Sunteți pe pagina 1din 320

(L e r r y J ^ a w re n c e

‘D a m tn d
p e m ucfiie
Dance On The Edge
by Terry Lawrence
c ^ a w r e n c e

(Dansind
pe mucfiie
Traducere de Anca N istor
ISBN 979-95055-5-4
Dansind pc muchie

U m t

“Fluturi de marimea unor pterodactili."


Annie Oakley Cartwright t§i §terse palma
asudata de blugi, minimalizindu-§i teama §i
inchipuindu-§i-o departindu-se peste peisajul
preistoric al Arizonei.
Mintea fiindu-i lini§tita deocamdata Pse con-
centra doar asupra trupului. Pielea o minca. Nervii
ii zbirniiau. ii placea. Savura acest lucru. Nimjc nu
o facea sa se simta mai plina de viaja, absolut
nimic. Un val puternic de adrenalins li dadea acel
sentiment de Goncentrare de care o cascadoare
avea nevoie Tnainte de a face ceva primejdios.
Dar de ce aceste emojii necaracteristice? Lista
lucrurilor pe care le avea de facut era, de fapt,
foarte simpla: sa-l cunoasca pe Greg Ford §i sa
sara dintr-o ma§ina in mers.
Cel pu|in, in acest domeniu avea experienja.
Ei, Annie, i§i spuse ea, ai sarit din ma§ini,
eiicoptere §\ cladiri incendiate. Ai fost azvirlita de
cai narava§i §i de un poney injepat de o viespe.
Te poji descurca §i cu Greg Ford.
Avea opt ani cfnd o azvirlise poney-ul. A cazut,
dar a continuat sa caiareasca pina in prezent.
Acesta era primul ei film complet dupa doi ani de
spectacole TV cu poli|i§ti §i cascadorii simple.
Trebuia neaparat sa-l impresioneze pe c o o p
donatorul cascadorilor. Faptul ca ea avea sa fie
impresionata de el o facea sa tremure in cizmele
de cowboy.
Greg Ford avea cea mai solida reputa|ie in
domeniu §i, ca o consecinja directa, cel mai
uluitor record. Chiar daca echivala riscul cu
sentimentul de vitalitate, Annie se mtndrea ca nu
facea nici o cascadorie In mod stupid sau cu

v.
- _6_ h
x— i I k in s in d pe in u c h ie h~N

' jumatate de inima. t


Se gtndea foarte bine §i abia dupa aceea
sarea. Cu ambele picioare. Domnul sa-l ajute pe
cel care-i spusese ca nu exista nirnic pe lume ca
ea sa nu poata face.
Annie rise \u§or de propriile ei cuvinte
incurajatoare. Tocurile ei zgiriara pamintul uscat
pe drumul spre rulota. Deasupra capului, soarele
nemilos de vara i§i trimitea caldwra asupra lui
Monument Valley. Rulota de §ase metri parea sa
fie o jucarie a zeilor. linga ea se afla un cort mare
din pinza, In umbra caruia §ase barbaji stateau in
jurul unei mese pliante.
Annie i§i facu politicoasa loc pifia tn mijloc.
- Domnul Ford?
- Greg, zise el ca §i cum ar fi fost un ordin.
Ea incuviinja, ti strfnse mina cu fermitate §i il
privi drept tn ochi. Nervii, numai ai ei, fi zbirnfira
prin braj.
- Incintata sa te -cunosc, Greg. Annie Cart­
wright se prezinta la lucru.
Tipul ar fi trebuit sa fie actor, i§i spuse ea
imediat. Ochii aceia, acea privire pe furi§.
Asemenea pomeji nu permiteau fe{ei unui barbat
sa se intinda prea mult. De fapt, era fncordat tot,
Terry Lawrence J— .

incepind de la linia aspra a gurii §i pina la


puternica lui stringere de mina. Parea era sapat Tn
stinca. Se parea ca §i personalitatea Ii era la fel
de ferma.
- Stai a§a, ii zise el unui tin§r cascador, care
se afla la vreo doi metri distanja, fara sa mai
adauge nimic.
Baiatul inghiji cu zgofnot. Ii amintea lui Annie
de un calarej care stringe cu putere §aua cu
citeva clipe inainte de sunetul goarnei §i de
ie§irea tauruluL Se parea ca Greg Ford era gata
sa i se repeada la git.
Ar fi fost ceva.
Greg era mai inalt cu un cap decit Annie, iar
umerii ii erau aproape cit lajimea unei'§ei. Parul ii
era de culoare castanie, iar ochii, precum cerul
preeriei. Numara trei cicatrici, fiecare din ele
accentulndu-i §i mai mult masculinitatea dura §i
aspra. La fel de dur ca o cadere de pe un
mustang intr-o zi secetoasa, t§i spuse ea.
Era evident ca tinarul cascador daduse gre§.
Annie hotari chiar in clipa aceea ca nu va fi ea
urmatoarea persoana careia i se va intimpla acest
lucru. In filmele lui Greg nu se admiteau e§ecuri.
Tolera gre§elile tot a§a cum un §arpe cu clopojei

V
Dansind pe niuchie )— n

tolera sa fie calcat in picioare.


- Ce ai de spus? intreba el.
Tacerea se intinse ca umbrele dupa-amiezei.
Cu degetele mari virite in buzunarele din spate
ale pantalonilor, ghinionistul cascador se mi§ca
de pe un picior pe altul.
- Ai idee cit o sa coste acest film... aiureala ta?
intreba Greg.
- Nu, domnule.
Injuratura fu u§oara numai pentru ca se afla §i
Annie de fa|a, dar va trebui sa-i spuna ca nu era
nevoie de menajamente. Toata viaja traise in
preajma barbajilor; era obi§nuita cu cuvintele fo?-
mate din patru litere. Judecind dupa resentimen-
tul care i§i facu drum spre urechile tinarului,
„Ford“ devenise cel mai nou cuvint alcatuit din
patru litere existent in vocabularul limbii engleze.
Greg latra un alt ordin.
- Ai idee cit costa o zi de filmare?
- Nu, domnule.
- Ai idee cit valoreaza viaja ta?
- In clipa asta nici cit o ceapa degerata,
indrazni tinarul.
-Rahat!
Tunetul din glasul lui Greg se transforma

J
Terry Lawrence

imediat intr-un mormait infundaL


- Viaja ta, ftule, valoreaza cit zece filme din
astea idioate. Tu e§ti cel care o considera...
- N-am vrut decit...
- Sa ne araji noua ce tare e§ti. Sa ne
dovede§ti ce baiat istej e§ti tu §i ce batrini ramoliji
sintem noi.
Din cite i§i putea da seama Annie, Greg nu
avea mai mult de treizeci §i opt de ani. Baiatul,
insa, era mai aproape de douazeci. Un pu§ti care
avea foarte multe de dovedit - §i nimic de spus.
- E§ti suspendat, zise Greg, la-fi liber astazi §i.
ginde§te-te daca vrei ca numele sa-Ji apara pe
genericul acestui film sau pe o piatra funerara.
Daca preferi gloria, ie§i din filmul meu.
Tinarul se rasuci §i se indrepta spre moto-
cicleta.
- §i nu porni chestia aia sub ochii camerelor
de luat vederi!
El stirni praful cu piciorul §i i§i continua
drumul.
- §i pune-Ji casca, zise Greg mai mult pentru
sine. Iar voi, ce va uitaji a§a?
Cei din jurul mesei rasuflara u§or §i fluierara
incet.

V.
—(7} 7C>-TDaK^S^^iuciii?7
llfin ^
- Ai devenit sentimental, §efule.
Vazind privirea furroasa a lui Greg, Annie avea
Tndoieli in acest sens.
Un barbat mai virstnic o inghiorrti u§or §i facu
un semn din cap spre tinarul cascador care se
tndeparta.
- Prostul era gata sa-§i reteze capul intr-o
cascadorie cu motocicleta. Lipsa de concentrare.
- Aha.
Auzindu-i glasul, ceilalji se tntoarsera spre ea
unui cite unui. Greg Ford rasfoia paginile unui
scenariu. La fel ca temperatura care se ridica
intr-un termometru, a§a se ridica §i tensiunea lui
Annie cu cite un grad pentru fiecare secunda de
a§teptare ca el sa-§i inalje privirea. Inima tncepu
sa-i bata mai tare. PicSturi de sudoare ii sclipeau
intre sini, iar genunchii i se inmuiara pujin.
La naiba, era chiar culmea.
“Annie Oakley, e§ti o perversa!" Cu toate
acestea, partea dura din ea aproape ca ar fi dorit
sa fi facut ceva care sa-l jnfurie. Merita tot acel
zgomot. I§i promise sa o faca inainte sa se
termine de turnat acel film.
Adica, daca objinea postul.
- Mi-au spus ca e§ti buna, zi§e el.

V
i 11
Terry Lawrence

- Sper sa fii muljumit. De munca mea, vreau


sa spun.
Ii auzi pe barbaji rizmd §i incerca sa-§i
Tmpiedice sTngele de a-i ajunge in obraji. Renunja
§i rise cu ei.
Greg Ford nu schija nici un zTmbet.
- Este primul tau film Tntreg?
- Sper.
- Ai de gind sa-mi atragi atenjia facmd
cascadorii nebune§ti ca Jackson?
- Am venit Tn locul lui Julie McLean.
El trasari, iar cetlalji tacura, deodata. Aha, T§i
spuse Annie. Atinsese deja un punct sensibil §i
nici macar nu §tia despre ce era vorba. §tia doar
ca venise s-o Tnlocuiasca pe o cascadoare ranita
din cauza unei cazaturi de pe cal.
Greg batu cu capatul de guma al unui creion
Tn coperta scenariului.
- Sper sa faci treaba buna.
Parul de pe ceafa i se zbTrli. Treaba aceea era
destul de grea pentru o femeie §i fara sa fie
nevoie ca Julie sa fie Tnvinuita pentru vreo
gre§eala prosteasca a calului. Annie T§i Tncruci§a
brajele, iar ochii i se Tngustara.
- O cunosc pe Julie McLean, domnule Ford.
Dansind pe muchie ...

Este precisa, profesionista §i cu capul pe umeri...


El trinti deodata scenariul pe masa, facind-o
sa tresara.
- Am urcat-o intr-un avion-ambulanja ieri. Ce
crezi ca am facut, ca am certat-o in timp ce ei o
ridicau?
Se confrunta deja cu Greg Ford. Trebuia sa
aiba mai multa grija pe viitor.
- Calul se nume§te Dickens1, spuse el. A§a §i
este. Julie era atit de preocupata sa-l jina in friu,
inclt n-a vazut locul unde era §arja. Cind aceasta
s-a declan§at, el a azvtrlit-o §i a trecut peste ea. A
avut noroc ca nu §i-a rupt dectt piciorul.
Annie rezista tentajiei de a se mi§ca de pe un
picioc pe altul ca acel nefericit cascador.
- Imi pare rau, spuse ea. Am tnjeles gre§it.
Banuiesc ca e-n regula.
- Gre§elile nu sint niciodata in regula.
Vocea lui era pu$in mai ridicata decit §oapta
vintului slab care le sufla praf peste cizmeT
- Daca treaba e facuta bine, nimeni nu paje§te
nimic.
Ea injelese, deodata, mai mult decit spuneau

1. diavol
,— I Terry Lawrence )— n

cuvintele. Nu voia ca totul sa mearga bine numai


pentru ca a§a spunea el sau pentru ca reputajia
lui era in joc §i nici pentru ca depa§eau bugetul §i
erau in intirziere.
II certase pe baiat pentru ca-i pasa. Vocea i se
transformase in nisip §i miinile in pumni cind
vorbise despre Julie McLean pentru ca-i pasa.
Annie vazu acest lucru sapat adinc pe chipul sau
dur; autoinvinuirea §L autoacuzarea il macinau,
pur §i simplu.
- Te simji vinovat de accident, spuse ea incet.
- Sint vinovat.
Privind in ochii de culoarea cerului la prinz,
Annie i§i spuse ca nu mai intilnise niciodata un
barbat atit de fascinant. Duritatea lui era naturala,
tare ca piatra. Dar inima lui era mai mare decit
toata intinderea aceea din jur. §i, in afara de
motociclistul zgomotos care i§i gonea Harley-ul
spre orizont, toji cei aflaji la masa §tiau acest
lucru.
Respectul ei faja de Greg trecu peste zvonuri
§i sari drept in realitate. Un zimbet ii aparu pe
chip ca o raza de soare §i, aplecindu-se pujin
inainte, il imbra{i§a scurt.
- Cred c-o sa-mi placa sa lucrez cu tine.
.— I Dansind pe niuchie N

El sari ca mu§cat de un §arpe.


-Poftim?
Privirea lui Tncruntata*o facu sa zimbeasca §i
mai mult.
- 0 sa fie amuzant.
* - Cascadoriile nu sint amuzante.
- Zau? facu ea §i, apropiindu-se de masa, tl
lovi u§or cu §oldul. Spune-mi ce trebuie sa fac §i
o sa vedem noi, §efule.
Revenindu-§i, Greg se uita la cei §ase, dintre
care nici unui nu-§i putea ascunde zlmbetul, de§i
incercasera cu tojii.
- Haide, §efule, spuse unui din ei rizind u§or.
Spune-i ce trebuie sa faceji.
El facu o pauza. Foarte, foarte tndelungata.
- Mai tirziu o sa reluam scena cu calul. Azi
vom avea o alta cascadorie.
- Ce anume?
Annie avu impresia ca-§i aude dinjii scri§nind.
Inima i se opri In loc. Avea nevoie de slujba
aceea.
§tia ca trupul ei marunt, blugii strTmti, pieptul
mic §i inaljimea ei de un metru §aizeci nu erau
foarte impresionante. Alaturi de Greg Ford nu
parea destul de mare, nici destul de puternica.

v •< 15 J
Terry Lawrence

§tia asta. §i el §tia. Dar gimnastica, artele


marjiale, aerobica §i cascadoriile, la naiba, chiar
§i numai pura indanatnicie, erau de ajuns.
- Annie, ii spusese tatal ei, iji vei dovedi
talentul in fiecare zi in aceasta meserie, asta-i clar.
Daca-Ji face cineva probleme, tu doar inal>Ja
barbia §i uita-te la el de-alungul nasului aluia al
tau slabanog. Asta-I va face sa se gindeasca mai
bine. Daca nu merge, scutura-Ji parul pu{in; asta-l
va distrage.
Nu-i f§cea nici o placere, dar proceda a§a
cum o invajase tatal ei. I§i propti o mina in §old, il
privi pe Greg Ford drept in ochi §i i§i scutura
parul de culoarea filde§ului peste umar.
- Pot sa fac orice dore§ti, domnule Ford.
Absolut orice.
Fluieratul scazut il scoase altcineva. Provo-
carea ramase in privirea lui Annie.
Greg o masura din cap pina in picioare,
zabovind mai mult asupra ochilor decit asupra
marimii ei. Primi raspunsuri la intrebari fara sa le
puna macar.
- Cascadoria consta in faptul ca tu §i cu mine
trebuie sa stam pe bancheta din spate a unei
ma§ini care se rastoarna in prapastie.

V 1 16 >
Dansind pe muchie

Ea schija un zimbet slab, sperind sa mas-


cheze astfel un sunet sec.
- Bancheta din spate, repeta ea.
- Incepe ca o scena de dragoste, care apoi
devine primejdioasa.
Ii venea sa creada.
El ii injelese imediat ingrijorarea §i cauza
acesteia. Mai sarise §i altadata din ma§ini in mers.
Dar gindul de a o executa alaturi de Greg Ford
facea ca tensiunea sa-i creasca pTna la cer.
- Crezi ca te descurci?
Adica putea sa se descurce cu el?
\§\ tndoi degetele care erau proptite pe §old.
- Ma descurc. S-ar putea chiar sa-mi placa.
Avu loc o descarcare electrica intre ei. Acum
simjea o altfel de nervozitate - care nu-§i
desfacea aripile sa”zboare. Nu ii era de ajutor
acea tensiune care emana din el in valuri fierbinji.
- 0 sa-Ji explic mai intii §i dupa aceea o
facem, spuse el.
- Am injeles.
- Daca ai intrebari, le pui, nu-Ji dai parerea.
Ar fi vrut sa-l intrebe daca vocea lui suna
totdeauna ca nisipul frecat pe piatra sau daca
avea vreo legatura cu apropierea brusca dintre

J
s —( T eriy Lawrence

ei.
Urmatoarea lui mtrebare o lua prin sur-
prindere.
- J\-e frica?
Ea tnghiji praf §i aer uscat.
- Pujin.
- E bine. Sinceritatea e regula numarul unu
aid. Daca ai griji, indoieli, suspiciuni, premonijii,
nervi, vii la mine. Gata, baieji, haideji sa-i
explicam.
Lua un cronometru §i i§i trecu degetul mare
peste carcasa uzata. Inainte ca ea sa-j urmeze pe
ceilalji spre un Sedan parcat in soare, el o opri cu
citeva cuvinte rostite In §oapta.
- O sa vii la n^jne, Annie?,
Temtndu-se foarte mult ca raspunsul -i se
putea citi in ochi, ea se tntoarse. Era genul de
barbat la care o femeie s-ar fi dus daca avea
probleme. Exact genul care o speria de moarte.
Un cascador nebun care putea omori pe cineva.
Unui sentimental care-i putea zdrobi inima.
Cascadoria era ceva mult mai sigur.
- Daca voi avea vreo problema cu o casca-
dorie, vei fi primul care va afla, domnule Ford.
- Hai sa ne apucam de treaba.
Hai.
Sinceritate sau nu, ea i§i pastrS setul de fluturi
numai pentru sine.

Doua cutii de bere Jineaii harta care reprezen-


ta partea de est a muntelui. Cronometrul statea
deasupra, a§teptind clipa inceperii cascadoriei.
Un scenariu, citit §i rascitit, cu marginile indoite, fu
deschis deodata de o pala de vint §i coperta se
izbi de masa.
Annie se uita la Greg care ii explica totul
pentru a treia oara.
Ce-i drept, avea reputajia de a-i placea
perfecjiunea. In cascadprie, e§ecurile loveau ca
un bid. Odata cu caderea lui Julie, biciul lovise, in
sfir§it, in plin. Greg nu s-ar fi putut simji mai
vinovat §i mai torturat.
- E nevoie sa-Ji mai explic o data?
Tonul ii era aspru, dar se voia blind.
Cu toate acestea, Annie i§i incruci§a repede
brajele §i i§i ascunse un zimbet in dosul miinii.
Scutura din cap §i un „Nu“ strangulat ii scapa de
pe buze.
■i 19 >■
✓— ( ■ ' •Terry Lawrence •*’ ’ )—

- E§ti sigura?
Era atTt de sincer.
Ea le arunca o privire celorlalji cerindu-le
ajutorul, dar ei se uitara Tn alta parte.
- E Tn regula, Greg.
. - Vreau ca totul sa-Ji fie foarte clar Tnainte sa
ne urcam Tn ma§ina.
- Greg, spuse ea, punTndu-i mTna pe braj.'
Era un om extraordinar §i Tl adfnira din ce in ce
mai mult cu fiecare clipa care trecea.
- Daca-mi mai explici o data, o sa §tiu toata
aerodinamica, termodinamica §i orice alta dina-
mica implicate Tn cascadoria asta. injeleg. Pe
cuvint.
LuTndu-i u§or creionul din mTna, Ti repeta
instrucliunile §i trasa itinerariul descris de el.
- Ne a§ezam pe bancheta din spate, reluTnd
mi§carile pe care actorul §i actrija le-au facut Tn
scena de dragoste. Apoi, tu Tmpingi schimbatorul
de viteze Tn pozijie neutra. Mi§carea noastra face
ca ma§ina sa porneasca pe drumul §erpuit al
muntelui. Te Tntinzi peste scaun sa Jii volanul; ne
lovim de peretele muntelui de vreo doua ori.
Dupa aceea, ma§ina intra Tn parapetul vechi, se
prabu§e§te vreo doua sute de metri §i explo-

V ^ 20 V
,— I ' Dansind pe muchie )— .

deaza. Noi sarim §i ne rostogolim cu trei secunde


inainte ca acest lucru sa se intimple. O facem o
singura data.
Simplu. Sau a§a ar fi fost daca el nu ar fi venit
atit de aproape. Lua o mina de §uvi|e sclipitoare
desprinse de la locul lor §i care ii fluturau pe piept
§i i§i trecu degetefe prin ele.
- Matase.
Fiecare fir deveni viu §i ata§at la un nerv. Inima
lui Annie statu o clipa in loc. Un tremurat u§or i se
strecura printre clavicule, dar ea goni acea
senzafie. Acum se agita in jurul ei ca o
clo§ca, iar in clipa urmatoare intre ei exista
legatura barbat-femeie.
- Acum o sa vrei sa-mi verifici dinjii? Ma
simt de parea s-ar pune pariuri pe mine la
curse.
CeilaIJi izbucnira in ris. Greg, nu.
- Imi pariez viaja pe tine, Silk1. Nu-i ceva ce
fac cu u§urinja sau cu strainii.
Ea i§i ridica fa{a spre el.
- Nici eu nu ma Intind pe bancheta din spate
cu u§urinja. Sau cu strainii.

1. matase

J
<?«"; U W n S /^ ^ S 3 & M »K S m aia^ i V ." r '

Greg se strimba u§or.


- Eu imi iau munca In serios.
- Am observat.
Ea se menfinu pe pozijie, con§tienta de ceva
. nou in ochii lui, o dorinfa de a-i oferi o §ansa. T§i
simji inima inaljindu-i-se.
- Bine, Silk. Dar leaga-Ji parul Tnainte sa urcam
in ma§ina.
- S-a facut.
Repetara fiecare detaliu. Se tirira in §i afara din
ma§ina, trTntind portierele in timp ce el o bombar-
da cu Tntrebari rapide in legatura cu ce trebuia sa
faca. Annie !§i spuse ca daca el zimbise vreodata,
acest lucru se intimplase, cu siguranja, intr-o alta
viaja; acum era strict cu gindul la treaba.
Un asistent de produce se apropie Tn vTrful
picioarelor §i scinci:
- Turnam scena asta inainte de apusul
sbarelui?
Stind tulburator de aproape unui de altul pe
bancheta din spate, Annie vazu o vena pulsind pe
gitul lui Greg.
Asistentul i§i viri capul cu Tnceput de chelie pe
geamul deschis al ma§inii, strimb!ndu-§i §apca.
- Regizorul face scandal pentru intirzieri, Ford.

^ 22 y-
Diinsind pe iiiucliie I— ^

§tii foarte bine.


Judecind dupa felul cum ceilalji cascadori
incepura sa-§i priveasca virful ghetelor, intor-
cindu-§i, apoi, privirile spre orizont, toata lumea
de pe platou §tia. \
- Sintem aproape gata, zise Greg.
- Aproape gata nu inseamna nimic.
- Pornim imediat.
Asistentul zimbi incordat §i vorbi intr-un
radioemijator.
- Zice ca pornesc jmediat.
Nimeni din echipa nu se mi§ca pina cind nu se
stinse zgomotul din aparat. Cineva scuipa ni§te
tutun in praf.
Greg tntinse mina automat pentru a o ajuta pe
Annie sa iasa de pe bancheta din spate.
- E§ti gata?
- Ca intotdeauna, spuse ea rizind.
Era la fel de pregatita ca o ma§ina gata de
pornire din mai multe puncte de vedere.
O ora petrecuta in apropierea lui Greg Ford o
facuse sa-i simta pe trup fiecare atingere a
miinilor, fiecare lovire intimplatoare a genunchilor
§i pulpelor. Rasuflarea tinui barbat-foarte aproape
de urechea ei o excita dureros. I§i trecu pe dupa

^ 23 y j
r — C - Terry Lawrence * )— n

ureche o §uvi|a de par ca pentru a-i da un semnal


creierului in sensul de „Gata cu prostiile.“
- Costumiera Ji-a adus imbracamintea, spuse
Greg, aratindu-i o gramada de satin alb strinsa pe
masa cu harta.
- Muljumesc,
- Te poji schimba acolo.
Annie porni repede spre rulota, bucuroasa sa
scape din aerul sufocant al ma§inii, a carei
bancheta aluneca pe piele §i mirosea atit de bine,
in genul acelora de care un barbat §i o femeie
puteau profita din plin.
Greg o apuca de braj §i ea gemu u§or.
- Nu uita, daca Ji-e frica, spune-mi. E o regula.
Ii injelesese gre§it starea de tensiune. Faptul
ca se departa de el repede nu insemna ca trebuia
sa creada ca i-ar fi fost frica.
De ce sa-i fi fost? Nu profitase de locul inchis
in care se aflasera pentru a-§i pune miinile in alta
parte decit unde trebuia. Ea era cea care trebuia
sa nu se mai gindeasca la un film de dragoste §\
sa revina la realitate.
- Lucrez in acest domeniu de citva timp, dom­
nule Ford. Pot sa fac o saritura §i o rosto-
golire.
( Dansind pe muchie I—

El o privi cir atTta duritate, incit ea crezu ca va


injura sau va scuipa.
- „Domnule“. Ma face sa ma simtjde parea a§
fi tatal cuiva.
- Tatal meu spune ca e§ti unui din cei mai
buni.
- Rusty Cartwright?
- Ihi.
Intotdeauna statea mai dreapta cind se
pomenea numele tatalui ei, care era aproape o
legenda in domeniu.
- A fost un calarej excelent la vremea lui,
spuse Greg.
- Absolut.
- §i Julie McLean era buna.
- Ce vrea sa insemne asta?
El i§i propti miinile in §olduri §i ii arunca o
privire ca a unui om care vede un zid de cara-
mida venind spre el cu o viteza de §aizeci de mile
pe ora, calculind cu singe rece fracjiunea de
secunda cind sa frineze.
- Eu am proiectat acea cascadorie. Cineva s-a
ranit. Urmatoarea e §i mai periculoasa. Daca nu
vrei sa lucrezi .cu mine, pofi ca pled chiar acum §i
nimeni nu te va invinui. Eu am facut tot ce-am
, -< Terry Lawrence )— s

putut ca sa iasa bine, dar nu pot garanta...


Ea scutura din cap.
- In viaja nu exista garanjii.
- Am vrut doar sa §tii ca eu voi conduce totul.
Imagini in care el era deasupra ei o facura sa.
ro§easca. Trebuia sa intrerupa acea tensiune'
dintre ei, altfel nu se vor putea concentra asupra
cascadoriei. A§a ca se apleca spre el §i ii spuse
cu o voce scazuta:
- De asta ma §i temeam.
O clipa, ochii lui sclipira, pur §i simplu. I
inclina capul §i o privi calculat.
- Am facut cumva ceva gre§it acolo?
- Ah, n-a§ spune asta. A§ putea s-o gindesc,
dar nu s-o spun.
El i§i dadu capul pe spate §i incepu sa rida.
Annie regreta imediat ca nu il amuzase nici
macar o data, ca nu il scapase de tensiunea care
il stringea ca un piton infometat pina in clipa
aceea. Voia ca ea sa §tie ca pusese tot ce avea
mai bun in proiectare'a acelei cascadorii. Iar ea
voia ca el sa se destinda §i sa se bucure pujin.
- Ce-ai face daca a§ pleca in timpul unei
filmari? intreba ea cu indrazneala. Ce-ai face fara
mine?
- L-a§ imbraca pe unui din barbaji in rochie.
A§a cum s-a facut inainte.
- Ei? Pe bancheta din spate? facu ea §i
izbucni in ris, Nu se poate. Nu, nu. Ai nevoie de
mine, Ford, hai, recunoa§te.
Dupa care porni spre rulota.
Greg o urma.
Annie lua rochia de pe masa §i apoi se rasuci,
lovindu-l. Se izbira pieptin piept.
- larta-ma, spuse el atingind borul palariei de
cowboy negre §i prafuite, pe care o luase de pe
aceea§i masa §i §i-o trasese pe ochi.
- Faci asta cu fiecare cascador din echipa sau
numai cu femeile?
- E meseria mea.
- 0 siguranja absoluta e imposibila.
- §tiu. '
Cuvintul acela paru sapat in stinca.
- Dar nu pot...
- Sa garantezi. Nu-Ji face griji. Mama mi-a
spus mereu ca am mai multe vie{i decit o pisica.
- Nu e nevoie sa-ji ri§ti una cu mine.
- Nu? facu ea venind linga el §i apoi adauga
cu o voce care o imita pe a Marlenei Dietrich:
Cred ca e§ti unui din cei mai periculo§i barbaji pe

J
Terry' Lawrence

care i-am fntilnit vreodata.


Imita bine vocea groasa, dar uita de accentul
german.
Greg injelese fiecare cuvint. Tnghiji in sec §i
ochii i se intunecara ca §i cum un nor ar fi trecut
prin dreptul soarelul.
Nu erau nori, \§\ spuse-Annie, nici pe cer, nici
in ochii lui, Poate era vreo eclipsa. Unui din acele
rare momente cind planetele se aliniaza, lumile se
ciocnesc, pamintul~Se cutremura...
- Hei, §efule, striga unui din oameni. Ji-au
adus costumul.
Vraja se destrama. Ea ti atinse pulpa cu rochia
pe care o Jinea strins §i i§i ascunse emojia cu un
ris u§or.
- Gata. Trebuie sa ma due sa ma schimb.
Annie intra in rulota §i se duse In virful
picioarelor sa se uite pe fereastra. Pa§ii lui
atingeau cu §i mai multa fermitate pamintul. Nu
voise sa-i creeze o stare de tensiune §i mai mare.
I§i Juguie buzele §i incepu sa fluiere cit de tare
putea, fredonind o versiune a cintecului Falling In
Love Again.
Ca §i cum ar fi fost injepat brusc de o albina,
el i§i duse mina la ceafa §i strinse cu putere. Se
■ (# ? ;' D iansfm l jpe m u c iiie '[)— .

tntoarse apoi incet-lncet, §i privi in direcjia rulotei.


Annie se lasa in jos. Viaja era prea scurt§
pentru a o trai atit de incordat. Omul mai trebuia
sa §i rida din cind in cind, inainte de sfir§itul
secolului.
§i tu e§ti femeia care poate rezoiva treaba
asta, murmura ea pentru sine.
Hei, de ce nu? Niciodata nu refuzase ceva
riscant.
$0 t

Mirosul de fum de Jigara patrunsese in perejii


din placaj ai rulotei. Annie !§i lasa nasul sa se
obi§nuiasca. Avu nevoie de cinci secunde de
nemi§care penjru a-§i face picioarele sa nu mai
tremure.
Intotdeauna avusese incredere in sine, acel
gen de Incredere pe care o putea acjiona ca pe
un intrerupator de lumina. Cind accepta o slujba,
refuza sa se gindeasca la aspectele negative.

V
Diinsirid pe mtichic

Daca o persoana se gtndea la e§ec fnsemna ca


se a§tepta sa dea gre§.
„Traie§te tot.“ Agesta era motto-ul ei. La cinci-
sprezece ani §P-ar fi tatuat aceste cuvinte pe umar
daca tatal ei n-ar fbscos-o repede din salonul
unde se faceau tatuaje, Intotdeauna infruntase
viaja cu curaj. Moartea unui frate la douazeci §i
doi de ani §i tntreruperea carierei tatalui ei datorita
artritei provocate de prea multe lovituri, o inva-
Jasera sa se ia de piept cu viaja. Nimeni nu a
spus vreodata ca avea sa Jina o ve§nicie.
Pe de alta parte, Greg Ford parea hotarit sa
se teama la fiecare cotitura primejdioasa a viejii.
De§i nu era o filozofie gre§ita pentru un coor-
donator de cascadori, provoca o extraordinara
macinare a nervilor. ■
Daca ar fi Jinut hajurile mai strins, i s-ar fi albit
incheieturile degetelor, t§i spuse Annie.
Dupa o zi, II placea §i il respecta destul de
mult pentru a voi sa-l ajute. Sa-l scuture pujin.
Sa-i mai ia din rigiditate.
Rizind u§or, imbraca ceea ce adusese cu ea.
Mai intii era un costum lipit de eorp menit sa-i
protejeze pielea cind avea sa intre in contact cu
pamTntul. Apoi, cotierele §i genunchierele. incheie

--------------------- 31 — ------------------ -
Terry Lawrence

apoi nasturii rochiei iungi pe care trebuia sa o


poarte, care era din satin alb.
Annie se intreba in treacat de ce eroina acelui
film trebuia sa poarte a§a ceva in Monument
Valley. Dar nu era treaba ei sa caute sensul in
filmele de acjlune. In schimb, trebuia sa-§i
stapineasca emojiile inaintea unei cascadorii.
Materialul ii atingea brajul pe care Greg II
Jinuse mai inainte cu citeva clipe. „Matase,“ spu-
sese el atunci. Un singur cuvint ragu§it care ii
dadea palpitajii.
§i aceea era tot viafa, i§i spuse ea cu
amaraciune, zlmbind trist. Partea sexy §i dulce. 0
femeie de§teapta se putea bucura de ea fara sa
se lase invinsa. Avea o treaba de facut.
Daca viaja e scurta, atunci s-ar putea spune
ca pove§tile de dragoste din filme dureaza ctteva
secunde.
Parul ii sclipi cind trecu cu peria prin el, dupa
care il strinse a§a cum il avea Belinda Saint in
scena urmatoare. A§a cum ii ceruse Greg. Bau
pujtina apa de la robinet, i§i tampona buzele,
dupa care irichise ochii §i i§i lua inima in dinji.
Fluturii erau tot acolo, transformaji acum in
avioane 747, transmijind un mesaj pe care nu-l

v
Dansind pe muchio

putea ignora. Faptul ca urma sa stea la orizontala


cu Greg Ford pe bancheta din spate a unei
ma§ini era mult mai periculos decit orice alt efect
special.
- Asta da vitalitate!

Mijlocul dupa*-amiezei pe un drum de munte


prafuit. Nisipul izbea geamurile, purtat de un vint
fierbinte. Annie §i Greg se sufocau in ma§ina,
a§teptind semnalul de filmare.
- Gata? intreba Greg.
Annie incuviinja. Trase adinc aer in piept'§i
privi in acei ochi cu coljurile adinc ridate.
- Vrea sa facem exact ce au facut §i actorii,
a§a incit secvenjele sa se potriveasca.
Greg se referea la regizorul Lucas Stone.
- Vor imbina imaginile in care apare ma§ina cu
parfi din scena in care apare Belinda.
Belinda Saint era vedeta filmului. I§i petrecuse
I trei zile pe bancheta din spate a acelei ma§ini
impreuna cu Nicholas Strand filmind scena de
dragoste.
Mai degraba scena torturii, i§i spuse Annie
33
,— f Terry Lawrence I— ,

mi§dndu-se pentru a face mai mult loc.


- Bine, zise ea. Orice e nevoie.
- Asta inseamna sa ne sarutam.
-Zau?
Buzele o mincau In locul unde le *atingea cu
limba, de parea ar fi gustat ceva condimentat §i
inca o mai ardea.
- Nu putem sa trecem brusc de la o secvenja
in care apar doi oameni imbraji§aji pe bancheta
din spate la o imagine in care se vad doar doua
capete care stau de vorba, explica Greg inutil.
Trebuie sa...
- Am spus eu ca ma supar? intreba ea,
inaljindu-§i barbia.
Pe chipul lui aparu un zimbet stins.
- Hai s-o facem.
Arunca o privire hirtiei pe care o avea in mina
§i care conjinea o lista cu mi§carile pe care
trebuiau sa le faca pentru a Simula scena de
dragoste.
- De obicei sint mai spontan.
O gluma! Annie, practic, se arunca de gitul lui
§i il saruta.
- Vrei sa ma faci sa nu am emojii? il tachina
ea.

V.
j 34 y- j
-—i Dansind pe muchie )— s

-A i?
- Tot atitea emojii cite ar avea o femeie care
s-ar afla pe bancheta din spate a unei ma§ini
alaturi de un strain care e pe cale sa o sarute.
Batu din gene §i se preTacu timida.
Greg clatina din cap §i izbucni intr-un ns care
ei ii aminti de un tunet indepartat.
- Credeam ca e§ti mult mai curajoasa.
- In locul de unde vin eu, asta e, intr-adevar,
un mare curaj, spuse ea §i i§i strecura degetele
pe sub reverele smochingului lui, trecindu-fi
palma peste cama§a plisata. Frumoasa.
El zimbi din nou, dar zimbetul nu se potrivea
cu prudenja din ochi.
- Speram sa-Ji placa.
- Care crezi ca e subiectul acestui film, de
fapt? O femeie in rochie de seara, un barbat in
smoching §>i un Mercedes pe un drum de munte
in Arizona. E mult de mers pina la urmatorul loc
de parcare.
- Poate ca tatal ei are o pu§ca de vinatoare.
- Poate.
Annie il simji ca se relaxeaza pufin. In ultimele
zece secunde se uitase de vreo cinci ori pe hirtie.
Ceea ce se putea considera o imbunatajire.
,—( Terry Lawrence 1— ,

Ea zari fragmente de fraze, scrise cu litere


negre de tipar:
„Doua capete pe geamul din spate. Se saruta.
Se lasa in jos. "
- Ce romantic, remarca ea ironic.
El se uita din nou pe geam. Annie §tiu cind se
dadu semnalul dupa felul in care se jncorda
trupul lui.
- Acum ne sarutam?
Privirile Ii se intilnira. El i§i trecu mina peste
parul ei, o mingiiere blinda, dar nu atit de- bltnda
TncTt ea sa In|eleaga gre§it puterea degetelor care
\\ cuprinsera ceafa ridicindu-i fa|a spre el.
- Cred ca da.
Incepura. Hainele se frecau de haine. El era
atit de serios §i de atent. In ceea ce o privea pe
Annie, pina in clipa cind ma§ina porni pe drumul
de munte, totul fu doar jucarea unui rol.
Incepu sa vorbeas^a folosind un accent sudic
la fel de §ocant ca §i cuvintele in sine.
- Ai mai facut asta, nu?
- Am ani de experienjsi, spuse el, frecindu-§i
buzele de ale ei.
Se referea la cascadorie.
Ea se referea la afaceri.

------------------- ---------- C' - 36 ) -------- ------------------------ '


Dansind pe mucliic )— -s

- Atunci tnseamna ca sint in deplina siguranja


cu tine?
- Deplina.
Ea se tntrista.
- De asta ma temeam. Tata mi-a spus...
- Tatal tau riu-i aid §i daca ar fi fost...
Nu apuca, tnsa, sa ihcheie fraza. Annie avu
impresia ca ceea ce urma avea legatura cu
biciuitul cailor.
Greg o cuprinse tn bra|e §i ti atinse buzele
seducator. Seducator, pentru ca se rejinea pujin,
oprindu-se la limita autocontrolului, attt al lui ctt §i
al ei. Seducator, pentru ca nu se prefacea tn
totalitate.
Ii apuca buza de jos cu buzele lui, fara sa se
foloseasca nici un pic de dinfi §i deschiztnd gura
doar pentru a-i spune tn ce parte sa se apiece §j
unde sa-§i puna brajele. Dupa aceea /§i strecura
mina pe sub §ezutul ei tragtnd-o mai aproape.
Limbi de foe ti dansau pe piele §i dracu§ori de
praf pluteau tn caldura de§ertu!ui. I§i umezi
buzele, atingtndu-le cu limba din gre§eala pe ale
lui. Rasuflarea ti mirosea a menta §i a Jigara pe
care o fumase pe jumatate §i pe care o aruncase
nerabdator tnainte sa se urce tn ma§ina.

1 37 >
Terry^Lawrence

Ar fi vrut sa intrebe daca puteau deschide un


geam - caci acele rasuflari mtretaiate nu-i
umpleau plaminii cu aer - dar, inainte sa apuce
sa faca acest lucru, el murmura un ordin cu un
glas ragu§it:
- Lasa-Ji capul pe spate.
Ii rasfira parul pe speteaza banchetei. Numai
faptul ca el trebuia sa faca asta nu minimaliza
efectul, mai ales cind ii surprinse expresia de pe
chip.
Cu cealalta mina ii mingiia toracele, avind grija
sa ocoleasca partea delicata de sub sinul care ii
atingea degetul mare de fiecare data cind ea
facea cite o mi§care.
- Inima-Ji bate mereu atit de repede? o intreba
el.
- Inima unei femei trebuie sa bata repede
intr-o situajie ca asta, altfel ar fi considerate
moarta.
Risul lui fu ca du§ rece pentru ea. Ar fi vrut sa-l
auda din nou.
O apleca §i mai mult pe bancheta. Lumea
intreaga se inclina. A§a era scenariul; ea trebuia
sa se lase in jos pentru a ie§i din imagine, iar el
trebuia sa se apiece deasupra ei.

38
Dansind pe nniehie —^

- Greg? Am auzit eu de expresia ,,a lucra sub


cineva“, dar asta-i pur §i simplu ridicol.
0 gluma slaba.
El, rise, oricum, insa. Tot mi§cindu-se, lovi
portiera cu cizma.
- Sa le ia naiba de ma§ini straine, zise el
atunci §i maxilarul ii deveni rigid. Trebuie sa te
mi§ti, totu§i, chiar atit de mult? .
- Nu-i tocmai u§or pe bancheta din spate.
- Spune doar ca nu-i greu.
Ea rise, dar acest lucru ii facu trupul sa se
mi§te sub al lui.
II auzi injurind incet. Cu atenfie, cu foarte,
foarte multa atenjie, se lasa deasupra ei. Mu§chii
brafelor ii erau incordaji fiindca se ]inea la cijiva
centimetri distanja.
- §tii ce urmeaza?
- N-a§ fi femeie daca n-a§ §ti.
Gura lui se strimba pujin. Lasindu-§i toata
greutatea intr-un singur bra|, ii dadu la o parte de
pe git citeva §uvije de par ca filde§ul. Nici un
aparat de filmat din lume n-ar fi putut surprinde
acea atingere plina de tandreje. Ea inchise ochii.
- Nu trebuie sa te mai prefaci acum, murmura
el. Nu ne mai filmeaza.

--------- v 39 }
s—\ Terry Lawrence

Deschise ochii. Cine vorbise de prefacatorie?


- ]nca o jumatate de minut §i pornim.
In ceea ce o privea, lucrurile se mi§cau deja
destul de repede.
Rasuflarile Ii se amestecara. Cineva tnghifi in
sec. Annie intoarse capul §i deschise gura pentru
a trage aer in piept.
-Greg?
- Matase.
De data asta se referea la pielea de sub
urechea ei.
Dumnezeule, ce bine era! Scintei mici ii
strabatura gttlejul cind el II atinse ,cu degetul
aratator.
- Nu ne pot vedea, spuse ea aproape in
§oapta.
Voia sa spuna ca nu trebuia sa joace scena
identic. Dar, in acel context, suna ca o per-
misiune.
Incerca sa se ridice in capul oaselor.
- Am vrut sa spun ca...
O prinse inainte s§ apar§ in cadru.
- §tiu foarte bine ce-ai vrut sa spui.
Atinse cu genunchiul interiorul genunchiului ei,
excitind-o din nou, fara sa vrea. Puse celalalt

v 40 >
Dansind pe m uchie

genunchi pe podea §i se uita la cronometru,


dupa care ii facu cu ochiul.
- Sa nu zici ca n-avem noroc.
- Cit mai avem?
- lubito, o viaja n-ar fi de ajuns.
incerca sa insenineze atmosfera cu umorul lui.
Iar ea incerca sa nu-i atinga pieptul cu sinii cind
ridea.
El deveni serios.
- Vreo treizeci de secunde. Nu-i bine?
Treizeci de secunde, i§i spuse ea. Nu era
greu. Sa stea acolo cu Greg Ford deasupra ei, in
timp ce ea numara cusaturile' din tavan, iar el se
juca absent cu parul ei.
Atunci injelese Annie de ce scenele de
dragoste scapau de sub control, de ce casniciile
vedetelor de cinema erau la fel de imprevizibile ca
lava. Ceva se revarsa in ea. Incepu cind el o
saruta pe git fara sa fie nevoie; se strinse apoi
undeva jos, ca un lac nedescoperit dintr-o pe§-
tera. Acele senzajii care o strabateau, confuzia,
indoiala surprinzatoare erau destul de greu de
indurat. Spera sa nu se vada oglindite in ochii ei.
Dar se vedeau.
- E o nebunie, murmura el.

v ^ 41
s —I Teriy Lawrence ^ I— ^

Ea Tncuviinja, temTndu-se sa recunoasca ce


simjeau amTndoi. Temlndu-se sa lase totul
neexplorat. Viaja era prea scurta...
- Silk? „
- Da?
Ezita destul de mult Tnainte de a se pierde in
ochii lui din nou.
El Tnjura u§or. Privi cronometrul. Se uita apoi la
gura ei §i facu o pauza, ating?ndu-i fa|a cu
rasuflarea caida.
- La naiba.
Buzele lui le strivira pe ale ei, iar ea TI strinse Tn
braje. §oldurile lui ii atinsera moliciunea abdo-
menului cu o tarie neindoielnica.
Ea nu-§i dadea seama care parte a trupului lui
o atinsese mai Intii. Ceea ce a mi§cat-o cel mai
mult a fost felul Tn care a ezitat Tnainte de
urmatorul sarut, cerut Tn tacere.
I§i Tnal£a capul §i i se oferi.
La fel de fierbinte ca de§ertul din jurul lor,
limba lui Ti aminti de gustul arzator al primejdiei
sau al unei otravi dulci. MTinile lui erau aspre, iuji,
§i o trageau spre el cuprinzTnd-o de mijloc.
Nu mai era prefacatorie. Nici vreun joc de
copii. In sarutul lui se afla toata nevoia disperata a

v :------- ------------------ ■: 42 ----------------------------- '


— Diinsiml pe inuchie x

unui barbat care nu mai gustase dragostea de


foarte, foarte multa vreme. Nu numai sex, ci §i
dragoste adevarata.
Annie ar fi vrut sa i-o daruiasca.
Gemu §i i§i desprinse gura de a lui.
- Stai pujin.
- E prea mult?
- Prea complet.
Se oprira. Ea vazu atunci un licar de emojie
aparlndu-i pe chip. Se uita la ceas. Se scuza.
- Imi pare rau, Annie, dar...
- Nu.
Ii atinse chipul acoperindu-i buzele cu dege-
tele. O clipa, avu impresia ca n-ar fi indurat sa
auda. Cum sa-l invlnuiasca de ceva atit de pur §i
puternic ca acea nevoie nesimulata? Nu replici de
scenariu, nu avansuri proprii vedetelor de cine­
ma; era ceva in care erau implicaji un barbat §i o
femeie, la fel de real ca viaja periculoasa.
- Nu trebuie sa-ji ceri scuze pentru faptul ca
traie§ti, spuse ea §i zfmbi. Acum ne putem
concentra asupra scenei. t
El rasufla repede.
- Exact.
Cizma lui atinse schimbatorul de viteze printre

------- :-------- '— 43 ------------ -------- :— )


/■— ( Terry Lawrence h-x

scaunele din faja. Avu de gind sa faca acest


lucru. I§i ingropa faja in parul ei §i rasuflarea ti era
Tntretaiata.
- Asta e.
Ma§ina incepu sa se legene sub ei §i gravitajia
o facu sa porneasca pe drumul in panta. Rojile
incepura sa se invirteasca, iar zgomotul pietri§ului
§i al birnelor de pe drum le dadea de -injeles ca
viteza cre§tea.
-Gata!
Se desprinsera unui de celalalt in timp ce
ma§ina gonea pe drumul de munte. Greg se
intinse spre schimbatorul de viteze. O adincitura a
drumului il arunca in sus pujin, dar apoi reu§i sa
apuce cu o mina schimbatorul §i cu cealalta
volanul. Miinile lui puternice ii salvara de la
prabu§irea peste marginea prapastiei.
Acjionind frina de mina pentru a incetini cind
era nevoie, roti volanul spre dreapta. Ma§ina se
freca de munte cu latura din part'ea lui Annie,
scojind un zgomot ascujit. Aceasta mi§care le
mai oferi citeva secunde, pina cind o ie§itura in
stinca ii forja sa revina pe mijlocul drumului.
Zgomotul accelerafiei, frenetice se transforma
intr-un vuiet.

