipsa elementarei înzestrări a l t c e v a d e c â t c ol e c ţ i i d e o f t a t u r i ciclic, tracasările privitoare la susţinerea *
intelectuale, pentru a încropi o strofă-două, supramodulate, de genul: Cad în genunchi / financiară, destule temeiuri care să-i pună în Alt subiect fierbinte: tenisul. Am fost prin zonă, am avut şase
dacă nu onorabile, barem, cu îngăduinţă, Şi-ncep să zbier / Ridic privirea / sus pe cer cumpănă însăşi apariţia. În pofida concurenţi...dar, iarăşi n-am prins podiumul.
pasabile, ci de un adevărat pustiu ideatic şi (Akcent); Fetele / Mişcă fesele / De când mă pronosticurilor, cum spun medicii,
uit la ele / M-au luat căldurile / Cum să fac / Să „rezervate”, şi a licenţei (asumate) din titlu
Cît priveşte evoluţia(?) lui Halep, fu dezamăgitoare! Asta e!
de lipsa oricărei capacităţi de comunicare a
unui gând limpede şi logic în afara eternului le dezbrac? (Alfa 007); Stau şi-ascult şi sunt („Pro Saeculo” ar suna ablativul latinesc), Noi tot avem pretenţia ca sportivii români să fie învingători
motor de bla-bla „vei pleca / vei reveni”, pe focuri / Cum te mişti prin jur pe tocuri revista a izbutit să rămână prezentă, decenii la rînd! Fals! N-au cum, oricît de talentaţi ar fi. N-au
asezonat cu rimele de doi bani mine/tine, (Axxxa); Tu mi-ai dat totul peste cap / Inima devenind un adevărat reper nu atât al banii necesari, n-au bursa altora. Cîţi ani au strălucit Iolanda
mea/ta, noapte/şoapte, iubire/fericire ş.m.a. îmi arde la proţap (Bosquito). Motivaţia provinciei, cât al întregului spaţiu cultural Balaş, Ţiriac, Năstase, Nadia, Paţaichin, Hagi, Mutu,
Totu-i un ghiveci de vorbe calpe, din care, trăirilor o sugerează trupa „Verso”: Ce bine românesc. Chestiunea în sine, „această Doroftei, Ponor ş.a.? De cîte ori a luat o echipă naţională de
eventual, afli că-i tristeţe mare: O să pleci / În ne-am înţelege noi doi / Dacă n-am fi atât de provincie, opusă de unii Capitalei, este chiar fotbal, Cupa Campionilot europeni?
dimineţile reci (aşadar, lista plecărilor e beţi amândoi / Ce bine ar fi să fii doar a mea Ţara”, se discută şi în editorialul Aşa că să nu o blamăm pe Simona: ne-a adus bucuria în
multiplicată… până dau căldurile!). Nivelul /Să stăm toată ziua şi s-avem ce bea consistentului număr 3-4/2015 (250 de suflet, cîteva clipe; poate o să ne-o mai aducă...
versificaţiilor tâmpe e cam de genul: Nu mă (Alterosfera). Nu mai au ce să mire texte de pagini, 107 semnături!) ce a onorat „Zilele *
pune tu pe mine / Să te duc pe tine / Nu mă calibrul Iartă-mă, mămică / Fiindcă n-am Municipiului Focşani” şi a prilejuit
putut păpa supică / Dar cred c-a fost stricat primarului (reconfortant să vezi şi primari
Alt exemplu: la fotbal am făcut 0:0 cu Irlanda. Deşi am jucat
duci tu pe mine / Las-o moartă, nu ţine!
