Sunteți pe pagina 1din 1

AVIZ PENTRU ACHITAREA TAXEI DE STUDII LA UTM

Numele _________________ Curtiș _______________________________

Prenumele _______________ Vadim _______________________________

Codul IDNP al studentului _____ 2004007027529 __________ (din buletin)

Facultatea Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii

Contul de decontare MD32AG000000022512015310

Anul de studii 2017-2018

 Achitarea taxei de studii se poate efectua în orice filială a BC „Moldova-


Agroindbank” S.A. Pentru serviciile prestate, banca nu recepţionează comision.

Contabilitatea

AVIZ PENTRU ACHITAREA TAXEI DE STUDII LA UTM


Numele ______________________________________________________________

Prenumele ____________________________________________________________

Codul IDNP al studentului ____________________________________ (din buletin)

Facultatea Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii

Contul de decontare MD32AG000000022512015310

Anul de studii 2017-2018

 Achitarea taxei de studii se poate efectua în orice filială a BC „Moldova-


Agroindbank” S.A. Pentru serviciile prestate, banca nu recepţionează comision.

Contabilitatea