V ■{ 44 y
—( Dansind pe m uchie j—

- Pregate§te-te sa sari, ii striga el.


Mina lui Annie era umeda pe minerul portierei.
II Jinea strins, intreblndu-se ce viteza aveau, oare.
Fixlndu-§i picioarele pe covora§, i§i lipi umarul de
u§a.
- Sari!
Trase de miner, dar nu se intlmpla nimic.
- S-a injepenit!
Drept in faja, drumul lua o curba strinsa, dupa
care se termina brusc laslnd loc cerului §i unui
parapet care era menit sa nu le opuna rezistenja.
Greg o impinse cu spatele de bangheta §i,
^inindu-se de portiera lui, o lovi cu piciorul pe a ei
care se deschise laslnd aerul sa patrunda
inauntru. Annie nu statu nici o clipa pe ginduri §i,
plecindu-§i capul, se rostogoli. Intrind in contact
violent cu pamintul, se rasuci simfind pietrele
ascu|ite zglriind §i sfi§iind, dornice sa faca praf
orice piele neprotej^ta.
Dupa citeva secunde de amefeala, se opri, cu
stomacul intors pe dos §i cu o durere de plamlni.
Aerul fu sfi§iat, deodata, de un zgomot similar
celui scos de un cujit frecat de o piatra de ascujit.
Metal frecat de metal. Dupa curba parapetul ceda
cu un zgomot infiorator, iar cauciucurile scri§nira

/ 45 \ J
r— * Terry Lawrence ^— '\
parasind drumul.
Urma o tacere ireala §i absoluta. Fara sa-§i
dea seama, Annie numara secundele. Auzi
prabu§irea tn departare, zdrobirea metalului §i
inevitabila expfozie.
Urechile ti Jiuira §i apoi ti zblrnlira. Se auzi
zgomotul unui elicopter apropiindu-se din ce Tn
ce mai mult. i§i ridica privirea §i vazu un barbat
aplecat In u§a deschisa, ce tinea. Tn mina un
megafon.
- Stop! striga atunci regizorul, iar Annie se
ridica repede §i o rupse la fuga.

Dupa curba, acolo unde se termina parapetul,


pe peticul de pietrl? unde se sflr§ea drumul §i
Incepea cerul Domnului, Greg l§j pipaia cu
atenfie membrele. Picioarele, gleznele §i genun-
chii funcjionau, nimic nu era dislocat sau luxat.
Era un exercijiu minor pe care-1 facea dupa
fiecare cascadorie Incheiata. §i unui lipsit de
sens, Jinind seama de faptul ca se oprise la un
metru distanja de o prapastie adlnca de doua
sute de metri. Traia. Cit de ranit putea fi?
v
Dansind pe muchie

- Se unge pujin §i merge, murmura el strin-


gind in mina cronometrul norocos.
Deodata, creierul i se puse in funcjiune.
- Annie!
Se chinui sa se ridice in capu) oaselor, dupa
care se gindi mai bine. §tia ca ea sarise. Trebuia
sa o creada ca §tia sa cada. Aproape ca o facuse
lata el insu§i.
U§a aia afurisita! Probabil ca o blocase
atingerea de peretele stincos al muntelui. Inca o
semiratare. Inca un final norocos. Ii venea sa dea
vina pe coordonatorul cascadorilor.
I§i trecu o mina peste fafa §i Injura.
- Ticalos nenorocit, tu e§ti coordonatorul.
- §efule! §efule, e§ti teafar?
Bill Broderick §i Jack Cronyn oprira jeep-ul la
cijiva metri distanja.
Greg se ridica repede §i tresari cind sim|i o
durere in spate. Trebuia sa aiba o intilnire cu
cada in seara aceea. I§i scutura de praf turul
pantalonilor §i inainta spre ei.
- Ma simt grozav. Ce face fata?
- Cascadoarea e bine. Tu e§ti cel care era sa
cada de la mare inaljime.
- O cadere de la mare inalfime pentru- o viaja
,— i, T ern Laurence

sub pamint. Interesant.


- Foarte.
Greg i§i ridica privirea cind auzi o voce
feminina. Daca nu ar fi simjit un gol in stomac cu
cinci minute in urma cind u§a se deschisese in
ultima clipa, ar fi simjit acum.
Venea spre el cu parul desfacut din panglica
bleu de satin §i lumina soarelui dansa printre
§uvi|ele alb-aurii, iar buzele ii schijara un zimbet
indulgent. Nu pajise nimic. Foarte bine. Pentru ca
n-ar mai fi suportat sa §tie ca ranise inca o
femeie. Nu dupa Julie McLean.
Nu dupa Pam.
Strinse in dinji o pietricica §i §i-ar fi dorit sa fi
scuipat tot praful din gura inainte sa apara ea. l§i
§terse palmele zgiriate §i insingerate de cama§a,
dupa care i§i examina in treacat zgirieturile. Nu o
vazu decit cind fu aproape deasupra lui.
- lu-huu! exclama ea cuprinzindu-l cu brajele
§i cu picioarele, gata-gata sa se rastoarne
amindoi in prapastie. N-a fost fantastic?
- Ce anume? intreba el incer'cind sa-§i puna
miinile pe mijlocul ei, dar se trezi, in schimb
stringind un sin.
I§i trase mina iute de parea s-ar fi fript.

48 y
Dansind pe muchie

Ea rise §i, apucindu-l de incheieturile miinilor, II


trase spre ea, executind un pas texan.
- Haide!
- Ce naiba...?
- Danseaza cu mine.
- E §ocata, le spuse el celorlalji.
Annie zimbi incintata.
- De cite ori ai §ansa sa dansezi, pur §i simplu,
pe marginea prapastiei? Acum o ai. Mai mult de
atit nu se poate.
- Asta poji s-o mai spui o data, zise el
dfndu-se inapoi. Lumea se mic§ora. Doua sute de
metri de neant §i un nor de fum de la o ma§ina in
flacari. Vrei sa fiu incintat de faptul ca abia am
reu§it?
- „Abia“ este un cuvint important.
Ar fi vrut ca el sa rida, sa se bucure, sa tra-
iasca. Dar nu-i putea explica, nu in acele cuvinte.
Greg intoarse spatele dezamagirii ei. Ce voia
femeia aceea de la el?
Elicopterul se intoarse spre munte.
- Vrei sa te conduc? intreba regizorul, Lucas
Stone, indepartind apoi megafonul de buze §i
facindu-i semn lui Annie sa urce in elicopter.
Annie se uita la Greg. Intenjionat §i foarte

--------------------— ( 49 : -----------------------'
Terry Lawrence

non§alant il lua de bra{ §i zimbetul indraznej ii


reveni pe buze.
- Am vrut sa dansez cu barbatul care mi-a
salvat viaja.
Greg o indeparta.
- Du-te. Asta-i vorbarie.
Nelasindu-se alungata atit de u§or, Annie il
saruta scurt §i fugi spre elicopter.
- Speram sa spui asta, ii striga ea peste
zgomotul asurzitor. Imi plac la nebunie chestiile.
astea!
Elicopterul se inalja imediat, §i Greg intoarse
spatele valului de praf stirnit. Imaginea era
magnifica. Atunci el de ce nu i§i amintea decit
cum ea venea spre el in lumina soarelui, cu ochii
sclipitori, rizind §i dansind, atit de plina de viaja in
brajele lui?
Cascadoria fusese cit pe-aci sa se termine
ingrozitor. Din cauza portierei aceleia injepenite,
timpul le-a fost dat peste cap. Sau sarutul durase
cumva prea mult?
- Altfel ce sarut ar fi fost? mormai el pentru*
sine §i scuipa pujin praf. Cum a fost secvenja?
Bill §i Jack rascoleau pamintul cu virful
cizmelor.
Dansind pe muchie

- El a zis ca a fost buna, spuse Jack,


referindu-se la Stone.
Greg se urea pe locul din faja al jeep-ului
ascuztndu-§i o tresarire. Ii adusesera vechea lui
palarie Stetson pe care §i-o trase mult peste ochi,
fara sa-l intereseze cum ti statea cu ea §i cu
smochingul prafuit.
- 0 sa vedem cind o sa avem probele.
Voia sa vada daca pe film se observa crt de *
reale fusesera acele saruturi. Dar nu se putea sa-i -
fi surprins, a§a cum stateau tntin§i pe bancheta,
el cu degetele pe sinul ei §i cu limba tn gura ei.
- Vad ca ti-ai salvat cronometrul, spuse BilL
- Totdeauna o fac.

51
r— ( Terry Lawrence

£vet
\

Annie saluta cinci membri ai echipei de


cascadori cind intra in cantina. Dupa ce §i-a luat
camera la micul hotel caracteristic Vestului, a
facut o bale IndepSrtind praful §1 sudoarea de pe
corp. Acesta mai fremSta IncS in urma emojiilor
traite Tn ziua aceea, Unele lucruri, Insa, nu se
puteau §terge. SSrutSrile, de exemplu. Atracfia.
Primind cu modestle felicitSrile cologilor pentru
cascadorie, ?§i trase un scaun.
Dansind pe muchie )—

- Unde-i §eful? intreba ea.


- Vizioneaza probelele.
- Poate o sa ma due §i eu sa le vad.
- Poate nu, murmura Bill in cutia de bere.
Annie vazu cum Bill §1 Jack faceau pe inocenjii
examinind becurile de deasupra barului.
- Nu-i place sa vada §i altcineva probele?
intreba ea.
- Nu-i place sa danseze pe marginea
prapastiei.
Le-ar fi putut spune §i ea asta.
- Am fost atit de bucuroasa cind l-am vazut
acofo teafar.
Citeva sunete triste §i capete clatinate ii
spusera ca daduse de bucluc.
- Poate ar fi bine sa ma due sa-i vorbesc.
- Daca-i destul de furios, o sa te caute el.
Tofi au fost de aceea§i parere.
- Poate nu {i-a spus nimeni, dar Greg Ford
n-are deloc simjul umorului.
- Oricum.
- Nu in ceea ce prive§te cascadoria.
- U§urelfbaieji, doamna e noua pe aici.
Glasul lui Greg rasuna aspru in spatele ei de
parea ni§te degete batatorite i s-ar fi plimbat de-a

V. 53 y
r i
Terr}' Lawrence :

lungul §irei spinarii.


Se intoarse imediat.
- Buna, spuse ea cu o voce pijigaiata.
Umbra pe care o arunca borul palariei lui o
facu sa-§i doreasca sa fi avut §i ea o palarie
Stetson sub care sa se ascunda.
- IJi fac greutaji baiejii a§tia, spuse el tragind
un scaun de trestie.
II Incaleca §i T§i trinti palaria pe masa.
- Te-ai descurcat bine, Silk. Probele s?nt bune.
Annie rise de u§urare primind complimentul
fara nici un efort."
- M-au ingrijorat pujin.
- Berea asta-i a mea?
- Te a§tepta, §efule.
Greg se concentra asupra unei sticle pe care
se vedeau picaturi de apa. Plimbtndu-§i degetele
de-a lungul gitului ei, o mi§ca in cercuri mici
inainte §i tnapoi pe suprafa£a mesei.
- Bineinfeles ca sint unele detalii care trebuie
discutate in legatura cu ce s-a intmnplat in ma§ina.
Annie i§i simji gura uscata.
- S-a tn|epenit u§a, adauga el pentru cerlalfi.
- Dar ce s-a intimplat? intrebara citeva glasuri
barbate§ti in cor.

v.
D ansind pe muchie

Greg ii studie pe rind.


- Mai bine zis ce era sa se intimple. §i ce i-aji fi
spus regizorului.
t§i indrepta privirea din nou asupra lui Annie.
In cele citeva ore cit nu se vazusera, ea uitase
ce efect aveau acei ochi alba§tri asupra ei.
Relua in gtnd conversajia pe care o avusese Tn
elicopter cu regizorul filmului.
- A zis ca i s-a parut ca am sarit cam tirziu.
Greg incuviinja, preocupat ca intotdeauna.
- §i?
Annie ridica din umeri §i zimbi.
- l-am spus ca trebuia sa para periculos.
Ceilalji izbucnira in rts. Pina §i Greg ceda §i
schija un zimbet. Toasta in cinstea ei cu sticla de
bere.
- Multumesc.
- Oricind.
- Te-a tntrebat §i despre dans?
Buzele lui abia se mi§cara.
Ceilalji numarau bulele din propriile sticle.
Annie !§i tnalja barbia.
- l-am spus ca-mi iubesc meseria.
- S-a vazut.
Ceilalji incepura sa rlda. Greg, nu.
,— ( Terry Lawrence

. - S-a tras pe film, adauga el.


Statuse in intuneric evaluind cascadoria,
infiorindu-se de fiecare data cind banda ajungea
la capat. Unui din operatori nu auzise ordinul de
Tncetare a filmarii, a§a ca surprinsese o femeie
frumoasa §i stralucitoare, intr-o rochie alba
sfi§iata pina la jumatatea pulpei, care se arunca
de gitul lui Greg pe marginea unei prapastii.
Greg statuse ca o stana de piatra.
Cel care fusese altadata ar fi facut-o, T§i spuse
el, ar fi dansat. Trase o fnghpura din berea
calda. Nu fusese tntotdeauna atit de prudent. Atit
de incordat, medita el in tacere.
Annie avusese absoluta dreptate acolo.
Traiau. De ce sa nu sarbatoreasca?
„Pentru ca nu era ceva atit de minunat sa
traie§ti cind cei pe care i-ai iubit erau morti.“ Greg
tresari §i bau din nou. Recunoscu gustul auto-
compatimirii. Avea gustul berii calde.
fn momentul acela, ins5, trebuia s§ aiba grija
unei echipe, un lucru de fScut §i o noua membra
de intimpinat. Exista, de asemenea, §i mica
problems a ceea ce se tnttmplase in realitate in
ma§ina aceea. Nici mScar nu fncepusera sa
discute despre asta.
- Deci, asta e echipa, spuse el incepind de la
stinga la dreapta. Pe Bill l-ai cunoscut. Jack,
Antony, Chris, Amos. Dupa ce.o sa terminam de
povestit §i de minjit unii pe aljii, o sa-Ji rezerv o
camera la hotel.
Annie se alatura risetelor celorlalji.
- Muljumesc, dar am facut-o deja, spuse ea
incercind sa nu para prea obraznica. Cascadoria
a mers bine, a§a ca mi-am Tnchipuit ca o sa ma
pastrezi.
Ceilalji rideau. Greg Ii se alatura mormaind.
- Bun venit la bord, Ti spuse el, dupa care ea
strinse miinile tuturor.
I§i adunase parul intr-o coada, care ii atinse
obrazul cind el ifi ridica sticla de bere intr-o
oferta tacuta §i ea il refuza.
- Bill, roaga chelnerija sa aduca doamnei o
limonada.
Bill se conforma imediat.
- Daca stau sa ma gindesc mai bine, a§ bea §i
eu una.
Baiejii mormaira in cor §r se ridicara in
picioare.
- Nu e§fi amuzant deloc, §efule, spuse Bill.
- la c§ra|i-va cu tojii, zise Greg bine dispus.

V. J
57 }
Terry Lawrence

Se dusera agale intr-o incapere din spate,


unde o partida de poker era in toi. 0 tacere
placuta se instala intre Annie §i Greg. Ea Ii arunca
o privire pe furi§ §i vazu ca era incruntat.
Aplecindu-se inainte, Ii puse o mina pe braj,
prea preocupata sa spuna ce avea in cap pentru
a mai da atenjie intimitajii acelui gest.
- Poate aJost gre§eala mea. Poate n-am
impins in u§a destul de tare.
- Asta ar explica problema u§ii, zise el fixind-o
cu privirea.
Obrajii ei luara foe. Niciodata nu fusese atit de
fericita cind vazuse o limonada. Acreala facu sa-i
lase gura apa §i buzele i se strimbara. Acela§i
efect il avu §i mi§carea indrazneaja a chelnerijei.
- Buna, ii spuse blonda platinata lui Greg
frecindu-§i pulpa de brajul lui cind ii puse
limonada pe masa. Mai vrei zahar, scumpule?
- Sau iji place acra?
Cuvintele ii scapara lui Annie inainte sa apuce
sa-§i dea seama. Sesiza o licarire de umor in
ochii lui §i sorbi din pahar. Peste marginea
acestuia zari cijiva cascadori plimbindu-se prin
dreptul u§ii incaperii unde se juca poker,
incercind sa para indiferenji.

58
- Nu, mersi, ii spuse Greg chelnerijei.
Descurajata, femeia se intoarse la bar.
Mormaieli §i risete grosolane razbatura din
camera cealalta. Banii T§i schimbau proprietarii.
Jack surprinse privirea dezgustata a lui Annie §i
ridica din umeri in sens de „am incercat“.
Baiejii, i§i spuse Annie. Era evidentca oamenii
lui Greg Jineau la el la fel de mult cTt tinea el la ei.
Poate ca erau de parere ca-i trebuia o femeie.
Annie ramase surprinsa cind i§i dadu seama ca
era de acord. Dar Greg Ford nu avea nevoie de o
pipija platinata dintr-un bar, ci de cineva care
putea sa aiba grija de el, sa-l scuture pujin, sa-i
Jina piept. Cineva ca Annie Oakley Cartwright.
- Imi pare rau pentru... spuse el facind din
miini o mi§care incon§tienta care imita leganarea
§oldurilor chelnerijei. A§a le place baiejilor sa
glumeasca. Cam grosolan cind eu stau aid cu o
alta femeie. -
- Poate ca ei vad in mine doar o alta membra
a echipei.
El nu facea acest lucru. Licarul din privire ii
spunea asta.
' Annie incerca disperata sa inghita nodul care i
se pusese in git.

--------- ---------- 59 ■ - ---------------------------


—I Terry Law rent e I— ■>,.

- Ar trebui sa te tratez cu §ampanie, nu cu


limonada. Doar mi-ai salvat viaja azi.
- Poate ca tocmai gre§eala mea a pus-o in
pericol. Ar fi trebuit sa-mi dau seama ce avea sa
se tntimple din cauza izbirii de peretele stincos al
muntelui.
- Nu se^poate prevedea chiar totul.
El scutura din cap, fixindo cu privirea.
- Asta a§a e.
Pulsul i se tnteji §i trupul simji din nou
greutatea trupului lui.
- Greg.
- Vrei sa vorbim aici?
- Nu chiar.
El se ridica atunci, cu picioarele de o parte §i
de alta a scaunului, iar privirea ei fu atrasa
momentan de catarama lui sclipitoare, dupa care
urea spre tulburarea din ochii lui.
- Hai sa mergem, spuse el.

Mergeau pe o strada prafuita numita High


Noon Avenue, care facea parte din ora§elul acela
constuit in graba.

— ------------------------ ; 60 ' - - ---- ------------------------


r \ Dansind pe muchie

- Deci Ji-ai luat camera, spuse Greg.


Annie se cutremura cind T§i aminti de hotel.
- Pare o imbinare tntre Bates Motel §i ceva din
Gunsmoke.
- Pseudo-autentic.
- Dar original.
- Ah, absolut.
Annie zimbi.
- Aproape ca ma a§teptam ca domni§oara
Kitty sa-mi iasa in intfmpinare.
- A§a o chema, spuse el cu toata seriozitatea.
Doamna care administreaza hotelul Jine undeva
In spate vreo §aisprezece pisici pline de purici.
- De aceea miroase a§a?
- Ji-a dat o camera la etajul doi?
- Le-am spus ca fac parte din echipa de
cascadori, spuse ea ro§ind. Imi Jineam degetele
fncruci§ate la spate.
Dadu din cap dezamagit §i ridica praful tn
mers.
- Trebuie sa ai incredere In tine Insafi. Sa nu te
ginde§ti niciodata ca vei da gre§.
Ea i§i sim|i inima inaljindu-se.
^ Tata imi spunea mereu asta.
- Ce mai face Rusty acum?

v { ■ 61' > J
-—i Terry.Lawrencc I—

- Eh, ba una, ba alta.


Annie era extrem de bucuroasa de abordarea
unui subiect neutru. Din pacate, trebuia sa
raspunda evaziv, caci tatalui ei, care fusese un
renumit cascador pe vremuri §i care devenise un
simplu actor, nu i-ar fi placut ca oamenii din
bran§a sa §tie starea in care se afla.
- Se descurca. §i-a cumparat o camioneta
noua toamna trecuta.
- Calatore§te?
- §tii cum sint cei care ies la pensie. El §i cu
fratele meu, Cody, au fost tot timpul pe drumuri.
- §i tu unde erai?
- Acasa, dorind sa fiu la fel de murdara §i sa
due o viaja la fel de primejdioasa.
- §i mama ta?
- Ne-a parasit cind eu aveam treisprezece ani.
Spunea ca munca tatei era prea primejdioasa, ca
venerajia mea pentru el avea sa-mi distruga
feminitatea, ca fratele meu va sfir§i prin a se
omorL.
I§i afunda degetele in parul de pe ceafa.
- Te plictisesc.
- Nu, deloc.
Vorbira pina cind ea nu mai putu sa oco-
^— I Diinsind pe niuchic I— x

leasca intrebarea lui nerostita.


- Un concurs de calarie pe cai narava§i, la
Wichita Falls, acum trei ani. Cody a fost aruncat §i
§i-a rupt gttul.
Greg t§i vtrt pumnii in buzunarele de la spate.
- Am impresia ca am auzit ceva dar, speram
sa nu existe nici o relate tntre voi.
- A fost ceva instantaneu.
- Da. Dar iji trebuie o ve§nicie sa te obi§nuie§ti
cu gtndul.
Trecusera de strada laturalnica pe care se afla
hotelul cu vreo suta de yarzi in urma. Stelele
sclipeau pe cer, o spuza de diamante indiferente
ce straluceau deasupra unui de§ert la fel de
indiferent.
- Deci, mama ta nu era de acord cu viaja de
cascador, spuse el tn cele din urma cu o voce
slaba §i placuta, revenind la un subiect mai sigur.
Era o companie placuta, i§i spuse Annie
intrigata de sensibilitatea lui.
- N-a deranjat-o niciodata dragostea mea faja
de cai. §i-a inchipuit sa simjeam nevoia sa §tiu
mai multe despre ei, din moment ce traiam la
ferma. Ii placea §i faptul ca faceam gimnastica.
Era ceva foarte feminin, zise ea rtztnd cu pofta. A
—I Terry Lawrence >1
luat foe cind a aflat ca fugeam de la orele de balsti
pentru a lua lecjii de arte marjiale.
- Centura neagra?
- Gradul trei.
El dadu din cap impresionat.
Annie ofta.
- In sfir§it, un barbat care ma apreciaza pentrul
ceea ce sint tn realitate! Mama ar fi atit de
incintata.
Greg rise u§or. In intuneric suna minunat.
Ea i§i lua inima in din# §i se opri linga el.
- Greg, in legatura cu ziua de azi.
-N -ar fi trebuit sa se intimple.
Annie simji ceva marunt §i plin de speranja
incoljindu-i in suflet.
- De fapt, daca a§a fi §tiut de fratele tau, nici
nu te-a§ fi angajat.
- Poftim? facu ea privindu-l cu gura cascata.
Ea intenjionase sa vorbeasca despre sarut, nu
despre munca.
- Sint in stare sa-mi fac cascadoriile
- Miine va trebui sa cazi de pe un cal narava§.
E prea periculos ca sa stau lini§tit.
Ca §i cum acest lucru ar fi rezolvat totul, se
intoarse §i dadu sa piece, dar Annie ii striga:

v \ 64 \
✓t—( ' ' Dansinti pe iTiuchie ' —\

- la stai pujin! Fac gimnastica, exercp cu


plasa elastica, doua ore de aerobica pe zi. Alerg,
merg cu bicicleta, inot, urc pe munte §i cobor in
coarda. Am absolvit trei cursuri la §coala de
Conducere de fnalta Performanja a lui Bob
Bondurant §i ma pot dessurca in faja oricarui
animal cu patru copite, inclusiv catirii!
El se opri brusc la o distanja de vreo doi metri.
Mai intii se intoarsera foldurile sale inguste §i, pe
urma, umerii. In cele din urma aparu §i barbia, iar
ochii o privira cercetator.
- M-ai facut catir?
Nici Clint Eastwood n-ar fi spus-o mai bine sau
mai incet.
Annie inghiji in sec. I§i propti miinile in §olduri
§i se duse spre el. II infrunta cu barbia ridicata.
- Da. Pot sa fac orice cascadorie pe care o
face Julie McLean.
- Silk, n-am vrut sa-ji pun posibilitajile sub
semnul intrebarii. Am vrut sa spun doar ca, daca
te-a§ fi cunoscut atit de bine - daca a§ fi vrut sa
te cunosc atit de bine, te-a§ fi Jinut departe de
ceva atit de imprevizibil ca o cascadorie cu cai.
Injelegi?
Inainte ca ea sa poata raspunde, el se

V.
Terry Lawrence

intoarse §i porni spre hotel. Annie avea doua


posibilitaji, sa incerce sa Jina pasul cu el §i sa
mearga stil Groucho Marx sau sa alerge dupa el.
Naiba s-o ia de mindrie; fugi dupa el.
- N-are nici un sens, Ford.
- Pentru mine are.
- Atunci, explica-mi, te rog.
O facu fara sa alba nevoie de cuvinte. 0
cuprinse cu brajul pe dupa mijloc §i o trase linga
el. Dupa care o saruta. Nu apasat. Nici u§or. Pur
§i simplu, o saruta. In mijlocul lui High Noon
Avenue.
Ea ti simjea rezistenja in interior; in felul cum ii
stringea brajele Jinind-o aproape §i, totu§i,
indepartind-o; in felul in care o ridica pe virfuri in
loc sa-§i piece capul incapajinat; felul in care
fermitatea i se clatina cind rostea incet cuvintul
„Silk“, lipindu-§i miinile de spatele ei, stringindu-i
trupul linga al lui, alunecindu-§i §oldurile de
abdomenul ei.
Dupa mormaitul lui §ovaitor, ea i§i dadu
seama ca nu intenjionase sa deschida gura, nici
macar o clipa. Atunci ii simji gustul limbii.
Bataile inimii i se intejira §i inceta sa mai
respire. Focuri de artificii ii Jifneau din vene, iar o

V
Dansind pe muchie I— v

mullime de scfntei ii dansau pe piele, ca ni§te


semnale de avertizare. I§i Tmpleti brajele pe dupa
gitul lui.
Deodata, o' dadu la o parte cu brutalitate.
- Asta nu te face sa-njelegi de ce nu putem
lucra impreuna?
Annie deschise gura §i a§a ramase.
- Vrei sa nu joc in film pentru ca fna dore§ti?
- Exact.
- Va trebui sa-Ji iei gindul de la asta, Ford.
El se apleca spre ea, facind-o, pur §i simplu,
sa sara in spate.
- Mai clar, daca nu te superi.
El reintra intr-un spajiu luminat de luna. Privi
cerul incruntat, §i i§i freca ceafa cu pumnul pe
jumatate inchis, uitindu-se cu du§manie la toate
acele stele neru§inate.
- Munca de cascador necesita concentrare. 0
scena de dragoste pe bancheta din spate a unei
ma§ini...
-... a fost tot ce s-a intimplat.
- Am scapat controlul. Daca am fi fost mai
atenji, daca am fi gindit mai mult...
- Se mai intimpla §i gre§eli.
- Se mai intimpla §i accidente.

V
CeD
s —( Terry Lawrence I— s

- Asta e viaja! Nimeni n-ar fi putut sa prevada


ca u§a aia se va bloca dupa ce ai frecat ma§ina
de sttnca. Nimeni.
- Daca am fi sarit mai devreme in loc sa ne
calarim unui pe altul ca ni§te liceeni...
- La naiba, Greg, sintem profesioni§ti. Ne-am
pastrat singele rece §i ne-am descurcat.
- Ar trebui sa minimalizam gre§eltle, nu sa ne
descurcam. Noi cream impresia de pericol, nu
pericolul adevarat...
- Impresia este faptul ca tu crezi ca poji
controla absolut tot.
- Zau? facu el impingind-o inapoi in umbra, iar
umerii ei se lipira de fajada nevopsita a unui
rhagazin. Crezi ca putem controla asta?
Incordarea ii scotea in evidenja trasaturile
aspre. Stelele sclipeau in ochii lui ingystaji. Numai
Annie §tia cit de dulce era tulburat §i propriul
autocontrol. A§a cum i-ar fi spus 'orice casca-
doare: „Sari doar cind iji dai seama in ce intri, nici
o clipa mai devreme." Greg Ford era mai barbat
§i mai plin de dorinja nepotolita decit i§i inchi-
puise ea^ Intrase in bucluc pina peste cap.
El i§i sprijini un braj de zid, cu palma
desfacuta linga capul ei. f§i apropie chipul de al ei

V
/ 68 >
Dunsind pe muchie

in intuneric facind-o sa-i arcfa obrajii. Tremura la


gindul ca §i el ar fi putut simji acea fierbinjeala.
Inima ii disparu din piept ca o planta suflata de
vint.
- Unui din noi trebuie sa fie stapin pe sine,
Silk.
Cu degetele miini libere ii prinse o §uvifa care
scapase din coada §i murmura intre degetul lui
mare §i cel aratator.
- Munca asta e destul de primejdioasa...
Annie inghiji in sec. Problema muncii o putea
rezolva.
- Nu-i nevoie sa se mai intimple.
- Darse va intimpla.
- Nu se va intimpla, spuse ea strecurindu-se
pe sub brajul lui §i gasi o raza de luna racoroasa
pe strada pustie. 0 sa ne gindim numai la lucru.
-Zau?
- Ai putea sa faci un mic efort.
- Tocmai asta §i voiam sa fac.
Annie spera din tot sufletul sa fi fost un zimbet
in glasul lui. Distanja dintre riscurile barbate§ti §i
curajul feminin nu paruse niciodata atit de mare.
I§i lua inima-n dinji §i se apropie de el.
El ii lua mina intinsa fara sa scoata un cuvint §i

V.
^ 69 ^
,— ( Terry Lawrence I— N
■-------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------

i-o strinse. O femeie credea in asemenea miini,


puternice, ferme §i protectoare. §i Annie ar fi
facut-o daca buzele lui nu i-ar fi spus lucruri mai
sumbre, mai senzuale §i mai primejdioase despre
acel barbat. Se mai prevenise o data in ziua
aceea - un cascador nesabuit ii putea rupe un
picior, dar unui lubitor ii putea zdrobi inima. Pina
cind avea sa afle mai multe lucruri in legatura cu
el §i pina cind va putea manevra combinajia
exploziva a apropierii lor, avea sa se gindeasca
numai la munca.
- Numai munca. E in ordine, partenere?
Spera ca el sa vada acea licarire de incredere
in ochii ei. Facuse eforturi imense pentru a o
aduce acolo.
- E in ordine, spuse el §ovaitor.
Atingindu-§i u§or osul pieptului, ea izbuti sa
rida incet.
- Ma simt de parca tocmai a§ fi primit slujba.
- A fost cel mai ciudat interviu pe care l-am
avut vreodata.
In sfir§it il facu sa rida. Annie rise §i ea, luindu-l
de bra| §i, ciocnindu-§i §oldul de al lui, il intreba:
- Ma conduci la hotel?
- S-a facut.

v i 70 )■ J
Dansm d pe muchie )— v

Cizmele lor faceau zgomot pe trotuarul din


scinduri §i lumina felinarelor ii intimpina cind
dadura coljul.
- Lucrurile ar fi mers mai bine daca am fi
apucat sa stam de vorba a§a inainte, spuse
Annie. Am fi ajuns la o infelegere inainte sa se
intimple ceva.
- Crezi ca asta ar fi impiedicat lucrurile?
- Ar fi fost mai pujine mi§cari false.
- Mai pujine sarutari?
Nici o sarutare, se gindi Annie, iar inima i se
opri o clipa. Nu-i placeau regretele, viaja era prea
scurta. Totu§i, JinTnd cont de promisiunile facute,
nu era momentul potrivit pentru a-i spune cit de
mult ii placuse intilnirea din ma§ina. Inca o mai
savura.
II privi cu coada ochiului. Avea nevoie sa fie.
sarutat. Avea nevoie de tachinari §i zimbete, de
ceva care sa-l smulga din starea in care se
cufundase singur. Ea fusese de acord sa
pastreze o oarecare distanfa intre ei. Atunci, de
ce avea senzajia ca-l parasea?
Fiindca fiecare instinct din trupul ei Ii spunea
sa incalece din nou pe cal, chiar §i dupa ce
acesta o azvlrlise. Chiar daca o indeparta. Chiar

v. < 71 y
,— I T e n y Lawrence ■ *

daca o inspaiminta cu forja lui abia rejinuta. Greg


Ford avea nevoie de cinevaln viaja lui - de
cineva potrivit. Annie Oakley Cartwright avea
impresia, firava, dar categorica, asemeni und
saminfe plantate primavara, ca ea putea fi acea
persoana.
0 voce stinsa care suna la fel de misterios ca
§i instinctele de care nu se indoia niciodata, ii
§optea: „Ai putea fi buna pentru el.“
O alta voce, care suna mai degraba ca
injelepciunea tatalui ei, ii spunea: „Scumpo, ar
putea fi prea mult pentru puterile tale.“
intr-un fel sau altul, trebuia sa se hotarasca.

Impinsera u§ile batante ale hotelului §i intrara


in hoi. Incaperea aceea ingusta conjinea un bar
lung cu mese a§ezate vizavi de el. Un tonomat se
afla in coljul in care, cu o suta de ani in urma,
trebuia sa fi existat un pian. Doi barbaji se roteau
in jurul unei mese de biliard. Mingile se ciocneau
cu zgomot.
Annie §i Greg urcara scarile de lemn, care
scirjiiau, spre al doilea etaj. Cind ajunsera sus, ea

v. 1 -72 V J
/— I l)an sin cl pe much

ezita pujin. Greg rezista tentajiei de a o intoarce


spre stinga, caci ar fi insemnat sa o atinga.
-Peaici. *
Domni§oara Kitty i§i avea camera vizavi de a
lui. Se oprira o clipa in faja u§ii ei.
Annie ii arunca o privire §i spuse, rididnd din
urneri: v
- Pove§ti de dragoste pe platou...
- De acord.
- Din pacate.
- Pe termen scurt.
- Nimic altceva decit complicajii.
- Mai poji s-o spui o data.
Ea se uita la cheia camerei cu regret.
- Bine, atunci, noapte buna.
- Noapte buna.
Ea inchise u§a §i o incuie.
Greg ramase in hoi, contemplindu-i retragerea
grabita. Ea incepuse ziua ca o adiere de aer curat
§i dupa opt ore in compania lui devenise la fel de
prudenta §i de nervoasa ca el.
Unora Ii s-ar fi parut ciudat. Nu §i lui. Un senti­
ment puternic de frustrare il impunse asemeni
unei rani vechi intr-o zi rece. I§i freca ceafa
intrebindu-se de ce avea acel efect asupra

v -< 73 y
,— ( Terry Lawrence )—

oamenilor.
Raspunsul se afla pe patul lui cind deschise
u§a camerei, o femeie pe care o iubise mulji ani §i
care incetase sa-l iubeasca demult.
Impinse u§a cu piciorul §i lua fotografia de pe
pat tredndu-§i degetele peste rama argintie.
- Ei, Pam, n-ai fi fost prea mindra de mine azi.
Se intinse pe spate, scojind o perna de sub
spatele care tl durea. Unii vorbeau cu plantele sau
cu pisicile, el vorbea cu fotografia lui Pam.
- Eram gata sa ma omor §i pe mine §i o
cascadoare. Din cauza unor calcule gre§ite.
OricTt ar fi incercat, nu putea sa nu se
invfnovajeasca. Nu ar fi avut cum sa prevada ca
se va bloca u§a. A§a cum spusese §i Annie, i§i
pastrasera sfngele rece §i totul ie§ise bine.
- Dar daca n-ar fi ie§it?
Se uita la fotografie.
- Te-a§ fi vazut mult mai curind.
Trecusera cinci ani de la moartea ei §i el tot
nu-§i putea inchipui ca ar fi putut iubi pe altcineva.
Durerile puteau fi incalzite, ferecate sau ignorate,
dar inima lui, in ceea ce-l privea, nu avea sa se
vindece niciodata. Ii era greu sa-§i inchipuie ca va
gasi o alta femeie ca Pam.

V.
\ 74 y
Dansind pe muchie )—

Annie Cartwright ii aparu in minte nechemata.


- E cu zece ani mai tinara decit mine §i mult
mai draguja. E blonda, mladioasa §i optzeci la
suta baiejoaica.
Pam fusese bruneta §i sfioasa, buna §i
generoasa. Nu fusese nici dura, nici indrazneaja.
Nu-l provocase niciodata a§a cum facea Annie
Cartwright tot timpul. Ceea ce 'fusese intre ei
arsese ca un taciune stralucitor, ca un foe intr-un
camin. In preajmajui Annie Cartwright izbucneau
incendii, erau numai scintei §i uscaturi.
O sarutase de doua ori, intr-o ma§ina sufo-
canta, unde statusera trup linga trup, amindoi
asudind §i respirind anevoios, §i pe o alee
luminata de luna, iute §i cu asprime, negind
repede gestul.
Auzea inca incuietoarea u§ii ei. Dorinja lui o
speriase. La naiba, il speria §i pe el. Trecusera
mulji ani de cind dorise sa sarute astfel o femeie.
Greg rise u§or, gindindu-se la ce-ar fi facut
Rusty Cartwright daca ar fi §tiut ce facuse el cu
fiica-sa. §i Pam? Privi fotografia acelei brunete
care ridea §i, deodata, simji o durere in tot trupul.
“Domnule Ford. V-am ruga sa veniji la spital
cu noi.“ Doi poliJi§ti venisera la Utah Salt Flats. El

v -< 75 y J
Terrj' Lawrence

tocmai intrase cu o ma§ina intr-un zid de


caramida pentru a dovedi ca pernele de aer
funcjionau. Scapase fara nici o zgirietura. Pe o
strada, la numai doua mile de locuinja lor, sojia
lui nu avusese tot atita noroc. §oferul acela beat
conducea cu cel pujin optzeci §i cinci de mile pe
.ora...
Greg injura §i se intoarse in patul care scirjiia,
punind fotografia pe noptiera.
- E blonda. Parul ei e chiar alb intr-o anumita
lumina.
Pam era totdeauna atit de fragila. Atit de
atenta. De ce nu-l vazuse pe acel individ? De ce
n-a facut o mi§care laterala, de ce n-a pus frina
sau ceva?
Vocea lui Greg era aspra.
- Ochii ei sint alba§tri. Albastrul florii de colj.
Albastrul clopojeilor.
§i probabil ca l-ar fi crezut nebun daca l-ar fi
auzit vorbind astfel.
Pujin ii pasa. II susjinuse cind nimic altceva nu
reu§ise. Cei pe care i-ai iubit n-au disparut, pur §i
simplu. Avea nevoie sa creada acest lucru.
Dragostea raminea cu tine, altfel, pentru ce
exista?

V, ^ 76 y
Dansind pe muchie

In acel ultim an, T§i daduse seama; In sfir§it, ca.


acel obicei de a purta discujii cu sinedevenise un
mod de a-§i pune ordine in ginduri la capatui unei
zile - nimic mai mult. Gind pleca, impacheta §i
fotografia ei. O despacheta. Simjea farime din ea
desprinzindu-se.
Nelini§tit, se ridica §i se duse in baie, aruncind
gramezile de haine intr-un fel da ordine. Facuse
du§ inainte sa vada probele. Prosoape ude se
aflau impra§tiate pe jos. Amintirea cascadoriei il
zapaci.
L-ar fi putut trimite pe Jack in dimineaja aceea.
Dar Annie era noua §i i§i ascundea emojia in
spatele indraznelii. In clipa cind ridicase barbia §i
ii intinsese mina prezentindu-se, §tiuse ca trebuie
sa fie cu ea, sa-i poarte de jgrija.
- S-a descurcat foarte bine, spuse el foto-
grafiei intinzindu-se ir) pat, in sfir§it. Cred ca Ji-ar fi
placut de ea.
Stinse lumina, refuzind sa se gindeasca la cit
de mult ii placea lui de ea.

: 77 >
—(
■s Terry Lawrence

%*ntru

Un vis. Trebuia sa fie. Faptul ca era cu ochii


larg deschifi il convinse, insa, ca nu era. La fel §i
inima care-i batea cu putere. 0_ fantoma ar fi
semanat cu Pam. Femeia care se afla la picioa­
rele patului era in carne §i oase.
Caldura brusca din partea inferioara a trupului
il facu sa-§i dea seama ca pielea ii era lipicioasa.
Vocea ii era ragu§ita.
- Annie. Ce caufi aici?

------------------ :------ 1 78 >---------- ------------- -


Dansind pe muchie

Ea nu raspunse.
El i§i trecu mina peste barbia Jepoasa. Ceasul
arata ora trei dimineaja. Mai bine indura intu-'
nericul depit sa aprinda o lumina care i-ar fi
strapuns ochii. 0 aprinse, totu§i.
Nu avu nici un efect asupra privirii ei sticloase.
- Rochia mea, spuse ea.
- Ce rochie?
Nu somnul ii strecurase acea asprime in glas.
Acum o vedea foarte clar.
Purta o bluza scurta, aproape transparent^.
Privirea lui aluneca peste valea adinca dintre sir.ii
ei. Avea bikini cu fi§ii subjiri deasupra §oldurilor.
Picioarele erau lungi, iar pulpele acoperite cu o
u§oara pulbere aurie.
Greg injura §i se ridica in capul oaselor.
- E§ti somnambula, nu-i a§a?
Ea privea tapetul intr-un punct aflat la vreo
douazeci de centimetri deasupra capului lui.
- Ai vazut-o? Am nevoie de ea.
Incepu sa se agite prin camera.
. - Am nevoie... de ceva de imbracat...
I§i incruci§a brajele §i ridica marginea de jos a
bluzei.
Greg sari repede din pat.

v 1 79 >-
,— I • Terry Lawrence

- Am injeles.
Gol fiind, tncepu sa-§i traga repede pantalonii
scurji.
Annie privea absenta in jur, parind sa vada
lucruri pe care el nu le putea vedea. Se ruga sa
ramina a§a pina reu§ea sa-§i puna ceva pe el.
- De ce nu mi-ai spus ca obi§nuie§ti sa faci
asta?
Nicisun raspuns. Incerca sa-§i aminteasca ce
§tia despre somnambuli. Fratele lui facuse a§a
ceva cind avusese §apte ani, iar tatal lui il urease
pe umar §i il dusese inapoi in pat.
Gindul de a o urea pe Annie in patul sau il facu
sa i se usuce gura. Pielea ii lua foe numai inchi-
puindu-§i acel trup frumos aruncat peste umarul
lui §i brajul lui petrecut peste acele pulpe goale.
I§i spuse ca le mai atinsese de nenumarate ori in
dupa-amiaza aceea pe bancheta. din spate a
ma§inii. Putea sa se descurce.
Ba nu putea deloc.
- Trebuie sa te due in pat, mormai el. In patul
tau.
Tonul lui aspru o facu sa tresara. Deschise
dulapul.
- E aici?

^ 80 ^
r— I Dansind p ie

- O rochie? La naiba, o fi.


Tinlnd-o de cot, o conduse cu grija prin
tncapere, pastrind o distanja de cijiva centimetri
de ea. Puse mina pe clanja, gata sa iasa in holul
puter'nic luminat, dar se opri brusc. Daca domni-
§oara Kitty sau vreun membru al echipei i-ar fi
vazut tn hoi a§a sumar tmbracaji? §i ce-ar fi rezol-
vat daca o ducea tn camera ei? Nimic nu o putea
opri sa nu descuie u§a §i sa iasa din nou. Data
viitoare ar fi putut niraeri peste cineva care sa nu
se poarte atit de politicos.
Inchise u§a. Ea statea tn lumina partnd deru-
tata, neliniftita, ca §i cum ar fi fost gata sa se
trezeascatn orice clipa. Stinse lumina. Razele lunii
ti atinsera picioarele.
- Am nevoie... spuse ea.
- Ssst.
Daca nu era o fantoma, poate ca fusese
trimisa de una. Ztmbi cu tristeje la gtndul ca Pam
l-ar fi pedepsit pentru toate acele gtnduri mur-
dare. Nu s-ar fi mirat daca totul s-ar fi dovedit a fi
doar un vis. „Sau un dar...“
- Urca-te-n pat, ti spuse el dirijind-o, iar §oapta
lui era tncarcata de ru§ine, regret §i frustrare.
Nu se crezuse niciodata tn stare de ceea ce

< 81
Terry Lawrence )“ ~ A

avea sa faca. Acel gind ii incle§ta maxilarul.


-Eu...
- Urca-n pat.
La naiba, daca avea obiceiul sa se plimbe
noaptea imbracata astfel...
Trupul ei ceda incetul cu incetul. Sinii, obraz-
nici §i conici, se turtira u§or in clipa cind se
intinse. O privi stringind perna in braje, intinzindu-
§i picioarele lungi §i cautind locurile incalzite de el.
Greg inghiji un nod de marimea unei nuci.
- A§a.
Vocea lui era la fel de aspra ca patura aceea
veche, pe care o lasa strinsa la capatui celalalt al
patului. Ridica apoi un co\\ al cearceafului, cu
care ii acoperi trupul, plimbindu-§i un deget
batatorit de-a lungul piciorului ei, trecind peste
parul scurt §i blond cu o atingere intima. Se
intreba, nu pentru prima oara in ziua aceea, ce fel
de om devenise.
O atinse din nou.

- Nu e acest gen de om.