(trupa Karma), ori Hopa, hopa până-n zori / pesmetul / Fiindc-am înfundat din nou neînsoţiţi de mascaţi...) un scurt şi cald slăbuţ, avem şanse de calificare! Aşa-i în sport: noroc şi
Când te văd mă trec fiori / Când te uiţi la closetul (Fără Zahăr) şi n-aş crede că se cuvine cuvânt de omagiere. S-a lansat şi o completă calcule ciudate...
mine drept / Sare inima din piept. (Bosquito). urmat îndemnul celor de la „Q Sapro” - Mai Bibliografie, aptă să depună mărturie despre *
Iată şi nivelul cugetărilor „adânci”: Ştiu că am un singur dor / Lăsaţi-mă să mor / În felul strădania rodnică a unei echipe redacţionale Am revăzut Mayerling. Film modest, dar e atît de frumoasă
viaţa e scurtă / dacă te c…i pe ea / se c…ă şi meu, pe limba mea / Hai, pa! Adică să tolerăm ce a adunat, de-a lungul unui deceniu şi mai aici Catherine Deneuve, încît nu mai contează restul...
ea pe tine. (I.Q. Sapro). Ori: Sunt o biată la infinit proliferarea acestor inepţii, bine, în afara oricărui parti-pris politic, *
furnică / Şi mă simt bunică (?) / Mă strecor fredonate nu doar acasă, în baia personală, sau contribuţii din cele mai felurite domenii: Rămînînd în domeniu: pe TV2 o evocare Irina Petrescu.
prin viaţă / Ca o raţă. (Ţapinarii). Practica la ceaiurile private şi-n barurile deocheate, ci literatură română şi străină, etnografie, Trestia gînditoare a teatrului şi filmului românesc...
sugestiilor licenţioase (De-atâtea limbi puse frecvent în undă de posturile noastre de folclor, mitologie, lingvistică, istorie, artă, *
străine / Pe-a ta o ştiu cel mai bine - Karma) radio-tv. Şi, desigur, onorate cu consistente filosofie, medicină, socio-politică, religie,
remuneraţii pentru drepturile de folosinţă. geografie ş.m.a. Incitantele eseuri ale lui
Domne, rubrica Vax populi!, din emisiunea lui Pătraru, mi se
este decis înlocuită de zicerea porcoasă
directă: Trebuie s-o întâlnesc, să i-o spun, să Într-o ţară în care adevărata poezie (avem şi DRP evidenţiază, cum observă prefaţatorul pare neverosimilă: cum să nu ştii cum se cheamă ţara în care
i-o pun! (Boysonic); Fluturaş, nu mai ai de-asta!) nu-i plătită de editori cu nici un Const. Coroiu, faptul că „solitudinea trăieşti? Cum să crezi că România a fost descoperită de
aripioare / Lipsit de curtoazie, ţi-o dau din sfanţ! (Radu SUCEVEANU) scriitorului nu numai că nu exclude, dar Columb?
picioare. (Karma); Îmi doresc să te fac (AB- “CORUL MORILOR DE VÂNT”: De presupune solidaritatea cu toţi cei care au Ori sunt selectate & difuzate doar alea 3% din răspunsuri,
4) etc. etc. Andreea Bălan detaliază verde-n curând s-a lansat la Focşani, în prezenţa făurit cultura şi literatura română”. Un astfel cele stupide?!
faţă insatisfacţiile de alcov, complexând-şi autorului, cartea Corul morilor de vânt, de de exemplu al solidarităţii cu ceea ce *
bietul partener: Când tu crezi că mă satisfaci D.R. Popescu. De fapt, s-a încercat marcarea înseamnă contribuţie meritorie românească La bacalaureat, rezultate mai bune ca-n ultimii ani. Dar, tot au
/ Îţi las impresia că ştii ce faci / Dar nu eşti unui moment de bilanţ, revista „Pro îl constituie fiecare număr al revistei fost găsiţi infractori, mulţi, peste două sute într-un singur
cel mai bun, aşa cum crezi… Cantautorii ştiu Saeculum” adunând, în trei volume, recolta focşănene.Auguri! (MRI) judeţ!
