Sunteți pe pagina 1din 1

CONCLUZIE

În prezenta referat am încercat să analizez evaziunea fiscală referitor la elementele


componente ale structurii de studiu al infracțiunii.
Evaziunea fiscală are diferite forme prin care poate fi săvârșit. Indiferent de metode
în care aceasta a fost săvârșit, evaziunea fiscală reprezintă, de fapt, neîndeplinirea de
către contribuabil a obligațiilor fiscale stabilite de lege.
Toate infracțiunile de evaziune fiscală au un obiect juridic special comun, aceasta
fiind reprezentat de relațiile sociale privind bună desfășurare a activităților
economico-financiare a căror realizare presupune îndeplinirea cu onestitate de către
contribuabili a obligațiilor înscrise în documentele de control.
Totodată, infracțiunile au la comun și subiectul pasiv principal, statul.
Forma de vinovăție cu care se săvârșesc aceste infracțiuni este intenția directă
calificată prin scop, așadar, sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.
Legea nr. 241/2005 nu sancționează decât infracțiuni de evaziune fiscală și
infracțiuni aflate în legătură cu acestea.
Principalul efect financiar este acela de diminuare a veniturilor statului, fapt care
generează disfuncționalități ale modului în care acesta își îndeplinește funcțiile. Prin
neplata obligațiilor fiscale, bugetul este mai mic și nu mai poate acoperi fondurile
financiare necesare pentru îndeplinirea funcțiilor de bază ale statului (Pop, 2003, p.
26).
În momentul de față, actul normativ care asigură reglementarea în domeniul
combaterii comportamentelor care încalcă regimul fiscal în România este Legea nr.
241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și
completările ulterioare. Față de legea pe care a înlocuit-o, aceasta a adus patru
elemente principale de noutate: s-au stabilit și măsuri de prevenire a evaziunii
fiscale, s-au instituit noi infracțiuni, denumite infracțiuni în legătură cu cele de
evaziune fiscală, s-au incriminat mai multe fapte ca infracțiuni de pericol și s-au
definit mai mulți termeni folosiți în lege, pentru o mai mare precizie.

S-ar putea să vă placă și