Annie se duse spre jarcul de la capatui
V
A 82 >- J
Dansind pe inuchie

platoului de filmare. Picioarele ii tremurau la fel ca


ale unui minz nou-nascut. Nu era perfect sigura
de ceea ce se intimplase noaptea trecuta, dar
ceva §tia foarte bine. Se trezise in patul lui Greg
Ford. Trupul ii mai fremata inca numai cind i§i
amintea. Ii simjise mirosul after-shaw-ului pe
pernS. Ii vazuse hainele impra§tiate pe jos.
Patul de campanie pe care dormise, bloca
u§a.
Fotografia unei brunete care zirnbea.
S-a intimplat, i§i spuse ea. Orice-ar fi. 0 sa ne
descurcam noi.
il zari la o distanja de vreo doua sute de yarzi
§i i§i dadu seama ca era mai u§or de spus decit
de facut. Umerii ii pareau mai laji a§a cum statea
cu brajele sprijinite pe scindura de sus a Jarcului.
O pereche de blugi strimji, gri in unele locuri,
taiaji in altele, ii acopereau §oldurile inguste. §tia
din proprie experienja cit de ferme §i musculare
erau picioarele acelea. Era, oare, o amintire din
timpul cascadoriei anterioare sau din timpul nopjii
trecute?
- Din visele tale, Cartwright.
§i daca nu fusese un vis?
Singele ii navali in urechi de Rarca ar fi fost o
T eriy Lawrence

turma de bizoni. Trupul o durea in citeva locuri. !§i


simjea mugchii incordaji, iar citeva vinatai u§oare
se vedeau pe pulpa.
- Caderea de ieri, insista ea.
“Sau urmarile nopjii trecute."
- Nu s-a intimplat nimic, spuse ea facind un
gest care accentua ideea.
Un membru al echipei de mecanici i§i ridica
privirea. Annie zimbi incordat cind trecu pe linga
el. Din fericire, o femeie care i§i repeta replicile nu
era ceva chiar atit de neobi§nuit pe un platou de
filmare. Numai ca ea ii dedicase acele replici
numai lui Greg Ford.
Acesta se intoarse, de parca ar fi sim|it-o
venind §i fiecare centimetru al trupului sau deveni
rigid. O palan'e neagra de cowboy, prafuita, ii era
lasata mult pe frunte, umbrindu-i ochii.
- ’neaja.
Annie ajunse linga el, dar toate cuvintele
pregatite ii ramasera in gitlej.
- ’neaja, ingaima ea.
El mesteca un pai care ii ie§ea pujin printre
buze. Privira amindoi drept in faja. Un dresor
plimba un cal negru in interiorul Jarcului Jinindu-I
legat de git cu a fringhie. Annie il privi pe Greg cu

V J
A 84 >
Dansind pe muchie

coada ochiului. In afara de o vena care ii zvicnea


constant in obraz, nici un mu§chi nu i se mi§ca.
Calul necheza, i§i agita capul §i i§i dezveli
dinjii, dar Greg Ford ramase ca o stana de piatra.
- Acesta e Dickens? intreba ea.
- Da, §i e, intr-adevar plin de dracu§ori.
Ea pricepu aluzia. Nu voia ca ea sa faca acea
cascadorie. Aproape ca rasufla u§urata; avea sa
atace problemele mai u§oare intii. De fapt, avea
sa se napusteasca asupra lor la fel cum o starleta
care Jinea regim s-ar fi napustit asupra unui
platou cu pui fript.
Balansindu-se cu §ezutul pe scindura |arcului,
Annie chema calul mai aproape, mingiindu-l pe
git. Dresorurii dadu fringhia §i se indeparta. Annie
murmura tot felul de cuvinte dulci animalului
atent.
- Ah, pot sa-l calaresc fara nici o problema,
spuse ea u§or in urechea calului. Nu-i a§a,
Dickens?
Greg scoase paiul din gura §i il indoi intre
degetul mare §i cel aratator. Apoi se intinse dupa
altul care ie§ea mai mult dintr-un balot.
- Crezi?
Ritualul de mingiiere al calului indeparta §i o

v H 85 V J
—i Terry Lawrence )— ,

parte din temerile lui Annie. Tensiunea, strinsa in


stomacul ei ca un lasou riefdosit, disparu pentru
prima oara in diminea|a aceea. Se intoarse spre
Greg §i ii zimbi.
- Nu cuno§ti niciodata un cal cu adevarat
decit atunci cind il incaleci.
El i§i ridica privirea de la punctul unde se
imbinau coapsele ei.
- A§a e.
Lasoul deveni un fitil pe care il aprinse el.
Focul o invalui pina la degetele de la picioare.
- Am vrut sa spun...
' Paiul se muta dintr-un colj in altul al gurii.
- Ce anume?
- Ca ma pot descurca.
- La ce te referi mai exact?
Annie sari de pe scindura farcului §i i§i scutura
§ezutul pantalonilor cu palmele. Greg scruta
orizontul. §i sub ochii sai se vedeau cearcane
vinejii, iar ridurile din coljuri erau extrem de adinci.
- N-am §tiut, spuse ea cu sinceritate. Daca a§
fi §tiut, noaptea trecuta n-ar fi existat niciodata.
- Ce sa §tii?
- Ca e§ti insurat.
Ii trebui un minut sa-§i dea seama.

v
Danstnd pe muchie

- Fotografia lui Pam, spuse el.


- N-a§ fi facut niciodata a§a ceva - adica, n-a§
fi facut-o in nici un caz, daca a§ fi fost treaza - cu
sigurahja ca n-a§ fi venit tn camera ta daca a§ fi
§tiut ca e§ti tnsurat. Nici treaza, nici adormita.
Trase adtnc aer tn piept. Nu fusese cel mai
stralucit discurs, dar spusese tot. Totu§i, o
tntrebare mai persista, inca. Ce se tnttmplase in
patul lui?
I§i spuse ca putea sa tntrebe, pur §i simplu.
“Cind vor zbura pterodactilii. “
Lua §i ea un pal pe care tncepu sa-l mestece
nervoasa.
- A fost un semn ca am incredere tn tine,
spuse ea. Somnambulii nu se pun niciodata tn
pericol intenjionat.
- §i ce anume consideri tu a fi un pericot?
Zimbetul lui ironic o facu sa-§i simta genunchii
slabiji. Nu. putea sa creada ca ar fi profitat de ea
tntr-o asemenea situate. Nu voia sa creada.
De pe platou se auzi un semnal. In acel
moment, §ase membri ai echipei, care pastrasera
distanja cu tact, se strtnsera in jurul lui Greg
pentru a primi instrucjiuni §i pentru a-i oferi
informajii. Aparatele de filmat erau la locurile lor §i

\ 87 y j
,— ( Terry Lawrence

punctele de unde aveau sa pornedsca gloanjele


erau fixate. In cele din urma, oamenii se
indepartara, iar Annie ramase din nou cu Greg.
Intreruperile Ti dadusera timp de gindire. El era
ostil §i distant, ca unui caruia ii era ru§ine de ce
facuse. Dar patul de campanie? Un bMrbat care
profitase de situajie ar fi ales, oare, un loc atit de
cast unde sa doarma?
- Trebuie sa incepem cascadoria cu calul,
spuse el pornind cu pa§i mari spre grajd. Vorbim
mai tirziu.
Annie tl urma.
- Imi accepji scuzele?
El se intoarse §i privi Tn punctul unde ea ii
stringea brajul. Privirea aceea ar fi indepartat
mulji barbaji, dar ea nu-i dadu drumul.
- Pentru ce-Ji ceri scuze, mai exact?
§tia foarte bine ca nu-§i mai amintea. Tonul lui
ironic o facu sa tremure in interior.
- Spune-mi tu.
Trebuia sa-i admire curajul. Se a§teptase pe
jumatate sa-§i faca bagajele §i sa se intoarca la
Los Angeles cind s-a trezit in patul lui de dimi-
neaja. La §ase, el se afla la Jarc intrebindu-se
cum sa o inlocuiasca §i de ce era atit de
Dansind pe muchie

nerabdator s-o faca.


- Nu §tii?
Ea scutura din cap, cu ochi vulnerabili, dar
fermi. Atita forja intr-un trup atit de firav, i§i spuse
el, §i nouazeci la suta din ea provenind din
interior. Dar, cu toata indrazneala ei, existau §i
locuri fragile in Annie Cartwright, parti pe care un
barbat >ar fi vrut sa le protejeze. Chiar daca ar fi
insemnat sa o protejeze de el insu§i.
II speriase de moarte noaptea trecuta,
reaprizind o dorinja pe care o crezuse moarta
demult. Realizarea acelui fapt il izbi ca un tren in
viteza, ca un fulger, ca o femeie care i se arunca
in braje pe marginea unei prapastii.
A§tepta raspunsuri pe care el nu le §tia. Avea
nevoie sa se orienteze, atit sexual, cit §i altfel. §i,
pentru & reu§i acest lucru, trebuia sa o inde-
parteze.
- 0 femeie care intra adormita in camera unui
barbat la ora aceea din noapte se poate a§tepta
la orice.
Ea inghiji in sec.
El §tia ce gust avea.
- Faci asta des?
- Din an in Pa§te.

v. < 89 ) J
Terry Lawrence

l§i aminti cum arata trupul ei in lumina lunii,


argintiu §i auriu.
- Faptul ca Ji-am vorbit despre Cody §i despre
tata trebuie sa ma fi facut sa ma gindesc la prea
multe lucruri §i mi-a tulburat somnul, spuse ea.
Judecind dupa ochi, parea sa fie tulburata
inca.
Greg privi cum membrii echipei se apropiau
tot mai mult. Ca §i cum un laser ar fi trasat o
dunga pe pamint, pastrara totu§i o anumita
distanja. I§i vTri degetele mari in partea din spate
a centurii, i§i infipse calciiele in praf §i ridica virful
metalic al unei cizme de cowboy.^
- Poate episodul din ma§ina a 'facut-o. Sau
faptul ca m-ai sarutat. Poate ai venit dupa mai
mult.
- Poate cascadoria m-a speriat mai mult decit
mi-am dat seama.
- Sau ce s-a intimplat in spatele hotelului?
- Nu trebuie neaparat sa fie ceva sexual,
spuse ea coborindu-§i glasul. Rareori se intimpla
sa fiu somnambula. Atita tot. Ceva nu m-a ISsat
sa ma odihnesc...
-... pina cind ai venit in camera mea.
Se a§eza in dreptul ei, acoperind soarele

v
Dansind pe muchie . I— ^

diminejii. O privi cum Famase neclintita §i cum i se


intunecara ochii in umbra lui, iar obrajii i se
imbujorara.
- Dupa aceea te-ai odihnit foarte bine. Ai
adormit imediat.
Inima ei batea cu putere. Un fior rece i i
strabatu, deodata, §ira spinarii.
- N-am §tiut ca e§ti insurat.
- tiu sint.
- Ca ai pe cineva, atunci.
O clipa ii fu mila de ea, numai ca nu era la fel
de blind §i cu propriile sale emojii.
- Sojia mea a murit acum cinci ani.
Annie avu impresia ca prime§te un pumn in
plex, ca o lovitura gre§ita la lecjia de karate.
- Imi pare rau.
- Un accident de ma§ina. A fost ceva instan-
taneu.
“Dar iji trebuie o ve§nicie sa te obi§nuie§ti cu
gindul.“ Annie i§i amintea fraza aceea cu atita
claritate, de parca el. o spusese cu gals tare. II
vazu scrutind din nou orizontul. Cerul din spatele
lui parea sa se intinda la nesfir§it, albastru §i gol.
Ar fi vrut sa-l atinga, sa-l ajute.
- A trecut mult timp, spuse el.

v J
91
✓— I Terry Lawrence

Nu judecind §i dupa durerea din ochii lui. §tia


c i ar fi respins orice gest de simpatie din partea
ei; atitudinea lui o Jinea la distanja. Proasto, pe
cine protejezi? se intreba ea deodata §i pa§ind ■
- inainte, il lua pe dupa mijloc.
- Hei!
Strinse pina nu mai putu. O lacrima pata
cama§a lui de blugi.
- De ce nu mi-ai spus? Nu, nu-mi spune. A§a
e§ti tu, nu?
Acum totul avea sens. Toji ceilalji cascadori
din echipa §tiau, de aceea erau atit de protectori
faja de §eful lor morocanos. De aceea un barbat
aspru, frumos §j sexy avea nevoie de prieteni
care sa-i gaseasca femei pe care el le refuza.
Stind rigid in brajele ei, el ezita pujin. Dupa
aceea ii atinse parul.
- Annie, e in regula.
Cu citeva clipe mai inainte, ea fusese gata sa
stinga fiecare scinteie de sexualitate care sclipea
intre ei. Acum §tia motivul pentru care el i§i
sapase o groapa atit de adinca. Avea nevoie de
ea mai mult ca oricind.
Ea clipi de citeva ori pentru a-§i stapini
lacrimile §i ii arunca un zimbet uluitor, stringindu-l

v. J
—( Dansind pe mucliie ^

inca o data inairtte sa-i dea drumui.


- 0 sa-Ji ofer cea mai senzajionala cascadorie
cu un cal pe care, ai vazut-o vreodata. Da, §efule?
Un asistent de producfie, purtind o §apca pe
cap, interveni, ignorind momentul lor de tandreje. •
- E§ti gata, Ford?
Greg nu-§i lua ochii de la ai ei.
- Aproape.
- Aproape nu inseamna..;
-D a.
-Da?
-D a.
Asistentul vorbi atunci in radioemptor:
- Zice ca sint gata.
Ii raspunsera o muljime de parazi|i. Asistentul
i§i drese glasul.
- Vrea totul gata pina la prinz; credeji ca puteji
s-o faceji?
- Putem.
Annie privi in urma asistentului. Era deja §apte
§i jumatate, tirziu dupa standardele muncii in
cinematografie. Judecind dupa timpul pe care §i-l
petrecuse Greg explicindu-i cascadoria cu ma~
§ina, fusese sigura ca-i va lua §i mai mult timp
refacerea celei care o facuse pe Julie McLean sa

V 93 J
Terry Lawrence )—

se raneasca.
- Putem sa terminam pina la prinz? intreba ea.
- Am reptetat-o deja de doua ori, spuse el §i o
expresie de vinovajie ii Intunecafafa, iar privirea ii
aluneca spre u§a grajdulul.
Un cascador cu o fusta lunga §i o bluza de
matase statea in umbra, incercind sa-§i strecoare
cizmele de dama in seara §eii lui Dickens, dar
calul se mi§ca tot timpul facindu-l sa dea gre§.
- Stai pujinI striga Annie cind Greg porni spre
cladirea din lemn.
- Ssst, sperii calul, ii spuse el ca un ordin.
- La naiba, §uiera ea §i apoi continua in
§oapta: Doar n-ai sa trimiji un tip cu peruca in
locul meu.
- A§a am hotarit.
- De cind?
- De aseara, spuse el ridicind palma. De cind
ne-am injeles ca e vorba de munca.
- Dar este treaba meal
- §i cea de coordonare a cascadorilor este a
mea. Dupa tot ce mi-ai spus despre fratele tau
care a murit cazind de pe cal, n-am de gind sa te
pun sa urci pe ceva care se arcuie§te sau azvirle.
- Asta inseamna ca nu s-a intimplat nimic in
—i Dansind pe muchie )— .

patul tau?
In clipa cind rosti acele cuvinte, fiecare nerv
din trupul ei intra in alerta.
Greg se opri deodata §i se intoarse.
- Ai fi vrut sa se intimple?
Caii tropaiau in boxe. Copitele lui Dickens
batura pamintul scapind incercarilor zadarnice ale
lui Tony de a-i incaleca.
Annie trase aer in piept.
- Trebuie sa §tiu.
Greg facu ochii mici §i privi inspre grajdul
intunecat. Vazind cit de mult ii trebuia ca sa
spuna, Annie nu era mai sigura ca ar fi vrut sa
auda. §tia din proprie experienja ca Greg Ford
avea prea multa barba|ie in el pentru puterile ei.
Ar fi putut sa jure ca avea §i cinste §i integritate
pe masura.
Dar orice barbat i§i avea propriile limite. Ea il
adusese la capatui alor lui de citeva ori. Poate ca
noaptea trecuta ctepagise linia.
Un §ir de injuraturi in spaniola intrerupse
liniftea. Tony se Jinea de genunchiul pe care i-l
lovise Dickens. Calul se dezlanjuia din nou. Tony
i§i smulse atunci peruca §i o azvirli pe o gramada
de paie.

v.
- N-o sa calaresc calul asta!
- Gata, zise Annie alergind spre cal.
Aerul parea mai u§or de respirat, nu-i mai
dadea acea senzajie de fierbinjeala pe care o
avea Tn apropierea lui Greg.
- Gata, iubitule. Lini§te§te-te.
Galul necheza §i ii adulmeca mTna. Ea se dadu
la o parte iute §i continua sa-l mTngTie pe git.
- O sa fie bine. Tipul ala atragator Tmbracat Tn
fusta n-o sa te calareasca, iji promit.
Ochii negri ai lui Tony sclipira Tn timp ce-i
spunea Tn termeni spanioli ce crede despre
descenden{a calului. Annie rise u§or §i continua
sa mTngTie animalul, fac?ndu-l pe Dickens sa-i
tolereze prezenja temporar.
Greg veni repede linga ei. Ea aproape ca se
a§tepta sa-i vada pistoalele la §old §i sa-i auda
pintenii in mers.
- Tony a parcurs traseul, spuse el. Cunoa§te
cascadoria.
- E prea tirziu sa mai cau# pe altcineva, iar
Tony tocmai a spus ca refuza s-o faca. De§i arata
foarte bine Tn fusta, spuse ea batind din gene
spre tinarul cascador.
Tony ro§i §i T§i feri privirea, dar fu Tntimpinat de

v j
,— Dansind pe nuichie I— ^

rinjete §i de fluieraturi din partea citorva cascadori


care se aflau afara, linga Jarc.
- Hai afara, Tony iubijel, strigara ei fluierindu-§i
aprecierea.
Asemeni unui matador cu pelerina ro§ie, Tony
i§i desfacu fusta care era fnfa§urata in jurul
mijlocului §i o azvlrli jos. Annie o ridica. Gasi
despicatura scurta dintr-o parte, o mai mari pujin
pentru a avea mai mult spajiu pentru mi§carea
picioarelor, dupa care §i-o petrecu In jurul taliei.
Ascunztndu-se in spatele lui Dickens, i§i scoase
blugii. Bluza ei alba ramase neschimbata, caci la
fel era §i cea care i se daduse lui Tony.
Aparu din spatele cabinei pe patru picioare §i
facu o pirueta.
- Imbracata §i gata de drum, §efule.
Echipa de cascadori aplauda.
- Sa se vada mai mult piciorul!
Ea l§i cobori glasul §i spuse ceva ce era
numai pentru ea §i Greg:
- Pentru asta am venit. Lasa-ma sa-Ji arat ce
pot sa fac.
§tia ca vorbele ei aveau un dublu Injeles. Se
parea ca, mai degraba, s-ar fi sfarlmat in sute de
bucafi decit sa recunoasca ce se intimplase

V. h 97 y
J
,— I Terry Lawrence I— x

noaptea precedents. Foarte bine. Atunci §i ea


avea sa se poarte ca §i cum nimic nu s-ar fi
intimplat.
Cu un salt u§or, i§i viri piciorul in seara §i pe
celalalt §i-l trecu peste §a.
- Sint gata, §efule.
Greg se incrunta. Nu putea sa o tirasca jos de
pe cat, §tia asta foarte bine.
- Tony o sa-Ji explice totul.
- Tu unde o sa fii?
- 0 sa privesc.
Aproape ca scuipa acele cuvinte, dupa care
lua calul de friu §i ii conduse pe amindoi la soare.
Simjind ca era privit, Dickens incepu sa se
agite. Acela§i lucru se intimpla §i cu nervii lui
Annie. Se apleca peste gitul lui promijindu-i o
muljime de lucruri odata ce se va sfir§i totul.
Surprinse privirea lui Greg. Un zimbet tainic ii
era schijat pe buze.
- Vorbe§ti cu mine sau cu calul? . •
Obrajii i se imbujorara puternic.
- Cu calul.
- Bine.
Se nascuse cu o piele atit de deschisa, incit
orice emojie ii' colora obrajii. Din fericire, gasise

V 98 ■
Dansind pe muchie

totdeauna curajul sa-§i infrunte emope. Uneori,


acel curaj era mai greu de gasit. Izbuti sa
arboreze un zimbet §i sa dea impresia de mai
multa incredere decit simjea tn realitate.
- Am injeles, Ford. Nu vrei sa-mi spui ce s-a
tnttmplat azi- noapte pentru ca vrei sa ma sperii §i
sa nu mai apar tn cascadoriile din filmul asta. E'r
bine, sa §tii ca nu Jine. M-ai primit in camera, m-ai
bagat in pat, iar tu Ji-ai scos acel pat de campanie
§i ai dormit in el.
- Cine a zis ca am dormit?
Cearcanele din jurul ochilor lui aratau acest
lucru. Ea i§i tnalja barbia. Dickens simji §i i§i
scutura coama, imittnd-o. Annie lua hajurile din
mina lui Greg.
- Daca nu-mi spui altceva, o sa banuiesc ca ai
fost un adevarat domn.
- Nimeni nu m-a mai acuzat de a§a ceva
vreodata. In nici uri caz o femeie.
Se apropie de ea, stind cu spatele la ceilalji §i
avind capul tn dreptul §eii. Privi felul cum ti erau
desfacute picioarele, fusta atirnind u§or. Observa
cit de strins Jinea hajurile in jurul unei miini.
- Nervoasa?
- Nu in prezenja cailor.

v 99 J
Terry Lawrence

- Iji place sa calare§ti; se vede, spuse el §i


privirea ti aluneca de pe chipul ei pe §old.uri. Ai un
§ezut foarte bun.
Fara sa vrea, ea i§i incorda pulpele. Dickens
raspunse imediat §i fu nevoie de o secunda
pentru a-l lini§ti. II ocoli pe Greg §i reveni apoi
linga el §i linga acel zimbet subtil care incepea sa
o enerveze.
- E§ti gata sa incepem odata?
O opri cu o rntrebare nea§teptata:
- Ctnd te-ai trezit azi-dimineafa §i ai vazut
unde e§ti, ai fost surprinsa?
- Binetnjele's.
- Fericita?
O stare de euforie ciudata §i tulburatoare o
staptnise toata dimineaja, dar ea nu se potrivea
prea bine cu situajia umilitoare tn care se afla.
- Surprinsa, afirma ea.
- §i ai dat fuga tncoace.
- Eram in intirziere.
El ti cuprinse glezna, mina scirjiindu-i pe pielea
lustruita a cizmelor ei. Nu atinse locul unde
piciorul ii era dezgolit de fusta despicata. Nici nu
trebuia. *
- Banuiesc ca n-ai avut timp-sa te razi pe

V
{ 100) -
D ansind pe muchie

picioare. -
Inainte ca ea sa poata raspunde, el se
intoarse §i se indeparta.

Repetara totul de trei ori, mergind la pas §i de


doua ori la trap. Trasera §i citeva focuri pentru a
vedea cit de nervoS era calul. Greg statea in afara
Jartului, strigind ordine, dar, in general, lasindu-l
pe Tony sa se ocupe de Annie.
Inca pujin autocontrol §i tipul va exploda, i§i
spuse ea. Se invirtea, se agita, se gindea de
doueMpri la fiecare intoarcere §i rasucire din
cascadorie. Sentim^ntul de vinovajie pentru
accidentul lui Julie il apasa asemeni unei §ei de
douazeci §i cinci de kilograme aruncate pe umar.
"In ciuda discujiei de dimineaja, era ferm hotarit sa
o {ina in afara de orice pericol. Acest lucru il
costa. Daca mai scotea o {igara, ea era gata sa
cumpere acjiuni la firma respectiva.
Dar simpatia ei nu ajungea decit pina acolo.
Grajie remarcii privind rasul, statea pe cal ca
Lady Godiva, goala pu§ca atit in imaginafia lui, cit
§i intr-a ei. De fiecare data cind el se apropia de
v A 101 y
f ~ \ Terry Lawrence I— v

cal destul de mult, ea i§i tragea glezna inauntru.


§i, de fiecare data, calul raspundea, Jt§nind
intr-o parte.
- Concentreaza-te, striga Greg.
- Fac tot posibilul.
- Daca nu reu§e§ti, din vreun motiv anume,
spune-mi acum.
Ea trase atunci de hajuri scuil §i indrepta calul
spre linia de start.
- 0 luam de la inceput. Poate ca ne prinde
bine tuturor!
Oamenii pusesera steaguri galbene in locurile
unde erau amplasate §arjele. Dupa ce Annie le
memora, aveau sa fie scoase. Ea tret^iia sa
alerge in interiorul farcului, apoi sa sara peste
ingraditura din scinduri §i sa fuga in timp ce, in
jurul lor, praful §i pamintul aveau sa explodeze
sub imitajia focurilor de arma. Dupa ultima*
saritura, ea trebuia sa se prabu§easca in §a ca §i
cum ar fi fost impu§cata, dupa care sa alunece §i
sa cada la pamint. Destul de simplu.
Abia dupa zece §i jumatate erau gata de
fihmare. Dar inima lui Annie continua mult timp sa
bata cu putere. Ii simjea inca mina lui Greg in jurul
gleznei de parca i-ar fi strins-o in menghina.

V ■
( 102 y
Dansind pe muchie

Simjea degete u§oare lunecind peste firi§oarele


blonde de par de pe piciorul ei.
Dickens se incorda odata cu ea.
- Concentreaza-te! urla Greg. Erai gata sa intri
intr-o §arja.
- Ford, scinci asistentul, dar Greg ii arunca d
privire fioroasa §i micujul tacu.
- Mai repetam o data sau n-o faci.
Annie ti muljumi in tacere. Toata dimineaja
refuzase sa lase pe cineva s-o grabeasca.
Asistentul de producjie statea pe capul lui. Greg
era in sufletul ei. Nervii ii erau incordaji la
maximum. Numai de nu, §i-ar incorda pulpele
indemnind calul in moduri in care nu trebuia
indemnat. Facu gre§eala sa se uite la Greg cind
trecu pe linga Jarc. Fiindca venise vorba de
indemnuri incontrolabile...
- Concentreaza-te!
La naiba.
II opri pe Dickens in faja lui Greg.
- Ar. fi mai u§or sa terminam odata.
- Zau?
Nuanja subtila de frustrare din glasul lui o facu
sa intrevada o duzina de posibilitaji senzuale.
- El vrea sa alerge, iar eu a§ spune sa-l lasam.

'0 3
r— v
'l’erry Lawrence

Spre surprinderea ei, Greg fu de acord.


Lutndu-§i cronometrul, \§\ ocupa locul Itnga apa-
ratul de filmat. j§i puse apoi o pereche de ca§ti
care tl ajutau sa comunice cu operatorii, cu cei de
la Efecte speciale §i cu ceilalji membri ai echipei.
Annie tl duse pe Dickens mai departe tn a§tep-
tarea semnalului.
Incepu un exercijiu de relaxare, staptnindu-§i
nervii la fel de strtns cum Jinea hajurile. Concen-
trarea era esenjiala.
- Bine, Dickens, e timpul sa-l impresionam pe
§ef.

V j
'v 104 >
Dansind pe muchie

© itic i

Dadugre§. Abia incepusera sa galopeze in


interiorul Jarcului §i o §arja il facuse pe Dickens sa
Ji§neasca atit de mult in dreapta, incit Annie trebui
sa se Jina cu toata puterea de §a pentru a nu fi
azvirlita. I§i reprima dezamagirea, invinuindu-se
pentru cascadoria ratata cu un limbaj mult mai
aspru decit orice ar fi putut folosi Greg Ford.
Dupa expresia pe care acesta o avea pe chip
cind se apropie de ea, se putea spune ca era

v J
Teri 7 Lawrence

gata sa tncerce.
- E§ti teafara? o intreba el.
- Foarte. Imi pa...
- §i calul?
Scuzele ti tnghejara tn gttlej.
- Nu-i turbat.
Duritatea din ochii lui disparu pu|in.
- Hai sa tncercam din nou.
Pentru o clipa ea se intreba daca se referise la
ei sau la cascadorie. Se tntoarse la aparatul de
filmat urmat de asistentul de producjie care parea
un cocker spaniol ce vazuse o lesa.
- Ai spus la prinz, se pltnse el.
- Am minjit.
Annie rise u§or. Indiferent ce fel de om ar fi
fost, era de parere ca viaja oamenilor sai era mai
presus de orice buget §i orar. Probabil ca ar fi
fost surprins daca ar fi §tiut cit de mult II admira
pentru asta.
Factndu-I pe Dickens sa sara peste ni§te
obstacole pentru a-l menjine concentrat, in timp
ce oamenii rearanjau §arjele, Annie i§i trecu o
mina peste frunte, simjind ca se coace tn soare.
Imediat, Bill aparu pe Itnga grajd, cu o palarie tn
mina.

J
Dansind pe muchie

- Greg a spus sa-ji pui asta cit timp a§tepji.


Mai dureaza un sfert de ora.
Ea i§i inde'sa palaria Stetson, pe frunte imi-'
tindu-l pe cel care i-o daduse §i calari pina la
capatui platoului de filmare. Simji un val de
caldura prin" tot trupul cind se gindi la grija pe
care i-o purta. §i sim|i ni§te furnicaturi pe spate
dindu-§i seama ca el o urmarea. i§i imagina cum
trebuia s-o fi urmarit in timp ce dormea. Caldura
se transforma in fierbinfeala.
- Dar nu-i decit o palarie, mormai ea. Ar face-o
pentru oricare din membrii echipei.
Trebuia sa faca §i ea ceva pentru el. Sa-i arate
posibilitajile ei, sa-i §tearga orice impresie gre§ita
pe care §i-ar fi putut-o forma. Reu§ita acelei
cascadorii ar fi fost un bun inceput. Putea chiar
s-o imbunatajeasca. Ii veni o idee.
De pe platou se auzi un semnal.
In citeva secunde, viaja se imparji in gindire
sau ac|iune. Timpul deveni elastic, momentul se
intinse. Riscul condensa viafa in clipe de pura
concentrare §i traire intensa. Lui Annie ii placea la
nebunie acea senzajie.
Increzindu-se in instinctele §i priceperea ei,
imboldi calul iute, intuind fiecare mi§care pe care

< i°Q
,— I Terry Lawrence

o facea Dickens, ocolind exploziile cu indrazneala


§i stil. -
r II indrepta spre ultimul obstaco). Sarira. Cind
aterlzara, Annie avu grija sa se asigure ca
picioarele ii erau sigure sub el inainte de a lasa
hajurile. Ca un poney de spectacol, el seprabu§i
nechezind, iar ea fu aruncata §i se rostogoli ca §i
cum ar fi fost impinsa de o forja puternica.
Auzi ordinul de a se opri filmarea §i i§i ridica
privirea. Calul statea intins pe o parte §i abia
rasufla.
- Nu te mai preface, Dickens, cascadoria s-a
incheiat.
Atunci, calul se ridica pe picioare. Dresorul l»i
aparu repede §i apuca hajurile.
Anpie i§i lasa din nou capul sa cada pe spate,
epuizata atit din cauza a§teptarii tensionate, cit §i
datorita caderii in sine. Trupul ii pulsa. Doamne,
cit de mult ii placea acea meserie. Baiejoiul din ea
ar fi vrut sa se oajere intr-un copac §i sa se agaje
ca o maimu|a strigind „u-huu.“
Simji vibrajiile unor pa§i care alergau. Ni§te
ochi alba§tri pe un chip bronzat §i batut de vint ii
aparura apoi in faja.
- Ce s-a intimplat? Nu te mf§ca.

--------------------------- ( j 0 8 j -------------------------- -
Dansind pe muchie )— x

Ordinul aspru lasa de dorit.


- Sa nu te apuci niciodata de medicina, Greg,
pentru c’a ai un mod mgrozitor de a sta la
capatiiul cuiva.
~Nutemi§ca!
- Dar n-am nimic. Vezi?
I§i mi§ca degetele de la^picioare in cizme §i
facu acela§i lucru cu cele de la mtini. Se ridica
apoi in capul oaselor §i i§i scutura praful din par.
Radiind, if ciupi u§or de obraz,
- Credeam ca o sa fii impresionat. Am facut
caderea asta pentru ca...
Continuind sa vorbeasca, se ridica in picioare
scuturindu-§i fusta de praf. Tacerea domnea in
jurul ei. Fusese atit de preocupata sa-§i des-
prinda murdaria din par, incit nu observase chipul
intunecat al lui Greg. Cei cijiva cascadori din jur
devenira la fel de tacufi ca Padurea Pietrificata.
- Ce-ai facut? izbucni Greg.
- Am vrut sa arate bine. * .
Ceea ce tncepu ca orecunoa§tere non§alanta
se transforma intr-o cearta in toata regula tn faja
intregii echipe, . -
- A parut ca Ji-ai rupt frumosul git incapajinat!
- A§a §i trebuia sa para!
I I

'v " "09


Terry Lawrence

- N-am repetat a§a.


- Nici nu era nevoie. §tiu foarte bine sa fac o
cazatura.
- Sau un salt mortal?
Ochii ei aruncau fulgere. Daca voia sa faca
aluzie in faja echipei la ceea ce se intimplase cu o
seara in urma, nu avea sa-i fie u§or deloc.
- Sa nu-ndrazne§ti sa-mi vorbe§ti a§a.
- Tu n-ar trebui sa-ndrazne§ti. Nu pe platoul
meu de filmare. Faci ce am repetat fmpreuna §i
nici o rasucire mai mult. Improvizajiile nu sint
permise.
- Dar a parut mai periculos a§a.
- Este mai periculos, urla el. §i tocmai din
cauza asta n-o s-o faci! zise el §i porni cu pa§i
mari spre grajd. Prezinta-te la mine! Acum!
Annie era destul de furioasa pentru a-l urma.
Bill rasuci palaria de citeva ori in miini inainte
de a veni spre ea §i de a i-o da.
- Nu cred ca-|i va fi de ajutor, dar...
Annie in§faca palaria. “
- Mulfumesc.
- Tii minte ce-a pa|it Jackson pentru ca s-a dat
in spectacol.
- Dar eu n-am..., zise ea §i se opri brusc.

V J
/—( Dansind pe muchie K

Nu facuse chiar un spectacol.


- Am vrut doar sa..., adauga ea §i i§i lasa
umerii tn jos. O sa-mi puna capul pe o tava, nu-i
a§a?
- Sau o sa-|i mestece o alta parte a anatomiei.
Bill tl lovi pe Chris cu propria palarie.
- §§§§■
Privira cu tojii spre u§a tntredeschisa a
grajdului. Soarele stralucitor al de§ertului facea ca
intrarea aceea sa para la fel de intunecata ca
iadul.
- Daca-I faci sa a§tepte n-o sa-Ji fie mai bine,
spuse Bill.
Annie porni tncet spre grajd, prefactndu-se ca
are mai mult curaj decit simjea tn realitate. Mai
arunca o ultima privire celor din echipa.
- Fiji apreciativi, baiejci. Asta s-ar putea sa fie
cea mai buna mi§care pe care am facut-o pe ziua
de azi.
Dar putea fi §i ultima.

Grajdul era nou, dar parea vechi de o suta de


ani §i mirosea la fel ca toate grajdurile. Gazduia
v 111 y
Terry Lawrence

zece cai. Annie ie ascuita pufnituriie §i fo§netele,


inhalind parfumui puternic al finului.
- Nu §tiu cum se face, dar mirosul de balegar
ma face totdeauna sa ma simt ca acasa, spuse
ea oprindu-se In prag.
Stlnd rezemat jd u umarul de o boxa, Greg
schija un zimbet §iret.
- Asta-i o vorba de-a tatei, zise ea apoi. Ai
putea sa rizi pujin.
- Rusty §i-a asumat §i el riscuri din astea
nebune§ti?
- Mai rau, spuse ea scuturind pujin praf de pe
bluza sfi§iata.
In cadere, i se rupsese aproape pina la limita
indecen|ei, lasind sa se vada o farima de dantela
neagra.
- Pe.cei care fac acte de bravura ii concediez,
spuse Greg.
Mai bine-zis, ii pune pe jar, i§i spuse ea.
- Oricine e destul de prost sau nesabuit ca
sa-§i ri§te viaja pentru a ma impresioiia nu ramine
mult timp in echipa mea.
De ce avea, oare, impresia ca se afla intr-o
situate delicata in mijlocul de§ertului? Annie
pastra replica pentru sine. Apoi i§i drese glasul §i

V H 112 \
Dansind pe muchie

i§i dadu pe spate citeva §uvi£e grele. Vreo doua


fire de iarba ieseau ca ni§te antene care sesizau
pericolu! §i mai multa dorin|a sexuala. Le scoase'
§i i§i scutura parul pe spate.
Greg t§i amintea perfect clipa cind ea i§i
pierduse panglica ce ii tinea parul. Se prabu§ise
brusc, dupa ce ni§te plete de culoarea filde§ului
brazdara cerul. Greg i§i aminti cum izbise
pamintul trupul ei marunt, bufnitura care il lovise
ca un pumn §i teama puternica pe care o sim|ise
in timp ce o a§tepta sa se ridice.
Pe de alta parte, cuno§tea de departe o
cadere curata. Dar asta nu insemna ca putea sa
se increada in destin. Indraznise s-o faca o data
§i el ii risese in faja.
- E§ti suspendata pentru o perioada nelimi-
tata.
- Pot sa spun §i eu ceva in apararea mea.
- N-ai ce sa spui.
- Nu mi-ai dat nici o §ansa.
- Sa-Ji dau? E un rise pe care nu mi-1 pot
asuma. Dupa episodul de somnambulism ar fi
trebuit sa te exclud total de la aceasta casca­
dorie. Iji afecteaza munca.
- Doar daca nu vrei sa fac cascadorii in somn,

v 113
/"— I Terry Lawrence
h
spuse ea.
- De unde §tii ca n-ai facut chiar a§a ceva?
Ea ii intoarse privirea neclintita. Genunchii ii
tremurau.
- Nu s-a intimplat nimic.
- Ai fi putut sa fii violata.
- A§ fi putut sa cad pe scari, sa stirnesc un
incendiu, sa ies in mijlocul strazii. Dar n-am facut
nimic din toate astea.
- De unde §tii?
- imi cunosc trupul.
- Atunci §tii §i ca ai o alunija linga buric. Maron
inchis, nu neagra, Annie.
i§i simjea limba ca de plumb. §i gustul era la
fel. Se simjea ca §i cum ar fi inhalat raza de soare
care patrundea pe una din ferestre. Aerul era
prafuit §i sufocant. in lumina se vedeau plutind
atitea fire de praf, incit, daca ar fi intins mina, ar fi
apucat o muljime. Nu i§i putea lua ochii de la ai lui
Greg. Caldura lui aprindea coljuri intime ale
sufletului ei, facind-o sa fie extrem de con§tienta
de fiecare centimetru pe care el l-ar fi putut
examina. Privirea lui nu se clinti deloc.
A ei, da.
- Te-ai uitat, spuse ea incruci§indu-§i brajele.

v v .114 h J
Dansind pe muchie

j - A§ fi putut face chiar mai mult.


| - Dar n-ai facut..
- E adevarat. Am privit.
Furia din glasul lui se transforma intr-o §oapta
ragu§ita.
Ea ridica din umeri, foarte con§tienta deodata
de greutatea bluzei care ii aluneca peste umeri,
de aerul care patrundea inauntru atingindu-i sinul.
- Atita tot?
- A fost de ajuns.
Veni spre ea, cu miinile incle§tate atirnind pe
linga trup.
- Te-am privit cum respiri. Am privit cum
stateai intinsa in patul meu in timp ce lumina i|i
atingea trupul in locuri pe care eu nu indrazneam
sa le ating. Crezi ca am dormit pe patul ala de
campanie?
- Sint sigura ca nu vreau sa §tiu.
Se rasucise pe toate parjile. Fusese un domn
§i pina dimineaja n-a facut altceva decit sa
plateasca pentru asta.
- Trupul ma mai doare inca. Asta se nume§te
neimplinire, Annie.
O privi cercetator din cap pina in picioare, de
la buzele pline §i palide, petele ro§ii din obraji §i

, 115
Terry Lawrence

pina la locurile acoperite de praful de culoarea


ambrei.
- Aproape ca am memorat fiecare particica
din tine azi-noapte, de la felul cum ti se ridicau
chilojii pe §olduri, la -felul cum ti se mi§ca bluza
scurta atunci cind iji ridicai brajul pentru a-ti
cuprinde capul.
~ Ce poetic, zise ea cu o voce pujin tremu-
ratoare nedorita.
- A§ fi vrutsa ma imbraji§ezi, sa-Ji departezi
picioarele §i sa ma Jii intre eie, amindoi in lumina
lunii, eu alunecind in tine.
Ea i§i inalja brusc capul.
Nu voia sa-i dea drumul, jinind-o pe loc doar
cu vorbele lui.
- M-am gindit ca, daca ma hag in pat, te vei
opune. Poate. Un minut. Nu trebuia decit sa te
sarut §i m-ai fi dorit la fel de mult cum te doream
eu. ‘ .
-Viseaza.
- Asta am §i facut, complet treaz, Annie,
.aflindu-ma foarte aproape de a face ceva ce nici
unui barbat decent nu i-ar trece prin cap, spuse
el §i se intoarse. La naiba, probabil ai fi Jipat.
Ea abia putu-sa inghita. Citeva picaturi de

,6
— ----------------------------------------------9 —

Dansind pe muchie

sudoare ti aparura stralucitoare pe frunte. 0 alta ii


§iroi printre sini. El se taiase pe obraz in doua
locuri; dupa o noapte d6 frustrare maxima
incercase sa se rada. Ea, nu.
- §i picioarele mele? intreba ea, aproape fara
glas, §i cu nervii stin§i. Cum ai §tiut...
- Le-am atins cind te-am urcat in pat.
A§tepta, dar el nu mai continua. Nu aflase
nimic altceva decit ce ghicise deja. Totu§i, intr-un
fel, in loc sa u§ureze lubrurile, marturisirea lui le
ihrautajise. Facuse ca totul sa devina mai intim.
Mult mai erotic.
- Nu era nevoie sa-mi spui toate astea.
- Dar trebuia sa §tii ce puteai sa pa|e§ti.
Ea tremura din tot trupul. Nu de teama.
Pornea de undeva din interior k§i ii aluneca pe
piele asemeni unei flacari reci, asemeni aerului
greu.
- Imi pare rau. Probabil ca o parte din mine a
avut incredere in tine.
-Silk?
Inima i se opri in loc la auzul sunetului §optit al
pseudonimului, dar cind el se intoarse, ea vazu in
ochii lui severitate.
-Da?
s —: Terry Lawrence ,(—

- Faptul ca te-ai increzut in mine a fost prima


ta gre§eala.
0 trase brusc spre el §i i§i apasa gura pe a ei.
0 lasS apoi sa mearga tncet cu spatele spre o
boxa goala §i nu-i dadu drumul nici o clipa.
Steluje dansau in firele de praf stirnite de
picioarele lor inlanjuite. Spatele ei se lipi de
peretele de lemn al boxei.
Deschise gura sa protesteze, dar limba lui i-o
umplu. I§i inalja capul pentru a-l sfida, dar miihile
lui i-l Jintuira locului, in timp ce ii cerceta gura cu
febrilitate. Ea il impinse cu palmele simjind
dedesubt sfircurile lui tari §i incintate de atingerea
ei.
In cele din urma, el se dadu inapoi, gifiind.
§oldurile lui o apJ§sara, trimijindu-i prin trup unde
de §oc.
- Ai venit la mine pentru ca o parte din tine
voia asta. Toata fiinja ta dore§te asta, Annie.
- Nu, spuse ea stins.
Nu dorise asta noaptea trecuta, nu se dusese
intenjionat in camera lui. Dar aici, acum, inlanjuita
de brajele lui, nu putea nega.
Vocea pe care o auzi era a unei femei, dar nu
putea fi a ei. Gemu cind el ii deschise gura pentru

----------:----------------- ( 7 T F ) --------------------------- '


Dansind pe muchie

un alt sarut §i icni cind el i§i propti mina la baza


coloanei ei tragind-o §i mai mult spre el. Trupul
pe care credea ca-l cunoa§te-se lipi de el,
topindu-se incintat.
A face dragoste cu el era ceva sincer, deschis
§i uluitor. Riscurile emojionale se combinau cu
excitarea fizica. Un val de energie o strabatu
deodata pina in adincul sufletului.
Simjise in el pasiune, curaj, iubire, plus forja
necesara pentru a Jine toate acestea inchise atit
de bine, incit pasiunea sa nu se reverse
niciodata. Se incorda in brajele ei gata sa
rabufneasca, asemeni unui cal salbatic prins §i
Jinut in Jarc. Ca Dickens cind a sarit peste ultimul
obstacol..'Annie ar fi vrut sa-l calareasca in clipa
cind avea sa rabufneasca.
Mina lui se strecura intre ei §i ii cuprinse sinul,
frecindu-i sfircul cu degetul mare.
-Greg.
I§i pierdea controlul. Senzajiile ii inecau
rajiunea. Logica se djzolva intr-o pura sen-
zualitate. Simjea izvorul de singuratate incon-
jurindu-i nevoia adevarata. Ii simji dinjii atingindu-i
gitul §i rasuflarea grea in ureche. Conjinea furie in
egala masura cu ratacire §i teama. 0 pedepsea

i 119 y j
T eriy Lawrence

pentru acea cadere, pentru faptul ca-l speriase,


pentru ca-i facuse inima sa reacjioneze, o pedep-
sea pentru tortura la care il supusese cu o noapte
in urma.
Nu era nici momentul, nici iocul potrivit, i§i
spuse ea vag con§tienta de zgomotul unui jeep
care se auzea afara. Nu a§a avea el sa iasa
invingator. !§i strecura degetele prin parul lui,
rava§indu-l, tragindu-l.
- Gata, spuse ea gifiind. Gata, zise inca o data
tragindu-l u§or cu dinjii de lobul urechii.
El o ignora. Alta mu§catura, alt geamat.
Deodata, il mu§ca tare de ureche, facindu-l sa
injure §i sa sara brusc. Ea i§i aduna puterile §i il
impinse, dar el nu facu decit un pas. II privi cu
du§manie in lumina difuza.
- Cind spun gata, gata, te opre§ti.
El numara pina la trei observindu-i atitudinea
incapajinata. Ii curprinse barbia in mina.
- §i ce trebuie sa fac cind vii in patul meu? Ai
vrut acest sarut, Annie, §i tot ce-am mai facut.
- Daca nu-mi fac un obicei din a saruta
barbajii pe care nu vreau sa-i sarut, ai perfecta
dreptate. Dar, baga la cap, domnule Ford, eu nu
sint o starleta moarta dupa sex care vrea doar sa

V i ' 120 Y
r— * Diinsind pe muchie

se tavaleasca-n fin!
-N u?
- In nici un caz.
- Daca te deranjeaza ceva la mine, spune.
- E§ti mai inchis chiar decit Fort Knox. Ar
trebui sa traie§ti pujin, sa te simji mai bine.
El rise u§or §i ragu§it, §tergindu-§i buzele cu
mina.
- Dar ma simjeam bine, spuse el pa§ind spre
ea.
Annie i§i incruci§a brajele dind de injeles ca
nu era interesata. Greg se opri, fiind prea
incapajtnat pentru a se da la o parte. Annie
incerca sa treaca pe linga el. A§tepta o secunda,
dupa care o lasa.
Annie ie§i pe culoarul dintre boxe.
- Ceea ce am tncercat sa-Ji spun era faptul ca
ai nevoie de o femeie.
- §i te oferi cumva?
- Ma refeream la una adevarata.
- Trupul asta nu mi s-a parut a fi fals.
- Nu fi grosolan.
- Am avut impresia ca-ji place sa fiu grosolan.
- Din cind in cind.
Se felicita pentru privirea lui surprinsa.

v 121 \ J
x—f Terry Lawrence )— J

Incercase atit de mult sa o sperie §i sa o


indeparteze aratind o nevoie brutala. Jocul de-a
durul ar fi putut speria o femeie mai ginga§a, nu
pe Annie Cartwright.
Provocarea o excita mai mult decit ar fi vrut sa
recunoasca.
- Ai nevoie de ceva mai mult dedt de o
partenera de sex.
Un zimbet de mirare fi aparu pe buze.
- Vrei sa ma-nsori deja?
- Pentru tine femeile sint mai mult dedt ni§te
simple obiecte sexuale, indiferent crt de mult te
prefaci ca ar fi altfel.
Pa§ind inainte, el profita de faptul ca era prea
incapajinata, de asemenea, pentru a da inapoi.
- §tii al naibii de bine ca nu ne prefaceam.
- Ai putea sa ai orice femeie §i §tii asta foarte
bine.
- Poate ca nu vreau.
Ea t§i atinse buzele umflate.
- Nu s-ar putea spune ca nu vrei.
- Atunci de ce m-ai pus sa ma opresc?
- Ai nevoie de o femeie pe care sa nu o poji
Jine sub papuc.
k - §i Dumnezeu te-a trimis pe tine.