Într-un caz, în Mehedinţi, mama unei fete de ştab local, ţoapă,
Ioan Florin STANCIU o vreme nedeterminată la Cernavodă, de chiar a sărit la bătaie...la profesoară! Hm...
cronicuţa de la mare unde-a fost transportată incognito, la *
Constanţa şi depozitată împreună cu alte
buclucuri plebee, printr-o magazie portuară
Un serial PRO TV ne lasă bujbei: avem peste 300.000 de
analfabeţi sub 18 ani! Şi, culmea, părinţii acestora sunt
EXILUL CONTINUU (1) oarecare, pe unde a descoperit-o şi
recuperat-o Delavrancea, după ce, în piaţa bucuroşi că urmaşii lor muncesc prin ogradă, ori prin vecini,
excentrică şi abia pavată a începutului de ajutîndu-şi familiile. Ptiu!Ar trebui decăzuţi din drepturi!
Heu, quam vicina ultima terra mihi! secol, se reuşise ridicarea unui piedestal *

D
Ovidius potrivit pentru un monument de 2,2 m., Dintr-un interviu cu George Banu: spune că a cunoscut un
upă ce li s-au mai decupat puţin maternă, unde dacii de pe Columnă l-au votat turnat în bronz masiv. Însuşiri care puteau procuror italian care citea... o piesă de teatru pe seară. ÎNSĂ
ghearele lăieşilor pontici ai lui cam turceşte. să-i fie fatale, în toamna anului 1916, când, nu mergea niciodată la teatru!
Ştefan cel Mazăre şi Ponta Dar un bun prilej pentru mine, ca să-mi în vreme de război, trupele bulgare de
Turcitul, s-au mai aflat pe la fundul turbincii Ciudat... de obicei e invers! (şi marele nostru compatriot
amintesc şi de atât de puţin cunoscutele ocupaţie au smuls şi dărâmat statuia de pe
cu posmagi electorali şi câteva milioane aventuri şi peregrinări ale monumentului
pretinde că e un prost cititor, dar un bun spectator; mă
stânca ei solitară, cu scopul de a o retopi şi
europene pentru reabilitarea zonei istorice a nostru tutelar care, pe deplin justificat, a transforma în şrapnele. Iar în acest scop,
îndoiesc!).
Constanţei, care tocmai urma să fie înfeliată devenit axul identitar al Cetăţii şi sufletul unui soldat bulgar, i s-a încredinţat o căruţă *
şi împărţită cu bucata, după binecunoscutul constant înmărmurit în veghe al României de solidă, în care fusese aburcată cu trudă De Ziua Internaţională a Sărutului, ni s-a transmis, pe micul
principiu văcăroiesc de privatizare: Cine în la Mare. statuia, cu porunca grozavă de-a o trece ecran, că noi sărutăm cam 20 de minute pe zi. Ce bine! Şi eu
partid se-înscrie să-şi ia singur o felie! Să ne reamintim doar că, după triumfala graniţa înspre Silistra, ţinând neabătut care credeam că, zile la rînd, nu sărut pe nimeni!
În vreme ce eu, abia acum, am găsit alipire a Dobrogei la Patria Mamă, drumurile tăiate şi pavate chiar de romani, Pesemne cînd dorm, se petrece mişelia!...
răgazul să-mi redescopăr confratele de autorităţile româneşti de atunci s-au hotărât, în perioada în care legiunile lor invincibile *
bronz, proaspăt spălat şi şlefuit, dar la fel de cu firesc entuziasm patriotic, să înalţe-n Piaţa stăpâniseră întreaga Scythie Minor, cu Domne, m-am săturat să tot aud că prima doamnă se-mbracă
îngândurat melancolic, pe soclul său de Independenţei din Constanţa şi o statuie a cetăţile Tomis, Histria şi cu Durostorum -
granit sarmatic, din piaţa care-i poartă discutabil. Nu-mi dau seama dacă e aşa.
poetului exilat, care devenise deja, în Silistra de azi - cu tot. Numai că, Deo
numele. Acolo unde, pururi tânăr, înfăşurat conştiinţa locuitorilor, simbolul cel mai
Dar, pentru Dumnezeu, domnule Iohannis, angajaţi-i
gratias, căruţaşul acela a murit, lovit de
în manta-i curat senatorială, se-încruntă iar evident al românismului şi al descendenţei holeră, iar statuia a rămas prăvălită prin
doamnei un specialist în modă! Ce-i aşa greu?!...
