Sunteți pe pagina 1din 1

CAPITOL 2.5.

EVACUARE FUM (DESFUMARE) Şl GAZE FIERBINŢI

Condiţii specifice de desfumare


Case de scări închise
2.5.28. Pentru evitarea inundării cu fum a caselor de scări de evacuare închise, desfumarea
acestora se poate realiza prin tiraj natural organizat sau prin punerea în suprapresiune faţă
de încăperile adiacente cu care comunică. Evacuarea mecanică a fumului din casele de scări
nu este admisă.
2.5.29. Desfumarea prin tiraj natural organizat a casei de scări închise, se realizează prin
deschiderea automată şi manuală a dispozitivului de evacuare a fumului (amplasat în treimea
superioară a ultimului nivel al casei scării) şi a gurii (deschiderii) de introducere a aerului
(prevăzută în partea de jos a casei scării).
2.5.30. Împiedicarea pătrunderii fumului în casele de scări de evacuare prin suprapresiune
faţă de încăperile învecinate cu care comunică, se realizează prin introducerea mecanică a
aerului în scară, ori prin evacuarea mecanică a fumului din încăperile adiacente incendiate
cu care comunică sau prin combinarea celor două metode (fig.2.5.30.).
La partea superioară, casa de scări trebuie să aibă dispozitiv de evacuare a fumului
cu aria liberă determinată conform normativului, dar cel puţin 1m ², având asigurate posibilităţi
de deschidere prin comandă de la nivelul de acces în scară.
Deschiderea dispozitivului (trapei) trebuie să poată fi comandată şi de la serviciul de
pompieri.
Atunci când accesele la casele de scări sunt protejate cu încăperi tampon, se asigură
suprapresiune în încăperile tampon.

CAPITOL 5.5. EVACUARE FUM (DESFUMARE)

Art. 5.5.4. Casele de scări închise, care nu au ferestre spre exterior şi după caz, încăperile
tampon de acces ia acestea, vor avea asigurate posibilităţi de evacuare a fumului
(desfumare), prin tiraj natural organizat.