^ :---------CJ22~')--------------------------- '
Dansind pe muchie

- Da.
Cu miinile in §olduri §i cu barbia ridicata, Annie
i se a§eza in faja.
- NO te voi rasfaja, nu te voi hrani §i nici nu te
voi dadaci. Voi fi sincera cu tine, ma voi certa cu
tine §i chiar te voi trage de par daca va fi nevoie,
voi face orice pentru ca tu sa vezi tot ce-ai pierdut
din viaja. Imi voi asuma riscul unei relajii.
Aventurile de o noapte stnt pentru la§i.
Se aprindea ca o racheta sub mine, i§i spuse
Greg. Ochii ei sclipeau, iar chipul ii era imbujorat
- Ma transform intr-un barbat dur §i moro-
canos, iar tu e§ti cea care ma poate vindeca.
Voise sa fie o tachinare, dar ie§ise ca un
adevar.
Ramase profund surprins cind i§i vazu mina
intreptindu-se spre faja ei §i §tergindu-i u§or cu
degetul mare o pata de praf de pe obraz.
Zgomotele de afara, mirosul dinauntru, toate
disparura. Nu mai conta dedt cit de alba§tri erau
ochii ei §i cit de mult i s-au marit pupilele cind el
§i-a cobont gura asupra gurii ei. Buzele Ii se
atinsera u§or. Saruta femeia care ii putea
vindeca.
Ea, insa, nu raspunse. El i§i trecu atunci dosul
Terry Lawrence ■

degetelor peste sinul ei. Daca n-ar fi simjit-di


infiorata, ar fi vazut acest lucru in ochii e i|
Sfircurile ii ramasera tari, sensibile §i delicate.]
Cam la fel cum se simjea el. Zimbi. |
- Asta am pierdut, Annie. Asta. Lung, incet §1
adinc. Aspru, rapid §i salbatic.
A se menjine in viaja era un lucru. Aproape ca
uitase, insa, ce insemna sa traiasca. ;
- Vrei sa-mi araji ce-am pierdut? S-a facut.
Ea i se arunca de git.
- Atuncf anuleaza suspendarea.
- Poftim?
Se a§teptase la ezitari §i condijii, nu la o
acceptare cu brajele §i inima deschise.
- O sa dansam pe margine; la naiba, o sa
dansam un tango. O sa fac o cascadorie §i mai
buna data viitoare.
El deveni rigid amintindu-§i cit se poate de
bine cum se prabu§ise la pamint.
- In nici un caz. Ji-ai asumat un rise pe care
nu l-am repetat.
- Dar nu s-a intimplat nimic rau.
- S-ar fi putut intimpla.
- Dair nu s-a-ntimplat.
- Ar fi putut.

<J2T>
,, Dansind pe muchie ^

Ea i§i ridica brajele.


- Parca ai vorfcri de noaptea trecuta!
- Noaptea trecuta am fost cit pe-aci sa ma urc
in pat linga tine...
- A§a-Ji place sa crezi. Daca ai fi incercat ceva,
m-a§ fi trezit §i...
- §i ce? o intreba el tragind-o mai aproape,
mi§care ce le facu».piepturile sa se ciocneasca.
- A§ fi facut a§a, spuse ea §i, sprijinindu-se pe
un picior, se rasuci §i II trinti pe spate pe podeaua
prafuita.
Citeva fire de paie ii injepara gitul. Porumbeii
se agitara in podul de deasupra §i ceva ud §i alb
ateriza pe pieptul lui cu un zgomot sec.
Annie !§i acoperi gura cu mina, incercind
zadarnic sa-§i rejina un hohot de ris.
- Punct ci§tigat?
Greg se ridica in capul oaselor incruntat
balansindu-§i brajele pe genunchi.
- Cr§tigat.
Annie facu o plecaciune marinimoasa §i ii
intinse mina pentru a-l ajuta sa se ridice.
In clipa in care se fixa pe calciie pentru a-l
: l:rage isi dadu seama de gre§eala facuta. 0
fracjiune de secunda mai tirziu, Greg era |
—! Terry Lawrence • ^

deasupra ei, sputurindu-§i miinile §i zimbindu-i cu ;


caldura. " i
- Nu e§ti singura care §tie judo, Silk.
Stind intinsa pe spate, cu el deasupra, nu era
tocmai o idee prea buna, Jinind seama de sarutul '
de mai inainte. Se parea ca la acela§i lucru se
gindea §i el, caci sclipirea din ochii lui se
transforma in stralucirea unui taciune aprins.
- Te-a§ fi putut rapune oricind azi-noapte,
spuse el cu o voce scazuta §i ragu§ita. Da-te
batuta.
Ar fi trebuit sa aleaga o expresie care sa o
faca sa-i sara mu§tarul. I§i mu§ca buzele. Ura sa
fie invinsa.
- Ai dreptate, spuse ea. N-o sa mai fac
niciodata.
El nu intreba daca se referise la venirea in
camera lui sau la asumarea de riscuri inutile in
timpul cascadoriilor. Poate crezu ca ea renunjase
la tot.
Catir incapajinat, i§i spuse ea atunci §i batu
u§or din gene.
- Ma ajuji sa ma ridic?
El ii intinse mina.
Era atit de u§or, incit aproape ca se ru§ina. II

v. • 126 . y
\ Dansind pe muchie 1— s

trase brusc inspre ea, iar calctiul cizmei intra in


contact cu abdomenul lui. Intinse apoi piciorul §i tl
azvirli peste capul ei.
Cre§tetul lui se afla lipit de cre§tetul ei, §i
ammdoi urmareau zborul porumbeilor printre
birne.
- Cineva ar putea sa se raneasca factnd
chestiile astea, mormai eL
- Nu raspund prea bine la provocari.
- Asta ar fi un motiv pentru care ar trebui sa
facem coregrafia scenelor de bataie. 0 mi§care
gre§ita...
Annie scoase un fornait, frustrata, iar unui din
cai tntoarse capul sa se uite. Se rasuci pe burta
pentru a-l privi §i rSmase uimita vaztnd ca §i el
facuse acela§i lucru. Buzele lui se aflau la crfiva
centimetri departare de' ea, iar rasuflarea ti
atingea faja. Ea trase atunci aer in piept incerand
sa-§i aminteasca ce anume fusese atit de
important.
Respirajia nu o ajuta. Stngele care-i curgea
prin vene parea prea Jichefiat pentru a putea
transporta oxigenul spre creier. Acest lucru nu o
mai tmpiedicase niciodata sa discute.
- Trebuie sa prive§ti totul tn termenii unui

v 127 f- J
Terry Lawrence

posibil dezastru?
- E mai sigur a§a.
Ca §i cum ar fi cintarit riscurile, el ii studie
chipul, ochii, buzele. Se intinse. Ea tresari. El
clatina din oap incet. Spre surprinderea ei,
asculta §i ramase nemi§cata. El ii scoase un pai
din par.
- Iji poji scoate ochii cu a§a ceva, sa §tii.
- E§ti imposibil! striga ea.
- Dar imi pasa de ei!
- §i m ie-m i pasa de tine, spuse ea
ridicindu-se.
- Grozav. Banuiesc ca asta inseamna ca vei
mai veni in camera mea.
- Nici in ruptul capului. 0 sa blochez u§a cu
biroul, pentru orice eventualitate.
- Bine. Atunci, iji poji petrece acolo urma-
toarele trei zile bucurindu-te de suspendare.
Ea ie§i val-virtej din grajd §i abia dupa ce
merse ceva drum pe High Noon Avenue ii dadu
seama ca bluza ii era sfi§iata, fusta, un dezastru
iar parul, rava§it, a§a cum numai un sarut cu
tragere de par, apasare a buzelor §i chinuire a
inimii il putea face.
- Putin imi pasa! spuse ea impingind cu

v.
28 y
umarul u§ile batante ale barului.
Cizmele ei rasunara pe trepte, iar Bill §i Tony
rinjira. Ea se rasuci brusc.
- Am cazut de pe cal §i sint murdara, e bine?
Ei ridicara miinile in acela§i timp, parind docili,
ca §i cum ar fi coborit dintr-o trasura atacata.
- Ne pare rau, Annie.
Zgomotul u§ii ei trintite i§i gasi 6coul in toata
cladirea_§i fu urmat d.e doua hohote de ris foarte
barbate§ti.

Greg statu sub du§ jumatate de ora pentru


a-§i indeparta praful, murdaria §i sudoarea
uscata. Mai pierdu apoi un sfert de ora in faja
chiuvetei retraind scena din grajd §i repro§indu-i
barbatului din oglinda.
- Practic, ai atacat femeia.
Pam i-ar fi dat papucii daca ar fi atins-o astfel
vreodata. Nu trebuia decit sa vada teama in ochii
ei §i i§i rejinea aspectele mai aspre ale apetitului
sexual. Casnicia lor nu dusese lipsa de pasiune,
dar hotarise sa o protejeze, pierzindu-se astfel in
ea nenumarate nopji, dar menjinindu-§i totu§i
v. ^ 129 >
Terry Lawrence

autocontrolul. Nu-i facuse niciodata nici un rau.


Nu i-ar fi putut face a§a ceva vreodata. II iubise
pentru acea putere de rejinere, vazind in ea ceea
ce §i era, grija §i dragoste.
In ziua aceea, insa, fusese cu totul altceva. I§i
pierduse controlul §i stapTnirea. Cu toate acestea,
Annie nu se temuse deloc. Ar fi putut sa jure ca
era la fel de excitata ca el.
Barbatul din oglinda i§i feri privirea.
- O biata scuza pentru maltratarea unei femei.
Se trinti pe pat §i l§i trecu o mina peste rama
fotografiei.
- Credeam ca a disparut, spuse el cu glas
tare. Totul s-a blocat dupa ce ai...
Nu mai fu nevoie sa Tncheie fraza. Dupa
moartea lui Pam, dorinja i se stinsese. Se
a§teptase, totu§i, ca, la un moment dat, sa revina.
Dar, dupa cinci ani, incepuse sa creada ca nu va
mai putea iubi din nou, ca nu va mai fi torturat de
o asemenea dorinja mistuitoare.
§i atunci aparuse Annie Cartwright.
Trebuia sa Jina totul sub control. Totul. Reacjia
lui de raspuns, dorinja fizica ce II orbea de fiecare
data cind o vedea. Ea fl dorea, macar atita lucru
era limpede. ii spusese in faja ca era femeia

V 130
Dansind pe muchie 1— \
\
potrivita pentru el.
„ - Ei, Pam, acest batrin §i ramolit cowboy cu
care te-ai maritat ar trebui sa fie magulit. Poate ca
unele femei gasesc captivante chipurile care
arata ca ni§te §ei zgiriate §i piele increjita.
Pam o“facuse.
Annie o facea.
Ce avea sa faca el, oare, in legatura cu asta?
- Nu trebuie decit sa fixam limitele §i sa
tragem liniile.
Atunci poate reu§ea sa doarma §i el ca lumea.
Lasa u§a pujin intredeschisa, pentru orice
eventualitate.

■< 131 V
Terry Lawrence }—

<^n§e

- Nu trebuie decit sa fixam limitele §i sa


tragem liniile.
Annie zlmbi, proptindu-;§i barbia In palma In
timp ce Greg ti prezenta pianul. Aproape ca se
a§tepta sa scoata un stilou §i sa schijeze totul pe
fa|a de masa din hfrtie. Dupa care avea sa-§i
scoata cronometrul §i sa-i explice totul pe porjiuni
detimp.
Cantina zblrnlia de zgomotul unei melodii

v { 132 y
—i Dansind pe muchie )— N

country ce se auzea la tonomat. Mirosul de bere


§i tequila se combina cu cel al fumului de Jigara.
Ea t§i opri lingura in farfuria de chili mestecind
un cartof prajit. Da foaia scenariului §i a§teapta
urmatorul semn, t§i spuse ea. El se ocupase de
tot, in afara de rolul ei. Dar pe acesta avea sa-l
scrie ea.
- Ce parere ai?
Cel pujin o intreba. Ea zimbi din nou.
- Se pare ca ai planuit tot. Eu sint cuminte in
ceea ce prive§te cascadoriile. Tu e§ti cuminte in
ceea ce prive§te sexul.
I§i drese glasul, dupa care i§i tampona u§or
buzele cu §ervetuL
- Cred ca o sa ne descurcam.
El nu parea prea lini§tit din cauza zimbetului ei
visator §i a privirii provocatoare.
- Apropo, suspendarea ramine in picioare.
Ea viri in gura un cartof mare, il mesteca incet
§i apoi i§i linse un cristal de sare de pe buza de
jos. Urmatorul cartof il afunda in ketchup, rasucin-
du-l incet pina se acoperi tot.
El i§i drese glasul. Suna ca o ma§ina care
avea nevoie sa fie reparata.
- Ai incalcat o regula de-a mea. Ai §tiut asta
Terry Lawrence

foarte bine. Acum plate§ti.


- Bine.
v - N-ai de gind sa te cerji?
- N-am de gind nici sa te arunc in partea
cealalta a incaperii. Nu. Ai perfecta dreptate. Merit
o suspendare de douazeci §i patru de ore pentru
faptul ca mi-am asumat fara ru§ine un rise inutil. E
dreptul tau in calitate de coordonator...
- §aptezeci §i doua de ore, Annie.
Ea nu mai putu ramine serioasa.
- Nu ji-a scapat chestia asta, nu?
- §aptezeci §i doua de ore. A fost ostentativ.
„Ostentativ“ acoperea o muljime de lucruri -
cum erau, de exemplu, sarutarile cu gura
deschisa.
Greg facu un semn chelnerijei sa aduca inca o
bere §i o porjie de cartofi prajiji, in timp ce Annie
i§i curaja farfuria §i o §terpelea cu neobrazare pe
a lui.
In atmosfera aceea incarcata, Annie sorbi din
paharul ei de apa cu gheaja. Se facuse foarte
cald. Aproape la fel de cald ca noaptea trecuta.
Daca unui nu dormea, celalalt nu mergea in
somn. I§i petrecuse ceasurile fixind tavanul §i
imaginindu-§i ca se afla in patul lui Greg, sub

v 134 -
— Dansind pe muchie )— v

privirea lui. Acea fantezie o facu sa-§i simta trupul


frematind §i cuprins de febra. 0 raza de luna
patrundea in incapere, acoperindu-i pielea ca un
cearceaf transparent. I§i gasise alunija de linga
buric, se atinsese unde q lumina luna §i, de
asemenea, §i in alte locuri pe care le-ar fi atins
Greg.
In cantina, il surprinse privindu-i gura. Inca un
cartof disparu.
- Am un apetit extraordinar..
“§i eu la fel“. Grajie unui autocontrol de fier,
reu§i sa n-o spuna cu glas tare.
Grajie imaginajiei lui Annie, nici nu trebuia s-o
faca.
I§i privira farfuriile.
Ea incerca sa-l faca sa iasa din carapace, sa
traiasca din nou. Dar acest lucru pentru Greg
implica un puternic impuls sexual, care poate ar fi
depa§it-o. Trei porjii de chili nu ajutau. Ea tragea
absenta de bluza. Poate ca ideea unei desparjiri
de §aptezeci §i doua de ore nu era tocmai rea;
amindoi aveau nevoie de o perioada de lini§te.
- Deci tragem linia la cina, spuse ea.
- Ai cumva alte idei?
O duzina, majoritatea erotice.
EH
- E mai bine a§a.
- Exact.
- Poveste§te-mi despre ea.
; A c e a fraza nea§teptata il facu pe Greg sa
incremeneasca in interior. De§i Pam facea parte
integranta din viaja lui, nu-§i mai amintea ultima
oara cind vorbise despre ea. Pome,nea de ea,
bineinfeles, o versiune standard pe care o
spunea noilor cuno§tinJe. Era altceva sa-i poves-
teasca lui Annie, ar fi putut redeschide rana sau
sa o vindece. Risca, de§i nu putea spune de ce.
- Nu semana deloc cu tine. Era mai mica. Mai
delicata.
Annie il incuraja zimbind auto-depreciativ.
- Nu era un baiejoi.
- Nu..Purta rochii cind toata lumea purta blugi.
Nu ie§ea niciodata fara sa se dea cu parfum sau
fara sa poarte sutien.
Annie inceta sa se mai joace cu al treilea
nasture ai bluzei, retragindu-§i mina subtil. Greg
§tia ca nu voise sa fie atit de provocatoare. Dar
tot i§i simji trupul raspunzind.
Un vint fierbinte matura de§ertul. Cantina era
inchisa §i aglomerata. Privind-o pe Annie,
sunetele, mirosurile, chipurile disparura toate.

v
,— I Dnnslnd pe muchie

Parul ei sclipea in lumina unui bee acoperit cu


tabla. II mincau palmele. Cuprinse in mina sticla
de bere umeda §i apoi i§i lipi palma de ceafa.
Nu il ajuta in nici un fel. Vorbea despre Pam,
neputind sa treaca de ni§te ochi alba§tri §i de o
privire care vorbea de iubire §i concentrare
intensa, o privire ajintita asupra gurii lui, facindu-i
inima sa bata cu putere §i partea inferioara a
trupului sa se intareasca §i sa pulseze.,
. - Ce fel de parfum?
II menjinea in realitate. Era acel gen de femeie.
§i Pam fusese.
- Floral. Tu nu-Ji dai cu parfum.
- In ca n -a m g a sit u n u i c a re s a s e p o a ta
c o m b i n a c u m i r o s u l lu i Ben-Gay.
Risera amindoi, el amintindu-§i de caderile pe
care le facea, de vinataile de pe pulpa ei, de felul
cum mirosea in patul lui. 0 mireasma u§oara,
feminina mai ramasese inca impregnate in perna
lui amestecata cu mirosul de scrobeala. I§i
imaginase foarte multe in ultimele doua nopji,
stind treaz §i cu urechile ciulite la orice scirjiit al
podelei.
- Te-ai saturat? o intreba el aratind spre
farfuria goala.

J
Terry Lawrence

Nu trebuia decit sa dea din cap afirmativ. El


plati §i ie§ira. Ajungind de partea cealalta a u§ilor
batante, el i§i puse palaria tragind-o mult pe
frunte.
Amindoi aveau nevoie de aer curat. De|ertul le
oferi o adiere u§oara care ii ciufuli parul lui Annie,
agitindu-i §uvijele ca filde§ul, asemeni unor raze
de luna, in jurul chipului ei.
^Greg privi spre cerul senin. Luna §i Annie il
infierbintasera destul. incercase sa-i spuna de ce
nu mai dorise nici o femeie in cei cinci ani de la
moartea lui Pam. Nu trebuia sa se gindeasca la o
suta de motive pentru care sa se schimbe acum.
Se plimbau pe re-creata strada western,
trecind pe linga o fierarie, o farmacie, o pravalie
cu articole de imbracaminte, toate avind fatade
goale, in stilul propriu hollywoodian.
- Imi place foarte mult modul cum pot sa
creeze o fantezie din citeva scinduri §i vopsea,
zise ea.
- Asta plus un aparat de filmat indreptat in
direcjia potrivita.
- Adauga §i cijiva cai §i ne intoarcem pe
vremea cowboy-lor §i a indienilor.
- Eu am fost un cowboy.

v. 1 138 \ J
Dansind pe muchie

Annie i! credea. Avea acea infa|i§are batuta de


vfnt §i arsa de scare a unuia care a trait ani de
zile sub cerul liber. II privi §i vazu preerii, hoinareli
noaptea sub lumina stelelor, cele mai stralu-
citoare §i mai red studiate cu o privire prudenta §i
precauta §i ii fu mila de el. Nici un barbat n-ar fi
trebuit sa fie atit de singur.
- O munca ingrozitoare, continua el, mor-
maind. Fermele sint ni§te manastiri cu vaci. Tot
timpul miroseam la fel cu calul pe care-1 calarearri,
nu ajungeam niciodata sa-mi scot praful din
chiloji §i locuiam intr-o baraca impreuna cu al|i .
cijiva tipi care miroseau la fel de oribil ca mine.
Annie rise §i, in timp ce mergeau, dosul miinii i
se atingea de a lui. Ajunsera intr-un Joe unde
fajadele luau sfir§it §i incepea de§ertul. Stilpii
zimjaji din Monument Valley strapungeau cerul
serii.
- Cind te-ai lasat?
- Cind am cunoscut-o pe Pam, spuse el.
Annie sesiza blindejea din glasul lui §i §tia cine
o provocase fara sa mai fie nevoie sa intrebe.
- Trebuie sa fi fost o femeie deosebita.
- Banuiesc ca orice femeie pe care o iube§ti
devine deosebita.

v 139 h J
I Terry Laurence f—%

Annie li ocoli privirea, uitindu-se la pietrele


acelea inalte, singuratice §i dezolarite. Ii strinse
mina §i rise intenjionat.
- Acum spune-mi cum s-a transformat un
cowboy aspru §i grosolan in exemplul de politeje
pe care-1 vad azi.
Un ris scurt, al lui de data asta, strapunse
seara.
- Nu e vorba de ce-a'facut ea, ci de ce-am
facut eu datorita ei. Am objinut o slujba mai buna
in circuitul rodeo §\, dupa aceea, m-am folosit de
experienja pe care o aveam perftru a lucra pe
post de cascador. Voiam ceva permanent.
- Cautarea pericolului nu e tocmai o cariera de
lunga durata.
El ridica din umeri.
- Am facut ce-ar fi facut oricine. l-am aratat
unui cal narava§ cine e §eful, am readus pe §ina
un vagon de marfa cu o viteza de o suta de mile
pe ora, m-am prabu§it intenjionat, asta era viaja
care-mi placea. Facem ni§te lucruri nebune§ti
uneori. Uita-te la Jackson.
“Uita-te la mine," i§i spuse Annie.
Cufundat in amintiri, Greg rupse tulpina unei
plante §i o sfarima intre degete.

A 140 h
Dansind pe muchie

- In sfir§it, nu-mi mai riscam viaja facind un


pariu idiot la ferma. Aveam acasa o femeie la care
sa ma intorc, un viitor de planuit.
- Apoi ea a murit.
Deasupra unui munte indepartat, cazu o stea,
un semn alb pe cer, care disparu foarte repede.
Greg se infiora §i se intoarse. Pornira agale
inapoi, spre ora§ul provizoriu.
- Un bejiv i-a lovit ma§ina. Nu l-a vazut venind.
- Nu e nevoie sa intri in amanunte daca nu
vrei.
Greg descoperi ca amanuntele nu contau.
Ceea ce conta era faptul ca Pam murise §i Annie
exista, acolo, linga el.
Ii lua mina din nou §i i§i desfacu degetele ca
ea sa §i le poata petrece pe ale ei. I§i leganau
miinile intre ei in mers. Cind ajunsera in capatui
strazii, el clatina din cap.
- Daca ne-ar vedea cineva, ar crede ca e.ceva
intre noi.
- Ar putea fi.
- Numai asta urmare§ti?
- Te-am privit o data §i mi-am spus: „Uite un
barbat care are nevoie de ceva interesant in^
viaja.“

v. j 141 y
Terry' Lawrence i.■-

- A§a ca ai sarit cu mine dintr-o ma§ina in


mers.
- Am urcat cu tine intr-una, spuse ea §i batu
din gene, ceea ce atrase un alt hohot de ris din
partea lui.
Greg scutura apoi din cap.
- „(nteresant“ e un cuvint la fel de bun ca
oricare altyl. Totu§i, in legatura cu ce s-a intimplat
ieri in grajd, trebuie sa recunosc ca am fost mult
prea lipsit de tact.
- Nu m-a deranjat.
- Am observat.
Abia daca ii separa o rasuflare, iar trupul lui
era destul de aproape pentru ca sa se poata
rezema de el. El pastra acei cijiva centimetri
distanja.
- Totu§i, a§ vrea sa-mi cer scuze.
- Nu e nevoie de asta.
- Atunci spune-mi de ce e nevoie.
Ochii ei sclipira.
- De viaja. De dragoste. §tiu cum e sa pierzi
pe cineva, Greg. Totul poate sa dispara atit de
repede. De aceea trebuie sa lupji, sa traie§ti cit
mai intens, sa nu te inchizi in tine insup.
- Sa nu te inchid pe tine afara? intreba el

i 142 y
% Dansind pe mirchie

atingindu-i obrazul cu virful unui deget §i dindu-i


in spate o §uvi{a de par.
Totul ramase nemi§cat in jurul lor, aerul, rotajia
pamintului, iar ea simji mici §ocuri pe piele.
El acoperi distanja care-i desparjea §i blugii lui
ii atingeau pe ai ei. Bumbacul cama§ii lui se freca
de matasea bluzei ei. Miresmele plantelor §i ale
prafului se amestecau cu cele ale pielii, ale pudrei
de pe obrazul unei:femei §i cu ale barbiei rase a
unui barbat.
Ea se inalja pe virfuri §i il saruta, aratindu-i ce
dar tandru §i dulce putea fi dragostea. Nu trebuia
sa fie o pasiune salbatica. Nu trebuia sa fie
sfir§itul lumii. Puteau sa fie prieteni, sa Jina unui la
altul §i sa-§i daruiasca cite ceva. Dar cum puteau
numai cuvintele singure sa spuna toate aceste
lucruri?
Trecura minute intregi, prejioase §i inocente,
timp in care buzele ei le atingeau u§or pe ale lui,
facindu-l sa iasa din carapace, din spatele liniilor
§i limitelor care II Jineau captiv ca un gard de
sirma ghimpata. „Urmeaza-ma,“ ar fi vrut ea sa-i
spuna.
El abia \\ raspundea.
Descurajata, ea il mai saruta o data.

^ 143 y
A fost destul o data. Ar fi trebuit sa §tie ca nu
trebuia sa se increada in goapta sufletului ei care
o indemna sa indrazneasca mai mult. Intreaga ei
viaja fusese plina de semne de stop pe care
nu voise sa le citeasca, semnale de renunjare
pe care nu le-a ascultat asumindu-§i riscu-
rile.
Apasarea buzelor lui ii trimise un avertisment, pe
care ea il ignora. Ii spusese, mai mult sau mai
pujin, ca el nu va fi acolo sa o prinda daca va
cadea. Poate ca deja cazuse.
- Ce vrei de la mine?
Asprimea vocii lui ii trada lupta diri interior.
- Lasa sa se intimple, il ruga ea.
- Nu eu sint cel care se opune, zise el,
punindu-i un sarut pe timpla §i adulmecindu-i
gitul.
- Da-ne o §ansa, Daca e sa fie ceva mai mult
decit o prietenie...
- Mai mult?
Ii mu§ca pielea delicata de sub lobul urechii.
Sinii ei erau infierbintaji, iar locul sacru dintre
picioare se incalzi §i se umezi. Zona de sub buric
o durea de plina ce era. Ar fi vrut ca el sa-§i
apese mina acolo §i degetele lui sa alunece in

< 144 j-
x-H Dansind pe muchie I— ^

jos.
- Risca, §opti ea. Orice s-ar intimpla.
El o cuprinse in braje rasuflind greu. ii rosti
numele, strinse o mina de par in pumn §i §opti
ragu§it cuvintul „Silk“. Spuse acela§i lucru §i
pentru sinul ei cind mina ii aluneca pe sub bluza,
acoperindu-l.
Ea se arcui, lasindu-l sa-i umple palma. Nidi
un pic de timiditate, nici o scuza pentru faptul ca
nu avea lenjerie dantelata sau pentru dimen-
siunea modesta. Era gata sa-§i ri§te trupul,
sufletul, sa se ofere in totalitate unui barbat care
nu facuse nimic mai mult decit sa rosteasca ni§te
promisiuni stirnite de pasiune. Cine risca, de fapt?
Nu ea, i§i spuse Greg.
Idei nebune§ti ii impinzira capul, inundindu-i
creierul. Ea era o femeie buna, stralucitoare,
curajoasa §i indraznea|a, o femeie care il facea sa
vrea sa-§i schimbe via|a. Un barbat ar fi trebuit sa
se simta grozav avind alaturi o femeie ca
Annie.
El nu era acel barbat. El nu mai dansa pe
marginea prapastiilor. Nu-§i deschidea inima
nimanui.
Se desprinse, iar injuratura lui mormaita

v. \ 145 y
,— ' Terry Lawrence

rasuna in lini§tea care plutea in jurul lor.


Geamatul lui Annie muri in aer.
- Ce s-a intimplat?
Un §ir de injuraturi bine alese pareau singurele
cuvinte potrivite. Cu coada ochiului, Greg o
urmarea cum i§i dadea parul pe spate §i il
stringea in coada cu ni§te degete agitate.
- Mama obi§nuia sa-i spuna tatei ca ferma
mirosea destul de urit §i fara ca vocabularul lui sa
imputa aerul.
Risul lui rasuna inexpresiv. Ea era jignita, iar el
era cel care o facuse. Ar fi fost mult mai rau daca
se prefacea ca o poate iubi.
- Daca vrei sex, Annie, iji dau, fara nici o
problema. Dar tu vrei mult mai mult.
- Mult mai mult decit e§ti gata sa ri§ti, vrei sa
spui.
El ii arunca o privire du§manoasa, iar ea i-o
intoarse.
- Bine, spuse el. Te-a§ putea minji spunindu-Ji
ca sint gata sa incerc orice, cind, de fapt, nu
vreau decit sa fac dragoste cu tine pina rasare
soarele §i patul se scufunda. Asta vrei?
- §tii foarte bine ca nu.
- De aceea ar trebui sa-mi muljume§ti ca

V \ 146
Dansind pe muchie

m-am oprit acum, spuse el pornind spre coljul


strazii.
Ea nu-l urma. Din douazeci de pa§i iuji fu din
nou linga ea. La naiba, nu putea sa lase o femeie
singura pe o strada pustie. 0 apuca brusc de
mina §i o trase spre hotel.
- Mergem la culcare. Fiecare in camera lui.

Annie se prabu§i lipita de u§a camerei ei de


hotel ascultind-o pe a lui trintindu-se. Ea §i tapetul
de pe pereji vor fi tovara§i de camera in
urmatoarele trei zile cit timp va fi susperidata. Ofta
§i i§i plimba mina peste patul din alama, peste
masuja de toaleta cu chiuveta §i cana ei, peste
scaunul pe care era aruncat un tricou de
bumbac. Mototoli bluza §i o azvirli intr-un colj.
Zgomotul de haine cazute Jinea locul unui
scandal total nesatisfacator.
Se duse in baie §i dadu drumul la robinete la
maximum, apa curgind cu zgomot in cada cu
picioare in forma de labe. Turna o cea§ca de
spumant de baie. A'burul incepu sa se ridice.
Mu§chii ei i§i doreau cu ardoare acea caldura
v. <J4T>
Terry Lawrence )- - -

relaxanta, trupul ei uleiul alinator, mintea ei


minunata priveli§te a culorilor din interiorul bulelor
albe. In cele din urma, acestea se sparsera.
Toate bulele fac la fel, §opti inima ei.
Pina sa spuna cele citeva cuvinte despre Pam,
Annie nu-§i daduse seama cit de rau fusese
zdrobita inima lui Greg §i cit de aspre §i de dure ii
erau cicatricile.
§i xtu stai acolo §i-l provoci sa-§i asume riscul,
i§i spuse.
Dar nu §i-l asuma singur. De fiecare data cind
se apropia de el, sfir§ea in brajele lui, simjindu-se
cople§ita de senzajii pe care nu §i le cercetase
niciodata. Spre deosebire de Greg, nu putea
susjine ca erau pur sexuale. Dragostea putea fi
cea mai periculoasa cadere din toate.
Fara saltele, fara plasa, fara cutii de carton.
Doar brajele unui barbat care sa o prinda.
i§i puse o mina plina de spuma pe sini §i
respira adinc. Spusese ca nu mai voise sa faca
dragoste cu nici o femeie de cind murise Pam.
Ar vrea sa incerce.
,.Pentru ca e de parere ca poate sa nu se
implice emojional."
Lasindu-§i parul sa alunece pe marginea cazii,

v
Diinsmd pe muchie

se cufunda in apa pina la barbie, suflind In bulele


de la suprafaja.
Lasa-I sa fie din nou singur, ii §opti un glas
launtric. Da-i cele trei zile.
intre timp, trebuia sa gaseasca o cale prin
care sa-i stimuleze emojiile, la fel cum facuse cu
libido-ul lui.
§i daca nu mai poate iubi?
Ea se va ridica, se va scutura de praf §i va
pleca acasa. Dar, inainte sa se intimple acest
lucru, avea sa-i arate ca riscurile erau rasplatite.
Flirturile nevinovate puteau fi exact ceea ce
trebuia.
. Trei zile, domnule Ford. Dupa aceea revin.

Trecura doua. A alergat, §i-a pierdut timpul


stind cu cei din echipa, §i-a lasat parul aranjat de
coafeza §i a indurat un masaj facial executat de
specialistul in machiaj. in rulota trancani cu
vedeta feminina a filmului, Belinda Saint.
- N-are nicL un sens, spuse blonda oxigenata
batind in scenariu cu degetele care aveau o
manichiura prefecta. intr-o zi sint o femeie
Terry Lawrence 1— s

competenta cu o cariera, in alta sint o invajatoare


din secolul al nouasprezecelea. Cum pot sa
ramin in pielea personajului? Nimeni nu mi-a spus
ca o sa calaresc. Nimeni nu mi-a spus ca o sa-l
las pe Nicholas Strand sa ma loveasca.
Asistentul de producjie ii explica repede:
- E o calatorie in timp, injelegi? Femeia cu
cariera mo§tene§te o ferma, e azvirlita de pe cal,
se love§te la cap §i se intoarce in timp. Oamenii
incearca sa o omoare in ambele epoci.
- Eu cred ca agentul meu incearca sa-mi
distruga cariera. Mitzi! Mitzi, suna-l pe Arron.
Asistentul f§i dadu ochii peste cap cind auzi
pomenindu-se nurnele influentului agent al
Belindei.
- Tu ai citit asta? o intreba Belinda pe Annie.
Aceasta, insa, ridica din nou din umeri.
- Sint aruncata din ma§ini §i de pe cladiri
inalte, dar niciodata nu citesc scenariul.
Belinda se strimba, atenta sa nu-§i strice
machiajul cu un zimbet real.
- Nici eu, de aceea exista agenji.
- Dar nu trebuie sa fii palmuita de-adeva-
ratelea, sa §tii.
- Nicholas are un talent nemaipomenit de a

v 150
Dansind pe muchie

intra perfect In rol. Dupa aceea f§i cere mii de


scuze. Zice ca n-are nici o legatura cu aventura
noastra din ultimul fiJm pe care l-am facut.
Annie i§i aminti discujia avuta cu Greg in
legatura cu pove§tile de dragoste de pe platoul
de filmare. I§i promisese §aptezeci §i doua de ore
de lini§te. Pe de alta parte, avea un talent de care
era nevoie.
- Pot s-o fac eu.
- Ce anume? intreba Belinda.
- Sa primesc palma. Nu una adevarata, dar
ma pricep foarte bine. Pot sa ma feresc fara sa se
observe.
- Asta o sa-l fnfurie teribil pe Nicholas. Vii cu
mine. Mitzi! Suna la costume sa trimita o rochie
exact ca a mea. Pentru Annie, da? In ce secol
sintem in scena urmatoare?.

Intrara intr-un bar specific secolului al noua­


sprezecelea. Cowboy-ii se aflau de-a lungul tej-
ghelei. Un pian statea tacut, dar bine luminat,
intr-un colj. Pahare de whisky §i scuipatori se
aflau impra§tiate pe podeaua prafuita. La vreo doi
I i 151 y
,— I Terry Lawrence

metri distanja se vedeau nenumaratele cabluri ale


aparatului de filmat, in timp ce o muljime de
reflectoare se aflau deasupra capetelor.
Greg §tiu cind aparu ea pe platou. Toate
capetele se intoarsera spre Belinda, cea mai
recenta iubita platinata a Americii. N-ar fi fost
barbat daca n-ar fi observat renumitul decolteu
pe care o revista de scandal il poreclise Valea
Siliconului. Sa priveasca ceilajji, pentru ca lui
ii taie rasuflarea femeia care se afla linga
vedeta.
Annie purta aceea§i rochie de bal. Parul ei era
de un blond-alb natural, faja ovala §i ochii de un
albastru mai cald. Plina de viafa, nu blazata, radia
o energie extraordinara. I§i iubea munca; se
vedea foarte bine. Ce altceva mai iubea, oare?
Annie ridica din uiperi inainte sa se duca spre
el.
- Ai spus ca nu pot sa lucrez, nu ca n-am voie
sa ma uit.
- Doar nu vei fi in aceasta scena.
- Incepe cu Belinda care prime§te o palma.
M-a rugat pe mine s-o fac in locul ei.
Belinda ii arunca un zimbet fermecator.
- E vreo problema?

v. 152
'------- . - ■ • ■
---------- ^5---'
,— l Dansind pe muchi

Nu se putea certa cu ultima descoperire a


regizorului.
- Fa-o, ti spuse el lui Annie. Poji sa execuji cea
de-a treia zi alta data.
- Cum spui tu, §efule. §i, §efule? spuse ea
ridicindu-se pe virfuri.
El. sari ca §i cum ea ar fi incercat sa-i dea un
scorpion.
- Fara imbraji§ari, fara sarutari §i fara
muljumiri.
Total resemnata, ea i§i strinse buzele §i i§i
impreuna miinile la spate. Din pacate, acea
mi§care facu sa i se umfle sinii, presindu-se de
marginea dantelata a decolteului adinc.
- O sa fiu tacuta ca un §oarece.
El murmura ceva §i se indeparta. Paruse ceva
de genul: ,,0 sa cred cind o sa vad.“
- Buna.
Annie se rasuci §i zimbi primei persoane pe
care o vazu - Jackson, tinarul cascador neas-
cultator.
- Am auzit ca te-a suspendat §i pe tine, zise el.
E ingrozitor in privinja regulilor.
- Cred ca se ginde§te numai la binele tau.
- La al tau se ginde§te deja? intreba tinarul
f Terry Lawrence )—

frecind intre degete marginea din dantela a


corsajului ei.
Annie s-ar fi simjit insuttata daca n-ar fi fost atit
de tinar. Ii amintea de Cody, numai hormoni §i
motociclete Harley. Ii dadu mina la o parte.
Ridicindu-§i privirea, il vazu pe Greg purtind o
discujie cu regizorul secund. Ar fi putut jura ca
se uitase. I-o spunea ceva din felul in care
tensiunea din umeri, se ridica pina la jumatatea
gitului.
Rise u§or.
- larta-ma, Jackson, dar il a§tept pe star,
spuse ea apoi facind semn spre Nicholas Strand
care tocmai intra.
- Ce vad, oare, femeile la el?
- Sincer nu §X\u.
Individul era la fel de perfect la infaji§are ca
Belinda Saint. I§i pastra imaginea proaspata
douazeci §i patru de ore din douazeci §i patru.
Cind Belinda le facu cuno§tinJa, el se apleca
adinc §i ii saruta mina lui Annie.
- Fermecat.
Annie avu impresia din nou ca sesizase o
mi§care cu coada ochiului. Era doar Greg care
rupea un scaun pe spinarea unui cascador

V ^ 154
Dansind pe muchie I— s

explicind echipei scena ce avea sa urfneze.


Nicholas tresari, dar Annie zimbi incordata..
- Nu-l baga in seama. Vor face asta de un
milion de ori pina va ie§i perfect.
- Mm. §i scenele de dragoste se fac la fel. lar
§i iar.
Annie a§tepta o ro§eaJa, o imbujorare, ceva, o
reacfie de vreun fel. In fond, Strand fusese
desemnat in mod oficial ca fiind cel mai sexy
barbat cu doi ani in urma. Pe vremea aceea, ea
fusese perfect de acord. Dar atunci nu-l cuno§tea
pe Greg Ford!
- Repetam scena?
Uluit de lipsa ei de interes, Strand incuviinja.
- Neaparat.

Greg i§i petrecu ore intregi repetind o scena


care avea loc in fiecare film western. Cu toate
acestea, ramase neinduplecat in faja rugaminjilor
asistentului de producjie de a se grabi. Membrii
echipei se bateau, ridicau sticle pe care apoi le
spargeau unui in capul celuilalt, puneau miinile pe
scaune pe care le rupeau pe spinari, loveau cu
------------------------- --- 155 N
; -------------------------------
x— ( Terry Lawrence )— >.

dreapta §i cu stinga §i dadeau upercuturi care nu


erau niciodata duse pina la capat, dar totdeauna
impingeau capetele pe spate §i incovoiau indivizii
solizi. Aveau sa filmeze scena bataii o singura,
data perfect, dupa care se vor relua citeva faze
pentru prim- plan. Greg avea totul sub control §i
era gata de filmare. Palma rasuna In intregul
platou.
Annie se Jinea cu o mina strins de bara din
faja barului. Cu cealalta, care ti tremura, t§i
acoperi obrazul. Strand se afla ling^ ea drept,
indiferent §i arogant.
- N-a durut, nu-i a§a?
Greg simji un nod in stomac. Intra pe platou
aproape zdrobind cronometrul In pumn. Se opri
doar la cifiva centimetri de Strand §i se uita la
obrazul lui Annie. Nu se vedea nici o urma de
palma sau ro§eaJa.
- Ce s-a intimplat?
Annie pali cind ii auzi glasul aspru.
- Am facut sa para real.
- A§teapta acolo. 0 sa te chem cind o sa
avem nevoie de tine.
Ea se indeparta.
Strand incerca sa fie util.

V
Dansind pe muchie )— \

. - Pot s-o fac mai bine. Cind ea nu se a§teapta,


injelegi?
Greg il masura din cap pina-n picioare §i ii
spuse cu o voce scazuta:
- Daca o love§ti de-adevaratelea, te omor.
Injelegi?
Nu mai a§tepta raspunsul.

Greg se cufunda in fotoliul sau din camera de


proiecjie. Pe film se vedea o bataie fara cusur.
Singurul lucru deplasat era expresia de groaza
de pe chipul lui Nicholas Strand.
- Era constipat sau ce? observa asistentul de
producjie.
Prim-planurile de a doua zi aveau sa rezolve
problema.
Greg nu era sigur ca exista ceva care sa
rezolve problema lui. Tinea la Annie, din adincul
sufletului, in locuri pe care le zidise de multa
vreme. Faptul ca o exclusese de la filmari il
invajase doar cit de mult era in stare sa-i simta
lipsa.
Ceru sa vada filmul iar §i iar, ajintindu-§i
1 1£
y— Terry Lawrence I— ^

privirea asupra blondei de la bar. Strand o


palmui. Ea tresari exact la momentul potrivit. Joe,
fantezie, Greg ar fi trebuit sa §tie. La naiba daca
nu- i pasa.
Dansind pe muchie

Toata saptamina a fost morocanos ca un urs.


Pastrarea distanjei faja de Annie cit mai mult
posibil fusese o buna strategie. Suspendarea ei,
una chiar §i mai buna. Numai daca ar fi facut-o
cineva sa in^eleaga.
II tachina fara crujare, batindu-l la cap cu
glume ijfigrozitoare, imbraji§indu-l in treacat,
atingindu-i provocator cind trecea pe linga el,
totdeauna cind simjea nevoia mai mult §i cind se

v J
159 ;
a§tepta mai pujin. De fiecare data cind se intimpla
sa se gindeasca la ea §i i§i ridica privirea, ea il
surprindea, avind pe chip un zimbet demn de
Mona Lisa.
- Femei.
Mormaielile nu-i serveau la nimic.
Dupa o saptamina de atenjie din partea ei
ajunsese sa o a§tepte, anticipindu-i sosirea,
rasfoind scenariul pina la urmatoarea ei scena,
ascultind zgomotul apei care curgea intr-o baie
din camera de vizavi, inchipuindu-§i-o cum se
cufunda In cada §i apoi in patul lui. De ce nu?
Fanteziile erau libere.
lar timpul costa bani. Htulburase munca, viaja
§i echipa. Pofta ei de distracjie ii molipsise pe toji.
Bill avea grija ca ea sa nu lipseasca de la vreo
intilnire a lor. Chris §i Antony ii sugerau noi
cascadorii pe care sa le faca. Se distrau de
minune vazindu-§i §eful perpelindu-se.
Dar el nu era invins inca. Impins §i imboldit sa
traiasca din nou, el se incapajina §i se impotrivea
tuturor, incepind cu Annie. Jocul putea fi jucat de
doua persoane:
fntinse schema pentru scena exploziei pe
masa plianta de linga rulota. Ca un spirit, Annie i§i

V
160
r— I Danslnd pe muchie )—^

facu aparifia din senin. Inca doua minute §i ar fi


putut-o suspenda pentru intirziere. De unde atTta
noroc?
- Salut, baieji.
- Salut, Annie.
Barbajii se strinsera umar linga umar pentru
a-i face §i ei loc - chiar linga Greg.
Posomorit, acesta le atrase atenjia asupra
zonei pe care trebuiau sa o protejpze inainte de
montarea explozivelor.
- In scena sint incluse-o ma§ina Corvette, o
incarcatura de explozive din plastic, benzina §i
citeva batoane de trinitrotoluen. Nu vrem sa
stirnim prea mult praf ca sa nu se mai vada
flacarile. Pe de alta parte, nu vrem sa transfor-
mam totul in tone de §rapnel §i fibra de sticla
topita. Jack, vrei sa le explici?
In timp ce expertul in demolari le explica
amestecul volatil, Greg trase in piept aerul curat
al diminejii §i i§i vTri mina in buzunarul de la spate.
- Aul Jipa Annie deodata §i, inlemnind in virful
picioarelor, i§i duse mina la §ezut.
Greg scoase calm un creion notindu-§i ceva
pe scenariu.
- Ave|i intrebari?

v.
i 161 y
y —( Terry Lawrence )— s

Barbajii i§i juguiara buzele §i clatinara din cap


uitindu-se la harta §i la obrajii imbujoraji ai lui
Annie.
Ramin doi obraji care nu se pot vedea, i§i
spuse ea. Unui din ei inca o mai ustura in urma
ciupiturii lui de expert. Dupa ce i§i primira cu tojii
instrucjiunile §i se impra§tiara, ea se apropie de
Greg.
- Unii ar ngmi asta agresare sexuala, §efule.
El rise in sinea lui, rasfoind paginile scena-
riului.
- Adaug §i nesimjire la acuzajie.
- §ezutul tau, insa, e foarte sensibil. 0 sa Jin
minte. N-ai nimic impotriva, nu-i a§a?
- Acea parte glumeaja a lui era noua §i ei nu-i
inspira deloc incredere.
- §i daca a§ fi avut ceva impotriva?
- M-ai fi azvirlit peste masa. §tim asta
amindoi.
Avea dreptate. Annie murmura apoi ceva in
sensul ca violenja nu era o solujie, dupa care i§i
viri mina in buzunarul din spate frecind locul
respectiv.
- Probabil ca e o vinataie.
- Vrei sa sarut ca sa treaca?