şi iar, căutând să pătrundă cât mai departe noastre latine. bălării, până când au descoperit-o soldaţii *
arcanele mişcătoarelor cărări înspre Roma Astfel, după îndelungi dezbateri, statuia a germani, aliaţi ai bulgarilor, dar care, mai Un reportaj ne spunea că se scrie prea mult, în închisorile
sa eternă, pe care, tot mai învolburatul Pont fost comandată consacratului sculptor italian sensibili la farmecele şi rosturile simbolice patriei. Corect! În ultima vreme au fost descoperiţi aici 32 de
Euxin i le-amestecă zilnic, pe sub privirile Ettore Ferrari care, înflăcărat de entuziasm şi ale artei, au readus-o pe temeliile anticului noi scriitori.
învineţite de-o nevindecată tristeţe. Atâta inspiraţie, a realizat-o cu vreo trei ani mai Tomis, adică acolo unde se afla, de drept şi Mă mir! Că li se scade doar o lună pentru un volum... Eu
doar că restauratorii pontici ai lui Mazăre au devreme, declanşând uimitoarele peripeţii ale de drept, singurul ei loc potrivit, pe pământ. pentru o lună, n-aş scrie. Dar eu sunt atipic...
uitat să lipească la loc, pe soclu, şi placa de poetului nostru de bronz, după ce oasele Moment în care cel mai bine ar fi să vă *
marmură cu epitaful în latină al poetului, ca oaspetelui pământesc au rămas încă ascunse reamintesc faptul că, în 1925, o replică
nu cumva bravii români de pe litoral să fie Cică se ieftenesc medicamentele!Asta-i vestea bună.
prin pulberile mereu vânturate ale Scythiei fidelă a acestei opere impresionante a fost
instigaţi să cugete la faptul că premierul s-a Minor. S-a aflat însă, de prin cronici, că, din
Şi cică dispar alea prea ieftine, că nu-s rentabile (aţi dedus,
dezvelită şi în oraşul natal al poetului -
dus ca să-şi mai îndrepte scrântelile pe la lipsa de fonduri pentru ceremonia de Sulmona. (Sulmo mihi patria est.)
asta-i cea proastă).
pezevenchii săi asiatici şi nu la Roma inaugurare, statuia încă nedezvelită a poposit Ergo, să fiţi sănătoşi!...

cronicaveche cronicaveche
Director: Nicolae TURTUREANU (n.turtureanu@clicknet.ro);
Redactor-şef: Nicolae PANAITE (npanaite@editalfa.ro);
Redactori-şefi adjuncţi: Mircea Radu IACOBAN (mriacoban @yahoo.com); Ştefan OPREA;
Secretar-general de redacţie: Virginia BURDUJA (virginia.burduja@yahoo.ro)
o revistă nouă Redactori: Aurel BRUMĂ • Mihaela GRĂDINARIU • Florentina NIŢĂ (Milano) • Flavius
PARASCHIV • Raluca SOFIAN-OLTEANU • Gerard STAN • Bogdan ULMU
sprijină Rubrici: Liliana ARMAŞU (Chişinău) • Ana-Maria CAIA • Florin CÂNTIC • Călin CIOBOTARI • Cătălin CIOLCA • Mircea CIUBOTARU • Stelian DUMISTRĂCEL •
proiectul George FOCA-RODI (New-York) • Cristina HERMEZIU (Paris) • Grigore ILISEI • Traian D. LAZĂR • Bianca MARCOVICI (Haifa) • Mircea MORARIU •
Claudia PARTOLE(Chişinău) • Radu PĂRPĂUŢĂ • Alina SCARLAT(Paris) • Angela TRAIAN • Alex VASILIU • Alexandru ZUB
DTP: Filaret IURNIUC
Adresa redacţiei: Iaşi, str. Prof. Cujbă, nr. 17, e-mail: cronicaveche@yahoo.com
Responsabilitatea opiniilor revine în întregime autorilor
Revista apare cu sprijinul parţial al Primăriei Iaşi, al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Iaşi şi al Fundaţiilor ART 2007 şi C.A.V.

cronica veche 31
32

S-ar putea să vă placă și