Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 4

PROGRAMELE PENTRU CONCURSUL INTERDISCIPLINAR FIZICĂ-


GEOGRAFIE ,,ŞTEFAN HEPITEŞ”
An şcolar 2017-2018

Conţinuturi an curent Limita materiei Conţinuturi an curent/Limita materiei


Clasa Disciplina pentru etapa judeţeană/ municipiul pentru etapa naţională din data de
Bucureşti din data de 03.02.2018 24.03.2018
a IX a Fizică -Mişcare şi repaus -Lucrul mecanic. Puterea
-Principiiile mecanicii -Teorema variaţiei energiei cinetice
-Tipuri de forţe a punctului material
-Legea atracţiei universale -Energia potenţială gravitaţională şi
elastică
-Legea conservării energiei
mecanice
Geografie - Atmosfera terestră -Hărţile climatice şi harta
-Alcătuirea şi structura sinoptică
atmosferei -Analiza şi interpretarea datelor
- Factorii genetici ai climei -Clima şi societatea omenească
- Climatele Terrei -Clima orizontului local
- Evoluţia şi tendinţele de
evoluţie a climei
aXa Fizică -Noţiuni termodinamice de bază -Motoare termice
-Principiul I al termodinamicii -Calorimetrie
-Aplicarea principiului I al -Curentul electric
termodinamicii la -Legea lui Ohm
transformările gazului ideal -Electrostatică
-Transformări de stare de agregare

Geografie -Hărţile climatice şi harta -Fenomenele meteorologice


sinoptică extreme şi influenţa acestora
-Analiza şi interpretarea datelor asupra:
-Clima şi societatea omenească -populaţiei
-Clima orizontului local -aşezărilor umane
-activităţilor economice
a XI a Fizică -Oscilaţii şi unde mecanice -Unde seismice
-Fenomene periodice -Interferenţa undelor mecanice.
-Procese oscilatorii în natură şi în -Unde staţionare
tehnică -Acustica
-Mărimi caracteristice mişcării - Circuitul RLC în curent alternativ
oscilatorii -Oscilaţii electromagnetice libere.
-Compunerea oscilaţiilor paralele Circuitul oscilant
-Propagarea unei perturbaţii într- -Câmpul electromagnetic.
un mediu elastic -Unde electromagnetice
-Transferul de energie -Clasificarea undelor
-Reflexia şi refracţia undelor electromagnetice
mechanic
-Ecuaţia undei plane
Geografie -Hezardele naturale -Atmosfera terestră
-Despăduririle, deşertificarea şi -Alcătuirea şi structura
poluarea- efecte ale activităţilor atmosferei
umane asupra mediului -Factorii genetici ai climei
-Protecţia conservarea şi -Climatele Terrei
ocrotirea mediului înconjurător -Evoluţia şi tendinţele de
-Încălzirea globală evoluţie a climei
-Fenomenele meteorologice
extreme şi influenţa acestora
asupra Terrei
a XII a Fizică -Bazele teoriei relativităţii -Efectul fotoelectric extern
restrânse -Spectre
-Postulatele teoriei relativităţii -Modele atomice
restrânse.
-Transformările Lorentz.
-Elemente de cinematică si
dinamică relativistă
Geografie - Europa şi România -Atmosfera terestră
-Clima - factorii genetici -Alcătuirea şi structura
-elementele climatice atmosferei
-regionarea climatică -Factorii genetici ai climei
-harta sinoptică a Europei şi a -Climetele Terrei
României -Evoluţia şi tendinţele de
evoluţie a climei
-Hărţile climatice şi harta
sinoptică
-Analiza şi interpretarea datelor
climatice
-Clima şi societatea omenească
-Clima orizontului local