V * 162 \
X----- 1 Dansind pe muchie

-N u!
Tigrul pe care ea II tachinase scapase din
cu§ca §i nu-i placea felul cum ii zimbea. Se rasuci
§i pleca, permijindu-i sa arunce o privire lunga
§ezutului ei. Cel pujin, ea avu ultimul cuvint.
- De fapt, chiar asta ai putea sa faci.
Hohotul de ris al lui Greg declara TntTlnirea
incheiata.

I§i calcula urmatoarea mi§care a§teptind in


spatele fajadei unei bacanii. Annie il frecase timp
de o saptamina. In ultimele doua zile fugise
mereu de el. Trebuia sa faca ceva. §i, pe urma, il
distra sa o vada pierz!ndu-§i echilibrul. Planurile
de a o menjine in starea aceea ?l faceau sa sara
vesel din pat in fiecare dimineaja.
Era nevoie de doi pentru o cearta §i tot de doi
pentru un tango. Incepind de la Eden §i pina la
area, lumea a fost facuta pentru doi. In afara de
munca in domeniul cascadoriei. Nu putea face
aceea§i poanta de doua ori. Ce sa mai nasco-
ceasca?
Pulsul i se inteji cind ii auzi pasul pe trotuar.
v
1 163 y
,— I Terry Lawrence )— s

Calcind apasat, ea mergea exact ca un baiejoi.


Aftepta. pina cind ajunse la capatui aleii §i, intr-o
fracjiune de secunda, o trase pe dupa colj, in
brajele lui.
Emojiile trecura peste chipul ei mai repede
decit o furtuna de vara - §oc, furie, pregatire de
lupta. Intregul ei trup se incorda. Deodata, il
recunoscu. Facu ochii mari, speriata, iar o uimire
incintata ii colora obrajii. Inauntrul ei clocoteau
curenfi de excitare sexuala de netagaduit.
El pierdu. Indiferent ce avint il stapinise,
disparu imediat. Nu mai era o gluma. Nu mai era
un joc. In umbrele aruncate de stilpi §i placaj, el
§tia ce a§teptase. O saruta. Apasat.
Annie inchise ochii. Nu avea nevoie de ei.
Nasul ei ii recunoscu mirosul patrunzator al
coloniei, gura, gustul de menta al pastei lui de
dinji, iar trupul, largimea umerilor §i caldura lui.
Acel sarut nu era o §icana. Era la fel de furios
ca un viezure scos din vizuina. La fel de necesar
ca nevoia absoluta a unui barbat de o femeie. §i
la fel de primejdios ca dragostea.
Ea i§i aminti cu disperare ca o mai sarutase §i*
alta data, cu o pasiune sincera §i o indiscrejie
grosolana. Sinceritatea in erotism o tulbura §i o

v.
4 164 >
Dansind pe muchie

inspaiminta in acela§i timp, trimijind semnale de


avertisment in fiecare colJi§or al trupului ei care
ceda. El voia sex; ea voia dragoste. Daca Jinea
sa-§i protejeze un colJi§or al sufletului, trebuia sa
nu uite acest lucru.
Se desparfira cind auzira un hohot de rts de
partea cealalta a fajadei. RasufPmd greu, se uitara
unui la altul.
- Noroc ca am reflexe bune, altfel ai fi fost
trintit pe spate, Ford.
- Dupa felul cum m-ai chinuit toata saptamina,
singurul lucru de mirare e ca n-am facut-o mai
devreme, spuse el §i, ridicindu-i o §uvija de par, ii
adulmeca gitul. M-ar recuno^cut, a§a-i?
- A avut legatura mai degraba cu instinctele
feminine dedt cu cele ale unei cascadoare.
- Totdeauna ifi asculji instinctele, zise el
atinglndu-i iar gitul u§or.
Rasuflarea ii parasi trupul, iar oasele ii
devenira'de cauciuc.
- Nu trebuie, sa ginde§ti ca sa simji asta,
spuse el. A§a ar fi daca a§ intra in tine. Ca mata-
sea.
Annie nu §tia cum sa priveasca acea blindeje
nea§teptata. Nu §tia' decit ca nu-i poate rezista.
Terry Lawrence I—-x

Voinja i se dizolva, iar trupul ii inflori sub atingerea


lui.
Vocea lui aspra rasuna in lini§tea din jur:
- Vino in camera mea mai tirziu.
Ea fu gata sa spuna da.
Se auzi o goarna. Bill §i Amos se aflau intr-un
jeep la capatui aleii, privind drept in faja §i cu
palariile de cowboy trase mult pe ochi.
Jucindu-se cu bluza §i apoi cu parul, in cele
din urma, ea i§i viri miinile in buzunarele din faja
ale blugilor §i lua o pozijie indiferenta. Nu voise sa
faca nimic - nici sa-i cuprinda gitul cu brajele, nici
sa deschida gura, nici sa-§i lase limba sa se
onduleze dupa a lui.
Sau a§a voia ea sa creada el.
- Vii, §efule? striga Amos.
- Daca ar §ti el, murmura Greg.
Ochii ei se marira pujin, iar zimbetul se simjea J

la fel de forjat cum arata al lui. El intinse un deget


pentru a-i atinge obrazul. Ii trebui un curaj
extraordinar ca sa nu o rupa la fuga. Simji ca el
§tia asta §i vazu admirajie in ochii lui.
- Greg...
- O sa fac sa fie u§or pentru amindoi, spuse el
§i se indeparta.

( 166 ) -
Danstnd pe

Te-ai bagat iar intr-o incurcatura nemaipo-


menita, i§i spuse.
Incruntindu-se, Annie se cufunda in cada cu o
apa destul de fierbinte pentru a fierbe oua. Avea
sa fie creaja ca o pruna cind va ie§i. .
Avea sa imbatrineasca pina-i va injelege pe
Greg Ford. Chiar cind credea ca plecase, le-a
spus citeva cuvinte tensionate lui Bill §i lui Amos,
a facut semn jeep-ul sa piece §i s-a intors. Ea era
incremenita. Mintea ii striga „Fugi“. Dar brajele i
s-au ridicat din proprie voinja.
I§i scosese palaria §i ii cuprinsese mijlocul,
arcuindu-i spatele. Sarutul lui de desparjire sfiriise
asemeni unui §arpe pe o piatra incinsa. In spatele
ochilor inchi§i, ea i§i aminti zapu§eala §i soarele
dogoritor, un adevarat infern. Fu redata luminii
zilei fara suflare §i amejita. Dupa coij, jeep-ul
dadea rateuri. Greg i§i pusese palaria §i plecase
fara sa scoata un cuvint.
- Ah, Annie.
De ce trebuia ea sa sara totdeauna cu ambele
picioare? Strivi o gramada de bule cu degetele
de la picioare.
------ --------------- n ^ 67~)------:------------------- -
Terry Lawrence

Data viitoare stai §i ginde§te-te.


La ce sa se gindeasca? 0 facea sa simta in tot
trupul senzajii care o strabateau noaptea. Visele,
atit cind dormea cit §i atunci cind era treaza, erau
ocupate de imaginea unui singur barbat §i de
dorin|e neexplorate. Semana ingrozitor de mult
cu dragostea - la fel de sentimentala ca o
melodie veche §i la fel de reala ca pamintul de
sub ea.
Spatele ii scirjii cind se freca de cada. I§i cauta
vinataia u§oara lasata de ciupitura lui §i incepu sa
rida. Ar fi vrut sa plinga. Nimic nu era logic. Cind
el fugea, ea ar fi vrut sa fuga dupa el. Cind el
venea dupa ea, se intorcea §i o lua la fuga. Sau
raminea pe loc asumindu-§i riscurile.
Era clar ca se indragostea.
Nu uita, insa, sa cazi in picioare.

Greg ii saluta mormaind pe cei doi membri ai


echipei care stateau tol§ni{i in rulota §i i§i lu& o
cutie. de bere din frigider. Pentru a suta oara in
ziua aceea se trezi facindu-§i griji §i visind la o
femeie.
V
A 168 V
Dansind pe m u chie'

- Unde4 Annie? intreba Jackson sprijinindu-se


de tocul u§ii in prag, injepat §i lene§, totodata.
- E pe platoul principal turnind prim-planurile.
Tinarul cascador trTnti u§a desparjitoare.
Greg se uita la ceas. Turnau unghiuri peste
umar ale scenei in care Nicholas Strand o
palmuia pe Annie. Gindul acela II facu sa
scri§neasca din dinji. La fel §i berea rece ca
gheaja. Bau jumatate de cutie dintr-odata. Ce se
putea intimpla mai rau? Daca Strand nu-i lasa
timp sa tresara, daca palma lui atingea...
- §efule, de obicei cutia se zdrobe§te dupa ce
bei berea.
Se uita furios la Chris §i la Tony §i varaS restul
lichidului in chiuveta.
- Voi, lene§ilor, n-ave|i altceva mai bun de
facut decit sa va petreceji pauza tolaniji pe
canapeaua mea?
- O a§teptam pe Annie.
Arunca in co§ul de gunoi cutia zdrobita.
- De ce?
- Ne-a zis ca ne face cinste cu masa de prinz
dupa ce aruncam ma§ina in aer.
- „Alora dintre noi care or sa mai fie intregi“,
a§a a zis,

--------------------------------- i 69 ---------------------------- .---------------------------- '


Terry Lawrence I— s

Greg recunoscu umorui caracteristic lui Annie.


Se potrivea acolo perfect. Se nascuse pentru
acea meserie.
Atunci de ce nu putea sa nu-§i mai faca griji
pentru ea? Se uita pe fereastra, privindu-l pe Jack
care a§eza explozivele sub ma§ina Corvette noua
§i sclipitoare. i§i aminti cum vopsisera ma§ina
care cazuse in prapastie pentru a o face sa para
noua. 0 Jinuse in braje pe ■Annie pe bancheta din
spate a acelei ma§ini. il strabatusera fiori jinind
din nou in braje o femeie, cunoscuse senzajii
care disparusera de ani de zile. §i numai datorita
ei. ,
- Chris, du-te §i vezi cit ii mai trebuie lui Jack
ca sa a§eze explozivele. lar daca te-ntilne§ti cu
asistentul, spune-i ca sint la masa.
- O sa §i creada, zise Chris ie§ind §i indrep-
tindu-se spre expertul in demolari.
Greg repeta in minte cascadoria. Cind ma§ina
avea sa explodeze, Jackson va face un salt spre
^iparatul de filmat ca aruncat de forja exploziei. Va
trebui sa poarte o vesta solzoasa pentru a fi
aparat de bucajile care aveau sa umple aerul.
Amanunte. De cite ori le spusese sa evite sa
se gindeasca la trecut? Amanuntele il ajutasera

\ 170 >
Dansind pe muchie

sa treaca prin momentele cele mai grele ale


durerii. Durerea se atenuase. Acum ce se va mai
intimpla?
“ Mai incearca". Acele cuvinte au fost §optite
linga inima lui. Dar vocea aceea de femeie era a
lui Pam sau a lui Annie?
Ie§i in caldura sufocant'a din timpul prinzului.
incruntindu-se, i§i trase palaria foarte mult pe
frunte. Poate ar fi fost bine sa o invite o data in
ora§. Sa o sarute pujin. Mai mult chiar. Poate ar fi
fost bine sa mai dea o §ansa viejii.
La naiba, daca ea ar fi §tiut ca se gindea la
acest lucru, probabil ca ar fi batut din palme §i ar
fi chiuit. Pe de alta parte, ce avea de pierdut?

Asistentul de producjie flutura telefonul celular


intr-o mina §i scenariul in cealalta, glasul sSu
ascujit auzindu-se peste intregul platou de
filmare.
- Vrei sa spui ca am pierdut o ma§ina
Corvette decapotabila, fabricata in 1993, cu came
duble, suspensii intarite §i un compact- disc care
a costat mai mult decit prima mea casa? Asta vrei
' 1 7 1 ')----------------------------------
Terry Lawrence

sa spui? Da?
Impasibil ca o stinca, Greg incuviinja.
- Uita-te singur.
Asistentul nu se mai osteni sa se uite la fiarele
incilcite din spatele lui §i strinse cit putu de tare
telefonul in mina.
- Cum o sa-i explicam directorului de studio
care ne-a imprumutat aceasta ma§ina, ca i-ai
aruncat in aer o Corvette nou-nouja?
Annie inghiji in sec. Membrii echipei se
dadeau inapoi centimetru cu centimetru. Ca un
om care se afla inaintea Curjii Marjiale, a§teptind
sa i se smulga tresele de pe umeri, Greg privea
drept in fata. Regizorul insu§i venise cu
elicopterul pentru a vedea ce mai ramasese din
ma§ina. Ascuns in spatele unei perechi de
ochelari de soare §i in umbra aruncata de §apca
sa de baseball, Luca Stone il lasa pe asistentul
sau de producjie sa faca scandal.
- Ai idee cit costa ma§ina asta? striga micujul
cu vocea lui ascujita. Ai idee cine era proprie­
tary?
Greg st/inse din dinji §i scutura din cap.
- Producatorul! Cel care plate§te salariile. Cel
care-Ji da fie salariul!

{ 172 V
D ansind pe muchie ^ j | | t —\

Annie tresari compatimitoare, trimijindu-i in


tacere cit de mult sprijin putea. Intr-un fel era
numai vina ei. Lasasera acea ma§ina noua §i
sclipitoare sa stea pe o platforma plina de
explozive §i nimeni nu Se gindise sa o aduca pe
cea inlocuitoare inainte sa se apese pe buton.
Ea se intorsese chiar inainte sa se toarne
scena. Greg era ocupat cu trecerea in revista a
detaliilor, cu verificarea ceasului, cu grijile ca nu
cumva Jackson sa faca vreun act de bravura.
Tinarul simjea ceva pentru ea §i parea sa se
gindeasca sa se protejeze cit mai pujin. Vazindu-I
pe Greg gata sa explodeze, Annie se duse linga
tinar §i il lua de braj.
- Sa §tii, ii spuse ea ingro§indu-§i vocea cit
putu de mult fara sa tu§easca sau sa izbuc-
neasca in ris, ca in ziua de azi un barbat trebuie
sa se protejeze tot timpul. Crede-ma, o femeie
apreciaza foarte mult asta.
Ceilalji abia i§i rejinura risetele in timp ce ea .se
intoarse linga Greg.
- O sa fie atent, ii §opti ea printre dinji.
Concentrindu-se asupra schemei intinse in
faja lui, Greg spuse, fara sa ridice glasul:
-.Cred ca o sa-§i dea seama mai tirziu cit de
Terry Lawrence )— s

frumos l-ai dus.


- Am tncercat sa fiu utila.
- Muljumesc.
Pluti pe aripile acelui cuvint un sfert de ora
dupa aceea. Aparatele de filmat erau la locurile
lor. Jackson t§i facu treaba. Ma§ina exploda cu
precizie §i impecabil. Limbi de foe |f§nira zece
metri in aer §i o ploaie de pamint §i de praf cazu
din vazduh. Explozia a facut din §asiu bucaji de
metal rasucit in jurul scaunelor. Perfect, fntr-
actevar, numai daca n-ar fi fost...
- ...ma§ina care nu trebuia!
Greg renunja sa mai priveasca in zare §i se
uita drept in ochii asistentului de produce.
- §i acum ce vrei sa fac?
Vena de pe chelia micujului aproape ca plesni.
- Sa faci rost de alta! Avem o mulj:ime de
scene de turnat. Scene in care e nevoie de o
ma§ina buna de condus §i care poate fi
recunoscuta!
- Bine. Facem rost de alta.
- Nu-i chiar atit de u§or!
Nu? Nimeni nu rostise cuvintele „E§ti con-
cediat“ sau „N-o sa mai lucrezi In ora§ul asta
niciodata"; ceea ce insemna ca puteau rezolva
f — ( Dansind pe muchie ^— '\

totul.
- 0 sa iau pe cineva din echipa §\ o sa ma due
la Los Angeles sa iau alta ma§ina.
- De la cine? Cine din cei de la studio crezi ca
e destul de timpit sa-|i imprumute o ma§ina cind
tu tocmai ai aruncat-o in aer pe a producatorului?
- A§ putea s-o imprumut chiar pe a ta.
Din felul cum inchise gura, Annie avu impresia
ca asistentul va exploda §i mai spectaculos dedt
ma§ina.
Greg i§i privi oamenii. Ochii i se luminara cind
o vazura pe Annie.
- Ne intoarcem pina joi. Daca n-am alta
ma§ina, n-am slujba. S-a facut?
- Daca n-ai ma§ina, n-ai cariera.

- Scuza deranjul, dar chestia asta nu prea e


obi§nuita sa transporte pasageri, spuse Greg
aruncind in spatele banchetei un carnejel, ni§te
harji, ochelarii de soare §i citeva ame'nzi vechi
pentru depa§irea limitei de viteza.
Dupa ce Annie urea in camioneta, se instala §i
ii zimbi, el i§i lua ochelarii de soare.
V
175 ^
Terrj Lawrence

— O sa fie un drum lung.


Era totdeauna atit de ordonat, incit Annie se
a§tepta sa aiba o lista cu lucrurile pe care trebuia
sa §i le ia. In schimb, el aruncase citeva haine
intr-o geanta sport §i apoi ii batuse in u§a.
- Avem un drum de paisprezece ore. Putem
sa mergem toata noaptea sau sa gasim un motel
pe linga granifa cu California §i sa ajungem la Los
Angeles miine dimineaja.
Sa stea la un motel cu Greg Ford? Annie
ridica brajele §i prea tirziu obseryS ca se vedea
cum ii tremurau miinile.
- Tu e§ti §eful.
- O sa ne oprim la Needles.
Pornira spre sud inspre Flagstaff, traversind
Arizona. La radio cinta muzica lui Tex Mex. Greg
privea Jinta orizontul neschimbat, §oseaua intinsa
§i conducea.
Annie studie bordul prafuit. Camioneta era la
fel de distrusa ca §i inima lui. Numeroase urme
aratau drumurile aspre pe care le strabatuse. O
crapatura sinuoasa traversa parbrizul dintr-o
parte in alta. Lui Annie ii placea la nebunie mirosul
de vinilin crapat §i prafuit §i cel barbatesc al vechii
geci de piele care se afla intre ei.

v
-i 176
Dansm d pe muchie

- A fost o explozie extraordinara, spuse ea


dupa o suta de mile de tacere.
- Da.
- Un pic tulburatoare.
- A§a e.
- Un pic stinjenitoare.
- Foarte.
Un pic ca dragostea, i§i spuse ea mohorita.
- Se mai intimpla §i gre§eli.
- Nu mie.
- Se intimpla cind sint eu in preajma?
- Pina acum a§a se pare. O u§a blocata intr-o
ma§ina care e gata sa se prabu§easca in
prapastie, o cadere nerepetata de pe cal, o
ma§ina pe are am uitat s-o inlocuiesc.
- §i de ce e vina mea?
- Fiindca nu mi te-am putut scoate din minte,
de asta.
Era singurul sentiment pe care il recunoscuse
in afara de cele fizice. Annie era prea furioasa ca
sa se gindeasca la acest lucru.
- De asta m-ai luat cu tine, ca sa strigi?
-N u.
- Atunci, de ce?
- Am nevoie de cineva care sa convinga un

V.
j 177 V
r— I Terry Lawrence ^

director sa ne dea ma§ina. Eu nu pot sa-mi dau


parul pe spate cum faci tu.
Halal sentimente! Un strigat strangulat ti scapa
de pe buze. Blocata de Centura de siguranja, se
rasuci brusc §i apuca geaca. Scojind o injuratura
bine meritata, o strinse §i §i-o puse sub cap ca
perna.
- Te superi daca trag un pui de somn?
- Deloc.
Daca ni§te pleoape se pot inchide brusc, ale
ei erau acelea.
Pe parcursul urmatoarei sute de mile, Greg
strinse volanul imbracat in piele §i privi drept in
faja, cercetindu-§i sentimentele ca §i cum ar fi fost
o masea care il durea. Reu§ise sa §i-o scoata din
minte cinci minute intregi in timpul acelei casca-
dorii. Dupa aceea facuse semn sa se inceapa
filmarea. Tony venise fugind pe dupa grajd,
agitindu-§i brajele §i strigind. Prea tirziu, insa.
Ma§1na sari in aer §i explozia zgudui pamintul de
sub picioarele lui Greg.
Mintea ii funcjiona cu iujealS. Inainte ca ploaia
de bucaji de metal §i de praf sa cada pe pamintul
uscat, o duzina de posibilitaji ii asaltara gindurile.
Jackson parea teafar. Toji ceilalji erau la adapost.
Diinsind pe muchie )— ^

„Unde era Annie?“


Greg intorsese capul brusc §i inima era gata r
sa-i sara din piept. Fusese acolo cu o clipa in
urma, purtind un costum cu pantaloni scurfi de
culoarea aramei. Nu se mai putea gindi la lucru.
„Unde era, oare?“
O zari adapostindu-se linga rulota. Privirile Ii se
Tntflnira, tradind mai multe emojtii dedt facusera
cuvintele vreodata. Abia atunci inima lui reincepu
sa bata, abia cind fu sigur ca era teafara.
Cuvintele lui Tony ajunsera, in sfir§it, la el.
Aruncasera in aer ma§ina care nu trebuia.
In ciuda acelei situajw §i a faptului ca facuse o
gre§eala in faja tuturor, valul de adrenalina din el
mai avea pina sa se lini§teasca. Hotarise ca Annie
sa-l insojeasca pentru ca Jinea la ea mai mult
decit voia sa recunoasca §i faptul ca nu avea
curajul sa faca nimic il macina teribil.
Voia o femeie in viaja lui, pe acea femeie. Voia
sa faca dragoste cu ea, dar nu-i putea promite ca
o va iubt. Pur §i simplu nu §tia daca mai era in
stare sa iubeasca pe cineva.
Mai tirziu, cind aveau sa ajunga la motel, o va
ruga sa-i faca unele concesii. Ceva se aprinsese
intre ei chiar din ziua cind se cunoscusera. Venise
r— ( "Ferry Lawrence I— >.

vremea sa puna la incercare flacarile.


Nu era mult de oferit. §tia ca ea vrea mai mult.
Dar vocea din inima lui spunea „lncearca“. De
data aceasta asculta.

c 18 0 >
Dansfrid pe muchie

C *)t

- Dar ce-i asta, o convenjie a cactu§ilor?


Trebuie sa existe un loc gol In Needles.
Trecura pe linga un alt loc de parcare strajuit
de palmieri §i plin de ma§ini, in timp ce Greg
mormaia pentru sine.
Annie sorbi §i ultima picatura din sucul de
vanilie §i strinse harta.
- Douasprezece mile §i apoi faci dreapta.
- §tii un loc acolo?
,— I Terry Lawrence —

- Ferma tatei.
' Cit timp parcursesera doua sute de mile se
gindise cum sa evite sa stea intr-un motel cu
Greg Ford. Raspunsul era evident: camere
separate. Era evident: cu nici un chip. Nu trebuia
decit s-o roage §i ea fi sarea in braje §i amindoi
§tiau asta foarte bine.
Atunci de ce evita?
Fusese foarte sincer in legatura cu faptul ca o
dorea, susjinind tot timpul ca nu-i putea oferi
decit o relajie fizica. Prostii. Vazuse cum o cauta
cu privirea imediat dupa explozie §i expresia din
ochii lui dupa ce o descoperise.
§i eu te iubesc, se gindi ea.
Dar daca el nu o va spune niciodata? Daca se
limita cu incapajinare la ceea ce era in brajele lui
§i nu va indrazni niciodata sa mearga mai
departe, sa-§i deschida inima in faja ei? Daca
aveau sa stea la ferma Cartwright aveau inca o
noapte la dispozijie pentru a sta de vorba, o
ultima §ansa de a afla daca el ii putea raspunde
sentimentelor, daca va risca vreodata s-o faca.
Privindu-i umerii neclintiji, ea gindi cuvintele pe
care nu le putea rosti: „Ai fost azvirlit, calcat in
picioare §i gata-gata sa-Ji pierzi viaja. Incaleca din

v. 18t
Dansind pe muchie

nou pe cal §i calarefte, Ford. Pentru mine. Pentru


ea, daca e nevoie. Numai nu renun|a.“
Inima ii fusese grav afectata. Dar asta nu
insemna ca incetase sa mai bata. Chiar §i
camioneta asta veche continua sa mearga, i§i
spuse ea. Ingramadind harta in compartimentul
pentru manu§i, ea lasa acea camioneta veche
sa-i duc§
\ acasa.

Praful de pe drum se lasa in jurul lor cind


oprira in fa{a fermei. Zgomotul motorului se lini§ti
odata cu praful. Lampa din living-room arunca o
lumina galbuie pe veranda. 0 alta lumina, din
spate, lasa sa se vada o duzina de alte depen­
ding. 0 moara de vint se rotea §i scirjiia minata
de o foarte slaba adiere. Nu latra nici un ciine. Nu
se auzea nici un greiere.
- Nu-i nimeni acasa, spuse Annie dezamagita
§icobori din camioneta.
Un aer cald ii Invalul gleznele urcind apoi pe
piele.
Greg ramase in spate zabovind cu degetele
pe clanja portierei.
j8 3
,— I Terry' Lawrence h—n

- Poate ar fi trebuit sa sunam intii.


Annie se sili sa zimbeasca §i spuse ceva menit
sa u§ureze situajia aceea penibila:
- Ji-e teama sa-mi cuno§ti tatal?
- Se pare ca nici nu-i acasa, murmura el.
Ii ghicise planul. in clipa cind trinti portiera §i
veni in faja camionetei, ea i§i dadu seama ca era
in primejdie. ",
- N-o sa lipseasca mult; altfel n-ar fi lasat
lumina aprinsa.
Urea repede pe veranda §i incerca zadarnic
clanja.
- Vrei sa deschid cu forja?
-N u!
Nu avea nici o indoiala ca ar fi §tiut cum s-o
faca. Era, de asemenea, expert §i in a-i inteji
pulsul §i in a-i sfarima modul de a rajiona.
Urmind-o pe veranda, facu semn spre balan-
soar.
- Propun sa stam jos.
- De ce? intreba ea cu rasuflarea taiata.
- Trebuie sa stam pujin de vorba. Tu §i ou
mine...
i§i lasa mina sa incheie fraza, conturindu-i faja
in lumina slaba.

j
. 184
Dansind pe muchie

- Ne-am mi§cat cam repede.


- Ca un marfar.
- Daca te sperii cumva...
- Nu ma sperii prea u§or.
- Am observat. De fiecare data cind cred ca ai
disparut definitiv, revii cu §i mai multa f<pr£a.
Din fericire, ei nici nu-i auzi bataile puternice
ale inirnii, nici nu detecta tremurul u§or din
vorbele pe care le rosti.
- Pura indrazneala, banuiesc.
- Sau poate ca ma placi?
- Nu exista „poate“ in privinfa asta.
- Vrei sa facem ceva, atunci?
- Sa stam de vorba.
- Ma gindeam la altceva.
- Parca nu §tiu!
Apucindu-I de incheietura miinii, il a§eza linga
ea pe balansoar.
Greg se propti in tocul cizmei, leganind
balansoarul inainte §i inapoi. Dupa aceea, o
cuprinse pe dupa umeri, stringind-o in ritmul
leganatului. Era atit de cald §i de robust. Trupu!
lui mirosea a salvie §i a piele, amestecate cu
parfumul after-shave-ului. Incetul cu incetul, Annie
se relaxa §i se sprijini de el. Mina i se plimba pe

\ 185 }
r— i Terry Lawrence I— n

pieptul lui, descoperindu-i bataile salbatice ale


inimii, atit de aiurite in comparajie cu prezenja lui
lini§titoare. Ea se indrepta §i i§i impreuna miinile in
poala.
El o invita in curbura brajului sau, mingiindu-i
cre§tetul capului cu barbia. Pieptul i se largi cind
inhala amestecul de parfumuri al §amponului §i
sapunului. Rasuflarea lui, dulce §i calda, ii atingea
u§or urechea. Ea aproape ca torcea. 0 licarire
mica o lumina din interior. Mirosul lini§titor al
obrazului lui, un sarut u|or, cu asemenea lucruri
se putea descurca. Ii placeau extrem de mult. Dar
daca se intimpla mai mult, era pierduta.
* Se mi§ca, descurajindu-i degetele care i se
plimbau pe git.
- O sa a§teptam o ora.
- §i daca nu se intoarce nici pina atunci?
- O sa vorbim.
§i, odata ce incepea, Annie putea sa
vorbeasca ore in §ir.
- Te poji folosi de cronometrul tau.
- L-am lasat la platouri.
„Cu fotografia lui Pam?“ Intrebar^a aceea o
strapunse asemeni unui virf de sulija. Oare asta o
deranja, asta o rejinea, deodata? ii placea sa
Dansind pe muchie

traiasca, sa faca totul din plin. Dar nu §tia cum sa


concureze cu o fantoma. Ea nu-i putea darui
ceea ce-i daruise Pam.
Se retrase cu parere de rau. Dar jocul de
umbre §i lumini de pe chipul lui o atrase. Natinse
cutele provocate de timp §i de durere.
- Ai avut tot atitea nopji de insomnii ca §i
mine.
- Una in plus. Tu ai dormit in noaptea aceea in
patul meu.
Ea rise u§or.
- Nu prea suna a compliment, nu? N-am
facut-o intenfionat, Greg.
- Inca o lovitura pentru orgoliul meu. A§ vrea
sa cred ca o parte din.tine a §tiut ce face. Se
spune ca visele sint impliniri ale dorinjelor. Poate
ma doreai atit de mult incit...
Mina ii trecu u§or peste sin §i se opri pe
mijiocul ei.
Abia atunci expira ea. Amejea a§teptind ca el
sa faca o mi§care. §i ii placea fiecare clipa de
nebunie.
!§i incruci§a picioarele, glezna atingindu-i-se
de piciorul lui fara sa-§i dea seama.
- Din pacate, aceasta persoana pe care o vezi
Terry Lawrence

a speriat mai mulji barbaji decit Iji poji Inchipui.


- Sint cohvins.
- Ar fi trebuit sa-ji provoace mila.
- Bietul baiejoi ar vrea sa poarte rochii cu
dantele §i sa fie tratat ca o prinjesa. Asta voiai sa
auzi?
- Poate.
- Hei, te-am vazut rostogolindu-te in praf. La
naiba, chiar eu te-am azvirlit intr-o claie de fin.
- Mai multa podea decit fin.
- Ti-am spus ca te sarut ca sa nu te mai
doara.
Ei i se taie respirajia din nou.
- Ar fl mai rau.
• - Merita sa-ncercam.
O saruta u§or, pentru a-i aminti ca erau
singuri. Apoi inca o data mai profund, pentru a-i
aduce aminte ce noapte lunga ii a§tepta. Coiojii
priveau in tacere de pe coline. Luna era acoperita
de un nor care crea impresia ca ar avea un petic
pe ochi. Moara scirjiia in acela§i timp cu mi§carea
balansoarului.
Gura ei se deschise sub presiunile lui.
Degetele ei urcara incet pe coapsa, rasfirindu-se
apoi pe abdomenul lui. Deodata se trase inapoi,
Dansind pe muchie i— N

cu rasuflarea taiata.
- Facem vinatai sau le vindecam?
- Depinde de tine. Ai spus ca-Ji place brutal.
- Imi place pasiunea. A te abfine tnseamna... a
te abjine. Emotional, vreau sa spun.
Cuvintele ie§ira repede. Nu intenjionase sa
aiba atita indrazneala.
- La fel ca munca. Odata ce-ai inceput ceva,
nu mai stai sa te g!nde§ti, trebuie s-o faci, ferm
convins ca n-o sa dai gre§.
- Asta nu-i o cascadorie.
- E un rise.
El ti recunoscu curajul. Voia de la el senti-
rriente de existenja carora nici el nu mai era sigur.
De ani de zile nici nu mai voise sa iubeasca. Daca
incerca §i nu putea? Daca puterea lui de a iubi
murise odata cu Pam?
Luna se dezvalui incetul cu incetul, alba, din
spatele norului.
- Nu vreau sa-Ji promit nimic ce nu Ji-a§ putea
oferi.
- Nu cer promisiuni. Da-ne doar o §ansa. Atita
tot. Incearca.
- Sa incerc din nou, asta vrei sa spui.
Annie a lui cea curajoasa §i lndraznea|a nici


------- ------------(•' 189 ) --- :--- :--------------
h Terry Lawrence

macar nu tresari.
- 0 mai iube§ti inca?
De ce nu putea sa raspunda? Se apleca in
faja, sprijinindu-§i coatele pe genunchi, §i izbi cu
pumnul in palma. Incheietura unui deget rupt cu
mult timp in urma il duru lini§titor, dar era o
durere suportabila.
- Multa vreme am crezut ca iubirea pentru
Pam era singurul lucru pe care II mai aveam.
Daca incetam s-o iubesc, nu-mi mai raminea
I nimic.
Privi undeva in curte. Pata argintie de pe o tufa
de salvie ar fi putut fi baticul unei femei sau parul
argintiu al unei sirene.
- §i eu am pierdut oameni dragi, spuse ea
mingiindu-i ceafa cu vtrfurile degetelor.
- Imi pare rau de Cody, dar nu-i acela§i iucru.
Nu ma-njelege gre§it, dar nu prea avem de ales
tn famine. Cind gase§ti, insa, pe cineva strain
alaturi de care sa-Ji petreci viaja, e cu totul
altceva.
Injura §i se. lasa pe spate. Annie ii oferi spajiul
de care avea nevoie.
- Eram atit de increzut. Faceam o cascadorie
nebuneasca dupa alta, dovedind ca puteam sa
Dansind pe muchie )—^

fiu mai mult decit un simplu lucrator la o ferma.


Imi ci§tigam existenja riscind, mi-am creat o
reputajie. Voiam sa fie mindra de'mine.
- Sint convinsa ca era.
- Dar asta faceam tot timpul. Imi puneam viaja
in pericol. Riscam. Nu m-am gindit nici o clipa ca
ea va fi cea care o va paji.
Privi patratul de lumina §i apoi intunericul.
' - Probabil ca o durea de fiecare daca cind te
duceai acasa cu o zgirietura, spuse ea.
El se ghemui din nou §i i§i trecu o mina peste
faja.
- Femeile.
Ea il inghionti in coaste.
- Obi§nuie§te-te.
- Am incercat.
„Peste unele lucruri se poate trece mai greu
decit peste altele“. Annie lasa acel gind nerostit.
I§i trecu apoi mina u§or peste umerii lui ^adu§i,
masindu-i mu§chii de la baza gitului. I§i trecu §i el
mina obosit peste acela§i loc, frecindu-§i gitul cu
putere §i impletindu-§i degetele cu ale ei. Ea
crezu ca avea s-o opreasca. El, insa, ii lua palma
§i i-o saruta. Ceva dulce se cuibari in ea §i nodul
din git se incorda.

v
\
Tern' Lawrence

- Nu vreau sa te indragoste§ti de mine, ii


spuse el ragu§it.
- E un rise pe care trebuie sa mi-I asum.
El scutura din cap.
- E §i raspunderea mea. M-ai urmarit tot
timpul §i te rog sa ma crezi.ca am observat.
- Foarte bine. Tocmai ma gindeam sa fac o
mi§care mai brusca daca nu-mi dadeai atenjie
;curind.
- Crezi ca am nevoie de tine.
- Ai nevoie de o femeie.
- Nu-i ceva cam demodat?
- Demodat pentru ca a fost adevarat timp de
citeva mii de ani.
- Un barbat are nevoie de tovara§ie, hm?
- Un barbat are nevoie de cineva care sa-l
faca sa rida, care sa-l faca sa sufere, poate, dar
care sa-l zgipe pujin cind o ia razna.
- Sa plesneasca din bid.
Ea ii arunca un zimbet obraznic.
- Bine, daca vrei sa fii rau...
- §i tu e§ti acest gen de femeie.
- Nu va mai exista o alta Pam, ii spuse ea
sincer.
El suporta acea farima de realitate. O rasuci

V
,— ( Dansind pe muchie ■)—

pe toate parjile §i se gindi la cea practica.


- Exista cinci barbaji pe platou care te plac.
Poji avea pe oricare din ei.
- §i eu ma Jin de tine. 0 perversitate, nu?
- Nu vreau sa te indragoste§ti...
Annie sari.
- Prea tirziu. A venit tata.
O camioneta aparu in capatui aleii. Ea ii facu
semne yesela in timp ce el opri in capatui celalalt
alverandei.
Greg se duse linga ea, domic sa-i mai spuna
ceva inainte ca batrinul sa coboare din
camioneta.
- Nu-Ji pot promite nimic.
- Nici nu Ji-am cerut.
A naibii femeie, avea mai multa mindrie decit
minte.
- A§ fi putut sa te mint, adauga el, sa-Ji promit
ca totul va fi bine.
| - Ai fi putut.
\ - Te-a minjit vreun barbat numai ca sa se
i culce cu tine, Annie?
Mina ei se opri in aer. Chiar §i in lumina aceea
| slaba se vazu cum i se colorara obrajii.
-Unui.

--------------------------------- C 193 y ------------------- :----- :— ■


Terry Lawrence

Greg se gtndi la acest lucru o secunda.


- Pun pariu ca n-a mers drept o luna intreaga.
Ar fi fost amuzant daca n-ar fi fost adevarat.
Oare o cuno§tea chiar atit de bine?
!§i indrepta din nou atenjia spre camioneta.
§tia ca nu trebuia sa a§tepte sa se deschisa u§a
§oferului. Cea laterala se deschise larg §i un
zgomot se auzi din interior. Dupa aceea se lasa
un gratar de metal §i un scaun pe rotile cobori pe
el aducindu-l pe Rusty Cartwright pe pamint.
Greg o prinse de bra{ §i vocea ii fu incordata
§i acuzatoare.
- Nu mi-ai spus niciodata ca a ramas paralizat
in urma unei cascadorii.
- Artrita l-a rapus, zise ea. Anii de rupturi §i de
luxajii se adayga. Buna, tata.
Batrinul impinse caruciorul inainte.
- Vad ca ai mai adus un cowboy acasa.
Annie il saruta pe obraz §i se indrepta
lovindu-l pe Greg cu §oldul, deloc din intimplare.
- Cum ai ghicit?
- Poji sa-i scoji din baraci, dar nu poji sa scofi
baracile din ei, zise batrinul §i i§i duse un deget la
celalalt obraz.
Annie trecu in partea cealalta §i il saruta din
- ; Dansind pe muchie V x

nou, dupa care apuca minerele §i impinse. Pufni


§i rasufla din greu cind urea rampa, numai pentru
ochii lor.
- Te-ai mai ingra§at, tata?
- Mincind mtncare gatita de mine? Fogrte
greu.
Viri cheia in broasca §i dupa aceea porni spre
bucatarie ca prova unei goelete vechi.
- Spre frigider, drept inainte.
In lumina neonului, tatal ei se rasuci exami-
nindu-l pe Greg cu foarte mare atenfie.
Daca ar fi stat in picioare, batrinul ar fi masurat
mai mult de un metru.optzeci §i cinci inal|ime.
Parul lui era incarunjit, Jepos §i des, iar pielea-
increjita §i ridata. Ochii lui alba§tri erau sclipitori,
ca ai lui Annie, dar nu la fel de prieteno§i.
- Acum, ca l-am vazut, cowboy-ul tau are §i un
nume?
Annie f§i mdeparta o §uvp de par de pe j
frunte §i propti miinile in §olduri. |
~ Greg, ji-l prezint pe tatal meu, Rusty j
Cartwright. Tata, Ji-l prezint pe Greg Ford.
- Numele mni pare cunoscut.
- Nu-I mai privi a§a urit. E tot cascador.
- E adevarat? facu batrinul inseninindu-se
,— ( Terry Lawrence }—

considerabil §i ii strinse mina lui Greg cu putere.


Greg §tia sa recunoasca o tncercare.
Retragindu-§i mina, rezista tentajiei de a §i-o
freca.
- E adevarat, domnule.
Annie ti facu cu ochiul lui Greg.
- Se ocupa de filmul la care lucrez acum.
- De§teapta fata, spuse Rusty. §tie cum sa
pastreze o slujba.
- Foarte amuzant. Imi ci§tig cinstit fiecare
banuj §i am §i vinataile care dovedesc asta. Ce ai
in frigider?
Adulmeca un pachet de carne strimbind u§or
din nas nelncrezatoare §i Tncepu sa puna pe
dulap tot felul de legume.
- Din moment ce stntem morji de foame §i am
sosit neinvitaji, ce-ar fi sa pregatesc o friptura la
cuptor?
Rusty mormai ceva referitor la viaja pe
platourile" de filmare §i la mesele oferite de
studiouri.
- Tinarul acesta probabil nici nu §tie ce bine
gate§te fiica- mea. A§a e, fiule?
- „Fiule“? facu ea imitindu-l ironica. Daca ai de
gind sa faci pe batrinul, o sa-Ji pun Geritol in

V.
Dansm d pe m u c h ie ^ ^ ^ j ^ - - ^ .

lapte.
Rusty dadu din umeri,
- Daca vrei un vaduv ramolit, un fermier batrin
sau un calarej de rodeo distrus, sint omul tau.
Annie II saruta din nou.
- Incearca batrinul §i scumpul incapajinat cu
suflet de aur.
- Personajul pe care-1 jucam cind nu mai
puteam face cascadorie, ii explica el lui Greg.
Cli§euri toate. Banuiesc ca recuno§teau de la o
po§ta un batrin.
Acea ultima fraza fu rostita odata cu Annie.
Greg se dadu intr-o parte §i ii privi. Tatal §i fiica
puneau masa cu eficienja §i glumind ca o trupa
de vodevil.
- A face actorie e prea u§or, spuse Rusty
trecind cu caruciorul pe linga Greg cu un vraf de
farfurii in braje. Totdeauna am fost mai mindru de
cascadoriile mele.
- Pun pariu ca Annie v-a facut sa fifi §i mai
mindru.
Annie scoase o exclamajie din bucatarie.
- E un lingu§itor, tata!
- Ai dreptate, spuse Rusty, aruncindu-i lui
Greg o privire pe care fiica*sa nu o putea vedea,

v_
Terry Lawrence

mindria facindu-l sa se impauneze.


Zimbetul stins de pe chipul lui ridat spunea
totul.
Annie taia ardei gras in chiuveta.
- Aud cumva §u§oteli intre barbaji?
Rusty rise u§or.
- N-ai auzit inca sticlele de bere desfacute,
nu?
- Nici tu nu i-ai aratat inca fotografiile lui Cody.
- E o idee buna. Adu berea, fiule. |
Annie 11 goni pe Greg dupa ce scoase berea
din frigider.
- Hai, pleaca de aici §i lasa-ma sa fac friptura.
El o inconjura cu brajele §i ii cuprinse
incheietura miinii, surprinzator de fragila, care
tinea un cujit sclipitor.
- Imi place de el, murmura Greg. j
Ea se intoarse, iar chipurile le erau atit de
apropiate, incit aproape ca Ii se unira buzele.
- Cred ca §i el te place. j

Acest lucru conta. Greg sesiza asta in glasul


ei. Nu-I mira faptul ca ii recuno§tea emojiile
nerostite. 0 urmarise de prea mult timp ca sa nu-i
cunoasca foarte bine expresiile.
Altceva o deranja, insa, §i nu voia ca el sa
DansTnd pe muchie I— -s

observe. Ramase surprins dnd i§i dadu seama cit


de mult dorea ca ea sa-i imparta§easca acele
indoieli, indiferent care ar fi fost ele.
Date fiind imprejurarile, nu-i putea promite
decit un singur lucru.
- Ma intorc.
Revenind in- living-room, se opri in faja unei
fotografii in care se vedeau Rusty §i Cody la un
rodeo. *
- Deci e§ti cascador, eh?
Greg ii arunca batrinului o privire deschisa.
- Singurele cascadorii pe care le mai fac sint
cele pe care nu-i las pe ceilalji sa le faca.
- Ca, de exemplu, sa mergi pe un drum de
munte intr-o ma§ina scapata de sub . control?
Exista §i telefoane prin ora§elele alea.
- N-am §tiut ca v-a spus. Banuiesc ca v-a
pomenit §i de mine.
Batrinul ii arunca un zimbet care ar fi vrut sa
spuna „parca n-ai §ti“.
Greg se opri apoi la urmatoarea cutie de
trofee. Rusty continua §i el:
- Acolo e Cody cind avea §aisprezece ani. §i
eu la aceea§i virsta. Daca vrei sa vezi o ase-
manare, ar trebui sa te uiji la o fotografie a mamei

v
1 199 >
--r_r-----—----- ^ -_----------------------——
_

,— f Terry Lawrence i—

lui Annie, zise el §i ti facu semn spre o fotografie


in rama de argint care se afla pe un pian prafuit.
- Era foarte frumoasa.
Cea mai mare asemanare era in spiritul pe
care Annie il imparjea cu tatal ei. Greg i§i daduse
seama de,acest lucru in cinci minute. Un baiejoi
nazdravan §i cu parul ca ni§te -ciljl il privea dintr-o
fotografie Polaroid inramata. Era imbracata
pentru dans, cu o rochie al carei corsaj strimb
cadea aiurea peste sinul ei sting §i in dreapta ei
se afla un baiat extrem de timid.
Rusty se apleca pujin pentru a vedea mai bine
in bucatarie, asigurindu-se c j nu erau auziji.
- Putea sa rapuna orice baiat inca de atunci.
Sau barbat, i§i spuse- Greg cu un zimbet
melancolic. Faptul ca nu-l rapusese §i pe el deloc
pina atunci dovedea doar cit de groase deveni-
sera zidurile dinauntrul lui. De ce se temea atit de
o a doua §ansa?
Urmari privirea lui Rusty §i se trezi uitindu-se la
o femeie care fredona in dreptul unui aragaz,
sorbind pujin dintr-o sticla de vin ro§u §i
agitindu-se in jurul salatelor. Sub privirea lui
Rusty, Greg se impotrivi unui imbold de a sta mai
drept, de a-§i trece degetele prin par §i de a-§i

200
Dansind pe muchie K

aminti cit platise pentru uitimul corsaj vazut.


