Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 2 la Regulamentul specific de organizare și desfășurare a Concursului Interdisciplinar

Fizică-Geografie „Ştefan Hepiteș” nr. .................. / ...........................................

PROGRAMA PENTRU CONCURSUL INTERDISCIPLINAR FIZICĂ-GEOGRAFIE


,,ŞTEFAN HEPITEŞ”
An şcolar 2018-2019

Conţinuturi an curent Limita materiei Conţinuturi an curent/Limita materiei


Clasa Disciplina pentru etapa judeţeană/ municipiul pentru etapa naţională din data de
Bucureşti din data de19.01.2019 23.03.2019
a IX a Fizică -Mişcare şi repaus Conţinuturile de la etapa
-Principiiile mecanicii precedentă la care se adaugă
-Tipuri de forţe -Lucrul mecanic. Puterea
-Legea atracţiei universale -Teorema variaţiei energiei cinetice
a punctului material
-Energia potenţială gravitaţională şi
elastică
-Legea conservării energiei
mecanice
Geografie - Atmosfera terestră Conţinuturile de la etapa
-Alcătuirea şi structura precedentă la care se adaugă
atmosferei -Hărţile climatice şi harta
- Factorii genetici ai climei sinoptică
- Climatele Terrei -Analiza şi interpretarea datelor
- Evoluţia şi tendinţele de -Clima şi societatea omenească
evoluţie a climei -Clima orizontului local
aXa Fizică -Noţiuni termodinamice de bază Conţinuturile de la etapa
-Principiul I al termodinamicii precedentă la care se adaugă
-Aplicarea principiului I al -Motoare termice
termodinamicii la -Calorimetrie
transformările gazului ideal -Curentul electric
-Transformări de stare de agregare -Legea lui Ohm
-Electrostatică
Geografie -Hărţile climatice şi harta Conţinuturile de la etapa
sinoptică precedentă la care se adaugă
-Analiza şi interpretarea datelor -Fenomenele meteorologice
-Clima şi societatea omenească extreme şi influenţa acestora
-Clima orizontului local asupra:
-populaţiei
-aşezărilor umane
-activităţilor economice

1
a XI a Fizică -Oscilaţii şi unde mecanice Conţinuturile de la etapa
-Fenomene periodice precedentă la care se adaugă
-Procese oscilatorii în natură şi -Unde seismice
în tehnică -Interferenţa undelor mecanice.
-Mărimi caracteristice mişcării -Unde staţionare
oscilatorii -Acustica
-Compunerea oscilaţiilor paralele - Circuitul RLC în curent alternativ
-Propagarea unei perturbaţii -Oscilaţii electromagnetice
într-un mediu elastic libere. Circuitul oscilant
-Transferul de energie -Câmpul electromagnetic.
-Reflexia şi refracţia undelor -Unde electromagnetice
mechanic -Clasificarea undelor
-Ecuaţia undei plane electromagnetice
Geografie Mediul înconjurător – aspecte Conţinuturile de la etapa
generale precedentă la care se adaugă
*Modificări recente ale Hazarde naturale şi antropice
mediului terestru Despăduririle, deşertificarea şi
Factorii geoecologici – aspecte poluarea – efecte ale activităţilor
generale umane asupra mediului
Geosistemul, ecosistemul şi *Scenarii despre evoluţia
peisajul geografic mediului
*Factori geoecologici – Protecţia, conservarea şi
caracteristici şi funcţionalitate ocrotirea mediului
Tipurile de medii geografice Managementul mediului
Tipurile de peisaje geografice înconjurător
*Mediile zonei temperate
a XII a Fizică -Bazele teoriei relativităţii Conţinuturile de la etapa
restrânse precedentă la care se adaugă
-Postulatele teoriei relativităţii -Efectul fotoelectric extern
restrânse. -Spectre
-Transformările Lorentz. -Modele atomice
-Elemente de cinematică si
dinamică relativistă
Geografie - Europa şi România Conţinuturile de la etapa
-Clima - factorii genetici precedentă la care se adaugă
-elementele climatice Mediu înconjurător si peisaje.
Regiuni geografice în Europa si
-regionarea climatică
în România:
-harta sinoptică a Europei şi a - caracteristici ale unor regiuni
României geografice
din Europa si din România* ;
- Carpaţii – studiu de caz al unei
regiuni
geografice.