Sunteți pe pagina 1din 2

EVALUARE INIȚIALĂ – CLASA A VIII-A

Iar prin mândrul întuneric al pãdurii de argint


Vezi isvoare zdrumicate peste pietre licurind ; (zdrobite)
Ele trec cu harnici unde şi suspinã-n flori molatic,
Când coboarã-n ropot dulce din tãpsanul prãvãlatic,(goană,
pantă, abruptă)
Ele sar în bulgãri fluizi peste prundul din rãstoace,(curgător,
pietriș, gârle)
În cuibar rotind de ape, peste care luna zace.

A. LIMBA ROMÂNĂ

1. Menționează doi termeni din familia lexicală a


substantivului pădure.
Pornind de la rădăcini, se pot stabili familii de cuvinte ( lexicale)
care constituie totalitatea cuvintelor rezultate prin adăugarea la
baze de sufixe și de prefixe.

Pădurar, pădurice, păduriște, păduros, împăduri

2. Alcătuiește enunțuri pentru a ilustra omonimia cuvântului


unde.
Unde- adverb de loc
Unde=substantiv, apă

3. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor: mândru,


când, luna.
Mandru= adjectiv
Când= adverb de timp
Luna= substantiv
4. Alcătuiește un enunț în care substantivul luna să
îndeplinească funcția sintactică de atribut substantival.

Era îndrăgostit de frumusețea lunii.

5. Explică rolul cratimei în structura suspină-n.

Rostirea într-o silabă a cuvintelor suspină și în contribuie la


metrica versului, alcătuind numărul de silabe necesar din
punct de vedere prozodic.

B. ÎNȚELEGEREA TEXTULUI LITERAR


1. Transcrie o structură în care există un cuvânt /cuvinte cu
sens figurat.
,, iar prin mândrul întuneric al pădurii de argint’’
2. Precizează măsura versurilor din textul de mai sus.
Măsura este de 15 silabe

3. Transcrie două adjective cu rol de epitet.


Mândrul întuneric, harnici unde, = epitet personificator

4. Numește modul de expunere din text.


Descrierea

5. Menționează două trăsături prin care să justifici că textul


de mai sus aparține genului liric.

- descriere lirică în versuri a cadrului natural. Peisajul este


feeric, realizat prin imagini artistice, compuse printr-o
largă paletă a figurilor de stil. Imaginile vizuale conțin o
bogăție de epitete: izvoare zdrumicate,tăpșanul prăvălatic,
- versurile lungi, măsura 15-16, ritm trohaic, rima
împerecheată.