- Poate sa-§i poarte singura de grija, spuse el
din senin.
Rusty incuviinja §i spuse:
- Eu am invajat-o.

- Se pare ca tatal tau §i cu mine am lucrat


impreuna intr-un film.
Annie facu ochii mari §i rasuci un biscuit Intre
degete.
-Cind? ‘
- Cind el Sra un cascador teribil, la inceputul
carierei, raspunse Rusty. Nu l-am recunoscut de
prima data.
Annie ridea in hohote in timp ce Rusty
povestea cascadoriile infrico§atoare una dupa
alta.
- l-auzi, i-auzi, spuse ea rizind §i punind in
farfuria lui Greg o lingura de cartofi piure, dupa
care dadu fuga in bucatarie ca sa aduca un
borcan cu mu§tar.
- Pentru teribilul de altadata.
Greg rise bine dispus.
201 )■
^—f Terry Lawrence ^ I— n

- Prea mulji hormoni, prea pujina minte. Cind


iji dai seama ca nu e§ti nemuritor, iji vine mintea
la cap.
- Cind iji dai seama ca nu e§ti nemuritor, faci
tot ce poji sa traie§ti cit mai intens, zise Annie^
- Te ginde§ti la tot ce poate fi mai rau.
- Te la§i in voia apei.
Rusty i§i plimba privirea de la fiica lui la
barbatul care statea in faja ei.
- De unde §tii in ce parte curge apa? Uita-te la
femeile care fac treburi caracteristice barbajilor...
- Tata.
Tonul ei exasperat ii dadu de injeles lui Greg
ca mai auzise acel discurs.
- Hei, eu iji fac un compliment. Lasa-ma sa
termin ce am de spus. Fiica mea, aid de faja, *
intruchipeaza perfect o persoana care nu face
niciodata ceea ce te-ai a§tepta. Ai zice ca n-a
facut altceva decit sa alerge poney-ul ei, dar, de
fapt, a mai invajat §i sa gateasca, sa se duca la
cumparaturi, sa coasa...
- Numai pentru ca mama nu voia sa-mi coasa
costume de calarie.
- Vreau sa spun mai tirziu. A f§cut toate astea
in ciuda faptului ca a avut o mama care ne-a

v. J
Dansind pe muchie

parasit, un frate care ne-a parasit §i mai repede §i


un tata, care, In ultima vreme, n-a fost bun de
nimic...
- Tata, spuse Annie, stringindu-i mina u§or.
- Uneori am impresia ca traie§te pentru noi
to|i.
Ea i§i drese glasul fi se ridica repede de la
tnasa.
- Daca vrei sa joci rolul „Tatai care §tie mai
bine“, eu o sa fac pe Donna Reed §i o sa ma due
sa spal vasele,
- Cred ca aji facut-o sa se simta jenata, zise
Greg cind ramase numai cu Rusty, dar acesta
scutura din cap.
- E foarte puternica, indiferent in ce situafii o
pune viaja. Nu se teme niciodata de nimic. Eu am
incurajat asta, de§i, poate n-ar fi trebuit s-o fac.
- Va e teama ca va paji ceva?
Batrinul strinse din dinji.
- Dupa tot prin ceea ce a trecut familia? Ce
crezi?
-Jmi pare rau.
El ?§i trinti §ervetul pe masa §i spuse cu un
glas ferm, care sa se auda ptna in bucatarie:
- Ni Sra daruit via|a asta ca s-o traim. Cu to|ii

203
s —( Terry Lawrence „ )— -

riscam. Daca iube§ti pe cineva, ri§ti odata cu


acea persoana. Acum te rog sa ma scuzi, dar a
inceput meciul de fotbal.

Greg simji zimbetul lui Annie inainte sa se


intoarca.
- Ma crezi sau nu, dar nu eu i-am scris acest
discurs, spuse ea §i dupa ce deschise cu umarul
u§a desparjitoare pentru a ie§i pe veranda, ii
dadu paharul lui cu limonada.
El o Inconjura cu brajul fara sa stea prea mult
pe ginduri. Parea ceva foarte firesc.
- §tii, tocmai ma gindeam. N-am fost in prea
multe locuri impreuna.
- Cinele la cantina se pun la socoteala?
- Meriji ceva mult mai bun.
-A§ae.
El incepu sa rida. Stateau amindoi pe
balansoar §i priveau stelele. Gomentatorul tocmai
spunea scorul partidei cind Rusty dadu drumul la
radio inauntru.
- Un tip extraordinar, murmura Greg.
- Un tip extraordinar.
,— I Ounsind-pe muchie

- E mindru de tine.
- §i eu sint mindra de el. A facut sa raminem
toji impreuna dupa plecarea mamei. A facut din
viaja o aventura. Totdeauna m-a sprijinit.
-.Ceea.ee eu nu fac.
- Ceea ce ai putea sa faci.
- Niciodata n-ai nevoie de incurajari.
- Poate ca n-am nevoie nici de prea multa
protecjie.
- lmi critici felul cum ma ocup de echipa?
- Nu. Sint prea imbuibata pentru a ma certa in
legatura cu ceva-in momentul asta.
Greg lua acest lucru ca pe o deschidere. Se
incrunta pujin, ii contura sprinceana §i observa ca
§i virful degetului ii era umed din cauza paharului.
- De ce Ji-e teama? ^
- De pujine lucruri.
- Annie?
Ea i§i ridica privirea.
- N-am §tiut ca se vede.
- Ceva te framinta. Spune-mi ce anume.
Ea i§i puse capul pe umarul lui. Unele indoieli
nedefinite o chinuisera toata seara. Exprimarea
lor in cuvinte implica efort §i riscuri.
- Tata a spus ceva la un moment dat despre

v
Terry Lawrence

modul cum am trait pentru noi toji. Am facut tot |


ce-am putut ca sa compensez absenja mamei, •
de§i §tiam ca nu-i puteam fua locul. Toata viaja j
am vrut sa fiu in locul lui Cody.
Risera amindoi.
- §i am facut-o, dupa moartea lui. Am
concurat §i mi-am asumat toate riscurile pe care
§i le-ar fi asumat el. Nu mi-am dat voie sa ma tem.
§i, pe urma, au fost operajiile tatei, bastoanele §i
scaunul. Nu ma lasa sa-l dadacesc, ci imi spunea
sa ies §i sa traiesc. A§a am facut. Pentru noi toji.
Ascultara zgomotele serii.
- E chiar atit de rau? o intreba Greg.
- Este daca sint atrasa de tine, din cauza a tot
ce-ai pierdut tu. Poate ca incerc sa iau §i locul lui j
Pam. !

\ J 206J -
Dansind pe mucliie

0loua

Ideea aceea il ului. Greg puse jos paharul de


limonada §i opri balansoarul.
- Ar fi foarte greu. Mai ales din moment ce n-ai
cunoscut-o.
- Ar putea fi Meryl Streep, maica Theresa §i
Jane Pauley la un loc.
- Nu era a§a.
Greg se simjea ingrozitor. Deci ea credea ca
aceea era problema lui.

-------------- ;---------------- 207 h-----------------------------;--------


/— ! Terry Lawrence j—

- Nu te Jin la.distanja pentru ca a§ face


comparajie intre voi doua. Nu-i vorba de asta,
Annie.
-Nu?
Acel cuvint scurt, intrebat cu un glas slab, il
facu sa vrea sa se destainuie. Fusese orb, egoist
§i increzut; atit de preocupat de propria lui
durere, incit nu-§i daduse-seama ca i§i avea §i ea
propriile incertitudini; convins ca-i putea primi
flirtul §i magulirile fara sa-i dea ceva in schimb.
- Faptul ca l-am cunoscut pe tatal tau m-a
facut sa vad unele lucruri. Cit de inversa a fost
aceasta relajie inca de la bun inceput.
- Dar traim in secolul douazeci, Greg. Femeile
ii pot urmari pe barbaji daca vor.
- Da, ma tachinezi...
- Tu strigi la mine.
-T u m a azvirli in toate coljurile.
- Sau te incalec.
Caldura se instala, imediat §i lacoma.
- Vii pe furi§ in patul meu.
- Taci, n-am vrut sa fac asta.
Cu tot curajul ei, Annie nu uitase ca Rusty se
afla doar de partea cealalta a peretelui.
- Te temi sa nu auda tatal tau?

j
Dansind pe muchie

- Ar trebui. Poate fi un individ foarte Jifnos, mai


ales cind aduc pe cineva acasa.
- Lasa sa ma alunge de la ferma, probabil ca
a§ merita.
- De ce?
Ii atinse gitul, trasind o linie invizibila de la lobul
urechii ei pina la guler.
- Pentru faptul ca nu {i-am spus genul de
lucruri pe care un barbat le spune de obicei
femeii de care se simte atras.
Ii spunea de fiecare data cind o numea Silk, i§i
zise ea, de fiecare data cind o privea cu pofta.
- Ca, de exemplu? *
- Poate ca nu §tiu pina nu incerc.
Atita voise sa auda - ca le dadea o §ansa. ?§i
incruci§a brajele, simjind un fior rece pe §ira
spinarii. Nelini§tea se uni cu teama pina se con-
fundara aproape. Dar Annie nu ceda niciodata in
faja a ceva atit de inutil ca teama sau atit de fragil
ca speranja. O femeie ^putea face faja oricarei
situajii daca i§i pastra singele rece. El se simjea
atras de ea. Macar putea sa-l asculte, chiar daca
urmatoarea fraza ar fi fost: Jmi placi, dar...“
Ea i§i inalja barbia §i il privi drept in ochi.
- Ei bine?

V.
: 209
r— Terry Lawrence %

- Simt lucruri pe care nu credeam sa le mai


simt vreodata. Ma chinui.
Ea simji asta in tonul lui sincer §i in pauza
§ovaifoare dintre cuvinte.
- A iubi inseamna a permite cuiva sa-fi
patrunda in suflet. Nu e ceva ce se poate uita.
- Te referi la Pam.
- Ai fost insurat cu ea.
- Am iubit-o, spuse el cu sinceritate.
Nu-§i putea expliea deloc cum de dragostea,
amintirea acesteia se schimbasera in ultimele
citeva saptamini.
- Pare stupid, dar e ceva ce seamana cu un
mu§chi lovit, care te doare cind il folose§ti din
nou.
- Trebuie sa te simfi bine cind iji dai seama ca
mai exista.
- Da, dar ar trebui sa te intrebi daca va mai fi
vreodata la fel.
- E neaparata nevoie? Eu nu pot fi la fel ca ea.
El schija un zimbet, fncercind sa alunge acea
ingrijorare din ochii ei.
- Nu e§ti ca ea. Ma proVoci §i ma conduci §i
nu ma la§i nici macar o clipa sa uit ca ai o minte a
ta proprie.

V ( 210 *
—{ Dansind pe muchie )—

- Asta poji s-o mai spui o data.


- Injeiegi ce vreau sa spun? Sint nevoit sa
admir pina §i felul in care ma infrunji.
-Zau?
- Ma enerveaza la culme, dar a§a e. Ai mai
mult curaj dedt jumatate din tipii cu care lucrez.
0 femeie careia i se oferise un buchet de
trandafiri n-ar fi parut mai incintata.
- MuIJumesc.
Greg i§i schimba pujin pozijia §i continua:
- Imi mai place §i felul cum i-ai ci§tigat pe
baieji.
Ea facu semn spre miinile lor Impreunate §i
apoi i§i ridica privirea spre el.
- §i cum te-am c?§tigat pe tine?
El nu putu sa reziste provocarii ascunse din
privirea ei §i nici vulnerabilitajii.
- Felul cum ai incercat.
Ea i§i feri privirea, iar el se sirnji din nou ca un
ticalos, un sentiment stinjenitor de familiar. Nu
voise sa spuna dedt ca-i admira curajul. Se
Jinuse dupa el, il batuse la cap §i nu-i lasase sa
se retraga in acea carapace in care statuse
ascuns timp de cinci ani. II trasese tot timpul la
lumina §i ii patrunsese in vise. „Nu §tiu ce pot

-C 21O -
Terry Lawrence )-
sa-ji ofer, Annie. A§ vrea sa fie de ajuns. Sa fie
potrivit.“
- Nu ma pricep deloc la chestiile astea. Parca
a§ fi un muncitor de la o ferma care incearca sa
faca declarajii unei doamne.
Cel pujin in privirea ei nu mai exista durere
cind rise.
- l-ai putea da lecjii tatei de cum sa fie aspru,
dar simpatic.
- Niciodata nu m-am priceput sa fac declarajii
de dragoste.
- Te descurci in alt mod.
-Zau?
Ea incuviinta solemn §i ii mu§ca u§or buza de
jos.
El nu avu nevoie de mai multe incurajM Cind
se afla linga Annie, nu era nevoie decit de pujina
obraznicie, indrazneala, o privire plina de dorinja
§i era gata sa o stringa in braje. Sa fi fost iubire?
Era atit de deosebit de ceea ce simjise faja de
Pam. §i, totu§i, atit de asemanator. Conta sa o
Jina aproape. Important era sa o faca sa fie a lui.
Cuvintele nu mai contau cind gura ei se
intredeschise u§or §i ii simji rasuflarea pe buze.
Le atinse pe ale ei. Se Jrase pujin inapoi doar

v
Danstnd pe muchie

pentru a-i mai privi o data ochii somnoro§i. In


umbra pe care o arunca, pupilele ei se marira §i
se intunecara.
- E§t'i cea mai sexy femeie pe care am
cunoscut-o vreodata, Annie.
- §tiu, spuse ea. Ai de glnd sa ma saruji sau
sa vorbe§ti?
0 saruta. Cu ochii deschi§i de asta data.
I§i spuneau mai mult decit prin cuvinte, i§i
comunicau dorinja fara nici o umbra de ezitare.
Ea i§i petrecu brajul pe dupa al lui. El trase
adfnc aer in piept §titnd ca ea avea sa-i simta
incordarea mu§chilor spatelui, vrind ca ea sa
simta forja care il strabatea - forja pe care ea o
crease. Cealalta mina a ei ii mingiie mu§chii
incorda£i ai gitului, facindu-i trupul sa se
intareasca §i trimijindu-i un val de caidura prin
piele.
O voia pe Annie cu toata fiinja lui. Inima i se
intarise in locuri care nu se a§teptase sa se mai
vindece vreodata. O muljime de sentimente il
invadau cind il atingea ea, a§a cum apele
umpleau albiile, sfarimind bulgarii de pamint,
topindu-i §i reintregindu-i. Nu putuse sa o spuna,
dar daca vindecarea insemna durere, atunci el
—i Terry Lawrence I—

voia toata durerea pe care i-o putea da ea.


- Annie.
- Greg.
Trupul ei se Intinse spre al lui. Ar fi vrut s-o
lase sa-i arate drumul, dar ordinele care ti pulsau |
in singe ii infrinsera rejinerea. 0 strinse pina cind
ea ramase fara suflare. I§i trecu degetele prin
parul ei, cuprinzindu-i capul §i jinTndu-i-l aproape.
Ii cuceri gura cu limba, parindu-i explorarile
tulburatoare cu propriile cercetari,
Putea fi ea in multe feluri. Putea sa-i arate
iucruri pe care nu era in stare sa le spuna, de
care nici macar nu era sigur pina cind nu o Jinea j
In braje. Daca putea iubi din nou, Annie avea sa
fie femeia.
!§i strecura mina intre genunchii ei, surprinzind
caldura adunata In locul unde blugii se atingeau.
- Voi doi aveji de gind sa va cu(ca|i curind?
Sarira arrundoi ca ni§te adolescen|i speriaji, iar
Greg fnjura §i sa apleca sa ridice paharul pe care
il rasturnase din gre§eala.
Tatal ei privi afara prin u§a despartitoare.
- Nu puteji sa ma auziji cind ma mi§c pe rojile
astea, spuse el riztnd u§or.
- Bine ca nu erai in carucior §i pe vremea cind

v .
^ 214 y
Dansind pe muchie

eram in liceu, altfel mi-ai fi speriat de moarte toji


prietenii, zise Annie.
- Pune-o sa-Ji povesteasca despre acei tipi
dridva. §i nu uitaji sa stingeji lumina inainte sa va
culcaji.
- Bine, mormai ea, in timp ce tatal ei se
indeparta in caruciorul sau.
Pentru o femeie care obi§nuia sa-§i poarte
parul intr:un singur fel, drept §i pe dupa urechi,
Annie descoperi nenumarate feluri in care sa se
joace cu el acum. \§\ trecu o §uvi|a pe dupa
ureche, apoi o dadu la loc. T§i dadu la o parte
citeva fire de pe obraz.
- Banuiesc ca ar trebui sa mergem sus.
- Bine.
Annie il privi cu atenjie. Inima ii batea cu
putere. Nu §tia daca era ca urmare a aparijiei
nea§teptate a tatalui ei sau datorita raspunsului
sugestiv al lui Greg. Era gata sa mearga mai
degraba mai departe decit cu prudenja. Nu ca
prudenja ar fi fost o caracteristica a modului in
care Annie injelegea sa-§i traiasca viaja, dar
iubirea §i cascadoria aveau multe in comun. O
femeie simjea nevoia sa aiba incredere in
persoana cu care lucra. Trebuia sa §tie clar catre

{ 215 }
—! Terry Lawrence )—

ce anume se indrepta. In brajele lui Greg, pe un


balansoar care inca se mai mi§ca dupa ce se
ridicasera brusc, fusese gata sa faca ceva
incredibil de riscant fara sa se gindeasca prea
mult la consecinje.
- Camera ta e in capatui scarilor, spuse ea
pentru a fi sigura ca nu o injelesese gre§it.
- §i a lui?
- Jos. §i nu cumva sa-Ji treaca vreo idee p'rin
cap.
Deschise u§a desparjitoare. Greg i§i lipi palma
de ea §i ii prinse trupul intre al sau §i casa.
- Ceea ce-mi trece prin cap sint mai mult ni§te
fantezii.
Poate, i§i spuse Annie, cercetindu-i privirea in
cautarea vreunui semn. Poate ca a-l iubi era cea
mai mare fantezie din toate. Tocmai ii spusese ca
era posibil ca el sa nu-i poata darui dragoste la
rindul lui.
Avea sa sara de la inaljime fara plasa de
siguranja? Avea sa dea buzna intr-o cladire in
flacari fara sa §tie unde se aflau iefirile? „Avea sa
faca dragoste pe bancheta din spate a unei
ma§ini care gonea pe un drum de munte?“
Reu§ise numai pentru ca fusese Greg acolo.

216 y
Dansind pe muchie

| Ҥi pentru ca ai sarit !a timp", ii aminti atunci


! con§tiinJa.
j El ii ridica barbia §i un zimbet uluit ii aparu pe
chip.
- Annie a mea e cumva nervoasa?
Nu teama de dormitor o facu sa se uite in alta
! parte decit in ochii lui. 0 persoana iji putea marca
existenja pentru totdeauna, la fel ca un stigmat
sau o cicatrice. Nu totdeauna puteai sa te ridici in
picioare §i s-o iei de la capat. Cine §tia acest
lucru mai bine decit Greg?
- Spune-mi ce s-a intimplat? intreba el cu un
glas ragu§it.
Ea ii spuse macar atita. §i, dupa aceea, pujin
mai mult.
- Cred ca te iubesc, chiar daca tu nu vrei s-o
fac. Banuiesc ca-mi asum un alt rise nebunesc
fara permisiunea ta.
Cuvintele ei se transformara in §oapte.
- Nu §tiu daca voi putea face faja urmatorului
rise singura.
El i§i trecu o mina prin par, dupa care i§i lipi
ambele palme de trupul ei. Asemeni lui Sisif, care
a fost condamnat sa rostogoleasca o stinca pina
in virful unui deal pentru eternitate, Greg i§i

v.
■ 217 ^
r— ( Terry Lawrence )— \

impingea stinca din inima. De fiecare data cind


credea ca a disparut, aceasta se rostogolea
inapoi.
- Nici eu nu §tiu, Annie. Nu §tiu ce a§ putea sa
simt. Poate ca nu mai sint in stare sa iubesc o
femeie a§a cum am facut odata.
Zimbetul ei fu trist §i fugar.
- In acest caz, nu cred ca sint chiar atit de
curajoasa. "
El o privi un moment indelungat. Nu i§i gasea
cuvintele. Ce ar mai fi putut sa spuna? Era gata
sa incerce, fir-ar sa fie. Dar garanjii...
- Noapte buna, Greg.
Daca i-a simjit privirea frustrata conducind-o
pina la seara, nu a aratat. Ramase ascultind pina
cind ea ajunse sus. Aprinse lumina in camera lui,
dupa care strabatu repede holul. incuietoarea u§ii
dormitorului ei facu un clic ca acela al unui tragaci
apasat al unei arme indreptate spre inima lui.

Avea tot curajul din lume §i trebuia s-o


paraseasca tocmai acum! Pe jumatate imbracata,
Annie masura camera in lung §i-n lat. Incepuse
V / 218 'v J
{ Dansind pe muchie )—
| ' _ _ _ _ _ — . |
I sa-§i azvirle hainele imediat dupa ce trintise u§a in j-
J urma ei. Se a§eza pe pat, dar nu putu sta locului. j
! Privi drumul pustiu §i drept care ducea de la
ferma spre autostrada §i farurile unei ma§ini care
se vedeau trecind in departare. Era acasa. Venise
pentru ca acoJo se simjea in siguranja.
Era locul ei de refugiu, unde sa-§i poata linge
ranile, atit fizice cit §i suflete§ti, unde sa se
; reincarce. Cind o atingea Greg se simjea mai
j incarcata decit o baterie dublu-D. Daca il lasa sa ;
! o iubeasca, oare care aveau sa fie consecinjele? j
; Daca o iubea acolo, unde s-ar fi putut duce apoi ;
ca sa-l uite?
; Trecindu-§i brajele printr-o camasa din fianel,
! scotoci apoi intr-un sertar dupa o pereche de ;
| pantaloni kaki. Avea sa faca o plimbare in lumina ]
; :unii. Daca nu-§i putea invinge temerile gindind, !
! avea s-o faca obos/ndu-se. * Epuizarea fizica |
{ inlatura nelamuririle. Daca i§i putea inchipui clar |
! acele temeri, le putea infringe. Pterodactili, !
! dinozauri, ur§i, balauri...
j ‘ Cum putea o femeie sa-l infringa pe barbatul
pe care-1 iubea? Cum putea ucide balaurul din el?
„Mai ales cind e indragostita de el“.
Annie se infiora; nu era drept. Pam nu era

■4 219 y J
Terry Laurencc —n

echivalentul raului. Nu exista a§a ceva. Greg i§i


iubise sojia din tot sufletul. Era, oare, drept sa-i
ceara s-o iubeasca pe ea? Putea ea sa concu-
reze cu o fantoma?
Concurase cu ele toata viaja. Mama ei, Cody,
tinerejea lui Rusty. Tot ce facuse pentru a trai.
Entuziasmul ei umpluse multe spajii goale.
Incerca oare sa umple §i absenja lui Pam?
Daca reu§ise, intr-un fel, sa compenseze
pierderile suferite de familia ei, nu regretase nici
macar o clipa. Dar voia sa insemne mai mult
pentru Greg decit o inlocuitoare. Mult mai mult.
Daca el nu putea sa vada acest lucru, ea ce
putea sa faca?
Un zgomot care se auzi de afara o facu sa se
apropie de fereastra. Ei statea pe veranda §i
fumul de la Jigara se inalfa in spirala. Nu fuma
decit inaintea unei cascadorii sau cind era
tulburat; macar atita il cuno§tea. Incerca atit de
mult sa-§i ascunda emojiile, sa §i le protejeze.
„Nu trebuie sa te protejezi impotriva mea“.
Mai fusese indragostita, dar niciodata a§a.
Fiecare barbat fusese un egal, un spirit liber ca
ea insa§i, fiecare capabil sa piece dupa un adio
raspicat.

V
Dansind pe muchie

Greg era cu totul altfel. Se concentrase atit de


mult asupra sentimentelor lui, incit nu era sigura
de ale ei. II urmarise cum prindea din nou viaja,
nervos ca un urs trezit din hibernare, §i, totu§i,
domic sa traiasca incarcat sexual, inviorat. Ea,
reu§ise totul §i niciodata nu-§i daduse seama
pina atunci cit de u§or era sa daruie§ti. Sa iei
insemna sa fii vulnerabil, sa la§i pe cineva sa-|i
patrunda in suflet. Deodata, toate riscurile erau
numai ale ei.
Nu era drept, nu era cinstit, nu existau nici un
fel de garanjii.
„Traie§te viaja a§a cum este, nu cum ar trebui
sa fie“.
U§or de zis, greu de facut.
I§i scoase cama§a din flanel §i i§i trecu miinile
peste spatarul unui scaun de parca ar fi fost
umerii lui. Jos, pe veranda, el ramase nemi§cat §i
ea se intreba daca simjise cumva. Rasuflarea ei
aburi geamul. Se retrase fara prea mult chef.
Desfacu fermoarul pantalonilor kaki §i ii lasa sa
alunece. O cama§a de noapte din §ifon ii fi§ii pe
piele. Daca se plimba prin camera toata noaptea,
nu il va lasa pe tatal ei sa doarma. Mai bine se
baga in pat, se uita la stele §i incerca sa
adoarma. Poate ca balaurui avea sa i se arate in
vis §i ea avea sa gaseasca uri mod de a-l ucide
fara sa-i faca rau celui pe care acesta II pazea.
Greg se opri la picioarele rampei pentru
caruciorul cu rotile, strivind |igara fumata pe
jumatate, dupa care porni agale spre de§ert,
| ?ntr-o direcpe aiurea. Se ducea sa se alature
| coiojilor care urlau la luna.
j Ce spusese gre§it? Ca nu era sigur ca o putea ■
i iubi? Nu prea era ceva menit sa faca 6 femeie
I sa-§i puna trupul in joc.
j Pam J-ar fi trimis sa-si faca bagajele..
! Dar nu se a§teptase ca Annie sa fuga de ceva,
inclusiv de ei.
Ce spusese Rusty la cina? „Ri§ti. Daca iube§ti
; pe cineva, ri§ti impreuna cu acea persoana“.
j Sigur, era un lucru injelept spus de un tata caruia
! ti pasa de fiica lui, §i care dorea ca Greg sa-i dea
| o §ansa. Putea? *-
Privi peste umar, spre patratul de lumina al
unui geam de la etaj, care se mic§ora pe masura
ce el se indeparta de casa. |
| „ §i mie tmi pasa de ea, batrine.,: |
| Patrunsese in stinca aceea pe care el o |
numea inima. Dar acest lucru era echivalent cu

L A 222 y
,— ( Dansind pe muchie )—

iubirea? Era, oare, de ajuns?


Pietricelele scri§neau sub cizmele lui, pamintul
fiind extrem de nisipos. Aerul §uiera pe linga el,
purtind miros de salvie. §i pujina vegetajie i se
sfarima sub pa§i. Animalele nocturne mi§unau
repede cind cizmele lui tulburau praful de pe
drum. Pam ii spunea mereu ca devenea taciturn
cind cadea pe ginduri. Nu §i de data asta.
Trebuia sa stea de vorba cu cineva, iar Annie il
izgonise. In mai multe feluri.
I§i freca ceafa, privind prin ochii intredeschi§i
la stelele care sclipeau in departare. Brajele ii
cazura moi pe linga corp §i acesta il durea,
nefolosit, neimparjit.
„ Ce sa fac, Pam? M-a intrebat daca te mai
iubesc. Asta o supara, §tiu foarte bine. La naiba,
ma supara §i pe mine. Te-am iubit. Poate ca inca
te mai iubesc. Asta inseamna ca ar trebui sa
incetez sa mai traiesc?"
Se simjea ca un idiot, vorbind a§a de unui
singur. Asta nu-l impiedica sa se lase intr-un
genunchi, sa ia un pumn de praf §i sa-l lase sa i
se strecoare printre degetele incle§tate.
„ La naiba, Pam. Te-am iubit atit de mult, incit
nu credeam ca o sa mai pot sa simt ceva

V. 223
r— Terry Lawrence )— s

vreodata. Asta vrei? Sa fiu singur mereu?


I§i asculta glasul murind in bezna. Ce rost
avea sa fie suparat pe ea? §tia deja raspunsul.
Niciodata n-ar fi vrut ca ei sa traiasca singur. Il
iubea. Ar fi vrut sa fie fericit.
Numai ca nu o spusese niciodata. Nu vor-
bisera niciodata despre vreun viitor unui fara
celalalt, nu se gindisera la acest lucru nici macar
o clipa. Erau multe lucruri despre care nu dis-
cutasera.
§i nici nu aveau s-o mai faca vreodata.
„ Nu pot sa uit. Dar a§ vrea sa incerc din nou.
Nu am senzajia ca te-a§ in§ela. Vreau doar s§
§tiu daca e-n ordine. Imi poji spune asta?“
Ramase locului infundindu-§i amindoi pumnii
in buzunare §i ofta. Era o nebunie sa stea a§a §i
sa a§tepte vreun semn,
Un fosnet se auzi pe pamint in spatele lui. Se
intoarse brusc a§teptindu-se sa vada un coiot
sau vreo pisica ie§ind din vreunul din hambare. 0
femeie irraib venea u§or spre el §i parul ei sclipea
ca filde§ul in lumina lunii. A§a cum era infa§urata
in ve§mintul care ii invaluia gleznele, cu picioarele
, ascunse, parea ca plute§te.
Greg inghiji nodul care i se pusese in git.
Dansind pe muchie

- Annie.
Ea nu raspunse.
E! ofta din nou §i i§i propti miinile in §olduri.
- Mergi iar In somn?
Tacerea ei era un ragaz prejios. 0 putea
privi fara ca ea sa §tie; parul ii flutura u§or, iar
expresia de pe chipul ei era visatoare §i ireala.
Trupul de sulj ve§mintul subtire era mai sub­
stantial decit privirea aceea goala.
Continua sa vina spre el ca §i cum ar fi fost
atrasa de glasul lui §i se opri la cijiva pa§i
distanja.
- Unde e? intreba ea nelini§tita.
- il cauji pe Cody?
Ea nu spuse nimic.
Greg §tia raspunsul. Venise sa-l caute. i§i
ridica privirea spre cer. Daca Pam ridea cumva, el
nu o auzea. Propriul sau ris brutal sfi§ie noaptea.
- Te pricepi sa trim# un semn.
Agitata, Annie se intoarse. Greg i§i aminti ca
nu trebuia sa o trezeasca, dar nici nu putea sa o
lase sa hoinareasca a§a.
- Tatal tau te-a gasit vreodata aici dimineata
sau faci asta doar pentru mine?
Nu se a§tepta la nici un raspuns. ii observa

v j
V 225 >
Terry Lawrence

din nou picioarele goale.


- Ai putea sa te love§ti daca mergi descup, ai
putea sa cald pe vreun §arpe, un ciob de sticla,
un cui.
§i sa-§i raneasca prejioasele degete.
Cel pujin, Annie dormea h acest rastimp. Dar
scuza lui care era? Faptul c l i§i facea griji pentru
ea ar fi trebuit sa-i dea de injeles cit de mult ii
pasa. Pe Julie McLean o considerase inca de la
inceput drept o colega. Pe Annie nu:
Nu ca ea l-ar fi tratat cu mai mult profe-
sionalism. Cu Annie, totul era personal. Dansa pe
linga el, flirta, provoca, nu-l lasa sa uite deloc ca
era inca un barbat. Ii amintise cum era sa sim|i ca
traie§ti, sa dore§ti, ba chiar sa dore§ti sexual. Mai
ales sa dore§ti sexual.
Daca §i-ar fi putut aduna sentimentele
numindu-le recuno§tinJa, i-ar fi muljumit pentru
eforturile facute §i ar fi lasat-o in pace. Dar erau
mai mult decit atit, treceau pe linga cicatrici §i
dureri ajungind intr-un colj al inimii pe care nu-l
mai folosise de ani de zile - unui pe care Pam il
' lasase in urma, o comoara ingropata pe care sa
o gaseasca o alta femeie.
Annie se indeparta, incercind sa se elibereze.
— Dansind pe muchie )—

Iritata §i suparata, ea ii dadu mina la o parte.


- E aici. §tiu sigur.
El i se a§eza in faja, lasind-o intenjionat sa se
loveasca de pieptul lui §i sa simta adevaratu!
barbat.
- E aici, Annie. Chiar in faja ta. Imi pare rau ca
Ji-a creat neplaceri.
Ea mi§ca din cap in dreapta §i in stinga, de
parca ar fi ascultat'un zgomot indepartat.
Reincepu sa mearga.
El o lasa sa se indrepte spre casa f i degetele
de la picioare i se incordau de fiecare data cind
ea atingea pamintul. Nu mai suporta. Riscul de a
o trezi pali in faja celui de a se lovi de ceva.
- Jine-te bine, draga mea. Plimbarea de la
miezul nopjii s-a terminat, zise el §i o lua in braje.
Ea nu opuse rezistenja. Acceptindu-i atin-
gerea, i§i lasa trupul moale. El incerca sa nu bage
de seama ca §oldurile ei ii izbeau partea in-
ferioara a abdomenului §i dovada din ce in ce mai
mare a dorinjei lui. Credea ca este prea nervos
pentru a se excita. „Da, §i cu patru saptamini in
urma credeai ca n-o sa mai iube§ti o femeie
vreodata." Ar fi vrut s-o faca. Daca ii lasa ea.
fi trecu brajele pe dupa gitul lui §i ea se

•--------------------------------- . 227 ---------------------------------


supuse. Privirea continua sa-i fie ingrijorata.
- E in regula, spuse el de mai multe ori decit
era necesar.
Strabatura o suta de yarzi de de§ert
indreptindu-se spre casa.
- Te due la culcare.
I§i incetini pa§ii. Intre acel loc §i casa ei avea o
muljime de explicajii de dat. Din moment ce ea
nu-i putea spune ce simjea, o facu el.
- Poate ca nu ma auzi. Poate ca-i o modalitate
la§a, dar m-ai urmarit de la inceput. Intr-un fel, am
impresia ca Ji-a fost u§or. Dar faptul ca mergi In
somn inseamna ca e§ti ingrijorata §i numai eu sint
de vina. Daca n-am spus ce-ar fi trebuit, e pentru
ca nu eram sigur ca m-a§ putea Jine de
promisiuni §i, draga mea, Ji-a§ promite orice.
Alji cifiva pa§i. Alte citeva stele sclipitoare.
- Vreau sa fiu sincer. A§ vrea sa rise. Dar nu
suport gindul ca ai risca §i tu cu mine.
Pe masura ce mergea, cuvintele ie§eau mai
u§or. Lucruri pe care nu credea ca le poate rosti
curgeau unui dupa altul. Cit de mult o dorea, cTt
de mult ii lipsea cind nu era linga el. Cum forja
sentimentelor lui il impiedicase sa le numeasca.
Cum tot ce incercase sa spuna pe veranda mai

v.
Dunsincl pe iniic hie

devreme era adevarat.


- §tii felul acela zorit in care mergi? De parca
te-ai grabi sa ajungi undeva? Ei bine, imi place la
nebunie.
§i cascadoriile.
- §tiu ce vrei sa spui in legatura cu aspectele
palpitante, felul in care acestea pun viaja in
vlumina. S-ar putea sa nu-i vindecam pe oameni,
dar le putem arata ceva interesant. Poate ca totul
nu-i decit fantezie, dar noi o facem sa devina
realitate. Tu mi-ai aratat acest lucru, Annie.
Trecura pe sub umbra aruncata de moara de
vint §i o rana veche incepu sa zvicneasca.
- Fiindca veni vorba de cascadorii... zise el §i
se opri cind ajunsera in dreptul primei baraci,
cea mai departata de casa.
O lasa pe picioarele ei pe sctndurile verandei.
Fusese gata sa spuna „Lasa-ma sa ma
odihnesc o clipa“, dar acele cuvinte nu ie§ira
niciodata. Ea se legana pu|in §i se sprijini de el,
cu brajele tot agajate de gtt §i cu sinii lipiji u§or
de pieptul lui. El ii saruta barbia.
- Mai da-mi o §ansa.
Partea de sus a §oldurilor ei ii atingea
umflatura dinauntrul blugilor. Cuvintele ii secara §i

• 229
Terry Lawrence

ni§te flacari puternice le luara locul.


-A n n ie .'
Se apropie -mai mult de ea, simjindu-i sinii prin
cama§a de noapte §i prin bluza lui. Ii cuprinse
mijlocul subtire §i apoi ii cuprinse in mina un sin,
bucurindu-se o clipa.
Ochii ei se inchisera §i colfurile gurii se ridicara
pujin, semn ca visa ceva fierbinte, placut §i prea
intim pentru privirea lui. Nu era drept sa o atinga
astfel.
- Asta nu-i un vis, spuse el trecindu-§i degetul
mare peste sfircul ei, indemnindu-l sa se ridice.
Ii privi chipul cu atenjie pentru a vedea un
semn ca ea simjise, un singur semn. Repeta
acest gest de doua ori, pujin mai ferm de fiecare
data.
- E ceva real. Fa-o cu mine.
Ea ofta §\ ramase neclintita. Urea §i el pe
treapta linga ea, proptindu-§i picioarele de
ambele parji ale ei. I§i impinse §oldurile inainte cu
mi§cari lente, chinuindu-se cu gustul a ceva ce nu
putea avea decit daca...
Inchise ochii plimbindu-§i miinile u§or peste
spatele ei §i tragind-o spre el. Ii inhala parfumul
parului.

V ; 230
Dansind pe muchie

- Annie, Annie. Treze§te-te, §opti el. Am dormit


amindoi prea mult.
Ea i§i mi§ca miinile §i el tncremeni, a§teptind.
- Atinge-ma, Annie. Atinge-ma §i tu.
Ea o facu pentru ca a§a ii ceruse el §i fiindca,
acelea au fost primele cuvinte pe care le auzi cind
se trezi. Revenindu-§i dintr-un somn adinc §i
tulbur§tor, Annie habar nu avea de cind se trezise
sau cit de real era totul. El ii aparuse de atitea ori
in vis. De ce sa fi fost in seara aceea altfel?
Palmele ei se frecara de blugii lui uzaji, la fel
de intim ca ni§te §oapte in intuneric. Ii simji
mu§chii incordindu-se, pulpele ferme §i fierbinji.
Simji pielea batatorita a degetelor lui ridicindu-i
cama§a, oprindu-se pujin deasupra genunchilor,
continuindu-§i apoi drumul in sift, afingindu-i
u§or parul auriu de pe pulpe §i genunchii i se
muiara.
Trupul ii lua foe. Apropierea lui o incalzi §i mai
mult. El rasufla din ce in ce mai anevoios. 0 mina
i se lipi pe pulpa §i degetut mare se mi§ca timid
spre locul de impreunare. Tremurind din cap
pina-n picioare, ea §tia ca acolo avea sa
gaseasca umezeala.
- Ssst, murmura el sesizindu-i incordarea §i

V J
,— ( Terry Lawrence )—

protejindu-i trupul cu al sau.


Lasa cama§a sa-i cada §i o tmbra|i§a de parca
aerul rece al nopjii o facuse sa tremure. Gestul ar
’ fi putut fi protector. Dar era departe de a fi
inocent. Excitat, el .se lipi de ea cu toata mindria
aroganta pe care o poseda un barbat. Voia clar
ca ea sa simta, chiar daca nu avea sa-§i mai
aminteasca nimic mfine dimineaja.
- Te due acasa imediat.
- Du-ma acasa acum.
El se opri brusc, Jinind-o strins.
- Annie? ^
- Nu-i vina ta. Imi pare rau...
Ndadu la o parte, iar el ramase locului. Lumina
lunii ii facea chipul sa para mai dur, arunclnd
asupra lui umbre de argintiu §i negru catifelat. 0
lasa sa hotarasca singura daca sa se desprinda
din imbraji§are sau nu.
- §tii ca nu-i corect sa atingi pe cineva fara
permisiunea persoanei respective, spuse ea.
- Imi place foarte mult sa te ating. Am mai
facut-o §i alta data.
- Cind eram treaza.
- Acum e§ti treaza, spuse el §i ti mingtie
obrazul punindu-i sarutari marunte pe maxilar. Nu

V 232
Dansind pe muchie

e§ti traumatizata, nu-i a§a?


- Nu-i rnomentul potrivit pentru tachinari, zise
el impingindu-l.
El se clatina pe treapta, extrem de uluit, dar \§\
reveni imediat, alaturindu-i-se pe platforma, iar
trupul lui paru deodata prea mare pentru a
imparji acel spajiu cu ea.
- E foarte suparator sa ma trezesc astfel.
- Cu un barbat pe care nu-l cuno§ti?
- Ba te cunosc. Tocmai de aceea e suparator.
El tnceta sa mai rida. Nu crezuse ca putea sa
devina §i mai palida in lumina lunii.
- Tocmai voiam sa te due inapoi. Pe cuvint.
Nu voiam decit sa...
- Sint convinsa!
I§i incruci§a brajele, le desfacu din nou, i§i
incle§ta pumnii pe linga corp, dupa care ii aduse
in indoitura brajelor.
r- Voiam sa-Ji arat...
-Ce?
Strinse din din$k
- In ultimele citeva saptamini Ji-am aratat ce
vreau fizic. Acum voiam sa-Ji arat ce simt.
Annie se limita la a-§i indoi degetele de la
picioare pe scindurile uscate. Sarcasmul parea

23 3 ' J
,— I Terry Lawrence I— %

singura ei protecjie.
- Ai §i sentimente? Acum e prima oara cind
aud de ele.
- Am incercat sa-ji spun in seara asta.
- Pe veranda.
- §i acum o clipa.
- Cind nu puteam sa te aud.
- Nu §tiam cum ai putea s-o iei.
- Dar te-ai gindit sa-mi oferi, spuse ea §i dadu
sa piece, numai ca el o apuca de braj rasucind-o.
- Nu merit asta. §tii cum e cind ne apropiem
unui de altul. Asta nu se schimba peste noapte,
Annie.
- Sau cind dorm?
- Niciodata. Te doresc, Annie. Doresc orice
clipa imi poji oferi.
Lini§tea ft invaluia din toate parjile. Se aflau la
vreo treizeci de metri de casa, lihga cea mai mica
baraca. Lumina din curte le arunca umbrele pe
scindurile pere$ilor. In departare, un coiot se trezi
sa urle. **
- §i tu ce-mi vei oferi?
Vocea lui suna ca moara ruginita.
- Tot ce pot, zise el luind-o de mina §i
tragind-o pe veranda linga el. Am simtit-o de

v.
/"— ( Dansind pe muchie

prima data cind te-am atins pe bancheta din


spate a acelei ma§ini. Nu ma contrazice. Nu
spune ca-i vorba doar de dorinja sexuala. Intre
noi e ceva deosebit. Putem sa facem eforturi
pentru restul. Da-ne o §ansa.
\§\ plimba apoi buzele pe umarul ei.
Ea II lasa, Domnul s-o aiba In paza.
- Imi pare rau ca te-am speriat, Annie. Imi pare
rau ca te-am suparat, dar ai venit dormind pina
aici.
Senzajii u§oare ii strabatura pielea. Inima ii
batea ca tunetul de dincolo de orizont. Ii a§tepta
jumatate de noapte.
- Ma bucur ca ai venit dupa mine, Annie.
Da. Asta facyse.
- Atinge-ma din nou.

v. 235
T e rn Lawrence

S ece

Pina in clipa aceea, Annie i§i invinsese toate


temerile §i crezuse ca acela era curaj. Poate ca
dragostea insemna sa ceri cuiva sa imparta cu
tine acele temeri.
- Voi avea nevoie de ajutor.
- Cama§a asta de noapte n-ar trebui sa aiba
atijia nasturi.
Ea rise scurt §i cu rasuflarea taiata. Tachinarile
nu reprezentau genul de ajutor la care se gindise.

V
slnd pe much

Dar o facu sa se relaxeze pufin, ii dadu curaj.


- Nu a§tept promisiuni.
- Vrei sa spui ca nu pot sa-Ji promit cel mai
fierbinte §i mai grozav act sexual pe care l-ai
cunoscut vreodata?
Ea ridica o sprinceana, prefacindu-se
neimpresionata.
- E§ti chiar atit de grozav?
El ii inalfa barbia cu un deget.
- Te indoie§ti?
Trupul ei -Taspunse imediat. Atingerea unui
singur deget o facu sa se infioare. II vazuse
stapinit de o pasiune violenta; II vazuse rezistind.
Nici un alt barbat, cascadorie sau pericol nu o
facusera sa se simta vreodata mai plina de viaja.
Nu i se ceruse niciodata atita - sa raspunda
pasiunii cu pasiune, asprimii cu dulceaja,
ferocitajii cu tandre^e, sa alature o inima dornica
§i nemcercata de una plina de cicatrici §i
prudenta.
El ii injelese gre§it tacerea §i incepu sa se
plimbe pe veranda ingusta.
- Facem asta pentru ca sintem amindoi
pregatiji §i o dorim amindoi. Sau n-o facem deloc.
Grijile lui o facura sa zimbeasca, ca intot-

H 237 y
.— Terry Lawrence —^
] ' . . . j
deauna. j
- Vrei sa-mi expiici fiecare etapa, §efule?
- Vreau sa §tiu daca e§ti de acord cu mine,
Annie. Vrei asta?
-- Daca te vreau pe tine? intreba ea atingindu-i
cieatricea de pe obraz.
“Traie§te“, ii §opti inima ei. Cind se intoarse §i
el sa priveasca, degetele ei ii atinsera buzele.
Inchise ochii de parca ar fi gustat un nectar.
- Annie.
Curajul Ti strabatu fiinja, simjind nevoia
absoluta de a trai clipa, de a lua tot ce-i oferea
Viaja, chiar §i tulburarile inimii ranite a unui barbat;
Cind §ansele erau slabe, trebuia sa te concentrezi
§i mai mult. Cind cascadoria era periculoasa, nu
trebuia sa te ginde§ti la e§ec.
- Cred ca avem nevoie de pujina intimitate.
El intinse mina pe linga ea, tragind de u§a
desparjitoare a baracii §i apoi impinse cu umarul
u§or in cealaita, scorojita. Intrara, iar trupul ei se
atinse de el.
Fiindca nu fOsese multa vreme folosita, in
incapere nu se afla nimic altceva decit un scaun
de lemn vopsit in alb §i un pat ingust. Luna
arunca un dreptunghi alb pe pat, o imagine
/•— I Dansmd pe muchie I— .

distorsionata a unicului geam. Greg ramase in


prag lasind-o sa se obi§nuiasca, numai ca nu
erau prea multe de vazut.
- Tata Jine camera asta pentru §ef cind
angajeaza echipe pe anumite perioade de timp.
- Daca nu e§ti sigura, spune-mi §i plec.
Infrigurata, ea se a§eza pe salteaua acoperita
cu un cearceaf cu un imprimeu decoiorat §i o
patura aspra, de un verde inchis, strinsa la
picioarele patului. \\ datora singurul lucru pe care
i-I ceruse mereu, sinceritatea.
- Nu sint sigura.
El tinu U§a care scirjiia, cu pumnul incle§tat pe
clanta.
- Atunci, poate ar fi bine sa plec.
Ea zise u§or:
- Nu vreau sa faci nici asta.
Mormaitul lui o facu sa zimbeasca.
- De fiecare data cind te-am atins - n-a fost
nevoie sa vorbim atit de mult inainte.
Cadea cu rapiditate. Trebuia sa se increada in
destin ca va cadea in picioare. Lua o atitudine
prov-ocatoare, lasindu-se puji'n pe spater
petrecindu-§i un picior peste celalalt, batind ner-
voasa cu degetele in pata formata de lumina lunii.

