Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul(a)……………………………………………………...
cu domiciliul ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
solicit eliberarea unei adeverinţe cu salariile, sporurile, etc.,…………
…………………………………………………………………………….
din perioada………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Precizez că în această perioadă am lucrat la : instituţia, direcţia,
secţia,etc…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………
Solicit eliberarea acestei adeverinţe pentru ………………………..
…………………………………………………………………………….
Pentru relaţii suplimentare doresc să fiu contactat la următorul
număr de telefon…………….

Semnătura, Data,