V
1 239 Y
Terry Lawrence

- Atunci vino incoace, domnule Ford.


El se apropie §i ea rfezista tentajei de a-i pune
mina pe picior. Ar fi fost atit de u§or sa-i mingiie
mu§chii incordaji de sub materialul blugilor. In
schimb i§i ingropa palmele in saltea. Aerul prafuit
din baraca ti gidila plaminii.
- Cine ezita acum? il tachina ea.
- Vreau sa fiu convins ca §tim amindoi in ce
ne bagam.
- intr-o muljime de necazuri §i un pat ingust.
- Annie.
- Imi pare rau. Gata, nu mai glumesc.
Vorbeau in §oapta. Ofertele erau tandre, ca
inceputul tulbure, incert §i §ovaitor al iubirii.
- Faci asta numai cind Ji-e teama, spuse el.
- Te tachinez? O fac numai cind incerc sa nu
te mai ingrijorez. Nu-Ji pot oferi trecutul, Greg, dar
iji ofer un prezent grozav.
El ii mingiie obrazul.
- Un dar din partea ingerilor?
Un zimbet melancolic o salva.
- Nu incepe sa fii romantic. N-a§ §ti cum sa
procedez. '
l§i scutura parul pe spate. „Tot“, ii promise ea
in gind.

V J
—( Dansmd pe muchie . )— .

- Nu te lasa stapinit de indoieli.


- Ma tern sa nu-ji fac rau.
- Nu putem sa prevedem ce se va Intimpla.
- Ma refeream la acest moment.
xSe apleca sa o sarute, dindu-i la o parte parul
de pe ceafa. Dinjii mu§cara u§or, cu blindeje.
Ea gemu §i scoase un oftat pe jumatate de
uimire, pe jumatate de dorinja.
- Greg.
- Am mai facut asta, dar intotdeauna ne-a
oprit ceva. Acum ce ne va mai opri, Annie? Ce te
va mai apara de mine?
Ea ii simji puterea crescinda §i era cit se poate
de con§tienta de izolarea lor. Nu dimensiunea lui
o speria, ci felul in care se stapinea. O facea de
dragul ei.
Se temea de el? If iubea §i mai mult. Era dur
ca o stinca, dar avea o inima imensa. I§i putea
gasi propriul loc in inima aceea, dindu-i lucruri pe
care Pam nu i le oferise niciodata. Putere,
indrazneala, provocare.
Supunere. Ii inconjura gitul cu brajele,
leganindu-se intr-un dans lent, un tango intim al
§oldurilor frecate de §olduri. Ea ii saruta pulsul
agitat ascuns in scobitura de la baza gitului. ?§i

^ 241 >■ j
r— ( Terry Lawrence )— n

trecu apoi gura sensibHa peste perii scurji din


locul unde gitul lui intilnea partea inferioara §i
umbrita de dedesubt a barbiei. Ii cauta vena
incordata de pe git §i il mu§ca u§or.
El strinse in pumn cama§a ei de noapte.
- Nu.vreau sa-Ji fac rau.
- Pasiunea te face sa-Ji pierzi capul, altfel nu
mai e pasiune, zise ea gifiind.
- Pot s-o iau incet.
- §i eu pot s-o iau, Greg. Oricum.
Curajoasa lui Annie. I§i freca §olduriIe de blugii
lui §i facu o adincitura care ii desparjea genunchii,
unde el i§i strecura piciorul. Ea il saruta din nou
pe git. Marul lui Adam era ca un nod extrem de
strins. El inghiji de citeva ori.
- Ai nevoie de mine, spuse ea.
Atitudinea lui rigida nu se potrivea cu atin-
gerea u§oara a degetelor pe faja ei. Mina ii tre-
mura.
- Ai nevoie de o femeie, nu de o fantoma §i
nici de o amintire.
Buzele ei le atinsera u§or pe ale lui.
El nu se mai abjinu §i o potopi cu sarutari
brutale, lacome §i indurerate. Se saturase sa se
mai stapineasca §i sa se mai gindeasca.

V.
—i Dansind pe muchie j —^

| - Hai s-o facem. j


| 0 strinse in braje pina cind ea avu impresia ca
| ramine fara aer. El deschise gura §i ea se pierdu,
j ratacindu-se in de§ert.

I Annie §tia ce era real §i ce nu. Asemeni unei


tornade care o dobora, iubirea era tulburatoare,
pasionata §i adevarata. Nu se puteau spune
totdeauna cuvintele potrivite. Nu ardeau luminari
§i nici nu se auzea o muzica adecvata pe fundal.
imprejurimile fermei erau dezolante §i aerul nopjii,
rece. Baraca era murdara, iar a§ternuturile,
prafuite §i rigide.
Dar ei pujin ii pasa. Pentru prima data el i§i
dezvaluia sufletul prin foamea de care ii era
stapinit trupul §i singuratatea lui prirr atingeri
posesive. 0 voia pe ea. Ii venea sa plinga de
bucurie.
j - lube§te-ma, ii §opti ea atunci.
- Asta §i fac.
j Aveau lumina lunii §i stelele ca martori.
j El o intoarse pina cind picioarele ei atinsera
| marginea patuiui. Nu era nici blind, nici prudent. N
: ridica pina la genunchi cama§a de noapte §i ii
| arata cum sa-l inconjoare cu picioarele. 0 saruta
1 pe git §i pe umarul gol, argintiu. Ar fi vrut sa-i !

243 y
v— j T e rrj' Lawrence I— s

sarute sinii, dar cama§a ii statea in cale.


- Daca nu-ji scoji chestia asta, nu-Ji garantez
ca va mai ramine intreaga.
Ameninjarea din glasul lui o facu sa se
infioare.
- E tot ce am pe mine.
- Am observat, spuse el printre dinjii incle§ta|i,
criticindu-se pentru ultima oara.
Nu spusese nu.
Decolteul se incheia intre sini, un V descheiat.
II strinse in pumn. Un gest brusc §i materialul se
sf?§ie pina la mijlcc. Aerul ii atinse imediat trupul
gol, urmat de rasuflarea §i atingerea lui. inainte sa
poata spune ceva, el lua in gura un sfirc tare. Ea
se incorda §i scoase un {ipat slab. Credea, oare,
ca ii va face rau? Oare avea sa o raneasca,
intr-adevar?
I§i Mpi fruntea de abdomenul ei §i inchise ochii
strins. Pauza aceea nu-i ajuta prea mult sa-§i
recapete stapinirea de sine. Parfumul pielii ei ii
umplu narile §i ii sim|i caldura. Fi§iile cama§ii ei de
noapte il suparau.
- Annie.
- Nu, spuse ea lasindu-se pe spate, sppijinin-
du-se pe ambele miini §i arcuindu-se spre el. Nu

244 }
f—I Dansind pe muchie )— s

te opri.
- Trebuie, zise el desfacindu-i picioarele din
jurul mijlocului sau.
Se ridica §i cizmele lui facura un zgomot pe
podeaua de lemn cum mergea cind intr-o parte
‘ cind in alta, cu o mina stringindu-§i ceafa.
- Ce naiba caut aici?
Nu-i scapa felul in care i se taie respirajia §i
nici tremurul u§or al vocii.
- lubindu-ma?
Se simjea prost, nervos, incordat ca un arc
care nu avea cum sa se r.elaxeze. Ultimul lucru pe
care-1 voia era sa o faca sa se simta §i ea la fel.
- Nume§ti asta dragoste? Pur §i simplu, te
atac. Ar trebui sa fiu... mai draguj.
Ea il privi uluita.
- Mai draguj?
El se infiora §i apoi se incrunta.
- Un barbat ar trebui sa fie atent cu femeia pe
care o iube§te. Blind, grijuliu, rabdator. Toata
lumea §tie asta.
Era scris intr-un scenariu, in cel pe care-1 purta
in sufletul lui.
- Ca Pam? intreba ea.
Cuvintele acelea il izbira cu putere. Se uita in

V
r —I Terry Lawrence

ochii ei nemi§ca|i §i vazu acea privire cu care-1


Jintuia cind o batea la cap cu tot felul de detalii.
- Un barbat atent...
- Un barbat atent e totu§i un barbat. Crezi ca
trebuie sa ma iube§ti la fel cum o iubeai pe ea?
El \§\ trecu amindoua mtinile prin par. Avea sa'
scoata cuvintele de acolo daca era nevoie.
- N-am spus asta. E ceva nou pentru mine,
Annie.
- E la fel de vechi precum barbajii §i femeile.
Poate. Poate ca ceea ce fusese-intre el §i Pam
fusese nou. Aceasta luase un cowboy aspru §i
brutal §i 11 transformase intr-un barbat tandru, il
invajase sa nu se grabeasca §i cum dorea sa fie
iubita. Annie era cu totul altfel. Ceea ce stirnea in
el era extrem de primitiv. Vorbea cu ceva din
adincul lui, intunec&t, periculos §i salbatic. Ceva
ce femeile moderne nu doreau in mod obi§nuit.
Necivilizat era pujin spus. Cuvintul sex nu
acoperea nojiunee. nicr pe departe. Voia sa fie a
lui in modul cel mai primitiv, mai protector §i mai
permanent posibil. Voia s-o iubeasca pina cind
nici unui din ei nu mai putea sa mearga drept.
Annie se ridica in capul oaselor. O clipa, el
crezu ca se clatina, dar nu er-a decit leganarea

v. 246 '
Dansind pe muchic )—

u§oara a mersului unei femei care §tia ce vrea.


Oprindu-se in faja lui, il privi in ochi §i i§i linse
virful degetului aratator, provocator, de parca ar fi
fost un cornet de inghejata. Dupa aceea ii atinse
cu degetul umed cicatricea de pe barbie.
Impingind u§or, spuse:
- Mi-ai explicat destul, §efule. Cred ca sint
pregatita.
Ceva inauntrul lui ii spunea ca este in ordine.
Acel ceva vorbea cu vocea lui Annie. i§i simjea.
miinile neindeminatice §i glasul ii rasuna ragu§it.
- Cind vrei s§ ma opresc, sa-mi spui.
- Sa nu te opre§ti, ii §opti ea cu gura lipita de
gitul lui §i cu rasuflarea fierbinte ca de§ertul §i
umeda ca jungla.
- Annie?
- Sa nu te opre§ti, murmura ea.
Ajunsese la el §i §tia. Ar fi continuat sa-l sarute
daca el n-ar_fi departat-o pujin.
- S-ar putea sa fim nevoiji.
La naiba, poate avea sa-l trinteasca la pamint,
dar trebuia sa-1 spuna.
- Am nevoie de ajutor ca sa-mi scot cizmele.
- Poftim? .
Cuvintul acela cazu intre ei cu forja unei

V
-(• Terry Lawrence

greutaji de doua tone.


- Nu ma urc niciodata cu ele in pat.
- Sper.
- Mi-am rupt ambele glezne in filmul acela in
care...
- ...mergeai cu o suta zece mile pe ora. Nu-mi
mai spune.
Ii spusese intr-o seara la cantina tot felul de
anecdote despre semi-e§ecuri'. Nu le mai
considera amuzante. Ii facu semn spre pat.
- Hai, starjos.
Patul scirjii ca ni§te unghii pe tabla. El se
sprijini cu umerii de perete, strimbind un calendar
ingalbenit. intinse piciorul, a§a cum i se ordonase.
- Cu cit sint mai strinse cizmele, cu atit imi Jin
mai bine gleznele.
- Exact.
Ti prinse calciiul intr-o mina §i gamba in alta.
- Cum le scoji cind e§ti singur?
- Cu grija. Au. ,
Ea se opri inmarmurita §i il Jintui cu privirea.
- Sa nu-mi spui ca e§ti ca un copil cind e
vorba de durere.
- N-o sa ma prefac ca-mi place la nebunie. Nu
sint marchizui de Sade.

v.
248 .■
-( Danslnd pe inuchie }—x

- Norocul meu.
- Numai sa nu rasuce§ti spre stinga.
- Bine. Numar pina la trei. Unu. Doi. Trei.
Trase. Nimic. !§i dadu parul intr-o parte-§i o
cascada argintie ii dezgoli ceafa.
Dorinja de a atinge acea piele delicata cu
sarutari obscene aproape ca-l facu sa uite de
cizme.
Cu §ezutul indreptat spre el, ea ii tinea laba
piciorului pe pulpa §i cuprinse din nou cizma cu
bratele.
- Sa §tii ca nu putem face chestia asta
romantic, zise ea atunci.
- §tiu...
Ea ii arunca inca o privire.
- Unu. Doi. Trei. Uf. Ai putea sa ma ajuji §i tu
pd|in.
El ridica din umeri §i ii dadu cealalta cizma.
- Daca zici tu.
■ - Daca-mi atingi fundul cu degetul de la picior,
e§ti pierdut, Ford. Te fac praf cu mina mea.
Trase din nou de cizma. Nu se mi§ca nici un
centimetru. x
In timp ce miinile ei erau ocupate in alta parte,
Greg se apleca in faja §i ii mingiie §ezutul cu"o

V------------------------- ---- 24jT >-----------:---------■


----------^
,— J Terry Lawrence I— .

mina. Ea il pocni u§or, dar el ii cuprinse atunci


§ezutul cu amindoua miinile.
Ea se ridica brusc.
- Inceteaza.
Calciiul lui lovi podeaua. Se lasa din nou pe
spate §i ridica din umeri de parca ar fi vrut sa
spuna „Cine, eu?“, iar abdomenul ii deveni plat.
- Orice spui tu, scumpo, zise el dindu-i din
nou piciorul.
Privindu-I a§a cum facea el cind era prost
dispus, Annie ii incaleca piciorul. prinzindu-i-l intre
genunchi, §i i§i puse o mina sub toe, iar pe
cealalta pe calcii.
- Unu. Doi. Trei.
Cizma ie§i cu zgomot, iar piciorul Ji§ni in sus.
Annie il prinse intre pulpele ei incordate.
- Ai noroc ca am reflexe bune.
- §i ni§te pulpe grozave, zise el frecindu-§i
piciorul intre ale ei, stirnindu-i astfel o muljime de
senzajii. Vrei s-o scoji §i pe cealalta?
ii arunca o privire furioasa §i ii incaleca celalalt
picior cu tot respectul pe care l-ar fi acordat unui
gard electrificat.
- iji place.
- N-a§ fi barbat daca nu mi-ar placea.

250. ------- -------------


Dansind pe muchie

- Unui care infurie, mormai ea. Acum, hai,


ajuta-ma.
Nu era prea mult de facut. I§i indrepta degetul
mare de la picior in clipa cind ea trase §i o auzi
mormaind. Se cuibari apoi sprijinindu-se in cot. O
atinse din nou §i o auzi Jinindu-§i rasuflarea
intr-un mod cu totul deosebit. Dupa aceea i§i
plimba mina libera pe pulpa ei ridicindu-i §i
cama§a de noapte.-
- Ai un corp minunat.
Pulpele ei se incordara de fiecare parte a
gambei lui.
- Daca ai face ani de gimnastica aerobica, l-al
avea la fel.
- Nu-i nimic pe linga ce-o sa-Ji fac eu tie.
Fusese amuzant sa traga de ni§te cizme de
cowboy cu toata puterea, i§i spuse Annie.
Dezvelind un obraz rotunjit in aerul nopjii, el ii
mingiie o alunita cu degetul mare facind-o sa
geama §i sa se agite. §tia ca a prins-o in
capcana. I§i plimba degetul de-a lungul pielii ei
fierbinji §i, deodata, pe nea§teptate, ea il simji
sarutind- o.
Trase o data cu putere §i cizma ie§i. Mi§carea
o facu sa inainteze citiva pa§i, raminind cu cizma

A 251 h
s —I Terry Lawrence

in mina.
-Gata!
Incaljat numai cu ciorapii, el se apropie ca o
umbra §i o impinse u§or pina ajunse cu spatele
lipit de perete, cind o inconjura cu brajele.
- Faja-n faja e §i mai bine, murmura el.
Gura lui o acoperi pe a ei furindu-i orice
speranja de a mai respira din nou.
Cizma cazu cu zgomot, dar ei nici nu auzira.
El i§i plimba miinile peste trupul ei, cuprin-
zindu-i din nou §ezutul pentru a o ridica spre el.
- Sint cel mai mare rise pe care Ji-I vei asuma
vreodata §i §tii asta foarte bine.
§tia ca nu poate rezista unei provocari.
Degetele lui se ocupara de fermoar. Centura ie§i
din gaici, catarama cazu cu un clinchet pe podea.
inainte ca Annie sa-i traga blugii in jos peste
§oldurile inguste, Greg duse mina la spate dupa
portmoneu.
- 0 sa avem nevoie de asta.
N vazu rupind folia pachetului cu dinjii, dupa
care arata spre cama§a care era ultimul sau
articol de imbracaminte.
- Crezi ca poji s-o deschei? Dupa cum ma
simt in clipa asta, s- ar putea s-o sfi§ii.
- Am fi chit, zise ea jucindu-se cu fi§iile cama§ii
de noapte, degetele ei alunedndu-i in jos printre
sini. •
Freca tivul cama§ii lui din bumbac intre
degete, atingind u§or pielea intinsa de dedesubt.
Un nasture, doi, apoi mai sus §i mai sus. Desfacu
cama§a larg §i i§i lipi palmele de pieptul lui gol.
Cind ti saruta un sfirc, mu§chii lui se incordara
intr-un spasm de dorinja.
Doua trupuri se zvircolira §i se rasucira pina
ajunsera la saltea. Ca §i Greg, nu era prea moale.
Dar, ca si trecutul, nu mai conta acum.
El voia sa faca totul in ritmul ei; incerca. Pieptul
ii lucea de transpirajie. Ea il gusta atunci cu limba,
iar ceea ce facu dupa aceea ar fi transformat §i
pe cel mai mare domn din lume intr-un salbatic
nemilos.
- Ma innebune§ti, ingaima el.
Ea scoase doar un geamat nearticulat.
-Annie.' ,
- Mi-ai promis totul. Iube§te-ma. Traie§te cu
mine.
Ultimele lui farime de stapinire disparura cind
o strinse in braje. Mai facuse acest lucru pe
bancheta din spate a unei ma§ini, cind se purta^e
Terry' Lawrence ■j —

j ca un adevarat domn. Dar acum nu era mo-


! mentul potrivit pentru rejineri. Aceasta era since-
ritatea absoluta pe care oamenii o numeau iubire,
dorinja de a merge pina dincoio de limita, de a
gasi acea persoana care sa te duca acolo, pina la
margine - §i mai departe.
Annie se arcui spre el, pielea frecindu-se de
j piele. I§i strecura mina intre ei, conducindu-l
inauntru §i primindu-l cu placere.
- Danseaza cu mine.
El i§i pierdu controlul. O mai saruta o data. O
picatura de sudoare ii aluneca de pe timpla
cazmd pe buzele ei. Impingind zguduitor, o
penetra, absorbindu-i Jipatul.
Cind totul se termina, ramasera tntin§i unui
linga altul, rasuflind anevoios. Nu spusera nimic.
Nenumarate senzajii ii strabateau lui Annie
pielea. Terminasera cu citeva minute in urma. Era
gata. §i, totu§i, ceva ii §optea ca acela nu era
decit inceputul.
Dansind pe m uchie 1— n

U tt^ r c je c c

O surprinse privind Jinta In tavan §i ii saruta


ochii facindu-i sa se inchida. Mina i se plimba
peste trupul ei. Niciodata nu se simjise mai goala.
Patura zacea rava§ita la picioarele patului.
Cuno§tea acel sentiment. Suprafaja ei neteda
fusese rava§ita a§a inclt ajunsese de nerecunos-
cut, iar marginile ei fusesera intoarse pe dos.
Actul lui sexual fusese nemilos. Nu crud, ci
pradalnic §i posesiv. O facuse sa se scufunde
Terry Lawrence

pina in strafundul sufletului §i inapoi, innebunind-o


de dorinja, satisfacind-o de fiecare data, dudnd-o
din ce in ce mai departe pina cind ea trebui sa se
increada in el pentru ca altceva nu mai exista.
Citeva minute mai tirziu, amintiriie o Tnfrer-
bintara, un sarut cald, §i o atingere intima atit de
adinca §i de priceputa, TncTt ea gemuse §i im-
piorase mai mult. El ii potolise pasiunea,
posedtnd-o cu o pofta nestaplnita.
- Acum, Annie, acum.
Ea il inconjura cu picioarele, pe care §i le
incolaci in jurul mijlocuiui, daruindu-i trupul in
intregime.
-Annie.
O perdea veche ii fiutura deasupra capuiui §
ea o strinse pina se rupse, materiaiui fragil
sfi§iindu-sew iar firele plutira deasupra lor ca o
pulbere de stele.
Asta da via£a! Fiecare particica din ea fremata.
Timpul nu putea §terge amprenta atingerii lui §i
nici efectui zguduitor al impreunarii lor. El ii
adulmeca bra|ul, sarutindu-i-I apoi §i mu§cindu-l
u§or. Ea incerca sa-§i recapete suflarea, dar ii era
imposibil. Statea cu ochii inchi§i §i apropierea lui
era extrem de intensa.
Dansind pe muchie

- Nu, il ruga ea incet.


- Tm i p la c e s a te p r iv e s c .
; Ii cauta privirea cu o curiozitate invecinata cu
ingrijorarea.
- M-ai privit in noaptea cind am venit in patul
tau.
- Atunci n-am facut asta, spuse el §i rise
trecindu-§i degetele peste abdomenul ei.
- Nu cred ca cineva ar putea sa doarma §i sa
faca a§a ceva.
- I h i, f a c u e l s a r u t i n d u - i b u z e l e u § o r .
Ea nu era pregatita pentru mai mult §i, sincer
vorbind, nici el nu era. Era incredibila. Ar fi trebuit
sa i-o spyna, dar, dupa privirea ei, i§i dadu
seama ca §tie.
Reveni asupra subiectului imediat ce-§i aduse
aminte.
- Te-am mai privit §i inainte, pe film. Reluari ale
I cascadoriei cu calul. Cind dansai cu mine pe
| marginea prapastiei. Acum am o alta imagine,
expresia de pe chipul tau in timp ce dansai sub
mine.
Trasa conturul ro§e|ii ei, lasind lumina sa faca
dragoste cu ea. Trecu peste ea, acoperind-o cu
I alb, iar adierea vintului i§i lua §i ea partea de
I
' -------------------------( 1 S7~>-----------------------
s— \ Terry Lawrence - b—n

mingiieri. Trebuia sa o atinga unde o atingea


aerul, sa posede ceea ce ea daruia din plin nopjii.
Putea face lucruri pe care nici un iubit din vise
n-ar fi putut face, implinind un vis de existenja
caruia nici maear nu §tia. lubea pe cineva din
nou.
. Realitatea II strabatu iute, umplindu-i inima.
Pluti in aer §i ancora pe pamint linga o femeie.
A§tepta durerea inevitabila; o cuno§tea de prea
multa vreme pentru a se simji bine fara ea. Dar
disparuse. Golul fusese umplut. Dumnezeu §tia
ca, probabil, nu merita doua iubiri intr-o viafa. Nu
avea sa ia niciodata acest lucru drept cuvenit.
Dar, odata cu iubirea, aparura o.muljime de
alte emojii. Protecjie, tandrete, preocupare -
toate existind §i inainte intr-o forma sau alta.
Toate muitipiicate acum. Trebuia sa o apere §i
sa-i Jina de cald. Nimc nu avea sa-i distruga §i
cea de a doua §ansa.
Ar fi vrut sa o pecetluiasca, sa o desavir-
§easca. Excitarea cre§tea incetul cu incetul. O
curta pe a ei cu virful degetelor. Vazu cum ii
fiuturau genele, ritmul lor imitindu-l pe cei al per-
delei sfi§iate de deasupra ior. Ii atinse vinataile
facute cind o strinsese cu putere. Sarutul lui im-

V | 258 y
Dansind pe muchie

plora iertare. Oftatul ei ii spuse, insa, ca nu era


necesar.
- Te iubesc, Annie.
- §tiu.
- E§ti sigura, hm?
Ea zimbi, arrrejita §i muljumita. !§i Juguie
buzele trlmijTnd un sarut nopjii. Se cuibari apoi
mai bine in pat. Greg privi §i a§tepta. lubita lui nu
era chiar atit de somnoroasa precum pretindea.
Atingerea lui o tulbura pujin.
Annie sim{i o mu§catura delicata pe sin, un
porumbel zburind cu inima ei in gheare. I§i Jinu
rasuflarea cind o facu iar, anticiparea creindu-i
senzatii §i mai placute.
- Nu §tiu daca o sa reu§im, murmura el.
- Sa nu ma provoci niciodata.
El rise incet, scazut §i murdar. Putea sa fie
extrem de diabolic. Fusese tot ce se a§teptase ea
§i chiar mai mult, capabil de a face vinatai, de a
mu§ca §i de a fi prea greu fara sa-§i ceara scuze.
Cu alte cuvinte, un barbat adevarat. Barbatul pe
care-1 iubea ea. §tiuse de la bun inceput ca avea
nevoie de ea. Dar nu bangise cit de mistuitoare
putea fi acea dorinja.
- Am fost prea brutal? intreba el. Pot sa fiu §i

A 259 y
^—( Terry Lawrence I— x

blind. De data asta.


Annie i§i Jinu rasuflarea §i i§i asculta trupul.
Urmarile fostei Tnttlnjri se impreunara cu fiorii unei
noi dorinje.
- Te vei lasa purtat de dorinja §i, in cele din
urma, vom face ce-am facut §i inainte, se plinse
ealncet.
Un zimbet viclean fi strfmba trasaturile.
- Mare pacat ar fi.
Tulburarea ti dadea ghes §i simji o noua
dorinja. Se rostogoli pentru a-i intilni trupul §i nu
putu sa-§i ascunda admiralia.
- Cum de reu§e§ti sa ma faci sa te doresc din
nou?
Se hirjonira pufm pina cind el o aduse in locul
unde o voia, deasupra lui.
- Sint bun, banuiesc. *
. - Ah, nu, zise |uguindu-§i buzele sexy §i pline.
E§ti rau, domnule Ford. Foarte, foarte rau.

- Cine a urlat, tu sau un coiot? il intreba ea


dupa aceea.
Greg-rise aspru | i o ciupi u§or de §ezut, dupa
Dansind pe muchie

care degetele lui ii mingiiara pulpa alba. Moara


scirjii. La fel §i patul.
Vorbeau in §oapte insojite de mingiieri. Ii
spuse Iucruri pe care i le spusese cind dormea §i
nu-l putea auzi, cind fusese in ea §i le-ar fi putut
injelege gre§it ca fiind cuvinte rostite sub
stapinirea pasiunii §i nu ceea ce erau. de fapt,
adevarul adevarat.
- Te iubesc.
- Nu-i nevoie sa spui asta.
- Vorbesc serios, Annie, zise el intorcindu-i
chipul.
Nu se suparase cind ea i§i rasucise capul pe
perna in timp ce facusera dragoste, cu cTt mai
salbatic cu atit mai bine. Acum, insa, acel gest il
deranja intr-un mod cu totul diferit. II speria.
- Uita-te la mine. Te iubesc. Nu §tiu cum sau
cind a aparut, dar sentimentul asta exista de citva
timp. Numai ca n-am §tiut cum sa reacjionez.
- Crezi ca eu §tiu?
Vulnerabilitatea ei il strapunse ca un cujit.
Nimeni nu avea sa-i cunoasca vreodata temerile
a§a cum i Ie cuno§tea el. Din seara aceea, avea
sa aiba grija sa nu aiba nici un motiv sa se
indoiasca de dragostea lui.

v \ 261 y
Terry Lawrence I— -N

Ea i§i intoarse privirea, dindu-i ragaz.


- Rise mai muit decit tine.
- N-ai fost ranita atit de mult ca mine.
- De aceea ne-am injelege bine impreuna. Eu
pot patrunde in locuri unde ingerilor le e teama sa
puna piciorul. Sau fantomelor, zise ea apoi
atingindu-i cicatricea de sub ochi. Ti-era frica sa
iube§ti din nou; e firesc. .
- Nu, mi-era frica sa nu pierd ceea ce iubesc.
Am inceput sa fac diferenja. N-a§ vrea sa te pierd
vreodata.
Ea II lovi u§or cu §oJdul §i incerca sa
ztmbeasca.
- Nu plec nicaieri. Cind mi-am pus ceva in
cap, ma Jin de acel lucru.
- Nu te uiji inapoi. y
- §i nici nu am regrete.
- Problema e ca nu §tii niciodata ce se poate
intimpla.
Ea il saruta repede.
- lubirea nu are cobori§uri. Injelegi? Merita
fiecare minut.
- Traie§te tot, spuse el rizind §i o trase
aproape. Ji-e u§or s-o spui.
- Greg, sa nu ma parase§ti.

v 262 J
Dansind pe muchie K

- Sint aici.
- Nu, nu erai, erai la sute de mile distanfa. Ce
s-a intimplat cu Pam nu se va intmnpla §i cu noi.
- §tiu. O sa ajungem sa avem nouazeci de ani
§i eu o sa ma Jin dupa tine intr-un carucior cu
rotile.
- Sau eu o sa ma Jin dupa tine.
- lar?
Ea rise gutural.
- lar.

Annie adormi inainte de ivirea zorilor. Greg


statea in intuneric §i indoielile impotriva carora il
prevenise ea, il cople§ira. Ca intr- o scena de
lupta cu spada, el le infrunta una cite una, sfi§iind,
lovind, parind. Se gindi cum i se ^transforma
stomacul in nisip mi§cator de fiecare data cind
Annie facea ceva primejdios. I§i aminti explozia
de pe platoul de filmare §i scheletul negru al
ma§inii. Arata la fel ca nervii lui cind, pentru o
fracjiune de secunda, nu §tiuse de ea. I§i aduse
aminte de saritura lui Dickens §i de rostogolirea
lui Annie. De caderea lui Julie McLean §i Jipatul ei
v i 263 . J
/— ( Terry Lawrence '] \

de durere.
O strinse pe Annie mai aproape, pun?ndu-i
capul pe umarul lui. Intinse mina peste ea pentru
a umple o perna de care nu avea nevoie daca el
o Jinea acolo unde o voia.
“Pentru orice eventualitate." Devenise motto-ul
viejii lui, cuvinte dupa care traia orice coordonator
de cascadori.
Nu cascadoriile i-o luasera pe Pam, ci viaja.
Cum putea spera sa o tnvinga? Annie ar fi spus
ca traind din plin, bucurindu-se eft puteau.
Cazuse intr-o capcana pe care se jurase ca o va
evita.I lubea din nou. §i nu putea d'ectt sa se
roage la Dumnezeu sa nu i-o ia.
- Ce s-a intimplat? §opti ea.
El i§i slabi strlnsoarea §i o acoperi cu patura
aceea ingrozitoare.
- Voiam doar sa fiu sigur ca n-o sa fugi.
- N-o sa mai umblu in somn.
-N u?
- Cred ca am gasit ceea ce cautam.

Se furi§ara inapoi in casa odata cu rasaritul


Dansind pe muchie

soarelui. 0 ora mai tirziu, Rusty suna clopojelul


care ii chema la masa. Coborira scarile impleticin-
du-se §i devorara micul dejun cu pofta. in timp ce
Annie evita vesela privirea banuitoare a tatalui ei.
La opt, Annie §i Greg se urcara in camioneta.
Rusty se incrunta cind vazu ca Annie se urea fara
sa a§tepte ca Greg sa-i deschida portiera.
Raminind cu miinile pe frinele caruciorului, o clipa
refuza sa stringa mina tinarului.
- A§a se trateaza o femeie?
Greg ridica din umeri.
- Nu ma invinuiji pe mine. Nu eu am crescut-o.
Annie fluiera, stind cu cotul rezemat pe
geamul deschis al camionetei.
- Aid ai avut dreptate, tata!
Batrinul se incrunta.
- Hai, plecaji §i aveji grija cum conduce^.
- Bine, tata.
- §i spuneji-le baie|ilor de la studiouri ca
uneori se pot folosi §i de un batrin simpatic
intr-un carucior.
- Da, tata.
- §i ave|i grija ca e un radar la sud de
Barstow.
- Bine, tata, mormai Greg.
,— ( Terry Lawrence )— •

Annie rise §i facu cu mina pina cind praful


stirnit de cauciucuri ascunse ferma §i intrara pe
autostrada.
- Cind trebuie sa ajungem la Los Angeles?
intreba ea.
- La prinz.
- Nu prea avem cine §tie ce timp.
- Mm.
Annie il mai vazuse imbufnat, dar niciodata a
doua zi dimineaja dupa ce facusera dragoste.
Instinctele ei de femeie ii spuneau sa nu se piarda
cu firea. Din pacate, acele instincte fusesera
totdeauna inlocuite de injepaturi. Mai degraba
infrunta o teama decit sa se ascunda in spatele
ei.
- Mai devreme sau mai tirziu tot va trebui sa
vorbim despre ce s- a intimplat aseara.
- Da?
Parcursera zece mile.
- Se pare ca mai tirziu, mormai ea proptindu-§i
barbia in mina §i privind cactu§ii de pe marginea
§osefei. Miinile sus, amice, ii striga ea unui
saguaro.
Observa ca zimbetul lui Greg devenise mai
inexpresiv decit dungile galbene de pe §osea.

v. ■' 266
Dansind pe muchie

Tacerea lui ii macina rabdarea. Spusese ca o


iube§te. Jurase. Cuvintele sunau pline de
speranja §i emojionante cind i se §opteau in
suflet. Ar fi vrut sa vorbeasca, sa-l infrunte, sa-l
impiedice sa se retraga in carapacea lui. Ii studie
maxilarul incle§tat §i i§i dadu seama ca n-ar fi avut
succes.
Intre timp, erau citeva adevaruri pe care
trebuia sa le recunoasca ea insa§i. Poate ca nu
avea sa fie in stare sa-i ofere altceva decit o iubire
prudenta §i §ovaitoare. Putea o femeie care se
oferea din toata inima sa faca faja unui barbat
care nu facea la fel? El controla fiecare aspect al
viejii §i muncii lui, §i i§i pierdea stapinirea de sine
intr-o singiira noapte de pasiune zguduitoare. O
suta de asemenea nopji prefioase aveau sa fie de
ajuns?
De la inceput avusese nevoie de destula
incredere pentru amindoi. Pujina indrazneaia
putea oricind sa puna capat incertitudinii. Il iubea
§i §tia chiar de la el ca o iube§te. Greg Ford nu
minjea.
Foindu-se sub Centura ei de siguranja, Annie
i§i ghemui picioarele sub ea pe scaunul imbracat
in vinilin.

v. 1 267 V
,——f Terry Lawrence

- Nu-i la fel de sigur a§a, remarca el.


Ea i§i trase Centura intre sini.
-§ tiu .
Cu cotul atirnat pe geam, intinse cealalta mina
§i ii mingiie taja absenta.
- Annie. 1
Nu mai auzise acel ton prevenitor din seara
trecuta cind pusese mina intr-un loc nea§teptat
pentru el. Preluase conducerea pentru o clipa, il
facuse sa se relaxeze, sa accepte §i sa se
bucure. Acum, insa, avea alte motive in cap.
Degetul ei trasa un arc sub cicatricea de pe
timpla.
- De unde ai asta?
- De la o potcoava.
Ea se infiora.
- Te-a lovit un cal?
El i§i incle§ta miinile pe volan,
- Jucam potcoave §i ma contraziceam cu un
tip in legatura cu cine aruncase mai aproape de
ba{. Cind m-am aplecat sa ma uit de aproape, un
timpit a mai aruncat una.
- Au.
El incepu sa rida atunci.
- Trebuie sa mai spun ca eram cu tojii beji
x— I Dansind pe muchie H-n

morji? Era una din zilele aceiea de nebunie cind


lucram la ferma. ; ,
Annie i§i aminti de o noapte de nebunie. Ii
freca u§or semnul lasat de o taietura pe barbi^.
- §i asta?
- De la volanul unei mafini. In timpul filmarii
unei scene cu urmariri.
- Aha.
In ciuda faptului ca drumul nu era aglomerat, ii
solicita intreaga atenjie. Sau a§a voia el sa dea
impresia. Annie arunca o privire in oglinda din
partea ei. Toata autostrada era a lor.
- §i asta? tritreba ea oprindu-§i degetele pe
gitul lui.
- Aia nu-i o cicatrice.
-D arcee ?
El Tnghiji in sec.
- Urma unei mu§caturi de azi-noapte.
Ea apasa u§or §i pulsul lui ii raspunse.
- Annie, trebuie sa conduc.
- Dar sint curioasa,
Atunci el ii descrise §i celelalte cicatrici inainte
ca miinile ei sa inceapa sa caute.
- Cea pe care o cautai este de la o sticla
sparta in timpul filmarii unei batai in bar, cea de

v --------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------:—
Terry Lawrence )—

pe umar este de la un cujit retractabil care nu s-a


retras inauntru, iar cea de pe fluierul piciorului e
din timpul unei cascadorii cu motocicleta. Osul a
pertprat pielea.
Acel amanunt ingrozitor nu o tulbura pe Annie
citu§i de pu$in. I§i plimba mina peste pieptul lui
oprindu-se deasupra inimii.
- §i asta? intreba ea incet.
Cea mai adtnca din toate. 0 privi cit de mult
tndrazni. Pe un astfel de drum se vedea pe o
distanja de mile intregi. Dar, uneori, nu vedea
ceea ce se afla chiar in fafa lui.
- Nu dispar niciodata, Silk.
- Absolut niciodata?
- Se §terg.
A§a cum se intimpla §i cu dragostea uneori?
Annie ghici cuvintele care ramasera nerostite. La
lumina, cicatricile se vedeau mai bine §i riscurile
pareau mult mai mari. El avea un trecut de care
ea trebuia sa Jina seama. Depa§irea acestuia,
acceptarea lui cu toate defectele, le puteau
imbogaji iubirea facind-o sa devina mai profunda.
§i mult mai precara.
- Nimeni n-a spus ca va fi u§or, zise ea.
- Nici nu e.

V
^ 270 y
r I Dansind pe muchfe !— \

O privi pina cind drumul ii solicita din nou


atenjia.
Se intinse §i ii cauta mina, pe care i-o a§eza
pe pulpa.
- Dar merita.
Ea zimbi cu indrazneala.
- Fire§te. Riscurile dau gust viejtf.
Un gind II facu deodata sa inchida ochii pe
jumatate.
- Vrei sa dea gust chiar acum?
- Cum?
Doamnei ii placea sa fie provocata. Greg
profita din plin, frecindu-i u§or dosul palmei in sus
§i in jos pe pulpa lui. Ii desfacu Centura de
siguranja §i o trase pe scaunul lui.
- E prudent sa conduci a§a? il intreba ea
citeva clipe mai tirziu.
- Ai incredere in mine. Doar sint profesionist.

Poate ca Greg Ford nu minjea, i§i spuse


Annie, dar niciodata nu-l auzise denaturind
adevarul a§a cum facu la studio. Dind vestea
proasta directorului de la care imprumutasera
V \ 271 )-
Terry Lawrence.

ma§ina, Greg prezenta lucrurile in a§a fel TncTt


omul ramase convins ca un asteroid Ii pulverizase
ma§ina sau ca o turma de bizoni furio§i i-o
zdrobisera.
Annie susjinu versiunea lui Gneg suta la suta
batind din gene, parind nevinovata, sincera,
sirguincioasa §i entuziasta, pe rind.
Directorul se foi in fotoliul sau.
- Folosesc o ma§ina a studioului de trei
saptamini. Vreji s-o luaji §i pe asta?
- Nu avem nevoie decit de o Corvette gri
metalizat, model ’90. Cel mult §ase zile.
-§tiu.
- Numai pentru filmari de exterior. Fara
explozii in apropierea ei.
Sprincenele de culoarea nisipului ale direc-
torului se ridicara brusc.
- Am avut impresia ca aji spus o turma de
bizoni...
Annie sari imediat §i t§i a§eza §ezutul pe
marginea biroului. In dteva minute, II lingu§i de nu
mai §tia de el.
- E numai pentru o scena micu|a. N-o s-o las
sa-mi scape din ochi.
Numai Dumnezeu §tia de unde invajase acel
r Dansind pe muchiei V,
- ton pisicos.
Greg aproape ca se ineca.
Directorul se mai imbuna.
- Fara cascadorii.
- Numai scene de exterior, promise Annie.
Peste citeva minute strabatu culoarui §i urea in
lift fluturind un set de chei pe sub nasul lui Greg.
- Mierea e mai buna decit ojetul.
- Hai s-o §tergem de aici inainte sa afle ce s-a
intimplat cu adevarat...
Dadura fuga in parcarea studioului. §i ii
inminara cheile unui paznic.
- O Corvette, te rog.
- Am injeles, doamna!

- Ai mai condus vreodata a§a ceva? intreba


Greg neincrezator cind Annie se urea la volanul
ma§inii a doua zi dimineafa.
El o sa ia camioneta pentru ca nu avea incre-
dere in Corvette, care putea fi prea nervoasa. Era
noua §i mai pu|in cunoscuta.
Annie auzise acest lucru de doua ori deja.
- Ford, §tiu sa conduc. .
—i Terry Lawrence —-n

El i§i propti ambele coate pe portiera,


aplecindu-se s§ o sarute.
s - Cu siguranja ca §tii cum sa ma innebune§ti.
Facusera dragoste pina la epuizare, cople§i|i
de euforie §i de fericire. Ea ofta cind i§i aduse
aminte.
- Ji-am spus cTt de enorm de fericita reu§e§ti
sa ma faci?
- Ah, numai de vreo cfteva sute de ori.
tl saruta u§or pe buze, dupa care porni
motorul, dtnd inapoi.
- Ultimul care ajunge in Arizona e un bleg.
-Hei!
Ea frina factnd cauciucurile sa scri§neasca.
- §tii drumul inapoi? Ai nevoie de harta? Vrei
sa ne potrivim ceasurile?
Privirea fncruntata nu rezista mult §i ceda in
favoarea unui zimbet.
- Tu ia-o prin partea de sus a de§ertului, eu o
iau prin cea de jos.
- §i o sa ajung in Arizona inaintea ta. Pa.
Ii arunca un sarut din zbor §i porni cu viteza.
Incetinind inaintea unui semafor, se uita
incintata in cutia cu compact discuri pe care
directorul o lasase in ma§ina. Se familiariza cu

f 274 ....
D ansind pe muchie

aceasta, observind o u§oara defec|iune a frinelor


§i o tendinja de a trage spre dreapta. Orele de
conducere de inalta performanja o invajasera sa
se descurce aproape cu orice. Greg nu credea.
Dar nici ea nu a facut prea multe eforturi pentru
a-l convinge. El era profesionist pina in maduva
oaseiof, numai ca, trebuia, mai in tii, sa
dobindeasca ceva din caracterul ei jucau§.
Noaptea precedents fusese, cu siguranja,
jucau§. Lui Annie i se usca gitlejul numai cind i§i
aduse aminte. Opri in dreptul unui restaurant de
pe autostrada, facu cu ocbiul unor tineri care ii
priveau mai mult ma§ina decit pe ea §i bau o
cafea. Avea sa ajunga in Arizona in jurul orei noua
seara. Pacat ca ea §i Greg erau nevoiji sa
parcurga acel drum de paisprezece ore separat.
Apucasera sa vorbeasca foarte putin pe drumul
spre Los Angeles. Dar in actul lor de iubire
vorbisera enorm.
La ferma tatalui ei arsesera. In apartamentul lui
Greg, insa, nu se grabisera, savurindu-se
reciproc §i ca §i dragostea lor nou aflata. El putea
sa fie un amant blind §i atent, la fel de preocupat
de placerea ca §i de siguranja ei. Niciodata nu
intrebase de anticoncepjionale, luind precaupe

v.
Terry Lawrence )—

ca pe ceva firesc., De asemenea, cerea mai mult


decit oricare dintre barbajii pe care ii cunoscuse
vreodata. Sinceritate absoluta, concentrare totala
§i reacjii uluitoare.
- §i atenjie, spuse cu glas tare sorbindu-§i
cafeaua.
Plimbarea ei prin apartament fusese un
exemplu perfect de atenjie. Zimbise cind el
deschisese u§a cu modestie.
- Nu-i nimic deosebit. Probabil o harababura.
Nu mai §tiu cum era cind am plecat la filmari.
Locuinja lui era placuta. Cu pereji albi
imaculaji, cu un geam care dadea spre colineie
Hollywood-ului, citeva afi§e inramate ale filmelor
in care aparuse §i el, majoritatea infa£i§ind scene
de acjiune, ma§ini in viteza sau cowboys
batindu-se. In timp ce el rasfoia corespondenja
nedeschisa, ea s-a plimbat prin apartament.
Dormitorul o atrase. Razele soarelui treceau
prin ferestrele mari. O cuvertura in carouri viu
colorate acoperea patul mare de mijloc, iar pe
masuja de toaleta se aflau citeva fotografii
inramate ale unei brunete care ridea.
Stind in prag, Greg i§i drese glasul.
- Am uitat de ele.

v.
< 276 V
Dansind pe muchie )— s

Annie dadu din umeri §i i§i incruci§a brajele.


- Sint aid de multa vreme.
De mai demult dedt mine, i§i spuse ea atunci.
- Nu sfnt dedt ni§te fotografii. Conteaza doar
ce-i aid, zise el ducindu-§i mina la piept, dupa
care o lua pe Annie in braje. Am iubit-o. Dar §i pe
tine te iubesc. 0 sa te iubesc totdeauna. Daca o
sa-mi dai voie.
Ea II inconjura cu brajele, Jinindu-i strins.
- Te iubesc.
- Nu vreau sa te pierd.
- Nu o sa ma pierzi.
La o suta de mile distanja de Los Angeles,
Annie schimba compact discul §i, in acest timp,
privi in oglinda retrovizoare.
- Sa te pierd? Nu pot sa scap de tine nici
macar doua orei
§eful nu vorbise nici macar o clipa serios cind
spusese ca ea s-a mearga spre Arizona.
Camioneta lui se afla la doua sute de yarzi in
spatele ei §i se apropia.
Incetini ea, incetini §i el.
Mari ea viteza, mari §i el viteza.
Mult prea protectorul ei nu o scapa din ochi.
Annie se enerva, dar dupa aceea incepu sa

---------- ---------------------------------- f 277 )---------- :--------- <


------------- =--------- ^
Terrj' Lawrence

rida.
- O sa te las sa-mi porji de grija tot restul viejii,
oare?
Nu crezuse niciodata ca-i va placea a§a ceva,
dar nu putea sa nege sentimentul lini§titor de
care se simjea stapinita. 0 iubea cu adeveirat.
Apasa pe accelerator §i depa§i un transportor
de tractoare.
- 0 sa te distrezi incercind sa Jii pasul cu
mine, Ford.
§aptezeci §i cinci de mile pe ora nu era o
viteza prea mare pentru §oselele uscate §i drepte,
din fericire eliberate de traficul din Los Angeles.
Sau, cel pujin, a§a se gtndea ea. Lasa-I pe grijuliul
domn Ford sa o urmareasca, avea sa ajunga
inaintea lui la Monument Valley, lar, in seara
aceea, in camera lui sau in a ei, avea sa-l inveje
citeva lucruri despre cum sa se Jina aproape.
- N-o sa ma pierzi niciodata, Ford. Niciodata.

v. 1 278 y
Dansind pe muchie )— .

S>oi^rc5ecc

- Silk, murmura Greg uitindu-se la aburul care


ie§ea din radiator.
- Nu-i nici o problema, spuse cel de la stajia
de benzina dindu-i o ctrpa ro§ie. Punem pujina
apa §i va fi ca nou.
Greg ?§i §terse ceafa cu cirpa, irihalind mirosul
de benzina. Nu era momentul potrivit pentru ca
vechea lui camioneta sa-l dezamageasca. Faptul
ca acela era motivul pentru care ii daduse lui
,— I ' Terry Lawrence ^

Annie cealalta ma§ina nu era o consolare.


Desfacu o sticla cu sue de struguri §i i§i clati
gura. Probabil ca iubita lui cu par ca filde§ul ridea
in tiohote acum. Parca o §i vedea leganindu-se
indraznej cind el va intra In cantina, cu cel pujin o
ora in urma ei. Avea sa vina la el §i sa-i dea
sarutul destinat invinsului.
Acolo, in soarele acela zapu§itor, ideea ii
placu. Nu conta ca pierdea, ci ca o iubea.
O ajunse din urma, cind sparele se pregatea
sa apuna. Cind parasi zona muntoasa din San
Francisco, la nord de Flagstaff, zari ma§ina gri
metalizat pe care o urmarise toata ziua. Un
Cadillac imens se Jinea dupa ea, iar ocupanjii sai
i§i scoteau miinile pe geam cind o depa§eau,
frinau, ramineau in spatele ei §i, in general,
conduceau ca ni§te- idiofi. Greg privi §i apasa mai
mult pe acceleratorul rablei lui pentru a mic§ora
distah|a.
Mergind nebune§te, tinerii alesera momentul
cind sa ajunga in dreptul ei §i sa o depa§easca
pentru ultima oara.'Deodata, un camion se vazu
ivindu-se in capul colinei §i coborind cu toata
viteza.
Aflindu-se cu jumatate de mila in spate, Greg

280 J
f —i Dansind pe miichie —x

strinse volanul atit de tare, incit pielea scirjii.


§oferul camionului apasa cu toata puterea pe
frina, ceea ce-l facu sa derapeze, blocind astfel
ambele benzi de circulate. Cadillac-ul fugi de
spate, iar frinele ma§inii Corvette scrr§nira. Annie
trase mult spre dreapta, lasind intenjionat
Cadillac-uJ sa se sfrecoare intre ea §i camion, in
timp ce ma§ina ei ie§i de pe drum.
Neputincios, Greg nu vazu decit un nor de
praf §i nu auzi decit un barbat care striga ragu§it:
-N u!
§i zgomotul surd al unui pumn care izbea
volanul.

Annie aduse din nou ma§ina pe drum de


parca ar fi condus ca o nebuna in fiecare zi. Opri
§i a§tepta cinci secunde sa se a§eze praful, dupa
care i§i desfacu Centura §i cobori. Adrenalina ii
curgea prin vene. In timp ce camioneta lui Greg
oprea la vreo zece yarzi in spatele ei, Annie
examina ma§ina. Vopseaua parea sa fie in regula.
- Se poate considera o cascadorie? intreba
ea cu glas tare §i clatinind din cap, se rezema cu |

------------------------- { 281 ')-------- :--------------- J


^— Terry Lawrence I— >

§ezutul de portiera aruncindu-i un zimbet lui Greg


care venea prudent spre ea. Citeva urme de la
pietrele care au izbit-o, dar nu cred ca are §i
altceva mai grav. Pun, pariu ca ai crezut ca am
mai pierdut o Corvette. j

Chipul lui era complet lipsit de expresie. j


Examina ma§ina el insu§i.
- Arata bine. Copiii?
- Copiii. Cadillac-ul a disparut demult. Din
fericire, n-a fost nimeni ranit, dar ar fi putut' fi §i
. mai rau.
. Cine §tia acest lucru mai bine decit Greg?
Annie se grabi sa-i explice.
- A fost o indepartare §i o derapare controlata.
Nici o problema.
- §tiu. Am vazut. Ce-ar fi sa mergi in urma
mea pina la hotel? Ar trebui sa ajungem intr-o ora
§i jumatate.
Ajunsera dupa doua ore, deoarece Greg
conduse tot timpul cu cincizei §i cinci de mile pe
ora. Annie nu se plinse, insa. Avea destul timp
pentru a-§i aminti chipul lui tras §i paloarea pielii.
Acel incident il speriase mai mult decit pe ea. In
clipa cind vor ajunge la hotel, il va lini§ti. „A fost in
regula, repeta ea. Ma simt foarte bine. N-o sa mi

J
Danslnd pe muchie

se intimple nimic rau. Ma descurc."


Dar nu-i dadu §ansa sa spuna nimic din toate
acestea. Cind ajunsera in dreptul camerei lui, o
descuie §i deschise u§a larg pentru a putea intra
amindoi.
- Ma invi|i inauntru? glumi ea in timp ce inima ii
batea nebune§te.
- A§ vrea sa ramii.
Adrenalina ei gasi un nou motiv pentru a
curge. Intra.
- Greg, §tiu ce era sa se intimple astazi. §tiu
ca te-ai speriat. Dar totul e-n regula. S-a rezolvat.
Eu nu sint Pam §i n-o sa mor intr- un accident de
ma§ina. §tiu ca te temi sa nu ma pierzi deodata.
Dar nu tnjelegi? Sint o profesionista. Ai incredere
in mine.
El se apropie de ea.
- §tiu toate astea, Annie. Nu vreau sa
discutam acum.
Ridurile din jurul gurii ii tradau incordarea. La
fel §i rugamintea rostita pe un ton ragu§it:
- Scoate-Ji bluza. Te rog.
Ea se opri deodata, surprinsa.
- Bine.
Degetele ii tremurau cind descheiara nasturii

V
Terry Lawrence —s

unui cite unui. O prlvea ca §i cum nu se putea


satura de ea. Nu auzise nici un cuvint din ce
spusese ea.
. Dupa ce trase jaluzelele, el aprinse lumina din
baie, lasind u§a deschisa foarte pujin. Facu un
semn spre intrerupatorul din spatele ei §i ea il
apasa. In timp ce ea abia se obi§nuia cu lumina
aceea slaba, el aparu din umbra.
- Te-am vazut pe ecran, pe platoul de filmare,
in patul meu. A§ vrea sa te privesc in seara asta.
Ea incuviinja, coborindu-§i bluza peste umeri.
Nu putea sa-l tachineze, sa faca acest lucru in
joaca. Insemna prea mult pentru el. Pentru ea
important era sa-l convinga de faptul ca totul era
in regula.
Dar cuvintele nu voiau sa iasa. Descheie
nasturii blugilor §i o unghie i se zgirie de fermoar
cind acesta fu djeschis. Simjea fiori red intr-o
incapere sufocanta, care fusese inchisa timp de
doua zile. §i doua nopji fierbinji.
Ambele nopji §i le petrecusera in alte paturi,
unui in brajele celuilalt. Seara aceea era cu totul
altfel. Avea nevoie de ea mai mult ca oricind. Dar
el pastra distanja.
- Cit mai vrei? intreba ea.

v_
-< 284 ^ J
s — Dansind pe muchie I— v

- O sa-Ji spun cind sa te opre§ti.


Ea se duse atunci §i se a§eza pe un scaun
pentru a-§i fecoate cizmele §i §osete!e. Picioarele ii
tremurau cind i§i scoase blugii. Acea incapere
care inainte fusese intunecata, acum parea plina
de lumini care-i jucau pe pieie.
Inainta pujin §i i§i trecu mina peste tablia
patului, care aproape ca sfirii sub degetele ei
fierbinji. \§\ indrepta umerii, simjind cama§uja de
matase frecindu-i-se de sfircuri. Dadu sa o apuce
de poale, gata sa o traga peste cap, dar el intinse
mina din intuneric §i o prinse de mijloc. Ea trase
adinc aer in piept.
- Continua, ii spuse el.
Ea ridica bluza mai mult, simjindu-se goala in
faja lui §i incredibil de singura.
El ii curprinse un sin.
-Continua.
Ea o trase peste cap §i o lasa apoi sa cada.
Miinile lui Greg ii trasera in jos slipul, care aluneca
u§or in jurul gleznelor. Dupa ce il dadu la o parte,
el o intoarse.
Ea inchise ochii cind ii simji degetele
atingindu-i spatele u§or in locuri pe care nu le
crezuse niciodata attt de erotice, sub omoplaji

v -r J
Terry Lawrence

sau pe §olduri, spre buric. Mai existau §i alte


locuri pe care el le cuno§tea foarte bine. Pe
acestea le atinse apoi.
Ea nu mai putu sa indure ca el sa se poarte cu
ea ca §i cum ar fi fost o statuie perfecta.
- Greg.
- Taci.
- Nu-mi spune mie sa tac, ii §opti ea furioasa,
inconjurindu- i gitul cu brajele. E in regula. Ceva
ingrozitor era sa se intimple astazi. Era. Dar nu
s-a intimplat.
- Te iubesc.
Inima ei se opri o clipa. Cum puteau acele
cuvinte sa sune atit de definitiv?
- Ma simt foarte bine. N-o sa mi se intimple
absolut nimic.
- N-ai de unde sa §tii.
- Cred asta. Sintem ni§te profesioni§ti, ne.
putem descurca in orice situajie. La naiba, noi
facem ca accidentele sa se intimple.
El strinse in pumn citeva §uvi|e de par inainte
sa-i dea drumul sa-i alunece printre degete.
- Nu intotdeauna.
- Ce i s-a intimplat lui Pam...
- N-are nici o legatura cu noi. Nu in seara

-(^286
Dansind pe muchie

asta. Saruta-ma, Annie. Daruie§te-mi noaptea


asta. Ea il inconjura cu brajele dindu-i un sarut
care il lasa fara suflare §i pe care nu avea sa-l uite
niciodata.
- Te iubesc. O s-o fac in fiecare noapte.
Miinile lui i se plimbau peste tot trupul, lipind-o
de el, departind-o din cind in cind pentru a-§i
bucura privirea. *
- Vei face orice iji voi cere?
Pofta lui o facea sa tremure. Inima ii statu in
loc.
- Orice.
El rise scurt §i ii inalja barbia.
- Annie a mea e nervoasa.
Nu de felul cum facea dragoste se temea ea.
Ceva nu era in regula in felul cum o atingea §i
cum o venera de parca ar fi fost ceva extrem de
prejios. Ii lipi mina de pieptul ei §i il facu sa-i simta
bataile inimii. Era acolo, vie §i plina de dragoste.
Dar el nu-i vorbea.
O intinse pe pat §i ramase in picioare, alaturi,
privind-o §i, deodata, i§i sfi§ie cama§a. Indoielile
ei disparura. Aveau sa stea de vorba dimineaja.
Aveau timp o viaja intreaga pentru a sta de
vorba.

v : 287
Terry Lawrencc

Avu grija ca e! sa §tiaacest lucru intr-o duzina


de feluri, pina cind zorii ii colorara pielea in
trandafiriu, iar trupurile ie iuceau de sudoare.

Annie se trezi brusc. ComfDlet imbracat, Greg


statea la capatul patului, Jinindu-i un picior in
poala. I§i intinsese un picior pe linga trupul ei.
- Mama ta nu te-a invafat deloc cum sa te
porji? intreba ea impingindu-i cizma de cowboy
din pat.
El i§i urea din nou piciorul cu o mi§csre
Iene§a.
- Daca m-ar fi vazut cu tine azi-noapte, m-ar fi
( dezmo§tenit.
J Annie se incrunta.
j - Mamele nu §tiu nimic despre genul de lucruri
! pe care le-am facut noi azi-noapte.
! Risul lui suna ca o incuietoare ruginita iar
j zimbetul ei disparu. Pe intuneric reu§ise sa dea
| impresia ca nu observa acea privire ingrijorata de
adio.
- Cit e ceasul?
- Cinci dimineafa.
Dansind pe muchie )— x

Mai aveau o ora pina cind trebuiau sa ajunga


pe platou. Deci mai era destul timp ca sa spuna
ce avea de spus.
- Greg, ce s-a intimplat ieri...
• El ii mingne scobitura piciorului de parca ar fi
fost un sculptor in dragoste sub forma unei stinci.
- Nu te mai juca a§a §i asculta-ma. Ieri a fost
doar o tntimplare.
- Aproape fatala.
- Dar n-a fost a§a.
- Ar fi putut fi.
- N-a fost.
Apucind cearceaful, ea se ridica in capul
oaselor, fara sa dea atenjie sinilor goi §i
a§ternutului rasucit in poala.
- Astfel de lucruri nu se inttmpla in fiecare zi.
- Ba da, daca e§ti cascadoare.
- §tiam ca o sa spui asta odata §i odata. §tii
foarte bine ca obi§nuita autostrada americana e
mai periculoasa decit orice cascadorie.
- Sint perfect de acord. §tii foarte bine ce faci
la lucru. Ai pregatirea, mintea §i curajul necesare.
Daca nu te superi.
- Consider ca-i un compliment.
El i§i strimba gura tncerdnd sa zimbeasca.

v •I 289 )-
r —(
Terry Lawrence K
Annie trebuia neaparat sa ajunga la Sufletul lui.
Era mult prea calm. Ca §i cum nimic §i nimeni nu
l-ar fi putut face sa se razgindeasca.
• - Greg, eu n-o sa mor intr-un-accident.
- Nu face promisiuni pe care nu le vei putea
fine.
Parea atrt de obosit §i de sigur.
Annie avu impresia ca in incapere nu mai era
pic de aer. Camera aceea fusese plina de
dragoste §i daruire numai cu o noapte in urma. Ii
oferise tot, §tiind in adincul sufletului ca §i el
facea la fel - ii dadea totul §i apoi avea s-o
alunge.
Cum putea sa o doara attt de mult cind se
a§teptase la a§a ceva? Cum de izbutea el sa o
infurie atit de mult §i sa ramina totu§i atit de calm?
Nu obi§nuia sa loveasca atunci cind era
furioasa, dar Annie era o luptatoare §i nu putea
sa se lase invinsa.
- Deci ai de gind sa fugi.
Un zimbet aparu pe chipul lui. Refuza sa
inghita momeala.
- Nu pot s-o fac, Annie. Nu pot sa iubesc pe
cineva §i sa las sa fie luat cu forja de linga mine.
Nu pot sa rise.

290 J
Danslnd pe muchie

Ii mingiie glezna de parca ar fi fost o bucata


de marmura prejioasa. Ea se apleca inainte,
stringindu-i mina in jurul gleznei pina cind pulsul
se sim|i extrem de puternic.
- E prea tirziu, zise ea atunci. Ma iube§ti §i va
trebui sa iei totul cum \i se ofera, la fel ca noi toji.
El i§i incle§ta maxilarul §i licarirea de furie fu
asemenea unei umbre.
- Ma doare groaznic sa te las sa pleci, te rog
sa ma crezi, dar mult mai mult m-ar durea daca
te-a§ pierde pentru totdeauna. Daca pleci, voi §ti
.cel pujin ca exi§ti undeva.
Ea i§i smulse piciorul din strinsoarea lui
injurind intr-un mod foarte nedemn de o doamna
§i azvirli cearceaful la o parte. Agitindu-se prin
camera, gasi hainele impra§tiate peste tot, dar
nimic nu-i era de folos fara lenjeria de corp. Se
imbraca, totu§i, punindu-§i bluza fara cama§uja-§i
blugii fara chilot. Le va gasi el mai tirziu. Spera sa
se simta bine §i ca ii va fi mila de sine cind le va
gasi.
- S-a facut, zise ea. Fugi §i ascunde-te in
gaura ta protectoare. Nu risca sa traie§ti, nu risca
sa iube§ti pe cineva pentru ca s-ar putea sa nu
iasa exact a§a cum ai planuit tu in scenariu.

291
>H* Terry Lawrence )—^

- Annie.
- Nu-mi spune. Ma iube§ti. 0 scuza jalnica
pentru faptul cama parase§ti.
- §tiu.
- §i ce-ai de gind sa faci?
Statea acolo, cu fermoarul inchis pe jumatate,
cu nasturii la fel, parul ingrozitor de incurcat §i cu
buzele umflate §i trandafirii. Lacrimi de neputinfa ii
$§nira deodata.
- Ei bine?
Greg nu-§i putea lua ochii de la ea.
- O sa-Ji explic ultima ta cascadorie, dupa,
care ne vom despar#.
- A§a simplu?
Glasul ei strangulat il strapunse ca un cufit. Al
sau era lini§tit §i rece ca o piatra.
- Nu te lupta cu mine in aceasta privinja,
Annie, pentru ca nu vei putea sa ci§tigi.
Punindu-§i cizmele, ea zari o bucata de
matase in jurul tpgului. 0 strinse in mina §i porni
spre u§a. #
- Deci atit® tfureaza la tine „totdeauna“.
- Moartea dureaza mai mult.
Umerii ei se lasara in jos §i i§i rezema fruntea
de u§a.

-----------------------------:-------- ------- ^ 2 9 2 " )------------------------------------ ---------^


Dansind pe muchie

- Nu pricepi chiar deloc? Tocmai asta face ca


dragostea sa fie atit de neprejuita.
El nu raspunse. Ea trinti atunci u§a in urma ei
§i o deschise pe cea a camerei ei din celalalt
capat a! culoarului. Nu aparu pe platoul de filmare
doua zile.

Annie statea linga masa plianta de linga rulota


in timp ce Greg explica ultima zi a filmaribr. Arata
groaznic. Cearcane vinejii ii conturau ochii, iar
obrajii ii erau ridaji. Tensiunea de care ea voise
j sa-l scape tnca din prima zi, revenise de doua ori
mai puternica, iar el ?nsu§i era de doua ori mai
nefericit §i mai singur.
„Pentru ca nu poate suporta sa piarda doua
femei“, i§i spuse ea. I§i petrecuse patruzeci §i opt
de ore tncerclnd sa Tft{eleaga acest lucru. Nu
avea nici un rost pentru el sa iubeasca o
cascadoare cjnd pierduse deja o so|ie. Nu il
putea invinui. Putea, oare?
- O sa dam foe grajdului, spuse el §i apucind
creionul, il trecu rapid peste schema, explicind
fiecare detaliu. Au trimis toate animalele inapoi la
< 293 y
Terry Lawrence

Hollywood in afara de doi cai. Ace§tia vor avea


dresorii linga ei, gata sa-i lege la ochi §i sa-i
scoata imediat ce fumul artificial va fi introdus
inauntru. Dupa aceea, In centrul atenjiei este
femeia care a ramas in podul cuprins de flacari.
- Adica eu, comenta Annie. O femeie
curajoasa.
Risera cu tojtii.
Greg continua, insa, netulburat. t§i freca
cicatricea de pe barbie §i spuse:
- Focul va fi pus in aceste col|uri. Cind Chris §i
Jackson ies, seara care duce spre pod este lovita
§i darimata. Asculta cu atentie, Jackson.
- Am injeles.
- Chris, tu te injepi in furea si cazi in aceasta
boxa. Te tira§ti afara prin deschizatura pe care
am facut-o aid.
- Ifi mulfumesc ca nu ma arzi de viu, §efu(e.
- Cu placere. Am montat ventilatoare care sa
trimita fumul spre stinga, a§a incit aparatul de
filmat sa aiba o imagine clara a podelei §i a scarii,
O macara va ridica un alt aparat de filmat pina (a
fereastra de sus pentru a vedea ce se petrece in
pod.
- Se petrec foarte multe in poduri, interveni

V
< J 2 ? 4 > J
, —. Dansind pe muchie * )— x

Bill.
- Fiji atenji. Grinzile cad aici §i aid. Perejii
trebuie sa se prabu§easca aid §i aid, zise Greg
dupa care facu o pawza §i apoi adauga: E nevoie
de foarte multa concentrare.
Belinda Saint Jipase doua zile in timp ce fumul
artificial se ridica printre Jigle. Dar Annie era cea
care trebuia sa scape cu adevarat din cladirea
cuprinsa de flacari. Se uita la Greg in (oc sa
priveasca schemele.
- Am injeles, zise ea pentru ca el o privea §i
pentru ca siguranja ei era vitala pentru el.
Nu insa §i dragostea ei.
- Flacarile sint extrem de imprevizibile, o
preveni el.
- A§a e.
Vocea ei era §i sugestiva §i trista, in acela§i
timp.
- Este foarte important sa injelegi totul.
- hcerc.
Top cei aflaji in jurul mesei ii priveau, doi
oameni nefericiji care incercau sa-§i inde-
plineasca sarcinile. Jackson se foi in geaca lui de
piele, batind cu degetele in casca pe care o Jinea
sub braf. Se uita la Amos. Negrul ridica din umeri

( m s ) ---------- ___ J
— Ter r y Lawrence J —

§i ii arunca o privire lui Chris. Acesta se scarpina


§i se uita la Bill. Bill facu o grimasa spre Tony.
Tony i§i Juguie buzele, fluierind o melodie trista
spaniola.
Annie ar fi vrut sa le strige sa faca ceva, sa-i
bage minjile in cap acelui §ef al lor incapajinat ca
un catir. Dar ei doar i§i mi§cara picioarele
a§teptind alte instrucjiuni.
Greg le explica unde aveau sa se afle ceilalji
postaji, manevrtnd extinctoarele §i furtunurile. i§i
drese glasul inainte sa-i vorbeasca lui Annie din
nou.
- Avem lemn proaspat. Substanfa cu care e
acoperit pentru a crea impresia de vechime se
aprinde foarte repede. Odata ce va arde, s-ar
putea ca lemnul Jnsu§i sa fumege §i sa te faca sa
vezi mai greu.
Annie nu-l vedea dedt pe el.
- Ma descurc eu.
- Vreau sa fiu sigur ca totul e in regula.
Dupa felul in care o durea inima, ea nu era
prea sigura.
- Nu poji prevedea totul.
- De aceea stam de vorba aid.
- Zau?

V
—1 Dansind pe muchie )—

Greg i§i pastra calmul, privind-o ca §i cum l-ar


fi durut daca o facea. §i il durea, intr-adevar.
Jackson se indeparta de grup, taindu-i drumul
asistentuiui de produce inainte ca acesta sa se
apropie prea mult.
- E§tr gata, Ford? striga micujul.
Greg se uita la Annie, aparind-o de senzajia
de a fi grabita, a§ezindu-se intre ea §i orice i s-ar
fi putut intimpla.
- Sa §tii ca avem toata dimineaja la dispozijie
pentru a repeta asta,
- §i pe urma?
Amindoi §tiau ce se va intimpla apoi - se va
sfir§i totul. Filmarile, prietenia, relajia lor. Atita
fusese doar?
- Continua sa vorbe§ti, zise Annie indreptindu-
§i din nou atenjia asupra schemei.
El batu cu creionul in masa numarind pina la
zece, dupa care i§i lua privirea de la ea. Ii Jintui pe
ceilalp ca o raza laser, oprindu-se asupra lui Amos.
- Va depinde de tine §i de Tony. Voi doi
alergaji inauntru, puneji seara la loc §\ urcaji pina
la ea. Amos, tu ajungi sus §i prime§ti un glonj in
spate. Ai grija sa nu-l darimi pe Tony in cadere.
- Nici nu-mi trece prin cap, spuse Amos.

s—:---------- CMl )------------- "


/—f Terr}' Lawrence I— v

- Tony, tu-Ji continui drumul pina sus, o iei In


braje §i o aduci jos.
- Cu mare placere.
Zimbetul insinuant al latinului atirna ca un
balon de plumb.
’ Annie abia izbuti sa zimbeasca. Obrajii ii erau
prea umflaji pentru a se putea ridica, iar ochii
prea rogii pentru a sclipi.
- Injeleg ca va trebui sa Jip §i sa ma agit tot
timpul?
- pi la viaja ta .' -
- Da, a§a e.
Greg i§i incle§ta maxilarul. Dadu sa spuna
ceva, dar se razgindi. Rezumind totul in citeva
fraze rigide, ii trimise pe toji la grajdurile din
celalalt capat al ora§ului. Annie ramase in urma.
- Mi-ai spus odata sa vin la tine daca mi-e
teama, spuse ea. Ei bine, mi-e teama.
- Dar poji sa faci asta.
Votul lui de incredere mai mult o rani decit ii fu
de ajutor. De ce nu putea el sa aiba incredere in
amfndoi?
- Ceea ce ma sperie ce! mai mult.e faptul ca te
pierd §i nu pot sa fac nimic.
- Annie!

v ( 298 >
DansTnd pe muchie

7 - Ma pot descurca in orice situate. Nu Ji-am


dovedit asta cind mergeam cu §aptezeci de mile
pe ora?
- §aptezeci §i cinci. Nu rni-ai dovedit decit ca
nu putem avea incredere in destin. Nu pot sa rise,
Annie.
Viri sub braj scenariul §i puse cronometrul in
buzunarul cama§ii linga un pachet de Jigari
mototolit.
Inima ii era indurerata, dar furia era §i mai mare.
__ - Banuiesc,ca oricum n-ar fi o casnicie reu§ita.
Punindu-§i palaria Stetson pe cap, el o privi
prudent de sub boruri.
- Ce vrei sa spui?
- Probabil ca m-ai Jine desculja §i iwsarcinata
tot timpul, ca sa fN sigur ca sint la adapost. ‘
- E §i asta o idee.
Ea pufni vazindu-i zimbetul trist §i i§i incruci§a
brajele. Mersera impreuna pina la grajduri.
- Probabil ca nu m-ai lasa niciodata sa plec
seara de acasa.
- Nu singura.
- Ar fi §i o pu§ca linga pat pentru a ma apara
de hoji.
- N-ar exista arme in casa.
Terry Lawrence

- A§a e. Nu-i sigur. BineinjeSes, va fi un sistem


de alarma ultimul racnet.
j - L-a§ face cu mina mea.
j - m-ai conduce peste tot. Ai pune sisteme
| de siguranja in baie §i la fiecare priza.
| El aproape ca izbucni in ris, dar adevaru! era
I mult mai profund.
- Nu ma poji apara tot timpul, indiferent cite
masuri de precaujie iei, zise ea.
- Exact asta am spus §i eu.
- §i eu.
Se opri deodata in mijlocul strazii, scormonind
praful cu virful cizmei.
- Greg, am un anunj de facut. Eu voi muri.
El spuse atunci dur: .
- fiecare murim la rindul nostru.
Halal tactici de §oc. Fugi dupa el, abjinindu-se
sa nu-§i agjte brajele §i sa nu strige furioasa.
- Dar n-am de gind sa las ca acest lucru sa
ma impiedice sa traiesc. Tu, insa, asta facl!
El se opri la limita platoului de filmare §i avu
tupeul sa se intoarca sa o sarute pe obraz.
Buzele lui sarutara, insa, aerul.
- Nu conteaza, §uiera ea. Nu pot sta de vorba
cu tine.

------------ : 300 -------■“-------------------- ^


x-H Dansind pe muchie )—%

Cu capul plecat §i cu pumnii Tncle§taji, ea intra


apoi in grajd, ignorind privirile colegilor ei care i§i
ocupau locurile. Intunericul parfumat o invalui
imediat.
- Crezi ca o sa ma dau batuta? murmura ea
calcind apasat.
O azvirlise mai rau decit orice cai cind ii
spusese ca totul se sfir§ise. Hotarirea lui tacuta
de a o exclude din viafa lui o lasase fara suflare §i
aproape fara dorin|a de a lupta.
Dar nu pentru multa vreme. Se gindise la acci­
dent de o suta de ori, retraind ultima lor noapte
impreuna §i fiecare noapte ce o precedase. Se
gindise la toate discujiile purtate cu el, la fiecare
atingere a lor, la fiecare sarut disperat.
Asemeni unei pasari care se lupta cu furtuna,
se oprise, in cele din urma, asupra unuia din
ultimele lucruri pe care el le spusese in timp ce ea
se afla in prag, gata sa-l paraseasca. „Nu te lupta
cu mine, Annie, pentru ca n-o sa ci§tigi.“
§tia foarte bine ca nu rezista unei provocari.
Totu§i, ii aruncase una. Intrebarea era cum sa
rezolve totul inainte ca filmul sa se termine?
Terry Lawrence

SmS^tejece

- Baieji, stnteji complet inutili.


- Da, dar nu conteaza pentru ca nu pe noi ne
iube§ti, spuse Amos privindu-§i colega nefericita
care statea pe o claie de fin in pod.
- II cunoa§teji cu mult inaintea mea.
- Nu in acest fel, zise Tony.
Annie i§i balansa picioarele peste margine,
privind cum operatorii montau un reflector uria§
indreptind mai multa lumina spre interiorul

-----------------;— ('(3 0 2 ')--------------------- -


Dansind pe mucliie

grajdului.
Asemeni unor baiejandri, Amos §i Tony urcau
§i coborau seara in fuga, se apucau unui pe altul
de glezne, se aruncau §i se rostogoleau ctnd
atingeau pamintul. Annie §i Cody se jucasera la
fel odata. Ar fi vrut sa Ii se poata alatura §i ea.
Dar cind Amos se prefacu impu§cat in spate §i
executa o cadere minunata in fin, Annie nu-§i
aminti decit de degetele lui Greg care ii atingeau
§ira spinarii. Poate ca scena morfii iebedei avea
sa-l convinga de cit de mult o iubea.
Nici o §ansa. l-ar fi amintit doar cit de mult
avea de pierdut.
- Dar ma va pierde daca nu-§i baga min{ile-n
cap!
Amos §i Tony nu o puteau ajuta.
Se concentra asupra lucrurilor care urmau.
Din pacate, a juca rolul „fetei“ in scena aceea
insemna ca nu trebuia decit sa nu se lase salvata.
Intr-un fel a§a cum Greg Ford nu voia sa se lase
iubit. Omul acela era innebunitor.
Dintr-un megafon se auzira o muljime de
ordine de neinjeles. Asistentul de produce se
plimba pe linga grajd cu radioemijatorul in mina.
Se uita inauntru dupa Greg. Unui dintre caii

J
Terry Lawrence J— ^

rama§i ?i adulmeca urechea. El scoase un Jipat §i


se dadu la o parte.
- Cind terminam chestia asta?
- Aproape ca am terminat, striga Greg
conducind o macara cu un aparat de filmat spre
podul de fin din exterior.
Asistentul fugi spre el.
Annie se rasuci cind Greg ii batu in geam. II
deschise, iar el dirija brajul mai aproape, calculind
unghiurile.
- Annie, mi§ca-te pujin spre stinga. Gata, ramii
acolo.
Inima ii statu in loc cind i§i dadu seama ce
avea de gind sa faca. Se aflau la o inal|ime de
§ase metri fara plasa de siguranja. Fara sa se
gindeasca mai mult decit unui care sare peste o
groapa in trotuar, se ghemui §i sari.
Annie i§i scutura paiele de pe fusta de velur. C
bluza cu guler inalt §i o bro§a in forma de camee
ii completau costumul.
- 0 mi§care foarte indrazneaja, Ford. Ai
repetat-o cumva inainte?
- Araji foarte feminina azi.
- Pune-ma la incercare.
Preocupat de munca sa, el in§irui o mutyme

v
"■t— ( Dansind pe muchie !—

de detalii, uitindu-se pe o pagina prinsa de


scenariu. Jumatate din ordine !e striga opera-
torului, ceaialta jumatate i se dadu ei.
- Stai in acest perimetru, altfel vei iesi din
cadru.
- Bine.
- Amos, trebuie sa-ji vedem faja aid, da, §i'
pujin din piept, ca sa te poata prinde in cadru.
Tony, celalalt aparat de filmat te va prinde pina
ajungi in acest punct. Dupa aceea o salvezi pe
Annie §k> duci jos.
Repeta totul inca de doua ori. In final, intreba
daca existau nelamuriri.
- Cred ca-i de ajuns, §efu!e, spuse Tony.
- Ne descurcam noi, adauga Annie.
- Grozav. A§ vrea sa mai repetam totul o
singura data.
Annie §i Tony schimbara o privire.
- Greg, am injeles.
El se uita la ea mergind cu spatele spre seara.
- Repetam pina voi fi muljumit. -
Ea i§i ridica brajele.
- Mergi, fugi, sari. Eu stau aid §i ma opun.
Tony il urma pe Greg jos, sarind peste ultimele
citeva trepte. Un strigat de durere ii facu pe to|i sa
,— | Terry Lawrence k-v

incremeneasca. Annie veni la marginea podului §i


privi in jos, inghejata de spaima §i cu inima
batindu-i puternic.
- Ce s-a intimplat?
Facind o grimasa, Tony se duse §chiopatind
spre un stilp, murmurind o serie de inji|raturi in
spaniola.
- §i-a sucit glezna, striga Greg.
Tony il rasplati cu o alta injuratura.
- Tony, femeile sint cele care ar trebui sa-§i
suceasca gleznele in astfel de scene, nu salvatorii
lor, ii striga Annie din locul unde se afla.
Tony se desprinse de stilp doar pentru a-i
arata un gest deloc magulitor, iar ea rtse. Greg,
insa, il privi furios.
- Acum, ce facem, §efule?
O privi incruntat.
- Va trebui sa repetam totul cu mine in locul
lui. -
Annie i§i dadu ochii peste cap.
- l-ai explicat lui Tony de trei ori. N-am putea
s-o facem, pur §i simplu?
. - Asculta-ma.
- Cind e vorba de cascadorii, nu mai ai deloc
simjul umorului. Asta se §tie, Ford.
Dansmd pe muchie

- Exact.
Stind tolanita in fin, Annie asculta bataia care
avea loc jos.
- Prostul, murmura ea atunci pentru sine.
Podul se cutremura cind Amos se arunca de
pe seara.
- Prost, incapajinat §i enervant!
§i o mare prostie din partea ei sa vrea sa
plinga pentru ceva ce nu putea controla. Daca nu
o iubea, foarte bine, era destul de tare ca sa
poata pleca.
„Dar te iube§te §i o §tii foarte bine.“
-E§tigata?
Ea 1§i Jinu rasuflarea, enervata brusc de
privirea lui incruntata in clipa cind ?§i facu aparifia
in capul scarii. Nu parea mai inctntat decit ea.
- La ce te-ai gindit mai precis?
- Vreau sa fii atenta.
Ea ii atinse cicatricea de pe obraz, iar vocea ii
deveni sugrumata §i ochii i se umplura de durere.
- Sint gata.
Ochii lui se intunecara. Dar nu aveau timp de
pierdut. 0 ridica in braje cu un geamat §i porni cu
spatele spre seara.
Ea ii cuprinse cu brajele u§or gitul neindu-

i 307 J
^7 Terry Lawrence )— x

plecat §i rigid.
- Doar nu vrei sa cazi din cauza mea, nu?
Nu suporta sa tachineze pe cineva care
suferea atit de mult in interior, dar scopul ei
fusese, inca de la inceput, sa-l faca sa zim-
beaisca. Doar nu avea sa renunje tocmai acum. ;
Tot drumul pina jos o Jinu strfns intre el §i
seara. Ajuns sus, o rasuci in braje §i fugi spre u§a
ferindu-se de o birna care se prabu§i in urma lor.
Tehnicienii scoasera un chiot ironic de bucurie
cind ii vazura ie§ind.
- Bine, murmura Greg, punind-o pe picioarele
ei. 0 facem iar.
- lar?
- lar.
Ea urea din nou seara. Stind tntinsa in fin,
casca in tfmp ce Greg §i Amos fugeau printre
gloanje. Greg aparu inca o data la marginea
podului.'
- Eroul meu, ofta ea.
Coborira seara §i fugira afara. In lumina
soarelui dogoritor, asistentul de producjie se
plimba agitat.
- Acum? scinci ei.
- Inca o data, zise Greg.
!
/
V---------------------------------- 308 ------------------------------
—{ Dansind pe muchie J—

J Annie urea seara posomorita, blagoslovindu-l


I pe Greg neincetat.
| - Ce ma poate salva de tine §i de repetijiile
I| tale extraordinare? '
ii -Absolut nimic.
j - Ha, facu ea trintindu-se In fin ca un sac de
I faina.
Greg se lasa intr-un genunchi linga ea. In timp
ce macaraua se mi§ca afara pe linga geam, el ii
I scoase cu blindeje paiele din par.
j - Unui din astea Ji-ar putea intra in ochi, sa §tii.
j Inima ii statu locului cind ii auzi tonul.
| - Ti-ar pasa?
- Mai mult decit ar trebui sa-i pese unui om cu
mintea intreaga.
- Cine a spus ca e§ti un om cu mintea
intreaga? E§ti insuportabil, meticulos, extraor-
dinar de enervant...
- incerc.
Ea nu se mai putea preface, mai ales cind el c
mingiia astfel.
- §i ma iube§ti. Hai, recunoa§te.
Ii puse un sarut u§or pe buze.
- Incerc.
| Ea scoase un suspin.
. Terry Lawrence l— s

- Atunci de ce renunji la noi? La ce bun sa


iube§ti pe cineva daca nu traie§ti linga persoana
respective? La naiba, ma faci sa pling din nou.
El ii dadu o batista, lasind-o sa-§i §tearga
lacrimile care nu voiau sa se opreasca.
Ii veni ideea in aceea§i clipa cind i§i dadu
seama ca trebuia sa coboare din nou seara cu
ea. Trebuia sa fie sigur ca nu avea sa pajeasca
nimic. Pur §i simplu, nu exista alternative Nu
putea sa piece in timp ce ea risca singura, atit
fizic, cit §i emojional. Trebuia sa fie alaturi de ea
totdeauna pentru a o pregati. Daca moartea le
intuneca orizontul, nu le putea stinge §i dragos-
tea.
Ce daca depa§ea bugetul §i programul? Ce
daca depa§ea orice zid pe care il inaljase in jurul
inimii lui? Daca asta insemna sa-§i traiasca viaja
ingrijorindu-se pentru ea, fie.
- Cit o sa mai dureze? intreba.asistentul de
producjie de la picioarele scarii.
- Tot timpul din lume, spuse Greg.
Annie abia daca il auzi, fiindca i§i sufla nasul in
continuare.
El scoase atunci cronometrul pe care i-l
daduse Pam, trecindu-§i degetul mare peste

V
- , Dansind pe muchie )—

cuvintele gravate. „Destul timp", scria. Nu fusese


destul timp pentru el §i Pam, dar era pentru el §i
Annie - daca el avea curajul sa o faca.
Lumina se reflecta in geamul zgiriat al
ceasului, aruncind o raza sclipitoare in parul lui
Annie §i asupra lacrimilor care ii §iroiau pe faja.
Greg privi spre geam.
- Te pricepi teribil sa trimiji cuiva un semn.
- Poftim? facu Annie suflindu-§i nasul din nou.
Greg trase de marginea batistei.
- Daca eu §i Amos depa§im timpul destinat
bataii, daca fumul e prea gros aici sus sau
flacarile prea fierbinfi, flutura asta §i oprim totul
imediat. Ai infeles?
Un drapel de predare. II flutura pentru el.
O clipa el ar fi vrut sa se intinda spre ea, dar
se ridica imediat.
- inca o data.
- Dar aia iji cer scalpul.
- Vreai* sa fiu sigur ca vei fi in siguranja.
- Sint in deplina siguranja.
- Ai ochii <o§ii, nasul iji curge §i nu te poji
concentra asupra scenariului nici macar doua
secunde.
- Te iubesc, e clar? Ma simt oribil.
,— ( Terry Lawrence j—^

- Asta am vrut sa aud, spuse el luind-o In


braje. Eu te iau.
- Da, §efule, mormai ea.
- Mergem cu spatele spre seara.
- Am injeles.
O strinse mai tare la piept.
- Nu te las sa faci asta singura. Pricepi? Nu
te-a§ lasa niciodata s-o faci singura.
Ea ?§i ridica privirea Jinindu-I de git In timp ce
el mai cobora o treapta. Un zimbet curios insojea
licarirea care ii aparuse In ochi.
Greg, precaufia, atenjia lui faja de detalii §i de
ea, toate duceau la ceva ce ar fi trebuit sa vada
demult.
- Ma aflu aici pentru tine, spuse el cu
rasuflarea taiata chinuindu-se cu un nod care i se
pusese in git. Ai injeles?
- Da, §efule, zise ea pur §i simplu radiind.
- Ctnd o s-o facem de-adevaratelea, sa te Jii
strins de mine. Nu te zvircole§ti, pentru ca n-ai
ajuta cu nimic. Nici o rasucire tn plus, nici un rise
mai mult.
Ea tncuviinfa atit de viguros, incit doua lacrimi
mari i se rostogolira pe obraji.
- Am tnjeles, §efule.
Dansind pe muchie

Cum sa-i poata rezista? Cum se putuse gindi


ca ar fi putut privi viaja in ochi spunind: „Nu,
muljumesc, m-am saturat?11
Ajun§i jos, el ii lipi capul de umarul lui §i alerga
spre u§a. In lumina puternica a soarelui, o rasuci
o data, de doua ori, de trei ori, pina cind amejira
amincfoi §i incepura sa rida ca ni§te nebuni. El
scoase atunci un chiot, iar ea ii arunca palaria in
vazduh.
To{i ramasera cu gurile cascate. Lui Annie
pujin ?i pasa. Se clatina cind el o lasa jos, dar o
prinse imediat; totdeauna avea s-o prinda.
- Dupa ce o sa se potoleasca praful §i se vor
termina toate cascadoriile, vei veni inapoi in
camera mea.
- Am injeles, §efule.
- §i te vei marita cu mine.
- In camera ta? Adica, am injeles, §efule.
- Mai ai ceva de spus?
Annie i§i inclina capul intr-o parte §i in ochi i se
vazu o licarire.
- Pentru un cowboy batrin §i ramolit te pricepi
extraordinar de bine sa vraje§ti o femeie, spuse
ea dupa care se inalja pe virfuri §i i§i saruta eroul
dur pina cind ajunsera sa se topeasca in soarele

v
T e n y Lawrence
r <

de amiaza.
Asistentul de producjie i§i drese glasul. Tu§i.
Stranuta.
- Ai astm? il intreba Greg.
- Sintem gata acum?
- Aproape, spuse Greg dupa care ii dadu
crondmetrul lui Annie. Poarta noroc.
“Destul timp", citi ea §i ii atinse cicatricea de
linga ochi.
El ii duse mina la inima.
- Mie totdeauna mi-a purtat noroc.
- Atunci ne va purta amindurora. Timpul e
totul, sa §tii.
- Dragostea este, zise el §i o saruta din nou.
Silk?
- Da?
- Hai s-o facem.

------(, 314 )
Dansind pe muchie —\

Elicopterul t§i vazu de drum strabatind cerul


violet al diminepi, impra§tiind citeva clipe un grup
de persoane care se vedeau la marginea lui
Monument Valley. Acolo, Annie §i Greg i§i
celebrau nunta.
Nuanje de mov §i ro§u patau orizontul,
anunjind o zi caniculara. Preotul deschise Biblia.
Vintul Ii rava§i paginile. Strinse cartea la piept §i
intreba:
r— ( Teriy Lawrence ' )— n

Putem incepe?
Rusty Cartwright inainta in caruciorul sau
dindu-§i fiica in_casatorie. Coborirea caruciorului
din elicopter fusese partea cea mai inspai-
mintatoare. Greg nu ar fi trebuit sa-i spuna
niciodata batrinului cit de imposibil, de periculos
§i de jngrozitor putea sa fie.
Dupa ce Rusty se alatura celorlalji invitaji,
Greg ii strecura brajul iui Annie pe dupa al lui.
- Sa nu spui niciodata unui cascador ca ceva
e imposibil, §opti el.
- Nici fiicei lui, zise ea zimbind.
Cei cincL cascadori din echipa stateau drep|i,
in smochingurile lor, cii ni§te zimbete identice pe "
chipuri. Preotul se zapacea de fiecare data cind
vintul ii reamintea cit de aproape se aflau de
ceruri.
- Daca vreji, putem numi asta repetijie §i
venim alta data, spuse Greg.
Bietul om spuse atunci cu un glas pijigaiat:
- Repetaji dupa mine. „Cu acest inel...“ '
Greg ii strinse mina lui Annie.
- Te iubesc, spuse el refuzind, pentru prima
oara, sa asculte de scenariu.
Deja insistase sa se renunje la cuvintele
Dansind pe muchie )— -s

-„Pina ce moartea ne va desparji.“ Facea ceva


pentru ve§nicie.
- Acum puteji saruta mireasa, spuse preotul.
Annie zimbi din nou. Greg o inconjura cu
brajele. Se sarutara §i se imbraji§ara strins.
Jackson apasa pe butonul unei cutii care
scoase zgomote de petarde, Amos desfacu o
sticla de §ampanie §i petrecerea incepu. Citind
pasajele cele mai lini§titoare pe care putu sa le
gaseasca, preotul \§\ rasuci patrafirul in mina.
Rusty rise u§or, intinzindu-§i paharul pentru a i se
umple din nou.
Annie §i Greg nici nu observara. Din ziua
aceea aveau sa traiasca permanent pe muchie,
aveau sa munceasca §i sa iubeasca impreuna.
Viafa insa§i era un joc de noroc, iar dragostea era
cel mai mare rise.
Greg §tia acest lucru extrem de bine.
- E pentru vecie, Annie. Te iubesc.
- Te iubesc, spuse §i ea luindu-i capul in miini
§i simjind durere pentru fiecare cicatrice care ii
provocase suferinja, indragind fiecare semn care
il facuse sa fie barbatul pe care il iubea.
I§i puse mina pe inima lui §i simji bricheta pe
care i-o facuse cadou de nunta. Poate nu avea

------------------------------- ( 317 ":-------------------------------••


Terry Lawrence

s-o foloseasca prea des, dar avea s-o Jina la el in


permanenja. Gravase pe ea cuvintele care le
defineau dragostea:
„Danseaza cit cinta muzica.“

Sfir§it

■C 318 )-
§eful caWadoriljto^Greg I^ord,
er;>tm~ bar^utKl u ri^retniir in £ine,
care se iupt%ravvira}i fan tocher $i
amintiri dureroaSfe > •
Ea, care ^ ,fi 'vrut sa
dragoste c u ^ l pih^ ar fi rasarit
soarele §i patSfiU^ar^^
va putea oare sa-i &lino styfletjul
sa-i alunge tjri#etea? ^ x

S-ar putea să vă placă și